Samsung | HT-DS100 | Samsung HT-DS100 Felhasználói kézikönyv

DIGITÁLIS HÁZIMOZI
RENDSZER
HT-DS100
A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OPEN/CLOSE
DVD
DIMMER
REMAIN
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUB TITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
VOLUME
TUNING
U
MEN
INFO
PL II
EFFECT
E
UT
M
RE
TU
RN
PL II
MODE
ENTER
RDS DISPLAY
PTY–
PTY SEARCH
TA
TEST TONE
PTY+
SOUND EDIT
TUNER
MEMORY
COMPACT
VIDEO
AH68-01489H
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
SLEEP
CANCEL
LOGO
SLIDE MODE DIGEST
ZOOM
Biztonsági elôírások
A készüléken figyelmeztetô tábla található,
az alábbi felirattal:
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
FIGYELEM:
TAz áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne
vegye le a készülék burkolatát. A készülék belsejében
nincsen olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne javítani. A készülék javítását bízza szakemberre.
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER PRODUCT”
(1. osztályú lézerberendezés).
ELÔKÉSZÜLETEK
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
1. osztályú lézerberendezés
Figyelmeztetések
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja,
így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.
FIGYELEM:IA BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBÔL.
NE TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!
A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a készülék
belsejében, amely áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és karbantartási
tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
FIGYELMEZTETÉS: A tûz és áramütés veszélyének elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.
A készülék használatbavétele elôtt ellenôrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értéke megegyezik-e a
készülék üzemi feszültségével (mely a készülék hátlapján van feltüntetve). A készüléket vízszintes, stabil felületen helyezze el, és a
készülék körül megfelelô hely (kb. 7-10 cm) legyen a szellôzéshez. Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellôzônyílásokat. Ne tegyen
nehéz tárgyakat a készülék tetejére. Ne tegye a lejátszót erôsítô vagy más olyan berendezés tetejére, amelyik használat közben
felmelegszik. A készülék szállítása elôtt ellenôrizze, hogy ne legyen a készülékben lemez. A készüléket hosszantartó, folyamatos lejátszásra tervezték. A készülék kikapcsolásával nem feszültségmentesíti a készüléket. A készülék teljes feszültségmentesítéséhez húzza
ki a hálózati csatlakozót az aljzatból, különösen akkor, ha hosszú idôn keresztül nem szándékozik használni a készüléket.
AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI
CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A
CSATLAKOZÓALJZATBA.
Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját
az aljzatból. A villámlás miatt fellépô feszültségcsúcsok kárt
tehetnek a készülékben.
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hôforrásoktól,
nehogy a készülék túlmelegedjen, mert az károsíthatja a
készüléket.
Phones
1
Óvja a készüléket nedvességtôl (ne tegyen a készülékre
folyadékkal teli edényt, nehogy kiömöljön), hôtôl (pl. hôsugárzó), erôs mágneses hatástól (ne tegye hangsugárzók
közelébe). Hibás mûködés esetén azonnal húzza ki a készülék
hálózati csatlakozóját az aljzatból. A készüléket kizárólag
otthoni használatra tervezték.
Ha a készüléket hideg helyen tárolta (vagy pl. télen szállította),
várjon kb. 2 órát, amíg felveszi a szoba hômérsékletét, és csak
azután kapcsolja be.
Az elemek a környezetet károsító vegyi anyagokat tartalmaznak.
Ne dobja a háztartási szemét közé.
2
Jellemzôk
Tartalom
ELÔKÉSZÜLETEK
ELÔKÉSZÜLETEK
Többfajta lemez lejátszása, AM/FM rádió
A HT-DS100 lejátszó többfajta lemez lejátszására alkalmas, így lejátszhat vele a
DVD, VCD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, DVD-R és DVD-RW lemezeket is.
A készülék szolgáltatásainak körét tovább bôvíti a beépített AM/FM rádió.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II egy újfajta többcsatornás audio jel dekódoló technológia, mely
számos elônnyel bír a Dolby Pro Logic-kal szemben.
DTS (Digital Theater Systems)
A DTS a Digital Theater Systems Inc. által kifejlesztett jeltömörítési
formátum, mely teljes frekvenciatartományú 5.1 csatornás hangot
állít elô.
Képernyôkímélô üzemmód
A HT-DS100 automatikusan sötétíti a tv-képernyôt, ha a készülék 2
percen keresztül Állj vagy 3 percen keresztül Pillanat állj üzemmódban
van, 20 perc után pedig a készülék automatikusan energiatakarékos
üzemmódba kapcsol.
Energiatakarékos üzemmód
Ha a készülék Állj vagy Pillanat állj (Pause) üzemmódban van, 20 perc elteltével
automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
Beállítható háttér
Kiválaszthatja kedvenc képét JPEG, DVD vagy VCD lejátszás alatt, és
ez a kép jelenik meg mint képernyô háttér.
Biztonsági elôírások............................................................................................................................................................1
Figyelmeztetések ................................................................................................................................................................2
Jellemzôk ............................................................................................................................................................................3
Tudnivalók a lemezekrôl .....................................................................................................................................................5
A készülék leírása...............................................................................................................................................................7
CSATLAKOZTATÁSOK
A hangsugárzók csatlakozatása .........................................................................................................................................11
Az FM és AM antennák csatlakoztatása ............................................................................................................................13
A lejátszó csatlakoztatása a tv-készülékhez.......................................................................................................................14
Külsô berendezések csatlakoztatása .................................................................................................................................15
MÛKÖDTETÉS
DVD lemez lejátszása.........................................................................................................................................................17
MP3-CD lemez lejátszása ..................................................................................................................................................18
JPEG fájlok lejátszása ........................................................................................................................................................19
A lemezre vonatkozó információk megjelenítése ...............................................................................................................21
A hátralevô idô ellenôrzése ................................................................................................................................................22
Gyorsított/lassított lejátszás................................................................................................................................................23
Jelenetek/mûsorszámok átugrása ......................................................................................................................................24
Ismételt lejátszás ................................................................................................................................................................25
A-B szakaszismétlés...........................................................................................................................................................26
A kameraállás kiválasztása.................................................................................................................................................27
ZOOM (nagyítás) ...............................................................................................................................................................28
A lejátszás és a feliratozás nyelvének kiválasztása ...........................................................................................................29
Jelenet vagy mûsorszám közvetlen kiválasztása ...............................................................................................................30
A lemezmenü használata....................................................................................................................................................31
A fôcím menü használata ...................................................................................................................................................32
BEÁLLÍTÁSOK
A nyelv kiválasztása............................................................................................................................................................33
A tv-képarány (képernyôméret) beállítása..........................................................................................................................35
A készülék használatának korlátozása (Szülôi felügyelet). ................................................................................................37
A jelszó beírása ..................................................................................................................................................................39
A háttérkép beállítása .........................................................................................................................................................41
Hangsugárzó beállítások ....................................................................................................................................................43
A teszthang .........................................................................................................................................................................44
A késleltetési idô beállítása ................................................................................................................................................45
A hangjellemzôk beállítása .................................................................................................................................................47
A DRC üzemmód beállítása (dinamikatartomány csökkentése). .......................................................................................49
DSP akusztikus környezet/EQ hangzásképek....................................................................................................................50
Dolby Pro Logic II üzemmódok...........................................................................................................................................51
Dolby Pro Logic II hangeffektusok......................................................................................................................................52
A RÁDIÓ
Rádióhallgatás ....................................................................................................................................................................53
Rádióállomások tárolása ....................................................................................................................................................54
RDS adások vétele .............................................................................................................................................................55
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
3
További szolgáltatások........................................................................................................................................................57
Hibaelhárítás.......................................................................................................................................................................59
Elôírások a lemezek kezelésével és tárolásával kapcsolatban..........................................................................................61
Minôségtanúsítás................................................................................................................................................................62
Szótár..................................................................................................................................................................................63
Feljegyzések .......................................................................................................................................................................64
4
Tudnivalók a lemezekrôl
VIDEO
video tömörítési technológiának köszönhetôen fantasztikus hang és kép élményt biztosít.
Otthonába varázsolja a filmszínházakban vagy koncerttermekben tapasztalt élményt.
ELÔKÉSZÜLETEK
A DVD (Digital Versatile Disc) lemez a Dolby Digital surround hangnak és az MPEG-2
Lemez felvételi formátumok
A CD-R lemezekrôl
• A felvételi eszköztôl (CD-író vagy személyi számítógép), valamint a lemez állapotától függôen elôfordulhat,
1
~ 6
Területi kód Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemez úgynevezett területi kóddal van
ellátva. A lejátszó csak olyan lemezt tud lejátszani, amelyen a lejátszóval azonos kód
szerepel. Más kóddal ellátott lemezt a készülék nem tud lejátszani.
Ennek a lejátszónak a területi kódja a készülék hátlapján van feltüntetve.
hogy egyes CD-R lemezeket nem lehet lejátszani.
• 650MB/74 perces CD-R lemezt használjon. Lehetôség szerint azonban inkább kerülje a CD-R lemezek
használatát, mert lejátszásuk esetenként problémába ütközhet.
• Lehetôleg ne használjon CD-RW (újraírható) lemezeket, mert ezeknek a lejátszása problémába ütközhet.
• Csak a megfelelôen lezárt (véglegesített) lemezeket lehet lejátszani. Ha egy adott menetet lezárt, de magát a
lemezt nem, elôfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt lejátszani.
(A készülék csak az ugyanezzel a kóddal ellátott DVD lemezeket tudja lejátszani.)
Használható lemezek
A CD-R MP3 lemezekrôl
• A készülék csak azokat a CD-R lemezeket tudja lejátszani, amelyre az MP3 fájlokat ISO 9660 vagy Joliet
Lemez fajtája
Embléma
Felvétel típusa
Lemezméret
12 cm
Audio + Video
DVD
8 cm
VIDEO
COMPACT
VIDEO-CD
DIGITAL VIDEO
Audio + Video
COMPACT
Audio
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
Max. lejátszási idô
Kb. 240 perc (Egyoldalas))
Kb. 480 perc (Kétoldalas))
Kb. 80 perc (Egyoldalas)
Kb. 160 perc (Kétoldalas)
12 cm
74 perc
8 cm
20 perc
12 cm
74 perc
8 cm
20 perc
Ne tegye a készülékbe az alábbi típusú lemezeket:
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM és DVD-ROM lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
•
Ha ilyen lemezt tesz a készülékbe, a tv-képernyôn a „WRONG DISC FORMAT”
(Nem a megfelelô lemez formátum) üzenet jelenik meg.
Elôfordulhat, hogy a külföldön vásárolt DVD lemez nem játszható le. Ha ilyen lemezt helyez
be a készülékbe, a tv-képernyôn a következô felirat jelenik meg: „WRONG REGION
CODE” (Nem megfelelô területi kód).
Másolás elleni védelem
• A DVD lemezeket másolás elleni védelemmel látják el. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv•
5
készülékhez csatlakoztassa, és ne a videomagnóhoz. Ha a készüléket a videomagnóhoz csatlakoztatja, a védett DVD lemezek lejátszásakor a kép torzulhat.
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely a módszer tekintetében az
Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt áll, illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi. E másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision Corporation
engedélyével lehet használni, és kizárólag otthoni, vagy kiscsoportos szórakoztatásra vonatkozik,
hacsak a Macrovision Corporation másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
formátumnak megfelelôen rögzítettek.
• Az MP3 fájl neve nem lehet több 8 karakternél, és nem tartalmazhat szóköz karaktereket, vagy speciális
karaktereket (. / = +).
• Csak 128Kb/s-nél nagyobb bitsebességû lemezeket játsszon le.
• A készülék csak az „.mp3” és „.MP3” kiterjesztésû fájlokat tudja lejátszani.
