Samsung | 710M | Samsung 710M Felhasználói kézikönyv

Monitorvezérlő telepítése
Programtelepítés
SyncMaster 710V/910V/510M/710M/910M/712V
Ha nem követi az ez után a jelzés után következő utasitásokat, készüléke megrongálódhat és
személyes sérülést szenvedhet.
Tilos
Mindig fontos, hogy ezt elolvassa és
megértse
Ne szedje szét
Húzza ki a dugót a konektorból
Ne nyúljon hozzá
Földelés áramütés megelőzésére
Áram
Ha hosszabb ideig nem használja számitógépét, állitsa DPMS módba. Ha képernyővédőt
használ állitsa be aktiv képernyő módba.
Ne használjon megrongálódott, vagy laza dugót.
z
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne húzza ki a dugót a zsinórnál fogva és ne fogja meg vizes kézzel.
z
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Csak megfelelően földelt dugót vagy érintkezőt használjon.
z
A nem megfelelő földelés áramütést vagy a készülék rongálódását okozhatja.
Ne hajlitsa meg nagyon a dugót és ne tegyen rá súlyos dolgokat amivel
megrongálhatja.
z
Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon túl sok hosszabbitó zsinórt vagy dugót egy konektorban.
z
Ez tüzet okozhat.
Beszerelés
A monitort alacsony páratartalmú, pormentes helyre helyezze.
z
A magas páratartalom vagy a poros környezet áramütést okozhat, a monitor
belsejében pedig tűz keletkezhet.
Ügyeljen arra, hogy mozgatás során ne ejtse le a monitort.
z
Ez a készülék megrongálódását és személyi sérüléseket okozhat.
A monitort lapos és stabil felületre helyezze.
z
A monitor személyi sérüléseket okozhat, ha leejti.
Óvatosan helyezze le a monitort.
z
A készülék könnyen megsérülhet vagy meghibásodhat.
A monitort tilos képernyővel lefelé lehelyezni.
z
A TFT-LCD képernyő felülete károsodhat.
A fali szerelőegység felszerelését bízza szakképzett szerelőre.
z
z
A nem megfelelően képesített szakember által végzett szerelés személyi
sérülésekhez vezethet.
A szereléshez mindig a használati utasításban megadott eszközt használja.
A termék és a fal között elegendő távolságot kell hagyni a megfelelő
szellőzés érdekében.
z
Ha a szellőzés nem megfelelő, akkor a termék belseje felforrósodhat, és ez
akár tüzet is okozhat.
Tisztitás
A monitorházat és a TFT-LCD képernyőt puha, enyhén nedves ronggyal tisztítsa.
Tisztításkor a vizet vagy a tisztítószert ne permetezze közvetlenül a
monitor felületére.
z
Ez a monitor károsodását, áramütést vagy tüzet eredményezhet.
A megfelelő tisztítószert puha rongyra permetezze.
Ha a csatlakozó villái porosak vagy piszkosak, száraz ronggyal alaposan
tisztítsa meg azokat.
z
A piszkos csatlakozó áramütést vagy tüzet okozhat.
A termék belsejének kitisztítása érdekében évente forduljon a
márkaképviselethez vagy valamelyik szakszervizhez.
z
A termék belsejét tisztán kell tartani. A hosszabb idő (több év) alatt
felgyülemlő por meghibásodáshoz vezethet, vagy akár tüzet is okozhat.
Egyebek
Ne szerelje le a burkolatot (vagy a hátlapot). A készülék nem tartalmaz
javítható alkatrészeket.
z
z
A hátlap vagy a borítás eltávolítása áramütést vagy tüzet okozhat.
A javítást bízza képzett szakemberre.
Ha a monitor a szokásostól eltérően működik, például szokatlan hang
hallható vagy szag érezhető, azonnal húzza ki a csatlakozót az elektromos
hálózatból, és forduljon a hivatalos kereskedőhöz vagy szervizhez.
z
A szokásostól eltérő viselkedés áramütést vagy tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a monitort ne érje nedvesség, és ne kerüljön víz a
belsejébe.
{
{
Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Kifejezetten kerülendő a monitor működtetése víz közelében vagy
kültéren, ahol hó vagy eső érheti.
Ha a monitort leejtette vagy a burkolata megsérült, kapcsolja ki a
monitort, és húzza ki a tápkábelt az aljzatból.
z
z
A sérült monitor hibásan működhet, ami áramütéshez vagy a tűzhöz vezethet.
Ezt követően értesítse a szervizközpontot.
Villámlás és vihar esetén, vagy ha a készüléket huzamosabb ideig nem
használja, áramtalanítsa a készüléket.
z
A monitor meghibásodhat, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
A monitort tilos a vezetékeknél vagy a jelkábelnél fogva húzni.
z
A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz
vezethetnek.
A monitort tilos csak a vezetékeknél vagy a jelkábelnél fogva jobbra,
illetve balra forgatni.
z
A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz
vezethetnek.
Ne fedje le a monitor házán lévő nyílásokat.!
z
A rossz szellőzés meghibásodást vagy tüzet okozhat.
A monitorra ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, vegyi anyagokat vagy
kisméretű fém tárgyakat.
z
z
Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a monitorba idegen anyag kerül, húzza ki a hálózati csatlakozót, és értesítse
a szervizközpontot.
A monitor közelében tilos éghető anyagokat használni és tárolni.
z
Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
Ne dugjon semmilyen fémtárgyat a monitor nyílásaiba.
z
Ez áramütéshez, tűzhöz vagy személyi sérüléshez vezethet.
A szellőzőnyílásokba, a fejhallgatóba és a monitor A/V csatlakozóiba ne
dugjon fém tárgyakat (evőeszközöket, vezetékeket vagy fúrófejeket),
illetve gyúlékony anyagokat (papírt, gyufát).
z
z
Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a monitorba idegen anyag vagy tárgy kerül, mindenképpen értesítse a
szervizközpontot.
Ha a monitoron hosszabb ideig állóképet jelenít meg, akkor előfordulhat,
hogy a képernyőn hátramaradt vagy elmosódott kép jelenik meg.
z
Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa át a monitort energiatakarékos módra,
vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.
A felbontást és a képfrissítés gyakoriságát a modellnek megfelelő szintre
állítsa.
z
A nem megfelelő felbontás és képfrissítési gyakoriság a szemekre ártalmas
lehet.
15 inch
- 1024 X 768
17,19 inch - 1280 X 1024
Ügyeljen ara, hogy mindig a megfelelő távolságra üljön a monitortól.
z
Ha folyamatosan túl közel ül a monitorhoz, károsíthatja látását.
A szemek túlzott megerőltetésének megelőzésére a monitor használata
közben legalább óránként tartson ötperces szüneteket.
Ne üzemeltesse a monitort olyan helyen, ahol erős rázkódásnak van kitéve.
z
Az erős rázkódás tűzveszélyes, és lerövidíti a készülék élettartamát.
Ha a monitort máshova szeretné áthelyezni, kapcsolja ki a főkapcsolót és
húzza ki a falból a tápvezetéket. Ügyeljen arra, hogy a monitor áthelyezése
előtt az összes többi vezetéket is ki kell húzni, így például az antenna
kábelét is, továbbá a monitort más eszközökkel összekötő vezetékeket is.
z
Ha valamelyik vezetéket elfelejti kihúzni, akkor az megsérülhet, ami akár
áramütést vagy tüzet is okozhat.
Kérjük, ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét a csomagban.
Ha valamelyik tétel hiányzik, forduljon a termék forgalmazójához.
Kipakolás
Monitor
Monitor
Gomb
Monitortartó
Kézikönyv
Gyors beállitási tájékoztató
Garancia levél
UFelhasználói útmutató,
Eszközvezérlő program a
monitorhoz, valamint a
“Natural Color”,
“MagicTune™” szoftverek
telepítő programja
Kábel
D-Sub kábel
Villanyzsinór
Előlap
1.
Menü gomb [ ]
2.
MagicBright gomb [
Megnyitja az OSD-menüt. Az OSD-menüből való kilépésre, és az előző
menühöz történő visszalépésre is használható.
]
A MagicBright egy új monitor-funkció, amellyel a képernyő
megjelenítésének fényereje és tisztasága kétszer jobb, mint a korábbi
monitorok esetében. A megjelenítés fényereje és felbontása mindig a
legmegfelelőbb a szöveges, internetes vagy multimédiás animációs
célokra, a felhasználó változó igényei szerint. A felhasználó három előre
beállított fényerő és felbontás opció közül választhat; elég csupán a
monitor előlapján található MagicBright szabályozógombok valamelyikét
megnyomni.
1) Text : Normál fényerő
Elsősorban szöveget tartalmazó dokumentációk és projektek
számára.
2) Internet : Közepes fényerő
Szöveget és grafikát egyaránt tartalmazó munkákhoz.
3) Entertain : Nagy fényerő
Mozgó képek, például DVD vagy videó megtekintéséhez.
4) Custom
Ezeket az értékeket szakembereink nagy gondossággal állították be,
azonban előfordulhat, hogy az előre beprogramozott beállítások nem
megfelelőek az Ön számára.
Ebben az esetben az OSD-menü segítségével szabályozza a fényerőt
és a kontrasztot.
3.
4.
Áramjelző/Bekapcsoló
gomb
Ez a lámpa zöld fénnyel ég normális használatkor és sárgán villog amikor
a monitor menti a változtatásokat.
Bekapcsoló gomb
Ezzel a gombbal lehet a monitort bekapcsolni és kikapcsolni.
