Samsung | NC221 | Samsung NC221 Felhasználói kézikönyv

Használati
útmutató
NC191
NC221
NC241
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a
termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak.
BN46-00327A-06
Tartalom
ELŐKÉSZÜLET A
KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ
ELŐKÉSZÜLETEK
7
Szerzői jogvédelem
7
7
A kézikönyvben használt ikonok
Biztonsági óvintézkedéseket jelző szimbólumok
8
Tisztítás
8
9
9
Tisztítás
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
10
Biztonsági óvintézkedések
10
11
13
Villamosság és biztonság
Telepítés
Működés
16
Megfelelő testtartás a termék használata
közben
17
A doboz tartalmának ellenőrzése
17
18
A csomagolás eltávolítása
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
20
Tartozékok
20
22
Előlapi nyomógombok
Hátoldal
24
Telepítés
24
25
A talp felszerelése
Az eszköz dőlésének és magasságának
beállítása
A monitor elforgatása
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
Lopás elleni zár
25
26
27
A "PCOIP" HASZNÁLATA
28
Mit jelent a "PC over IP" fölött
technológia?
Tartalom
2
Tartalom
FORRÁSESZKÖZ
CSATLAKOZTATÁSA ÉS
HASZNÁLATA
29
Csatlakoztatás a "PCoIP" funkció
használatához
29
29
30
30
30
31
31
LAN-csatlakozás
USB-eszközök csatlakoztatása
Mikrofon csatlakoztatása
Fejhallgató és hangszóró csatlakoztatása
A SOROS kábel csatlakoztatása
Második monitor csatlakoztatása
Áramellátás
32
Csatlakoztatás a gazdaszámítógéphez
LAN-kábel használatával
33
A WDM illesztőprogram telepítése
36
"PCoIP"
36
36
37
38
54
58
60
67
69
70
71
72
képernyőmenü (OSD)
Csatlakozási képernyő
Képernyőmenü Options menü
A Configuration ablak
A Diagnostics ablak
Az Information ablak
A User Settings ablak
A Password ablak
Wake On LAN
Wake on USB
OSD Logo Upload
Firmware Update
73
Csatlakoztatás előtt
73
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
74
Számítógép csatlakoztatása és
használata
74
75
76
77
Csatlakoztatás számítógéphez
A "Windows Driver" telepítése
Optimális felbontás beállítása
Felbontás módosítása a PC használatával
Tartalom
3
Tartalom
A KÉPERNYŐ
BEÁLLÍTÁSA
SZÍNÁRNYALAT
KONFIGURÁLÁSA
KÉPERNYŐ
ÁTMÉRETEZÉSE VAGY
ÁTHELYEZÉSE
79
Fényerő
79
A Fényerő opció beállítása
80
Kontraszt
80
A Kontraszt konfigurálása
81
Élesség
81
Az Élesség konfigurálása
82
SAMSUNG MAGIC Bright
82
A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
83
Durva
83
A Durva* beállítása
84
Finom
84
A Finom beállítása
85
SAMSUNG MAGIC Color
85
A SAMSUNG MAGIC Color beállítása
86
Vörös
86
A Vörös konfigurálása
87
Zöld
87
A Zöld konfigurálása
88
Kék
88
A Kék konfigurálása
89
Színtónus
89
A Színtónus beállítások konfigurálása
90
Gamma
90
A Gamma konfigurálása
91
Vízsz. pozíció & Függ. pozíció
91
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
92
Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz.
92
A Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz.
konfigurálása
Tartalom
4
Tartalom
BEÁLLÍTÁS ÉS
VISSZAÁLLÍTÁS
INFORMÁCIÓ MENÜ ÉS
EGYEBEK
A SZOFTVER TELEPÍTÉSE
HIBAELHÁRÍTÁSI
ÚTMUTATÓ
MŰSZAKI ADATOK
93
Visszaállítás
93
Beállítások inicializálása (Visszaállítás)
94
Nyelv
94
A Nyelv módosítása
95
Megjelenítési idő
95
A Megjelenítési idő konfigurálása
96
Menüátlátszóság
96
A Menüátlátszóság módosítása
97
Bekapcsolás gomb
97
A Bekapcsolás gomb engedélyezése
98
INFORMÁCIÓ
98
Az INFORMÁCIÓ megjelenítése
98
A Hangerő funkció beállítása az indítási
képernyőn
99
Natural Color
99
Mire szolgál az Natural Color?
100
MultiScreen
100
101
A szoftver telepítése
A szoftver eltávolítása
102
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat
segítségét kérné
102
102
102
A készülék tesztelése
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Ellenőrizze az alábbiakat.
104
Kérdések és válaszok
106
Általános
108
Energiatakarékos mód
109
Szabványos jelmód táblázat
Tartalom
5
Tartalom
FÜGGELÉK
113
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD
WIDE
119
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az
ügyfelek költsége)
119
119
119
Nem hibás készülék
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása
okozta
Egyebek
120
Megfelelő hulladékkezelés
120
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
120
121
Terminológia
TÁRGYMUTATÓ
Tartalom
6
Előkészület a készülék használatához
Szerzői jogvédelem
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© 2013 Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung
Electronics engedélye nélkül.
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
A VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standards Association bejegyzett védjegyei.

Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha

(a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).

(b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).

Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt
közlik Önnel.
A kézikönyvben használt ikonok
A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben
előforduló szituációk eltérhetnek az ábrák tartalmától.
Biztonsági óvintézkedéseket jelző szimbólumok
Életveszély
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
Az ilyen szimbólummal jelölt tevékenységek végrehajtása tilos.
Az ilyen szimbólummal jelölt útmutatásokat végre kell hajtani.
Előkészület a készülék használatához
7
Előkészület a készülék használatához
Tisztítás
Tisztítás
Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
megkarcolódhat.
Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
1. Kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.
2. Húzza ki a hálózati kábelt a monitorból.
A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves
kézzel. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
3. Tiszta, puha, száraz ruhával törölje le a monitor képernyőjét.

Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy
oldószert tartalmaz, vagy karcolja a monitor felületét.
!

Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a
készülékre.
4. Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan
kicsavarva tisztítsa meg a monitor külső burkolatát.
5. A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6. Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.
!
Előkészület a készülék használatához
8
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés

A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Biztonsági intézkedések tárolás során
Feltétlenül keresse meg a Samsung Customer Service Center-t (oldal 113), ha a monitor belsejét kell
megtisztítani. (a szolgáltatásért díjat számítunk fel).
Előkészület a készülék használatához
9
Előkészület a készülék használatához
Biztonsági óvintézkedések
Villamosság és biztonság
A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben előforduló szituációk eltérhetnek az ábrák
tartalmától.
Életveszély
Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.

Ellenkező esetben az aljzat túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.
Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.

Ellenkező esetben áramütés következhet be.
A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.

Az instabil csatlakozás tüzet okozhat.
!
A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt
készülékek).
!

Áramütés vagy tűz következhet be.
Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne terhelje meg a
hálózati kábelt nehéz tárgy ráakasztásával.

A sérült hálózati kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
A dugaszcsatlakozók és a hálózati aljzat környékéről távolítsa el az idegen
anyagokat (például a port) egy száraz ronggyal.
!

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
10
Előkészület a készülék használatához
Figyelmeztetés
Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.

A készülék áramütés következtében megsérülhet.
Ne használja a hálózati kábelt a Samsung által szállított készülékeken kívül más
fogyasztók csatlakoztatására.

!
Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig
hozzáférhető.

!
Ha a készülékkel bármiféle probléma merül fel, húzza ki a hálózati kábelt,
ezzel teljesen megszűnteti a készülék tápellátását.
A tápellátás gombbal a készülék nem feszültségmentesíthető teljes
mértékben.
Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Telepítés
Életveszély
Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A
készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Ne helyezze a készüléket szűk, nehezen szellőző helyre, például könyvespolcra
vagy faliszekrénybe.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet a magasabb belső hőmérséklet miatt.
Olyan helyen tárolja a készülék műanyag csomagolását, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
!

A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
Előkészület a készülék használatához
11
Előkészület a készülék használatához
Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc,
ferde felület, stb.).

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.

Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor
megsérülhet vagy tüzet is okozhat.
Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por,
nedvesség (csepegő víz, stb.), olaj vagy füst érheti.
!

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze
forró tárgy (pl. kályha) közelébe.

Ellenkező esetben a készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.

A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
Figyelmeztetés
Óvatosan mozgassa a készüléket, ügyeljen, hogy ne ejtse el.

Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat vagy személyi sérülés
történhet.
!
Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.

A képernyő megsérülhet.
Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy
előlapjának elülső széle nem nyúlik túl.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.

A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad
helyezni.
Előkészület a készülék használatához
12
Előkészület a készülék használatához
Óvatosan tegye a helyére a készüléket.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
!
SAMSUNG
!
Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű
finom por, vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet
kitéve vagy ahol a készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan kell
működnie), az komolyan befolyásolhatja a teljesítményét.

Telepítés előtt feltétlenül keresse meg a Samsung Customer Service Centert
(oldal 113), ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni.
Működés
Életveszély
A készülék belsejében magas feszültség uralkodik. Ne kísérelje meg a készülék
saját kezű szétszerelését, javítását vagy módosítását.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.

Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert (oldal
113).
Mielőtt a készüléket áthelyezné, kapcsolja ki a tápellátó kapcsolóval, húzza ki a
hálózati kábelt, és minden egyéb csatlakoztatott kábelt.
!

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet és tűz vagy áramütés
következhet be.
Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható,
akkor azonnal húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer
Service Centert (oldal 113).
!

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy
felmásszanak a tetejére.

A készülék leeshet és gyermekek sérülhetnek meg vagy komoly fájdalmat
szenvedhetnek.
Ha a készülék leesik vagy külső sérülést szenved, kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki a hálózati kábelt, és keresse meg a Samsung Customer Service Centert (oldal 113).

Ellenkező esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
13
Előkészület a készülék használatához
Ne tegyen a készülék tetejére nehéz tárgyat, játékot vagy édességet.

A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermek megpróbálja elérni
a játékot vagy édességet, és komoly sérülést szenvedhet.
Vihar, villámlás esetén kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel
húzásával.

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet, a készülék meghibásodhat
és tűz vagy áramütés következhet be.
Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati
dugaszát. A helyiséget azonnal szellőztesse ki.
!
GAS

Bármely szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel
húzásával.

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet, a készülék meghibásodhat
és tűz vagy áramütés következhet be.
Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető
anyagot.
!

Robbanás vagy tűz keletkezhet.
Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet a magasabb belső hőmérséklet miatt.
Előkészület a készülék használatához
14
Előkészület a készülék használatához
100
Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony
tárgyat (papírt, gyufát, stb.) a ventillátorba vagy a készülék portjaiba.

Ha a készülékbe víz vagy idegen anyag kerül, feltétlenül
feszültségmentesítse, húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert (oldal 113).

A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy
fémtárgyakat a készülék tetejére.

Ha a készülékbe víz vagy idegen anyag kerül, feltétlenül
feszültségmentesítse, húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert (oldal 113).

A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Figyelmeztetés
Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a
képernyőbe, és meghibásodhatnak a képpontok.

!
Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az
energiatakarékos módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
-_!
Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a
hálózati kábelt a hálózati aljzatból.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet az összegyűlt por, túlmelegedés,
áramütés vagy áramszivárgás miatt.
A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.

A látása romolhat.
!
Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
!
Ne fordítsa a monitort fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Előkészület a készülék használatához
15
Előkészület a készülék használatához
Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a
szemét.

!
Enyhíthető a szem kifáradása.
Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a
képernyőt, mert az felforrósodik.
A készülékhez használt kisméretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
!
Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
!

Ellenkező esetben a gyermekek ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.

Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést
okozhat.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
Fejhallgató (fülhallgató) használatakor ne állítsa túl nagyra a hangerőt.

A hang, különösen nagy hangerőn hosszú távon káros lehet a hallásra.
Megfelelő testtartás a termék használata közben
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:

Egyenesítse ki a hátát.

Hagyjon 45 - 50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a
képernyőre.
Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.

Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.

Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.

Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.

Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva
tarthassa, a sarka érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
Előkészület a készülék használatához
16
1
1.1
Előkészületek
A doboz tartalmának ellenőrzése
1.1.1 A csomagolás eltávolítása
1
Nyissa fel a csomagoló dobozt. Ha éles szerszámot használ, óvatosan nyissa fel a csomagolást,
nehogy a készülék megsérüljön.
2
Távolítsa el a polisztirol habot a készülékről.
3
Ellenőrizze az alkatrészeket, majd távolítsa el a kék habot és a műanyag zacskót.
4

A tényleges alkatrészek megjelenése különbözhet a képen láthatótól.

A kép csak illusztráció.
Őrizze meg a dobozt, és tárolja száraz helyen, hogy később legyen miben szállítania a készüléket.
1 Előkészületek
17
1
Előkészületek
1.1.2 Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

Ha bármely tétel hiányzik, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akitől a készüléket vásárolta.

A tényleges alkatrészek és a külön kapható tartozékok megjelenése különbözhet a képen
láthatótól.
Komponensek
Gyors telepítési segédlet
Garanciakártya
(Nem mindenhol érhető el)
Tápkábel
Állvány
Használati útmutató
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
1 Előkészületek
18
1
Előkészületek
Külön megvásárolható tartozékok
Az alábbi tartozékokat a legközelebbi forgalmazótól szerezheti be.
LAN-kábel
D-SUB kábel
USB-kábel
RS232C kábel
Sztereó kábel
DVI kábel
USB egér
Billentyűzet
Fejhallgató
MIC
1 Előkészületek
19
1
1.2
Előkészületek
Tartozékok
1.2.1 Előlapi nyomógombok
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
SOURCE
SOURCE
AUTO
AUTO
Ikonok
Leírás

Nyissa meg vagy zárja be a képernyős megjelenítő (OSD) menüt,
vagy lépjen vissza az előző menübe.

