Samsung | S19A10N | Samsung S19A10N Felhasználói kézikönyv

SyncMaster S19A10N
Monitor
Használati útmutató
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet,
és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása
céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Tartalom
FŐBB BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Üzembe helyezés előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Karbantartás és ápolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
A monitor tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Biztonsági óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE
A csomag tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
A talp összeszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Számítógép csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Kensington zár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
HASZNÁLAT
Szabvány jelmód táblázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Működtetőgombok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
HIBAELHÁRÍTÁS
Monitor öndiagnosztika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Mielőtt a szervizhez fordulna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Gyakran ismételt kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Műszaki leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Energiatakarékos funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – 
Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) . . . . . . . . . 5-4
1
Főbb biztonsági óvintézkedések
1-1
Üzembe helyezés előtt
A használati útmutatóban használt ikonok
IKON
NÉV
JELENTÉS
Figyelmeztetés
Azokat az eseteket jelzi, amikor előfordulhat, hogy a funkció nem működik vagy a beállítás
törlődik.
Megjegyzés
Valamely funkció használatával kapcsolatos ötlet vagy tipp.
A használati útmutató használata
•
A termék használatba vétele előtt maradéktalanul tanulmányozza át a biztonsági óvintézkedéseket.
•
Ha problémát tapasztal, lapozza fel a „Hibaelhárítás” című fejezetet.
Szerzői jogvédelem
A jelen útmutatóban található információk a fejlesztéseknek köszönhetően külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
Copyright © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Jelen használati útmutató a Samsung Electronics, Co., Ltd. szerzői jogvédelme alatt áll.
A használati útmutató a Samsung Electronics, Co., Ltd írásos engedélye nélkül sem részben, sem teljes egészében nem
sokszorosítható, nem terjeszthető és semmiféle formában nem használható fel.
A SAMSUNG logó és a SyncMaster a Samsung Electronics, Co., Ltd. bejegyzett védjegyei.
A Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
A VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standard Association bejegyzett védjegyei.
Főbb biztonsági óvintézkedések
1-1
1-2
Karbantartás és ápolás
A külső felület és a képernyő karbantartása
A készüléket puha, száraz ronggyal tisztítsa.
•
A termék tisztításához ne használjon gyúlékony anyagokkal, pl.
benzollal vagy hígítóval, valamint más folyadékkal átitatott
rongyot. Ez a termék meghibásodását okozhatja.
•
Ne kapargassa a képernyőt a körmével vagy éles tárggyal.
Ez maradandó karcolásokat, illetve a termék károsodását
okozhatja.
•
A terméket ne tisztítsa víz közvetlen ráfecskendezésével.
A készülékbe kerülő víz tüzet, áramütést vagy a termék nem
megfelelő működését okozhatja.
•
Ultrahangos párásító használata esetén a magasfényű modell
felületén fehér folt keletkezhet az anyag tulajdonságai miatt.
A folt kinézete és árnyalata típustól függően eltérhet.
A biztonságos felszerelés
•
Tartsa be az előírt távolságot a készülék és más tárgyak (pl. a fal) között a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.
Ez a készülék túlmelegedését, és ezáltal tüzet okozhat.
A termék felszerelésénél tartsa be az ábrán előírt távolságokat.
A termék külseje típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
A készülék állványra történő felszerelése esetén
Képernyőbeégés
•
Állóképek hosszú ideig tartó megjelenítése a kép beégését, illetve folt kialakulását okozhatja a képernyőn. Ha hosszabb ideig
nem használja a terméket, állítsa be az energiatakarékos üzemmódot vagy a képernyőkímélőt.
•
A képernyő gyártása során fellépő műszaki korlátok miatt a termék által létrehozott képek a normálisnál világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhetnek kb. 1 milliomod pixellel.
Az alpixelek száma képernyőtípus szerint: Alpixelek száma = maximális vízszintes felbontás x maximális függőleges
felbontás x 3
Így például ha a maximális felbontás 1920 x 1080, az alpixelek száma 1920 x 1080 x 3 = 6.220.800.
1-2
Főbb biztonsági óvintézkedések
1-3
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása
•
A korszerű monitor panele és külseje könnyen megkarcolódik, ezért a termék tisztítása odafigyelést és óvatosságot igényel. A
következők szerint végezze a monitor tisztítását.
1. Kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.
2. Húzza ki a monitorból a tápkábelt.
Az áramütés elkerülése érdekében a dugasznál fogva húzza ki a kábelt, és ne érjen a kábelhez vizes
kézzel.
