Samsung | T22B300EW | Samsung 22''-os TV monitor beépített hangszóróval Felhasználói kézikönyv

TB300
TB350
TV-MONITOR
(MFM TV)
használati útmutató
Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
További szolgáltatásokért kérjük, regisztrálja
termékét a következő weboldalon:
www.samsung.com/register
A Használati útmutatóban szereplő ábrák és illusztrációk csupán referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a készülék tényleges
megjelenésétől. A készülék kialakítása és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Digitális TV-funkciókkal kapcsolatos megjegyzések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A digitális TV-szolgáltatással (DVB) kapcsolatos funkciók csak azokban az országokban/térségekben érhetők el, ahol DVB-T (MPEG2 és MPEG4
AVC) digitális földfelszíni sugárzás áll rendelkezésre, illetve ahol ezzel kompatibilis DVB-C (MPEG2 és MPEG4 AAC) kábeltévé-szolgáltatás érhető el. A
DVB-T, illetve DVB-C jelek vételi lehetőségével kapcsolatban érdeklődjön a helyi forgalmazónál.
A DVB-T az európai DVB konzorcium által létrehozott földfelszíni műsorszórási szabvány, a DVB-C pedig a digitális kábeltévé-szolgáltatáson keresztüli
műsorszórásra vonatkozik.
Ez a TV-készülék teljesíti a legújabb [2008. augusztusi] DVB-T és DVB-C szabvány előírásait, a jövőbeli földfelszíni DVB-T és kábelhálózati DVB-C
műsorszórási szabványokkal való kompatibilitás azonban nem garantálható.
A TV-készülék felhasználási országától/térségétől függően előfordulhat, hogy egyes kábeltévé-szolgáltatók járulékos díjat számolnak fel a
szolgáltatásért, és Önnek el kell fogadnia a szolgáltató üzleti feltételeit.
Előfordulhat hogy egyes digitális TV-funkciók bizonyos országokban vagy térségekben nem érhetők el, és hogy a DVB-C funkció egyes szolgáltatók
esetében nem működik.
További információkért forduljon a Samsung helyi ügyfélszolgálatához.
✎✎ Az egyes országok közötti eltérő műsorszórási mód befolyásolhatja a TV-készülék vételi minőségét. A SAMSUNG helyi hivatalos
forgalmazójánál vagy a Samsung Call Center szolgálatnál érdeklődjön a TV-készülék teljesítményét illetően, valamint hogy van-e lehetőség a
teljesítmény TV-készülék beállításának módosításán keresztül történő javítására.
Állóképekkel kapcsolatos figyelmeztetések
Kerülje az állóképek (például jpeg képfájlok) vagy álló képrészletek (például TV-műsorok emblémái, panoráma vagy 4:3 arányú képformátum, a képernyő
alján megjelenő tőzsdei információs vagy hírsávok stb.) megjelenítését a képernyőn. Az állóképek folyamatos megjelenítése szellemképet idézhet elő, amely
befolyásolja a képminőséget. E hatás kockázatának csökkentése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
• Ne jelenítse meg hosszú időn keresztül ugyanannak a TV-csatornának az emblémáját.
• Mindig törekedjen az összes képet teljes képernyőn megjeleníteni, a lehető legjobb illesztéshez használja a TV-készülék képformátum-menüjét.
• Csökkentse a fényerő és kontraszt beállítását a kívánt képminőséghez minimálisan szükséges értékre; a túl erős beállítás felgyorsítja a kép kiégésének
folyamatát.
• Használja gyakran TV-készülék képbeégés csökkentésére szolgáló funkcióit. A részletekkel kapcsolatban lásd a készülék használati útmutatóját.
A telepítés helyének biztosítása
A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében tartsa meg az előírt távolságot a készülék és a többi tárgy (pl. fal) között.
Ennek elmulasztása a készülék belsejének túlmelegedése következtében tüzet okozhat vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
✎✎ A TV-készülék tényleges megjelenése típustól függően eltérhet a jelen használati útmutatóban szereplő képektől.
✎✎ Óvatosan érjen a TV-készülékhez. A készülék egyes részei felforrósodhatnak.
Telepítés talp használatával.
Telepítés fali rögzítőállvánnyal.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
• Az alábbi esetek bármelyike kezelési költséggel járhat:
–– (a) kérésére szervizmérnököt küldünk a helyszínre, de a készülékben nincs meghibásodás
(vagyis ha Ön nem olvasta el a használati utasítást).
–– (b) Ön behozza a készüléket a szervizbe, de a termék nem hibás
(vagyis ha Ön nem olvasta el a használati utasítást).
• A kezelési költségtől a munka megkezdése, illetve otthonába történő kiszállás előtt tájékoztatjuk.
Használati útmutató Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége
lehet rá.
Magyar
2
Tartalom
Kezdeti lépések
4
4
11
12
13
Biztonsági óvintézkedések
Tartozékok
A kezelőpanel áttekintése
A távirányító áttekintése
Csatlakozások
14
14
14
15
16
17
19
Antenna csatlakoztatása
Beállítás (kezdeti beállítások)
AV-eszköz csatlakoztatása
A COMMON INTERFACE nyílás használata
Audioeszköz és számítógép csatlakoztatása
Bemeneti jelforrás váltása
Alapfunkciók
19
20
20
22
23
25
27
30
Navigálás a menükben
Az INFO gomb (Most és ezután műsorújság) használata
A Csatorna menü használata
Csatorna menü
Kép menü
Hang menü
Rendszer menü
Terméktámogatás menü
19
Speciális funkciók
Egyéb tudnivalók
38
39
40
41
45
MAGYAR
31
38
31 A Media Play használata
Analóg csatorna teletext funkciója
Fali rögzítőállvány/asztali talp felszerelése
Lopásvédő Kensington-zár
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Figyelje ezt a jelet!
t
Ez a funkció a TOOLST gomb megnyomásával hívható
elő.
Megjegyzés:
További információkat jelöl.
Magyar
3
Kezdeti lépések
Biztonsági óvintézkedések
A biztonsági óvintézkedések ikonjai
Figyelem!
Az ezzel a jellel megjelölt figyelmeztetések be nem tartása súlyos sérüléshez vagy akár
halálhoz vezethet.
Vigyázat!
Az ezzel a jellel megjelölt figyelmeztetések be nem tartása személyi sérüléshez vagy anyagi
kárhoz vezethet.
Ne tegye!
Be kell tartani.
Ez a jelzés azt mutatja, hogy a készülék
belsejében nagyfeszültség van jelen. A termék
bármilyen belső részének érintése veszélyes.
VIGYÁZAT!
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY, NE NYISSA FEL!
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE
VEGYE LE A BURKOLATOT (VAGY HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN
NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST
BÍZZA KÉPZETT SZEMÉLYEKRE.
Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy a termékhez
fontos, a kezelésre és karbantartásra vonatkozó
dokumentum tartozik.
¦¦ Áramellátással kapcsolatos tudnivalók
✎✎ Az alábbi ábrák referenciaként szolgálnak, és típustól, illetve országtól függően eltérőek lehetnek.
Figyelem!
Ne használjon sérült hálózati kábelt
vagy csatlakozót, illetve kilazult
csatlakozóaljzatot.
xx Ellenkező esetben áramütés
vagy tűz veszélye állhat fenn.
Ne csatlakoztasson több
elektromos készüléket egyetlen fali
csatlakozóaljzatba.
xx Ez a fali csatlakozóaljzat
túlmelegedése miatt tüzet
okozhat.
A tápkábel csatlakoztatását vagy
kihúzását ne végezze nedves kézzel.
xx Ez áramütést okozhat.
Szilárdan csatlakoztassa a hálózati
csatlakozót.
xx Ellenkező esetben tűzveszély
állhat fenn.
!
!
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt
földelt csatlakozóaljzatba illessze
(csak 1. osztályú szigeteléssel ellátott
készülékek esetén).
xx Ellenkező esetben áramütés
vagy sérülés veszélye állhat
fenn.
Kerülje a tápkábel túlzott meghajlítását
vagy csavarását, illetve ne helyezzen a
kábelre nehéz tárgyakat.
xx Ellenkező esetben a tápkábel
sérülése áramütést vagy tüzet
okozhat.
Magyar
4
Kezdeti lépések
Tartsa a tápkábelt és a készüléket
fűtőberendezéstől távol.
x Ellenkező esetben áramütés
vagy tűz veszélye állhat fenn.
!
Ha a csatlakozódugó vagy a fali
csatlakozó érintkezőit por fedi, száraz
ruhával törölje le.
x Ellenkező esetben tűzveszély
állhat fenn.
Vigyázat!
Ne húzza ki a csatlakozódugót a
készülék működése közben.
x Ellenkező esetben áramütés
és a készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
!
A tápkábel fali csatlakozóaljzatból
történő kihúzásakor ügyeljen arra,
hogy a csatlakozódugót és be a
kábelt fogja.
x Ellenkező esetben áramütés
vagy tűz veszélye állhat fenn.
!
!
Csak az általunk biztosított tápkábelt
használja. Ne használja másik
elektromos készülék tápkábelét.
x Ellenkező esetben áramütés vagy
tűz veszélye állhat fenn.
A csatlakozódugót könnyen
hozzáférhető fali csatlakozóaljzatba
illessze.
x Ha a készülékkel problémák
merülnek fel, húzza ki a tápkábelt,
és teljesen áramtalanítsa a
készüléket. A készüléken
található be-/kikapcsoló gomb
nem áramtalanítja teljesen a
készüléket.
¦ Telepítéssel kapcsolatos tudnivalók
Figyelem!
Ne helyezzen a készülékre égő
gyertyát vagy szúnyogriasztó
füstölőt.
x Ellenkező esetben tűzveszély
állhat fenn.
Ne telepítse a készüléket
rosszul szellőző helyre, például
könyvespolcba vagy szekrénybe.
x Ellenkező esetben a belső
túlmelegedés miatt tűzveszély
állhat fenn.
Ne helyezze a készüléket instabil
vagy erős rezgésnek kitett helyre,
például instabil vagy ferde polcra.
x A készülék leeshet és anyagi
kárt vagy sérülést okozhat.
x Ha a készüléket erős
vibrációnak kitett helyre
telepíti, az a készülék
meghibásodásához vezethet
vagy tüzet okozhat.
!
!
!
A készülék falra szereléséhez forduljon
szakemberhez vagy megfelelő
céghez.
x Ellenkező esetben sérülésveszély
állhat fenn.
x Ügyeljen arra, hogy a megadott
fali rögzítőállványt használja.
Tartsa a csomagoláshoz használt
nejlontasakot gyermekektől távol.
x Ha gyermekek a nejlontasakot
a fejükre helyezik, az fulladást
okozhat.
Ne helyezze a készüléket pornak,
nedvességnek (szauna), olajnak,
füstnek vagy víznek (esőcseppek)
kitett helyre, és ne telepítse jármű
belsejébe.
x Ez áramütést vagy tűzet okozhat.
Magyar
5
Kezdeti lépések
!
Ne helyezze a készüléket közvetlen
napsugárzásnak kitett helyre vagy
hőforrás, például tűzhely vagy
fűtőtest közelébe.
x Ez lerövidítheti a készülék
élettartamát vagy tüzet okozhat.
Ne helyezze a készüléket gyermekek
által elérhető helyre.
x Ha egy gyermek hozzányúl a
készülékhez, akkor az leeshet és
sérülést okozhat.
x Tekintve, hogy az elülső rész
nehezebb, a készüléket sík, stabil
felületre kell helyezni.
Az épületbe való bevezetési pontnál
hajlítsa lefelé a kültéri antenna
kábelét, hogy az esővíz ne folyjon
be.
x Ha a készülékbe esővíz kerül, az
áramütést vagy tüzet okozhat.
Az antennát nagyfeszültségű
vezetékektől távol szerelje fel.
x Ha az antenna nagyfeszültségű
vezetékhez ér vagy ráesik, az
áramütést vagy tüzet okozhat.
!
Vigyázat!
!
SAMSUNG
!
Mozgatáskor ne ejtse le a
készüléket.
x Ez a készülék
meghibásodásához vagy
sérüléshez vezethet.
Ne helyezze a készüléket a padlóra
előlappal lefelé.
x Ez a készülék paneljének
sérülését okozhatja.
A készülék konzolra vagy polcra
helyezésekor győződjön meg arról,
hogy a készülék nem lóg a konzolon
vagy polcon kívülre.
x Ellenkező esetben a készülék
leeshet, meghibásodást vagy
sérülést okozva.
x Ügyeljen arra, hogy a készülék
méretének megfelelő szekrényt
vagy polcot használjon.
A készülék letételekor finoman kezelje
azt.
x Ellenkező esetben a készülék
meghibásodhat vagy sérülést
okozhat.
!
Ha a készüléket erősen változó
üzemi körülmények közé telepíti,
a környezet súlyos minőségi
problémákat okozhat. Ilyen esetben
csak akkor telepítse a készüléket,
miután erről kikérte valamelyik
szervizszakemberünk tanácsát.
x A mikroszkopikus pornak,
vegyi anyagoknak, túl magas
vagy alacsony hőmérsékletnek
kitett helyek, repülőterek vagy
állomások, ahol a készülék
folyamatos használatban van.
Magyar
6
Kezdeti lépések
¦ Tisztítással kapcsolatos tudnivalók
Figyelem!
A készülék tisztítása előtt húzza ki a
tápkábelt.
x Ellenkező esetben áramütés
vagy tűz veszélye állhat fenn.
A készülék tisztításakor ne
permetezzen vizet közvetlenül a
készülék alkatrészeire.
x Ügyeljen arra, hogy a készülékbe
ne jusson víz.
x Ellenkező esetben tűz, áramütés
veszélye állhat fenn, vagy a
készülék meghibásodhat.
!
Vigyázat!
Ne permetezzen tisztítószert
közvetlenül a készülékbe.
x Ez a külső felület elszíneződését
vagy töredezését, illetve a panel
leválását okozhatja.
!
Ha a mellékelt ruha nem elegendő
a készülék tisztításához, akkor
használjon puha, „kifejezetten
monitor tisztítására szolgáló szerrel”
megnedvesített ruhát a tisztításhoz.
x Ha nem áll rendelkezésre
kifejezetten monitor tisztítására
alkalmas szer, akkor a készülék
tisztítása előtt vízzel hígítson
fel 1:10 arányban valamilyen
tisztítószert.
!
A készülék tisztításakor húzza ki a
tápkábelt, és a tisztítást a mellékelt
tisztítóruha segítségével végezze.
x Ne használjon vegyi anyagot,
például viaszt, benzolt, alkoholt,
hígítót, szúnyogriasztót, illatosítót,
kenőanyagot vagy tisztítószert a
készülék tisztításához.
Ez a külső felület deformálódását
vagy a festék leválását okozhatja.
Tekintve, hogy a készülék külső
felülete könnyen karcolódik,
mindenképpen a mellékelt tisztítóruhát
használja.
!
¦ Használattal kapcsolatos tudnivalók
Figyelem!
Mivel a készülékben nagyfeszültség
van jelen, soha ne kísérelje meg a
készüléket szétszerelni, javítani vagy
azon módosításokat végezni.
x Ellenkező esetben tűz vagy
áramütés veszélye állhat fenn.
x Amennyiben a készüléket
javítani kell, forduljon
márkaszervizhez.
!
A készülék mozgatásához kapcsolja
ki az áramellátást, majd húzza ki a
tápkábelt, az antennakábelt, valamint
a készülékhez csatlakozó összes
vezetéket.
x Ellenkező esetben a tápkábel
sérülése áramütést vagy tüzet
okozhat.
Magyar
7
Kezdeti lépések
!
!
Ha a készülék furcsa zajokat ad,
égett szaga van vagy füstöl, azonnal
húzza ki a tápkábelt, és forduljon egy
márkaszervizhez.
xx Ellenkező esetben áramütés
vagy tűz veszélye állhat fenn.
Ne engedje, hogy gyermekek a
készülékbe kapaszkodjanak vagy arra
felmásszanak.
xx Ellenkező esetben a készülék
leeshet, ami sérülést vagy halált
okozhat.
A készülék leejtése vagy sérülése
esetén kapcsolja ki az áramellátást,
és húzza ki a tápkábelt. Forduljon
márkaszervizhez.
xx Ellenkező esetben tűz vagy
áramütés veszélye állhat fenn.
Ne helyezzen tárgyakat, például
játékokat, vagy süteményt a
készülékre.
xx Ha egy gyermek valamely tárgy
elérése érdekében áthajol a
készüléken, akkor a tárgy vagy
a készülék leeshet, sérülést vagy
halált okozva.
Vihar vagy villámlás esetén húzza
ki a tápkábelt, és semmilyen
körülmények között ne érintse meg
az antennakábelt, mert ez veszélyes
lehet.
xx Ellenkező esetben áramütés
vagy tűz veszélye állhat fenn.
