Samsung | 460UX-M | Samsung 460UX-M Gyors üzembe helyezési útmutató

SyncMaster 400UX,460UX
LCD monitor
Felhasználói kézikönyv
Bevezetés
-- 400UX -Csomag tartalma
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a monitor következő tartozékai rendelkezésre állnak.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
A helyi kereskedőnél további tartozékokat is vásárolhat.
Megjegyzés
Ne helyezze a készüléket a padlóra.
Kicsomagolás
LCD-kijelző
Használati útmutatók
Gyors telepítési segédlet
Garanciakártya
(Nincs minden régióban)
Kábelek
D-sub kábel
Tápkábel
Használati utasítás
Bevezetés
Egyéb
Távirányító
Telepek (AAA X 2)
(Nincs minden régióban)
BNC-RCA adaptercsatlakozó
Külön megvásárolható
DVI-kábel
Fali rögzítő elem készlet
Kalibráló
BNC kábel
-- 400UX -Ez a monitor
Elülső rész
MENU gomb [MENU]
A kalibráló használatára vonatkozó további információkért lásd a Természetes színek szakembere súgót.
Ideiglenes állvány
Bevezetés
Megnyitja a menüt és kilép a menüből. Ezzel ki is léphet a képernyőmenüből, és
visszatérhet az előző menüponthoz.
Fel/le gomb
Függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása.
Bal/jobb gomb / Hangero gomb
Vízszintes mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása. Ha a képernyőn nem látható a menürendszer, a gomb megnyomásával állítsa
be a hangerőt.
ENTER gomb [ENTER]
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
SOURCE gomb [SOURCE]
PC módból Video módba kapcsol. A forrás megváltoztatása csupán olyan külső
eszközök esetében lehetséges, amelyek adott időpontban a monitorhoz vannak
csatlakoztatva.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
PIP
PIP Ennek a megnyomásával lehet a PIP (kép a képben) ablakot szabályozni.
Egynél több PIP nem jeleníthető meg a képernyőn, mivel a BNC és a komponens
ugyanazt az aljzatot használja.
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
•
PC
AV / S-Video / Component / HDMI mód
•
BNC
AV / S-Video / HDMI mód
•
DVI
AV / S-Video / Component mód
•
AV / S-Video
PC / BNC / DVI mód
•
Component
PC / DVI mód
•
HDMI
PC / BNC mód
Bekapcsológomb [
]
Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki és be a monitort.
Bevezetés
Tápfeszültségjelző
Bekapcsoláskor gyullad ki. Bővebben: Műszaki adatok
Megjegyzés
Az energiatakarékos funkciókról bővebben a kézikönyv Energiatakarékos mód
című részében olvashat. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI.
Távirányító érzékel
A távirányítót irányítsa a monitor ezen pontja felé.
Hátsó rész
Megjegyzés
A kábelek csatlakoztatásának részletes leírását a Telepítés részben a Kábelek csatlakoztatása alatt
találja meg. A monitor hátlapjának elrendezése a monitor modelljétől függően némileg eltérő lehet.
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
A monitor be- és kikapcsolása.
POWER IN
Tápkábel, csatlakozik a monitorba, illetve a fali
dugaszaljzatba.
Bevezetés
REMOTE OUT/IN
A monitorhoz csatlakoztatott vezetékes távvezérlővel is vezérelheti.
RS232C OUT/IN (RS232C Soros port)
MDC (Többszörös eszközvezérlő) program port
DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO
IN](PC/DVI/BNC/HDMI audiocsatlakozó (bemenet))
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
Csatlakozassa a HDMI-kábel segítségével a monitor hátoldalán lévő HDMI csatlakozót a digitális
kimeneti eszköz HDMI-csatlakozójához.
DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video csatlakozóaljzat)
A videokártya 15 tűs D-Sub - PC üzemmód (Analóg PC)
DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC
Video csatlakozóaljzat)
A videokártya DVI-D / DVI-D - DVI üzemmód
(Digitális PC)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]
(Komponens audiocsatlakozó (bemenet))
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/
PB, H, V] (BNC Video csatlakozóaljzat / Komponens csatlakozóaljzat(Kimenet))
BNC (Analóg PC) csatlakozás: az R, G, B, H, V
portok csatlakoztatása
Komponens csatlakoztatása: az PR, Y, PB portok
csatlakoztatása
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB,
H, V] (BNC Video csatlakozóaljzat / Komponens
csatlakozóaljzat(bemenet))
Bevezetés
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (MONITOR
audio csatlakozóaljzat (Bemenet))
AV OUT [VIDEO](Videó csatlakozóaljzat)
AV üzemmód (Kimenet)
AV IN [VIDEO](Videó csatlakozóaljzat) (Bemenet)
AV OUT [S-VIDEO] (S-Videó csatlakozóaljzat)
S-Video üzemmód (Kimenet)
AV IN [S-VIDEO](S-Videó csatlakozóaljzat)
(Bemenet)
EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +]
(Hangszóró csatlakozóaljzat )
AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (MONITOR audio csatlakozóaljzat (Bemenet))AUDIO OUT :
PC, DVI, BNC csatlakoztatásához.
USB(USB csatlakozó)
Kompatibilis billentyűzetekkel, egerekkel és
adattároló eszközökkel (MSD) is.
Megjegyzés
A rendszerhez csatlakoztatható monitorok száma
a kábelek típusától, a jelforrástól stb. függ. Ahol
a kábelen nem tapasztalható a jelforrás gyengülése akár 10 monitort is csatlakoztathat.
Megjegyzés
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban további tudnivalókat a Csatlakozókábelek című részben
talál.
-- 400UX -Távirányító
Megjegyzés
A távirányító muködésére hatással lehet egy TV-készülék, vagy a monitor közelében muködo más
elektronikus berendezés, a muködési frekvenciák interferenciája miatt.
Bevezetés
ON / OFF
MagicInfo
MDC
LOCK
MagicInfo gomb
+100 DEL
VOL
MUTE
TTX/MIX
MENU
ENTER
P.MODE
AUTO
ENTER/PRE-CH
CH/P
SOURCE
INFO
EXIT
Felfelé, lefelé, jobbra és balra mutató nyilak
S.MODE
STILL
FM RADIO
P.SIZE
SRS
DUAL/MTS
PIP
SOURCE
SWAP
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
1. ON / OFF
Ezzel a gombbal lehet a monitor be- és kikapcsolni.
2. MagicInfo
MagicInfo gyorsindító gomb.
Bevezetés
3. MDC
MDC gyorsindító gomb.