3. A monitort puha, kicsavart, enyhén nedves ruhával törölje le.
•
Ne használjon alkohol- vagy oldószertartalmú tisztítószereket, illetve felületkezelő
anyagokat.
Ezek a készítmények a termék külsejének elszíneződést vagy berepedezését, illetve a
panel bevonatának leválását okozhatják.
• A monitorra ne permetezzen közvetlenül vizet vagy tisztítószert.
Ellenkező esetben a folyadék bejuthat a monitor belsejébe, ami tüzet, áramütést vagy
meghibásodást okozhat.
4. Puha, kissé bevizezett ruhával törölje le a monitor külsejét.
5. A tisztítás végeztével csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz.
6. Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.
A tárolással kapcsolatos óvintézkedések
•
Ultrahangos párologtató használata esetén a magasfényű termékeken fehér foltok jelenhetnek meg.
A monitor belsejének tisztítása érdekében forduljon a legközelebbi szervizközponthoz (a szolgáltatás térítés ellenében
vehető igénybe).
Főbb biztonsági óvintézkedések
1-3
1-4
Biztonsági óvintézkedések
A biztonsági óvintézkedéseket jelző ikonok
IKON
NÉV
JELENTÉS
Figyelem
Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy
halált okozhat.
Figyelmeztetés
Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása személyi sérülést vagy vagyoni
kárt okozhat.
A jelek jelentése
Ne hajtsa végre.
Tartsa be.
Ne szerelje szét.
A tápkábelt ki kell húzni a konnektorból.
Ne érintse meg.
Az áramütés elkerülése érdekében földelni
kell.
Tudnivalók a hálózati csatlakoztatásról
Az alábbiakban látható képek csak illusztrációk, és eltérhetnek a tényleges terméktől.
Figyelem
1-4
Ne használjon sérült tápkábelt, dugaszt
vagy kilazult konnektort.
Ne csatlakoztasson több elektromos készüléket egyetlen fali aljzathoz.
•
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Különben a konnektor túlmelegedhet,
ami tüzet okozhat.
Soha ne dugja be, illetve ne húzza ki a tápkábelt vizes kézzel.
A tápkábelt mindig csatlakoztassa megfelelően.
•
•
Ez áramütést okozhat.
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat
fenn.
Győződjön meg róla, hogy a tápkábelt földelt (csak 1-es szigetelési osztályú berendezéshez való) konnektorba csatlakoztatja.
A tápkábelt ne hajlítsa vagy csavarja meg
túlzottan, és ne helyezzen rá súlyos tárgyakat.
•
•
Különben fennáll az áramütés vagy a
személyi sérülés veszélye.
Különben a sérült tápkábel áramütést
vagy tüzet okozhat.
A tápkábelt és a terméket tartsa hőforrástól
távol.
Száraz ronggyal portalanítsa a csatlakozó
dugó tüskéit és a konnektort.
•
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat
fenn.
Főbb biztonsági óvintézkedések
Figyelmeztetés
A készülék működése közben ne húzza ki a
tápkábelt.
•
Különben a készülék meghibásodhat, és
fennáll az áramütés veszélye.
Győződjön meg róla, hogy a csak a Samsung által szállított tápkábelt használja. Ne
használjon más elektromos berendezéshez
tartozó tápkábelt sem.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
A tápkábelt a konnektorból a csatlakozónál,
ne pedig a vezetéknél fogva húzza ki.
A tápkábelt könnyen hozzáférhető konnektorba csatlakoztassa.
•
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Ha a termék meghibásodik, az
áramellátás teljes megszakítása céljából
a tápkábelt ki kell húzni. Az áramellátás
nem szakítható meg teljesen mindössze
a terméken található bekapcsológomb
használatával.
Tudnivalók az elhelyezésről
Figyelem
A termékre ne helyezzen égő gyertyát, szúnyogriasztót vagy cigarettát, és a terméket
ne állítsa hőforrás közelébe.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat
fenn.
A termék falra szereléséhez kérje szakember vagy a megfelelő cég segítségét.
•
Különben fennáll a sérülés veszélye.
•
Feltétlenül a megadott fali konzolt
használja.
Ne helyezze a készüléket olyan helyre,
amely nem szellőzik megfelelően (pl. könyvespolcra vagy zárt szekrénybe).
A megfelelő szellőzés érdekében a terméket a faltól legalább 10 cm távolságra
helyezze el.
•
•
Különben a készülék túlmelegedhet, és
ezáltal tűz keletkezhet.
A termék csomagolására használt műanyag
zacskókat tartsa gyermekektől távol.
