Samsung | V27F390FEW | Samsung 27'' Ívelt TV Monitor magával ragadó látványvilággal Felhasználói kézikönyv

Használati útmutató
3. SOROZAT
V27F390FE* | V32F390FE*
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Szélesebb körű szolgáltatásaink igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.samsung.com/
register
Modell_________________ Sorozatsz._______________________
A jelen Használati útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék megjelenésétől. A
termék kivitele és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A digitális televízióval kapcsolatos figyelmeztetés
1. A digitális TV-hez (DVB) kapcsolódó funkciók csak azokban az országokban, illetve régiókban érhetők el, ahol
DVB-T/T2 (MPEG2 és MPEG4 AVC) digitális földi jeleket sugároznak, illetve ahol elérhető a kompatibilis DVB-C
(MPEG2 és MPEG4 AAC) kábeltelevízió-szolgáltatás. A DVB-T/T2 vagy DVB-C jelek vételének lehetőségét illetően
tájékozódjon a helyi szolgáltatónál.
2. A DVB-T/T2 nem más, mint az európai konzorciumnak a földfelszíni digitális televíziós műsorszórásra vonatkozó
szabványa, a DVB-C pedig a kábeles digitális műsorszórásra vonatkozó szabvány. Azonban ebben a specifikációban
nem szerepel néhány megkülönböztetett funkció, például az EPG (elektronikus műsorújság), a VOD (igény szerinti
videoszolgáltatás) stb. Így ezek a funkciók jelenleg nem használhatók.
3. Jóllehet ez a TV-készülék megfelel a legújabb DVB-T/T2 és DVB-C szabványoknak (2008. augusztus), nem
garantált, hogy a jövőben is meg fog felelni a mindenkori DVB-T/T2 földi digitális és a DVB-C kábeles digitális
műsorszórásra vonatkozó szabványoknak.
4. Attól függően, hogy mely országban, illetve régióban használják a TV-készüléket, bizonyos kábeltelevíziószolgáltatók külön díjat számolhatnak fel ezért a szolgáltatásért, az előfizetőnek pedig szerződést kell kötnie a
szolgáltatóval.
5. Előfordulhat, hogy a digitális TV-készülék bizonyos funkciói egyes országokban vagy régiókban nem érhetők el, és
hogy a DVB-C bizonyos kábelszolgáltatók esetén nem működik megfelelően.
6. Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung
ügyfélszolgálattal.
""
A TV-készülék vételi minőségét befolyásolhatják az egyes országok műsorszórási eljárásai között
tapasztalható eltérések. A TV-készülék teljesítményével kapcsolatban forduljon a legközelebbi SAMSUNG
forgalmazóhoz vagy a Samsung telefonos ügyfélszolgálatához, hogy kiderüljön, lehet-e rajta javítani a tvkészülék beállításainak újrakonfigurálásával.
Állóképre vonatkozó figyelmeztetés
Kerülje az állóképek (például jpeg képfájlok) vagy állóképelemek (például tv-csatorna logója, panoráma vagy 4:3
képformátum, tőzsdei információs vagy hírsáv a képernyő alján stb.) megjelenítését a képernyőn. Ugyanazon állókép
folyamatos megjelenítése szellemképeket okozhat a LED-képernyőn, rontva a képminőséget. Ha csökkenteni szeretné
ennek mértékét, kérjük, tartsa be az alábbi javaslatokat:
●● Ne nézze hosszú időn keresztül ugyanazt a tv-csatornát.
●● Mindig próbálja meg teljes képernyőn megjeleníteni a képet. A lehető legjobb illeszkedés beállításához használja
a TV-készülék Képformátum menüjét.
●● Csökkentse a kívánt képminőség eléréséhez szükséges minimumra a fényerő és a kontraszt értékét. A magas
értékek felgyorsíthatják a kiégési folyamatot.
Magyar - 2
Tartalom
Az első lépések
A Csatorna menü kiválasztása.......................................43
Egyéb funkciók..................................................................49
Biztonsági óvintézkedések............................................... 4
Megfelelő szellőzés biztosítása a termék számára.... 12
Tartozékok és kábelek..................................................... 13
Preferencia-beállítások
A pontos idő beállítása.................................................... 52
A vezérlőpanel használata.............................................. 16
Energiatakarékos megoldások......................................54
A normál távvezérlő gombjai..........................................17
Műsorok letiltása.............................................................. 55
Navigálás a menüben...................................................... 19
Egyéb funkciók..................................................................56
A tápkábel és az antenna vagy kábel
Terméktámogatás menü.................................................58
csatlakoztatása.................................................................20
Speciális beállítások
Csatlakoztatás
Alkalmazás........................................................................60
Csatlakoztatás AV-eszközökhöz (Blu-ray
lejátszókhoz, DVD-lejátszókhoz stb.)........................... 21
Videolejátszás................................................................... 62
Csatlakoztatás audioeszközökhöz................................. 24
Fénykép lejátszása...........................................................64
Csatlakoztatás számítógéphez...................................... 25
Zene lejátszása..................................................................66
Csatlakozás COMMON INTERFACE foglalathoz
FreeSync............................................................................. 67
(a készülék kártyafoglalatához).................................... 26
Anynet+ (HDMI-CEC).......................................................69
A bemeneti forrás módosítása.......................................28
További információ
Alapfunkciók
Hibaelhárítás..................................................................... 72
Megfelelő testtartás a készülék használatakor.......... 29
Támogatott felirat- és médialejátszási
Az előre beállított kép üzemmód
fájlformátumok................................................................. 79
megváltoztatása...............................................................30
Analóg csatornák Teletext funkciója............................82
A képbeállítások módosítása......................................... 31
A fali konzol/asztali állvány felszerelése.....................83
A Képméret módosítása.................................................. 32
A fali konzol felszerelése................................................85
A képernyő kalibrálása....................................................34
Lopásgátló Kensington-zár.............................................86
Kép a képben (PIP)...........................................................35
Tárolás és karbantartás................................................... 87
A képopciók módosítása.................................................36
Licenc..................................................................................88
Az előre beállított hang üzemmód
Műszaki leírás....................................................................89
megváltoztatása...............................................................38
Mutató................................................................................90
Hangbeállítások módosítása.........................................39
Adaptor information........................................................ 91
Csatornák tárolása........................................................... 41
Az INFO gomb (Now & Next guide (Jelenlegi és
következő műsor)) használata.......................................43
A szimbólumok jelentése
Megjegyzés
További információt jelöl.
Magyar - 3
Az első lépések
Biztonsági óvintézkedések
A biztonsági óvintézkedéseknél használt ikonok
FIGYELMEZTETÉS
VIGYÁZAT!
Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása súlyos személyi
sérülést vagy halált okozhat.
Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása személyi
sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
Ne hajtsa végre.
Tartsa be.
VIGYÁZAT!
II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
nincs szükség biztonsági elektromos földelésre.
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY. NE NYISSA KI!
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY
HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT
SZAKEMBERRE.
Váltakozó áramú feszültség : Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség
váltakozó áramú.
Ez a jel a készülék belsejében uralkodó
magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen
ne érjen a készülék belsejében található
alkatrészekhez. Veszélyes.
Egyenáramú feszültség : Ez a szimbólum azt
jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség
egyenáramú.
Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan
fontos információkkal látták el, amelyek az
üzemeltetésre és karbantartásra vonatkoznak.
Vigyázat! Olvassa el a használati utasításokat:
Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy el
kell olvasni a felhasználói kézikönyv biztonságra
vonatkozó tudnivalóit.
A tápellátáshoz kapcsolódó jelölések
""
Az alábbi képek illusztrációk, és típustól és országtól függően eltérőek lehetnek.
Figyelmeztetés
Ne használjon sérült tápkábelt,
dugaszt vagy kilazult konnektort.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ne csatlakoztasson több
elektromos készüléket egyetlen
fali aljzathoz.
●● Ellenkező esetben a fali aljzat
túlmelegedése miatt tűz
keletkezhet.
Soha ne dugja be, illetve ne húzza
ki a tápkábelt vizes kézzel.
A tápkábelt mindig csatlakoztassa
megfelelően.
●● Ellenkező esetben áramütést
okozhat.
●● Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
Győződjön meg arról, hogy a
tápkábelt földelt (csak 1-es
szigetelési osztályú berendezéshez
való) konnektorba csatlakoztatja.
A tápkábelt ne hajlítsa vagy
csavarja meg túlzottan, és ne
helyezzen rá súlyos tárgyakat.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy sérülést okozhat.
Magyar - 4
●● Ellenkező esetben a sérült
tápkábel áramütést vagy tüzet
okozhat.
Az első lépések
A tápkábelt és a terméket tartsa
hőforrástól távol.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy tüzet okozhat.
Száraz ronggyal portalanítsa
a csatlakozó dugó tüskéit és a
konnektort.
●● Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
Vigyázat!
A készülék működése közben ne
húzza ki a tápkábelt.
●● Ellenkező esetben az
áramütés miatt a termék
megrongálódhat.
Győződjön meg arról, hogy a csak a
Samsung által szállított tápkábelt
használja. Ne használja más
elektromos berendezés tápkábelét
sem.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy tüzet okozhat.
A tápkábelt a konnektorból
a csatlakozónál, ne pedig a
vezetéknél fogva húzza ki.
A tápkábelt könnyen hozzáférhető
konnektorba csatlakoztassa.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy tüzet okozhat.
●● A termékkel kapcsolatos
probléma esetén húzza
ki a tápkábelt, teljesen
megszüntetve ezzel a
tápellátást. A tápellátás
nem szűnik meg teljesen,
ha csak a terméken lévő
bekapcsológombot nyomja
meg.
A felszereléshez kapcsolódó jelölések
Figyelmeztetés
A termékre ne helyezzen égő
gyertyát, szúnyogriasztót vagy
cigarettát.
A termék falra szereléséhez kérje
szakember vagy a megfelelő cég
segítségét.
●● Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
●● Ellenkező esetben sérülést
okozhat.
●● Csak szabványos fali konzolt
használjon.
Ne helyezze a készüléket olyan
helyre, amely nem szellőzik
megfelelően (pl. könyvespolcra
vagy zárt szekrénybe).
A termék csomagolására használt
műanyag zacskókat tartsa
gyermekektől távol.
●● Ha a gyermekek a fejükre
húzzák a műanyag zacskókat,
megfulladhatnak.
●● Ellenkező esetben a belső
túlmelegedés miatt tűz
keletkezhet.
Magyar - 5
Az első lépések
Ne helyezze a terméket instabil
vagy túlzott rázkódásnak kitett
felületre, pl. labilis vagy ingatag
polcra.
Ne tegye a készüléket olyan
helyre, ahol por, pára (szauna), olaj,
füst vagy víz (esőcseppek) érheti,
illetve ne használja járműben.
●● A termék leeshet, és
megrongálódhat vagy
sérüléseket okozhat.
●● Ez áramütést vagy tüzet
okozhat.
●● Ha olyan helyre szereli
fel a terméket, amely
erős rezgéseknek van
kitéve, gondok lehetnek
a működésében vagy tűz
keletkezhet.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napsütésnek, és ne helyezze
hőforrás, pl. tűz vagy fűtőtest
közelébe.
●● Ez lerövidítheti a termék
élettartamát vagy tüzet
okozhat.
Ne szerelje fel a készüléket
gyermekek által könnyen elérhető
magasságba.
●● Ha a gyermekek hozzáérnek, a
termék leeshet és sérüléseket
okozhat.
●● Mivel a termék elülső része
nehezebb, helyezze a terméket
sima és stabil felületre.
Hajlítsa lefelé a kültéri antenna
kábelét azon a területen, ahol az
az épületbe ér, hogy az esővíz ne
folyhasson be rajta.
Az antennát ne helyezze
nagyfeszültségű vezetékek
közelébe.
●● Ha esővíz kerül a termékbe, az
áramütést vagy tüzet okozhat.
●● Ha az antenna hozzáér egy
nagyfeszültségű kábelhez vagy
ráesik arra, az áramütést vagy
tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy szállítása
közben a készülék ne essen le.
Ne fektesse a készüléket
képernyővel lefelé a padlóra.
●● Ez gondot okozhat a termék
működésében vagy sérülést
okozhat.
●● Emiatt a képernyő
megsérülhet.
A készülék állványra vagy polcra
helyezésekor ellenőrizze, hogy
a készülék eleje vagy széle nem
lóg-e le az állványról vagy a
polcról.
A készüléket óvatosan tegye le.
Vigyázat!
●● Ellenkező esetben a termék
leeshet, és meghibásodhat
vagy sérüléseket okozhat.
●● Csak a termék méretének
megfelelő szekrényt vagy
polcot használjon.
Magyar - 6
●● Ellenkező esetben gondok
lehetnek a termék
működésében, vagy sérülést
okozhat.
Az első lépések
Ha a készüléket olyan helyen
használja, ahol a működési
feltételek jelentős mértékben
változnak, a különböző környezeti
hatások súlyos minőségi
problémát okozhatnak. Ilyen
esetben a termék felszerelése előtt
egyeztessen szerviztechnikusaink
egyikével.
●● Olyan helyek, ahol sok a
mikroszkopikus por vagy
a vegyi anyag, ahol túl
magas vagy túl alacsony
a hőmérséklet, magas a
páratartalom, ill. repülőterek
vagy olyan állomások, ahol
a terméket folyamatosan
használják.
A tisztításhoz kapcsolódó jelölések
Figyelmeztetés
A termék tisztítása előtt húzza ki a
tápkábelt.
Tisztítás közben ne fecskendezzen
vizet közvetlenül a termékre.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy tüzet okozhat.
●● Biztosítsa, hogy ne
kerülhessen víz a termékbe.
●● Ellenkező esetben tüzet
vagy áramütést okozhat, ill.
gondok lehetnek a termék
működésében.
Vigyázat!
Ne permetezzen tisztítószert
közvetlenül a készülékre.
●● Ennek hatására elszíneződhet
vagy megkarcolódhat a termék
külseje, vagy leválhat a panel.
Húzza ki a tápkábelt a termék
tisztításakor, majd egy
törlőkendővel tisztítsa le azt.
●● A készülék tisztításához
ne használjon viaszt,
benzolt, alkoholt, hígítót,
szúnyogriasztót, illatosítót,
kenőanyagot vagy tisztítószert.
Ezek hatására a termék
külseje eldeformálódhat, és a
lenyomatok leválhatnak.
Magyar - 7
Az első lépések
Ha nem sikerül megtisztítani
a terméket egy száraz rongy
segítségével, használjon puha,
nedves rongyot és kifejezetten
monitorok tisztítására kifejlesztett
tisztítószert.
Mivel a termék könnyen
megkarcolódhat, mindenképpen
törlőkendőt használjon.
●● Ha kizárólag monitorok
tisztításához való szer nem
kapható, 1:10 arányban
hígítson fel tisztítószert
vízzel, és azzal tisztítsa meg a
terméket.
A használathoz kapcsolódó jelölések
Figyelmeztetés
A készülék magas feszültséggel
működik, ezért soha ne szerelje
szét, és ne próbálja meg
megjavítani vagy átalakítani.
Mozgatás előtt kapcsolja ki a
készüléket, húzza ki a tápkábelt,
az antennakábelt és a termékhez
csatlakozó összes egyéb vezetéket.
●● Ellenkező esetben tüzet vagy
áramütést okozhat.
●● Ellenkező esetben a sérült
tápkábel áramütést vagy tüzet
okozhat.
●● Ha a termék javítására van
szükség, hívja a márkaszervizt.
Ha a termék furcsa hangot,
égett szagot vagy füstöt bocsát
ki, azonnal húzza ki a tápkábelt,
és lépjen kapcsolatba a
szakszervizzel.
Ne engedje, hogy a gyerekek
rákapaszkodjanak vagy
felmásszanak a készülékre.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ha leejti a készüléket, vagy
ha annak burkolata sérült,
kapcsolja ki a készüléket, és
húzza ki a tápkábelt. Forduljon a
márkaszervizhez.
●● Ellenkező esetben tüzet vagy
áramütést okozhat.
Magyar - 8
●● Ellenkező esetben a termék
leeshet, és ezzel súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
Ne helyezzen a készülék tetejére
tárgyakat, például játékokat vagy
süteményt.
●● Ha egy gyermek ráakaszkodik
a termékre, hogy valamit
levegyen róla, az adott tárgy
vagy a termék leeshet, és
súlyos vagy akár halálos
sérülést is okozhat.
Az első lépések
Vihar vagy villámlás ideje alatt
húzza ki a tápkábelt, és semmilyen
körülmények között ne érintse
meg az antennakábelt, mivel ez
veszélyes.
Ne dobjon semmit a készülékre, és
ne üsse meg.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy tüzet okozhat.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ne mozgassa a készüléket
a tápkábelnél vagy az
antennakábelnél fogva.
Gázszivárgás esetén ne érintse
meg a készüléket és a tápkábelt,
és azonnal szellőztessen.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy tüzet okozhat, ill.
a kábel sérülése miatt
gondok lehetnek a termék
működésében.
●● A szikrázás robbanást vagy
tüzet okozhat.
Ne emelje fel és ne mozgassa a
terméket a tápkábelnél vagy a
jelkábelnél fogva.
A termék közelében ne használjon,
illetve ne tartson gyúlékony
anyagokat és tárgyakat.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy tüzet okozhat, ill.
a kábel sérülése miatt
gondok lehetnek a termék
működésében.
●● Ez robbanást vagy tüzet
okozhat.
Ne takarja le a termék
szellőzőnyílását abrosszal vagy
függönnyel.
Ne helyezzen fémtárgyakat,
például fémpálcát, érmét,
hajtűt, illetve gyúlékony
tárgyakat a készülék belsejébe (a
szellőzőnyílásokon, csatlakozókon
stb. keresztül).
●● Ellenkező esetben a belső
túlmelegedés miatt tűz
keletkezhet.
●● Mennydörgés vagy
villámlás esetén ne nyúljon
a tápkábelhez és az
antennakábelhez.
●● Ha víz vagy más anyagok
kerültek a termékbe, kapcsolja
ki a készüléket, húzza ki a
tápkábelt, és forduljon a
márkaszervizhez.
●● Ellenkező esetben gondok
lehetnek a termék
működésében, ill. áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ne helyezzen fémből készült vagy
folyadékot tartalmazó edényt (pl.
vázát, virágcserepet, innivalót,
kozmetikumot vagy gyógyszert) a
készülék tetejére.
●● Ha víz vagy más anyagok
kerültek a termékbe, kapcsolja
ki a készüléket, húzza ki a
tápkábelt, és forduljon a
márkaszervizhez.
●● Ellenkező esetben gondok
lehetnek a termék
működésében, ill. áramütést
vagy tüzet okozhat.
Magyar - 9
Ne fejtsen ki erős nyomást
a termékre. A termék
eldeformálódhat vagy
megsérülhet.
Az első lépések
Vigyázat!
Állóképek hosszú ideig tartó
megjelenítése a kép beégését,
illetve folt kialakulását okozhatja a
képernyőn.
Ha hosszú ideig nem használja
a készüléket (pl. elutazik
otthonról), húzza ki a tápkábelt a
konnektorból.
●● Ha hosszabb ideig nem
használja a terméket, kapcsolja
energiatakarékos módba, vagy
állítsa a képernyőkímélőt
mozgókép módba.
●● Ellenkező esetben felgyűlhet
a por, és a túlmelegedés vagy
egy rövidzárlat tüzet vagy
áramütést okozhat.
Állítsa be a megfelelő felbontást
és frekvenciát.
Ne fordítsa fel és ne mozgassa a
készüléket csak a talpánál fogva.
●● Ellenkező esetben
megerőltetheti a szemét.
●● Ennek hatására a készülék
leeshet, ami a termék
megrongálódását és
személyes sérüléseket
okozhat.
Ha huzamosabb ideig túl
közelről nézi a készüléket, az
látáskárosodást okozhat.
A terméket ne használja párásító
vagy tűzhely közelében.
Ha hosszú ideig nézi a készülék
képernyőjét, időnkét pihentesse a
szemét (óránként 5 percig).
A képernyő a használat folyamán
fokozatosan felmelegszik, ezért ne
érintse meg.
●● Ellenkező esetben áramütést
vagy tüzet okozhat.
●● Ezzel csökkentheti szemének
terhelését.
Tartsa a kisméretű tartozékokat
gyermekek által nem elérhető
helyen.
A készülék szögét, illetve az
állvány magasságát körültekintően
állítsa be.
●● Megsérülhet, ha beszorul a
keze vagy az ujja.
●● Ha túlságosan megdönti
a terméket, az leeshet, és
sérülést okozhat.
Ne helyezzen a készülékre nehéz
tárgyat.
Fej- vagy fülhallgató használatakor
ne állítsa túl magasra a hangerőt.
●● Ellenkező esetben gondok
lehetnek a termék
működésében, vagy sérülést
okozhat.
●● A túl nagy hangerő rontja a
hallását.
Magyar - 10
Az első lépések
Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne
tegyék a szájukba a távirányítóból
kivett elemet. Az elemeket tartsa
gyermekektől távol.
●● Ha a gyermekek mégis a
szájukba vették az elemeket,
haladéktalanul keresse fel
orvosát.
Csak a meghatározott szabvány
szerinti elemet használjon. Ne
használjon új és használt elemet
együtt.
