Samsung | 460DRN-A | Samsung 460DRN-A Gyors üzembe helyezési útmutató

SyncMaster 460DRN-A
LCD-kijelző
Használati útmutató
Bevezetés
Csomag tartalma
Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy a következő tartozékokat is megkapta-e az LCD képernyő vásárlásakor.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
A helyi kereskedőnél további tartozékokat is vásárolhat.
Kicsomagolás
LCD-kijelző
Használati útmutatók
Gyors telepítési segédlet
Garanciakártya
(Nem minden régióban
elérhető)
Használati utasítás
Bevezetés
Kábelek
Földkábel (3)
Egyéb
Ütésérzékelő
Távirányító
Elemek (AAA x 2)
(Nem minden régióban
elérhető)
Külön megvásárolható
DVI-kábel
LAN-kábel
Az Ön LCD kijelzője
Elülső rész
MENU gomb [MENU]
Megnyitja a menüt és kilép a menüből. Ezzel ki is léphet a képernyőmenüből, és visszatérhet az előző menüponthoz.
Bevezetés
Navigációs gombok (fel-le gombok)
Függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek
módosítása.
Beállító gombok (bal-jobb gombok)/Hangerő-szabályozó gombok
Vízszintes mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek
módosítása. Ha a képernyőn nem látható a menürendszer, a gomb megnyomásával állítsa be a hangerőt.
ENTER gomb [ENTER]
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
SOURCE gomb [SOURCE]
Átvált PC-módból Videó módba. A forrást csak olyan külső eszközökre
lehet megváltoztatni, amelyek az adott időben csatlakoztatva vannak az
LCD kijelzőhöz.
[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo]
PIP
A kép a képben funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a PIP gombot.
Több kép a képben átfedésre nincs lehetőség, mivel a BNC és a készülék
ugyanazt a csatlakozót használja.
Bekapcsológomb [
]
Az LCD kijelző ki- és bekapcsolása.
Fényérzékelő
A termék Fényérzékelő funkciója automatikusan felismeri a környezeti fényviszonyokat, és ezeknek megfelelően állítja be a fényerőt.
Tápfeszültségjelző
Villogó zöld fény jelzi a PowerSave üzemmódot.
Megjegyzés
Az energiatakarékos funkciókról bővebben a kézikönyv Energiatakarékos
mód című részében olvashat. Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja KI az LCD kijelzőt, ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig
felügyelet nélkül hagyja.
Távirányító érzékelője
Irányítsa a távirányítót az LCD kijelzőnek erre a pontjára.
Kamera : Rögzíti és elmenti a képernyő előtt történteket, ha ütés éri a készüléket. (Lásd az ütésérzékelő leírását.)
Bluetooth adó-vevő: Lehetővé teszi a Bluetooth-eszközök csatlakoztatását.
Hangszóró
Bevezetés
Hátsó rész
Megjegyzés
A kábel csatlakoztatásra vonatkozó részletes információk a Beállítások címszó alatt, a Kábelek csatlakoztatása fejezetben találhatók. Az LCD kijelző hátoldalának kialakítása kissé
különböző lehet, az LCD kijelző típusától függően.
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Az LCD kijelző ki- és bekapcsolása.
POWER IN
A tápkábel egyik végét dugja be az LCD kijelzőbe, a másikat pedig a fali aljzatba.
Bevezetés
RS232C OUT/IN (RS232C soros csatlakozó)
MDC (több képernyő vezérlése) program
port
PC / DVI / HDMI IN [PC / DVI / HDMI
AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI Audio csatlakozóaljzat (bemenet))
PC / DVI / HDMI IN [HDMI]
Csatlakoztassa az LCD kijelző hátoldalán található HDMIcsatlakozót a digitális kimeneti
eszköz HDMIcsatlakozójához a HDMIkábellel.
