Samsung | S27H850QFU | Samsung 27'' SH85 monitor WQHD felbontással, keret nélküli kialakítással Felhasználói kézikönyv

Használati útmutató
S*H85*
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung Electronics engedélye nélkül.
A nem a Samsung Electronics tulajdonában levő védjegyek a megfelelő jogtulajdonosok bejegyzett védjegyei.
••
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
‒‒ (a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
‒‒ (b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
••
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
Tartalom
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
4
4
Biztonsági óvintézkedések
4
Szimbólumok
4
Tisztítás5
Villamosság és biztonság
5
Telepítés6
Működés
7
Előkészületek
Alkatrészek9
Vezérlőpanel
9
Gyorsgomb útmutató
10
Funkciógomb útmutató
11
A Fényerő, Kontraszt és Szemkímélő mód
beállítások módosítása
13
A Hangerő beállítás módosítása
13
Hátoldal
14
Az eszköz dőlésének és magasságának
beállítása
15
A monitorképernyő forgatása
15
Lopás elleni zár
16
Óvintézkedések a monitor mozgatásához
16
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
(S24H850QF*)
17
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
(S27H850QF*)
18
Telepítés19
Az állvány felszerelése (S24H850QF*)
19
Az állvány felszerelése (S27H850QF*)
A talp eltávolítása (S24H850QF*)
A talp eltávolítása (S27H850QF*)
20
21
22
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Bright
32
Fényerő33
Kontraszt33
Forráseszköz csatlakoztatása
és használata
Élesség33
A monitor telepítése előtt olvassa el az
alábbiakat.23
Szín33
SAMSUNG MAGIC Upscale
34
PC csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
Csatlakoztatás USB C típusú kábellel
Csatlakoztatás DP-kábellel
Fejhallgató csatlakoztatása
23
23
24
24
25
25
HDMI feketeszint34
Külső monitor csatlakoztatása
Csatlakoztatás DP-kábellel
25
25
Képméret
35
Képernyő beállítása
35
Szemkímélő mód34
Játék mód34
Válaszidő34
A készülék csatlakoztatása
számítógéphez USB HUB módban
26
Csatlakoztatás számítógéphez
26
A készülék használata USB HUB módban
26
A csatlakozókábelek elrendezése (S24H850QF*) 28
A csatlakozókábelek elrendezése (S27H850QF*) 29
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
Áramellátás30
Méret37
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás31
Pozíció37
Illesztőprogram telepítése
31
Optimális felbontás beállítása
31
PIP/PBP mód36
Forrásválasztás37
Forrás38
Képméret38
2
Tartalom
Kontraszt39
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
A telepítésre vonatkozó korlátozások és
problémák
Rendszerkövetelmények
Az OSD (Képernyőmenü)
beállításainak módosítása
Függelék
49
49
49
Átlátszóság40
Nyelv40
Megjelenítési idő40
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az ügyfelek
költsége)
56
Nem hibás készülék
56
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta56
Egyebek
56
Extended warranty
57
Hibaelhárítási útmutató
Beállítás és visszaállítás
Követelmények a Samsung Customer Service Center
megkeresése előtt
50
A készülék tesztelése
50
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
50
Ellenőrizze az alábbiakat.
50
DisplayPort Ver.41
Kérdések és válaszok
52
DP OUT42
DP KI (MST/SST) Funkció Végrehajtás
42
FreeSync
45
Műszaki adatok
Smart ECO Saving47
Általános
53
Off Timer Plus47
Normál üzemmód táblázat
54
PC/AV Mode47
Source Detection48
Key Repeat Time48
Power LED On48
Reset All48
Information48
3
1. fejezet
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági óvintézkedések
A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
Figyelmeztetés
ÁRAMÜTÉS LEHETSÉGES, NE NYISSA FEL!
Figyelmeztetés : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A FEDELET! (VAGY A HÁTOLDALT)
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
BÍZZON MINDEN SZERVIZ-TEVÉKENYSÉGET KÉPZETT SZAKEMBERRE!
10 cm
10 cm
10 cm
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség
uralkodik.
A készülék belső alkatrészeinek bármiféle megérintése veszélyes!
10 cm
Ez a szimbólum arra emlékeztet, hogy a készülékkel együtt a
működése és karbantartása szempontjából fontos dokumentációt is
szállítottunk.
10 cm
Szimbólumok
Biztonsági intézkedések tárolás során
Az erősen csillogó modellek felületén fehér foltok keletkezhetnek, ha a közelükben ultrahangos
párásító berendezést használnak.
Életveszély
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
――Ha a termék belseje tisztítást igényel, forduljon a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálathoz (a
szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
Ne nyomja meg a monitor képernyőjét a kezével vagy más tárgyakkal. Fennáll a képernyő
károsodásának veszélye.
4
Tisztítás
――Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
megkarcolódhat.
――Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
Villamosság és biztonság
Életveszély
•• Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.
1 Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet.
•• Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.
2 Húzza ki a hálózati kábelt a készülékből.
•• Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.
――A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves kézzel. Ellenkező esetben
áramütés következhet be.
3 Törölje le a monitort egy tiszta, puha, száraz kendővel.
‒‒ Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy oldószert tartalmaz, vagy karcolja a
monitor felületét.
‒‒ Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a készülékre.
4 Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan kicsavarva tisztítsa meg a
készülék külső burkolatát.
5 A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6 Kapcsolja be a készüléket és a számítógépet.
•• A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
•• A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt készülékek
esetén).
•• Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne vezesse a hálózati kábelt nehéz
tárgy alatt.
•• A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Száraz törlőkendővel tisztítsa meg a portól a hálózati dugasz és a hálózati aljzat érintkezőinek
környezetét.
Figyelmeztetés
•• Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.
•• Csak a Samsung által a készülékhez szállított hálózati kábelt használja. Ne használja a hálózati
kábelt más készülékekhez.
•• Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig hozzáférhető.
‒‒ A hálózati kábelt ki kell húzni, ezzel megszakítva a készülék tápellátását, ha veszélyhelyzet
állhat fenn.
•• Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.
5
Telepítés
Életveszély
Figyelmeztetés
•• Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A készüléket hőforrásoktól
távol helyezze el.
•• Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
•• Ne használja a készüléket rosszul szellőző helyen: könyvespolcon vagy faliszekrényben.
•• A szellőzés biztosítására szerelje a készüléket a faltól legalább 10 cm-re.
•• A műanyag csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen.
‒‒ A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
•• Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc, ferde felület,
stb.).
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor megsérülhet vagy tüzet is
okozhat.
•• Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por, nedvesség (csepegő víz,
stb.), olaj vagy füst érheti.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze forró tárgy (pl.
kályha) közelébe.
•• Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.
•• Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy előlapjának elülső
széle nem nyúlik túl.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad helyezni.
•• Óvatosan tegye a helyére a készüléket.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű finom por,
vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet kitéve vagy ahol a
készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan kell működnie), az komolyan befolyásolhatja a
teljesítményét.
‒‒ Ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni, feltétlenül keresse meg a Samsung Customer
Service Centert.
‒‒ A készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
•• Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.
‒‒ A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
•• Az étkezési olajok (mint például a szójaolaj) a készülék károsodását vagy torzulását okozhatják.
Tartsa távol a készüléket az olajos szennyeződésektől. És ne helyezze el illetve ne használja a
készüléket konyhában, vagy konyhai tűzhely közelében.
6
Működés
Életveszély
•• A készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik. Tilos a készüléket saját kezűleg szétszerelni,
javítani vagy módosítani.
‒‒ Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a tápkábelt is beleértve.
•• Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható, azonnal húzza ki a
hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony tárgyat (papírt,
gyufát, stb.) a készülékbe (a ventillátor-nyílásokba, bementi és kimeneti portokba, stb.).
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy fémtárgyakat a
készülék tetejére.
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy felmásszanak a
tetejére.