Brightness gomb [ ]
A fényerő szabályozására szolgál, amikor az OSD nem látható a
képernyőn.
2,4. Módositási gombok
[
]
Ezzekkel a gombokkal kiválaszthatja és módosithatja a menüben lévő
tételeket.
5.
Enter gomb [ ]
Az OSD-menü kiválasztására használható .
Automata gomb
Használja ezt a gombot a közvetlen hozzáférés automatikus beállitására.
További információért lásd a kézikönyvben az Áram-megtakaritó leirását az áram-megtakaritó
funkciókról. Energia megtakaritás céljából kapcsolja LE a monitort amikor hosszabb ideig nem
használja.
Hátul
(A monitor hátuljának a konfigurációja termékről termékre változhat.)
1.
2.
Hálózati (power)
csatlakozó
D-sub 15-pin port
A hálózati kábelt csatlakoztassa a monitor hátulján lévő power hálózati
csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a videokártya D-Sub (analóg) csatlakozójának jelkábelét a
monitor hátoldalán lévő 15 tűs D-Subcsatlakozóba.
A kábel csatlakoztatásával kapcsolatban lásd A monitor csatlakoztatása címu részt.
Kérjük, ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét a csomagban.
Ha valamelyik tétel hiányzik, forduljon a termék forgalmazójához.
Kipakolás
Monitor
Monitor
Gomb
Monitortartó
Kézikönyv
Gyors beállitási tájékoztató
Garancia levél
UFelhasználói útmutató,
Eszközvezérlő program a
monitorhoz, valamint a
“Natural Color”,
“MagicTune™” szoftverek
telepítő programja
Kábel
D-Sub kábel
Villanyzsinór
Jelzés kábel
Előlap
1.
Menü gomb [ ]
2.
MagicBright gomb [
Megnyitja az OSD-menüt. Az OSD-menüből való kilépésre, és az előző
menühöz történő visszalépésre is használható.
]
A MagicBright egy új monitor-funkció, amellyel a képernyő
megjelenítésének fényereje és tisztasága kétszer jobb, mint a korábbi
monitorok esetében. A megjelenítés fényereje és felbontása mindig a
legmegfelelőbb a szöveges, internetes vagy multimédiás animációs
célokra, a felhasználó változó igényei szerint. A felhasználó három előre
beállított fényerő és felbontás opció közül választhat; elég csupán a
monitor előlapján található MagicBright szabályozógombok valamelyikét
megnyomni.
1) Text : Normál fényerő
Elsősorban szöveget tartalmazó dokumentációk és projektek
számára.
2) Internet : Közepes fényerő
Szöveget és grafikát egyaránt tartalmazó munkákhoz.
3) Entertain : Nagy fényerő
Mozgó képek, például DVD vagy videó megtekintéséhez.
4) Custom
Ezeket az értékeket szakembereink nagy gondossággal állították be,
azonban előfordulhat, hogy az előre beprogramozott beállítások nem
megfelelőek az Ön számára.
Ebben az esetben az OSD-menü segítségével szabályozza a fényerőt
és a kontrasztot.
3.
4.
Áramjelző/Bekapcsoló
gomb
Ez a lámpa zöld fénnyel ég normális használatkor és sárgán villog amikor
a monitor menti a változtatásokat.
Bekapcsoló gomb
Ezzel a gombbal lehet a monitort bekapcsolni és kikapcsolni.
Hangerőszabályzó [ ]
Amikor az OSD nem látható a képernyőn, a hangerő beállításához
nyomja meg a gombot.
2,4. Módositási gombok
[
]
Ezzekkel a gombokkal kiválaszthatja és módosithatja a menüben lévő
tételeket.
5.
Enter gomb [ ]
Az OSD-menü kiválasztására használható .
Automata gomb
Használja ezt a gombot a közvetlen hozzáférés automatikus beállitására.
További információért lásd a kézikönyvben az Áram-megtakaritó leirását az áram-megtakaritó
funkciókról. Energia megtakaritás céljából kapcsolja LE a monitort amikor hosszabb ideig nem
használja.
Hátul
(A monitor hátuljának a konfigurációja termékről termékre változhat.)
1.
2.
Hálózati (power)
csatlakozó
D-sub 15-pin port
A hálózati kábelt csatlakoztassa a monitor hátulján lévő power hálózati
csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a videokártya D-Sub (analóg) csatlakozójának jelkábelét a
monitor hátoldalán lévő 15 tűs D-Subcsatlakozóba.
1.
Fejhallgató csatlakozóaljzat [ ]
2.
Számítógép hang csatlakozóaljzat
A monitor audiokábelét csatlakoztassa a számítógép hátuljához.
A kábel csatlakoztatásával kapcsolatban lásd A monitor csatlakoztatása címu részt.
1.
A monitor áramzsinórját kösse össze a monitor hátulján levo áramnyilással.
A monitor áramzsinórját dugja be a legközelebbi konektorba.
2-1.
A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
Kösse össze a jelzéskábelt a monitor hátulján levő 15-lábú D-sub összekötővel.
2-2.
Macintosh géphez csatlakoztatva.
A D-SUB csatlakozókábel segítségével csatlakoztassa a monitort a Macintosh számítógéphez.
2-3.
Régebbi Macintosh modellek esetében a monitort egy speciális Mac adapter segítségével tudja
csatlakoztatni.
3.
Kapcsolja be a számitógépet és a monitort. Ha a monitoron kijelző jelenik meg, a bekötés kész.
A monitor összeszerelése
1. A monitor és a monitor alja
2. A monitor és a monitortartó
Az alap felszerelése
Ez a monitor elfogadja a 75 mm x 75 mm VESA-rendszerű állvány interfész csatlakozási felületet.
A. Monitor
B. Állvány interfész csatlakozási felület
1.
2.
3.
4.
Kapcsolja le a monitort és húzza ki az áramzsinórt.
Helyezze az LCD monitort ‘arccal’ lefelé egy kipárnázott lapos felületre, hogy a képernyőt védje.
Csavarja ki a négy csavart és vegye le az Állványt az LCD monitorról.
Állitsa egy vonalba az Állvány interfész csatlakozási felületet a Hátsó boritó állvány csatlakozási
felületén levő lyukakkal és rögzitse egymáshoz a két felületet a négy csavarral, amiket a kar-tipusú
vagy a falra szerelhető akasztóval vagy másfajta állvánnyal együtt szolgáltattak.
Amikor az operációs rendszer kéri a monitor meghajtót, tegye be a CD-ROM lemezt amit
a monitorhoz mellékeltek. A meghajtók telepitése kissé eltérő lehet a különböző
operációs rendszerek esetén. Kövesse az operációs rendszerének megfelelő
utasitásokat.
Készitsen elő egy üres lemezt és töltse le a meghajtó program filet erről az Internet honlapról.
z
Internet web site :
http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows XP/2000
1. Tegye be a CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2. Kattintson a "Windows XP/2000 Driver".
3. Válassza ki a monitor modeljét a model listáról, utána kattintson az “OK” gombra.
4. Kattintson a “Beépités” gombra a“Figyelmeztetés” ablakban.
5. Ha látja a következo “Üzenet” ablakot, utána kattintson a “Folytatni Bármiképpen” gombra.
Utána kattintson az “Vége” gombra.
* Ez a monitor meghajtó az MS Logó alatt igazolt, és ez a beépités nem rongálja meg a rendszert. Az
igazolt meghajtót a Samsung Monitor Honlapjára postázzák.
http://www.samsung-monitor.com/.
6. A Monitor Meghajtó beépitése megtörtént.
Windows XP | Windows 2000 | Windows NT | Linux
Amikor az operációs rendszer kéri a monitor meghajtót, tegye be a CD-ROM lemezt amit
a monitorhoz mellékeltek. A meghajtók telepitése kissé eltérő lehet a különböző
operációs rendszerek esetén. Kövesse az operációs rendszerének megfelelő
utasitásokat.
Készitsen elő egy üres lemezt és töltse le a meghajtó program filet erről az Internet honlapról.
z
Internet web site :
http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Microsoft® Windows® XP Operativsystem
1. Tegye be a CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2. Kattintson “Start” - “Vezérlopult” utána kattintson a “Megjelenés és Tárgy” ikonra.
3. Kattintson a “Kijelzo” ikonra és válassza a “Beállitás”-t, utána kattintson “Összetett”-re.
4. Kattintson a “Tulajdonságok” gombra a “Monitor” -nál és válassza a “Meghajtó”-t.
5. Kattintson a “Meghajtó felfrissités”-re, és válassza a “Beépités a listáról vagy…”, utána
kattintson a “Tovább” gombra.
6. Válassza a “Ne keress, Én fogok…”-ra, utána kattintson a “Tovább”-ra, és utána “Lemez kell”-re.
7. Kattintson a “Tallózás”-ra, utána válassza a A:\(D:\driver) és válassza ki a monitor modeljét a
monitor listáról és kattintson a “Tovább” gombra.
8. Ha látja a következo “Üzenet” ablakot, utána kattintson a “Folytatni Bármiképpen” gombra.
Utána kattintson az “Vége” gombra.
Ez a monitor meghajtó az MS Logó alatt igazolt, és ez a beépités nem rongálja meg a rendszert.
*Az igazolt meghajtót a Samsung Monitor Honlapjára postázzák.
http://www.samsung-monitor.com/
9. Kattintson a “Zárás” gombra majd folyamatosan kattintson az “OK” gombra.
10. A Monitor Meghajtó beépitése megtörtént.
Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem
Ha azt látja a monitoron, hogy a “Digitális aláirás nem található”, tegye meg a
következő lépéseket.
