Samsung | AV-R620 | Samsung AV-R620 Felhasználói kézikönyv

Digitális térhangzású
házimozi rendszer
A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:
HT-AS620
AV-R620
Használati utasítás
AH68-02012G
10
01
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
01
1
10
1
01
01
1010101010101010
010
1
010
10 1
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
Figyelem
10
010
Biztonsági figyelmezetetések
10
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
11
0
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
0
01
0
01
010101010101
010 1
010
10
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
101
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
00
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
10
01
HU
10
1
10
ELŐKÉSZÜLET
Ez a szimbólum jelöli, hogy a készülékben veszélyes
feszültség uralkodik, amely áramütést okozhat.
VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY.
NE NYISSA FEL!
Ez a szimbólum figyelmeztet a készülék fontos
működésbeli és karbantartási utasításaira.
VIGYÁZAT:
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN
NE VEGYE LE A HÁTLAPOT. A KÉSZÜLÉK NEM
TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ
ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE
FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy elektromos áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket esőnek ill. nedvességnek.
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
Ez a CD lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZER termék.
VIGYÁZAT: AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN ILLESSZE TELJESEN ÖSSZE A SZÉLES
FEHÉR DUGÓT A SZÉLES DUGASZOLÓALJZATTAL.
VOLUME
Győződjön meg róla, hogy a házában található AC (váltakozó áramú) tápkábel megfelel a lejátszó hátoldalán található
azonosító matricán leírtaknak. A lejátszót vízszintes helyzetbe helyezze el megfelelő felületre (bútorra), ahol elég hely van,
hogy a készülék szellőzzön (7.5~10cm). Győződjön meg róla, hogy a szellőző nyílások ne legyenek lefedve. Ne tegyen
semmit a lejátszó tetejére. Ne tegye a lejátszót erősítőre vagy más berendezésre, ami felmelegedhet. A lejátszó mozgatása,
áthelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres. A lejátszót folyamatos használatra tervezték. A DVD lejátszó
készenléti üzemmódba kapcsolása nem jelenti az elektromos áramellátásról való leválasztást. A lejátszó hálózati áramellátásról
való leválasztásához húzza ki a tápdugót a konnektorból, tegye ezt, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
VOLUME
VOLUME
• A készüléket minden esetben földelt, AC dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.
• A készülék hálózatról történő leválasztásához húzza ki a dugót a hálózati dugaszolóaljzatból, éppen ezért a hálózati
dugónak állandóan hozzáférhetőnek kell lennie.
A hálózati tápdugó kábelezése (csak UK)
FONTOS TUDNIVALÓ
A készülék hálózati dugaszába biztosíték van építve. A biztosíték névleges áramerőssége fel van tüntetve a dugasz érintkezős oldalán. Kiégett
biztosítékbetét helyett csak a BS1362 szabvány előírásainak megfelelő, azonos névleges áramerősségű betétet szabad használni.
Soha ne használja a dugót a biztosítékborítás nélkül. Ha biztosíték fedele levehető, és cserét igényel, ugyanolyan színűnek kell lennie, mint a
dugóra rögzített biztosítékoké. Pótfedelek a viszonteladójánál kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaszoló aljakba, vagy nem elég hosszú a tápegység kábele, vásároljon jóváhagyott típusú hosszabbítót vagy
kérdezze meg viszonteladóját.
Ha a gond csak a dugó levágásával orvosolható, vegye ki belőle a biztosítékot, és dobja a dugót a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő konténerbe.
NE dugaszolja a levágott dugót a konnektorba, mert a csupasz vezetékvég áramütést okozhat.
Soha ne dugaszoljon csupasz vezetéket közvetlenül a hálózati dugaszolóaljzatba. Minden esetben használjon dugót és biztosítékot.
Villámlás, dörgés esetén húzza ki az AC tápdugót a
konnektorból.
A csúcsfeszültség a villámlás miatt kárt tehet a
készülékben.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy
más hőforrásnak.
Ez a készülék túlmelegedéséhez, és a készülék hibás
működéséhez vezethet.
Védje a lejátszót a nedvességtől (pl. váza), és a túlzott
melegtől (pl. kandalló) vagy olyan berendezésektől, amelyek
erős mágneses vagy elektromos mezőt bocsátanak ki (pl.
hangszórók...). Válassza le a tápkábelt az AC tápegységről,
ha a lejátszó hibás működést mutat. A lejátszó ipari
használatra nem alkalmas.
A termék csak személyi célokra használható.
Kondenzáció fordulhat elő, ha a lejátszót vagy a lemezt hideg
hőmérsékleten tárolta.
Ha a lejátszót télen szállítja, használata előtt várjon kb. 2
órát, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet.
A termékhez használt elemek a környezetre káros
FONTOS TUDNIVALÓ
A hálózati kábel erei színkódoltak. A színek jelentése a következő:–
KÉK = NULLAVEZETŐ
BARNA = FÁZISVEZETŐ
Ha a felszerelni kívánt dugó nem így van jelölve, a következők szerint járjon el:–
A KÉK eret az N betűvel vagy KÉK vagy FEKETE színnel jelölt érintkezőhöz kell kötni. A BARNA eret az L betűvel vagy BARNA vagy
VÖRÖS színnel jelölt érintkezőhöz kell kötni.
FIGYELMEZTETÉS: NE CSATLAKOZTASSA EGYIK E BETŰVEL JELZETT VEZETÉKET VAGY
, FÖLDELT SZIMBÓLUMMAL
ELLÁTOTT VAGY ZÖLDSZÍNŰ VAGY ZÖLD ÉS SÁRGA VEZETÉKET A FÖLDELŐ ÉRINTKEZŐHÖZ.
2
Ez a terméken, vagy annak leírásában szereplő jelzés azt mutatja, hogy a terméket
élettartamának lejárta után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni.
Az esetleges eszközben történő károsodás, valamint az emberi egészségre káros
hulladékeltávolítás megakadályozása érdekében, segítse elő a környezet védelmét,
különítse el azt a többi hulladéktípustól, és újra felhasználható anyagoktól.
Háztartásbeli felhasználók érdeklődjenek a viszonteladónál, ahol a terméket
vásárolták, vagy az illetékes hatóságoknál a termék helyes, környezetvédő
eltávolításáról.
Az üzleti felhasználóknak a szállítóval kell kapcsolatba lépniük, hogy ellenőrizzék a
vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit.
Ez a termék nem keverhető más kereskedelmi hulladékkal.
vegyszereket tartalmaznak.
Ne dobja ki az elemeket az általános háztartási
szemetesbe.
3
0
01
01
01
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
1
01
01
010
10 1
10
1
1
10
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
Tartalomjegyzék
10
0
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
01
010
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10
11
0
01
10
Tulajdonságok
0
01
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
11
HU
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
010101010101
010 1
010
10
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
101
10
00
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
10
01
10
1
10
ELŐKÉSZÜLET
ELŐKÉSZÜLET
Digitális házimozi
A termék egy digitális házimozi rendszer, amely digitális jelfeldolgozással működik a
minimális jeltorzulás és –veszteség érdekében.
Biztonsági figyelmeztetések ............................................................................................2
Figyelmeztetések ............................................................................................................3
Tulajdonságok .................................................................................................................4
Leírás ..............................................................................................................................6
CSATLAKOZÁSOK
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logis II a multi-csatorna audio jel dekódolási technológia
egyik új formája, amely tökéletesíti a már létező Dolby Pro Logic
rendszert.
DTS (Digital Theater Systems)
A DTS 5.1 csatornás hangrendszer a Dolby Digital-nál kisebb
tömörítéssel dolgozik.
SFE (Sound Field Effect) 24 bites digitális audio jelfeldolgozó
A normál sztereo audio forrásokkal szemben realisztikusabb térhangzást
eredményez.