Semmilyen tárgyat ne ejtsen a
készülékre, és ne üsse meg a
készüléket.
xx Ellenkező esetben áramütés vagy
tűz veszélye állhat fenn.
A készülék mozgatásakor ne a
tápkábelt vagy antennakábelt húzza.
xx Ellenkező esetben tűz, áramütés
veszélye állhat fenn, a készülék
meghibásodhat vagy a kábel
megsérülhet.
Ne emelje a készüléket a tápkábelnél
vagy jelkábelnél fogva.
xx Ellenkező esetben tűz, áramütés
veszélye állhat fenn, a készülék
meghibásodhat vagy a kábel
megsérülhet.
Ügyeljen arra, hogy ne takarja el
a szellőzőnyílást terítővel vagy
függönnyel.
xx Ellenkező esetben a belső
túlmelegedés miatt tűzveszély
állhat fenn.
!
GAS
!
Gázszivárgás esetén ne érjen a
készülékhez, sem a tápcsatlakozó
dugóhoz, és azonnal szellőztesse át a
helyiséget.
xx Egy szikra robbanást vagy tüzet
okozhat.
xx Vihar vagy villámlás esetén ne
érjen a tápkábelhez vagy az
antennakábelhez.
Ne helyezzen gyúlékony sprayt vagy
tárgyakat a készülék közelébe.
xx Ez robbanást vagy tűzet okozhat.
!
100
Ne helyezzen a készülékbe (a
szellőzőnyílásokba, csatlakozókba
stb.). fém tárgyakat, például
evőpálcikát, pénzérmét, hajcsatot
vagy gyúlékony tárgyakat.
xx Ha a készülékbe víz vagy
más anyag kerül, kapcsolja
ki az áramellátást, húzza ki a
tápkábelt, és forduljon valamelyik
márkaszervizhez.
xx Ellenkező esetben a készülék
meghibásodhat, áramütés vagy
tűz veszélye állhat fenn.
Magyar
8
Kezdeti lépések
Ne helyezzen a készülékre folyadékot
tartalmazó edényt, például vázát,
virágtartót, italt, kozmetikai vagy
illatszereket, valamint fém tárgyakat.
x Ha a készülékbe víz vagy
más anyag kerül, kapcsolja
ki az áramellátást, húzza
ki a tápkábelt, és forduljon
valamelyik márkaszervizhez.
x Ellenkező esetben a készülék
meghibásodhat, áramütés vagy
tűz veszélye állhat fenn.
Ne nyomja le erősen a készüléket.
A készülék deformálódhat vagy
megsérülhet.
Vigyázat!
!
Egy állókép hosszú időn keresztül
történő megjelenítése tartós
képhatást vagy foltot eredményezhet
a képernyőn.
x Ha a készüléket hosszú időn
keresztül nem használja, akkor
használja az energiatakarékos
módot vagy állítsa mozgó képre
a képernyőkímélőt.
!
állítsa be a készüléknek megfelelő
felbontást és frekvenciát.
x Ellenkező esetben
megerőltetheti szemét.
Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé, és
ne mozgassa csak a talpnál fogva.
x Ez a készülék leeséséhez
vezethet, annak károsodását
vagy személyi sérülést okozva.
A készülék túl közelről történő
folyamatos nézése károsíthatja a
látását.
Ne használjon párásító berendezést
vagy főzőeszközt a készülék
közelében.
x Ellenkező esetben áramütés vagy
tűz veszélye állhat fenn.
Ha a készülék képernyőjét hosszú
időn keresztül nézi, fontos, hogy
biztosítson szemének pihenőidőt
(óránként 5 percet).
x Ez enyhíti a szem
megerőltetését.
Mivel hosszú időn keresztül történő
használat után a kijelzőpanel forró, ne
érjen a készülékhez.
!
!
!
-_-
Ha a készüléket hosszú időn keresztül
nem használja, például elmegy
otthonról, akkor húzza ki a tápkábelt a
fali csatlakozóaljzatból.
x Ellenkező esetben por gyűlhet
fel, és a rövidzárlat miatti
túlmelegedés tüzet okozhat vagy
áramütés veszélye állhat fenn.
Magyar
9
Kezdeti lépések
A kis tartozékokat tartsa
gyermekektől távol.
!
!
A készülék dőlésszögének vagy a talp
magasságának beállításakor óvatosan
járjon el.
xx Kezének vagy ujjainak
beszorulása sérülést okozhat.
xx Ha a készüléket túlságosan
megdönti, akkor az leeshet,
sérülést okozva.
Ne helyezzen nehéz tárgyat a
készülék fölé.
xx Ellenkező esetben a készülék
meghibásodhat vagy sérülést
okozhat.
Fejhallgató vagy fülhallgató használata
esetén ne állítsa a hangerőt túl
magasra.
xx A túl erős hang halláskárosodást
okozhat.
Vigyázzon, az elemek távirányítóból
történő eltávolítását követően a
gyermekek ne vegyék szájukba az
elemeket. Olyan helyre tegye az
elemeket, ahol gyermekek vagy
csecsemők nem érhetik el.
xx Ha egy gyermek szájába
elem került, azonnal forduljon
orvoshoz.
Az elemek cseréjekor helyes
polaritással helyezze be azokat (+, -).
xx Ellenkező esetben az elem a
károsodhat vagy tüzet, illetve a
belső folyadék szivárgása miatt
személyi sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.
Csak a megadott normál elemeket
használja. Ne használjon együtt régi
és új elemeket.
xx Ez az elem töréséhez vagy
szivárgásához vezethet, tüzet,
sérülést vagy szennyezést (kárt)
okozhat.
!
!
Az elemek (és akkumulátorok) nem
közönséges hulladékként kezelendők,
és újrahasznosítás céljából vissza
kell küldeni azokat. A vásárló felel a
használt elemek vagy akkumulátorok
újrahasznosítás céljából történő
visszaküldéséért.
xx A vásárló egy közeli nyilvános
hulladékközpontba vagy egy
azonos típusú elemeket árusító
üzletbe juttathatja vissza a
használt elemeket.
Magyar
10
Kezdeti lépések
Tartozékok
✎✎Ellenőrizze, hogy a TV-készülékhez mellékelve vannak-e az alábbi tételek. Ha bármelyik tétel hiányzik, forduljon a
forgalmazóhoz.
✎✎Az egyes tételek színe és formája típustól függően eltérő lehet.
✎✎A csomaghoz mellékeltek között nem szereplő kábelek külön szerezhetők be.
✎✎A doboz felnyitásakor ellenőrizze, hogy nincs-e tartozék a csomagolóanyag mögött.
[[VIGYÁZAT: SZILÁRDAN ILLESSZE BE, HOGY NE JÖJJÖN KI A KÉSZÜLÉKBŐL
xx
xx
xx
Használati útmutató
Távirányító és elemek (AAA x 2)
Garanciapapír / Biztonsági útmutató (Egyes térségekben nem érhető el)
yy Talpcsatlakozó
yy Talp alsó része
xx
xx
xx
Gyorsbeállítási útmutató
Tisztítóruha
Tápkábel
yy D-Sub kábel
yy Sztereó kábel
yy Komponens kábel
yy Optikai kábel
Bemeneti kábelek (külön vásárolható meg)
yy HDMI-DVI kábel
yy Audiokábel
yy HDMI-kábel
Magyar
11
Kezdeti lépések
A kezelőpanel áttekintése
✎✎A készülék színe és formája típustól függően eltérő lehet.
Kezelőpanel
SOURCE
E
Az elérhető bemeneti jelforrások között vált. A képernyőmenüben ez a gomb a távirányító
ENTERE gombjával megegyező módon használható.
MENU
A TV-készülék OSD- (képernyőmenü-) funkcióit tartalmazó menüt jelenít meg.
z
A hangerő beállítása. Az OSD-menüben szereplő Y gombok a távirányító l és r
gombjával megegyező módon használhatók.
Csatornaváltás. Az OSD-menüben szereplő z gombok a távirányító u és d
gombjával megegyező módon használhatók.
P (Be-/kikapcsolás)
A TV-készülék be- és kikapcsolása.
Bekapcsolás-jelzőfény
A készülék bekapcsolásakor villog, majd kialszik, készenléti üzemmódban pedig világít.
A távirányító érzékelője
A távirányítót ehhez a ponthoz irányítsa a TV-készüléken.
Y
Készenléti üzemmód
Ne hagyja TV-készülékét hosszú időn keresztül (például nyaralás idejére) készenléti módban. A készülék a be-/kikapcsoló gomb
kikapcsolt állapotában is fogyaszt egy kis mennyiségű elektromos energiát. Legjobb megoldás a tápkábel kihúzása.
Magyar
12
Kezdeti lépések
A távirányító áttekintése
✎✎Ez egy speciális, látássérült felhasználók részére kifejlesztett távirányító, amelynek a csatornaválasztó és számgombjai Brailleírással vannak ellátva.
A TV be- és kikapcsolása.
Az elérhető videojelforrások
megjelenítése és kiválasztása.
Közvetlen csatornaválasztás.
A Teletext BE, Dupla, Keverés vagy KI
üzemmódok váltakozó kiválasztása.
A hangerő beállítása.
Megjeleníti a fő képernyőmenüt.
Megjeleníti a Tartalommegnyitó
képernyőt, amely a következőkből áll:
Csatornalista, Műsorújság, Media
Play, Ütemezéskezelő és Forrás.
Gyakran használt funkciók gyors
kiválasztása.
Visszalépés az előző csatornára.
Átmenetileg kikapcsolja a hangot.
Csatornaváltás.
Megjeleníti a képernyőn a
csatornalistákat.
EPG (elektronikus műsorfüzet)
megjelenítése.
Információk megjelenítése a TVképernyőn.
A kurzor mozgatása és elemkiválasztás.
Beállítás megerősítése.
Visszalépés az előző menübe.
Kilépés a menüből.
A gombok a képernyő irányának
megfelelően használhatók.
PIP: A PIP funkció be- és kikapcsolása.
P.SIZE: A Képméret kiválasztása.
AD/SUBT.: Be- és kikapcsolja a Hangos
ismertetés funkciót (egyes helyeken
nem érhető el). / Megjeleníti a digitális
feliratokat.
Ezek a gombok Media Play módban
használhatók.
Elemek behelyezése (AAA-méret)
Magyar
13
Csatlakozások
Antenna csatlakoztatása
A TV-készülék első bekapcsoláskor automatikusan elvégzi az alapbeállításokat.
✎✎Előbeállítás: A hálózat és az antenna csatlakoztatása.
ANT OUT
Tápfeszültség-bemenet
Beállítás (kezdeti beállítások)
A TV-készülék kezdeti bekapcsolásakor egy képernyőn megjelenő kérdéssorozat segít az alapbeállítások elvégzésében. Nyomja meg
a POWERP gombot. Beállítás csak akkor érhető el, ha a bemeneti Forrás beállítása TV.
✎✎A TV-készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy az antennakábel csatlakoztatva van.
1
2
A menü nyelvének
kiválasztása
A Üzlet mód vagy
Otthon kiválasztása
3
4
Térség kiválasztása
Automatikus hangolás
P
A menü nyelvének kiválasztásához használja a u vagy d gombot. Ha
elkészült, nyomja meg kétszer az ENTERE gombot.
Nyomja meg a u vagy d gombot, majd az ENTERE gombot.
xx Válassza a Otthon üzemmódot. A Üzlet mód üzemmód kiskereskedelmi
környezetben használható.
xx A készülék Üzlet mód üzemmódról Otthon (normál) üzemmódra történő
visszaállítása: Nyomja meg a hangerő gombot a TV-készüléken. A hangerő
OSD-menüjének megjelenésekor nyomja meg és 5 másodpercig tartsa
nyomva a MENU gombot.
xx A Üzlet mód csupán üzletek kirakataiban történő elhelyezéskor
használandó. Ha ezt választja, akkor számos funkció nem használható. A
TV-készüléket otthonában nézi, válassza a Otthon lehetőséget.
Nyomja meg az ENTERE gombot. A u vagy d gombbal válassza ki a megfelelő térséget.
A választás megerősítéséhez nyomja meg az ENTERE gombot.
A u vagy d gombbal válassza ki a megfelelő opciót, majd nyomja meg kétszer az ENTERE gombot.
xx Antennakábelt használok. Az RF-kábel használatával elérhető összes csatorna tárolása.
(Automatikus hangolás szükséges)
xx Kábel- v. műholdas szolgáltatást használok. A csatornák kereséséhez nincs szükség az
Automatikus hangolás funkció használatára.
Ennek az opciónak a kiválasztásával befejezheti a Beállítás műveletet.
✎✎
xx
5
Légi / Kábel: Válassza ki a jelforrás típusát a tároláshoz.
Digitális és Analóg / Digitális / Analóg: Válassza ki a tárolni kívánt csatornaforrást.
További részleteket a 22. oldalon talál.
Az Óra mód automatikusan vagy kézzel is beállítható.
xx Auto.: A tartózkodási helynek megfelelő (országtól függő) időzóna kiválasztása.
xx Kézi: Lehetővé teszi a dátum és pontos idő kézi beállítását.
Ha a felhasználó a 4. lépésnél a „Kábel- v. műholdas szolgáltatást használok.”
lehetőséget választja, akkor az óra kizárólag kézzel állítható.
Nyomja meg az ENTERE gombot.
✎✎
Az Óra mód beállítása
✎✎
6
Kész
Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót...
Válassza a Rendszer - Beállítás (kezdeti beállítások) elemet. Írja be 4 számjegyű PIN-kódját. Az alapértelmezett PIN-kód a „0-0-0-0”.
A PIN-kód módosításához válassza a PIN módosítása funkciót.
Otthon újból el kell végeznie a Beállítás (MENU → Rendszer) műveletet annak ellenére, hogy az üzletben ezt már elvégezte.
Ha elfelejti a PIN-kódot, készenléti üzemmódban nyomja meg a távirányító gombjait a következő sorrendben a PIN-kód „0-0-00” értékre történő visszaállításához: POWER (ki) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (be).
✎✎
Magyar
14
Csatlakozások
AV-eszköz csatlakoztatása
HDMI vagy HDMI-DVI kábel használata (1080p felbontásig)
Elérhető eszközök: DVD, Blu-ray lejátszó, HD kábeltévé beltéri egység, HD STB (Set-Top-Box) műholdvevő, videomagnó
HDMI OUT
DVD /
Blu-ray lejátszó
DVI OUT
DVD /
Blu-ray lejátszó
R
AUDIO OUT
W
✎✎HDMI IN(DVI) / PC/DVI AUDIO IN
xx Ha a HDMI IN(DVI) aljzatba egy HDMI-DVI kábel van csatlakoztatva, akkor a hang funkció nem működik.
xx Ha a TV-készülékhez egy korábbi verziójú HDMI üzemmódot alkalmazó külső eszköz csatlakozik, akkor előfordulhat,
hogy a kép nem megfelelően (vagy egyáltalán nem) jelenik meg vagy a hang funkció nem működik. Ilyen probléma esetén
érdeklődjön a külső eszköz gyártójánál a HDMI verziójáról, és amennyiben az elavult, kérjen frissítést.
xx Ügyeljen arra, hogy tanúsított HDMI-kábelt vásároljon. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a kép nem jelenik meg vagy
csatlakozási hiba lép fel.
xx Egyszerű nagy sebességű vagy Ethernet-csatlakozással ellátott HDMI-kábel használata javasolt. Ez a készülék nem
támogatja a HDMI-kábelen keresztüli Ethernet funkciót.
Scart kábel használata
Elérhető eszközök: DVD, videomagnó
Videomagnó / DVD
EXT
EXT (RGB)
✎✎Külső üzemmódban a DTV-kimenet csak az MPEG SD Video és Audio funkciókat támogatja.
Magyar
15
Csatlakozások
Komponens (1080p felbontásig) vagy audio-/video- (csak 480i) kábel használata
Elérhető eszközök: DVD, Blu-ray lejátszó, kábeltévé beltéri egység, STB műholdvevő, videomagnó
Audiokábel
(nem tartozék)
Videokábel
(nem tartozék)
Y
PR
PB
W
R
Y
W
W
R
AUDIO OUT
VIDEO OUT
COMPONENT
/ AV IN
R-AUDIO-L
Eszköz
R
W
R
R
B
G
Audiokábel
(nem tartozék)
Komponens videokábel
(nem tartozék)
R
R
Vörös
W
Fehér
B
G
AUDIO OUT
Kék
Zöld
R-AUDIO-L
R
Vörös
W
R
R
B
G
COMPONENT OUT
PR
PB
Eszköz
Y
R
Vörös
W
Fehér
Y
Sárga
✎✎Az AV IN aljzathoz történő csatlakozás esetén a AV IN [Y/VIDEO] csatlakozó (zöld) nem illeszkedik a videojel-kábel színéhez
(sárga).
