Samsung | C27F581FDU | Samsung 27'' Ívelt monitor Active Crystal Colour technológiával Felhasználói kézikönyv

Használati útmutató
C27F581FD*
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung Electronics engedélye nélkül.
A nem a Samsung Electronics tulajdonában levő védjegyek a megfelelő jogtulajdonosok bejegyzett védjegyei.
••
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
‒‒ (a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
‒‒ (b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
••
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
Tartalom
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
4
4
Forráseszköz csatlakoztatása
és használata
Szemkímélő mód24
Játék mód24
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
18
Válaszidő24
Biztonsági óvintézkedések
4
Szimbólumok
4
Tisztítás5
Villamosság és biztonság
5
Telepítés6
Működés
7
PC csatlakoztatása és használata
Csatlakozás a D-SUB kábel segítségével
(analóg típus)
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
Csatlakoztatás DP-kábellel
Fejhallgató csatlakoztatása
Áramellátás
18
Képméret25
18
19
19
19
19
20
Képer. beállítása25
Előkészületek
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás20
Átlátszóság26
Alkatrészek9
Vezérlőpanel
9
Gyorsgomb útmutató
10
Funkciógomb útmutató
11
A Fényerő, Kontraszt és Élesség beállítások
módosítása
13
A Hangerő beállítás módosítása
13
Hátoldal
14
A készülék dőlésszögének beállítása
14
Lopás elleni zár
15
Óvintézkedések a monitor mozgatásához
15
Illesztőprogram telepítése
21
Optimális felbontás beállítása
21
Telepítés16
Az állvány felszerelése
16
A talp eltávolítása
17
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Fényerő23
Kontraszt23
Élesség23
Szín23
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
HDMI feketeszint24
Az OSD (Képernyőmenü)
beállításainak módosítása
Pozíció26
Nyelv26
Megjelenítési idő26
Beállítás és visszaállítás
FreeSync27
Eco-takarék. plusz29
Kikapcsolásidőzítő29
PC/AV mód29
Forrásészlelés29
Ismétl. sebesség29
Műk.jelző LED be30
2
Tartalom
Összes visszaáll.30
Információ30
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
31
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért
(az ügyfelek költsége)
Nem hibás készülék
Ha a készülék hibáját a vásárló
mulasztása okozta
Egyebek
38
38
38
38
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a
Samsung Customer Service Center
megkeresése előtt
A készülék tesztelése
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Ellenőrizze az alábbiakat.
32
32
32
32
Kérdések és válaszok
34
Műszaki adatok
Általános35
Normál üzemmód táblázat
36
3
1. fejezet
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági óvintézkedések
A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
Figyelmeztetés
ÁRAMÜTÉS LEHETSÉGES, NE NYISSA FEL!
Figyelmeztetés : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A FEDELET! (VAGY A HÁTOLDALT)
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
BÍZZON MINDEN SZERVIZ-TEVÉKENYSÉGET KÉPZETT SZAKEMBERRE!
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség
uralkodik.
10 cm
10 cm
A készülék belső alkatrészeinek bármiféle megérintése veszélyes!
10 cm
Ez a szimbólum arra emlékeztet, hogy a készülékkel együtt a
működése és karbantartása szempontjából fontos dokumentációt is
szállítottunk.
10 cm
10 cm
Szimbólumok
Biztonsági intézkedések tárolás során
Az erősen csillogó modellek felületén fehér foltok keletkezhetnek, ha a közelükben ultrahangos
párásító berendezést használnak.
Életveszély
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
――Ha a termék belseje tisztítást igényel, forduljon a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálathoz (a
szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
Ne nyomja meg a monitor képernyőjét a kezével vagy más tárgyakkal. Fennáll a képernyő
károsodásának veszélye.
4
Tisztítás
――Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
megkarcolódhat.
――Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
Villamosság és biztonság
Életveszély
•• Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.
1 Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet.
•• Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.
2 Húzza ki a hálózati kábelt a készülékből.
•• Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.
――A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves kézzel. Ellenkező esetben
áramütés következhet be.
3 Törölje le a monitort egy tiszta, puha, száraz kendővel.
‒‒ Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy oldószert tartalmaz, vagy karcolja a
monitor felületét.
‒‒ Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a készülékre.
4 Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan kicsavarva tisztítsa meg a
készülék külső burkolatát.
5 A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6 Kapcsolja be a készüléket és a számítógépet.
•• A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
•• A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt készülékek
esetén).
•• Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne vezesse a hálózati kábelt nehéz
tárgy alatt.
•• A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Száraz törlőkendővel tisztítsa meg a portól a hálózati dugasz és a hálózati aljzat érintkezőinek
környezetét.
Figyelmeztetés
•• Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.
•• Csak a Samsung által a készülékhez szállított hálózati kábelt használja. Ne használja a hálózati
kábelt más készülékekhez.
•• Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig hozzáférhető.
‒‒ A hálózati kábelt ki kell húzni, ezzel megszakítva a készülék tápellátását, ha veszélyhelyzet
állhat fenn.
•• Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.