A hangszórók csatlakoztatása .........................................................................................10
A külső komponensek csatlakoztatása ...........................................................................12
FM és AM antennák csatlakoztatása ...............................................................................15
MŰKÖDTETÉS
Az AV vevő használata előtt ............................................................................................16
Digitális/analóg bemenet kiválasztása ...........................................................................18
A hangszóró mód beállítása ...........................................................................................20
A hangszóróhallgatás távolságának kiválasztása ...........................................................22
Digitális bemenet beállítása ............................................................................................24
DRC beállítása (Dynamic Range Compression) ............................................................25
Teszthang ........................................................................................................................26
A hangszóró szintjének beállítása ...................................................................................28
Dolby Pro Logic ll mód ....................................................................................................30
Dolby Pro Logic ll effektus ...............................................................................................32
SFE mód .........................................................................................................................34
Sztereo mód ....................................................................................................................36
A RÁDIÓ ÜZEMELTETÉSE
Rádióhallgatás .................................................................................................................38
Rádióállomások beállítása ..............................................................................................39
Az RDS adásról ...............................................................................................................40
EGYÉB
Kényelmi funkciók ...........................................................................................................42
A TV távirányítóval történő működtetése .........................................................................44
A VCR (DVD) távirányítóval történő működtetése ...........................................................46
Mielőtt a szervízhez fordulna ...........................................................................................48
Műszaki adatok ...............................................................................................................50
4
5
0
01
01
010
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
10
10
10 1
01
010101010101
010 1
010
10
1
01
10
10
0
01
01
1010101010101010
010
1
010
101
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10 1
00
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
Leírás
01
10
01
GB
10
1
10
FUNCTION gomb
SELECT (
INPUT MODE gomb
TUNING (
POWER STANDBY JELZŐ
, ) gomb
, ) gomb
FM ANTENNA
DUGÓ
VCR/SAT VIDEO
BEMENETI DUGÓ
VCR VIDEO
KIMENETI DUGÓ
AM ANTENNA
DUGÓ
SURROUND gomb
POWER gomb HEADPHONE dugasz
SETUP gomb
VOLUME CONTROL
(HANGERŐVEZÉRLÉS)
DVD VIDEO
BEMENETI DUGÓ
DVD OPTIKAI DIGITÁLIS
AUDIO BEMENETI DUGÓ
CD KOAX DIGITÁLIS
AUDIO BEMENETI DUGÓ
ELÜLSŐ
HANGSZÓRÓ
TERMINÁLOK
MONITOR VIDEO
KIMENETI DUGÓ
ELŐKÉSZÜLET
[ Hátsó panel ]
[ Elülső panel ]
HŰTŐVENTILÁTOR
MÉLYNYOMÓ TERMINÁLOK
TÉRHANGZÁSÚ HANGSZÓRÓ TERMINÁLOK
KÖZÉPSŐ HANGSZÓRÓ
TERMINÁLOK
[ Kijelző ]
DVD AUDIO BEMENETI DUGÓ
DOLBY
JELZŐ
DTS JELZŐ LIVE SORROUND
JELZŐ
VCR/SAT AUDIO BEMENETI DUGÓ
L.PCM
JELZŐ
DOLBY DIGITAL
JELZŐ
HANGSZÓRÓ JELZŐ
CD AUDIO BEMENETI DUGÓ
RÁDIÓ FREKVENICA
JELZŐ
PHONES
STANDBY
VCR AUDIO KIMENETI DUGÓ
MÉLYNYOMÓ KIMENETI DUGÓ 1, 2
VOLUM E
 Tartozékok 
INPUT MODE
SETUP
FUNCTION
SURROUND
SELECT
TUNING
DIGITÁLIS JELZŐ
DOBY PRO
LOGIC II JELZŐ
RÁDIÓ SZTEREÓ JELZŐ
75Ω
Távirányító
AM antenna
FM antenna
Használati útmutató
FM
A
RA D IO AN T
RÁDIÓADÓ VEVŐ JELZŐ
ELÜLSŐ JELZŐ
6
75Ω
FM
AM
RA D IO AN T
7
(DVD )
O PTIC AL
D IG ITAL
(C D )
C O AXIAL
AU D IO IN
0
01
01
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
01
01
1010101010101010
010
1
010
10
0
01
10
101
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10 1
00
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
Leírás
01
10
01
HU
GB
10
1
10
TV gomb
AMP gomb
Az elemek behelyezése a távirányítóba
DVD gomb
VCR gomb
DIMMER gomb
POWER gomb
TV VIDEO, FUNCTION gomb
1
Távolítsa el az
elemtartó fedelét a
nyíl irányába.
CD gomb
SZÁM (0~9) gombok
TUNER gomb
INPUT MODE DIGITAL gomb
INPUT MODE ANALOG gomb
MENU gomb
Tegye be a két 1.5V
AAA elemet ügyelve a
helyes polaritásra (+
és –).
3
Tegye vissza az
elemtartó fedelet.
DVD gomb
DRC gomb
VOLUME CONTROL gomb
2
VCR/SAT gomb
SLEEP gomb
MO/ST gomb
EXTERNAL DEVICE PLAYBACK gomb
MUTE gomb
ELŐKÉSZÜLET
[ Távirányító ]
Tudnivalók
TUNER/CHANNEL gomb
TUNING MODE gomb
Kövesse ezeket az előírásokat az elemek szivárgásának elkerülése érdekében.
• Az elemeket a távirányítóba a polaritásra ügyelve helyezze be (+) a (+) jelhez és (-) a (-) jelhez.
• Megfelelő típusú elemeket használjon. Azok az elemek, amelyek bár hasonlóan néznek ki, feszültségükben eltérhetnek.
• Mindkét elemet egyszerre cserélje ki.
• Ne tegye ki az elemeket hőnek vagy lángnak.
A távirányító hatótávolsága
A távirányító hatótávolsága egyenes vonalban kb. 23 láb/7 méter. A távirányító vízszintes szögben egészen
30°-ban tartható a távirányító vezérlő érzékelőjétől.
CURSOR/ENTER gomb
SUBWOOFER gomb
INFO gomb
STEREO gomb
SPK DISTANCE gomb
TUNER MEMORY gomb
MODE gomb
EFFECT gomb
TEST TONE gomb
RDS Selection gomb
SPK LEVEL gomb
SFE MODE gomb
8
SPK SELECT gomb
9
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
1
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
A hangszórók csatlakoztatása
HU
GB
10
01
01
10
0
01
10
10
A termék mozgatása vagy elhelyezése előtt győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva, és húzza ki a
tápkábelt a konnektorból.
AKTÍV MÉLYNYOMÓ
(nincs mellékelve)
ELÜLSŐ (R)
PS-AF620
ELÜLSŐ (L)
PS-AF620
TÉRHANGZÁSÚ (R) TÉRHANGZÁSÚ (L)
PS-AR620
PS-AR620
CSATLAKOZÁSOK
• Ha több basszust szeretne,
csatlakoztathat egy további aktív
mélynyomót (nincs mellékelve) a
mélynyomó 1 vagy 2 porthoz. Mivel
a jel a mélynyomó 1 és 2 portokon
nem sztereó, ugyanaz a mono
basszus hallható, bármelyik porthoz is
csatlakoztatja.
FŐ EGYSÉG
AV-R620
SL
SR
RENDSZERMODELL NÉV: HT-AS620
Az AV vevő elhelyezése
Térhangzású hangszórók
• Helyezze az AV vevőt az erre a célra való állványra
vagy polcra.
• Helyezze ezeket a hangszórókat az Ön hallgató pozíciója mögé.
• Ha ott nincs elég hely, helyezze a hangszórókat egymással
szembe.
• Tegye azokat 60-90 cm-rel (2 vagy 3 láb) a füle fölé, enyhén
lefelé irányítva azokat.
Hasonlóan az elülső és a középső hangszórókhoz
a térhangzású hangszórókat főként hangeffektusok
kezelésére használják, és nem sugároznak hangot
folyamatosan.
Elülső hangszórók
• Helyezze ezeket a hangszórókat az Ön hallgatói
pozíciója elé, Önnel szembe (kb. 45°-os szögben).
• Helyezze a hangszórókat úgy, hogy magas
hangú hangszóróik ugyanabban a magasságban
legyenek, mint a füle.
• Igazítsa az elülső hangszórók elülső oldalát a
középső hangszóró elülső oldalához, vagy helyezze
azokat kevéssel a középső hangszóró elé.
FŐ EGYSÉG
ELÜLSŐ HANGSZÓRÓ
KÖZÉPSŐ HANGSZÓRÓ
TÉRHANGZÁSÚ HANGSZÓRÓ
PASSZÍV MÉLYNYOMÓ
AV-R620
PS-AF620
PS-AC620
PS-AR620
PS-AW620
KÖZÉPSŐ
PS-AC620
PASSZÍV
MÉLYNYOMÓ
PS-AW620
 Hangszórókábelek bekötése
1
Nyomja meg a hangszóró
csatlakozó fülét.
Mélynyomó
2
Tegye be a fekete kábelt a fekete (-)
terminálba, és a szürke kábelt a piros
(+) terminálba.
• A mélynyomó elhelyezése nem nehéz feladat.
Tegye bárhová, ahová szeretné.
Középső hangszóró
• A legjobb, ha ugyanolyan magasan helyezi le, mint az
elülső hangszórókat.
• Teheti azt közvetlenül a TV fölé vagy alá.
Tudnivalók
• Ha a hangszórót falhoz rögzítette, győződjön meg róla,
hogy azokat biztonságosan rögzítette, azok nem tudnak
leesni.
Vigyázat
Tudnivalók
10
• Gyermekektől tartsa távol a mélynyomó hangszóróit, hogy ne dughassák bele a kezüket vagy tárgyakat a mélynyomó
nyílásokba (lyukakba).
• Soha ne érintse meg a hangszóró termináljait, miközben be van kapcsolva a készülék.
Ez elektromos áramütéshez vezethet.
• Győződjön meg róla, hogy a polaritások (+ és -) megfelelőek.
11
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
Külső komponensek csatlakoztatása
HU
GB
Video komponensek csatlakoztatása
A termék mozgatása vagy elhelyezése előtt győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
SAT(Settop Box)
CSATLAKOZÁSOK
Tudnivalók
DVD lejátszó
or
Tudnivalók
12
Video projektor
• A fő egység analóg audio és video bementi dugóit
használhatja a SAT-hoz vagy a VCR-hez. Nem
csatlakoztathatja mindkét készüléket egyszerre.
• Ha a külső komponens csak egy audio kimenettel
rendelkezik, csatlakoztassa azt a fő egység vagy jobb
vagy bal oldali audio bemeneti dugójához.
• Csatlakoztassa az audio kábel piros dugóját a piros
dugóhoz és a fehér kábelt a fehér dugóhoz.
or
• Húzza ki a tápdugót a konnektorból, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
• Bár a digitális audio bemenetek felett a DVD és CD címkéket láthatja, csatlakoztathatja a DVD/CD lejátszót
vagy az OPTIKAI vagy a KOAX digitális audio bemenethez is (amennyiben az megegyezik a lejátszó digitális
audio kimenetével).
TV
VCR
13
10
01
01
01
Audio komponens csatlakoztatása
A termék mozgatása vagy elhelyezése előtt győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva, és húzza ki a
tápkábelt a konnektorból.
01
00
101
1
10
10
10 1
01
010101010101
010 1
010
10
010
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
01
01
1010101010101010
010
1
010
10 1
10
1
01
01
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10
10
010
Külső komponensek csatlakoztatása
0
01
1
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
FM és AM antennák csatlakoztatása
10
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
11
0
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
0
01
0
01
010101010101
010 1
010
10
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
101
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
00
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
10
01
HU
GB
10
1
10
Ha az AM vétel gyenge, csatlakoztasson
kültéri AM antennát (nincs mellékelve).
CSATLAKOZÁSOK
AM hurokantenna
(mellékelve)
CD lejátszó
FM antenna (mellékelve)
Pattintsa a hurkokon található füleket
az alap nyílásáiba az AM hurokantenna
összeszereléséhez.