4. LOCK
Ez a gomb aktiválja vagy deaktiválja a funkciógombokat a távvezérlőn és a monitoron, kivéve a Bekapcsoló és a LOCK (Zárolás) gombot.
5. MagicInfo gombok
MagicInfo gyorsindító gomb.
6. +100 DEL
•
ABC / Szám: Amennyiben egy weblap címét kívánja megadni,
használja a gombokat.
•
DEL: Visszalépéshez ezt a gombot használja.
•
SYMBOL: jel bevitele esetén ezt a gombot használja. (.O_-)
•
ENTER: Bevitel.
Például a 121-es csatorna kiválasztásához nyomja meg a +100,
majd a 2, végül az 1 gombot.
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
7. VOL
8.
A hangerő beállítása.
MUTE
9.
TTX/MIX
Az audio kimenetet ideiglenesen szünetelteti (elnémítja). A képernyő bal alsó sarkában látható. A hang visszatér, ha Némítás
üzemmódban megnyomja a MUTE vagy a - VOL + gombot.
A TV-csatornák írásos információkat szolgáltatnak Teletexten
keresztül
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
10.
MENU
Ezzel a gombbal lehet megnyitni az OSD (Képernyőn lévő kijelzés) menüt, és azon belül a kijelölt menütételt aktiválni.
11.
ENTER
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
12.
P.MODE
Ha megnyomja ezt a gombot, a képernyőn közepén alul megjelenik az aktuális képmód.
AV / S-Video / Component : P.MODE
Ezzel állítható a monitor képe, valamelyik előre beállított gyárii
beállítás kiválasztásával (vagy saját egyéni beállításait is kiválaszthatja). A monitor beépített hi-fi sztereó erősítővel rendelkezik. ( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI / BNC : M/B (MagicBright)
Az új MagicBright funkció az élmény fokozása érdekében a
megjelenített képtől függően választja ki a legmegfelelőbb képjellemzőket. A monitor beépített hi-fi sztereó erősítővel rendelkezik. (Entertain → Internet → Text → Custom )
13. AUTO
Az Auto gombbal a képernyő automatikus beállítása végezhető el.
(PC) Ha a vezérlőpulton módosítja a felbontást, a készülék végrehajtja az automatikus beállítást.
Bevezetés
14.
ENTER/PRE-CH
Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott
menüértékek beállításához.
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
15.
CH/P
TVüzemmódban a tévécsatornákat ezekkel lehet kiválasztani.
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
16.
SOURCE
A videoforrás módosítása.
17.
INFO
A képre vonatkozó aktuális információk a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.
18.
EXIT
Kilépés a képernyőmenüből.
19. Felfelé, lefelé, jobbra és balra mutató nyilak
20.
S.MODE
Vízszintes, függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a
kijelölt menüértékek módosítása.
When you press this button, current mode is displayed on the lower
center of the screen. A gomb megnyomásával a képernyő bal alsó
sarkán megjelenik az aktuális audio üzemmód. Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét a gombot.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
21. STILL
A képernyő kimerevítéséhez nyomja meg a gombot egyszer. A
kimerevítés feloldásához nyomja meg ismét a gombot.
22. FM RADIO
Be/kikapcsolja az FM Radio. PC/DVI üzemmódban csak az FM
Radio hangját állítja be. Azokon a területeken, ahol az antennakábel nem támogatott, először csatlakoztassa a csatlakoztatót a TV
antennához. Általános VIDEO SOURCE üzemmódban FM RADIO módra kapcsol, és kikapcsolja a képerny?t.
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
23. P.SIZE
24.
25.
SRS
DUAL/MTS
A képernyő méretének beállítása.
SRS
DUALSztereó/Monó, DUAL l / DUAL ll és Monó/NICAM Monó/NICAM Sztereó lehetõségeket úgy választhat, ha megnyomja a
távirányítón a DUAL gombot tévénézés közben (a mûsorszórás
típusától függõen).
MTSKiválaszthatja az MTS (Multichannel Television Sztereó, Többcsatornás sztereó televízió) üzemmódot.
FM sztereó
Audió típusa
MTS/S_Mode
Alap
Monó
Monó
Kézi módosítás
Sztereó
Monó ↔ Sztereó
SAP
Monó ↔ SAP
Monó
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
Bevezetés
26.
PIP
Ennek a megnyomásával lehet a PIP (kép a képben) ablakot szabályozni.
27.
SOURCE
Bekapcsolja az éppen megjelenített bemeneti jelhez tartozó jelzőfényt. (PIP)
28. SWAP
Felcseréli a PIP és a főkép tartalmát. Az eddig a PIP ablakban látott
kép jelenik meg a főkép helyén, míg a főkép a PIP ablakban lesz
látható.
29.
SIZE
Ezzel különbözo képméretek közül lehet választani.
30.
REW
Visszatekercselés
31.
32.
33.
STOP
PLAY / PAUSE
FF
-- 400UX -A készülék alkatrészei
A készülék alkatrészei
HÁLÓZATI TÍPUS MÉRETE
Leállítás
Lejátszás / Szünet
Gyors előretekercselés
Bevezetés
A monitor
HÁLÓZATI TÍPUS MÉRETE
A VESA-tartó összeszerelése
•
A VESA telepítésekor győződjön meg arról, hogy megfelel-e a VESA-szabványnak.
•
A VESA-tartó megvásárlása és összeszerelése: A terméket a legközelebbi SAMSUNGmárkakereskedésben rendelheti meg. A rendelést követően az összeszerelést a helyszínre ellátogató szakemberek végzik el.
•
Az LCD-monitor mozgatásához legalább 2 személy szükséges.
•
A SAMSUNGnem vállal felelősséget a készülék vásárló általi összeszereléséből eredő semmilyen
termékkárosodásért és személyi sérülésért.
Bevezetés
Méretek
Megjegyzés
A tartó falra erősítéséhez kizárólag 6 mm átmérőjű és 8–12 mm hosszúságú gépcsavarokat használjon.
Fali konzol felszerelése
•
A fali konzol felszereléséhez kérje szakember segítségét.
•
A SAMSUNGElectronics nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért vagy anyagi kárért, amelyet a vásárló általi felszerelés okoz.
•
A készüléket megfelelő szilárdságú anyagból készült falra kell felszerelni. A készülék instabillá
válhat, ha vakolatra, vagy fafelületre szerelik fel.
Alkatrészek
Csak a mellékelt alkatrészeket és tartozékokat használja a készülékhez.
Fali konzol (1)
Zsanér (Bal : 1, Jobb : Műanyag Csavar Csavar
1)
akasztó (A) (11) (B) (4)
(4)
Fali konzol felszerelése
Megjegyzés
A termék két zsanérral rendelkezik (bal és jobb). Használja a megfelelőt.