‒‒ A gyermekek megsérülhetnek vagy súlyos fájdalmat szenvedhetnek.
•• Ha a készülék leesik vagy a külső burkolata megsérül, kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a
hálózati kábelt. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
‒‒ Ha tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne hagyjon a készülék tetején nehéz tárgyat, vagy bármit, amit a gyermekek kedvelhetnek (játékot,
édességet, stb.).
‒‒ A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermekek megpróbálják elérni a játékot vagy
édességet, és súlyos sérülést szenvedhetnek.
•• Villámlás vagy zivatar közben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt.
•• Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.
•• Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati dugaszát. A helyiséget
azonnal szellőztesse ki.
•• Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető anyagot.
•• Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.
‒‒ A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
7
Figyelmeztetés
•• Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a képernyőbe, és
meghibásodhatnak a képpontok.
‒‒ Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az energiatakarékos
módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
•• Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a hálózati kábelt a
hálózati aljzatból.
‒‒ A felgyülemlett por, hőhatással kombinálva, tüzet, áramütést vagy villamos szivárgást okozhat.
•• A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.
‒‒ A látása romolhat.
•• Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
•• Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
•• Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.
•• Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a szemét, vagy nézzen rá
távolabb levő tárgyakra.
•• Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a képernyőt, mert az
felforrósodik.
•• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
•• Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
‒‒ A keze vagy az ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.
‒‒ Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést okozhat.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.
‒‒ A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
8
2. fejezet
Előkészületek
Alkatrészek
Ikonok
Leírás
A navigációban segítséget nyújtó többirányú gomb.
JOG Gomb
Vezérlőpanel
•• Bekapcsolás (Bekapcsoló gomb): Ki
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Működésjelző LED
FEL
•• Kikapcsolás (Bekapcsoló gomb): Be
(Rendszer
Műk.jelző LED be) Előfordulhat, hogy egyes modellek a
funkciók eltérései következtében nem rendelkeznek ezzel a funkcióval.
JOBBRA
MEGNYOM(ENTER)
•• Energiatakarékos üzemmód: Villog
――A tápellátást jelző fény működése a menüből ki-, illetve bekapcsolható.
BALRA
Működésjelző LED
felfelé, lefelé, balra, illetve jobbra mozoghat, illetve a beállított érték
bevitelére használható.
Ez a LED a működés állapotjelzője, és az alábbiak szerint működik
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
JOG Gomb
――A JOG gomb a készülék bal oldalán, hátul található. A gombbal
Funkciógomb útmutató
LE
Nyomja meg a JOG gombot, ha a képernyő be van kapcsolva.
Megjelenik a Funkciógomb útmutató. A képernyőmenü az útmutató
megjelenésekor az adott irány-gomb ismételt megnyomásával
érhető el.
――A Funkciógomb útmutató a funkciótól és a készülék típusától függően
eltérő lehet. Kérjük, ellenőrizze a konkrét termék adatait.
Vissza
Funkciógomb útmutató
9
Gyorsgomb útmutató
――Az alábbi, gyorsgombokat tartalmazó képernyő (képernyőmenü) csak a monitor bekapcsolásakor, a számítógép felbontásának megváltozásakor és a bemeneti jelforrás változásakor jelenik meg.
――Ez a funkciógomb oldal engedélyezett Szemkímélő mód esetén látható.
: Be
: Ki
Szemkímélő mód
Hangerő
Funkciók
Szemkímélő mód Ki
••
/
: Módosítsa a Fényerő, Kontraszt, Szemkímélő mód beállítást.
••
: Módosítsa a Hangerő beállítást.
••
: A Funkciógomb útmutató megjelenítése.
10
Funkciógomb útmutató
――A főmenübe való belépéshez vagy a többi elem használatához a JOG gomb megnyomásával nyissa meg a Funkciógomb útmutatót. A JOG gomb ismételt megnyomásával léphet ki.
FEL/LE/BALRA/JOBBRA: Lépjen a kívánt elemre. Minden elemhez megjelenik a leírás, ha a fókusz megváltozik.
MEGNYOM(ENTER): A kijelölt elem alkalmazásra kerül.
Vissza
Ikonok
Leírás
Válassza ki az
opciót a bemeneti jel módosításához, a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn. A képernyő bal felső sarkában egy üzenet jelenik meg, ha a
bemeneti jel módosítva lett.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Megjelenik a monitor jellemzőihez tartozó képernyőmenü.
A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának elkerülésére.
Engedélyezés/Letiltás: A képernyőmenü-vezérlés zárolásához tartsa lenyomva 10 másodpercig a BAL gombot, amikor a főmenü megjelenik.
――Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van, akkor a Fényerő és a Kontraszt opciók módosíthatók. A PIP/PBP elérhető.
A Szemkímélő mód elérhető. Az Információ adatai megtekinthetők.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Nyomja meg a gombot, ha a beállítások konfigurálása szükséges a PIP/PBP funkcióhoz.
Kiválasztja az
opciót a monitor kikapcsolásához, a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
――Előfordulhat, hogy a funkciók eltérései következtében a Funkciógomb útmutató opciói eltérőek lehetnek.
11
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi (Energiatakarékos mód vagy Jel nélküli mód esetén), akkor a
jelforrás és a működés szabályozásának 2 gyorsgombja az alábbi módon használható.
JOG Gomb
Energiatakarékos mód/Jel nélküli mód
FEL
Jelforrás módosítása
Le
MEGNYOM(ENTER) gomb lenyomása 2
másodpercig
Kikapcsolás
Amikor a monitor főmenüt jeleníti meg, akkor a JOG gomb az alábbiak szerint használható:
JOG Gomb
Művelet
FEL/LE
Lépés a beállítások között
Kilépés a főmenüből.
BALRA
Kilépés az allistából mentés nélkül.
A csúszka értékének csökkentése.
JOBBRA
MEGNYOM(ENTER)
Következő szintre lépés.
A csúszka értékének növelése.
Következő szintre lépés.
Beállítás mentése és az allista bezárása.
12
A Fényerő, Kontraszt és Szemkímélő mód beállítások
módosítása
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Fényerő, Kontraszt vagy Szemkímélő mód
beállítást a JOG gomb fel- vagy lefelé mozgatásával módosíthatja.
A Hangerő beállítás módosítása
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Hangerő a JOG gomb balra, illetve jobbra
mozgatásával állítható.
50
Hangerő
Némítás
Kontraszt
Ki
Szemkímélő mód
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Fényerő
――Ha egy csatlakoztatott bemeneti eszköz hangminősége gyenge, akkor a készülék Auto Mute funkciója
elnémíthatja a hangot vagy akadozó hangot eredményezhet fejhallgató vagy hangszóró használata esetén.
Állítsa a bemeneti eszköz hangerejét legalább 20% értékre, a hangerő beállításához pedig a készülék
hangerő-szabályozóját (JOG gomb BALRA/JOBBRA) használja.
――Mi az Auto Mute?
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Szemkímélő mód
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Ez a funkció zajos hang vagy a bemeneti eszköz hangerőproblémája miatt jelentkező gyenge jelszint
esetén a hang javítása érdekében elnémítja a hangot.
Fényerő
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――A Némítás funkció aktiválásához lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd a JOG gombbal mozgassa a
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. Plusz funkció aktív.
fókuszt lefelé. A Némítás funkció aktiválásának megszüntetéséhez lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre,
majd növelje vagy csökkentse a Hangerő értékét.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kontraszt
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
van állítva.
(PBP mód) értékre
13
Hátoldal
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Csatlakozó
Leírás
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő POWER IN csatlakozóhoz.
DP OUT
HDMI IN
DP IN
Csatlakoztatás más készülékhez DP-kábellel.
Csatlakoztatás forráseszközhöz HDMI-kábel vagy HDMI–DVI kábellel.
