Samsung | DVD-P142 | Samsung DVD-P142 Felhasználói kézikönyv

DVD LEJÁTSZÓ
DVD-P142
DVD-P144
Használati útmutató
AK68-00375J
Figyelmeztetések
Mielôtt használatba veszi a készüléket
1. Üzembe helyezés
* A készülék hátlapján található azonosító címke
tartalmazza azt a feszültség értéket, amellyel a
készüléket mûködtetni kell.
* A készüléket olyan helyre tegye, ahol elegendô hely
áll rendelkezésre szellôzés céljára (7-10 cm)!
Ne takarja le a szellôzô nyílásokat!
* Ne tolja be kézzel a lemez fiókot!
* Ne rakja egymásra a készülékeket!
* A készülék elmozdítása elôtt mindent kapcsoljon ki!
* Ha egyéb készülékeket kapcsol a lejátszóhoz, akkor
elôtte azokat is kapcsolja ki!
* Használat után vegye ki a lemezt és kapcsolja ki a
lejátszót, különösen akkor, ha hosszú ideig nem
használja!
FIGYELEM: A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR
LÁTHATATLANLÉZERSUGÁR
LÉPHETKI A KÉSZÜLÉKBÔL.
NE TEGYE KIMAGÁT A VESZÉLYES
SUGÁRZÁSNAK!
Tartalom
Üzembe helyezés
Tartozékok
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Mielôtt használatba veszi a készüléket . . . . . . .3
Általános jellemzôk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A lejátszható lemezek és tulajdonságaik . . . . . .5
A készülék elôlapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
A készülék hátlapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
A távvezérlô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1
Távvezérlô
Csatlakozatás
Elemek
a távvezérlôhöz
(AAAméret)
Csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Alapvetô mûveletek
2. A biztonsága érdekében
* Ez a termék lézert használ. Az itt kijelölttôl eltérô
használat veszélyes sugárzást eredményezhet.
* Ne nyissa fel a fedelet és ne végezzen javítást saját
maga! A szervizelést bízza szakemberre!
2
3. Figyelmeztetés
* A lejátszót nem ipari, hanem csak háztartási
használatra tervezték.Csak személyes használatra
szolgál.
* Ne tegyen a lejátszó tetejére folyadékot tartalmazó
edényt vagy kis fémtárgyakat!
* Külsô hatások, pl. villám vagy statikus elektromosság
befolyásolhatják a mûködést. Ekkor kapcsolja ki, majd
újra be a készüléket, vagy húzza ki és dugja vissza a
konnektorba a hálózati kábelt! Ezután normálisan fog
mûködni.
* Ha nagy hômérsékletváltozás következtében
kondenzáció alakul ki a készülék belsejében, akkor
lehet, hogy nem mûködik megfelelôen.
Ilyenkor hagyja szobahômérsékleten a lejátszót addig,
amíg belseje ki nem szárad és mûködôképes nem
lesz!
Használati útmutató
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Gyorskeresés és fejezetek
vagy mûsorszámok átugrása . . . . . . . . . . . . .12
Képernyô kijelzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
A lemez és a fôcím menü . . . . . . . . . . . . . . .13
A funkció kiválasztó menü . . . . . . . . . . . . . . .14
Ismételt lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Programozott lejátszás és
véletlen sorrend szerinti lejátszás . . . . . . . . .15
Lassított ismétlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Video/audio kábel
További mûveletek
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe
3
A képméretarány beállítása (EZ VIEW) . . . . .16
A lejátszás nyelvének kiválasztása . . . . . . . . .17
A feliratozás nyelvének kiválasztása . . . . . . . .17
A kameraállás (nézôszög) kiválasztása . . . . .18
Jelenet azonnali újrajátszása/átugrása . . . . . .18
A könyvjelzô (Bookmark) . . . . . . . . . . . . . . . .19
A nagyítási funkció (Zoom) használata . . . . .20
Fájl menü MP3/JPEG esetén . . . . . . . . . . . . .20
Mappa kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
MP3 lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tudnivalók a CD-R lemezen rögzített
MP3 fájlok lejátszásához . . . . . . . . . . . . . . . .22
Fotó CD-k lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
1. Nyissa fel az elemtartó rekesz tetejét a
távvezérlô hátoldalán.
2. Tegye be a két db AAAméretû elemet, ügyelve
a helyes polaritásra (+ és –).
3. Tegye vissza az elemtartó rekesz tetejét.
Ha a távvezérlô nem mûködik
4
4. A lemez
* Ne tisztítsa a lemezeket – a tisztítószerek károsítják a
lemez felületét.
* Ne érintse a lemez felületét! Fogja a széleinél, vagy
az egyik szélénél és a középsô lyuknál!
* Óvatosan törölje le a port, sose dörzsölje a lemezt!
• Ellenôrizze, hogy az elemeket helyesen tette-e
be (a – jelzést a – jelzéshez, a + jelzést a +
jelzéshez).
• Ellenôrizze, hogy nem merültek-e ki az elemek.
• Ellenôrizze, hogy ne legyen akadály a távvezérlô
és a készülék távvezérlés érzékelôje között.
• Ellenôrizze, hogy nem ég-e fluoreszcens fényforrás a közelben.
A Beállítás (SETUP) menü
A SETUP (Beállítás) menü használata . . . . . .23
A nyelvi jellemzôk beállítása . . . . . . . . . . . . . .24
A hangjellemzôk beállítása . . . . . . . . . . . . . . .26
Képernyô beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
A készülék használatának korlátozása
(Szülôi felügyelet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
5
5. Környezetvédelem
* A készülékben használt elemek a környezetre káros
anyagokat tartalmaznak.
* Az elemeket a helyi szabályoknak megfelelôen dobja
el!
További tudnivalók
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Minôségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
HU-2
HU-3
Általános jellemzôk
A lejátszható lemezek és tulajdonságaik
Kiváló hangminôség
MEGJEGYZÉS
A Dolby Laboratories által kifejlesztett Dolby Digital
technológia alkalmazásával kristálytiszta hangreprodukálás érhetô el.
* Az alábbi lemezeket a készülék nem tudja lejátszani:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• A szuper Audio CD HD rétege
• CDG lemezekrôl a grafikát nem, a hangot igen.
Képernyô
Képi megjelenítés a MPEG-2 tömörítési technológiával. Mind a hagyományos, mind a
szélesvásznú formátum (16:9) nézhetô.
Ezzel a lejátszóval az alábbi jelzésekkel (jelekkel) ellátott lemezek játszhatók le:
Lemezfajta
Felvétel
DVD
kép
+
hang
* Az alábbi lemezek attól függôen játszhatók vissza,
hogy milyenek voltak a felvételi körülmények:
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
Lassított lejátszás
A fontos felvételeket lassítva is megnézheti.
AUDIO-CD
Programozott lejátszás
Másolás elleni védelem
A mûsorszámokat a beprogramozott sorrendben is
lejátszhatja (CD).
A DVD lemezek egy részét másolás elleni
védelemmel látják el. Emiatt a készüléket
közvetlenül a TV készülékhez csatlakoztassa.
Ha a készüléket a videomagnóhoz csatlakoztatja, a védett DVD lemezek lejátszásakor a kép
torzulhat.
Szülôi felügyelet
A korlátozási szint beállításával a szülô megakadályozhatja, hogy gyermeke a számára nem való,
káros, pl. erôszakos jeleneteket tartalmazó filmeket
nézzen.
Lemezméret
Maximális lejátszási
idô
Tulajdonságok
12 cm
egyoldalas 240 perc
kétoldalas 480 perc
8 cm
egyoldalas 80 perc
kétoldalas 160 perc
• A Dolby Digital és MPEG-2
rend-szernek köszönhetôen kiváló
kép és hangminôség.
• A képernyômenün keresztül
számos funkció könnyen
kiválasztható.
12 cm
74 perc
8 cm
20 perc
hang
A lemezeken látható jelölések:
Területi kód
Szerzôi jogvédelem
Többféle képernyômenü
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával
van ellátva, amely a módszer tekintetében az
Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt áll,
illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi.
E másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision
Corporation engedélyével lehet használni, és
kizárólag otthoni vagy kiscsoportos szórakoztatásra
vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation
másképpen nem rendelkezik. Feltörése és
másolása tilos.
Többféle nyelv (mind a hanghoz, mind a képfeliratokhoz) és kameraállás közül választhat a film
nézése közben.
EZ VIEW
Az Easy View funkcióval a Letter Box formátumú
képeket a hagyományos TV készülékek teljes
képernyô méretére nagyítja ki.
Digitális fénykép (JPEG)
A digitális fényképeket a hagyományos TV
készüléken is megnézheti.
PROGRESSIVE SCAN KIMENETEK (525p/625p)
Ismételt lejátszás
„AFELHASZNÁLÓNAK FIGYELEMBE KELL
VENNIE, HOGY NEM MINDEGYIK NAGY
KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉK
KOMPATIBILIS TELJES MÉRTÉKBEN EZZEL A
TERMÉKKELÉS EZÉRT NEM KÍVÁNT JELEK
JELENHETNEK MEG A KÉPERNYÕN.
AZ 525-ÖS VAGY625-ÖS PROGRESSIVE SCAN
KÉPPROBLÉMÁK ESETÉN, KAPCSOLJON ÁT A
„NORMÁLKÉPFELBONTÁSÚ” KIMENETRE.