1.
Helyezze be a zárócsavart, és a nyíl irányába forgatva húzza meg.
Ezután helyezze a fali konzolt a falra.
Tipli (11)
Bevezetés
A termék két zsanérral rendelkezik (bal és jobb). Használja a megfelelőt.
2.
A-
Zárócsavar
B-
Fali konzol
C-
Zsanér (bal)
D-
Zsanér (jobb)
Mielőtt fúrni kezdene, ellenőrizze, hogy a termék hátoldalán a két furat közötti távolság megfelelő-e.
Ha a távolság túlságosan nagy vagy kicsi, a kellő számú, vagy valamennyi (4) csavar meglazításával állítsa be.
A-
3.
A két furat közötti távolság
Nézze át figyelmesen a mellékelt rajzot, majd jelölje ki a furatok helyét a falon. 35 mm-nél
mélyebb furatok esetén használjon 5,0 mm átmérőjű fúrófejet.Rögzítse a tipliket a megfelelő
furatba. Illessze a zsanérok és a konzolok furatait a tiplikéhez, majd csavarja be és szorítsa meg
a 11 csavart A.
Bevezetés
A készülék felhelyezése a fali konzolra
A termék formája a típusától függ. (A műanyag akasztó és a csavarok minden esetben ugyanolyanok)
1.
Vegye ki a 4 csavart a termék hátsó részéből.
2.
Helyezze be a csavart B a műanyag akasztóba.
Megjegyzés
3.
•
Helyezze a terméket a fali konzolra és győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítve van
mind a jobb, mind a bal oldali műanyag akasztóhoz.
•
A termék felszerelése közben az ujjak beszorulhatnak a furatokba, így a megfelelő óvatossággal járjon el.
•
Bizonyosodjon meg róla, hogy a fali konzol biztonságosan a falhoz van rögzítve, ellenkező
esetben a termék felszerelés után instabillá válhat.
lépésben rögzítse a 4 csavart (műanyag akasztó + csavar B)a termék hátoldalán található furatokhoz.
Bevezetés
4.
Távolítsa el a rögzítőcsapot (3) )) és helyezze be a 4 tartót a konzol megfelelő furataiba (1). Ezután
helyezze el a terméket (2) oly módon, hogy az biztonságosan rögzüljön a tartóelemhez. Bizonyosodjon meg róla, hogy visszahelyezte és meghúzta a rögzítőcsapot(3) )), továbbá, hogy az
biztonságosan a konzolhoz fogja a terméket.
A-
LCD-kijelző
B-
Fali konzol
C-
Fal
A fali konzol szögének beállítása
Állítsa a konzolt -2˚-os szögbe, mielőtt felszerelné a falra.
1.
Rögzítse a készüléket a fali konzolhoz.
2.
A szög beállításához fogja meg a készüléket a felső oldal közepén, majd húzza előre (a nyíl
irányába). (Lásd a jobb oldali ábrát)
3.
A konzol szögét -2˚ és 15˚ fok között állíthatja.
Bevezetés
A szög beállításánál mindenképpen a felső oldal közepét használja, semmiképpen se a jobb, vagy a
bal oldalt.
-- 460UX -Csomag tartalma
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a monitor következő tartozékai rendelkezésre állnak.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
A helyi kereskedőnél további tartozékokat is vásárolhat.
Megjegyzés
Ne helyezze a készüléket a padlóra.
Kicsomagolás
LCD-kijelző
Használati útmutatók
Gyors telepítési segédlet
Garanciakártya
(Nincs minden régióban)
Használati utasítás
Bevezetés
Kábelek
D-sub kábel
Tápkábel
Távirányító
Telepek (AAA X 2)
Egyéb
(Nincs minden régióban)
BNC-RCA adaptercsatlakozó
Külön megvásárolható
DVI-kábel
Fali rögzítő elem készlet
Kalibráló
BNC kábel
A kalibráló használatára vonatkozó további információkért lásd a Természetes színek szakembere súgót.
Ideiglenes állvány
Bevezetés
-- 460UX -Ez a monitor
Elülső rész
MENU gomb [MENU]
Megnyitja a menüt és kilép a menüből. Ezzel ki is léphet a képernyőmenüből, és
visszatérhet az előző menüponthoz.
Fel/le gomb
Függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása.
Bal/jobb gomb / Hangero gomb
Vízszintes mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása. Ha a képernyőn nem látható a menürendszer, a gomb megnyomásával állítsa
be a hangerőt.
ENTER gomb [ENTER]
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
SOURCE gomb [SOURCE]
PC módból Video módba kapcsol. A forrás megváltoztatása csupán olyan külső
eszközök esetében lehetséges, amelyek adott időpontban a monitorhoz vannak
csatlakoztatva.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
PIP
PIP Ennek a megnyomásával lehet a PIP (kép a képben) ablakot szabályozni.
Egynél több PIP nem jeleníthető meg a képernyőn, mivel a BNC és a komponens
ugyanazt az aljzatot használja.
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
Bevezetés
•
PC
AV / S-Video / Component / HDMI mód
•
BNC
AV / S-Video / HDMI mód
•
DVI
AV / S-Video / Component mód
•
AV / S-Video
PC / BNC / DVI mód
•
Component
PC / DVI mód
•
HDMI
PC / BNC mód
Bekapcsológomb [
]
Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki és be a monitort.
Tápfeszültségjelző
Bekapcsoláskor gyullad ki. Bővebben: Műszaki adatok
Megjegyzés
Az energiatakarékos funkciókról bővebben a kézikönyv Energiatakarékos mód
című részében olvashat. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI.
Távirányító érzékel
A távirányítót irányítsa a monitor ezen pontja felé.
Hátsó rész
Megjegyzés
A kábelek csatlakoztatásának részletes leírását a Telepítés részben a Kábelek csatlakoztatása alatt
találja meg. A monitor hátlapjának elrendezése a monitor modelljétől függően némileg eltérő lehet.
Bevezetés
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
A monitor be- és kikapcsolása.
POWER IN
Tápkábel, csatlakozik a monitorba, illetve a fali
dugaszaljzatba.
REMOTE OUT/IN
A monitorhoz csatlakoztatott vezetékes távvezérlővel is vezérelheti.
RS232C OUT/IN (RS232C Soros port)
MDC (Többszörös eszközvezérlő) program port
DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO
IN](PC/DVI/BNC/HDMI audiocsatlakozó (bemenet))
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
Csatlakozassa a HDMI-kábel segítségével a monitor hátoldalán lévő HDMI csatlakozót a digitális
kimeneti eszköz HDMI-csatlakozójához.
DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video csatlakozóaljzat)
A videokártya 15 tűs D-Sub - PC üzemmód (Analóg PC)
DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC
Video csatlakozóaljzat)
A videokártya DVI-D / DVI-D - DVI üzemmód
(Digitális PC)
Bevezetés
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]
(Komponens audiocsatlakozó (bemenet))
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/
PB, H, V] (BNC Video csatlakozóaljzat / Komponens csatlakozóaljzat(Kimenet))
BNC (Analóg PC) csatlakozás: az R, G, B, H, V
portok csatlakoztatása
Komponens csatlakoztatása: az PR, Y, PB portok
csatlakoztatása
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB,
H, V] (BNC Video csatlakozóaljzat / Komponens
csatlakozóaljzat(bemenet))
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (MONITOR
audio csatlakozóaljzat (Bemenet))
AV OUT [VIDEO](Videó csatlakozóaljzat)
AV üzemmód (Kimenet)
AV IN [VIDEO](Videó csatlakozóaljzat) (Bemenet)
AV OUT [S-VIDEO] (S-Videó csatlakozóaljzat)
S-Video üzemmód (Kimenet)
AV IN [S-VIDEO](S-Videó csatlakozóaljzat)
(Bemenet)
EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +]
(Hangszóró csatlakozóaljzat )
AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (MONITOR audio csatlakozóaljzat (Bemenet))AUDIO OUT :
PC, DVI, BNC csatlakoztatásához.
Bevezetés
USB(USB csatlakozó)
Kompatibilis billentyűzetekkel, egerekkel és
adattároló eszközökkel (MSD) is.
Megjegyzés
A rendszerhez csatlakoztatható monitorok száma
a kábelek típusától, a jelforrástól stb. függ. Ahol
a kábelen nem tapasztalható a jelforrás gyengülése akár 10 monitort is csatlakoztathat.
Megjegyzés
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban további tudnivalókat a Csatlakozókábelek című részben
talál.
-- 460UX -Távirányító
Megjegyzés
A távirányító muködésére hatással lehet egy TV-készülék, vagy a monitor közelében muködo más
elektronikus berendezés, a muködési frekvenciák interferenciája miatt.
Bevezetés
ON / OFF
MagicInfo
MDC
LOCK
MagicInfo gomb
+100 DEL
VOL
MUTE
TTX/MIX
MENU
ENTER
P.MODE
AUTO
ENTER/PRE-CH
CH/P
SOURCE
INFO
EXIT
Felfelé, lefelé, jobbra és balra mutató nyilak
S.MODE
STILL
FM RADIO
P.SIZE
SRS
DUAL/MTS
PIP
SOURCE
SWAP
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
1. ON / OFF
Ezzel a gombbal lehet a monitor be- és kikapcsolni.
2. MagicInfo
MagicInfo gyorsindító gomb.
Bevezetés
3. MDC
MDC gyorsindító gomb.
4. LOCK
Ez a gomb aktiválja vagy deaktiválja a funkciógombokat a távvezérlőn és a monitoron, kivéve a Bekapcsoló és a LOCK (Zárolás) gombot.
5. MagicInfo gombok
MagicInfo gyorsindító gomb.
6. +100 DEL
•
ABC / Szám: Amennyiben egy weblap címét kívánja megadni,
használja a gombokat.
•
DEL: Visszalépéshez ezt a gombot használja.
•
SYMBOL: jel bevitele esetén ezt a gombot használja. (.O_-)
•
ENTER: Bevitel.
Például a 121-es csatorna kiválasztásához nyomja meg a +100,
majd a 2, végül az 1 gombot.
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
7. VOL
8.
A hangerő beállítása.
MUTE
9.
TTX/MIX
Az audio kimenetet ideiglenesen szünetelteti (elnémítja). A képernyő bal alsó sarkában látható. A hang visszatér, ha Némítás
üzemmódban megnyomja a MUTE vagy a - VOL + gombot.
A TV-csatornák írásos információkat szolgáltatnak Teletexten
keresztül
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
10.
MENU
Ezzel a gombbal lehet megnyitni az OSD (Képernyőn lévő kijelzés) menüt, és azon belül a kijelölt menütételt aktiválni.
11.
ENTER
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
12.
P.MODE
Ha megnyomja ezt a gombot, a képernyőn közepén alul megjelenik az aktuális képmód.
AV / S-Video / Component : P.MODE
Ezzel állítható a monitor képe, valamelyik előre beállított gyárii
beállítás kiválasztásával (vagy saját egyéni beállításait is kiválaszthatja). A monitor beépített hi-fi sztereó erősítővel rendelkezik. ( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI / BNC : M/B (MagicBright)
Az új MagicBright funkció az élmény fokozása érdekében a
megjelenített képtől függően választja ki a legmegfelelőbb képjellemzőket. A monitor beépített hi-fi sztereó erősítővel rendelkezik. (Entertain → Internet → Text → Custom )
13. AUTO
Az Auto gombbal a képernyő automatikus beállítása végezhető el.
(PC) Ha a vezérlőpulton módosítja a felbontást, a készülék végrehajtja az automatikus beállítást.
Bevezetés
14.
ENTER/PRE-CH
Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott
menüértékek beállításához.
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
15.
CH/P
TVüzemmódban a tévécsatornákat ezekkel lehet kiválasztani.
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
16.
SOURCE
A videoforrás módosítása.
17.
INFO
A képre vonatkozó aktuális információk a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.
18.
EXIT
Kilépés a képernyőmenüből.
19. Felfelé, lefelé, jobbra és balra mutató nyilak
20.
S.MODE
Vízszintes, függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a
kijelölt menüértékek módosítása.
When you press this button, current mode is displayed on the lower
center of the screen. A gomb megnyomásával a képernyő bal alsó
sarkán megjelenik az aktuális audio üzemmód. Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét a gombot.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
21. STILL
A képernyő kimerevítéséhez nyomja meg a gombot egyszer. A
kimerevítés feloldásához nyomja meg ismét a gombot.
22. FM RADIO
Be/kikapcsolja az FM Radio. PC/DVI üzemmódban csak az FM
Radio hangját állítja be. Azokon a területeken, ahol az antennakábel nem támogatott, először csatlakoztassa a csatlakoztatót a TV
antennához. Általános VIDEO SOURCE üzemmódban FM RADIO módra kapcsol, és kikapcsolja a képerny?t.
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
23. P.SIZE
24.
25.
