Samsung | S23E650K | Samsung S23E650K Felhasználói kézikönyv

Használati útmutató
S22E450F
S22E650D
S23E650D
S23E650K
S24E450F
S24E650PL
S24E650XL
S24E650DW
S24E650MW
S24E650XW
S27E650D
S27E650X
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet,
és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása
céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
BN46-00480A-10
Tartalom
ELŐKÉSZÜLET A
KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ
ELŐKÉSZÜLETEK
7
Szerzői jogvédelem
7
A kézikönyvben használt ikonok
8
Tisztítás
9
A biztonságos felszerelés
9
Biztonsági intézkedések tárolás során
10
Biztonsági óvintézkedések
10
11
12
14
Szimbólumok
Villamosság és biztonság
Telepítés
Működés
19
Megfelelő testtartás a termék használata
közben
20
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
20
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
22
Tartozékok
22
24
Előlapi nyomógombok (S22E450F / S24E450F)
Előlapi nyomógombok (S24E650PL /
S24E650XL / S24E650XW / S27E650X)
Előlapi nyomógombok (S22E650D / S23E650D
/ S24E650DW / S27E650D)
Előlapi nyomógombok (S23E650K /
S24E650MW)
Hátoldal (S23E650K)
Hátoldal (S24E650MW)
Hátoldal (S22E450F / S24E450F)
Hátoldal (S22E650D / S23E650D /
S24E650DW / S27E650D)
Hátoldal (S24E650XL / S24E650XW /
S27E650X)
Hátoldal (S24E650PL)
Jobb oldalnézet
26
28
30
31
32
33
34
35
36
Tartalom
2
Tartalom
FORRÁSESZKÖZ
CSATLAKOZTATÁSA ÉS
HASZNÁLATA
A KÉPERNYŐ
BEÁLLÍTÁSA
37
Telepítés
37
38
39
40
42
Az állvány felszerelése
Az eszköz dőlésének és magasságának
beállítása
A monitor elforgatása
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
Lopás elleni zár
43
Csatlakoztatás előtt
43
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
44
Számítógép csatlakoztatása és
használata
44
48
52
53
Csatlakoztatás számítógéphez
Áramellátás
Illesztőprogram telepítése
Optimális felbontás beállítása
54
Fényerő
54
A Fényerő opció beállítása
55
Kontraszt
55
A Kontraszt konfigurálása
56
Élesség
56
Az Élesség konfigurálása
57
Szemkímélő mód
57
A Szemkímélő mód konfigurálása
58
Játék mód
58
A Játék mód konfigurálása
59
SAMSUNG MAGIC Bright
59
A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
61
SAMSUNG MAGIC Angle (S22E450F /
S24E450F)
61
A SAMSUNG MAGIC Angle beállítása
Tartalom
3
Tartalom
SZÍNÁRNYALAT
KONFIGURÁLÁSA
KÉPERNYŐ
ÁTMÉRETEZÉSE VAGY
ÁTHELYEZÉSE
63
SAMSUNG MAGIC Upscale
63
A SAMSUNG MAGIC Upscale beállítása
64
Képméret
64
A Képméret módosítása
66
HDMI feketeszint (S22E450F / S24E450F
/ S23E650K / S24E650PL)
66
A HDMI feketeszint beállítások konfigurálása
67
Válaszidő (Kivéve S22E450F / S24E450F)
67
A Válaszidő konfigurálása
68
Vízsz. pozíció & Függ. pozíció
68
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
70
Durva
70
A Durva* beállítása
71
Finom
71
A Finom beállítása
72
Vörös
72
A Vörös konfigurálása
73
Zöld
73
A Zöld konfigurálása
74
Kék
74
A Kék konfigurálása
75
Színtónus
75
A Színtónus beállítások konfigurálása
76
Gamma
76
A Gamma konfigurálása
77
Nyelv
77
A Nyelv módosítása
Tartalom
4
Tartalom
BEÁLLÍTÁS ÉS
VISSZAÁLLÍTÁS
INFORMÁCIÓ MENÜ ÉS
EGYEBEK
A SZOFTVER TELEPÍTÉSE
78
Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz.
78
A Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz.
konfigurálása
79
Megjelenítési idő
79
A Megjelenítési idő konfigurálása
80
Átlátszóság
80
A Átlátszóság módosítása
81
Összes visszaállítása
81
Beállítások inicializálása (Összes visszaállítása)
82
Int. ECO-takarék.
82
A Int. ECO-takarék. konfigurálása
83
Kik.időzítő plusz
83
85
Az Kikapcsolásidőzítő beállítása
A Eco-időzítő konfigurálása
87
PC/AV mód
87
A PC/AV mód konfigurálása
89
Ismétl. sebesség
89
Az Ismétl. sebesség konfigurálása
90
Forrásészlelés
90
A Forrásészlelés konfigurálása
91
INFORMÁCIÓ
91
Az INFORMÁCIÓ megjelenítése
92
A Fényerő, Kontraszt és a Élesség
értékének konfigurálása a
kezdőképernyőn.
93
A Hangerő beállítása a kezdőképernyőn
94
MultiScreen
94
95
A szoftver telepítése
A szoftver eltávolítása
Tartalom
5
Tartalom
HIBAELHÁRÍTÁSI
ÚTMUTATÓ
MŰSZAKI ADATOK
FÜGGELÉK
96
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat
segítségét kérné
96
96
96
A készülék tesztelése
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Ellenőrizze az alábbiakat.
99
Kérdések és válaszok
101
Általános (S22E450F / S22E650D)
103
Általános (S23E650D / S23E650K)
104
Általános (S24E450F)
105
Általános (S24E650PL / S24E650XL)
106
Általános (S24E650DW / S24E650MW /
S24E650XW)
107
Általános (S27E650D / S27E650X)
108
Energiatakarékos mód
110
Szabványos jelmód táblázat
113
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az
ügyfelek költsége)
113
113
113
Nem hibás készülék
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása
okozta
Egyebek
115
Megfelelő hulladékkezelés
115
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
115
Extended warranty
116
Terminológia
TÁRGYMUTATÓ
Tartalom
6
Előkészület a készülék használatához
Szerzői jogvédelem
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© 2015 Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung
Electronics engedélye nélkül.
A Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
A VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standards Association bejegyzett védjegyei.

Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha

(a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).

(b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).

Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt
közlik Önnel.
A kézikönyvben használt ikonok
A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben
előforduló szituációk eltérhetnek az ábrák tartalmától.
Előkészület a készülék használatához
7
Előkészület a készülék használatához
Tisztítás
Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
megkarcolódhat.
Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
1. Kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.
2. Húzza ki a hálózati kábelt a monitorból.
A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves
kézzel. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
3. Tiszta, puha, száraz ruhával törölje le a monitor képernyőjét.

Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy
oldószert tartalmaz, vagy karcolja a monitor felületét.
!

Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a
készülékre.
4. Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan
kicsavarva tisztítsa meg a monitor külső burkolatát.
5. A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6. Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.
!
Előkészület a készülék használatához
8
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés

A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Biztonsági intézkedések tárolás során
Feltétlenül keresse meg a Samsung Customer Service Center-t, ha a monitor belsejét kell megtisztítani.
(A szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
Előkészület a készülék használatához
9
Előkészület a készülék használatához
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmeztetés
ÁRAMÜTÉS LEHETSÉGES, NE NYISSA FEL!
Figyelmeztetés : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE
LE A FEDELET (VAGY A HÁTOLDALT)! A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK. BÍZZON MINDEN SZERVIZTEVÉKENYSÉGET KÉPZETT SZAKEMBERRE!
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik.
A készülék belső alkatrészeinek bármiféle megérintése veszélyes!
Ez a szimbólum arra emlékeztet, hogy a készülékkel együtt a működése és
karbantartása szempontjából fontos dokumentációt is szállítottunk.
Szimbólumok
Életveszély
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
Az ilyen szimbólummal jelölt tevékenységek végrehajtása tilos.
Az ilyen szimbólummal jelölt útmutatásokat végre kell hajtani.
Előkészület a készülék használatához
10
Előkészület a készülék használatához
Villamosság és biztonság
A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben előforduló szituációk eltérhetnek az ábrák
tartalmától.
Életveszély
Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.

Ellenkező esetben az aljzat túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.
Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.

Ellenkező esetben áramütés következhet be.
A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.

Az instabil csatlakozás tüzet okozhat.
!
A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt
készülékek).
!

Áramütés vagy tűz következhet be.
Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne terhelje meg a
hálózati kábelt nehéz tárgy ráakasztásával.

A sérült hálózati kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
A dugaszcsatlakozók és a hálózati aljzat környékéről távolítsa el az idegen
anyagokat (például a port) egy száraz ronggyal.
!

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
11
Előkészület a készülék használatához
Figyelmeztetés
Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.

A készülék áramütés következtében megsérülhet.
Ne használja a hálózati kábelt a Samsung által szállított készülékeken kívül más
fogyasztók csatlakoztatására.

!
Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig
hozzáférhető.

!
Ha a készülékkel bármiféle probléma merül fel, húzza ki a hálózati kábelt,
ezzel teljesen megszűnteti a készülék tápellátását.
A tápellátás gombbal a készülék nem feszültségmentesíthető teljes
mértékben.
Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Telepítés
Életveszély
Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A
készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Ne helyezze a készüléket szűk, nehezen szellőző helyre, például könyvespolcra
vagy faliszekrénybe.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet a magasabb belső hőmérséklet miatt.
Olyan helyen tárolja a készülék műanyag csomagolását, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
!

A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
Előkészület a készülék használatához
12
Előkészület a készülék használatához
Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc,
ferde felület, stb.).

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.

Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor
megsérülhet vagy tüzet is okozhat.
Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por,
nedvesség (csepegő víz, stb.), olaj vagy füst érheti.
!

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze
forró tárgy (pl. kályha) közelébe.

Ellenkező esetben a készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.

A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
Az étkezési olajok (mint például a szójaolaj) a készülék károsodását vagy
torzulását okozhatják. Tartsa távol a készüléket az olajos szennyeződésektől.
És ne helyezze el illetve ne használja a készüléket konyhában, vagy konyhai
tűzhely közelében.
Figyelmeztetés
Óvatosan mozgassa a készüléket, ügyeljen, hogy ne ejtse el.

Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat vagy személyi sérülés
történhet.
!
Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.

A képernyő megsérülhet.
Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy
előlapjának elülső széle nem nyúlik túl.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.

A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad
helyezni.
Előkészület a készülék használatához
13
Előkészület a készülék használatához
Óvatosan tegye a helyére a készüléket.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
!
SAMSUNG
!
Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű
finom por, vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet
kitéve vagy ahol a készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan kell
működnie), az komolyan befolyásolhatja a teljesítményét.

Telepítés előtt feltétlenül keresse meg a Samsung Customer Service Centert,
ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni.
Működés
Életveszély
A készülék belsejében magas feszültség uralkodik. Ne kísérelje meg a készülék
saját kezű szétszerelését, javítását vagy módosítását.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.

Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a
tápkábelt is beleértve.
!

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet és tűz vagy áramütés
következhet be.
Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható,
akkor azonnal húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer
Service Centert.
!

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy
felmásszanak a tetejére.

A készülék leeshet és gyermekek sérülhetnek meg vagy komoly fájdalmat
szenvedhetnek.
Ha a készülék leesik vagy külső sérülést szenved, kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki a hálózati kábelt, és keresse meg a Samsung Customer Service Centert.

Ellenkező esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
14
Előkészület a készülék használatához
Ne tegyen a készülék tetejére nehéz tárgyat, játékot vagy édességet.

A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermek megpróbálja elérni
a játékot vagy édességet, és komoly sérülést szenvedhet.
Vihar, villámlás esetén kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel
húzásával.

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet, a készülék meghibásodhat
és tűz vagy áramütés következhet be.
Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati
dugaszát. A helyiséget azonnal szellőztesse ki.
!
GAS

Bármely szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel
húzásával.

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet, a készülék meghibásodhat
és tűz vagy áramütés következhet be.
Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető
anyagot.
!

Robbanás vagy tűz keletkezhet.
Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet a magasabb belső hőmérséklet miatt.
Előkészület a készülék használatához
15
Előkészület a készülék használatához
100
Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony
tárgyat (papírt, gyufát, stb.) a ventillátorba vagy a készülék portjaiba.

Ha a készülékbe víz vagy idegen anyag kerül, feltétlenül
feszültségmentesítse, húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert.

A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy
fémtárgyakat a készülék tetejére.

Ha a készülékbe víz vagy idegen anyag kerül, feltétlenül
feszültségmentesítse, húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert.

A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Figyelmeztetés
Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a
képernyőbe, és meghibásodhatnak a képpontok.

!
Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az
energiatakarékos módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
-_!
Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a
hálózati kábelt a hálózati aljzatból.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet az összegyűlt por, túlmelegedés,
áramütés vagy áramszivárgás miatt.
A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.

