Samsung | C34H890WJU | Samsung 34'' Prémium Ívelt monitor 21:9 képaránnyal Felhasználói kézikönyv

Használati útmutató
C34H890WJ*
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung Electronics engedélye nélkül.
A nem a Samsung Electronics tulajdonában levő védjegyek a megfelelő jogtulajdonosok bejegyzett védjegyei.
••
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
‒‒ (a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
‒‒ (b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
••
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
Tartalom
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
4
4
Biztonsági óvintézkedések
4
Szimbólumok
4
Tisztítás5
Villamosság és biztonság
5
Telepítés6
Működés
7
Előkészületek
Forráseszköz csatlakoztatása
és használata
Szín27
A monitor telepítése előtt olvassa el az
alábbiakat.20
HDMI feketeszint28
PC csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Csatlakoztatás USB C típusú kábellel
Csatlakoztatás DP-kábellel
Fejhallgató csatlakoztatása
SAMSUNG MAGIC Upscale
20
20
21
21
21
A készülék csatlakoztatása számítógéphez USB HUB
módban22
Csatlakoztatás számítógéphez
22
A készülék használata USB HUB módban
22
Alkatrészek9
Vezérlőpanel
9
Gyorsgomb útmutató
10
Funkciógomb útmutató
11
A Fényerő, Kontraszt és Szemkímélő mód beállítások
módosítása
13
A Hangerő beállítás módosítása
13
Hátoldal
14
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása 15
Lopás elleni zár
16
Óvintézkedések a monitor mozgatásához
16
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
17
Áramellátás23
A csatlakozókábelek elrendezése
24
Telepítés18
Az állvány felszerelése
18
A talp eltávolítása
19
SAMSUNG MAGIC Bright
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás25
Illesztőprogram telepítése
25
Optimális felbontás beállítása
25
28
Szemkímélő mód28
Játék mód28
Válaszidő28
Képméret29
Képernyő beállítása29
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
PIP/PBP mód30
Méret31
Pozíció31
Forrásválasztás31
Forrás32
Képméret32
A képernyő beállítása
Kontraszt33
26
Fényerő27
Kontraszt27
Élesség27
2
Tartalom
Az OSD (Képernyőmenü)
beállításainak módosítása
Átlátszóság34
Pozíció34
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
A telepítésre vonatkozó korlátozások és
problémák
Rendszerkövetelmények
Függelék
40
40
40
Nyelv34
Megjelenítési idő34
Beállítás és visszaállítás
DisplayPort Ver.35
HDMI mód35
FreeSync36
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az ügyfelek
költsége)47
Nem hibás készülék
47
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta47
Egyebek
47
Extended warranty
48
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service Center
megkeresése előtt
41
A készülék tesztelése
41
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
41
Ellenőrizze az alábbiakat.
41
Kérdések & és válaszok
43
Eco-takarék. Plusz38
Kikapcsolásidőzítő38
Műszaki adatok
PC/AV mód38
Általános44
Forrásészlelés39
Normál üzemmód táblázat
45
Ismétl. sebesség39
Műk.jelző LED be39
Összes visszaállítása39
Információ39
3
1. fejezet
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági óvintézkedések
A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
Figyelmeztetés
ÁRAMÜTÉS LEHETSÉGES, NE NYISSA FEL!
Figyelmeztetés : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A FEDELET! (VAGY A HÁTOLDALT)
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
BÍZZON MINDEN SZERVIZ-TEVÉKENYSÉGET KÉPZETT SZAKEMBERRE!
10 cm
10 cm
10 cm
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség
uralkodik.
A készülék belső alkatrészeinek bármiféle megérintése veszélyes!
10 cm
Ez a szimbólum arra emlékeztet, hogy a készülékkel együtt a
működése és karbantartása szempontjából fontos dokumentációt is
szállítottunk.
10 cm
Szimbólumok
Biztonsági intézkedések tárolás során
Az erősen csillogó modellek felületén fehér foltok keletkezhetnek, ha a közelükben ultrahangos
párásító berendezést használnak.
Életveszély
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
――Ha a termék belseje tisztítást igényel, forduljon a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálathoz (a
szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
Ne nyomja meg a monitor képernyőjét a kezével vagy más tárgyakkal. Fennáll a képernyő
károsodásának veszélye.
4
Tisztítás
――Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
megkarcolódhat.
――Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
Villamosság és biztonság
Életveszély
•• Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.
1 Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet.
•• Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.
2 Húzza ki a hálózati kábelt a készülékből.
•• Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.
――A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves kézzel. Ellenkező esetben
áramütés következhet be.
3 Törölje le a monitort egy tiszta, puha, száraz kendővel.
‒‒ Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy oldószert tartalmaz, vagy karcolja a
monitor felületét.
‒‒ Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a készülékre.
4 Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan kicsavarva tisztítsa meg a
készülék külső burkolatát.
5 A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6 Kapcsolja be a készüléket és a számítógépet.
•• A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
•• A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt készülékek
esetén).
•• Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne vezesse a hálózati kábelt nehéz
tárgy alatt.
•• A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Száraz törlőkendővel tisztítsa meg a portól a hálózati dugasz és a hálózati aljzat érintkezőinek
környezetét.
Figyelmeztetés
•• Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.
•• Csak a Samsung által a készülékhez szállított hálózati kábelt használja. Ne használja a hálózati
kábelt más készülékekhez.
•• Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig hozzáférhető.
‒‒ A hálózati kábelt ki kell húzni, ezzel megszakítva a készülék tápellátását, ha veszélyhelyzet
állhat fenn.
•• Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.
5
Telepítés
Életveszély
Figyelmeztetés
•• Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A készüléket hőforrásoktól
távol helyezze el.
•• Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
•• Ne használja a készüléket rosszul szellőző helyen: könyvespolcon vagy faliszekrényben.
•• A szellőzés biztosítására szerelje a készüléket a faltól legalább 10 cm-re.
•• A műanyag csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen.
‒‒ A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
•• Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc, ferde felület,
stb.).
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor megsérülhet vagy tüzet is
okozhat.
•• Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por, nedvesség (csepegő víz,
stb.), olaj vagy füst érheti.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze forró tárgy (pl.
kályha) közelébe.
•• Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.
•• Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy előlapjának elülső
széle nem nyúlik túl.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad helyezni.
