Samsung | 205BW | Samsung 205BW Felhasználói kézikönyv

SyncMaster 205BW
Monitorvezérlő telepítése
Programtelepítés
Jelölések
Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi
sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.
Tilos!
Fontos elolvasni és megérteni!
Ne szedje szét!
Húzza ki a csatlakozót az aljzatból!
Ne érintse meg!
Földelés az áramütés megelőzése
céljából!
Hálózati feszültség
Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa a PC-t DPMS üzemmódba. Ha
képernyővédőt használ, állítsa aktív képernyő üzemmódba.
Ha a monitor kisméretű vagy ha ugyanaz a kép jelenik meg hosszú időn
keresztül, akkor utókép jelenhet meg a képcső belsejében lévő fluoreszkáló
anyag károsodása miatt.
Ne használjon sérült vagy laza villásdugót.
z
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne húzza ki a villásdugót a kábelnél fogva és ne érintse nedves kézzel a
villásdugót.
z
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Csak helyesen földelt villásdugót és dugaszolóaljzatot használjon.
z
A helytelen földelés áramütést vagy készülékkárosodást okozhat.
Gondosan csatlakoztassa a tápkábelt, ügyeljen arra, hogy ne
lazulhasson meg.
z
A nem megfelelő csatlakozás tüzet okozhat.
Ne hajlítsa meg túlzottan a kábelt és ne helyezzen rá olyan nehéz
tárgyakat, amelyek károsíthatják.
z
Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne csatlakoztasson túl sok hosszabbítót vagy villásdugót egyetlen
aljzathoz.
z
Ez tüzet okozhat.
A monitor használata közben ne húzza ki a tápkábelt.
z
A leválasztás túlfeszültséget okozhat, ami károsítja a monitort.
Ha a csatlakozó vagy dugó poros, ne használja a tápkábelt.
z
z
Ha a tápkábel csatlakozója vagy dugója poros, törölje le száraz ruhával.
Ha a tápkábel poros dugóval vagy csatlakozóval használja, áramütést
vagy tüzet okozhat.
Üzembe helyezés
Ha a monitort szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, kifejezetten poros,
magas páratartalmú vagy kémiai anyagoknak kitett környezetben használja,
továbbá 24 órán keresztül folyamatosan üzemelteti (pl. repülőterek és
vasútállomások várótermei), az üzembe helyezés előtt kérje hivatalos szakember
tanácsát.
Ha ezt elmulasztja, azzal a monitor károsodását okozhatja.
Helyezze a monitort kis páratartalmú és pormentes helyre.
z
Ellenkező esetben áramütés következhet be vagy tűz keletkezhet a
monitor belsejében.
Ne ejtse le a monitort szállítás közben.
z
Ha leejti, sérülés vagy károsodás keletkezhet.
Helyezze a monitor tartóját polcra vagy szekrénybe úgy, hogy a tartó ne
nyúljon túl a szekrény vagy polc szélén.
z
A készülék leejtése a készülék károsodását vagy személyi sérülést
okozhat.
A készüléket stabil, megfelelő méretű felületre helyezze.
z
A készüléket egyenletes, stabil felületre helyezze, mert az esetlegesen
lezuhanó készülék veszélyt jelenthet, különösen gyermekekre.
Ne helyezze a készüléket a padlóra.
z
Ebben az esetben megbotolhatnak benne, különösen a gyermekek.
Tartsa távol a készüléktől a gyúlékony anyagokat, például az égő
gyertyát, cigarettát, továbbá rovarirtót.
z
Ezek tűzveszélyt okozhatnak.
Tartsa a tápkábelt távol a fűtőberendezésektől.
z
A kábel burkolatának megolvadása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne tegye a készüléket rosszul szellőző helyre, például könyvespolcra
vagy szekrénybe.
z
A készülék belső hőmérsékletének emelkedése tüzet okozhat.
Óvatosan tegye le a monitort.
z
Károsodhat vagy eltörhet, ha nem vigyáz.
Ne tegye le a monitort képernyővel lefelé.
z
A képcső felülete károsodhat.
A fali szerelőegység felszerelését bízza szakképzett szerelőre.
z
z
A nem megfelelően képesített szakember által végzett szerelés
személyi sérülésekhez vezethet.
A szereléshez mindig a használati utasításban megadott eszközt
használja.
A termék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a szellőzés érdekében
maradjon bizonyos távolság (több, mint 10 cm) a készülék és a fal
között.
z
A nem megfelelő szellőzés a készülék belső hőmérsékletének
emelkedését okozhatja, ami a berendezés élettartamának csökkenését
és működésének romlását eredményezheti.
A műanyag csomagolást (zacskót) tartsa távol gyermekektől.
z
A műanyag csomagolás (zacskó) fulladást okozhat, ha a gyermekek
játszanak vele.
Tisztitás
A monitor ház és a képernyő tisztításához gyengén benedvesített, puha rongyot
használjon.
Ne spriccelje a tisztítószert közvetlenül a monitor felületére.
z
Csak javasolt tisztítószert használjon.
Puha rongyot használjon és arra öntse a tisztítószert.
Ha a villásdugó érintkezői piszkosak, száraz ronggyal alaposan tisztítsa
meg .
z
A piszkos villásdugó áramütést vagy tüzet okozhat.
Bizonyosodjon meg róla tisztítás előtt, hogy a tápkábelt kihúzta a
konnektorból.
z
Ellenkező esetben tűzveszély léphet fel.
Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és törölje le a készüléket egy puha,
száraz ronggyal.
z
Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő
szert, légfrissítőt, kenőanyagot vagy mosószert.
A termék belsejének kitisztítása érdekében évente forduljon a
márkaképviselethez vagy valamelyik szakszervizhez.
z
A termék belsejét tisztán kell tartani. A hosszabb idő (több év) alatt
felgyülemlő por meghibásodáshoz vezethet, vagy akár tüzet is okozhat.
Egyebek
Ne távolítsa el a készülék burkolatát (vagy hátlapját).
z
z
A hátlap vagy a borítás eltávolítása áramütést vagy tüzet okozhat.
A javítást bízza képzett szakemberre.
Ha a monitor a szokásostól eltérően működik, például szokatlan hang
hallható vagy szag érezhető, azonnal húzza ki a csatlakozót az
elektromos hálózatból, és forduljon a hivatalos kereskedőhöz vagy
szervizhez.
z
A szokásostól eltérő viselkedés áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne tegye ki a terméket olaj, füst vagy nedvesség hatásának, és ne
szerelje járműbe.
z
z
Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Kifejezetten kerülendő a monitor működtetése víz közelében vagy
kültéren, ahol hó vagy eső érheti.
Ha a monitort leejtette vagy a burkolata megsérült, kapcsolja ki a
monitort, és húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból. Ezt követően értesítse
a szervizközpontot.
z
A sérült monitor hibásan működhet, ami áramütéshez vagy a tűzhöz
vezethet.
Villámlás és vihar esetén, vagy ha a készüléket huzamosabb ideig nem
használja, áramtalanítsa a készüléket.
z
A monitor meghibásodhat, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
Ne mozgassa a monitort a tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.
z
A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz
vezethetnek.
A monitort tilos csak a hálózati vagy a jelkábelnél fogva jobbra, illetve
balra forgatni.
z
A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz
vezethetnek.
Ne fedje le a monitor házán lévő nyilasokat !
z
A rossz szellőzés meghibásodást vagy tüzet okozhat.
A monitorra ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, vegyi anyagokat vagy
kisméretű fém tárgyakat.
z
z
Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a monitorba idegen anyag kerül, húzza ki a hálózati csatlakozót, és
értesítse a szervizközpontot.
Tartsa távol a készüléket robbanásveszélyes gázoktól, gőzöktől, és
egyéb gyúlékony anyagoktól.
z
Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
Ne dugjon semmilyen fémtárgyat a monitor nyílásaiba.
z
Ez áramütéshez, tűzhöz vagy személyi sérüléshez vezethet.
Ne helyezzen fémtárgyakat, például fémpálcát, drótot, fúrót vagy
gyúlékony tárgyakat, például papírt és gyufát a szellőzőnyílásba, a
fejhallgatóba vagy az AV-csatlakozókba.
z
Tüzet vagy áramütést okozhat. Ha idegen anyag vagy víz kerül a
készülékbe, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozót a fali
aljzatból, majd lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
Ha a monitoron hosszabb ideig állóképet jelenít meg, akkor előfordulhat,
hogy a képernyőn hátramaradt vagy elmosódott kép jelenik meg.
z
Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa át a monitort energiatakarékos
módra, vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.
A felbontást és a képfrissítés gyakoriságát a modellnek megfelelően
állitsa be.
z
A nem megfelelő felbontás és képfrissítési gyakoriság a szemekre
ártalmas lehet.
20 hüvelyk (51 cm) - 1680 X 1050
A monitor folyamatos, túl közeli szögből történő nézése látáskárosodást
okozhat.
A szemek túlzott megerőltetésének megelőzésére a monitor használata
közben legalább óránként tartson ötperces szüneteket.
Ne tegye a készüléket instabil, egyenetlen vagy rázkódásra hajlamos
felületre.
z
A készülék leejtése a készülék károsodását vagy személyi sérülést
okozhat. A készülék rázkódásra hajlamos helyen történő alkalmazása
megrövidítheti a termék élettartamát vagy tüzet okozhat.
Mozgatás közben kapcsolja ki, és csatlakoztassa le a hálózatról a
monitort. Ügyeljen arra, hogy a monitor áthelyezése előtt az összes többi
kabelt is ki kell húzni, így például az antenna kábelét is, továbbá a
monitort más eszközökkel összekötő kabeleket is.
z
Ha valamelyik kabelt elfelejti kihúzni, akkor az megsérülhet, ami akár
áramütést vagy tüzet is okozhat.
Tartsa távol a készüléket gyermekektől, mert azok rákapaszkodhatnak,
és így kárt tehetnek benne.
z
Az esetlegesen lezuhanó készülék személyi sérülést, vagy halált
okozhat.
Ha sokáig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a
konnektorból.
z
Ha ezt elmulasztja, az összegyűlt szennyeződés, vagy a sérült
szigetelés miatt megnőhet a hőkibocsátás, és ez áramütést, vagy tüzet
okozhat.
Tartsa távol a gyermekek kedvenc tárgyát, és egyéb, a gyermek számára
vonzó tárgyakat a készüléktől.
z
Gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne mászhassanak fel a készülékre.
Ha a készülék feldől, személyi sérülést vagy halálos balesetet okozhat.
Kérjük, ellenőrizze a következő tartozekok meglétét.
Ha bármi hiányzik, reklamáljon az eladónál.
Lépjen kapcsolatba egy helyi viszonteladóval, amennyiben választható elemeket kíván
vásárolni.