PC / DVI / HDMI IN [RGB](Számítógép
Videó csatlakozóaljzat)
A D-Sub kábel (15 pin D-Sub) használata Számítógép üzemmód (Analóg számítógép)
PC / DVI / HDMI IN [DVI] (Számítógép
Videó csatlakozóaljzat)
A DVI kábel használata (DVI-D-t DVI-D-hez)
- DVI üzemmód (Digitális számítógép)
DC OUT [5V/1.5A]
Csatlakoztassa a TV hangolóegység vagy a
hálózati egység POWER csatlakozójához .
AV IN [VIDEO] (VIDEÓ csatlakozóaljzat)
VIDEO-kábellel csatlakoztassa a monitor
[ VIDEO ] csatlakozóját a külső berendezés
videokimenet csatlakozójához.
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](LCD kijelző
audio csatlakozóaljzat (bemenet))
AV AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (LCD kijelző audio csatlakozóaljzat (kimenet))
Bevezetés
LAN(LAN csatlakozóaljzat)
USB(USB csatlakozóaljzat)
Kompatibilis billentyűzetekkel, egerekkel és
adattároló eszközökkel.
Megjegyzés
Az áthurkolt kimenetre csatlakoztatható LCD
kijelzők száma a kábelek, a jelforrás stb.
függvényében változhat. Olyan kábelekkel,
amelyek nem okozzák a jelforrás torzulását,
legfeljebb tíz LCD kijelző csatlakoztatható.
Circuit Breaker
Áramkör-megszakító egység, amely megakadályozza az áramszivárgás által okozott
tüzet vagy áramütést.
Oldalnézet
1.
2.
Csatlakoztassa a földkábelt kétoldalt a készülék aljához, majd a hátuljához, az (
szerint.
) ábra
Beltéri használat esetén a földkábel másik végét dugja be egy földelt konnektorba, kültéri
használat esetén pedig egy földelt hosszabbítóba. Mindig gondoskodjon megfelelő földelésről!
Bevezetés
Megjegyzés
A földelés megakadályozza a készülékzajt és véd az áramszivárgás által okozott áramütéstől.
Távirányító
Megjegyzés
A távirányító teljesítményét befolyásolhatja az LCD kijelző mellett működő TV- vagy más
elektromos készülék, így a frekvenciák interferenciája miatt hibás működés léphet fel.
POWER
OFF
Number Buttons
DEL
gomb
+ VOL MUTE
TV/DTV
MENU
INFO
SZÍNES GOMBOK
TTX/MIX
STILL
AUTO
S.MODE
MDC
LOCK
SOURCE
ENTER/PRE-CH
CH/P
D.MENU
GUIDE
RETURN
Fel, le, jobbra és balra gombok
EXIT
SRS
MagicInfo
P.MODE
DUAL/MTS
Bevezetés
PIP
SWAP
1.
POWER
A készülék bekapcsolása.
2.
Off
A készülék kikapcsolása.
3. Number Buttons
Csatornaváltás.
4. DEL
A „-” gombbal csak DTV működtethető. Az MMS (többcsatornás) kiválasztására szolgál DTV esetén.
gomb
5. + VOL 6.
A hangerő beállítása.
MUTE
Az audió kimenet ideiglenes szüneteltetése (elnémítása). A
képernyő bal alsó sarkában látható. Némítás üzemmódban
a MUTE vagy a - VOL + megnyomásával a hang visszatér.
7. TV/DTV
A TV és a DTV mód közvetlen kiválasztása.
8. MENU
A képernyőmenü megnyitása és bezárása, illetve a képernyő beállítási menüjének bezárása.
9.
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
10.
INFO
11.COLOR BUTTONS
12.
TTX/MIX
Az aktuális képre vonatkozó adatok megjelenítése a képernyő bal felső sarkában.
Csatornák hozzáadása, törlése, valamint tárolása a kedvenc csatornákat tartalmazó listában a „Csatornalista” menüben.
A TV-csatornák írásos információinak teletextként való
megjelenítése.
