Samsung | U28E570D | Samsung 28'' UHD Monitor AMD FreeSync technológiával Felhasználói kézikönyv

Használati útmutató
U28E570D
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung Electronics engedélye nélkül.
A nem a Samsung Electronics tulajdonában levő védjegyek a megfelelő jogtulajdonosok bejegyzett védjegyei.
••
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
‒‒ (a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
‒‒ (b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
••
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
Tartalom
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
4
4
Biztonsági óvintézkedések
4
Szimbólumok
4
Tisztítás5
Villamosság és biztonság
5
Telepítés6
Működés
7
Előkészületek
Alkatrészek9
Vezérlőpanel
9
Gyorsgomb útmutató
10
Funkciógomb útmutató
11
A Szemkímélő mód, Fényerő és a Kontraszt
értékének konfigurálása a kezdőképernyőn.
13
A Hangerő funkció beállítása az indítási
képernyőn
13
Hátoldal
14
A készülék dőlésszögének beállítása
14
Lopás elleni zár
15
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
16
Telepítés17
Az állvány felszerelése
17
A talp eltávolítása
18
Forráseszköz csatlakoztatása
és használata
Játék mód25
Válaszidő25
19
Képméret25
PC csatlakoztatása és használata
19
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
19
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
19
Csatlakoztatás DP-kábellel
20
Fejhallgató csatlakoztatása
20
A csatlakozókábelek elrendezése
20
Áramellátás20
Képernyő beállítása26
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás21
Illesztőprogram telepítése
21
Optimális felbontás beállítása
21
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Fényerő23
Kontraszt23
Élesség23
Szín23
SAMSUNG MAGIC Angle
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
PIP/PBP27
A PIP/PBP mód konfigurálása
28
A Méret konfigurálása
28
A Pozíció konfigurálása
28
A Forrásválasztás konfigurálása
28
A Forrás konfigurálása
28
A Képméret konfigurálása
29
A Kontraszt konfigurálása
29
Az OSD (Képernyőmenü)
beállításainak módosítása
Átlátszóság30
Nyelv30
Megjelenítési idő30
24
HDMI feketeszint24
Szemkímélő mód24
2
Tartalom
Beállítás és visszaállítás
Hibaelhárítási útmutató
FreeSync31
Követelmények a Samsung
Customer Service Center megkeresése előtt
A készülék tesztelése
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Ellenőrizze az alábbiakat.
36
36
36
36
Kérdések és válaszok
38
Eco-takarék. Plusz33
Kikapcsolásidőzítő33
PC/AV mód33
DisplayPort Ver.33
Forrásészlelés33
Ismétl. sebesség34
Műszaki adatok
Műk.jelző LED be34
Általános39
Összes visszaállítása34
Normál üzemmód táblázat
40
Információ34
Függelék
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
35
Felelősség a fizetős szolgáltatásért
(az ügyfelek költsége)
44
Nem hibás készülék
44
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta44
Egyebek
44
3
1. fejezet
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági óvintézkedések
A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
Figyelmeztetés
ÁRAMÜTÉS LEHETSÉGES, NE NYISSA FEL!
Figyelmeztetés : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A FEDELET! (VAGY A HÁTOLDALT)
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
BÍZZON MINDEN SZERVIZ-TEVÉKENYSÉGET KÉPZETT SZAKEMBERRE!
10 cm
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség
uralkodik.
10 cm
A készülék belső alkatrészeinek bármiféle megérintése veszélyes!
10 cm
Ez a szimbólum arra emlékeztet, hogy a készülékkel együtt a
működése és karbantartása szempontjából fontos dokumentációt is
szállítottunk.
10 cm
10 cm
Szimbólumok
Életveszély
Biztonsági intézkedések tárolás során
Az erősen csillogó modellek felületén fehér foltok keletkezhetnek, ha a közelükben ultrahangos
párásító berendezést használnak.
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
――Ha a termék belseje tisztítást igényel, forduljon a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálathoz (a
szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
4
Tisztítás
――Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
megkarcolódhat.
――Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
Villamosság és biztonság
Életveszély
•• Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.
1 Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet.
•• Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.
2 Húzza ki a hálózati kábelt a készülékből.
•• Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.
――A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves kézzel. Ellenkező esetben
áramütés következhet be.
3 Törölje le a monitort egy tiszta, puha, száraz kendővel.
‒‒ Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy oldószert tartalmaz, vagy karcolja a
monitor felületét.
‒‒ Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a készülékre.
4 Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan kicsavarva tisztítsa meg a
készülék külső burkolatát.
5 A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6 Kapcsolja be a készüléket és a számítógépet.
•• A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
•• A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt készülékek
esetén).
•• Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne vezesse a hálózati kábelt nehéz
tárgy alatt.
•• A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Száraz törlőkendővel tisztítsa meg a portól a hálózati dugasz és a hálózati aljzat érintkezőinek
környezetét.
Figyelmeztetés
•• Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.
•• Csak a Samsung által a készülékhez szállított hálózati kábelt használja. Ne használja a hálózati
kábelt más készülékekhez.
•• Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig hozzáférhető.
‒‒ A hálózati kábelt ki kell húzni, ezzel megszakítva a készülék tápellátását, ha veszélyhelyzet
állhat fenn.
•• Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.
5
Telepítés
Életveszély
Figyelmeztetés
•• Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A készüléket hőforrásoktól
távol helyezze el.
•• Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
•• Ne használja a készüléket rosszul szellőző helyen: könyvespolcon vagy faliszekrényben.
•• A szellőzés biztosítására szerelje a készüléket a faltól legalább 10 cm-re.
•• A műanyag csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen.
