Samsung | NX-N2 | Samsung NX-N2 Felhasználói kézikönyv

Használati
útmutató
NX-N2
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet,
és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása
céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
BN46-00400A-02
Tartalom
ELŐKÉSZÜLET A
KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ
ELŐKÉSZÜLETEK
A "PCOIP" HASZNÁLATA
5
Szerzői jogvédelem
6
6
A kézikönyvben használt ikonok
Biztonsági óvintézkedéseket jelző szimbólumok
7
A biztonságos felszerelés
7
Biztonsági intézkedések tárolás során
8
Biztonsági óvintézkedések
8
9
11
Villamosság és biztonság
Telepítés
Működés
15
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
15
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
17
Tartozékok
17
19
Elölnézet
Hátoldal
20
Telepítés
20
21
22
A talp felszerelése
A készülék felszerelése
Lopás elleni zár
23
Mit jelent a "PC over IP" fölött
technológia?
24
Csatlakoztatás a "PCoIP" funkció
használatához
24
25
26
26
27
28
29
Csatlakoztatás DP-kábellel
Második monitor csatlakoztatása
Fejhallgató csatlakoztatása
Mikrofon csatlakoztatása
LAN-csatlakozás
USB-eszközök csatlakoztatása
Áramellátás
30
Csatlakoztatás a gazdaszámítógéphez
LAN-kábel használatával
Tartalom
2
Tartalom
31
"PCoIP"
31
31
32
33
49
53
55
62
64
65
66
67
képernyőmenü (OSD)
Csatlakozási képernyő
Képernyőmenü Options menü
A Configuration ablak
A Diagnostics ablak
Az Information ablak
A User Settings ablak
A Password ablak
Wake On LAN
Wake on USB
OSD Logo Upload
Firmware Update
HIBAELHÁRÍTÁSI
ÚTMUTATÓ
68
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat
segítségét kérné
68
Ellenőrizze az alábbiakat.
MŰSZAKI ADATOK
69
Általános
70
Teljesítményfelvétel
71
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD
WIDE
76
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az
ügyfelek költsége)
76
76
77
Nem hibás készülék
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása
okozta
Egyebek
78
Megfelelő hulladékkezelés
78
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
FÜGGELÉK
78
Tartalom
3
Tartalom
TÁRGYMUTATÓ
Tartalom
4
Előkészület a készülék használatához
Szerzői jogvédelem
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© 2014 Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung
Electronics engedélye nélkül.
A SAMSUNG a Samsung Electronics bejegyzett névjegye.
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
A VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standards Association bejegyzett védjegyei.

Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha

(a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).

(b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).

Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt
közlik Önnel.
Előkészület a készülék használatához
5
Előkészület a készülék használatához
A kézikönyvben használt ikonok
A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek.
A valós életben előforduló szituációk eltérhetnek az ábrák tartalmától.
Biztonsági óvintézkedéseket jelző szimbólumok
Életveszély
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
Az ilyen szimbólummal jelölt tevékenységek végrehajtása tilos.
Az ilyen szimbólummal jelölt útmutatásokat végre kell hajtani.
Előkészület a készülék használatához
6
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja.
A készülék elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad
teret a készülék körül.

A termék külseje típustól függően eltérő lehet.

A készülék fekvő és álló helyzetben is használható.
Biztonsági intézkedések tárolás során
A készülék belsejének tisztításával kapcsolatban először forduljon az ügyfélszolgálathoz (oldal 71).
(A szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
Előkészület a készülék használatához
7
Előkészület a készülék használatához
Biztonsági óvintézkedések
A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben előforduló szituációk eltérhetnek az ábrák
tartalmától.
Villamosság és biztonság
Életveszély
Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.

Ellenkező esetben az aljzat túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.
Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.

Ellenkező esetben áramütés következhet be.
A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.

Az instabil csatlakozás tüzet okozhat.
!
A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt
készülékek).
!

Áramütés vagy tűz következhet be.
Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne terhelje meg a
hálózati kábelt nehéz tárgy ráakasztásával.

A sérült hálózati kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ha a tápkábel lábai vagy a hálózati aljzat idegen anyaggal szennyezett (port stb.),
törölje le száraz ronggyal.
!

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
8
Előkészület a készülék használatához
Figyelmeztetés
Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.

A készülék áramütés következtében megsérülhet.
Ne használja a hálózati kábelt a Samsung által szállított készülékeken kívül más
fogyasztók csatlakoztatására.

!
Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig
hozzáférhető.

Ha a készülékkel bármiféle probléma merül fel, húzza ki a hálózati kábelt,
ezzel teljesen megszűnteti a készülék tápellátását.

A készüléken található bekapcsológomb nem áramtalanítja a készüléket
teljes mértékben.
Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Telepítés
Életveszély
Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát.
A készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Ne helyezze a készüléket szűk, nehezen szellőző helyre, például könyvespolcra
vagy faliszekrénybe.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet a magasabb belső hőmérséklet miatt.
Olyan helyen tárolja a készülék műanyag csomagolását, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.

A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
Előkészület a készülék használatához
9
Előkészület a készülék használatához
Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc,
ferde felület, stb.).

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.

Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor
megsérülhet vagy tüzet is okozhat.
Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por,
nedvesség (csepegő víz, stb.), olaj vagy füst érheti.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze
forró tárgy (pl. kályha) közelébe.

Ellenkező esetben a készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.

A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
Az étkezési olajok, mint például a szójaolaj a készülék károsodását vagy
deformációját okozhatják. Ne helyezze a készüléket konyhába vagy konyhapult
közelébe.
Figyelmeztetés
Óvatosan mozgassa a készüléket, ügyeljen, hogy ne ejtse el.

Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat vagy személyi sérülés
történhet.
Óvatosan tegye a helyére a készüléket.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
Előkészület a készülék használatához
10
Előkészület a készülék használatához
SAMSUNG
!
Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű
finom por, vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet
kitéve vagy ahol a készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan kell
működnie), az komolyan befolyásolhatja a teljesítményét.

Telepítés előtt feltétlenül keresse meg a Samsung Customer Service Centert
(oldal 71), ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni.
Ne hagyja vagy használja a készüléket a padlón.

A hirtelen erőhatások, mint például a rúgás vagy a túl nagy súlyterhelés,
például amikor rálépnek a készülékre, a készülék meghibásodásához vagy
személyi sérüléshez vezethet.
Működés
Életveszély
A készülék belsejében magas feszültség uralkodik. Ne kísérelje meg a készülék
saját kezű szétszerelését, javítását vagy módosítását.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.

Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert (oldal 71).
Mielőtt a készüléket áthelyezné, kapcsolja ki a tápellátást, húzza ki a hálózati
kábelt és minden egyéb csatlakoztatott kábelt.

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet és tűz vagy áramütés
következhet be.
Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható,
akkor azonnal húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer
Service Centert (oldal 71).

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne ülhessenek a készülékre, illetve ne rúghassák
meg azt.

A készülék leeshet és gyermekek sérülhetnek meg vagy komoly fájdalmat
szenvedhetnek.
Ha a készülék leesik vagy külső sérülést szenved, kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki a hálózati kábelt, és keresse meg a Samsung Customer Service
Center-t (oldal 71).

Ellenkező esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
11
Előkészület a készülék használatához
Ne üljön a készülékre.

A készülék burkolata vagy csatlakozói megsérülhetnek, vagy személyi
sérülés következhet be.
Villámlás vagy zivatar közben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati
kábelt.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábelnél vagy a jelkábelnél fogva.

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet, a készülék meghibásodhat
és tűz vagy áramütés következhet be.
Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati
dugaszát. A helyiséget azonnal szellőztesse ki.

Bármely szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető
anyagot.

Robbanás vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezzen fém tárgyakat, például evőpálcikákat, pénzérmét vagy hajcsatot a
készülék szellőzőnyílásaiba vagy csatlakozóiba. Ne helyezzen gyúlékony
tárgyakat, például papírt vagy gyufát a készülék szellőzőnyílásaiba vagy
csatlakozóiba.

Ha a készülékbe víz vagy idegen anyag kerül, feltétlenül
feszültségmentesítse, húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert (oldal 71).

A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy
fémtárgyakat a készülék tetejére.

Ha a készülékbe víz vagy idegen anyag kerül, feltétlenül
feszültségmentesítse, húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert (oldal 71).

A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
12
Előkészület a készülék használatához
Figyelmeztetés
Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a
hálózati kábelt a hálózati aljzatból.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet az összegyűlt por, túlmelegedés,
áramütés vagy áramszivárgás miatt.
Ne helyezzen közvetlenül egymás mellé egyenáramú adaptereket.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Mielőtt az egyenáramú adaptert használni kezdené, távolítsa el róla a műanyag
zacskót.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Ne hagyja, hogy az egyenáramú adapterbe víz kerüljön vagy nedvessé váljon.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.