Kicsomagolás
Monitor és Kihúzható állvány
Kézikönyv
Gyors beállítási útmutató
Jótállási jegy
(Egyes típusoknál)
Felhasználói kézikönyv,
monitorvezérlő,
Natural Color szoftver,
MagicTune™ szoftver
D-sub kábel
Hálózati kábel
DVI kábel
(egyes tipusoknal)
Kábel
Előlap
MENU gomb [ ]
Megnyitja az OSD-menüt. Az OSD-menüből való kilépésre, és az
előző menühöz történő visszalépésre is használható.
MagicBright™ gomb
[ ]
Az új MagicBright™ funkció az élmény fokozása érdekében a
megjelenített képtől függően választja ki a legmegfelelőbb
képjellemzőket. Jelenleg 6 mód közül választhat: Custom, Text,
Internet, Game, Sport és Movie. Az egyes módok saját
fényerőbeállítással rendelkeznek. A módok közül az
'MagicBright™' gombbal választhatja ki a 6 közül a kívánt
beállítást.
1) Custom
Ezeket az értékeket szakembereink nagy gondossággal
állították be, azonban előfordulhat, hogy az előre
beprogramozott beállítások nem megfelelőek az Ön
számára.
Ebben az esetben az OSD-menü segítségével szabályozza
a fényerőt és a kontrasztot.
2) Text
Elsősorban szöveget tartalmazó dokumentációk és projektek
számára.
3) Internet
Szöveget és grafikát egyaránt tartalmazó munkákhoz.
4) Game
Mozgó képek, például játékok megjelenítéséhez.
5) Sport
Mozgóképekhez (pl. sport).
6) Movie
DVD és Video CD műsorokhoz.
>>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.
Fényerő gomb [ ]
A fényerő szabályozására szolgál, amikor az OSD nem látható a
képernyőn.
Beállító gombok
[
]
Ezekkel a gombokkal lehet kijelölni vagy beállítani a menüben
lévo tételeket.
Enter (Bevitel) gomb
[ ]/
Source (FORRÁS)
gomb
Az OSD-menü kiválasztására használható. /
AUTO gomb
A ' ' (Forrás) gomb megnyomásával lehet kiválasztani a Video
jelet az OSD kikapcsolt állapotában. (A bemeneti mód
kiválasztásánál a forrás gomb megnyomásakor egy üzenet jelenik
meg a képernyő bal felső sarkában megjelenítve az aktuális
módot -- Analog, Digital bemeneti jel.)
Megjegyzés:A Digitális üzemmód kiválasztása esetén a monitort
a grafikus kártyához a DVI kábel segítségével kell egy digitális
DVI porthoz csatlakoztatni.
Használja ezt a gombot a közvetlen hozzáférés automatikus
beállitására.
Bekapcsoló gomb [ ] / Ezzel a gombbal lehet be- és kikapcsolni a monitort.
(Bekapcsoláskor a képernyő közepén megjelenő üzenet kijelzi az
aktuálisan kiválasztott üzemmódot – analóg vagy digitális
Hálózati feszültség
bemeneti jel.) /
jelző
Ez a lámpa Kék világít normál működés esetén és egyszer Kék
felvillan, amikor a monitor tárolja a beállításokat.
Az energiatakarékos uzemmoddal kapcsolatban lásd a monitor használati útmutatójában a
PowerSaver részt. Energiamegtakaritas céljából kapcsolja ki a monitort, ha nem használja,
vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja.
Hátlap
(A monitor hátlapjának kialakitasa termékenként változhat.)
POWER IN
DVI IN
RGB IN
ON [ | ] / OFF [O]
Kensington zár
A hálózati kábelt csatlakoztassa a monitor hatlapjan lévő power
(hálózati) csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVIcsatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor hátoldalán lévő 15 pólusú D-sub
csatlakozóhoz.
Ezzel a gombbal lehet be- és kikapcsolni a monitort.
A Kensington zár egy olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag
rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. (A zár külön
megvásárolható).
A zárszerkezet használatával kapcsolatban forduljon a
kereskedőhöz.
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban lásd A monitor csatlakoztatása című részt.
A monitor csatlakoztatása
1.
Csatlakoztassa a monitor tápegységét a monitor hátán található bemenethez.
Dugja a monitor tápkábelét egy közeli csatlakozóaljzatba.
2-1.
A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
Csatlakoztassa a jelkábelt a számítógép hátoldalán lévő 15 pólusú D-sub csatlakozóhoz.
[ RGB IN ]
2-2.
A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI-csatlakozóhoz.
[ DVI IN ]
2-3.
Csatlakozás Macintosh számítógéphez.
A D-sub csatlakozókábel segítségével csatlakoztassa a monitort a Macintosh számítógéphez.
2-4.
Régebbi Macintosh tipusok esetében a monitort egy speciális Mac adapterrel(egyes
tipusoknal) kell a számítógéphez csatlakoztatni.
3.
Kapcsolja be a szamitogepet es monitort. Ha a monitoron kep jelenik meg, akkor az uzembe
helyezes megtortent.
Az állvány használata
Kihúzható állvány
A. Rögzítőcsap
A talp felszerelése
MEGJEGYZÉS: Erre a monitorra 75 mm x 75 mm-es VESA kompatibilis interfész talp szerelhető
fel.
A. Monitor
B. Allvany interfész csatlakozási felület (Külön kapható)
1. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a halozati kabelt.
2. Helyezze az LCD monitort ‘képernyővel’ lefelé egy kipárnázott lapos felületre, hogy a
képernyőt védje.
3. Csavarja ki a négy csavart és vegye le az allvanyt az LCD monitorról.
4. Állitsa egy vonalba az allvany csatlakozási felületet a hatso boritó Allvany csatlakozási
felületén levő lyukakkal és rögzitse egymáshoz a két felületet a négy csavarral, amiket a kartipusú vagy a falra szerelhető akasztóval vagy másfajta állvánnyal együtt mellekletek.
A monitor driver telepítése (Automatikus)
Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a
monitorhoz mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs
rendszerek esetén. Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő
utasításokat.
Készítsen elő egy üres lemezt és töltse le a driver program fájlt az alábbi Internet
webhelyről:
z
Internet web-hely :
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows ME
1. Tegye be a CD-t az olvasóba.
2. Kattintson a „Windows ME Driver” telepítőre.
3. Válassza ki a monitort a modell listából majd kattintson az "OK" gombra.
4. Kattintson a megjelenő ablakban az "Install" gombra.
5. Ezzel a telepítés befejeződött.
Windows XP/2000
1. Tegye be a CD-t az olvasóba.
2. Kattintson a „Windows XP/2000 Driver” telepítőre.
3. Válassza ki a monitort a modell listából majd kattintson az "OK" gombra.
4. Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a Continue Anyway (Folytatás) gombra.
Kattintson az OK gombra.
* Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a
számítógépet. Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg:
http://www.samsung.com/.
5. Ezzel a telepítés befejeződött.
A monitor driver telepítése (Manuális)
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a
monitorhoz mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs
rendszerek esetén. Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő
utasításokat.
Készítsen elő egy üres lemezt és töltse le a driver program fájlt az alábbi Internet
webhelyről:
z
Internet web-hely :
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
1. Tegye be a CD-t a CD-ROM olvasóba.
2. Kattintson a Start … Control Panel (Vezérlőpult) majd az „Appearance and
Themes”(Megjelenítés) ikonra.
3. Kattintson a Display (Képernyő ) ikonra és válassza a Settings (Beállítások) fület, majd az
Advanced (Speciális) gombot.
4. A Monitor fülön kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra és válassza a Driver fület.
5. Kattintson az Update Driver (Driver frissítése) gombra, majd válassza az „Install from a
list…” (Telepítés listából), majd a Next (Tovább) gombot.
6. Válassza a „Don’t search, I will” (Ne keressen, én szeretném) opciót, majd kattintson a Next
(Tovább), majd a Have disk (Saját lemez) gombra.
7. Kattintson a Browse (Tallózás) gombra és a A (D:\Driver) könyvtárból válassza ki a megfelelő
monitor modellt, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
8. Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a Continue Anyway (Folytatás) gombra.
Kattintson az OK gombra.
Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a
számítógépet.
Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg:
http://www.samsung.com/
9. Kattintson a Close (Bezárás) gombra, majd többször az OK-ra.
10. Ezzel a driver telepítése befejeződött.
Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer
Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem
található) ablak, akkor kövesse az alábbi lépéseket.
1. Az "Insert Disk" (Helyezze be a lemezt) ablakban válassza az "OK" gombot.
2. A"File Needed" (A szükséges fájl megadása) ablakban válassza a "Browse" gombot.
3. Válassza ki a A: (D:\Driver)fájlt, majd kattintson az "Open" gombra majd az "OK" gombra.
Telepítési útmutató
1. Kattintson a következőkre: "Start", "Setting", "Control Panel"
(Start, Beállítások, Vezérlőpult)
2. Kattintson kétszer a "Display" (Megjelenítés) ikonra
3. Válassza a "Settings" (Beállítások) fület, majd kattintson az "Advanced" (Speciális) gombra.
4. Válassza a "Monitor" (Képernyő) fület
1. eset:
Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb nem aktív, ez azt jelenti, hogy a
monitor helyesen van konfigurálva. Ekkor hagyja abba a telepítést.
2. eset:
Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb aktív, kattintson rá. Kövesse
folyamatosan a következő lépést.
5. Kattintson a "Driver" (Illesztőprogram) fülre majd az "Update Driver" (Illesztőprogram
frissítése) majd "Next" (Tovább) gombra.
6. Válassza a "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Jelenítsen meg egy listát az eszköz ismert illesztőprogramjairól, így én tudok egyet
választani) lehetőséget, majd kattintson a "Next" (Tovább), majd a "Have disk" (Saját lemez)
gombra.
7. Kattintson a "Browse" (Tallózás) gombra és válassza az A: (D:\Driver) könyvtárat.
8. Kattintson az "Open" (Megnyitás) gombra, majd az "OK"-ra.
9. Válassza ki a monitor modell számát és kattintson a "Next" (Tovább) gombra, majd újra a
"Next" (Tovább) gombra.
10. Kattintson a "Finish" (Befejezés), majd a"Close" (Bezárás) gombra.
Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem
található) ablak, akkor kattintson a "Yes" gombra, végül pedig a "Finish" (Befejezés),
majd a "Close" (Bezárás) gombra.
Microsoft® Windows® Millennium Operációs rendszer
1. Kattintson a Start, Settings, Control Panel (Start, Beállítások, Vezérlőpult) menüpontokra,
majd kétszer a Display (Megjelenítés) ikonra.
2. A Display Properties (A képernyő tulajdonságai) ablakban kattintson a Settings (Beállítások)
fülre, majd az Advanced (Speciális) gombra.
