Samsung | HT-C6200 | Samsung HT-C6200 Felhasználói kézikönyv

HT-C6200
2.1CH Blu-ray
Házimozi rendszer
használati útmutató
Használja a képzeletét!
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket
választotta.
A teljeskörű szolgáltatások igénybevételéhez
regisztrálja a terméket a következő honlapon:
www.samsung.com/register
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 1
2010-03-02
7:10:59
Biztonsági információk
Biztonsági figyelmeztetések
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE LE A BURKOLATOT (VAGY A HÁTSÓ
FEDELET).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.
NE NYISSA KI
Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget”
jelez a készüléken belül, amely
áramütést és személyi sérülést okozhat.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS
ELKERÜLÉSÉRE ILLESSZE A DUGÓT
MEGFELELŐEN A KONNEKTORBA, ÉS
CSATLAKOZTASSA TELJESEN.
FIGYELMEZTETÉS
• A tűz és az áramütés kockázatának
csökkentésének érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
FIGYELEM
• A készüléket tartsa távol víztől, és folyadékkal töltött
edényeket, például vázát, ne helyezzen a készülékre.
• A tápkábel dugója áramtalanításra használható, ezért
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
• A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba
csatlakoztassa.
• A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját ki kell
húzni a konnektorból, ezért a konnektornak könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ez a szimbólum a termékre
vonatkozó fontos utasításokat jelöl.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
(1. OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS).
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES
termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő
használat veszélyes sugárzásnak teheti ki a
felhasználót.
FIGYELEM
• LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS A BURKOLAT
KINYITÁSA ÉS A VÉDŐESZKÖZÖK ELTÁVOLÍTÁSA
ESETÉN, NE NÉZZEN A SUGÁRBA.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 2
2010-03-02
7:11:05
Óvintézkedések
• Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetettel.
• Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a
szellőzéshez (7,5 - 10 cm).
• Ne helyezze a készléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet.
Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
• A készülék szállítása előtt ellenőrizze, hogy a lemezfogadó rés üres-e.
• A lejátszó áramtalanításához húzza ki a dugót a konnektorból, különösen akkor, ha hosszabb ideig nem
használja.
• Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a
készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz
vezethet.
• Védje a készüléket nedvességtől, túlzott hőtől vagy erős mágneses vagy elektromos mezőket gerjesztő
eszközöktől (pl. hangszórók).
• Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a készülék meghibásodott.
• A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték.
• Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket,
várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
• A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak.
Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 3
3
2010-03-02
7:11:05
Biztonsági információk
Óvintézkedések a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
A lemezen kisebb karcolások is ronthatják a hang
és kép minőségét, és a kép ugrálását okozhatják.
A lemezek kezelése során legyen óvatos, ne
karcolja meg a felületet.
A lemezek megfelelő kezelése
• Ne érjen a lemez lejátszható
oldalához.
• A lemezt az élénél fogva tartsa,
hogy ne kerülhessen
ujjlenyomat a felületére.
• Ne ragasszon semmit a lemezre.
A lemezek tárolása
• Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen
• Tárolja hűvös, jól szellőző helyen
• Tartsa tiszta lemeztartó tokban.
Tárolja függőlegesen.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ne hagyja, hogy a lemezek
beszennyeződjenek.
 Ne használjon repedt vagy karcos lemezeket.
A lemezek kezelése és tárolása
Ha ujjlenyomat kerül a lemezre, tisztítsa le enyhe
tisztítószeres vízzel, és törölje tisztára puha ruhával.
• Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól
kifelé
Licenc
• A készülék szerzői jogi védelmi technológiát tartalmaz,
amelyet USA szabadalmak és egyéb szellemi
tulajdonjogok védenek. A szerzői jogi védelmi
technológiának alkalmazásához a Rovi Corporation
engedélye szükséges, és otthoni illetve egyéb
korlátozott nézői használatra alkalmazható, kivéve, ha a
Rovi Corporation másképp hozzá nem járul. A rendszer
visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
• A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® egy digitális
videó formátum, amelyet a DivX,Inc hozott
létre. Ez egy hivatalosan DivX-tanúsított
készülék, amely képes DivX videók
lejátszására. A www.divx.com honlapon további
információkat és szoftvereket találhat a fájlok DivX
formátumra történő konvertálásához.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt
a DivX Certified® készüléket regisztrálni kell, ha DivX
Video-on-Demand (VOD) tartalmakat szeretne lejátszani
vele. A regisztrációs kód generálásához keresse meg a
DivX VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A vod.
divx.com oldalon végezze el a regisztrációt ezzel a
kóddal, és ugyanott többet is megtudhat a DivX VOD-ról.
DivX tanúsított DivX videók lejátszására HD 1080p-ig,
prémium tartalmakat is beleértve.
• Az iPod az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és
más országokban.
Az iPhone az Apple Inc. védjegye.
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden
jog fenntartva.
✎ MEGJEGYZÉS
 Páralecsapódás képződhet, ha meleg levegő éri a
készülék belsejében lévő hideg alkatrészeket. Ha
páralecsapódás képződik a készülékben, nem fog
megfelelően működni. Ilyenkor vegye ki a lemezt, és
hagyja állni a készüléket 1-2 órát bekapcsolva.
4
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 4
2010-03-02
7:11:05
Tartalom
ELŐKÉSZÜLETEK
7
8
12
13
13
14
15
Az útmutatóban használt ikonok
Lemeztípusok és jellemzőik
Tartozékok
Leírás
Az elülső panel
Hátsó panel
Távirányító
CSATLAKOZTATÁS
17
19
20
21
22
23
A hangszórók csatlakoztatása
Külső eszközök/TV csatlakoztatása HDMI-vel
Az FM antenna csatlakoztatása
A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez
Külső eszközök audió csatlakoztatása
Csatlakoztatás a hálózathoz
BEÁLLÍTÁSOK
25
26
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
38
38
38
39
39
39
Használat előtt (Initial Settings)
A menü használata
Kijelző
TV képarány
BD Wise funkció
Felbontás
HDMI formátum
Movie Frame (24 Fs)
Progresszív mód
Kimerevítési mód
HDMI mély színek
Audió
Hangszóró beállítások
EQ Optimalizáló
HDMI Audió
Digitális kimenet
Dinamikus tartomány szabályozása
AV Sync
Rendszer
Kezdeti beállítások
Internet@TV képernyőméret
Anynet+(HDMI-CEC)
BD adatok kezelése
Óra
DivX(R) regisztráció
DivX(R) deaktiválás
Hálózat beállítása
Hálózati beállítások
Hálózat állapota
BD-LIVE Internet kapcsolat
Nyelv
Biztonság
Szülői értékelés
Jelszó módosítása
2
7
17
25
2
3
4
MAGYAR
4
4
Biztonsági figyelmeztetések
Óvintézkedések
Óvintézkedések a lemezek kezelésével és tárolásával
kapcsolatban
Licenc
Copyright
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 5
5
2010-03-02
7:11:06
Tartalom
BEÁLLÍTÁSOK
39
39
39
39
39
39
40
40
40
Általános
Háttér
Energiagazdálkodás
Elülső kijelző
Be- és kikapcsolási hang
Fényeffektus
Támogatás
Szoftverfrissítés
Samsung kontakt
ALAPFUNKCIÓK
41
41
42
43
43
44
46
48
49
50
50
52
Lemez lejátszása
A lemezmenü /cím menü /helyi menü használata
A Keresés és Ugrás funkciók használata
Lassú lejátszás/Léptetés
Ismétlés
A TOOLS gomb használata
Zenehallgatás
Hang mód
Kép lejátszása
Lejátszás USB adathordozóról
Rádió hallgatása
iPod használata
HÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁSOK
54
58
58
58
Az Internet@TV használata
BD-LIVE™
Szoftver frissítés értesítés
Az AllShare funkció használata
EGYÉB INFORMÁCIÓK
60
63
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
39
41
54
60
• Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
6
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 6
2010-03-02
7:11:06
01
Előkészületek
Előkészületek
Az útmutatóban használt ikonok
Tekintse át a következőket az útmutató elolvasása előtt.
Rövidítés
Embléma
Ikon
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Meghatározás
BD-ROM lemezeken elérhető funkciót jelöl.
BD-RE formátumban rögzített BD-RE/-R lemezeken elérhető funkciót jelöl.
DVD-VIDEO lemezeken elérhető funkciót jelöl.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Rögzített és lezárt DVD+RW vagy DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken
elérhető funkciót jelöl.
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
USB
adathordozó
-
FIGYELEM
-
MEGJEGYZÉS
-
Gyorsbillentyűk
-
o
w
G
x
F
!
✎
Audió CD-RW/-R (CD-DA formátumú) lemezeken elérhető funkciót jelöl.
MP3 vagy WMA felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken
vagy USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
JPEG felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken vagy
USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
DivX felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken vagy USB
adathordozón elérhető funkciót jelöl.
USB adathordozó esetén elérhető funkciót jelöl.
Olyan helyzet, ahol egy funkció nem működik, vagy a beállítások törlődnek.
Tippek vagy javaslatok a funkciók használatához.
Közvetlen és gyors hozzáférés a funkciókhoz a távirányító egyes
gombjaival.
• A készülék csak a PAL színrendszerrel kompatibilis.
• NTSC lemezek nem játszhatók le.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 7
7
2010-03-02
7:11:06
Előkészületek
Lemeztípusok és jellemzőik
A lejátszható lemezeket jelölő
emblémák
Blu-ray lemez kompatibilitás
A Blu-ray egy új, fejlődő formátum. Ezért problémák is
lehetnek a lemezek kompatibilitásával. Nem minden
lemez kompatibilis és nem minden lemez lejátszható.
További információkat a jelen Útmutató Lemeztípusok és
jellemzők című részében talál. Ha kompatibilitási
problémákat tapasztal, forduljon a helyi Samsung
ügyfélszolgálathoz.
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
PAL műsorszórási
rendszer, U.K,
Franciaország,
Németország stb.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
BD-LIVE
✎ MEGJEGYZÉS
 Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók
le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és
képarány-beállítás nem működnek. A lemezekről
információk a lemez dobozán találhatók. Olvassa
el, ha szükséges.
 Ne hagyja, hogy a lemezek beszennyeződjenek
vagy megkarcolódjanak. Ha ujjlenyomatok,
szennyeződések, karcok vagy cigarettafüstnyomok kerülnek a lemezre, nem lehet majd
lejátszani.
 BD-Java lemez lejátszása esetén a betöltés
hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók
lassabbak lehetnek.
Nem lejátszható lemeztípusok
•
•
•
•
•
•
HD DVD Disc
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R lemez tartalomkészítéshez.
DVD-RW(VR módban)
Super Audio CD(kivéve a CD réteg)
DVD-ROM/PD/MV-Disc, stb. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• A CDG-k esetén csak auidó játszható le,
grafika nem.
✎ MEGJEGYZÉS
 Nem minden, régión kívül kapható kereskedelmi és
DVD lemez játszható le a készüléken. Amikor ezeket
a lemezeket próbálja lejátszani, vagy a „ Cannot read
this disc. Please check the regional code of the
disc.” üzenet jelenik meg.
 A nem DVD Video formátumban rögzített DVD-R/RW lemezek nem játszhatók le.
8
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 8
2010-03-02
7:11:07
01
Lemeztípusok
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva.
BD-ROM
A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem
lesz lejátszható.
Lemeztípus Régiókód
Terület
Blu-ray csak olvasható memória. A BD-ROM lemez
előre rögzített adatokat tartalmaz. Bár a BD-ROM
lemez bármilyen formátumú adatot tartalmazhat, a
legtöbb BD-ROM nagyfelbontású filmet tartalmaz,
amely a készülékkel lejátszható. A készülékkel az
előre rögzített gyári BD-ROM lemezek lejátszhatók.
Előkészületek
Régiókódok
BD-RE/BD-R
Blu-ray
DVD-VIDEO
A
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet
Ázsia.
B
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
C
India, Kína, Oroszország, Középés Dél-Ázsia.
1
USA, USA területei és Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek, Karibszigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Afrika nagy része, ÉszakKorea, Mongólia
6
Kína
Újraírható Blu-ray lemez/Írható Blu-ray lemez
A BD-RE/BD-R az ideális formátum adatmentések
vagy személyes videók rögzítésére.
DVD-VIDEO
• A DVD-lemez 135 percnyi képet, 8 audió nyelvet, és
32 feliratnyelvet tartalmazhat. MPEG-2 képtömörítési
eljárást és Dolby Digital surround hangot biztosít, kiváló
képminőséggel.
• Kétrétegű DVD lemezek lejátszása során az első
rétegről a másodikra történő átváltáskor a hang és a
kép pillanatra megszakadhat.
Ez nem jelent hibás működést.
• A Videó módban rögzített és lezárt DVD-RW/-R
lemez DVD-Videó lesz. Az előre rögzített (gyártott),
filmet tartalmazó, kereskedelmi DVD-k szintén
DVD-Videók. A készülékkel lejátszhatók az előre
rögzített, filmet tartalmazó, kereskedelmi DVD
lemezek (DVD-Videó lemezek).
DVD-R/-RW
• A Videó módban rögzített és lezárt DVD-R/-RW
lemez DVD-Videó lesz. A lejátszási lehetőség az
írási módszertől is függ.
• A készülék lejátssza a Samsung DVD
videófelvevővel rögzített és lezárt DVD-R
lemezeket.
• Csak Videó módban rögzített és lezárt DVD-RW
lemezek játszhatók le.
DVD+RW
• A készülék lejátssza a DVD videófelvevőkkel
rögzített DVD+RW lemezeket. A lejátszási
lehetőség az írási módszertől is függ.
DVD+R
• A készülék lejátssza a DVD videófelvevőkkel rögzített
és lezárt DVD+R lemezeket. A lejátszási lehetőség az
írási módszertől is függ.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 9
9
2010-03-02
7:11:07
Előkészületek
Audio CD
DivX(Digital Video Express)
• Az audió lemezen 44.1kHz PCM Audió van rögzítve.
• A készülékkel CD-DA formátumú audió CD-R
lemezek és CD-RW lemezek játszhatók le.
• Előforudlhat, hogy a rögzítés módjától függően egyes
CD-R vagy CD-RW lemezek nem játszhatók le.
A DivX videó fájlformátumot a Microsoft fejlesztette ki, és
az MPEG4 tömörítési technológiával valós időben
biztosít audió és videó jeleket az interneten.
Az MPEG4 videó kódolására, az MP3 pedig audió
kódolására alkalmas, amelyekkel a felhasználók közel
DVD minőségben élvezhetik a képet és a hangot is.
CD-R/-RW
Támogatott formátumok (DivX)
• Használjon 700MB(80 perces) CD-R/-RW lemezt.
Ha lehetséges, ne használjon 800MB-os (90 perces)
vagy nagyobb lemezeket, mert előfordulhat, hogy nem
lehet őket lejátszani.
• Ha a CD-R/-RW lemezt nem zárta le, a lejátszás
elkezdése lassabb lehet, vagy előfordulhat, hogy egyes
fájlok nem lesznek lejátszhatók.
• Egyes CD-R/-RW lemezek nem játszhatók le a felvételt
rögzítő eszköztől függően. A CD-ről készített CD-R/-RW
adathordozók lejátszhatósága a tartalomtól és a
lemeztől függ.
Ez a készülék csak a következő média formátumokat
támogatja.
Ha nem támogatott az audió és a videó formátum is, a
kép vagy a hang szaggatott lehet.
Lemezformátumok
Támogatott videó formátumok
Formátum
Támogatott verziók
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Támogatott audió formátumok
Formátum
Bitsebesség
Mintavételi
frekvencia
MP3 lemezek használata
MP3
80~384kbps
44.1khz
• UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumban rögzített CDR/-RW, DVD-RW/-R lemezek játszhatók le.
• Csak “.mp3” vagy “.MP3” kiterjesztésű MP3 fájlok
játszhatók le.
• A lejátszható bitsebesség-tartomány: 56 Kbps - 320
Kbps.
• A lejátszható mintavételi sebességek: 32KHz - 48KHz.
• A készülék maximum 1500 fájlt és almappát tud kezelni
egy mappában. A változó bitsebességű (VBR)
formátumban rögzített MP3 fájlok lejátszása szakadozó
lehet.
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
JPEG lemezek használata
• UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumban rögzített CDR/-RW, DVD-RW/-R lemezek játszhatók le.
