Samsung | S27H650FDU | Samsung 27'' Üzleti monitor PLS panel technológiával Felhasználói kézikönyv

Használati útmutató
S*H65*
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung Electronics engedélye nélkül.
A nem a Samsung Electronics tulajdonában levő védjegyek a megfelelő jogtulajdonosok bejegyzett védjegyei.
••
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
‒‒ (a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
‒‒ (b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
••
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
Tartalom
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
4
4
Biztonsági óvintézkedések
4
Szimbólumok
4
Tisztítás5
Villamosság és biztonság
5
Telepítés6
Működés
7
Előkészületek
Alkatrészek9
Előlapi nyomógombok
9
Hátoldal
10
A Fényerő és Kontraszt beállítások módosítása 11
A Hangerő beállítás módosítása
11
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása 12
A monitorképernyő forgatása
12
Lopás elleni zár
13
Óvintézkedések a monitor mozgatásához
13
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
(S24H650GD* / S27H650FD*)
14
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
(S24H650FD*)
15
Telepítés16
Az állvány felszerelése (S24H650GD* / S27H650FD*) 16
Az állvány felszerelése (S24H650FD*)
17
A talp eltávolítása (S24H650GD* / S27H650FD*) 18
A talp eltávolítása (S24H650FD*)
19
Forráseszköz csatlakoztatása
és használata
Szín28
A monitor telepítése előtt olvassa el az
alábbiakat.20
HDMI feketeszint29
PC csatlakoztatása és használata
Csatlakozás a D-SUB kábel segítségével (analóg
típus)
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
Csatlakoztatás DP-kábellel
Fejhallgató csatlakoztatása
Áramellátás
USB-eszköz csatlakoztatása
A csatlakozókábelek elrendezése
(S24H650GD* / S27H650FD*)
A csatlakozókábelek elrendezése
(S24H650FD*)
SAMSUNG MAGIC Upscale
20
20
21
21
21
21
22
23
24
25
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás26
29
Szemkímélő mód29
Játék mód29
Válaszidő29
Képméret30
Képer. Beállítása30
Az OSD (Képernyőmenü)
beállításainak módosítása
Átlátszóság31
Pozíció31
Illesztőprogram telepítése
26
Nyelv31
Optimális felbontás beállítása
26
Megjelenítési idő31
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Bright
27
Fényerő28
Kontraszt28
Élesség28
2
Tartalom
Beállítás és visszaállítás
Műszaki adatok
Int. ECO-takarék.32
Általános38
Kik.időzítő plusz32
Normál üzemmód táblázat
40
PC/AV mód33
Forrásészlelés33
Ismétl. sebesség33
Összes visszaáll.33
Információ33
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az ügyfelek
költsége)43
Nem hibás készülék
43
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta43
Egyebek
43
Extended warranty
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
A telepítésre vonatkozó korlátozások és
problémák
Rendszerkövetelmények
Függelék
44
34
34
34
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service Center
megkeresése előtt
35
A készülék tesztelése
35
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
35
Ellenőrizze az alábbiakat.
35
Kérdések és válaszok
37
3
1. fejezet
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági óvintézkedések
A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
Figyelmeztetés
ÁRAMÜTÉS LEHETSÉGES, NE NYISSA FEL!
Figyelmeztetés : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A FEDELET! (VAGY A HÁTOLDALT)
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
BÍZZON MINDEN SZERVIZ-TEVÉKENYSÉGET KÉPZETT SZAKEMBERRE!
10 cm
10 cm
10 cm
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség
uralkodik.
A készülék belső alkatrészeinek bármiféle megérintése veszélyes!
10 cm
Ez a szimbólum arra emlékeztet, hogy a készülékkel együtt a
működése és karbantartása szempontjából fontos dokumentációt is
szállítottunk.
10 cm
Szimbólumok
Biztonsági intézkedések tárolás során
Az erősen csillogó modellek felületén fehér foltok keletkezhetnek, ha a közelükben ultrahangos
párásító berendezést használnak.
Életveszély
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
――Ha a termék belseje tisztítást igényel, forduljon a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálathoz (a
szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
Ne nyomja meg a monitor képernyőjét a kezével vagy más tárgyakkal. Fennáll a képernyő
károsodásának veszélye.
4
Tisztítás
――Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
megkarcolódhat.
――Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
Villamosság és biztonság
Életveszély
•• Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.
1 Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet.
•• Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.
2 Húzza ki a hálózati kábelt a készülékből.
•• Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.
――A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves kézzel. Ellenkező esetben
áramütés következhet be.
3 Törölje le a monitort egy tiszta, puha, száraz kendővel.
‒‒ Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy oldószert tartalmaz, vagy karcolja a
monitor felületét.
‒‒ Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a készülékre.
4 Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan kicsavarva tisztítsa meg a
készülék külső burkolatát.
5 A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6 Kapcsolja be a készüléket és a számítógépet.
•• A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
•• A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt készülékek
esetén).
•• Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne vezesse a hálózati kábelt nehéz
tárgy alatt.
•• A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Száraz törlőkendővel tisztítsa meg a portól a hálózati dugasz és a hálózati aljzat érintkezőinek
környezetét.
Figyelmeztetés
•• Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.
