Samsung | T240HD | Samsung T240HD Felhasználói kézikönyv

SyncMaster T260HD/T240HD
LCD monitor
Felhasználói kézikönyv
Biztonsági előírások
Jelölések
Megjegyzés
A vagyoni károk és a felhasználó testi épségének védelme érdekében tartsa be ezeket a biztonsági
előírásokat.
Olvassa át figyelmesen az előírásokat, és rendeltetésszerűen használja a készüléket.
Figyelem / Vigyázat
Ellenkező esetben személyi sérülést és halálos balesetet okozhat.
Ellenkező esetben vagyoni kárt és személyi sérülést okozhat.
Jelölések
Tilos
Ennek elolvasása és megértése
mindenkor fontos
Ne szerelje szét
Húzza ki a csatlakozót az aljzatból
Ne érintse meg
Földelje az áramütés elkerülése
érdekében
Teljesítmény
Ha számítógépét hosszabb időn át nem kívánja használni, állítsa DPM-módra.
Ha képernyővédőt használ, állítsa aktív képernyő módra.
Az itt szereplő képek csak példák, és nem minden esetben (vagy országban)
alkalmazhatók.
Parancsikon a képernyőn megjelenő utókép megelőzését segítő útmutatáshoz
Ne használjon sérült tápkábelt vagy csatlakozót, illetve sérült vagy
meglazult konnektort.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz, miközben eltávolítja
vagy behelyezi azt az aljzatba.
•
Ez áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt földelt aljzatba csatlakoztassa.
•
Ellenkező esetben személyi sérülés vagy áramütés veszélye állhat
fenn.
Biztonsági előírások
Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó biztosan és megfelelően illeszkedik az aljzatba.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
Ne hajlítsa vagy húzza meg túlzottan a hálózati csatlakozót, és ne
helyezzen rá nehéz tárgyakat.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanahhoz az aljzathoz.
•
A túlmelegedés miatt ez tüzet okozhat.
A készülék használata közben ne húzza ki a tápkábelt.
•
Ez áramütést okozhat, és kárt tehet a készülékben.
A készülék hálózati csatlakozásának megszakításához a dugót ki kell
húzni a fali aljzatból, különben a hálózati csatlakozó áram alatt marad.
•
Ez áramütést és tüzet okozhat.
Csak a Samsung által szállított tápkábelt használjon. Ne használjon
másik készülékhez kapott tápkábelt.
•
Ez tüzet és áramütést okozhat.
Telepítés
Ha a monitort szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, kifejezetten poros,
magas páratartalmú vagy kémiai anyagoknak kitett környezetben használja, továbbá 24 órán keresztül üzemelteti (pl. repülőterek és vasútállomások várótermei), az üzembe helyezés előtt kérje ki a hivatalos szervizközpont tanácsát.
Ha ezt elmulasztja, azzal súlyosan károsíthatja a monitort.
A monitor áthelyezésekor ügyelni kell arra, nehogy leessen.
•
Ez a készülék károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.
Ügyeljen rá, hogy mindig legalább két személy emelje és mozgassa a
készüléket.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami miatt károsodhat, illetve
személyi sérülést okozhat.
Ha szekrényre vagy állványra helyezi a készüléket, ügyeljen arra, hogy
a készülék aljának elülső része ne lógjon ki.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
•
A készüléknek megfelelő méretű szekrényt vagy állványt használjon.
Biztonsági előírások
Ne helyezzen a készülék közelébe gyertyát, rovarölő szert, cigarettát
és melegítő eszközöket.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
A melegítő eszközöket a lehető legtávolabb helyezze a tápkábeltől és
a készüléktől.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ami nem szellőzik megfelelően
(pl. könyvespolc vagy zárt szekrény).
•
Ez a belső hőmérséklet emelkedése miatt tüzet okozhat.
Óvatosan tegye le a monitort.
•
Ennek elmulasztása károsíthatja a monitort.
Ne helyezze a készülék elülső részét a padlóra.
•
Emiatt károsodhat a képernyő.
Gondoskodjon róla, hogy a fali konzolt arra kijelölt szakcég szerelje
fel.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
•
Ügyeljen rá, hogy a megadott fali konzolt szerelje fel.
A készüléket megfelelően szellőző helyre szerelje be. Ügyeljen rá,
hogy legalább 10 cm távolság legyen a faltól.
•
Ellenkező esetben a zárt terület hőmérsékletének emelkedése miatt
tűz veszélye állhat fenn.
Hajlítsa lefelé a kültéri antenna kábelét azon a területen, ahol az az
épületbe ér, hogy az esővíz ne folyhasson be rajta.
•
Ha esővíz kerül a készülékbe, az áramütést és tüzet okozhat.
Az antennát ne helyezze nagyfeszültségű vezetékek közelébe.
•
Ha az antenna nagyfeszültségű vezetékkel érintkezik (vagy ráesik
arra), az áramütést és tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a csomagolófóliát gyermekek által nem elérhető
helyen tárolja.
•
A csomagolófólia ugyanis játék közben súlyos sérülést (és fulladást)
okozhat.
Amennyiben a monitor magassága állítható, ne helyezzen az állványra
semmilyen tárgyat vagy testrészt, miközben leengedni azt.
•
Ez a készülék károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.
Biztonsági előírások
Tisztítás
Tisztításhoz törölje le a TFT-LCD képernyő monitorházát vagy felületét kissé
benedvesített, puha kendővel.
Ne fújjon tisztítószert közvetlenül a készülék felületére.
•
Emiatt elszíneződhet a felület, illetve torzulhat annak anyagszerkezete, ami miatt leválhat a képernyő felülete.
A készülék tisztításához csak egy puha rongyot és monitortisztítót
használjon. Ha a monitortisztítótól eltérő tisztítószert kell használnia, hígítsa azt vízzel 1:10 arányban.
A hálózati csatlakozó tűinek tisztításához, illetve az aljzat portalanításához száraz ruhát használjon.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.
A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Tisztításkor húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és száraz ruhával
finoman törölje át a készüléket.
•
(Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, kenőanyagot és mosószert.) Ezek megváltoztathatják a
készülék felületét, ami miatt leválhatnak az információkat tartalmazó
címkék.
Mivel a készülék külső burkolata könnyen megkarcolódhat, csak a
meghatározott típusú ruhát használja tisztításhoz.
•
A meghatározott típusú ruhát használja, kevés vízbe mártva. A készülék megkarcolódhat, ha valamilyen idegen anyag van a ruhán, ezért
használat előtt gondosan rázza ki a ruhát.
Tisztítás közben ne permetezzen vizet közvetlenül a készülék fő részére.
•
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, illetve hogy az ne
legyen nedves.
•
Ez tüzet vagy áramütést, illetve nem megfelelő működést eredményezhet.
Egyéb
A termék nagyfeszültségű készülék. Gondoskodjon arról, hogy a felhasználók saját maguk soha ne szereljék szét, szereljék meg és építsék át
a készüléket.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn. Ha a készülék
javításra szorul, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
Biztonsági előírások
Ha furcsa hang, furcsa szag vagy füst jön ki a készülékből, azonnal
húzza ki a tápkábelt az aljzatból, és hívja a szervizközpontot.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az párának, pornak, füstnek vagy víznek lehet kitéve, és ne tegye autóba se.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ha leejti a készüléket, vagy ha eltörik annak burkolata, kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Hívja a szervizközpontot.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Mennydörgés és villámlás idején ne érjen hozzá a tápkábelhez és az
antennakábelhez.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ne mozgassa a monitort a tápkábelnél és a jelkábelnél fogva.
•
Ellenkező esetben leeshet, és ez a kábel sérülése miatt áramütést,
tüzet, illetve a készülék károsodását okozhatja.
Ne emelje, illetve ne mozgassa előre és hátra, sem jobbra és balra a
készüléket úgy, hogy csak a tápkábelnél vagy a jelkábeleknél fogja.
•
Ellenkező esetben leeshet, és ez a kábel sérülése miatt áramütést,
tüzet, illetve a készülék károsodását okozhatja.
Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílást ne takarja el asztal vagy függöny.
•
Ellenkező esetben a zárt terület hőmérsékletének emelkedése miatt
tűz veszélye állhat fenn.
Ne helyezzen a készülékre víztároló edényt, vázát, virágcserepet, orvosságot, illetve fémtárgyakat.
•
Ha víz vagy valamilyen idegen anyag kerül a készülékbe, húzza ki a
tápkábelt, és hívja a szervizközpontot.
•
Ez a készülék hibás működését, illetve áramütést vagy tüzet okozhat.
A készülék közelében ne használjon és ne tartson robbanásveszélyes
gázokat és gyúlékony anyagokat.
•
Ez robbanást és tüzet okozhat.
Ne helyezzen fémtárgyakat – például fémpálcát, érmét, tűt és pengét
–, gyúlékony tárgyakat – például gyufát és papírt – a készülék belsejébe
(a szellőzőnyílásokon, bemeneti és kimeneti csatlakozókon stb. keresztül).
•
Ha víz vagy valamilyen idegen anyag kerül a készülékbe, húzza ki a
tápkábelt, és hívja a szervizközpontot.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Biztonsági előírások
Ha a képernyőn hosszabb ideig egy állóképet jelenít meg, utókép vagy
folt alakulhat ki azon.
•
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tegye alvó üzemmódba, vagy állítson be rajta mozgó képernyővédőt.
Állítson be a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát.
•
A nem megfelelő beállítások látáskárosodást okozhatnak.
Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl
magasra.
•
A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
Ha folyamatosan közel ül a képernyőhöz, károsíthatja szemeit.
A monitor használata közben félóránként tartson szünetet és pihentesse a szemét.
Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például ingatag polcra vagy
egyenetlen felületre, sem rázkódásnak kitett helyre.
•
Ellenkező esetben az leeshet, és ez személyi sérülést, illetve a készülék károsodását okozhatja.
•
A rázkódásnak kitett helyen történő használat károsíthatja a készüléket, illetve tüzet okozhat.
Mozgatás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt, az
antennakábelt, illetve a készülékhez csatlakoztatott valamennyi kábelt.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne kapaszkodjanak és ne másszanak fel a
készülékre.
•
A készülék leeshet, és személyi sérülést vagy halált okozhat.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt az
aljzatból.
•
Ellenkező esetben a por miatt túlmelegedés és tűz veszélye állhat
fenn, illetve az elektromos szivárgás tüzet és áramütést okozhat.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve a gyerekek figyelmét felkeltő
játékokat vagy édességet, pl. süteményt stb. a készülékre.
•
A gyerekek felkapaszkodhatnak a készülékre, amitől az leeshet, és
ez személyi sérülést vagy halált okozhat.
Biztonsági előírások
Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne tegyék a szájukba a távirányítóból
kivett elemet. Az elemet gyermekek és csecsemők számára nem elérhető
helyre kell tenni.
•
Ha az elem a gyermekek szájába került, azonnal kérje ki orvos tanácsát.
Csere esetén az elemet a jelzett polaritásnak megfelelően helyezze be
(+, -).
•
Ellenkező esetben az elem megsérülhet, és a belsejében lévő folyadék
szivárgása tüzet, vagyoni kárt és személyi sérülést okozhat.
Csak a meghatározott szabvány szerinti elemet használjon. Ne használjon együtt új és használt elemeket.
•
Emiatt szétrepedhetnek és szivárogni kezdhetnek az elemek, ami tüzet, sérülést és szennyeződést (kárt) okozhat.
Az elemek és az akkumulátorok nem hagyományos hulladékként kezelendők, ezért újrahasznosítási célból megfelelő helyre kell őket eljuttatni. A használt elemek és akkumulátorok újrahasznosítási célból
történő visszajuttatása a vásárló felelőssége.
•
A használt akkumulátorok vagy elemek visszajuttathatók a legközelebbi, veszélyes hulladékokat újrahasznosító központba, továbbá
azonos típusú akkumulátorokat vagy elemeket értékesítő kereskedésbe is.
Ne fordítsa fel, és ne mozgassa a készüléket úgy, hogy közben csak
az állványt tartja.
•
Ellenkező esetben az leeshet, és ez személyi sérülést, illetve a készülék károsodását okozhatja.
Ne helyezze a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, illetve hőforrás, pl. tűz vagy fűtőtest közelébe.
•
Ez csökkentheti a készülék élettartamát, és tüzet okozhat.
Ne ejtsen tárgyakat a készülékre, és ne tegye azt ki semmilyen ütésnek.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Ne használja a készüléket párásító, vagy konyhai főzőlap közelében.
•
Ellenkező esetben áramütés és tűz veszélye állhat fenn.
Gázszivárgás esetén ne érintse meg a készüléket és a tápkábelt. Azonnal szellőztessen.
•
A szikrázás robbanást és tüzet okozhat.
Ha a készülék hosszabb ideje be van kapcsolva, a kijelző átforrósodik.
Ne érintse meg.