SRS
DUAL/MTS
A képernyő méretének beállítása.
SRS
DUALSztereó/Monó, DUAL l / DUAL ll és Monó/NICAM Monó/NICAM Sztereó lehetõségeket úgy választhat, ha megnyomja a
távirányítón a DUAL gombot tévénézés közben (a mûsorszórás
típusától függõen).
MTSKiválaszthatja az MTS (Multichannel Television Sztereó, Többcsatornás sztereó televízió) üzemmódot.
FM sztereó
Audió típusa
MTS/S_Mode
Alap
Monó
Monó
Kézi módosítás
Sztereó
Monó ↔ Sztereó
SAP
Monó ↔ SAP
Monó
- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.
Bevezetés
26.
PIP
Ennek a megnyomásával lehet a PIP (kép a képben) ablakot szabályozni.
27.
SOURCE
Bekapcsolja az éppen megjelenített bemeneti jelhez tartozó jelzőfényt. (PIP)
28. SWAP
Felcseréli a PIP és a főkép tartalmát. Az eddig a PIP ablakban látott
kép jelenik meg a főkép helyén, míg a főkép a PIP ablakban lesz
látható.
29.
SIZE
Ezzel különbözo képméretek közül lehet választani.
30.
REW
Visszatekercselés
31.
32.
33.
STOP
PLAY / PAUSE
FF
-- 460UX -A készülék alkatrészei
A készülék alkatrészei
HÁLÓZATI TÍPUS MÉRETE
Leállítás
Lejátszás / Szünet
Gyors előretekercselés
Bevezetés
A monitor
HÁLÓZATI TÍPUS MÉRETE
A VESA-tartó összeszerelése
Méretek
•
A VESA telepítésekor győződjön meg arról, hogy megfelel-e a VESA-szabványnak.
•
A VESA-tartó megvásárlása és összeszerelése: A terméket a legközelebbi SAMSUNGmárkakereskedésben rendelheti meg. A rendelést követően az összeszerelést a helyszínre ellátogató szakemberek végzik el.
•
Az LCD-monitor mozgatásához legalább 2 személy szükséges.
•
A SAMSUNGnem vállal felelősséget a készülék vásárló általi összeszereléséből eredő semmilyen
termékkárosodásért és személyi sérülésért.
Bevezetés
Megjegyzés
A tartó falra erősítéséhez kizárólag 6 mm átmérőjű és 8–12 mm hosszúságú gépcsavarokat használjon.
Fali konzol felszerelése
•
A fali konzol felszereléséhez kérje szakember segítségét.
•
A SAMSUNGElectronics nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért vagy anyagi kárért, amelyet a vásárló általi felszerelés okoz.
•
A készüléket megfelelő szilárdságú anyagból készült falra kell felszerelni. A készülék instabillá
válhat, ha vakolatra, vagy fafelületre szerelik fel.
Alkatrészek
Csak a mellékelt alkatrészeket és tartozékokat használja a készülékhez.
Fali konzol (1)
Zsanér (Bal : 1, Jobb : Műanyag Csavar Csavar
1)
akasztó (A) (11) (B) (4)
(4)
Fali konzol felszerelése
Megjegyzés
A termék két zsanérral rendelkezik (bal és jobb). Használja a megfelelőt.
1.
Helyezze be a zárócsavart, és a nyíl irányába forgatva húzza meg.
Ezután helyezze a fali konzolt a falra.
A termék két zsanérral rendelkezik (bal és jobb). Használja a megfelelőt.
Tipli (11)
Bevezetés
2.
A-
Zárócsavar
B-
Fali konzol
C-
Zsanér (bal)
D-
Zsanér (jobb)
Mielőtt fúrni kezdene, ellenőrizze, hogy a termék hátoldalán a két furat közötti távolság megfelelő-e.
Ha a távolság túlságosan nagy vagy kicsi, a kellő számú, vagy valamennyi (4) csavar meglazításával állítsa be.
A-
3.
A két furat közötti távolság
Nézze át figyelmesen a mellékelt rajzot, majd jelölje ki a furatok helyét a falon. 35 mm-nél
mélyebb furatok esetén használjon 5,0 mm átmérőjű fúrófejet.Rögzítse a tipliket a megfelelő
furatba. Illessze a zsanérok és a konzolok furatait a tiplikéhez, majd csavarja be és szorítsa meg
a 11 csavart A.
A készülék felhelyezése a fali konzolra
A termék formája a típusától függ. (A műanyag akasztó és a csavarok minden esetben ugyanolyanok)
Bevezetés
1.
Vegye ki a 4 csavart a termék hátsó részéből.
2.
Helyezze be a csavart B a műanyag akasztóba.
Megjegyzés
•
Helyezze a terméket a fali konzolra és győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítve van
mind a jobb, mind a bal oldali műanyag akasztóhoz.
•
A termék felszerelése közben az ujjak beszorulhatnak a furatokba, így a megfelelő óvatossággal járjon el.
•
Bizonyosodjon meg róla, hogy a fali konzol biztonságosan a falhoz van rögzítve, ellenkező
esetben a termék felszerelés után instabillá válhat.
3.
lépésben rögzítse a 4 csavart (műanyag akasztó + csavar B)a termék hátoldalán található furatokhoz.
4.
Távolítsa el a rögzítőcsapot (3) )) és helyezze be a 4 tartót a konzol megfelelő furataiba (1). Ezután
helyezze el a terméket (2) oly módon, hogy az biztonságosan rögzüljön a tartóelemhez. Bizonyosodjon meg róla, hogy visszahelyezte és meghúzta a rögzítőcsapot(3) )), továbbá, hogy az
biztonságosan a konzolhoz fogja a terméket.
Bevezetés
A-
LCD-kijelző
B-
Fali konzol
C-
Fal
A fali konzol szögének beállítása
Állítsa a konzolt -2˚-os szögbe, mielőtt felszerelné a falra.
1.
Rögzítse a készüléket a fali konzolhoz.
2.
A szög beállításához fogja meg a készüléket a felső oldal közepén, majd húzza előre (a nyíl
irányába). (Lásd a jobb oldali ábrát)
3.
A konzol szögét -2˚ és 15˚ fok között állíthatja.
A szög beállításánál mindenképpen a felső oldal közepét használja, semmiképpen se a jobb, vagy a
bal oldalt.
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás számítógéphez
Földeléssel ellátott tápkábel esetén
•
Meghibásodás esetén a földelővezeték áramütést okozhat. Mielőtt bedugja a
tápkábel dugaszát, kösse be rendesen a földelővezetéket. A földelővezetéket
pedig csak úgy iktassa ki, ha már ki van húzva a tápkábel dugasza.