- A teletext vezérlőgombjai
További információk: TTX / MIX
13.STILL
A képernyő kimerevítéséhez nyomja meg a gombot egyszer. A kimerevítés feloldásához nyomja meg ismét a gombot.
14.AUTO
A képernyőkijelző automatikus beállítása PC üzemmódban.
Ha a vezérlőpulton módosítja a felbontást, a készülék végrehajtja az automatikus beállítást.
15. S.MODE
A gomb megnyomásakor a készülék a képernyő alsó részének közepén kijelzi az aktuális módot. Az LCD kijelző
beépített sztereo hi-fi erősítővel rendelkezik. Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét a gombot. ( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
16.MDC
MDCGyorsindító gomb
17.LOCK
Valamennyi funkciógomb aktiválása vagy lezárása mind a
távirányítón, mind az LCD kijelzőn, a bekapcsológomb és a
LOCK gomb kivételével.
Bevezetés
18.
SOURCE
A bemeneti jel megváltoztatásához nyomja meg a SOURCE
gombot.
A SOURCE gomb megnyomásával a forrást csak olyan külső eszközökre lehet megváltoztatni, amelyek az adott időben csatlakoztatva vannak a monitorhoz.
19.
ENTER/PRE-CH
Az előzőleg nézett csatornára váltás.
20. CH/P
TV módban a TV-csatornák kiválasztása.
21.D.MENU
A DTV menüjének megjelenítése
22.GUIDE
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) megjelenítése.
23.
RETURN
24. Fel, le, jobbra és balra
gombok
25.
26.
EXIT
SRS
Visszatérés az előző menübe.
Vízszintes, függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása.
Kilépés a képernyőmenüből.
Az SRS TruSurround XT mód kiválasztása.
27.MagicInfo
MagicInfo Gyorsindító gomb
28. P.MODE
Ha megnyomja ezt a gombot, a képernyőn közepén alul
megjelenik az aktuális képmód.
AV HDMI/TV : P.MODE
Az LCD kijelző négy automatikus, gyári képbeállítással rendelkezik. Ekkor nyomja meg ismét a gombot, hogy válthasson az előre konfigurált módok között. ( Dynamic →
Standard → Movie → Custom )
PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)
A MagicBright funkció a megjelenített kép tartalmától függően kiválasztja a legmegfelelőbb képjellemzőket. Ekkor
nyomja meg ismét a gombot, hogy válthasson az előre konfigurált módok között. (Entertain → Internet → Text →
Custom )
29.
DUAL/MTS
DUALTV nézés közben a távirányító DUAL gombjával működtethető a SZTEREÓ/MONÓ, DUÁL l/DUÁL ll és MONÓ/NICAM MONÓ/NICAM SZTEREÓ üzemmód a sugárzás
típusától függően.
MTSKiválasztható az MTS (Többcsatornás televízió sztereó)
üzemmód.
Audio típusa
MTS/S_
mód
üzem- Alap
Bevezetés
FM sztereó
30. PIP
Monó
Monó
Sztereó
Kézi módosíMonó ↔ Sztereó tás
SAP
Monó ↔ SAP
Monó
Valahányszor megnyomja a gombot, megjelenik a kép a
képben képernyő.
- Ez az LCD kijelző nem rendelkezik ezzel a funkcióval.
31.SWAP
A kép a képben és a főkép tartalmának felcserélése. Az eddig a PIP ablakban látott kép jelenik meg a főkép helyén,
míg a főkép a PIP ablakban lesz látható.
- Ez az LCD kijelző nem rendelkezik ezzel a funkcióval.
Hibaelhárítás
Önellenőrzési funkció tesztelése
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következő elemeket. Csak akkor keresse fel a szervizközpontot, ha a problémát nem tudja önállóan megoldani.
Önellenőrzési funkció tesztelése
1.
Kapcsolja ki mind a számítógépet, mind az LCD kijelzőt.
2.
Húzza ki a videokábel csatlakozóját a számítógép hátuljából.
