Samsung | BD-D6900 | Samsung BD-D6900 3D Blu-ray | 2011-es model Felhasználói kézikönyv

BD-D6900
Blu-ray™ lejátszó
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 1
2012-01-16 오전 11:59:37
Főbb jellemzők
Blu-ray™ lemezek jellemzői
A Blu-ray lemezek a jelenleg elérhető legjobb
minőségű HD videót tárolják – A nagy kapacitás
miatt a videó minőségében nincs kompromisszum.
A Blu-ray lemezek következő jellemzői lemezfüggőek,
és eltérőek lehetnek.
A menü megjelenése és navigációja is lemeztől
függően eltérő lehet.
Nem minden lemez rendelkezik az alábbi
jellemzőkkel.
Nagyfelbontású videók lejátszása
Nagyfelbontású felvételek lejátszásához Blu-ray
lemezről HDTV-re (nagyfelbontású televízióra) van
szükség.
Egyes Blu-ray lemezek esetén a készülék HDMI
OUT kimenetét kell használni a nagyfelbontású
tartalom megjelenítéséhez.
A nagyfelbontású tartalmak megtekintése Blu-ray
lemezekről a TV felbontásától függően korlátozott
lehet.
BD-LIVE
BD-LIVE kompatibilis Blu-ray lemezek esetén
hálózati kapcsolattal tölthetők le a lemez gyártója
által biztosított tartalmak.
A Blu-ray lejátszók jellemzői
3D
A készülék képes a 3D tartalmak lejátszására
HDMI kábellel.
A 3D effektus alkalmazásához csatlakoztassa
a 3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt,
3D-kompatibilis TV-t) a készülékhez egy HDMIkábellel, és játssza le a 3D tartalmat 3D-s
szemüveg segítségével.
3D Konverzió
2D tartalmak lejátszásakor a 2D átalakítható 3D-re
a távirányító 2D3D gombjával.
2
Smart Hub
Hálózati kapcsolaton keresztül letölthetők
különböző fizetős vagy díjmentes alkalmazások.
Ezekkel olyan tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz
férhet hozzá az interneten, mint például hírek,
időjárás-jelentés, tőzsdei hírek, játékok, filmek és
zenék.
AllShare
A hálózati kapcsolaton keresztül lejátszhatók a
készüléken (pl. PC-n, mobiltelefonon vagy NASon) tárolt videók, zenék és fotók.
Multimédia fájlok lejátszása
Az USB adathordozóról az USB-csatlakozással
lejátszhatók a különböző multimédia fájlok (MP3,
JPEG, DivX, etc).
Digitális TV
• A Digitális TV-hez kapcsolódó funkciók (DVB)
csak olyan országokban/régiókban elérhetők,
ahol DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digitális
földfelszíni sugárzás elérhető, illetve ahol
kompatibilis DVB-C (MPEG2 és MPEG4 AAC)
kábeltévés szolgáltatás elérhető. Érdeklődjön a
helyi kereskedőnél a DVB-T vagy DVB-C adások
elérhetőségéről.
• A DVB-T a DVB Európai Konzorcium
szabványa a digitális földfelszíni televízió
műsorsugárzásra, a DVB-C pedig a digitális TV
műsorszórásának szabványa kábelen keresztül.
Azonban egyes megkülönböztetett funkciók,
mint az EPG (elektronikus műsorújság), a
VOD (Video on demand) és mások nem
tartoznak a specifikációkba. Ezért jelenleg nem
használhatók.
• Egyes digitális TV funkciók nem feltétlenül
elérhetők minden országban vagy régióban,
és a DVB-C nem minden kábelszolgáltatóval
működik.
• A készülék külső eszközökre rögzíti a TV
csatornát.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 2
2012-01-16 오전 11:59:37
Biztonsági információk
02
Figyelmeztetés
FIGYELEM
Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget”
jelez a termék belsejében, ami áramütést
vagy testi sérülést okozhat.
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉ LY, NE NYISSA KI
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
Ez a szimbólum a termékkel velejáró fontos
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A
utasításokat jelzi.
BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT) - BELÜL
NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERELHETŐ
ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
Ne helyezze el ezt az eszközt zárt helyen, úgymint
könyvespolcon vagy hasonló bútoron.
FIGYELMEZTETÉS
Az esetenkénti tűz- vagy áramütésveszélyt okozó
sérülések elkerülése érdekében, a készüléket ne
tegye ki esőnek vagy nedvesség hatásnak.
FIGYELEM
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓ LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRRAL MŰKÖDIK, AMI VESZÉLYES
SUGÁRZÁST OKOZHAT, HA IRÁNYÍTVA VAN.
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓT MINDIG AZ
UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA.
FIGYELEM
A TERMÉK LÉZERREL MŰKÖDŰK. AZ OTT
MEGADOTT VEZÉRLÉSTŐL, BEÁLLÍTÁSTÓL,
VAGY TELJESÍTMÉNYTŐL VALÓ ELTÉRÉS
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK VALÓ KITÉTELT
OKOZHAT. NE NYISSA FEL A BORÍTÁST, ÉS NE
SZERELJE SAJÁT KEZÜLEG. A JAVÍTÁST BÍZZA
SZAKEMBERRE!
A termék megfelel a CE előirásainak, ha árnyékolt
kábellel vagy csatlakozóval csatlakoztatja az
egységet más készülékhez. Az elektromos
eszközök közötti elektromagnetikus interferencia
kiküszöbölésére, mint például a rádiók és televíziók,
használjon árnyékolt kábelt és csatlakozót.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Az eszköz fővezetéke öntött konnektorral ellátott,
mely biztosítékot is tartalmaz. A biztosíték értéke a
csatlakozótű oldalán van feltűntetve.
Csere esetén a biztosítékkal megegyező BS1362
számút kell használni.
Soha ne használja a csatlakozót a biztosítékfedél
elhagyása mellett, ha a fedél lecsatolható. Ha
elveszett vagy megsérült a biztosítótartó fedele,
csak a dugasz érintkezős oldalának színével
megegyező fedelet szabad helyette használni.
Pótfedelek villamosipari szakboltokban kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaljakba, vagy
nem elég hosszú a tápegység kábele, vásároljon
jóváhagyott típusú hosszabbítót vagy kérdezze
meg márkaszervizét vagy szakboltját.
Ha a gond csak a dugó levágásával orvosolható,
vegye ki belőle a biztosítóbetétet, és dobja a dugót
a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő konténerbe.
Ne dugaszolja a csatlakozót a konnektorba, mert
a csupasz vezetékvég áramütést okozhat.
A konnektorból való eltávolításhoz a csatlakozót
ki kell húzni a foglalatból, emiatt a főcsatlakozó
azonnal működőképes lesz.
A termék, mely tartalmazza a használati utasítást,
bizonyos harmadik személy szellemi vagyoni jogai
által szabadalmazott.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 3
Biztonsági információk
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
3
2012-01-16 오전 11:59:37
Biztonsági információk
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő használat
veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
VIGYÁZAT :
• 3B OSZTÁLYÚ LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN
SUGÁRZÁS LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL A
BURKOLAT KINYITÁSA UTÁN. NE NÉZZEN A
SUGÁRBA (IEC 60825-1)
• A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT
LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK,
VEZÉRLÉSEK VAGY ELJÁRÁSOK
HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK
TEHETI KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA
KI A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA
MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el gondosan az alábbi utasításokat a
készülék használata előtt. Tartsa be az összes
alábbi biztonsági utasítást.
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi
használatra.
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások
közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter,
kályha ill. más készülékek (pl. AV erősítő),
amelyek meleget bocsátanak ki.
9. Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt
dugó biztonsági funkcióját. A polarizált dugó
két érintkezőt tartalmaz, az egyik szélesebb,
mint a másik. A földelt típusú dugó két
érintkezőt tartalmaz, valamint egy harmadik
földelőérintkezőt. A széles érintkező vagy
harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja.
Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a
konnektorba, cseréltesse ki a konnektort.
10. Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és ne
kösse azt különösen dugaszokba, megfelelő
csatlakozóaljzatokba, és azokba a pontokba,
amelyek a készülékekből jönnek ki.
11. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokatt/
kiegészítőket használja.
12. Kizárólag a gyártó
által ajánlott, vagy a
vidókamerával együtt
kapható kocsit, tartót,
állványt, konzolt vagy
asztalt használjon. Ha a
kocsit használja, figyeljen, amikor áthelyezi a
kocsit/készülék kombinációt, hogy elkerülje
kocsibukatató szerkezet általi sérüléseket.
13. Áramtalanítsa a készüléket villámlás során,
vagy ha hosszú ideig nem használja azt.
14. Minden javítási munkát bízzon szakemberre.
A készüléket javíttatni kell, ha megsérült, ha
a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék
vagy tárgy került a készülékbe, eső vagy
nedvesség hatásának volt kitéve, nem
működik rendesen, vagy leejtették.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói
utasításoknak megfelelően telepítse.
4
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 4
2012-01-16 오전 11:59:38
A képernyő kijelzései
Leírás
Ugyanaz a képernyő kétszer
Egymás mellett
vízszintesen.
Felül és alul
Ugyanaz a képernyő kétszer
függőlegesen.
A lemezek kezelése
Biztonsági információk
FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL
KAPCSOLATBAN.
A 3D funkciók használata előtt olvassa el és
értelmezze az alábbi biztonsági utasításokat.
• Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést,
hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D
felvételek megtekintése során.
Ha ilyen tüneteket észlel, hagyja abba a 3D TV
nézését, vegye le a 3D Aktív szemüveget, és
pihenjen.
• A 3D felvételek hosszabb idejű megtekintése
terhelheti a szemet. Ha a szem fáradását észleli,
hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D
Aktív szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételeket néző gyermekeket
rendszeresen ellenőrizze egy felelős felnőtt.
Ha a gyerekek szemfáradásra, fejfájásra,
szédülésre vagy hányingerre panaszkodnak,
hagyhassa abba velük a 3D TV nézését, és
hagyja őket pihenni.
• Ne használja a 3D Aktív szemüveget más
célokra (például általános szemüvegként,
napszemüvegként, védőszemüvegként stb.).
• Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív
szemüveget a helyiségben történő séta vagy
járkálás közben. Ha a 3D funkciót vagy 3D
Aktív szemüveget a helyiségben történő séta
vagy járkálás közben használja, beleütközhet
tárgyakba, megbotolhat és/vagy eleshet, és
megsérülhet.
• 3D műsor megjelenítése közben a tényleges
képernyő az alábbi ábra szerinti lehet:
A lemezek tárolása és kezelése
02
Megtekintés a 3D funkcióval
Lemez alakja
• Csak normál alakú lemezt
használjon. A szabálytalan
(különleges) alakú lemezek
használatával megsérülhet a készülék.
A lemezek megfogása
• Ne érintse meg a lemez felületét,
ahol az adatok rögzítve vannak.
Blu-ray lemezek
• Ne hagyja a Blu-ray lemezt a készülékben
hosszabb ideig. Vegye ki a Blu-ray lemezt a
készülékből és tárolja a tokjában.
• Ne hagyjon ujjlenyomatokat vagy karcolásokat a
Blu-ray lemez felületén.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• A lemezt puha ruhával törölje le tisztításkor.
A lemezek tárolása
Vigyázzon a lemez épségére, mert a lemezek
érzékeny adathordozók.
• Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
• Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
• Tárolja függőleges állásban.
• Tartsa tiszta védőtokban.
• Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi a
készüléket, lecsapódás keletkezhet a belsejében
és a lencsén, amely zavarja a lemez lejátszását.
Ilyenkor húzza ki a készüléket, és várjon két
órát, mielőtt újra csatlakoztatja a készüléket a
konnektorba. Ezután helyezze be a lemezt, és
próbálja lejátszani újra.
• A 3D műsorok vétele, rögzítése és lejátszása
nem minden 3D esetében működik mindig,
hiszen a 3D műsorszórási formátumot most
szabványosítják világszerte. Ez nem a készülék
hibája és nem jelent hibás működést.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 5
5
2012-01-16 오전 11:59:40
Biztonsági információk
Kezelési óvintézkedések
• Ne írjon a nyomtatott oldalra golyóstollal vagy
ceruzával.
• Ne használjon tisztító vagy antisztatikus palackot
a lemezek tisztításához. Ne használjon illékony
vegyszereket, benzint vagy higítót sem.
• Ne ragasszon címkét a lemezre. (Ne helyezzen
be ragasztószalagot vagy lehúzható öntapadó
címkét tartalmazó lemezt).
• Ne használjon karcálló védőtokot vagy fedelet.
• Ne használjon címkenyomtatóval készült
lemezeket.
• Ne helyezzen be repedt vagy törött lemezt.
• A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
többi eszközt.
• Ne mozgassa a készüléket lemez lejátszása
közben. Ekkor ugyanis megsérülhet vagy
karcolódhat a lemez, illetve megsérülhetnek a
készülék belső alkatrészei.
• Ne helyezzen vízzel teli vázát vagy kisméretű
fémtárgyakat a készülékre.
• Vigyázzon, ne nyúljon a lemezfoglalatba.
• A lemezfoglalatba csak lemezt helyezzen.
• A készülék normál működését megzavarhatják
külső zavaró tényezők, például villámlás
vagy statikus elektromosság. Ha ez történik,
kapcsolja ki majd újra be a készüléket a
POWER gombbal, vagy húzza ki, és dugja
vissza a tápkábelt a konnektorba. A készülék
ezután normál módon fog működni.
• Használat után vegye ki a lemezt, és kapcsolja
ki a készüléket.
• Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a
készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból.
• A lemez tisztításakor törölje a lemezt
a belseje felől egyenes vonalban
kifelé.
• Ne tegye ki a lemezt folyadék
hatásának.
• Ha a készülék csatlakoztatva van a konnektorba,
kikapcsolt állapotban is fogyaszt némi energiát.
6
• A készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő,
valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza
mellé, és ezeket ne tegye a készülékre.
• A csatlakozó dugó a készülék áramtalanítására
szolgál, így ennek minden körülmények között
hozzáférhetőnek kell lennie.
• Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel. Ez ugyanis
áramütéshez vezethet.
• Ne használjon egy konnektort több készülék
csatlakoztatására. Ez ugyanis túlmelegedést és
tüzet okozhat.
• Ha szokatlan zajt, égésszagot vagy füstöt
érzékel, kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza
ki a dugót a konnektorból. Ezután forduljon
a legközelebbi ügyfélszolgálathoz műszaki
segítségért. Ha tovább használja a készüléket,
elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
A burkolat karbantartása
A Blu-ray lejátszó burkolatának tisztításához húzza
ki a tápkábelt a konnektorból.
• A tisztításhoz ne használjon benzint, higítót vagy
más oldószert.
• A burkolatot tiszta ruhával törölje le.
A lejátszással kapcsolatos korlátozások
• Előfordulhat, hogy a készülék nem minden
funkciója működik, mert egyes Blu-ray, DVD
vagy CD lemezek korlátozott funkciókat
tartalmazhatnak lejátszás közben.
Fontos, hogy ez nem a készülék hibája.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék
minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával
ellátott lemezt lejátszik, mert a lemezformátumok
fejlődnek, és problémák és hibák merülhetnek
fel a Blu-ray Disc, DVD, CD szoftverek és/vagy
a lemezek gyártása során.
Ha probléma merül fel a Blu-ray, DVD, vagy CD
lemezek lejátszásával kapcsolatban, forduljon
a SAMSUNG kereskedőhöz. A lejátszással
kapcsolatos korlátozásokról az útmutató további
részeiben olvashat.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 6
2012-01-16 오전 11:59:42
Tartalomjegyzék
2
2
Blu-ray™ lemezek jellemzői
A Blu-ray lejátszók jellemzői
Biztonsági információk
3
4
4
5
5
5
Figyelmeztetés
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
Megtekintés a 3D funkcióval
A lemezek tárolása és kezelése
A lemezek kezelése
Magyar
Főbb jellemzők
Az első lépések
11 A használati útmutató elolvasása előtt
11
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
11
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
12
Blu-ray lemezek kompatibilitása
12Lemeztípusok
13Régiókód
13
Szerzői jogok
14
Támogatott fájlformátumok
16
Csatlakoztasson egy USB eszközt az Időeltolás és
a Rögzített TV funkciók használata előtt
17
A készülék által ismert lemeztípusok logói
17 Tartozékok
18 Elülső panel
19 Hátsó panel
20 Távirányító
20
A távirányító bemutatása
21
A távirányító beállítása a TV-hez
22TV vezérlőkódok
Csatlakoztatás
23
24
24
25
26
Csatlakoztatás TV-hez Audió/Videó kábellel és
RF kábellel
Csatlakoztatás TV-hez
1. eset: Csatlakoztatás TV-hez HDMI kábellel
- Legjobb minőség (Ajánlott)
2. eset: Csatlakoztatás TV-hez Komponens
kábellel - Jobb minőség
3. eset: Csatlakoztatás TV-hez Audió/Videó
kábellel - Jó minőség
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 7
7
2012-01-16 오전 11:59:42
Tartalomjegyzék
Csatlakoztatás
27
27
28
28
29
29
30
Beállítás
Alapfunkciók
8
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
1. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez (HDMIkompatibilis AV erősítő) - Legjobb minőség
(Ajánlott)
2. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez (AV
erősítő, Dolby Digital vagy DTS dekóderrel)
- Jobb minőség
3. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez (sztereó
erősítő) - Jó minőség
Csatlakoztatás a hálózathoz
Kábeles hálózat
Vezeték nélküli hálózat
31 Kezdés előtt (Plug & Play)
31 Belépés a Beállítások menübe
32 TV nézés
32Csatornalista
33Csatornakezelő
34 Beállítások
34Megjelen.