HATV KÉSZÜLÉKÜNK ÉS A JELEN, 525p ILLETVE
625p TÍPUSÚ DVD LEJÁTSZÓNK
KOMPATIBILITÁSÁVALKAPCSOLATBAN
KÉRDÉSEI LENNÉNEK, AKKOR KÉRJÜK, HÍVJA
FELVEVÕSZOLGÁLATUNKAT.”
A REPEAT gomb megnyomásával megismételhet
egy dalt, vagy akár a teljes filmet is.
MP3 lejátszás
Ezzel a készülékkel MP3 fájlokat tartalmazó
lemezek is lejátszhatók.
Azonnali visszajátszás
Ezzel a funkcióval a film utolsó 10 másodperce
játszható vissza.
Azonnali átugrás
Ezzel a funkcióval a következô 10 másodpercet
átugorja a készülék.
HU-4
~
PAL
Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemezek egy úgynevezett
területi kóddal vannak ellátva. A lejátszó csak olyan
lemezeket tud lejátszani, amelyen a lejátszóval azonos
területi kód szerepel. Más kóddal ellátott lemezt a készülék
nem tud lejátszani.
• Területi kód (Region Number)
• PALsugárzási rendszer, Nagy-Britannia,
Franciaország, Németország, stb.
Ennek a készüléknek a területi kódja a hátlapon van
feltüntetve.
• Dolby Digital lemez
STEREO
DIGITAL
SOUND
• A CD lemezre digitális jelrögzítés
történik, mely jobb hangminôséget,
kisebb torzítást jelent, és a
hangminôség nem romlik az idô
múlásával sem.
• Sztereo lemez
• Digitális audio lemez
• DTS lemez
• MP3 lemez
HU-5
A készülék elôlapja
A készülék hátlapja
DVD-P142
1
2 34 56
7
8 9 10
11
DVD-P144
1
1
2 34 5 6
7
8 9 10
11
A készülék elôlapja
1. STANDBY/ON (
) (Készenlét/bekapcsolás)
• Amikor a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz,
a Power led jelzô világítani kezd.
Amikor meg-nyomja a gombot, a készülék
bekapcsolódik, és a jelzô kialszik.
2. SKIP (
) (Ugrás) / SEARCH
• Hátra irányú keresést tesz lehetõvé a lemezen. Cím,
fejezet vagy mûsorszám kihagyására használható.
3. STOP(
)
• A lejátszás leállítása.
6. EZ VIEW
• Ezzel a gombbal a Letter Box képeket
konvertálhatja a hagyományos tévé képernyôn
történô megnézéshez.
7. OPEN/CLOSE (
)
• Ezzel a gombbal nyissa ki és zárja be a
lemezfiókot.
8. REMOCON VEVÕ
9. PLAY LED (Lejátszás)
• A lemez lejátszásakor a Play led kijelzô világít.
4. PLAY/PAUSE (
) (Lejátszás/Szünet)
• Ezzel a gombbal indítsa el és állítsa le rövid
idôre a lejátszást.
10. LOADING LED (Betöltés)
• A lemez behelyezésekor a Loading led világít.
11. Lemezfiók
• Ide tegye a lemezt.
5. SKIP (
) (Ugrás) / SEARCH
• Elõre irányú keresést tesz lehetõvé a lemezen. Cím,
fejezet vagy mûsorszám kihagyására használható.
LED
Funkció
Kikapcsolás/Készenlét
Nincs lemez betéve
Leállítás
Betöltés
Lejátszás/Ugrás
Keresés/Szünet
Hiba
Power LED
(vörös)
O
X
X
X
X
X
villog
Play LED
(zöld)
X
X
X
X
O
villog
villog
HU-6
Loading LED
(narancs)
X
O
O
villog
X
X
villog
2
3
4
5
6
Hátlap
1. Digitális audio kimeneti csatlakozó
• Kompatíbilis Dolby Digital vevôkészülékhez
történô csatlakozáshoz használjon koaxiális
kábelt.
Dolby Digitalt vagy DTS dekódert tartalmazó A/V
erôsítôhöz történô csatlakozáshoz használja.
5. Component Video kimeneti csatlakozók
• Ezeket az aljzatokat akkor használja, ha
Component video bemeneti aljzatokkal
rendelkezô tévékészülékkel rendelkezik.
Ezeknek az aljzatoknak a jelölése Pr, Pb és Y
video. Az S-video-val együtt a Component Video
a legjobb képminôséget nyújtja.
• Ha a Component (P-SCAN) Video kimenet
(Output) van kiválasztva a Setup beállítási
menüben, akkor a progressive scan mód fog
mûködni.
• Ha a Component (I-SCAN) Video kimenet
(Output) van kiválasztva a Setup beállítási
menüben, akkor a váltot soros mód fog mûködni.
2. Analóg audio kimeneti csatlakozó aljzatok
• Ide csatlakoztassa a TV készülék, audio/video
vevôkészülék vagy VCR audio bemeneteit.
3. Video kimeneti aljzat
• Ehhez az aljzathoz csatlakoztassa video kábel
segítségével a tévé készülék video bemenetét.
• A Setup beállítási menüben a video kimenet
értékét Component (I-SCAN) értékre vagy
S-Video-ra kell állítani.
6. SCART aljzat
• Ide csatlakoztassa a Scart bemenettel
rendelkezô tévé készüléket.
4. S-Video kimeneti aljzat
• Jobb lesz a képminôség, ha a tévé S-Video
aljzatát S-Video csatlakozókábel segítségével
ehhez a kimenethez csatlakoztatja.
• A Setup beállítási menüben a video kimenetet
vagy S-Video-ra kell állítani.
• Nézze meg a tévé használati útmutatójában, hogy
támogatja-e a Progressive Scan funkciót. Ha igen,
akkor kövesse a tévé használati útmutatójában
leírtakat a Progressive Scan a tévé menüjében
történô beállítására vonatkozóan.
• Ha a Setup beállítási menüben
Component (P-SCAN) Video kimenetvan beállítva,
akkor a Video és az S-Video kimenet nem fog
mûködni.
• A Setup beállítási menü használatának
ismertetése késôbb található.
HU-7
A távvezérlô
Csatlakoztatás
7. MENU gomb
A DVD lejátszót az alább ismertetett módon csatlakoztathatja TV-hez és egyéb berendezésekhez.
• A DVD lejátszó beállítási menüjét hívja be.
1
11
2
8. RETURN gomb
• Segítségével visszatérhetünk az elôzô menübe.
9. REPEAT A-B gomb
A csatlakoztatás elôtt
• Kapcsolja ki az összes berendezést.
• Olvassa el a többi berendezés használati útmutatóját is.
• Az ismételni kívánt A és B rész kijelölésére szolgál.
10. SUBTITLE (Feliratozás) gomb
12
13
14
3
4
5
11. OPEN/CLOSE (
Csatlakoztatás audio rendszerhez
) gomb
• Lemezfiók nyitása/zárása
12. CLEAR (Törlés) gomb
6
7
15
16
8
17
18
1. módszer
• Eltünteti a menüt vagy a kijelzéseket a
képernyôrôl.
13. INSTANT REPLAY (azonnali újrajátszás) gomb
• Ezzel a gombbal a a mostani pozíciótól számított
utolsó 10 másodpercnyi mûsor újrajátszható.
Audio
rendszer
14. INSTANT SKIP gomb
• A lejátszást 10 másodperccel elôre ugratja.
9
19
20
21
22
10
2. módszer
15. PLAY/PAUSE gomb (
)
2 csatornás erôsítô
Dolby Digital dekóder
Audio bemenet
Digitális audio bemenet
Analóg audio kimenet
Digitális audio kimenet
• Elindítja /szünetelteti a lemez lejátszását.
16. INFO gomb
• Kijelzi az aktuális lemez üzemmódot.
17. DISC MENU gomb
• A lemezmenü behívása.
18. ENTER/DIRECTION (Beírás/Irányválasztás)
gombok
(UP/DOWN (fel/le) vagy LEFT/RIGHT
(Balra/jobbra) gombok)
DVD funkció gombok
• Ez a gomb billenô kapcsolóként mûködik.
1. DVD POWER gomb
• A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
19. EZ VIEW gomb
• A Letter Box képeket nagyíthatja ki a hagyományos tévé képernyô méretére.
2. Számgombok
3. PROG gomb
20. REPEAT (Ismétlés) gomb
• Speciális sorrend beprogramozását teszi lehetôvé.
• Egy cím, fejezet, mûsorszám vagy lemez ismételt
lejátszása.
4. STEP gomb
• Lejátszás képkockánként.
5. SEARCH /SKIP gombok (
21. ANGLE (Kameraállás)gomb
/
,
/
• A különbözô kameraállások kiválasztása.
)
• A lemezen elôrefelé és hátrafelé kereshet velük.
Címet, fejezetet vagy sávot lehet átugorni.
6. STOP (Leállítás)) gomb (
DVD
lejátszó
22. AUDIO gomb
• Ezzel a gombbal a hangbeállításra vonatkozó
funkciók vezérelhetôk.
)
HU-8
HU-9
Csatlakoztatás
Lemez lejátszása
Csatlakoztatás a tévé készülékhez (video lejátszáshoz)
Lejátszás elôtt
Tévé (normál, szélesvásznú, kivetítôs stb.)
• Kapcsolja be a TV-t és a TV/VIDEO gombbal
válassza ki a video üzemmódot.
• Kapcsolja be az audió rendszert, és válassza ki az
AUX, CD vagy DVD üzemmódot.