Megjegyzés
A monitorhoz audiovizuális (AV) eszközök – mint pl. DVD lejátszók, videomagnók, videokamerák
–, valamint számítógép csatlakoztathatók. Az audiovizuális bemeneti eszközök csatlakoztatásának részletes leírását a „Monitor beállítása” c. részben a felhasználói vezérlés alatt találja meg.
A monitor áramzsinórját kösse össze a monitor hátulján levo áramnyilással. Kapcsolja be az áramellátási kapcsolót.
A jelkábelt három módon lehet a monitorhoz csatlakoztatni. Válasszon egyet az
alábbiak közül :
A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor hátoldalán lévő 15 pólusú RGBcsatlakozóhoz.
A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI(HDCP)-csatlakozóhoz.
Csatlakoztatás
A videokártya BNC (analóg) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa a BNC kábelt BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V a monitor hátoldalán lévő csatlakozóhoz és a számítógép 15 pólusú D-sub csatlakozójához.
A monitorhoz tartozó audiokábelt csatlakoztassa a számítógép hátlapján lévő audioporthoz.
Megjegyzés
•
Kapcsolja be a szamitogepet es monitort.
•
Az DVI és az BNC kábel külön rendelhető tartozék.
•
A választható kiegészítőket a SAMSUNGElectronics szervizközpontjától vásárolhatja meg.
Egyéb eszközökhöz csatlakoztatás
Földeléssel ellátott tápkábel esetén
•
Meghibásodás esetén a földelővezeték áramütést okozhat. Mielőtt bedugja a
tápkábel dugaszát, kösse be rendesen a földelővezetéket. A földelővezetéket
pedig csak úgy iktassa ki, ha már ki van húzva a tápkábel dugasza.
Megjegyzés
A monitorhoz audiovizuális (AV) eszközök – mint pl. DVD lejátszók, videomagnók, videokamerák
–, valamint számítógép csatlakoztathatók. Az audiovizuális bemeneti eszközök csatlakoztatásának részletes leírását a „Monitor beállítása” c. részben a felhasználói vezérlés alatt találja meg.
Csatlakoztatás
Csatlakozás videomagnóhoz
Az AV bemeneti eszközök – mint pl. videomagnók, videokamerák – a monitor
AV IN [VIDEO] vagy AV IN [S-VIDEO] aljzataihoz az S-VHS vagy az BNC
kábelek segítségével csatlakoztathatók.
A videomagnó vagy videókamera audio (L) és audio (R) dugaszait csatlakoztassa
a monitor L és R jelzésű audio bemeneti aljzataihoz az audiokábelek segítségével.
Megjegyzés
•
A monitor előlapján lévő Jelforrás gomb segítségével a AV vagy S-Video aljzatok közül válassza
ki azt, amely a videomagnóhoz vagy a videokamerához csatlakozik.
•
Ezek után egy szalag behelyezésével indítsa el a videomagnót vagy a videokamerát.
•
Az S-VHS és az BNC kábel külön rendelhető tartozék.
Csatlakozás DVD lejátszóhoz
Csatlakoztasson egy készletnyi audiokábelt a monitoron COMPONENT AUDIO
IN [L-AUDIO-R], valamint a DVD lejátszó audio kimeneti aljzatai között.
Csatlakoztasson egy készletnyi videokábelt a monitoron BNC/COMPONENT IN
- PR, Y, PB portok csatlakoztatása , valamint a DVD lejátszó PR, Y, PB aljzatai
között.
Csatlakoztatás
Megjegyzés
•
A monitor előlapján lévő Jelforrás gomb segítségével a Component aljzatok közül válassza ki azt,
amely a DVD lejátszóhoz csatlakozik.
•
Ezek után egy DVD-lemez indítsa el a DVD lejátszót.
•
Az Component kábel külön rendelhető tartozék.
•
A video komponensről szóló magyarázatot a DVD lejátszó használati utasításában olvashat.
Videokamera csatlakoztatása
Keresse meg a videokamera A/V kimeneti aljzatait. Keresse meg a videokamera
A/V kimeneti aljzatait. Csatlakoztasson egy készletnyi audiokábelt a videokamera
audio kimeneti aljzatai és a monitor AV AUDIO IN [L-AUDIO-R].
Csatlakoztasson egy készletnyi videokábelt a videokamerán lévő video bemeneti
aljzat, valamint a monitor AV IN [VIDEO].
Megjegyzés
•
A monitor előlapján lévő Jelforrás gomb segítségével a AValjzatok közül válassza ki azt, amely a
Videokamera.
•
Ezek után egy szalag behelyezésével indítsa el a videomagnót vagy a videokamerát.
•
Az itt bemutatott audio- és videokábelek általában a videokamera tartozékai.
(Ha hiányoznak, akkor kérdezzen rá helyi elektronikus áruházában.)
•
Ha az Ön videokamerája sztereó, akkor két kábelkészletet kell csatlakoztatnia.
Csatlakoztatás
A D-TV Set Top Box (dekódoló egység) csatlakoztatása
Csatlakoztasson egy készletnyi videokábelt a monitoron BNC / COMPONENT
IN - PR, Y, PB portok csatlakoztatása, valamint a Set Top Box PR, Y, PB aljzatai
között.
Csatlakoztasson egy készletnyi audiokábelt a monitoron COMPONENT AUDIO
IN [L-AUDIO-R], valamint a DVD lejátszó audio kimeneti aljzatai között.
Megjegyzés
•
A monitor előlapján lévő Jelforrás gomb segítségével a Component aljzatok közül válassza ki azt,
amely a D-TV Set Top Box.
•
A video komponensről szóló magyarázatot a Set Top Box használati utasításában olvashat.
Csatlakoztatás audiorendszerhez
Megjegyzés
Csatlakoztasson egy készletnyi audiokábelt az audiorendszeren lévő kiegészítő bal/ jobb (AUX L/R)
aljzatok, valamint a monitoron AUDIO OUT [L-AUDIO-R] aljzatok között.
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás vezetékes távirányítóhoz
Megjegyzés
•
A monitort más eszközökről érkező távoli vezérlőjelekkel is vezérelheti a REMOTE OUT csatlakozó használatával.
•
Az eszközt más eszközökről érkező távoli vezérlőjelekkel is vezérelheti a REMOTE IN csatlakozó
használatával.
•
Korlátozások: Csak akkor áll rendelkezésre, ha más eszközökkel használhatók a vezetékes távvezérlő csatlakozói.
