Samsung | T220HD | Samsung T220HD Gyors üzembe helyezési útmutató

LCD MONITOR
quick start guide
T200HD/T220HD/T240HD/T260HD
ii
Bevezetés
A csomag tartalma
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a monitor következő tartozékai rendelkezésre állnak.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
A helyi kereskedőnél további tartozékokat is vásárolhat.
Kicsomagolás
Állvány nélkül
Állvánnyal
Monitor
Monitor
Használati útmutatók
Gyors telepítési segédlet
Garanciakártya
Használati utasítás
(Nem minden régióban
elérhető)
Kábelek
D-sub kábel
Tápkábel
Sztereó kábel
Bevezetés
Egyéb
Távirányító
Elemek (AAA X 2)
Törlőkendő
(Nem minden régióban
elérhető)
Kábeltartó gyűrű
Állvány
Az állvány alapja
Megjegyzés
A törlőkendő kizárólag a rendkívüli módon fényezett fekete színű termékekhez jár tartozékként.
Megjegyzés
Ez a típusú fali konzol csak az alábbi modellek esetén alkalmazható.
- WMT1900T 20"–22" esetén
- WMB2400T 24"–25,5" esetén
Amennyiben szeretné beszerezni ezt a fali konzolt, forduljon a márkakereskedőhöz.
Külön megvásárolható
DVI-kábel
HDMI-kábel
Fejhallgató
USB-kábel
TV-antennakábel
Komponens (PR, PB, Y)
kábel
(Koax kábel)
Bevezetés
Külön megvásárolható
Audiokábel
Optikai digitális hangkimeneti kábel
Ez a monitor
Elülső rész
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
A
gombbal válthat bemeneti jelforrást.
Mindig a készülékhez éppen csatlakoztatott külső eszközök közül lehet
forrást választani.
Másik képernyőmódra váltás:
[PC] → [TV] → [Külső] → [DVI] → [Komponens] → [HDMI1] → [HDMI2]
MENU
Ezzel a gombbal nyitható meg és zárható be a képernyőmenü, illetve zárható be a képernyő beállítási menüje.
- VOL+
Vízszintes mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek
módosítása. A hangerő beállítása.
- CH +
Bevezetés
Függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek
módosítása. Csatornaváltás.
Bekapcsológomb [
]
Ezzel a gombbal ki- és bekapcsolhatja a terméket.
Megjegyzés
A monitor jobb oldalán található gombok érintésérzékenyek.
A gombokat ujjal kell finoman megérinteni.
Tápfeszültségjelző
Ez a jelzőfény a normál működés közben világít, és egyetlen villogással
jelzi, ha a készülék éppen valamelyik beállítás módosítását menti.
Megjegyzés
Az energiatakarékos funkciókról bővebben a kézikönyv Energiatakarékos
mód című részében olvashat. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig
felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében
kapcsolja ki.
Hangszóró
Hátsó rész
Megjegyzés
A készülék hátoldalának elrendezése típusonként változhat.
POWER
Bevezetés
POWER
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a
monitor hátoldalán lévő POWERcsatlakozóhoz.
PC
PC
Csatlakoztassa a monitor hátoldalán lévő
PC csatlakozót a számítógéphez.
HDMI/DVI-D AUDIO IN /
DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL) / EX-LINK
HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN
Kösse össze a készülék [ HDMI/PC/DVI-D
AUDIO IN ] csatlakozóját a számítógép
hangkártyájával.
DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
Optikai digitális hangkimeneti kábellel kösse
össze a készülék [DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)] csatlakozóját és a DVD házimozi-rendszer (vagy erősítő) digitális hangkimeneti vagy szabványos hangkimeneti csatlakozóját.
EX-LINK
Ez egy szervizelési célokra fenntartott csatlakozó.
EXT(RGB)
Bevezetés
SCART-csatlakozóval kösse össze a
monitor EXT(RGB)-csatlakozóját és a DVDlejátszót.
Az EXT(RGB)-csatlakozó a monitor TV- illetve videojel bemeneti és kimeneti csatlakozója.
DVI-D
DVI-D
Csatlakoztassa a DVI-kábelt a készülék hátoldalán lévő DVI-D csatlakozóhoz.