• A készülék lejátssza a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket. Ha azonban a többmenetes lemezen üres
szegmens van, a lejátszás csak eddig a szegmensig történik.
• Ha a lemez nincs lezárva, a lejátszás megindításához hosszabb idô kell, és nem az összes rögzített fájlt játssza le
a készülék.
• A változó bitsebességû (VBR) formátumú fájlok (melyeket több bitsebességgel, pl. 32Kb/s-320Kb/s vettek fel)
lejátszásakor hangkiesés léphet fel.
• Ha egy lemez 500-nál több fájlt (mûsorszámot) tartalmaz, csak 500 fájl lejátszása lehetséges.
• Ha a lemezen levô mappák száma meghaladja a 300-at, csak 300 mappát lehet lejátszani.
Mi az MP3?
Az MP3 az MPEG1 Layer 3 nemzetközileg szabványos audio jeltömörítési technológia rövid
jelzése. (Az MPEG a Moving Pictures Experts Group elnevezés rövidítése). Ez a digitális
tömörítési technológia a hangminôség csökkentése nélkül tömöríti tizenketted részére (128 Kb/s)
az audio jeleket. Ez által egy hagyományos CD lemezre 12-szeres adatmennyiség rögzíthetô.
A CD-R JPEG lemezekrôl
• Csak a „.jpeg” és „.JPEG” kiterjesztésû fájlok játszhatók le.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és elôfordulhat, hogy nem lehet a lemezrôl az összes
rögzített fájlt lejátszani.
• Csak azokat a CD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyek a JPEG fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumban
tartalmazzák.
• A JPEG fájlnév nem haladhatja meg a 8 karaktert, nem tartalmazhat szóközt és speciális karaktereket (. / = +).
• Csak a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket lehet lejátszani. Ha üres szegmens van a többmenetes lemezen,
a lejátszás csak az üres szegmensig lehetséges.
• Egy CD lemezre maximum 9999 képet lehet rögzíteni.
• A Kodak/Fuji Picture CD lemezekrôl a mappákból csak a JPEG fájlokat lehet lejátszani.
• A nem Kodak/Fuji Picture CD, hanem más típusú lemez lejátszása egyáltalán nem lehetséges, vagy a lejátszás
lassabban indul el.
6
A készülék leírása
Lejátszás/pillanat állj (
Üzemi kapcsoló (
)
Stop (
)
ELÔKÉSZÜLETEK
— Az elôlap —
— Hátlap —
)
Videó kimeneti csatlakozó
Üzemmód választó
Csatlakoztassa a TV videó bemenetét
(VIDEO IN) a VIDEO OUT aljzathoz.
Nyitás/zárás
Külsô digitális eszköz bemeneti csatlakozó
Ide csatlakoztassa a külsô digitális berendezés digitális kimenetét
Videó kimenet választó kapcsoló
Használja a kapcsolót a kimenet kiválasztásához
SCART aljzat
Csatlakoztassa SCART bemeneti
aljzattal rendelkezô televízióhoz.
IMPEDANCE SUBWOOFER : 3Ω
FRONT / CENTER / REAR : 6Ω
CENTER
Hangerôszabályzó
Készenlét jelzô
Hangolás/léptetés felfelé (
Hangolás/léptetés lefelé (
Lemezfiók
SUBWOOFER
REAR
L
FRONT
L
REAR
R
FRONT
R
) gomb
) gomb
5.1 csatornás
hangsugárzó kimeneti
aljzatok
— A kijelzô —
Külsô hangbemenet
FM antenna
csatlakozó
AM antenna
csatlakozó
Dolby Digital jelzés
Sztereo jelzés
Fejezet jelzés
Lineáris PCM jelzés
DSP jelzés
Program jelzés
„Behangolva”
jelzés
Fôcím jelzés
Tartozékok
PBC jelzés
E
LOS
N/C
OPE
EZ
R
ME
DIM
DVD
SUB
/EQ
DSP
TUNED
X
AU
W
SLO /ST
MO
AIN
REM
E
TITL
EAT
REP
ST
ER
TUN D
BAN
W
VIE L
C/PA
NTS
P
STE
PRGM
ING
TUN
TITLE PBC CHAP
E
LUM
VO
DSP
II
PL
DE
MO
LINEAR PCM
RETURN
MENU
II
PL
ECT
EFF
INFO
LAY
DISP
R
–
PTY
PTY
M
ZOO
EST
DIG
ER
ORY
TUN
MEM
EDIT
CEL
CAN
DE
E MO
SLID
ND
SOU
E
TON
MPEG
RS
TEST
O
LOG
+
PTY
S
TA
P
SLEE
RCH
SEA
kHz
MHz
SW
LS
MUTE
RDS
C
ER
ENT
L
Távvezérlô
DTS lemez jelzése
MPEG jelzés
Pro Logic jelzés
Audio kábel
Video kábel
FM antenna
Használati útmutató
Rendszerállapotok
jelzése
Rádiófrekvencia
jelzése
AM antenna
Hangsugárzók jelzése
7
8
A készülék leírása
Üzemi kapcsoló TV/DVD
Kijelzô sötétítése
Lemezfiók nyitás/zárás
EZ VIEW, NTSC/PAL gomb
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe
1
Hátralevô idô ellenôrzése (REMAIN)
OPEN/CLOSE
DIMMER
REMAIN
DVD
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUB TITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
Léptetés (STEP) gomb
DSP/EQ gomb
DVD/
AUX üzemmód választás
TUNER/hullámsáv választás
Felirat (SUBTITLE)
Lassítás (SLOW), Mono/sztereo üzemmód
Ismétlés (REPEAT)
Lejátszás/Pillanat állj
PL II
MODE
PL II
EFFECT
PL II üzemmód gomb
INFO
RDS DISPLAY
Számgombok
Automatikus kikapcsolás
(SLEEP)
Háttérkép (LOGO) gomb
Diavetítés (SLIDE MODE)
9
Tegyen az elemtartó
rekeszbe két 1,5 V-os,
AAA méretû elemet,
ügyelve a helyes
polaritásra (+ és –).
3
Tegye vissza az
elemtartó rekesz
tetejét.
Állj
Tárolt állomások keresése/CD léptetés
INFO gomb
E
UT
M
RE
TU
RN
U
MEN
ENTER
RDS választás gomb
2
PL II EFFECT gomb
Hangolás
Hangerôszabályzás
Visszatérés (RETURN)
A nyíl irányában
elcsúsztatva vegye
le az elemtartó
rekesz tetejét a
távvezérlô
hátoldalán.
TUNING
VOLUME
Menü gomb (MENU)
ELÔKÉSZÜLETEK
— A távvezérlô —
PTY–
PTY SEARCH
Nyílgombok/Beírás
TA
TEST TONE
PTY+
SOUND EDIT
TUNER
MEMORY
SLEEP
LOGO
Némítás (MUTE)
CANCEL
SLIDE MODE DIGEST
ZOOM
Teszthang (TEST TONE)
Hangszerkesztés (SOUND EDIT)
Rádióállomások tárolása (TUNER MEMORY)
Kinagyítás (ZOOM)
Törlés (CANCEL)
Képbemutató (DIGEST) gomb
Figyelem
Tartsa be az alábbi biztonsági elôírásokat, így elkerülheti a szivárgó elektrolit okozta
meghibásodásokat:
• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra: az elemen feltüntetett (+) jelzést
illessze az elemtartó rekesz belsejében látható (+) jelzéshez, a (–) jelzést pedig a (–)
jelzéshez.
• Megfelelô elemeket használjon.
Még az azonos méretû elemek is eltérhetnek teljesítményben.
• A két elemet mindig egyszerre cserélje ki.
• Óvja az elemeket hôtôl, nyílt lángtól.
A távvezérlô mûködési tartománya
A távvezérlô a készüléktôl egyenes vonalban mérve
körülbelül 7 méter távolságig használható. A távvezérlô
érzékelôhöz képest 30°-os vízszintes szögtartományban
mozoghat vele.
A távvezérlô takarófedelének levételéhez
nyomja meg a fedelet a jelzésnél, majd
csúsztassa lefelé.
10
A hangsugárzók
csatlakoztatása
A készülék üzembe helyezése elôtt vagy mozgatásakor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati
kábelt az aljzatból.
Bal hátsó hangsugárzó
Bal elsô hangsugárzó
Középsugárzó
C
CSATLAKOZTATÁSOK
SW
L
R
kék
fehér
A TV méretének 2-3-szorosa
zöld
IMPEDANCE SUBWOOFER : 3Ω
FRONT / CENTER / REAR : 6Ω
CENTER
LS
REAR
L
FRONT
L
REAR
R
FRONT
R
RS
SUBWOOFER
lila
piros
szürke
A DVD lejátszó elhelyezése
• A DVD lejátszót helyezze külön állványra,
polcra, vagy a tv-állvány alsó polcára.
Az elsô hangsugárzók elhelyezése L R
(Bal, Jobb)
• Az elsô hangsugárzókat úgy helyezze el, hogy kb. 45
fokos szöget zárjanak be a hallgatási hellyel.
• A hangsugárzókat olyan magasra helyezze, hogy
•
magassugárzójuk fülmagasságban legyen.
Az elsô hangsugárzók egy síkban legyenek a
középsugárzóval, vagy attól egy kissé a hallgatási
hely felé.
A hallgatási hely kiválasztása
A hallgatási helyet úgy válassza meg, hogy annak
távolsága a tv-tôl a tv-készülék méretének 2,5–3-szorosa
legyen. Pl. 32”-os készüléknél 2–2,4 m.
55”-os készüléknél 3,5–4 m.
Hátsó hangsugárzók LS RS
(Bal hátsó, Jobb hátsó)
• A hátsó hangsugárzókat a hallgatási hely mögött helyezze el.
• Ha nem áll rendelkezésre elegendô hely a hátsó hangsugárzók
•
elhelyezésére, helyezze a hátsó hangsugárzókat egymással
szembe.
A hátsó hangsugárzókat 60-90 cm-rel a hallgatási hely
(fülmagasság) fölött helyezze el, kissé lefelé döntve.
elsô és közép hangsugárzókkal szemben a hátsó
* Az
hangsugárzók fôleg a hangeffektusok létrehozásában vesznek
A középsugárzó elhelyezése C
• Az ideális az, ha a középsugárzó ugyanolyan
magasságban van, mint az elsô hangsugárzók.
• A középsugárzót elhelyezheti a tv tetején is, vagy a tv
alatt is.
Jobb hátsó
hangsugárzó
Mélyhangsugárzó
A hangsugárzó hátlapján
1 Nyomja le és tartsa
2 Dugja be a csatlakozólenyomva az aljzat fülét.
vezetéket az aljzatba, és
engedje el a fület.
• Csatlakoztassa a szürke vezetéket
részt, így a hang nem folyamatosan hallható belôlük.
A mélyhangsugárzó elhelyezése SW
• A mélyhangsugárzót a hallgatási környezeten belül bárhol
Jobb elsô
hangsugárzó
•
(+) a szürke (+) aljzathoz, és a
fekete vezetéket (–) a fekete (–)
aljzathoz.
Ellenôrizze a csatlakoztatás
megfelelô polaritását (+ és –).
A készülék hátlapján
3
Csatlakoztassa a vezetékeket a készülék
hátlapján, a csatlakozó aljzatokhoz.
• A csatlakozókat az azonos színû aljzatokhoz
csatlakoztassa.
• Ellenôrizze a csatlakoztatás megfelelô
polaritását (+ és –).
elhelyezheti.
• A mélyhangsugárzót általában az elsô hangsugárzók
fekete
szürke
mellett helyezik el.
11
12
Az FM és AM antennák csatlakoztatása
Ha az AM vétel gyenge, csatlakoztasson
kültéri AM antennát (nem tartozék).
