Samsung | P2450H | Samsung P2450H Gyors üzembe helyezési útmutató

SyncMaster P2450H
LCD MONITOR
quick start guide
1
A termék üzembe helyezése
1-1
A csomag tartalma
•
Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tartozékok mindegyikét.
•
Őrizze meg a csomagolás dobozát későbbi szállítás esetére.
Monitor
TARTALOM
Üzembe helyezési útmutató
Garancialevél
Használati útmutató
D-sub kábel
Kábelvezető
Talp tartóeleme
(Nem minden régióban elérhető)
Tápkábel
Törlőkendő
Talp
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
DVI-kábel
HDMI-kábel
A tisztítókendő csak a fényes fekete modell esetén tartozék.
A termék üzembe helyezése
1-1
1-2
A talp összeszerelése
Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán látható irányban.
Győződjön meg róla, hogy a tartóelem biztosan illeszkedik a talpba.
Csavarja be teljesen az állvány alján található rögzítőcsavart.
A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy puha ruhát, majd fektesse a terméket az elejével lefelé a ruhára.
A készülék fő részét az ábrán látható módon tartsa a kezével.
Csúsztassa az összeszerelt talpat a fő részbe az ábrán látható nyíl irányában.
1-2
A termék üzembe helyezése
- Figyelmeztetés
Ne emelje fel a terméket kizárólag a talpánál fogva.
A termék üzembe helyezése
1-2
1-3
A talp eltávolítása
A talp leszerelése előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy puha ruhát, majd fektesse a terméket elejével lefelé a ruhára.
A készülék fő részét az ábrán látható módon tartsa a kezével.
Leszereléshez húzza a talpat az ábrán látható nyíl irányába.
Csavarja ki a talp alján található rögzítőcsavart.
Az ábrán látható nyíl irányában húzza ki a tartóelemet a talpból.
1-3
A termék üzembe helyezése
1-4
Falra szerelés
A termék a VESA szabvány előírásainak megfelelő, 100 mm x 100 mm-es fali konzollal rendelkezik.
A. A konzol rögzítőszerelvénye
B. Konzol (külön megvásárolható)
1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. A képernyő védelme érdekében helyezzen puha ruhát vagy párnát egy lapos felületre, majd elejével lefelé fordítva fektesse
rá a terméket.
3. Szerelje le a talpat.
4. Igazítsa egy vonalba a készülék tartóelemhez szerelendő részének nyílását a tartóelem nyílásával (asztali talp, fali konzol
vagy egyéb tartóelem), majd a csavar meghúzásával rögzítse biztonságosan a tartóelemet.
•
A szabvány méretnél hosszabb csavar használata károsíthatja a termék belsejét.
•
A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén a csavarhossz az adott műszaki jellemzőknek
megfelelően változhat.
•
Ne használjon a VESA szabványnak nem megfelelő csavarokat, és a csavarokat ne húzza meg túl erősen.
Ez károsíthatja a terméket, illetve a termék leeshet, ami személyi sérülést okozhat.
A Samsung nem vállal felelősséget sem a károkért, sem a személyi sérülésekért.
•
A Samsung nem vállal felelősséget a terméket ért károkért és az olyan személyi sérülésekért, melyeket a
meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő tartóelemek használata, vagy nem megfelelő szakember által végzett
felszerelés okoz.
•
Fali konzollal történő felszereléshez olyan fali konzolt szerezzen be, amellyel a faltól legalább 10 cm távolságra tudja
rögzíteni a terméket.
•
A Samsung nem vállal felelősséget azokért a problémákért, melyeket a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő
tartóelemek használata okoz.
•
A nemzetközi előírásoknak megfelelő falikonzolt használjon.
A termék üzembe helyezése
1-4
1-5
Számítógép csatlakoztatása
A csatlakoztatás a termék típusától függően változhat.
1. A készüléket a számítógép által támogatott videokimenetnek megfelelően csatlakoztassa a számítógéphez.
•
D-Sub (Analog) kimenetű
•
•
grafikus kártya esetén:
Csatlakoztassa a készülék [RGB IN] csatlakozóját a számítógép [D-Sub] csatlakozójához a D-Sub kábellel.
DVI (Digital) kimenetű grafikus kártya esetén:
•
Csatlakoztassa a készülék [DVI IN] csatlakozóját a számítógép DVI-csatlakozójához a DVI-kábellel.