• Csak ".jpg", ".JPG", ".jpeg" vagy "JPEG" kiterjesztésű
JPEG fájlok jeleníthetők meg.
• A progresszív JPEG formátum támogatott.
DVD-RW/-R (V)
• Ez az a formátum, amit a DVD-RW vagy DVD-R lemezre
történő adatrögzítéshez használnak. A készülék lezárt
lemezeket játszik le.
• Ha Videó módban készített, más gyártmányú készülékkel
írt és nem lezárt lemez nem játszható le a készülékkel.
10
• A DTS formátumban létrehozott DivX audió és
videó fájlok csak max. 6Mps sebességet
támogatnak.
• Képarány: Bár az alapértelmezett DivX felbontás
640x480 pixel (4:3), a készülék 800x600 (16:9)
pixelt is támogat. A 800-nál nagyobb TV
felbontások nem támogatottak.
• A 48khz vagy 320kbps-nál nagyobb mintavételi
frekvenciájú lemezek lejátszásakor a kép remeghet a
képernyőn.
• A Qpel és gmc formátumokat nem támogatja.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, PC jelfolyam
• A következő kiterjesztésű Videófájlok játszhatók
le: : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .
MP4
✎ MEGJEGYZÉS
 Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek
lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és
a képfrissítési sebességtől függően.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 10
2010-03-02
7:11:07
01
Előkészületek
Támogatott fájlformátumok
Támogatott videófájlok
Fájl kiterjesztése
*.avi
Konténer
Videó kodek
Audió kodek
Felbontás
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP(wmv1)
*.mkv
*.wmv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
VC-1 AP
1920x1080
WMA
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
Támogatott zenefájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
Audió kodek
Támogatott tartomány
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
WMA 10-es verzió kompatibilis
* Mintavételi frekvenciák (kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Bitsebességek - 5kbps és 384kbps között
minden bitsebesség
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 11
11
2010-03-02
7:11:07
Előkészületek
• USB 1.1 és USB 2.0 kompatibilis eszközök
támogatása.
• Az USB A típusú kábellel csatlakoztatott
eszközök támogatása.
• UMS (USB Mass Storage Device) V1.0
kompatibilis eszközök támogatása.
• FAT(FAT, FAT16, FAT32) fájlrendszer
támogatása.
• A CBI (Control/Bulk/Interrupt) nem támogatott.
• A PTP protokollt használó, vagy külön
illesztőprogram telepítését igénylő digitális
fényképezőgépeket nem támogatja.
• Az NTFS fájlrendszert használó eszközök nem
támogatottak. (Csak a FAT 16/32 (File
Allocation Table 16/32) fájlrendszert használó
eszközök támogatottak.)
• A Janus kompatibilis MTP (Media Transfer
Protocol) eszközök nem támogatottak.
A nem támogatott eszközök
A készülékkel használható USB eszközök
• Nem támogatja azokat az eszközöket,
amelyekhez külön illesztőprogram szükséges a
PC-n (Windows).
• Nem támogatja az USB hub csatlakozást.
• Előfordulhat, hogy az USB
hosszabbítókábellel csatlakoztatott USB
eszközöket nem ismeri fel.
1. USB adattárolók
USB Host specifikációk
USB Host specifikációk
2. MP3 lejátszók
3. Digitális fényképezőgépek
Működési korlátok
• Ha a csatlakoztatott eszközön több meghajtó
(vagy partíció) van, akkor ezek közül csak
egy csatlakoztatható.
• A csak USB 1.1 kompatibilis eszközök
esetén gyengébb képminőség is előfordulhat
a típustól függően.
Támogatott fájlformátumok
Formátum
Állókép
Zene
Fájl neve
Fájl kiterjesztése
Bitsebesség
Verzió
Pixel
Mintavételi frekvencia
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
4. Cserélhető merevlemezek (HDD)
• • A 160GB-nál kisebb cserélhető
merevlemezek használhatók. Előfordulhat, hogy
a 160 gigabyte-nál nagyobb cserélhető
merevlemezeket nem ismeri fel.
• Ha a csatlakoztatott eszköz nem működik a
tápellátás hiánya miatt, akkor használjon külön
tápkábelt az eszköz energiaellátására. Az USB
kábel csatlakozója az USB eszköz
gyártmányától függően eltérő lehet.
5. USB kártyaolvasó: Egy foglalatos és több
foglalatos USB kártyaolvasók.
• A gyártmánytól függően előfordulhat, hogy a
kártyaolvasót nem ismeri fel.
• Ha több memóriakártyát is behelyez a
kártyaolvasóba, problémák adódhatnak.
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
Videókábel
12
FM antenna
iPod dokkoló
Használati útmutató
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Távirányító / Elemek (AAA
méretű)
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 12
2010-03-02
7:11:08
01
Előkészületek
Leírás
Az elülső panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
LEMEZ TÁLCA
Ide kell behelyezni a lemezeket.
KIJELZŐ
A lejátszási állapotot, időt stb. jeleníti meg.
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
A távirányító jeleit érzékeli.
NYITÁS / ZÁRÁS GOMB
A lemeztálcát nyitja és csukja.
5
FUNKCIÓ GOMB
6
HANGOLÁS LEFELÉ ÉS UGRÁS GOMB
7
8
STOP GOMB
A lejátszás megállítása
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB
Lemez lejátszása vagy szüneteltetése.
9
HANGOLÁS FELFELÉ ÉS UGRÁS GOMB
Ugrás a következő címre/fejezetre/műsorszámra.
FM frekvenciasáv hangolása felfelé.
10
11
BEKAPCSOLÓ GOMB (
A készülék be- és kikapcsolása
HANGERŐSZABÁLYOZÓ
Hangerő beállítása.
12
USB PORT
Ide csatlakoztatható az USB tárolóeszköz, amely adathordozóként használható BD-LIVE
csatlakoztatáskor. Használható eszközszoftver-frissítésekhez, MP3/JPEG/DivX/MKV/
MP4 lejátszáshoz.
)
A kiválasztható módok a következők:
BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
Ugrás az előző címre/fejezetre/műsorszámra.
FM frekvenciasáv hangolása lefelé.
✎ MEGJEGYZÉS
 A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak USB memória eszközzel hajtsa végre.
 500mA-nál nagyobb fogyasztású USB-eszköznek külön tápfeszültséget kell biztosítani a normál működéshez.
 USB HDD eszköz nem használható BD Adattárolásra (BD-LIVE).
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 13
13
2010-03-02
7:11:08
Előkészületek
Hátsó panel
1
2
3
4
5
6
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
7
8 9
FM ANT
LAN
10
11
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
1
2.1 CSATORNA HANGSZÓRÓ KIMENETI
ALJZATOK
Az első, subwoofer hangszórók csatlakoztatásához.
2
HŰTŐVENTILÁTOR
A hűtőventilátor hideg levegőt biztosít a készüléknek a túlhevülés
elkerülésére és a bekapcsolás után folyamatosan működik.
3
iPod ALJZAT
Ide csatlakoztathatja az iPod dokkolót.
4
FM 75Ω KOAX ALJZAT
FM antenna csatlakoztatásához.
5
KÜLSŐ DIGITÁLIS OPTIKAI BEMENETI
ALJZATOK (OPTICAL)
Külső, digitális kimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatására.
6
HDMI IN ALJZATOK
HDMI kábellel csatlakoztatott digitális videó és audió jelek
fogadására.
7
HDMI OUT ALJZAT
Csatlakoztassa ezt a kimenetet a HDMI kábel segítségével a TV
HDMI bemenetéhez, így a filmet a lehető legjobb minőségben
nézheti meg.
8
LAN CSATLAKOZÓ
Hálózat-alapú szolgáltatásokhoz (54-59.o.), BD-LIVE és
szoftverfrissítésekhez használható hálózati kapcsolattal.
9
AUX IN ALJZATOK
Külső eszköz (pl. videómagnó) 2 csatornás analóg kimenetének
csatlakoztatásához.
10
COMPONENT VIDEO OUT ALJZATOK
Ide komponens bemeneti aljzattal rendelkező televíziót
csatlakoztathat.
11
VIDEO OUT ALJZAT
A készülék VIDEO OUT kimenetét csatlakoztassa a TV videó
bemeneti aljzatához (VIDEO IN).
! FIGYELEM
 A termék elhelyezésekor hagyjon ki legalább 10 cm helyet minden oldalon a megfelelő hűtés
biztosításához.
 Ne takarja el a hűtőventilátort vagy a szellőzőnyílásokat.
14
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 14
2010-03-02
7:11:08
01
Előkészületek
Távirányító
A távirányító bemutatása
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
A készülék be- és kikapcsolása.
A BD RECEIVER/TV mód
kiválasztása.
A szám gombokkal opciók választhatók ki.
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Keresés előre vagy hátra.
Lemez lejátszás szüneteltetése.
Lemez lejátszása/leállítása.
Hang ideiglenes némítása.
MUTE
Hangerő beállítása.
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
A lemezmenü megjelenítése.
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Menüpontok kiválasztása, beállítás
értékének megadása.
A készülék menüje és néhány Bluray funkció használható ezekkel a
gombokkal.
Különböző Internet@TV
szolgáltatások elérése.
5.1 csatornás hangrendszer
hatását kelti a hallgatóban.
RDS funkció használata FM
csatornák hallgatásához.
Cím, fejezet, műsorszám vagy
lemez ismétlése.
Léptetés előre vagy hátra.
Visszatérés az előző menüpontba.
Az automatikus kikapcsolás
idejének beállítása.
REPEAT
Teljes képernyő megjelenítése TV-n.
Az Eszköz menü megjelenítése.
A lemeztálca nyitása és
becsukása.
9
FULL SCREEN
Megnyomásával a főmenübe
léphet.
Módválasztó gomb.
vagy
A TV videó mód kiválasztása.
Aktív FM csatornák keresése és
csatornaváltás.
A subwoofer hangerejének
beállítása.
Belépés a helyi/főcím menübe.
Lejátszási információk
megjelenítése Blu-ray/DVD lemez
esetén.
Kilépés a menüből.
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Programozott rádiócsatorna
kiválasztása.
MONO vagy STEREO kiválasztása
rádióvétel esetén.
Hangerő szabályozása és
stabilizálása. (Digitális jelfeldolgozó
processzor)
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 15
15
2010-03-02
7:11:09
Előkészületek
Elemek behelyezése a távirányítóba
* Elem mérete: AAA
TV márkák és kódok listája
Márka
Kód
Márka
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ MEGJEGYZÉS
 Az elemek “+” és “–” érintkezőinek megfelelő
helyzetét az elemtartóban látható ábra mutatja.
 Tipikus TV-használat esetén az elemek kb. egy
évig tartanak.
 A távirányító kb. 7 méter távolságról működik
egyenes vonalban.
A távirányító beállítása
A távirányítóval a televíziókészülék bizonyos
funkcióit is irányíthatja.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
✎ MEGJEGYZÉS
 A távirányító nem minden márkájú TV-vel
működik. Előfordulhat az is, hogy az adott TV
nem minden funkcióját működteti.
 A távirányító alapértelmezésben Samsung TVkhez használható.
16
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
A TV vezérlése a távirányítóval
1. Állítsa a távirányítót TV módba a BD RECEIVER/
TV gombbal.
2. Nyomja meg a POWER gombot a TV
bekapcsolásához.
3. A POWER gomb lenyomva tartása mellett írja
be a TV márkájának megfelelő kódot.
• Ha egynél több kód szerepel a táblázatban
az adott TV-hez, írja be őket egyenként,
hogy kiderüljön, melyik jó.
• Például : Samsung TV esetén
A POWER gomb lenyomva tartása mellett a
szám gombokkal írja be a 00, 15, 16, 17 vagy
40 számot.
4. Ha a TV kikapcsol, a beállítás megtörtént.
• A TV-hez használhatja a TV POWER,
VOLUME, CHANNEL és számgombokat (0~9).
Penney
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 16
2010-03-02
7:11:09
02
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
Ez a szakasz bemutatja a készülék külső eszközökhöz történő csatlakoztatási módjait.
A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
A hangszórók csatlakoztatása
SW
A képernyőátmérő 2,5 - 3-szorosának megfelelő távolság
A készülék elhelyezése
Helyezze állványra, szekrényre, vagy a TV
állvány alá.
A hallgatási pozíció kiválasztása
A hallgatási pozíció legyen a TV-től a TV képernyő átmérőjének 2,5-3-szorosának megfelelő távolságra.
Példa: : 32”-os TV esetén 2-2,4 m
55”-os TV esetén 3,5-4 m
Első hangszórók ei
Ezeket a hangszórókat a hallgatási pozíció előtt helyezze el, befelé
fordítva (kb. 45°-ban). Úgy helyezze el őket, hogy a tweeterek
fülmagasságban legyenek.
Subwoofer g
A subwoofer elhelyezésével kapcsolatban nincs követelmény. Bárhová
elhelyezheti.
! FIGYELEM




Ne hagyja a gyermekeket játszani a hangszórókkal. Megsérülhetnek, ha egy hangszóró leesik.
A hangszóróvezetékek csatlakoztatásánál figyeljen a polaritásra (+/ –).
Ne engedje, hogy gyerekek nyúljanak a subwoofer hangszóró furataiba, vagy tárgyakat helyezzenek el benne.
Ne akassza fel a subwoofer hangszórót a falra a furatán keresztül.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha egy hangszórót közel helyez a TV-hez, a színek torzulhatnak a hangszóró által keltett mágneses mező
miatt. Ilyenkor helyezze távolabb a hangszórót a TV-től.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 17
17
2010-03-02
7:11:10
Csatlakoztatás
A hangszóró részei
(L)
(R)
ELSŐ
HANGSZÓRÓKÁBEL
SUBWOOFER
A hangszórók csatlakoztatása
1. Nyomja le a hangszóró csatlakozó gombját.
2. Dugja be a fekete vezetéket a fekete csatlakozó furatába (–), a piros
vezetéket pedig a piros (+) csatlakozó furatába, majd engedje fel a
gombot.
3. Csatlakoztassa a hangszóróvezeték megfelelő színű dugóit a készülék
hátulján található, megfelelő színű aljzatokba.
Első hangszóró (R)
Fekete
Piros
Első hangszóró (L)
Subwoofer
SPEAKER IMPEDANCE : 3
FM ANT
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
18
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 18
2010-03-02
7:11:10
02
A HDMI egy szabványos, digitális interfész, amely TV, projektor, DVD lejátszó, Blu-ray lejátszó, beltéri egység
és egyéb eszközök csatlakoztatására alkalmas.
A HDMI-vel elkerülhető az analóg átalakítással együtt járó jelveszteség, így a digitális videó és audió jelek
minőségveszteség nélkül használhatók fel.
DVD vagy Blu-ray lejátszó
Csatlakoztatás
Külső eszközök/TV csatlakoztatása HDMI-vel
SAT (műholdas/beltéri egység)
HDMI IN
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
HDMI OUT
HDMI OUT : Csatlakoztatás TV-hez HDMI-kábellel (LEGJOBB MINŐSÉG)
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI
IN aljzatába.
✎ MEGJEGYZÉS
 A TV-től függően előfordulhat, hogy egyes HDMI felbontások nem használhatók.
 Ha HDMI-kábelt csatlakoztat vagy bont CD-DA, MP3 vagy JPEG fájl lejátszása közben, a lejátszás
abbamarad.
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI, komponens
vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a SOURCE gombot, és válassza
ki a HDMI-t a TV külső jelforrásának.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 19
19
2010-03-02
7:11:12
Csatlakoztatás
HDMI IN : Csatlakoztatás külső komponenshez HDMI-kábellel
1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI IN aljzatba, és a digitális eszköz HDMI
OUT aljzatába.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki a HDMI 1 vagy HDMI 2 bemenetet.
A kiválasztható módok a következők : BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
HDMI Auto felismerés
A készülék videókimenete automatikusan átvált HDMI módba, ha bekapcsolás előtt HDMI kábelt
csatlakoztat hozzá. A használható HDMI felbontásokat a 28. oldalon találja meg.
• Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC szabványt.
• A HDMI csatlakozás leírása
- A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
- Ha a TV nem támogatja a HDCP-t, zaj jelenik meg a képernyőn.
• Mi a HDCP?
A HDCP (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem) egy olyan rendszer, amely a HDMI-kábelen küldött BD/
DVD videók digitális tartalmát védi a másolás ellen. Biztonságos digitális kapcsolatot nyújt a videó jelforrás
(számítógép, DVD stb.) és a megjelenítő eszköz (TV, projektor) között. A tartalmat a jelforrást biztosító eszköz
kódolja, így megakadályozza az illegális másolatok készítését.