•
Ha a gyerekek a fejükre húzzák a
műanyag zacskókat, megfulladhatnak.
Főbb biztonsági óvintézkedések
Különben a készülék túlmelegedhet, és
ezáltal tűz keletkezhet.
Ne helyezze a terméket instabil vagy túlzott
rázkódásnak kitett felületre, pl. labilis vagy
ingatag polcra.
•
Ha így tesz, a termék leeshet, ami a
termék károsodásához vagy személyi
sérüléshez vezethet.
•
Túlzott rázkódásnak kitett felületen
használva a termék károsodhat vagy
tűzveszély alakulhat ki.
1-4
Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
por, pára (szauna), olaj, füst vagy víz (esőcseppek) érheti, illetve ne használja járműben.
•
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek, és ne helyezze hőforrás, pl. tűz
vagy fűtőtest közelébe.
•
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ez lerövidítheti a termék élettartamát,
illetve tüzet okozhat.
Ne szerelje fel a készüléket gyermekek által
könnyen elérhető magasságba.
•
A gyerekek véletlenül leránthatják a
készüléket, ami személyi sérülést
okozhat.
•
Mivel a készülék elülső része a
nehezebb, helyezze lapos és stabil
felületre.
Figyelmeztetés
Ügyeljen arra, hogy szállítása közben a
készülék ne essen le.
Ne fektesse a készüléket képernyővel lefelé
a padlóra.
•
•
Ez a készülék meghibásodásához vagy
személyi sérüléshez vezethet.
A készülék állványra vagy polcra helyezésekor ellenőrizze, hogy a készülék eleje
vagy széle nem lóg-e le az állványról vagy a
polcról.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet,
ami meghibásodást vagy személyi
sérülést okozhat.
•
Ellenőrizze, hogy a szekrény vagy a
polc mérete megfelel-e a készülék
méretének.
Ez a képernyő károsodását okozhatja.
A készüléket óvatosan tegye le.
•
Különben a készülék meghibásodhat
vagy személyi sérülést okozhat.
Ha a készüléket olyan helyen használja,
ahol a működési feltételek jelentős mértékben változnak, a különböző környezeti hatások súlyos minőségi problémát okozhatnak.
Ebben az esetben a készüléket csak azután
helyezze üzembe, miután kikérte egy szakemberünk véleményét.
•
1-4
Ilyenek lehetnek pl. a mikroszkopikus
pornak, vegyi anyagoknak, túl magas
vagy túl alacsony hőmérsékletnek vagy
magas páratartalomnak kitett helyek,
mint pl. a repülőterek vagy állomások,
ahol a készüléket hosszú ideig
folyamatosan használják stb.
Főbb biztonsági óvintézkedések
Használati tudnivalók
Figyelem
A készülék magas feszültséggel működik,
ezért soha ne szerelje szét és ne próbálja
meg megjavítani vagy átalakítani.
Tisztítás közben ne fecskendezzen vizet
közvetlenül a termékre.
•
Ne kerüljön víz a készülék belsejébe.
•
Különben fennáll az áramütés vagy a
tűz veszélye.
•
•
Ha a készülék javításra szorul, lépjen
kapcsolatba a szakszervizzel.
Különben tűz keletkezhet, továbbá
fennáll az áramütés és a készülék
meghibásodásának veszélye.
Ha a termék furcsa hangot, égett szagot
vagy füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki a
tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
•
Az így megsérülő kábel áramütést, tüzet
vagy meghibásodást okozhat.
Ne emelje fel és ne mozgassa a terméket a
tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.
•
•
A gyerekek felnyúlhatnak értük, ennek
következtében a tárgy vagy a készülék
leeshet, ami személyi sérülést vagy akár
halált is okozhat.
Ne dobjon semmit a készülékre, és ne üsse
meg.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Ne mozgassa a készüléket a tápkábelnél
vagy az antennakábelnél fogva.
•
Különben a készülék leeshet, ami
személyi sérülést vagy halált okozhat.
Ne helyezzen a készülék tetejére tárgyakat,
például játékokat vagy süteményt.
Különben fennáll az áramütés vagy a
tűz veszélye.
Vihar vagy villámlás ideje alatt húzza ki a
tápkábelt, és semmilyen körülmények
között ne érintse meg az antennakábelt,
mivel ez veszélyes.
•
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Ha leejti a készüléket, vagy ha annak burkolata sérült, kapcsolja ki a készüléket, és
húzza ki a tápkábelt. Hívja a szakszervizt.
