Samsung | U28E590D | Samsung 28'' UHD Monitor AMD FreeSync technológiával Felhasználói kézikönyv

Használati
útmutató
U28E590D
U24E590D
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a
termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak.
BN46-00481B-09
Tartalom
ELŐKÉSZÜLET A
KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ
ELŐKÉSZÜLETEK
FORRÁSESZKÖZ
CSATLAKOZTATÁSA ÉS
HASZNÁLATA
7
Szerzői jogvédelem
7
A kézikönyvben használt ikonok
8
Tisztítás
9
A biztonságos felszerelés
9
Biztonsági intézkedések tárolás során
10
Biztonsági óvintézkedések
10
11
12
14
Szimbólumok
Villamosság és biztonság
Telepítés
Működés
18
Megfelelő testtartás a termék használata
közben
19
A doboz tartalmának ellenőrzése
19
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
20
Tartozékok
20
21
22
24
Vezérlőpanel
Gyorsgomb útmutató
Funkciógomb útmutató
Hátoldal
25
Telepítés
25
26
27
28
28
Az állvány felszerelése
A talp eltávolítása
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
A készülék dőlésszögének beállítása
Lopás elleni zár
29
Csatlakoztatás előtt
29
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
Tartalom
2
Tartalom
A KÉPERNYŐ
BEÁLLÍTÁSA
29
Számítógép csatlakoztatása és
használata
29
30
31
31
32
34
35
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Csatlakoztatás DP kábellel
Fejhallgató csatlakoztatása
A csatlakozókábelek elrendezése
Áramellátás
Illesztőprogram telepítése
Optimális felbontás beállítása
36
SAMSUNG MAGIC Bright
36
A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
38
Fényerő
38
A Fényerő opció beállítása
39
Kontraszt
39
A Kontraszt konfigurálása
40
Élesség
40
Az Élesség konfigurálása
41
Szín
41
A Szín konfigurálása
43
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
43
A SAMSUNG MAGIC Angle beállítása
45
HDMI feketeszint
45
A HDMI feketeszint beállítások konfigurálása
46
Szemkímélő mód
46
A Szemkímélő mód konfigurálása
47
Játék mód
47
A Játék mód konfigurálása
48
Válaszidő
48
A Válaszidő konfigurálása
49
Képméret
49
A Képméret módosítása
Tartalom
3
Tartalom
51
Képer. beállítása
51
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
A PIP/PBP BEÁLLÍTÁSOK
KONFIGURÁLÁSA
52
PIP/PBP
53
54
55
56
57
59
63
A PIP/PBP mód konfigurálása
A Méret konfigurálása
A Pozíció konfigurálása
A Forrásválasztás beállítása
A Forrás beállítása
A Képméret konfigurálása
A Kontraszt konfigurálása
A KÉPERNYŐMENÜ
KOORDINÁLÁSA
65
Átlátszóság
65
A Átlátszóság módosítása
66
Nyelv
66
A Nyelv beállítása
67
Megjelenítési idő
67
A Megjelenítési idő konfigurálása
68
FreeSync
68
A FreeSync beállítása
71
Eco-takarék. plusz
71
A Eco-takarék. plusz konfigurálása
72
Kikapcsolásidőzítő
72
73
Az Kikapcsolásidőzítő beállítása
A Ki ennyi idő után konfigurálása
74
PC/AV mód
74
A PC/AV mód konfigurálása
75
DisplayPort Ver.
75
A DisplayPort Ver. beállítás konfigurálása
76
Forrásészlelés
76
A Forrásészlelés konfigurálása
BEÁLLÍTÁS ÉS
VISSZAÁLLÍTÁS
Tartalom
4
Tartalom
INFORMÁCIÓ MENÜ ÉS
EGYEBEK
A SZOFTVER TELEPÍTÉSE
HIBAELHÁRÍTÁSI
ÚTMUTATÓ
MŰSZAKI ADATOK
77
Ismétl. sebesség
77
Az Ismétl. sebesség konfigurálása
78
Műk.jelző LED be
78
A Műk.jelző LED be konfigurálása
79
Összes visszaáll.
79
Beállítások inicializálása (Összes visszaáll.)
80
Információ
80
Az Információ megjelenítése
81
A Szemkímélő mód, Fényerő és a
Kontraszt értékének konfigurálása a
kezdőképernyőn.
82
A Hangerő beállítása a kezdőképernyőn
82
Hangerő
84
Easy Setting Box
84
85
A szoftver telepítése
A szoftver eltávolítása
86
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat
segítségét kérné
86
86
86
A készülék tesztelése
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Ellenőrizze az alábbiakat.
89
Kérdések és válaszok
91
Általános
92
Energiatakarékos mód
93
Szabványos jelmód táblázat
Tartalom
5
Tartalom
FÜGGELÉK
98
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az
ügyfelek költsége)
98
98
98
Nem hibás készülék
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása
okozta
Egyebek
100
Megfelelő hulladékkezelés
100
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
101
Terminológia
TÁRGYMUTATÓ
Tartalom
6
Előkészület a készülék használatához
Szerzői jogvédelem
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© 2015 Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung
Electronics engedélye nélkül.
A Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
A VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standards Association bejegyzett védjegyei.

Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha

(a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).

(b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).

Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt
közlik Önnel.
A kézikönyvben használt ikonok
A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben
előforduló szituációk eltérhetnek az ábrák tartalmától.
Előkészület a készülék használatához
7
Előkészület a készülék használatához
Tisztítás
Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
megkarcolódhat.
Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
1. Kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.
2. Húzza ki a hálózati kábelt a monitorból.
A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves
kézzel. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
3. Tiszta, puha, száraz ruhával törölje le a monitor képernyőjét.

Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy
oldószert tartalmaz, vagy karcolja a monitor felületét.
!

Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a
készülékre.
4. Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan
kicsavarva tisztítsa meg a monitor külső burkolatát.
5. A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6. Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.
!
Előkészület a készülék használatához
8
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés

A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Biztonsági intézkedések tárolás során
Feltétlenül keresse meg a Samsung Customer Service Center-t, ha a monitor belsejét kell megtisztítani.
(A szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
Előkészület a készülék használatához
9
Előkészület a készülék használatához
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmeztetés
ÁRAMÜTÉS LEHETSÉGES, NE NYISSA FEL!
Figyelmeztetés : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE
LE A FEDELET (VAGY A HÁTOLDALT)! A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK. BÍZZON MINDEN SZERVIZTEVÉKENYSÉGET KÉPZETT SZAKEMBERRE!
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik.
A készülék belső alkatrészeinek bármiféle megérintése veszélyes!
Ez a szimbólum arra emlékeztet, hogy a készülékkel együtt a működése és
karbantartása szempontjából fontos dokumentációt is szállítottunk.
Szimbólumok
Életveszély
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
Az ilyen szimbólummal jelölt tevékenységek végrehajtása tilos.
Az ilyen szimbólummal jelölt útmutatásokat végre kell hajtani.
Előkészület a készülék használatához
10
Előkészület a készülék használatához
Villamosság és biztonság
A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben előforduló szituációk eltérhetnek az ábrák
tartalmától.
Életveszély
Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.

Ellenkező esetben az aljzat túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.
Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.

Ellenkező esetben áramütés következhet be.
A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.

Az instabil csatlakozás tüzet okozhat.
!
A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt
készülékek).
!

Áramütés vagy tűz következhet be.
Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne terhelje meg a
hálózati kábelt nehéz tárgy ráakasztásával.

A sérült hálózati kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
A dugaszcsatlakozók és a hálózati aljzat környékéről távolítsa el az idegen
anyagokat (például a port) egy száraz ronggyal.
!

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
11
Előkészület a készülék használatához
Figyelmeztetés
Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.

A készülék áramütés következtében megsérülhet.
Ne használja a hálózati kábelt a Samsung által szállított készülékeken kívül más
fogyasztók csatlakoztatására.

!
Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig
hozzáférhető.

!
Ha a készülékkel bármiféle probléma merül fel, húzza ki a hálózati kábelt,
ezzel teljesen megszűnteti a készülék tápellátását.
A tápellátás gombbal a készülék nem feszültségmentesíthető teljes
mértékben.
Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Telepítés
Életveszély
Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A
készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Ne helyezze a készüléket szűk, nehezen szellőző helyre, például könyvespolcra
vagy faliszekrénybe.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet a magasabb belső hőmérséklet miatt.
Olyan helyen tárolja a készülék műanyag csomagolását, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
!

A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
Előkészület a készülék használatához
12
Előkészület a készülék használatához
Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc,
ferde felület, stb.).

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.

Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor
megsérülhet vagy tüzet is okozhat.
Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por,
nedvesség (csepegő víz, stb.), olaj vagy füst érheti.
!

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze
forró tárgy (pl. kályha) közelébe.

Ellenkező esetben a készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.

A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
Az étkezési olajok (mint például a szójaolaj) a készülék károsodását vagy
torzulását okozhatják. Tartsa távol a készüléket az olajos szennyeződésektől. És
ne helyezze el illetve ne használja a készüléket konyhában, vagy konyhai tűzhely
közelében.
Figyelmeztetés
Óvatosan mozgassa a készüléket, ügyeljen, hogy ne ejtse el.

Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat vagy személyi sérülés
történhet.
!
Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.

A képernyő megsérülhet.
Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy
előlapjának elülső széle nem nyúlik túl.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.

A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad
helyezni.
Előkészület a készülék használatához
13
Előkészület a készülék használatához
Óvatosan tegye a helyére a készüléket.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
!
SAMSUNG
!
Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű
finom por, vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet
kitéve vagy ahol a készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan kell
működnie), az komolyan befolyásolhatja a teljesítményét.

Telepítés előtt feltétlenül keresse meg a Samsung Customer Service Centert,
ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni.
Működés
Életveszély
A készülék belsejében magas feszültség uralkodik. Ne kísérelje meg a készülék
saját kezű szétszerelését, javítását vagy módosítását.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.

Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a
tápkábelt is beleértve.
!

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet és tűz vagy áramütés
következhet be.
Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható,
akkor azonnal húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer
Service Centert.
!

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy
felmásszanak a tetejére.

A készülék leeshet és gyermekek sérülhetnek meg vagy komoly fájdalmat
szenvedhetnek.
Ha a készülék leesik vagy külső sérülést szenved, kapcsolja ki a készüléket, húzza
ki a hálózati kábelt, és keresse meg a Samsung Customer Service Center-t.

Ellenkező esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
Ne tegyen a készülék tetejére nehéz tárgyat, játékot vagy édességet.

A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermek megpróbálja elérni
a játékot vagy édességet, és komoly sérülést szenvedhet.
Előkészület a készülék használatához
14
Előkészület a készülék használatához
Vihar, villámlás esetén kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel
húzásával.

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet, a készülék meghibásodhat
és tűz vagy áramütés következhet be.
Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati
dugaszát. A helyiséget azonnal szellőztesse ki.
!
GAS

Bármely szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel
húzásával.

