Samsung | S22D390Q | Samsung 22''-os LED Monitor az optimális játékélményhez Felhasználói kézikönyv

Használati
útmutató
S22D390Q
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a
termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak.
BN46-00383E-04
Tartalom
ELŐKÉSZÜLET A
KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ
ELŐKÉSZÜLETEK
FORRÁSESZKÖZ
CSATLAKOZTATÁSA ÉS
HASZNÁLATA
7
Szerzői jogvédelem
7
A kézikönyvben használt ikonok
8
Tisztítás
9
A biztonságos felszerelés
9
Biztonsági intézkedések tárolás során
10
Biztonsági óvintézkedések
10
11
12
14
Szimbólumok
Villamosság és biztonság
Telepítés
Működés
19
Megfelelő testtartás a termék használata
közben
20
A doboz tartalmának ellenőrzése
20
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
21
Tartozékok
21
23
Előlapi nyomógombok
Hátoldal
24
Telepítés
24
25
26
27
Az állvány felszerelése
A talp eltávolítása
A készülék dőlésszögének beállítása
Lopás elleni zár
28
Csatlakoztatás előtt
28
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
28
Számítógép csatlakoztatása és
használata
28
30
31
32
33
Csatlakoztatás számítógéphez
Fejhallgató csatlakoztatása
Áramellátás
Illesztőprogram telepítése
Optimális felbontás beállítása
Tartalom
2
Tartalom
A KÉPERNYŐ
BEÁLLÍTÁSA
SZÍNÁRNYALAT
KONFIGURÁLÁSA
34
Fényerő
34
A Fényerő opció beállítása
35
Kontraszt
35
A Kontraszt konfigurálása
36
Élesség
36
Az Élesség konfigurálása
37
Játék mód
37
A Játék mód konfigurálása
38
SAMSUNG MAGIC Bright
38
A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
40
SAMSUNG MAGIC Upscale
40
A SAMSUNG MAGIC Upscale beállítása
41
Képméret
41
A Képméret módosítása
43
HDMI feketeszint
43
A HDMI feketeszint beállítások konfigurálása
44
Válaszidő
44
A Válaszidő konfigurálása
45
Vízsz. pozíció & Függ. pozíció
45
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
46
Durva
46
A Durva* beállítása
47
Finom
47
A Finom beállítása
48
Vörös
48
A Vörös konfigurálása
49
Zöld
49
A Zöld konfigurálása
Tartalom
3
Tartalom
A KÉPERNYŐMENÜ
KOORDINÁLÁSA
BEÁLLÍTÁS ÉS
VISSZAÁLLÍTÁS
50
Kék
50
A Kék konfigurálása
51
Színtónus
51
A Színtónus beállítások konfigurálása
52
Gamma
52
A Gamma konfigurálása
53
Nyelv
53
A Nyelv beállítása
54
Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz.
54
A Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz.
konfigurálása
55
Megjelenítési idő
55
A Megjelenítési idő konfigurálása
56
Átlátszóság
56
A Átlátszóság módosítása
57
Összes visszaáll.
57
Beállítások inicializálása (Összes visszaáll.)
58
Eco-takarékosság
58
A Eco-takarékosság konfigurálása
59
Kikapcsolásidőzítő
59
60
Az Kikapcsolásidőzítő beállítása
A Ki ennyi idő után konfigurálása
61
PC/AV mód
61
A PC/AV mód konfigurálása
62
Ismétl. sebesség
62
Az Ismétl. sebesség konfigurálása
63
Forrásészlelés
63
A Forrásészlelés konfigurálása
Tartalom
4
Tartalom
INFORMÁCIÓ MENÜ ÉS
EGYEBEK
A SZOFTVER TELEPÍTÉSE
HIBAELHÁRÍTÁSI
ÚTMUTATÓ
MŰSZAKI ADATOK
FÜGGELÉK
64
INFORMÁCIÓ
64
Az INFORMÁCIÓ megjelenítése
65
A Fényerő és a Kontraszt konfigurálása a
Kezdőképernyőn.
66
A hangerő beállítása a kezdőképernyőn
67
Easy Setting Box
67
68
A szoftver telepítése
A szoftver eltávolítása
69
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat
segítségét kérné
69
69
69
A készülék tesztelése
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Ellenőrizze az alábbiakat.
72
Kérdések és válaszok
74
Általános
75
Energiatakarékos mód
76
Szabványos jelmód táblázat
78
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD
WIDE
87
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az
ügyfelek költsége)
87
87
87
Nem hibás készülék
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása
okozta
Egyebek
89
Megfelelő hulladékkezelés
89
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
Tartalom
5
Tartalom
90
Terminológia
TÁRGYMUTATÓ
Tartalom
6
Előkészület a készülék használatához
Szerzői jogvédelem
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© 2014 Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung
Electronics engedélye nélkül.
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
A VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standards Association bejegyzett védjegyei.

Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha

(a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).

(b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).

Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt
közlik Önnel.
A kézikönyvben használt ikonok
A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben
előforduló szituációk eltérhetnek az ábrák tartalmától.
Előkészület a készülék használatához
7
Előkészület a készülék használatához
Tisztítás
Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert a korszerű LCD monitorok panelje és külső burkolata könnyen
megkarcolódhat.
Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
1. Kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.
2. Húzza ki a tápkábelt a monitorból.
A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves
kézzel. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
3. Tiszta, puha, száraz ruhával törölje le a monitor képernyőjét.

Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy
oldószert tartalmaz, vagy karcolja a monitor felületét.
!

Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a
készülékre.
4. Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan
kicsavarva tisztítsa meg a monitor külső burkolatát.
5. A készülék tisztítása után csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez.
6. Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.
!
Előkészület a készülék használatához
8
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés

A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Biztonsági intézkedések tárolás során
Az erősen csillogó modellek felületén fehér foltok keletkezhetnek, ha a közelükben ultrahangos párásító
berendezést használnak.
Feltétlenül keresse meg a Samsung Customer Service Center-t (oldal 78), ha a monitor belsejét kell
megtisztítani. (A szolgáltatásért díjat számítunk fel.)
Előkészület a készülék használatához
9
Előkészület a készülék használatához
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmeztetés
ÁRAMÜTÉS LEHETSÉGES, NE NYISSA FEL!
Figyelmeztetés : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE
LE A FEDELET (VAGY A HÁTOLDALT)! A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK. BÍZZON MINDEN SZERVIZTEVÉKENYSÉGET KÉPZETT SZAKEMBERRE!
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik.
A készülék belső alkatrészeinek bármiféle megérintése veszélyes!
Ez a szimbólum arra emlékeztet, hogy a készülékkel együtt a működése és
karbantartása szempontjából fontos dokumentációt is szállítottunk.
Szimbólumok
Életveszély
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
Az ilyen szimbólummal jelölt tevékenységek végrehajtása tilos.
Az ilyen szimbólummal jelölt útmutatásokat végre kell hajtani.
Előkészület a készülék használatához
10
Előkészület a készülék használatához
Villamosság és biztonság
A következő ábrák csak tájékoztató jellegűek. A valós életben előforduló szituációk eltérhetnek az ábrák
tartalmától.
Életveszély
Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.

Ellenkező esetben az aljzat túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.
Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.

Ellenkező esetben áramütés következhet be.
A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.

Az instabil csatlakozás tüzet okozhat.
!
A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt
készülékek esetén).
!

Áramütés vagy tűz következhet be.
Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne terhelje meg a
hálózati kábelt nehéz tárgy ráakasztásával.

A sérült hálózati kábel áramütést vagy tüzet okozhat.
A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
A dugaszcsatlakozók és a hálózati aljzat környékéről távolítsa el az idegen
anyagokat (például a port) egy száraz ronggyal.
!

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
11
Előkészület a készülék használatához
Figyelmeztetés
Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.

A készülék áramütés következtében megsérülhet.
Ne használja a hálózati kábelt a Samsung által szállított készülékeken kívül más
fogyasztók csatlakoztatására.

!
Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig
hozzáférhető.

!
Ha a készülékkel bármiféle probléma merül fel, húzza ki a hálózati kábelt,
ezzel teljesen megszűnteti a készülék tápellátását.
A tápellátás gombbal a készülék nem feszültségmentesíthető teljes
mértékben.
Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Telepítés
Életveszély
Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A
készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Ne helyezze a készüléket szűk, nehezen szellőző helyre, például könyvespolcra
vagy faliszekrénybe.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet a magasabb belső hőmérséklet miatt.
Olyan helyen tárolja a készülék műanyag csomagolását, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
!

