Samsung | 2243FW | Samsung 2243FW Felhasználói kézikönyv

SyncMaster 2043FW/2043FWX/2243FW/2243FWX
LCD monitor
Felhasználói kézikönyv
Biztonsági előírások
Jelölések
Megjegyzés
A vagyoni károk és a felhasználó testi épségének védelme érdekében tartsa be ezeket a
biztonsági előírásokat.
Olvassa át figyelmesen az előírásokat, és rendeltetésszerűen használja a készüléket.
Figyelem / Vigyázat
Ellenkező esetben személyi sérülést és halálos balesetet okozhat.
Ellenkező esetben vagyoni kárt és személyi sérülést okozhat.
Jelölések
Tilos
Ennek elolvasása és megértése mindenkor fontos
Ne szerelje szét
Húzza ki a csatlakozót az aljzatból
Ne érintse meg
Földelje az áramütés elkerülése érdekében
Teljesítmény
Ha számítógépét hosszabb időn át nem kívánja használni, állítsa DPMmódra.
Ha képernyővédőt használ, állítsa aktív képernyő módra.
Az itt szereplő képek csak példák, és nem minden esetben (vagy országban) alkalmazhatók.
Parancsikon a képernyőn megjelenő utókép megelőzését segítő útmutatáshoz
Ne használjon sérült tápkábelt vagy csatlakozót, illetve sérült
vagy meglazult konnektort.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz, miközben eltávolítja vagy behelyezi azt az aljzatba.
•
Ez áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt földelt aljzatba csatlakoztassa.
•
Ellenkező esetben személyi sérülés vagy áramütés veszélye
állhat fenn.
Biztonsági előírások
Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó biztosan és
megfelelően illeszkedik az aljzatba.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
Ne hajlítsa vagy húzza meg túlzottan a hálózati csatlakozót, és
ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanahhoz az aljzathoz.
•
A túlmelegedés miatt ez tüzet okozhat.
A készülék használata közben ne húzza ki a tápkábelt.
•
Ez áramütést okozhat, és kárt tehet a készülékben.
A készülék hálózati csatlakozásának megszakításához a dugót
ki kell húzni a fali aljzatból, különben a hálózati csatlakozó áram
alatt marad.
•
Ez áramütést és tüzet okozhat.
Csak a Samsung által szállított tápkábelt használjon. Ne használjon másik készülékhez kapott tápkábelt.
•
Ez tüzet és áramütést okozhat.
Összeszerelés
Ha a monitort szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, kifejezetten
poros, magas páratartalmú vagy kémiai anyagoknak kitett környezetben
használja, továbbá 24 órán keresztül üzemelteti (pl. repülőterek és vasútállomások várótermei), az üzembe helyezés előtt kérje ki a hivatalos
szervizközpont tanácsát.
Ha ezt elmulasztja, azzal súlyosan károsíthatja a monitort.
A monitor áthelyezésekor ügyelni kell arra, nehogy leessen.
•
Ez a készülék károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.
Ügyeljen rá, hogy mindig legalább két személy emelje és mozgassa a készüléket.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami miatt károsodhat,
illetve személyi sérülést okozhat.
Ha szekrényre vagy állványra helyezi a készüléket, ügyeljen
arra, hogy a készülék aljának elülső része ne lógjon ki.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést
okozhat.
Biztonsági előírások
•
A készüléknek megfelelő méretű szekrényt vagy állványt használjon.
NE HELYEZZEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE GYERTYÁT, ROVARÖLŐ SZERT, CIGARETTÁT VAGY MELEGÍTŐ ESZKÖZÖKET.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
A melegítő eszközöket a lehető legtávolabb helyezze a tápkábeltől és a készüléktől.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ami nem szellőzik megfelelően (pl. könyvespolc vagy zárt szekrény).
•
Ez a belső hőmérséklet emelkedése miatt tüzet okozhat.
Óvatosan tegye le a monitort.
•
Ennek elmulasztása károsíthatja a monitort.
Ne helyezze a készülék elülső részét a padlóra.
•
Emiatt károsodhat a képernyő.
Gondoskodjon róla, hogy a fali konzolt arra kijelölt szakcég
szerelje fel.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést
okozhat.
•
Ügyeljen rá, hogy a megadott fali konzolt szerelje fel.
A készüléket megfelelően szellőző helyre szerelje be. Ügyeljen
rá, hogy legalább 10 cm távolság legyen a faltól.
•
Ellenkező esetben a zárt terület hőmérsékletének emelkedése
miatt tűz veszélye állhat fenn.
Ügyeljen arra, hogy a csomagolófóliát gyermekek által nem
elérhető helyen tárolja.
•
A csomagolófólia ugyanis játék közben súlyos sérülést (és fulladást) okozhat.
Amennyiben a monitor magassága állítható, ne helyezzen az
állványra semmilyen tárgyat vagy testrészt, miközben leengedni
azt.
•
Ez a készülék károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.
Tisztítás
Tisztításhoz törölje le a TFT-LCD képernyő monitorházát vagy felületét
kissé benedvesített, puha kendővel.
Biztonsági előírások
Ne fújjon tisztítószert közvetlenül a készülék felületére.
•
Emiatt elszíneződhet a felület, illetve torzulhat annak anyagszerkezete, ami miatt leválhat a képernyő felülete.
A készülék tisztításához csak egy puha rongyot és monitortisztítót használjon. Ha a monitortisztítótól eltérő tisztítószert kell
használnia, hígítsa azt vízzel 1:10 arányban.
A hálózati csatlakozó tűinek tisztításához, illetve az aljzat portalanításához száraz ruhát használjon.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Tisztításkor húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és száraz ruhával finoman törölje át a készüléket.
•
(Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót,
rovarölő szert, kenőanyagot és mosószert.) Ezek megváltoztathatják a készülék felületét, ami miatt leválhatnak az információkat tartalmazó címkék.
Mivel a készülék külső burkolata könnyen megkarcolódhat,
csak a meghatározott típusú ruhát használja tisztításhoz.
•
A meghatározott típusú ruhát használja, kevés vízbe mártva.
A készülék megkarcolódhat, ha valamilyen idegen anyag van
a ruhán, ezért használat előtt gondosan rázza ki a ruhát.
Tisztítás közben ne permetezzen vizet közvetlenül a készülék
fő részére.
•
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, illetve hogy az
ne legyen nedves.
•
Ez tüzet vagy áramütést, illetve nem megfelelő működést eredményezhet.
Egyéb
A termék nagyfeszültségű készülék. Gondoskodjon arról, hogy
a felhasználók saját maguk soha ne szereljék szét, szereljék meg
és építsék át a készüléket.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn. Ha a
készülék javításra szorul, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
Ha furcsa hang, furcsa szag vagy füst jön ki a készülékből,
azonnal húzza ki a tápkábelt az aljzatból, és hívja a szervizközpontot.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Biztonsági előírások
Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az párának, pornak, füstnek vagy víznek lehet kitéve, és ne tegye autóba se.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ha leejti a készüléket, vagy ha eltörik annak burkolata, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Hívja a szervizközpontot.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Mennydörgés és villámlás idején ne érjen hozzá a tápkábelhez
és az antennakábelhez.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ne mozgassa a monitort a tápkábelnél és a jelkábelnél fogva.
•
Ellenkező esetben leeshet, és ez a kábel sérülése miatt áramütést, tüzet, illetve a készülék károsodását okozhatja.
Ne emelje, illetve ne mozgassa előre és hátra, sem jobbra és
balra a készüléket úgy, hogy csak a tápkábelnél vagy a jelkábeleknél fogja.
•
Ellenkező esetben leeshet, és ez a kábel sérülése miatt áramütést, tüzet, illetve a készülék károsodását okozhatja.
Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílást ne takarja el asztal vagy
függöny.
•
Ellenkező esetben a zárt terület hőmérsékletének emelkedése
miatt tűz veszélye állhat fenn.
Ne helyezzen a készülékre víztároló edényt, vázát, virágcserepet, orvosságot, illetve fémtárgyakat.
•
Ha víz vagy valamilyen idegen anyag kerül a készülékbe, húzza ki a tápkábelt, és hívja a szervizközpontot.
•
Ez a készülék hibás működését, illetve áramütést vagy tüzet
okozhat.
A készülék közelében ne használjon és ne tartson robbanásveszélyes gázokat és gyúlékony anyagokat.
•
Ez robbanást és tüzet okozhat.
Ne helyezzen fémtárgyakat – például fémpálcát, érmét, tűt és
pengét –, gyúlékony tárgyakat – például gyufát és papírt – a készülék belsejébe (a szellőzőnyílásokon, bemeneti és kimeneti csatlakozókon stb. keresztül).
•
Ha víz vagy valamilyen idegen anyag kerül a készülékbe, húzza ki a tápkábelt, és hívja a szervizközpontot.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Biztonsági előírások
Ha a képernyőn hosszabb ideig egy állóképet jelenít meg, utókép vagy folt alakulhat ki azon.
•
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tegye alvó
üzemmódba, vagy állítson be rajta mozgó képernyővédőt.
Állítson be a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát.
•
A nem megfelelő beállítások látáskárosodást okozhatnak.
Ha folyamatosan közel ül a képernyőhöz, károsíthatja szemeit.
A monitor használata közben félóránként tartson szünetet és
pihentesse a szemét.
Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például ingatag polcra
vagy egyenetlen felületre, sem rázkódásnak kitett helyre.
•
Ellenkező esetben az leeshet, és ez személyi sérülést, illetve
a készülék károsodását okozhatja.
•
A rázkódásnak kitett helyen történő használat károsíthatja a
készüléket, illetve tüzet okozhat.
Mozgatás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt, az antennakábelt, illetve a készülékhez csatlakoztatott valamennyi kábelt.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne kapaszkodjanak és ne másszanak fel a készülékre.
•
A készülék leeshet, és személyi sérülést vagy halált okozhat.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt az aljzatból.
•
Ellenkező esetben a por miatt túlmelegedés és tűz veszélye
állhat fenn, illetve az elektromos szivárgás tüzet és áramütést
okozhat.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve a gyerekek figyelmét felkeltő játékokat vagy édességet, pl. süteményt stb. a készülékre.
•
A gyerekek felkapaszkodhatnak a készülékre, amitől az leeshet, és ez személyi sérülést vagy halált okozhat.
Ne fordítsa fel, és ne mozgassa a készüléket úgy, hogy közben
csak az állványt tartja.
•
Ellenkező esetben az leeshet, és ez személyi sérülést, illetve
a készülék károsodását okozhatja.
Biztonsági előírások
Ne helyezze a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, illetve hőforrás, pl. tűz vagy fűtőtest közelébe.
•
Ez csökkentheti a készülék élettartamát, és tüzet okozhat.
Ne ejtsen tárgyakat a készülékre, és ne tegye azt ki semmilyen
ütésnek.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ne használja a készüléket párásító, vagy konyhai főzőlap közelében.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Gázszivárgás esetén ne érintse meg a készüléket és a tápkábelt. Azonnal szellőztessen.
•
A szikrázás robbanást és tüzet okozhat.
Ha a készülék hosszabb ideje be van kapcsolva, a kijelző átforrósodik. Ne érintse meg.
•
Tartsa a kisméretű tartozékokat gyermekek által nem elérhető
helyen.
Legyen körültekintő a készülék szögének, illetve az állvány
magasságának beállításakor.
•
Sérülést okozhat, ha a keze vagy az ujjai beszorulnak.
•
Ha a készüléket túlságosan megdönti, az leeshet, és ez is
személyi sérülést okozhat.
Olyan magasságban helyezze el a készüléket, ahol azt nem
érhetik el a gyermekek.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést
okozhat.