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
USB C típusú kábellel rendelkező forráseszközhöz csatlakozik. Kompatibilis 3.0 vagy alacsonyabb verziójú USB
kábellel.
USB-eszköz csatlakoztatása.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
14
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása
A monitorképernyő forgatása
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
――A monitor forgatását az alábbiak szerint végezheti el.
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
-2,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Húzza el a képernyőt a nyíl irányába.
•• Fordítsa el a képernyőt az óramutató járásával megegyező irányban, amíg el nem éri a teljesen
függőleges helyzetet.
•• A monitor dőlése és magassága beállítható.
•• A monitor megrongálódhat, ha megdöntés nélkül, illetve az óramutató járásával ellentétes
irányban forgatja el a képernyőt.
•• Fogja meg a készülék tetejének közepét és óvatosan módosítsa a magasságot.
•• Az állvány magasságának beállítása során zajt hallhat. A zajt az okozza, hogy az állványban levő
golyó csúszik, amikor az állvány magasságát beállítja. A zaj normális, és nem jelenti a termék hibás
működését.
15
Lopás elleni zár
Óvintézkedések a monitor mozgatásához
――A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket.
――A zár formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat
lásd a zár használati útmutatójában.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
•• Ne fejtsen ki közvetlen nyomást a képernyőre. •• Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy
csak az állványt fogja.
•• A monitor mozgatása során ne fogja a
képernyőt.
1 Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
2 Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
•• A monitor mozgatása során a monitor alsó
sarkait vagy a széleit fogja.
••
3 Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
4 Zárja le a lopás elleni zárat.
‒‒ A lopás elleni zár külön kapható.
‒‒ A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
‒‒ A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
16
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
(S24H850QF*)
――Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
1
2
A
•• Megjegyzések
‒‒ A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.
‒‒ A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.
‒‒ Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve
az asztali állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék
megrongálódhat, és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a
nem megfelelő csavarok használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott
erőkifejtéssel történő csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.
‒‒ A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi
sérülésekért, amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve
a falikonzol nem szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.
‒‒ A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.
‒‒ Csak a nemzeti szabványoknak megfelelő falikonzolt használjon.
3
4
‒‒ A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
Mértékegység: mm
B
Típusnév
S24H850QF*
Ide csatlakoztassa a falikonzolt vagy az asztali állványt
VESA csavarlyuk jellemzők
(A * B) milliméterekben
100,0 x 100,0
Szabványos csavar
4,0 mm Φ, 0,7 dőlés * 10,0 mm
hosszú
Mennyiség
4 db
――Ne szerelje fel a falikonzol készletet, ha a készülék be van kapcsolva. Ez áramütéssel és személyi sérüléssel
járhat.
Fali tartókeret (opcionális)
Illessze be a fogakat, és szorosan húzza meg a csavarokat a készülék tartókonzolján, illetve a
csatlakoztatni kívánt falikonzol vagy asztali állvány megfelelő részein.
17
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
(S27H850QF*)
――Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
1
2
A
•• Megjegyzések
‒‒ A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.
‒‒ A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.
‒‒ Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve
az asztali állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék
megrongálódhat, és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a
nem megfelelő csavarok használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott
erőkifejtéssel történő csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.
‒‒ A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi
sérülésekért, amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve
a falikonzol nem szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.
‒‒ A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.
‒‒ Csak a nemzeti szabványoknak megfelelő falikonzolt használjon.
3
4
‒‒ A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
Mértékegység: mm
B
Típusnév
S27H850QF*
Ide csatlakoztassa a falikonzolt vagy az asztali állványt
VESA csavarlyuk jellemzők
(A * B) milliméterekben
100,0 x 100,0
Szabványos csavar
4,0 mm Φ, 0,7 dőlés * 10,0 mm
hosszú
Mennyiség
4 db
――Ne szerelje fel a falikonzol készletet, ha a készülék be van kapcsolva. Ez áramütéssel és személyi sérüléssel
járhat.
Fali tartókeret (opcionális)
Illessze be a fogakat, és szorosan húzza meg a csavarokat a készülék tartókonzolján, illetve a
csatlakoztatni kívánt falikonzol vagy asztali állvány megfelelő részein.
18
Telepítés
Az állvány felszerelése (S24H850QF*)
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
1
Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán
látható irányban. Csavarja be teljesen az állvány
alján található rögzítőcsavart.
2
3
Helyezze a csomagban található védő polisztirolhab Helyezze az állvány nyakát a kijelzőre, a képen
párnát a talajra, és helyezze a készüléket lefelé
látható módon. Amikor elhelyezi az állvány
nézve a polisztirolhabra, a képen látható módon.
nyakát, akkor győződjön meg arról, hogy a kijelző
megemelt gombja beilleszthető legyen az állvány
Ha nem áll rendelkezésre polisztirolhab, akkor
nyakán levő nyílásba.
használjon egy vastag ülőpárnát.
4
Fordítsa el a kijelző állványának nyakát 90°-al az
óramutató irányában, hogy a kijelző állványának
nyaka a helyére kerülhessen.
5
Az állvány összeszerelése befejeződött.
- Figyelmeztetés
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak az állványt fogja.
19
Az állvány felszerelése (S27H850QF*)
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
1
Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán
látható irányban. Csavarja be teljesen az állvány
alján található rögzítőcsavart.
2
3
Helyezze a csomagban található védő polisztirolhab Helyezze az állvány nyakát a kijelzőre, a képen
párnát a talajra, és helyezze a készüléket lefelé
látható módon. Amikor elhelyezi az állvány
nézve a polisztirolhabra, a képen látható módon.
nyakát, akkor győződjön meg arról, hogy a kijelző
megemelt gombja beilleszthető legyen az állvány
Ha nem áll rendelkezésre polisztirolhab, akkor
nyakán levő nyílásba.
használjon egy vastag ülőpárnát.
4
Fordítsa el a kijelző állványának nyakát 90°-al az
óramutató irányában, hogy a kijelző állványának
nyaka a helyére kerülhessen.
5
Az állvány összeszerelése befejeződött.
- Figyelmeztetés
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak az állványt fogja.
20
A talp eltávolítása (S24H850QF*)
――Mielőtt eltávolítja az állványt a monitorról, fektesse a monitort lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
1
2
Helyezze a készüléket tiszta és sík talajra, a képen
Emelje meg az állvány nyakát a nyíl irányában, hogy
látható módon. Nyomja felfelé a gombot, és tartsa
leválaszthassa azt a kijelzőről.
lenyomva. Fordítsa el a kijelző állványának nyakát 10°-al
az óramutatóval ellentétes irányban.
- Figyelmeztetés
- Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak az
állványt fogja.
3
Lazítsa meg az állvány talpának alján található
rögzítőcsavart, majd távolítsa el az állvány nyakát az
állvány talpából, a képen látható nyíl irányában történő
húzással.
21
A talp eltávolítása (S27H850QF*)
――Mielőtt eltávolítja az állványt a monitorról, fektesse a monitort lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
1
2
Helyezze a készüléket tiszta és sík talajra, a képen
Emelje meg az állvány nyakát a nyíl irányában, hogy
látható módon. Nyomja felfelé a gombot, és tartsa
leválaszthassa azt a kijelzőről.
lenyomva. Fordítsa el a kijelző állványának nyakát 10°-al
az óramutatóval ellentétes irányban.
- Figyelmeztetés
- Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak az
állványt fogja.
3
Lazítsa meg az állvány talpának alján található
rögzítőcsavart, majd távolítsa el az állvány nyakát az
állvány talpából, a képen látható nyíl irányában történő
húzással.
22
3. fejezet
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
A monitor telepítése előtt olvassa el az
alábbiakat.
1 Ellenőrizze a monitorhoz tartozó kábelek mindkét végének alakját, és ellenőrizze a monitoron és a
külső eszközökön levő megfelelő portok alakját és pozícióját.