5
Telepítés
Életveszély
Figyelmeztetés
•• Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A készüléket hőforrásoktól
távol helyezze el.
•• Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
•• Ne használja a készüléket rosszul szellőző helyen: könyvespolcon vagy faliszekrényben.
•• A szellőzés biztosítására szerelje a készüléket a faltól legalább 10 cm-re.
•• A műanyag csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen.
‒‒ A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
•• Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc, ferde felület,
stb.).
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor megsérülhet vagy tüzet is
okozhat.
•• Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por, nedvesség (csepegő víz,
stb.), olaj vagy füst érheti.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze forró tárgy (pl.
kályha) közelébe.
•• Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.
•• Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy előlapjának elülső
széle nem nyúlik túl.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad helyezni.
•• Óvatosan tegye a helyére a készüléket.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű finom por,
vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet kitéve vagy ahol a
készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan kell működnie), az komolyan befolyásolhatja a
teljesítményét.
‒‒ Ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni, feltétlenül keresse meg a Samsung Customer
Service Centert.
‒‒ A készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
•• Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.
‒‒ A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
•• Az étkezési olajok (mint például a szójaolaj) a készülék károsodását vagy torzulását okozhatják.
Tartsa távol a készüléket az olajos szennyeződésektől. És ne helyezze el illetve ne használja a
készüléket konyhában, vagy konyhai tűzhely közelében.
6
Működés
Életveszély
•• A készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik. Tilos a készüléket saját kezűleg szétszerelni,
javítani vagy módosítani.
‒‒ Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a tápkábelt is beleértve.
•• Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható, azonnal húzza ki a
hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony tárgyat (papírt,
gyufát, stb.) a készülékbe (a ventillátor-nyílásokba, bementi és kimeneti portokba, stb.).
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy fémtárgyakat a
készülék tetejére.
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy felmásszanak a
tetejére.
‒‒ A gyermekek megsérülhetnek vagy súlyos fájdalmat szenvedhetnek.
•• Ha a készülék leesik vagy a külső burkolata megsérül, kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a
hálózati kábelt. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
‒‒ Ha tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne hagyjon a készülék tetején nehéz tárgyat, vagy bármit, amit a gyermekek kedvelhetnek (játékot,
édességet, stb.).
‒‒ A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermekek megpróbálják elérni a játékot vagy
édességet, és súlyos sérülést szenvedhetnek.
•• Villámlás vagy zivatar közben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt.
•• Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.
•• Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati dugaszát. A helyiséget
azonnal szellőztesse ki.
•• Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető anyagot.
•• Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.
‒‒ A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
7
Figyelmeztetés
•• Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a képernyőbe, és
meghibásodhatnak a képpontok.
‒‒ Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az energiatakarékos
módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
•• Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a hálózati kábelt a
hálózati aljzatból.
‒‒ A felgyülemlett por, hőhatással kombinálva, tüzet, áramütést vagy villamos szivárgást okozhat.
•• A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.
‒‒ A látása romolhat.
•• Ne helyezzen közvetlenül egymás mellé AC/DC adaptereket.
•• Mielőtt az AC/DC adaptert használni kezdené, távolítsa el róla a műanyag zacskót.
•• Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a képernyőt, mert az
felforrósodik.
•• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
•• Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
‒‒ A keze vagy az ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.
‒‒ Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést okozhat.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.
‒‒ A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
•• Ne hagyja, hogy az AC/DC adapterbe víz kerüljön, vagy az eszköz nedvessé váljon.
‒‒ Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
‒‒ Ne használja a készüléket szabad téren, ahol eső vagy hó érheti.
‒‒ Legyen óvatos, hogy a padló felmosásakor ne nedvesítse be az AC/DC adaptert.
•• Ne helyezze az AC/DC adaptert fűtőkészülék közelébe.
‒‒ Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
•• Tartsa az AC/DC adaptert jól szellőző térben.
•• Ha úgy helyezi el a hálózati adaptert, hogy az felfelé néző kábelbemenettel lóg, akkor víz vagy más
idegen anyag kerülhet az adapterbe, és annak meghibásodását okozhatja.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter vízszintesen álljon az asztalon vagy a padlón.
•• Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
•• Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
•• Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.
•• Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a szemét.
8
2. fejezet
Előkészületek
Alkatrészek
Ikonok
Leírás
A navigációban segítséget nyújtó többirányú gomb.
JOG Gomb
Vezérlőpanel
――A JOG gomb a készülék bal oldalán, hátul található. A gombbal
felfelé, lefelé, balra, illetve jobbra mozoghat, illetve a beállított érték
bevitelére használható.
Ez a LED a működés állapotjelzője, és az alábbiak szerint működik
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
•• Bekapcsolás (Bekapcsoló gomb): Ki
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
•• Energiatakarékos üzemmód: Villog
Működésjelző LED
•• Kikapcsolás (Bekapcsoló gomb): Be
――A tápellátást jelző fény működése a menüből ki-, illetve bekapcsolható.
(Rendszer
Műk.jelző LED be) Előfordulhat, hogy egyes modellek a
funkciók eltérései következtében nem rendelkeznek ezzel a funkcióval.