Biztonsági előírások
Legyen körültekintő a készülék szögének, illetve az állvány magasságának beállításakor.
•
Sérülést okozhat, ha a keze vagy az ujjai beszorulnak.
•
Ha a készüléket túlságosan megdönti, az leeshet, és ez is személyi
sérülést okozhat.
Olyan magasságban helyezze el a készüléket, ahol azt nem érhetik el
a gyermekek.
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
•
Mivel a készülék elülső része nehéz, ezért egyenletes és stabil felületre helyezze el a készüléket.
Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.
•
Ellenkező esetben az leeshet, és ez személyi sérülést, illetve a készülék károsodását okozhatja.
Helyes testtartás a monitor használata közben
Használatkor állítsa a készüléket a megfelelő pozícióba.
•
A készülék nézése közben tartsa egyenesen a hátát.
•
A szeme és a képernyő közötti távolság 45 – 50 cm
legyen. A képernyőt olyan helyzetből nézze, hogy a
szeme egy kicsivel magasabban legyen, mint a képernyő.
•
Használatkor állítsa a készüléket a megfelelő pozícióba.
•
Állítsa be úgy a monitor szögét, hogy ne verődjön vissza
a fény a képernyőn.
•
Helyezze karjait az oldalára merőlegesen, és tartsa karjait a kézfejével azonos magasságban.
•
Könyökét hajlítsa be 90 fokban.
•
A térdeit hagyja 90 foknál nagyobb szögben, és a sarkait
tartsa szilárdan a padlón. Karjait tartsa szívmagasságnál
alacsonyabban.
Bevezetés
Csomag tartalma
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a monitor következő tartozékai rendelkezésre állnak.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
A helyi kereskedőnél további tartozékokat is vásárolhat.
Kicsomagolás
Állvány nélkül
Állvánnyal
Monitor
Monitor
Használati útmutatók
Gyors telepítési segédlet
Garanciakártya
Használati utasítás
(Nincs minden régióban)
Kábelek
D-sub kábel
Tápkábel
Külön megvásárolható
DVI-kábel
HDMI-kábel
Fejhallgató
Bevezetés
Külön megvásárolható
Sztereó kábel
TV-antennakábel
Komponens (PR, PB, Y) kábel
(Koax kábel)
Audiokábel
Optikai digitális hangkimeneti kábel
USB-kábel
Elemek (AAA X 2)
Törlőkendő
Egyéb
Távirányító
(Nincs minden régióban)
Kábeltartó gyűrű
Állvány tartórésze
Állvány alapzata
Megjegyzés
A törlőkendő kizárólag a rendkívüli módon fényezett fekete színű termékekhez jár tartozékként.
Bevezetés
Ez a monitor
Elülső rész
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
A
gombbal válthat bemeneti jelforrást.
Mindig a készülékhez éppen csatlakoztatott külső eszközök közül lehet forrást
választani.
Másik képernyőmódra váltás:
[PC] →[Külső] → [DVI] → [TV] → [Komponens] → [HDMI1] → [HDMI2]
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
MENU
Ezzel a gombbal nyitható meg és zárható be a képernyőmenü, illetve zárható be a
képernyő beállítási menüje.
- VOL+
Vízszintes mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása. A hangerő beállítása.
- CH +
Függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása. TV/DTV módban a TV/DTV-csatornák kiválasztása.
Bekapcsológomb [
]
Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki és be a készüléket.
Bevezetés
Megjegyzés
A monitor jobb oldalán található gombok érintésérzékenyek.
A gombokat ujjal kell finoman megérinteni.
Tápfeszültségjelző
Ez a jelzőfény a normál működés közben világít, és egyetlen villogással jelzi, ha
a készülék éppen valamelyik beállítás módosítását menti.
Megjegyzés
Az energiatakarékos funkciókról bővebben a kézikönyv Energiatakarékos mód
című részében olvashat. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja ki.
Hangszóró
Hátsó rész
Megjegyzés
A monitor hátoldalának elrendezése készülékenként változhat.
POWER
POWER
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a készülék
hátoldalán lévő POWER csatlakozóhoz.
PC
Bevezetés
PC
Csatlakoztassa a monitor hátoldalán lévő PC
csatlakozót a számítógéphez.
HDMI/PC/DVI-D AUDIO
IN / DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) / EX-LINK
HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN
Kösse össze a készülék [ HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN ] csatlakozóját a számítógép hangkártyájával.
DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
Optikai digitális hangkimeneti kábellel kösse
össze a készülék [DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)] csatlakozóját és a DVD házimozi-rendszer
(vagy erősítő) digitális hangkimeneti vagy szabványos hangkimeneti csatlakozóját.
EX-LINK
Ez egy szervizelési célokra fenntartott csatlakozó.
EXT(RGB)
SCART-csatlakozóval kösse össze a monitor
EXT(RGB)-csatlakozóját és a DVD-lejátszót.
Az EXT(RGB)-csatlakozó a monitor TV- illetve
videojel bemeneti és kimeneti csatlakozója.
DVI-D
DVI-D
Csatlakoztassa a DVI-kábelt a készülék hátoldalán lévő DVI-D csatlakozóhoz.
Bevezetés
Kensington zár
A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. A zárat külön kell
beszerezni. A zár kinézete és használatának módja – a gyártótól függően – eltérhet az ábrán láthatótól. A Kensington zár használatával kapcsolatban a hozzá tartozó kézikönyvben talál további
információt. A zárat külön kell beszerezni.
Megjegyzés
A Kensington zár helye a típustól függően változhat.
A Kensington lopászár használata
1.
Helyezze a zárszerkezetet a monitor Kensington nyílásába (
zárja (
), majd fordítással
).
2.
Csatlakoztassa a Kensington zárvezetéket.
3.
Erősítse a Kensington zárat asztalhoz vagy
nehéz tárgyhoz.
HDMI IN 1
HDMI IN 1
HDMI -kábellel kösse a monitor hátoldalán lévő
[HDMI IN 1]-csatlakozót a digitális kimeneti eszköz HDMI -csatlakozójával.
COMPONENT IN
R - AUDIO - L
Kösse össze a DVD, VCR (DVD / DTV digitális
jelet átalakító vevőberendezés (STB)) csatlakozóját és a készülék [ R - AUDIO - L] csatlakozóját.
PR, PB,Y
Komponens videokábellel ( PR, PB,Y ) kösse
össze a DVD / DTV digitális jelet átalakító vevőberendezés (STB) VIDEO OUT csatlakozóját
és a [ PR, PB,Y ] bemeneti csatlakozókat.
ANT IN
Bevezetés
Kösse össze a CATV-kábelt vagy a TV-antennakábelt és a készülék hátoldalán található
ANT IN csatlakozót. Antennakábelként a (külön
kapható) TV-antennakábelt használja.
COMMON INTERFACE
A CI-nyílásba helyezett CAM-modulra vonatkozó adatokat tartalmazza és jeleníti meg.
Az alkalmazásinformációk a CI CARD-eszközre
vonatkoznak.
A CAM-eszközt bármikor behelyezheti, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva a TV vagy
sem.
HDMI IN 2 /
HDMI IN 2
HDMI -kábellel kösse a készülék hátoldalán lévő
[HDMI IN 2]-csatlakozót a digitális kimeneti eszköz HDMI -csatlakozójával.
Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató-csatlakoztatóba.
Megjegyzés
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban további tudnivalókat a Csatlakozókábelek című részben
talál.
Kábeltartó gyűrű
•
A tartógyűrűvel rögzítse a kábeleket az ábrán látható módon.
Bevezetés
Távirányító
POWER
Number Button
-/-TV/DTV
CH LIST
MUTE
MENU
Up-Down Left-Right buttons
ENTER
RETURN
SOURCE
PRE-CH
GUIDE
D.MENU
P
EXIT
INFO
TTX/MIX
COLOR BUTTON
P.MODE, M/B (MagicBright)
S.MODE
AUTO
P.SIZE
DUAL
SUBTITLE
SOURCE
PIP
1.
POWER
A készülék be- és kikapcsolása.
2. Number button
Csatornaváltás.
3. -/--
(Egy- vagy kétszámjegyű csatorna kiválasztása)
A 10-es és az annál nagyobb számú csatornák kiválasztására szolgál.
Bevezetés
Amikor megnyomja, a „--” jelzés látható a képernyőn.
Adja meg a kétszámjegyű csatorna számát.
4. TV/DTV
A TV és a DTV mód közvetlen kiválasztása.
5. CH LIST
A „csatornalista” megjelenítése a képernyőn.
6.
A hangerő beállítása.
7.
MUTE
A hangerő beállítása.
8.
MENU
A képernyőmenü megnyitása és bezárása, illetve a képernyő beállítási menüjének bezárása.
Up-Down Left9.
Right buttons
Vízszintes, függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a
kijelölt menüértékek módosítása.
10.
ENTER
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
11.
RETURN
Visszatérés az előző menübe.
12.
SOURCE
A SOURCE gombbal válthat bemeneti jelforrást.
Mindig a készülékhez éppen csatlakoztatott külső eszközök közül
lehet forrást választani.
- A SOURCE gombbal nem lehet TV-re és DTV-re váltani.
- Csak a TV és a DTV gombbal lehet TV-re váltani.
13. PRE-CH
Az előzőleg nézett csatornára váltás.
14. GUIDE
Az elektronikus programfüzet (EPG) megjelenítése.
15. D.MENU
A DTV menüjének megjelenítése
16.
17.
18.
P
TV módban a TV-csatornák kiválasztása.
EXIT
INFO
19. TTX/MIX
Kilépés a képernyőmenüből.
Az aktuális képre vonatkozó adatok megjelenítése a képernyő bal
felső sarkában.
A TV-csatornák írásos információinak teletextként való megjelenítése.
- A teletext vezérlőgombjai
További információk: TTX / MIX
20. COLOR BUTTON
Csatornák hozzáadása, törlése, valamint tárolása a kedvenc csatornákat tartalmazó listában a „Csatornalista” menüben.
21. P.MODE, M/B (MagicBright)
A monitor előre beállított képmódjának kiválasztása, illetve a kívánt képi hangulat kiválasztása.
A gomb megnyomásakor a készülék a képernyő alsó részének közepén jelzi ki az aktuális módot.
Bevezetés
TV / DTV / Külső / Komponens / HDMI: P.MODE
A monitornak három darab gyárilag előre beállított automatikus
képbeállítása van.
Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét
a gombot.
(Kiemelt > Normál > Film)
PC / DVI mód: M/B ( MagicBright )
A MagicBright funkció az élmény fokozása érdekében a megjelenített képtől függően választja ki a legmegfelelőbb képjellemzőket.
Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét
a gombot.
(Film > Internet > Szöveg > Dinamikus kontraszt > Egyedi)
22. S.MODE
A gomb megnyomásakor a készülék a képernyő alsó részének közepén jelzi ki az aktuális módot.
A monitorba be van építve egy sztereó HIFI-erősítő.
Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét
a gombot.
(Normál > Zene > Film > Beszéd > Egyedi )
23. AUTO - Csak PC módban
választható
A képernyő automatikus beállítása.
24. P.SIZE
A képernyő méretének beállítása.
PC/ DVI mód: Széles / 4:3
TV/DTV /Külső mód: Auto széles / Széles / 16:9 / Széles nagyítás / Nagyítás / 4:3
Komponens mód: Széles / 16:9 / Széles nagyítás / Nagyítás /
4:3
HDMI mód: Széles / 16:9 / Széles nagyítás / Nagyítás / 4:3 /
Csak pásztázás
25.
DUAL
26. SUBTITLE
27. SOURCE- Nincs
28. PIP- Nincs
Tévénézés közben a műsorszórás típusától függően a távirányító
DUAL gombjával válthat a Stereo /Mono , Dual I / Dual II és
Mono /NICAM mono/NICAM stereo beállítás közül.
Digitális feliratozás megjelenítése
Csatlakoztatás
Csatlakozókábelek
Számítógéphez csatlakoztatás
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő POWER csatlakozóhoz.
Illessze a monitor tápkábelét a legközelebbi fali aljzatba.
Használjon a számítógépének megfelelő csatlakozást.
A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor hátoldalán található [PC] csatlakozóhoz.
[PC]
A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa a DVI-kábel a monitor hátoldalán lévő [DVI-D] csatlakozóhoz.
[DVI-D]
Kösse össze a monitor hátoldalán található [HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN] csatlakozót és a
számítógép hangkártyáját.
Megjegyzés
•
A monitor hangszóróján kristálytiszta minőségben szólal meg a számítógép hangkártya által közvetített hang. (Nem kell külön hangszórót telepítenie a számítógéphez.)
•
Ha egyidejűleg a D-sub és a DVI kábelekkel is összeköti a monitort a számítógéppel, akkor a
használt videokártyától függően elsötétülhet a képernyő.