Különben látáskárosodást okozhat.
!
Ne helyezzen közvetlenül egymás mellé egyenáramú adaptereket.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Mielőtt az egyenáramú adaptert használni kezdené, távolítsa el róla a műanyag
zacskót.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
16
Előkészület a készülék használatához
Ne hagyja, hogy az egyenáramú adapterbe víz kerüljön vagy nedvessé váljon.
z
Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
z
Ne használja a készüléket szabad téren, ahol eső vagy hó érheti.
z
Legyen óvatos, hogy a padló felmosásakor ne nedvesítse be az egyenáramú
adaptert.
Ne helyezze az egyenáramú adaptert fűtőkészülék közelébe.
z
Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Tartsa az egyenáramú adaptert jól szellőző térben.
!
Ha úgy helyezi el a hálózati adaptert, hogy az felfelé néző kábelbemenettel lóg,
akkor víz vagy más idegen anyag kerülhet az adapterbe, és annak
meghibásodását okozhatja.
!
Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter vízszintesen álljon az asztalon vagy a
padlón.
Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
!
Ne fordítsa a monitort fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.
z
A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.
z
Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a
szemét.
!
z
Enyhíthető a szem kifáradása.
Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a
képernyőt, mert az felforrósodik.
Előkészület a készülék használatához
17
Előkészület a készülék használatához
A készülékhez használt kisméretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
!
Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
!
z
Ellenkező esetben a gyermekek ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.
z
Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést
okozhat.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
z
A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.
z
A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
Előkészület a készülék használatához
18
Előkészület a készülék használatához
Megfelelő testtartás a termék használata közben
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:

Egyenesítse ki a hátát.

Hagyjon 45 - 50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a
képernyőre.
Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.

Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.

Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.

Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.

Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva
tarthassa, a sarka érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
Előkészület a készülék használatához
19
1
1.1
Előkészületek
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
1.1.1 Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
z
Ha bármely tétel hiányzik, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akitől a készüléket vásárolta.
z
Az alkatrészek megjelenése különbözhet a képen láthatótól.
Komponensek
Gyors telepítési segédlet
Használati útmutató
(opcionális)
Garanciakártya
Szabályozó útmutató
(Nem mindenhol érhető el)
(opcionális)
Tápkábel
D-SUB kábel
(opcionális)
D-SUB kábel
DVI kábel
DVI kábel
(opcionális)
(opcionális)
(opcionális)
HDMI kábel
HDMI–DVI kábel
DP-kábel
(opcionális)
(opcionális)
(opcionális)
Sztereó kábel
USB-kábel
Állvány
(opcionális)
(opcionális)
(opcionális)
1 Előkészületek
20
1
Előkészületek
Állvány
(Csak az USB-csatlakozóval
rendelkező monitorokra
vonatkozik.)
Állványcsatlakozó
(opcionális)
(opcionális)
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
1 Előkészületek
21
1
1.2
Előkészületek
Tartozékok
1.2.1 Előlapi nyomógombok (S22E450F / S24E450F)
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Gomb útmutató
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikonok
Leírás

Nyissa meg vagy zárja be a képernyős megjelenítő (OSD) menüt,
vagy lépjen vissza az előző menübe.

A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy
blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának
elkerülésére. Engedélyezés: A képernyőmenü-vezérlés zárolásához
tartsa lenyomva 10 másodpercig a [ MENU ] gombot. Tiltás: A zárolt
képernyőmenü-vezérlés feloldásához tartsa lenyomva 10
MENU
másodpercnél hosszabb ideig a [ MENU ] gombot.
Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van,

A Fényerő és Kontraszt beállítások módosíthatók. A
Szemkímélő mód elérhető. Az INFORMÁCIÓ adatai
megtekinthetők.

Az Szemkímélő mód funkció a [
] gomb megnyomásával
használható. (A Szemkímélő mód lehetőség akkor is elérhető, ha
a képernyőmenü vezérlés zárolva van.)
1 Előkészületek
22
1
Előkészületek
Ikonok
Leírás
Nyomja meg a [
vagy tiltásához.
] gombot az Szemkímélő mód engedélyezéséhez
A Szemkímélő mód funkció rendelkezésre állásakor az alábbi elemek
nem érhetők el.
SAMSUNG
SAMSUNG
Fényerő, Játék mód, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

KÉP

SZÍN

BE-ÉS VISSZAÁLL.
Int. ECO-takarék.
Lépjen át a felső vagy az alsó menübe vagy állítsa be az OSD menü
valamely opciójának értékét.
Ezzel a gombbal lehet szabályozni a képernyő fényerejét, kontrasztját és
élességét.
A kijelölt menübeállítás megerősítése.
Ha a [
] gombot olyankor nyomja meg, amikor az OSD menü nem
látható, akkor a gomb a bemeneti jelforrást váltja (Analóg/DVI/HDMI).
Ha a készüléket bekapcsolja, vagy megváltoztatja a bemeneti jelforrást a
[
] gombbal, a képernyő bal felső sarkában egy üzenet jelzi a
módosított bemeneti jelforrást.
A csak analóg interfésszel rendelkező termékek esetében ez a funkció
nem elérhető.
A képernyő automatikus beállításához nyomja meg az [AUTO] gombot.
AUTO

Ha a Kijelző tulajdonságai menüpontban módosítja a felbontást,
bekapcsol az Automat. beállítás funkció.

Ez a funkció csak Analóg módban használható.
A képernyő be- és kikapcsolása.
A készülék valamely beállítógombjának megnyomásakor mielőtt a
képernyőmenü megjelenne, megjelenik a Gomb útmutató. (A
Billentyűinformáció megmutatja a gombok megnyomásakor aktiválódó
funkciót.)
Gomb útmutató
A képernyőmenü az útmutató megjelenésekor a gomb ismételt
megnyomásával érhető el.
A Gomb útmutató funkciótól és a készülék típusától függően eltérő lehet.
Ellenőrizze a konkrét termék adatait.
1 Előkészületek
23
1
Előkészületek
1.2.2 Előlapi nyomógombok (S24E650PL / S24E650XL / S24E650XW /
S27E650X)
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Gomb útmutató
MENU
EYE
EYE
SAVER
SAVER
SOURCE
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikonok
Leírás

Nyissa meg vagy zárja be a képernyős megjelenítő (OSD) menüt,
vagy lépjen vissza az előző menübe.

A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy
blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának
elkerülésére. Engedélyezés: A képernyőmenü-vezérlés zárolásához
tartsa lenyomva 10 másodpercig a [ MENU ] gombot. Tiltás: A zárolt
képernyőmenü-vezérlés feloldásához tartsa lenyomva 10
másodpercnél hosszabb ideig a [ MENU ] gombot.
MENU
Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van,

A Fényerő és Kontraszt beállítások módosíthatók. A
Szemkímélő mód elérhető. Az INFORMÁCIÓ adatai
megtekinthetők.

Az Szemkímélő mód funkció a [
] gomb megnyomásával
használható. (A Szemkímélő mód lehetőség akkor is elérhető, ha
a képernyőmenü vezérlés zárolva van.)
Nyomja meg a [
vagy tiltásához.
] gombot az Szemkímélő mód engedélyezéséhez
A Szemkímélő mód funkció rendelkezésre állásakor az alábbi elemek
nem érhetők el.
SAMSUNG
Fényerő, Játék mód, MAGIC
Bright

KÉP

SZÍN

BE-ÉS VISSZAÁLL.
Int. ECO-takarék.
1 Előkészületek
24
1
Előkészületek
Ikonok
Leírás
Lépjen át a felső vagy az alsó menübe vagy állítsa be az OSD menü
valamely opciójának értékét.
Ezzel a gombbal szabályozhatja a hangerőt, valamint a képernyő
fényerejét és kontrasztját.
A kijelölt menübeállítás megerősítése.
Ha megnyomja a [
] nyomógombot, amikor az OSD menü nem
látható, akkor a bemeneti jelforrás a következő sorrendben változik:
S24E650XL/S24E650XW/S27E650X: Analóg/DVI/DisplayPort,
S24E650PL: Analóg/HDMI/DisplayPort. Ha a készüléket bekapcsolja,
vagy megváltoztatja a bemeneti jelforrást a [
] gombbal, a képernyő
bal felső sarkában egy üzenet jelzi a módosított bemeneti jelforrást.
A csak analóg interfésszel rendelkező termékek esetében ez a funkció
nem elérhető.
A képernyő automatikus beállításához nyomja meg az [AUTO] gombot.
AUTO

Ha a Kijelző tulajdonságai menüpontban módosítja a felbontást,
bekapcsol az Automat. beállítás funkció.

Ez a funkció csak Analóg módban használható.
A képernyő be- és kikapcsolása.
A készülék valamely beállítógombjának megnyomásakor mielőtt a
képernyőmenü megjelenne, megjelenik a Gomb útmutató. (A
Billentyűinformáció megmutatja a gombok megnyomásakor aktiválódó
funkciót.)
Gomb útmutató
A képernyőmenü az útmutató megjelenésekor a gomb ismételt
megnyomásával érhető el.
A Gomb útmutató funkciótól és a készülék típusától függően eltérő lehet.
Ellenőrizze a konkrét termék adatait.
1 Előkészületek
25
1
Előkészületek
1.2.3 Előlapi nyomógombok (S22E650D / S23E650D / S24E650DW / S27E650D)
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Gomb útmutató
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikonok
Leírás

Nyissa meg vagy zárja be a képernyős megjelenítő (OSD) menüt,
vagy lépjen vissza az előző menübe.

A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy
blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának
elkerülésére. Engedélyezés: A képernyőmenü-vezérlés zárolásához
tartsa lenyomva 10 másodpercig a [ MENU ] gombot. Tiltás: A zárolt
képernyőmenü-vezérlés feloldásához tartsa lenyomva 10
másodpercnél hosszabb ideig a [ MENU ] gombot.
MENU
Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van,

A Fényerő és Kontraszt beállítások módosíthatók. A
Szemkímélő mód elérhető. Az INFORMÁCIÓ adatai
megtekinthetők.

Az Szemkímélő mód funkció a [
] gomb megnyomásával
használható. (A Szemkímélő mód lehetőség akkor is elérhető, ha
a képernyőmenü vezérlés zárolva van.)
Nyomja meg a [
] gombot az Szemkímélő mód engedélyezéséhez
vagy tiltásához.
A Szemkímélő mód funkció rendelkezésre állásakor az alábbi elemek
nem érhetők el.
SAMSUNG
Fényerő, Játék mód, MAGIC
Bright

KÉP

SZÍN

BE-ÉS VISSZAÁLL.
Int. ECO-takarék.
1 Előkészületek
26
1
Előkészületek
Ikonok
Leírás
Lépjen át a felső vagy az alsó menübe vagy állítsa be az OSD menü
valamely opciójának értékét.
Ezzel a gombbal lehet szabályozni a képernyő fényerejét, kontrasztját és
élességét.
A kijelölt menübeállítás megerősítése.
Ha a [
] gombot olyankor nyomja meg, amikor az OSD menü nem
látható, akkor a gomb a bemeneti jelforrást váltja (Analóg/DVI/
DisplayPort). Ha a készüléket bekapcsolja, vagy megváltoztatja a
bemeneti jelforrást a [
] gombbal, a képernyő bal felső sarkában
egy üzenet jelzi a módosított bemeneti jelforrást.
A csak analóg interfésszel rendelkező termékek esetében ez a funkció
nem elérhető.
A képernyő automatikus beállításához nyomja meg az [AUTO] gombot.
AUTO

Ha a Kijelző tulajdonságai menüpontban módosítja a felbontást,
bekapcsol az Automat. beállítás funkció.

Ez a funkció csak Analóg módban használható.
A képernyő be- és kikapcsolása.
A készülék valamely beállítógombjának megnyomásakor mielőtt a
képernyőmenü megjelenne, megjelenik a Gomb útmutató. (A
Billentyűinformáció megmutatja a gombok megnyomásakor aktiválódó
funkciót.)
Gomb útmutató
A képernyőmenü az útmutató megjelenésekor a gomb ismételt
megnyomásával érhető el.
A Gomb útmutató funkciótól és a készülék típusától függően eltérő lehet.
Ellenőrizze a konkrét termék adatait.
1 Előkészületek
27
1
Előkészületek
1.2.4 Előlapi nyomógombok (S23E650K / S24E650MW)
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Gomb útmutató
MENU
EYE
EYE
SAVER
SAVER
SOURCE
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikonok
Leírás

Nyissa meg vagy zárja be a képernyős megjelenítő (OSD) menüt,
vagy lépjen vissza az előző menübe.

A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy
blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának
elkerülésére. Engedélyezés: A képernyőmenü-vezérlés zárolásához
tartsa lenyomva 10 másodpercig a [ MENU ] gombot. Tiltás: A zárolt
képernyőmenü-vezérlés feloldásához tartsa lenyomva 10
másodpercnél hosszabb ideig a [ MENU ] gombot.
MENU
Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van,

A Fényerő és Kontraszt beállítások módosíthatók. A
Szemkímélő mód elérhető. Az INFORMÁCIÓ adatai
megtekinthetők.