A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy
blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának
elkerülésére.
Engedélyezés: Az OSD vezérlő blokkolásához tartsa benyomva a
MENÜ gombot [ MENU ] öt másodpercig.
Tiltás: A blokkolt OSD vezérlő feloldásához tartsa benyomva a MENÜ
gombot [ MENU ] öt másodpercnél hosszabb ideig.
Csatlakoztatás egy szerverhez.
Lépjen át a felső vagy az alsó menübe vagy állítsa be az OSD menü
valamely opciójának értékét.
A Hangerő beállítása.
Látható képernyőmenü esetén a [
rendelt funkciót.
] gomb aktiválja a Hangerő elemhez
1 Előkészületek
20
1
Előkészületek
Ikonok
Leírás
A kijelölt menübeállítás megerősítése.
Ha megnyomja a [
] nyomógombot, amikor az OSD menü nem
látható, akkor a bemeneti jelforrás a következő sorrendben változik:
Client/Analóg. Ha a készüléket bekapcsolja, vagy megváltoztatja a
bemeneti jelforrást a [
] gombbal, a képernyő bal felső sarkában
egy üzenet jelzi a módosított bemeneti jelforrást.
Analóg mód: A képernyő automatikus beállítása.
Client mód: Kapcsolat bontása a szerverrel.
A termék ki- és bekapcsolása.
A képernyőn
megjelenő útmutató

Nyissa meg a BE-ÉS VISSZAÁLL.
Bekapcsolás gomb
beállítást, majd válassza a Kikapcsolás vagy Képernyő ki
lehetőséget. (A Bekapcsolás gomb beállítással kapcsolatos
tudnivalók: „7.5 Bekapcsolás gomb”).

A Kikapcsolás lehetőség választása esetén a készülék be- és
kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Az alapértelmezett beállítás a Kikapcsolás.
A készülék valamely beállítógombjának megnyomásakor mielőtt a
képernyőmenü megjelenne, megjelenik az OSD útmutató. (A
Billentyűinformáció megmutatja a gombok megnyomásakor aktiválódó
funkciót.)
A képernyőmenü az útmutató megjelenésekor a gomb ismételt
megnyomásával érhető el.
Az OSD útmutató funkciótól és a készülék típusától függően eltérő lehet.
Ellenőrizze a konkrét termék adatait.
1 Előkészületek
21
1.2.2 Hátoldal
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
AUDIO IN
MIC
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
RGB IN
1
Előkészületek
DVI OUT
POWER IN
SERIAL
LAN
ON
Csatlakozó
Leírás
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
MIC
AUDIO IN
Csatlakoztasson mikrofont.
Bemeneti hangforráshoz történő csatlakozás egy hangkábelen
keresztül.
USB-eszköz csatlakoztatása.
RGB IN
Csatlakozás egy PC-hez a D-SUB kábellel.
DVI OUT
SERIAL
Csatlakoztatás második monitorhoz a DVI-kábel segítségével.
Csatlakoztatás egy RS-232C kapcsolatot (interfészt) támogató
eszközhöz.
LAN
Csatlakozás egy hálózathoz LAN kábellel.
1 Előkészületek
22
1
Előkészületek
Csatlakozó
Leírás
POWER IN
ON
Csatlakoztatás a tápkábelhez.
Hangszórók
Ha a típuskód 11. eleme M, a modell rendelkezik beépített
hangszóróval.
Pl.) LF19NEBHBNM, LF22NTBHBNM, LF24NEBHBNM
1 Előkészületek
23
1
1.3
Előkészületek
Telepítés
1.3.1 A talp felszerelése
Helyezzen puha anyagot vagy
Helyezze be a talpba az állványt
párnát egy sima és egyenletes
a nyíl irányában.
felületre. Ezt követően fektesse a
monitort az elejével lefelé a puha
anyagra vagy párnára.
Ne távolítsa el a rögzítőtűt, amíg
nem rögzítette az állványt.
Csavarhúzó vagy pénzérme
segítségével húzza meg a
csavart a talp alsó részében.
Most eltávolíthatja a rögzítőtűt,
és beállíthatja az állványt.
Az állvány felszerelés után állítsa
a készüléket a talpára.
- Figyelmeztetés
Ne fordítsa fejjel lefelé a
készüléket úgy, hogy csak az
állványt fogja.

A szétszerelés az összeszereléssel ellentétes sorrendben történik.

Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
1 Előkészületek
24
1
Előkészületek
1.3.2 Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
-3°(±2°) ~ 25°(±2°)

A magasság beállításához távolítsa el a rögzítőtűt.

A monitor dőlése és magassága beállítható.

Fogja meg a készülék tetejének közepét és óvatosan módosítsa a magasságot.
1.3.3 A monitor elforgatása
A monitor forgatását az alábbiak szerint végezheti el.

A monitor elforgatása előtt húzza ki teljesen az állványt.

Ha az állvány teljes kihúzása nélkül forgatja el a monitort, a széle hozzáütődhet a talajhoz, és
megsérülhet.

Ne forgassa a monitort az óramutató járásával ellentétes irányba. A monitor megrongálódhat.
1 Előkészületek
25
1
Előkészületek
1.3.4 Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
Felszerelés előtt
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Helyezzen puha anyagot vagy
Lazítsa ki a készülék hátoldalán
párnát egy sima és egyenletes
található csavart.
felületre. Ezt követően fektesse a
monitort az elejével lefelé a puha
anyagra vagy párnára.
Emelje meg és távolítsa el az
állványt.
Falikonzol vagy asztali állvány felszerelése
2
1
A
3
4
B
A Ide csatlakoztassa a falikonzolt vagy az asztali állványt
B Konzol (nem tartozék)
Illessze be a fogakat, és szorosan húzza meg a csavarokat a készülék tartókonzolján, illetve a
csatlakoztatni kívánt falikonzol vagy asztali állvány megfelelő részein.
1 Előkészületek
26
1
Előkészületek
Megjegyzések

A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.

A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.

Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve az asztali
állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék megrongálódhat,
és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a nem megfelelő csavarok
használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott erőkifejtéssel történő
csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.

A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi sérülésekért,
amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve a falikonzol nem
szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.

A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.

Csak a szabványnak megfelelő falikonzolt használjon.

A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
1.3.5 Lopás elleni zár
A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket. A zár
formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a
zár használati útmutatójában. A zárszerkezet külön megvásárolható.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
1
2
3
4
Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
Zárja le a lopás elleni zárat.

A lopás elleni zár külön kapható.

A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.

A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
1 Előkészületek
27
2
2.1
A "PCoIP" használata
Mit jelent a "PC over IP" fölött technológia?

Ez a monitor képes dekódolni és megjeleníteni a kiszolgáló számítógép képernyőjét, amely a (LAN)
hálózaton keresztül lett kódolva és került sugározásra, valamint a hagyományos monitorokhoz
hasonlóan meg tudja jeleníteni a számítógép képernyőjét. Ez a monitor messze jobb teljesítménnyel
rendelkezik, mint a hagyományos RDP, mivel úgy tervezték, hogy támogassa az
1280*1024(NC191), 1920*1080(NC221, NC241) pixeles felbontást a kiváló minőségű grafikus
munkák érdekében.

Ez a monitor biztonságos használatot tesz lehetővé, mert kiszolgáló számítógéphez kapcsolódik, és
lehetővé teszi az internetelérést, dokumentumok létrehozását és ábrák szerkesztését. Továbbá ez a
forradalmi újításokkal rendelkező monitor lehetővé teszi a zenehallgatást, a filmezést és a játékot is
azáltal, hogy külső bemeneti forráseszközök, például digitális fényképezőgép, MP3-lejátszó, külső
adattároló eszközök stb. csatlakoztathatók az USB-porthoz

A monitorban rejlő lehetőségek számos területen kiaknázhatók, például videokonferenciák, illetve
közös munka alkalmával, hiszen a hálózati képernyőn látható képet másik eszközön is meg lehet
jeleníteni, ha az eszköz csatlakoztatva van a DVI OUT csatlakozóhoz.
2 A "PCoIP" használata
28
2
2.2
A "PCoIP" használata
Csatlakoztatás a "PCoIP" funkció használatához

Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a
kábelt.
2.2.1 LAN-csatlakozás
LAN
1
Csatlakoztassa a LAN-kábelt a termék hátoldalán található [LAN] csatlakozóhoz.

10 Mb/s-os vagy az alatti hálózati sebesség esetén nem támogatott.

A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon.
*STP: Árnyékolt sodrott kábel
2.2.2 USB-eszközök csatlakoztatása
1

A[
] port legfeljebb USB 2.0 csatlakozást támogat.

VMware View 4.6 vagy újabb szükséges. Az adatátvitel sebessége hálózati viszonyoktól függően
csökkenhet.
Csatlakoztasson egy USB-eszközt, például billentyűzetet vagy egeret a hátoldalon levő [ ] porthoz.
2 A "PCoIP" használata
29
2
A "PCoIP" használata
2.2.3 Mikrofon csatlakoztatása
MIC
1
Csatlakoztassa a mikrofont a készülék hátoldalán található [MIC] csatlakozóhoz.
2.2.4 Fejhallgató és hangszóró csatlakoztatása
1
Csatlakoztasson egy kimeneti hanglejátszó eszközt, például fejhallgatót vagy hangszórót a készülék
hátoldalán található [
] csatlakozóba.
2.2.5 A SOROS kábel csatlakoztatása
SERIAL
1
Az RS-232C kábel segítségével kösse össze a készülék hátoldalán található [SERIAL] aljzatot a a
készüléken vagy egy RS232C csatlakozást (interfészt) támogató számítógépen lévő [SERIAL]
csatlakozóval.
2 A "PCoIP" használata
30
2
A "PCoIP" használata
2.2.6 Második monitor csatlakoztatása
1
DVI OUT
RGB IN
DVI OUT
DVI IN
Egy DVI vagy DVI-DSUB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléken található [DVI OUT] portot
egy másik monitor [DVI IN] vagy [RGB IN] portjához.

A [DVI OUT] portot csak a második monitorhoz való csatlakoztatáshoz lehet használni.

A [DVI OUT] csatlakozóhoz kapcsolt eszközzel, pl. kivetítővel, ugyanazt a képet többször is
megjelenítheti. (Prezentációs célokra)

Második monitor csatlakoztatásakor a maximális felbontás: 1920 x 1200.
2.2.7 Áramellátás
POWER IN
1
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülékbe, majd a hálózati aljzatba, majd a bekapcsológombbal
kapcsolja be a készüléket.
(A bemeneti feszültség automatikusan vált).
2 A "PCoIP" használata
31
2
2.3
A "PCoIP" használata
Csatlakoztatás a gazdaszámítógéphez LAN-kábel
használatával
1
Gazdaszámítógép
2
HUB
3
4
LAN-kábel
Monitor
1
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a monitor hátoldalán lévő hálózati csatlakozóhoz.
2
Csatlakoztassa az egeret és a billentyűzetet az USB-csatlakozókhoz.
3
Csatlakoztassa az elosztót a monitor hátoldalán lévő LAN-csatlakozóhoz.
4
Csatlakoztassa az elosztót a gazdaszámítógép LAN-csatlakozójához.
A gazdaszámítógépnek rendelkezni kell IP-címmel.
A helyi hálózat csatlakoztatása és az IP-cím beállítása után a gazdaszámítógép képe megjelenik a
monitoron.
Az USB-csatlakozó segítségével külső adattároló eszközöket (pl. DSC, MP3, külső adattároló stb.)
csatlakoztathat.
Csak akkor csatlakoztatható egyetlen gazda számítógéphez több ügyfél számítógép, ha a gazda
számítógépen telepítve van valamilyen, például vmware, virtualizációs megoldás.
2 A "PCoIP" használata
32
2
A "PCoIP" használata
2.3.1 A WDM illesztőprogram telepítése
1
Mentse a WDM illesztőprogram-fájlt a kívánt virtuális gépre (VM), majd csomagolja ki a fájlt.
2
Nyissa meg a Start
Vezérlőpult
Eszközkezelő ablakot.
Ha a "TUSB3410 Device" nem jelenik meg az Eszközkezelő listájában, válassza le, majd ismét
csatlakoztassa azt a virtuális géphez. Ez a jelenség ismert probléma, és a Teradici 4.0.3 utáni
verziójú firmware-je tartalmazza a javítását.
2 A "PCoIP" használata
33
2
A "PCoIP" használata
3
Jobb egérgombbal kattintson a "TUSB3410 Boot Device" elemre, majd válassza a "Update Driver
Software" lehetőséget.
Ezután kattintson a "Browse my computer for driver software" elemre.
4
A "Browse" lehetőségre kattintva keresse meg azt a mappát, ahova az illesztőprogramot mentette.
5
A Windows biztonsági ablakának megjelenése esetén kattintson a "Install this driver software
anyway" lehetőségre.
2 A "PCoIP" használata
34
2
A "PCoIP" használata
6
A telepítés befejezését követően kattintson a "Close" elemre.
7
Nyissa meg a Start
Vezérlőpult
Eszközkezelő ablakot.
Ellenőrizze, hogy a TUSB3410 eszközt a rendszer megfelelően felismerte-e COM portként.
2 A "PCoIP" használata
35
2
2.4
A "PCoIP" használata
"PCoIP"
2.4.1 képernyőmenü (OSD)
A Képernyőmenü helyi grafikus felhasználói felülete akkor jelenik meg a felhasználó számára, amikor az
eszköz be van kapcsolva, és nincs folyamatban PC-over-IP munkamenet. A képernyőmenüvel a
felhasználó csatlakozhat egy gazdaeszközhöz a Connect ablakon keresztül.
A Connect ablakon át hozzáférés nyílik az Options oldalhoz, amely az Adminisztratív Webes Felület által
nyújtott funkciók némelyikét biztosítja.
Az Options oldal eléréséhez kattintson az Options menüre a Connect ablakban.
2.4.2 Csatlakozási képernyő
A Connect ablak megjelenik rendszerindításkor, kivéve, ha a kliens irányított rendszerindításra vagy
automatikus újracsatlakozásra van konfigurálva.
Módosíthatja a logót, amely a Connect gomb fölött jelenik meg, ha feltölt egy másik képet az
Adminisztratív Webes Felület Upload menüjében.
Csatlakozás gomb
Nyomja meg a Connect gombot a PCoIP munkamenet indításához. Amikor a PCoIP kapcsolódás
folyamatban van, a képernyőmenü helyi grafikus felhasználói felületén megjelenik a "Connection Pending"
üzenetet. Mikor létrejött a kapcsolat, a képernyőmenü helyi grafikus felhasználói felülete eltűnik, és a
munkafolyamat képe jelenik meg.
2-1 ábra: A képernyőmenü Csatlakozási képernyője (Csatlakozás folyamatban)
2 A "PCoIP" használata
36
2
A "PCoIP" használata
2.4.3 Képernyőmenü Options menü
Az Options menü kiválasztásával megjeleníik a választható beállításokat tartalmazó lista.
A képernyőmenü Options menüje a következőket tartalmazza:

Configuration
Ezzel az opcióval számos beállítást konfigurálhat az eszközön, mint például hálózati beállítások,
munkamenet típusa, nyelv, és egyéb beállítások.