! FIGYELEM
 Az Anynet+ funkció csak akkor működik, ha HDMI-kábelt csatlakoztat a készülék HDMI OUT
kimenetére.
Az FM antenna csatlakoztatása
FM antenna (tartozék) 1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM
75 COAXIAL aljzatba.
2. Lassan vigye körbe az antennát, amíg talál egy
olyan helyet, ahol a vétel megfelelő, majd
rögzítse a falhoz vagy stabil felülethez.
FM ANT.
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
OPTICAL
20
✎ MEGJEGYZÉS
 A készülék nem képes az AM csatornák vételére.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 20
2010-03-02
7:11:13
02
Csatlakoztatás
A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez
Piros
LAN
Kék
Zöld
1. MÓDSZER
COMPONENT OUT
2. MÓDSZER
Sárga
VIDEO OUT
1. MÓDSZER: Komponens Videó (JOBB MINŐSÉG)
Ha a televízió rendelkezik Komponens videó bemenettel, csatlakoztassa a Komponens videókábelt
(nem tartozék) a készülék hátulján a Komponens videó kimenetre (Pr, Pb és Y) valamint a TV
Komponens videó bemenetére.
✎ MEGJEGYZÉS
 Többféle felbontásból választhat, például 1080i, 720p, 576p(480p) és 576i(480i), a lemeztípustól függően.
(Lásd: 28. oldal)
 A tényleges felbontás eltérhet a Beállítási menütől, ha a Komponens és HDMI-kábelt is csatlakoztatja.
A felbontás a lemeztől függően is eltérő lehet (28. oldal).
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI, komponens
vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a TV SOURCE gombot, és
válassza ki a COMPONENT-et a TV külső jelforrásának.
 Ha DVD lejátszásakor a HDMI és Komponens aljzatokat is csatlakoztatja, és kiválasztja a Komponens 1080p,
1080i, 720p vagy 576p(480p) módot, a megjelenítési beállítások menüben a kimeneti felbontás a 1080p,
1080i, 720p vagy 576p(480p) lesz.
A tényleges felbontás 576i(480i).
2. MÓDSZER: Kompozit videó (JÓ MINŐSÉG)
Csatlakoztassa a mellékelt videókábelt a készülék hátulján a VIDEO OUT aljzatába és a TV VIDEO IN
aljzatába.
✎ MEGJEGYZÉS
 A VIDEO jelforrás kimenete mindig 576i(480i) felbontású lesz a Beállítás menüben megadott értéktől
függetlenül. (Lásd: 28. oldal)
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI,
komponens vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a TV SOURCE
gombot, és válassza ki a VIDEO-t a TV külső jelforrásának.
! FIGYELEM
 Ne csatlakoztassa a készüléket videómagnón keresztül. A videómagnón át vezetett videójeleket
befolyásolhatják a szerzői jogi védelmi rendszerek, és a kép torzított lesz a képernyőn.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 21
21
2010-03-02
7:11:13
Csatlakoztatás
Külső eszközök audió csatlakoztatása
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
VIDEO OUT
Piros
Optikai kábel
(nem tartozék)
Set-Top Box
OPTIKAI
Fehér
Audió kábel
(nem tartozék)
Ha a külső analóg eszköznek
csak egy audió kimenete van,
csatlakoztassa a bal vagy a
jobb aljzathoz.
VCR
AUX
OPTIKAI : Külső digitális eszköz csatlakoztatása
Digitális jelforrások, mint például kábeles egység/műholdas egység (beltéri egység).
1. Kösse össze a készülék Digitális bemeneti aljzatát (OPTICAL) a külső digitális eszköz Digitális
kimeneti aljzatával.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki a D.IN bemenetet.
• A kiválasztható módok a következők : BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
✎ MEGJEGYZÉS
 A kábeltévé/műholdas beltéri egység jelének megtekintéséhez a videókimenetét a TV-hez kell csatlakoztatni.
 A készülék 32kHz és magasabb digitális mintavételi frekvenciájú külső digitális eszközöket támogat.
 A készülék csak a DTS és Dolby digitális audiót támogatja; a bitstream típusú MPEG audiót nem támogatja.
AUX : Külső analóg eszköz csatlakoztatása
Analóg jelforrások, mint például videómagnó.
1. Csatlakoztassa a készülék AUX IN (Audio) aljzatát a külső analóg eszköz Audió kimenetéhez.
• A megfelelő színű csatlakozókat csatlakoztassa.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki az AUX bemenetet.
• A kiválasztható módok a következők : BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
✎ MEGJEGYZÉS
 A videómagnó Videó kimenete csatlakoztatható a TV-hez, a videómagnó audió kimenete pedig a
készülékhez.
22
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 22
2010-03-02
7:11:14
02
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú szolgáltatások (54-59. oldal) igénybevételét, mint az
Internet@TV és a BD-LIVE, valamint a szoftver-frissítések fogadását a hálózatról. A csatlakoztatáshoz
javasoljuk AP (hozzáférési pont) vagy IP router használatát. Az útválasztóhoz történő csatlakozásról
továbbiakat az útválasztó használati útmutatójában talál, illetve forduljon a gyártójához.
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a hálózathoz
Kábeles hálózat
1. A közvetlen LAN kábelt (UTP kábel) csatlakoztassa a készülék LAN aljzatába és a modem LAN
aljzatába.
2. Állítsa be a hálózati opciókat. (lásd a 35. oldalt)
LAN
COMPONENT OUT
Y
HDMI IN
HDMI OUT
VIDEO OUT
Router
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Szélessávú modem
Szélessávú
szolgáltatás
vagy
Szélessávú
szolgáltatás
Hálózati kapcsolat PC-vel az
AllShare funkció használatához
(lásd az 58~59. oldalon)
✎ MEGJEGYZÉS
 Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az
internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
 DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz.
 Az AllShare funkció használatához a számítógépnek csatlakozva kell lennie a hálózathoz az ábrán látható módon.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 23
23
2010-03-02
7:11:14
Csatlakoztatás
Vezeték nélküli hálózat
You can connect to network with a Wireless IP sharer. A wireless AP/IP router is required to make a
wireless network connection. Set the network options. (See pages 35)
Szélessávú szolgáltatás
Vezeték nélküli IP megosztó
PC
Hálózati kapcsolat PC-vel az
AllShare funkció használatához
(lásd az 58~59. oldalon)
✎ MEGJEGYZÉS
 Vezeték nélküli hálózat használatához a terméket vezeték nélküli IP-megosztóhoz kell csatlakoztatni. Ha a vezeték nélküli IP







megosztó támogatja a DHCP-t, a készülék DHCP vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való
csatlakozáshoz.
A készülék támogatja az IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N szabványokat. Ha IEEE 802.11B/G kapcsolaton
keresztül játssza le a videókat, a lejátszás szakadozhat.
Válasszon ki egy csatornát a vezeték nélküli IP-megosztóhoz, amely jelenleg nincs használatban. Ha az IP-megosztó
csatornakészletét egy másik közeli eszköz használja, interferencia és kommunikációs hiba lesz az eredmény.
Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP vagy TKIP-AES (WPS2Mixed)
az AP számára, a készülék nem fogja támogatni a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási specifikációk szerint.
Ha az AP támogatja a WPS (Wi-Fi védett összeállítás) funkciót, nem lehet csatlakozni a hálózathoz PBC (gombnyomásos
konfiguráció) funkcióval vagy PIN (személyi azonosító szám) funkcióval. A WPS automatikusan konfigurálja az SSID és WPA
kulcsokat mindegyik módban.
Csatlakozási módok: Vezeték nélküli hálózat 3-féle módon állítható be.
- PBC (WPS)
- Az Auto Hálózati keresés (Auto Setup) funkcióval
- Kézi beállítással
A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől függően (AP
teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).
A vezeték nélküli IP megosztót kapcsolja infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
A biztonsági kulcs alkalmazásakor (a vezeték nélküli IP megosztóhoz) csak a következők használhatók.
1) Hitelesítés módja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Titkosítás típusa: WEP, AES
 Az AllShare funkció használatához a számítógépnek csatlakozva kell lennie a hálózathoz az ábrán látható módon.
24
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 24
2010-03-02
7:11:16
03
Beállítások
1. Kapcsolja be a TV-t a készülékhez való
csatlakoztatás után. (Amikor először csatlakoztatja,
a készülék automatikusan bekapcsol, és megjelenik
a Kezdeti beállítások képernyő).
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
5. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Hálózati beállításokat: Wired, Wireless vagy
PBC (WPS), majd nyomja meg az ENTER
gombot. (Lásd a 35-38. oldalt)
Elindul a Hálózati teszt, és a Kezdeti
beállítások befejeződnek.
6. Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a főmenü. (A főmenüről további
információkat a 26. oldalon talál.)
Beállítások
Használat előtt (Initial Settings)
• Főmenü
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
> Move
s Select
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. Az ENTER gombbal válassza ki a Start gombot.
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
Initial Settings
TV Aspect and Network will be set.
✎ MEGJEGYZÉS
Each setting may be changed later under "Settings"
 A készülék az első csatlakoztatásakor
Start
a Previous
" Select
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt TV
képarányt, majd nyomja meg az ENTER gombot.
(lásd a 27. oldalt)
automatikusan bekapcsol.
Ez nem jelent hibát.
 A főmenü nem jelenik meg, amíg nem
konfigurálta a kezdeti beállításokat.
 Ha megnyomja a KÉK(D) gombot a hálózati
beállítás közben, hozzáférhet a főmenühöz
még a hálózati beállítások előtt.
 A főmenübe való visszatéréskor a teljes
képernyős mód automatikusan kikapcsol.
Initial Settings I Network
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Wired
Wireless
PBC (WPS)
a Previous d Skip
< Move " Select
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 25
25
2010-03-02
7:11:17
Beállítások
 Ha újra meg szeretné jeleníteni a Kezdeti
beállítások képernyőt, nyomja le a STOP ()
gombot a készülék elején 5 másodpercre
lemez behelyezése nélkül.
 A HDMI kábellel csatlakoztassa a készüléket
egy Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibilis
Samsung TV-hez. Ha a TV a készülék által is
támogatott nyelvet használ, a nyelv
automatikusan ki lesz választva. Az
Anynet+(HDMI-CEC) funkciót azonban a TVn és a készüléken is On kell kapcsolni.
 Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig
hagyja stop módban, képernyővédő jelenik
meg a TV-n. Ha a készüléket 25 percnél
hosszabb ideig hagyja képernyővédő
módban, automatikusan kikapcsol.
MENU
TOOLS
RETURN
d View Devices
Zene kiválasztása.
Fotók kiválasztása.
POPUP
5
Beállítások kiválasztása.
INFO
6
A használható gombok megjelenítése.
4
MENU Gomb : Főmenübe való belépés.
2
RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
3
ENTER / DIRECTION gomb:
A nyíl gombokkal mozgathatja a kurzort és választhat
ki elemeket.
Az ENTER gombbal elindíthat funkciókat vagy
jóváhagyhatja a beállítást.
26
a Change Device
4
EXIT
EXIT gomb : Kilépés a menüből.
No Disc
3
1
4
5
Videó kiválasztása.
TUNER
2
3
4
1
2
3
2
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Internet@TV kiválasztása.
TITLE MENU
1
• Főmenü
1
A menü használata
DISC MENU
1. Nyomja meg a POWER gombot.
Megjelenik a Főmenü.
" Enter
6
2. A ◄ ► gombokkal válassza ki a Settings,
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
elemet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből
✎ MEGJEGYZÉS
 Amikor a készülék csatlakozott a hálózathoz,
válassza ki az Internet@TV pontot a főmenüből.
Töltse le a kívánt tartalmakat a Samsung AppS
szerverről.
 A menüpontok elérése különböző lehet.
 A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
változhatnak.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 26
2010-03-02
7:11:20
03
Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók,
például TV képarány, felbontás stb.
TV képarány
A televízió típusától függően előfordulhat, hogy meg
kell adni ezt a beállítást.
• 16:9 Normal
Egyes videók (4:3
formátumú) 4:3 Pillarbox
formátumban fognak
megjelenni (két fekete csíkkal
oldalt), ha a 16:9 normál
beállítást választja.
• 16:9 Wide
A teljes 16:9 felbontási
arányú képet szélesvásznú
TV-n nézheti meg.
BD Wise funkció
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung termékeket HDMI-vel
csatlakoztatja, akkor a készülék beállítja az optimális
felbontást.
• Off : A kimeneti felbontás a korábban beállított
Felbontás érték lesz, a lemez felbontásától
függően.
• On : A BD/DVD lemez eredeti felbontása jelenik
meg a TV-n.
Beállítások
Kijelző
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha módosítani szeretné a felbontást
bekapcsolt BD Wise funkcióval, először Off kell
kapcsolnia azt.
 Ha kikapcsolja a BD Wise funkciót, a
csatlakoztatott TV automatikusan visszaáll a
maximum felbontásra.
 Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz
csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise
funkciók nem használhatók.
 A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja On a
funkciót a készüléken és a TV-n is.
Felbontás
• 4:3 Letter Box
Válassza ezt, ha a teljes
16:9-es Blu-ray/DVD
képernyőt szeretné látni,
még akkor is, ha a TV csak
a 4:3 felbontási arányt
támogatja. A képernyő alsó
és felső részén fekete csíkok
lesznek láthatók.
• 4:3 Pan-Scan
Válassza ezt, ha a 16:9-es Bluray/DVD képernyőt szeretné
látni a felső és alsó fekete
csíkok nélkül, még akkor is,
ha a TV csak a 4:3 felbontási
arányt támogatja (a kép bal és
jobb oldalát a készülék levágja).
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztípustól függően egyes képarányok nem
elérhetők.
A Komponens és a HDMI videójel kimeneti
felbontását állítja be.
A 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
kifejezésekben a számok a képsorok számát jelentik.
Az i és p betűk a váltottsoros és a progresszív
letapogatási módot jelentik.
• Auto : Automatikusan beállítja az optimális
felbontást. (csak HDMI)
• BD Wise : Ha BD-Wise-kompatibilis TV-t csatlakoztat
HDMI-n keresztül, az optimális felbontás beállítása
automatikus lesz (A BD Wise menüpont csak akkor
jelenik meg, ha a BD Wise pont be van kapcsolva.)
(csak HDMI)
• 1080p : 1080 soros progresszív videó. (csak HDMI)
• 1080i : 1080 soros váltottsoros videó.
• 720p : 720 soros progresszív videó.
• 576p/480p : 576(480) soros progresszív videó.
• 576i/480i : 576(480) soros váltottsoros videó.
(csak Komponens és VIDEO)video.
 Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és
beállítást választ, a kép torzulhat.
 Ha a 4:3 Pan-Scan vagy 4:3 Letter Box beállítást
választja, a teljes kép nem lesz látható a FULL
SCREEN gomb megnyomásakor a távirányítón.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 27
27
2010-03-02
7:11:21
Beállítások
A kimeneti módnak megfelelő felbontás
• Blu-ray lemezek lejátszása
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
Beállítások
HDMI / nem csatlakoztatva
HDMI Mód
Komponens/VIDEO Mód
Komponens mód
VIDEO Mód
Auto
Optimális felbontás
576i(480i)
-
-
1080p, Movie Frame(24Fs) kikapcsolva
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080p/1080i, Movie Frame(24Fs)
bekapcsolva
1080p@24F
576i(480i)
-
-
1080i, Movie Frame(24Fs) kikapcsolva
1080i
576i(480i)
1080i
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
• DVD lejátszás
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
Beállítások
HDMI Mód
Komponens/VIDEO Mód
Komponens mód
VIDEO Mód
Auto
Optimális felbontás
576i(480i)
-
-
1080p
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080i
1080i
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a Movie
Frame vagy a kiválasztott felbontást, az “If no
pictures are shown after the selection, please wait
for 15 seconds. And then, the resolution will be
reverted to the previous value automatically. Would
you like to make a selection? (Ha a beállítás után
nem jelenik meg kép, várjon 15 másodpercet.
Ezután a felbontás automatikusan visszaáll a
korábbi értékre. Szeretne választani?)” üzenet
jelenik meg. Ha a Yes lehetőséget választja és a
felbontás nem támogatott, a TV képernyő üres lesz.