●● Ennek hatására az elem
eltörhet vagy szivároghat,
és tüzet, sérülést vagy
szennyeződést (sérülést)
okozhat.
Az elemek cseréjekor ügyeljen rá,
hogy a pólusok (+, -) a megfelelő
helyre kerüljenek.
●● Ellenkező esetben az elem
megsérülhet, vagy tüzet,
személyi sérülést vagy kárt
okozhat a belső folyadék
szivárgása miatt.
Az elemek és az akkumulátorok
nem hagyományos hulladékként
kezelendők, ezért újrahasznosítási
célból megfelelő helyre kell
őket eljuttatni. Az ügyfél felelős
a használt elemek/lemerült
akkumulátorok leadásáért.
●● Az ügyfél egy közeli
szelektívhulladék-gyűjtő
központban vagy egy
azonos típusú elemeket/
akkumulátorokat árusító
helyen adhatja le a használt
elemeket vagy lemerült
akkumulátorokat.
Ne helyezze az adaptert egy másik
adapter tetejére.
Tartsa az adaptert más
hőforrásoktól távol.
●● Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
●● Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
Az adapter használata előtt
távolítsa el a fóliaborítót.
Ne hagyja, hogy az egyenáramú
adapterbe víz kerüljön vagy
nedvessé váljon.
●● Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
●● Fennáll az áramütés vagy tűz
keletkezésének veszélye.
●● Ne használja a készüléket
szabad téren, ahol eső vagy hó
érheti.
●● Legyen óvatos, hogy a padló
felmosásakor ne nedvesítse be
az egyenáramú adaptert.
Ügyeljen rá, hogy az adapter soha
ne érintkezzen vízzel, illetve ne
legyen nedves.
●● Ez hibás működést, áramütést
és tüzet okozhat. Ne használja
az adaptert vízparton, illetve
a szabadban esőzés vagy
havazás idején. Ügyeljen rá,
hogy a padló felmosása miatt
az adapter ne legyen vizes.
Magyar - 11
Az adaptert tartsa mindig
megfelelően szellőző helyen.
Az első lépések
Megfelelő szellőzés biztosítása a termék számára
A készülék üzembe helyezésekor a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon legalább 10 cm távolságot a
készülék és más tárgyak (fal, szekrény stb.) között. Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását
eredményezheti a belső hőmérséklet megemelkedése miatt.
"" Ha állványra vagy fali konzolra szereli a terméket, ehhez csak a Samsung Electronics termékeit használja.
●● Más gyártó alkatrészeinek használata a készülékkel kapcsolatos problémákhoz vagy a készülék leesésének
következtében személyi sérüléshez vezethet.
Felszerelés állványra.
Felszerelés fali konzolra.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
További figyelmeztetések
""
Típustól függően a termék megjelenése eltérhet az útmutatóban látható illusztrációktól.
""
Óvatosan érjen hozzá a termékhez. Egyes részek forrók lehetnek.
Magyar - 12
Az első lépések
Tartozékok és kábelek
Ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mellékelve vannak-e a TV-készülékhez. Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a
helyi márkakereskedőhöz.
[[ [VIGYÁZAT] ÜGYELJEN A MEGFELELŐ CSATLAKOZTATÁSRA, KÜLÖNBEN A VEZETÉKEK KICSÚSZHATNAK A
KÉSZÜLÉKBŐL
Távvezérlő és elemek (2 db AAA)
Tápkábel
Jótállási jegy/Biztonsági útmutató/Rövid telepítési útmutató
(modelltől függően)
A szoftverillesztő program CD-je
AC/DC-adapter
Az állvány alapja
A talp tartóeleme
HDMI-kábel
""
A termék színe és formája típustól függően különbözhet.
""
Nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze, hogy a csomagolóanyagok mögött vagy között nem található-e további
tartozék.
A következő esetekben előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie:
(a) Szerelőt hív, de a termék nem hibás (azaz abban az esetben, ha Ön nem olvasta el a használati útmutatót).
(b) Szervizbe viszi a terméket, de a termék nem hibás (azaz abban az esetben, ha Ön nem olvasta el a használati
útmutatót).
Tájékoztatni fogjuk az adminisztrációs díjról a szerelő látogatása előtt.
Ügyeljen arra, hogy az AC/DC-adaptert vízszintes helyzetben
helyezze az asztalra vagy a padlóra. Ha az AC/DC-adaptert úgy
helyezi, hogy az AC-kábelbemenet felfelé áll, akkor víz vagy
más, idegen anyagok kerülhetnek az adapterbe, ami annak
meghibásodásához vezethet.
Magyar - 13
Az első lépések
Bemeneti kábelek (külön kaphatók)
Szüksége lesz egy vagy több ilyen kábelre, hogy a terméket összekapcsolja az antennával, a kábelkimeneti
csatlakozójával, illetve a perifériás eszközökkel (Blu-ray lejátszó, DVD-lejátszó stb.).
Komponens
Kompozit (AV)
Koaxiális (RF)
HDMI-DVI
Sztereó kábel
D-sub kábel
A kiváló kábelcsatlakozás érdekében ne használjon az alábbi képen látható kábelnél vastagabb kábelt a termékkel:
●● Maximális vastagság: 14 mm
Magyar - 14
Az első lépések
Az állvány felállítása
Magyar - 15
Az első lépések
A vezérlőpanel használata
""
A termék színe és formája típustól függően különbözhet.
""
A készülék vezérlőjével, például a televízió jobb hátsó oldalán lévő gombbal, távirányító nélkül is vezérelheti a
televíziót.
Vezérlőmenü
Megnyomás: áthelyezés
Nyomva tartás: kiválasztás
Tv-vezérlő
A távvezérlő érzékelője
A tv-készülék be- és kikapcsolása.
,
Csatornaváltás.
,
A hangerő beállítása.
Az elérhető videoforrások megjelenítése és kiválasztása.
""
Ha ezt nyomja meg először, megjelenik a vezérlőmenü. A tévé távvezérlőjének megnyomásával és nyomva
tartásával kiválaszthatja a funkciót.
""
A tévé vezérlője csak a tévé be- és kikapcsolására, csatornaváltásra, a hangerő beállítására és a bemeneti jelforrás
átkapcsolására alkalmas.
Készenléti üzemmód
A termék kikapcsoláskor készenléti módba áll, és ilyenkor továbbra is fogyaszt minimális mennyiségű áramot.
A biztonság, illetve az energiafogyasztás csökkentése érdekében a terméket ne hagyja hosszabb ideig (például
szabadság idejére) készenléti állapotban. Ilyenkor a legjobb, ha megszünteti a tápcsatlakozást.
Beállítás
A TV-készülék első aktiválásakor megjelenik a kezdeti beállítási párbeszédpanel.
A menü nyelvének, az országnak, a csatornaforrásnak a kiválasztását, a csatornakeresést stb.
magában foglaló kezdeti beállítási folyamat elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Minden lépésben ki kell választania egy lehetőséget, vagy dönthet úgy, hogy kihagyja az adott
lépést.
A felhasználók ezt a műveletet később manuálisan is elvégezhetik a Rendszer → Beállítás
menüben.
"" Az alapértelmezett PIN kód a következő: 0-0-0-0.
Magyar - 16
Az első lépések
A normál távvezérlő gombjai
""
A távvezérlő bekapcsoló-, Csatorna és hangerőgombja Braille írással is meg van jelölve, így látássérültek is
használhatják.
""
Ismerje meg a funkciógombok helyét a távvezérlőn: SOURCE, < P >, MENU, TOOLS, E , INFO, CH LIST, RETURN
és EXIT.
A készülék be-, illetve kikapcsolása.
Az elérhető videoforrások
megjelenítése és kiválasztása. (28.
oldal)
A csatornák közvetlen elérése.
Visszalépés az előző csatornára.
Váltás a Teletext BE, Dupla, Mix
vagy KI opciók között.
A hang ideiglenes kikapcsolása.
A hangerő beállítása.
Csatornaváltás.
A csatornalista megjelenítése a
képernyőn. (43. oldal)
Beléphet az Műsorújság menübe.
(44. oldal)
A Media Play megtekintése.
Az OSD (Menü) megnyitása.
Információk megjelenítése a
készülék képernyőjén.
A gyakran használt funkciók
gyors kiválasztása. Ez a gomb egy
bizonyos funkcióval használható.
A kurzor mozgatása, a képernyőn
megjelenő menüelemek
kiválasztása, és a menüben látható
értékek módosítása.
Kilépés a menüből.
Visszalépés az előző menübe.
Használja ezeket a gombokat a tvképernyőn megjelenő utasítások
szerint.
PIP: Használhatja a PIP funkciót. (35.
oldal)
AD/SUBT.: a hangalámondás be- és
kikapcsolása. Bizonyos régiókban
nem elérhető. / A digitális felirat
megjelenítése.
SPORTS: A Sport üzemmód
a sportprogramok optimális
megjelenítését biztosítja.
Ezek a gombok egy bizonyos
funkcióval használhatók.
Magyar - 17
Az első lépések
Az elemek behelyezése (elemek mérete: AAA)
Az elemek pólusainak meg kell egyezniük az elemtartón látható szimbólumokkal.
""
MEGJEGYZÉS
●● Úgy helyezze be az elemeket, hogy a pólusok (+/-) az elemtartón látható jelzéseknek megfelelő helyre
kerüljenek.
●● A távvezérlőt a készüléktől számított 7 méteren belül használja.
●● Az erős fény ronthatja a távvezérlő teljesítményét. Kerülje a használatát fluoreszkáló fény vagy neonfényjelek
közelében.
●● A távvezérlő színe és formája típusonként különbözhet.
Magyar - 18
Az első lépések
Navigálás a menüben
A készülék funkcióinak vezérlésére szolgáló elemek a készülék Főmenüjében és Eszközök menüjében találhatók.
A főmenüben például megváltoztathatja a kép méretét és beállításait, fényerejét, kontrasztját stb. Vannak olyan
funkciók is, amelyekkel szabályozhatja a termék hangját, csatornakiosztását, energiafelhasználását és számos
egyéb funkciót. A fő képernyőmenü megnyitásához nyomja meg a távirányítóMENUm gombját. Az Eszközök menük
megnyitásához nyomja meg a TOOLST gombot. Az eszközmenük akkor állnak rendelkezésre, ha az TOOLST menü
ikonja megjelenik a képernyőn.
1 MENUm gomb: a fő képernyőmenü megjelenítése.
2 TOOLST gomb: az Eszközök menük megjelenítése, ha elérhetők.
3 E gomb és nyílgombok: A nyílgombokkal mozgathatja a kurzort és jelölheti ki az elemeket. A E gombbal
választhat ki elemeket és erősítheti meg a beállításokat.
4 RETURNR gomb: visszatérés az előző menübe.
5 EXITe gomb: kilépés a képernyőmenüből.
A főmenü működése (OSD - képernyőmenü)
A megnyitás lépései a választott menütől függően eltérőek lehetnek.
1
2
3
4
5
6
7
MENUm
A képernyőn megjelennek a főmenü opciói:
Kép, Hang, Adás, Alkalmazások, Rendszer, Terméktámogatás.
u/d
A u, vagy d gombbal válasszon egy főmenüelemet a képernyő bal oldaláról.
E
Az almenüket az E megnyomásával nyithatja meg.
u/d
A u vagy d gombbal válassza ki a kívánt almenüt.
u/d/l/r
Egy elem értékét az l, r, u vagy d gombbal módosíthatja. A képernyőmenü
beállítási módja a kiválasztott menütől függően különbözhet.
E
Nyomja meg az E gombot a kijelölés megerősítéséhez.
EXITe
Nyomja meg az EXITe gombot.
Magyar - 19
Az első lépések
A tápkábel és az antenna vagy kábel csatlakoztatása
VHF/UHF antenna
Kábel
Antennakábel
vagy
""
A tápkábelt csak akkor dugja be egy fali aljzatba, ha minden mást már csatlakoztatott.
""
Ha HDMI, Komponens vagy Kompozit csatlakozókkal csatlakoztatja a terméket a dekóderhez/beltéri egységhez,
nem kell az ANT IN csatlakozót antenna-/kábelcsatlakozáshoz csatlakoztatnia.
""
Óvatosan mozgassa és fordítsa el a terméket, ha az antennakábel szorosan van csatlakoztatva. Kihúzhatja az
antennacsatlakozót a termékből.
A tápellátáshoz történő csatlakoztatás
""
A kép típusonként különbözhet.
Hálózati bemenet
Magyar - 20
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás AV-eszközökhöz (Blu-ray
lejátszókhoz, DVD-lejátszókhoz stb.)
HDMI-kábel használata HD csatlakoztatáshoz (legfeljebb 1080p, HD digitális
jelek)
A legjobb minőségű HD kép érdekében HDMI-csatlakozás használatát javasoljuk.
Használja DVD-lejátszókhoz, Blu-ray lejátszókhoz, HD-dekóderekhez, HD beltéri egységekhez, műholdvevő
egységekhez.
HDMI-kábel
""
HDMI IN 1 (DVI) / HDMI IN 2 (MHL)
●● A legjobb kép- és hangminőség érdekében HDMI-kábelekkel csatlakoztassa a digitális eszközöket a
termékhez.
●● A HDMI-kábel támogatja a digitális video- és audiojeleket, és feleslegessé teszi a hangkábel használatát.
—— Ha olyan digitális eszközt kíván a termékhez csatlakoztatni, amely nem támogatja a HDMI-kimenetet,
használjon HDMI-DVI és hangkábeleket.
●● Ha olyan külső eszközt csatlakoztat a termékhez, amely egy korábbi verziójú HDMI-t használ, előfordulhat,
hogy nincs kép és hang. Ebben az esetben érdeklődjön az eszköz gyártójánál a HDMI verzióval kapcsolatban,
és ha az elévült, kérjen frissítést.
●● Mindenképpen tanúsítvánnyal rendelkező HDMI-kábelt vásároljon. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem
jelenik meg kép, illetve csatlakozási hiba léphet fel.
●● Alap, nagysebességű HDMI-kábel vagy Ethernet-kompatibilis HDMI-kábel használatát javasoljuk. A készülék
nem támogatja az Ethernet funkciót HDMI-csatlakozáson keresztül.
Magyar - 21
Csatlakoztatás
Mobil eszközök képernyőjének megosztása a képernyőn
A megjelenítőeszközön megtekintheti a mobileszközök képernyőjét. A video-, fénykép- és zenefájlokat a
mobileszközről az alábbi funkciók segítségével jelenítheti meg közvetlenül a megjelenítőeszközön.
A mobil eszköz képernyőjének megjelenítéséhez használja az MHL-kábelt.
●● MHL
Ez a megjelenítőeszköz MHL-kábelen keresztül támogatja az MHL (nagy felbontású mobilcsatlakozás) funkciót.
Csatlakoztasson egy MHL-kábelt a mobil eszközhöz és a TV monitorjához. Az MHL azonban csak a HDMI IN 2 (MHL)
porton keresztül érhető el, és csak akkor, ha a használni kívánt mobil eszköz MHL-kompatibilis. Ez a funkció csak
MHL minősítésű mobil eszközökkel áll rendelkezésre. A mobil eszköz minősítésével kapcsolatban látogasson
el a gyártó weboldalára. Az MHL-tanúsítvánnyal rendelkező készülékek listáját megtalálja az MHL hivatalos
weboldalán is (http://www.mhlconsortium.org).
●● Az MHL használata
Csatlakoztasson egy MHL-kábelt a mobil eszközhöz és a TV monitorjához. Nyomja meg a SOURCEs gombot, és
válassza ki az MHL-csatlakozót a mobil készülék képernyőjének a TV képernyőjén történő megjelenítéséhez. Az
alábbi távvezérlő funkciók szintén elérhetővé válnak:
●● † (visszatekerés), … (előre), ∂ (lejátszás), ∑ (szüneteltetés), ∫ (leállítás), R (visszatérés az előző menübe)
●● Korlátozások
Az MHL-nek számos követelménye van:
—— Ha Ön HDMI-adaptert használ, a monitor HDMI-jelként érzékeli a jelet, ezért máshogy reagálhat, mint egy
MHL-HDMI kábelcsatlakozásra.
—— Frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.
—— Ez a termék hivatalosan MHL tanúsítvánnyal rendelkezik. Ha bármilyen problémát tapasztal az MHL funkció
használatakor, forduljon a másik eszköz gyártójához.
—— Néhány mobil eszköz műszaki jellemzői vagy funkciói esetleg nem megfelelőek ahhoz, hogy támogassák az
MHL-t.
—— Mivel a TV monitorja szélesebb, mint a legtöbb mobil eszköz képernyője, a képminőség rosszabbnak tűnhet a
TV képernyőjén.
Magyar - 22
Csatlakoztatás
Komponens kábel (akár 1080p HD jelek) vagy audio-/videokábel (csak 480i
analóg jelek) használata
Használja DVD-lejátszókhoz, Blu-Ray lejátszókhoz, kábeltelevíziós egységekhez, műholdvevő beltéri egységekhez,
videomagnókhoz.
Videokábel
Audiokábel
Komponenskábel (nincs
mellékelve)
Audiokábel
(nincs
mellékelve)
Piros
Fehér
Kék
Zöld
Eszköz
Eszköz
Piros
""
A legjobb képminőség érdekében javasoljuk, hogy használja a Komponens csatlakozót az A/V csatlakozón
keresztül.
""
Ha egy COMPONENT / AV IN bemenethez csatlakoztat egy videokábelt, a COMPONENT / AV IN [VIDEO] csatlakozó
színe (zöld) és a videokábel színe (sárga) nem egyezik meg.
Magyar - 23
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás audioeszközökhöz
Fejhallgatókábeles csatlakoztatás használata
Fejhallgatókábel
""
Fejhallgató H: a fejhallgatót a terméken található fejhallgató-kimenethez csatlakoztathatja. Amíg a fejhallgató
csatlakoztatva van, a beépített hangszórókból nem hallható hang.
—— Ha fejhallgatót csatlakoztat a termékhez, a hang funkció használata korlátozott lehet.
—— A fejhallgató és a termék hangereje külön állítható.
—— A fülhallgató-csatlakozó csak a háromvezetős hegygyűrűtestes (TRS) típust támogatja.
Magyar - 24
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás számítógéphez
HDMI-kábel, HDMI–DVI kábel vagy D-sub kábelcsatlakozó használata
""
Előfordulhat, hogy számítógépe nem támogatja a HDMI-csatlakozást.
""
Az audiorendszer működtetéséhez használja a számítógép hangszóróit.
D-sub kábel
Sztereó kábel
HDMI-kábel
HDMI-DVI kábel
Sztereó kábel
""
MEGJEGYZÉS
—— HDMI–DVI csatlakoztatás esetén a HDMI IN 1 (DVI) csatlakozót kell használnia.
—— A DVI-videokimeneti csatlakozókkal rendelkező számítógépek esetén HDMI–DVI kábellel csatlakoztassa
a számítógép DVI-kimenetét és a termék HDMI IN 1 (DVI) csatlakozóját. Az audiorendszer működtetéséhez
használja a számítógép hangszóróit.
Magyar - 25
Csatlakoztatás
Csatlakozás COMMON INTERFACE foglalathoz (a
készülék kártyafoglalatához)
A „CI vagy CI+ CARD” kártya használata
Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a CI- vagy a
CI+-kártyát.
●● Ha nem helyezi be a CI- vagy CI+-kártyát, bizonyos
csatornáknál a „Scrambled Signal” (Kódolt jel) üzenet jelenik
meg a képernyőn.
●● Körülbelül 2-3 perc múlva megjelennek a telefonszámot, a CIvagy CI+-kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját, valamint
az egyéb adatokat tartalmazó párosítási információk. Ha
hibaüzenet jelenik meg, forduljon a szolgáltatóhoz.
●● Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik
a csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Updating
Completed” (Frissítés kész) üzenet.
""
MEGJEGYZÉS
—— A CI- vagy CI+-kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.
—— Eltávolításkor óvatosan húzza ki a CI- vagy CI+-kártyát, mivel az leesés esetén károsodhat.
—— A CI- vagy CI+-kártyát a kártyán jelzett irányban helyezze be.
—— A COMMON INTERFACE nyílás elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
—— A CI- vagy CI+-kártyák bizonyos országokban és régiókban nem támogatottak. Tájékoztatásért forduljon
márkakereskedőjéhez.
—— Ha bármilyen probléma lép fel, forduljon a szolgáltatóhoz.
—— Helyezzen be a jelenlegi antennabeállításokat támogató CI- vagy CI+-kártyát. Előfordulhat, hogy a kép torz,
vagy egyáltalán nem jelenik meg.
Magyar - 26
Csatlakoztatás
Megjelenítési módok (D-Sub és HDMI-/DVI-bemenet)
Ennél a terméknél a számítógép képernyőjének optimális felbontása 1920 x 1080, 60 Hz-en. Kifejezetten azt
javasoljuk, hogy állítsa a számítógép videokimenetét az optimális felbontásra. Az alábbi táblázatban felsorolt
szabványos felbontások közül is választhat, és a termék automatikusan beáll a kiválasztott felbontásra. Ha olyan
felbontást állít be a számítógép videokimenetén, amely nem szerepel a táblázatban, előfordulhat, hogy a termék
képernyője elsötétedik, és csak a tápfeszültségjelző kapcsol be. A probléma megoldásához állítsa be a felbontást az
alábbi táblázatnak megfelelően; erről lásd a grafikus kártyához tartozó használati útmutatót.