Diagnostics
Ez az opció segít Önnek az eszköz hibakeresésében.

Information
Ez az opció megmutatja az eszközzel kapcsolatos egyes részleteket.

User Settings
Ezzel az opcióval a felhasználó meghatározhatja a certificate checking mode, Mouse, Keyboard,
Display Topology lehetőségeket, valamint a PCoIP protokoll képminőségét.

Password
Ezzel az opcióval frissítheti az eszköz adminisztrátori jelszavát.
A 4.6.0 és későbbi firmware verziók esetén az alapértelmezett jelszó üresnek lett beállítva. Az Unlock
gombra kattintással, majd az Enter gomb megnyomásával a készülék zárolása feloldható.
Egy opció kiválasztásával megjelenik egy beállítási ablak.
2-2 ábra: Képernyőmenü Options menü
2 A "PCoIP" használata
37
2
A "PCoIP" használata
2.4.4 A Configuration ablak
Az Adminisztratív Webes Felületen levő Configuration opció és a képernyőmenü által számos beállítást
konfigurálhat az eszközzel kapcsolatban.
A Configuration ablakban a következő fülek találhatók:

Network

IPv6

SCEP

Label

Discovery

Session

Language

Power

Display

Access

Audio

Reset
Valamennyi fül rendelkezik az alábbi gombokkal: OK, Cancel, és Apply. Ezek a gombok lehetővé teszik
az adminisztrátor számára az elvégzett módosítások elfogadását vagy elvetését.

Az OSD konfigurációs opciók az Adminisztratív Webes Felületen rendelkezésre álló opciók
alegységét képezik.

További részleteket lásd a Teradici Support Site:http://techsupport.teradici.com SCEP, Label és
Access lapjain.

Az optimális teljesítmény érdekében telepítse a Teradici Audio Driver-t a VM-re, és jelölje azt ki
alapértelmezett lejátszóeszközként.

További részletekért látogasson el a Teradici Support Site oldalra a
http://techsupport.teradici.com címen és jelentkezzen be.
Lépjen a Download Center
Teradici Virtual Audio Driver lehetőségre.
2 A "PCoIP" használata
38
2
A "PCoIP" használata
A Network fül
Konfigurálhatja a gazdagép és a kliens hálózati beállításokat a Initial Setup oldalról, vagy a Network
oldalról. Miután frissítette az oldalon levő paramétereket, kattintson az Applylehetőségre a módosítások
mentéséhez.
A hálózati paraméterek az Adminisztratív Webes Felületen is beállíthatók.
2-3 ábra: A Network beállítása

Enable DHCP
Amikor az Enable DHCP opció be van kapcsolva, az eszköz felveszi a kapcsolatot a DHCP
(Dinamikus gazda konfiguráló protokoll) kiszolgálóval, amely hozzárendel egy IP-címet, alhálózati
maszkot, átjáró IP-címet és DNS-kiszolgálókat. Mikor az opció ki van kapcsolva, ezeket a
paramétereket manuálisan kell beállítani az eszközön.

IP Address
Az eszköz IP-címe. Ha a DHCP nincs engedélyezve, akkor ezt a mezőt egy érvényes IP-címhez kell
beállítani. Ha a DHCP engedélyezve van, akkor ezt a mezőt nem szerkesztheti.

Subnet Mask
Az eszköz alhálózati maszkja. Ha a DHCP nincs engedélyezve, akkor ezt a mezőt egy érvényes
alhálózati maszkhoz kell beállítani. Ha a DHCP engedélyezve van, akkor ezt a mezőt nem
szerkesztheti.
Lehetséges egy nem megfelelő IP-cím/alhálózati maszk kombináció konfigurálása (pl. érvénytelen
maszk), és ezzel az eszköz elérhetetlenné válik. Győződjön meg arról, hogy az alhálózati maszkot
helyesen adja meg.

Gateway
Az eszköz átjáró IP-címe. Ha a DHCP ki van kapcsolva, ezt a mezőt meg kell adni. Ha a DHCP
engedélyezve van, akkor ezt a mezőt nem szerkesztheti.
2 A "PCoIP" használata
39
2
A "PCoIP" használata

Primary DNS Server
Az eszköz elsődleges DNS IP-címe. Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Ha a DNS
kiszolgáló IP-címét a Csatlakozáskezelő programmal konfigurálják, akkor a címet teljesen minősített
tartománynévként is meg lehet adni IP-cím helyett.

Secondary DNS Server
Az eszköz másodlagos DNS IP-címe. Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező.
Ha a DNS kiszolgáló IP-címét a Csatlakozáskezelő programmal konfigurálják, akkor a címet teljesen
minősített tartománynévként is meg lehet adni IP-cím helyett.

Domain Name
Az alkalmazott tartománynév (pl. 'domain.local'). Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező.
Ez a mező a kliens gazdáját vagy tartományát határozza meg.

FQDN
A gazdagép vagy kliens teljesen minősített tartományneve. Az alapértelmezett beállítás a pcoip-host<MAC> vagy a pcoipportal-<MAC>, ahol a <MAC> a gazdagép vagy a kliens MAC-címe.
A tartománynév hozzá lesz csatolva, ha felhasználásra kerül (pl. pcoip-host-<MAC>.domain.local).
Ezen az oldalon ez a mező csak olvasható.

Ethernet Mode
A gazdagép vagy a kliens Ethernet Mode konfigurálását teszi lehetővé az alábbiként:

Auto

100 Mbps Full-Duplex

10 Mbps Full-Duplex
Ha a 10 Mbps Full-Duplex vagy a 100 Mbps Full-Duplex értéket választja, majd az Apply
lehetőségre kattint, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg.
"Figyelmeztetés: Ha a PCoIP eszközön az automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés letiltásra
kerül, akkor ezt le kell tiltani a kapcsolón is. Ezenkívül a PCoIP eszközt és a kapcsolót úgy kell
konfigurálni, hogy azonos sebesség- és duplexitás-paramétereket használjanak. Az eltérő
paraméterek a hálózati összeköttetés elvesztését eredményezhetik. Biztosan folytatni kívánja?"
Kattintson az OK lehetőségre a paraméter módosításához.
Az Ethernet Mode lehetőséget állítsa mindig Auto értékre, és csak akkor használja a
10 Mbps Full-Duplex vagy a 100 Mbps Full-duplex értékeket, ha a másik hálózati berendezés
(azaz kapcsoló) is 10 Mbps Full-Duplex vagy 100 Mbps Full-duplex érték melletti működésre
van konfigurálva. A nem megfelelően konfigurált Ethernet Mode azt eredményezheti, hogy a
hálózat félduplex módban működik, amelyet a PCoIP protokoll nem támogat. A munkamenet
súlyosan károsodik, és ezt követően meg is szakad.

Enable 802.1X Security: Ha a csatlakoztatott hálózat támogatja a 802.1x protokollt, akkor
engedélyezni kell a Enable 802.1X Security opciót, és csak biztonsági hitelesítéssel rendelkező
eszközök használhatók. Az Enable 802.1X Security engedélyezése esetén adja meg az
Authentication, Identity és Client Certificate beállításokat. A TLS (Transport Layer Security)
jelenleg csak hitelesítési protokollként támogatott.
2 A "PCoIP" használata
40
2
A "PCoIP" használata

Identity: Adja meg a hálózaton használni kívánt készülékazonosítót.

Client Certificate: Válasszon egy Certificate Upload oldalról feltöltött tanúsítványt.
2 A "PCoIP" használata
41
2
A "PCoIP" használata
A IPv6 fül
Az IPv6 oldalon engedélyezheti az IPv6 lehetőséget az Ön IPv6 hálózatához csatlakoztatott PCoIP
eszközök részére.
Ha módosításokat hajt végre ezen az oldalon, akkor újra kell indítania az eszközt, hogy a módosítások
érvényesítve legyenek.
2-4 ábra: A IPv6 beállítása

Enable IPv6
Engedélyezze ezt a mezőt, az IPv6 lehetőség engedélyezéséhez az Ön PCoIP eszközei részére.

Link Local Address
Ez a mező automatikusan kitöltésre kerül.

Gateway
Adja meg az átjáró címét

Enable DHCPv6
Engedélyezze ezt a mezőt, a 6-os verziójú dinamikus állomáskonfiguráló protokoll (DHCPv6)
beállításához az Ön eszköze részére.

Primary DNS
Az eszköz elsődleges DNS IP-címe. Ha a DHCPv6 engedélyezve van, akkor ez a mező
automatikusan kitöltésre kerül a DHCPv6 szerver által.

Secondary DNS
Az eszköz másodlagos DNS IP-címe. Ha a DHCPv6 engedélyezve van, akkor ez a mező
automatikusan kitöltésre kerül a DHCPv6 szerver által.

Domain Name
Az alkalmazott tartománynév (pl. 'domain.local') a gazdagép vagy a kliens részére. Ha a DHCPv6
engedélyezve van, akkor ez a mező automatikusan kitöltésre kerül a DHCPv6 szerver által.
2 A "PCoIP" használata
42
2
A "PCoIP" használata

FQDN
A gazdagép vagy kliens teljesen minősített tartományneve. Ha a DHCPv6 engedélyezve van, akkor
ez a mező automatikusan kitöltésre kerül a DHCPv6 szerver által.

Enable SLAAC
Engedélyezze ezt a mezőt, az állapotmentes automatikus címkonfiguráció (SLAAC) beállításához az
Ön eszköze részére.

Enable Manual Address
Engedélyezze ezt a mezőt, egy manuális (statikus) cím beállításához az Ön eszköze részére.

Manual Address
Adja meg az eszköz IP-címét.
2 A "PCoIP" használata
43
2
A "PCoIP" használata
A Label fül
A Label oldal rendelkezésre áll a gazdagéptől vagy a klienstől. A Label oldal lehetővé teszi információk
hozzáadását az eszköz részére.
A portál címke paraméterei az Adminisztratív Webes Felületen is beállíthatók.
2-5 ábra: A Label beállítása

PCoIP Device Name
Ha a PCoIP Device Name lehetővé teszi, a rendszergazda logikus nevet adhat a gazdagépnek
vagy a portálnak. Az alapértelmezett érték pcoip-gazda-MAC vagy pcoip-portál-MAC, ahol a MAC a
gazdagép vagy a portál MAC-címe.

PCoIP Device Description
Leírás és további információk, mint például az eszköz végpontjának helyszíne. A termékszoftver nem
használja ezt a mezőt. Ez csak adminisztrátori használatra van megadva.

Generic Tag
Generikus címkeinformáció az eszközről. A termékszoftver nem használja ezt a mezőt. Ez csak
adminisztrátori használatra van megadva.
2 A "PCoIP" használata
44
2
A "PCoIP" használata
A Discovery fül
Használja a Discovery oldalon levő beállításokat a gazdagépek és kliensek feltérképezésének törléséhez
az Ön PCoIP rendszerében, és a komplex rendszerek konfigurálási és karbantartási erőfeszítéseinek
jelentős csökkentéséhez. A feltérképezési mechanizmus független a DNS SRV felfedezéstől.
Az SLP feltérképezés működéséhez a routereket úgy kell konfigurálni, hogy több állomásnak szóló
forgalmat továbbítsanak az alhálózatok között. A DNS-SRV feltérképezés a javasolt feltérképezési
mechanizmus, mivel a legtöbb összeállítás nem engedélyezi ezt.
2-6 ábra: A Discovery beállítása

Enable Discovery
Ha az Enable Discovery opció be van kapcsolva, az eszköz dinamikusan feltérképezi a
társeszközöket az SLP feltérképezés segítségével anélkül, hogy ismernie kellene azok pozícióját a
hálózaton belül. Ez dinamikusan csökkenti a konfigurációs és karbantartási munkát a komplex
rendszerek esetében.
Az SLP feltérképezéshez a routereket úgy kell konfigurálni, hogy több állomásnak szóló forgalmat
továbbítsanak. A DNS-SRV feltérképezés a javasolt eljárás.
2 A "PCoIP" használata
45
2
A "PCoIP" használata
A Session fül
A Session oldalon konfigurálhatja, hogy a gazdagép vagy a kliens eszköz hogyan csatlakozik a
társeszközökhöz, illetve hogyan fogad csatlakozásokat azoktól.
A munkamenet paraméterei az Adminisztratív Webes Felületen is beállíthatók.
2-7 ábra: A Session beállítása

Connection Type
A Munkamenet oldalról válassza a Direct to Host opciót a következő beállítások megjelenítéséhez:


Direct to Host: Csatlakozzon egy olyan számítógéphez vagy munkaállomáshoz, amelyen
Host Card van telepíve.
DNS Name or IP Address: Adja meg annak a kiszolgálónak a DNS-nevét vagy IP-címét,
amelyhez csatlakozni kíván.
2-8 ábra: A Connection Type beállítása
2 A "PCoIP" használata
46
2
A "PCoIP" használata
Ha egy View Connection Server elemet választ a Munkamenet oldalról, akkor specifikus
konfigurációs beállítások jelennek meg.