3. Kattintson a Monitor (képernyő) fülre, majd a következőkre: Change, Specify the location of
the driver, Next (Változtatás, Az illesztőprogram helyének megadása, Tovább).
4. Ha megjelenik az Update Device Driver Wizard (Eszközillesztő frissítése varázsló)
párbeszédablak, válassza a "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can
select the driver you want" (Jelenítse meg az adott helyen lévő összes illesztőprogram
listáját , így ki tudja választani a kívántat) lehetőséget, majd kattintson a "Next" (Tovább)
gombra.
5. Tegye be a CD-t a meghajtóba és kattintson a "Have Disk" (Saját lemez) gombra.
6. Jelölje ki a A: (D:\Driver) –t és kattintson az OK-ra.
7. Válassza a Show all devices (Az összes eszköz megjelenítése) opciót, a listából válassza ki
saját monitorját, majd kattintson az OK-ra.
8. Válassza többször a Close (Bezár) és az OK gombot, amíg be nem záródik a képernyő
tulajdonságok párbeszédablak.
(Megjelenhet néhány más párbeszédablak is, ekkor a saját monitorra vonatkozót kell
választani.)
Microsoft® Windows® NT Operációs Rendszer
1. Kattintson a Start, Settings, Control Panel (Start, Beállítások, Vezérlőpult) menüpontokra,
majd kétszer a Display (Képernyő) ikonra.
2. A "Display Registration Information" (A Képernyő tulajdonságai) ablakban kattintson a
"Setting" (Beállítások) fülre, majd az "All Display Mode" (Az összes mód...) gombra.
3. Válassza ki a használni kívánt üzemmódot (felbontás, színek száma, függőleges frekvencia),
majd kattintson az OK-ra.
4. Ha a Test (Teszt) gombra való kattintást követően a képernyő működése megfelelő,
kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra. Ha a képernyőn megjelenő kép nem megfelelő,
akkor válasszon más üzemmódot.
Ha nincs mód feltüntetve az Összes Kijelző mód alatt, válassza ki a felbontas
mértékét az Eredeti kijelző mód cimű részben.
Linux Operációs Rendszer
Az X-Window futtatásához el kell készíteni az X86Config fájlt, ami egyfajta rendszer beállító fájl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Az X86Config fájl futtatása után az első és második képernyőben nyomja meg az Enter-t.
A harmadik Képernyő az egér beállítására szolgál.
Állítson be egeret a számítógépéhez.
A következő képernyő a billentyűzet kiválasztására szolgál.
Állítson be billentyűzetet a számítógépéhez.
A következő képernyő a monitor beállítására szolgál.
Először is állítson be vízszintes frekvenciát a monitor számára.
(A frekvencia közvetlenül beírható.)
Állítson be függőleges frekvenciát a monitor számára.
(A frekvencia közvetlenül beírható.)
Írja be a monitor modell nevét.
Ez az információ nem befolyásolja az X-Window futtatását.
Ezzel befejezte a monitor beállítását.
Futtassa az X-Window-t a többi kért hardver beállítása után.
Natural Color
Natural Color program
A számítógép-használat egyik jelenlegi problémája az, hogy a nyomtató által kinyomtatott kép
vagy a szkenner által bemasolt kép vagy a digitális kamera kép színei nem ugyanolyanok,
mint a monitoron. A Natural Color szoftver a jó megoldás erre a problémára. Ez egy színadminisztrációs rendszer, amelyet a Samsung Electronics a Korea Electronics &
Telecommunications Research Institute-tal (ETRI) együtt dolgozott ki. A rendszer csak a
Samsung monitorok számára hozzáférhető és a monitoron lévő képek színeit megegyezővé
teszi a nyomtatott vagy másolt képek színeivel.
A Natural Color szoftver telepítése
Tegye be a CD-ROM olvasóba a monitorhoz mellékelt szoftver CD-t. Ezután megjelenik a
telepítés nyitó képernyője. A telepítéshez kattintson a Natural Color feliratra. A program
manuális telepítéséhez helyezze be a Samsung monitorhoz kapott CD-lemezt a CDmeghajtóba, kattintson a Windows menü [Start] (Start), majd [Run...] (Futtatás) elemére.
D:\color\eng\setup.exe
És nyomja meg az OK gombot. (Ha a CD-t nem a D meghajtóba tette, akkor a megfelelő betűt
írja be.)
A Natural Color szoftver törlése
Válassza a Start menü Setting (Beállítás) / Control Panel (Vezérlőpult) elemét, majd kattintson
duplán az Add/Delete a program (Program törlése vagy hozzáadása) elemre. Válassza ki a
listából a Natural Color programot és kattintson a Módosítás/eltávolítás (Add/Delete) gombra.
1. [
]Megnyitja az OSD-menüt. Az OSD-menüből való kilépésre, és az előző menühöz történő
visszatereshez.
2. [
] A menü elemeinek beállítása.
3. [ ]Azon belül a kijelölt menütételt aktiválni.
4. [AUTO]Az Automatikus Beállitás lehetővé teszi, hogy a monitor a bejövő video jelzéshez saját
magát beállitsa. A tisztaság, tompaság és a helyzet értékei automatikusan állitódnak.
AUTO
Menü
Tartalomjegyzék
Ahogyan az a középső animációs grafikán látható, az „AUTO” gomb
megnyomásakor megjelenik az Automatikus beállítás képernyő.
Ezt megnyomva lehet a bejövő PC jelek automatikus beállítását elvégezni.
A finom, durva és a helyzet értékek beállítása automatikusan történik.
(Csak analóg-módban használható)
AUTO
Az automatikus állitási uzemmod elinditasahoz nyomja meg az ‘AUTO’
gombot, amig az AUTO MINTA működésben van.
(Ezt nyomja meg az automatikus beállításról szóló animációs bemutatók
megtekintéséhez.)
z
z
Locked
Ha az Automatikus Beállítás nem működik megfelelően, nyomja meg
ismételten az Auto gombot a kép pontosabb beállításához.
Ha megváltoztatja a felbontást a vezérlőpanelen, automatikusan
végrehajtódik az Auto funkció.
Menü
Locked
Tartalomjegyzék
A „MENU” gomb 5 másodpercig való nyomvatartása lezárja (feloldja) az
OSD funkciót.
A monitor fényereje és kontrasztja a képernyőmenü
zárolási funkciójával is módosítható.
MagicBright™
Menü
MagicBright™
Tartalomjegyzék
Nyomja meg újra a MagicBright gombot és válassza ki a kívánt
üzemmódot.
- hatféle üzemmód (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)
Brightness
Menü
Brightness
Tartalomjegyzék
A fényerő szabályozására szolgál, amikor az OSD nem látható a
képernyőn.
SOURCE
Menü
SOURCE
Tartalomjegyzék
Az OSD kikapcsolt állapotában a videojel kivalasztasara hasznalhato.
Picture
Brightness
Contrast
Color
MagicColor
Color Tone
Color Control
Gamma
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
Setup
Auto Source
Image Reset
Color Reset
Information
Picture
Menü
Tartalomjegyzék
Brightness
A képernyőn megjelenő menük segítségével a fényerő
tetszőlegesen változtatható.
Közvetlen vezérlési tulajdonság: A fényerő
szabályozására szolgál, amikor az OSD nem látható a
képernyőn.
[MENU →
Contrast
→ ,
→ MENU]
A képernyőn megjelenő menük segítségével a
kontraszt tetszőlegesen változtatható.
[MENU →
Color
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Lejátszás/Leállítás
Menü
Tartalomjegyzék
Lejátszás/Leállítás
A MagicColor egy technológia, melyet a Samsung
kimondottan digitális képek feljavítására fejlesztett ki,
hogy a természetes színeket minél tisztábban, a
képminőség romlása nélkül adja vissza.
MagicColor
1) Off - Visszatér az eredeti üzemmódhoz.
2) Demo - A MagicColor alkalmazása előtti képernyő a
jobb, az alkalmazása utáni képernyő a bal oldalon látható.
3) Full - Nem csupán az élénk színeket, de a
természetes, valósághű színeket is tisztán visszaadja.
4) Intelligent - Tiszta, élénk színeket ad vissza.
[MENU → ,
Color Tone
→
→ ,
→ MENU]
A színtónus módosítására, és a négyféle mód (Hideg,
Normál, Meleg, Egyedi) egyikének kiválasztására szolgál.
[MENU → ,
Color Control
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Kövesse ezeket a lépéseket az egyéni R,G,B, szin
szabályozására.
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
A gamma korrekció a színek fényerősségét közepesre
cseréli fel.
z
Gamma
z
z
Mode 1
Mode 2
Mode 3
[MENU → ,
Image
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Menü
Tartalomjegyzék
Coarse
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges
csíkokat távolítja el. Ezzel a beállítással elképzelhető,
hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes
beállítással igazíthatja vissza középre.
(Csak analóg-módban használható)
[MENU → ,
→
→
→ ,
→ MENU]
Ezzel eltávolíthatók pl. a vízszintes csíkok. Ha a zaj a
finomhangolás (Fine) után is fennmarad, akkor azt
ismételje meg újra a frissítés gyakoriságának (órajel)
beállítása után.
(Csak analóg-módban használható)
Fine
[MENU → ,
Sharpness
→ ,
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Kövesse ezeket az utasitásokat a monitoron lévő
teljes kep függőleges helyzetének megváltoztatására.
(Csak analóg-módban használható)
[MENU → ,
OSD
→
Kövesse ezeket az utasitásokat a monitoron lévő
teljes kep vizszintes helyzetének megváltoztatására.
(Csak analóg-módban használható)
[MENU → ,
V-Position
→ ,
Az alábbi utasítások segítségével módosítsa a
képtisztaságot.
[MENU → ,
H-Position
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Lejátszás/Leállítás
Menü
Tartalomjegyzék
9 nyelvből választhat egyet.
Language
Megjegyzés: A kiválasztott nyelv csak az OSD nyelvre
vonatkozik. A számitógépen futtatott programokra nincs
kihatással.
[MENU → ,
H-Position
→
→ ,
→ MENU]
Megváltoztathatja azt a vizszintes helyzetet, ahol az OSD
menu megjelenik a monitorján.
[MENU → ,
V-Position
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Megváltoztathatja azt a függőleges helyzetet, ahol az
OSD menu megjelenik a monitoron.
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Az Áttlűnés változtatása az OSD hátterén.
Transparency
[MENU → ,
Display Time
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
A menu automatikusan bezar egy bizonyos idő elmúltával,
ha nem állitottak rajta.
Beállithatja azt az időtartamot, amig a menu lathato.
[MENU → ,
Setup
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Lejátszás/Leállítás
Menü
Tartalomjegyzék
Auto Source
Válassza az Auto Source lehetőséget, ha azt
szeretné, hogy a monitor automatikusan válassza ki a
jelforrást.