✎✎A jobb képminőség érdekében az A/V csatlakozó helyett a komponens csatlakozó használatát javasoljuk.
A COMMON INTERFACE nyílás használata
(Csak Európa, Törökország, Algéria, Dél-Afrika és a FÁK-tagállamok esetén)
A CI vagy CI+ KÁRTYA használata
A fizetős csatornák nézéséhez be kell helyezni a CI vagy CI+ KÁRTYÁT.
xx Amennyiben nem helyezi a készülékbe a CI vagy CI+ KÁRTYÁT, akkor egyes
csatornák választásakor a „Kódolt jel” felirat jelenik meg.
xx A telefonszámot tartalmazó párosítási információ a CI vagy CI+ KÁRTYA
azonosítója, az állomásazonosító és a többi információ körülbelül 2-3 perc múlva
jelennek meg. Ha hibaüzenet jelenik meg, forduljon a szolgáltatóhoz.
xx A csatornainformációk beállításának befejeződését követően a „Frissítés
befejeződött” üzenet jelzi a csatornalista frissítését.
✎✎MEGJEGYZÉS:
xx A CI vagy CI+ KÁRTYÁT a hely kábeltévé-szolgáltatótól szerezheti be.
xx A CI vagy CI+ KÁRTYA eltávolításakor a kártyát óvatosan, kézzel húzza ki, mert a CI vagy CI+ KÁRTYA leejtése annak
károsodását okozhatja.
xx A CI vagy CI+ KÁRTYÁT a kártyán lévő jelölés szerint helyezze be.
xx A COMMON INTERFACE nyílás helye típustól függően különböző lehet.
xx A CI vagy CI+ KÁRTYA egyes országokban, illetve térségekben nem támogatott. Érdeklődjön a hivatalos forgalmazónál.
xx Bármilyen probléma esetén forduljon a szolgáltatóhoz.
xx Helyezze be a jelenlegi antenna-beállításokat támogató CI vagy CI+ KÁRTYÁT. A képernyő torzan vagy egyáltalán nem
jelenik meg.
Magyar
16
Csatlakozások
Audioeszköz és számítógép csatlakoztatása
Optikai (digitális) vagy fejhallgató-csatlakozó használata
Digitális hangrendszer
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
A TB300 sorozat nem rendelkezik fejhallgató, illetve optikai csatlakozóval.
✎✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
xx Ha a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) csatlakozóhoz illeszt egy digitális hangrendszert, akkor csökkentse mind a TVkészülék, mind a hangrendszer hangerejét.
xx Az 5.1 csatornás hang akkor használható, ha a TV-készülék egy 5.1 csatornás hangot támogató külső eszközhöz
csatlakozik.
xx Ha a rádióerősítő (házimozi) be van kapcsolva, akkor hallható a TV-készülék csatlakozójából érkező hangkimenet. Ha a
TV-készülék DTV-jelet fogad, akkor 5.1 csatornás jelet küld a házimozi felé. Ha a forrás egy digitális eszköz, például DVD
/ Blu-ray lejátszó / kábeltévé beltéri egység / STB (Set-Top-Box) műholdvevő, és HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a
TV-készülékhez, akkor a házimozi rádióerősítőjéből 2 csatornás hang hallható. Ha 5.1 csatornás hangot kíván hallani,
akkor a DVD / Blu-ray lejátszó / kábeltévé beltéri egység / STB (Set-Top-Box) műholdvevő digitális kimenetét közvetlenül az
erősítőhöz vagy házimozihoz csatlakoztassa.
✎✎Fejhallgató H: A fejhallgató a készülék fejhallgató-kimenetéhez csatlakoztatható. A fejhallgató csatlakoztatásakor a beépített
hangszórók tiltva vannak.
xx A fejhallgató TV-készülékhez történő csatlakoztatásakor előfordulhat, hogy a hang funkció korlátozottan érhető el.
xx A fejhallgató és a TV-készülék hangereje egymástól függetlenül állítható.
HDMI-kábel, HDMI-DVI kábel vagy D-Sub kábel használata
✎✎A számítógéptől függően előfordulhat, hogy a HDMI-kábelen keresztül történő csatlakozás nem támogatott.
HDMI-kábel
(nem tartozék)
HDMI-DVI
(nem tartozék)
Sztereó kábel
Sztereó kábel
D-Sub kábel
Magyar
17
Csatlakozások
Megjelenítési módok (D-Sub és HDMI/DVI bemenet)
Optimális felbontás: 1366 x 768 pixel (csak a T19B300 típus esetén)
Üzemmód
Megjelenítési mód
Felbontás
IBM
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Pixel-órajel
(MHz)
Szinkronjel
polaritása
(vízszintes/
függőleges)
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1280 x 720
60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1366 x 768
60Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Pixel-órajel
(MHz)
Szinkronjel
polaritása
(vízszintes/
függőleges)
Optimális felbontás: 1920 x 1080 pixel
Megjelenítési mód
Üzemmód
IBM
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
Felbontás
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
1280 x 720
60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900RB
60Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎MEGJEGYZÉS:
xx A sorváltásos üzemmód nem támogatott.
xx Nem szabványos videoformátum választása a készülék rendellenes működését okozhatja.
xx Szeparált és kompozit üzemmódok támogatottak. Az SOG (zöldjel-szinkronizálás) nem támogatott.
Magyar
18
Csatlakozások
Bemeneti jelforrás váltása
Névszerkesztés
Forrás
SOURCEs→ TOOLST → Névszerkesztés →
ENTERE
SOURCE s→ Forrás
A Forrás menüben nyomja meg a TOOLST gombot, ezt követően egy
tetszőleges nevet beállíthat a külső bemeneti jelforrás számára.
Ezzel választhatja ki a külső bemeneti
jelforrásokat a TV-készüléken, például DVD- /
Blu-ray lejátszót / kábeltévé beltéri egységét /
STB műholdvevőt.
■■ Videomagnó / DVD / Kábelvevő egység / Műholdvevő /
PVR-vevő / AV-vevő egység / Játék / Videokamera / PC
/ DVI PC / DVI-eszközök / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD
/ DMA: A bemeneti aljzatokhoz csatlakoztatott eszközök
elnevezésével egyszerűbbé válik a bemeneti jelforrás
kiválasztása.
■■ TV / Külső / PC / HDMI/DVI / AV /
Komponens
✎✎A Forrás menüben a csatlakoztatott
✎✎Ha egy HDMI kábel segítségével számítógépet
bemenetek kiemelve jelennek meg.
csatlakoztat a HDMI IN (DVI) porthoz, akkor a
Névszerkesztés menüben állítsa a TV-készüléket PC
üzemmódra.
✎✎TV, PC és Külső mindig aktívak.
✎✎Ha egy HDMI-DVI kábel segítségével számítógépet csatlakoztat a
HDMI IN (DVI) porthoz, akkor a Névszerkesztés menüben állítsa
a TV-készüléket DVI PC üzemmódra.
✎✎Ha egy HDMI-DVI kábel segítségével AV-eszközöket
csatlakoztat a HDMI IN (DVI) porthoz, akkor a
Névszerkesztés menüben állítsa a TV-készüléket DVIeszközök üzemmódba.
Információ
SOURCEs → TOOLST→ Információ → ENTERE
Megtekintheti a kiválasztott külső eszközre vonatkozó részletes
információkat.
Alapfunkciók
Navigálás a menükben
Az OSD (képernyőmenü) kezelése
A TV-készülék használata előtt az alábbi lépések végrehajtásával
sajátítsa el a menüben történő navigálást és a különböző
funkciók beállítását.
3
1
2
1 ENTERE / Iránygombok: A kurzor mozgatása és
elemkiválasztás. Beállítás megerősítése.
2 RETURN gomb: Visszalépés az előző menübe.
4
Az egyes menük elérése a választott menütől függően változhat.
1
MENU m
2
3
4
5
▲/▼
6
7
ENTER E
ENTER E
▲/▼
◄/►
EXIT e
A képernyőn megjelennek a főmenü
elemei:
Kép, Hang, Csatorna, Rendszer,
Terméktámogatás.
A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki
egy ikont.
Az almenü eléréséhez nyomja meg az
ENTERE gombot.
A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a
kívánt almenüt.
Egy elem értékét a ◄ vagy ►
gombbal állíthatja. Az OSD-menüben
szereplő beállítások a választott
menütől függően változhatnak.
A beállítás befejezéséhez nyomja meg
az ENTERE gombot.
Nyomja meg az EXIT gombot.
3 MENU gomb: Megjeleníti a fő képernyőmenüt.
4 EXIT gomb: Kilépés a képernyőmenüből.
Magyar
19
Alapfunkciók
Az INFO gomb (Most és ezután műsorújság) használata
A TV megjeleníti az aktuális csatorna azonosító
adatait és az egyes audio-/video-beállítások
állását.
A Most és ezután műsorújság a TV napi
műsorinformációját jeleníti meg az egyes
csatornákhoz, az adásidő szerint.
x A l / r gombokkal görgetve az aktuális
csatorna nézése közben tekintheti meg a
kívánt műsorinformációkat. (Csatornától
függően)
x A u / d gombokkal más csatornák információit jelenítheti
meg. Az éppen kiválasztott csatornára történő váltáshoz
nyomja meg az ENTERE gombot.
DTV légi
Sztereó
Összes
A Csat.lista képernyő használata
Műsorújság
DTV légi 6 R4 DTT
16:55 - 17:55
IL MEDICO E LO STREGONE - 2 TEMPO
5 Coming Soon
Csat.lista - Összes
Ma
576i 4:3 SD
5
Nincsenek részletes információk.
Olasz
x
a Információ
x
• A megjelenő kép készüléktípustól függően változhat.
x
A Csatorna menü használata
A CONTENT gomb megnyomásával választhatja ki a
Tartalommegnyitó képernyőt, majd kiválaszthatja a használni
kívánt menüt. Megjelennek az egyes képernyők.
17:30
1futech
Nincs információ
2
24ore.tv
Nincs információ
3
BBC World
Nincs információ
4
Class News
Nincs információ
5
Coming Soon
Nincs információ
6
R4 DTT
IL MEDICO E LO STREGONE
18:00
TG 4
18:30
Nincs információ
Informáci� k Oldal E Megnéz
• A megjelenő kép készüléktípustól függően változhat.
x
Coming Soon
17:00
1
a Sche. Mgr b -24 óra { +24 óra } Csat.mód
17.02 Ke 19 Jul
Nincs cím
17.00 Ke 19 Jul
IL MEDICO E LO STRGONE
x
x
x
Tartalommegnyitó
a Vörös (Sche. Mgr) : Megjeleníti az Ütemezéskezelő
képernyőt.
b zöld (-24 óra): A 24 órával korábban sugárzandó
csatornák listájának megjelenítése.
{ Sárga (+24 óra): A 24 órával később sugárzandó
csatornák listájának megjelenítése.
} Kék (Csat.mód): Itt választhatja ki a Csat.lista ablakban
a megjeleníteni kívánt csatornák típusát.
(Információ): Megjeleníti a kiválasztott műsor részleteit.
k (Oldal): Ugrás a következő vagy előző oldalra.
E (Megnéz / Ütemterv)
– Az aktuális műsor kiválasztásakor lehetőség van a műsor
megtekintésére.
– Egy későbbi műsor kiválasztásakor megtekintésre
előjegyezheti a kiválasztott műsort. Az ütemezés
törléséhez ismételten nyomja meg az ENTERE
gombot, majd válassza az Ütemezés törlése
lehetőséget.
Ütemezéskezelő
Csatornalista
Műsorújság
Media Play
Ütemezéskezelő
Forrás
R Vissza
• A megjelenő kép készüléktípustól függően változhat.
Műsorújság
CONTENT → Tartalommegnyitó → Műsorújság →
ENTERE
Az EPG (elektronikus műsorfüzet)
információt a műsorszolgáltatók biztosítják.
A műsorszolgáltatók által kínált műsorrend
alapján előre megadhatja a nézni kívánt
műsorokat, így a csatorna a beállított
időpontban automatikusan a kiválasztott
műsorra vált át. Egyes műsorbejegyzések a
csatorna állapotától függően üresen vagy lejárt
állapotúként jelenhetnek meg.
CONTENT → Tartalommegnyitó → Ütemezéskezelő →
ENTERE
Megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti a megtekintésre
előjegyzett csatornát.
A Nézésütemezés képernyő használata
Beállíthatja egy kívánt csatorna megadott időpontban történő
automatikus megjelenítését. A funkció használatához először
állítsa be a pontos időt.
1. Az ENTERE gombbal válassza ki az Ütemezéskezelő
funkciót.
2.
Az ütemtervbe a TOOLST gomb vagy a gomb
megnyomásával vehet fel kézzel műsort. Megjelenik az
Ütemezett megtekintés képernyő.
3.
A u / d / l / r gombokkal választhatja ki az Antenna,
Csatorna, Ismétlés, Dátum, illetve Kezdés ideje
beállításokat.
Magyar
20
Alapfunkciók
xx
xx
xx
Antenna: A kívánt antennaforrás kiválasztása.
Csatorna: A kívánt csatorna kiválasztása.
Ismétlés: Igénye szerint válassza az Egyszer, Kézi, Szo~V,
H~P vagy Naponta beállítást. A Kézi beállítás kiválasztása
esetén beállíthatja a kívánt napot.
✎✎ A c jel mutatja, hogy egy adott dátum ki van
választva.
xx
Dátum: beállíthatja a kívánt dátumot.
Akkor érhető el, ha az Ismétlés beállításnál az
Egyszer lehetőséget választja ki.
xx
Kezdés ideje: Beállíthatja a kívánt kezdési időt.
Az Információ képernyőn módosíthatja vagy törölheti
az előjegyzett adatokat.
✎✎
✎✎
xx Ütemezés törlése: Törölhet egy megnézésre
előjegyzett műsort.
xx Szerk.: Módosíthat egy megnézésre előjegyzett
műsort.
xx Vissza: Vissza az előző képernyőre.
csatorna nem választható és nem nézhető.
✎✎ Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a
Csatornazár beállítása Be.
✎✎ Megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő. Írja be
4 számjegyű PIN-kódját, az alapértelmezett kód
„0-0-0-0”. A PIN-kód a PIN módosítása opció
segítségével módosítható.
xx Csatornanév szerkesztése (csak analóg csatornák
esetén): Saját csatornanév hozzárendelése.
✎✎ A régiótól függően előfordulhat, hogy a funkció
nem támogatott.
xx Csatornaszám szerk. : Az értéket a kívánt
számgombok megnyomásával szerkesztheti.
✎✎ Térségtől függően előfordulhat, hogy ez a funkció
nem támogatott.
xx Törlés: Törölhet egy csatornát a kívánt csatornák
megjelenítéséhez.
xx Információ: A csatorna nevét, felbontását, a
Csatornalista
képüzemmódot, nyelvet stb. jeleníti meg. (Néhány csak
DTV esetén érhető el)
CONTENT → Csatornalista → ENTERE
xx Sorrend: A lista csatornanév vagy csatornaszám
alapján történő átrendezése. (Csak DIGITÁLIS csatorna
esetén)
Megtekintheti az összes keresett csatornát.
Csatornalista
Összes
1
1futech
2
24ore.tv
3
BBC World
4
Class News
5
Coming Soon
6
R4 DTT
IL MEDICO E LO STREGONE
a1
C2
a2
C4
T Eszközök L Csat.mód E Megnéz k Oldal
• A megjelenő kép készüléktípustól függően változhat.
✎✎A távirányító CH LIST gombjának megnyomásakor
azonnal megjelenik a Csatornalista képernyő.
A Csatornalista műveleti gombjainak használata.
■■ T (Eszközök): A Tools gomb megnyomásával ellenőrizheti
az alábbi funkciókat.
xx Műsornézet: A u / d gombokkal válassza ki a kívánt
műsort, majd nyomja meg az ENTERE gombot. (Csak
DIGITÁLIS csatorna esetén)
xx Kedv. szerk.: A gyakran nézett csatornák beállítása
kedvencként.
✎✎ Válassza a
xx Zárolás / Feloldás: Zárolja a csatornát, ezáltal a
Kedv. szerk. elemet, majd nyomja
meg az ENTERE gombot.
–– Ha a csatorna már fel van véve a kedvenc
csatornák közé, akkor a Kedv. szerk. funkció
jelenik meg.
xx Antennaváltás: A Légi és Kábel opciók között vált.
xx Szerk. mód: Kiválaszthatja, majd szerkesztheti a kívánt
csatornákat.