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet, a készülék meghibásodhat
és tűz vagy áramütés következhet be.
Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető
anyagot.

!
Robbanás vagy tűz keletkezhet.
Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.

100
Ellenkező esetben tűz keletkezhet a magasabb belső hőmérséklet miatt.
Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony
tárgyat (papírt, gyufát, stb.) a ventillátorba vagy a készülék portjaiba.

Ha a készülékbe víz vagy idegen anyag kerül, feltétlenül
feszültségmentesítse, húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert.

A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy
fémtárgyakat a készülék tetejére.

Ha a készülékbe víz vagy idegen anyag kerül, feltétlenül
feszültségmentesítse, húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert.

A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
15
Előkészület a készülék használatához
Figyelmeztetés
Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a
képernyőbe, és meghibásodhatnak a képpontok.

!
Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az
energiatakarékos módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
-_!
Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a
hálózati kábelt a hálózati aljzatból.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet az összegyűlt por, túlmelegedés,
áramütés vagy áramszivárgás miatt.
A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.

Különben látáskárosodást okozhat.
!
Ne helyezzen közvetlenül egymás mellé egyenáramú adaptereket.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Mielőtt az egyenáramú adaptert használni kezdené, távolítsa el róla a műanyag
zacskót.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Ne hagyja, hogy az egyenáramú adapterbe víz kerüljön vagy nedvessé váljon.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.

Ne használja a készüléket szabad téren, ahol eső vagy hó érheti.

Legyen óvatos, hogy a padló felmosásakor ne nedvesítse be az egyenáramú
adaptert.
Ne helyezze az egyenáramú adaptert fűtőkészülék közelébe.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Tartsa az egyenáramú adaptert jól szellőző térben.
!
Előkészület a készülék használatához
16
Előkészület a készülék használatához
Ha úgy helyezi el a hálózati adaptert, hogy az felfelé néző kábelbemenettel lóg,
akkor víz vagy más idegen anyag kerülhet az adapterbe, és annak
meghibásodását okozhatja.
!
Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter vízszintesen álljon az asztalon vagy a
padlón.
Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
!
Ne fordítsa a monitort fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a
szemét.
!

Enyhíthető a szem kifáradása.
Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a
képernyőt, mert az felforrósodik.
A készülékhez használt kisméretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
!
Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
!

Ellenkező esetben a gyermekek ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.

Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést
okozhat.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.

A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
Előkészület a készülék használatához
17
Előkészület a készülék használatához
Megfelelő testtartás a termék használata közben
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:

Egyenesítse ki a hátát.

Hagyjon 45 - 50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a
képernyőre.
Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.

Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.

Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.

Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.

Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva
tarthassa, a sarka érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
Előkészület a készülék használatához
18
1
1.1
Előkészületek
A doboz tartalmának ellenőrzése
1.1.1 Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

Ha bármely tétel hiányzik, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akitől a készüléket vásárolta.

Az alkatrészek megjelenése különbözhet a képen láthatótól.
Komponensek
Gyors telepítési útmutató
Garanciakártya
(Nem mindenhol érhető el)
Szabályozó útmutató
Használati útmutató
(opcionális)
Tápkábel
(csak a csatlakoztatható
hálózati adapterhez)
DC hálózati adapter
(egybeépített)
(opcionális)
DC hálózati adapter
(csatlakoztatható)
(opcionális)
HDMI-kábel (opcionális)
DP-kábel (opcionális)
Állvány
Állványcsatlakozó




Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
Javasoljuk, hogy használjon HDMI kábelt és DP kábelt, amelyet a beszállító bocsát rendelkezésre.
Előfordulhat, hogy az optimális felbontás nem érhető el, ha nem nagy sebességű HDMI vagy
HDMI-DVI kábelt használt.
A képernyőtartalom megfelelő megjelenítésének és a hang helyes megszólaltatásának biztosítása
érdekében 3840 x 2160, 60 Hz felbontást támogató DP-kábel használata javasolt. A HDMI 1
használatával való csatlakozás esetén olyan HDMI-kábel lesz megfelelő, amely támogatja a 3840 x
2160, 30 Hz felbontást. A HDMI 2 használatával való csatlakozás esetén olyan HDMI-kábel lesz
megfelelő, amely támogatja a 3840 x 2160, 60 Hz felbontást.
1 Előkészületek
19
1
1.2
Előkészületek
Tartozékok
1.2.1 Vezérlőpanel
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Funkciógomb útmutató
JOG Gomb
FEL
JOBBRA
BALRA
MEGNYOM(ENTER)
Ikonok
Vissza
LE
Leírás
A navigációban segítséget nyújtó többirányú gomb.
JOG Gomb
A JOG gomb a készülék bal oldalán, hátul található. A gombbal felfelé,
lefelé, balra, illetve jobbra mozoghat, illetve a beállított érték bevitelére
használható.
Funkciógomb útmutató
Nyomja meg a JOG gombot, ha a képernyő be van kapcsolva.
Megjelenik a Funkciógomb útmutató. A képernyőmenü az útmutató
megjelenésekor az adott irány-gomb ismételt megnyomásával érhető el.
A Funkciógomb útmutató a funkciótól és a készülék típusától függően
eltérő lehet. Kérjük, ellenőrizze a konkrét termék adatait.
1 Előkészületek
20
1
Előkészületek
1.2.2 Gyorsgomb útmutató
A gyorsgombok útmutatójaként az alábbi képernyőmenü jelenik meg, ha átváltja a jelforrást, vagy
elfordítja a monitort:

FEL/LE: Állítsa be a Fényerő / Kontraszt / Szemkímélő mód értékét.

BALRA/JOBBRA: A Hangerő beállítása.

MEGNYOM(ENTER): A Funkciógomb útmutató megjelenítése.
1 Előkészületek
21
1
Előkészületek
1.2.3 Funkciógomb útmutató
A főmenübe való belépéshez vagy a többi elem használatához a JOG gomb megnyomásával nyissa meg
a Funkciógomb útmutatót. A JOG gomb ismételt megnyomásával léphet ki.
Vissza

FEL/LE/BALRA/JOBBRA: Lépjen a kívánt elemre. Minden elemhez megjelenik a leírás, ha a fókusz
megváltozik.

MEGNYOM(ENTER): A kijelölt elem alkalmazásra kerül.
Ikonok
Leírás
Válassza ki az [
] opciót a bemeneti jel módosításához, a JOG gomb
mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn. A képernyő bal felső
sarkában egy üzenet jelenik meg, ha a bemeneti jel módosítva lett.
Kiválasztja az [
] opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató
képernyőn. Megjelenik a monitor jellemzőihez tartozó képernyőmenü.
A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy blokkolja az
OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának elkerülésére. Engedélyezés/
Letiltás: A képernyőmenü-vezérlés zárolásához tartsa lenyomva 10 másodpercig
a BAL gombot, amikor a főmenü megjelenik.
Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van,
A Fényerő és Kontraszt beállítások módosíthatók. A PIP/PBP rendelkezésre
el. A Szemkímélő mód elérhető. Az Információ adatai megtekinthetők.
Kiválasztja az [
képernyőn.
] opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató
Nyomja meg a gombot, ha a beállítások konfigurálása szükséges a PIP/PBP
funkcióhoz.
Kiválasztja az [ ] opciót a monitor kikapcsolásához, a JOG gomb mozgatásával
a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Előfordulhat, hogy a funkciók eltérései következtében a Funkciógomb útmutató opciói eltérőek
lehetnek.
1 Előkészületek
22
1
Előkészületek
Futtassa a megfelelő funkciót az aktuális ikon és leírás alapján.
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi (Energiatakarékos mód vagy Jel nélküli mód esetén), akkor a
jelforrás és a működés szabályozásának 2 gyorsgombja az alábbi módon használható.
JOG Gomb
Energiatakarékos mód/Jel nélküli
mód
FEL
Jelforrás módosítása
Le
MEGNYOM(ENTER) gomb
lenyomása 2 másodpercig
Kikapcsolás
Amikor a monitor főmenüt jeleníti meg, akkor a JOG gomb az alábbiak szerint használható:
JOG Gomb
FEL/LE
Művelet
- Lépés a beállítások között
- Kilépés a főmenüből.
BALRA
- Kilépés az allistából mentés nélkül.
- A csúszka értékének csökkentése.
JOBBRA
MEGNYOM(ENTER)
- Következő szintre lépés.
- A csúszka értékének növelése.
- Következő szintre lépés.
- Beállítás mentése és az allista bezárása.
1 Előkészületek
23
1
Előkészületek
1.2.4 Hátoldal
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Csatlakozó
A csatlakozókkal kapcsolatos tudnivalók
Csatlakozás jelforrás készülékhez HDMI kábellel.
A HDMI 1 a 3840 x 2160, 30 Hz felbontást támogatja
A HDMI 2 a 3840 x 2160, 60 Hz felbontást támogatja
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
A hang csak a HDMI-HDMI kábel vagy a DP kábel használata
esetén hallható.
Csatlakozás az egyenáramú adapterhez.
1 Előkészületek
24
1
1.3
Előkészületek
Telepítés
1.3.1 Az állvány felszerelése
Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
Helyezze a talp tartóelemét a
talpba az ábrán látható
irányban.
Győződjön meg róla, hogy a
Csavarja be teljesen az állvány
tartóelem biztosan illeszkedik a alján található rögzítőcsavart.
talpba.
A termék megóvása érdekében
terítsen az asztalra egy puha
ruhát, majd fektesse a
terméket az elejével lefelé a
ruhára.
A készülék fő részét az ábrán
- Figyelmeztetés
látható módon tartsa a kezével. Ne fordítsa fejjel lefelé a
Csúsztassa az összeszerelt
készüléket úgy, hogy csak az
talpat a fő részbe az ábrán
állványt fogja.
látható nyíl irányában.
1 Előkészületek
25
1
Előkészületek
1.3.2 A talp eltávolítása
A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy puha
ruhát, majd fektesse a terméket elejével lefelé a ruhára.
Az állvány monitorról történő leszereléséhez egyik kezével
nyomja meg a monitor alsó részét, másik kezével pedig az
ábrán látható módon húzza meg és nyomja oldalirányba az
állványt.
Csavarja ki a talp alján található rögzítőcsavart.
Az ábrán látható nyíl irányában húzza ki a tartóelemet a talpból.
1 Előkészületek
26
1
Előkészületek
1.3.3 Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
1
2
3
4
Ide csatlakoztassa a falikonzolt vagy az asztali állványt
Konzol (nem tartozék)
Illessze be a fogakat, és szorosan húzza meg a csavarokat a készülék tartókonzolján, illetve a
csatlakoztatni kívánt falikonzol vagy asztali állvány megfelelő részein.
Megjegyzések

A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.

A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.

Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve az asztali
állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék megrongálódhat,
és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a nem megfelelő csavarok
használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott erőkifejtéssel történő
csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.