Ne használja a készüléket szabad téren, ahol eső vagy hó érheti.

Legyen óvatos, hogy a padló felmosásakor ne nedvesítse be az egyenáramú
adaptert.
Ne helyezze az egyenáramú adaptert fűtőkészülék közelébe.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Tartsa az egyenáramú adaptert jól szellőző térben.
!
Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
A készülékhez használt kisméretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
!
Előkészület a készülék használatához
13
Előkészület a készülék használatához
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
Fejhallgató (fülhallgató) használatakor ne állítsa túl nagyra a hangerőt.

A hang, különösen nagy hangerőn hosszú távon káros lehet a hallásra.
Előkészület a készülék használatához
14
1
1.1
Előkészületek
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
1.1.1 Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

Ha bármely tétel hiányzik, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akitől a készüléket vásárolta.

A tényleges alkatrészek és a külön kapható tartozékok megjelenése különbözhet a képen
láthatótól.
Komponensek
Gyors telepítési segédlet
Garanciakártya
Használati útmutató
(Nem mindenhol érhető el)
Készülék
Tápkábel
Talp
Csavar (M4 X L8)
DC hálózati adapter
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
1 Előkészületek
15
1
Előkészületek
Külön megvásárolható tartozékok
Az alábbi tartozékokat a legközelebbi forgalmazótól szerezheti be.
LAN-kábel
USB-kábel
HDMI–DVI kábel
DVI kábel
DVI-RGB-kábel
DP-kábel
Egér (USB)
Billentyűzet
MIC
Fejhallgató
1 Előkészületek
16
1
1.2
Előkészületek
Tartozékok
1.2.1 Elölnézet
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
A
Portok
Leírás
A termék ki- és bekapcsolása.
Két másodpercig tartsa lenyomva a
gombot.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
Csatlakoztasson mikrofont.
USB-eszköz csatlakoztatása.

Javasoljuk, hogy a [
(2.0)] portokhoz billentyűzetet, illetve
egeret csatlakoztasson.

Ügyeljen arra, hogy a külső merevlemez-meghajtót az erre kijelölt
[
(2.0) HDD] porthoz csatlakoztassa. Külső tápellátású, saját
hálózati tápegységgel ellátott merevlemez-meghajtó használatát
javasoljuk.
1 Előkészületek
17
1
Előkészületek
Portok
Leírás
USB-eszköz csatlakoztatása.
A
Hangszóró
1 Előkészületek
18
1
Előkészületek
1.2.2 Hátoldal
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Portok
Leírás
USB-eszköz csatlakoztatása.
A DP-kábellel csatlakoztassa a monitorhoz.
A [DP OUT]-porton keresztüli hangkimenet nem támogatott.
A DVI-kábellel csatlakoztassa a monitorhoz.
Ez a port digitális és analóg kimenetet is támogat. Az analóg
kimenet használatához egy (külön megvásárolható) DVI-RGBkábelen keresztül csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.
Csatlakozás egy hálózathoz LAN kábellel.
Csatlakozás az egyenáramú adapterhez.
1 Előkészületek
19
1
1.3
Előkészületek
Telepítés
1.3.1 A talp felszerelése

Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.

A készülék fekvő és álló helyzetben is használható.
Függőleges használat
Vízszintes használat
1 Előkészületek
20
1
Előkészületek
1.3.2 A készülék felszerelése
4
A
Megjegyzések

A készülék monitorra történő felszerelésekor ügyeljen arra, hogy legalább 10 cm hely maradjon a
készülék és a monitor körül.

A készülék monitorra történő felszerelésekor a készüléket vízszintes helyzetben javasolt a tartóra
felszerelni. Kerülje a függőleges irányú rögzítést.

A készülék mérete a VESA-szabványnak megfelelően 100 x 100 mm. Ügyeljen arra, hogy VESAkompatibilis csavarokat használjon. A VESA-szabvánnyal nem kompatibilis csavarok használata a
készülék károsodásához vagy a rögzítőelem leeséséhez vezethet. A Samsung nem vállal
felelősséget a nem VESA-kompatibilis alkatrészek használatából eredő károkért.

Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat.

A készülék monitorra történő rögzítéséhez illessze a tartót ( A ) a monitoron lévő nyílásokhoz, majd
szilárdan rögzítse azt.
1 Előkészületek
21
1
Előkészületek
1.3.3 Lopás elleni zár
A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket.
A zár formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat
lásd a zár használati útmutatójában. A zárszerkezet külön megvásárolható.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
1
2
3
4
Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
Illessze a Kensington-zárat a készülék oldalán található biztonsági nyílásba.
Zárja le a lopás elleni zárat.

A lopás elleni zár külön kapható.

A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.

A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
1 Előkészületek
22
2
2.1
A "PCoIP" használata
Mit jelent a "PC over IP" fölött technológia?
szerver

Munkaállomás
A készülék LAN-hálózaton keresztül fogadja a kiszolgáló számítógépen tárolt kódolt fájlban lévő
képeket, majd dekódolja és a csatlakoztatott megjelenítőeszközökön megjeleníti azokat.
Ha a készülék DP-portjához csak egy megjelenítőeszköz van csatlakoztatva, akkor a készülék egy
megjelenítőn legfeljebb 2560 x 1600 képpontos felbontást támogat. Ha a DP- és DVI-I OUTportokra egyszerre két megjelenítőeszköz csatlakozik, akkor a készülék a két megjelenítőn legfeljebb
1920 x 1200 képpontos felbontást támogat.

A készülék egy kiszolgáló számítógéphez csatlakozik. Ez megnövelt biztonságot garantál, valamint a
kiszolgáló számítógép segítségével érheti el az internetet, hozhat létre dokumentumokat és
szerkeszthet képeket. A rendelkezésre álló USB-portok külső beviteli eszközök csatlakoztatását
teszik lehetővé.
2 A "PCoIP" használata
23
2
2.2
A "PCoIP" használata
Csatlakoztatás a "PCoIP" funkció használatához
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
2.2.1 Csatlakoztatás DP-kábellel
DP OUT
1
DP IN
Csatlakoztassa a DP-kábelt a készülék hátoldalán található [DP OUT] csatlakozóhoz, valamint a
számítógép [DP IN] csatlakozójához.
A [DP OUT]-porton keresztüli hangkimenet nem támogatott.
2 A "PCoIP" használata
24
2
A "PCoIP" használata
2.2.2 Második monitor csatlakoztatása
1
DVI-I OUT
DVI IN
DVI-I OUT
RGB IN
DVI-I OUT
HDMI IN
Csatlakoztassa a DVI, DVI-RGB vagy DVI-HDMI-kábelt (külön kapható) a készülék hátoldalán
található [DVI-I OUT]-porthoz, majd a számítógép [DVI IN], [RGB IN] vagy [HDMI IN]-portjához.

A [DVI-I OUT] port második monitor csatlakoztatására szolgál.

Ha kétmonitoros üzemmódra van szükség, a második monitort a [DVI-I OUT] porthoz
csatlakoztassa.

Ha analóg kimenetre van szükség, akkor használjon DVI–RGB-kábelt (külön megvásárolható).
Ha digitális kimenetre van szükség, akkor használjon DVI vagy DVI–HDMI-kábelt (külön
megvásárolható).
2 A "PCoIP" használata
25
2
A "PCoIP" használata
2.2.3 Fejhallgató csatlakoztatása
1
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülék előlapján található [
] csatlakozóhoz.
2.2.4 Mikrofon csatlakoztatása
1
Csatlakoztassa a mikrofont a készülék előlapján található [
] csatlakozóhoz.
2 A "PCoIP" használata
26
2
A "PCoIP" használata
2.2.5 LAN-csatlakozás
LAN
1
Csatlakoztassa a LAN-kábelt a készülék hátoldalán található [LAN] porthoz.
2 A "PCoIP" használata
27
2
A "PCoIP" használata
2.2.6 USB-eszközök csatlakoztatása
(2.0) HDD
(2.0)
A
1
Csatlakoztassa az USB eszközöket a
csatlakozókhoz, a készülék előlapján vagy hátlapján.

A billentyűzetet és egeret a [

Külső merevelemez-meghajtó csatlakoztatása esetén használja a [
(2.0) HDD] portot.
Saját hálózati tápegységgel rendelkező külső merevlemez-meghajtó használatát javasoljuk.