A lejátszó csatlakoztatása
a tv-készülékhez
CSATLAKOZTATÁSOK
Ha az FM vétel gyenge,
csatlakoztasson kültéri FM
antennát (nem tartozék)
AM keretantenna
(tartozék)
Állítsa össze az AM keretantennát.
Nyomja a keret füleit az antenna
talpába.
FM antenna (tartozék)
Összetett video (jó minôség)
Csatlakoztassa a mellékelt video csatlakozókábelt a készülék hátlapján található VIDEO
OUT aljzathoz, majd a televízió VIDEO IN aljzatához.
Az FM antenna csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM
75Ω COAXIAL aljzathoz.
2. Mozgassa körbe az antennavezetéket mindaddig, amíg jó vételt biztosító helyzetet talál, majd
erôsítse a falhoz.
Az AM antenna csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a mellékelt AM keretantennát az AM és
aljzatokhoz.
2. Ha a vétel gyenge, csatlakoztasson
kültéri, mûanyag szigetelésû vezetéket
az AM aljzathoz. (Az AM keretantenna
csatlakozását ne szüntesse meg.)
• Ha gyenge a vétel, csatlakoztasson kültéri antennát.
Szüntesse meg a mellékelt FM antenna csatlakoztatását,
majd csatlakoztassa a 75 ohmos koaxiális kábelt
szabványos csatlakozó dugóval.
A hûtôventillátorról A készülék hátlapján hûtôventillátor található, mely megakadályozza a túl magas
hômérséklet kialakulását a készülék belsejében, és így biztosítja a készülék megfelelô
mûködését. A hûtôventillátor automatikusan elindul, amikor a belsô hômérséklet elér egy
adott értéket, hogy további hûtést biztosítson a készülék számára.
Scart (legjobb minôség)
Amennyiben televízióját SCART bemenettel látták el, akkor csatlakoztasson egy SCART
csatlakozókábelt (nem tartozék) a készülék hátlapján található AV OUT aljzathoz, majd a
televízió SCART IN bemenetéhez.
Ha SCART kábelt használ
• Ha a tv-készülék rendelkezik SCART aljzattal, állítsa az RGBCOMPOSITE kapcsolót RGB állásba. A SCART beállítással
érhetô el a lehetô legjobb kép.
• Ha a tv nem rendelkezik SCART bemenettel, állítsa a készülék
hátlapján az RGB-COMPOSITE kapcsolót COMPOSITE állásba.
RGB
COMPOSITE
RGB
COMPOSITE
IMPEDANCE SUBWOOFER : 3Ω
FRONT / CENTER / REAR : 6Ω
CENTER
REAR
L
FRONT
L
REAR
R
FRONT
R
A biztonság érdekében ellenôrizze a következôket:
SUBWOOFER
• Ellenôrizze, hogy megfelelô legyen a szellôzés a készülék körül. A nem megfelelô szellôzés túlmelegedést okozhat,
Megjegyzés
• A hátlapon a SCART kimenetet „AV OUT” jelzéssel látták el.
és meghibásodhat a készülék.
13
• Ne takarja el a hûtôventillátort és a szellôzônyílásokat, valamint lyukakat. (Ha letakarja újsággal, terítôvel, stb., a hô
nem tud eltávozni a készülékbôl, és a túlzott felmelegedés tüzet okozhat.)
14
Külsô berendezések csatlakoztatása
Külsô analóg berendezés csatlakoztatása
Pl.: Digitális berendezés, pl. DVD lejátszó vagy CD-író csatlakoztatása
Pl.: Analóg berendezés, pl. VCR, kamera vagy tv csatlakoztatása
CSATLAKOZTATÁSOK
Külsô digitális berendezés csatlakoztatása
IMPEDANCE SUBWOOFER : 3Ω
FRONT / CENTER / REAR : 6Ω
CENTER
REAR
L
FRONT
L
REAR
R
FRONT
R
IMPEDANCE SUBWOOFER : 3Ω
FRONT / CENTER / REAR : 6Ω
CENTER
REAR
L
FRONT
L
SUBWOOFER
SUBWOOFER
REAR
R
FRONT
R
Audio csatlakozókábel
Ha a külsô analóg berendezés
csak egy kimeneti aljzattal rendelkezik, akkor azt csatlakoztathatja akár az L (Bal), akár
az R (Jobb) aljzathoz.
Optikai kábel
(nem tartozék)
DIGITAL OUT
R
L
AUDIO OUT
1
Csatlakoztassa a DVD lejátszó Digital Input (OPTICAL) bemenetét a
külsô digitális berendezés Digital Output kimenetéhez.
1
Csatlakoztassa a DVD lejátszó Audio In bemenetét a külsô analóg berendezés Audio Out
kimenetéhez.
• A csatlakozókat a megfelelô színû aljzatokhoz csatlakoztassa.
2
Nyomja meg a távvezérlôn a Külsô bemenet választó (AUX) gombot a DIGITAL IN bemenet
kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: DIGITAL IN ❖ AUX.
• A bemenet kiválasztásához a készüléken az Üzemmód választó (Function) gombot is használhatja.
A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át:
DVD/CD ❖ DIGITAL IN ❖ AUX ❖ FM ❖ AM.
15
2
Nyomja meg a távvezérlôn a Külsô bemenet választó (AUX) gombot az AUX bemenet
kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: DIGITAL IN ❖ AUX.
• A bemenet kiválasztásához a készüléken az Üzemmód választó (Function) gombot is használhatja.
A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át:
DVD/CD ❖ DIGITAL IN ❖ AUX ❖ FM ❖ AM.
16
DVD lemez lejátszása
MP3-CD lemez lejátszása
A készülékkel lejátszhat MP3 kódolású adat CD lemezeket (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
1
Nyomja meg a Lemezfiók
nyitás/zárás (Open/Close)
gombot a lemezfiók kinyitásához.
2
MP3
Helyezzen be egy lemezt.
• A lemezt pontosan helyezze a lemeztálcára,
a feliratos oldallal felfelé.
• Megjelenik az MP3 lemez
Nyomja meg a Lemezfiók
nyitás/zárás (Open/Close) gombot
a lemezfiók bezárásához.
DVD
VCD
CD
• A lejátszás automatikusan elindul.
2
Állj üzemmódban a
, , , gombokkal
válassza ki a kívánt
albumot, és nyomja
meg a Beírás
(ENTER) gombot.
•
menüképernyôje, és megkezdôdik a
lemez lejátszása.
Az egyes lemezeknél a menü más
formában is megjelenhet.
MÛKÖDTETÉS
3
1
Nyomja meg a
Lemezfiók nyitás/zárás
(Open/Close) gombot a
lemezfiók kinyitásához.
Helyezzen be egy MP3
lemezt.
Megjegyzés
• Az egyes lemezeknél a képernyô más
formában is megjelenhet.
A lejátszás leállításához nyomja meg az
Állj (Stop) gombot lejátszás közben.
• Ha lejátszás közben egyszer megnyomja az Állj (Stop)
•
gombot, megjelenik a „PRESS PLAY” (Nyomja meg a
lejátszás folytatásához) felirat, és a hely tárolásra kerül
a memóriában. Ha ezt követôen megnyomja a
Lejátszás/pillanat állj (Play/Pause) (
) vagy a
Beírás (ENTER) gombot, akkor a lejátszás a
megállítás pozíciójától folytatódik. (Ez csak a DVD
lemezeknél mûködik.)
Ha kétszer nyomja meg az Állj (Stop) gombot, a
kijelzôn a „STOP” felirat jelenik meg, és a
Lejátszás/pillanat állj (Play/Pause) (
) gomb
megnyomására a lejátszás a lemez elejétôl indul.
A lejátszás ideiglenes leállításához
nyomja meg a Lejátszás/pillanat állj
(Play/Pause) gombot lejátszás közben.
• A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a
Lejátszás/pillanat állj (Play/Pause) gombot.
3
Albumok váltásához Állj
üzemmódban válassza
ki a kívánt albumot a
, , gombokkal, és
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
• Másik album vagy mûsorszám
4
A lejátszás
leállításához
nyomja meg az Állj
(STOP) gombot.
• Az MP3 lemez lejátszása leáll.
kiválasztásához ismételje meg a 2.
és 3. lépést.
A színrendszer beállítása
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg az NTSC/PAL gombot.
• A készülék alapbeállítása a „PAL” video formátum.
• Az NTSC/PAL gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol a két formátum („NTSC” és „PAL”) között.
• Az egyes országok különféle video formátumokat alkalmaznak.
• Ahhoz, hogy a készülék le tudja játszani a lemezt, a DVD lemeznek és a tv-nek azonos rendszerûnek kell lennie.
17
Megjegyzés
• A felvételi módtól függôen elôfordulhat, hogy egyes MP3-CD
lemezeket nem lehet lejátszani.
• Az MP3-CD lemezek tartalomjegyzéke különféle lehet az MP3
mûsorszám formátumától függôen.
18
JPEG fájlok lejátszása
JPEG
A digitális fényképezôgéppel vagy kamerával rögzített, CD lemezen tárolt képeket, vagy
a személyi számítógépen tárolt JPEG fájlokat lejátszhatja ezzel a DVD lejátszóval.
Állóképek folyamatos lejátszása (Slide (Diavetítés) üzemmód)
Képbemutató (DIGEST)
A tv-képernyôn egyszerre 9 kisképet (JPEG) nézhet meg.
1
1
Tegye a JPEG lemezt a lemeztálcára.
Lejátszás közben
nyomja meg a
Bemutató
(DIGEST) gombot.
• A tv-képernyôn 9 ablakban
megjelennek a JPEG képek.
megjelenik a következô kép.
Nyomja meg a Lemezfiók nyitás/zárás
(OPEN/CLOSE) gombot.
• Playback starts automatically.
Nyomja
a Diavetítés
is shownmeg
for 5 seconds
before another image is displayed.
• Each image
3
• A kiválasztott kép 5 másodpercig látható a képernyôn, majd
Az elôzô vagy a következô 9 képet tartalmazó képernyôre a
megnyomásával léphet.
(SLIDE MODE) gombot.
MÛKÖDTETÉS
2
2
A , , , gombokkal
válassza ki a megtekinteni kívánt
képet, és nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
gomb
Képek forgatása
• A lejátszás automatikusan elindul.
• A gomb többszöri megnyomásával kiválaszthatja, hogy a képek váltása hogyan történjen:
Felülrôl lefelé
Lejátszás közben nyomja meg a
, ,
,
gombokat.
Lentrôl felfelé
Négyszögletes formában középrôl
a kép megfordítása függôlegesen
Függôlegesen, függönyszerûen
Minden új képnél a készülék véletlenszerûen választ a
fenti (1-11) módszerek közül.
a kép elfor-gatása
90°-kal balra
a kép elforgatása 90°-kal jobbra
Az eredeti kép
A Diavetítés (Slide mode) üzemmód kikapcsolása
a kép megfordítása vízszintesen
19
Az elôzô vagy következô képre a
gomb megnyomásával léphet.
• A gomb minden egyes megnyomására az elôzô vagy a következô kép jelenik meg.
20
A lemezre vonatkozó adatok
megjelenítése
A hátralevô idô ellenôrzése
A lemezre vonatkozó információkat megtekintheti a tv-képernyôn is.
Nyomja meg az INFO gombot.
• A gomb többszöri megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben
Nyomja meg a Hátralévô játékidô (Remain) gombot.
követik egymást:
• Az éppen játszott fôcím vagy fejezet teljes és hátralévô
DVD
VCD
CD
MP3
játékidejének ellenôrzése.
JPEG
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
A Hátralévô játékidô (Remain) gomb megnyomására a
kijelzés a következôk szerint változik:
DVD
(Fôcímbôl eltelt
A kijelzés eltûnik.