38Hang
41Csatornák
43Hálózat
47Rendszer
48Nyelv
49Biztonság
49Általános
50Terméktámogatás
51
Samsung ügyfélszolgálat
52 Videó lejátszása
52Lejátszás
52
3D Konverter
53Lemezstruktúra
53 A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü
használata
53
A Lemezmenü használata
53
A Cím menü áttekintése
53
A Címlista lejátszása
54
A helyi menü használata
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 8
2012-01-16 오전 11:59:42
DTV funkciók
54 A keresés és ugrás funkciók használata
54
Adott jelenet keresése
54
Fejezetek átugrása
54 Lassú lejátszás/Léptetés
54
Lassú lejátszás
54Léptetés
55 A TOOLS gomb használata
55
Közvetlenül a kívánt jelenetre történő ugrás
55
Cím vagy fejezet ismétlése
55
Szakasz ismétlése
55
Képbeállítások kiválasztása
56
Az audió nyelv kiválasztása
56
A feliratnyelv kiválasztása
56
A kamera látószög váltása
57
A BONUSVIEW beállítása
57 Zenehallgatás
57
Audio CD (CD-DA)/MP3 lejátszása
58
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
58Lejátszólista
59 Képek lejátszása
59
JPEG fájlok lejátszása
59
A TOOLS gomb használata
60 Lejátszás USB adathordozóról
61 Kijelző
61 A TOOLS gomb használata
61Képbeállítás
61
Az audió nyelv kiválasztása
62
A Dual I II kiválasztása
62
Csatorna zárolása
62
Átkapcsolás kábelre
62
Hozzáadás a kedvencekhez
62Jelinformáció
62 Az audió leírás és felirat nyelvének beállítása
62
Az audió leírás kiválasztása
62
A felirat nyelvének beállítása
63 A műsorújság képernyő megjelenítése
63 Ütemezéskezelő
64
Ütemezés törlése vagy szerkesztése
64 DTV megtekintése 3D effektussal
65 A teletext szolgáltatás használata
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 9
Magyar
Alapfunkciók
9
2012-01-16 오전 11:59:42
Tartalomjegyzék
További funkciók
66
66
66
67
68
Rögzítés
Az éppen nézett TV csatorna rögzítése
Lemez lejátszása TV csatorna rögzítése közben
Az Időeltolás funkció
A rögzített felvétel lejátszása
Hálózati szolgáltatások
69
69
72
74
76
76
76
78
78
A Smart Hub használata
A Smart Hub első indítása
A Beállítás menü - KÉK (D)
Szerkesztési menü - SÁRGA (C)
Rendezés menü - ZÖLD (B)
Samsung Apps
Fizetős alkalmazások
BD-LIVE™
Az AllShare funkció használata
Függelék
10
79 Hibaelhárítás
81Javítás
82 Műszaki adatok
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 10
2012-01-16 오전 11:59:42
Az első lépések
03
A használati útmutató elolvasása előtt
Rövidítés
Embléma
Videó
Zene
Fotó
-
✎✎ MEGJEGYZÉS
Ikon
Meghatározás
h
z
BD-RE formátumban rögzített BD-ROM vagy BD-RE/-R lemezeken elérhető funkciót
jelöl.
Z
�
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken
elérhető funkciót jelöl.
�
o
�
G
Az első lépések
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
DivX, MKV, MP4 felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezeken
vagy USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
Audió CD-RW/-R (CD-DA formátumú) lemezeken elérhető funkciót jelöl.
MP3 or WMA felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezeken
vagy USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
JPEG felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezeken vagy
USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
`` Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési mód miatt.
`` A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
`` A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
`` A készülék nem játssza le a 30 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra rögzített
felvételeket.
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-Disc, stb.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(kivéve CD réteg)
• DVD-RW (VR mód)
• 3.9 GB DVD-R lemez
tartalomkészítéshez.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(a CD-G lemezekről
csak a hang játszható
le, a grafika nem.)
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 11
11
2012-01-16 오전 11:59:52
Az első lépések
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Előfordulhat, hogy a régión kívül vásárolt DVD
lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
`` Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le,
vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képaránybeállítás nem működnek. A lemezekről információk a
lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el
ezeket.
`` Ne hagyja, hogy a lemezek szennyeződjenek vagy
karcolódjanak. Ha ujjlenyomatok, szennyeződések,
karcok vagy cigarettafüst-nyomok kerülnek a
lemezre, nem lehet majd lejátszani.
`` BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb
ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
`` Előfordulhat, hogy a készülék nem minden funkciója
működik, mert egyes Blu-ray, DVD vagy CD lemezek
korlátozott funkciókat tartalmazhatnak lejátszás
közben.
Fontos, hogy ez nem a készülék hibája.
`` A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék
minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával
ellátott lemezt lejátszik, mert a lemezformátumok
fejlődnek, és problémák és hibák merülhetnek fel a
Blu-ray Disc, DVD, CD szoftverek és/vagy a lemezek
gyártása során.
Ha probléma merül fel a Blu-ray, DVD, vagy CD
lemezek lejátszásával kapcsolatban, forduljon a
SAMSUNG kereskedőhöz. A lejátszással kapcsolatos
korlátozásokról az útmutató további részeiben
olvashat.
Blu-ray lemezek kompatibilitása
A Blu-ray új és fejlődő formátum. Ezért problémák
is lehetnek a lemezek kompatibilitásával. Nem
minden lemez kompatibilis és nem minden lemez
lejátszható. További információkat a használati
útmutató Megfelelőségi és kompatibilitási
részében olvashat.
12
Lemeztípusok
BD-ROM
A Blu-ray ROM lemezek csak lejátszásra
alkalmasak.
A készülékkel előre rögzített kereskedelmi BD-ROM
lemezek játszhatók le.
BD-RE/-R
A Blu-ray RE/-R lemezek írhatók és lejátszhatók.
A készülékkel más, kompatibilis Blu-ray írókkal
rögzített BD-RE/-R lemezek lejátszhatók.
DVD-VIDEO
• A készülékkel a kereskedelmi forgalomban
kapható videó DVD lemezek (DVD-VIDEO
lemezek) lejátszhatók.
• Kétrétegű DVD-VIDEO lemezek lejátszása során
az első rétegről a másodikra történő átváltáskor
a hang és a kép pillanatra megszakadhat. Ez
nem jelenti a készülék hibáját.
DVD-RW/-R/+R
A készülék lejátssza a DVD videófelvevőkkel
rögzített és lezárt DVD-RW/-R/+R lemezeket.
A lejátszási lehetőség az írási módszertől is függ.
DVD+RW
• A készülékkel lejátszhatók a DVD videófelvevővel
írt DVD+RW lemezek. A lejátszási lehetőség az
írási módszertől is függ.
Audio CD (CD-DA)
• A készülékkel lejátszhatók a CD-DA formátumú
audió CD-RW/-R lemezek.
• A felvételtől függően előfordulhat, hogy bizonyos
CD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 12
2012-01-16 오전 11:59:52
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú
lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban
használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális
videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
hagyományos képtömörítési formátumnál
nagyobb hatékonysággal tömöríti a képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az “x.v.Colour”
formátumot használják. A készülékkel
lejátszhatók az “x.v.Colour” formátumot
használó AVCHD lemezek is.
• Az “x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
• Az “AVCHD” és az AVCHD embléma a
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a
Sony Corporation védjegyei.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek
nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
`` Az “x.v.Colour” a normál DVD lemezeknél szélesebb
színtartományt biztosít.
`` Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek
lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a
képfrissítési sebességtől függően.
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva. A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem
lesz lejátszható.
A készülék Régiószáma a hátulján van feltüntetve.
Lemeztípus Régiókód
Blu-ray
lemezek
a
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet
Ázsia.
b
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
c
DVD-VIDEO
Terület
India, Kína, Oroszország, Középés Dél-Ázsia.
1
USA, USA területei és Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek, Karibszigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Afrika nagy része, ÉszakKorea, Mongólia
6
Kína
Szerzői jogok
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Az útmutató sem részben,
sem egészben nem reprodukálható és nem
másolható a Samsung Electronics Co., Ltd.
előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 13
Az első lépések
• Használjon 700MB-os (80 perces) CD-RW/-R
lemezeket.
Ha lehetséges, ne használjon 800MB-os
(90 perces) vagy nagyobb lemezeket, mert
előfordulhat, hogy nem lehet őket lejátszani.
• Ha a CD-RW/-R lemezt nem zárta le, a lejátszás
elkezdése lassabb lehet, vagy előfordulhat, hogy
egyes fájlok nem lesznek lejátszhatók.
• Előfordulhat, hogy egyes CD-RW/-R lemezek
nem játszhatók le az írásukhoz használt
készüléktől függően. A CD-RW/-R adathordozók
lejátszhatósága a tartalomtól és a lemeztől függ.
Régiókód
03
CD-RW/-R
13
2012-01-16 오전 11:59:53
Az első lépések
Támogatott fájlformátumok
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
• Támogatott eszközök: USB adathordozók,
MP3 lejátszók, digitális fényképezőgépek, USB
kártyaolvasók
• A 128 karakternél hosszabb mappa vagy
fájlneveket nem támogatja.
• Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a termékkel.
• Csatlakoztassa közvetlenül a termék USB
portjához. Más kábellel történő csatlakozáskor
az USB kompatibilitással probléma lehet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog
megfelelően működni.
• Támogatja a PTP protokollt.
• Ne húzza ki az USB eszközt a “betöltési”
folyamat alatt.
• Minél nagyobb a kép mérete, annál hosszabb a
megjelenítési idő.
• A kereskedelmi webhelyekről letöltött DRM-el
ellátott MP3 fájlok nem játszhatók le.
• Ha az USB eszköz felismerése továbbra sem
sikerül, a belső fájllista hibás vagy egy adott fájl
nem játszható le, csatlakoztassa az USB-t PChez és formázza meg megfelelő fájlrendszerben,
majd próbálja újra.
• Ha a PC-n törölt fájl megjelenik a Media Playben, használja a “Kuka ürítése” funkciót a
végleges törléshez.
• Egyes, az energiatakarékos módot támogató
USB eszközök automatikusan átválthatják
a BD készülék mentési módját Ki értékre a
csatlakoztatáskor.
• Tudnivalók a Media Play használata előtt
-- A Media Play csak az USB háttértár (MSC)
eszközöket támogatja. Az MSC egy adattároló
és adathordozó eszköz osztály. MSC eszközök
például a Thumb meghajtók, Flash kártyaolvasók.
(Az USB HDD és HUB nem támogatottak.)
-- Az MSC támogatja a zene, fotó és videó
fájlokat, míg a PTP eszközök csak a fotó
fájlokat támogatják.
14
-- Az MTP (Media Transfer Protocol) nem
támogatott.
-- A FAT16, FAT32 és NTFS (csak olvasható)
fájlrendszerek támogatottak.
-- Az eszköz csatlakoztatása előtt mentse a
fájlokat az adatvesztés elkerülése érdekében.
A SAMSUNG nem vállal felelősséget
adatvesztésért.
-- Betöltés közben ne húzza ki az USB eszközt.
-- Ha túlfeszültség üzenet jelenik meg az USB
eszköz használata közben, előfordulhat, hogy
nem felismerhető vagy hibás.
• Az USB adathordozót biztonságosan el kell
távolítani (az “USB bizt. eltávolítása” funkcióval)
a sérülések elkerülése érdekében. A MENU
gombbal lépjen be a főmenübe, válassza ki a
SÁRGA (C) gombot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
• Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez
be lemezt, a lejátszási mód automatikusan átvált
“DVD or CD”-re.
• Az Audió CD (CD-DA), MP3 és JPEG fájlok nem
tekinthetők meg teljes képernyőn.
• Nem minden USB HDD készülék kompatibilis a
termékkel.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 14
2012-01-16 오전 11:59:53
*.avi
AVI
Videó kodek
Felbontás
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
*.mkv
MKV
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
ASF
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
*.asf
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
PS
TS
Motion JPEG
Window Media Video v9
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Képfrissítési
Bitsebesség
sebesség
(Mbps)
(kép/mp)
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
25
25
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
8
8
8
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG1
352x288
24/25/30
30
MPEG1
352x288
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Audió kodek
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
MP3
ADPCM
AAC
Az első lépések
Fájl
Konténer
kiterjesztése
03
Támogatott videófájlok
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
ƒƒ Korlátozások
-- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
-- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 15
15
2012-01-16 오전 11:59:53
Az első lépések
-- A szabványosnál nagyobb bitsebességgel/
képfrissítési sebességgel kódolt fájlok hangja/
képe szakadozhat lejátszásnál.
-- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha
a fájl indextáblája hibás.
-- Ha távolról játszik le egy fájlt hálózati
kapcsolattal, a videókép szakadozhat a létrejött
kapcsolat sebességétől függően.
ƒƒ Videó dekóder
-- H.264 Level 4.1 támogatása
-- Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS, VC1
SP/MP/AP L4 és AVCHD szabványokat
-- MPEG4 SP, ASP:
1280x720 alatt: 60 képkocka max
1280x720 felett: 30 kép max
-- Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat
ƒƒ Audió dekóder
-- Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
-- Nem támogatja a WMA 9 PRO többcsatornás
veszteség nélküli audió dekódolást, ha a
csatornák száma 2-nél több.
-- Nem támogatja a WMA 22050Hz mono
mintavételezési frekvenciáját
-- Csak a DTS Core (5.1 ch, 16 bit, 48kHz)
formátumot támogatja
-- Nem támogatja az APDCM MULAW, ALAW
szabványokat
ƒƒ Optikai adathordozók
-- CD Média
Bitsebesség : Max 9.6Mbps
-- DVD Média
Bitsebesség : Max 22.16Mbps
Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Támogatott zenefájlok
Fájl
Konténer
kiterjesztése
*.mp3
MP3
*.wma
WMA
16
Audió
kodek
Támogatott
tartomány
WMA
WMA 10-es verzió
kompatibilis
* Mintavételi
frekvenciák (kHz) 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Bitsebességek 5kbps és 384kbps
között minden
bitsebesség
MP3
-
Csatlakoztasson egy USB eszközt
az Időeltolás és a Rögzített TV
funkciók használata előtt
Ne használjon USB memóriát. Az
USB memória használatát nem
támogatjuk.
Javasoljuk legalább 5400
rpm fordulatszámú USB HDD
használatát, viszont a RAID
típusú USB HDD-ket nem
támogatjuk.
• Az Időeltolás mód vagy a Felvett TV-műsor
funkció használatához a csatlakoztatott USB
eszközön el kell végezni az Eszköz formázása
funkciót a megfelelő rögzítéshez.
-- Az eszközt a formázása közben ne húzza ki
a készülékből. A formázás során minden fájl
törlődik.
-- Az eszköz formázása előtt mentse a fájlokat
az adatvesztés elkerülése érdekében.
A SAMSUNG nem vállal felelősséget
adatvesztésért.
• A rögzített videók digitális jogvédelemmel
ellátottak (DRM) és nem játszhatók le PC-n
vagy más készüléken. A TV-re mentett fájlok az
alapkártya cseréje után nem használhatók.
• Ha felvétel közben a szabad tárhely 10MB alá
csökken, a felvétel automatikusan leáll.
• Ha az USB eszköz nem felelt meg a Eszköz
működési tesztje funkción, az USB eszközre el
kell végezni az Eszköz formázása és a Eszköz
működési tesztje funkciót újra, mielőtt a Műsor
vagy a Csatornakezelő használatával rögzíteni
kezdene.
Ha a készüléken nem sikerült a teljesítményteszt,
akkor felvételre nem használható.
• További információk a használati útmutatóban.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 16
2012-01-16 오전 11:59:55
03
A készülék által ismert lemeztípusok logói
3D Blu-ray lemezek
DTS-HD Master Audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
PAL műsorszórási rendszer: UK,
Franciaország, Németország stb.
Java
Az első lépések
Blu-ray lemezek
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
TV
POWER
BD-HDD/TV
BD
2D3D
POWER
TV
2
4
5
7
8
DISC MENU
Audio/Video kábel
RF kábel a TV-hez
TTX/MIX
1
3
6
9
TITLE MENU
0
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
RETURN
A
B
C
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
REC REC PAUSE
0000-000000
Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)
Használati útmutató
Távirányító
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 17
17
2012-01-16 오후 12:00:06
Az első lépések
Elülső panel
a b c d ef gh
j
i
1
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
A távirányító jeleit érzékeli.
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
3
BEKAPCSOLÓ GOMB
LEMEZFOGLALAT
Ide kell behelyezni a lemezt.
KIJELZŐ
A lejátszás állapotát, időt stb. jelzi ki.
STOP GOMB
Megállítja a lejátszást.
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB
Lejátssza a lemezt, vagy szünetelteti a lejátszást.
ENTER GOMB
Menüpont kiválasztása vagy lemez lejátszása.
LEMEZKIADÓ GOMB
Ezzel kiadható a lemez.
2
4
5
6
7
8
9
10
Közös interfész foglalat Fizetős csatornák nézéséhez helyezze be a CI CAM vagy CI+ kártyát.
USB HOST
Eszközszoftver-frissítésre és MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 lejátszásra használható.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található Lejátszás gombbal nem indítható el a
lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és meg kell
nyomnia az ENTER gombot.
`` A “CI CAM vagy CI+ CARD” kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.
18
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 18
2012-01-16 오후 12:00:06
a b c de
f
h
g
1
ANT OUT (TO TV)
RF kábel csatlakozó a TV antenna bemenetére.