Várjon 15 másodpercig, és a felbontás
automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
 Ha a képernyő üres, nyomja le a készüléken
a STOP () gombot legalább 5
másodpercre (amikor nincs lemez a
lejátszóban). A beállítások visszaállnak gyári
alapértékre. Az egyes módok eléréséhez
kövesse az előző oldal utasításait, és
válassza ki a TV által is támogatott Display
Setup.
28
HDMI / nem csatlakoztatva
 Ha visszaállítja a készüléket gyári
alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
 A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24
képkockás funkcióval a Movie Frame (24Fs)
mód használatához.
 Ha a HDMI és Komponens csatlakozókat is
használja, és a komponens kimenetet nézi,
akkor különbség lesz a táblázat és a tényleges
felbontás között a TV-től függően.
 Ha a HDMI Automatikus felismerés funkció
nem működik, az 1080p vagy a Movie Frame
(24Fs) felbontás nem választható ki.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 28
2010-03-02
7:11:24
03
Progresszív mód
A HDMI kimenet színbeállításai optimalizálhatók.
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
Válasszon egy csatlakoztatott eszköz-típust.
• Auto : A készülék automatikusan beállítja a
legjobb képminőséget a megtekintett DVD-hez.
• TV : HDMI-vel csatlakoztatott TV esetén.
• Monitor : HDMI-vel csatlakoztatott Monitor
esetén.
✎ MEGJEGYZÉS
 A TV-nek vagy monitornak csatlakoztatva kell
lennie a készülékhez, mielőtt ezt kiválasztja.
Movie Frame (24Fs)
Ha On (Be) kapcsolja a Movie Frame (24Fs)
funkciót, a készülék HDMI kimenete átállítható 24
kép/másodpercesre, így jobb képminőséget láthat.
A Movie Frame (24Fs) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható. A menüpont csak
1080i vagy 1080p HDMI felbontásnál választható
ki.
• Off : A Movie Frame (24Fs) funkciók nem
használhatók.
• On : A Movie Frame (24Fs) funkciók
használhatók.
✎ MEGJEGYZÉS
 Kétféle képfrissítési sebesség lehetséges a
Beállítások
HDMI formátum
• Video : A legjobb képet adja koncert vagy TV
műsoros DVD-k esetén.
Kimerevítési mód
A DVD-kép kimerevítése közben látható kép
beállítása.
• Auto: A tartalomtól függő legjobb állókép
automatikus beállítása.
• Frame : Akciódúsabb jelenet kimerevítésekor.
• Field : Sok akcióval teli jelenet kimerevítésekor.
HDMI mély színek
A HDMI OUT kimenet Mély színekkel vagy
anélkül. A Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb színmélységet
eredményez.
• Auto: A HDMI Mély színek funkciót támogató
TV-re jutó jelre a Mély színek bekapcsolása.
• Off : A képjel nem tartalmaz Mély színeket.
lemeztől függően. Film képanyag (24
képkocka) és Video képanyag (30 képkocka).
A Movie (24 képkocka) és Video (30 képkocka)
közötti átváltáskor a képernyő pár
másodpercig villoghat.
 Ha a TV nem támogatja a Movie Frame (24Fs)
funkciót, üzenet jelenik meg.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 29
29
2010-03-02
7:11:24
Beállítások
Távolság
Audió
Ha a hangfalak nem helyezhetők el egyforma
távolságra a hallgatási pozíciótól, beállíthatja a
késleltetési időt az első és surround
hangfalakhoz.
Hangszóró beállítások
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
|
Level
Distance
Test Tone
:
• A hangszórótávolság 0,3 m és 9 m között
állítható be.
Off
Settings
s Select
r Return
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Distance
: ◄ 10ft (3.0m) |
: 10ft (3.0m)
: 10ft (3.0m)
:
Off
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
<Change s Select r Return
Szint
Beállíthatók a hangszórók hangerői és
egyensúlya.
Teszthang
Első/Subwoofer hangszórók hangerejének
beállítása
A Teszthang funkcióval a hangszórók
csatlakozásait lehet ellenőrizni.
• A hangerő +6dB és –6dB között állítható be
lépésekben.
A ◄, ► gombokkal válassza ki az All lehetőséget.
• A hangerő a +6dB felé nagyobb lesz, a -6dB
felé pedig kisebb.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Level
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
:
:
:
:
◄ 0 dB |
0 dB
0 dB
Off
<Change s Select r Return
• A teszthang a Bal első Jobb első Subwoofer sorrendben fog felhangzani, így
ellenőrizhető a hangszórók beállítása.
A teszthang kikapcsolásához a ◄, ► gombokkal
válassza ki az Off lehetőséget.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
Distance
Test Tone
:◄
All
|
<Change s Select r Return
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a HDMI Audio beállítása ON (a hang a
TV hangszórókból hallatszik), a Teszthang
funkció nem használható.
30
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 30
2010-03-02
7:11:24
03
Digitális kimenet
Optimális EQ beállítása automatikusan a régiótól
függően.
• Off : EQ optimalizáló kikapcsolva.
• On : EQ optimalizáló bekapcsolva.
A csatlakoztatott erősítőtől függően a digitális
kimenet beállítása. (További részleteket a
következő oldalon a digitális kimenetről szóló
részben talál.)
HDMI Audió
• PCM
• Bitfolyam (újrakódolás)
• Bitfolyam (Audiofil)
A HDMI kábelen továbbított audiójelek be- és
kikapcsolhatók.
• Off : Csak videójel érkezik a HDMI kábelen
keresztül, a hang pedig csak a készülék
hangszóróin lesz hallható.
• On : A HDMI kábelen videó és audió jelek is
továbbításra kerülnek, és a hang csak a TV
hangszóróin keresztül hallatszik.
✎ MEGJEGYZÉS
 A HDMI Audiót a készülék automatikusan
lekeveri 2 csatornára a TV hangszórói
számára.
Beállítások
EQ Optimalizáló
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot
tartalmazhatnak.
- Elsődleges audió: A fő film hangsávja
- Másodlagos audió: További hangsáv, például
rendezői vagy színészi kommentár.
- Interaktív audió: Interaktív hangok hallhatók.
Az interaktív audió Blu-ray lemezenként eltérő
lehet.
✎ MEGJEGYZÉS
 A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert
ellenkező esetben nem lesz hang hallgató,
vagy zaj keletkezik.
 Ha a HDMI-eszköz (erősítő, TV) nem kompatibilis
a tömörített formátumokkal (Dolby digital, DTS), az
audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.
 Normál DVD-k esetén nem lesznek hallhatók
Másodlagos audiók vagy Effektusok.
 Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
Másodlagos vagy Effekt audiót.
 A Digitális kimenet beállítás nincs hatással az
analóg (L/R) audióra vagy a TV-re jutó HDMI audió
kimenetre.
Az optikai és HDMI audió kimenetet befolyásolja
erősítőhöz történő csatlakoztatáskor.
 Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió
jel PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától
függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 31
31
2010-03-02
7:11:27
Beállítások
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítások
Csatlakoztatás
Bitfolyam
(Újrakódolás)
PCM
Bitfolyam
(Audiofil)
HDMI erősítő
Optikai
HDMI erősítő vagy optikai
HDMI erősítő
Optikai
PCM
7.1 csatornáig
PCM 2ch
DTS újrakódolt
PCM
PCM 2ch
Dolby Digital
5.1 csatornásig
PCM 2ch
DTS újrakódolt
Dolby Digital
Dolby Digital
7.1 csatornáig
PCM 2ch
DTS újrakódolt
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Digital
Audió jelfolyam
Plus
Blu-ray
Dolby TrueHD
lemezen
DTS
7.1 csatornáig
PCM 2ch
DTS újrakódolt
Dolby TrueHD
Dolby Digital
6.1 csatornásig
PCM 2ch
DTS újrakódolt
DTS
DTS
DTS-HD HRA
7.1 csatornáig
PCM 2ch
DTS újrakódolt
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD MA
7.1 csatornáig
PCM 2ch
DTS újrakódolt
DTS-HD MA
DTS
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
5.1 csatornásig
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
6.1 csatornásig
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS
Audió jelfolyam
DVD-n
Definíció Bluray lemezhez
32
Bármelyik
Elsődleges, Másodlagos és Effekt
audió jelfolyamok dekódolása PCM
Audióba.
Elsődleges, Másodlagos és Effekt
audió jelfolyamok dekódolása
PCM Audióba, majd a PCM audió
átkódolása DTS bitfolyamba.
Csak az elsődleges hangsávot adja
(a film fő hangsávját), így az erősítő
dekódolhatja az audió jelfolyamot.
Másodlagos és Effekt audió nem lesz
hallható.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 32
2010-03-02
7:11:27
03
Beállítható, hogy a beszéd alacsony hangerő
esetén is hallható legyen.
Csak Dolby Digital jel esetén használható.
• Off : Normál Dinamikai tartomány alkalmazása.
• On : Ha alacsony hangerővel vagy kis
hangszórókkal játszik le film hangsávot, a
rendszer megfelelő tömörítéssel hallgatóvá
tudja tenni az alacsony hangerejű tartalmakat,
és megakadályozza a drámaibb részek túl nagy
hangerejét.
AV Sync
Anynet+ (HDMI-CEC)
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé
teszi más, Anynet+ -kompatibilis Samsung
készülékek vezérlését.
A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
A készülék a Samsung TV távirányítójával
vezérelhető, és a lejátszás elindítható a TV
távirányítóján a PLAY (►) gomb lenyomásával.
További információk a TV használati
útmutatójában.
• Off : Anynet+ funkciók nem használhatók.
• On : Anynet+ funkciók használhatók.
Beállítások
Dinamikus tartomány
szabályozása
✎ MEGJEGYZÉS
 A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel
A videókép késhet az audióhoz képest, ha a
készülék digitális TV-hez csatlakozik. Ilyenkor
állítson be audió késleltetést a videóképhez
képest.
• Az audió késleltetési ideje 0 msec és 300 msec
között állítható be. Állítsa be optimális értékre.
Rendszer
Kezdeti beállítások
A Kezdeti beállításokkal megadhatja a nyelvet, a
TV képarányt, a Hálózati beállításokat stb.
A beállításokról a felhasználói útmutató megfelelő
részeiben olvashat.
Internet@TV képernyőmérete
Az Internet@TV képernyő optimális méretének
beállítása.
• Size 1 : Kisebb alkalmazásikonok
megjelenítése, a képernyő szélén fekete csík
lehet.
• Size 2 : Normál alkalmazásikonok
megjelenítése, a kép túl nagy lehet a TV
képernyő számára.
• Size 3 : Nagyobb alkalmazásikonok
megjelenítése, a kép túl nagy lehet a TV
képernyő számára.
nem CEC-kompatibilis.
 Ha a Samsung TV-n n embléma
látható, akkor kompatibilis az Anynet+
funkcióval.
 A TV-től függően egyes HDMI kimeneti
felbontások nem működnek.
További információ a TV használati
útmutatójában található.
 Az Anynet+ funkció csak akkor működik, ha
HDMI-kábelt csatlakoztat a készülék HDMI
OUT kimenetére.
BD adatok kezelése
Lehetővé teszi a BD-LIVE szolgáltatás támogató
Blu-ray lemezekről letöltött tartalmak kezelését.
Megtekinthetők az eszközinformációk, például
tárolókapacitás, törölhetők BD adatok, és
cserélhető a flash memóriás eszköz. Az
Eszközváltással lehetséges a készülké belső
memóriájáról a külső memóriára váltani
(csatlakoztatott USB eszköz). Ha a BD-LIVE
adatok mérete nagyobb, mint a hátralevő
memória, vagy a belső memória megtelt,
csatlakoztasson egy külső USB-eszközt, és
válassza ki a Külső eszköz menüpontot.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Menu :
BDOn-Screen
Data Management
Disc Menu: Internal Flash:Memory
Current Device
Total Size Audio
: 703MB
Subtitle : 703MB
Available Size
|
Delete BD Data
Change Device
:
:
: Internal Flash Memory
" Select
' Return
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 33
33
2010-03-02
7:11:27
Beállítások
Eszköz(adathordozó) információk a termékről
• Total Size : Az Eszköz(adathordozó) teljes
kapacitása.
• Available Size : Szabad tárhely az Eszközön
(adathordozón).
✎ MEGJEGYZÉS
 Külső memória módban a lemez lejátszása




megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás
közben.
Csak FAT fájlrendszerben formázott USBeszközök (DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak,
és ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec
olvasási/írási sebességgel rendelkező USBeszközt használni.
USB HDD eszköz nem használható BD
Adattárolásra (BD-LIVE).
Az adathordozó formázása után a Lejátszás
folytatása funkció nem fog működni.
A BD Adatkezelés teljes mérete az
eszközszoftver verziójától függően eltérő lehet.
DivX(R) Regisztráció
DivX(R) VOD regisztrációs kód megtekintése, és
DivX(R) VOD tartalmak lejátszása.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
DivX(R)
AudioVideo On Demand:
Your registration
Subtitlecode is : XXXXXXXXXX
:
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ MEGJEGYZÉS
 Ez az opció nem aktiválódik, ha az OK -t
választja.
Az opció aktiválásához először aktiválja a
DivX(R) deaktiválás funkciót.
Óra
DivX(R) inaktiválás
Az idővel kapcsolatos beállítások.
Új regisztrációs kód igénylése.
Settings
Settings
Display
On-Screen
ClockMenu :
:
Audio Clock Mode Disc Menu
: Auto
|
Audio
:
System Clock Set
Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00:
LanguageDST
: Off
Security
General
> Move s Select r Return
Support
• Clock Mode : Auto or Manual választható ki.
Ha a Manual lehetőséget választja, a Clock
Set menü jelenik meg, a DST pedig kikapcsol.
• Clock Set : Manuálisan megadható az idő és a
dátum.
• Time Zone : Beállítható a helyi időzóna.
• DST : A nyári időszámítás (DST) beállítható 1
órára, 2 órára és kikapcsolható.
34
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ MEGJEGYZÉS
 A funkció akkor használható, ha a DivX(R)
Regisztrációs funkció inaktiválva van.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 34
2010-03-02
7:11:28
03
A hálózati kapcsolat beállításához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza ki
a Settings pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
Settings pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
Type pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Wired vagy
Wireless lehetőséget, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
6. Folytasssa a következő szakasszal.
Beállítások
Hálózati beállítások
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Auto
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
0
Subnet Mask
: 0
Subtitle
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
> Move
" Select
:
:
0
:
0
:
0
0
0
0
0
0
' Return
2. Miután a Hálózati funkció megkapta a
hálózati beállítások értékeit, nyomja meg a
RETURN gombot. Ezután futtassa a Hálózati
tesztet a kapcsolat létrejöttének
ellenőrzéséhez (38. oldal).
3. Ha a Hálózati funkció nem kapta meg az
értékeket, vagy a Manuális beállítást
választotta, ugorjon a Manuális beállításról
szóló részre.
Hálózati beállítások
Vezetékes kapcsolat létrehozása Manuális
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IP-címe
statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus, javasolt az
Auto beállítást használni. Ez a legkönnyebb, és a
legtöbb esetben működik. Ha statikus, a manuális
beállítást kell alkalmazni.
Alább a vezetékes hálózattal kapcsolatos utasítások
olvashatók. Azok után pedig a vezeték nélküli
hálózatokra vonatkozó utasítások következnek.
Ha az Auto beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
Vezetékes hálózat
1. A Hálózati beállítások menüben a ▲▼
gombokkal válassza ki a Network Settings
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Internet Protocol Setup képernyő.
1. Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb
alsó sarkában a Network (Hálózat) ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Status (Állapot)
pontra.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Support (Támogatás) fülre.
4. A Support (Támogatás) lapon kattintson a
Details (Részletek) gombra.
Megjelennek a hálózati beállítások.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd válassza ki az
Auto vagy a Manual pontot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A hálózati beállítások beírásához kövesse az alábbi
lépéseket:
Vezetékes kapcsolat létrehozása - Auto
1. Az Internet Protocol Setup képernyőn nyomja
meg az ENTER gombot.
1. Ha az Auto beállítást választja, a Hálózati
funkció automatikusan lekéri és beállítja az
IP-címet, Alhálózati maszkot stb.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Manual
(Manuális) pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
3. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
 A folyamat akár öt percig is eltarthat.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 35
35
2010-03-02
7:11:30
Beállítások
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Manual
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
Subnet Mask
: 255 255
Subtitle
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Manual
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
> Move
" Select
:
:
0
:
255
:
Nyomja meg a PIROS(A) gombot a
távirányítón.
3.