Audio
1. módszer
2. módszer
3. módszer
4. módszer
5. módszer
Jó kép
Jobb kép
Legjobb
kép
Legjobb
kép
Optimális
kép
TV
AV OR S-Video
kábel
kébel
vagy
SCART
kábelek
(nincs
mellékelve)
vagy
Video
kábelek
vagy
7. Lejátszás képkockánként (csak DVD)
Lejátszás közben nyomja meg a STEP (Léptetés)
gombot a távvezérlôn.
- A gomb minden egyes megnyomására egy új képkocka
jelenik meg.
- Képenkénti léptetésnél hang nem hallható.
- A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a
PLAY/PAUSE (
) gombot.
(Képenkénti lejátszást csak elôrefelé lehet végezni.)
Miután a készüléket csatlakoztatta a hálózatra, az
elsô bekapcsolás után az alábbi képernyô jelenik
meg:
A megfelelô számgomb megnyomásával
kiválaszthatja, hogy a felsorolt nyelvek közül melyik
nyelven jelenjen meg ezután a képernyô menü.
(1-angol, 2-francia, 3-német, 4-spanyol, 5-olasz, 6-holland.)
(Ez a képernyô csak egyszer jelenik meg a hálózati
csatlakoztatás után.)
8. Lassított lejátszás (csak DVD)
A
gomb lenyomva tartásával választhat az 1/8, 1/4
és 1/2 sebességû lejátszás között PAUSE (szünet) vagy
képenkénti lejátszás (STEP) üzemmódban.
- Lassított lejátszás alatt nincs hang.
- A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a
PLAY/PAUSE (
) gombot.
- Hátrafelé nem lehet lassított sebességgel lejátszani.
DVD
lejátszó
A lejátszás folytatása a kikapcsolási pozíciótól
Audio
csatlakozók
Video
S-Video
csatlakozók csatlakozók
Scart csatlakozó
Component
video csatlakozók
(Interlace)
Kikapcsoláskor a készülék „megjegyzi” a
kikapcso-lási pozíciót, és a Lejátszás PLAY (
)
gomb megnyomásakor a lejátszást az adott ponttól
folytatja (de csak akkor, ha nem vette ki közben a
lemezt, nem nyomta meg az állj STOP ( ) gombot
kétszer, és nem húzta ki a készüléket a
konnektorból).
Component
video csatlakozók
(Progressive)
1. módszer
DVD lejátszó + videó bemenettel rendelkezô tv
(ASetup beállító menüben a videó kimenetet S-Video-ra vagy Scart-ra kell állítani)
2. módszer
DVD lejátszó + S-videó bemenettel rendelkezô tv
(ASetup beállító menüben a videó kimenetet S-Video-ra kell állítani)
3. módszer
DVD lejátszó + Scart (audió és videó) bemenettel rendelkezô tv
(ASetup beállító menüben a videó kimenetet Scart-ra kell állítani)
4. módszer
DVD lejátszó + Component video bemenettel rendelkezô tv
(ASetup beállító menüben a videó kimenetet Component (I-SCAN)-ra kell állítani)
5. módszer
DVD lejátszó + Progressive Scan bemenettel rendelkezô tv
(ASetup beállító menüben a videó kimenetet Component (P-SCAN)-re kell állítani)
• Ha a videó kimenetet Progressive Scan-ra kívánja átváltani, akkor elôször a Video vagy S-Video dugaszt kell a
tévéhez csatlakoztatni. Ezután állítsa be a Setup menüben a Component (P-SCAN) videó kimenetet.
10 másodpercen belül változtassa meg a tévé külsô bemenetét 625p/525p-re (576p/480p vagy Component) és
válassza a Yes-t (igen).
• Ha a setup menüben Component (P-SCAN) videó kimenet van kiválasztva, akkor a Video és S-Video kimenet
nem mûködik.
Lejátszás
1. Nyomja meg a Lemezfiók nyitás/zárás
(OPEN/CLOSE) gombot.
A készenlét jelzés kialszik, és a lemezfiók kinyílik.
• Ha a készüléket szünet (Pause) üzemmódban
hagyja, 5 perc után automatikusan leállás
üzemmódba kapcsol.
• Ha leállítja a lejátszást, a készülék 30 perc múlva
automatikusan kikapcsol (automatikus kikapcsolási
funkció).
• Ha leállítja a lejátszást, és egy percig semmiféle
mûveletet nem végez a készülékkel, mûködésbe
lép a képernyô kímélô funkció.
A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a
Lejátszás PLAY (
) gombot.
• Ha olyan gombot nyom meg, amelyhez az adott
üzemmódban nem tartozik mûvelet, a kijelzôn
a
ikon jelenik meg.
2. Tegye a lemezt óvatosan a lemezfiókra.
A címke felfelé nézzen.
3. Nyomja meg a PLAY/PAUSE (
) vagy az
OPEN/CLOSE gombot a lemezfiók bezárásához.
4. A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP
(
) gombot.
5. A lemez kivételéhez nyomja meg az
OPEN/CLOSE gombot.
6. A lejátszás rövid idejû leállításához (szüneteltetéséhez) nyomja meg a PLAY/PAUSE (
) vagy a
Léptetés STEP gombot a távvezérlôn.
- A kép megáll és nincs hang.
- A lejátszás folytatásához nyomja meg egyszer újra a
PLAY/PAUSE (
) gombot.
• A tévé használati útmutatójában keresse meg, hogy a tévé támogatja-e a Progressive Scan funkciót.
Ha igen, akkor az útmutató szerint állítsa be a Progressive Scan-t a tévé menü rendszerében.
• TV készülékétõl függõen, a csatlakozás módja eltérhet a fentiekben ábrázoltaktól.
HU-10
HU-11
Gyorskeresés és fejezetek vagy
mûsorszámok átugrása
Képernyô kijelzések
Lejátszás közben gyorsan végignézheti a fejezetet
vagy a mûsorszámot, vagy a léptetési funkcióval a
következô fejezetre/mûsorszámra léphet.
DVD/CD lemez lejátszásakor
Keresés a fejezeten vagy mûsorszámon belül
2. Válassza ki a beállítandó menüpontot a Fel/le
nyílgombokkal.
1. Lejátszáskor nyomja meg a Kijelzés (INFO)
gombot a távvezérlôn.
Nyomja meg 1 másodpercnél hosszabb ideig a
vagy
gombot a távvezérlôn. A gomb ismételt
megnyomására a keresés egyre nagyobb
sebességgel történik a DVD vagy CD lemezen.
3. A balra/jobbra gombokkal válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az ENTER gombot.
• A távvezérlô számgombjaival közvetlenül
kiválaszthatja a fôcímet, a fejeztet, és
elindíthatja a lejátszást a kiválasztott idôponttól.
DVD 2X, 8X, 32X, 128X
CD
4. A képernyô ablak eltüntetéséhez nyomja meg
újból a Kijelzés (INFO) gombot.
2X, 4X, 8X
DVD
Mûsorszámok átugrása
Lejátszás közben nyomja meg a
gombot.
Képernyô kijelzések
A lemez és a fôcím menü
A fôcím kiválasztása, ha a DVD lemez
több filmet tartalmaz.
Ha a lemez több filmet tartalmaz, az
összes filmcím megjelenik.
A lemezmenü
1. A DVD lemez lejátszása alatt nyomja meg a
Menü (MENU) gombot a távvezérlôn.
2. Válassza ki a Lemezmenü (Disc Menu)
menüpontot a Fel/le gombokkal, majd nyomja
meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER)
gombot.
A legtöbb film a DVD lemezen
fejezetekre van osztva, így könnyen
megkeresheti a kívánt részletet.
A film lejátszását a kívánt idôponttól is
elkezdheti. Írja be az idôpontot, ahol a
lejátszást kezdeni kívánja.
A kívánt nyelvû hangsáv kiválasztása.
A példában a kiválasztott hangsáv az
5.1 csatornás angol nyelvû.
A DVD lemez 8 különbözô hangsávot
tartalmazhat.
vagy
A fôcím menü
A feliratozás nyelvének kiválasztása.
Kiválaszthatja a kívánt nyelvet, vagy
kikapcsolhatja a feliratozást.
A DVD lemez maximum 32 nyelven
tartalmazhatja a Feliratozást.
• Ha DVD lemez lejátszása közben megnyomja a
gombot, akkor a lejátszás a következô fejezet elejére
ugrik. Ha a
gombot nyomja meg, az éppen játszott
fejezet elejére ugrik vissza. A
gomb újbóli
megnyomá-sára a lejátszás az elôzô fejezet elejére ugrik.
1. A DVD lemez lejátszása alatt nyomja meg a
Menü (MENU) gombot a távvezérlôn.
2. Válassza ki a Fôcím menü (Title Menu)
menüpontot a Fel/le gombokkal, majd nyomja
meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER)
gombot.
CD
• Ha audio CD lemezt játszik le, a
gomb
megnyomására a készülék a következô mûsorszámra lép.
A
gomb megnyomására a készülék az éppen játszott
mûsorszám elejére lép vissza. A gomb újbóli megnyomására a készülék még egy mûsorszámot visszalép.
• A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy a fôcím
menü vagy lemezmenü nem áll rendelkezésre.
• A fôcím menü csak akkor jelenik meg, ha a lemez
legalább két filmet tartalmaz.