Csatlakoztatás
•
Ha a DVI-csatlakozóval rendesen csatlakoztatja a monitort, és mégis üres vagy szemcsés a képernyő, ellenőrizze, hogy nincs-e analógra állítva a monitor állapota. A SOURCE [ ] gomb
megnyomásával ellenőrizze ismét a bementi jelforrást.
Macintosh rendszerű számítógéphez csatlakoztatás
1. A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor hátoldalán található D-SUB csatlakozóhoz.
[PC]
Megjegyzés
Kapcsolja be a monitort, és indítsa el a Macintosh rendszert.
Egyéb eszközökhöz csatlakoztatás
Megjegyzés
•
A monitor a számítógéppel való összeköttetésének megszakítása nélkül is hozzákapcsolható különféle bemeneti eszközökhöz, azaz DVD-lejátszóhoz, videomagnóhoz, kamkorderhez, digitális
televízióhoz és nem digtiális televízióhoz.
•
A monitor hátoldalának elrendezése típusonként változhat.
•
A DVI–HDMI kábel, az optikai digitális hangkimeneti kábel és (a számítógéphez való) RCA–
sztereó kábel külön kapható.
A külön kapható termékeket a szervizközpontból szerezheti be.
Csatlakoztatás
Az EXT.(RGB) csatlakozón keresztül való csatlakoztatás. Csak a SCART csatlakoztatást támogató AV-eszközöknél választható.
Megjegyzés
Ha az adott eszközön van EXT (RGB) csatlakozó, akkor kösse össze a monitort a DVD eszközök
bemeneti csatlakozójával. Amíg a készülékek be vannak kapcsolva, a DVD-lejátszót a monitorral
összekapcsolva játszhatja le a monitoron a DVD által közvetített adást.
1.
SCART-csatlakozóval kösse össze a monitor EXT (RGB)-csatlakozóját és a DVD-lejátszó DVD
csatlakozóját.
2.
Scart eszköz monitorhoz való csatlakoztatásakor a forrás automatikusan a külső eszközre vált.
Televízióhoz csatlakoztatás
Megjegyzés
Ha a monitorhoz csatlakoztatva van egy antenna vagy CATV kábel, akkor a monitoron úgy is nézheti
a televízióműsorokat, hogy semmiféle TV-műsor vételéhez szükséges hardvert vagy szoftvert nem
kell telepítenie a számítógépre.
1.
Kösse össze a CATV-kábelt vagy a TV-antennakábelt és a monitor hátoldalán található ANT IN
csatlakozót.
Antennakábelként a (külön kapható) TV-antennakábelt használja.
•
Beltéri antenna-csatlakozó használatakor:
Ellenőrizze a fali antenna-csatlakozót, majd csatlakoztassa ahhoz az antennakábelt.
•
Kültéri antenna használatakor:
Csatlakoztatás
Kültéri antenna használatakor lehetőleg szakemberrel végeztesse el a telepítést.
•
Az RF-kábelnek az antenna bemeneti csatlakozójához való csatlakoztatása:
Tartsa egyenesen az RF-kábel vörösréz huzal részét.
2.
Kapcsolja be a monitort.
3.
A TV / DTV gombbal válassza a TV-t jelforrásként.
4.
Válassza ki a kívánt TV-csatornát.
Megjegyzés
Mi a teendő, ha a gyenge jel miatt rossz a vétel?
Jelerősítő beszerzésével és telepítésével javítsa a vételt.
DVD / DTV digitális jelet átalakító vevőberendezéshez (STB) csatlakoztatás
Megjegyzés
Ha az adott eszközön van [COMPONENT IN] csatlakozó, akkor kösse össze a monitort a DVD / DTV
digitális jelet átalakító vevőberendezés (STB) bemeneti csatlakozójával. Amíg a készülékek be vannak
kapcsolva, a részegységet a monitorral összekapcsolva játszhatja le a monitoron a részegység által
közvetített adást.
Kösse össze a DVD, VCR (DVD / DTV digitális jelet átalakító vevőberendezés (STB)) csatlakozóját és a készülék [R-AUDIO-L] csatlakozóját.
Komponens videokábellel (PR, PB,Y) kösse össze a DVD / DTV digitális jelet átalakító vevőberendezés (STB) VIDEO OUT csatlakozóját és a [PR, PB,Y] bemeneti csatlakozókat.
Megjegyzés
A SOURCE [
] gombbal válassza a „Component” lehetőséget (részegységet) jelforrásként.
Ha nem a megfelelő csatlakozókba csatlakoztatja a PR, a PB és az Y komponens kábeleket, piros vagy
kék lesz a képernyő képe.
Különálló családi házak esetén UHF-antenna telepítésével veheti a digitális műsorokat.
Csatlakoztatás
HDMI csatlakoztatása
Megjegyzés
Digitális kimeneti eszközöket csatlakoztathat a monitorhoz.
Jobb képernyő- és hangminőségben lehet része.
1.
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
a.
A HDMI-kábel segítségével bemeneti eszközöket, például digitális DVD-t csatlakoztathat
a monitor DVD-csatlakozójához. A csatlakoztatások elvégzése után csatlakoztassa a monitorhoz és a DVD-hez (vagy a digitális kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközhöz)
tartozó tápkábelt.
A SOURCE [
2.
] gombbal válassza a HDMI lehetőséget jelforrásként.
Csatlakoztatás DVI–HDMI kábellel
DVI–HDMI kábellel kösse össze a digitális kimeneti eszköz DVI kimeneti csatlakozóját és
a monitor [HDMI IN]-csatlakozóját.
Csatlakoztassa a (számítógéphez való) RCA–sztereó kábel piros és fehér dugaszát a digitális
kimeneti eszköz ugyanolyan színű hangkimeneti csatlakozóihoz, majd csatlakoztassa a másik
végen lévő dugaszt a monitor [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] csatlakozójához.
3. A csatlakoztatások elvégzése után csatlakoztassa a monitorhoz és a DVD-hez (vagy a digitális
kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközhöz) tartozó tápkábelt.
4. A SOURCE [
] gombbal válassza a HDMI lehetőséget jelforrásként.
Csatlakoztatás
Megjegyzés
Ha csak a DVI–HDMI kábelt csatlakoztatja, és nem csatlakoztatja a hangforráshoz a monitort,
nem lesz hallható a hang.
Ha audiokábellel a digitális eszköz hangkimeneti csatlakozóját a monitor [COMPONENT IN]
csatlakozójának [R-AUDIO-L] aljzatait köti össze, nem fog szólni a hang. Ilyenkor a monitor
[HDMI / PC/DVI-D AUDIO IN] csatlakozójához csatlakoztassa a csatlakozókat.
Erősítő csatlakoztatása és használata
Megjegyzés
A megfelelő kábellel egymáshoz csatlakoztathatja az erősítő és a monitor digitális hangbemeneti (optikai) illetve szabványos hangbemeneti csatlakozóját.
1.
Optikai kábellel kösse össze a monitor [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] csatlakozóját és a
digitális erősítő digitális hangbemeneti csatlakozóját.
2.
A MENU gombbal állítsa be a Belső némítás bekapcsolva beállítást a Hang menüben.
3.
Az erősítő hangerőt szabályozó gombjával állítsa be a hangerőt.
4.
A készülékek összekapcsolását követően kapcsolja be a monitort és az erősítőt.
Note
•
Erősítőt azért kell használnia, mert a monitor nem ad ki hangot.
•
A hangszóró és az erősítő csatlakoztatásának módját azok gyártóinak felhasználói kézikönyve
ismerteti.
COMMON INTERFACE csatlakoztatása
Note
A CAM-modult bármikor behelyezheti, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva a TV vagy sem.
A CI CAM-modult annak forgalmazóinál illetve telefonon keresztül szerezheti be.
Csatlakoztatás
1.
A nyíljelzésnek megfelelően tolja be ütközésig a CI-kártyát a CAM-modulba.
2.
Helyezze be a CI CARD eszközt tartalmazó CAM-modult az általános csatolófelület (Common
Interface) nyílásába.
(A nyíljelzésnek megfelelően tolja be ütközésig a CAM-modult, úgy hogy az legyen párhuzamos
a nyílással.)
3.
Ellenőrizze, hogy meg tudja e jeleníteni valamelyik rejtjelezett jelcsatorna képét.
Fejhallgató csatlakoztatása
Note
Lehetősége van fejhallgatót csatlakoztatni a monitorhoz.
1.
Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató-csatlakoztatóba.
Az állvány használata
Monitoregység
Monitor és talp
Csatlakoztatás
Billenési szögtartomány
Beállíthatja a legkényelmesebb megtekintési szöghöz a döntési szöget, ahol az előredöntési szög legfeljebb 5˚, a hátradöntési szög pedig legfeljebb 25˚ lehet.
Szoftverhasználat
Monitorillesztő program
Note
Amikor az operációs rendszer a monitorillesztő programot kéri, helyezze be a monitorhoz kapott CD-ROM-ot. A különböző operációs rendszerekben előfordulhatnak
eltérések az illesztőprogram telepítésében. Kövesse az Ön által használt operációs
rendszerre vonatkozó útmutatásokat.
Készítsen elő egy üres lemezt, és töltse le az illesztőprogram fájlt az internetről, a
megadott weboldalról.
Internetes weboldal:
http://www.samsung.com/ (világszerte)
Monitorillesztő program telepítése (automatikus)
1.
Helyezze a CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a „Windows” feliratra.
3.
Válassza ki a monitor típusát a típuslistán, majd kattintson az „OK” gombra.
4.
Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra. Ezután
kattintson az „OK” gombra (Microsoft® Windows® XP/2000 operációs rendszer).
Szoftverhasználat
Note
A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.
A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.
http://www.samsung.com/
Monitorillesztő program telepítése (manuális)
Microsoft® Windows Vista™‚ operációs rendszer
1.
Helyezze a használati útmutatót tartalmazó CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2.
(Start) gombra, majd a „Control Panel” (Vezérlőpult) elemre. Ezután kattintson
Kattintson a
kétszer az „Appearance and Personalization” (Megjelenés és személyes beállítások) elemre.
3.
Kattintson a „Personalization” (Személyes beállítások), majd a „Display Settings” (Képernyő
beállításai) elemre.
4.
Kattintson az „Advanced Settings…” (Speciális beállítások…) pontra.
5.
Kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) elemre a „Monitor” fülön. Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb nem aktív, az azt jelenti, hogy a monitor konfigurálása befejeződött. A monitor
azonnal használható.
Szoftverhasználat
Ha a „Windows needs…” (A Windowsnak szüksége van…) üzenet jelenik meg, ahogy az alábbi
képen látható, kattintson a „Continue” (Tovább) gombra.
Note
A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.
A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.
6.
Kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) elemre a „Driver” (Illesztőprogram) fülön.
7.
Jelölje be a „Browse my computer for driver software” (Illesztőprogramok keresése a számítógépen) négyzetet, és kattintson a „Let me pick from a list of device drivers on my computer” (Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából) elemre.
8.
Kattintson a „Have Disk…” (Saját lemez…) lehetőségre, válassza ki azt a mappát (pl. D:\Drive),
ahol a meghajtótelepítő fájl található, és kattintson az „OK” gombra.
Szoftverhasználat
9.
Válassza ki a képernyőn látható monitormodellek közül az Önével megegyezőt, majd kattintson
a „Next” (Tovább) gombra.
10. Kattintson a „Close” (Bezárás) → „Close” (Bezárás) → „OK” → „OK” gombokra a következő,
egymás után megjelenő képernyőkön.
Szoftverhasználat
Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
1.
Helyezze a CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2.
Kattintson a „Start” → „Control Panel” (Vezérlőpult), majd az „Appearance and Themes” (Megjelenés és témák) ikonra.
3.
Kattintson a „Display” (Megjelenítés) ikonra, válassza a „Settings” (Beállítások) fület, majd kattintson az „Advanced...” (Speciális...) elemre.
4.
Kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) gombra a „Monitor” fülön, majd válassza a „Driver” (Illesztőprogram) fület.
5.
Kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) elemre, és válassza az „Install from
a list or...” (Telepítés listából vagy...) lehetőséget, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
Szoftverhasználat
6.
Válassza a „Don't search, I will...” (Keresés mellőzése...) elemet, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra, végül pedig a „Have disk” (Saját lemez) elemre.
7.
Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, majd válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót, válassza ki a
monitor típusát a típuslistából, és kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
8.
Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra. Ezután
kattintson az „OK” gombra.
Note
A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.
A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.
Szoftverhasználat
http://www.samsung.com/
9.
Kattintson a „Close” (Bezárás) gombra, majd kattintson folyamatosan az „OK” gombra.
10. Ezzel kész a monitorillesztő program telepítése.
Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer
Amikor a képernyőn a „Digital Signature Not Found” (Digitális aláírás nem található) felirat látható,
kövesse az alábbi lépéseket.
1.
Kattintson az „OK” gombra az „Insert disk” (Lemez behelyezése) ablakban.
2.
Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra a „File Needed” (Szükséges fájl) ablakban.
3.
Válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót, majd kattintson az „Open” (Megnyitás) gombra, végül kattintson az „OK” gombra.
Telepítés
1.
Kattintson a „Start”, „Setting” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra.
2.
Kattintson duplán a „Display” (Kijelző) ikonra.
3.
Válassza a „Settings” (Beállítások) fület, és kattintson az „Advanced Properties” (Bővített funkciók) gombra.
4.
Válassza a „Monitor” lehetőséget.
1. eset: Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb nem aktív, az azt jelenti, hogy a monitor megfelelően van konfigurálva. Ezzel a telepítés véget ért
2. eset: Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb aktív, akkor kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) gombra, és kövesse a következő lépéseket.
5.
Kattintson a „Driver” (Illesztőprogram) elemre, és kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) lehetőségre, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
Szoftverhasználat
6.
Válassza a „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver” (Elérhető meghajtók listájának megjelenítése az illesztőprogram kiválasztásához) lehetőséget, majd kattintson a „Next” (Tovább) elemre, és a „Have disk” (Saját lemez) gombra.
7.
Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót.
8.
Kattintson az „Open” (Megnyitás) gombra, majd kattintson az „OK” gombra.
9.
Válassza ki a monitor típusát, és kattintson a „Next” (Tovább) gombra, majd kattintson a
„Next” (Tovább) gombra.
10. Kattintson a „Finish” (Befejezés), majd a „Close” (Bezárás) gombra.
Ha a „Digital Signature Not Found” (Digitális aláírás nem található) ablakot látja, kattintson a
„Yes” (Igen) gombra. Ezután kattintson a „Finish” (Befejezés), majd a „Close” (Bezárás) gombra.
Microsoft® Windows® Millennium operációs rendszer
1.
Kattintson a „Start”, „Setting” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra.
2.
Kattintson duplán a „Display” (Kijelző) ikonra.
3.
Válassza a „Settings” (Beállítások) fület, és kattintson az „Advanced Properties” (Bővített funkciók) gombra.
4.
Válassza a „Monitor” fület.
5.
Kattintson a „Change” (Módosítás) gombra a „Monitor Type” (Monitortípus) mezőben.
6.
Válassza a „Specify the location of the driver” (Adja meg az illesztőprogram elérését) elemet.
7.
Válassza a „Display a list of all the driver in a specific location...” (Az összes illesztőprogram
listájának megjelenítése egy adott helyen...) elemet, majd kattintson a „Next” (Következő) gombra.
8.
Kattintson a „Have Disk” (Saját lemez) gombra
9.
Adja meg az A:\ (D:\) meghajtót, majd kattintson az „OK” gombra.
10. Válassza a „Show all devices” (Összes eszköz megmutatása) elemet, és válassza ki a számítógéphez csatlakoztatott monitornak megfelelő elemet. Kattintson az „OK” gombra.
11. Folytassa a „Close” (Bezárás) és az „OK” gombbal, amíg be nem zárul a „Display Properties” (Képernyőtulajdonságok) párbeszédablak.
Microsoft® Windows® NT operációs rendszer
1.
Kattintson a „Start”, „Settings” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra, majd kattintson duplán a „Display” (Megjelenítés) ikonra.
2.
A Display Registration Information (Megjelenítés tulajdonságai) ablakban kattintson a Settings
(Beállítások) fülre, majd kattintson az „All Display Modes” (Minden megjelenítési mód) lehetőségre.
3.
Válassza ki a kívánt módot (felbontás, színek száma és Vertical frequency (Függőleges frekvencia)), majd kattintson az „OK” gombra.
4.
Ha a „Test” (Teszt) gombra való kattintást követően a képernyő működése megfelelő, kattintson
az „Apply” (Alkalmaz) gombra. Ha a képernyő nem megfelelően látható, váltson más módba
(alacsonyabb felbontású, színű vagy frekvenciájú módba).
Szoftverhasználat
Note
Ha a All Display Modes (Minden megjelenítési mód) alatt nem látható Mode (Mód), akkor válassza
ki a felbontás mértékét és a vertical frequency / függőleges frekvencia értékét a user guide (felhasználói
kézikönyv) Preset Timing Modes (Időzítő módok beállítása) című részében leírtak szerint.
Linux operációs rendszer
X-Window végrehajtásához létre kell hoznia az X86Config nevű, rendszerbeállításokat tartalmazó
fájlt.
1.
Az X86Config fájl futtatása után megjelenő első és a második képernyőn nyomja meg az „Enter”
gombot.
2.
A harmadik képernyő az egér beállítására szolgál.
3.
Állítson be a számítógépének megfelelő egeret.
4.
A következő képernyő a billentyűzet kiválasztására szolgál.
5.
Állítson be a számítógépének megfelelő billentyűzetet.
6.
A következő képernyő a monitor beállítására szolgál.
7.
Elsőként állítsa be a monitor vízszintes frekvenciáját. (A frekvencia értéke közvetlenül megadható.)
8.
Állítson be a monitornak megfelelő függőleges frekvenciát. (A frekvencia értéke közvetlenül
megadható.)
9.
Adja meg a monitor típusnevét. Ez az információ nem érinti az X-Window tényleges futtatását.
10. Ezzel véget ért a monitor beállítása. Az egyéb szükséges hardver beállítása után futtassa az XWindow fájlt.
Natural Color
Natural Color szoftverprogram
Szoftverhasználat
A számítógép-használat során felmerülő legújabb problémák egyike, hogy a kinyomtatott, beszkennelt,
vagy digitális fényképezőgépről betöltött képek színe nem azonos a monitoron megjelenő színekkel.
Erre a problémára megoldást jelent a Natural Color szoftver. Ez egy színkezelő rendszer, melyet a
Samsung Electronics fejlesztett ki, együttműködve a Korea Electronics & Telecommunications Research Institute-tal (ETRI). Ezt a rendszert, mely a képek monitoron megjelenő színeit ugyanolyanná
teszi, mint a kinyomtatott vagy beszkennelt képeken, kizárólag a Samsung monitorokban találja meg.
További információt a Súgó F1 gomb megnyomásával kaphat a szoftverprogramban.
A Natural Color szoftver telepítése
Tegye be a Samsung monitorhoz kapott CD-t a CD-ROM meghajtóba. Megjelenik a Natural Color
program kezdőképernyője. Kattintson a Natural Color elemre a kezdőképernyőn a Natural Color
szoftver telepítéséhez.
A program manuális telepítéséhez helyezze be a Samsung monitorhoz kapott CD-lemezt a CD-ROMmeghajtóba, kattintson a Windows menü [Start[, majd [Run (Futtatás)] elemére. Adja meg a D:\color
\NCProSetup.exe útvonalat, és nyomja meg az [Enter] gombot. (Ha nem a D:\ meghajtóba tette be a
lemezt, adja meg a megfelelő meghajtót.)
A Natural Color szoftverprogram törlése
Válassza a „Start” menü „Setting/Control Panel” (Beállítások / Vezérlőpult) elemét, majd kattintson
duplán az „Add/Delete a program” (Program törlése vagy hozzáadása) elemre. Válassza ki a listából
a Natural Color elemet, majd nyomja meg az „Add/Delete” (Hozzáadás/Törlés) gombot.
A monitor beállítása
Kép
Választható módok
•
PC / DVI
•
TV
•
DTV
•
Külső
•
Komponens
•
HDMI
Megjegyzés
A kiválasztott bemeneti módtól (a Külső bemenetek listáján kiválasztott bemeneti jelforrástól) függően
más és más lehet az alapértelmezett beállítás és a kiválasztott felbontás.
Kép: PC / DVI
MagicBright
A MagicBright funkció az élmény fokozása érdekében a megjelenített képtől függően választja ki a
legmegfelelőbb képjellemzőket. Jelenleg öt eltérő mód közül választhat: Film, Internet, Szöveg ,
Dinamikus kontraszt és Egyedi . Az egyes módok saját fényerőbeállítással rendelkeznek.
A funkció közvetlen előhívásának gombja a távirányítón a M/B gomb.
•
Film
Intenzív fényerő
– Például DVD- és videó-kompaktlemezeken tárolt – filmek megtekintéséhez.
•
Internet
Vegyes képeken végzett munkához, például szövegekhez és képekhez.
A monitor beállítása
•
Szöveg
Dokumentumokhoz, tömör szövegeken végzett munkához.
•
Dinamikus kontraszt
A Dinamikus kontraszt funkció feladata a bemenő képi jel eloszlásának érzékelése, és az optimális kontraszt beállítása.
•
Egyedi
Műszaki szakembereink gondosan választották ki az előre beállított értékeket, mégis előfordulhat,
hogy azok eltérnek az Ön ízlésétől vagy kényelmetlenek a szemének.
Ebben az esetben a képernyőn megjelenő menüben állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
Kontraszt / Fényerő / Élesség
(Kontraszt / Fényerő / Élesség A Dinamikus kontraszt MagicBright módjában nincs.)
A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a kontrasztot és a fényerőt.
•
Kontraszt: A kontraszt beállítása.
•
Fényerő: A fényerő beállítása.
•
Élesség: A képélesség beállítása.
Autom. beállítás
A készülék automatikusan beállítja a Finom, a Durva és a Helyzet értékeit.
A monitor beállítása
Ha a vezérlőpulton módosítja a felbontást, a készülék végrehajtja az automatikus beállítást.
A funkció közvetlen előhívásának gombja a távirányítón az AUTO gomb.
(Csak PC-módban választható)
Képernyő (Csak PC-módban választható)
•
Durva / Finom :
•
Durva
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges csíkokat távolítja el.
A Durva beállítással elképzelhető, hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes beállítással igazíthatja vissza középre.
•
Finom
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a vízszintes csíkokat távolítja el.
Ha a zaj a Finom hangolás után is fennáll, akkor változtassa meg a frekvenciát (órajelet), és
ismételje meg a hangolást.
•
Helyzet
A képernyő helyének vízszintes és függőleges irányban történő beállítása.
•
Kép visszaáll.
A monitor beállítása
A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza.
Képopciók
•
Színtónus
Módosítható a színárnyalat is.
(Csak PC / DVI-módban választható)
Hideg / Normál / Meleg / Egyedi
•
V /Z /K
A monitor beállítása
Az V, Z, K színösszetevők módosítása külön-külön.
•
Méret
Megváltoztatható a kép mérete.
Széles / 4:3
Visszaállítás
A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza.
•
OK
•
Kilépés
A monitor beállítása
Kép: TV / DTV / Külső / Komponens / HDMI
Üzemmód
A monitornak három darab gyárilag előre beállított automatikus képbeállítása van (Kiemelt , Normál
és Film ).
A Kiemelt , Normál és a Film beállítás bármelyikét aktiválhatja.
A funkció közvetlen előhívásának gombja a távirányítón a P.MODE gomb.
•
Kiemelt
A filmek világos szobában való nagyfelbontású képi megjelenítésének kiválasztása.
•
Normál
A filmek szokásos környezetben való optimális képi megjelenítésének kiválasztása.
•
Film
Filmek sötét szobában való képi megjelenítésének kiválasztása.
Kontraszt / Fényerő / Élesség / Szín / Árnyalat
A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a kontrasztot és a fényerőt.
•
Kontraszt: A kontraszt beállítása.
•
Fényerő: A fényerő beállítása.
A monitor beállítása
•
Élesség: A képélesség beállítása.
•
Szín: A szín beállítása.
•
Árnyalat : Természetes tónusúvá alakítja a képeket. (Aktív, amikor a jel NTSC.)
Színtónus
Módosítható a színárnyalat is.
Hideg1 / Hideg2 / Normál / Meleg1 / Meleg2
- ‘Meleg1 ’ és ‘Meleg2 ’: ezek a beállítások csak Film képmódban választhatók.
- A TV bemeneteihez csatlakoztatott külső eszközök beállításai külön állíthatók és tárolhatók.
Háttérvilágítás
A képernyő fényerejének módosítása az LCD-háttérfény megváltoztatásával.
A monitor beállítása
Méret
Megváltoztatható a kép mérete.
A funkció közvetlen előhívásának gombja a távirányítón a P.SIZE gomb.
Auto széles - A kép méretének automatikus beállítása 16:9 képarányúra.
Széles - A kép a bemeneti jelek által meghatározott képernyő-képaránytól függetlenül, teljes képernyőn jelenik meg.
16:9 - A kép méretének beállítása 16:9 képarányúra, főként DVD-k és szélesvásznú műsorok esetén
megfelelő.
Széles nagyítás - A kép méretének 4:3-nál nagyobb képarányúra állítása.
(A képernyőt a és a gombokkal mozgathatja fel- és lefelé. Ehhez előbb a vagy az ENTER gombbal
válassza ki a
elemet.)
Nagyítás - A 16:9 szélesvásznú kép (függőleges irányú) nagyítása úgy, hogy az kitöltse a képernyő
méretét.
