Samsung | 93V | Samsung 93V Felhasználói kézikönyv

SAMTRON 73V/93V
Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń
ciała lub uszkodzenia sprzętu.
Zabronione.
Należy przeczytać i zawsze stosować się
do tych zaleceń.
Nie należy otwierać obudowy monitora.
Należy wyjąć wtyczkę z gniazda
zasilającego.
Nie dotykać.
Uziemienie dla zapobieżenia porażenia
prądem.
Zasilanie
Gdy komputer nie jest używany przez dłuższy czas należy włączyć funkcję DPMS. Jeśli
się używa wygaszacza ekranu, należy go ustawić na tryb "ekran aktywny”.
Nie należy używać zniszczonej lub poluzowanej wtyczki.
z
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Przy wyłączaniu z zasilania nie należy ciągnąć za przewód; nie należy też
dotykać wtyczki mokrymi rękami.
z
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Należy używać wyłącznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim uziemieniem.
z
Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub
uszkodzenie sprzętu.
Nie należy nadmiernie wyginać wtyczki i przewodu, ani kłaść na nie ciężkich
przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie.
z
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem
lub pożar.
Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń i przewodów do jednego gniazdka.
z
Może to spowodować pożar.
Instalacja
Monitor powinien być ulokowany w miejscu możliwie suchym i czystym.
z
We wnętrzu monitora może powstać zwarcie lub pożar.
Przy przenoszeniu nie dopuścić do upuszczenia.
z
Może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia cielesne.
Monitor należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
z
Spadnięcie monitora z powierzchni roboczej może spowodować obrażenia
ciała.
Monitor należy stawiać ostrożnie.
z
Może ulec uszkodzeniu.
Nie należy kłaść monitora ekranem w dół.
z
Może to uszkodzić powierzchnię ekranu.
Installing a wall bracket must be done by a qualified professional. Instalację
wspornika naściennego powinien przeprowadzić wykwalifikowany specjalista.
z
z
Instalacja wykonana przez osoby niewykwalifikowane może prowadzić do
obrażeń ciała.
Należy zawsze stosować urządzenie montażowe, określone w instrukcji
obsługi.
Pozostaw dostateczną przestrzeń między urządzeniem i ścianą.
z
Słaba wentylacja może powodować wzrost temperatury wewnętrznej i
prowadzić do pożaru.
Czyszczenie
Czyszcząc obudowę monitora lub powierzchnię ekranu, należy używać lekko wilgotnej,
miękkiej szmatki.
Nie należy rozpylać detergentu bezpośrednio na powierzchnię monitora.
Należy używać zalecanych detergentów i miękkiej szmatki.
eśli wtyk jest brudny lub zakurzony, należy go dokładnie wyczyścić suchą
szmatką.
z
Brudny wtyk może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Raz w roku kontaktuj się z centrum serwisowym lub centrum obsługi klienta w
celu czyszczenia wnętrza urządzenia.
z
Utrzymuj wnętrze urządzenia w czystości. Nagromadzony kurz może
prowadzić do nieprawidłowego działania lub pożaru.
Inne
Nie należy otwierać obudowa i zdejmować tylnej pokrywy. Nie ma tam żadnych
urządzeń przeznaczonych do obsługi przez użytkownika.
z
z
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Jeśli monitor nie działa prawidłowo, a zwłaszcza, gdy wydaje nienormalne
dźwięki lub, gdy dochodzi z niego swąd, należy natychmiast wyłączyć zasilanie
i zgłosić się do autoryzowanego dealera lub serwisu.
z
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Należy chronić monitor przed wilgocią i oraz spryskaniem wodą.
z
z
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
Nie wolno uruchamiać monitora w pobliżu wody, okien lub drzwi, gdzie byłby
narażony na śnieg lub deszcz.
Jeśli monitor zostanie upuszczony lub jego obudowa ulegnie uszkodzeniu,
należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.
z
z
W przeciwnym razie monitor może ulec uszkodzeniu, powodując porażenie
prądem lub pożar.
Następnie należy skontaktować się z serwisem.
W czasie wyładowań atmosferycznych na zewnątrz należy wyłączyć zasilanie
monitora lub nie korzystać z niego przez jakiś czas.
z
W przeciwnym razie monitor może ulec uszkodzeniu, powodując porażenie
prądem lub pożar.
Nie należy przemieszczać monitora ciągnąc jedynie za przewód zasilania lub
kabel sygnałowy.
z
Może to spowodować awarię sprzętu, porażenie prądem lub pożar w rezultacie
uszkodzenia przewodu.
Nie należy przesuwać monitora w prawo lub lewo ciągnąc jedynie za przewód
zasilania lub kabel sygnałowy.
z
Może to spowodować awarię sprzętu, porażenie prądem lub pożar w rezultacie
uszkodzenia przewodu.
Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych monitora.
z
Nieodpowiednia wentylacja może spowodować awarię lub pożar.
Nie wolno stawiać na monitorze pojemników z wodą, produktów chemicznych
ani małych metalowych przedmiotów.
z
z
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
Jeśli do monitora dostanie się obca substancja, należy odłączyć przewód
zasilający i skontaktować się z serwisem.
Nie należy używać lub przechowywać w pobliżu monitora substancji
łatwopalnych.
z
Może to spowodować eksplozję lub pożar.
Nie należy nigdy wkładać żadnych przedmiotów metalowych w otwory
monitora.
z
Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała.
Do gniazda słuchawkowego i portów A/V monitora nie wolno wkładać żadnych
metalowych przedmiotów, takich jak narzędzia, druty czy wiertła, ani
przedmiotów łatwopalnych, takich jak kawałki papieru lub zapałki.
z
z
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
W razie dostania się obcych substancji/przedmiotów do monitora, należy
zawsze skontaktować się z serwisem.
Oglądanie tego samego ekranu przez dłuższy czas może sprawić, że ekran
będzie zamazany lub widoczny będzie trwały obraz.
z
Włączaj tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie,
kiedy pozostawiasz monitor na dłuższy okres czasu.
Rozdzielczość i częstotliwość należy dostosować odpowiednio do modelu.
z
Niewłaściwa rozdzielczość i częstotliwość może uszkodzić wzrok.
15 inch
- 1024 X 768
17,19 inch - 1280 X 1024
Należy zachować odpowiednią odległość między oczami i ekranem monitora.
z
Zbyt mała odległość od monitora przez dłuższy czas może prowadzić do
uszkodzenia wzroku.
Aby pozwolić odpocząć oczom, po każdej godzinie pracy przed monitorem
zrób co najmniej 5-minutową przerwę.
Nie należy używać monitora w miejscach, gdzie będzie narażony na silne
wibracje.
z
Narażenie na działanie silnych wibracji może stanowić zagrożenie pożarowe i
skrócić trwałość monitora.
Przenosząc monitor, wyłącz zasilanie i wyjmij przewód zasilający z gniazdka.
Przed przeniesieniem monitora sprawdź, czy wszystkie kable, w tym kabel
antenowy i kable przyłączeniowe innych urządzeń są odłączone.
z
W przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu i prowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
Należy się upewnić, If any items are missing,
czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Zawartość opakowania
Monitor i Stand
Monitor
Podstawa
Wieszak
Instrukcja
Instrukcja szybkiej instalacji
Kabel
Karta gwarancyjna
Instrukcja użytkownika i dysk
instalacyjny sterownika
Port sygnałowy
Kabel zasilania
Przód
.
1.
2.
