Samsung | S27E500C | Samsung S27E500C Felhasználói kézikönyv

Monitor
Használati útmutató
S24E500C S27E500C
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és
a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
BN46-00474C-02
Tartalom
Előkészület a készülék
használatához
Lopás elleni zár
A falikonzol felszerelése
Falikonzol készlet jellemzők (VESA)
22
23
24
Copyright4
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
5
5
Biztonsági óvintézkedések
5
Szimbólumok5
Tisztítás6
Villamosság és biztonság
6
Telepítés7
Működés9
25
25
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás12
PC csatlakoztatása és használata
25
Csatlakozás a D-SUB kábel segítségével (analóg
típus)25
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
26
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
26
Fejhallgató csatlakoztatása
27
Áramellátás27
Előkészületek
Illesztőprogram telepítése
28
Optimális felbontás beállítása
28
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
13
Komponensek13
Alkatrészek14
Vezérlőpanel14
Gyorsgomb útmutató
15
Funkciógomb útmutató
16
Hátoldal18
Telepítés19
Az állvány felszerelése
19
A talp eltávolítása
20
A készülék dőlésszögének beállítása
21
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Bright
A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
Szín34
A Szín konfigurálása
34
SAMSUNG MAGIC Upscale
A SAMSUNG MAGIC Upscale beállítása
Forráseszköz csatlakoztatása és
használata
Csatlakoztatás előtt
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
Élesség33
A Élesség konfigurálása
33
29
29
Fényerő31
A Fényerő konfigurálása
31
Kontraszt32
A Kontraszt konfigurálása
32
35
35
HDMI feketeszint36
A HDMI feketeszint beállítások konfigurálása 36
Szemkímélő mód37
A Szemkímélő mód konfigurálása
37
Játék mód38
A Játék mód konfigurálása
38
Válaszidő39
A Válaszidő konfigurálása
39
Képméret40
A Képméret módosítása
40
Képernyő beállítása42
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása 42
A Durva konfigurálása
43
A Finom konfigurálása
44
A képernyőmenü koordinálása
Átlátszóság45
A Átlátszóság módosítása
45
Pozíció46
2
Tartalom
A Pozíció konfigurálása
46
Nyelv47
A Nyelv konfigurálása
47
Megjelenítési idő48
A Megjelenítési idő konfigurálása
48
Beállítás és visszaállítás
Eco-takarék. Plusz49
A Eco-takarék. Plusz konfigurálása
49
Kikapcsolásidőzítő50
A Kikapcsolásidőzítő konfigurálása
50
A Ki ennyi idő után konfigurálása
51
PC/AV mód52
A PC/AV mód konfigurálása
52
Forrásészlelés53
A Forrásészlelés konfigurálása
53
Ismétl. sebesség54
A Ismétl. sebesség konfigurálása
54
Műk.jelző LED be55
A Műk.jelző LED be konfigurálása
55
Összes visszaállítása56
Beállítások inicializálása (Összes visszaállítása)56
Információ menü és egyebek
Műszaki adatok
Információ57
Az Információ megjelenítése
57
Általános67
Energiatakarékos mód
69
A Fényerő, Kontraszt és a Élesség értékének
konfigurálása a kezdőképernyőn.
58
Normál üzemmód táblázat
70
A Hangerő funkció beállítása az indítási
képernyőn59
Hangerő59
Függelék
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
A szoftver telepítése
A szoftver eltávolítása
60
60
60
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service
Center megkeresése előtt
61
A készülék tesztelése
61
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
61
Ellenőrizze az alábbiakat.
62
Kérdések és válaszok
Felelősség a fizetős szolgáltatásért
(az ügyfelek költsége)
72
Nem hibás készülék
72
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása
okozta72
Egyebek72
Megfelelő hulladékkezelés
73
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)73
Terminológia74
65
3
1. fejezet
Előkészület a készülék használatához
Copyright
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
ⓒ 2015 Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung Electronics engedélye nélkül.
A Microsoft, Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
A VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standards Association bejegyzett védjegyei.
Az összes többi védjegy tulajdonjoga az elismert tulajdonosának birtokában van.
•• Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
-- (a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
-- (b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
•• Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
4
A biztonságos felszerelés
Biztonsági óvintézkedések
A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
Figyelmeztetés
ÁRAMÜTÉS LEHETSÉGES, NE NYISSA FEL!
Figyelmeztetés : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A FEDELET! (VAGY
A HÁTOLDALT)
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK.
10 cm
BÍZZON MINDEN SZERVIZ-TEVÉKENYSÉGET KÉPZETT SZAKEMBERRE!
10 cm
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik.
10 cm
10 cm
A készülék belső alkatrészeinek bármiféle megérintése veszélyes!
10 cm
Ez a szimbólum arra emlékeztet, hogy a készülékkel együtt a működése és karbantartása szempontjából
fontos dokumentációt is szállítottunk.
Szimbólumok
Biztonsági intézkedések tárolás során
Az erősen csillogó modellek felületén fehér foltok keletkezhetnek, ha a közelükben ultrahangos párásító
berendezést használnak.
――Ha a termék belseje tisztítást igényel, forduljon a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálathoz (a
szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
Életveszély
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi sérülés történhet.
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár következhet be.
Az ilyen szimbólummal jelölt tevékenységek végrehajtása tilos.
Az ilyen szimbólummal jelölt útmutatásokat végre kell hajtani.
5
Tisztítás
Villamosság és biztonság
――Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
――A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben előforduló szituációk eltérhetnek az
megkarcolódhat.
――Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
ábrák tartalmától.
――A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben előforduló szituációk eltérhetnek az
Életveszély
ábrák tartalmától.
1
Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet.
2
Húzza ki a hálózati kábelt a készülékből.
Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati
aljzatot.
•• Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
――A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez
Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.
nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
3
•• A túlmelegedett hálózati aljzatok tüzet okozhatnak.
Törölje le a monitort egy tiszta, puha, száraz kendővel.
•• Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt
vagy oldószert tartalmaz, vagy karcolja a monitor
felületét.
!
Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel. Ellenkező esetben
áramütés következhet be.
•• Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül
a készülékre.
A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
4
•• Az instabil csatlakozás tüzet okozhat.
Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan
kicsavarva tisztítsa meg a készülék külső burkolatát.
!
A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú
szigetelt készülékek esetén).
5
A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6
Kapcsolja be a készüléket és a számítógépet.
•• Áramütés vagy tűz következhet be.
!
6
Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne vezesse a
hálózati kábelt nehéz tárgy alatt.
Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.
•• Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
•• A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.
!
A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
Telepítés
Életveszély
Száraz törlőkendővel tisztítsa meg a portól a hálózati dugasz és a hálózati
aljzat érintkezőinek környezetét.
Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A
készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Tűz keletkezhet.
•• Tűz keletkezhet.
!
Ne használja a készüléket rosszul szellőző helyen: könyvespolcon vagy
faliszekrényben.
Figyelmeztetés
•• A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.
•• A készülék áramütés következtében megsérülhet.
A szellőzés biztosítására szerelje a készüléket a faltól legalább 10 cm-re.
•• A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
Csak a Samsung által a készülékhez szállított hálózati kábelt használja. Ne
használja a hálózati kábelt más készülékekhez.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
!
A műanyag csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen.
!
•• A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig
hozzáférhető.
!
•• A hálózati kábelt ki kell húzni, ezzel megszakítva a készülék tápellátását,
ha veszélyhelyzet állhat fenn.
!
7
Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil
polc, ferde felület, stb.).
Figyelmeztetés
•• A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
•• Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor
megsérülhet vagy tüzet is okozhat.
Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por,
nedvesség (csepegő víz, stb.), olaj vagy füst érheti.
•• A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
!
Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
•• A képernyő megsérülhet.
!
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze
forró tárgy (pl. kályha) közelébe.
Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról,
hogy előlapjának elülső széle nem nyúlik túl.
•• A készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
•• A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
•• A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad
helyezni.
Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.
•• A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
Óvatosan tegye a helyére a készüléket.
•• A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
Az étkezési olajok (mint például a szójaolaj) a készülék károsodását vagy
torzulását okozhatják. Tartsa távol a készüléket az olajos szennyeződésektől.