[MENU → ,
→
→
→ ,
→ MENU]
A kép paramétereit a gyári alapértékekre állítja.
Image Reset
[MENU → ,
Color Reset
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
A szin paramétereket a gyártói alapértelmezési
értékek váltják fel.
[MENU → ,
Information
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Lejátszás/Leállítás
Menü
Tartalomjegyzék
Az OSD-képernyőn megjeleníti a videoforrást és a kijelzési módot.
Information
[MENU → ,
→ MENU]
Áttekintés
| Telepítés
| OSD mód
| Színkalibrálás
| A telepítés eltávolítása
| Hibaelhárítás
Áttekintés
Mi az a MagicTune™
A monitor teljesítményét számos körülmény befolyásolhatja (grafikus kártya, számítógép, megvilágítás, egyéb
környezeti tényezők). A kívánt képi hatás eléréséhez a monitort be kell állítani. A hangoláshoz használható kézi
vezérlőelemekkel azonban ez gyakran csak igen körülményesen valósítható meg. A megfelelő beállításhoz
(hangoláshoz) egy olyan egyszerűen használható programra van szüksége, ami lépésenként végigvezeti a
legjobb képminőséget biztosító beállítási folyamaton.
A legtöbb esetben még a fényerő vagy a kontraszt egyszerű beállításához is nehezen érthető többszintű
képernyőmenükön (OSD) kell végighaladnia a felhasználónak. Ahhoz pedig, hogy a monitort helyesen állítsa be,
általában nem áll rendelkezésre semmilyen visszajelzés. A MagicTune™ olyan segédprogram, ami könnyen
érthető utasításokkal és monitorbeállításonként eltérő képernyőmintákkal vezeti végig a beállítási folyamaton. Az
egyes felhasználók megjelenítési beállításai elmenthetők, így egy többfelhasználós környezetben egyszerűen elő
lehet hívni a megfelelő megjelenítési tulajdonságokat, és egy adott felhasználó a környezettől és a
megvilágítástól függően használhat különböző beállításokat is.
Alapvető funkciók
A MagicTune™segédprogram a Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokoll segítségével
teszi lehetővé a monitor beállítását és a színek hangolását. A szoftver a monitor összes beállítását kezeli, így
nincs szükség képernyőn megjelenő (OSD) menük használatára. A MagicTune™ Windows™ 98SE, Me, 2000, XP
Home és XP Professional operációs rendszereken használható.
A MagicTune™ használata Windows™2000 vagy későbbi operációs rendszer alatt ajánlott.
A MagicTune™ használatával a monitor hangolása gyorsan és pontosan elvégezheto, a legmegfelelobb
monitorkonfigurációk pedig egyszeruen elmenthetok, és a késobbiekben visszatölthetok.
OSD mód
OSD módban a monitor beállításainak módosítását egyszeruen, elore meghatározott lépések követése nélkül
elvégezheti. A beállítandó menüelemet könnyedén elérheti.
Áttekintés
| Telepítés
| OSD mód
| Színkalibrálás
| A telepítés eltávolítása
| Hibaelhárítás
Telepítés
1.
Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a MagicTune™ telepítő fájljára.
3.
Válassza ki a telepítés nyelvét, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
4.
Amikor megjelenik a telepítővarázsló párbeszédpanele, kattintson a Next (Tovább) gombra.
5.
A használati feltételek elfogadásához válassza az „I accept the terms of the license
agreement” (Elfogadom a licencszerződés feltételeit) lehetőséget.
6.
Válassza ki a megfelelő mappát a MagicTune™ program telepítéséhez.
7.
Kattintson az „Install” (Telepítés) gombra.
8.
Megjelenik az „Installation Status” (Telepítés állapota) ablak.
9.
10.
Kattintson a „Finish” (Befejezés) gombra.
A telepítés befejezését követően az asztalon megjelenik a MagicTune™ program ikonja.
A program elindításához kattintson duplán az ikonra.
Előfordulhat, hogy ha az elforgatás üzemmód aktív, a MagicTune™ program bizonyos
részei nem működnek megfelelően.
Telepítési problémák
A MagicTune™ telepítésének sikere a számítógép videokártyájától, az alaplaptól, a hálózati környezettől és egyéb
hasonló tényezőktől függhet. Ha a telepítés során hibába ütközik, tekintse át a „Hibaelhárítás” című fejezetet.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszerek
z
z
z
Windows™ 98 SE
Windows™ Me
Windows™ 2000
z
z
Windows™ XP Home Edition
Windows™ XP Professional
A MagicTune™ használata Windows™2000 vagy későbbi
operációs rendszer alatt ajánlott.
Hardver
z
z
Legalább 32 MB memória
Legalább 25 MB szabad merevlemez-terület
* További információkért látogasson el a MagicTune™ webhelyre.
Áttekintés
| Telepítés
| OSD mód |
Színkalibrálás | A telepítés eltávolítása
| Hibaelhárítás
A MagicTune™ használatával a monitor hangolása gyorsan és pontosan elvégezhető
a legmegfelelőbb monitorkonfigurációk pedig egyszerüen elmenthetők, és a
késobbiekben visszatölthetők.
z
z
z
Az egyes monitorok specifikációjától függõen elõfordulhat, hogy az
OSD mód kiírásai nem egyeznek meg teljes egészükben a
kézikönyvben található leírással.
Forgatás közben lehetséges, hogy a MagicTune™ bizonyos részei
nem mûködnek megfelelõen.
Automatikus elforgatás: A képernyõ a monitor elforgatásával
együtt automatikusan elfordul.
z
z
z
z
z
A AutoRotation futtatásához kövesse az alábbi
utasításokat.
Telepítse a MagicRotation™ és a MagicTune™ 3.6 szoftvereket a
számítógépre.
Indítsa el a MagicTune™ 3.6 programot.
Options (Lehetoségek) → Preferences (Beállítások) →
Jelölje be a kis négyzetet az Enable task tray (Tálca
engedélyezése) menüben.
A MagicTune™ beállítási mód a monitor típusának megfelelõen
különbözõ lehet.
A monitor megengedett elforgatási szöge a monitor típusától függ.
OSD mód
SD módban a monitorbeállítások egyszerûen módosíthatók. Ha a vezérlõképernyõ felsõ részén kiválaszt egy fület,
megjelenik az adott fülön elérhetõ almenü beállítási lehetõségeinek általános leírása. Tetszõleges fül kiválasztásakor
megjelenik egy menülista. A monitor beállításainak gyors módosításához OSD módban könnyedén hozzáférhet az összes
laphoz és az almenük elemeihez.
Gombok leírása
OK
Alkalmazza a végrehajtott módosításokat, és kilép a MagicTune™ programból.
Reset
(Alaphelyzet)
Az aktuálisan megjelenített vezérlőképernyő értékeit visszaállítja a gyártó által javasolt
alapértékekre.
Cancel (Mégse)
A MagicTune™ programból a módosítások érvényesítése nélkül lép ki. Ha a vezérlõablakban
nem végzett módosításokat, a gombra kattintva nem történik változás.
A Picture (Kép) fül leírása
Ezen a fülön a felhasználó az igényeinek megfelelo képernyobeállításokat adhatja meg.
Brightness
Az egész képernyõ világosításához vagy sötétítéséhez használható. A helytelenül beállított fényerõ a
sötétebb képterületeken a részletek elvesztéséhez vezethet. Állítsa be a fényerõt a lehetõ legjobb
képminõség eléréséhez.
Contrast
Resolution
(Felbontás)
A képernyõ világos és sötét részei közötti fényerõkülönbség megadására szolgál. A képek élességét
határozza meg.
A program által támogatott összes felbontási szintet felsorolja.
A MagicBright egy új monitor-üzemmód, amellyel a képernyõ megjelenítésének fényereje és tisztasága
kétszer jobb, mint a korábbi monitorok esetében. A megjelenítés fényereje és felbontása mindig a
legmegfelelõbb a szöveges, internetes vagy multimédiás animációs célokra, a felhasználó változó igényei
szerint. A felhasználó hat elõre beállított fényerõ és felbontás lehetõség közül választhat; elég csupán a
monitor elõlapján található MagicBright szabályozógombok valamelyikét megnyomni.
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Text : Normál fényerõ Elsõsorban szöveget tartalmazó dokumentációk és projektek számára.
Internet : Közepes fényerõ Szöveget és grafikát egyaránt tartalmazó munkákhoz.
Game Mozgó képek, például játékok megjelenítéséhez.
Sport Mozgóképekhez (pl. sport).
Movie : Nagy fényerõ DVD és Video CD mûsorokhoz.
Custom Ezeket az értékeket szakembereink nagy gondossággal állították be, azonban
elõfordulhat, hogy az elõre beprogramozott beállítások nem megfelelõek az Ön számára. Ebben
az esetben az OSD-menü segítségével szabályozza a fényerõt és a kontrasztot.
A MagicBright beállítási mód a monitor típusának megfelelõen különbözõ lehet. Néhány
monitor cask négy módot támogat.(Text, Internet, Entertain, Custom)
A Color (Szín) fül leírása
A monitor háttér- és képszíneinek „melegségét” határozza meg.
A MagicColor és a Gamma csak olyan monitoron válik láthatóvá, amelyen ezek a
funkciók használhatóak.
A színtónust módosíthatja.
z
z
Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
Off
Color Tone
(Színtónus)
A Color Tone (Színtónus) mód a monitor típusának megfelelõen különbözõ lehet.
Néhány monitor csak négy módot támogat.( Warm, Normal, Cool, Custom)
Color Control A monitoron megjelenõ képek színét állíthatja be.A monitor színét igényeinek megfelelõen változtathatja.
(Színbeállítás)
z R- G - B
Calibration
(Kalibráció)
A tetszés szerinti színek optimalizálásának és karbantartásának folyamata. A MagicTune™ funkció
elõnyeit akkor értékeli igazán, ha fontos Önnek a részletgazdagság a képeken, akár weboldalakról, akár
digitális kamerából vagy lapolvasóból származó képeket néz.
A MagicColor egy technológia, melyet a Samsung kimondottan digitális képek feljavítására fejlesztett ki,
hogy a természetes színeket minél tisztábban, a képminõség romlása nélkül adja vissza.
1.
2.
OFF : Visszatér az eredeti üzemmódhoz.
DEMO : A MagicColor alkalmazása elõtti képernyõ a jobb, az alkalmazása utáni képernyõ a bal
oldalon látható.
3.
4.
5.
Full : Tiszta, élénk színeket ad vissza.
Intelligent : Nem csupán az élénk színeket, de a természetes, valósághû színeket is tisztán
visszaadja.
MagicZone
{ A MagicZone biztosítja az animációs multimédia vagy fényképek tiszta és éles
megjelenítését, mivel fokozza a képernyõ egy bizonyos területének fényerejét, élességét,
telítettségét és színárnyalatait. Könnyen kezelhetõ interfészt nyújt, amely kijelöli a
multimédia program videolejátszó részét, mivel automatikusan megkeresi és kijelöli a
kívánt részt.