•• Óvatosan tegye a helyére a készüléket.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű finom por,
vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet kitéve vagy ahol a
készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan kell működnie), az komolyan befolyásolhatja a
teljesítményét.
‒‒ Ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni, feltétlenül keresse meg a Samsung Customer
Service Centert.
‒‒ A készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
•• Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.
‒‒ A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
•• Az étkezési olajok (mint például a szójaolaj) a készülék károsodását vagy torzulását okozhatják.
Tartsa távol a készüléket az olajos szennyeződésektől. És ne helyezze el illetve ne használja a
készüléket konyhában, vagy konyhai tűzhely közelében.
6
Működés
Életveszély
•• A készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik. Tilos a készüléket saját kezűleg szétszerelni,
javítani vagy módosítani.
‒‒ Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a tápkábelt is beleértve.
•• Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható, azonnal húzza ki a
hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony tárgyat (papírt,
gyufát, stb.) a készülékbe (a ventillátor-nyílásokba, bementi és kimeneti portokba, stb.).
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy fémtárgyakat a
készülék tetejére.
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy felmásszanak a
tetejére.
‒‒ A gyermekek megsérülhetnek vagy súlyos fájdalmat szenvedhetnek.
•• Ha a készülék leesik vagy a külső burkolata megsérül, kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a
hálózati kábelt. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
‒‒ Ha tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne hagyjon a készülék tetején nehéz tárgyat, vagy bármit, amit a gyermekek kedvelhetnek (játékot,
édességet, stb.).
‒‒ A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermekek megpróbálják elérni a játékot vagy
édességet, és súlyos sérülést szenvedhetnek.
•• Villámlás vagy zivatar közben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt.
•• Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.
•• Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati dugaszát. A helyiséget
azonnal szellőztesse ki.
•• Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető anyagot.
•• Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.
‒‒ A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
7
Figyelmeztetés
•• Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a képernyőbe, és
meghibásodhatnak a képpontok.
‒‒ Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az energiatakarékos
módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
•• Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a hálózati kábelt a
hálózati aljzatból.
‒‒ A felgyülemlett por, hőhatással kombinálva, tüzet, áramütést vagy villamos szivárgást okozhat.
•• A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.
‒‒ A látása romolhat.
•• Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
•• Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
•• Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.
•• Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a szemét, vagy nézzen rá
távolabb levő tárgyakra.
•• Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a képernyőt, mert az
felforrósodik.
•• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
•• Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
‒‒ A keze vagy az ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.
‒‒ Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést okozhat.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.
‒‒ A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
8
2. fejezet
Előkészületek
Alkatrészek
Ikonok
Leírás
A navigációban segítséget nyújtó többirányú gomb.
JOG Gomb
Vezérlőpanel
――A JOG gomb a készülék bal oldalán, hátul található. A gombbal
felfelé, lefelé, balra, illetve jobbra mozoghat, illetve a beállított érték
bevitelére használható.
Ez a LED a működés állapotjelzője, és az alábbiak szerint működik
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
•• Bekapcsolás (Bekapcsoló gomb): Ki
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Működésjelző LED
•• Energiatakarékos üzemmód: Villog
•• Kikapcsolás (Bekapcsoló gomb): Be
――A tápellátást jelző fény működése a menüből ki-, illetve bekapcsolható.
(Rendszer
Műk.jelző LED be) Előfordulhat, hogy egyes modellek a
funkciók eltérései következtében nem rendelkeznek ezzel a funkcióval.
Funkciógomb útmutató
Működésjelző LED
――A Funkciógomb útmutató a funkciótól és a készülék típusától függően
eltérő lehet. Kérjük, ellenőrizze a konkrét termék adatait.
JOG Gomb
FEL
BALRA
MEGNYOM
(ENTER)
Nyomja meg a JOG gombot, ha a képernyő be van kapcsolva.
Megjelenik a Funkciógomb útmutató. A képernyőmenü az útmutató
megjelenésekor az adott irány-gomb ismételt megnyomásával
érhető el.
JOBBRA
Vissza
LE
Funkciógomb útmutató
9
Gyorsgomb útmutató
――Az alábbi, gyorsgombokat tartalmazó képernyő (képernyőmenü) csak a monitor bekapcsolásakor, a számítógép felbontásának megváltozásakor és a bemeneti jelforrás változásakor jelenik meg.
――Ez a funkciógomb oldal engedélyezett Szemkímélő mód esetén látható.
: Be
: Ki
Szemkímélő mód
Hangerő
Funkciók
Szemkímélő mód Ki
••
/
: Módosítsa a Fényerő, Kontraszt, Szemkímélő mód beállítást.
••
: Módosítsa a Hangerő beállítást.
••
: A Funkciógomb útmutató megjelenítése.
10
Funkciógomb útmutató
――A főmenübe való belépéshez vagy a többi elem használatához a JOG gomb megnyomásával nyissa meg a Funkciógomb útmutatót. A JOG gomb ismételt megnyomásával léphet ki.
FEL/LE/BALRA/JOBBRA: Lépjen a kívánt elemre. Minden elemhez megjelenik a leírás, ha a fókusz megváltozik.
MEGNYOM(ENTER): A kijelölt elem alkalmazásra kerül.
Vissza
Ikonok
Leírás
Válassza ki az
opciót a bemeneti jel módosításához, a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn. A képernyő bal felső sarkában egy üzenet jelenik meg, ha a
bemeneti jel módosítva lett.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Megjelenik a monitor jellemzőihez tartozó képernyőmenü.
A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának elkerülésére.
Engedélyezés/Letiltás: A képernyőmenü-vezérlés zárolásához tartsa lenyomva 10 másodpercig a BAL gombot, amikor a főmenü megjelenik.
――Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van, akkor a Fényerő és a Kontraszt opciók módosíthatók. A PIP/PBP elérhető.
A Szemkímélő mód elérhető. Az Információ adatai megtekinthetők.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Nyomja meg a gombot, ha a beállítások konfigurálása szükséges a PIP/PBP funkcióhoz.
Kiválasztja az
opciót a monitor kikapcsolásához, a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
――Előfordulhat, hogy a funkciók eltérései következtében a Funkciógomb útmutató opciói eltérőek lehetnek.
11
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi (Energiatakarékos mód vagy Jel nélküli mód esetén), akkor a
jelforrás és a működés szabályozásának 2 gyorsgombja az alábbi módon használható.