Funkciógomb útmutató
Nyomja meg a JOG gombot, ha a képernyő be van kapcsolva.
Megjelenik a Funkciógomb útmutató. A képernyőmenü az útmutató
megjelenésekor az adott irány-gomb ismételt megnyomásával
érhető el.
――A Funkciógomb útmutató a funkciótól és a készülék típusától függően
Működésjelző
LED
JOG Gomb
eltérő lehet. Kérjük, ellenőrizze a konkrét termék adatait.
FEL
BALRA
MEGNYOM(ENTER)
Funkciógomb útmutató
JOBBRA
LE
Vissza
9
Gyorsgomb útmutató
――Az alábbi, gyorsgombokat tartalmazó képernyő (képernyőmenü) csak a monitor bekapcsolásakor, a számítógép felbontásának megváltozásakor és a bemeneti jelforrás változásakor jelenik meg.
――Ez a funkciógomb oldal engedélyezett Szemkímélő mód esetén látható.
: Be
: Ki
Analóg mód
HDMI, DisplayPort mód
Fényerő
Fényerő
Automat. beállítás
Hangerő
Hangerő
Funkciók
Funkciók
Szemkímélő mód Ki
――Analóg mód beállításai
••
: Módosítsa a Fényerő, Kontraszt, Élesség beállítást.
••
: Automat. beállítás
Szemkímélő mód Ki
――HDMI, DisplayPort mód beállításai
••
/
: Módosítsa a Fényerő, Kontraszt, Élesség beállítást.
••
: Módosítsa a Hangerő, Némítás beállítást.
••
: A Funkciógomb útmutató megjelenítése.
――Ha a Kijelző tulajdonságai menüpontban módosítja a felbontást, bekapcsol az Automat. beállítás
funkció.
――Ez a funkció csak a Analóg módban érhető el.
••
: Módosítsa a Hangerő, Némítás beállítást.
••
: A Funkciógomb útmutató megjelenítése.
10
Funkciógomb útmutató
――A főmenübe való belépéshez vagy a többi elem használatához a JOG gomb megnyomásával nyissa meg a Funkciógomb útmutatót. A JOG gomb ismételt megnyomásával léphet ki.
FEL/LE/BALRA/JOBBRA: Lépjen a kívánt elemre. Minden elemhez megjelenik a leírás, ha a fókusz megváltozik.
MEGNYOM(ENTER): A kijelölt elem alkalmazásra kerül.
Vissza
Ikonok
Leírás
Válassza ki az
opciót a bemeneti jel módosításához, a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn. A képernyő bal felső sarkában egy üzenet jelenik meg, ha a
bemeneti jel módosítva lett.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Megjelenik a monitor jellemzőihez tartozó képernyőmenü.
A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának elkerülésére.
Engedélyezés/Letiltás: A képernyőmenü-vezérlés zárolásához tartsa lenyomva 10 másodpercig a BAL gombot, amikor a főmenü megjelenik.
― Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van, akkor a Fényerő és a Kontraszt opciók módosíthatók. A Szemkímélő mód elérhető.
Az Információ adatai megtekinthetők.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Nyomja meg a Szemkímélő mód engedélyezéséhez vagy tiltásához.
A Szemkímélő mód funkció rendelkezésre állásakor az alábbi elemek nem érhetők el.
•• Kép
SAMSUNG
Játék mód, MAGIC
Bright, Fényerő, Szín
•• Rendszer
Eco-takarék. plusz
Kiválasztja az
opciót a monitor kikapcsolásához, a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
――Előfordulhat, hogy a funkciók eltérései következtében a Funkciógomb útmutató opciói eltérőek lehetnek.
11
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi (Energiatakarékos mód vagy Jel nélküli mód esetén), akkor a
jelforrás és a működés szabályozásának 2 gyorsgombja az alábbi módon használható.
JOG Gomb
Energiatakarékos mód/Jel nélküli mód
FEL
Jelforrás módosítása
Le
MEGNYOM(ENTER) gomb lenyomása 2
másodpercig
Kikapcsolás
Amikor a monitor főmenüt jeleníti meg, akkor a JOG gomb az alábbiak szerint használható:
JOG Gomb
Művelet
FEL/LE
Lépés a beállítások között
Kilépés a főmenüből.
BALRA
Kilépés az allistából mentés nélkül.
A csúszka értékének csökkentése.
JOBBRA
MEGNYOM(ENTER)
Következő szintre lépés.
A csúszka értékének növelése.
Következő szintre lépés.
Beállítás mentése és az allista bezárása.
12
A Fényerő, Kontraszt és Élesség beállítások módosítása
A Hangerő beállítás módosítása
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Fényerő, Kontraszt vagy Élesség beállítást a
JOG gomb fel- vagy lefelé mozgatásával módosíthatja.
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Hangerő a JOG gomb balra, illetve jobbra
mozgatásával állítható.
Élesség
50
Hangerő
100
Fényerő
Némítás
Kontraszt
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Fényerő
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNGBright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kontraszt
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNGBright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
Élesség
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNGBright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ha egy csatlakoztatott bemeneti eszköz hangminősége gyenge, akkor a készülék Auto Mute funkciója
elnémíthatja a hangot vagy akadozó hangot eredményezhet fejhallgató vagy hangszóró használata esetén.