3.
Kapcsolja be az LCD kijelzőt.
A következő ábra („Check Signal Cable”) jelenik meg fekete háttérrel, amikor az LCD
kijelző rendeltetésszerűen működik, de nincs videojel: Önellenőrzési módban a tápfeszültségjelző fény zölden világít, és az ábra körbe mozog a képernyőn.
4.
Kapcsolja ki az LCD kijelzőt, és csatlakoztassa újra a videokábelt; ezután kapcsolja be
mind a számítógépet, mind az LCD kijelzőt.
Ha a képernyő üres marad az előző művelet elvégzése után, ellenőrizze a videovezérlőt és
a számítógépes rendszert; a hiba nem az LCD kijelzőben keresendő.
Figyelmeztetések
Akár 1366 x 768 felbontás mellett is használhatja a képernyőt. Ilyenkor viszont egy percre
megjelenik a következő üzenet. Ez idő alatt megváltoztathatja a képernyő felbontását, vaggy
maradhat a jelenlegi módban. Ha a felbontás 85 Hz fölött van, csak sötét képernyőt lát, mert
az LCD kijelző nem működik 85 Hz feletti felbontásnál.
Megjegyzés
Az LCD kijelző által támogatott felbontásokat vagy frekvenciákat megtalálja a Termékleírás
> Képernyőmódok beállítása részben.
Karbantartás és tisztítás
1) Az LCD kijelző házának karbantartása.
Puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa, előtte húzza ki a tápkábelt.
Hibaelhárítás
•
A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót sem más
gyúlékony anyagot.
•
SAMSUNG tisztítószer használatát javasoljuk, mert
az nem károsítja a képernyőt.
2) A síkképernyős képernyő kijelzőjének karbantartása.
Puha, tiszta (pamutflanell) ruhaanyaggal tisztítsa meg.
•
A tisztításhoz ne használjon acetont, benzolt sem hígítót.
(Ezek összekarcolhatják illetve deformálhatják a képernyő felületét.)
•
Az okozott károk kijavításával kapcsolatos költségeket a felhasználónak kell állnia.
Hibajelenségek és javasolt teendők
Megjegyzés
Az LCD-képernyő a számítógéptől kapott jeleket alakítja láthatóvá. Ebből következik, hogy
ha a számítógép vagy a videokártya meghibásodik, az az LCD kijelzős elsötétülését, gyenge
színeket, zajt, nem támogatott üzemmódot stb. okozhat. Ebben az esetben először mindig a
hiba forrását határozza meg, és csak ezt követően forduljon a szervizközponthoz vagy a
márkakereskedéshez.
1.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videokábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a
számítógéphez.
2.
Figyelje meg, hogy a számítógép nem sípol-e háromnál többször a bootoláskor.
(Ha igen, akkor a számítógép alaplapja javítást igényel.)
3.
Ha új videokártyát helyezett be, vagy most szerelte össze a számítógépet, akkor ellenőrizze, hogy a videokártya telepítve van-e.
4.
Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 50 Hz ~ 85 Hz értékű-e.
(Maximális felbontás használatakor az érték ne legyen nagyobb, mint 60 Hz.)
5.
Ha problémát tapasztal az illesztőprogram telepítésekor, bootolja a számítógépet csökkentett üzemmódban, távolítsa el a videokártyát a „Control Panel (Vezérlőpult) →
System (Rendszer) → Device Administrator (Eszközkezelő)” útvonalon, majd indítsa újra
a számítógépet, és telepítse ismét a videokártya illesztőprogramját.
Ellenőrzőlista
Megjegyzés
•
A következő táblázatban a lehetséges problémák és megoldási javaslatok összefoglalása
található. Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást,
mely alapján esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja
az általános információk részben található telefonszámot, vagy forduljon márkakereskedőjéhez.
•
További, hálózattal kapcsolatos tudnivalókat a MagicInfo a Hibaelhárítás részben talál.
