Samsung | T220P | Samsung T220P Gyors üzembe helyezési útmutató

LCD MONITOR
quick start guide
T220P
ii
Bevezetés
Csomag tartalma
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a monitor következő tartozékai rendelkezésre állnak.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
A helyi kereskedőnél további tartozékokat is vásárolhat.
Kicsomagolás
Monitor
Használati útmutatók
Gyors telepítési segédlet
Garanciakártya
(Nincs minden régióban)
Kábelek
D-sub kábel
Tápkábel
Külön megvásárolható
DVI-kábel
9
Használati utasítás
Bevezetés
Egyéb
Törlőkendő
Kábeltartó gyűrű
Állvány tartórésze
Állvány alapzata
Megjegyzés
Törlőkendő csak az erősen csiszolt fekete termékekhez áll rendelkezése.
Ez a monitor
Kezdeti beállítások
A fel és le nyíllal választhatja ki a nyelvet.
A megjelenített tartalom 40 másodperc múlva eltűnik.
Kapcsolja ki a bekapcsológombot, majd kapcsolja be újra. A tartalom ekkor ismét megjelenik.
A tartalom maximum három (3) alkalommal jeleníthető meg. A számítógép felbontását feltétlenül állítsa be a három alkalom letelte előtt.
Megjegyzés
A képernyőn megjelenő felbontás a termék optimális felbontása.
Állítsa be számítógépének felbontását a termék optimális felbontásával megegyező értékre.
10
Bevezetés
Elülső rész
MENU gomb [MENU/ ]
Megnyitja a menüt és kilép a menüből. Ezzel ki is léphet a képernyőmenüből, és visszatérhet az előző menüponthoz.
Brightness gomb [ ]
Ha a képernyőn nem látható a menürendszer, a gomb megnyomásával
állítsa be a fényerőt.
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
Customized Key[
]
A Customized key funkciót egyéni igényei szerint az egyedi gombhoz rendelheti.
Megjegyzés
A Customized key funkciót a Setup > Customized Key opciónál konfigurálhatja egy szükséges funkcióhoz.
Beállító gombok [
]
Ezekkel a gombokkal állíthatja be a menü egyes lehetőségeit.
SOURCE gomb / [
] Enter gomb
Aktiválja a kijelölt menüelemet.
Nyomja meg a SOURCE/ gombot, majd válassza a videojel lehetőséget
a képernyőmenü kikapcsolt állapotában. (A bemeneti mód kiválasztásánál
a SOURCE/ gomb megnyomásakor egy üzenet jelenik meg a képernyő
bal felső sarkában megjelenítve az aktuális módot – analóg vagy digitális
bemeneti jel.)
Megjegyzés
A digitális mód kiválasztása esetén a monitort a DVI-kábellel a grafikus
kártya DVI-csatlakozójához kell csatlakoztatni.
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
11
Bevezetés
AUTO gomb
Ezzel a gombbal működik az automatikus beállítás funkció.
>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez
Bekapcsológomb [
]
Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki és be a monitort.
Megjegyzés
A monitor jobb oldalán található gombok érintésérzékenyek.
A gombokat ujjal kell finoman megérinteni.
Tápfeszültségjelzo
Ez a jelzőfény a normál működés közben világít, és egyetlen villogással
jelzi, ha a készülék éppen valamelyik beállítás módosítását menti.
Megjegyzés
Az energiatakarékos funkciókról bővebben a kézikönyv Energiatakarékos
mód című részében olvashat. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig
felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében
kapcsolja ki.
Hátsó rész
Megjegyzés
A monitor hátoldalának elrendezése típusonként változhat.
POWER port
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő POWER csatlakozóhoz.
DVI IN port
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI IN csatlakozóhoz.
12
Bevezetés
RGB IN port
Csatlakoztassa a D-sub kábelt a monitor hátoldalán lévő 15 érintkezős RGB
IN csatlakozóhoz.