Przycisk Menu [ ]
Przycisk MagicBright
[ ]
Służy do uruchamiania menu OSD. Służy również do zamykania menu OSD
lub powrotu do poprzedniego menu.
MagicBright to nowa funkcja monitora, która umożliwia uzyskanie obrazu o
dwukrotnie lepszej jakości w porównaniu do monitorów obecnych na rynku.
Zapewnia ona optymalną jasność i rozdzielczość obrazu dla tekstu, Internetu
czy animacji multimedialnych, wychodząc naprzeciw różnorodnym
wymaganiom użytkownika. Użytkownik może z łatwością wybrać jedną z
trzech wstępnie skonfigurowanych opcji jasności i rozdzielczości, naciskając
odpowiedni przycisk MagicBright, umieszczony z przodu monitora.
1) Text : Standardowa jasność
For documentations or works involving heavy text.
2) Internet : Średnia jasność
Do pracy z materiałem mieszanym, takim jak tekst i grafika.
3) Entertain : Duża jasność
Do oglądania obrazów ruchomych, takich jak filmy DVD lub VCD.
3.
Przycisk Brightness
[ ]
2,3. Regulatory [
]
5.
Przycisk Enter [ ]
Przycisk auto
Wskaźnik zasilania [ ]
6.
Przycisk zasilania
4.
4) Custom
Choć parametry są starannie dobrane przez naszych inżynierów,
ustawienia wstępne mogą nie być dostosowane do Twojego wzroku i
preferencji.
W takim przypadku wyreguluj Jasność i Kontrast za pomocą menu
OSD.
Przy wyłączonym menu OSD, naciśnij przycisk, aby wyregulować jasność.
Przyciski te pozwalają na podświetlenie i regulację parametrów menu
ekranowego.
Służy do wybierania menu OSD.
Sluzy do automatycznej regulacji parametrów o bezposrednim dostepie.
Ta dioda świeci się na zielono podczas normalnej pracy komputera, a kiedy
monitor zapisuje ustawienia miga pomarańczowym kolorem jeden raz.
Służy do włączania i wyłączania monitora.
Uwaga: Zapoznaj się z opisem funkcji oszczędzania energii PowerSaver zawartym w podręczniku
użytkownika. Dla oszczędności energii należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub,
kiedy się od niego odchodzi na dłużej.
Tył
(Konfiguracja panelu tylnego moze byc inna, zaleznie od produktu)
1.
Gniazdo zasilania
2.
Złącze D-sub
Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej
czesci obudowy monitora.
Podłącz kabel sygnałowy do 15-stykowego złącza typu D-sub z tyłu
monitora.
Uwaga : Kábel bekötéshez további felvilágositástA monitor bekötése cimszó alatt talál.
Válasszon Modelnév
SAMTRON 93V
Kérjük, ellenorizze a következo tételek meglétét. Ha bármi hiányzik, reklamáljon az eladónál.
Kicsomagolás
Monitor
Monitor
Kézikönyv
Gyors beállítási útmutató
Kábel
Jótállási jegy
Használati útmutató és driver
telepíto CD
D-Sub kábel
Hálózati kábel
Előlap
1.
Menü gomb [ ]
2.
MagicBright gomb [
Megnyitja az OSD-menüt. Az OSD-menüből való kilépésre, és az előző
menühöz történő visszalépésre is használható.
]
A MagicBright egy új monitor-funkció, amellyel a képernyő
megjelenítésének fényereje és tisztasága kétszer jobb, mint a korábbi
monitorok esetében. A megjelenítés fényereje és felbontása mindig a
legmegfelelőbb a szöveges, internetes vagy multimédiás animációs
célokra, a felhasználó változó igényei szerint. A felhasználó három előre
beállított fényerő és felbontás opció közül választhat; elég csupán a
monitor előlapján található MagicBright szabályozógombok valamelyikét
megnyomni.
1) Text : Normál fényerő
Elsősorban szöveget tartalmazó dokumentációk és projektek
számára.
2) Internet : Közepes fényerő
Szöveget és grafikát egyaránt tartalmazó munkákhoz.
3) Entertain : Nagy fényerő
Mozgó képek, például DVD vagy videó megtekintéséhez.
4) Custom
Ezeket az értékeket szakembereink nagy gondossággal állították be,
azonban előfordulhat, hogy az előre beprogramozott beállítások nem
megfelelőek az Ön számára.
Ebben az esetben az OSD-menü segítségével szabályozza a fényerőt
és a kontrasztot.
>>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.
3.
4.
Hálózati feszültség jelzo
Ezzel a gombbal lehet be- és kikapcsolni a monitort. (Bekapcsoláskor a
képernyő közepén megjelenő üzenet kijelzi az aktuálisan kiválasztott
üzemmódot – analóg vagy digitális bemeneti jel.)
Bekapcsoló gomb
Ez a lámpa zölden világít normál muködés esetén és egyszer zölden
felvillan, amikor a monitor tárolja a beállításokat.
Brightness gomb [ ]
A fényerő szabályozására szolgál, amikor az OSD nem látható a
képernyőn.
2,4. Beállító gombok
[
]
Ezekkel a gombokkal lehet kijelölni vagy beállítani a menüben lévo
tételeket.
5.
Enter gomb [ ]
Az OSD-menü kiválasztására használható .
Auto gomb
Használja ezt a gombot a közvetlen hozzáférés automatikus beállitására.
Az energiatakarékos funkciókkal kapcsolatban lásd a monitor használati útmutatójában
aPowerSaver részt. Energia megtakarítás céljából kapcsolja ki a monitort, ha nem használja, vagy
ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja.
Hátlap
(A monitor hátlapjának konfigurációja termékenként változhat.)
1.
2.
Hálózati (power)
csatlakozó
15-lábú D-sub port
A hálózati kábelt csatlakoztassa a monitor Hátlapján lévo power (hálózati )
csatlakozóhoz.
A jelkábelt csatlakoztassa a monitor Hátlapján található 15 érintkezos D-sub
csatlakozóhoz.
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban lásd A monitor csatlakoztatása címu részt.
1.
2-1.
2-2.
2-3.
3.
Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czesci obudowy monitora.
Podlacz przewód zasilania monitora do gniazdka zasilania.
Używając złącza D-sub (analogowego) na karcie graficznej.
Podłącz kabel sygnałowy do 15-stykowego złącza typu D-sub z tyłu monitora.
Connected to a Macintosh.
Podłączyć monitor do komputera Macintosh za pomocą kabla ze złączem D-SUB.
W przypadku starszego modelu komputera Macintosh, do podłączenia monitora potrzebna będzie
specjalna przejściówka.
Włącz komputer i monitor. Pojawienie się obrazu na ekranie oznacza pomyślne zakończenie instalacji.
Montaż monitora
1. Monitor i podstawa
2. Monitor i wieszak
Montowanie podstawy
Ten model monitora uzywa zlacza montazowego 100mm x 100mm, zgodnego ze standardem VESA.
A. Monitor
B. Zlacze montazowe?
1. Wylacz monitor i wyjmij wtyczke z gniazda sieciowego.
2. Ulóz monitor LCD ekranem do dolu na plaskiej powierzchni, podkladajac pod spód poduszke dla
ochrony ekranu.
3. Odkrec cztery sruby mocujace i odlacz podstawe od monitora LCD.
4. Naprowadz zlacze montazowe na odpowiednie otwory w tylnym panelu i przymocuj czterema
srubami wspornika, oprzyrzadowania do mocowania na scianie lub innego rodzaju podstawy.