A kijelzés eltûnik.
lejátszási idô)
TITLE REMAIN
(A fôcímbôl hátralevô
lejátszási idô)
CHAPTER ELAPSED
(Fejezetbôl eltelt
lejátszási idô)
CHAPTER REMAIN
(A fejezetbôl hátralevô lejátszási idô)
A kijelzés eltûnik.
• Ha a
CD
TRACK ELAPSED
(A mûsorszámból
eltelt lejátszási idô)
TRACK REMAIN
(A mûsorszámból
hátralevô lejátszási idô)
TOTAL ELAPSED
(A lemezbôl eltelt
lejátszási idô)
TOTAL REMAIN
(A lemezbôl hátralevô
lejátszási idô)
szimbólum jelenik meg a tv-képernyôn:
Ha a gombok megnyomásakor a fenti kéz szimbólum jelenik meg a tv-képernyôn, azt
jelenti, hogy az adott mûveletet nem lehet elvégezni az éppen játszott lemezzel.
Megjegyzés
• A lemeztôl függôen a lemez információs
képernyô más formában is megjelenhet.
• A lemeztôl függôen kiválaszthatja a DTS,
DOLBY DIGITAL vagy PRO LOGIC
üzemmódot is.
• Mi a fôcím (Title)?
A DVD lemezen található film.
• Mi a fejezet (Chapter)?
A DVD lemez minden egyes fôcíme számos kisebb részre osztható,
melyeket „ejezetnek” nevezünk.
• Mi a mûsorszám (fájl)?
A VCD, CD vagy MP3-CD lemezen rögzített kép vagy zene egy részlete.
A képernyôn megjelenô kijelzések
DVD kijelzés
MP3 CD kijelzés
Mûsorszám (fájl)
Lejátszás nyelve
Dolby Digital kijelzés
VCD kijelzés
Fôcím kijelzés
Eltelt lejátszási idô
Feliratozás
Kameraállás kijelzés
CD kijelzés
Fejezet kijelzés
Ismételt lejátszás
LR Sztereo (Bal/Jobb)
21
22
MÛKÖDTETÉS
TITLE ELAPSED
VCD
Gyorsított/lassított lejátszás
Gyorsított lejátszás
DVD
VCD
CD
MP3
Jelenetek/mûsorszámok
átugrása
DVD
VCD
MP3
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
Nyomja meg röviden a
gombot.
• Ha lejátszás közben hosszan megnyomja a gombot, a gomb minden
• Nem lehet azonban sorban egymás után következô fejezeteket átugrani.
• Lejátszás közben a gomb minden egyes megnyomására a készülék a következô vagy az elôzô
egyes megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
fejezetre, mûsorszámra, könyvtárra (fájl) lép, és lejátssza azt.
VCD
DVD
MP3
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
MÛKÖDTETÉS
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
Lassított lejátszás
Nyomja meg a Lassított lejátszás (SLOW)
gombot.
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
• Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
DVD
VCD
• Ha a videó CD lemezrôl egy 15
percnél hosszabb mûsorszámot
játszik le, a
gomb
megnyomására a készülék 5
perccel hátrébb/elôbbre lép.
Képkockánkénti lejátszás
DVD
VCD
Nyomja meg a Léptetés (Step) gombot.
• A kép egy képkockával továbblép minden egyes
gombnyomásra.
Megjegyzés
Megjegyzés
• VCD lemezeket nem lehet lejátszani hátrafelé lassított
lejátszással.
23
• CD és MP3-CD lemezek gyorsított lejátszásakor a hang csak a 2-szeres
gyorsításnál hallható, 4-szeres, 8-szoros és 32-szeres gyorsításnál nem.
• Nem hallható hang lassított lejátszás és képkockánkénti léptetés közben.
24
Ismételt lejátszás
A-B szakaszismétlés
Az ismétlés üzemmóddal újra lejátszhatja a lemez egyetlen mûsorszámát, egy fejezetet, egy fôcímet,
egy kiválasztott könyvtárat (MP3 fájlok), vagy az egész lemezt.
DVD
VCD
CD
MP3
DVD
JPEG
Nyomja meg az Ismételt lejátszás (Repeat) gombot.
• Az Ismételt lejátszás (Repeat) gomb többszöri megnyomásával az alábbi ismétlési módok közül választhat:
DVD
MP3
Ismételt lejátszáskor az alábbi ismétlési
lehetôségek közül választhat
JPEG
1
VCD
CD
Nyomja meg
kétszer az INFO
gombot.
2
A gombbal válassza ki
az Ismételt lejátszás
ikont.
4
A szakasz
végpontjánál
nyomja meg ismét
az ENTER
gombot.
• VCD és CD lemezeknél egyszer
nyomja meg az INFO gombot.
CHAPTER
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
fejezetet.
RANDOM
A készülék véletlenszerû sorrendben lejátssza a
lemezre rögzített mûsorszámokat (a már
lejátszott mûsorszám ismét a mûsorba kerülhet).
VCD
CD
TRACK
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
mûsorszámot.
3
Válassza ki az „A-” betût a ,
gombokkal, és az ismételni
kívánt szakasz kezdôpontjánál
nyomja meg a Beírás (ENTER)
gombot.
• A készülék tárolja azt a helyet, ahol
az ENTER gombot megnyomta.
DIR
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
mappában levô mûsorszámokat.
megjelölt szakaszt.
A-
A-B
REPEAT : A–B
DISC
A készülék ismételten lejátssza az egész lemezt.
OFF
Az ismételt lejátszás kikapcsolása.
• A készülék ismételten lejátssza a
A -?
REPEAT : A–
Az Ismételt lejátszás üzemmód kiválasztása a lemez információs képernyôrôl
Megjegyzés
• Az ismételt lejátszás nem
lehetséges 2.0 verziójú
Video-CD lemezek esetén, ha
a lejátszási vezérlôjel (PBC)
be van kapcsolva. Az ismételt
lejátszás használatához a
lemezmenüben válassza a
PBC „OFF” (PBC vezérlôjel
kikapcsolva) opciót
(lásd a 31. oldalon).
25
1
2
Nyomja meg kétszer az
INFO gombot.
A gombbal válassza ki
az ismételt lejátszási
ikont.
3
A
gombbal válassza
ki a kívánt ismétlési
módot.
4
Ha vissza kíván térni a normál lejátszáshoz, a
gombokkal válassza ki az
ikont.
DVD
VCD
CD
,
Megjegyzés
• MP3 és JPEG lemezeknél az A-B szakaszismétlés nem mûködik.
Nyomja meg az ENTER gombot.
és JPEG lemezeknél az ismételt lejátszás nem
* MP3
választható ki a lemez információs képernyôrôl.
26
MÛKÖDTETÉS
TITLE
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
fôcímet.
A kameraállás kiválasztása
Zoom (nagyítás)
Ezzel egy adott jelenetet több, különbözô kameraállásból rögzítve is megnézhet.
A Zoom üzemmóddal kinagyíthatja a kép egy kiválasztott részletét.
DVD
1
Zoom (Képrészlet nagyítás)
2
Nyomja meg az
INFO gombot.
A gombbal
válassza ki a
Kameraállás ikont.
1
Nyomja meg a
ZOOM gombot.
2
A , , ,
gombokkal válassza
ki a kinagyítandó
képrészletet.
DVD
3
VCD
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• A gomb többszöri megnyomásával
1/3
kiválaszthatja a nagyítás mértékét:
1/3
SELECT ZOOM POSITION
Nagyítás kikapcsolva
Képarány módosítása
DVD
• A gomb minden egyes megnyomására a következô kameraállás kerül
kiválasztásra, az alábbi sorrendben:
1/3
2/3
Nyomja meg az EZ VIEW gombot.
3/3
• A gomb minden egyes megnyomására az üzemmód be majd kikapcsol.
• A szélesvásznú filmek lejátszásakor fekete sáv látható a képernyô alján és
tetején. Ezek a fekete sávok eltûnnek az EZ VIEW gomb megnyomására.
EZ VIEW bekapcsolva
Megjegyzés
EZ VIEW kikapcsolva
• Ez az üzemmód csak azokkal a lemezekkel használható,
amelyek több kameraállásból rögzítve tartalmazzák a
felvételeket.
Megjegyzés
• Ez nem mûködik, ha a DVD lemez több kameraállásból készült felvételt tartalmaz.
• Egyes DVD lemezeknél a vízszintes - függôleges képarány kötött, ezeknél a filmeknél a fekete sáv
nem tüntethetô el.
27
28
MÛKÖDTETÉS
3
Válassza ki a kívánt kameraállást a ,
gombokkal, vagy a Számgombokkal.
A lejátszás és a felirat
nyelvének kiválasztása
A lejátszás nyelvének kiválasztása
1
Nyomja meg
kétszer az INFO
gombot.
2
Jelenet vagy mûsorszám közvetlen
kiválasztása
DVD
DVD
A , gombokkal vagy
a számgombokkal
válassza ki a kívánt
nyelvet.
1
VCD
Fôcím/mûsorszám
közvetlen kiválasztása
CD
2
Nyomja meg az
INFO gombot.
A , gombokkal vagy a
Számgombokkal válassza ki
a kívánt fôcímet/mûsorszámot, majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
Jelenet közvetlen
kiválasztása
3
A , gombokkal
válassza ki a
fejezet ikon.
• Attól függôen, hogy a DVD lemezen a
01/05
001/040
0:00:37
1/1
03/05
001/002
0:00:01
01/05
1/1
001/040
0:00:01
1/1
MÛKÖDTETÉS
hangot hány nyelven rögzítették, a
gomb minden egyes megnyomására
egy másik nyelv kerül kiválasztásra
(Koreai, Angol, Japán, stb.).
EN 2/3
Jelenet közvetlen
kiválasztása
A , gombokkal vagy a
Számgombokkal válassza
ki a kívánt jelenetet, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
JA 3/3
A felirat nyelvének kiválasztása
DVD
4
A feliratozás nyelvének kiválasztása a lemez információs képernyôn
1
Nyomja meg
kétszer az INFO
gombot.
2
A
gombbal
válassza ki a
feliratozás ikont.
01/05
MP3
3
Válassza ki a kívánt
nyelvet a
gombbal vagy a
Számgombokkal.
KO 1/3
KO 01/ 03
EN 02/ 03
JA 03/ 03
OFF / 03
29
025/040
0:00:01
Idôpont közvetlen
kiválasztása
5
1/1
• A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.
• Az MP3 vagy JPEG lemez tartalmát nem
Megjegyzés
• A felirat nyelvét a távvezérlô Felirat
•
(SUBTITLE) gombjával is
kiválaszthatja.
A lemeztôl függôen elôfordulhat,
hogy a lejátszás és a felirat nyelve
nem választható ki.
•
A , gombokkal
válassza ki az
idôpont ikont.
01/05
025/040
1:17:30
6
1/1
A Számgombokkal írja
be a kívánt idôpontot,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
Használja a
Számgombokat.
OFF
Idôpont közvetlen
kiválasztása
lehet eltüntetni az információs
képernyôrôl.
MP3 vagy JPEG lemez lejátszása
közben a , gombokkal nem lehet
mappát váltani. Ha új mappát akar
választani, állítsa le a lejátszást az Állj
(STOP ( )) gombbal, és ezután
válasszon a ,
gombokkal.
Megjegyzés
• A kívánt fôcímet, fejezetet vagy
•
mûsorszámot kiválaszthatja a
távvezérlô
gombjaival is.
A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy
a fôcím vagy idô kiválasztás nem
mûködik.
30
A lemezmenü használata
A Fôcím menü használata
A lemezmenük segítségével kiválaszthatja, hogy milyen nyelven szóljon a hang, milyen
nyelvû legyen a felirat, a profil, stb. Lemezenként más és más DVD menü jelenik meg.