(A
elemet a
vagy a
gombbal választhatja ki. A
illetve a
gombbal mozgathatja fel és le
irányban a képet. A
elem kiválasztását követően a illetve a gombbal növelheti és csökkentheti
a kép méretét függőleges irányban.)
4:3 - A kép normál 4:3 képarányú módba váltása.
Csak pásztázás - HDMI (480i / 1080i), Component (480i / 1080i) és DTV(480i / 1080i) bejövő jelek
esetén ezzel a funkcióval jelenítheti meg csonkulás nélkül a teljes képet.
(A Csak pásztázás csak HDMI-módban működik.)
A monitor beállítása
Képernyő mód
A Képernyő mód csak akkor változtatható meg, ha a Kép Méret beállításnál az Auto széles
lehetőség van kiválasztva. Erre a funkcióra azért van szükség, mert minden európai országban más
képméretet használnak. Ezzel a funkcióval választható ki az adott országban használatos képméret.
- ‘Képernyő mód : ez a mód TV, Külső , Komponens (480i/1080i) és HDMI (480i/1080i) módban
választható.
- A Kép Méret beállítás Auto széles módba választható.
- Ez a funkció PC és Komponens ,Külső , HDMI módban nem választható.
Széles / 16:9 / Széles nagyítás / Nagyítás / 4:3
Dig. Zajcsökk.
Digitális zajcsökkentés
Ha gyenge a TV által vett műsorszórási jel, a digitális zajcsökkentés funkcióval csökkentheti a képernyőn esetlegesen megjelenő zavarokat és szellemképhatást.
Ki - A képernyő zajcsökkentési funkciójának kikapcsolása.
Alacsony - A képernyő kis mértékű zajcsökkentése.
Közepes - A képernyő közepes mértékű zajcsökkentése.
Magas - A képernyő nagy mértékű zajcsökkentése.
Auto. - A képernyő képi zajának automatikus észlelése és csökkentése.
A monitor beállítása
Visszaállítás
A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza.
•
OK
•
Kilépés
Hang
Választható módok
•
PC / DVI
•
TV
•
DTV
•
Külső
•
Komponens
•
HDMI
Megjegyzés
A kiválasztott bemeneti módtól (a Külső bemenetek listáján kiválasztott bemeneti jelforrástól) függően
más és más lehet az alapértelmezett beállítás és a kiválasztott felbontás.
Üzemmód
A monitor beállítása
A monitorba be van építve egy sztereó HIFI-erősítő.
•
Normál
A Normál lehetőség kiválasztásával állíthatja be a szabványos gyári beállításokat.
•
Zene
Zenei videók és koncertfelvételek megtekintéséhez válassza a Zene lehetőséget.
•
Film
Filmek megtekintéséhez válassza a Film lehetőséget.
•
Beszéd
A főleg beszélgetésből álló műsorok (pl. hírek) megtekintéséhez válassza a Beszéd lehetőséget.
•
Egyedi
A beállítások tetszés szerinti megadásához válassza a Egyedi lehetőséget.
Hangszínszabályzó
Tetszés szerinti módosíthatja a bal és a jobb csatorna hangjának színét és erejét.
SRS TS XT
Az 5.1 csatornás hangszóró-rendszerekre jellemező élénk, telt hangzás.
A monitor beállítása
•
Ki
•
Be
Autom. Hangerő
A műsorszórók hangerőszint-különbségének csökkentése.
•
Ki
•
Be
TV hangszóró
Ha ebben a menüben az Be beállítást választja, akkor a házimozi-rendszer használatakor a készülék
elnémítja a hangszórókat.
•
Ki
•
Be
Csatorna
Választható módok
•
TV
A monitor beállítása
Megjegyzés
A kiválasztott bemeneti módtól (a Külső bemenetek listáján kiválasztott bemeneti jelforrástól) függően
más és más lehet az alapértelmezett beállítás és a kiválasztott felbontás.
Ország
Az automatikus tárolás funkció használata előtt válassza ki, hogy melyik országban használja a készüléket. Ha az adott ország nem szerepel a listán, válassza az Others lehetőséget.
Automata tárolás
Ezzel a funkcióval automatikusan megkeresheti az adott térségben a televízión vehető frekvenciatartományt és eltárolhatja a talált csatornákat.
A monitor beállítása
Kézi tárolás
Ezzel a funkcióval manuálisan keresheti meg az adott térségben a televízión vehető frekvenciatartományt és tárolhatja el a talált csatornákat.
•
Program
A kívánt programhely számának megadása a képernyőn.
•
Színrendszer
Váltogassa addig, amíg a legjobb minőségű nem lesz a szín.
(Auto. <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43 )
•
Hangrendszer
Váltogassa addig, amíg a legjobb minőségű nem lesz a hang.
•
Csatorna
Eltárolhatja a tv-csatornákat, beleértve a kábeltévés csatornákat is.
A csatornák manuális tárolásakor kiválaszthatja, hogy:
Az összes talált csatornát kívánja-e tárolni. Az egyes tárolni kívánt csatornák programhelyének
számát.
- C (Hagyományos légi úton sugárzott csatorna mód): Ebben a módban az egyes légi műsorszóró
állomásokhoz rendelt számok megadásával választhatja ki a kívánt csatornát.
- S (Kábeltévés úton sugárzott csatorna mód): Ebben a módban az egyes kábeltévés állomásokhoz
rendelt számok megadásával választhatja ki a kívánt csatornát.
•
Keresés
A hangolóegység keresni kezd a frekvenciatartományban, majd megjeleníti a képernyőn az első
talált illetve a kiválasztott csatorna képét a képernyőn.
•
Tárolás
A megadott szám visszaállítása.
Csatornakezelő
•
Csatornalista
A monitor beállítása
Hozzáadhat és törölhet csatornákat, hogy a készülék csak a kívánt csatornákat jelenítse meg.
A
•
akkor aktív, ha a Gyermekzár beállításnál az Be lehetőséget választja.
Gyermekzár
Adott TV- illetve videoműsorok blokkolásával megakadályozza, hogy a gyerekek nem nekik való
műsort nézzenek.
A gyermekzár funkció csak a távirányítóval kapcsolható be.
Sorrend
Két csatorna számának felcserélésére szolgál.
A monitor beállítása
Név
A bemeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz elnevezése, hogy könnyebb legyen kiválasztani a
bemeneti forrást.
A következő karakterek közül lehet választani: Az ábécé betűi (A~Z) / számok (0~9) / speciális karakterek (+, -, *, / és szóköz)
Finomhangolás
Gyenge jelek illetve helytelen antenna-beállítás miatt nem minden csatornát lehet rendesen behangolni.
Beállítás
Választható módok
•
PC / DVI
•
TV
•
DTV
•
Külső
•
Komponens
•
HDMI
A monitor beállítása
Megjegyzés
A kiválasztott bemeneti módtól (a Külső bemenetek listáján kiválasztott bemeneti jelforrástól) függően
más és más lehet az alapértelmezett beállítás és a kiválasztott felbontás.
Plug & play
A TV első bekapcsolásakor a készüléken rendre meg kell adni néhány alapvető beállítást. A következő
beállítások közül lehet választani:
•
Üzlet : A Üzlet módot csak akkor válassza, ha TV-szaküzletben kívánja üzembe helyezni a készüléket.
•
Otthon : A Otthon módot akkor válassza, ha a véglegesnek szánt helyén helyezi üzembe a TVkészüléket.
(Csak Analog TV módban választható)
Nyelv
21 nyelvből választhat.
A kiválasztott nyelv csak a képernyőn megjelenő menü nyelvét érinti.
A monitor beállítása
Idő
•
Órabeállítás
A pontos idő beállítása.
•
Auto kikapcs.
Használatával meghatározott idő elteltével automatikusan kikapcsolható a monitor.
•
•
Ki , 30, 60, 90, 120, 150, 180
1. időzítő / 2. időzítő / 3. időzítő
Meghatározott idő elteltével automatikusan be- és kikapcsolható a monitor.
A monitor beállítása
•
Bekapcsolási idő
Adja meg az óra és a perc értékét, valamint válasszon az Be és Ki beállítás közül.
(Ha sikerült megadni az időzítés kívánt időpontját, válassza az Be lehetőséget.)
•
Kikapcsolási idő
Adja meg az óra és a perc értékét, valamint válasszon az Be és Ki beállítás közül.
(Ha sikerült megadni az időzítés kívánt időpontját, válassza az Be lehetőséget.)
•
Ismétlés
A Egyszer , Minden nap , Hétfő ~ Péntek, Hétfő ~ Szombat és a Szombat ~ Vasárnap
beállítás közül választhat.
•
Hangerő
A kívánt hangerőszint kiválasztása.
•
Program
Programhely beállítása
Kék képernyő
Ha a készülék nem fog jelet, illetve ha nagyon gyenge a jel, a zajos háttérkép helyett automatikusan
egy kék képernyő lesz látható. Ha mégis a gyenge minőségű képet kívánja megjeleníteni, váltsa a Kék
képernyő módot Ki értékre.
•
Ki
•
Be
A monitor beállítása
Dallam
Megadható, hogy legyen-e dallamos hangjelzés a monitor be- és kikapcsolásakor.
•
Ki : A dallamos hangjelzés funkció kikapcsolása.
•
Alacsony : A dallamos hangjelzés hangerejének alacsony szintre állítása.
•
Közepes : A dallamos hangjelzés hangerejének közepes szintre állítása.
•
Magas : A dallamos hangjelzés hangerejének magas szintre állítása.
Fényeffektus
Beállíthatja, hogy mikor világítson a monitor előlapján található jelzőfény. Akkor célszerű igénybe
venni, ha csökkenteni szeretné a készülék áramfogyasztását illetve ha zavarja a szemét a jelzőfény.
•
Ki : Nem fog világítani a jelzőfény.
•
Készenléti be : Készenléti módban fog világítani a jelzőfény.
•
Használatkor be : TV-nézés közben fog világítani a jelzőfény.
•
Be : Mindig világít a jelzőfény.
A monitor beállítása
Fényerő szintje
A jelzőfény erősségének, azaz fényerejének beállítása.
Energiagazd.
Ezzel a funkcióval módosíthatja úgy a TV fényerejét, hogy az kevesebb áramot fogyasszon. Ha éjjel
nézi a televíziót, állítsa az Energiagazd. módot Magas értékűre, ekkor kevésbé fárad majd a szeme,
és energiát is megtakarít.
•
Ki : Az energiatakarékos funkció kikapcsolása.
•
Alacsony : A televízió kis mértékű energiatakarékos módba állítása.
•
Közepes : A televízió közepes mértékű energiatakarékos módba állítása.
•
Magas : A televízió nagy mértékű energiatakarékos módba állítása.
•
Auto.: A TV-képernyő fényerejének automatikus módosítása a látványnak megfelelően.
A monitor beállítása
HDMI feketeszint
Amikor DVD vagy ún. "set-top box" beltéri berendezés van csatlakoztatva a televízióhoz HDMIcsatlakozón keresztül, a képernyő minősége gyengébb lehet. A csatlakoztatott külső eszköztől függően
például megnőhet a fényerő, alacsony lehet a kontraszt, vagy elszíneződés következhet be stb. Ebben
az esetben állítsa be a HDMI-fényerő konfigurálásával a televízió képernyőminőségét. Ez a funkció
csak akkor használható, ha a külső eszköz (DVD-lejátszó, digitális jelet átalakító vevőberendezés
(STB) stb.) a HDMI (RGB-jel) csatlakozón keresztül van a televízióhoz csatlakoztatva.
(Csak HDMI-módban választható)
•
Normál
•
Alacsony
Bemenet
Választható módok
•
PC / DVI
•
TV
•
DTV
•
Külső
•
Komponens
•
HDMI
Megjegyzés
A kiválasztott bemeneti módtól (a Külső bemenetek listáján kiválasztott bemeneti jelforrástól) függően
más és más lehet az alapértelmezett beállítás és a kiválasztott felbontás.
A monitor beállítása
Forráslista
A számítógép, televízió illetve egyéb, a készülékhez csatlakoztatott külső bemeneti forrás kiválasztása.
A kívánt külső eszköz képének kiválasztása.
A funkció közvetlen előhívásának gombja a távirányítón a SOURCE gomb.
•
PC
•
DVI
•
TV
•
Komponens
•
HDMI1
•
HDMI2
•
DTV
Névszerkesztés
A bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszköz elnevezése, hogy könnyebb legyen kiválasztani a
bemeneti forrást.
•
PC
•
Videomagnó
A monitor beállítása
•
DVD
•
D-VHS
•
Kábelvevő egység
•
HD-vevő egység
•
Műholdvevő
•
AV-vevő egység
•
DVD-vevő egység
•
Játék
•
Videokamera
•
DVD Combo
•
DHR
Hibaelhárítás
Önellenőrzési funkció tesztelése
Megjegyzés
•
Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alább felsorolt elemeket. Ha olyan problémát tapasztal, amelyet nem tud elhárítani, forduljon a szervizközponthoz.