Po zażądaniu przez system operacyjny sterownika monitora, włóż CD-ROM dostarczony z
monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika różni się nieco w różnych systemach.
Wykonaj czynności zalecane przez posiadany system.
Przygotuj pustą dyskietkę i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniżej.
Strona
internetowa :
z
http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows XP/2000
1. Włóż dysk CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij “Windows XP/2000 Driver”.
3. Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk “OK”.
4. Kliknij polecenie “Zainstaluj” w oknie “Ostrzezenie”.
5. Jesli na ekranie ukazala sie ponizsza wiadomosc, kliknij przycisk “Kontynuuj mimo to”.
Nastepnie kliknij „OK.”
Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go
nie uszkodzi systemu.
*Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor
Homepage.
http://www.samsung-monitor.com/.
6. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona.
Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux
Po zażądaniu przez system operacyjny sterownika monitora, włóż CD-ROM dostarczony z
monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika różni się nieco w różnych systemach.
Wykonaj czynności zalecane przez posiadany system.
Przygotuj pustą dyskietkę i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniżej.
Strona
internetowa :
z
http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
System operacyjny Microsoft® Windows®XP
1. Włóż dysk CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij przycisk Start - Panel Sterowania, a nastepnie ikone “Wyglad i efekty”.
3. Kliknij ikone “Ekran”, wybierz “Ustawienia” i kliknij “Zaawansowane”.
4. Kliknij przycisk “Wlasciwosci” w karcie “Monitor” i wybierz “Sterownik”.
5. Kliknij przycisk “Aktualizuj sterownik” i wybierz „Instaluj z listy lub..”, a nastepnie kliknij przycisk
„Dalej”.
6. Wybierz “Nie przeszukuj, sam przeszukam..”, nastepnie kliknij przycisk “Dalej” i przycisk „Z
dysku”.
7. Kliknij przycisk “Przegladaj”, wybierz A:\(D:\driver), a nastepnie wybierz model swojego monitora i
kliknij przycisk „Dalej”.
8. Jesli na ekranie ukazala sie ponizsza wiadomosc, kliknij polecenie “Kontynuuj mimo to”. Nastepnie
kliknij przycisk "Zakoncz".
Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi
systemu.
*Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage.
http://www.samsung-monitor.com/
9. Kliknij przycisk “Zamknij”, a nastepnie “OK”.
10. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona.
System operacyjny Microsoft® Windows®2000
Jeśli na ekranie ukaże się wiadomość “Nie znaleziono sygnatury cyfrowej”, wykonaj
następujące czynności.
1. Wybierz przycisk “OK” w okienku "Włóż dysk".
2. Kliknij przycisk “Przeglądaj” w oknie "Potrzebny plik".
3. Wybierz A:\(D:\driver), poczym kliknij polecenie "Otwórz", a następnie “OK”.
Ręczna instalacja instrukcji instalacji monitora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kliknij przycisk "Start", następnie "Ustawienia", "Panel sterowania".
Dwukrotnie kliknij ikonę ”Ekran”.
Wybierz kartę "Ustawienia", a następnie "Zaawansowane".
Wybierz ”Monitor”.
Przypadek Jeśli przycisk "Właściwości" jest nieaktywny, to znaczy, że monitor jest poprawnie
1:
skonfigurowany. Zakończ instalację.
Przypadek Jeśli przycisk ”Właściwości” jest aktywny, kliknij przycisk ”Właściwości”. Dalej
2:
postępuj, jak poniżej.
Kliknij przycisk ”Sterownik” , a następnie ”Aktualizuj Sterownik” i przycisk ”Dalej”.
Wybierz “Wyświetl listę znanych sterowników dla tego urządzenia, aby można było wybrać określony
sterownik”, poczym kliknij przycisk ”Dalej”, a następnie przycisk ”Z dysku”.
Kliknij przycisk ”Przeglądaj” i wybierz A:\(D:\driver).
Kliknij polecenie ”Otwórz”, a następnie przycisk ”OK.”
Wybierz swój model monitora i kliknij przycisk ”Dalej” i ponownie ”Dalej”.
Kliknij przycisk ”Zakończ”, a następnie ”Zamknij”.
Jeśli widoczna jest wiadomość “Nie znaleziono sygnatury cyfrowej”, kliknij przycisk ”Tak”.
Kliknij przycisk ”Koniec”, a następnie ”Zamknij”.
System operacyjny Microsoft® Windows® NT
1. Kliknij kolejno przycisk "Start", "Ustawienia", "Panel sterowania", a następnie dwukrotnie kliknij
ikonę "Ekran".
2. W oknie Wyświetl informacje o rejestracji, kliknij kartę Ustawienia, a następnie Wszystkie tryby
wyświetlania.
3. Wybierz odpowiedni tryb (Rozdzielczość, liczbę kolorów i częstotliwość odchylania poziomego) i
kliknij przycisk OK.
4. Kliknij przycisk Zastosuj, jeśli obraz na ekranie wygląda normalnie po kliknięciu przycisku Testuj. Jeśli
obraz 4 nie jest normalny, zmień tryb (niższy tryb rozdzielczości, koloru, czy częstotliwości).
Uwaga: Jeśli okno Wszystkie tryby wyświetlania nie zawiera żadnego trybu, ustaw poziom
rozdzielczości i częstotliwości odchylania pionowego przy pomocy wskazówek w
rozdzialeFabrycznie ustawione tryby wyświetlania,zawartym w tej instrukcji.
System operacyjny Linux
Aby uruchomić X-Window, należy sporządzić plik X86Config file, który jest rodzajem pliku dokonującego
ustawień systemowych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naciśnij klawisz Enter na pierwszym i drugim ekranie, po uruchomieniu pliku X86Config.
Trzeci ekran służy konfiguracji myszy.
Skonfiguruj mysz.
Następny ekran służy do wybrania klawiatury.
Skonfiguruj klawiaturę.
Następny ekrany pozwala na skonfigurowanie monitora.
Przede wszystkim, ustaw częstotliwość odchylania poziomego monitora (można ją wpisać
bezpośrednio)
8. Ustaw częstotliwość odchylania pionowego monitora (można ją wpisać bezpośrednio)
9. Wprowadź nazwę swojego modelu monitora. Ta informacja nie wpłynie na wykonanie programu XWindow.
10. Instalacja monitora została zakończona.
Uruchom X-Window po zainstalowaniu pozostałego wymaganego sprzętu.
Válasszon Modelnév
SAMTRON 93V
1.
A monitor DC adapterét csatlakoztassa a monitor hátulján lévo hálózati (power)
csatlakozóhoz. A hálózati kábelt csatlakoztassa egy közeli aljzathoz.
2-1.
A videokártya D-Sub (analóg) csatlakozójának használata.
Csatlakoztassa a videokártya D-Sub (analóg) csatlakozójának jelkábelét a monitor hátoldalán lévő 15
tűs D-Sub csatlakozóba
2-2.
Csatlakozás Macintosh számítógéphez.
A D-Sub csatlakozókábel segítségével csatlakoztassa a monitort a Macintosh számítógéphez.
2-3.
Régebbi Macintosh modellek esetében a monitort egy speciális Mac adapterrel kell a számítógéphez
csatlakoztatni.
3.
Kapcsolja be a szamitogepet es a monitort. Ha a monitoron kep jelenik meg, akkor az uzembe
helyezes megtortent.
Az alap felszerelése
MEGJEGYZÉS: Erre a monitorra 100 mm x 100 mm-es VESA kompatibilis interfész talp szerelheto fel.
A. Monitor
B. Állvány interfész csatlakozási felület
1.
