Samsung | 2033SW | Samsung 2033SW Felhasználói kézikönyv

SyncMaster 2033SW/2233SW
LCD monitor
Felhasználói kézikönyv
Biztonsági elõírások
Jelölések
Megjegyzés
A vagyoni károk és a felhasználó testi épségének védelme érdekében tartsa be ezeket a biztonsági
előírásokat.
Olvassa át figyelmesen az előírásokat, és rendeltetésszerűen használja a készüléket.
Figyelem / Vigyázat
Ellenkező esetben személyi sérülést és halálos balesetet okozhat.
Ellenkező esetben vagyoni kárt és személyi sérülést okozhat.
Jelölések
Tilos
Ennek elolvasása és megértése
mindenkor fontos
Ne szerelje szét
Húzza ki a csatlakozót az aljzatból
Ne érintse meg
Földelje az áramütés elkerülése
érdekében
Teljesítmény
Ha számítógépét hosszabb időn át nem kívánja használni, állítsa DPM-módra.
Ha képernyővédőt használ, állítsa aktív képernyő módra.
Az itt szereplő képek csak példák, és nem minden esetben (vagy országban)
alkalmazhatók.
Parancsikon a képernyőn megjelenő utókép megelőzését segítő útmutatáshoz
Ne használjon sérült tápkábelt vagy csatlakozót, illetve sérült vagy
meglazult konnektort.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz, miközben eltávolítja
vagy behelyezi azt az aljzatba.
•
Ez áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt földelt aljzatba csatlakoztassa.
•
Ellenkező esetben személyi sérülés vagy áramütés veszélye állhat
fenn.
1
Biztonsági elõírások
Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó biztosan és megfelelően illeszkedik az aljzatba.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
Ne hajlítsa vagy húzza meg túlzottan a hálózati csatlakozót, és ne
helyezzen rá nehéz tárgyakat.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanahhoz az aljzathoz.
•
A túlmelegedés miatt ez tüzet okozhat.
A készülék használata közben ne húzza ki a tápkábelt.
•
Ez áramütést okozhat, és a készülék károsodását eredményezheti.
A készülék hálózati csatlakozásának megszakításához a dugót ki kell
húzni a fali aljzatból, különben a hálózati csatlakozó áram alatt marad.
•
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Csak a Samsung által szállított tápkábelt használjon. Ne használjon
másik készülékhez kapott tápkábelt.
•
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Telepítés
Ha a monitort szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, kifejezetten poros,
magas páratartalmú vagy kémiai anyagoknak kitett környezetben használja, továbbá 24 órán keresztül üzemelteti (pl. repülőterek és vasútállomások várótermei), az üzembe helyezés előtt kérje ki a hivatalos Szervizközpont tanácsát.
Ha ezt elmulasztja, azzal a monitor komoly károsodását okozhatja.
A monitor áthelyezésekor ügyelni kell arra, nehogy leessen.
•
Ez a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
Ügyeljen rá, hogy mindig legalább két személy emelje és mozgassa a
készüléket.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami miatt károsodhat, illetve
személyi sérülést okozhat.
Ha szekrényre vagy állványra helyezi a készüléket, ügyeljen arra, hogy
a készülék aljának elülső része ne lógjon ki.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
•
A készüléknek megfelelő méretű szekrényt vagy állványt használjon.
2
Biztonsági elõírások
NE HELYEZZEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE GYERTYÁT, ROVARIRTÓT, CIGARETTÁT VAGY HŐT KIBOCSÁTÓ ESZKÖZÖKET.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
A hőt kibocsátó eszközöket helyezze a lehető legtávolabb a tápkábeltől
és a készüléktől.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ami nem szellőzik megfelelően
(pl. könyvespolc vagy zárt szekrény).
•
Ez a belső hőmérséklet emelkedése miatt tüzet okozhat.
Óvatosan tegye le a monitort.
•
Ennek elmulasztása károsíthatja a monitort.
Ne helyezze a készülék elülső részét a padlóra.
•
Ez a képernyő károsodását okozhatja.
Gondoskodjon róla, hogy a fali konzolt arra kijelölt szakcég szerelje
fel.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
•
Ügyeljen rá, hogy a megadott fali konzolt szerelje fel.
A készüléket megfelelően szellőző helyre szerelje be. Ügyeljen rá,
hogy legalább 10 cm távolság legyen a faltól.
•
Ellenkező esetben a zárt terület hőmérsékletének emelkedése miatt
tűz veszélye állhat fenn.
Ügyeljen arra, hogy a csomagolófóliát gyermekek által nem elérhető
helyen tárolja.
•
A csomagolófólia ugyanis játék közben súlyos sérülést (vagy fulladást) okozhat.
Amennyiben a monitor magassága állítható, ne helyezzen az állványra
semmilyen tárgyat vagy testrészt, miközben leengedni azt.
•
Ez a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
Tisztítás
Tisztításhoz törölje le a TFT-LCD képernyő monitorházát vagy felületét kissé
benedvesített, puha kendővel.
Ne fújjon tisztítószert közvetlenül a készülék felületére.
•
Ez elszíneződést, illetve az anyagszerkezet torzulását eredményezheti, ami miatt a képernyő felülete leválhat.
3
Biztonsági elõírások
A készülék tisztításához csak egy puha rongyot és monitortisztítót
használjon. Ha a monitortisztítótól eltérő tisztítószert kell használnia, hígítsa azt vízzel 1:10 arányban.
A hálózati csatlakozó tűinek tisztításához, illetve az aljzat portalanításához száraz ruhát használjon.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
Tisztításkor húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és száraz ruhával
finoman törölje át a készüléket.
•
(Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, kenőanyagot vagy mosószert.) Ezek megváltoztathatják a
készülék felületét, ami miatt leválhatnak az információkat tartalmazó
címkék.
Mivel a készülék külső burkolata könnyen megkarcolódhat, csak a
meghatározott típusú ruhát használja tisztításhoz.
•
A meghatározott típusú ruhát használja, kevés vízbe mártva. A készülék megkarcolódhat, ha valamilyen idegen anyag van a ruhán, ezért
használat előtt gondosan rázza ki a ruhát.
Tisztítás közben ne permetezzen vizet közvetlenül a készülék fő részére.
•
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, illetve hogy az ne
legyen nedves.
•
Ez tüzet vagy áramütést, illetve nem megfelelő működést eredményezhet.
Egyéb
A termék nagyfeszültségű készülék. Gondoskodjon arról, hogy a felhasználók saját maguk soha ne szereljék szét, szereljék meg vagy építsék
át a készüléket.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn. Ha a készülék javításra szorul, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
Ha furcsa hang, furcsa szag vagy füst jön ki a készülékből, azonnal
húzza ki a tápkábelt az aljzatból, és hívja a szervizközpontot.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az párának, pornak, füstnek vagy víznek lehet kitéve, és ne tegye autóba se.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
4
Biztonsági elõírások
Ha leejti a készüléket, vagy ha annak burkolata törött, kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Hívja a szervizközpontot.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
Mennydörgés vagy villámlás idején ne érjen hozzá a tápkábelhez és
az antennakábelhez.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
Ne mozgassa a monitort a tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.
•
Ellenkező esetben leeshet, és ez a kábel sérülése miatt áramütést,
tüzet, illetve a készülék károsodását okozhatja.
Ne emelje, illetve ne mozgassa előre és hátra, vagy jobbra és balra a
készüléket úgy, hogy csak a tápkábelnél vagy a jelkábeleknél fogja.
•
Ellenkező esetben leeshet, és ez a kábel sérülése miatt áramütést,
tüzet, illetve a készülék károsodását okozhatja.
Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílást ne takarja el asztal vagy függöny.
•
Ellenkező esetben a zárt terület hőmérsékletének emelkedése miatt
tűz veszélye állhat fenn.
Ne helyezzen a készülékre víztároló edényt, vázát, virágcserepet, orvosságot, illetve fémtárgyakat.
•
Ha víz vagy valamilyen idegen anyag kerül a készülékbe, húzza ki a
tápkábelt, és hívja a Szervizközpontot.
•
Ez a készülék hibás működését, illetve áramütést vagy tüzet okozhat.
A készülék közelében ne használjon és ne tartson robbanásveszélyes
gázokat vagy gyúlékony anyagokat.
•
Ez robbanást vagy tüzet okozhat.
Ne helyezzen fémtárgyakat – például fémpálcát, érmét, tűt és pengét
–, gyúlékony tárgyakat – például gyufát és papírt – a készülék belsejébe
(a szellőzőnyílásokon, bemeneti és kimeneti csatlakozókon stb. keresztül).
•
Ha víz vagy valamilyen idegen anyag kerül a készülékbe, húzza ki a
tápkábelt, és hívja a Szervizközpontot.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
Ha a képernyőn hosszabb ideig egy állóképet jelenít meg, utókép vagy
folt alakulhat ki azon.
•
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tegye alvó üzemmódba, vagy állítson be rajta mozgó képernyővédőt.
Állítson be a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát.
•
A nem megfelelő beállítások látáskárosodást okozhatnak.
5
Biztonsági elõírások
Ha folyamatosan közel ül a képernyőhöz, károsíthatja szemeit.
A monitor használata közben félóránként tartson szünetet és pihentesse a szemét.
Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például ingatag polcra vagy
egyenetlen felületre, vagy rázkódásnak kitett helyre.
•
Ellenkező esetben leeshet, és ez személyi sérülést, illetve a készülék
károsodását okozhatja.
•
A rázkódásnak kitett helyen történő használat károsíthatja a készüléket, illetve tüzet okozhat.
Mozgatás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt, az
antennakábelt, illetve a készülékhez csatlakoztatott valamennyi kábelt.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne kapaszkodjanak és ne másszanak fel a
készülékre.
•
A készülék leeshet, és személyi sérülést vagy halált okozhat.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt az
aljzatból.
•
Ellenkező esetben a por miatt túlmelegedés és tűz veszélye állhat
fenn, illetve az elektromos szivárgás tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve a gyerekek figyelmét felkeltő
játékokat vagy édességet, pl. süteményt stb. a készülékre.
•
A gyerekek felkapaszkodhatnak a készülékre, amitől az leeshet, és
ez személyi sérülést vagy halált okozhat.
Ne fordítsa fel, és ne mozgassa a készüléket úgy, hogy közben csak
az állványt tartja.
•
Ellenkező esetben az leeshet, és ez személyi sérülést, illetve a készülék károsodását okozhatja.
Ne helyezze a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, illetve hőforrás, pl. tűz vagy fűtőtest közelébe.
•
Ez csökkentheti a készülék élettartamát, és tüzet okozhat.
Ne ejtsen tárgyakat a készülékre, és ne tegye azt ki semmilyen ütésnek.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
6
Biztonsági elõírások
Ne használja a készüléket párásító, vagy konyhai főzőlap közelében.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
Gázszivárgás esetén ne érintse meg a készüléket és a tápkábelt. Azonnal szellőztessen.
•
A szikrázás robbanást vagy tüzet okozhat.
Ha a készülék hosszabb ideje be van kapcsolva, a kijelző átforrósodik.
Ne érintse meg.
•
Tartsa a kisméretű tartozékokat gyermekek által nem elérhető helyen.
Legyen körültekintő a készülék szögének, illetve az állvány magasságának beállításakor.
•
Sérülést okozhat, ha a keze vagy az ujjai beszorulnak.
•
Ha a készüléket túlságosan megdönti, úgy leeshet, és ez is személyi
sérülést okozhat.
Olyan magasságban helyezze el a készüléket, ahol azt nem érhetik el
a gyermekek.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
•
Mivel a készülék elülső része nehéz, ezért egyenletes és stabil felületre helyezze el a készüléket.
Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.
•
Ellenkező esetben az leeshet, és ez személyi sérülést, illetve a készülék károsodását okozhatja.
Helyes testtartás a monitor használata közben
Használatkor állítsa a készüléket a megfelelő pozícióba.
•
A készülék nézése közben tartsa egyenesen a hátát.
•
A szeme és a képernyő közötti távolság 45 – 50 cm
legyen. A képernyőt olyan helyzetből nézze, hogy a
szeme egy kicsivel magasabban legyen, mint a képernyő.
•
Használatkor állítsa a készüléket a megfelelő pozícióba.
•
Állítsa be úgy a monitor szögét, hogy ne verődjön vissza
a fény a képernyőn.
•
Helyezze karjait az oldalára merőlegesen, és tartsa karjait a kézfejével azonos magasságban.
•
Könyökét hajlítsa be 90 fokban.
7
Biztonsági elõírások
•
A térdeit hagyja 90 foknál nagyobb szögben, és a sarkait
tartsa szilárdan a padlón. Karjait tartsa szívmagasságnál
alacsonyabban.
8
Bevezetés
Csomag tartalma
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a monitor következő tartozékai rendelkezésre állnak.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
A helyi kereskedőnél további tartozékokat is vásárolhat.
Kicsomagolás
Monitor
Használati útmutatók
Gyors telepítési segédlet
Garanciakártya
Használati utasítás
(Nem minden régióban elér- (Nem minden régióban elérhető)
hető)
Kábelek
D-sub kábel
Tápkábel
Törlőkendő
Kábeltartó gyűrű
Egyéb
9
DVI kábel (opcionális)
Bevezetés
Megjegyzés
Törlőkendő csak az erősen csiszolt fekete termékekhez áll rendelkezése.