•
Mivel a készülék elülső része nehéz, ezért egyenletes és stabil
felületre helyezze el a készüléket.
Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.
•
Ellenkező esetben az leeshet, és ez személyi sérülést, illetve
a készülék károsodását okozhatja.
Helyes testtartás a monitor használata közben
Biztonsági előírások
Használatkor állítsa a készüléket a megfelelő pozícióba.
•
A készülék nézése közben tartsa egyenesen a hátát.
•
A szeme és a képernyő közötti távolság 45 – 50 cm
legyen. A képernyőt olyan helyzetből nézze, hogy
a szeme egy kicsivel magasabban legyen, mint a
képernyő.
•
Használatkor állítsa a készüléket a megfelelő pozícióba.
•
Állítsa be úgy a monitor szögét, hogy ne verődjön
vissza a fény a képernyőn.
•
Helyezze karjait az oldalára merőlegesen, és tartsa
karjait a kézfejével azonos magasságban.
•
Könyökét hajlítsa be 90 fokban.
•
A térdeit hagyja 90 foknál nagyobb szögben, és a
sarkait tartsa szilárdan a padlón. Karjait tartsa szívmagasságnál alacsonyabban.
Bevezetés
A csomag tartalma
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a monitor következő tartozékai rendelkezésre állnak.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
A helyi kereskedőnél további tartozékokat is vásárolhat.
Kicsomagolás
Monitor és Kettõs zsanéros állvány
Használati útmutatók
Gyors telepítési segédlet
Garanciakártya
Használati utasítás
(Nincs minden régióban)
Kábelek
D-sub kábel
Tápkábel
DVI kábel (opcionális)
Egyéb
Törlőkendő
Megjegyzés
Törlőkendő csak az erősen csiszolt fekete termékekhez áll rendelkezése.
Bevezetés
Ez a monitor
Kezdeti beállítások
A fel és le nyíllal választhatja ki a nyelvet.
A megjelenített tartalom 40 másodperc múlva eltűnik.
Kapcsolja ki a bekapcsológombot, majd kapcsolja be újra. A tartalom ekkor ismét megjelenik.
A tartalom maximum három (3) alkalommal jeleníthető meg. A számítógép felbontását feltétlenül állítsa be a három alkalom letelte előtt.
Megjegyzés
A képernyőn megjelenő felbontás a termék optimális felbontása.
Állítsa be számítógépének felbontását a termék optimális felbontásával megegyező értékre.
Elülső rész
MENU gomb [MENU/ ]
Megnyitja a menüt és kilép a menüből. Ezzel ki is léphet a képernyőmenüből, és visszatérhet az előző menüponthoz.
Customized Key[
]
Bevezetés
A Customized key funkciót egyéni igényei szerint az egyedi gombhoz rendelheti.
Megjegyzés
A Customized key funkciót a Setup > Customized Key opciónál konfigurálhatja egy szükséges funkcióhoz.
Brightness gomb [ ]
Ha a képernyőn nem látható a menürendszer, a gomb megnyomásával
állítsa be a fényerőt.
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
Beállító gombok [
]
Ezekkel a gombokkal állíthatja be a menü egyes lehetőségeit.
Enter gomb [
] / SOURCE gomb
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
Nyomja meg a /SOURCE gombot, majd válassza a videojel lehetőséget
a képernyőmenü kikapcsolt állapotában. (A bemeneti mód kiválasztásánál
a /SOURCE gomb megnyomásakor egy üzenet jelenik meg a képernyő
bal felső sarkában megjelenítve az aktuális módot – analóg vagy digitális
bemeneti jel.)
Megjegyzés
A digitális mód kiválasztása esetén a monitort a DVI-kábellel a grafikus
kártya DVI-csatlakozójához kell csatlakoztatni.
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
AUTO gomb
Ezzel a gombbal működik az automatikus beállítás funkció.
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
Bekapcsológomb [
]
Ezzel a gombbal ki- és bekapcsolhatja a terméket.
Tápfeszültségjelzo
Ez a jelzőfény a normál működés közben világít, és egyetlen villogással
jelzi, ha a készülék éppen valamelyik beállítás módosítását menti.
Megjegyzés
Az energiatakarékos funkciókról bővebben a kézikönyv Energiatakarékos
mód című részében olvashat. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig
felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében
kapcsolja ki.
Hátsó rész
Megjegyzés
A készülék hátoldalának elrendezése típusonként változhat.
Bevezetés
Kettõs zsanéros állvány
POWER port
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő POWER csatlakozóhoz.
DVI IN port
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI IN csatlakozóhoz.
RGB IN port
Csatlakoztassa a D-sub kábelt a monitor hátoldalán lévő 15 érintkezős RGB
IN csatlakozóhoz.
Kensington zár
A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha
a készüléket nyilvános helyen használják. (A zár külön megvásárolható). A
zárszerkezet használatával kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz.
Megjegyzés
A Kensington zár helye a típustól függően változhat.
A Kensington lopászár használata
1.
Helyezze a zárszerkezetet a monitor Kensington nyílásába (
fordítással zárja ( ).
2.
Csatlakoztassa a Kensington zárvezetéket.
3.
Erősítse a Kensington zárat asztalhoz vagy nehéz tárgyhoz.
), majd
Megjegyzés
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban további tudnivalókat a Csatlakozókábelek című
részben talál.
Bevezetés
Kábeltartó gyűrű
•
A tartógyűrűvel rögzítse a kábeleket az ábrán látható módon.
Csatlakoztatás
Csatlakozókábelek
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő power csatlakozóhoz.
Illessze a monitor tápkábelét a legközelebbi fali aljzatba.
Használjon a számítógépének megfelelő csatlakozást.
A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor hátoldalán lévő 15 pólusú D-sub csatlakozóhoz.
[RGB IN]
A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI IN csatlakozóhoz.
[DVI IN]
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
•
Csatlakoztassa a monitort a Macintosh számítógéphez a számítógép D-sub csatlakozókábelének segítségével.
Megjegyzés
A készülékek csatlakoztatás után készen állnak a használatra, csak be kell kapcsolni őket.
Csatlakoztatás
Az állvány használata
Monitoregység
Kettõs zsanéros állvány
Monitor és talp
Tartószerkezet felerősítése
Ehhez a monitorhoz 75 mm x 75 mm-es VESA illesztő alaplemez használható.
Kettõs zsanéros állvány
A. Monitor
B. Illesztő alaplemez (külön megvásárolható)
Csatlakoztatás
1.
Kapcsolja ki a monitort, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2.
Fektesse az LCD-monitort az elejével lefelé a képernyőt védő kipárnázott, vagy más
puha anyaggal ellátott sima és egyenletes felületre.
3.
Csavarja ki a négy csavart, majd szerelje le az állványt az LCD-monitorról.
4.
Igazítsa az illesztő alaplemezt a hátsó borító illesztő lemezén található lyukakhoz, majd
rögzítse a karos alapzathoz, fali függesztőhöz vagy más alapzathoz mellékelt négy csavarral.
•
Ne használjon a szabványos méretnél hosszabb csavarokat, mivel azok
kárt okozhatnak a monitor belsejében.
•
A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén
a csavarok hossza a specifikációtól függően változhat.
•
Ne használjon a VESA csavarszabvány előírásainak nem megfelelő csavarokat.
Ne húzza meg túl szorosan a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket,
vagy a termék földre esését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.
A Samsung semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen balesetekért.
•
A Samsung nem vállal felelősséget a terméket ért károsodásokért és olyan személyi sérülésekért, melyeket nem VESA szabványú falikarok használata vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.
•
A monitor falra szereléséhez meg kell vásárolnia a fali konzolt. A monitort
a faltól legalább 10 cm távolságra kell felszerelni.
•
További információért forduljon a legközelebbi Samsung Szervizközponthoz A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a megadottól eltérő
tartó használatából eredő károkért.
•
A nemzetközi szabványoknak megfelelő fali konzolt használjon.
Csatlakoztatás
Csatlakozókábelek
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő power csatlakozóhoz.
Illessze a monitor tápkábelét a legközelebbi fali aljzatba.
Használjon a számítógépének megfelelő csatlakozást.
A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor hátoldalán lévő 15 pólusú D-sub csatlakozóhoz.
[RGB IN]
A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI IN csatlakozóhoz.
[DVI IN]
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
•
Csatlakoztassa a monitort a Macintosh számítógéphez a számítógép D-sub csatlakozókábelének segítségével.
Megjegyzés
A készülékek csatlakoztatás után készen állnak a használatra, csak be kell kapcsolni őket.
Csatlakoztatás
Az állvány használata
Monitoregység
Kettõs zsanéros állvány
Monitor és talp
Tartószerkezet felerősítése
Ehhez a monitorhoz 100 mm x 100 mm-es VESA illesztő alaplemez használható.
Kettõs zsanéros állvány
A. Monitor
B. Illesztő alaplemez (külön megvásárolható)
Csatlakoztatás
1.
Kapcsolja ki a monitort, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2.
Fektesse az LCD-monitort az elejével lefelé a képernyőt védő kipárnázott, vagy más
puha anyaggal ellátott sima és egyenletes felületre.
3.
Csavarja ki a négy csavart, majd szerelje le az állványt az LCD-monitorról.
4.
Igazítsa az illesztő alaplemezt a hátsó borító illesztő lemezén található lyukakhoz, majd
rögzítse a karos alapzathoz, fali függesztőhöz vagy más alapzathoz mellékelt négy csavarral.
•
Ne használjon a szabványos méretnél hosszabb csavarokat, mivel azok
kárt okozhatnak a monitor belsejében.
•
A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén
a csavarok hossza a specifikációtól függően változhat.
•
Ne használjon a VESA csavarszabvány előírásainak nem megfelelő csavarokat.
Ne húzza meg túl szorosan a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket,
vagy a termék földre esését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.
A Samsung semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen balesetekért.
•
A Samsung nem vállal felelősséget a terméket ért károsodásokért és olyan személyi sérülésekért, melyeket nem VESA szabványú falikarok használata vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.
•
A monitor falra szereléséhez meg kell vásárolnia a fali konzolt. A monitort
a faltól legalább 10 cm távolságra kell felszerelni.
•
További információért forduljon a legközelebbi Samsung Szervizközponthoz A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a megadottól eltérő
tartó használatából eredő károkért.
•
A nemzetközi szabványoknak megfelelő fali konzolt használjon.
Szoftverhasználat
Monitorillesztő program
Megjegyzés
Amikor az operációs rendszer a monitorillesztő programot kéri, helyezze be
a monitorhoz kapott CD-ROM-ot. A különböző operációs rendszerekben előfordulhatnak eltérések az illesztőprogram telepítésében. Kövesse az Ön által
használt operációs rendszerre vonatkozó útmutatásokat.
Készítsen elő egy üres lemezt, és töltse le az illesztőprogram fájlt az internetről, a megadott weboldalról.
Internetes weboldal:
http://www.samsung.com/ (világszerte)
Monitorillesztő program telepítése (automatikus)
1.
Helyezze a CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a „Windows” feliratra.
3.
Válassza ki a monitor típusát a típuslistán, majd kattintson az „OK” gombra.
4.
Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra.
Ezután kattintson az „OK” gombra (Microsoft® Windows® XP/2000 operációs rendszer).
Szoftverhasználat
Megjegyzés
A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.
A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.
http://www.samsung.com/
Monitorillesztő program telepítése (manuális)
Microsoft® Windows Vista™‚ operációs rendszer
1.
Helyezze a használati útmutatót tartalmazó CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2.
(Start) gombra, majd a „Control Panel” (Vezérlőpult) elemre. Ezután katKattintson a
tintson kétszer az „Appearance and Personalization” (Megjelenés és személyes beállítások) elemre.