1. Válassza az “OK” gombot a “Lemezt be” ablakban.
2. Kattintson a "Tallózás” gombra a "File kell” ablakban.
3. Válassza a A:\(D:\driver), kattintson a "Megnyitás" gombra és utána az “OK” gombra..
Nem automatikus monitor-bekötési utasitás
1.
2.
3.
4.
Kattintson a "Start", "Beállitás", "Vezérlőpult" gombokra.
Duplán kattintson a "Kijelző" ikonra.
Válassza a "Beállitás" fület és kattintson az"Összetett" –re.
Válassza a "Monitor"-t.
1.
Ha a "Kellékek" gomb nem aktiv, az azt jelenti, hogy a monitor helyesen van
lehetőség: konfigurálva.
A telepitést állitsa meg.
2.
Ha a "Kellékek” gomb aktiv, kattintson a "Kellékek" gombra.
lehetőség: Ezután tegye meg folyamatosan a következő lépéseket.
5. Kattintson a "Meghajtó"-ra, utána kattintson a "Meghajtó felfrissités"-re, utána kattintson a
"Következő" gombra.
6. Válassza a "Mutasd az ismert meghajtók felsorolását, hogy egy meghatározott meghajtót
választhassak” felirást, utána kattintson a "Következő"-re, utána a "Lemezről"-re.
7. Kattintson a "Tallózás” gombra, utána válassza a A:\(D:\driver).
8. Kattintson a "Megnyitás" gombra, utána az "OK" gombra.
9. Válassza a monitorának modeljét és kattintson a "Következő" gombra és utána a "Következő"
gombra.
10. Kattintson a "Kész" gombra, utána a "Bezárás" gombra.
Ha látja a monitoron a “Digitális aláirás nem található” ablakot, kattintson az “Igen” gombra.
Utána kattintson a “Kész” gombra, utána a “Bezárás” gombra.
Microsoft® Windows® NT Operációs Rendszer
A Regisztrálási információ kijelző ablakban kattintson a Beállitások fülre, utána az Összes Kijelző mód –ra.
Válassza ki a módot amit használni akar (Rezolúció, a szinek száma és függőleges frekvencia) utána
kattintson az OK-ra.
z Kattintson az Alkalmazás gombra ha meggyőződött arról, hogy a Próba gombra kattintás után a monitor
normálisan működött. Ha a kép nem megfelelő, változtassa meg a módot (csökkentse a rezolúció módot,
szineket vagy frekvenciát).
Megjegyzés: Megjegyzés: Ha nincs mód feltüntetve az Összes Kijelző mód alatt, válassza ki a
rezolúció mértékét az Eredeti kijelző mód cimű részben.
z
z
Linux Operációs Rendszer
Az X-Window betöltéséhez kell az X86Config file, ami egy rendszer-beállitási file tipus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nyomja le az Enter billentyűt az első és a második ablaknál a X86Config file betöltése után.
A harmadik ablak az egér beállitásához kell.
Kösse be az egeret a számitógépéhez.
A következő ablak a billentyűzet kiválasztásához kell.
Kösse be a billentyűzetet a számitógépéhez.
A következő ablak a monitor beállitásához kell.
Először állitson be vizszintes frekvenciát a monitor részére. (A frekvenciát egyenesen bevezetheti)
Állitson be függőleges frekvenciát a monitor részére. (A frekvenciát egyenesen bevezetheti.)
Táplálja be a monitorja model nevét. Ez az információ nem befolyásolja az X-Window tényleges
betöltését.
10. A monitor beállitása készen van.
Töltse be az X-Window-t az egyéb szükséges hárdver beiktatása után.
Natural Color
Természetes szín szoftver program
A számitógép használatakor felmerülő újabb problémák egyike az, hogy a nyomtató által kinyomtatott
képek vagy a szkenelő, vagy a digitalis kamera általt szkenelt képek szinei nem ugyanazok, mint ami a
monitoron látható. A Természetes Szín S/W a legjobb megoldás erre a problémára. Ez egy szín
adminisztrációs rendszer, melyet a Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI)
közreműködésével a Samsung Electronics dolgozott ki. Ez a rendszer csak Samsung monitorokra
alkalmazható és a monitoron látható színek ugyanazok, mint a kinyomtatott vagy a szkenelt képek
szinei. További felvilágositást a szoftver program Segít (F1) részében talál.
Hogyan lehet a Természetes Szín szoftvert üzembe helyezni.
A Sumsang monitorral együtt szállitott CD-t tegye be a CD ROM Meghajtóba. Ekkor megtörténik a
program üzembe helyezés indulási képének végrehajtása. Az indulási képen kattintson a Természestes
Szín-re, a Természetes Szín szoftver üzembe helyezése céljából. A program nem automatikus üzembe
helyezésekor a Sumsang monitorral szállitott CD-t tegye be a CD ROM Meghajtóba, kattintson a
Windows-ban a Start gombra és utána válassza a [Végrehajtás]-t. Gépelje be:
D:\color\eng\setup.exe és utána nyomja meg az <Enter> billentyűt. (Ha a meghajtó amibe a CD-t
betette nem D:\, gépelje be a megfelelő meghajtó betüjét.)
Hogyan lehet kitörölni a Természetes Szín szoftver programot.
Válassza a [Start] menűben a [Beállítás]/[Vezérlőpult]-ot és utána duplán kattintson a [Program
Hozzáadás/Kitörlés]-re. Válassza a Természetes Szín-t a listáról és utána kattintson a [Hozzáad/Kitöröl]
gombra.
1. Megnyitja az OSD-menüt. Az OSD-menüből való kilépésre, és az előző menühöz történő vissz
2. A menü elemeinek beállítása.
3. A menü elemeinek beállítása.
4. Azon belül a kijelölt menütételt aktiválni.
MagicTune™2.5 manual
AUTO
Menü
Tartalomjegyzék
Ahogyan az a középső animációs grafikán látható, az „AUTO” gomb
megnyomásakor megjelenik az Automatikus beállítás képernyő.
AUTO
AEzt megnyomva lehet a bejövő PC jelek automatikus beállítását elvégezni. A
finom, durva és a helyzet értékek beállítása automatikusan történik.
Az automatikus állitási funkció élesitésére hajtsa végre az ‘AUTO’ funkciót amig az
AUTO MINTA működésben van.
(Ezt nyomja meg az automatikus beállításról szóló animációs bemutatók
megtekintéséhez.)
MagicBright™
Menü
Tartalomjegyzék
MagicBright™
Nyomja meg újra a MagicBright gombot és válassza ki a kívánt üzemmódot.
- négyféle üzemmód (Egyedi/Szöveg/Internet/Szórakozás)
Brightness
Menü
Brightness
Picture
Tartalomjegyzék
A Fényerő állitása.
Menü
Tartalomjegyzék
Brightness
Contrast
Lejátszás/Leállítás
A Fényerő állitása.
Közvetlen vezérlési tulajdonság: A fényerő
szabályozására szolgál, amikor az OSD nem látható a
képernyőn.
A Kontraszt állitása.
Color
Menü
Color Tone
Tartalomjegyzék
A színtónus módosítására, és a négyféle mód (Hideg,
Normál, Meleg, Egyedi) egyikének kiválasztására szolgál.
Lejátszás/Leállítás
Color Control
Gamma
Kövesse ezeket a lépéseket az egyéni R,G,B, szin
szabályozására.
Válasszon egyet a három előprogramozott Gamma-beállítás
közül.
Image
Menü
Tartalomjegyzék
Coarse
Ezzel eltávolíthatók pl. a függőleges csíkok. A Coarse
(Durva) beállítással elmozdulhat a képernyő képterülete. A
Vízszintes vezérlés menüvel a képterület újra a középpontra
tolható vissza.
Ezzel eltávolíthatók pl. a vízszintes csíkok. Ha a zaj a
finomhangolás (Fine) után is fennmarad, akkor azt
ismételje meg újra a frissítés gyakoriságának (órajel)
beállítása után.
Fine
Sharpness
Az alábbi utasítások segítségével módosítsa a
képtisztaságot.
H-Position
Kövesse ezeket az utasitásokat a monitoron levő teljes
képkijelzés vizszintes helyzetének megváltoztatására.
V-Position
Kövesse ezeket az utasitásokat a monitoron levő teljes
képkijelzés függőleges helyzetének megváltoztatására.
OSD
Lejátszás/Leállítás
Menü
Tartalomjegyzék
Language
Kövesse ezeket a lépéseket a menűben használt nyelv
kiválasztására. Hét nyelv közül választhat (angol, német,
spanyol, francia, olasz, svéd, orosz).
Megjegyzés: A kiválasztott nyelv csak az OSD nyelvre
vonatkozik. A számitógépen futtatott szoftvérekre nincs
kihatással.
H-Position
Megváltoztathatja azt a vizszintes helyzetet, ahol az OSD
menű megjelenik a monitorján.
V-Positon
Megváltoztathatja azt a függőleges helyzetet, ahol az OSD
menű megjelenik a monitoron.
Transparency
Az Átlátszatlanság változtatása az OSD hátterén.
Display Time
A Menű automatikusan lezár egy bizonyos idő elmúltával,
ha nem állitottak rajta.
Beállithatja azt az időtartamot, amig a menű nyitva lesz
mielőtt lezárna.
Setup
Lejátszás/Leállítás
Menü
Tartalomjegyzék
Image Reset
Color Reset
Lejátszás/Leállítás
A kép paramétereit a gyári alapértékekre állítja.