Ügyeljen arra, hogy a 0,5 A-nál nagyobb áramfelvételű eszközöket az erre kijelölt [
portba csatlakoztassa.
A
(2.0)] csatlakozóba kell illeszteni.
(2.0) HDD]
Portok
A[
(2.0) HDD] port
maximális kimeneti árama
A[
(2.0)] + [
(2.0) HDD]
egyidejű használata esetén
1,0 A
Csak a [
(2.0) HDD] port
használata esetén
1,5 A
2 A "PCoIP" használata
28
2
A "PCoIP" használata
2.2.7 Áramellátás

Csatlakoztassa a tápkábelt a DC hálózati adapterhez.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék hátoldalán található [DC 14V] csatlakozóba.
Ezután csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatba.
DC 14V
A bemeneti feszültség automatikusan vált.
2 A "PCoIP" használata
29
2
2.3
A "PCoIP" használata
Csatlakoztatás a gazdaszámítógéphez LAN-kábel
használatával
Gazdaszámítógép
szerver
Munkaállomás
HUB
LAN-kábel
NX-N2
1
Gazdaszámítógép
2
HUB
3
4 NX-N2
LAN-kábel
1
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülék hátoldalán lévő hálózati csatlakozóhoz.
2
Csatlakoztassa az egeret és a billentyűzetet az USB-csatlakozókhoz.
3
Csatlakoztassa az elosztót a készülék hátoldalán lévő LAN-csatlakozóhoz.
4
Csatlakoztassa az elosztót a gazdaszámítógép LAN-csatlakozójához.
A gazdaszámítógépnek rendelkezni kell IP-címmel.
A helyi hálózat csatlakoztatása és az IP-cím beállítása után a gazdaszámítógép képe megjelenik a
monitoron.
Az USB-csatlakozó segítségével külső adattároló eszközöket (pl. DSC, MP3, külső adattároló stb.)
csatlakoztathat.
Csak akkor csatlakoztatható egyetlen gazda számítógéphez több ügyfél számítógép, ha a gazda
számítógépen telepítve van valamilyen, például vmware, virtualizációs megoldás.
2 A "PCoIP" használata
30
2
2.4
A "PCoIP" használata
"PCoIP"
2.4.1 képernyőmenü (OSD)
A Képernyőmenü helyi grafikus felhasználói felülete akkor jelenik meg a felhasználó számára, amikor az
eszköz be van kapcsolva, és nincs folyamatban PC-over-IP munkamenet. A képernyőmenüvel a
felhasználó csatlakozhat egy gazdaeszközhöz a Connect ablakon keresztül.
A Connect ablakon át hozzáférés nyílik az Options oldalhoz, amely az Adminisztratív Webes Felület által
nyújtott funkciók némelyikét biztosítja.
Az Options oldal eléréséhez kattintson az Options menüre a Connect ablakban.
2.4.2 Csatlakozási képernyő
A Connect ablak megjelenik rendszerindításkor, kivéve, ha a kliens irányított rendszerindításra vagy
automatikus újracsatlakozásra van konfigurálva.
Módosíthatja a logót, amely a Connect gomb fölött jelenik meg, ha feltölt egy másik képet az
Adminisztratív Webes Felület Upload menüjében.
Csatlakozás gomb
Nyomja meg a Connect gombot a PCoIP munkamenet indításához. Amikor a PCoIP kapcsolódás
folyamatban van, a képernyőmenü helyi grafikus felhasználói felületén megjelenik a "Connection Pending"
üzenetet. Mikor létrejött a kapcsolat, a képernyőmenü helyi grafikus felhasználói felülete eltűnik, és a
munkafolyamat képe jelenik meg.
2-1 ábra: A képernyőmenü Csatlakozási képernyője (Csatlakozás folyamatban)
2 A "PCoIP" használata
31
2
A "PCoIP" használata
2.4.3 Képernyőmenü Options menü
Az Options menü kiválasztásával megjeleníik a választható beállításokat tartalmazó lista.
A képernyőmenü Options menüje a következőket tartalmazza:

Configuration
Ezzel az opcióval számos beállítást konfigurálhat az eszközön, mint például hálózati beállítások,
munkamenet típusa, nyelv, és egyéb beállítások.

Diagnostics
Ez az opció segít Önnek az eszköz hibakeresésében.

Information
Ez az opció megmutatja az eszközzel kapcsolatos egyes részleteket.

User Settings
Ezzel az opcióval a felhasználó meghatározhatja a certificate checking mode, Mouse, Keyboard,
Display Topology lehetőségeket, valamint a PCoIP protokoll képminőségét.
Egy opció kiválasztásával megjelenik egy beállítási ablak.
2-2 ábra: Képernyőmenü Options menü
2 A "PCoIP" használata
32
2
A "PCoIP" használata
2.4.4 A Configuration ablak
Az Adminisztratív Webes Felületen levő Configuration opció és a képernyőmenü által számos beállítást
konfigurálhat az eszközzel kapcsolatban.
A Configuration ablakban a következő fülek találhatók:

Network

IPv6

SCEP

Label

Discovery

Session

Language

Power

Display

Access

Audio

Reset
Valamennyi fül rendelkezik az alábbi gombokkal: OK, Cancel, és Apply. Ezek a gombok lehetővé teszik
az adminisztrátor számára az elvégzett módosítások elfogadását vagy elvetését.

Az OSD konfigurációs opciók az Adminisztratív Webes Felületen rendelkezésre álló opciók
alegységét képezik.

További részleteket lásd a Teradici Support Site:http://techsupport.teradici.com SCEP, Label és
Access lapjain.

Az optimális teljesítmény érdekében telepítse a Teradici Audio Driver-t a VM-re, és jelölje azt ki
alapértelmezett lejátszóeszközként.

További részletekért látogasson el a Teradici Support Site oldalra a
http://techsupport.teradici.com címen és jelentkezzen be.
Lépjen a Download Center
Teradici Virtual Audio Driver lehetőségre.
2 A "PCoIP" használata
33
2
A "PCoIP" használata
A Network fül
Konfigurálhatja a gazdagép és a kliens hálózati beállításokat a Initial Setup oldalról, vagy a Network
oldalról. Miután frissítette az oldalon levő paramétereket, kattintson az Applylehetőségre a módosítások
mentéséhez.
A hálózati paraméterek az Adminisztratív Webes Felületen is beállíthatók.
2-3 ábra: A Network beállítása

Enable DHCP
Amikor az Enable DHCP opció be van kapcsolva, az eszköz felveszi a kapcsolatot a DHCP
(Dinamikus gazda konfiguráló protokoll) kiszolgálóval, amely hozzárendel egy IP-címet, alhálózati
maszkot, átjáró IP-címet és DNS-kiszolgálókat. Mikor az opció ki van kapcsolva, ezeket a
paramétereket manuálisan kell beállítani az eszközön.

IP Address
Az eszköz IP-címe. Ha a DHCP nincs engedélyezve, akkor ezt a mezőt egy érvényes IP-címhez kell
beállítani. Ha a DHCP engedélyezve van, akkor ezt a mezőt nem szerkesztheti.

Subnet Mask
Az eszköz alhálózati maszkja. Ha a DHCP nincs engedélyezve, akkor ezt a mezőt egy érvényes
alhálózati maszkhoz kell beállítani. Ha a DHCP engedélyezve van, akkor ezt a mezőt nem
szerkesztheti.
Lehetséges egy nem megfelelő IP-cím/alhálózati maszk kombináció konfigurálása (pl. érvénytelen
maszk), és ezzel az eszköz elérhetetlenné válik. Győződjön meg arról, hogy az alhálózati maszkot
helyesen adja meg.

Gateway
Az eszköz átjáró IP-címe. Ha a DHCP ki van kapcsolva, ezt a mezőt meg kell adni. Ha a DHCP
engedélyezve van, akkor ezt a mezőt nem szerkesztheti.
2 A "PCoIP" használata
34
2
A "PCoIP" használata

Primary DNS Server
Az eszköz elsődleges DNS IP-címe. Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező. Ha a DNS
kiszolgáló IP-címét a Csatlakozáskezelő programmal konfigurálják, akkor a címet teljesen minősített
tartománynévként is meg lehet adni IP-cím helyett.

Secondary DNS Server
Az eszköz másodlagos DNS IP-címe. Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező.
Ha a DNS kiszolgáló IP-címét a Csatlakozáskezelő programmal konfigurálják, akkor a címet teljesen
minősített tartománynévként is meg lehet adni IP-cím helyett.

Domain Name
Az alkalmazott tartománynév (pl. 'domain.local'). Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező.
Ez a mező a kliens gazdáját vagy tartományát határozza meg.