JOG Gomb
Energiatakarékos mód/Jel nélküli mód
FEL
Jelforrás módosítása
Le
MEGNYOM(ENTER) gomb lenyomása 2
másodpercig
Kikapcsolás
Amikor a monitor főmenüt jeleníti meg, akkor a JOG gomb az alábbiak szerint használható:
JOG Gomb
Művelet
FEL/LE
Lépés a beállítások között
Kilépés a főmenüből.
BALRA
Kilépés az allistából mentés nélkül.
A csúszka értékének csökkentése.
JOBBRA
MEGNYOM(ENTER)
Következő szintre lépés.
A csúszka értékének növelése.
Következő szintre lépés.
Beállítás mentése és az allista bezárása.
12
A Fényerő, Kontraszt és Szemkímélő mód beállítások
módosítása
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Fényerő, Kontraszt vagy Szemkímélő mód
beállítást a JOG gomb fel- vagy lefelé mozgatásával módosíthatja.
A Hangerő beállítás módosítása
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Hangerő a JOG gomb balra, illetve jobbra
mozgatásával állítható.
50
Hangerő
Némítás
Kontraszt
Ki
Szemkímélő mód
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Fényerő
――Ha egy csatlakoztatott bemeneti eszköz hangminősége gyenge, akkor a készülék Auto Mute funkciója
elnémíthatja a hangot vagy akadozó hangot eredményezhet fejhallgató vagy hangszóró használata esetén.
Állítsa a bemeneti eszköz hangerejét legalább 20% értékre, a hangerő beállításához pedig a készülék
hangerő-szabályozóját (JOG gomb BALRA/JOBBRA) használja.
――Mi az Auto Mute?
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Szemkímélő mód
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Ez a funkció zajos hang vagy a bemeneti eszköz hangerőproblémája miatt jelentkező gyenge jelszint
esetén a hang javítása érdekében elnémítja a hangot.
Fényerő
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――A Némítás funkció aktiválásához lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd a JOG gombbal mozgassa a
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. Plusz funkció aktív.
fókuszt lefelé. A Némítás funkció aktiválásának megszüntetéséhez lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre,
majd növelje vagy csökkentse a Hangerő értékét.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kontraszt
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
(PBP mód) értékre
van állítva.
13
Hátoldal
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
1
2
Csatlakozó
Leírás
Csatlakozó
Leírás
USB-eszköz csatlakoztatása.
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő
POWER IN csatlakozóhoz.
1
2
Ezek a csatlakozók akkor vannak engedélyezve, ha egy számítógép van
csatlakozóhoz, USB C-A-típusú vagy USB C-típusú
csatlakoztatva a
kábellel.
USB-eszköz csatlakoztatása.
Csatlakoztatás forráseszközhöz HDMI-kábel vagy HDMI–DVI kábellel.
Ez a csatlakozó akkor van engedélyezve, ha egy számítógép van
csatlakozóhoz, USB C-A-típusú vagy USB C-típusú
csatlakoztatva a
kábellel. És az USB 3.0 csak akkor van támogatva, ha egy számítógép van
csatlakozóhoz, USB C-A-típusú kábellel.
csatlakoztatva a
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
USB C típusú kábellel rendelkező forráseszközhöz csatlakozik. Kompatibilis
3.0 vagy alacsonyabb verziójú USB kábellel.
14
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása
Figyelmeztetés
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Fogja meg a monitor bal és jobb szélét, és módosítsa a dőlésszöget.
•• A monitor dőlése és magassága beállítható.
•• Fogja meg a készülék tetejének közepét és óvatosan módosítsa a magasságot.
•• Az állvány magasságának beállítása során zajt hallhat. A zajt az okozza, hogy az állványban levő
golyó csúszik, amikor az állvány magasságát beállítja. A zaj normális, és nem jelenti a termék hibás
működését.
Ha a képernyő nincsen szintben a termék dőlésszögének és magasságának beállítását követően, akkor
végezze el az alábbi lépéseket.
-2˚
+2˚
•• A kétoldali széleknél fogja meg a horonyt és forgassa el a monitor szögét, amíg a képernyő
szintben nem lesz. (Ügyeljen arra, hogy ne fogja meg közvetlenül az LCD kijelzőt.)
•• A monitor szögét -2° és +2° között lehet állítani.
15
Lopás elleni zár
Óvintézkedések a monitor mozgatásához
――A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket.
――A zár formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat
lásd a zár használati útmutatójában.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
•• Ne fejtsen ki közvetlen nyomást a képernyőre. •• Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy
csak az állványt fogja.
•• A monitor mozgatása során ne fogja a
képernyőt.
1 Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
2 Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
3 Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
•• A monitor mozgatása során a monitor alsó
sarkait vagy a széleit fogja.
••
4 Zárja le a lopás elleni zárat.
‒‒ A lopás elleni zár külön kapható.
‒‒ A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
‒‒ A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
16
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
――Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
1
2
A
•• Megjegyzések
‒‒ A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.
‒‒ A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.
‒‒ Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve
az asztali állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék
megrongálódhat, és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a
nem megfelelő csavarok használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott
erőkifejtéssel történő csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.
‒‒ A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi
sérülésekért, amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve
a falikonzol nem szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.
‒‒ A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.
3
4
‒‒ Csak a nemzeti szabványoknak megfelelő falikonzolt használjon.
‒‒ A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
Mértékegység: mm
Típusnév
C34H890WJ*
Ide csatlakoztassa a falikonzolt vagy az asztali állványt
Fali tartókeret (opcionális)
Illessze be a fogakat, és szorosan húzza meg a csavarokat a készülék tartókonzolján, illetve a
csatlakoztatni kívánt falikonzol vagy asztali állvány megfelelő részein.
VESA csavarlyuk jellemzők Szabványos csavar
(A * B) milliméterekben
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 dőlés * 10,0 mm hosszú
Mennyiség
4 db
――Ne szerelje fel a falikonzol készletet, ha a készülék be van kapcsolva. Ez áramütéssel és személyi sérüléssel
járhat.
17
Telepítés
Az állvány felszerelése
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán
látható irányban.
2
Győződjön meg róla, hogy a tartóelem biztosan
illeszkedik a talpba.
3
Helyezze a kijelző állványának nyakát az eszközre,
a rögzítések pozícióinak megfelelően.
4
Az állvány összeszerelése befejeződött.
Csavarja be teljesen az állvány alján található
rögzítőcsavart.
- Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
18
A talp eltávolítása
――Mielőtt eltávolítja az állványt a monitorról, fektesse a monitort lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
2
Helyezze a csomagban található védő polisztirolhab Nyomja felfelé a gombot, és tartsa lenyomva.
párnát a talajra, és helyezze a készüléket lefelé
Fordítsa el a kijelző állványának nyakát 10°-al az
nézve a polisztirolhabra, a képen látható módon.
óramutatóval ellentétes irányban.
3
4
Miután elfordította a kijelző állványának nyakát 10°- Csavarja ki a talp alján található rögzítőcsavart.
al az óramutatóval ellentétes irányban, emelje fel
az állvány nyakát, hogy leválaszthassa az eszközről.
Ha nem áll rendelkezésre polisztirolhab, akkor
használjon egy vastag ülőpárnát.
5
Az ábrán látható nyíl irányában húzza ki a
tartóelemet a talpból.
- Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
19
3. fejezet
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
A monitor telepítése előtt olvassa el az
alábbiakat.
1 Ellenőrizze a monitorhoz tartozó kábelek mindkét végének alakját, és ellenőrizze a monitoron és a
külső eszközökön levő megfelelő portok alakját és pozícióját.
2 A jelkábelek csatlakoztatása előtt húzza ki a monitor és a külső eszközök hálózati kábeleit
a konnektorból, annak elkerülése érdekében, hogy a készülék rövidzárlat vagy túláram
következtében károsodjon.
3 Miután valamennyi jelkábelt csatlakoztatta, csatlakoztassa a monitor és a külső eszközök hálózati
kábeleit a konnektorba.
4 Mielőtt a telepített monitort használni kezdené, olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy
megismerje a monitor funkcióit, az óvintézkedéseket, és a megfelelő használat módját.
PC csatlakoztatása és használata
Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.
――Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
HDMI IN
――HDMI-kábel csatlakoztatásánál használja azt a kábelt, amely a monitorhoz mellékelt részegységek között
található. Ha nem a Samsung által biztosított HDMI-kábelt használja, a képminőség csökkenhet.
20
Csatlakoztatás USB C típusú kábellel
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
Csatlakoztatás DP-kábellel
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
――1,5 m-nél rövidebb DP-kábel használatát javasoljuk. 1,5 m-nél hosszabb kábel használata befolyásolhatja a
Az USB Power Delivery 2.0 specifikáció szerint termékünk fel tudja tölteni az Ön notebook-ját, ha azt
egy USB C típusú kábellel csatlakoztatja a termékünkhöz.
――Maximum 65 W töltési teljesítmény van támogatva. A töltési sebesség a termékünkhöz csatlakoztatott
képminőséget.
Fejhallgató csatlakoztatása
notebook-tól függően eltérő lehet.
――Mivel az USB C típusú porttal rendelkező notebook-ok rengeteg fajtája kapható, ezért nem garantálhatjuk,
hogy termékünk fel tudja tölteni az összes, USB C típusú porttal rendelkező notebook-ot.
――Győződjön meg arról, hogy az USB C típusú kábel megfelel az USB PD specifikációnak. Ellenkező esetben
az Ön eszközei károsodhatnak. Samsung márkájú kábel használatát javasoljuk.
21
A készülék csatlakoztatása számítógéphez
USB HUB módban
Csatlakoztatás számítógéphez
――A készülék HUB-ként is képes működni, ha egy USB C-típusú kábellel a számítógéphez csatlakoztatja.
A készülék használata USB HUB módban
Ha a készüléket hub-ként használja, akkor egyszerre számos különféle jelforrás készülék is
csatlakoztatható és használható általa.
Egy PC nem csatlakoztatható egyszerre nagy számú jelforrás készülékhez, mivel korlátozott számú
kimeneti és bemeneti porttal rendelkezik. A készülék HUB funkciójával javítható a hatékonyság: a
felhasználó egyszerre nagyobb számú jelforrás készüléket csatlakoztathat a készülék USB portjaihoz
anélkül, hogy a PC-hez csatlakoztatná őket.
Közvetlenül csatlakoztathat egy forráseszközt a készülékhez, és az eszközt a készülékkel vezérelheti,
anélkül, hogy az eszközt a számítógéphez kellene csatlakoztatnia.
A készülék USB hub-ként történő használatához csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB
C-típusú kábellel.
Ha a PC-hez nagyobb számú jelforrás készülék csatlakozik, akkor a PC környezetében található
sok kábel rendetlennek tűnhet. Ezt a kényelmetlenséget megoldhatja, ha a jelforrás készülékeket
közvetlenül a monitorhoz csatlakoztatja.
Ha a készülék számítógéphez csatlakozik, akkor mobileszközt, pl. MP3-lejátszót vagy okostelefont
is csatlakoztathat hozzá. Ezáltal az eszközt számítógépről vezérelheti, vagy töltheti az eszköz
akkumulátorát.
22
――Az olvasás/írás arányt az USB eszköz és a számítógép befolyásolja.
――A készülék nem támogatja a médialejátszást. Ha szeretne lejátszani egy fájlt az USB eszközön, akkor
Áramellátás
csatlakoztassa a készüléket Hub-ként a számítógépéhez, és játssza le a fájlt a számítógépen.
――Az operációs rendszer, az illesztőprogramok vagy szoftverek által okozott, USB-vel kapcsolatos problémák
esetén vegye fel a kapcsolatot az illetékes beszállítókkal.
――Mivel számos USB eszköz kapható a piacon, ezért nem tudjuk garantálni, hogy a termékeink megfelelnek
az összes USB eszköznek.
――Ha olyan nagy kapacitású külső merevlemez-meghajtót használ, amely külső tápellátást igényel, akkor
POWER IN
csatlakoztassa ezt egy tápforráshoz.
――Az akkumulátor töltése energiatakarékos módban is működhet, de nem tölthető akkor, ha a készülék ki
van kapcsolva.
――Ha a hálózati kábel ki van húzva a csatlakozóaljzatból, akkor az USB eszköz töltése nem működik.
――Az USB eszközt külön kell megvásárolni.
A készülék használatához csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a fali aljzathoz, a másikat pedig a
készülék POWER IN csatlakozójához.
――A bemeneti feszültség automatikusan vált.