3.
Kattintson a „Personalization” (Személyes beállítások), majd a „Display Settings” (Képernyő beállításai) elemre.
4.
Kattintson az „Advanced Settings…” (Speciális beállítások…) pontra.
Szoftverhasználat
5.
Kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) elemre a „Monitor” fülön. Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb nem aktív, az azt jelenti, hogy a monitor konfigurálása befejeződött.
A monitor azonnal használható.
Ha a „Windows needs…” (A Windowsnak szüksége van…) üzenet jelenik meg, ahogy
az alábbi képen látható, kattintson a „Continue” (Tovább) gombra.
Megjegyzés
A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.
A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.
6.
Kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) elemre a „Driver” (Illesztőprogram) fülön.
7.
Jelölje be a „Browse my computer for driver software” (Illesztőprogramok keresése a
számítógépen) négyzetet, és kattintson a „Let me pick from a list of device drivers on my
computer” (Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából) elemre.
Szoftverhasználat
8.
Kattintson a „Have Disk…” (Saját lemez…) lehetőségre, válassza ki azt a mappát (pl. D:
\Drive), ahol a meghajtótelepítő fájl található, és kattintson az „OK” gombra.
9.
Válassza ki a képernyőn látható monitormodellek közül az Önével megegyezőt, majd
kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
10. Kattintson a „Close” (Bezárás) → „Close” (Bezárás) → „OK” → „OK” gombokra a következő, egymás után megjelenő képernyőkön.
Szoftverhasználat
Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
1.
Helyezze a CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a „Start” → „Control Panel” (Vezérlőpult), majd az „Appearance and
Themes” (Megjelenés és témák) ikonra.
3.
Kattintson a „Display” (Megjelenítés) ikonra, válassza a „Settings” (Beállítások) fület,
majd kattintson az „Advanced...” (Speciális...) elemre.
4.
Kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) gombra a „Monitor” fülön, majd válassza a
„Driver” (Illesztőprogram) fület.
Szoftverhasználat
5.
Kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) elemre, és válassza az „Install from a list or...” (Telepítés listából vagy...) lehetőséget, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
6.
Válassza a „Don't search, I will...” (Keresés mellőzése...) elemet, majd kattintson a
„Next” (Tovább) gombra, végül pedig a „Have disk” (Saját lemez) elemre.
7.
Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, majd válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót, válassza ki a monitor típusát a típuslistából, és kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
8.
Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra.
Ezután kattintson az „OK” gombra.
Szoftverhasználat
Megjegyzés
A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.
A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.
http://www.samsung.com/
9.
Kattintson a „Close” (Bezárás) gombra, majd kattintson folyamatosan az „OK” gombra.
10. Ezzel kész a monitorillesztő program telepítése.
Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer
Amikor a képernyőn a „Digital Signature Not Found” (Digitális aláírás nem található) felirat
látható, kövesse az alábbi lépéseket.
1.
Kattintson az „OK” gombra az „Insert disk” (Lemez behelyezése) ablakban.
2.
Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra a „File Needed” (Szükséges fájl) ablakban.
3.
Válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót, majd kattintson az „Open” (Megnyitás) gombra, végül
kattintson az „OK” gombra.
Telepítés
1.
Kattintson a „Start”, „Setting” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra.
Szoftverhasználat
2.
Kattintson duplán a „Display” (Kijelző) ikonra.
3.
Válassza a „Settings” (Beállítások) fület, és kattintson az „Advanced Properties” (Bővített
funkciók) gombra.
4.
Válassza a „Monitor” lehetőséget.
1. eset: Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb nem aktív, az azt jelenti, hogy a monitor
megfelelően van konfigurálva. Ezzel a telepítés véget ért
2. eset: Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb aktív, akkor kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) gombra, és kövesse a következő lépéseket.
5.
Kattintson a „Driver” (Illesztőprogram) elemre, és kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) lehetőségre, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
6.
Válassza a „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver” (Elérhető meghajtók listájának megjelenítése az illesztőprogram kiválasztásához) lehetőséget, majd kattintson a „Next” (Tovább) elemre, és a „Have
disk” (Saját lemez) gombra.
7.
Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót.
8.
Kattintson az „Open” (Megnyitás) gombra, majd kattintson az „OK” gombra.
9.
Válassza ki a monitor típusát, és kattintson a „Next” (Tovább) gombra, majd kattintson
a „Next” (Tovább) gombra.
10. Kattintson a „Finish” (Befejezés), majd a „Close” (Bezárás) gombra.
Ha a „Digital Signature Not Found” (Digitális aláírás nem található) ablakot látja, kattintson a „Yes” (Igen) gombra. Ezután kattintson a „Finish” (Befejezés), majd a „Close” (Bezárás) gombra.
Microsoft® Windows® Millennium operációs rendszer
1.
Kattintson a „Start”, „Setting” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra.
2.
Kattintson duplán a „Display” (Kijelző) ikonra.
3.
Válassza a „Settings” (Beállítások) fület, és kattintson az „Advanced Properties” (Bővített
funkciók) gombra.
4.
Válassza a „Monitor” fület.
5.
Kattintson a „Change” (Módosítás) gombra a „Monitor Type” (Monitortípus) mezőben.
6.
Válassza a „Specify the location of the driver” (Adja meg az illesztőprogram elérését)
elemet.
7.
Válassza a „Display a list of all the driver in a specific location...” (Az összes illesztőprogram listájának megjelenítése egy adott helyen...) elemet, majd kattintson a „Next” (Következő) gombra.
8.
Kattintson a „Have Disk” (Saját lemez) gombra
9.
Adja meg az A:\ (D:\) meghajtót, majd kattintson az „OK” gombra.
10. Válassza a „Show all devices” (Összes eszköz megmutatása) elemet, és válassza ki a
számítógéphez csatlakoztatott monitornak megfelelő elemet. Kattintson az „OK” gombra.
Szoftverhasználat
11. Folytassa a „Close” (Bezárás) és az „OK” gombbal, amíg be nem zárul a „Display Properties” (Képernyőtulajdonságok) párbeszédablak.
Microsoft® Windows® NT operációs rendszer
1.
Kattintson a „Start”, „Settings” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra, majd
kattintson duplán a „Display” (Megjelenítés) ikonra.
2.
A Display Registration Information (Megjelenítés tulajdonságai) ablakban kattintson a
Settings (Beállítások) fülre, majd kattintson az „All Display Modes” (Minden megjelenítési
mód) lehetőségre.
3.
Válassza ki a kívánt módot (felbontás, színek száma és Vertical frequency (Függőleges
frekvencia)), majd kattintson az „OK” gombra.
4.
Ha a „Test” (Teszt) gombra való kattintást követően a képernyő működése megfelelő,
kattintson az „Apply” (Alkalmaz) gombra. Ha a képernyő nem megfelelően látható, váltson más módba (alacsonyabb felbontású, színű vagy frekvenciájú módba).
Megjegyzés
Ha a All Display Modes (Minden megjelenítési mód) alatt nem látható Mode (Mód), akkor
válassza ki a felbontás mértékét és a vertical frequency / függőleges frekvencia értékét a
user guide (felhasználói kézikönyv) Preset Timing Modes (Időzítő módok beállítása) című
részében leírtak szerint.
Linux operációs rendszer
X-Window végrehajtásához létre kell hoznia az X86Config nevű, rendszerbeállításokat tartalmazó fájlt.
1.
Az X86Config fájl futtatása után megjelenő első és a második képernyőn nyomja meg
az „Enter” gombot.
2.
A harmadik képernyő az egér beállítására szolgál.
3.
Állítson be a számítógépének megfelelő egeret.
4.
A következő képernyő a billentyűzet kiválasztására szolgál.
5.
Állítson be a számítógépének megfelelő billentyűzetet.
6.
A következő képernyő a monitor beállítására szolgál.
7.
Elsőként állítsa be a monitor vízszintes frekvenciáját. (A frekvencia értéke közvetlenül
megadható.)
8.
Állítson be a monitornak megfelelő függőleges frekvenciát. (A frekvencia értéke közvetlenül megadható.)
9.
Adja meg a monitor típusnevét. Ez az információ nem érinti az X-Window tényleges
futtatását.
10. Ezzel véget ért a monitor beállítása. Az egyéb szükséges hardver beállítása után futtassa az X-Window fájlt.
Szoftverhasználat
Natural Color
Natural Color szoftverprogram
A számítógép-használat során felmerülő legújabb problémák egyike, hogy a kinyomtatott,
beszkennelt, vagy digitális fényképezőgépről betöltött képek színe nem azonos a monitoron
megjelenő színekkel. Erre a problémára megoldást jelent a Natural Color szoftver. Ez egy
színkezelő rendszer, melyet a Samsung Electronics fejlesztett ki, együttműködve a Korea
Electronics & Telecommunications Research Institute-tal (ETRI). Ezt a rendszert, mely a képek monitoron megjelenő színeit ugyanolyanná teszi, mint a kinyomtatott vagy beszkennelt
képeken, kizárólag a Samsung monitorokban találja meg. További információt a Súgó F1
gomb megnyomásával kaphat a szoftverprogramban.
A Natural Color szoftver telepítése
Tegye be a Samsung monitorhoz kapott CD-t a CD-ROM meghajtóba. Megjelenik a Natural
Color program kezdőképernyője. Kattintson a Natural Color elemre a kezdőképernyőn a
Natural Color szoftver telepítéséhez.
A program manuális telepítéséhez helyezze be a Samsung monitorhoz kapott CD-lemezt a
CD-ROM-meghajtóba, kattintson a Windows menü [Start[, majd [Run (Futtatás)] elemére.
Adja meg a D:\color\NCProSetup.exe útvonalat, és nyomja meg az [Enter] gombot. (Ha nem
a D:\ meghajtóba tette be a lemezt, adja meg a megfelelő meghajtót.)
A Natural Color szoftverprogram törlése
Válassza a „Start” menü „Setting/Control Panel” (Beállítások / Vezérlőpult) elemét, majd kattintson duplán az „Add/Delete a program” (Program törlése vagy hozzáadása) elemre.
Válassza ki a listából a Natural Color elemet, majd nyomja meg az „Add/Delete” (Hozzáadás/
Törlés) gombot.
Szoftverhasználat
MagicTune™
Összeszerelés
1.
Helyezze a telepítő CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a MagicTune™ telepítőfájlra.
Megjegyzés
Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftver telepítésére felszólító előugró ablak, akkor
folytassa a telepítést a CD-n lévő MagicTune nevű végrehajtható fájllal.
3.
Válassza ki a telepítés során használandó nyelvet, majd kattintson a „Next” (Tovább)
gombra.
4.
Az Installation Shield Varázsló párbeszédpanelén kattintson a „Next” (Tovább) lehetőségre.
5.
Válassza ki a „I agree to the terms of the license agreement” (Tudomásul vettem a licencmegállapodás feltételeit) megjegyzést, amivel elfogadja a használati feltételeket.
6.
Válassza ki azt a mappát, ahova telepíteni szeretné a MagicTune™ programot.
7.
Kattintson az „Install” (Telepítés) gombra.
8.
Megjelenik az „Installation Status” (Telepítés folyamatban) ablak.
9.
Kattintson a „Finish” (Kész) gombra.
10. A telepítés befejezését követően az Asztalon megjelenik a MagicTune™ parancsikon.
Az ikonra kétszer rákattintva indítsa el a programot.
Előfordulhat, hogy a MagicTune™ parancsikon a számítógépes rendszer vagy
monitor specifikációja miatt nem jelenik meg. Ebben az esetben nyomja meg az
F5 gombot.
Telepítési nehézségek
A MagicTune™ telepítését olyan tényezők is befolyásolhatják, mint például a videokártya,
alaplap vagy a hálózati környezet.