Kensington zár
A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a
rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. A zárat külön kell beszerezni. A készülék külsejében és
rögzítési elvében gyártónként különbözhet a
képen láthatótól. A Kensington zár rendeltetésszerű használatának módja az ahhoz
mellékelt kézikönyvben olvasható. A zárat
külön kell beszerezni.
Megjegyzés
A Kensington zár helye típusonként változó.
A lopás elleni
használata
1.
Kensington
Helyezze a zárszerkezetet a monitor
Kensington nyílásába (
tással zárja (
HDMI IN 1
zár
), majd fordí-
).
2.
Csatlakoztassa a Kensington zár kábelét.
3.
Rögzítse a Kensington zárat egy asztalhoz vagy más helyhez kötött tárgyhoz.
Bevezetés
HDMI IN 1
HDMI -kábellel kösse a monitor hátoldalán
lévő [HDMI IN 1]-csatlakozót a digitális kimeneti eszköz HDMI -csatlakozójával.
COMPONENT IN
R - AUDIO - L
Kösse össze a DVD, VCR (DVD / DTV digitális jelet átalakító vevőberendezés (STB))
csatlakozóját és a készülék [ R - AUDIO L] csatlakozóját.
PR, PB,Y
Komponens videokábellel ( PR, PB,Y ) kösse
össze a DVD / DTV digitális jelet átalakító
vevőberendezés (STB) VIDEO OUT csatlakozóját és a [ PR, PB,Y ] bemeneti csatlakozókat.
ANT IN
Kösse össze a CATV-kábelt vagy a TVantennakábelt és a készülék hátoldalán található ANT IN csatlakozót. Mindenképpen
TV-antennakábelt (külön árusítják) használjon antennakábelként.
COMMON INTERFACE
A CI-nyílásba helyezett CAM-modulra vonatkozó adatokat tartalmazza és jeleníti
meg.
Az alkalmazásinformációk a CI CARD-eszközre vonatkoznak.
A CAM-eszközt bármikor behelyezheti, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva a TV
vagy sem.
HDMI IN 2 /
Bevezetés
HDMI IN 2
HDMI -kábellel kösse a készülék hátoldalán
lévő [HDMI IN 2]-csatlakozót a digitális kimeneti eszköz HDMI -csatlakozójával.
Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgatócsatlakoztatóba.
Megjegyzés
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban további tudnivalókat a Csatlakoztatás számítógéphez című részben talál.
Kábeltartó gyűrű
•
Távirányító
A tartógyűrűvel rögzítse a kábeleket az ábrán látható módon.
Bevezetés
POWER
Számgombok
ENTER
CH LIST
MENU
TOOLS
Fel, le, jobbra és balra gombok
ENTER
INFO
COLOUR BUTTONS
TTX/MIX
TV
PRE-CH
MUTE
P
SOURCE
FAV.CH
RETURN
EXIT
SUBTITLE
GUIDE
1.
POWER
A készülék be- és kikapcsolása.
2. Számgombok
Csatornaváltás.
3.
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
ENTER
4.
A hangerő beállítása.
5. CH LIST
A „Csatornalista" megjelenítése a képernyőn.
6.
A képernyőmenü megnyitása és bezárása, illetve a képernyő beállítási menüjének bezárása.
MENU
7. TOOLS
A gyakran használt funkciók gyors kiválasztása.
8.
Fel, le, jobbra
és balra gombok
Vízszintes, függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása.
9.
Az aktuális képre vonatkozó adatok megjelenítése a képernyő bal felső sarkában.
INFO
10. COLOR BUTTON
Csatornák hozzáadása, törlése, valamint tárolása a kedvenc csatornákat tartalmazó listában a „Csatornalista” menüben.
Bevezetés
11. TTX/MIX
A TV-csatornák írásos információinak teletextként való
megjelenítése.
- A teletext vezérlőgombjai
További információk: TTX / MIX
12. TV
A TV-üzemmód közvetlen kiválasztása.
13. PRE-CH
Az előzőleg nézett csatornára váltás.
14.
MUTE
A hangerő beállítása.
15.
P
TV módban a TV-csatornák kiválasztása.
16.
SOURCE
A bemeneti jel megváltoztatásához nyomja meg a SOURCE
gombot.