•
Ne engedje, hogy a gyerekek rákapaszkodjanak vagy felmásszanak a készülékre.
Az így megsérülő kábel áramütést, tüzet
vagy meghibásodást okozhat.
Főbb biztonsági óvintézkedések
Gázszivárgás esetén ne érintse meg a
készüléket és a tápkábelt, és azonnal szellőztessen.
•
Szikra keletkezése robbanást vagy tüzet
okozhat.
•
Vihar vagy villámlás idején ne érjen
hozzá a tápkábelhez vagy az
antennakábelhez.
A termék közelében ne használjon, illetve
ne tartson gyúlékony anyagokat és tárgyakat.
•
Ez robbanást vagy tüzet okozhat.
1-4
Ne takarja le a termék szellőzőnyílását
abrosszal vagy függönnyel.
•
Különben a készülék túlmelegedhet, és
ezáltal tűz keletkezhet.
Ne helyezzen fémtárgyakat, például fémpálcát, érmét, hajtűt, illetve gyúlékony tárgyakat a készülék belsejébe (a
szellőzőnyílásokon, csatlakozókon stb.
keresztül).
•
Ha a termék belsejébe víz vagy idegen
anyag kerül, kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki tápkábelt és lépjen kapcsolatba
a szakszervizzel.
•
Különben tűz keletkezhet, illetve fennáll
az áramütés és a készülék
meghibásodásának veszélye.
Ne helyezzen fémből készült vagy folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát, virágcserepet, innivalót, kozmetikumot vagy
gyógyszert) a készülék tetejére.
•
Ha a termék belsejébe víz vagy idegen
anyag kerül, kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki tápkábelt és lépjen kapcsolatba
a szakszervizzel.
•
Különben tűz keletkezhet, illetve fennáll
az áramütés és a készülék
meghibásodásának veszélye.
Figyelmeztetés
Állóképek hosszú ideig tartó megjelenítése
a kép beégését, illetve folt kialakulását
okozhatja a képernyőn.
Ha hosszú ideig nem használja a készüléket (pl. elutazik otthonról), húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
•
Ha hosszabb ideig nem használja a
terméket, használja az energiatakarékos
üzemmódot, vagy a mozgókép módhoz
állítsa be a képernyőkímélőt.
Állítsa be a megfelelő felbontást és frekvenciát.
Ne fordítsa fel és ne mozgassa a készüléket
csak a talpánál fogva.
•
•
Különben fennáll a szem túlzott
megerőltetésének veszélye.
Ha huzamosabb ideig túl közelről nézi a
készüléket, az látáskárosodást okozhat.
Ha hosszú ideig nézi a készülék képernyőjét, időnkét pihentesse a szemét (óránként
5 percig).
•
A termék leeshet, ami a termék
károsodását vagy személyi sérülést
okozhat.
A terméket ne használja párásító vagy tűzhely közelében.
•
1-4
Ha ezt elmulasztja, a felgyülemlő por
miatti túlmelegedés vagy rövidzárlat
tüzet vagy áramütést okozhat.
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
A képernyő a használat folyamán fokozatosan felmelegszik, ezért ne érintse meg.
Így csökkenthető a szem megerőltetése.
Főbb biztonsági óvintézkedések
A kisebb tartozékokat tartsa gyermekektől
távol.
A készülék szögét, illetve az állvány magasságát körültekintően állítsa be.
•
Ügyeljen rá, hogy ne csípje be kezét
vagy ujját.
•
A túl nagy szögben megdöntött készülék
leeshet, ami személyi sérülést okozhat.
Ne helyezzen a készülékre nehéz tárgyat.
•
Különben a készülék meghibásodhat
vagy személyi sérülést okozhat.
A készülék használata közben ügyeljen a helyes testtartásra.
A termék használata közben mindvégig őrizze meg a helyes testtartást.
Főbb biztonsági óvintézkedések
•
A hátát tartsa egyenesen.
•
Szeme és a képernyő között tartson 45–50 cm-es távolságot.A képernyőre szemből lefelé
nézzen.
•
Állítsa be úgy a szöget, hogy a fény ne verődjön vissza a képernyőn.
•
Könyökét tartsa megfelelő szögben, karját kézfejével támassza meg.
•
Könyökét tartsa megfelelő szögben.
•
Teljes talpával támaszkodjon a földön, térdét 90 vagy nagyobb fokos szögben hajlítsa be,
karját pedig tartsa a mellkasánál alacsonyabban.
1-4
2
A termék üzembe helyezése
2-1
A csomag tartalma
•
Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tartozékok mindegyikét.
