Samsung | P2370 | Samsung P2370 Gyors üzembe helyezési útmutató

SyncMaster P2270HD,P2370HD
LCD TV MONITOR
quick start guide
2
A termék üzembe helyezése
2-1
A csomag tartalma
•
Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tartozékok mindegyikét.
•
Őrizze meg a csomagolás dobozát későbbi szállítás esetére.
TARTALOM
Gyors telepítési segédlet
Garancialevél
Használati útmutató
D-sub kábel
Talp
(Nem minden régióban elérhető)
Tápkábel
Elemek (AAA x 2)
Talp tartóeleme
Távirányító
Sztereó kábel
Törlőkendő
KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ
DVI-kábel
HDMI-kábel
A tisztítókendő csak a fényes fekete modell esetén tartozék.
2-1
A termék üzembe helyezése
2-2
A talp összeszerelése
Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán látható irányban.
Győződjön meg róla, hogy a tartóelem biztosan illeszkedik a talpba.
Csavarja be teljesen az állvány alján található rögzítőcsavart.
A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy puha ruhát, majd fektesse a terméket az elejével lefelé a ruhára.
A termék üzembe helyezése
2-2
A készülék fő részét az ábrán látható módon tartsa a kezével.
Csúsztassa az összeszerelt talpat a fő részbe az ábrán látható nyíl irányában.
- Figyelmeztetés
Ne emelje fel a terméket kizárólag a talpánál fogva.
2-2
A termék üzembe helyezése
2-3
A talp eltávolítása
A talp leszerelése előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy puha ruhát, majd fektesse a terméket az elejével lefelé a ruhára.
A készülék fő részét az ábrán látható módon tartsa a kezével.
Leszereléshez húzza a talpat az ábrán látható nyíl irányába.
Csavarja ki a talp alján található rögzítőcsavart.
Az ábrán látható nyíl irányában húzza ki a tartóelemet a talpból.
A termék üzembe helyezése
2-3
2-4
A fali konzol/asztali állvány felszerelése
A (külön megvásárolható) fali konzol/asztali állvány felszerelése
A termék a VESA szabvány előírásainak megfelelő, 75 mm x 75 mm-es fali konzollal rendelkezik.
A. Fali konzol/asztali állvány tartóeleme
B. Fali konzol/asztali állvány (külön megvásárolható)
1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. A képernyő védelme érdekében helyezzen puha ruhát vagy párnát egy lapos felületre, majd elejével lefelé fordítva fektesse
rá a terméket.
3. Csavarja ki a talp alján található csavart és szerelje le a talpat.
4. Igazítsa egy vonalba a készülék tartóelemhez szerelendő részének nyílását a tartóelem nyílásával (asztali talp, fali konzol
vagy egyéb tartóelem), majd a csavar meghúzásával rögzítse biztonságosan a tartóelemet.
2-4
•
A szabvány méretnél hosszabb csavar használata károsíthatja a termék belsejét.
•
A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén a csavarhossz az adott műszaki jellemzőknek
megfelelően változhat.
•
Ne használjon a VESA szabványnak nem megfelelő csavarokat, és a csavarokat ne húzza meg túl erősen.
Ez károsíthatja a terméket, illetve a termék leeshet, ami személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget
a károkért vagy a személyi sérülésekért.
•
A Samsung nem vállal felelősséget azokért, a terméket ért károkért vagy személyi sérülésekért, melyeket a
meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok vagy állványok használata, illetve a nem megfelelő szakember által
végzett felszerelés okoz.
•
Fali konzollal történő felszereléshez olyan fali konzolt szerezzen be, amellyel a faltól legalább 10 cm távolságra tudja
rögzíteni a terméket.
•
A nemzetközi előírásoknak megfelelő falikonzolt használjon.
A termék üzembe helyezése
2-5
Számítógéphez csatlakoztatás
1. A készüléket a számítógép által támogatott videokimenetnek megfelelően csatlakoztassa a számítógéphez.
A csatlakoztatás a termék típusától függően változhat.
D-Sub <Analóg> kimenetű grafikus kártya esetén:
•
Csatlakoztassa a készülék [PC IN] csatlakozóját a számítógép [D-Sub] csatlakozójához a D-Sub kábellel.
DVI <Digitális> kimenetű grafikus kártya esetén:
A termék üzembe helyezése
2-5
•
Csatlakoztassa a készülék [DVI-D IN] csatlakozóját a számítógép DVI-csatlakozójához a DVI-kábellel.
2. Kösse össze a monitor hátoldalán található [ HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] csatlakozót és a számítógép hangkártyáját.
3. A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a termék tápcsatlakozójához, a másik végét pedig a 220 V-os vagy 110 V-os
konnektorhoz.
(A bemeneti feszültség automatikusan vált.)
2-5
A termék üzembe helyezése
•
A monitor hangszóróján kristálytiszta minőségben szólal meg a számítógép hangkártya által közvetített hang. (Nem kell
külön hangszórót telepítenie a számítógéphez.)
•
Ha egyidejűleg a D-sub és a DVI kábelekkel is összeköti a monitort a számítógéppel, akkor a használt videokártyától
függően elsötétülhet a képernyő.
•
Ha a DVI-csatlakozóval rendesen csatlakoztatja a monitort, és mégis üres vagy szemcsés a képernyő, ellenőrizze, hogy
nincs-e analógra állítva a monitor állapota. A [
jelforrást.
A termék üzembe helyezése
] gomb megnyomásakor a monitor ismételten leellenőrzi a bementi
2-5
2-6
A monitor használata tévéként
Anélkül is nézhet televízió-műsorokat a monitoron, hogy külön tévéadások vételére alkalmas hardvert vagy szoftvert telepítene a
számítógépre, amennyiben a monitorhoz antenna vagy kábeles, illetve műholdas televíziós rendszer van csatlakoztatva.
1. A kábeltévé, a műhold vagy a TV-antenna kábelét csatlakoztassa a monitor hátoldalán található [ANT IN]-csatlakozóhoz.
•
Beltéri antenna-, kábel- vagy műholdcsatlakozó használata esetén:
Ellenőrizze a fali antennacsatlakozót, majd csatlakoztassa az antenna, kábeltelevízió vagy műhold tévékábelét.
•
Kültéri antenna használata esetén:
Amennyiben kültéri antennát használ, javasoljuk, hogy képzett szakemberrel szereltesse be.
2. A csatlakoztatás után dugja be a TV-t a konnektorba.
3. A készülék első bekapcsolásakor sor kerül a kezdeti beállítások (<Plug&Play>) elvégzésére.
•
2-6
Ügyeljen rá, hogy a koaxiális kábel ne törjön meg az antennabementhez [ANT IN] történő csatlakoztatáskor.
A termék üzembe helyezése
2-7
HDMI-kábel csatlakoztatása
A HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa az AV-eszköz (Blu-Ray- vagy DVD-lejátszó, dekóder, műholdvevő) HDMI OUT
csatlakozóját a monitor [HDMI IN] csatlakozójához.
A <HDMI> mód kiválasztásához nyomja meg a [SOURCE] gombot a monitor előlapján vagy a távirányítón.
HDMI-csatlakoztatás esetén nincs szükség külön hangkapcsolatra.
A termék üzembe helyezése
2-7
2-8
Csatlakoztatás DVI-HDMI-kábel segítségével
1. Csatlakoztassa a külső eszköz DVI kimeneti csatlakozóját a monitor [HDMI IN] csatlakozójához egy DVI-HDMI kábellel.
2. Csatlakoztassa a (számítógéphez való) RCA–sztereó kábel piros és fehér dugaszát a digitális kimeneti eszköz ugyanolyan
színű hangkimeneti csatlakozóihoz, majd csatlakoztassa a másik végen lévő dugaszt a monitor [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN]
csatlakozójához.
A <HDMI> mód kiválasztásához nyomja meg a [SOURCE] gombot a monitor előlapján vagy a távirányítón.
2-8
A termék üzembe helyezése
2-9
Komponens kábel csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa az AV-eszköz (DVD-lejátszó, videomagnó, dekóder, műholdvevő) VIDEO OUT csatlakozóját a [COMPONENT
IN [PR, PB, Y] bemeneti csatlakozókhoz egy komponens videokábel [PR, PB,Y] segítségével.
2. Csatlakoztassa az AV-eszköz (DVD-lejátszó, videomagnó, dekóder, műholdvevő) audiocsatlakozóját a monitor
[COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] csatlakozójához.
A <Komponens> mód kiválasztásához nyomja meg a [SOURCE] gombot a monitor előlapján vagy a távirányítón.
A komponens videó magyarázatát megtalálja a DVD-lejátszó kezelési útmutatójában.
A termék üzembe helyezése
2-9
2-10 Scart kábel csatlakoztatása
1. SCART-csatlakozóval kösse össze a monitor EXT(RGB)-csatlakozóját és a DVD-lejátszót.
2. Scart eszköz monitorhoz való csatlakoztatásakor a forrás automatikusan a külső eszközre vált.
2-10
•
Ha az adott eszközön van [EXT [RGB]] csatlakozó, akkor kösse össze a monitort a DVD eszközök bemeneti
csatlakozójával.
•
Amíg a készülékek be vannak kapcsolva, a DVD-lejátszót a monitorral összekapcsolva játszhatja le a monitoron a DVD
által közvetített adást.
A termék üzembe helyezése
2-11 KÖZÖS INTERFÉSZ csatlakoztatása
1. Helyezze be a CI CARD kártyát a CAM modulba a nyíl irányának megfelelően, amíg a helyére nem illeszkedik.
2. Helyezze be a CI CARD kártyával ellátott CAM modult a közös interfész nyílásába.
(A CAM behelyezése végig a nyílnak megfelelően történjék, a nyílással párhuzamosan.)
3. Ellenőrizze, hogy látható-e kép a kódolt csatornán is.
•
Ha nem helyezi be a 'CI CARD’ kártyát, néhány csatorna esetében a képernyőn megjelenik a 'Scrambled Signal’.
•
Körülbelül 2-3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatokat
tartalmazó egyeztetési információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.
•
Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik az „Updating Completed” (Frissítés kész) üzenet, amely
jelzi, hogy a csatornalista frissítése megtörtént.
•
A CI-kártya a helyi kábelszolgáltatónál szerezhető be. Óvatosan távolítsa el a CI-kártyát, mivel ha leesik, károsodhat.
•
A jelzett irányba helyezze be a CI-kártyát.
•
A CAM modul bizonyos országokban és régiókban nem támogatott. Tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez.
A termék üzembe helyezése
2-11
2-12 Erősítő csatlakoztatása
Optikai kábel segítségével csatlakoztassa a monitor [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] csatlakozóját az erősítő optikai
bemenetéhez.