■■ l r (Csat.mód): Mozgatás a Csatornalista ablakban
megjeleníteni kívánt csatornák típusához.
✎✎ Ez az opció országtól függően változhat.
■■ E (Megnéz / Információ): A kiválasztott csatorna
megnézése. / Megjeleníti a kiválasztott műsor részleteit.
■■ k (Oldal): Ugrás a következő vagy előző oldalra.
A Csatornalista képernyő Nézésütemezés funkciójának
használata (Csatornától függően)
A Csatornalista képernyő Ütemezett megtekintés
funkciójának beállításakor csak a Műsornézet alatt szereplő
műsorok állíthatók be.
1. Nyomja meg a CH LIST gombot, majd válassza ki a kívánt
digitális csatornát.
2. Nyomja meg a TOOLST gombot, majd válassza a
Műsornézet funkciót.
3. A u / d gombokkal válassza ki a kívánt műsort, majd
nyomja meg a E (Információ) gombot.
4. Válassza az Ütemezett megtekintés opciót, majd ezután
nyomja meg az ENTERE gombot.
✎✎Az Ütemezett megtekintés törléséhez kövesse az 1-3.
lépéseket. Válassza az Ütemezés törlése lehetőséget.
Magyar
21
Alapfunkciók
Csatorna menü
¦¦ Csatornák áthangolása
MENUm → Csatorna → ENTERE
Antenna (Légi / Kábel)t
Mielőtt televíziókészüléke megkezdheti az elérhető csatornák
tárolását, meg kell adnia a TV-készülékhez csatlakoztatott
jelforrás típusát.
■■ Kábeles keresési opciók
(országtól függően)
További keresési opciók állíthatók be a kábeles hálózat
kereséséhez, mint például a frekvencia vagy a jelátviteli
sebesség.
–– Kezdőfrekvencia / Végfrekvencia: A kezdeti, illetve
végső frekvencia (országonként eltérő) beállítása.
–– Jelátviteli seb.: Az elérhető jelátviteli sebességeket jeleníti meg.
–– Moduláció: Az elérhető modulációs értékeket jeleníti meg.
Kézi hangolás
Kézi csatornakeresés és tárolás a TV-készüléken.
Ország
(országtól függően)
Megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő. Írja be 4 számjegyű
PIN-kódját.
✎✎Válassza ki országát, hogy a TV-készülék megfelelően
elvégezhesse a műsorszóró csatornák automatikus
behangolását.
■■ Digitális csatorna: A digitális csatornákhoz beállított ország
módosítása.
■■ Analóg csatorna: Az analóg csatornákhoz beállított ország
módosítása.
Automatikus hangolás
(országtól függően)
✎✎Előfordulhat, hogy az automatikusan kijelölt sorszámok
nem felelnek meg a csatornák tényleges vagy kívánt
sorszámainak. Ha egy csatorna a Csatornazár funkcióval
zárolva van, akkor megjelenik a PIN-kód beviteli ablaka.
■■ Automatikus hangolás
–– Légi / Kábel: Válassza ki a jelforrás típusát a tároláshoz.
Digitális és Analóg / Digitális / Analóg: Válassza ki a
tárolni kívánt csatornaforrást.
✎✎ A Kábel → Digitális és Analóg vagy Digitális
választása esetén: Adjon meg egy értéket a
kábelcsatornák kereséséhez.
xx Keresés mód (Teljes / Hálózat / Gyors): A
Keresés mód kiválasztása a Teljes / Hálózat /
Gyors beállítások között.
xx Hálózat (Auto. / Kézi): A Hálózati azonosító
beállítását Auto. és Kézi között állíthatja.
xx Hálózati azonosító: Ha a Hálózat beállítása
Kézi, akkor a számgombokkal beállíthatja a
Hálózati azonosító értékét.
xx Frekvencia: A csatorna frekvenciájának
megjelenítése. (országonként eltérő)
xx Moduláció: Az elérhető modulációs értékeket
jeleníti meg.
xx Jelátviteli seb.: Az elérhető jelátviteli
sebességeket jeleníti meg.
✎✎Ha egy csatorna a Csatornazár funkcióval zárolva van,
akkor megjelenik a PIN-kód beviteli ablaka.
■■ Digitális csatorna hangolása: Digitális csatornát keres.
1. Az ENTERE gombbal válassza az Új opciót.
✎✎ Az Antenna → Légi választásakor: Csatorna,
Frekvencia, Sávszélesség
✎✎ Az Antenna → Kábel választásakor: Frekvencia,
Moduláció, Jelátviteli seb.
2. A d gombbal válassza a Keresés funkciót. A keresés
befejezését követően a csatorna frissítve jelenik meg a
csatornalistában.
■■ Analóg csatorna hangolása: Analóg csatornát keres.
1. Az ENTERE gombbal válassza az Új opciót.
2. Állítsa be a Program, Színrendszer, Hangrendszer,
Csatorna és Keresés elemeket.
3. A d gombbal válassza a Mentés funkciót. A keresés
befejezését követően a csatorna frissítve jelenik meg a
csatornalistában.
Csatornalista átvitele
Megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő. Írja be 4 számjegyű PINkódját. A csatornatérkép importálása vagy exportálása. Ehhez a
funkcióhoz USB tárolóeszköz csatlakoztatására van szükség.
■■ Importálás USB-eszközről: Csatornalista importálása USB-eszközről.
■■ Exportálás USB-eszközre: Csatornalista exportálása USB-eszközre.
Ez a funkció csatlakoztatott USB-eszköz esetén érhető el.
✎✎Az USB-meghajtónak FAT32
formátumúnak kell lennie.
Finomhangolás
(csak analóg csatornák esetén)
Tiszta vétel esetén nincs szükség a csatorna finomhangolására,
mert ez a tárolási művelet során automatikusan megtörténik.
Gyenge vagy torzított jel esetén végezze el a csatorna kézi
finomhangolását. Görgesse a beállítást balra vagy jobbra, amíg a
kép ki nem tisztul.
✎✎A beállítások az éppen nézett csatornára lesznek érvényesek.
✎✎A mentett finomhangolt csatornák száma mellett a jobb
oldalon „*” jelenik meg a csatornasávon
✎✎A finomhangolás alaphelyzetbe állításához válassza a
Visszaáll. lehetőséget.
Magyar
22
Alapfunkciók
Kép menü
¦¦ Az előbeállított kép üzemmód módosítása
MENUm → Kép → Kép üzemmód → ENTERE
Kép üzemmód t
Válassza ki a kívánt képtípust.
✎✎Számítógép csatlakoztatásakor csak a Normál és
Szórakozás Kép üzemmód érhető el.
■■ Kiemelt: Világos helyiségben használható.
■■ Normál: Normál környezethez.
■■ Film: Filmek sötét helyiségben történő nézéséhez.
■■ Szórakozás: Filmekhez és játékokhoz.
✎✎ Csak számítógép csatlakoztatása esetén érhető el.
Képernyő beállítása
■■ Képméret: A kábeltévé beltéri egysége
/ műholdvevő is rendelkezhet saját
képernyőméret-beállításokkal. Ugyanakkor
fokozottan javasoljuk, hogy nagyrészt a 16:9
üzemmódot használja.
Autom. széles: A képméretet automatikusan
16:9 képaránynak megfelelően állítja be.
16:9: 16:9 széles képarányt állít be.
Széles nagyítás: 4:3 arány fölé nagyítja a képméretet.
A u / d gombokkal szabályozza a Helyzet
beállítást.
✎✎
Nagyítás: A 16:9 széles méretű képet úgy nagyítja fel, hogy
függőlegesen illeszkedjen a képernyő méretéhez.
A Nagyítás, illetve Helyzet beállítás a u / d
gombbal szabályozható.
✎✎
4:3: Alap (4:3) képarányt állít be.
✎✎ Ne nézzen tartósan 4:3 formátumú képet. A képernyő
bal és jobb oldali szélének, illetve középső részének
nyomai a kép beégését okozhatják, amire a garancia
nem terjed ki.
¦¦ Képbeállítások
MENUm → Kép → ENTERE
Samsung MagicAngle
A képminőség nézési pozíciónak megfelelő optimalizálása
érdekében állíthatja be a képernyő nézési szögét.
■■ Samsung MagicAngle: A képernyő alulról vagy felülről
történő nézése esetén a megfelelő üzemmód egyes
pozícióknak megfelelő beállításával a szemből történő
nézéshez hasonló képminőség érhető el.
xx Ki: Szemből történő nézés esetén válassza.
xx Hátradőlési mód: Kissé alacsonyabb pozícióból
történő nézés esetén válassza.
xx Álló mód: Felülről történő nézés esetén válassza.
■■ Üzemmód: A képernyő nézési szögének beállítása.
✎✎Ha a Samsung MagicAngle beállítása Hátradőlési mód
vagy Álló mód, akkor a Gamma beállítás nem érhető el.
Háttérvilágítás / Kontraszt / Fényerő /
Élesség / Szín / Árnyalat (Z/P)
A televízió több, a kép minőségét szabályozó beállítási lehetőség
érhető el.
✎✎MEGJEGYZÉS:
xx A PAL rendszer analóg TV, PC, AV üzemmódjaiban az
Árnyalat (Z/P) funkció nem érhető el.
xx Számítógép csatlakoztatásakor csak a Háttérvilágítás,
Kontraszt, Fényerő és Élesség beállítások
módosíthatók.
xx A beállításokat a TV-készülék az összes csatlakoztatott
külső eszközhöz külön menti el.
xx A kép fényerejének alacsonyabb értékre állításával
csökkenthető az áramfogyasztás.
Képernyőhöz ig.: HDMI (720p / 1080i / 1080p) vagy
komponens (720p / 1080i / 1080p) bemeneti jel esetén
levágás nélkül jeleníti meg a teljes képet.
A Helyzet beállítás a u / d / l / r gombokkal
állítható.
✎✎
✎✎MEGJEGYZÉS:
xx A képméret bemeneti forrástól függően eltérő lehet.
xx Az elérhető elemek a választott üzemmódtól függően
változhatnak.
xx Számítógép csatlakoztatásakor csak a 16:9 és 4:3
üzemmódok állíthatók be.
xx A beállításokat a TV-készülék a bemenetre
csatlakoztatott összes külső eszközhöz külön menti el.
xx A Képernyőhöz ig. funkció HDMI 720p bemenet
melletti használata esetén a túlpásztázásnak
megfelelően a képernyő felső, alsó, bal és jobb oldalán
1 sor le lesz vágva.
■■ Nagyítás / Helyzet: A u / d / l / r gombokkal állíthatja
be a kép méretét és helyzetét.
✎✎ Csak akkor érhető el, ha a képméret beállítása
Nagyítás vagy Széles nagyítás.
✎✎ Széles nagyítás módban csak a Helyzet beállítás
használható.
✎✎ Visszaáll.: A Nagyítás és Helyzet visszaállítása
alapértelmezett értékre.
■■ 4:3 képernyőméret (16:9 / Széles nagyítás / Nagyítás
/ 4:3): Csak Autom. széles beállítású képméret esetén
érhető el. A kívánt képméretet a 4:3 WSS (széles képernyős
adás) méret vagy az eredeti méret között választható.
Minden európai ország más képméretet kíván meg.
✎✎ HDMI, komponens és HDMI/DVI üzemmódban nem
érhető el.
Magyar
23
Alapfunkciók
■■ Számítógép-képernyő beá.
✎✎ Csak PC üzemmódban érhető el.
xx Durva / Finom: Megszünteti vagy csökkenti
a képzajt. Ha a finomhangolás önmagában
nem szünteti meg a zajt, akkor állítsa a lehető
legkedvezőbb értékre a frekvenciát (Durva),
majd végezze el ismét a finomhangolást. A zaj
csökkentését követően állítsa újra be a képet, hogy
az a képernyő közepére legyen igazítva.
xx Helyzet: Az iránygombok (u / d / l / r)
segítségével beállítja a számítógép képernyőjének
helyzetét.
xx Kép visszaállítása: Visszaállítja az alapértelmezett
képbeállításokat.
Automatikus beállítást
A frekvenciaértékek / pozíció és finomhangolás beállítása
automatikusan történik.
✎✎Csak PC üzemmódban érhető el.
A TV-készülék számítógép- (PC) kijelzőként való használata
A számítógépes szoftver telepítése (Windows XP) A Windows
verziójától és a videokártyától függően tényleges képernyők
számítógépén eltérően jelenhetnek meg, ekkor majdnem
minden esetben ugyanazok az alapbeállítási információk
lesznek alkalmazva. (Ha ez nem teljesül, forduljon a számítógép
gyártójához vagy a Samsung forgalmazóhoz.)
1. A Windows Start menüjében kattintson a „Vezérlőpult”
elemre.
A készülék használatakor vegyen fel megfelelő testhelyzetet.
xx Üljön egyenes háttal.
xx Szemei és a képernyő között hagyjon 45-50 cm távolságot.
Lefelé és előre nézzen a képernyőre.
xx Úgy állítsa be a készülék dőlésszögét, hogy a képernyőn ne
legyen fényvisszaverődés.
xx Könyökét tartsa merőlegesen, és karja legyen kézfeje hátsó
részével egy vonalban.
xx Könyökét tartsa merőlegesen.
xx Sarkai legyenek a padlón, miközben térdei merőlegesen
vagy nagyobb szögben állnak, és karjait úgy tartsa, hogy
szíve alatt legyenek.
¦¦ A Képopciók módosítása
Speciális beállítások
MENUm → Kép → Speciális beállítások → ENTERE
(A Speciális beállítások Normál / Film üzemmódban érhetők el)
A Samsung TV-készülék a korábbi típusoknál pontosabb képet ad.
✎✎Számítógép csatlakoztatása esetén csak a
Fehéregyensúly beállítás módosítható.
Speciális beállítások
Din. kontraszt
High
Fekete tónus
Ki
Bőrszín tónus
0
Csak RGB üzemmód
Ki
2. Kattintson a „Vezérlőpult” „Megjelenés és témák” ikonjára,
ekkor megjelenik a megjelenítést beállító párbeszédpanel.
Színköz
3. Kattintson a „Megjelenítés” ikonra, ekkor megjelenik a
„Megjelenítés tulajdonságai” párbeszédpanel.
Gamma
4. A Megjelenítés párbeszédpanelen kattintson a „Beállítások” lapra.
xx A helyes méretbeállítás (felbontás) [Optimális: 1920 x
1080 képpont] (T19B300: 1366 x 768 pixel)
xx Ha a megjelenítés beállító párbeszédablakán megjelenik a
függőleges frekvencia beállítási lehetősége, akkor a megfelelő
beállítás a „60” vagy „60 Hz”. Ellenkező esetben kattintson az
„OK” gombra a párbeszédpanel bezárásához.
Megfelelő testhelyzet a készülék használatakor
Natív
Fehéregyensúly
0
■■ Din. kontraszt (Ki / Alacsony / Közepes / Magas): A
képernyőkontraszt beállítása.
■■ Fekete tónus (Ki / Sötét / Sötétebb / Legsötétebb):
A feketeszint kiválasztása a képernyő színmélységének
beállításához.
■■ Bőrszín tónus: Kiemeli a rózsaszín „Bőrszín tónust”.
■■ Csak RGB üzemmód (Ki / Vörös / Zöld / Kék): A
színárnyalat és színtelítettség finombeállításához megjeleníti
a Vörös, Zöld és Kék színeket.
■■ Színköz (Auto. / Natív): A képalkotáshoz elérhető
színtartomány beállítása.
■■ Fehéregyensúly: Itt állíthatja be a színhőmérsékletet a
természetesebb kép elérése érdekében.
P-eltolás / Z-eltolás / K-eltolás: Az egyes színek (vörös,
zöld, kék) sötét szintjének beállítása.
P-nyereség / Z-nyereség / K-nyereség: Az egyes színek
(vörös, zöld, kék) fényerejének beállítása.
Visszaáll.: A Fehéregyensúly visszaállítása az
alapértelmezett értékre.
■■ Gamma: Az elsődleges színintenzitás beállítása.
■■ Fényerő mozgáshoz (Ki / Be): A teljesítményfelvétel
csökkentése a fényerő-beállítás segítségével.
Magyar
24
Alapfunkciók
Hang menü
Képopciók
MENUm → Kép → Képopciók → ENTERE
✎ Számítógép csatlakoztatása esetén csak a Színtónus
beállítás módosítható.
Képopciók
Színtónus
Digitális zajszűrés
■
Normál: Normál hangüzemmód kiválasztása.
Zene: zene kiemelése a beszédhanggal szemben.
Auto.
■
Alacsony
■
Film: Filmekhez a legjobb hangot biztosítja.
Ki
■
Tiszta hang: Beszéd kiemelése a többi hanggal szemben.