Szoftverhasználat
Rendszerkövetelmények
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
A MagicTune™ használata Windows® 2000 vagy újabb operációs rendszer alatt
ajánlott.
Hardver
•
32 MB memóriánál több
•
60 MB szabad merevlemez-területnél több
További információért keresse fel a MagicTune™ honlapját.
Eltávolítás
A MagicTune™ programot csak a Windows® Control Panel (Vezérlőpultján) található „Add
or Remove Programs” (Programok telepítése/eltávolítása) opció segítségével tudja eltávolítani.
A következő lépéseket követve el tudja távolítani a MagicTune™ szoftvert.
1.
Kattintson a [Task Tray (Tálca)] → [Start], → [Settings (Beállítások)] gombra, és válassza
ki a [Control Panel (Vezérlőpult)] feliratot a menüből. Ha a program a Windows® XP
verzión fut, kattintson a [Control Panel (Vezérlőpult)] feliratra a [Start] menüben.
2.
Kattintson a „Control Panel” (Vezérlőpult) „Add or Remove Programs” (Programok telepítése/törlése) ikonjára.
3.
Az „Add or Remove Programs” (Programok telepítése/eltávolítása) képernyőn lefelé lapozva keresse meg a „MagicTune™” elemet. Rákattintva jelölje ki.
4.
Kattintson a „Change/Remove” (Telepítés/Törlés) gombra, hogy eltávolítsa a programot.
5.
A program eltávolításához kattintson a „Yes” (Igen) lehetőségre.
6.
Várjon, amíg megjelenik az „Uninstall Complete” (Eltávolítás kész) párbeszédpanel.
Megjegyzés
Látogasson el a MagicTune™ honlapjára, ahol a gyakran feltett kérdések válaszai és szoftverfrissítési tippek mellett műszaki tanácsokat talál a MagicTune™ üzemeltetésével kapcsolatban.
Szoftverhasználat
MagicRotation
Összeszerelés
1.
Helyezze a telepítő CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a MagicRotation telepítőfájlra.
Megjegyzés
Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftver telepítésére felszólító előugró ablak, akkor
folytassa a telepítést a CD-n lévő MagicRotation nevű végrehajtható fájllal.
3.
Válassza ki a telepítés során használandó nyelvet, majd kattintson a „Next” (Tovább)
gombra.
4.
Az Installation Shield Varázsló párbeszédpanelén kattintson a „Next” (Tovább) lehetőségre.
5.
Válassza ki a „I agree to the terms of the license agreement” (Tudomásul vettem a licencmegállapodás feltételeit) megjegyzést, amivel elfogadja a használati feltételeket.
6.
Válassza ki azt a mappát, ahova telepíteni szeretné a MagicRotation programot.
7.
Kattintson az „Install” (Telepítés) gombra.
8.
Megjelenik a „Setup Status” (Telepítés folyamatban) ablak.
9.
Kattintson a „Finish” (Kész) gombra.
Ahhoz, hogy a MagicRotation rendeltetésszerűen működjön, újra kell indítania a rendszert.
10. A telepítés befejezését követően az Asztalon megjelenik a MagicRotation parancsikon.
Telepítési nehézségek
A MagicRotation telepítését olyan tényezők is befolyásolhatják, mint például a videokártya,
alaplap vagy a hálózati környezet.
Korlátozás
Szoftverhasználat
1.
Ahhoz, hogy a MagicRotation rendeltetésszerűen működjön, a „képernyővezérlőnek”
megfelelően kell működnie.
Fontos, hogy a telepített „képernyővezérlő” a forgalmazó legújabb verziója legyen.
2.
Ha az olyan alkalmazások, mint a Windows Media Player, a Real Player stb. nem játsszák le a mozifájlokat 90, 180 vagy 270 fokos orientációban, akkor a következőt kell
tennie:
•
Zárja be az alkalmazást.
•
Válassza ki azt az orinetációt (90, 180, 270) amelyben meg kívánja tekinteni az alkalmazást.
•
Indítsa újra az alkalmazást.
Legtöbb esetben ez elég a probléma megoldásához.
3.
Az olyan felhasználói alkalmazások, amelyek OpenGL vagy DirectDraw (3D rajzolás)
programokat használnak, nem fognak működni a kiválasztott orientációs beállítás (90,
180, 270) szerint.
pl. 3D-játékok
4.
A DOS alapú, teljesképernyő mód beállítású alkalmazások nem fognak működni a kiválasztott orientációs beállítás (90, 180, 270) szerint.
5.
A Dual Windows® 98, ME és NT 4.0 rendszeren nem használható.
6.
A MagicRotation esetében nem érdemes képpontonként 24 bites (bitmélység/színminőség) monitort használni.
7.
Amennyiben úgy dönt, hogy kicseréli a videokártyáját, ajánlott előtte eltávolítani a MagicRotation szoftvert a gépéről.
Rendszerkövetelmények
OS
•
Windows 98 SE
•
Windows ME
•
Windows NT 4.0
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Hardver
•
128 MB memóriánál több (ajánlott)
•
25 MB szabad merevlemez-területnél több
Szoftverhasználat
Szolgáltatási csomagok
•
Ajánlott rendszerére a legújabb szolgáltatási csomagokat feltelepíteni.
•
A Windows® NT 4.0 esetében ajánlatos az Internet Explorer 5.0 vagy annál újabb, Active
Desktop összetevővel rendelkező programot telepíteni.
További információért keresse fel a MagicRotation honlapját.
A Windows® a Microsoft Corporation Inc. bejegyzett védjegye.
Eltávolítás
A MagicRotation programot csak a Windows® Control Panel (Vezérlőpultján) található „Add
or Remove Programs” (Programok telepítése/eltávolítása) opció segítségével tudja eltávolítani.
A következő lépéseket követve el tudja távolítani a MagicRotation szoftvert.
1.
Kattintson a [Task Tray (Tálca)] → [Start], → [Settings (Beállítások)] gombra, és válassza
ki a [Control Panel (Vezérlőpult)] feliratot a menüből. Ha a program a Windows® XP
verzión fut, kattintson a [Control Panel (Vezérlőpult)] feliratra a [Start] menüben.
2.
Kattintson a „Control Panel” (Vezérlőpult) „Add or Remove Programs” (Programok telepítése/törlése) ikonjára.
3.
Az „Add or Remove Programs” (Programok telepítése/eltávolítása) képernyőn lefelé lapozva keresse meg a „MagicRotation” elemet. Rákattintva jelölje ki.
4.
Kattintson a „Change/Remove” (Telepítés/Törlés) gombra, hogy eltávolítsa a programot.
5.
A program eltávolításához kattintson a „Yes” (Igen) lehetőségre.
6.
Várjon, amíg megjelenik az „Uninstall Complete” (Eltávolítás kész) párbeszédpanel.
7.
Miután az eltávolítás befejeződött, indítsa újra a rendszert, és ezzel a gépéről végleg
törlődött a program.
Megjegyzés
Látogasson el a MagicRotation honlapjára, ahol a gyakran feltett kérdések válaszai és szoftverfrissítési tippek mellett műszaki tanácsokat talál a MagicRotation üzemeltetésével kapcsolatban.
A Windows® a Microsoft Corporation Inc. bejegyzett védjegye.
MultiScreen
Szoftverhasználat
Összeszerelés
1.
Helyezze a telepítő CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a MultiScreen telepítőfájlra.
Megjegyzés
Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftver telepítésére felszólító előugró ablak, akkor
folytassa a telepítést a CD-n lévő MultiScreen nevű végrehajtható fájllal.
3.
Az Installation Shield Varázsló párbeszédpanelén kattintson a „Next” (Tovább) lehetőségre.
4.
Válassza ki a „I agree to the terms of the license agreement” (Tudomásul vettem a licencmegállapodás feltételeit) megjegyzést, amivel elfogadja a használati feltételeket.
5.
Válassza ki azt a mappát, ahova telepíteni szeretné a MultiScreen programot.
6.
Kattintson az „Install” (Telepítés) gombra.
7.
Megjelenik az „Installation Status” (Telepítés folyamatban) ablak.
8.
Kattintson a „Finish” (Kész) gombra.
9.
A telepítés befejezését követően az Asztalon megjelenik a Multiscreen parancsikon. Az
ikonra kétszer rákattintva indítsa el a programot.
Előfordulhat, hogy a Multiscreen parancsikon a számítógépes rendszer vagy monitor specifikációja miatt nem jelenik meg. Ebben az esetben nyomja meg az F5
gombot.
Telepítési nehézségek
A MultiScreen telepítését olyan tényezők is befolyásolhatják, mint például a videokártya, alaplap vagy a hálózati környezet.
Rendszerkövetelmények
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
A MultiScreen használata Windows® 2000 vagy újabb operációs rendszer alatt
ajánlott.
Hardver
•
32 MB memóriánál több
•
60 MB szabad merevlemez-területnél több
Szoftverhasználat
Eltávolítás
A Multiscreen programot csak a Windows® Control Panel (Vezérlőpultján) található „Add or
Remove Programs” (Programok telepítése/eltávolítása) opció segítségével tudja eltávolítani.
A következő lépéseket követve el tudja távolítani a Multiscreen szoftvert.
Válassza a „Start” menü „Setting/Control Panel” (Beállítások / Vezérlőpult) elemét, majd kattintson duplán az „Add/Delete a program” (Program törlése vagy hozzáadása) elemre.
Válassza ki a listából a Multiscreen elemet, majd nyomja meg az „Add/Delete” (Hozzáadás/
Törlés) gombot.
A monitor beállítása
Közvetlen funkciók
AUTO
Az „AUTO” gomb megnyomásakor az automatikus beállítást lehetővé tévő képernyő jelenik
meg.
Az automatikus beállítás lehetővé teszi, hogy a monitor beállítsa magát a bejövő analóg jelhez. A Fine, Coarse és Position értékek beállítása automatikus.
(Csak Analog módban használható)
Ha nem működik megfelleően az automatikus beállítás, akkor nyomja meg ismét az „AUTO” gombot a kép pontosabb beállításához.
Ha megváltoztatja a felbontást a vezérlőpulton, akkor automatikusan működésbe lép az
automatikus beállítás funkció.
Képernyőmenü zárolása és feloldása
Amikor megnyomja a AUTO gombot a képernyőmenü lezárása után
A monitor beállítása
Amikor megnyomja a MENU gombot a képernyőmenü lezárása után
Ez a funkció lezárja a képernyőt, és rögzíti az aktuális beállításokat, így azt mások nem
módosíthatják.
Zár: Tartsa lenyomva több mint öt (5) másodpercig a MENU gombot a képernyőzár funkció
aktiválásához.
Feloldás: Tartsa lenyomva több mint öt (5) másodpercig a MENU gombot a képernyőzár
funkció deaktiválásához.
A monitor beállítása
Megjegyzés
Aktivált képernyőzár funkció mellett is beállíthatja a fényerőt és a kontrasztot, és beállíthatja
a Customized Key (
) funkciót a Direct gomb segítségével.
Customized key
A Customized key funkciót egyéni igényei szerint az egyedi gombhoz rendelheti.
] gomb megHa a Customized key opció konfigurálása után meg szeretné jeleníteni a [
nyomásakor megjelenő működési képernyőt, kattintson az egyes funkciók nevére.
( Image Size - MagicBright - MagicColor - Color Effect)
Megjegyzés
A Customized key funkciót a Setup > Customized Key opciónál konfigurálhatja egy szükséges funkcióhoz.
A monitor beállítása
Brightness
Ha a képernyőn nem látható a menürendszer, a Brightness (
állítsa be a fényerőt.
SOURCE
Videojel kiválasztása a képernyőmenü kikapcsolt állapotában.