•
A monitornak van egy önellenőrzési funkciója, amelynek révén ellenőrizhető, hogy a monitor
rendesen működik-e.
Önellenőrzési funkció tesztelése
1.
Kapcsolja ki a számítógépet és a monitort.
2.
Húzza ki a videokábel csalakozóját a számítógép hátuljából.
3.
Kapcsolja be a monitort.
Amikor a monitor rendesen működik, de nem kap videojelet, az alább látható Ellenőrizze a jelkábelt üzenet jelenik meg a fekete háttéren: Önellenőrzési módban a tápfeszültségjelző fény
zölden világít, és az üzenet körbe mozog a képernyőn.
4.
Kapcsolja ki a monitort és csatlakoztassa újra a videokábelt; ezután kapcsolja be a számítógépet
és a monitort.
Ha a monitor képernyője sötét marad az előző művelet elvégzése után, ellenőrizze a videovezérlőt és
a számítógép rendszerét; a hiba nem a monitorban, hanem a számítógépben vagy a videovezérlőben
keresendő.
Nem optim. mód
A kép akkor is látható, ha nem optimális a függőleges felbontás, azonban egy percre megjelenik az
alább látható figyelmeztető üzenet.
Ilyenkor ebben az egy perces időtartamban kell módosítani a frekvenciát.
Megjegyzés
A monitor által használható felbontás- és frekvencia-értékek a Műszaki leírás > Időzítő módok beállítása című részbe olvashatók.
Karbantartás és tisztítás
1. A monitor házának karbantartása.
Puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa, előtte húzza ki a tápkábelt.
Hibaelhárítás
•
A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót sem más gyúlékony anyagot.
•
Samsung tisztítószer használatát javasoljuk, mert az nem
károsítja a képernyőt.
2. A síkképernyős képernyő karbantartása.
Puha, tiszta (pamutflanell) ruhaanyaggal tisztítsa meg.
•
A tisztításhoz ne használjon acetont, benzolt sem hígítót.
(Ezek összekarcolhatják illetve deformálhatják a képernyő
felületét.)
•
Az okozott károk kijavításával kapcsolatos költségeket a
felhasználónak kell állnia.
Tünetek és javasolt teendők
Megjegyzés
A monitor a számítógéptől kapott jeleket alakítja láthatóvá. Ebből következik, hogy ha a számítógép
vagy a videokártya meghibásodik, elsötétülhet a monitor, gyengülhetnek a monitor színei, zajossá
válhat a kép, nem támogatott üzemmód jellegű stb. hiba léphet fel. Ebben az esetben először mindig
a HIBA FORRÁSÁT határozza meg, és csak ezt követően kérje a szervizközpont vagy a forgalmazó
segítségét.
1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videokábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a számítógéphez.
2. Figyelje meg, hogy a számítógép nem sípol-e háromnál többször a bootoláskor.
(Ha igen, akkor a számítógép alaplapja javítást igényel.)
3. Ha új videokártyát helyezett be, vagy most szerelte össze a számítógépet, akkor ellenőrizze, hogy
telepítve van-e az illesztőprogram és a monitorillesztő program.
4. Ellenőrizze, hogy 56 Hz ~ 75 Hz közötti értékre van-e állítva a letapogatás gyakorisága.
(Maximális felbontás használatakor az érték ne legyen nagyobb, mint 60 Hz.)
5. Ha problémát tapasztal az illesztőprogram telepítésekor, indítsa csökkentett üzemmódban a számítógépet, távolítsa el a videokártyát a Vezérlőpult, Rendszer, Eszközkezelő útvonalon, majd indítsa újra
a számítógépet, és telepítse ismét a videokártya illesztőprogramját.
Ellenőrzőlista
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján esetleg
önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot, vagy forduljon a
márkakereskedőhöz.
1. A telepítéshez kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a monitor telepítésével kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.
Hibaelhárítás
PC mód
Q:
Úgy tűnik, hogy nem megfelelően működik a számítógép.
A:
Ellenőrizze, hogy jól van-e telepítve a képernyőkártya illesztőprogramja (a VGA illesztőprogram). (Lásd: Illesztőprogram telepítése)
Q:
Villog a monitor képernyője.
A:
Ellenőrizze, hogy rendesen és biztosan van-e csatlakoztatva a jelkábel a számítógép és a monitor
között. (Lásd: A monitor csatlakoztatása)
TV mód
Q:
Homályos vagy zavaros a TV képernyője.
A:
Ellenőrizze, hogy rendesen és biztosan van-e csatlakoztatva a TV-antenna csatlakozója a külső
antennához. (Lásd: TV csatlakoztatása)
2. A képernyőhöz kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a monitor képernyőjével problémák valamint azok megoldásai.
Q:
Üres a képernyő, és nem világít a tápfeszültségjelző.
A:
Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt, és kapcsolja be az LCD-monitort. (Lásd: A monitor
csatlakoztatása)
Q:
"Ellenőrizze a jelkábelt" üzenet
A:
Csatlakoztassa megfelelően a jelkábelt a számítógép vagy a videoberendezés forráshoz. (Lásd:
A monitor csatlakoztatása)
A:
Kapcsolja be a számítógép illetve videó forrást.
Q:
"Nem optim. mód" üzenet
A:
Ellenőrizze a videokártya maximális felbontását és frekvenciáját.
A:
Vesse össze ezeket az értékeket a Időzítő módok beállítása táblázatban szereplő értékekkel.
Q:
Függőlegesen gördül a kép.
A:
Ellenőrizze, hogy biztosan van-e csatlakoztatva a jelkábel. Ha nem, csatlakoztassa elég szorosan.
(Lásd: A monitor csatlakoztatása)
Q:
Nem elég tiszta a kép. El van mosódva a kép.
A:
Végezzen el egy Durva és Finom frekvenciahangolást.
A:
Kapcsolja úgy be a monitort, hogy előtte minden mindenféle tartozékkal (video-hosszabbítókábel stb.) megszünteti annak összeköttetését.
A:
Állítsa az ajánlott tartományon belülre a felbontást és a frekvenciát.
Q:
Nem stabil és vibrál a kép.
Szellemképes a kép.
Hibaelhárítás
A:
Ellenőrizze, hogy a monitor által megjeleníthető tartományba esik-e a számítógép videokártyáján beállított felbontás és frekvencia. Ha nem, akkor a monitor menüjének az aktuális Információ részében illetve az Időzítő módok beállítása részben állítsa vissza azok értékét.
Q:
Túl világos vagy túl sötét a kép.
A:
Állítsa be a Fényerő és a Kontraszt értékét. (Lásd: Fényerő, Kontraszt)
Q:
Zölden villog a tápfeszültségjelző.
A:
A monitor éppen menti a képernyőmenüben végzett módosításokat.
Q:
Üres a képernyő, és folyamatosan vagy fél- illetve 1 másodpercenként villog a tápfeszültségjelző.
A:
Energiatakarékos módban van a monitor.
A:
Nyomjon meg egy billentyűt a billentyűzeten.
Q:
Üres és villog a képernyő.
A:
Ha a MENU gomb megnyomását követően a „TEST GOOD” üzenet látható a képernyőn, ellenőrizze, hogy rendesen van-e összekötve a kábelekkel a monitor és a számítógép.
3. A hanghoz kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a hangjelekkel kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.
Q:
Nincs hang
A:
Csatlakoztassa megfelelően az audiokábelt a monitor hangbemeneti csatlakozójába és a hangkártya hangkimeneti csatlakozójába. (Lásd: A monitor csatlakoztatása)
A:
Ellenőrizze a hangerő szintjét. (Lásd: Hangerő)
Q:
Túl alacsony a hangerő.
A:
Ellenőrizze a hangerő szintjét. (Lásd: Hangerő)
A:
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, ellenőrizze a számítógép hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak a hangvezérlőjét.
4. A távirányítóhoz kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a távirányítóval kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.
Q:
Nem működik a távirányító.
A:
Ellenőrizze, hogy a polaritásnak megfelelően (+/-) vannak-e behelyezve az elemek.
A:
Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek.
A:
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék.
A:
Ellenőrizze, hogy rendesen van-e csatlakoztatva a tápkábel.
A:
Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva fénycső vagy neonlámpa a távirányító közelében.
Hibaelhárítás
5. A képernyő peremén közelről nézve kis darabkák láthatók.
Ez nem hiba, hanem így van kialakítva a készülék.
Kérdések és válaszok
Q:
Hogyan módosítható a frekvencia?
A:
A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával szabályozható.
A:
Az, hogy mely videokártyák használhatók, a használt meghajtó verziójától függ. (Az erre vonatkozó tudnivalók a számítógép illetve a videokártya dokumentációjában olvashatók.)
Q:
Hogyan módosítható a felbontás?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák)
→ Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások) útvonalon állítható be.
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások)
útvonalon állítható be.
* Részletekről érdeklődjön a videokártya gyártójánál.
Q:
Hogyan állítható be az energiatakarékos funkció?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák)
→ Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows használati útmutatóját.)
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows használati útmutatóját.)
Q:
Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?
A:
Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített
puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa meg a monitort.
Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. A monitor belsejébe ne
kerüljön víz.
Q:
Milyen előnyökkel jár digitális műsorszórás?
A:
A digitális televíziós műsorszórás az analóg televíziós műsorszóráshoz képest kevesebb zavart
generál, valamint élesebb képet és tisztább hangot közvetít. A szolgáltatások fejlődésével különféle információs szolgáltatásokat vehet igénybe, mert ezeken a hálózatokon keresztül a képés hanganyagokon túl egyéb adatok is továbbíthatók.
A:
Sportközvetítés közben például megjelenítheti a kedvenc játékosára vonatkozó adatokat, illetve
megjelenítheti egy adott jelenet különböző nézőpontból felvett képeit. Ezenkívül korábban né-
Hibaelhárítás
zett történetekkel illetve drámákkal kapcsolatos adatokat is megjeleníthet, valamint otthonról
vásárolhat termékeket, például TV-tartozékokat.
A digitális televíziós műsorszórásnak köszönhetően a saját otthonában is könnyen hozzáférhetővé válnak a különféle információs szolgáltatások, így információ-alapúvá varázsolhatja otthonát.
Q:
Mi a különbség a HDTV és az SDTV között?
A:
Többféle digitális televízió is van.
A:
A digitális TV-k legismertebb típusai a HDTV és az SDTV. Ezek a képernyő minősége és az
kép jellemzői alapján kerülnek besorolásra.
•
HDTV (Nagyfelbontású) TV): Kiváló minőségű képernyő, különösen tiszta TV.
•
SDTV (Szabványos) TV): Általános szabványos digitális TV.
A:
Az SDTV-készülékek 4:3 képarányúak, ez megegyezik az analóg TV-k képarányával. A SDTVk képaránya 16:9, ez a mozikban használatos képaránynak felel meg. Az SDTV-knél sokkal
jobb képernyő-minőséget ad. Olyan, mintha nem is otthon, hanem egy moziban ülne.
A:
A digitális TV-műsorszórás egyre inkább a HDTV-k irányában halad.
Q:
Minden digitális televízión lehet HD-műsort nézni?
A:
A digitális televíziók mindegyikén nézhetők a digitális műsorok, függetlenül attól, hogy azokat
SD vagy HD formátumban sugározzák. Az SD digitális televíziókon azonban nem a legjobb
minőségű digitális televízióműsoroknak megfelelő minőségben jelennek meg a HD-műsorok..
Már csak azért is, mert az SD-műsorok 4:3 képarányúak, a HD-műsorok pedig a mozivászonról
jól ismert 16:9-es képarányúak.
Éppen ezért a legjobb minőségű digitális televíziózáshoz érdemes HD digitális televíziókészüléket vásárolni.
(Jelenleg a Samsung Electronics által kínált digitális televíziók mindegyike 16:9-es szélesvásznúnak megfelelő képarányú.)
Q:
Analóg televízión is nézhetők a digitális televízióműsorok?
A:
Nem.
A:
Az analóg televízió nem képes értelmezni a digitális jeleket. Ezért a digitális televízióműsorok
csak digitális televíziókészülékeken jeleníthetők meg.
Q:
Tudom fogni digitális műsorokat a jelenlegi antennámmal?
A:
A jelenlegi analóg televíziókhoz hasonlóan a digitális televíziók is úgy vannak kialakítva, hogy
mind beltéri, mind kültéri antennákon keresztül képesek legyenek venni a digitális műsorok
jeleit.
A:
Amennyiben az adott környéken kiválóan vehetők a jelek, akkor a már meglévő beltéri antennájával is tudja fogni a digitális műsorokat. Ha nem, érdemes telepíteni egy kültéri UHFantennát.
Q:
Bérelt illetve társasházi lakásban hogyan lehet a készüléket antennához csatlakoztatni?