Az Szemkímélő mód funkció a [
] gomb megnyomásával
használható. (A Szemkímélő mód lehetőség akkor is elérhető, ha
a képernyőmenü vezérlés zárolva van.)
Nyomja meg a [
vagy tiltásához.
] gombot az Szemkímélő mód engedélyezéséhez
A Szemkímélő mód funkció rendelkezésre állásakor az alábbi elemek
nem érhetők el.
SAMSUNG
SAMSUNG
Fényerő, Játék mód, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

KÉP

SZÍN

BE-ÉS VISSZAÁLL.
Int. ECO-takarék.
1 Előkészületek
28
1
Előkészületek
Ikonok
Leírás
Lépjen át a felső vagy az alsó menübe vagy állítsa be az OSD menü
valamely opciójának értékét.
Ezzel a gombbal szabályozhatja a hangerőt, valamint a képernyő
fényerejét és kontrasztját.
A kijelölt menübeállítás megerősítése.
Ha megnyomja a [
] nyomógombot, amikor az OSD menü nem
látható, akkor a bemeneti jelforrás a következő sorrendben változik:
S23E650K: Analóg/HDMI, S24E650MW: Analóg/DVI. Ha a készüléket
bekapcsolja, vagy megváltoztatja a bemeneti jelforrást a [
]
gombbal, a képernyő bal felső sarkában egy üzenet jelzi a módosított
bemeneti jelforrást.
A csak analóg interfésszel rendelkező termékek esetében ez a funkció
nem elérhető.
A képernyő automatikus beállításához nyomja meg az [AUTO] gombot.
AUTO

Ha a Kijelző tulajdonságai menüpontban módosítja a felbontást,
bekapcsol az Automat. beállítás funkció.

Ez a funkció csak Analóg módban használható.
A képernyő be- és kikapcsolása.
A készülék valamely beállítógombjának megnyomásakor mielőtt a
képernyőmenü megjelenne, megjelenik a Gomb útmutató. (A
Billentyűinformáció megmutatja a gombok megnyomásakor aktiválódó
funkciót.)
Gomb útmutató
A képernyőmenü az útmutató megjelenésekor a gomb ismételt
megnyomásával érhető el.
A Gomb útmutató funkciótól és a készülék típusától függően eltérő lehet.
Ellenőrizze a konkrét termék adatait.
1 Előkészületek
29
1
Előkészületek
1.2.5 Hátoldal (S23E650K)
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
HDMI IN
HDMI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
OUT
OUT
IN
IN
Csatlakozó
POWER IN
Leírás
Csatlakozás jelforrás készülékhez HDMI kábellel.
Csatlakozás egy PC-hez a D-SUB kábellel.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
OUT
Csak a hangszóróval rendelkező modellekre vonatkozik.
Bemeneti hangforráshoz történő csatlakozás egy hangkábelen
keresztül.
IN
Csak a hangszóróval rendelkező modellekre vonatkozik.
Csatlakoztatás külső eszközhöz.
Csatlakoztassa az USB-kábel segítségével a monitor [
] portját a
számítógép USB-portjához.
Csak az USB-csatlakozóval rendelkező monitorokra vonatkozik.
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő
[POWER IN] csatlakozóhoz.
1 Előkészületek
30
1
Előkészületek
1.2.6 Hátoldal (S24E650MW)
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
IN
POWER IN
OUT
IN
Csatlakozó
Leírás
Csatlakoztatás számítógéphez DVI-kábellel.
A [DVI IN] csatlakozó csak a digitális (DVI) funkcióval rendelkező
modellek esetén tartozék.
Csatlakozás egy PC-hez a D-SUB kábellel.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
OUT
Csak a hangszóróval rendelkező modellekre vonatkozik.
Bemeneti hangforráshoz történő csatlakozás egy hangkábelen
keresztül.
IN
Csak a hangszóróval rendelkező modellekre vonatkozik.
Csatlakoztatás külső eszközhöz.
Csatlakoztassa az USB-kábel segítségével a monitor [
] portját a
számítógép USB-portjához.
Csak az USB-csatlakozóval rendelkező monitorokra vonatkozik.
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő
[POWER IN] csatlakozóhoz.
1 Előkészületek
31
1
Előkészületek
1.2.7 Hátoldal (S22E450F / S24E450F)
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
HDMI IN
HDMI IN
HDMI IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
POWER IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
HDMI IN
DVI IN
Csatlakozó
POWER IN
RGB IN
Leírás
Csatlakozás jelforrás készülékhez HDMI kábellel.
Csatlakoztatás számítógéphez DVI-kábellel.
A [DVI IN] csatlakozó csak a digitális (DVI) funkcióval rendelkező
modellek esetén tartozék.
Csatlakozás egy PC-hez a D-SUB kábellel.
Csatlakoztatás külső eszközhöz.
Csatlakoztassa az USB-kábel segítségével a monitor [
] portját a
számítógép USB-portjához.
Csak az USB-csatlakozóval rendelkező monitorokra vonatkozik.
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő
[POWER IN] csatlakozóhoz.
1 Előkészületek
32
1
Előkészületek
1.2.8 Hátoldal (S22E650D / S23E650D / S24E650DW / S27E650D)
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
POWER IN
DP IN
DVI IN
Csatlakozó
POWER IN
RGB IN
Leírás
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
Csatlakoztatás számítógéphez DVI-kábellel.
A [DVI IN] csatlakozó csak a digitális (DVI) funkcióval rendelkező
modellek esetén tartozék.
Csatlakozás egy PC-hez a D-SUB kábellel.
Csatlakoztatás külső eszközhöz.
Csatlakoztassa az USB-kábel segítségével a monitor [
] portját a
számítógép USB-portjához.
Csak az USB-csatlakozóval rendelkező monitorokra vonatkozik.
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő
[POWER IN] csatlakozóhoz.
1 Előkészületek
33
1
Előkészületek
1.2.9 Hátoldal (S24E650XL / S24E650XW / S27E650X)
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
POWER IN
DP IN
DVI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
OUT
OUT
IN
IN
Csatlakozó
POWER IN
Leírás
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
Csatlakoztatás számítógéphez DVI-kábellel.
A [DVI IN] csatlakozó csak a digitális (DVI) funkcióval rendelkező
modellek esetén tartozék.
Csatlakozás egy PC-hez a D-SUB kábellel.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
OUT
Csak a hangszóróval rendelkező modellekre vonatkozik.
Bemeneti hangforráshoz történő csatlakozás egy hangkábelen
keresztül.
IN
Csak a hangszóróval rendelkező modellekre vonatkozik.
Csatlakoztatás külső eszközhöz.
Csatlakoztassa az USB-kábel segítségével a monitor [
] portját a
számítógép USB-portjához.
Csak az USB-csatlakozóval rendelkező monitorokra vonatkozik.
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő
[POWER IN] csatlakozóhoz.
1 Előkészületek
34
1
Előkészületek
1.2.10 Hátoldal (S24E650PL)
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
DP IN
DP IN
DP IN
HDMI IN
HDMI IN
RGB IN
RGB IN
HDMI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
POWER IN
DP IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
OUT
OUT
IN
IN
Csatlakozó
POWER IN
Leírás
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
Csatlakozás jelforrás készülékhez HDMI kábellel.
Csatlakozás egy PC-hez a D-SUB kábellel.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
OUT
Csak a hangszóróval rendelkező modellekre vonatkozik.
Bemeneti hangforráshoz történő csatlakozás egy hangkábelen
keresztül.
IN
Csak a hangszóróval rendelkező modellekre vonatkozik.
Csatlakoztatás külső eszközhöz.
Csatlakoztassa az USB-kábel segítségével a monitor [
] portját a
számítógép USB-portjához.
Csak az USB-csatlakozóval rendelkező monitorokra vonatkozik.
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő
[POWER IN] csatlakozóhoz.
1 Előkészületek
35
1
Előkészületek
1.2.11 Jobb oldalnézet
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Csatlakozó
Leírás
USB-eszköz csatlakoztatása.
Csak az USB-csatlakozóval rendelkező monitorokra vonatkozik.
1 Előkészületek
36
1
1.3
Előkészületek
Telepítés
1.3.1 Az állvány felszerelése
Helyezzen puha anyagot vagy
Ne távolítsa el a rögzítőtűt, amíg
párnát egy sima és egyenletes
nem rögzítette az állványt.
felületre. Ezt követően fektesse a
monitort az elejével lefelé a puha
anyagra vagy párnára.
Helyezze be a talpba az állványt
a nyíl irányában.
Csavarhúzó vagy pénzérme
segítségével húzza meg a
csavart a talp alsó részében.
Most eltávolíthatja a rögzítőtűt,
és beállíthatja az állványt.
Az állvány felszerelés után állítsa
a készüléket a talpára.
- Figyelmeztetés
Ne fordítsa fejjel lefelé a
készüléket úgy, hogy csak az
állványt fogja.

A szétszerelés az összeszereléssel ellentétes sorrendben történik.

Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
1 Előkészületek
37
1
Előkészületek
1.3.2 Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
21,5"-24"
27"
4
SE450 21,5" (USB-port nélkül)
21,5"- 27" (Kivéve SE450 21,5", USB port nélkül)
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)

A magasság beállításához távolítsa el a rögzítőtűt.

A monitor dőlése és magassága beállítható.

Fogja meg a készülék tetejének közepét és óvatosan módosítsa a magasságot.
1 Előkészületek
38
1
Előkészületek
1.3.3 A monitor elforgatása
A monitor forgatását az alábbiak szerint végezheti el.
1
2
3
4
5
6

A monitor elforgatása előtt húzza ki teljesen az állványt.

Ha az állvány teljes kihúzása nélkül forgatja el a monitort, a széle hozzáütődhet a talajhoz, és
megsérülhet.

Ne forgassa a monitort az óramutató járásával ellentétes irányba. A monitor megrongálódhat.
1 Előkészületek
39
1
Előkészületek
1.3.4 Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
Felszerelés előtt
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Helyezzen puha anyagot vagy
Lazítsa ki a készülék hátoldalán
párnát egy sima és egyenletes
található csavart.
felületre. Ezt követően fektesse a
monitort az elejével lefelé a puha
anyagra vagy párnára.
Emelje meg és távolítsa el az
állványt.
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
2
1
A
3
4
BB
A Ide csatlakoztassa a falikonzolt vagy az asztali állványt
B Konzol (nem tartozék)
Illessze be a fogakat, és szorosan húzza meg a csavarokat a készülék tartókonzolján, illetve a
csatlakoztatni kívánt falikonzol vagy asztali állvány megfelelő részein.
1 Előkészületek
40
1
Előkészületek
Megjegyzések

A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.

A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.

Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve az asztali
állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék megrongálódhat,
és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a nem megfelelő csavarok
használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott erőkifejtéssel történő
csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.

A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi sérülésekért,
amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve a falikonzol nem
szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.

A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.

Csak a szabványnak megfelelő falikonzolt használjon.

A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
1 Előkészületek
41
1
Előkészületek
1.3.5 Lopás elleni zár
A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket. A zár
formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a
zár használati útmutatójában. A zárszerkezet külön megvásárolható.
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
1
2
3
4
Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
Zárja le a lopás elleni zárat.

A lopás elleni zár külön kapható.

A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.

A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
1 Előkészületek
42
2
2.1
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás előtt
2.1.1 Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok

Forráseszköz csatlakoztatása előtt olvassa el az ahhoz mellékelt használati útmutatót.
A forráseszközökön található csatlakozók száma és elhelyezkedése eszközönként változik.

A tápkábelt csak akkor csatlakoztassa, amikor a többi csatlakoztatást már elvégezte.
Ha csatlakoztatás közben csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék károsodhat.