Két percen belül nyomja meg a routeren a
PBC (WPS) gombot. A készüléken
megjelenik a Hálózatkiválasztás képernyő,
automatikusan beszerzi a szükséges
hálózati beállítási értékeket, és csatlakozik a
hálózathoz. Végezetül megjelenik egy OK
gomb. Nyomja meg a távirányító ENTER
gombját.
4.
A hálózati csatlakozás beállítása után a
RETURN gombbal kiléphet a Hálózati
beállítások képernyőről.
0
0
0
0
0
0
' Return
4.
A távirányító számgombjaival írja be a
számokat.
5.
Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
6.
2.
Írja be az IP Address, Subnet Mask, és
Gateway értékeket.
7.
A ▼ gombbal lépjen a DNS pontra.
8.
A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre.
Írja be a számokat a fenti módon.
9.
Nyomja meg a távirányító RETURN
gombját.
10. Futtassa a Hálózati tesztet a kapcsolat
létrejöttének ellenőrzéséhez (38. oldal).
Vezeték nélküli hálózat beállítása
– Automatikus hálózatkeresés
A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális
biztonsági rendszerrel bír, amely megköveteli, hogy
a hozzáféréshez először egy Hozzáférési vagy
Biztonsági kulcsnak nevezett biztonsági kódot
kelljen elküldeni. A Biztonsági kulcs a Jelszón
alapul, amely általában egy szó vagy betűk és
számok sorozata, amelyet a vezeték nélküli hálózat
biztonsági beállításainak kellett megadni. Ha
ezen a módon állítja be a hálózati kapcsolatot, és
rendelkezik Biztonsági kulccsal a hálózathoz, akkor
a beállítási folyamat során be kell írnia a Jelszót.
Vezeték nélküli hálózat
 A hálózati kapcsolat beállítása
Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható be:
A hálózat Automatikus hálózatkereséssel való
beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
• PBC (WPS) használatával
1.
A Hálózati beállítások menüben a ▲▼
gombokkal válassza ki a Network Settings
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Internet Protocol Setup (Internet
protokoll beállítások) képernyő.
2.
A ▲▼ gombokkal válassza ki az Internet
Protocol Setup pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3.
A ▲▼ gombokkal válassza ki az Auto vagy
a Manual pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4.
Ha az Auto-t választotta, a ▲ gombbal
lépjen az Access Point Selection pontra,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A Hálózati funkció megkeresi az elérhető
vezeték nélküli hálózatokat.
A végén megjelenik az elérhető hálózatok
listája.
• Az Auto Hálózati keresés funkcióval
• Manuálisan.
Az alábbiakban részletezzük az egyes módokat.
Vezeték nélküli hálózat beállítása – PBC
(WPS)
A vezeték nélküli hálózat legegyszerűebben a PBC
(WPS) funkcióval állítható be.
Ha a vezeték nélküli router PBC (WPS) gombbal
rendelkezik, kövesse az alábbi lépéseket:
1.
A Hálózati beállítások menüben a ▲▼
gombokkal válassza ki a Network Settings
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik az Internet Protocol Setup
képernyő.
36
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 36
2010-03-02
7:11:30
03
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Settings
Network Selection
Connecting to network.
Network Name(SSID) : shj
Stop
" Select
' Return
5.
A hálózatok listájából a ▲▼ gombokkal
válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
6.
Ha megjelenik a PIN/Security ablak, ugorjon
a 7. lépésre. Ha a Network Connecting
Screen (Hálózati csatlakozás) képernyő
jelenik meg, ugorjon a 11. lépésre.
7.
8.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a PIN vagy a
Security (Biztonság) pontot.
A legtöbb otthoni hálózat esetén a Security
pontot kell kiválasztani (a Biztonsági
kulcshoz).
A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót.
11. Várjon, amíg megjelenik a csatlakozás
visszaigazolása, majd nyomja meg az
ENTER gombot. A Hálózati csatlakozás
képernyő eltűnik.
12. A kapcsolat teszteléséhez a ▼ gombbal
válassza ki a Network Test pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Vezeték nélküli hálózat beállítása – Manuális
Ha az Auto beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
1.
Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb
alsó sarkában a Network (Hálózat) ikonra.
2.
A helyi menüben kattintson a Status
(Állapot) pontra.
3.
A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Support (Támogatás) fülre.
Megjelennek a hálózati beállítások.
4.
A Support (Támogatás) lapon kattintson a
Details (Részletek) gombra.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Jelszót a router vagy modem beállításánál
használt beállítóképernyőkön találja meg.
9.
A Jelszó beírásához kövesse az alábbi
általános utasításokat:
• A távirányító számgombjaival írja be a számokat.
• A távirányító nyílgombjaival léphet egyik gombról
a másikra a Biztonsági kulcs képernyőn.
• Betűk beírásához lépjen az a/A/1/ , gombra,
majd nyomja meg az ENTER gombot. Az ENTER
gomb többszöri megnyomásával választhat a
beírandó karakterek között (a/A/1/ ).
• Betű beírásához nyomja meg a betűnek megfelelő
számgombot. A gomb többszöri megnyomásával
eltérő betűket írhat be.
• A legutóbb beírt betű vagy szám törléséhez lépjen
a Delete gombra, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
• Az összes beírt szám és betű törléséhez lépjen a
Clear gombra, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Használhatja a távirányító PIROS(A)
gombját is.
A hálózati beállítások beírásához kövesse az
alábbi lépéseket:
1.
Az Internet Protocol Setup képernyőn nyomja
meg az ENTER gombot.
2.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a Manual
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
4.
A számgombokkal írja be a számokat.
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu :
Access Point Selection : Not Selected
Audio
Disc Menu
:
Internet Protocol Setup : Manual
System
Audio
:
0
0
IP Address
: 0
Network
Subtitle
:
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
: Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
a PBC (WPS) > Move
0
0
0
0
" Select ' Return
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 37
Beállítások
10. A végén nyomja meg a távirányító
SÁRGA(C) gombját, vagy lépjen a Done
(Kész) gombra, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a Hálózati csatlakozás képernyő.
Settings
37
2010-03-02
7:11:31
Beállítások
5.
6.
Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
Írja be az IP Address, Subnet Mask, és
Gateway értékeket.
7.
A ▼ gombbal lépjen a DNS pontra.
8.
A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre.
Írja be a számokat a fenti módon.
9.
A végén a ▲ gombbal visszatérhet a
Hozzáférési pont kiválasztásához. Válassza
ki a hálózatot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
10. Ugorjon a fenti Automatikus vezeték nélküli
hálózat eljárás 6. lépésére, és kövesse az
utasításokat onnan.
Network Test (Hálózati teszt)
Ebben a menüpontban csatlakozhat a vezetékes
hálózathoz, vagy a hálózati kapcsolat működését
ellenőrizheti.
BD-LIVE Internet kapcsolat
Internetkapcsolat engedélyezése a BD-LIVE
szolgáltatás használatakor.
• Allow (All) : Internet kapcsolat engedélyezése
minden BD-LIVE tartalom esetén.
• Allow (Valid Only) : Internet kapcsolat
engedélyezése csak érvényes engedélyt
tartalmazó BD-LIVE tartalmakra.
• Prohibit : Internet kapcsolat tiltása minden BDLIVE tartalom esetén.
✎ MEGJEGYZÉS
 Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak
elküldi a lemez adatait és a kérést a lemez
tanúsítására, a szerver az átküldött adatok
alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd
egy tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
 A BD-LIVE tartalmak használata során
előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat
korlátozott lesz.
Settings
Display
On-Screen
NetworkMenu
Test :
Audio
Disc Menu
:
MAC Address (00:00:00:00:00:00)
System
Audio
:
IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Network
Subtitle
:
Gateway Ping
Language Internet Service Test
Security
Network testing...
General
Support
Nyelv
Hálózat állapota
Kiválasztható a főmenü, lemezmenü stb. nyelve.
• On-Screen Menu : A képernyőmenü
nyelvének kiválasztása.
• Disc Menu : A lemezmenü nyelvének
kiválasztása.
• Audio : A lemez audió nyelvének kiválasztása.
• Subtitle : A lemezfeliratok nyelvének
kiválasztása.
A hálózati és az Internet kapcsolat létrejöttének
ellenőrzése.
✎ MEGJEGYZÉS
 A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a
lemezen is szerepel.
38
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 38
2010-03-02
7:11:32
03
Általános
A menü első alkalommal történő használatakor
megjelenik a jelszóbeállítási képernyő.
Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. (Az
alapértelmezett jelszó a 0000).
Szülői értékelés
Háttér
A menüképernyő hátterének megváltoztatása.
Settings
Ez a funkció korhatárral ellátott Blu-ray/DVD
lemezek esetén működik, amellyel vezérelhető,
hogy a családtagok milyen típusú Blu-ray/DVD
lemezeket tekinthetnek meg.
Válassza ki a beállítani kívánt korhatárt.
A nagyobb számok felnőtt tartalomra utalnak. Ha
például a 6. szintet választja, a 7. és 8. szintet
tartalmazó lemezek nem lesznek lejátszhatók.
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Parental Rating
: Off
Change Password
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move
s Select
r Return
Energiagazdálkodás
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Beállítások
Biztonság
Parental Rating
Change Password
Off
8(Adults)
7
6
5
4
▼
Elülső kijelző
Jelszó módosítása
A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez
szükséges 4 jegyű jelszó módosítása.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Az elülső panel automatikusan kikapcsolható az
energiatakarékos móddal, ha 5 másodpercig
nem történik művelet.
• Off : Az energiatakarékos funkció nem
működik.
• On : Az elülső panel automatikusan kikapcsol,
ha 5 másodpercig nem történik művelet
Change Password
Enter the password
Enter Pin r Return
Az elülső kijelző fényerejének beállítása.
• Auto : Lejátszás közben lesötétítés.
• Dim : A kijelző lesötétítése.
• Bright : A kijelző világosítása.
Be- és kikapcsolási hang
A készülék be- és kikapcsolásakor hallható dallam
beállítása.
• Off : Dallam bekapcsolása.
• On : Dallam kikapcsolása.
Fényeffektus
Ha elfelejtette a jelszót
1. Vegye ki a lemezt.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a STOP ()
gombot az elülső panelen legalább 5
másodpercig. Minden beállítás visszaáll a
gyári alapértékre.
✎ MEGJEGYZÉS
A készülék tetején be- illetve kikapcsolható a
fényeffektus.
• Always On : A fényeffektus be van kapcsolva.
Kirakati bemutatásnál hasznos.
• Auto : Fényeffektus aktiválása be- vagy
kikapcsoláskor, illetve a tálca mozgatásakor.
Otthoni telepítéskor használható.
• Off : A fényeffektus ki van kapcsolva.
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a
BD felhasználói adatok is törlődnek.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 39
39
2010-03-02
7:11:33
Beállítások
Támogatás
Szoftverfrissítés
A menüben szoftverfrissítés végezhető a
teljesítmény növeléséhez és további szolgáltatások
igénybevételéhez. Megtekinthető a jelenlegi
szoftververzió, frissíthető az Interneten keresztül,
és beállítható az Automatikus értesítés. Ha a
készülék kapcsolódik a hálózathoz vezetékkel vagy
vezeték nélkül, automatikusan csatlakozni fog a
Samsung honlapjához minden bekapcsoláskor, és
letölti a frissítőfájlokat, ha vannak ilyenek.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Audio
Disc MenuUpgrade :
System Current Version Audio : XXX-XXXXXXXXX
:
NetworkBy Internet
Subtitle
:
|
Language
Auto Upgrade Notification : On
Security
General
s Select r Return
Support
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az
instabil internet-kapcsolatból vagy a felhasználó
frissítés közbeni hanyagságából eredő
meghibásodásokért.
• USB : Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport webhelyre, töltse le és tárolja el a
legújabb eszközszoftvert (RUF fájl) az USB flash
meghajtóra. Az eszközszoftver frissítéséhez
csatlakoztassa az USB flash meghajtót a
készülék USB aljzatához (ne legyen lemez a
tálcában), majd kövesse a megjelenő
utasításokat.
• CD : Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport, webhelyre, töltse le és írja ki
lemezre a legújabb eszközszoftvert (RUF fájl).
Helyezze be és játssza le a lemezt a
készülékben a frissítés elkezdéséhez, majd
kövesse a megjelenő utasításokat.
✎ MEGJEGYZÉS
 A szoftverfrissítést az USB porton keresztül
lemez nélkül kell végrehajtani.
 Ha félbe szeretné szakítani a letöltési és
1. A By Internet kiválasztásához nyomja meg
az ENTER gombot.
Ha frissítés áll rendelkezésre, üzenet jelenik
meg.
frissítési folyamatot, nyomja meg az ENTER
gombot.
 A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit
a szoftver frissítés menüben.
2. Ha a Yes lehetőséget választja, a készülék
automatikusan kikapcsol az újraindulás előtt.
(Ne kapcsolja be manuálisan).
 Ne kapcsolja ki a készüléket a
3. Megjelenik a frissítés folyamatjelzője.
A frissítés után a készülék automatikusan
kikapcsol.
 Csak USB flash adathordozóval végezzen
4. Nyomja meg a POWER gombot a készülék
bekapcsolásához.
✎ MEGJEGYZÉS
 A frissítés megtörtént, ha a készülék kikapcsol
Rendszerfrissítés közben, mert ez hibás
működést okozhat.
szoftverfrissítést az USB Host aljzat
használatával.
Samsung kontakt
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel
kapcsolatban.
az újraindulás után. Nyomja meg a POWER
gombot a frissített készülék bekapcsolásához.
Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
 A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
40
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 40
2010-03-02
7:11:36
Lemezstruktúra
A lemez tartalma általában a következő módon van
strukturálva.
Lejátszás
1. Az NYITÁS/ZÁRÁS ( ) gombbal nyissa ki a
lemeztálcát.
2. Helyezzen be egy lemezt a tálcába finoman
úgy, hogy lemez címkés oldala felfelé nézzen
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
3. Csukja be a lemeztálcát a PLAY (►)
gombbal vagy az NYITÁS/ZÁRÁS ( )
gombbal.
• Audio CD (CD-DA)
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
PLAY ( ►)
STOP (  )
Cím 1
Fejezet 1
Fejezet 2
Szám 1
Szám 2
Fejezet 1
Cím 2
Fejezet 2
Fejezet 3
Szám 3
Szám 4
Szám 5
Alapfunkciók
Lemez lejátszása
04
Alapfunkciók
• MP3, WMA, DivX, MKV és MP4
Mappa (csoport) 1
Fájl 1
Fájl 2
Fájl 1
Mappa (csoport) 2
Fájl 2
Fájl 3
Lejátszás indítása.
Lejátszás megállítása.
• Gomb egyszeri lenyomása:
A megállítás helyét a
készülék megjegyzi.
• Gomb kétszeri lenyomása: A
megállítás helyét a készülék
nem jegyzi meg.
(Egyes Blu-ray (BD-J) lemezek
esetén a funkció nem működik.)
SZÜNET (  ) Lejátszás szüneteltetése.
✎ MEGJEGYZÉS
 Érvénytelen gomb megnyomásakor a "Not
A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü használata
A Lemezmenü használata
hZ
1. Lejátszás alatt nyomja meg a DISC
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
kívánt elemet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
DISC MENU
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
Available" üzenet jelenik meg.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 41
41
2010-03-02
7:11:36
Alapfunkciók
A főcím-menü használata
A keresés és ugrás funkciók használata
Z
1. Lejátszás alatt nyomja meg a TITLE
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki
a kívánt elemet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
TITLE MENU
POPUP
Adott jelenet keresése
hzZyx
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
 A Főcím menü csak akkor jelenik meg, ha
legalább két főcím van a lemezen.
A Címlista lejátszása
z
1. Lejátszás közben nyomja meg a
DISC MENU vagy a TITLE
MENU gombot.
2. Nyomja le a ▲▼ gombokat egy
lejátszandó elem kiválasztásához
a Címlistából, majd nyomja le az
ENTER gombot.
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
• Lejátszás közben nyomja meg a KERESÉS
() gombot.
A KERESÉS () gomb megnyomásakor a
következő lejátszási sebességek váltakoznak.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1
)4
(1
(4
)2
)5
(2
(5
)3
)6
(3
(6
DivX, MKV, MP4
)1
(1
)2
(2
)3
(3
)7
(7
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a PLAY (►) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Keresés közben nem hallható hang.
Fejezetek átugrása
A helyi menü használata
h
1. Lejátszás közben nyomja meg a
POPUP gombot a távirányítón.