2-12
•
Ha a képernyő nem bocsát ki hangot, erősítőt kell használnia.
•
Hangszóró és erősítő csatlakoztatásának részleteit lásd az adott termékek gyártói által összeállított felhasználói
kézikönyvekben.
A termék üzembe helyezése
2-13 Fejhallgató csatlakoztatása
Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató-csatlakoztatóba.
A termék üzembe helyezése
2-13
2-14 Kensington zár
A lopásgátló Kensington-zár segítségével az eszköz zárható, így házon kívül is biztonságosan használható. A zár formája és
használata a típustól és a gyártótól függően eltérhet, ezért további információért lapozza fel a zár használati útmutatóját. A zár
külön megvásárolható.
A készülék lezárása
1. Helyezze be a zár záró részét a Kensington-zár nyílásába a terméken (
), majd fordítsa el zárás irányba (
).
2. Csatlakoztassa a Kensington zár kábelét.
3. Rögzítse a Kensington-zár vezetékét egy asztalhoz vagy egy súlyos tárgyhoz.
A zár elektronikai szaküzletben, interneten keresztül vagy Samsung szakszervizben szerezhető be.
2-14
A termék üzembe helyezése
3
A készülék használata
3-1
A Plug & Play funkció
A TV-készülék legelső bekapcsolásakor az alapvető felhasználói beállítások egymás után automatikusan elvégezhetők.
1. Nyomja meg a távirányító [POWER
] gombját.
•
Használhatja a TV-készülék [
•
Megjelenik az <A képernyőmenü nyelvének kiválasztása> üzenet.
2. Nyomja meg az [
] gombját is.
] gombot. Válassza ki a megfelelő nyelvet a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával. Választása
jóváhagyásához nyomja meg az [
] gombot.
3. Nyomja meg a ◄ vagy a ► gombot a <Üzlet mód> vagy a <Otthon> kiválasztásához, majd nyomja meg az [
] gombot.
•
Azt javasoljuk, hogy TV-készülékét állítsa <Otthon> üzemmódba, hogy a legkiválóbb képminőséget élvezhesse
otthonában.
•
Az <Üzlet mód> alkalmazása kereskedelmi környezetben javasolt. Ha a készüléket véletlenül Üzlet módba állította,
és szeretne visszatérni a (normál) <Otthon> beállításba: Nyomja meg a TV hangerőszabályzó gombját. Amikor a
hangerő képernyőmenüje megjelenik, tartsa lenyomva 5 másodpercig a [MENU] gombot
4. Nyomja meg az [
] gombot. Válassza ki a megfelelő országot a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával. Választása
jóváhagyásához nyomja meg az [
] gombot.
5. Az <Antenna> vagy az <Kábel> lista kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, majd nyomja meg az [
] gombot.
•
<Antenna>: <Antenna> antennajel. / <Kábel>: <Kábel> antennajel.
•
Kábel módban kiválaszthatja a megfelelő jelforrást az <STD>, <HRC> és <IRC> lehetősége közül a ▲, ▼, ◄ vagy
► gombbal, majd a [ ] gomb megnyomásával. Digitális kábel esetén válassza ki az analóg és digitális
kábeltelevíziós rendszer jelforrását is. Ha nem tudja pontosan, milyen típusú kábelrendszer működik az adott
területen, forduljon a helyi kábelszolgáltatóhoz.
6. A ▲ és a ▼ gombok segítségével kiválaszthatja a tárolni kívánt csatornaforrást. Az [
lehetőséget.
] gombbal válassza ki a <Start>
•
Ha a kiválasztott antennaforrás <Kábel>, a következő lépésben megadhatja a digitális csatornakeresés értékét.
További információkért lásd a <Csatorna> → <Automata tárolás> részt.
•
<Digitális és Analóg>: Digitális és analóg csatornák.
•
<Digitális>: Digitális és analóg csatornák.
•
<Analóg>: Analóg csatornák.
•
A csatornakeresés automatikusan indul el és áll le.
•
Az [
•
Miután az összes csatorna elmentése megtörtént, megjelenik a <Óra mód> beállítása üzenet.
] gomb lenyomásával bármikor megszakíthatja a memóriába tárolás folyamatát.
7. Nyomja meg az [
] gombot.
A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a <Auto. > listát, majd nyomja meg az [
A készülék használata
] gombot.
3-1
•
Ha a <Kézi> lehetőséget választja, megjelenik a <A dátum és idő beállítása> üzenet.
•
A pontos idő beállítása automatikusan megtörténik, amint megérkezik a digitális jel. Ha mégsem, az óra
beállításához válassza a Manual menüpontot.
8. Megjelenik a legjobb HD képminőséget garantáló csatlakoztatási mód leírása. Tanulmányozza át a leírást, majd nyomja meg
az [
] gombot.
9. Megjelenik a <Kellemes tévézést!> üzenet. Ha végzett, nyomja meg az [
] gombot.
Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót...
1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a [MENU] gombot. A <Beállítás> kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot,
majd nyomja meg az [
] gombot.
2. A <Plug & Play> menüpont kiválasztásához nyomja meg ismét az [
] gombot.
A <Plug & Play> funkció csak TV üzemmódban áll rendelkezésre.
3-1
A készülék használata
3-2
A vezérlőpanel áttekintése
Finoman érintse meg valamelyik működtetőgombot.
Megjelennek a világító gombok.
IKON
LEÍRÁS
[
]
Funkció kiválasztása.
A TV-jel kivételével a többi jelet csak akkor lehet kiválasztani, ha a megfelelő eszköz
csatlakoztatva van.
A TV/külső bemeneti jel a következő sorrendben változik:
<PC> → <DVI> → <TV> → <Külső> → <Komponens> → <HDMI>
[MENU]
A képernyőn megjelenő menürendszer (OSD) megjelenítése.
Ugyanezzel a gombbal léphet ki a képernyőmenüből vagy léphet a képernyőmenü
egy magasabb szintjére.
[ -/+ ]
Vízszintes mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása.
A hangerő beállítása.
[▲/▼]
Navigálás a menüben vagy az értékek beállítása a képernyőmenüben.
Csatornaváltás.
[
]
A készülék ki- és bekapcsolása.
Bekapcsolás jelzőfénye
A készülék szabályszerű működése közben világít.
Az energiatakarékos funkcióról részleteket a termék műszaki jellemzőinél
található energiatakarékos funkció című részben olvashat. Ha hosszabb ideig
nem használja a készüléket, az energiafogyasztás csökkentése érdekében
húzza ki a tápkábelt.
A készülék használata
3-2
3-3
Távirányító
A távirányító teljesítményét befolyásolhatja az LCD kijelző mellett működő TV- vagy más elektromos készülék, így a
frekvenciák interferenciája miatt hibás működés léphet fel.
TV
POWER
A készülék be- és kikapcsolása.
A TV-üzemmód közvetlen kiválasztása.
Számgombok
PRE-CH
Csatornaváltás.
Az előzőleg nézett csatornára
váltás.
MUTE
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
+
A hangerő beállítása.
P
-
A hangerő csökkentése vagy növelése.
CH LIST
Csatornaváltás.
SOURCE
A „csatornalista” megjelenítése a
képernyőn.
A bemeneti jel megváltoztatásához nyomja meg a SOURCE
gombot.
A SOURCE gomb megnyomásával a forrást csak olyan külső
eszközökre lehet megváltoztatni,
amelyek az adott időben csatlakoztatva vannak a monitorhoz.
FAV.CH
MENU
A képernyőmenü megnyitása és
bezárása, illetve a képernyő beállítási menüjének bezárása.
TOOLS
Váltás a kedvenc csatornákra.
RETURN
A gyakran használt funkciók gyors
kiválasztása.
. Fel, le, jobbra és balra
gombok
ENTER
Visszatérés az előző menübe.
EXIT
Kilépés a képernyőmenüből.
Vízszintes, függőleges mozgás a
menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása.
SUBT.
INFO
Az aktuális képre vonatkozó adatok
megjelenítése a képernyő bal felső
sarkában.
Digitális feliratozás megjelenítése
COLOUR BUTTONS
GUIDE
Csatornák hozzáadása, törlése,
valamint tárolása a kedvenc csatornákat tartalmazó listában a „Csatornalista” menüben.
Az elektronikus programfüzet
(EPG) megjelenítése.
TTX / MIX
A TV-csatornák írásos információinak teletextként való megjelenítése.
,
3-3
,
,
,
,
,
,
,
A készülék használata
Az elemek behelyezése a távirányítóba
1. Az ábrán látható módon tolja felfelé a távirányító hátlapját.
2. Tegyen be két AAA méretű elemet.
Az elemek pozitív és negatív pólusai egyezzenek az elemtartóban látható ábrával.
3. Csukja vissza a fedelet.
Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket, és tárolja őket hűvös, száraz helyen.
Ha a távirányító nem működik, ellenőrizze a következőket:
•
Be van kapcsolva a TV?
•
Nincsenek az elemek fordítva behelyezve?
•
Kifogytak az elemek?
•
Áramkimaradás van, vagy nincs csatlakoztatva a tápkábel?
•
Van a közelben fluoreszkáló fény vagy neonfényjel?
A készülék használata
3-3
3-4
Teletext funkció
A legtöbb televíziós csatorna a teletexten keresztül írásos információt szolgáltat. A teletext szolgáltatás tárgymutató oldala leírja,
hogyan használhatja ezt a szolgáltatást. Továbbá tetszés szerint választhat a különböző opciók közül a távirányító gombjainak
segítségével.
A teletext-információ pontos megjelenítéséhez megbízható vételre van szükség. Különben információ veszhet el, vagy
bizonyos oldalak nem jelennek meg.
A távirányítón található számgombok megnyomásával közvetlenül válthat a teletext oldalak között.
3-4
A készülék használata
(exit)
Kilépés a teletext módból.
(tartalomjegyzék)
A tartalomjegyzék oldal megjelenítése a teletext használata közben
bármikor.
(tárolás)
A teletext oldalak tárolására szolgál.
(méret)
Megnyomásával dupla méretben
jelenítheti meg a betűket a képernyő felső részén. A képernyő alsó
részén ugyanehhez a művelethez
nyomja meg ismét a gombot. A normál képernyőhöz a gomb ismételt
megnyomásával térhet vissza.
(felfedés)
Rejtett szöveg (pl. fejtörők megfejtései) megjelenítése. A normál képernyőhöz a gomb ismételt
megnyomásával térhet vissza.
(teletext be/vegyes)
A teletext mód aktiválása egy teletext szolgáltatást nyújtó csatorna
kiválasztását követően. Ismételt
megnyomásával egyszerre jelenítheti meg – átfedésben – a teletext
oldalt és a csatornán vett képet.
(következő oldal)
A következő teletext oldal megjelenítése.