• A lemezmenüt behívhatja a távvezérlô DISC
MENU gombjával is
HU-12
HU-13
A funkció kiválasztó menü
Ismételt lejátszás
A funkció kiválasztó menü
Az ismétlési funkcióval ismételten lejátszhatja a
lemez egyetlen mûsorszámát, egy fejezetet, egy
fôcímet, egy kiválasztott (A-B) mûsorrészletet,
vagy az egész lemezt.
1. Lejátszás alatt nyomja meg a Menü (MENU)
gombot.
2. A Fel/le gombokkal válassza ki a Funkció
(Function) menüpontot, majd nyomja meg a
Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER)
gombot.
DVD/CD lemez lejátszásakor
1. Nyomja meg az Ismételt lejátszás (REPEAT)
gombot a távvezérlôn. Megjelenik az ismétlési
képernyôkijelzés.
3. Megjelenik a funkció kiválasztó menü. Válasszon
a Kijelzés (Info), Nagyítás (Zoom), Könyvjelzô
(Bookmark), Ismételt lejátszás (Repeat) és
Képméretarány beállítás (EZ View) menüpontok
között.
-
2. Válassza ki a kívánt fejezet, fôcím, vagy A-B
ismétlési módot a Balra/jobbra nyílgombokkal.
• Fejezet ismétlése(
): megismétli az éppen lejátszott
fejezetet.
• Fôcím ismétlése ( ): megismétli az éppen lejátszott
fôcímet.
• A-B mûsorrészlet ismétlése: a lemez egy kiválasztott
szegmensét ismétli meg.
Kijelzés (Info) (12.-13. oldal)
Nagyítás (Zoom) (20. oldal)
Könyvjelzô (Bookmark) (19. oldal)
Ismételt lejátszás (Repeat) (14. oldal)
Képméretarány beállítás (EZ View) (16. oldal)
Programozott lejátszás és
véletlen sorrend szerinti lejátszás
Lassított ismétlés
Programozott lejátszás (CD)
Ezzel a funkcióval sport, tánc, hangszeres stb.
jeleneteket lehet lassítva újra megismételni,
közelebbi tanulmányozás céljából.
1. Nyomja meg a PROG gombot.
2. A PROGRAM funkció kiválasztásához használja
a balra nyíl, jobbra nyíl gombokat. Nyomja meg
az ENTER gombot.
DVD lejátszása esetén
1. Lejátszás közben nyomja meg a
PLAY/PAUSE (
) gombot.
3. A balra/jobbra/fel/le (LEFT/RIGHT/UP/DOWN)
válassza ki a beprogramozni kívánt elsô
mûsorszámot. Nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott számok megjelennek a program
sorrend ablakban.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot,
hogy a PAUSE (szünet) és STEP (léptetés)
üzemmódban kiválassza a normál sebesség 1/8,
1/4 vagy 1/2 részét.
4. Nyomja meg a PLAY/PAUSE (
) gombot.
A lemez mûsorszámai a beprogramozott sorrend
szerint hallhatóak.
3. Nyomja meg a funkció kezdôpontjának (A)
kiválasztásához a REPEAT A-B gombot.
4. Nyomja meg a funkció végpontjának (B)
kiválasztásához a REPEAT A-B gombot.
DVD
4. A Fel/le gombokkal válasszon a fenti 5 funkció
közül. Nyomja meg a Jobbra mutató nyílgombot
vagy a Beírás (ENTER) gombot a funkció
behívásához.
• A lemez a kívánt sebességgel A-tól B-ig ismétlôdni
fog.
• A funkció befejezéséhez nyomja meg a CLEAR
vagy a REPEAT A-B gombot.
• A B pont csak akkor állítható be, ha az A ponttól
legalább 5 másodperc távolságra van.
CD
3. Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.
Véletlen sorrend szerinti lejátszás (CD)
4. A normál lejátszás folytatásához nyomja meg újból a
REPEAT gombot, majd a Balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki a Kikapcsolt (Off) beállítást, és
nyomja meg a Beírás ( ENTER) gombot.
2. A RANDOM funkció kiválasztásához nyomja meg
a balra nyíl, jobbra nyíl gombokat.
Nyomja meg az ENTER gombot.
* REPEAT A-B" gomb:
• Az ismételni kívánt szakasz kezdôpontjánál ( A pont)
nyomja meg a „REPEAT A-B” gombot.
• Nyomja meg a „REPEAT A-B” gombot az ismételni
kívánt szakasz végpontjánál (B pont).
• A kikapcsoláshoz nyomja meg a Törlés (CLEAR)
gombot, vagy újból a „REPEAT A-B” gombot.
• A-B ismétléskor a „B” pontot csak akkor lehet kijelölni,
ha legalább 5 másodperc eltelt az „A” pont óta.
• A távvezérlô megfelelô gombjaival közvetlenül is
kiválaszthatja a fenti funkciókat.
• DVD lemez lejátszásánál fôcímet és fejezetet lehet
ismételni, audio CD lemezek lejátszásánál
mûsorszám vagy lemez ismételt lejátszását lehet
kiválasztani.
• Egyes lemezek esetében elôfordulhat, hogy az
ismétlési funkció nem mûködik.
HU-14
1. Nyomja meg a PROG gombot.
• A lemeztôl függôen a két fenti két funkció lehet,
hogy nem mûködik.
• A fenti két funkció nem használható, ha a lemez
kettônél több fájlkiterjesztési típust tartalmaz.
• Ez a készülék maximum 20 programozott sáv
lejátszását támogatja.
• Lejátszás üzemmódban a távirányítón a CLEAR
gomb megnyomásával törölheti a programozott és
a véletlen sorrendû lejátszást.
HU-15
A képméretarány beállítása (EZ View)
Lejátszás a képméretarány használatával
(DVD)
A lejátszás nyelvének kiválasztása
Ha 4:3 képarányú TV-t használ
1. 16:9 képarányú lemezek lejátszásakor
• 4:3 Letter Box
A DVD filmet a készülék 16:9 képaránnyal
játssza le.
A képernyô alján és tetején fekete csíkok jelennek meg.
• 4:3 Pan Scan
A kép bal és jobb oldaláról levág egy csíkot a
készülék, és a középsô rész 16:9 képaránnyal
látható.
• Screen Fit
A képernyô tetejét és alját levágja a készülék,
és a kép a teljes képernyôn, függôlegesen
széthúzva jelenik meg.
• Zoom Fit
A kép aljáról, tetejérôl, jobb és bal oldaláról
levág egy csíkot a készülék, és a kép középsô
részét kinagyítja.
Nyomja meg az EZ VIEW gombot.
• A gomb ismételt megnyomására a képméret
változik.
• A Nagyítás (Zoom) az alapbeállítási menüben
történt beállítástól függôen, eltérôen mûködik.
• A funkció megfelelô mûködése érdekében a
megfelelô képarányt állítsa be az alapbeállítási
menüben (27. oldal).
Ha 16:9 képarányú TV-t használ
1. 16:9 képarányú lemezek lejátszásakor
• Wide Screen
A készülék a DVD filmet 16:9 képaránnyal
játssza le.
• Screen Fit
A képernyô tetejét és alját levágja a készülék.
Ha 2.35:1 képarányú lemezt játszik le, a
képernyô aljáról és tetejérôl eltûnnek a fekete
csíkok, és a kép vízszintesen széthúzva jelenik
meg. (Alemez fajtájától függôen elôfordulhat,
hogy a fekete csíkok nem tûnnek el teljesen.)
• Zoom Fit
A kép aljáról, tetejérôl, jobb és bal oldaláról
levág egy csíkot a készülék, és a kép középsô
részét kinagyítja.
2. 4:3 képarányú lemezek lejátszásakor
• Normal Screen
A DVD film 4:3 képarányban jelenik meg.
• Screen Fit
A képernyô tetejét és alját levágja a készülék,
és a kép a teljes képernyôn, függôlegesen
széthúzva jelenik meg.
• Zoom Fit
A kép aljáról, tetejérôl, jobb és bal oldaláról
levág egy csíkot a készülék, és a kép középsô
részét kinagyítja.
2. 4:3 képarányú lemezek lejátszásakor
• Normal Wide
A DVD film 16:9 képarányban, vízszintesen
széthúzva jelenik meg.
• Screen Fit
A képernyô tetejét és alját levágja a készülék,
és a kép a teljes képernyôn, függôlegesen
széthúzva jelenik meg.
• Zoom Fit
A kép aljáról, tetejérôl, jobb és bal oldaláról
levág egy csíkot a készülék, és a kép középsô
részét kinagyítja.
• Vertical Fit
Ha 4:3 képarányú DVD filmet néz 16:9
képarányú TV-n, a képernyô jobb és bal oldalán
fekete csíkok jelennek meg, hogy a kép ne
vízszintesen megnyújtva jelenjen meg.
A feliratozás nyelvének kiválasztása
A Hangbeállítás (AUDIO) gomb megnyomásával könnyen és gyorsan kiválaszthatja, hogy
milyen nyelven kívánja meghallgatni a mûsort.
A Feliratozás (SUBTITLE) gombbal könnyen
és gyorsan kiválaszthatja, hogy milyen
nyelven jelenjen meg a felirat.
Az AUDIO gomb használata
A Feliratozás (SUBTITLE) gomb használata
1. Nyomja meg az AUDIO gombot.
1. Nyomja meg a Feliratozás (SUBTITLE) gombot.
2. Az AUDIO gomb nyomogatásával válassza ki a
kívánt nyelvet a DVD lemezrôl.
2. A gomb ismételt nyomogatásának hatására a
feliratozás nyelve változik.