A több fôcímet tartalmazó DVD lemezek esetében megtekintheti az egyes filmek címeit.
A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy ez a funkció egyáltalán nem mûködik, vagy lemezenként
eltérôen mûködik.
DVD
1
Nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
• 2.0 verziójú Video-CD lemez lejátszása esetén a PBC vezérlôjel be- és
kikapcsolásával mûködtetheti ezt az
üzemmódot.
2
A , gombokkal válassza ki a Lemezmenü
(DISC MENU) menüpontot, majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
• A lemezmenü csak akkor jelenik meg, ha a lemez
tartalmazza a menüt. Ha a lejátszó nem támogatja a
lemezmenü megjelenítését, a „This menu is not
supported” felirat jelenik meg.
DVD
1
Nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
2
A , gombokkal
válassza ki a Fôcím
menü (TITLE
MENU) menüpontot.
3
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• Megjelenik a Fôcím menü.
MÛKÖDTETÉS
3
A , , ,
gombokkal
válassza ki a
kívánt lehetôséget.
4
Nyomja meg a
Beírás (Enter)
gombot.
A kilépéshez nyomja meg a Menü (MENU) gombot.
Megjegyzés
A PBC (lejátszás vezérlôjel) üzemmód
A 2.0 verziójú CD lemezek lejátszásakor a menüképernyô segítségével választhat a jelenetek közül.
Lejátszási vezérlôjel bekapcsolva (PBC ON): Az éppen játszott VCD lemez 2.0 verziójú. A lejátszás a lemezmenü
szerint történik. Bekapcsolt vezérlôjelnél (PBC ON) egyes üzemmódok nem mûködnek. Ha ezeket
használni kívánja, kapcsolja ki a PBC-t (PBC OFF).
Lejátszási vezérlôjel kikapcsolva (PBC OFF): Az éppen játszott VCD lemez 1.1 verziójú. A lemezt ugyanúgy lehet
lejátszani, mint a normál zenei CD lemezeket.
31
32
A nyelv kiválasztása
A DVD lejátszó alapbeállítása szerint a képernyôkijelzések
angol nyelven jelennek meg.
1
Nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
2
A gombbal válassza
ki a Beállítás menüt
(Setup), majd nyomja
meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
Nyomja meg a
Beírás (Enter)
gombot.
4
A , gombokkal
válassza ki a beállítandó
menüpontot, és nyomja
meg a Beírás (Enter)
gombot.
5
A , gombokkal válassza
ki a kívánt nyelvet, és
nyomja meg a Beírás
(Enter) gombot.
• Ha a Beállítás menüben egyszer már kiválasztotta az angol nyelvet, a készülék további
bekapcsolásakor a képernyôkijelzések angol
nyelven jelennek meg.
BEÁLLÍTÁSOK
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a menübôl.
A képernyômenü
nyelvének kiválasztása
A lejátszás nyelvének
kiválasztása (a lemezen
rögzített nyelvek közül)
A feliratozás nyelvének
kiválasztása (a lemezen
rögzített nyelvek közül)
A menü nyelvének kiválasztása
(a lemezen rögzített nyelvek közül)
a lemez nem tartalmazza a
* Ha
menüt a kiválasztott nyelven, a
menü az eredeti nyelven jelenik
meg, hiába választott másik
nyelvet.
33
34
A tv-képarány beállítása
Válassza ki a lejátszón a csatlakoztatott tv-típusnak (normál 4:3 vagy szélesvásznú)
megfelelô tv-képernyô méretarányt.
1
Nyomja meg a Menü
(Menu) gombot.
2
A gombbal válassza
ki a Beállítás menüt
(Setup), majd nyomja
meg a Beírás
(ENTER) gombot.
A tv-képarány (képernyôméret) beállítása
A hagyományos tv-készülékeknél a képernyô szélességének és magasságának az aránya 4:3. Ugyanez
az arány a szélesvásznú képernyôvel rendelkezô tv-készülékeknél 16:9. Ha olyan DVD filmet kíván
nézni, amelyet a tv-tôl eltérô képaránnyal rögzítettek, ki kell választani a képernyônek megfelelô
beállítást.
Q Hagyományos tv-készülék esetén válassza a „4:3LB” vagy „4:3PS”
beállítást tetszése szerint. Ha viszont szélesvásznú tv-t használ,
a „16:9 WIDE” beállítást válassza.
: 16:9 Ezt a beállítást válassza, ha 16:9
képarányú (szélesvásznú) filmet 16:9 képarányú
tv-készüléken néz meg.
WIDE
4
A , gombokkal
válassza ki a kívánt
beállítást, és nyomja
meg a Beírás
(ENTER) gombot.
• Miután elvégezte a beállítást, a készülék
visszakapcsol az elôzô képernyôre.
: 4:3LB (Letter box) Ennél a beállításnál a teljes
16:9 arányú kép látható a hagyományos
képarányú tv-képernyôn, de fekete sávok jelennek
meg a képernyô alsó és felsô részén.
4:3PS
: 4:3PS (Pan&Scan) Ennél a beállításnál a 16:9
arányú képnek csak a középsô része látható a
hagyományos képernyôn, mert a 16:9 arányú
filmnek a két széle levágásra kerül.
(4:3 Letterbox)
(4:3 Pan&Scan)
BEÁLLÍTÁSOK
3
A gombbal válassza
ki a TV-képernyô (TV
DISPLAY)
menüpontot.
4:3LB
Megjegyzés • Ha azonban a film 4:3 képarányban került felvételre, akkor a fenti beállításokkal sem
tekintheti meg a filmet 16:9 képaránnyal.
• Mivel a DVD filmeket általában többféle formátumban rögzítik, a használt szoftvertôl, a
tv-készüléktôl, és a tv-képarány beállítástól függôen más és más a lejátszott kép.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a Beállítás menübôl.
35
36
A készülék használatának korlátozása
(Szülôi felügyelet)
Ezzel letilthatja az olyan jelenetek (erôszakos vagy csak felnôtteknek való) lejátszását, melyek a
gyermekek számára károsak.
1
Nyomja meg a
MENU gombot.
2
A gombbal
válassza ki a Bállítás
(Setup) menüt, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
A gombbal válassza
ki a Szülôi felügyelet
(PARENTAL) menüt,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
4
A , gombokkal
válassza ki a korlátozási
szintet, majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
• Ha a 6. korlátozási szintet választja ki,
•
nem lehet lejátszani a 7-es, és az e
feletti korlátozási szintû lemezeket.
Minél alacsonyabb korlátozási szint
értéket állít be, annál szigorúbb a
korlátozás. Magasabb korlátozási
szintnél a filmben benne maradnak az
erôszakos és a gyermekek számára
nem kívánatos jelenetek.
• Alapbeállítás szerint a jelszó „7890”.
• A beállítás végeztével a készülék
visszakapcsol az elôzô képernyôre.
• A Szülôi felügyelet (PARENTAL CONTROL) olyan DVD lemezek
esetén használható, melyek tartalmazzák a lemez lejátszásának
korlátozásához a megfelelô információkat.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki a
Beállítás menübôl.
37
38
BEÁLLÍTÁSOK
Megjegyzés
5
Írja be a jelszót,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
A jelszó beírása
A korlátozási szint megadásához jelszót kell beírnia.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
MENU gombot.
2
A gombbal
válassza ki a Beállítás
(Setup) menüt, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
A gombbal válassza ki
a Jelszó (PASSWORD)
menüpontot, majd nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
4
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
5
Írja be a jelszót,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• Írja be a régi jelszót, majd az új
jelszót, és erôsítse meg az új jelszót.
• Ezzel elkészült a beállítással.
BEÁLLÍTÁSOK
Megjegyzés
• Alapbeállítás szerint a jelszó „7890”.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával
léphet ki a Beállítás menübôl.
39
40
A háttérkép beállítása
JPEG
DVD
VCD
DVD, VCD vagy JPEG CD lemez lejátszásakor kiválaszthat egy képet, mely képernyô háttérként fog
megjelenni.
A háttérkép beállítása
1
Lejátszás közben nyomja
meg a Lejátszás/pillanat állj
(PLAY/PAUSE) gombot akkor, amikor egy háttérképnek alkalmas képet lát.
2
A háttérkép megváltoztatása
Nyomja meg a
LOGO gombot.
1
Nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
4
A gombbal válassza ki
a „USER” (Felhasználó)
menüpontot, és nyomja
meg a Beírás (Enter)
gombot.
2
A gombbal válassza ki
a Beállítási menüt
(Setup), majd nyomja meg
a Beírás (ENTER) gombot.
5
A Menü (Menu)
gomb
megnyomásával
lépjen ki a menübôl.
3
A gombbal válassza ki
a „LOGO” menüpontot,
és nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
• A képernyôn megjelenik a „LOGO
COPY DATA” (Logó másolása) felirat.
LOGO COPY DATA
PAUSE
• A képernyôn megjelenik a
kiválasztott háttérkép.
4
Zárja be a lemezfiókot
a Lemezfiók nyitás/zárás
(Open/Close) gomb
megnyomásával.
BEÁLLÍTÁSOK
3
A készülék
automatikusan kikapcsol,
majd bekapcsol, és a
lemezfiók kinyílik.
• Az 1. és a 2. lépés
megismétlésével összesen 3
háttérképet választhat ki.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
Ezt a beállítást válassza,
ha a Samsung Logót
kívánja használni
háttérképként.
41
Ezt a beállítást válassza, ha
az Ön által kiválasztott képet
kívánja használni
háttérképnek.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával
léphet ki a menübôl.
42
Hangsugárzó beállítások
A teszthang
A készülék automatikusan beállítja az egyes hangsugárzókra a jel és frekvencia jellemzôket a
hangsugárzó elrendezésnek megfelelôen, függetlenül attól, hogy használja-e az összes
hangsugárzót, vagy nem.
1
Nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
2
A gombbal
válassza ki az
„Audio” menüpontot,
majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A teszthang segítségével ellenôrizheti a hangsugárzók csatlakoztatását és hangerejét.
1
Nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
2
A gombbal válassza
ki az „Audio”
menüpontot, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
A gombbal válassza ki
a Teszthang (TEST
TONE) menüpontot, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
• A teszthang a Bal elsô, Közép, Jobb
elsô, Jobb hátsó, Bal hátsó
hangsugárzókból, majd a
mélysugárzóból hallható, ebben a
sorrendben.
Ha ekkor ismételten megnyomja a
gombot, a teszthang kikapcsol.
4
A , , , gombokkal
válassza ki a beállítandó
hangsugárzót, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
• A C (Középsugárzó), LS (Bal hátsó) és
•
RS (Jobb hátsó) hangsugárzóknál két
beállítás között választhat:
SMALL(Van) ❖ NONE (Nincs).
A Bal és Jobb elsô hangsugárzóknál az
alapbeállítás a SMALL.
BEÁLLÍTÁSOK
3
Válassza ki a
Hangsugárzó beállítás
(Speaker Setup)
menüpontot, és
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki a
Beállítás menübôl.
Többcsatornás Pro Logic üzemmód
SMALL : Ezt a beállítást válassza, ha használja az adott hangsugárzót.
NONE : Ezt a beállítást válassza, ha nem csatlakoztatta az adott hangsugárzót.
A teszthang bekapcsolása a Teszthang (TEST TONE) gombbal
Nyomja meg a Teszthang (TEST TONE) gombot.
• DVD és CD lemezeknél a teszthang csak Állj
Megjegyzés
• Más a hangsugárzó beállítás a PRO LOGIC és a STEREO üzemmódoknál.
43
Start
(STOP) üzemmódban hallható.
ellenôrizheti, hogy minden csatlakoztatott
hangsugárzó megfelelôen mûködik-e.