Kensington zár
A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha
a készüléket nyilvános helyen használják. A zárat külön kell beszerezni. A
zár kinézete és használatának módja – a gyártótól függően – eltérhet az
ábrán láthatótól. A Kensington zár használatával kapcsolatban a hozzá tartozó kézikönyvben talál további információt. A zárat külön kell beszerezni.
Megjegyzés
A Kensington zár helye a típustól függően változhat.
A Kensington lopászár használata
1.
Helyezze a zárszerkezetet a monitor Kensington nyílásába (
fordítással zárja ( ).
2.
Csatlakoztassa a Kensington zárvezetéket.
3.
Erősítse a Kensington zárat asztalhoz vagy nehéz tárgyhoz.
), majd
Megjegyzés
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban további tudnivalókat a Csatlakozókábelek című
részben talál.
13
Csatlakoztatás
Csatlakozókábelek
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő power csatlakozóhoz.
Illessze a monitor tápkábelét a legközelebbi fali aljzatba.
Használjon a számítógépének megfelelő csatlakozást.
A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor hátoldalán lévő 15 pólusú D-sub csatlakozóhoz.
[RGB IN]
A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
•
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI IN csatlakozóhoz.
[DVI IN]
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
•
Csatlakoztassa a monitort a Macintosh számítógéphez a számítógép D-sub csatlakozókábelének segítségével.
Megjegyzés
A készülékek csatlakoztatás után készen állnak a használatra, csak be kell kapcsolni őket.
14
Csatlakoztatás
Az állvány használata
Monitoregység
Monitor és talp
Az állvány összehajtása
Megjegyzés
A monitor felfelé dönthető -1˚ – 21˚-os szögben.
15
Hibaelhárítás
{T190P} Önellenőrzési funkció tesztelése
Megjegyzés
A monitornak van egy önellenőrzési funkciója, amelynek révén ellenőrizhető, hogy a monitor
rendesen működik-e.
Önellenőrzési funkció tesztelése
1.
Kapcsolja ki a számítógépet és a monitort.
2.
Húzza ki a videokábel csalakozóját a számítógép hátuljából.
3.
Kapcsolja be a monitort.
Ha a monitor megfelelően működik, a lenti ábrán látható mezőt fogja látni.
Ez a mező normál működés esetén jelenik meg, ha a videokábel csatlakozása megszűnik vagy károsodik.
4.
Kapcsolja ki a monitort és csatlakoztassa újra a videokábelt; ezután kapcsolja be a számítógépet és a monitort.
Ha a monitor képernyője sötét marad az előző művelet elvégzése után, ellenőrizze a videovezérlőt és a számítógép rendszerét; a hiba nem a monitorban, hanem a számítógépben
vagy a videovezérlőben keresendő.
Figyelmeztetések
A bemenő jellel kapcsolatos problémák esetén üzenet jelenik meg a képernyőn, és a képernyő elsötétül annak ellenére, hogy a tápfeszültségjelző LED továbbra is világít. Az üzenet
jelezheti azt, hogy a monitor nincs a pásztázási tartományban, vagy hogy ellenőriznie kell a
jelkábelt.
Környezet
A monitor helye és elhelyezkedése befolyásolhatja a monitor működésének minőségét és
egyéb funkcióit.
Ha a monitor közelében mélynyomó található, érdemes a csatlakozást megszűntetni és máshová helyezni.
Távolítson el minden elektronikus eszközt, például rádiót, ventilátort, órát és telefont a monitor egyméteres körzetéből.
44
Hibaelhárítás
Hasznos tanácsok
A monitor a számítógéptől kapott jeleket alakítja láthatóvá. Ebből következik, hogy ha a számítógép vagy a videokártya meghibásodik, a monitor elsötétülését, gyenge színeket, zajt,
nem támogatott üzemmód jellegű stb. problémát okozhat. Ebben az esetben először mindig
a hiba forrását határozza meg, és csak ezt követően kérje a Service Center vagy a forgalmazó
segítségét.
A monitor működésének ellenőrzése
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi vagy a „Not Optimum Mode”, „Recommended
Mode 1680 X 1050 60 Hz” üzenet jelenik meg, a monitor bekapcsolt állapotában húzza ki a
számítógépet a monitorral összekötő kábelt.