23
A csatlakozókábelek elrendezése
1
Döntse meg a kijelzőt, a képen látható módon.
5
Fedje le a FEDÉL-ÁLLVÁNY NYAK BAL elemet.
2
Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő
csatlakozókhoz.
3
Fedje le a FEDÉL-HÁTSÓ ALSÓ elemet.
4
Nyissa fel a FEDÉL-ÁLLVÁNY NYAK BAL elemet, és
forgassa el a lent levő nyitott részt.
6
Rendezze el a külső kábeleket.
- Figyelmeztetés
24
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás
Illesztőprogram telepítése
――A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást és
frekvenciát.
――A termék illesztőprogram legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
――Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb háromszor
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:
•• Egyenesítse ki a hátát.
megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.
――Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
•• Hagyjon 45 - 50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a képernyőre.
•• Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.
•• Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.
•• Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.
•• Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.
•• Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva tarthassa, a
sarka érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
•• Végezze el a szem-gyakorlatokat vagy pislogjon gyakran, és akkor a szem fáradtsága csökken.
25
4. fejezet
A képernyő beállítása
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt.
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
SAMSUNG MAGIC Bright
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
PC módban
•• Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.
•• Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet
használatához.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.
•• Dinamikus kontraszt: Kiegyenlített fényerőt biztosít a kontraszt automatikus változtatásával.
•• Nagyon fényes: A képernyő fényerejének maximalizálása.
AV módban
Ha a külső bemenet HDMI/DP/USB Type-C-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása
SAMSUNG
Bright pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Dinamikus, Normál, Film és
AV, a MAGIC
Egyedi). Ezek közül csak az egyiket aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció
kiválasztása automatikusan elohívja személyre szabott képbeállításait.
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
26
Fényerő
Szín
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Állítsa be a képernyő színárnyalatát.
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
MAGIC
MAGIC
•• Vörös: A vörös telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
Kontraszt
•• Zöld: A zöld telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright aktuális beállítása Mozi vagy Dinamikus kontraszt mód.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
van állítva.
(PBP mód) értékre
•• Kék: A kék telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
•• Színtónus: Válasszon egy színtónust, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
‒‒ 2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.
‒‒ 1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.
‒‒ Normál: A normál színtónus megjelenítése.
‒‒ 1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.
‒‒ 2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.
Élesség
‒‒ Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
――Ha a külső bemenet HDMI/DP/USB Type-C-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV,
a Színtónus pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és Egyedi).
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright aktuális beállítása Mozi vagy Dinamikus kontraszt mód.
•• Gamma: A luminancia közepes szintjének beállítása.
‒‒ 1. mód / 2. mód / 3. mód
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Upscale 1. mód vagy 2. mód üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
27
SAMSUNG MAGIC Upscale
Szemkímélő mód
SAMSUNG
Az MAGIC
Upscale funkció fokozza a kép részletességét és a kép élénk megjelenését.
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
A funkció hatása alacsony felbontású képek esetén látványosabban jelentkezik.
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez, amelyek teljesítik az
alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő mód beállítása 'Be', akkor a 400nm
körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális
képminőséget. Ugyanakkor a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén,
a TÜV Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”
szabványának előírásait.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
•• Ki / 1. mód / 2. mód
――A 2. mód beállítás a 1. mód beállításnál erőteljesebb hatású.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
HDMI feketeszint
Játék mód
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez, a csatlakoztatott
forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint
stb.). Ebben az esetben a HDMI feketeszint segítségével állítható be a képminőség.
Itt adhatja meg a készülék játék módban alkalmazandó képernyőbeállításait.
Ebben az esetben a HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a gyengébb képminőséget.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a funkció csak a HDMI módban érhető el.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
•• Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.
•• Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni szeretné a
feketeszintet és növelni a fehérszintet.
Ez a funkció akkor használatos, amikor személyi számítógépen játszik vagy játékkonzol, például
PlayStation™ vagy Xbox™ van csatlakoztatva.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
――Amikor a monitor kikapcsol, energiatakarékos módba lép vagy bemeneti jelforrást vált, a Játék mód
állapota akkor is Ki lesz, ha Be értékre van állítva.
――A Játék mód folyamatos engedélyezésével válassza az Mindig be lehetőséget.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
――Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
――A HDMI feketeszint funkció csak bizonyos AV felbontás, például 720P és 1080P esetén aktív.
Válaszidő
Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, ezzel a videók életszerűbbé és természetessé tehetők.
――Használja a Normál módot, ha nem játszik videót vagy játékot.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
mód) értékre van állítva.
/
/
(PIP
28
Képméret
Képernyő beállítása
A kép méretének módosítása.
――Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képméret opció Igazít. a képe.-höz értékre van állítva az AV módban.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
van állítva.
――Ez az opció nem elérhető, ha a FreeSync funkció aktív.
(PBP mód) értékre
Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a monitor képes a normál
megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz lehetőséget, a vízszintes pozíció beállításához a 0-6
szintek között.
PC módban
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
•• Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
AV módban
•• 4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós
műsorok lejátszására.
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• 21:9: A képet 21:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――A HDMI/DP/USB Type-C-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP/USB Type-C-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
29
5. fejezet
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
――A PIP/PBP mód kompatibilis a Windows 7, Windows 8, és Windows 10 rendszerekkel.
――A használt grafikus kártya műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a PIP/PBP funkció nem
használható. Ha PIP/PBP módban az optimális felbontás kiválasztása esetén üres képernyő látható, a
számítógépen lépjen be a Vezérlőpult → Képernyő → Képernyőfelbontás menüpontba, és kattintson az
PIP/PBP mód
A PIP/PBP mód funkció engedélyezése vagy letiltása.
A PIP (Kép a képben) a képernyőt két részre osztja. Az egyik forráseszköz a fő képernyőn jelenik meg,
míg ezalatt a másik forráseszköz a beágyazott ablakokban jelenik meg.
A PBP (Képről képre) funkció két részre osztja a képernyőt, és két különböző forráseszközt egyidejűleg
jelenít meg a képernyő bal és jobb oldalán.
Észlelés gombra. (Az instrukciók Windows 7 alapján készültek.) Ha az optimális felbontás beállítása esetén
üres képernyő jelenik meg, változtassa meg a felbontást 1280 × 1024 értékre.