) gomb megnyomásával
A monitor beállítása
OSD-funkció
Picture
Brightness Contrast
MagicBright
Color
MagicColor Color Tone Color Con- Color Effect Gamma
trol
Image
Coarse
Fine
Sharpness H-Position
V-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display
Time
Setup
Reset
Customized Key
Off Timer
Auto
Source
Image Size
Information
Picture
Brightness
(MagicBright módban (Dynamic Contrast) nem áll rendelkezésre.)
A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a fényerő beállítását.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Contrast
(MagicBright módban (Dynamic Contrast) nem áll rendelkezésre.)
A monitor beállítása
A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a kontraszt beállítását.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
MagicBright
Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét a
gombot.
Az új MagicBright funkció az élmény fokozása érdekében a megjelenített képtől függően
választja ki a legmegfelelőbb képjellemzőket. Jelenleg hét eltérő mód közül választhat: Cus-
A monitor beállítása
tom, Text, Internet, Game, Sport, Movie és Dynamic Contrast. Az egyes módok saját
fényerőbeállítással rendelkeznek. A Customized Key vezérlőgomb megnyomásával könnyedén kiválaszthatja a hét beállítás egyikét.
•
Custom
Műszaki szakembereink gondosan választották ki az előre beállított értékeket, mégis előfordulhat, hogy azok eltérnek az Ön ízlésétől vagy kényelmetlenek a szemének.
Ebben az esetben a képernyőn megjelenő menüben állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
•
Text
Dokumentumokhoz vagy tömör szövegeken végzett munkához.
•
Internet
Vegyes képeken végzett munkához, például szövegekhez és képekhez.
•
Game
Filmek vagy játékok megtekintéséhez.
•
Sport
Filmek, sportközvetítések megtekintéséhez.
•
Movie
Filmek megtekintéséhez DVD- vagy videó CD-lemezről.
•
Dynamic Contrast
A Dynamic Contrast funkció automatikusan felismeri a képi jelet, és optimális kontrasztértékre állítja be a készüléket.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
(MagicBright módban (Dynamic Contrast) nem áll rendelkezésre.)
A monitor beállítása
MagicColor
A MagicColor egy új technológia, amelyet a Samsung kifejezetten a digitális kép javításához
és a természetes színek tisztább, a képminőség romlása nélküli megjelenítéséhez fejlesztett
ki.
•
Off – Visszatérés az eredeti módhoz.
•
Demo – A megosztott képernyő jobb oldalán a MagicColor alkalmazása nélküli, bal oldalán pedig a MagicColor alkalmazásával megjelenített kép lesz látható.
•
Full – Az élénk természetes színek mellett a természetes bőrárnyalatok is valósághűbbek
és tisztábbak.
•
Intelligent – Élénk természetes színek tiszta megjelenítése.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
A monitor beállítása
Color Tone
Színárnyalat módosítása és négyféle mód egyikének kiválasztása.
•
Cool – A fehér színeket kékessé teszi.
•
Normal – A fehéret meghagyja fehérnek.
•
Warm – A fehér színeket vörösessé teszi.
•
Custom – Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja
megjeleníteni.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
A monitor beállítása
Color Control
Egyedi Red, Green, Blue színegyensúly beállítása.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Color Effect
A képernyő színeinek módosításával az általános hangulatot is megváltoztathatja.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
A monitor beállítása
•
Off
•
Off - A képernyő akromatikus színbeállítása.
•
Grayscale – A fekete–fehér alapszíneket jeleníti meg.
•
Green - A fekete–fehér képernyő zöld színhatására vonatkozik.
•
Aqua - A fekete–fehér képernyő zöldeskék színhatására vonatkozik.
•
Sepia - A fekete–fehér képernyő szépia színhatására vonatkozik.
MENU →
Grayscale •
•
,
→
→
,
→
Green
,
→
•
Aqua
→ MENU
Gamma
A Gamma korrekció a színek fényerősségét közepesre cseréli fel.
•
Mode 1
MENU →
•
,
→
Mode 2
→
,
→
Mode 3
•
→
,
→ MENU
•
Sepia
A monitor beállítása
Image
Coarse
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges csíkokat távolítja el.
A Coarse beállítással elképzelhető, hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes
beállítással igazíthatja vissza középre.
(Csak Analog módban használható)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
A monitor beállítása
Fine
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a vízszintes csíkokat távolítja el.
Ha a zaj a Fine hangolás után is fennáll, akkor változtassa meg a frekvenciát (órajelet), és
ismételje meg a hangolást.
(Csak Analog módban használható)
MENU →
Sharpness
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
A monitor beállítása
A kép tisztaságát módosítja.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
H-Position
A monitor teljes kijelzőjének vízszintes helyzetét módosítja.
(Csak Analog módban használható)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
A monitor beállítása
V-Position
A monitor teljes kijelzőjének függőleges helyzetét módosítja.
(Csak Analog módban használható)
MENU →
,
→
→
,
OSD
Language
Kilenc nyelvből választhat.
→
→
,
→ MENU
A monitor beállítása
Megjegyzés
A kiválasztott nyelv csak a képernyőn megjelenő menü nyelvét érinti. Nincs hatása a számítógépen futó szoftverekre.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
H-Position
A képernyőmenü monitoron való megjelenítésének vízszintes helyzetét módosítja.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
A monitor beállítása
V-Position
A képernyőmenü monitoron való megjelenítésének függőleges helyzetét módosítja.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Transparency
A képernyőmenü hátterének átlátszóságát módosítja.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
,
→ MENU
A monitor beállítása
Display Time
Ha meghatározott ideig semmilyen módosításra nem kerül sor, a menü automatikusan kikapcsol.
Lehetőség van annak beállítására, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki a menü.
•
5 sec
MENU →
•
,
→
10 sec
→
,
20 sec
•
→
→
,
→ MENU
•
200 sec
A monitor beállítása
Setup
Reset
Visszaállítja a termék beállításait a gyári beállításokra.
•
No
MENU →
Customized Key
•
,
→
Yes
→
→
,
→ MENU
A monitor beállítása
Megadhat egy funkciót, amely a Customized Key (
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
) megnyomásakor aktiválódik.
→MENU
Off Timer
A monitor a megadott időpontban automatikusan kikapcsol.
•
Off
MENU →
Auto Source
•
,
→
On
→
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
A monitor beállítása
Az Auto Source funkció kiválasztásakor a monitor automatikusan kiválasztja a jelforrást.
•
Auto
MENU →
•
,
→
Manual
→
,
→
→
,
→MENU
Image Size
Megváltoztathatja a monitoron megjelenő kép méretét.
•
Auto
•
Auto - A kép a bemeneti jelek által meghatározott képernyő-képaránynak megfelelően
jelenik meg.
•
Wide - A kép a bemeneti jelek által meghatározott képernyő-képaránytól függetlenül,
teljes képernyőn jelenik meg.
•
Wide
Megjegyzés
•
A normál módra vonatkozó táblázatban fel nem sorolt jelek a készülékkel nem foghatók.
•
Ha a számítógépen a széles képernyő (a monitor optimális felbontása) van beállítva, akkor ez a funkció nem működik.
MENU →
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
A monitor beállítása
Information
A video-forrást mutatja, megjelenítési mód a képernyőmenüben.
MENU →
,
→MENU
Hibaelhárítás
Önellenőrzési funkció tesztelése
Megjegyzés
A monitornak van egy önellenőrzési funkciója, amelynek révén ellenőrizhető, hogy a monitor
rendesen működik-e.
Önellenőrzési funkció tesztelése
1.
Kapcsolja ki a számítógépet és a monitort.
2.
Húzza ki a videokábel csalakozóját a számítógép hátuljából.
3.
Kapcsolja be a monitort.
Ha a monitor megfelelően működik, a lenti ábrán látható mezőt fogja látni.
Ez a mező normál működés esetén jelenik meg, ha a videokábel csatlakozása megszűnik vagy károsodik.
4.
Kapcsolja ki a monitort és csatlakoztassa újra a videokábelt; ezután kapcsolja be a számítógépet és a monitort.
Ha a monitor képernyője sötét marad az előző művelet elvégzése után, ellenőrizze a videovezérlőt és a számítógép rendszerét; a hiba nem a monitorban, hanem a számítógépben
vagy a videovezérlőben keresendő.
Figyelmeztetések
A bemenő jellel kapcsolatos problémák esetén üzenet jelenik meg a képernyőn, és a képernyő elsötétül annak ellenére, hogy a tápfeszültségjelző LED továbbra is világít. Az üzenet
jelezheti azt, hogy a monitor nincs a pásztázási tartományban, vagy hogy ellenőriznie kell a
jelkábelt.
Környezet
A monitor helye és elhelyezkedése befolyásolhatja a monitor működésének minőségét és
egyéb funkcióit.
Ha a monitor közelében mélynyomó található, érdemes a csatlakozást megszűntetni és máshová helyezni.
Távolítson el minden elektronikus eszközt, például rádiót, ventilátort, órát és telefont a monitor egyméteres körzetéből.
Hibaelhárítás
Hasznos tanácsok
A monitor a számítógéptől kapott jeleket alakítja láthatóvá. Ebből következik, hogy ha a számítógép vagy a videokártya meghibásodik, a monitor elsötétülését, gyenge színeket, zajt,
nem támogatott üzemmód jellegű stb. problémát okozhat. Ebben az esetben először mindig
a hiba forrását határozza meg, és csak ezt követően kérje a Service Center vagy a forgalmazó
segítségét.
A monitor működésének ellenőrzése
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi vagy a „Not Optimum Mode”, „Recommended
Mode 1680 X 1050 60 Hz” üzenet jelenik meg, a monitor bekapcsolt állapotában húzza ki a
számítógépet a monitorral összekötő kábelt.
Ha üzenet jelenik meg a képernyőn, vagy a képernyő elfehéredik, a monitor működése megfelelő.
Ekkor a számítógépet kell ellenőriznie.
Ellenőrzőlista
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján
esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot,
vagy forduljon a márkakereskedőhöz.
A képernyőn nincs kép. Nem látható kép a képernyőn.
Q:
Rendesen csatlakoztatva van a tápkábel?
A:
Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását és tápellátását.
Q:
A képernyőn az „Ellenőrizze a jelkábelt” felirat látható?
A:
(D-sub kábellel való csatlakozásnál)
Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását.
(DVI-kábellel csatlakoztatva)
Ha a monitor megfelelő csatlakoztatásakor is hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze, hogy a monitor állapota analógra van-e állítva.
Ha a monitor megfelelő csatlakoztatásakor is hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze, hogy a monitor állapota analógra van-e állítva. A /SOURCE gomb megnyomásakor a monitor ismételten leellenőrzi a bementi jelforrást.
Q:
Ha a készülék be van kapcsolva, indítsa újra a számítógépet, és várja meg, míg megjelenik a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő).
A:
Amikor megjelenik a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő), bootolja a számítógépet a megfelelő üzemmódban (Windows ME/XP/2000 esetén csökkentett üzemmódban), majd módosítsa a videokártya frekvenciáját.
(Lásd: Időzítő módok beállítása)
Ha nem jelenik meg a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő), kérje a Szervizközpont vagy a márkakereskedő segítségét.
Hibaelhárítás
Q:
A képernyőn a „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz”
üzenet látható?
A:
Ez az üzenet olyankor szokott megjelenni, amikor a videokártyából érkező jel felbontása és frekvenciája meghaladja azt a maximális értéket, amelyet a monitor képes
rendesen kezelni.
A:
Állítsa be azt a maximális felbontást és frekvenciát, amelyet a monitor képes rendesen
kezelni.