Csatlakoztatás HDMI-kábel segítségével
Megjegyzés
•
A bemeneti eszközök, pl. a digitális DVD-készülék HDMI-kábel használatával csatlakoztathatók
a monitor HDMI IN csatlakozójához.
•
Számítógépet nem csatlakoztathat a HDMI IN csatlakozóhoz.
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás DVI-HDMI-kábel segítségével
Megjegyzés
•
Csatlakoztassa a digitális kimeneti eszköz DVI kimeneti csatlakozóját a DVI-HDMI-kábel segítségével a monitor HDMI IN csatlakozójához.
•
Csatlakoztassa az RCA-sztereó kábel (számítógéphez) vörös és fehér jack csatlakozóit a digitális
kimeneti eszköz azonos színű audiokimeneti csatlakozóihoz, és az átelleni jack csatlakozót a monitor HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN csatlakozójához.
USB-csatlakoztatás
Földeléssel ellátott tápkábel esetén
•
Meghibásodás esetén a földelővezeték áramütést okozhat. Mielőtt bedugja a
tápkábel dugaszát, kösse be rendesen a földelővezetéket. A földelővezetéket
pedig csak úgy iktassa ki, ha már ki van húzva a tápkábel dugasza.
Megjegyzés
A monitorhoz audiovizuális (AV) eszközök – mint pl. DVD lejátszók, videomagnók, videokamerák
–, valamint számítógép csatlakoztathatók. Az audiovizuális bemeneti eszközök csatlakoztatásának részletes leírását a „Monitor beállítása” c. részben a felhasználói vezérlés alatt találja meg.
Megjegyzés
Csatlakoztathat USB-eszközöket, például egeret vagy billentyűzetet.
Hibaelhárítás
Önellenőrzési funkció tesztelése
Megjegyzés
Mielőtt a szervizt hívná, ellenőrizze az alábbi pontokat. A szervizközpontot csak olyan problémák
esetén keresse fel, amelyet saját maga nem tud megoldani.
Önellenőrzési funkció tesztelése
1.
Kapcsolja le a számitógépet és a monitort.
2.
Húzza ki a video kábelt a számitógép hátuljából.
3.
Kapcsolja be a monitort.
Az alábbi ábra („Check Signal Cable” – „Ellenőrizze a jelkábelt”) jelenik meg fekete háttéren,
ha a monitor normál működési körülmények között nem érzékel videojelet: Öntesztelő üzemmódban a LED bekapcsolásjelző zöld színben világít és az ábra a képernyőn körbejár.
4.
Kapcsolja le a monitort és kösse be ujra a video kábelt; utána kapcsolja fel a számitógépet és a
monitort.
Ha a monitor képernyője üres marad az előbbi eljárás alkalmazása után, ellenőrizze a video vezérlőt
és a számitógép rendszert; a monitor megfelelően működik.
Figyelmeztetések
A képernyőt 1360 x 768-nál jobb felbontásban is működtetheti. Egy percig azonban figyelmeztető
üzenet jelenik meg; amíg az üzenet látható, választhat, hogy megtartja-e az új beállítást vagy visszatér
a korábbihoz. Ha a frissítés értéke nagyobb, mint 85 Hz, csak sötét képernyőt lát, mert a monitor ilyen
magas frekvencián nem működik.
Megjegyzés
A monitor által támogatott felbontásokat és frissítési gyakoriságokat megtalálhatja a Műszaki adatok
Előre beállított időzítési módok leírásánál.
Karbantartás és tisztítás
1) A monitor keretének karbantartása
Puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa, előtte húzza ki a tápkábelt.
Hibaelhárítás
•
A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót sem más gyúlékony anyagot.
•
Javasoljuk, hogy a képernyő károsodásának elkerülése érdekében használjon SAMSUNG tisztítószert.
2) A lapos képernyő karbantartása.
Puha, tiszta (pamutflanell) ruhaanyaggal tisztítsa meg.
•
A tisztításhoz ne használjon acetont, benzolt sem hígítót.
(Ezek összekarcolhatják illetve deformálhatják a képernyő felületét.)
•
A felhasználó vállalja a felelősséget bármilyen általal okozott kár megtérítéséért.
Tünetek és javasolt teendők
Megjegyzés
A monitor újrakésziti a vizuális jelzéseket amit a PC-től kapott. Ebből ered, hogy ha baj van a PC-vel,
vagy a video kártyával, ez a képernyő elsötétedését okozhatja, a szinek nem lesznek élénkek, zajt okoz,
Video mode not lehet stb. Ebben az esetben először ellenőrizze, hogy honnan származik a baj, utána
hivja a javitóközpontot, vagy a beszállitóját.
1.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videokábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a számítógéphez.
2.
Figyelje meg, hogy a számítógép nem sípol-e háromnál többször a bootoláskor.
(Ha igen, akkor a számítógép alaplapja javítást igényel.)
3.
Ha új video kártyát teleptett be, vagy saját maga állitotta össze a PC-t, ellenőrizze, hogy betelepitette-e az adaptor (video) meghajtót és a monitor meghajtót.
4.
Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 50 Hz - 85 Hz értékű-e.
(Ne legyen több mint 60Hz ha a maximális rezoluciót használja.)
5.
Ha problémát tapasztal az illesztőprogram telepítésekor, bootolja a számítógépet csökkentett
üzemmódban, távolítsa el a videokártyát a „Control Panel” (Vezérlőpult) → „System” (Rendszer)
→ „Device Administrator” (Eszközkezelő) útvonalon, majd indítsa újra a számítógépet, és telepítse ismét a videokártya illesztőprogramját.
Ellenőrzőlista
Megjegyzés
•
Az alábbi táblázat a lehetséges problémákat és azok megoldásait sorolja fel. Mielőtt a szervizt
felhívná, az itt látható javaslatok alapján próbálja megoldani saját maga az esetleges problémákat.
Ha mégis segítségre van szüksége, akkor hívja fel a garanciakártyán található telefonszámot, az
tájékoztató részben szereplő telefonszámot, vagy keresse fel a forgalmazót.
A telepítéssel kapcsolatos problémák (PC)
Megjegyzés
Az LCD monitor beszerelésével kapcsolatos problémák és megoldásuk listája.
Q:
A monitor képernyője villog.
Hibaelhárítás
A:
Ellenőrizze, hogy a számítógép és a monitor közötti jelkábel biztonságosan és szorosan van-e
csatlakoztatva.
(Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez)
A képernyővel kapcsolatos problémák
Megjegyzés
Az alábbiakban láthatók a monitor képernyőjével kapcsolatos problémák és azok megoldásai.
Q:
A képernyő üres és a bekapcsolásjelző nem világít.