A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi sérülésekért,
amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve a falikonzol nem
szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.

A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.

Csak a szabványnak megfelelő falikonzolt használjon.

A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
1 Előkészületek
27
1
Előkészületek
1.3.4 A készülék dőlésszögének beállítása
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
-2° (±2.0°) – 20° (±2.0°)

A monitor dőlésszöge beállítható.

A készülék alsó részét tartva óvatosan állítsa be a döntésszöget.
1.3.5 Lopás elleni zár
A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket. A zár
formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a
zár használati útmutatójában. A zárszerkezet külön megvásárolható.
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
1
2
3
4
Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
Zárja le a lopás elleni zárat.

A lopás elleni zár külön kapható.

A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.

A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
1 Előkészületek
28
2
2.1
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás előtt
2.1.1 Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok

Forráseszköz csatlakoztatása előtt olvassa el az ahhoz mellékelt használati útmutatót.
A forráseszközökön található csatlakozók száma és elhelyezkedése eszközönként változik.

A tápkábelt csak akkor csatlakoztassa, amikor a többi csatlakoztatást már elvégezte.
Ha csatlakoztatás közben csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék károsodhat.

2.2
Ellenőrizze, hogy milyen típusú csatlakozók vannak a csatlakoztatni kívánt készülék hátoldalán.
Számítógép csatlakoztatása és használata
Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.

Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.

Ha nem azt a kábelt használja, amely a monitorhoz mellékelt részegységek között található, akkor
előfordulhat, hogy a monitor nem támogatja a legjobb felbontást.
2.2.1 Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
Csatlakoztassa a készülék hátulján található [HDMI IN 1] vagy [HDMI IN 2] csatlakozót a
számítógépen levő HDMI csatlakozóhoz egy HDMI kábellel.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termékhez és a hálózati aljzathoz. Ezután kapcsolja be a
számítógépet. (További részletekért lásd: „2.2.5
3
Áramellátás”.)
A bemeneti jelforrás módosítása HDMI 1 vagy HDMI 2 állásba, a JOG gomb FEL/LE opcióinak
használatával, ha a bemeneti jelforrás nincs beállítva.

A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
29
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata

A 3840 x 2160, 30 Hz felbontás megjelenítéséhez olyan HDMI-kábelt használjon, amely támogatja
a 3840 x 2160, 30 Hz felbontást, a HDMI 1 használatával való csatlakozáshoz.
Győződjön meg arról, hogy a HDMI-jelforrásban használt grafikus kártya támogatja a 3840 x 2160,
30 Hz felbontást.

A 3840 x 2160, 60 Hz felbontás megjelenítéséhez olyan HDMI-kábelt használjon, amely támogatja
a 3840 x 2160, 60 Hz felbontást, a HDMI 2 használatával való csatlakozáshoz.
Győződjön meg arról, hogy a HDMI-jelforrásban használt grafikus kártya támogatja a 3840 x 2160,
60 Hz felbontást.

HDMI-kábel csatlakoztatásánál használja azt a kábelt, amely a monitorhoz mellékelt részegységek
között található.
Ha nem a Samsung által biztosított HDMI-kábelt használja, a képminőség csökkenhet.
2.2.2 Csatlakoztatás DP kábellel
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
DP IN
1
Csatlakoztassa a DP-kábelt a készülék hátoldalán található [DP IN] csatlakozóhoz, valamint a
számítógép DP csatlakozójához.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termékhez és a hálózati aljzathoz. Ezután kapcsolja be a
számítógépet. (További részletekért lásd: „2.2.5
3
Áramellátás”.)
A bemeneti jelforrás módosítása DisplayPort állásba, a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával,
ha a bemeneti jelforrás nincs beállítva.

A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.

A 3840 x 2160, 60 Hz felbontás megjelenítéséhez olyan DP-kábelt használjon, amely támogatja a
3840 x 2160, 60 Hz felbontást.
Győződjön meg arról, hogy a DP-jelforrásban használt grafikus kártya támogatja a 3840 x 2160, 60
Hz felbontást.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
30
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2.2.3 Fejhallgató csatlakoztatása
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
1
Csatlakoztasson egy kimeneti hanglejátszó eszközt, például fejhallgatót a készülék [
]
csatlakozójába.
Csak akkor hallható hang, ha a videokártya csatlakozói támogatják a hangkimenetet.
2.2.4 A csatlakozókábelek elrendezése
U28E590D
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
31
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2.2.5 Áramellátás
Tápellátás csatlakoztatása az egybeépített hálózati adapterrel

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termék hátulján található [DC 14V] csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
DC 14V
A bemeneti feszültség automatikusan vált.
Tápellátás csatlakoztatása a csatlakoztatható hálózati adapterrel

Csatlakoztassa a tápkábelt a DC hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék
hátoldalán található [DC 14V] csatlakozóba. Ezután csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati
csatlakozóaljzatba.
DC 14V
A bemeneti feszültség automatikusan vált.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
32
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
A hangbeállítások módosítása a Windows-ban
Vezérlőpult
→ Hang → Hangszórók → Hangszóró-konfiguráció
1
2
3
4
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
33
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2.2.6 Illesztőprogram telepítése

A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális
felbontást és frekvenciát.

A készülékhez mellékelt CD-ROM-on található egy illesztőprogram a telepítéshez.

Ha a kapott fájl hibás, keresse fel a Samsung honlapját (http://www.samsung.com/) és töltse le a
fájlt.
1
2
3
4
Helyezze a készülék használati útmutatóját tartalmazó CD-t a CD-ROM meghajtóba.
5
Nyissa meg a számítógép Megjelenítés tulajdonságai lapját, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
Kattintson a "Windows Driver" opcióra.
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve folytassa a telepítést.
Válassza ki készüléke típusát a típuslistáról.
felbontás és a képernyő-frissítés gyakorisága.
További részleteket a Windows operációs rendszer útmutatójában talál.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
34
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2.2.7 Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
%HiOOtWiVL~WPXWDWy
1\HOY
0DJ\DU
$]RSWLPiOLVIHOERQWiVHKKH]
DPRQLWRUKR]DN|YHWNH]ő
[+]
$IHQWLEHiOOtWiVRNDODSMiQiOOtWVD
EHDIHOERQWiVWDV]iPtWyJpSHQ
-HOHQOHJLIHOERQWiV[
%H]iUiV
1
2
Nyomja meg a JOG gombot a nyelvi beállítás menü megjelenítéséhez.
Az üzenet elrejtéséhez nyomja meg a Bezárás lehetőséget a JOG gombbal. Utána nyomja meg a
JOG gombot.

Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb
háromszor megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.

Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
35
3
A képernyő beállítása
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt.
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
3.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.

Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Angle aktív.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.

PIP/PBP mód Be módban nem áll rendelkezésre.
Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
3.1.1 A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
SAMSUNG
Lépjen a MAGIC
Bright opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
U28E590D
U24E590D
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Kontraszt
Élesség
A munkakörnyezetnek
!
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
"
Normál
Normál
Mozi
Kontraszt
Mozi
Dinamikus kontraszt
Élesség
Dinamikus kontraszt
Szín
SAMSUNG
MAGIC Angle
A munkakörnyezetnek
!
Szín
Ki
HDMI feketeszint
HDMI feketeszint
Ki
Vissza
Vissza

Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.

Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet
használatához.

Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.

Dinamikus kontraszt : Kiegyenlített fényerőt biztosít a kontraszt automatikus változtatásával.
3 A képernyő beállítása
36
3
A képernyő beállítása
U28E590D
U24E590D
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamikus
Kontraszt
Élesség
A munkakörnyezetnek
!
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamikus
Normál
Normál
Film
Kontraszt
Film
Egyedi
Élesség
"
Szín
Szín
SAMSUNG
Ki
HDMI feketeszint
Alacsony
Alacsony
Ki
MAGIC Angle
HDMI feketeszint
A munkakörnyezetnek
!
AUTO
Vissza
AUTO
Vissza
Amikor a külső bemeneti eszköz HDMI/DP-csatlakozón keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód az
SAMSUNG
AV üzemmódra van beállítva, a MAGIC
Bright almenüelem négy gyárilag beállított automatikus
képbeállítással rendelkezik (Dinamikus, Normál, Film és Egyedi). Ezek közül csak az egyiket
aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása automatikusan
elohívja személyre szabott képbeállításait.

Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.

Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.

Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.

Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja
megjeleníteni.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
37
3
3.2
A képernyő beállítása
Fényerő
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
BrightDinamikus kontraszt üzemmódra van állítva.

Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
3.2.1 A Fényerő opció beállítása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Fényerő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
U28E590D
U24E590D
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
#
$
beállítása. Minél közelebb
van az érték a 100-hoz,
annál fényesebb
!
SAMSUNG
MAGIC Bright
"
100
100
Kontraszt
75
Kontraszt
75
Élesség
60
Élesség
60
Szín
SAMSUNG
MAGIC Angle
#
$
beállítása. Minél közelebb
van az érték a 100-hoz,
annál fényesebb
!
Szín
Ki
HDMI feketeszint
HDMI feketeszint
AUTO
4
5
Kép
Ki
AUTO
Vissza
Vissza
Állítsa be a Fényerő értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
38
3
3.3
A képernyő beállítása
Kontraszt
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.

SAMSUNG
Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt módban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
mód) értékre van állítva.
(PBP
3.3.1 A Kontraszt konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Kontraszt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
U28E590D
U24E590D
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
A kontraszt beállítása.
Minél közelebb van az
érték a 100-hoz,
annálnagyobb a világos
és sötét közötti kontraszt.
SAMSUNG
MAGIC Bright
"
100
100
Kontraszt
75
Kontraszt
75
Élesség
60
Élesség
60
Szín
SAMSUNG
MAGIC Angle
A kontraszt beállítása.
Minél közelebb van az
érték a 100-hoz,
annálnagyobb a világos
és sötét közötti kontraszt.
Szín
Ki
HDMI feketeszint
HDMI feketeszint
AUTO
4
5
Kép
Ki
AUTO
Vissza
Vissza
Állítsa be a Kontraszt értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
39
3
3.4
A képernyő beállítása
Élesség
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.

SAMSUNG
Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt módban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

PIP/PBP mód Be módban nem áll rendelkezésre.
3.4.1 Az Élesség konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Élesség opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
U28E590D
U24E590D
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
A kép élességének
beállítása. Minél
közelebb van az érték
a 100-hoz,
annál élesebb a kép.
SAMSUNG
MAGIC Bright
"
100
100
Kontraszt
75
Kontraszt
75
Élesség
60
Élesség
60
Szín
SAMSUNG
MAGIC Angle
A kép élességének
beállítása. Minél
közelebb van az érték
a 100-hoz,
annál élesebb a kép.
Szín
Ki
HDMI feketeszint
HDMI feketeszint
AUTO
4
5
Kép
Ki
AUTO
Vissza
Vissza
Állítsa be a Élesség értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
40
3
3.5
A képernyő beállítása
Szín
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
SAMSUNG
Állítsa be a képernyő színárnyalatát. Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy
Dinamikus kontraszt üzemmódban van.


Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.

SAMSUNG
A Színtónus és a Gamma menü nem elérhető, ha az MAGIC
Angle aktív.

PIP/PBP mód Be módban nem áll rendelkezésre.
3.5.1 A Szín konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Szín opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
U28E590D
U24E590D
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Kép
Színbeállítások
konfigurálása.
Színbeállítások
konfigurálása.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
"
100
100
Kontraszt
75
Kontraszt
75
Élesség
60
Élesség
60
Szín
SAMSUNG
MAGIC Angle
Szín
Ki
HDMI feketeszint
HDMI feketeszint
AUTO
AUTO
Vissza
Szín
Vörös
50
Zöld
50
Kék
Vissza
A piros szín telítettségének
beállítása. Minél közelebb
van az érték a 100-hoz,
annál élénkebb a szín.
50
Színtónus
Normál
Gamma
1. mód
AUTO

Ki
Vissza
Vörös : A vörös telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
3 A képernyő beállítása
41
3
A képernyő beállítása

Zöld : A zöld telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.

Kék : A kék telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.

Színtónus : Válasszon egy színtónust, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.

2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.

1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.

Normál: A normál színtónus megjelenítése.

1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.

2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.

Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
Ha a külső bemenet HDMI/DP-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV,
a Színtónus pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és
Egyedi).

4
5
Gamma: A luminancia közepes szintjének beállítása.

1. mód

2. mód

3. mód
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb alkalmazásával, majd nyomja meg a JOG gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
42
3
3.6
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
A
SAMSUNG
MAGIC Angle
funkcióval konfigurálhatók a kiválasztott rálátási szögnek megfelelő optimális
képminőséghez szükséges beállítások.

SAMSUNG
Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt módban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.

PIP/PBP mód Be módban nem áll rendelkezésre.
Ezzel a funkcióval állítható be a felhasználó egyéni preferenciáinak megfelelő rálátási szög, fényerő és
színárnyalat.
3.6.1 A SAMSUNG MAGIC Angle beállítása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
SAMSUNG
Lépjen a MAGIC
Angle opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Kontraszt
Élesség
Szín
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI feketeszint
A megtekintési
helyzetnek leginkább
%
kiválasztása.
100
Ki
&!'
!
75
60
*!'
!
+
Off
/
AUTO
Vissza
3 A képernyő beállítása
43
3
A képernyő beállítása
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
A megtekintési
helyzetnek leginkább
%
kiválasztása.
Egyedi
Csoportos nézés
Kontraszt
100
Egyedi
Élesség
75
Szín
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI feketeszint
Off
AUTO
Vissza
4
1
1
5
5
2
3

Ki ① : Akkor válassza ezt az opciót, ha közvetlenül a készülékkel szemben ül.

1. hátradőlési m. ② : Akkor válassza ezt az opciót, ha olyan helyről nézi a készüléket, amely
valamivel alacsonyabban van.

2. hátradőlési m. ③ : Akkor válassza ezt az opciót, ha olyan helyről nézi a készüléket, amely az
1. hátradőlési módnál is alacsonyabb.

Álló mód ④ : Akkor válassza ezt az opciót, ha olyan helyről nézi a készüléket, amely
magasabban van.



4
Oldalsó mód ⑤ : Akkor válassza ezt az opciót, ha a készüléket valamelyik oldaláról nézi.
Csoportos nézés Akkor válassza ezt az opciót, ha egynél többen nézik a készüléket az ① , ④ ,
és ⑤ pozícióból.
Egyedi: Az Egyedi opció választása esetén alapbeállításként az 1. hátradőlési m. aktív.
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
44
3
3.7
A képernyő beállítása
HDMI feketeszint
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez, a csatlakoztatott
forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint
stb.). Ebben az esetben a HDMI feketeszint segítségével állítható be a képminőség. Ebben az esetben a
HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a gyengébb képminőséget.

Ez a funkció csak HDMI 1 vagy HDMI 2 módban használható.

PIP/PBP mód Be módban nem áll rendelkezésre.
3.7.1 A HDMI feketeszint beállítások konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a HDMI feketeszint opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja
meg a JOG gombot. A következő képernyő jelenik meg.
U28E590D
U24E590D
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamikus
A HDMI-kép fényerejének
és kontrasztjának
optimalizálása a videojel
feketeszintjének
beállításával.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamikus
100
100
Kontraszt
75
Kontraszt
75
Élesség
60
Élesség
60
Szín
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI feketeszint
A HDMI-kép fényerejének
és kontrasztjának
8$
feketeszintjének
beállításával.
Szín
Normál
Off
HDMI feketeszint
Alacsony
AUTO
Normál
Off
Alacsony
AUTO
Vissza

Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.

Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni
Vissza
szeretné a feketeszintet és növelni a fehérszintet.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
3 A képernyő beállítása
45
3
3.8
A képernyő beállítása
Szemkímélő mód
PIP/PBP mód Be módban nem áll rendelkezésre.
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez, amelyek teljesítik az
alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő mód beállítása 'Be', akkor a 400nm
körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális
képminőséget. Ugyanakkor a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén, a
TÜV Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”
szabványának előírásait.
3.8.1 A Szemkímélő mód konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Szemkímélő mód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja
meg a JOG gombot. A következő képernyő jelenik meg.
U28E590D
U24E590D
Kép
Ki
9
Be
;'$
pihentetéséhez.
:
Képméret
Széles
SAMSUNG
MAGIC Bright
"
100
Kontraszt
75
Élesség
60
;'$
pihentetéséhez.
Szín
Képer. beállítása
AUTO
4
Kép
Vissza
HDMI feketeszint
Ki
Be
AUTO
Vissza
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
46
3
3.9
A képernyő beállítása
Játék mód
Itt adhatja meg a készülék játék módban alkalmazandó képernyőbeállításait. Ez a funkció akkor
használatos, amikor személyi számítógépen játszik vagy játékkonzol, például PlayStation™ vagy Xbox™
van csatlakoztatva.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.

PIP/PBP mód Be módban nem áll rendelkezésre.
3.9.1 A Játék mód konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Játék mód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
U28E590D
U24E590D
Kép
Képbeállítások
optimalizálása játékhoz.
Kép
Képbeállítások
optimalizálása játékhoz.
Játék mód
Ki
9
Ki
:
Be
:
Be
Képméret
Mindig be
Képméret
>
16:9
Képer. beállítása
Képer. beállítása
AUTO
4
AUTO
Vissza
Vissza
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.

A Játék mód Ki állásba kapcsol, amikor a monitor bekapcsol, az energiatakarékos mód
aktiválódik, vagy a bemeneti jelforrás megváltozik.

A Játék mód folyamatos engedélyezésével válassza az Mindig be lehetőséget.
3 A képernyő beállítása
47
3
A képernyő beállítása
3.10 Válaszidő
Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, ezzel a videók életszerűbbé és természetessé tehetők.

Ha nem filmet néz, akkor a Válaszidő legjobb beállítása Normál vagy Gyorsabb.

Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
(PIP mód) értékre van állítva.
/
/
3.10.1 A Válaszidő konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Válaszidő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot. A következő képernyő jelenik meg.
U28E590D
U24E590D
Kép
Ki
A panel válaszának
felgyorsítása, hogy
?
természetesebb legyen
8$!
Játék mód
:
Normál
:
Normál
Képméret
Gyorsabb
Képméret
Gyorsabb
Képer. beállítása
Leggyorsabb
Képer. beállítása
Leggyorsabb
9
A panel válaszának
felgyorsítása, hogy
?
természetesebb legyen
a videómegjelenítés.
16:9
AUTO
4
Kép
Vissza
AUTO
Vissza
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
48
3
A képernyő beállítása
3.11 Képméret
A kép méretének módosítása.

Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
mód) értékre van állítva.

Ez a menü nem elérhető, ha a FreeSync funkció aktív.
(PBP
3.11.1 A Képméret módosítása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Képméret opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot. A következő képernyő jelenik meg.
PC módban
U28E590D
U24E590D
Kép
Ki
9
Ki
#
$
kép méretének és
kiválasztása.
Kép
Játék mód
Képméret
Automatikus
Képer. beállítása
Széles
#
$
kép méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
:
:
Képméret
Ki
Képer. beállítása
Automatikus
Széles
16:9
16:9
AUTO
AUTO
Vissza
Vissza

Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.

Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától.
AV módban
U28E590D
U24E590D
Kép
Ki
9
Ki
#
$
kép méretének és
kiválasztása.
4:3
Képer. beállítása
16:9
Játék mód
Ki
#
$
kép méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
:
:
Képméret
Kép
Képméret
4:3
Képer. beállítása
16:9
16:9
@!!P'%
16:9
@!!P'%
AUTO
Vissza
AUTO
3 A képernyő beállítása
Vissza
49
3
A képernyő beállítása

4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós
műsorok lejátszására.

16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.

Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti
meg.
4

Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól
függően.

A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.

A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.

A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál
megjelenítésre (nem minden modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).

Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
50
3
A képernyő beállítása
3.12 Képer. beállítása
3.12.1 A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képméret opció Igazít. a képe.-höz értékre van állítva az AV
módban. Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a monitor
képes a normál megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz lehetőséget, a vízszintes pozíció
beállításához a 0-6 szintek között.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Képer. beállítása opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg
a JOG gombot.
4
Lépjen a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak
használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
U28E590D
U24E590D
Kép
Kép
Ki
Játék mód
Ki
9
Ki
:
Gyorsabb
:
Gyorsabb
Képméret
Igazít. a képe.-höz
Képméret
Igazít. a képe.-höz
Képer. beállítása
Képer. beállítása
AUTO
AUTO
Vissza
Képer. beállítása
Vízsz. pozíció
3
Függ. pozíció
3
#
$
$
vagy balra.
AUTO
5
Vissza
Vissza
A JOG gomb BALRA/JOBBRA mozgatásával állítsa be a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció
értékeit, majd nyomja meg a JOG gombot.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
51
4
4.1
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
PIP/PBP
A PIP (Kép a képben) a képernyőt két részre osztja. Az egyik forráseszköz a fő képernyőn jelenik meg,
míg ezalatt a másik forráseszköz a beágyazott ablakokban jelenik meg.
A PBP (Képről képre) funkció két részre osztja a képernyőt, és két különböző forráseszközt egyidejűleg
jelenít meg a képernyő bal és jobb oldalán.

Kompatibilis a Windows7 és a Windows8 rendszerekkel.