View Connection Server: Csatlakozás a VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
kiszolgálóhoz. A VMware VDI egy virtuálisgép-megoldás.

DNS Name or IP Address: Adja meg a VMware View Connection kiszolgálójának DNS-nevét
vagy IP-címét.
2-9 ábra: A Connection Type beállítása

Advanced
Látogasson el a Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com oldalra a további
részletekért.
2 A "PCoIP" használata
47
2
A "PCoIP" használata
A Language fül
A Language oldalon módosíthatja a felhasználói kezelőfelület nyelvét.

Ez a beállítás a helyi grafikus felhasználói felületet befolyásolja. Ez csak a kliensnél érhető el.

A Nyelv paraméterei az Adminisztratív Webes Felületen is beállíthatók.
2-10 ábra: A Language beállítása

Language
A képernyőmenü nyelvének konfigurálása. Ez a beállítás csak a képernyőmenü nyelvét befolyásolja.
Nem érinti a pillanatnyi felhasználói munkamenet nyelvi beállításait.
Támogatott nyelvek: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean,
Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Keyboard Layout
A billentyűzet elrendezésének módosítása. Ha a felhasználó elindít egy munkamenetet, akkor ezt a
beállítás a virtuális gépen keresztül lehet vezérelni. Ha a Windows Csoportos Irányelv Objektum
(GPO) úgy van beállítva, hogy engedélyezze a billentyűzet elrendezésének módosítását, akkor a
beállítás a felhasználó munkamenete során kerül alkalmazásra. Ha a Windows GPO úgy van
beállítva, hogy nem engedélyezi a beállítást, akkor a beállítás nem kerül alkalmazásra.
2 A "PCoIP" használata
48
2
A "PCoIP" használata
A Power fül
2-11 ábra: A Power beállítása

OSD Screen-Saver Timeout (munkamenethez nem kapcsolódva): Tétlen állapotban a
csatlakoztatott monitorok a megadott idő (másodperc) elteltével készenléti üzemmódra váltanak.
Adjon meg „0” értéket, ha nem kívánja használni a készenléti üzemmód funkciót.

Display Suspend Timeout (munkamenethez kapcsolódva): Tétlen állapotban a csatlakoztatott
monitorok a megadott idő (másodperc) elteltével készenléti üzemmódra váltanak. Adjon meg „0”
értéket, ha nem kívánja használni a készenléti üzemmód funkciót.
2 A "PCoIP" használata
49
2
A "PCoIP" használata
A Display fül
A Display oldalon engedélyezheti az Extended Display Identification Data(EDID) felülírási módot.
Ez a funkció csak a képernyőmenün keresztül érhető el.
Normál működés során a gazdagépben levő GPU lekérdezi a zéró klienshez csatlakoztatott monitort, a
monitor teljesítőképességének meghatározása céljából. Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy egy
monitor úgy van csatlakoztatva a klienshez, hogy ez megakadályozza, hogy a kliens beolvashassa az
EDID információt, például bizonyos KVM eszközökön keresztüli csatlakozás esetén. Az ezen az oldalon
levő opciókkal konfigurálható a kliens, hogy közzétegye az alapértelmezett EDID információkat a GPU
részére.
A kijelző felülírás engedélyezése az alapértelmezett monitor kijelző-információ használatát vonja maga
után, és előfordulhat, hogy ez nem kompatibilis a csatlakoztatott monitorhoz, amely üres monitort
eredményez. Csak akkor engedélyezze a kijelző felülírást, ha nincs érvényes EDID információ és a
monitor kijelző-jellemzőit ismeri.
2-12 ábra: A Display beállítása

Enable Attached Display Override
Ez az opció átvett rendszerek számára készült. Konfigurálja a klienst, hogy alapértelmezett EDID
információkat küldjön a gazdagépnek, ha egy monitor nem észlelhető, vagy nincs csatlakoztatva a
klienshez. A Windows 7 előtti Windows-verziókban, ha a gazdagép nem rendelkezett EDID
információkkal, akkor azt feltételezte, hogy nincsenek monitorok csatlakoztatva, és többé nem is
ellenőrizte ezt újra. Ez az opció biztosítja, hogy a gazdagép mindig rendelkezzen az EDID
információkkal, ha a kliens a munkamenetben van.
Ha ezt az opciót engedélyezik, akkor az alábbi alapértelmezett felbontások lesznek közzétéve:

800x600 @60 Hz

1024x768 @60 Hz (értesítés a saját felbontásról)
2 A "PCoIP" használata
50
2
A "PCoIP" használata

1280x800 @60 Hz

1280x960 @60Hz

1280x1024 @60 Hz

1600x1200 @60 Hz

1680x1050 @60 Hz

1920x1080 @60 Hz

1920x1200 @60 Hz
Ha az Enable Attached Display Override funkció aktív, akkor a klienshez csatlakozó összes
megjelenítő az alapértelmezett 1024 x 768 képpontos felbontásra van állítva.

Enable Display Cloning
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ugyanazt a képernyőt két monitoron egyszerre jelenítse meg,
amikor kétmonitoros üzemmódban van.
2 A "PCoIP" használata
51
2
A "PCoIP" használata
A Audio fül
Az audio beállítások konfigurálása (pl. mikrofon és fejhallgató).
2-13 ábra: A Audio beállítása

Enable Local USB Audio Driver
A hang a beépített hangszórókból szól, a szerveren talált zenék lejátszásakor.

Hangkimenet és csatlakoztatott eszközök
Csatlakoztatott eszközök
Enable Local USB
Audio Driver
Device Type
Hangkimenet
USB fejhallgató + fülhallgató
Jelölje ki a (
)
lehetőséget
USB
USB fejhallgató
USB fejhallgató + fülhallgató
Jelölje ki a (
)
lehetőséget
Analóg
fülhallgató
Csak fülhallgató
Szüntesse meg a (
)
lehetőség kijelölését
-
fülhallgató
-
Szüntesse meg a (
)
lehetőség kijelölését
-
Beépített
hangszóró
2 A "PCoIP" használata
52
2
A "PCoIP" használata
A Reset fül
A Reset oldalon visszaállíthatja a konfigurációt és az engedélyeket a gyári alapértelmezett beállításokra,
amelyeket a beépített flash memória tárol.

A visszaállítás az Adminisztratív Webes Felületen is kezdeményezhető.

A paraméterek visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre nem állítja vissza a termékszoftvert,
és nem törli a testreszabott képernyőmenü logót.
2-14 ábra: A Reset beállítása

Reset Parameters
Ha megnyomja ezt a gombot, akkor egy üzenet jelenik meg, amely jóváhagyást kér.
Ez megakadályozza a véletlen visszaállítást.
2 A "PCoIP" használata
53
2
A "PCoIP" használata
2.4.5 A Diagnostics ablak
A Diagnostic menü hivatkozásokat tartalmaz a futási idő információival rendelkező oldalakhoz, valamint
olyan funkciókat is tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek hibakereséshez
A Diagnostic opciók a képernyőmenüben az Adminisztratív Webes Felületen rendelkezésre álló opciók
alegységét képezik.

Event Log

Session Statistics

PCoIP Processor

Ping
Valamennyi fül rendelkezik Close gombbal az ablak bezárásához.
Az Event Log fül
Az Event Log oldalon megtekintheti és törölheti a gazdagéptől vagy a klienstől származó eseménynapló
üzeneteket.
Az Adminisztratív Webes Felületen módosíthatja a napló szűrő beállítást azon az eszközön, amely
szabályozza az üzenetek részletességi szintjét a naplózásban. Ha a szűrőt "terse" értékre állítja, akkor az
eszköz rövid és tömör üzenetek naplózását végzi.
Az Event Log oldalon engedélyezheti és definiálhatja a rendszernaplót (syslog), olyan események
gyűjtésére és jelentésére, amelyek teljesítik az IETF szabványt a programüzenetek naplózásáról.
Az Event Log az Adminisztratív Webes Felületen is elindítható.
2-15 ábra: A Event Log beállítása

View event log messages
A View event log messages mező segítségével megjelenítheti a naplóüzeneteket az időbélyegzés
adataival együtt. Két gomb áll rendelkezésre.

Refresh
A Refresh gomb megnyomásával frissítheti a megjelenített eseménynapló-üzeneteket.
2 A "PCoIP" használata
54
2
A "PCoIP" használata

Clear
Kattintson ide az eszközön tárolt valamennyi eseménynapló üzenet törléséhez.
A Session Statistics fül
A Session Statistics oldalon megtekintheti az aktuális statisztikákat az aktív munkamenet során.
Ha a munkamenet nem aktív, akkor a legutóbbi munkamenet statisztikáit tekintheti meg.
A Session Statistics az Adminisztratív Webes Felületen is megtekinthető.
2-16 ábra: A Session Statistics beállítása

PCoIP csomagok statisztikái

PCoIP Packets Sent
A PCoIP csomagok teljes száma, amelyek elküldésre kerültek az aktuális/legutóbbi
munkamenet során.

PCoIP Packets Received
A PCoIP csomagok teljes száma, amelyek fogadásra kerültek az aktuális/legutóbbi
munkamenet során.

PCoIP Packets Lost
A PCoIP csomagok teljes száma, amelyek elvesztek az aktuális/legutóbbi munkamenet során.

Bájtok statisztikája

Bytes Sent
A bájtok teljes száma, amelyek elküldésre kerültek az aktuális/legutóbbi munkamenet során.

Bytes Received
A bájtok teljes száma, amelyek fogadásra kerültek az aktuális/legutóbbi munkamenet során.
2 A "PCoIP" használata
55
2
A "PCoIP" használata

Round Trip Latency
A minimális, átlagos és maximális körbejárási PCoIP rendszer (pl. gazdagéptől a kliensig, majd vissza
a gazdagépig), és a hálózati késés milliszekundumokban (+/- 1 ms).
A PCoIP Processor fül
A PCoIP Processor oldalon visszaállíthatja a gazdagépet vagy a klienst, és megtekintheti a kliens PCoIP
processzorának hasznos idejét a legutóbbi rendszerindítás óta.
A PCoIP Processor hasznos ideje az Adminisztratív Webes Felületen is megtekinthető.
2-17 ábra: A PCoIP Processor beállítása
2 A "PCoIP" használata
56
2
A "PCoIP" használata
A Ping fül
A Ping oldalon felveheti a kapcsolatot valamely eszközzel, és ellenőrizheti, hogy elérhető-e IP hálózaton
keresztül. Ezzel meghatározhatja, hogy egy gazdagép elérhető-e. A 3.2.0 verziószámú termékszoftver
kibocsátásának eredményeképpen, és a ping parancsban történő "a jelölés ne legyen részekre bontva"
kikényszerítés által ezzel a funkcióval meghatározhatja a maximális MTU méretet.
2-18 ábra: A Ping beállítása

Ping beállítások

Destination
IP-cím vagy teljesen minősített tartománynév az ellenőrzéshez

Interval
Szünet a ping csomagok között

Packet Size
A ping csomag mérete

Packets

Sent
Az továbbított ping csomagok száma

Received
A fogadott ping csomagok száma
2 A "PCoIP" használata
57
2
A "PCoIP" használata
2.4.6 Az Information ablak
Az Information oldalon megtekintheti az eszközzel kapcsolatos részleteket. Az Adminisztratív Webes
Felület megmutatja a verziószámot, a VPD-t, és a csatolt eszközinformációt. A képernyőmenüvel
megtekintheti az eszköz verziószámát.
A Version oldalon megtekintheti az eszközzel kapcsolatos hardver és termékszoftver részleteket.
2-19 ábra: A Version beállítása

VPD-információ
A Lényeges Termékadatok (Vital Product Data - VPD) olyan információk, amelyeket a gyár állít be,
hogy egyedülálló módon beazonosítható legyen minden egyes portál vagy gazdagép.

MAC Address
Gazdagép/kliens egyedi MAC cím

Unique Identifier
Gazdagép/kliens egyedi azonosító

Serial Number
Gazdagép/kliens egyedi sorozatszám

Firmware Part Number
Az aktuális termékszoftver alkatrészszáma

Hardware Version
Gazdagép/kliens hardver verziószám

Készülékszoftver-információk
A Készülékszoftver-információk az aktuális PC-over-IP termékszoftver adatait tartalmazza.

Firmware Version
Az aktuális termékszoftver verziószáma
2 A "PCoIP" használata
58
2
A "PCoIP" használata

Firmware Build ID
Az aktuális termékszoftver javító kódja

Firmware Build Date
Az aktuális termékszoftver létrehozási dátuma

PCoIP Processor Family
A Tera termékcsaládnevet mutatja. A Tera a Teradici gazdaprocesszora. Ez a készülék az újabb
generációs TERA2321 Tera2 gazdaprocesszor-családra épül, amely Tera2 néven jelenik meg.

PCoIP Processor Revision
A PCoIP processzor szilikon revíziója. A szilikon B revíziója 1.0-val van jelölve.

Bootloader információk
A betöltőprogram információi jelzik az aktuális PC-over-IP betöltőprogramjának adatait.