A SOURCE gomb megnyomásával a forrást csak olyan külső eszközökre lehet megváltoztatni, amelyek az adott időben csatlakoztatva vannak a monitorhoz.
17. FAV.CH
Váltás a kedvenc csatornákra.
18.
RETURN
Visszatérés az előző menübe.
19.
EXIT
Kilépés a képernyőmenüből.
20. SUBTITLE
Digitális feliratozás megjelenítése
21. GUIDE
Az elektronikus programfüzet (EPG) megjelenítése.
Az elemek behelyezése a távirányítóba
1. Az ábrán látható módon tolja felfelé a távirányító hátlapját.
2. Tegyen be két AAA méretű elemet.
Megjegyzés
Az elemek pozitív és negatív pólusai egyezzenek az elemtartóban látható ábrával.
3. Csukja vissza a fedelet.
Megjegyzés
Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket, és tárolja őket hűvös,
száraz helyen.
Ha a távirányító nem működik, ellenőrizze a következőket:
•
Be van kapcsolva a TV?
•
Nincsenek az elemek fordítva behelyezve?
Bevezetés
•
Kifogytak az elemek?
•
Áramkimaradás van, vagy nincs csatlakoztatva a tápkábel?
•
Van a közelben fluoreszkáló fény vagy neonfényjel?
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás számítógéphez
Számítógéphez csatlakoztatás
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő POWER csatlakozóhoz.
Illessze a monitor tápkábelét a legközelebbi fali aljzatba.
Használjon a számítógépének megfelelő csatlakozást.
A videokártya D-sub (Analóg ) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor hátoldalán található [PC] csatlakozóhoz.
[PC]
A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa a DVI -kábel a monitor hátoldalán lévő [DVI-D] csatlakozóhoz.
[DVI-D]
Kösse össze a monitor hátoldalán található [HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN] csatlakozót
és a számítógép hangkártyáját.
Megjegyzés
•
A monitor hangszóróján kristálytiszta minőségben szólal meg a számítógép hangkártya
által közvetített hang. (Nem kell külön hangszórót telepítenie a számítógéphez.)
•
Ha egyidejűleg a D-sub és a DVI kábelekkel is összeköti a monitort a számítógéppel,
akkor a használt videokártyától függően elsötétülhet a képernyő.
Csatlakoztatás
•
Ha a DVI-csatlakozóval rendesen csatlakoztatja a monitort, és mégis üres vagy szemcsés
a képernyő, ellenőrizze, hogy nincs-e analógra állítva a monitor állapota. A 'SOURCE
[ ]' gomb megnyomásával ellenőrizze ismét a bementi jelforrást.
Antenna csatlakoztatása
Megjegyzés
Ha a monitorhoz csatlakoztatva van egy antenna vagy CATV kábel, akkor a monitoron úgy
is nézheti a televízióműsorokat, hogy semmiféle TV-műsor vételéhez szükséges hardvert
vagy szoftvert nem kell telepítenie a számítógépre.
1.
Kösse össze a CATV-kábelt vagy a TV-antennakábelt és a monitor hátoldalán található
ANT IN csatlakozót.
Mindenképpen TV-antennakábelt (külön árusítják) használjon antennakábelként.
2.
Kapcsolja be a monitort.
Megjegyzés
A gyenge jel rossz vételt eredményez?
A jobb vétel érdekében szerezzen be és szereljen fel egy jelerősítőt.
A Plug & Play funkció
A TV-készülék legelső bekapcsolásakor az alapvető felhasználói beállítások egymás után
automatikusan elvégezhetők.
1. Nyomja meg a távirányító POWER gombját.
Megjegyzés
Használhatja a TV-készülék POWER gombját is.
Csatlakoztatás
2.Megjelenik az You can set the menu Language. üzenet.
3. Válassza ki a megfelelő nyelvet a
gombbal hagyja jóvá választását.
vagy a
gomb megnyomásával. Az ENTER
4. Nyomja meg a vagy a gombot a Üzlet mód vagy a Otthon kiválasztásához, majd nyomja
gombot.
meg az ENTER
Megjegyzés
Azt javasoljuk, hogy TV-készülékét állítsa Otthon üzemmódba, hogy a legkiválóbb képminőséget élvezhesse otthonában.