――Előfordulhat, hogy a képernyő rövid ideig villog, vagy késve jelenik meg, amikor engedélyezi vagy
letiltja a PIP/PBP funkciót, vagy amikor a PIP/PBP funkció bekapcsolt állapota mellett módosítja a
képernyőméretet.
Ez általában olyankor történik, amikor egy számítógép és egy monitor kettő vagy több bemeneti
jelforráshoz van csatlakoztatva. Ennek nincsen köze a monitor teljesítményéhez.
A jelenséget elsősorban az okozza, hogy a videokártya teljesítményétől függően a videó jelek monitorra
történő átvitele késik.
――A képminőség maximalizálása érdekében javasoljuk, hogy olyan videokártyát használjon, amely támogatja
a WQHD+ (3440 x 1440) felbontást.
――Ha a PIP/PBP funkciót használja, akkor az optimális felbontásra és frekvenciára való automatikus
váltás nem elérhető, a videokártya és a Windows egyezése miatt. Állítsa a PIP/PBP mód lehetőséget Ki
állásba. Vagy pedig indítsa újra a monitort, majd állítsa a felbontást az optimális beállításra, a Windows
kezelőfelület alkalmazásával.
30
Méret
Forrásválasztás
Válassza ki az alképernyő méretét és képméretarányát.
Adja meg, melyik képernyő hangját kívánja hallani.
••
: Válassza az ikon képet, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal és jobb
oldalának optimális felbontása 1720 x 1440 (szélesség x magasság).
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális
felbontása 720 x 480 (szélesség x magasság).
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális
felbontása 1280 x 720 (szélesség x magasság).
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális
felbontása 1720 x 720 (szélesség x magasság).
PIP mód
/
PBP mód
/
Pozíció
Válassza ki az alképernyő pozícióját a rendelkezésre álló opciók közül.
••
/
/
/
――A PBP kiválasztása esetén nem áll rendelkezésre.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
31
Forrás
Képméret
Válassza ki a forrást valamennyi képernyőhöz.
PIP Mód (PIP-módban (Méret
/
/
) gombként érhető el).
――A fő képernyő bemeneti jelforrása megváltozik.
PIP Mód (PIP-módban (Méret
/
/
) gombként érhető el).
Válassza ki az alképernyő képméretét.
――Az aktuális bemeneti jelforrás kivételével a másik két bemeneti jelforrás választható ki.
PC módban
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
•• Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának
megfelelően jeleníti meg.
――Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa a JOG gombot BALRA a
ikon kiválasztásához,
majd nyomja meg a JOG gombot. A fő képernyő ebben a sorrendben kapcsol be: HDMI → DisplayPort →
USB Type-C.
PBP mód (PBP-módban (Méret
AV módban
) gombként érhető el).
•• 4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál
televíziós műsorok lejátszására.
――A fő képernyő bemeneti jelforrása megváltozik.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
――Ha a bal és a jobb képernyő bemeneti jelforrása azonos, akkor a művelet nem hajtható végre.
――Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa a JOG gombot BALRA a
majd nyomja meg a JOG gombot. Megjelenik ugyanaz a PBP forrás beállítási menü.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők
bemeneti jelforrása képméretarányától.
ikon kiválasztásához,
•• 16:9: Az alképernyő képét 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• 21:9: Az alképernyő képét 21:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás
nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――A HDMI/DP/USB Type-C-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP/USB Type-C-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
32
PBP mód (PBP-módban (Méret
) gombként érhető el).
Kontraszt
Állítsa be a(z) Képméret opciót az egyes osztott képernyőkhöz.
PC módban
•• Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának
megfelelően jeleníti meg.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők
bemeneti jelforrása képméretarányától.
AV módban
PIP Mód (PIP-módban (Méret
/
/
) gombként érhető el).
Állítsa be az alképernyő kontrasztjának szintjét.
PBP mód (PBP-módban (Méret
) gombként érhető el).
Állítsa be az egyes képernyők kontrasztjának szintjét.
•• 4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál
televíziós műsorok lejátszására.
•• 16:9: Az alképernyő képét 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• 21:9: Az alképernyő képét 21:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás
nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――A HDMI/DP/USB Type-C-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP/USB Type-C-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
33
6. fejezet
Az OSD (Képernyőmenü) beállításainak módosítása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Pozíció
A menü pozíciójának módosítása.
Átlátszóság
A menüablakok átlátszóságának beállítása.
Nyelv
A menü nyelvének beállítása.
――A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.
――A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
34
7. fejezet
Beállítás és visszaállítás
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
DisplayPort Ver.
Válassza ki az Ön DisplayPort verzióját.
――A nem megfelelő beállítások használata a képernyő elsötétedését okozhatja. Ilyen esetben ellenőrizze az
eszköz műszaki adatait.
――Ha a monitor HDMI/DisplayPort/USB Type-C vagy az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja
meg a JOG gombot a funkciógomb képernyő megjelenítéséhez, majd válassza az Ellenőrizze a jelkábelt!
ikont. A 1.1 és az 1.2↑ lehetőség közül választhat.
HDMI mód
Válassza ki a használni kívánt HDMI módot.
――A támogatott eszköz és a felbontás a verziótól függően eltérhet.
――Ha a verzió módosul, akkor előfordulhat, hogy a képernyő villogni kezd.
――Ha a HDMI mód opciót 1.4 értékre állítja, akkor előfordulhat, hogy egyes nagy felbontások nincsenek
támogatva a HDMI 1.4 protokoll sávszélességi korlátozása miatt.
――Ha a beállítás nem megfelelő, akkor üres képernyő jelenhet meg. Ebben az esetben ellenőrizze az eszköz
specifikációit.
――Állítsa a HDMI mód opciót 1.4 értékre, ha a termékünkhöz csatlakoztatott DVD nem bocsát ki hangot.
35
FreeSync
A Videokártya listában levő modellek támogatják a FreeSync funkciót
A FreeSync technológia egy olyan megoldás, amely megszünteti a képszétválást, a szokásos
késlekedés és fáziskésés nélkül.
Ez a funkció megszünteti a képszétválást és a késést játékok használata során. Növelheti a játék
élményét.
•• Ki: Kapcsolja ki az FreeSync funkciót.
•• Normál motor: Az AMD videokártya alapvető FreeSync funkcióinak engedélyezése.
•• Legjobb motor: A FreeSync funkció engedélyezése magasabb képernyőfrissítési értékkel. Ebben
a módban a képszétválás (nem megfelelő szinkron a képernyő és a tartalom között) csökken.