Lejátszás közben gyorsan megkereshető egy
fejezet vagy sáv, és az ugrás funkcióval a
következő elemre ugorhat.
TITLE MENU
POPUP
2. A ▲▼◄► gombokkal vagy az
ENTER gombbal válassza ki a
kívánt menüpontot.
✎ MEGJEGYZÉS
hzZyx
• Lejátszás közben nyomja meg a LÉPTETÉS
(#$) gombot.
Ha megnyomja a LÉPTETÉS ($) gombot, a
következő fejezetre ugorhat.
Ha megnyomja a LÉPTETÉS (#) gombot, a
fejezet elejére ugorhat. Még egy
gombnyomással az előző fejezet elejére léphet.
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
42
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 42
2010-03-02
7:11:37
04
Alapfunkciók
Lassú lejátszás/Léptetés
Repeat
Off
Lassú lejátszás
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a KERESÉS ()
gombot.
A KERESÉS () gomb megnyomásával a
lejátszás sebessége * 1/8 * 1/4 * 1/2 lehet.
• normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a PLAY (► ) gombot.
3. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Off pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően előfordulhat, hogy az
Ismétlés funkció nem használható.
✎ MEGJEGYZÉS
 Lassú lejátszás közben nem hallható hang.
 A lassú lejátszás csak előre lejátszáskor
Szakasz ismétlése
működik.
hzZy
Léptetés
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a SZÜNET (  )
gombot.
A SZÜNET (  ) gomb minden megnyomásával
a felvétel egy képkockával előre lép.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a PLAY ( ► ) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Léptetés közben nem hallható hang.
 A léptetés csak előre lejátszáskor működik.
REPEAT
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az
Repeat A-B pontot.
Repeat
REPEAT A-B : Off
s Mark A
3. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol el
szeretné kezdeni az ismétlést (A).
4. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol be
szeretné fejezni az ismétlést (B).
5. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
Ismétlés
6. Nyomja meg az ENTER gombot.
Cím vagy fejezet ismétlése
hzZy
A cím vagy a fejezet ismételt lejátszása.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a (B) pontot 5 másodpercen belülre állítja,
üzenet jelenik meg.
REPEAT
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Chapter vagy a Title pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 43
43
2010-03-02
7:11:37
Alapfunkciók
 Az elsődleges/másodlagos módról is jelennek
A TOOLS gomb használata
Lejátszás közben a TOOLS gombbal
kezelheti a lemezmenüt.
TOOLS
• A TOOLS menü képernyője
Tools
Title
:
1/1
Chapter
4/21
Playing Time
:
00:12:06
Repeat
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
:
1/6 ENG
Angle
:
1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
A ◄► gombokkal válthat át az elsődleges és
másodlagos audió módok között.
 A funkció attól függ, hogy a lemezen milyen
audió nyelvek vannak kódolva, és nem
feltétlenül használható.
 Egy Blu-ray lemez 32 audió nyelvet, egy DVD
pedig 8 audió nyelvet tartalmazhat.
 Egyes Blu-ray lemezeken többcsatornás
LPCM vagy Dolby Digital audió hangsáv is
lehet angol nyelven.
Picture Setting
< Change " Select
A feliratnyelv kiválasztása
hZx
✎ MEGJEGYZÉS
▪ A lemeztől függően a TOOLS menü eltérő lehet.
Közvetlenül a kívánt jelenetre
történő ugrás
hzZy
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Subtitle
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
feliratnyelvet.
✎ MEGJEGYZÉS
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Title, Chapter
vagy Playing Time pontot.
 A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt
3. Írja be a kívánt Title, Chapter vagy Playing Time
értéket a számgombokkal, majd nyomja meg az
ENTER gombot.

Az audió nyelv kiválasztása

hzZx

1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Audio pontot.

3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt audió
nyelvet.

felirat megváltoztatható a Disc Menu.
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a
lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez
esetén elérhető.
Egy Blu-ray lemez 255 feliratnyelvet, egy DVD
pedig 32 feliratnyelvet tartalmazhat.
Az elsődleges/másodlagos módról is jelennek
meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
A funkció az elsődleges és a másodlagos
feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
A feliratok teljes száma az elsődleges és a
másodlagos feliratok számának összege.
✎ MEGJEGYZÉS
 A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha
a BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz
BONUSVIEW audió beállításokat.
44
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 44
2010-03-02
7:11:40
04
x
• A funkció megfelelő használatához
tapasztalattal kell rendelkeznie a videóvágás és
szerkesztés területén.
• A címfelirat funkció használatához mentse el a
címfelirat fájlt (*.smi) ugyanazon a néven, mint a
DivX médiafájl (*.avi) ugyanabba a mappába.
Példa: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• A fájlnév max. 60 alfanumerikus karakterből vagy 30
kelet-ázsiai karakterből (2 bájtos karakterek, pl. koreai
és kínai) állhat.
• Movie : Ez a legjobb beállítás mozifilmek
nézéséhez.
• User : A felhasználó állíthatja be a
képkeménységet és a zajcsökkentést.
Alapfunkciók
Címfelirat funkció
A BONUSVIEW beállítása
h
A BONUSVIEW funkció lehetővé teszi a további
tartalmak (pl. kommentárok) megtekintését egy
kis ablakban, miközben a film lejátszása folyik.
A funkció csak akkor elérhető, ha a lemezen van
bonusview anyag.
A kamera látószög váltása
hZ
Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott jelenetet
több látószögben is tartalmaz, használhatja az
ANGLE funkciót.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Angle
pontot.
Elsődleges audió/videó
Másodlagos audió/videó
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Látószöget.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
Képbeállítás kiválasztása
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a BONUSVIEW
Video vagy a BONUSVIEW Audio pontot.
hzZy
Ez a funkció lehetővé teszi a videó képminőség
beállítását, ha HDMI-n keresztül csatlakozik a TV-hez.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Picture
Setting pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Picture Setting értéket, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
• Dynamic : A képkeménység növelése.
• Normal : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
bónuszfilmet.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a BONUSVIEW-videót átváltja, a
BONUSVIEW-audió automatikusan vált a
BONUSVIEW-videóval együtt.
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Select
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 45
45
2010-03-02
7:11:43
Alapfunkciók
Zenehallgatás
ow
A távirányító zenehallgatásra
használható gombjai
RDS DISPLAY
@
ENTER gomb : Kijelölt szám lejátszása/
szüneteltetése.
8
◄► gombok : Gyors lejátszás.
(Összes ismétlése Audió CD (CD-DA))
9
STOP gomb : Lejátszás leállítása.
0
LÉPTETÉS ($) gomb : Lejátszáskor a Zenelista
előző oldalára, vagy a Lejátszólista előző
számára lép.
!
LÉPTETÉS (#)gomb : Lejátszáskor a Zenelista
előző oldalára, vagy a Lejátszólista előző számára
lép.
Ha a Lejátszólistában a lejátszás kezdete után
min. 3 másodperccel megnyomja, visszaugrik
a szám elejére. Ha azonban a Lejátszólistában
a lejátszás kezdete után 3 másodpercen belül
megnyomja, az előző számra ugrik.
@
SZÁM gomb : A Lejátszólistában a kívánt szám
kiválasztása. A készülék lejátssza a kiválasztott
számot.
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
7
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
6
DSP
1
REPEAT gomb : Lejátszási mód kiválasztása a
Lejátszólistában.
2
KERESÉS gombok : Gyors lejátszás.
(csak Audio CD (CD-DA))
3
SZÜNET gomb : Lejátszás szüneteltetése.
4
PLAY gomb : Kijelölt szám lejátszása.
5
▲▼ gombok : Szám kiválasztása a Zenelistából
vagy a Lejátszólistából.
6
SÁRGA(C) gomb : Szám kijelölése/kijelölés
törlése a zenelistában.
46
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 46
2010-03-02
7:11:44
04
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy
egy MP3 lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Music pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
1. Lejátszólista lejátszása közben
nyomja meg a REPEAT gombot.
2. A REPEAT gomb többszöri
lenyomásával válassza ki a kívánt
lejátszási módot.
Ki
A lemezen található
Audio CD
számokat a rögzítés
(CD-DA)/MP3
sorrendjében játssza le.
) Szám
Audio CD
(CD-DA)
Az aktuális szám ismétlése.
MP3
Az aktuális szám ismétlése.
Az Audio CD (CD-DA)/MP3 képernyő elemei
1
2
Playlist
TRACK 001
3
(
1/12
(
) Egy
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
7
6
REPEAT
Alapfunkciók
Audio CD (CD-DA)/MP3 lejátszása
( )
Minden
Audio CD
Az összes szám ismétlése.
(CD-DA)/MP3
( )
Véletlen
Audio CD
A lemez számait véletlenszerű
(CD-DA)/MP3 sorrendben játssza le.
04:07
TRACK 004
+
03:41
00:08 / 05:57
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
s Pause
5
Tools
r Return
4
1
Zene információk megjelenítése.
2
Lejátszólista megjelenítése.
3
Aktuális számot/összes számot mutatja.
4
A használható gombok megjelenítése.
5
Aktuális lejátszási idő/teljes idő.
6
Aktuális lejátszási állapot.
7
Aktuális ismétléses lejátszási állapot.
Lejátszólista
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy
egy MP3 lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Music pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A Zenelistára a STOP () vagy a RETURN
gombbal léphet vissza. Megjelenik a Zenelista.
3. A ▲▼◄► gombokkal lépjen a kívánt számra,
majd nyomja meg a SÁRGA(C) gombot a szám
kijelöléséhez.
A fentiek ismétlésével további számokat jelölhet ki.
Music
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt számot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
TRACK 001
TRACK 002
00:05:57
00:04:27
TRACK 003
TRACK 004
00:04:07
00:03:41
TRACK 005
TRACK 006
00:03:17
00:03:35
TRACK 007
TRACK 008
00:03:47
00:03:49
TRACK 009
TRACK 010
00:03:53
CDDA
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
00:03:45
Select
 Jump page
r Return
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 47
47
2010-03-02
7:11:44
Alapfunkciók
4. Ha nem kívánt szám van a listában, a
SÁRGA(C) gomb újbóli megnyomásával
törölheti. A kiválasztott szám törlődik.
5. Az ENTER gombbal lejátszhatja a kijelölt
számokat.
A kiválasztott szám lejátszása automatikusan
elkezdődik.
Playlist
TRACK 001
+
1/1
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
V-SOUND (Virtual Sound)
Realisztikus, 2.1 csatornás hangot biztosít
virtuális effektusok használatával, amely 5.1
csatornás hang képzetét kelti.
00:08 / 05:57
s Pause
Tools
• MP3 ENHANCER : Ez a funkció is a
hangminőség javításában segít (pl. MP3 zene
lejátszásakor). Segítségével az MP3 szintű
hang (24 kHz, 8bit) feljavítható CD szintű
hangra (44.1 kHz, 16bit).
• POWER BASS : A funkció az alacsony
frekvenciájú hangokat emeli ki, mély hangzást
kölcsönözve ezzel.
r Return
6. A Zenelistára a STOP () vagy a RETURN
gombbal léphet.
Nyomja meg a V-SOUND gombot.
V-SOUND
A gomb többszöri megnyomásával a
következő lehetőségek közül választhat :
V.SOUND ON V.SOUND OFF
7. A Lejátszólistára az ENTER gombbal léphet.
✎ MEGJEGYZÉS
 Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista
max. 99 számot tartalmazhat.
S/W LEVEL
A subwoofer hangerejének beállítása.
S/W LEVEL
Hang mód
DSP (Digitális jelfeldolgozás) funkció
Ez stabilizálja a hangerőt olyan drasztikus
hangerőváltások esetén, mint például
csatornaváltáskor, vagy jelenet-átmenetkor.
DSP
Nyomja meg a DSP gombot
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : Ez stabilizálja a hangerőt
olyan drasztikus hangerőváltások esetén, mint
például csatornaváltáskor, vagy jelenetátmenetkor.
48
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 48
2010-03-02
7:11:47
04
G
JPEG lemez lejátszása
1. Helyezzen be egy JPEG képeket tartalmazó
lemezt a lemeztálcára.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Photos
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
• Rotate (Elforgatás): Kép elforgatása.
(Elforgatás óramutatóval egyező vagy ellentétes
irányba).
• Information (Információ): Képinformációk, pl.
név, méret stb. megjelenítése.
Alapfunkciók
Képek lejátszása
✎ MEGJEGYZÉS
 A Háttérzene funkcióhoz az MP3 és a zenefájloknak
is ugyanabban a mappában kell lenniük. A
hangminőséget azonban befolyásolja az MP3 fájl
bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási mód.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt mappát, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fotót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Teljes képernyős módban a felirat és a PG
grafika nem nagyítható fel.
A TOOLS gomb használata
TOOLS
Diavetítés közben az egyes funkciókat
a TOOLS gombbal érheti el.
Tools
Stop Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Background Music
Zoom
Rotate
Information
> Move
" Enter
' Return
• Stop Slide Show (Diavetítés leállítása):
A diavetítés leállítása.
• Slide Show Speed (Diavetítés seb.):
A diavetítés sebességének beállítása.
• Background Music (Háttérzene): A képek
megtekintése közben hallható háttérzene.
• Zoom : Az aktuális kép felnagyítása. (max. 4szeresére)
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 49
49
2010-03-02
7:11:48
Alapfunkciók
Lejátszás USB adathordozóról
F
Az USB adathordozóról az USB-csatlakozással
lejátszhatók multimédia fájlok (MP3, JPEG, DivX, etc).
1. Lépjen a főmenübe.
2. Stop módban csatlakoztassa az USB
adathordozót a készülék elején lévő USBcsatlakozóba.
Megjelenik a “Do you want to access the
device?” üzenet.
3. A ◄ ► gombokkal válassza ki a Yes pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. Nyomja meg a PIROS(A) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Az USB adathordozót biztonságosan el kell
távolítani (az “USB meghajtó biztonságos
eltávolítása" funkcióval) a sérülések elkerülése
érdekében. A MENU gombbal lépjen be a
főmenübe, válassza ki a SÁRGA(C) gombot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
 Ha az Audio-CD (CD-DA), MP3 és JPEG lemez
stop módban van, a teljes képernyős mód nem
jeleníthető meg a távirányító FULL SCREEN
gombjával.
 Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez
be lemezt, a lejátszási mód automatikusan
átvált “DVD or CD”-re.
Rádió hallgatása
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
A távirányító gombjaival
CD
USB
USB a Change Device Safely Remove USB d View Devices " Enter
5.
A ▲▼ gombokkal válassza ki az USB pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
6. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt Videók, Zene
vagy Fotók almenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4-1. Nyomja meg a KÉK(D) gombot.
1. A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
2. Hangolja be a kívánt csatornát.
• Automatikus hangolás 1 : A # $ gombok
megnyomásával kiválasztható egy programozott
csatorna.
• Automatikus hangolás 2 : A TUNING/CH
(
) gomb lenyomva tartásával automatikusan
kikeresheti az aktív rádiócsatornákat.
• Manuális hangolás : A TUNING/CH
) gombokkal a frekvencia növelhető vagy
(
csökkenthető.
A készülék gombjainak használatával
1. A FUNCTION (
lehetőséget.
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
2. Válassza ki a kívánt csatornát.
USB
USB
d Home
" Enter
5-1. A ◄► gombokkal válassza ki az USB
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
-1
6 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
Videók, Zene vagy Fotók almenüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
7. A Videó, Zene vagy Fotó fájlok lejátszásról
a 41-49. oldalon olvashat.
50
) gombbal válassza ki az FM
• Automatikus hangolás 1 : A STOP ( )
gombbal válassza ki a PRESET pontot, majd
a # $ gombokkal válassza ki a
programozott csatornát.
• Automatikus hangolás 2 : A STOP ( )
gombbal válassza ki a MANUAL pontot, majd
a # $ gombokkal automatikusan keresse
ki a csatornát.
• Manual Tuning : A STOP ( ) gombbal
válassza ki a MANUAL pontot, majd a # $
gombokkal hangoljon be alacsonyabb vagy
magasabb frekvenciára.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 50
2010-03-02
7:11:51
04
MO/ST
Nyomja meg a MO/ST gombot.
• A gomb többszöri megnyomásával a
STEREO és MONO lehetőségek
közül választhat.
D
• A rosszabb vételi körzetekben válassza a
MONO lehetőséget az interferencia
kiszűréséhez.