●● Optimális felbontás: 1920×1080 képpont
Megjelenítési mód
Üzemmód
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Képpontóra (MHz)
Szinkronjelpolaritás (V/F)
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA DMT
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT
1600×900RB
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
""
HDMI–DVI csatlakoztatás esetén a HDMI IN 1 (DVI) csatlakozót kell használnia.
""
A váltott soros módot a rendszer nem támogatja.
""
Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén a készülék működése rendellenes lehet.
""
A készülék az önálló és az összetett módokat támogatja. Az SOG-módot (Sync On Green) nem támogatja.
""
A kijelző energiakezelő programja (DPM) nem működik, ha a termék HDMI csatlakozójához van csatlakoztatva.
""
Előfordulhat, hogy nem hallható hang, ha a HDMI IN 1 (DVI) porthoz HDMI-DVI kábelt csatlakoztat.
Magyar - 27
Csatlakoztatás
A bemeneti forrás módosítása
Forrás
Ha a termék nézése közben filmet szeretne nézni DVD- vagy Blu-ray lejátszójáról, illetve át szeretne váltani a
kábeltelevíziós egység vagy műholdvevő beltéri egység használatára, módosítania kell a Forrás beállítását.
TV / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponens
1. Nyomja meg a SOURCEs gombot a távvezérlőn. Megjelenik a Forrás képernyő.
2. Válassza ki a kívánt külső bemeneti forrást.
""
A TV-készülék vagy a TV-készülékhez csatlakoztatott más külső források, például DVD/Blu-ray
lejátszó/beltéri egység/STB műholdas beltéri egység kiválasztásához használható.
""
Csak olyan külső eszközt tud kiválasztani, amely csatlakoztatva van a termékhez. A megjelenő
Forrás listában kiemelve szerepelnek a csatlakoztatott bemenetek.
""
A Forrás menüben a TV és a PC mindig aktív marad.
A Névszerkesztés funkció használata
A Névszerkesztés funkcióval a bemeneti forrásokhoz eszköznevet rendelhet hozzá. A Névszerkesztés menü
megnyitásához nyissa meg az Eszközök menüt a Forrás lista megjelenítésekor. A következő választási lehetőségek
jelennek meg a Névszerkesztés funkciónál:
Videomagnó / DVD / Kábelvevő egység / Műholdvevő / PVR-vevő / AV-vevő egység / Játék / Videokamera / PC / DVI
PC / DVI-eszközök / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: válasszon ki egy bemeneti csatlakozót, majd válassza ki az
ahhoz a csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz nevét a megjelenő listáról.
"" Ha a HDMI IN 1 (DVI) csatlakozóhoz HDMI-kábellel számítógépet csatlakoztat, a Névszerkesztés menüben rendelje
a PC nevet a HDMI1/DVI csatlakozóhoz.
""
Ha a HDMI IN 1 (DVI) csatlakozóhoz HDMI-DVI kábellel számítógépet csatlakoztat, a Névszerkesztés menüben
rendelje a DVI PC nevet a HDMI1/DVI csatlakozóhoz.
""
Ha a HDMI IN 1 (DVI) csatlakozóhoz HDMI-DVI kábellel AV-eszközt csatlakoztat, a Névszerkesztés menüben
rendelje a DVI-eszközök nevet a HDMI1/DVI csatlakozóhoz.
Információ
Megtekintheti a csatorna részletes információit a TV-készüléken vagy a kiválasztott külső eszközön.
Frissítés
Ha nem jelennek meg a külső eszközök a Forrás listában, nyissa meg az Eszközök menüt, és válassza a Frissítés
lehetőséget, majd végezze el a csatlakoztatott eszközök keresését.
Magyar - 28
Alapfunkciók
Megfelelő testtartás a készülék használatakor
A terméket az alább bemutatott, megfelelő testtartással
használja.
●● A hátát tartsa egyenesen.
●● Úgy állítsa be a szöget, hogy ne tükröződjön fény a
képernyőn.
●● Alkarját tartsa felkarjára merőlegesen kézfeje hátsó
részével egy szintben.
●● Tartsa könyökét megközelítőleg merőleges helyzetben.
●● Úgy állítsa be a készülék magasságát, hogy térdeit
legalább 90 fokos szögben tudja tartani, sarkai legyenek
a padlón, karjait pedig a szíve alatt tartsa.
Magyar - 29
Alapfunkciók
Az előre beállított kép üzemmód megváltoztatása
Kép üzemmód
MENU → Kép → Kép üzemmód
A kép üzemmódok előre megadott beállításokat alkalmaznak a képen.
●● Kiemelt
Világos helyiségben megfelelő.
●● Normál
Átlagos környezetben megfelelő.
●● Film
Filmek sötét szobában történő megtekintéséhez megfelelő.
●● Szórakozás
Élesebbé teszi a képet. Játékokhoz ideális.
""
Csak számítógép csatlakoztatása esetén érhető el.
Magyar - 30
Alapfunkciók
A képbeállítások módosítása
Háttérvilágítás
MENU → Kép → Háttérvilágítás
A képernyő fényerejét az egyes pixelek fényerejének beállításával módosítja.
Kontraszt
MENU → Kép → Kontraszt
A kép sötét és világos területei közötti kontraszt növelése vagy csökkentése.
Fényerő
MENU → Kép → Fényerő
A képernyő fényerejének beállítása. Nem olyan hatékony, mint a Háttérvilágítás.
Élesség
MENU → Kép → Élesség
Az objektumok körvonalainak élesítése vagy tompítása.
Szín
MENU → Kép → Szín
Színtelítettségi szintek beállítása.
Árnyalat (Z/P)
MENU → Kép → Árnyalat (Z/P)
Árnyalati szintek beállítása zöld és vörös színekhez.
A képminőség beállításához tegye a következőket:
1. Válassza ki a beállítani kívánt lehetőséget. Amikor kiválaszt egy lehetőséget, egy csúszka jelenik meg.
2. Állítsa be az értéket a távvezérlő használatával.
""
Amikor a beállítás értékét módosítja, a képernyőmenü ennek megfelelően változik.
""
A termékhez csatlakoztatott mindegyik külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.
""
A kép fényerejének csökkentésével mérséklődik az áramfogyasztás.
Válaszidő (Normál / Gyorsabb / Leggyorsabb)
A panel válaszának felgyorsítása, hogy életszerűbb és természetesebb legyen a videomegjelenítés.
Magyar - 31
Alapfunkciók
A Képméret módosítása
Képméret
MENU → Kép → Képméret
Ezzel a funkcióval módosíthatja a képméret és az oldalarány különféle beállításait.
Képméret
Ha kábeltelevíziós egységet vagy műholdvevőt használ, az is rendelkezhet saját képméret-beállítási lehetőségekkel.
Ennek ellenére leginkább a 16:9 mód használatát ajánljuk a termékhez.
●● Autom. széles: A képméret automatikus beállítása a 16:9-es képarányra.
●● 16:9: a kép beállítása a 16:9 szélesvásznú formátumra.
●● Széles nagyítás: A képméret 4:3 aránynál nagyobb mértékű nagyítása.
""
A Helyzet a u / d gombokkal állítható be.
●● Nagyítás: a 16:9 szélességű kép nagyítása függőleges irányban a képernyő kitöltéséig.
""
A Nagyítás és a Helyzet a u / d gombokkal állítható be.
●● 4:3: a kép beállítása az alap (4:3) módra.
""
Ne használja sokáig a 4:3 formátumot. A képernyő bal és jobb oldalán, valamint tetején és alján kialakuló
sávok képmegőrzést (képernyőbeégést) idézhetnek elő, amelyre nem vonatkozik a garancia.
●● Képernyőhöz ig.: teljes, levágás nélküli képet biztosít HDMI (720p/1080i/1080p) vagy Komponens (1080i/1080p)
bemeneti jelek esetén.
""
A Helyzet a u / d / l / r gombokkal állítható be.
●● Egyedi: A 16:9 képek függőleges és/vagy vízszintes nagyítása vagy kicsinyítése. A nagyított vagy kicsinyített képet
balra, jobbra, felfelé és lefelé is mozgathatja.
""
A bemeneti forrástól függően a képméret beállítási lehetőségei eltérőek lehetnek.
""
Az elérhető elemek a kiválasztott módtól függően eltérőek lehetnek.
""
Számítógép csatlakoztatása esetén csak a 16:9 és a 4:3 módok állíthatók be.
""
‫‏‬A termék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.
""
Ha a Képernyőhöz ig. funkciót HDMI 720p bemenettel használja, egy sor le lesz vágva fönt, lent, a jobb és a bal
oldalon, ahogy a Túlpásztázás funkció esetében.
●● Zoom/Pozíció: A kép méretét és helyzetét a u / d / l / r gombokkal állíthatja be.
""
A funkció csak akkor érhető el, ha a képméret beállítása Nagyítás, Széles nagyítás, Képernyőhöz ig. és Egyedi.
""
A Széles nagyítás és Képernyőhöz ig. módban csak a helyzet állítható be.
""
Visszaáll.: A Nagyítás és a Helyzet alapértékekre történő visszaállítása.
Magyar - 32
Alapfunkciók
A Helyzet funkció használatához a Széles nagyítás, Nagyítás vagy Képernyőhöz ig. kiválasztása után tegye a
következőket:
1. Válassza ki az Helyzet lehetőséget.
2. A Helyzet képernyőn válassza a Helyzet funkciót, majd a távvezérlő segítségével mozdíthatja el a kép
pozícióját.
3. Ha elkészült, válassza ismét a Helyzet lehetőséget, majd a Bezárás funkciót.
4. A kép helyzetének visszaállításához válassza a Visszaáll. lehetőséget.
A bemeneti forrás függvényében használható képméretek:
●● ATV, AV: Autom. széles, 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Egyedi
●● DTV (576i/p, 720p): Autom. széles, 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Egyedi
●● DTV (1080i, 1080p): Autom. széles, 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Képernyőhöz ig., Egyedi
●● Komponens (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Egyedi
●● Komponens (1080i, 1080p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Képernyőhöz ig., Egyedi
●● HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Egyedi
●● HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Képernyőhöz ig., Egyedi
""
A bemeneti forrástól függően a képméret beállítási lehetőségei eltérőek lehetnek.
""
Az elérhető elemek a kiválasztott módtól függően eltérőek lehetnek.
""
HD (nagy felbontás): 16:9 - 1080i/1080p (1920×1080), 720p (1280×720)
""
‫‏‬A termék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.
●● 4:3 képernyőméret (16:9 / Széles nagyítás / Nagyítás / 4:3)
Csak akkor használható, ha a képméret beállítása Autom. széles. Megadhatja, hogy a kívánt képméret 4:3
szélesvásznú adás (WSS) vagy az eredeti méret legyen. A különböző európai országokban eltérő képméretre van
szükség.
""
Nem érhető el HDMI, Komponens és HDMI/DVI módban.
Magyar - 33
Alapfunkciók
A képernyő kalibrálása
Automatikus beállítás
MENU → Kép → Automatikus beállítás
A kép frekvenciájának, helyzetének és finombeállításának automatikus beállítása PC üzemmódban.
"" Csak akkor áll rendelkezésre, ha D-Sub kábellel csatlakoztatja a számítógépet a termékhez.
Számítógép-képernyő beá.
MENU → Kép → Számítógép-képernyő beá.
"" Csak PC módban érhető el.
●● Durva/Finom: a képzaj megszüntetése vagy csökkentése. Ha a zaj pusztán finomhangolással nem szűnik meg,
akkor állítsa be a lehető legpontosabban a frekvenciát a Durva (Durva) funkcióval, majd végezze el ismét a
finomhangolást. A zaj csökkentése után igazítsa be újra a képet a képernyő közepére.
●● Helyzet: a számítógép-képernyő pozíciójának beállítása a távirányító segítségével, ha a kép nincs középen vagy
nem illeszkedik a készülék képernyőjéhez.
●● Kép visszaállítása: a kép alapértelmezett beállításainak visszaállítása.
A termék használata számítógép-kijelzőként
A videobeállítások megadása (Windows 7, 8, 10 rendszer alapján)
Ahhoz, hogy a termék megfelelően működjön számítógép-kijelzőként, meg kell adni a helyes videobeállításokat.
"" A műveletsor a Windows rendszer verziójától és a videokártyától függően valószínűleg némileg eltér az itt
szereplő lépésektől.
""
A legtöbb esetben azonban ugyanazok az alapvető tudnivalók érvényesek. (Ellenkező esetben vegye fel a
kapcsolatot a számítógép gyártójával vagy Samsung márkakereskedőjével.)
1. Kattintson a Windows Start menüjében a „Vezérlőpult” elemre.
2. A „Vezérlőpult” megjelenésekor kattintson a „Megjelenés és témák” kategóriára. Ekkor megjelenik egy
párbeszédablak.
3. Kattintson a „Kijelző” lehetőségre. Megjelenik egy újabb párbeszédablak.
4. Az ablakban kattintson a „Beállítások” lapra.
—— Állítsa be a megfelelő felbontást (képernyőméretet) a „Beállítások” lapon. Ennél a terméknél az optimális
felbontás 1920×1080.
—— Ha van függőleges frekvencia opció a képernyő-beállítások párbeszédablakban, válassza a „60” vagy „60 Hz”
beállítást. Egyéb esetben kattintson az „OK” gombra, és lépjen ki a párbeszédablakból.
Magyar - 34
Alapfunkciók
Kép a képben (PIP)
PIP
MENU → Kép → PIP
Két forrás egyidejű megtekintése a TV-készüléken.
●● PIP
A PIP funkció be-, illetve kikapcsolása.
●● Forrás
A forrás módosítása.
●● Antenna
Váltás a Légi és a Kábel beállítások között.
●● Csatorna
Az alképen látható csatorna kiválasztása.
●● Méret (õ / ä / ã)
Az alkép méretét háromféleképpen lehet beállítani.
●● Helyzet (ã / – / — / œ)
Az alkép helyzetének kiválasztása.
●● Hangválasztás
Eldöntheti, hogy a főképhez vagy az alképhez tartozó hangot szeretné-e hallgatni.
""
Ha kikapcsolja a készüléket a PIP mód használata közben, a PIP funkció visszaáll Ki beállításra. Amikor ismét
bekapcsolja a készüléket, megint be kell kapcsolnia a PIP funkciót, hogy PIP módban nézhesse a műsort.
""
Néha előfordulhat, hogy a PIP képernyőn látható kép minősége valamelyest romlik, ha a főképernyőn játékot vagy
karaoke programot néz.
""
Az PIP beállításai
—— Főkép: TV, PC, AV, Komponens, HDMI1/DVI, HDMI2
—— Alkép: TV, PC, AV, Komponens, HDMI1/DVI, HDMI2
főképernyő
alkép
""
TV
AV
Komponens
PC
HDMI1/DVI
HDMI2
TV
X
X
O
O
O
O
AV
X
X
X
O
O
O
Komponens
O
X
X
X
O
O
PC
O
O
X
X
O
O
HDMI1/DVI
O
O
O
O
X
X
HDMI2
O
O
O
O
X
X
O: Elérhető / X: Nem érhető el
Magyar - 35
Alapfunkciók
A képopciók módosítása
Speciális beállítások
MENU → Kép → Speciális beállítások
Ezzel a funkcióval a kívánt kép előállítása céljából speciális képbeállításokat adhat meg.
"" Akkor áll rendelkezésre, ha a Kép üzemmód beállítása Normál vagy Film.
""
Számítógép csatlakoztatása esetén a következő beállítások módosíthatók: Fehéregyensúly vagy Gamma.
Speciális beállítások
Din. kontraszt
Fekete tónus
Magas
Ki
Bőrszín tónus0
Csak RGB üzemmód
Színköz
Ki
Natív
Fehéregyensúly
Gamma0
●● Din. kontraszt (Ki / Alacsony / Közepes / Magas): a képernyő kontrasztjának beállítása.
●● Fekete tónus (Ki / Sötét / Sötétebb / Legsötétebb): A képernyő mélységének beállítása a képernyő
feketeszintjének kiválasztásával.
●● Bőrszín tónus: A „Bőrszín tónus” rózsaszín árnyalatának kiemelése.
●● Csak RGB üzemmód (Ki / Vörös / Zöld / Kék): A Vörös, Zöld és Kék szín megjelenítése a színárnyalat és a
színtelítettség finombeállításához.
●● Színköz (Auto. / Natív): a képalkotáshoz felhasználható színtartomány beállítása.
●● Fehéregyensúly: Úgy módosítja a kép színhőmérsékletét, hogy a fehér objektumok fehérnek látszanak (például
enyhén rózsaszínű vagy enyhén sárga helyett), a kép általános színe pedig természetesnek hat.
P-eltolás / Z-eltolás / K-eltolás: az egyes színek (vörös, zöld, kék) intenzitásának beállítása.
P-nyereség / Z-nyereség / K-nyereség: az egyes színek (vörös, zöld, kék) fényerejének beállítása.
Visszaáll.: A Fehéregyensúly alapértelmezett beállításainak visszaállítása.
●● Gamma: az elsődleges színintenzitás beállítása.
●● Fényerő mozgáshoz (Ki / Be): Az energiafogyasztás csökkentése a fényerő szabályozásával.
Magyar - 36
Alapfunkciók
Képopciók
MENU → Kép → Képopciók
Ezzel a funkcióval igény szerint további képbeállításokat adhat meg.
"" Számítógép csatlakoztatása esetén csak a Színtónus módosítható.
Képopciók
Színtónus
Normál
Dig. tiszta megjelenítés
Auto.
MPEG-zajszűrés
Auto.
HDMI feketeszint
Alacsony
Film mód
Ki
Analóg tiszta megjelen.
Ki
LED-es képtisztaság
Ki
●● Színtónus (Hideg / Normál / 1. meleg / 2. meleg)
""
Az 1. meleg vagy a 2. meleg beállítás nem használható, ha a képmód beállítása Kiemelt.
""
‫‏‬A termék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.
●● Dig. tiszta megjelenítés (Ki / Alacsony / Közepes / Magas / Auto. / Autom. képiesítés): Ha a készülékre érkező
sugárzott jel gyenge, aktiválhatja a Dig. tiszta megjelenítés funkciót a képernyőn esetlegesen megjelenő statikus
és szellemkép csökkentésére.
""
Ha gyenge a jel, próbáljon ki egyéb beállításokat a lehető legjobb minőségű kép megjelenítése érdekében.
Autom. képiesítés: Analóg csatornák közötti váltás esetén a jelerősség megjelenítése.
""
Ez a funkció csak analóg csatornák esetén áll rendelkezésre.
""
A fogadott jel akkor a legjobb, ha a sáv zöld színű.
●● MPEG-zajszűrés (Ki / Alacsony / Közepes / Magas / Auto.): Az MPEG zaj csökkentése a jobb képminőség
érdekében.
●● HDMI feketeszint (Alacsony / Normál): a képernyő feketeszintjének kiválasztása a képernyő mélységének
beállításához.
""
Csak HDMI módban érhető el (RGB jelek).
●● Film mód (Ki / 1. autom. / 2. autom.): A termék minden jelforrásból automatikusan érzékeli és feldolgozza a
filmjeleket, és optimalizálja a képminőséget.
""
Csak TV módban, HDMI (1080i) esetén érhető el.
""
Ha a kép nem természetes, adja meg a Ki / 1. autom. / 2. autom. beállítást a Film mód esetén.
●● Analóg tiszta megjelen.: Csökkenti a jelek közötti interferencia miatti átlós zajt.
""
Ez a funkció csak analóg csatornák esetén áll rendelkezésre.
●● LED-es képtisztaság: A sok mozgást tartalmazó, gyors jelenetek esetén az elmosódás eltávolítása a tiszta kép
érdekében.
""
Előfordulhat, hogy a LED-es képtisztaság alkalmazása közben a képernyő egy kissé elsötétül.
Magyar - 37
Alapfunkciók
Kép kikapcs.
MENU → Kép → Kép kikapcs.
A képernyő kikapcsolása csak a hang lejátszásához. A képernyő újbóli bekapcsolásához nyomja meg bármelyik
gombot a távvezérlőn (kivéve a Be-/kikapcsológombot és a hangerő-szabályozó gombokat).
Kép visszaállítása
MENU → Kép → Kép visszaállítása
Az aktuális képmód visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.
Az előre beállított hang üzemmód megváltoztatása
Hang üzemmód
MENU → Hang → Hang üzemmód
A hangmódok előre megadott beállításokat alkalmaznak a hangon.
●● Normál
A normál hangmód kiválasztása.
●● Zene
A zene kiemelése a többi hang közül.
●● Film
A filmnézéshez megfelelő hang biztosítása.
●● Tiszta hang
A beszédhang kiemelése a többi hang közül.
●● Hangosított
A magas frekvenciájú hang erősségének növelése, hogy jobb legyen a hangélmény a halláskárosultak számára.
Magyar - 38
Alapfunkciók
Hangbeállítások módosítása
Hangeffektus
MENU → Hang → Hangeffektus
"" Csak a Hang üzemmód beállítás Normál értéke esetén használható.