Az antenna RF kábelének csatlakoztatásához.
3
ANT IN
HDMI OUT
Ha ezt a HDMI kimeneti csatlakozót egy HDMI-kábellel a TV vagy AV erősítő HDMI
bemenetére csatlakoztatja, a legjobb kép- és hangminőséget érheti el.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
AV erősítőhöz csatlakoztatható.
LAN
Hálózati szolgáltatások (69-78. oldal), BD-LIVE és szoftverfrissítések használatához
a hálózati kapcsolattal.
COMPONENT OUT
Komponens videó bemenettel rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatható.
VIDEO OUT
Külső berendezés videó bemenetére csatlakoztatható videókábellel.
AUDIO OUT
Külső berendezés audió bemenetére csatlakoztatható audiókábellel.
2
4
5
6
7
8
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 19
Az első lépések
Hátsó panel
03
`` A “CI CAM vagy CI+ CARD” kártya kivételekor óvatosan vegye ki a kártyát, mert ha leejti, a “CI CAM vagy CI+ CARD”
kártya megsérülhet.
`` A “CI CAM vagy CI+ CARD ” kártyát a kártyán jelzett irányban helyezze be.
`` A CI kártyafoglalat helye a modelltől függően eltérő lehet.
`` A “CI CAM vagy CI+ CARD ” kártya nem minden országban vagy régióban támogatott, érdeklődjön a kereskedőnél.
Probléma esetén forduljon a szolgáltatóhoz.
19
2012-01-16 오후 12:00:06
Az első lépések
A távirányító bemutatása
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
TV működtetéséhez.
Megnyomásával működtethető a Blu-ray
lejátszó.
A számgombokkal az opciók működtethetők
vagy csatornák érhetők el közvetlenül.
Lemezmenübe való belépés.
Távirányító
BD-HDD/TV
BD
A TV be- és kikapcsolása.
(A TV működtetéséről a 21~22. oldalon
olvashat)
Lemez kiadása.
TV
POWER
2D3D
POWER
TV
TTX/MIX
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
Előugró menübe/főcím menübe való
belépés.
TITLE MENU
0
Ugrás hátra vagy előre.
Teletext, Double vagy Mix kiválasztása.
Keresés előre vagy hátra.
TIME SHIFT
Lejátszás vagy felvétel leállítása.
TV elnémítása.
Lejátszás szüneteltetése vagy Időeltolás
funkció szüneteltetése.
Lejátszás vagy időeltolás indítása.
TV MUTE
1
TV hangerő beállítása.
Csatonalista megjelenítése a képernyőn.
Főmenübe való belépés.
Az Eszköz menü használata.
Menüpontok kiválasztása és
menübeállítások megadása.
Vissza az előző menübe.
Tartalmak kereséséhez.
A Smart Hub használatához.
TV VOL
CH LIST
Audió beállítása.
20
MENU
i
PROG
TV csatorna kiválasztása.
1
GUIDE
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
A
B
C
D
FULL
SMART SEARCH SCREEN 2D3D
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
0000-000000
Audió leírás és felirat beállítása.
TV SOURCE
REC REC PAUSE
Beállítás után a TV bemenetének beállítását
teszi lehetővé.
Megjeleníti az Elektronikus műsorújságot
(EPG).
Lejátszási információk megjelenítése Blu-ray/
DVD lemez lejátszásakor vagy TV csatorna
információk megjelenítése.
Kilépés a menüből.
A készülék menüjének és Blu-ray funkciók
használatára alkalmas gombok.
3D funkció használatához kell megnyomni.
Felvétel közben nyomja meg a lejátszás
szüneteltetéséhez.
Teljes képernyős megjelenítés a TV-n
Felvétel elkezdése.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 20
2012-01-16 오후 12:00:06
1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Irányítsa a távirányítót a televízióra.
3. Állítsa a távirányítót TV módba a TV gombbal.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a TV POWER
gombot, és ezzel egyidejűleg írja be a televíziója
márkájának megfelelő kétjegyű kódot a
számbillentyűk segítségével az itt látható
táblázatból.
Ha a televízió kompatibilis a távirányítóval,
akkor a televízió kikapcsol.
A távirányítóval most már a TV is vezérelhető.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha több kód is létezik az adott márkájú televízióhoz,
próbálja ki mindet, és használja azt, amelyik
működik.
`` Ha kicseréli az elemeket a távirányítóban, a kódot
újra be kell írni.
A távirányítóval a TV egyes funkciói is
használhatók.
Gomb
Televízió be- és kikapcsolása.
TV VOL +/–
A televízió hangerejének beállítása.
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkció
A TV menüre lépés.
▲▼◄►
Kurzor mozgatása vagy elem
kiválasztása.
TOOLS
ENTER
INFO
RETURN
EXIT
SZÍN (A,B,C,D)
Az Eszközök menü megjelenítése.
Menüpontok kiválasztása.
Az INFO menü megjelenítése.
Vissza az előző menübe.
A menüből való kilépéshez.
Ezek a gombok többféle funkcióra
használhatók.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A fenti funkciók nem feltétlenül minden televízión
működnek. Ha probléma merül fel, használja a TV
távirányítóját.
Elemek behelyezése
Funkció
TV POWER
Szám
Gomb
MENU
Az első lépések
A televízió kompatibilitásának ellenőrzésére
kövesse az alábbi utasításokat.
Samsung TV esetén az alábbi gombok is
kompatibilisek a távirányítóval.
03
A távirányító beállítása a TV-hez
Számok beírása közvetlenül.
A hang be- és kikapcsolása.
A kívánt csatorna kiválasztása.
A TV-hez csatlakoztatott külső jelforrás
kiválasztása.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha a távirányító nem működik megfelelően:
• Ellenőrizze az elemek +/– polaritását.
• Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
• Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
• Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens
fényforrás.
!! FIGYELEM!
`` Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak
megfelelően kell hasznosítani. Ne helyezze őket a
háztartási szemétbe.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 21
21
2012-01-16 오후 12:00:07
Az első lépések
TV vezérlőkódok
Márka
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
Kód
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU
TV POWER+84
GRADIENTE TV POWER+70
GRUNDIG
TV POWER+49, +52, +71
HITACHI
TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
JVC
TV POWER+61, +79
LG
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR
TV POWER+52, +77
NEC
TV POWER+83
DAEWOO
22
Márka
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON
ASIA
Kód
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA
YOKO
ZENITH
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 22
2012-01-16 오후 12:00:07
Csatlakoztatás
04
Csatlakoztatás TV-hez Audió/Videó kábellel és RF kábellel
2. Csatlakoztassa a videó/audió kábelt a készülék VIDEO OUT (sárga) / AUDIO OUT (piros és fehér)
aljzataiba, és a TV VIDEO IN (sárga) / AUDIO IN (piros és fehér) aljzataiba.
3. Csatlakoztassa a konnektorba a készüléket és a TV-t.
4. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
Csatlakoztatás
1. Csatlakoztassa az RF kábelt az ábra szerint.
Az ANT IN bemenetre
TV-hez
RF kábel
Piros
Fehér
Audio/Video kábel
Sárga
✎✎ MEGJEGYZÉS
Az ANT INPUT bemenetre
`` A készülék az RF kábelen keresztül csak TV-jeleket továbbít. Hang és kép használatához csatlakoztatnia kell audió/
videó kábelt a készülékhez.
`` Ha az audiókábelt túl közel helyezi a tápkábelhez, zaj keletkezhet.
`` Ha AV erősítőhöz szeretne csatlakozni, olvassa el az AV erősítő csatlakoztatásáról szóló fejezetet. (Lásd a 27-28. oldalt)
`` A csatlakozók kiosztása és száma a TV-től függően eltérő lehet. További információ a TV használati útmutatójában
található.
`` Ha a TV-n csak egy audió bemeneti csatlakozó van, akkor csatlakoztassa ezt a készülék AUDIO OUT (jobb/fehér)
csatlakozójához.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 23
23
2012-01-16 오후 12:00:08
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás TV-hez
1. eset: Csatlakoztatás TV-hez HDMI kábellel - Legjobb minőség
(Ajánlott)
1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék hátulján levő HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI IN
aljzatába.
2. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
3. Nyomja addig a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a készülék HDMI jele meg nem jelenik
a TV képernyőjén.
• Ha beprogramozta a távirányítót a TV-hez (21-22. oldal), nyomja meg a TV SOURCE gombot a
távirányítón és állítsa be a HDMI-t a TV külső jelforrásának.
HDMI kábel
(nincs mellékelve)
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A HDMI-kábel kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiókábelt csatlakoztatni.
`` Ha a készülék a TV-hez HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban csatlakozik, akkor nagysebességű (2-es
kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.
`` A HDMI tiszta digitális jelet ad a TV-nek.
Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem), a kép helyett zaj jelenik meg a képernyőn.
`` A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati útmutatójában
található.
`` Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez, a HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV
által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
`` 3D videók megtekintéséhez HDMI csatlakozásra van szükség.
`` A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a Mély színek menüpontot Ki értékre.
`` Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell az AV OUT vagy Digital Audio OUT
kimeneteket is a megjelenítőhöz vagy audió rendszerhez a hang hallgatásához.
24
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 24
2012-01-16 오후 12:00:09
04
2. eset: Csatlakoztatás TV-hez Komponens kábellel - Jobb minőség
1. Csatlakoztassa a Komponens kábelt a készülék hátulján levő COMPONENT OUT aljzatba, és a TV
COMPONENT IN aljzatába.
Csatlakoztatás
-- A készülék Komponens videókábellel is csatlakoztatható TV-hez.
-- A kép jó minőségű lesz, pontos színvisszaadással. A komponens videójel fekete és fehér (Y), kék (PB)
és piros (PR) jelekből áll össze a tiszta, jó minőségű kép előállítása érdekében. (Az audiójeleket az
audiókimenet adja).
2. Csatlakoztassa az audio kábelt a készülék hátulján levő AUDIO OUT (piros és fehér) aljzatokba, és
a TV AUDIO IN (piros és fehér) aljzataiba.
3. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
4. Nyomja addig a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a készülék “COMPONENT” jele meg
nem jelenik a TV képernyőjén.
• Ha beprogramozta a távirányítót a TV-hez (21-22. oldal), nyomja meg a TV SOURCE gombot a
távirányítón és állítsa be a COMPONENT-et a TV külső jelforrásának.
Audió kábel
Piros
Fehér
Piros
Kék
Komponens kábel
(nincs mellékelve)
Zöld
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A gyártótól függően a TV komponens csatlakozóinak jelölése “R-Y, B-Y, Y ” vagy “Cr, Cb, Y” is lehet a “PB, PR, Y” helyett.
A csatlakozók kiosztása és száma a TV-től függően eltérő lehet.
További információk a TV használati útmutatójában találhatók.
`` Többféle felbontásból választhat, például 1080i, 720p, 576p/480p vagy 576i/480i, a tartalom típusától függően. (Lásd
a 35-37. oldalt)
`` A tényleges felbontás eltérhet a beállítási menütől, ha a Komponens és HDMI-kábelt is csatlakoztatja. A felbontás a
tartalom típusától függően is eltérhet. (Lásd a 35-37. oldalt)
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 25
25
2012-01-16 오후 12:00:10
Csatlakoztatás
3. eset: Csatlakoztatás TV-hez Audió/Videó kábellel - Jó minőség
1. Csatlakoztassa az Audió/videó kábelt a készülék VIDEO OUT (sárga) / AUDIO OUT (piros és fehér)
aljzataiba, és a TV VIDEO IN (sárga) / AUDIO IN (piros és fehér) aljzataiba.
2. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
3. Nyomja addig a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a készülék “VIDEO” jele meg nem
jelenik a TV képernyőjén.
• Ha beprogramozta a készülék távirányítóját a TV-hez (21-22. oldal), nyomja meg a TV SOURCE
gombot a távirányítón és állítsa be a VIDEO-t a TV külső jelforrásának.
Audio/Video kábel
Piros
Fehér
Sárga
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha az audiókábelt túl közel helyezi a tápkábelhez, zaj keletkezhet.
`` Ha AV erősítőhöz szeretne csatlakozni, olvassa el az AV erősítő csatlakoztatásáról szóló fejezetet. (Lásd a 27-28. oldalt)
`` A bemeneti csatlakozók kiosztása és száma a TV-től függően eltérő lehet. További információ a TV használati
útmutatójában található.
!! FIGYELEM!
`` Ne csatlakoztassa a készüléket a TV-hez videómagnón (VCR) keresztül. A VCR-en keresztül haladó videójeleket
megzavarhatják a másolásvédelmi rendszerek, és a kép torzított lesz a televízión.
26
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 26
2012-01-16 오후 12:00:10
04
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
Csatlakoztatás
• Az AV erősítő bekapcsolásakor vegye le a hangerőt. A hirtelen túl erős hang kárt tehet a
hangszóróban és a hallásában is.
• Állítsa be az audió formátumot az AV erősítőnek megfelelően. (Lásd a 38-41. oldalt)
• A HDMI bemeneti csatlakozók helye az AV erősítőtől függően változó lehet. További információ az
AV erősítő használati útmutatójában található.
1. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez (HDMI-kompatibilis AV
erősítő) - Legjobb minőség (Ajánlott)
1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék hátulján levő HDMI OUT aljzatba, és az AV erősítő HDMI
IN aljzatába.
2. Csatlakoztassa a HDMI kábelt az AV erősítő HDMI OUT aljzatába, és a TV HDMI IN aljzatába.
3. Kapcsolja be a készüléket és az AV erősítőt.
4. Az AV erősítőn és a TV-n válassza ki a külső bemenetet a készülék hangjának hallgatásához. Az
AV erősítő audió bemenetének beállításáról továbbiakat az AV erősítő felhasználói útmutatójában
olvashat.
HDMI kábel
(nincs mellékelve)
HDMI kábel
(nincs mellékelve)
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 27
27
2012-01-16 오후 12:00:11
Csatlakoztatás
2. eset: Csatlakoztatás audió
rendszerhez (AV erősítő, Dolby
Digital vagy DTS dekóderrel) Jobb minőség
1. Csatlakoztassa az optikai kábelt a készülék
hátulján levő DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)aljzatba, és az AV erősítő DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) aljzatába.
2. Csatlakoztassa a videó jelkábeleket a
készülék hátulján lévő HDMI, COMPONENT
or VIDEO OUT aljzatokba, és a TV HDMI,
COMPONENT vagy VIDEO IN aljzatába.
(Lásd a 24-26. oldalt)
3. Kapcsolja be a készüléket és az AV erősítőt.
4. Az AV erősítőn válassza ki a külső bemenetet a
készülék hangjának hallgatásához. Az AV erősítő
audió bemenetének beállításáról továbbiakat az
AV erősítő felhasználói útmutatójában olvashat.
5. Válassza ki a videó jelforrást (HDMI,
komponens, vagy Videó) a TV távirányító
bemenetválasztó gombjával.
2. eset: Optikai kábel
(nincs mellékelve)
Piros
3. eset: Csatlakoztatás audió
rendszerhez (sztereó erősítő)
- Jó minőség
1. Csatlakoztassa az audio kábelt a készülék
hátulján levő AUDIO OUT (piros és fehér)
aljzatokba, és a sztereó erősítő AUDIO IN
(piros és fehér) aljzataiba.
2. Csatlakoztassa a videó jelkábeleket a
készülék hátulján lévő HDMI, COMPONENT
or VIDEO OUT aljzatokba, és a TV HDMI,
COMPONENT vagy VIDEO IN aljzatába.
(Lásd a 24-26. oldalt)
3. Kapcsolja be a készüléket, a TV-t és a Sztereó
erősítőt.
4. A sztereó erősítőn válassza ki a külső
bemenetet a készülék hangjának hallgatásához.
A sztereó erősítő audió bemenetének
beállításáról továbbiakat a sztereó erősítő
felhasználói útmutatójában olvashat.
5. Válassza ki a videó jelforrást (HDMI,
komponens, vagy Videó) a TV távirányító
bemenetválasztó gombjával.
3. eset: Audió kábel
Fehér
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha a 2. esetnél leírt Digitális Audió csatlakozást használja, csak az első két hangszóró fog szólni a Digitális Kimenet
PCM beállítása mellett.
28
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 28
2012-01-16 오후 12:00:12
04
Csatlakoztatás a hálózathoz
Kábeles hálózat
Csatlakoztatás
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú szolgáltatások (69~78. oldal) igénybevételét, mint a
Smart Hub és a BD-LIVE, valamint a szoftver-frissítések beszerzését a hálózatról. A csatlakoztatáshoz
javasoljuk AP (hozzáférési pont) vagy IP router használatát. Az útválasztóhoz történő csatlakozásról
továbbiakat az útválasztó használati útmutatójában talál, illetve forduljon a gyártójához.
1. A közvetlen LAN kábelt (UTP kábel) csatlakoztassa a készülék LAN aljzatába és a modem vagy
router LAN aljzatába.
2. A hálózati beállításokat a 43~47. oldalon találja.
Router
Szélessávú
szolgáltatás
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
✎✎ MEGJEGYZÉS
Vagy
Szélessávú modem
Szélessávú
szolgáltatás
Hálózati kapcsolat PC for
AllShare funkcióval
`` Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az
internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
`` DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz.
`` Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
A kapcsolat lehet vezetékes vagy vezeték nélküli.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 29
29
2012-01-16 오후 12:00:12
Csatlakoztatás
Vezeték nélküli hálózat
A készülék Wi-Fi kompatibilis. Csatlakozhat a hálózathoz Vezeték nélküli IP megosztóval (útválasztóval
vagy modemmel) is.