(előző oldal)
Az előző teletext oldal megjelenítése.
(mód)
A teletext mód kiválasztása
(LIST/FLOF). Ha LIST módban
nyomva, váltás Lista mentése
módra. A Lista mentése módban
a 8(tárolás) gombbal mentheti a
teletext oldalt.
(tartás)
A képernyő tartása egy adott
oldalon, ha az oldalhoz még
további, automatikusan betöltődő oldalak is tartoznak. Az üzemmódból a gomb ismételt
lenyomásával léphet ki.
(mégse)
Oldal keresése közben a tévéadás megjelenítése.
Színes gombok (piros/zöld/sárga/
kék)
Ha a műsorszolgáltató FASTEXT
rendszert használ, a teletext
oldalon található, színkóddal
jelölt különböző témák a színes
gombokkal is kiválaszthatók. A
kívánt művelethez nyomja meg a
megfelelő színű gombot. Megjelenik egy további színes információkat tartalmazó oldal, amelyek
között ugyanezzel a módszerrel
válogathat. Az előző vagy a
következő oldal megjelenítéséhez nyomja meg a megfelelő színes gombot.
(alkép oldal)
Az elérhető aloldal megjelenítése.
A készülék használata
3-4
3-5
A képernyő-beállítás menü használata (OSD: képernyőmenü)
A képernyő-beállítás menü (OSD: képernyőmenü)szerkezete
FŐMENÜK
Kép [PC / DVI]
ALMENÜK
MagicBright
Kontraszt
Fényerő
Autom. beállítás
Képopciók
Kép visszaállítása
Kép[TV / Külső / Komponens / HDMI]
Üzemmód
Háttérvilágítás
Szín
Hang
Csatorna
Beállítás
Élesség
Képernyő
Kontraszt
Fényerő
Élesség
Árnyalat (Z/V)
Speciális beállítások
Képopciók
Kép visszaállítása
Üzemmód
Hangszínszabályzó
SRS TruSurround HD
Szinkronhangnyelv
Audioformátum
Hangjellemzők
Autom. hangerő
Hangszóró vál.
Hang visszaállítása
Ország
Automata tárolás
Kézi tárolás
Kábeles keresési opciók
Jelenlegi és következő műsor
Teljes útmutató
Alapértelmezett
útmutató
Csatornalista
Csatorna mód
Finomhangolás
Plug & play
Nyelv
Idő
Játék mód
Gyermekzár
PIN módosítás
Szülői zár
Felirat
Teletext nyelv
Beállítás
Digitális szöveg
Fényeffektus
Fényerő szintje
Dallam
Energiagazd.
HD csatlakoztatási útmutató
Samsung ügyfélszolgálat
Közös illesztőfelület
Bemenet
Forráslista
Alkalmazás
Anynet+ (HDMICEC)
Terméktámogatás
Öndiagnosztika
Névszerkesztés
Szoftver frissítés
Választható módok
Az alábbi ikonok a bemeneti jelek rövidítésének segítségével azokat a funkciókat jelölik, amelyek a bemeneti jelektől függően
változnak.
Azt jelöli, amikor a <PC> vagy <DVI> van kiválasztva a <Forráslista> pontban.
Ez a számítógéptől érkező videojel, amely az [PC] vagy a [DVI] csatlakozón keresztül érkezik.
Azt jelöli, amikor a <Külső> van kiválasztva a <Forráslista> pontban.
Ez a [Ext.] csatlakozón keresztül érkező videojel.
Azt jelöli, amikor a <HDMI> van kiválasztva a <Forráslista> pontban.
Ez a [HDMI] csatlakozón keresztül érkező jel.
Azt jelöli, amikor a <TV> van kiválasztva a <Forráslista> pontban.
Ez a [ANT IN] csatlakozón keresztül érkező jel.
Azt jelöli, amikor a <Komponens> van kiválasztva a <Forráslista> pontban.
Ez a [COMPONENT] csatlakozón keresztül érkező jel.
3-5
A készülék használata
Kép [PC / DVI]
Az alapértelmezett beállítás a kiválasztott bemeneti módtól (a külső bemenetek listájáról kiválasztott bemeneti jelforrás) és
felbontástól függően különbözhet.
MENÜ
MagicBright
LEÍRÁS
A <MagicBright> funkció az élmény fokozása érdekében a megjelenített képtől függően választja ki a
legmegfelelőbb képjellemzőket. Jelenleg öt eltérő mód közül választhat: <Film>, <Internet>, <Szöveg>, <Dinamikus kontr.> és <Egyedi>. Az egyes módok saját fényerő-beállítással rendelkeznek.
•
<Film>
Intenzív fényerő
Filmek megtekintéséhez Blu-Ray- vagy DVD lemezről.
•
<Internet>
Vegyes képeken végzett munkához, például szövegekhez és képekhez.
•
<Szöveg>
Dokumentumokhoz, tömör szövegeken végzett munkához.
•
<Dinamikus kontr.>
A <Dinamikus kontr.> funkció feladata a képi jel eloszlásának automatikus érzékelése, és az
optimális kontraszt beállítása.
•
<Egyedi>
Műszaki szakembereink gondosan választották ki az előre beállított értékeket, mégis előfordulhat,
hogy azok eltérnek az Ön ízlésétől vagy kényelmetlenek a szemének.
Ebben az esetben a képernyőn megjelenő menüben állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. A <MagicBright> funkció a
<Eszközök> → <MagicBright> lehetőségek kiválasztásával állítható be.
Kontraszt / Fényerő /
Élesség
Autom. beállítás
A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a kontrasztot és a fényerőt.
•
<Kontraszt> - A kontraszt beállítása.
•
<Fényerő> - A fényerő beállítása.
•
<Élesség> - A képélesség beállítása.
A <Finom>, <Durva> és <Helyzet> értékek beállítása automatikus.
Ha a vezérlőpulton módosítja a felbontást, a készülék végrehajtja az automatikus beállítást.
Csak <PC>-módban választható
A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. Az <Autom. beállítás> a
<Eszközök> → <Autom. beállítás> lehetőségek kiválasztásával állítható be.
A készülék használata
3-5
MENÜ
Képernyő
LEÍRÁS
•
<Durva>
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges csíkokat távolítja el.
A <Durva> beállítással elképzelhető, hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes
beállítással igazíthatja vissza középre.
•
<Finom>
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a vízszintes csíkokat távolítja el.
Ha a zaj a <Finom> hangolás után is fennáll, akkor változtassa meg a frekvenciát (Durva), és
ismételje meg a hangolást.
•
<PC helyzete>
A képernyő helyének vízszintes és függőleges beállítása.
•
<Kép visszaáll.>
A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza.
Csak <PC>-módban választható
Képopciók
•
<Színtónus>
Módosítható a színárnyalat is.
Csak <PC> / <DVI>-módban választható
•
•
<P-nyereség> - <Z-nyereség> - <K-nyereség>
Az P, Z, K színösszetevők módosítása külön-külön.
•
<Méret>
Megváltoztatható a kép mérete.
•
Kép visszaállítása
<Hideg> - <Normál> - <Meleg> - <Egyedi>
<16:9> - <4:3>
A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza.
•
<Képmód visszaállítása> - <Kilépés>
Kép[TV / Külső / Komponens / HDMI]
3-5
A készülék használata
MENÜ
Üzemmód
LEÍRÁS
Kiválaszthatja az elvárásainak leginkább megfelelő képtípust.
A <Kiemelt>, <Normál> és a <Film> beállítás bármelyikét aktiválhatja.
•
<Kiemelt>
A filmek világos szobában való nagyfelbontású képi megjelenítésének kiválasztása.
•
<Normál>
Kép optimális megjelenítése normál környezetben.
•
<Film>
Filmek sötét szobában való képi megjelenítésének kiválasztása.
A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. Az <Kép üzemmód> a
<Eszközök> → <Kép üzemmód> lehetőségek kiválasztásával állítható be.
Háttérvilágítás / Kontraszt / Fényerő /
Élesség / Szín /
Árnyalat (Z/V)
A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amelyekkel szabályozni lehet a képminőséget.
•
<Háttérvilágítás> - Az LCD háttérvilágítás fényerejének beállítása.
•
<Kontraszt> - A kép kontrasztszintjének beállítása.
•
<Fényerő> - A kép fényerősségi szintjének beállítása.
•
<Élesség> - A kép széleinek beállítása.
•
<Szín> - A kép színtelítettségének beállítása.
•
<Árnyalat (Z/V) > - A kép színárnyalatának beállítása.
Aktív, amikor a jel NTSC.
Speciális beállítások
Az újabb Samsung TV-k a korábbi modelleknél még precízebb képi beállításokat tesznek lehetővé. A
képi beállításokra vonatkozó részletes információkat lásd alább.
Az <Speciális beállítások> a <Normál> vagy a <Film> üzemmódban érhető el.
•
<Fekete tónus> - A képernyő feketeszintjének kiválasztásával beállíthatja a képernyő mélységét.
•
•
<Ki> - <Sötét> - <Sötétebb> - <Legsötétebb>
<Dinamikus kontraszt> - Beállíthatja a képernyő kontrasztját.
•
<Ki> - <Alacsony> - <Közepes> - <Magas>
•
<Gamma> - Beállíthatja az elsődleges színek (piros, zöld, kék) intenzitását.
•
<Színköz> - A <Színköz> vörös, zöld és kék színből álló mátrix. A legmegfelelőbb <Színköz>
kiválasztásával felfedezheti a legtermészetesebb színeket.
•
•
•
•
<Auto. > - <Természetes>
<Fehéregyensúly> - A színhőmérsékletet természetesebb színekre állíthatja be.
<P-eltolás> - <Z-eltolás> - <K-eltolás> - <P-nyereség> - <Z-nyereség> -<K-nyereség> <Visszaáll.>
<Bőrszín tónus> - Hangsúlyozhatja a képen a rózsaszín <Bőrszín tónus> árnyalatot.
Az értékek módosítását követően azoknak megfelelően frissül a képernyő.
•
<Éljavítás> - Kihangsúlyozhatja a képen az objektumok határait.
•
A készülék használata
<Ki> - <Be>
3-5
MENÜ
Képopciók
LEÍRÁS
•
<Színtónus>
Módosítható a színárnyalat is.
•
•
<Hideg> - <Normál> - <Meleg1> - <Meleg2>
•
<Meleg1> és <Meleg2>: ezek a beállítások csak <Film > képmódban választhatók.
•
A TV-készülék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz beállításai
módosíthatók és tárolhatók.
<Méret>
Megváltoztatható a kép mérete.
•
<Auto széles > - A kép méretének automatikus beállítása "16:9" képarányúra.
•
<16:9> - A kép méretének beállítása 16:9 képarányúra, főként DVD-k és szélesvásznú
műsorok esetén megfelelő.