•
Őrizze meg a csomagolás dobozát későbbi szállítás esetére.
Monitor
TARTALOM
Gyors telepítési segédlet
Garancialevél
D-sub kábel
Talp tartóeleme
(Nem minden régióban elérhető)
Talp
Tápkábel
A mellékelt kábelek a megvásárolt terméktől függően különbözőek lehetnek.
2-1
A termék üzembe helyezése
2-2
A talp összeszerelése
Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán látható irányban.
Győződjön meg róla, hogy a tartóelem biztosan illeszkedik a talpba.
Csavarja be teljesen az állvány alján található rögzítőcsavart.
A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy puha ruhát, majd fektesse a terméket az elejével lefelé a ruhára.
A készülék fő részét az ábrán látható módon tartsa a kezével.
Csúsztassa az összeszerelt talpat a fő részbe az ábrán látható nyíl irányában.
A termék üzembe helyezése
2-2
- Figyelmeztetés
Ne emelje fel a terméket úgy, hogy csak a talpánál fogja.
A szétszerelés az összeszereléssel ellentétes sorrendben történik.
2-2
A termék üzembe helyezése
2-3
Számítógép csatlakoztatása
A csatlakoztatás a termék típusától függően változhat.
1. A készüléket a számítógép által támogatott videokimenetnek megfelelően csatlakoztassa a számítógéphez.
•
D-Sub (<Analog>) kimenetű grafikus kártya esetén:
•
Connect the [RGB IN] port of the product to the [D-Sub] port of the PC with the D-Sub cable.
2. A készülék használatához csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a fali aljzathoz, a másikat pedig a készülék [POWER]
csatlakozójához.
(A bemeneti feszültség automatikusan vált.)
A számítógéphez való csatlakoztatás után bekapcsolhatja és használhatja a terméket.
A termék üzembe helyezése
2-3
3. A kábeleket az ábrán látható módon rögzítheti.
2-3
A termék üzembe helyezése
2-4
Kensington zár
A lopásgátló Kensington-zár segítségével az eszköz zárható, így házon kívül is biztonságosan használható. A zár formája és
használata típustól és gyártótól függően eltérhet, ezért további információért lapozza fel a zár használati útmutatóját.
A Kensington-zár külön megvásárolható.
A monitor lezárásához tegye a következőket:
1. Tekerje a Kensington-zárat egy nagyméretű, nem mozdítható tárgy, például asztal vagy szék köré.
2. Csúsztassa a kábel végét és a zárat a Kensington-zár kábelének hurkos végébe.
3. Illessze a zárat a monitoron levő, a Kensington-zár számára fenntartott nyílásba (
4. Zárja a zárat (
).
).
•
Ezek általános jellegű utasítások. Pontos utasításokért lásd a zárhoz mellékelt használati útmutatót.
•
A zár elektronikai szaküzletben, interneten keresztül vagy Samsung szakszervizben szerezhető be.
A termék üzembe helyezése
2-4
3
Használat
3-1
Szabvány jelmód táblázat
Ez a készülék akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha az optimális felbontással használják. Az optimális felbontás a
képernyő méretétől függ.
Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy
állítsa be a készülék optimális felbontását.
Ha a számítógéptől érkező jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik.
Azonban ha a számítógéptől érkező jel nem az alábbi jelmódok egyike, üres képernyő jelenik meg. Ezért a felbontást a
következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját figyelembe véve állítsa be.
S19A10N
KÉPERNYŐMÓD
VÍZSZINTES
FREKVENCIA (KHZ )
FÜGGŐLEGES
FREKVENCIA (HZ)
KÉPPONTÓRAFREKVENCIA (MHZ)
SZINK. POLARITÁS
(V/F)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
Vízszintes frekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus
reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.
Függőleges frekvencia
A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen
érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.
3-1
Használat
3-2
Működtetőgombok
Működtetőgombok
A ki- és bekapcsolás, a fényerő és a kontraszt beállítása, valamint az automatikus beállítás funkció ennél a készüléknél a
bekapcsológomb megnyomásával érhető el.
FUNKCIÓ
LEÍRÁS
Be- és kikapcsolás
A képernyő be-, illetve kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot addig, amíg a
képernyő be-, illetve ki nem kapcsol.
•
A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercnél
rövidebb ideig.
•
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
Az energiatakarékos funkcióval kapcsolatos további információkat lásd az
energiatakarékos funkció című rész További információk pontjában. Ha hosszabb ideig
nem használja a készüléket, az energiafogyasztás csökkentése érdekében húzza ki a
tápkábelt.