■
Hangosított: A magasabb frekvenciájú hangok kiemelése a
halláskárosultak számára biztosított jobb hallgatási élmény
érdekében.
Színtónus (Hideg / Normál / 1. meleg / 2. meleg)
✎
Kiemelt képüzemmód esetén az 1. meleg és 2.
meleg beállítás nem érhető el.
A beállításokat a TV-készülék a bemenetre
csatlakoztatott összes külső eszközhöz külön menti
el.
Digitális zajszűrés (Ki / Alacsony / Közepes / Magas /
Auto. / Autom. képiesítés): Ha a TV-készülék által fogadott
sugárzott jel gyenge, akkor a képernyőn esetleg megjelenő
zaj és szellemkép csökkentése érdekében bekapcsolhatja a
Digitális zajszűrés funkciót.
✎
Gyenge jel esetén addig próbálja a többi opciót, amíg
a legjobb minőségű kép meg nem jelenik.
Autom. képiesítés: Analóg csatornák váltásakor megjeleníti
a jelerősséget.
Csak analóg csatornák esetén érhető el.
✎
✎
Ha a sáv zöld, akkor a vételi jel a lehető legjobb
minőségű.
■
MPEG-zajszűrés (Ki / Alacsony / Közepes / Magas /
Auto.): Az MPEG zaj csökkentésével javítja a képminőséget.
■
HDMI feketeszint (Alacsony / Normál): A feketeszint
kiválasztása a képernyőn a színmélység beállításához.
✎
■
Hang üzemmód t
HDMI feketeszint
✎
■
Auto.
MENUm → Hang → Hang üzemmód → ENTERE
MPEG-zajszűrés
Film mód
■
Normál
¦ Az előbeállított hang üzemmód módosítása
Csak HDMI üzemmódban érhető el (RGB-jelek).
Film mód (Ki / 1. autom. / 2. autom.): A TV-készülék
beállításával a készülék az összes jelforrásról vett film jeleit
automatikusan érzékeli és feldolgozza, majd az optimális
minőségnek megfelelően állítja be a képet.
✎
✎
✎ Ha a Hangszóró kiválasztása beállítása Külső
hangszóró, akkor a Hang üzemmód le van tiltva.
¦ Hangbeállítások
Hangeffektus
MENUm → Hang → Hangeffektus → ENTERE
(csak normál hangüzemmód esetén)
■
SRS TruSurround HD (Ki / Be) t
Ez a funkció virtuális 5.1 csatornás térhatású hangélményt
nyújt HRTF (Head Related Transfer Function) technológiát
alkalmazó hangszórón keresztül.
■
SRS TruDialog (Ki / Be)
Ez a funkció lehetővé teszi a beszéd hangerejének
növelését a háttérzenéhez vagy a hanghatásokhoz képest,
hogy tisztábban lehessen hallani a párbeszédeket.
■
Hangszínszabályzó
A hangüzemmódot állítja be.
– Balansz B/J: A jobb és bal oldali hangszóró közötti
arány beállítására szolgál.
100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Sávszélességbeállítás): Megadott sávszélesség-frekvenciák szintjének
beállítása.
– Visszaáll.: Visszaállítja a hangszínszabályzó
alapértelmezett beállításait.
TV és HDMI (1080i) módban érhető el.
Ha a kép nem tűnik természetesnek, akkor
módosítsa a Film mód beállítást Ki / 1. autom. / 2.
autom. értékre.
Kép visszaállítása (Igen / Nem)
Alapértelmezett beállításra állítja az aktuális képmódot.
Magyar
25
Alapfunkciók
¦¦ Hangrendszerek stb.
MENUm → Hang → ENTERE
■■ Dolby Digital töm. (Line / RF): Ez a funkció minimálisra
csökkenti a Dolby Digital jel és a hangjel (MPEG Audio, HEAAC, ATV hang) közötti diszparitást.
✎✎ A Line opció kiválasztásával dinamikus hangzást
érhet el, az RF beállítás pedig éjszaka csökkenti a
hangos és halk hangok közötti különbséget.
Műsorszórás audioopciói
■■ Szinkronhangnyelv
(csak digitális csatornák esetén)
A szinkronhangnyelvek alapértelmezett értékeinek
módosítása.
Az elérhető nyelvek adástól függően változhatnak.
✎✎
■■ Audioformátum
(csak digitális csatornák esetén)
Audioformátum kiválasztása.
■■ Hangos ismertetés
(nem mindenhol érhető el) (csak digitális
csatornák esetén)
Ez a funkció a műsorszolgáltató által a
fő hangcsatornával együtt sugárzott AD
(Hangos ismertetés) audio-jelfolyamát
kezeli.
Hangos ismertetés (Ki / Be): A
hangos ismertetés funkció be- és
kikapcsolása.
Line: A -31dB (referencia) szintnél nagyobb vagy kisebb
jelek kimeneti szintjét -20 dB vagy -31 dB értékre állítja.
RF: A -20dB (referencia) szintnél nagyobb vagy kisebb jelek
kimeneti szintjét -10 dB vagy -20 dB értékre állítja.
Hangszóró-beállítások
■■ Hangszóró kiválasztása (Külső hangszóró / TVhangszóró):A fő hangszóró és az audio-vevőegység
átkódolási sebességeinek különbsége visszhanghatást
okozhat. Ilyen esetben állítsa a TV-készüléket Külső
hangszóró üzemmódba.
✎✎ Ha a Hangszóró kiválasztása beállítás Külső hangszóró,
akkor a hangerő és MUTE gombok nem működnek, és a
hangbeállítások korlátozottan érhetők el.
✎✎ Ha a Hangszóró kiválasztása beállítása Külső hangszóró.
xx TV-hangszóró: Ki, Külső hangszóró: Be
✎✎
✎✎ Ha a Hangszóró kiválasztása beállítása TV-hangszóró.
✎✎ Hangerő: A hangos ismertetés hangerejének
✎✎ Ha nincs videojel, akkor mindkét hangszóró némítva lesz.
✎✎ TB300 sorozatú készülékeken ez a funkció nem érhető el.
beállítása.
További beállítás
(csak digitális csatornák esetén)
■■ DTV audio szintje (MPEG / HE-AAC): Ez a funkció
lehetővé teszi a (digitális tévéadások egyik jeleként
sugárzott) hangjel diszparitásának kívánt szintre történő
csökkentését.
✎✎ A MPEG / HE-AAC jel a sugárzott jel típusától
függően -10dB és 0dB között állítható.
✎✎ A hangerő növeléséhez, illetve csökkentéséhez egy 0
és -10 közötti szintet állíthat be.
■■ SPDIF-kimenet: Az SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
digitális hang továbbítására szolgál, csökkentve a
különböző
digitális eszközök, például DVD-lejátszó hangszórók felé
menő jeleinek zavarását.
–– Audioformátum: Kiválaszthatja a digitális hangkimenet
(SPDIF) formátumát.
✎✎ A digitális hangkimeneten (SPDIF) elérhető
hangformátum a bemeneti jelforrástól függően
különböző lehet.
–– Hang késleltetése: Korrigálhatja a TV vagy videofilm
nézésekor, valamint külső eszköz, például AV-vevő
egység digitális hangkimenetén keresztül történő
hallgatáskor jelentkező audio-videó szinkronizálási
problémákat (0 ms - 250 ms).
TB300 sorozatú készülékeken ez a funkció nem
érhető el.
✎✎
xx TV-hangszóró: Be, Külső hangszóró: Be
■■ Automatikus hangerő (Ki / Normál / Éjszakai): Az egyes csatornák
hangerőinek kiegyenlítéséhez válassza a Normál lehetőséget.
Éjszakai: Ez az üzemmód a Normál üzemmódhoz képest
jobb hangzásélményt biztosít szinte teljesen zajmentesen.
Ez a funkció éjszaka hasznos.
Hang visszaá. (Igen / Nem)
A hangbeállítások gyári alapértékre történő visszaállítása.
¦¦ Hang üzemmód kiválasztása t
A Dual fg választása esetén a képernyőn megjelenik az
aktuális hangüzemmód.
A2
sztereó
NICAM
Sztereó
Hang
típusa
Monó
Sztereó
Dual
Monó
Sztereó
Dual
Dual f-g
Alapértelmezett
Monó
Sztereó ↔ Monó
Dual f ↔ Dual g
Monó
Monó ↔ Sztereó
Monó ↔ Dual f
 Dual g 
Automatikus
váltás
Dual f
Automatikus
váltás
Dual f
✎✎Gyenge Stereo audiojel és automatikus átkapcsolás
esetén válassza a Monó beállítást.
✎✎Csak sztereó hangjel esetén aktív.
✎✎Csak akkor érhető el, ha a bemeneti Forrás beállítása TV.
Magyar
26
Alapfunkciók
Rendszer menü
A Bekapcsolásidőzítő / Kikapcsolásidőzítő beállítása
■
¦ Az idő beállítása
MENUm → Rendszer → ENTERE
Bekapcsolásidőzítő
1. bekapcs.időzítő / 2. bekapcs.időzítő / 3. bekapcs.
időzítő: Három különböző bekapcsolásidőzítő állítható be.
Először be kell állítani az órát.
1. bekapcs.időzítő
Idő
■
Beállítás
Óra: Az óra beállítása a TV-készülék különböző időzítő
funkcióinak használatához szükséges.
✎
A pontos idő az INFO gomb minden egyes
megnyomásakor megjelenik.
✎
A tápkábel kihúzásakor az órát ismét be kell állítani.
Óra mód (Auto. / Kézi)
x
Auto.: A pontos idő automatikus beállítása egy digitális
csatorna időinformációi alapján.
✎
x
✎
Előfordulhat, hogy az automatikus időbeállítás
a műsorszóró állomástól és jeltől függően nem
helyes. Ilyen esetben kézzel állítsa be az időt.
Órabeállítás: állítsa be kézzel a napot, a hónapot, az évet,
az órát és a percet értékét.
Csak akkor érhető el, ha az Óra mód beállítása Kézi.
✎
✎
A napot, a hónapot, az évet, az órát és a percet
beállítások közvetlenül a távirányító gombjaival is
beállíthatók.
Időzóna (Auto. / Kézi) (országtól függő): Itt állíthatja be
időzónáját.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az Óra mód
beállítása Auto..
✎
– GMT (GMT-3:00 - GMT-1:00 / GMT /
GMT+1:00 - GMT+ 12:00): Itt választhatja ki
időzónáját.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az
Időzóna beállítása Kézi.
Sze
Cs
P
Szo
Idő
0:00
Hangerő
20
Forrás
TV
Antenna
DTV
Csatorna
1
Bezárás
R
Vissza
Beállítás: Igénye szerint válassza a Ki, Egyszer, Naponta,
H~P, H~Szo, Szo~V vagy Kézi beállítást. A Kézi beállítás
kiválasztása esetén beállíthatja az időzítő aktiválásának napját.
A c jel mutatja a kiválasztott napot.
✎
Idő: Óra és perc beállítása.
Hangerő: A kívánt hangerő beállítása.
Forrás: A TV-készülék automatikus bekapcsolásakor
használni kívánt bemeneti jelforrás kiválasztása. (USB csak
akkor választható, ha a TV-készülékhez USB-eszköz van
csatlakoztatva)
Antenna (ha a Forrás beállítása TV): ATV vagy DTV választható.
Csatorna (ha a Forrás beállítása TV): A kívánt csatorna kiválasztása.
Zene / Fénykép (ha a Forrás beállítása USB): Válassza
ki a TV-készülék automatikus bekapcsolásakor lejátszani
kívánt zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó mappát az
USB-eszközön.
MEGJEGYZÉS:
✎
x
– Nyári idősz.(Ki / Be): A nyári időszámítás bevagy kikapcsolása.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az
Időzóna beállítása Kézi.
Az Időzítő funkció nem működik megfelelően, ha
az USB-eszközön nem található zenefájl vagy a
zenefájlt tartalmazó mappa nincs kiválasztva.
x
H az USB-eszközön csak egy fényképfájl található,
akkor a diavetítés nem játszható le.
x
x
Túl hosszú nevű mappa nem választható ki.
x
A Bekapcsolásidőzítő használatakor USBmemória vagy kártyaolvasó használatát javasoljuk.
x
Előfordulhat, hogy a Bekapcsolásidőzítő funkció
egyes gyártók beépített akkumulátorral rendelkező
USB-eszközeivel, MP3-lejátszóival vagy
hordozható médialejátszóival nem működik, mert
ezeknek az eszközöknek a felismerése hosszú
időt vesz igénybe.
Az Aut. Kikapcsolás funkció használata
Aut. Kikapcsolás t: A TV-készülék beállított időt
követő automatikus kikapcsolása. (30, 60, 90, 120, 150 és
180 perc).
✎
Ke
✎
✎
■
H
V
Az idő automatikus beállításához az antennának
csatlakoznia kell.
Kézi: A pontos idő kézi beállítása.
Ki
Az Aut. Kikapcsolás törléséhez válassza a Ki
opciót.
Minden használt USB-eszközhöz saját mappa van
rendelve. Egynél több azonos típusú USB-eszköz
használatakor ügyeljen arra, hogy az USB-eszközökhöz
rendelt mappák nevei eltérőek legyenek.
Magyar
27
Alapfunkciók
■
Kikapcsolásidőzítő
1. kikapcs.időzítő / 2. kikapcs.időzítő / 3. kikapcs.időzítő:
Három különböző kikapcsolásidőzítő állítható be. Először be
kell állítani az órát.
Ki
H
Ke
Sze
Idő
Cs
MENUm → Rendszer → Eco-megoldás → ENTERE
Eco-megoldás
1. kikapcs.időzítő
Beállítás
V
¦ Gazdaságos megoldások
P
■
Energiagazdálk. (Ki / Alacsony / Közepes / Magas / Kép
kikapcs.)t: A funkció a TV-készülék fényerejének
beállításával csökkenti a készülék fogyasztását. A Kép
kikapcs. lehetőség választásakor a képernyő kikapcsol, de
a hang bekapcsolva marad. A kép a hangerőgombon kívül
bármelyik gomb megnyomásakor bekapcsol.
■
Jel nélküli idő (Ki / 15 perc / 30 perc / 60 perc): A
szükségtelen energiafogyasztás elkerülése érdekében itt
állíthatja be azt az időt, ameddig a TV-készülék bekapcsolva
maradjon, ha nem kap jelet.
Szo
0:00
Bezárás
R Vissza
Beállítás: Igénye szerint válassza a Ki, Egyszer, Naponta,
H~P, H~Szo, Szo~V vagy Kézi beállítást. A Kézi beállítás
kiválasztása esetén beállíthatja az időzítő aktiválásának
napját.
A c jel mutatja a kiválasztott napot.
✎
✎
■
Idő: Óra és perc beállítása.
A számítógép készenléti állapotában le van tiltva.
Autom. kikapcs. (Ki / Be): Ha 4 órán keresztül nincs
felhasználói beavatkozás, a TV-készülék automatikus
kikapcsol, ezzel energiát takarít meg.
¦ Műsorok zárolása
¦ Egyéb funkciók
MENUm → Rendszer → Biztonság → ENTERE
MENUm → Rendszer → ENTERE
Biztonság
Nyelv
✎ A beállítóképernyő előtt megjelenik a PIN-kód beviteli
■
Menü nyelve: A menü nyelvének beállítása.
■
Teletext nyelve: A teletext kívánt nyelvének beállítása.
képernyője.
✎ Írja be 4 számjegyű PIN-kódját, az alapértelmezett kód „0-
✎
0-0-0”. A PIN-kód a PIN módosítása opció segítségével
módosítható.
■
Csatornazár (Ki / Be): A Csatornakezelő menüben
zárolhat csatornákat, ezzel megakadályozhatja, hogy
illetéktelen személyek, például gyermekek megnézhessenek
bizonyos műsorokat.
✎
■
Műsor-besorolási zár (országtól függő): Egy
felhasználó által megadott 4 számjegyű kód segítségével
megakadályozza, hogy illetéktelen személyek, például
gyermekek nem megfelelő műsorokat nézhessenek. Ha a
kiválasztott csatorna zárolva van, akkor a „\” szimbólum
jelenik meg.
✎
■
Csak akkor érhető el, ha a bemeneti Forrás
beállítása TV.
A Műsor-besorolási zár alá eső elemek az adott
országtól függenek.
PIN módosítása: Megjelenik a PIN módosítása képernyő.
Válasszon egy tetszőleges, 4 számjegyű PIN-kódot, és írja
be. Itt módosíthatja a TV-készülék beállításához szükséges
személyes azonosítót. Írja be újra a 4 számjegyet. A
megerősítő képernyő eltűnésekor a készülék eltárolta a
PIN-kódot.
■
Ha a kiválasztott nyelv a műsorszolgáltatónál nem
érhető el, akkor az alapértelmezett nyelv az angol
lesz.