{
{
{
{
Ha az egérmutató aktív( )és más feladatok végrehajtásához deaktiválni kell, kattintson
a jobb gombbal, vagy vigye az aktív egérmutatót a tálcára és kattintson oda. ( )Ha
deaktiválja, a képernyõn látható ikon visszaáll az aktiválás elõtt látottra.
A MagicZone különösen alkalmas mozgókép megjelenítésére.
Auto Detect (Automatikus érzékelés): Ha a filmet bizonyos lejátszókkal vetíti le, a
MagicZone automatikusan kiemeli a lejátszási képernyot (Gom, Adrenalin, KCP, Window
Media és Power DVD stb. programok támogatják) Néhány egyéb lejátszót is
megemlíthetnénk, de használatuk során problémák merülhetnek fel.
Tálca
HUE
Beállítja a színárnyalatot.
Saturation Beállítja a színtelítettséget.
Brightness Beállítja a fényerõt.
MagicColor
Sharpness Beállítja a kép legsötétebb és legvilágosabb részei közti különbséget.
Zone Off
Megszünteti a rögzített zónát.
Reset
Visszatér a forgalmazó alapbeállításaihoz.
z
A monitor típusától függoen a Color Control, Sharpness, Contrast, Color
Tone és a Brightness funkciók a MagicColor lehetoség Full és Intelligent
beállításainál nem állíthatóak.
z
MagicTune™ eltünik ha elinditja a MagicZone-t, és a Magic Zone leállitása a
beállitások után, újra elinditja a MagicTune-t (System Tray unchecked)
MagicTune™ eltünik ha elinditja a MagicZone-t, és a Magic Zone leállitása a
beállitások után, nem inditja újra a MagicTune-t (System Tray is Checked)
z
A MagicColor mód a monitor típusának megfelelõen különbözõ.
Ha a monitor támogatja a MagicZone beállítást, az megjelenik a képernyõn.
A gamma korrekció a színek fényerősségét közepesre cseréli fel.
Gamma
A Gamma mód a monitor típusának megfelelõen különbözõ lehet. Néhány monitor csak
három módot támogat Mode1, Mode2, Mode3
Az Image (Kép) fül leírása
A Fine (Finom), a Coarse (Durva) és a Helyzet értékeit módosítja.
z
Image Setup
(Képbeállítás)
z
z
Az Image (Kép) fül leírásaFine (Finom): Ezzel eltávolíthatók pl. a vízszintes csíkok.
Ha a zaj a finom beállítás után is fennmarad, akkor azt ismételje meg újra a frissítés
gyakoriságának (órajel) beállítása után.
Coarse (Durva): Ezzel eltávolíthatók pl. a függõleges csíkok. A durva beállítással
elmozdulhat a képernyõ képterülete. A Vízszintes vezérlés menüvel a képterület újra
a középpontra tolható vissza.
Auto Setup : Az automatikus beállítás a bejövõ videojelhez állítja be önmûködõen a
monitort. A készülék önmûködõen beállítja a fine (Finom), a coarse (Durva) és a
position (Képhelyzet) értékét.
Position
(Képhelyzet)
Beállítja a kép vízszintes és függõleges elhelyezkedését.
Sharpness
Az alábbi utasítások segítségével módosítsa a képtisztaságot.
Az Option (Beállítások) fül leírása
A MagicTune™ konfigurálásához az alábbi opciók állnak rendelkezésére.
Betölti a Preferences (Tulajdonságok) párbeszédpanelt. Az éppen használt beállítások
jelölõnégyzetében egy „V” betû látható. A beállítások ki- vagy bekapcsolásához kattintson
a négyzetre.
Preferences
(Tulajdonságok)
z
z
Source Select
z
z
Enable task tray menu (Tálcamenü engedélyezése)
- A MagicTune™ menüelemeinek megjelenítéséhez kattintson a [task tray menu]
(tálcamenü) ikonjára. A menük nem jelennek meg, ha az [Enable System Tray]
(Rendszertálca engedélyezése) lehetoség az [Options] (Lehetőségek) → [Basic
Settings] (Alapbeállítások) elemnél nincs kiválasztva.
Select Language (Nyelvválasztás)
– Az itt megadott nyelv lesz az OSD menük nyelve.
Analog
Digital
A Support (Támogatás) fül leírása
A program eszközazonosítóját és verziószámát jeleníti meg, és lehetővé teszi a súgórendszer használatát.
Help (Súgó)
Látogasson el a MagicTune™ webhelyére, vagy a MagicTune™ telepítésével, illetve
futtatásával kapcsolatos kérdései esetén tekintse meg a súgófájlokat (Felhasználói
kézikönyv). A Felhasználói kézikönyv egy alapböngészõ ablakában nyílik meg.
Asset ID
(Eszközazonosító)
A kiszolgáló használatával vezérelheti az ügyfélmonitort.
(A program ügyfélként való használatához kiszolgálóprogramot kell telepíteni)
Version (Verzió)
User Name
Megjeleníti a számítógépben regisztrált felhasználónevet.
User ID
Megjeleníti a számítógépben regisztrált felhasználói
azonosítót.
Server IP
A kiszolgáló IP-címe.
Department
A részleg leírása.
Location
A hely leírása
Megjeleníti a MagicTune™ program verziószámát.
Áttekintés
| Telepítés
| OSD mód |
Színkalibrálás | A telepítés eltávolítása
| Hibaelhárítás
Színkalibrálás(Color Calibration)
1. Színkalibrálás(Color Calibration)
A „Color Calibration” (Színkalibrálás) segítségével megadhatja monitorának optimális színbeállításait.
Az optimális színhatás elérése érdekében kövesse az alábbi lépéseket :
1.
A „Fényerő vezérlősávját” állítsa a beállítóminta és a háttérminta világosságának megfelelő fényerőre.
2.
3.
Ha a beállítómintán egy adott színtónust észlel, a beállítókurzort vigye a színkör megfelelő színe fölé.
=> Ha a beállításokat helyesen adta meg, a beállítómintán nem fog színt észlelni.
Amikor végzett az 1. lépés beállításaival, kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
4.
5.
A hátralévő 2–5. lépéseknél ismételje meg az 1), 2), 3) műveletet.
A színkalibrációs beállítások hatását megtekintheti a „Preview” (Előnézet) gombra kattintva.
Beállított színértékek több felhasználó esetén
Meghatározás
Ha a monitort több felhasználó is használja, akkor a Színkalibrációval beállított, az egyes felhasználókhoz tartozó
színértékek elmenthetők és később felhasználhatók. Legfeljebb 5 felhasználóhoz lehet színértékeket elmenteni.
1.
2.
Beállított színértékek elmentése:
A Next (Tovább) gombot megnyomva az Apply (Alkalmaz) értékre vált át: ekkor elmentheti a beállított
színértékeket. Legfeljebb 5 színérték menthető el.
Elmentett színértékek alkalmazása:
A főképernyőn a Multi User (Több felhasználó) gomb megnyomásával választhatja ki és alkalmazhatja valamely
elmentett színértéket.
2. Preview (Előnézet)
Kattintson a „Color Calibration” (Színkalibrálás) ablak „Preview” (Előnézet) gombjára. .
Megjelenik a fent látható ablak.
1.
2.
A végrehajtott kalibrációs beállítások hatásának megtekintéséhez kattintson a „View Calibrated” (Kalibrált
kép megtekintése) gombra.
Az eredeti kép megjelenítéséhez válassza a „View Uncalibrated” (Kalibrálás előtti kép megtekintése)
gombot.
Áttekintés
| Telepítés
| OSD mód |
Színkalibrálás | A telepítés eltávolítása
| Hibaelhárítás
A telepítés eltávolítása
A MagicTune™ program csak a Windows™ Vezérlőpanel „Programok hozzáadása és eltávolítása” opciójával
törölhető.
A MagicTune™ eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.
1.
A [Tálca] [Start] menüjében válassza a [Beállítások], majd a [Vezérlőpanel] elemet. Windows™ XP
rendszereken a [Start] menüben válassza a [Vezérlőpanel] elemet.
2.
A Vezérlőpanelen kattintson a „Programok hozzáadása és eltávolítása” opcióra.
3.
A megnyíló képernyőn a listán végiggörgetve keresse meg a „MagicTune™” programot, majd
kijelöléséhez kattintson rá.
4.
A A program eltávolításához kattintson a „Módosítás/Eltávolítás” gombra.
5.
A telepítés eltávolításának megkezdéséhez válassza a „Yes” lehetőséget.
6.
Várjon, amíg az „Uninstall Complete” (Telepítés eltávolítva) párbeszédpanel megjelenik.
A MagicTune™ webhelyén a MagicTune™ programmal kapcsolatos technikai támogatást, a leggyakrabban
feltett kérdések és válaszok listáját, illetve szoftverfrissítéseket talál.
Áttekintés
| Telepítés
| OSD mód |
Színkalibrálás | A telepítés eltávolítása
| Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
A számítógéprendszer nem kompatibilis a MagicTune funkcióval.
Nyomja meg az OK gombot és kattintson a "MagicTune webhely parancsikonja"
lehetőségre honlapunk eléréséhez.
Amikor a video/grafikus kártya nem szerepel az "Available (Elérhető)" listán, hiba
lép fel.
(A legújabb vagy a régebbi videokártyák lehetnek inkompatibilisek.)
A Hibakeresés című részt honlapunkon olvashatja el.
Amennyiben a gyártó módosította a videokártya illesztőprogramját vagy a grafikus
áramköri lapkát, hiba lép fel még abban az esetben is, ha a videokártya szerepel a
listán.
A Hibakeresés című részt honlapunkon olvashatja el.
Ellenőrizze, hogy a monitor gyártója a Samsung-e.
Más gyártóktól származó termékek hibát okozhatnak.
Ezt a szolgáltatást csak a Samsung termékek képesek nyújtani.
Akkor is hiba léphet fel, ha a monitort a Samsung gyártotta, de a monitor régi.
Ellenőrizze, hogy a monitor támogatja-e a MagicTune funkciót.
Ezeket a szolgáltatásokat csak a honlapunkon regisztrált monitorok nyújtják.
Mivel a régi modellek nem támogatottak, vásárlás előtt ellenőrizze a monitort.
Amikor az EDID (Extended Display Identification Data = Kiterjesztett
kijelzőazonosító adatok) táblában a monitorhoz nincs bejegyzés, hiba lép fel.
Ez akkor fordul elő, amikor a számítógépen a Start > Beállítások > Vezérlőpult >
Rendszer > Hardver > Eszközkezelő >Monitor műveletsorozatnál a jelenlegi "Plugand-play" monitor el van távolítva és új hardver keresése folyik, de a rendszer
nem talál "Plug-and-play" monitort.