Hibaelhárítás
A telepítéssel összefüggő problémák (PC mód)
Megjegyzés
Az LCD monitor beszerelésével kapcsolatos problémák és megoldásuk listája.
Q:
Az LCD kijelző képernyője villog.
A:
Ellenőrizze, hogy a jelkábel a számítógép és az LCD kijelző között megfelelően van-e
csatlakoztatva.
A képernyőhöz kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Az LCD kijelzőjével kapcsolatos problémák, illetve megoldások.
Q:
A képernyő üres és a tápfeszültségjelző nem világít.
A:
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e bedugva, és hogy az LCD kijelző be
van-e kapcsolva.
Q:
"Check Signal Cable üzenet.
A:
Ellenőrizze, hogy az adatkábel megfelelően van-e a számítógéphez, illetve a videoforrásokhoz csatlakoztatva.
A:
Kapcsolja be a számítógép illetve videoforrást.
Q:
"Not Optimum Mode" üzenet.
A:
Ellenőrizze a videokártya maximális felbontását és frekvenciáját.
A:
Hasonlítsa össze ezeket az értékeket az „előre beállított módok” táblázatának adataival.
Q:
Függőlegesen gördül a kép.
A:
Ellenőrizze, hogy rendesen van-e csatlakoztatva a jelkábel. Csatlakoztassa újra, ha
szükséges.
Q:
A kép nem tiszta, elmosódott.
A:
Futassa a Coarse és Fine frekvenciahangolásokat.
A:
Kapcsolja úgy be a monitort, hogy előtte minden mindenféle tartozékkal (video-hosszabbítókábel stb.) megszünteti annak összeköttetését.
A:
Állítsa az ajánlott tartományon belülre a felbontást és a frekvenciát.
Q:
A kép instabil és remeg.
A:
Ellenőrizze, hogy a számítógép videokártyájának felbontása és frekvenciája az LCD
kijelző által támogatott sávba esik-e. Ha nem, állítsa be őket az LCD képernyő menüjének Képernyőmódok beállítása pontjában található Információknak megfelelően.
Q:
Szellemképes a kép.
A:
Ellenőrizze, hogy a számítógép videokártyájának felbontása és frekvenciája az LCD
kijelző által támogatott sávba esik-e. Ha nem, állítsa be őket az LCD képernyő menüjének Képernyőmódok beállítása pontjában található Információknak megfelelően.
Hibaelhárítás
Q:
Túl világos vagy túl sötét a kép.
A:
Állítsa be a brightness és a contrast opciókat.
(Lásd a Brightness és a Contrast részeket.)
Q:
A képernyő színei nem valósághűek.
A:
A színeket a Custom opció segítségével állíthatja be a képernyőmenü Színbeállítás
pontja alatt.
Q:
Árnyékok zavarják a kép színeit.
A:
A színeket a Custom opció segítségével állíthatja be a képernyőmenü Színbeállítás
pontja alatt.
Q:
A fehér szín nem kielégítő.
A:
A színeket a Custom opció segítségével állíthatja be a képernyőmenü Színbeállítás
pontja alatt.
Q:
A tápfeszültségjelző zölden villog.
A:
Az LCD kijelző jelenleg az OSD memóriába menti a beállítások módosításait.
Q:
A képernyő fekete, és a tápfeszültségjelző fény folyamatosan zölden villog, vagy minden fél-egy másodpercben felvillan.
A:
Az LCD kijelző a saját energiakezelő rendszerét használja.
A:
Nyomjon meg a billentyűt.
Q:
A képernyő üres és villog.
A:
Ha a MENU gomb megnyomását követően a képernyőn a „TEST GOOD” üzenet jelenik
meg, ellenőrizze az LCD kijelző és a számítógép közötti kábeleket, és győződjön meg
róla, hogy a csatlakozók megfelelően vannak-e bedugva.
A hanghoz kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a hangjelekkel kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.
Q:
Nincs hang.