A hálózati beállításokat a 43~47. oldalon találja.
Szélessávú
szolgáltatás
Hálózati kapcsolat PC for Vezeték nélküli IP
megosztó
AllShare funkcióval
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Vezeték nélküli hálózat használatához a készüléket vezeték nélküli IP megosztón (útválasztón) keresztül kell
csatlakoztatni. Ha a vezeték nélküli IP-megosztó támogatja a DHCP-t, a készülék DHCP vagy statikus IP-címet is
használhat a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
`` Válasszon ki egy csatornát a vezeték nélküli IP-megosztóhoz, amely jelenleg nincs használatban. Ha az IP-megosztó
csatornakészletét egy másik közeli eszköz használja, interferencia és kommunikációs hiba lesz az eredmény.
`` Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP vagy TKIP-AES
(WPS2Mixed) az AP számára, a készülék nem fogja támogatni a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási specifikációk szerint.
`` Ha az AP támogatja a WPS (Wi-Fi védett összeállítás) funkciót, nem lehet csatlakozni a hálózathoz PBC (gombnyomásos
konfiguráció) funkcióval vagy PIN (személyi azonosító szám) funkcióval. A WPS automatikusan konfigurálja az SSID és
WPA kulcsokat mindegyik módban.
`` Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható be:
-- Vezeték nélküli (általános)
-- WPS(PBC) használatával
-- Egylábas kapcsolat
A Vezeték nélküli (általános) tartalmazza az Automatikus és a Manuális beállítási módokat.
`` A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől függően (AP
teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).
`` A vezeték nélküli IP megosztót kapcsolja infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
`` A készülék a következő vezeték nélküli titkosítási kulcs protokollokat támogatja:
-- WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES).
`` Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
A kapcsolat lehet vezetékes vagy vezeték nélküli.
30
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 30
2012-01-16 오후 12:00:13
Beállítás
7. A ►▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
csatornasorrendet, majd nyomja meg az
ENTER gombot. (Csak Olaszország)
Plug & Play
Select the OSD Language.
Menu Language
: English
• Ha a Kábel beállítást választja: A ▼
gombbal válassza ki a Követk. pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Állítsa be a Keresési mód opciót, majd a
▼ gombbal válassza ki a Keresés gombot.
►
" Enter
2. A ►▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
nyelvet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ►▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
országot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
(Csak Franciaország esetén)
5. A ►▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt Óra
módot.
• Ha az Auto beállítást választja: Nyomja meg
az ENTER gombot.
• Ha a Kézi beállítást választja: A ▲▼◄►
gombokkal állítsa be az órát, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Plug & Play
Aut. hangolás keresési opcióinak beállítása.
Légi
Kábel
Keresés
a Előző d Ugrás > Mozgat " Belépés
8. A ◄► gombokkal válassza ki a Hálózati
beállítások vagy TV nézés pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
(A Hálózati beállításokat lásd a 43~47.
oldalon.)
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A készülék az első csatlakoztatásakor automatikusan
bekapcsol. Ez a normál működés.
`` Jelszó
-- Csak Franciaország esetén: Írja be a 4 jegyű
jelszót a számgombokkal.
* A jelszó nem állítható be “0000”-ra.
Válasszon másik számot.
-- Egyéb : Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
* Az alapértelmezett jelszó a 0000.
`` A Csatornasorrend menü megjelenik, ha az ország
Olaszország.
Belépés a Beállítások menübe
1. Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a főmenü.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
főmenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből.
6. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
Antenna jelforrást, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 31
Beállítás
1. Kapcsolja be a TV-t a készülékhez való
csatlakoztatás után.
Amikor először csatlakoztatja, a készülék
automatikusan bekapcsol, és megjelenik a
Plug & Play képernyő.
• Ha a Légi beállítást választja: A ▼ gombbal
válassza ki a Keresés pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
05
Kezdés előtt (Plug & Play)
31
2012-01-16 오후 12:00:13
Beállítás
• Főmenü
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt elemet,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből.
TV nézés
Műsorújság
Ütemezéskezelő
3
Csatornalista
Csatornakezelő
2
Saját eszköz
Saját tart.
4
Internet
Beállítások
5
1
d WPS(PBC)
1
Saját eszköz kiválasztása.
2
Saját tart. kiválasztása.
3
TV nézés kiválasztása.
4
Internet kiválasztása.
5
Beállítások kiválasztása.
6
A használható gombok megjelenítése.
6
✎✎ MEGJEGYZÉS
Csatornalista
Az összes keresett csatorna megjelenítése.
1. Nyomja meg a távirányító CH LIST gombját.
Megjelenik a csatornalista.
Csatornalista képernyő
1
Csatornalista
Összes
808 BBC World
809 bid-up.tv
810 Boomerang
811 Cartoon Nwk
812 Class News
813 Coming Soon
814 Discovery
Nincs információ
Légi
`` Amikor a készülék csatlakozott a hálózathoz,
válassza ki a Smart Hub pontot a Főmenüből.
Töltse le a kívánt tartalmakat a Samsung Apps
szerverről.
(Lásd a 76~77. oldalon)
1
`` A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
változhatnak.
2
`` A menüpontok elérése különböző lehet.
`` Ha a készüléket 3 percnél hosszabb ideig hagyja a
főmenüben, DTV jelenik meg a képernyőn.
`` Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig hagyja a
másik menüben vagy a beállításokban, képernyővédő
jelenik meg a TV-n.
TV nézés
1. Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a főmenü.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a TV nézés
pontot.
a Antenna c Műsornézet < Csat.mód " Megnéz ƒ Oldal
2
A tárolt csatornák megjelenítése.
Navigációs súgó : A használható távirányítógombok megjelenítése.
• PIROS (A) : Levegő vagy Kábel kiválasztása.
• SÁRGA (C) : Műsorinformációk megjelenítése.
• Csat.mód : Csatornalista megjelenítése a
csatornatípus szerint. (All, TV, Radio, Data/Other)
• Megnéz : A kiválasztott csatorna megjelenítése.
• Oldal : Következő vagy előző oldalra lépés.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
csatornát, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a kiválasztott csatorna.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Az INFO gomb megnyomásával megjeleníthető vagy
rögzíthető a kiválasztott csatorna.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
32
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 32
2012-01-16 오후 12:00:15
Csatornakezelő
Channel Manager képernyő
801 xxxxxxxx
Csatornakezelő | Összes
801 xxxxxxxx
804 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
806 xxxxxxxx
808 xxxxxxxx
810 xxxxxxxx
812 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
1/2 Oldal
807
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
Légi
809 xxxxxxxx
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
815 xxxxxxxx
3
Szerkesztett csatornák : A ◄▲▼ gombokkal
megtekintheti a szerkesztett csatornákat.
• Csatornák ( ) : Csatornalista megjelenítése
a csatornatípus szerint. (Összes, TV, Rádió, Adat/
egyéb)
• Kedvencek ( ) : A kedvenc csatornák
megjelenítése. (Kedvencek 1, Kedvencek 2,
Kedvencek 3......)
1
A tárolt csatornák megjelenítése.
2
Navigációs súgó : A használható távirányítógombok megjelenítése.
• PIROS (A) : Levegő vagy Kábel kiválasztása.
• KÉK (D) : Lista rendezése csatornaszám vagy
csatornanév szerint.
• Oldal : Következő vagy előző oldalra lépés.
• Választ : Kívánt csatorna kiválasztása.
• Eszközök : A Channel Manager opció
megjelenítése.
• Vissza : Vissza az előző menübe.
3
Csatorna állapotjelző ikonok
Ikonok
Műveletek
c
Kiválasztott csatorna.
\
Zárolt csatorna.
Kedvencként beállított csatorna.
1/2 Oldal
Csatorna száma
Eszközök
"
Belépés ' Vissza
815 xxxxxxxx
xxxxxxxx
815
814 xxxxxxxx
807 xxxxxxxx
a Antenna d Rendezés ƒ Oldal " Választ / Eszközök ' Vissza
xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
Kiválasztott e: 1
801
801
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Megnéz
803
xxxxxxxx
803
xxxxxxxx
Hozzáadás
a kedvencekhez
Gyermekzár
be
805
xxxxxxxx
805
xxxxxxxx
Csatornaszám
807
xxxxxxxx szerk.
807
xxxxxxxx
Törlés
809
xxxxxxxx
809
xxxxxxxx
Összes
kijel. visszav.
811
xxxxxxxx
811
xxxxxxxx
Mindxxxxxxxx
kiválasztása
813
xxxxxxxx
813
803 xxxxxxxx
Csatorna száma
800 xxxxxxxx
802 xxxxxxxx
Légi
Csatornakezelő | Összes
2
a Antenna d Rendezés ƒ Oldal " Választ / Eszközök ' Vissza
Megnéz
Csatorna nézéséhez.
Hozzáadás a kedvencekhez / Kedvencek
szerkesztése
A kívánt kedvenc csatornák hozzáadása.
Gyermekzár be / Feloldás
Csatorna zárolása.
Csatornaszám szerk.
Csatornaszám szerkesztése.
Ha a Csatornaszám szerkesztése opció nem
jelenik meg a Channel Managerben, állítsa
Engedélyezés értékre ebben a menüben. (Lásd:
42. oldal)
Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha beállítja
az antenna jelforrás típusát és az országot az
alábbiak szerint.
Antenna jelforrás
Légi
Ország
Hollandia, Olaszország
Törlés
Csatorna törlése.
Összes kijel. visszav.
Összes csatorna kijelölésének törlése.
Mind kiválasztása
Összes csatorna kijelölése.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Műholdas műsor esetén a csatornaszámok
szerkesztése a specifikációktól függően lehetséges.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 33
Beállítás
A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát,
majd nyomja meg a TOOLS gombot.
A tárolt csatornák kezelése.
1
05
A TOOLS gomb használata
33
2012-01-16 오후 12:00:15
Beállítás
Beállítások
1. Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a főmenü.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt elemet,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből.
Megjelen.
Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók,
például TV képarány, felbontás stb.
3D beállítások
3D tartalmat hordozó Blu-ray lemez lejátszása 3D
módban.
Beállítások
3D beállítások
Megjelen.
Hang
3D beállítások
Csatornák
Hálózat
3D Blu-ray lejátszási mód : Auto.
Rendszer
Képernyő mérete
: 55 hüvelyk
Nyelv
Biztonság
> Mozgat " Belépés ' Vissza
Általános
Terméktámogatás
HDMI mély színek
: Auto.
3D Blu-ray lejátszási mód
A 3D Blu-ray lemezek kétféle formátuma létezik:
Blu-ray 3D és csak 3D. Megválasztható, hogy
Blu-ray 3D lemezt 3D vagy 2D módban szeretne
lejátszani.
• Auto. : A csatlakoztatott TV 3D
kompatibilitásának automatikus ellenőrzése
és a Blu-ray 3D lemez lejátszása 3D vagy 2D
módban, illetve csak 3D-s lemez lejátszása
3D-ben, ha a TV 3D-kompatibilis.
A csak 3D lemezek nem játszhatók le, ha a TV
nem támogatja a 3D-t.
• 3D  3D : Csak 3D és Blu-ray 3D lemezek
lejátszása 3D módban.
• 3D  2D : 3D Blu-ray lemezek lejátszása 2D
módban. Csak 3D lemezek nem játszhatók le.
34
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól
függően fekete sávok jelenhetnek meg a bal, jobb
vagy mindkét oldalon.
Képernyő mérete
Megadható a TV képernyő mérete, így a készülék
a képet a képernyőméretnek megfelelően állíthatja
be, és optimális 3D képet jeleníthet meg.
(A 116"-nál nagyobb 3D képernyők esetén
egyszerűen állítsa 116-ra.)
!! FIGYELEM!
`` A 3D tartalmak megtekintéséhez csatlakoztassa a
3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt vagy TV-t)
a készülék HDMI OUT portjához egy nagysebességű
HDMI-kábellel. Viseljen 3D szemüveget a 3D
lejátszás elkezdéséhez.
`` A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja a
készülék a HDMI OUT porton keresztül.
`` Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D film
eredeti felbontása, a felbontás nem módosítható.
`` Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a
képernyőméret és a felbontás módosítása nem
működik 3D lejátszásnál.
`` Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D jelek
továbbításához.
`` Maradjon legalább a képernyőszélesség
háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től
3D felvételek megtekintésekor. Például 46 colos
képernyő esetén maradjon 138 col távolságra a
képernyőtől.
-- A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze a
képernyőt szemmagasságba.
`` A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén
működik megfelelően.
`` A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák a Bluray Disc Association védjegyei.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 34
2012-01-16 오후 12:00:15
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A lemeztípustól függően egyes képarányok nem
elérhetők.
`` Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást
választ, a kép torzulhat.
`` A 16:9 Eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3 Pillarbox
formátum lehet látható (fekete sáv a kép két oldalán).
Smart Hub képernyőméret
A Smart Hub képernyő optimális méretének
beállítása.
• 1. méret : A Smart Hub képernyőméret kisebb,
mint az alapértelmezett. A képernyő szélén
fekete csíkok jelenhetnek meg.
• 2. méret : Ez a Smart Hub alapértelmezett
beállítása. A normál Smart Hub képernyőméret
megjelenítése.
• 3. méret : Nagyobb Smart Hub képernyőméret.
A kép túl nagy lehet a TV képernyőhöz képest.
BD Wise funkció (csak Samsung
termékek esetén)
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási
funkciója.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás
beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a BD
Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
`` Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz
csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók
nem használhatók.
`` A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja Be a
funkciót a készüléken és a TV-n is.
Felbontás
A komponens és HDMI videójel kimeneti
felbontását Auto, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p, vagy 576i/480i értékre állítja. A
szám a képkockánkénti videósorok számát adja
meg. Az i és a p betűk a váltottsoros, illetve
a progesszív letapogatást jelentik. A több sor
nagyobb felbontást jelent.
• Auto. : A kimeneti felbontást automatikusan a
TV maximális felbontására állítja.
• BD Wise : A felbontást automatikusan a
Blu-ray/DVD lemez felbontására állítja, ha a
készüléket HDMI kábellel BD Wise kompatibilis
TV-hez csatlakoztatta. (A BD Wise menüpont
csak a BD Wise funkció Be kapcsolása esetén
jelenik meg. Lásd a BD Wise pontot fent.)
• 1080p : 1080 soros progresszív videó
megjelenítése.
• 1080i : 1080 soros váltottsoros videó megjelenítése.
• 720p : 720 soros progresszív videó megjelenítése.
• 576p/480p : 576/480 soros progresszív videó
megjelenítése.
• 576i/480i : 576/480 soros váltottsoros videó
megjelenítése.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 35
Beállítás
A televízió típusától függően előfordulhat, hogy
meg kell adni a képernyőméretet.
• 16:9 eredeti : A készülék 16:9 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A készülék minden
tartalmat az eredeti képarányban játszik le.
A 4:3 formátumú tartalmak megjelenítésekor a
bal és jobb oldalon fekete sávok jelennek meg.
• 16:9 teljes : A készülék 16:9 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A tartalom kitölti
a képernyőt. A 4:3 formátumú tartalmakat
megnyújtja.
• 4:3 Letter Box : A készülék 4:3 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A tartalmakat az
eredeti képaránnyal jeleníti meg. 16:9 arányú
felvételeknél felül és alul fekete sáv lesz látható.
• 4:3 Pan-Scan : A készülék 4:3 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A 16:9 tartalmak
esetén a kép bal és jobb szélét a készülék
levágja.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket
és egy Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja,
és a BD Wise be van kapcsolva a készüléken és
a TV-n is, akkor a készülék a Blu-ray/DVD lemez
videófelbontását és képfrissítési sebességét fogja
használni.
• Ki : A kimeneti felbontás a korábban a Felbontás
menüben beállított felbontás lesz, a lemez
felbontásától függetlenül. Lásd a Felbontást
alább.
• Be : A készülék a Blu-ray/DVD lemez
videófelbontását és képfrissítési sebességét
fogja használni.
05
TV képarány
35
2012-01-16 오후 12:00:16
Beállítás
A kimeneti módnak megfelelő felbontás
ƒƒ Blu-ray Disc/E-tartalmak/digitális tartalmak lejátszása
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
Beállítás
HDMI Mód
Blu-ray
lemezek
Blu-ray lemez
felbontása
BD Wise
E-tartalmak/
digitális
tartalmak
Komponens/
VIDEO Mód
1080p
TV max.
bemeneti
felbontása
TV max.
bemeneti
felbontása
Auto.
1080p
1080p
Blu-ray
lemezek
E-tartalmak/
digitális
tartalmak
VIDEO Mód
576i/480i
-
-
-
576i/480i
-
-
-
1080p
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
Videó képfrissítés: Auto (24Fs) 1080p@24F 1080p@24F
1080i
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
720p
720p
576i/480i
-
ƒƒ DVD lejátszás
Kimenet
Beállítás
BD Wise
Auto.
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
36
HDMI / nem csatlakoztatva
Komponens Mód
480i
-
720p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / csatlakoztatva
-
576p/480p
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / nem csatlakoztatva
HDMI Mód
Komponens/VIDEO Mód
Komponens Mód
VIDEO Mód
TV max. bemeneti
felbontása
576i/480i
-
-
1080p
576i/480i
-
-
720p
576i/480i
576i/480i
1080i
576p/480p
-
576i/480i
-
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 36
2012-01-16 오후 12:00:16
05
ƒƒ DTV megjelenítés
Felbontás
BD Wise
Auto
HDMI csatlakoztatva
HDMI Mód
1080p
DTV Intelligens felbontás
Műsorjel felbontása
“Auto”
DTV Intelligens felbontás
“Ki”
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
✎✎ MEGJEGYZÉS
Max. felbontás
TV bemenet
1080p
HDMI nem csatlakoztatva
Komponens/
VIDEO Mód
Komponens Mód
VIDEO Mód
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
-
`` A DTV intelligens felbontás funkció csak akkor
használható, ha a felbontás beállítása Auto..
`` Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a Filmkocka
vagy a kiválasztott felbontást, az “Ha az „Igen” gomb
megnyomása után nem jelenik meg kép, várjon 15
másodpercet, hogy visszaálljon az előző felbontás.
Szeretné megváltoztatni a felbontást?” üzenet jelenik
meg.
Ha az Igen pontot választja, a TV képernyő
15 másodpercre elsötétedik, és a felbontás
automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
`` Ha a képernyő sötét marad a felbontás módosítása
után, vegye ki a lemezeket, majd nyomja le és tartsa
lenyomva a STOP (
) gombot a készülék elején
5 másodpercig. A beállítások visszaállnak gyári
alapértékre. Az egyes módok eléréséhez kövesse
az előző oldal utasításait, és válassza ki a TV által is
támogatott Display Setup (Képernyőbeállítást).
`` Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a
BD felhasználói adatok is törlődnek.
`` A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24
képkockás funkcióval a Movie Frame (24Fs) mód
használatához.
`` Ha a HDMI és a komponens aljzat is csatlakoztatva
van, és a komponens kimenetet használja, a
felbontás 576i/480i lesz.
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
`` Másolásvédett DivX tartalmak esetén a komponens
videó kimeneti felbontása 576i/480i lesz.
`` Ha HDMI kábel nincs csatlakoztatva, és a videókimenet
komponens módban van, a másolásvédett DivX
tartalmak csak 576i/480i formátumban használhatók.
DTV intell. felbontás
A funkcióval automatikusan optimális felbontás
állítható be a digitális műsorjelekhez.
• Auto. : A képernyő felbontása automatikusan
az optimális felbontásra áll be a digitális
műsorjelekhez.
• Ki : DTV Intelligens felbontás kikapcsolása.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha a funkció Auto. beállításánál csatornát vált a TVn, a következő csatorna megjelenítési ideje hosszabb
lehet, mint Ki beállítás mellett.
HDMI-színformátum
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a
csatlakoztatott eszközhöz (TV, monitor stb.) való
illesztés érdekében.
• Auto. : Automatikusan beállítja a készülék által
támogatott optimális formátumot.
• YCbCr (4:4:4) : Ha a TV támogatja az YCbCr
színteret HDMI-n keresztül, válassza ki a normál
YCbCr színtér használatához.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 37
Beállítás
Kimenet
37
2012-01-16 오후 12:00:16
Beállítás
• RGB (szabványos) : A normál RGB színtér
használata.
• RGB (bővített) : Ha a készüléket DVI
megjelenítőhöz, pl. monitorhoz csatlakoztatta,
válassza ki ezt a pontot a bővített RGB színtér
használatához.
Filmkocka (24Fs)
Ha Auto. értékre állítja a Filmkocka (24Fs) funkciót,
a készülék HDMI kimenete átállítható 24 kép/
másodpercesre, így jobb képminőséget láthat.
A Filmkocka (24Fs) funkció csak az ezt támogató
TV-ken használható. A Filmkocka opció csak
akkor választható ki, ha a készülék HDMI 1080i
vagy 1080p felbontásban van.
• Auto. : A Filmkocka (24Fs) funkciók
használhatók.
• Ki : A Filmkocka (24Fs) funkciók nem
használhatók.
HDMI mély színek
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep
Colour lesz. A Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb színmélységet
eredményez.
• Auto. : A HDMI Mély színek funkciót támogató
TV-re jutó jel Mély színek formátumú lesz.
• Ki : A képjel nem tartalmaz Mély színeket.
Állókép mód
A DVD-kép kimerevítése közben látható kép
beállítása.
• Auto. : A tartalomtól függő legjobb állókép
automatikus beállítása.
• Képkocka : Akciódúsabb jelenet
kimerevítésekor.
• Mező : Sok akcióval teli jelenet kimerevítésekor.
Progresszív mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
• Auto. : A készülék automatikusan beállítja a
legjobb képminőséget a megtekintett DVD-hez.
• Videó : A legjobb képet adja koncert vagy TV
műsoros DVD-k esetén.
38
Hang
Digitális kimenet
A készülék digitális kimenetének illesztése a
csatlakoztatott AV erősítőhöz:
• PCM : HDMI kompatibilis AV erősítő
csatlakoztatásakor.
• Bitfolyam (feldolgozatlan) : Dolby TrueHD
és DTS-HD Master Audio dekódolásra
is képes HDMI kompatibilis AV erősítő
csatlakoztatásakor.
• Bitfolyam (DTS újrakódolt) : DTS dekódolására
alkalmas digitális bemenettel rendelkező AV
erősítő csatlakoztatásakor.
• Bitfolyam (Dolby D újrakódolt) : Akkor
válassza, ha nem rendelkezik HDMI-kompatibilis
AV erősítővel, de van Dolby Digital dekódolására
alkalmas AV erősítője.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot
tartalmazhatnak:
-- Fő műsor audió : A fő film audió hangsávja.
-- BONUSVIEW audió : További hangsáv, például
rendezői vagy színészi kommentár.
-- Navigációs hangeffektusok : A navigációs
hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál
hangzanak fel. A navigációs hangeffektusok Bluray lemezenként eltérőek lehetnek.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert
ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy zaj
keletkezik.
`` Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis
a tömörített formátumokkal (Dolby digital, DTS), az
audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.
`` A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW
audiót és navigációs hangeffektusokat.
`` Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
`` A Digitális kimenet beállítás nincs hatással az
analóg (L/R) audióra vagy a TV-re jutó HDMI audió
kimenetre.
Az optikai és HDMI audió kimenetet befolyásolja AV
erősítőhöz történő csatlakoztatáskor.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 38
2012-01-16 오후 12:00:16
PCM
Csatlakoztatás
HDMIkompatibilis
AV erősítő
Optikai
Bitfolyam
(DTS újrakódolt)
HDMIkompatibilis
AV erősítő
Optikai
HDMIHDMIkompatibilis
kompatibilis
AV erősítő vagy AV erősítő vagy
optikai
optikai
PCM
PCM 2ch
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
Dolby Digital PCM 7.1ch-ig PCM 2ch Dolby Digital Dolby Digital
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM 7.1ch-ig PCM 2ch
Dolby Digital
Plus
Plus
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS-HD High
DTS-HD High
Resolution PCM 7.1ch-ig PCM 2ch Resolution
Audio
Audio
DTS
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS-HD
DTS-HD
PCM 7.1ch-ig PCM 2ch
Master Audio
Master Audio
DTS
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Dolby Digital PCM 5.1ch-ig PCM 2ch Dolby Digital Dolby Digital
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM 5.1ch-ig PCM 2ch
Dolby Digital
Plus
Plus***
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM
PCM 7.1ch-ig PCM 2ch
Audió
Dolby TrueHD PCM 7.1ch-ig PCM 2ch Dolby TrueHD Dolby Digital
jelfolyam Bluray lemezen
DTS
Audió
jelfolyam
DVD-n
Audió
műsorjelfolyam
Bitfolyam
(Dolby D
újrakódolt)
Bitfolyam (feldolgozatlan)
PCM
PCM 6.1ch-ig PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital PCM 5.1ch-ig PCM 2ch Dolby Digital Dolby Digital
DTS
PCM 6.1ch-ig PCM 2ch
DTS
DTS
MPEG1
PCM 5.1ch-ig PCM 2ch
PCM
(5.1
csatornáig)
HE-AAC
PCM 5.1ch-ig PCM 2ch
Újrakódolt
Újrakódolt
Dolby Digital** Dolby Digital**
(többcsatornás (többcsatornás
műsorokhoz) műsorokhoz)
PCM 2ch
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 39
Beállítás
Beállítás
05
Digitális kimenet kiválasztása
39
2012-01-16 오후 12:00:16
Beállítás
Blu-ray lemez
definíció
Bármilyen
Csak a fő műsor
Dekódolja a fő műsor
audiófolyamát biztosítja az
audióját és BONUSVIEW AV
erősítő számára az audió
audió jelfolyamát
bitfolyam dekódolásához.
PCM audióra és
BONUSVIEW audió és
hozzáadja a navigációs navigációs
hangeffektusok
hangeffektusokat.
nem hallhatók.
Dekódolja a fő
műsor audióját
Dekódolja a fő
és BONUSVIEW
műsor audióját és
BONUSVIEW audió audió jelfolyamát
PCM audióra
jelfolyamát PCM
és hozzáadja
audióra és hozzáadja
a navigációs
a navigációs
hangeffektusokat, hangeffektusokat,
majd újrakódolja
majd újrakódolja
a PCM audiót DTS
a PCM audiót
bitfolyammá.
Dolby digitális
bitfolyammá.
* Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az “Dolby D újrakódolt” beállítás nem használható. A kimenet
PCM 2ch lesz.
** Ha a HE-AAC jelforrás folyam 2ch vagy 1ch, a kimenet 2ch PCM lesz.
A Dolby Digital Plus jelfolyamú Internet tartalmak esetén a PCM kimenet HDMI-n keresztül 5.1ch lehet.
*** H
a az Audio leírás beállítása Be és az Audió csatornák száma több, mint 2, az audió kimenet Dolby
Digital lesz, még akkor is, ha az eredeti műsorjelfolyam Dolby Digital Plus.
Ha azonban az audió csatornák száma 2 (sztereó) vagy 1 és az Audió leírás beállítása Be, a kimenet
formátuma PCM lesz.
PCM alulmintavételezés
Be- és kikapcsolható a 48kHz és 96kHz PCM
alulmintavételezés.
• Ki : Ha a csatlakoztatott AV erősítő 96kHz
kompatibilis.
• Be : Ha a csatlakoztatott AV erősítő nem 96kHz
kompatibilis. A 96kHz-es jeleket a készülék
lekonvertálja 48kHz-re.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót
eredményeznek az optikai digitális kimeneten, ha a
PCM Alulmintavételezés beállítása Ki.
HDMI
• Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás
formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a készülék
PCM 2 csatornás lekonvertált audiót adhat,
még a Bitfolyam (feldolgozatlan/újrakódolt DTS/
újrakódolt Dolby D) digitális kimenet beállítása
esetén is.
• Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti PCM
mintavételi frekvenciákkal, a készülék 48kHz
lekonvertált PCM audiót biztosít, még a PCM
alulmintavételezés Ki beállítása mellett is.
40
Dinamikus tartomány szabályozása
Beállítható, hogy a beszéd alacsony hangerő
esetén is hallható legyen.
Csak Dolby Digital, Dolby Digital Plus vagy Dolby
TrueHD jel esetén használható.
• Auto. : A Dinamikus tartomány szabályozása
automatikus lesz, a Dolby TrueHD hangsáv
információi alapján.
• Ki : Normál Dinamikai tartomány alkalmazása.
• Be : Ha alacsony hangerővel vagy kis
hangszórókkal játszik le film hangsávot, a
rendszer megfelelő tömörítéssel hallgatóvá
tudja tenni az alacsony hangerejű tartalmakat,
és megakadályozza a drámaibb részek túl nagy
hangerejét.
Lekeverés mód
Kiválasztható, a készülék hogyan keverje le a
többcsatornás audiót kevesebb csatornára.
• Normál sztereó : Többcsatornás audió
lekeverése kétcsatornás audióra. Olyan készülék
csatlakoztatásakor, amely nem támogatja a
virtuális térhatású hangok, pl. Dolby Pro Logic
használatát.
• Térhang-kompatibilis : Többcsatornás audió
lekeverése térhatású sztereóra. Olyan készülék
csatlakoztatásakor, amely támogatja a virtuális
térhatású hangok, pl. Dolby Pro Logic használatát.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 40
2012-01-16 오후 12:00:16
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha HDMI kompatibilis AV erősítőt használ, az opció
elérhető lesz, ha a Digitális kimenetet PCM-re állítja.
Hang szinkr.
Előfordulhat, hogy a videójel késik az
audiójelhez képest, ha a készüléket digitális TVhez csatlakoztatja. Ilyenkor állítson be audió
késleltetést a videójelhez képest.
• Az audió késleltetési ideje 0 msec és 200 msec
között állítható be.
Állítsa be az optimális értéket.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A beállított késleltetési idő nem feltétlenül lesz
pontos a lejátszott tartalomtól függően.
Csatornák
A TV csatornákhoz beállítható ország és auto
hangolás is.
Antenna
Megfelelő antenna kiválasztása digitális
műsorokhoz.
Mielőtt a készülék elkezdi beprogramozni a
csatornákat, meg kell adnia a jelforrást, amely a
készülékhez csatlakoztatva van.
• Légi : Antennás digitális műsorjelek vételéhez.
• Kábel : Kábeles digitális műsorjelek vételéhez.
Ország kiválasztása.
Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
1. A ►▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
országot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
2. Nyomja meg a RETURN gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Jelszó
-- Csak Franciaország esetén : Írja be a 4 jegyű
jelszót a számgombokkal.
-- Egyéb : Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
* Az alapértelmezett jelszó a 0000.
Automatikus hangolás
Aktív műsorral rendelkező csatornák megkeresése
és tárolása a memóriában.
Csatorna automatikus kikeresése és tárolása.
Az automatikusan hozzárendelt programszámok
nem feltétlenül egyeznek meg a tényleges
csatornaszámokkal.
Ha egy csatorna zárolva van a Gyermekzár
funkcióval, megjelenik a PIN-kód beviteli ablak.
• Légi : A ▼ gombbal válassza ki a Keresés
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
• Kábel : A ▼ gombbal válassza ki a Követk.
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Állítsa be a Keresési mód opciót, majd a ▼
gombbal válassza ki a Keresés gombot.
-- Keresés mód (Teljes / Hálózat / Gyors) : Aktív
műsorral rendelkező csatornák megkeresése
és tárolása a memóriában.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 41
Beállítás
Ennek segítségével többcsatornás hangot
hallgathat audió CD-ről (CD-DA).
• Ki : 2 csatornás audiójel az első hangszórókból.
• Mozi : 2 csatornás film audió több csatornán
keresztül.
• Zene : 2 csatornás zene több csatornán
keresztül.
Ország
05
DTS Neo:6 mód
41
2012-01-16 오후 12:00:16
Beállítás
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A Gyors választásakor manuálisan beállítható a
Hálózat, Hálózati ID, Frekvencia, Moduláció és
Szimbólum sebesség a távirányító gombjaival.
-- Hálózat (Auto. / Kézi) : A Hálózati ID beállítása
Auto. vagy Manuális értékre.
-- Hálózati azonosító : Ha a Hálózat Manuális, a
Hálózati ID beállítható a számgombokkal.
-- Frekvencia : A csatorna frekvenciájának
megjelenítése. (országonként eltérő lehet)
-- Moduláció : A rendelkezésre álló modulációs
értékek megjelenítése.
-- Jelátviteli seb. : A rendelkezésre álló szimbólum
sebességek megjelenítése.
Kézi hangolás
Csatorna manuális keresése és tárolása a
memóriában.
-- A keresés befejezése után a csatornalista frissül.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Az Antenna  Air kiválasztásakor : Csatorna,
Frekvencia, Sávszélesség.
Az Antenna  Cable kiválasztásakor : Frekvencia,
Moduláció, Szimbólum sebesség
Kábel keresési opciók
További keresési opciók beállítása, például
frekvencia és szimbólum sebesség kábeles
hálózati kereséshez.
-- Kezdő frekvencia/Végső frekvencia : Kezdő
vagy befejező frekvencia (országonként eltérő).
-- Szimbólum sebesség : A rendelkezésre álló
szimbólum sebességek megjelenítése.
-- Moduláció : A rendelkezésre álló modulációs
értékek megjelenítése.
Készenléti automatikus hangolás
A Készenléti auto tárolás funkció be- és
kikapcsolása.
• Ki : Készenléti auto tárolás funkció kikapcsolása.
• Be : Készenléti auto tárolás funkció
bekapcsolása.
Csatorna lista átvitele
Ezzel a funkcióval a csatonatérkép importálható
vagy exportálható. A funkció használatához
csatlakoztatnia kell egy USB adathordozót. A PINkód beviteli képernyőn írja be a 4 jegyű PIN-kódot.
• Importálás USB-ről : Csatornalista importálása
USB-ről.
• Exportálás USB-re : Csatornalista exportálása
USB-re.
A funkció csatlakoztatott USB adathordozóval
használható.
Csatornaszám szerk.
Csatornaszám szerkesztése a csatornakezelőben.
(Lásd: 33. oldal)
• Tiltás : Akkor tiltsa le, ha nem szeretné
szerkeszteni a csatornaszámot.
• Bekapcs. : Akkor engedélyezze, ha szeretné
szerkeszteni a csatornaszámot.
Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha beállítja
az antenna jelforrás típusát és az országot az
alábbiak szerint.
Antenna jelforrás
Légi
Ország
Hollandia, Olaszország
Közös illesztőfelület
Megjeleníti a CI Menü információs képernyőt.
• CI Menü : Lehetővé teszi a választást a CAM
menüből. Válassza ki a CI Menüt a menü PC
kártya alapján.
• Alkalmazási info : Információk megjelenítése
a CI foglalatba helyezett CAM-ról (Feltételesen
elérhető modul), és a CAM-ba helyezett “CI
CAM vagy CI+ CARD” kártyáról. A CAM
bármikor behelyezhető, a készülék be- vagy
kikapcsolt állapotában is.