A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
Előkészület a készülék használatához
12
Előkészület a készülék használatához
Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc,
ferde felület, stb.).

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.

Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor
megsérülhet vagy tüzet is okozhat.
Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por,
nedvesség (csepegő víz, stb.), olaj vagy füst érheti.
!

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze
forró tárgy (pl. kályha) közelébe.

Ellenkező esetben a készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.

A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
Az étkezési olajok (mint például a szójaolaj) a készülék károsodását vagy
torzulását okozhatják. Tartsa távol a készüléket az olajos szennyeződésektől.
És ne helyezze el illetve ne használja a készüléket konyhában, vagy konyhai
tűzhely közelében.
Figyelmeztetés
Óvatosan mozgassa a készüléket, ügyeljen, hogy ne ejtse el.

Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat vagy személyi sérülés
történhet.
!
Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.

A képernyő megsérülhet.
Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy
előlapjának elülső széle nem nyúlik túl.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.

A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad
helyezni.
Előkészület a készülék használatához
13
Előkészület a készülék használatához
Óvatosan tegye a helyére a készüléket.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
!
SAMSUNG
!
Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű
finom por, vegyszerek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet
kitéve vagy ahol a készüléknek hosszabb időn keresztül folyamatosan kell
működnie), az komolyan befolyásolhatja a teljesítményét.

Telepítés előtt feltétlenül keresse meg a Samsung Customer Service Centert
(oldal 78), ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni.
Működés
Életveszély
A készülék belsejében magas feszültség uralkodik. Ne kísérelje meg a készülék
saját kezű szétszerelését, javítását vagy módosítását.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.

Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert (oldal 78).
A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a
tápkábelt is beleértve.
!

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet és tűz vagy áramütés
következhet be.
Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható,
akkor azonnal húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer
Service Centert (oldal 78).
!

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy
felmásszanak a tetejére.

A készülék leeshet és gyermekek sérülhetnek meg vagy komoly fájdalmat
szenvedhetnek.
Ha a készülék leesik vagy külső sérülést szenved, kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki a hálózati kábelt, és keresse meg a Samsung Customer Service Centert (oldal 78).

Ellenkező esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
14
Előkészület a készülék használatához
Ne tegyen a készülék tetejére nehéz tárgyat, játékot vagy édességet.

A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermek megpróbálja elérni
a játékot vagy édességet, és komoly sérülést szenvedhet.
Vihar, villámlás esetén kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
!
Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel
húzásával.

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet, a készülék meghibásodhat
és tűz vagy áramütés következhet be.
Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati
dugaszát. A helyiséget azonnal szellőztesse ki.
!
GAS

Bármely szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel
húzásával.

Ellenkező esetben a hálózati kábel megsérülhet, a készülék meghibásodhat
és tűz vagy áramütés következhet be.
Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető
anyagot.
!

Robbanás vagy tűz keletkezhet.
Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet a magasabb belső hőmérséklet miatt.
Előkészület a készülék használatához
15
Előkészület a készülék használatához
100
Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony
tárgyat (papírt, gyufát, stb.) a ventillátorba vagy a készülék portjaiba.

Ha a készülékbe víz vagy idegen anyag kerül, feltétlenül
feszültségmentesítse, húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert (oldal 78).

A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy
fémtárgyakat a készülék tetejére.

Ha a készülékbe víz vagy idegen anyag kerül, feltétlenül
feszültségmentesítse, húzza ki a hálózati kábelt és keresse meg a Samsung
Customer Service Centert (oldal 78).

A készülék meghibásodhat, áramütés vagy tűz keletkezhet.
Figyelmeztetés
Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a
képernyőbe, és meghibásodhatnak a képpontok.

!
Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az
energiatakarékos módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
-_!
Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a
hálózati kábelt a hálózati aljzatból.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet az összegyűlt por, túlmelegedés,
áramütés vagy áramszivárgás miatt.
A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.

Különben látáskárosodást okozhat.
!
Ne helyezzen közvetlenül egymás mellé egyenáramú adaptereket.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Mielőtt az egyenáramú adaptert használni kezdené, távolítsa el róla a műanyag
zacskót.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Előkészület a készülék használatához
16
Előkészület a készülék használatához
Ne hagyja, hogy az egyenáramú adapterbe víz kerüljön vagy nedvessé váljon.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.

Ne használja a készüléket szabad téren, ahol eső vagy hó érheti.

Legyen óvatos, hogy a padló felmosásakor ne nedvesítse be az egyenáramú
adaptert.
Ne helyezze az egyenáramú adaptert fűtőkészülék közelébe.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Tartsa az egyenáramú adaptert jól szellőző térben.
!
Ha úgy helyezi el a hálózati adaptert, hogy az felfelé néző kábelbemenettel lóg,
akkor víz vagy más idegen anyag kerülhet az adapterbe, és annak
meghibásodását okozhatja.
!
Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter vízszintesen álljon az asztalon vagy a
padlón.
Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
!
Ne fordítsa a monitort fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.

A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.

Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a
szemét.
!

Enyhíthető a szem kifáradása.
Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a
képernyőt, mert az felforrósodik.
Előkészület a készülék használatához
17
Előkészület a készülék használatához
A készülékhez használt kisméretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
!
Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
!

Ellenkező esetben a gyermekek ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.

Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést
okozhat.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.

A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
Előkészület a készülék használatához
18
Előkészület a készülék használatához
Megfelelő testtartás a termék használata közben
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:

Egyenesítse ki a hátát.

Hagyjon 45 - 50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a
képernyőre.
Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.

Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.

Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.

Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.

Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva
tarthassa, a sarka érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
Előkészület a készülék használatához
19
1
1.1
Előkészületek
A doboz tartalmának ellenőrzése
1.1.1 Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

Ha bármely tétel hiányzik, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akitől a készüléket vásárolta.

Az alkatrészek megjelenése különbözhet a képen láthatótól.
Komponensek
Gyors telepítési segédlet
Garanciajegy
(Nem mindenhol érhető el)
Használati útmutató
(opcionális)
HDMI-kábel (opcionális)
HDMI-DVI-kábel (opcionális)
D-SUB kábel (opcionális)
DC hálózati adapter
(egybeépített) (opcionális)
DC hálózati adapter
(csatlakoztatható) (opcionális)
Tápkábel
(csak a csatlakoztatható
hálózati adapterhez)
Állvány
Állványcsatlakozó
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
1 Előkészületek
20
1
1.2
Előkészületek
Tartozékok
1.2.1 Előlapi nyomógombok
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Funkciógomb útmutató
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
VOL
Ikonok
Leírás
Nyissa meg vagy zárja be a képernyős megjelenítő (OSD) menüt, vagy
lépjen vissza az előző menübe.

A képernyőmenü zárolása: Tartsa meg a jelenlegi beállításokat, vagy
blokkolja az OSD vezérlőt a beállítások véletlen módosításának
elkerülésére.

MENU
Engedélyezés: Az OSD vezérlőmenü zárolásához nyomja meg és 10
másodpercig tartsa lenyomva a [ MENU] gombot.

Tiltás: Az ODS vezérlőmenü zárolásának feloldásához nyomja meg
és 10 másodpercen túl tartsa lenyomva a [ MENU ] gombot.
Ha a képernyőmenü-vezérlés zárolva van,
A Fényerő és Kontraszt beállítások módosíthatók. A Játék mód
elérhető. Az INFORMÁCIÓ adatai megtekinthetők.
Nyomja meg a Játék mód engedélyezéséhez vagy tiltásához.
A Játék mód funkció rendelkezésre állásakor az alábbi elemek nem
érhetők el.
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Upscale
→ Kontraszt, Élesség, MAGIC

KÉP

SZÍN

BE-ÉS VISSZAÁLL.
→ Eco-takarékosság
Lépjen át a felső vagy az alsó menübe vagy állítsa be az OSD menü
valamely opciójának értékét.
1 Előkészületek
21
1
Előkészületek
Ikonok
Leírás
Analóg- A képernyő fényerejének és kontrasztjának beállítása.
HDMI- A készülék hangerejének szabályozása.
A kijelölt menübeállítás megerősítése.
Ha megnyomja a [
] nyomógombot, amikor az OSD menü nem
látható, akkor a bemeneti jelforrás a következő sorrendben változik:
Analóg/HDMI. Ha a készüléket bekapcsolja, vagy megváltoztatja a
bemeneti jelforrást a [
] gombbal, a képernyő bal felső sarkában
egy üzenet jelzi a módosított bemeneti jelforrást.
A képernyő automatikus beállításához nyomja meg az [AUTO] gombot.
AUTO

Ha a Kijelző tulajdonságai menüpontban módosítja a felbontást,
bekapcsol az Automat. beállítás funkció.