A:
Dugja be rendesen az audiokábelt az LCD képernyő audio-in hangbemeneti csatlakozójába és a hangkártya audio-out hangkimeneti csatlakozójába.
A:
Ellenőrizze a hangerő szintjét.
Q:
Túl alacsony a hangerő.
A:
Ellenőrizze a hangerő szintjét.
A:
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, ellenőrizze
a számítógép hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak a hangvezérlőjét.
Q:
A hang túl magas vagy túl mély.
A:
Állítsa a megfelelő szintre a Treble és a Bass funkciókat.
Hibaelhárítás
A távirányítóhoz kapcsolódó problémák
Megjegyzés
Itt olvashatók a távirányítóval kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.
Q:
Nem működik a távirányító.
A:
Ellenőrizze az elemek (+/-) pólusát.
A:
Ellenőrizze, hogy az elemek nincsenek-e lemerülve.
A:
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék.
A:
Ellenőrizze, hogy rendesen van-e csatlakoztatva a tápkábel.
A:
Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolt fénycső vagy neonlámpa a távirányító közelében.
A MagicInfo-val kapcsolatos problémák
Megjegyzés
USB Flash Disk rendszerlemez készítése.
Q:
USB Flash Disk rendszerlemez készítése
A:
1) Az USB betölthető rendszerlemez készítő eszköz segítségével hagyományos 512
MB-os vagy nagyobb USB tárolóeszközöket rendszerlemezzé alakíthat. (Például, a HP
USB Disk Storage Format Tool)
A:
2) Az USB meghajtóra másolja az operációs rendszer szellemképét és a parancsikonokat.
A:
3) A BIOS logóval jelzett képernyőn az F2 gomb megnyomásával lépjen be a készüléke
BIOS menüjébe. A rendszerindítás menüben válassza a megfelelő opciót és nyomja
meg az Enter gombot, ezzel engedélyezze az USB-ről történő rendszerindítást.
A:
4) Kapcsolja be a készüléket, miközben az USB tároló csatlakoztatva van, és indítsa
el a rendszert DOS üzemmódban.
A:
5) Futassa a C:\ghost.exe fájlt és a menüben válassza a Local → Partition → From
Image útvonalat. Válassza a szellemképet az USB tároló frissítéséhez, és válassza ki
a cél meghajtót.
A:
6) Ha a szellemkép frissítése befejeződik, a készülék automatikusan újraindul.
Kérdések és válaszok
Q:
Hogyan módosítható a frekvencia?
A:
A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával szabályozható.
Megjegyzés
A felhasználható videokártyák típusa használt meghajtó verziójától függ. (Az erre vonatkozó tudnivalók a számítógép illetve a videokártya dokumentációjában olvashatók.)
Q:
Hogyan lehet módosítani a felbontást?
A:
Windows XP:
Hibaelhárítás
A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Appearance and Themes" (Megjelenés
és témák) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.
* Részletekről érdeklődjön a videokártya gyártójánál.
Q:
Hogyan állítható be az energiatakarékos funkció?
A:
Windows XP:
A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Appearance and Themes" (Megjelenés
és témák) → „Display" (Megjelenítés) → „Screen Saver" (Képernyővédő) útvonalon
állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows
használati útmutatóját.)
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Display" (Megjelenítés) → „Screen Saver" (Képernyővédő) útvonalon állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows
használati útmutatóját.)
Q:
Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?
A:
Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített puha ronggyal tisztítsa meg az LCD kijelzőt.
Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. Semmiképpen ne
kerüljön víz az LCD kijelző belsejébe.
Q:
Hogyan játszható le a videó?
A:
A videó kizárólag az MPEG1 és a WMV kodekeket támogatja. A videó lejátszásához
telepítse a megfelelő kodeket. Figyelem, bizonyos kodekek nem kompatibilisek.
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján
esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot,
vagy forduljon a márkakereskedőhöz.
Download PDF