•• Csak a Samsung által a készülékhez szállított hálózati kábelt használja. Ne használja a hálózati
kábelt más készülékekhez.
•• Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig hozzáférhető.
‒‒ A hálózati kábelt ki kell húzni, ezzel megszakítva a készülék tápellátását, ha veszélyhelyzet
állhat fenn.
•• Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.
5
Telepítés
Életveszély
Figyelmeztetés
•• Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A készüléket hőforrásoktól
távol helyezze el.
•• Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
•• Ne használja a készüléket rosszul szellőző helyen: könyvespolcon vagy faliszekrényben.
•• A szellőzés biztosítására szerelje a készüléket a faltól legalább 10 cm-re.
•• A műanyag csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen.
‒‒ A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
•• Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc, ferde felület,
stb.).
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor megsérülhet vagy tüzet is
okozhat.
•• Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por, nedvesség (csepegő víz,
stb.), olaj vagy füst érheti.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze forró tárgy (pl.
kályha) közelébe.
•• Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.
•• Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy előlapjának elülső
széle nem nyúlik túl.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad helyezni.
•• Óvatosan tegye a helyére a készüléket.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű finom por,
vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet kitéve vagy ahol a
készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan kell működnie), az komolyan befolyásolhatja a
teljesítményét.
‒‒ Ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni, feltétlenül keresse meg a Samsung Customer
Service Centert.
‒‒ A készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
•• Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.
‒‒ A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
•• Az étkezési olajok (mint például a szójaolaj) a készülék károsodását vagy torzulását okozhatják.
Tartsa távol a készüléket az olajos szennyeződésektől. És ne helyezze el illetve ne használja a
készüléket konyhában, vagy konyhai tűzhely közelében.
6
Működés
Életveszély
•• A készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik. Tilos a készüléket saját kezűleg szétszerelni,
javítani vagy módosítani.
‒‒ Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a tápkábelt is beleértve.
•• Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható, azonnal húzza ki a
hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony tárgyat (papírt,
gyufát, stb.) a készülékbe (a ventillátor-nyílásokba, bementi és kimeneti portokba, stb.).
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy fémtárgyakat a
készülék tetejére.
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy felmásszanak a
tetejére.
‒‒ A gyermekek megsérülhetnek vagy súlyos fájdalmat szenvedhetnek.
•• Ha a készülék leesik vagy a külső burkolata megsérül, kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a
hálózati kábelt. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
‒‒ Ha tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne hagyjon a készülék tetején nehéz tárgyat, vagy bármit, amit a gyermekek kedvelhetnek (játékot,
édességet, stb.).
‒‒ A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermekek megpróbálják elérni a játékot vagy
édességet, és súlyos sérülést szenvedhetnek.
•• Villámlás vagy zivatar közben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt.
•• Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.
•• Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati dugaszát. A helyiséget
azonnal szellőztesse ki.
•• Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető anyagot.
•• Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.
‒‒ A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
7
Figyelmeztetés
•• Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a képernyőbe, és
meghibásodhatnak a képpontok.
‒‒ Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az energiatakarékos
módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
•• Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a hálózati kábelt a
hálózati aljzatból.
‒‒ A felgyülemlett por, hőhatással kombinálva, tüzet, áramütést vagy villamos szivárgást okozhat.
•• A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.
‒‒ A látása romolhat.
•• Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
•• Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
•• Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.
•• Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a szemét, vagy nézzen rá
távolabb levő tárgyakra.
•• Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a képernyőt, mert az
felforrósodik.
•• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
•• Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
‒‒ A keze vagy az ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.
‒‒ Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést okozhat.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.
‒‒ A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
8
2. fejezet
Előkészületek
Alkatrészek
Ikonok
Leírás
Nyissa meg vagy zárja be a képernyős megjelenítő (OSD) menüt, vagy lépjen
vissza az előző menübe.
Előlapi nyomógombok
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy
blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának elkerülésére.
Engedélyezés: A képernyőmenü-vezérlés zárolásához tartsa lenyomva
gombot. Tiltás: A zárolt képernyőmenü-vezérlés
10 másodpercig a
feloldásához tartsa lenyomva 10 másodpercnél hosszabb ideig a
gombot.
――Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van, akkor a Fényerő és a Kontraszt opciók
módosíthatók. A Szemkímélő mód rendelkezésre el. Az Információ adatai
megtekinthetők.
A Szemkímélő mód funkció használatához nyomja meg a
gombot. (A
Szemkímélő mód lehetőség akkor is elérhető, ha a képernyőmenü vezérlés
zárolva van.)
Gomb útmutató
Nyomja meg a
tiltásához.
gombot az Szemkímélő mód engedélyezéséhez vagy
A Szemkímélő mód funkció rendelkezésre állásakor az alábbi elemek nem
érhetők el.
•• Kép
Fényerő, Játék mód, MAGICBright, Szín
•• Rendszer
SAMSUNG
Int. ECO-takarék.
Lépjen át a felső vagy az alsó menübe vagy állítsa be az OSD menü valamely
opciójának értékét.
Ezzel a gombbal szabályozhatja a hangerőt, valamint a képernyő fényerejét és
kontrasztját.
9
Ikonok
Hátoldal
Leírás
A kijelölt menübeállítás megerősítése.