FQDN
A gazdagép vagy kliens teljesen minősített tartományneve. Az alapértelmezett beállítás a pcoip-host<MAC> vagy a pcoipportal-<MAC>, ahol a <MAC> a gazdagép vagy a kliens MAC-címe.
A tartománynév hozzá lesz csatolva, ha felhasználásra kerül (pl. pcoip-host-<MAC>.domain.local).
Ezen az oldalon ez a mező csak olvasható.

Ethernet Mode
A gazdagép vagy a kliens Ethernet Mode konfigurálását teszi lehetővé az alábbiként:

Auto

100 Mbps Full-Duplex

10 Mbps Full-Duplex
Ha a 10 Mbps Full-Duplex vagy a 100 Mbps Full-Duplex értéket választja, majd az Apply
lehetőségre kattint, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg.
"Figyelmeztetés: Ha a PCoIP eszközön az automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés letiltásra
kerül, akkor ezt le kell tiltani a kapcsolón is. Ezenkívül a PCoIP eszközt és a kapcsolót úgy kell
konfigurálni, hogy azonos sebesség- és duplexitás-paramétereket használjanak. Az eltérő
paraméterek a hálózati összeköttetés elvesztését eredményezhetik. Biztosan folytatni kívánja?"
Kattintson az OK lehetőségre a paraméter módosításához.
Az Ethernet Mode lehetőséget állítsa mindig Auto értékre, és csak akkor használja a
10 Mbps Full-Duplex vagy a 100 Mbps Full-duplex értékeket, ha a másik hálózati berendezés
(azaz kapcsoló) is 10 Mbps Full-Duplex vagy 100 Mbps Full-duplex érték melletti működésre
van konfigurálva. A nem megfelelően konfigurált Ethernet Mode azt eredményezheti, hogy a
hálózat félduplex módban működik, amelyet a PCoIP protokoll nem támogat. A munkamenet
súlyosan károsodik, és ezt követően meg is szakad.

Enable 802.1X Security: Ha a csatlakoztatott hálózat támogatja a 802.1x protokollt, akkor
engedélyezni kell a Enable 802.1X Security opciót, és csak biztonsági hitelesítéssel rendelkező
eszközök használhatók. Az Enable 802.1X Security engedélyezése esetén adja meg az
Authentication, Identity és Client Certificate beállításokat. A TLS (Transport Layer Security)
jelenleg csak hitelesítési protokollként támogatott.
2 A "PCoIP" használata
35
2
A "PCoIP" használata

Identity: Adja meg a hálózaton használni kívánt készülékazonosítót.

Client Certificate: Válasszon egy Certificate Upload oldalról feltöltött tanúsítványt.
2 A "PCoIP" használata
36
2
A "PCoIP" használata
A IPv6 fül
Az IPv6 oldalon engedélyezheti az IPv6 lehetőséget az Ön IPv6 hálózatához csatlakoztatott PCoIP
eszközök részére.
Ha módosításokat hajt végre ezen az oldalon, akkor újra kell indítania az eszközt, hogy a módosítások
érvényesítve legyenek.
2-4 ábra: A IPv6 beállítása

Enable IPv6
Engedélyezze ezt a mezőt, az IPv6 lehetőség engedélyezéséhez az Ön PCoIP eszközei részére.

Link Local Address
Ez a mező automatikusan kitöltésre kerül.

Gateway
Adja meg az átjáró címét

Enable DHCPv6
Engedélyezze ezt a mezőt, a 6-os verziójú dinamikus állomáskonfiguráló protokoll (DHCPv6)
beállításához az Ön eszköze részére.

Primary DNS
Az eszköz elsődleges DNS IP-címe. Ha a DHCPv6 engedélyezve van, akkor ez a mező
automatikusan kitöltésre kerül a DHCPv6 szerver által.

Secondary DNS
Az eszköz másodlagos DNS IP-címe. Ha a DHCPv6 engedélyezve van, akkor ez a mező
automatikusan kitöltésre kerül a DHCPv6 szerver által.

Domain Name
Az alkalmazott tartománynév (pl. 'domain.local') a gazdagép vagy a kliens részére. Ha a DHCPv6
engedélyezve van, akkor ez a mező automatikusan kitöltésre kerül a DHCPv6 szerver által.
2 A "PCoIP" használata
37
2
A "PCoIP" használata

FQDN
A gazdagép vagy kliens teljesen minősített tartományneve. Ha a DHCPv6 engedélyezve van, akkor
ez a mező automatikusan kitöltésre kerül a DHCPv6 szerver által.

Enable SLAAC
Engedélyezze ezt a mezőt, az állapotmentes automatikus címkonfiguráció (SLAAC) beállításához az
Ön eszköze részére.

Enable Manual Address
Engedélyezze ezt a mezőt, egy manuális (statikus) cím beállításához az Ön eszköze részére.

Manual Address
Adja meg az eszköz IP-címét.
2 A "PCoIP" használata
38
2
A "PCoIP" használata
A Label fül
A Label oldal rendelkezésre áll a gazdagéptől vagy a klienstől. A Label oldal lehetővé teszi információk
hozzáadását az eszköz részére.
A portál címke paraméterei az Adminisztratív Webes Felületen is beállíthatók.
2-5 ábra: A Label beállítása

PCoIP Device Name
Ha a PCoIP Device Name lehetővé teszi, a rendszergazda logikus nevet adhat a gazdagépnek
vagy a portálnak. Az alapértelmezett érték pcoip-gazda-MAC vagy pcoip-portál-MAC, ahol a MAC a
gazdagép vagy a portál MAC-címe.

PCoIP Device Description
Leírás és további információk, mint például az eszköz végpontjának helyszíne. A termékszoftver nem
használja ezt a mezőt. Ez csak adminisztrátori használatra van megadva.

Generic Tag
Generikus címkeinformáció az eszközről. A termékszoftver nem használja ezt a mezőt. Ez csak
adminisztrátori használatra van megadva.
2 A "PCoIP" használata
39
2
A "PCoIP" használata
A Discovery fül
Használja a Discovery oldalon levő beállításokat a gazdagépek és kliensek feltérképezésének törléséhez
az Ön PCoIP rendszerében, és a komplex rendszerek konfigurálási és karbantartási erőfeszítéseinek
jelentős csökkentéséhez. A feltérképezési mechanizmus független a DNS SRV felfedezéstől.
Az SLP feltérképezés működéséhez a routereket úgy kell konfigurálni, hogy több állomásnak szóló
forgalmat továbbítsanak az alhálózatok között. A DNS-SRV feltérképezés a javasolt feltérképezési
mechanizmus, mivel a legtöbb összeállítás nem engedélyezi ezt.
2-6 ábra: A Discovery beállítása

Enable Discovery
Ha az Enable Discovery opció be van kapcsolva, az eszköz dinamikusan feltérképezi a
társeszközöket az SLP feltérképezés segítségével anélkül, hogy ismernie kellene azok pozícióját a
hálózaton belül. Ez dinamikusan csökkenti a konfigurációs és karbantartási munkát a komplex
rendszerek esetében.
Az SLP feltérképezéshez a routereket úgy kell konfigurálni, hogy több állomásnak szóló forgalmat
továbbítsanak. A DNS-SRV feltérképezés a javasolt eljárás.
2 A "PCoIP" használata
40
2
A "PCoIP" használata
A Session fül
A Session oldalon konfigurálhatja, hogy a gazdagép vagy a kliens eszköz hogyan csatlakozik a
társeszközökhöz, illetve hogyan fogad csatlakozásokat azoktól.
A munkamenet paraméterei az Adminisztratív Webes Felületen is beállíthatók.
2-7 ábra: A Session beállítása

Connection Type
A Munkamenet oldalról válassza a Direct to Host opciót a következő beállítások megjelenítéséhez:


Direct to Host: Csatlakozzon egy olyan számítógéphez vagy munkaállomáshoz, amelyen
Host Card van telepíve.
DNS Name or IP Address: Adja meg annak a kiszolgálónak a DNS-nevét vagy IP-címét,
amelyhez csatlakozni kíván.
2-8 ábra: A Connection Type beállítása
2 A "PCoIP" használata
41
2
A "PCoIP" használata
Ha egy View Connection Server elemet választ a Munkamenet oldalról, akkor specifikus
konfigurációs beállítások jelennek meg.

View Connection Server: Csatlakozás a VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
kiszolgálóhoz. A VMware VDI egy virtuálisgép-megoldás.

DNS Name or IP Address: Adja meg a VMware View Connection kiszolgálójának DNS-nevét
vagy IP-címét.
2-9 ábra: A Connection Type beállítása

Advanced
Látogasson el a Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com oldalra a további
részletekért.
2 A "PCoIP" használata
42
2
A "PCoIP" használata
A Language fül
A Language oldalon módosíthatja a felhasználói kezelőfelület nyelvét.