A Szin paramétereket a gyártói alapértelmezési értékek
váltják fel.
Information
Menü
Information
Tartalomjegyzék
Az OSD-képernyőn megjeleníti a videoforrást és a kijelzési módot.
1. Megnyitja az OSD-menüt. Az OSD-menüből való kilépésre, és az előző menühöz történő vissz
2. A menü elemeinek beállítása.
3. A menü elemeinek beállítása.
4. Azon belül a kijelölt menütételt aktiválni.
MagicTune™2.5 manual
AUTO
Menü
Tartalomjegyzék
Ahogyan az a középső animációs grafikán látható, az „AUTO” gomb
megnyomásakor megjelenik az Automatikus beállítás képernyő.
AUTO
AEzt megnyomva lehet a bejövő PC jelek automatikus beállítását elvégezni. A
finom, durva és a helyzet értékek beállítása automatikusan történik.
Az automatikus állitási funkció élesitésére hajtsa végre az ‘AUTO’ funkciót amig az
AUTO MINTA működésben van.
(Ezt nyomja meg az automatikus beállításról szóló animációs bemutatók
megtekintéséhez.)
MagicBright™
Menü
Tartalomjegyzék
MagicBright™
Nyomja meg újra a MagicBright gombot és válassza ki a kívánt üzemmódot.
- négyféle üzemmód (Egyedi/Szöveg/Internet/Szórakozás)
Hangerő.
Menü
Hangerő.
Picture
Tartalomjegyzék
Amikor az OSD nem látható a képernyőn, a hangerő beállításához nyomja meg a
gombot.
Menü
Tartalomjegyzék
Brightness
Contrast
Lejátszás/Leállítás
A Fényerő állitása.
Közvetlen vezérlési tulajdonság: A fényerő
szabályozására szolgál, amikor az OSD nem látható a
képernyőn.
A Kontraszt állitása.
Color
Menü
Color Tone
Tartalomjegyzék
A színtónus módosítására, és a négyféle mód (Hideg,
Normál, Meleg, Egyedi) egyikének kiválasztására szolgál.
Lejátszás/Leállítás
Color Control
Gamma
Kövesse ezeket a lépéseket az egyéni R,G,B, szin
szabályozására.
Válasszon egyet a három előprogramozott Gamma-beállítás
közül.
Image
Menü
Tartalomjegyzék
Coarse
Ezzel eltávolíthatók pl. a függőleges csíkok. A Coarse
(Durva) beállítással elmozdulhat a képernyő képterülete. A
Vízszintes vezérlés menüvel a képterület újra a középpontra
tolható vissza.
Ezzel eltávolíthatók pl. a vízszintes csíkok. Ha a zaj a
finomhangolás (Fine) után is fennmarad, akkor azt
ismételje meg újra a frissítés gyakoriságának (órajel)
beállítása után.
Fine
Sharpness
Az alábbi utasítások segítségével módosítsa a
képtisztaságot.
H-Position
Kövesse ezeket az utasitásokat a monitoron levő teljes
képkijelzés vizszintes helyzetének megváltoztatására.
V-Position
Kövesse ezeket az utasitásokat a monitoron levő teljes
képkijelzés függőleges helyzetének megváltoztatására.
OSD
Lejátszás/Leállítás
Menü
Tartalomjegyzék
Language
Kövesse ezeket a lépéseket a menűben használt nyelv
kiválasztására. Hét nyelv közül választhat (angol, német,
spanyol, francia, olasz, svéd, orosz).
Megjegyzés: A kiválasztott nyelv csak az OSD nyelvre
vonatkozik. A számitógépen futtatott szoftvérekre nincs
kihatással.
H-Position
Megváltoztathatja azt a vizszintes helyzetet, ahol az OSD
menű megjelenik a monitorján.
V-Positon
Megváltoztathatja azt a függőleges helyzetet, ahol az OSD
menű megjelenik a monitoron.
Transparency
Az Átlátszatlanság változtatása az OSD hátterén.
Display Time
A Menű automatikusan lezár egy bizonyos idő elmúltával,
ha nem állitottak rajta.
Beállithatja azt az időtartamot, amig a menű nyitva lesz
mielőtt lezárna.
Setup
Lejátszás/Leállítás
Menü
Tartalomjegyzék
Image Reset
Color Reset
Lejátszás/Leállítás
A kép paramétereit a gyári alapértékekre állítja.
A Szin paramétereket a gyártói alapértelmezési értékek
váltják fel.
Information
Menü
Information
Tartalomjegyzék
Az OSD-képernyőn megjeleníti a videoforrást és a kijelzési módot.
küszöbölni a hibákat. Ha segitségre van szüksége, hivja a garancia levélen feltüntetett
telefonszámot, a Tájékoztató részben található telefonszámot, vagy a beszállitóját.
Tünet
A képernyő üres. Nem
tudom bekapcsolni
Ellenőrizze
Megoldás
Rendesen be van kötve az
áramzsinór?
Ellenőrizze az áramzsinórt és hogy vane áram.Ellenőrizze az áramzsinórt és
hogy van-e áram.
Látja a felirást “Check Signal
Cable” ?
Ellenőrizze, hogy a számítógép
megfelelően van-e csatlakoztatva.
Ha az áram be van kapcsol-va, inditsa
be újra a gépet, hogy láthassa a
kezdés ablakot (a login ablakot).
Ha a kezdés ablak (a login ablak)
feljön, állitsa be a gépet a megfelelő
módba (ami a Windows ME/2000/XP-ra
biztonságos) utána változtassa meg a
video kártya frekvenciáját.
(Lásd , Eredeti kijelző mód)
Megjegyzés: Ha a kezdés ablak (a login
ablak) nem jön fel, hivja a javitó
központot vagy a beszállitóját.
Látja a felirást “ Not Optimum
Mode. Recommended mode 1280
x 1024 60Hz ”?
Ez a felirat akkor látható, ha a jelzés a
video kártyából meghaladja a maximális
rezoluciót és fekvenciát amit a monitor
kezelni tud.
Módositsa a maximális resoluciót és
frekvenciát amit a monitor kezelni tud.
Ha a kijelző SXGA módnál fejlettebb
módot, vagy 75 Hz-nél nagyobb
frekvenciát használ, a "Not Optimum
Mode. Recommended mode 1280 x
1024 60Hz" üzenet jelenik meg. 85
Hz-nél nagyobb frekvenciánál a kijelző
működése megfelelő lesz, és a "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz" üzenet
megjelenése után egy perccel eltűnik a
képernyőről. Ez alatt az egy perc alatt
állítsa be az ajánlott módot. (A rendszer
újraindításakor ismét megjelenik az
üzenet.)
Az ablak üres. Villog az áramjelző
másodpercenként a monitoron ?
A monitor az Áramtakarékosság
módban van.
Nyomjon le egy gombot a
Billentyűzeten, vagy mozditsa az egeret
a monitor aktiválá-sára és a kijelző
felhozására.
A képernyőn furcsa
szinek láthatók, vagy
csak fekete-fehér.
A képernyő hirtelen
ingadozni kezdett.
A képernyőn csak egy szin látható,
mintha celofán papiron kersztül
nézné?
Ellenőrizze a jelzés kábelt.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a video
kártya teljesen be van nyomva a
helyére.
Furcsák lettek a szinek a képernyőn
egy program futtatása, vagy
alkalmazások ütközése után?
Inditsa újra a számitógépet.
Helyesen van a video kártya beállitva?
Állitsa be a video kártyát a kézikönyv
utasitása szerint.
Kicserélte a videókártyát vagy a
meghajtót?
Módositsa a kép helyzetét és méretét
az OSD használatával.
Módositotta a rezoluciót vagy a
frekvenciát a monitorhoz?
Módositsa a rezoluciót és a frekvenciát
a video kártyánál.
(Lásd, Eredeti kijelző mód).
A képernyő ingadozó lehet a video kártya jelzéseinek ciklusától
függően. Állitsa újra a Helyzet-et a KK segitségével.
A képernyő kint van a
fókuszból vagy a KK-t
nem lehet állitani.
Módositotta a rezoluciót vagy a
frekvenciát a monitoron?
Módositsa a rezoluciót és a frekvenciát
a video kártyánál.
(Lásd, Eredeti kijelző mód.)
A LED villog, de nincs
kép.
Is the frequency properly adjusted
when checking the Display Timing on
the menu?
A Kijelző Időzités ellenőrzésekor
megfelelőnek találja a frekvenciát?
Csak 16 szin van a
képernyőn. A
képernyő szinek
változtak a video
kártya cserélése után.
Helyesen vannak a Windows szinek
beállitva?
A Windows ME/2000/XPesetén:
Állitsa be helyesen a szineket
Vezérlőpult,Kijelző, Beállitások
Helyesen van a video kártya beállitva?
Állitsa be a video kártyát a video kártya
kézikönyv szerint.
“Feismerhetetlen
monitor, Kösd be és
Működik (VESA DDC)
monitor.
A monitor meghajtó telepitése
megtörtént?
Telepitse be a monitor meghajtót a
Meghajtó telepités utasitások szerint.
Nézze meg a video kártya
kézikönyvben hogy a Kösd be és
Működik (VESA DDC) Funkció
támogatható-e.
Telepitse be a monitor meghajtót a
Meghajtó telepités utasitások szerint.
Ellenőrizze a következőket, ha probléma van a monitorral.