1. Vásároljon CI CAM modult a legközelebbi
kereskedőnél vagy telefonon.
2. Illessze be a “CI CAM vagy CI+ CARD” kártyát
a CAM-ba a nyíl irányában.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A menü akkor jelenik meg, ha az ország Olaszország.
42
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 42
2012-01-16 오후 12:00:16
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A készülékhez CI és CI+ CAM használható.
Azonban egyes helyi DVB-T társaságoknál a
készülék nem teljesen kompatibilis minden CAM
típussal.
Probléma esetén húzza ki a CAM CARD kártyát a
készülékből, és helyezze be újra a foglalatba.
Hálózat
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IPcíme statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus,
és vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot
használ, javasoljuk az Auto módszer használatát.
Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, és a
routere alkalmas rá, használhatja a WPS(PBC)
vagy One Foot Connection eljárásokat.
Ha az IP címe statikus, a manuális beállítási
módszert kell használnia a vezetékes és vezeték
nélküli kapcsolatokhoz is.
Hálózati beállítások
A hálózati kapcsolat beállításához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza ki
a Beállítások pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Hálózat
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Hálózati
beállítások pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Vezetékes,
Vez.nélk. (általános), WPS(PBC) vagy One
Foot Connection pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
5. Ha vezetékes hálózattal rendelkezik, ugorjon
az alábbi Vezetékes hálózat című részre. Ha
vezeték nélküli hálózattal rendelkezik, ugorjon
a Vezeték nélküli hálózat című részre a 44~46.
oldalon.
ƒƒ Vezetékes kapcsolat létrehozása - Auto.
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a Vezetékes
kiválasztásához.
Beállítások
Megjelen.
Hang
Csatornák
Hálózat
Hálózati beállítások
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Vezetékes
Vez.nélk.
Rendszer
(általános)
Nyelv
WPS(PBC)
Biztonság
One Foot
Általános
Connection
Terméktámogatás
Kapcsolódás a hálózathoz LAN-kábellel. Gondoskodjon
róla, hogy a LAN-kábel csatlakoztatva legyen.
> Mozgat " Belépés ' Vissza
2. Nyomja meg a ENTER gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat
hitelesítése után.
ƒƒ Vezetékes kapcsolat létrehozása - Kézi
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Auto beállítás nem működik, akkor manuálisan kell
megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
Windows XP
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Támogatás fülre.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra. Megjelennek a hálózati beállítások.
Windows 7
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Hálózat és
megosztási központ pontra.
3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a
Helyi kapcsolatra vagy Vezeték nélküli hálózati
kapcsolatra a hálózati kapcsolattól függően.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra. Megjelennek a hálózati beállítások.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 43
Beállítás
4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép egy kódolt jelű
csatornán.
Wired Network (Vezetékes hálózat)
05
3. Helyezze be a CAM-ot a “CI CAM vagy CI+
CARD” kártyával a közös interfész foglalatba,
a nyíl irányában úgy, hogy párhuzamos legyen
a foglalattal.
43
2012-01-16 오후 12:00:16
Beállítás
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A Windows verziótól függően az információk eltérőek
lehetnek.
A hálózati beállítások beírásához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Vezetékes
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
2. A ◄► gombokkal válassza ki az IP-beáll.
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A Hálózati állapot képernyőn válassza a
Mégse gombot, majd nyomja meg az Enter
gombot.
Beállítások
Megjelen.
Hang
Csatornák
Hálózat
IP-beáll.
IP-módKézi
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Átjáró
DNS-módKézi
IP-cím
Alhálózati maszk
Rendszer
Nyelv
Biztonság
DNS szerver
Általános
Terméktámogatás
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Mozgat " Belépés ' Vissza
4. Az ENTER gombbal válassza ki az IP-mód
gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kézi pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
6. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
7. A távirányító számgombjaival írja be a
számokat.
8. Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
9. Írja be az IP-cím, Alhálózati maszk, és
Átjáró értékeket.
10. A ▼ gombbal lépjen a DNS-mód pontra.
11. A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre. Írja
be a számokat a fenti módon.
12. Az ENTER gombbal válassza ki az OK
gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat
hitelesítése után.
44
Vezeték nélküli hálózat
Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható
be:
• Vezeték nélküli (általános)
• WPS(PBC) használatával.
• One Foot Connection
A Vezeték nélküli (általános) tartalmazza az
Automatikus és a Manuális beállítási módokat.
ƒƒ Vezeték nélküli hálózat beállítása - Auto.
A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális
biztonsági rendszerrel bír, amely megköveteli, hogy
a hozzáféréshez először egy Hozzáférési vagy
Biztonsági kulcsnak nevezett biztonsági kódot
kelljen elküldeni. A Biztonsági kulcs a Jelszón
alapul, amely általában egy szó vagy betűk és
számok sorozata, amelyet a vezeték nélküli
hálózat biztonsági beállításainak kellett megadni.
Ha ezen a módon állítja be a hálózati kapcsolatot,
és rendelkezik Biztonsági kulccsal a hálózathoz,
akkor az Auto beállítási folyamat során be kell írnia
a Jelszót.
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a Vez.nélk.
(általános) kiválasztásához.
Beállítások
Hálózati beállítások
Megjelen.
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Hang
Csatornák
Hálózat Vezetékes
Rendszer Vez.nélk.
Nyelv (általános)
BiztonságWPS(PBC)
Általános One Foot
Connection
Terméktámogatás
Állítsa be a vezeték nélküli hálózatot a vezeték nélküli
router kiválasztásával. A vezeték nélküli router
beállításától függően lehet, hogy meg kell adnia a
biztonsági kulcsot.
> Mozgat " Belépés ' Vissza
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
A végén megjelenik az elérhető hálózatok
listája.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
hálózatot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a Biztonság képernyő.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 44
2012-01-16 오후 12:00:17
Megjelen.
Hang
Csatornák
Hálózat
Hálózati beállítások
Adja meg a bizt. kulcsot.
a
b
c
d
e
f
0 beírva
1
2
3
Rendszer
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Nyelv
m
n
o
p
q
r
7
8
9
Biztonság
s
t
u
v
w
x
y
z
0
Általános
a/A
Törlés
Szóköz
Kész
*
Terméktámogatás a Előző m Mozgat " Belépés ' Vissza
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A Jelszót a router vagy modem beállításánál használt
beállítóképernyőkön találja meg.
5. Ha kész, nyomja meg a távirányító ZÖLD (B)
gombját, vagy a ▲▼◄► gombokkal vigye a
kurzort a Kész pontra, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat
hitelesítése után.
ƒƒ Vezeték nélküli hálózat beállítása - Kézi
Ha az Auto beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
Windows XP
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Támogatás fülre.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra. Megjelennek a hálózati beállítások.
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Hálózat és
megosztási központ pontra.
Beállítás
Beállítások
Windows 7
05
4. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót. Írja be a számokat a távirányítóról.
Betű kiválasztásához vigye a kurzort a ▲▼◄►
gombokkal a betűre, és nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a
Helyi kapcsolatra vagy Vezeték nélküli hálózati
kapcsolatra a hálózati kapcsolattól függően.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra. Megjelennek a hálózati beállítások.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A Windows verziótól függően az információk eltérőek
lehetnek.
A hálózati beállítások beírásához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Végezze el a ‘Vezeték nélküli hálózat beállítása
- Auto.’ eljárás 1-4 lépéseit.
2. Ha kész, nyomja meg a távirányító ZÖLD (B)
gombját, vagy a ▲▼◄► gombokkal vigye a
kurzort a Kész pontra, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a Hálózati állapot
képernyő.
3. A Hálózati állapot képernyőn válassza a
Mégse gombot, majd nyomja meg az Enter
gombot.
4. A ◄► gombokkal válassza ki az IP-beáll.
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Beállítások
Megjelen.
Hang
Csatornák
Hálózat
IP-beáll.
IP-módKézi
0 . 0 . 0
IP-cím
0 . 0 . 0
Alhálózati maszk
Rendszer
0 . 0 . 0
Átjáró
Nyelv
DNS-módKézi
Biztonság
0 . 0 . 0
DNS szerver
Általános
OK
Terméktámogatás
> Mozgat " Belépés
. 0
. 0
. 0
. 0
' Vissza
5. Az ENTER gombbal válassza ki az IP-mód
gombot.
6. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kézi pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
7. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
8. A számgombokkal írja be a számokat.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 45
45
2012-01-16 오후 12:00:17
Beállítás
9. Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
10. Írja be az IP-cím, Alhálózati maszk, és
Átjáró értékeket.
11. A ▼ gombbal lépjen a DNS-mód pontra.
12. A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre. Írja
be a számokat a fenti módon.
13. Nyomja meg az OK gombot.
14. Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat
hitelesítése után.
WPS(PBC)
A vezeték nélküli hálózat legegyszerűebben a
WPS(PBC) funkcióval vagy a One Foot Connection
funkcióval állítható be.
Ha a vezeték nélküli router WPS(PBC) gombbal
rendelkezik, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a WPS(PBC)
kiválasztásához.
Beállítások
Hálózati beállítások
Megjelen.
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Hang
Csatornák
Hálózat Vezetékes
Rendszer Vez.nélk.
Nyelv (általános)
BiztonságWPS(PBC)
Általános One Foot
Connection
Terméktámogatás
A WPS(PBC) gomb megnyomásával könnyen
kapcsolódhat a vezeték nélküli routerhez. Akkor
válassza ezt a lehetőséget, ha a vezeték nélküli router
támogatja a gombnyomásos konfigurálást (PBC).
Beállítások
Hálózati beállítások
Megjelen.
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Hang
Csatornák
Hálózat Vezetékes
Rendszer Vez.nélk.
Nyelv (általános)
BiztonságWPS(PBC)
Általános One Foot
Connection
Terméktámogatás
Aut. kapcsolódás a vez. nélküli hálózathoz, ha a vez.
nélk. router támogatja a One Foot Connection
funkciót. Mielőtt kivál. ezt a kapcs.típust, helyezze a
vez. nélk. rout. max. 25 cm-re a készüléktől.
3. Két percen belül nyomja meg a routeren
a WPS(PBC) gombot. A készülék
automatikusan betölti a szükséges hálózati
beállításokat és csatlakozik a hálózathoz.
4. Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat
hitelesítése után.
One Foot Connection
A vezeték nélküli kapcsolat automatikusan
is létrehozható, ha rendelkezik One Foot
Connection kompatibilis Samsung vezeték nélküli
útválasztóval. A One Foot Connection funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
> Mozgat " Belépés ' Vissza
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
3. Helyezze a Samsung vezeték nélküli útválasztót
a készüléktől max. 25 cm-es távolságra.
4. Várja meg, amíg a kapcsolat felépül.
Hálózat állapota
A hálózati és az Internet kapcsolat létrejöttének
ellenőrzése.
Beállítások
Hálózat állapota
Megjelen.
Hang
Csatornák
Hálózat
iptime
MAC-címXX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-cím0.0.0.0
Alhálózati maszk
0.0.0.0
Átjáró0.0.0.0
DNS szerver
0.0.0.0
Rendszer
Sikeresen kapcsolódott az internethez.
Nyelv Ha az internetszolgáltatás használatával kapcsolatos problémát tapasztal,forduljon
az internetszolgáltatóhoz.
Biztonság
Általános
Terméktámogatás
OK
Hálózati beállítások
IP-beáll.
Újra
< Mozgat " Belépés ' Vissza
> Mozgat " Belépés ' Vissza
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
46
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat az One Foot
Connection kiválasztásához.
SWL (Samsung vezeték nélküli kapcsolat)
A Samsung vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező
mobil eszközök csatlakoztathatók a hálózathoz a
készüléken keresztül.
• Ki : Samsung vezeték nélküli kapcsolat
kikapcsolása.
• Be : Samsung vezeték nélküli kapcsolat
bekapcsolása.
1. Ha az Be pontot választja, a ▲▼ gombokkal
válassza ki a SWL-kapcsolódás pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot. Kövesse a
TV képernyőn megjelenő utasításokat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha a készülék kikapcsol, az SWL hálózati kapcsolat
megszakad.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 46
2012-01-16 오후 12:00:18
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak elküldi a
lemez adatait és a kérést a lemez tanúsítására, a szerver az
átküldött adatok alapján ellenőrzi a lemez érvényességét,
majd egy tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
`` A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat,
hogy az Internet-kapcsolat korlátozott lesz.
Rendszer
Plug & Play
A Plug & Play beállításokkal megadhatja az országot,
az óra üzemmódot, a Hálózati beállításokat stb.
A Plug & Play funkcióról további információkat
a felhasználói útmutató Plug & Play részeiben
olvashat. (Lásd az 31~51. oldalt)
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha módosítani szeretné a plug & play opciókat, írja
be a jelszót.
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé
teszi más, Anynet+ kompatibilis Samsung
készülékek vezérlését.
A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
A készülék a Samsung TV távirányítójával vezérelhető,
és a lejátszás elindítható a TV távirányítóján a
) gomb lenyomásával.
LEJÁTSZÁS (
További információk a TV használati útmutatójában.
• Ki : Anynet+ funkciók nem használhatók.
• Be : Anynet+ funkciók használhatók.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel nem
CEC-kompatibilis.
`` Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható,
akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
`` A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások
nem működnek.
További információk a TV használati útmutatójában
találhatók.
`` Ha megnyomja a TV Lejátszás gombját DTV módban,
elindul az Időeltolás funkció.
Eszközkezelés
Külső eszközök kezelése.
Itt végezhető el a formázás és az alapértelmezett
felvételi eszköz beállítása.
Beállítások
Megjelen.
Óra
Az idővel kapcsolatos beállítások.
• Óra mód : Beállításai Auto. vagy Kézi.
• Órabeállítás : Ha az Óra üzemmód Kézi, ez a
menü aktiválódik.
• Időzóna : Beállítható a helyi időzóna. (Ha az
ország Spanyolország vagy egyéb, és az Óra
üzemmód Auto., ez a menü jelenik meg.)
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha az Időzített megtekintés és Időzített felvétel
funkciókat a Műsor, csatornalista vagy Info
menü segítségével állítja be, akkor a TV műsor
időinformációit fogja figyelembe venni.
Ha az Óra üzemmód Kézi, és kézzel beállítja az időt,
az Időzített megtekintés és Időzített felvétel funkciók
korlátozottak lesznek vagy nem működnek.
Hang
Csatornák
Hálózat
Rendszer
Plug & Play
Eszközkezelés
Eszköz formázása
Eszköz ellenőrzése
Eszköz működési tesztje
Nyelv
Alapértelm. felvevőeszköz
: Nem elérhető
Biztonság
Általános
HDMI>
Deep
Color " Belépés ' Vissza
: Auto
Terméktámogatás
Mozgat
• Eszköz formázása : Eszköz formázása.
• Eszköz ellenőrzése : Megkeresi a hibákat az
eszközön.
• Eszköz működési tesztje : Az eszköz
teljesítményének tesztelése.
• Alapértelm. felvevőeszköz : A menü nem
elérhető.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 47
Beállítás
Internet kapcsolat engedélyezése vagy letiltása a
BD-LIVE szolgáltatás használatakor.
• Eng. (mind) : Internet kapcsolat engedélyezése
minden BD-LIVE tartalom esetén.
• Eng. (csak érv.) : Internet kapcsolat
engedélyezése csak érvényes engedélyt
tartalmazó BD-LIVE tartalmakra.
• Tiltás : Internet kapcsolat tiltása minden BDLIVE tartalom esetén.
Anynet+ (HDMI-CEC)
05
BD-Live Internet kapcsolat
47
2012-01-16 오후 12:00:18
Beállítás
1. Stop módban csatlakoztassa a külső
adathordozót a készülék elején lévő USBcsatlakozóba.
2. Válassza ki a Eszköz formázása pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Elkezdődik
az eszköz formázása. (Ebben a menüpontban
a szabad tárhely is megtekinthető.)
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A csatlakoztatott eszköz felismerése kis időt vehet
igénybe.
`` Az eszközön legalább 375MB szabad helynek kell
lennie az időeltolás funkció használatához.
`` USB HDD használata esetén ne húzza ki a HDD-t
formázás közben.
`` A felvételi funkció csak DTV esetén működik.
`` A felvételi funkció adatcsatornák esetén nem
támogatott.
`` A Felvétel vagy az Időeltolás maximális hosszát
az adattárolón lévő szabad hely és a TV műsor
videófelbontása befolyásolja.
BD adatkezelése
Lehetővé teszi a BD-LIVE szolgáltatás támogató
Blu-ray lemezekről letöltött tartalmak kezelését.
Megtekinthetők a készülék-információk, például
kapacitás, törölhetők a BD adatok, és cserélhető a
Flash memória eszköz. Az Eszközváltás funkcióval
kiválaszthatja a lejátszó belső memóriáját vagy a
külső memóriát (csatlakoztatott USB eszközt).
Ha a tárolni kívánt BD-LIVE adatok mérete
nagyobb, mint a hátralévő memória vagy a belső
memória megtelt, csatlakoztasson USB eszközt
és válassza ki a Külső eszközt a menüből.
• Jelenlegi eszköz : Aktuális készülék megjelenítése.
• Teljes méret : Az adathordozó teljes
kapacitásának megjelenítése. (Tárkapacitás)
• Rendelkezésre álló méret : Az adathordozó
szabad kapacitásának megjelenítése.
(Tárkapacitás)
• BD adatok törlése : BD adatok törlése.
• Eszközválasztás : A BD adatok tárolásához
kiválasztott memória váltása.