És ne helyezze el illetve ne használja a készüléket konyhában, vagy konyhai
tűzhely közelében.
!
SAMSUNG
!
Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű
finom por, vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak
lehet kitéve vagy ahol a készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan
kell működnie), az komolyan befolyásolhatja a teljesítményét.
•• Ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni, feltétlenül keresse meg
a Samsung Customer Service Centert.
8
Működés
Ne hagyjon a készülék tetején nehéz tárgyat, vagy bármit, amit a gyermekek
kedvelhetnek (játékot, édességet, stb.).
•• A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermekek
megpróbálják elérni a játékot vagy édességet, és súlyos sérülést
szenvedhetnek.
Életveszély
A készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik. Tilos a készüléket saját
kezűleg szétszerelni, javítani vagy módosítani.
Villámlás vagy zivatar közben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati
kábelt.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
•• Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
!
A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a
tápkábelt is beleértve.
Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
•• A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.
!
!
Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst
látható, azonnal húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert.
Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel
húzásával.
•• A sérült kábel miatt a készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz
keletkezhet.
•• Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati
dugaszát. A helyiséget azonnal szellőztesse ki.
Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe
vagy felmásszanak a tetejére.
•• Bármely szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
•• A gyermekek megsérülhetnek vagy súlyos fájdalmat szenvedhetnek.
!
Ha a készülék leesik vagy a külső burkolata megsérül, kapcsolja ki a
tápellátást és húzza ki a hálózati kábelt. Ezután keresse meg a Samsung
Customer Service Centert.
•• Ha tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.
GAS
Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel
húzásával.
•• A sérült kábel miatt a készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz
keletkezhet.
9
Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy
éghető anyagot.
Figyelmeztetés
•• Robbanás vagy tűz keletkezhet.
Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet
a képernyőbe, és meghibásodhatnak a képpontok.
!
Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.
•• Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket,
aktiválja az energiatakarékos módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
!
•• A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
-_100
Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy
gyúlékony tárgyat (papírt, gyufát, stb.) a készülékbe (a ventillátor-nyílásokba,
bementi és kimeneti portokba, stb.).
•• Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati
kábelt, ha a készülékbe víz vagy egyéb idegen anyag került. Ezután
keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.)
vagy fémtárgyakat a készülék tetejére.
Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a
hálózati kábelt a hálózati aljzatból.
•• A felgyülemlett por, hőhatással kombinálva, tüzet, áramütést vagy
villamos szivárgást okozhat.
!
A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.
•• A látása romolhat.
!
Ne helyezzen közvetlenül egymás mellé hálózati adaptereket.
•• Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
•• Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati
kábelt, ha a készülékbe víz vagy egyéb idegen anyag került. Ezután
keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Mielőtt a hálózati adaptert használni kezdené, távolítsa el róla a műanyag
zacskót.
•• Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Ne hagyja, hogy a hálózati adapterbe víz kerüljön vagy nedvessé váljon.
•• Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
•• Ne használja a készüléket szabad téren, ahol eső vagy hó érheti.
•• Legyen óvatos, hogy a padló felmosásakor ne nedvesítse be a hálózati
adaptert.
10
Ne helyezze a hálózati adaptert fűtőkészülék közelébe.
Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a
szemét.
•• Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
•• Enyhíthető a szem kifáradása.
!
Tartsa a hálózati adaptert jól szellőző térben.
Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a
képernyőt, mert az felforrósodik.
Ha úgy helyezi el a hálózati adaptert, hogy az felfelé néző kábelbemenettel
lóg, akkor víz vagy más idegen anyag kerülhet az adapterbe, és annak
meghibásodását okozhatja.
A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
!
!
Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter vízszintesen álljon az asztalon vagy a
padlón.
!
Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.
Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
•• A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
•• A keze vagy az ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.
!
•• Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi
sérülést okozhat.
Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a
látása.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.
Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.
•• A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
!
•• Tűz vagy áramütés következhet be.
•• A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
11
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:
•• Egyenesítse ki a hátát.
•• Hagyjon 45 - 50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a képernyőre.
Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.
•• Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.
•• Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.
•• Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.
•• Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva tarthassa, a sarka
érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
12
2. fejezet
Előkészületek
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
-- Ha bármelyik alkatrész hiányzik,
forduljon a forgalmazóhoz.
-- Az alkatrészek megjelenése különbözhet
a képen láthatótól.
Komponensek
――Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
-- Előfordulhat, hogy az optimális felbontás
nem érhető el, ha nem nagy sebességű
HDMI vagy HDMI-DVI kábelt használt.
Gyors telepítési útmutató
Garanciakártya
(Nem mindenhol érhető el)
Szabályozó útmutató
Tápkábel (27. old.)
Hálózati adapter (csatlakoztatható)
(27. old.)
D-SUB kábel (opcionális) (25. old.)
HDMI-DVI-kábel (opcionális)
(26. old.)
Állvány alap
Állvány nyak
Használati útmutató (opcionális)
HDMI-kábel (opcionális) (26. old.)
13
Alkatrészek
Vezérlőpanel
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
JOG Gomb
Funkciógomb útmutató
FEL
BALRA
MEGNYOM(ENTER)
JOBBRA
LE
Vissza
Ikonok
Leírás
JOG Gomb
A navigációban segítséget nyújtó többirányú gomb.
――A JOG gomb a készülék bal oldalán, hátul található. A gombbal felfelé, lefelé, balra, illetve jobbra mozoghat, illetve a beállított érték
bevitelére használható.
Funkciógomb útmutató
Nyomja meg a JOG gombot, ha a képernyő be van kapcsolva. Megjelenik a Funkciógomb útmutató. A képernyőmenü az útmutató
megjelenésekor az adott irány-gomb ismételt megnyomásával érhető el.
――A Funkciógomb útmutató a funkciótól és a készülék típusától függően eltérő lehet. Kérjük, ellenőrizze a konkrét termék adatait.
14
Gyorsgomb útmutató
HDMI mód
――Az alábbi, gyorsgombokat tartalmazó képernyő (képernyőmenü) csak a monitor bekapcsolásakor, a számítógép
felbontásának megváltozásakor és a bemeneti jelforrás változásakor jelenik meg.
――HDMI mód beállításai
•• FEL/LE: Módosítsa a Fényerő, Kontraszt, Élesség beállítást.
Fényerő
Hangerő
Funkciók
Szemkímélő mód Ki
•• BALRA/JOBBRA: Módosítsa a Hangerő, Némítás beállítást.
•• MEGNYOM(ENTER): A Funkciógomb útmutató megjelenítése.
――Analóg mód beállításai
•• FEL/LE: Módosítsa a Fényerő, Kontraszt, Élesség beállítást.
•• BALRA/JOBBRA: A képernyő automatikus beállítása.
――Ha a Kijelző tulajdonságai menüpontban módosítja a felbontást, bekapcsol az Automat. Beállítás funkció.
――Ez a funkció csak a Analóg módban érhető el.
•• MEGNYOM(ENTER): A Funkciógomb útmutató megjelenítése.
Analóg mód
Fényerő
Automat. Beállítás
Funkciók
Szemkímélő mód Ki
15
Funkciógomb útmutató
FEL/LE/BALRA/JOBBRA: Lépjen a kívánt elemre. Minden elemhez megjelenik a leírás, ha a fókusz megváltozik.
――A főmenübe való belépéshez vagy a többi elem használatához a JOG gomb
megnyomásával nyissa meg a Funkciógomb útmutatót. A JOG gomb ismételt
megnyomásával léphet ki.
MEGNYOM(ENTER): A kijelölt elem alkalmazásra kerül.
Ikonok
Leírás
Válassza ki az
opciót a bemeneti jel módosításához, a JOG gomb mozgatásával a
Funkciógomb útmutató képernyőn. A képernyő bal felső sarkában egy üzenet jelenik meg,
ha a bemeneti jel módosítva lett.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Megjelenik a monitor jellemzőihez tartozó képernyőmenü.
A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy blokkolja az OSD
vezérlőt a beállítások véletlen módosításának elkerülésére. Engedélyezés/Letiltás: A
képernyőmenü-vezérlés zárolásához tartsa lenyomva 10 másodpercig a BAL gombot,
amikor a főmenü megjelenik.
――Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van, akkor a Fényerő és a Kontraszt opciók
módosíthatók.