Ha üzenet jelenik meg a képernyőn, vagy a képernyő elfehéredik, a monitor működése megfelelő.
Ekkor a számítógépet kell ellenőriznie.
{T190P} Ellenőrzőlista
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján
esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot,
vagy forduljon a márkakereskedőhöz.
A képernyőn nincs kép. Nem látható kép a képernyőn.
Q:
Rendesen csatlakoztatva van a tápkábel?
A:
Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását és tápellátását.
Q:
A képernyőn az „Ellenőrizze a jelkábelt” felirat látható?
A:
(D-sub kábellel való csatlakozásnál)
Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását.
(DVI-kábellel csatlakoztatva)
Ha a monitor megfelelő csatlakoztatásakor is hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze, hogy a monitor állapota analógra van-e állítva.
Ha a monitor megfelelő csatlakoztatásakor is hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze, hogy a monitor állapota analógra van-e állítva. A /SOURCE gomb megnyomásakor a monitor ismételten leellenőrzi a bementi jelforrást.
Q:
Ha a készülék be van kapcsolva, indítsa újra a számítógépet, és várja meg, míg megjelenik a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő).
A:
Amikor megjelenik a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő), bootolja a számítógépet a megfelelő üzemmódban (Windows ME/XP/2000 esetén csökkentett üzemmódban), majd módosítsa a videokártya frekvenciáját.
(Lásd: Időzítő módok beállítása)
Ha nem jelenik meg a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő), kérje a Szervizközpont vagy a márkakereskedő segítségét.
45
Hibaelhárítás
Q:
A képernyőn a „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz”
üzenet látható?
A:
Ez az üzenet olyankor szokott megjelenni, amikor a videokártyából érkező jel felbontása és frekvenciája meghaladja azt a maximális értéket, amelyet a monitor képes
rendesen kezelni.
A:
Állítsa be azt a maximális felbontást és frekvenciát, amelyet a monitor képes rendesen
kezelni.
A:
SXGA vagy 75 Hz feletti beállítás esetén a „Not Optimum Mode”, „Recommended
Mode 1680 X 1050 60 Hz” üzenet jelenik meg. 85 Hz feletti beállítás esetén a kijelző
megfelelően működik, de egy percig megjeleni, majd eltűnik a „Not Optimum Mode”,
„Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz” üzenet.
Kérjük, ez alatt az egy perc alatt váltson a javasolt módba.
(Ha a rendszer újraindul, az üzenet ismét megjelenik.)
Q:
Nincs kép a képernyőn. Villog-e a monitoron a tápfeszültségjelző 1 másodpercenként?
A:
A készülék készenléti módba vált.
A:
A monitor bekapcsolásához és a képernyőkép visszaállításához nyomja meg a billentyűzet bármely gombját.
A:
Ha továbbra sem látható kép, nyomja meg a /SOURCE gombot. A monitor bekapcsolásához és a képernyőkép visszaállításához nyomja meg a billentyűzet bármely
gombját.
Q:
DVI-kábellel csatlakoztatta?
A:
Ha a rendszert a DVI -kábel csatlakoztatása előtt indítja el, vagy a rendszer működése
közben leválasztja, majd visszacsatlakoztatja a DVI -kábelt, a képernyő elsötétülhet,
mivel néhány videokártya videojeleket nem küld. Csatlakoztassa a DVI-kábelt, majd
indítsa újra a rendszert.
Nem látom a képernyőmenüt.
Q:
Zárolta a képernyőmenüt a módosítások megakadályozásához?
A:
Szüntesse meg a képernyőmenü zárolását a [MENU /
percig nyomva tartva.
] gombot legalább 5 másod-
A képernyőn furcsa színek, vagy csak fekete és fehér színek láthatók.
Q:
A képernyőre tekintve a színek összemosódnak, mintha hártyapapíron keresztül
nézné?
A:
Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását.
A:
Ellenőrizze, hogy a videokártya megfelelően a helyén van-e.