FM antenna csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM 75
ΩC OAXIAL terminálhoz, mint ideiglenes elosztót.
2. Lassan mozgassa az antenna huzalt körbe-körbe,
amíg olyan helyet nem talál, ahol jó a vétel, majd
rögzítse azt a falhoz vagy más merev felületre.
HŰTŐVENTILÁTOR
AM antenna csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a mellékelt AM hurokantennát az
AM
és terminálokhoz.
2. Ha gyenge a vétel, csatlakoztasson egy kültéri
egyszeres vinil borítású drótot az AM terminálhoz.
(Hagyja csatlakoztatva az AM hurokantennát).
A hűtőventilátor oszlatja el a készülék által generált hőt, hogy a készülék
megfelelően működhessen. A hűtőventilátor automatikusan aktiválódik, és hideg
levegővel hűti a készüléket.
Kérjük, vegye figyelembe a következő figyelmezetetéseket biztonsága
érdekében.
• Győződjön meg róla, hogy a készülék jól szellőzik. Ha a készülék szellőzése gyenge, a
hőmérséklet belseje emelkedhet, ezzel kárt okozhat.
• Ne akadályozza a hűtőventilátort vagy a szellőző nyílásokat. (Ha a hűtőventilátor vagy a szellőző
nyílásokat újságpapírral vagy ruhával lefedi, hő keletkezhet a készülék belsejében és az tüzet
okozhat.)
14
15
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
Az AV vevő használata előtt
HU
Be-/kikapcsolás
TÁVIRÁNYÍTÓ
Nyomja meg a távvezérlő POWER gombját.
• A készülék bekapcsol vagy készenléti üzemmódba vált.
FŐ EGYSÉG
1 Dugja be a tápdugót a dugaszolóaljzatba.
meg a fő egység POWER gombját.
2 Nyomja
A készülék bekapcsol vagy készenléti üzemmódba vált.
Egy funkció kiválasztása
TÁVIRÁNYÍTÓ
1. módszer
Nyomja meg a FUNCTION gombot.
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben az
FM  AM  DVD  VCR/SAT  CD választható.
2. módszer
Nyomja meg a CD, VCR/SAT vagy TUNER gombot.
• Közvetlenül kiválaszthatja a CD, VCR/SAT, DVD vagy TUNER opciókat.
MŰKÖDTETÉS
•
FŐ EGYSÉG
A távirányító funkciói
Nyomja meg a FUNCTION gombot.
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben az
FM  AM  DVD  VCR/SAT  CD választható.
Az AMP (ez az AV vevő), TV, DVD és VCR is üzemeltethető a távirányítóval.
Lásd. 44-47. oldalt további részletekért.
16
17
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Digitális/analóg kimenet
HU
10
01
01
10
0
01
10
10
A hangot analóg 2 csatornán vagy ennek a készüléknek a segítségével Dolby Digital 5.1 csatornán is hallgathatja.
TÁVIRÁNYÍTÓ
A DVD funkció kiválasztásához
Kövesse az 1-4 lépéseket a DVD beállítása fejezetben a 26. oldalon, mielőtt kiválasztja a
DVD bemeneti módot.
Nyomja meg az INPUT MODE DIGITAL gombot.
• A DVD OPTIKAI vagy KOAX kerül kiválasztásra a DVD beállítástól függően,
amelyet a 26. oldalon leírtak alapján állított be.
vagy
Nyomja meg az INPUT MODE ANALOG gombot.
• A DVD beállítás nem szükséges a DVD analóg mód kiválasztása előtt.
A DVD funkció kiválasztásához
Kövesse az 1-4 lépéseket a DVD beállítása fejezetben a 26. oldalon, mielőtt
kiválasztja a DVD bemeneti módot.
MŰKÖDTETÉS
• A DVD ANALOG kerül kiválasztásra.
FŐ EGYSÉG
Nyomja meg az INPUT MODE gombot.
• Ismétlésszerűen a DVD OPTIKAI vagy KOAX és a DVD ANALOG kerül
kiválasztásra.
A CD funkció kiválasztásához
Kövesse az 1-4 lépéseket a CD beállítása fejezetben a 26. oldalon, mielőtt
kiválasztja a CD bemeneti módot.
Nyomja meg az INPUT MODE DIGITAL gombot.
• CD OPTIKAI vagy KOAX kerül kiválasztásra a DVD beállítástól függően, amelyet a 26.
oldalon leírtak alapján állított be.
A CD funkció kiválasztásához
Kövesse az 1-4 lépéseket a CD beállítása fejezetben a 26. oldalon, mielőtt
kiválasztja a CD bemeneti módot.
Nyomja meg az INPUT MODE gombot.
• Ismétlésszerűen a CD OPTIKAI vagy KOAX és a CD ANALOG kerül
kiválasztásra.
vagy
Nyomja meg az INPUT MODE ANALOG gombot.
• A CD ANALOG kerül kiválasztásra.
• A CD beállítás nem szükséges a DVD analóg mód kiválasztása előtt.
Tudnivalók
• A termék alapértelmezett gyári beállítása a “DVD:OPTIKAI,CD:KOAX ”
18
Tudnivalók
• A Dolby Digital-t csak akkor élvezheti, ha csatlakoztatja a külső audio
komponens digitális audio kimeneti dugóját az fő egység optikai/koax digitális
audio bementi dugójához.
19
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
A hangszóró mód beállítása
HU
10
01
01
10
0
01
10
10
A termék mozgatása vagy elhelyezése előtt győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva, és húzza ki a tápkábelt a
konnektorból.
A frekvencia átvitel a hangszóróból a hangszóró konfiguráció alapján kerül beállításra, a hangszóró használja-e vagy sem.

TÁVIRÁNYÍTÓ
1 Nyomja meg az SPK SELECT gombot a kívánt hangszóró
kiválasztásához.
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben az F.SPK  C.SPK
 S.SPK  SW SPK  CROVR  SPK. MÓD KI kerül kiválasztásra.
FŐ EGYSÉG
meg a SETUP gombot.
1 Nyomja
A “SETUP MODE” jelenik meg a képernyőn, és belép a Beállítás módba.
Nyomja meg a  gombot a kiválasztott hangszóró módjának
2 beállításához
(nagy, kicsi stb.)
•
MŰKÖDTETÉS
2 Nyomja meg a FUNCTION gombot 1-szer.
3 Ismételje meg az 1-2 lépést minden hangszórónál.
• “SPK SETUP” (hangszóró beállítás) jelenik meg a képernyőn.
3 Nyomja meg a SURROUND gombot a kívánt hangszóró
Kilépés a beállítás módból
kiválasztásához.
• Várjon kb. 5 másodpercet vagy nyomja meg az SPK SELECT gombot a távirányítón
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben az
EL.H  KÖZ.H  TÉR.H  MÉLYNY.  ÁTM.F. (első hangsz., középső
hangsz., térhangz. hangsz., mélynyomó, átmenő frekv.) kerül kiválasztásra.
az HANGSZ. MÓD KI kiválasztásához.
4 Nyomja meg a SELECT (
) gombot a kiválasztott
hangszóró módjának beállításához.
,
5 Ismételje meg a 3-4 lépéseket minden hangszórónál a
beállításhoz.
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercet vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A “SETUP MODE OFF” jelenik meg a képernyőn, és kilép a Beállítás módból.
A MÉLYNYOMÓ ki- és bekapcsolása.
Nyomja meg a távirányítón a SUBWOOFER gombot
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben az SW
SPK : IGEN, MÉLYNY. : NEM kerül kiválasztásra. .
Tudnivalók
• Ha az EL.H NAGY opcióra van állítva, kiválaszthatja az IGEN vagy NEM opciót az
20
MÉLYNY.-hoz.
• Ha az EL.H KICSI opcióra van állítva, az MÉLYNY. automatikusan IGEN-re van állítva.
A NEM nem választható.
A hangszóró beállítása
HANGSZÓRÓ
Lehetséges
beállítások
Alapértelmezett
beállítás
EL. H.(elülső)
NAGY, KICSI
KICSI
KÖZ.H(középső)
NAGY, KICSI, NINCS
KICSI
TÉR.H(térhangzású)
NAGY, KICSI, NINCS
KICSI
MÉLYNY.(mélynyomó)
IGEN, NEM
IGEN
ÁTM.F.
(átmenő frekvencia)
60,80,100,120,
150,180,200(Hz)
150Hz
• NAGY : Válassza nagy hangszórók esetén. Teljes sávtartományú hangot
hallhat.
• KICSI : Válassza kis hangszórók esetén.
A 100 Hz alatti basszushang nem lesz hallható.
• NINCS : Válassza ezt, ha nincs hangszóró.
• IGEN(mélynyomó) : Válassza ki ha mélynyomó hangszórót használ.
• NINCS(mélynyomó) : Válassza ki, ha nem használ mélynyomót.
• ÁTM.F. : Válassza ki az átmenő frekvenciát a legjobb basszus
hangzás érdekében.
21
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
A hangszóróhallgatás távolságának kiválasztása
HU

TÁVIRÁNYÍTÓ
1 Nyomja meg az SPK DISTANCE gombot a kívánt
hangszóró kiválasztásához.
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben
az BE  KÖZ  JE  TJ  TB  MÉLYNY.  TÁV KI kerül kiválasztásra.
meg a  gombot a hangszórótávolság beállításához.
2 Nyomja
Az BE, KÖZ, JE, MÉLYNYOM., TJ, TB hangszórók esetében a távolságot
•
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercet vagy nyomja meg az SPK DISTANCE gombot a
távirányítón az TÁV KI kiválasztásához.
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
2 Nyomja meg a FUNCTION gombot 2-szer.
• A “SETUP MODE” jelenik meg a képernyőn, és belép a Beállítás módba.