Állítsa a bemeneti eszköz hangerejét legalább 20% értékre, a hangerő beállításához pedig a készülék
hangerő-szabályozóját (JOG gomb BALRA/JOBBRA) használja.
――Mi az Auto Mute?
Ez a funkció zajos hang vagy a bemeneti eszköz hangerőproblémája miatt jelentkező gyenge jelszint
esetén a hang javítása érdekében elnémítja a hangot.
――A Némítás funkció aktiválásához lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd a JOG gombbal mozgassa a
fókuszt lefelé.
A Némítás funkció aktiválásának megszüntetéséhez lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd növelje
vagy csökkentse a Hangerő értékét.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNGUpscale 1. mód vagy 2. mód üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
13
Hátoldal
A készülék dőlésszögének beállítása
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
-2.0° (±2.0°) ~20.0° (±2.0°)
Csatlakozó
Leírás
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
Csatlakoztatás forráseszközhöz HDMI-kábel vagy HDMI–DVI
kábellel.
•• A készülék dőlésszöge állítható.
•• A készülék alsó részét tartva óvatosan állítsa be a döntésszöget.
Csatlakozás egy PC-hez a D-SUB kábellel.
Hang fogadása PC-ről, audiokábelen keresztül.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
Az AC/DC adapterhez csatlakozik.
14
Lopás elleni zár
Óvintézkedések a monitor mozgatásához
――A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket.
――A zár formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat
lásd a zár használati útmutatójában.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
•• Ne fejtsen ki közvetlen nyomást a képernyőre.
•• A monitor mozgatása során ne fogja a képernyőt.
1 Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
2 Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
3 Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
4 Zárja le a lopás elleni zárat.
‒‒ A lopás elleni zár külön kapható.
‒‒ A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
‒‒ A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
•• A monitor mozgatása során az alsó részt fogja.
15
Telepítés
Az állvány felszerelése
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Helyezze a csomagban található védő polisztirolhab
párnát a talajra, és helyezze a készüléket lefelé nézve a
polisztirolhabra, a képen látható módon.
4
Erősítse az állvány alapját az állvány nyakához, majd
csavarjon be két csavart az alapba a szoros rögzítés
érdekében.
――Mindenképpen használja fel a polisztirol habot (párnát),
amely a monitor csomagolásával érkezett.
2
Miközben fogja a monitort, nyomja az állvány nyakát a
nyíl irányában, a képen látható módon.
- Figyelmeztetés
3
Miközben fogja a monitort, emelje az állvány nyakát a
nyíl irányában és igazítsa be, a képen látható módon.
- Figyelmeztetés
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak az
állványt fogja.
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
16
A talp eltávolítása
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Helyezze a csomagban található védő polisztirolhab
párnát a talajra, és helyezze a készüléket lefelé nézve a
polisztirolhabra, a képen látható módon.
4
Miközben fogja a monitort, húzza meg és távolítsa
el az állvány nyakát a nyíl irányában, a képen látható
módon.
――Mindenképpen használja fel a polisztirol habot (párnát),
amely a monitor csomagolásával érkezett.
2
Csavarja ki a két csavart az állvány alapjából az
eltávolításhoz.
3
Miközben fogja a monitort, emelje az állvány nyakát a
nyíl irányában és igazítsa be, a képen látható módon.
- Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
17
3. fejezet
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
PC csatlakoztatása és használata
――Forráseszköz csatlakoztatása előtt olvassa el az ahhoz mellékelt használati útmutatót.
Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.
A forráseszközökön található csatlakozók száma és elhelyezkedése eszközönként változik.
――Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
――Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
Ha csatlakoztatás közben csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék károsodhat.
――Ellenőrizze, hogy milyen típusú csatlakozók vannak a csatlakoztatni kívánt készülék hátoldalán.
Csatlakozás a D-SUB kábel segítségével (analóg típus)
D-SUB IN
AUDIO IN
18
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Csatlakoztatás DP-kábellel
DP IN
HDMI IN
――1,5 m-nél rövidebb DP-kábel használatát javasoljuk. 1,5 m-nél hosszabb kábel használata befolyásolhatja a
képminőséget.
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
HDMI IN
Fejhallgató csatlakoztatása
AUDIO IN
――Az audio funkció nincs támogatva, ha a jelforrás eszköz HDMI-DVI-kábellel van csatlakoztatva.
――Használjon fejhallgatót, ha D-SUB + AUDIO, HDMI-DVI + AUDIO, HDMI-HDMI vagy DP kábellel aktiválja a
hangot.
19
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás
Áramellátás
1
2
3
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:
•• Egyenesítse ki a hátát.
1 Csatlakoztassa a tápkábelt az AC/DC adapterhez. Csatlakoztassa az AC/DC adaptert a készülék
hátoldalán található DC 14V csatlakozóba.