2 A jelkábelek csatlakoztatása előtt húzza ki a monitor és a külső eszközök hálózati kábeleit
a konnektorból, annak elkerülése érdekében, hogy a készülék rövidzárlat vagy túláram
következtében károsodjon.
3 Miután valamennyi jelkábelt csatlakoztatta, csatlakoztassa a monitor és a külső eszközök hálózati
kábeleit a konnektorba.
4 Mielőtt a telepített monitort használni kezdené, olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy
megismerje a monitor funkcióit, az óvintézkedéseket, és a megfelelő használat módját.
PC csatlakoztatása és használata
Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.
――Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
HDMI IN
――2560 x 1440 60 Hz-en megjelenítéshez használjon olyan HDMI kábelt, amely támogatja a 2560 x 1440 60
Hz-en megjelenítést. Győződjön meg arról, hogy a HDMI-jelforrásban használt grafikus kártya támogatja a
2560 x 1440 60 Hz-en felbontást.
――HDMI-kábel csatlakoztatásánál használja azt a kábelt, amely a monitorhoz mellékelt részegységek között
található. Ha nem a Samsung által biztosított HDMI-kábelt használja, a képminőség csökkenhet.
23
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
Csatlakoztatás USB C típusú kábellel
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
HDMI IN
――Az audio funkció nincs támogatva, ha a jelforrás eszköz HDMI-DVI-kábellel van csatlakoztatva.
――Előfordulhat, hogy az optimális felbontás nem érhető el HDMI-DVI kábellel.
――Ha egy eszköz küld jelet egy egy USB C típusú kábelt használó monitorra, akkor ha a képernyő nem képes
normál megjelenítésre, módosítsa a kimeneti módot DP KI értékre (váltás az USB C-típusú:MST és az USB
C-típusú:SST között).
Az USB Power Delivery 2.0 specifikáció szerint termékünk fel tudja tölteni az Ön notebook-ját, ha azt
egy USB C típusú kábellel csatlakoztatja a termékünkhöz.
――Maximum 45 W töltési teljesítmény van támogatva. A töltési sebesség a termékünkhöz csatlakoztatott
notebook-tól függően eltérő lehet.
――Mivel az USB C típusú porttal rendelkező notebook-ok rengeteg fajtája kapható, ezért nem garantálhatjuk,
hogy termékünk fel tudja tölteni az összes, USB C típusú porttal rendelkező notebook-ot.
――Győződjön meg arról, hogy az USB C típusú kábel megfelel az USB PD specifikációnak. Ellenkező esetben
az Ön eszközei károsodhatnak. Samsung márkájú kábel használatát javasoljuk.
24
Csatlakoztatás DP-kábellel
Külső monitor csatlakoztatása
Győződjön meg arról, hogy a monitor és a külső eszközök, például számítógépek és set-top
boxok hálózati kábelei ki vannak húzva a konnektorból.
Csatlakoztatás DP-kábellel
DP OUT
――2560 x 1440 60 Hz-en megjelenítéshez használjon olyan DP kábelt, amely támogatja a 2560 x 1440 60 Hzen megjelenítést. Győződjön meg arról, hogy a DP-jelforrásban használt grafikus kártya támogatja a 2560
x 1440 60 Hz-en felbontást.
――1,5 m-nél rövidebb DP-kábel használatát javasoljuk. 1,5 m-nél hosszabb kábel használata befolyásolhatja a
képminőséget.
Fejhallgató csatlakoztatása
25
A készülék csatlakoztatása számítógéphez
USB HUB módban
Csatlakoztatás számítógéphez
――A készülék HUB-ként is képes működni, ha egy USB C-típusú kábellel a számítógéphez csatlakoztatja.
A készülék használata USB HUB módban
Ha a készüléket hub-ként használja, akkor egyszerre számos különféle jelforrás készülék is
csatlakoztatható és használható általa.
Egy PC nem csatlakoztatható egyszerre nagy számú jelforrás készülékhez, mivel korlátozott számú
kimeneti és bemeneti porttal rendelkezik. A készülék HUB funkciójával javítható a hatékonyság: a
felhasználó egyszerre nagyobb számú jelforrás készüléket csatlakoztathat a készülék USB portjaihoz
anélkül, hogy a PC-hez csatlakoztatná őket.
Közvetlenül csatlakoztathat egy forráseszközt a készülékhez, és az eszközt a készülékkel vezérelheti,
anélkül, hogy az eszközt a számítógéphez kellene csatlakoztatnia.
A készülék USB hub-ként történő használatához csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB
C-típusú kábellel.
Ha a PC-hez nagyobb számú jelforrás készülék csatlakozik, akkor a PC környezetében található
sok kábel rendetlennek tűnhet. Ezt a kényelmetlenséget megoldhatja, ha a jelforrás készülékeket
közvetlenül a monitorhoz csatlakoztatja.
Ha a készülék számítógéphez csatlakozik, akkor mobileszközt, pl. MP3-lejátszót vagy okostelefont
is csatlakoztathat hozzá. Ezáltal az eszközt számítógépről vezérelheti, vagy töltheti az eszköz
akkumulátorát.
――Az olvasás/írás arányt az USB eszköz és a számítógép befolyásolja.
――A készülék nem támogatja a médialejátszást. Ha szeretne lejátszani egy fájlt az USB eszközön, akkor
csatlakoztassa a készüléket Hub-ként a számítógépéhez, és játssza le a fájlt a számítógépen.
――Az operációs rendszer, az illesztőprogramok vagy szoftverek által okozott, USB-vel kapcsolatos problémák
esetén vegye fel a kapcsolatot az illetékes beszállítókkal.
――Mivel számos USB eszköz kapható a piacon, ezért nem tudjuk garantálni, hogy a termékeink megfelelnek
az összes USB eszköznek.
26
――Ha olyan nagy kapacitású külső merevlemez-meghajtót használ, amely külső tápellátást igényel, akkor
csatlakoztassa ezt egy tápforráshoz.
――Az akkumulátor töltése energiatakarékos módban is működhet, de nem tölthető akkor, ha a készülék ki
van kapcsolva.
――Ha a hálózati kábel ki van húzva a csatlakozóaljzatból, akkor az USB eszköz töltése nem működik.
――Az USB eszközt külön kell megvásárolni.
27
A csatlakozókábelek elrendezése (S24H850QF*)
1
Az állvány összeszerelése befejeződött.
2
Forgassa el a készüléket a legmagasabb
függőleges pozícióba.
3
Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő portokhoz,
majd rendezze el a két kábelt a FEDÉL-ÁLLVÁNY
KÁBEL elem két oldalán keresztül, a képen látható
módon.
4
Forgassa el a készüléket vízszintes pozícióba.
5
Az összeszerelés befejeződött.
28
A csatlakozókábelek elrendezése (S27H850QF*)
1
Döntse meg a kijelzőt, a képen látható módon.
5
2
Forgassa el a készüléket a legmagasabb
függőleges pozícióba.
6
Rendezze el a két kábelt a FEDÉL-ÁLLVÁNY KÁBEL Forgassa el a készüléket vízszintes pozícióba.
elem két oldalán keresztül, a képen látható módon.
3
Csatlakoztassa a megfelelő kábeleket.
4
4
Rendezze el a kábeleket a FEDÉL-HÁTSÓ elemen
levő nyíláson keresztül, majd erősítse fel a
FEDÉL-HÁTSÓ ALSÓ elemet. A FEDÉL-HÁTSÓ
ALSÓ elem felszerelése során először igazítsa a
FEDÉL-HÁTSÓ ALSÓ elem hat bordáját a FEDÉLHÁTSÓ elem alsó lyukaihoz.
7
Az összeszerelés befejeződött.