Előfordulhat, hogy a képernyő a játék során villog.
A FreeSync mód engedélyezésekor használja a maximális képernyőfrissítési gyakoriságot az optimális
Freesync effektus érdekében.
A frissítési gyakoriság beállítási módszerhez lásd a Kérdések és válaszok
frekvencia? részt
Hogyan módosítható a
――A FreeSync funkció használatakor használja a monitor gyártója által biztosított HDMI/DP kábelt.
――Ez a funkció nem érhető el USB C típusú port esetén.
Ha a FreeSync funkciót használja egy játék játszása során, akkor az alábbi jelenségek merülhetnek fel:
•• A képernyő a videokártya típusától, a játékopciók beállításaitól, illetve a lejátszott videótól függően
villoghat. Próbálja meg az alábbi műveleteket: csökkentse a játék beállítási értékeit, módosítsa a
pillanatnyi FreeSync módot Normál motor értékre, vagy látogasson el az AMD weboldalára, hogy
ellenőrizhesse az Ön videokártyája illesztőprogramának verzióját, és frissíthesse azt a legújabb
verzióra.
A FreeSync csak bizonyos AMD videokártya modellekkel használható. Lásd az alábbi listát a
támogatott videokártyákhoz:
Győződjön meg arról, hogy az AMD legfrissebb hivatalos videokártya illesztőprogramjai vannak
telepítve, amelyek támogatják a FreeSync funkciót.
――A FreeSync funkciót támogató további AMD videokártya modellekért látogasson el a hivatalos AMD
weboldalra.
――Ha más gyártótól származó videokártyát használ, akkor a FreeSync opciót állítsa Ki állásba.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Kivéve a 370 / 370X
típust)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
Hogyan lehet engedélyezni a FreeSync opciót?
1 Állítsa a FreeSync opciót Normál motor vagy Legjobb motor értékre a képernyőmenüben.
2 Engedélyezze a FreeSync opciót a AMD Radeon Settings résznél:
Kattintás a jobb egérgombbal
AMD Radeon Settings
Display
Az "AMD FreeSync" funkciót állítsa "Be" állásba. Válassza a "Be" állást, ha még nincsen
engedélyezve.
•• A FreeSync funkció használata során előfordulhat, hogy a képernyő villog, a videokártya kimeneti
frekvenciájának változásai következtében.
•• A válaszarány változhat a játék során, a felbontástól függően. A nagyobb felbontás általában
csökkenti a válaszidőt.
•• A monitor hangminősége csökkenhet.
――Ha a funkció használata során problémákat észlel, akkor vegye fel a kapcsolatot a Samsung
Szervizközponttal.
36
37
Eco-takarék. Plusz
PC/AV mód
Az Eco-takarék. Plusz funkció a monitor paneljének áramfogyasztását szabályozva csökkenti az
energiafelhasználást.
Állítsa a PC/AV mód lehetőséget AV állásba. A képméret megnő.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright aktuális beállítása Dinamikus kontraszt mód.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
•• Ki: Az Eco-takarék. Plusz funkció kikapcsolása.
•• Automatikus: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz
képest.
Ez az opció filmek megtekintése esetén hasznos.
•• Számítógépes csatlakozás esetén válassza a „PC” beállítást.
•• AV eszközhöz való csatlakozás esetén válassza az „AV” beállítást.
――Ez a funkció csak a szélesképernyős modellek esetén érthető el, amelyek közé a 16:9, a 16:10 és a 21:9
tartozik.
――Ha a monitor HDMI/DisplayPort/USB Type-C vagy az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja
meg a JOG gombot a funkciógomb képernyő megjelenítéséhez, majd válassza az Ellenőrizze a jelkábelt!
ikont. A PC és az AV lehetőség közül választhat.
(A képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
•• Kicsi: Az áramfogyasztás 25%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
•• Nagy: Az áramfogyasztás 50%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
Kikapcsolásidőzítő
Kikapcsolásidőzítő: Az Kikapcsolásidőzítő mód bekapcsolása.
Ki ennyi idő után: A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A készülék
automatikusan kikapcsol a meghatározott órák elteltét követően.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Kikapcsolásidőzítő beállítása Be.
――Az egyes régiókban piacon levő készülékek esetén az Kikapcsolásidőzítő úgy van beállítva, hogy
automatikusan aktiválódjon 4 órával azt követően, hogy a készülék bekapcsolt. Ez az energiaellátási
szabályozásokkal összhangban történik. Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a
Rendszer menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba az Ki opciót.
38
Forrásészlelés
Információ
Válassza az Automatikus vagy a Kézi lehetőséget a bejövő jel felismerésének módszereként.
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
Ismétl. sebesség
A megnyomott nyomógombok válaszidejét állítja be.
Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a gomb
megnyomásakor a megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
Műk.jelző LED be
A készülék alsó részén található, tápellátást jelző LED engedélyezésének vagy tiltásának beállítása.
•• Működés: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában világít.
•• Készenlét: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában nem világít.
Összes visszaállítása
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
39
8. fejezet
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
A Easy Setting Box funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
Az Easy Setting Box legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
――Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik
Hardver
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minimum 32 MB memória
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemezmeghajtón
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
megfelelően.
――A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a Easy Setting
Box ikon nem jelenik meg.
――Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák
A Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
40
9. fejezet
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service
Center megkeresése előtt
――Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelése
Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között, valamint azt,
hogy a csatlakozók megbízhatóan reteszelve vannak-e.
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
A készülék és a számítógép HDMI- vagy HDMI-DVI-kábellel történő csatlakoztatása esetén üres sáv
látható a képernyő mind a négy oldalán.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
A képernyőn látható üres sávok nem a készülék hibájából adódnak.
1 Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
2 Húzza ki a kábelt a készülékből.
3 Kapcsolja be a készüléket.
4 Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
――Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
A képernyőn látható üres sávokat a számítógép vagy a videokártya okozza. A probléma megoldásához
állítsa be a képernyőméretet a grafikus kártyának megfelelően a HDMI vagy a DVI beállításokban.
Amennyiben a grafikus kártya beállítási menüje nem tartalmaz képernyőméret-beállítási opciót,
frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját a legfrissebb verzióra.