Fényerő, kontraszt és automatikus beállítás
A fényerő és a kontraszt beállításához, illetve az automatikus beállítás funkció használatához tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 5 másodpercig.
Ha ki szeretne választani egy menüelemet a menüképernyőn, addig tartsa lenyomva a
bekapcsológombot, amíg ki nem jelöli a menüelemet. Ha át kíván lépni másik menüpontra,
nyomja meg röviden a bekapcsológombot.
Használat
3-2
3-3
MagicTune
Mi az a MagicTune?
A MagicTune szoftver a monitor beállítását lehetővé tevő program, amely átfogóan ismerteti a monitor funkcióit, és közérthető
útmutatást nyújt.
A felhasználó az egér és a billentyűzet segítségével, a termék működtetőgombjainak használata nélkül beállíthatja a monitort.
Installing the Software
1. A legújabb MagicTune verzió letöltéséhez látogasson el a Samsung hivatalos honlapjára.
HTTP://WWW.SAMSUNG.COM
2. Hajtsa végre a szoftvertelepítés hátralévő lépéseit a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
•
Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.
•
A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a MagicTune ikon nem
jelenik meg.
•
Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák (MagicTune™)
A MagicTune™ telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
Rendszerkövetelmények
OS
•
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
A szoftver eltávolítása
A MagicTune™ program csak a Windows rendszer [Add or Remove Programs (Programok hozzáadása/eltávolítása) ]
lehetőségénél távolítható el.
A MagicTune™ program eltávolításához végezze el az alábbi lépéseket.
1. Kattintson a [Start] gombra, válassza ki a [Settings (Beállítások)] lehetőséget, majd a menüből válassza ki a [Control Panel
(Vezérlőpult)] opciót.
Windows XP esetén kattintson a [Start] gombra, majd a menüből válassza a [Control Panel (Vezérlőpult)] lehetőséget.
2. Kattintson a Vezérlőpulton az [Add or Remove Programs (Programok hozzáadása/eltávolítása)] ikonra.
3. Az [Add/Remove (Hozzáadás/Eltávolítás)] ablakban keresse meg és kiemeléssel válassza ki a MagicTune™ opciót.
4. A szoftver eltávolításához kattintson a [Change or Remove Programs (Progamok módosítása/eltávolítása] lehetőségre.
5. A [Yes (Igen)] lehetőség kiválasztásával elkezdődik a MagicTune™ szoftver eltávolítása.
6. Várjon, amíg megjelenik a szoftver teljes eltávolításáról értesítő üzenet.
Műszaki segítségért, a GyIK (gyakran ismételt kérdések) megtekintéséért vagy a MagicTune™ szoftver frissítésére
vonatkozó információkért keresse fel a honlapot.
3-3
Használat
4
Hibaelhárítás
4-1
Monitor öndiagnosztika
•
Az öndiagnosztikai funkció segítségével ellenőrizheti, hogy a készülék megfelelően működik-e.
•
Ha a termék megfelelően csatlakozik a számítógéphez, az alábbi lépéseket követve hajtsa végre az Öndiagnosztika
funkciót.
1. Kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.
2. Húzza ki a jelkábelt a készülékből.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Ha a készülék megfelelően működik, a képernyőn megjelenik a <Ellenőrizze a jelkábelt!> üzenet.
Ha ebben az esetben ismét üres képernyő jelenik meg, ellenőrizze, hogy a probléma forrása nem a számítógép vagy a
csatlakozás-e. A készülék megfelelően működik.
Hibaelhárítás
4-1
4-2
Mielőtt a szervizhez fordulna
Mielőtt márkaszervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Samsung Electronics ügyfélszolgálattal.
ÜRES KÉPERNYŐ JELENIK MEG. / A KÉSZÜLÉKET NEM LEHET BEKAPCSOLNI.
Rendesen csatlakoztatva van a tápkábel?
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik a képernyőn a <Ellenőrizze a jelkábelt!> ikon?
Ellenőrizze a számítógépet és a monitort összekötő kábelt.
Megjelenik a képernyőn az <Optimális felbontás> ikon?
Ez olyankor fordul elő, amikor a grafikus kártyától érkező jel
meghaladja a monitor maximális felbontását vagy maximális
frekvenciáját.
Ebben az esetben állítsa be a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát.
Megjelenik a képernyőn a <Energiatakarékos üzemmód>
ikon, és feketére változik öt másodperc elteltével?