Ez a beállítás a helyi grafikus felhasználói felületet befolyásolja. Ez csak a kliensnél érhető el.

A Nyelv paraméterei az Adminisztratív Webes Felületen is beállíthatók.
2-10 ábra: A Language beállítása

Language
A képernyőmenü nyelvének konfigurálása. Ez a beállítás csak a képernyőmenü nyelvét befolyásolja.
Nem érinti a pillanatnyi felhasználói munkamenet nyelvi beállításait.
Támogatott nyelvek: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean,
Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Keyboard Layout
A billentyűzet elrendezésének módosítása. Ha a felhasználó elindít egy munkamenetet, akkor ezt a
beállítás a virtuális gépen keresztül lehet vezérelni. Ha a Windows Csoportos Irányelv Objektum
(GPO) úgy van beállítva, hogy engedélyezze a billentyűzet elrendezésének módosítását, akkor a
beállítás a felhasználó munkamenete során kerül alkalmazásra. Ha a Windows GPO úgy van
beállítva, hogy nem engedélyezi a beállítást, akkor a beállítás nem kerül alkalmazásra.
2 A "PCoIP" használata
43
2
A "PCoIP" használata
A Power fül
2-11 ábra: A Power beállítása

OSD Screen-Saver Timeout (munkamenethez nem kapcsolódva): Tétlen állapotban a
csatlakoztatott monitorok a megadott idő (másodperc) elteltével készenléti üzemmódra váltanak.
Adjon meg „0” értéket, ha nem kívánja használni a készenléti üzemmód funkciót.

Display Suspend Timeout (munkamenethez kapcsolódva): Tétlen állapotban a csatlakoztatott
monitorok a megadott idő (másodperc) elteltével készenléti üzemmódra váltanak. Adjon meg „0”
értéket, ha nem kívánja használni a készenléti üzemmód funkciót.
2 A "PCoIP" használata
44
2
A "PCoIP" használata
A Display fül
A Display oldalon engedélyezheti az Extended Display Identification Data(EDID) felülírási módot.
Ez a funkció csak a képernyőmenün keresztül érhető el.
Normál működés során a gazdagépben levő GPU lekérdezi a zéró klienshez csatlakoztatott monitort, a
monitor teljesítőképességének meghatározása céljából. Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy egy
monitor úgy van csatlakoztatva a klienshez, hogy ez megakadályozza, hogy a kliens beolvashassa az
EDID információt, például bizonyos KVM eszközökön keresztüli csatlakozás esetén. Az ezen az oldalon
levő opciókkal konfigurálható a kliens, hogy közzétegye az alapértelmezett EDID információkat a GPU
részére.
A kijelző felülírás engedélyezése az alapértelmezett monitor kijelző-információ használatát vonja maga
után, és előfordulhat, hogy ez nem kompatibilis a csatlakoztatott monitorhoz, amely üres monitort
eredményez. Csak akkor engedélyezze a kijelző felülírást, ha nincs érvényes EDID információ és a
monitor kijelző-jellemzőit ismeri.
2-12 ábra: A Display beállítása

Enable Attached Display Override
Ez az opció átvett rendszerek számára készült. Konfigurálja a klienst, hogy alapértelmezett EDID
információkat küldjön a gazdagépnek, ha egy monitor nem észlelhető, vagy nincs csatlakoztatva a
klienshez. A Windows 7 előtti Windows-verziókban, ha a gazdagép nem rendelkezett EDID
információkkal, akkor azt feltételezte, hogy nincsenek monitorok csatlakoztatva, és többé nem is
ellenőrizte ezt újra. Ez az opció biztosítja, hogy a gazdagép mindig rendelkezzen az EDID
információkkal, ha a kliens a munkamenetben van.
Ha ezt az opciót engedélyezik, akkor az alábbi alapértelmezett felbontások lesznek közzétéve:

2560x1600 @60 Hz

2048x1152 @60 Hz
2 A "PCoIP" használata
45
2
A "PCoIP" használata

1920x1440 @60 Hz

1920x1200 @60 Hz

1920x1080 @60 Hz

1856x1392 @60 Hz

1792x1344 @60 Hz

1680x1050 @60 Hz

1600x1200 @60 Hz

1600x900 @60 Hz

1440x900 @60 Hz

1400x1050 @60 Hz

1366x768 @60 Hz

1360x768 @60 Hz

1280x1024 @60 Hz

1280x960 @60 Hz

1280x800 @60 Hz

1280x768 @60 Hz

1280x720 @60 Hz

1024x768 @60 Hz

848x480 @60 Hz

800x600 @60 Hz

640x480 @60 Hz
Ha az Enable Attached Display Override funkció aktív, akkor a klienshez csatlakozó összes
megjelenítő az alapértelmezett 1024 x 768 képpontos felbontásra van állítva.

Enable Display Cloning
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ugyanazt a képernyőt két monitoron egyszerre jelenítse meg,
amikor kétmonitoros üzemmódban van.
2 A "PCoIP" használata
46
2
A "PCoIP" használata
A Audio fül
Az audio beállítások konfigurálása (pl. mikrofon és fejhallgató).
2-13 ábra: A Audio beállítása

Enable Local USB Audio Driver
A hang a beépített hangszórókból szól, a szerveren talált zenék lejátszásakor.

Hangkimenet és csatlakoztatott eszközök
Csatlakoztatott eszközök
Enable Local USB
Audio Driver
Device Type
Hangkimenet
USB fejhallgató + fülhallgató
Jelölje ki a (
)
lehetőséget
USB
USB fejhallgató
USB fejhallgató + fülhallgató
Jelölje ki a (
)
lehetőséget
Analóg
fülhallgató
Csak fülhallgató
Szüntesse meg a (
)
lehetőség kijelölését
-
fülhallgató
-
Szüntesse meg a (
)
lehetőség kijelölését
-
Beépített
hangszóró
2 A "PCoIP" használata
47
2
A "PCoIP" használata
A Reset fül
A Reset oldalon visszaállíthatja a konfigurációt és az engedélyeket a gyári alapértelmezett beállításokra,
amelyeket a beépített flash memória tárol.

A visszaállítás az Adminisztratív Webes Felületen is kezdeményezhető.

A paraméterek visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre nem állítja vissza a termékszoftvert,
és nem törli a testreszabott képernyőmenü logót.
2-14 ábra: A Reset beállítása

Reset Parameters
Ha megnyomja ezt a gombot, akkor egy üzenet jelenik meg, amely jóváhagyást kér.
Ez megakadályozza a véletlen visszaállítást.
2 A "PCoIP" használata
48
2
A "PCoIP" használata
2.4.5 A Diagnostics ablak
A Diagnostic menü hivatkozásokat tartalmaz a futási idő információival rendelkező oldalakhoz, valamint
olyan funkciókat is tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek hibakereséshez
A Diagnostic opciók a képernyőmenüben az Adminisztratív Webes Felületen rendelkezésre álló opciók
alegységét képezik.

Event Log

Session Statistics

PCoIP Processor

Ping
Valamennyi fül rendelkezik Close gombbal az ablak bezárásához.
Az Event Log fül
Az Event Log oldalon megtekintheti és törölheti a gazdagéptől vagy a klienstől származó eseménynapló
üzeneteket.
Az Adminisztratív Webes Felületen módosíthatja a napló szűrő beállítást azon az eszközön, amely
szabályozza az üzenetek részletességi szintjét a naplózásban. Ha a szűrőt "terse" értékre állítja, akkor az
eszköz rövid és tömör üzenetek naplózását végzi.
Az Event Log oldalon engedélyezheti és definiálhatja a rendszernaplót (syslog), olyan események
gyűjtésére és jelentésére, amelyek teljesítik az IETF szabványt a programüzenetek naplózásáról.
Az Event Log az Adminisztratív Webes Felületen is elindítható.
2-15 ábra: A Event Log beállítása

View event log messages
A View event log messages mező segítségével megjelenítheti a naplóüzeneteket az időbélyegzés
adataival együtt. Két gomb áll rendelkezésre.

Refresh
A Refresh gomb megnyomásával frissítheti a megjelenített eseménynapló-üzeneteket.
2 A "PCoIP" használata
49
2
A "PCoIP" használata

Clear
Kattintson ide az eszközön tárolt valamennyi eseménynapló üzenet törléséhez.
A Session Statistics fül
A Session Statistics oldalon megtekintheti az aktuális statisztikákat az aktív munkamenet során.
Ha a munkamenet nem aktív, akkor a legutóbbi munkamenet statisztikáit tekintheti meg.
A Session Statistics az Adminisztratív Webes Felületen is megtekinthető.
2-16 ábra: A Session Statistics beállítása

PCoIP csomagok statisztikái

PCoIP Packets Sent
A PCoIP csomagok teljes száma, amelyek elküldésre kerültek az aktuális/legutóbbi
munkamenet során.