●● Hangszínszabályzó
A Hangszínszabályzó több csúszkát jelenít meg. A nyílgombok használatával kiválaszthat egy csúszkát, majd
módosíthatja a csúszka értékét. A Visszaáll. funkciónak a Hangszínszabályzó lehetőségen történő végrehajtásához
válassza a Visszaáll. elemet. Megjelenik egy előugró ablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e visszaállítani a
beállításokat. Válassza az Igen vagy a Nem lehetőséget. A kilépéshez válassza a Bezárás lehetőséget.
Balansz B/P: a jobb és bal oldali hangszóró közötti balansz szabályozása.
100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (sávszélesség beállítása): a különböző sávszélességű frekvenciák
hangerejének beállítása.
Visszaáll.: a hangszínszabályzó alapértelmezett beállításainak visszaállítása.
Magyar - 39
Alapfunkciók
Hangszóró-beállítások
MENU → Hang → Hangszóró-beállítások
●● Automatikus hangerő
Mivel minden állomásnak megvannak a maga műsorszolgáltatási feltételei, csatornaváltáskor a hangerő hullámzó
lehet. Ez a funkció automatikusan beállítja egy csatorna hangerejét: magas modulációs jel esetén csökkenti,
alacsony modulációs jel esetén pedig növeli a hangerőt.
""
Csatlakoztatott forráseszköz hangerő-szabályozójának használatához az Automatikus hangerő beállításnál
adja meg a Ki értéket. A csatlakoztatott forráseszköz hangerejének változtatása hatástalan maradhat, ha az
Automatikus hangerő beállítás értéke Normál vagy Éjszakai.
●● TV-telepítés típusa
Adja meg a tévé telepítési típusát. A TV-készülék hangzásának automatikus optimalizálásához válasszon a Falra
szerelt és a Álló lehetőség közül.
További beállítások
(csak digitális csatornák esetén)
●● DTV audio szintje (MPEG / HE-AAC): Ez a funkció lehetővé teszi a beszéd jel (a digitális TV-adásnál vett jelek
egyike) különbözőségének lecsökkentését a kívánt szintre.
""
A sugárzott jel típusának megfelelően az MPEG / HE-AAC -10 dB és 0 dB közötti értékre állítható be.
""
A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez állítson be egy 0 és -10 közötti értéket.
●● HDMI-audioformátum (PCM / Bitfolyam): A hangbemeneti jelet olyan formátumra állítja, amely megfelel a tévé
HDMI-csatlakozójához csatlakoztatott külső eszközhöz.
●● Dolby Digital töm. (Line / RF): Ez a funkció minimálisra csökkenti a Dolby Digital jel és a beszéd jel (pl. MPEG
audió, HE-AAC, ATV hang) közötti különbözőséget.
""
Dinamikus hangzáshoz válassza a Line lehetőséget, éjszaka pedig, a halk és a hangos hanghatások közötti
különbség csökkentéséhez az RF lehetőséget.
Line: a -31 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti szintjének beállítása -20 dB, illetve -31 dB
értékre.
RF: a -20 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti szintjének beállítása -10 dB, illetve -20 dB
értékre.
Hang visszaá.
MENU → Hang → Hang visszaá.
Az összes hangbeállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.
A Hang üzemmód kiválasztása t
Dual fg beállítás esetén az aktuális hangmód megjelenik a képernyőn.
A2 sztereó
NICAM sztereó
Hang típusa
Dual f-g
Monó
Monó
Sztereó
Sztereo  Monó
Kettős
Dual f  Dual g
Monó
Monó
Sztereó
Monó  Sztereo
Kettős
Monó  Dual f
 Dual g 
""
Gyenge sztereó jel és automatikus váltás esetén állítsa a készüléket Monó módba.
""
Csak sztereó hangjel esetén aktív.
""
Csak a Bemeneti forrás TV beállítása esetén áll rendelkezésre.
Magyar - 40
Alapbeállítás
Automatikus váltás
Dual f
Automatikus váltás
Dual f
Alapfunkciók
Csatornák tárolása
Antenna
MENU → Adás → Antenna
Mielőtt a termék tárolná az elérhető csatornákat, ki kell választania a termék jelforrását: Légi (antenna használatával)
vagy Kábel. az Légi vagy a Kábel beállítás közül választhat. A jelforrás kiválasztását követően lépjen az Automatikus
hangolás funkcióhoz.
"" Ha az Antenna funkcióval választja ki a jelforrást, azzal meghatározza azt a jelforrást is, amelyikre a termék
hangolva van. Például ha a levegőből kapja a termék a jelet, és a Kábel lehetőséget választja, a képernyőn csak
háttérzúgás látszik. Ahhoz, hogy lássa a képet, a Légi lehetőséget kell választania.
Automatikus hangolás
MENU → Adás → Automatikus hangolás
A TV-készülék antennabemeneti csatlakozójáról fogadott összes csatorna automatikus megkeresése és indexelése.
A kezdéshez lépjen az Adás menübe, és válassza az Automatikus hangolás lehetőséget.
Amikor az üzenet kéri, válassza az Indítás lehetőséget. Ez elindítja az Automatikus hangolás funkciót. A folyamat
befejezéséhez 30 percre is szükség lehet. Ha úgy indítja el az Automatikus hangolás funkciót, hogy már van egy
csatornaindex, akkor a tv-készülék felülírja az előző indexet.
●● Automatikus hangolás
Csatornák automatikus keresése és tárolása a TV-készülék memóriájában.
●● Kábeles keresési opciók (az antenna Kábel beállítása esetén; országfüggő)
További keresési lehetőségek, például frekvencia és jelátviteli sebesség beállítása kábelhálózati kereséshez.
●● Készenléti automatikus hangolás
Csatornák automatikus hangolása miközben a tv-készülék készenléti állapotban van.
""
Ez a funkció csak bizonyos modelleken és bizonyos földrajzi helyeken érhető el.
●● Ébresztési időzítő
A televízió bekapcsolását és az automatikus csatornakeresést szolgáló időzítő.
Ország (terület)
MENU → Adás → Csatornabeállítások → Ország (terület)
Válassza ki az országot, hogy a termék megfelelően végrehajthassa a sugárzott csatornák automatikus hangolását.
"" Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4-jegyű PIN kódját.
●● Digitális csatorna: Az ország beállítása digitális csatornák esetén.
●● Analóg csatorna: Az ország beállítása analóg csatornák esetén.
Magyar - 41
Alapfunkciók
Kézi hangolás
MENU → Adás → Csatornabeállítások → Kézi hangolás
Csatorna kézi keresése és tárolása a TV-készüléken.
"" Ha a csatornát a Csatornazár funkcióval zárolták, megjelenik a PIN kód megadására szolgáló ablak.
""
Ez a funkció csak bizonyos földrajzi területeken érhető el.
●● Digitális csatorna hangolása
Digitális csatorna keresése.
1. Válassza ki az Új lehetőséget.
""
Az Antenna → Légi lehetőség kiválasztásakor
""
Csatorna, Frekvencia, Sávszélesség
Az Antenna → Kábel lehetőség kiválasztásakor
Frekvencia, Moduláció, Jelátviteli seb.
2. Válassza ki az Keres lehetőséget. A keresés végeztével a csatornalistában megtörténik a csatornák frissítése.
●● Analóg csatorna hangolása
Analóg csatorna keresése.
1. Válassza ki az Új lehetőséget.
2. Adja meg a Program, a Színrendszer, a Hangrendszer, a Csatorna és a Keres beállításait.
3. Válassza ki az Mentés lehetőséget. A keresés végeztével a csatornalistában megtörténik a csatornák
frissítése.
Csatornamód
●● P (program mód)
A hangolás befejezésekor a térségben fogható műsorszolgáltató állomásokat a készülék a P0–P99
pozíciószámokhoz rendeli. Ebben a módban a csatornát a pozíciószám megadásával választhatja ki.
●● C(antennával fogható csatorna mód) / S (kábeles csatorna mód)
Ebben a két módban az antennával fogható, illetve kábeles csatornákhoz hozzárendelt számok megadásával
választhat csatornát.
Magyar - 42
Alapfunkciók
Az INFO gomb (Now & Next guide (Jelenlegi és
következő műsor)) használata
A képernyőn látható az aktuális csatorna, valamint az egyes képi és hangi beállítások állapota.
A Mai és holnapi műsor megjeleníti az egyes csatornák napi tv-műsorát a sugárzási idő szerint.
●● A l, r gombbal megtekintheti a kívánt programra vonatkozó információkat, miközben az aktuális csatornát nézi.
●● A u, d gombbal megtekintheti a többi csatornára vonatkozó információkat. Ha szeretne átváltani az éppen
kijelölt csatornára, válassza ki a távvezérlő használatával a E lehetőséget.
A Csatorna menü kiválasztása
Csatornalista
MENU → Adás → Csatornalista
Nyomja meg a CH LIST gombot tv-nézés közben, hogy megjelenjen egy lista, amivel a csatornák között lépegethet.
A listában a műsor-információ, a kedvenc csatornák, valamint a nézésütemezésre és a felvételütemezésre beállított
műsorok is megjelennek.
A Csatornalista képernyőn látható ikonok a következőket jelölik:
●●
: Analóg csatorna
●●
: Kedvenc csatorna
●●
: zárolt csatorna
Csatornaváltás
Válasszon ki egy csatornát az azonnali váltáshoz. A lista gyors görgetéséhez használja a csatorna fel/le gombokat. A
kijelölés fel és le mozog a listán egy oldalon.
Rendezés
(csak digitális csatornák esetén)
A Csatornalista képernyőn nyomja meg a l gombot; használhatja a rendezés funkciót.
A lista módosítása, név vagy szám szerinti rendezésben.
Magyar - 43
Alapfunkciók
A sugárzott jel váltása
Nyomja meg a r gombot a távvezérlőn, és válasszon egy sugárzott jelet. Ekkor azonnal megváltozik a jelforrás.
A csatornalista módosítása
Nyomja meg a távvezérlő r gombját, és váltson a Kedvencek listára. A Kedvencek listát azonban csak akkor lehet
kijelölni, ha tartalmaz legalább egy kedvenc csatornát. Ha korábban nem adott hozzá kedvenc csatornát, válassza a
Kedv. szerk. lehetőséget, és vegyen fel csatornákat a Kedv. szerk. képernyőről.
Az antennabeállítás is módosítható a következőre: Légi vagy Kábel.
A csatornaforrás a következők közül választható ki: Összes, TV vagy Analóg.
Műsorújság
MENU → Adás → Műsorújság
Az összes digitális csatorna műsorütemezésének megtekintése, a sugárzási időpontokat is beleértve. Ellenőrizze a
műsorok ütemezését, és állítsa be a Nézésütemezés. Nyomja meg a Műsorújság gombot a műsorújság elindításához.
Ellenőrizze a Rendszer → Idő → Óra menüben, hogy megfelelően van-e beállítva a dátum és az idő.
A csatornalista használata
●●
a (Gyors navigáció): Nyomja meg az a gombot. Megnyílik egy előugró ablak. A l vagy a r nyílgomb minden
megnyomásával 24 órával vissza vagy előre állítja a kijelölést, ami lehetővé teszi a műsorújság gyorsabb
böngészését. A kijelölés azonban nem lehet korábbi az aktuális időnél.
●●
b (Csatorna kategóriája): A TV-készülék csatornaindexe különféle kategóriákra van felosztva, például 1.
kedvencek~5, Összes megjelenítése és TV. Válasszon ki egy kategóriát.
●●
{ (Ütemezéskezelő): Nyomja meg a { gombot, és az előjegyzett műsorok listájának megtekintéséhez navigáljon
az Ütemezéskezelő képernyőre.
Magyar - 44
Alapfunkciók
Ütemezéskezelő
MENU → Adás → Ütemezéskezelő
Konfigurálhatja a tv-készüléket úgy, hogy egy adott csatornát vagy műsort a meghatározott időben és napon
mutasson be. A tv-nézés ütemezése előtt ellenőrizze a Rendszer → Idő → Óra menüben, hogy megfelelően van-e
beállítva a dátum és az idő.
A
funkcióhoz beállított műsorok mellett az Nézésütemezés ikon jelenik meg.
A megtekintésre előjegyzett csatornák megjelenítése, módosítása, illetve törlése.
A Nézésütemezés funkció használata
Beállíthatja, hogy a tervezett időpontban automatikusan egy kívánt csatorna legyen látható. A funkció használatához
először állítsa be a pontos időt.
1. Nyomja meg a E gombot a + Ütemezés lehetőség kiválasztásához.
2. A u / d / l / r gombokkal adja meg a Antenna, a Csatorna, az Ismétlés, a Dátum és a Kezdés ideje beállításokat.
●● Antenna: A kívánt jelforrástípus kiválasztása.
●● Csatorna: a kívánt csatorna kiválasztása.
●● Ismétlés: A(z) Egyszer, Kézi, Szo~V, H~P vagy Naponta lehetőség kiválasztása, ahogy Önnek megfelel. A Kézi
opció kiválasztása esetén beállíthatja a kívánt napot.
""
A √ jelzés a kiválasztott dátumot jelöli.
●● Dátum: A kívánt dátum beállítása.
""
Ez a lehetőség az Egyszer menüelem Ismétlés opciójának kiválasztása esetén áll rendelkezésre.
●● Kezdés ideje: A kívánt kezdési időpont beállítása.
""
Az Információ képernyőn módosíthatja, illetve törölheti az előjegyzéshez kapcsolódó adatokat.
●● Törlés: Egy megtekintésre előjegyzett műsor törlése.
●● Szerk.: A megtekintésre előjegyzett műsor módosítása.
Magyar - 45
Alapfunkciók
Digitális csatorna nézésütemezése
A digitális csatornák műsorainak nézésütemezését az alábbi két opció segítségével lehet megadni:
●● Műsorújság
A Műsorújság képernyőn: válassza ki a nézni kívánt műsort.
●● Műsor-információk
Nyomja meg az INFO` gombot, és válassza ki a nézni kívánt műsort.
Analóg csatorna nézésütemezése
Az analóg csatornák műsorainak Nézésütemezés lehetősége az időpont és a dátum megadásával állítható be.
Nyissa meg az Ütemezéskezelő képernyőt, és válassza az Ütemezés lehetőséget. Megjelenik egy előugró menü. A
folytatáshoz válassza a Nézésütemezés lehetőséget.
Adja meg a műsorhoz a Csatorna, az Ismétlés és a Kezdés ideje beállításokat, majd válassza az OK lehetőséget a
befejezéshez.
Nézésütemezés törlése
Egy adott műsor nézésütemezésének törléséhez válassza ki a műsort az Ütemezéskezelő képernyőn. Megjelenik egy
előugró menü. A törléshez válassza a Törlés lehetőséget.
Időzítőlista szerkesztése
Válasszon ki egy tételt az Ütemezéskezelő képernyőn, majd az előugró menüben válassza a Szerk. lehetőséget.
Módosítsa a kiválasztott tétel beállításait.
Magyar - 46
Alapfunkciók
Csatorna szerkesztése
MENU → Adás → Csatorna szerkesztése
Hozzáadhat, Ÿ (Odalép) szerkeszthet vagy törölhet csatornákat.
●●
a (Szám módosítása): A szám módosítása a kívánt számgombok megnyomásával.
""
A régiótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.
●●
b (Törlés): Csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.
●●
{ (Lezárás/feloldás): Csatorna lezárása, hogy ne lehessen kiválasztani és megtekinteni. A csatorna zárolásának
feloldása. Az alapértelmezett PIN kód a következő: 0-0-0-0.
●●
} (Mind kiválasztása / Összes kijel. visszav.): Kijelölheti az összes csatornát, vagy megszüntetheti a csatornák
kijelölését.
●● Ÿ (Odalép): A csatornaszám közvetlen megadása a távvezérlővel.
●● kOldal: lépés a következő vagy az előző oldalra.
●● TOOLST : Az Eszközök lista megjelenítése.
Csatornák eltávolítása
MENU → Adás → Csatorna szerkesztése
Regisztrált csatornák eltávolítása az indexből. A csatornalistán megjelenő csatornák eltávolításával csak a listáról
törli a csatornákat, az indexből nem.
1. A képernyőn jelölje ki a törölni kívánt csatornákat. A kijelölés megszüntetéséhez válassza ki őket ismét.
2. N
yomja meg a b gombot. Egy felugró ablak jelenik meg a következő kérdéssel: Törli a kijelölt csatornákat?, itt
válassza a Igen lehetőséget. A kiválasztott csatornák törlődnek.
Analóg csatornák átnevezése
Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát a Csatorna szerkesztése képernyőn, nyomja meg a TOOLST gombot, majd a
listából válassza ki a Cs. átnevezése lehetőséget. (Csak analóg csatornák esetén)
Most már átnevezheti a kiválasztott csatornát. Az új név legfeljebb 5 karakter hosszúságú lehet.
Kedv. szerk. t
MENU → Adás → Kedv. szerk.
A gyakran nézett csatornákat megjelölheti kedvencekként. A kedvenc csatornákat a Csatorna szerkesztése és a
csatornalista képernyőkön a
szimbólum emeli ki. Akár 5 kedvenceket tartalmazó csatornalistát is létrehozhat. A
kedvenc csatornák listáit át is nevezheti és szerkesztheti.
●●
a (Kategória): A csatornalista megjelenítése az alábbi kategóriák szerint: Összes, TV, Analóg, Legutóbb nézett,
Legnézettebb.
●●
b (Kedv. módos.): Kedvencek listájának megjelenítése.
●●
{ (Mind kiválasztása / Összes kijel. visszav.): Az összes csatorna kijelölése vagy a kijelölésük megszüntetése.
●●
} (Hozzáad / Törlés): Csatorna hozzáadása a kedvencek listájához vagy törlése onnan.
●● Ÿ (Odalép): A csatornaszám közvetlen megadása a távvezérlővel.
●● kOldal: lépés a következő vagy az előző oldalra.
●● TOOLST : Az Eszközök lista megjelenítése.
Magyar - 47
Alapfunkciók
Csatornák hozzáadása
Csatornák hozzáadása a kedvenc csatornák listájához.
1. Az a gomb megnyomásával hívja elő azt a csatornalistát, amely a hozzáadni kívánt csatornákat tartalmazza,
majd válassza ki a csatornákat.
2. A b gomb megnyomásával hívja elő a kívánt csatornalistát, majd a } gomb megnyomásával adja hozzá a
kiválasztott csatornákat.
Csatornák eltávolítása
Csatornák eltávolítása a kedvenc csatornák listájáról.
1. A b gomb megnyomásával hívja elő a kívánt csatornalistát, majd válassza ki a törölni kívánt csatornákat.
2. A } gomb megnyomásával törölje a csatornákat a listáról.
Kedvenc csatornák listájának eltávolítása
Meglévő, kedvenc csatornákat tartalmazó lista átnevezése.
1. Nyomja meg a TOOLST gombot, és válassza a listán a Kedvencek átnevezése lehetőséget.
2. Nevezze át a felugró ablakban megjelenő listát. Az új név legfeljebb 20 karakter hosszúságú lehet.
A kedvenc csatornák listájának átnevezése
A kedvenc csatornák sorrendjének megváltoztatása a listán.
1. Nyomja meg a b gombot a kedvenc csatornák listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki az áthelyezni kívánt
csatornát.
2. Az a gomb megnyomásával hajtsa végre a kiválasztott csatorna áthelyezését. Nyomja meg a E gombot.
Kedvenc csatornák listájának másolása
Csatornák átmásolása az egyik kedvenc csatornákat tartalmazó listáról a másikra.
1. A b gomb megnyomásával hívja elő a kívánt csatornalistát, majd válassza ki a másolni kívánt csatornákat.
2. Nyomja meg a TOOLST gombot, a listából válassza ki a Kedvencekbe másolás lehetőséget, majd jelölje ki azokat
a csatornalistát vagy listákat, amelyekbe másolni szeretne. Ezzel átmásolja a csatornákat a kiválasztott kedvenc
csatornákat tartalmazó listákra.
Magyar - 48
Alapfunkciók
Egyéb funkciók
Finomhangolás
MENU → Adás → Csatornabeállítások → Finomhangolás
(Csak analóg csatornák esetén)
Jó minőségű vétel esetén nincs szükség a csatornák finomhangolására, mivel ez a keresés és tárolás folyamán
automatikusan megtörténik. Gyenge vagy torz jel esetén végezze el manuálisan a csatorna finomhangolását.
Görgessen balra vagy jobbra, amíg a kép tiszta nem lesz.
"" Válassza ki a csatornát, majd a Finomhangolás lehetőséget.
""
A csatornasávon a finomhangolt csatornákat a csatornaszám jobb oldalán található csillag (*) jelöli.
""
A finomhangolás visszaállításához válassza ki a csatornát, válassza a Finomhangolás, majd a Visszaáll.
lehetőséget a Finomhangolás képernyőn.
Csatornalista átvitele
MENU → Adás → Csatornabeállítások → Csatornalista átvitele
A csatornatérkép importálása vagy exportálása. A funkció használatához csatlakoztasson USB-memóriát.
"" Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Írja be a PIN kódot a távvezérlő segítségével.
●● Importálás USB-eszközről: csatornalista importálása USB-eszközről.
●● Exportálás USB-eszközre: csatornalista exportálása USB-eszközre. Ez a funkció akkor érhető el, ha USB-eszköz
csatlakozik.
""
Az USB-eszköznek FAT32 vagy NTFS formátumúnak kell lennie.