A Szemkímélő mód elérhető.
Rendszer
Vissza
Kiválasztja az
A Műk.jelző LED be elérhető. Az Információ adatai megtekinthetők.
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
Nyomja meg a Szemkímélő mód engedélyezéséhez vagy tiltásához.
A Szemkímélő mód funkció rendelkezésre állásakor az alábbi elemek nem érhetők el.
Kép
SAMSUNG
Játék mód, MAGIC
Bright, Fényerő, Szín
Rendszer
Eco-takarék. Plusz
Kiválasztja az
opciót a monitor kikapcsolásához, a JOG gomb mozgatásával a
Funkciógomb útmutató képernyőn.
――Előfordulhat, hogy a funkciók eltérései következtében a Funkciógomb útmutató opciói eltérőek lehetnek. Futtassa a
megfelelő funkciót az aktuális ikon és leírás alapján.
16
――Ha a monitoron nem jelenik meg semmi (Energiatakarékos mód vagy Jel nélküli mód esetén), akkor a jelforrás és a működés
szabályozásának 2 gyorsgombja az alábbi módon használható.
JOG Gomb
Energiatakarékos mód/Jel nélküli mód
FEL
Jelforrás módosítása
Le
MEGNYOM(ENTER) gomb
lenyomása 2 másodpercig
Kikapcsolás
――Amikor a monitor főmenüt jeleníti meg, akkor a JOG gomb az alábbiak szerint használható:
JOG Gomb
FEL/LE
Művelet
Lépés a beállítások között
Kilépés a főmenüből.
BALRA
Kilépés az allistából mentés nélkül.
A csúszka értékének csökkentése.
JOBBRA
MEGNYOM(ENTER)
Következő szintre lépés.
A csúszka értékének növelése.
Következő szintre lépés.
Beállítás mentése és az allista bezárása.
17
Csatlakozó
Hátoldal
Leírás
Csatlakoztatás forráseszközhöz HDMI-kábel vagy HDMI–DVI kábellel.
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki
jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
RGB IN
DC 14V
HDMI IN
RGB IN
Csatlakozás egy PC-hez a D-SUB kábellel.
A hálózati adapterhez csatlakozik.
DC 14V
18
Telepítés
Az állvány felszerelése
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
Életveszély: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán látható
irányban.
4
Helyezze a csomagban található védő polisztirolhab
párnát a talajra, és helyezze a készüléket lefelé nézve a
polisztirolhabra, a képen látható módon.
Ha nem áll rendelkezésre polisztirolhab, akkor
használjon egy vastag ülőpárnát.
2
Győződjön meg róla, hogy a tartóelem biztosan
illeszkedik a talpba.
5
A készülék fő részét az ábrán látható módon tartsa a
kezével. Csúsztassa az összeszerelt talpat a fő részbe az
ábrán látható nyíl irányában.
3
Csavarja be teljesen az állvány alján található
rögzítőcsavart.
- Figyelmeztetés
Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket úgy, hogy csak az
állványt fogja.
RGB IN
19
A talp eltávolítása
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
Életveszély: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Helyezze a csomagban található védő polisztirolhab
párnát a talajra, és helyezze a készüléket lefelé nézve a
polisztirolhabra, a képen látható módon.
Ha nem áll rendelkezésre polisztirolhab, akkor használjon
egy vastag ülőpárnát.
2
Mialatt egyik kezével tartja a monitor felső részét, a másik
kezével húzza az állvány nyakát a nyíllal jelzett irányban, az
állvány eltávolításához.
3
Csavarja ki a talp alján található rögzítőcsavart.
4
Az ábrán látható nyíl irányában húzza ki a tartóelemet a
talpból.
20
A készülék dőlésszögének beállítása
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
24”: -1˚ (±2.0˚) - 20˚ (±2.0˚)
27”: -2° (±2.0°) - 20° (±2.0°)
•• A készülék dőlésszöge állítható.
•• A készülék alsó részét tartva óvatosan állítsa be a döntésszöget.
21
Lopás elleni zár
――A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket.
――A zár formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
1
Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
2
Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
3
Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
4
Zárja le a lopás elleni zárat.
-- A lopás elleni zár külön kapható.
-- A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
-- A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
22
A falikonzol felszerelése
A falikonzol készlet felszerelése
A falikonzol készlettel a készüléket felszerelheti a falra.
Szerezzen be egy kompatibilis falikonzol készletet a termékkel történő használathoz.
A falikonzol felszerelésének részletes információiért lásd a falikonzolhoz mellékelt instrukciókat.
Javasoljuk, hogy a konzol felszerelésével bízzon meg egy szakembert.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget azokért a készüléket ért károkért, illetve személyi sérülésekért, amelyek a
falikonzol nem szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.
23
Falikonzol készlet jellemzők (VESA)
•• Ne használjon olyan csavarokat, amelyek hosszabbak a szabványos hosszúságnál, valamint a VESA csavarszabványnak
nem megfelelő csavarokat. A túl hosszú csavarok kárt tehetnek a készülék belsejében.
――A falikonzolt a talajra merőleges, szilárd falfelületre szerelje fel. Mielőtt
•• A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok esetén, a csavarok hosszúsága eltérhet a falikonzol jellemzőinek
függvényében.
gipszkartonhoz hasonló felszínre szerelné fel a falikonzolt, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi forgalmazóval a további információkért. Ha a
készüléket ferde falra szereli fel, akkor leeshet és súlyos személyi sérülést
okozhat. A Samsung falikonzol készletek tartalmazzák a részletes felszerelési
útmutatót, valamint a szereléshez szükséges összes alkatrészt.
•• Ne húzza meg túl erősen a csavarokat. Ez károsíthatja a készüléket, illetve a készülék leeshet és személyi sérülést okozhat.
A Samsung nem vállal felelősséget ezekért a balesetekért.
•• A Samsung nem vállal felelősséget a készülék károsodásáért, illetve a személyi sérülésekért, ha nem VESA, illetve nem
megfelelő falikonzol kerül felhasználásra, vagy ha a felhasználó nem követi a termék felszerelési utasításait.
•• Ne szerelje fel a készüléket több mint 15 fokos dőlésszöggel.
•• A készüléket mindig két embernek kell a falra szerelnie.
•• A falikonzolok szabványos méreteit az alábbi táblázat mutatja.
Mértékegység: mm
Típusnév
S24E500C / S27E500C
VESA csavarlyuk
jellemzők (A * B)
milliméterekben
100 x 100
Szabványos csavar
M4
Mennyiség
4
――Ne szerelje fel a falikonzol készletet, ha a készülék be van kapcsolva. Ez áramütéssel és személyi sérüléssel járhat.
24
3. fejezet
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás előtt
PC csatlakoztatása és használata
Mielőtt egyéb eszközökhöz csatlakoztatja a készüléket, ellenőrizze az alábbiakat.
Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.
――Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
――Forráseszköz csatlakoztatása előtt olvassa el az ahhoz mellékelt használati
útmutatót.
A forráseszközökön található csatlakozók száma és elhelyezkedése
eszközönként változik.
Csatlakozás a D-SUB kábel segítségével (analóg típus)
――Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
――A tápkábelt csak akkor csatlakoztassa, amikor a többi csatlakoztatást már
elvégezte.
Ha csatlakoztatás közben csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék károsodhat.
――Ellenőrizze, hogy milyen típusú csatlakozók vannak a csatlakoztatni kívánt
készülék hátoldalán.
RGB IN
1
Csatlakoztassa a D-SUB-kábelt a készülék hátoldalán található RGB IN csatlakozóhoz, valamint a számítógép RGB
csatlakozójához.
2
3
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez és a hálózati aljzathoz. Ezután kapcsolja be a számítógépet.
A bemeneti jelforrás módosítása Analóg állásba, a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, ha a bemeneti jelforrás
nincs beállítva.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
25
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
――Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
――Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
HDMI IN
HDMI IN
1
1
Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a termék hátulján található HDMI IN-aljzathoz, valamint a számítógép
a számítógép DVI csatlakozójához.
HDMI-aljzatához.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez és a hálózati aljzathoz. Ezután kapcsolja be a
2
A bemeneti jelforrás módosítása HDMI állásba, a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, ha a
bemeneti jelforrás nincs beállítva.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez és a hálózati aljzathoz. Ezután kapcsolja be a
számítógépet.
számítógépet.