29
Áramellátás
POWER IN
A készülék használatához csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a fali aljzathoz, a másikat pedig a
készülék POWER IN csatlakozójához.
――A bemeneti feszültség automatikusan vált.
30
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás
Illesztőprogram telepítése
――A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást és
frekvenciát.
――A termék illesztőprogram legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
――Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb háromszor
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:
•• Egyenesítse ki a hátát.
megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.
――Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
•• Hagyjon 45 - 50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a képernyőre.
•• Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.
•• Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.
•• Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.
•• Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.
•• Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva tarthassa, a
sarka érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
•• Végezze el a szem-gyakorlatokat vagy pislogjon gyakran, és akkor a szem fáradtsága csökken.
31
4. fejezet
A képernyő beállítása
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt.
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
SAMSUNG MAGIC Bright
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
PC módban
•• Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.
•• Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet
használatához.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.
•• Dinamikus kontraszt: Kiegyenlített fényerőt biztosít a kontraszt automatikus változtatásával.
AV módban
Ha a külső bemenet HDMI/DP/USB Type-C-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása
SAMSUNG
Bright pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Dinamikus, Normál, Film és
AV, a MAGIC
Egyedi). Ezek közül csak az egyiket aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció
kiválasztása automatikusan elohívja személyre szabott képbeállításait.
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
32
Fényerő
Szín
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Állítsa be a képernyő színárnyalatát.
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
MAGIC
MAGIC
•• Vörös: A vörös telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
Kontraszt
•• Zöld: A zöld telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright aktuális beállítása Mozi vagy Dinamikus kontraszt mód.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
van állítva.
(PBP mód) értékre
•• Kék: A kék telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
•• Színtónus: Válasszon egy színtónust, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
‒‒ 2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.
‒‒ 1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.
‒‒ Normál: A normál színtónus megjelenítése.
‒‒ 1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.
‒‒ 2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.
Élesség
‒‒ Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
――Ha a külső bemenet HDMI/DP/USB Type-C-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV,
a Színtónus pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és Egyedi).
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.
――Ez az opció nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright aktuális beállítása Mozi vagy Dinamikus kontraszt mód.
•• Gamma: A luminancia közepes szintjének beállítása.
‒‒ 1. mód / 2. mód / 3. mód
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Upscale 1. mód vagy 2. mód üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
33
SAMSUNG MAGIC Upscale
Szemkímélő mód
SAMSUNG
Az MAGIC
Upscale funkció fokozza a kép részletességét és a kép élénk megjelenését.
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
A funkció hatása alacsony felbontású képek esetén látványosabban jelentkezik.
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez, amelyek teljesítik az
alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő mód beállítása 'Be', akkor a 400nm
körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális
képminőséget. Ugyanakkor a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén,
a TÜV Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”
szabványának előírásait.
――Ez a menü nem elérhető, ha a SAMSUNG Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
MAGIC
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
•• Ki / 1. mód / 2. mód
――A 2. mód beállítás a 1. mód beállításnál erőteljesebb hatású.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
HDMI feketeszint
Játék mód
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez, a csatlakoztatott
forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint
stb.). Ebben az esetben a HDMI feketeszint segítségével állítható be a képminőség.
Itt adhatja meg a készülék játék módban alkalmazandó képernyőbeállításait.
Ebben az esetben a HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a gyengébb képminőséget.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a funkció csak a HDMI módban érhető el.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
•• Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.
•• Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni szeretné a
feketeszintet és növelni a fehérszintet.
Ez a funkció akkor használatos, amikor személyi számítógépen játszik vagy játékkonzol, például
PlayStation™ vagy Xbox™ van csatlakoztatva.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.
――Amikor a monitor kikapcsol, energiatakarékos módba lép vagy bemeneti jelforrást vált, a Játék mód
állapota akkor is Ki lesz, ha Be értékre van állítva.
――A Játék mód folyamatos engedélyezésével válassza az Mindig be lehetőséget.
――A PIP/PBP mód mód Be beállításánál nem érhető el.
――Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
――A HDMI feketeszint funkció csak bizonyos AV felbontás, például 720P és 1080P esetén aktív.
Válaszidő
Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, ezzel a videók életszerűbbé és természetessé tehetők.
――Használja a Normál módot, ha nem játszik videót vagy játékot.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
értékre van állítva.
/
(PIP mód)
34
Képméret
Képernyő beállítása
A kép méretének módosítása.
――Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képméret opció Igazít. a képe.-höz értékre van állítva az AV módban.
――Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
van állítva.
――Ez az opció nem elérhető, ha a FreeSync funkció aktív.
(PBP mód) értékre
Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a monitor képes a normál
megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz lehetőséget, a vízszintes pozíció beállításához a 0-6
szintek között.
PC módban
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
•• Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
AV módban
•• 4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós
műsorok lejátszására.
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――A HDMI/DP/USB Type-C-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP/USB Type-C-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
35
5. fejezet
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
――A PIP/PBP mód kompatibilis a Windows 7, Windows 8, és Windows 10 rendszerekkel.
――A használt grafikus kártya műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a PIP/PBP funkció nem
használható. Ha PIP/PBP módban az optimális felbontás kiválasztása esetén üres képernyő látható, a
számítógépen lépjen be a Vezérlőpult → Képernyő → Képernyőfelbontás menüpontba, és kattintson az
PIP/PBP mód
A PIP/PBP mód funkció engedélyezése vagy letiltása.
A PIP (Kép a képben) a képernyőt két részre osztja. Az egyik forráseszköz a fő képernyőn jelenik meg,
míg ezalatt a másik forráseszköz a beágyazott ablakokban jelenik meg.
A PBP (Képről képre) funkció két részre osztja a képernyőt, és két különböző forráseszközt egyidejűleg
jelenít meg a képernyő bal és jobb oldalán.
Észlelés gombra. (Az instrukciók Windows 7 alapján készültek.) Ha az optimális felbontás beállítása esetén
üres képernyő jelenik meg, változtassa meg a felbontást 1280 × 1024 értékre.
――Előfordulhat, hogy a képernyő rövid ideig villog, vagy késve jelenik meg, amikor engedélyezi vagy
letiltja a PIP/PBP funkciót, vagy amikor a PIP/PBP funkció bekapcsolt állapota mellett módosítja a
képernyőméretet.
Ez általában olyankor történik, amikor egy számítógép és egy monitor kettő vagy több bemeneti
jelforráshoz van csatlakoztatva. Ennek nincsen köze a monitor teljesítményéhez.
A jelenséget elsősorban az okozza, hogy a videokártya teljesítményétől függően a videó jelek monitorra
történő átvitele késik.
――Ha a PIP/PBP funkció engedélyezve van, akkor a felbontás nem tud automatikusan az optimális felbontásra
kapcsolni, a videokártya és a Windows rendszer közötti kompatibilitási probléma miatt.
Állítsa a PIP/PBP mód lehetőséget Ki állásba. Vagy pedig indítsa újra a monitort, majd állítsa a felbontást
az optimális beállításra, a Windows kezelőfelület alkalmazásával.
36
Méret
Forrásválasztás
Válassza ki az alképernyő méretét és képméretarányát.
Adja meg, melyik képernyő hangját kívánja hallani.
••
: Válassza az ikon képet, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal és jobb
oldalának optimális felbontása 1280 x 1440 (szélesség x magasság).
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális
felbontása 720 x 480 (szélesség x magasság).
••
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális
felbontása 1280 x 720 (szélesség x magasság).
PIP mód
/
PBP mód
/
Pozíció
Válassza ki az alképernyő pozícióját a rendelkezésre álló opciók közül.
••
/
/
/
――A PBP kiválasztása esetén nem áll rendelkezésre.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
37
Forrás
Képméret
Válassza ki a forrást valamennyi képernyőhöz.
PIP Mód (PIP-módban (Méret
/
) gombként érhető el).