‒‒ A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
•• Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc, ferde felület,
stb.).
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor megsérülhet vagy tüzet is
okozhat.
•• Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por, nedvesség (csepegő víz,
stb.), olaj vagy füst érheti.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze forró tárgy (pl.
kályha) közelébe.
•• Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.
•• Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy előlapjának elülső
széle nem nyúlik túl.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad helyezni.
•• Óvatosan tegye a helyére a készüléket.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű finom por,
vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet kitéve vagy ahol a
készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan kell működnie), az komolyan befolyásolhatja a
teljesítményét.
‒‒ Ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni, feltétlenül keresse meg a Samsung Customer
Service Centert.
‒‒ A készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
•• Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.
‒‒ A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
•• Az étkezési olajok (mint például a szójaolaj) a készülék károsodását vagy torzulását okozhatják.
Tartsa távol a készüléket az olajos szennyeződésektől. És ne helyezze el illetve ne használja a
készüléket konyhában, vagy konyhai tűzhely közelében.
6
Működés
Életveszély
•• A készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik. Tilos a készüléket saját kezűleg szétszerelni,
javítani vagy módosítani.
‒‒ Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a tápkábelt is beleértve.
•• Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható, azonnal húzza ki a
hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony tárgyat (papírt,
gyufát, stb.) a készülékbe (a ventillátor-nyílásokba, bementi és kimeneti portokba, stb.).
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy fémtárgyakat a
készülék tetejére.
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy felmásszanak a
tetejére.
‒‒ A gyermekek megsérülhetnek vagy súlyos fájdalmat szenvedhetnek.
•• Ha a készülék leesik vagy a külső burkolata megsérül, kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a
hálózati kábelt. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
‒‒ Ha tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne hagyjon a készülék tetején nehéz tárgyat, vagy bármit, amit a gyermekek kedvelhetnek (játékot,
édességet, stb.).
‒‒ A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermekek megpróbálják elérni a játékot vagy
édességet, és súlyos sérülést szenvedhetnek.
•• Villámlás vagy zivatar közben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt.
•• Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.
•• Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati dugaszát. A helyiséget
azonnal szellőztesse ki.
•• Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető anyagot.
•• Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.
‒‒ A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
7
Figyelmeztetés
•• Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a képernyőbe, és
meghibásodhatnak a képpontok.
‒‒ Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az energiatakarékos
módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
•• Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a hálózati kábelt a
hálózati aljzatból.
‒‒ A felgyülemlett por, hőhatással kombinálva, tüzet, áramütést vagy villamos szivárgást okozhat.
•• A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.
‒‒ A látása romolhat.
•• Ne helyezzen közvetlenül egymás mellé AC/DC adaptereket.
•• Mielőtt az AC/DC adaptert használni kezdené, távolítsa el róla a műanyag zacskót.
•• Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a képernyőt, mert az
felforrósodik.
•• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
•• Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
‒‒ A keze vagy az ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.
‒‒ Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést okozhat.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.
‒‒ A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
•• Ne hagyja, hogy a hálózati adapterbe víz kerüljön vagy nedvessé váljon.
‒‒ Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
‒‒ Ne használja a készüléket szabad téren, ahol eső vagy hó érheti.
‒‒ Legyen óvatos, hogy a padló felmosásakor ne nedvesítse be az AC/DC adaptert.
•• Ne helyezze az AC/DC adaptert fűtőkészülék közelébe.
‒‒ Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
•• Tartsa az AC/DC adaptert jól szellőző térben.
•• Ha úgy helyezi el a hálózati adaptert, hogy az felfelé néző kábelbemenettel lóg, akkor víz vagy más
idegen anyag kerülhet az adapterbe, és annak meghibásodását okozhatja.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter vízszintesen álljon az asztalon vagy a padlón.
•• Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
•• Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
•• Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.
•• Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a szemét.
8
2. fejezet
Előkészületek
Alkatrészek
Ikonok
Leírás
A navigációban segítséget nyújtó többirányú gomb.
JOG Gomb
Vezérlőpanel
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Funkciógomb útmutató
――A JOG gomb a készülék bal oldalán, hátul található. A gombbal
felfelé, lefelé, balra, illetve jobbra mozoghat, illetve a beállított érték
bevitelére használható.
Nyomja meg a JOG gombot, ha a képernyő be van kapcsolva.
Megjelenik a Funkciógomb útmutató. A képernyőmenü az útmutató
megjelenésekor az adott irány-gomb ismételt megnyomásával
érhető el.
――A Funkciógomb útmutató a funkciótól és a készülék típusától függően
eltérő lehet. Kérjük, ellenőrizze a konkrét termék adatait.
JOG Gomb
FEL
BALRA
JOBBRA
Vissza
MEGNYOM(ENTER)
LE
Funkciógomb útmutató
9
Gyorsgomb útmutató
――Az alábbi, gyorsgombokat tartalmazó képernyő (képernyőmenü) csak a monitor bekapcsolásakor, a számítógép felbontásának megváltozásakor és a bemeneti jelforrás változásakor jelenik meg.
Szemkímélő mód Ki
Hangerő
Funkciók
Szemkímélő mód Ki
•• FEL/LE: Módosítsa a Fényerő, Kontraszt, Szemkímélő mód Ki beállítást.
•• BALRA/JOBBRA: Módosítsa a Hangerő beállítást.
•• MEGNYOM(ENTER): A Funkciógomb útmutató megjelenítése.
10
Funkciógomb útmutató
――A főmenübe való belépéshez vagy a többi elem használatához a JOG gomb megnyomásával nyissa meg a Funkciógomb útmutatót. A JOG gomb ismételt megnyomásával léphet ki.