2.
3.
4.
Kapcsolja le a monitort és húzza ki az áramzsinórt.
Helyezze az LCD monitort ‘arccal’ lefelé egy kipárnázott lapos felületre, hogy a képernyőt védje.
Csavarja ki a négy csavart és vegye le az Állványt az LCD monitorról.
Állitsa egy vonalba az Állvány interfész csatlakozási felületet a Hátsó boritó állvány csatlakozási
felületén levő lyukakkal és rögzitse egymáshoz a két felületet a négy csavarral, amiket a kar-tipusú
vagy a falra szerelhető akasztóval vagy másfajta állvánnyal együtt szolgáltattak.
Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a monitorhoz
mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs rendszerek esetén.
Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő utasításokat.
Készítsen elő egy üres lemezt és töltse le a driver program fájlt az alábbi Internet webhelyről:
z
Internet web-hely :
http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows XP/2000
1. Tegye be a CD-t az olvasóba.
2. Kattintson a „Windows XP/2000 Driver” telepítőre.
3. Válassza ki a monitort a modell listából majd kattintson az "OK" gombra.
4. Kattintson a megjelenő ablakban az "Install" gombra.
5. Az alábbi ablak megjelenése esetén kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra,
majd pedig az OK-ra.
* Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a számítógépet. Az
ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg:
http://www.samsung-monitor.com/.
6. Ezzel a telepítés befejeződött.
Windows XP | Windows 2000 | Windows NT | Linux
Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a monitorhoz
mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs rendszerek esetén.
Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő utasításokat.
Készítsen elő egy üres lemezt és töltse le a driver program fájlt az alábbi Internet webhelyről:
z
Internet web-hely :
http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
1. Tegye be a CD-t a CD-ROM olvasóba.
2. Kattintson a Start … Control Panel (Vezérlőpult) majd az „Appearance and Themes”(Megjelenítés)
ikonra.
3. Kattintson a Display (Képernyő ) ikonra és válassza a Settings (Beállítások) fület, majd az Advanced
(Speciális) gombot.
4. A Monitor fülön kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra és válassza a Driver fület.
5. Kattintson az Update Driver (Driver frissítése) gombra, majd válassza az „Install from a
list…” (Telepítés listából), majd a Next (Tovább) gombot.
6. Válassza a „Don’t search, I will” (Ne keressen, én szeretném) opciót, majd kattintson a Next
(Tovább), majd a Have disk (Saját lemez) gombra.
7. Kattintson a Browse (Tallózás) gombra és a A (D:\Driver) könyvtárból válassza ki a megfelelő monitor
modellt, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
8. Az alábbi ablak megjelenése esetén kattintson a Continue Anyway (Folytatás) gombra, majd az OK
gombra.
Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a számítógépet.
Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg:
http://www.samsung-monitor.com/
9. Kattintson a Close (Bezárás) gombra, majd többször az OK-ra.
10. Ezzel a driver telepítése befejeződött.
Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer
Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem található)
ablak, akkor kövesse az alábbi lépéseket.
1. Az "Insert Disk" (Helyezze be a lemezt) ablakban válassza az "OK" gombot.
2. A"File Needed" (A szükséges fájl megadása) ablakban válassza a "Browse" gombot.
3. Válassza ki a A: (D:\Driver)fájlt, majd kattintson az "Open" gombra majd az "OK" gombra.
Telepítési útmutató
1. Kattintson a következőkre: "Start", "Setting", "Control Panel"
(Start, Beállítások, Vezérlőpult)
2. Kattintson kétszer a "Display" (Megjelenítés) ikonra
3. Válassza a "Settings" (Beállítások) fület, majd kattintson az "Advanced" (Speciális) gombra.
4. Válassza a "Monitor" (Képernyő) fület
1. eset:
Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb nem aktív, ez azt jelenti, hogy a monito
helyesen van konfigurálva. Ekkor hagyja abba a telepítést.
2. eset:
Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb aktív, kattintson rá. Kövesse folyamatos
akövetkező lépést.
5. Kattintson a "Driver" (Illesztőprogram) fülre majd az "Update Driver" (Illesztőprogram frissítése) majd
"Next" (Tovább) gombra.
6. Válassza a "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Jelenítsen meg egy listát az eszköz ismert illesztőprogramjairól, így én tudok egyet
választani) lehetőséget, majd kattintson a "Next" (Tovább), majd a "Have disk" (Saját lemez) gombra.
7. Kattintson a "Browse" (Tallózás) gombra és válassza az A: (D:\Driver) könyvtárat.
8. Kattintson az "Open" (Megnyitás) gombra, majd az "OK"-ra.
9. Válassza ki a monitor modell számát és kattintson a "Next" (Tovább) gombra, majd újra a
"Next" (Tovább) gombra.
10. Kattintson a "Finish" (Befejezés), majd a"Close" (Bezárás) gombra.
Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem található)
ablak, akkor kattintson a "Yes" gombra, végül pedig a "Finish" (Befejezés), majd a
"Close" (Bezárás) gombra.
Microsoft® Windows® NT Operációs Rendszer
1. Kattintson a Start, Settings, Control Panel (Start, Beállítások, Vezérlőpult) menüpontokra, majd
kétszer a Display (Képernyő) ikonra.
2. A "Display Registration Information" (A Képernyő tulajdonságai) ablakban kattintson a
"Setting" (Beállítások) fülre, majd az "All Display Mode" (Az összes mód...) gombra.
3. Válassza ki a használni kívánt üzemmódot (felbontás, színek száma, függőleges frekvencia), majd
kattintson az OK-ra.
4. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra, ha úgy tapasztalja, hogy a Test (Teszt)-re kattintás után a
Képernyő normálisan működik. Ha a képernyőn megjelenő kép nem megfelelő, akkor válasszon más
üzemmódot.
Megjegyzés: Megjegyzés: Ha nincs mód feltüntetve az Összes Kijelző mód alatt, válassza ki
a rezolúció mértékét az Eredeti kijelző mód cimű részben.
Linux Operációs Rendszer
Az X-Window futtatásához el kell készíteni az X86Config fájlt, ami egyfajta rendszer beállító fájl.
1. Az X86Config fájl futtatása után az első és második képernyőben nyomja meg az Enter-t.
2. A harmadik Képernyő az egér beállítására szolgál.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Állítson be egeret a számítógépéhez.
A következő képernyő a billentyűzet kiválasztására szolgál.
Állítson be billentyűzetet a számítógépéhez.
A következő képernyő a monitor beállítására szolgál.
Először is állítson be vízszintes frekvenciát a monitor számára.
(A frekvencia közvetlenül beírható.)
Állítson be függőleges frekvenciát a monitor számára.
(A frekvencia közvetlenül beírható.)
Írja be a monitor modell nevét.
Ez az információ nem befolyásolja az X-Window futtatását.
Ezzel befejezte a monitor beállítását.
Futtassa az X-Window-t a többi kért hardver beállítása után.
1. Służy do uruchamiania menu OSD. Służy również do zamykania menu OSD lub powrotu do poprzedniego
menu.
2. Pozycje regulacji w menu.
3. Pozycje regulacji w menu.
4. Uruchamiania podswietlonej pozycji menu..
AUTO
Menu
Spis treści
Naciśnięcie przycisku 'AUTO'', spowoduje wyświetlenie ekranu Auto Adjustment
(Regulacja automatyczna), jak pokazano na animowanym ekranie na środku.