――A fő képernyő bemeneti jelforrása megváltozik.
PIP Mód (PIP-módban (Méret
/
) gombként érhető el).
Válassza ki az alképernyő képméretét.
――Az aktuális bemeneti jelforrás kivételével a másik két bemeneti jelforrás választható ki.
PC módban
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
•• Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának
megfelelően jeleníti meg.
――Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa a JOG gombot BALRA a
ikon kiválasztásához,
majd nyomja meg a JOG gombot. A fő képernyő ebben a sorrendben kapcsol be: HDMI → DisplayPort →
USB Type-C.
PBP mód (PBP-módban (Méret
AV módban
) gombként érhető el).
•• 4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál
televíziós műsorok lejátszására.
――A fő képernyő bemeneti jelforrása megváltozik.
――Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
――Ha a bal és a jobb képernyő bemeneti jelforrása azonos, akkor a művelet nem hajtható végre.
――Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa a JOG gombot BALRA a
majd nyomja meg a JOG gombot. Megjelenik ugyanaz a PBP forrás beállítási menü.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők
bemeneti jelforrása képméretarányától.
ikon kiválasztásához,
•• 16:9: Az alképernyő képét 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás
nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――A HDMI/DP/USB Type-C-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP/USB Type-C-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
38
PBP mód (PBP-módban (Méret
) gombként érhető el).
Kontraszt
Állítsa be a(z) Képméret opciót az egyes osztott képernyőkhöz.
PC módban
•• Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának
megfelelően jeleníti meg.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők
bemeneti jelforrása képméretarányától.
AV módban
PIP Mód (PIP-módban (Méret
/
) gombként érhető el).
Állítsa be az alképernyő kontrasztjának szintjét.
PBP mód (PBP-módban (Méret
) gombként érhető el).
Állítsa be az egyes képernyők kontrasztjának szintjét.
•• 4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál
televíziós műsorok lejátszására.
•• 16:9: Az alképernyő képét 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás
nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――A HDMI/DP/USB Type-C-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP/USB Type-C-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
39
6. fejezet
Az OSD (Képernyőmenü) beállításainak módosítása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Nyelv
A menü nyelvének beállítása.
Átlátszóság
――A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.
――A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
A menüablakok átlátszóságának beállítása.
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
40
7. fejezet
Beállítás és visszaállítás
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
DisplayPort Ver.
Válassza ki az Ön DisplayPort verzióját.
――A nem megfelelő beállítások használata a képernyő elsötétedését okozhatja. Ilyen esetben ellenőrizze az
eszköz műszaki adatait.
――Ha a monitor HDMI/DisplayPort/USB Type-C vagy az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja
meg a JOG gombot a funkciógomb képernyő megjelenítéséhez, majd válassza az Check Signal Cable
ikont. A 1.1 és az 1.2↑ lehetőség közül választhat.
41
DP OUT
DP KI (MST/SST) Funkció Végrehajtás
Válassza ki a következő monitor felé kibocsátandó bemeneti jelet és a kimeneti módot, a csatlakozás
és a kijelzőeszközök vezérlésének egyszerűsítéséhez.
Számítógép csatlakoztatása DisplayPort-on keresztül
――Ha a MST mód van a DP OUT funkcióhoz kiválasztva, akkor a FreeSync nincs támogatva az összes
PC
1. monitor
2. monitor
A képernyő
B képernyő
csatlakoztatott monitor esetében.
――A MST módnak a DP OUT funkcióhoz történő kiválasztása előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz
támogatja a DisplayPort:MST (Daisy Chain)/HBR2 (Magas Bitráta) opciót. A nem megfelelő beállítások
fekete képernyőhöz, illetve a tényleges kimeneti mód és a kiválasztott kimeneti mód közötti eltérésekhez
MST
vezethetnek. Ha a képernyő elsötétül, módosítsa a DP OUT kimeneti módot.
DP-kábel
•• MST/SST: Többszörös sugárzású kijelző-jelek csatlakoztatásához és átviteléhez használt
technológia.
DP IN
DP OUT
DP-kábel
DP IN
Képernyőmenü → DisplayPort:MST
‒‒ MST: A Multi-Stream Transport (Többszörös Sugárzású Átvitel) rövidítése. Több video- és
audiosugárzás átvitelére képes, de a videokártyának a továbbítási kapacitását és a monitor
megfelelő felbontását is igényli.
PC
‒‒ SST: A Single Stream Transport (Egyszeres Sugárzású Átvitel) rövidítése. Csak egyszeres
videosugárzás és egyszeres audiosugárzás kombinációjának átvitelére képes.
SST
•• DP KI mód: 5 mód
DP-kábel
DP IN
1. monitor
2. monitor
A képernyő
A képernyő
DP OUT
DP-kábel
DP IN
USB Type-C:MST
USB Type-C:SST
Képernyőmenü → DisplayPort:SST
DisplayPort:MST
DisplayPort:SST
•
Győződjön meg arról, hogy a videokártya támogatja az MST (Daisy Chain) funkciót. Látogassa meg
a videokártya gyártójának weboldalát, hogy ellenőrizhesse ezt.
•
A DP OUT kimeneti módja a DisplayPort Ver. beállításától függ Ha a DisplayPort Ver. beállítása 1.1,
akkor a DP OUT csak az SST opciót támogatja.
•
Ha a számítógépet DP-kábellel csatlakoztatja, akkor állítsa a DP KI módot "DisplayPort:MST
(SST)" értékre a képernyőmenüben. (Képernyőmenü – System – DP OUT - DisplayPort:MST/
DisplayPort:SST)
•
A DisplayPort Ver. 1.2 korlátozott sávszélessége miatt maximum két 2560 x 1440 @ 60 Hz
felbontású monitor csatlakoztatható és használható egyidejűleg. De ez a specifikáció a felhasznált
kábel és a videokártya teljesítménye függvényében változhat.
HDMI:SST
42
•• Ha ez a funkció elérhető, akkor az alábbiak történhetnek: villogó vagy fekete képernyő, amely a
korábban használt eszköz típusától és a felhasznált kábel minőségétől függ. Használjon Samsung
márkájú kábelt, és látogassa meg a videokártya gyártójának weboldalát, hogy ellenőrizhesse és a
legújabb verzióra frissíthesse az illesztőprogram verzióját.
Számítógép csatlakoztatása USB C-típusú porton keresztül
PC
1. monitor
•• Samsung márkájú kábel használatát javasoljuk.
2. monitor
A képernyő
USB Type-Ckábel
MST
B képernyő
DP-kábel
DP OUT
DP IN
Képernyőmenü → USB Type-C:MST
PC
SST
1. monitor
USB Type-Ckábel
A képernyő
2. monitor
A képernyő
DP-kábel
DP OUT
DP IN
Képernyőmenü → USB Type-C:SST
•
Győződjön meg arról, hogy a videokártya támogatja az MST (Daisy Chain) funkciót. Látogassa meg
a videokártya gyártójának weboldalát, hogy ellenőrizhesse ezt.
•
Ha a számítógépet USB C-típusú kábellel csatlakoztatja, akkor állítsa a DP KI módot "USB TypeC:MST (SST)" értékre a képernyőmenüben. (Képernyőmenü – System – DP OUT - USB Type-C:MST/
USB Type-C:SST)
― A rendelkezésre álló monitorok mennyisége a felhasznált kábel és a videokártya teljesítménye
függvényében változhat.
•
Ha ez a funkció elérhető, akkor az alábbiak történhetnek: villogó vagy fekete képernyő, amely a
korábban használt eszköz típusától és a felhasznált kábel minőségétől függ. Használjon Samsung
márkájú kábelt, és látogassa meg a videokártya gyártójának weboldalát, hogy ellenőrizhesse és a
legújabb verzióra frissíthesse az illesztőprogram verzióját.