Az Üzlet mód alkalmazása kereskedelmi környezetben javasolt.
Ha a készüléket véletlenül Üzlet módba állította, és szeretne visszatérni a (normál) Otthon
beállításba: Nyomja meg a TV hangerőszabályzó gombját. Amikor a hangerő képernyőmenüje megjelenik, tartsa lenyomva 5 másodpercig a MENU gombot
gombot. Válassza ki a megfelelő országot a vagy a
5. Nyomja meg az ENTER
megnyomásával. Választása jóváhagyásához nyomja meg az ENTER
gombot.
6. Az Antenna vagy az Kábel lista kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
nyomja meg az ENTER
•
Antenna : Légi antennajel.
•
Kábel : Kábel antennajel.
7. A
vagy a
gomb
gombot, majd
és a gombok segítségével kiválaszthatja a tárolni kívánt csatornaforrást. Az ENTER
gombbal válassza ki a Start lehetőséget.
Megjegyzés
Ha a kiválasztott antennaforrás Kábel, a következő lépésben megadhatja a digitális csatornakeresés értékét. További információkért lásd a Csatorna → Automata tárolás részt.
•
Digitális és Analóg Digitális és analóg csatornák.
•
Digitális : Digitális csatornák.
•
Analóg : Analóg csatornák.
A csatornakeresés automatikusan indul el és áll le.
Az ENTER
tát.
gomb lenyomásával bármikor megszakíthatja a memóriába tárolás folyama-
Miután az összes csatorna elmentése megtörtént, megjelenik a Óra mód beállítása üzenet.
8. Nyomja meg az ENTER
nyomja meg az ENTER
gombot. A
gombot.
vagy a
gombbal válassza ki aAuto. listát, majd
Megjegyzés
Ha a Kézi lehetőséget választja, megjelenik a A dátum és idő beállítása üzenet.
A pontos idő beállítása automatikusan megtörténik, amint megérkezik a digitális jel. Ha mégsem, az óra beállításához válassza a Kézi menüpontot.
9. Megjelenik a legjobb HD képminőséget garantáló csatlakoztatási mód leírása. Tanulmányozza át a leírást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Csatlakoztatás
10. Megjelenik a “Kellemes tévézést!” üzenet. Ha végzett, nyomja meg az ENTER
bot.
gom-
Egyéb eszközökhöz csatlakoztatás
Megjegyzés
•
A monitorhoz bemeneti eszközöket, például DVD-lejátszót, videomagnót, videokamerát,
vagy DTV-t, illetve TV-készüléket csatlakoztathat anélkül, hogy meg kellene szüntetnie a
csatlakoztatást a számítógéphez.
•
A monitor hátoldalának elrendezése típusonként változhat.
HDMI-kábel csatlakoztatása
Megjegyzés
Digitális kimeneti eszközöket csatlakoztathat a monitorhoz.
Jobb képernyő- és hangminőségben lehet része.
1.
Csatlakoztatás HDMI-kábel segítségével
a.
A HDMI-kábel segítségével bemeneti eszközöket, például digitális DVD-t csatlakoztathat a monitor HDMI IN -csatlakozójához. A csatlakoztatások elvégzése után
csatlakoztassa a monitorhoz és a DVD-hez (vagy a digitális kimeneti csatlakozóhoz
csatlakoztatott eszközhöz) tartozó tápkábelt.
A SOURCE [ ] gombbal válassza a HDMI lehetőséget jelforrásként.
2.
Csatlakoztatás DVI-HDMI-kábel segítségével
Csatlakoztassa a digitális kimeneti eszköz DVI kimeneti csatlakozóját a DVI-HDMI-kábel
segítségével a monitor
[HDMI IN] csatlakozójához.
Csatlakoztatás
Csatlakoztassa a (számítógéphez való) RCA–sztereó kábel piros és fehér dugaszát
a digitális kimeneti eszköz ugyanolyan színű hangkimeneti csatlakozóihoz, majd csatlakoztassa a másik végen lévő dugaszt a monitor [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] csatlakozójához.
3. A csatlakoztatások elvégzése után csatlakoztassa a monitorhoz és a DVD-hez (vagy
a digitális kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközhöz) tartozó tápkábelt.