• Ezzel
A teszthang kikapcsolásához nyomja meg ismét a Teszthang
(TEST TONE) gombot.
L: Bal elsô hangsugárzó
R: Jobb elsô hangsugárzó
C: Középsugárzó
LS: Bal hátsó hangsugárzó
SW: Mélysugárzó
RS: Jobb hátsó hangsugárzó
44
A késleltetési idô beállítása
Ha a hangsugárzókat nem lehet a hallgatási helytôl egyenlô távolságra elhelyezni, a hátsó
hangsugárzóktól és a középsugárzótól érkezô audio jel késleltetésével érheti el a kívánt hatást.
1
Nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
2
A gombbal válassza
ki az „Audio”
menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
3
A gombbal válassza ki
a Késleltetési idô
(DELAY TIME)
menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A , , , gombokkal válassza ki a
beállítandó hangsugárzót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
5
A , gombokkal
válassza ki a
késleltetési idôt,
majd nyomja meg
az ENTER gombot.
• A késleltetési idôt a középsugárzóra
00 és 05 msec között, a hátsó
hangsugárzókra 00 és 15 msec
között lehet beállítani.
BEÁLLÍTÁSOK
A késleltetési idô beállítása a hangsugárzókhoz
Ha 5.1 csatornás térhatású hanggal játszik le, akkor a legjobb a térhatás,
ha a hangsugárzók egyenlô távolságban vannak Öntôl. Ha ezt a szoba
berendezése nem teszi lehetôvé, a késleltetési idô beállításával érheti el
ugyanezt a hatást. A késleltetési idô a közép és a hátsó hangsugárzókra
állítható be.
Megjegyzés
• Bekapcsolt
Dolby Pro Logic II üzemmódoknál a késleltetési idô más és
más lehet az egyes üzemmódokban.
• AC-3 és DTS beállításnál a késleltetési idô 00 és 15 msec között választható ki.
45
• Késleltetési idô beállítása a középhangsugárzóhoz
Ha a Dc távolság megegyezik a Df távolsággal vagy annál
nagyobb (lásd az ábrán), válassza a 0ms beállítást. Egyéb esetben
azonban végezze el a beállítást az alábbi táblázat alapján.
Df és Dc távolsága
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
Érték (ms)
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
• Késleltetési idô beállítása a hátsó hangsugárzókhoz
Ha a Df távolság megegyezik a Ds távolsággal (lásd
az ábrát), válassza a 0 ms beállítást. Egyéb esetben
végezze el a beállítást az alábbi táblázat alapján
Df és Dc távolsága
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
A közép hangsugárzó
ideális helye
Érték (ms)
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
IA hátsó
hangsugárzók
ideális helye
A hangsugárzókat a körön belül helyezze el, ahogyan az ábrán is látható.
Df: Az elsô hangsugárzóknak a hallgatási helytôl mért távolsága.
Dc: A középsugárzónak a hallgatási helytôl mért távolsága.
Ds: A hátsó hangsugárzóknak a hallgatási helytôl mért távolsága.
46
A hangjellemzôk beállítása
Minden egyes hangsugárzóra beállíthatja a balanszot és a hangerôt.
1. módszer:
1
Beállítás a Beállítás menüben
Nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
2
A gombbal válassza ki
az „Audio” menüpontot,
majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2. módszer:
Beállítás a Hangszerkesztés (SOUND EDIT) gombbal
Az elsô hangsugárzók közötti
hangegyensúly (balansz) beállítása
A hátsó hangsugárzók közötti
hangegyensúly (balansz) beállítása
Nyomja meg a
Hangszerkesztés
(SOUND EDIT)
gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
Nyomja meg a
Hangszerkesztés
(SOUND EDIT)
gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
1
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
2
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
4
A , , , gombokkal
válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A hátsó hangsugárzók
jelszintjének a beállítása
4
TITLE
ST
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
ST
TUNED
kHz
MHz
A mélyhangsugárzó jelszintjének a
beállítása
Nyomja meg a
Hangszerkesztés
(SOUND EDIT)
gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
CHAP PRGM RDS RT
3
Nyomja meg a
Hangszerkesztés
(SOUND EDIT)
gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
TUNED
kHz
MHz
5
TITLE
BEÁLLÍTÁSOK
3
A gombbal válassza ki
a Hangszerkesztés
(SOUND EDIT)
menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
TUNED
A középsô hangsugárzó
jelszintjének a beállítása
Nyomja meg a
Hangszerkesztés
(SOUND EDIT)
gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
Megjegyzés
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
47
A Menü (MENU) gomb megnyomásával
léphet ki a Beállítás menübôl.
Az elsô/hátsó hangsugárzók hangegyensúlyának beállítása
• A beállítást a 00 és -6 közötti tartományban végezheti el, vagy választhatja a Kikapcsolva (OFF) beállítást.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje.
A közép/hátsó hangsugárzók és a mélyhangsugárzó hangerejének beállítása
• A hangerô beállítást a +6 dB és –6 dB közötti tartományban végezheti el.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje, és minél jobban megközelíti
a +6 értéket, annál nagyobb a hangsugárzó hangereje.
48
A DRC üzemmód beállítása
(dinamikatartomány csökkentése)
DSP akusztikus környezet/EQ
hangzásképek
Akkor használja ezt a funkciót, ha a Dolby Digital hang minden elônyét szeretné
élvezni alacsony hangerô mellett is (pl. amikor éjszaka filmet néz).
1
Nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
2
A DSP (digitális jelfeldolgozás) üzemmódok (hangeffektusok) célja a különféle akusztikus környezetek szimulálása.
EQ: A hallgatott zene jellegének megfelelôen válasszon a POP, JAZZ, ROCK hangzásképek közül.
A gombbal válassza ki
az „AUDIO” menüpontot,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
Nyomja meg a DSP/EQ gombot.
• A kijelzôn a „DSP” jelzés jelenik meg.
• A következô DSP üzemmódok között választhat, az alábbi sorrendben:
4
A , gombokkal állítsa
be a „DRC” üzemmódot.
BEÁLLÍTÁSOK
3
A gombbal válassza ki
a „DRC” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER
gombot.
• Minél tovább tartja lenyomva a
•
gombot, annál jobban
érvényesül a hatása, és minél tovább tartja lenyomva a
gombot, annál kevésbé.
A beállítás után visszatér az elôzô képernyô.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet
ki a Beállítás menübôl.
49
Megjegyzés
POP, JAZZ, ROCK: Válasszon a hangzásképek közül a hallgatott zene jellegének megfelelôen.
STUDIO : Kis belmagasságú klubhelyiség, élô zenével..
CLUB : Táncklub hangterének létrehozása, dübörgô mélyhang effektussal.
HALL : Tiszta énekhang, és egy koncertterem érzetének létrehozása.
MOVIE: Egy filmszínház akusztikus terének létrehozása.
CHURCH: Nagy belmagasságú templom tágasságának szimulálása.
PASS: Ezt a beállítást válassza a normál zenehallgatáshoz.
50
Dolby Pro Logic II üzemmódok
Dolby Pro Logic II hangeffektusok
Ez csak a Dolby Pro Logic MUSIC üzemmódban használható.
Válassza ki a használni kívánt Dolby Pro Logic II üzemmódot.
Nyomja meg a
PL II MODE gombot.
• A gomb ismételt megnyomására az üzemmódok az alábbi
sorrendben váltják egymást:
Nyomja meg a Pro Logic II
üzemmód választó ( PL II
MODE) gombot a MUSIC
üzemmód kiválasztásához.
1
Nyomja meg a PL II effektus
választó ( PL II EFFECT)
gombot, majd , gombokkal
végezze el a beállítást.
2
• 0 és 1 között választhat.
LINEAR PCM
L
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
• A beállítást a 0 és 7 közötti tartományban
végezheti.
LINEAR PCM
L
C
LS
Megjegyzés
RS
TA
ST
CMX
TUNED
kHz
MHz
Nyomja meg a PL II effektus
választó ( PL II EFFECT)
gombot, majd a , gombokkal
végezze el a beállítást.
4
• A beállítást a 0 és 6 közötti tartományban
TA
ST
TUNED
LINEAR PCM
L
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
R
RS MPEG-2 AAC MPEG
végezheti.
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
R
SW
C
SW
LS
kHz
MHz
C
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
SW
RS
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
• Ha külsô berendezést csatlakoztat a készülékhez, és kiválasztja a
Pro Logic II üzemmódot, ügyeljen rá, hogy az audio csatlakozóvezetékeket mind a jobb, mind a bal AUDIO INPUT bemeneti
aljzatokhoz csatlakoztassa.
Ha csak a bal, vagy csak a jobb aljzathoz csatlakoztat, nem lehet
hallgatni az 5.1 csatornás térhatású hangot.
Megjegyzés
• Ha két vagy többcsatornás kódolású DVD-t játszik le, a
(Dolby Pro Logic II)
gomb nem mûködik, hanem a készülék automatikusan a többcsatornás üzemmódra vált.
Pro Logic II üzemmódok:
• MUSIC: Zenehallgatás közben a jelenlét érzetét kelti.
• CINEMA: A mozifilm hangja a megtévesztésig valósághû lesz.
• PRO LOGIC: Többcsatornás hangeffektus, mely 5 hangsugárzó érzetét kelti, holott csak az elsô két hangsugárzót
használja.
• MATRIX: Az 5.1 csatornás surround hang elôállítása
STEREO: Válassza ezt a beállítást, ha a hang elôállításához csak az elsô két hangsugárzót és a mélysugárzót
kívánja használni.
51
• Panoráma (Panorama) mód Ezzel a beállítással az elsô hangsugárzók által sugárzott sztereo
•
•
hangzásnak a háttér hangsugárzókra történô kiterjesztésével kitágíthatja a hangteret, azt a
hatást keltve, mintha körbevenné a zene.
Középcsatorna beállítás (Center Width) A hangot csak a középsugárzó közvetíti. A jobb és bal elsô
hangsugárzók csak fantom hangot állítanak elô.
Dimenzió (Dimension) A hangtér fokozatos eltolása az elsô vagy a hátsó hangsugárzók irányában.
52
BEÁLLÍTÁSOK
Nyomja meg a PL II effektus
választó ( PL II EFFECT)
gombot, majd a , gombokkal
végezze el a beállítást.
3
LINEAR PCM
L
CMX
SW
LS
Rádióhallgatás
Rádióállomások tárolása
Maximálisan a következô számú állomások tárolhatók:
Hangolja be a kívánt állomást (az FM, AM hullámsávokon) az automatikus vagy
manuális hangolási mód segítségével.
A távvezérlôvel
Nyomja meg a
Rádió/hullámsáv
választó
(TUNER/BAND)
gombot.
1
Ultrarövidhullám
Középhullám
Példa: Az FM 89,1 tárolása a memóriában.
2
Hangolja be a
hallgatni kívánt
állomást.
Automatic Tuning 1
• A Rádió/hullámsáv választó
(TUNER/BAND) gomb
megnyomásával átkapcsolhat
az FM ❖ AM hullámsávok
között.
• FM
• AM
15 FM állomás
15 AM állomás
Automatikus hangolás 1
Automatic Tuning 2
Automatikus hangolás 2
Manual Tuning
Kézi hangolás
1
Nyomja meg a
gombot,
ha a korábban tárolt állomások
közül kíván választani.
Tartsa lenyomva
gombot az automatikus
hangolás elindításához.
a
Nyomja meg a
Rádió/hullámsáv választó
(TUNER/BAND) gombot,
és válassza ki az FM
hullámsávot.
• A Rádió/hullámsáv választó
2
• Olvassa el a rádióállomások
(TUNER/BAND) gomb minden
egyes megnyomására a
készülék átvált az FM és AM
hullámsávok között.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
Nyomja meg röviden a
gombot ismételten. Minden egyes
gombnyomásra a frekvencia újból
változni kezd a megnyomott
gombnak megfelelô irányban.
