Samsung | 305t | Samsung 305T Gyors üzembe helyezési útmutató

LCD MONITOR
quick start guide
305TPLUS
ii
Kérjük, ellenőrizze a következő tartozekok meglétét.
Ha bármi hiányzik, reklamáljon az eladónál.
Lépjen kapcsolatba egy helyi viszonteladóval, amennyiben választható elemeket kíván
vásárolni.
Kicsomagolás
Kézikönyv
Gyors beállítási útmutató
Kábel
Jótállási jegy
(Egyes típusoknál)
Használati utasítás
DVI kábel
(egyes tipusoknal)
Hálózati kábel
Külön árusítva
USB-kábel
(A-B típus)
Előlap
1.
Fényerő gomb [ ]
A fényerő beállításához nyomja meg a gombot.
▼ : A képernyő elsötétül.
▲ : A képernyő világosodik.
2.
Bekapcsoló gomb [
]/
Hálózati feszültség
jelző
Be-/kikapcsolja a monitort. /
Normál üzemben a kék fény világít, a monitor beállítása során
pedig villog.
Az energiatakarékos üzemmóddal kapcsolatban lásd a monitor használati útmutatójában a
PowerSaver részt. Energiamegtakaritas céljából kapcsolja ki a monitort, ha nem használja,
vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja.
Hátlap
(A monitor hátlapjának kialakitasa termékenként változhat.)
1.
DOWN :
Kösse össze az USB monitor
USB eszközt az USB-kábellel.
z
z
DOWN csatlakozóját és az
A
DOWN (Letöltőcsatlakozó)
használatához csatlakoztatnia kell a
számítógéphez az
UP csatlakozót
(Feltöltőcsatlakozó).
Ügyeljen rá, hogy a monitorhoz tartozó USBkábelthasználja a monitor
UP-portjának
és a számítógép USB-portjának
összekötéséhez.
2.
UP :
Csatlakoztassa a monitor
UP csatlakozóját és a
számítógépet az USB-kábellel.
DVI IN
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVIcsatlakozóhoz.
z
z
A DVI-D (Dual link) segítségével, kétszer
gyorsabb és job jelminősg érhető el, mint a
DVI-D (single link) használatával.
Az elérhető legjobb minőség és a legnagyobb
sebesség érdekében ajánlott DVI-D (Dual link)
kábelt használni.
1. ON [ | ] / OFF [O]
Ezzel a gombbal lehet be- és kikapcsolni a monitort.
2. POWER
A hálózati kábelt csatlakoztassa a monitor hatlapjan lévő power
(hálózati) csatlakozóhoz.
Kensington zár
A Kensington zár egy olyan eszköz, amellyel a rendszer
fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen
használják. (A zár külön megvásárolható).
A zárszerkezet használatával kapcsolatban
forduljon a kereskedőhöz.
Rögzítőcsap
Távolítsa el az állványon lévő rögzítőtüskét a monitor
felemeléséhez vagy leeresztéséhez.
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban lásd A monitor csatlakoztatása című részt.
A monitor csatlakoztatása
1.
Csatlakoztassa a monitor tápegységét a monitor hátán található bemenethez.
Dugja a monitor tápkábelét egy közeli csatlakozóaljzatba.
2.
A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI-csatlakozóhoz.
[ DVI IN ]
Kapcsolja be a szamitogepet es monitort. Ha a monitoron kep jelenik meg, akkor az uzembe
helyezes megtortent.
Csatlakoztatás USB
A PC-hez csatlakoztatás nélkül közvetlenül a monitor
DOWN-jához
(letöltőcsatlakozó) köthet USB-eszközöket, pl. egér, billentyűzet, Memory Stick
memóriakártya vagy külső merevlemez.
A monitor USB port (USB-port) lehetősége támogatja a nagysebességű USB 2,0
csatlakozók használatát.
Nagysebesség
Teljes sebesség
Alacsony sebesség
Adatsebesség
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Fogyasztás
2,5W
(Max./port)
2,5W
(Max./port)
2,5W
(Max./port)
Csatlakoztassa a monitor
UP csatlakozóját és a számítógépet az USB-kábellel.
A
DOWN használatához csatlakoztatnia kell a számítógéphez az UP csatlakozót
(Feltöltőcsatlakozó ).
Ügyeljen rá, hogy a monitorhoz tartozó USB-kábelthasználja a monitor
portjának és a számítógép USB-portjának összekötéséhez.
Kösse össze az USB monitor
DOWN csatlakozóját és az USB eszközt az USB-kábellel.