PCoIP Packets Received
A PCoIP csomagok teljes száma, amelyek fogadásra kerültek az aktuális/legutóbbi
munkamenet során.

PCoIP Packets Lost
A PCoIP csomagok teljes száma, amelyek elvesztek az aktuális/legutóbbi munkamenet során.

Bájtok statisztikája

Bytes Sent
A bájtok teljes száma, amelyek elküldésre kerültek az aktuális/legutóbbi munkamenet során.

Bytes Received
A bájtok teljes száma, amelyek fogadásra kerültek az aktuális/legutóbbi munkamenet során.
2 A "PCoIP" használata
50
2
A "PCoIP" használata

Round Trip Latency
A minimális, átlagos és maximális körbejárási PCoIP rendszer (pl. gazdagéptől a kliensig, majd vissza
a gazdagépig), és a hálózati késés milliszekundumokban (+/- 1 ms).
A PCoIP Processor fül
A PCoIP Processor oldalon visszaállíthatja a gazdagépet vagy a klienst, és megtekintheti a kliens PCoIP
processzorának hasznos idejét a legutóbbi rendszerindítás óta.
A PCoIP Processor hasznos ideje az Adminisztratív Webes Felületen is megtekinthető.
2-17 ábra: A PCoIP Processor beállítása
2 A "PCoIP" használata
51
2
A "PCoIP" használata
A Ping fül
A Ping oldalon felveheti a kapcsolatot valamely eszközzel, és ellenőrizheti, hogy elérhető-e IP hálózaton
keresztül. Ezzel meghatározhatja, hogy egy gazdagép elérhető-e. A 3.2.0 verziószámú termékszoftver
kibocsátásának eredményeképpen, és a ping parancsban történő "a jelölés ne legyen részekre bontva"
kikényszerítés által ezzel a funkcióval meghatározhatja a maximális MTU méretet.
2-18 ábra: A Ping beállítása

Ping beállítások

Destination
IP-cím vagy teljesen minősített tartománynév az ellenőrzéshez

Interval
Szünet a ping csomagok között

Packet Size
A ping csomag mérete

Packets

Sent
Az továbbított ping csomagok száma

Received
A fogadott ping csomagok száma
2 A "PCoIP" használata
52
2
A "PCoIP" használata
2.4.6 Az Information ablak
Az Information oldalon megtekintheti az eszközzel kapcsolatos részleteket. Az Adminisztratív Webes
Felület megmutatja a verziószámot, a VPD-t, és a csatolt eszközinformációt. A képernyőmenüvel
megtekintheti az eszköz verziószámát.
A Version oldalon megtekintheti az eszközzel kapcsolatos hardver és termékszoftver részleteket.
2-19 ábra: A Version beállítása

VPD-információ
A Lényeges Termékadatok (Vital Product Data - VPD) olyan információk, amelyeket a gyár állít be,
hogy egyedülálló módon beazonosítható legyen minden egyes portál vagy gazdagép.

MAC Address
Gazdagép/kliens egyedi MAC cím

Unique Identifier
Gazdagép/kliens egyedi azonosító

Serial Number
Gazdagép/kliens egyedi sorozatszám

Firmware Part Number
Az aktuális termékszoftver alkatrészszáma

Hardware Version
Gazdagép/kliens hardver verziószám

Készülékszoftver-információk
A Készülékszoftver-információk az aktuális PC-over-IP termékszoftver adatait tartalmazza.

Firmware Version
Az aktuális termékszoftver verziószáma
2 A "PCoIP" használata
53
2
A "PCoIP" használata

Firmware Build ID
Az aktuális termékszoftver javító kódja

Firmware Build Date
Az aktuális termékszoftver létrehozási dátuma

PCoIP Processor Family
A Tera termékcsaládnevet mutatja. A Tera a Teradici gazdaprocesszora. Ez a készülék az újabb
generációs TERA2321 Tera2 gazdaprocesszor-családra épül, amely Tera2 néven jelenik meg.

PCoIP Processor Revision
A PCoIP processzor szilikon revíziója. A szilikon B revíziója 1.0-val van jelölve.

Bootloader információk
A betöltőprogram információi jelzik az aktuális PC-over-IP betöltőprogramjának adatait.

Bootloader Version
Az aktuális rendszertöltő verziószáma

Bootloader Build ID
Az aktuális rendszertöltő javító kódja

Bootloader Build Date
Az aktuális rendszertöltő létrehozásának dátuma
2 A "PCoIP" használata
54
2
A "PCoIP" használata
2.4.7 A User Settings ablak
Az User Settings oldallal elérheti a füleket, amelyeken meghatározhatja a tanúsítványellenőrző
üzemmódot, az egér- és billentyűzet beállításokat, a PCoIP protokoll képminőségét, valamint a kijelző
elrendezését.
A Felhasználói beállítások menü fülei a következők:

Certificate

Mouse

Keyboard

Image

Display Topology

Touch Screen
A Certificate fül
Ezen a lapon választhatja ki a további lépéseket, ha egy kiszolgálóhoz történő csatlakozáskor a
biztonsági információk nem ellenőrizhetők. Ezeket a beállításokat csak a rendszergazda hozzájárulásával
ajánlott módosítani.
2-20 ábra: A Certificate beállítása

Never connect to untrusted servers: Jelölje be ezt az opciót, ha nem kíván tanúsítvány nélküli vagy
nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező kiszolgálóhoz csatlakozni.

Warn before connecting to untrusted servers: Jelölje be ezt az opciót, ha egy nem megbízható
kiszolgálóhoz történő csatlakozás előtt figyelmeztetést kívánt megjeleníteni.

Do not verify server identity certificates: Ennek az opciónak a bejelölésével engedélyezheti a
kiszolgáló azonosító tanúsítványának ellenőrzése nélküli csatlakozásokat.
2 A "PCoIP" használata
55
2
A "PCoIP" használata
A Mouse fül
Az Mouse oldalon módosíthatja az egér kurzorsebességét a képernyőmenü munkamenetekhez.
A képernyőmenü kurzorsebességének beállítása nem befolyásolja a kurzorbeállításokat, ha van aktív
PCoIP munkamenet, hacsak a helyi billentyűzet gazdagép alapú illesztőprogramja nincs használatban.
Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" leírását a további részletekért.
Ez a funkció csak a képernyőmenün keresztül érhető el. Nem elérhető az Adminisztratív Webes
Felületen.
2-21 ábra: A Mouse beállítása

Mouse Speed
Az egér kurzorsebességének konfigurálása.
Az egér kurzorsebességét a PCoIP gazdagép szoftverén keresztül is konfigurálhatja.
Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" leírását a további
részletekért.
2 A "PCoIP" használata
56
2
A "PCoIP" használata
A Keyboard fül
Az Keyboard oldalon módosíthatja a billentyűzet ismétlési beállításait a képernyőmenü
munkamenetekhez.

A billentyűzet ismétlési beállításai nem befolyásolják a kurzorbeállításokat, ha van aktív PCoIP
munkamenet, hacsak a helyi billentyűzet gazdagép alapú illesztőprogramja nincs használatban.
Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" leírását a további
részletekért. Ez a beállítás csak a képernyőmenün keresztül érhető el. Nem jelenik meg az
Adminisztratív Webes Felületen.

A billentyűzet ismétlési beállításait a PCoIP gazdagép szoftverén keresztül is konfigurálhatja.
Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" leírását a további
részletekért.
2-22 ábra: A Keyboard beállítása

Keyboard Repeat Delay
A felhasználó konfigurálhatja a kliens billentyűzet ismétlési késleltetését.

Keyboard Repeat Rate
A felhasználó konfigurálhatja a kliens billentyűzet ismétlési sebességét.