• “DIST ” jelenik meg a képernyőn.
3 Nyomja meg a SURROUND gombot a kívánt hangszóró
kiválasztásához.
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás után sorrendben az BE
 KÖZ  JE  TJ  TB  MÉLYNY. kerül kiválasztásra.
4 Nyomja meg a SELECT(
beállításához.
, ) gombot a hangszórótávolság
• Az BE., KÖZ., JE.,MÉLYNY. TJ., TB hangszórók esetében a távolságot a
hangszóróktól a hallgatási pozícióhoz 0.3~9.0m között állíthatja be 3m-es
intervallumokban.
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercet vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A “SETUP MODE OFF” jelenik meg a képernyőn, és kilép a Beállítás módból.
Tudnivalók
• Ha a hallgatási pozíció a beállított hangszórótávolság felett van, állítsa a
hangszóró távolságot a maximumra, amikor elhelyezi a hangszórót.
22
23
MŰKÖDTETÉS
a hangszóróktól a hallgatási pozícióhoz 0.3~9.0m között állíthatja be 3mes intervallumokban.
FŐ EGYSÉG
10
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
01
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
1
010
10 1
HU
01
Ezt a funkciót használhatja a Dolby Digital hangélményhez, ha filmet néz halk hangerőn éjjel.
01
01
01
10
10
10
Be kell állítania a digitális bementet a DVD vagy CD lejátszóhoz optikai vagy koax beállításra attól függően,
melyik digitális bemenethez csatlakoztatta a lejátszót.
10
1
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Digitális bemenet kiválasztása
0
01
1
10
DRC beállítása (Dynamic Range Compression)
10
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
11
0
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
0
01
0
01
010101010101
010 1
010
10
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
101
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
00
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
10
01
10
1
10

FŐ EGYSÉG
DVD BEÁLLÍTÁS
•
•
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben az
OPTIKAI KOAX
kerül kiválasztásra.
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercet vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A “SETUP MODE OFF” jelenik meg a képernyőn, és a készülék kilép a Beállítás módból.
CD BEÁLLÍTÁS
meg a SETUP gombot.
1 Nyomja
A “SETUP MODE” jelenik meg a képernyőn, és belép a Beállítás módba.
meg a FUNCTION gombot 3-szer.
2 Nyomja
“” jelenik meg a képernyőn.
•
•
meg a SURROUND gombot a CD kiválasztásához.
3 Nyomja
Nyomja meg a SELECT( , ) gombot a digitális bemenet
4 kiválasztásához.
Nyomja meg a DRC Nyomja meg a DRC gombot. .
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben a
DRC : STD  D
 RC : MAX  D
 RC : PERC kerül kiválasztásra. .
MŰKÖDTETÉS
1 A “SETUP MODE” jelenik meg a képernyőn, és belép a Beállítás módba.
2 Nyomja meg a FUNCTION gombot 3-szer.
“” jelenik meg a képernyőn.
3 Nyomja meg a SURROUND gombot a DVD kiválasztásához.
meg a SELECT( , ) gombot a digitális bemenet
4 Nyomja
kiválasztásához.
Nyomja meg a SETUP gombot.
TÁVIRÁNYÍTÓ
FŐ EGYSÉG
meg a SETUP gombot.
1 Nyomja
A “SETUP MODE” jelenik meg a képernyőn, és belép a Beállítás módba.
2 Nyomja meg a FUNCTION gombot 4-szer.
•
• “DRC SETUP” jelenik meg a képernyőn.
meg a SURROUND gombot.
3 Nyomja
“DRC : STD” jelenik meg a képrenyőn .
4 Nyomja meg a SELECT( , ) gombot a DRC beállításához.
•
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben
aDRC : STD  DRC : MAX  DRC : PERC kerül kiválasztásra. .
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercet vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A “SETUP MODE OFF” jelenik meg a képernyőn, és a készülék kilép a Beállítás
módból.
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben az
OPTIKAI KOAX
kerül kiválasztásra.
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercet vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A “SETUP MODE OFF” jelenik meg a képernyőn, és a készülék kilép a Beállítás módból.
DRC beállítása
24
• STD : A DRC effektust standardra állítja.
• MAX : A DRC effektust maximumra állítja.
• MIN : A DRC effektust minimumra állítja.
25
0
01
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
1010101010101010
010
1
010
10 1
00
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
Teszthang
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
HU
10
01
01
10
0
01
10
10
Teszthanggal ellenőrizheti a hangszóró csatlakozási állapotát vagy szintjét.
Az automatikus kimeneti teszthanghoz

TÁVIRÁNYÍTÓ
Nyomja meg a TEST TONE gombot.
• A teszthang automatikusan hallható lesz a következőképpen: BE  KÖZ 
A kimeneti teszthang kézi beállításához
JE  TJ  TB  MÉLYNY.
• A teszthang kimenet alatt nyomja meg a  gombot a hangszóró kimeneti
szintjének -10 és + 10 db közötti beállításához 1 egységenként.
• Nyomja meg a TEST TONE gombot ismét.
FŐ EGYSÉG

meg a SETUP gombot.
1 Nyomja
A “SETUP MODE” jelenik meg a képernyőn, és a készülék belép a Beállítás módba.
meg a FUNCTION gombot 6-szor.
2 Nyomja
“TEST-T MANU” jelenik meg a képernyőn.
•
FŐ EGYSÉG
meg a SETUP gombot.
1 Nyomja
A “SETUP MODE” jelenik meg a képernyőn, és belép a Beállítás módba.
2 Nyomja meg a FUNCTION gombot 5-szer.
“TESZT-T AUTO” jelenik meg a képernyőn.
3 Nyomja meg a SURROUND gombot.
•
meg a SURROUND gombot.
3 Nyomja
Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás után sorrendben az BE
•
•
 KÖZ  JE  TJ  TB  MÉLYNY. kerül kiválasztásra.
•
4 Nyomja meg a SELECT(
,
beállításához.
• A teszthang automatikusan hallható lesz a következőképpen: BE  KÖZ  JE 
) gombot a kívánt teszthang
• Állíthatja a hangszóró kimeneti szintet -10 és + 10 dB között 1 egységenként.
• A hang halkabb lesz - 10 dB-nél és hangosabb + 10dB-nél.
TJ  TB  MÉLYNY. (BE, KÖZ, JE, JH, BH, MÉLYNY.).
• A teszt jelkimenet alatt nyomja meg a SELECT (
, ) gombot a hangszóró
kimeneti szintjének -10 és + 10 dB közötti beállításához 1 egységenként.
A teszthang leállításához
A teszthang leállításához
Nyomja meg a SETUP gombot 1-szer.
• “SEUTUP MODE OFF” jelenik meg a képernyőn, és a tesztjel leáll.
Nyomja meg a SETUP gombot 1-szer.
• “SETUP MODE OFF” jelenik meg a képernyőn, és a hang leáll.
Teszthang kimenet
26
• BE (bal első) : -10 ~ +10dB
• KÖZ(középső) : -10 ~ +10dB
• JE (jobb első) : -10 ~ +10dB
• TJ (térhangzás jobb) : -10 ~ +10dB
• TB (térhangzás bal) : -10 ~ +10dB
• MÉLYNY.(mélynyomó) : -10 ~ +10dB
27
MŰKÖDTETÉS

A teszthang leállításához
0
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
hangszintjének
01
0
01
01
10
Beállíthatja a hangszórók egyensúlyát és szintjét
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
10
10
HU
10
10

Távirányító
meg az SPK LEVEL gombot a kívánt hangszóró
1 Nyomja
kiválasztásához.
FŐ EGYSÉG
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás után sorrendben az BE 
KÖZ  JE  TJ  TB  MÉLYNY.  HANGSZ. SZINT KI kerül kiválasztásra.
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
2 Nyomja meg a  gombot a kívánt hangszóró szint kiválasztásához.
• A “SETUP MODE” jelenik meg a képernyőn, és belép a Beállítás módba.
• Állíthatja azt -10 és + 10 dB között 1 egységenként.
• Az alapértelmezett beállítási érték 00dB.
• “LEVEL SETUP” jelenik meg a képernyőn.
3 Nyomja meg a SURROUND gombot.
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercet, vagy nyomja meg az SPK LEVEL gombot a távirányítón
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás után sorrendben az BE
az HANGSZ. SZINT KI kiválasztásához.
 KÖZ  JE  TJ  TB  MÉLYNY. kerül kiválasztásra.
4 Nyomja meg a SELECT(
szint kiválasztásához.
, ) gombot a kívánt hangszóró
• Állíthatja azt -10 és + 10 dB között 1 egységenként.
• A hang halkabb lesz - 10 dB-nél és hangosabb + 10dB-nél.
• Az alapértelmezett beállítási érték 00dB.
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercet, vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A “SETUP MODE OFF” jelenik meg a képernyőn, és kilép a Beállítás menüből.
A hangszóró szintjének beállítása
• BE (bal első) : -10 ~ +10dB
• KÖZ (középső) : -10 ~ +10dB
• JE (jobb első) : -10 ~ +10dB
• S.R (Surround-Right) : -10 ~ +10dB
• TB (térhangzás bal) : -10 ~ +10dB
• MÉLYNY. (mélynyomó) : -10 ~ +10dB
28
29
MŰKÖDTETÉS
2 Nyomja meg a FUNCTION gombot 8-szer.
• A hang halkabb lesz - 10 dB-nél és hangosabb + 10dB-nél.
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Dolby Pro Logic ll mód
HU
10
01
01
10
0
01
10
10
Ez a mód 5.1 csatornás hangot biztosít 2 csatornás forrásról
TÁVIRÁNYÍTÓ
Nyomja meg a
MODE gombot.
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben a MOZI 
MÁTRIX JÁTÉK PROLOGIC ZENE kerül kiválasztásra.
FŐ EGYSÉG
1 Nyomja meg a SURROUND gombot a “DPL ll” mód
kiválasztásához.