AUTO
Służy do przechodzenia w pionie z jednej pozycji menu do kolejnej lub do
regulacji wybranej wartości menu. W trybie TV służy do wyboru kanału
telewizyjnego. Dodatkowe informacje znajdują się w części Funkcje
bezpośredniego dostępu Kana
MagicBright™
Menu
MagicBright™
Spis treści
Ponownie nacisnąć przycisk MagicBright i wybrać żądany tryb.
- ztery różne tryby (Niestandardowy/Tekst/Internet/Rozrywka)
Brightness
Menu
Brightness
Spis treści
Regulacja jasności.
Picture
Menu
Spis treści
Odtwarzanie/Stop
Brightness
Contrast
Regulacja jasności.
Funkcje bezpośredniego sterowania : Przy wyłączonym
menu OSD, naciśnij przycisk, aby wyregulować jasność.
Regulacja kontrastu.
Color
Menu
Spis treści
Color Tone
Color Control
Gamma
Image
Odcień koloru można zmienić, wybierając jeden z czterech
trybów – Cool (Zimny), Normal (Normalny), Warm (Ciepły) i
Custom (Niestandardowy).
Poniższe czynności pozwalają na regulację nasycenia
kolorem czerwonym, zielonym i niebieskim.
Wybierz jeden z trzech predefiniowanych współczynników
gamma.
Odtwarzanie/Stop
Menu
Spis treści
Coarse
Służy do usuwania zakłóceń, taki jak pasy pionowe.
Regulacja Coarse może spowodować przesunięcie obrazu.
Obraz można ponownie ustawić na środku ekranu, używając
menu Regulacja obrazu w poziomie.
Fine
Służy do usuwania zakłóceń, taki jak pasy poziome. Jeśli po
regulacji Fine nadal występują zakłócenia, należy ją
powtórzyć po uprzedniej regulacji częstotliwości (prędkości
zegara).
Sharpness
Wykonaj te instrukcje, aby zmienić jasność obrazu.
H-Position
Poniższe instrukcje pozwalają na zmianę położenie obrazu w
poziomie .
V-Position
Poniższe instrukcje pozwalają na zmianę położenie obrazu w
pionie .
OSD
Odtwarzanie/Stop
Menu
Spis treści
Language
Poniższe czynności pozwalają na zmianę języka menu.
Można wybrać jeden z siedmiu języków (angielski, niemiecki,
hiszpański, francuski, włoski, szwedzki, rosyjski).
Uwaga:Wybrany język dotyczy tylko menu ekranowego. Nie
wypływa na język oprogramowania zainstalowanego w
komputerze.
H-Position
Pozwala na zmianę położenia poziomego menu OSD na
ekranie.
V-Positon
Pozwala na zmianę położenia pionowego menu OSD na
ekranie.
Transparency
Zmienia przezroczystość tła menu ekranowego.
Display Time
Menu automatycznie znika z ekranu, jeśli przez pewien czas
nie zostanie dokonana zmiana ustawień.
Można wybrać czas pozostawania menu na ekranie.
Setup
Odtwarzanie/Stop
Menu
Spis treści
Image Reset
Parametry obrazu zostają zastąpione wartościami
fabrycznymi.
Color Reset
Przywraca ustawienia fabryczne parametrów koloru.
Odtwarzanie/Stop
Information
Menu
Information
Spis treści
Wyświetla źródło sygnału wideo, tryb wyświetlania na ekranie OSD.
Przed wezwaniem serwisu, należy sprawdzić w zawartych tu informacjach, czy nie można
samodzielnie uporać się z zaistniałymi problemami. Jeśli pomoc fachowca jest konieczna, należy
zadzwonić pod numer na karcie gwarancyjnej, numer w części informacyjnej lub skontaktować się
ze swoim dealerem.
Problem
Brak obrazu. Nie
można włączyć
monitora.
Należy sprawdzić
Rozwiązanie problemu
Czy kabel zasilania jest prawidłowo
podłączony?
Sprawdź podłączenie kabla i
zasilanie.
Czy na ekranie widoczna jest
wiadomość Brak połączenia, "Check
Signal Cable"?
Sprawdź, czy komputer jest
podłączony prawidłowo.
Jeśli zasilanie jest włączone, ponownie
uruchom system, aby zobaczyć czy
pojawia się ekran logowania.
Jeśli ekran logowania pojawił się na
monitorze, uruchom komputer w
odpowiednim trybie (awaryjnym dla
Windows ME/2000/XP) i zmień
częstotliwość karty video
(Zobacz: Ustawione fabrycznie tryby
wyświetlania)
Uwaga: Jeśli ekran początkowy (ekran
logowania) się nie pojawia, skontaktuj
się z serwisem lub ze swoim
dealerem.
Czy na ekranie widoczna jest
wiadomość Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60Hz
Ta wiadomość pojawia się, kiedy
sygnał z karty video przekracza
maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość monitora.
Ustaw maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość tak, aby mieściła się w
zakresie możliwości motora.
Jeśli obraz przekroczy tryb SXGA lub
75 Hz, zostanie wyświetlony
komunikat "Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60Hz". Jeśli częstotliwość obrazu
przekroczy 85Hz, ekran będzie
pracował prawidłowo, ale na jedną
minutę zostanie wyświetlony
komunikat "Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60Hz". W ciągu tej minuty należy
zmienić tryb na zalecany. (Komunikat
będzie wyświetlany po każdym
ponownym uruchomieniu systemu.)
Na ekranie nie ma obrazu. Czy dioda
zasilania monitora mruga w odstępach
jednosekundowych?
Monitor znajduje się w trybie
oszczędzania energii PowerSaver.
Naciśnij którykolwiek klawisz na
klawiaturze lub porusz myszą, aby
"obudzić" monitor i przywrócić obraz
na ekranie.
Na ekranie pojawiają
się dziwne kolory lub
obraz czarno-biały.
Obraz jest przesunięty
w jedna stronę.
Czy na ekranie widać tylko jeden kolor,
jak gdyby oglądało się obraz przez
celofan?
Sprawdź podłączenie kabla
sygnałowego.
Upewnij się, że karta video jest
prawidłowo osadzona w gnieździe.
Czy kolory wydają się dziwne po
uruchomieniu jakiegoś programu, albo
po załamaniu się systemu
operacyjnego między aplikacjami?
Uruchom ponownie komputer.
Czy karta video jest poprawnie
skonfigurowana?
Skonfiguruj kartę video poprawnie
posługując się instrukcją użytkownika.
Czy została zmieniona karta video lub
sterownik?
Wyreguluj położenie i rozmiar obrazu
przy pomocy OSD.
Czy została zmieniona rozdzielczość
lub częstotliwość sygnały wysyłanego
do monitora?
Odpowiednio ustaw tryb wyświetlania
karty graficznej.
(Zobacz: Ustawione fabrycznie tryby
wyświetlania).
Przesunięcie ekranu w jedną stronę może być spowodowane cyklem
sygnały karty video. Ureguluj pozycję przy pomocy menu ekranowego OSD.
Obraz jest nieostry lub
nie da się regulować
OSD.
Czy została wyregulowana
rozdzielczość i częstotliwość monitora?
Odpowiednio ustaw tryby wyświetlania
karty video.
(Zobacz ustawione fabrycznie tryby
wyświetlania).
Dioda LED miga, ale na
ekranie nie ma obrazu.
Czy częstotliwoś jest odpowiednio
ustawiona w Parametrach wyświetlania
w menu?
Ustaw odpowiednio częstotliwość,
korzystając z instrukcji karty video i
informacji w rozdziale Ustawienia
fabryczne trybów wyświetlania.