1. Ellenőrizze, hogy az áramzsinór és kábel rendesen be van kötve a számitógéphez
2. Ellenőrizze, hogy a számitógép 3 –nál többször ad jelzőhangot amikor beindul.
(Ha igen, kérje a számitógép fő-táblájának a szervizelését.)
3. Ha új video kártyát teleptett be, vagy saját maga állitotta össze a PC-t, ellenőrizze, hogy betelepitette-e az
adaptor (video) meghajtót és a monitor meghajtót.
4. Ellenőrizze, hogy a video képernyő szkenelő aránya 75Hz vagy 85Hz.
( Ne legyen több mint 60Hz ha a maximális rezoluciót használja.)
5. Ha problémás az adaptor (video) meghajtó betelepitése, állitsa a számitógépet Biztonsági Módba, törölje a
Kijelző Adaptort a “Vezérlőpult, Rendszer, Egység Adminisztrátor” –nál, utána inditsa újra a
számitógépet és telepitse be újra az adaptor (video) meghajtót.
Megjegyzés: Ha ismételten jelentkeznek ezek a problémák,hivja a javitó központot.
Kérdések és válaszok
Kérdés
Miként változtatom meg a
frekvenciát?
Válasz
A frekvenciát a video kártya átconfigurálásával lehet változtatni.
Vegye figyelembe, hogy a video kártya támogatás változó lehet a
meghajtóverziótól függően.
(Bővebbet a számitógép vagy a video kártya kézikönyben talál.)
Miként módosithatom a rezoluciót?
Windows ME/XP/2000: A rezolució beállitható a Vezérlőpult, Kijelző,
Beállitások utján.
* További részletekeért hivja a video kártya készitőjét.
Miként állithatom be az Árammegtakaritót?
Windows ME/XP/2000: A számitógép vagy a képernyőmentő BIOSSETUP –nál állitható be.(Refer to Windows/Computer Manual.)
Miként tisztithatom a külső
boritót/LCD Tábla?
Húzza ki az áramzsinórt, utána puha ruhával és tiszta vizzel vagy
higitott tisztitószerrel törölje át.
Ne maradjon tisztitószer a boritón és ne karcolja meg. Ne engedje,
hogy viz kerüljön a monitor belsejébe.
Saját ellenőrzési lehetőség
Saját ellenőrzési lehetőség | Figyelmeztetés | Környezet | Hasznos tippek
A monitor saját ellenőrzési lehetőséget ad, amivel lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a monitor
helyes mőködését.
Saját ellenőrzési lehetőség
1. Kapcsolja le a számitógépet és a monitort.
2. Húzza ki a video kábelt a számitógép hátuljából.
3. Kapcsolja be a monitort.
Ha a monitor rendesen működik, egy bekeretezett kockát lát, aminek a közepén a következő
illusztráció szerinti szöveg látható:
A három kocka a kereten belül piros, zöld vagy kék szinű.
Ha bármelyik kocka hiányzik, az azt jelenti hogy probléma van a monitorral. Ez a kocka normális
működéskor is megjelenik, ha a video kábelt kiiktatják, vagy megrongálódik.
4. Kapcsolja le a monitort és kösse be ujra a video kábelt; utána kapcsolja fel a számitógépet és a monitort.
Ha a monitor képernyője üres marad az előbbi eljárás alkalmazása után, ellenőrizze a video vezérlőt
és a számitógép rendszert; a monitor megfelelően működik.
Figyelmeztetés
Ha valami baj van a bevitel jelzésnél, felirás jelenik meg a képernyőn, vagy a képernyő üres lesz,
annak ellenére, hogy a LED áramjelző mőködik. Ezek arra utalhatnak, hogy a monitor a szkenelés
tartományon kivül van, vagy a jelzés kábelt kell ellenőrizni.
Környezet
A monitor minőségét és egyéb jellemzőit befolyásolhatja, hogy milyen helyen és
helyzetben használják.
Ha hangerősitők vannak a monitor közelében, húzza ki a dugót és vigye át azokat egy másik
szobába.
z
Vigyen el minden elektromos készüléket mint pl rádiót, ventillátort, órát, telefont a monitor körüli
egy méteres körzetből.
z
Hasznos tippek
z
z
A monitor a PC-től érkező vizuális jeleket jeleníti meg. Így ha, baj van a PC-vel vagy a videokártyával, ez
azt okozhatja, hogy nincs kép a képernyőn, rossz a szín, zajos, kiesett a szinkronból stb. Ebben az
esetben először ellenőrizze a probléma forrását, és azután forduljon a szervizhez.
A monitor működésének ellenőrzése
Ha nincs kép a képernyőn vagy "Not Optimum Mode","Recommanded mode 1280 x 1024 60Hz"
üzenet jelenik meg, húzza ki a kábelt a számítógépből, mialatt a monitor bekapcsolva marad.
{ Ha üzenet jelenik meg a képernyőn, vagy ha a képernyő kifehéredik, ez azt jelenti, hogy a monitor
üzemképes állapotban van.
{ Ebben az esetben a számítógépnél keresse a hibát.
Válasszon
modellnevet
Általános
Általános
Model megnevezése
SyncMaster 710V
LCD Tábla
Méret
17,0 hüvelyk átlósan
Kijelzési terület
337,92 (H) x 270,336 (V)
Képsejt távolság
0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Tipus
a-si TFT aktiv mátrix
Szinkronizáció
Vizszintes
30 ~ 81 kHz
Függőleges
56 ~ 75 Hz
Kijelzési szin
16.194.277 Szinek
Rezolúció
Optimális rezolúció
1280 x 1024@60 Hz
Maximális rezolúció
1280 x 1024@75 Hz
Bevitel jelző, befejezett
RGB Analog
Kompozit Sync, SOG, 0,7 Vpp pozitiv 75 ohmnál Külön H/V szink,
Összetett, TTL szint pozitiv vagy negativ
Maximum Pixel Óra
140 MHz
Energia szolgáltatás
SyncMaster 710V
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Jelző Kábel
15 lábtól 15 lábhoz D-sub kábel, leválasztható
Energiafogyasztás
Kevesebb mint 34W
Méretek (Széles x Mély x Hossz) / Súly
382,0 x 62,0 x 320,5 mm (Állvány nélkül)
382,0 x 175,0 x 383,7 mm(with Basic Stand) / 4,55 kg
VESA Állvány Interfész
100mm x 100mm (különleges (Kar) állványozási hárdvérhez használandó)
Környezetvédelmi tényezők
Működtetés
Hőmérséklet: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Páratartalom: 10% ~ 80%, nem-kondenzáló
Tárolás
Hőmérséklet: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Páratartalom: 5% ~ 95%, nem-kondenzáló
Kösd be és Működik képesség
A monitor betelepithető bármelyik Kösd be és Működik képességű rendszerbe. A monitor és a számitógép
rendszer iterakciója a legjobb működési körülményeket és monitor beállitásokat adják. A legtöbb esetben a
monitor telepités automatikusan beindul, hacsak nem akar más beépitéseket választani.
Pont elfogadhatás
A fenti TFT LCD táblát 99,999 % pontosságú előrehaladott félvezető technológiai eljárással készitették, és ezt
az eljárást használják ennél a terméknél. Ennek ellenére, a PIROS, ZÖLD, KÉK és FEHÉR szinű képsejtek
némelykor nagyon élénknek látszanak vagy néhány fekete képsejt is látható. Ez nem a gyenge minőségtől
van, tehát nyugodtan használható.
z
Például, az ebben a termékben foglalt TFT LCD képsejtek száma 3.932.160.
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
Áram-megtakaritó
Ebben a monitorban egy beépitett áram-kezelési rendszer van, amit Áram-megtakaritónak neveznek.Ez a
rendszer energiát takarit meg avval, hogy a monitort az csökkentett-áram módba kapcsolja amikor egy bizonyos
ideig nincs használatban. A monitor automatikusan visszatér a normális mőködéshez, amikor megmozditják az
egeret, vagy lenyomnak egy billentyűt a billentyűzeten. Energia megtakaritás céljából kapcsolja KI a monitort
amikor nem használja, vagy ha hosszabb időre felügyelet nélkül hagyják. Az Áram-megtakaritó rendszer a
számitógépbe telepitett VESA DPMS-nek megfelelő video kártyával működik. Használja a gépébe telepitett
szoftver segédprogramot ennek az eljárásnak a beállitására.
Státusz
Rendes Működés
Áram- megtakatitó
funkció mód
(EPA/ENERGY2000)
Áram lekapcsoló
(Áramjelző/Bekapcsoló
gomb)
Áram jelző
Zöld
Zöld,Villogás
Fekete
Áramfogyasztás
Kevesebb mint 34W
Kevesebb mint 1W(„OFF”
mód)
Kevesebb mint 1W
(120Vac)
Ez a monitor EPA ENERGY STAR® -nak megfelelő és az ENERGY2000-nek
megfelelő ha a VESA DPMS funkcióképességgel ellátott számitógéppel
használják. Mint az ENERGY STAR®, SAMSUNG megállapitotta hogy ez a
termék eleget tesz az ENERGY STAR® előirásainak az energia
eredményességre vonatkozóan.
Eredeti Időzitő Módok
Ha a számitógépből átutalt jelzés megegyezik a következő Eredeti Időzitő Módokkal, a képernyő
automatikusan módositva lesz. Ha azonban a jelzés különbözik, a képernyő üres lesz, még akkor is,ha az áram
LED rajta van. Forduljon a video kártya kézikönyvhöz és a képernyőt a következőképpen módositsa.