Ez a monitor
Kezdeti beállítások
A fel és le nyíllal választhatja ki a nyelvet.
A megjelenített tartalom 40 másodperc múlva eltűnik.
Kapcsolja ki a bekapcsológombot, majd kapcsolja be újra. A tartalom ekkor ismét megjelenik.
A tartalom maximum három (3) alkalommal jeleníthető meg. A számítógép felbontását feltétlenül
állítsa be a három alkalom letelte előtt.
Megjegyzés
A képernyőn megjelenő felbontás a termék optimális felbontása.
Állítsa be számítógépének felbontását a termék optimális felbontásával megegyező értékre.
Elülső rész
MENU gomb [MENU/ ]
Megnyitja a menüt és kilép a menüből. Ezzel ki is léphet a képernyőmenüből, és
visszatérhet az előző menüponthoz.
Brightness gomb [ ]
Ha a képernyőn nem látható a menürendszer, a gomb megnyomásával állítsa be a
fényerőt.
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
10
Bevezetés
Customized Key[
]
A Customized key funkciót egyéni igényei szerint az egyedi gombhoz rendelheti.
Megjegyzés
A Customized key funkciót a Setup > Customized Key opciónál konfigurálhatja
egy szükséges funkcióhoz.
Beállító gombok [
]
Ezekkel a gombokkal állíthatja be a menü egyes lehetőségeit.
Enter gomb [
]
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
Nyomja meg a
gombot, majd válassza a videojel lehetőséget a képernyőmenü
kikapcsolt állapotában. (A bemeneti mód kiválasztásánál a
gomb megnyomásakor egy üzenet jelenik meg a képernyő bal felső sarkában megjelenítve az
aktuális módot – analóg vagy digitális bemeneti jel.)
Megjegyzés
A digitális mód kiválasztása esetén a monitort a DVI-kábellel a grafikus kártya
DVI-csatlakozójához kell csatlakoztatni.
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
AUTO gomb
Ezzel a gombbal működik az automatikus beállítás funkció.
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
Bekapcsológomb [
]
Ezzel a gombbal ki- és bekapcsolhatja a terméket.
Tápfeszültségjelzo
Ez a jelzőfény a normál működés közben világít, és egyetlen villogással jelzi, ha
a készülék éppen valamelyik beállítás módosítását menti.
Megjegyzés
Az energiatakarékos funkciókról bővebben a kézikönyv Energiatakarékos mód
című részében olvashat. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja ki.
Hátsó rész
Megjegyzés
A készülék hátoldalának elrendezése típusonként változhat.
11
Bevezetés
POWER port
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő POWER csatlakozóhoz.
DVI IN port
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI IN csatlakozóhoz.
RGB IN port
Csatlakoztassa a D-sub kábelt a monitor hátoldalán lévő 15 érintkezős RGB IN csatlakozóhoz.
Kensington zár
A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. (A zár külön megvásárolható). A zárszerkezet
használatával kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz.
Megjegyzés
A Kensington zár helye típusonként változó.
A lopás elleni Kensington zár használata
1.
Helyezze be a zárszerkezetet a monitor Kensington nyílásába
zárás irányba .
2.
Csatlakoztassa a Kensington zár kábelét.
3.
Rögzítse a Kensington zárat egy asztalhoz vagy más helyhez kötött tárgyhoz.
, majd fordítsa
Megjegyzés
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban további tudnivalókat a Csatlakozókábelek című részben
talál.
12
Bevezetés
Kábeltartó gyűrű
•
A tartógyűrűvel rögzítse a kábeleket az ábrán látható módon.
13
Csatlakoztatás
Csatlakozókábelek
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő power csatlakozóhoz.
Illessze a monitor tápkábelét a legközelebbi fali aljzatba.
Használjon a számítógépének megfelelő csatlakozást.
A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor hátoldalán lévő 15 pólusú D-sub csatlakozóhoz.
[RGB IN]
A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI IN csatlakozóhoz.
[DVI IN]
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
•
Csatlakoztassa a monitort a Macintosh számítógéphez a számítógép D-sub csatlakozókábelének
segítségével.
Megjegyzés
A készülékek csatlakoztatás után készen állnak a használatra, csak be kell kapcsolni őket.
14
Csatlakoztatás
Az állvány használata
Az állvány összehajtása
Megjegyzés
A monitor felfelé dönthető -1˚ – 20˚-os szögben. ( ±1.0˚)
Tartószerkezet felerősítése
Ehhez a monitorhoz 100 mm x 100 mm-es VESA illesztő alaplemez használható.
A. Monitor
B. Illesztő alaplemez (külön megvásárolható)
1.
Kapcsolja ki a monitort, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2.
Fektesse az LCD-monitort az elejével lefelé a képernyőt védő kipárnázott, vagy más puha anyaggal ellátott sima és egyenletes felületre.
3.
Csavarja ki a négy csavart, majd szerelje le az állványt az LCD-monitorról.
4.
Igazítsa az illesztő alaplemezt a hátsó borító illesztő lemezén található lyukakhoz, majd rögzítse
a karos alapzathoz, fali függesztőhöz vagy más alapzathoz mellékelt négy csavarral.
•
Ne használjon a szabványos méretnél hosszabb csavarokat, mivel azok kárt okozhatnak a monitor belsejében.
15
Csatlakoztatás
•
A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén a csavarok hossza a specifikációtól függően változhat.
•
Ne használjon a VESA csavarszabvány előírásainak nem megfelelő csavarokat.
Ne húzza meg túl szorosan a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy
a termék földre esését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.
A Samsung semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen balesetekért.
•
A Samsung nem vállal felelősséget a terméket ért károsodásokért és olyan személyi sérülésekért, melyeket nem VESA szabványú falikarok használata vagy a
szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.
•
A monitor falra szereléséhez meg kell vásárolnia a fali konzolt. A monitort a faltól
legalább 10 cm távolságra kell felszerelni.
•
További információért forduljon a legközelebbi Samsung Szervizközponthoz A
Samsung Electronics nem vállal felelősséget a megadottól eltérő tartó használatából eredő károkért.
•
A nemzetközi szabványoknak megfelelő fali konzolt használjon.
16
Szoftverhasználat
Monitorillesztő program
Megjegyzés
Amikor az operációs rendszer a monitorillesztő programot kéri, helyezze be a monitorhoz kapott CD-ROM-ot. A különböző operációs rendszerekben előfordulhatnak
eltérések az illesztőprogram telepítésében. Kövesse az Ön által használt operációs
rendszerre vonatkozó útmutatásokat.
Készítsen elő egy üres lemezt, és töltse le az illesztőprogram fájlt az internetről, a
megadott weboldalról.
Internetes weboldal:
http://www.samsung.com/ (világszerte)
Monitorillesztő program telepítése (automatikus)
1.
Helyezze a CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a „Windows” feliratra.
3.
Válassza ki a monitor típusát a típuslistán, majd kattintson az „OK” gombra.
4.
Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra. Ezután
kattintson az „OK” gombra (Microsoft® Windows® XP/2000 operációs rendszer).
17
Szoftverhasználat
Megjegyzés
A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.
A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.
http://www.samsung.com/
Monitorillesztő program telepítése (manuális)
Microsoft® Windows Vista™‚ operációs rendszer
1.
Helyezze a használati útmutatót tartalmazó CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2.
(Start) gombra, majd a „Control Panel” (Vezérlőpult) elemre. Ezután kattintson
Kattintson a
kétszer az „Appearance and Personalization” (Megjelenés és személyes beállítások) elemre.
3.
Kattintson a „Personalization” (Személyes beállítások), majd a „Display Settings” (Képernyő
beállításai) elemre.
4.
Kattintson az „Advanced Settings…” (Speciális beállítások…) pontra.
5.
Kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) elemre a „Monitor” (Monitor) fülön. Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb nem aktív, az azt jelenti, hogy a monitor konfigurálása befejeződött.
A monitor azonnal használható.
18
Szoftverhasználat
Ha a „Windows needs…” (A Windowsnak szüksége van…) üzenet jelenik meg, ahogy az alábbi
képen látható, kattintson a „Continue” (Tovább) gombra.
Megjegyzés
A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.
A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.
6.
Kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) elemre a „Driver” (Illesztőprogram) fülön.
7.
Jelölje be a „Browse my computer for driver software” (Illesztőprogramok keresése a számítógépen) négyzetet, és kattintson a „Let me pick from a list of device drivers on my computer” (Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából) elemre.
8.
Kattintson a „Have Disk…” (Saját lemez…) lehetőségre, válassza ki azt a mappát (pl. D:\Drive),
ahol a meghajtótelepítő fájl található, és kattintson az „OK” gombra.
19
Szoftverhasználat
9.
Válassza ki a képernyőn látható monitormodellek közül az Önével megegyezőt, majd kattintson
a „Next” (Tovább) gombra.
10. Kattintson a „Close” (Bezárás) → „Close” (Bezárás) → „OK” → „OK” gombokra a következő,
egymás után megjelenő képernyőkön.
20
Szoftverhasználat
Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
1.
Helyezze a CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a „Start” → „Control Panel” (Vezérlőpult), majd az „Appearance and Themes” (Megjelenés és témák) ikonra.
3.
Kattintson a „Display” (Megjelenítés) ikonra, válassza a „Settings” (Beállítások) fület, majd kattintson az „Advanced...” (Speciális...) elemre.
4.
Kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) gombra a „Monitor” (monitor) fülön, majd válassza a
„Driver” (Illesztőprogram) fület.
5.
Kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) elemre, és válassza az „Install from
a list or...” (Telepítés listából vagy...) lehetőséget, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
21
Szoftverhasználat
6.
Válassza a „Don't search, I will...” (Keresés mellőzése...) elemet, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra, végül pedig a „Have disk” (Saját lemez) elemre.
7.
Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, majd válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót, válassza ki a
monitor típusát a típuslistából, és kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
8.
Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra. Ezután
kattintson az „OK” gombra.
Megjegyzés
A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.
A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.
22
Szoftverhasználat
http://www.samsung.com/
9.
Kattintson a „Close” (Bezárás) gombra, majd kattintson folyamatosan az „OK” gombra.
10. Ezzel kész a monitorillesztő program telepítése.
Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer
Amikor a képernyőn a „Digital Signature Not Found” (Digitális aláírás nem található) felirat látható,
kövesse az alábbi lépéseket.
1.
Kattintson az „OK” gombra az „Insert disk” (Lemez behelyezése) ablakban.
2.
Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra a „File Needed” (Szükséges fájl) ablakban.
3.
Válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót, majd kattintson az „Open” (Megnyitás) gombra, végül kattintson az „OK” gombra.
Telepítés
1.
Kattintson a „Start”, „Setting” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra.
2.
Kattintson duplán a „Display” (Kijelző) ikonra.
3.
Válassza a „Settings” (Beállítások) fület, és kattintson az „Advanced Properties” (Bővített funkciók) gombra.
4.
Válassza a „Monitor” (monitor) lehetőséget.
1. eset: Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb nem aktív, az azt jelenti, hogy a monitor megfelelően van konfigurálva. Ezzel a telepítés véget ért
2. eset: Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb aktív, akkor kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) gombra, és kövesse a következő lépéseket.
5.
Kattintson a „Driver” (Illesztőprogram) elemre, és kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) lehetőségre, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
23
Szoftverhasználat
6.
Válassza a „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver” (Elérhető meghajtók listájának megjelenítése az illesztőprogram kiválasztásához) lehetőséget, majd kattintson a „Next” (Tovább) elemre, és a „Have disk” (Saját lemez) gombra.
7.
Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót.
8.
Kattintson az „Open” (Megnyitás) gombra, majd kattintson az „OK” gombra.
9.
Válassza ki a monitor típusát, és kattintson a „Next” (Tovább) gombra, majd kattintson a
„Next” (Tovább) gombra.
10. Kattintson a „Finish” (Befejezés), majd a „Close” (Bezárás) gombra.
Ha a „Digital Signature Not Found” (Digitális aláírás nem található) ablakot látja, kattintson a
„Yes” (Igen) gombra. Ezután kattintson a „Finish” (Befejezés), majd a „Close” (Bezárás) gombra.
Microsoft® Windows® Millennium operációs rendszer
1.
Kattintson a „Start”, „Setting” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra.
2.
Kattintson duplán a „Display” (Kijelző) ikonra.
3.
Válassza a „Settings” (Beállítások) fület, és kattintson az „Advanced Properties” (Bővített funkciók) gombra.
4.
Válassza a „Monitor” (monitor) fület.
5.
Kattintson a „Change” (Módosítás) gombra a „Monitor Type” (Monitortípus) mezőben.
6.
Válassza a „Specify the location of the driver” (Adja meg az illesztőprogram elérését) elemet.
7.
Válassza a „Display a list of all the driver in a specific location...” (Az összes illesztőprogram
listájának megjelenítése egy adott helyen...) elemet, majd kattintson a „Next” (Következő) gombra.
8.
Kattintson a „Have Disk” (Saját lemez) gombra
9.
Adja meg az A:\ (D:\) meghajtót, majd kattintson az „OK” gombra.