CAM-szolgáltató profiljának eltávolítása
MENU → Adás → Csatornabeállítások → CAM-szolgáltató profiljának eltávolítása
CAM-szolgáltató kiválasztása törléshez.
Feliratok t
MENU → Adás → Feliratok
Ez a menü használható a Feliratok mód beállításához.
●● Feliratok (Ki / Be): A feliratok megjelenítése vagy elrejtése.
—— Feliratmód (Normál / Halláskárosult): A feliratmód beállítása.
—— Feliratok nyelve: A feliratok nyelvének beállítása.
●● Elsődleges feliratok: A feliratok elsődleges nyelvének beállítása.
●● Másodlagos feliratok: A feliratok másodlagos nyelvének beállítása.
""
Ha a nézett műsor nem támogatja a Halláskárosult funkciót, akkor is automatikusan a Preferált mód kapcsol be,
ha a Halláskárosult üzemmód lett kiválasztva.
""
Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az alapnyelv.
Magyar - 49
Alapfunkciók
Audioopciók
MENU → Adás → Audioopciók
●● Szinkronhangnyelv
(Csak digitális csatornák esetén)
A hang alapértelmezett nyelvének módosítása.
""
A választható nyelvek a műsorszolgáltatástól függően eltérőek lehetnek.
—— Elsődleges hang: Az elsődleges szinkronhangnyelv beállítása.
—— Másodlagos hang: A másodlagos szinkronhangnyelv beállítása.
●● Audioformátum
(Csak digitális csatornák esetén)
Ha a hang egyszerre hallható a fő hangszóróból és az audiovevőből, visszhang keletkezhet a fő hangszóró és az
audiovevő eltérő dekódolási gyorsasága miatt. Ilyen esetekben használja a termék hangszóró funkcióját.
""
Az Audioformátum opció a műsorszolgáltatástól függően eltérő lehet.
●● Hangos ismertetés
(Csak digitális csatornák esetén)
A funkció lényege, hogy a műsorszórótól érkező fő hang mellett a hangalámondás hangsávja is hallható.
""
Hangos ismertetés (Ki / Be): a hangalámondás funkció be- és kikapcsolása.
""
Hangerő: a hangalámondás hangerejének beállítása.
""
Ez a funkció csak bizonyos modelleken és bizonyos földrajzi helyeken érhető el.
Teletext nyelve
MENU → Adás → Teletext nyelve
A teletext kívánt nyelvének beállítása.
"" Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az alapnyelv.
Digitális szöveg (Csak az Egyesült Királyságban)
MENU → Adás → Digitális szöveg
Ez a funkció akkor használható, ha a műsort digitális szöveggel együtt sugározzák.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) A multimédiás és hipermédiás
rendszerekben használt adatkódolási rendszerekre vonatkozó nemzetközi szabvány. Ez magasabb szinten
történik, mint az MPEG-rendszer, amelyhez olyan adatkapcsolási hipermédia tartozik, mint például állóképek,
karakterszolgáltatás, animáció, grafikus és videofájlok, továbbá multimédiás adatok. Az MHEG futás alatti
felhasználói interakciós technológia, amelyet jelenleg több területen is alkalmaznak, beleértve a VOD (Video-OnDemand), ITV (Interaktív TV), EC (elektronikus kereskedelem), teleoktatás, telekonferencia, digitális könyvtárak és
hálózati játékok területét.
Magyar - 50
Alapfunkciók
Közös illesztőfelület
MENU → Adás → Közös illesztőfelület
●● CI menü: A CAM modul által biztosított menü megnyitása. Válassza ki a CI-kártyának megfelelő CI menüt.
●● CAM-videó átkódolása: A CAM videokodekjének automatikus átkódolásához megadhatja a beállítást. Ha nem
szeretné használni, kapcsolja Ki.
""
Olyan CAM modult kell használnia, amely támogatja a videokodek átkódolását.
●● Alkalmazási info.: A CI-nyílásba behelyezett CAM modulon és a CAM modulba behelyezett CI- vagy CI+-kártyán
lévő információk megtekintése. A CAM bármikor – a TV-készülék be- és kikapcsolt állapotában is – telepíthető.
1. CI CAM modul a legközelebbi forgalmazónál vagy telefonon vásárolható.
2. Helyezze be a CI- vagy CI+-kártyát a CAM modulba a nyíl irányának megfelelően.
3. Helyezze be a „CI vagy CI+ CARD” kártyával ellátott CAM modult a közös illesztőfelület (CI) nyílásába a nyíl
irányának megfelelően, a nyílással párhuzamosan.
4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép a kódolt csatornákon.
Magyar - 51
Preferencia-beállítások
A pontos idő beállítása
Időtartam
MENU → Rendszer → Időtartam
"" Az INFO` gomb megnyomásakor megjelenik a beállított idő.
●● Óra
Az óra beállítására a termék különböző időzítős funkcióinak használatához van szükség.
""
Ha kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, az órát újból be kell állítani.
Óra mód: a pontos idő kézi vagy automatikus beállítása.
—— Auto.: a termék a pontos időt automatikusan beállítja valamelyik digitális csatornán sugárzott idő
használatával.
""
Az idő automatikus beállításához a termékhez csatlakoztatva kell lennie a kábelnek vagy antennának.
""
A műsorszolgáltató állomástól és a jeltől függően előfordulhat, hogy az automatikusan beállított idő nem
pontos. Ebben az esetben állítsa be kézzel az időt.
—— Kézi: a pontos idő kézi beállítása.
Órabeállítás: a Dátum és az Időtartam kézi beállítása. Az aktuális dátumot és a pontos időt a távvezérlő
segítségével állíthatja be.
""
Csak a Óra mód beállítás Kézi értéke esetén használható.
Időzóna: A megfelelő időzóna kiválasztása.
""
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az Óra mód beállítása Auto..
GMT: A megfelelő időzóna kiválasztása.
""
Ez a funkció az Ország pont Egyéb beállítása esetén használható.
Nyári idősz.: a Nyári idősz. funkció be- és kikapcsolása.
""
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az Óra mód beállítása Auto..
●● Aut. Kikapcsolás
A termék automatikus kikapcsolása egy meghatározott, előre beállított idő elteltével (30, 60, 90, 120, 150 vagy 180
perc).
""
A távvezérlő használatával adhatja meg az időtartamot. Az Aut. Kikapcsolás beállítás törléséhez válassza a Ki
lehetőséget.
Magyar - 52
Preferencia-beállítások
●● Bekapcsolásidőzítő
A Bekapcsolásidőzítő beállításával a termék egy kiválasztott napon és időpontban automatikusan bekapcsol.
A Bekapcsolásidőzítő funkcióhoz három külön beállítás adható meg (1. bekapcs.időzítő, 2. bekapcs.időzítő, 3.
bekapcs.időzítő). Válassza ki azt a forrást, amelynek a tartalmát a termék bekapcsoláskor lejátssza: antennán
vagy kábelen keresztül sugárzott csatorna, USB-eszköz vagy a termék bemeneteinek egyikéhez (HDMI1, AV stb.)
csatlakozó beltéri egység.
""
A Bekapcsolásidőzítő funkció használatához előbb be kell állítani az órát.
Beállítás: válassza a Ki, az Egyszer, a Naponta, a H~P, a H~Szo, Szo~V vagy a Kézi beállítást. Ha a Kézi beállítást
adja meg, kiválaszthatja, hogy a Bekapcsolásidőzítő mely napokon kapcsolja be termékét.
""
A c jelzés mutatja a kijelölt napokat.
Időtartam: a termék automatikus bekapcsolási időpontjának beállítása.
Hangerő: a kívánt hangerő beállítása. A hangerő megváltoztatása a távvezérlővel.
Forrás: beállíthatja, mi kapcsoljon be a bekapcsolásidőzítő aktiválásakor. Beállíthatja, hogy a termék bekapcsoljon
egy adott csatornát, vagy elindíthatja a termékhez csatlakozó külső eszközön tárolt tartalmak, például
Fényképek,Videók vagy Zene lejátszását.
""
Az USB lehetőség csak akkor választható ki, ha az USB-eszköz csatlakozik a termékhez.
Antenna (ha a Forrás beállítása TV): az ATV vagy a DTV beállítás közül választhat.
Csatorna (ha a Forrás beállítása TV): a kívánt csatorna kiválasztása.
Zene / Fénykép (ha a Forrás beállítása USB): annak a mappának a kiválasztása az USB-eszközön, amely a termék
automatikus bekapcsolása után lejátszani kívánt zene- vagy képfájlokat tartalmazza.
""
Ha nincs zenefájl az USB-eszközön, vagy nem zenefájlokat tartalmazó mappát választ, akkor az Időzítő funkció
nem működik megfelelően.
""
Ha csak egy fényképfájl található az USB-eszközön, nem indul el a diavetítés.
""
Ha a mappa neve túl hosszú, a mappát nem lehet kiválasztani.
""
Minden használt USB-eszköz saját hozzárendelt mappával rendelkezik. Több azonos típusú USB-eszköz
használata esetén mindig eltérő nevű mappákat rendeljen hozzá az egyes USB-eszközökhöz.
""
A Bekapcsolásidőzítő használata esetén USB-memóriaeszköz és többkártyás olvasó használata
javasolt. Előfordulhat, hogy a Bekapcsolásidőzítő funkció nem működik bizonyos gyártmányú, beépített
akkumulátorról működő USB-eszközökkel, MP3-lejátszókkal vagy hordozható médialejátszókkal, mivel a
termék számára az ilyen készülékek felismerése hosszú időt vehet igénybe.
""
Ha USB-eszközről történő lejátszáshoz az Bekapcsolásidőzítő lehetőséget állított be, a készülék
bekapcsolásától akár 40 másodperc is eltelhet a lejátszás megkezdéséig.
●● Kikapcsolásidőzítő
A Kikapcsolásidőzítő beállításával a termék egy kiválasztott napon és időpontban automatikusan kikapcsolódik. A
Kikapcsolásidőzítő funkcióhoz három külön beállítás adható meg (1. kikapcs.időzítő, 2. kikapcs.időzítő, 3. kikapcs.
időzítő)
""
A Kikapcsolásidőzítő funkció használatához előbb be kell állítani az órát.
Beállítás: válassza a Ki, az Egyszer, a Naponta, a H~P, a H~Szo, Szo~V vagy a Kézi beállítást. Ha a Kézi beállítást
adja meg, kiválaszthatja, hogy a Kikapcsolásidőzítő mely napokon kapcsolja ki termékét.
""
A c jelzés mutatja a kijelölt napokat.
Időtartam: a termék automatikus kikapcsolási időpontjának beállítása.
Magyar - 53
Preferencia-beállítások
Energiatakarékos megoldások
Eco-megoldás
MENU → Rendszer → Eco-megoldás
●● Energiagazdálk.
Úgy szabályozza a termék képernyőjének fényerejét, hogy az energiafelhasználás minimális legyen.
●● Jel nélküli idő
A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében állítsa be, hogy a termék mennyi ideig maradjon
bekapcsolva, ha nem érkezik jel.
●● Aut. kikapcs.
A túlmelegedés megelőzése érdekében a termék automatikusan kikapcsol, ha a távvezérlőn vagy a termék
vezérlőjén 4 órán át nem történik gombnyomás.
Autom. védelem ideje
MENU → Rendszer → Autom. védelem ideje
Ha a képernyőn az Ön által megadott ideig állókép jelenik meg, a termék bekapcsolja a képernyővédőt a képernyőbe
beégő szellemképek megakadályozása érdekében.
Magyar - 54
Preferencia-beállítások
Műsorok letiltása
Műsor-besorolási zár
MENU → Adás → Műsor-besorolási zár
(Országonként változó.)
A Műsor-besorolási zár funkcióval automatikusan letilthatók az olyan műsorok, amelyeket gyermekei számára nem
megfelelőnek tekint. A Műsor-besorolási zár funkció bármely korlátozásának megadása vagy módosítása előtt meg
kell adnia a PIN kódot.
"" A Műsor-besorolási zár elemei országonként eltérőek.
Korlátozott hozzáférésű műsor vagy film nézése
Ha a termék valamelyik korlátozott csatornára vagy filmre van beállítva, akkor a megjelenítést a Műsor-besorolási
zár letiltja. A képernyő elsötétedik, és egy felugró üzenet jelenik meg. A műsor vagy film zárolásának távvezérlővel
történő feloldásához adja meg a PIN kódot.
PIN módosítása
MENU → Rendszer → PIN módosítása
Megjelenik a PIN módosítása képernyő. Válassza ki a PIN kód 4 tetszőleges számjegyét, és adja meg azokat az Új
PIN megadása mezőben. Írja be újra ugyanazt a 4 számjegyet az Új PIN megerősítése mezőbe. Amikor eltűnik a
Megerősítés képernyő, válassza a Bezárás lehetőséget. A termék ezzel eltárolta az új PIN kódot.
Csatornazár
MENU → Adás → Csatornazár
Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját, amely az alapértelmezés
szerint „0-0-0-0”.
A csatornákat zárolhatja a Csatorna funkcióval, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek ne nézhessék a
számukra nem megfelelő műsorokat.
"" Csak a Forrás beállítás TV értéke esetén használható.
Magyar - 55
Preferencia-beállítások
Egyéb funkciók
Menü nyelve
MENU → Rendszer → Menü nyelve
A menü nyelvének beállítása.
Általános
MENU → Rendszer → Általános
●● Max. energiatak.
Ha a termék számítógéphez van csatlakoztatva, energiát takaríthat meg, ha kikapcsolja a terméket, amikor a
számítógépet egy Ön által megadott ideig nem használja.
""
Csak a Forrás beállítás PC értéke esetén használható.
●● Játék mód
Ha a termékhez játékkonzolt – például PlayStation™ vagy Xbox™ készüléket – csatlakoztatott, realisztikusabb
játékélményt teremthet a Játék mód bekapcsolásával.
A Játék mód használatára vonatkozó figyelmeztetések és korlátozások
—— Mielőtt leválasztaná a játékkonzolt, és másik külső eszközt csatlakoztatna, a Játék mód funkciót állítsa Ki
értékre.
—— Ha a termék menüjét a Játék mód bekapcsolt állapotában jeleníti meg, a képernyő enyhén remeg.
""
A Játék mód TV vagy PC beállítású bemeneti forrás esetén elérhető.
""
A Játék mód működését csak akkor kapcsolja Be, ha már csatlakoztatta a játékkonzolt. Ha a Játék mód
bekapcsolása még a játékkonzol csatlakoztatása előtt történik, előfordulhat, hogy romlik a képminőség.
""
Ha a Játék mód beállítása Be, a Kép üzemmód automatikusan Játék, a Hang üzemmód pedig Játék beállításra
vált.
●● Panelzár
A termék vezérlőjén található összes gomb egyidejű zárolása, illetve zárolásuk feloldása. Ha a Panelzár be van
kapcsolva, a termék vezérlője nem működik.
●● Indítási logó
A Samsung logó megjelenítése a termék bekapcsolásakor.
Magyar - 56
Preferencia-beállítások
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU → Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC)
Segítségével a termék távirányítójával vezérelheti az Anynet+ funkciót támogató összes csatlakoztatott Samsung
eszközt. A beállítási lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókhoz lásd az „Anynet+ (HDMI-CEC)” utasításokat
(69. oldal)
DivX® Video On Demand
MENU → Rendszer → DivX® Video On Demand
A termékhez rendelt regisztrációs kód megjelenítése. Ha megnyitja a DivX honlapot, és regisztrálja a 10 jegyű kódot,
letöltheti a VOD-aktiválási fájlt. A regisztráció befejezéséhez játssza le a Médialejátszás funkció használatával.
"" A DivX(R) VOD szolgáltatással kapcsolatos további információkért látogasson el a http://vod.divx.com honlapra.
Magyar - 57
Preferencia-beállítások
Terméktámogatás menü
Öndiagnosztika
MENU → Terméktámogatás → Öndiagnosztika
●● Képteszt
A képhibák ellenőrzése. A Képteszt nagy felbontású képet jelenít meg, amely a hibák vagy hiányosságok
keresésére használható.
Igen: ha a tesztkép nem jelenik meg, illetve ha a tesztképen zaj vagy torzítás látható, válassza az Igen lehetőséget.
Ekkor probléma lehet a termékkel. Segítségért hívja a Samsung Call Centert.
Nem: ha a tesztkép megfelelően jelenik meg, válassza a Nem lehetőséget. Ekkor a külső berendezéssel lehet
probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a külső eszköz használati
útmutatóját.
●● Hangteszt
Hangproblémák ellenőrzése a beépített dallam segítségével.
Igen: ha a hangteszt során csak az egyik hangszóróból vagy egyik hangszóróból sem hallja a hangot, válassza az
Igen lehetőséget. Ekkor probléma lehet a termékkel. Segítségért hívja a Samsung Call Centert.
Nem: ha a hangszórókból hallatszik a hang, válassza a Nem lehetőséget. Ekkor a külső berendezéssel lehet
probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a külső eszköz használati
útmutatóját.
●● Jelinformáció
(Csak digitális csatornák esetén)
A földi sugárzású HD-csatornák vételminősége vagy kiváló, vagy pedig a csatornák nem érhetők el. A
Jelinformáció terület megjeleníti a HD-csatornák jelerősségét, így az antenna igazításával növelhető a jelerősség,
és foghatóvá válnak a HD-csatornák.
●● Visszaáll.
Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.
A termék alapértelmezett beállításokra történő visszaállításához tegye a következőket:
1. Nyissa meg a Visszaáll. menüt. (Terméktámogatás → Öndiagnosztika → Visszaáll.)
2. Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Írja be a négy számjegyű biztonsági PIN kódot a
távvezérlő segítségével.
3. Ha elkészült, a PIN kód képernyő automatikusan eltűnik. Megjelenik a következő üzenet: „Minden beállítás
visszaáll a gyári alapértelmezetre.”.
4. Válassza a Igen lehetőséget. Az összes beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre. A termék automatikusan
kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Megjelenik a Beállítás képernyő. A Beállítás funkcióval kapcsolatban a
nyomtatott használati útmutató tartalmaz további tudnivalókat.
Magyar - 58
Preferencia-beállítások
Szoftverfrissítés
MENU → Terméktámogatás → Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menü lehetővé teszi a termék szoftverének frissítését a legújabb verzióra.
Jelenlegi verzió: a termékre jelenleg telepített szoftververzió.
Frissítés a legújabb verzióra
Ellenőrizze a TV-készülék szoftverének verzióját, és frissítse szükség esetén.
"" A termékszoftver frissítésének befejeztével a TV-készülék automatikusan ki- és bekapcsol. Szoftverfrissítés után
minden video- és audiobeállítás az alapértelmezett értékekre áll vissza.
●● Most frissít
Töltse le a legújabb fájlfrissítést a Samsung webhelyéről. Tömörítse ki a fájlt, és másolja be a flash-meghajtó
gyökérkönyvtárába. A frissítés telepítéséhez helyezze be a flash-meghajtót az USB-portba.
●● Aut. frissítés
A TV frissítése a felhasználó által beállított időben vagy kikapcs. után automatikusan lezajlik.
Használati mód
MENU → Terméktámogatás → Használati mód
Válasszon a környezetnek megfelelő Használati mód-beállítást. Javasoljuk, válassza az Otthon lehetőséget.
●● Otthon: Az Otthon az alapértelmezett beállítás.
●● Üzlet mód: Az Üzlet mód csak kereskedelmi környezetben történő használatra alkalmas. Ha az Üzlet mód
beállítást választja, egyes funkciók nem fognak működni, és a képbeállítások 5 percenként visszaállnak.
Samsung ügyfélszolg.
MENU → Terméktámogatás → Samsung ügyfélszolg.
Ez az információ akkor hasznos, ha terméke nem működik megfelelően, vagy szeretné frissíteni a szoftvert. Itt
találhatók a telefonos ügyfélszolgálattal, valamint a termékek és szoftverek letöltésével kapcsolatos információk.
Magyar - 59
Speciális beállítások
Alkalmazás
Alkalmazás menü
MENU → Alkalmazások
Forráslista
MENU → Alkalmazások → Forráslista
"" A SOURCEs gomb megnyomásakor azonnal megjelenik a Forrás képernyő.
""
Csak olyan külső eszközöket választhat, amelyek csatlakoztatva vannak a TV-készülékhez. A Forrás képernyőn a
csatlakoztatott bemeneti források kiemelve jelennek meg.
""
A részleteket lásd a “A bemeneti forrás módosítása” résznél a Használati Útmutatóban.
USB-eszköz csatlakoztatása
1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Csatlakoztassa a fénykép-, zene- és filmfájlokat tartalmazó USB-eszközt a TV-készülék hátoldalán található USBporthoz.
3. Ha az USB-eszköz csatlakozott a TV-készülékhez, megjelenik egy előugró ablak. Közvetlenül választhat a Fényképek,
Videók vagy Zene mappák közül.
""
Előfordulhat, hogy licenccel nem rendelkező multimédiás fájlok esetén nem működik megfelelően.
""
Fontos tudnivalók a Media Contents használatához.
●● Az MTP (Media Transfer Protocol, médiaátviteli protokoll) nem támogatott.
●● Támogatott fájlrendszerek: NTFS (csak olvasható), FAT16 és FAT32.