Csak Analóg módban használható.
A képernyő be- és kikapcsolása.
A készülék valamely beállítógombjának megnyomásakor mielőtt a
képernyőmenü megjelenne, megjelenik a Funkciógomb útmutató. (A
Billentyűinformáció megmutatja a gombok megnyomásakor aktiválódó
funkciót.)
A képernyőmenü az útmutató megjelenésekor a gomb ismételt
megnyomásával érhető el.
Funkciógomb útmutató
A Funkciógomb útmutató a funkciótól és a készülék típusától függően
eltérő lehet. Ellenőrizze a konkrét termék adatait.
Ez a funkciógomb oldal engedélyezett Játék mód esetén látható.

[
]: Ki

[
]: Be
1 Előkészületek
22
1
Előkészületek
1.2.2 Hátoldal
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Csatlakozó
Leírás
Csatlakozás az egyenáramú adapterhez.
Csatlakozás jelforrás készülékhez HDMI kábellel.
Csatlakozás egy PC-hez a D-SUB kábellel.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.

Ez a funkció csak HDMI módban használható.

A hang csak a HDMI-HDMI-kábel használata esetén
hallható.
1 Előkészületek
23
1
1.3
Előkészületek
Telepítés
1.3.1 Az állvány felszerelése

Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.

A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
Helyezze a talp tartóelemét a
talpba az ábrán látható
irányban.
Győződjön meg róla, hogy a
Csavarja be teljesen az állvány
tartóelem biztosan illeszkedik a alján található rögzítőcsavart.
talpba.
A termék megóvása érdekében
terítsen az asztalra egy puha
ruhát, majd fektesse a
terméket az elejével lefelé a
ruhára.
A készülék fő részét az ábrán
- Figyelmeztetés
látható módon tartsa a kezével. Ne fordítsa fejjel lefelé a
Csúsztassa az összeszerelt
készüléket úgy, hogy csak az
talpat a fő részbe az ábrán
állványt fogja.
látható nyíl irányában.
1 Előkészületek
24
1
Előkészületek
1.3.2 A talp eltávolítása
A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy puha
ruhát, majd fektesse a terméket elejével lefelé a ruhára.
Miközben egyik kezével tartja az állvány nyakát, másik, ökölbe
szorított kezével a nyíl irányában üssön az állvány talpának
tetejére a talp leválasztásához.
Csavarja ki a talp alján található rögzítőcsavart.
Az ábrán látható nyíl irányában húzza ki a tartóelemet a talpból.
1 Előkészületek
25
1
Előkészületek
1.3.3 A készülék dőlésszögének beállítása
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
-1° (
±2°)
~ 20
° (±2
°)

A monitor dőlésszöge beállítható.

A készülék alsó részét tartva óvatosan állítsa be a döntésszöget.
1 Előkészületek
26
1
Előkészületek
1.3.4 Lopás elleni zár
A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket. A zár
formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a
zár használati útmutatójában. A zárszerkezet külön megvásárolható.
Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény
javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
1
2
3
4
Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
Illessze a Kensington zárat a kijelző hátulján található biztonsági nyílásba.
Zárja le a lopás elleni zárat.

A lopás elleni zár külön kapható.

A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.

A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
1 Előkészületek
27
2
2.1
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás előtt
2.1.1 Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok

Forráseszköz csatlakoztatása előtt olvassa el az ahhoz mellékelt használati útmutatót.
A forráseszközökön található csatlakozók száma és elhelyezkedése eszközönként változik.

A tápkábelt csak akkor csatlakoztassa, amikor a többi csatlakoztatást már elvégezte.
Ha csatlakoztatás közben csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék károsodhat.

2.2
Ellenőrizze, hogy milyen típusú csatlakozók vannak a csatlakoztatni kívánt készülék hátoldalán.
Számítógép csatlakoztatása és használata
2.2.1 Csatlakoztatás számítógéphez

Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.

Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.

A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
Csatlakozás a D-SUB kábel segítségével (analóg típus)
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
RGB IN
1
Csatlakoztassa a D-SUB kábelt a készülék hátoldalán található [RGB IN] csatlakozóhoz, valamint a
számítógép RGB csatlakozójához.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termékhez és a hálózati aljzathoz. Ezután kapcsolja be a
számítógépet. (További részletekért lásd: „2.2.3
3
A[
Áramellátás”.)
] gomb nyomogatásával módosítsa a bemeneti jelforrást Analóg opcióra.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
28
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
HDMI IN
1
Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a termék hátulján található [HDMI IN]-aljzathoz, valamint a
számítógép HDMI-aljzatához.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termékhez és a hálózati aljzathoz. Ezután kapcsolja be a
számítógépet. (További részletekért lásd: „2.2.3
3
A[
Áramellátás”.)
] gomb nyomogatásával módosítsa a bemeneti jelforrást HDMI opcióra.
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
HDMI IN
1
Csatlakoztassa a HDMI-DVI kábelt a termék hátulján található [HDMI IN]-aljzathoz, valamint a
számítógép DVI-aljzatához.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termékhez és a hálózati aljzathoz. Ezután kapcsolja be a
számítógépet. (További részletekért lásd: „2.2.3
3
A[
Áramellátás”.)
] gomb nyomogatásával módosítsa a bemeneti jelforrást HDMI opcióra.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
29
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2.2.2 Fejhallgató csatlakoztatása
Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt. A hálózati kábel
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
1
Csatlakoztasson egy kimeneti hanglejátszó eszközt, például fejhallgatót a készülék [
]
csatlakozójába.

Ez a funkció csak HDMI módban használható.

A hang csak a HDMI-HDMI-kábel használata esetén hallható.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
30
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2.2.3 Áramellátás

Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.

A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
Tápellátás csatlakoztatása az egybeépített hálózati adapterrel

Csatlakoztassa a DC hálózati adaptert a készülék hátoldalán levő [DC14V] porthoz, valamint a
konnektorhoz.
DC14V
A bemeneti feszültség automatikusan vált.
Tápellátás csatlakoztatása a csatlakoztatható hálózati adapterrel

Csatlakoztassa a tápkábelt a DC hálózati adapterhez.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék hátoldalán található [DC14V] csatlakozóba.
Ezután csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatba.
DC14V
A bemeneti feszültség automatikusan vált.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
31
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2.2.4 Illesztőprogram telepítése

A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális
felbontást és frekvenciát.

A készülékhez mellékelt CD-ROM-on található egy illesztőprogram a telepítéshez.

Ha a kapott fájl hibás, keresse fel a Samsung honlapját (http://www.samsung.com/) és töltse le a
fájlt.
1
2
3
4
Helyezze a készülék használati útmutatóját tartalmazó CD-t a CD-ROM meghajtóba.
5
Nyissa meg a számítógép Megjelenítés tulajdonságai lapját, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
Kattintson a "Windows Driver" opcióra.
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve folytassa a telepítést.
Válassza ki készüléke típusát a típuslistáról.
felbontás és a képernyő-frissítés gyakorisága.
További részleteket a Windows operációs rendszer útmutatójában talál.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
32
2
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
2.2.5 Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
Beállítási útmutató
Az optimális felbontás ehhez a
****x**** **Hz
A fenti beállítások alapján állítsa
be a felbontást a számítógépen.
Magyar
Vissza
1
2
A[
] gombbal lépjen a kívánt nyelvre, majd nyomja meg a [
Az információs üzenet elrejtéséhez nyomja meg a [ MENU ] vagy [
] gombot.
] gombot.

Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb
háromszor megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.

Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
2 Forráseszköz csatlakoztatása és használata
33
3
A képernyő beállítása
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt.
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
3.1
Fényerő
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
BrightDinamikus kontraszt üzemmódra van állítva.

Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarékosság funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.1.1 A Fényerő opció beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Fényerő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
60
Játék mód
beállítása.
Minél közelebb van az
érték a 100-hoz, annál
Ki
SAMSUNG
Egyedi
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Képméret
Ki
Széles
AUTO
4
5
Állítsa be a Fényerő értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
34
3
3.2
A képernyő beállítása
Kontraszt
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.