DivX® Video On Demand
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése, és
DivX® VOD tartalmak lejátszása.
Visszaállítás
Összes beállítás visszaállítása, kivéve a hálózatot
és a Smart Hub beállításokat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Az alapértelmezett jelszó a 0000.
Nyelv
Kiválasztható a főmenü, lemezmenü stb. nyelve.
• Képernyőmenü : A képernyőmenü nyelvének
kiválasztása.
• BD/DVD lemezmenüje : A lemezmenü
nyelvének kiválasztása.
• BD/DVD hangja : A lemez audió nyelvének
kiválasztása.
• BD/DVD feliratai : A lemez felirat nyelvének
kiválasztása.
• DTV elsődleges hangja : A DTV elsődleges
audió nyelvének kiválasztása.
• DTV másodlagos hangja : A DTV másodlagos
audió nyelvének kiválasztása.
• DTV elsődleges feliratai : A DTV elsődleges
felirat nyelvének kiválasztása.
• DTV másodlagos feliratai : A DTV másodlagos
felirat nyelvének kiválasztása.
• DTV elsődleges teletextje : A DTV elsődleges
teletext nyelvének kiválasztása.
• DTV másodlagos teletextje : A DTV
másodlagos teletext nyelvének kiválasztása.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a
lemezen vagy a műsorcsatornán is szerepel.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A BD Adatkezelés teljes mérete a körülményektől
függően eltérő lehet.
48
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 48
2012-01-16 오후 12:00:18
✎✎ MEGJEGYZÉS
A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez
szükséges 4 jegyű jelszó módosítása.
Ha elfelejtette a jelszót
1. A MENU gombbal jelenítse meg a főmenüt
lemez nélkül.
2. Nyomja le a STOP (
) gombot az elülső
panelen 5 másodpercre. Minden beállítás
visszaáll a gyári alapértékre.
`` Jelszó
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Válasszon másik számot.
Általános
-- Csak Franciaország esetén: Írja be a 4 jegyű
jelszót a számgombokkal.
* A jelszó nem állítható be “0000”-ra.
-- Egyéb : Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
* Az alapértelmezett jelszó a 0000.
`` Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a
BD felhasználói adatok is törlődnek.
Energiagazdálk.
DTV Csatornazár
Az elülső panel automatikusan kikapcsolható az
energiatakarékos móddal, ha a készülék készenléti
módban van.
• Ki : Energiatakarékos mód kikapcsolása.
• Be : Az első panel automatikus kikapcsolása
készenléti módban.
DTV-műsor-besorolási zár
Fényeffektus
Egyes csatornák a Csatornazár funkcióval
zárolhatók, így a gyerekek nem láthatják.
• Ki : DTV Csatornazár inaktiválva
• Be : DTV Csatornazár aktiválva.
Ez a funkció olyan DTV-vel működik, amelyhez
korhatárt rendeltek hozzá, így befolyásolható,
hogy a család milyen DTV-ket tekint meg.
Válassza ki a kívánt korhatárt.
BD szülői besorolása
Korhatáros Blu-ray lemezek lejátszásának
korlátozása a jelszó beírásáig.
DVD szülői besorolása
Beállítás
Ez a funkció korhatárral ellátott Blu-ray és DVD
lemezek esetén működik, amellyel vezérelhető,
hogy a családtagok milyen korhatárú lemezeket
tekinthetnek meg. A korhatár-besorolás segít
befolyásolni, hogy a családtagok milyen Blu-ray/
DVD lemezeket tekinthetnek meg.
A funkció elérésekor megjelenik a biztonsági
képernyő. Írja be a Biztonsági jelszót. (Az
alapértelmezett jelszó a 0000.)
PIN módosítása
05
Biztonság
Beállíthatja a fényeffektust a készüléken.
• Mindig be : A fényeffektus be van kapcsolva.
Folyamatos működéskor, kereskedelmi vagy
kiállítási alkalmazáskor javasolt.
• Auto. : A fényeffektus bekapcsolása a
készülék be- és kikapcsolásakor, vagy lemez
behelyezésekor és kivételekor. Otthoni
használatra javasolt.
• Ki : Fény kikapcsolva.
Korhatáros DVD lemezek lejátszásának
korlátozása a jelszó beírásáig.
A nagyobb számok magasabb korhatárt jeleznek.
Ha például a 6. szintet választja, a 7. és 8. szintet
tartalmazó lemezek nem lesznek lejátszhatók.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 49
49
2012-01-16 오후 12:00:18
Beállítás
Hálózati távvezérlő
A Hálózati távvezérlés funkcióval a készülék
egy távoli készülékről, például intelligens
mobiltelefonról vezérelhető vezetékes kapcsolattal
a helyi hálózaton keresztül.
A Hálózati távvezérlés funkció használatához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki a Be pontot a Hálózati távvezérlés
menüből.
2. Telepítse a Samsung hálózati távvezérlő
alkalmazást a készülék vezérléséhez a
kompatibilis hordozható eszközről.
3. Győződjön meg róla, hogy a hordozható
eszköz és a készülék ugyanarra a vezeték
nélküli útválasztóra van kötve.
4. Indítsa el az alkalmazást a hordozható
eszközön. Az alkalmazás megkeresi a
készüléket és megjeleníti a listában.
5. Válassza ki a készüléket.
6. Ha most először használja a funkciót, rákérdez
a készülék távvezérlésének engedélyezésére
vagy letiltására. Válassza ki az Engedélyezés
pontot.
7. Kövesse a készülék vezérlésére használt
alkalmazás utasításait.
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és további
szolgáltatások igénybevételéhez.
Interneten
Az internetről történő frissítéshez kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Válassza az Interneten pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Csatlakozás a szerverhez üzenet.
2. Ha van elérhető letöltés, megjelenik a Letöltés
ablak egy folyamatjelzővel és elindul a letöltés.
3. A letöltés végén megjelenik az Frissítési
kérdés ablak három választási lehetőséggel:
Frissítés most, Frissítés később, és Nincs
frissítés.
50
4. Ha az Frissítés most lehetőséget választja, a
készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd
automatikusan bekapcsol.
5. Ha nem választ ki semmit egy percen belül,
vagy a Frissítés később lehetőséget választja,
a készülék tárolja az új frissítést. A szoftver
később frissíthető a Letöltéssel funkcióval.
6. Ha a Nincs frissítés pontot választja, a
készülék elhalasztja a frissítést.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A készüléknek internetkapcsolattal kell rendelkeznie
az Internetről funkció használatához.
`` A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol,
majd újra bekapcsol automatikusan.
`` Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
`` A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából eredő
meghibásodásokért.
`` Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a frissítőszoftver
futása közben, nyomja meg az ENTER gombot.
Sug. jellel
Szoftverfrissítés a műsorjelen keresztül.
USB-n
Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport oldalra.
2. Töltse le a legújabb USB szoftverfrissítési zip
fájlt a számítógépre.
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen mappának kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
4. Másolja a mappát egy USB memóriaeszközre.
5. Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres,
és csatlakoztassa az USB eszközt a készülék
USB portjába.
6. A készülék menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
7. Válassza ki a USB-n pontot.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 50
2012-01-16 오후 12:00:18
3. A készülék megkérdezi, hogy szeretne-e
frissíteni. Válassza az Igen pontot. A készülék
elkezdi a frissítést.
`` Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben. A készülék meghibásodhat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
Szoftverfrissítés menüben.
`` A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül
csak USB memória eszközzel hajtsa végre.
Lemezről
A lemezről történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport oldalra.
2. Töltse le a legújabb lemezes szoftverfrissítési
zip fájlt a számítógépre.
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen mappának kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
4. Írja ki a mappát lemezre. CD-R vagy DVD-R
lemez használatát javasoljuk.
5. Zárja le a lemezt a számítógépből való kivétel
előtt.
6. Helyezze be a lemezt a készülékbe.
7. A készülék menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
8. Válassza ki a Lemezről pontot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
Szoftverfrissítés menüben.
`` Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben. A készülék meghibásodhat.
Letöltéssel
A Letöltéssel opció lehetővé teszi a frissítést egy
korábban letöltött fájl segítségével, amelyet akkor
nem telepített, illetve a készülék által Készenléti
módban letöltött fájl segítségével (lásd a Letöltés a
készenléti módban című részt alább).
A Letöltéssel történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
4. A frissítés végén automatikusan kikapcsol,
majd újra bekapcsol.
Beállítás
`` A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host
csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
05
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
Szoftverfrissítés menüben.
`` Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben. A készülék meghibásodhat.
Letöltés készenl. módban
A Letöltés készenléti módban funkció beállítható
úgy, hogy a készülék Készenléti módban letöltse a
frissítéseket. Készenléti módban a készülék ki van
kapcsolva, de az internetkapcsolat él. A készülék
így automatikusan letöltheti a frissítőszoftvereket,
amikor épp nem használják.
A Letöltés készenléti módban opció használatához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Letöltés
készenl. módban pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
2. Válassza ki a kívánt letöltési időt.
Ha az Ki lehetőséget választja, a készülék
üzenet formájában értesíti, ha új frissítés
elérhető.
Ha kiválasztja a kívánt letöltési időt, a készülék
automatikusan letölti a szoftverfrissítést,
amikor Készenléti módban van és ki van
kapcsolva.
Ha új frissítést töltött le, a készülék
megkérdezi, hogy szeretné-e telepíteni a
bekapcsoláskor.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A Letöltés készenléti módban funkció használatához
internetkapcsolatra van szükség.
Samsung ügyfélszolgálat
Termékinformációkat nyújt a termékkel
kapcsolatos segítséghez.
1. Ha frissítőszoftvert töltött le, megjelenik a
szoftver verziószáma a Letöltéssel felirat
mellett jobbra.
2. Válassza ki a Letöltéssel pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 51
51
2012-01-16 오후 12:00:18
Alapfunkciók
Videó lejátszása
3. A 2D és 3D beállítások között a 2D3D
gomb többszöri megnyomásával válthat.
3D tartalmak 3D módban történő
lejátszásakor a funkció nem használható.
Lejátszás
1. Helyezzen be egy lemezt a Blu-ray lejátszóba
úgy, hogy lemez címkés oldala felfelé nézzen.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A 2D tartalmak nem konvertálhatók 3D-be, illetve
a 2D3D gomb nem használható a következő
esetekben:
-- Ha a készülék nem HDMI kábellel van
csatlakoztatva
-- Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a 3D-t
-- Ha 3D tartalmakat játszik le (lemez, fájl).
2. Nyomja meg a LEJÁTSZÁS (
) gombot.
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
LEJÁTSZÁS (
STOP (
SZÜNET (
) Lejátszás indítása.
)
)
Lejátszás megállítása.
• Gomb egyszeri lenyomása: A leállítás
helyét megjegyzi.
• Gomb kétszeri lenyomása: A leállítás
helyét nem jegyzi meg.
Lejátszás szüneteltetése.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Egyes lemezek esetén a STOP (
) gomb egyszeri
megnyomása nem tárolja a lejátszási pozíciót.
`` A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű videófájlok
meghaladhatják a készülék képességeit, és a
lejátszás megállhat.
3D Konverter
Ez a funkció a 2D tartalom 2D megjelenítését 3Dre konvertálja.
1. Csatlakoztassa a készüléket 3D kompatibilis
TV-hez a HDMI kábellel.
2. 2D tartalmak lejátszásakor a 2D átalakítható
3D-re a távirányító 2D3D gombjával.
52
`` A 2D tartalmakat a következő 3D formátumokba
konvertálja:
-- 1080p 24fps : Videó kimenet 1080p 24 fps 3D.
-- Egyebek : Videó kimenet 720p 3D.
-- Fotó fájlok : Videó kimenet 720p 3D.
`` A 3D-re konvertálható 2D tartalmak:
-- A 3D konvertálást támogató 2D tartalmak
-- Smart Hub tartalmak, DVD videók, BD-ROM,
VCD, videó fájlok és fotó fájlok, DTV műsorok és
rögzített DTV műsorok.
`` A 3D konverter használatakor a BONUSVIEW funkció
nem használható.
(A lemeztől függően egy fekete körvonal jelenhet
meg.)
`` Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést,
hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D
felvételek megtekintése során.
A 3D mélység beállítása
A 3D Mélység funkcióval beállítható a 2D-3D
konverzió 3D mélysége. Az érték 1 és 10 között
lehet. A nagyobb számok nagyobb 3D mélységet
jelentenek.
1. Konvertált 3D tartalmak megtekintésekor
nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a 3D mélys.
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. Állítsa be a 3D mélységet a ◄► gombokkal.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 52
2012-01-16 오후 12:00:18
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
Cím 1
Fejezet 1 Fejezet 2
Fejezet 1
Cím 2
Fejezet 2
Fejezet 3
Szám 2
Szám 3
Szám 4
Szám 5
• MP3, WMA, DivX, MKV és MP4
Mappa (csoport) 1
Fájl 1
Fájl 2
hZ
1. Lejátszás alatt nyomja meg a DISC
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
kívánt pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
• Audio CD (CD-DA)
Szám 1
A Lemezmenü használata
Alapfunkciók
A lemez tartalma általában a következő módon
van strukturálva.
A Lemezmenü/Cím menü/
Helyi menü használata
06
Lemezstruktúra
Mappa (csoport) 2
Fájl 1
Fájl 2
Fájl 3
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A felvétel közben lejátszás 1.0 profilra konvertálja
a médiát, míg a normál lejátszás csak a 2.0 profilt
támogatja. Ilyen esetben a következő korlátozások
érvényesek:
-- A BONUSVIEW nem használható.
-- Böngészhető diasorozat audió nem elérhető.
(Audió nem mindig hallható egyes lemezek
Lemez menü módjában.)
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek,
és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.
A Cím menü áttekintése
Z
1. Lejátszás alatt nyomja meg a TITLE
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
kívánt elemet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek,
és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.
A Címlista lejátszása
1. Lejátszás közben nyomja meg a
DISC MENU vagy a TITLE MENU
gombot.
z
2. Nyomja le a ▲▼ gombokat egy
lejátszandó elem kiválasztásához
a Címlistából, majd nyomja le az ENTER
gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha a lemezen van lejátszólista, a ZÖLD (B) gombbal
léphet rá.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 53
53
2012-01-16 오후 12:00:19
Alapfunkciók
A helyi menü használata
h
1. Lejátszás közben nyomja meg
a POPUP MENU gombot a
távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal vagy az ENTER
gombbal válassza ki a kívánt menüpontot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek,
és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.
A keresés és ugrás funkciók
használata
Lejátszás közben gyorsan megkereshető egy
fejezet vagy sáv, és az Ugrás funkcióval a
következő elemre ugorhat.
Adott jelenet keresése
hzZyx
• Lejátszás közben nyomja meg a KERESÉS
(
) gombot.
A KERESÉS (
) gomb megnyomásakor a
következő lejátszási sebességek váltakoznak:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (
) gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A készülék keresés módban nem játszik le hangot.
54
Fejezetek átugrása
hzZyx
• Lejátszás közben nyomja meg az UGRÁS
(
) gombot.
Ha megnyomja az UGRÁS (
) gombot, a
következő fejezetre ugorhat.
Ha megnyomja az UGRÁS (
) gombot,
a fejezet elejére ugorhat. Még egy
gombnyomással az előző fejezet elejére léphet.
Lassú lejátszás/Léptetés
Lassú lejátszás
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a KERESÉS (
)
gombot.
A KERESÉS (
) gomb megnyomásakor a
következő lejátszási sebességek váltakoznak:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (
) gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A készülék lassú módban nem játszik le hangot.
Léptetés
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a SZÜNET (
)
gombot.
A SZÜNET (
) gomb minden megnyomásával
a felvétel egy képkockával előre lép.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (
) gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A készülék Léptetés módban nem játszik le hangot.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 54
2012-01-16 오후 12:00:19
• A Tools menü képernyője
Eszközök
Tételkeresés 1/2
Fejezetkeresés: 1/20
Időkeresés
:00:00:13/01:34:37
Ismétlés mód
:
Ki
Képbeállítás :Normál
Audio
: 1/1 JPN 2CH
Feliratok
:
0/2 Ki
Látószög :1/1
BONUSVIEW-videó:
Ki
BONUSVIEW-audió :
0/1 Ki
< Vált
" Belépés ' Vissza
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A lemeztől függően a Tools menü eltérő lehet.
Közvetlenül a kívánt jelenetre
történő ugrás
hzZy
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Tételkeresés,
Fejezetkeresés, vagy a Időkeresés pontot.
3. A ◄► vagy a szám gombokkal válassza
ki a kívánt Címet, Fejezetet vagy Időt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Cím vagy fejezet ismétlése
hzZy
A cím vagy a fejezet ismételt lejátszása.
A lemeztől függően előfordulhat, hogy az Ismétlés
funkció nem használható.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Ismétlés mód
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a Fejezet vagy
a Cím pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Ismétlési mód
pontot.
6. A ◄► gombokkal válassza ki az Ki pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Szakasz ismétlése
hzZy
1. Lejátszás közben nyomja meg a
TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Ismétlés mód pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a A-B ismétlés
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol el
szeretné kezdeni az ismétlést (A).
5. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol be
szeretné fejezni az ismétlést (B).
6. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a TOOLS gombot.
7. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Ismétlés mód
pontot.
8. A ◄► gombokkal válassza ki az Ki pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
MEGJEGYZÉS
✎✎
`` Ha a (B) pontot 5 másodpercen belülre állítja, üzenet
jelenik meg.
`` A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek,
és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.