(Maksymalna częstotliwość dla
określonej rozdzielczości może być
inna, zależnie od produktu.)
Na ekranie widać
jedynie 16 kolorów.
Kolory obrazu zmieniły
się po zmianie karty
video.
Czy kolory ustawione są prawidłowo?
Dla systemu Windows ME/2000/XP:
Ustaw odpowiednio kolory klikając
najpierw kolejno Panel sterowania,
Ustawienia, Ekran
Czy karta video jest odpowiednio
skonfigurowana?
Skonfiguruj kartę video posługując się
jej instrukcją użytkownika.
Ukazuje się
wiadomość;
”Nierozpoznany
monitor”; znaleziono
monitor z funkcją Plug
& Play (VESA DDC)
Czy zainstalowany jest sterownik
monitora?
Zainstaluj sterownik monitora zgodnie
z Instrukcją instalacji sterownika.
Sprawdź w instrukcji karty video, czy
obsługiwana jest funkcja Plug &Play
(VESA DDC).
Zainstaluj monitor zgodnie z Instrukcją
instalacji sterownika.
Jeśli monitor nie działa prawidłowo należy sprawdzić.
1. Sprawdź, czy kabel zasilania jest odpowiednio podłączony do komputera.
2. Sprawdź, czy komputer przy uruchamianiu wydaje sygnał dźwiękowy więcej niż 3 razy.
(Jeśli tak, należy przeprowadzić fachowy przegląd głównej płyty komputera.)
3. Jeśli zmieniana była karta video lub inne urządzenia, sprawdź czy sterowniki karty video i monitora zostały
zainstalowane.
4. Sprawdź, czy częstotliwość skanowania obrazu jest ustawiona na 75Hz lub 85Hz.
(Nie przekraczaj 60Hz przy maksymalnej rozdzielczości.)
5. Jeśli masz problemy z zainstalowaniem sterownika karty video, uruchom komputer w Trybie awaryjnym,
usuń Kartę grafiki, klikając najpierw przyciski Panel sterowania, System, Administrator urządzenia, a
następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli problemy uporczywie się powtarzają, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Pytania i odpowiedzi
Pytanie
Odpowiedź
Jak można zmienić częstotliwość?
Obsługiwanie częstotliwości przez kartę video może się różnić, zależnie
od sterownika.
(Sprawdź szczegóły w podręczniku użytkownika komputera i karty
video.)
Jak można regulować
rozdzielczość?
Dla systemu Windows ME/XP/2000: Ustaw rozdzielczość klikając
najpierw kolejno Panel sterowania, Ekran, Ustawienia.
*Uzyskaj dalsze infrmacje od producenta karty video.
Jak można zainstalować funcję
oszczędzania energii PowerSaver?
Dla systemu Windows ME/XP/2000: zainstaluj te funkcję przy BIOSSETUO komputera lub wygaszacza ekranu. (Sprawdź szczegóły w
instrukcji systemu Windows/komputera)
Jak należy czyścić obudowę
zewnętrzną/Panel LCD?
Należy odłączyć kabel zasilania, a następnie wyczyścić monitor miękką
szmatką, używając środka czyszczącego lub czystej wody.
Należy dobrze usunąć resztki detergentu i nie rysować obudowy. Nie
dopuszczać, aby woda dostała się do monitora.
Autotest monitora
Autotest monitora | Ostrzeżenia | Otoczenie | Wskazówki
Monitor jest wyposażony w funkcję Autotest, która pozwala sprawdzić, czy monitor działa prawidłowo.
Autotest monitora
1. Wyłącz zarówno komputer, jak i monitor.
2. Odłącz przewód sygnału video od komputera.
3. Włącz monitor.
Jesli monitor dziala prawidlowo, na ekranie widoczny bedzie obramowany prostokat z tekstem
w srodku, jak na ponizszym rysunku.
Trzy prostokaty wewnatrz ramki sa koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Niepojawienie się któregoś z tych prostokątów na ekranie, oznacza jakiś problem z monitorem.
Ten prostokąt pojawia się również w czasie normalnej pracy monitora, jeśli zostanie
uszkodzony lub rozłączony kabel sygnałowy.
4. Wyłącz monitor, podłącz z powrotem kabel sygnału video i włącz zarówno komputer jak i monitor.
Jeśli ekran pozostaje wygaszony po wykonaniu powyższych czynności, sprawdź kartę grafiki i
komputer, gdyż monitor działa prawidłowo.
Ostrzeżenia
Jeśli wystąpił jakiś problem z sygnałem video, na ekranie ukaże się odpowiednia wiadomość
lub obraz zniknie zupełnie pomimo świecenia się diody LED. Wiadomość może zawierać
informację, że sygnał leży poza zakresem skanowania monitora albo, że należy sprawdzić
kabel sygnałowy.
Otoczenie
Umiejscowienie i położenie monitora mogą wpływać na jakość obrazu i inne funkcje
monitora.
1. Jeśli w pobliżu monitora znajdują się głośniki niskotonowe, należy je odłączyć i przenieść
do innego pomieszczenia.
2. Należy usunąć urządzenie elektroniczne takie jak radia, wentylatory, zegary czy telefony
znajdujące się w odległości jednego metra od monitora.
Wskazówki
z
z
Monitor odtwarza sygnał otrzymywany z komputera. Dlatego, gdy komputer lub karta video działają
nieprawidłowo, może to spowodować zniknięcie obrazu, złej jakości kolory, głośną pracę, Video
mode not supported, itd. W takim przypadku należy znaleźć źródło problemu, a następnie
skontaktować się z serwisem lub dealerem.
Judging the monitor's working condition
Ocenianie warunków pracy monitora
Jeśli na ekranie nie ma obrazu lub pojawia się wiadomość "Not Optimum Mode","Recommanded
mode 1280 x 1024 60Hz", należy odłączyć kabel od komputera, pozostawiając monitor włączony do
zasilania.
{ Jeśli na ekranie pojawia się jakaś wiadomość lub, gdy ekran zacznie świecić się na biało, to
oznacza, że pracuje prawidłowo.
{ W tym przypadku należy sprawdzić prawidłowość działania komputera.
Seleccionar el
nombre del modelo
Ogólne
Ogólne
Nazwa modelu
SAMTRON 73V
Panel LCD
Wielkość
przekątna 17-calowa
Wielkość obrazu
337,92 (H) x 270,336 (V)
Rozstaw pikseli
0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Typ
matryca aktywna TFT a-si
Synchronizacja
poziomo
30 ~ 81 kHz
pionowo
56 ~ 75 Hz
Kolor obrazu
16.194.277 Colors
Rozdzielczość
Rozdzielczość optymalna
1280 x 1024 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1280 x 1024 przy 75 Hz
Sygnał wejściowy, zakończony
RGB Analog
Złożony Sync, SOG, 0,7 Vpp dodtni przy 75 omach
Synchronizacja separowana, Poziom TTL dodatni lub ujemny
Maksymalna częstotliwość piksela
140 MHz
Zasilanie
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
SAMTRON 73V
Kabel sygnałowy
odłączalny, 15pin-to-15pin D-sub
Pobór mocy
Poniżej 34W
Wymiary (Szer.x Głęb x Wys.) / Waga
382,0 x 62,0 x 320,5 mm (Without Stand)
382,0 x 175,0 x 383,7 mm/ 4,55 kg (bez podstawy)
Złącze montażowe zgodne ze standardem VESA
100mm x 100mm (do użytku z osprzętem montażowym – wspornikiem)
Warunki użytkowaia
Przy pracy
Temperatura: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Wilgotność: 10% ~ 80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Wilgotność: 5% ~ 95%, bez kondensacji
Funcja Plug and Play
Ten monitor może być zainstalowany w każdym systemie zgodnym ze standardem Plug & Play. Monitor
zostanie rozpoznany przez system, który zapewni optymalne warunki działania i ustawienia monitora. W
większości przypadków, instalacja monitora odbywa się automatycznie, chyba, że użytkownik zechce wybrać
własne ustawienia.