4. A SOURCE [ ] gombbal válassza a HDMI lehetőséget jelforrásként.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatáshoz csak a DVI-HDMI-kábelt használja, és nem csatlakoztatja a
hangforráshoz, a hangok nem lesznek hallhatók.
Ha audiokábellel a digitális eszköz hangkimeneti csatlakozóját a monitor [COMPONENT
IN] csatlakozójának [R-AUDIO-L] aljzatait köti össze, nem fog szólni a hang. Ilyenkor a
monitor [HDMI / PC/DVI-D AUDIO IN] csatlakozójához csatlakoztassa a csatlakozókat.
Komponens kábel csatlakoztatása
Megjegyzés
Amennyiben a készülék rendelkezik [COMPONENT IN] csatlakozóval, csatlakoztathatja
DVD / DTV beltéri egység bemenethez. Amíg a készülékek be vannak kapcsolva, a részegységet a monitorral összekapcsolva játszhatja le a monitoron a részegység által közvetített
adást.
Kösse össze a DVD, VCR (DVD / DTV digitális jelet átalakító vevőberendezés (STB))
csatlakozóját és a készülék [R-AUDIO-L] csatlakozóját.
Komponens videokábellel (PR, PB,Y) kösse össze a DVD / DTV digitális jelet átalakító
vevőberendezés (STB) VIDEO OUT csatlakozóját és a [PR, PB,Y] bemeneti csatlakozókat.
Megjegyzés
A SOURCE [
] gombbal válassza a „Component” lehetőséget (részegységet) jelforrásként.
Ha nem a megfelelő csatlakozókba csatlakoztatja a PR, a PB és az Y komponens kábeleket,
piros vagy kék lesz a képernyő képe.
Családi ház esetén a digitás műsorszórás vételéhez szereljen fel egy UHF-antennát.
Csatlakoztatás
Scart kábel csatlakoztatása
Megjegyzés
Ha az adott eszközön van EXT (RGB) csatlakozó, akkor kösse össze a monitort a DVD eszközök bemeneti csatlakozójával. Amíg a készülékek be vannak kapcsolva, a DVD-lejátszót
a monitorral összekapcsolva játszhatja le a monitoron a DVD által közvetített adást.
1.
SCART-csatlakozóval kösse össze a monitor EXT (RGB)-csatlakozóját és a DVD-lejátszót.
2.
Scart eszköz monitorhoz való csatlakoztatásakor a forrás automatikusan a külső eszközre vált.
Erősítő csatlakoztatása
Megjegyzés
A megfelelő kábellel egymáshoz csatlakoztathatja az erősítő és a monitor digitális hangbemeneti (optikai) illetve szabványos hangbemeneti csatlakozóját.
1.
Optikai kábellel kösse össze a monitor [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] csatlakozóját
és a digitális erősítő digitális hangbemeneti csatlakozóját.
2.
A MENU gombbal állítsa be a Belső némítás bekapcsolva beállítást a Hang menüben.
3.
Az erősítő Volume (hangerősség-beállító) gombjával állítsa be a hangerősséget.
4.
A csatlakoztatás befejezése után kapcsolja be a képernyőt és az erősítőt.
Megjegyzés
•
Ha a képernyő nem bocsát ki hangot, erősítőt kell használnia.
Csatlakoztatás
•
Hangszóró és erősítő csatlakoztatásának részleteit lásd az adott termékek gyártói által
összeállított felhasználói kézikönyvekben.
COMMON INTERFACE csatlakoztatása
Megjegyzés
A CAM-eszközt bármikor behelyezheti, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva a TV vagy
sem.
Szerezze be a CI CAMmodult, amely külön megvásárolható vagy megrendelhető a forgalmazótól.
1.
Helyezze be a CI CARD kártyát a CAM modulba a nyíl irányának megfelelően, amíg a
helyére nem illeszkedik.
2.
Helyezze be a CI CARD kártyával ellátott CAMmodult a közös interfész nyílásába.
(A CAMbehelyezése végig a nyílnak megfelelően történjék, a nyílással párhuzamosan.)
3.
Ellenőrizze, hogy látható-e kép a kódolt csatornán is.