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben a
MŰKÖDTETÉS
DPL ll  SFE  STEREO kerül kiválasztásra.
2 Nyomja meg a SELECT(
, ) gombot.
• Minden esetben, ha megnyomja a SELECT ,
(
) gombot egymás utáni
sorrendben a MOZI  MÁTRIX  JÁTÉK PROLOGIC  ZENE kerül
kiválasztásra.
,
• Minden esetben, ha megnyomja a SELECT (
) gombot egymás utáni
 ROLOGIC  JÁTÉK  MÁTRIX  MOZI kerül
sorrendben a ZENE  P
kiválasztásra.
Kilépés a beállítás módból
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercig.
• Várjon kb. 5 másodpercig.
Dolby Pro Logic ll mód
• MUSIC : 5.1 csatornás térhangzású hangot tesz lehetővé a
digitális analóg vagy már létező sztereo forráshoz, mint pl. CD,
MAGNÓ, FM, TV vagy sztereo VCR.
• MOZI : Realitást kölcsönöz a filmeknek.
• MÁTRIX : 5.1 csatornás térhangzást biztosít.
• JÁTÉK : Kiemeli a játékhangokat.
• PROLOGIC : A térhangzású effektusok csak a bal első és jobb
első hangszórón hallhatóak.
30
Tudnivalók
• Nem használhatja a Dolby Pro Logic II módot többcsatornás
jeleknél mint pl. Dolby Digital és DTS.
• A Pro Logic csak 32KHz, 44KHz vag 48KHz PCM audio
jelek esetén működik.
31
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Dolby Pro Logic ll effektus
HU
10
01
01
10
0
01
10
10
Ez a funkció csak Dolby PRO LOGIC II MUSIC módban működik.
TÁVIRÁNYÍTÓ
MODE gombot a ‘MUSIC’ mód
1 NYomja meg a
kiválasztásához.
meg a
EFFECT gombot.
2 Nyomja
Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben a
•
K-SZÉLES  DIMENIÓ  PANORÁMA kerül kiválasztásra.
FŐ EGYSÉG
meg a SETUP gombot.
1 Nyomja
A “SETUP MODE” jelenik meg a képernyőn, és belép a Beállítás módba.
•
•
meg a SURROUND gombot.
3 Nyomja
Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben a K-
Nyomja meg a  gombot a kívánt Dolby Pro Logic II
3 kiválasztásához
.
•
• K-SZÉLES: Azt 0-7 között állíthatja be.
• DIMENZIÓ: Azt -7 és +7 között állíthatja be.
• PANORÁMA: Állíthatja BE és KI.
SZÉLES  DIMENIÓ  PANORÁMA kerül kiválasztásra.
4 Nyomja meg a SELECT(
) gombot a kívánt Dolby Pro
Logic II effektus kiválasztásához.
,
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercig.
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercet, vagy nyomja meg a SETUP gombot.
A SETUP MODE OFF”jelenik meg a képernyőn, és kilép a Beállítás
módból.
Dolby Pro Logic ll effektus
• K-SZÉLES : Ez a középső kép szélességét állítja be. Minél magasabb a beállítás,
annál kevesebb hang jön a középső hangszóróból.
• DIMENZIÓ : Adagolva állítja a hangmezőt (DSP) az elülsőtől vagy a hátsótól.
• PANORÁMA : Ez a mód az elülső hangszórók sztereo hatását kiegészíti a
térhangzású hangszórók hangzásvilágával, ami így egy “körkörös”
hanghatást kelt.
32
33
MŰKÖDTETÉS
meg a FUNCTION gombot 10-szer.
2 Nyomja
“DPL ll MODE” jelenik meg a képernyőn.
0
10
10
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
1010101010101010
010
1
010
10 1
010
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
SFE mód
10
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
HU
10
01
01
10
0
01
10
10
Az SFE (Sound Field Effect) funkció 7 különböző DSP hangmező effektust használ a zenei környezet
digitális stimulálásához mint pl. koncertterem vagy mozi.
TÁVIRÁNYÍTÓ
Nyomja meg az SFE MODE gombot.
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben a TEREM 
SZÍNHÁZ  ARÉNA  KLUB  DÓM  STADION  TEMPLOM kerül kiválasztásra.
FŐ EGYSÉG
meg a SURROUND gombot az ‘SFE’ mód
1 Nyomja
kiválasztásához.
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot egymás utáni sorrendben a
2 Nyomja meg a SELECT(
,
MŰKÖDTETÉS
DPL ll  SFE  STEREO kerül kiválasztásra.
) gombot.
• Minden esetben, ha megnyomja a Select (,
)gombot egymás utáni
sorrendben a TEREM  SZÍNHÁZ  ARÉNA  KLUB  DÓM 
STADION  TEMPLOM kerül kiválasztásra.
• Minden esetben, ha megnyomja a Select (
,)gombot egymás utáni
sorrendben a TEMPLOM  STADION  DÓM  KLUB  ARÉNA 
SZÍNHÁZ  CSARNOK kerül kiválasztásra.
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercig.
Kilépés a beállítás módból
• Várjon kb. 5 másodpercig.
34
35
0
01
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
00
010101010101
010 1
010
10
010
1
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Sztereo mód
10 1
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
HU
10
01
01
10
0
01
10
10
Választhatja ezt a módot, ha az elülső bal vagy jobb hangszórókon és a mélynyomón keresztül hallgatja a hangot.
A térhangzás módhoz és a bemeneti jelhez
o = aktív, – = inaktív
Optikai csatorna
Térhangzás mód
DOLBY(ZENE,
MOZI, MÁTRIX,
JÁTÉK, PROLOGIC)
DTS
Nyomja meg a STEREO gombot.
• A “STEREO” jelenik meg a kijelzőn és a sztereo mód kerül
kiválasztásra.
FŐ EGYSÉG
Nyomja meg a SURROUND gombot a
‘STEREO’ kiválasztásához.
SFE
• Minden esetben, ha megyomja ezt a gombot egymás utáni
sorrendben a DPL ll  SFE  STEREO kerül kiválasztásra.
Kilépés a beállítás módból
SZTEREO
• Várjon kb. 5 másodpercig.
Kilépés a beállítás módból
Dekódolás
L/R
C
SL
SR
Képernyőinformáció
Mélynyomó
Képernyő jelformátum
Csatorna állapota
Dolby D térhangzás EX
Dolby Digital 5.1
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (5.1cs)
Dolby Digital 5.1
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2cs)
Pro Logic II
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2cs térhangz.)
Pro Logic II
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L.PCM (audio)
Pro Logic II
O
O
O
O
L.PCM
L, C, R, SL, SR, SW
analóg
Pro Logic II
O
O
O
O
ANALÓG
L, C, R, SL, SR, SW
DTS-ES
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
DTS 96/24
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
DTS (5.1)
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
L.PCM (audio)
Neo:6
O
O
O
-
L.PCM
L, R
Dolby D (2cs)
DD + SFE
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2cs térhangz.)
DD + SFE
O
O
O
O
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
L.PCM (audio)
SFE
O
O
O
O
L.PCM
analóg
SFE
O
O
O
O
ANALÓG
Dolby D (2cs)
DD
O
-
-
-
Dolby D (2cs térhangz.)
DD
O
-
-
-
L.PCM (audio)
Sztereo
O
-
-
-
L.PCM
L, R, SW
L.PCM 96KHz
Sztereo
O
-
-
-
L.PCM
L, R, SW
analóg
Sztereo
O
-
-
-
ANALÓG
L, R, SW
DIGITÁLIS
DIGITÁLIS
L, C, R, SL, SR, SW
MŰKÖDTETÉS
TÁVIRÁNYÍTÓ
Bemeneti jel
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, R, SW
L, R, SW
L/R : Elülső hangszóró (bal/jobb) C : középső hangszóró TB/TJ : Hátsó hangszóró (bal/jobb) MÉLYNY. : Mélynyomó
• Várjon kb. 5 másodpercig.
Tudnivalók
• Ha a PCM és analóg sztereo jelek a bemenet, a bal és a jobb csatornák sztereo módban
játszanak le.
36
Tudnivalók
• A csatorna állapot kijelzés függ a hangszóró konfigurációjától.
• Az SFE mód2 csatornás jelekkel működik.
37
10
10
01
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
01
010
30 FM és AM állomást állíthat be.
01
10
01
01
10
10
10
11
Rádióállomások beállítása
Az automatikus vagy kézi hangolás használatával kiválasztott adó (FM, AM) hallgatására van lehetősége.
0
01
10
01
0
11
10 1
1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Rádióhallgatás
10 1
10
10
1010101010101
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
10
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
10
10
10 1
01
0
101
0
01
0
01
1010
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
010
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
10
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10
10
10
HU
10
10
TÁVIRÁNYÍTÓ
Pl.) Az FM 89.10 beállítása a 2-es helyre.
meg a TUNER gombot.
1 Nyomja
Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot ismétlésszerűen az FM  AM
•
kerül kiválasztásra.
meg a Select gombot, majd a TUNING MODE
2 Nyomja
gombot a 89.10 kiválasztásához.
• Lásd. 2. lépést a 38. oldalon az automatikus és a kézi hangoláshoz.
TÁVIRÁNYÍTÓ
meg a TUNER gombot.
1 Nyomja
Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot
•
ismétlésszerűen az FM  AM kerül kiválasztásra.
kiválasztása.
2 Frekvencia
Automatikus hangolás 1 :
•
Mono/sztereo hallgatáshoz
Nyomja meg a távirányítón a MO/ST gombot.
• Minden esetben, ha megnyomja ezt a gombot
egymás utáni sorrendben az STEREO, MONO kerül
kiválasztásra..
• Ha kiválasztja a MONO opciót ezen a területen
gyenge vétel esetén, ez segít a zajcsökkentésben.
• Ez a funkció csak a távirányítóval működik.