A:
Bérelt illetve társasház esetén a fenntartónál illetve a műsorszóró berendezés szolgáltatójánál
érdeklődjön az UHF-vételi lehetőséggel kapcsolatban.
Hibaelhárítás
A:
Amennyiben a környéken van digitális televíziós műsorszórás, de a fenntartó által üzemeltetett
illetve a közösen használt műsorszóró-berendezés nem továbbítja a jeleket, akkor telepítenie
kell egy beltéri vagy kültéri antennát.
A:
Ha a helyi kábeltelevíziós társaság nyújt digitális televíziós szolgáltatást, akkor arra is előfizethet.
A:
Ha a bérelt illetve társasházban egy kábeltelevíziós társaság közös használatú műsorszóró-berendezést üzemeltet, akkor annak a berendezésnek úgy kell átalakítania és továbbítania a digitális
televíziójeleket, hogy azok a közös használatú műsorszóró-berendezés eredeti rendeltetésének
megfelelően alkalmasak legyenek az osztott megjelenítésre.
Műszaki leírás
Általános információk
Általános információk
A modell neve
SyncMaster T260HD
LCD-panel
Méret
25,5 hüvelyk (64 cm)
Kijelzőterület
550,08 mm (V) x 343,8 mm (F)
Képpontméret
0,282 mm (V) x 0,282 mm (F)
Szinkronizáció
Vízszintes
30 ~ 81 kHz
Függoleges
56 ~ 75 Hz
Képernyőszín
16,2 millió
Felbontás
Optimális felbontás
1920 x 1200; 60 Hz-en
Maximális felbontás
1920 x 1200; 60 Hz-en
Bemenő jel, megszakítva
RGB analóg, DVI(Digital Visual Interface)
0,7 Vp-p ±5 %
Külön H/V szink., kompozit
TTL szint (V magas ≥ 2,0 V, V alacsony ≤ 0,8 V)
Maximális képpontfrissítés
162 MHz (analóg, digitális)
Tápegység
100 – 240 V~ (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Jelkábel
Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)
Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó
Méretek (Sz x Ma x Mé) / Súly
610 x 435 x 86,5 mm (állvány nélkül)
610 x 502,5 x 245 mm (állvánnyal)/ 8,6 kg
Környezeti feltételek
Hőmérséklet: 10 ˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Üzemi
Páratartalom: 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
Hőmérséklet: -20 ˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Tárolás
Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló
A plug and play funkció
Ez a monitor bármely plug & play kompatibilis rendszerben telepíthető. A monitor és a számítógéprendszerek
interakciója biztosítja a legjobb működési feltételeket és monitorbeállításokat. A legtöbb esetben a monitortelepítés
automatikusan megy végbe, kivéve, ha a felhasználó módosítani kívánja a beállításokat.
Elfogadható pixelhibák
A termék 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett TFT-LCD paneleket
tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha
pedig fekete képelemek is láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 6.912.000.
Megjegyzés
A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)
Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó előírásoknak, és használható minden
területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél
kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)
Műszaki leírás
Energiatakarékos mód
A monitor energiatakarékos üzemmódot lehetővé tevő, beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer
energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételű állapotba kapcsolja a monitort, ha bizonyos ideig nem használják. A
billentyűzet valamelyik gombjának megnyomásával a monitor automatikusan visszavált normál működésre. Ha nem használja,
vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI. Ez az
energiatakarékos rendszer az ön számítógépében telepített VESA DPM kompatibilis videokártyával működik. Ennek a funkciónak
a beállításához használja a számítógépén levő beállítóprogramot.
Állapot
Normál működés
Energiatakarékos mód
Kikapcsolás (be-kikapcsoló
gomb) EPA/ENERGY 2000
Tápfeszültségjelzo
Világít
Villog
Ki
Fogyasztás
54 wattnál kevesebb
2 wattnál kevesebb
1 wattnál kevesebb
®
Ez a monitor kompatibilis az EPA ENERGY STAR és az ENERGY2000 irányelvekkel, amennyiben
VESA DPM funkcióval rendelkező számítógéppel együtt használják.
Az ENERGY STAR® partnereként a SAMSUNG megállapította, hogy a termék teljesíti a hatékony
energiafelhasználásra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveket.
Műszaki leírás
Időzítő módok beállítása
Ha a számítógép által továbbított jel megegyezik a következő előre beállított időzítő módokkal, a képernyő beállítása
automatikusan végbemegy. Eltérő jel esetén azonban a képernyő elsötétülhet, miközben a tápfeszültségjelző LED továbbra is
világít. Tekintse át a videokártya leírását, és végezze el a képernyő beállítását az alább leírtak szerint.
Megjelenítési mód
Vízszintes
frekvencia
(kHz )
Vízszintes
frekvencia (Hz)
Képpontórafrekvencia
(MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
Vízszintes frekvencia
Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb és bal szélét
összekötő vonal letapogatásához szükséges, a vízszintes ciklus reciproka pedig a
vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz
Függőleges frekvencia
A fénycsőhöz hasonlóan a képernyőnek is másodpercenként többször meg kell
ismételnie ugyanazt a képet, hogy a felhasználó számára látható képet tudjon
előállítani. Az ismétlés gyakoriságát nevezzük függőleges frekvenciának, vagy más
néven frissítési sebességnek. Mértékegysége: Hz
Műszaki leírás
Általános információk
Általános információk
A modell neve
SyncMaster T240HD
LCD-panel
Méret
24 hüvelyk (61 cm)
Kijelzőterület
518,4 mm (V) x 324,0 mm (F)
Képpontméret
0,258 mm (V) x 0,258 mm (F)
Szinkronizáció
Vízszintes
30 ~ 81 kHz
Függoleges
56 ~ 75 Hz
Képernyőszín
16,2 millió
Felbontás
Optimális felbontás
1920 x 1200; 60 Hz-en
Maximális felbontás
1920 x 1200; 60 Hz-en
Bemenő jel, megszakítva
RGB analóg, DVI(Digital Visual Interface)
0,7 Vp-p ±5 %
Külön H/V szink., kompozit
TTL szint (V magas ≥ 2,0 V, V alacsony ≤ 0,8 V)
Maximális képpontfrissítés
162 MHz (analóg, digitális)
Tápegység
100 – 240 V~ (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Jelkábel
Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)
Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó
Méretek (Sz x Ma x Mé) / Súly
573 x 409 x 87 mm (állvány nélkül)
573 x 477 x 245 mm (állvánnyal)/ 7,3 kg
Környezeti feltételek
Hőmérséklet: 10 ˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Üzemi
Páratartalom: 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
Hőmérséklet: -20 ˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Tárolás
Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló
A plug and play funkció
Ez a monitor bármely plug & play kompatibilis rendszerben telepíthető. A monitor és a számítógéprendszerek
interakciója biztosítja a legjobb működési feltételeket és monitorbeállításokat. A legtöbb esetben a monitortelepítés
automatikusan megy végbe, kivéve, ha a felhasználó módosítani kívánja a beállításokat.
Elfogadható pixelhibák
A termék 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett TFT-LCD paneleket
tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha
pedig fekete képelemek is láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 6.912.000.
Megjegyzés
A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)
Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó előírásoknak, és használható minden
területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél
kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)
Műszaki leírás
Energiatakarékos mód
A monitor energiatakarékos üzemmódot lehetővé tevő, beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer
energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételű állapotba kapcsolja a monitort, ha bizonyos ideig nem használják. A
billentyűzet valamelyik gombjának megnyomásával a monitor automatikusan visszavált normál működésre. Ha nem használja,
vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI. Ez az
energiatakarékos rendszer az ön számítógépében telepített VESA DPM kompatibilis videokártyával működik. Ennek a funkciónak
a beállításához használja a számítógépén levő beállítóprogramot.
Állapot
Normál működés
Energiatakarékos mód
Kikapcsolás (be-kikapcsoló
gomb) EPA/ENERGY 2000
Tápfeszültségjelzo
Világít
Villog
Ki
Fogyasztás
54 wattnál kevesebb
2 wattnál kevesebb
1 wattnál kevesebb
®
Ez a monitor kompatibilis az EPA ENERGY STAR és az ENERGY2000 irányelvekkel, amennyiben
VESA DPM funkcióval rendelkező számítógéppel együtt használják.
Az ENERGY STAR® partnereként a SAMSUNG megállapította, hogy a termék teljesíti a hatékony
energiafelhasználásra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveket.
Műszaki leírás
Időzítő módok beállítása
Ha a számítógép által továbbított jel megegyezik a következő előre beállított időzítő módokkal, a képernyő beállítása
automatikusan végbemegy. Eltérő jel esetén azonban a képernyő elsötétülhet, miközben a tápfeszültségjelző LED továbbra is
világít. Tekintse át a videokártya leírását, és végezze el a képernyő beállítását az alább leírtak szerint.
Megjelenítési mód
Vízszintes
frekvencia
(kHz )
Vízszintes
frekvencia (Hz)
Képpontórafrekvencia
(MHz)
Szink. polaritás
(V/F)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
Vízszintes frekvencia
Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb és bal szélét
összekötő vonal letapogatásához szükséges, a vízszintes ciklus reciproka pedig a
vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz
Függőleges frekvencia
A fénycsőhöz hasonlóan a képernyőnek is másodpercenként többször meg kell
ismételnie ugyanazt a képet, hogy a felhasználó számára látható képet tudjon
előállítani. Az ismétlés gyakoriságát nevezzük függőleges frekvenciának, vagy más
néven frissítési sebességnek. Mértékegysége: Hz
Információ
A jobb megjelenítés érdekében
A legjobb képminőség élvezetének biztosításához az alább ismertetettek szerint állítsa
be a számítógépen a számítógép felbontását és a képernyő frissítési sebességét. Ha a legjobb
minőségű képet nem TFT-LCD képernyőn jeleníti meg, az egyenetlen képminőséget eredményezhet.
•
Felbontás: 1920 x 1200
•
Függőleges frekvencia (frissítési sebesség): 60 Hz
A termék legalább 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával
kifejlesztett TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű
pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig fekete képelemek is
láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.
•
Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 6.912.000.
A monitort és a kijelző külsejét az ajánlott tisztítószerrel kismértékben megnedvesített
majd puha ruhával tisztítsa meg. Ne fejtsen ki erőt az LCD területére, hanem dörzsölje
finoman.
Túl nagy erőkifejtés esetén a képernyő foltossá válhat.
Ha a képminőséget nem találja kielégítőnek, akkor azt az ablak bezárás gombjának
megnyomásakor megjelenő képernyő „Autom. beállítás” funkció végrehajtásával javíthatja.
Ha az automatikus igazítás végrehajtása után még mindig tapasztalható zavar, akkor próbálkozzon a Finom /Durva beállítási funkcióval is.
Ha huzamosabb ideig állóképet néz, a kép beéghet vagy elhomályosodhat.
Kapcsoljon energiatakarékos módra vagy állítson be egy mozgó képes képernyővédőt, ha
hosszabb ideig nem tartózkodik a monitor mellett.
A képernyőbeégés megakadályozása érdekében hosszabb ideig ne jelenítsen meg állóképet (például videojátékok állóképét, illetve a LCD-TV-hez csatlakoztatott DVD állóképét) a színes TFT-LCD (vékonyrétegű tranzisztoros folyadékkristályos kijelző) panelén. A
képernyőbeégést képrögzülésnek is nevezik. A képernyőbeégés megakadályozása érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját.
A digitális műsorok megtekintésének helyes módja
Digitális 16:9 képarányú
HD-műsor képe
Digitális SD-műsor képe
Digitális 4:3 képarányú műsor képe
Ezen a képen digitális műsor- Ezen a képen a továbbítás Ezen a képen HDTV műsor
előtt analóg műsorszóró jeanalóg jelű képe látható.
vevő berendezéssel vett,
HDTV (16:9) módban továb- lekké alakított műsor képe
bított műsor képe látható. látható. A valóságosnál nehe-
Információ
zebbnek tűnnek az emberek
és a tárgyak.
Megjegyzés
Ha időnként megáll, mozaikossá válik vagy egyenetlenné válik a kép, az nem a TV hibája. Érdeklődjön
a kábeltelevíziós társaságnál.
A videomagnó, DVD, DVD-combo, házimozi-rendszer illetve számítógép monitorhoz csatlakoztatásával és használatával kapcsolatos tudnivalókat azok felhasználói kézikönyve ismerteti.
TERMÉKINFORMÁCIÓ (Képernyőbeégés-mentes)
Az LCD monitorok és tévékészülékek képe „beéghet”, különösen olyankor, amikor hosszabb ideig
megjelenített állóképről vált át másik képre.
Az alábbi útmutató leírja az LCD termékek helyes kezelését, melynek betartásával megelőzhető a
képernyőbeégés.
Garancia
A garancia nem vonatkozik képernyőbeégésből származó meghibásodásra.