Q:
Program futtatása vagy valamilyen alkalmazás lefagyása miatt szokatlanná váltak a
képernyőn megjelenő színek?
A:
Indítsa újra a számítógépet.
Q:
Rendesen tette és állította be a videokártyát?
A:
Állítsa be a videokártyát a videokártya leírása szerint.
46
Hibaelhárítás
A képernyő hirtelen kiegyensúlyozatlanná vált.
Q:
Módosította a videokártyát vagy az illesztőprogramot?
A:
Állítsa be a képernyőmenüben a képernyőn látható helyzetét és méretét.
Q:
Módosította a monitor felbontását vagy frekvenciáját?
A:
Módosítsa a felbontást és a frekvenciát a videokártyánál.
(Lásd: Időzítő módok beállítása).
Q:
A képernyő kiegyensúlyozatlan lehet a videokártya jelciklusa miatt. Állítsa be újra a
Position (helyzet) lehetőséget a képernyőmenün keresztül.
A képernyő nincs fókuszban vagy a képernyőmenü nem módosítható.
Q:
Módosította a monitor felbontását vagy frekvenciáját?
A:
Módosítsa a videokártya felbontását és frekvenciáját.
(Lásd: Időzítő módok beállítása).
A LED villog, de nem látható kép a képernyőn.
Q:
Helyesen lett beállítva a frekvencia, amikor ellenőrizte a Képernyő ütemezését a menüben?
A:
Állítsa be megfelelően a frekvenciát a videokártya leírásában, és a Preset Timing
Modes / Időzítő módok beállítása című részben leírtak szerint.
(Az adott felbontáshoz megfelelő maximális frekvencia termékenként eltérő lehet.)
A képernyőn csak 16 szín látható. A videokártya módosítása után megváltoztak a képernyő szín
Q:
Megfelelően állította be a Windows színeit?
A:
Windows XP :
Állítsa be a felbontást: Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások).
A:
Windows ME/2000 :
Állítsa be a felbontást: Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Settings
(Beállítások).
Q:
Rendesen tette és állította be a videokártyát?
A:
Állítsa be a videokártyát a videokártya leírása szerint.
A képernyőn „Ismeretlen monitor, a rendszer új Plug & Play (VESA DDC) monitort talált üzenet
Q:
Telepítette a monitorillesztő programot?
A:
A Telepítse a monitor drivert alapján telepítse a monitorillesztő programot.
Q:
Nézzen utána a videokártya leírásában, hogy támogatott-e a plug & play (VESA DDC)
funkció.
A:
A Telepítse a monitor drivert alapján telepítse a monitorillesztő programot.
47
Hibaelhárítás
Ellenőrizze, hogy mikor nem működik megfelelően a MagicTune™.
Q:
A MagicTune™ funkció a plug and play lehetőséget támogató, Windows OS rendszert
alkalmazó számítógépeken (VGA) elérhető.
A:
A következő lépésekkel ellenőrizheti, hogy számítógépe alkalmas-e a MagicTune™
funkció használatára. A lépések Windows XP operációs rendszerre vonatkoznak.
Control Panel (Vezérlőpult) → Performance and Maintenance (Használat és karbantartás) → System (Rendszer) → Hardware (Hardver) → Device Manager (Eszközkezelő) → Monitors (Képernyő) → A Plug and Play monitor törlése után keresse meg a
„Plug and Play monitort” az Searching New Hardware (Új hardver keresése) paranccsal.
A:
A MagicTune™ a monitor kiegészítő szoftvere. Lehetséges, hogy a monitor bizonyos
videokártyákkal nem használható. Ha problémája van a videokártyával, látogasson el
weboldalunkra, és keresse meg a kompatibilis videokártyákat tartalmazó felsorolást.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
A MagicTune™ nem működik megfelelően.
Q:
Más számítógépet vagy videokártyát használ?
A:
Töltse le a legfrissebb programot. A programot a következő webhelyről töltheti le: http://
www.samsung.com/monitor/magictune
Q:
Telepítette a programot?