(Aválasztható nyelvek rövidítve láthatók.)
3. A CLEAR vagy RETURN gombbal válassza meg,
hogy látható legyen-e a feliratozás a képernyôn
vagy ne.
3. Az AUDIO gomb segítségével válasszon a
sztereo/jobb/bal beállítások közül (CD lemezek
lejátszásakor).
- Alapbeállítás szerint a feliratozás nem jelenik meg a
képernyôn.
- A feliratozáshoz választható nyelvek rövidítve láthatók.
DVD
CD
• A lemez fajtájától függôen elôfordulhat, hogy ez a
üzemmód a leírtaktól eltérôen mûködik.
• Ez a funkció nem minden DVD lemeznél mûködik,
és mûködése attól függ, hogy milyen nyelveken
tartalmazza a lemez a hangot.
• A DVD lemezek maximum 8 nyelven tartalmazzák
a mûsor hangját.
• Ha azt kívánja, hogy mindig ugyanazon a nyelven
szólaljon meg a DVD lemezrôl a mûsor, olvassa el
„Anyelvi jellemzôk beállítása” címû fejezetet.
HU-16
• Ez a funkció nem minden DVD lemeznél mûködik,
és mûködése attól függ, hogy milyen nyelveken
tartalmazza a lemez a feliratokat.
• A DVD lemezek maximum 32 nyelven tartalmazzák a mûsor feliratozását.
• Ha azt kívánja, hogy mindig ugyanazon a nyelven
jelenjen meg a képernyôn a feliratozás, olvassa el
„Anyelvi jellemzôk beállítása” címû fejezetet .
HU-17
A kameraállás (nézôszög) kiválasztása
Jelenet azonnali újrajátszása/átugrása
Az azonnali újrajátszás funkció
(DVD lemez lejátszásakor)
Ha a DVD lemez egy adott jelenetet több kameraállásból rögzítve is tartalmaz, kiválaszthatja az Önnek
tetszôt a Kameraállás (Angle) üzemmóddal.
Ha lemarad egy jelenetrôl, ennek a funkciónak a
segítségével azonnal megismételheti.
A Kameraállás (ANGLE) gomb használata
Ha megnyomja az INSTANT REPLAY gombot, a
készülék megkeresi a 10 másodperccel ezelôtti
pozíciót, és onnan újraindítja a lejátszást.
Nyomja meg a Kameraállás ( ANGLE) gombot, és
ellenôrizze, hogy a képernyô bal felsô sarkában
megjelenik-e a kamera (
) szimbólum
* Az azonnal újrajátszási funkció nem minden lemezzel
használható.
1. Ha látható a kamera szimbólum, nyomja meg a
Kameraállás (ANGLE) gombot, és a képernyô bal
felsô sarkában megjelenik az ikon a választáshoz.
A könyvjelzô (Bookmark)
A könyvjelzô funkcióval megjelölheti a DVD
és ezt a pontot a késôbbiekben gyorsan
megkeresheti.
A megjelölt jelenet elôhívása
A könyvjelzô használata
(DVD lemezek lejátszásakor)
2. A Balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki a
megjelölt jelenetek közül azt, amelyiket meg akar
nézni.
1. Lejátszás közben nyomja meg a MENU gombot a
távvezérlôn és válassza ki a Bookmark-ot.
1. Lejátszás közben nyomja meg a MENU gombot a
távvezérlôn.
3. A PLAY/PAUSE (
megjelölt jelenetre.
2. A fel/le gombokkal választhatja ki a Function
menüt, majd nyomja meg a jobbra nyíl vagy az
ENTER gombot.
) gombbal ugorjon a
3. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Könyvjelzô
menüpontot (Bookmark), majd nyomja meg a
jobbra nyíl vagy az ENTER gombot.
2. Az ANGLE gombbal válassza ki a kívánt
nézôszöget.
3. A képernyô kijelzés kikapcsolásához nyomja meg
a CLEAR vagy RETURN gombot.
4. A balra/jobbra gombokkal mozogjon a kívánt
könyvjelzô ikonra.
A jelenet átugrása
(DVD lemez lejátszásakor)
5. Amikor a lejátszáskor eléri a megjelölni kívánt
pozíciót, nyomja meg az ENTER gombot.
Az ikon helyét egy számjegy (1,2 vagy 3) veszi át.
A könyvjelzô törlése
1. Lejátszás alatt nyomja meg a MENU gombot a
távvezérlôn és válassza ki a Bookmark-ot.
Ezzel a funkcióval a következô 10 másodpercet
átugorhatja.
2. A balra/jobbra mutató nyílgombbal válassza ki
annak a könyvjelzônek a számát, amelyet törölni
kíván.
Nyomja meg az INSTANT SKIP gombot.
- A lejátszás a 10 másodperccel késôbbi helyrôl folytatódik.
- A jelenet átugrási funkció nem minden lemezzel
használható.
3. Nyomja meg a CLEAR gombot a könyvjelzô
számának törléséhez.
• Ha a lemezen csak egy nézôszög van rögzítve,
akkor ez a funkció nem mûködik. Jelenleg nagyon
kevés lemez rendelkezik ezzel a tulajdonsággal.
• Egyszerre három jelenetet jelölhet meg
könyvjelzôvel.
• A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy a könyvjelzô
üzemmód nem mûködik.
HU-18
HU-19
A nagyítási funkció (Zoom)
használata (DVD)
Fájl menü MP3/JPEG esetén
A könyvjelzô használata
(DVD lemezek lejátszásakor)
1. Nyissa ki a lemezfiókot.
2. Tegyen egy lemezt a tálcára.
- A behelyezett lemez címkéje felfelé nézzen.
1. Lejátszás közben nyomja meg a MENU gombot a
távvezérlôn.
3. Csukja be a lemezfiókot.
- A fiók becsukódik és a képernyôn az alábbihoz
hasonló kép jelenik meg:
2. A fel/le gombokkal választhatja ki a Function
menüt, majd nyomja meg a jobbra nyíl vagy az
ENTER gombot.
3. A fel/le nyíl gombokkal válassza ki a Zoom
menüpontot, majd nyomja meg a jobbra nyíl vagy
az ENTER gombot.
Mappa kiválasztása
A mappa csak Stop üzemmódban
választható ki.
• Szülô mappa kiválasztása:
Nyomja meg a RETURN gombot, hogy a szülô
mappába jusson, vagy a fel/le gombokkal válassza
ki a „..”-t és nyomja meg az ENTER-t, bejusson a
szülô mappába.
• TTárs mappa kiválasztása
A balra/jobbra gombokkal emelje ki (világítsa ki) a
bal oldali ablakot. A fel/le gombokkal válassza ki a
kívánt mappát, majd nyomja meg az ENTER-t.
4. A balra/jobbra vagy fel/le gombokkal válassza ki a
képernyônek azt a részét, amit ki szeretne
nagyítani.
• Almappa kiválasztása
A balra/jobbra gombokkal emelje ki (világítsa ki) a
jobb oldalon lévô ablakot.
A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt mappát,
majd nyomja meg az ENTER-t.
5. Nyomja meg az ENTER gombot.
- DVD lejátszása során az ENTER nyomogatása a
következô nagyítási sorrendet adja: 2X, 4X, 2X, normál
Szülô mappa, aktuális mappa
és társ mappák
HU-20
: A most elhangzó fájl neve
•
: Aktuális lejátszási idô
•
: Aktuális lejátszási üzemmód (a négy
üzemmód között a REPEAT gombbal
lehet váltogatni)
- Off : normál lejátszás
- Track : a jelenlegi mûsorszámot ismétli
- Folder : a jelenlegi mappát ismétli
- Random : a lemezen lévô fájlokat
véletlenszerû sorrendben
játssza le
: MP3 fájl ikon
•
: JPEG fájl ikon
•
: Mappa ikon
•
: Aktuális mappa ikon
1. Nyissa ki a lemezfiókot.
2. Tegyen egy lemezt a tálcára.
- A behelyezett lemez címkéje felfelé nézzen.
3. Csukja be a lemezfiókot.
- A fiók becsukódik és a képernyôn az elôzô
oldalihoz hasonló kép jelenik meg.
MP3 lejátszás
1. Válassza ki a kívánt mappát.
2. A fel/le vagy a balra/jobbra gombokkal válasszon
ki egy dalt (mûsorszám fájlt)
3. A zeneszám lejátszásának megkezdéséhez
nyomja meg az ENTER gombot.
Az aktuális mappában
lévô mappák és fájlok
•
•
MP3 lejátszás
Ismétlés és lejátszás véletlen sorrendben
A lejátszási üzemmód megváltoztatásához nyomja
meg a REPEAT gombot. Négyféle üzemmód létezik:
- Off : normál lejátszás
- Track : a jelenleg aktuális môsorszámot ismétli
- Folder : az aktuális mappában lévô, megegyezô
fájlkiterjesztéssel rendelkezô fájlok
lejátszását ismétli.
- Random : az aktuális mappában lévô, megegyezô
fájlkiterjesztéssel rendelkezô fájlokat
véletlenszerû sorrendben játssza le.
* A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a
CLEAR gombot.
ENG-21
Tudnivalók a CD-R lemezen
rögzített MP3 fájlok lejátszásához
Fotó CD-k lejátszása
Az MP3 fájlok lejátszásához vegye figyelembe a
CD-R lemezrôl eddig olvasottakat, valamint
olvassa el az alábbiakat:
1. Válassza ki a kívánt mappát.
(Amappa kiválasztását lásd a 21. oldalon)
2. A fel/le gombok segítségével a fájl menüben
válasszon ki egy képfájlt, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
• Az MP3 fájl ISO 9660 vagy JOLIET formátumú legyen.