3
Csatlakoztassa a HDMI-DVI-kábelt a készülék hátoldalán található HDMI IN csatlakozóhoz, valamint
3
A bemeneti jelforrás módosítása HDMI állásba, a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, ha a
bemeneti jelforrás nincs beállítva.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
――Az audio funkció nincs támogatva, ha a jelforrás eszköz HDMI-DVI-kábellel van csatlakoztatva.
26
Fejhallgató csatlakoztatása
――Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
Áramellátás
Tápellátás csatlakoztatása a csatlakoztatható hálózati adapterrel
DC 14V
HDMI IN
RGB IN
1
2
3
1
Csatlakoztasson egy kimeneti hanglejátszó eszközt, például fejhallgatót a készülék
csatlakozójába.
――Ez a funkció csak a HDMI módban érhető el.
――A hang csak a HDMI-HDMI-kábel használata esetén hallható.
1
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék
hátoldalán található DC 14V csatlakozóba.
2
Ezután csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatba.
3
Nyomja meg a monitor hátoldalán levő JOG gombot a bekapcsoláshoz.
――A bemeneti feszültség automatikusan vált.
27
Illesztőprogram telepítése
Optimális felbontás beállítása
――A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
és frekvenciát.
――A termék illesztőprogram legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
1
Kattintson a honlapról letöltött "Windows Driver"-re.
2
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve folytassa a telepítést.
3
Válassza ki készüléke típusát a típuslistáról.
Beállítási útmutató
Nyelv
Magyar
Az optimális felbontás ehhez a monitorhoz a következő:
****x**** **Hz
A felbontás beállításához kövesse az alábbi beállításokat.
Jelenlegi felbontás
****x****
Bezárás
1
Válasszon ki egy nyelvet a JOG gomb BALRA/JOBBRA mozgatásával. Utána nyomja meg a JOG
gombot.
4
2
Nyissa meg a számítógép Megjelenítés tulajdonságai lapját, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
felbontás és a képernyő-frissítés gyakorisága.
További részleteket a Windows operációs rendszer útmutatójában talál.
Az üzenet elrejtéséhez nyomja meg a JOG gombot.
――Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb háromszor
megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.
――Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
28
4. fejezet
A képernyő beállítása
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt.
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
SAMSUNG MAGIC Bright
A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
1
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális
képminőséget biztosít.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. Plusz funkció aktív.
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
SAMSUNG
Lépjen a MAGIC
Bright opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.
PC módban
•• Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet használatához.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak lejátszásához.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
Normál
Kontraszt
Mozi
Élesség
Dinamikus kontraszt
A munkakörnyezetnek
megfelelő optimális
képminőség beállítása.
•• Dinamikus kontraszt: Kiegyenlített fényerőt biztosít a kontraszt automatikus változtatásával.
Szín
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Ki
HDMI feketeszint
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
29
AV módban
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dinamikus
Fényerő
Normál
Kontraszt
Film
Élesség
Egyedi
A munkakörnyezetnek
megfelelő optimális
képminőség beállítása.
MAGIC Upscale
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé fárasztja a szemét.
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
Szín
SAMSUNG
Amikor a külső bemeneti eszköz HDMI-csatlakozón keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód az AV üzemmódra van beállítva,
SAMSUNG
Bright almenüelem négy gyárilag beállított automatikus képbeállítással rendelkezik (Dinamikus, Normál, Film
a MAGIC
és Egyedi). Ezek közül csak az egyiket aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása
automatikusan elohívja személyre szabott képbeállításait.
Ki
HDMI feketeszint
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
30
Fényerő
A Fényerő konfigurálása
1
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
SAMSUNG
――Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Dinamikus kontraszt
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. Plusz funkció aktív.
3
Lépjen a Fényerő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Állítsa be a Fényerő értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
Élesség
60
A fényerő szintjének
beállítása. Minél
közelebb van az
érték a 100-hoz,
annál fényesebb a
képernyő.
Szín
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Ki
HDMI feketeszint
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
31
Kontraszt
A Kontraszt konfigurálása
1
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Dinamikus kontraszt mód.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
Élesség
60
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek
a tárgyak.
SAMSUNG
――Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright aktuális beállítása Mozi vagy
Kép
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
A kontraszt
beállítása. Minél
közelebb van az
érték a 100-hoz,
annálnagyobb a
világos és sötét
közötti kontraszt.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Kontraszt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Állítsa be a Kontraszt értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Szín
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Ki
HDMI feketeszint
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
32
Élesség
A Élesség konfigurálása
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.
SAMSUNG
――Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright aktuális beállítása Mozi vagy
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
SAMSUNG
――Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Upscale 1. mód vagy 2. mód
3
Lépjen a Élesség opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
4
Állítsa be a Élesség értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Dinamikus kontraszt mód.
üzemmódban van.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
Élesség
60
A kép élességének
beállítása. Minél
közelebb van az
érték a 100-hoz,
annál élesebb a
kép.
Szín
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Ki
HDMI feketeszint
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
33
Szín
A Szín konfigurálása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére
vonatkozó részt.
SAMSUNG
――Állítsa be a képernyő színárnyalatát. Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright
Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Szín opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Vörös: A vörös telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb intenzitását jelentik.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
Élesség
60
•• Zöld: A zöld telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb intenzitását jelentik.
Színbeállítások
konfigurálása.
•• Kék: A kék telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb intenzitását jelentik.
Szín
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Ki
HDMI feketeszint
Vissza
Szín
Vörös
50
Zöld
50
Kék
50
Színtónus
Normál
Gamma
1. mód
A piros szín
telítettségének
beállítása. Minél
közelebb van az
érték a 100-hoz,
annál élénkebb a
szín.
•• Színtónus: Válasszon egy színtónust, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
-- 2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.
-- 1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.
-- Normál: A normál színtónus megjelenítése.
-- 1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.
-- 2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.
-- Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
――Ha a külső bemenet HDMI-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV, a Színtónus pontban négy
színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és Egyedi).
•• Gamma: A luminancia közepes szintjének beállítása.
-- 1. mód / 2. mód / 3. mód
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb alkalmazásával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
34
SAMSUNG MAGIC Upscale
A SAMSUNG MAGIC Upscale beállítása
SAMSUNG
Az MAGIC
Upscale funkció fokozza a kép részletességét és a kép élénk
megjelenését.
SAMSUNG
――Állítsa be a képernyő színárnyalatát. Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright
Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
A kép élénkítése,
részleteinek
kiemelése.
Élesség
Szín
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI feketeszint
Ki
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
SAMSUNG
Lépjen a MAGIC
Upscale opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Ki / 1. mód / 2. mód
――A 2. mód beállítás a 1. mód beállításnál erőteljesebb hatású.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb alkalmazásával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
1. mód
2. mód
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
35
HDMI feketeszint
A HDMI feketeszint beállítások konfigurálása
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez,
a csatlakoztatott forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép
minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint stb.). Ebben az esetben a HDMI
feketeszint segítségével állítható be a képminőség.
Ebben az esetben a HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a
gyengébb képminőséget.
――Ez a funkció csak a HDMI módban érhető el.
Kép
SAMSUNG
MAGIC Bright
Egyedi
Fényerő
100
Kontraszt
75
Élesség
60
MAGIC Upscale
A HDMI-kép
fényerejének és
kontrasztjának
optimalizálása
a videojel
feketeszintjének
beállításával.
HDMI feketeszint
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a HDMI feketeszint opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni szeretné a feketeszintet és növelni
a fehérszintet.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
――Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
――A HDMI feketeszint funkció csak bizonyos AV felbontás, például 720P és 1080P esetén aktív.
Normál
Alacsony
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
•• Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.
Szín
SAMSUNG
1
해제
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
36
Szemkímélő mód
A Szemkímélő mód konfigurálása
1
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
Szemkímélő mód
Ki
Játék mód
Be
Beállíthatja a
legmegfelelőbb
képminőséget
a szem
pihentetéséhez.
Válaszidő
Képméret
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez,
amelyek teljesítik az alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő
mód beállítása 'Be', akkor a 400nm körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez
biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőséget. Ugyanakkor
a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén, a TÜV
Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue
Light Content” szabványának előírásait.