A:
A program első telepítése után indítsa újra a számítógépet. Ha a program egy példánya
már telepítve van, távolítsa el, indítsa újra a számítógépet, majd telepítse újra a programot. A megfelelő működés érdekében a program telepítése, illetve eltávolítása után
újra kell indítani a számítógépet.
Megjegyzés
Keresse fel MagicTune™ weboldalunkat és töltse le a MagicTune™ MAC telepítőszoftverét.
A képernyő szélét közelről szemügyre véve apró részecskék láthatók.
Ez nem hiba, hanem így van kialakítva a készülék.
Az alább leírtak szerint ellenőrizze, hogy nincs-e probléma a monitorral.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videokábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a számítógéphez.
Figyelje meg, hogy a számítógép nem sípol-e háromnál többször a bootoláskor.
(Ha igen, akkor a számítógép alaplapja javítást igényel.)
Ha új videokártyát helyezett be, vagy most szerelte össze a számítógépet, akkor ellenőrizze,
hogy telepítve van-e az illesztőprogram és a monitorillesztő program.
Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 56 Hz ~ 75 Hz értékű-e.
(Maximális felbontás használatakor az érték ne legyen nagyobb, mint 75 Hz.)
Ha problémát tapasztal az illesztőprogram telepítésekor, bootolja a számítógépet csökkentett
üzemmódban, távolítsa el a videokártyát a „Control Panel” (Vezérlőpult) → „System” (Re-
48
Hibaelhárítás
ndszer) → „Device Administrator” (Eszközkezelő) útvonalon, majd indítsa újra a számítógépet, és telepítse ismét a videokártya illesztőprogramját.
Megjegyzés
Ha a probléma ismét fellép, forduljon a hivatalos szervizközponthoz.
{T190P} Kérdések és válaszok
Q:
Hogyan módosítható a frekvencia?
A:
A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával szabályozható.
A:
Az, hogy mely videokártyák használhatók, a használt meghajtó verziójától függ. (Az
erre vonatkozó tudnivalók a számítógép illetve a videokártya dokumentációjában olvashatók.)
Q:
Hogyan módosítható a felbontás?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és
témák) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások) útvonalon állítható be.
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások) útvonalon állítható be.
* Részletekről érdeklődjön a videokártya gyártójánál.
Q:
Hogyan állítható be az energiatakarékos funkció?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és
témák) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható
be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows
használati útmutatóját.)
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver
(Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows
használati útmutatóját.)
Q:
Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?
A:
Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa meg a monitort.
Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. A monitor belsejébe ne kerüljön víz.
49
Hibaelhárítás
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján
esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot,
vagy forduljon a márkakereskedőhöz.
{T220P} Önellenőrzési funkció tesztelése
Megjegyzés
A monitornak van egy önellenőrzési funkciója, amelynek révén ellenőrizhető, hogy a monitor
rendesen működik-e.
Önellenőrzési funkció tesztelése
1.
Kapcsolja ki a számítógépet és a monitort.
2.
Húzza ki a videokábel csalakozóját a számítógép hátuljából.
3.
Kapcsolja be a monitort.
Ha a monitor megfelelően működik, a lenti ábrán látható mezőt fogja látni.
Ez a mező normál működés esetén jelenik meg, ha a videokábel csatlakozása megszűnik vagy károsodik.
4.
Kapcsolja ki a monitort és csatlakoztassa újra a videokábelt; ezután kapcsolja be a számítógépet és a monitort.
Ha a monitor képernyője sötét marad az előző művelet elvégzése után, ellenőrizze a videovezérlőt és a számítógép rendszerét; a hiba nem a monitorban, hanem a számítógépben
vagy a videovezérlőben keresendő.
Figyelmeztetések
A bemenő jellel kapcsolatos problémák esetén üzenet jelenik meg a képernyőn, és a képernyő elsötétül annak ellenére, hogy a tápfeszültségjelző LED továbbra is világít. Az üzenet
jelezheti azt, hogy a monitor nincs a pásztázási tartományban, vagy hogy ellenőriznie kell a
jelkábelt.