38
1 Nyomja meg a FUNCTION gombot
az FM vagy AM kiválasztásához.
2 Frekvencia kiválasztása.
•
4 Nyomja meg a TUNING/CH(
kiválasztásához.
, ) gombot a 2-es hely
• 1-30 között választhat helyet.
• Automatikus hangolás :
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
TUNING( , ) gombot az automatikus
frekvenciahangoláshoz.
meg a TUNER MEMORY gombot.
5 Nyomja
A hangolási szám eltűnik, és a 89.10 a 2-es helyen kerül tárolásra.
A RÁDIÓ ÜZEMELTETÉSE
1) Nyomja meg a TUNING MODE gombot az PRESET
(ELŐBEÁLLÍTÁS) kiválasztásához.
2) Nyomja meg a TUNING/CH ( , ) gombot a
frekvencia előbeállításának kiválasztásához.
• Automatikus hangolás 2 :
1) Nyomja meg a TUNING MODE gombot a MANUAL
(KÉZI) kiválasztásához.
2) Nyomja meg, és tartsa lenyomva a TUNING/CH
( , ) gombot az automatikus
frekvenciahangoláshoz.
• Kézi hangolás :
1) Nyomja meg a TUNING MODE gombot a MANUAL
(KÉZI) kiválasztásához.
2) Nyomja meg a TUNING/CH ( , ) gombot
röviden a frekvencia léptékenkénti csökkentéséhez
vagy növeléséhez. ..
FŐ EGYSÉG
meg a TUNER MEMORY gombot.
3 Nyomja
A hangolási szám villog a képernyőn.
•
• Kézi hangolás :
Nyomja meg a TUNING( , ) gombot
röviden a frekvencia léptékenkénti
csökkentéséhez vagy növeléséhez.
6 A többi csatorna beállításához ismételje meg a 2-5
lépéseket.
A beállított csatorna hallgatása
• Nyomja meg a TUNING MODE gombot a távirányítón a PRESET (ELŐBEÁLLÍTÁS)
kiválasztásához, majd nyomja meg a TUNING/CH (
,
) gombot.
Az ELŐBEÁLLÍTÁS és a KÉZI
kiválasztása a fő egységen.
1. Nyomja meg a SETUP gombot.
2. Nyomja meg a FUNCTION gombot 9-szer.
• “TUNER SETUP” jelenik meg a képernyőn.
3. Nyomja meg a SURROUND gombot.
4. Nyomja meg a SELECT ( , )
gombot a KÉZI vagy ELŐBEÁLLÍTÁS
kiválasztásához.
39
0
010
1010
10
10
10 1
01
0
101
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
1010101010101
010
10
1
01
0
01
01
10
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Az RDS adásról
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
01 0
10
01
01
01
01
10
10
10
RDS használata (Radio Data System) FM állomások fogadásához
Az RDS lehetővé teszi, hogy az FM állomások további jeleket küldjenek szokásos programjeleikkel
együtt. Például az állomás elküldi az állomás nevét, valamint az adás programjának típusára
vonatkozó információkat, mint pl. sport vagy zene, stb.
Ha olyan FM állomást hangol be, amely RDS szervizzel rendelkezik, az RDS jelző
lámpa világít a képernyőn.
• Az RDS funkció leírása
1. PTY (programtípus) : Az éppen sugárzott program típusát írja ki.
2. PS NÉV (programszolgáltatás neve) : 8 karakterben kijelzi az adóállomások neveit.
3. RT (rádió szöveg) : Dekódolja az állomások szöveg adásait (ha van) 64
karakterben.
4. CT (idő) : Dekódolja az FM frekvenciáról a valós időt.
• Néhány állomás nem közvetít PTY, RT vagy CT információkat, éppen ezért azok nem
kijelezhetők minden esetben.
5. TA (Forgalmi jelentés) : Ha ez a szimbólum villog, jelöli, hogy a forgalmi jelentés
folyamatban van.
Tudnivalók
• Előfordulhat, hogy az RDS nem működik megfelelően, ha a behangolt
állomás nem közvetít RDS jeleket megfelelően vagy a jel gyenge.
Az állomás által küldött RDS jelek megjelennek a képernyőn.
Az RDS jelek kijelzéséhez
Nyomja meg az RDS DISPLAY gombot, miközben az FM állomást hallgatja.
Minden esetben, ha megnyomja a gombot, a képernyő a következő információkat
mutatja:
(programszolgáltató
neve)
RT
CT
(rádiószöveg) (idő)
A képernyőn megjelenő karakterek
Ha a képernyő PS vagy RT jeleket mutat,a következő karakterek használathatók.
• A képernyő nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket, mindig nagy betűt használ.
• A képernyő nem tud ékezetes betűt kijelezni “A,”ekkor “A’s” látható az “À, Â, Ä, Á,
Åand Ã.” helyett.
40
• Ha a keresés befejeződik, “PS” és
Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy a PTY kód meghatározásával megjelölhet egy bizonyos
programot az előbeállított csatornák közül.
Programkeresés a PTY kódokkal
Kijelző
Az elindítás előtt vegye figyelembe...
HÍREK
• A hírek közzé tett véleményeket és
jelentéseket tartalmaznak
• A PTY keresés csak erre alkalmas előbeállított
ÜGYEK
• A különböző ügyek adott incidenst, ismeretterjesztést,
vitát vagy elemzést tartalmaznak.
•
•
•
állomások esetén érvényes.
A keresés leállításához a folyamat során nyomja
meg a PTY SEARCH gombot keresés közben.
Az alábbi lépéseknél időkorlátozás van. Ha a
beállítást törli, mielőtt az befejeződne, kezdje ismét
az 1. lépéstől.
Ha megnyomja a gombokat az elsődleges
távirányítón, győződjön meg róla, hogy az FM
állomást választotta ki az elsődleges távirányítóval.
1
2
“RT” nincs kijelezve.
Nyomja meg az PTY SEARCH gombot,
miközben az FM állomást hallgatja.
Nyomja meg a PTY- vagy PTY+ gombot, amíg
a PTY kód, amelyet megjeleníteni szeretne,
megjelenik a kijelzőn.
• A képernyőn megjelennek a PTY kódok a jobb
Frekvencia
PS (Programszervíz) :a keresés során “PS” jelenik meg a képernyőn, és az állomás neve
jelenik meg, ha nincs küldött jel, a “NO PS” (NINCS ÁLLOMÁSNÉV) jelenik meg a képernyőn.
RT(rádió szöveg) : a keresés során ,”RT” jelenik meg, és az állomás által küldött szövegüzenet
jelenik meg. Ha nincs küldött jel, a “NO RT” (NINCS RÁDIÓ SZÖVEG) jelenik meg.
Frekvencia : állomásfrekvencia (nem-RDS szolgáltató)
Tudnivalók
PTY (programtípus) jelzés és PTY KERESÉS funkció
oldalon.
3
Nyomja meg ismét a PTY SEARCH gombot
miközben a PTY kód ki van választva az
előző lépésben, és még a képernyőn van.
• A középső egység 15 előbeállított FM
állomást keres, valamint befejezi a
keresést, ha megtalálta azt az egyet,
amelyet kiválasztott, és beállítja arra az
állomásra.
INFO
SPORT
OKTATÁS
DRÁMA
KULTÚRA
TUDOMÁNY
Programtípus
• Az információba beletartoznak mérések,
előrejelzések, ügyek, amelyek a hallgató számára
fontosak lehetnek, orvosi információk stb.
• Sport
• Oktatás
• Dráma, rádió sorozatok stb.
• Kultúrális-nemzeti vagy helyi kultúrális műsor
tartalmazza a vallási problllémákat, szociális
tudományokat, nyelveket, színházat stb.
• Természettudomány és technika
EGYÉB
• Egyéb-beszéd, szórakoztató programok
(quiz, játék), interjú, komédia és szatirikus
játékok stb.
POP Z
• Pop zene
ROCK Z
• Rock zene
M.O.R.Z
• Az aktuális “könnyen hallgatható” kortárs
zene.
KÖNNYŰZENE
• Könnyű klasszikus zene - Klasszkus zene és
instrumentális és kórus zene
KLASSZIKUS
• Nehéz klasszikus zene - zenekari zenék,
szimfóniák, kamarazene és opera
EGYÉB Z
• Egyéb zene- Jazz, R&B country zene
IDŐJÁRÁS
• Időjárás
PÉNZÜGY
• Pénzügy
GYEREKEK
SZOCIÁLÜGYEK
VALLÁS
BETELEFONÁLÁS
UTAZÁS
• Gyerekprogramok
• Szociálügyek
• Vallás
• Betelefonálások
• Utazás
SZABADIDŐ
• Szabadidő
JAZZ
• Jazz zene
COUNTRY
• Country zene
NEMZETI ZENE
• Nemzeti zene
RÉGI MELÓDIÁK
• Régi melódiák
NÉPZENE
ISMERETTERJESZTŐ
A RÁDIÓ ÜZEMELTETÉSE
Milyen információkat nyújt az RDS jel?
PS NEVE
HU
10
10
• Népzene
• Ismeretterjesztő
41
0
10
10
010
1010
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
10
10
10
10 1
01
01
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
Kényelmi funkciók
HU
Elalvás időzítő funkció
Beállíthatja, hogy a készülék adott idő után kikapcsoljon.
TÁVIRÁNYÍTÓ
Nyomja meg a SLEEP gombot.
• SLEEP : KI  15  30  45  60  90  120PERC kerül egymást követő
sorrendben kiválasztásra.
Az elalvás időzítő ellenőrzése
Nyomja meg a SLEEP gombot.
Visszaállítás funkció
TÁVIRÁNYÍTÓ
meg a MUTE gombot.
NÉMÍTÁS jelenik meg a képernyőn.
1 Nyomja
Nyomja meg a “0” gombot ötször, majd nyomja meg az
2 ENTER gombot.
meg a  gombokat a “YES” (IGEN) kiválasztásához.