A:
SXGA vagy 75 Hz feletti beállítás esetén a „Not Optimum Mode”, „Recommended
Mode 1680 X 1050 60 Hz” üzenet jelenik meg. 85 Hz feletti beállítás esetén a kijelző
megfelelően működik, de egy percig megjeleni, majd eltűnik a „Not Optimum Mode”,
„Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz” üzenet.
Kérjük, ez alatt az egy perc alatt váltson a javasolt módba.
(Ha a rendszer újraindul, az üzenet ismét megjelenik.)
Q:
Nincs kép a képernyőn. Villog-e a monitoron a tápfeszültségjelző 1 másodpercenként?
A:
A készülék készenléti módba vált.
A:
A monitor bekapcsolásához és a képernyőkép visszaállításához nyomja meg a billentyűzet bármely gombját.
A:
Ha továbbra sem látható kép, nyomja meg a /SOURCE gombot. A monitor bekapcsolásához és a képernyőkép visszaállításához nyomja meg a billentyűzet bármely
gombját.
Q:
DVI-kábellel csatlakoztatta?
A:
Ha a rendszert a DVI -kábel csatlakoztatása előtt indítja el, vagy a rendszer működése
közben leválasztja, majd visszacsatlakoztatja a DVI -kábelt, a képernyő elsötétülhet,
mivel néhány videokártya videojeleket nem küld. Csatlakoztassa a DVI-kábelt, majd
indítsa újra a rendszert.
Nem látom a képernyőmenüt.
Q:
Zárolta a képernyőmenüt a módosítások megakadályozásához?
A:
Szüntesse meg a képernyőmenü zárolását a [MENU /
percig nyomva tartva.
] gombot legalább 5 másod-
A képernyőn furcsa színek, vagy csak fekete és fehér színek láthatók.
Q:
A képernyőre tekintve a színek összemosódnak, mintha hártyapapíron keresztül
nézné?
A:
Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását.
A:
Ellenőrizze, hogy a videokártya megfelelően a helyén van-e.
Q:
Program futtatása vagy valamilyen alkalmazás lefagyása miatt szokatlanná váltak a
képernyőn megjelenő színek?
A:
Indítsa újra a számítógépet.
Q:
Rendesen tette és állította be a videokártyát?
A:
Állítsa be a videokártyát a videokártya leírása szerint.
Hibaelhárítás
A képernyő hirtelen kiegyensúlyozatlanná vált.
Q:
Módosította a videokártyát vagy az illesztőprogramot?
A:
Állítsa be a képernyőmenüben a képernyőn látható helyzetét és méretét.
Q:
Módosította a monitor felbontását vagy frekvenciáját?
A:
Módosítsa a felbontást és a frekvenciát a videokártyánál.
(Lásd: Időzítő módok beállítása).
Q:
A képernyő kiegyensúlyozatlan lehet a videokártya jelciklusa miatt. Állítsa be újra a
Position (helyzet) lehetőséget a képernyőmenün keresztül.
A képernyő nincs fókuszban vagy a képernyőmenü nem módosítható.
Q:
Módosította a monitor felbontását vagy frekvenciáját?
A:
Módosítsa a videokártya felbontását és frekvenciáját.
(Lásd: Időzítő módok beállítása).
A LED villog, de nem látható kép a képernyőn.
Q:
Helyesen lett beállítva a frekvencia, amikor ellenőrizte a Képernyő ütemezését a menüben?
A:
Állítsa be megfelelően a frekvenciát a videokártya leírásában, és a Preset Timing
Modes / Időzítő módok beállítása című részben leírtak szerint.
(Az adott felbontáshoz megfelelő maximális frekvencia termékenként eltérő lehet.)
A képernyőn csak 16 szín látható. A videokártya módosítása után megváltoztak
a képernyő színei.
Q:
Megfelelően állította be a Windows színeit?
A:
Windows XP :
Állítsa be a felbontást: Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások).
A:
Windows ME/2000 :
Állítsa be a felbontást: Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Settings
(Beállítások).
Q:
Rendesen tette és állította be a videokártyát?
A:
Állítsa be a videokártyát a videokártya leírása szerint.
A képernyőn „Ismeretlen monitor, a rendszer új Plug & Play (VESA DDC) monitort
talált üzenet látható.
Q:
Telepítette a monitorillesztő programot?
A:
A Telepítse a monitor drivert alapján telepítse a monitorillesztő programot.
Q:
Nézzen utána a videokártya leírásában, hogy támogatott-e a plug & play (VESA DDC)
funkció.
Hibaelhárítás
A:
A Telepítse a monitor drivert alapján telepítse a monitorillesztő programot.
Ellenőrizze, hogy mikor nem működik megfelelően a MagicTune™.
Q:
A MagicTune™ funkció a plug and play lehetőséget támogató, Windows OS rendszert
alkalmazó számítógépeken (VGA) elérhető.
A:
A következő lépésekkel ellenőrizheti, hogy számítógépe alkalmas-e a MagicTune™
funkció használatára. A lépések Windows XP operációs rendszerre vonatkoznak.
Control Panel (Vezérlőpult) → Performance and Maintenance (Használat és karbantartás) → System (Rendszer) → Hardware (Hardver) → Device Manager (Eszközkezelő) → Monitors (Képernyő) → A Plug and Play monitor törlése után keresse meg a
„Plug and Play monitort” az Searching New Hardware (Új hardver keresése) paranccsal.
A:
A MagicTune™ a monitor kiegészítő szoftvere. Lehetséges, hogy a monitor bizonyos
videokártyákkal nem használható. Ha problémája van a videokártyával, látogasson el
weboldalunkra, és keresse meg a kompatibilis videokártyákat tartalmazó felsorolást.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
A MagicTune™ nem működik megfelelően.
Q:
Más számítógépet vagy videokártyát használ?
A:
Töltse le a legfrissebb programot. A programot a következő webhelyről töltheti le: http://
www.samsung.com/monitor/magictune
Q:
Telepítette a programot?
A:
A program első telepítése után indítsa újra a számítógépet. Ha a program egy példánya
már telepítve van, távolítsa el, indítsa újra a számítógépet, majd telepítse újra a programot. A megfelelő működés érdekében a program telepítése, illetve eltávolítása után
újra kell indítani a számítógépet.
Megjegyzés
Keresse fel MagicTune™ weboldalunkat és töltse le a MagicTune™ MAC telepítőszoftverét.
Az alább leírtak szerint ellenőrizze, hogy nincs-e probléma a monitorral.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videokábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a számítógéphez.
Figyelje meg, hogy a számítógép nem sípol-e háromnál többször a bootoláskor.
(Ha igen, akkor a számítógép alaplapja javítást igényel.)
Ha új videokártyát helyezett be, vagy most szerelte össze a számítógépet, akkor ellenőrizze,
hogy telepítve van-e az illesztőprogram és a monitorillesztő program.
Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 56 Hz ~ 75 Hz értékű-e.
(Maximális felbontás használatakor az érték ne legyen nagyobb, mint 75 Hz.)
Ha problémát tapasztal az illesztőprogram telepítésekor, bootolja a számítógépet csökkentett
üzemmódban, távolítsa el a videokártyát a „Control Panel” (Vezérlőpult) → „System” (Rendszer) → „Device Administrator” (Eszközkezelő) útvonalon, majd indítsa újra a számítógépet, és telepítse ismét a videokártya illesztőprogramját.
Hibaelhárítás
Megjegyzés
Ha a probléma ismét fellép, forduljon a hivatalos szervizközponthoz.
Kérdések és válaszok
Q:
Hogyan módosítható a frekvencia?
A:
A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával szabályozható.
A:
Az, hogy mely videokártyák használhatók, a használt meghajtó verziójától függ. (Az
erre vonatkozó tudnivalók a számítógép illetve a videokártya dokumentációjában olvashatók.)
Q:
Hogyan módosítható a felbontás?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és
témák) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások) útvonalon állítható be.
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások) útvonalon állítható be.
* Részletekről érdeklődjön a videokártya gyártójánál.
Q:
Hogyan állítható be az energiatakarékos funkció?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és
témák) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható
be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows
használati útmutatóját.)
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver
(Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows
használati útmutatóját.)
Q:
Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?
A:
Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa meg a monitort.
Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. A monitor belsejébe ne kerüljön víz.
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján
esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot,
vagy forduljon a márkakereskedőhöz.
Műszaki leírás
Általános információk
Általános információk
A modell neve
SyncMaster 2043FW
LCD-panel
Méret
20 hüvelyk (51 cm)
Kijelzőterület
433,44 mm (V) x 270,9 mm (F)
Képpontméret
0,258 mm (V) x 0,258 mm (F)
Szinkronizáció
Vízszintes
30 ~ 81 kHz
Függoleges
56 ~ 75 Hz
Képernyőszín
16,7 millió
Felbontás
Optimális felbontás
1680 x 1050; 60 Hz-en
Maximális felbontás
1680 x 1050; 60 Hz-en
Bemenő jel, megszakítva
RGB Analóg, DVI(Digitális képi interfész) megfelelőségű digitálisRGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Külön H/V szink., kompozit, SOG
TTL szint (V magas ≥ 2,0 V, V alacsony ≤ 0,8 V)
Maximális képpontfrissítés
146 MHz (analóg, digitális)
Tápegység
100 – 240 V~ (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Jelkábel
Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)
Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó
Méretek (Sz x Ma x Mé) / Súly (Kettõs zsanéros állvány)
469,3 x 307,8 x 72,3 mm (állvány nélkül)
469,3 x 428 x 231 mm (állvánnyal) / 5,8 kg
VESA Illesztő alaplemez
75 mm x 75 mm
Környezeti feltételek
Hőmérséklet: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Üzemi
Páratartalom: 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
Hőmérséklet: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Tárolás
Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló
A plug and play funkció
Ez a monitor bármely plug & play kompatibilis rendszerben telepíthető. A monitor és a számítógéprendszerek
interakciója biztosítja a legjobb működési feltételeket és monitorbeállításokat. A legtöbb esetben a monitortelepítés
automatikusan megy végbe, kivéve, ha a felhasználó módosítani kívánja a beállításokat.
Elfogadható pixelhibák
A termék 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett TFT-LCD paneleket
tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha
pedig fekete képelemek is láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 5.292.000.
Megjegyzés
A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)
Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó előírásoknak, és használható minden
területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél
kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)
Műszaki leírás
Energiatakarékos mód
A monitor energiatakarékos üzemmódot lehetővé tevő, beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer
energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételű állapotba kapcsolja a monitort, ha bizonyos ideig nem használják. A
billentyűzet valamelyik gombjának megnyomásával a monitor automatikusan visszavált normál működésre. Ha nem használja,
vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI. Ez az
energiatakarékos rendszer az ön számítógépében telepített VESA DPM kompatibilis videokártyával működik. Ennek a funkciónak
a beállításához használja a számítógépén levő beállítóprogramot.
Állapot
Normál működés
Energiatakarékos mód
Kikapcsolás (bekikapcsoló gomb)
EPA/ENERGY 2000
Tápfeszültségjelzo
Kék
Kéken villog
Ki
Fogyasztás
40 W
1W
1W
Ez a monitor kompatibilis az EPA ENERGY STAR® és az ENERGY 2000 irányelvekkel,
amennyiben VESA DPM funkcióval rendelkező számítógéppel együtt használják.
Az ENERGY STAR® partnereként a SAMSUNG megállapította, hogy a termék teljesíti a
hatékony energiafelhasználásra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveket.
Műszaki leírás
Időzítő módok beállítása
Ha a számítógép által továbbított jel megegyezik a következő előre beállított időzítő módokkal, a képernyő beállítása
automatikusan végbemegy. Eltérő jel esetén azonban a képernyő elsötétülhet, miközben a tápfeszültségjelző LED továbbra is
világít. Tekintse át a videokártya leírását, és végezze el a képernyő beállítását az alább leírtak szerint.