10. Válassza a „Show all devices” (Összes eszköz megmutatása) elemet, és válassza ki a számítógéphez csatlakoztatott monitornak megfelelő elemet. Kattintson az „OK” gombra.
11. Folytassa a „Close” (Bezárás) és az „OK” gombbal, amíg be nem zárul a „Display Properties” (Képernyőtulajdonságok) párbeszédablak.
Microsoft® Windows® NT operációs rendszer
1.
Kattintson a „Start”, „Settings” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra, majd kattintson duplán a „Display” (Megjelenítés) ikonra.
2.
A Display Registration Information (Megjelenítés tulajdonságai) ablakban kattintson a Settings
(Beállítások) fülre, majd kattintson az „All Display Modes” (Minden megjelenítési mód) lehetőségre.
3.
Válassza ki a kívánt módot (felbontás, színek száma és „Vertical frequency" (Függőleges frekvencia)), majd kattintson az „OK” gombra.
4.
Ha a „Test” (Teszt) gombra való kattintást követően a képernyő működése megfelelő, kattintson
az „Apply” (Alkalmaz) gombra. Ha a képernyő nem megfelelően látható, váltson más módba
(alacsonyabb felbontású, színű vagy frekvenciájú módba).
24
Szoftverhasználat
Megjegyzés
Ha a „All Display Modes” (Minden megjelenítési mód) alatt nem szerepel a „Mode” (Mód) opció,
akkor válassza ki a felbontás mértékét és a „vertical frequency" (függőleges frekvencia) értékét a „user
guide" (felhasználói kézikönyv) „Preset Timing Modes" (Időzítő módok beállítása) című részében
leírtak szerint.
Linux operációs rendszer
X-Window végrehajtásához létre kell hoznia az X86Config nevű, rendszerbeállításokat tartalmazó
fájlt.
1.
Az X86Config fájl futtatása után megjelenő első és a második képernyőn nyomja meg az „Enter”
gombot.
2.
A harmadik képernyő az egér beállítására szolgál.
3.
Állítson be a számítógépének megfelelő egeret.
4.
A következő képernyő a billentyűzet kiválasztására szolgál.
5.
Állítson be a számítógépének megfelelő billentyűzetet.
6.
A következő képernyő a monitor beállítására szolgál.
7.
Elsőként állítsa be a monitor vízszintes frekvenciáját. (A frekvencia értéke közvetlenül megadható.)
8.
Állítson be a monitornak megfelelő "vertical frequency" (függőleges frekvencia) értéket. (A
frekvencia értéke közvetlenül megadható.)
9.
Adja meg a monitor típusnevét. Ez az információ nem érinti az X-Window tényleges futtatását.
10. Ezzel véget ért a monitor beállítása. Az egyéb szükséges hardver beállítása után futtassa az XWindow fájlt.
Natural Color
Natural Color szoftverprogram
25
Szoftverhasználat
A számítógép-használat során felmerülő legújabb problémák egyike, hogy a kinyomtatott, beszkennelt,
vagy digitális fényképezőgépről betöltött képek színe nem azonos a monitoron megjelenő színekkel.
Erre a problémára megoldást jelent a Natural Color szoftver. Ez egy színkezelő rendszer, melyet a
Samsung Electronics fejlesztett ki, együttműködve a Korea Electronics & Telecommunications Research Institute-tal (ETRI). Ezt a rendszert, mely a képek monitoron megjelenő színeit ugyanolyanná
teszi, mint a kinyomtatott vagy beszkennelt képeken, kizárólag a Samsung monitorokban találja meg.
További információt a Súgó F1 gomb megnyomásával kaphat a szoftverprogramban.
A Natural Color szoftver telepítése
Tegye be a Samsung monitorhoz kapott CD-t a CD-ROM meghajtóba. Megjelenik a Natural Color
program kezdőképernyője. Kattintson a Natural Color elemre a kezdőképernyőn a Natural Color
szoftver telepítéséhez.
A program manuális telepítéséhez helyezze be a Samsung monitorhoz kapott CD-lemezt a CD-ROMmeghajtóba, kattintson a Windows menü [Start[, majd [Run (Futtatás)] elemére. Adja meg a D:\color
\NCProSetup.exe útvonalat, és nyomja meg az [Enter] gombot. (Ha nem a D:\ meghajtóba tette be a
lemezt, adja meg a megfelelő meghajtót.)
A Natural Color szoftverprogram törlése
Válassza a „Start” menü „Setting/Control Panel” (Beállítások / Vezérlőpult) elemét, majd kattintson
duplán az „Add/Delete a program” (Program törlése vagy hozzáadása) elemre. Válassza ki a listából
a Natural Color elemet, majd nyomja meg az „Add/Delete” (Hozzáadás/Törlés) gombot.
MagicTune™
Telepítés
1.
Helyezze a telepítő CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a MagicTune™ telepítőfájlra.
Megjegyzés
Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftver telepítésére felszólító előugró ablak, akkor folytassa
a telepítést a CD-n lévő MagicTune nevű végrehajtható fájllal.
3.
Válassza ki a telepítés során használandó nyelvet, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
4.
Az Installation Shield Varázsló párbeszédpanelén kattintson a „Next” (Tovább) lehetőségre.
26
Szoftverhasználat
5.
Válassza ki az „I agree to the terms of the license agreement” (Tudomásul vettem a licencmegállapodás feltételeit) lehetőséget, amivel elfogadja a használati feltételeket.
6.
Válassza ki azt a mappát, ahova telepíteni szeretné a MagicTune™ programot.
7.
Kattintson az „Install” (Telepítés) gombra.
8.
Megjelenik az „Installation Status” (Telepítés folyamatban) ablak.
9.
Kattintson a „Finish” (Kész) gombra.
10. A telepítés befejezését követően az Asztalon megjelenik a MagicTune™ parancsikon. Az ikonra
kétszer rákattintva indítsa el a programot.
Előfordulhat, hogy a MagicTune™ parancsikon a számítógépes rendszer vagy monitor
specifikációja miatt nem jelenik meg. Ebben az esetben nyomja meg az F5 gombot.
Telepítési nehézségek
A MagicTune™ telepítését olyan tényezők is befolyásolhatják, mint például a videokártya, alaplap
vagy a hálózati környezet.
Rendszerkövetelmények
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
A MagicTune™ használata Windows® 2000 vagy újabb operációs rendszer alatt ajánlott.
Hardver
•
32 MB memóriánál több
•
60 MB szabad merevlemez-területnél több
További információért keresse fel a MagicTune™ honlapját.
Eltávolítás
A MagicTune™ programot csak a Windows® Control Panel (Vezérlőpultján) található „Add or Remove Programs” (Programok telepítése/eltávolítása) opció segítségével tudja eltávolítani.
A következő lépéseket követve el tudja távolítani a MagicTune™ szoftvert.
1.
Kattintson a [Task Tray (Tálca)] → [Start], → [Settings (Beállítások)] gombra, és válassza ki a
[Control Panel (Vezérlőpult)] feliratot a menüből. Ha a program a Windows® XP verzión fut,
kattintson a [Control Panel (Vezérlőpult)] feliratra a [Start] menüben.
2.
Kattintson a „Control Panel” (Vezérlőpult) „Add or Remove Programs” (Programok telepítése/
törlése) ikonjára.
27
Szoftverhasználat
3.
Az „Add or Remove Programs” (Programok telepítése/eltávolítása) képernyőn lefelé lapozva
keresse meg a „MagicTune™” elemet. Rákattintva jelölje ki.
4.
Kattintson a „Change/Remove” (Telepítés/Törlés) gombra, hogy eltávolítsa a programot.
5.
A program eltávolításához kattintson a „Yes” (Igen) lehetőségre.
6.
Várjon, amíg megjelenik az „Uninstall Complete” (Eltávolítás kész) párbeszédpanel.
Megjegyzés
Látogasson el a MagicTune™ honlapjára, ahol a gyakran feltett kérdések válaszai és szoftverfrissítési
tippek mellett műszaki tanácsokat talál a MagicTune™ üzemeltetésével kapcsolatban.
MultiScreen
Telepítés
1.
Helyezze a telepítő CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a MultiScreen telepítőfájlra.
Megjegyzés
Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftver telepítésére felszólító előugró ablak, akkor folytassa
a telepítést a CD-n lévő MultiScreen nevű végrehajtható fájllal.
3.
Az Installation Shield Varázsló párbeszédpanelén kattintson a „Next” (Tovább) lehetőségre.
4.
Válassza ki az „I agree to the terms of the license agreement” (Tudomásul vettem a licencmegállapodás feltételeit) lehetőséget, amivel elfogadja a használati feltételeket.
5.
Válassza ki azt a mappát, ahova telepíteni szeretné a MultiScreen programot.
6.
Kattintson az „Install” (Telepítés) gombra.
7.
Megjelenik az „Installation Status” (Telepítés folyamatban) ablak.
8.
Kattintson a „Finish” (Kész) gombra.
9.
A telepítés befejezését követően az Asztalon megjelenik a Multiscreen parancsikon. Az ikonra
kétszer rákattintva indítsa el a programot.
28
Szoftverhasználat
Előfordulhat, hogy a Multiscreen parancsikon a számítógépes rendszer vagy monitor specifikációja miatt nem jelenik meg. Ebben az esetben nyomja meg az F5 gombot.
Telepítési nehézségek
A MultiScreen telepítését olyan tényezők is befolyásolhatják, mint például a videokártya, alaplap vagy
a hálózati környezet.
Rendszerkövetelmények
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
A MultiScreen használata Windows® 2000 vagy újabb operációs rendszer alatt ajánlott.
Hardver
•
32 MB memóriánál több
•
60 MB szabad merevlemez-területnél több
Eltávolítás
A Multiscreen programot csak a Windows® Control Panel (Vezérlőpultján) található „Add or Remove
Programs” (Programok telepítése/eltávolítása) opció segítségével tudja eltávolítani.
A következő lépéseket követve el tudja távolítani a Multiscreen szoftvert.
Válassza a „Start” menü „Setting/Control Panel” (Beállítások / Vezérlőpult) elemét, majd kattintson
duplán az „Add/Delete a program” (Program törlése vagy hozzáadása) elemre.
Válassza ki a listából a Multiscreen elemet, majd nyomja meg az „Add/Delete” (Hozzáadás/Törlés)
gombot.
29
A monitor beállítása
{2033SW} Közvetlen funkciók
AUTO
Az „AUTO” gomb megnyomásakor az automatikus beállítást lehetővé tévő képernyő jelenik meg.
Az automatikus beállítás lehetővé teszi, hogy a monitor beállítsa magát a bejövő analóg jelhez. A
Fine, Coarse és Position értékek beállítása automatikus.
(Csak Analog módban használható)
Ha nem működik megfelleően az automatikus beállítás, akkor nyomja meg ismét az „AUTO”
gombot a kép pontosabb beállításához.
Ha megváltoztatja a felbontást a vezérlőpulton, akkor automatikusan működésbe lép az automatikus beállítás funkció.
Képernyőmenü zárolása és feloldása
Amikor megnyomja a AUTO gombot a képernyőmenü lezárása után
Amikor megnyomja a MENU gombot a képernyőmenü lezárása után
30
A monitor beállítása
Ez a funkció lezárja a képernyőt, és rögzíti az aktuális beállításokat, így azt mások nem módosíthatják.
Zár: Tartsa lenyomva több mint öt (5) másodpercig a MENU gombot a képernyőzár funkció aktiválásához.
Feloldás: Tartsa lenyomva több mint öt (5) másodpercig a MENU gombot a képernyőzár funkció
deaktiválásához.
Megjegyzés
Aktivált képernyőzár funkció mellett is beállíthatja a fényerőt és a kontrasztot, és beállíthatja a Customized Key (
) funkciót a Direct gomb segítségével.
Customized key
A Customized key funkciót egyéni igényei szerint az egyedi gombhoz rendelheti.
Ha a Customized key opció konfigurálása után meg szeretné jeleníteni a [
megjelenő működési képernyőt, kattintson az egyes funkciók nevére.
] gomb megnyomásakor
(MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)
Megjegyzés
A Customized key funkciót a Setup > Customized Key opciónál konfigurálhatja egy szükséges funkcióhoz.
31
A monitor beállítása
Brightness
Ha a képernyőn nem látható a menürendszer, a Brightness (
a fényerőt.
) gomb megnyomásával állítsa be
SOURCE
Videojel kiválasztása a képernyőmenü kikapcsolt állapotában.
{2033SW} OSD-funkció
Picture
Brightness
Contrast
MagicBright
Color
MagicColor Color Tone
Color
trol
Image
Coarse
Fine
Sharpness
OSD
Language
Transparen- Display Time
cy
Setup
Reset
Customized Off Timer
Key
Con- Color Effect Gamma
H-Position
Auto Source Image Size
Information
Picture
Brightness
(MagicBright módban (Dynamic Contrast) nem áll rendelkezésre.)
32
V-Position
A monitor beállítása
A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a fényerő beállítását.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Contrast
(MagicBright módban (Dynamic Contrast) nem áll rendelkezésre.)
A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a kontraszt beállítását.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
MagicBright
Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét a
33
gombot.