Ha megnyomja a
nyomógombot, amikor az OSD menü nem látható,
akkor a bemeneti jelforrás a következő sorrendben változik: Analóg / HDMI
/ DisplayPort. Ha a készüléket bekapcsolja, vagy megváltoztatja a bemeneti
gombbal, a képernyő bal felső sarkában egy üzenet jelzi a
jelforrást a
módosított bemeneti jelforrást.
――A csak analóg interfésszel rendelkező termékek esetében ez a funkció nem
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Csatlakozó
Leírás
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő POWER
IN csatlakozóhoz.
elérhető.
A képernyő automatikus beállításához nyomja meg az
gombot.
USB-eszköz csatlakoztatása.
――Ha a Kijelző tulajdonságai menüpontban módosítja a felbontást, bekapcsol az
Automat. Beállítás funkció.
――Ez a funkció csak a Analóg módban érhető el.
Csatlakoztassa az USB-kábel segítségével a monitor
portját a
számítógép USB-portjához.
A képernyő be- és kikapcsolása.
Gomb útmutató
A készülék valamely beállítógombjának megnyomásakor mielőtt
a képernyőmenü megjelenne, megjelenik a Gomb útmutató. (A
Billentyűinformáció megmutatja a gombok megnyomásakor aktiválódó
funkciót.)
A képernyőmenü az útmutató megjelenésekor a gomb ismételt
megnyomásával érhető el.
A Gomb útmutató funkciótól és a készülék típusától függően eltérő lehet.
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
Csatlakoztatás forráseszközhöz HDMI-kábel vagy HDMI–DVI kábellel.
Csatlakozás egy PC-hez a D-SUB kábellel.
Ellenőrizze a konkrét termék adatait.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
10
A Fényerő és Kontraszt beállítások módosítása
A Hangerő beállítás módosítása
A gombokkal állíthatja be az indítóképernyőn a Fényerő és a Kontraszt értékét (amikor nincs
megjelenített OSD menü).
A Hangerő értékének beállításához nyomja meg a
gombot, amikor a Billentyűinformáció látható.
Kontraszt
Hangerő
100
Fényerő
Hangerő
10
Fényerő
Kontraszt
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
――A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék adatait.
Fényerő
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kontraszt
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
11
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása
A monitorképernyő forgatása
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
――A monitor forgatását az alábbiak szerint végezheti el.
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
S24H650GD*
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
S24H650FD*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• A monitor elforgatása előtt húzza ki teljesen az állványt.
•• Ha az állvány teljes kihúzása nélkül forgatja el a monitort, a széle hozzáütődhet a talajhoz, és
megsérülhet.
S27H650FD*
•• Ne forgassa a monitort az óramutató járásával ellentétes irányba. A készülék megsérülhet.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• A monitor dőlése és magassága beállítható.
•• Fogja meg a készülék tetejének közepét és óvatosan módosítsa a magasságot.
•• Az állvány magasságának beállítása során zajt hallhat. A zajt az okozza, hogy az állványban levő golyó
csúszik, amikor az állvány magasságát beállítja. A zaj normális, és nem jelenti a termék hibás működését.
12
Lopás elleni zár
Óvintézkedések a monitor mozgatásához
――A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket.
――A zár formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat
lásd a zár használati útmutatójában.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
•• Ne fejtsen ki közvetlen nyomást a képernyőre. •• Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy
csak az állványt fogja.
•• A monitor mozgatása során ne fogja a
képernyőt.
1 Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
2 Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
•• A monitor mozgatása során a monitor alsó
sarkait vagy a széleit fogja.
••
3 Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
4 Zárja le a lopás elleni zárat.
‒‒ A lopás elleni zár külön kapható.
‒‒ A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
‒‒ A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
13
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése (S24H650GD*
/ S27H650FD*)
1
2
A
•• Megjegyzések
‒‒ A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.
‒‒ A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.
‒‒ Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve
az asztali állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék
megrongálódhat, és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a
nem megfelelő csavarok használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott
erőkifejtéssel történő csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.
‒‒ A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi
sérülésekért, amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve
a falikonzol nem szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.
‒‒ A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.
3
4
‒‒ Csak a szabványnak megfelelő falikonzolt használjon.
‒‒ A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
Mértékegység: mm
B
Típusnév
S24H650GD* /
S27H650FD*
Ide csatlakoztassa a falikonzolt vagy az asztali állványt
Rögzítőelem (külön kapható)
VESA csavarlyuk jellemzők (A * B)
milliméterekben
100,0 x 100,0
Szabványos csavar
4,0 mm Φ, 0,7 dőlés * 10,0 mm
hosszú
Mennyiség
4 db
――Ne szerelje fel a falikonzol készletet, ha a készülék be van kapcsolva. Ez áramütéssel és személyi sérüléssel
járhat.
Illessze be a fogakat, és szorosan húzza meg a csavarokat a készülék tartókonzolján, illetve a
csatlakoztatni kívánt falikonzol vagy asztali állvány megfelelő részein.
14
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
(S24H650FD*)
1
2
A
•• Megjegyzések
‒‒ A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.
‒‒ A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.
‒‒ Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve
az asztali állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék
megrongálódhat, és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a
nem megfelelő csavarok használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott
erőkifejtéssel történő csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.