Környezet
A monitor helye és elhelyezkedése befolyásolhatja a monitor működésének minőségét és
egyéb funkcióit.
Ha a monitor közelében mélynyomó található, érdemes a csatlakozást megszűntetni és máshová helyezni.
50
Hibaelhárítás
Távolítson el minden elektronikus eszközt, például rádiót, ventilátort, órát és telefont a monitor egyméteres körzetéből.
Hasznos tanácsok
A monitor a számítógéptől kapott jeleket alakítja láthatóvá. Ebből következik, hogy ha a számítógép vagy a videokártya meghibásodik, a monitor elsötétülését, gyenge színeket, zajt,
nem támogatott üzemmód jellegű stb. problémát okozhat. Ebben az esetben először mindig
a hiba forrását határozza meg, és csak ezt követően kérje a Service Center vagy a forgalmazó
segítségét.
A monitor működésének ellenőrzése
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi vagy a „Not Optimum Mode”, „Recommended
Mode 1920 X 1200 60 Hz” üzenet jelenik meg, a monitor bekapcsolt állapotában húzza ki a
számítógépet a monitorral összekötő kábelt.
Ha üzenet jelenik meg a képernyőn, vagy a képernyő elfehéredik, a monitor működése megfelelő.
Ekkor a számítógépet kell ellenőriznie.
{T220P} Ellenőrzőlista
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján
esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot,
vagy forduljon a márkakereskedőhöz.
A képernyőn nincs kép. Nem látható kép a képernyőn.
Q:
Rendesen csatlakoztatva van a tápkábel?
A:
Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását és tápellátását.
Q:
A képernyőn az „Ellenőrizze a jelkábelt” felirat látható?
A:
(D-sub kábellel való csatlakozásnál)
Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását.
(DVI-kábellel csatlakoztatva)
Ha a monitor megfelelő csatlakoztatásakor is hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze, hogy a monitor állapota analógra van-e állítva.
Ha a monitor megfelelő csatlakoztatásakor is hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, ellenőrizze, hogy a monitor állapota analógra van-e állítva. A /SOURCE gomb megnyomásakor a monitor ismételten leellenőrzi a bementi jelforrást.
Q:
Ha a készülék be van kapcsolva, indítsa újra a számítógépet, és várja meg, míg megjelenik a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő).
A:
Amikor megjelenik a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő), bootolja a számítógépet a megfelelő üzemmódban (Windows ME/XP/2000 esetén csökkentett üzemmódban), majd módosítsa a videokártya frekvenciáját.
(Lásd: Időzítő módok beállítása)
51
Hibaelhárítás
Ha nem jelenik meg a kezdő képernyő (a bejelentkezési képernyő), kérje a Szervizközpont vagy a márkakereskedő segítségét.
Q:
A képernyőn a „Not Optimum Mode”, „Recommended Mode 1920 X 1200 60 Hz”
üzenet látható?
A:
Ez az üzenet olyankor szokott megjelenni, amikor a videokártyából érkező jel felbontása és frekvenciája meghaladja azt a maximális értéket, amelyet a monitor képes
rendesen kezelni.
A:
Állítsa be azt a maximális felbontást és frekvenciát, amelyet a monitor képes rendesen
kezelni.
A:
SXGA vagy 75 Hz feletti beállítás esetén a „Not Optimum Mode”, „Recommended
Mode 1920 X 1200 60 Hz” üzenet jelenik meg. 85 Hz feletti beállítás esetén a kijelző
megfelelően működik, de egy percig megjeleni, majd eltűnik a „Not Optimum Mode”,
„Recommended Mode 1920 X 1200 60 Hz” üzenet.
Kérjük, ez alatt az egy perc alatt váltson a javasolt módba.
(Ha a rendszer újraindul, az üzenet ismét megjelenik.)
Q:
Nincs kép a képernyőn. Villog-e a monitoron a tápfeszültségjelző 1 másodpercenként?
A:
A készülék készenléti módba vált.