Kép
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Szemkímélő mód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Széles
Képernyő beállítása
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
37
Játék mód
A Játék mód konfigurálása
1
Itt adhatja meg a készülék játék módban alkalmazandó képernyőbeállításait.
Képbeállítások
optimalizálása
játékhoz.
Szemkímélő mód
Játék mód
Ki
Válaszidő
Be
Képméret
Mindig be
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Ez a funkció akkor használatos, amikor személyi számítógépen játszik vagy
játékkonzol, például PlayStation™ vagy Xbox™ van csatlakoztatva.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kép
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
와이드
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Játék mód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
――Amikor a monitor kikapcsol, energiatakarékos módba lép vagy bemeneti jelforrást vált, a Játék mód állapota akkor is Ki lesz,
ha Be értékre van állítva.
――A Játék mód folyamatos engedélyezésével válassza az Mindig be lehetőséget.
Képernyő beállítása
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
38
Válaszidő
A Válaszidő konfigurálása
1
Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, ezzel a videók életszerűbbé és természetessé
tehetők.
――Ha nem filmet néz, akkor a Válaszidő legjobb beállítása Normál vagy
Szemkímélő mód
Ki
Játék mód
Válaszidő
Normál
Képméret
Gyorsabb
Képernyő beállítása
Leggyorsabb
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Gyorsabb.
Kép
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
A panel válaszának
felgyorsítása, hogy
életszerűbb és
természetesebb
legyen a
videómegjelenítés.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Válaszidő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Normál / Gyorsabb / Leggyorsabb
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
39
Képméret
A Képméret módosítása
1
A kép méretének módosítása.
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
PC módban
Kép
Szemkímélő mód
Ki
Játék mód
Ki
Válaszidő
Képméret
Automatikus
Képernyő beállítása
Széles
A képernyőn
megjelenített
kép méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Képméret opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
PC módban
•• Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás képméretarányától.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
40
AV módban
AV módban
•• 4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós műsorok lejátszására.
Kép
Szemkímélő mód
Ki
Játék mód
Ki
Válaszidő
A képernyőn
megjelenített
kép méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
Képméret
4:3
――A HDMI-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
Képernyő beállítása
16:9
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden modell
Igazít. a képe.-höz
támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI-csatlakozáson keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
41
Képernyő beállítása
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
――Csak Analóg módban érhető el.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
――Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képméret opció Igazít. a képe.-höz
1
értékre van állítva az AV módban.
Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a
monitor képes a normál megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz
lehetőséget, a vízszintes pozíció beállításához a 0-6 szintek között.
Képernyő beállítása
Vízsz. pozíció
50
Függ. pozíció
50
Durva
2200
Finom
0
A képernyőn
megjelenített kép
eltolása jobbra
vagy balra.
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Képernyő beállítása opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
5
A JOG gomb BALRA/JOBBRA mozgatásával állítsa be a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció értékeit, majd nyomja meg a
JOG gombot.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
Képernyő beállítása
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
50
50
Durva
2200
Finom
0
A képernyőn
megjelenített kép
eltolása fel- vagy
lefelé.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
42
A Durva konfigurálása
Állítsa be a képfrekvenciát.
――Csak Analóg módban érhető el.
1
Képernyő beállítása
Vízsz. pozíció
50
Függ. pozíció
50
Durva
2200
Finom
0
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
A képernyőfrekvencia
beállítása.
Vissza
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Képernyő beállítása opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a Durva opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
Állítsa be a Durva értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
43
A Finom konfigurálása
Hajtsa végre a képernyő finom beállítását, hogy a kép életszerű legyen.
――Csak Analóg módban érhető el.
1
Képernyő beállítása
Vízsz. pozíció
50
Függ. pozíció
50
Durva
2200
Finom
0
A képernyő
finomhangolása
élénk kép
létrehozásához.
Vissza
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
2
Lépjen a Kép opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Képernyő beállítása opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a Finom opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
Állítsa be a Finom értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
44
5. fejezet
A képernyőmenü koordinálása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
Átlátszóság
A Átlátszóság módosítása
A menüablakok átlátszóságának beállítása.
Alképernyő
Átlátszóság
Ki
Pozíció
Be
한국어
A menüablakok
átlátszóságának
beállítása.
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a Alképernyő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Átlátszóság opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
opciót a megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez.
•• Ki / Be
Nyelv
Megjelenítési idő
1
20 mp.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
45
Pozíció
A Pozíció konfigurálása
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a menü pozíciót balra vagy jobbra.
Függ. pozíció: Mozgassa a menü pozíciót felfelé vagy lefelé.
Pozíció
Vízsz. pozíció
100
Függ. pozíció
0
A menü eltolása
jobbra vagy balra.
1
2
Lépjen a Alképernyő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Pozíció opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a
JOG gombot.
5
Vízsz. pozíció
100
Függ. pozíció
0
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Vissza
Pozíció
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
A menü eltolása felvagy lefelé.
A JOG gomb BALRA/JOBBRA mozgatásával állítsa be a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció értékeit, majd nyomja meg a
JOG gombot.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
46
Nyelv
A Nyelv konfigurálása
1
A menü nyelvének beállítása.
――A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.
Be
Átlátszóság
A menü nyelvének
beállítása.
Pozíció
Nyelv
Megjelenítési idő
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
――A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
Alképernyő
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
Magyar
Polski
2
Lépjen a Alképernyő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Nyelv opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Português
Русский
Svenska
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
47
Megjelenítési idő
A Megjelenítési idő konfigurálása
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt
megadott időn belül nem használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek
elteltével a felhasználó el kívánja tűntetni az OSD menüt.
Alképernyő
Be
Átlátszóság
Pozíció
Nyelv
Megjelenítési idő
Annak beállítása,
hogy mennyi idő
után tűnjön el a nem
használt menüablak
a képernyőről.
5 mp.
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a Alképernyő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Megjelenítési idő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
opciót a megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez.
•• 5 mp. / 10 mp. / 20 mp. / 200 mp.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
10 mp.
20 mp.
200 mp.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
48
6. fejezet
Beállítás és visszaállítás
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
Eco-takarék. Plusz
A Eco-takarék. Plusz konfigurálása
1
Az Eco-takarék. Plusz funkció a monitor paneljének áramfogyasztását
szabályozva csökkenti az energiafelhasználást.
SAMSUNG
――Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright aktuális beállítása Dinamikus
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
kontraszt mód.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Eco-takarék. Plusz opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Ki: Az Eco-takarék. Plusz funkció kikapcsolása.
Rendszer
Eco-takarék. Plusz
Ki
Kikapcsolásidőzítő
Automatikus
PC/AV mód
Alacsony
Forrásészlelés
Nagy
A készülék
fogyasztásának
beállítása
energiatakarékosság
céljából.
Ismétl. sebesség
Műk.jelző LED be
Készenlét
•• Automatikus: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz képest.
(A képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
•• Alacsony: Az áramfogyasztás 25%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
•• Nagy: Az áramfogyasztás 50%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Összes visszaállítása
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
49
Kikapcsolásidőzítő
A Kikapcsolásidőzítő konfigurálása
1
Beállítható, hogy a termék automatikusan kikapcsoljon.
Ki
Kikapcsolásidőzítő
A kikapcsolásidőzítő
engedélyezése vagy
letiltása.
PC/AV mód
Ismétl. sebesség
Gyorsulás
Műk.jelző LED be
Készenlét
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Kikapcsolásidőzítő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Ki: Deaktiválja a kikapcsolási időt, hogy a készülék ne kapcsoljon ki automatikusan.
Automatikus
Forrásészlelés
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Rendszer
Eco-takarék. Plusz
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
•• Be: Aktiválja a kikapcsolási időt, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon.
Összes visszaállítása
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
Kikapcsolásidőzítő
Kikapcsolásidőzítő
해제
Ki
Ki ennyi idő után
동작
Be
A kikapcsolásidőzítő
engedélyezése vagy
letiltása.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
50
Kikapcsolásidőzítő
Kikapcsolásidőzítő
Be
Ki ennyi idő után
4ó
A monitor
bizonyos idő
utáni automatikus
kikapcsolásának
beállítása.