2 Ezután csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatba.
3 Nyomja meg a monitor hátoldalán levő JOG gombot a bekapcsoláshoz.
――A bemeneti feszültség automatikusan vált.
•• Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.
•• Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.
•• Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.
•• Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva tarthassa, a
sarka érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
20
Illesztőprogram telepítése
――A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást és
frekvenciát.
――A termék illesztőprogram legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
――Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb háromszor
megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.
――Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
21
4. fejezet
A képernyő beállítása
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt.
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
SAMSUNG MAGIC Bright
PC módban
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.
•• Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet
használatához.
•• Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
•• Dinamikus kontraszt: Kiegyenlített fényerőt biztosít a kontraszt automatikus változtatásával.
Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
Kép
SAMSUNG
Egyedi
Fényerő
100
MAGIC Bright
Kontraszt
75
Élesség
60
A munkakörnyezetnek
megfelelő optimális
képminőség beállítása.
MAGIC Upscale
Ki
HDMI feketeszint
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
Vissza
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
AV módban
Amikor a külső bemeneti eszköz HDMI/DP-csatlakozón keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód az
SAMSUNG
Bright almenüelem négy gyárilag beállított automatikus
AV üzemmódra van beállítva, a MAGIC
képbeállítással rendelkezik (Dinamikus, Normál, Film és Egyedi). Ezek közül csak az egyiket
aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása automatikusan elohívja
személyre szabott képbeállításait.
Szín
SAMSUNG
•• Alapszín: Ez a modell támogatja a fotokróm állomást. Ha erre a módra vált, akkor a színtér
beállítása hasonló lesz az sRGB színskálájához.
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
22
Fényerő
Szín
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Állítsa be a képernyő színárnyalatát.
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNGBright Mozi, Dinamikus kontraszt vagy Alapszín üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNGBright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
•• Vörös: A vörös telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
MAGIC
MAGIC
•• Zöld: A zöld telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
Kontraszt
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNGBright aktuális beállítása Mozi, Dinamikus kontraszt vagy Alapszín
MAGIC
mód.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
•• Kék: A kék telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
•• Színtónus: Válasszon egy színtónust, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
‒‒ 2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.
‒‒ 1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.
‒‒ Normál: A normál színtónus megjelenítése.
‒‒ 1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.
‒‒ 2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.
Élesség
‒‒ Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
――Ha a külső bemenet HDMI/DP-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV, a Színtónus
pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és Egyedi).
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNGBright aktuális beállítása Mozi vagy Dinamikus kontraszt mód.
•• Gamma: A luminancia közepes szintjének beállítása.
‒‒ 1. mód / 2. mód / 3. mód
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNGUpscale 1. mód vagy 2. mód üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
Szemkímélő mód
SAMSUNG
Az MAGIC
Upscale funkció fokozza a kép részletességét és a kép élénk megjelenését.
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
A funkció hatása alacsony felbontású képek esetén látványosabban jelentkezik.
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez, amelyek teljesítik az
alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő mód beállítása 'Be', akkor a 400nm
körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális
képminőséget. Ugyanakkor a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén,
a TÜV Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”
szabványának előírásait.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNGBright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
•• Ki / 1. mód / 2. mód
――A 2. mód beállítás a 1. mód beállításnál erőteljesebb hatású.
HDMI feketeszint
Játék mód
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez, a csatlakoztatott
forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint
stb.). Ebben az esetben a HDMI feketeszint segítségével állítható be a képminőség.
Itt adhatja meg a készülék játék módban alkalmazandó képernyőbeállításait.
Ebben az esetben a HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a gyengébb képminőséget.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNGBright aktuális beállítása Alapszín mód.
――Ez a funkció csak a HDMI módban érhető el.
Ez a funkció akkor használatos, amikor személyi számítógépen játszik vagy játékkonzol, például
PlayStation™ vagy Xbox™ van csatlakoztatva.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
•• Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.
――Amikor a monitor kikapcsol, energiatakarékos módba lép vagy bemeneti jelforrást vált, a Játék mód
•• Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni szeretné a
feketeszintet és növelni a fehérszintet.
állapota akkor is Ki lesz, ha Be értékre van állítva.
――A Játék mód folyamatos engedélyezésével válassza az Mindig be lehetőséget.
――Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
――A HDMI feketeszint funkció csak bizonyos AV felbontás, például 720P és 1080P esetén aktív.
Válaszidő
Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, ezzel a videók életszerűbbé és természetessé tehetők.
――Ha nem filmet néz, akkor a Válaszidő legjobb beállítása Normál vagy Gyorsabb.
24
Képméret
Képer. beállítása
A kép méretének módosítása.
Csak Analóg módban érhető el.
PC módban
•• Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától.
AV módban
•• 4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós
műsorok lejátszására.
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül csatlakozik, és a PC/
――Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képméret opció Igazít. a képe.-höz értékre van állítva az AV módban.
Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a monitor képes a normál
megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz lehetőséget, a vízszintes pozíció beállításához a 0-6
szintek között.
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
A Durva konfigurálása
Állítsa be a képfrekvenciát.
――Csak Analóg módban érhető el.