Bootloader Version
Az aktuális rendszertöltő verziószáma

Bootloader Build ID
Az aktuális rendszertöltő javító kódja

Bootloader Build Date
Az aktuális rendszertöltő létrehozásának dátuma
2 A "PCoIP" használata
59
2
A "PCoIP" használata
2.4.7 A User Settings ablak
Az User Settings oldallal elérheti a füleket, amelyeken meghatározhatja a tanúsítványellenőrző
üzemmódot, az egér- és billentyűzet beállításokat, a PCoIP protokoll képminőségét, valamint a kijelző
elrendezését.
A Felhasználói beállítások menü fülei a következők:

Certificate

Mouse

Keyboard

Image

Display Topology

Touch Screen
A Certificate fül
Ezen a lapon választhatja ki a további lépéseket, ha egy kiszolgálóhoz történő csatlakozáskor a
biztonsági információk nem ellenőrizhetők. Ezeket a beállításokat csak a rendszergazda hozzájárulásával
ajánlott módosítani.
2-20 ábra: A Certificate beállítása

Never connect to untrusted servers: Jelölje be ezt az opciót, ha nem kíván tanúsítvány nélküli vagy
nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező kiszolgálóhoz csatlakozni.

Warn before connecting to untrusted servers: Jelölje be ezt az opciót, ha egy nem megbízható
kiszolgálóhoz történő csatlakozás előtt figyelmeztetést kívánt megjeleníteni.

Do not verify server identity certificates: Ennek az opciónak a bejelölésével engedélyezheti a
kiszolgáló azonosító tanúsítványának ellenőrzése nélküli csatlakozásokat.
2 A "PCoIP" használata
60
2
A "PCoIP" használata
A Mouse fül
Az Mouse oldalon módosíthatja az egér kurzorsebességét a képernyőmenü munkamenetekhez.
A képernyőmenü kurzorsebességének beállítása nem befolyásolja a kurzorbeállításokat, ha van aktív
PCoIP munkamenet, hacsak a helyi billentyűzet gazdagép alapú illesztőprogramja nincs használatban.
Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" leírását a további részletekért.
Ez a funkció csak a képernyőmenün keresztül érhető el. Nem elérhető az Adminisztratív Webes
Felületen.
2-21 ábra: A Mouse beállítása

Mouse Speed
Az egér kurzorsebességének konfigurálása.
Az egér kurzorsebességét a PCoIP gazdagép szoftverén keresztül is konfigurálhatja.
Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" leírását a további
részletekért.
2 A "PCoIP" használata
61
2
A "PCoIP" használata
A Keyboard fül
Az Keyboard oldalon módosíthatja a billentyűzet ismétlési beállításait a képernyőmenü
munkamenetekhez.

A billentyűzet ismétlési beállításai nem befolyásolják a kurzorbeállításokat, ha van aktív PCoIP
munkamenet, hacsak a helyi billentyűzet gazdagép alapú illesztőprogramja nincs használatban.
Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" leírását a további
részletekért. Ez a beállítás csak a képernyőmenün keresztül érhető el. Nem jelenik meg az
Adminisztratív Webes Felületen.

A billentyűzet ismétlési beállításait a PCoIP gazdagép szoftverén keresztül is konfigurálhatja.
Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" leírását a további
részletekért.
2-22 ábra: A Keyboard beállítása

Keyboard Repeat Delay
A felhasználó konfigurálhatja a kliens billentyűzet ismétlési késleltetését.

Keyboard Repeat Rate
A felhasználó konfigurálhatja a kliens billentyűzet ismétlési sebességét.

Repeat Settings Test Box
A felhasználó tesztelheti a kiválsztott billentyűzet beállításokat.
2 A "PCoIP" használata
62
2
A "PCoIP" használata
A Image fül
Az Image oldalon módosíthatja a PCoIP munkamenet képminőségét.
2-23 ábra: A Image beállítása

Image Quality Preference
A csúszkával módosíthatja a kiegyenlítést a kép élessége és az egyenletes mozgás között egy
PCoIP munkamenet esetén, ahol a hálózati sávszélesség korlátozott.
Ez a mező a gazdagépen is elérhető, ha a PCoIP Host Software telepítve van.
A csúszka a gazdagép szoftver Image füle alatt található.
2 A "PCoIP" használata
63
2
A "PCoIP" használata
A Display Topology fül
Ahhoz, hogy alkalmazhassa a kijelző elrendezés funkciót a PCoIP munkamenethez egy zéró kliens és egy
PCoIP gazdagép között, a gazdagépen telepítve kell lennie a PCoIP gazdagép szoftvernek.
Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" leírását a további részletekért.
A Display Topology fül nem rendelkezik neki megfelelő menüvel az Adminisztratív Webes Felületen.
A kijelző elrendezés funkció további részleteiért, a PCoIP munkamenethez egy zéró kártya és egy zéró
kliens között, Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".
Mindig a Display Topology fül alkalmazásával módosítsa a kijelző elrendezését a OSD
Options
User Settings interface.
2-24 ábra: A Display Topology beállítása

Enable Configuration
Ha engedélyezve van, akkor az eszközön konfigurálhatja a kijelző pozícióját, elforgatását és
felbontását. A beállítások elmentésre kerülnek, ha megnyomja az Apply vagy az OK lehetőségeket,
és akkor kerülnek alkalmazásra, ha az eszközt újraindítja.

Display Layout
Válassza ki, hogy a kijelzőihez vízszintes vagy függőleges elrendezést szeretne-e (A és B) Ez a
beállítás az Ön asztalán levő kijelzők fizikai elrendezését kell, hogy tükrözze.

Horizontal: Kiválasztásával az A és a B vízszintesen lesz elrendezve, A kerül a B bal oldalára.

Vertical: Kiválasztásával az A és a B függőlegesen lesz elrendezve, A kerül a B fölé.
Egyszerre maximum két kijelző lehet engedélyezve.
2 A "PCoIP" használata
64
2
A "PCoIP" használata

Alignment
Válassza ki, hogy hogyan kívánja az A és a B kijelzőket elrendezni, ha ezeknek eltérő a mérete.
Ez a beállítás meghatározza, hogy a képernyő melyik része legyen használva, ha a kurzort egyik
kijelzőről a másikra mozgatja. A legördülő listában megjelenő elrendezési opciók attól függnek,
hogy Ön vízszintes vagy függőleges kijelző-elrendezést választott-e.

Primary
Konfigurálja, hogy zéró kliens melyik DVI portját kívánja elsődleges portnak megtenni.
Az elsődleges porthoz csatlakozó kijelző lesz az elsődleges kijelző (azaz a kijelző, amely a
képernyőmenüket tartalmazza, mielőtt PCoIP munkamenetet kezdeményez, és ez lesz az a kijelző
is, amely a Windows feladatsávhoz kerül lekérésre a munkamenetet kezdeményezését követően).


Port 1: Kiválasztásával a zéró kliens DVI-1 portját állíthatja be elsődleges portnak.

Port 2: Kiválasztásával a zéró kliens DVI-2 portját állíthatja be elsődleges portnak.
Position
Határozza meg, melyik kijelző van fizikailag csatlakoztatva a Port 1 és a Port 2 csatlakozókhoz.

Rotation
Konfigurálja a kijelző elforgatását a Port 1 és a Port 2 csatlakozók esetén.


No rotation

90˚ clockwise

180˚ rotation

90˚ counter-clockwise
Resolution
A kijelző felbontást konfigurálhatja a PCoIP munkamenethez egy virtuális gép vagy gazdagép és egy
zéró kliens között. A zéró kliens feltérképezi a monitor támogatott kijelző felbontásait, és ezeket
megjeleníti a legördülő menüben. Alapértelmezésként a kijelző saját felbontása lesz alkalmazva.

Revert
Visszaállítja az ezen az oldalon levő konfigurációkat a legutóbbi mentett beállításokra.
2 A "PCoIP" használata
65
2
A "PCoIP" használata
A Touch Screen fül
Az Touch Screen oldalon konfigurálhatja és kalibrálhatja a csatlakoztatott Elo TouchSystems
érintőképernyős kijelző bizonyos beállításait.
Az Touch Screen oldal csak a képernyőmenün keresztül érhető el. Nem elérhető az Adminisztratív
Webes Felületen.
2-25 ábra: A Touch Screen beállítása

Enable right click on hold
A jelölőnégyzet bejelölésével a felhasználók egy jobb egérgombos kattintást idézhetnek elő, ha
megérintik és pár másodpercig megérintve tartják a képernyőt. Ha ez nincs engedélyezve, akkor a
jobb egérgombos kattintás nincsen támogatva.

Right click delay
Csúsztassa a mutatót a Long és a Short között egy tetszőleges pozícióba, annak
meghatározásához, hogy a felhasználónak mennyi ideig kell megérinteni és megérintve tartani a
képernyőt a jobb egérgombos kattintás előidézéséhez.

Touch screen calibration
Ha az érintőképernyőt először csatlakoztatja a zéró klienshez, akkor a kalibrációs program elindul.
Az érintőképernyőt érintse meg a három célpontot, ahogy azok megjelennek.
A kalibráció teszteléséhez húzza végig az ujját a monitoron, és ellenőrizze, hogy a kurzor követi-e
ezt. Ha a teszt nem sikeres, akkor a kalibrációs program újra elindul. A kalibrálást követően a
koordináták a flash memóriában kerülnek eltárolásra.
A kalibrációs program manuális elindításához a képernyőmenü Touch Screen oldalán kattintson a
Start lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
2 A "PCoIP" használata
66
2
A "PCoIP" használata
2.4.8 A Password ablak
Ez az opció a Management Console Program programon keresztül érhető el.
Látogasson el a Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com oldalra a további részletekért.
A Password oldalon frissítheti az eszköz helyi adminisztrátori jelszavát. A jelszó maximum 20 karakterből
állhat.

Ez a paraméter érinti az Adminisztratív Webes Felületet és a helyi OSD grafikus felhasználói
felületet is.

Legyen óvatos a kliens jelszavának frissítésekor, mert a kliens használhatatlanná válhat, ha a jelszó
elvész.
2-26 ábra: A Change Password beállítása

Old Password
Ennek a mezőnek meg kell egyeznie az aktuális adminisztrátori jelszóval, mielőtt a jelszót frissíthetné.

New Password
Az új adminisztrátori jelszó érinti az Adminisztratív Webes Felületet és a helyi képernyőmenü grafikus
felhasználói felületét is.

Confirm New Password
Ennek a mezőnek meg kell egyeznie az New Password mezővel, mielőtt a jelszót frissíthetné.

Reset
Ha a kliens jelszó elveszett, akkor kattintson a Reset gombra, hogy egy válaszkódot kérhessen a
kliens forgalmazójától. A hívókód elküldésre került a forgalmazónak. A forgalmazó ellenőrzi a
kérelmet, és egy válaszkódot küld el, ha a Teradici erre engedélyt ad.
Ha helyesen írta be a válaszkódot, akkor a kliens jelszava üres értékre kerül beállításra.
Adjon meg egy új jelszót.
Ha jogos jelszó-visszaállításra van szükség, további információkért forduljon a kliens forgalmazójához.
Ez az opció nem érhető el az Adminisztratív Webes Felületről. Ez csak a képernyőmenün keresztül
érhető el.
2 A "PCoIP" használata
67
2
A "PCoIP" használata
2-27 ábra: A Authorized Password Reset beállítása
A PCoIP használatának részletei előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legfrissebb információk
megtekintéséhez látogasson el a Teradici honlapjára http://www.teradici.com.
2 A "PCoIP" használata
68
2
A "PCoIP" használata
2.4.9
Wake On LAN
Ez a funkció lehetővé teszi a készülék egy előre meghatározott parancs külső rendszerből a készülék
felé, hálózaton keresztül történő küldésével történő bekapcsolását.
Győződjön meg arról, hogy a hálózat lehetővé teszi a parancsot a készülék felé küldő számítógéppel
történő kommunikációt. Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e Wake on LAN jeleket generálni képes
programmal.

Ügyeljen arra, hogy a tápellátás mindig csatlakoztatva legyen, így ez a funkció a készülék
kikapcsolt állapotában is működik.