A használt grafikus kártya műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a PIP/PBP funkció nem
használható. Ha PIP/PBP módban az optimális felbontás kiválasztása esetén üres képernyő
látható, a számítógépen lépjen be a Vezérlőpult → Képernyő → Képernyőfelbontás
menüpontba, és kattintson az Észlelés gombra. (Az instrukciók Windows 7 alapján készültek.) Ha
az optimális felbontás beállítása esetén üres képernyő jelenik meg, változtassa meg a felbontást
1280 × 1024 értékre.

Előfordulhat, hogy a képernyő rövid ideig villog, vagy késve jelenik meg, amikor engedélyezi vagy
letiltja a PIP/PBP funkciót, vagy amikor a PIP/PBP funkció bekapcsolt állapota mellett módosítja a
képernyőméretet.
Ez általában olyankor történik, amikor egy számítógép és egy monitor kettő vagy több bemeneti
jelforráshoz van csatlakoztatva.
Ennek nincsen köze a monitor teljesítményéhez.
A jelenséget elsősorban az okozza, hogy a videokártya teljesítményétől függően a videó jelek
monitorra történő átvitele késik.

A képminőség maximalizálásához és a hang helyes megszólaltatásához javasoljuk, hogy olyan
videokártyát vagy DVD-t használjon, amely támogatja a 4K (3840 x 2160, 30HZ) felbontást, a
HDMI 1 porthoz való csatlakozás esetén.

A képminőség maximalizálásához és a hang helyes megszólaltatásához javasoljuk, hogy olyan
videokártyát vagy DVD-t használjon, amely támogatja a 4K (3840 x 2160, 60HZ) felbontást, a
HDMI 2 porthoz való csatlakozás esetén.

Ha a PIP/PBP funkció engedélyezve van, akkor a felbontás nem tud automatikusan az optimális
felbontásra kapcsolni, a videokártya és a Windows rendszer közötti kompatibilitási probléma miatt.
Állítsa a PIP/PBP mód pontot Ki lehetőségre. Vagy pedig indítsa újra a monitort, majd állítsa a
felbontást az optimális beállításra, a Windows kezelőfelület alkalmazásával.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
52
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
4.1.1 A PIP/PBP mód konfigurálása
A PIP/PBP funkció engedélyezése vagy letiltása.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a PIP/PBP mód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
PIP/PBP
PIP/PBP üzemmód
be- vagy kikapcsolása.
PIP/PBP mód
Ki
Méret
Be
Offf
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
Vissza

4
Ki / Be
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
53
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
4.1.2 A Méret konfigurálása
Válassza ki az alképernyő méretét és képméretarányát.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Méret opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
PIP/PBP
#
méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
PIP/PBP mód
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
X
HDMI 1
Képméret
Kontraszt
75/100
#X
HDMI 2
Vissza
: Válassza az ikon képet, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal és jobb

oldalának optimális felbontása 1920 x 2160 (szélesség x magasság).
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális

felbontása 720 x 480 (szélesség x magasság).
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális

felbontása 1280 x 720 (szélesség x magasság).
: Válassza az ikon képet, ha a PIP módot kívánja használni, amikor az alképernyő optimális

felbontása 1920 x 1080 (szélesség x magasság).
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
54
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
4.1.3 A Pozíció konfigurálása
Válassza ki az alképernyő pozícióját a rendelkezésre álló opciók közül.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Pozíció opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
#
helyzetének kiválasztása
'
'
%[!
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
X
HDMI 1
Kontraszt
#X
HDMI 2
Vissza
/

4
/
/
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.

A PBP kiválasztása esetén nem áll rendelkezésre.

Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
55
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
4.1.4 A Forrásválasztás beállítása
Adja meg, melyik képernyő hangját kívánja hallani.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Forrásválasztás opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg
a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
Az ikon fehér területe azt jelenti, hogy a Forrásválasztás fő képernyőről/alképernyőről vagy a bal/
jobb képernyőről érkezik.
PIP
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
Beállíthatja, melyik
'$
szeretné hallani.
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
X
HDMI 1
Képméret
Kontraszt
75
#X
HDMI 2
Vissza

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
Beállíthatja, melyik
'$
szeretné hallani.
Méret
Position
Forrásválasztás
Forrás
X
HDMI 1
Képméret
Kontraszt
75/100
#X
HDMI 2
Vissza

4
/
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
56
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
4.1.5 A Forrás beállítása
Válassza ki a forrást valamennyi képernyőhöz.
PIP
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
PIP módban (Méret
/
/
), mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Forrás kiválasztásához,
majd nyomja meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
#
forrásának
kiválasztása.
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
DisplayPort
Képméret
HDMI 2
Kontraszt
Vissza
4

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.

A fő képernyő bemeneti jelforrása megváltozik.

Az aktuális bemeneti jelforrás kivételével a másik két bemeneti jelforrás választható ki.

Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.

Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa a JOG gombot BALRA a [
] ikon
kiválasztásához, majd nyomja meg a JOG gombot. A fő képernyő ebben a sorrendben kapcsol be:
DisplayPort → HDMI 1 → HDMI 2.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
57
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
PBP
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
PBP módban (Méret
), mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Forrás kiválasztásához, majd
nyomja meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
#
forrásának
kiválasztása.
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
75/100
Vissza
)RUUiV
HDMI 1
HDMI 2
$ONDOPD]
0pJVH
4
5

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Mozgassa a JOG gombot FEL/LE, és válassza ki a bel/jobb bemeneti jelforrást.
Mozgassa a JOG gombot BALRA/JOBBRA, az Alkalmaz opció kiválasztásához, majd nyomja meg
a JOG gombot. Ha a Mégse lehetőség kiválasztása után megnyomja a JOG gombot, akkor ezzel
törli a Forrás konfigurációt, és visszatér a PIP/PBP vezérlési menübe.

A fő képernyő bemeneti jelforrása megváltozik.

Előfordulhat, hogy a képernyő villog, ha a bemeneti jel instabil.

Ha a bal és a jobb képernyő bemeneti jelforrása azonos, akkor a művelet nem hajtható végre.

Amikor a Funkciógomb útmutató megjelenik, mozgassa a JOG gombot BALRA a [
] ikon
kiválasztásához, majd nyomja meg a JOG gombot. Megjelenik ugyanaz a PBP forrás beállítási
menü.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
58
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
4.1.6 A Képméret konfigurálása
Válassza ki az alképernyő képméretét.
PIP
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
PIP módban (Méret
/
/
), mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Képméret kiválasztásához,
majd nyomja meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
PC módban
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
#
képméretének
kiválasztása.
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Auto
Képméret
Wide
Kontraszt
75/75
Vissza

Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának
megfelelően jeleníti meg.

Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők
bemeneti jelforrása képméretarányától.
AV módban
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
#
képméretének
kiválasztása.
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
4:3
16:9
Igazít. a képe.-höz
75/75
Vissza

4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál
televíziós műsorok lejátszására.

16:9: Az alképernyő képét 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
59
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása

Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás
nélkül jeleníti meg.
4

Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól
függően.

A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.

A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.

A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál
megjelenítésre (nem minden modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).

Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
60
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
PBP
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
PBP módban (Méret
), mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Képméret kiválasztásához, majd
nyomja meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
#
képméretének
kiválasztása.
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
75/100
Vissza
PC módban
.pSPpUHW
$ONDOPD]
Automatikus
Automatikus
0pJVH

Automatikus: A képet minden egyes képernyő bemeneti jelforrása képméretarányának
megfelelően jeleníti meg.

Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül az egyes képernyők
bemeneti jelforrása képméretarányától.
AV módban
.pSPpUHW
$ONDOPD]
16:9
Széles
0pJVH
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
61
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása

4:3: Az alképernyő képét 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál
televíziós műsorok lejátszására.

16:9: Az alképernyő képét 16:9 képméretarányban jeleníti meg.

Igazít. a képe.-höz: Az alképernyő képét az eredeti képméretarányban, mindennemű levágás
nélkül jeleníti meg.
4
5

Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól
függően.

A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.

A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.

A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál
megjelenítésre (nem minden modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).

Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE mozgatásával, majd nyomja meg a JOG gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
62
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
4.1.7 A Kontraszt konfigurálása
PIP
Állítsa be az alképernyő kontrasztjának szintjét.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
PIP módban (Méret
/
/
), mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Kontraszt kiválasztásához,
majd nyomja meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
#
kontrasztszintjének
beállítása.
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
75
75/75
Vissza
4
5
Állítsa be a Kontraszt értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
63
4
A PIP/PBP beállítások konfigurálása
PBP
Állítsa be az egyes képernyők kontrasztjának szintjét.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a PIP/PBP opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
PBP módban (Méret
), mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Kontraszt kiválasztásához, majd
nyomja meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
PIP/PBP
PIP/PBP mód
Be
#
kontrasztszintjének
beállítása.
Méret
Pozíció
Forrásválasztás
Forrás
Képméret
Kontraszt
75/100
Vissza
.RQWUDV]W
4
5
Állítsa be a Kontraszt értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 A PIP/PBP beállítások konfigurálása
64
5
A képernyőmenü koordinálása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
5.1
Átlátszóság
A menüablakok átlátszóságának beállítása.
5.1.1 A Átlátszóság módosítása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Alképernyő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
3
Lépjen a Átlátszóság opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
#
Átlátszóság
Ki
Nyelv
Be
A menüablakok
átlátszóságának
beállítása.
>$
Vissza
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 A képernyőmenü koordinálása
65
5
5.2
A képernyőmenü koordinálása
Nyelv
A menü nyelvének beállítása.

A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.

A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
5.2.1 A Nyelv beállítása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Alképernyő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
3
Lépjen a Nyelv opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
#
A menü nyelvének
beállítása.
Átlátszóság
Nyelv
Magyar
>$
Polski
Português
]^__`qw
Svenska
Vissza
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 A képernyőmenü koordinálása
66
5
5.3
A képernyőmenü koordinálása
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
5.3.1 A Megjelenítési idő konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Alképernyő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
3
Lépjen a Megjelenítési idő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg
a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
#
Be
Átlátszóság
Nyelv
>$
Annak beállítása,
'
?$%
használt menüablak
!
x!
&{!
*{!
*{{!
Vissza
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 A képernyőmenü koordinálása
67
6
Beállítás és visszaállítás
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
6.1
FreeSync

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék adatait.

A FreeSync akkor áll rendelkezésre, ha a jelforrás eszköz DisplayPort 1.2-n keresztül van
csatlakoztatva. Nem áll rendelkezésre, ha a DisplayPort Ver. 1.1 van kijelölve, vagy ha a jelforrás
eszköz HDMI-n keresztül van csatlakoztatva. Használjon Samsung DP kábelt. A nem Samsung
által gyártott DP kábelek lehet, hogy nem kompatibilisek a készülékkel.

PIP/PBP mód Be módban nem áll rendelkezésre.