‒‒ A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi
sérülésekért, amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve
a falikonzol nem szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.
‒‒ A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.
3
4
‒‒ Csak a szabványnak megfelelő falikonzolt használjon.
‒‒ A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
Mértékegység: mm
B
Típusnév
S24H650FD*
Ide csatlakoztassa a falikonzolt vagy az asztali állványt
Rögzítőelem (külön kapható)
VESA csavarlyuk jellemzők (A * B)
milliméterekben
100,0 x 100,0
Szabványos csavar
4,0 mm Φ, 0,7 dőlés * 10,0 mm
hosszú
Mennyiség
4 db
――Ne szerelje fel a falikonzol készletet, ha a készülék be van kapcsolva. Ez áramütéssel és személyi sérüléssel
járhat.
Illessze be a fogakat, és szorosan húzza meg a csavarokat a készülék tartókonzolján, illetve a
csatlakoztatni kívánt falikonzol vagy asztali állvány megfelelő részein.
15
Telepítés
Az állvány felszerelése (S24H650GD* / S27H650FD*)
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
1
Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán
látható irányban. Csavarja be teljesen az állvány
alján található rögzítőcsavart.
2
Helyezze a csomagban található védő
polisztirolhab párnát a talajra, és helyezze a
készüléket lefelé nézve a polisztirolhabra, a képen
látható módon.
Ha nem áll rendelkezésre polisztirolhab, akkor
használjon egy vastag ülőpárnát.
3
Helyezze az állvány nyakát a kijelzőre, a képen
látható módon. Amikor elhelyezi az állvány
nyakát, akkor győződjön meg arról, hogy a kijelző
megemelt gombja beilleszthető legyen az állvány
nyakán levő nyílásba.
4
Fordítsa el a kijelző állványának nyakát 90°-al az
óramutató irányában, hogy a kijelző állványának
nyaka a helyére kerülhessen.
5
Az állvány összeszerelése befejeződött.
- Figyelmeztetés
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak az állványt fogja.
16
Az állvány felszerelése (S24H650FD*)
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
1
Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán
látható irányban. Csavarja be teljesen az állvány
alján található rögzítőcsavart.
2
Helyezze a csomagban található védő
polisztirolhab párnát a talajra, és helyezze a
készüléket lefelé nézve a polisztirolhabra, a képen
látható módon.
Ha nem áll rendelkezésre polisztirolhab, akkor
használjon egy vastag ülőpárnát.
3
Helyezze az állvány nyakát a kijelzőre, a képen
látható módon. Amikor elhelyezi az állvány
nyakát, akkor győződjön meg arról, hogy a kijelző
megemelt gombja beilleszthető legyen az állvány
nyakán levő nyílásba.
4
Fordítsa el a kijelző állványának nyakát 90°-al az
óramutató irányában, hogy a kijelző állványának
nyaka a helyére kerülhessen.
5
Az állvány összeszerelése befejeződött.
- Figyelmeztetés
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak az állványt fogja.
17
A talp eltávolítása (S24H650GD* / S27H650FD*)
― Mielőtt eltávolítja az állványt a monitorról, fektesse a monitort lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
― A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
1
2
Helyezze a készüléket tiszta és sík talajra, a képen
látható módon. Nyomja felfelé a gombot, és tartsa
lenyomva. Fordítsa el a kijelző állványának nyakát
10°-al az óramutatóval ellentétes irányban.
Emelje meg az állvány nyakát a nyíl irányában, hogy
leválaszthassa azt a kijelzőről.
- Figyelmeztetés
- Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak
az állványt fogja.
3
Lazítsa meg az állvány talpának alján található
rögzítőcsavart, majd távolítsa el az állvány nyakát
az állvány talpából, a képen látható nyíl irányában
történő húzással.
18
A talp eltávolítása (S24H650FD*)
― Mielőtt eltávolítja az állványt a monitorról, fektesse a monitort lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
― A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
1
2
Helyezze a készüléket tiszta és sík talajra, a képen
látható módon. Nyomja felfelé a gombot, és tartsa
lenyomva. Fordítsa el a kijelző állványának nyakát
10°-al az óramutatóval ellentétes irányban.
Emelje meg az állvány nyakát a nyíl irányában, hogy
leválaszthassa azt a kijelzőről.
- Figyelmeztetés
- Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak
az állványt fogja.
3
Lazítsa meg az állvány talpának alján található
rögzítőcsavart, majd távolítsa el az állvány nyakát
az állvány talpából, a képen látható nyíl irányában
történő húzással.
19
3. fejezet
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
A monitor telepítése előtt olvassa el az
alábbiakat.
1 Ellenőrizze a monitorhoz tartozó kábelek mindkét végének alakját, és ellenőrizze a monitoron és a
külső eszközökön levő megfelelő portok alakját és pozícióját.
2 A jelkábelek csatlakoztatása előtt húzza ki a monitor és a külső eszközök hálózati kábeleit
a konnektorból, annak elkerülése érdekében, hogy a készülék rövidzárlat vagy túláram
PC csatlakoztatása és használata
Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.
――Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
Csatlakozás a D-SUB kábel segítségével (analóg típus)
következtében károsodjon.
3 Miután valamennyi jelkábelt csatlakoztatta, csatlakoztassa a monitor és a külső eszközök hálózati
kábeleit a konnektorba.
4 Mielőtt a telepített monitort használni kezdené, olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy
megismerje a monitor funkcióit, az óvintézkedéseket, és a megfelelő használat módját.
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
RGB IN
20
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
Csatlakoztatás DP-kábellel
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
HDMI IN
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
――1,5m-nél rövidebb DP-kábel használatát javasoljuk. 1,5m-nél hosszabb kábel használata befolyásolhatja a
képminőséget.
Fejhallgató csatlakoztatása
HDMI IN
21
Áramellátás
A készülék használatához csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a fali aljzathoz, a másikat pedig a
készülék POWER IN csatlakozójához.
――A bemeneti feszültség automatikusan vált.
22
USB-eszköz csatlakoztatása
1 Csatlakoztassa az USB-kábel segítségével a monitor
――Ha USB-eszközöket, például egeret, billentyűzetet, hordozható memóriaeszközt vagy külső merevlemezmeghajtót (HDD) szeretne használni, csatlakoztassa őket közvetlenül a monitor
csatlakozójához. A
számítógéphez ezeket nem kell csatlakoztatnia.
Ha olyan nagy kapacitású külső merevlemez-meghajtót használ, amely külső tápellátást igényel, akkor
csatlakoztassa ezt egy tápforráshoz.
A monitor
USB-csatlakozója a nagy sebességű, hitelesített, 2.0-ás USB-t támogatja.
Nagy sebesség
Teljes sebesség
Alacsony sebesség
Adatátviteli sebesség 480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Fogyasztás
2,5 W(Max., az egyes
csatlakozóknál)
2,5 W(Max., az egyes
csatlakozóknál)
2,5 W(Max., az egyes
csatlakozóknál)
portját a számítógép USB-
portjához.
――A
(kimeneti) csatlakozó használatához csatlakoztassa a számítógéphez a UP (bemeneti) kábelt.
――A monitor
portját és a számítógép USB-portját feltétlenül a monitorhoz kapott USB-kábel
segítségével csatlakoztassa.
2 Az USB-kábel használatával csatlakoztasson egy USB eszközt a monitor
portjához.
3 A használati módok megegyeznek a számítógéphez csatlakoztatott külső eszközök használatával.
•• Csatlakoztathat egy billentyűzetet vagy egy egeret.
•• Lejátszhat egy tetszőleges fájlt egy médiaeszközről. (Példák médiaeszközre: MP3, digitális
fényképezőgép stb.)
•• Lejátszhatja, áthelyezheti, másolhatja vagy törölheti a tárolóeszközön lévő fájlokat. (Példák
tárolóeszközökre: külső memória, memóriakártya, memóriaolvasó, HDD-típusú MP3-lejátszó stb.)
•• Egyéb, számítógéphez csatlakoztatható USB-eszközöket is használhat.
――Amikor eszközöket csatlakoztat a monitor
csatlakozójához, a csatlakoztatáskor az eszközökhöz
megfelelő kábelt használja.
――A kábel és a külső eszközök megvásárlásához kérje ki az adott termék szervizközpontjának a tanácsát.
――A vállalatot nem terheli felelősség az olyan problémákért vagy károkért, amelyeket a külső eszközök nem
hitelesített kábellel történő csatlakoztatása okoz.
――Néhány termék nem követi az USB-szabványt, és az eszköz hibás működését okozhatja.
――Amennyiben az eszköz a számítógéphez való csatlakoztatás esetén is hibásan működik, kérje az eszköz
vagy a számítógép szervizköpontjának a segítségét.
――Mivel számos USB eszköz kapható a piacon, ezért nem tudjuk garantálni, hogy a termékeink megfelelnek
az összes USB eszköznek.
23
A csatlakozókábelek elrendezése (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
Döntse meg a kijelzőt, a képen látható módon.
5
2
Forgassa el a készüléket a legmagasabb
függőleges pozícióba.
6
Rendezze el a két kábelt a FEDÉL-ÁLLVÁNY KÁBEL Forgassa el a készüléket vízszintes pozícióba.
elem két oldalán keresztül, a képen látható módon.
3
Csatlakoztassa a megfelelő kábeleket.
4
4
Rendezze el a kábeleket a FEDÉL-HÁTSÓ elemen
levő nyíláson keresztül, majd erősítse fel a
FEDÉL-HÁTSÓ ALSÓ elemet. A FEDÉL-HÁTSÓ
ALSÓ elem felszerelése során először igazítsa a
FEDÉL-HÁTSÓ ALSÓ elem hat bordáját a FEDÉLHÁTSÓ elem alsó lyukaihoz.
7
Az összeszerelés befejeződött.
24
A csatlakozókábelek elrendezése (S24H650FD*)
1
Az állvány összeszerelése befejeződött.
2
Forgassa el a készüléket a legmagasabb
függőleges pozícióba.
3
Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő
portokhoz, majd rendezze el a két kábelt a
FEDÉL-ÁLLVÁNY KÁBEL elem két oldalán
keresztül, a képen látható módon.