A Hibakeresés című részt honlapunkon olvashatja el.
Amikor a monitort a rendszer kikapcsolt állapotában cseréli ki, de a rendszer
újraindítása nem történt meg, hiba lép fel.
A MagicTune használata előtt indítsa újra a rendszert minden alkalommal, amikor a
monitort kicseréli.
Ha a videokártya illesztőprogramja nincs megfelelően telepítve, hiba lép fel.
Ez akkor történik, amikor az aktuális videokártya-lista nem megfelelően jelenik
meg. Ezt ellenőrizheti a következő műveletsorozattal: Start > Beállítások >
Rendszer > Hardver > Eszközkezelő > Képernyőcsatoló.
Látogassa meg a videokártya gyártójának a honlapját és töltse le a legfrissebb
illesztőprogramot.
A videokártyát illető további részletekért lépjen kapcsolatba annak gyártójával.
A normál működéshez indítsa újra a rendszert.
Ha MagicTune telepítését követően a rendszert nem indítják újra, hiba keletkezik.
(Ez csak Win98SE és WinMe rendszerekre vonatkozik.)
Használat előtt indítsa újra a rendszert.
A MagicTune legjobb kihasználásához állítsa be az optimális felbontást. Az optimális
felbontást keresse meg a kezelési kézikönyvben.
Ha nem állítja be az optimális felbontást és színbeállítást végez, a monitort nem
tudja beállítani optimális feltételeknek megfelelően.
Az optimális felbontást keresse meg a kezelési kézikönyvben.
A videokártya nem támogatja a MagicTune funkciót.
Telepítsen egy új videokártyaillesztő-programot.
Ha a videokártya illesztőprogramja nincs megfelelően telepítve, hiba lép fel.
Ez akkor történik, amikor az aktuális videokártya-lista nem megfelelően jelenik
meg. Ezt ellenőrizheti a következő műveletsorozattal: Start > Beállítások >
Rendszer > Hardver > Eszközkezelő > Képernyőcsatoló.
Látogassa meg a videokártya gyártójának a honlapját és töltse le a legfrissebb
illesztőprogramot.
A videokártyát illető további részletekért lépjen kapcsolatba annak gyártójával.
Mivel a Highlight program használja a kommunikációs vonalakat,
lépjen ki belőle, mielőtt a MagicTune funkciót alkalmazná.
Egyes Samsung CDT-monitorok támogatják a Highlight funkciót.
Ha a Highlight funkciót és a MagicTune funkciót együttesen használja, ütközés
keletkezhet, amely hibás működést okoz.
Ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a Highlight funkciót a MagicTune alkalmazása előtt.
Hibaelhárítás
Tünet
Ellenőrizze, hogy a
MagicTune mikor
nem muködik
helyesen.
Ellenőrizze
A MagicTune™ funkció a
Plug and Play lehetőséget
használó, Windows
operációs rendszert
alkalmazó számítógépeken
(VGA) elérhető..
Megoldás
* A következő lépésekkel ellenőrizheti, hogy
számítógépe alkalmas-e a MagicTune™ funkció
használatára. A lépések Windows™ XP operációs
rendszerre vonatkoznak.
Vezérlőpult -> Használat és karbantartás ->
Rendszer -> Hardver -> Eszközkezelő ->
Képernyő -> A Plug and Play monitor törlését
követően a hardverkereső funkcióval keressen új
Plug and Play monitort.
hogy a monitor bizonyos videokártyákkal nem
használható. Ha problémája van a
videokártyával, látogasson el weboldalunkra, és
keresse meg a kompatibilis videokártyákat
tartalmazó felsorolást.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
A MagicTune™
funkció nem
működik
megfelelően.
z
z
Más számítógépet vagy
videokártyát használ?
Töltse le a legfrissebb programot.
A programot a következő webhelyről töltheti le:
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Keresse fel weboldalunkat és töltse le a MagicTune MAC telepítőszoftverét.
A MagicTune webhelyén a MagicTune programmal kapcsolatos technikai támogatást, a
leggyakrabban feltett kérdések és válaszok listáját, illetve szoftverfrissítéseket talál.
Ellenőrző lista
Mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze az ebben a részben szereplő információkat, hátha
saját maga is meg tudja oldani a problémát. .
Tünet
Nincs kép a
képernyőn. Nem
tudom bekapcsolni a
monitort.
Ellenőrizze
Megoldás
A hálózati kábel
helyesen van
csatlakoztatva?
Ellenőrizze a hálózati kábel
csatlakozását és a feszültséget.
A képernyőn a "Check
Signal Cable" felirat
látható?
(D-sub kábellel csatlakoztatva)
Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően vane csatlakoztatva.
(DVI kábellel csatlakoztatva)
Ha a monitor megfelelő csatlakoztatása mellett
továbbra is látható hibaüzenet a képernyőn,
akkor ellenőrizze, hogy a monitor állapota Analog
van-e állítva. A (Bevitel/Forrás) gomb
megnyomásával a monitor újra ellenőrzi a
bemeneti jelforrást.
Ha a hálózati
feszültség rendben
van, indítsa újra a
számítógépet, hogy
megjelenjen a kezdő
képernyő (a
bejelentkező
képpernyő.)
Ha a kezdő képernyő (a
bejelentkező képernyő) jelenik meg,
indítsa el a számítógépet a
megfelelő módon
(WindowsME/2000/XP biztonságos
üzemmód), majd változtassa meg a
videokártya frekvenciáját. (Lásd az
előre beállított megjelenítési
üzemmódokat.)
Megjegyzés: Ha a kezdő képernyő
(a bejelentkezés) nem jelenik meg,
forduljon a szervizhez.
A képernyőn a “Not
Optimum Mode.
Recommended mode
1680 x 1050 60
Hz”üzenet látható.
Ez a felirat akkor látható, ha a jel a
videokartyarol kártyából meghaladja
a maximális felbontast és fekvenciát
amit a monitor kezelni tud.
Állítsa be a lehetséges legnagyobb
felbontast és frekvenciát.
Ha a kijelző SXGA módnál fejlettebb
módot, vagy 75 Hz-nél nagyobb
frekvenciát használ, a "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1680 x 1050 60 Hz" üzenet
jelenik meg. 85 Hz-nél nagyobb
frekvenciánál a kijelző működése
megfelelő lesz, és a "Not Optimum
Mode. Recommended mode 1680
x 1050 60 Hz" üzenet megjelenése
után egy perccel eltűnik a
képernyőről. Ez alatt az egy perc
alatt állítsa be az ajánlott módot. (A
rendszer újraindításakor ismét
megjelenik az üzenet.)
Nincs kép A
képernyőn. Villog-e a
monitoron lévo
feszültségjelzo LED 1
mp-es idoközönként?
A monitor energiatakarékos üzemmódban van.
Nyomjon meg egy gombot vagy mozgassa az
egeret, hogy aktívvá tegye a monitort és
visszahozza a képet a képernyőre.
Ha nem látható kép, nyomja meg az „
(Bevitel/Forrás) ” gombot.
A monitor bekapcsolásához és a képernyőkép
visszaállításához nyomja meg a billentyűzet
bármely gombját.
A monitort DVI-kábellel
csatlakoztatja?
Üres képernyő akkor fordulhat elő,
ha a rendszert még a DVI kábel
csatlakoztatása előtt indítja be, vagy
a rendszer futása közben húzza ki
és csatlakoztatja újra a kábelt, mivel
bizonyos típusú grafikus kártyák
nem küldenek ki videojelet.
Csatlakoztassa a DVI kábelt, majd
indítsa újra rendszert.
Nem látható a
Képernyő-kijelző
Lezárta a Képernyőkijelző (KK) menüt,
hogy ne lehessen
változtatni?
Nyissa ki a KK menüt a MENÜ
gomb lenyomásával, legalább 5
másodpercig.
A képernyőn furcsa
színek jelennek meg
vagy csak fekete-fehér
A képernyőn csak egy
szín látható, mintha
celofánon néznénk át?
Ellenőrizze a videokábel
csatlakoztatását.
A színek egy program
futása után lesznek
furcsák, vagy az
alkalmazások
ütközése miatt?
Indítsa újra a számítógépet.
Jól van beállítva a
videokártya?
A videokártya használati útmutatója
alapján állítsa be a videokártyát.
Megváltoztatta Ön a
videokártyát vagy a
drivert?
Állítsa be a kép helyzetét és méretét
az OSD használatával.
Beállította Ön a
monitor frekvenciáját
vagy felbontását?
Állítsa be a videokártya felbontását
és a frekvenciáját. (Lásd az előre
beállított megjelenítési
üzemmódokat.)
A képernyő hirtelen
aszimmetrikussá válik.
Ellenőrizze, hogy a videokártya
teljesen be van-e dugva a
csatlakozóba.
A képernyő a videokártya jelek ciklusideje miatt lehet kiegyensúlyozatlan.
Állítsa be újra a kép helyzetét az OSD segítségével.
A képernyő fókusza
elromlott vagy az OSD
Beállította Ön a
monitor frekvenciáját
Állítsa be a videokártya felbontását
és a frekvenciáját.
nem állítható be.
vagy felbontását?
(Lásd az előre beállított
megjelenítési üzemmódokat.)
A LED villog, de nincs
kép A képernyőn.
Helyesen van beállítva
a frekvencia, amikor
ellenőrzi a
megjelenítés órajelét a
menüben?
Állítsa be helyesen a frekvenciát a
videokártya használati útmutatója és
az előre beállított megjelenítési
üzemmódok alapján.
Csak 16 szín látható A
képernyőn. A képernyő
színei a videokártya
cseréje után változtak
meg.
(A maximális frekvencia per
felbontás termékről termékre
változhat.)
A Windows színek
helyesen lettek
beállítva?
Windows Me/XP/2000 esetén:
Állítsa be helyesen a színeket a
Vezérlőpult (Control Panel),
képernyő (Display) , Beállítások
(Settings) ablakokban.
Jól van beállítva a
videokártya?
A videokártya használati útmutatója
alapján állítsa be a videokártyát
A képernyőn a
következő üzenet
jelenik meg:
"Unrecognised
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found".
Telepítette Ön a
monitor drivert?
Telepítse a monitor drivert annak
telepítési útmutatója szerint.
Keresse meg a
videokártya használati
útmutatójában, hogy a
Plug & Play (VESA
DDC) modot
támogatja-e.
Telepítse a monitor drivert annak
telepítési útmutatója szerint.
Ellenőrizze, hogy a
MagicTune™ mikor
nem muködik
helyesen.
A MagicTune™
funkció a Plug and
Play lehetőséget
használó, Windows
operációs rendszert
alkalmazó
számítógépeken
(VGA) elérhető.