2. A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a termék tápcsatlakozójához, a másik végét pedig a 220 V-os vagy 110 V-os
konnektorhoz.
(A bemeneti feszültség automatikusan vált.)
A számítógéphez való csatlakoztatás után bekapcsolhatja és használhatja a terméket.
1-5
A termék üzembe helyezése
Ha a DVI (<Digitális>) és a D-Sub (<Analóg>) kábel egyaránt csatlakoztatva van, a bemeneti jel <Analóg/Digitális>
kiválasztható a
gomb megnyomásával.
A termék üzembe helyezése
1-5
1-6
HDMI-kábel csatlakoztatása
HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a digitális kimeneti eszköz HDMI kimeneti csatlakozóját a készülék [HDMI] aljzatához.
Csatlakoztassa a hangszórót a készülék [AUDIO OUT] aljzatához.
Ez a készülék csak akkor ad hangot, ha a HDMI-kábellel együtt hangszórók is csatlakoztatva vannak.
Miután mindent megfelelően csatlakoztatott, kapcsolja be a készüléket, és próbálja ki azt és a DVD-lejátszóval (vagy a
digitális kimeneti eszközzel).
Nyomja meg a [
1-6
] gombot, bemeneti jelként pedig válassza ki a <HDMI> lehetőséget.
A termék üzembe helyezése
1-7
Erősítő csatlakoztatása
Optikai kábel segítségével csatlakoztassa a monitor [DIGITAL AUDIO OUT] csatlakozóját az erősítő optikai bemenetéhez.
Ha a képernyő nem bocsát ki hangot, erősítőt kell használnia.
Hangszóró és erősítő csatlakoztatásának részleteit lásd az adott termékek gyártói által összeállított felhasználói
kézikönyvekben.
A termék üzembe helyezése
1-7
1-8
Kensington zár
Kensington zár
A lopásgátló Kensington-zár segítségével az eszköz zárható, így házon kívül is biztonságosan használható. A zár formája és
használata a típustól és a gyártótól függően eltérhet, ezért további információért lapozza fel a zár használati útmutatóját. Be kell
szereznie egy további zárat is.
A készülék lezárása
1. Helyezze be a zár záró részét a Kensington-zár nyílásába a terméken (
), majd fordítsa el zárás irányba (
).
2. Csatlakoztassa a Kensington zár kábelét.
3. Rögzítse a Kensington-zár vezetékét egy asztalhoz vagy egy súlyos tárgyhoz.
A zár elektronikai szaküzletben, interneten keresztül vagy Samsung szakszervizben szerezhető be.
1-8
A termék üzembe helyezése
1-9
Működtetőgombok
Működtetőgombok
Finoman érintse meg valamelyik működtetőgombot.
Megjelennek a világító gombok.
IKON
MENU
LEÍRÁS
A képernyőn megjelenő menürendszer (OSD) megjelenítése.
Ugyanezzel a gombbal léphet ki a képernyőmenüből vagy léphet a képernyőmenü egy
magasabb szintjére.
* Képernyőzár
A funkció lezárja a képernyőmenüt, így az aktuális beállítások maradnak érvényben, és más
felhasználó nem változtathatja meg azokat.
Világít: A képernyőzár funkció a MENU gomb megnyomásával és 5 másodpercig tartó
nyomva tartásával kapcsolható be.
Ki: A MENU gomb újbóli megnyomásával és 5 másodpercig tartó lenyomva tartásával kikapcsolhatja a képernyőzár funkciót.
A fényerő és a kontraszt még bekapcsolt képernyőzár funkció mellett is állítható,
miként a [ ] igazítási funkciója is.
▲/▼
Navigálás a menüben vagy az értékek beállítása a képernyőmenüben.
A Saját gomb a következő funkciók egyikére állítható. A saját gomb [
nyomásával a beállított funkció fog működni.
] beállítás utáni meg-
<MagicBright> - <MagicColor> - <Színhatás> - <Képméret>
A Saját gomb funkciója a „BE-ÉS VISSZAÁLL. -> Saját gomb" lehetőség
képernyőmenüben történő kiválasztásával állítható be.
A képernyő fényerejének beállítása.
<HDMI> módban lehetőség van a hang beállítására.
Funkció kiválasztása.