A monitor beállítása
Az új MagicBright funkció az élmény fokozása érdekében a megjelenített képtől függően választja
ki a legmegfelelőbb képjellemzőket. Jelenleg hét eltérő mód közül választhat: Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie és Dynamic Contrast. Az egyes módok saját fényerő-beállítással rendelkeznek. A Customized Key vezérlőgomb megnyomásával könnyedén kiválaszthatja a hét beállítás
egyikét.
•
Custom
Műszaki szakembereink gondosan választották ki az előre beállított értékeket, mégis előfordulhat,
hogy azok eltérnek az Ön ízlésétől vagy kényelmetlenek a szemének.
Ebben az esetben a képernyőn megjelenő menüben állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
•
Text
Dokumentumokhoz, tömör szövegeken végzett munkához.
•
Internet
Vegyes képeken végzett munkához, például szövegekhez és képekhez.
•
Game
Filmek vagy játékok megtekintéséhez.
•
Sport
Filmek, sportközvetítések megtekintéséhez.
•
Movie
Filmek megtekintéséhez DVD- vagy videó CD-lemezről.
•
Dynamic Contrast
A Dynamic Contrast funkció feladata a bemenő képi jel eloszlásának érzékelése, és az optimális
kontraszt beállítása.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
(MagicBright módban (Dynamic Contrast) nem áll rendelkezésre.)
MagicColor
A MagicColor egy új technológia, amelyet a Samsung kifejezetten a digitális kép javításához és a
természetes színek tisztább, a képminőség romlása nélküli megjelenítéséhez fejlesztett ki.
34
A monitor beállítása
•
Off – Visszatérés az eredeti módhoz.
•
Demo – A megosztott képernyő jobb oldalán a MagicColor alkalmazása nélküli, bal oldalán pedig
a MagicColor alkalmazásával megjelenített kép lesz látható.
•
Full – Az élénk természetes színek mellett a természetes bőrárnyalatok is valósághűbbek és tisztábbak.
•
Intelligent – Élénk természetes színek tiszta megjelenítése.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Color Tone
Színárnyalat módosítása és négyféle mód egyikének kiválasztása.
•
Cool – A fehér színeket kékessé teszi.
•
Normal – A fehéret meghagyja fehérnek.
•
Warm – A fehér színeket vörösessé teszi.
•
Custom – Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Color Control
Egyedi Red, Green, Blue színegyensúly beállítása.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
35
A monitor beállítása
MENU →
,
→
→
,
→
→
→
,
→
,
→ MENU
Color Effect
A képernyő színeinek módosításával az általános hangulatot is megváltoztathatja.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
•
Off
•
Off - A képernyő akromatikus színbeállítása.
•
Grayscale – A fekete–fehér alapszíneket jeleníti meg.
•
Green - A fekete–fehér képernyő zöld színhatására vonatkozik.
•
Aqua - A fekete–fehér képernyő zöldeskék színhatására vonatkozik.
•
Sepia - A fekete–fehér képernyő szépia színhatására vonatkozik.
MENU →
•
,
Grayscale
→
→
,
→
•
•
Green
→
,
Aqua
→ MENU
Gamma
A Gamma korrekció a színek fényerősségét közepesre cseréli fel.
•
•
Mode 1
MENU →
,
→
•
Mode 2
→
,
→
→
Mode 3
,
36
→ MENU
•
Sepia
A monitor beállítása
Image
Coarse
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges csíkokat távolítja el.
A Coarse beállítással elképzelhető, hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes beállítással
igazíthatja vissza középre.
(Csak Analog módban használható)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Fine
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a vízszintes csíkokat távolítja el.
Ha a zaj a Fine hangolás után is fennáll, akkor változtassa meg a frekvenciát (órajelet), és ismételje
meg a hangolást.
(Csak Analog módban használható)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
37
→ MENU
A monitor beállítása
Sharpness
A kép tisztaságát módosítja.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
H-Position
A monitor teljes kijelzőjének vízszintes helyzetét módosítja.
(Csak Analog módban használható)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
V-Position
A monitor teljes kijelzőjének függőleges helyzetét módosítja.
(Csak Analog módban használható)
38
A monitor beállítása
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Language
Kilenc nyelvből választhat.
Megjegyzés
A kiválasztott nyelv csak a képernyőn megjelenő menü nyelvét érinti. Nincs hatása a számítógépen
futó szoftverekre.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Transparency
A képernyőmenü hátterének átlátszóságát módosítja.
•
•
Off
MENU →
,
→
On
→
,
→
→
,
39
→ MENU
A monitor beállítása
Display Time
Ha meghatározott ideig semmilyen módosításra nem kerül sor, a menü automatikusan kikapcsol.
Lehetőség van annak beállítására, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki a menü.
•
•
5 sec
MENU →
,
→
•
10 sec
→
,
→
→
20 sec
,
→ MENU
Setup
Reset
Visszaállítja a termék beállításait a gyári beállításokra.
•
•
No
MENU →
,
→
Yes
→
→
,
→ MENU
40
•
200 sec
A monitor beállítása
Customized Key
Megadhat egy funkciót, amely a Customized Key (
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
) megnyomásakor aktiválódik.
→MENU
Off Timer
A monitor a megadott időpontban automatikusan kikapcsol.
•
•
Off
MENU →
,
→
On
→
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
Auto Source
Az Auto Source funkció kiválasztásakor a monitor automatikusan kiválasztja a jelforrást.
41
A monitor beállítása
•
•
Auto
MENU →
,
→
Manual
→
,
→
→
,
→MENU
Image Size
Megváltoztathatja a monitoron megjelenő kép méretét.
•
Auto
•
•
Auto - A kép a bemeneti jelek által meghatározott képernyő-képaránynak megfelelően jelenik meg.
•
Wide - A kép a bemeneti jelek által meghatározott képernyő-képaránytól függetlenül, teljes képernyőn jelenik meg.
Wide
Megjegyzés
•
A normál módra vonatkozó táblázatban fel nem sorolt jelek a készülékkel nem foghatók.
•
Ha a számítógépen a széles képernyő (a monitor optimális felbontása) van beállítva, akkor ez a
funkció nem működik.
MENU →
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
Information
A video-forrást mutatja, megjelenítési mód a képernyőmenüben.
MENU →
,
→MENU
42
A monitor beállítása
{2233SW} Közvetlen funkciók
AUTO
Az „AUTO” gomb megnyomásakor az automatikus beállítást lehetővé tévő képernyő jelenik meg.
Az automatikus beállítás lehetővé teszi, hogy a monitor beállítsa magát a bejövő analóg jelhez. A
Fine, Coarse és Position értékek beállítása automatikus.
(Csak Analog módban használható)
Ha nem működik megfelleően az automatikus beállítás, akkor nyomja meg ismét az „AUTO”
gombot a kép pontosabb beállításához.
Ha megváltoztatja a felbontást a vezérlőpulton, akkor automatikusan működésbe lép az automatikus beállítás funkció.
Képernyőmenü zárolása és feloldása
Amikor megnyomja a AUTO gombot a képernyőmenü lezárása után
Amikor megnyomja a MENU gombot a képernyőmenü lezárása után
43
A monitor beállítása
Ez a funkció lezárja a képernyőt, és rögzíti az aktuális beállításokat, így azt mások nem módosíthatják.
Zár: Tartsa lenyomva több mint öt (5) másodpercig a MENU gombot a képernyőzár funkció aktiválásához.
Feloldás: Tartsa lenyomva több mint öt (5) másodpercig a MENU gombot a képernyőzár funkció
deaktiválásához.
Megjegyzés
Aktivált képernyőzár funkció mellett is beállíthatja a fényerőt és a kontrasztot, és beállíthatja a Customized Key (
) funkciót a Direct gomb segítségével.
Customized key
A Customized key funkciót egyéni igényei szerint az egyedi gombhoz rendelheti.
Ha a Customized key opció konfigurálása után meg szeretné jeleníteni a [
megjelenő működési képernyőt, kattintson az egyes funkciók nevére.
] gomb megnyomásakor
(MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)
Megjegyzés
A Customized key funkciót a Setup > Customized Key opciónál konfigurálhatja egy szükséges funkcióhoz.
44
A monitor beállítása
Brightness
Ha a képernyőn nem látható a menürendszer, a Brightness (
a fényerőt.
) gomb megnyomásával állítsa be
SOURCE
Videojel kiválasztása a képernyőmenü kikapcsolt állapotában.
{2233SW} OSD-funkció
Picture
Brightness
Contrast
MagicBright
Color
MagicColor Color Tone
Color
trol
Image
Coarse
Fine
Sharpness
OSD
Language
Transparen- Display Time
cy
Setup
Reset
Customized Off Timer
Key
Con- Color Effect Gamma
H-Position
Auto Source Image Size
Information
Picture
Brightness
(MagicBright módban (Dynamic Contrast) nem áll rendelkezésre.)
45
V-Position
A monitor beállítása
A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a fényerő beállítását.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Contrast
(MagicBright módban (Dynamic Contrast) nem áll rendelkezésre.)
A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a kontraszt beállítását.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
MagicBright
Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét a
46
gombot.
A monitor beállítása
Az új MagicBright funkció az élmény fokozása érdekében a megjelenített képtől függően választja
ki a legmegfelelőbb képjellemzőket. Jelenleg hét eltérő mód közül választhat: Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie és Dynamic Contrast. Az egyes módok saját fényerő-beállítással rendelkeznek. A Customized Key vezérlőgomb megnyomásával könnyedén kiválaszthatja a hét beállítás
egyikét.
•
Custom
Műszaki szakembereink gondosan választották ki az előre beállított értékeket, mégis előfordulhat,
hogy azok eltérnek az Ön ízlésétől vagy kényelmetlenek a szemének.
Ebben az esetben a képernyőn megjelenő menüben állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
•
Text
Dokumentumokhoz, tömör szövegeken végzett munkához.
•
Internet
Vegyes képeken végzett munkához, például szövegekhez és képekhez.
•
Game
Filmek vagy játékok megtekintéséhez.
•
Sport
Filmek, sportközvetítések megtekintéséhez.
•
Movie
Filmek megtekintéséhez DVD- vagy videó CD-lemezről.
•
Dynamic Contrast
A Dynamic Contrast funkció feladata a bemenő képi jel eloszlásának érzékelése, és az optimális
kontraszt beállítása.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
(MagicBright módban (Dynamic Contrast) nem áll rendelkezésre.)
MagicColor
A MagicColor egy új technológia, amelyet a Samsung kifejezetten a digitális kép javításához és a
természetes színek tisztább, a képminőség romlása nélküli megjelenítéséhez fejlesztett ki.
47
A monitor beállítása
•
Off – Visszatérés az eredeti módhoz.
•
Demo – A megosztott képernyő jobb oldalán a MagicColor alkalmazása nélküli, bal oldalán pedig
a MagicColor alkalmazásával megjelenített kép lesz látható.
•
Full – Az élénk természetes színek mellett a természetes bőrárnyalatok is valósághűbbek és tisztábbak.
•
Intelligent – Élénk természetes színek tiszta megjelenítése.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Color Tone
Színárnyalat módosítása és négyféle mód egyikének kiválasztása.
•
Cool – A fehér színeket kékessé teszi.
•
Normal – A fehéret meghagyja fehérnek.
•
Warm – A fehér színeket vörösessé teszi.
•
Custom – Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Color Control
Egyedi Red, Green, Blue színegyensúly beállítása.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
48
A monitor beállítása
MENU →
,
→
→
,
→
→
→
,
→
,
→ MENU
Color Effect
A képernyő színeinek módosításával az általános hangulatot is megváltoztathatja.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
•
Off
•
Off - A képernyő akromatikus színbeállítása.
•
Grayscale – A fekete–fehér alapszíneket jeleníti meg.
•
Green - A fekete–fehér képernyő zöld színhatására vonatkozik.
•
Aqua - A fekete–fehér képernyő zöldeskék színhatására vonatkozik.
•
Sepia - A fekete–fehér képernyő szépia színhatására vonatkozik.
MENU →
•
,
Grayscale
→
→
,
→
•
•
Green
→
,
Aqua
→ MENU
Gamma
A Gamma korrekció a színek fényerősségét közepesre cseréli fel.
•
•
Mode 1
MENU →
,
→
•
Mode 2
→
,
→
→
Mode 3
,
49
→ MENU
•
Sepia
A monitor beállítása
Image
Coarse
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges csíkokat távolítja el.
A Coarse beállítással elképzelhető, hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes beállítással
igazíthatja vissza középre.
(Csak Analog módban használható)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Fine
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a vízszintes csíkokat távolítja el.
Ha a zaj a Fine hangolás után is fennáll, akkor változtassa meg a frekvenciát (órajelet), és ismételje
meg a hangolást.
(Csak Analog módban használható)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
50
→ MENU
A monitor beállítása
Sharpness
A kép tisztaságát módosítja.
( Nem érhető el a Full és az Intelligent MagicColor módban. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
H-Position
A monitor teljes kijelzőjének vízszintes helyzetét módosítja.
(Csak Analog módban használható)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
V-Position
A monitor teljes kijelzőjének függőleges helyzetét módosítja.
(Csak Analog módban használható)
51
A monitor beállítása
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Language
Kilenc nyelvből választhat.