FEL/LE/BALRA/JOBBRA: Lépjen a kívánt elemre. Minden elemhez megjelenik a leírás, ha a fókusz megváltozik.
MEGNYOM(ENTER): A kijelölt elem alkalmazásra kerül.
Vissza
Ikonok
Leírás
Válassza ki az
opciót a bemeneti jel módosításához, a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn. A képernyő bal felső sarkában egy üzenet jelenik meg, ha a
bemeneti jel módosítva lett.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Megjelenik a monitor jellemzőihez tartozó képernyőmenü.
A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának elkerülésére.
Engedélyezés/Letiltás: A képernyőmenü-vezérlés zárolásához tartsa lenyomva 10 másodpercig a BAL gombot, amikor a főmenü megjelenik.
――Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van, akkor a Fényerő és a Kontraszt opciók módosíthatók. A PIP/PBP elérhető.
A Szemkímélő mód elérhető. Az Információ adatai megtekinthetők.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Nyomja meg a gombot, ha a beállítások konfigurálása szükséges a PIP/PBP funkcióhoz.
Kiválasztja az
opciót a monitor kikapcsolásához, a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
――Előfordulhat, hogy a funkciók eltérései következtében a Funkciógomb útmutató opciói eltérőek lehetnek.
11
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi (Energiatakarékos mód vagy Jel nélküli mód esetén), akkor a
jelforrás és a működés szabályozásának 2 gyorsgombja az alábbi módon használható.
JOG Gomb
Energiatakarékos mód/Jel nélküli mód
FEL
Jelforrás módosítása
Le
MEGNYOM(ENTER) gomb lenyomása 2
másodpercig
Kikapcsolás
Amikor a monitor főmenüt jeleníti meg, akkor a JOG gomb az alábbiak szerint használható:
JOG Gomb
Művelet
FEL/LE
Lépés a beállítások között
Kilépés a főmenüből.
BALRA
Kilépés az allistából mentés nélkül.
A csúszka értékének csökkentése.
JOBBRA
MEGNYOM(ENTER)
Következő szintre lépés.
A csúszka értékének növelése.
Következő szintre lépés.
Beállítás mentése és az allista bezárása.
12
A Szemkímélő mód, Fényerő és a Kontraszt értékének
konfigurálása a kezdőképernyőn.
Állítsa be a Fényerő, Kontraszt és a Szemkímélő mód értékét a JOG gomb mozgatásával.
A Hangerő funkció beállítása az indítási képernyőn
Állítsa be a Hangerő értékét a JOG gomb használatával, ha a képernyőn megjelenik a Gyorsgomb
útmutató.
50
Hangerő
Kontraszt
Szemkímélő mód
Némítás
Ki
Fényerő
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
――Ha egy csatlakoztatott bemeneti eszköz hangminősége gyenge, akkor a készülék Auto Mute funkciója
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
elnémíthatja a hangot vagy akadozó hangot eredményezhet fejhallgató vagy hangszóró használata esetén.
Állítsa a bemeneti eszköz hangerejét legalább 20% értékre, a hangerő beállításához pedig a készülék
hangerő-szabályozóját (JOG gomb BALRA/JOBBRA) használja.
――Mi az Auto Mute?
Szemkímélő mód
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Fényerő
Ez a funkció zajos hang vagy a bemeneti eszköz hangerőproblémája miatt jelentkező gyenge jelszint
esetén a hang javítása érdekében elnémítja a hangot.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. Plusz funkció aktív.
――A Némítás funkció aktiválásához lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd a JOG gombbal mozgassa a
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kontraszt
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
fókuszt lefelé. A Némítás funkció aktiválásának megszüntetéséhez lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre,
majd növelje vagy csökkentse a Hangerő értékét.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
(PBP mód) értékre
van állítva.
13
Hátoldal
A készülék dőlésszögének beállítása
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
-2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°)
•• A készülék dőlésszöge állítható.
•• A készülék alsó részét tartva óvatosan állítsa be a döntésszöget.
Csatlakozó
Leírás
Csatlakozás jelforrás készülékhez HDMI kábellel.
――A HDMI 1 a 3840 x 2160, 30 Hz felbontást támogatja
――A HDMI 2 a 3840 x 2160, 60 Hz felbontást támogatja
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például
fejhallgatóhoz.
――A hang csak a HDMI-HDMI kábel vagy a DP kábel használata esetén
hallható.
Az AC/DC adapterhez csatlakozik.
14
Lopás elleni zár
――A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket.
――A zár formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat
lásd a zár használati útmutatójában.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
1 Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
2 Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
3 Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
4 Zárja le a lopás elleni zárat.
‒‒ A lopás elleni zár külön kapható.
‒‒ A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
‒‒ A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
15
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
――Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
1
2
•• Megjegyzések
‒‒ A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.
‒‒ A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.
‒‒ Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve
az asztali állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék
megrongálódhat, és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a
nem megfelelő csavarok használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott
erőkifejtéssel történő csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.
‒‒ A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi
sérülésekért, amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve
a falikonzol nem szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.
3
4
‒‒ A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.
‒‒ Csak a szabványnak megfelelő falikonzolt használjon.
‒‒ A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
Mértékegység: mm
Típusnév
U28E570D
A Ide csatlakoztassa a falikonzolt vagy az asztali állványt
B Rögzítőelem (külön kapható)
VESA csavarlyuk jellemzők (A Szabványos csavar
* B) milliméterekben
75,0 x 75,0
M4
Mennyiség
4
――Ne szerelje fel a falikonzol készletet, ha a készülék be van kapcsolva. Ez áramütéssel és személyi sérüléssel
járhat.