●● Előfordulhat, hogy bizonyos típusú USB digitális kamerák és audioeszközök nem kompatibilisek ezzel a TV-készülékkel.
●● A Media Contents funkció csak a váltott jpeg formátumot támogatja.
●● A Media Contents kizárólag az USB tömegtároló eszközöket (MSC) támogatja. Az MSC egy tömegtár jellegű háttértároló
adathordozó eszköz. MSC-eszközök például a hordozható memóriaeszközök és a flash kártyaolvasók (az USB-elosztó
nem támogatott). Az eszközöket közvetlenül kell csatlakoztatni a televízió USB-portjához.
●● Mielőtt csatlakoztatja az eszközt a TV-készülékhez, készítsen biztonsági mentést a fájlokról, nehogy megsérüljenek vagy
elvesszenek az adatok. A SAMSUNG nem vállal felelősséget a megsérült adatfájlokért és az adatvesztésért.
●● Az USB-porthoz csatlakoztatott merevlemez (HDD) nem támogatott.
●● Használat közben ne húzza ki az USB-eszközt.
●● Minél nagyobb a kép felbontása, annál később jelenik meg a képernyőn.
●● A legnagyobb támogatott JPEG-felbontás a 15 360 × 8640 pixel.
●● Nem támogatott vagy hibás fájlok esetén megjelenik a „Nem támogatott fájlformátum” üzenet.
●● A jelenetkeresés és miniatűr nézet funkciókat a Videók opció nem támogatja.
●● A fizetős honlapokról letöltött, digitális jogkezelő rendszerrel védett MP3 fájlokat nem lehet lejátszani. A digitális
jogkezelő rendszer (DRM) olyan technológia, amely integrált és átfogó módon támogatja különböző tartalmak
létrehozását, ezek forgalmazását és kezelését, beleértve a jogtulajdonosok jogainak és érdekeinek védelmét, valamint a
tartalmak illegális másolásának megakadályozását éppúgy, mint a számlázások és a kifizetések intézését.
Magyar - 60
Speciális beállítások
●● Előfordulhat, hogy a rendszer nem támogatja a nagy (500 mA-nél vagy 5 V-nál magasabb) áramigényű USB-eszközt.
●● Ha a TV-készülék az Autom. védelem ideje pontban beállított ideig nem kap jelet, bekapcsol a képernyővédő.
●● USB-hosszabbítókábel használata esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-eszközt, vagy nem tudja
olvasni a rajta tárolt fájlokat.
●● Ha a TV-készülékhez csatlakoztatott USB-eszközt nem ismeri fel a rendszer, az eszközön tárolt fájlok sérültek vagy
a fájlokat nem lehet lejátszani, csatlakoztassa az USB-eszközt a számítógéphez, formázza meg, és ellenőrizze a
csatlakoztatást.
●● Ha a rendszer a Media Contents funkció futtatásakor megtalál egy, a számítógépről már törölt fájlt, a számítógépen a
„Lomtár ürítése” lehetőség használatával törölje végleg a fájlt.
●● Ha az USB-tárolóeszközre mentett fájlok és mappák száma nagyobb kb. 4000-nél, előfordulhat, hogy nem jelennek meg
a fájlok és a mappák, és hogy egyes mappákat nem lehet megnyitni.
USB-eszköz eltávolítása
1. Nyomja meg az SOURCEs gombot.
2. Válassza ki a kívánt USB-eszközt, majd nyomja meg a TOOLST gombot. Megnyílik az Eszközök menü.
3. Válassza az USB eltávolítása lehetőséget, és várjon, amíg megszűnik a kiválasztott USB-eszköz csatlakoztatott
állapota. Ekkor eltávolíthatja az USB-eszközt a TV-készülékből.
""
Ha el szeretné távolítani az USB-eszközt a TV-készülékből, a USB eltávolítása (USB-eszköz leválasztása) funkció
használatát javasoljuk.
Media Play
MENU → Alkalmazások → Media Play
Lejátszhatja az USB-tárolóeszközre (MSC) mentett fénykép-, zene- és filmfájlokat.
1. Nyomja meg az MEDIA.P gombot.
2. A l/r gombokkal válassza ki a kívánt menüt, majd nyomja meg a E gombot.
3. A l/r gombokkal válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja meg ismét a E gombot.
4. Nyomja meg a u/d/l/r gombokat a kívánt fájl listából történő kiválasztásához, majd nyomja meg a E vagy a ∂
(Lejátszás) gombot.
A kiválasztott fájlok lejátszása
1. Nyomja meg az u gombot az egyes főképernyők tetején az Opciók kiválasztásához, majd válassza a Kijelöltek lej.
lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt fájlokat.
""
A kiválasztott fájlok bal oldalán egy jelölőnégyzet jelenik meg.
""
Nyomja meg ismét a E gombot a fájl kijelölésének megszüntetéséhez.
3. Nyomja meg a u gombot a Lejátszás lehetőség kiválasztásához.
""
A Mind kiválasztása / Összes kijel. visszav. megnyomásával az összes fájlt kijelölheti, illetve visszavonhatja a
kijelölést.
Magyar - 61
Speciális beállítások
Videolejátszás
MEDIA.P → Videók
Az USB-eszközön és/vagy számítógépen tárolt videofájlok lejátszhatók.
"" A feliratok formátumával és a kodek-ek formátumával kapcsolatos további információkért lásd a "Támogatott
felirat- és médialejátszási fájlformátumok" részt az Egyéb Információk szakaszban.
Videolejátszás
Videó lejátszásához válassza ki a videofájlt a listából, vagy nyomja meg a ∂ gombot. A videó lejátszásának vezérléséhez
használja a távvezérlőt vagy a képernyőn megjelenő gombokat. Nyomja meg a E vagy a TOOLST gombot a képernyőn
megjelenő gombok megjelenítéséhez, és nyomja meg a RETURNR gombot az elrejtésükhöz. A fájl lejátszásának
megállításához nyomja meg a ∫ vagy a RETURNR gombot.
Lejátszási lista létrehozása
Válassza ki a képernyő tetején lévő Opciók listából a Kijelöltek lej. lehetőséget, adja meg az összes lejátszani kívánt
videofájlt, majd válassza a Lejátszás lehetőséget. Ezzel létrehoz egy lejátszási listát. Ha a lista mappanézetben jelenik meg,
csak az aktuális mappában lévő fájlokat lehet kiválasztani. Ha más mappákból szeretne fájlokat kiválasztani, változtassa
meg a nézetet.
Másik fájl megnyitása
●● Válassza a €/‚ képernyőgombot.
●● Válassza a Keres képernyőgombot, majd a Címkeresés lehetőséget.
Keresés a videóban
●● Nyomja meg a l / r gombokat. Ezzel 10 másodperces ugrásokkal kereshet a fájlban.
●● Nyomja meg a † / … gombokat. Ezzel akár 300%-kal is megváltoztathatja a lejátszási sebességet. A normál lejátszási
sebesség visszaállításához nyomja meg a ∂ gombot. Szüneteltetheti is a videó lejátszását, és megnyomhatja a …
gombot a lejátszási sebesség csökkentéséhez (1/8 normál, 1/4 normál, 1/2 normál). Lassított lejátszáskor a hang nem
támogatott, és csak előre történő lejátszáskor lehet választani.
●● Nyomja meg a ∑ gombot a képernyő kimerevítéséhez, majd a ∑ gombot, ha képkockánként szeretné nézni a
szüneteltetett videót. A videó lejátszásának szüneteltetésekor a hang nem érhető el.
●● Válassza a Keres képernyőgombot, majd a Címkeresés lehetőséget. Ezzel a videó egyik jelenetére fog lépni.
●● Válassza a Keres képernyőgombot, majd a Keresés az idősávon lehetőséget. Ezzel a videó egyik időkockájára fog lépni.
●● Válassza a € képernyőgombot. Így lejátszhatja a videót az elejétől.
Feliratok megjelenítése
Ha a külső tárolóeszköz tartalmaz az épp lejátszott videofájl nevével egyező nevű feliratfájlt, beállíthatja a feliratok
képernyőn történő megjelenítését. Válassza a Beállítások képernyőgombot, majd a feliratok megjelenítéséhez a Feliratok
beállítása lehetőséget.
Ha a betűk nem megfelelően jelennek meg, próbálja megváltoztatni a kódolási beállítást. Ha a felirat nem igazodik a
videóhoz, állítsa be a szinkront. Ha a feliratok túl kicsik, növelje a betűméretet.
Magyar - 62
Speciális beállítások
További videolejátszási beállítások
●● Ismétlés mód
Válassza a Ismétlés mód képernyőgombot. Ezzel módosíthatja az ismétlés módot. A 1 ismétl. csak az aktuális fájlt
ismétli, a Összes ism. pedig a mappában található összes fájlt.
●● Képméret
Válassza a Képméret gombot, majd válassza ki a kép méretét.
●● Kép üzemmód
Válassza a Beállítások képernyőgombot, majd a Kép üzemmód lehetőséget. Kép üzemmód kiválasztása.
●● Hang üzemmód
Válassza a Beállítások képernyőgombot, majd a Hang üzemmód lehetőséget. Válasszon ki egy hangmódot.
●● Információ
Válassza a Beállítások képernyőgombot, majd az Információ lehetőséget az aktuális videó részletes adatainak
megtekintéséhez.
●● Feliratok beállítása
Válassza ki a képernyőn látható Beállítások gombot, majd a Feliratok beállítása lehetőséget a videó feliratozásához.
Ez a funkció csak akkor működik, ha a feliratfájl és a videofájl neve megegyezik.
●● Szinkronhangnyelv
Ha a videóhoz több nyelv is elérhető, válassza ki a képernyőn látható Beállítások gombot, majd a Szinkronhangnyelv
lehetőséget a videó nyelvének beállításához.
Magyar - 63
Speciális beállítások
Fénykép lejátszása
MEDIA.P → Fényképek
Válasszon egy fényképet a listából a képernyőn történő megjelenítéshez. Nyomja meg a E vagy a TOOLST gombot a
képernyőn megjelenő gombok megjelenítéséhez, és nyomja meg a RETURNR gombot az elrejtésükhöz. A fájl lejátszásának
megállításához nyomja meg a ∫ vagy a RETURNR gombot.
Diavetítés
●● A képernyő tetején lévő Opciók listából válassza a Diavetítés lehetőséget. A listában található összes fénykép
diavetítésként fog megjelenni.
●● Nyomja meg a ∂ gombot a listában.
●● Nyomja meg a ∂ gombot, vagy válassza a Diavetítés indítása képernyőgombot a diavetítés indításához.
Diavetítési beállítások
●● Diavetítés sebessége: Nyomja meg a † / … gombot, vagy válassza a Diavetítés beállítása képernyőgombot, majd a
Sebesség lehetőséget.
●● Képváltási hatás: Válassza a Diavetítés beállítása képernyőgombot, majd a Effektusok lehetőséget.
Lejátszási lista létrehozása
Válassza ki a képernyő tetején lévő Opciók listából a Kijelöltek lej. lehetőséget, adja meg az összes lejátszani kívánt
fényképet, majd válassza a Lejátszás lehetőséget. Ezzel létrehoz egy lejátszási listát. Ha a lista mappanézetben jelenik meg,
csak az aktuális mappában lévő fájlokat lehet kiválasztani. Ha más mappákból szeretne fájlokat kiválasztani, változtassa
meg a nézetet.
Másik fájl megnyitása
●● Nyomja meg a l / r gombokat.
●● Válassza a Előző/Következő képernyőgombot.
Háttérzene
Zene lejátszása a háttérben diavetítés közben. Azonban minden zenefájlnak ugyanazon a tárolóeszközön kell lennie.
Válassza a Háttérzene képernyőgombot a fénykép megjelenítése közben, vagy amíg folyamatban van a diavetítés. Válassza
ki azokat a zenefájlokat, amelyeket meg szeretne hallgatni, majd a Lejátszás lehetőséget. A fájlok véletlen sorrendű
lejátszásához válassza a Kevert lehetőséget.
Magyar - 64
Speciális beállítások
Minilejátszó
Amikor háttérzene kíséretében tekinti meg a fényképeket, irányítható a zenelejátszás. Válassza a Háttérzene lehetőséget
a képernyőn megjelenő vezérlőgombok közül, majd a Minilejátszó pontot. Szüneteltetheti a lejátszást, vagy a következő,
illetve az előző zeneszámra ugorhat.
További fényképlejátszási beállítások
●● Nagyítás: Válassza a Nagyítás képernyőgombot. A nagyítás akár 4-szeres mértékű is lehet.
●● Forgatás: Válassza a Forgatás képernyőgombot. Ezzel elforgathatja a fényképet.
●● Kép üzemmód: Válassza a Beállítások képernyőgombot, majd a Kép üzemmód lehetőséget. Kép üzemmód
kiválasztása.
●● Hang üzemmód: Válassza a Beállítások képernyőgombot, majd a Hang üzemmód lehetőséget. Válasszon ki egy
hangmódot.
●● Információ: Válassza a Beállítások képernyőgombot, majd az Információ lehetőséget az aktuális videó részletes
adatainak megtekintéséhez.
Magyar - 65
Speciális beállítások
Zene lejátszása
MEDIA.P → Zene
Válasszon egy zenefájlt a listából, vagy nyomja meg a ∂ gombot a zene lejátszásához. A videó lejátszásának vezérléséhez
használja a távvezérlőt vagy a képernyőn megjelenő gombokat. A fájl lejátszásának megállításához nyomja meg a ∫ vagy a
RETURNR gombot.
Lejátszási lista létrehozása
Válassza ki a képernyő tetején lévő Opciók listából a Kijelöltek lej. lehetőséget, adja meg az összes lejátszani kívánt
zenefájlt, majd válassza a Lejátszás lehetőséget. Ezzel létrehoz egy lejátszási listát. Ha a lista mappanézetben jelenik meg,
csak az aktuális mappában lévő fájlokat lehet kiválasztani. Ha más mappákból szeretne fájlokat kiválasztani, változtassa
meg a nézetet.
Keresés a zenefájlban
●● Nyomja meg a † / … gombokat. Ezzel 10 másodperces ugrásokkal kereshet a fájlban.
●● Nyomja meg a ∑ gombot. Ezzel szünetelteti a zenefájl lejátszását.
Másik fájl megnyitása
●● Válassza a €/‚ képernyőgombot.
●● Válasszon egy fájlt a lejátszási listáról.
További zenelejátszási beállítások
●● Kevert
Válassza a Be képernyőgombot. Válasszon a normál és a véletlenszerű lejátszás közül.
●● Ismétlés
Válassza a Ismétlés képernyőgombot. Ezzel megváltoztatja az ismétlés módot. Az Egy dal csak az aktuális fájlt ismétli,
a Összes pedig a lejátszási listán található összes fájlt.
●● Hang üzemmód
Válassza a Hang üzemmód képernyőgombot. Válasszon ki egy hangmódot.
●● Információ
Nyomja meg az INFO` gombot a lejátszási listában, hogy megtekintse a kiválasztott fájl részletes adatait.
Sport üzemmód t
MENU → Alkalmazások → Sport üzemmód
Ez az üzemmód optimális feltételeket biztosít sportközvetítések nézéséhez.
●●
a (Nagyítás): A lejátszás szüneteltetése és a kép felosztása 9 részre. Válasszon egy részt a kinagyításához. A
lejátszáshoz nyomja meg ismét a gombot.
""
Ha a Sport üzemmód be van Be, a rendszer a kép és a hang esetében automatikusan a Stadion beállítást
alkalmazza.
""
Ha kikapcsolja a TV-készüléket miközben a Sport üzemmód fut, a Sport üzemmód üzemmód kikapcsol.
""
A Nagyítás funkció az alábbi üzemmódokban nem működik:
—— PIP bekapcsolva
—— Media play videók
—— Anynet+ (HDMI-CEC)
—— Digitális szöveg (Csak az Egyesült Királyságban)
Magyar - 66
Speciális beállítások
FreeSync
""
Ez a funkció egyes modelleken nem érhető el.
MENU → Alkalmazások → FreeSync
A FreeSync technológia egy olyan megoldás, amely megszünteti a képszétválást, a szokásos késlekedés és fáziskésés nélkül.
Ez a funkció megszünteti a képszétválást és késlekedést játékok játszása során. Ez javítja a játékélményt.
"" A FreeSync csak a HDMI módban érhető el.
●● Ki: Tiltás FreeSync.
●● Normál motor: Az AMD videokártya alapvető FreeSync funkcióinak engedélyezése.
●● Legjobb motor: A FreeSync funkció engedélyezése magasabb képernyő képváltási frekvenciával. A képszétválás (nem
megfelelő szinkron a képernyő és a tartalom között) ebben a módban csökken. Vegye figyelembe, hogy a képernyő
vibrálása játék során előfordulhat.
Ha engedélyezi a FreeSync funkciót, kérjük használja a maximális képernyőfrissítési arányt az optimális FreeSync hatáshoz.
"" A képernyőfrissítési arány beállításának módja
—— Windows XP: Lépjen a Vezérlőpult → Megjelenés és témák → Kijelző → Beállítások → Speciális → Monitor
lehetőségre, és módosítsa a Frissítési gyakoriság opciót a Monitor beállítások alatt.
—— Windows ME/2000: Lépjen a Vezérlőpult → Kijelző → Beállítások → Speciális → Monitor lehetőségre, és módosítsa a
Frissítési gyakoriság opciót a Monitor beállítások alatt.
—— Windows Vista: Lépjen a Vezérlőpult → Megjelenés és személyre szabás → Személyre szabás → Kijelző beállítások →
Speciális beállítások → Monitor lehetőségre, és módosítsa a Frissítési gyakoriság opciót a Monitor beállítások alatt.
—— Windows 7: Lépjen a Vezérlőpult → Megjelenés és személyre szabás → Kijelző → Képernyőfelbontás → Speciális
beállítások → Monitor lehetőségre, és módosítsa a Frissítési gyakoriság opciót a Monitor beállítások alatt.
—— Windows 8(Windows 8.1): Lépjen a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyre szabás → Kijelző →
Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Monitor lehetőségre, és módosítsa a Frissítési gyakoriság opciót a
Monitor beállítások alatt.
—— Windows 10: Lépjen a Beállítások → Rendszer → Kijelző → Speciális megjelenítési beállítások →
Adaptertulajdonságok megjelenítése → Monitor lehetőségre, és módosítsa a Képernyő-frissítési gyakoriság opciót
a Monitor beállítások alatt.
""
A FreeSync funkció használata során használja a televízió monitor gyártója által biztosított HDMI kábelt.
Ha a FreeSync funkció engedélyezve van, az alábbiak fordulhatnak elő:
●● A képernyő vibrálhat, miközben játékokat játszik, a játékopciók beállításaitól függően. Ha csökkenti a játék beállításai
értékeit, akkor ez megszüntetheti a vibrálást. Ha telepíti az AMD honlapjáról a legfrissebb illesztőprogramokat, akkor ez
is megoldhatja a problémát.
●● A játék során a válaszarány hullámzó lehet, a felbontástól függően. A nagyobb felbontás általában csökkenti a
válaszarányt.
●● A monitor hangminősége csökkenhet.
""
Ha bármilyen problémát tapasztal a funkció használatakor, akkor forduljon a Samsung márkaszervizhez.
Magyar - 67
Speciális beállítások
A Videokártya listában levő modellek, amelyek támogatják a FreeSync
funkciót
A FreeSync csak speciális AMD videokártya modellekkel használható. Lásd az alábbi listát a támogatott videokártyákról:
Győződjön meg arról, hogy az AMD legfrissebb hivatalos illesztőprogramjai vannak-e telepítve, amelyek támogatják a
FreeSync funkciót.
"" A további AMD videokártya modellek megtekintéséhez, amelyek támogatják a FreeSync funkciót, látogasson el a
hivatalos AMD honlapra.
""
Válassza a FreeSync Ki lehetőséget, ha egy másik gyártó videokártyáját használja.
—— AMD Radeon R9 300 Sorozat
—— AMD Radeon R9 Fury X
—— AMD Radeon R7 360
—— AMD Radeon R9 295X2
—— AMD Radeon R9 290X
—— AMD Radeon R9 290
—— AMD Radeon R9 285
—— AMD Radeon R7 260X
—— AMD Radeon R7 260
Hogyan engedélyezheti a FreeSync funkciót?
""
Az alábbi tartalmak csupán illusztrációk, példaként szerepelnek.
1. Állítsa a FreeSync opciót a Normál motor vagy a Legjobb motor lehetőségre a képernyőmenüben.
2. Engedélyezze a FreeSync funkciót a AMD Radeon Settings pontnál:
Kattintson a jobb egérgombbal → AMD Radeon Settings → Display
A "AMD FreeSync" funkciót "Be" állásba kell állítani. Állítsa ezt "Be" állásba, ha még nincsen engedélyezve.
→
yy
Magyar - 68
Speciális beállítások
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU → Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC)
Az Anynet+ lehetővé teszi, hogy a Samsung TV-készülék távvezérlőjével az Anynet+ funkciót támogató összes
csatlakoztatott Samsung eszköz vezérelhető legyen. Az Anynet+ rendszer csak azokkal a Samsung eszközökkel használható,
amelyek rendelkeznek Anynet+ funkcióval. Ha meg szeretne győződni arról, hogy az Ön Samsung készüléke rendelkezik-e
ezzel a funkcióval, ellenőrizze, hogy megtalálható-e rajta az Anynet+ logó.