A:
A monitor bekapcsolásához és a képernyőkép visszaállításához nyomja meg a billentyűzet bármely gombját.
A:
Ha továbbra sem látható kép, nyomja meg a /SOURCE gombot. A monitor bekapcsolásához és a képernyőkép visszaállításához nyomja meg a billentyűzet bármely
gombját.
Q:
DVI-kábellel csatlakoztatta?
A:
Ha a rendszert a DVI -kábel csatlakoztatása előtt indítja el, vagy a rendszer működése
közben leválasztja, majd visszacsatlakoztatja a DVI -kábelt, a képernyő elsötétülhet,
mivel néhány videokártya videojeleket nem küld. Csatlakoztassa a DVI-kábelt, majd
indítsa újra a rendszert.
Nem látom a képernyőmenüt.
Q:
Zárolta a képernyőmenüt a módosítások megakadályozásához?
A:
Szüntesse meg a képernyőmenü zárolását a [MENU /
percig nyomva tartva.
] gombot legalább 5 másod-
A képernyőn furcsa színek, vagy csak fekete és fehér színek láthatók.
Q:
A képernyőre tekintve a színek összemosódnak, mintha hártyapapíron keresztül
nézné?
A:
Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását.
A:
Ellenőrizze, hogy a videokártya megfelelően a helyén van-e.
Q:
Program futtatása vagy valamilyen alkalmazás lefagyása miatt szokatlanná váltak a
képernyőn megjelenő színek?
A:
Indítsa újra a számítógépet.
52
Hibaelhárítás
Q:
Rendesen tette és állította be a videokártyát?
A:
Állítsa be a videokártyát a videokártya leírása szerint.
A képernyő hirtelen kiegyensúlyozatlanná vált.
Q:
Módosította a videokártyát vagy az illesztőprogramot?
A:
Állítsa be a képernyőmenüben a képernyőn látható helyzetét és méretét.
Q:
Módosította a monitor felbontását vagy frekvenciáját?
A:
Módosítsa a felbontást és a frekvenciát a videokártyánál.
(Lásd: Időzítő módok beállítása).
Q:
A képernyő kiegyensúlyozatlan lehet a videokártya jelciklusa miatt. Állítsa be újra a
Position (helyzet) lehetőséget a képernyőmenün keresztül.
A képernyő nincs fókuszban vagy a képernyőmenü nem módosítható.
Q:
Módosította a monitor felbontását vagy frekvenciáját?
A:
Módosítsa a videokártya felbontását és frekvenciáját.
(Lásd: Időzítő módok beállítása).
A LED villog, de nem látható kép a képernyőn.
Q:
Helyesen lett beállítva a frekvencia, amikor ellenőrizte a Képernyő ütemezését a menüben?
A:
Állítsa be megfelelően a frekvenciát a videokártya leírásában, és a Preset Timing
Modes / Időzítő módok beállítása című részben leírtak szerint.
(Az adott felbontáshoz megfelelő maximális frekvencia termékenként eltérő lehet.)
A képernyőn csak 16 szín látható. A videokártya módosítása után megváltoztak a képernyő szín
Q:
Megfelelően állította be a Windows színeit?
A:
Windows XP :
Állítsa be a felbontást: Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások).
A:
Windows ME/2000 :
Állítsa be a felbontást: Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Settings
(Beállítások).
Q:
Rendesen tette és állította be a videokártyát?
A:
Állítsa be a videokártyát a videokártya leírása szerint.
A képernyőn „Ismeretlen monitor, a rendszer új Plug & Play (VESA DDC) monitort talált üzenet
Q:
Telepítette a monitorillesztő programot?
A:
A Telepítse a monitor drivert alapján telepítse a monitorillesztő programot.
53
Hibaelhárítás
Q:
Nézzen utána a videokártya leírásában, hogy támogatott-e a plug & play (VESA DDC)
funkció.
A:
A Telepítse a monitor drivert alapján telepítse a monitorillesztő programot.
Ellenőrizze, hogy mikor nem működik megfelelően a MagicTune™.