SAMSUNG
Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt módban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.2.1 A Kontraszt konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kontraszt opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
60
Játék mód
A kontraszt beállítása.
Minél közelebb van az
érték a 100-hoz, annál
nagyobb a világos és
sötét közötti kontraszt.
Ki
SAMSUNG
Egyedi
MAGIC Bright
SAMSUNG
Ki
MAGIC Upscale
Képméret
Széles
AUTO
4
5
Állítsa be a Kontraszt értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
35
3
3.3
A képernyő beállítása
Élesség
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.

SAMSUNG
Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt módban van.

SAMSUNG
Ez a menü nem érhető el, ha az MAGIC
Upscale beállítása 1. mód vagy 2. mód.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.3.1 Az Élesség konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg az Élesség opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
60
Játék mód
A kép élességének
beállítása.
Minél közelebb van az
érték a 100-hoz, annál
élesebb a kép.
Ki
SAMSUNG
Egyedi
MAGIC Bright
SAMSUNG
Ki
MAGIC Upscale
Képméret
Széles
AUTO
4
5
Állítsa be az Élesség értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
36
3
3.4
A képernyő beállítása
Játék mód
Itt adhatja meg a készülék játék módban alkalmazandó képernyőbeállításait. Ez a funkció akkor
használatos, amikor személyi számítógépen játszik vagy játékkonzol, például PlayStation™ vagy Xbox™
van csatlakoztatva.
A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.4.1 A Játék mód konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg az Játék mód opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
Játék mód
60
Ki
SAMSUNG
Be
SAMSUNG
Mindig be
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Képbeállítások
optimalizálása
játékhoz.
Off
Custom
Off
Képméret
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.

Amikor a monitor kikapcsol, energiatakarékos módba lép vagy bemeneti jelforrást vált, a Játék
mód állapota akkor is Ki lesz, ha Be értékre van állítva.

A Játék mód folyamatos engedélyezésével válassza az Mindig be lehetőséget.
3 A képernyő beállítása
37
3
3.5
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Bright
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.

Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarékosság funkció aktív.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
Lehetőség van a fényerő igényeknek megfelelő beállítására.
3.5.1 A SAMSUNG MAGIC Bright beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
[
SAMSUNG
] gombot, amíg a MAGIC
Bright opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
100
Kontraszt
75
60
Élesség
Egyedi
Custom
50
SAMSUNG
Normál
Off
50
SAMSUNG
Mozi
Játék mód
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Képméret
A munkakörnyezetnek
Off
2200
Dinamikus kontraszt
Wide
0
AUTO

Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket.

Normál: Optimális képminőséget biztosít dokumentumok szerkesztéséhez és az internet
használatához.

Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.

Dinamikus kontraszt : Kiegyenlített fényerőt biztosít a kontraszt automatikus változtatásával.
3 A képernyő beállítása
38
3
A képernyő beállítása
KÉP
100
Kontraszt
75
60
Élesség
Játék mód
Dinamikus
Custom
50
SAMSUNG
Normál
SAMSUNG
Film
Off
2200
Egyedi
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Képméret
A munkakörnyezetnek
Off
50
AUTO
Amikor a külső bemeneti eszköz HDMI-csatlakozón keresztül csatlakozik, és a PC/AV mód az AV
SAMSUNG
üzemmódra van beállítva, a MAGIC
Bright almenüelem négy gyárilag beállított automatikus
képbeállítással rendelkezik (Dinamikus, Normál, Film és Egyedi). Ezek közül csak az egyiket
aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása automatikusan
elohívja személyre szabott képbeállításait.

Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.

Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.

Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.

Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja
megjeleníteni.
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
39
3
3.6
A képernyő beállítása
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Az MAGIC
Upscale funkció fokozza a kép részletességét és a kép élénk megjelenését.

A funkció hatása alacsony felbontású képek esetén látványosabban jelentkezik.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt üzemmódban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.6.1 A SAMSUNG MAGIC Upscale beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
[
SAMSUNG
] gombot, amíg a MAGIC
Upscale opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
A kép élénkítése,
részleteinek kiemelése.
60
Játék mód
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Ki
SAMSUNG
MAGIC Upscale
1. mód
Off
Képméret
2. mód
Wide
Off
AUTO
A 2. mód beállítás a 1. mód beállításnál erőteljesebb hatású.
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
40
3
3.7
A képernyő beállítása
Képméret
A kép méretének módosítása.
A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.7.1 A Képméret módosítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Képméret opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
PC módban
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
60
Játék mód
Ki
megjelenített kép
méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Képméret
Automatikus
Széles
AUTO

Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.

Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától.
3 A képernyő beállítása
41
3
A képernyő beállítása
AV módban
KÉP
100
Kontraszt
75
Élesség
60
Játék mód
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Képméret
megjelenített kép
méretének és
oldalarányának
kiválasztása.
Ki
Wide
4:3
Auto
16:9
Wide
Igazít. a képe.-höz
AUTO

4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós
műsorok lejátszására.
4
5

16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.

Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.
A[

A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.

Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól
függően.

A HDMI-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.

A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál
megjelenítésre (nem minden modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).

Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI-csatlakozáson keresztül
csatlakozik, és a PC/AV mód AV állapotú.
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
42
3
3.8
A képernyő beállítása
HDMI feketeszint
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez, a csatlakoztatott
forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint
stb.). Ebben az esetben a HDMI feketeszint segítségével állítható be a képminőség. Ebben az esetben a
HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a gyengébb képminőséget.

Ez a funkció csak HDMI módban használható.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.8.1 A HDMI feketeszint beállítások konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a HDMI feketeszint opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
HDMI feketeszint
!"
Normál
Alacsony
Vízsz. pozíció
A HDMI-kép
fényerejének és
kontrasztjának
optimalizálása a
videojel feketeszintjének
beállításával.
Függ. pozíció
Durva
Finom
AUTO

Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.

Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni
szeretné a feketeszintet és növelni a fehérszintet.
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
3 A képernyő beállítása
43
3
3.9
A képernyő beállítása
Válaszidő
Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, ezzel a videók életszerűbbé és természetessé tehetők.

Ha nem filmet néz, akkor a Válaszidő legjobb beállítása Normál vagy Gyorsabb.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.9.1 A Válaszidő konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Válaszidő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját. A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
HDMI feketeszint
!"
Normál
Vízsz. pozíció
Gyorsabb
Függ. pozíció
Leggyorsabb
Faster
50
A panel válaszának
felgyorsítása, hogy
#
természetesebb
legyen a
videómegjelenítés.
50
Durva
2200
Finom
0
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
44
3
A képernyő beállítása
3.10 Vízsz. pozíció & Függ. pozíció
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.

Csak Analóg módban érhető el.

Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képméret opció Igazít. a képe.-höz értékre van állítva az
AV módban. Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a
monitor képes a normál megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz lehetőséget, a
vízszintes pozíció beállításához a 0-6 szintek között.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.10.1 A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
A[
[
] gombbal lépjen a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció elemre, majd nyomja meg a
] gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
HDMI feketeszint
!"
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
Gyorsabb
megjelenített kép
eltolása jobbra vagy
balra.
50
50
Durva
2200
Finom
0
AUTO
KÉP
megjelenített kép
eltolása fel- vagy lefelé.
HDMI feketeszint
!"
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
Gyorsabb
50
50
Durva
2200
Finom
0
AUTO
4
5
Nyomja meg a [
] gombot a Vízsz. pozíció vagy a Függ. pozíció konfigurálásához.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
45
3
A képernyő beállítása
3.11 Durva
Állítsa be a képfrekvenciát.

Csak Analóg módban érhető el.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.11.1 A Durva* beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Durva opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
$%
beállítása.
HDMI feketeszint
Gyorsabb
!"
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
50
50
Durva
2200
Finom
0
AUTO
4
5
Állítsa be a Durva értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
46
3
A képernyő beállítása
3.12 Finom
Hajtsa végre a képernyő finom beállítását, hogy a kép életszerű legyen.