Illessze be a fogakat, és szorosan húzza meg a csavarokat a készülék tartókonzolján, illetve a
csatlakoztatni kívánt falikonzol vagy asztali állvány megfelelő részein.
16
Telepítés
Az állvány felszerelése
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
1
Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán látható
irányban.
4
2
Győződjön meg róla, hogy a tartóelem biztosan
illeszkedik a talpba.
5
3
Csavarja be teljesen az állvány alján található
rögzítőcsavart.
A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy
puha ruhát, majd fektesse a terméket az elejével lefelé
a ruhára.
A készülék fő részét az ábrán látható módon tartsa a
kezével. Csúsztassa az összeszerelt talpat a fő részbe
az ábrán látható nyíl irányában.
- Figyelmeztetés
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak az
állványt fogja.
17
A talp eltávolítása
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
1
2
3
A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy
puha ruhát, majd fektesse a terméket az elejével lefelé
a ruhára.
4
Az ábrán látható nyíl irányában húzza ki a tartóelemet
a talpból.
Az állvány monitorról történő leszereléséhez egyik
kezével nyomja meg a monitor alsó részét, másik
kezével pedig az ábrán látható módon húzza meg és
nyomja oldalirányba az állványt.
Csavarja ki a talp alján található rögzítőcsavart.
18
3. fejezet
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
PC csatlakoztatása és használata
――Forráseszköz csatlakoztatása előtt olvassa el az ahhoz mellékelt használati útmutatót.
Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.
A forráseszközökön található csatlakozók száma és elhelyezkedése eszközönként változik.
――Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
――Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
Ha csatlakoztatás közben csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék károsodhat.
――Ellenőrizze, hogy milyen típusú csatlakozók vannak a csatlakoztatni kívánt készülék hátoldalán.
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
19
Csatlakoztatás DP-kábellel
Áramellátás
DP IN
1
2
Fejhallgató csatlakoztatása
3
1 Csatlakoztassa a tápkábelt az AC/DC adapterhez. Csatlakoztassa az AC/DC adaptert a készülék
hátoldalán található DC 14V csatlakozóba.
2 Ezután csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatba.
A csatlakozókábelek elrendezése
3 Nyomja meg a monitor hátoldalán levő JOG gombot a bekapcsoláshoz.
――A bemeneti feszültség automatikusan vált.
20
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás
Illesztőprogram telepítése
――A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást és
frekvenciát.
――A termék illesztőprogram legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
――Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb háromszor
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:
•• Egyenesítse ki a hátát.
megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.
――Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
•• Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.
•• Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.
•• Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.
•• Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva tarthassa, a
sarka érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
21
4. fejezet
A képernyő beállítása
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt.
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
SAMSUNG MAGIC Bright
PC módban
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.
•• Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet
használatához.
•• Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. Plusz funkció aktív.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNGAngle aktív.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
•• Dinamikus kontraszt: Kiegyenlített fényerőt biztosít a kontraszt automatikus változtatásával.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
AV módban
Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Fényerő
Egyedi
100
Kontraszt
75
Élesség
60
A munkakörnyezetnek
megfelelő optimális
képminőség
beállítása.
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
Szín
SAMSUNG
MAGIC Angle
Amikor a külső bemeneti eszköz HDMI-csatlakozón keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód az
SAMSUNG
Bright almenüelem négy gyárilag beállított automatikus
AV üzemmódra van beállítva, a MAGIC
képbeállítással rendelkezik (Dinamikus, Normál, Film és Egyedi). Ezek közül csak az egyiket
aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása automatikusan elohívja
személyre szabott képbeállításait.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.
Ki
HDMI feketeszint
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
Vissza
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
22
Fényerő
Szín
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Állítsa be a képernyő színárnyalatát.
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. Plusz funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A Színtónus és a Gamma menü nem elérhető, ha az SAMSUNGAngle aktív.
MAGIC
MAGIC
MAGIC
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
•• Vörös: A vörös telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
Kontraszt
•• Zöld: A zöld telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright aktuális beállítása Mozi vagy Dinamikus kontraszt mód.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
(PBP mód) értékre
van állítva.
•• Kék: A kék telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
•• Színtónus: Válasszon egy színtónust, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
‒‒ 2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.
‒‒ 1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.
‒‒ Normál: A normál színtónus megjelenítése.
‒‒ 1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.
Élesség
‒‒ 2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.
‒‒ Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright aktuális beállítása Mozi vagy Dinamikus kontraszt mód.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ha a külső bemenet HDMI/DP-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV, a Színtónus
pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és Egyedi).
•• Gamma: A luminancia közepes szintjének beállítása.
‒‒ 1. mód / 2. mód / 3. mód
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
23
SAMSUNG MAGIC Angle
HDMI feketeszint
SAMSUNG
A MAGIC
Angle funkcióval konfigurálhatók a kiválasztott rálátási szögnek megfelelő optimális
képminőséghez szükséges beállítások.
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez, a csatlakoztatott
forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint
stb.). Ebben az esetben a HDMI feketeszint segítségével állítható be a képminőség.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód vagy Szemkímélő mód aktív.
Ebben az esetben a HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a gyengébb képminőséget.
――Ez a funkció csak HDMI 1 vagy HDMI 2 módban használható.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Lehetőség van a dőlésszög igényeknek megfelelő beállítására.
•• Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.
•• Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni szeretné a
feketeszintet és növelni a fehérszintet.
4
1
2
1
5
――Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
5
3
Szemkímélő mód
•• Ki
1
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
: Akkor válassza ezt az opciót, ha közvetlenül a készülékkel szemben ül.