A Finom konfigurálása
Hajtsa végre a képernyő finom beállítását, hogy a kép életszerű legyen.
――Csak Analóg módban érhető el.
AV mód AV állapotú.
(DisplayPort/HDMI: Ez az opció akkor elérhető, ha a FreeSync funkció le van tiltva)
25
5. fejezet
Az OSD (Képernyőmenü) beállításainak módosítása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
Átlátszóság
Pozíció
A menüablakok átlátszóságának beállítása.
A menü pozíciójának módosítása.
Alképernyő
Átlátszóság
한국어
Be
A menüablakok
átlátszóságának
beállítása.
Pozíció
Nyelv
Magyar
Megjelenítési idő
20 mp.
Nyelv
A menü nyelvének beállítása.
――A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.
――A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
Vissza
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
26
6. fejezet
Beállítás és visszaállítás
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
FreeSync
A FreeSync technológia egy olyan megoldás, amely megszünteti a képszétválást, a szokásos
késlekedés és fáziskésés nélkül.
Rendszer
FreeSync
Ki
Eco-takarék. plusz
Ki
Kikapcsolásidőzítő
PC/AV mód
Forrásészlelés
Automatikus
Ismétl. sebesség
Gyorsulás
Műk.jelző LED be
Készenlét
A FreeSync technológia
a sávosodás
kiküszöbölésére
szolgál a szokásos
időelcsúszások és
késések nélkül.
A FreeSync
használatához a
FreeSync megoldást
támogató AMD
videokártya szükséges.
Vissza
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Ez a funkció megszünteti a képszétválást és a késést játékok használata során. Növelheti a játék
élményét.
•• Ki: Kapcsolja ki az FreeSync funkciót.
•• Normál motor: Az AMD videokártya alapvető FreeSync funkcióinak engedélyezése.
•• Legjobb motor: A FreeSync funkció engedélyezése magasabb képernyőfrissítési értékkel. Ebben
a módban a képszétválás (nem megfelelő szinkron a képernyő és a tartalom között) csökken.
Előfordulhat, hogy a képernyő a játék során villog.
Az Legjobb motor mód kiválasztásakor használja a maximális képernyőfrissítési gyakoriságot az
optimális Freesync effektus érdekében.
A frissítési gyakoriság beállítási módszerhez lásd a Kérdések és válaszok
frekvencia? részt
Hogyan módosítható a
――A FreeSync funkció csak a HDMI vagy a DisplayPort módban van engedélyezve.
A FreeSync funkció használatakor használja a monitor gyártója által biztosított HDMI/DisplayPort kábelt.
Ha a FreeSync funkció engedélyezve van, akkor az alábbiak merülhetnek fel:
•• A képernyő villoghat a játék során, a játék beállításaitól függően. A játék beállítási értékeinek
csökkentése elősegítheti a villogás megszüntetését. Ha telepíti az AMD weboldalán található
legfrissebb illesztőprogramokat, akkor ez is megoldhatja a problémát.
•• A válaszarány változhat a játék során, a felbontástól függően. A nagyobb felbontás általában
csökkenti a válaszidőt.
•• A monitor hangminősége csökkenhet.
――Ha a funkció használata során problémákat észlel, akkor vegye fel a kapcsolatot a Samsung
Szervizközponttal.
27
A Videokártya listában levő modellek támogatják a FreeSync funkciót
A FreeSync csak bizonyos AMD videokártya modellekkel használható. Lásd az alábbi listát a
támogatott videokártyákhoz:
Győződjön meg arról, hogy az AMD legfrissebb hivatalos videokártya illesztőprogramjai vannak
telepítve, amelyek támogatják a FreeSync funkciót.
――A FreeSync funkciót támogató további AMD videokártya modellekért látogasson el a hivatalos AMD
weboldalra.
――Ha más gyártótól származó videokártyát használ, akkor a FreeSync opciót állítsa Ki állásba.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Hogyan lehet engedélyezni a FreeSync opciót?
1 Állítsa a FreeSync opciót Normál motor vagy Legjobb motor értékre a képernyőmenüben.
2 Engedélyezze a FreeSync opciót a AMD Radeon Settings résznél:
Kattintás a jobb egérgombbal
AMD Radeon Settings
Display
Az "AMD FreeSync" funkciót állítsa "Be" állásba. Válassza a "Be" állást, ha még nincsen
engedélyezve.
28
Eco-takarék. plusz
PC/AV mód
Az Eco-takarék. plusz funkció a monitor paneljének áramfogyasztását szabályozva csökkenti az
energiafelhasználást.
Állítsa a PC/AV mód lehetőséget AV állásba. A képméret megnő.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNGBright aktuális beállítása Dinamikus kontraszt mód.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
•• Ki: Az Eco-takarék. plusz funkció kikapcsolása.
•• Automatikus: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz
képest.
(A képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
•• Kicsi: Az áramfogyasztás 25%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
Ez az opció filmek megtekintése esetén hasznos.
•• Számítógépes csatlakozás esetén válassza a „PC” beállítást.