Preferált nyelv (Elsődleges hang / Másodlagos hang /
Elsődleges feliratok / Másodlagos feliratok): Válassza
ki azt a nyelvet, amely egy csatorna kiválasztásakor az
alapértelmezett nyelv lesz.
Feliratok
Ezzel a menüvel állíthatja be a Feliratok
üzemmódot.
■
Feliratok (Ki / Be): Be-, illetve kikapcsolja
a feliratokat.
■
Feliratmód (Normál / Halláskárosult): A
feliratmód beállítása.
■
Feliratok nyelve: A feliratok nyelvének
beállítása.
✎
Ha a nézett műsor nem támogatja a Halláskárosult
funkciót, akkor a Halláskárosult üzemmód
kiválasztása esetén is automatikusan a Preferált
üzemmód lesz aktiválva.
✎
Ha a kiválasztott nyelv a műsorszolgáltatónál nem
érhető el, akkor az alapértelmezett nyelv az angol
lesz.
Magyar
28
Alapfunkciók
Digitális szöveg (Tiltás / Engedélyezés)
(csak az Egyesült Királyságban)
Ha a műsor digitális szöveggel kerül sugárzásra, akkor ez a
funkció engedélyezett.
Autom. védelem ideje
■■ Ki / 2 óra / 4 óra / 8 óra / 10 óra: Ha a képernyő a
felhasználó által megadott ideig marad változatlan
állóképpel, akkor a képernyőn kialakuló szellemkép
megelőzése érdekében bekapcsol a képernyőkímélő.
Általános
■■ Max. energiatak. (Ki / Be): A számítógépmonitor
energiafogyasztás csökkentése érdekében történő kikapcsolása,
ha a számítógépet egy adott ideig nem használják.
■■ Játék mód (Ki / Be): Játékkonzol, például PlayStation™
vagy Xbox™ csatlakoztatása esetén a játék mód
kiválasztásával realisztikusabb játékélmény érhető el.
✎✎MEGJEGYZÉS:
xx A játék móddal kapcsolatos óvintézkedések és
korlátozások
–– A játékkonzol kihúzásakor és egy másik külső eszköz
csatlakoztatásakor állítsa a Játék mód opciót Ki értékre.
–– A TV-készülék menüjének Játék mód alatt történő
megjelenítésekor a menü enyhén remeg.
1. Vásároljon egy CI CAM-modult a legközelebbi forgalmazótól
vagy telefonon.
2. Helyezze be szilárdan a CI vagy CI+ KÁRTYÁT a CAMmodulba a nyíl irányában.
3. Helyezze a CAM-modult a CI vagy CI+ KÁRTYÁVAL a nyíl
irányában a COMMON INTERFACE nyílásba úgy, hogy
párhuzamos legyen a nyílással.
4. Ellenőrizze, hogy lát-e képet valamelyik kódolt csatornán.
¦¦ Kép a képben (PIP)
MENUm → Rendszer → PIP → ENTERE
PIP t
Egy időben nézheti a TV-készülék vevőegysége és egy külső
videoforrás által biztosított képet. A PIP (kép a képben) funkció
nem ugyanabban az üzemmódban működik.
✎✎MEGJEGYZÉS:
xx A PIP funkció hangjával kapcsolatban lásd a
Hangválasztás menü utasításait.
xx Ha PIP üzemmód alatt kapcsolja ki a TV-készüléket, a
PIP ablak eltűnik.
xx Ha a főképet játék vagy karaoke program
megjelenítésére használja, akkor a PIP ablak némileg
természetellenes módon jelenhet meg.
xx Játék mód nem érhető el, ha a beállított bemeneti
xx Működő Műsor-besorolási zár funkció esetén a PIP
xx A játékkonzol csatlakoztatását követően állítsa a Játék
xx PIP-beállítások
jelforrás TV vagy PC.
mód funkciót Be értékre. Sajnos ebben az esetben
gyengébb képminőséget tapasztalhat.
xx Ha a Játék mód beállítása Be:
–– Kép üzemmód beállítása Normál, a Hang üzemmód pedig Film.
■■ Panelzár (Ki / Be): Az összes előlapi gomb egyszerre
történő zárolása, illetve feloldása. Bekapcsolt panelzár
esetén egyik előlapi gomb sem működik.
funkció nem használható.
Főkép
HDMI, HDMI(PC), komponens,
PC
Alkép
TV
■■ PIP (Ki / Be): A PIP funkció be- vagy kikapcsolása.
■■ Csatorna: Az alkép csatornájának kiválasztása.
■■ Méret (Õ / Ã): Az alkép méretének megadása.
■■ Indítási logó (Ki / Be): A TV-készülék bekapcsolásakor
megjelenik a Samsung logó.
■■ Helyzet (à / – / — / œ): Az alkép pozíciójának
megadása.
Közös illesztőfelület
■■ Hangválasztás (Főkép / Alkép): Kiválaszthatja a PIP
üzemmódban hallani kívánt hangot (Főkép / Alkép).
■■ CI menü: Lehetővé teszi, hogy a felhasználó a CAM-modul
menüjéből válasszon. A CI menüből a PC-kártyán lévő
menünek megfelelően választhat.
¦¦ DivX® Video On Demand
■■ Alkalmazási info.: A CI-kártyanyílásba helyezett CAMmodulon, illetve a CAM-modulba helyezett CI vagy CI+
KÁRTYÁN tárolt információk megjelenítése. A CAM-modul
bármikor, a TV-készülék be- és kikapcsolt állapotában is
telepíthető.
Megjeleníti a TV-készülékhez jóváhagyott regisztrációs kódot.
Ha csatlakozik a DivX weboldalra és regisztrál, letöltheti a VOD
regisztrációs fájlt. Ha a VOD regisztrációt a Médiatartalom
segítségével játssza le, a regisztráció befejeződik.
✎✎A DivX® VOD szolgáltatással kapcsolatos további
információkért látogasson a „http://vod.divx.com” oldalra.
Magyar
29
Alapfunkciók
Terméktámogatás menü
MENUm → Terméktámogatás → ENTERE
Öndiagnosztika
✎✎Öndiagnosztika eltarthat néhány másodpercig, ez hozzá
tartozik a TV-készülék normál működéséhez
■■ Képteszt (Igen / Nem): Képproblémák ellenőrzéséhez
használható.
Igen: Ha a tesztábra nem jelenik meg, illetve ha a
tesztábrában zaj tapasztalható, válassza az Igen opciót.
Probléma lehet a TV-készülékkel. Segítségért hívja a
Samsung Call Centert.
Nem: Ha a tesztábra megfelelően jelenik meg, válassza a
Nem lehetőséget. Probléma a külső berendezéseknél lehet.
Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma nem szűnik
meg, lapozza fel a külső eszközök használati útmutatóját.
■■ Hangteszt (Igen / Nem): A hangproblémák felderítéséhez
használja a beépített dallamot.
Igen: Ha a hangteszt során a hang csak az egyik
hangszóróból vagy egyáltalán nem hallható, válassza az
Igen opciót. Probléma lehet a TV-készülékkel. Segítségért
hívja a Samsung Call Centert.
Nem: Ha hall hangot a hangszórókból, válassza a Nem
lehetőséget. Probléma a külső berendezéseknél lehet.
Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma nem szűnik
meg, lapozza fel a külső eszközök használati útmutatóját.
■■ Jelinformáció: (csak digitális csatornák esetén) Egy HD
csatorna vételi minősége vagy tökéletes, vagy a csatornák
nem érhetők el. Állítsa be az antennát a jelerősség
növeléséhez.
■■ Visszaáll.: A hálózati beállítások kivételével minden
beállítást az alapértelmezett gyári értékre állít vissza.
Szoftverfrissítés
Szoftverfrissítés sugárzott jelen keresztül vagy a legfrissebb
firmware „www.samsung.com” weboldalról egy USBtárolóeszközre történő letöltésével végezhető el.
Jelenlegi verzió a TV-készüléken már telepített szoftver.
A legfrissebb verzió telepítése
■■ USB-n: Illessze a
TV felöli oldal
„www.samsung.
com” oldalról
letöltött firmwareUSB-meghajtó
frissítő fájlt
tartalmazó USBmeghajtót a TV-készülékbe. Vigyázzon, hogy a frissítés
befejeződéséig ne szakítsa meg a tápellátást és ne távolítsa
el az USB-meghajtót. A TV a firmware-frissítés befejezését
követően automatikusan kikapcsol. A szoftver frissítésekor
az elvégzett video- és audio-beálítások az alapértelmezett
értékre állnak vissza. Javasoljuk, hogy jegyezze le
beállításait, hogy azok a frissítés után egyszerűen
visszaállíthatók legyenek.
■■ Csatornán: A szoftver frissítése a sugárzott jel segítségével.
✎✎ Ha a funkciót a szoftversugárzási időszakban
választja ki, akkor a készülék automatikusan
megkeresi és letölti a szoftvert.
✎✎ A szoftver letöltéséhez szükséges időt a jel állapota
határozza meg.
■■ Másik szoftver: A jelenlegi szoftver alternatív szoftverre
történő kicserélése.
■■ Készenléti frissítés (Ki / 1 óra múlva / 2 óra múlva
/ 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00): A kijelölt időpontban
automatikusan megtörténik a kézi frissítés. Mivel a
készülék belül bekapcsol, előfordulhat, hogy a TV-készülék
képernyője egy kis időre bekapcsol. Ez a jelenség 1 óránál
is tovább tarthat, amíg a szoftverfrissítés be nem fejeződik.
Samsung ügyfélszolgálat
Használja az itt szereplő információkat, ha a TV-készülék nem
működik megfelelően, vagy ha frissíteni kívánja a szoftvert.
További információkat talál call centereinkről és a készülék
szoftverének letöltési módjáról.
Tartalommegnyitó
Többféle hasznos tartalmat találhat.
✎✎A szoftver „Év/Hónap/Nap_Verzió” formátummal van
jelölve.
Szoftverfrissítés
USB-n
Csatornán
Másik szoftver
Készenléti frissítés
2 óra múlva
Magyar
30
Speciális funkciók
A Media Play használata
Megtekintheti az USB Mass Storage Class (MSC)
tárolóeszközökön lévő video-, fénykép- és zenefájlokat.
Media Play / Videók /
Cruzer Blade
3,23 GB szabad / 3,55 GB
Videók
1. Nyomja meg a CONTENT gombot.
2. A l / r gombbal válassza ki a kívánt menüt (Media Play),
majd nyomja meg az ENTERE gombot.
Fényképek
Zene
CONTENT → Media Play → ENTERE
R Vissza
• A megjelenő kép készüléktípustól függően változhat.
¦ USB-eszköz csatlakoztatása
1.
Kapcsolja be a TV-készüléket.
2.
Csatlakoztasson egy fénykép- és zenefájlokat tartalmazó USB-eszközt a TV-készülék
oldalán található USB aljzatba.
3.
Amikor a TV-készülékhez USB-eszközt csatlakoztat, egy előugró ablak jelenik meg.
Ezután Az eszköz csatlakoztatva üzenetet követően kiválaszthatja az eszközt.
TV felöli oldal
USB-meghajtó
✎ Licenccel nem rendelkező fájlok esetén előfordulhat, hogy a lejátszás nem működik megfelelően.
✎ Tudnivalók a Media Play használata előtt.
x
x
x
Az MTP (Media Transfer Protocol – Médiaátviteli Protokoll) protokoll nem támogatott.
x
Media Play csak USB Mass Storage Class (MSC) minősítésű eszközöket támogat. Az MSC egy nagy kapacitású,
adatcsomag-átvitelt biztosító adattárolási mód. Az MSC eszközökre példák a pendrive-ok, a flash-kártyaolvasók és az
USB-s merevlemezek (az USB HUB használata nem támogatott). Az eszközöket közvetlenül a TV-készülék USB-portjához
kell csatlakoztatni.
x
x
Az USB (merevlemez-meghajtó) nem támogatott.
x
x
x
x
x
Adattöltés közben ne válassza le az USB-eszközt.
x
x
Kettőnél PTP-eszköz csatlakoztatása esetén egy időben csak egy eszköz használható.
x
Ha egy USB-eszköz csatlakoztatásakor túlterhelésre figyelmeztető üzenet jelenik meg, akkor lehet, hogy a készülék nem
ismeri fel az eszközt vagy az eszköz nem fog megfelelően működni.
A készülék FAT16, FAT32 és NTFS fájlrendszereket támogat.
Előfordulhat, hogy egyes USB csatlakozású digitális fényképezőgépek és audioeszközök nem kompatibilisek ezzel a TVkészülékkel.
Mielőtt az eszközt a TV-készülékhez csatlakoztatná, az adatok sérülése vagy elvesztése elkerülése érdekében készítsen
fájljairól biztonsági másolatot. A SAMSUNG nem vállal felelősséget az adatfájlok sérüléséért vagy elvesztéséért.
Minél nagyobb egy kép felbontása, annál hosszabb időt vesz igénybe a képernyőn való megjelenítés.
A JPEG-fájlok legnagyobb támogatott felbontása 15360 x 8640 pixel.
Nem támogatott vagy sérült fájlok esetén a „Not Supported File Format” üzenet jelenik meg.
A nem ingyenes weboldalakról letöltött, DRM másolásvédelemmel ellátott MP3-fájlok nem játszhatók le. A Digital Rights
Management (DRM) egy tartalmak integrált, árfogó létrehozását, terjesztését és kezelését támogató technológia, amely
biztosítja a tartalomszolgáltatók jogainak védelmét, az illegális másolás megakadályozását, valamint a számlázások és
fizetések kezelését.
Kettőnél több MSC-eszköz csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy a készülék nem mindegyiket ismeri fel. Előfordulhat,
hogy a nagyobb teljesítményidényű (500 mA, illetve 5 V fölött) USB-eszközök nem támogatottak.
Magyar
31
Speciális funkciók
x
x
Ha a TV-készüléken a Autom. védelem ideje alatt nincs bemeneti jel, akkor elindul a képernyőkímélő.
x
USB-hosszabbítókábel használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt vagy nem tudja az
eszközön tárolt fájlokat olvasni.
x
Ha a TV-készülék nem ismer fel egy csatlakoztatott USB-eszközt, az eszközön lévő fájlok listája sérült vagy a listában
szereplő valamelyik fájl nem játszható le, akkor csatlakoztassa az USB-eszközt egy számítógéphez, formázza az eszközt,
majd ellenőrizze a csatlakozást.
x
Media Play csak szekvenciális jpeg formátumot támogat.
Egyes külső merevlemez-meghajtók automatikusan kikapcsolhatják az energiatakarékos módot a TV-készülékhez való
csatlakoztatáskor.
¦ Megjelenés a képernyőn
A u / d / l / r gombokkal lépjen a kívánt fájlra, majd nyomja meg az ENTERE gombot. A készülék lejátssza a fájlt. A Media
Play képernyő a megnyitás módjától függően eltérő lehet.
Információ:
A kijelölt tartalomkategóriát
(például zene)
jeleníti meg, az eszközön
(például USB-meghajtó),
mappa-/fájlnév és oldalszám.
Tartalom mód:
Kiválaszthatja a kívánt
tartalomkategóriát.
Media Play / Videók /
Felsőbb mappa
2/8
Cruzer.../Video_02.AVI
Video_01
1.Jan.2012
Video_02.AVI
1.Jan.2012
17,6 MB
Video_02
Video_03
1.Jan.2012
1.Jan.2012
Video_04
Video_05
1.Jan.2012
1.Jan.2012
Video_06
Video_07
1.Jan.2012
1.Jan.2012
A kijelölt fájl adatait jeleníti
meg.
Video_08
1.Jan.2012
�µ Lapozás E Lejátszás T Eszközök R Vissza
• A megjelenő kép készüléktípustól függően változhat.
Műveleti gombok
• � Előző oldalra váltás. Csak Zene esetén érhető el.
• µ Következő oldalra váltás. Csak Zene esetén érhető el.
• E Lejátszás: A médiafájl lejátszása.
• T Eszközök: A beállító menüt jeleníti meg.
• R Vissza: Ugrás az előző lépésre.
Magyar
32
Speciális funkciók
Videók
Videó lejátszása
1.
Nyomja meg a l / r / u / d gombot a kívánt videó
kiválasztásához a listából.
2.
Nyomja meg az ENTERE gombot vagy a ∂ (Lejátszás)
gombot.
x
A képernyő felső részén megjelenik a kiválasztott fájl neve és
a lejátszási idő.
x
Ha a videó időinformációja nem ismert, akkor a lejátszási idő
és az állapotsáv nem jelenik meg.
x
x
A videó lejátszása alatt a l és r gombokkal kereshet.
A lejátszás során használhatja a π (VISSzA) és µ
(ELŐRE) gombokat.