A garancia nem vonatkozik a készülék képernyőjének beégésére.
Mi az a képernyőbeégés?
Az LCD panel normál használata esetén nem fordul elő képernyőbeégés. Ha azonban hosszabb ideig ugyanaz a kép látható a képernyőn, apró feszültségkülönbségek léphetnek fel a
folyadékkristályt (LC) működtető elektródák között. Ennek következtében a folyadékkristály felgyülemlik a kijelző egyes területein. Így az előző kép a képernyőn marad, amikor
újabb képre váltunk. Mindenfajta képernyő, az LCD-kijelzőket is beleértve, ki van téve a
képbeégés veszélyének. Ez nem a termék hibája.
Az alábbi útmutatásokat követve elkerülhető az LCD-monitor képbeégése.
Power Off (Kikapcsolt állapot), Screen Saver (Képernyővédő) vagy Power Save Mode
(Energiatakarékos mód)
Példa:
•
•
Állandó minta megjelenítésekor kapcsolja ki a készüléket.
•
20 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 4 órára
•
12 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 2 órára
Ha lehetséges, használjon képernyővédőt.
•
•
Egyszínű képernyővédő vagy mozgó kép alkalmazása javasolt.
A számítógép Display Properties Power Scheme (Megjelenítés tulajdonságai, Energiaellátás) pontjában állítsa be a monitor kikapcsolását.
Javaslatok egyes alkalmazási területekhez
Példa: Repülőterek, állomások, tőzsdék, bankok és felügyeleti rendszerek Javasoljuk, hogy
a kijelzőrendszert az alábbiak szerint állítsa be:
Információ
Az információ megjelenítését időnként szakítsa meg logó vagy mozgókép megjelenítése.
Példa: Ismétlődés: Információ megjelenítése 1 órán át, majd logó vagy mozgókép 1 percig.
Cserélje fel időnként a színeket (2 eltérő szín használatával).
Példa: Cseréljen fel 2-2 színt minden 30 percben.
Kerülje a jelentősen eltérő fényerejű karakter- és háttérszín-együttesek használatát.
Kerülje a szürke színek használatát, mivel ezek könnyen képernyőbeégést okozhatnak.
•
Kerülje: A fényerőben jelentősen eltérő színeket (fekete - fehér, szürke)
Példa:
•
Ajánlott beállítások: Fényerőben kevéssé eltérő, élénk színek
•
30 percenként változtassa meg a karakterek és a háttér színét
Példa:
•
30 percenként változtassa meg a mozgó karaktereket.
Példa:
A monitor képernyőbeégéstől történő védelmének legjobb módja a kikapcsolás, vagy
képernyővédő program beállítása a használaton kívüli rendszeren vagy a számítógépen.
Információ
A képernyőbeégés nem jelentkezhet, ha az LCD-kijelzőt normál körülmények között használják.
Normál körülmények között a videominták folyamatosan változnak. Ha az LCD-kijelző
hosszú ideig (több mint 12 óráig) mozdulatlan mintát jelenít meg, a pixeleken belül apró
feszültségkülönbségek léphetnek fel a folyadékkristályt (LC) működtető elektródák között.
Az elektródák közötti feszültségkülönbségek az idő előrehaladtával fokozódnak, ami a folyadékkristályt elhajlíthatja. Ha ez bekövetkezik, a minta változása után esetleg az előző
kép is látható marad.
Ennek megakadályozására a felhalmozott feszültségkülönbséget csökkenteni kell.
LCD-LCD monitorjaink teljesítik az ISO13406-2 szabvány II. kategóriájú pixelhibákra
vonatkozó előírásait
Függelék
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE
Megjegyzés
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
00-1800-5077267
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864)
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
0-800-100-5303
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC 844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) http://www.samsung.com
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
Függelék
Europe
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
(€ 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG (726-7864 € http://www.samsung.com/nl
0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.uz
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com
Függelék
Asia Pacific
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
8000-4726
Kifejezések
Szink. jel
A szink. (szinkronizált) jelek a monitoron a kívánt színek megjelenítéséhez szükséges szabványos jelek. Ezek függőleges és vízszintes szink. jelek lehetnek. Ezek a jelek a megadott felbontás és
frekvencia alapján jelenítik meg a normál színes képeket.
A szink. jelek típusai
Különálló
Ez a különálló függőleges és vízszintes szinkronizált jelek
itorhoz való továbbításának módja.
Kompozit
Ebben a módban egyetlen összetett jellé alakítják a függő
és a vízszintes szink. jeleket, és úgy küldik át a monito
monitor a kompozit jelet eredeti színjelekre választva je
meg a színjeleket.
Pontköz
A monitor képe vörös, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb
vannak egymáshoz a pontok, annál nagyobb a felbontás. A két
azonos színű pont közötti távolság neve „pontköz”. Mértékegysége: mm
Függőleges frekvencia
A képernyőt másodpercenként többször újra kell rajzolni a felhasználó számára látható kép létrehozásához és megjelenítéséhez.
A másodpercenkénti ismétlés gyakoriságát nevezzük függőleges
frekvenciának, vagy más néven frissítési sebességnek. Mértékegysége: Hz
Például: Ha ugyanaz a fény másodpercenként hatvanszor ismétlődik, az 60 Hz -es értéknek felel meg.
Vízszintes frekvencia
Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb
és bal szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges. A vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz
Váltott soros és nem váltott
soros eljárások
A képernyő teteje és alja közötti vízszintes vonalak egymást követő megjelenítését nevezzük nem váltott soros eljárásnak, a páros
és a páratlan sorok felváltva történő megjelenítése pedig a váltott
soros eljárás. A monitorok többsége a nem váltott soros eljárást
alkalmazza a tisztább kép biztosítása érdekében. A váltott soros
eljárás megegyezik a televíziók által használt eljárással.
Plug & play
Ez a funkció biztosítja a legjobb minőségű képernyőt a felhasználó
számára, mivel lehetővé teszi a számítógép és a monitor közötti
automatikus adatcserét. Ez a monitor megfelel a plug & play
funkcióra érvényes nemzetközi VESA DDC szabvány előírásainak.
Függelék
Felbontás
A képernyő képét alkotó vízszintes és függőleges pontok számát
nevezik fényerőnek. Ez a szám mutatja a kijelző pontosságát. A
nagy felbontás megfelelő több feladat egyidejű ellátásához, mivel
több kepi adapt jeleníthető meg a képernyőn.
Például: 1920 x 1200 felbontásnál a képernyő
1920 vízszintes pontból (vízszintes felbontás) és 1200
függőleges vonalból (függőleges felbontás) áll.
RF-kábel
TV-antennákhoz rendszeresített hengeres jelkábel.
Szatelit adás
Televíziók esetén két hangszóróra szimmetrizálja az egyes hangszórókból jövő hangok szintjét.
Kábeltelevízió
Míg a földi műsorszórás során a levegőben továbbított frekvenciajelek viszik a jelet, a kábeles műsorszórásnál egy kábelhálózaton haladnak a jelek. A kábeltelevíziós adások megjelenítéséhez
be kell szerezni egy kábelvevőt, és azt csatlakoztatni kell a kábelhálózatra.
CATV
"CATV": a szállodák, tanintézmények és egyéb intézmények saját
műsorszóró-rendszerén keresztül – a földi műsorszórók VHF és
UHF műsorain kívül – nyújtott, műsorszórási szolgáltatásokra
vonatkozik. CATV-műsorként sugározhatnak pl. filmeket, szórakoztató jeleneteket illetve oktatóműsorokat. (Nem azonos a kábeltelevíziózással.)
A CATV-műsorok csak a CATV-szolgáltatás által lefedett térségben nézhetők.
VHF/UHF
A VHF a 2–13. TV-csatornákat elöli, az UHF pedig a 14–69. csatornákat.
Csatorna finomhangolása
Ezzel a funkcióval a néző a lehető legjobb minőség érdekében
finoman behangolhatja a TV-csatornákat. A Samsung LCD TV-n
automatikusan és manuálisan is finomra hangolhatók a csatornák,
így a néző könnyen megadhatja a kívánt beállításokat.
Külső eszközről jövő bemenet
A külső eszközről jövő bemenet azokat a képbemenetek jelöli,
amelyek nem a televíziós műsorszórásból erednek, hanem külső
képeszközökből – például videomagnókból, kamkorderekből és
DVD-lejátszókból jönnek).
DVD
Olyan digitális lemeztechnológia típus, amely a CD- és LD-lemezeknek csak az előnyeit ötvözi, és ezzel nagyfelbontású és
kiváló minőségű anyagok állíthatók elő, így még élesebbé válnak
a képek.
DTV műsorszórás (digitális televíziós műsorszórás)
Olyan javított műsorszórási technológia, amelynek során egy digitális jelet átalakító vevőberendezéssel (STB) kell feldolgozni a
digitális képjeleket, így nagy felbontásban és tisztábban jeleníthetők meg a digitális képek a képernyőn.
LNA (kis zajú erősítő)
A szatelit technológia utánzásán alapul, lényege, hogy a képek
élesítése érdekében gyenge vételi térségben is erősíti a gyenge
jeleket.
Antennaátalakító
Olyan csatlakoztatóeszköz, amely széles antennakábelek (leágazó
kábelek) televízióhoz való csatlakoztatására szolgál.
Függelék
English Caption (Angol nyelvű
feliratozás) = feliratozási beállítás)
Műsorszórási szolgáltatások során angol nyelvű feliratokat (feliratozást) illetve karakteres információszolgáltatást nyújtó nyelvválasztási funkció (pl.: AFKN), (CC jelöléssel ellátott) videokazetták esetén is használható. Különösen az angolul tanulók
hasznosíthatják.
Többcsatornás adás
Ebben a módban mind koreai, mind idegen (eredeti) nyelven, valamint sztereó módban is nézhető a műsor.
A2
Ebben a rendszerben két vivő szállítja a hangadatokat. Ilyen rendszert használnak pl. Dél-Koreában és Németországban.
BTSC
Broadcast Television System Committee Az NTSC-rendszerre
áttérő országok többségében (pl. Amerikai Egyesült Államok,
Kanada, Chile, Venezuela és Tajvan) használt sztereó műsorszóró-rendszer. A rendszer kifejlesztésére és karbantartására létrehozott bizottságot is jelöli.
EIAJ
Japán elektroipari szövetsége.
DVI
A DVI az angol Digital Video Interface (~ digitális video-összeköttetés) kifejezésből képzett betűszó. Olyan új típusú videoösszeköttetési technológia, amely maximális képminőséget biztosít a kiváló minőségű megjelenítő eszközök és csúcskategóriás
grafikus kártyák számára – ide sorolhatók a síkképernyős LCDmonitorok is.
HDMI(nagyfelbontású multimédia csatlakozófelület)
Olyan csatlakozófelület, amelyen keresztül mindössze egy kábellel tömörítés nélkül vihetők át a kiváló minőségű képjelek és a
digitális hangjelek.
•
HD (nagyfelbontású)
HD esetén 1080 soros, 2x sűrűségű sugárzást (1080i) használnak. A HD-módszerrel a szokásos analóg módszerhez
képes ötször olyan éles képek jeleníthetők meg, szélesvásznú
16:9 képarányban.
•
SD (szabványos felbontás)
HD esetén 480 soros, kétszeres sugárzást (480i) használnak.
Az SD által nyújtott képminőség a HD-minőség és a szokásos
analóg módszerrel előállítható képminőség között van. Kétszer olyan jó képminőséget nyújt, mint az analóg televíziókészülékek.
SRS TS XT
A funkcióval kétcsatornás hangszórókon keresztül is az 5.1 csatornás hangszóró-rendszerekre jellemező élénk, telt térhatású
hangzás kelthető. Különösen sztereó bemeneti jelek esetén javítja
a hangzást.
Függelék
Megfelelő hulladékkezelés
A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése) – Kizárólag Európa
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő
jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak
érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás,
különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok
fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy
a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból
származó egyéb hulladékkal együtt.
Hatóság
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
A dokumentum mindennemű másolása a Samsung Electronics Co., Ltd. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.
A Samsung Electronics Co., Ltd. nem tehető felelőssé a jelen anyagban előforduló hibákért, sem az
anyag használatából és a benne foglaltak végrehajtásából származó, vagy véletlen károkért.
A Samsung a Samsung Electronics Co., Ltd. bejegyzett védjegye; a Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei; a VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics
Standard Association bejegyzett védjegyei; az ENERGY STAR® név és logó a U.S. Environmental
Protection Agency (EPA) bejegyzett védjegyei. Az ENERGY STAR® partnereként a Samsung Electronics Co., Ltd. megállapította, hogy a termék teljesíti a hatékony energiafelhasználásra vonatkozó
ENERGY STAR® irányelveket. A dokumentumban említett valamennyi egyéb terméknév saját tulajdonosainak védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet.
Download PDF

advertising