Ellenőrizze, hogy milyen típusú csatlakozók vannak a csatlakoztatni kívánt készülék hátoldalán.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
43
2
2.2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Számítógép csatlakoztatása és használata
2.2.1 Csatlakoztatás számítógéphez
z
Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.
z
Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
z
A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
Csatlakozás a D-SUB kábel segítségével (analóg típus)
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
RGB IN
RGB
A
B
A
B
IN
RGB IN
RGB
1
IN
Csatlakoztassa a D-SUB kábelt a készülék hátoldalán található [RGB IN] csatlakozóhoz, valamint a
számítógép RGB csatlakozójához.
Csatlakoztassa a A elemet a készülék [RGB IN] portjához, majd csatlakoztassa a B elemet a
számítógép RGB portjához.
2
A[
] gomb nyomogatásával módosítsa a bemeneti jelforrást Analóg opcióra.
A csak analóg interfésszel rendelkező termékek esetében ez a funkció nem elérhető.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
44
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás DVI-kábellel (Kivéve S23E650K / S24E650PL)
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
DVI IN
A
B
A
B
DVI IN
DVI IN
DVI IN
1
Csatlakoztassa a DVI-kábelt a készülék hátoldalán található [DVI IN] csatlakozóhoz, valamint a
számítógép DVI csatlakozójához.
Csatlakoztassa a A elemet a készülék [DVI IN] portjához, majd csatlakoztassa a B elemet a
számítógép DVI portjához.
2
A[
] gomb nyomogatásával módosítsa a bemeneti jelforrást DVI opcióra.
A [DVI IN] csatlakozó csak a digitális (DVI) funkcióval rendelkező modellek esetén tartozék.
Csatlakoztatás DVI-HDMI-kábellel (Kivéve S23E650K / S24E650PL)
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
DVI IN
DVI IN
1
Csatlakoztassa a HDMI-DVI kábelt a termék hátulján található [DVI IN]-aljzathoz, valamint a
számítógép HDMI-aljzatához.
2
A[
] gomb nyomogatásával módosítsa a bemeneti jelforrást DVI opcióra.
A [DVI IN] csatlakozó csak a digitális (DVI) funkcióval rendelkező modellek esetén tartozék.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
45
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás HDMI kábellel (S22E450F / S23E650K / S24E450F / S24E650PL)
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
HDMI IN
I IN
HDM
1
Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a termék hátulján található [HDMI IN]-aljzathoz, valamint a
számítógép HDMI-aljzatához.
2
A[
] gomb nyomogatásával módosítsa a bemeneti jelforrást HDMI opcióra.
Csatlakoztatás HDMI-DVI kábellel (S22E450F / S23E650K / S24E450F / S24E650PL)
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
HDMI IN
I IN
HDM
1
Csatlakoztassa a HDMI-DVI kábelt a termék hátulján található [HDMI IN]-aljzathoz, valamint a
számítógép DVI-aljzatához.
2
A[
] gomb nyomogatásával módosítsa a bemeneti jelforrást HDMI opcióra.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
46
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás DP-kábellel (S22E650D / S23E650D / S24E650XL / S24E650PL /
S24E650XW / S24E650DW / S27E650X / S27E650D)
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
DP IN
DP IN
1
Csatlakoztassa a DP-kábelt a készülék hátoldalán található [DP IN] csatlakozóhoz, valamint a
számítógép DP csatlakozójához.
2
A[
] gomb nyomogatásával módosítsa a bemeneti jelforrást DisplayPort opcióra.
Fejhallgató és hangszóró csatlakoztatása (S23E650K / S24E650XL / S24E650PL /
S24E650MW / S24E650XW / S27E650X)
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
IN
OUT
1
Csatlakoztasson egy kimeneti hanglejátszó eszközt, például fejhallgatót vagy hangszórót a készülék
[ OUT ] csatlakozójába.
Csak a hangszóróval rendelkező modellekre vonatkozik.
2
Csatlakoztasson egy bemeneti hanglejátszó eszközt, például számítógépet a készülék [ IN ]
csatlakozójába.
Csak a hangszóróval rendelkező modellekre vonatkozik.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
47
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2.2.2 Áramellátás


Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.

A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
A készülék használatához csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a fali aljzathoz, a másikat pedig a
készülék [POWER IN] csatlakozójához.
POWER IN
A bemeneti feszültség automatikusan vált.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
48
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
USB csatlakoztatása

Csak az USB-csatlakozóval rendelkező monitorokra vonatkozik.

Ha USB-eszközöket, például egeret, billentyűzetet, hordozható memóriaeszközt vagy külső
merevlemez-meghajtót (HDD) szeretne használni, csatlakoztassa őket közvetlenül a monitor [
csatlakozójához. A számítógéphez ezeket nem kell csatlakoztatnia. A nagy kapacitású külső
merevlemez-meghajtó külső tápellátást igényel, feltétlenül csatlakoztassa egy tápforráshoz
A monitor [
1
] USB-csatlakozója a nagy sebességű, hitelesített, 2.0-ás USB-t támogatja.
Nagy sebesség
Teljes sebesség
Alacsony sebesség
Adatátviteli sebesség
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Fogyasztás
2,5 W
(Max., az egyes
csatlakozóknál)
2,5 W
(Max., az egyes
csatlakozóknál)
2,5 W
(Max., az egyes
csatlakozóknál)
DVI IN
]
RGB
IN
DP IN
Csatlakoztassa az USB-kábel segítségével a monitor [
] portját a számítógép USB-portjához.

A[
] (kimeneti) csatlakozó használatához csatlakoztassa a számítógéphez a UP (bemeneti)
kábelt.

A monitor [
] portját és a számítógép USB-portját feltétlenül a monitorhoz kapott USBkábel segítségével csatlakoztassa.
B
B
USB
A
A
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
49
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2
3
Az USB-kábel használatával csatlakoztasson egy USB eszközt a monitor [
] portjához.
A használati módok megegyeznek a számítógéphez csatlakoztatott külső eszközök használatával.

Csatlakoztathat egy billentyűzetet vagy egy egeret.

Lejátszhat egy tetszőleges fájlt egy médiaeszközről. (Példák médiaeszközre: MP3, digitális
fényképezőgép stb.)
Lejátszhatja, áthelyezheti, másolhatja vagy törölheti a tárolóeszközön lévő fájlokat. (Példák

tárolóeszközökre: külső memória, memóriakártya, memóriaolvasó, HDD-típusú MP3-lejátszó
stb.)
Egyéb, számítógéphez csatlakoztatható USB-eszközöket is használhat.


Amikor eszközöket csatlakoztat a monitor [
eszközökhöz megfelelő kábelt használja.
] csatlakozójához, a csatlakoztatáskor az

A kábel és a külső eszközök megvásárlásához kérje ki az adott termék szervizközpontjának a
tanácsát.

A vállalatot nem terheli felelősség az olyan problémákért vagy károkért, amelyeket a külső
eszközök nem hitelesített kábellel történő csatlakoztatása okoz.

Néhány termék nem követi az USB-szabványt, és az eszköz hibás működését okozhatja.

Amennyiben az eszköz a számítógéphez való csatlakoztatás esetén is hibásan működik, kérje az
eszköz vagy a számítógép szervizköpontjának a segítségét.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
50
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
A hangbeállítások módosítása a Windows-ban (S23E650K / S24E650XL / S24E650PL /
S24E650MW / S24E650XW / S27E650X)
Vezérlőpult
→ Hang → Hangszórók → Hangszóró-konfiguráció
1
2
3
4
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
51
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2.2.3 Illesztőprogram telepítése

A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális
felbontást és frekvenciát.

A készülékhez mellékelt CD-ROM-on található egy illesztőprogram a telepítéshez.

Ha a készülékkel szállított fájl hibás, keresse fel a Samsung honlapját (http://www.samsung.com)
és töltse le a fájlt.
1
2
3
4
Helyezze a készülék használati útmutatóját tartalmazó CD-t a CD-ROM meghajtóba.
5
Nyissa meg a számítógép Megjelenítés tulajdonságai lapját, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
Kattintson a "Windows Driver" opcióra.
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve folytassa a telepítést.
Válassza ki készüléke típusát a típuslistáról.
felbontás és a képernyő-frissítés gyakorisága.
További részleteket a Windows operációs rendszer útmutatójában talál.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
52
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2.2.4 Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
%HiOOtWiVL~WPXWDWy
$]RSWLPiOLVIHOERQWiVHKKH]D
PRQLWRUKR]DN|YHWNH]ő
****x**** **Hz
$IHQWLEHiOOtWiVRNDODSMiQiOOtWVD
EHDIHOERQWiVWDV]iPtWyJpSHQ
0DJ\DU
2.
AUTO
1
2
A[
] gomb nyomogatásával álljon a kívánt nyelvre, majd nyomja meg a [
] gombot.
Az üzenet elrejtéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.

Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb
háromszor megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.

Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
53
3
A képernyő beállítása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt.
3.1
Fényerő
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Dinamikus kontraszt üzemmódra van állítva.

Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Int. ECO-takarék. be van állítva.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.1.1 A Fényerő opció beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Fényerő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
beállítása. Minél
közelebb van az érték
a 100-hoz, annál
fényesebb a
100
Kontraszt
75
Élesség
60
Ki
Ki
Ki
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
SAMSUNG
Ki
MAGIC Angle
AUTO
4
5
Állítsa be a Fényerő értékét a [
KÉP
beállítása. Minél
közelebb van az érték
a 100-hoz, annál
fényesebb a
Ki
Ki
AUTO
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
54
3
3.2
A képernyő beállítása
Kontraszt
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.2.1 A Kontraszt konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kontraszt opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
A kontraszt beállítása.
Minél közelebb van az
érték a 100-hoz,
annálnagyobb a
világos és sötét
közötti kontraszt.
100
Kontraszt
75
Élesség
60
Ki
Ki
Ki
SAMSUNG
Ki
SAMSUNG
SAMSUNG
MAGIC Upscale
MAGIC Bright
MAGIC Angle
AUTO
4
5
KÉP
Állítsa be a Kontraszt értékét a [
A kontraszt beállítása.
Minél közelebb van az
érték a 100-hoz,
annálnagyobb a
világos és sötét
közötti kontraszt.
Ki
Ki
AUTO
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
55
3
3.3
A képernyő beállítása
Élesség
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.

SAMSUNG
Ez a menü nem érhető el, ha az MAGIC
Upscale beállítása 1. mód vagy 2. mód.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.3.1 Az Élesség konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg az Élesség opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
Kontraszt
75
Élesség
60
Ki
Ki
Ki
Kontraszt
75
Élesség
60
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
SAMSUNG
Ki
MAGIC Angle
AUTO
4
5
Állítsa be az Élesség értékét a [
KÉP
100
100
SAMSUNG
A kép élességének
beállítása. Minél
közelebb van az érték
a 100-hoz, annál
élesebb a kép.
A kép élességének
beállítása. Minél
közelebb van az érték
a 100-hoz, annál
élesebb a kép.
Ki
Ki
AUTO
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
56
3
3.4
A képernyő beállítása
Szemkímélő mód
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez, amelyek teljesítik az
alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő mód beállítása 'Be', akkor a 400nm
körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális
képminőséget. Ugyanakkor a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén, a
TÜV Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”
szabványának előírásait.
A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.4.1 A Szemkímélő mód konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a Szemkímélő mód opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
Beállíthatja a
pihentetéséhez.
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
60
Off
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Ki
Be
MAGIC Upscale
100
Kontraszt
75
Élesség
60
Ki
Be
MAGIC Bright
SAMSUNG
Ki
Ki
MAGIC Angle
AUTO
4
5
A[
Beállíthatja a
pihentetéséhez.
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
AUTO
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
57
3
3.5
A képernyő beállítása
Játék mód
Itt adhatja meg a készülék játék módban alkalmazandó képernyőbeállításait. Ez a funkció akkor
használatos, amikor személyi számítógépen játszik vagy játékkonzol, például PlayStation™ vagy Xbox™
van csatlakoztatva.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód vagy Int. ECO-takarék. funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.5.1 A Játék mód konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a Játék mód opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
100
Kontraszt
Élesség
Ki
SAMSUNG
Be
SAMSUNG
Mindig be
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Képbeállítások
optimalizálása
játékhoz.
KÉP
100
75
Kontraszt
75
60
Élesség
60
Off
Off
Custom
Off
Ki
Custom
SAMSUNG
Be
SAMSUNG
Mindig be
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Off
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
Képbeállítások
optimalizálása
játékhoz.
AUTO
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.

Amikor a monitor kikapcsol, energiatakarékos módba lép vagy bemeneti jelforrást vált, a Játék
mód állapota akkor is Ki lesz, ha Be értékre van állítva.

A Játék mód folyamatos engedélyezésével válassza az Mindig be lehetőséget.
3 A képernyő beállítása
58
3
3.6
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Bright
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.

Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Int. ECO-takarék. be van állítva.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Angle aktív.
A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.

Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
3.6.1 A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
SAMSUNG
] gombot, amíg a MAGIC
Bright opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
Nyomogassa a [
[
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
PC módban
KÉP
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
Egyedi
Normál
Mozi
100
Kontraszt
75
Élesség
50
SAMSUNG
SAMSUNG
0
MAGIC Upscale
60
50
Dinamikus kontraszt
2200
MAGIC Bright
A munkakörnyezetnek
!
beállítása.
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
AUTO
A munkakörnyezetnek
!
beállítása.
60
Egyedi
Custom
50
Normál
Off
50
Mozi
Off
2200
Dinamikus kontraszt
Wide
0
AUTO

Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.

Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet
használatához.

Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.

Dinamikus kontraszt : Kiegyenlített fényerőt biztosít a kontraszt automatikus változtatásával.
3 A képernyő beállítása
59
3
A képernyő beállítása
AV módban (S22E450F / S24E450F / S23E650K / S24E650PL)
KÉP
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
Dinamikus
Normál
Film
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
A munkakörnyezetnek
!
beállítása.
100
Kontraszt
75
60
Élesség
50
50
60
Dinamikus
Custom
50
Normál
Off
50
2200
SAMSUNG
Film
Off
2200
0
SAMSUNG
Egyedi
Wide
0
SAMSUNG
MAGIC Upscale
MAGIC Bright
MAGIC Angle
A munkakörnyezetnek
!
beállítása.
AUTO
AUTO
Amikor a külső bemeneti eszköz DVI/HDMI/DP-csatlakozón keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód
SAMSUNG
az AV üzemmódra van beállítva, a MAGIC
Bright almenüelem négy gyárilag beállított automatikus
képbeállítással rendelkezik (Dinamikus, Normál, Film és Egyedi). Ezek közül csak az egyiket
aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása automatikusan
elohívja személyre szabott képbeállításait.

Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.

Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.

Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.

Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja
megjeleníteni.
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
60
3
3.7
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Angle (S22E450F / S24E450F)
SAMSUNG
A MAGIC
Angle funkcióval konfigurálhatók a kiválasztott rálátási szögnek megfelelő optimális
képminőséghez szükséges beállítások.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód vagy Szemkímélő mód funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
Lehetőség van a dőlésszög igényeknek megfelelő beállítására.
3.7.1 A SAMSUNG MAGIC Angle beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
[
SAMSUNG
] gombot, amíg a MAGIC
Angle opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
100
75
'!
#
9
:
Ki
60
"#Custom
50
$#
Off
50
SAMSUNG
%
Off
2200
SAMSUNG
&
Wide
0
+
MAGIC 8#
MAGIC AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Akkor válassza ezt az opciót, ha közvetlenül a készülékkel szemben ül.

Ki

1. hátradőlési m.
② : Akkor válassza ezt az opciót, ha olyan helyről nézi a készüléket, amely
valamivel alacsonyabban van.

2. hátradőlési m.
③ : Akkor válassza ezt az opciót, ha olyan helyről nézi a készüléket, amely az
1. hátradőlési m. is alacsonyabb.
3 A képernyő beállítása
61
3
A képernyő beállítása

Álló mód
④ : Akkor válassza ezt az opciót, ha olyan helyről nézi a készüléket, amely
magasabban van.
⑤ : Akkor válassza ezt az opciót, ha a készüléket valamelyik oldaláról nézi.

Oldalsó mód

Csoportos nézés Akkor válassza ezt az opciót, ha egynél többen nézik a készüléket az
①,
④ , és ⑤ pozícióból.

4
5
A[
Egyedi: Az Egyedi opció választása esetén alapbeállításként az 1. hátradőlési m. aktív.
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
62
3
3.8
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Az MAGIC
Upscale funkció fokozza a kép részletességét és a kép élénk megjelenését.

A funkció hatása alacsony felbontású képek esetén látványosabban jelentkezik.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.8.1 A SAMSUNG MAGIC Upscale beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
SAMSUNG
] gombot, amíg a MAGIC
Upscale opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
Nyomogassa a [
[
] gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
100
Kontraszt
Élesség
Játék mód
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
2. mód
KÉP
SAMSUNG
A kép élénkítése,
részleteinek
kiemelése.
MAGIC Upscale
Ki
75
Képméret
1. mód
60
HDMI feketeszint
2. mód
Custom
50
Vízsz. pozíció
Off
50
Függ. pozíció
Ki
1. mód
SAMSUNG
A kép élénkítése,
részleteinek
kiemelése.
50
Off
2200
Durva
2200
Wide
0
Finom
0
AUTO
AUTO
A 2. mód beállítás a 1. mód beállításnál erőteljesebb hatású.
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
63
3
3.9
A képernyő beállítása
Képméret
A kép méretének módosítása.
A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.9.1 A Képméret módosítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Képméret opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
PC módban
KÉP
Képméret
Automatikus
;
Széles
megjelenített kép
méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
50
Durva
2200
Finom
0
AUTO
KÉP
KÉP
Képméret
Automatikus
HDMI feketeszint
Széles
megjelenített kép
méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
;
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
megjelenített kép
méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Képméret
Automatikus
HDMI feketeszint
Széles
50
Vízsz. pozíció
50
Függ. pozíció
50
Durva
2200
Durva
2200
Finom
0
Finom
0
AUTO
AUTO

Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.

Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától.
3 A képernyő beállítása
64
3
A képernyő beállítása
AV módban
KÉP
Képméret
4:3
;
16:9
Vízsz. pozíció
Igazít. a képe.-höz
megjelenített kép
méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
Függ. pozíció
KÉP
Képméret
4:3
;
Széles
Vízsz. pozíció
Igazít. a képe.-höz
megjelenített kép
méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
Függ. pozíció
50
50
Durva
2200
Durva
2200
Finom
0
Finom
0
AUTO
KÉP
HDMI feketeszint
;
megjelenített kép
méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
4:3
Képméret
16:9
Igazít. a képe.-höz
AUTO
KÉP
megjelenített kép
méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4:3
Képméret
16:9
HDMI feketeszint
Vízsz. pozíció
50
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
50
Függ. pozíció
Igazít. a képe.-höz
50
Durva
2200
Durva
2200
Finom
0
Finom
0
AUTO

AUTO
4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós
műsorok lejátszására.

16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.

Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.

Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától. (S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW)
A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
4
5
A[

A DVI/HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.

A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre
(nem minden modell támogatja valamennyi fenti jeltípust).

Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a DVI/HDMI/DP-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
65
3
A képernyő beállítása
3.10 HDMI feketeszint (S22E450F / S24E450F / S23E650K /
S24E650PL)
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez, a csatlakoztatott
forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint
stb.). Ebben az esetben a HDMI feketeszint segítségével állítható be a képminőség. Ebben az esetben a
HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a gyengébb képminőséget.

Ez a funkció csak HDMI módban használható.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.10.1 A HDMI feketeszint beállítások konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a HDMI feketeszint opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
Képméret
HDMI feketeszint
;
Normál
Alacsony
A HDMI-kép
fényerejének és
kontrasztjának
optimalizálása a
videojel
feketeszintjének
beállításával.
KÉP
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Képméret
HDMI feketeszint
Vízsz. pozíció
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
Függ. pozíció
Durva
Durva
Finom
Normál
Alacsony
A HDMI-kép
fényerejének és
kontrasztjának
optimalizálása a
videojel
feketeszintjének
beállításával.
Finom
AUTO
AUTO

Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.

Kicsi: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni szeretné a
feketeszintet és növelni a fehérszintet.
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
3 A képernyő beállítása
66
3
A képernyő beállítása
3.11 Válaszidő (Kivéve S22E450F / S24E450F)
Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, ezzel a videók életszerűbbé és természetessé tehetők.

Ha nem filmet néz, akkor a Válaszidő legjobb beállítása Normál vagy Gyorsabb.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.11.1 A Válaszidő konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Válaszidő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
A panel válaszának
felgyorsítása, hogy
>
természetesebb
legyen a
videómegjelenítés.
Képméret
;
Normál
Vízsz. pozíció
Gyorsabb
Függ. pozíció
Leggyorsabb
Durva
Finom
KÉP
Képméret
Széles
HDMI feketeszint
;
Normál
Vízsz. pozíció
Gyorsabb
Függ. pozíció
Leggyorsabb
Durva
0
Finom
0
AUTO
4
5
A[
A panel válaszának
felgyorsítása, hogy
>
természetesebb
legyen a
videómegjelenítés.
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
AUTO
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
67
3
A képernyő beállítása
3.12 Vízsz. pozíció & Függ. pozíció
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.

Ez a menü Analóg módban érhető el.

Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képméret opció Igazít. a képe.-höz értékre van állítva az
AV módban. Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a
monitor képes a normál megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz lehetőséget, a
vízszintes pozíció beállításához a 0-6 szintek között.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.12.1 A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
A[
] gombbal lépjen a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció elemre, majd nyomja meg a
[
] gombot. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
KÉP
Képméret
Széles
;
Gyorsabb
megjelenített kép
eltolása jobbra vagy
balra.
Képméret
Széles
;
Gyorsabb
Vízsz. pozíció
50
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
50
Függ. pozíció
50
50
Durva
2200
Durva
2200
Finom
0
Finom
0
AUTO
KÉP
Képméret
AUTO
KÉP
Széles
HDMI feketeszint
;
megjelenített kép
eltolása fel- vagy
lefelé.
megjelenített kép
eltolása jobbra vagy
balra.
Képméret
HDMI feketeszint
;
Gyorsabb
Széles
Vízsz. pozíció
50
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
50
Függ. pozíció
Gyorsabb
50
50
Durva
2200
Durva
2200
Finom
0
Finom
0
AUTO
megjelenített kép
eltolása fel- vagy
lefelé.
AUTO
3 A képernyő beállítása
68
3
A képernyő beállítása
KÉP
SAMSUNG
Ki
MAGIC Upscale
Képméret
Széles
megjelenített kép
eltolása jobbra vagy
balra.
HDMI feketeszint
KÉP
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Képméret
Ki
Széles
megjelenített kép
eltolása jobbra vagy
balra.
HDMI feketeszint
Vízsz. pozíció
50
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
50
Függ. pozíció
50
50
Durva
2200
Durva
2200
Finom
0
Finom
0
AUTO
4
5
Nyomja meg a [
AUTO
] gombot a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció konfigurálásához.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
69
3
A képernyő beállítása
3.13 Durva
Állítsa be a képfrekvenciát.

Csak Analóg módban érhető el.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.13.1 A Durva* beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Durva opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
Képméret
;
[!
;
!
@
Q!
@
?:@
50
50
XZ:
2200
!
0
AUTO
KÉP
Képméret
?:@
\X]^
;
;
!
@
Q!
@
[!
50
50
XZ:
2200
!
0
AUTO
KÉP
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Képméret
Ki
?:@
beállítása.
Széles
HDMI feketeszint
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
50
50
Durva
2200
Finom
0
AUTO
4
5
Állítsa be a Durva értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
70
3
A képernyő beállítása
3.14 Finom
Hajtsa végre a képernyő finom beállítását, hogy a kép életszerű legyen.

Csak Analóg módban érhető el.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.14.1 A Finom beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Finom opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
Képméret
Széles
;
Gyorsabb
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
finomhangolása
élénk kép
létrehozásához.
50
50
Durva
2200
Finom
0
AUTO
KÉP
Képméret
Széles
HDMI feketeszint
;
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
finomhangolása
élénk kép
létrehozásához.
Gyorsabb
50
50
Durva
2200
Finom
0
AUTO
KÉP
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Képméret
Ki
Széles
finomhangolása
élénk kép
létrehozásához.
HDMI feketeszint
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
50
50
Durva
2200
Finom
0
AUTO
4
5
Állítsa be a Finom értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
71
4
4.1
Színárnyalat konfigurálása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
SAMSUNG
részt. Állítsa be a képernyő színárnyalatát. Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi
vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van. Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód vagy
Szemkímélő mód funkció aktív.
Vörös
Állítsa be a kép vörös színkomponensének értékét. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál intenzívebb a szín.
4.1.1 A Vörös konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Vörös opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
Vörös
50
Zöld
50
50
Kék
Színtónus
Normál
Gamma
1. mód
A piros szín
telítettségének
beállítása. Minél
közelebb van az
érték a 100-hoz,
annál élénkebb a szín.
AUTO
4
5
Állítsa be a Vörös értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 Színárnyalat konfigurálása
72
4
4.2
Színárnyalat konfigurálása
Zöld
Állítsa be a kép zöld színkomponensének értékét. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál intenzívebb a szín.
4.2.1 A Zöld konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
] gombot, amíg a Zöld opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
Vörös
50
Zöld
50
50
Kék
Színtónus
Normál
Gamma
1. mód
A zöld szín
telítettségének
beállítása. Minél
közelebb van az
érték a 100-hoz,
annál élénkebb a szín.
AUTO
4
5
Állítsa be a Zöld értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 Színárnyalat konfigurálása
73
4
4.3
Színárnyalat konfigurálása
Kék
Állítsa be a kép kék színkomponensének értékét. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál intenzívebb a szín.
4.3.1 A Kék konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kék opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
Vörös
50
Zöld
50
50
Kék
Színtónus
Normál
Gamma
1. mód
A kék szín
telítettségének
beállítása. Minél
közelebb van az
érték a 100-hoz,
annál élénkebb a szín.
AUTO
4
5
Állítsa be a Kék értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 Színárnyalat konfigurálása
74
4
4.4
Színárnyalat konfigurálása
Színtónus
A kép általános színtónusának beállítása.
SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Angle aktív.
4.4.1 A Színtónus beállítások konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Színtónus opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
50
Vörös
Zöld
Kék
Színtónus
Gamma
A megtekintési
igényeknek leginkább
Z
kiválasztása.
2. hideg
1. hideg
Normál
1. meleg
2. meleg
AUTO

2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.

1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.

Normál: A normál színtónus megjelenítése.

1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.

2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.

Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
S22E450F / S24E450F / S23E650K / S24E650PL: Ha a külső bemenet DVI/HDMI/DP-n
keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV, a Színtónus pontban négy
színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és Egyedi).
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 Színárnyalat konfigurálása
75
4
4.5
Színárnyalat konfigurálása
Gamma
A kép fényerejének beállítása a középtartományban (Gamma).
SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Angle aktív.
4.5.1 A Gamma konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Gamma opcióra ál, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
Vörös
50
Zöld
50
Kék
50
Színtónus
Gamma
Z@9
szintjének beállítása.
Normal
1. mód
Mode1
2. mód
3. mód
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 Színárnyalat konfigurálása
76
5
Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
5.1
Nyelv
A menü nyelvének beállítása.

A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.