•
<Széles nagyítás> - A kép nagyítása 4:3-as aránynál jobban.
•
<Nagyítás> - A 16:9 szélesvásznú kép (függőleges irányú) nagyítása úgy, hogy az kitöltse a
képernyő méretét.
•
<4:3> - Ez az alapértelmezett beállítás videó vagy normál tévéadás megtekintéséhez.
•
<Képernyőhöz igazítás> - E funkció használatával láthatja az eredeti képet, mivel a levágott
rész minimálisra csökken HDMI (720p/1080i/1080p), Component (1080i/1080p) bemeneti
jelsorozat mellett.
•
A bemenet forrásától függően a képméret beállítási lehetőségei eltérőek lehetnek.
•
Az elérhető elemek a kiválasztott módtól függően eltérőek lehetnek.
•
A TV-készülék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz beállításai
módosíthatók és tárolhatók.
•
<Széles nagyítás>: A pozíció kiválasztásához nyomja meg a ► gombot, majd az [ ]
gombot. A kép felfelé vagy lefelé mozgatásához használja a ▲ vagy a ▼ gombokat.
Majd nyomja meg az [
•
] gombot.
<Nagyítás>: A pozíció kiválasztásához nyomja meg a ► gombot, majd az [ ] gombot.
A kép felfelé vagy lefelé mozgatásához használja a ▲ és ▼ gombokat. Majd nyomja
meg az [ ] gombot. A Méret kiválasztásához nyomja meg a ► gombot, majd az [
gombot. A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával növelheti illetve csökkentheti a
képméretet függőleges irányban. Majd nyomja meg az [
] gombot.
•
Az <Képernyőhöz igazítás> kiválasztása után HDMI (1080i) vagy Komponens (1080i)
módban: A Pozíció lehetőséget a ◄ vagy a ► gombbal választhatja ki. A képet a ▲, ▼,
◄ vagy a ► gombbal mozgathatja.
•
<Visszaáll.> : A Visszaáll. kiválasztásához nyomja meg a ◄ vagy a ► gombot, majd az
[
•
•
]
] gombot. A beállítás alaphelyzetbe állítható.
Ha HDMI 720p bemenettel használja az <Képernyőhöz igazítás> funkciót, 1 sor le lesz
vágva fönt, lent, a jobb és a bal oldalon, akárcsak a Túlpásztázás funkciónál.
<Képernyő mód>
Digitális zajcsökkentés
A felhasználó csak akkor határozhatja meg a Képernyő mód beállítását, ha a képméretnek az Auto
széles van kiválasztva. Az egyes európai országok eltérő képméretet használnak, így ez a funkció
ezek kiválasztásában segít a felhasználóknak.
•
<16:9> - A kép beállítása 16:9 arányú széles módra.
•
<Széles nagyítás> - A kép nagyítása 4:3-as aránynál jobban.
•
<Nagyítás> - A képméret vízszintes irányú nagyítása.
•
<4:3> - A kép 4:3 arányú normál módba állítása.
Ez a funkció csak <Auto széles> módban használható.
Ez a funkció <PC>,<DVI>, <Komponens> vagy <HDMI> módban nem választható.
3-5
A készülék használata
MENÜ
LEÍRÁS
•
<Dig. Zajcsökk.>
Digitális zajcsökkentés
Ha gyenge a TV által vett műsorszórási jel, a digitális zajcsökkentés funkcióval csökkentheti a
képernyőn esetlegesen megjelenő zavarokat és szellemképhatást.
•
•
<Ki> - <Alacsony> - <Közepes> - <Magas> - <Auto. >
<HDMI feketeszint>
Amikor DVD vagy beltéri egység van csatlakoztatva a televízióhoz <HDMI>-csatlakozón keresztül,
a képernyő minősége gyengébb lehet. A csatlakoztatott külső eszköztől függően például
megnőhet a fényerő, alacsony lehet a kontraszt, vagy elszíneződés következhet be stb. Ebben az
esetben állítsa be a <HDMI feketeszint> konfigurálásával a televízió képernyőminőségét. Ez a
funkció csak akkor használható, ha a külső eszköz (DVD-lejátszó, digitális jelet átalakító
vevőberendezés (STB) stb.) a <HDMI> csatlakozón keresztül van a televízióhoz csatlakoztatva.
Ez a funkció csak akkor aktív, ha a külső bemenet HDMI csatlakozóhoz csatlakozik (RGBjel).
•
•
<Normál> - <Alacsony>
<Film mód>
A <Film mód> funkció mozi minőségű látványélményt biztosít.
•
<Ki> - <Auto. >
<A <Film mód> <TV>, <Komponens>(480i/1080i) és <HDMI>(480i/1080i) esetén támogatott.
Kép visszaállítása
A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza.
•
<Képmód visszaállítása> - <Kilépés>
Hang
A készülék használata
3-5
MENÜ
Üzemmód
LEÍRÁS
•
<Normál>
A Normál lehetőség kiválasztásával állíthatja be a szabványos gyári beállításokat.
•
<Zene>
Zenei videók és koncertfelvételek megtekintéséhez válassza a Zene lehetőséget.
•
<Film>
Filmek megtekintéséhez válassza a Film lehetőséget.
•
<Tiszta hang>
Az emberi hang kiemelése a többi hang közül.
•
<Egyedi>
A beállítások tetszés szerinti megadásához válassza a Egyedi lehetőséget.
A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. Az <Hang üzemmód> a
<Eszközök> → <Hang üzemmód> lehetőségek kiválasztásával állítható be.
Hangszínszabályzó
SRS TruSurround HD
Beállíthatja a jobb - bal hangegyensúlyt és a kívánt hangerőt.
•
<Üzemmód>
Kiválaszthatja a saját igényeinek megfelelő hang üzemmódot.
•
<Balansz>
Beállíthatja a jobb - bal hangegyensúlyt és a kívánt hangerőt.
•
<100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz>
A különböző sávszélességű frekvenciák beállítása.
•
<Visszaáll.>
A hangszínszabályozó alapértelmezett beállításainak visszaállítása.
Az <SRS TruSurround HD> szabadalmaztatott SRS technológia, amely megoldja az 5.1 többcsatornás tartalmak két hangszórón keresztül történő lejátszásának problémáját.
A TruSurround lenyűgöző virtuális térhatás élményét kínálja bármely két hangszórós lejátszó rendszerrel, akár a televízió belső hangszóróin keresztül. A rendszer teljesen kompatibilis az összes
többcsatornás formátummal.
•
<Ki> - <Be>
A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. Az <Kép üzemmód> a
<Eszközök> → <SRS TruSurround HD> lehetőségek kiválasztásával állítható be.
Szinkronhangnyelv
Audioformátum
A hang alapértelmezett nyelvének kiválasztása. Megjeleníti a bejövő jelsorozatra vonatkozó nyelvi
információt.
Miközben digitális csatornát néz, kiválaszthatja ezt a funkciót.
•
Csak a ténylegesen sugárzott nyelvek közül választhatja ki a kívánt nyelvet.
Ha a hangkibocsátás egyszerre történik a fő hangszóróból és a hangosító berendezésből, visszhangosság is előfordulhat a fő hangszóró és a hangosító berendezés eltérő dekódolási gyorsasága
miatt. Ilyen esetekben használja a TV hangszóró funkcióját.
•
3-5
•
<MPEG> - <Dolby Digital>
•
Miközben digitális csatornát néz, kiválaszthatja ezt a funkciót.
•
Az Audioformátum a sugárzott jelnek megfelelően jelenik meg.
A készülék használata
MENÜ
Hangjellemzők
LEÍRÁS
Ez a kiegészítő hangfunkció a gyengén látóknak nyújt segítséget egy további hangsáv biztosításával.
E funkció lényege, hogy a műsorszórótól érkező fő hang mellett a Hangjellemzők hangsávja is hallhtó. Az Hangjellemzők funkció be- és kikapcsolható, hangereje pedig állítható.
•
<Hangjellemzők>
A hangalámondás funkció be- és kikapcsolása.
•
<Hangerő>
A hangalámondás funkció hangerejének beállítása.
•
A hangerő bekapcsolt Hangjellemzők funkció mellett aktív.
•
Autom. hangerő
A műsorszórók hangerőszint-különbségének csökkentése.
•
Hangszóró vál.
<Ki> - <Be>
Ha külön hangszórókból szeretné hallgatni a hangokat, kapcsolja ki a belső erősítőt.
•
Hang visszaállítása
Miközben Digitális csatornát néz, kiválaszthatja ezt a funkciót.
<Külső hangszóró> - <TV hangszóró>
•
Ha az <Külső hangszóró> lehetőséget választja a <Hangszóró vál. > menüben, a
hangbeállítások korlátozva érhetők el.
•
A hangerő-szabályozó és a [MUTE] gombok nem működnek, amikor a <Hangszóró vál. >
az <Külső hangszóró> lehetőségre van állítva. Állítsa be a házimozi hangerejét.
Visszaállíthatja a Hang beállításait gyári alapértékekre.
•
<Összes vissza> - <Hangmód visszaállítása> - <Kilépés>
<Hangmód visszaá>: Az aktuális hangértékek visszaállnak az alapbeállításra.
Csatorna
A készülék használata
3-5
MENÜ
Ország
LEÍRÁS
Az automatikus tárolás előtt állítsa be, melyik országban használja a terméket. Ha nem találja az
adott országot a listán, válassza a lista alján található Egyéb lehetőséget.
•
<Digitális csatorna>
Az ország beállítása digitális csatornák esetén.
•
<Analóg csatorna>
Az ország beállítása analóg csatornák esetén.
Megjelenik a PIN kód begépeléséhez szükséges képernyőablak. Írja be 4 számjegyű PIN
kódját.
Automata tárolás
Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt (a lehetőségek országonként változóak). Elképzelhető, hogy az egyes csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok nem
egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal.
Ha a csatorna a Gyermekzár funkciónak köszönhetően zárolva van, megjelenik a PIN kód
begépelését kérő ablak.
•
<Antenna / Kábel>
A tárolni kívánt antennaforrás.
<Antenna / Kábel>
•
<Digitális és Analóg>
Digitális és analóg csatornák.
•
<Digitális>
Digitális csatornák.
•
<Analóg>
Analóg csatornák.
A Kábel → Digitális és Analóg vagy a Kábel → Digitális kiválasztása esetén: Adjon meg
egy értéket a kábelcsatornák kereséséhez.
•
<Keresés mód>
Teljes / Hálózat / Gyors
Gyors
•
<Network ID>
A hálózatazonosító kód megjelenése.
•
<Frekvencia>
A csatorna frekvenciájának megjelenítése. (Minden országban eltér.)