Q:
A MagicTune™ funkció a plug and play lehetőséget támogató, Windows OS rendszert
alkalmazó számítógépeken (VGA) elérhető.
A:
A következő lépésekkel ellenőrizheti, hogy számítógépe alkalmas-e a MagicTune™
funkció használatára. A lépések Windows XP operációs rendszerre vonatkoznak.
Control Panel (Vezérlőpult) → Performance and Maintenance (Használat és karbantartás) → System (Rendszer) → Hardware (Hardver) → Device Manager (Eszközkezelő) → Monitors (Képernyő) → A Plug and Play monitor törlése után keresse meg a
„Plug and Play monitort” az Searching New Hardware (Új hardver keresése) paranccsal.
A:
A MagicTune™ a monitor kiegészítő szoftvere. Lehetséges, hogy a monitor bizonyos
videokártyákkal nem használható. Ha problémája van a videokártyával, látogasson el
weboldalunkra, és keresse meg a kompatibilis videokártyákat tartalmazó felsorolást.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
A MagicTune™ nem működik megfelelően.
Q:
Más számítógépet vagy videokártyát használ?
A:
Töltse le a legfrissebb programot. A programot a következő webhelyről töltheti le: http://
www.samsung.com/monitor/magictune
Q:
Telepítette a programot?
A:
A program első telepítése után indítsa újra a számítógépet. Ha a program egy példánya
már telepítve van, távolítsa el, indítsa újra a számítógépet, majd telepítse újra a programot. A megfelelő működés érdekében a program telepítése, illetve eltávolítása után
újra kell indítani a számítógépet.
Megjegyzés
Keresse fel MagicTune™ weboldalunkat és töltse le a MagicTune™ MAC telepítőszoftverét.
A képernyő szélét közelről szemügyre véve apró részecskék láthatók.
Ez nem hiba, hanem így van kialakítva a készülék.
Az alább leírtak szerint ellenőrizze, hogy nincs-e probléma a monitorral.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videokábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a számítógéphez.
Figyelje meg, hogy a számítógép nem sípol-e háromnál többször a bootoláskor.
(Ha igen, akkor a számítógép alaplapja javítást igényel.)
Ha új videokártyát helyezett be, vagy most szerelte össze a számítógépet, akkor ellenőrizze,
hogy telepítve van-e az illesztőprogram és a monitorillesztő program.
Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 56 Hz ~ 75 Hz értékű-e.
54
Hibaelhárítás
(Maximális felbontás használatakor az érték ne legyen nagyobb, mint 75 Hz.)
Ha problémát tapasztal az illesztőprogram telepítésekor, bootolja a számítógépet csökkentett
üzemmódban, távolítsa el a videokártyát a „Control Panel” (Vezérlőpult) → „System” (Rendszer) → „Device Administrator” (Eszközkezelő) útvonalon, majd indítsa újra a számítógépet, és telepítse ismét a videokártya illesztőprogramját.
Megjegyzés
Ha a probléma ismét fellép, forduljon a hivatalos szervizközponthoz.
{T220P} Kérdések és válaszok
Q:
Hogyan módosítható a frekvencia?
A:
A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával szabályozható.
A:
Az, hogy mely videokártyák használhatók, a használt meghajtó verziójától függ. (Az
erre vonatkozó tudnivalók a számítógép illetve a videokártya dokumentációjában olvashatók.)
Q:
Hogyan módosítható a felbontás?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és
témák) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások) útvonalon állítható be.
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások) útvonalon állítható be.
* Részletekről érdeklődjön a videokártya gyártójánál.
Q:
Hogyan állítható be az energiatakarékos funkció?
A:
Windows XP:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és
témák) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható
be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows
használati útmutatóját.)
A:
Windows ME/2000:
A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver
(Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.
A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows
használati útmutatóját.)
Q:
Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?
A:
Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa meg a monitort.
Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. A monitor belsejébe ne kerüljön víz.
55
Hibaelhárítás
Megjegyzés
Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján
esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot,
vagy forduljon a márkakereskedőhöz.
56
Download PDF

advertising