Repeat Settings Test Box
A felhasználó tesztelheti a kiválsztott billentyűzet beállításokat.
2 A "PCoIP" használata
57
2
A "PCoIP" használata
A Image fül
Az Image oldalon módosíthatja a PCoIP munkamenet képminőségét.
2-23 ábra: A Image beállítása

Image Quality Preference
A csúszkával módosíthatja a kiegyenlítést a kép élessége és az egyenletes mozgás között egy
PCoIP munkamenet esetén, ahol a hálózati sávszélesség korlátozott.
Ez a mező a gazdagépen is elérhető, ha a PCoIP Host Software telepítve van.
A csúszka a gazdagép szoftver Image füle alatt található.
2 A "PCoIP" használata
58
2
A "PCoIP" használata
A Display Topology fül
Ahhoz, hogy alkalmazhassa a kijelző elrendezés funkciót a PCoIP munkamenethez egy zéró kliens és egy
PCoIP gazdagép között, a gazdagépen telepítve kell lennie a PCoIP gazdagép szoftvernek.
Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" leírását a további részletekért.
A Display Topology fül nem rendelkezik neki megfelelő menüvel az Adminisztratív Webes Felületen.
A kijelző elrendezés funkció további részleteiért, a PCoIP munkamenethez egy zéró kártya és egy zéró
kliens között, Lásd a "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".
Mindig a Display Topology fül alkalmazásával módosítsa a kijelző elrendezését a OSD
Options
User Settings interface.
2-24 ábra: A Display Topology beállítása

Enable Configuration
Ha engedélyezve van, akkor az eszközön konfigurálhatja a kijelző pozícióját, elforgatását és
felbontását. A beállítások elmentésre kerülnek, ha megnyomja az Apply vagy az OK lehetőségeket,
és akkor kerülnek alkalmazásra, ha az eszközt újraindítja.

Display Layout
Válassza ki, hogy a kijelzőihez vízszintes vagy függőleges elrendezést szeretne-e (A és B) Ez a
beállítás az Ön asztalán levő kijelzők fizikai elrendezését kell, hogy tükrözze.

Horizontal: Kiválasztásával az A és a B vízszintesen lesz elrendezve, A kerül a B bal oldalára.

Vertical: Kiválasztásával az A és a B függőlegesen lesz elrendezve, A kerül a B fölé.
Egyszerre maximum két kijelző lehet engedélyezve.
2 A "PCoIP" használata
59
2
A "PCoIP" használata

Alignment
Válassza ki, hogy hogyan kívánja az A és a B kijelzőket elrendezni, ha ezeknek eltérő a mérete.
Ez a beállítás meghatározza, hogy a képernyő melyik része legyen használva, ha a kurzort egyik
kijelzőről a másikra mozgatja. A legördülő listában megjelenő elrendezési opciók attól függnek,
hogy Ön vízszintes vagy függőleges kijelző-elrendezést választott-e.

Primary
Konfigurálja, hogy zéró kliens melyik DVI portját kívánja elsődleges portnak megtenni.
Az elsődleges porthoz csatlakozó kijelző lesz az elsődleges kijelző (azaz a kijelző, amely a
képernyőmenüket tartalmazza, mielőtt PCoIP munkamenetet kezdeményez, és ez lesz az a kijelző
is, amely a Windows feladatsávhoz kerül lekérésre a munkamenetet kezdeményezését követően).


Port 1: Kiválasztásával a zéró kliens DVI-1 portját állíthatja be elsődleges portnak.

Port 2: Kiválasztásával a zéró kliens DVI-2 portját állíthatja be elsődleges portnak.
Position
Határozza meg, melyik kijelző van fizikailag csatlakoztatva a Port 1 és a Port 2 csatlakozókhoz.

Rotation
Konfigurálja a kijelző elforgatását a Port 1 és a Port 2 csatlakozók esetén.


No rotation

90˚ clockwise

180˚ rotation

90˚ counter-clockwise
Resolution
A kijelző felbontást konfigurálhatja a PCoIP munkamenethez egy virtuális gép vagy gazdagép és egy
zéró kliens között. A zéró kliens feltérképezi a monitor támogatott kijelző felbontásait, és ezeket
megjeleníti a legördülő menüben. Alapértelmezésként a kijelző saját felbontása lesz alkalmazva.

Revert
Visszaállítja az ezen az oldalon levő konfigurációkat a legutóbbi mentett beállításokra.
2 A "PCoIP" használata
60
2
A "PCoIP" használata
A Touch Screen fül
Az Touch Screen oldalon konfigurálhatja és kalibrálhatja a csatlakoztatott Elo TouchSystems
érintőképernyős kijelző bizonyos beállításait.
Az Touch Screen oldal csak a képernyőmenün keresztül érhető el. Nem elérhető az Adminisztratív
Webes Felületen.
2-25 ábra: A Touch Screen beállítása

Enable right click on hold
A jelölőnégyzet bejelölésével a felhasználók egy jobb egérgombos kattintást idézhetnek elő, ha
megérintik és pár másodpercig megérintve tartják a képernyőt. Ha ez nincs engedélyezve, akkor a
jobb egérgombos kattintás nincsen támogatva.

Right click delay
Csúsztassa a mutatót a Long és a Short között egy tetszőleges pozícióba, annak
meghatározásához, hogy a felhasználónak mennyi ideig kell megérinteni és megérintve tartani a
képernyőt a jobb egérgombos kattintás előidézéséhez.

Touch screen calibration
Ha az érintőképernyőt először csatlakoztatja a zéró klienshez, akkor a kalibrációs program elindul.
Az érintőképernyőt érintse meg a három célpontot, ahogy azok megjelennek.
A kalibráció teszteléséhez húzza végig az ujját a monitoron, és ellenőrizze, hogy a kurzor követi-e
ezt. Ha a teszt nem sikeres, akkor a kalibrációs program újra elindul. A kalibrálást követően a
koordináták a flash memóriában kerülnek eltárolásra.
A kalibrációs program manuális elindításához a képernyőmenü Touch Screen oldalán kattintson a
Start lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
2 A "PCoIP" használata
61
2
A "PCoIP" használata
2.4.8 A Password ablak
A Password funkció használatához állítsa be a zéró klienst az Options, illetve PCoIP MC beállítások
kiválasztásával. Látogasson el a Teradici Support Site oldalra: További részletek:
http://techsupport.teradici.com.
A Password oldalon frissítheti az eszköz helyi adminisztrátori jelszavát. A jelszó maximum 20 karakterből
állhat.

Ez a paraméter érinti az Adminisztratív Webes Felületet és a helyi OSD grafikus felhasználói
felületet is.

Legyen óvatos a kliens jelszavának frissítésekor, mert a kliens használhatatlanná válhat, ha a jelszó
elvész.
2-26 ábra: A Change Password beállítása

Old Password
Ennek a mezőnek meg kell egyeznie az aktuális adminisztrátori jelszóval, mielőtt a jelszót frissíthetné.

New Password
Az új adminisztrátori jelszó érinti az Adminisztratív Webes Felületet és a helyi képernyőmenü grafikus
felhasználói felületét is.

Confirm New Password
Ennek a mezőnek meg kell egyeznie az New Password mezővel, mielőtt a jelszót frissíthetné.

Reset
Ha a kliens jelszó elveszett, akkor kattintson a Reset gombra, hogy egy válaszkódot kérhessen a
kliens forgalmazójától. A hívókód elküldésre került a forgalmazónak. A forgalmazó ellenőrzi a
kérelmet, és egy válaszkódot küld el, ha a Teradici erre engedélyt ad.
Ha helyesen írta be a válaszkódot, akkor a kliens jelszava üres értékre kerül beállításra.
Adjon meg egy új jelszót.
Ha jogos jelszó-visszaállításra van szükség, további információkért forduljon a kliens forgalmazójához.
Ez az opció nem érhető el az Adminisztratív Webes Felületről. Ez csak a képernyőmenün keresztül
érhető el.
2 A "PCoIP" használata
62
2
A "PCoIP" használata
2-27 ábra: A Authorized Password Reset beállítása
A PCoIP használatának részletei előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legfrissebb információk
megtekintéséhez látogasson el a Teradici honlapjára http://www.teradici.com.
2 A "PCoIP" használata
63
2
A "PCoIP" használata
2.4.9
Wake On LAN
Ez a funkció lehetővé teszi a készülék egy előre meghatározott parancs külső rendszerből a készülék
felé, hálózaton keresztül történő küldésével történő bekapcsolását.
Győződjön meg arról, hogy a hálózat lehetővé teszi a parancsot a készülék felé küldő számítógéppel
történő kommunikációt. Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e Wake on LAN jeleket generálni képes
programmal.

Ügyeljen arra, hogy a tápellátás mindig csatlakoztatva legyen, így ez a funkció a készülék
kikapcsolt állapotában is működik.