•
<Moduláció>
Az elérhető modulációértékek megjelenítése.
•
<Jelátviteli seb.>
Az elérhető jelátviteli sebességek megjelenítése.
Az összes aktív sugárzási állomással rendelkező csatorna megkeresése és tárolása a TV
memóriájában.
3-5
A készülék használata
MENÜ
Kézi tárolás
LEÍRÁS
Manuálisan végigpásztázhatja az adott területen a televízión rendelkezésre álló frekvenciatartományokat, és tárolhatja az összes talált csatornát.
•
•
<Digitális csatorna>
Digitális csatornák kézi tárolása.
•
<Csatorna>
A csatornaszám beállítása a ▲, ▼ vagy a számgombokkal (0 - 9)
•
<Frekvencia>
A frekvencia beállítása a számgombokkal.
•
<Sávszélesség>
A sávszélesség beállítása a ▲, ▼ vagy a számgombokkal (0 - 9).
•
A Digitális csatorna csak DTV üzemmódban használható.
•
Miután kész, a csatornák frissítődnek a csatornalistában.
<Analóg csatorna>
Analóg csatornák kézi tárolása.
•
<Program> (csatornához rendelt Program száma)
A megfelelő programszám megadása a képernyőn. A programszám beállítása a ▲ , ▼ vagy a
számgombokkal (0 - 9)
•
<Színrendszer>
A beállítások ismételt elvégzése a legjobb színminőség eléréséig. A színrendszer értékének
beállítása a ▲ vagy ▼ gombbal.
•
•
<Hangrendszer>
A beállítások ismételt elvégzése a legjobb hangminőség eléréséig. A hangrendszer értékének
beállítása a ▲ vagy ▼ gombbal.
•
•
<Auto.>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43>
<BG>-<DK>-<I>-<L>
<Csatorna> (a tárolni kívánt csatornaszám ismeretében)
Tárolhatja a kívánt televíziós csatornákat, beleértve a kábeltévés hálózatokon fogadott
csatornákat is.
A csatornák kézi tárolásakor: Eldöntheti, hogy valamennyi talált csatornát kívánja-e tárolni.
Megadhatja az egyes tárolt csatornák azonosítására szolgáló programszámot.
•
<C> (Antennával fogható csatornák)
Ebben a módban úgy választhat csatornát, hogy megadja az adott, antennával fogható
csatornához tartozó számot.
•
<S> (Kábelcsatornák)
Ebben a módban az egyes kábelcsatornákhoz hozzárendelt szám megadásával
választhat csatornát.
•
<Keresés> (Ha nem ismeri a csatorna számát)
A ▲ vagy a ▼ gombbal indíthatja el a keresést. A hangolóegység addig pásztázza a
frekvenciatartományt, amíg az első csatorna vagy a kiválasztott csatorna meg nem jelenik a
képernyőn.
•
<Tárolás> (A csatorna és a hozzá társított programszám tárolásakor)
Tárolhatja a felhasználó által megadott számot. A beállítást az [
állítsa OK lehetőségre.
]] gomb megnyomásával
Kábeles keresési opciók
E funkció segítségével manuálisan adhatja hozzá az Automata tárolás funkcióban a részletes keresés során pásztázandó csatornatartományt.
(országtól függően)
•
<Kezdeti frekvencia~Végső>
A csatorna frekvenciájának megjelenítése.
•
<Moduláció>
Az elérhető modulációértékek megjelenítése.
•
<Jelátviteli seb.>
Az elérhető jelátviteli sebességek megjelenítése.
A készülék használata
3-5
MENÜ
LEÍRÁS
Jelenlegi és következő
műsor / Teljes útmutató / Alapértelmezett
útmutató
Az EPG (elektronikus műsorújság) információit a műsorszórók szolgáltatják. A programra vonatkozó
bejegyzések akár üresek vagy elavultak is lehetnek az adott csatornán sugárzott információktól függően. A megjelenítés dinamikusan azonnal frissül, amint az új információ rendelkezésre áll.
A műsorismertető menüt egyszerűen a [GUIDE] gomb megnyomásával is megjelenítheti. (A
<Alapértelmezett útmutató> konfigurálásának módját lásd a leírásban.)
•
<Jelenlegi és következő műsor>
A bal oldali oszlopban jelzett hat csatorna aktuális és következő műsorának megjelenítése.
•
<Teljes útmutató>
A műsorok részleteinek időrendi sorrendben, óránkénti bontásban történő megjelenítése.
Egyszerre kétórányi műsor részletei láthatók, amelyeket előre- és hátrafelé lehet görgetni.
•
A program címe a képernyő tetején, középen látható. Az INFO gomb megnyomásakor
megjelenik a részletes információ. A részletes adatok közzé tartozik a csatornaszám, a
játékidő, az állapotsáv, a szülői értékelés, a képminőség (HD/SD), a hang módok, a
felirat vagy teletext, a felirat vagy teletext nyelve, valamint a kijelölt műsor rövid
összefoglalója.
•
“... ” látható, ha az összefoglaló hosszú.
•
Hat csatorna látható. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt csatornát.
<Alapértelmezett útmutató>
Eldöntheti, hogy a Jelenlegi és következő műsor vagy a Teljes útmutató változatot jeleníti-e meg,
amikor a távirányítón megnyomja a GUIDE gombot.
•
3-5
•
<Jelenl./Követk. > - <Teljes útmutató>
A készülék használata
MENÜ
Csatornalista
LEÍRÁS
Ezzel a menüvel digitális műsorszórás esetén hozzáadhat és kitörölhet csatornákat, illetve beállíthatja a kedvenceket, és használhatja a műsorfüzetet.
Ezeket az opciókat a távirányító [CH LIST] gombjával jelenítheti meg.
•
<Minden csat. > - Az összes jelenleg elérhető csatorna megjelenítése.
•
<Hozzáadott csatornák> - Az összes hozzáadott csatorna megjelenítése.
•
<Kedvencek> - Az összes kedvenc csatorna megjelenítése.
A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. A Kedvencek
csoportjához hozzáadhat vagy törölhet onnan a [Eszközök] → <Kedvencekhez adás> (vagy
<Törlés a Kedvencekből>) lehetőség kiválasztásával
Az Ön által beállított Kedvenc csatornák kiválasztásához nyomja meg a távirányító
[FAV.CH] gombját.
•
<Programozva> - Az összes jelenleg előjegyzett műsor megjelenítése.
•
Válasszon egy csatornát az <Minden csat.> lehetőségnél, majd az <Hozzáadott
csatornák> vagy a <Kedvencek> képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ / ▼,
gombokat, majd az [
•
•
Csatorna mód
Finomhangolás
] gombot. Már nézheti is a kiválasztott csatornát.
A színes gombok használata a Csatornalista lehetőségnél.
•
<zöld> (Nagyítás): A csatorna számának felnagyítása és lekicsinyítése.
•
<Sárga> (Select): Több csatornalista kiválasztása. Egyszerre több csatornát is
hozzáadhat/törölhet vagy hozzáadhat a Kedvencekhez/törölhet a Kedvencek közül.
Válassza ki a kívánt csatornákat, majd a sárga gombbal állítsa be egyszerre az
összes kiválasztott csatornát. A jel megjelenik a kiválasztott csatornák bal oldalán.
•
<TOOLS> (Eszközök): A <Hozzáadás> (vagy <Törlés>), <Kedvencekhez adás>
(vagy <Törlés a Kedvencekből>), <Időzített megtekintés>, <Csatornanév
szerkesztése>, <Sorrend>, <Gyermekzár be>, <Mind kiválasztása> (vagy
<Öszkiv.visszav.>) és <Automata tárolás> menük megjelenítése. (A beállításokhoz
szükséges menük a helyzettől függően eltérhetnek.)
Csatornaállapotot megjelenítő ikonok
•
: Analóg csatorna.
•
: Kedvencek beállítású csatorna.
•
: Sárga gombbal kiválasztott csatorna.
•
: Éppen sugárzott műsor.
•
: Lezárt csatorna.
•
: Előjegyzett műsor.
Mikor megnyomja a P[
/
] gombot, a csatornák a kiválasztott listán belül váltanak.
•
<Új csatornák>
Csak a kedvenc csatornák listáján szereplő csatornák közötti váltás.
•
<Kedvencek>
Csak a kedvenc csatornák listáján szereplő csatornák közötti váltás.
Kézi finomhangolással állítsa be egy adott csatorna optimális vételét.
•
Ha nem menti el a memóriába a finomhangolással beállított csatornát, a beállítások
elvesznek.
•
Az elmentett finomhangolt csatornák száma mellett a csatornacímben, a jobb oldalon egy
csillag (*) szerepel.
•
A finomhangolás visszaállításához válassza ki a <Visszaáll. > funkciót, nyomja meg a ▼
•
Csak az analóg TV-csatornákat lehet finomhangolással beállítani.
gombot, végül nyomja meg az [
A készülék használata
] gombot.
3-5
Beállítás
MENÜ
LEÍRÁS
Plug & play
Azon menüelemek megjelenítése, amelyek akkor jelennek meg, amikor a TV-készülék először kerül
áram alá.
Nyelv
A kiválasztott nyelv csak a képernyőn megjelenő menü nyelvét érinti.
Idő
•
<Óra>
Az órát azért kell beállítani, hogy használni lehessen a TV különböző időzítős funkcióit.
•
<Óra mód>
Manuálisan és automatikusan is beállíthatja a pontos időt .
•
•
•
<Auto. > - <Kézi>
•
A sugárzó állomástól és a jeltől függően előfordulhat, hogy az automatikusan
beállított idő nem pontos. Ha így van, állítsa be manuálisan az időt.
•
Az idő automatikus beállításához csatlakoztatni kell az antennát vagy a kábelt.
<Órabeállítás>
Beállíthatja az aktuális időt manuálisan.
•
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a <Óra mód> <Kézi> van állítva.
•
A távirányító számgombjainak segítségével közvetlenül beállíthatja a napot, a
hónapot, az évet, az órát és a percet.
•
Az [INFO] gomb minden megnyomásakor megjelenik az aktuális idő.
•
Ha kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, az órát újból be kell állítani.
<Auto kikapcs. >
Az előre beállított idő elteltével az ébresztő automatikusan kikapcsolja a TV-t.
•
<Ki> - <30 perc> - <60 perc> - <90 perc> - <120 perc> - <150 perc> - <180 perc>
A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. Az ébresztőt beállíthatja
a <Eszközök> → <Auto kikapcs.> lehetőségeket választva is.
A <Auto kikapcs.> funkció kikapcsolásához válassza az <Ki> lehetőséget.
3-5
A készülék használata
MENÜ
LEÍRÁS
•
<1. időzítő / 2. időzítő / 3. időzítő >
Az időzítő be- és kikapcsolásához három különböző beállítás adható meg. Először az órát kell
beállítania.