Fejhallgató csatlakoztatása
Megjegyzés
Lehetősége van fejhallgatót csatlakoztatni a monitorhoz.
1.
Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató-csatlakoztatóba.
Csatlakoztatás
Az állvány használata
Monitoregység
Monitor és talp
Billenési szögtartomány
Beállíthatja a legkényelmesebb megtekintési szöghöz a döntési szöget, ahol az előredöntési
szög legfeljebb -1˚, a hátradöntési szög pedig legfeljebb 21˚ lehet.
Hibaelhárítás
Önellenőrzési funkció tesztelése
Megjegyzés
•
Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alább felsorolt elemeket. Ha egy problémát
nem tud megoldani, forduljon a szervizközponthoz.
•
A monitornak van egy önellenőrzési funkciója, amelynek révén ellenőrizhető, hogy a
monitor rendesen működik-e.
Önellenőrzési funkció tesztelése
1.
Kapcsolja ki a számítógépet és a monitort.
2.
Húzza ki a videokábel csalakozóját a számítógép hátuljából.
3.
Kapcsolja be a monitort.
Amikor a monitor rendesen működik, de nem kap videojelet, az alább látható Ellenőrizze
a jelkábelt üzenet jelenik meg a fekete háttéren: Önellenőrzési üzemmódban a bekapcsolást jelző LED továbbra is zölden világít, és az ábra mozog a képernyőn.
4.
Kapcsolja ki a monitort és csatlakoztassa újra a videokábelt; ezután kapcsolja be a számítógépet és a monitort.
Ha a monitor képernyője sötét marad az előző művelet elvégzése után, ellenőrizze a videovezérlőt és a számítógép rendszerét; a hiba nem a monitorban, hanem a számítógépben
vagy a videovezérlőben keresendő.
Nem optim. mód
A kép akkor is látható, ha nem optimális a függőleges felbontás, azonban egy percre megjelenik az alább látható figyelmeztető üzenet.
Ilyenkor ebben az egy perces időtartamban kell módosítani a frekvenciát.
Megjegyzés
A monitor által használható felbontás- és frekvencia-értékek a Műszaki leírás > Időzítő módok
beállítása című részbe olvashatók.
Karbantartás és tisztítás
1. A monitor házának karbantartása.
Puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa, előtte húzza ki a tápkábelt.
Hibaelhárítás
•
A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót sem más
gyúlékony anyagot.
•
Samsung tisztítószer használatát javasoljuk, mert az
nem károsítja a képernyőt.
2. A síkképernyős képernyő karbantartása.
Puha, tiszta (pamutflanell) ruhaanyaggal tisztítsa meg.
•
A tisztításhoz ne használjon acetont, benzolt sem hígítót.
(Ezek összekarcolhatják illetve deformálhatják a képernyő felületét.)
•
Az okozott károk kijavításával kapcsolatos költségeket a felhasználónak kell állnia.
Hibajelenségek és javasolt teendők
Megjegyzés
A monitor a számítógéptől kapott jeleket alakítja láthatóvá. Ebből következik, hogy ha a számítógép vagy a videokártya meghibásodik, elsötétülhet a monitor, gyengülhetnek a monitor
színei, zajossá válhat a kép, nem támogatott üzemmód jellegű stb. hiba léphet fel. Ebben az
esetben először mindig a HIBA FORRÁSÁT határozza meg, és csak ezt követően kérje a
szervizközpont vagy a forgalmazó segítségét.
1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videokábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a
számítógéphez.
2. Figyelje meg, hogy a számítógép nem sípol-e háromnál többször a bootoláskor.
(Ha igen, akkor a számítógép alaplapja javítást igényel.)
3. Ha új videokártyát helyezett be, vagy most szerelte össze a számítógépet, akkor ellenőrizze, hogy telepítve van-e az illesztőprogram és a monitorillesztő program.
4. Ellenőrizze, hogy 56 Hz ~ 75 Hz közötti értékre van-e állítva a letapogatás gyakorisága.
(Maximális felbontás használatakor az érték ne legyen nagyobb, mint 60 Hz.)