Piksele
Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej technologii
półprzewodnikowej o precyzji rzędu 99,999%.. Jednakże piksele CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI I BIAŁY
wydają się czasem jaskrawe lub widoczne są czarne piksele. Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie
powinno niepokoić użytkownika.
Dla przykładu liczba pikseli TFT LCD tego monitora wynosi 3.932.160.s
Uwaga : Wygląd i parametry techniczne monitora mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.
System oszczędzania energii PowerSaver
Monitor ten ma wbudowany system oszczędzania energii zwany PowerSaver. System ten ogranicza zużycie
energii, przełączając monitor po pewnym czasie nieużywania na tryb o niskim poborze mocy. Monitor
automatycznie powraca do normalnej pracy po poruszeniu myszką komputera lub naciśnięciu dowolnego
klawisza klawiatury. Dla oszczędności energii, należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub, kiedy
odchodzi się od niego na dłuższy czas.System oszczędności energii PowerSaver działa z kartą video komputera
zgodną ze standardem VESA DPMS. Aby zainstalować te funkcję, należy użyć posiadanego programu
narzędziowego.
Stan
Normalna Praca
Tryb oszczędzania
energii
(EPA/ENERGY2000)
Wyłącznik zasilania
wyłączony
(Wskaźnik zasilania)
Wskaźnik zasilania
Zielony
Migający Zielony
Czarny
Pobór mocy
Poniżej 34W
Poniżej 1W (Wyłączony)
Poniżej 1W
(110/120 Vac)
Ten monitor jest zgodny ze standardem EPA ENERGY STAR® oraz
standardem organizacji ENERGY2000, kiedy jest w użyciu z komputerem
wyposażonym w VESA DPMS. Jako uczestnik programu ENERGY STAR®,
firma SAMSUNG oświadcza, że produkt ten spełnia wymagania ENERGY
STAR® w zakresie wykorzystania energii.
Fabrycznie ustawione tryby wyświetlania
Jeśli sygnał z komputera jest taki sam, jak poniższe Ustawienia fabryczne, obraz na ekranie zostanie
uregulowany automatycznie. Jednakże, jeśli sygnał jest inny, ekran może zostać wyczyszczony przy świecącej
się diodzie LED. Posługując się podręcznikiem ustaw parametry obrazu następująco.
Tablica 1. Ustawienia fabryczne
Częstotliwość
odchylania
poziomego (Hz)
Częstotliwość
odchylania
pionowego (Hz)
Częstotliwość
Piksela(MHz)
Sync Polarity
(H/V)
IBM, 640 x 350
31.469
70.086
25.175
+/-
IBM, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
IBM, 720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
MAC, 832 x 624
49.726
74.551
57.284
-/-
MAC, 1152 x 870
68.681
75.062
100.00
-/-
VESA, 640 x 480
37.500
75.000
31.500
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35.156
56.250
36.000
-/-
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60.023
75.029
78.750
+/+
VESA, 1152 x 864
67.500
75.000
108.00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63.981
60.020
108.00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79.976
75.025
135.00
+/+
Tryb wyświetlania
Częstotliwość odchylania poziomego
Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu nazywa
się cyklem poziomym. Odwrotność Cyklu poziomego nazywa się
Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka: kHz
Częstotliwość odchylania pionowego
Podobnie jak lampa fluorescencyjna, ekran wielokrotnie wyświetla ten sam
obraz w ciągu sekundy, aby powstał obraz widzialny dla użytkownika. The
frequency of this repetition is called Vertical Frequency or Refresh Rate.
Unit: Hz
Seleccionar el
nombre del modelo
Ogólne
Ogólne
Nazwa modelu
SAMTRON 93V
Panel LCD
Wielkość
przekątna 19-calowa
Wielkość obrazu
372,32 (H) x 301,56 (V)
Rozstaw pikseli
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Typ
matryca aktywna TFT a-si
Synchronizacja
poziomo
31 ~ 81 kHz
pionowo
56 ~ 75 Hz
Kolor obrazu
16.194.277 Colors
Rozdzielczość
Rozdzielczość optymalna
1280 x 1024 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1280 x 1024 przy 75 Hz
Sygnał wejściowy, zakończony
RGB Analog
Złożony Sync, SOG, 0,7 Vpp dodtni przy 75 omach
Synchronizacja separowana, Poziom TTL dodatni lub ujemny
Maksymalna częstotliwość piksela
135 MHz
Zasilanie
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
SAMTRON 93V
Kabel sygnałowy
odłączalny, 15pin-to-15pin D-sub
Pobór mocy
Poniżej 38W
Wymiary (Szer.x Głęb x Wys.) / Waga
428,0 X 61,8 X 356,0 mm (Without Stand)
428,0 X 195,7 X 430,0 mm/ 5,55 kg (bez podstawy)
Złącze montażowe zgodne ze standardem VESA
100mm x 100mm (do użytku z osprzętem montażowym – wspornikiem)
Warunki użytkowaia
Przy pracy
Temperatura: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Wilgotność: 10% ~ 80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Wilgotność: 5% ~ 95%, bez kondensacji
Funcja Plug and Play
Ten monitor może być zainstalowany w każdym systemie zgodnym ze standardem Plug & Play. Monitor
zostanie rozpoznany przez system, który zapewni optymalne warunki działania i ustawienia monitora. W
większości przypadków, instalacja monitora odbywa się automatycznie, chyba, że użytkownik zechce wybrać
własne ustawienia.
Piksele
Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej technologii
półprzewodnikowej o precyzji rzędu 99,999%.. Jednakże piksele CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI I BIAŁY
wydają się czasem jaskrawe lub widoczne są czarne piksele. Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie
powinno niepokoić użytkownika.
Dla przykładu liczba pikseli TFT LCD tego monitora wynosi 3.932.160.s
Uwaga : Wygląd i parametry techniczne monitora mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.
System oszczędzania energii PowerSaver
Monitor ten ma wbudowany system oszczędzania energii zwany PowerSaver. System ten ogranicza zużycie
energii, przełączając monitor po pewnym czasie nieużywania na tryb o niskim poborze mocy. Monitor
automatycznie powraca do normalnej pracy po poruszeniu myszką komputera lub naciśnięciu dowolnego
klawisza klawiatury. Dla oszczędności energii, należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub, kiedy
odchodzi się od niego na dłuższy czas.System oszczędności energii PowerSaver działa z kartą video komputera
zgodną ze standardem VESA DPMS. Aby zainstalować te funkcję, należy użyć posiadanego programu
narzędziowego.
Stan
Normalna Praca
Tryb oszczędzania
energii
(EPA/ENERGY2000)
Wyłącznik zasilania
wyłączony
(Wskaźnik zasilania)
Wskaźnik zasilania
Zielony
Migający Zielony
Czarny
Pobór mocy
Poniżej 38W
Poniżej 1W (Wyłączony)
Poniżej 1W
(230 Vac)
Ten monitor jest zgodny ze standardem EPA ENERGY STAR® oraz
standardem organizacji ENERGY2000, kiedy jest w użyciu z komputerem
wyposażonym w VESA DPMS. Jako uczestnik programu ENERGY STAR®,
firma SAMSUNG oświadcza, że produkt ten spełnia wymagania ENERGY
STAR® w zakresie wykorzystania energii.