(A képernyő-beállítások részleteivel kapcsolatban forduljon a grafikus kártya vagy a számítógép
gyártójához.)
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Képernyővel kapcsolatos probléma
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: Normál üzemmód táblázat), rövid
ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol be.
――A megjelenített felbontás a számítógép rendszerbeállításaitól és a kábelektől függően eltérhet.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.
41
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
El van mosódva a kép.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
Windows operációs rendszer (pl. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10) használata
Betűtípusok
ClearType szöveg módosítása lehetőségre és
esetén: Lépjen a Vezérlőpult
módosítsa a ClearType engedélyezése opciót.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a frekvenciát, hogy igazodjon a készülék paramétereihez, a
Normál jelmódok táblázata (45. old.) alapján.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
A videó lejátszása akadozik.
A nagy méretű és nagyfelbontású videofájlok lejátszása akadozhat. Ennek az lehet az oka, hogy a
videolejátszó nincsen optimalizálva a számítógép erőforrásaira.
Próbálja meg egy másik videolejátszóval lejátszani a fájlt.
Válasszon le minden tartozékot (video-hosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a frekvenciát.
Hanggal kapcsolatos probléma
A kép ingatag és reszket. Árnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a videokártya felbontása és frekvenciája kompatibilis-e
a készülék felbontásával és frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa meg a beállításokat
az útmutatóban található Szabványos jelmód táblázat (45. old.) és a termék Információ menüpontja
alapján.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Állítsa be a Fényerő és Kontraszt elemeket.
Nincs hang.
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
A képernyő színei nem valósághűek.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, állítsa be a számítógép
hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A videó elérhető, de nincsen hang.
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek, és torzulnak.
Nem hallható hang, ha HDMI-DVI kábel lett használva a bemeneti eszköz csatlakoztatásához.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Csatlakoztassa az eszközt HDMI kábel, DP kábel vagy USB Type-C kábel használatával.
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye 0,5–1 másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
A számítógép indítása közben sípoló hang hallatszik.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten,
vagy mozgassa meg az egeret.
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben pittyeg, a számítógép javításra szorul.
――A készülék szélén levő LED fényforrások a felhasználó látószöge függvényében láthatóak. A fény nem
ártalmas az emberekre, és nincs semmilyen hatással a készülék funkcióira és teljesítményére. A készülék
biztonságosan használható.
42
Kérdések & és válaszok
――A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
Hogyan módosítható a frekvencia?
A frekvencia a videokártyán állítható be.
•• Windows XP: Nyissa meg a Vezérlőpult → Megjelenés és témák → Képernyő → Beállítások → Speciális → Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows ME/2000: Lépjen be a Vezérlőpult → Megjelenítés → Beállítások → Speciális → Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások pontban.
•• Windows Vista: Lépjen be a Vezérlőpult → Megjelenés és személyre szabás → Személyre szabás → Képernyő beállításai → Speciális beállítások → Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési gyakoriság
beállítását a Monitorbeállítások pontban.
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a
Frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Képernyő opciót, majd a Képernyőbeállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság értékét.
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások → Adaptertulajdonságok megjelenítése → Képernyő opciót, majd a Beállítások alatt állítsa be a Képernyőfrissítési gyakoriság elemet.
Hogyan módosítható a felbontás?
•• Windows XP: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és témák → Megjelenítés → Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows ME/2000: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenítés → Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows Vista: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyő-beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Megjelenítés → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 8(Windows 8.1): Kattintson a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Megjelenítés → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások opciót, majd állítsa be a felbontást.
Hogyan állítható be az energiatakarékos mód?
•• Windows XP: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenítés és témák → Megjelenítés → Képernyőkímélő → Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a
számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows ME/2000: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenítés → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows Vista: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek
elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek
elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 8(Windows 8.1): Az energiatakarékos mód beállítását a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási
lehetőségek opció alatt vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
•• Windows 10: Az energiatakarékos mód beállítását a Gépház → Személyre szabás → Zárolási képernyő → Képernyő időkorlátjának beállításai → Energiagazdálkodás & opció alatt vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
43
10. fejezet
Műszaki adatok
Általános
Típusnév
C34H890WJ*
Méret
34 hüvelykes (34,0 hüvelyk / 86,4 cm)
Kijelzőterület
797,22 mm (V) x 333,72 mm (F)
Képponttávolság
0,23175 mm (V) x 0,23175 mm (F)
Maximális képpontfrissítés
550 MHz
Tápellátás
100 – 240 V – (+/- 10 %) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze
a készülék hátulján található címkét.
Jelcsatlakozók
HDMI, DP, USB Type-C
Környezeti feltételek
Üzemi
――A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer automatikusan
telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési beállításokat.
――Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
――A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
――Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
――Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.
Hőmérséklet : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
44
Normál üzemmód táblázat
Szinkronizálás
Felbontás
Képfrekvencia
30–152 kHz
Sorfrekvencia
50–100 Hz
Optimális felbontás
3440 x 1440 50 Hz-en (HDMI)
3440 x 1440 60 Hz-en (DisplayPort, USB Type-C)
Maximális felbontás
3440 x 1440 100 Hz-en
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem
felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati
útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
45
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3440 x 1440
73,681
49,987
265,250
+/-
VESA, 3440 x 1440
88,819
59,973
319,750
+/-
VESA, 3440 x 1440
150,972
99,982
543,500
+/-
――Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia mértékegysége a kilohertz (kHz).
――Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben van feltüntetve.
――A készülék esetén a panel jellege miatt minden képernyőméretnél csak egy felbontás mellett érhető el az optimális képminőség. Az előírttól eltérő felbontás használata esetén romolhat a képminőség. Ennek elkerülése
érdekében ajánlott a készülék számára optimálisként meghatározott felbontást választani.
――Előfordulhat, hogy a fenti táblázatban felsorolt egyes felbontások nem állnak rendelkezésére, a videokártya specifikációinak függvényében.
46
11. fejezet
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az
ügyfelek költsége)
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
――Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
•• Külső behatás vagy leejtés.
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.
•• Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:
•• A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.
•• Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.
•• A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.
•• Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.
•• A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
•• Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
•• Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.
•• Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.
•• Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.
Egyebek
•• Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár,
stb.)
•• Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej,
oszcillátor, lámpa, szűrő, szalag, stb.)
――Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel. Ezért
kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
•• Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.
•• Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
47
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
48
Download PDF

advertising