5. Ha problémát tapasztal az illesztőprogram telepítésekor, indítsa csökkentett üzemmódban
a számítógépet, távolítsa el a videokártyát a Vezérlőpult, Rendszer, Eszközkezelő útvonalon,
majd indítsa újra a számítógépet, és telepítse ismét a videokártya illesztőprogramját.
Ellenőrzőlista
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján
esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot,
vagy forduljon a márkakereskedőhöz.
1. A telepítéshez kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a monitor telepítésével kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.
Hibaelhárítás
PC üzemmód
Q:
Úgy tűnik, hogy nem megfelelően működik a számítógép.
A:
Ellenőrizze, hogy jól van-e telepítve a képernyőkártya illesztőprogramja (a VGA illesztőprogram). (Lásd: Illesztőprogram telepítése)
Q:
Villog a monitor képernyője.
A:
Ellenőrizze, hogy rendesen és biztosan van-e csatlakoztatva a jelkábel a számítógép
és a monitor között. (Lásd: A monitor csatlakoztatása)
TV üzemmód
Q:
A tv-képernyő homályos vagy zajt jelez.
A:
Ellenőrizze, hogy a tv-antenna csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva a külső
antennához. (Lásd a TV csatlakoztatásarészt.)
2. A képernyőhöz kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a monitor képernyőjével problémák valamint azok megoldásai.
Q:
Üres a képernyő, és nem világít a tápfeszültségjelző.
A:
Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt, és kapcsolja be az LCD-monitort. (Lásd: A
monitor csatlakoztatása)
Q:
"Ellenőrizze a jelkábelt" üzenet
A:
Csatlakoztassa megfelelően a jelkábelt a számítógép vagy a videoberendezés forráshoz. (Lásd: A monitor csatlakoztatása)
A:
Kapcsolja be a számítógép illetve videó forrást.
Q:
"Nem optim. mód" üzenet
A:
Ellenőrizze a videokártya maximális felbontását és frekvenciáját.
A:
Vesse össze ezeket az értékeket a Időzítő módok beállítása táblázatban szereplő értékekkel.
Q:
Függőlegesen gördül a kép.
A:
Ellenőrizze, hogy biztosan van-e csatlakoztatva a jelkábel. Ha nem, csatlakoztassa elég szorosan. (Lásd: A monitor csatlakoztatása)
Q:
Nem elég tiszta a kép. El van mosódva a kép.
A:
Végezzen el egy Durva és Finom frekvenciahangolást.
A:
Kapcsolja úgy be a monitort, hogy előtte minden mindenféle tartozékkal (video-hosszabbítókábel stb.) megszünteti annak összeköttetését.
A:
Állítsa az ajánlott tartományon belülre a felbontást és a frekvenciát.
Q:
Nem stabil és vibrál a kép.
Szellemképes a kép.
Hibaelhárítás
A:
Ellenőrizze, hogy a monitor által megjeleníthető tartományba esik-e a számítógép videokártyáján beállított felbontás és frekvencia. Ha nem, akkor a monitor menüjének az
aktuális Információ részében illetve az Időzítő módok beállítása részben állítsa vissza
azok értékét.
Q:
Túl világos vagy túl sötét a kép.
A:
Állítsa be a Fényerő és a Kontraszt opciókat.
Q:
Villog a tápfeszültségjelző.
A:
A monitor éppen elmenti a képernyőmenü memóriájában végzett beállításokat.
Q:
A képernyő üres, a tápfeszültségjelző pedig 0,5-1 percenként felvillan.
A:
A monitor a saját energiakezelő rendszerét használja.
A billentyűzeten nyomja meg valamelyik gombot.
Q:
Üres és villog a képernyő.
A:
Ha a MENU gomb megnyomását követően a „TEST GOOD” üzenet látható a képernyőn, ellenőrizze, hogy rendesen van-e összekötve a kábelekkel a monitor és a számítógép.
3. A hanghoz kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a hangjelekkel kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.
Q:
Nincs hang
A:
Csatlakoztassa megfelelően az audiokábelt a monitor hangbemeneti csatlakozójába
és a hangkártya hangkimeneti csatlakozójába. (Lásd: A monitor csatlakoztatása)
A:
Ellenőrizze a hangerő szintjét.
Q:
Túl alacsony a hangerő.
A:
Ellenőrizze a hangerő szintjét.