•
Samsung márkájú kábel használatát javasoljuk.
43
Számítógép csatlakoztatása HDMI-porton keresztül
PC
Ha az MST funkció nincs támogatva
1. monitor
2. monitor
1 Győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelően van csatlakoztatva, és a képernyőmenüben a DP KI
mód beállítása megfelelő. Lásd az DP KI (MST/SST) Funkció Végrehajtás részt.
SST
A képernyő
A képernyő
HDMI-kábel
HDMI IN
DP OUT
DP-kábel
DP IN
2 Győződjön meg arról, hogy a videokártya támogatja az MST (Daisy Chain) funkciót. Látogassa meg
a videokártya gyártójának weboldalát, hogy ellenőrizhesse ezt.
3 A HDMI források csak a “HDMI:SST” módot támogatják. Ha a DisplayPort Ver. beállítása 1.1, akkor a
DP KI csak az SST-t támogatja a DP forrás esetén.
Képernyőmenü → HDMI:SST
4 Ellenőrizze és biztosítása a következő beállítást: Jobb egérrel kattintson a Windows asztalon →
Kattintson a Képernyőfelbontásra (vagy kattintson a Windows 10 kijelzőbeállításaira). Győződjön
•• Ha a számítógépet HDMI-kábellel csatlakoztatja, akkor állítsa a DP KI módot "HDMI:SST" értékre a
képernyőmenüben. (Képernyőmenü – System – DP OUT - HDMI:SST)
meg arról, hogy az MST engedélyezve van: Ellenőrizze, hogy a Többszörös kijelző lista beállítása
•• A HDMI források csak a "HDMI:SST" módot támogatják.
értékre.
•• Ha ez a funkció elérhető, akkor az alábbiak történhetnek: villogó vagy fekete képernyő, amely a
korábban használt eszköz típusától és a felhasznált kábel minőségétől függ. Használjon Samsung
márkájú kábelt, és látogassa meg a videokártya gyártójának weboldalát, hogy ellenőrizhesse és a
legújabb verzióra frissíthesse az illesztőprogram verzióját.
"E kijelzők kiterjesztése". Ha egyéb érték van beállítva, módosítsa ezt az "E kijelzők kiterjesztése."
Windows 7
•• Samsung márkájú kábel használatát javasoljuk.
Windows 10
44
FreeSync
A Videokártya listában levő modellek támogatják a FreeSync funkciót
A FreeSync technológia egy olyan megoldás, amely megszünteti a képszétválást, a szokásos
késlekedés és fáziskésés nélkül.
Ez a funkció megszünteti a képszétválást és a késést játékok használata során. Növelheti a játék
élményét.
•• Off: Kapcsolja ki az FreeSync funkciót.
•• Standard Engine: Az AMD videokártya alapvető FreeSync funkcióinak engedélyezése.
•• Ultimate Engine: A FreeSync funkció engedélyezése magasabb képernyőfrissítési értékkel. Ebben
a módban a képszétválás (nem megfelelő szinkron a képernyő és a tartalom között) csökken.
Előfordulhat, hogy a képernyő a játék során villog.
A FreeSync mód engedélyezésekor használja a maximális képernyőfrissítési gyakoriságot az optimális
Freesync effektus érdekében.
A frissítési gyakoriság beállítási módszerhez lásd a Kérdések és válaszok
frekvencia? részt
Hogyan módosítható a
――A FreeSync funkció használatakor használja a monitor gyártója által biztosított HDMI/DP kábelt.
――Ez a funkció nem érhető el USB C típusú port esetén.
Ha a FreeSync funkciót használja egy játék játszása során, akkor az alábbi jelenségek merülhetnek fel:
•• A képernyő a videokártya típusától, a játékopciók beállításaitól, illetve a lejátszott videótól függően
villoghat. Próbálja meg az alábbi műveleteket: csökkentse a játék beállítási értékeit, módosítsa a
pillanatnyi FreeSync módot Standard Engine értékre, vagy látogasson el az AMD weboldalára, hogy
ellenőrizhesse az Ön videokártyája illesztőprogramának verzióját, és frissíthesse azt a legújabb
verzióra.
A FreeSync csak bizonyos AMD videokártya modellekkel használható. Lásd az alábbi listát a
támogatott videokártyákhoz:
Győződjön meg arról, hogy az AMD legfrissebb hivatalos videokártya illesztőprogramjai vannak
telepítve, amelyek támogatják a FreeSync funkciót.
――A FreeSync funkciót támogató további AMD videokártya modellekért látogasson el a hivatalos AMD
weboldalra.
――Ha más gyártótól származó videokártyát használ, akkor a FreeSync opciót állítsa Off állásba.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Kivéve a 370 / 370X
típust)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
Hogyan lehet engedélyezni a FreeSync opciót?
1 Állítsa a FreeSync opciót Standard Engine vagy Ultimate Engine értékre a képernyőmenüben.
2 Engedélyezze a FreeSync opciót a AMD Radeon Settings résznél:
Kattintás a jobb egérgombbal
AMD Radeon Settings
Display
Az "AMD FreeSync" funkciót állítsa "Be" állásba. Válassza a "Be" állást, ha még nincsen
engedélyezve.
•• A FreeSync funkció használata során előfordulhat, hogy a képernyő villog, a videokártya kimeneti
frekvenciájának változásai következtében.
•• A válaszarány változhat a játék során, a felbontástól függően. A nagyobb felbontás általában
csökkenti a válaszidőt.
•• A monitor hangminősége csökkenhet.
――Ha a funkció használata során problémákat észlel, akkor vegye fel a kapcsolatot a Samsung
Szervizközponttal.
45
46
Smart ECO Saving
PC/AV Mode
Az Smart ECO Saving funkció a monitor paneljének áramfogyasztását szabályozva csökkenti az
energiafelhasználást.
Állítsa a PC/AV Mode lehetőséget AV állásba. A képméret megnő.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eye Saver Mode funkció aktív.
•• Off: Az Smart ECO Saving funkció kikapcsolása.
•• On: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz képest. (A
képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
Ez az opció filmek megtekintése esetén hasznos.
•• Számítógépes csatlakozás esetén válassza a „PC” beállítást.
•• AV eszközhöz való csatlakozás esetén válassza az „AV” beállítást.
――Csak a szélesképernyős (16:9 vagy 16:10) modellekre vonatkozik.
――Ha a monitor HDMI/DisplayPort/USB Type-C vagy az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja
meg a JOG gombot a funkciógomb képernyő megjelenítéséhez, majd válassza az Check Signal Cable
Off Timer Plus
ikont. A PC és az AV lehetőség közül választhat.
A Off Timer konfigurálása
Off Timer: Az Off Timer mód bekapcsolása.
Turn Off After: A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A beállított óraszám
elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Off Timer beállítása On.
――Az egyes régiókban piacon levő készülékek esetén az Off Timer úgy van beállítva, hogy automatikusan
aktiválódjon 4 órával azt követően, hogy a készülék bekapcsolt. Ez az energiaellátási szabályozásokkal
összhangban történik. Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a
System
Off Timer
Plus menüpontban állítsa Off Timer állásba az Off opciót.
A Eco Timer konfigurálása
Eco Timer: Az Eco Timer mód bekapcsolása.
Eco Off After: Az Eco Timer értéke 10 és 180 perc között állítható be. A beállított idő elteltével a
készülék automatikusan kikapcsol.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Eco Timer beállítása On.
47
Source Detection
Information
Válassza az Auto vagy a Manual lehetőséget a bejövő jel felismerésének módszereként.
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
――Ez a menü nem elérhető, ha a DP OUT opcióhoz az MST mód van kiválasztva.
Key Repeat Time
A megnyomott nyomógombok válaszidejét állítja be.