1. Táblázat. Eredeti Időzitő Módok
Kijelző Mód
Vizszintes
Frekvencia
(kHz)
Függőleges
Frekvencia
(Hz)
Pixel Óra
(MHz)
Szink Polaritás
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Vizszintes Frekvencia
A jobb szélt a bal széllel összekötő egy vonal szkeneléséhez szükséges időt a
Vizszintes Ciklusnak nevezik és a Vizszintes Ciklus inverzális számát a
Vizszintes Frekvenciának nevezik. Egység: kHz
Függőleges Frekvencia
Úgy mint a fluorescent lámpánál, a képernyőnek ismételnie kell ugyanazt a
kijelzőt másodpercenként nagyon sokszor, hogy azt a használó személynek
kijelezze. Ennek az ismétlődésnek a frekvenciáját a Függőleges
frekvenciának vagy Felfrissitő mértéknek nevezik. Egység: Hz
Válasszon
modellnevet
Általános
Általános
Model megnevezése
SyncMaster 910V
LCD Tábla
Méret
19,0 hüvelyk átlósan
Kijelzési terület
376,32 (H) x 301,056 (V)
Képsejt távolság
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Tipus
a-si TFT aktiv mátrix
Szinkronizáció
Vizszintes
30 ~ 81 kHz
Függőleges
56 ~ 75 Hz
Kijelzési szin
16.194.277 Szinek
Rezolúció
Optimális rezolúció
1280 x 1024@60 Hz
Maximális rezolúció
1280 x 1024@75 Hz
Bevitel jelző, befejezett
RGB Analog
Kompozit Sync, SOG, 0,7 Vpp pozitiv 75 ohmnál Külön H/V szink,
Összetett, TTL szint pozitiv vagy negativ
Maximum Pixel Óra
140 MHz
Energia szolgáltatás
SyncMaster 910V
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Jelző Kábel
15 lábtól 15 lábhoz D-sub kábel, leválasztható
Energiafogyasztás
Kevesebb mint 38W
Méretek (Széles x Mély x Hossz) / Súly
428,0 X 61,8 X 356,0 mm (Állvány nélkül)
428,0 X 195,7 X 430,0 mm(with Basic Stand) / 4,8 kg
VESA Állvány Interfész
100mm x 100mm (különleges (Kar) állványozási hárdvérhez használandó)
Környezetvédelmi tényezők
Működtetés
Hőmérséklet: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Páratartalom: 10% ~ 80%, nem-kondenzáló
Tárolás
Hőmérséklet: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Páratartalom: 5% ~ 95%, nem-kondenzáló
Kösd be és Működik képesség
A monitor betelepithető bármelyik Kösd be és Működik képességű rendszerbe. A monitor és a számitógép
rendszer iterakciója a legjobb működési körülményeket és monitor beállitásokat adják. A legtöbb esetben a
monitor telepités automatikusan beindul, hacsak nem akar más beépitéseket választani.
Pont elfogadhatás
A fenti TFT LCD táblát 99,999 % pontosságú előrehaladott félvezető technológiai eljárással készitették, és ezt
az eljárást használják ennél a terméknél. Ennek ellenére, a PIROS, ZÖLD, KÉK és FEHÉR szinű képsejtek
némelykor nagyon élénknek látszanak vagy néhány fekete képsejt is látható. Ez nem a gyenge minőségtől
van, tehát nyugodtan használható.
z
Például, az ebben a termékben foglalt TFT LCD képsejtek száma 3.932.160.
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
Áram-megtakaritó
Ebben a monitorban egy beépitett áram-kezelési rendszer van, amit Áram-megtakaritónak neveznek.Ez a
rendszer energiát takarit meg avval, hogy a monitort az csökkentett-áram módba kapcsolja amikor egy bizonyos
ideig nincs használatban. A monitor automatikusan visszatér a normális mőködéshez, amikor megmozditják az
egeret, vagy lenyomnak egy billentyűt a billentyűzeten. Energia megtakaritás céljából kapcsolja KI a monitort
amikor nem használja, vagy ha hosszabb időre felügyelet nélkül hagyják. Az Áram-megtakaritó rendszer a
számitógépbe telepitett VESA DPMS-nek megfelelő video kártyával működik. Használja a gépébe telepitett
szoftver segédprogramot ennek az eljárásnak a beállitására.
Státusz
Rendes Működés
Áram- megtakatitó
funkció mód
(EPA/ENERGY2000)
Áram lekapcsoló
(Áramjelző/Bekapcsoló
gomb)
Áram jelző
Zöld
Zöld,Villogás
Fekete
Áramfogyasztás
Kevesebb mint 38W
Kevesebb mint 1W(„OFF”
mód)
Kevesebb mint 1W
(120Vac)
Ez a monitor EPA ENERGY STAR® -nak megfelelő és az ENERGY2000-nek
megfelelő ha a VESA DPMS funkcióképességgel ellátott számitógéppel
használják. Mint az ENERGY STAR®, SAMSUNG megállapitotta hogy ez a
termék eleget tesz az ENERGY STAR® előirásainak az energia
eredményességre vonatkozóan.
Eredeti Időzitő Módok
Ha a számitógépből átutalt jelzés megegyezik a következő Eredeti Időzitő Módokkal, a képernyő
automatikusan módositva lesz. Ha azonban a jelzés különbözik, a képernyő üres lesz, még akkor is,ha az áram
LED rajta van. Forduljon a video kártya kézikönyvhöz és a képernyőt a következőképpen módositsa.
1. Táblázat. Eredeti Időzitő Módok
Kijelző Mód
Vizszintes
Frekvencia
(kHz)
Függőleges
Frekvencia
(Hz)
Pixel Óra
(MHz)
Szink Polaritás
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Vizszintes Frekvencia
A jobb szélt a bal széllel összekötő egy vonal szkeneléséhez szükséges időt a
Vizszintes Ciklusnak nevezik és a Vizszintes Ciklus inverzális számát a
Vizszintes Frekvenciának nevezik. Egység: kHz
Függőleges Frekvencia
Úgy mint a fluorescent lámpánál, a képernyőnek ismételnie kell ugyanazt a
kijelzőt másodpercenként nagyon sokszor, hogy azt a használó személynek
kijelezze. Ennek az ismétlődésnek a frekvenciáját a Függőleges
frekvenciának vagy Felfrissitő mértéknek nevezik. Egység: Hz
Válasszon
modellnevet
Általános
Általános
Model megnevezése
SyncMaster 510M
LCD Tábla
Méret
15,0 hüvelyk átlósan
Kijelzési terület
304,1 (H) x 228,1 (V)
Képsejt távolság
0,297mm (H) x 0,297mm (V)
Tipus
a-si TFT aktiv mátrix
Szinkronizáció
Vizszintes
30 ~ 61 kHz
Függőleges
56 ~ 75 Hz
Kijelzési szin
16.194.277 Szinek
Rezolúció
Optimális rezolúció
1024 x 768@60 Hz
Maximális rezolúció
1024 x 768@75 Hz
Bevitel jelző, befejezett
RGB Analog
Kompozit Sync, SOG, 0,7 Vpp pozitiv 75 ohmnál Külön H/V szink,
Összetett, TTL szint pozitiv vagy negativ
Maximum Pixel Óra
81 MHz
Energia szolgáltatás
SyncMaster 510M
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Jelző Kábel
15 lábtól 15 lábhoz D-sub kábel, leválasztható
Energiafogyasztás
Kevesebb mint 25W
Méretek (Széles x Mély x Hossz) / Súly
338,0 x 56,3 x 272,0 mm (Állvány nélkül)
338,0 x 175,0 x 337,0 mm(with Basic Stand) / 3,1 kg
VESA Állvány Interfész
75 mm x 75 mm (különleges (Kar) állványozási hárdvérhez használandó)
Max internal speaker
0,8~1,0W
Környezetvédelmi tényezők
Működtetés
Hőmérséklet: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Páratartalom: 10% ~ 80%, nem-kondenzáló
Tárolás
Hőmérséklet: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Páratartalom: 5% ~ 95%, nem-kondenzáló
Kösd be és Működik képesség
A monitor betelepithető bármelyik Kösd be és Működik képességű rendszerbe. A monitor és a számitógép
rendszer iterakciója a legjobb működési körülményeket és monitor beállitásokat adják. A legtöbb esetben a
monitor telepités automatikusan beindul, hacsak nem akar más beépitéseket választani.
Pont elfogadhatás
A fenti TFT LCD táblát 99,999 % pontosságú előrehaladott félvezető technológiai eljárással készitették, és ezt
az eljárást használják ennél a terméknél. Ennek ellenére, a PIROS, ZÖLD, KÉK és FEHÉR szinű képsejtek
némelykor nagyon élénknek látszanak vagy néhány fekete képsejt is látható. Ez nem a gyenge minőségtől
van, tehát nyugodtan használható.
z
Például, az ebben a termékben foglalt TFT LCD képsejtek száma 3.932.160.
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
Áram-megtakaritó
Ebben a monitorban egy beépitett áram-kezelési rendszer van, amit Áram-megtakaritónak neveznek.Ez a
rendszer energiát takarit meg avval, hogy a monitort az csökkentett-áram módba kapcsolja amikor egy bizonyos
ideig nincs használatban. A monitor automatikusan visszatér a normális mőködéshez, amikor megmozditják az
egeret, vagy lenyomnak egy billentyűt a billentyűzeten. Energia megtakaritás céljából kapcsolja KI a monitort
amikor nem használja, vagy ha hosszabb időre felügyelet nélkül hagyják. Az Áram-megtakaritó rendszer a
számitógépbe telepitett VESA DPMS-nek megfelelő video kártyával működik. Használja a gépébe telepitett
szoftver segédprogramot ennek az eljárásnak a beállitására.