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
•• 1. hátradőlési m. 2 : Akkor válassza ezt az opciót, ha olyan helyről nézi a készüléket, amely
valamivel alacsonyabban van.
•• 2. hátradőlési m. 3 : Akkor válassza ezt az opciót, ha olyan helyről nézi a készüléket, amely az 1.
hátradőlési m. is alacsonyabb.
•• Álló mód
van.
4
•• Oldalsó mód
: Akkor válassza ezt az opciót, ha olyan helyről nézi a készüléket, amely magasabban
5
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez, amelyek teljesítik az
alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő mód beállítása 'Be', akkor a 400nm
körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális
képminőséget. Ugyanakkor a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén,
a TÜV Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”
szabványának előírásait.
: Akkor válassza ezt az opciót, ha a készüléket valamelyik oldaláról nézi.
•• Csoportos nézés: Akkor válassza ezt az opciót, ha egynél többen nézik a készüléket az
5 pozícióból.
1
,
4
, és
•• Egyedi: Az Egyedi opció választása esetén alapbeállításként az 1. hátradőlési m. aktív.
24
Játék mód
Képméret
Itt adhatja meg a készülék játék módban alkalmazandó képernyőbeállításait.
A kép méretének módosítása.
Ez a funkció akkor használatos, amikor személyi számítógépen játszik vagy játékkonzol, például
PlayStation™ vagy Xbox™ van csatlakoztatva.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
(PBP mód) értékre
van állítva.
――Ez az opció nem elérhető, ha a FreeSync funkció aktív.
PC módban
•• Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.
Válaszidő
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától.
Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, ezzel a videók életszerűbbé és természetessé tehetők.
AV módban
――Ha nem filmet néz, akkor a Válaszidő legjobb beállítása Normál vagy Gyorsabb.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
mód) értékre van állítva.
/
/
(PBP
•• 4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós
műsorok lejátszására.
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül csatlakozik, és a PC/
AV mód AV állapotú.
25
Képernyő beállítása
――Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képméret opció Igazít. a képe.-höz értékre van állítva az AV módban.
Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a monitor képes a normál
megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz lehetőséget, a vízszintes pozíció beállításához a 0-6
szintek között.
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
26
5. fejezet
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Kompatibilis a Windows7 és a Windows8 rendszerekkel.
PIP/PBP
――A használt grafikus kártya műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a PIP/PBP funkció nem
A PIP (Kép a képben) a képernyőt két részre osztja. Az egyik forráseszköz a fő képernyőn jelenik meg,
míg ezalatt a másik forráseszköz a beágyazott ablakokban jelenik meg.
A PBP (Képről képre) funkció két részre osztja a képernyőt, és két különböző forráseszközt egyidejűleg
jelenít meg a képernyő bal és jobb oldalán.
Kép
PIP/PBP mód
Be
Méret
PIP/PBP
üzemmód
be- vagy
kikapcsolása.
használható. Ha PIP/PBP módban az optimális felbontás kiválasztása esetén üres képernyő látható, a
számítógépen lépjen be a Vezérlőpult
Képernyő
Képernyőfelbontás menüpontba, és kattintson az
Észlelés gombra. (Az instrukciók Windows 7 alapján készültek.) Ha az optimális felbontás beállítása esetén
üres képernyő jelenik meg, változtassa meg a felbontást 1280 × 1024 értékre.
――Előfordulhat, hogy a képernyő rövid ideig villog, vagy késve jelenik meg, amikor engedélyezi vagy letiltja a
PIP/PBP funkciót, vagy amikor a PIP/PBP funkció bekapcsolt állapota mellett módosítja a képernyőméretet.
Ez általában olyankor történik, amikor egy számítógép és egy monitor kettő vagy több bemeneti jelforráshoz
van csatlakoztatva. Ennek nincsen köze a monitor teljesítményéhez.
A jelenséget elsősorban az okozza, hogy a videokártya teljesítményétől függően a videó jelek monitorra
történő átvitele késik.
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
DisplayPort
Automatikus
Kontraszt
Vissza
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
――A képminőség maximalizálásához és a hang helyes megszólaltatásához javasoljuk, hogy olyan videokártyát vagy
DVD-t használjon, amely támogatja a 4K (3840 x 2160, 30HZ) felbontást, a HDMI 1 porthoz való csatlakozás esetén.
――A képminőség maximalizálásához és a hang helyes megszólaltatásához javasoljuk, hogy olyan videokártyát vagy
DVD-t használjon, amely támogatja a 4K (3840 x 2160, 60HZ) felbontást, a HDMI 2 porthoz való csatlakozás esetén.
――Ha a PIP/PBP funkció engedélyezve van, akkor a felbontás nem tud automatikusan az optimális felbontásra
kapcsolni, a videokártya és a Windows rendszer közötti kompatibilitási probléma miatt.
Állítsa a PIP/PBP mód lehetőséget Ki állásba. Vagy pedig indítsa újra a monitort, majd állítsa a felbontást az
optimális beállításra, a Windows kezelőfelület alkalmazásával.
27
A PIP/PBP mód konfigurálása
A Forrásválasztás konfigurálása
A PIP/PBP mód funkció engedélyezése vagy letiltása.
Adja meg, melyik képernyő hangját kívánja hallani.
A Méret konfigurálása
PIP mód
Válassza ki az alképernyő méretét és képméretarányát.
/
••
: Válassza az ikon képet, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal és jobb
oldalának optimális felbontása 1920 x 2160 (szélesség x magasság).
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális
felbontása 720 x 480 (szélesség x magasság).
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális
felbontása 1280 x 720 (szélesség x magasság).
A Forrás konfigurálása
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális
felbontása 1920 x 1080 (szélesség x magasság).