A monitor hangminősége csökkenhet, ha a FreeSync funkció aktív.
6.1.1 A FreeSync beállítása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
3
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
Lépjen a FreeSync opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
U28E590D
Rendszer
FreeSync
Ki
Eco-takarék. plusz
Be
On
PC/AV mód
DisplayPort Ver.
Forrásészlelés
Ismétl. sebesség
A FreeSync technológia
a sávosodás kiküszöbölésére
szolgál a szokásos
|
késések nélkül.
A FreeSync használatához
a FreeSync megoldást
támogató AMD
videokártya szükséges.
1.2
Automatikus
Gyorsulás
Vissza

Ki: A FreeSync letiltása.

Be: Az AMD videokártya alapvető FreeSync funkcióinak engedélyezése.
6 Beállítás és visszaállítás
68
6
Beállítás és visszaállítás
U24E590D
Rendszer
On
FreeSync
Ki
Eco-takarék. plusz
Normál motor
Legjobb motor
PC/AV mód
DisplayPort Ver.
Forrásészlelés
Ismétl. sebesség
A FreeSync technológia
a sávosodás kiküszöbölésére
szolgál a szokásos
|
késések nélkül.
A FreeSync használatához
a FreeSync megoldást
támogató AMD
videokártya szükséges.
1.2
Automatikus
Gyorsulás
Vissza

Ki: A FreeSync letiltása.

Normál motor: Az AMD videokártya alapvető FreeSync funkcióinak engedélyezése.

Legjobb motor: A FreeSync funkció engedélyezése magasabb képernyőfrissítési értékkel. Ebben
a módban a képszétválás (nem megfelelő szinkron a képernyő és a tartalom között) csökken.
Előfordulhat, hogy a képernyő a játék során villog.
Ha a FreeSync funkció aktív, akkor a képernyő villoghat, amikor játékokat használ.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
A FreeSync technológia egy olyan megoldás, amely megszünteti a képszétválást, a szokásos
késlekedés és fáziskésés nélkül.
A FreeSync akkor használható, ha az AMD videokártyáját használja, amely támogatja a FreeSync
megoldást.
A FreeSync opciót csak az AMD videokártyák támogatják.
Ha más gyártótól származó videokártyát használ, akkor a FreeSync opciót állítsa Ki állásba.
A témával kapcsolatos részletekért látogasson el az AMD hivatalos honlapjára.
Az alábbi AMD videokártyák közül csak néhány támogatja a FreeSync funkciót, és az AMD legfrissebb
hivatalos FreeSync illesztőprogramját kell telepíteni hozzá.

Radeon R9 290X/290

Radeon R9 285

Radeon R7 260X/260

AMD A10 “Kaveri” APU (pl.A10 7850K)

A FreeSync funkciót támogató további AMD videokártya modellekért látogasson el a hivatalos AMD
weboldalra.

Ha a FreeSync funkció engedélyezve van, akkor a játék alatti válaszidő a felbontástól függően
ingadozhat.
A nagyobb felbontás általában csökkenti a válaszidőt.

Ha a FreeSync funkció engedélyezve van, akkor a képernyő villoghat, a játék opcióinak beállításától
függően. A játék beállítási értékeinek csökkentése elősegítheti a villogás megszüntetését. Ha telepíti az
AMD weboldalán található legfrissebb illesztőprogramokat, akkor ez is megoldhatja a problémát.
6 Beállítás és visszaállítás
69
6
Beállítás és visszaállítás
A jobb egérgomb megnyomásával válassza az AMD Catalyst Control Center lehetőséget.
6 Beállítás és visszaállítás
70
6
6.2
Beállítás és visszaállítás
Eco-takarék. plusz
Az Eco-takarék. plusz funkció a monitorpanel energiafogyasztásának szabályozása révén csökkenti az
áramfogyasztást.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Dinamikus kontraszt üzemmódra van állítva.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.

PIP/PBP mód Be módban nem áll rendelkezésre.
6.2.1 A Eco-takarék. plusz konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Eco-takarék. plusz opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja
meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
Rendszer
A készülék
fogyasztásának beállítása
energiatakarékosság
céljából.
FreeSync
Eco-takarék. plusz
Ki
Automatikus
PC/AV mód
Alacsony
DisplayPort Ver.
Nagy
Forrásészlelés
Ismétl. sebesség
Gyorsulás
Vissza

Ki: Az Eco-takarék. plusz funkció kikapcsolása.

Automatikus: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz
képest.
(A képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
4

Kicsi: Az áramfogyasztás 25%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.

Nagy: Az áramfogyasztás 50%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
71
6
6.3
Beállítás és visszaállítás
Kikapcsolásidőzítő
Beállítható, hogy a termék automatikusan kikapcsoljon.
6.3.1 Az Kikapcsolásidőzítő beállítása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Kikapcsolásidőzítő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja
meg a JOG gombot.
4
Lépjen a Kikapcsolásidőzítő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja
meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
}
FreeSync
Ki
"P!
Ki
#
8
letiltása.
PC/AV mód
1.2
DisplayPort Ver.
Automatikus
Gyorsulás
Ismétl. sebesség
:
Ki
Be
#
8
!
:
5

Ki: Deaktiválja a kikapcsolási időt, hogy a készülék ne kapcsoljon ki automatikusan.

Be: Aktiválja a kikapcsolási időt, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon.
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
72
6
Beállítás és visszaállítás
6.3.2 A Ki ennyi idő után konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Kikapcsolásidőzítő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja
meg a JOG gombot.
4
Lépjen a Ki ennyi idő után opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg
a JOG gombot. A következő képernyő jelenik meg.
Be
#
utáni automatikus
kikapcsolásának
beállítása.
Vissza
5
6
Állítsa be a Ki ennyi idő után értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.

A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A beállított óraszám elteltével a
készülék automatikusan kikapcsol.

Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a Kikapcsolásidőzítő beállított értéke Be.

Bizonyos régiók piacára készült termékek esetén az Kikapcsolásidőzítő automatikusan
aktiválódik a készülék bekapcsolása után 4 órával. Ez az energiaellátási szabályozásokkal
összhangban került beállításra. Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a MENU
Rendszer menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba az Ki opciót.
6 Beállítás és visszaállítás
→
73
6
6.4
Beállítás és visszaállítás
PC/AV mód
Állítsa a PC/AV mód pontot AV lehetőségre. A képméret megnő. Ez az opció filmek megtekintése esetén
hasznos.

Csak a szélesképernyős (16:9 vagy 16:10) modellekre vonatkozik.

Ha a monitor (HDMI 1, HDMI 2 vagy DisplayPort - kijelzőcsatlakozó - beállítás esetén)
energiatakarékos üzemmódban van, vagy a Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet látható, a
képernyőmenü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. A PC és az AV lehetőség közül
választhat.
6.4.1 A PC/AV mód konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a PC/AV mód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
4
Lépjen a HDMI 1, HDMI 2 vagy DisplayPort opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával,
majd nyomja meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
Rendszer
Állítsa be az AV-t a kép
nagyítása érdekében.
FreeSync
Ki
Eco-takarék. plusz
Ki
Off Timer
PC/AV mód
1.2
DisplayPort Ver.
Automatikus
Forrásészlelés
Gyorsulás
Ismétl. sebesség
Vissza
PC/AV mód
Válassza ki a
PC/AV módot a HDMI1
forráshoz.
DisplayPort
HDMI 1
PC
HDMI 2
AV
Vissza
5
6
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
74
6
6.5
Beállítás és visszaállítás
DisplayPort Ver.
Válassza ki a Displayport szabványt. A Displayport 1.1 verzió a High Bit Rate 1 szabványt, míg az 1.2
verzió a High Bit Rate 2 szabványt támogatja.

A nem megfelelő beállítások használata a képernyő elsötétedését okozhatja. Ilyen esetben
ellenőrizze az eszköz műszaki adatait.

Ha a monitor (HDMI 1, HDMI 2 vagy DisplayPort - kijelzőcsatlakozó - beállítás esetén)
energiatakarékos üzemmódban van, vagy a Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet látható, a
képernyőmenü megjelenítéséhez nyomja meg a [
] gombot. Az 1.1 és 1.2 lehetőségek közül
választhat.

Ha az 1.1 lehetőséget választja, akkor a képernyő maximális felbontása 2560 x 1440 értékre
csökken, a HBR1 átviteli sebességek korlátai következtében.
6.5.1 A DisplayPort Ver. beállítás konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a DisplayPort Ver. opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg
a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
Rendszer
FreeSync
Ki
Eco-takarék. plusz
Ki
Válassza ki a
Displayportot.
A Displayport 1.1
verziója a HBR 1-et,
az 1.2 verzió pedig a
HBR 2-t támogatja.
PC/AV mód
DisplayPort Ver.
1.1
Forrásészlelés
1.2
Auto
Ismétl. sebesség
Vissza

4
1.1 / 1.2
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
75
6
6.6
Beállítás és visszaállítás
Forrásészlelés
Az Forrásészlelés funkció aktiválása.
PIP/PBP mód Be módban nem áll rendelkezésre.
6.6.1 A Forrásészlelés konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Forrásészlelés opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
Rendszer
FreeSync
Ki
Eco-takarék. plusz
Ki
A bemeneti források
észlelési módjának
beállítása.
PC/AV mód
DisplayPort Ver.
Automatikus
Forrásészlelés
Kézi
1.2
Auto
Ismétl. sebesség
Vissza
4

Automatikus: A készülék automatikusan felismeri a bemeneti jelforrást.

Kézi: Egy bemeneti jelforrás manuális kiválasztása.
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
76
6
6.7
Beállítás és visszaállítás
Ismétl. sebesség
A megnyomott nyomógombok válaszidejét állítja be.
6.7.1 Az Ismétl. sebesség konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Ismétl. sebesség opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg
a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
System
FreeSync
Ki
Eco-takarék. plusz
Ki
A gombnyomások
válaszsebességének
beállítása.
PC/AV mód
DisplayPort Ver.
Forrásészlelés
Ismétl. sebesség
Gyorsulás
1.2
1 mp
2 mp
Auto
Nincs ismétlés
Acceleration
Vissza

Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a
gomb megnyomásakor a megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
77
6
6.8
Beállítás és visszaállítás
Műk.jelző LED be
A készülék alsó részén található, tápellátást jelző LED engedélyezésének vagy tiltásának beállítása.
6.8.1 A Műk.jelző LED be konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Műk.jelző LED be opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja
meg a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
}
>?!$
~"
>?%
€8!
Stand-by
#?%$
~"
8!
:
4

Működés: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában világít.