Csak Analóg módban érhető el.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
3.12.1 A Finom beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a KÉP opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Finom opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
KÉP
finomhangolása élénk
kép létrehozásához.
HDMI feketeszint
Gyorsabb
!"
Vízsz. pozíció
Függ. pozíció
50
50
Durva
2200
Finom
0
AUTO
4
5
Állítsa be a Finom értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
3 A képernyő beállítása
47
4
Színárnyalat konfigurálása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
SAMSUNG
Bright Mozi vagy Dinamikus
Állítsa be a képernyő színárnyalatát. Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
kontraszt üzemmódban van. Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
4.1
Vörös
Állítsa be a kép vörös színkomponensének értékét. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál intenzívebb a szín.
4.1.1 A Vörös konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Vörös opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
Vörös
50
Zöld
50
50
Kék
Színtónus
Normál
Gamma
1. mód
A piros szín
telítettségének
beállítása. Minél
közelebb van az érték
a 100-hoz, annál
élénkebb a szín.
AUTO
4
5
Állítsa be a Vörös értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 Színárnyalat konfigurálása
48
4
4.2
Színárnyalat konfigurálása
Zöld
Állítsa be a kép zöld színkomponensének értékét. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál intenzívebb a szín.
4.2.1 A Zöld konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
] gombot, amíg a Zöld opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
Vörös
50
Zöld
50
Kék
50
Színtónus
Normál
Gamma
1. mód
A zöld szín
telítettségének
beállítása. Minél
közelebb van az érték
a 100-hoz, annál
élénkebb a szín.
AUTO
4
5
Állítsa be a Zöld értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 Színárnyalat konfigurálása
49
4
4.3
Színárnyalat konfigurálása
Kék
Állítsa be a kép kék színkomponensének értékét. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál intenzívebb a szín.
4.3.1 A Kék konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Kék opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
Vörös
50
Zöld
50
50
Kék
Színtónus
Normál
Gamma
1. mód
A kék szín
telítettségének
beállítása. Minél
közelebb van az érték
a 100-hoz, annál
élénkebb a szín.
AUTO
4
5
Állítsa be a Kék értékét a [
] gombbal.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 Színárnyalat konfigurálása
50
4
4.4
Színárnyalat konfigurálása
Színtónus
A kép általános színtónusának beállítása.

SAMSUNG
Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt módban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
4.4.1 A Színtónus beállítások konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Színtónus opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
50
Vörös
Zöld
Kék
Színtónus
Gamma
2. hideg
1. hideg
Normál
1. meleg
50
A megtekintési
igényeknek leginkább
&'
kiválasztása.
50
Normal
Mode1
2. meleg
Egyedi
AUTO

2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.

1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.

Normál: A normál színtónus megjelenítése.

1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.

2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.

Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
Ha a külső bemenet HDMI-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV, a
Színtónus pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és
Egyedi).
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 Színárnyalat konfigurálása
51
4
4.5
Színárnyalat konfigurálása
Gamma
A kép fényerejének beállítása a középtartományban (Gamma).

SAMSUNG
Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt módban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.

A monitor által nyújtható funkciók a modelltől függően változhatnak. Ellenőrizze a konkrét termék
adatait.
4.5.1 A Gamma konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a SZÍN opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a Gamma opcióra ál, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
SZÍN
Vörös
50
Zöld
50
Kék
50
Színtónus
Gamma
'%
szintjének beállítása.
Normal
1. mód
Mode1
2. mód
3. mód
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
4 Színárnyalat konfigurálása
52
5
A képernyőmenü koordinálása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
5.1
Nyelv
A menü nyelvének beállítása.

A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.

A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
5.1.1 A Nyelv beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a MENÜBEÁLLÍTÁSOK opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Nyelv opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
]
gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
Nyelv
Deutsch
Menü vízsz. poz.
English
Menü függ. poz.
Español
+
"
Français
Átlátszóság
A menü nyelvének
beállítása.
Italiano
Magyar
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt nyelvre, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 A képernyőmenü koordinálása
53
5
5.2
A képernyőmenü koordinálása
Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz.
Menü vízsz. poz.: Mozdítsa el a menü pozíciót balra vagy jobbra.
Menü függ. poz.: Mozgassa a menü pozíciót felfelé vagy lefelé.
5.2.1 A Menü vízsz. poz. & Menü függ. poz. konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
Nyomogassa a [
] gombot, amíg a MENÜBEÁLLÍTÁSOK opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Menü vízsz. poz. vagy Menü függ. poz. opcióra áll, majd
nyomja meg a készülék [
] gombját. A következő képernyő jelenik meg.
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
Nyelv
Menü vízsz. poz.
Menü függ. poz.
+
"
Átlátszóság
Magyar
A menü eltolása jobbra
vagy balra.
100
2
20 mp.
Be
AUTO
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
Nyelv
Menü vízsz. poz.
Menü függ. poz.
+
"
Átlátszóság
Magyar
A menü eltolása
fel- vagy lefelé.
100
2
20 mp.
Be
AUTO
4
5
Nyomja meg a [
] gombot a Menü vízsz. poz. vagy a Menü függ. poz. konfigurálásához.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 A képernyőmenü koordinálása
54
5
5.3
A képernyőmenü koordinálása
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
5.3.1 A Megjelenítési idő konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a MENÜBEÁLLÍTÁSOK opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a Megjelenítési idő opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
Magyar
Nyelv
100
Menü vízsz. poz.
Menü függ. poz.
+
"
Átlátszóság
5 mp.
10 mp.
20 mp.
Annak beállítása,
"
'
#
használt menüablak a
2
20 sec
On
200 mp.
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 A képernyőmenü koordinálása
55
5
5.4
A képernyőmenü koordinálása
Átlátszóság
A menüablakok átlátszóságának beállítása.
5.4.1 A Átlátszóság módosítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a MENÜBEÁLLÍTÁSOK opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a Átlátszóság opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
Magyar
Nyelv
100
Menü vízsz. poz.
2
Menü függ. poz.
20 mp.
+
"
Átlátszóság
A menüablakok
átlátszóságának
beállítása.
Ki
On
Be
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
5 A képernyőmenü koordinálása
56
6
Beállítás és visszaállítás
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
6.1
Összes visszaáll.
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
6.1.1 Beállítások inicializálása (Összes visszaáll.)
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a Összes visszaáll. opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
Összes visszaáll.
Ki
Eco-takarékosság
A készülék minden
alapértelmezett gyári
/%"
PC/AV mód
Gyorsulás
Ismétl. sebesség
Automatikus
Forrásészlelés
AUTO
A menü minden beállításának visszaáll
az alapértelmezett értéke.
Végrehajtja a visszaállítást?
Igen
Nem
AUTO
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
57
6
6.2
Beállítás és visszaállítás
Eco-takarékosság
Az Eco-takarékosság funkció a monitorpanel energiafogyasztásának szabályozása révén csökkenti az
áramfogyasztást.

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Dinamikus kontraszt üzemmódra van állítva.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
6.2.1 A Eco-takarékosság konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
Nyomogassa a [
készülék [
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Eco-takarékosság opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
A készülék
fogyasztásának
energiatakarékosság
céljából.
Összes visszaáll.
Eco-takarékosság
75%
/%"
50%
PC/AV mód
Ki
Ismétl. sebesség
Acceleration
Forrásészlelés
Automatikus
AUTO
4
5

75%: A monitor áramfogyasztásának lecsökkentése az alapértelmezett érték 75%-ára.

50%: A monitor áramfogyasztásának lecsökkentése az alapértelmezett érték 50%-ára.

Ki: Az Eco-takarékosság funkció kikapcsolása.
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
58
6
6.3
Beállítás és visszaállítás
Kikapcsolásidőzítő
Beállítható, hogy a termék automatikusan kikapcsoljon.
6.3.1 Az Kikapcsolásidőzítő beállítása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
Nyomogassa a [
készülék [
4
Nyomogassa a [
készülék [
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Kikapcsolásidőzítő opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Kikapcsolásidőzítő opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
%"
engedélyezése vagy
letiltása.
Összes visszaáll.
Ki
Eco-takarékosság
/%"
PC/AV mód
Gyorsulás
Ismétl. sebesség
Automatikus
Forrásészlelés
AUTO
/%"
/%"
Ki
/
"
'
Be
%"
"
AUTO
5
6

Ki: Deaktiválja a kikapcsolási időt, hogy a készülék ne kapcsoljon ki automatikusan.

Be: Aktiválja a kikapcsolási időt, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon.
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
59
6
Beállítás és visszaállítás
6.3.2 A Ki ennyi idő után konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
Nyomogassa a [
készülék [
4
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Kikapcsolásidőzítő opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
] gombot, amíg a Ki ennyi idő után opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját. A következő képernyő jelenik meg.
/%"
/%"
Be
/
"
'
4ó
"
'
''
kikapcsolásának
AUTO
5
6
Nyomja meg a [
] gombot a Ki ennyi idő után funkció beállításához.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.

A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A beállított óraszám elteltével a
készülék automatikusan kikapcsol.

Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a Kikapcsolásidőzítő beállított értéke Be.

Bizonyos régiók piacára készült termékek esetén az Kikapcsolásidőzítő automatikusan
aktiválódik a készülék bekapcsolása után 4 órával. Ez az energiaellátási szabályozásokkal
összhangban került beállításra. Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a
MENU → BE-ÉS VISSZAÁLL. menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba az Ki opciót.
6 Beállítás és visszaállítás
60
6
6.4
Beállítás és visszaállítás
PC/AV mód
Állítsa a PC/AV mód pontot AV lehetőségre. A képméret megnő. Ez az opció filmek megtekintése esetén
hasznos.

A funkció nem támogatja az Analóg üzemmódot.

Csak a szélesképernyős (16:9 vagy 16:10) modellekre vonatkozik.

Ha a monitor (HDMI - kijelzőcsatlakozó - beállítás esetén) energiatakarékos üzemmódban van,
vagy a Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet látható, a képernyőmenü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot. A PC és az AV lehetőség közül választhat.
6.4.1 A PC/AV mód konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombját.
Nyomogassa a [
[
4
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombot, amíg a PC/AV mód opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
Nyomogassa a [
] gombot, amíg az HDMI opcióra áll, majd nyomja meg a készülék [
gombját. Ezután ismételten nyomja meg a [
]
] gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
<
!$
"
Összes visszaáll.
Ki
Eco-takarékosság
/%"
PC/AV mód
Gyorsulás
Ismétl. sebesség
Automatikus
Forrásészlelés
AUTO
PC/AV mód
HDMI
PC
Válassza ki a
PC/AV módot a HDMI
forráshoz.
AV
AUTO
5
6
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
61
6
6.5
Beállítás és visszaállítás
Ismétl. sebesség
A megnyomott nyomógombok válaszidejét állítja be.
6.5.1 Az Ismétl. sebesség konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg az Ismétl. sebesség opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
A gombnyomások
válaszsebességének
Összes visszaáll.
Ki
Eco-takarékosság
/%"
PC/AV mód
Ismétl. sebesség
Forrásészlelés
Gyorsulás
1 mp
2 mp
Acceleration
Nincs ismétlés
Auto
AUTO

Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a
gomb megnyomásakor a megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
4
5
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
62
6
6.6
Beállítás és visszaállítás
Forrásészlelés
Az Forrásészlelés funkció aktiválása.
6.6.1 A Forrásészlelés konfigurálása
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
készülék [
3
] gombot, amíg a BE-ÉS VISSZAÁLL. opcióra áll, majd nyomja meg a
] gombját.
Nyomogassa a [
[
] gombot, amíg az Forrásészlelés opcióra áll, majd nyomja meg a készülék
] gombját.
A következő képernyő jelenik meg.
BE-ÉS VISSZAÁLL.
A bemeneti források
észlelési módjának
Összes visszaáll.
Ki
Eco-takarékosság
/%"
PC/AV mód
Ismétl. sebesség
Forrásészlelés
Automatikus
Auto
Kézi
AUTO
4
5

Automatikus: A készülék automatikusan felismeri a bemeneti jelforrást.

Kézi: Egy bemeneti jelforrás manuális kiválasztása.
A[
] gombbal lépjen a kívánt beállításra, majd nyomja meg a [
] gombot.
A kijelölt beállítás érvénybe lép.
6 Beállítás és visszaállítás
63
7
INFORMÁCIÓ menü és egyebek
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó
részt.
7.1
INFORMÁCIÓ
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
7.1.1 Az INFORMÁCIÓ megjelenítése
1
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján a Gomb útmutató megjelenítéséhez. Ezután a
megfelelő menüképernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [ MENU ] gombot.
2
Nyomogassa a [
] gombot, amíg az INFORMÁCIÓ opcióra áll. Megjelenik az aktuális jelforrás,
frekvencia és felbontás.
INFORMÁCIÓ
KÉP
SZÍN
MENÜBEÁLLÍTÁSOK
BE-ÉS VISSZAÁLL.
Analóg
**kHz **Hz PP
**** x ****
Optimális ü.mód
**** x **** **Hz
INFORMÁCIÓ
AUTO
A megjelenő menüelemek az adott modelltől függően eltérőek lehetnek.
7 INFORMÁCIÓ menü és egyebek
64
7
7.2
INFORMÁCIÓ menü és egyebek
A Fényerő és a Kontraszt konfigurálása a
Kezdőképernyőn.
Állítsa be a Fényerő, Kontraszt értékét a [
] gombokkal az Indítás képernyőn, amikor nincsen elérhető
képernyős menü.
Fényerő :

SAMSUNG
Ez a menü nem elérhető, ha a MAGIC
BrightDinamikus kontraszt üzemmódra van állítva.

Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarékosság funkció aktív.
Kontraszt :
1

SAMSUNG
Ez az opció nem elérhető, ha a MAGIC
Bright Mozi vagy Dinamikus kontraszt módban van.

Ez a menü nem elérhető, ha a Játék mód funkció aktív.
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján (ha nincs menüképernyő megjelenítve) a Gomb
útmutató megjelenítéséhez. Ezután nyomja meg a [
] gombot. A következő képernyő jelenik meg.
Fényer
100
Kontraszt
75
2
3
Nyomja meg a [
A[
] gombot a Fényerő és a Kontraszt beállításai közötti váltáshoz.
] gombokkal állítsa be a Fényerő, Kontraszt értékét.
7 INFORMÁCIÓ menü és egyebek
65
7
7.3
INFORMÁCIÓ menü és egyebek
A hangerő beállítása a kezdőképernyőn
A Hangerő értékének beállításához nyomja meg a [
1
] gombot, amikor a Billentyűinformáció látható.
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék előlapján (ha nincs menüképernyő megjelenítve) a Gomb
útmutató megjelenítéséhez. Ezután nyomja meg a [
+DQJHUő
2
A[
] gombot. A következő képernyő jelenik meg.
50
] gombokkal állítsa be a Hangerő értékét.

Ez a funkció csak HDMI módban használható.

A hang csak a HDMI-HDMI-kábel használata esetén hallható.
7 INFORMÁCIÓ menü és egyebek
66
8
8.1
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
Easy Setting Box
A "Easy Setting Box" funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
8.1.1 A szoftver telepítése
1
2
Helyezze a telepítő CD-t a CD-meghajtóba.
Válassza ki a "Easy Setting Box" telepítőprogramot.
Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftvertelepítés felugró képernyője, keresse meg a CDROM-on a "Easy Setting Box" telepítőfájlt, majd kattintson rá duplán.
3
4
Amikor megjelenik a telepítő varázsló, kattintson a Next (Tovább) gombra.
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve folytassa a telepítést.

Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem
működik megfelelően.

A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a
"Easy Setting Box" ikon nem jelenik meg.

Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák ("Easy Setting Box")
A "Easy Setting Box" telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Hardver