A funkció célja a készülék bekapcsolása. (A készülék kikapcsolására szolgáló funkciót nem
támogatja.)
A beállítások megadása
1
Úgy állítsa be a készülék és a számítógép IP-címeit, hogy a készülék csatlakozhasson a
számítógéphez hálózaton keresztül.
2
A készülék kezelői weboldalának megnyitásához a számítógépen írja be az URL-címmezőbe a
készülékhez beállított IP-címet.
3
A tápellátás beállításainak módosításához jelentkezzen be (Log In), majd válassza a
Configuration
4
Power elemeket.
Végezze el a beállításokat a készülék felhasználási környezetének megfelelően. (Lásd az alábbi
képet.)
2 A "PCoIP" használata
64
2
A "PCoIP" használata
2.4.10
Wake on USB
Ha a Wake On USB funkció kezelői weboldalon történő bekapcsolását követően kikapcsolja a
készüléket, akkor a rendszer készenléti módba vált.
A Wake on USB funkció a billentyűzet vagy egér állapotának változásakor készenléti módból normál
módba váltja a rendszert.
Változás például az egérgomb vagy a billentyűzet valamely billentyűjének megnyomása.
A beállítások megadása
1
Úgy állítsa be a készülék és a számítógép IP-címeit, hogy a készülék csatlakozhasson a
számítógéphez hálózaton keresztül.
2
A készülék kezelői weboldalának megnyitásához a számítógépen írja be az URL-címmezőbe a
készülékhez beállított IP-címet.
3
A tápellátás beállításainak módosításához jelentkezzen be (Log In), majd válassza a
Configuration
4
Power elemeket.
Végezze el a beállításokat a készülék felhasználási környezetének megfelelően. (Lásd az alábbi
képet.)
2 A "PCoIP" használata
65
2
A "PCoIP" használata
2.4.11
OSD Logo Upload
Az OSD Logo Upload oldal segítségével módosíthatja a Teradici OSD képernyőn megjelenített logót.
A beállítások megadása
1
Úgy állítsa be a készülék és a számítógép IP-címeit, hogy a készülék csatlakozhasson a
számítógéphez hálózaton keresztül.
2
A készülék kezelői weboldalának megnyitásához a számítógépen írja be az URL-címmezőbe a
készülékhez beállított IP-címet.
3
Jelentkezzen be (Log In), majd válassza az Upload
OSD Logo lehetőséget.
Megjelenik az OSD Logo Upload oldal. (Lásd az alábbi képet.)
4
Válasszon egy, a logót felváltó új fájlt, majd nyomja meg az Upload gombot.
Ügyeljen arra, hogy az OSD logófájl 24 bites bitképfájl legyen, amelynek mérete nem haladja meg a 256
x 64 pixelt.
2 A "PCoIP" használata
66
2
A "PCoIP" használata
2.4.12
Firmware Update
A Firmware Update oldalon módosítsa a Teradici Firmware beállítást.
A beállítások megadása
1
Úgy állítsa be a készülék és a számítógép IP-címeit, hogy a készülék csatlakozhasson a
számítógéphez hálózaton keresztül.
2
A készülék kezelői weboldalának megnyitásához a számítógépen írja be az URL-címmezőbe a
készülékhez beállított IP-címet.
3
Jelentkezzen be (Log In), majd válassza az Upload
Firmware lehetőséget.
Megjelenik az Firmware Upload oldal. (Lásd az alábbi képet.)
4
5
Válassza ki a logót felváltó Firmware-fájlt, majd nyomja meg az Upload gombot.
A feltöltést követően megjelenik a Reset gomb. A Reset gombra kattintva indítsa újra a klienst.
Válassza az Options
Information lehetőséget, majd ellenőrizze a Firmware Version részben
megjelenő információkat.
2 A "PCoIP" használata
67
3
3.1
Hibaelhárítási útmutató
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné
3.1.1 Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma
Problémák
A készüléket nem lehet bekapcsolni.
Megoldások
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva.
(Lásd: „2.2.7 Áramellátás”)
Hanggal kapcsolatos probléma
Problémák
Nincs hang.
Megoldások
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy
módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra
állítása után is túl alacsony, állítsa be a hangerőt a
hangbeállító programban.
3 Hibaelhárítási útmutató
68
4
4.1
Műszaki adatok
Általános
Típusnév
NX-N2
Tápellátás
AC 100–240 VAC (±10%)
Video jel
DP OUT x 1 db, DVI-I OUT x 1 db
Támogatott protokoll
PC-over-IP
Hangszóró
4 Ω, 2,0 W, monó
Méretek
(Sz × H × M) /
Súly
Talppal
Függőleges használat : 115,0 x 157,5 x 126,4 mm / 425 g
Vízszintes használat : 150,0 x 38,3 x 126,4 mm / 425 g
Talp nélkül
150,0 x 30,4 x 126,4 mm / 390 g
Talp
115,0 x 12,6 x 115,0 mm / 35 g
USB
USB 2.0 x 6 db
(4 port az előlapon, 2 port a hátlapon.
A 2 előlapi, valamint az összes hátoldali port egy USB HUB-on
keresztül kapcsolódik a készülékhez)
Környezeti
feltételek
Üzemi
Hőmérséklet : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ez a készülék egy A osztályú digitális berendezés.
4 Műszaki adatok
69
4
4.2
Műszaki adatok
Teljesítményfelvétel
Energiatakarékos
mód
Normál üzemmód
Jellemző
Tápellátás
jelzőfénye
Fogyasztás
Besorolás
Be
kevesebb, mint
7W
kevesebb, mint
30 W
Készenlét
(USB-ről
ébreszthető)
Kikapcsolt állapot
Ki
Ki
kevesebb, mint 1,1 W
kevesebb, mint 0,4 W

Az áramfogyasztás az eltérő működési feltételek és a beállítások módosítása esetén eltérhet a fent
jelzett áramfogyasztástól.

A teljesítményfelvétel 0 wattra csökkentéséhez húzza ki a tápkábelt. Ha a készüléket hosszabb
időn keresztül nem kívánja használni, feltétlenül húzza ki a hálózati kábelt. Ha nincs tápkapcsoló,
húzza ki a tápkábelt az áramfogyasztás 0 wattra történő csökkentéséhez.
4 Műszaki adatok
70
Függelék
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Weboldal: www.samsung.com/displaysolutions
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800 333 3733
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA
01 8000 112 112
Bogotá 600 12 72
COSTA RICA
0-800-507-7267
DOMINICA
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-7267
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
001-800-5077267
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
PANAMA
800-7267
PARAGUAY
009 800 542 0001
PERU
0-800-777-08
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000 405 437 33
VENEZUELA
0-800-100-5303
Függelék
71
Függelék
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
BULGARIA
07001 33 11, share cost tariff
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
CYPRUS
8009 4000 only from landline
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24,
148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 **
!"
!"
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
Függelék
72
Függelék
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888 (Toll Free)
(021) 56997777
JAPAN
0120-327-527
MALAYSIA
1800-88-9999
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
Függelék
73
Függelék
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN
0800-32-9999
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
MENA
ALGERIA
0800 100 100
BAHRAIN
8000-4726
EGYPT
08000-726786
IRAN
021-8255
JORDAN
0800-22273
06 5777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
MOROCCO
080 100 2255
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA
920021230
SYRIA
18252273
TUNISIA
80-1000-12
TURKEY
444 77 11
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095-0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499999
Függelék
74
Függelék
AFRICA
GHANA
0800-10077
0302-200077
KENYA
0800 545 545
NAMIBIA
08 197 267 864
NIGERIA
0800-726-7864
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
RWANDA
9999
SENEGAL
800-00-0077
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN
1969
TANZANIA
0685 88 99 00
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
0211 350370
Függelék
75
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az ügyfelek költsége)
Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.

Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.

Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.).

Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.

Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.

Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.

Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.

Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.

Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.

Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:

Külső behatás vagy leejtés.

A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.

Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.

A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.

Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.

A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
Függelék
76
Függelék
Egyebek

Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár, stb.).

Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej, oszcillátor,
lámpa, szűrő, szalag, stb.).
Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel.
Ezért kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
Függelék
77
Függelék
Megfelelő hulladékkezelés
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket
a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy
hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt
kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak,
hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt
jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és
az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó
helyre.
Függelék
78
Tárgymutató
T
"PCoIP" 31
Tartozkok 17
Telepíts 20
Teljesítmnyfelvtel 70
A
Az alkatrszek megltnek ellenőrzse 15
Á
Általános 69
B
Biztonsági óvintzkedsek 8
C
Csatlakoztatás a gazdaszámítógphez
LANkábel használatával 30
Csatlakoztatás a PCoIP funkció
használatához 24
F
Felelőssg a fizetős szolgáltatásrt (az ügyfelek
költsge) 76
K
Kapcsolatfelvétel
SAMSUNG WORLD WIDE 71
M
Megfelelő hulladkkezels 78
Mielőtt a Samsung ügyflszolgálat segítsgt krn
68
Mit jelent a PC az IP fölött technológia 23
S
Szerzői jogvdelem 5
Tárgymutató
79
Download PDF

advertising