A műveletek megegyeznek a külső eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásánál
elvégzendőkkel.
z
z
z
UP-
Csatlakoztathat és használhat billentyűzetet és egeret.
Fájlokat játszhat le médialejátszón.
(Médialejátszó lehet: MP3-lejátszó, digitális kamera, stb.)
A tárolóeszközön lévő fájlokat futtathatja, áthelyezheti, másolhatja vagy törölheti.
z
(Tárolóeszköz lehet: külső memória, memóriakártya, memóriaolvasó, merevlemez típusú
MP3 lejátszó, stb.)
Más, a számítógéphez csatlakoztatható USB eszközöket is használhat.
z
z
z
z
Használjon a készülékhez megfelelő kábelt, ha a monitor
DOWN
portjához csatlakoztat egy eszközt.
(A kábel és a külső eszköz megvásárlásával kapcsolatban érdeklődjön az
adott termék szervizközpontjában.)
A vállalat nem felelős a külső eszközben keletkezett, a csatlakoztatás során
használt nem megfelelő kábel okozta károkért vagy gondokért.
Egyes termékek nem felelnek meg az USB szabványnak, amely a készülék
hibás működéséhez vezethet.
Ha a készülék a számítógéphez történő csatlakoztatás után is hibásan
működik, lépjen kapcsolatba a készülék/számítógép szervizközpontjával.
Az állvány használata
Kihúzható állvány
A. Rögzítőcsap
Forgótal
A ( )segítségével hosszanti irányban 90° kitéréssel balra és jobbra forgatható a
monitortalp. Az állvány gumitalpa arra való, hogy a monitor ne csúszkáljon.
Hátradöntési szög
A(
) segítségével 3° - 25° szögben kényelmesen hátradöntheti a monitorállványt.
A talp felszerelése
MEGJEGYZÉS: Erre a monitorra 200 mm x 100 mm / 100 mm x 100 mm-es VESA kompatibilis
interfész talp szerelhető fel.
A. Monitor
B. Állvány interfész csatlakozási felület (Külön kapható)
1. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a hálózati kábelt.
2. Helyezze az LCD monitort ‘képernyővel’ lefelé egy kipárnázott lapos felületre, hogy a
képernyőt védje.
3. Csavarja ki a négy csavart és vegye le az Állvány az LCD monitorról.
4. Állitsa egy vonalba az állvány csatlakozási felületet a hátsó borító. Állvány csatlakozási
felületén levő lyukakkal és rögzitse egymáshoz a két felületet a négy csavarral, amiket a kartipusú vagy a falra szerelhető akasztóval vagy másfajta állvánnyal együtt mellékeltek.
z Ne használjon a szabványos méretnél hosszabb csavarokat, mivel azok kárt
okozhatnak a monitor belsejében.
z A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén a csavarok
hossza a specifikációtól függően változhat.
z Ne használjon a VESA csavarszabvány előírásainak nem megfelelő csavarokat.
Ne húzza meg túl szorosan a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a
termék földre esését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.
A Samsung semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen balesetekért.
z A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért, vagy olyan
személyi sérülésekért, melyet nem VESA szabványú falikarok használata, vagy a
szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.
z
z
z
A monitor falra történő rögzítéséhez vásárolja meg a fali tartó készletet, amelynek
segítségével a monitort legalább 10 centiméter távolságra szerelheti fel a faltól.
További információkért keresse fel a legközelebbi Samsung Szervizközpontot. A
Samsung Electronics nem vállal felelősséget a nem megfelelő állvány használatából
eredő károkért.
Kérjük, a nemzetközi szabványoknak megfelelően használjon fali konzolt.
Ellenőrző lista
Mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze az ebben a részben szereplő információkat, hátha
saját maga is meg tudja oldani a problémát. .
Tünet
Nincs kép a
képernyőn. Nem
tudom bekapcsolni a
monitort.
Ellenőrizze
Megoldás
A hálózati kábel helyesen
van csatlakoztatva?
Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását
és a feszültséget.
Ha a hálózati feszültség
rendben van, indítsa újra a
számítógépet, hogy
megjelenjen a kezdő
képernyő (a bejelentkező
képpernyő.)
Ha a kezdő képernyő (a bejelentkező
képernyő) jelenik meg, indítsa el a
számítógépet a megfelelő módon
(WindowsME/2000/XP biztonságos
üzemmód), majd változtassa meg a
videokártya frekvenciáját. (Lásd az előre
beállított megjelenítési üzemmódokat.)
Megjegyzés: Ha a kezdő képernyő (a
bejelentkezés) nem jelenik meg, forduljon
a szervizhez.
Nincs kép A képernyőn.