A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
5.1.1 A Nyelv módosítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a MENÜBEÁLLÍTÁSOK opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Nyelv opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
Nyelv
Deutsch
Menü vízsz. poz.
English
Menü függ. poz.
Español
]
Français
Átlátszóság
A menü nyelvének
beállítása.
Italiano
AUTO
4
5
A[
] gomb nyomogatásával álljon a kívánt nyelvre, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
77
5
5.2
Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz.
Menü vízsz. poz.: Mozdítsa el a menü pozíciót balra vagy jobbra.
Menü függ. poz.: Mozgassa a menü pozíciót felfelé vagy lefelé.
5.2.1 A Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz. konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
A[
] gombot, amíg a MENÜBEÁLLÍTÁSOK opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombbal lépjen a Menü vízsz. poz. vagy Menü függ. poz., elemre, majd nyomja meg a
[
] gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
Nyelv
Magyar
Menü vízsz. poz.
]
20 mp.
Átlátszóság
Be
AUTO
4
5
Nyomja meg a [
Nyelv
Menü függ. poz.
1
Átlátszóság
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
Menü vízsz. poz.
100
Menü függ. poz.
]
A menü eltolása
jobbra vagy balra.
Magyar
A menü eltolása
fel- vagy lefelé.
100
1
20 mp.
Be
AUTO
] gombot a Menü vízsz. poz. vagy a Menü függ. poz. konfigurálásához.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
78
5
5.3
Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
5.3.1 A Megjelenítési idő konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a MENÜBEÁLLÍTÁSOK opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a Megjelenítési idő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
Magyar
Nyelv
100
Menü vízsz. poz.
Menü függ. poz.
]
Átlátszóság
5 mp.
10 mp.
20 mp.
Annak beállítása,
#!
Z>9
használt menüablak
2
20 mp.
Be
200 mp.
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
79
5
5.4
Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
Átlátszóság
A menüablakok átlátszóságának beállítása:
5.4.1 A Átlátszóság módosítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a MENÜBEÁLLÍTÁSOK opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a Átlátszóság opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
Magyar
Nyelv
100
Menü vízsz. poz.
1
Menü függ. poz.
20 mp.
]
Átlátszóság
A menüablakok
átlátszóságának
beállítása.
Ki
Be
Be
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
80
6
Beállítás és visszaállítás
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
6.1
Összes visszaállítása
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
6.1.1 Beállítások inicializálása (Összes visszaállítása)
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
Nyomogassa a [
készülék [
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Összes visszaállítása opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
Összes visszaállítása
Ki
Int. ECO-takarék.
A készülék minden
gyári beállításának
visszaállítása.
'
Z
PC/AV mód
Gyorsulás
Ismétl. sebesség
Automatikus
Forrásészlelés
AUTO
$PHQPLQGHQEHiOOtWiViQDNYLVV]DiOOD]
DODSpUWHOPH]HWWpUWpNH
9pJUHKDMWMDDYLVV]DiOOtWiVW"
,JHQ
1HP
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
81
6
6.2
Beállítás és visszaállítás
Int. ECO-takarék.
Az Int. ECO-takarék. funkció a monitorpanel energiafogyasztásának szabályozása révén csökkenti az
áramfogyasztást.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.

Az Int. ECO-takarék. üzemmód engedélyezésekor a Játék mód automatikusan kikapcsol.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
6.2.1 A Int. ECO-takarék. konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a Int. ECO-takarék. opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
SETUP&RESET
Összes visszaállítása
Int. ECO-takarék.
'
Z
Off
Ki
On
Be
A készülék
fogyasztásának
beállítása
automatikus
energiatakarékosság
céljából.
PC/AV mód
Ismétl. sebesség
Forrásészlelés
AUTO

Ki: Az Int. ECO-takarék. funkció kikapcsolása.

Be: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz képest. (A
képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
82
6
6.3
Beállítás és visszaállítás
Kik.időzítő plusz
Beállítható, hogy a termék automatikusan kikapcsoljon.
A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
6.3.1 Az Kikapcsolásidőzítő beállítása
Kikapcsolási időzítő
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
készülék [
] gombját.
3
Nyomogassa a [
[
] gombját.
4
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kikapcsolásidőzítő opcióra áll, majd nyomja meg a
készülék [
] gombját.
5
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kikapcsolásidőzítő opcióra áll, majd nyomja meg a
készülék [
] gombját.
] gombot, amíg a Kik.időzítő plusz opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
Összes visszaállítása
Ki
Int. ECO-takarék.
A monitor bizonyos
Z
Z!Z
@!
beállítása.
'
Z
PC/AV mód
[!Z
Ismétl. sebesség
Z!Z
Forrásészlelés
AUTO
'
Z
@!
:
'@!
@!?
AUTO
'@!
'@!
Ki
'Z
Be
@!
:
AUTO
6 Beállítás és visszaállítás
83
6
Beállítás és visszaállítás
6
7

Ki: Deaktiválja a kikapcsolási időt, hogy a készülék ne kapcsoljon ki automatikusan.

Be: Aktiválja a kikapcsolási időt, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon.
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Ki ennyi idő után
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a Kik.időzítő plusz opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
Nyomogassa a [
készülék [
5
] gombját.
Nyomogassa a [
[
4
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombot, amíg a Kikapcsolásidőzítő opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a Ki ennyi idő után opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
'@!
'@!
'Z
4ó
!!
!!
Z
Z!Z
kikapcsolásának
AUTO
6
7
Nyomja meg a [
] gombot a Ki ennyi idő után funkció beállításához.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.

A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A beállított óraszám elteltével a
készülék automatikusan kikapcsol.

Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a Kikapcsolásidőzítő beállított értéke Be.

Bizonyos régiók piacára készült termékek esetén az Kikapcsolásidőzítő automatikusan
aktiválódik a készülék bekapcsolása után 4 órával. Ez az energiaellátási szabályozásokkal
összhangban került beállításra. Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a MENU →
BE-ÉS VISSZAÁLL. → Kik.időzítő plusz menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba az
Ki opciót.
6 Beállítás és visszaállítás
84
6
Beállítás és visszaállítás
6.3.2 A Eco-időzítő konfigurálása
Eco-időzítő
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a Eco-időzítő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a Kik.időzítő plusz opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
Nyomogassa a [
[
5
] gombját.
Nyomogassa a [
[
4
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombot, amíg a Eco-időzítő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
Összes visszaállítása
Ki
Int. ECO-takarék.
A monitor bizonyos
Z
Z!Z
@!
beállítása.
'
Z
PC/AV mód
[!Z
Ismétl. sebesség
Z!Z
Forrásészlelés
AUTO
'
Z
@!?
:
'@!
@!?
AUTO
@!?
@!?
Ki
@!?:
Be
@!?
:
AUTO

Ki: Kikapcsolja az energiatakarékos időzítőt és ezzel letiltja az automatikus kikapcsolási
funkciót. A készülék nem kapcsol ki energiatakarékos üzemmódban, ha ez a funkció ki van
kapcsolva.
6 Beállítás és visszaállítás
85
6
Beállítás és visszaállítás
Be: Bekapcsolja az energiatakarékos időzítőt, így a készülék automatikusan kikapcsol, miután

meghatározott ideig energiatakarékos üzemmódban volt.
6
7
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Eco-ki várak. idő
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a Kik.időzítő plusz opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
Nyomogassa a [
[
5
] gombját.
Nyomogassa a [
[
4
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombot, amíg a Eco-időzítő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a Eco-ki várak. idő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
@!?
!!
!!
ZZ!Z
@!
@!?
@!?:
"q
AUTO
6
7
Nyomja meg a [
] gombot a Eco-ki várak. idő funkció beállításához.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.

Az energiatakarékos időzítő 10 és 180 perc közötti értékre állítható be. A beállított idő elteltével a
készülék automatikusan kikapcsol.

Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a Eco-időzítő beállított értéke Be.
6 Beállítás és visszaállítás
86
6
6.4
Beállítás és visszaállítás
PC/AV mód
Állítsa a PC/AV mód pontot AV lehetőségre. A képméret megnő. Ez az opció filmek megtekintése esetén
hasznos.

A funkció nem támogatja az analóg üzemmódot.

Csak a szélesképernyős (16:9 vagy 16:10) modellekre vonatkozik.

Ha a monitor (DVI/HDMI/DP - kijelzőcsatlakozó - beállítás esetén) energiatakarékos üzemmódban
van, vagy a Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet látható, a képernyőmenü megjelenítéséhez nyomja
meg a [ MENU ] gombot.
A PC és az AV lehetőség közül választhat.
A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.

6.4.1 A PC/AV mód konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a PC/AV mód opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
Állítsa be az AV-t a
kép nagyítása
érdekében.
Összes visszaállítása
Ki
Int. ECO-takarék.
'
Z
PC/AV mód
Ismétl. sebesség
[!Z
Z!Z
Forrásészlelés
AUTO
S22E650D / S23E650D / S24E650XL / S24E650XW / S24E650DW / S27E650D / S27E650X
PC/AV mód
DVI
PC/AV mód
PC
Válassza ki a PC/AV
módot a DVI
forráshoz.
AV
DVI
DisplayPort
PC
A PC/AV mód
kiválasztása a
DisplayPort
forráshoz.
AV
AUTO
AUTO
6 Beállítás és visszaállítás
87
6
Beállítás és visszaállítás
S22E450F / S24E450F
PC/AV mód
PC/AV mód
DVI
PC
HDMI
AV
Válassza ki a PC/AV
módot a DVI
forráshoz.
Válassza ki a PC/AV
módot a HDMI
forráshoz.
DVI
PC
HDMI
AV
AUTO
AUTO
S23E650K
PC/AV mód
Válassza ki a PC/AV
módot a HDMI
forráshoz.
PC
HDMI
AV
DVI PC
AUTO
S24E650MW
PC/AV mód
Válassza ki a PC/AV
módot a DVI
forráshoz.
PC
DVI
AV
AUTO
S24E650PL
PC/AV mód
PC/AV mód
HDMI
PC
DisplayPort
AV
Válassza ki a PC/AV
módot a HDMI
forráshoz.
HDMI
PC
DisplayPort
DVI PC
AV
AUTO
4
5
A[
A PC/AV mód
kiválasztása a
DisplayPort
forráshoz.
AUTO
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
88
6
6.5
Beállítás és visszaállítás
Ismétl. sebesség
A megnyomott nyomógombok válaszidejét állítja be.
A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
6.5.1 Az Ismétl. sebesség konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg az Ismétl. sebesség opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
A gombnyomások
válaszsebességének beállítása.
Összes visszaállítása
Ki
Int. ECO-takarék.
'
wZ
PC/AV mód
Ismétl. sebesség
Forrásészlelés
Gyorsulás
1 mp
Acceleration
2 mp
Auto
Nincs ismétlés
AUTO

Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a
gomb megnyomásakor a megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
89
6
6.6
Beállítás és visszaállítás
Forrásészlelés
Az Forrásészlelés funkció aktiválása.
A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
6.6.1 A Forrásészlelés konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg az Forrásészlelés opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
A bemeneti források
észlelési módjának
beállítása.
Összes visszaállítása
Ki
Int. ECO-takarék.
'
Z
PC/AV mód
Ismétl. sebesség
Forrásészlelés
Acceleration
Automatikus
Auto
Kézi
AUTO
4
5

Automatikus: A készülék automatikusan felismeri a bemeneti jelforrást.

Kézi: Egy bemeneti jelforrás manuális kiválasztása.
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
90
7
INFORMÁCIÓ menü és egyebek
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
7.1
INFORMÁCIÓ
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
7.1.1 Az INFORMÁCIÓ megjelenítése
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg az INFORMÁCIÓ opcióra áll. Megjelenik az aktuális jelforrás,
frekvencia és felbontás.
INFORMÁCIÓ
KÉP
SZÍN
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
BE-ÉS VISSZAÁLL.
INFORMÁCIÓ
LS********/**
S / N : ***************
Analóg
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimális ü.mód
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMÁCIÓ
KÉP
SZÍN
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
BE-ÉS VISSZAÁLL.
INFORMÁCIÓ
LS********/**
S / N : ***************
DVI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimális ü.mód
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMÁCIÓ
KÉP
SZÍN
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
BE-ÉS VISSZAÁLL.
INFORMÁCIÓ
LS********/**
S / N : ***************
HDMI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimális ü.mód
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMÁCIÓ
KÉP
SZÍN
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
BE-ÉS VISSZAÁLL.
INFORMÁCIÓ
LS********/**
S / N : ***************
DisplayPort
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimális ü.mód
**** x **** **Hz
AUTO
A megjelenő menüelemek az adott modelltől függően eltérőek lehetnek.
7 INFORMÁCIÓ menü és egyebek
91
7
7.2
INFORMÁCIÓ menü és egyebek
A Fényerő, Kontraszt és a Élesség értékének
konfigurálása a kezdőképernyőn.
A[
] gombokkal állíthatja be az indítóképernyőn a Fényerő, Kontraszt és a Élesség értékét (amikor
nincs megjelenített OSD menü).
Fényerő :

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
BrightDinamikus kontraszt üzemmódra van állítva.