1. Ez az ikon azelőtt jelenik meg, mielőtt a készülék
energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A normál működés
visszaállításához kattintson az egérrel vagy nyomjon meg
egy gombot a billentyűzeten.
2. When the product is in power-saving mode, the screen will
display <power saving mode> icon immediately if you press
this button, and will go to power-saving mode again in five
seconds.
3. Amikor a képernyőn látható a <Energiatakarékos
üzemmód> ikon, a monitor a gomb megnyomásakor
kikapcsol.
FURCSÁK A SZÍNEK. / A KÉP FEKETE-FEHÉRBEN JELENIK MEG.
A teljes képernyő egyszínű, olyan, mintha a képernyőt egy
celofánon keresztül nézné?
Ellenőrizze a számítógép kábelcsatlakozását.
Megfelelő a grafikus kártya beállítása?
Állítsa be a grafikus kártyát a használati utasításnak megfelelően.
Helyezze be ismét teljesen a grafikus kártyát a számítógépbe.
A KIJELZŐTERÜLET HIRTELEN AZ EGYIK SZÉLRE VAGY KÖZÉPRE HÚZÓDIK.
Megváltoztatta a grafikus kártyát vagy a meghajtót?
A gomb megnyomásával indítható el az Automatikus beállítás
funkció.
Megváltoztatta a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát?
Állítsa be a felbontás és a frekvencia megfelelő értékét a grafikus kártyán
lásd (Szabvány jelmód táblázat)
Megfelelő a grafikus kártya beállítása?
Állítsa be a grafikus kártyát a használati utasításnak megfelelően.
A KÉPEK ÉLETLENEK.
Megváltoztatta a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát?
Állítsa be a felbontás és a frekvencia megfelelő értékét a grafikus kártyán
lásd (Szabvány jelmód táblázat)
4-2
Hibaelhárítás
A SZÍN MEGJELENÍTÉSE 16 BITES (16 SZÍN). A GRAFIKUS KÁRTYA MÓDOSÍTÁSA UTÁN MEGVÁLTOZTAK A
KÉPERNYŐ SZÍNEI.
Telepítette a készülék illesztőprogramját?
Windows XP : Állítsa be ismét a színt a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) →
Display (Képernyő) → Settings (Beállítások) lehetőségek
kiválasztásával.
Windows ME/2000 : Állítsa be ismét a színt a Control Panel
(Vezérlőpult) → Display (Képernyő)→ Settings (Beállítások)
lehetőségek kiválasztásával.
Windows Vista: változtassa meg a színbeállításokat a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Személyre
szabás → Képernyő-beállítások pontban.
Windows 7: A színbeállítások megváltoztatásához válassza a
Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Felbontás beállítása → Speciális beállítások → Képernyő menüpontot.
(További információkért lásd a számítógéphez mellékelt Windows használati utasítást.)
Megfelelő a grafikus kártya beállítása?
Végezze el ismét a színbeállítást az új grafikuskártya-meghajtó segítségével.
A SZÁMÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSAKOR PITTYEGÉS HALLATSZIK.
Ha a számítógép bekapcsolásakor 3 vagy több sípolást hall, a számítógép javításra szorul.
Hibaelhárítás
4-2
4-3
Gyakran ismételt kérdések
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Hogyan változtathatom meg a videojel frekvenciáját (frissítési
sebességét)?
PRÓBÁLJA MEG A KÖVETKEZŐT!
A grafikus kártya frekvenciáját kell megváltoztatni.
Windows XP : A frekvencia megváltoztatásához válassza a
Vezérlőpult → Megjelenés és témák → Megjelenítés → Beállítások → Speciális → Képernyő elemet, majd módosítsa a
frissítési sebességet a Képernyő-beállítások alatt.
Windows ME/2000 : A frekvencia megváltoztatásához válassza a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) →
Settings (Beállítások) → Advanced (Speciális) → Monitor
(Képernyő) elemet, majd módosítsa a frissítési sebességet a
Monitor Settings (Képernyő-beállítások) alatt.
Windows Vista: A frekvencia megváltoztatásához válassza a
Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Személyes beállítások → Képernyő-beállítások → Speciális beállítások → Képernyő elemet, majd módosítsa a frissítési
sebességet a Képernyő-beállítások pontban.
Windows 7: A frekvencia megváltoztatásához válassza a
Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás beállítása → Speciális beállítások → Képernyő elemet, majd módosítsa a frissítési
sebességet a Képernyő-beállítások pontban.
(További információért lapozza fel a számítógép vagy a grafikus kártya használati útmutatóját.)
4-3
Hibaelhárítás
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Hogyan módosítható a felbontás?