Válassza ki a forrást valamennyi képernyőhöz.
A Pozíció konfigurálása
PBP mód
/
PIP Mód (PIP-módban (Méret
/
/
) gombként érhető el).
――A fő képernyő bemeneti jelforrása megváltozik.
Válassza ki az alképernyő pozícióját a rendelkezésre álló opciók közül.
――Az aktuális bemeneti jelforrás kivételével a másik két bemeneti jelforrás választható ki.
••
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
/
/
/
――A PBP kiválasztása esetén nem áll rendelkezésre.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
――Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa a JOG gombot BALRA a
ikon kiválasztásához,
majd nyomja meg a JOG gombot. A fő képernyő ebben a sorrendben kapcsol be: DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2.
PBP mód (PBP-módban (Méret
) gombként érhető el).
――A fő képernyő bemeneti jelforrása megváltozik.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
――Ha a bal és a jobb képernyő bemeneti jelforrása azonos, akkor a művelet nem hajtható végre.
――Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa a JOG gombot BALRA a
majd nyomja meg a JOG gombot. Megjelenik ugyanaz a PBP forrás beállítási menü.
ikon kiválasztásához,
28
A Képméret konfigurálása
PIP Mód (PIP-módban (Méret
PBP mód (PBP-módban (Méret
/
/
) gombként érhető el).
PC módban
•• Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának
megfelelően jeleníti meg.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők
bemeneti jelforrása képméretarányától.
) gombként érhető el).
PC módban
•• Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának
megfelelően jeleníti meg.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők
bemeneti jelforrása képméretarányától.
AV módban
•• 4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál
televíziós műsorok lejátszására.
AV módban
•• 16:9: Az alképernyő képét 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• 4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál
televíziós műsorok lejátszására.
•• Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás
nélkül jeleníti meg.
•• 16:9: Az alképernyő képét 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
•• Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás
nélkül jeleníti meg.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
‒‒ A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
‒‒ A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem
minden modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
‒‒ Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül csatlakozik,
és a PC/AV mód AV állapotú.
‒‒ A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
‒‒ A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem
minden modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
‒‒ Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül csatlakozik,
és a PC/AV mód AV állapotú.
A Kontraszt konfigurálása
PIP Mód
Állítsa be az alképernyő kontrasztjának szintjét. (PIP-módban (Méret
érhető el).
/
/
) gombként
PBP Mód
Állítsa be az egyes képernyők kontrasztjának szintjét. (PBP-módban (Méret
) gombként érhető el).
29
6. fejezet
Az OSD (Képernyőmenü) beállításainak módosítása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
Átlátszóság
Nyelv
A menüablakok átlátszóságának beállítása.
A menü nyelvének beállítása.
――A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.
Alképernyő
Átlátszóság
한국어
Be
Nyelv
Magyar
Megjelenítési idő
20 mp.
A menüablakok
átlátszóságának
beállítása.
――A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
Vissza
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
30
7. fejezet
Beállítás és visszaállítás
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
FreeSync
Rendszer
FreeSync
Ki
Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Ellenőrizze a konkrét termék adatait.
Eco-takarék. Plusz
Ki
A FreeSync akkor áll rendelkezésre, ha a jelforrás eszköz DisplayPort 1.2-n keresztül van csatlakoztatva.
Nem áll rendelkezésre, ha a DisplayPort Ver. 1.1 van kijelölve, vagy ha a jelforrás eszköz HDMI-n
keresztül van csatlakoztatva. Használjon Samsung DP kábelt. A nem Samsung által gyártott DP
kábelek lehet, hogy nem kompatibilisek a készülékkel.
Kikapcsolásidőzítő
A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
A monitor hangminősége csökkenhet, ha a FreeSync funkció aktív.
PC/AV mód
1.2
DisplayPort Ver.
Forrásészlelés
Ismétl. sebesség
Automatikus
Gyorsulás
•• Ki: Kapcsolja ki az FreeSync funkciót.
A FreeSync
technológia
a sávosodás
kiküszöbölésére
szolgál a szokásos
időelcsúszások és
késések nélkül.
A FreeSync
használatához a
FreeSync megoldást
támogató AMD
videokártya
szükséges.
Vissza
•• Be: Az AMD videokártya alapvető FreeSync funkcióinak engedélyezése.
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Ha a FreeSync funkció aktív, akkor a képernyő villoghat, amikor játékokat használ.
A FreeSync technológia egy olyan megoldás, amely megszünteti a képszétválást, a szokásos
késlekedés és fáziskésés nélkül.
A FreeSync akkor használható, ha az AMD videokártyáját használja, amely támogatja a FreeSync
megoldást.
A FreeSync opciót csak az AMD videokártyák támogatják. Ha más gyártótól származó videokártyát
használ, akkor a FreeSync opciót állítsa Ki állásba.
A témával kapcsolatos részletekért látogasson el az AMD hivatalos honlapjára.
Az alábbi AMD videokártyák közül csak néhány támogatja a FreeSync funkciót, és az AMD legfrissebb
hivatalos FreeSync illesztőprogramját kell telepíteni hozzá.
31
•• Radeon R9 290X/290
A jobb egérgomb megnyomásával válassza az AMD Catalyst Control Center lehetőséget.
•• Radeon R9 285
•• Radeon R7 260X/260
•• AMD A10 “Kaveri” APU (pl. A10 7850K)
――A FreeSync funkciót támogató további AMD videokártya modellekért látogasson el a hivatalos AMD
weboldalra.
――Ha a FreeSync funkció engedélyezve van, akkor a játék alatti válaszidő a felbontástól függően ingadozhat.