A Ki ennyi idő után konfigurálása
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Kikapcsolásidőzítő beállítása Be
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Kikapcsolásidőzítő opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a Ki ennyi idő után opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
Állítsa be a Ki ennyi idő után értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
――A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A beállított óraszám elteltével a készülék automatikusan
kikapcsol.
――Az egyes régiókban piacon levő készülékek esetén az Kikapcsolásidőzítő úgy van beállítva, hogy automatikusan
aktiválódjon 4 órával azt követően, hogy a készülék bekapcsolt. Ez az energiaellátási szabályozásokkal összhangban történik.
Rendszer menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba
Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a MENU
az Ki opciót.
51
――A funkció nem támogatja az Analóg üzemmódot.
PC/AV mód
――Csak a szélesképernyős (16:9 vagy 16:10) modellekre vonatkozik.
――Ha a monitor HDMI üzemmódban van, és a képernyő üzenete Ellenőrizze a jelkábelt! vagy az energiatakarékos üzemmód
Állítsa a PC/AV mód lehetőséget AV állásba. A képméret megnő.
aktiválódik, akkor nyomja meg a JOG gombot a funkciógomb képernyő megjelenítéséhez, majd válassza az
és AV lehetőségek közül választhat.
Ez az opció filmek megtekintése esetén hasznos.
Rendszer
Eco-takarék. Plusz
Ki
Állítsa be az AV-t
a kép nagyítása
érdekében.
Kikapcsolásidőzítő
ikont. A PC
A PC/AV mód konfigurálása
1
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
PC/AV mód
Forrásészlelés
Automatikus
Ismétl. sebesség
Gyorsulás
Műk.jelző LED be
Készenlét
Összes visszaállítása
Vissza
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a PC/AV mód opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a HDMI opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Számítógépes csatlakozás esetén válassza a „PC” beállítást.
PC/AV mód
HDMI
PC
AV
Válassza ki a PC/
AV módot a HDMI
forráshoz.
•• AV eszközhöz való csatlakozás esetén válassza az „AV” beállítást.
5
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
6
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
52
Forrásészlelés
A Forrásészlelés konfigurálása
1
Az Forrásészlelés funkció aktiválása.
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Rendszer
Eco-takarék. Plusz
Ki
A bemeneti források
észlelési módjának
beállítása.
Kikapcsolásidőzítő
PC/AV mód
Forrásészlelés
Automatikus
Ismétl. sebesség
Kézi
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Forrásészlelés opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Automatikus: A készülék automatikusan felismeri a bemeneti jelforrást.
•• Kézi: Egy bemeneti jelforrás manuális kiválasztása.
Műk.jelző LED be
Összes visszaállítása
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
53
Ismétl. sebesség
A Ismétl. sebesség konfigurálása
1
A megnyomott nyomógombok válaszidejét állítja be.
Ki
A gombnyomások
válaszsebességének
beállítása.
Kikapcsolásidőzítő
PC/AV mód
Forrásészlelés
Gyorsulás
Ismétl. sebesség
1 mp
자동
Műk.jelző LED be
2 mp
수동
Összes visszaállítása
Nincs ismétlés
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Rendszer
Eco-takarék. Plusz
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Ismétl. sebesség opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a gomb megnyomásakor a
megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
54
Műk.jelző LED be
A Műk.jelző LED be konfigurálása
1
A készülék alsó részén található, tápellátást jelző LED engedélyezésének vagy
tiltásának beállítása.
Rendszer
Eco-takarék. Plusz
Ki
Kikapcsolásidőzítő
A működésjelző
LED állapotának
kiválasztása.
Összes visszaállítása
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Műk.jelző LED be opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
•• Működés: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában világít.
•• Készenlét: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában nem világít.
Automatikus
Forrásészlelés
Műk.jelző LED be
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
PC/AV mód
Ismétl. sebesség
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
Működés
Készenlét
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Vissza
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
55
Összes visszaállítása
Beállítások inicializálása (Összes visszaállítása)
1
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
Ki
Kikapcsolásidőzítő
A készülék minden
alapértelmezett
gyári beállításának
visszaállítása.
PC/AV mód
Automatikus
Forrásészlelés
Ismétl. sebesség
Gyorsulás
Műk.jelző LED be
Készenlét
Összes visszaállítása
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
Rendszer
Eco-takarék. Plusz
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
2
Lépjen a Rendszer opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
3
Lépjen a Összes visszaállítása opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
4
Lépjen a kívánt opcióra a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot.
5
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Image Size
Vissza
A menü minden beállításának visszaáll
az alapértelmezett értéke. Végrehajtja a
visszaállítást?
Igen
Nem
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
56
7. fejezet
Információ menü és egyebek
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
Információ
Az Információ megjelenítése
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
Kép
Alképernyő
Rendszer
Információ
1
Információ
Ha a Funkciógomb útmutató megjelenik, válassza az
opciót, a JOG gomb FELFELÉ történő mozgatásával. Utána
nyomja meg a JOG gombot.
LS********/**
S/N:***************
2
Analóg
**kHz **Hz PP
****x****
Lépjen a Információ opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával, majd nyomja meg a JOG gombot. Megjelenik
az aktuális jelforrás, frekvencia és felbontás.
Optimális ü.mód
****x**** **Hz
Kilépés
Kép
Alképernyő
Rendszer
Információ
Információ
LS********/**
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz PP
****x****
Optimális ü.mód
****x**** **Hz
Kilépés
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
57
A Fényerő, Kontraszt és a Élesség
értékének konfigurálása a
kezdőképernyőn.
Fényerő
SAMSUNG
――Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. Plusz funkció aktív.
Állítsa be a Fényerő, Kontraszt és a Élesség értékét a JOG gomb mozgatásával.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
Élesség
Fényerő
Kontraszt
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
100
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kontraszt
SAMSUNG
――Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
Élesség
SAMSUNG
――Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.
SAMSUNG
――Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód vagy MAGIC
Upscale aktív.
1
A JOG gomb FEL/LE opcióinak használatakor az alábbi képernyő jelenik meg.
2
Lépjen a Fényerő
3
Mozgassa a JOG gombot BALRA/JOBBRA a Fényerő, a Kontraszt vagy a Élesség beállításának módosításához.
Kontraszt
Élesség, opcióra a JOG gomb FEL/LE opcióinak használatával.
58
A Hangerő funkció beállítása az
indítási képernyőn
Hangerő
1
Állítsa be a Hangerő értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
――Ha egy csatlakoztatott bemeneti eszköz hangminősége gyenge, akkor a készülék Auto Mute funkciója elnémíthatja a hangot
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Hangerő a JOG gomb
balra, illetve jobbra mozgatásával állítható.
Ez a funkció csak a HDMI módban érhető el.
50
Hangerő
Némítás
Mute
-- A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
vagy akadozó hangot eredményezhet fejhallgató vagy hangszóró használata esetén. Állítsa a bemeneti eszköz hangerejét
legalább 20% értékre, a hangerő beállításához pedig a készülék hangerő-szabályozóját (JOG gomb BALRA/JOBBRA)
használja.
――Mi az Auto Mute?
Ez a funkció zajos hang vagy a bemeneti eszköz hangerőproblémája miatt jelentkező gyenge jelszint esetén a hang
javítása érdekében elnémítja a hangot.
――A Némítás funkció aktiválásához lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd a JOG gombbal mozgassa a fókuszt lefelé.
A Némítás funkció aktiválásának megszüntetéséhez lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd növelje vagy csökkentse a
Hangerő értékét.
59
8. fejezet
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák (Easy Setting
Box)
A Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
Easy Setting Box
A Easy Setting Box funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
A szoftver telepítése
•• Windows XP 32Bit/64Bit
1
Az Easy Setting Box legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
•• Windows 7 32Bit/64Bit
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
2
Válassza ki a Easy Setting Box telepítőprogramot.
3
Amikor megjelenik a telepítő varázsló, kattintson a Next gombra.
4
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve folytassa a telepítést.
――Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem
működik megfelelően.
――A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a Easy
Setting Box ikon nem jelenik meg.
――Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
Hardver
•• Minimum 32 MB memória
•• Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemez-meghajtón
A szoftver eltávolítása
Kattintson a Start gombra, válassza ki a Beállítás/Vezérlőpult lehetőségeket, majd kattintson duplán az
Programok hozzáadása/eltávolítása opcióra.
Válassza ki a programlistából a Easy Setting Boxelemet, majd kattintson az Hozzáadás/Törlés gombra.
60
9. fejezet
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service Center megkeresése előtt
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat
segítségét kérné, az alábbiaknak
megfelelően tesztelje a készüléket. Ha a
probléma nem szűnik meg, forduljon a
Samsung ügyfélszolgálatához.
Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a
számítógépes rendszert, a videovezérlőt és
a kábelt.
A készülék tesztelése
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
1
Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
2
Húzza ki a kábelt a készülékből.
3
Kapcsolja be a készüléket.
4
Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: Normál üzemmód táblázat), rövid ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
――A megjelenített felbontás a készüléktől vagy a számítógép beállításaitól függően változhat.
61
Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
Problémák
Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között, valamint azt,
hogy a csatlakozók megbízhatóan reteszelve vannak-e.
A készülék és a számítógép HDMI- vagy HDMI-DVI-kábellel
történő csatlakoztatása esetén üres sáv látható a képernyő
mind a négy oldalán.
A képernyőn látható üres sávok nem a készülék hibájából adódnak.
A képernyőn látható üres sávokat a számítógép vagy a videokártya okozza. A probléma megoldásához
állítsa be a képernyőméretet a grafikus kártyának megfelelően a HDMI vagy a DVI beállításokban.
Amennyiben a grafikus kártya beállítási menüje nem tartalmaz képernyőméret-beállítási opciót,
frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját a legfrissebb verzióra.
(A képernyő-beállítások részleteivel kapcsolatban forduljon a grafikus kártya vagy a számítógép
gyártójához.)
Képernyővel kapcsolatos probléma
Problémák
Megoldások
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol
be.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy frekvenciája
meghaladja a készülék jellemzőit.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a frekvenciát, hogy igazodjon a készülék paramétereihez, a
Normál jelmódok táblázata (70. old.) alapján.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
62
Problémák
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
Megoldások
Állítsa be a Durva és Finom elemeket.
Válasszon le minden tartozékot (video-hosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a frekvenciát.
A kép ingatag és reszket.
Árnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a videokártya felbontása és frekvenciája kompatibilis-e
a készülék felbontásával és frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa meg a beállításokat az
útmutatóban található Szabványos jelmód táblázat (70. old.) és a termék Információ menüpontja
alapján.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Állítsa be a Fényerő és Kontraszt elemeket.
A képernyő színei nem valósághűek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek, és
torzulnak.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye 0,5–1
másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
El van mosódva a kép.
Windows operációs rendszer (pl. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10) használata
esetén: Lépjen a Vezérlőpult Betűtípusok ClearType szöveg módosítása lehetőségre és
módosítsa a ClearType engedélyezése opciót.
A videó lejátszása akadozik.
A nagy méretű és nagyfelbontású videofájlok lejátszása akadozhat. Ennek az lehet az oka, hogy a
videolejátszó nincsen optimalizálva a számítógép erőforrásaira.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten,
vagy mozgassa meg az egeret.
Próbálja meg egy másik videolejátszóval lejátszani a fájlt.
63
Hanggal kapcsolatos probléma
Problémák
Nincs hang.
Megoldások
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, állítsa be a számítógép
hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.
A videó elérhető, de nincsen hang.
Nem hallható hang, ha HDMI-DVI kábel lett használva a bemeneti eszköz csatlakoztatásához.
Csatlakoztassa az eszközt egy HDMI-kábellel.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
Problémák
A számítógép indítása közben sípoló hang hallatszik.
Megoldások
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben pittyeg, a számítógép javításra szorul.
――A készülék szélén levő LED fényforrások a felhasználó látószöge függvényében láthatóak. A fény nem ártalmas az emberekre, és nincs semmilyen hatással a készülék
funkcióira és teljesítményére. A készülék biztonságosan használható.
64
Kérdések és válaszok
A további beállítási tudnivalók a PC vagy a
grafikus kártya felhasználói kézikönyvében
találhatók.
Kérdés
Hogyan módosítható a frekvencia?
Válasz
A frekvencia a videokártyán állítható be.
•• Windows XP: Nyissa meg a Vezérlőpult Megjelenés és témák Képernyő Beállítások
Speciális Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság elemet.
•• Windows ME/2000: Lépjen be a Vezérlőpult Megjelenítés Beállítások Speciális
Monitor menüpontba, és végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások
pontban.
•• Windows Vista: Lépjen be a Vezérlőpult Megjelenés és személyre szabás Személyre
szabás Képernyő beállításai Speciális beállítások Monitor menüpontba, és végezze
el a Frissítési gyakoriság beállítását a Monitorbeállítások pontban.
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult Megjelenés és személyes beállítások Képernyő
Képernyőfelbontás Speciális beállítások Monitor opciót, majd a Képernyőbeállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások Vezérlőpult Megjelenés és
személyes beállítások Képernyő Képernyőfelbontás Speciális beállítások
Képernyő opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság értékét.
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház Rendszer Képernyő Speciális megjelenítési
beállítások Adaptertulajdonságok megjelenítése Képernyő opciót, majd a Beállítások
alatt állítsa be a Képernyő-frissítési gyakoriság elemet.
65
Kérdés
Hogyan módosítható a felbontás?
Válasz
•• Windows XP: Kattintson a Vezérlőpult Megjelenés és témák
Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows ME/2000: Kattintson a Vezérlőpult
módosítsa a felbontást.
Megjelenítés
Megjelenítés
Beállítások elemre, és
•• Windows Vista: Kattintson a Vezérlőpult Megjelenés és személyes beállítások
Testreszabás Képernyő-beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult Megjelenés és személyes beállítások
Megjelenítés Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 8(Windows 8.1): Kattintson a Beállítások Vezérlőpult Megjelenés és
személyes beállítások Megjelenítés Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a
felbontást.
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház Rendszer
beállítások opciót, majd állítsa be a felbontást.
Hogyan állítható be az energiatakarékos mód?
Képernyő
Speciális megjelenítési
•• Windows XP: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult Megjelenés és
témák Megjelenítés Képernyőkímélő Energiagazdálkodási lehetőségek elemre,
vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows ME/2000: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult
Megjelenítés Képernyőkímélő beállításai Energiagazdálkodási lehetőségek elemre,
vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows Vista: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások Testreszabás Képernyőkímélő beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult Megjelenés
és személyes beállítások Testreszabás Képernyőkímélő beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 8(Windows 8.1): Az energiatakarékos mód beállítását a Beállítások Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások Testreszabás Képernyőkímélő beállításai
Energiagazdálkodási lehetőségek opció alatt vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti
el.
•• Windows 10: Az energiatakarékos mód beállítását a Gépház Személyre szabás Zárolási
képernyő Képernyő időkorlátjának beállításai Energiagazdálkodás opció alatt vagy a
számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
66
10. fejezet
Műszaki adatok
-
Általános
Méret
Típusnév
Panel
-
Kijelzőterület
V
Méretek (Sz × Ma × Mé) / Súly
F
-
Méretek (Sz x Ma x Mé)
S24E500C
S27E500C
Méret
24 hüvelykes (23,5 hüvelyk / 59 cm)
27 hüvelykes (27 hüvelyk / 68 cm)
Kijelzőterület
521,39 mm (V) x 293,28 mm (F)
597,888 mm (V) x 336,312 mm (F)
Képponttávolság
0,27156 mm (V) x 0,27156 mm (F)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (F)
Állvány nélkül
547,6 x 323,4 x 57,0 mm / 3,3 kg
623,2 x 365,7 x 59,9 mm / 4,91 kg
Állvánnyal
547,6 x 417 x 181,6 mm / 3,91 kg
623,2 x 463,0 x 181,6 mm / 5,52 kg
Maximális képpontfrissítés
148,5 MHz (HDMI)
Tápellátás
100 – 240 V – (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a készülék hátulján található címkét.