3 Nyomja
A készülék 5 másoperc után kikapcsol.
•
•
• A fennmaradó idő, mielőtt a készülék kikapcsolja önmagát kerül a képernyőn kijelzésre.
• A gomb újbóli megnyomásával az elalvási idő az előző beállításról megváltozik.
Figyelem
Az elalvás időzítő törlése
• A RESET (VISSZAÁLLÍTÁS) funkció töröl mnden beállított beállítást.
• Ne használja, csak ha feltétlenül szükséges.
• Nyomja meg a SLEEP gombot a SLEEP feliratig. OFF (KI) jelenik meg a
képernyőn.
A képernyő beállítása
A képernyő fényereje állítható.
Némító funkció
Ez a funkció hasznos, ha felveszi a kapucsengőt vagy a telefont.
TÁVIRÁNYÍTÓ
Nyomja meg a MUTE gombot.
• MUTE (NÉMÍTÁS) jelenik meg a kijelzőn.
A némítás megszüntetése
• A MUTE (NÉMÍTÁS) felirat eltűnik a képernyőről, és a hang újra hallható lesz.
Nyomja meg a DIMMER gombot.
• Minden esetben, ha ezt megnyomja, a képernyő fényereje állítható.
Fejhallgató használata
A fejhallgató (nincs mellékelve) egyéni hallgatásra használható.
Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató dugaszhoz a
zenehallgatáshoz.
Tudnivalók
EGYÉB
Nyomja meg ismét a MUTE gombot.
TÁVIRÁNYÍTÓ
• Ne tekerje fel a hangot túl magasra, ha fejhallgatót használ, mert az
halláskárosodást okozhat.
Tudnivalók
• Az ELALVÁSIDŐZÍTŐ, némítás és a képernyő beállítás
funkció csak a távirányítóval üzemeltethető.
42
43
0
01
00
101
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
01
1
10
10
10 1
01
01
1
10
01
01
0
01
10
10
1
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
2
10
1
10
010
A TV távirányítóval történő működtetése
Nyomja meg a TV gombot a távirányító
TV módba történő beállításához.
Nyomja meg a POWER gombot a TV
bekapcsolásához.
3
Irányítsa a távirányítót a TV felé.
4
Miközben lenyomva tartja a POWER
gombot, írja be a TV márkájának
megfelelő kódot.
• Ha a kód megfelel a TV kódjának, a TV kikapcsol.
• Ha egynél több kód található a TV-hez a listában, írjon be egyet,
hogy megállapítsa, melyik kód működik.
Ha TV be vagy ki van kapcsolva, mikor
megnyomja a bekapcsoló gombot a
távirányítón, a beállítás befejeződött.
• Használhatja a TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU és a
számgombokat (0~9).
Tudnivalók
• A távirányító néhány márkájú TV-nél nem működtethető. Néhány művelet, a TV
TV márkák kódlistája
Márka
ADMIRAL(M.WARDS)
A MARK
ANAM
AOC
BELL& HOWELL(M.WARDS)
BROCSONIC
CANDLE
CETRONIC
CITIZEN
CINEMA
CLASSIC
CONCERTO
CONTEC
CORONADO
CRAIG
CROSLEX
CROWN
CURTIS MATHES
CXC
DAEWOO
DAYTRON
DYNASTY
EMERSON
FISHER
FUNAI
FUTURETECH
GENERAL ELECTRIC(GE)
HALL MARK
HITACHI
INKEL
JC PENNY
JVC
KTV
KEC
KMC
LG(GOLDSTAR)
Kódszám
Márka
056, 057, 058
001, 015
001, 002, 003, 004,005,
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014
001, 018, 040, 048
057, 058, 081
059, 060
018
003
003, 018, 025
097
003
018
046
015
003, 005, 061, 082, 083,
084
062
003
059, 061, 063
003
002, 003, 004, 015,016,
017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 032,
034, 035, 036, 040, 048,
059, 090, 099, 100
040
003
003, 015, 040, 046, 059,
061, 064, 082, 083, 084,
085
019, 065, 103
003
003
006, 040, 056, 059, 066,
067, 068
040
015, 018, 050, 059, 069
045
056, 059, 067, 086
070
059, 061, 087, 088
003, 015, 040
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SONY
015
001, 015, 016, 017, 037,
038, 039, 040, 041, 042,
043, 044, 054, 086
SOUNDESIGN
SPECTRICON
SSS
LUXMAN
LXI(SEARS)
MAGNAVOX
MARANTZ
MATSUI
MGA
MITSUBISHI/MGA
MTC
NEC
NIKEI
ONKING
ONWA
PANASONIC
PENNEY
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROTON
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMPO
SAMSUNG
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
Kódszám
018
019, 054, 056, 059, 060,
062, 063, 065, 071
015, 017, 018, 048, 054,
059, 060, 062, 072, 089
040, 054
054
018, 040
018, 040, 054, 059, 060,
075, 101
018
018, 019, 020, 040, 059,
060
003
003
003
006, 007, 008, 009, 054,
066, 067, 073, 074
018
003, 015, 017, 018, 048,
054, 059, 062, 069, 090
015, 017, 018, 040, 048
054, 062, 072, 112, 114,
117, 118
063, 066, 080, 091
015, 018, 059
040
006, 066, 067
017, 048, 056, 060, 061,
075
018, 059, 067, 076, 077
078, 092, 093, 094
003, 019
040
000, 015, 016, 017, 040,
043, 046, 047, 048, 049,
054, 059, 060, 098
019, 061, 065, 101, 102,
103, 104
003, 040, 060, 061
015, 018, 019
015, 057, 064, 101, 105,
106, 115
057, 058
050, 051, 052, 053, 055,
101
003, 040
001
018
Márka
SYLVANIA
SYMPHONIC
TATUNG
TECHWOOD
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
VIDTECH
VIDECH
WARDS
YAMAHA
YORK
YUPITERU
ZENITH
ZONDA
DONGYANG
LOWE
FINLUX
YOKO
LOEWE OPTA
PHONOLA
RADIOLA
SCHNEIDER
AKAI
GRUNDIG
BLAUPUNKT
SIEMENS
CGE
IMPERIAL
MIVAR
SABA
BANG&OLUFSEN
BRIONVEGA
FORMENTI
METZ
WEGA
RADIOMARELLI
SINGER
SINUDYNE
TELEFUNKEN
Kódszám
018, 040, 048, 054, 059,
060, 062
061, 095, 096
006
018
003, 015, 018, 025
018, 040
019, 057, 063, 071, 101
107, 109, 110, 111, 113
018
059, 060, 069
015, 017, 018, 040, 048,
054, 060, 064
018
040
003
058, 079
001
003, 054
054
054, 109, 114
054
054, 114
054, 112, 114
054, 112
054
103
108, 109, 113, 119, 120,
121
108
108
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
116
EGYÉB
5
HU
márkájától függően, előfordulhat, hogy nem működik.
• A távirányító alapértelmezettként a Samsung TV-vel működik.
44
45
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
1
01
01
0
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
2
3
4
10
1
10
010
A DVD (VCR) üzemeltetése a távirányítóval
Nyomja meg a DVD gombot a távirányító
DVD módba történő beállításához.
• Ha üzemelteti a VCR-t, nyomja meg a VCR gombot a távirányító VCR
módra való beállításához.
Nyomja meg a POWER gombot a DVD
(VCR) bekapcsolásához.
Irányítsa a távirányítót a DVD (VCR) felé.
Miközben lenyomva tartja a POWER
gombot, írja be a DVD (VCR) márkájának
megfelelő kódot.
• Ha a kód megfelel a DVD (VCR) kódjának, a DVD (VCR)
kikapcsol.
• Ha egynél több kód található a DVD (VCR)-hez a listában,
írjon be egyet, hogy megállapítsa, melyik kód működik.
Márka
ADMIRAL(M.WARDS)
AWIA
AKAI
ANAM
AOC
AUDIO DYNAMIC
BELL & HOWELL(M.WARDS)
BROKSONIC
CANON
CAPEHART
CITIZEN
CRAIG
CRITERION
CURTIS MATHES
DAEWOO
DAYTRON
DBX
EMERSON
FISHER
FUNAI
GENERAL ELECTRIC(GE)
GO VIDEO
HARMAN KARDON
HITACHI
Ha a DVD (VCR) be vagy ki van kapcsolva,
mikor megnyomja a bekapcsoló gombot a
távirányítón, a beállítás befejeződött.
HQ
INSTANT REPLAY
JCL
JCP
JC PENNY
• Használhatja a DVD (VCR) POWER, VOLUME, PLAY,
JVC
PAUSE, STOP, SKIP, MENU és a számgombokat (0~9).
Tudnivalók
• A távirányító néhány márkájú DVD (VCR) esetén nem működtethető.
Néhány művelet, a DVD (VCR) márkájától függően, előfordulhat,
hogy nem működik.
• TheA távirányító alapértelmezettként a Samsung DVD (VCR)-el
működik.