"" Az Anynet+ eszközök csak a TV-készülék távvezérlőjével vezérelhetők, a terméken lévő gombokkal nem.
""
Előfordulhat, hogy a termék távvezérlője bizonyos körülmények között nem működik. Ilyenkor válassza ki újra az
Anynet+ eszközt.
""
Az Anynet+ funkciók nem működnek más gyártók termékeivel.
""
Az Anynet+ külső eszközök csatlakoztatásával kapcsolatban az adott eszköz használati útmutatójában talál
útmutatást. Az Anynet+ eszközök csatlakoztatásához mindenképpen HDMI-kábelt kell használni. Előfordulhat,
hogy egyes HDMI-kábelek nem támogatják az Anynet+ funkcióit.
""
Az Anynet+ akkor működik, ha az Anynet+ funkciót támogató AV-eszköz készenléti vagy bekapcsolt állapotban
van.
""
Az Anynet+ összesen legfeljebb 12 AV-eszközt támogat. Legfeljebb 3 ugyanolyan típusú eszköz csatlakoztatására
van mód.
Magyar - 69
Speciális beállítások
Az Anynet+ (HDMI-CEC) menü
Az Anynet+ menü a termékhez csatlakoztatott Anynet+ eszközök típusától és állapotától függően változik.
●● TV-nézés
Az Anynet+ mód átváltása termék sugárzás módra.
●● (eszköz_név) MENÜ
A csatlakoztatott eszköz menüjének megjelenítése. Például ha DVD-lejátszót csatlakoztat, a DVD-lejátszó lemezmenüje
jelenik meg.
●● (eszköz_név) Eszközök
A csatlakoztatott eszköz Eszközök menüjének megjelenítése. Például ha DVD-lejátszót csatlakoztat, a DVD-lejátszó
Eszközök menüje jelenik meg.
""
Készüléktől függően előfordulhat, hogy ez a menü nem áll rendelkezésre.
●● (eszköz_név) Műsormenü
A csatlakoztatott készülékben található lemez Cím menüjének megjelenítése. DVD-lejátszó csatlakoztatása esetén
például a DVD-lejátszóban található lemez Cím menüje jelenik meg.
""
Készüléktől függően előfordulhat, hogy ez a menü nem áll rendelkezésre.
A következő beállítása: Anynet+ (HDMI-CEC)
●● Anynet+ (HDMI-CEC)
Ha az Anynet+ funkciót kívánja használni, az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót Be értékre kell állítania.
""
Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció ki van kapcsolva, egyetlen Anynet+ jellegű művelet sem működik.
●● Automatikus kikapcsolás
Az Anynet+ eszköz automatikus kikapcsolása a termék kikapcsolásakor.
""
Ha az Automatikus kikapcsolás beállítása Igen, a termék kikapcsolásakor a bekapcsolt külső eszközök is
kikapcsolnak.
""
Az eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.
Magyar - 70
Speciális beállítások
Váltás az Anynet+ eszközök között
1. Nyissa meg a távvezérlő használatával az Eszközök menüt, majd válassza az Anynet+ (HDMI-CEC) pontot.
2. Válasszon ki egy eszközt, majd várjon, amíg megtörténik az átváltás az eszközre.
""
Az menü csak akkor jelenik meg, ha az Anynet+ (HDMI-CEC) beállítása Be a Rendszer menüben.
""
A kiválasztott eszközre történő váltás akár 2 percet is igénybe vehet. Miközben a készülék a kiválasztott eszközre
vált, a műveletet nem lehet megszakítani.
""
Ha a Forrás funkcióval kiválasztott egy Anynet+ eszközt, az Anynet+ funkció nem használható. Győződjön meg
arról, hogy átváltott az Anynet+-eszközre.
Magyar - 71
További információ
Hibaelhárítás
Ha úgy tűnik, hogy probléma merült fel a termékkel, először tekintse át a lehetséges problémák és megoldások alábbi
listáját. Ha a hibaelhárítási tippek egyike sem segít, látogasson el a www.samsung.com weboldalra.
Probléma
Megoldás és magyarázat
Villogás és sötétedés
Ha Samsung terméke időnként vibrál vagy elhalványodik, lehet, hogy ki kell
kapcsolnia néhány energiatakarékossági funkcióját, például az Energiagazdálk.
funkciót. Kövesse az alábbi lépéseket ezen funkciók távvezérlővel történő ki- és
bekapcsolásához.
●● Energiagazdálk.: MENU → Rendszer → Eco-megoldás → Energiagazdálk.
Komponenscsatlakozók/a kép Ha úgy látja, hogy Samsung terméke képernyőjének színe nem megfelelő vagy
színe
fekete-fehér, először hajtsa végre az Öndiagnosztika funkciót a terméken,
ellenőrizve, hogy a készülék nem hibás-e.
●● Öndiagnosztika: MENU → Terméktámogatás → Öndiagnosztika → Képteszt
Ha a probléma a Képteszt során nem jelentkezik, ellenőrizze a következőket:
●● A csatlakozások rendben vannak-e. Ha például a terméken az AV bemeneti
csatlakozót használja, ellenőrizze, hogy a videoforrásnál az AV kimeneti
csatlakozót használja-e.
●● Az eszközöket a megfelelő csatlakozókba csatlakoztatta-e. Ha például a Pb,
Pr és Y jelű Komponens csatlakozókat használja a termék és a videoforrás
csatlakoztatásához, ellenőrizze, hogy a videoforrás kék Pb csatlakozóját a termék
kék Pb csatlakozójához, a forrás vörös Pr csatlakozóját pedig a termék vörös Pr
csatlakozójához csatlakoztatta-e.
Képernyő fényereje
Ha Samsung termékének színeit megfelelőnek, ámde túl sötétnek vagy túl
világosnak találja, próbálkozzon az alábbi beállítások módosításával a főmenü
Képopciók eleménél:
●● Háttérvilágítás, Kontraszt, Fényerő, Élesség, Szín, Árnyalat (Z/P) stb. Lépjen
a „Kép” opcióra a felhasználói menüben, majd próbálja meg beállítani a fent
említett opciókat.
A készülék magától kikapcsol. Ha Samsung terméke látszólag magától kikapcsol, az Időzítő beállításaival vagy a
gazdaságos Jel nélküli idő funkció beállításaival lehet probléma.
Először ellenőrizze, hogy az Aut. Kikapcsolás nincs-e véletlenül bekapcsolva. Az
Automatikus kikapcsolás egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsolja a
terméket.
●● Aut. Kikapcsolás: MENU → Rendszer → Idő → Aut. Kikapcsolás
Ha az Automatikus kikapcsolás inaktív, lehet, hogy bekapcsolta a Jel nélküli idő vagy
az Aut. kikapcs. funkciót.
●● Jel nélküli idő: MENU → Rendszer → Eco-megoldás → Jel nélküli idő
●● Aut. kikapcs.: MENU → Rendszer → Eco-megoldás → Aut. kikapcs.
Magyar - 72
További információ
Probléma
Megoldás és magyarázat
Probléma a bekapcsolásnál
A termék bekapcsolása előtt keresse meg a jobb oldalon lent található kék jelzőfényt.
Nyomja meg a bekapcsológombot a terméken vagy a távvezérlőn. A jelzőfénynek kb.
5-ször fel kell villannia, mielőtt a termék bekapcsol.
Ha problémát észlel Samsung termékének bekapcsolásakor, előbb ellenőrizzen
néhány dolgot, mielőtt felhívná a szervizközpontot.
●● Ha történetesen monitorként használja a terméket, és a készenléti
üzemmód jelzőfénye csak néhány másodpercig villog, amikor megnyomja a
bekapcsológombot, akkor számítógépe alvó módban van. A számítógép alvó
módból való átkapcsolásához nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten, vagy
mozgassa meg az egeret. Ezután próbálja meg bekapcsolni a terméket.
Ha biztos benne, hogy a tápkábel, a távvezérlő és a számítógép megfelelően
működik, akkor esetleg a kábellel lehet probléma. Dekóder/műholdvevő használata
esetén előfordulhat, hogy a termék azért tűnik kikapcsoltnak, mert a dekóder/
műholdvevő nem bocsát ki jelet. A dekóder/műholdvevő jelkibocsátásának
ellenőrzéséhez nyomja meg a dekóder/műholdvevő távvezérlőjének guide vagy info
gombját. Ha a képernyőn megjelennek a műsorújság adatai vagy az információs
adatok, akkor a problémát a dekóder/műholdvevő okozza.
Csatorna nem található
Futtassa újra a Beállítás funkciót (lépjen a MENU → Rendszer → Beállítás pontra),
vagy futtassa az Automatikus hangolás funkciót. (Lépjen a MENU → Adás →
Automatikus hangolás pontra.)
Probléma
Megoldás és magyarázat
Számítógép csatlakoztatása
Megjelenik a „Nem
támogatott üzemmód”
üzenet.
Állítsa be a számítógép kimeneti felbontását a termék által támogatott felbontásnak
megfelelően.
A „PC” mindig megjelenik
a forráslistán, még akkor
is, ha nincs csatlakoztatva
számítógép.
Ez a jelenség nem rendellenes. A „PC” mindig megjelenik a forráslistán, függetlenül
attól, hogy van-e csatlakoztatva számítógép.
A kép megfelelő, azonban
nincs hang.
HDMI-csatlakozás használata esetén ellenőrizze a PC hangkimeneti beállításait.
Kép
Először futtassa a Képteszt funkciót annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelelően
megjeleníti-e a tesztképet (lépjen a MENU → Terméktámogatás → Öndiagnosztika →
Képteszt pontra).
Ha a tesztkép megfelelően jelenik meg, a rossz képminőséget valószínűleg a forrás
vagy a jel okozza.
A termék képe nem olyan jó,
mint amilyen a boltban volt.
Az üzletekben az összes készülék digitális, HD- (nagy felbontású) csatornára van
hangolva.
Ha analóg dekóder/beltéri egységgel rendelkezik, váltson digitális beltéri egységre.
Használjon HDMI- vagy komponenskábelt a HD- (nagy felbontású) képminőség
elérése érdekében.
"" Sok HD-csatorna átkonvertált SD (normál felbontású) tartalmat sugároz.
Keressen valódi HD-tartalmat sugárzó csatornát.
—— Kábeles/műholdas előfizető: próbálja ki a csatornalistában szereplő HDcsatornákat.
—— Földi sugárzású/kábeles antennacsatlakozást használ: Automatikus
hangolás után próbálja ki a HD-csatornákat.
Állítsa a kábeltelevíziós/beltéri egység videokimeneti felbontását 1080i vagy 720p
értékre.
Magyar - 73
További információ
Probléma
Megoldás és magyarázat
Torz a kép: makroblokk hiba,
kis blokk, pontok, pixelizáció
A kép torzulását okozhatja a videotartalom tömörítése is, főként gyorsan mozgó
képek, például sportközvetítések és akciófilmek esetén.
A kép torzulását okozhatja gyenge vagy rossz minőségű jel. Ez nem a készülék
hibája.
A termék közelében (1 méteren belül) használt mobiltelefonok képzajt okozhatnak
az analóg és a digitális csatornákon.
A színek rosszak vagy
hiányoznak.
Komponens csatlakozás használata esetén ellenőrizze, hogy a megfelelő aljzatokhoz
csatlakoznak-e a komponens kábelek. A helytelen vagy laza csatlakoztatás
színproblémákhoz vezethet, vagy a kép hiányát okozhatja.
A színek rossz minőségűek,
vagy nem elég világos a kép.
Adja meg a Kép beállításait a termék menüben (Kép üzemmód / Szín / Fényerő /
Élesség).
Adja meg az Energiagazdálk. beállításait a termék menüben (MENU → Rendszer →
Eco-megoldás → Energiagazdálk.).
Próbálja visszaállítani a képet alaphelyzetbe az alapértelmezett képbeállítások
megtekintéséhez (MENU → Kép → Kép visszaállítása).
A képernyő szélén pontozott
vonal látható.
Ha a Képméret Képernyőhöz ig. lehetőségre van állítva, változtassa meg 16:9
értékre.
Módosítsa a dekóder/beltéri egység felbontását.
A kép fekete-fehér.
Ha AV kompozit bemenetet használ, csatlakoztassa a videokábelt (sárga) a termék
Komponens zöld aljzatához.
Csatornaváltásnál a kép
lefagy, torz vagy késik.
Ha a termék dekóderhez csatlakozik, próbálja meg visszaállítani az egységet. (Kösse
le, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, és várjon, amíg a dekóder újraindul. Ez akár
20 percet is igénybe vehet.)
A dekóder kimeneti felbontását állítsa 1080i vagy 720p értékre.
Magyar - 74
További információ
Probléma
Megoldás és magyarázat
Hang
Először futtassa a Hangteszt funkciót annak ellenőrzésére, hogy a termék hangja
megfelelően működik-e. (Lépjen a MENU → Terméktámogatás → Öndiagnosztika →
Hangteszt pontra.)
Ha a teszt során a hangot megfelelőnek találja, a hang problémáját valószínűleg a
forrás vagy a jel okozza.
Nincs hang, vagy túl halk
még maximális hangerőbeállításnál is.
Ellenőrizze a termékhez csatlakoztatott eszköz (dekóder/beltéri egység, DVD, Bluray stb.) hangerejét.
A kép jó, de nincs hang.
Ha külső eszközt használ, ellenőrizze az eszköz hangkimeneti beállítását. (Ha például
HDMI-kábellel csatlakoztatta a dekódert a termékhez, lehet, hogy módosítani kell a
dekóder hangbeállításait a HDMI-nek megfelelően.)
Ha DVI-HDMI kábelt használ, külön hangkábelre is szükség van.
Ha terméke rendelkezik fejhallgató-csatlakozóval, ellenőrizze, hogy oda ne legyen
semmi csatlakoztatva.
Az eszköz tápkábelének kihúzásával, majd újracsatlakoztatásával indítsa újra a
csatlakoztatott eszközt.
A hangszórókból hallható
hang nem megfelelő, zajos.
Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait. Ellenőrizze, hogy a videokábel nem a
hangbemenethez van-e csatlakoztatva.
Antenna-/kábelcsatlakozás esetén ellenőrizze a jelinformációt. A gyenge jelszint a
hang torzulását okozhatja.
Futtassa a Hangteszt funkciót. (MENU → Terméktámogatás → Öndiagnosztika →
Hangteszt)
RF (kábel/antenna) csatlakozás
A termék nem fogja az összes Ellenőrizze, hogy a koaxiális kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
csatornát.
Próbálja meg a Beállítás funkcióval felvenni az elérhető csatornákat a
csatornalistára. Lépjen a MENU → Rendszer → Beállítás opcióra, és várja meg az
összes elérhető csatorna eltárolását.
Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e pozicionálva.
Torz a kép: makroblokk hiba,
kis blokk, pontok, pixelizáció.
A kép torzulását okozhatja a videotartalom tömörítése is, főként gyorsan mozgó
képek, például sportközvetítések és akciófilmek esetén.
A gyenge jel képtorzulást okozhat. Ez nem a termék hibája.
Egyéb
Bíbor/zöld vízszintes
hullámvonalak és
búgó hang a termék
hangszóróiból Komponens
kábelcsatlakozásnál.
Távolítsa el a bal és a jobb oldali audiocsatlakozást a beltéri egységről. A búgás
megszűnése a beltéri egység földelési problémáját jelzi. Cserélje ki a Komponens
videokábeleket HDMI-csatlakozásra.
A kép nem tölti ki a teljes
képernyőt.
HD csatornák esetén a képernyő mindkét oldalán fekete sáv látható az átkonvertált
SD (4:3) tartalom megjelenítésekor.
Fekete sáv jelenik meg a képernyő tetején és alján az olyan filmek esetén, amelyek
oldalaránya eltér a termékétől.
Állítsa a képméretet teljes képernyőre a külső eszközön vagy a terméken.
Magyar - 75
További információ
Probléma
Megoldás és magyarázat
Megjelenik a „Nem
támogatott üzemmód”
üzenet.
Ellenőrizze a termék által támogatott felbontásokat, és annak megfelelően
állítsa be a külső eszköz kimeneti felbontását. A felbontás beállításait lásd a jelen
útmutatóban.
A terméknek műanyag szaga
van.
Ez a szag normális, és idővel megszűnik.
A termék Jelinformáció
funkciója az Öndiagnosztika
menüben nem áll
rendelkezésre.
Ez a funkció csak digitális csatornáknál érhető el, amelyeket a termék antenna/RF/
koax csatlakozáson keresztül kap.
A termék oldalirányba dől.
Szerelje le az állványt a termékről, majd ismét szerelje fel.
A csatorna menüje szürkén
jelenik meg (nem érhető el).
A Csatorna menü csak akkor érhető el, ha a termék forrása van kiválasztva.
A beállítások 5 perc
után, illetve a termék
kikapcsolásakor elvesznek.
Ha a termék Üzlet mód üzemmódban van, 5 percenként visszaállítja a hang- és
képbeállításokat az alapértékekre. Módosítsa a beállítást az Üzlet mód lehetőségről
az Otthon módra a Beállítás eljárásban. A távvezérlővel válassza ki a Forrás menü TV
elemét, majd lépjen a MENU → Rendszer → Beállítás lehetőségre.
Időnként megszűnik a hang
vagy a kép.
Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, és csatlakoztassa újra a kábeleket.
A hang vagy a kép hiányát okozhatja túlságosan merev vagy vastag kábelek
használata. Ellenőrizze, hogy a kábelek elég rugalmasak-e hosszú távú használathoz.
Ha fali konzolra szereli a terméket, javasoljuk, hogy a kábelekhez használjon
derékszögű csatlakozókat.
A termék keretének szélén
Ez a készülék kialakításának része, nem hiba.
közelről szemügyre véve apró
szemcsék láthatók.
A PIP menü nem érhető el.
A PIP csak akkor érhető el, ha a forrás TV, PC, AV, Komponens, HDMI1/DVI vagy
HDMI2.
A termék belső sávhirdetése
jelenik meg a képernyőn.
Válassza az Otthon üzemmódot a Beállítás menüben. A részleteket lásd a Beállítás
funkciónál.
"" A kapcsolódó hibaelhárítást nézze meg a www.samsung.com weboldalon
található videón.
Nem lehet bekapcsolni a
terméket.
""
A használati útmutatóban szereplő egyes funkciók és képek csak adott modellek
esetén érhetők el.
""
A terméket optimális állapotban tarthatja, ha USB segítségével frissíti a
Samsung honlapján található legújabb termékszoftver-verzióra (samsung.com
→ Támogatás → Letöltések).
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz, illetve
a termékhez.
Ellenőrizze, hogy van-e áram a fali aljzatban.
A terméken lévő P gomb megnyomásával bizonyosodjon meg róla, hogy nem
a távvezérlő hibás-e. Ha a termék bekapcsol, lásd az alábbi, „Nem működik a
távvezérlő” című részt.
Magyar - 76
További információ
Probléma
Megoldás és magyarázat
Nincs álló-/mozgókép.
Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a termék és
a külső eszközök összes kábelét.
Állítsa be a külső eszközök (kábeltelevíziós/beltéri egység, DVD, Blu-ray stb.)
videokimeneteit, hogy azok megfeleljenek a termék bemenő csatlakozásainak.
Például ha egy külső eszköz kimenete HDMI, akkor azt a termék HDMI bemenetéhez
kell csatlakoztatni.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök be vannak-e kapcsolva.
Győződjön meg arról, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta ki.
Az eszköz tápkábelének kihúzásával, majd újracsatlakoztatásával indítsa újra a
csatlakoztatott eszközt.
Nem működik a távvezérlő.
Cseréljen elemet a távvezérlőben. Ügyeljen rá, hogy a pólusok (+/–) a megfelelő
irányba mutassanak.
Tisztítsa meg a távvezérlő átviteli ablakát.
Próbálja meg a távvezérlőt közvetlenül a termékre irányítani 1,5–1,8 méterről.
A dekóder/beltéri egység
Programozza be a dekóder/beltéri egység távvezérlőjét a termék működtetésére.
távirányítójával nem lehet
A SAMSUNG termék kódját megtalálja a dekóder/beltéri egység használati
be- és kikapcsolni a terméket útmutatójában.
vagy állítani a hangerőt.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Az Anynet+ nem működik.
Ellenőrizze, hogy az eszköz Anynet+ eszköz-e. Az Anynet+ rendszer kizárólag az
Anynet+-eszközöket támogatja.
Csak egy vevőegység (házimozi-rendszer) csatlakoztatható.
Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze az Anynet+ eszköz video-/audio-/HDMI-kábeleinek csatlakozását.
Ellenőrizze, hogy az Anynet+ beállítási menü Anynet+ (HDMI-CEC) opciója Be értékre
van-e állítva.
Ellenőrizze, hogy a termék távvezérlője termék módban van-e.
Ellenőrizze, hogy a távvezérlő kompatibilis-e az Anynet+ rendszerrel.
Bizonyos esetekben az Anynet+ nem működik. (Csatornák keresése, a Beállítás
futtatása stb.)
A HDMI-kábel kihúzása és újracsatlakoztatása esetén újra keresse meg az
eszközöket, vagy kapcsolja ki, majd újra be a terméket.