Hangolja be a
gombbal a 89,1
frekvenciaértéket.
3
Nyomja meg a
Tárolás (TUNER
MEMORY) gombot.
• A kijelzôn villog a „PRGM”jelzés.
automatikus vagy kézi
behangolásáról olvasottakat az
53. oldal 2. lépésben.
TUNED
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
TUNED
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
kHz
MHz
A készülék gombjaival
1
Nyomja meg az
Üzemmód választó
(Function) gombot a
kívánt hullámsáv (FM,
AM) kiválasztásához.
2
Hangolja be a
hallgatni kívánt
állomást.
Nyomja meg az Állj (Stop) ( )
gombot az „MANUAL” (Kézi)
üzemmód kiválasztásához.
Tartsa nyomva a
gombot az automatikus
keresés elindításához.
• 1–15 között választhat.
5
•
RDS RT
ST
6
További állomások
tárolásához hajtsa
végre újból a 2–5.
lépéseket.
• A TUNER MEMORY gombot az alatt az
Automatic Tuning 2
TITLE
Nyomja meg a Tárolás
(TUNER MEMORY)
gombot az állomás
tárolásához.
TUNED
kHz
MHz
idô alatt nyomja meg, amikor a „PRGM”
jelzés villog a kijelzôn.
A „PRGM” jelzés eltûnik a kijelzôrôl, és a
készülék tárolja az állomást.
TITLE
CHAP
RDS RT
ST
A RÁDIÓ
Nyomja meg az Állj (Stop)
( ) gombot a „PRESET”
(Tárolt állomások behívása) üzemmód
kiválasztásához. Válasszon a
gombbal
a korábban tárolt állomások közül.
Automatic Tuning 1
4
Válassza ki a kívánt
memóriahelyet a
gombokkal.
TUNED
kHz
MHz
meg az Állj (Stop) ( )
Manual Tuning Nyomja
gombot a „MANUAL” (Kézi)
üzemmód kiválasztásához.
Nyomja meg a
gombot ismételten. Minden
egyes gombnyomásra a frekvencia újból változni
kezd a megnyomott gombnak megfelelô irányban.
Nyomja meg a Mono/sztereo (MO/ST) gombot a Mono/Sztereo üzemmód kiválasztásához.
(Csak az FM hullámsávon.)
• A Mono/sztereo (MO/ST) gomb minden egyes megnyomásával átkapcsolhat a „STEREO” (Sztereo) és
A tárolt állomások elôhívásához nyomja meg a
távvezérlôn.
gombokat a
„MONO” (Mono) üzemmódok között.
53
• Gyenge vétel esetén válassza a mono üzemmódot a tiszta, zavarmentes rádióhallgatás érdekében.
54
RDS adások vétele
PTY (mûsortípus) kijelzés és mûsortípus szerinti keresés
FM állomások behangolása az RDS szolgáltatással
Ez a készülék rendelkezik az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással, amely lehetôvé teszi azt,
hogy az FM RDS rádióállomások a normál rádiójelekkel együtt olyan információkat juttassanak el a
hallgatókhoz, mint pl. a rádióállomás neve, mûsortípus azonosítók (sport, zene, stb...)
Ha olyan állomást hangol be, amely RDS információkat is sugároz, a kijelzôn világít
az RDS jelzô.
• Az RDS szolgáltatások leírása
1. PTY(Mûsortípus): Az éppen sugárzott mûsor típusának kijelzése.
2. PS NAME (Állomásnév): az éppen hallgatott rádióállomás max. 8 karakter hosszúságú
neve.
3. RT (Rádiós szöveg): Dekódolja a rádióállomás által sugárzott max. 64 karakteres
szöveges információt.
4. CT (Pontos idô): Dekódolja az FM frekvencián sugárzott pontos idô információt.
• Egyes állomások nem sugároznak PTY, RT vagy CT információkat. Ilyenkor ezek a
jelzések nem jelennek meg.
5. TA (Közlekedési információk beolvasása): Ez a jelzés akkor villog, amikor a közlekedési
információk beolvasása történik.
Megjegyzés
• Az AM adók nem sugároznak RDS jeleket.
• Ha az adó nem megfelelôen sugározza az RDS jelet vagy
gyenge a vétel, az RDS szolgáltatások mûködése nem lesz
megfelelô.
Az RDS szolgáltatásokról
Az RDS szolgáltatás egyik elônye, hogy megkereshet egy bizonyos típusú mûsort sugárzó állomást a
tárolt állomások között úgy, hogy megadja a mûsortípus azonosítóját (PTY).
Rádiómûsor keresése a PTY (mûsortípus) azonosító segítségével
A keresés elôtt vegye figyelembe a következôket:
• A mûsortípus azonosító (PTY) szerinti keresés
csak a tárolt adók között lehetséges.
• A keresés bármikor megállítható, ha keresés
•
•
közben megnyomja a Mûsortípus szerinti keresés
(PTY-SEARCH) gombot.
A következô lépések elvégzésének ideje idôben
korlátozva van. Ha a beállítás törlôdik, mielôtt
befejezné a beállítási mûveletet, kezdje újra az 1es lépéstôl.
Amikor a távvezérlôn megnyomja a gombokat,
ellenôrizze, hogy a távvezérlôvel FM adót
választott-e.
1
2
A kijelzôn látható, ha az adó sugároz RDS jeleket.
Az RDS információk megjelenítése
FM adás hallgatásakor nyomja meg az RDS kijelzések megjelenítése (RDS
DISPLAY) gombot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzôn a következô információk jelennek meg:
A kijelzôn megjelenô karakterek
Amikor a kijelzôn PS vagy RT jelek láthatók, a következô karakterek fordulhatnak elô.
• A kijelzô nem tesz különbséget a kis és nagybetû között, és mindig nagybetû jelenik meg.
• Nem jelennek meg ékezetes betûk. Például „A” jelenik meg a különbözô nyelvekben
elôforduló változatok helyett (Á, Ä).
3
Amikor FM rádióadó mûsorát hallgatja,
nyomja meg a Mûsortípus szerinti keresés
(PTY SEARCH) gombot.
Tartsa nyomva addig a PTY- vagy PTY+
gombot, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a
kívánt PTY azonosító.
• A kijelzôn a táblázatban látható PTY azonosítók
jelennek meg.
Mialatt az elôzô lépésben választott PTY
azonosító látható a kijelzôn, újra nyomja
meg a Mûsortípus szerinti keresés (PTY
SEARCH) gombot.
• A készülék végigkeresi mind a 15 tárolt
FM állomást, és ha talál egyet, ami
megfelel a kívánságnak, akkor megáll a
keresés, és a készülék behangolja az
adott állomást.
Kijelzés
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
• Különbözô témák, pl. pillanatnyi események,
ismeretterjesztés, párbeszédek és elemzések
• Információk, a vásárlókat érdeklô kérdések,
orvosi témák, stb.
• Sport
• Oktatás
• Rádiójátékok, sorozatok, stb.
CULTURE
• Nemzeti vagy helyi kulturális témák, pl. vallási
és szociális kérdések, nyelvek, színház, stb.
SCIENCE
• Természettudomány és technológia
VARIED
• Egyéb prózai, szórakoztató programok
(vetélkedôk, játékok), interjúk, vígjátékok,
szatirikus darabok, stb.
POP M
• Popzene
ROCK M
• Rockzene
M.O.R.M
• Mai „könnyûzene”
LIGHT M
• Könnyû klasszikus zene, hangszeres és
kórusmûvek
CLASSIC
• Komoly klasszikus zene, zenekari darabok,
szimfóniák, kamarazene, operák
OTHER M
• Egyéb zene, jazz, R&B, pop, country, rap
WEATHER
• Idôjárás
FINANCE
• Pénzügy
CHILDREN
• Gyermekprogramok
SOCIAL A
• Társadalmi ügyek
RELIGION
• Vallás
PHONE IN
• Betelefonálás
TRAVEL
• Utazás
LEISURE
• Szabadidô
JAZZ
• Jazz zene
COUNTRY
• Country zene
NATION M
• Nemzetek zenéje
OLDIES
• Régi zene
FOLK M
• Népzene
DOCUMENT
Megjegyzés
Mûsortípus
• Hírek, pl. a közlemények és riportok
A RÁDIÓ
Frekvencia
PS (Program Service = Rádióadó neve): Keresés közben megjelenik a „PS” jelzés, és
az adó neve kijelzésre kerül. Ha az adó nem sugároz ilyen információt, akkor a „NO PS”
jelzés jelenik meg.
RT(Radio Text = Rádiós szöveg): Keresés közben megjelenik az „RT” jelzés, és az
adó által küldött üzenetek. Ha az adó nem sugároz ilyen információt, akkor a „NO RT”
jelzés jelenik meg.
Frekvencia: Az adó frekvenciája (nem RDS szolgáltatás).
(PTY-SEARCH)
• Ismeretterjesztés
• Ha a keresés igen gyorsan befejezôdik, a PS és RT jelzés nem
jelenik meg a kijelzôn.
55
56
További szolgáltatások
Automatikus kikapcsolás (SLEEP)
A kijelzô fényerejének beállítása
Ezzel beállíthatja a készüléket úgy, hogy automatikusan kikapcsoljon a
kiválasztott idôtartam eltelte után.
A DVD lejátszó kijelzôjének a fényereje módosítható, hogy
tv nézés közben ne zavarja Önt a túl nagy fényerô.
Nyomja meg az Automatikus
kikapcsolás (SLEEP) gombot.
Nyomja meg a Kijelzô sötétítése
(DIMMER) gombot.
• A kijelzôn megjelenik a „SLEEP” jelzés. A gomb minden egyes
• A gomb minden egyes megnyomására a kijelzô fényereje
megnyomására a kiválasztás a következôk szerint változik:
10 ❖ 20 ❖ 30 ❖ 60 ❖ 90 ❖ 120 ❖ 150 ❖ OFF (Kikapcsolva).
az alábbiak szerint kapcsol át:
kissé sötétített ❖ teljesen sötétített ❖ nem sötétített.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
A készülék némítása
Elalváskapcsoló beállításának ellenôrzéséhez
nyomja meg a SLEEP gombot.
• A kijelzôn látható a kikapcsolásig hátralevô idô.
• A gomb ismételt megnyomásával megváltoztathatja az elalváskapcsoló
utolsó beállítását.
Nyomja meg a Némítás
(MUTE) gombot.
• A kijelzôn villogni kezd a „MUTE” (Némítás) kijelzés.
• A hang visszakapcsolásához nyomja meg újból a
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a
SLEEP gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az OFF
(Kikapcsolva) jelzés legyen látható.
A némítással a hangerôt veheti le egy gombnyomással,
ha pl. csöng a telefon vagy csengetnek.
Némítás (MUTE) vagy a Hangerô (VOLUME)
gombokat.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
57
58
Hibaelhárítás
Ha a készülék mûködésében hibát észlel, ellenôrizze az alábbi hibalistát. Ha nem talál megfelelô
magyarázatot, és nem segít a használati útmutató a hiba megoldásában, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki
a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Probléma
Nem nyílik ki a lemezfiók.
Ellenôrzés
• A készüléket megfelelôen csatlakoztatta a hálózatra?
• Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra vissza.
• Ellenôrizze a DVD lemez területi kódját. Elôfordulhat, hogy a
A készülék nem játssza a
lemezt.
külföldön vásárolt lemezt nem lehet lejátszani.
• A CD-ROM és DVD-ROM lemezeket nem játssza le a
•
készülék.
Ellenôrizze a korlátozási szintet.