4
Forgassa el a készüléket vízszintes pozícióba.
5
Az összeszerelés befejeződött.
25
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás
Illesztőprogram telepítése
――A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást és
frekvenciát.
――A termék illesztőprogram legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
――Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb háromszor
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:
•• Egyenesítse ki a hátát.
megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.
――Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
•• Hagyjon 45 - 50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a képernyőre.
•• Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.
•• Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.
•• Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.
•• Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.
•• Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva tarthassa, a
sarka érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
•• Végezze el a szem-gyakorlatokat vagy pislogjon gyakran, és akkor a szem fáradtsága csökken.
26
4. fejezet
A képernyő beállítása
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt.
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
SAMSUNG MAGIC Bright
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
PC módban
•• Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.
•• Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet
használatához.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.
•• Dinamikus kontraszt: Kiegyenlített fényerőt biztosít a kontraszt automatikus változtatásával.
AV módban
Amikor a külső bemeneti eszköz HDMI/DP-csatlakozón keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód az
SAMSUNG
Bright almenüelem négy gyárilag beállított automatikus
AV üzemmódra van beállítva, a MAGIC
képbeállítással rendelkezik (Dinamikus, Normál, Film és Egyedi). Ezek közül csak az egyiket
aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása automatikusan elohívja
személyre szabott képbeállításait.
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
27
Fényerő
Szín
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Állítsa be a képernyő színárnyalatát.
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
•• Vörös: A vörös telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
MAGIC
MAGIC
•• Zöld: A zöld telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
Kontraszt
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright aktuális beállítása Mozi vagy Dinamikus kontraszt mód.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
•• Kék: A kék telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
•• Színtónus: Válasszon egy színtónust, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
‒‒ 2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.
‒‒ 1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.
‒‒ Normál: A normál színtónus megjelenítése.
‒‒ 1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.
‒‒ 2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.
Élesség
‒‒ Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
――Ha a külső bemenet HDMI/DP-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV, a Színtónus
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright aktuális beállítása Mozi vagy Dinamikus kontraszt mód.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Upscale 1. mód vagy 2. mód üzemmódban van.
pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és Egyedi).
•• Gamma: A luminancia közepes szintjének beállítása.
‒‒ 1. mód / 2. mód / 3. mód
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
Szemkímélő mód
SAMSUNG
Az MAGIC
Upscale funkció fokozza a kép részletességét és a kép élénk megjelenését.
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
A funkció hatása alacsony felbontású képek esetén látványosabban jelentkezik.
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez, amelyek teljesítik az
alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő mód beállítása 'Be', akkor a 400nm
körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális
képminőséget. Ugyanakkor a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén,
a TÜV Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”
szabványának előírásait.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
•• Ki / 1. mód / 2. mód
――A 2. mód beállítás a 1. mód beállításnál erőteljesebb hatású.
HDMI feketeszint
Játék mód
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez, a csatlakoztatott
forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint
stb.). Ebben az esetben a HDMI feketeszint segítségével állítható be a képminőség.
Itt adhatja meg a készülék játék módban alkalmazandó képernyőbeállításait.
Ebben az esetben a HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a gyengébb képminőséget.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a funkció csak a HDMI módban érhető el.
Ez a funkció akkor használatos, amikor személyi számítógépen játszik vagy játékkonzol, például
PlayStation™ vagy Xbox™ van csatlakoztatva.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
•• Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.
――Amikor a monitor kikapcsol, energiatakarékos módba lép vagy bemeneti jelforrást vált, a Játék mód
•• Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni szeretné a
feketeszintet és növelni a fehérszintet.
állapota akkor is Ki lesz, ha Be értékre van állítva.
――A Játék mód folyamatos engedélyezésével válassza az Mindig be lehetőséget.
――Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
――A HDMI feketeszint funkció csak bizonyos AV felbontás, például 720P és 1080P esetén aktív.
Válaszidő
Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, ezzel a videók életszerűbbé és természetessé tehetők.
――Használja a Normál módot, ha nem játszik videót vagy játékot.
29
Képméret
Képer. Beállítása
A kép méretének módosítása.
――Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képméret opció Igazít. a képe.-höz értékre van állítva az AV módban.
PC módban
•• Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.
Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a monitor képes a normál
megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz lehetőséget, a vízszintes pozíció beállításához a 0-6
szintek között.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától.
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
AV módban
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
•• 4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós
műsorok lejátszására.
A Durva konfigurálása
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg. (S24H650FD*/S27H650FD*)
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától. (S24H650GD*)
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
Állítsa be a képfrekvenciát.
――Csak Analóg módban érhető el.
A Finom konfigurálása
•• Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.
Hajtsa végre a képernyő finom beállítását, hogy a kép életszerű legyen.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――Csak Analóg módban érhető el.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül csatlakozik, és a PC/
AV mód AV állapotú.
30
5. fejezet
Az OSD (Képernyőmenü) beállításainak módosítása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Pozíció
A menü pozíciójának módosítása.
Átlátszóság
A menüablakok átlátszóságának beállítása.
Nyelv
A menü nyelvének beállítása.
――A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.
――A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
31
6. fejezet
Beállítás és visszaállítás
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Int. ECO-takarék.