*A következő lépésekkel
ellenőrizheti, hogy számítógépe
alkalmas-e a MagicTune™ funkció
használatára. A lépések Windows™
XP operációs rendszerre
vonatkoznak.
Vezérlőpult → Használat és
karbantartás → Rendszer →
Hardver → Eszközkezelő →
Képernyő → A Plug and Play
monitor törlését követően a
hardverkereső funkcióval keressen
új Plug and Play monitort.
hogy a monitor bizonyos
videokártyákkal nem használható.
Ha problémája van a videokártyával,
látogasson el weboldalunkra, és
keresse meg a kompatibilis
videokártyákat tartalmazó
felsorolást.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
A MagicTune™ funkció Más számítógépet
vagy videokártyát
nem működik
használ?
megfelelően.
Töltse le a legfrissebb programot.
A programot a következő webhelyről
töltheti le:
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Keresse fel weboldalunkat és töltse le a MagicTune™ MAC telepítőszoftverét.
Ellenőrizze a következőket, ha probléma van a monitorral.
1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel helyesen van-e csatlakoztatva a számítógéphez.
2. Ellenőrizze, hogy a számítógép az indítás után 3-nál többször sípol-e.
(Ha igen, vizsgáltassa át szervizzel a számítógép alaplapját.)
3. Ha új videokártyát telepített vagy szerelte a PC-t, ellenőrizze, hogy telepítette-e a video drivert és
a monitor drivert.
4. Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 56 Hz -75 Hz értékű-e.
5. Ha a video (adapter) driver telepítésével problémája van, indítsa el a számítógépet, távolítsa el
Vezérlőpult, Rendszer, Eszközkezelő ablakokban a videokártyát, majd indítsa újra a
számítógépet és telepítse újra a video drivert
Ha a probléma ismételten fennáll, forduljon a szervizhez.
Kérdések és válaszok
Kérdés
Hogyan lehet megváltoztatni a
frekvenciát?
Válasz
A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával változtatható
meg.
A videokártya támogatása a használt driver verziójától függően
változhat.
(A részletek a számítógép és a videokártya használati
útmutatóiban találhatók.)
Hogyan állítható be a felbontás? Windows Me/XP/2000 esetén: A felbontás a Vezérlőpult (Control
Panel), Képernyő (Display), Beállítások (Settings) ablakokban
állítható be.
* A videokártya gyártójától tudhatók meg a részletek.
Hogyan lehet beállítani az
energiatakarékossági
(PowerSaver) modot?
Windows ME/XP/2000 esetén: Ezt a funkciót a számítógép BIOSSETUP-jában vagy a képernyővédőnél lehet beállítani. (Lásd a
számítógép használati útmutatóját és a Windows súgóját.)
Hogyan tisztítható a külső
burkolat és az LCD panel?
Húzza ki a hálózati kábelt és utána puha ronggyal tisztítsa meg a
monitort, akár sima vizet használva, akár tisztítószerrel.
Ne hagyjon mosószermaradékot a felületen és ne karcolja meg a
házat. Ne engedje, hogy víz kerüljön a monitor belsejébe.
Önteszt
Önteszt | Figyelmeztető üzenetek | Környezet | Hasznos tanácsok
A monitor önteszt uzemmoddal rendelkezik, amely ellenőrzi a monitor helyes működését. Ha a
monitor és a számítógép csatlakoztatása megfelelő, de a monitor képernyő sötét és a
bekapcsolás jelző villog, az alábbiak szerint futtassa le az önteszt programot:
Önteszt
1. Kapcsolja ki mind a számítógépet, mind a monitort.
2. Távolítsa el a monitor videokábel csatlakozását a számítógépről.
3. Kapcsolja be a monitort.
Ha a monitor megfelelően működik, a lenti ábrán látható mezőt fogja látni.
Ez a mező normál működés esetén jelenik meg, ha a videokábel csatlakozása megszűnik
vagy károsodik.
4. Kapcsolja ki a monitort és csatlakoztassa újra a jelkábelt; majd kapcsolja be a monitort és a
számítógépet is.
Ha a képernyő sötét marad az előző műveletek után, ellenőrizze a videó meghajtót és a
számítógép rendszert; maga a monitor megfelelően működik.
Figyelmeztető üzenetek
Ha valamilyen probléma van a bemeneti jellel, akkor üzenet jelenik meg a képernyőn, vagy
a képernyő elsötétül, bár a bekapcsolást jelző LED világít. A Video mode not supported (A
video üzemmód nem támogatott) üzenet azt jelezheti, hogy a monitor a letapogatási
(felbontási) tartományon kívül van , vagy ellenőrizni kell a jelkábelt. Ha a függőleges
frekvencia 76 Hz fölé van állítva, akkor az alábbi üzenet jelenik meg 5 másodpercig, majd
eltűnik.
Környezet
A monitor elhelyezése és helyzete befolyásolhatja a képminőséget és a monitor
egyéb jellemzőit.
Ha hangsugárzó van a monitor közelében, húzza azt ki és helyezze át egy másik
szobába.
z
Távolítson el minden elektronikus eszközt, például rádiót, ventilátort, órát és telefont a
monitor 1 m-es körzetéből.
z
Hasznos tanácsok
z
z
A monitor a PC-től érkező vizuális jeleket jeleníti meg. Így ha, baj van a PC-vel vagy a
videokártyával, ez azt okozhatja, hogy nincs kép a képernyőn, rossz a szín, zajos, kiesett a
szinkronból stb. Ebben az esetben először ellenőrizze a probléma forrását, és azután forduljon a
szervizhez.
A monitor működésének ellenőrzése
Ha nincs kép a képernyőn vagy ˝Video mode not supported˝ üzenet jelenik meg, húzza ki a
kábelt a számítógépből, mialatt a monitor bekapcsolva marad.
{ Ha üzenet jelenik meg a képernyőn, vagy ha a képernyő kifehéredik, ez azt jelenti, hogy a
monitor üzemképes állapotban van.
{ Ebben az esetben a számítógépnél keresse a hibát.
Általános adatok
Általános adatok
Modell név
SyncMaster 205BW
LCD kijlező
Méret
20,1 hüvelyk átlósan (51 cm)
Képernyő terület
433,44 mm (H) x 270,9 mm (V)
Pixel karakter/inch
0,258 mm (H) x 0,258 mm (V)
Tipus
a-si TFT aktiv mátrix
Szinkronizáció
Vizszintes
30 ~ 81 kHz
Függőleges
56 ~ 75 Hz
Megjelenített színek száma
16,7 M színek (8 bites + RGB)
Képfelbontás
Optimális felbontás
1680 x 1050@60 Hz
Maximális felbontás
1680 x 1050@60 Hz
Bemeneti jel, terminált
RGB analóg, DVI megfeleésű digitális RGB. Összetett
szinkron, SOG, 0,7 Vp-p pozitív, 75 Ω ±10%
Elválasztott H/V szinkron, TTL szintű, poz. vagy negatív
Maximális pixel órajel
156 MHz
Hálózati feszültség
AC 100 ~ 240 VAC rms (+/- 10%) ,60/50 Hz ± 3 Hz
Jelkábel
15 érintkezős D-sub kábel, nem beépített, 1,8 m
DVI-D – DVI-D kábel, nem beépített, 2,0 m (egyes tipusoknal)
Teljesítményfelvétel
Kevesebb mint 55 W
Méretek (szélesség x mélység x magasság) / Tömeg
471,4 x 200,0 x 351,8 mm / 18,5 x 7,9 x 13,9 hüvelyk (Talppal) / 6,8 kg / 15 lbs
471,4 x 69,5 x 307,9 mm / 18,5 x 2,7 x 12,1 hüvelyk (Talp nélkül)
VESA illesztő interfész
75 mm x 75 mm (Speciális (karos) illesztő hardverrel.)
Környezeti jellemzök
Működési
Hőmérséklet: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Páratartalom: 10% ~ 80%, nem-kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F )
Páratartalom: 5% ~ 95%, nem-kondenzáló
Plug and Play képesség
Ez a monitor bármilyen Plug & Play kompatíbilis rendszeren üzembe helyezhető. A monitor és a
számítógép rendszer kölcsönhatása a legjobb működési feltételeket és monitor beállítást biztosítja.
Legtöbb esetben a monitor üzembe helyezése automatikusan megtörténik, hacsak a felhasználó
nem akar más beállítást választani.
Elfogadható pontok
E termék gyártásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal készült TFT
LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha fényesnek látszanak vagy
néhány fekete képpont látható. Ez nem a rossz minőség következménye, és a termék nehézség
nélkül használható.
z
Például ezen termék TFT LCD kijelzője 5.292.000 alpixelt tartalmaz.
Megjegyzés : A műszaki adatok és a kivitel külön értesítés nélkül változhat.
Energiatakarékos üzemmód
Ez az LCD monitor a PowerSaver nevű, beépített energiakezelő rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer
energiát takarít meg oly módon, hogy ha az LCD monitor bizonyos ideig nincs használatban, akkor azt
kis fogyasztású üzemmódba kapcsolja. A monitor automatikusan visszaáll a normál működésre, ha
visszatér a vízszintes és a függőleges szinkron. Ez akkor történik, ha megmozdítja az egeret, vagy
megnyomja valamelyik gombot a billentyűzeten. Energiatakarékossági célból kapcsolja ki a monitort, ha
nincs rá szükség, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja. A PowerSaver rendszer VESA
DPMS kompatibilis videokartyaval működik, ami be van építve az Ön számítógépébe. Az uzemmod
használatához a számítógépen telepített segédszoftvert kell alkalmazni.
Feszültség
kikapcsolva
EPA/ENERGY
2000
(Bekapcsoló
gomb)
Feszültség
kikapcsolva
(Be/Ki
kapcsoló)
Állapot
Normál
működés
Hálózati feszültség
jelző
Kék
Kék,Villog
Fekete
Fekete
Teljesítményfelvétel
Kevesebb mint
55 W
Kevesebb mint 2 W
(„OFF” mód)
Kevesebb mint 1
W
(120 Vac / 220
Vac)
Kevesebb mint 0
W
Energiatakarékos
üzemmód
Ez a monitor EPA ENERGY STAR® kompatibilis és ENERGY2000
kompatibilis, ha VESA DPMS funkcióval rendelkező számítógéphez
használja. Mint az ENERGY STAR® Partner, a SAMSUNG
megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR®
energia hatékonysági irányelveinek..
Előre beállított megjelenítési üzemmódok
Ha a számítógépből érkező jel megegyezik az alább felsorolt előre beállított megjelenítési
üzemmódokkal, akkor a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Azonban ha a jel eltér,
akkor lehetséges, hogy a képernyőn nincs kép és csak a bekapcsolást jelző fény világít. Ekkor a
videokártya használati útmutatójának megfelelően állítsa be az üzemmódot az alábbi táblázat
szerint.