Villog-e a monitoron lévo
feszültségjelzo LED 1 mpes idoközönként?
A képernyőn furcsa
színek jelennek meg
vagy csak fekete-fehér
A monitor energiatakarékos üzemmódban
van.
Nyomjon meg egy gombot vagy mozgassa
az egeret, hogy aktívvá tegye a monitort és
visszahozza a képet a képernyőre.
A képernyőn csak egy szín Ellenőrizze a videokábel csatlakoztatását.
látható, mintha celofánon
néznénk át?
Ellenőrizze, hogy a videokártya teljesen be
van-e dugva a csatlakozóba.
A színek egy program
futása után lesznek
furcsák, vagy az
alkalmazások ütközése
miatt?
Indítsa újra a számítógépet.
Jól van beállítva a
videokártya?
A videokártya használati útmutatója
alapján állítsa be a videokártyát.
A képernyő hirtelen
aszimmetrikussá válik.
Beállította Ön a monitor
frekvenciáját vagy
felbontását?
Állítsa be a videokártya felbontását és a
frekvenciáját.
(Lásd az előre beállított megjelenítési
üzemmódokat.)
A LED villog, de nincs
kép A képernyőn.
Helyesen van beállítva a
frekvencia, amikor
ellenőrzi a megjelenítés
órajelét a menüben?
Állítsa be helyesen a frekvenciát a
videokártya használati útmutatója és az
előre beállított megjelenítési üzemmódok
alapján.
(A maximális frekvencia per felbontás
termékről termékre változhat.)
Csak 16 szín látható A
képernyőn. A képernyő
színei a videokártya
cseréje után változtak
meg.
A Windows színek
helyesen lettek beállítva?
Windows Me/XP/2000 esetén: Állítsa be
helyesen a színeket a Vezérlőpult
(Control Panel) → képernyő (Display) →
Beállítások (Settings) ablakokban.
Jól van beállítva a
videokártya?
A videokártya használati útmutatója
alapján állítsa be a videokártyát
Nem tudom használni a
monitor 2560x1600-as
felbontását.
A számítógépe
videokártyája támogatja a
2560x1600-as felbontást?
Ha a videokártya nem támogatja a
2560x1600-as felbontást, a monitort csak
az 1280x800 felbontásban használhatja.
Ha 2560x1600-as felbontást kíván
használni, cserélje ki a videokártyát
olyanra, amely támogatja ezt a felbontást.
Ellenőrizze a következőket, ha probléma van a monitorral.
1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel helyesen van-e csatlakoztatva a számítógéphez.
2. Ellenőrizze, hogy a számítógép az indítás után 3-nál többször sípol-e.
(Ha igen, vizsgáltassa át szervizzel a számítógép alaplapját.)
3. Ha új videokártyát helyezett be, vagy most szerelte össze a számítógépet, akkor ellenőrizze,
hogy az új illesztőprogram telepítve van-e.
4. Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 60Hz +/- 2Hz értékű-e.
5. Ha a video (adapter) driver telepítésével problémája van, indítsa el a számítógépet, távolítsa el
Vezérlőpult, Rendszer, Eszközkezelő ablakokban a videokártyát, majd indítsa újra a
számítógépet és telepítse újra a video drivert
Ha a probléma ismételten fennáll, forduljon a szervizhez.
Kérdések és válaszok
Kérdés
Hogyan lehet megváltoztatni a
frekvenciát?
Válasz
A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával változtatható
meg.
A videokártya támogatása a használt driver verziójától függően
változhat.
(A részletek a számítógép és a videokártya használati
útmutatóiban találhatók.)
Hogyan állítható be a felbontás? Windows Me/XP/2000 esetén: A felbontás a Vezérlőpult (Control
Panel), Képernyő (Display), Beállítások (Settings) ablakokban
állítható be.
* A videokártya gyártójától tudhatók meg a részletek.
Hogyan lehet beállítani az
Windows ME/XP/2000 esetén: Ezt a funkciót a számítógép BIOS-
energiatakarékossági
(PowerSaver) modot?
SETUP-jában vagy a képernyővédőnél lehet beállítani. (Lásd a
számítógép használati útmutatóját és a Windows súgóját.)
Hogyan tisztítható a külső
burkolat és az LCD panel?
Húzza ki a hálózati kábelt és utána puha ronggyal tisztítsa meg a
monitort, akár sima vizet használva, akár tisztítószerrel.
Ne hagyjon mosószermaradékot a felületen és ne karcolja meg a
házat. Ne engedje, hogy víz kerüljön a monitor belsejébe.
Download PDF

advertising