A lejátszás nem indul el
azonnal, amikor megnyomja a • Ellenôrizze, hogy nem karcos-e vagy deformált a lemez.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Lejátszás/pillanat állj
(Play/Pause) gombot.
Nem hallható a hang.
A hang csak néhány
hangsugárzóból hallható,
és nem mind a hatból.
• Nagy sebességû, lassított és képkockánkénti lejátszásnál nincs
•
hang.
Megfelelôen csatlakoztatta a hangsugárzókat? Megfelelôen
végezte el a hangsugárzók beállítását?
Sérült a lemez?
•
• CD vagy rádió hallgatása esetén a hang csak az elsô (bal/jobb)
•
•
hangsugárzókra kerül. Kapcsolja be a PRO LOGIC II üzemmódot a
távvezérlô
(Dolby Pro Logic II) gombjának megnyomásával,
hogy mind a hat hangsugárzót használja.
Ellenôrizze, hogy a DVD lemez 5.1 csatornás kódolású-e.
Ha az alapbeállítási menü audio menüpontjában a C, SL, és SR
opciókra a „NONE” beállítást választotta ki, nem szól a
középsugárzó, valamint a jobb és bal hátsó hangsugárzók.
Válassza a „SMALL” beállítást.
Dolby Digital 5.1 csatornás
surround hang nem kerül
reprodukálásra.
59
• Megtalálható a lejátszott lemezen a „Dolby Digital 5.1CH” jelzés?
•
5.1 csatornás hang csak akkor reprodukálható, ha 5.1 csatornás
hanggal rögzítették a lemez tartalmát.
Az információs képernyô audio menüpontjában kiválasztotta a
DOLBY DIGITAL 5.1-CH beállítást?
Ellenôrzés
• A lemez forog, de nincs kép.
• A képen interferencia
látható, és gyenge a
minôség.
• Be van kapcsolva a tv?
• A videokábel megfelelôen van csatlakoztatva?
• Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
• Egyes DVD lemezeket a gyenge gyártási minôség miatt nem lehet
Nem mûködik a távvezérlô.
• Megfelelô távolságból és szögbôl mûködteti a távvezérlôt?
• Kimerültek az elemek?
A szinkronhangnál vagy a
szinkronfeliratnál nem lehet
átkapcsolni másik nyelvre.
• Azoknál a lemezeknél, amelyekre nem lett felvéve több nyelven
A menü kiválasztásakor nem jelenik
meg a menü.
• Tartalmaz a lemez menüt?
Nem lehet megváltoztatni a
képarányt.
• A 16:9 képarányú DVD mûsoranyag a lejátszásnál megjelenhet
A kívánt rádióadó nem
hangolható be.
• Megfelelôen csatlakozik az antenna a készülékhez?
• Ahol az antenna jele nem elegendô, a jó vétel érdekében
• Meghibásodott a készülék
(nem mûködik, vagy furcsa zaj
hallható).
• A DVD lejátszó hibásan
mûködik.
• Kapcsolja ki a készüléket, és tartsa nyomva a készüléken az állj
lejátszani.
hang és felirat, nem mûködik ez a szolgáltatás. A lemeztôl függôen
ezek a szolgáltatások nem egyformán mûködnek.
16:9 ún. szélesvásznú formában, ill. 4:3 képarányú LETTER BOX
vagy PAN-SCAN formátumban. Azonban a 4:3 képarányban
készült DVD mûsoranyag csak 4:3 formátumban jelenhet meg.
Nézze meg a DVD lemez tokján található információt, és annak
megfelelôen végezze el a beállítást.
szereltessen fel külsô FM antennát.
(Stop) (
) gombot legalább 5 mp-ig.
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén használja ezt
az üzemmódot.
• Mialatt a kijelzôn a „NO DISC” (Nincs lemez) felirat látható,
Elfelejtette a korlátozási
szint beállításához a jelszót.
tartsa
lenyomva a készüléken lévô Állj (Stop) ( ) gombot legalább 5 mp-ig.
A kijelzôn megjelenik az „INITIAL” (Kezdeti) felirat, és minden
beállítás visszatér az eredeti gyári beállításra.
• Kapcsolja be a készüléket.
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén használja .
60
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
PNem látható kép; nem hallható • Hideg helyrôl hirtelen meleg helyiségbe vitte a készüléket? Ha
páralecsapódás következik be a készülék belsejében, távolítsa el a
hang; a lemezfiók csak 2-5
lemezt, és hagyja a készüléket 1-2 órán át kiszáradni, bekapcsolt
másodperc múlva nyílik ki
állapotban. (A lejátszó a nedvesség elpárolgása után használható.)
Probléma
Elôírások a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
A lemez felületén lévô apró karcok csökkenthetik a hang és képminôséget vagy a
lejátszás megszakadását okozhatják. Különösen figyeljen oda, hogy ne karcolja meg a
lemezeket kezelésük közben.
A lemezek kezelése
Ne fogja meg a lemez adathordozó (fényes)
oldalát. A lemezt a szélénél fogja meg, így nem
szennyezi ujjlenyomattal a felületet.
Ne ragasszon matricát a lemezre.
A lemezek tárolása
Ne tárolja közvetlen
napfénynek kitett
helyen a lemezeket.
Figyelmeztetés
Hûvös, jól szellôzô
helyen tárolja a
lemezeket.
A lemezeket a saját
dobozukban, függôleges
helyzetben tárolja.
• Vigyázzon arra, hogy a lemezek felülete ne szennyezôdjön.
• Repedt vagy karcos lemezt ne tegyen a készülékbe.
Minôségtanúsítás
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk, hogy a
Samsung gyártmányú, HT-DS100 típusú készülék megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek:
Á
l
t
a
l
á
n
o
s
r
F á
d
M i
ó
Megjegyzés
• Amikor a készüléket hideg helyrôl meleg helyiségbe viszi, a készülék
belsejében páralecsapódás keletkezhet. Ilyen esetben elôfordulhat,
hogy a DVD lejátszó nem mûködik megfelelôen. Ha ez elôfordul, vegye
ki a lemezt, és bekapcsolt állapotban hagyja állni a készüléket 1 vagy 2
órán keresztül.
61
Tömeg
6,2 kg
Méretek
360 x 65 x 408 mm
Üzemi hômérséklet tartomány
+5°C – +35°C
Megengedett páratartalom üzemi környezetben
10% – 75%
Hasznos érzékenység
10 dB
Jel/zaj arány
60 dB
Torzítás
0,5%
E
r
ô
s
í
t
ô
H
a
n
g
s
u
g
á
r
z
ó
54 dB
40 dB
2%
1,0 Vp-p (75Ω terhelés)
Összetett video: 1.0 Vp-p (75Ω terhelésnél)
Fényességjel: 1,0 Vp-p (75Ω terhelés)
Színjel: 0,286 Vp-p (75Ω terhelés)
Elsô hangsugárzó kimenet
40 W (6Ω)/csatorna
Középsugárzó kimenet
40 W (6Ω)
Hátsó hangsugárzó kimenet
40 W (6Ω)/csatorna
Mélysugárzó kimenet
55 W (3Ω)
Frekvencia átviteli sáv
20 Hz-20 kHz
Jel/zaj arány
75 dB
Áthallási csillapítás
50 dB
Érzékenység
(AUX) 500 mV
5.1ch speaker system
Hangsugárzó rendszer
Elsô/Közép /Hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
Impedancia
6Ω x 5
3Ω
Frekvenciaátviteli sáv
150 Hz-20 kHz
30 Hz-150 Hz
Érzékenység
85 dB/W/M
86 dB/W/M
Névleges bemeneti teljesítmény
40 W
30 W (U.K only)
55 W
Maximális bemeneti teljesítmény
80 W
60 W (U.K only)
110 W
Méretek
85 x 94 x 93.2 mm
130 x 320 x 335 mm
Tömeg
0,3 Kg
4,3 Kg
62
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
• Tisztításkor a középrôl kifelé haladva, óvatosan törölje át a felületet.
205 W
r Hasznos érzékenység
AM á
(WM) di Jel/zaj arány
ó Torzítás
k Összetett video
V i
i m
d e
e n SCART csatlakozó aljzat
o e
t
A lemezek kezelése és tárolása
Amikor ujjlenyomat vagy szennyezôdés van a
lemezen, törölje át a felületét enyhe tisztítószeres
vízzel, majd puha ronggyal törölje szárazra.
Teljesítményfelvétel
SZÓTÁR
Kameraállás
Fejezet
sorszám
Vannak olyan DVD lemezek, amelyeknél egyes jelenetek különbözô látószögbôl is rögzítették
(ugyanaz a jelenet elölrôl, balról, jobbról, stb.). Ezeknél a jeleneteknél a Kameraállás (Angle)
gomb megnyomásával lehet átkapcsolni egy másik látószögre.
Ezeket a számokat a DVD lemezeken rögzítik. Egy-egy fôcím részekre van
felosztva, a részek sorszámot kapnak, s e számok segítségével az egyes részek
gyorsan megkereshetôk.
DVD
Nagy tömörítésû optikai lemez, melyre digitális jelek segítségével kiváló minôségû kép és
hanganyag kerül felvételre. Az új mozgókép tömörítô (MPEG-2) és a nagy sûrûségû felvételi
technológiának köszönhetôen a DVD lemez két 0,6 mm vastagságú lemezt foglal magába.
PCM
A PCM a Pulse Code Modulation (Impulzus kód moduláció) rövidítése, a
digitális hang másik elnevezése.
PBC
(lejátszás vezérlés)
A 2.0 verziójú Video CD-lemezekre lejátszási vezérlôjelet vesznek fel.
A jelenetek vagy más információk kiválasztása a tv-készüléken megjelenô
menük segítségével történik.
Területi kód
Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemezek területi kóddal vannak ellátva.
Ha a lemezen szereplô kód nem egyezik a készülék kódjával, a készülék
nem játssza le a lemezt.
Felirat
Fôcím sorszám
Mûsorszám sorszám
Video CD
Feljegyzések
A képernyô alján a szöveg írott formában jelenik meg. A DVD lemezen max. 32
nyelven szerepelhet a felirat.
Ezeket a számokat a lemezen rögzítik. Ha a lemez kettônél több filmet
tartalmaz, az egyes filmek címei (Fôcím 1, Fôcím 2, stb.) sorszámot kapnak.
A videó és audio CD-lemezeken az egyes mûsorszámok meg vannak számozva.
E számok ismeretében az egyes mûsorszámok gyorsan megkereshetôk.
Kép és hangfelvételeket tartalmaz, melynek minôsége megközelítôleg a
videokazettákéval azonos. A készülék lejátssza a lejátszási vezérlôjelet
tartalmazó (2.0 verziójú) Video CD lemezeket.
A különbözô hangforrásokról, mint a DVD- és CD-lemezek, 5.1-csatornás (vagy
6-csatornás) Hi-Fi minôségû digitális hangot hallgathat. A DTS valósághû, tiszta,
térhatású hangzást biztosít, melyet a korábbi, hagyományos rendszerekkel nem
lehetett elérni.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
A jelzés az 5.1 (vagy 6)-csatornás digitális surround hangot jelöli, melyet digitális
jelként vettek fel DVD- és LD lemezekre (
jelzés a lemezen). Az ilyen
lemezrôl valósághû, dinamikus hangzás élvezhetô, melynek jobb a
hangminôsége, dinamikatartománya és irányítottsága, mint a hagyományos Dolby
Surround technológiával készült lemeznek.
A jelzés a 4-csatornás analóg hangot jelöli, ami olyan mûsorforrásról érkezik, mint
a
jelzéssel ellátott videokazetta vagy lézerlemez. Ilyen lemezekrôl sokkal
élethûbb, erôteljesebb hangzás élvezhetô, mint a hagyományos sztereo
hangforrások esetében.
63
64
Download PDF

advertising