1. Táblázat. Eredeti Időzitő Módok
Vizszintes
Frekvencia
(kHz)
Függőleges
Frekvencia
(Hz)
Pixel órajel
(MHz)
Szinkron
polaritás
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
60.000
60.000
108.00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79.976
75.025
135.00
+/+
VESA, 1680 x 1050
65.290
59.954
146.25
-/-
Megjelenítési
üzemmód
Vizszintes Frekvencia
Vízszintes ciklusidőnek hívjuk azt az időt, ami a képernyő vízszintes
irányú végigpásztázásához kell a jobb szélétől a bal széléig. A
vízszintes ciklusidő reciproka a vízszintes frekvencia, egysége a kHz.
Függőleges Frekvencia
Fluoreszkáló fényforrás lévén a képernyőnek ugyanazt a képet
másodpercenként sokszor kell ismételnie, hogy a néző számára
megjelenítse a képet. Ennek az ismétlésnek a frekvenciáját
függőleges frekvenciának vagy frissítési sebességnek nevezzük.
Egysége a Hz.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD-WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
North America
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
http://www.samsung.com/uk
CIS
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1600 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mea
Kifejezések
Képpont távolság
A képernyőn megjelenő kép vörös, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb vannak
egymáshoz a pontok, annál nagyobb a felbontás. Az ugyanolyan színű két pont távolságát
képpont távolságnak nevezzük Egysége a milliméter.
Függőleges frekvencia
A képernyőt másodpercenként újra kell rajzolni annak érdekében, hogy a felhasználó számára
kép jelenjen meg a képernyőn. Ennek az ismétlésnek a másodpercenkénti gyakoriságát
nevezzük függőleges frekvenciának, vagy frissítési sebességnek. Egysége a Hz.
Példa : Ha ugyanaz a fény másodpercenként hatvanszor ismétlődik, az 60 Hz-es értéknek
felel meg.
Vizszintes frekvencia
A képernyő egyetlen sorának vízszintes végigfutásához (a képernyő jobb oldalától a bal
oldaláig) szükséges időt vízszintes ciklusidőnek nevezzük. A vízszintes ciklusidő reciprokát
vízszintes frekvenciának nevezzük. Egysége a kHz.
Sorváltásos és nem sorváltásos módszerek
Nem sorváltásos módszernek nevezzük, ha a képernyő vízszintes sorai a kép tetejétől az
aljáig megjelennek. A sorváltásos módszer az, ha először a páros sorok jelennek meg, utána
pedig a páratlanok. A monitorok többsége nem sorváltásos módszert használ, mivel ez
tisztább képet biztosít. A sorváltásos módszert a televíziók használják.
Plug & Play
Ez az uzemmod biztosítja a legjobb képminőséget, mivel lehetővé teszi, hogy a számítógép és
a monitor automatikusan információt cseréljen. Ez a monitor a VESA DDC Plug & Play
nemzetközi szabványt követi.
Képfelbontás
A kép összeállításához használt vízszintes és függőleges képpontok számát képfelbontásnak
nevezzük. Ez a szám jellemzi a megjelenítés pontosságát. A nagy felbontás akkor jó, ha több
feladatot kívánunk elvégezni, mivel több képinformációt lehet a képernyőn megjeleníteni.
Példa : Ha a képfelbontás 1680 x 1050, ez azt jelenti, hogy a képernyő 1680 vízszintes
képpontból (vízszintes felbontás) és 1050 függőleges sorból (függőleges felbontás)
áll.
A jobb képminőség érdekében
1. A legjobb képminőség beállítása érdekében az alább közölt módon állítsa be a számítógép
vezérlőpultján a felbontást és a képernyő frissítési sebességét. Lehet, hogy nem kap kiváló
minőségű képet, ha a legjobb beállítást nem támogatja a TFT-LCD monitor.
{
{
Képfelbontás: 1680 x 1050
Függoleges frekvencia (frissítési sebesség): 60 Hz
2. E termék gyártásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal
készült TFT LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha
fényesnek látszanak vagy néhány fekete képpont látható. Ez nem a rossz minőség
következménye és a termék zavar nélkül használható.
{
Például ezen termék TFT LCD kijelzője 5.292.000 alpixelt tartalmaz.
3. A monitor és a kijelző panel külső felületének tisztítása esetén kérjük, hogy kis mennyiséget
használjon a javasolt tisztítószerből. Puha és száraz rongyot használjon a fényesítéshez. Az
LCD felületét gyengéden törölje le. Ha túlzott erőt alkalmaz, akkor a felület foltos lehet.
4. Ha nem elégedett a képminőséggel, akkor az "automatikus beállítási funkció" használatával
jobb minőségu képet kaphat. Ez az ablak bezáró gomb megnyomásakor jelenik meg. Ha
még az automatikus beállítás elvégzése után is zavarok láthatók a képen, akkor a
Fine/Coarse (Finom/durva) beállítási uzemmodot kell alkalmazni.
5. Ha hosszabb ideig változatlan a képernyőn lévő kép, akkor hátramaradt kép vagy elmosódás
jelenhet meg.
Ha hosszabb ideig távol kell lennie a monitortól, akkor állítsa azt át energiatakarékos módra,
vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.
Joggyakorlás
A leírásban szereplő információk külön értesítés nélkül változhatnak.
© 2006 Samsung Electronics Magyar RT. [Samsung Electronics Co., Ltd]. Minden jog
fenntartva.
A Samsung Electronics cég írásos engedélye nélkül ennek a leírásnak bármilyen módon történő
másolása tilos!
A Samsung Electronics cég nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amely ennek az anyagnak
használatából, felszerelésből, vagy a teljesítmény miatt keletkeztek.
A Samsung a Samsung Electronics cég bejegyzett kereskedelmi márkaneve; A Microsoft,
Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett márkanevei; VESA, DPMS és DDC
a Video Electronics Standard Association bejegyzett márkanevei; az ENERGY STAR név és logo
az Egyesült Államokbeli Environmental Protection Agent (EPA) bejegyzett márkaneve. Mint az
ENERGY STAR partnere, a Samsung Electronics cég állítja, hogy ez a termék megfelel az
ENERGY STAR előírásainak, amely a termék hatékony energiafelhasználását irányozza elő.
Minden egyéb, a leírásban említett terméknév, vagy márkanév, az illetékes cég kizárólagos
tulajdona.
B osztály
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék. A biztonsággal és az EMC-megfelelőséggel
kapcsolatos információkat a „Szabályozási” útmutatóban találhat.
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
TERMÉKISMERTETŐ (Képvisszamaradás-mentes)
LCD monitorokon és TV-ken egyik képről a másikra váltva képvisszamaradás fordulhat elő,
különösen, ha hosszabb ideig volt látható a képernyőn ugyanaz a kép.
Ebből az ismertetőből megtudhatja, hogy hogyan használhatja LCD-készülékeit a
képvisszamaradás veszélye nélkül.
Garancia
A garancia nem vonatkozik képernyőbeégésből származó meghibásodásra.
A garancia nem vonatkozik a készülék képernyőjének beégésére.
Mi a képvisszamaradás?
Normális működés közben nem fordulhat elő pixel-visszamaradás egy LCD képernyőn.
Azonban ha ugyanazt a képet hosszabb ideig jelenítjük meg, kis feszültségkülönbség
jön létre a folyadékkristályt magába foglaló két elektróda közt. Ez oda vezethet, hogy a
folyadékkritály felgyülemlik a képernyő bizonyos területein. Így az előző kép a
képernyőn marad, ahogy újabb képre váltunk. Minden képernyőfajta, beleértve az LCDket is, ki van téve a képvisszamaradás veszélyének. Ez nem minősül termékhibának.
Kövesse a lenti javaslatokat az LCD-monitoron előforduló képvisszamaradás
elkerüléséhez.
Kikapcsolás, képernyővédő vagy energiatakarékos üzemmód
Példa)
z Állandó minta megjelenítésekor kapcsoljuk ki a készüléket.
- 24 óra használat után 4 órára kapcsoljuk ki a készüléket.
- 12 óra használat után 2 órára kapcsoljuk ki a készüléket
z Amennyiben lehetséges, használjunk képernyővédőt.
- Egyszínű képernyővédő vagy mozgó kép használata javasolt.
z Állítsa be úgy számítógépét a „Megjelenítés tulajdonságai –
Energiagazdálkodási sémák” panelen, hogy bizonyos hosszúságú használaton
kívül töltött idő után kapcsolja ki a monitort.
Alkalmazási javaslatok egyes alkalmazási területekhez
Példa) Repülőterek, állomások, tőzsdék, bankok és felügyeleti rendszerek
Javasoljuk, hogy megjelenítőrendszerét az alábbiak szerint állítsa be:
Az információ megjelenítését időközönként szakítsa meg logó vagy
mozgókép kijelzésével.
Példa) Ismétlődés: Információ megjelenítése 1 órán át, majd logó vagy
mozgókép 1 percig.
Cserélje fel időnként a színeket (2 eltérő szín használatával).
Példa) Cseréljen fel 2-2 színt minden 30 percben.
Kerüljük az olyan kombinációkat, ahol a képernyőn megjelenő karakterek és a
háttér fényereje között nagy a különbség.
Kerüljük a szürke szín használatát, amely könnyen vezethet
képvisszamaradáshoz.
Kerüljük: Nagy fényerőkülönbségű színek (Fekete és fehér, szürke)
Példa)
z
z Javasolt beállítások: Világos színek kis fényerőkülönbséggel
- Változtassuk meg a karakterek és a háttér színét 30 percenként
Példa)
- 30 percenként mozgassuk el a megjelenített betűket.
Példa)
A legjobb módja annak, hogy megvédjük monitorunkat a képvisszamaradástól,
ha beállítjuk rendszerünket képernyővédő indítására, amikor a monitor nincs
használatban.
Normális működés mellett nem fordulhat elő képvisszamaradás az LCD képernyőkön.
A normál működés folyamatosan változó képmintázat megjelenítéseként írható le.
Amennyiben ugyanazt a képet hosszabb ideig (12 óránál tovább) jelenítjük meg, kis
feszültségkülönbség jöhet létre egy-egy pixelben a folyadékkristályt működtető két
elektróda közt. Az elektródák közti feszültségkülönbség idővel egyre növekszik, ami
elferdíti a folyadékkristályt. Ez azzal jár, hogy a minta változásakor az előző kép is
látható még.
Hogy ezt megelőzzük, a halmozódó feszültségkülönbséget csökkenteni kell.
LCD monitorjaink teljesítik az ISO13406-2 Class II, pixelhibákra vonatkozó szabványt.
A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
- Kizárólag Európa
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a
szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás,
különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a
hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása
céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és
hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják
meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni
kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
Download PDF