Minimum 32 MB memória

Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemez-meghajtón
8 A szoftver telepítése
67
8
A szoftver telepítése
8.1.2 A szoftver eltávolítása
Kattintson a Start gombra, válassza ki a Beállítás/Vezérlőpult lehetőségeket, majd kattintson duplán az
Programok hozzáadása/eltávolítása opcióra.
Válassza ki a programlistából a "Easy Setting Box"elemet, majd kattintson az Hozzáadás/Törlés
gombra.
8 A szoftver telepítése
68
9
9.1
Hibaelhárítási útmutató
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné
9.1.1 A készülék tesztelése
Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
1
2
3
4
Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
Húzza ki a kábelt a készülékből.
Kapcsolja be a készüléket.
Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
9.1.2 A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: „10.3 Szabványos jelmód táblázat”),
rövid ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
9.1.3 Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
Problémák
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Megoldások
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülék és a PC között,
valamint azt, hogy a csatlakozók megbízhatóan
reteszelve vannak-e. (Lásd: „2.2 Számítógép
csatlakoztatása és használata”)
9 Hibaelhárítási útmutató
69
9
Hibaelhárítási útmutató
Képernyővel kapcsolatos probléma
Problémák
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő
nem kapcsol be.
Megoldások
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva.
(Lásd: „2.2 Számítógép csatlakoztatása és
használata”)
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülékhez.
(Lásd: „2.2 Számítógép csatlakoztatása és
használata”)
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz
csatlakoztatott eszköz.
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus
kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a
frekvenciát, hogy igazodjon a készülék
paramétereihez, a Normál jelmódok táblázata
(oldal 76) alapján.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
(Lásd: „2.2 Számítógép csatlakoztatása és
használata”)
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
Korrigálja a Durva és a Finom beállítást.
Válasszon le minden tartozékot (videohosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a
frekvenciát. (Lásd: )„10.1 Általános”
A kép ingatag és reszket.
Árnyékok vagy szellemképek maradnak a
képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a
videokártya felbontása és frekvenciája
kompatibilis-e a készülék felbontásával és
frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa
meg a beállításokat az útmutatóban található
Szabványos jelmód táblázat (oldal 76) és a termék
INFORMÁCIÓ menüpontja alapján.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
Korrigálja a Fényerő és a Kontraszt beállítást.
A képernyő színei nem valósághűek.
Módosítsa a SZÍN beállításokat.
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek,
és torzulnak.
Módosítsa a SZÍN beállításokat.
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
Módosítsa a SZÍN beállításokat.
9 Hibaelhárítási útmutató
70
9
Hibaelhárítási útmutató
Problémák
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye
0,5–1 másodpercenként villog.
Megoldások
A készülék energiatakarékos módban van.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli
megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a
billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret.
Hanggal kapcsolatos probléma
Problémák
Nincs hang.
Megoldások
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy
módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra
állítása után is túl alacsony, állítsa be a
számítógép hangkártyájának, illetve a
szoftverprogramnak hangerejét.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
Problémák
A számítógép indítása közben sípoló hang
hallatszik.
Megoldások
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben
pittyeg, a számítógép javításra szorul.
A készülék szélén levő LED fényforrások a felhasználó látószöge függvényében láthatóak.
A fény nem ártalmas az emberekre, és nincs semmilyen hatással a készülék funkcióira és teljesítményére.
A készülék biztonságosan használható.
9 Hibaelhárítási útmutató
71
9
9.2
Hibaelhárítási útmutató
Kérdések és válaszok
Kérdés
Hogyan módosítható a
frekvencia?
Válasz
A frekvencia a videokártyán állítható be.

Windows XP: Nyissa meg a Vezérlőpult
témák
Képernyő
Beállítások
Megjelenítés és
Speciális
Monitor
opciót, és a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.

Windows ME/2000: Lépjen be a Vezérlőpult
Beállítások
Speciális
Megjelenítés
Monitor menüpontba, és
végezze el a Frissítési gyakoriság beállítását a
Monitorbeállítások pontban.

Windows Vista: Nyissa meg a Vezérlőpult
személyes beállítások
Megjelenés és
Személyre szabás
Képernyőbeállítások
Speciális beállítások
Képernyő
opciót, és a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.

Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult
személyes beállítások
Képernyő
Speciális beállítások
Megjelenés és
Képernyőfelbontás
Képernyő opciót, majd a
Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság
értékét.

Windows 8: Nyissa meg a Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Képernyő
Képernyőfelbontás
Speciális beállítások
Képernyő
opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság értékét.
9 Hibaelhárítási útmutató
72
9
Hibaelhárítási útmutató
Kérdés
Hogyan módosítható a
felbontás?
Válasz

Windows XP: Kattintson a Vezérlőpult
témák
Megjelenítés
Megjelenés és
Beállítások elemre, és módosítsa a
felbontást.

Windows ME/2000: Kattintson a Vezérlőpult
Megjelenítés
Beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.

Windows Vista: Kattintson a Vezérlőpult
személyes beállítások
Megjelenés és
Testreszabás
Képernyő-
beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.

Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult
személyes beállítások
Megjelenés és
Megjelenítés
Felbontás
beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.

Windows 8: Kattintson a Beállítások
Vezérlőpult
Megjelenés és személyes beállítások
Megjelenítés
Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
Hogyan állítható be az
energiatakarékos mód?

Windows XP: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson
a Vezérlőpult
Megjelenés és témák
Megjelenítés
Képernyőkímélő elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS
SETUP menüjébe.

Windows ME/2000: Az energiatakarékos mód beállításához
kattintson a Vezérlőpult
Megjelenítés
Képernyőkímélő
beállításai elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP
menüjébe.

Windows Vista: Az energiatakarékos mód beállításához
kattintson a Vezérlőpult
beállítások
Megjelenés és személyes
Testreszabás
Képernyőkímélő beállításai
elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.

Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a
Vezérlőpult
Testreszabás
Megjelenés és személyes beállítások
Képernyőkímélő beállításai elemre, vagy
lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.

Windows 8: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a
Beállítások
Vezérlőpult
beállítások
Testreszabás
Megjelenés és személyes
Képernyőkímélő beállításai
elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
9 Hibaelhárítási útmutató
73
10
Műszaki adatok
10.1 Általános
Típusnév
Panel
S22D390Q
Méret
21,5" (54 cm)
Kijelzőterület
476,64 mm (V) × 268,11 mm (F)
Képpontméret
0,24825 mm (V) × 0,24825 mm (F)
Tápellátás
A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget
támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra
eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét.
Méretek
(Sz × Ma ×
Mé) / Súly
Állvány nélkül
514,2 x 323,3 x 81,7 mm
Állvánnyal
514,2 x 389,4 x 209,0 mm / 3,4 kg
Környezeti
feltételek
Üzemi
Hőmérséklet : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Páratartalom: 10 – 80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Páratartalom: 5 – 95 %, nem kondenzáló
A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer
automatikusan telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési
beállításokat.
Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
10 Műszaki adatok
74
10
Műszaki adatok
10.2 Energiatakarékos mód
A készülék energiatakarékos funkciója az energiafogyasztás csökkentése érdekében kikapcsolja a
képernyőt, és vezérli a tápellátás jelzőfényének állapotát, ha a készülék használata megadott ideig
szünetel. Az áramellátás energiatakarékos módban is zavartalan. A képernyő újbóli aktiválásához
nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret. Az energiatakarékos üzemmód
csak akkor működik, ha a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.
Energiatakarékos
mód
Energy Star
vizsgálatnak
megfelelő állapot
Energiatakarékos
üzemmód
Kikapcsolás
(be-kikapcsoló
gomb)
Tápfeszültségjelző
Be
villog
Ki
Teljesítményfelvétel
Szokványos 21 W
Szokványos 0,3 W
Kevesebb, mint 0,3 W


Az áramfogyasztás az eltérő működési feltételek és a beállítások módosítása esetén eltérhet a fent
jelzett áramfogyasztástól. (S**D390 típus energiatakarékos üzemmód : Max. 0,45 W)
A ENERGY STAR® az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának Egyesült Államokban
bejegyzett védjegye.
Az Energy Star teljesítményfelvétel mérése az Energy Star® jelenlegi szabványa szerinti vizsgálati
módszerrel történik.

A teljesítményfelvétel nullára csökkentéséhez húzza ki a tápkábelt. Ha a készüléket hosszabb időn
keresztül nem kívánja használni, feltétlenül húzza ki a hálózati kábelt. Ha nincs tápkapcsoló, húzza
ki a tápkábelt az áramfogyasztás 0 wattra történő csökkentéséhez.
10 Műszaki adatok
75
10
Műszaki adatok
10.3 Szabványos jelmód táblázat

A készülék esetén a panel jellege miatt minden képernyőméretnél csak egy felbontás mellett érhető
el az optimális képminőség. Ezért az előírt felbontástól eltérő beállítás ronthatja a kép minőségét.
Ennek elkerülésére javasoljuk, hogy a készüléke képernyőméretének megfelelő optimális felbontást
válassza.

Ha LCD monitorra cseréli a (számítógéphez csatlakoztatott) képcsöves (CDT) monitort, ellenőrizze
a frekvencia értékét. Ha az LCD monitor nem támogatja a 85 Hz-es frekvenciát, még a képcsöves
monitor használata közben váltsa 60 Hz-re a sorfrekvenciát, mielőtt lecserélni az LCD monitorral.
Szinkronizálás
Felbontás
Képfrekvencia
30 – 81 kHz
Sorfrekvencia
56 – 75 Hz
Optimális felbontás
1920 × 1080 60 Hz-en
Maximális felbontás
1920 × 1080 60 Hz-en
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő
beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem
felel meg, előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az
esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati
útmutatójában közölteket is figyelembe veszi.
Felbontás
Képfrekvencia
(kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissítés
(MHz)
Szink.
polaritás
(V/F)
IBM, 720 × 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 × 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 × 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 × 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 × 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 × 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 × 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 × 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 × 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 × 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 × 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 × 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 × 768
60,023
75,029
78,750
+/+
10 Műszaki adatok
76
10
Műszaki adatok
Felbontás
Képfrekvencia
(kHz)
Sorfrekvencia
(Hz)
Képpontfrissítés
(MHz)
Szink.
polaritás
(V/F)
VESA, 1152 × 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 × 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 × 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 × 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 × 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 × 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 × 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 × 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+

Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes
ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia
mértékegysége a kilohertz (kHz).

Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép
látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben
van feltüntetve.
10 Műszaki adatok
77
Függelék
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/
support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/
support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/
support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG
(0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/
support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/
support
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
http://www.samsung.com/br/
support
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/
support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/
support
Gratis desde cualquier parte del
país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
DOMINICAN REPUBLIC
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Függelék
78
Függelék
LATIN AMERICA
ECUADOR
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
EL SALVADOR
800-6225
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
HONDURAS
800-2791-9267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/
support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PANAMA
800-7267
800-0101
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/
support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Függelék
79
Függelék
LATIN AMERICA
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/
support
EUROPE
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/
support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/
support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31,
>@QXY[\][
\@Y@^_]][
Y`]`q
http://www.samsung.com/bg/
support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/
support
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
http://www.samsung.com/gr/
support
CZECH
800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/cz/
support
(800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/
support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/
support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/
support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/
support
Függelék
80
Függelék
EUROPE
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/
support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/
support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/
support
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/
support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/
support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/
support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/
support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/
support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
{
|
}%
€"}'

http://www.samsung.com/pl/
support
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/
support
ROMANIA
08008 726 78 64
http://www.samsung.com/ro/
support
(08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/
support
Függelék
81
Függelék
EUROPE
SLOVAKIA
SLOVENIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/
support
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18.
ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/
support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/
support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/
support
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/
support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/
support
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
TAJIKISTAN
Függelék
82
Függelék
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/
support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
(GSM: 7799)
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/
support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/
support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/
support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/
support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/
support
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/
support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
http://www.samsung.com/my/
support
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/
support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/
support
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/
support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/
support
Függelék
83
Függelék
S.E.A
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/
support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/
support
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/
support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/
support
94117540540
http://www.samsung.com/support
SRI LANKA
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/
support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
16580
http://www.samsung.com/eg/
support
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/
support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/
support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
support
Függelék
84
Függelék
MENA
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/
support
http://www.samsung.com/sa_en/
support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/
support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/
support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/
africa_en/support
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/
africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
Függelék
85
Függelék
AFRICA
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
Függelék
86
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az ügyfelek költsége)
Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.

Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék
szétszerelése nélkül módosítja a beállításokat.

Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)

Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.

Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.

Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.

Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.

Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.

Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.

Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:

Külső behatás vagy leejtés.

A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.

Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.

A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.

Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.

A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
Egyebek

Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár, stb.)

Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej, oszcillátor,
lámpa, szűrő, szalag, stb.)
Függelék
87
Függelék
Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel.
Ezért kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
Függelék
88
Függelék
Megfelelő hulladékkezelés
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket
a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
Függelék
89
Függelék
Terminológia
OSD (On Screen Display)
A képernyős menü (On Screen Display, OSD) lehetővé teszi a képernyő-beállítások konfigurálását és
ezzel optimális képminőség elérését. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó módosítsa a képernyő
fényerejét, színárnyalatát, kontrasztját és számos egyéb beállítását a képernyőn megjelenített menük
segítségével.
Gamma
A "Gamma" menüvel az úgynevezett szürkeskála módosítható, amely a képernyő közepes árnyalatait
reprezentálja. A Fényerő módosításával a teljes képernyő fényereje, a Gamma beállítással viszont
csak a közepes fényerő változtatható.
Szürkeskála
Ez a skála a színek intenzitás-szintjére utal, amely a képernyőn a sötétebb területekről a világosabb
területekre való színváltás variációit mutatja. A képernyő fényerejében bekövetkező változások a
fekete és a fehér szín variánsaival vannak kifejezve, a szürkeskála pedig a fekete és a fehér közötti
közepes területre utal. Ha a szürkeskálát a Gamma beállításokkal módosítja, azzal a képernyő
közepes fényereje változik meg.
Letapogatási sebesség
A letapogatási sebesség (vagy frissítési gyakoriság) a képernyő-frissítés frekvenciájára utal. Minden
képernyő-frissítési művelet során ismételt adatátvitel történik a képernyőre, noha szabad szemmel a
frissítés nem látható. A képernyő-frissítések számát letapogatási sebességnek nevezzük és Hz-ben
mérjük. Ha a letapogatási sebesség 60 Hz, az azt jelenti, hogy a képernyő másodpercenként 60-szor
frissül. A képernyő letapogatási sebesség a PC-ben működő grafikus kártya és a monitor
teljesítmény-adataitól függ.
Képfrekvencia
A monitor képernyőjén megjelenített karakterek vagy képek nagy számú képpontból (pixel) állnak. A
képpontok átvitele vízszintes vonalakként történik, amelyeket függőlegesen egymás alá rendezve
alakul ki a kép. A vízszintes frekvencia kHz-ben mérhető, és azt fejezi ki, hogy egy másodperc alatt
hány vízszintes vonal kerül átvitelre és jelenik meg a monitor képernyőjén. A 85 értékű vízszintes
frekvencia azt jelenti, hogy a képet alkotó vízszintes sorok másodpercenként 85 000-szer kerülnek
átvitelre. A vízszintes frekvencia feltüntetett értéke 85 kHz.
Sorfrekvencia
Minden kép számos vízszintes vonalból áll össze. A függőleges frekvencia Hz-ben mérhető és azt
fejezi ki, hogy ezekből a vízszintes vonalakból másodpercenként hány kép hozható létre. Ha a
Függelék
90
Függelék
függőleges frekvencia értéke 60, az azt jelenti, hogy egy kép másodpercenként 60-szor jelenik meg. A
függőleges frekvencia másik neve "frissítési gyakoriság", ez okozza a képernyő vibrálását.
Felbontás
A felbontás az egy képernyőt alkotó vízszintes képpontok és függőleges képpontok száma. A
képernyő részletességének szintjét jelöli.
Nagyobb a felbontás esetén több információt tartalmaz a képernyő és alkalmas egyszerre több
feladat párhuzamos végrehajtására.
Példa: Ha a felbontás 1920 x 1080, az azt jelenti, hogy 1920 vízszintes képpont (vízszintes frekvencia)
és 1080 függőleges vonal (függőleges felbontás) alkotja a képet.
Plug & play
A Plug & Play funkció automatikus információcserét tesz lehetővé egy monitor és egy PC között, ezzel
optimális megjelenítési környezet alakítható ki.
A monitor a VESA DDC (nemzetközi szabvány) szerint tesz eleget a Plug & Play működésnek.
Függelék
91
Tárgymutató
A
I
A doboz tartalmának ellenőrzse 20
INFORMÁCIÓ 64
Á
J
Általános 74
Játk mód 37
Átlátszóság 56
K
B
Billentyű ismtlse gomb 62
Biztonsági óvintzkedsek 10
Kapcsolatfelvtel SAMSUNG WORLD WIDE
78
Kikapcsolásidőzítő 59
Kk 50
Kontraszt 35
C
Csatlakoztatás előtt 28
D
Durva 46
E
Easy Setting Box 67
Ecotakarkosság 58
Energiatakarkos mód 75
Kpmret 41
Krdsek s válaszok 72
L
lessg 36
M
Megfelelő hulladkkezels 89
Megfelelő testtartás a termk használata
közben 19
Megjelenítsi idő 55
F
Mielőtt a Samsung ügyflszolgálat segítsgt krn
69
Felelőssg a fizetős szolgáltatásrt az ügyfelek
költsge 87
Finom 47
N
Fnyerő 34
Nyelv 53
Forrásszlels 63
Ö
G
Összes visszaállítása 57
Gamma 52
P
H
PC/AV mód 61
HDMI feketeszint 43
Tárgymutató
92
Tárgymutató
S
SAMSUNG MAGIC Bright 38
SAMSUNG MAGIC Upscale 40
Szabványos jelmód táblázat 76
Számítógp csatlakoztatása s használata 28
Szerzői jogvdelem 7
Színtónus 51
T
Tartozkok 21
Telepíts 24
Terminológia 90
Tisztítás 8
V
Válaszidő 44
Vörös 48
Z
Zöld 49
Tárgymutató
93
Download PDF

advertising