Választási lehetőségek: Acceleration, 1 sec, vagy 2 sec. Ha a No Repeat opciót választja, a gomb
megnyomásakor a megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
Power LED On
A készülék alsó részén található, tápellátást jelző LED engedélyezésének vagy tiltásának beállítása.
•• Working: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában világít.
•• Stand-by: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában nem világít.
Reset All
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
48
8. fejezet
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
A Easy Setting Box funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
Az Easy Setting Box legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
――Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik
Hardver
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minimum 32 MB memória
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemezmeghajtón
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
megfelelően.
――A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a Easy Setting
Box ikon nem jelenik meg.
――Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák
A Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
49
9. fejezet
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service
Center megkeresése előtt
――Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelése
Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között, valamint azt,
hogy a csatlakozók megbízhatóan reteszelve vannak-e.
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
A készülék és a számítógép HDMI- vagy HDMI-DVI-kábellel történő csatlakoztatása esetén üres sáv
látható a képernyő mind a négy oldalán.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
A képernyőn látható üres sávok nem a készülék hibájából adódnak.
1 Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
2 Húzza ki a kábelt a készülékből.
3 Kapcsolja be a készüléket.
4 Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
――Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
A képernyőn látható üres sávokat a számítógép vagy a videokártya okozza. A probléma megoldásához
állítsa be a képernyőméretet a grafikus kártyának megfelelően a HDMI vagy a DVI beállításokban.
Amennyiben a grafikus kártya beállítási menüje nem tartalmaz képernyőméret-beállítási opciót,
frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját a legfrissebb verzióra.
(A képernyő-beállítások részleteivel kapcsolatban forduljon a grafikus kártya vagy a számítógép
gyártójához.)
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Képernyővel kapcsolatos probléma
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: Normál üzemmód táblázat), rövid
ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol be.
――A megjelenített felbontás a számítógép rendszerbeállításaitól és a kábelektől függően eltérhet.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.
50
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
El van mosódva a kép.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
Windows operációs rendszer (pl. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10) használata
Betűtípusok
ClearType szöveg módosítása lehetőségre és
esetén: Lépjen a Vezérlőpult
módosítsa a ClearType engedélyezése opciót.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a frekvenciát, hogy igazodjon a készülék paramétereihez, a
Normál jelmódok táblázata (54. old.) alapján.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
A videó lejátszása akadozik.
A nagy méretű és nagyfelbontású videofájlok lejátszása akadozhat. Ennek az lehet az oka, hogy a
videolejátszó nincsen optimalizálva a számítógép erőforrásaira.
Próbálja meg egy másik videolejátszóval lejátszani a fájlt.
Válasszon le minden tartozékot (video-hosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a frekvenciát.
Hanggal kapcsolatos probléma
A kép ingatag és reszket. Árnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a videokártya felbontása és frekvenciája kompatibilis-e
a készülék felbontásával és frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa meg a beállításokat
az útmutatóban található Szabványos jelmód táblázat (54. old.) és a termék Információ menüpontja
alapján.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Állítsa be a Fényerő és Kontraszt elemeket.
Nincs hang.
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
A képernyő színei nem valósághűek.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, állítsa be a számítógép
hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A videó elérhető, de nincsen hang.
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek, és torzulnak.
Nem hallható hang, ha HDMI-DVI kábel lett használva a bemeneti eszköz csatlakoztatásához.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Csatlakoztassa az eszközt HDMI kábel, DP kábel vagy USB Type-C kábel használatával.
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye 0,5–1 másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
A számítógép indítása közben sípoló hang hallatszik.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten,
vagy mozgassa meg az egeret.
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben pittyeg, a számítógép javításra szorul.
――A készülék szélén levő LED fényforrások a felhasználó látószöge függvényében láthatóak. A fény nem
ártalmas az emberekre, és nincs semmilyen hatással a készülék funkcióira és teljesítményére. A készülék
biztonságosan használható.
51
Kérdések és válaszok
――A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
Hogyan módosítható a frekvencia?
A frekvencia a videokártyán állítható be.
•• Windows XP: Nyissa meg a Vezérlőpult → Megjelenés és témák → Képernyő → Beállítások → Speciális → Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows ME/2000: Lépjen be a Vezérlőpult → Megjelenítés → Beállítások → Speciális → Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások pontban.
•• Windows Vista: Lépjen be a Vezérlőpult → Megjelenés és személyre szabás → Személyre szabás → Képernyő beállításai → Speciális beállítások → Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások
pontban.
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Képernyő opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a
Frissítési gyakoriság értékét.
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások → Adaptertulajdonságok megjelenítése → Képernyő opciót, majd a Beállítások alatt állítsa be a Képernyő-frissítési gyakoriság elemet.
Hogyan módosítható a felbontás?
•• Windows XP: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és témák → Megjelenítés → Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows ME/2000: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenítés → Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows Vista: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyő-beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Megjelenítés → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 8(Windows 8.1): Kattintson a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Megjelenítés → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások opciót, majd állítsa be a felbontást.
Hogyan állítható be az energiatakarékos mód?
•• Windows XP: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenítés és témák → Megjelenítés → Képernyőkímélő → Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS
SETUP menüjébe.
•• Windows ME/2000: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenítés → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP
menüjébe.
•• Windows Vista: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy
lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen
be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 8(Windows 8.1): Az energiatakarékos mód beállítását a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek opció
alatt vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
•• Windows 10: Az energiatakarékos mód beállítását a Gépház → Személyre szabás → Zárolási képernyő → Képernyő időkorlátjának beállításai → Energiagazdálkodás opció alatt vagy a számítógép BIOS-beállításánál
végezheti el.
52
10. fejezet
Műszaki adatok
Általános
Típusnév
S24H850QF*
S27H850QF*
――A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer automatikusan
telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési beállításokat.
Méret
24 hüvelykes
(23,8 hüvelyk / 60,4 cm)
27 hüvelykes
(26,9 hüvelyk / 68,4 cm)
Kijelzőterület
526,848 mm (V) x 296,352 mm (F)
596,74 mm (V) x 335,66 mm (F)
Képponttávolság
0,2058 mm (V) x 0,2058 mm (F)
0,2331 mm (V) x 0,2331 mm (F)
Maximális
képpontfrissítés
250 MHz
Tápellátás
100 – 240 V – (+/- 10 %) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
――Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a
készülék hátulján található címkét.
――Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.
Jelcsatlakozók
Környezeti feltételek
――Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
――A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
HDMI, DP, USB Type-C
Üzemi
Hőmérséklet : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
53
Normál üzemmód táblázat
Típusnév
S24H850QF*/S27H850QF*
Szinkronizálás
Felbontás
Képfrekvencia
30–89 kHz
Sorfrekvencia
50–75 Hz
Optimális felbontás
2560 x 1440 60 Hz-en
Maximális felbontás
2560 x 1440 60 Hz-en
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem
felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati
útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
54
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
――Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia mértékegysége a kilohertz (kHz).
――Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben van feltüntetve.
――A készülék esetén a panel jellege miatt minden képernyőméretnél csak egy felbontás mellett érhető el az optimális képminőség. Az előírttól eltérő felbontás használata esetén romolhat a képminőség. Ennek elkerülése
érdekében ajánlott a készülék számára optimálisként meghatározott felbontást választani.
――Előfordulhat, hogy a fenti táblázatban felsorolt egyes felbontások nem állnak rendelkezésére, a videokártya specifikációinak függvényében.
55
11. fejezet
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az
ügyfelek költsége)
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
――Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
•• Külső behatás vagy leejtés.
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.
•• Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:
•• A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.
•• Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.
•• A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.
•• Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.
•• A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
•• Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
•• Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.
•• Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.
•• Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.
Egyebek
•• Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár,
stb.)
•• Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej,
oszcillátor, lámpa, szűrő, szalag, stb.)
――Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel. Ezért
kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
•• Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.
•• Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
56
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
57
Download PDF

advertising