A funkció célja a készülék bekapcsolása. (A készülék kikapcsolására szolgáló funkciót nem
támogatja.)
A beállítások megadása
1
Úgy állítsa be a készülék és a számítógép IP-címeit, hogy a készülék csatlakozhasson a
számítógéphez hálózaton keresztül.
2
A készülék kezelői weboldalának megnyitásához a számítógépen írja be az URL-címmezőbe a
készülékhez beállított IP-címet.
3
A tápellátás beállításainak módosításához jelentkezzen be (Log In), majd válassza a
Configuration
4
Power elemeket.
Végezze el a beállításokat a készülék felhasználási környezetének megfelelően. (Lásd az alábbi
képet.)
2 A "PCoIP" használata
69
2
A "PCoIP" használata
2.4.10
Wake on USB
Ha a Wake On USB funkció kezelői weboldalon történő bekapcsolását követően kikapcsolja a
készüléket, akkor a rendszer készenléti módba vált.
A Wake on USB funkció a billentyűzet vagy egér állapotának változásakor készenléti módból normál
módba váltja a rendszert.
Változás például az egérgomb vagy a billentyűzet valamely billentyűjének megnyomása.
A beállítások megadása
1
Úgy állítsa be a készülék és a számítógép IP-címeit, hogy a készülék csatlakozhasson a
számítógéphez hálózaton keresztül.
2
A készülék kezelői weboldalának megnyitásához a számítógépen írja be az URL-címmezőbe a
készülékhez beállított IP-címet.
3
A tápellátás beállításainak módosításához jelentkezzen be (Log In), majd válassza a
Configuration
4
Power elemeket.
Végezze el a beállításokat a készülék felhasználási környezetének megfelelően. (Lásd az alábbi
képet.)
2 A "PCoIP" használata
70
2
A "PCoIP" használata
2.4.11
OSD Logo Upload
Az OSD Logo Upload oldal segítségével módosíthatja a Teradici OSD képernyőn megjelenített logót.
A beállítások megadása
1
Úgy állítsa be a készülék és a számítógép IP-címeit, hogy a készülék csatlakozhasson a
számítógéphez hálózaton keresztül.
2
A készülék kezelői weboldalának megnyitásához a számítógépen írja be az URL-címmezőbe a
készülékhez beállított IP-címet.
3
Jelentkezzen be (Log In), majd válassza az Upload
OSD Logo lehetőséget.
Megjelenik az OSD Logo Upload oldal. (Lásd az alábbi képet.)
4
Válasszon egy, a logót felváltó új fájlt, majd nyomja meg az Upload gombot.
Ügyeljen arra, hogy az OSD logófájl 24 bites bitképfájl legyen, amelynek mérete nem haladja meg a 256
x 64 pixelt.
2 A "PCoIP" használata
71
2
A "PCoIP" használata
2.4.12
Firmware Update
A Firmware Update oldalon módosítsa a Teradici Firmware beállítást.
A beállítások megadása
1
Úgy állítsa be a készülék és a számítógép IP-címeit, hogy a készülék csatlakozhasson a
számítógéphez hálózaton keresztül.
2
A készülék kezelői weboldalának megnyitásához a számítógépen írja be az URL-címmezőbe a
készülékhez beállított IP-címet.
3
Jelentkezzen be (Log In), majd válassza az Upload
Firmware lehetőséget.
Megjelenik az Firmware Upload oldal. (Lásd az alábbi képet.)
4
5
Válassza ki a logót felváltó Firmware-fájlt, majd nyomja meg az Upload gombot.
A feltöltést követően megjelenik a Reset gomb. A Reset gombra kattintva indítsa újra a klienst.
Válassza az Options
Information lehetőséget, majd ellenőrizze a Firmware Version részben
megjelenő információkat.
2 A "PCoIP" használata
72
3
3.1
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás előtt
3.1.1 Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok

Forráseszköz csatlakoztatása előtt olvassa el az ahhoz mellékelt használati útmutatót.
A forráseszközökön található csatlakozók száma és elhelyezkedése eszközönként változik.

A tápkábelt csak akkor csatlakoztassa, amikor a többi csatlakoztatást már elvégezte.
Ha csatlakoztatás közben csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék károsodhat.

Ellenőrizze, hogy milyen típusú csatlakozók vannak a csatlakoztatni kívánt készülék hátoldalán.
3 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
73
3
3.2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Számítógép csatlakoztatása és használata
3.2.1 Csatlakoztatás számítógéphez

Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a
kábelt.

Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.
Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
Csatlakozás a D-SUB kábel segítségével (analóg típus)
RGB IN
1
Csatlakoztassa a D-SUB kábelt a készülék hátoldalán található [RGB IN] csatlakozóhoz, valamint a
számítógép RGB csatlakozójához.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termékhez és a hálózati aljzathoz. Ezután kapcsolja be a
számítógépet.
(További részletekért lásd: „2.2.7
3
A[
Áramellátás”.)
] gomb nyomogatásával módosítsa a bemeneti jelforrást Analóg opcióra.
Csatlakoztatás sztereó kábellel
AUDIO IN

Csatlakoztassa a monitor hátulján található [AUDIO IN] csatlakozót a számítógép hangkártyájához.
3 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
74
3
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
3.2.2 A "Windows Driver" telepítése

A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális
felbontást és frekvenciát.

A készülékhez mellékelt CD-ROM-on található egy illesztőprogram a telepítéshez.
1
2
3
4
Helyezze a készülék használati útmutatóját tartalmazó CD-t a CD-ROM meghajtóba.
5
Nyissa meg a számítógép Megjelenítés tulajdonságai lapját, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
Kattintson a "Windows Driver" opcióra.
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve folytassa a telepítést.
Válassza ki készüléke típusát a típuslistáról.
felbontás és a képernyő-frissítés gyakorisága.
További részleteket a Windows operációs rendszer útmutatójában talál.
3 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
75
3
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
3.2.3 Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válasszon ki egy nyelvet és módosítsa a felbontást az optimális értékre.
NC191
NC221
[+]
NC241
1080
1080
A felbontás beállításához kövesse az alábbi beállításokat.
A felbontás beállításához kövesse az alábbi beállításokat.
A felbontás beállításához kövesse az alábbi beállításokat.
Magyar
Magyar
Magyar
AUTO
1
2
A[
] gomb nyomogatásával álljon a kívánt nyelvre, majd nyomja meg a [
AUTO
] gombot.
Az üzenet elrejtéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.

Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb
háromszor megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.

A készülék normál monitorként történő használata esetén az optimális felbontás a számítógép
Vezérlőpultján állítható be.

A felbontásnak a készülék hálózati monitorként történő használata esetén történő beállításával
kapcsolatban lásd: „2.4 "PCoIP"”.
3 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
76
3
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
3.2.4 Felbontás módosítása a PC használatával

Az alábbi utasítások kizárólag a készülék normál monitorként történő használatára vonatkoznak.

Az optimális képminőség beállításához lépjen a számítógép Vezérlőpultjára, és állítsa be a
felbontást és a frissítési gyakoriságot.

A TFT LCD kijelzők képminősége romolhat, ha nem az optimális felbontás van kiválasztva.
A felbontás módosítása Windows XP rendszerben
Menjen a Vezérlőpult
Megjelenítés
Beállítások fülre és módosítsa a felbontást.
A felbontás módosítása Windows Vista rendszerben
Menjen a Vezérlőpult
Személyre szabás
Megjelenítő beállítások fülre és módosítsa a felbontást.
4
3 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
77
3
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
A felbontás módosítása Windows 7 rendszerben
Menjen a Vezérlőpult
Megjelenítés
Képernyő felbontás fülre és módosítsa a felbontást.
4
A felbontás módosítása Windows 8 rendszerben
Menjen a Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenítés
Képernyő felbontás fülre és módosítsa a
felbontást.
4
5
3 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
78
4
4.1
A képernyő beállítása
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt és a színtónust.
Fényerő
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Dinamikus kontraszt üzemmódra van állítva.
4.1.1 A Fényerő opció beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kép opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Fényerő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
!
:
Kontraszt
:
Élesség
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Egyedi
Durva
:
Finom
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Állítsa be a Fényerő értékét a [
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
] gombbal.
4 A képernyő beállítása
79
4
4.2
A képernyő beállítása
Kontraszt
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Color Teljes vagy Intelligens üzemmódban van.
4.2.1 A Kontraszt konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kép opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kontraszt opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
!
:
Kontraszt
:
Élesség
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Egyedi
Durva
:
Finom
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Állítsa be a Kontraszt értékét a [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] gombbal.
4 A képernyő beállítása
80
4
4.3
A képernyő beállítása
Élesség
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Color Teljes vagy Intelligens üzemmódban van.
4.3.1 Az Élesség konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kép opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg az Élesség opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
!
:
Kontraszt
:
Élesség
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Egyedi
Durva
:
Finom
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Állítsa be az Élesség értékét a [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] gombbal.
4 A képernyő beállítása
81
4
4.4
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Bright
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.
Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
4.4.1 A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kép opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
[
SAMSUNG
] gombot, amíg a MAGIC
Bright opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
!
:
Kontraszt
:
Élesség
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
: Custom
Durva
: Off
Játék
Finom
:
ࢇࢷ֩Ѝ
Normál
Mozi
Dinamikus kontraszt
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔

Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.

Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet
használatához.

Játék: Optimális képminőséget biztosít olyan játékokhoz, amelyekben grafikus effektusok és
dinamikus mozgások vannak.

Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.

4
5
A[
Dinamikus kontraszt : Kiegyenlített fényerőt biztosít a kontraszt automatikus változtatásával.
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [ MENU ] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 A képernyő beállítása
82
4
4.5
A képernyő beállítása
Durva
Állítsa be a képfrekvenciát.
Csak Analóg módban érhető el.
4.5.1 A Durva* beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kép opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Durva opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
!
:
Kontraszt
:
Élesség
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Egyedi
Durva
:
Finom
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Állítsa be a Durva értékét a [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] gombbal.
4 A képernyő beállítása
83
4
4.6
A képernyő beállítása
Finom
Hajtsa végre a képernyő finom beállítását, hogy a kép életszerű legyen.
Csak Analóg módban érhető el.
4.6.1 A Finom beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kép opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Finom opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
!
:
Kontraszt
:
Élesség
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Egyedi
Durva
:
Finom
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Állítsa be a Finom értékét a [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] gombbal.
4 A képernyő beállítása
84
5
Színárnyalat konfigurálása
SAMSUNG
Állítsa be a képernyő színárnyalatát. Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy
Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
5.1
SAMSUNG MAGIC Color
SAMSUNG
A MAGIC
Color a képminőség javításának egy új módszere, amelyet a Samsung fejlesztett ki, és amely
életszerű természetes színeket nyújt a képminőség romlása nélkül.
5.1.1 A SAMSUNG MAGIC Color beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
[
SAMSUNG
] gombot, amíg a MAGIC
Color opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját. A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
4
5
SAMSUNG
MAGIC Color
:
Vörös
:
Zöld
:
Kék
:
Színtónus
: Normál
Gamma
: 1. mód
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
Ki
Bemutató
Teljes
Intelligens
AUTO AUTO
۴੔
SAMSUNG

Ki: Kapcsolja ki a MAGICColor funkciót.

SAMSUNG
Bemutató: Hasonlítsa össze a normál képernyő módot a MAGIC
Color móddal.

Teljes : Életszerű képminőséget biztosít minden képernyő-területen, a testszínt is beleértve.

Intelligens: Javítja a színeket a képernyő minden területén, kivéve a testszíneket.
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [ MENU ] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 Színárnyalat konfigurálása
85
5
5.2
Színárnyalat konfigurálása
Vörös
Állítsa be a kép vörös színkomponensének értékét. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál intenzívebb a szín.
SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Color Teljes vagy Intelligens üzemmódban van.
5.2.1 A Vörös konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Vörös opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
SAMSUNG
4
Állítsa be a Vörös értékét a [
MAGIC Color
: Ki
Vörös
:
Zöld
:
Kék
:
Színtónus
: Normál
Gamma
: 1. mód
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] gombbal.
5 Színárnyalat konfigurálása
86
5
5.3
Színárnyalat konfigurálása
Zöld
Állítsa be a kép zöld színkomponensének értékét. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál intenzívebb a szín.
SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Color Teljes vagy Intelligens üzemmódban van.
5.3.1 A Zöld konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
] gombot, amíg a Zöld opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
4
Állítsa be a Zöld értékét a [
SAMSUNG
MAGIC Color
: Ki
Vörös
:
Zöld
:
Kék
:
Színtónus
: Normál
Gamma
: 1. mód
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] gombbal.
5 Színárnyalat konfigurálása
87
5
5.4
Színárnyalat konfigurálása
Kék
Állítsa be a kép kék színkomponensének értékét. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál intenzívebb a szín.
SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Color Teljes vagy Intelligens üzemmódban van.
5.4.1 A Kék konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kék opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
4
Állítsa be a Kék értékét a [
SAMSUNG
MAGIC Color
: Ki
Vörös
:
Zöld
:
Kék
:
Színtónus
: Normál
Gamma
: 1. mód
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] gombbal.
5 Színárnyalat konfigurálása
88
5
5.5
Színárnyalat konfigurálása
Színtónus
A kép általános színtónusának beállítása.
SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Color Teljes vagy Intelligens üzemmódban van.
5.5.1 A Színtónus beállítások konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Színtónus opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
SAMSUNG
MAGIC Color
: Ki
Vörös
:
Zöld
:
Kék
:
Színtónus
Gamma
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
2. hideg
1. hideg
: ૲ࣱ
Normál
1. meleg
: ֻҖ
2. meleg
Egyedi
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔

2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.

1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.

Normál: A normál színtónus megjelenítése.

1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.

2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.

Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [ MENU ] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 Színárnyalat konfigurálása
89
5
5.6
Színárnyalat konfigurálása
Gamma
A kép fényerejének beállítása a középtartományban (Gamma).
5.6.1 A Gamma konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Gamma opcióra ál, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
4
5
A[
SAMSUNG
MAGIC Color
: Ki
Vörös
:
Zöld
:
Kék
:
Színtónus
: Normál
Gamma
mód
: 1.
ֻҖ
2. mód
3. mód
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [ MENU ] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 Színárnyalat konfigurálása
90
6
6.1
Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
Vízsz. pozíció & Függ. pozíció
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
Csak Analóg módban érhető el.
6.1.1 A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
A[
[
] gombot, amíg a MÉRET ÉS POZÍCIÓ opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombbal lépjen a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció elemre, majd nyomja meg a
] gombot. A következő képernyő jelenik meg.
MÉRET ÉS POZÍCIÓ
Vízsz. pozíció
:
50
Vízsz. pozíció
:
50
Függ. pozíció
:
50
Függ. pozíció
:
50
Menü vízsz. poz.
:
50
Menü vízsz. poz.
:
50
Menü függ. poz.
:
1
Menü függ. poz.
:
1
ࢇࢷ֩Ѝ
4
MÉRET ÉS POZÍCIÓ
Nyomja meg a [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] gombot a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció konfigurálásához.
6 Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
91
6
6.2
Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz.
Menü vízsz. poz.: Mozdítsa el a menü pozíciót balra vagy jobbra.
Menü függ. poz.: Mozgassa a menü pozíciót felfelé vagy lefelé.
6.2.1 A Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz. konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
A[
[
] gombot, amíg a MÉRET ÉS POZÍCIÓ opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombbal lépjen a Menü vízsz. poz. vagy Menü függ. poz., elemre, majd nyomja meg a
] gombot. A következő képernyő jelenik meg.
MÉRET ÉS POZÍCIÓ
Vízsz. pozíció
:
50
Vízsz. pozíció
:
50
Függ. pozíció
:
50
Függ. pozíció
:
50
Menü vízsz. poz.
:
50
Menü vízsz. poz.
:
50
Menü függ. poz.
:
1
Menü függ. poz.
:
1
ࢇࢷ֩Ѝ
4
MÉRET ÉS POZÍCIÓ
Nyomja meg a [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] gombot a Menü vízsz. poz. vagy a Menü függ. poz. konfigurálásához.
6 Képernyő átméretezése vagy áthelyezése
92
7
7.1
Beállítás és visszaállítás
Visszaállítás
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
7.1.1 Beállítások inicializálása (Visszaállítás)
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Visszaállítás opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját. A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
Visszaállítás
"#$
Nem
Igen
English
Magyar
20 mp.
Menüátlátszóság
Be
Bekapcsolás gomb
Kikapcsolás
Nyelv
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
A[
࣏ࢽ
࣏ࢽ
ࢇѰ
AUTO AUTO
۴੔
۴੔
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [ MENU ] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
7 Beállítás és visszaállítás
93
7
7.2
Beállítás és visszaállítás
Nyelv
A menü nyelvének beállítása.