•
<Bekapcsolási idő>
Az óra, a perc és az aktiválás/kikapcsolás beállítása.
(Az időzítésnek a kiválasztott beállítással történő aktiválásához válassza a Bekapcsol opciót)
•
<Kikapcsolási idő>
Az óra, a perc és az aktiválás/kikapcsolás beállítása.
(Az időzítésnek a kiválasztott beállítással történő aktiválásához válassza a Bekapcsol opciót)
•
<Hangerő>
A kívánt hangerőszint kiválasztása.
•
<Antenna>
Az antennatípus megtekintése. (<Antenna> vagy <Kábel>).
A Antenna funkció a <Csatorna> → <Antenna> lehetőségek kiválasztásával állítható be.
•
<Csatorna>
A kívánt csatorna kiválasztása.
•
<Ismétlés>
A <Egyszer>, <Mindennap>, <H~P>, <H~Szo>, <Szo~V> és a <Kézi> beállítás közül
választhat.
•
Ha a <Kézi> beállítás van kiválasztva, a ► gomb megnyomásával választhatja ki a
hét megfelelő napját. A megfelelő napnál nyomja meg az [
a(
Játék mód
) jel.
•
A távirányító számgombjainak segítségével beállíthatja az órát, a percet és a
csatornát.
•
Automatikus kikapcsolás
- Beállított időzítő esetén ha az időzítő kapcsolta be a készüléket és 3 órán keresztül
nem működtetik a kezelőszerveket, a televízió kikapcsol. Ez a funkció kizárólag
bekapcsolt időzítővel működik, és azt akadályozza meg, hogy a készülék a túl hosszú
használat során túlmelegedjen.
PlayStation™ vagy Xbox™ játékkonzolokhoz csatlakoztatva a játék menü kiválasztásával a készülék
még valósághűbb játékélményt nyújt.
•
<Ki> - <Be>
•
A Játék módra érvényes korlátozások (Vigyázat)
•
•
A készülék használata
] gombot, és megjelenik
Ha ki szeretné húzni a játékkonzolt, és másik külső eszközre szeretne váltani, állítsa a
<Játék mód> opciót <Ki> helyzetűre a beállítás menüben. Ha a TV menüt <Játék mód>
beállítással jeleníti meg, a képernyőkép enyhén remeg.
Ha a <Játék mód> beállítása <Be> :
•
A Kép mód automatikusan <Normál> beállításra vált, és nem lehet megváltoztatni.
•
A Hang mód automatikusan <Egyedi> beállításra vált, és nem lehet megváltoztatni.
Állítsa be a hangot a hangszínszabályzóval.
•
A <Játék mód> normál <TV> és <PC> módban nem elérhető.
•
Ha a televízióhoz csatlakoztatott külső eszköz esetén a képminőség gyenge, ellenőrizze,
hogy a <Játék mód> beállítása ne legyen <Be>. Állítsa a <Játék mód> opciót <Ki>
helyzetűre, majd csatlakoztassa a külső eszközöket.
3-5
MENÜ
Gyermekzár
LEÍRÁS
Ez a funkció lehetővé teszi a kép eltüntetését és a hang némítását, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek, ne nézhessenek számukra nem megfelelő műsorokat.
•
PIN módosítás
<Ki> - <Be>
•
A telepítés képernyő előtt a PIN kód megadását kérő képernyő jelenik meg. Írja be 4
számjegyű PIN kódját.
•
Az új készülék alapértelmezett PIN kódja 0-0-0-0. Megváltoztathatja a PIN kódot, ha a
menüben kiválasztja a <PIN módosítás> pontot.
•
A <Csatornalista> menüpontban lehetőség van bizonyos csatornák zárolására.
•
A <Gyermekzár> funkció csak TV módban használható.
TV-készüléke üzembe helyezéséhez szükséges személyi azonosítóját módosíthatja.
•
Szülői zár
Felirat
A telepítés képernyő előtt a PIN kód megadását kérő képernyő jelenik meg. Adja meg 4
számjegyű PIN kódját.
•
Az új készülék alapértelmezett PIN kódja 0-0-0-0.
•
Ha elfelejtette a PIN-kódot, nyomja le a távirányító alábbi gombjait a következő sorrendben
a kód 0-0-0-0 –ra történő visszaállításához: [POWER] (Ki) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 →
[POWER] (Be).
Ez a funkció a felhasználó által választott 4 számjegyű PIN kód segítségével megakadályozza, hogy
illetéktelen személyek, például gyermekek nézhessék a számukra nem megfelelő műsort.
•
<Össz. eng.>
Az összes TV-korlátozás kikapcsolása.
•
<Össz. zár.>
Az összes TV-korlátozás bekapcsolása.
•
A telepítés képernyő előtt a PIN kód megadását kérő képernyő jelenik meg. Írja be 4
számjegyű PIN kódját.
•
Az új készülék alapértelmezett PIN kódja 0-0-0-0. Megváltoztathatja a PIN kódot, ha a
menüben kiválasztja a PIN módosítás pontot.
•
Miután beállította a szülői értékeléseket, megjelenik a
szimbólum.
A feliratokat aktiválhatja vagy kikapcsolhatja. Ez a menü használható a <Üzemmód> beállításához.
A <Normál> menüpont a szokásos beállítást jelenti, a <Halláskárosult> pedig a halláskárosultak
részére szólót.
•
<Felirat>
A feliratok megjelenítése vagy elrejtése.
•
<Üzemmód>
A felirat mód beállítása.
•
•
Teletext nyelv
Normál / Nagyothalló
<Felirat nyelve>
A felirat nyelvének beállítása.
•
Ha a nézett műsor nem támogatja a <Halláskárosult> funkciót, automatikusan bekapcsol a
<Normál> mód, akkor is, ha a <Halláskárosult> mód lett kiválasztva.
•
Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az
alapnyelv.
•
Ezeket az opciókat a távirányító [SUBT] gombjával jelenítheti meg.
A Teletext nyelv a nyelvtípus kiválasztásával állítható be.
Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az
alapnyelv.
3-5
A készülék használata
MENÜ
Beállítás
LEÍRÁS
Elsődleges nyelv - audio / Másodlagos nyelv - audio / Elsődleges felirat nyelv /Másodlagos felirat
nyelv / Első teletext nyelv /Második teletext nyelv
Ezzel a funkcióval a felhasználók kiválaszthatják az egyik nyelvet. Az itt választott nyelv lesz az alapértelmezett a csatorna kiválasztásakor.
Ha megváltoztatja a nyelvi beállítást, akkor a Nyelv menüben a felirat nyelve, a szinkronhangnyelv és
a teletext nyelve beállítása is automatikusan megváltozik a kiválasztott nyelvre.
A nyelv menüben a felirat nyelve, a szinkronhangnyelv és a teletext nyelve alatt megjelenik azon
nyelvek listája, amelyek az adott csatornán elérhetők, a kiválasztott nyelv pedig ki van jelölve.
Ha megváltoztatja ezeket a nyelvi beállításokat, akkor az csak az aktuális csatornára vonatkozik. A
módosított nyelvi beállítás nem változtatja meg a Beállítás menüben az Elsődleges feliratnyelv, az
Elsődleges audió nyelv, és az Első teletext nyelv beállításait.
Digitális szöveg
Ha a műsor szórása a digitális szöveggel történik, ez a funkció engedélyezett.
•
Fényeffektus
<Tiltás>-<Engedélyezés> (csak Egyesült Királyság)
•
MHEG (Multimédia és Hipermédia Információk Kódolása Szakértői Csoport)
•
Ez egy nemzetközi szabvány az adatkódoló rendszerekhez, amelyet a multimédiában és a
hipermédiában is használnak. Az MPEG rendszernél magasabb szintű, és olyan adatcsatolt
hipermédiás anyagokat tartalmaz, mint állókép, szerepjáték, animáció, grafikus és
videofájlok, valamint multimédiás adatok. Az MHEG a felhasználói interaktivitást valós
időben támogató technológia, és különböző területeken használható, például a VOD (videó
lekérésre), ITV (interaktív TV), EC (elektronikus kereskedelem), távoktatás, távkonferencia,
digitális könyvtárak és hálózatos játékok.
A TV-készülék előlapjának alsó részén található lámpa be- vagy kikapcsolása.
•
<Ki>
A <Fényeffektus> funkció bekapcsolása csak a gomb érintésekor.
•
<Be>
A <Fényeffektus> funkció bekapcsolása a TV nézése közben.
Fényerő szintje
A Fényerő szintje funkció feladata a bemenő képi jel eloszlásának automatikus érzékelése, és az
optimális fényerő beállítása.
Dallam
Megadható, hogy legyen-e dallamos hangjelzés a monitor be- és kikapcsolásakor.
•
<Ki> - <Alacsony> - <Közepes> - <Magas>
A <Dallam> nem játszik le
A készülék használata
•
A TV-ről nem érkezik hang, mert megnyomta a [MUTE] gombot.
•
Nem hallható hang a TV-ből, mert minimumra állította a hangot a [-] hangerő gombbal.
•
Ha a <Auto kikapcs.> funkció kikapcsolta a TV-t.
3-5
MENÜ
Energiagazd.
Közös illesztőfelület
LEÍRÁS
Ezzel a funkcióval módosíthatja úgy a TV fényerejét, hogy az kevesebb áramot fogyasszon. Ha éjjel
nézi a televíziót, állítsa az <Energiagazd.> módot <Magas> értékűre, ekkor kevésbé fárad majd a
szeme, és energiát is megtakarít.
•
<Ki> : Az energiatakarékos funkció kikapcsolása.
•
<Alacsony> : A televízió kis mértékű energiatakarékos módba állítása.
•
<Közepes> : A televízió közepes mértékű energiatakarékos módba állítása.
•
<Magas> : A televízió nagy mértékű energiatakarékos módba állítása.
•
<Auto.> : A TV-képernyő fényerejének automatikus módosítása a látványnak megfelelően.
•
<CI menü>
Ezzel használhatja a CAM modul által biztosított menüt.
Ezt követően választhat a CI kártya által biztosított CI menüben.
•
<Alkalmazási info.>
Ezzel jeleníthetők meg a CI (Common Interface) kártyahelyre behelyezett CAM (feltételes elérési
modul) adatai.
Az Application Info a behelyezett CI CARD adatait jelzi ki. A CAM bármikor telepíthető, a TV
bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is.
Bemenet
MENÜ
Forráslista
LEÍRÁS
A számítógép, televízió illetve egyéb, a készülékhez csatlakoztatott külső bemeneti forrás kiválasztása. A kívánt külső eszköz képének kiválasztása.
Nyomja meg a távirányító [SOURCE ] gombját.