Csatornák programozása
Az FM 89.10 beprogramozása a memóriába
1. A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
) gombokkal válassza ki
2. A TUNING/CH (
a <89.10> frekvenciát.
TUNER
3. Nyomja meg a TUNER MEMORY
MEMORY
gombot.
C
• A SZÁM villog a kijelzőn.
4. A # $ gombokkal válasszon ki
egy programozott számot.
• Választhat 1 és 15 között.
5. Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot újra.
• Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot,
mielőtt a SZÁM eltűnik a kijelzőről.
• A SZÁM eltűnik, a csatornát pedig a
készülék eltárolja.
6. További csatornák programozásához ismételje
a 2-5 lépéseket.
• Programozott csatorna hangolásához használja a
távirányító # $ gombjait.
Az RDS szolgáltatásról
Az RDS (Radio Data System) használata
FM csatornák vételéhez
• PS NAME (Program szolgáltatás neve) : A
műsorszóró 8 karakterből álló nevének kijelzése.
• RT (Rádió szöveg) : Állomás által sugárzott szöveg
dekódolása (ha van), amely maximum 64
karakterből áll.
• CT (Idő) : Dekódolja az FM frekvencián érkező
időjelet. Nem minden állomás sugároz PTY, RT és
CT információkat, ezért nem minden esetben
jeleníthetők meg.
• TA (Forgalmi információk) : A TA ON/OFF jelzi,
hogy a forgalmi információk fogadása történik.
✎ MEGJEGYZÉS
 Az RDS nem működik megfelelően, ha a
behangolt állomás nem adja megfelelően az
RDS jelet, vagy a jel gyenge.
RDS jelek megjelenítése
A sugárzott RDS jelek megjeleníthetők a
kijelzőn.
Nyomja meg az RDS DISPLAY gombot FM
csatorna hallgatása közben.
RDS DISPLAY
1
• A gomb többszöri megnyomásával a
kijelzőn a következő információk
váltogathatók : PS NAME RT CT
Frequency
PS (Program
szolgáltatás)
Keresés közben a <PS> felirat jelenik
meg, majd a csatorna neve. Ha nincs
jel, a <NO PS> felirat jelenik meg.
RT (Rádió
szöveg)
Keresés közben az <RT> felirat jelenik
meg, majd megjelennek a csatorna által
küldött szövegek. Ha nincs jel, a <NO
RT> felirat jelenik meg.
Frekvencia
Az állomás frekvenciája (nem RDS
szolgáltatás)
Az RDS segítségével a FM csatornák a normál
programjel mellett további adatjeleket is adhatnak.
A kijelzőn megjelenő karakterekről
Elküldhetik például állomásnevüket, információkat
a sugárzott programról, például sport vagy zenei
program stb.
Amikor a kijelzőn PS vagy RT jelek jelennek meg, a
következő karakterek használatosak.
• A kijelző nem tesz különbséget a nagybetűk és a
kisbetűk között, és mindig nagybetűk jelennek
meg.
• A kijelzőn nem jeleníthetők meg ékezetes
karakterek, az <A,> jelenik meg például az
ékezetes <A-k>, például <A, A, A, A, A és A.>
helyett.
RDS szolgáltatást nyújtó FM rádióállomás
behangolásánál az RDS jelzés kigyullad a kijelzőn.
Az RDS funkció vétele
• PTY (Program típus) : Az éppen sugárzott műsor
típusának megjelenítése.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 51
Alapfunkciók
Mono/sztereó kiválasztása
51
2010-03-02
7:11:54
Alapfunkciók
PTY (Program típus) kijelzés és PTY
SEARCH funkció
Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy PTY
kódokkal kikereshető egy adott csatorna a tárolt
csatornák közül.
iPod használata
A készülékkel lejátszhatók az iPod-on található
zenei és videófájlok.
FM ANT.
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
Csatorna keresése PTY kódokkal
iPod
Mielőtt elkezdené!
• A PTY keresés csak programozott csatornák
esetén használható.
• A folyamat közben a keresés a PTY SEARCH
gombbal szakítható félbe.
• A következő lépésekre korlátozott idő áll
rendelkezésre. Ha a beállítás törlődik még a
befejezés előtt, kezdje újra az 1. lépéstől.
• Ha az elsődleges távirányító gombjait
használja, az FM csatornát is az elsődleges
távirányítóval válassza ki.
RDS DISPLAY
Az iPod lejátszón tárolt zenefájlok lejátszhatók a
készülékhez történő csatlakoztatással is.
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
㪈
PTY-
Zenehallgatás
㪋
Please activate Internet@TV
service
You
YouTube
Tube
internet radio
to enjoy a variety of Internet Services.
No disc
1. Nyomja meg az PTY SEARCH gombot FM
csatorna hallgatása közben.
2. Nyomja addig a PTY- és PTY+ gombokat,
amíg a kívánt PTY kód megjelenik a kijelzőn.
• A kijelzőn az itt leírt PTY kódok jelenhetnek
meg.
3. Nyomja meg újra a PTY SEARCH gombot,
amíg az előző lépésben kiválasztott PTY kód
még látszik a kijelzőn.
• A készülék 15 programozott FM állomást
keres ki, megáll, ha megtalálta a kiválasztottat,
és behangolja.
52
MEMU
iPod
iPod
No Disc
a Change Device
d View Devices
s Enter
1. Csatlakoztassa az iPod dokkolót a készülék
hátulján levő iPod aljzatba.
2. Helyezze az iPod-ot a mellékelt iPod
dokkolóra.
• Az iPod automatikusan bekapcsol.
• A TV képernyőn megjelenik az “ iPod”
üzenet.
3. Nyomja meg a PIROS(A) gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki az iPod pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
5. A ◄► gombokkal válassza ki a Music pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
6. Válassza ki a lejátszani kívánt zenei fájlt.
- A távirányítóval vagy a készülékkel
vezérelhetők az olyan egyszerű lejátszási
funkciók, mint a PLAY, SZÜNET, STOP, #/
$, /  és REPEAT. Lásd: 15. oldal.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 52
2010-03-02
7:11:55
04
 Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre, mielőtt
az iPod-ot a készülékhez csatlakoztatja.
 Ha bekapcsolja a készüléket, és
csatlakoztat hozzá egy iPod lejátszót, a
készülék feltölti az iPod akkumulátorát.
 A dokkoló csatlakozóját úgy
csatlakoztassa, hogy a “SAMSUNG” felirat
felfelé nézzen.
 A “Made for iPod” jelölés azt jelenti, hogy
egy külön elektronikus eszköz csatlakozik
az iPod készülékhez, amely a fejlesztő
tanúsítása szerint megfelel az Apple
működési szabványainak.
 A “ Works with iPhone” jelölés azt jelenti,
hogy egy külön elektronikus eszköz
csatlakozik az iPhone készülékhez, amely
a fejlesztő tanúsítása szerint megfelel az
Apple működési szabványainak.
iPod zenei kategóriák
Az aktuális zenefájl ID3 címkéje alapján megjelenik
az előadó neve, az album címe, és a műfaj.
Lejátszás
Legutóbb lejátszott fájl lejátszása,
vagy az aktuális fájl lejátszási
képernyőjére lépés.
Előadó
Lejátszás előadó szerint.
Számok
Lejátszás számsorrendben vagy
betűrendben.
Lejátszási
lista
Lejátszás a Lejátszólista
szerint.
Album
Lejátszás albumok szerint.
Műfaj
Lejátszás műfaj szerint
Szerző
Lejátszás szerző szerint.
✎ MEGJEGYZÉS
 A kategórialista az iPod típusától függően
Videó megtekintése
Az iPod lejátszón tárolt videófájlok lejátszhatók a
készülékhez történő csatlakoztatással is.
1. Csatlakoztassa az iPod dokkolót a készülék
hátulján levő iPod aljzatba.
2. Az iPod kijelzőjén lépjen be a Settings > Videos
menübe, és állítsa be a TV Out beállítást és a TV
jelet.
3. Helyezze az iPod-ot a mellékelt iPod dokkolóra.
• A TV képernyőn megjelenik az “ iPod” üzenet.
4. Nyomja meg a PIROS(A) gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki az iPod pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
6. A ◄► gombokkal válassza ki a Videos pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
7. Válassza ki a lejátszani kívánt videófájlt.
- A távirányítóval vagy a készülékkel
vezérelhetők az olyan egyszerű lejátszási
funkciók, mint a PLAY, SZÜNET, STOP, #
/$ és  /. (Lásd: 15. oldal)
A készülékkel használható iPod
típusok
iPod nano
(3. generációs)
(video)
iPod
(5. generációs)
(video)
iPod nano
(4. generációs)
(video)
iPod touch
(1. generációs)
iPod touch
(2. generációs)
iPhone 3G
iPod classic
iPhone
✎ MEGJEGYZÉS
 Az iPod videók megtekintéséhez a készülék VIDEO



eltérő lehet.
 Mi az ID3 címke?
A címke a MP3 fájlhoz fűzve olyan kapcsolódó
információkat tartalmaz, mint cím, előadó,
album, év, műfaj és megjegyzések.

(Kompozit) kimenetét csatlakoztatni kell a TV-hez (lásd:
21. oldal).
Ha iPod videót szeretne küldeni a VIDEO kimenetre,
kapcsolja ki a Anynet+(HDMI-CEC) pontot.
A TV képernyőn csak a lejátszási képernyő látszik. A
többi képernyő megjelenítés csak az iPod-on látható.
Ha a csatlakoztatott iPod nem támogatja a
videólejátszást, a Videó menü kiválasztásakor a “Cannot
play video files saved on this iPod” üzenet jelenik meg.
Az Apple nem vállalja a felelősséget a készülék
működéséért, vagy a biztonsági és jogszabályi
megfelelőségéért.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 53
Alapfunkciók
✎ MEGJEGYZÉS
53
2010-03-02
7:11:58
Hálózati szolgáltatások
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával
különböző szolgáltatások vehetők igénybe,
például Internet@TV és BD-LIVE.
4. Ha aláírta a szolgáltatási szerződést, az
Internet@TV szolgáltatás elkezdi a frissítést.
Ez pár percig tart. A frissítés befejezése után
megjelenik az Internet@TV menüképernyő.
Hálózati szolgáltatás használata előtt
ellenőrizze a következőket.
Az Internet@TV áttekintése
1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
(Lásd a 23-24. oldalt)
1
2
2. Adja meg a hálózati beállításokat.
(Lásd a 35-38. oldalt)
3
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
My Applications
Az Internet@TV használata
Contents 1
A hálózathoz való csatlakoztatással különböző
díjas vagy díjmentes alkalmazások tölthetők le.
Az Internet@TV hasznos és szórakoztató
tartalmakat biztosít a készülék számára.
Az alkalmazások között találhatók hírek, időjárásjelentés, tőzsdei hírek, játékok, filmek és zenék.
a Login
6
" Enter
2. A ◄► gombokkal válassza ki az Internet@
TV pontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
3. Az Internet@TV szolgáltatás
kezdőképernyőjén megjelenik a feltételeket
bemutató képernyő. El kell fogadnia a
szolgáltatási feltételeket az Internet@ TV
használata előtt.
54
4
2
Recommended (Ajánlott) :A Samsung által
ajánlott tartalmak kezelése.
3
My Application (Saját alkalmazás) : Személyes
galéria megjelenítése, hozzáadással és törlési
lehetőséggel.
4
Navigation Help (Navigációs súgó) : A
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• PIROS(A) : Bejelentkezés az Internet@
TV-be.
• ZÖLD(B) : Alkalmazás megjelölése
kedvencként.
• KÉK(D) : Alkalmazások rendezése.
• Return : Vissza az előző menübe.
5
Settings (Beállítások): Rendszerbeállítások, fiók
létrehozása stb.
6
Samsung AppS : Hálózati kapcsolaton keresztül
letölthetők különböző díjas vagy díjmentes
alkalmazások.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
d View Devices
d Sort by ' Return
Commercial (Kereskedelmi) : Megjeleníti az
Internet@TV Útmutatót, termékinformációkat és
új alkalmazásokat.
1. Lépjen a főmenübe.
a Change Device
5
b Mark as Favorite
1
Az Internet@TV előkészítése
No Disc
by Date 1/3
Contents 3
Samsung AppS Settings
INTERNET@
Ezt a funkciót a távirányító
INTERNET@ gombjával is üzemeltetheti.
Contents 2
Contents 4
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 54
2010-03-02
7:11:58
05
13. Nyomja meg az ENTER gombot.
A távirányítóval és a képernyőgombokkal
szöveget írhat be a különböző Internet@TV
alkalmazásokban.
A képernyőgombok használata közben a
távirányító FULL SCREEN gombjával átválthat a
nagybetűk, kisbetűk, számok és ikonok között.
14. A térkép és a cím megjelenik a képernyőn.
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
a
]
0
Input Mode
A
Delete
1
Például, cím kikeresése a Google Maps
alkalmazásban:
1.
Nyomja meg a távirányító ENTER gombját a
Google Maps ikonon az Internet@TV-ben.
2.
A ZÖLD(B) gombbal használja a keresés
funkciót.
3.
A ◄► gombokkal lépjen a "Search or
address" ablakra
4.
Az ENTER gombbal használja a Keresés
vagy cím funkciót.
5.
Tegyük fel, hogy a “105 Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ’ címet szeretné beírni.
6.
Nyomja meg kétszer a távirányító FULL
SCREEN gombját a kisbetűsről a számokra
való átváltáshoz.
7.
Nyomja meg a következőket: ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8.
A távirányító SÁRGA(C) gombjával írjon be
egy szóközt.
9.
Nyomja meg 3-szor a távirányító FULL
SCREEN gombját a számokról a nagybetűs
módra való átváltáshoz.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Samsung Electronics nem vállalja a
felelősséget az Internet@TV szolgáltatás
megszakadásáért az internetszolgáltató
hibájából.
Hálózati Szolgáltatások
A képernyőgombok használata
 Az Internet@TV szolgáltatással adatok
tölthetők le és dolgozhatók fel az Internet
segítségével, és a tartalmak megtekinthetők a
TV képernyőn. Ha az Internet-kapcsolat
instabil, a szolgáltatás csúszhat vagy
megszakadhat. A készülék automatikusan ki is
kapcsolhat. Ilyenkor ellenőrizze az Internetkapcsolatot és próbálja meg újra.
 Az alkalmazás-szolgáltatás angol nyelven
elérhető, és a tartalmak elérhetősége a régiótól
függően eltérő lehet.
 Az Internet@TV szolgáltatásról további
információk a szolgáltató honlapján találhatók.
 A szolgáltatások az Internet@TV szolgáltatótól
függően megváltozhatnak.
 Az Internet@TV szolgáltatások tartalma az
eszközszoftver verziójától függően eltérő lehet.
 A másolásvédett, díjas DivX tartalmakat csak
HDMI kábelen keresztül lehet lejátszani. Ha a
lejátszót Komponens vagy videókábellel
csatlakoztatta a TV-hez, a DivX videójel nem
jelenik meg, vagy megjelenik a “Connect with a
HDMI cable to play this file.” vagy “Cannot play
current file” üzenet.
10. A ‘2’ gomb háromszori megnyomásával írja
be a C betűt.
11. Nyomja meg 3-szor a távirányító FULL
SCREEN gombját a nagybetűsről a kisbetűs
módra való átváltáshoz.
12. A távirányító gombjaival írja be a ‘Challenger
Rd., Ridgefield Park NJ’ szöveget.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 55
55
2010-03-02
7:12:01
Hálózati szolgáltatások
Bejelentkezés
Rendszerbeállítás
Az alkalmazások használatához be kell
jelentkeznie a szolgáltatásba.
Visszaállítás
Az Internet@TV beállítások visszaállítása gyári
alapértékre.
Ehhez először fiókot kell létrehoznia.
(Fiók létrehozásához szükséges az Internet@TV
ID, lásd ezen az oldalon)
1.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
alkalmazást, és nyomja meg a PIROS(A)
gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha elfelejtette a jelszót, nyomja le a készülék
elején a STOP () gombot 5 másodpercre
lemez nélkül.
Login
Internet@TV ID
User Account :
adgim
Password :
a Create
[0~9] Enter PIN ' Cancel
A menüpontban fiók hozható létre vagy törölhető,
és fiókadatok adhatók meg illetve törölhetők.
A fiókadatok módosíthatók, a tartalomwebhely
fiókadataival együtt.
Ez a fiók csak az Internet@TV szolgáltatásra
vonatkozik.
Létrehozás
2.