A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.

A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
7.2.1 A Nyelv módosítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Nyelv opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
Visszaállítás
Nyelv
"#$
Menüátlátszóság
Bekapcsolás gomb
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
A[
ࢇѰ
AUTO AUTO
۴੔
] gomb nyomogatásával álljon a kívánt nyelvre, majd nyomja meg a [ MENU ] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
7 Beállítás és visszaállítás
94
7
7.3
Beállítás és visszaállítás
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
7.3.1 A Megjelenítési idő konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Megjelenítési idő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját. A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
Visszaállítás
Nyelv
Magyar
"#$
5 mp.
10 mp.
20 mp.
200 mp.
Menüátlátszóság
Bekapcsolás gomb
Return
4
5
A[
Adjust
AUTO AUTO
Enter
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [ MENU ] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
7 Beállítás és visszaállítás
95
7
7.4
Beállítás és visszaállítás
Menüátlátszóság
A menüablakok átlátszóságának beállítása:
7.4.1 A Menüátlátszóság módosítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Menüátlátszóság opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját. A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
Visszaállítás
Nyelv
Magyar
"#$
20 mp.
Menüátlátszóság
Ki
Be
Bekapcsolás gomb
Return
4
5
A[
Adjust
AUTO AUTO
Enter
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [ MENU ] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
7 Beállítás és visszaállítás
96
7
7.5
Beállítás és visszaállítás
Bekapcsolás gomb
A készülék bekapcsológombja kétféle funkciót szolgál.
Az alapértelmezett beállítás a Kikapcsolás.
7.5.1 A Bekapcsolás gomb engedélyezése
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
A[
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombbal lépjen az Bekapcsolás gomb elemre, majd nyomja meg a [
] gombot. A
következő képernyő jelenik meg.
*+,/67;66<=>>)
7#
?
"
"#$
'()
"@
Be
*&
%
%&
AUTO

A Képernyő ki lehetőség választásakor a következőképpen használja a bekapcsológombot:

A képernyő kikapcsolása: Nyomja meg a bekapcsológombot. Egy üzenet jelenik meg: "The
screen will turn off in 5 seconds. Power Off: Press & hold
for 2 seconds." A képernyő 5
másodperc múlva kikapcsol. A készülék előlapján történő tápellátás-jelzőfény 3
másodperces és egy másodperces szünetekkel váltakozva villog.

A képernyő/készülék bekapcsolása: Nyomja meg a bekapcsológombot.

A készülék kikapcsolása: Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercnél hosszabb
időn keresztül.

A Kikapcsolás lehetőség választása esetén a készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [ MENU ] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
7 Beállítás és visszaállítás
97
8
8.1
INFORMÁCIÓ menü és egyebek
INFORMÁCIÓ
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
8.1.1 Az INFORMÁCIÓ megjelenítése
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján az OSD útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg az INFORMÁCIÓ opcióra áll. Megjelenik az aktuális jelforrás,
frekvencia és felbontás.
KÉP
SZÍN
Analóg
64.0kHz 60Hz PP
MÉRET ÉS POZÍCIÓ
1280 x 1024
BE-ÉS VISSZAÁLL.
INFORMÁCIÓ
EXIT
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
A megjelenő menüelemek az adott modelltől függően eltérőek lehetnek.
8.2
A Hangerő funkció beállítása az indítási képernyőn
Állítsa be a Hangerő értékét a [
1
] gomb megnyomásával, ha az OSD útmutató megjelenik.
A képernyőmenü útmutatójának megjelenítéséhez nyomjon meg egy tetszőleges gombot a készülék
előlapján (amikor nem látható menüképernyő). Ezután nyomja meg a [
] gombot.
2A következő képernyő jelenik meg.
Y
50
EXIT
3
Állítsa be a Hangerő értékét a [
] gombbal.
8 INFORMÁCIÓ menü és egyebek
98
9
9.1
A szoftver telepítése
Natural Color
9.1.1 Mire szolgál az Natural Color?
A PC-felhasználók egyik fő problémája, hogy a képernyőn látható színek és a kinyomtatott képek, illetve a
beolvasott vagy digitális fényképezőgéppel készített, és számítógépre átvitt képek eredeti színei nem
egyeznek. A Samsung Electronics ennek a problémának a megoldására fejlesztette ki a Természetes szín
névre keresztelt színkezelési rendszert. Ez a szoftver csak Samsung termékekkel használható, és
lehetővé teszi a képernyőn megjelenített színek hozzáigazítását a kinyomtatott képek színeihez. További
információt a szoftver online súgójában talál (F1).
A „Természetes szín” program letölthető az internetről. Látogasson el az alábbi honlapra, majd töltse le
és telepítse a programot;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
9 A szoftver telepítése
99
9
9.2
A szoftver telepítése
MultiScreen
A MultiScreen program a VDI szerver virtuális gépére vagy egy kompatibilis Windows operációs
rendszerrel rendelkező számítógépre lesz telepítve.
Virtuális asztal környezet: VMware View és Teradici Hostcard funkcióval rendelkező számítógép
MultiScreen
A MultiScreen funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
9.2.1 A szoftver telepítése
1
2
Helyezze a telepítő CD-t a CD-meghajtóba.
Válassza ki a "MultiScreen" telepítőprogramot.
Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftvertelepítés felugró képernyője, keresse meg a [CDROM]-on a "MultiScreen" telepítőfájlt, majd kattintson rá duplán.
3
4
Amikor megjelenik a telepítő varázsló, kattintson a "Next" gombra.
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve folytassa a telepítést.

Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem
működik megfelelően.

A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a
"MultiScreen" ikon nem jelenik meg.

Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az "F5" gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák (MultiScreen)
A "MultiScreen" telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
Operációs rendszer
"Operációs rendszer"

"Windows 2000"

"Windows XP Home Edition"

"Windows XP Professional"

"Windows Vista 32bit"

"Windows 7 32bit"

"Windows 8 32bit"
9 A szoftver telepítése
100
9
A szoftver telepítése
A "MultiScreen" programhoz "Windows 2000" vagy újabb operációs rendszer ajánlott.
"Hardver"

Minimum 32 MB memória

Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemez-meghajtón
9.2.2 A szoftver eltávolítása
Kattintson a Start gombra, válassza ki a Settings (Beállítás)/Control Panel (Vezérlőpult)
lehetőségeket, majd kattintson duplán az Add or Remove Programs (Programok hozzáadása/
eltávolítása) opcióra.
Válassza ki a programlistából a "MultiScreen" elemet, majd kattintson az Add/Delete (Hozzáadás/Törlés)
gombra.
9 A szoftver telepítése
101
10
Hibaelhárítási útmutató
10.1 Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné
10.1.1 A készülék tesztelése
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
1
2
3
4
Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
Húzza ki a kábelt a készülékből.
Kapcsolja be a készüléket.
Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
10.1.2 A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: „11.3 Szabványos jelmód táblázat”),
rövid ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
10.1.3 Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülék és a PC között,
valamint azt, hogy a csatlakozók megbízhatóan
reteszelve vannak-e. (Lásd: „3.2 Számítógép
csatlakoztatása és használata”)
Képernyővel kapcsolatos probléma
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő
nem kapcsol be.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva (Lásd: „3.2 Számítógép
csatlakoztatása és használata”)
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülékhez. (Lásd: „3.2
Számítógép csatlakoztatása és használata”)
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz
csatlakoztatott eszköz.
10 Hibaelhárítási útmutató
102
10
Hibaelhárítási útmutató
Képernyővel kapcsolatos probléma
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus
kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a
frekvenciát, hogy igazodjon a készülék
paramétereihez, a Normál jelmódok táblázata
(oldal 109) alapján.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülékhez (Lásd: „3.2
Számítógép csatlakoztatása és használata”)
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
Állítsa be a Durva (oldal 83) és a Finom (oldal 84)
értékét.
Válasszon le minden tartozékot (videohosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a
frekvenciát. (Lásd: „11.1 Általános”)
A kép ingatag és reszket.
Árnyékok vagy szellemképek maradnak a
képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a
videokártya felbontása és frekvenciája
kompatibilis-e a készülék felbontásával és
frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa
meg a beállításokat az útmutatóban található
Szabványos jelmód táblázat (oldal 109) és a
termék INFORMÁCIÓ menüpontja alapján.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Állítsa be a Fényerő (oldal 79) és a Kontraszt
(oldal 80) értékét.
A képernyő színei nem valósághűek.
Módosítsa a SZÍN beállításokat. (Lásd: „
Színárnyalat konfigurálása”)
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek,
és torzulnak.
Módosítsa a SZÍN beállításokat.
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Módosítsa a SZÍN beállításokat.
(Lásd: „ Színárnyalat konfigurálása”)
(Lásd: „ Színárnyalat konfigurálása”)
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye
0,5–1 másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli
megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a
billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
A számítógép indítása közben sípoló hang
hallatszik.
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben
pittyeg, a számítógép javításra szorul.
10 Hibaelhárítási útmutató
103
10
Hibaelhárítási útmutató
10.2 Kérdések és válaszok
Kérdés
Hogyan módosítható a
frekvencia?
Válasz
A frekvencia a videokártyán állítható be.





Windows XP: Nyissa meg a Vezérlőpult
Megjelenítés és
témák
Képernyő
Beállítások
Speciális
Monitor
opciót, és a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.
Windows ME/2000: Lépjen be a Vezérlőpult
Megjelenítés
Beállítások
Speciális
Monitor menüpontba, és
végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását a
Monitorbeállítások pontban.
Windows Vista: Nyissa meg a Vezérlőpult
Megjelenés és
személyes beállítások
Személyre szabás
Képernyőbeállítások
Speciális beállítások
Képernyő
opciót, és a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.
Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult
Megjelenés és
személyes beállítások
Képernyő
Képernyőfelbontás
Speciális beállítások
Képernyő opciót, majd a
Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság
értékét.
Windows 8: Nyissa meg a Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Képernyő
Képernyőfelbontás
Speciális beállítások
Képernyő
opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.
10 Hibaelhárítási útmutató
104
10
Hibaelhárítási útmutató
Kérdés
Hogyan módosítható a
felbontás?
Válasz

Windows XP: Kattintson a Vezérlőpult
témák
Megjelenítés
Megjelenés és
Beállítások elemre, és módosítsa a
felbontást.

Windows ME/2000: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenítés
Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.

Windows Vista: Kattintson a Vezérlőpult
személyes beállítások
Megjelenés és
Testreszabás
Képernyő-
beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.

Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult
személyes beállítások
Megjelenés és
Megjelenítés
Felbontás
beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.

Windows 8: Kattintson a Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Megjelenítés
Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
Hogyan állítható be az
energiatakarékos mód?

Windows XP: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson
a Vezérlőpult
Megjelenés és témák
Megjelenítés
Képernyőkímélő elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS
SETUP menüjébe.

Windows ME/2000: Az energiatakarékos mód beállításához
kattintson a Vezérlőpult
Megjelenítés
Képernyőkímélő
beállításai elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP
menüjébe.

Windows Vista: Az energiatakarékos mód beállításához
kattintson a Vezérlőpult
beállítások
Megjelenés és személyes
Testreszabás
Képernyőkímélő beállításai
elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.

Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a
Vezérlőpult
Testreszabás
Megjelenés és személyes beállítások
Képernyőkímélő beállításai elemre, vagy
lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.