A nagyobb felbontás általában csökkenti a válaszidőt.
――Ha a FreeSync funkció engedélyezve van, akkor a képernyő villoghat, a játék opcióinak beállításától
függően. A játék beállítási értékeinek csökkentése elősegítheti a villogás megszüntetését. Ha telepíti az
AMD weboldalán található legfrissebb illesztőprogramokat, akkor ez is megoldhatja a problémát.
32
Eco-takarék. Plusz
PC/AV mód
Az Eco-takarék. Plusz funkció a monitor paneljének áramfogyasztását szabályozva csökkenti az
energiafelhasználást.
Állítsa a PC/AV mód lehetőséget AV állásba. A képméret megnő.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright aktuális beállítása Dinamikus kontraszt mód.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
•• Ki: Az Eco-takarék. Plusz funkció kikapcsolása.
•• Automatikus: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz
képest.
Ez az opció filmek megtekintése esetén hasznos.
•• Számítógépes csatlakozás esetén válassza a „PC” beállítást.
•• AV eszközhöz való csatlakozás esetén válassza az „AV” beállítást.
――Csak a szélesképernyős (16:9 vagy 16:10) modellekre vonatkozik.
――Ha a monitor (HDMI 1, HDMI 2 vagy DisplayPort - kijelzőcsatlakozó - beállítás esetén) energiatakarékos
üzemmódban van, vagy a Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet látható, a képernyőmenü megjelenítéséhez
nyomja meg a MENU gombot. A PC és az AV lehetőség közül választhat.
(A képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
•• Alacsony: Az áramfogyasztás 25%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
•• Nagy: Az áramfogyasztás 50%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
DisplayPort Ver.
Válassza ki a Displayport szabványt. A Displayport 1.1 verzió a High Bit Rate 1 szabványt, míg az 1.2
verzió a High Bit Rate 2 szabványt támogatja.
Kikapcsolásidőzítő
――A nem megfelelő beállítások használata a képernyő elsötétedését okozhatja. Ilyen esetben ellenőrizze az
Kikapcsolásidőzítő: Az Kikapcsolásidőzítő mód bekapcsolása.
üzemmódban van, vagy a Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet látható, a képernyőmenü megjelenítéséhez
nyomja meg a
gombot. A 1.1 és az 1.2 lehetőség közül választhat.
――Ha az 1.1 lehetőséget választja, akkor a képernyő maximális felbontása 2560 x 1440 értékre csökken, a
Ki ennyi idő után: A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A beállított
óraszám elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Kikapcsolásidőzítő beállítása Be.
eszköz műszaki adatait.
――Ha a monitor (HDMI 1, HDMI 2 vagy DisplayPort - kijelzőcsatlakozó - beállítás esetén) energiatakarékos
HBR1 átviteli sebességek korlátai következtében.
――Az egyes régiókban piacon levő készülékek esetén az Kikapcsolásidőzítő úgy van beállítva, hogy
automatikusan aktiválódjon 4 órával azt követően, hogy a készülék bekapcsolt. Ez az energiaellátási
szabályozásokkal összhangban történik. Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a MENU
Rendszer menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba az Ki opciót.
Forrásészlelés
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Válassza az Automatikus vagy a Kézi lehetőséget a bejövő jel felismerésének módszereként.
33
Ismétl. sebesség
Információ
A megnyomott nyomógombok válaszidejét állítja be.
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a gomb
megnyomásakor a megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
Kép
Információ
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Alképernyő
Műk.jelző LED be
Rendszer
Információ
A készülék alsó részén található, tápellátást jelző LED engedélyezésének vagy tiltásának beállítása.
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
•• Működés: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában világít.
•• Készenlét: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában nem világít.
Kilépés
PBP
Kép
Összes visszaállítása
Információ
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Alképernyő
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
Rendszer
Információ
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Kilépés
PIP
Kép
Információ
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Alképernyő
Rendszer
Információ
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Kilépés
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
34
8. fejezet
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minimum 32 MB memória
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemezmeghajtón
•• Windows 7 32Bit/64Bit
A Easy Setting Box funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Az Easy Setting Box legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik
Hardver
•• Windows 10 32Bit/64Bit
megfelelően.
――A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a Easy Setting
Box ikon nem jelenik meg.
――Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák
A Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
35
9. fejezet
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service
Center megkeresése előtt
――Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelése
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
1 Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
2 Húzza ki a kábelt a készülékből.
3 Kapcsolja be a készüléket.
4 Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
――Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között, valamint azt,
hogy a csatlakozók megbízhatóan reteszelve vannak-e.
Képernyővel kapcsolatos probléma
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol be.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: Normál üzemmód táblázat), rövid
ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a frekvenciát, hogy igazodjon a készülék paramétereihez, a
Normál jelmódok táblázata (40. old.) alapján.
――A megjelenített felbontás a számítógép rendszerbeállításaitól és a kábelektől függően eltérhet.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
36
A kép ingatag és reszket. Árnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a videokártya felbontása és frekvenciája kompatibilis-e
a készülék felbontásával és frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa meg a beállításokat
az útmutatóban található Szabványos jelmód táblázat (40. old.) és a termék Információ menüpontja
alapján.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Állítsa be a Fényerő és Kontraszt elemeket.
A képernyő színei nem valósághűek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Hanggal kapcsolatos probléma
Nincs hang.
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, állítsa be a számítógép
hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek, és torzulnak.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye 0,5–1 másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten,
vagy mozgassa meg az egeret.
A számítógép indítása közben sípoló hang hallatszik.
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben pittyeg, a számítógép javításra szorul.