•
Névszerkesztés
<PC> - <DVI> - <TV> - <Külső> - <Komponens> - <HDMI>
A bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszköz elnevezése, hogy könnyebb legyen kiválasztani a
bemeneti forrást.
<PC> - <DVI> - <Külső> - <Komponens> - <HDMI>
Anynet+ (HDMI-CEC)
Mire szolgál az <Anynet+>?
Az <Anynet+> funkció lehetővé teszi, hogy a Samsung TV távirányítójával az összes csatlakoztatott Samsung eszközt
vezérelhesse, amennyiben azok támogatják az <Anynet+>-t. Az <Anynet+ > rendszer csak azokkal a Samsung eszközökkel
használható, amelyek rendelkeznek <Anynet+> funkcióval. Ha meg szeretne győződni arról, hogy az ön Samsung készüléke
rendelkezik-e ezzel a funkcióval, ellenőrizze, hogy megtalálható-e rajta az <Anynet+> logó.
3-5
A készülék használata
Anynet+ eszközök csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a TV [HDMI IN] csatlakozóját és a megfelelő <Anynet+> eszköz HDMI OUT csatlakozóját egy HDMI kábel
segítségével.
2. Csatlakoztassa a a házimozi-rendszer [HDMI IN] csatlakozóját és a megfelelő <Anynet+> eszköz HDMI OUT csatlakozóját
egy HDMI kábel segítségével.
Az optikai kábelt csatlakoztassa a TV [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] csatlakozójához és a házimozi-rendszer
digitális hangbemenetéhez.
A fenti csatlakoztatási móddal az optikai csatlakozó csak 2 csatornás hangot eredményez. Csak a házimozi-rendszer
elülső bal és jobb oldali hangszórójából, illetve a mélynyomó hangszóróból lesz hallható a hang. Ha 5.1 csatornás
hangot szeretne, a DVD-lejátszó/műholdvevő (azaz az 1. vagy 2. Anynet-eszköz) [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]
csatlakozóját a televízió helyett közvetlenül az erősítőhöz vagy a házimozihoz csatlakoztassa.
Csak egy házimozi-rendszert csatlakoztasson.
<Anynet+> eszközt a HDMI 1.3 kábellel csatlakoztathat. Előfordulhat, hogy egyes HDMI kábelek nem támogatják az
<Anynet+> funkcióit.
Az <Anynet+> akkor működik, ha az <Anynet+>-t támogató AV-készülék készenléti vagy bekapcsolt állapotban van.
Az <Anynet+> legfeljebb 12 AV-eszközt támogat. Legfeljebb 3 ugyanolyan típusú eszköz csatlakoztatására van mód.
Az Anynet+ beállítása
A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. Az <Anynet+> menüjét a <Eszközök> → <Anynet+
(HDMI-CEC)> lehetőségek kiválasztásával is megjelenítheti
A készülék használata
3-5
Beállítás
•
<Anynet+ (HDMI-CEC)>
Az <Anynet+> funkció használatához be kell kapcsolni az <Anynet+ (HDMI-CEC)> opciót.
Kikapcsolt <Anynet+ (HDMI-CEC) >funkció mellett az < Anynet+> kapcsolódó műveletei nem működnek.
•
<Automatikus kikapcsolás>
Az <Anynet+> eszköz automatikus kikapcsolása a TV-készülék kikapcsolásakor.
Az <Anynet+> funkciót kívánja használni, a TV távirányítóján aktív forrásnak a TV-t kell beállítani.
Ha beállítja az automatikus kikapcsolási funkciót, a csatlakoztatott külső eszközök is kikapcsolnak a TV készülék
kikapcsolásakor. Ha az egyik külső eszköz éppen rögzít, lehet, hogy kikapcsol, de elképzelhető, hogy mégsem.
Eszközlista
1. Nyomja meg az [TOOLS] gombot. Az [
2. A
vagy a
] gomb megnyomásával válassza ki az <Anynet+ (HDMI-CEC)> lehetőséget.
gombbal válassza a <Eszközlista> lehetőséget, majd nyomja meg az [
] gombot.
- Megjelenik a TV-készülékhez csatlakoztatott <Anynet+> eszközök listája.
- Ha nem találja a keresett eszközt, az eszközkereséshez nyomja meg a piros gombot.
3. A vagy a gombok segítségével válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja meg az [
kiválasztott eszközre vált.
] gombot. A készülék a
- Csak az <Anynet+ (HDMI-CEC)> funkció <Alkalmazás> menüben való bekapcsolása után jelenik meg a <Eszközlista>
menü.
A kiválasztott eszközre történő váltás akár 2 percet is igénybe vehet. Miközben a készülék a kiválasztott eszközre vált,
a műveletet nem lehet megszakítani.
Az eszközök kereséséhez szükséges idő a csatlakoztatott eszközök számától függ.
Ha az eszközök keresése véget ért, a talált eszközök száma nem jelenik meg.
Bár a TV ki-bekapcsoló gombbal történő bekapcsolásakor a készülék automatikusan megkeresi a TV-hez
csatlakoztatott eszközöket, előfordulhat, hogy a TV nem mindig jeleníti meg ezeket automatikusan az eszközlistában. A
csatlakoztatott eszközök kereséséhez nyomja meg a piros gombot.
Amennyiben a [SOURCE] gomb megnyomásával a külső bemeneti módot választotta, nem használhatja az <Anynet+>
funkciót. Az <Anynet+> eszközre a <Eszközlista> segítségével válthat.
3-5
A készülék használata
Terméktámogatás
A készülék használata
3-5
MENÜ
Öndiagnosztika
LEÍRÁS
•
•
•
<Öndiagnosztika>
Akkor végezze el ezt a tesztet, ha úgy gondolja, gond van a képpel. Annak ellenőrzéseként, hogy
fennáll-e még a probléma, ellenőrizze, a képernyő színmintáját.
•
<Igen> : Ha nem jelenik meg a tesztminta, vagy a tesztminta zajos, válassza a <Igen>
lehetőséget. Lehet, hogy a TV-vel van probléma. Segítségért hívja a Samsung telefonos
ügyfélszolgálatát.
•
<Nem> : Ha a minta megfelelően megjelenik, válassza a <Nem> lehetőséget. Lehet, hogy a
külső berendezéssel van probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is
fennáll, információért lapozza fel a külső eszköz használati útmutatóját.
<Hangteszt>
Akkor végezze el a hangtesztet, ha úgy gondolja, gond van a hanggal. Úgy ellenőrizheti a hangot,
hogy a TV-n keresztül lejátssza a beépített dallamot.
•
<Igen> : Ha a hangteszt során csak az egyik hangszóró szól, vagy egyik sem, válassza a
<Igen> lehetőséget. Lehet, hogy a TV-vel van probléma. Segítségért hívja a Samsung
telefonos ügyfélszolgálatát.
•
<Nem> : Ha szólnak a hangszórók, válassza a <Nem> lehetőséget. Lehet, hogy a külső
berendezéssel van probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is
fennáll, információért lapozza fel a külső eszköz használati útmutatóját.
•
Ha a teszt végrehajtása előtt nem hallható hang a TV hangszóróiból, ellenőrizze, hogy a
<Hangszóró vál.> beállítása <TV hangszóró> a <Hang> menüben.
•
A dallam akkor is hallható lesz a teszt során, ha a <Hangszóró vál.> <Külső hangszóró>
lehetőségre van állítva, vagy ha a készülék le lett némítva a [MUTE] gombbal.
<Jelinformáció (csak digitális csatornák esetén)>
Az analóg csatornákkal ellenétben, melyek vételi minősége a kásástól a tisztáig mindenféle lehet,
a digitális (HDTV) csatornák vagy tökéletes minőségben foghatók, vagy sehogy. Így az analóg
csatornákkal ellentétben a digitális csatornák esetében nincs lehetőség finomhangolásra. Az
antenna beállításával javíthatja a fogható digitális csatornák vételét.
Ha a jelerősségmérő azt mutatja,hogy gyenge a jel, fizikailag állítsa be az antennát a
jelerősség növelése értelmében. Addig folytassa az antenna helyzetének változtatását, amíg
meg nem találja azt a helyzetet, amelyben a legnagyobb a jelerősség.
Szoftver frissítés
3-5
•
<USB-n>
Helyezzen be a TV-be egy USB-meghajtót, amely tartalmazza samsung.com honlapról letöltött
firmware frissítést. Ügyeljen arra, hogy frissítés közben ne húzza ki a tápcsatlakozót és ne
távolítsa el az USB-eszközt. A firmware frissítésének befejeztével a TV automatikusan ki- és
bekapcsol. A frissítés végeztével ellenőrizze a firmware verzióját (az új verzió száma magasabb,
mint a régi verzióé).
Mikor a szoftverfrissítés befejeződött, a saját kép- és hangbeállítások visszaállnak a a gyári
beállításokra. Azt tanácsoljuk, hogy jegyezze fel az egyéni beállítások értékeit, így könnyedén
visszaállíthatja őket a frissítést követően.
•
<Csatornán>
A szoftver frissítése a sugárzott jel segítségével.
•
<Készenléti frissítés>
A szoftverfrissítést későbbi folytatásához a ▲ vagy a ▼ gombbal válassza a Be opciót. A készülék
készenléti állapotba helyezése után 45 perccel automatikusan elindul a kézi frissítés. Mivel a
készülék belseje bekapcsol, lehet, hogy az LED képernyő is bekapcsol egy rövid időre. Ez a
jelenség több mint egy óráig is tarthat, addig, amíg a szoftverfrissítés be nem fejeződik.
•
<Másik szoftver> (biztonsági mentés)
Ha az új firmware használata közben olyan hibát észlel, amely zavarja a működést, visszaállíthatja
a szoftver előző verzióját.
•
Ha a szoftver megváltozott, a meglévő szoftver jelenik meg.
•
A szoftvert az ‘Másik szoftver’ lehetőségnél cserélheti le alternatív szoftverre.
A készülék használata
MENÜ
LEÍRÁS
HD csatlakoztatási
útmutató
Ez a menü azokat a csatlakoztatási módokat szemlélteti, amelyek segítségével optimális minőséget
érhet el HDTV-je használatakor. Ez az információ külső eszközök TV-hez történő csatlakoztatása
esetén hasznos.
Samsung ügyfélszolgálat
Ez az információ akkor hasznos, ha TV-készüléke nem működik megfelelően, vagy szeretné frissíteni a szoftvert. Itt találhatók a telefonos ügyfélszolgálattal, a termékkel, a szoftverfájl letöltési módjával
és a szoftververzió frissítésével kapcsolatos információk.