Az ISO 9660 és Joliet formátumú MP3 fájlok
kompatibilisek a Microsoft DOS és Windows rendszerével,
valamint az Apple Mac.-val. Ez a kettô a legelterjedtebb
formátum.
• Az MP3 fájlok elnevezésekor ügyeljen arra, hogy a név
ne haladja meg a 8 karaktert, a kiterjesztés pedig
".mp3" legyen.
A név általános formátuma: Cím.mp3. Az elnevezésnél ne
feledje, hogy a név nem lehet hosszabb 8 karakternél, ne
legyen szóköz a névben, és ne használjon a névhez
speciális karaktereket (.,/,\,=,+).
Fotó CD-k lejátszása
A SETUP (Beállítás) menü használata
A beállítás menüben elvégezheti a nyelvre,
szülôi felügyeletre és a használt TV
készülékre vonatkozó beállításokat.
• Ha 10 másodpercen keresztül nem nyom meg
egyetlen gombot sem a távvezérlôn, a menü
eltûnik. Nyomja meg az INFO gombot a
távvezérlôn a menü újbóli behívásához.
• A fájl menübe a STOP gomb megnyomásával
térhet vissza.
• Kodak Picture CD lejátszásakor a készülék
közvetlenül a képet mutatja, nem pedig a fájl
menüt.
1. Stop üzemmódban nyomja meg a MENU gombot
a távvezérlôn. A Fel/le nyílgombokkal válassza ki
a Setup (Beállítás) menüpontot, majd nyomja
meg a Jobbra nyílgombot vagy az ENTER
gombot.
Language Setup : A nyelv beállítása
• A távirányító lévô INFO gomb segítségével válassza
ki azt a menüt, amit látni kíván, és nyomja meg az
ENTER gombot.
•
• MP3 fájlok rögzítéséhez legalább 128 Kb/s
dekompressziós átviteli sebességet használjon.
Az MP3 fájlok hangminôsége fôképpen attól függ, hogy az
adattömörítés/kicsomagolás sebességét hogyan választja
meg. Az audio CD lemezek hangminôségének eléréséhez
MP3 formátumra történô analóg/digitális jelkonverzióra
van szükség, legalább 128 Kb/s és legfeljebb 160 Kb/s
mintavételezési sebességgel. Nem ad jobb
hangminôséget a 192 Kb/s vagy annál magasabb
mintavételezési sebesség.
Nem lehet jó minôségben lejátszani a 128 Kb/s alatti
mintavételezési sebességgel rögzített fájlokat sem.
: Visszatérés az album képernyôhöz.
• A következô 6 kép megtekintése céljából nyomja meg
a
gombot.
• A elôzô 6 kép megtekintése céljából nyomja meg
a
gombot.
• Ne próbáljon meg másolni másolás elleni védelemmel
ellátott MP3 fájlokat.
A másolás elleni védelemmel ellátott fájlok speciális
kóddal védettek a szerzôi jogok védelme érdekében.
Ezek a védett fájlok a következô típusúak: „Windows
Media™” (a Microsoft Inc bejegyzett védjegye) és
„SDMI™” (a The SDMI Foundation bejegyzett védjegye).
Ezek a fájlok nem másolhatók.
•
: Az ENTER gomb minden egyes
megnyomására a kép 90 fokkal elfordul az
óramutató járásával megegyezô irányban.
•
: Az ENTER gomb megnyomására a kép
kinagyítódik, maximálisan 4-szeres arányban.
(Normál ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normál)
•
: A készülék az állóképek folyamatos
nézegetése (Slide Show) üzemmódra vált.
*A Slide Show megkezdése elôtt ki kell választania,
hogy a fényképek milyen gyorsan kövessék egymást.
• Fontos: A fenti fontos tudnivalók betartása sem teljes
biztosíték arra, hogy az MP3 fájlokat a készülék le tudja
játszani, vagy hogy jó minôségben tudja lejátszani.
Az MP3 fájlok CD-R lemezre történô rögzítéséhez
használt bizonyos technológiák megakadályozzák, hogy
ezeket a fájlokat jó minôségben lehessen lejátszani a
DVD lejátszóval (egyes esetekben a hangminôség romlik,
vagy a készülék nem tudja olvasni a fájlokat).
•
: Ha ezt az ikont választja, és megnyomja az
ENTER gombot, a fényképek 6
másodpercenként követik egymást.
•
: Ha ezt az ikont választja, és megnyomja az
ENTER gombot, a fényképek 12
másodpercenként követik egymást.
•
: Ha ezt az ikont választja, és megnyomja az
ENTER gombot, a fényképek 18
másodpercenként követik egymást.
• Ez a készülék egy lemezrôl maximum 3000 fájlt és 300
mappát tud lejátszani.
*A fájl nagyságától függôen elôfordulhat, hogy az
aktuális idôtartam nem pontosan egyezik meg a
kiválasztott követési idôtartammal.
HU-22
CD-R JPEG lemezek
Audio Setup : A hangjellemzôk beállítása
• Csak a „.jpg” és „.JPG” kiterjesztésû fájlok játszhatók
le.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás
elindítása, és elôfordulhat, hogy nem lehet a lemezrôl
az összes képet lejátszani.
• Csak azokat a CD-R lemezeket lehet lejátszani,
amelyek a JPEG fájlokat ISO 9660 vagy Joliet
formátumban tartalmazzák.
• A JPEG fájl neve nem haladhatja meg a 8 karaktert,
nem tartalmazhat szóközt és speciális karaktereket (.
/ = +).
• Csak a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket
lehet lejátszani. Ha üres szegmens van a
többmenetes lemezen, a lejátszás csak az üres
szegmensig lehetséges.
• Egy CD lemezre maximum 500 képet lehet rögzíteni.
• Kodak Picture CD lemezek használata javasolt.
• A Kodak Picture CD lemezekrôl csak a kép
mappákban lévô JPEG fájlokat lehet lejátszani.
• Kodak Picture CD : a kép mappákban lévô JPEG
fájlokat automatikusan le lehet játszani.
• Konica Picture CD : ha látni kívánja a képet, válassza
ki a fájl menüben a JPEG fájlt.
• Fuji Picture CD : ha látni kívánja a képet, válassza ki
a fájl menüben a JPEG fájlt.
• QSS Picture CD: a készülék nem képes QSS kép
CD-t lejátszani.
• A nem Kodak Picture CD, hanem más gyártmányú
lemez lejátszása egyáltalán nem lehetséges, vagy a
lejátszás lassabban indul el.
• Ha egy lemez 3000-nél több fájlt tartalmaz, csak 3000
JPEG fájl lejátszása lehetséges.
• Ha a lemezen levô mappák száma meghaladja a 300at, csak 300 mappából lehet a JPEG fájlokat
lejátszani.
Display Setup : Képernyô beállítások
Ebben a menüben választhatja ki, pl. hogy
milyen TV képernyôn kívánja nézni a filmet stb.
Parental Setup : Szülôi felügyelet
Ebben a menüben lehet beállítani az adott
lemezre vonatkozóan a korlátozási szintet, ami
megakadályozza, hogy a gyerek neki nem való
filmet, erôszakos jeleneteket nézzen meg.
2. Az egyes menüpontokat a távvezérlôn a fel/le
nyílgombokkal választhatja ki.
3. A menü alpontokat az ENTER vagy a jobbra
gomb segítségével választhatja ki.
A beállítás után a beállítási képernyôt a MENU
gomb újbóli megnyomásával tüntetheti el.
A lemeztôl függôen egyes menüpontok nem
választhatók ki.
HU-23
A nyelvi jellemzôk beállítása
A nyelvi jellemzôk beállítása
Ha egyszer már kiválasztotta a lejátszó, a
lemez menü, a hang és a feliratozás nyelvét,
a beállítások minden további lemez lejátszásánál automatikusan érvénybe lépnek.
A lemez menü nyelvének kiválasztása
A hang nyelvének kiválasztása
A feliratozás nyelvének kiválasztása
Ebben a menüben azt választhatja ki, hogy a lemez
menü képernyôi milyen nyelven jelenjenek meg.
1. Stop üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.
1. Stop üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.
2. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Setup
menüt, majd nyomja meg a jobbra nyíl gombot
vagy az ENTER gombot.
2. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Setup menüt,
majd nyomja meg a jobbra nyíl gombot vagy az
ENTER gombot.
3. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Language
Setup menüt, majd nyomja meg a jobbra mutató
nyílgombot vagy az ENTER gombot.
3. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Language
Setup menüt, majd nyomja meg a jobbra mutató
nyílgombot vagy az ENTER gombot.
4. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Audio
menüpontot, majd nyomja meg a jobbra
nyílgombot vagy az ENTER gombot.
4. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Subtitle
menüpontot, majd nyomja meg a jobbra nyíl
gombot vagy az ENTER gombot.
5. Válassza ki pl. az angol nyelvet a fel/le
nyílgombokkal (English)
5. Válassza ki pl. az angol nyelvet a fel/le nyíl
gombokkal (English)
1. Stop üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.
A lejátszó nyelvének kiválasztása
2. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Setup menüt,
majd nyomja meg a jobbra mutató nyíl gombot
vagy az ENTER gombot.