――A készülék szélén levő LED fényforrások a felhasználó látószöge függvényében láthatóak. A fény nem
ártalmas az emberekre, és nincs semmilyen hatással a készülék funkcióira és teljesítményére. A készülék
biztonságosan használható.
A videó lejátszása akadozik.
A nagy méretű és nagyfelbontású videofájlok lejátszása akadozhat. Ennek az lehet az oka, hogy a
videolejátszó nincsen optimalizálva a számítógép erőforrásaira.
Próbálja meg egy másik videolejátszóval lejátszani a fájlt.
37
Kérdések és válaszok
――A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
Hogyan módosítható a frekvencia?
A frekvencia a videokártyán állítható be.
•• Windows XP: Nyissa meg a Vezérlőpult
Megjelenés és témák
•• Windows ME/2000: Lépjen be a Vezérlőpult
•• Windows Vista: Lépjen be a Vezérlőpult
a Monitorbeállítások pontban.
Megjelenítés
Beállítások
Beállítások
Speciális
Megjelenés és személyre szabás
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult
gyakoriság elemet.
Rendszer
Vezérlőpult
Képernyő
Speciális
Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság elemet.
Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások pontban.
Személyre szabás
Megjelenés és személyes beállítások
•• Windows 8 (Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások
alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság értékét.
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház
gyakoriság elemet.
Képernyő
Képernyő
Képernyő beállításai
Képernyőfelbontás
Megjelenés és személyes beállítások
Speciális megjelenítési beállítások
Speciális beállítások
Speciális beállítások
Képernyő
Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását
Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
Képernyőfelbontás
Adaptertulajdonságok megjelenítése
Speciális beállítások
Képernyő opciót, majd a Képernyő-beállítások
Képernyő opciót, majd a Beállítások alatt állítsa be a Képernyő-frissítési
Hogyan módosítható a felbontás?
•• Windows XP: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenés és témák
•• Windows ME/2000: Kattintson a Vezérlőpult
•• Windows Vista: Kattintson a Vezérlőpult
•• Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenítés
Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Megjelenés és személyes beállítások
Megjelenés és személyes beállítások
•• Windows 8 (Windows 8.1): Kattintson a Beállítások
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház
Megjelenítés
Rendszer
Vezérlőpult
Képernyő
Testreszabás
Megjelenítés
Képernyő-beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
Megjelenés és személyes beállítások
Megjelenítés
Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
Speciális megjelenítési beállítások opciót, majd állítsa be a felbontást.
Hogyan állítható be az energiatakarékos mód?
•• Windows XP: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult
menüjébe.
Megjelenítés és témák
•• Windows ME/2000: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult
•• Windows Vista: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult
számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Megjelenítés
Megjelenítés
Képernyőkímélő beállításai
Megjelenés és személyes beállítások
•• Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult
számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Megjelenés és személyes beállítások
•• Windows 8 (Windows 8.1): Az energiatakarékos mód beállítását a Beállítások
vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
Vezérlőpult
•• Windows 10: Az energiatakarékos mód beállítását a Gépház
Személyre szabás
Képernyőkímélő
Megjelenés és személyes beállítások
Zárolási képernyő
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Testreszabás
Testreszabás
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP
Képernyőkímélő beállításai
Képernyőkímélő beállításai
Testreszabás
Képernyő időkorlátjának beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a
Képernyőkímélő beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek opció alatt
Energiagazdálkodás opció alatt vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
38
10. fejezet
Műszaki adatok
Általános
Típusnév
Méret
U28E570D
28 hüvelykes (28,0 hüvelyk / 70,8 cm)
Kijelzőterület
620,93 mm (V) x 341,28 mm (F)
Képponttávolság
0,16 mm (V) x 0,16 mm (F)
Maximális képpontfrissítés
533,25 MHz (DisplayPort, HDMI)
Tápellátás
100 – 240 V – (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a készülék hátulján található címkét.
Jelcsatlakozók
DisplayPort, HDMI
Környezeti feltételek
Üzemi
Hőmérséklet : 10 C – 40 C (50 F – 104 F) / Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) / Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
――A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer automatikusan telepíti a
monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési beállításokat.
――Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
――A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
――Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
39
Normál üzemmód táblázat
Típusnév
U28E570D
Szinkronizálás
Képfrekvencia
30–135 kHz (DisplayPort)
30–90 kHz (HDMI1)
30–135 kHz (HDMI2)
Sorfrekvencia
56–75 Hz (DisplayPort)
24–75 Hz (HDMI1/HDMI2)
Felbontás
Optimális felbontás
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Maximális felbontás
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem
felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati
útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
Displayport
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
40
Displayport
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 × 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 × 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
HDMI1
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
41
HDMI1
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
VESA, 1024 × 768
60,023
VESA, 1152 × 864
67,500
75,029
78,750
+/+
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
HDMI2
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 × 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 × 864
67,500
75,000
108,000
+/+
42
HDMI2
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
――Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia mértékegysége a kilohertz (kHz).
――Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben van feltüntetve.
――Előfordulhat, hogy a fenti táblázatban felsorolt egyes felbontások nem állnak rendelkezésére, a videokártya specifikációinak függvényében.
43
11. fejezet
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért
(az ügyfelek költsége)
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
――Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
•• Külső behatás vagy leejtés.
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.
•• Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:
•• A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.
•• Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.
•• A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.
•• Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.
•• A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
•• Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
•• Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.
•• Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.
•• Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.
Egyebek
•• Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár,
stb.)
•• Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej,
oszcillátor, lámpa, szűrő, szalag, stb.)
――Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel. Ezért
kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
•• Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.
•• Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
44
Download PDF

advertising