A:
Ügyeljen arra, hogy a tápkábel szorosan csatlakozzon és az LCD monitor be legyen kapcsolva.
(Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez)
Q:
"Check Signal Cable” („Ellenőrizze a jelkábelt”) üzenet
A:
Ügyeljen arra, hogy a jelkábel szorosan csatlakozzon a számítógéphez vagy a videoforrásokhoz.
(Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez)
A:
Ügyeljen arra, hogy a számítógép ill. a videoforrások legyenek bekapcsolva.
Q:
"Not Optimum Mode” üzenet
A:
Ellenőrizze a videoadapter maximális felbontásának és frissítési gyakoriságának értékét.
A:
Ezeket az értékeket hasonlítsa össze az Előre beállított időzítési módok táblázatában szereplő
adatokkal.
Q:
A kép függőlegesen szalad.
A:
Ellenőrizze, hogy a jelkábel szorosan van-e csatlakoztatva. Szorosan csatlakoztassa újra.
(Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez)
Q:
A kép zavaros. A kép elmosódott.
A:
Indítsa be a frissítési gyakoriság Coarse és Fine hangolását.
A:
Kapcsolja úgy be a monitort, hogy előtte minden mindenféle tartozékkal (video-hosszabbítókábel stb.) megszünteti annak összeköttetését.
A:
Állítsa be a felbontás és a gyakoriság értékét az ajánlott értéktartományra. 15 hüvelykes monitor
(1024 x 768 @ 60Hz ), 17 hüvelykes monitor (1280 x 1024 @ 60Hz )
Q:
A kép instabil és vibrál.
A:
Ellenőrizze, hogy a számítógép videokártyájához beállított felbontás és gyakoriság értékek a
monitor által támogatott értéktartományon belül esnek-e. Ha nem, akkor állítsa azokat vissza a
monitor menü aktuális Információ módja és az Előre beállított időzítési módok alapján.
Q:
Szellemképes a kép.
A:
Ellenőrizze, hogy a számítógép videokártyájához beállított felbontás és gyakoriság értékek a
monitor által támogatott értéktartományon belül esnek-e. Ha nem, akkor állítsa azokat vissza a
monitor menü aktuális Információ módja és az Előre beállított időzítési módok alapján.
Q:
A kép túl világos vagy túl sötét.
Hibaelhárítás
A:
Állítson a Brightness (Fényerő) és a Contrast (Kontraszt) értékeken.
(Lásd: Brightness, Contrast)
Q:
A képernyő színe változékony.
A:
Állítsa be a színt az OSD Color Adjustment (OSD színbeállítás) menüben a Color Control (Felhasználói üzemmód) segítségével.
Q:
A színes képet sötét árnyak torzítják.
A:
Állítsa be a színt az OSD Color Adjustment (OSD színbeállítás) menüben a Color Control (Felhasználói üzemmód) segítségével.
Q:
A fehér szín halvány.
A:
Állítsa be a színt az OSD Color Adjustment (OSD színbeállítás) menüben a Color Control (Felhasználói üzemmód) segítségével.
Q:
A bekapcsolásjelző zölden villog.
A:
A monitor éppen az OSD memóriába menti a beállításokban eszközölt változtatásokat.
Q:
A képernyő üres és a bekapcsolásjelző folyamatosan zölden világít, vagy pedig fél. ill. egy
másodpercenként villog.
A:
A monitor éppen az energiatakarékos módban van.
A:
Mozgassa arrébb a számítógép egerét, vagy nyomja meg bármelyik billentyűt a billentyűzeten.
Q:
A képernyő üres és villódzik.
A:
Ha a MENU gomb megnyomását követően “TEST GOOD” üzenetet lát a képernyőn, vizsgálja
meg a kábelt a monitor és a számítógép között, hogy meggyőződjön róla hogy a csatlakozó
helyesen van csatlakoztatva.
A hanghoz kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a hangjelekkel kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.
Q:
Nincs hang.
A:
Csatlakoztassa megfelelően az audiokábelt a monitor hangbemeneti csatlakozójába és a hangkártya hangkimeneti csatlakozójába.
(Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez)
A:
Ellenőrizze a hangerő szintjét.
Q:
Túl alacsony a hangerő.
A:
Ellenőrizze a hangerő szintjét.
A:
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, ellenőrizze a számítógép hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak a hangvezérlőjét.
Q:
A hang túl magas vagy túl mély.
A:
Állítsa a Treble és a Bass értékeket a megfelelo szintre
Hibaelhárítás
A távirányítóval kapcsolatos problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a távirányítóval kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.
Q:
Nem működik a távirányító.
A:
Ellenőrizze a telepek polaritását (+/-).
A:
Ellenőrizze, hogy a telepek nem merültek-e le.
A:
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék.
A:
Ellenőrizze, hogy rendesen van-e csatlakoztatva a tápkábel.
A:
Ellenőrizze, hogy van-e fluoreszkáló lámpatest vagy neoncső a közelben.
Kérdések és válaszok
Q:
Hogyan módosítható a frekvencia?
A:
A frekvenciát a video kártya átconfigurálásával lehet változtatni.
Megjegyzés
Vegye figyelembe, hogy a video kártya támogatás változó lehet a meghajtóverziótól függően.
(Bővebbet a számitógép vagy a video kártya kézikönyben talál.)
Q:
Miként módosithatom a rezoluciót?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák)
→ Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások) útvonalon állítható be.
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások)
útvonalon állítható be.
* További részletekeért hivja a video kártya készitőjét.
Q:
Hogyan állítható be az energiatakarékos funkció?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák)
→ Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.
Állítsa be a funkciót a számítógép BIOS SETUP menüjében, vagy a Képernyőkímélőnél. (Lásd
a számítógép/Windows használati útmutatóját.)
A:
Windows ME/2000:
SA rezolució beállitható a Vezérlőpult → Megjelenés tulajdonságai → Beállitások utján.
Állítsa be a funkciót a számítógép BIOS SETUP menüjében, vagy a Képernyőkímélőnél. (Lásd
a számítógép/Windows használati útmutatóját.)
Q:
Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?
Hibaelhárítás
A:
Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített
puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa meg a monitort.
Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. A monitor belsejébe ne
kerüljön víz.
Q:
Hogyan játszható le a videó?
A:
A videó kizárólag az MPEG1 és a WMV kodekeket támogatja. A videó lejátszásához telepítse
a megfelelő kodeket. Figyelem, bizonyos kodekek nem kompatibilisek.
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján esetleg
önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot, vagy forduljon a
márkakereskedőhöz.
Download PDF

advertising