Írja be a felhasználónevet és a jelszót.
✎ MEGJEGYZÉS
Beállítások
 A fióknév minimum 1, maximum 8 karakter
Azonosítók és Internet@TV beállítások
megadása.
hosszú lehet.
 Legfeljebb 10 felhasználói fióknév definiálható.
Settings
System setup
Internet@TV ID
Service Manager
Properties
Fiók létrehozása és hozzárendelés a kívánt
alkalmazásokhoz.
Change the Service Lock password
Reset
Kezelés
• Service Site : Bejelentkezés regisztrálása
szolgáltatási oldalakra.
• Change Password : Jelszó módosítása.
• Delete : Fiók törlése.
' Cancel
56
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 56
2010-03-02
7:12:01
05
Az Internet@ TV-re telepített alkalmazások törlése
és zárolása.
Zárolás
Zárolt alkalmazáshoz be kell írni a jelszót.
Törlés
A színgombok használata a Samsung Apps
esetén
• PIROS(A) (Login) : Bejelentkezés az internet
szolgáltatásba.
• ZÖLD(B) (Thumbnail View) : Nézet módok
váltása.
• KÉK(D) (Sort By) : Alkalmazások rendezése
Ajánlott, Legtöbbször letöltött, Legújabb vagy
Név szerint.
Hálózati Szolgáltatások
Szolgáltatáskezelő
Alkalmazás törlése.
Internet@TV szolgáltatások
Tulajdonságok
Információk megjelenítése az Internet@TV-ről. Az
Internetkapcsolat sebességének ellenőrzése
opcióval tesztelheti a hálózati kapcsolatot.
- YouTube : Megtekinthetők a YouTube által
biztosított videó-jelfolyamok.
✎ MEGJEGYZÉS
 Az Internet-szolgáltatások elérhetősége
változhat.
Samsung AppS
Különböző alkalmazások érhetők el, eltérő
kategóriákba csoportosítva. Egyes alkalmazások
csak díjazás ellenében tölthetők le.
Samsung AppS
What's New!
| Video
| Sports
| Lifestyle
| Games
| Infomation
| Other
|
Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
Name
Free
TV store Test User002
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
Saját alkalmazás
Alkalmazások listájának megjelenítése.
Súgó
Ha kérdése van az Internet@TV-vel kapcsolatban,
először kattintson ide. Ha nem talál segítséget,
látogasson el a súgó honlapra.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 57
57
2010-03-02
7:12:01
Hálózati szolgáltatások
BD-LIVE™
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása után
használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1. Ellenőrizze a szabad memória nagyságát.
Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni
a BD-LIVE szolgáltatások használatához.
2. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Bluray lemezt.
3. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a
gyártótól függően.
✎ MEGJEGYZÉS
 A BD-LIVE és a tartalmak használata a
gyártótól függően eltérő lehet.
Szoftverfrissítés értesítés
Hálózati kapcsolat esetén a készülék értesít, ha új
szoftverfrissítés elérhető.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A Szoftverfrissítés menüben állítsa az Auto
Upgrade Notification (Auto frissítés értesítés)
pontot On értékre. (lásd az 40. oldalt)
Ha van elérhető új szoftververzió, a készülék
megjelenít egy üzenetet.
3. A frissítéshez válassza a Yes pontot.
Újraindulás előtt automatikusan kikapcsol.
(Ne kapcsolja be manuálisan).
4. Megjelenik a frissítés folyamatjelzője.
A frissítés után a készülék automatikusan
kikapcsol.
5. Nyomja meg a POWER gombot a készülék
bekapcsolásához.
✎ MEGJEGYZÉS
 A frissítés megtörtént, ha a készülék kikapcsol
az újraindulás után. Nyomja meg a POWER
gombot a frissített készülék bekapcsolásához.
Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
 A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
58
Az AllShare funkció használata
Az AllShare lehetővé teszi a számítógépen
található zenék, videók, és fotók lejátszását a
készülékkel.
Az AllShare funkció használatához a készüléket a
hálózattal a számítógéphez kell csatlakoztatnia
(lásd 23-24. oldal), és telepíteni kell a SAMSUNG
PC Share Manager programot a számítógépre.
1. Látogasson el a Samsung honlapjára a www.
samsung.com címen.
2. Töltse le a SAMSUNG PC Share Manager
programot és telepítse a számítógépre.
3. A telepítés végeztével megjelenik a
SAMSUNG PC Share Manager ikon az
asztalon.
Az alkalmazás indításához kattintson duplán
az ikonra.
4. Válassza ki a megosztani kívánt mappát a
Sajátgép ablakban, és kattintson a Share
Folder Enabled ikonra ( ).
(Megosztott mappa törlése : Válassza ki a
mappát, amelynek a megosztását törölni
szeretné a Sajátgép ablakban, és kattintson
a Share Folder Disabled ikonra ( ).)
5. A megosztási állapot szerveren történő
frissítéséhez kattintson a Set Change State
ikonra ( ).
6. A számítógépes szerver kereséséhez
kattintson a Share gombra a menüsorból.
Kattintson a Set Device Policy pontra, és
kattintson az Accept pontra.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
7. Kattintson a Set Change State (Módosított
állapot beállítása) ( ) ikonra és lépjen be a
készülék főmenüjébe.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 58
2010-03-02
7:12:02
05
Az alkalmazás bemutatása
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
C: Document and settings Admin
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
a Change Device
d View Devices
Shared Folder
Name
Folder 1
" Enter
✎ MEGJEGYZÉS
Size
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
8
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
1
Menüsor
függően előfordulhat, hogy a HD videók
lejátszása nem lesz megfelelő.
2
Megosztott mappa engedélyezve ikon :
Számítógépes mappa megosztásához.
 Ha a rendszer tűzfalat használ, előfordulhat,
3
Megosztott mappa tiltva ikon : A
mappamegosztás kikapcsolásához.
4
Frissítés ikon : Mappák és fájlok listájának
frissítése a Sajátgépen.
5
Frissítés ikon : Válassza ki a megosztani
kívánt mappát, és nyomja meg ezt a gombot.
A frissített állapot a szerverre kerül.
6
Szerver : A megosztó szerver nevének
megjelenítése.
7
Megosztott mappa : Megosztott mappák
listája.
8
Sajátgép : A számítógépen található mappák
és fájlok listája.
 A külső modem vagy router teljesítményétől
hogy a készülék nem látja a számítógépet.
 Az AllShare nem támogatja a következő
funkciókat:
- Háttérzene és Háttérzene beállítás funkciók.
- Fájlok rendezése a Fotók, Zene és Videók
mappában.
- Csoport változtatása funkció.
- A Biztonságos eltávolítás funkció.
 A Rendezési módszer a szervertől függően
eltérő lehet.
 A keresési és ugrási funkciók a szervertől
Hálózati Szolgáltatások
8. Eszközt a PIROS(A) és a KÉK(D) gombokkal
választhat ki adott fájl lejátszásához. (A Videó,
Zene vagy Fotó fájlok lejátszásról a 41-49.
oldalon olvashat.)
függően eltérőek lehetnek.
 Videólejátszás során a lejátszási idő nem
jelenik meg.
 Az AllShare funkció használatához helyezze el
a készüléket és a számítógépet ugyanabban
az alhálózatban.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 59
59
2010-03-02
7:12:03
Egyéb információk
Hibaelhárítás
Ha a készülék nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi táblázatot. Ha a probléma nem szerepel
benne, vagy az utasítás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és
forduljon a legközelebbi kereskedőhöz vagy Samsung szervizhez.
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
Nem vehető ki a lemez.
• Csatlakoztatta a tápkábelt a konnektorba?
• Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
Az iPod csatlakoztatása nem
sikerül.
• Ellenőrizze az iPod és a dokkoló csatlakoztatását.
• Ellenőrizze az iPod szoftververziójának frissességét.
A lejátszás nem indul el.
• Ellenőrizze a BD/DVD régiószámát.
Előfordulhat, hogy külföldön vásárolt BD/DVD-k nem játszhatók le.
• CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok nem játszhatók le a készülékkel.
• Ellenőrizze a korhatárt.
A lejátszás nem indul el azonnal a
Play/Pause gomb megnyomásakor.
• Nem deformált vagy karcos a lemez?
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs hang.
• Gyors lejátszás, lassú lejátszás, és léptetés közben nem hallatszik hang.
• A hangszórók megfelelően csatlakoztatva vannak? A hangszóró-beállítások
megfelelőek?
• Nem sérült a lemez?
Hang csak némelyik
hangszóróból hallható, nem mind
a 3-ból.
• Egyes BD/DVD lemezek esetén hang csak az első hangszórókból lesz hallható.
• Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását.
• Állítsa be a hangerőt.
• CD, rádió vagy TV hallgatása közben hang csak az első hangszórókból lesz
hallható.
A távirányító nem működik.
• A megfelelő szög- és távolságtartományban használja a távirányítót?
• Lemerültek az elemek?
• Helyesen választotta ki a távirányító (TV vagy BD) megfelelő funkcióját (TV/BD)?
• A lemez forog, ne nincs kép.
• Be van kapcsolva a TV?
• A videókábelek megfelelően csatlakoztatva vannak?
• Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
• Előfordulhat, hogy a rosszul megírt lemez nem játszható le.
• A képminőség rossz és remeg
a kép.
Nem működik az audió nyelv és a
felirat.
• Audió nyelv és felirat csak akkor használható, ha a lemez tartalmazza őket.
A menüképernyő nem jelenik
meg a menü kiválasztásakor
sem.
• A lemez biztosan tartalmaz menüt?
60
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 60
2010-03-02
7:12:04
06
Ellenőrizni/Megoldás
A képarány nem módosítható.
• 16:9 BD/DVD-k 16:9 Wide módban, 4:3 Letter Box módban, és 4:3 Pan - Scan
módban játszhatók le, de 4:3 BD/DVD-k csak 4:3 képaránnyal játszhatók le.
Tekintse meg a Blu-ray lemez borítóját, és válassza ki a megfelelő funkciót.
• A készülék nem működik.
(Példa: A készülék kikapcsol vagy
furcsa zaj hallatszik.)
• Kapcsolja ki a készüléket, és nyomja le a készülék STOP ( ) gombját 5
másodpercre lemez nélkül.
• A készülék nem működik
normálisan.
A korhatáros jelszót elfelejtettem.
Egyéb információk
Jelenség
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
• Nyomja le a készülék STOP ( ) gombját 5 másodpercre lemez nélkül.
Megjelenik az INIT felirat a kijelzőn, és a beállítások visszaállnak gyári
alapértékre.
Ezután nyomja meg a POWER gombot.
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
Nem fogható rádióadás.
• Megfelelően csatlakoztatta az antennát?
• Ha az antenna által fogott jel gyenge, helyezze át az FM antennát egy jobb
helyre.
A TV hangjának hallgatása során
nem hallatszik hang a
készülékből.
• Ha megnyomja az NYITÁS/ZÁRÁS ( ) gombot a TV hang hallgatása közben a
D.IN vagy AUX funkció segítségével, a BD/DVD funkciók bekapcsolnak és a TV
hangja elnémul.
A képernyőn a "Not Available"
felirat jelenik meg.
• A funkció vagy művelet nem hajtható végre, mert:
1. A BD/DVD szoftvere korlátozta.
2. A BD/DVD szoftvere nem támogatja a funkciót (pl. kameraszög)
3. A funkció pillanatnyilag nem elérhető.
4. A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
Ha a HDMI kimenetet olyan
felbontásra állítja, amelyet a TV nem
támogat (például 1080p), akkor nem
jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a készülék STOP ( ) gombját 5 másodpercre lemez nélkül.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenőrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p(480p)/720p/1080i/1080p HDMI
felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti
képernyő.
• Ha véletlenszerű képzaj jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet).
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 61
61
2010-03-02
7:12:04
Egyéb információk
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
PC Share Manager funkció
Látom a PC Share Manager-ben a
megosztott mappákat, de a fájlokat
nem.
• Mivel ez csak a Fotók, Zene és Videók kategóriába eső fájlokat jeleníti meg, az
ezekbe nem sorolt fájlok nem lesznek láthatók.
AllShare funkció
A videó lejátszása szakadozik.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat a szerver és a készülék között instabil. Ellenőrizze a
kapcsolatot.
Az AllShare kapcsolat a TV és a
PC között instabil.
• Ugyanazon alhálózatban lévő IP-címeknek egyedinek kell lenniük, egyébként IPcím ütközés lép fel.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal. Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
BD-LIVE
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE
szerverhez.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati teszt menüben. (lásd az 38. oldalt)
• Ellenőrizze, van-e USB memória csatlakoztatva a készülékhez.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd az 33. oldalt)
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Allow (All) (Eng.
(összes))-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy
frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben
hiba merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd az 33. oldalt)
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
62
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 62
2010-03-02
7:12:04
06
Egyéb információk
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a HT-C6200 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek
Általános
FM rádió
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet
Páratartalom
Jel/zaj arány
Érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
BD (Blu-ray lemez)
DVD (Digitális videó lemez)
Lemez
CD : 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Kompozit videó
Videó kimenet
Komponens videó
Videó/Audió
HDMI
Első hangszóró kimenet
Subwoofer hangszóró kimenet
Erősítő
Frekvenciaválasz
Jel/zaj arány
Csatona szétválasztás
Bemeneti érzékenység
Hangszóró rendszer
Hangszóró
Impedancia
Frekvenciatartomány
Kimeneti hangnyomás
Névleges bemenet
Maximum bemenet
Méretek (SzéxMaxMé)
Tömegek
3,8 kg
430 (szé) x 60 (ma) x 331 (mé) mm
+5°C~+35°C
10 % - 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Olvasás sebessége : 4,917 m/sec
Olvasás sebessége : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Körülbelüli lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez) : 135 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 74 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 20 perc
1 csatornás: 1.0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Blu-ray Disc : 576i(480i)
DVD : 576i(480i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω terhelés)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω terhelés)
Blu-ray Disc : 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
DVD : 576p(480p), 576i(480i)
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
PCM többcsatornás audió, bitfolyam audió, PCM audió
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
Analóg bemenet
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitális bemenet
20Hz~44kHz (±3dB)
70dB
60dB
(AUX)500mV
2.1 csatornás hangszóró rendszer
Subwoofer
Első
3Ω
3Ω
40Hz ~ 160Hz
140Hz~20kHz
88dB/W/M
87dB/W/M
170W
165W
340W
330W
Első : 90 x 334,5 x 68,5 mm (állványtalp : 109 x 98 mm)
Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm
Első : 0,84 kg, Subwoofer : 4,5 kg
Ügyfélszolgálat : 06-80-SAMSUNG (726-7864)
Honlap : www.samsung.com/hu
- A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók.
Magyar
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 63
63
2010-03-02
7:12:04
Kapcsolatfelvétel : SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszol.
Area
Contact Center
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 64
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center
Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-03-02
7:12:04
A készülékben használt elemek megfelelő hasznosítása
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási
rendszerekkel).
Ez a jelölés az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson azt jelzi, hogy a készülékben használt
akkumulátorokat nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén. Ahol szerepelnek, a
Hg, Cd és Pb vegyjelek azt jelzik, hogy az akkumulátor higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz az EC
2006/66 irányelv határértékei felett. Ha nem megfelelően hasznosítják az ilyen akkumulátort, a veszélyes
anyagok egészségügyi kockázatot jelenthetnek és károsak lehetnek a környezetre.
A természet védelmének és az újrahasznosítás promotálásának érdekében kezelje külön az
akkumulátorokat a többi hulladéktól, és távolítsa el őket a helyi akkumulátor-újrahasznosító rendszerben.
A termék megfelelő újrahasznosítása
(elektromos és elektronikus berendezések hulladéka)
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási rendszerekkel).
Ez a jelölés a terméken, tartozékon vagy kézikönyvön azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltő,
headset, USB-kábel) nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén.
A hulladék megfelelő kezelésével Ön megelőzi a további környezetszennyezés és emberi egészségre káros folyamatok
negatív következményeinek kialakulását, amely egyébként megtörténne a hulladék nem megfelelő kezelése esetén. Az
anyagok újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, újrahasznosító
szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Vállalati felhasználók forduljanak a beszállítóhoz, és ellenőrizzék a vásárlói szerződés feltételeit.
A terméket és elektronikus tartozékait nem szabad egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt kezelni.
Code No. AH68-02281G
HT-C6200_XEO_HUN_0302.indd 65
2010-03-02
7:12:04
Download PDF

advertising