1. Stop üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.
2. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Setup menüt,
majd nyomja meg a jobbra mutató nyílgombot
vagy az ENTER gombot.
3. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Language
Setup menüt, majd nyomja meg a jobbra mutató
nyílgombot vagy az ENTER gombot.
3. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Language
Setup menüt, majd nyomja meg a jobbra mutató
nyílgombot vagy az ENTER gombot.
4. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Disc Menu-t,
majd nyomja meg a jobbra gombot vagy az
ENTER gombot.
Példa: az angol nyelvû megjelenítés kiválasztása.
5. Válassza ki pl. az angol nyelvet a fel/le
nyílgombokkal.
- Ha a kívánt nyelv nem jelenik meg, akkor válassza az
Others-t (Egyebek).
- Válassza az Original-t, ha azt szeretné, hogy az
alapértelmezett hangsáv nyelv az az eredeti nyelv
legyen, amelyen a lemez készült.
- Válassza az Others-t, ha a kívánt nyelv nem jelenik
meg a listán.
- Válassza az Automatic-ot, ha azt szeretné, hogy a
felirat nyelve ugyanaz a nyelv legyen, amelyre a
hangot beállította.
- Ha a lemez nem tartalmazza a beállított nyelvet, akkor
az eredeti nyelvet használja.
- Válassza az Others-t, ha a kívánt nyelv nem jelenik
meg a listán.
Példa: beállítás angol nyelvre.
4. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Player
Menu-t, majd nyomja meg a jobbra nyílgombot
vagy az ENTER gombot.
6. Nyomja meg az ENTER gombot.
- Ezzel kiválasztotta az angol nyelvet, és a képernyôn
visszatér a SETUP menü.
5. Válassza ki pl. az angol nyelvet a fel/le
nyílgombokkal.
6. Nyomja meg az ENTER gombot.
- Ezzel kiválasztotta az angol nyelvet, és a képernyôn
visszatér a SETUP menü.
6. Nyomja meg az ENTER gombot.
- Ezzel kiválasztotta az angol nyelvet, és a képernyôn
visszatér a SETUP menü.
• Ha a lemez nem tartalmazza a feliratozást a
kiválasztott nyelven, a feliratozás az eredeti
nyelven jelenik meg.
• A SETUP menü eltüntetéséhez, vagy beállítás
közben a menü képernyôhöz történô
visszalépéshez nyomja meg a RETURN vagy a
balra nyíl gombot.
6. Nyomja meg az ENTER gombot.
- Ezzel kiválasztotta az angol nyelvet, és a képernyôn
visszatér a Beállítás ( SETUP) menü.
- A Setup menü eltüntetéséhez nyomja meg a RETURN
vagy balra gombot.
HU-24
HU-25
A hangjellemzôk beállítása
Képernyô beállítások
1. Stop üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.
MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Konverzió két csatornás (sztereo) PCM jellé.
Válassza a PCM beállítást, amikor az analóg
kimenethez csatlakoztat külsô berendezést.
2. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Beállítás
(Setup) menüt, majd nyomja meg a jobbra
nyílgombot vagy az ENTER gombot.
2. Bitstream : Konverzió 5.1 vagy 7.1 csatornás MPEG-2
digitális jellé.
Válassza a Bitstream beállítást, ha a
digitális audio kimenethez csatlakoztat
külsô berendezést.
3. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a
Hangjellemzôk beállítása (Audio Setup) menüt,
majd nyomja meg a jobbra mutató nyílgombot
vagy az ENTER gombot.
1. Stop üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.
Still Mode (Állókép üzemmód)
Ezzel a beállítással az állókép remegését csökkentheti,
és a kisméretû szöveg is jobban olvasható.
2. A fel/le gombokkal válassza ki a Setup (Beállítás)
menüt, majd nyomja meg a jobbra gombot vagy
ENTER gombot.
1. Auto : Az auto beállítást választva a Field/Frame
üzemmód automatikusan konvertálódik.
2. Field (mezô): Válassza ezt a beállítást, ha az Auto
beállításnál a kép remeg.
3. A fel/le gombokkal válassza ki a Display Setup
(Képernyô beállítás) menüt, majd nyomja meg a
jobbra gombot vagy az ENTER gombot.
3. Frame (keret): Ezt a beállítást válassza, ha a kisméretû betûket tisztábban szeretné látni.
DTS
1. Kikapcsolva (Off): digitális kimenôjel nem jelenik meg.
2. Bekapcsolva (On): a digitális kimeneten DTS
Bitstream jel jelenik meg. Akkor válassza ezt a
beállítást, ha olyan berendezéshez csatlakoztatja a
DVD lejátszót, amelyik rendelkezik DTS dekóderrel.
Screen Messages (Képernyô üzenetek)
A képernyôn megjelenô üzenetek be- vagy kikapcsolása
Black Level (Aképernyô fényereje)
A képernyô fényerô beállításának be- és kikapcsolása.
(On/Off)
Dinamikus kompresszió
1. Bekapcsolva (On): dinamikus kompresszió bekapcsolva
2. Kikapcsolva (Off): a standard tartomány kiválasztása
PCM Down Sampling
1. Bekapcsolva (On): Válassza ezt a beállítást, ha a
készülékhez csatlakoztatott erôsítô nem kompatibilis a
96KHz mintavételi frekvenciával. Ebben az esetben a
96KHz-es jeleket 48KHZ-re konvertálja a készülék.
4. A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a beállítandó
menüpontot, majd nyomja meg a jobbra
nyílgombot vagy az ENTER gombot.
2. Kikapcsolva (Off): Válassza ezt a beállítást, ha a
készülékhez csatlakoztatott erôsítô kompatibilis a
96KHz mintavételi frekvenciával. Ebben az esetben a
jeleket változtatás nélkül továbbítja a készülék.
TV System (Tévé rendszer)
1. NTSC Disc : NTSC rendszerû lemez használata
esetén.
• Csak PAL-Video bemenettel rendelkezô tévé esetén
a „PAL60 Hz Output” beállítást kell választani.
4. A Fel/le gombokkal válassza ki a beállítandó
menüpontot. Ezután nyomja meg a jobbra
nyílgombot vagy az ENTER gombot.
• Csak NTSC bemenettel rendelkezô tévé esetén az
„NTSC Output” beállítást kell választani.
TV Aspect(TV képméretarány)
A csatlakoztatott TV készülék fajtájától függôen be kell
állítania a képméretarányt.
2. PALDisc : PALrendszerû lemez használata esetén.
• Csak NTSC-Video bemenettel rendelkezô tévé
esetén az „NTSC Output” beállítást kell választani.
1. 4:3 Letter Box : Ezzel a beállítással a DVD által
közvetített 16:9 képarányú képet nézheti meg a 4:3
képarányú TV készüléken. A képernyô tetején és alján
fekete sáv látható.
• Csak PALbemenettel rendelkezô tévé esetén a
„PAL50 Hz Output” beállítást kell választani.
2. 4:3 Pan Scan : Ezzel a beállítással a hagyományos
TV készüléken nézheti a 16:9 arányú képernyô
középsô részét (a kép jobb és bal szélérôl levágva
egy-egy sávot).
• A SETUP menü eltüntetéséhez, vagy beállítás
közben a menü képernyôhöz történô visszalépéshez nyomja meg a RETURN gombot vagy
balra mutató nyílgombot.
• A Dolby Laboratories licensze alapján készült.
A „Dolby” és a kettôs D szimbólum a Dolby
Laboratories bejegyzett védjegyei.
• A „DTS” és a „DTS Digital Out” a Digital Theater
Systems, Inc. bejegyzett védjegyei.
Dolby Digital Output
1. PCM : Konverzió 48kHz-es két csatornás (sztereo)
PCM jellé.
Válassza a PCM beállítást, amikor az analóg
kimenethez csatlakoztat külsô berendezést.
2. Bitstream : Konverzió 5.1 csatornás Dolby Digital jellé.
Válassza a Bitstream beállítást, ha a
digitális kimenethez csatlakoztat külsô
berendezést.
3. 16:9 Wide : Ezt a beállítást válassza, ha 16:9
képarányú filmet akar nézni szélesvásznú TV-n.
• Ellenôrizze, hogy a megfelelô beállítást választotta-e ki,
mert helytelen beállítás esetén nincs hang.
• Többcsatornás kimenet esetén válassza a Digital-t.
• A Dolby & MPEG-2 digitális kimenet mûküdik.
HU-26
HU-27
A készülék használatának
korlátozása (Szülôi felügyelet)
Képernyô beállítások
A készülék használatának korlátozása (Szülôi felügyelet)
A Szülôi felügyelet (PARENTALCONTROL)
üzemmód olyan DVD lemezek esetén használható,
melyek tartalmazzák a lemez lejátszásának
korlátozásához a megfelelô információkat. 8
különbözô beállítási lehetôség közül választhatja ki,
hogy a család és a gyerekek számára a korlátozás
mely szintjét kívánja alkalmazni.
Video Output (Videó kimenet)
A videó kimenetet állítja be.
1. S-Video : akkor válassza, ha Video és S-Video
kimenetet használ.
2. Component (I-SCAN) : Component 625i/525i
(Interlace) kimehet használata
esetén
3. Component (P-SCAN) : Component 625p/525p
(Prrogressive) kimehet
használata esetén
5. A fel/le gombok segítségével válassza ki a
Rating Level (korlátozási szint) menüt, majd
nyomja meg az ENTER vagy a jobbra gombot.