•• AV eszközhöz való csatlakozás esetén válassza az „AV” beállítást.
•• Ha egy számítógépet csatlakoztat HDMI-DVI kábellel, akkor állítsa DVI PC értékre.
――A funkció nem támogatja az Analóg üzemmódot.
――Csak a szélesképernyős (16:9 vagy 16:10) modellekre vonatkozik.
――Ha a monitor HDMI, DisplayPort üzemmódban van, és a képernyő üzenete Ellenőrizze a jelkábelt! vagy
az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja meg a JOG gombot a funkciógomb képernyő
megjelenítéséhez, majd válassza az
ikont. A PC és az AV lehetőség közül választhat.
•• Nagy: Az áramfogyasztás 50%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
Kikapcsolásidőzítő
Forrásészlelés
Válassza az Automatikus vagy a Kézi lehetőséget a bejövő jel felismerésének módszereként.
Kikapcsolásidőzítő: Az Kikapcsolásidőzítő mód bekapcsolása.
Ki ennyi idő után: A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A beállított
óraszám elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Kikapcsolásidőzítő beállítása Be.
――Az egyes régiókban piacon levő készülékek esetén az Kikapcsolásidőzítő úgy van beállítva, hogy
automatikusan aktiválódjon 4 órával azt követően, hogy a készülék bekapcsolt. Ez az energiaellátási
szabályozásokkal összhangban történik. Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a MENU
Ismétl. sebesség
Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a gomb
megnyomásakor a megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
Rendszer menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba az Ki opciót.
29
Műk.jelző LED be
A készülék alsó részén található, tápellátást jelző LED engedélyezésének vagy tiltásának beállítása.
•• Működés: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában világít.
•• Készenlét: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában nem világít.
Összes visszaáll.
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
Információ
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
Kép
Alképernyő
Rendszer
Információ
Információ
*********
**kHz **Hz NN
****x****
Optimális ü.mód
****x**** **Hz
Kilépés
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
30
7. fejezet
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
Easy Setting Box
Hardver
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minimum 32 MB memória
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemezmeghajtón
•• Windows 7 32Bit/64Bit
A Easy Setting Box funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Az Easy Setting Box legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a
http://www.samsung.com címen.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik
megfelelően.
――A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a Easy Setting
Box ikon nem jelenik meg.
――Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák
A Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
31
8. fejezet
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service
Center megkeresése előtt
――Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelése
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
1 Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
2 Húzza ki a kábelt a készülékből.
3 Kapcsolja be a készüléket.
4 Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között, valamint azt,
hogy a csatlakozók megbízhatóan reteszelve vannak-e.
A készülék és a számítógép HDMI- vagy HDMI-DVI-kábellel történő csatlakoztatása esetén üres sáv
látható a képernyő mind a négy oldalán.
A képernyőn látható üres sávok nem a készülék hibájából adódnak.
A képernyőn látható üres sávokat a számítógép vagy a videokártya okozza. A probléma megoldásához
állítsa be a képernyőméretet a grafikus kártyának megfelelően a HDMI vagy a DVI beállításokban.
Amennyiben a grafikus kártya beállítási menüje nem tartalmaz képernyőméret-beállítási opciót,
frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját a legfrissebb verzióra.
(A képernyő-beállítások részleteivel kapcsolatban forduljon a grafikus kártya vagy a számítógép
gyártójához.)
――Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: Normál üzemmód táblázat), rövid
ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
――A megjelenített felbontás a számítógép rendszerbeállításaitól és a kábelektől függően eltérhet.
Képernyővel kapcsolatos probléma
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol be.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.
32
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
A videó lejátszása akadozik.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
A nagy méretű és nagyfelbontású videofájlok lejátszása akadozhat. Ennek az lehet az oka, hogy a
videolejátszó nincsen optimalizálva a számítógép erőforrásaira.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a frekvenciát, hogy igazodjon a készülék paramétereihez, a
Normál jelmódok táblázata (36. old.) alapján.
Próbálja meg egy másik videolejátszóval lejátszani a fájlt.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
Állítsa be a Durva és Finom elemeket.
Válasszon le minden tartozékot (video-hosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a frekvenciát.
A kép ingatag és reszket. Árnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a videokártya felbontása és frekvenciája kompatibilis-e
a készülék felbontásával és frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa meg a beállításokat
az útmutatóban található Szabványos jelmód táblázat (36. old.) és a termék Információ menüpontja
alapján.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Állítsa be a Fényerő és Kontraszt elemeket.
Hanggal kapcsolatos probléma
Nincs hang.
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, állítsa be a számítógép
hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.
A videó elérhető, de nincsen hang.
Nem hallható hang, ha HDMI-DVI kábel lett használva a bemeneti eszköz csatlakoztatásához.
Csatlakoztassa az eszközt HDMI-kábellel vagy DP-kábellel.
A képernyő színei nem valósághűek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek, és torzulnak.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A számítógép indítása közben sípoló hang hallatszik.
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben pittyeg, a számítógép javításra szorul.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye 0,5–1 másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten,
vagy mozgassa meg az egeret.