Megjegyzés
A kiválasztott nyelv csak a képernyőn megjelenő menü nyelvét érinti. Nincs hatása a számítógépen
futó szoftverekre.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Transparency
A képernyőmenü hátterének átlátszóságát módosítja.
•
•
Off
MENU →
,
→
On
→
,
→
→
,
52
→ MENU
A monitor beállítása
Display Time
Ha meghatározott ideig semmilyen módosításra nem kerül sor, a menü automatikusan kikapcsol.
Lehetőség van annak beállítására, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki a menü.
•
•
5 sec
MENU →
,
→
•
10 sec
→
,
→
→
20 sec
,
→ MENU
Setup
Reset
Visszaállítja a termék beállításait a gyári beállításokra.
•
•
No
MENU →
,
→
Yes
→
→
,
→ MENU
53
•
200 sec
A monitor beállítása
Customized Key
Megadhat egy funkciót, amely a Customized Key (
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
) megnyomásakor aktiválódik.
→MENU
Off Timer
A monitor a megadott időpontban automatikusan kikapcsol.
•
•
Off
MENU →
,
→
On
→
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
Auto Source
Az Auto Source funkció kiválasztásakor a monitor automatikusan kiválasztja a jelforrást.
54
A monitor beállítása
•
•
Auto
MENU →
,
→
Manual
→
,
→
→
,
→MENU
Image Size
Megváltoztathatja a monitoron megjelenő kép méretét.
•
Auto
•
•
Auto - A kép a bemeneti jelek által meghatározott képernyő-képaránynak megfelelően jelenik meg.
•
Wide - A kép a bemeneti jelek által meghatározott képernyő-képaránytól függetlenül, teljes képernyőn jelenik meg.
Wide
Megjegyzés
•
A normál módra vonatkozó táblázatban fel nem sorolt jelek a készülékkel nem foghatók.
•
Ha a számítógépen a széles képernyő (a monitor optimális felbontása) van beállítva, akkor ez a
funkció nem működik.
MENU →
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
Information
A video-forrást mutatja, megjelenítési mód a képernyőmenüben.
MENU →
,
→MENU
55
Hibaelhárítás
{2033SW} Önellenőrzési funkció tesztelése
Megjegyzés
A monitornak van egy önellenőrzési funkciója, amelynek révén ellenőrizhető, hogy a monitor rendesen
működik-e.
Önellenőrzési funkció tesztelése
1.
Kapcsolja ki a számítógépet és a monitort.
2.
Húzza ki a videokábel csalakozóját a számítógép hátuljából.
3.
Kapcsolja be a monitort.
Ha a monitor megfelelően működik, a lenti ábrán látható mezőt fogja látni.
Ez a mező normál működés esetén jelenik meg, ha a videokábel csatlakozása megszűnik vagy
károsodik.
4.
Kapcsolja ki a monitort és csatlakoztassa újra a videokábelt; ezután kapcsolja be a számítógépet
és a monitort.
Ha a monitor képernyője sötét marad az előző művelet elvégzése után, ellenőrizze a videovezérlőt és
a számítógép rendszerét; a hiba nem a monitorban, hanem a számítógépben vagy a videovezérlőben
keresendő.
Figyelmeztetések
A bemenő jellel kapcsolatos problémák esetén üzenet jelenik meg a képernyőn, és a képernyő elsötétül
annak ellenére, hogy a tápfeszültségjelző LED továbbra is világít. Az üzenet jelezheti azt, hogy a
monitor nincs a pásztázási tartományban, vagy hogy ellenőriznie kell a jelkábelt.
Környezet
A monitor helye és elhelyezkedése befolyásolhatja a monitor működésének minőségét és egyéb funkcióit.
Ha a monitor közelében mélynyomó található, érdemes a csatlakozást megszűntetni és máshová helyezni.
Távolítson el minden elektronikus eszközt, például rádiót, ventilátort, órát és telefont a monitor egyméteres körzetéből.
56
Hibaelhárítás
Hasznos tanácsok
A monitor a számítógéptől kapott jeleket alakítja láthatóvá. Ebből következik, hogy ha a számítógép
vagy a videokártya meghibásodik, a monitor elsötétülését, gyenge színeket, zajt, nem támogatott
üzemmód jellegű stb. problémát okozhat. Ebben az esetben először mindig a hiba forrását határozza
meg, és csak ezt követően kérje a Service Center vagy a forgalmazó segítségét.
A monitor működésének ellenőrzése
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi vagy a „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1600
X 900 60 Hz” üzenet jelenik meg, a monitor bekapcsolt állapotában húzza ki a számítógépet a monitorral összekötő kábelt.
Ha üzenet jelenik meg a képernyőn, vagy a képernyő elfehéredik, a monitor működése megfelelő.
Ekkor a számítógépet kell ellenőriznie.
{2033SW} Ellenőrzőlista
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján esetleg
önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot, vagy forduljon a
márkakereskedőhöz.
A képernyőn nincs kép. Nem látható kép a képernyőn.
Q:
Rendesen csatlakoztatva van a tápkábel?
A:
Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását és tápellátását.
Q:
A képernyőn az „Ellenőrizze a jelkábelt” felirat látható?
A:
(D-sub kábellel való csatlakozásnál)
Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását.
(DVI-kábellel csatlakoztatva)
Ha a monitor megfelelő csatlakoztatásakor is hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze,
hogy a monitor állapota analógra van-e állítva.
Ha a monitor megfelelő csatlakoztatásakor is hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze,
hogy a monitor állapota analógra van-e állítva. A gomb megnyomásakor a monitor ismételten
leellenőrzi a bementi jelforrást.
Q:
Ha a készülék be van kapcsolva, indítsa újra a számítógépet, és várja meg, míg megjelenik a
kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő).
A:
Amikor megjelenik a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő), bootolja a számítógépet a
megfelelő üzemmódban (Windows ME/XP/2000 esetén csökkentett üzemmódban), majd módosítsa a videokártya frekvenciáját.
(Lásd: Időzítő módok beállítása)
Ha nem jelenik meg a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő), kérje a Szervizközpont vagy
a márkakereskedő segítségét.
Q:
A képernyőn a „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1600 X 900 60 Hz” üzenet
látható?
57
Hibaelhárítás
A:
Ez az üzenet olyankor szokott megjelenni, amikor a videokártyából érkező jel felbontása és
frekvenciája meghaladja azt a maximális értéket, amelyet a monitor képes rendesen kezelni.
A:
Állítsa be azt a maximális felbontást és frekvenciát, amelyet a monitor képes rendesen kezelni.
A:
SXGA vagy 75 Hz feletti beállítás esetén a „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode
1600 X 900 60 Hz” üzenet jelenik meg. 85 Hz feletti beállítás esetén a kijelző megfelelően
működik, de egy percig megjeleni, majd eltűnik a „Not Optimum Mode”, „Recommended
Mode 1600 X 900 60 Hz” üzenet.
Kérjük, ez alatt az egy perc alatt váltson a javasolt módba.
(Ha a rendszer újraindul, az üzenet ismét megjelenik.)
Q:
Nincs kép a képernyőn. Villog-e a monitoron a tápfeszültségjelző 1 másodpercenként?
A:
A készülék készenléti módba vált.
A:
A monitor bekapcsolásához és a képernyőkép visszaállításához nyomja meg a billentyűzet
bármely gombját.
A:
gombot. A monitor bekapcsolásához és a kéHa továbbra sem látható kép, nyomja meg a
pernyőkép visszaállításához nyomja meg a billentyűzet bármely gombját.
Q:
DVI-kábellel csatlakoztatta?
A:
Ha a rendszert a DVI -kábel csatlakoztatása előtt indítja el, vagy a rendszer működése közben
leválasztja, majd visszacsatlakoztatja a DVI -kábelt, a képernyő elsötétülhet, mivel néhány videokártya videojeleket nem küld. Csatlakoztassa a DVI-kábelt, majd indítsa újra a rendszert.
Nem látom a képernyőmenüt.
Q:
Zárolta a képernyőmenüt a módosítások megakadályozásához?
A:
Szüntesse meg a képernyőmenü zárolását a [MENU /
nyomva tartva.
] gombot legalább 5 másodpercig
A képernyőn furcsa színek, vagy csak fekete és fehér színek láthatók.
Q:
A képernyőre tekintve a színek összemosódnak, mintha hártyapapíron keresztül nézné?
A:
Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását.
A:
Ellenőrizze, hogy a videokártya megfelelően a helyén van-e.
Q:
Program futtatása vagy valamilyen alkalmazás lefagyása miatt szokatlanná váltak a képernyőn
megjelenő színek?
A:
Indítsa újra a számítógépet.
Q:
Rendesen tette és állította be a videokártyát?
A:
Állítsa be a videokártyát a videokártya leírása szerint.
A képernyő hirtelen kiegyensúlyozatlanná vált.
Q:
Módosította a videokártyát vagy az illesztőprogramot?
A:
Állítsa be a képernyőmenüben a képernyőn látható helyzetét és méretét.
Q:
Módosította a monitor felbontását vagy frekvenciáját?
58
Hibaelhárítás
A:
Módosítsa a felbontást és a frekvenciát a videokártyánál.
(Lásd: Időzítő módok beállítása).
Q:
A képernyő kiegyensúlyozatlan lehet a videokártya jelciklusa miatt. Állítsa be újra a Position
(helyzet) lehetőséget a képernyőmenün keresztül.
A képernyő nincs fókuszban vagy a képernyőmenü nem módosítható.
Q:
Módosította a monitor felbontását vagy frekvenciáját?
A:
Módosítsa a videokártya felbontását és frekvenciáját.
(Lásd: Időzítő módok beállítása).
A LED villog, de nem látható kép a képernyőn.
Q:
Helyesen lett beállítva a frekvencia, amikor ellenőrizte a Képernyő ütemezését a menüben?
A:
Állítsa be megfelelően a frekvenciát a videokártya leírásában, és a Preset Timing Modes / Időzítő
módok beállítása című részben leírtak szerint.
(Az adott felbontáshoz megfelelő maximális frekvencia termékenként eltérő lehet.)
A képernyőn csak 16 szín látható. A videokártya módosítása után megváltoztak a képernyő szín
Q:
Megfelelően állította be a Windows színeit?
A:
Windows XP :
Állítsa be a felbontást: Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és
témák) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások).
A:
Windows ME/2000 :
Állítsa be a felbontást: Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások).
Q:
Rendesen tette és állította be a videokártyát?
A:
Állítsa be a videokártyát a videokártya leírása szerint.
A képernyőn „Ismeretlen monitor, a rendszer új Plug & Play (VESA DDC) monitort talált üzenet
Q:
Telepítette a monitorillesztő programot?
A:
A Telepítse a monitor drivert alapján telepítse a monitorillesztő programot.
Q:
Nézzen utána a videokártya leírásában, hogy támogatott-e a plug & play (VESA DDC) funkció.
A:
A Telepítse a monitor drivert alapján telepítse a monitorillesztő programot.
Ellenőrizze, hogy mikor nem működik megfelelően a MagicTune™.
Q:
A MagicTune™ funkció a plug and play lehetőséget támogató, Windows OS rendszert alkalmazó számítógépeken (VGA) elérhető.
A:
A következő lépésekkel ellenőrizheti, hogy számítógépe alkalmas-e a MagicTune™ funkció
használatára. A lépések Windows XP operációs rendszerre vonatkoznak.
Control Panel (Vezérlőpult) → Performance and Maintenance (Használat és karbantartás) →
System (Rendszer) → Hardware (Hardver) → Device Manager (Eszközkezelő) → Monitors
59
Hibaelhárítás
(Képernyő) → A Plug and Play monitor törlése után keresse meg a „Plug and Play monitort” az
Searching New Hardware (Új hardver keresése) paranccsal.
A:
A MagicTune™ a monitor kiegészítő szoftvere. Lehetséges, hogy a monitor bizonyos videokártyákkal nem használható. Ha problémája van a videokártyával, látogasson el weboldalunkra,
és keresse meg a kompatibilis videokártyákat tartalmazó felsorolást.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
A MagicTune™ nem működik megfelelően.
Q:
Más számítógépet vagy videokártyát használ?
A:
Töltse le a legfrissebb programot. A programot a következő webhelyről töltheti le: http://
www.samsung.com/monitor/magictune
Q:
Telepítette a programot?
A:
A program első telepítése után indítsa újra a számítógépet. Ha a program egy példánya már
telepítve van, távolítsa el, indítsa újra a számítógépet, majd telepítse újra a programot. A megfelelő működés érdekében a program telepítése, illetve eltávolítása után újra kell indítani a
számítógépet.
Megjegyzés
Keresse fel MagicTune™ weboldalunkat és töltse le a MagicTune™ MAC telepítőszoftverét.
Az alább leírtak szerint ellenőrizze, hogy nincs-e probléma a monitorral.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videokábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a számítógéphez.
Figyelje meg, hogy a számítógép nem sípol-e háromnál többször a bootoláskor.
(Ha igen, akkor a számítógép alaplapja javítást igényel.)
Ha új videokártyát helyezett be, vagy most szerelte össze a számítógépet, akkor ellenőrizze, hogy
telepítve van-e az illesztőprogram és a monitorillesztő program.
Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 56 Hz ~ 75 Hz értékű-e.
(Maximális felbontás használatakor az érték ne legyen nagyobb, mint 75 Hz.)
Ha problémát tapasztal az illesztőprogram telepítésekor, bootolja a számítógépet csökkentett üzemmódban, távolítsa el a videokártyát a „Control Panel” (Vezérlőpult) → „System” (Rendszer) → „Device
Administrator” (Eszközkezelő) útvonalon, majd indítsa újra a számítógépet, és telepítse ismét a videokártya illesztőprogramját.
Megjegyzés
Ha a probléma ismét fellép, forduljon a hivatalos szervizközponthoz.
{2033SW} Kérdések és válaszok
Q:
Hogyan módosítható a frekvencia?
A:
A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával szabályozható.
A:
Az, hogy mely videokártyák használhatók, a használt meghajtó verziójától függ. (Az erre vonatkozó tudnivalók a számítógép illetve a videokártya dokumentációjában olvashatók.)
Q:
Hogyan módosítható a felbontás?
60
Hibaelhárítás
A:
Windows XP:
A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Appearance and Themes" (Megjelenés és témák) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.
* Részletekről érdeklődjön a videokártya gyártójánál.
Q:
Hogyan állítható be az energiatakarékos funkció?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák)
→ Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows használati útmutatóját.)
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows használati útmutatóját.)
Q:
Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?
A:
Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített
puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa meg a monitort.
Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. A monitor belsejébe ne
kerüljön víz.
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján esetleg
önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot, vagy forduljon a
márkakereskedőhöz.
{2233SW} Önellenőrzési funkció tesztelése
Megjegyzés
A monitornak van egy önellenőrzési funkciója, amelynek révén ellenőrizhető, hogy a monitor rendesen
működik-e.
Önellenőrzési funkció tesztelése
1.
Kapcsolja ki a számítógépet és a monitort.
2.
Húzza ki a videokábel csalakozóját a számítógép hátuljából.
3.
Kapcsolja be a monitort.
Ha a monitor megfelelően működik, a lenti ábrán látható mezőt fogja látni.
61
Hibaelhárítás
Ez a mező normál működés esetén jelenik meg, ha a videokábel csatlakozása megszűnik vagy
károsodik.
4.
Kapcsolja ki a monitort és csatlakoztassa újra a videokábelt; ezután kapcsolja be a számítógépet
és a monitort.
Ha a monitor képernyője sötét marad az előző művelet elvégzése után, ellenőrizze a videovezérlőt és
a számítógép rendszerét; a hiba nem a monitorban, hanem a számítógépben vagy a videovezérlőben
keresendő.
Figyelmeztetések
A bemenő jellel kapcsolatos problémák esetén üzenet jelenik meg a képernyőn, és a képernyő elsötétül
annak ellenére, hogy a tápfeszültségjelző LED továbbra is világít. Az üzenet jelezheti azt, hogy a
monitor nincs a pásztázási tartományban, vagy hogy ellenőriznie kell a jelkábelt.
Környezet
A monitor helye és elhelyezkedése befolyásolhatja a monitor működésének minőségét és egyéb funkcióit.
Ha a monitor közelében mélynyomó található, érdemes a csatlakozást megszűntetni és máshová helyezni.
Távolítson el minden elektronikus eszközt, például rádiót, ventilátort, órát és telefont a monitor egyméteres körzetéből.
Hasznos tanácsok
A monitor a számítógéptől kapott jeleket alakítja láthatóvá. Ebből következik, hogy ha a számítógép
vagy a videokártya meghibásodik, a monitor elsötétülését, gyenge színeket, zajt, nem támogatott
üzemmód jellegű stb. problémát okozhat. Ebben az esetben először mindig a hiba forrását határozza
meg, és csak ezt követően kérje a Service Center vagy a forgalmazó segítségét.
A monitor működésének ellenőrzése
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi vagy a „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1920
X 1080 60 Hz” üzenet jelenik meg, a monitor bekapcsolt állapotában húzza ki a számítógépet a monitorral összekötő kábelt.
Ha üzenet jelenik meg a képernyőn, vagy a képernyő elfehéredik, a monitor működése megfelelő.
Ekkor a számítógépet kell ellenőriznie.
62
Hibaelhárítás
{2233SW} Ellenőrzőlista
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján esetleg
önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot, vagy forduljon a
márkakereskedőhöz.
A képernyőn nincs kép. Nem látható kép a képernyőn.
Q:
Rendesen csatlakoztatva van a tápkábel?
A:
Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását és tápellátását.
Q:
A képernyőn az „Ellenőrizze a jelkábelt” felirat látható?
A:
(D-sub kábellel való csatlakozásnál)
Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását.
(DVI-kábellel csatlakoztatva)
Ha a monitor megfelelő csatlakoztatásakor is hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze,
hogy a monitor állapota analógra van-e állítva.
Ha a monitor megfelelő csatlakoztatásakor is hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze,
hogy a monitor állapota analógra van-e állítva. A gomb megnyomásakor a monitor ismételten
leellenőrzi a bementi jelforrást.
Q:
Ha a készülék be van kapcsolva, indítsa újra a számítógépet, és várja meg, míg megjelenik a
kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő).
A:
Amikor megjelenik a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő), bootolja a számítógépet a
megfelelő üzemmódban (Windows ME/XP/2000 esetén csökkentett üzemmódban), majd módosítsa a videokártya frekvenciáját.
(Lásd: Időzítő módok beállítása)
Ha nem jelenik meg a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő), kérje a Szervizközpont vagy
a márkakereskedő segítségét.
Q:
A képernyőn a „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1920 X 1080 60 Hz” üzenet
látható?
A:
Ez az üzenet olyankor szokott megjelenni, amikor a videokártyából érkező jel felbontása és
frekvenciája meghaladja azt a maximális értéket, amelyet a monitor képes rendesen kezelni.
A:
Állítsa be azt a maximális felbontást és frekvenciát, amelyet a monitor képes rendesen kezelni.
A:
SXGA vagy 75 Hz feletti beállítás esetén a „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode
1920 X 1080 60 Hz” üzenet jelenik meg. 85 Hz feletti beállítás esetén a kijelző megfelelően
működik, de egy percig megjeleni, majd eltűnik a „Not Optimum Mode”, „Recommended
Mode 1920 X 1080 60 Hz” üzenet.
Kérjük, ez alatt az egy perc alatt váltson a javasolt módba.
(Ha a rendszer újraindul, az üzenet ismét megjelenik.)
Q:
Nincs kép a képernyőn. Villog-e a monitoron a tápfeszültségjelző 1 másodpercenként?
A:
A készülék készenléti módba vált.
63
Hibaelhárítás
A:
A monitor bekapcsolásához és a képernyőkép visszaállításához nyomja meg a billentyűzet
bármely gombját.
A:
gombot. A monitor bekapcsolásához és a kéHa továbbra sem látható kép, nyomja meg a
pernyőkép visszaállításához nyomja meg a billentyűzet bármely gombját.
Q:
DVI-kábellel csatlakoztatta?
A:
Ha a rendszert a DVI -kábel csatlakoztatása előtt indítja el, vagy a rendszer működése közben
leválasztja, majd visszacsatlakoztatja a DVI -kábelt, a képernyő elsötétülhet, mivel néhány videokártya videojeleket nem küld. Csatlakoztassa a DVI-kábelt, majd indítsa újra a rendszert.
Nem látom a képernyőmenüt.
Q:
Zárolta a képernyőmenüt a módosítások megakadályozásához?
A:
Szüntesse meg a képernyőmenü zárolását a [MENU /
nyomva tartva.
] gombot legalább 5 másodpercig
A képernyőn furcsa színek, vagy csak fekete és fehér színek láthatók.
Q:
A képernyőre tekintve a színek összemosódnak, mintha hártyapapíron keresztül nézné?
A:
Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását.
A:
Ellenőrizze, hogy a videokártya megfelelően a helyén van-e.
Q:
Program futtatása vagy valamilyen alkalmazás lefagyása miatt szokatlanná váltak a képernyőn
megjelenő színek?
A:
Indítsa újra a számítógépet.
Q:
Rendesen tette és állította be a videokártyát?
A:
Állítsa be a videokártyát a videokártya leírása szerint.
A képernyő hirtelen kiegyensúlyozatlanná vált.
Q:
Módosította a videokártyát vagy az illesztőprogramot?
A:
Állítsa be a képernyőmenüben a képernyőn látható helyzetét és méretét.
Q:
Módosította a monitor felbontását vagy frekvenciáját?
A:
Módosítsa a felbontást és a frekvenciát a videokártyánál.
(Lásd: Időzítő módok beállítása).
Q:
A képernyő kiegyensúlyozatlan lehet a videokártya jelciklusa miatt. Állítsa be újra a Position
(helyzet) lehetőséget a képernyőmenün keresztül.
A képernyő nincs fókuszban vagy a képernyőmenü nem módosítható.
Q:
Módosította a monitor felbontását vagy frekvenciáját?
A:
Módosítsa a videokártya felbontását és frekvenciáját.
(Lásd: Időzítő módok beállítása).
64
Hibaelhárítás
A LED villog, de nem látható kép a képernyőn.
Q:
Helyesen lett beállítva a frekvencia, amikor ellenőrizte a Képernyő ütemezését a menüben?
A:
Állítsa be megfelelően a frekvenciát a videokártya leírásában, és a Preset Timing Modes / Időzítő
módok beállítása című részben leírtak szerint.
(Az adott felbontáshoz megfelelő maximális frekvencia termékenként eltérő lehet.)
A képernyőn csak 16 szín látható. A videokártya módosítása után megváltoztak a képernyő szín
Q:
Megfelelően állította be a Windows színeit?
A:
Windows XP :
Állítsa be a felbontást: Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és
témák) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások).
A:
Windows ME/2000 :
Állítsa be a felbontást: Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások).
Q:
Rendesen tette és állította be a videokártyát?
A:
Állítsa be a videokártyát a videokártya leírása szerint.
A képernyőn „Ismeretlen monitor, a rendszer új Plug & Play (VESA DDC) monitort talált üzenet
Q:
Telepítette a monitorillesztő programot?
A:
A Telepítse a monitor drivert alapján telepítse a monitorillesztő programot.
Q:
Nézzen utána a videokártya leírásában, hogy támogatott-e a plug & play (VESA DDC) funkció.
A:
A Telepítse a monitor drivert alapján telepítse a monitorillesztő programot.
Ellenőrizze, hogy mikor nem működik megfelelően a MagicTune™.
Q:
A MagicTune™ funkció a plug and play lehetőséget támogató, Windows OS rendszert alkalmazó számítógépeken (VGA) elérhető.
A:
A következő lépésekkel ellenőrizheti, hogy számítógépe alkalmas-e a MagicTune™ funkció
használatára. A lépések Windows XP operációs rendszerre vonatkoznak.
Control Panel (Vezérlőpult) → Performance and Maintenance (Használat és karbantartás) →
System (Rendszer) → Hardware (Hardver) → Device Manager (Eszközkezelő) → Monitors
(Képernyő) → A Plug and Play monitor törlése után keresse meg a „Plug and Play monitort” az
Searching New Hardware (Új hardver keresése) paranccsal.
A:
A MagicTune™ a monitor kiegészítő szoftvere. Lehetséges, hogy a monitor bizonyos videokártyákkal nem használható. Ha problémája van a videokártyával, látogasson el weboldalunkra,
és keresse meg a kompatibilis videokártyákat tartalmazó felsorolást.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
A MagicTune™ nem működik megfelelően.
Q:
Más számítógépet vagy videokártyát használ?
65
Hibaelhárítás
A:
Töltse le a legfrissebb programot. A programot a következő webhelyről töltheti le: http://
www.samsung.com/monitor/magictune
Q:
Telepítette a programot?
A:
A program első telepítése után indítsa újra a számítógépet. Ha a program egy példánya már
telepítve van, távolítsa el, indítsa újra a számítógépet, majd telepítse újra a programot. A megfelelő működés érdekében a program telepítése, illetve eltávolítása után újra kell indítani a
számítógépet.
Megjegyzés
Keresse fel MagicTune™ weboldalunkat és töltse le a MagicTune™ MAC telepítőszoftverét.
Az alább leírtak szerint ellenőrizze, hogy nincs-e probléma a monitorral.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videokábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a számítógéphez.
Figyelje meg, hogy a számítógép nem sípol-e háromnál többször a bootoláskor.
(Ha igen, akkor a számítógép alaplapja javítást igényel.)
Ha új videokártyát helyezett be, vagy most szerelte össze a számítógépet, akkor ellenőrizze, hogy
telepítve van-e az illesztőprogram és a monitorillesztő program.
Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 56 Hz ~ 75 Hz értékű-e.
(Maximális felbontás használatakor az érték ne legyen nagyobb, mint 75 Hz.)
Ha problémát tapasztal az illesztőprogram telepítésekor, bootolja a számítógépet csökkentett üzemmódban, távolítsa el a videokártyát a „Control Panel” (Vezérlőpult) → „System” (Rendszer) → „Device
Administrator” (Eszközkezelő) útvonalon, majd indítsa újra a számítógépet, és telepítse ismét a videokártya illesztőprogramját.