✎
• A megjelenő kép készüléktípustól függően változhat.
Ebben az üzemmódban lehetőség van egy játékban
szereplő videoklipek lejátszására, de maga a játék nem
játszható.
Támogatott feliratformátumok
– Külső
Név
Kiterjesztés
MPEG-4 időzítésű szöveg
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub vagy .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Név
Tároló
– Belső
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 időzítésű szöveg
MP4
Magyar
33
Speciális funkciók
Támogatott videoformátumok
Fájlkiterjesztés
Tároló
Videokodek
Felbontás
Képfrissítési
frekvencia
(fps)
Bitráta
(Mbps)
DivX 3.11 / 4.x
/ 5.1 / 6.0
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.m2ts
*.mts
*.divx
H.264 BP / MP 1920 x 1080
/ HP
20 [40]
H.263
30
Motion JPEG
Audiokodek
GMC nem támogatott
MPEG4 SP /
ASP
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Megjegyzések
640 x 480
Window Media
Video v9
1920 x 1080
FMO / ASO / RS nélkül
BP / MP / HP Level 4.1
támogatás
AC3
LPCM
Profile3, legfeljebb SD
ADMPCM(IMA, MS)
felbontásig korlátozva
AAC
HE-AAC
WMA
10
DD+
MPEG(MP3)
VC1 SP / MP /A P L3
DTS Core
támogatott, L4 nem támogatott
Vorbis
Simple Profile Medium Level
Main Profile High Level
Advanced Profile Level 3
20 [40]
WMV9 támogatás
MPEG2
Hight Profile High Level
MPEG1
MPEG-1, kivéve D-picture
Magyar
34
Speciális funkciók
Egyéb korlátozások
✎ MEGJEGyzÉS:
x
x
x
Ha a kodek tartalmával kapcsolatban probléma merül fel, akkor a kodek nem lesz támogatva.
x
x
Ha az indexidő hibás, akkor a Keresés (Ugrás) funkció nem támogatott.
Ha egy tárolóval kapcsolatos információk nem megfelelőek, akkor a tároló nem tud megfelelő lejátszást biztosítani.
Ha a tartalom normál bitrátája/képfrissítési frekvenciája a fenti táblázatban szereplő kompatibilis képkocka/s érték fölötti,
akkor lehet, hogy a hang vagy videó nem játszható le.
A hálózati kapcsolaton keresztül lejátszott videóknál akadozás lehet tapasztalható.
Név
x
x
x
x
Formátum
x
x
H.264, Level 4.1 verzióig támogatott
A H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 és
AVCHD formátumok nem támogatottak.
MPEG4 SP, ASP:
– 1280 x 720 alatt: legfeljebb 60 képkocka
– 1280 x 720 fölött: legfeljebb 30 képkocka
A GMC 2 fölötti fájlok nem támogatottak.
x
WMA 7, 8, 9, STD formátumig támogatott
A WMA 9 PRO nem támogatja a 2 csatorna
fölötti többcsatornás vagy veszteségmentes
audioformátumot.
A 22050 Hz mintavételezési frekvenciájú monó WMA
nem támogatott.
Fényképek
Fénykép megtekintése (vagy Diavetítés)
1.
A u / d / l / r gombokkal válassza ki a fájllistából a kívánt
fényképet.
2.
Nyomja meg az ENTERE gombot.
– Egy kiválasztott fénykép megjelenítésekor az ENTERE
gomb megnyomásával indíthatja a diavetítést.
– A diavetítés során a fájllista összes fájlja a megjelenítés
sorrendjében jelenik meg.
Media Play / Fényképek /
Felsőbb mappa
Cruzer... / Fényképek / 0801181... .JPG
7 / 1000
0801181247070.JPG
1.Jan.2012
663,0KB
1920 x 1080
✎ Ha a Háttérzene beállítása Be, akkor lehetőség van zenefájlok
lejátszására a Diavetítés alatt.
✎ A Háttérzene nem módosítható, amíg a BGM betöltése nem
fejeződött be.
�µ Lapozás E Lejátszás T Eszközök R Vissza
• A megjelenő kép készüléktípustól függően változhat.
Támogatott képformátumok
Fájlkiterjesztés
Formátum
Felbontás
15360 x 8640
*.jpg
JPEG
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
Magyar
35
Speciális funkciók
Zene
Zene lejátszása
1.
2.
A u / d gombokkal válassza ki a fájllistából a kívánt Zene
elemet.
Media Play / Zene /
Cruzer... / Zene / Music_01.mp3
Felsőbb mappa
Nyomja meg az ENTERE gombot.
✎ Csak az alábbi támogatott zeneformátumok listájában szereplő
fájlkiterjesztésű fájlok jeleníthetők meg. Más kiterjesztésű fájlok
akkor sem jelennek meg, ha ugyanarra az USB-eszközre
vannak mentve.
✎ Ha MP3-fájlok lejátszásakor rendellenes hang hallható,
végezze el a Hang menüben a Hangszínszabályzó
beállítását. (Egy túlmodulált MP3-fájl okozhat hanghibát.)
Zene_01
1. előadó
Zene_02
2. előadó
Zene_03
3. előadó
Zene_04
4. előadó
Zene_05
5. előadó
Zene_06
6. előadó
Zene_07
7. előadó
Zene_08
8. előadó
Zene_09
9. előadó
Zene_01
1, előadó
2003
Fallen
Egyéb
2:36 / 5:00
b{ Lapozás ELejátszás T Eszközök R Vissza
• A megjelenő kép készüléktípustól függően változhat.
Kijelölt zenék lejátszása
1.
2.
3.
Nyomja meg a TOOLST gombot, majd válassza a Kijelölés lej. funkciót.
Válassza ki a kívánt zenét.
✎
A kijelölt fájlok bal oldalán c jel jelenik meg.
Nyomja meg a TOOLST gombot, majd válassza a Kijelölés lej. funkciót.
✎
A Mind kiválasztása / Összes kijel. visszav. gombokkal lehetőség van az összes zene kijelölésére vagy az összes
kijelölés visszavonására.
Támogatott zeneformátumok
Fájlkiterjesztés
Típus
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Magyar
36
Speciális funkciók
¦¦ Media Play - További funkciók
Videók/Fényképek/Music Play opciómenü
Nyomja meg a TOOLST gombot, ekkor az alábbi műveleteket hajthatja végre.
Kategória
Műveletek
Videók
Fényképek
Zene
Kevert mód
A zeneszámok véletlenszerűen játszhatók le.
Ismétlés mód
A médiafájlok ismétlődően játszhatók le.
>
Kép üzemmód
Elvégezheti a képek beállítását.
>
>
Hang üzemmód
Elvégezheti a hang beállítását.
>
>
Diavetítés indítása /
Diavetítés leállítása
Elindíthatja vagy szüneteltetheti a diavetítést.
Diavetítés seb.
Diavetítés közben beállíthatja a vetítés sebességét.
>
Háttérzene
Be-/kikapcsolhatja a diavetítés alatt játszott háttérzenét.
>
Háttérzene beállítása
Kiválaszthatja a diavetítés alatt játszott háttérzenét.
>
Nagyítás
Teljes képernyős módban ránagyíthat a képekre.
>
Forgatás
Teljes képernyős módban elforgathatja a képeket.
Információ
Megtekintheti a lejátszott fájl részletes információit.
>
>
>
Kijelölés lej.
Lejátszhatja a kijelölt elemeket.
>
>
>
Tételkeresés
Közvetlenül másik tételre ugorhat.
>
Időkeresés
A l és r gombokkal kereshet a filmben 1 perces lépésekben.
>
Képméret
Igény szerint állíthatja be a képméretet.
>
Feliratok
A feliratok beállítási lehetőségei: Be / Ki.
>
Feliratok beállítása
A videofájl lejátszása a feliratok megjelenítésével. Ez az opció csak akkor áll
rendelkezésre, ha a feliratfájl neve megegyezik a videofájl nevével.
>
Szinkronhangnyelv
A videó megtekintése, az Ön által választott rendelkezésre álló nyelven.
Ez az opció csak több hangformátumot támogató adatfolyam típusú fájl
lejátszása esetén áll rendelkezésre.
>
>
>
>
>
>
Magyar
37
Egyéb tudnivalók
Analóg csatorna teletext funkciója
A szolgáltatás használatára vonatkozó információk a Teletext szolgáltatás kezdőlapján találhatók. A Teletext információinak megfelelő
megjelenítéséhez a csatorna vételének stabilnak kell lennie. Ellenkező esetben hiányozhatnak egyes információk, illetve előfordulhat,
hogy egyes oldalak nem jelennek meg.
✎✎A távirányító számgombjaival válthatja a Teletext oldalait.
1 / (Teletext be/mix/ki): Az adott
csatorna Teletext üzemmódjának
bekapcsolása. A gomb kétszeri
megnyomásakor a Teletext
üzemmód a pillanatnyi adással
együtt jelenik meg. A Teletext
szolgáltatásból való kilépéshez
nyomja meg még egyszer a gombot.
2 8 (mentés): Menti a Teletext
oldalakat.
3 6 (kezdőlap): A Teletext nézése
közben bármikor megnyomva
megjeleníti a kezdőlapot (tartalmat).
4 4 (méret): A képernyő felső
felén, dupla méretben jeleníti meg
a Teletext szövegét. A szövegnek
a képernyő alsó felére történő
áthelyezéséhez nyomja meg ismét.
Normál megjelenítéshez nyomja
meg még egyszer.
5 9 (rögzítés): Rögzíti a pillanatnyi
oldalt a képernyőn, amikor
automatikusan több másodlagos
oldal következne. A visszavonáshoz
nyomja meg ismét.
6 Színes gombok (piros, zöld, sárga,
kék): Ha a műsorszolgáltató
használja a FASTEXT rendszert,
akkor a Teletext oldalon található
különböző témakörök színkóddal
vannak jelölve, ezek a színes
gombok megnyomásával
választhatók ki. Nyomja meg a
választott témának megfelelő színt.
Egy új színkódolt oldal jelenik meg.
Az elemek kiválasztása ugyanígy
történik. Az előző vagy következő
oldal megjelenítéséhez nyomja meg
a megfelelő színes gombot.
7 0 (mód): A Teletext-mód
kiválasztása (LIST/ FLOF).
LIST módban megnyomva Listába
mentés módba vált. Listába
mentés módban a 8(mentés)
gomb megnyomásával egy listába
mentheti a Teletext oldalt.
1
8 1 (aloldal): A rendelkezésre álló
aloldalt jeleníti meg.
9 2 (előző oldal): A következő
7
Teletext oldalt jeleníti meg.
0 3 (következő oldal): Az előző
Teletext oldalt jeleníti meg.
5
(felfedés): Rejtett szöveg
!
megjelenítése (például rejtvények
válaszai). A normál képernyő
megjelenítéséhez nyomja meg
ismét.
@ 7 (törlés): Az aktuális műsorral
8
való átlapoláshoz zsugorítja a
Teletext képernyőt.
9
2
Jellemző Teletext oldal
0
3
4
!
Rész
A
B
5
@
C
6
D
E
F
Tartalom
Választott oldalszám.
Műsorszóró csatorna
azonosítója.
Aktuális oldalszám vagy
a keresés jelzése.
Dátum és idő.
Szöveg.
Állapotinformációk.
FASTEXT információk.
Magyar
38
Egyéb tudnivalók
Fali rögzítőállvány/asztali talp felszerelése
A fali rögzítőállvány/asztali talp felszerelése előtti előkészületek
1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.
2. Helyezzen puha ruhát egy sík felületre a panel védelme érdekében, majd helyezze rá a készüléket panellal lefelé.
3. Fogja meg kezével a készülék házát. A talpat az ábrán látható módon, a nyíl irányába húzva válassza le.
Fali rögzítőállvány/asztali talp felszerelése
1
2
A
3
A
4
A
Fali Brögzítőállvány/asztali talp
B
Fali rögzítőállvány/asztali talp (nem tartozék)
[[Vigyázat!
Fontos
Fali felszerelés esetén ne használjon 14mm(L14) méretűnél hosszabb csavarokat.
4. Illessze a fali rögzítőállványt/asztali talpat a monitorhoz/TV-készülékhez, majd a csavarok meghúzásával szilárdan rögzítse a fali
rögzítőállványt/asztali talpat.
5. Illessze a készülék illesztendő hornyát az talpon (asztali talp, fali rögzítőállvány vagy egyéb állvány) lévő horonyhoz, majd rögzítse
a csavarok meghúzásával.
Magyar
39
Egyéb tudnivalók
✎✎MEGJEGYZÉS:
xx Az előírtnál hosszabb csavarok használat a készülék belső részeinek károsodásához vezethet.
xx A VESA specifikációkkal nem kompatibilis fali rögzítőállványok esetén a csavar hossza a megfelelő specifikációktól függően
változhat.
xx Ne használjon a VESA szabványnak nem megfelelő csavarokat, és kerülje a túlzott erővel történő összeszerelést. Ez a
készülék károsodásához vagy a leesés következtében személyi sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget a
károkért és sérülésekért.
xx A Samsung nem vállal felelősséget az előírásoknak nem megfelelő fali rögzítőállvány/asztali talp, illetve a nem erre
meghatalmazott személy által végzett felszerelési miatt okozott kárékért.
xx A készülék fali rögzítőállvány segítségével történő felszerelésekor a faltól legalább 10 cm helyet biztosító rögzítőállványt
használjon.
xx A nemzetközi előírásoknak megfelelő fali rögzítőállványt használjon.
Lopásvédő Kensington-zár
A Kensington-zárat nem a Samsung biztosítja. Ez az eszköz nyilvános helyen történő
használatkor fizikailag rögzíti a rendszert. A megjelenés és a rögzítés módja gyártótól
függően eltérhet az illusztráción szereplőtől. További információkat és a megfelelő
használat módját a Kensington-zárhoz mellékelt felhasználói útmutatóban talál.
<a TV hátoldala>
1
✎✎Keress meg a TV-készülék hátoldalán található „K” ikont. A Kensington-zár nyílása
a „K” ikon mellett található.
A készülék lezárásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Tekerje a Kensington-zár kábelét egy nagy, rögzített tárgy, például asztal vagy szék
köré.
<Opcionális>
2. Csúsztassa át a kábel zárral ellátott végét a Kensington-zár kábel hurkos végén.
3. Illessze a zárszerkezetet a készülék Kensington-zár nyílásába (1).
4. Zárja le a zárat.
✎✎Az itt szereplő útmutatások általános jellegűek. Pontos utasításokért lásd a zárhoz mellékelt felhasználói útmutatót.
✎✎A zárszerkezetet külön kell megvásárolni.
✎✎A Kensington-nyílás helye a TV-készülék típusától függően változhat.
Magyar
40
Egyéb tudnivalók
Hibaelhárítás
Ha a TV-készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, először nézze meg ebben a listában. Ha egyik hibaelhárítási tipp sem
alkalmazható, akkor látogasson el a „www.samsung.com” oldalra, majd kattintson a Terméktámogatás lehetőségre, vagy forduljon az
útmutatónak a hátoldalán megadott call centerhez.
Problémák
Megoldások és magyarázatok
Képminőség
Először is hajtsa végre a Képteszt műveletet, és győződjön meg arról, hogy a tesztkép megfelelően jelenik
meg TV-készülékén. (lépjen a MENU- Terméktámogatás - Öndiagnosztika - Képteszt menübe) Ha a
tesztkép megfelelően látható, akkor a gyenge képminőséget a forrás vagy a jel okozhatja.
A TV-készülék képe nem éri el az üzletben
látható minőséget.
• Ha analóg kábeltévével/set top boxszal rendelkezik, váltson digitális set top boxra. A HD (nagy
felbontású) kép eléréséhez használjon HDMI-kábelt.
• Kábeles/műholdas előfizetők: Próbáljon ki HD adásokat a listából.
• Antennacsatlakozás: Próbáljon ki HD adásokat az Automatikus hangolás végrehajtása után.
✎✎ Több HD csatorna SD (normál felbontású) tartalomról van felskálázva.
• Állítsa a kábelvevő/set top box bemeneti felbontását 1080i vagy 720p értékre.
• Győződjön meg arról, hogy a TV-készüléket legalább a jel képméretének és felbontásának megfelelő
ajánlott távolságról nézi.
A kép torz: makroblokk-hiba, kis kockák,
pontok, pixelesedés
• A videotartalom tömörítése különösen gyorsan mozgó képek, például sportműsorok vagy akciófilmek
esetében képtorzításhoz vezethet.
• Az alacsony jelszint vagy a jel rossz minősége képtorzítást okozhat. Ez nem a TV-készülék hibája.
• A TV-készülékhez közel (kb. 1 m) használt mobiltelefonok képzajt okozhatnak az analóg vagy digitális
TV-készüléken.