Jelcsatlakozók
D-SUB, HDMI
Mé
Ma
Sz
67
Típusnév
Környezeti feltételek
S24E500C
Üzemi
S27E500C
Hőmérséklet : 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
――A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a
monitor beállításait. A rendszer automatikusan telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési beállításokat.
――Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a
készülék működését.
――A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
――Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
68
Energiatakarékos mód
A készülék energiatakarékos funkciója az energiafogyasztás csökkentése érdekében kikapcsolja a képernyőt, és megváltoztatja a tápellátás jelzőfényének színét, ha
a készülék használata megadott ideig szünetel. Az áramellátás energiatakarékos módban is zavartalan. A képernyő újbóli aktiválásához nyomjon le egy billentyűt a
billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret. Az energiatakarékos üzemmód csak akkor működik, ha a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a
funkcióval.
Energiatakarékos mód
Normál üzemmód
Energy Star
vizsgálatnak
megfelelő állapot
Tápfeszültségjelző
Ki
Ki
Villog
Be
S24E500C
Szokványos 25 W
Szokványos 22 W
Szokványos 0,3 W
Kevesebb, mint 0,3 W
S27E500C
Szokványos 35 W
Szokványos 28 W
Fogyasztás
Energiatakarékos
üzemmód
Kikapcsolás
(Bekapcsoló gomb)
――Az áramfogyasztás az eltérő működési feltételek és a beállítások módosítása esetén eltérhet a fent jelzett áramfogyasztástól.
――A ENERGY STAR® az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az Energy Star teljesítményfelvétel mérése az Energy
Star® jelenlegi szabványa szerinti vizsgálati módszerrel történik.
――Az SOG (Sync On Green - szinkronjel a zöld összetevőn) nem támogatott.
――A teljesítményfelvétel nullára csökkentéséhez húzza ki a tápkábelt. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. szabadság idején), húzza ki a tápkábel csatlakozóját
az aljzatból.
69
Normál üzemmód táblázat
-- A készülék esetén a panel jellege miatt
minden képernyőméretnél csak egy
felbontás mellett érhető el az optimális
képminőség. Az előírttól eltérő
felbontás használata esetén romolhat
a képminőség. Ennek elkerülése
érdekében ajánlott a készülék számára
optimálisként meghatározott felbontást
választani.
-- Ha LCD monitorra cseréli a
(számítógéphez csatlakoztatott)
képcsöves (CDT) monitort, ellenőrizze
a frekvencia értékét. Ha az LCD monitor
nem támogatja a 85 Hz-es frekvenciát,
még a képcsöves monitor használata
közben váltsa 60 Hz-re a sorfrekvenciát,
mielőtt lecserélni az LCD monitorral.
Típusnév
Szinkronizálás
Felbontás
S24E500C / S27E500C
Képfrekvencia
30 – 81 kHz
Sorfrekvencia
56 – 70 Hz
Optimális felbontás
1920 x 1080 60 Hz-en
Maximális felbontás
1920 x 1080 60 Hz-en
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel
egyik szabványos jelmódnak sem felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az esetben módosítsa a beállításokat az
alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissítés
(MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
70
Felbontás
-- Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő
vonal letapogatásához szükséges időt
vízszintes ciklusnak nevezzük. A vízszintes
ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A
képfrekvencia mértékegysége a kilohertz
(kHz).
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissítés
(MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
-- Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet
másodpercenként több tucatszor
megismétli, ezáltal természetes kép
látható. Az ismétlési frekvencia neve
"függőleges frekvencia" vagy "frissítési
gyakoriság", és Hz-ben van feltüntetve.
71
11. fejezet
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért
(az ügyfelek költsége)
――Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.
•• Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék szétszerelése
nélkül módosítja a beállításokat.
•• Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
•• Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék első
ízben történő telepítését követően.
•• Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:
•• Külső behatás vagy leejtés.
•• A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.
•• Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.
•• A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.
•• Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.
•• A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
Egyebek
•• Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár, stb.)
•• Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej, oszcillátor,
lámpa, szűrő, szalag, stb.)
――Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel.
Ezért kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
•• Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.
•• Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.
•• Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
72
Megfelelő hulladékkezelés
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl.
töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és
egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról
az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az
elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad
az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
73
Terminológia
OSD (képernyőmenü)____ A
képernyős menü (On Screen Display,
OSD) lehetővé teszi a képernyőbeállítások konfigurálását és ezzel
optimális képminőség elérését.
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó
módosítsa a képernyő fényerejét,
színárnyalatát, kontrasztját és számos
egyéb beállítását a képernyőn
megjelenített menük segítségével.
Gamma____ A "Gamma" menüvel az
úgynevezett szürkeskála módosítható,
amely a képernyő közepes árnyalatait
reprezentálja. A Fényerő módosításával
a teljes képernyő fényereje, a Gamma
beállítással viszont csak a közepes
fényerő változtatható.
Szürkeskála____ Ez a skála a színek
intenzitás-szintjére utal, amely a
képernyőn a sötétebb területekről a
világosabb területekre való színváltás
variációit mutatja. A képernyő
fényerejében bekövetkező változások a
fekete és a fehér szín variánsaival vannak
kifejezve, a szürkeskála pedig a fekete és
a fehér közötti közepes területre utal. Ha
a szürkeskálát a Gamma beállításokkal
módosítja, azzal a képernyő közepes
fényereje változik meg.
Letapogatási sebesség____ A
letapogatási sebesség (vagy frissítési
gyakoriság) a képernyő-frissítés
frekvenciájára utal. Minden képernyőfrissítési művelet során ismételt
adatátvitel történik a képernyőre,
noha szabad szemmel a frissítés nem
látható. A képernyő-frissítések számát
letapogatási sebességnek nevezzük
és Hz-ben mérjük. Ha a letapogatási
sebesség 60 Hz, az azt jelenti, hogy a
képernyő másodpercenként 60-szor
frissül. A képernyő letapogatási sebesség
a PC-ben működő grafikus kártya és a
monitor teljesítmény-adataitól függ.
Pontköz____ A képernyőn látható kép
vörös, zöld és kék pontokból áll.
Minél kisebb a pontok közötti távolság,
annál nagyobb a felbontás. A pontköz a
két azonos színű pont közötti távolságot
jelenti. A pontköz mértékegysége a
milliméter.
Képfrekvencia____ A monitor
képernyőjén megjelenített karakterek
vagy képek nagy számú képpontból
(pixel) állnak. A képpontok átvitele
vízszintes vonalakként történik,
amelyeket függőlegesen egymás alá
rendezve alakul ki a kép. A vízszintes
frekvencia kHz-ben mérhető, és azt
fejezi ki, hogy egy másodperc alatt
hány vízszintes vonal kerül átvitelre és
jelenik meg a monitor képernyőjén.
A 85 értékű vízszintes frekvencia azt
jelenti, hogy a képet alkotó vízszintes
sorok másodpercenként 85 000-szer
kerülnek átvitelre. A vízszintes frekvencia
feltüntetett értéke 85 kHz.
Sorfrekvencia____ Minden kép
számos vízszintes vonalból áll össze. A
függőleges frekvencia Hz-ben mérhető
és azt fejezi ki, hogy ezekből a vízszintes
vonalakból másodpercenként hány
kép hozható létre. Ha a függőleges
frekvencia értéke 60, az azt jelenti, hogy
egy kép másodpercenként 60-szor
jelenik meg. A függőleges frekvencia
másik neve "frissítési gyakoriság", ez
okozza a képernyő vibrálását.
Plug & Play____ A Plug & Play funkció
automatikus információcserét tesz
lehetővé egy monitor és egy PC között,
ezzel optimális megjelenítési környezet
alakítható ki.
A monitor a VESA DDC (nemzetközi
szabvány) szerint tesz eleget a Plug &
Play működésnek.
Felbontás____ A felbontás az egy
képernyőt alkotó vízszintes képpontok
és függőleges képpontok száma. A
képernyő részletességének szintjét
jelöli. Nagyobb a felbontás esetén
több információt tartalmaz a képernyő
és alkalmas egyszerre több feladat
párhuzamos végrehajtására.
Példa: Ha a felbontás 1920 x 1080,
az azt jelenti, hogy 1920 vízszintes
képpont (vízszintes frekvencia) és 1080
függőleges vonal (függőleges felbontás)
alkotja a képet.
74
Download PDF

advertising