Az Int. ECO-takarék. funkció a monitor paneljének áramfogyasztását szabályozva csökkenti az
energiafelhasználást.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Az Int. ECO-takarék. üzemmód engedélyezésekor a Játék mód automatikusan kikapcsol.
•• Ki: Az Int. ECO-takarék. funkció kikapcsolása.
•• Be: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz képest. (A
képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
Kik.időzítő plusz
A Kikapcsolásidőzítő konfigurálása
Kikapcsolásidőzítő: Az Kikapcsolásidőzítő mód bekapcsolása.
Ki ennyi idő után: A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A beállított
óraszám elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Kikapcsolásidőzítő beállítása Be.
――Az egyes régiókban piacon levő készülékek esetén az Kikapcsolásidőzítő úgy van beállítva, hogy
automatikusan aktiválódjon 4 órával azt követően, hogy a készülék bekapcsolt. Ez az energiaellátási
szabályozásokkal összhangban történik. Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a
→
Rendszer → Kik.időzítő plusz menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba az Ki opciót.
A Eco-időzítő konfigurálása
Eco-időzítő: Az Eco-időzítő mód bekapcsolása.
Eco-ki várak. idő: Az Eco-időzítő értéke 10 és 180 perc között állítható be. A beállított idő elteltével a
készülék automatikusan kikapcsol.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Eco-időzítő beállítása Be.
32
PC/AV mód
Információ
Állítsa a PC/AV mód lehetőséget AV állásba. A képméret megnő.
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
Ez az opció filmek megtekintése esetén hasznos.
•• Számítógépes csatlakozás esetén válassza a „PC” beállítást.
•• AV eszközhöz való csatlakozás esetén válassza az „AV” beállítást.
――Csak a szélesképernyős (16:9 vagy 16:10) modellekre vonatkozik.
――Ha a monitor (HDMI/DisplayPort - kijelzőcsatlakozó - beállítás esetén) energiatakarékos üzemmódban
van, vagy a Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet látható, a képernyőmenü megjelenítéséhez nyomja meg a
gombot. A PC és az AV lehetőség közül választhat.
Forrásészlelés
Válassza az Automatikus vagy a Kézi lehetőséget a bejövő jel felismerésének módszereként.
Ismétl. sebesség
A megnyomott nyomógombok válaszidejét állítja be.
Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a gomb
megnyomásakor a megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
Összes visszaáll.
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
33
7. fejezet
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
A Easy Setting Box funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
Az Easy Setting Box legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
――Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik
Hardver
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minimum 32 MB memória
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemezmeghajtón
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
megfelelően.
――A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a Easy Setting
Box ikon nem jelenik meg.
――Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák
A Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
34
8. fejezet
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service
Center megkeresése előtt
――Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelése
Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között, valamint azt,
hogy a csatlakozók megbízhatóan reteszelve vannak-e.
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
A készülék és a számítógép HDMI- vagy HDMI-DVI-kábellel történő csatlakoztatása esetén üres sáv
látható a képernyő mind a négy oldalán.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
A képernyőn látható üres sávok nem a készülék hibájából adódnak.
1 Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
2 Húzza ki a kábelt a készülékből.
3 Kapcsolja be a készüléket.
4 Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
――Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
A képernyőn látható üres sávokat a számítógép vagy a videokártya okozza. A probléma megoldásához
állítsa be a képernyőméretet a grafikus kártyának megfelelően a HDMI vagy a DVI beállításokban.
Amennyiben a grafikus kártya beállítási menüje nem tartalmaz képernyőméret-beállítási opciót,
frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját a legfrissebb verzióra.
(A képernyő-beállítások részleteivel kapcsolatban forduljon a grafikus kártya vagy a számítógép
gyártójához.)
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Képernyővel kapcsolatos probléma
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: Normál üzemmód táblázat), rövid
ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol be.
――A megjelenített felbontás a számítógép rendszerbeállításaitól és a kábelektől függően eltérhet.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.
35
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
El van mosódva a kép.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
Windows operációs rendszer (pl. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10) használata
Betűtípusok
ClearType szöveg módosítása lehetőségre és
esetén: Lépjen a Vezérlőpult
módosítsa a ClearType engedélyezése opciót.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a frekvenciát, hogy igazodjon a készülék paramétereihez, a
Normál jelmódok táblázata (40. old.) alapján.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
A videó lejátszása akadozik.
A nagy méretű és nagyfelbontású videofájlok lejátszása akadozhat. Ennek az lehet az oka, hogy a
videolejátszó nincsen optimalizálva a számítógép erőforrásaira.
Próbálja meg egy másik videolejátszóval lejátszani a fájlt.
Állítsa be a Durva és Finom elemeket.
Válasszon le minden tartozékot (video-hosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a frekvenciát.
Hanggal kapcsolatos probléma
A kép ingatag és reszket. Árnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyőn.
Nincs hang.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a videokártya felbontása és frekvenciája kompatibilis-e
a készülék felbontásával és frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa meg a beállításokat
az útmutatóban található Szabványos jelmód táblázat (40. old.) és a termék Információ menüpontja
alapján.
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy módosítsa a hangerőt.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
Állítsa be a Fényerő és Kontraszt elemeket.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, állítsa be a számítógép
hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.