1. Stop üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.
2. A fel/le nyíl gombokkal válassza ki a Setup
(Beállítás) menüt, majd nyomja meg a jobbra
gombot, vagy az ENTER gombot.
4. SCART Output : ha SCART csatlakozót kíván
használni kimenetként.
• RGB : akkor válassza, ha SCART RGB kimenetet
kíván használni
• S-Video : akkor válassza, ha SCAR T S-Video
kimenetet kíván használni
• Video : akkor válassza, ha SCAR T Video kimenetet
kíván használni
6. A fel/le gombok segítségével válassza ki a kívánt
korlátozási szintet.
Például ha a 6. szintig választ (Level 6), akkor a
7. és 8. szintet (Level 7, 8) tartalmazó lemezeket
nem játssza le a készülék.
3. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Parental
Setup (Szülôi felügyelet) menüt, majd nyomja meg
a jobbra nyíl gombot, vagy az ENTER gombot.
- A korlátozási szint úgy törölhetô, hogy a Use Password
(Jelszó használata) menüben a jobbra vagy az ENTER
gomb segítségével válassza a No-t (nem-et).
A korlátozási szint beállítása
1. Stop üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.
2. A fel/le nyíl gombokkal válassza ki a Setup
(Beállítás) menüt, majd nyomja meg a jobbra
gombot, vagy az ENTER gombot.
A lejátszó le van zárva ( ).
Példa: a 6-os szint beállítása (Level 6)
4. A jobbra nyílgombbal vagy az ENTER gombbal
válassza ki az Igen ( Yes) sort, ha jelszót kíván
használni. Megjelenik a jelszó beírását kérô
képernyô (Enter Password).
A jelszó megváltoztatása:
- A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Change Password
(Jelszó megváltoztatása) menüpontot.
- Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik a jelszó
megváltoztatását felkínáló képernyô (Change password).
- Írja be az új jelszót, majd megerôsítésként újból írja be a
jelszót.
3. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Parental
Setup (Szülôi felügyelet) menüt, majd nyomja
meg a jobbra nyíl gombot, vagy az ENTER
gombot.
• Keresse meg a tévé használati útmutatójában,
hogy az támogatja-e a Progressive Scan
üzemmódot. Ha igen, akkor a tévé használati
útmutatójának megfelelôen állítsa be a tévé menü
rend-szerében a Progressive Scan üzemmódot.
• Ha helytelen Video Output beállítás következtében
blokkolódik a képernyô, olvassa el a
hibaelhárítással foglalkozó fejezetet.
5. Írja be a jelszót. Megjelenik a jelszó megerôsítését
kérô képernyô (Re-enter Password). Írja be újból a
jelszót. Ezután a készülék zárolódik ( ).
4. Írja be a jelszót.
Megjelenik a szülôi felügyeletet beállító képernyô.
• A SETUP menü eltüntetéséhez, vagy beállítás
közben a menü képernyôhöz történô
visszalépéshez nyomja meg a RETURN gombot
vagy a balra nyíl gombot.
• Ha elfelejtette a jelszót, olvassa el a Hibaelhárítás
címû fejezetben, hogy mit kell tennie.
HU-28
HU-29
Hibaelhárítás
Minôségtanúsítás
A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendeletében elôírtak szerint mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a Samsung gyártmányú DVD-P142 és DVD-P144 típusú DVD lejátszó
megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek:
Ellenôrizze az alábbi listát, mielôtt a szervizhez fordul:
Probléma
Teendô
A távvezérlô nem vezérli
a készüléket.
• Ellenôrizze a távvezérlôben lévô elemeket. Lehet, hogy ki kell ôket
cserélni.
• A távvezérlô ne legyen 6 méternél messzebb a TV-tôl.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy több gombot néhány percig,
ezzel a távvezérlôben levô mikroprocesszort a gyári állapotra hozza. Tegye vissza
az elemeket, és próbálja ki újból a távvezérlôt.
Nem lehet lejátszani a
lemezt.
• Ellenôrizze, hogy a lemezt a címkével felfelé tette-e a készülékbe.
• Ellenôrizze a DVD lejátszó területi kódját.
Nem lehet elôállítani az
5.1 csatornás térhatású
hangot.
• Az 5.1 csatornás térhatású hang csak akkor hallgatható, ha a következô
feltételek teljesülnek:
1) a DVD lejátszót megfelelô erôsítôhöz csatlakoztatja.
2) a lemezen rögzítették az 5.1 csatornás hangot.
• Ellenôrizze, hogy a lemez borítóján látható-e a „Dolby 5.1 ch” jelzés.
• Ellenôrizze, hogy az audio rendszert megfelelôen csatlakoztatta-e, és hogy
az audio rendszer megfelelôen mûködik-e.
• Ellenôrizze, hogy a Beállítás (SETUP) menüben, a hangjellemzôk beállítása (Audio Output) menüpontban a Bitstream beállítást választotta-e ki.
A kijelzôn megjelenik a
ikon.
• Nem lehet a mûveletet végrehajtani, mert:
1. A DVD lejátszó szoftvere nem engedélyezi.
2. A DVD lejátszó szoftvere nem támogatja a kérdéses tulajdonságot (pl.
kameraállás megváltoztatása).
3. Az adott funkció a kérdéses mûveletnél nem alkalmazható.
4.Olyan tételt, fejezetszámot vagy idôkódot adott meg, amely az
elérhetôségen kívül esik.
Nem jelenik meg a lemez
menü (Disc Menu)
• Ellenôrizze, hogy a lemez rendelkezik-e menüvel.
A lejátszási mód különbözik
attól, amit a Beállítás
(SETUP) menüben beállított.
• A SETUPmenüben kiválasztott egyes funkciók nem mûködnek
megfelelôen, ha a lemez nem tartalmazza a funkció mûködéséhez szükséges információkat.
Nem lehet megváltoztatni
a képernyô-méretarány
beállítást.
• A DVD lemezen rögzített a képernyô-méretarány.
Nincs hang.
• Ellenôrizze, hogy a Hangjellemzôk beállítása (AUDIO SETUP) menüben
a megfelelô digitális kimenetet választotta-e ki.
A képernyô blokkolódott
Elfelejtette a jelszót.
Más problémát észlelt.
Oldal
3
Hálózati feszültség
Általános
9
12 W
Tömeg
1,8 Kg
Méretek
430 mm x 207mm x 46mm (szé x mé x ma)
Üzemi hômérséklet
Üzemi páratartalom
5
Lemez
jellemzôk
26
DVD
(DIGITALVERSATILE DISC)
Olvasási sebesség: 1.2-1.4 m/s
Maximális lejátszási idô: 20 perc
SCART csatlakozó aljzat
23-29
Component video
27
S-VIDEO
26
SCART csatlakozó aljzat
• Indítsa újra a készüléket úgy, hogy nincsen benne lemez. Nyomja meg
az elôlapon a STOP(
) és PLAY (
) gombokat egyszerre három
másodpercig. Megjelenik a menü nyelvének kiválasztására szolgáló
képernyô. Válassza ki a kívánt nyelvet . Nyomja meg a MENU gombot,
majd a le gombbal hívja be a Szülôi felügyelet (Parental Setup) menüt.
Most már a zárolás fel van oldva, ahogy az a kijelzôn is látható. Most
már megadhatja az új jelszót.
• A tartalomjegyzékben keresse meg, hogy a használati útmutató mely
fejezete foglalkozik az adott kérdéssel, olvassa el az útmutató
magyarázatát, majd hajtsa végre újból a kérdéses eljárást.
• Ha ezek után sem tudja megoldani a problémát, forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
HU-30
28~29
Audio
kimenetek
Olvasási sebesség: 3.49 m/s
Lejátszási idô
(egyoldalas, egyrétegû lemez): 135 perc
CD : 8 cm
(COMPACT DISC)
11
28
10% és 75% között
Olvasási sebesség: 1.2-1.4 m/s
Maximális lejátszási idô: 74 perc
2 csatornás
• Indítsa újra a készüléket úgy, hogy nincsen benne lemez. Nyomja meg
az elôlapon a STOP(
) és PLAY(
) gombokat egyszerre három
másodpercig. Megjelenik a menü nyelvének kiválasztására szolgáló
képernyô. Válassza ki a kívánt nyelvnek megfelelô számot.
+5˚C és +35˚C között
CD : 12 cm
(COMPACT DISC)
Összetett video
Video
kimenetek
230V~, 50Hz
Teljesítmény felvétel
*Frekvencia átvitel
2 csatorna: 1.0Vp-p (75 Ω terhelésnél)
R(piros):0.7Vp-p (75 ohm terhelésnél)
G(zöld): 0.7Vp-p (75 ohm terhelésnél)
B(kék): 0.7Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Összetett video: 1.0Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Világosságjel: 1.0Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Színjel: 0.3Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Y : 1.0 Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Pr : 0.7 Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Pb : 0.7 Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Világosságjel: 1.0Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Színjel: 0,3Vp-p (75 ohm terhelésnél)
2 csatorna: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz mintavételezés: 4 Hz-tôl 22 kHz-ig
96 kHz mintavételezés: 4 Hz-tôl 44 kHz-ig
*Jel/zaj arány
110 dB
*Dinamika tartomány
100 dB
*Teljes harmonikus torzítás
0,004%
*: névleges adatok
• A Samsung Electronics Co. Ltd. fenntartja a jogot a mûszaki adatok változtatására.
• A tömeg és méretadatok megközelítô értékeknek tekintendôk.
HU-31
Download PDF

advertising