Megjelenítési mód
Vízszintes
frekvencia
(kHz )
Vízszintes
frekvencia (Hz)
Képpontórafrekvencia
(MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1680 X 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
Vízszintes frekvencia
Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb és bal szélét
összekötő vonal letapogatásához szükséges, a vízszintes ciklus reciproka
pedig a vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz
Függőleges frekvencia
A fénycsőhöz hasonlóan a képernyőnek is másodpercenként többször meg
kell ismételnie ugyanazt a képet, hogy a felhasználó számára látható képet
tudjon előállítani. Az ismétlés gyakoriságát nevezzük függőleges
frekvenciának, vagy más néven frissítési sebességnek. Mértékegysége: Hz
Műszaki leírás
Általános információk
Általános információk
A modell neve
SyncMaster 2043FWX
LCD-panel
Méret
20 hüvelyk (51 cm)
Kijelzőterület
433,44 mm (V) x 270,9 mm (F)
Képpontméret
0,258 mm (V) x 0,258 mm (F)
Szinkronizáció
Vízszintes
30 ~ 81 kHz
Függoleges
56 ~ 75 Hz
Képernyőszín
16,7 millió
Felbontás
Optimális felbontás
1680 x 1050; 60 Hz-en
Maximális felbontás
1680 x 1050; 60 Hz-en
Bemenő jel, megszakítva
RGB Analóg, DVI(Digitális képi interfész) megfelelőségű digitálisRGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Külön H/V szink., kompozit, SOG
TTL szint (V magas ≥ 2,0 V, V alacsony ≤ 0,8 V)
Maximális képpontfrissítés
146 MHz (analóg, digitális)
Tápegység
100 – 240 V~ (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Jelkábel
Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)
Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó
Méretek (Sz x Ma x Mé) / Súly (Kettõs zsanéros állvány)
469,3 x 307,8 x 72,3 mm (állvány nélkül)
469,3 x 428 x 231 mm (állvánnyal) / 5,8 kg
VESA Illesztő alaplemez
75 mm x 75 mm
Környezeti feltételek
Hőmérséklet: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Üzemi
Páratartalom: 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
Hőmérséklet: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Tárolás
Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló
A plug and play funkció
Ez a monitor bármely plug & play kompatibilis rendszerben telepíthető. A monitor és a számítógéprendszerek
interakciója biztosítja a legjobb működési feltételeket és monitorbeállításokat. A legtöbb esetben a monitortelepítés
automatikusan megy végbe, kivéve, ha a felhasználó módosítani kívánja a beállításokat.
Elfogadható pixelhibák
A termék 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett TFT-LCD paneleket
tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha
pedig fekete képelemek is láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 5.292.000.
Megjegyzés
A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)
Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó előírásoknak, és használható minden
területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél
kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)
Műszaki leírás
Energiatakarékos mód
A monitor energiatakarékos üzemmódot lehetővé tevő, beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer
energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételű állapotba kapcsolja a monitort, ha bizonyos ideig nem használják. A
billentyűzet valamelyik gombjának megnyomásával a monitor automatikusan visszavált normál működésre. Ha nem használja,
vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI. Ez az
energiatakarékos rendszer az ön számítógépében telepített VESA DPM kompatibilis videokártyával működik. Ennek a funkciónak
a beállításához használja a számítógépén levő beállítóprogramot.
Állapot
Normál működés
Energiatakarékos mód
Kikapcsolás (bekikapcsoló gomb)
EPA/ENERGY 2000
Tápfeszültségjelzo
Kék
Kéken villog
Ki
Fogyasztás
40 W
1W
1W
Ez a monitor kompatibilis az EPA ENERGY STAR® és az ENERGY 2000 irányelvekkel,
amennyiben VESA DPM funkcióval rendelkező számítógéppel együtt használják.
Az ENERGY STAR® partnereként a SAMSUNG megállapította, hogy a termék teljesíti a
hatékony energiafelhasználásra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveket.
Műszaki leírás
Időzítő módok beállítása
Ha a számítógép által továbbított jel megegyezik a következő előre beállított időzítő módokkal, a képernyő beállítása
automatikusan végbemegy. Eltérő jel esetén azonban a képernyő elsötétülhet, miközben a tápfeszültségjelző LED továbbra is
világít. Tekintse át a videokártya leírását, és végezze el a képernyő beállítását az alább leírtak szerint.
Megjelenítési mód
Vízszintes
frekvencia
(kHz )
Vízszintes
frekvencia (Hz)
Képpontórafrekvencia
(MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1680 X 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
Vízszintes frekvencia
Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb és bal szélét
összekötő vonal letapogatásához szükséges, a vízszintes ciklus reciproka
pedig a vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz
Függőleges frekvencia
A fénycsőhöz hasonlóan a képernyőnek is másodpercenként többször meg
kell ismételnie ugyanazt a képet, hogy a felhasználó számára látható képet
tudjon előállítani. Az ismétlés gyakoriságát nevezzük függőleges
frekvenciának, vagy más néven frissítési sebességnek. Mértékegysége: Hz
Műszaki leírás
Általános információk
Általános információk
A modell neve
SyncMaster 2243FW
LCD-panel
Méret
22 hüvelyk (55 cm)
Kijelzőterület
473,76 mm (V) x 296,1 mm (F)
Képpontméret
0,282 mm (V) x 0,282 mm (F)
Szinkronizáció
Vízszintes
30 ~ 81 kHz
Függoleges
56 ~ 75 Hz
Képernyőszín
16,7 millió
Felbontás
Optimális felbontás
1680 x 1050; 60 Hz-en
Maximális felbontás
1680 x 1050; 60 Hz-en
Bemenő jel, megszakítva
RGB Analóg, DVI(Digitális képi interfész) megfelelőségű digitálisRGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Külön H/V szink., kompozit, SOG
TTL szint (V magas ≥ 2,0 V, V alacsony ≤ 0,8 V)
Maximális képpontfrissítés
146 MHz (analóg, digitális)
Tápegység
100 – 240 V~ (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Jelkábel
Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)
Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó
Méretek (Sz x Ma x Mé) / Súly (Kettõs zsanéros állvány)
505,5 x 331,5 x 72 mm (állvány nélkül)
505,5 x 452 x 231 mm (állvánnyal) / 5,9 kg
VESA Illesztő alaplemez
100 mm x 100 mm
Környezeti feltételek
Üzemi
Hőmérséklet: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Páratartalom: 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
Tárolás
Hőmérséklet: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló
A plug and play funkció
Ez a monitor bármely plug & play kompatibilis rendszerben telepíthető. A monitor
és a számítógéprendszerek interakciója biztosítja a legjobb működési feltételeket
és monitorbeállításokat. A legtöbb esetben a monitortelepítés automatikusan megy
végbe, kivéve, ha a felhasználó módosítani kívánja a beállításokat.
Elfogadható pixelhibák
A termék 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű
pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig fekete képelemek is láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül
használhatja.
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 5.292.000.
Megjegyzés
A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)
Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó
előírásoknak, és használható minden területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is.
(B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)
Energiatakarékos mód
A monitor energiatakarékos üzemmódot lehetővé tevő, beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételű állapotba kapcsolja a monitort, ha bizonyos ideig nem használják. A billentyűzet
valamelyik gombjának megnyomásával a monitor automatikusan visszavált normál működésre. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az
energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI. Ez az energiatakarékos rendszer az ön számítógépében telepített VESA DPM kompatibilis videokártyával működik. Ennek a funkciónak
a beállításához használja a számítógépén levő beállítóprogramot.
Állapot
Normál működés Energiatakarékos mód
Tápfeszültségjelzo
Kék
Fogyasztás
30 W
Kéken villog
1W
Kikapcsolás (be-kikapcsoló gomb) EPA/
ENERGY 2000
Ki
1W
Műszaki leírás
®
Ez a monitorMűszaki
kompatibilis
leírásaz EPA ENERGY STAR és
az ENERGY 2000 irányelvekkel, amennyiben VESA
DPM funkcióval rendelkező számítógéppel együtt használják.
Az ENERGY STAR® partnereként a SAMSUNG megállapította, hogy a termék teljesíti a hatékony energiafelhasználásra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveket.
Időzítő módok beállítása
Ha a számítógép által továbbított jel megegyezik a következő előre beállított időzítő módokkal, a képernyő beállítása automatikusan végbemegy. Eltérő jel esetén azonban a képernyő
elsötétülhet, miközben a tápfeszültségjelző LED továbbra is világít. Tekintse át a videokártya
leírását, és végezze el a képernyő beállítását az alább leírtak szerint.
Megjelenítési mód
Vízszintes
frekvencia
(kHz )
Függleges
frekvencia
(Hz)
Képpontóra-frekvencia
(MHz)
Szink. polaritás (V/F)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 768
47,776
60,000
79,500
-/+
VESA, 1280 X 768
60,289
74,893
102,250
-/+
VESA, 1280 X 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
Vízszintes frekvencia
Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a
képernyő jobb és bal szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges, a vízszintes ciklus reciproka
pedig a vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz
Függőleges frekvencia
A fénycsőhöz hasonlóan a képernyőnek is másodpercenként többször meg kell ismételnie ugyanazt a
képet, hogy a felhasználó számára látható képet tud-
Műszaki leírás
jon előállítani. Az ismétlés gyakoriságát nevezzük
függőleges frekvenciának, vagy más néven frissítési
sebességnek. Mértékegysége: Hz
Általános információk
Általános információk
A modell neve
SyncMaster 2243FWX
LCD-panel
Méret
22 hüvelyk (55 cm)
Kijelzőterület
473,76 mm (V) x 296,1 mm (F)
Képpontméret
0,282 mm (V) x 0,282 mm (F)
Szinkronizáció
Vízszintes
30 ~ 81 kHz
Függoleges
56 ~ 75 Hz
Képernyőszín
16,7 millió
Felbontás
Optimális felbontás
1680 x 1050; 60 Hz-en
Maximális felbontás
1680 x 1050; 60 Hz-en
Bemenő jel, megszakítva
RGB Analóg, DVI(Digitális képi interfész) megfelelőségű digitálisRGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Külön H/V szink., kompozit, SOG
TTL szint (V magas ≥ 2,0 V, V alacsony ≤ 0,8 V)
Maximális képpontfrissítés
146 MHz (analóg, digitális)
Tápegység
100 – 240 V~ (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Jelkábel
Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)
Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó
Méretek (Sz x Ma x Mé) / Súly (Kettõs zsanéros állvány)
505,5 x 331,5 x 72 mm (állvány nélkül)
505,5 x 452 x 231 mm (állvánnyal) / 5,9 kg
Műszaki leírás
VESA Illesztő alaplemez
100 mm x 100 mm
Környezeti feltételek
Üzemi
Hőmérséklet: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Páratartalom: 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
Tárolás
Hőmérséklet: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló
A plug and play funkció
Ez a monitor bármely plug & play kompatibilis rendszerben telepíthető. A monitor
és a számítógéprendszerek interakciója biztosítja a legjobb működési feltételeket
és monitorbeállításokat. A legtöbb esetben a monitortelepítés automatikusan megy
végbe, kivéve, ha a felhasználó módosítani kívánja a beállításokat.
Elfogadható pixelhibák
A termék 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű
pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig fekete képelemek is láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül
használhatja.
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 5.292.000.
Megjegyzés
A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)
Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó
előírásoknak, és használható minden területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is.