Windows 8: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a
Beállítások
Vezérlőpult
beállítások
Testreszabás
Megjelenés és személyes
Képernyőkímélő beállításai
elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
10 Hibaelhárítási útmutató
105
11
Műszaki adatok
11.1 Általános
Típusnév
NC191
NC221
NC241
Képméret
19" (48,1 cm)
21,5" (54,6 cm)
23,6" (59 cm)
Kijelzőterület
376,32 mm (H) x
301,06 mm (V)
476,64 mm (H) x
268,11 mm (V)
521,28 mm (H) x
293,22 mm (V)
Panel
Szinkronizá
lás
Képfrekvencia
31–80 kHz
Sorfrekvencia
56–75 Hz
Képernyőn megjeleníthető
színek száma
16,7 millió
Optimális
felbontás
1280 × 1024 60 Hz-en
1920 × 1080 60 Hz-en
Maximális
felbontás
1280 × 1024 75 Hz-en
1920 × 1080 60 Hz-en
135,00 MHz (analóg/
digitális)
148,50 MHz (analóg/digitális)
Felbontás
Maximális képpontfrissítés
Szervercsatlakozó
Gigabit Ethernet port (LAN-port)
A készülék 100–240 V-os tápforrásról üzemeltethető.
Tápellátás
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a
készülék hátulján található címkét.
Jelcsatlakozók
RGB IN, DVI OUT
Hangszórók
1 W x 2 (sztereó)
Méretek
(Sz × Ma ×
Mé) / Súly
Állvánnyal
Állvány nélkül
(Minimális) 407,0 x
352,9 x 210,0 mm /
5,0 kg
(Minimális) 504,3 x
335,4 x 210,0 mm /
4,9 kg
(Minimális) 554,6 x
380,3 x
224 mm / 6,1 kg
(Maximum) 407,0 x
452,9 x 210,0 mm /
5,0 kg
(Maximum) 504,3 x
435,4 x 210,0 mm /
4,9 kg
(Maximum) 554,6 x
510,3 x
224 mm / 6,1 kg
407,0 x 336,0 x 60,6
mm / 3,6 kg
504,3 x 301,9 x
61,2 mm / 3,4 kg
554,6 x 330,5 x 61,2
mm / 4,5 kg
VESA
100 mm X 100 mm
Talp dőlésszöge
-3˚(±2˚) ~ 25˚(±2˚)
USB
4 db USB 2.0 (kimeneti)
Üzemi
Hőmérséklet : 10–40 ˚C (50–104˚F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20–45 ˚C (-4–113˚F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
Környezeti
feltételek
11 Műszaki adatok
106
11
Műszaki adatok
Típusnév
NC191
NC221
NC241
A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető
és használható. A monitor és a számítógép közötti kétirányú
kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer
automatikusan telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is
szabhatja a telepítési beállításokat.
Pontok a panelen
(képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod
képpont (1 ppm) világosabbnak vagy sötétebbnek tűnhet az LCDpanelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
11 Műszaki adatok
107
11
Műszaki adatok
11.2 Energiatakarékos mód
A készülék energiatakarékos funkciója az energiafogyasztás csökkentése érdekében kikapcsolja a
képernyőt, és megváltoztatja a tápellátás jelzőfényének színét, ha a készülék használata megadott ideig
szünetel. Az áramellátás energiatakarékos módban is zavartalan. A képernyő újbóli aktiválásához
nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret. Az energiatakarékos üzemmód
csak akkor működik, ha a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.
Normál üzemmód
Energiatakarékos
mód
Jellemző
Tápellátás jelzőfénye
Fogyasztás
Besor
olás
Be
NC191
26 W
41 W
NC221
31 W
46 W
NC241
28 W
52 W
Kikapcsolt
panel mód
Kikapcsolt
állapotban
(Bekapcsológ
ombbal
kikapcsolva)
Kikapcsolás
(Mechanikusa
n kikapcsolva)
villog
Ki
Ki
kevesebb, mint
7,5 W
kevesebb, mint
1,1 W
0W

Az áramfogyasztás az eltérő működési feltételek és a beállítások módosítása esetén eltérhet a fent
jelzett áramfogyasztástól.

Ha az energiafogyasztást 0 Wattra kívánja csökkenteni, kapcsolja ki a tápellátás kapcsolót a
készülék hátoldalán vagy húzza ki az erősáramú kábelt. Ha a készüléket hosszabb időn keresztül
nem kívánja használni, feltétlenül húzza ki a hálózati kábelt. Ha nincs tápkapcsoló, húzza ki a
tápkábelt az áramfogyasztás 0 wattra történő csökkentéséhez.
11 Műszaki adatok
108
11
Műszaki adatok
11.3 Szabványos jelmód táblázat

A készülék esetén a panel jellege miatt minden képernyőméretnél csak egy felbontás mellett érhető
el az optimális képminőség. Ezért az előírt felbontástól eltérő beállítás ronthatja a kép minőségét.
Ennek elkerülésére javasoljuk, hogy a készüléke képernyőméretének megfelelő optimális felbontást
válassza.

Ha LCD monitorra cseréli a (számítógéphez csatlakoztatott) képcsöves (CDT) monitort, ellenőrizze
a frekvencia értékét. Ha az LCD monitor nem támogatja a 85 Hz-es frekvenciát, még a képcsöves
monitor használata közben váltsa 60 Hz-re a sorfrekvenciát, mielőtt lecserélni az LCD monitorral.
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő
beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem
felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az
esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati
útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
NC191
Felbontás
Képfrekvencia
(kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissít
és (MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA,640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA,800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA,800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA,800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA,800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC,832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA,1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA,1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA,1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA,1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA,1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
11 Műszaki adatok
109
11
Műszaki adatok
Felbontás
Képfrekvencia
(kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissít
és (MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
VESA,1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA,1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Felbontás
Képfrekvencia
(kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissít
és (MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
MAC,640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA,640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA,640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA,640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
IBM,720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA,800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA,800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA,800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA,800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC,832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA,1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA,1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA,1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA,1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA,1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
NC221
11 Műszaki adatok
110
11
Műszaki adatok
NC241
Felbontás
Képfrekvencia
(kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissít
és (MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
IBM,640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
MAC,640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA,640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA,640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA,640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
IBM,720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA,800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA,800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA,800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA,800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC,832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA,1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA,1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA,1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA,1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA,1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+

Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes
ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia
mértékegysége a kilohertz (kHz).
11 Műszaki adatok
111
11
Műszaki adatok

Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép
látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben
van feltüntetve.
11 Műszaki adatok
112
Függelék
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Weboldal: www.samsung.com/displaysolutions
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular
#SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICA
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-72670
1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
HONDURAS
800-27919267
800-2791-9111
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
NICARAGUA
001-800-5077267
PANAMA
800-7267
800-0101
Függelék
113
Függelék
LATIN AMERICA
PARAGUAY
009-800-542-0001
PERU
0-800-777-08
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000-405-437-33
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
EUROPE
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG
(0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
BULGARIA
800 111 31,
\]^_`qw{qw]`]|}{{q`~{~
CROATIA
072 726 786
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
Függelék
114
Függelék
EUROPE
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
ƒ„…†&‡$…
ˆ
PORTUGAL
808 20 7267
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA
080 697 267
090 726 786
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
KYRGYZSTAN
8-10-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
7-495-363-17-00
RUSSIA
8-800-555-55-55
Függelék
115
Függelék
CIS
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
CHINA
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
0800 333
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
INDONESIA
021-56997777
08001128888
JAPAN
0120-363-905
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
01-2399888
NEW ZEALAND
0800 726 786
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN
0800-329999
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
S.W.A
BANGLADESH
INDIA
09612300300
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
0094117540540
0094115900000
Függelék
116
Függelék
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
EGYPT
08000-726786
16580
IRAN
021-8255
JORDAN
0800-22273
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
MOROCCO
080 100 22 55
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-CALL (800-2255)
SAUDI ARABIA
920021230
SYRIA
18252273
TUNISIA
80-1000-12
TURKEY
444 77 11
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095-0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499999
GHANA
0800-10077
0302-200077
KENYA
0800 545 545
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
NAMIBIA
08 197 267 864
NIGERIA
0800-726-7864
RWANDA
9999
SENEGAL
800-00-0077
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
Függelék
117
Függelék
AFRICA
SUDAN
1969
TANZANIA
0800 755 755
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
0211 350370
Függelék
118
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az ügyfelek költsége)
Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.



Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.
Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.

Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.

Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.

Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.

Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.

Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.

Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:

Külső behatás vagy leejtés.

A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.

Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.

A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.

Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.

A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
Egyebek


Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár, stb.)
Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej, oszcillátor,
lámpa, szűrő, szalag, stb.)
Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel.
Ezért kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
Függelék
119
Függelék
Megfelelő hulladékkezelés
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket
a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy
hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt
kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak,
hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok
nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre
vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése
érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a
helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
Függelék
120
Függelék
Terminológia
OSD (On Screen Display)
A képernyős menü (On Screen Display, OSD) lehetővé teszi a képernyő-beállítások konfigurálását és
ezzel optimális képminőség elérését. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó módosítsa a képernyő
fényerejét, színárnyalatát, kontrasztját és számos egyéb beállítását a képernyőn megjelenített menük
segítségével.
Durva
A "Durva" funkció az egy másodperc alatt lezajló rádióhullám-rezgések frekvenciájára utal. Nagyobb
frekvencia esetén nagyobb adatmennyiség vihető át és könnyebb a reflexió. Kisebb frekvencia esetén
az akadályok könnyebben kikerülhetők és a rádióhullám nagyobb távolságot hidalhat át, de kisebb az
átvihető adatmennyiség. A "Durva" menü a frekvencia manuális módosításával lehetővé teszi az
optimális képminőség elérését. Módosítsa a "Durva" beállítást a "Normál jelmódok táblázata" (oldal
109) és készülékének telljesítmény-adatai alapján, hogy jobb képminőséget élvezhessen.
Gamma
A "Gamma" menüvel az úgynevezett szürkeskála módosítható, amely a képernyő közepes árnyalatait
reprezentálja. A Fényerő módosításával a teljes képernyő fényereje, a Gamma beállítással viszont
csak a közepes fényerő változtatható.
Szürkeskála
Ez a skála a színek intenzitás-szintjére utal, amely a képernyőn a sötétebb területekről a világosabb
területekre való színváltás variációit mutatja. A képernyő fényerejében bekövetkező változások a
fekete és a fehér szín variánsaival vannak kifejezve, a szürkeskála pedig a fekete és a fehér közötti
közepes területre utal. Ha a szürkeskálát a Gamma beállításokkal módosítja, azzal a képernyő
közepes fényereje változik meg.
Letapogatási sebesség
A letapogatási sebesség (vagy frissítési gyakoriság) a képernyő-frissítés frekvenciájára utal. Minden
képernyő-frissítési művelet során ismételt adatátvitel történik a képernyőre, noha szabad szemmel a
frissítés nem látható. A képernyő-frissítések számát letapogatási sebességnek nevezzük és Hz-ben
mérjük. Ha a letapogatási sebesség 60 Hz, az azt jelenti, hogy a képernyő másodpercenként 60-szor
frissül. A képernyő letapogatási sebesség a PC-ben működő grafikus kártya és a monitor
teljesítmény-adataitól függ.
Képfrekvencia
A monitor képernyőjén megjelenített karakterek vagy képek nagy számú képpontból (pixel) állnak. A
képpontok átvitele vízszintes vonalakként történik, amelyeket függőlegesen egymás alá rendezve
Függelék
121
Függelék
alakul ki a kép. A vízszintes frekvencia kHz-ben mérhető, és azt fejezi ki, hogy egy másodperc alatt
hány vízszintes vonal kerül átvitelre és jelenik meg a monitor képernyőjén. A 85 értékű vízszintes
frekvencia azt jelenti, hogy a képet alkotó vízszintes sorok másodpercenként 85 000-szer kerülnek
átvitelre. A vízszintes frekvencia feltüntetett értéke 85 kHz.
Sorfrekvencia
Minden kép számos vízszintes vonalból áll össze. A függőleges frekvencia Hz-ben mérhető és azt
fejezi ki, hogy ezekből a vízszintes vonalakból másodpercenként hány kép hozható létre. Ha a
függőleges frekvencia értéke 60, az azt jelenti, hogy egy kép másodpercenként 60-szor jelenik meg. A
függőleges frekvencia másik neve "frissítési gyakoriság", ez okozza a képernyő vibrálását.
Felbontás
A felbontás az egy képernyőt alkotó vízszintes képpontok és függőleges képpontok száma. A
képernyő részletességének szintjét jelöli.
Nagyobb a felbontás esetén több információt tartalmaz a képernyő és alkalmas egyszerre több
feladat párhuzamos végrehajtására.
Példa: Ha a felbontás 1920 x 1080, az azt jelenti, hogy 1920 vízszintes képpont (vízszintes frekvencia)
és 1080 függőleges vonal (függőleges felbontás) alkotja a képet.
Példa: Ha a felbontás 1920 x 1200, az azt jelenti, hogy 1920 vízszintes képpont (vízszintes frekvencia)
és 1.200 függőleges vonal (függőleges felbontás) alkotja a képet.
Plug & play
A Plug & Play funkció automatikus információcserét tesz lehetővé egy monitor és egy PC között, ezzel
optimális megjelenítési környezet alakítható ki.
A monitor a VESA DDC (nemzetközi szabvány) szerint tesz eleget a Plug & Play működésnek.
Függelék
122
Tárgymutató
K
"PCoIP" 36
Kapcsolatfelvétel
SAMSUNG WORLD WIDE 113
Kk 88
A
A doboz tartalmának ellenőrzse 17
Kontraszt 80
Krdsek s válaszok 104
A Hangerő funkció beállítása az indítási
kpernyőn 98
L
Á
lessg 81
Általános 106
M
B
Bekapcsolás gomb 97
Biztonsági óvintzkedsek 10
Megfelelő testtartás a termk használata
közben 16
Megjelenítsi idő 95
Menüátlátszóság 96
Mielőtt a Samsung ügyflszolgálat segítsgt krn
C
Csatlakoztatás a gazdaszámítógphez
LANkábel használatával 32
102
Mit jelent a PC az IP fölött technológia 28
MultiScreen 100
Csatlakoztatás a PCoIP funkció
használatához 29
Csatlakoztatás előtt 73
N
Natural Color 99
Nyelv 94
D
Durva 83
S
SAMSUNG MAGIC Bright 82
F
Finom 84
Fnyerő 79
SAMSUNG MAGIC Color 85
Szabványos jelmód táblázat 109
Számítógp csatlakoztatása s használata 74
Szerzői jogvdelem 7
G
Színtónus 89
Gamma 90
T
I
Tartozkok 20
INFORMÁCIÓ 98
Telepíts 24
Terminológia 121
Tárgymutató
123
Tárgymutató
Tisztítás 8
V
Visszaállítás 93
Vörös 86
Z
Zöld 87
Tárgymutató
124
Download PDF