Fabrycznie ustawione tryby wyświetlania
Jeśli sygnał z komputera jest taki sam, jak poniższe Ustawienia fabryczne, obraz na ekranie zostanie
uregulowany automatycznie. Jednakże, jeśli sygnał jest inny, ekran może zostać wyczyszczony przy świecącej
się diodzie LED. Posługując się podręcznikiem ustaw parametry obrazu następująco.
Tablica 1. Ustawienia fabryczne
Częstotliwość
odchylania
poziomego (Hz)
Częstotliwość
odchylania
pionowego (Hz)
Częstotliwość
Piksela(MHz)
Sync Polarity
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Tryb wyświetlania
Częstotliwość odchylania poziomego
Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu nazywa
się cyklem poziomym. Odwrotność Cyklu poziomego nazywa się
Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka: kHz
Częstotliwość odchylania pionowego
Podobnie jak lampa fluorescencyjna, ekran wielokrotnie wyświetla ten sam
obraz w ciągu sekundy, aby powstał obraz widzialny dla użytkownika. The
frequency of this repetition is called Vertical Frequency or Refresh Rate.
Unit: Hz
Serwis
SAMTRON CANADA
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.
7037 FINANCIAL DRIVE
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6R3
TEL : 1-800-726-7864
FAX : 905-542-1199
SAMTRON EUROPE
SAMSUNG ELECTRONICS GMBH
SAMSUNG-HAUS, AM KRONBERGER HANG 6
65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL: 49 (0180) 5121213*
FAX: 49 (0180) 5121214*
* DM 0,24/MIN.
SAMTRON MEXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
Fax. 52-55-47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu,
Suwon City, Kyoungki-Do Korea
SAMTRON SEOUL
15TH FL, JOONGANG DAILY NEWS BLDG. 7, SOONHWA-DONG,CHUNG-KU,
SEOUL, KOREA, 100-759
TEL : (82-2) 727-3114
SAMTRON SWEDEN
SAMSUNG ELECTRONICS SYENSKA, AB
BOX 713, S- 194 27 UPPLANDS VÄSBY
TEL : 468- 590- 966- 00 FAX : 468- 590- 966- 50
SAMTRON TOKYO
17TH, HAMACHO CENTER BLDG. 2-31-1, NIHONBASHI-HAMACHO,
CHOU-KU, TOKYO 103, JAPAN
TEL : (81-3) 5641-9860 FAX : (81-3) 5641-9861
SAMTRON U.S.A.
SAMTRON COMPUTER PRODUCTS CUSTOMER SERVICE
400 Valley Road Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
TEL : 973-601-6200, FAX : 973-601-6001
1-800-SAMTRON (1-800-726-8766)
Terminologia
Dot Pitch
Obraz na ekranie składa się z czerwonych, zielonych i niebieskich punktów. Im bliżej znajdują się te punkty,
tym większa rozdzielczość obrazu. Odległość pomiędzy punktami o tym samym kolorze nosi nazwę Plamki
Jednostka: mm
Częstotliwość odchylania pionowego
Obraz na ekranie musi być odnawiany kilka razy na sekundę, aby powstał widoczny obraz. Częstotliwość
tych powtórzeń zwana jest Częstotliwością odchylania pionowego lub częstotliwością odświeżania.
Jednostka: Hz
Przykład: Jeśli ten sam sygnał świetlny powtarza się 60 razy na sekundę, mówi się o częstotliwości
60Hz. W tym przypadku da się zauważyć migotanie obrazu. Aby uniknąć tego problemu używa
się Trybu wolnego od migotania, o częstotliwości 60Hz.
Częstotliwość odchylania poziomego
Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu nazywa się cyklem poziomym.
Odwrotność Cyklu poziomego nazywa się Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka: kHz
Interlace and Non-Interlace Methods
Wyswietlanie linii poziomych obrazu po kolei od góry do dołu nazywa się metodą bez przeplotu, natomiast
wyświetlanie najpierw linii parzystych, a potem nieparzystych nazywa się metodą z przeplotem.
Wyświetlanie bez przeplotu używane jest w większości monitorów, aby zapewnić czysty obraz. Metoda z
przeplotem jest identyczna do stosowanej w odbiornikach telewizyjnych.
Plug & Play (Włącz i pracuj)
Jest to funkcja pozwalająca na osiągnięcie najwyższej jakości obrazu poprzez umożliwienie automatycznej
wymiany informacji pomiędzy komputerem, a monitorem. Ten monitor jest zgodny ze standardem VESA
DDC dla funkcji Plug & Play.
Rozdzielczość
Liczba punktów w linii poziomej i w linii pionowej, składających się na obraz nazywa się „rozdzielczością”.
Liczba ta określa dokładność wyświetlania. Wysoka rozdzielczość jest korzystna przy wykonywaniu
równoczesnych zadań, gdyż pozwala na wyświetlenie na ekranie większej ilości informacji.
Przykład: Jeśli rozdzielczość wynosi 1280 x 1024, to oznacza, że obraz składa się z 1280 punktów
poziomych (rozdzielczość pozioma) i 1024 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).
Aby poprawic obraz
1. Według poniższych wskazówek ustaw odpowiednio częstotliwość odświeżania monitora w panelu
sterowania komputera, aby zapewnić możliwie wysoką jakość obrazu. Jakość obrazu może być
nierówna, gdy w TFT-LCD nie ustawiono najwyższej jakości obrazu.
{ Rozdzielczość 1280 x 1024
{ Częstotliwość odchylania pionowego: 60Hz
2. Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej technologii
półprzewodnikowej o precyzji rzędu 99,999%. Jednakże piksele CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI
I BIAŁY wydają się czasem Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić
użytkownika.
{ Dla przykładu liczba pikseli TFT LCD tego monitora wynosi 3.932.160.
3. Monitor i panel zewnętrzny należy czyścić miękką i suchą szmatką, nakładając na nią niewielką ilość
zalecanego środka. Panel LCD należy czyścić delikatnie, bez użycia siły. Czyszczenie z nadmierną
siłą może doprowadzić do odbarwień.
4. Jeśli jakość obrazu nie jest zadowalająca, można ją poprawić za pomocą „funkcji samodostrajania”,
pojawiającej się na ekranie, po naciśnięciu przycisku konieca. Jeśli po przeprowadzeniu
automatycznej regulacji nie znikną szumy, należy użyć funkcji strojenia
ZGRUBNRGO/PRECYZYJNEGO.
5. Oglądanie tego samego ekranu przez dłuższy czas może sprawić, że ekran będzie zamazany lub
widoczny będzie trwały obraz.
Włączaj tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy pozostawiasz
monitor na dłuższy okres czasu.
Upoważnienia
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.
© 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd. jest surowo zabronione.
Samsung Electronics Co., Ltd. shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential
damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.
Microsoft, Windows i Windows NT sa zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation;
Microsoft, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation VESA,
DPMS i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Video Electronics Standard Association; Nazwa i
logo ENERGY STAR® są zastrzeżonymi znakami handlowymi U.S. Environmental Protection Agency (EPA).
Jako uczestnik programu ENERGY STAR®, firma SAMSUNG upewniła się co do tego, że produkt ten spełnia
wymagania ENERGY STAR® w zakresie wykorzystania energii. Wszelkie inne nazwy produktów wspomniane w
tym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
Download PDF