A készülék használata
3-5
3-6
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram telepítésével beállíthatja a terméknek megfelelő felbontást és frekvenciát. Az illesztőprogram a
termékkel kapott CD-on található. Ha a mellékelt illesztőprogram-fájl sérült, keressen fel egy szakszervizt, vagy töltse le a
programot a Samsung Electronics honlapjáról (www.samsung.com).
1. Helyezze a telepítő CD-t a CD-meghajtóba.
2. Kattintson a Windows meghajtó lehetőségre.
3. A típuslistáról válassza ki készüléke típusát.
4. Hajtsa végre a telepítés hátralévő lépéseit a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
5. Ellenőrizze, hogy a Vezérlőpult beállításainál megjelenik-e a megfelelő felbontás és képernyőfrissítési frekvencia. További
információért lásd a Windows operációs rendszer dokumentációját.
3-6
A készülék használata
3-7
Szabvány jelmód táblázat
A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez
egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.
Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy
állítsa be a készülék optimális felbontását.
Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik.
Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő
jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus
kártya használati útmutatóját.
FELBONTÁS
VÍZSZINTES
FREKVENCIA
(KHZ )
FÜGGŐLEGES
FREKVENCIA
(HZ)
ÓRAFREKVENCI
A (MHZ)
POLARITÁS (V/F)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 800
49,702
59,810
83,500
+/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vízszintes frekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus
reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.
Függőleges frekvencia
A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen
érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.
A készülék használata
3-7
5
Hibaelhárítás
5-1
Monitor öndiagnosztika
•
Az öndiagnosztikai funkció segítségével ellenőrizheti, hogy a készülék megfelelően működik-e.
•
Ha a készüléken üres képernyő jelenik meg és a tápellátás jelzőfénye akkor is villog, ha a készülék megfelelően
csatlakoztatva van a számítógéphez, az alábbi módon végezze el az öndiagnosztikai ellenőrzést.
1. Kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.
2. Húzza ki a D-Sub kábelt a készülékből.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Ha a készülék megfelelően működik, megjelenik a 'Check cable connection' üzenet.
Ha ebben az esetben ismét üres képernyő jelenik meg, ellenőrizze, hogy a probléma forrása nem a számítógép vagy a
csatlakozás-e.
5-1
Hibaelhárítás
5-2
Mielőtt a szervizhez fordulna
Mielőtt márkaszervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Samsung Electronics ügyfélszolgálattal.
A TELEPÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PROBLÉMÁK (PC MÓD)
Villog a monitor képernyője.
Ellenőrizze, hogy a jelkábel a számítógép és az LCD kijelző között megfelelően van-e csatlakoztatva.
(Lásd Csatlakoztatás számítógéphez)
A KÉPERNYŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK
Üres a képernyő, és nem világít a tápfeszültségjelző.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e bedugva, és hogy az LCD
kijelző be van-e kapcsolva.
(Lásd Csatlakoztatás számítógéphez)
"Ellenőrizze a jelkábelt" üzenet
Ellenőrizze, hogy az adatkábel megfelelően van-e a számítógéphez, illetve
a videoforrásokhoz csatlakoztatva.
(Lásd Csatlakoztatás számítógéphez)
"Nem optim. mód" üzenet
Ellenőrizze a videokártya maximális felbontását és frekvenciáját.
Vesse össze ezeket az értékeket a Időzítő módok beállítása táblázatban
szereplő értékekkel.
Függőlegesen gördül a kép.
Ellenőrizze, hogy biztosan van-e csatlakoztatva a jelkábel. Ha nem, csatlakoztassa elég szorosan.
(Lásd Csatlakoztatás számítógéphez)
Nem elég tiszta a kép. El van mosódva a kép.
Futassa a <Durva> és <Finom> frekvenciahangolásokat.
Kapcsolja úgy be a monitort, hogy előtte minden mindenféle tartozékkal
(video-hosszabbítókábel stb.) megszünteti annak összeköttetését.
Állítsa az ajánlott tartományon belülre a felbontást és a frekvenciát.
Nem stabil és vibrál a kép.
Szellemképes a kép.
Ellenőrizze, hogy a monitor által megjeleníthető tartományba esik-e a számítógép videokártyáján beállított felbontás és frekvencia. Ha nem, akkor a
monitor menüjének az aktuális <Információ> részében illetve az Időzítő
módok beállítása részben állítsa vissza azok értékét.
Túl világos vagy túl sötét a kép.
Állítsa be a Fényerő és a Kontraszt opciókat.
(Lásd a <Fényerő> és a <Kontraszt> részeket.)
A képernyő üres, a tápfeszültségjelző pedig 0,51 percenként felvillan.
Energiatakarékos módban van a monitor.
Üres és villog a képernyő.
Ha a [ MENU] gomb megnyomását követően a TEST GOOD üzenet látható a képernyőn, ellenőrizze, hogy rendesen van-e összekötve a kábelekkel
a monitor és a számítógép.
Nyomjon meg a billentyűt
A HANGHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK
Nincs hang
Csatlakoztassa megfelelően az audiokábelt a monitor hangbemeneti csatlakozójába és a hangkártya hangkimeneti csatlakozójába.
(Lásd Csatlakoztatás számítógéphez)
Ellenőrizze a hangerő szintjét.
Túl alacsony a hangerő.
Ellenőrizze a hangerő szintjét.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony,
ellenőrizze a számítógép hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak a
hangvezérlőjét.
Hibaelhárítás
5-2
A TÁVIRÁNYÍTÓHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK
Nem működik a távirányító.
Ellenőrizze, hogy a polaritásnak megfelelően (+/-) vannak-e behelyezve az
elemek.
Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék.
Ellenőrizze, hogy rendesen van-e csatlakoztatva a tápkábel.
Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva fénycső vagy neonlámpa a távirányító közelében.
MEGJEGYZÉS A TERMÉK KIVITELÉVEL KAPCSOLATBAN
A képernyő peremén közelről nézve kis darabkák láthatók.
5-2
Ez nem hiba, hanem így van kialakítva a készülék.
Hibaelhárítás
5-3
Gyakran ismételt kérdések
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
PRÓBÁLJA MEG A KÖVETKEZŐT!
Hogyan változtatható meg a videojel frekvenciája?
A grafikus kártya frekvenciáját kell megváltoztatni.
Hogyan módosítható a felbontás?
Windows XP esetén: Módosítsa a felbontást a Control Panel (Vezérlőpult)
→ Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display (Képernyő)
→ Settings (Beállítások) lehetőségek kiválasztásával.
(További információért lapozza fel a számítógép vagy a grafikus kártya
használati útmutatóját.)
Windows ME/2000 esetén: Módosítsa a felbontást a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display
(Képernyő) → Settings (Beállítások) lehetőségek kiválasztásával.
(További információért lapozza fel a számítógép vagy a grafikus kártya
használati útmutatóját.)
Hogyan használható az energiatakarékos funkció?
Windows XP esetén: Állítsa be a funkciót a Control Panel (Vezérlőpult) →
Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display (Képernyő) →
Screen Saver Setting (Képernyővédő beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy állítsa be a számítógép BIOS beállításainál.
Windows ME/2000 esetén: Állítsa be a funkciót a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display
(Képernyő) → Screen Saver Setting (Képernyővédő beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy állítsa be a számítógép BIOS beállításainál.
További információkért lásd a számítógéphez mellékelt Windows használati utasítást.
Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD
panel?
Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa meg a monitort.
Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot.
A monitor belsejébe ne kerüljön víz.
Mik a digitális sugárzás előnyei?
A digitális sugárzás kevesebb zajt produkál, amellett tisztább képet és
hangot biztosít, mint az analóg sugárzás. A szolgáltatás fejlődésével
különböző információs szolgáltatásokat is élvezhet, mert a kép és a hang
mellett különféle adatokat is lehet továbbítani.
Például miközben sportmérkőzést néz, különféle információkat tekinthet
meg kedvenc játékosáról, vagy megnézheti az összes vagy a kiválasztott
felvételt, amely az adott jelenetről készült különböző szögből. Ezen kívül
visszanézheti a jelenleg futó sorozat előző részének tartalmát, vagy megvásárolhatja otthonról a tévében bemutatott terméket.
A digitális sugárzás lehetővé teszi, hogy az otthonában is könnyen hozzáférjen különböző információszolgáltatásokhoz, így sokkal több információhoz hozzájuthat anélkül, hogy ki kellene mozdulnia otthonról.
Mi a különbség a HDTV és az SDTV között?
A digitális tévécsatornáknak több fajtája létezik.
A digitálisTV legelterjedtebb típusa a HDTV és az SDTV. Ezek a képminőség és a képjellemzők szerint vannak csoportosítva.
•
HDTV (High Definition TV):Magas képminőség, nagyon tiszta TV.
•
SDTV (Standard Definition TV):Általános standard digitális TV.
Az SDTV oldalaránya 4:3, ami megegyezik az analóg TV-vel. A SDTV
oldalaránya 16:9, ami a mozivászonra hasonlít. Ez sokkal jobb képminőséget biztosít, mint az SDTV. Olyan, mintha moziban ülnénk, pedig otthon
vagyunk.
A digitális TV sugárzásban visszavonhatatlanul a HDTV kerül előtérbe.
(Jelenleg a Samsung Electronics minden digitális TV-je 16:9 oldalaránnyal
rendelkezik.)
Hibaelhárítás
5-3
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
PRÓBÁLJA MEG A KÖVETKEZŐT!
Az összes digitális csatorna esetén nézhetek HD
sugárzást?
Bármely digitális TV használata esetén fogadhat minden digitális sugárzást akár SD akár HD. Nem élvezheti azonban a HD műsorokat, vagyis a
legjobb minőségű TV-műsorokat, ha SD digitális TV-t használ. Főként
azért, mert az SD sugárzás oldalaránya 4:3, a HD sugárzás oldalaránya
pedig 16:9, ami a mozivászonhoz hasonló. Ezért, ha a digitális TV minden
előnyét élvezni szeretné, jobb, ha HD digitális TV-t szerez be.
(Jelenleg a Samsung Electronics minden digitális TV-je 16:9 oldalaránnyal
rendelkezik.)
Nézhetek digitális TV-csatornákat analóg TVvel?
Szám
Használhatom a már meglévő antennámat digitális sugárzás vételére?
Csakúgy, mint az analóg TV-t, a digitális TV-t is úgy tervezték, hogy a digitális sugárzás mind külső, mind belső antennával fogható legyen.
Az analóg TV-t nem lehet digitális jelekké alakítani. Így mindenképpen digitális TV-re van szükség, ha digitális TV csatornát szeretne nézni.
Ha a jelvétel az ön környezetében nagyon jó, meglévő beltéri antennájával
is foghatja a digitális sugárzást. Ha nem, jobb, ha felszerel egy kültéri
antennát.
5-3
Hibaelhárítás
Download PDF

advertising