A:
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, ellenőrizze
a számítógép hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak a hangvezérlőjét.
4. A távirányítóhoz kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a távirányítóval kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.
Q:
Nem működik a távirányító.
A:
Ellenőrizze, hogy a polaritásnak megfelelően (+/-) vannak-e behelyezve az elemek.
A:
Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek.
A:
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék.
A:
Ellenőrizze, hogy rendesen van-e csatlakoztatva a tápkábel.
Hibaelhárítás
A:
Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva fénycső vagy neonlámpa a távirányító közelében.
5. A képernyő peremén közelről nézve kis darabkák láthatók.
Ez nem hiba, hanem így van kialakítva a készülék.
Kérdések és válaszok
Q:
Hogyan módosítható a frekvencia?
A:
A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával szabályozható.
A:
Az, hogy mely videokártyák használhatók, a használt meghajtó verziójától függ. (Az
erre vonatkozó tudnivalók a számítógép illetve a videokártya dokumentációjában olvashatók.)
Q:
Hogyan lehet módosítani a felbontást?
A:
Windows XP:
A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Appearance and Themes" (Megjelenés
és témák) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.
* Részletekről érdeklődjön a videokártya gyártójánál.
Q:
Hogyan állítható be az energiatakarékos funkció?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és
témák) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható
be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows
használati útmutatóját.)
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver
(Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows
használati útmutatóját.)
Q:
Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?
A:
Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa meg a monitort.
Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. A monitor belsejébe ne kerüljön víz.
Q:
Mik a digitális sugárzás előnyei?
Hibaelhárítás
A:
A digitális sugárzás kevesebb zajt produkál, amellett tisztább képet és hangot biztosít,
mint az analóg sugárzás. A szolgáltatás fejlődésével különböző információs szolgáltatásokat is élvezhet, mert a kép és a hang mellett különféle adatokat is lehet továbbítani.
A:
Például miközben sportmérkőzést néz, különféle információkat tekinthet meg kedvenc
játékosáról, vagy megnézheti az összes vagy a kiválasztott felvételt, amely az adott
jelenetről készült különböző szögből. Ezen kívül visszanézheti a jelenleg futó sorozat
előző részének tartalmát, vagy megvásárolhatja otthonról a tévében bemutatott terméket.
A digitális sugárzás lehetővé teszi, hogy az otthonában is könnyen hozzáférjen különböző információszolgáltatásokhoz, így sokkal több információhoz hozzájuthat anélkül,
hogy ki kellene mozdulnia otthonról.
Q:
Nézhetek digitális TV-csatornákat analóg TV-vel?
A:
Szám
A:
Az analóg TV-t nem lehet digitális jelekké alakítani. Így mindenképpen digitális TV-re
van szükség, ha digitális TV csatornát szeretne nézni.
Q:
Használhatom a már meglévő antennámat digitális sugárzás vételére?
A:
Csakúgy, mint az analóg TV-t, a digitális TV-t is úgy tervezték, hogy a digitális sugárzás
mind külső, mind belső antennával fogható legyen.
A:
Ha a jelvétel az ön környezetében nagyon jó, meglévő beltéri antennájával is foghatja
a digitális sugárzást. Ha nem, jobb, ha felszerel egy kültéri UHF antennát.
Q:
Hogyan kössem be az antennát a lakásban vagy a házban?
A:
Érdeklődjön lakása vagy háza házkezelőségénél vagy műsorszolgáltatójánál, hogy
van-e lehetőség az ön lakásában vagy házában UHF-vételre.
A:
Akkor is előfordulhat, hogy nem tudja fogni a digitális sugárzás, ha az elérhető az ön
lakóhelyén, mert a házkezelőség vagy a műsorszolgáltató nem továbbítja a jelet. Ebben
az esetben be kell szerelnie egy beltéri vagy kültéri antennát.
A:
Egy másik lehetőség, hogy a helyi kábeltelevíziós társaságnál van elérhető digitális TV
szolgáltatás, és előfizethet rá.
A:
Ha a kábeltelevíziós társaság beköti önhöz a szolgáltatást, beállítja és elküldi önnek is
a digitális TV jeleket, így ön is nézheti ezeket a csatornákat.
Download PDF

advertising