El van mosódva a kép.
Windows operációs rendszer (pl. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10) használata
Betűtípusok
ClearType szöveg módosítása lehetőségre és
esetén: Lépjen a Vezérlőpult
módosítsa a ClearType engedélyezése opciót.
33
Kérdések és válaszok
――A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
Hogyan módosítható a frekvencia?
A frekvencia a videokártyán állítható be.
•• Windows XP: Nyissa meg a Vezérlőpult
Megjelenés és témák
•• Windows ME/2000: Lépjen be a Vezérlőpult
Megjelenítés
Képernyő
Beállítások
•• Windows Vista: Lépjen be a Vezérlőpult
Megjelenés és személyre szabás
gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások pontban.
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult
Frissítési gyakoriság elemet.
Beállítások
Speciális
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház
Rendszer
Képernyő-frissítési gyakoriság elemet.
Képernyő
Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság elemet.
Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások pontban.
Személyre szabás
Megjelenés és személyes beállítások
•• Windows 8 (Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások
Vezérlőpult
Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság értékét.
Speciális
Képernyő
Képernyő beállításai
Képernyőfelbontás
Megjelenés és személyes beállítások
Speciális megjelenítési beállítások
Speciális beállítások
Speciális beállítások
Képernyő
Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési
Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a
Képernyőfelbontás
Adaptertulajdonságok megjelenítése
Speciális beállítások
Képernyő opciót, majd a
Képernyő opciót, majd a Beállítások alatt állítsa be a
Hogyan módosítható a felbontás?
•• Windows XP: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenés és témák
•• Windows ME/2000: Kattintson a Vezérlőpult
•• Windows Vista: Kattintson a Vezérlőpult
•• Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenítés
Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Megjelenés és személyes beállítások
Megjelenés és személyes beállítások
•• Windows 8 (Windows 8.1): Kattintson a Beállítások
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház
Megjelenítés
Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Rendszer
Vezérlőpult
Képernyő
Testreszabás
Megjelenítés
Képernyő-beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
Megjelenés és személyes beállítások
Megjelenítés
Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
Speciális megjelenítési beállítások opciót, majd állítsa be a felbontást.
Hogyan állítható be az energiatakarékos mód?
•• Windows XP: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult
be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Megjelenítés és témák
•• Windows ME/2000: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult
számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows Vista: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult
lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult
lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Megjelenítés
Megjelenítés
Képernyőkímélő
Képernyőkímélő beállításai
Megjelenés és személyes beállítások
Megjelenés és személyes beállítások
•• Windows 8 (Windows 8.1): Az energiatakarékos mód beállítását a Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Energiagazdálkodási lehetőségek opció alatt vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
•• Windows 10: Az energiatakarékos mód beállítását a Gépház
BIOS-beállításánál végezheti el.
Személyre szabás
Zárolási képernyő
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a
Testreszabás
Testreszabás
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen
Képernyőkímélő beállításai
Képernyőkímélő beállításai
Testreszabás
Képernyő időkorlátjának beállításai
Energiagazdálkodási
Energiagazdálkodási
Képernyőkímélő beállításai
Energiagazdálkodás opció alatt vagy a számítógép
34
9. fejezet
Műszaki adatok
Általános
Típusnév
C27F581FD*
― A Plug-and-Play funkció
Méret
27 hüvelykes (27,0 hüvelyk / 68,6 cm)
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer automatikusan
Kijelzőterület
597,89 mm (V) x 336,31 mm (F)
telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési beállításokat.
Képponttávolság
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (F)
Maximális képpontfrissítés
148,5 MHz
Tápellátás
100 – 240 V – (+/- 10 %) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő,
ellenőrizze a készülék hátulján található címkét.
Jelcsatlakozók
D-SUB, HDMI, DisplayPort
Környezeti feltételek
Üzemi
― Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
― A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
― Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
― Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.
Hőmérséklet : 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
35
Normál üzemmód táblázat
Szinkronizálás
Felbontás
Képfrekvencia
30 – 81 kHz
Sorfrekvencia
56 – 72 Hz
Optimális felbontás
1920 x 1080 60 Hz-en
Maximális felbontás
1920 x 1080 60 Hz-en
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem
felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati
útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
36
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia mértékegysége a kilohertz (kHz).
――Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben van feltüntetve.
――A készülék esetén a panel jellege miatt minden képernyőméretnél csak egy felbontás mellett érhető el az optimális képminőség. Az előírttól eltérő felbontás használata esetén romolhat a képminőség. Ennek elkerülése
érdekében ajánlott a készülék számára optimálisként meghatározott felbontást választani.
37
10. fejezet
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért
(az ügyfelek költsége)
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
――Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
•• Külső behatás vagy leejtés.
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.
•• Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:
•• A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.
•• Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.
•• A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.
•• Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.
•• A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
•• Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
•• Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.
•• Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.
•• Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.
Egyebek
•• Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár,
stb.)
•• Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej,
oszcillátor, lámpa, szűrő, szalag, stb.)
――Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel. Ezért
kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
•• Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.
•• Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
38
Download PDF

advertising