Szeretném elindítani az
Anynet+ funkciót.
Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva a termékhez,
majd ellenőrizze, hogy az Anynet+ (HDMI-CEC) a Be értékre van-e állítva. (Rendszer
→ Anynet+ (HDMI-CEC))
Nyissa meg a távvezérlő használatával az Eszközök menüt, majd válassza az Anynet+
(HDMI-CEC) pontot. Utána válassza a kívánt menüt.
Szeretnék kilépni az Anynet+
funkcióból.
Az Anynet+ menüjében válassza a TV-nézés lehetőséget.
A távvezérlő használatával lépjen a Forrás képernyőre, és válasszon ki egy nem
Anynet+ eszközt.
A képernyőn megjelenik
a Csatlakozás az Anynet+
eszközhöz... üzenet.
A távvezérlő nem használható az Anynet+ funkció beállítása vagy nézetmódra váltás
közben.
A távvezérlő használhatóvá válik azt követően, hogy a termék befejezte az Anynet+
konfigurálását, illetve befejezte az átváltást az Anynet+ használatára.
Magyar - 77
További információ
Probléma
Megoldás és magyarázat
Az Anynet+ eszköz nem
játszik le.
A lejátszási funkció nem használható addig, amíg a Beállítás folyamatban van.
Nem jelenik meg a
csatlakoztatott eszköz.
Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az Anynet+ funkciókat.
Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy az Anynet+ (HDMI-CEC) Be értékre van-e állítva. (Rendszer →
Anynet+ (HDMI-CEC))
Keresse meg újra az Anynet+ eszközöket.
Az Anynet+ használatához HDMI-csatlakozás szükséges. Ellenőrizze, hogy az eszköz
HDMI-kábellel van csatlakoztatva-e a termékhez.
Előfordulhat, hogy egyes HDMI-kábelek nem támogatják az Anynet+ funkcióit.
Ha áramkimaradás vagy a HDMI-kábel lecsatlakoztatása miatt megszakadt a
kapcsolat, ismételje meg az eszközkeresést.
""
A használati útmutatóban szereplő egyes funkciók és képek csak adott modellek esetén érhetők el.
""
A terméket optimális állapotban tarthatja, ha USB segítségével frissíti a Samsung honlapján található legújabb
termékszoftver-verzióra (samsung.com → Támogatás → Letöltések).
Magyar - 78
További információ
Támogatott felirat- és médialejátszási
fájlformátumok
Feliratok
Külső
●● MPEG-4 időkódolt szöveg (.ttxt)
●● SAMI (.smi)
●● SubRip (.srt)
●● SubViewer (.sub)
●● Micro DVD (.sub vagy .txt)
●● SubStation Alpha (.ssa)
●● Advanced SubStation Alpha (.ass)
●● Powerdivx (.psb)
Belső
●● Xsub
Tároló: AVI
●● SubStation Alpha
Tároló: MKV
●● Advanced SubStation Alpha
Tároló: MKV
●● SubRip
Tároló: MKV
●● MPEG-4 időkódolt szöveg
Tároló: MP4
Támogatott képfelbontások
""
Fájlkiterjesztés
Típus
Felbontás
*.jpg, *.jpeg
JPG
15360 x 8640
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
A CMYK, YCCK színskálájú JPEG formátum nem támogatott.
Magyar - 79
További információ
Támogatott zenei fájlformátumok
Fájlkiterjesztés
Típus
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
Megjegyzések
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Legfeljebb 2 csatorna támogatott.
*.ogg
OGG
Vorbis
Legfeljebb 2 csatorna támogatott.
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
midi
midi
*.mid
*.midi
A WMA 10 Pro legfeljebb az 5.1 csatornás
hangot és az M2 profilt támogatja.
(A veszteségmentes WMA hangot a rendszer
nem támogatja.)
A Keresés (ugrás) funkció nem használható.
0-s és 1-es típus
Videokodek
Fájl
Kiterjesztés
Tároló
*.avi
*.asf
AVI
*.3gp
MKV
*.vro
ASF
*.mpg
MP4
*.mpeg
3GP
*.ts
VRO
*.tp
VOB
*.trp
PS
*.mov
TS
*.svi
Bitsebesség
(Mb/s)
MPEG4 SP / ASP
*.mp4
*.divx
Képváltási
frekvencia
Audiokodek
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
*.wmv
*.flv
Felbontás
(képkocka/mp)
*.mkv
*.vob
Videokodek
Dolby Digital
1920 x 1080
30
H.264 BP / MP / HP
AAC
HEVC (H.265 - Main,
HE-AAC
Main10 - L4, L4.1)
(Olaszország esetén)
Motion JPEG
6~30
640 x 480
WMA
8
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
Window Media Video v9
MPEG2
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
1920 x 1080
MPEG1
Magyar - 80
30
G.711(A-Law,
μ-Law)
További információ
További korlátozások
""
A videotartalmat a rendszer nem játssza le, vagy a lejátszás nem lesz megfelelő, ha a tartalom vagy a tároló hibás.
""
Előfordulhat, hogy a hang vagy a kép nem játszható le, ha a tartalom normál bitsebessége/képváltási frekvenciája
a fenti táblázatban szereplő kompatibilis értékek fölött van.
""
Ha a Tárgymutató hibás, a Keresés (Ugrás) funkció nem használható.
""
A menü megjelenítése tovább tarthat, ha a videó bitsebessége 10 Mb/s felett van.
""
Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a lejátszóval.
""
A HEVC kodek csak MKV/MP4/TS tárolókban érhető el.(Olaszország esetén)
Videodekóderek
●● Legfeljebb a H.264 4.1 szintje támogatott (az FMO/ASO/RS nem támogatott)
●● Támogatás az alábbiakig: H.265 - Main, Main10 - L4, L4.1 (Olaszország esetén)
●● A VC1 AP L4 nem támogatott.
●● A GMC 2 nem támogatott.
●● Képfrissítési frekvencia:
1280×720 alatt: max. 60 képkocka
1280×720 felett: max. 30 képkocka
Audiodekóderek
●● A WMA 10 Pro legfeljebb az 5.1 csatornás hangot támogatja. A rendszer legfeljebb az M2 profilt támogatja.
●● A veszteségmentes WMA hang nem támogatott.
●● A Vorbis legfeljebb 2 csatornáig támogatott.
●● A Dolby Digital Plus legfeljebb 5.1 csatornáig támogatott.
Magyar - 81
További információ
Analóg csatornák Teletext funkciója
A teletext szolgáltatás tárgymutató oldala leírja, hogyan használhatja ezt a szolgáltatást. A teletext-információk
pontos megjelenítéséhez megbízható csatornavételre van szükség. Különben információ veszhet el, vagy bizonyos
oldalak nem jelennek meg.
"" A távvezérlőn található számgombok megnyomásával közvetlenül válthat a teletext oldalak között.
1 / (Teletext be/mix/ki):
az aktuális csatorna Teletext
módjának aktiválása. A gomb
kétszeri megnyomásával
átfedésben, egyszerre jelenítheti
meg a Teletext módot és a
csatornán vett műsor képét. Még
egyszer megnyomva kiléphet a
teletext módból.
2 8 (tárolás): eltárolja a teletext
oldalakat.
3 6 (tartalomjegyzék):
a tartalomjegyzék oldal
megjelenítése a teletext
használata közben bármikor.
4 4 (méret): a teletext szövegének
megjelenítése dupla méretben
a képernyő felső részén. Ha
azt szeretné, hogy a szöveg a
képernyő alsó részén jelenjen
meg, nyomja meg még
egyszer a gombot. A normál
megjelenítéshez a gomb ismételt
megnyomásával térhet vissza.
5 9 (tartás): Az aktuális oldal
megjelenítésének tartása abban
az esetben, ha számos másodlagos
oldal követi automatikusan. A
visszavonáshoz nyomja meg ismét
a gombot.
6 Színes gombok (piros, zöld, sárga,
kék): ha a műsorszolgáltató
FASTEXT rendszert használ,
a teletext oldalon található,
színkóddal jelölt különböző
témák a színes gombokkal is
kiválaszthatók. Nyomja meg
a kívánt témának megfelelő
színes gombot. Megjelenik egy
új, színkóddal jelölt oldal. Az
elemeket a fent leírt módszerrel
választhatja ki. Az előző vagy a
következő oldal megjelenítéséhez
nyomja meg a megfelelő színes
gombot.
7 0 (mód): A teletext módjának
kiválasztása (LIST/FLOF). LISTA
módban lenyomva a mód átvált
Lista mentése módra. A Lista
mentése módban a 8-as (tárolás)
gombbal mentheti el a listába a
teletext oldalt.
8 1 (aloldal): az elérhető aloldal
megjelenítése.
9 2 (következő oldal):
megjeleníti a következő teletext
oldalt.
0 3 (előző oldal): megjeleníti az
előző teletext oldalt.
! 5 (felfedés): rejtett szöveg
(pl. fejtörők megfejtései)
megjelenítése. A normál
képernyőhöz a gomb ismételt
megnyomásával térhet vissza.
@ 7 (mégse): a teletext
méretének lekicsinyítése, így az
a sugárzott műsorral átfedésben
jelenik meg.
Jellemző teletextoldal
Betűjel
Tartalom
A
A kiválasztott oldalszám.
B
A sugárzó csatorna azonosítója.
C
Aktuális oldalszám vagy
kereséssel kapcsolatos jelzések.
D
A dátum és az idő.
E
A szöveg.
F
Állapotinformáció. FASTEXT
információ.
Magyar - 82
További információ
A fali konzol/asztali állvány felszerelése
A fali konzol/asztali állvány felszerelését megelőző előkészületek
1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. Helyezze a készüléket képernyővel lefelé egy, a panel védelme érdekében párnával vagy puha ruhával letakart
sima felületre.
3. A készülék fő részét tartsa a kezével. Leszereléshez húzza a talpat az ábrán látható nyíl irányába.
A fali konzol/asztali állvány felszerelése
A
B
B
Fali konzol/asztali állvány tartóeleme
Fali konzol/asztali állvány (külön megvásárolható)
Magyar - 83
További információ
[[ Vigyázat!
Fontos
A fali konzol felszereléséhez ne használjon 10 mm-nél hosszabb csavarokat.
1. A fali konzolt/asztali állványt igazítsa a termékhez, és a csavarok meghúzásával erősen rögzítse.
2. Igazítsa egy vonalba a készülék tartóelemhez szerelendő részének nyílását a tartóelem nyílásával (asztali talp, fali
konzol vagy egyéb tartóelem), majd a csavar meghúzásával rögzítse biztonságosan a tartóelemet.
Magyar - 84
További információ
A fali konzol felszerelése
A fali konzol felszerelése
A fali konzol (külön megvásárolható) segítségével a TV-készülék a falra rögzíthető.
A fali konzol felszerelésével kapcsolatban olvassa el a fali konzolhoz mellékelt tájékoztatót. A fali konzol
felszereléséhez kérje szakember segítségét. Nem tanácsoljuk, hogy saját maga szerelje fel.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget semmilyen tárgyi vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy dönt, hogy saját
maga szereli fel a televíziót.
A fali konzol tartozékainak szabványadatai (VESA)
""
A fali konzol nem alaptartozék, hanem külön megvásárolható.
A fali konzolt szilárd falra, a padlóra merőlegesen szerelje fel. Ha a fali konzolt más jellegű felületre szereli fel, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel. A mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés súlyos személyi
sérüléseket okozhat.
"" MEGJEGYZÉS
●● A fali konzol tartozékainak szabványos méretei az alábbi táblázatban olvashatók.
●● Ha Samsung fali konzolt vásárol, a felszereléshez szükséges tartozékokat és a részletes felszerelési útmutatót
is megkapja.
●● Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a VESA-szabvány előírásainak.
●● Ne használjon a szabványosnál hosszabb, illetve a VESA-szabványnak nem megfelelő csavarokat. A túl hosszú
csavarok megsérthetik a TV-készülék belsejét.
●● A VESA-szabványtól eltérő fali konzol használata esetén a csavarok hossza a fali konzol műszaki adataitól
függően változhat.
●● Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a termék földre esését okozhatja,
ami személyi sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen balesetekért.
●● A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért vagy az olyan személyi
sérülésekért, amelyeket a VESA-szabványtól eltérő fali karok használata vagy a szerelési utasításban leírtak
be nem tartása okoz.
●● Ne szerelje fel a TV-készüléket 15 foknál jobban megdöntve.
Termékcsalád
"
VESA-szabvány (A * B) Szabványos csavar
Mennyiség
27
VF390
75,0 x 75,0
M4
4
31,5
A fali konzol felszerelésekor a TV-készülék legyen kikapcsolva. A bekapcsolt készülék áramütést
okozhat.
Magyar - 85
További információ
Lopásgátló Kensington-zár
A Kensington-zár olyan eszköz, amellyel a termék fizikailag rögzíthető, ha nyilvános helyen használják.
Helyezze a Kensington-zár kábelét egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgy köré, majd rögzítse a zárat a termék
hátulján található Kensington nyílásba.
A zár külső megjelenése és használati módja a gyártótól függően eltérhet az alábbi képen láthatótól. A helyes
használattal kapcsolatos további információkat lásd a Kensington-zár használati útmutatójában. A Samsung nem
biztosít a termékhez Kensington-zárat.
<Opcionális>
""
Keresse meg a „K” ikont a termék hátulján. A Kensington-zár nyílása a „K” ikon mellett található.
A termék lezárásához kövesse a következő lépéseket:
1. Rögzítse a Kensington-zár vezetékét egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgyhoz, például íróasztalhoz vagy
székhez.
2. A Kensington-zár vezetékének áthurkolt végén csúsztassa át a vezetéknek azt a végét, amelyen a zárszerkezet
található.
3. Illessze a zárat a termék Kensington nyílásába.
4. Zárja be a zárat.
""
Az itt láthatók általános útmutatások. Pontos instrukciókat a zárszerkezethez mellékelt használati útmutatóban
talál.
""
A zárszerkezet külön megvásárolható.
""
A Kensington nyílás elhelyezkedése a termék típusától függően eltérő lehet.
Magyar - 86
További információ
Tárolás és karbantartás
Ha matricát ragasztott a termék képernyőjére, azok eltávolítás után nyomot hagyhatnak. A termék nézése előtt
távolítsa el a nyomokat.
A készülék külseje és képernyője tisztítás közben megkarcolódhat. A készülék külsejét és képernyőjét puha kendővel
óvatosan törölje le a karcolások elkerülése érdekében.
Ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre. A
termékbe kerülő folyadék meghibásodást, tüzet vagy
áramütést okozhat.
Kevés vízzel megnedvesített, puha törlőkendővel
tisztítsa a terméket. Ne használjon gyúlékony folyadékot
(pl. benzolt, hígítót) vagy tisztítószert.
Magyar - 87
További információ
Licenc
A termék a Dolby Laboratories engedélyével készült.
A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol,
DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound, DTS Digital Surround, and DTS Express are
registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All
Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the
DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369;
RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Megfelelő hulladékkezelés (leselejtezett elektromos és elektronikus készülékek)
(Alkalmazandó az Európai Unióban és elkülönített hulladék-begyűjtési rendszerrel rendelkező egyéb európai
országokban.)
Ez a jelölés a terméken vagy az útmutatóban, a tartozékokon vagy azok útmutatójában azt jelenti, hogy a készüléket és
elektronikus tartozékait (pl. töltő, fejhallgató, USB-kábel) élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A szabálytalan hulladékkezelés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében különítse
el a terméket és tartozékait a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról az anyagok
fenntartható újrahasználása céljából. A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati
szerveknél érdeklődhetnek a készüléknek és tartozékainak a környezet szempontjából biztonságos újrahasznosítási
helyéről és módjáról. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződésben rögzített feltételeket. A készülék és elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.
A termékben lévő elemek helyes leselejtezése
(Alkalmazandó az Európai Unióban és elkülönített elembegyűjtési rendszerrel rendelkező egyéb európai országokban.)
Ha ez a jelzés látható az elemen, a használati útmutatón vagy a csomagoláson, az azt jelenti, hogy élettartamának
végén az elem nem kezelhető háztartási hulladékként. Ha a Hg, Cd vagy Pb vegyjel szerepel valahol, az azt jelenti,
hogy az elem a 2006/66/EK irányelvben meghatározott határérték fölötti mértékben tartalmaz higanyt, kadmiumot
vagy ólmot. Az ilyen elemek nem megfelelő leselejtezése esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi
egészségre és a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az újrahasznosítás elősegítése érdekében ne dobja
az akkumulátorokat vagy az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket a használt elemek gyűjtőhelyén.
A Samsung környezet iránti elkötelezettségének és a termékekre vonatkozó előírásokból (pl. REACH,
WEEE, akkumulátorok) adódó kötelességeinek ismertetése a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html webhelyen olvasható.
FIGYELMEZTETÉS – A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZEN GYERTYÁT
VAGY MÁS NYÍLT LÁNGOT A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE.
Magyar - 88
További információ
Műszaki leírás
Hőmérséklet: 10–40°C
Működés
Páratartalom: 10–80%, lecsapódásmentes
Környezeti feltételek
Hőmérséklet: -20–45°C
Tárolás
Páratartalom: 5–95%, lecsapódásmentes
Megdöntés
VF390: -1,0° (±1,0°) ~22,0° (±2,0°)
Modell neve
V27F390FE*
Képernyőméret (átló)
27,0 hüvelyk (68,6 cm)
Képernyőfelbontás
1920 x 1080/60Hz
Hang (kimenet)
2×5W
Méretek
Készülékház
622,9 x 367,6 x 29,5 mm
(Sz x Ma x Mé)
Állvánnyal
622,9 x 462,6 x 247,7 mm
Tömeg
Készülékház
3,9 kg
Állvánnyal
4,7 kg
Modell neve
V32F390FE*
Képernyőméret (átló)
31,5 hüvelyk (80,1 cm)
Képernyőfelbontás
1920 x 1080/60Hz
Hang (kimenet)
2×5W
Méretek
Készülékház
724,3 x 428,0 x 30,4 mm
(Sz x Ma x Mé)
Állvánnyal
724,3 x 519,1 x 247,7 mm
Tömeg
Készülékház
5,5 kg
Állvánnyal
6,3 kg
""
A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
""
A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók.
""
A régiótól függően előfordulhat, hogy egyes modellek nem kaphatók.
""
Ha nincs megszakító kapcsoló, akkor csak abban az esetben „0” az energiafelhasználás, ha a tápkábel ki van húzva.
""
A kijelző energiakezelő programja (DPM) nem működik, ha a termék HDMI IN 1 (DVI) portjához van csatlakoztatva.
""
A jellemző energiafogyasztás mérése az IEC 62087 szabvány előírásai szerint történt.
Magyar - 89
További információ
Mutató
A
G
O
A következő beállítása:
Anynet+ (HDMI-CEC)
70
Általános
56
H
Antenna
41
Anynet+ (HDMI-CEC)
69
Hangeffektus
39
Panelzár
56
Árnyalat (Z/P)
31
Hangszínszabályzó
39
PIN módosítása
55
Audioformátum
50
Hangszóró-beállítások
40
PIP
35
Aut. kikapcs.
54
Hangteszt
58
Hang üzemmód
38
S
Hang visszaá.
40
Samsung ügyfélszolg.
59
Háttérvilágítás
31
Speciális beállítások
36
HDMI feketeszint
37
Szín
31
Hibaelhárítás
72
Színköz
36
Aut. Kikapcsolás
52
Automatikus hangerő
40
Automatikus hangolás
41
B
Gamma
Bekapcsolásidőzítő
53
I
Bőrszín tónus
36
Időtartam
C
36
36
Csatornalista
43
D
52
56
Jelinformáció
58
Jel nélküli idő
54
37
K
Din. kontraszt
36
DivX® Video On Demand
57
Képméret
E
Eco-megoldás
54
Élesség
31
Energiagazdálk.
54
F
Színtónus
37
Szoftverfrissítés
59
Szórakozás
30
T
Játék mód
Dig. tiszta megjelenítés
58
P
J
Csak RGB üzemmód
Öndiagnosztika
32
Képopciók
37
Képteszt
58
Kép üzemmód
30
Kép visszaállítása
38
Kikapcsolásidőzítő
53
Kontraszt
31
Támogatott felirat- és
médialejátszási
fájlformátumok
79
Támogatott zenei
fájlformátumok
80
U
Ütemezéskezelő
45
V
Videokodek
80
Videolejátszás
62
Z
L
Fehéregyensúly
36
Fekete tónus
36
Fényerő
31
Fényerő mozgáshoz
36
Fénykép lejátszása
64
M
Film mód
37
Finomhangolás
49
Media Play
61
FreeSync
67
Menü nyelve
56
MPEG-zajszűrés
37
Műsor-besorolási zár
55
LED-es képtisztaság
37
Licenc
88
Lopásgátló Kensington-zár
86
Magyar - 90
Zene lejátszása
66
Adaptor information
A következő adaptert használja a veszély elkerülése érdekében
Manufacturer : SAMSUNG
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : SOLUM
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : Powernet
Adaptor model : A3514_FPN ; A4514_FPN
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall not be
placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
A SAMSUNG elérhetőségei VILÁGSZERTE
Ha kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG ügyfélszolgálatával.
terület
Ügyfélszolgálat
Honlap
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
BN46-00553A-02
Download PDF