(B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)
Energiatakarékos mód
A monitor energiatakarékos üzemmódot lehetővé tevő, beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételű állapotba kapcsolja a monitort, ha bizonyos ideig nem használják. A billentyűzet
valamelyik gombjának megnyomásával a monitor automatikusan visszavált normál működésre. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az
energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI. Ez az energiatakarékos rendszer az ön számítógépében telepített VESA DPM kompatibilis videokártyával működik. Ennek a funkciónak
a beállításához használja a számítógépén levő beállítóprogramot.
Állapot
Tápfeszültségjelzo
Fogyasztás
Normál működés Energiatakarékos mód
Kék
30 W
Kéken villog
1W
Kikapcsolás (be-kikapcsoló gomb) EPA/
ENERGY 2000
Ki
1W
Műszaki leírás
®
Ez a monitorMűszaki
kompatibilis
leírásaz EPA ENERGY STAR és
az ENERGY 2000 irányelvekkel, amennyiben VESA
DPM funkcióval rendelkező számítógéppel együtt használják.
Az ENERGY STAR® partnereként a SAMSUNG megállapította, hogy a termék teljesíti a hatékony energiafelhasználásra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveket.
Időzítő módok beállítása
Ha a számítógép által továbbított jel megegyezik a következő előre beállított időzítő módokkal, a képernyő beállítása automatikusan végbemegy. Eltérő jel esetén azonban a képernyő
elsötétülhet, miközben a tápfeszültségjelző LED továbbra is világít. Tekintse át a videokártya
leírását, és végezze el a képernyő beállítását az alább leírtak szerint.
Megjelenítési mód
Vízszintes
frekvencia
(kHz )
Függleges
frekvencia
(Hz)
Képpontóra-frekvencia
(MHz)
Szink. polaritás (V/F)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 768
47,776
60,000
79,500
-/+
VESA, 1280 X 768
60,289
74,893
102,250
-/+
VESA, 1280 X 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
Vízszintes frekvencia
Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a
képernyő jobb és bal szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges, a vízszintes ciklus reciproka
pedig a vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz
Függőleges frekvencia
A fénycsőhöz hasonlóan a képernyőnek is másodpercenként többször meg kell ismételnie ugyanazt a
képet, hogy a felhasználó számára látható képet tud-
Műszaki leírás
jon előállítani. Az ismétlés gyakoriságát nevezzük
függőleges frekvenciának, vagy más néven frissítési
sebességnek. Mértékegysége: Hz
Információ
A jobb megjelenítés érdekében
A legjobb képminőség élvezetének biztosításához az alább ismertetettek szerint állítsa be a számítógépen a számítógép felbontását és a képernyő frissítési
sebességét. Ha a legjobb minőségű képet nem TFT-LCD képernyőn jeleníti meg,
az egyenetlen képminőséget eredményezhet.
•
Felbontás: 1680 x 1050
•
Függőleges frekvencia (frissítési sebesség): 60 Hz
A termék legalább 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a
FEHÉR színű pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig
fekete képelemek is láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond
nélkül használhatja.
•
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 5.292.000.
A monitort és a kijelző külsejét az ajánlott tisztítószerrel kismértékben megnedvesített majd puha ruhával tisztítsa meg. Ne fejtsen ki erőt az LCD területére,
hanem dörzsölje finoman.
Túl nagy erőkifejtés esetén a képernyő foltossá válhat.
Ha a képminőséget nem találja kielégítőnek, akkor azt az ablak bezárás gombjának megnyomásakor megjelenő képernyő „Auto Adjustment” funkció végrehajtásával javíthatja.
Ha az automatikus igazítás végrehajtása után még mindig tapasztalható zavar,
akkor próbálkozzon a Fine/Coarse beállítási funkcióval is.
Ha huzamosabb ideig állóképet néz, a kép beéghet vagy elhomályosodhat.
Kapcsoljon energiatakarékos módra vagy állítson be egy mozgó képes képernyővédőt, ha hosszabb ideig nem tartózkodik a monitor mellett.
TERMÉKINFORMÁCIÓ (Képernyőbeégés-mentes)
Az LCD monitorok és tévékészülékek képe „beéghet”, különösen olyankor, amikor hosszabb
ideig megjelenített állóképről vált át másik képre.
Az alábbi útmutató leírja az LCD termékek helyes kezelését, melynek betartásával megelőzhető a képernyőbeégés.
Garancia
A garancia nem vonatkozik képernyőbeégésből származó meghibásodásra.
A garancia nem vonatkozik a készülék képernyőjének beégésére.
Mi az a képernyőbeégés?
Az LCD panel normál használata esetén nem fordul elő képernyőbeégés. Ha
azonban hosszabb ideig ugyanaz a kép látható a képernyőn, apró feszültségkülönbségek léphetnek fel a folyadékkristályt (LC) működtető elektródák között.
Információ
Ennek következtében a folyadékkristály felgyülemlik a kijelző egyes területein. Így
az előző kép a képernyőn marad, amikor újabb képre váltunk. Mindenfajta képernyő, az LCD-kijelzőket is beleértve, ki van téve a képbeégés veszélyének. Ez nem
a termék hibája.
Az alábbi útmutatásokat követve elkerülhető az LCD-monitor képbeégése.
Power Off (Kikapcsolt állapot), Screen Saver (Képernyővédő) vagy Power
Save Mode (Energiatakarékos mód)
Példa:
•
•
Állandó minta megjelenítésekor kapcsolja ki a készüléket.
•
20 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 4 órára
•
12 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 2 órára
Ha lehetséges, használjon képernyővédőt.
•
•
Egyszínű képernyővédő vagy mozgó kép alkalmazása javasolt.
A számítógép Display Properties Power Scheme (Megjelenítés tulajdonságai,
Energiaellátás) pontjában állítsa be a monitor kikapcsolását.
Javaslatok egyes alkalmazási területekhez
Példa: Repülőterek, állomások, tőzsdék, bankok és felügyeleti rendszerek Javasoljuk, hogy a kijelzőrendszert az alábbiak szerint állítsa be:
Az információ megjelenítését időnként szakítsa meg logó vagy mozgókép
megjelenítése.
Példa: Ismétlődés: Információ megjelenítése 1 órán át, majd logó vagy mozgókép
1 percig.
Cserélje fel időnként a színeket (2 eltérő szín használatával).
Példa: Cseréljen fel 2-2 színt minden 30 percben.
Kerülje a jelentősen eltérő fényerejű karakter- és háttérszín-együttesek használatát.
Kerülje a szürke színek használatát, mivel ezek könnyen képernyőbeégést okozhatnak.
•
Kerülje: A fényerőben jelentősen eltérő színeket (fekete - fehér, szürke)
Példa:
Információ
•
Ajánlott beállítások: Fényerőben kevéssé eltérő, élénk színek
•
30 percenként változtassa meg a karakterek és a háttér színét
Példa:
•
30 percenként változtassa meg a mozgó karaktereket.
Példa:
A monitor képernyőbeégéstől történő védelmének legjobb módja a kikapcsolás, vagy képernyővédő program beállítása a használaton kívüli rendszeren vagy
a számítógépen.
A képernyőbeégés nem jelentkezhet, ha az LCD-kijelzőt normál körülmények között használják.
Normál körülmények között a videominták folyamatosan változnak. Ha az LCDkijelző hosszú ideig (több mint 12 óráig) mozdulatlan mintát jelenít meg, a pixeleken
belül apró feszültségkülönbségek léphetnek fel a folyadékkristályt (LC) működtető
elektródák között. Az elektródák közötti feszültségkülönbségek az idő előrehaladtával fokozódnak, ami a folyadékkristályt elhajlíthatja. Ha ez bekövetkezik, a minta
változása után esetleg az előző kép is látható marad.
Ennek megakadályozására a felhalmozott feszültségkülönbséget csökkenteni kell.
Információ
LCD-LCD monitorjaink teljesítik az ISO13406-2 szabvány II. kategóriájú pixelhibákra vonatkozó előírásait
Függelék
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE
Megjegyzés
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a
SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latBAGO
in
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864
http://www.samsung.com/at
, € 0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
Függelék
Europe
CZECH REPUBLIC 800 - SAMSUNG (800
-726786))
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 'dites' SAMSUNG (€
0,15/Min)
0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-SAMSUNG
(7267864,€ 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG(7267864 € http://www.samsung.com/nl
0.10/Min)
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
POLAND
0-801-1SAMSUNG (172678) http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/no
022-607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902-1-SAMSUNG (902 172
http://www.samsung.com/es
678)
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64) http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864
http://www.samsung.com/ch
, CHF 0.08/min)
U.K
0845 SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/
kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/
kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
Függelék
Asia Pacific
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG: 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(0800 726
786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Kifejezések
Pontköz
A monitor képe vörös, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb vannak egymáshoz a pontok, annál nagyobb a felbontás. A két azonos színű pont közötti távolság neve
„pontköz”. Mértékegysége: mm
Függőleges frekvencia
A képernyőt másodpercenként többször újra kell rajzolni a
felhasználó számára látható kép létrehozásához és megjelenítéséhez. A másodpercenkénti ismétlés gyakoriságát nevezzük függőleges frekvenciának, vagy más néven frissítési
sebességnek. Mértékegysége: Hz
Például: Ha ugyanaz a fény másodpercenként hatvanszor
ismétlődik, az 60 Hz -es értéknek felel meg.
Vízszintes frekvencia
Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb és bal szélét összekötő vonal letapogatásához
szükséges. A vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes
frekvencia. Mértékegysége: kHz
Váltott soros és nem váltott
soros eljárások
A képernyő teteje és alja közötti vízszintes vonalak egymást
követő megjelenítését nevezzük nem váltott soros eljárásnak, a páros és a páratlan sorok felváltva történő megjelenítése pedig a váltott soros eljárás. A monitorok többsége a
nem váltott soros eljárást alkalmazza a tisztább kép bizto-
Függelék
sítása érdekében. A váltott soros eljárás megegyezik a
televíziók által használt eljárással.
Plug & play
Ez a funkció biztosítja a legjobb minőségű képernyőt a felhasználó számára, mivel lehetővé teszi a számítógép és a
monitor közötti automatikus adatcserét. Ez a monitor megfelel a plug & play funkcióra érvényes nemzetközi VESA
DDC szabvány előírásainak.
Felbontás
A képernyő képét alkotó vízszintes és függőleges pontok
számát nevezik fényerőnek. Ez a szám mutatja a kijelző
pontosságát. A nagy felbontás megfelelő több feladat egyidejű ellátásához, mivel több kepi adapt jeleníthető meg a
képernyőn.
Például: 1680 x 1050 felbontásnál a képernyő 1680 vízszintes pontból (vízszintes felbontás) és 1050 függőleges
vonalból (függőleges felbontás) áll.
Megfelelő hulladékkezelés
A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése) – Kizárólag Európa
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción
szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal
együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető
legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott
környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a
többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától
vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el
ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés
feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal
együtt.
Hatóság
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
A dokumentum mindennemű másolása a Samsung Electronics Co., Ltd. írásos engedélye
nélkül szigorúan tilos.
A Samsung Electronics Co., Ltd. nem tehető felelőssé a jelen anyagban előforduló hibákért,
sem az anyag használatából és a benne foglaltak végrehajtásából származó, vagy véletlen
károkért.
A Samsung a Samsung Electronics Co., Ltd. bejegyzett védjegye; a Microsoft, a Windows
és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei; a VESA, a DPM és a DDC
Függelék
a Video Electronics Standard Association bejegyzett védjegyei; az ENERGY STAR® név és
logó a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) bejegyzett védjegyei. Az ENERGY
STAR® partnereként a Samsung Electronics Co., Ltd. megállapította, hogy a termék teljesíti
a hatékony energiafelhasználásra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveket. A dokumentumban említett valamennyi egyéb terméknév saját tulajdonosainak védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet.
Download PDF

advertising