A képernyő színei nem valósághűek.
A videó elérhető, de nincsen hang.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Nem hallható hang, ha HDMI-DVI kábel lett használva a bemeneti eszköz csatlakoztatásához.
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek, és torzulnak.
Csatlakoztassa az eszközt HDMI-kábellel vagy DP-kábellel.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye 0,5–1 másodpercenként villog.
A számítógép indítása közben sípoló hang hallatszik.
A készülék energiatakarékos módban van.
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben pittyeg, a számítógép javításra szorul.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten,
vagy mozgassa meg az egeret.
――A készülék szélén levő LED fényforrások a felhasználó látószöge függvényében láthatóak. A fény nem
ártalmas az emberekre, és nincs semmilyen hatással a készülék funkcióira és teljesítményére. A készülék
biztonságosan használható.
36
Kérdések és válaszok
――A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
Hogyan módosítható a frekvencia?
A frekvencia a videokártyán állítható be.
•• Windows XP: Nyissa meg a Vezérlőpult → Megjelenés és témák → Képernyő → Beállítások → Speciális → Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows ME/2000: Lépjen be a Vezérlőpult → Megjelenítés → Beállítások → Speciális → Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások pontban.
•• Windows Vista: Lépjen be a Vezérlőpult → Megjelenés és személyre szabás → Személyre szabás → Képernyő beállításai → Speciális beállítások → Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési gyakoriság
beállítását a Monitorbeállítások pontban.
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a
Frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Képernyő opciót, majd a Képernyőbeállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság értékét.
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások → Adaptertulajdonságok megjelenítése → Képernyő opciót, majd a Beállítások alatt állítsa be a Képernyőfrissítési gyakoriság elemet.
Hogyan módosítható a felbontás?
•• Windows XP: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és témák → Megjelenítés → Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows ME/2000: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenítés → Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows Vista: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyő-beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Megjelenítés → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 8(Windows 8.1): Kattintson a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Megjelenítés → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások opciót, majd állítsa be a felbontást.
Hogyan állítható be az energiatakarékos mód?
•• Windows XP: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenítés és témák → Megjelenítés → Képernyőkímélő → Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a
számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows ME/2000: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenítés → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép
BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows Vista: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek
elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek
elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 8(Windows 8.1): Az energiatakarékos mód beállítását a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási
lehetőségek opció alatt vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
•• Windows 10: Az energiatakarékos mód beállítását a Gépház → Személyre szabás → Zárolási képernyő → Képernyő időkorlátjának beállításai → Energiagazdálkodás opció alatt vagy a számítógép BIOSbeállításánál végezheti el.
37
9. fejezet
Műszaki adatok
Általános
Típusnév
S24H650GD*
S24H650FD*
S27H650FD*
Méret
24 hüvelykes (24,0 hüvelyk / 61,1 cm)
24 hüvelykes (23,8 hüvelyk / 60,4 cm)
27 hüvelykes (27,0 hüvelyk / 68,6 cm)
Kijelzőterület
518,4 mm (V) x 324 mm (F)
527,04 mm (V) x 296,46 mm (F)
597,888 mm (V) x 336,312 mm (F)
Képponttávolság
0,27 mm (V) x 0,27 mm (F)
0,2745 mm (V) x 0,2745 mm (F)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (F)
Maximális képpontfrissítés
154 MHz
148,5 MHz
148,5 MHz
Tápellátás
100 – 240 V — (+/- 10 %) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a készülék hátulján található címkét.
Jelcsatlakozók
D-SUB, HDMI, DP
Környezeti feltételek
Üzemi
Hőmérséklet : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
38
――A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer automatikusan telepíti a
monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési beállításokat.
――Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
――A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
――Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
――Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.
39
Normál üzemmód táblázat
Típusnév
Szinkronizálás
Felbontás
S24H650GD*
S24H650FD*/S27H650FD*
Képfrekvencia
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Sorfrekvencia
50 – 65 Hz
50 – 75 Hz
Optimális felbontás
1920 x 1200 60 Hz-en
1920 x 1080 60 Hz-en
Maximális felbontás
1920 x 1200 60 Hz-en
1920 x 1080 60 Hz-en
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem
felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati
útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
S24H650GD*
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
40
S24H650FD*/S27H650FD*
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
41
S24H650FD*/S27H650FD*
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia mértékegysége a kilohertz (kHz).
――Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben van feltüntetve.
――A készülék esetén a panel jellege miatt minden képernyőméretnél csak egy felbontás mellett érhető el az optimális képminőség. Az előírttól eltérő felbontás használata esetén romolhat a képminőség. Ennek elkerülése
érdekében ajánlott a készülék számára optimálisként meghatározott felbontást választani.
42
10. fejezet
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az
ügyfelek költsége)
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
――Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
•• Külső behatás vagy leejtés.
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.
•• Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:
•• A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.
•• Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.
•• A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.
•• Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.
•• A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
•• Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
•• Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.
•• Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.
•• Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.
Egyebek
•• Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár,
stb.)
•• Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej,
oszcillátor, lámpa, szűrő, szalag, stb.)
――Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel. Ezért
kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
•• Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.
•• Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
43
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
44
Download PDF