Készenlét: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában nem világít.
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
78
6
6.9
Beállítás és visszaállítás
Összes visszaáll.
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
6.9.1 Beállítások inicializálása (Összes visszaáll.)
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG
gombot.
3
Lépjen a Összes visszaáll. opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg
a JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
Rendszer
>?!$
~"
Készenlét
A készülék minden
alapértelmezett
gyári beállításának
visszaállítása.
Összes visszaáll.
Vissza
$PHQPLQGHQEHiOOtWiViQDN
YLVV]DiOOD]DODSpUWHOPH]HWWpUWpNH
9pJUHKDMWMDDYLVV]DiOOtWiVW"
,JHQ
4
1HP
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
79
7
Információ menü és egyebek
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
7.1
Információ
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
7.1.1 Az Információ megjelenítése
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az [
] opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő
mozgatásával.
Utána nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Információ opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
Információ
Kép
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
#
Rendszer
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
Információ
Kilépés
PBP
Információ
Kép
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
#
Rendszer
Információ
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
EKilépés
PIP
Információ
Kép
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
#
Rendszer
Információ
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
Kilépés
7 Információ menü és egyebek
80
7
7.2
Információ menü és egyebek
A Szemkímélő mód, Fényerő és a Kontraszt értékének
konfigurálása a kezdőképernyőn.
Állítsa be a Fényerő, a Kontraszt és a Szemkímélő mód értékét a JOG gomb mozgatásával.
Szemkímélő mód

PIP/PBP mód Be módban nem áll rendelkezésre.
Fényerő

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
BrightDinamikus kontraszt üzemmódra van állítva.

Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.

Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kontraszt
1

SAMSUNG
Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt módban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

Ez a menü nem akkor elérhető, ha a PIP/PBP mód Be értékre van állítva, és a Méret
mód) értékre van állítva.
(PBP
A JOG gomb FEL/LE opcióinak használatakor az alábbi képernyő jelenik meg.
A következő képernyő jelenik meg.

Kikapcs.
2
Mozgassa a JOG gombot FEL/LE a Fényerő, a Kontraszt vagy a Szemkímélő mód
kiválasztásához.
3
Mozgassa a JOG gombot BALRA/JOBBRA a Fényerő, a Kontraszt vagy a Szemkímélő mód
beállításának módosításához.
7 Információ menü és egyebek
81
7
7.3
Információ menü és egyebek
A Hangerő beállítása a kezdőképernyőn
7.3.1
Hangerő
Állítsa be a Hangerő értékét a JOG gomb használatával, ha a képernyőn megjelenik a Gyorsgomb
útmutató.
1
Ha a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióit használja, akkor az alábbi képernyő jelenik meg.
50
Némítás
2
Állítsa be a Hangerő értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
Mozgassa lefelé a JOG gombot a Némítás opció engedélyezéséhez. A következő képernyő jelenik meg
a készüléken.
A Némítás letiltásra kerül, ha a monitor hangerejét állítja be a JOG gomb balra vagy jobbra történő
mozgatásával.
A Némítás akkor is letiltásra kerülhet, ha a monitor bekapcsol, vagy az energiatakarékos mód
aktiválódik.

Ha egy csatlakoztatott bemeneti eszköz hangminősége gyenge, akkor a készülék Auto Mute
funkciója elnémíthatja a hangot vagy akadozó hangot eredményezhet fejhallgató vagy hangszóró
használata esetén.
Állítsa a bemeneti eszköz hangerejét legalább 20% értékre, a hangerő beállításához pedig a
készülék hangerő-szabályozóját (JOG gomb BALRA/JOBBRA) használja.

Mi az Auto Mute?
Ez a funkció zajos hang vagy a bemeneti eszköz hangerőproblémája miatt jelentkező gyenge
jelszint esetén a hang javítása érdekében elnémítja a hangot.
7 Információ menü és egyebek
82
7
Információ menü és egyebek

A Némítás funkció aktiválásához lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd a JOG gombbal
mozgassa a fókuszt lefelé.
A Némítás funkció aktiválásának megszüntetéséhez lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd
növelje vagy csökkentse a Hangerő értékét.
7 Információ menü és egyebek
83
8
8.1
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
Easy Setting Box
A "Easy Setting Box" funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
8.1.1 A szoftver telepítése
1
2
Helyezze a telepítő CD-t a CD-meghajtóba.
Válassza ki a "Easy Setting Box" telepítőprogramot.
Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftvertelepítés felugró képernyője, keresse meg a CDROM-on a "Easy Setting Box" telepítőfájlt, majd kattintson rá duplán.
3
4
Amikor megjelenik a telepítő varázsló, kattintson a Next (Tovább) gombra.
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve folytassa a telepítést.

Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem
működik megfelelően.

A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a
"Easy Setting Box" ikon nem jelenik meg.

Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák ("Easy Setting Box")
A "Easy Setting Box" telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Hardver

Minimum 32 MB memória

Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemez-meghajtón
8 A szoftver telepítése
84
8
A szoftver telepítése
8.1.2 A szoftver eltávolítása
Kattintson a Start gombra, válassza ki a Beállítás/Vezérlőpult lehetőségeket, majd kattintson duplán az
Programok hozzáadása/eltávolítása opcióra.
Válassza ki a programlistából a "Easy Setting Box"elemet, majd kattintson az Hozzáadás/Törlés
gombra.
8 A szoftver telepítése
85
9
9.1
Hibaelhárítási útmutató
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné
9.1.1 A készülék tesztelése
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
1
2
3
4
Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
Húzza ki a kábelt a készülékből.
Kapcsolja be a készüléket.
Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
9.1.2 A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: „10.3 Szabványos jelmód táblázat”),
rövid ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
9.1.3 Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
Problémák
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Megoldások
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülék és a PC között,
valamint azt, hogy a csatlakozók megbízhatóan
reteszelve vannak-e. (Lásd: „2.2 Számítógép
csatlakoztatása és használata”)
9 Hibaelhárítási útmutató
86
9
Hibaelhárítási útmutató
Képernyővel kapcsolatos probléma
Problémák
Megoldások
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő
nem kapcsol be.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva. (Lásd: „2.2 Számítógép
csatlakoztatása és használata”)
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülékhez. (Lásd: „2.2
Számítógép csatlakoztatása és használata”)
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz
csatlakoztatott eszköz.
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus
kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a
frekvenciát, hogy igazodjon a készülék
paramétereihez, a Normál jelmódok táblázata
(oldal 93) alapján.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását. (Lásd:
„2.2 Számítógép csatlakoztatása és használata”)
A kép ingatag és reszket.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a
videokártya felbontása és frekvenciája
kompatibilis-e a készülék felbontásával és
frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa
meg a beállításokat az útmutatóban található
Szabványos jelmód táblázat (oldal 93) és a termék
Információ menüpontja alapján.
Árnyékok vagy szellemképek maradnak a
képernyőn.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Állítsa be a Fényerő (oldal 38) és a Kontraszt
(oldal 39) értékét.
A képernyő színei nem valósághűek.
Módosítsa a Szín beállításokat. (Lásd: „3.5 Szín”)
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek,
és torzulnak.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
(Lásd: „3.5 Szín”)
(Lásd: „3.5 Szín”)
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye
0,5–1 másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli
megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a
billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret.
9 Hibaelhárítási útmutató
87
9
Hibaelhárítási útmutató
Hanggal kapcsolatos probléma
Problémák
Nincs hang.
Megoldások
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy
módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra
állítása után is túl alacsony, állítsa be a
számítógép hangkártyájának, illetve a
szoftverprogramnak hangerejét.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
Problémák
A számítógép indítása közben sípoló hang
hallatszik.
Megoldások
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben
pittyeg, a számítógép javításra szorul.
A készülék szélén levő LED fényforrások a felhasználó látószöge függvényében láthatóak. A fény nem
ártalmas az emberekre, és nincs semmilyen hatással a készülék funkcióira és teljesítményére. A
készülék biztonságosan használható.
9 Hibaelhárítási útmutató
88
9
9.2
Hibaelhárítási útmutató
Kérdések és válaszok
Kérdés
Hogyan módosítható a
frekvencia?
Válasz
A frekvencia a videokártyán állítható be.






Windows XP: Nyissa meg a Vezérlőpult
Megjelenítés és
témák
Képernyő
Beállítások
Speciális
Monitor
opciót, és a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.
Windows ME/2000: Lépjen be a Vezérlőpult
Megjelenítés
Beállítások
Speciális
Monitor menüpontba, és
végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását a
Monitorbeállítások pontban.
Windows Vista: Nyissa meg a Vezérlőpult
Megjelenés és
személyes beállítások
Személyre szabás
Képernyőbeállítások
Speciális beállítások
Képernyő
opciót, és a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.
Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult
Megjelenés és
személyes beállítások
Képernyő
Képernyőfelbontás
Speciális beállítások
Képernyő opciót, majd a
Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság
értékét.
Windows 8: Nyissa meg a Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Képernyő
Képernyőfelbontás
Speciális beállítások
Képernyő
opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.
Windows 10: Nyissa meg a Gépház
Rendszer
Képernyő
Speciális megjelenítési beállítások
Adaptertulajdonságok megjelenítése
Képernyő opciót,
majd a Beállítások alatt állítsa be a Képernyő-frissítési
gyakoriság elemet.
9 Hibaelhárítási útmutató
89
9
Hibaelhárítási útmutató
Kérdés
Hogyan módosítható a
felbontás?
Válasz






Hogyan állítható be az
energiatakarékos mód?






Windows XP: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenés és
témák
Megjelenítés
Beállítások elemre, és módosítsa a
felbontást.
Windows ME/2000: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenítés
Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Windows Vista: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenés és
személyes beállítások
Testreszabás
Képernyőbeállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenés és
személyes beállítások
Megjelenítés
Felbontás
beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
Windows 8: Kattintson a Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Megjelenítés
Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
Windows 10: Nyissa meg a Gépház
Rendszer
Képernyő
Speciális megjelenítési beállítások opciót, majd állítsa be a
felbontást.
Windows XP: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson
a Vezérlőpult
Megjelenés és témák
Megjelenítés
Képernyőkímélő
Energiagazdálkodási lehetőségek
elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Windows ME/2000: Az energiatakarékos mód beállításához
kattintson a Vezérlőpult
Megjelenítés
Képernyőkímélő
beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy
lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Windows Vista: Az energiatakarékos mód beállításához
kattintson a Vezérlőpult
Megjelenés és személyes
beállítások
Testreszabás
Képernyőkímélő beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a
számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Testreszabás
Képernyőkímélő beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a
számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Windows 8: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a
Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes
beállítások
Testreszabás
Képernyőkímélő beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a
számítógép BIOS SETUP menüjébe.
Windows 10: Az energiatakarékos mód beállítását a Gépház
Személyre szabás
Zárolási képernyő
Képernyő
időkorlátjának beállításai
Energiagazdálkodás opció alatt
vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
9 Hibaelhárítási útmutató
90
10
Műszaki adatok
10.1 Általános
Típusnév
Panel
U28E590D
U24E590D
Méret
28" (70 cm)
23,5" (59 cm)
Kijelzőterület
620,93 mm (V) x 341,28 mm (F)
521,28 mm (V) x 293,22 mm (F)
Képponttávolság
0,16 mm (V) x 0,16 mm (F)
0,4525 mm (V) x 0,13575 mm (F)
Tápellátás
100 – 240 V ~ (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze
a készülék hátulján található címkét.
Méretek
(Sz × Ma × Mé)
/ Súly
Állvány nélkül
660,9 x 381,3 x 73,5 mm
561,1 x 333,0 x 62,8 mm
Állvánnyal
660,9 x 468,5 x 187,1 mm /
5,28 kg
561,1 x 428,0 x 187,1 mm /
4,61 kg
VESA illesztő alaplemez
75 mm x 75 mm
(a különleges (karos) rögzítő szerelvénnyel való használathoz.)
Környezeti
feltételek
Üzemi
Hőmérséklet : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer
automatikusan telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési
beállításokat.
Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
10 Műszaki adatok
91
10
Műszaki adatok
10.2 Energiatakarékos mód
A készülék energiatakarékos funkciója az energiafogyasztás csökkentése érdekében kikapcsolja a
képernyőt, és megváltoztatja a tápellátás jelzőfényének színét, ha a készülék használata megadott ideig
szünetel. Az áramellátás energiatakarékos módban is zavartalan. A képernyő újbóli aktiválásához
nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret. Az energiatakarékos üzemmód
csak akkor működik, ha a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.
Energiatakarékos
mód
Energy Star
vizsgálatnak
megfelelő állapot
Energiatakarékos
üzemmód
Kikapcsolás
(Bekapcsoló gomb)
Tápfeszültségjelző
Ki
Villog
Be
Fogyasztás
(U28E590D)
Szokványos 29,6 W
Szokványos 0,3 W
Kevesebb, mint 0,3 W
Fogyasztás
(U24E590D)
Szokványos 34,3 W
Szokványos 0,3 W
Kevesebb, mint 0,3 W