Státusz
Rendes Működés
Áram- megtakatitó
funkció mód
Áram lekapcsoló
(Áramjelző/Bekapcsoló
(EPA/ENERGY2000)
gomb)
Áram jelző
Zöld
Zöld,Villogás
Fekete
Áramfogyasztás
Kevesebb mint 25W
Kevesebb mint 1W(„OFF”
mód)
Kevesebb mint 1W
(120Vac)
Ez a monitor EPA ENERGY STAR® -nak megfelelő és az ENERGY2000-nek
megfelelő ha a VESA DPMS funkcióképességgel ellátott számitógéppel
használják. Mint az ENERGY STAR®, SAMSUNG megállapitotta hogy ez a
termék eleget tesz az ENERGY STAR® előirásainak az energia
eredményességre vonatkozóan.
Eredeti Időzitő Módok
Ha a számitógépből átutalt jelzés megegyezik a következő Eredeti Időzitő Módokkal, a képernyő
automatikusan módositva lesz. Ha azonban a jelzés különbözik, a képernyő üres lesz, még akkor is,ha az áram
LED rajta van. Forduljon a video kártya kézikönyvhöz és a képernyőt a következőképpen módositsa.
1. Táblázat. Eredeti Időzitő Módok
Kijelző Mód
Vizszintes
Frekvencia
(kHz)
Függőleges
Frekvencia
(Hz)
Pixel Óra
(MHz)
Szink Polaritás
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Vizszintes Frekvencia
A jobb szélt a bal széllel összekötő egy vonal szkeneléséhez szükséges időt a
Vizszintes Ciklusnak nevezik és a Vizszintes Ciklus inverzális számát a
Vizszintes Frekvenciának nevezik. Egység: kHz
Függőleges Frekvencia
Úgy mint a fluorescent lámpánál, a képernyőnek ismételnie kell ugyanazt a
kijelzőt másodpercenként nagyon sokszor, hogy azt a használó személynek
kijelezze. Ennek az ismétlődésnek a frekvenciáját a Függőleges
frekvenciának vagy Felfrissitő mértéknek nevezik. Egység: Hz
Válasszon
modellnevet
Általános
Általános
Model megnevezése
SyncMaster 710M
LCD Tábla
Méret
17,0 hüvelyk átlósan
Kijelzési terület
337,92 (H) x 270,336 (V)
Képsejt távolság
0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Tipus
a-si TFT aktiv mátrix
Szinkronizáció
Vizszintes
30 ~ 81 kHz
Függőleges
56 ~ 75 Hz
Kijelzési szin
16.194.277 Szinek
Rezolúció
Optimális rezolúció
1280 x 1024@60 Hz
Maximális rezolúció
1280 x 1024@75 Hz
Bevitel jelző, befejezett
RGB Analog
Kompozit Sync, SOG, 0,7 Vpp pozitiv 75 ohmnál Külön H/V szink,
Összetett, TTL szint pozitiv vagy negativ
Maximum Pixel Óra
140 MHz
Energia szolgáltatás
SyncMaster 710M
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Jelző Kábel
15 lábtól 15 lábhoz D-sub kábel, leválasztható
Energiafogyasztás
Kevesebb mint 38W
Méretek (Széles x Mély x Hossz) / Súly
381,9 x 62,0 x 342,9 mm (Állvány nélkül)
381,9 x 175,0 x 383,9 mm(with Basic Stand) / 4,5 kg
VESA Állvány Interfész
100mm x 100mm (különleges (Kar) állványozási hárdvérhez használandó)
Max internal speaker
0,8~1,0W
Környezetvédelmi tényezők
Működtetés
Hőmérséklet: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Páratartalom: 10% ~ 80%, nem-kondenzáló
Tárolás
Hőmérséklet: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Páratartalom: 5% ~ 95%, nem-kondenzáló
Kösd be és Működik képesség
A monitor betelepithető bármelyik Kösd be és Működik képességű rendszerbe. A monitor és a számitógép
rendszer iterakciója a legjobb működési körülményeket és monitor beállitásokat adják. A legtöbb esetben a
monitor telepités automatikusan beindul, hacsak nem akar más beépitéseket választani.
Pont elfogadhatás
A fenti TFT LCD táblát 99,999 % pontosságú előrehaladott félvezető technológiai eljárással készitették, és ezt
az eljárást használják ennél a terméknél. Ennek ellenére, a PIROS, ZÖLD, KÉK és FEHÉR szinű képsejtek
némelykor nagyon élénknek látszanak vagy néhány fekete képsejt is látható. Ez nem a gyenge minőségtől
van, tehát nyugodtan használható.
z
Például, az ebben a termékben foglalt TFT LCD képsejtek száma 3.932.160.
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
Áram-megtakaritó
Ebben a monitorban egy beépitett áram-kezelési rendszer van, amit Áram-megtakaritónak neveznek.Ez a
rendszer energiát takarit meg avval, hogy a monitort az csökkentett-áram módba kapcsolja amikor egy bizonyos
ideig nincs használatban. A monitor automatikusan visszatér a normális mőködéshez, amikor megmozditják az
egeret, vagy lenyomnak egy billentyűt a billentyűzeten. Energia megtakaritás céljából kapcsolja KI a monitort
amikor nem használja, vagy ha hosszabb időre felügyelet nélkül hagyják. Az Áram-megtakaritó rendszer a
számitógépbe telepitett VESA DPMS-nek megfelelő video kártyával működik. Használja a gépébe telepitett
szoftver segédprogramot ennek az eljárásnak a beállitására.
Státusz
Rendes Működés
Áram- megtakatitó
funkció mód
Áram lekapcsoló
(Áramjelző/Bekapcsoló
(EPA/ENERGY2000)
gomb)
Áram jelző
Zöld
Zöld,Villogás
Fekete
Áramfogyasztás
Kevesebb mint 38W
Kevesebb mint 1W(„OFF”
mód)
Kevesebb mint 1W
(120Vac)
Ez a monitor EPA ENERGY STAR® -nak megfelelő és az ENERGY2000-nek
megfelelő ha a VESA DPMS funkcióképességgel ellátott számitógéppel
használják. Mint az ENERGY STAR®, SAMSUNG megállapitotta hogy ez a
termék eleget tesz az ENERGY STAR® előirásainak az energia
eredményességre vonatkozóan.
Eredeti Időzitő Módok
Ha a számitógépből átutalt jelzés megegyezik a következő Eredeti Időzitő Módokkal, a képernyő
automatikusan módositva lesz. Ha azonban a jelzés különbözik, a képernyő üres lesz, még akkor is,ha az áram
LED rajta van. Forduljon a video kártya kézikönyvhöz és a képernyőt a következőképpen módositsa.
1. Táblázat. Eredeti Időzitő Módok
Kijelző Mód
Vizszintes
Frekvencia
(kHz)
Függőleges
Frekvencia
(Hz)
Pixel Óra
(MHz)
Szink Polaritás
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Vizszintes Frekvencia
A jobb szélt a bal széllel összekötő egy vonal szkeneléséhez szükséges időt a
Vizszintes Ciklusnak nevezik és a Vizszintes Ciklus inverzális számát a
Vizszintes Frekvenciának nevezik. Egység: kHz
Függőleges Frekvencia
Úgy mint a fluorescent lámpánál, a képernyőnek ismételnie kell ugyanazt a
kijelzőt másodpercenként nagyon sokszor, hogy azt a használó személynek
kijelezze. Ennek az ismétlődésnek a frekvenciáját a Függőleges
frekvenciának vagy Felfrissitő mértéknek nevezik. Egység: Hz
Válasszon
modellnevet
Általános
Általános
Model megnevezése
SyncMaster 910M
LCD Tábla
Méret
17,0 hüvelyk átlósan
Kijelzési terület
372,32 (H) x 301,56 (V)
Képsejt távolság
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Tipus
a-si TFT aktiv mátrix
Szinkronizáció
Vizszintes
30 ~ 81 kHz
Függőleges
56 ~ 75 Hz
Kijelzési szin
16.194.277 Szinek
Rezolúció
Optimális rezolúció
1280 x 1024@60 Hz
Maximális rezolúció
1280 x 1024@75 Hz
Bevitel jelző, befejezett
RGB Analog
Kompozit Sync, SOG, 0,7 Vpp pozitiv 75 ohmnál Külön H/V szink,
Összetett, TTL szint pozitiv vagy negativ
Maximum Pixel Óra
135 MHz
Energia szolgáltatás
SyncMaster 910M
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Jelző Kábel
15 lábtól 15 lábhoz D-sub kábel, leválasztható
Energiafogyasztás
Kevesebb mint 38W
Méretek (Széles x Mély x Hossz) / Súly
428,0 x 61,8 x 380,5 mm (Állvány nélkül)
428,0 x 195,7 x 430,0 mm(with Basic Stand) / 5,75 kg
VESA Állvány Interfész
100mm x 100mm (különleges (Kar) állványozási hárdvérhez használandó)
Max internal speaker
0,8~1,0W
Környezetvédelmi tényezők
Működtetés
Hőmérséklet: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Páratartalom: 10% ~ 80%, nem-kondenzáló
Tárolás
Hőmérséklet: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Páratartalom: 5% ~ 95%, nem-kondenzáló
Kösd be és Működik képesség
A monitor betelepithető bármelyik Kösd be és Működik képességű rendszerbe. A monitor és a számitógép
rendszer iterakciója a legjobb működési körülményeket és monitor beállitásokat adják. A legtöbb esetben a
monitor telepités automatikusan beindul, hacsak nem akar más beépitéseket választani.