Ha akkor nyomja meg a [
] gombot, amikor nem látható képernyő, a bemeneti jel (Ana-
log/Digital/HDMI) átvált. Ha a [
] gomb megnyomásával bekapcsolja a készüléket, a
képernyő bal felső sarkában megjelenik a kiválasztott bemeneti jelről értesítő üzenet.)
A digital üzemmód kiválasztásához csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a
DVI kábellel.
A termék üzembe helyezése
1-9
IKON
AUTO
LEÍRÁS
A képernyő automatikus beállításához nyomja meg az [AUTO] gombot.
Ez a funkció csak analog módban használható.
Ha a felbontás meg lett változtatva a Display Properties (Megjelenítés tulajdonságai) menüben, működésbe lép az Automat. beállítás funkció.
A készülék ki- és bekapcsolása
Bekapcsolás jelzőfénye
A készülék szabályszerű működése közben világít.
Az energiatakarékos funkcióval kapcsolatos további információkat lásd az
energiatakarékos funkció című rész További információk pontjában. Ha hosszabb ideig
nem használja a készüléket, az energiafogyasztás csökkentése érdekében húzza ki a
tápkábelt.
1-9
A termék üzembe helyezése
2
Hibaelhárítás
2-1
Monitor öndiagnosztika
•
Az öndiagnosztikai funkció segítségével ellenőrizheti, hogy a készülék megfelelően működik-e.
•
Ha a készüléken üres képernyő jelenik meg és a tápellátás jelzőfénye akkor is villog, ha a készülék megfelelően
csatlakoztatva van a számítógéphez, az alábbi módon végezze el az öndiagnosztikai ellenőrzést.
1. Kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.
2. Húzza ki a D-Sub kábelt a készülékből.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Ha a készülék megfelelően működik, megjelenik a „Ellenőrizze a jelkábelt.” üzenet.
Ha ebben az esetben ismét üres képernyő jelenik meg, ellenőrizze, hogy a probléma forrása nem a számítógép vagy a
csatlakozás-e. A készülék megfelelően működik.
Hibaelhárítás
2-1
2-2
Mielőtt a szervizhez fordulna
Mielőtt márkaszervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Samsung Electronics ügyfélszolgálattal.
ÜRES KÉPERNYŐ JELENIK MEG. / A KÉSZÜLÉKET NEM LEHET BEKAPCSOLNI.
Rendesen csatlakoztatva van a tápkábel?
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik a képernyőn a „Ellenőrizze a jelkábelt!” üzenet?
Ellenőrizze a számítógépet és a monitort összekötő kábelt.
Ha a kábel csatlakozása megfelelő, és az üzenet mégis megjelenik a képernyőn, ellenőrizze ismét a bemeneti jelet a
monitor
gombjának megnyomásával.
A képernyőn megjelenik a „Nem ez az optimális mód” üzenet?
Ez olyankor fordul elő, amikor a grafikus kártyától érkező jel
meghaladja a monitor maximális felbontását vagy maximális
frekvenciáját.
Ebben az esetben állítsa be a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát.
Üres képernyő jelenik meg és a tápellátás jelzőfénye 1
másodperces időközönként felvillan?
A csatlakoztatáshoz DVI kábelt használt?
Ez bekapcsolt energiatakarékos funkciónál fordul elő.
Ha kattint az egérrel vagy lenyomja bármelyik billentyűt, a
képernyő bekapcsol.
Ha a számítógép indítása közben csatlakoztatja a DVI-kábelt,
vagy ha a számítógép használata közben húzza ki, majd csatlakoztatja újra, előfordulhat, hogy a képernyő nem jelenik
meg, mivel egyes grafikus kártyák nem továbbítják a videojelet.
Ebben az esetben csatlakoztatott DVI -kábellel indítsa újra a
számítógépet.
NEM JELENIK MEG A KÉPERNYŐMENÜ (OSD).
Törölte a képernyőbeállítást?
Ellenőrizze, hogy a <Képernyőzár> funkció ki van-e kapcsolva.
FURCSÁK A SZÍNEK. / A KÉP FEKETE-FEHÉRBEN JELENIK MEG.
A teljes képernyő egyszínű, olyan, mintha a képernyőt egy
celofánon keresztül nézné?
Ellenőrizze a számítógép kábelcsatlakozását.
Helyezze be ismét teljesen a grafikus kártyát a számítógépbe.
Ellenőrizze, hogy a <Színhatás> beállítása <Ki>-e.