PRÓBÁLJA MEG A KÖVETKEZŐT!
Windows XP : Módosítsa a felbontást a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) →
Display (Képernyő) → Settings (Beállítások) lehetőségek
kiválasztásával.
Windows ME/2000 : Módosítsa a felbontást a Control Panel
(Vezérlőpult) → Display (Képernyő)→ Settings (Beállítások)
lehetőségek kiválasztásával.
Windows Vista: változtassa meg a felbontást a Vezérlőpult →
Megjelenés és személyes beállítások → Személyre szabás
→ Képernyő-beállítások pontban.
Windows 7: A felbontás megváltoztatásához válassza a
Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Felbontás beállítása pontot.
(További információért lapozza fel a számítógép vagy a grafikus kártya használati útmutatóját.)
Hogyan használható az energiatakarékos funkció?
Windows XP : Állítsa be a funkciót a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) →
Display (Képernyő) → Screen Saver Setting (Képernyővédő
beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy állítsa be a számítógép BIOS beállításainál.
Windows ME/2000 : Állítsa be a funkciót a Control Panel
(Vezérlőpult) → Display (Képernyő) → Screen Saver Setting
(Képernyővédő beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy
állítsa be a számítógép BIOS beállításainál.
Windows Vista: Változtassa meg a beállításokat a Vezérlőpult
→ Megjelenés és személyes beállítások → Személyre szabás → Képernyőkímélő pontban. A számítógép BIOS SETUP
menüjét is használhatja.
Windows 7: Változtassa meg a beállításokat a Vezérlőpult →
Megjelenés és személyes beállítások → Személyre szabás
→ Képernyőkímélő pontban. A számítógép BIOS SETUP
menüjét is használhatja.
(További információkért lásd a számítógéphez mellékelt Windows használati utasítást.)
Hibaelhárítás
4-3
5
További információ
5-1
Műszaki leírás
MODELL
Panel
Szinkronizáció
Méret
18,5 hüvelyk (47 cm)
Kijelzőterület
409,8 mm (V) x 230,4 mm (F)
Képpontméret
0,300 mm (V) x 0,300 mm (F)
Vízszintes
30 ~ 81 kHz
Függőleges
56 ~ 75 Hz
Képernyőszín
Felbontás
S19A10N
16,7 M
Optimális felbontás
1366x768 @ 60 Hz
Maximális felbontás
1366x768 @ 60 Hz
RGB Analóg
Bemenő jel, megszakítva
0,7 Vp-p ± 5%
Külön V/F szink., kompozit, SOG
TTL-szint (magas ≥ 2,0V, alacsony ≤ 0,8V)
Maximális képpontfrissítés
89MHz (Analóg)
Tápellátás
A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a
szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján
található címkét.
Jelkábel
Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)
Méretek (sz x ma x mé)/Súly
443,4 x 283,0 x 65,7 mm (állvány nélkül)
443,4 x 366,6 x 214,2 mm (állvány nélkül) / 2,9 kg
Környezeti
feltételek
Üzemi
Üzemi hőmérséklet: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Páratartalom :10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Tárolási hőmérséklet: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló
Döntés
-1˚ ~ 21˚
A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
5-1
További információ
5-2
Energiatakarékos funkció
A monitor energiatakarékos üzemmódot lehetővé tevő, beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer
energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételű állapotba kapcsolja a monitort, ha bizonyos ideig nem használják. A
billentyűzet valamelyik gombjának megnyomásával a monitor automatikusan visszavált normál működésre. Ha nem használja,
vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI. Ez az
energiatakarékos rendszer az ön számítógépében telepített VESA DPM kompatibilis videokártyával működik. Ennek a
funkciónak a beállításához használja a számítógépén levő beállítóprogramot.
ÁLLAPOT
NORMÁL MŰKÖDÉS
ENERGIATAKARÉKOS
ÜZEMMÓD
KIKAPCSOLT ÁLLAPOT
Fogyasztás
24 W
0,3 W
0,3 W
(Általában)
Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.
További információ
5-2
5-3
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE
•
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/
min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
5-3
További információ
EUROPE
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864) From landline & mobile :
(+30) 210 6897691
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40) 21 206
01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
Turkey
444 77 11
http://www.samsung.com
További információ
http://www.samsung.com/ch_fr/
(French)
5-3
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
UKRAINE
http://www.samsung.com
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for
PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for
Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
5-3
1 800 588 889
http://www.samsung.com
További információ
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
További információ
5-3
5-4
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
5-4
További információ
Download PDF

advertising