Megjegyzés
Ha a probléma ismét fellép, forduljon a hivatalos szervizközponthoz.
{2233SW} Kérdések és válaszok
Q:
Hogyan módosítható a frekvencia?
A:
A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával szabályozható.
A:
Az, hogy mely videokártyák használhatók, a használt meghajtó verziójától függ. (Az erre vonatkozó tudnivalók a számítógép illetve a videokártya dokumentációjában olvashatók.)
Q:
Hogyan módosítható a felbontás?
A:
Windows XP:
A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Appearance and Themes" (Megjelenés és témák) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.
* Részletekről érdeklődjön a videokártya gyártójánál.
66
Hibaelhárítás
Q:
Hogyan állítható be az energiatakarékos funkció?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák)
→ Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows használati útmutatóját.)
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows használati útmutatóját.)
Q:
Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?
A:
Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített
puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa meg a monitort.
Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. A monitor belsejébe ne
kerüljön víz.
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján esetleg
önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot, vagy forduljon a
márkakereskedőhöz.
67
Műszaki leírás
Általános információk
Általános információk
A modell neve
SyncMaster 2033SW
LCD-panel
Méret
20 hüvelyk (50 cm)
Kijelzőterület
442,8 mm (V) x 249,075 mm (F)
Képpontméret
0,2768 mm (V) x 0,2768 mm (F)
Szinkronizáció
Vízszintes
45 ~ 70 kHz
Függőleges
50 ~ 75 Hz
Képernyőszín
16,7 millió
Felbontás
Optimális felbontás
1600 x 900; 60 Hz-en
Maximális felbontás
1600 x 900; 60 Hz-en
Bemenő jel, megszakítva
RGB Analóg, DVI(Digitális képi interfész) megfelelőségű digitálisRGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Külön V/F szink., kompozit, SOG
TTL szint (V magas ≥ 2,0 V, V alacsony ≤ 0,8 V)
Maximális képpontfrissítés
146 MHz (analóg, digitális)
Tápegység
100 – 240 V~ (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Jelkábel
Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű), 1,5m
Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó, 1,5m
Méretek (Sz x Ma x Mé) / Súly (egyszerű állvány)
485,8 x 325,9 x 72,6 mm (állvány nélkül)
485,8 x 373,5 x200 mm (állvánnyal) / 4,45 kg
VESA Illesztő alaplemez
100 mm x 100 mm (a különleges (karos) rögzítő szerelvénnyel való használathoz.)
68
Műszaki leírás
Környezeti feltételek
Üzemi
Hőmérséklet: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Páratartalom: 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
Tárolás
Hőmérséklet: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló
A plug and play funkció
Ez a monitor bármely plug & play kompatibilis rendszerben telepíthető. A monitor és a
számítógéprendszerek interakciója biztosítja a legjobb működési feltételeket és monitorbeállításokat. A legtöbb esetben a monitortelepítés automatikusan megy végbe, kivéve, ha
a felhasználó módosítani kívánja a beállításokat.
Elfogadható pixelhibák
A termék 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett
TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű pixelek
(képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig fekete képelemek is láthatók.
Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 4.320.000.
Megjegyzés
A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)
Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó előírásoknak,
és használható minden területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)
Energiatakarékos mód
A monitor energiatakarékos üzemmódot lehetővé tevő, beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételű állapotba kapcsolja
a monitort, ha bizonyos ideig nem használják. A billentyűzet valamelyik gombjának megnyomásával
a monitor automatikusan visszavált normál működésre. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig
felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI. Ez az energiatakarékos rendszer az ön számítógépében telepített VESA DPM kompatibilis videokártyával működik.
Ennek a funkciónak a beállításához használja a számítógépén levő beállítóprogramot.
Állapot
Normál működés
Tápfeszültségjelzo
Világít
Fogyasztás
40 W
Energiatakarékos Kikapcsolás (be-kikapcmód
soló gomb) EPA/ENERGY 2000
Villog
1 wattnál kevesebb
Ki
1 wattnál kevesebb
Ez a monitor kompatibilis az EPA ENERGY STAR® és az
ENERGY 2000 irányelvekkel, amennyiben VESA DPM funkcióval rendelkező számítógéppel együtt használják.
Az ENERGY STAR® partnereként a SAMSUNG megállapította, hogy a termék teljesíti a hatékony energiafelhasználásra
vonatkozó ENERGY STAR® irányelveket.
69
Műszaki leírás
Időzítő módok beállítása
Ha a számítógép által továbbított jel megegyezik a következő előre beállított időzítő módokkal, a
képernyő beállítása automatikusan végbemegy. Eltérő jel esetén azonban a képernyő elsötétülhet, miközben a tápfeszültségjelző LED továbbra is világít. Tekintse át a videokártya leírását, és végezze el
a képernyő beállítását az alább leírtak szerint.
Megjelenítési mód
Vízszintes
frekvencia
(kHz )
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 800
49,702
59,810
83,50
-/+
VESA, 1280 X 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
VESA, 1440 X 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 X 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 X 900
55,540
59,978
97,750
+/-
"Vertical Képpontóra- Szink. polariFrequenfrekvencia
tás (V/F)
cy" (Vízs(MHz)
zintes frekvencia) (Hz)
Vízszintes frekvencia
Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb és bal szélét összekötő vonal letapogatásához
szükséges, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes
frekvencia. Mértékegysége: kHz
Függőleges frekvencia
A fénycsőhöz hasonlóan a képernyőnek is másodpercenként többször meg kell ismételnie ugyanazt a képet, hogy
a felhasználó számára látható képet tudjon előállítani. Az
ismétlés gyakoriságának elnevezése "Vertical Frequen70
Műszaki leírás
cy" (függőleges frekvencia), vagy más néven frissítési
sebesség. Mértékegysége: Hz
Általános információk
Általános információk
A modell neve
SyncMaster 2233SW
LCD-panel
Méret
21,5 hüvelyk (54,68 cm)
Kijelzőterület
476,64 mm (V) x 268,11 mm (F)
Képpontméret
0,248 mm (V) x 0,248 mm (F)
Szinkronizáció
Vízszintes
30 ~ 75 kHz
Függőleges
56 ~ 61 Hz
Képernyőszín
16,7 millió
Felbontás
Optimális felbontás
1920 x 1080; 60 Hz-en
Maximális felbontás
1920 x 1080; 60 Hz-en
Bemenő jel, megszakítva
RGB Analóg, DVI(Digitális képi interfész) megfelelőségű digitálisRGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Külön V/F szink., kompozit, SOG
TTL szint (V magas ≥ 2,0 V, V alacsony ≤ 0,8 V)
Maximális képpontfrissítés
164 MHz (analóg, digitális)
Tápegység
100 – 240 V~ (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Jelkábel
Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)
Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó
Méretek (Sz x Ma x Mé) / Súly (egyszerű állvány)
519 x 344,7 x 71,1 mm (állvány nélkül)
519 x 392,3 x 208,7 mm (állvánnyal) / 4,40 kg
VESA Illesztő alaplemez
100 mm x 100 mm (a különleges (karos) rögzítő szerelvénnyel való használathoz.)
71
Műszaki leírás
Környezeti feltételek
Üzemi
Hőmérséklet: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Páratartalom: 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
Tárolás
Hőmérséklet: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló
A plug and play funkció
Ez a monitor bármely plug & play kompatibilis rendszerben telepíthető. A monitor és a
számítógéprendszerek interakciója biztosítja a legjobb működési feltételeket és monitorbeállításokat. A legtöbb esetben a monitortelepítés automatikusan megy végbe, kivéve, ha
a felhasználó módosítani kívánja a beállításokat.
Elfogadható pixelhibák
A termék 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett
TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű pixelek
(képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig fekete képelemek is láthatók.
Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 6.220.800.
Megjegyzés
A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)
Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó előírásoknak,
és használható minden területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)
Energiatakarékos mód
A monitor energiatakarékos üzemmódot lehetővé tevő, beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételű állapotba kapcsolja
a monitort, ha bizonyos ideig nem használják. A billentyűzet valamelyik gombjának megnyomásával
a monitor automatikusan visszavált normál működésre. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig
felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI. Ez az energiatakarékos rendszer az ön számítógépében telepített VESA DPM kompatibilis videokártyával működik.
Ennek a funkciónak a beállításához használja a számítógépén levő beállítóprogramot.
Állapot
Normál működés
Tápfeszültségjelzo
Világít
Villog
Fogyasztás
45 W
1 wattnál kevesebb
Energiatakarékos Kikapcsolás (be-kikapcmód
soló gomb) EPA/ENERGY 2000
Ki
1 wattnál kevesebb
Ez a monitor kompatibilis az EPA ENERGY STAR® és az
ENERGY 2000 irányelvekkel, amennyiben VESA DPM funkcióval rendelkező számítógéppel együtt használják.
Az ENERGY STAR® partnereként a SAMSUNG megállapította, hogy a termék teljesíti a hatékony energiafelhasználásra
vonatkozó ENERGY STAR® irányelveket.
72
Műszaki leírás
Időzítő módok beállítása
Ha a számítógép által továbbított jel megegyezik a következő előre beállított időzítő módokkal, a
képernyő beállítása automatikusan végbemegy. Eltérő jel esetén azonban a képernyő elsötétülhet, miközben a tápfeszültségjelző LED továbbra is világít. Tekintse át a videokártya leírását, és végezze el
a képernyő beállítását az alább leírtak szerint.
Megjelenítési mód
VESA, 640 x 480
Vízszintes
frekvencia
(kHz )
"Vertical Képpontóra- Szink. polariFrequenfrekvencia
tás (V/F)
cy" (Vízs(MHz)
zintes frekvencia) (Hz)
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 X 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 X 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 X 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 X 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 X 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
Vízszintes frekvencia
Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb és bal szélét összekötő vonal letapogatásához
szükséges, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes
frekvencia. Mértékegysége: kHz
Függőleges frekvencia
A fénycsőhöz hasonlóan a képernyőnek is másodpercenként többször meg kell ismételnie ugyanazt a képet, hogy
a felhasználó számára látható képet tudjon előállítani. Az
ismétlés gyakoriságának elnevezése "Vertical Frequency" (függőleges frekvencia), vagy más néven frissítési
sebesség. Mértékegysége: Hz
73
Információ
{2033SW} A jobb megjelenítés érdekében
A legjobb képminőség élvezetének biztosításához az alább ismertetettek szerint állítsa
be a számítógépen a számítógép felbontását és a képernyő frissítési sebességét. Ha a legjobb
minőségű képet nem TFT-LCD képernyőn jeleníti meg, az egyenetlen képminőséget eredményezhet.
•
Felbontás: 1600 x 900
•
"Vertical frequency" (Függőleges frekvencia) (frissítési sebesség): 60 Hz
A termék legalább 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával
kifejlesztett TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű
pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig fekete képelemek is
láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.
•
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 4.320.000.
A monitort és a kijelző külsejét az ajánlott tisztítószerrel kismértékben megnedvesített
majd puha ruhával tisztítsa meg. Ne fejtsen ki erőt az LCD területére, hanem dörzsölje
finoman.
Túl nagy erőkifejtés esetén a képernyő foltossá válhat.
Ha a képminőséget nem találja kielégítőnek, akkor azt az ablak bezárás gombjának
megnyomásakor megjelenő képernyő „Auto Adjustment” funkció végrehajtásával javíthatja.
Ha az automatikus igazítás végrehajtása után még mindig tapasztalható zavar, akkor próbálkozzon a Fine/Coarse beállítási funkcióval is.
Ha huzamosabb ideig állóképet néz, a kép beéghet vagy elhomályosodhat.
Kapcsoljon energiatakarékos módra vagy állítson be egy mozgó képes képernyővédőt, ha
hosszabb ideig nem tartózkodik a monitor mellett.
{2033SW} TERMÉKINFORMÁCIÓ (Képernyőbeégés-mentes)
Az LCD monitorok és tévékészülékek képe „beéghet”, különösen olyankor, amikor hosszabb ideig
megjelenített állóképről vált át másik képre.
Az alábbi útmutató leírja az LCD termékek helyes kezelését, melynek betartásával megelőzhető a
képernyőbeégés.
Garancia
A garancia nem vonatkozik képernyőbeégésből származó meghibásodásra.
A garancia nem vonatkozik a készülék képernyőjének beégésére.
Mi az a képernyőbeégés?
Az LCD panel normál használata esetén nem fordul elő képernyőbeégés. Ha azonban hosszabb ideig ugyanaz a kép látható a képernyőn, apró feszültségkülönbségek léphetnek fel a
folyadékkristályt (LC) működtető elektródák között. Ennek következtében a folyadékkristály felgyülemlik a kijelző egyes területein. Így az előző kép a képernyőn marad, amikor
74
Információ
újabb képre váltunk. Mindenfajta képernyő, az LCD-kijelzőket is beleértve, ki van téve a
képbeégés veszélyének. Ez nem a termék hibája.
Az alábbi útmutatásokat követve elkerülhető az LCD-monitor képbeégése.