Ez a menü nem elérhető, ha a Int. ECO-takarék. funkció aktív.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kontraszt :

SAMSUNG
Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt módban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
Élesség:
1

SAMSUNG
Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt módban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján (ha nincs menüképernyő megjelenítve) a Gomb
útmutató megjelenítéséhez. Ezután nyomja meg a [
] gombot. A következő képernyő jelenik meg.
Élesség
100
Kontraszt
2
3
Nyomja meg a [
A[
] gombot a Fényerő, Kontraszt és a Élesség beállításai közötti váltáshoz.
] gombokkal állítsa be a Fényerő, Kontraszt és a Élesség értékét.
7 INFORMÁCIÓ menü és egyebek
92
7
7.3
INFORMÁCIÓ menü és egyebek
A Hangerő beállítása a kezdőképernyőn
A Hangerő értékének beállításához nyomja meg a [
1
] gombot, amikor a Billentyűinformáció látható.
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján (ha nincs menüképernyő megjelenítve) a Gomb
útmutató megjelenítéséhez. Ezután nyomja meg a [
2
Nyomja meg a [
] gombot.
] gombot a Fényerő, Kontraszt és a Hangerő beállításai közötti váltáshoz.
A következő képernyő jelenik meg.
Kontraszt
10
3
A[
] gombokkal állítsa be a Hangerő értékét.

Csak a hangszóróval rendelkező modellekre vonatkozik.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
7 INFORMÁCIÓ menü és egyebek
93
8
8.1
A szoftver telepítése
MultiScreen
MultiScreen
A "MultiScreen" funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
8.1.1 A szoftver telepítése
1
2
Helyezze a telepítő CD-t a CD-meghajtóba.
Válassza ki a "MultiScreen" telepítőprogramot.
Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftvertelepítés felugró képernyője, keresse meg a CDROM-on a "MultiScreen" telepítőfájlt, majd kattintson rá duplán.
3
4
Amikor megjelenik a telepítő varázsló, kattintson a "Next" gombra.
Hajtsa végre a szoftvertelepítés hátralévő lépéseit a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.

Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem
működik megfelelően.

A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a
"MultiScreen" ikon nem jelenik meg.

Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák ("MultiScreen")
A "MultiScreen "telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista 32 bit

Windows 7 32 bit

Windows 8 32 bit
A "MultiScreen" programhoz Windows 2000 vagy újabb operációs rendszer ajánlott.
8 A szoftver telepítése
94
8
A szoftver telepítése
Hardver

Minimum 32 MB memória

Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemez-meghajtón
8.1.2 A szoftver eltávolítása
Kattintson a Start gombra, válassza ki a Beállítás/Vezérlőpult lehetőségeket, majd kattintson duplán az
Programok hozzáadása/eltávolítása opcióra.
Válassza ki a programlistából a "MultiScreen"elemet, majd kattintson az Hozzáadás/Törlés gombra.
8 A szoftver telepítése
95
9
9.1
Hibaelhárítási útmutató
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné
9.1.1 A készülék tesztelése
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
1
2
3
4
Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
Húzza ki a kábelt a készülékből.
Kapcsolja be a készüléket.
Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
9.1.2 A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: „10.8 Szabványos jelmód táblázat”),
rövid ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
9.1.3 Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
Problémák
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Megoldások
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülék és a PC között,
valamint azt, hogy a csatlakozók megbízhatóan
reteszelve vannak-e. (Lásd: „2.2 Számítógép
csatlakoztatása és használata”)
9 Hibaelhárítási útmutató
96
9
Hibaelhárítási útmutató
Képernyővel kapcsolatos probléma
Problémák
Megoldások
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő
nem kapcsol be.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva. (Lásd: „2.2 Számítógép
csatlakoztatása és használata”)
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülékhez. (Lásd: „2.2
Számítógép csatlakoztatása és használata”)
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz
csatlakoztatott eszköz.
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus
kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a
frekvenciát, hogy igazodjon a készülék
paramétereihez, a Normál jelmódok táblázata
(oldal 110) alapján.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülékhez (Lásd: „2.2
Számítógép csatlakoztatása és használata”)
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
Állítsa be a Durva (oldal 70) és a Finom (oldal 71)
értékét.
Válasszon le minden tartozékot (videohosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a
frekvenciát.
A kép ingatag és reszket.
Árnyékok vagy szellemképek maradnak a
képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a
videokártya felbontása és frekvenciája
kompatibilis-e a készülék felbontásával és
frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa
meg a beállításokat az útmutatóban található
Szabványos jelmód táblázat (oldal 110) és a
termék INFORMÁCIÓ menüpontja alapján.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Állítsa be a Fényerő (oldal 54) és a Kontraszt
(oldal 55) értékét.
A képernyő színei nem valósághűek.
Módosítsa a SZÍN beállításokat.
(Lásd: „ Színárnyalat konfigurálása”)
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek,
és torzulnak.
Módosítsa a SZÍN beállításokat.
(Lásd: „ Színárnyalat konfigurálása”)
9 Hibaelhárítási útmutató
97
9
Hibaelhárítási útmutató
Problémák
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Megoldások
Módosítsa a SZÍN beállításokat.
(Lásd: „ Színárnyalat konfigurálása”)
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye
0,5–1 másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli
megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a
billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret.
Hanggal kapcsolatos probléma
Problémák
Nincs hang.
Megoldások
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy
módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra
állítása után is túl alacsony, állítsa be a
számítógép hangkártyájának, illetve a
szoftverprogramnak hangerejét.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
Problémák
A számítógép indítása közben sípoló hang
hallatszik.
Megoldások
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben
pittyeg, a számítógép javításra szorul.
A készülék szélén levő LED fényforrások a felhasználó látószöge függvényében láthatóak. A fény nem
ártalmas az emberekre, és nincs semmilyen hatással a készülék funkcióira és teljesítményére. A
készülék biztonságosan használható.
9 Hibaelhárítási útmutató
98
9
9.2
Hibaelhárítási útmutató
Kérdések és válaszok
Kérdés
Hogyan módosítható a
frekvencia?
Válasz
A frekvencia a videokártyán állítható be.
z
Windows XP: Nyissa meg a Vezérlőpult
témák
Képernyő
Megjelenítés és
Beállítások
Speciális
Monitor
opciót, és a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.
z
Windows ME/2000: Lépjen be a Vezérlőpult
Beállítások
Speciális
Megjelenítés
Monitor menüpontba, és végezze el
a Frissítési gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások pontban.
z
Windows Vista: Nyissa meg a Vezérlőpult
személyes beállítások
Képernyőbeállítások
Megjelenés és
Személyre szabás
Speciális beállítások
Képernyő
opciót, és a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.
z
Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult
személyes beállítások
Speciális beállítások
Megjelenés és
Képernyő
Képernyőfelbontás
Képernyő opciót, majd a Képernyő-
beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság értékét.
z
Windows 8: Nyissa meg a Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Képernyő
Képernyőfelbontás
Speciális beállítások
Képernyő
opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.
z
Windows 10: Nyissa meg a Gépház
Rendszer
Képernyő
Speciális megjelenítési beállítások
Adaptertulajdonságok megjelenítése
Képernyő opciót, majd
a Beállítások alatt állítsa be a Képernyő-frissítési gyakoriság
elemet.
9 Hibaelhárítási útmutató
99
9
Hibaelhárítási útmutató
Kérdés
Hogyan módosítható a
felbontás?
Válasz
z
z
z
z
z
z
Hogyan állítható be az
energiatakarékos mód?
z
z
z
z
z
z
Windows XP: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenés és témák
Megjelenítés
Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Windows ME/2000: Kattintson a Vezérlőpult
Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Megjelenítés
Windows Vista: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenés és
személyes beállítások
Testreszabás
Képernyőbeállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenés és
személyes beállítások
Megjelenítés
Felbontás beállítása
elemre, és módosítsa a felbontást.
Windows 8: Kattintson a Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Megjelenítés
Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
Windows 10: Nyissa meg a Gépház
Rendszer
Képernyő
Speciális megjelenítési beállítások opciót, majd állítsa be a
felbontást.
Windows XP: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a
Vezérlőpult
Megjelenítés és témák
Megjelenítés
Képernyőkímélő
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre,
vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Windows ME/2000: Az energiatakarékos mód beállításához
kattintson a Vezérlőpult
Megjelenítés
Képernyőkímélő
beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy
lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Windows Vista: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Testreszabás
Képernyőkímélő beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a
számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Testreszabás
Képernyőkímélő beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a
számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Windows 8: Az energiatakarékos mód beállítását a Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Testreszabás
Képernyőkímélő beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek opció alatt vagy a számítógép
BIOS-beállításánál végezheti el.
Windows 10: Az energiatakarékos mód beállítását a Gépház
Személyre szabás
Zárolási képernyő
Képernyő
időkorlátjának beállításai
Energiagazdálkodás opció alatt
vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
9 Hibaelhárítási útmutató
100
10
Műszaki adatok
10.1 Általános (S22E450F / S22E650D)
Típusnév
Panel
S22E450F
S22E650D
Méret
22 hüvelykes (21,5 hüvelyk / 54,6 cm)
Kijelzőterület
476,64 mm (V) x 268,11 mm (F)
Képponttávolság
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (F)
Tápellátás
A készülék 100–240 V-os tápforrásról üzemeltethető.
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő,
ellenőrizze a készülék hátulján található címkét.
Méretek
(Sz × Ma × Mé) /
Súly
Állvány nélkül
504,3 x 301,9 x 55,4 mm /
3,26 kg
504,3 x 301,9 x 55,4 mm /
3,27 kg
Állvánnyal
USB-vel:
USB-vel:
Min.: 504,3 x 359,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
Min.: 504,3 x 359,4 x
210,0 mm / 4,87 kg
Max.: 504,3 x 489,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
Max.: 504,3 x 489,4 x
210,0 mm / 4,87 kg
USB nélkül:
USB nélkül:
Min.: 504,3 x 325,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
Min.: 504,3 x 354,4 x
210,0 mm / 4,87 kg
Max.: 504,3 x 425,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
Max.: 504,3 x 484,4 x
210,0 mm / 4,87 kg
VESA illesztő alaplemez
100,0 mm x 100,0 mm
(a különleges (karos) rögzítő szerelvénnyel való használathoz.)
Környezeti
feltételek
Üzemi
Hőmérséklet : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer
automatikusan telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési
beállításokat.
Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
10 Műszaki adatok
101
10
Műszaki adatok
A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
10 Műszaki adatok
102
10
Műszaki adatok
10.2 Általános (S23E650D / S23E650K)
Típusnév
Panel
S23E650D / S23E650K
Méret
23 hüvelykes (23,0 hüvelyk / 58,4 cm)
Kijelzőterület
509,184 mm (V) x 286,416 mm (F)
Képponttávolság
0,2652 mm (V) x 0,2652 mm (F)
Tápellátás
A készülék 100–240 V-os tápforrásról üzemeltethető.
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő,
ellenőrizze a készülék hátulján található címkét.
Méretek
(Sz × Ma × Mé) /
Súly
Állvány nélkül
542,9 x 321,4 x 55,3 mm / 3,69 kg
Állvánnyal
USB-vel:
Min.: 542,9 x 349,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Max.: 542,9 x 479,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
USB nélkül:
Min.: 542,9 x 344,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Max.: 542,9 x 474,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
VESA illesztő alaplemez
100,0 mm x 100,0 mm
(a különleges (karos) rögzítő szerelvénnyel való használathoz.)
Környezeti
feltételek
Üzemi
Hőmérséklet : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer
automatikusan telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési
beállításokat.
Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
10 Műszaki adatok
103
10
Műszaki adatok
10.3 Általános (S24E450F)
Típusnév
Panel
S24E450F
Méret
24 hüvelykes (24 hüvelyk / 60,9 cm)
Kijelzőterület
531,36 mm (V) x 298,89 mm (F)
Képponttávolság
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (F)
Tápellátás
A készülék 100–240 V-os tápforrásról üzemeltethető.
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő,
ellenőrizze a készülék hátulján található címkét.
Méretek
(Sz × Ma × Mé) /
Súly
Állvány nélkül
565,4 x 333,2 x 56,6 mm / 3,40 kg
Állvánnyal
USB-vel:
Min.: 565,4 x 361,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Max.: 565,4 x 491,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
USB nélkül:
Min.: 565,4 x 356,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Max.: 565,4 x 486,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
VESA illesztő alaplemez
100,0 mm x 100,0 mm
(a különleges (karos) rögzítő szerelvénnyel való használathoz.)
Környezeti
feltételek
Üzemi
Hőmérséklet : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer
automatikusan telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési
beállításokat.
Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
10 Műszaki adatok
104
10
Műszaki adatok
10.4 Általános (S24E650PL / S24E650XL)
Típusnév
Panel
S24E650PL / S24E650XL
Méret
24 hüvelykes (23,6 hüvelyk / 59,8 cm)
Kijelzőterület
521,28 mm (V) x 293,22 mm (F)
Képponttávolság
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (F)
Tápellátás
A készülék 100–240 V-os tápforrásról üzemeltethető.
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő,
ellenőrizze a készülék hátulján található címkét.
Méretek
(Sz × Ma × Mé) /
Súly
Állvány nélkül
554,6 x 330,5 x 55,4 mm / 3,97 kg
Állvánnyal
USB-vel:
Min.: 554,6 x 357,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Max.: 554,6 x 487,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
USB nélkül:
Min.: 554,6 x 352,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Max.: 554,6 x 482,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
VESA illesztő alaplemez
100,0 mm x 100,0 mm
(a különleges (karos) rögzítő szerelvénnyel való használathoz.)
Környezeti
feltételek
Üzemi
Hőmérséklet : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer
automatikusan telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési
beállításokat.
Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
10 Műszaki adatok
105
10
Műszaki adatok
10.5 Általános (S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW)
Típusnév
Panel
S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW
Méret
24 hüvelykes (24,0 hüvelyk / 61,1 cm)
Kijelzőterület
518,4 mm (V) x 324,0 mm (F)
Képponttávolság
0,270 mm (V) x 0,270 mm (F)
Tápellátás
A készülék 100–240 V-os tápforrásról üzemeltethető.
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő,
ellenőrizze a készülék hátulján található címkét.
Méretek
(Sz × Ma × Mé) /
Súly
Állvány nélkül
554,8 x 359,4 x 55,1 mm / 4,11 kg
Állvánnyal
USB-vel:
Min.: 554,8 x 387,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Max.: 554,8 x 517,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
USB nélkül:
Min.: 554,8 x 382,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Max.: 554,8 x 512,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
VESA illesztő alaplemez
100,0 mm x 100,0 mm
(a különleges (karos) rögzítő szerelvénnyel való használathoz.)
Környezeti
feltételek
Üzemi
Hőmérséklet : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer
automatikusan telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési
beállításokat.
Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
10 Műszaki adatok
106
10
Műszaki adatok
10.6 Általános (S27E650D / S27E650X)
Típusnév
Panel
S27E650D / S27E650X
Méret
27 hüvelykes (27,0 hüvelyk / 68,5 cm)
Kijelzőterület
597,9 mm (V) x 336,3 mm (F)
Képponttávolság
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (F)
Tápellátás
A készülék 100–240 V-os tápforrásról üzemeltethető.
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő,
ellenőrizze a készülék hátulján található címkét.
Méretek
(Sz × Ma × Mé) /
Súly
Állvány nélkül
639,0 x 378,1 x 57,6 mm / 5,20 kg
Állvánnyal
USB-vel:
Min.: 639,0 x 402,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Max.: 639,0 x 532,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
USB nélkül:
Min.: 639,0 x 397,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Max.: 639,0 x 527,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
VESA illesztő alaplemez
100,0 mm x 100,0 mm
(a különleges (karos) rögzítő szerelvénnyel való használathoz.)
Környezeti
feltételek
Üzemi
Hőmérséklet : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer
automatikusan telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési
beállításokat.
Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
10 Műszaki adatok
107
10
Műszaki adatok
10.7 Energiatakarékos mód
A készülék energiatakarékos funkciója az energiafogyasztás csökkentése érdekében kikapcsolja a
képernyőt, és villogtatja a tápellátás jelzőfényét, ha a készülék használata megadott ideig szünetel. Az
áramellátás energiatakarékos módban is zavartalan. A képernyő újbóli aktiválásához nyomjon le egy
billentyűt a billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret. Az energiatakarékos üzemmód csak akkor
működik, ha a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.
Energiatakarékos
mód
Tápfeszültségjelző
Fogyasztás
(S22E450F)
Fogyasztás
(S22E650D)
Fogyasztás
(S23E650D)
Fogyasztás
(S23E650K)
Fogyasztás
(S24E450F)
Fogyasztás
(S24E650PL)
Fogyasztás
(S24E650XL)
Fogyasztás
(S24E650DW)
Normál üzemmód
Energiatakarékos
üzemmód
Kikapcsolás
(Bekapcsoló gomb)
Be
Villog
Ki
Szokványos 24 W
Szokványos 0,3 W
Szokványos 22 W
Szokványos 0,3 W
Szokványos 23 W
Szokványos 0,3 W
Szokványos 25 W
Szokványos 0,3 W
Szokványos 25 W
Szokványos 0,3 W
Szokványos 25 W
Szokványos 0,3 W
Szokványos 25 W
Szokványos 0,3 W
Szokványos 30 W
Szokványos 0,3 W
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)
10 Műszaki adatok
108
10
Műszaki adatok
Energiatakarékos
mód
Fogyasztás
(S24E650MW)
Fogyasztás
(S24E650XW)
Fogyasztás
(S27E650D)
Fogyasztás
(S27E650X)
Normál üzemmód
Energiatakarékos
üzemmód
Szokványos 32 W
Szokványos 0,3 W
Szokványos 30 W
Szokványos 0,3 W
Szokványos 26 W
Szokványos 0,3 W
Szokványos 28 W
Szokványos 0,3 W
Kikapcsolás
(Bekapcsoló gomb)
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)
Kevesebb, mint 0,005 W
(0 W-os üzemmód)