46
VCR márkák kódlistája
KENWOOD
LG(GOLDSTAR)
LXI(SEARS)
MAGIN
MAGNAVOX
MARANTZ
MARTA
Kódszám
043, 106
044, 045, 046
088, 089, 090
001, 002, 003, 004, 005,
033
091
019, 047, 092
048, 093
092, 094, 095
001, 033, 049, 091
011
050
050, 072, 096
051
001, 031, 032, 033, 044,
091
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014, 015,
016, 017, 018, 046, 051,
091
011
019, 047, 052, 092
025, 031, 032, 044, 046,
094, 095, 097, 098, 099
009, 048, 053, 054, 055,
100
044
001, 031, 032, 033, 056,
091
059, 060, 061
019
020, 021, 049, 054, 062,
100
051
001, 033, 049, 091
001, 033
025
047, 048, 052, 062, 091,
092
001, 033, 047, 052, 063,
064, 065, 092
047, 050, 052, 092
019, 020, 021, 022, 023,
024, 025, 026, 027, 028,
029, 030, 050
020, 025, 044, 048, 050,
053, 054, 055, 062, 100
072
001, 031, 032, 033, 049,
066, 067, 091
001, 019, 033, 047, 052,
092, 110
025, 050
Márka
MEI
MEMOREX
MINOLTA
MITSUBISHI/MGA
MTC
MULTITECH
NEC
OLYMPIC
OPTIMUS
ORION
PANASONIC
PENNEY
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RICO
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMSUNG
SANYO
SANSUI
SCOTT
SEARS
SHARP
SINGER
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SHINTOM
SONY
STS
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
Kódszám
001, 033
001, 025, 033, 054, 091,
100
020, 021, 062
068, 069, 070, 101, 102
072
044, 057, 069
019, 047, 052, 057, 092
049, 091
101
103
001, 004, 033, 049, 067,
091, 107
019, 020, 072
001, 020, 021, 033, 062
001, 033, 046, 049, 091,
094
001, 030, 033, 049, 050,
066, 091
025
049
011
001, 033, 049, 067, 091,
107, 108
036
001, 020, 021, 031, 032,
033, 049, 051, 062, 066,
070, 091, 104
001, 009, 025, 033 ,
044, 048, 054, 091,
101, 105
000, 006, 031, 032, 057,
058, 071, 072, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079,
080, 081
008, 009, 046, 048, 050,
054, 058, 093, 100
092
006, 051, 054, 057, 069,
070, 100, 101
020, 021, 025
043, 105, 106
096
043, 044, 054, 100, 106
096
034, 035, 036, 037, 038,
039, 040, 041, 042, 082,
083, 084, 085, 086
020
001, 033, 044, 049, 066,
091
044
009
Márka
TASHIRO
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TOSHIBA
TOTEVISION
TAEKWANG
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
Kódszám
050
047, 052, 092
044, 047, 052, 092
001, 033, 049, 091
001, 025, 033
006, 051
025, 072
087
072
019
019
072
001, 020, 031, 032, 033,
043, 050, 054, 072, 100,
105, 106, 109
019, 047,048, 052, 092,
019, 047, 048, 052, 092
DVD márkák kódlistája
Márka
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
MARANTZ
Kódszám
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
EGYÉB
5
HU
47
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
01
01
0
01
10
10
1
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
Nem lehet bekapcsolni.
Nem működik, ha a gomb be
van nyomva.
10
Probléma
10
010
Mielőtt a szervizhez fordulna
Ellenőrizze
• Bedugta a tápdugót a konnektorba?
• Esetleg statikus elektromosság van a
Nem jelenik meg kép, ha a
funkció ki van választva.
Nem működik a távirányító.
Sztereo lejátszás alatt a
hang mindegyik készülékről
megváltozik.
a hangszórókat és a külső
komponenseket?
• Nincs bekapcsolva a némítás funkció?
• Nincs-e minimumra állítva a hangerő?
• A hangszóró beállítást nem tette-e
véletlenül NINCS beállításra?
• Megfelelően csatlakoztatta a külső
komponenseket?
• Nincsenek lemerülve az elemek?
• Megfelelő a távolság a távirányító
és a fő egység között?
• Megfelelően vannak csatlakoztatva
a bal/jobb vagy bal/jobb bemeneti/
kimeneti kábelek?
• Megfelelően csatlakoztatta az AM
Nem fogad rádió adást.
vagy FM antennát?
hangszórókból.
hangszórókat?
• Nincs az S.SPK (térhangzású) helytelenül
NINCS opcióra állítva a hangszóró
beállításban?
• Ki van választva a térhangzás mód sztereora?
• Megfelelően csatlakoztatta a középső
Nincs hang a középső
hangszóróból.
hangszórót?
• Nincs az KÖZ.H helytelenül NINCS
opcióra állítva a hangszóró beállításban?
• Ki van választva a térhangzás mód
sztereo-ra?
48
• Csatlakoztassa a tápdugót a konnektorhoz.
Nem lehet kiválasztani a
• Húzza ki a tápdugót, majd dugja be ismét.
Dolby Pro Logic II módot.
• Csatlakoztassa azokat megfelelően.
Nincs hang, ha DTS kódolt
DVD-t játszik le.
• Nyomja meg a Némítás gombot a funkció
Ellenőrizze
Javaslat
• Megfelelően kiválasztotta a bemeneti
jelet?
• Válassza ki a 2 csatornás Dolby Digital,
PCM és analóg bemeneti jelet.
• Ki van választva a digitális bemenet?
• Ellenőrizze, hogy a digitális külső
komponens megfelelően van-e
csatlakoztatva, lásd. a 22. oldalt a digitális
bemenet kiválasztásához.
törléséhez.
• Hangerő beállítása.
• Lásd. 22-23 oldal a NAGY, KICSI és IGEN
kiválasztásához.
• Csatlakoztassa azt megfelelően.
• Cserélje ki azokat új elemekre.
• Csökkentse a távolságot.
• Ellenőrizze a bal/jobb csatornát és
csatlakoztassa azokat megfelelően.
• Csatlakoztassa az antennát megfelelően.
• Ha az antenna csatlakozó bemeneti
erőssége gyenge, helyezze az FM
antennát olyan helyre, ahol jó a vétel.
• Lásd. 10~11. oldalt a megfelelő
csatlakoztatáshoz.
• Lásd. 20-21 oldal a NAGY vagy KICSI
kiválasztásához.
• Lásd. 30~37. oldalt a térhangzás mód
kiválasztásához.
• Lásd. 10~11. oldalt a megfelelő
csatlakoztatáshoz.
• Lásd. 20-21 oldal a NAGY vagy KICSI
kiválasztásához.
• Lásd. 30~37. oldalt a térhangzás mód
kiválasztásához.
Termékvédelmi funkció
Hővédelem
• A védelem funkció akkor működik, ha a fő egység vagy a
táptranszformátor túlmelegszik.
"
" jelenik meg a képernyőn.
A funkció bekapcsol.
- Ha a hangszóró terminál rövidre van zárva
- Ha nincs semmilyen probléma, ha a készüléket ismét
bekapcsolja a kikapcsolás után, a “PROTECTION”
(VÉDELEM) felirat eltűnik, a készülék ismét megfelelően
működik.
Tudnivalók
EGYÉB
• Megfelelően csatlakoztatta a térhangzású
Nincs hang a térhangzású
Probléma
Javaslat
levegőben?
• Megfelelően csatlakoztatta
Nincs hang.
HU
• Ha a VÉDELEM megjelenik a képernyőn,
ellenőrizze, hogy a hangszóró csatlakozó
nincs-e rövidre zárva, és kapcsolja be a
készüléket.
49
0
01
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
00
010101010101
010 1
010
10
010
1
01
01
0
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Műszaki adatok
ÁLTALÁNOS
FM TUNER
AM TUNER
ERŐSÍTŐ
VIDEO
KIMENET
11
HU
Tápellátás
230V, 50 Hz
Készenléti üzemmódban a teljesítményfelvétel
0.9 W
Teljesítményfelvételn
95 W
Tömeg
4.2 kg
Méretek (W x H x D)
430 x 66 x 348 mm
Működtetési hőmérséklettartomány
+5°C~+35°C
Működtetési páratartalom tartomány
10%~75%
Frekvenciaátvitel
87.5~108.0MHz
Felhasználható érzékenység
12dBf
S/N ráta
MONO/STEREO 55/55dB
Torzítás
MONO/STEREO 0.3/0.8%
Sztereo szeparáció
30dB
Hangolási kimeneti szint
1KHz, 75KHz Dev
Frekvenciaátvitel
522~1611KHz
S/N ráta
40dB
Felhasználható érzékenység
60dBµV/m(Loop Antenna)
Torzítás
2% (MOD:80%)
Névleges kimenet
20Hz~20KHz/THD = 10%
Elülső hangszóró (bal+ jobb)
4 Ω 100W/CH
Középső hangszóró
4 Ω 100W/CH
Térhangzású hangszóró (bal+ jobb)
4 Ω 100W/CH
Mélynyomó
4 Ω 100W/CH
Bemeneti érzékenység/impedancia
450mV/47kΩ
S/N ráta(analóg bemenet)
80dB
Szeparáció (1KHz)
60dB
Analóg bemenet
20Hz~20KHz(±3dB)
Digitális kimenet
20Hz ~44KHz(±3dB)
TV formátum
NTSC/PAL
Bemeneti szint/impedancia
1Vp-p/75 Ω
Kimeneti szint/impedancia
1Vp-p/75 Ω
Video frenkvenciaátvitel
5Hz to 10KHz(-3dB)
Komponens video frenkvenciaátvitel
5Hz to 40KHz(-3dB)
S/N ráta
60dB
H
A
N
G
S
Z
Ó
R
Ó
K
Hangszórórendszer
Elülső / térhangzású
Középső
Mélynyomó
Impedancia
4Ω x 4
4Ω
4Ω
Névleges kimenet
100W
100W
100W
Mamimális kimenet
200W
200W
200W
Méretek (W x H x D)
90 x 152 x 90 mm
200 x 90 x 92 mm
Tömeg
0.5 Kg/0.4 Kg
0.6 Kg
175 x 320 x 390mm
5.2 Kg
EGYÉB
FREKVENCIAÁTVITEL
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
01
10
01
10
1
10
Ügyfélszolgálat : 06-40-985-985
Honlap : www.samsung.com/hu
 S/N ráta, torzítás, szeparáció és felhasználható érzékenység az AES (Audio Engineering Society) mérések irányelvei alapján.
50
51
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Lépjen kapcsolatba a SAMSUNG-GAL VILÁGSZERTE)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, kérjük lépjen
kapcsolatba a SAMSUNG vevőszolgálati központtal.
Region
Country
Customer Care Center
Web Site
Download PDF

advertising