Power Off (Kikapcsolt állapot), Screen Saver (Képernyővédő) vagy Power Save Mode
(Energiatakarékos mód)
Példa:
•
•
Állandó minta megjelenítésekor kapcsolja ki a készüléket.
•
20 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 4 órára
•
12 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 2 órára
Ha lehetséges, használjon képernyővédőt.
•
•
Egyszínű képernyővédő vagy mozgó kép alkalmazása javasolt.
A számítógép Megjelenítés tulajdonságai, Energiaellátás pontjában állítsa be a monitor
kikapcsolását.
Javaslatok egyes alkalmazási területekhez
Példa: Repülőterek, állomások, tőzsdék, bankok és felügyeleti rendszerek Javasoljuk, hogy
a kijelzőrendszert az alábbiak szerint állítsa be:
Az információ megjelenítését időnként szakítsa meg logó vagy mozgókép megjelenítése.
Példa: Ismétlődés: Információ megjelenítése 1 órán át, majd logó vagy mozgókép 1 percig.
Cserélje fel időnként a színeket (2 eltérő szín használatával).
Példa: Cseréljen fel 2-2 színt minden 30 percben.
Kerülje a jelentősen eltérő fényerejű karakter- és háttérszín-együttesek használatát.
Kerülje a szürke színek használatát, mivel ezek könnyen képernyőbeégést okozhatnak.
•
Kerülje: A fényerőben jelentősen eltérő színeket (fekete - fehér, szürke)
Példa:
•
Ajánlott beállítások: Fényerőben kevéssé eltérő, élénk színek
•
30 percenként változtassa meg a karakterek és a háttér színét
75
Információ
Példa:
•
30 percenként változtassa meg a mozgó karaktereket.
Példa:
A monitor képernyőbeégéstől történő védelmének legjobb módja a kikapcsolás, vagy
képernyővédő program beállítása a használaton kívüli rendszeren vagy a számítógépen.
A képernyőbeégés nem jelentkezhet, ha az LCD-kijelzőt normál körülmények között használják.
Normál körülmények között a videominták folyamatosan változnak. Ha az LCD-kijelző
hosszú ideig (több mint 12 óráig) mozdulatlan mintát jelenít meg, a pixeleken belül apró
feszültségkülönbségek léphetnek fel a folyadékkristályt (LC) működtető elektródák között.
Az elektródák közötti feszültségkülönbségek az idő előrehaladtával fokozódnak, ami a folyadékkristályt elhajlíthatja. Ha ez bekövetkezik, a minta változása után esetleg az előző
kép is látható marad.
Ennek megakadályozására a felhalmozott feszültségkülönbséget csökkenteni kell.
76
Információ
LCD-LCD monitorjaink teljesítik az ISO13406-2 szabvány II. kategóriájú pixelhibákra
vonatkozó előírásait
{2233SW} A jobb megjelenítés érdekében
A legjobb képminőség élvezetének biztosításához az alább ismertetettek szerint állítsa
be a számítógépen a számítógép felbontását és a képernyő frissítési sebességét. Ha a legjobb
minőségű képet nem TFT-LCD képernyőn jeleníti meg, az egyenetlen képminőséget eredményezhet.
•
Felbontás: 1920 x 1080
•
"Vertical frequency" (Függőleges frekvencia) (frissítési sebesség): 60 Hz
A termék legalább 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával
kifejlesztett TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű
pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig fekete képelemek is
láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.
•
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 6.220.800.
A monitort és a kijelző külsejét az ajánlott tisztítószerrel kismértékben megnedvesített
majd puha ruhával tisztítsa meg. Ne fejtsen ki erőt az LCD területére, hanem dörzsölje
finoman.
77
Információ
Túl nagy erőkifejtés esetén a képernyő foltossá válhat.
Ha a képminőséget nem találja kielégítőnek, akkor azt az ablak bezárás gombjának
megnyomásakor megjelenő képernyő „Auto Adjustment” funkció végrehajtásával javíthatja.
Ha az automatikus igazítás végrehajtása után még mindig tapasztalható zavar, akkor próbálkozzon a Fine/Coarse beállítási funkcióval is.
Ha huzamosabb ideig állóképet néz, a kép beéghet vagy elhomályosodhat.
Kapcsoljon energiatakarékos módra vagy állítson be egy mozgó képes képernyővédőt, ha
hosszabb ideig nem tartózkodik a monitor mellett.
{2233SW} TERMÉKINFORMÁCIÓ (Képernyőbeégés-mentes)
Az LCD monitorok és tévékészülékek képe „beéghet”, különösen olyankor, amikor hosszabb ideig
megjelenített állóképről vált át másik képre.
Az alábbi útmutató leírja az LCD termékek helyes kezelését, melynek betartásával megelőzhető a
képernyőbeégés.
Garancia
A garancia nem vonatkozik képernyőbeégésből származó meghibásodásra.
A garancia nem vonatkozik a készülék képernyőjének beégésére.
Mi az a képernyőbeégés?
Az LCD panel normál használata esetén nem fordul elő képernyőbeégés. Ha azonban hosszabb ideig ugyanaz a kép látható a képernyőn, apró feszültségkülönbségek léphetnek fel a
folyadékkristályt (LC) működtető elektródák között. Ennek következtében a folyadékkristály felgyülemlik a kijelző egyes területein. Így az előző kép a képernyőn marad, amikor
újabb képre váltunk. Mindenfajta képernyő, az LCD-kijelzőket is beleértve, ki van téve a
képbeégés veszélyének. Ez nem a termék hibája.
Az alábbi útmutatásokat követve elkerülhető az LCD-monitor képbeégése.
Power Off (Kikapcsolt állapot), Screen Saver (Képernyővédő) vagy Power Save Mode
(Energiatakarékos mód)
Példa:
•
•
Állandó minta megjelenítésekor kapcsolja ki a készüléket.
•
20 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 4 órára
•
12 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 2 órára
Ha lehetséges, használjon képernyővédőt.
•
•
Egyszínű képernyővédő vagy mozgó kép alkalmazása javasolt.
A számítógép Megjelenítés tulajdonságai, Energiaellátás pontjában állítsa be a monitor
kikapcsolását.
Javaslatok egyes alkalmazási területekhez
78
Információ
Példa: Repülőterek, állomások, tőzsdék, bankok és felügyeleti rendszerek Javasoljuk, hogy
a kijelzőrendszert az alábbiak szerint állítsa be:
Az információ megjelenítését időnként szakítsa meg logó vagy mozgókép megjelenítése.
Példa: Ismétlődés: Információ megjelenítése 1 órán át, majd logó vagy mozgókép 1 percig.
Cserélje fel időnként a színeket (2 eltérő szín használatával).
Példa: Cseréljen fel 2-2 színt minden 30 percben.
Kerülje a jelentősen eltérő fényerejű karakter- és háttérszín-együttesek használatát.
Kerülje a szürke színek használatát, mivel ezek könnyen képernyőbeégést okozhatnak.
•
Kerülje: A fényerőben jelentősen eltérő színeket (fekete - fehér, szürke)
Példa:
•
Ajánlott beállítások: Fényerőben kevéssé eltérő, élénk színek
•
30 percenként változtassa meg a karakterek és a háttér színét
Példa:
•
30 percenként változtassa meg a mozgó karaktereket.
Példa:
79
Információ
A monitor képernyőbeégéstől történő védelmének legjobb módja a kikapcsolás, vagy
képernyővédő program beállítása a használaton kívüli rendszeren vagy a számítógépen.
A képernyőbeégés nem jelentkezhet, ha az LCD-kijelzőt normál körülmények között használják.
Normál körülmények között a videominták folyamatosan változnak. Ha az LCD-kijelző
hosszú ideig (több mint 12 óráig) mozdulatlan mintát jelenít meg, a pixeleken belül apró
feszültségkülönbségek léphetnek fel a folyadékkristályt (LC) működtető elektródák között.
Az elektródák közötti feszültségkülönbségek az idő előrehaladtával fokozódnak, ami a folyadékkristályt elhajlíthatja. Ha ez bekövetkezik, a minta változása után esetleg az előző
kép is látható marad.
Ennek megakadályozására a felhalmozott feszültségkülönbséget csökkenteni kell.
LCD-LCD monitorjaink teljesítik az ISO13406-2 szabvány II. kategóriájú pixelhibákra
vonatkozó előírásait
80
Függelék
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE
Megjegyzés
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864)
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
0-800-100-5303
Europe
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
(7267864,€ http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 'dites' SAMSUNG (€ 0,15/ http://www.samsung.com/fr
Min)
81
Függelék
Europe
0825 08 65 65 (€ 0,15/Min)
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € http://www.samsung.de
0.14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (7267864, € http://www.samsung.com/nl
0.10/Min)
NORWAY
3-SAMSUNG (7267864)
POLAND
0 - 801 - 1SAMSUNG (172678) http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/no
022-607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902
(902 172 678)
SWEDEN
075-SAMSUNG (726 78 64)
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
CHF 0.08/min)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
-1-SAMSUNG http://www.samsung.com/es
http://www.samsung.com/se
(7267864, http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
82
Függelék
Asia Pacific
MALAYSIA
1800-88-9999 Asia Pacific
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
PHILIPPINES
PHILIPPINES
SINGAPORE
0800 SAMSUNG(0800 726 786) http://www.samsung.com/ph
http://www.samsung.com/nz
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/ph
1800-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
THAILAND
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
1800-29-3232
02-689-3232
02-689-3232
0800-329-999
TAIWAN
TAIWAN
VIETNAM
VIETNAM
SOUTH
SOUTHAFRICA
AFRICA
TURKEY
TURKEY
U.A.E
U.A.E
10800-329-999
800 588 889
1 800 588 889
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
http://www.samsung.com/th
http://www.samsung.com/tw
http://www.samsung.com/tw
http://www.samsung.com/vn
http://www.samsung.com/vn
Middle
MiddleEast
East&&Africa
Africa
0860-SAMSUNG(726-7864)
0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za
http://www.samsung.com/za
444
44477
7711
11
800-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/tr
http://www.samsung.com/tr
http://www.samsung.com/ae
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
8000-4726
Kifejezések
Pontköz
A monitor képe vörös, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb
vannak egymáshoz a pontok, annál nagyobb a felbontás. A két
azonos színű pont közötti távolság neve „pontköz”. Mértékegysége: mm
„Vertical Frequency" (Függőleges frekvencia)
A képernyőt másodpercenként többször újra kell rajzolni a felhasználó számára látható kép létrehozásához és megjelenítéséhez.
A másodpercenkénti ismétlés gyakoriságának elnevezése „Vertical Frequency" (függőleges frekvencia, vagy más néven frissítési
sebesség. Mértékegysége: Hz
Például: Ha ugyanaz a fény másodpercenként hatvanszor ismétlődik, az 60 Hz -es értéknek felel meg.
Vízszintes frekvencia
Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb
és bal szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges. A vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz
Váltott soros és nem váltott
soros eljárások
A képernyő teteje és alja közötti vízszintes vonalak egymást követő megjelenítését nevezzük nem váltott soros eljárásnak, a páros
és a páratlan sorok felváltva történő megjelenítése pedig a váltott
soros eljárás. A monitorok többsége a nem váltott soros eljárást
alkalmazza a tisztább kép biztosítása érdekében. A váltott soros
eljárás megegyezik a televíziók által használt eljárással.
Plug & play
Ez a funkció biztosítja a legjobb minőségű képernyőt a felhasználó
számára, mivel lehetővé teszi a számítógép és a monitor közötti
automatikus adatcserét. Ez a monitor megfelel a plug & play
funkcióra érvényes nemzetközi VESA DDC szabvány előírásainak.
Felbontás
A képernyő képét alkotó vízszintes és függőleges pontok számát
nevezik fényerőnek. Ez a szám mutatja a kijelző pontosságát. A
nagy felbontás megfelelő több feladat egyidejű ellátásához, mivel
több képi adapt jeleníthető meg a képernyőn.
83
Függelék
Például: 1600 x 900 (1920 x 1080) felbontásnál a képernyő 1600
(1920) vízszintes pontból (vízszintes felbontás) és 900 (1080)
függőleges vonalból (függőleges felbontás) áll.
Megfelelő hulladékkezelés
A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése) – Kizárólag Európa
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő
jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak
érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás,
különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok
fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy
a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból
származó egyéb hulladékkal együtt.
Hatóság
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
A dokumentum mindennemű másolása a Samsung Electronics Co., Ltd. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.
A Samsung Electronics Co., Ltd. nem tehető felelőssé a jelen anyagban előforduló hibákért, sem az
anyag használatából és a benne foglaltak végrehajtásából származó, vagy véletlen károkért.
A Samsung a Samsung Electronics Co., Ltd. bejegyzett védjegye; a Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei; a VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics
Standard Association bejegyzett védjegyei; az ENERGY STAR® név és logó a U.S. Environmental
Protection Agency (EPA) bejegyzett védjegyei. Az ENERGY STAR® partnereként a Samsung Electronics Co., Ltd. megállapította, hogy a termék teljesíti a hatékony energiafelhasználásra vonatkozó
ENERGY STAR® irányelveket. A dokumentumban említett valamennyi egyéb terméknév saját tulajdonosainak védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet.
84
Download PDF

advertising