Az áramfogyasztás az eltérő működési feltételek és a beállítások módosítása esetén eltérhet a fent
jelzett áramfogyasztástól. (S**E450**& S**E650** típus kikapcsolt állapot (bekapcsoló gomb):
Kevesebb, mint 0,005 W (0 W-os üzemmód). A 0 W-os üzemmód azt jelenti, hogy a készülék nem
fogad külső parancsot. Ha a készülék külső parancsot fogad, például a Magic Rotation
programtól, a felvett teljesítmény megnő.)

A teljesítményfelvétel nullára csökkentéséhez húzza ki a tápkábelt. Ha hosszabb ideig nem
használja a készüléket (pl. szabadság idején), húzza ki a tápkábel csatlakozóját az aljzatból
10 Műszaki adatok
109
10
Műszaki adatok
10.8 Szabványos jelmód táblázat

A készülék esetén a panel jellege miatt minden képernyőméretnél csak egy felbontás mellett érhető
el az optimális képminőség. Ezért az előírt felbontástól eltérő beállítás ronthatja a kép minőségét.
Ennek elkerülésére javasoljuk, hogy a készüléke képernyőméretének megfelelő optimális felbontást
válassza.

Ha LCD monitorra cseréli a (számítógéphez csatlakoztatott) képcsöves (CDT) monitort, ellenőrizze
a frekvencia értékét. Ha az LCD monitor nem támogatja a 85 Hz-es frekvenciát, még a képcsöves
monitor használata közben váltsa 60 Hz-re a sorfrekvenciát, mielőtt lecserélni az LCD monitorral.
Szinkronizálás
Felbontás
Típusnév
Képfrekvencia
Sorfrekvencia
Optimális felbontás
Maximális
felbontás
56–75 Hz
1920 x 1080 60 Hz-en
1920 x 1080 60 Hz-en
56–60 Hz
1920 x 1200 60 Hz-en
1920 x 1200 60 Hzen
S22E450F
S22E650D
S23E650K
S23E650D
S24E450F
S24E650XL
S24E650PL
30–81 kHz
S27E650D
S27E650X
S24E650DW
S24E650MW
S24E650XW
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő
beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem
felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az
esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati
útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
10 Műszaki adatok
110
10
Műszaki adatok
S22E450F / S22E650D / S23E650D / S23E650K / S24E450F / S24E650PL / S24E650XL / S27E650D /
S27E650X
Felbontás
Képfrekvencia
(kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissítés
(MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 × 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 × 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 × 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Műszaki adatok
111
10
Műszaki adatok
S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW
Felbontás
Képfrekvencia
(kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissítés
(MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 × 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200RB
74,038
59,950
154,000
+/-

Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes
ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia
mértékegysége a kilohertz (kHz).

Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép
látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben
van feltüntetve.
10 Műszaki adatok
112
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az ügyfelek költsége)
Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.



Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.
Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák. (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.

Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.

Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.

Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.

Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.

Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.

Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:

Külső behatás vagy leejtés.

A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.

Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.

A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.

Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.

A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
Egyebek


Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár, stb.)
Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej, oszcillátor,
lámpa, szűrő, szalag, stb.)
Függelék
113
Függelék
Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel.
Ezért kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
Függelék
114
Függelék
Megfelelő hulladékkezelés
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket
a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Függelék
115
Függelék
Terminológia
OSD (On Screen Display)
A képernyős menü (On Screen Display, OSD) lehetővé teszi a képernyő-beállítások konfigurálását és
ezzel optimális képminőség elérését. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó módosítsa a képernyő
fényerejét, színárnyalatát, kontrasztját és számos egyéb beállítását a képernyőn megjelenített menük
segítségével.
Gamma
A "Gamma" menüvel az úgynevezett szürkeskála módosítható, amely a képernyő közepes árnyalatait
reprezentálja. A Fényerő módosításával a teljes képernyő fényereje, a Gamma beállítással viszont
csak a közepes fényerő változtatható.
Szürkeskála
Ez a skála a színek intenzitás-szintjére utal, amely a képernyőn a sötétebb területekről a világosabb
területekre való színváltás variációit mutatja. A képernyő fényerejében bekövetkező változások a
fekete és a fehér szín variánsaival vannak kifejezve, a szürkeskála pedig a fekete és a fehér közötti
közepes területre utal. Ha a szürkeskálát a Gamma beállításokkal módosítja, azzal a képernyő
közepes fényereje változik meg.
Letapogatási sebesség
A letapogatási sebesség (vagy frissítési gyakoriság) a képernyő-frissítés frekvenciájára utal. Minden
képernyő-frissítési művelet során ismételt adatátvitel történik a képernyőre, noha szabad szemmel a
frissítés nem látható. A képernyő-frissítések számát letapogatási sebességnek nevezzük és Hz-ben
mérjük. Ha a letapogatási sebesség 60 Hz, az azt jelenti, hogy a képernyő másodpercenként 60-szor
frissül. A képernyő letapogatási sebesség a PC-ben működő grafikus kártya és a monitor
teljesítmény-adataitól függ.
Képfrekvencia
A monitor képernyőjén megjelenített karakterek vagy képek nagy számú képpontból (pixel) állnak. A
képpontok átvitele vízszintes vonalakként történik, amelyeket függőlegesen egymás alá rendezve
alakul ki a kép. A vízszintes frekvencia kHz-ben mérhető, és azt fejezi ki, hogy egy másodperc alatt
hány vízszintes vonal kerül átvitelre és jelenik meg a monitor képernyőjén. A 85 értékű vízszintes
frekvencia azt jelenti, hogy a képet alkotó vízszintes sorok másodpercenként 85 000-szer kerülnek
átvitelre. A vízszintes frekvencia feltüntetett értéke 85 kHz.
Függelék
116
Függelék
Sorfrekvencia
Minden kép számos vízszintes vonalból áll össze. A függőleges frekvencia Hz-ben mérhető és azt
fejezi ki, hogy ezekből a vízszintes vonalakból másodpercenként hány kép hozható létre. Ha a
függőleges frekvencia értéke 60, az azt jelenti, hogy egy kép másodpercenként 60-szor jelenik meg. A
függőleges frekvencia másik neve "frissítési gyakoriság", ez okozza a képernyő vibrálását.
Felbontás
A felbontás az egy képernyőt alkotó vízszintes képpontok és függőleges képpontok száma. A
képernyő részletességének szintjét jelöli.
Nagyobb a felbontás esetén több információt tartalmaz a képernyő és alkalmas egyszerre több
feladat párhuzamos végrehajtására.
Példa: Ha a felbontás 1920 x 1080, az azt jelenti, hogy 1920 vízszintes képpont (vízszintes frekvencia)
és 1080 függőleges vonal (függőleges felbontás) alkotja a képet.
Plug & play
A Plug & Play funkció automatikus információcserét tesz lehetővé egy monitor és egy PC között, ezzel
optimális megjelenítési környezet alakítható ki.
A monitor a VESA DDC (nemzetközi szabvány) szerint tesz eleget a Plug & Play működésnek.
Függelék
117
Tárgymutató
Á
J
Általános 101
Játk mód 58
Átlátszóság 80
K
B
Kikidőzítő plusz 83
Billentyű ismtlse gomb 89
Kk 74
Biztonsági óvintzkedsek 10
Kontraszt 55
Kpmret 64
C
Krdsek s válaszok 99
Csatlakoztatás előtt 43
L
D
lessg 56
Durva 70
M
E
Energiatakarkos mód 108
Megfelelő hulladkkezels 115
Megfelelő testtartás a termk használata
közben 19
Megjelenítsi idő 79
F
Mielőtt a Samsung ügyflszolgálat segítsgt krn
Felelőssg a fizetős szolgáltatásrt az ügyfelek
költsge 113
MultiScreen 94
96
Finom 71
Fnyerő 54
Forrásszlels 90
G
Gamma 76
H
HDMI feketeszint 66
I
INFORMÁCIÓ 91
Int ECOtakark 82
N
Nyelv 77
Ö
Összes visszaállítása 81
P
PC/AV mód 87
S
SAMSUNG MAGIC Angle 61
SAMSUNG MAGIC Bright 59
SAMSUNG MAGIC Upscale 63
Tárgymutató
118
Tárgymutató
Szabványos jelmód táblázat 110
Számítógp csatlakoztatása s használata 44
Szemkímlő mód 57
Szerzői jogvdelem 7
Színtónus 75
T
Tartozkok 22
Telepíts 37
Terminológia 116
Tisztítás 8
V
Válaszidő 67
Vörös 72
Z
Zöld 73
Tárgymutató
119
Download PDF

advertising