Gyenge színek vagy fényerő.
• Végezze el a TV-készülék menüjében a Képopciók beállítását. (lépjen a Kép üzemmód / Szín /
Fényerő / Élesség menübe)
• Végezze el a TV-készülék menüjében az Energiagazdálk. opció beállítását. (lépjen a MENU Rendszer - Eco-megoldás - Energiagazdálk. menübe)
• Próbálja a képbeállítást alapértelmezett értékekre visszaállítani. (lépjen a MENU - Kép - Kép
visszaállítása menübe)
A képernyő szélén pontozott vonal látható.
• Ha a képméret beállítása Képernyőhöz ig., állítsa 16:9 értékre.
• Állítsa át a kábeltévé beltéri egysége / műholdvevő felbontását.
A kép csatornaváltáskor kimerevedik vagy
torzzá válik, illetve késleltetve jelenik meg.
• Kábeltévé beltéri egység használata esetén próbálja meg alaphelyzetbe állítani az egységet.
Csatlakoztassa vissza a hálózati kábelt, majd várja meg, míg a beltéri egység újraindul. Ez akár 20
percet is igénybe vehet.
• Állítsa a beltéri egység kimeneti felbontását 1080i vagy 720p értékre.
Hangminőség
Először a Hangteszt végrehajtásával győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja megfelelő. (lépjen a
MENU - Terméktámogatás - Öndiagnosztika - Hangteszt menübe)
Ha a hang OK, akkor a hanghibát a forrás vagy a jel okozhatja.
Nincs hang vagy a hang maximális
hangerőn is túl halk.
• Ellenőrizze a TV-készülékhez csatlakoztatott eszközön (kábeltévé/műholdvevő beltéri egysége, DVD,
Blu-ray stb.) beállított hangerőt.
A kép jó, de nincs hang.
• DVI-HDMI kábel használata esetén a TV-készülék nem támogatja a hangot.
• Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt az eszköz tápkábelének kihúzásával, majd ismételt
csatlakoztatásával.
• Ha TV-készüléke rendelkezik fejhallgató-aljzattal, ellenőrizze, hogy nincs-e valami bedugva.
A hangszórókból rendellenes zaj hallható.
• Antennás vagy kábeles csatlakozás esetén ellenőrizze a jelerősséget. Az alacsony jelszint okozhat torz
hangot.
Nincs kép, nincs hang
A TV-készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel szilárdan csatlakozik-e a fali csatlakozóaljzathoz és a TVkészülékhez.
• Győződjön meg arról, hogy a fali csatlakozóaljzat működik.
• Próbálja meg megnyomni a TV-készülék POWER gombját annak ellenőrzéséhez, hogy a probléma
nem a távirányítóval van. Ha a TV-készülék bekapcsol, lásd az alábbi „A távirányító nem működik”
részt.
A TV-készülék magától kikapcsol.
• Ügyeljen arra, hogy az Idő menü Aut. Kikapcsolás beállítása Ki legyen.
• Ha a TV-készülékhez számítógép van csatlakoztatva, ellenőrizze a számítógép energiagazdálkodási
beállításait.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel szilárdan csatlakozik-e a fali csatlakozóaljzathoz és a TVkészülékhez.
• Ha a TV-készüléket antennás vagy kábeles csatlakozás használatával nézi, akkor a készülék a jel
megszűnésétől számított 10-15 perc múlva kikapcsol.
Magyar
41
Egyéb tudnivalók
Problémák
Nincs kép/videó.
Megoldások és magyarázatok
• Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat (húzza ki és dugja vissza az összes, a TV-készülékhez és külső
eszközökhöz csatlakoztatott kábelt).
• Állítsa úgy be a külső eszközök (kábelvevő/set top box, DVD, Blu-ray stb.) videokimeneteit, hogy
azok illeszkedjenek a TV-készülék bemeneti csatlakozásaihoz. Ha például egy külső eszköz HDMIkimenettel rendelkezik, akkor azt a TV-készülék HDMI-bemenetéhez kell csatlakoztatni.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök be vannak-e kapcsolva.
• A TV-készülék távirányítóján található SOURCE gomb megnyomásával ellenőrizze, hogy a TVkészüléken a megfelelő jelforrás van-e kiválasztva.
• Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt az eszköz tápkábelének kihúzásával, majd ismételt
csatlakoztatásával.
RF- (kábel/antenna) csatlakozás
A TV-készülék nem veszi az összes
csatornát.
• Győződjön meg arról, hogy az antennakábel szilárdan csatlakozik.
• Próbálja meg a Beállítás (kezdeti beállítások) funkcióval felvenni az elérhető csatornákat a
csatornalistára. Lépjen a MENU - Rendszer - Beállítás (kezdeti beállítások) menübe, majd várja meg,
amíg megtörténik az összes elérhető csatorna tárolása.
• Ellenőrizze, hogy az antenna pozíciója megfelelő-e.
A kép torz: makroblokk-hiba, kis kockák,
pontok, pixelesedés.
• A videotartalom tömörítése különösen gyorsan mozgó képek, például sportműsorok vagy akciófilmek
esetében képtorzításhoz vezethet.
• Az alacsony jelszint képtorzítást okozhat. Ez nem a TV-készülék hibája.
Egyéb hibák
A kép nem teljes képernyőn jelenik meg.
• SD (4:3) tartalom felskálázásakor a HD csatornák képén a képernyő valamelyik oldalán fekete sávok
jelennek meg.
• A TV-készülék képarányától eltérő filmek nézésekor a képernyő alsó és felső szélén fekete sávok
láthatók.
• Állítsa a külső eszköz vagy a TV-készülék képméret-beállításait teljes képernyőre.
A távirányító nem működik.
• Cserélje ki az elemeket a távirányítóban, ügyelve a pólusok (+/–) helyes irányára.
• Tisztítsa meg a távirányító adójának ablakát.
• Próbálja meg a távirányítót 1,5-2 méterről közvetlenül a TV-készülék felé irányítani.
A kábeltévé beltéri egységének/set top
boxnak a távirányítója nem kapcsolja be
a TV-készüléket, és nem lehet vele a TV
hangerejét szabályozni.
• Programozza fel a kábeltévé/set top box távirányítóját a TV-készülék vezérléséhez. Keresse meg a
SAMSUNG TV-készülék kódját a kábeltévé/set top box használati útmutatójában.
A „Nem támogatott mód” üzenet jelenik
meg.
• Ellenőrizze a TV-készülék által támogatott felbontásokat, és ennek megfelelően állítsa be a külső
eszköz kimeneti felbontását.
A TV-készülékből műanyagszag érezhető.
• Ez a szag normális jelenség, idővel meg fog szűnni.
A Jelinformáció nem érhető el a TVkészülék Öndiagnosztika tesztmenüjében.
• Ez a funkció csak antennás / RF / koax-kábeles csatlakozáson keresztüli digitális csatornák esetén
érhető el.
A TV-készülék jobbra vagy balra dől.
• Vegye le a TV-készülék talpát, majd szerelje vissza.
A talp nehezen szerelhető össze.
• Győződjön meg arról, hogy a TV-készülék sík felületen áll. Ha nem tudja a csavarokat eltávolítani a
TV-készülékből, akkor használjon mágneses csavarhúzót.
A Csatorna menü szürke (nem érhető el).
• A Csatorna menü csak a TV-készülék jelforrás választása esetén érhető el.
Beállításai 30 perc múlva vagy a TVkészülék minden kikapcsolásakor
elvesznek.
• Ha a TV-készülék Üzlet mód üzemmódban van, akkor 30 percenként törli a hang- és
képbeállításokat. A Beállítás (kezdeti beállítások) művelettel módosítsa a beállításokat Üzlet mód
üzemmódról Otthon üzemmódra. A SOURCE gombbal válassza ki a TV üzemmódot, majd lépjen a
MENU → Rendszer → Beállítás (kezdeti beállítások) → ENTERE menübe.
A hang vagy kép átmenetileg kiesik.
• Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, majd csatlakoztassa újra a kábeleket.
• A hang vagy videokép kiesését a túlzottan merev vagy vastag kábelek is okozhatják. Győződjön meg
arról, hogy a kábelek kellően rugalmasak a hosszú távú használathoz. A TV-készülék falra történő
felszerelésekor 90 fokos csatlakozóval ellátott kábelek használatát javasoljuk.
A TV-készülék keretének szélén közelről
nézve apró részecskék láthatóak.
• Ez a készülék megjelenésének része, nem hiba.
Magyar
42
Egyéb tudnivalók
Problémák
Megoldások és magyarázatok
A PIP menü nem érhető el.
• PIP funkció csak HDMI forrás használata esetén érhető el.
45 perccel ezelőtt kikapcsolta a TVkészüléket, és most ismét bekapcsol.
• Ez normális jelenség. A TV-készülék nézése közben letöltött firmware-frissítés telepítése érdekében a
készülék elindította az OTA (antennán keresztüli) funkciót.
A „Kódolt jel” vagy a „Gyenge vagy nincs
jel” üzenet jelenik meg.
• CAM KáRTyA (CI/CI+) használata esetné ellenőrizze, hogy be van-e helyezve a COMMON
INTERFACE nyílásba.
• Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor húzza ki a CAM KáRTyáT a TV-készülékből, majd helyezze
be ismét a nyílásba.
Visszatérő kép-/hangproblémák vannak.
• Ellenőrizze és módosítsa a jelet/jelforrást.
A talp gumitalpai reakcióba léphetnek
bizonyos bútorok tetejének felületével.
• Ennek megelőzése érdekében használjon filctalpakat a TV-készülék bútorral közvetlenül érintkező
felületén.
✎ A készülékben fejlett technológiát igénylő alképpontokat tartalmazó panel található. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a
képernyőn található néhány fényes vagy sötét képpont. Ezek a képpontok nem befolyásolják a készülék működését.
¦ Tárolás és karbantartás
✎ Ha öntapadós címkét helyezett el a TV-készülék képernyőjén, az a címke eltávolítását követően nyomot hagy maga után. A
TV-készülék használatához tisztítsa meg a készüléket ezektől a nyomoktól.
✎ A készülék külső felülete és képernyője tisztításkor megkarcolódhat. A karcolások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a
képernyő külső felületét óvatosan, a mellékelt ruhával törölje le.
Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a készülékre. A készülék tisztítását kevés vízzel megnedvesített puha ruhával
A készülékbe jutó bármilyen folyadék meghibásodást, tüzet vagy végezze.
áramütést okozhat.
[ VIGYÁZAT!
Ha a két oldal „ A ” magassága eltérő, akkor állítsa be a
magasságokat.
Magyar
43
Egyéb tudnivalók
¦¦ Licenc
TheaterSound HD, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.
A Dolby Laboratories licence alapján készült. A Dolby, valamint a kettős D jelzés a Dolby Laboratories
védjegyei.
2.0 Channel
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other
U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol
together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademarks of DTS, Inc. Product
includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
(Csak a TB300 sorozatú készülékek esetén)
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the
Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks
of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
(Csak a TB350 sorozatú készülékek esetén)
Nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzés
Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a nyílt forráskódra vonatkozó licenc megtalálható a készülék menüjében.
A nyílt forráskódra vonatkozó licenc csak angol nyelven szerepel.
¦¦ WEEE
A termék megfelelő leselejtezése (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív hulladékgyűjtést folytató európai uniós és más európai országokban érvényes.)
A terméken, tartozékain vagy a dokumentációjában található jelzés arra utal, hogy a berendezést és elektronikai kellékeit (pl.
töltő, fejhallgató, USB-kábel stb.) nem szabad a háztartási hulladékok közé helyezni az élettartamuk végén. Az ellenőrizetlen
hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségi károk elkerülése érdekében válassza külön a készüléket a más jellegű
hulladéktól, és az anyagok fenntartható kezelése jegyében felelősen hasznosítsa újra. Az otthoni felhasználók a készülék
értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzatnál érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről
és módjáról. Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék
és elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.
A termékben levő akkumulátorok megfelelő leselejtezése
(A szelektív akkumulátorgyűjtést folytató európai uniós és más európai országokban érvényes.)
Az akkumulátoron, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson található jelzés arra utal, hogy a termékben levő
akkumulátorokat tilos a háztartási hulladék közé helyezni az élettartamuk végén. A Hg, Cd vagy Pb vegyjelek (ha feltüntetik) azt
jelzik, hogy az akkumulátor a 2006/66 EK-irányelvben meghatározott referenciaszinteknél több higanyt, kadmiumot vagy ólmot
tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő leselejtezése veszélyes lehet az emberi egészségre és a környezetre. A természeti
erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának érdekében, kérjük, hogy elkülönítve kezelje az akkumulátorokat és a
többi hulladékot; ebben segítségére van a helyi ingyenesen igénybe vehető akkumulátorbegyűjtő rendszer.
Magyar
44
Egyéb tudnivalók
Műszaki adatok
A SAMSUNG mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja szem elôtt. Ezért a műszaki adatok és a használati útmutató
megváltoztatásának jogát fenntartja. 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk, hogy a T19B300,
T22B300 , T24B300 , T27B300, T22B350 , T23B350 , T24B350 típusú SAMSUNG gyártmányú színes televíziók megfelelnek
az alábbi műszaki jellemzôknek:
Üzemi
Hőmérséklet: 10°C - 40°C (50°F - 104°F)
Páratartalom: 10 % - 80 %, lecsapódásmentes
Tárolási
Hőmérséklet: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
Páratartalom: 5 % - 95 %, lecsapódásmentes
Környezeti adatok
Dőlési szög
-1°(±2°) ~ 20°(±2°)
TV-készülék
Analóg: B/G, D/K, L, I (választott országtól függően)
Digitális: DVB-T/DVB-C
Analóg: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digitális: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Szín-/videorendszer
Hangrendszer
BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC
Videó: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Hang: 2 csatornás lineáris PCM 32/44,1/48kHz, 16/20/24 bit.
HDMI IN
Típusnév
T19B300
T22B300
T24B300
T27B300
Képernyőméret (átló)
18,5 hüvelyk (47 cm)
21,5 hüvelyk (55 cm)
23,6 hüvelyk (60 cm)
27 hüvelyk (69 cm)
Képernyőfelbontás
1366 x 768 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Hang (kimenet)
Méretek
(Szé x Mé x Ma)
Tömeg
5W × 2
(Talp nélkül)
444,7 x 52,6 x 278,2 mm
509,7 x 51,5 x 318,2 mm
569,2 x 53,4 x 349,4 mm
643,3 x 53,4 x 397,9 mm
(Talppal)
444,7 x 187 x 356,4 mm
509,7 x 195 x 396,6 mm
569,2 x 195 x 428 mm
643,3 x 252 x 476,5 mm
(Talp nélkül)
2,95 kg
3,7 kg
4,25 kg
5,1 kg
(Talppal)
3,2 kg
3,95 kg
4,5 kg
5,6 kg
Típusnév
Képernyőméret (átló)
T22B350
T23B350
T24B350
21,5 hüvelyk (55 cm)
23 hüvelyk (58 cm)
24 hüvelyk (61 cm)
Képernyőfelbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Hang (kimenet)
Méretek
(Szé x Mé x Ma)
Tömeg
5W × 2
(Talp nélkül)
509,7 x 51,5 x 318,2 mm
547,5 x 53,4 x 337,9 mm
569,2 x 53,4 x 349,4 mm
(Talppal)
509,7 x 195 x 395,6 mm
547,5 x 195 x 416,1 mm
569,2 x 195 x 428 mm
(Talp nélkül)
3,7 kg
3,25 kg
4,15 kg
(Talppal)
3,95 kg
3,5 kg
4,45 kg
✎✎MEGJEGYZÉS:
xx A készülék kialakítása és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
xx A tápellátásra és részletes teljesítményfelvételre vonatkozó információk a készüléken elhelyezett címkén találhatók.
xx Térségtől függően előfordulhat, hogy egyes típusok nem kaphatók.
xx Ha nincs áramtalanító kapcsoló, akkor „0” teljesítményfelvétel csak kihúzott tápkábel mellett érhető el.
xx A DPM(kijelző energiakezelő programja) funkció a készülék HDMI IN (DVI) csatlakozójának használata esetén nem működik.
Magyar
45
SAMSUNG NEMZETKÖZI elérhetőségek
Ha bármilyen, a Samsung termékeivel kapcsolatos kérdése vagy észrevétele lenne, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálatához.
Ország
Ügyfélszolgálat
Weboldal
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG (7267864)
From landline & mobile : (+30)210 6897691
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) ( € 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (808207267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG (7267864)
From landline & mobile : (+40)21 206 01 10
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Ország
Ügyfélszolgálat
Weboldal
MONGOLIA
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
810-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
BN46-00196C-03
Download PDF

advertising