Megfelelő a grafikus kártya beállítása?
Állítsa be a grafikus kártyát a használati utasításnak megfelelően.
A KIJELZŐTERÜLET HIRTELEN AZ EGYIK SZÉLRE VAGY KÖZÉPRE HÚZÓDIK.
Megváltoztatta a grafikus kártyát vagy a meghajtót?
Az automatikus beállítás funkció futtatásához nyomja meg az
[AUTO] gombot.
Megváltoztatta a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát?
Állítsa be a felbontás és a frekvencia megfelelő értékét a grafikus kártyán
lásd (Szabvány jelmód táblázat)
Megfelelő a grafikus kártya beállítása?
Állítsa be a grafikus kártyát a használati utasításnak megfelelően.
A KÉPEK ÉLETLENEK.
Megváltoztatta a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát?
Állítsa be a felbontás és a frekvencia megfelelő értékét a grafikus kártyán
lásd (Szabvány jelmód táblázat)
2-2
Hibaelhárítás
A SZÍN MEGJELENÍTÉSE 16 BITES (16 SZÍN). A GRAFIKUS KÁRTYA MÓDOSÍTÁSA UTÁN MEGVÁLTOZTAK A
KÉPERNYŐ SZÍNEI.
Telepítette a készülék illesztőprogramját?
Windows ME/XP/2000 esetén: Állítsa be ismét a színt a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Képernyő)→ Settings
(Beállítások) lehetőségek kiválasztásával.
Megfelelő a grafikus kártya beállítása?
Végezze el ismét a színbeállítást az új grafikuskártya-meghajtó segítségével.
A MONITOR CSATLAKOZTATÁSAKOR „A RENDSZER ISMERETLEN MONITORT, PLUG&PLAY (VESA DDC)
MONITORT TALÁLT” ÜZENET JELENIK MEG.
Telepítette a készülék illesztőprogramját?
Telepítse az illesztőprogramot az illesztőprogram telepítése
című rész leírásának megfelelően.
A grafikus kártya használati útmutatója segítségével ellenőrizze, hogy a rendszer az összes Plug&Play (VESA DDC) funkciót támogatja-e.
Telepítse az illesztőprogramot az illesztőprogram telepítése
című rész leírásának megfelelően.
A KÉSZÜLÉK KÜLSŐ SZÉLEIT NÉZVE APRÓ, IDEGEN ANYAGOK LÁTHATÓK RAJTA.
A készüléket úgy tervezték, hogy a színeket lágy minőségben jelenítse meg, ezért a fekete széleknél átlátszó anyaggal borították. A jelenség ennek tudható be. Ez nem a termék hibája.
A SZÁMÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSAKOR PITTYEGÉS HALLATSZIK.
Ha a számítógép bekapcsolásakor 3 vagy több sípolást hall, a számítógép javításra szorul.
Hibaelhárítás
2-2
2-3
Gyakran ismételt kérdések
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Hogyan változtatható meg a videojel frekvenciája?
PRÓBÁLJA MEG A KÖVETKEZŐT!
A grafikus kártya frekvenciáját kell megváltoztatni.
(További információért lapozza fel a számítógép vagy a grafikus kártya használati útmutatóját.)
Hogyan módosítható a felbontás?
Windows XP esetén: Módosítsa a felbontást a Control Panel
(Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és
témák) → Display (Képernyő) → Settings (Beállítások) lehetőségek kiválasztásával.
Windows ME/2000 esetén: Módosítsa a felbontást a Control
Panel (Vezérlőpult) → Display (Képernyő)→ Settings (Beállítások) lehetőségek kiválasztásával.
(További információért lapozza fel a számítógép vagy a grafikus kártya használati útmutatóját.)
Hogyan használható az energiatakarékos funkció?
Windows XP esetén: Állítsa be a funkciót a Control Panel
(Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és
témák) → Display (Képernyő) → Screen Saver Setting (Képernyővédő beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy állítsa be a számítógép BIOS beállításainál.
Windows ME/2000 esetén: Állítsa be a funkciót a Control
Panel (Vezérlőpult) → Display (Képernyő) → Screen Saver
Setting (Képernyővédő beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy állítsa be a számítógép BIOS beállításainál.
További információkért lásd a számítógéphez mellékelt Windows használati utasítást.
2-3
Hibaelhárítás
Download PDF

advertising