Pont elfogadhatás
A fenti TFT LCD táblát 99,999 % pontosságú előrehaladott félvezető technológiai eljárással készitették, és ezt
az eljárást használják ennél a terméknél. Ennek ellenére, a PIROS, ZÖLD, KÉK és FEHÉR szinű képsejtek
némelykor nagyon élénknek látszanak vagy néhány fekete képsejt is látható. Ez nem a gyenge minőségtől
van, tehát nyugodtan használható.
z
Például, az ebben a termékben foglalt TFT LCD képsejtek száma 3.932.160.
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
Áram-megtakaritó
Ebben a monitorban egy beépitett áram-kezelési rendszer van, amit Áram-megtakaritónak neveznek.Ez a
rendszer energiát takarit meg avval, hogy a monitort az csökkentett-áram módba kapcsolja amikor egy bizonyos
ideig nincs használatban. A monitor automatikusan visszatér a normális mőködéshez, amikor megmozditják az
egeret, vagy lenyomnak egy billentyűt a billentyűzeten. Energia megtakaritás céljából kapcsolja KI a monitort
amikor nem használja, vagy ha hosszabb időre felügyelet nélkül hagyják. Az Áram-megtakaritó rendszer a
számitógépbe telepitett VESA DPMS-nek megfelelő video kártyával működik. Használja a gépébe telepitett
szoftver segédprogramot ennek az eljárásnak a beállitására.
Státusz
Rendes Működés
Áram- megtakatitó
funkció mód
Áram lekapcsoló
(Áramjelző/Bekapcsoló
(EPA/ENERGY2000)
gomb)
Áram jelző
Zöld
Zöld,Villogás
Fekete
Áramfogyasztás
Kevesebb mint 38W
Kevesebb mint 1W(„OFF”
mód)
Kevesebb mint 1W
(120Vac)
Ez a monitor EPA ENERGY STAR® -nak megfelelő és az ENERGY2000-nek
megfelelő ha a VESA DPMS funkcióképességgel ellátott számitógéppel
használják. Mint az ENERGY STAR®, SAMSUNG megállapitotta hogy ez a
termék eleget tesz az ENERGY STAR® előirásainak az energia
eredményességre vonatkozóan.
Eredeti Időzitő Módok
Ha a számitógépből átutalt jelzés megegyezik a következő Eredeti Időzitő Módokkal, a képernyő
automatikusan módositva lesz. Ha azonban a jelzés különbözik, a képernyő üres lesz, még akkor is,ha az áram
LED rajta van. Forduljon a video kártya kézikönyvhöz és a képernyőt a következőképpen módositsa.
1. Táblázat. Eredeti Időzitő Módok
Kijelző Mód
Vizszintes
Frekvencia
(kHz)
Függőleges
Frekvencia
(Hz)
Pixel Óra
(MHz)
Szink Polaritás
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Vizszintes Frekvencia
A jobb szélt a bal széllel összekötő egy vonal szkeneléséhez szükséges időt a
Vizszintes Ciklusnak nevezik és a Vizszintes Ciklus inverzális számát a
Vizszintes Frekvenciának nevezik. Egység: kHz
Függőleges Frekvencia
Úgy mint a fluorescent lámpánál, a képernyőnek ismételnie kell ugyanazt a
kijelzőt másodpercenként nagyon sokszor, hogy azt a használó személynek
kijelezze. Ennek az ismétlődésnek a frekvenciáját a Függőleges
frekvenciának vagy Felfrissitő mértéknek nevezik. Egység: Hz
Szerviz
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MEXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
Fax. 52-55-47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu,
Suwon City, Kyoungki-Do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A. :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://samsungusa.com/monitor/
Feltételek
Pont mérték
A monitoron látható kép piros, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb vannak a pontok, annál
magasabb a rezolució. Az azonos szinű két pont közötti távolság a Pont mérték. Egység: mm
Függőleges frekvencia
A képernyőnek űjra kell rajzolódnia másodpercenként nagyon sokszor, hogy egy kijelzést teremtsen és
azt a használó személynek kijelezze. Ennek a másodpercenkénti ismétlődésnek a frekvenciáját a
Függőleges frekvenciának vagy Felfrissitő mértéknek nevezik. Egység: Hz
Például: Ha ugyanaz a fény ismétli önmagát másodpercenként 60-szor, ezt 60Hz-nek veszik. Ebben
az esetben észrevehető a képernyő vibrálása. Ennek a problémának az elkerülésére a
Vibrálás-mentes Mód használatos, a 70Hz feletti függőleges frekvencia használatával.
Vizszintes frekvencia
A jobb szélt a bal széllel összekötő egy vonal szkeneléséhez szükséges időt a Vizszintes Ciklusnak
nevezik. A Vizszintes Ciklus inverzális számát a Vizszintes Frekvenciának nevezik. Egység: kHz
Egybekötött és Nem-egybekötött Módszer
A képernyő tetejétől az aljáig látható vizszintes vonalak sorban történő kijelzése a Nem-egybekötöt
Módszer, amig a páratlan, aztán a páros számú vonalak váltakozó kijelzése az Egybekötött Módszer. A
Nem-egybekötött Módszert használják a legtöbb monitornál, a tiszta kép biztositására. Az Egybekötött
Módszer ugyanaz, mint amit a televiziókban használnak.
Kösd be és Működik
Ez a funkció a legjobb minőségű képernyőt adja azáltal, hogy a számitógépnek és a monitornak
lehetővé teszi az automatikus információváltást. Ez a monitor követi a VESA DDC nemzetközi
szabványokat a Kösd be és Működik funkcióra.
Rezolució
A képernyőn megjelenő képek készitésére használt vizszintes és függőleges pontok számát
rezoluciónak nevezik . Ez a szám jelenti a kijelző pontosságát. A magas rezolució a többszörös
feladatok elvégzésére nagyon megfelel, mivel igy több kép információt lehet a képernyőn feltüntetni.
Példa: Ha a rezolució 1280 x 1024, ez azt jelenti, hogy a kép 1280 vizszintes pontból (vizszintes
rezolució) és 1024 függőleges vonalból (függőleges rezolució) tevődik össze.
Jobb kijelzéshez
1. Állitsa be a számitógép rezolúciót és a képernyő beviteli arányt (felfrissitési arány) a számitógép
vezérlő pultján az alább leirtak szerint, hogy a legjobb minőségű képet élvezhesse.Ha a TFT-LCD-ben
nincs megadva a legjobb minőségű kép, előfordulhat, hogy nem egyenletes minőségű kép látható a
képernyőn.
{
{
RRezolúció: 1280 x 1024
Függőleges frekvencia ((felfrissitési arány): 60 Hz
2. A fenti TFT LCD táblát 99.999 % pontosságú előrehaladott félvezető technológiai eljárással
készitették, és ezt az eljárást használják ennél a terméknél. Ennek ellenére, a PIROS, ZÖLD, KÉK és
FEHÉR szinű képsejtek némelykor nagyon élénknek látszanak vagy néhány fekete képsejt is látható.
Ez nem a gyenge minőségtől van, tehát nyugodtan használható.
{
Például, az ebben a termékben foglalt TFT LCD képsejtek száma 3.932.160.
3. Amikor a monitort és a külső boritót tisztitja, öntsön egy kis mennyiséget a javasolt tisztitószerből
puha és száraz ruhára és úgy fényesitse a felületeket. Az LCD felületet ne erősen, csak gyengéden
dörzsölje. Ha erősen dörzsöli, foltossá válhat.
4. Ha a kép minőségével nincs megelégedve, az ablak megszüntetés gomb megnyomásakor megjelenő
kijelző képen az ‘automatikus beállitó funkció’ végrehajtásával jobb minőségű képet kaphat. Ha az
automatikus beállitás elvégzése után is zajt észlel, használja a TISZTA/TOMPA beállitási funkciót.
5. Ha hosszabb ideig változatlan a képernyőn lévő kép, akkor hátramaradt kép vagy elmosódás jelenhet
meg.
Ha hosszabb ideig távol kell lennie a monitortól, akkor állítsa azt át energiatakarékos módra, vagy a
képernyővédőt állítsa mozgó képre.
Fennhatóság
Az itt közölt információ figyelmeztetés nélkül változhat.
© 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Bármilyen formában történő reprodukálás a Samsung Electronics Co., Ltd. irásos engedélye nélkül,
szigorúan tilos.
A Samsung Electronics Co., Ltd. nem vonható felelősségre az esetleges hibákért ebben az anyagban, vagy
ennek az anyagnak a használatából eredő vagy a kivitelezéséből következő károsodásért.
A Sumsang a Samsung Electronics Co., Ltd regisztrált védjegye ; a Microsoft, Windows, Widows NT a
Microsoft Corporation regisztrált védjegye; a VESA, a DMPS és a DDC a Video Electronics Standard
Association regisztrált védjegye; az ENERGY STAR® név és logo az U.S. Environmental Protection Agency
(EPA) regisztrált védjegye. Mint ENERGY STAR® Társ, a Samsung Electronics Co., Ltd. meghatározza, hogy
ez a termék eleget tesz az ENERGY STAR® előirásainak az energia hatásosságot illetően. Minden más itt
emlitett termék a tulajdonosaiknak a névjegyzéke, vagy regisztrált névjegyzéke.
Download PDF

advertising