Az áramfogyasztás az eltérő működési feltételek és a beállítások módosítása esetén eltérhet a fent
jelzett áramfogyasztástól.
A ENERGY STAR® az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának Egyesült Államokban
bejegyzett védjegye.
Az Energy Star teljesítményfelvétel mérése az Energy Star® jelenlegi szabványa szerinti vizsgálati
módszerrel történik.

A teljesítményfelvétel nullára csökkentéséhez húzza ki a tápkábelt. Ha a készüléket hosszabb időn
keresztül nem kívánja használni, feltétlenül húzza ki a hálózati kábelt. Ha nincs tápkapcsoló, húzza
ki a tápkábelt az áramfogyasztás 0 wattra történő csökkentéséhez.
10 Műszaki adatok
92
10
Műszaki adatok
10.3 Szabványos jelmód táblázat

A készülék esetén a panel jellege miatt minden képernyőméretnél csak egy felbontás mellett érhető
el az optimális képminőség. Ezért az előírt felbontástól eltérő beállítás ronthatja a kép minőségét.
Ennek elkerülésére javasoljuk, hogy a készüléke képernyőméretének megfelelő optimális felbontást
válassza.

Ha LCD monitorra cseréli a (számítógéphez csatlakoztatott) képcsöves (CDT) monitort, ellenőrizze
a frekvencia értékét. Ha az LCD monitor nem támogatja a 85 Hz-es frekvenciát, még a képcsöves
monitor használata közben váltsa 60 Hz-re a sorfrekvenciát, mielőtt lecserélni az LCD monitorral.
Típusnév
Szinkronizálás
Képfrekvencia
U28E590D / U24E590D
30 – 135 kHz (DisplayPort)
30 – 90 kHz (HDMI1)
30 – 135 kHz (HDMI2)
Sorfrekvencia
56 – 75 Hz (DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
Felbontás
Optimális felbontás
3840 x 2160 60 Hz-en (DisplayPort)
3840 x 2160 30 Hz-en (HDMI1)
3840 x 2160 60 Hz-en (HDMI2)
Maximális felbontás
3840 x 2160 60 Hz-en (DisplayPort)
3840 x 2160 30 Hz-en (HDMI1)
3840 x 2160 60 Hz-en (HDMI2)
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő
beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem
felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az
esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati
útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
10 Műszaki adatok
93
10
Műszaki adatok
Displayport
Felbontás
Képfrekvencia
(kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissítés
(MHz)
Szink.
polaritás
(V/F)
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 × 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 × 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 × 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Műszaki adatok
94
10
Műszaki adatok
HDMI1
Felbontás
Képfrekvencia
(kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissítés
(MHz)
Szink.
polaritás
(V/F)
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 × 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 × 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 × 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 × 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
10 Műszaki adatok
95
10
Műszaki adatok
HDMI2
Felbontás
Képfrekvencia
(kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissítés
(MHz)
Szink.
polaritás
(V/F)
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 × 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 × 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 × 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-

Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes
ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia
mértékegysége a kilohertz (kHz).
10 Műszaki adatok
96
10
Műszaki adatok

Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép
látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben
van feltüntetve.

Előfordulhat, hogy a fenti táblázatban felsorolt egyes felbontások nem állnak rendelkezésére, a
videokártya specifikációinak függvényében.
10 Műszaki adatok
97
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az ügyfelek költsége)
Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.

Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.

Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák. (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)

Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.

Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.

Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.

Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.

Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.

Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.

Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:

Külső behatás vagy leejtés.

A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.

Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.

A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.

Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.

A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
Egyebek

Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár, stb.)
Függelék
98
Függelék

Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej, oszcillátor,
lámpa, szűrő, szalag, stb.)
Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel.
Ezért kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
Függelék
99
Függelék
Megfelelő hulladékkezelés
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket
a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
Függelék
100
Függelék
Terminológia
OSD (On Screen Display)
A képernyős menü (On Screen Display, OSD) lehetővé teszi a képernyő-beállítások konfigurálását és
ezzel optimális képminőség elérését. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó módosítsa a képernyő
fényerejét, színárnyalatát, kontrasztját és számos egyéb beállítását a képernyőn megjelenített menük
segítségével.
Gamma
A "Gamma" menüvel az úgynevezett szürkeskála módosítható, amely a képernyő közepes árnyalatait
reprezentálja. A Fényerő módosításával a teljes képernyő fényereje, a Gamma beállítással viszont
csak a közepes fényerő változtatható.
Szürkeskála
Ez a skála a színek intenzitás-szintjére utal, amely a képernyőn a sötétebb területekről a világosabb
területekre való színváltás variációit mutatja. A képernyő fényerejében bekövetkező változások a
fekete és a fehér szín variánsaival vannak kifejezve, a szürkeskála pedig a fekete és a fehér közötti
közepes területre utal. Ha a szürkeskálát a Gamma beállításokkal módosítja, azzal a képernyő
közepes fényereje változik meg.
Letapogatási sebesség
A letapogatási sebesség (vagy frissítési gyakoriság) a képernyő-frissítés frekvenciájára utal. Minden
képernyő-frissítési művelet során ismételt adatátvitel történik a képernyőre, noha szabad szemmel a
frissítés nem látható. A képernyő-frissítések számát letapogatási sebességnek nevezzük és Hz-ben
mérjük. Ha a letapogatási sebesség 60 Hz, az azt jelenti, hogy a képernyő másodpercenként 60-szor
frissül. A képernyő letapogatási sebesség a PC-ben működő grafikus kártya és a monitor
teljesítmény-adataitól függ.
Képfrekvencia
A monitor képernyőjén megjelenített karakterek vagy képek nagy számú képpontból (pixel) állnak. A
képpontok átvitele vízszintes vonalakként történik, amelyeket függőlegesen egymás alá rendezve
alakul ki a kép. A vízszintes frekvencia kHz-ben mérhető, és azt fejezi ki, hogy egy másodperc alatt
hány vízszintes vonal kerül átvitelre és jelenik meg a monitor képernyőjén. A 85 értékű vízszintes
frekvencia azt jelenti, hogy a képet alkotó vízszintes sorok másodpercenként 85 000-szer kerülnek
átvitelre. A vízszintes frekvencia feltüntetett értéke 85 kHz.
Sorfrekvencia
Minden kép számos vízszintes vonalból áll össze. A függőleges frekvencia Hz-ben mérhető és azt
fejezi ki, hogy ezekből a vízszintes vonalakból másodpercenként hány kép hozható létre. Ha a
Függelék
101
Függelék
függőleges frekvencia értéke 60, az azt jelenti, hogy egy kép másodpercenként 60-szor jelenik meg. A
függőleges frekvencia másik neve "frissítési gyakoriság", ez okozza a képernyő vibrálását.
Felbontás
A felbontás az egy képernyőt alkotó vízszintes képpontok és függőleges képpontok száma. A
képernyő részletességének szintjét jelöli.
Nagyobb a felbontás esetén több információt tartalmaz a képernyő és alkalmas egyszerre több
feladat párhuzamos végrehajtására.
Példa: Ha a felbontás 1920 x 1080, az azt jelenti, hogy 1920 vízszintes képpont (vízszintes frekvencia)
és 1080 függőleges vonal (függőleges felbontás) alkotja a képet.
Példa: Ha a felbontás 1920 x 1200, az azt jelenti, hogy 1920 vízszintes képpont (vízszintes frekvencia)
és 1200 függőleges vonal (függőleges felbontás) alkotja a képet.
Plug & play
A Plug & Play funkció automatikus információcserét tesz lehetővé egy monitor és egy PC között, ezzel
optimális megjelenítési környezet alakítható ki.
A monitor a VESA DDC (nemzetközi szabvány) szerint tesz eleget a Plug & Play működésnek.
Függelék
102
Tárgymutató
A
J
A doboz tartalmának ellenőrzse 19
Játk mód 47
Á
K
Általános 91
Kikapcsolásidőzítő 72
Átlátszóság 65
Kontraszt 39
Kpernyő beállítása 51
B
Billentyű ismtlse gomb 77
Kpmret 49
Krdsek s válaszok 89
Biztonsági óvintzkedsek 10
L
C
lessg 40
Csatlakoztatás előtt 29
M
D
DisplayPort Ver 75
Megfelelő hulladkkezels 100
Megfelelő testtartás a termk használata
közben 18
Megjelenítsi idő 67
E
Easy Setting Box 84
Ecotakark plusz 71
Mielőtt a Samsung ügyflszolgálat segítsgt krn
86
Műkjelző LED be 78
Energiatakarkos mód 92
N
F
Felelőssg a fizetős szolgáltatásrt az ügyfelek
költsge 98
Fnyerő 38
Nyelv 66
Ö
Összes visszaállítása 79
Forrásszlels 76
FreeSync 68
S
SAMSUNG MAGIC Angle 43
H
HDMI feketeszint 45
SAMSUNG MAGIC Bright 36
Szabványos jelmód táblázat 93
Számítógp csatlakoztatása s használata 29
I
Szemkímlő mód 46
INFORMÁCIÓ 80
Szerzői jogvdelem 7
Tárgymutató
103
Tárgymutató
T
Tartozkok 20
Telepíts 25
Terminológia 101
Tisztítás 8
V
Válaszidő 48
Tárgymutató
104
Download PDF

advertising