Képbeállítások kiválasztása
hzZy
A funkcióval beállítható a videó képminőség, ha a
készüléket TV-hez csatlakoztatja.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Képbeállítás
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Képbeállítás pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 55
Alapfunkciók
Lejátszás közben a TOOLS gombbal
kezelheti a lemezmenüt.
4. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a TOOLS gombot.
06
A TOOLS gomb használata
55
2012-01-16 오후 12:00:19
Alapfunkciók
• Kiemelt : A képkeménység növelése.
• Normál : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
• Film : Ez a legjobb beállítás mozifilmek
nézéséhez.
• Felhasználó : Bővített beállítások megadása.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A BD wise funkció használatakor ez a menü nem
jelenik meg.
Az audió nyelv kiválasztása
hzZx
Ezt a funkciót a távirányító AUDIO
gombjával is használhatja.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Hang pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt audió
nyelvet.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha a
BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz BONUSVIEW
audió beállításokat.
`` A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg
információk, ha a Blu-ray lemezen van BONUSVIEW
szakasz.
A ◄► gombokkal válthat át a fő műsor és
BONUSVIEW audió módok között.
`` Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a lemezen
kódolt nyelvek választékától függnek. Előfordulhat,
hogy a funkció vagy egyes nyelvek nem lesznek
elérhetők.
`` Egy Blu-ray lemez 32 audió nyelvet, egy DVD pedig
8 audió nyelvet tartalmazhat.
`` Egyes Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby Digital
audió hangsáv is lehet angol nyelven.
`` A távirányító AUDIO gombjával megjeleníthető az
audió vezérlősáv.
Nyomja meg a RETURN gombot az Audio vezérlősáv
eltüntetéséhez.
56
A feliratnyelv kiválasztása
hZx
Ezt a funkciót a távirányító AD/
SUBTITLE gombjával is használhatja.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Feliratok
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
feliratnyelvet.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt felirat
megváltoztatható a Lemezmenüben.
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
`` A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a lemezen,
és nem minden Blu-ray/DVD lemez esetén elérhető.
`` Egy Blu-ray lemez 255 feliratnyelvet, egy DVD pedig
32 feliratnyelvet tartalmazhat.
`` A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg
információk, ha a Blu-ray lemezen van BONUSVIEW
szakasz.
`` A funkció az elsődleges és a másodlagos feliratokat
is megváltoztatja egyszerre.
`` Megjelennek az elsődleges és másodlagos feliratok.
`` A távirányító AD/SUBTITLE gombjával
megjeleníthető a felirat vezérlősáv.
Nyomja meg a RETURN gombot a felirat vezérlősáv
eltüntetéséhez.
A kamera látószög váltása
hZ
Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott jelenetet
több látószögben is tartalmaz, használhatja az
ANGLE funkciót.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Látószög
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Látószöget.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 56
2012-01-16 오후 12:00:20
Zenehallgatás
ow
A BONUSVIEW funkció lehetővé teszi a további
tartalmak (pl. kommentárok) megtekintését egy kis
ablakban, miközben a film lejátszása folyik.
A funkció csak akkor elérhető, ha a lemezen van
BONUSVIEW anyag.
Audio CD (CD-DA)/MP3 lejátszása
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a BONUSVIEWvideó vagy a BONUSVIEW-audió pontot.
• MP3 lemez esetén a ▲▼ gombokkal
válassza ki a Zene pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
BONUSVIEW bónuszfilmet.
✎✎ MEGJEGYZÉS
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy
egy MP3 lemezt a lejátszóba.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
Alapfunkciók
h
06
A BONUSVIEW beállítása
Az Audio CD (CD-DA)/MP3 képernyő elemei
`` Ha a BONUSVIEW-videót átváltja, a BONUSVIEW-audió
automatikusan vált a BONUSVIEW-videóval együtt.
`` A 2D tartalmak 3D-ben történő lejátszásakor
a bonusview funkció nem elérhető. (A lemeztől
függően egy fekete körvonal jelenhet meg.)
1
2
Zene
1/13
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
6
5
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Belépés < Oldal / Eszközök ' Vissza
4
3
1
Zene információk megjelenítése.
2
Lejátszólista megjelenítése.
3
A használható gombok megjelenítése.
4
Aktuális lejátszási idő/teljes idő.
5
Aktuális lejátszási állapot.
6
Aktuális ismétléses lejátszási állapot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt számot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 57
57
2012-01-16 오후 12:00:20
Alapfunkciók
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
Audio CD | Zene
1. Lejátszólista lejátszása közben nyomja
meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki
a Ismétlési mód pontot, majd a ◄►
gombokkal válassza ki a kívánt ismétlési
módot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Keverés mód
pontot, majd a ◄► gombokkal válassza ki az
Be vagy Ki lehetőséget.
4. Nyomja meg az ENTER gombot.
Ki
(
)Egy szám
(
)Keverési
mód
)Minden
(
A számokat a rögzítésük sorrendjében
fogja lejátszani.
Az aktuális szám ismétlése.
Az összes szám ismétlődik.
A véletlen funkció véletlen sorrendben
játssza le a számokat. A funkció
használatához állítsa a keverési módot
Be értékre.
• MP3 lemez esetén a ▲▼ gombokkal
válassza ki a Zene pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A Zenelistára a STOP (
) vagy a RETURN
gombbal léphet vissza.
Megjelenik a Zenelista képernyő.
3. Nyomja meg a SÁRGA (C) gombot.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
számot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. A számon megjelenik egy jelölés.
További számok kijelöléséhez ismételje a fenti
lépéseket.
58
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
1/2 Oldal
03:56
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
c Szerk. mód bezár. ( ) Oldal / Eszközök " Kiválasztás ' Vissza
5. Adott szám listából való törléséhez lépjen a
számra, majd nyomja meg újra az ENTER
gombot.
A jelölés eltűnik.
6. Ha kész, nyomja meg a TOOLS gombot.
7. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kijelöltek lej.
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Elkezdődik a kijelölt számok automatikus
lejátszása.
Zene
1/3
TRACK 001
Lejátszólista
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy
egy MP3 lemezt a lejátszóba.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
Kijelölt elemek: 3
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Belépés / Eszközök ' Vissza
8. A Zenelistára a RETURN gombbal léphet
vissza.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max.
99 számot tartalmazhat.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 58
2012-01-16 오후 12:00:20
JPEG fájlok lejátszása
1. Helyezzen be egy JPEG lemezt.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Fényképek
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt mappát, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt fotót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika
nem nagyítható fel.
A TOOLS gomb használata
Különféle funkciókat használhat a TOOLS
gomb megnyomásával.
Eszközök
Diavetítés indítása
Háttérzene :Ki
Háttérzene beállítása
Nagyítás
Forgatás
Képbeállítás
Információ
" Belépés ' Vissza
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell
lenniük. A hangminőséget azonban befolyásolja az
MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási
mód.
Alapfunkciók
G
• Képbeállítás : Itt beállítható a kép minősége.
• Információ : Képinformációk, pl. név, méret stb.
megjelenítése.
06
Képek lejátszása
A Diavetítés funkció használata
1. Nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Diavetítés
kezdése pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A Diavetítés elindul.
3. A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg
újra a TOOLS gombot.
Eszközök
Diavetítés szünet.
Diavetítés seb.
:
Normál
Képváltás hatás :
Redőny
Háttérzene :Ki
Háttérzene beállítása
Nagyítás
Forgatás
Képbeállítás
Információ
" Belépés ' Vissza
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Diavetítés
szünet pontot, majd nyomja meg az
ENTERgombot.
5. A diavetítés sebessége és átmeneti effektusa
is beállítható hasonló módon.
• Diavetítés indítása : Diavetítés elkezdéséhez.
• Háttérzene : Kép megjelenítése közben zene
meghallgatása.
• Háttérzene beállítása : A háttérzene beállítása.
• Nagyítás : Az aktuális kép kinagyítása. (Max.
4-szeresére)
• Forgatás : A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy ellentétes irányba).
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 59
59
2012-01-16 오후 12:00:21
Alapfunkciók
Lejátszás USB adathordozóról
Az USB adathordozóról az USB-csatlakozással
lejátszhatók multimédia fájlok (MP3, JPEG, DivX,
etc).
1. Lépjen a Főmenübe.
TV nézés
Műsorújság
Ütemezéskezelő
Csatornalista
Csatornakezelő
Saját eszköz
Internet
Saját tart.
Beállítások
d WPS(PBC)
2. Stop módban csatlakoztassa az USB
adathordozót a készülék elején lévő USBcsatlakozóba.
Beállítások
Beállítások
123
TV nézés
Internet
ÚjSchedule
csatl.tottManager
eszköz
Channel List
Channel Manager
Saját eszköz
" Belépés ' Vissza
Saját tart.
c USB bizt. eltávolítása d WPS(PBC)
3. Nyomja meg az ENTER gombot.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
videókat, zenét vagy fotókat, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
5. A Videó, Zene vagy Fotó fájlok lejátszásról a
52~59. oldalon olvashat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani
(az “USB bizt. eltávolítása” funkcióval) a sérülések
elkerülése érdekében. A MENU gombbal lépjen be
a főmenübe, válassza ki a SÁRGA (C) gombot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
`` Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez be
lemezt, a lejátszási mód automatikusan átvált “DVD
vagy CD”-re.
60
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 60
2012-01-16 오후 12:00:21
DTV funkciók
A TOOLS gomb használata
2. TV csatorna váltáshoz nyomja meg a PROG
(,/.) gombot. (A TV csatorna közvetlen
kiválasztásához nyomja meg az adott
csatorna számának megfelelő gombokat a
távirányítón.)
BBC World
DTV légi Dolby Digital
Összes
808
What’s on
Nincs cím
Nincs részletes információ.
800
Nyomja meg a TOOLS gombot csatorna
megtekintése közben.
DTV funkciók
1. A Hangolás végeztével a TV csatornák
nézhetők.
07
Kijelző
• A Tools menü képernyője
Képbeállítás
Eszközök
Szinkronhangnyelv
Dual I II
18:12 Szo 15 Nov.
Csatorna zárolása
1.Angol
+
: Dolby Digital
Átkapcsolás kábelre
a Információ
Hozzáadás a kedvencekhez
Jelinformáció
> Mozgat " Belépés e Kilépés
Képbeállítás
3. Ha szeretne TV-t nézni Blu-ray/DVD/CD lemez
vagy más tartalmak, például Internet tartalmak
Smart Hub-on vagy Allshare-en történő
megtekintése után, nyomja meg a MENU
gombot a távirányítón a Főmenübe lépéshez.
4. Ha a hangolás már befejeződött, a DTV
módba a MENU gomb újbóli megnyomásával
léphet.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Az ikon a jel szervizinformációitól függően eltérő
lehet.
1. Nyomja meg a TOOLS gombot csatorna
megtekintése közben.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Képbeállítás
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A menüről további információkat az 55~56.
oldalon talál.
Az audió nyelv kiválasztása
1. Nyomja meg a TOOLS gombot csatorna
megtekintése közben.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az
Szinkronhangnyelv pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
audió nyelvet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 61
61
2012-01-16 오후 12:00:22
DTV funkciók
A Dual I II kiválasztása
Ezt a funkciót a távirányító AUDIO
gombjával is használhatja.
1. Nyomja meg a TOOLS gombot csatorna
megtekintése közben.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Dual I II
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt audiót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Csatorna zárolása
Adott TV csatorna zárolható PIN kód megadásával.
1. Nyomja meg a TOOLS gombot csatorna
megtekintése közben.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Csatorna
zárolása pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a PIN beállító menü.
3. Írja be a4 jegyű PIN-kódot.
A PIN megadása után a zárolt csatorna nem
nézhető, ameddig fel nem oldja.
4. Ha fel szeretne oldani egy zárolt csatornát,
nyomja meg a TOOLS gombot a Csatornák
zárolása képernyőn.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Csatorna
zárolása, pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
6. Írja be a PIN-kódot a TV csatorna
feloldásához.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A Csatorna zárolása menü megjeleníthető, ha az
ország Hollandia.
Átkapcsolás kábelre
Ha műsort szeretne megtekinteni, válassza ezt a
menüt.
1. Nyomja meg a TOOLS gombot csatorna
megtekintése közben.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Átkapcsolás
kábelre pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
62
Hozzáadás a kedvencekhez
1. Nyomja meg a TOOLS gombot csatorna
megtekintése közben.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Hozzáadás
a kedvencekhez pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a szerkeszteni
kívánt csatornát, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. A ◄► gombokkal válassza ki az OK pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Jelinformáció
1. Nyomja meg a TOOLS gombot csatorna
megtekintése közben.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Jelinformáció
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A jelinformációk ellenőrizhetők.
Az audió leírás és felirat nyelvének
beállítása
Az audió leírás kiválasztása
Szóbeli leírás adható az audióhoz a látásukban
korlátozottak segítése érdekében.
1. Nyomja meg az AD/SUBTITLE gombot TV
csatorna nézése közben.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Hangjellemzők
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. Az Be kiválasztása esetén a hangerő menü
jelenik meg. Az audió leírás hangereje 0~100
között állítható be.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Az audió leírás az AD/SUBTITLE gomb többszöri
megnyomásával váltogatható az AD/SUBTITLE első
megnyomása után.
A felirat nyelvének beállítása
1. Nyomja meg az AD/SUBTITLE gombot TV
csatorna nézése közben.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Feliratok
menüt, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 62
2012-01-16 오후 12:00:22
Megjeleníti a műsorújság képernyőt.
2
Csatornainformációk megjelenítése.
3
Megjeleníti az aktuális dátumot és időt.
4
Navigációs súgó : A használható távirányítógombok megjelenítése.
• PIROS (A) : Műsorterv beállítása.
• SÁRGA (C) : Csatorna megjelenítése mostantól
számított 24 óráig.
A SÁRGA(C) gomb megnyomása után a ZÖLD(B)
gomb jelenik meg. Csatornák listája 24 órával
korábbig.
• KÉK (D) : Csatorna nézet váltása (Összes, TV,
Rádió, Adat/egyéb, Kedvencek 1,2,3...)
• PROG (,/.) gombok : Előző oldalra vagy
következő oldalra lépés.
• ENTER gomb
-- Ha éppen sugárzott műsort választ ki, a kijelölt
csatorna teljes képernyőn megtekinthető.
-- Ha a műsorban szereplő programot választ
ki, beállíthatja az Időzített megtekintést vagy
Időzített felvételt. A ◄► gombokkal válassza
ki az Időzített felvételkészítés vagy Időzített
megtekintés pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik az Időzítő ikon a
képernyőn.
5
Tárolt csatornák megjelenítése.
6
Megtekintési mód megjelenítése.
• Feliratok nyelv : Válassza ki a kívánt felirat
nyelvet.
A műsorújság képernyő megjelenítése
Az elektronikus műsorújság (EPG) információit
a műsorszórók biztosítják. A műsorszórók által
biztosított csatornaműsorok használatával
meghatározhatja előre, hogy mely csatornát
szeretné nézni egy adott időpontban, amikor a
készülék automatikusan átvált a csatornára. A
csatornák az állapotuktól függően üresen vagy
lejártként is megjelenhetnek.
A funkció működtethető a GUIDE
gomb megnyomásával a távirányítón.
1. Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a főmenü.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a TV nézés
pontot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Műsorújság
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a műsorújság képernyő.
• A műsorújság képernyő
1
2
Műsorújság
Ütemezéskezelő
3
A funkció használata előtt az órát be kell állítania.
(Lásd: 47. oldal)
7:11 Szo 1 Jan.
Nincs információ
A funkció működtethető
a GUIDE gomb megnyomásával
a távirányítón.
DTV légi 814 Discovery
6
814 Discovery
Csat.lista - Összes
Ma
812
Class News
813
Coming Soon
814 Discovery
815
DiscoveryH&L
816
five
▼ 817
heat
▲
5
15:00
15:30
Nincs információ
Nincs információ
Nincs információ
Nincs információ
Nincs információ
Nincs információ
16:00
16:30
a Ütem.kez. c +24 óra d Csat.mód ƒ Oldal " Megnéz
DTV funkciók
• Felirat mód : Válassza ki a kívánt felirat
módot.
1
07
• Feliratok : Beállítható Be vagy Ki értékre.
Ha az Be beállítást választja, a Felirat mód
és a Feliratok nyelv menü aktiválódik.
4
1. Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a főmenü.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a TV nézés
pontot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Műsorújság
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a műsorújság képernyő.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 63
63
2012-01-16 오후 12:00:23
DTV funkciók
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a csatornát
az Időzített felvételkészítéshez (vagy Időzített
megtekintéshez), és nyomja meg a PIROS (A)
gombot.
5. Nyomja meg az ENTER gombot.
6. A ◄► gombokkal válassza ki a Időz.
megtek. vagy Időz. Felvétel pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Időzített megt.
Antenna
Csatorna
DTV légi
Dátum
V
01 / 01 / 2011

H
806

Ke
Ismétlés
Sze


Cs

Egyszer
P

Szo
DTV megtekintése 3D effektussal
A 3D effektus élő TV műsorok és rögzített TV
műsorok esetén is használható.
1. A TV műsor nézése vagy a rögzített TV műsor
lejátszása közben nyomja meg a 2D3D
gombot a távirányítón. Megjelenik a 3D menü.
• 2D3D : A 2D felvételt megjeleníti 3D-ben.
• Egymás mellett : Két kép megjelenítése
egymás mellett.
• Felül és alul : Képek megjelenítése egymás
fölött.

Kezdés ideje
OK
01:02
Mégse
< Mozgat " Belépés ' Vissza
7. Töltse ki a mezőket a ▲▼◄► gombokkal,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3D
Válassza ki a képernyőn látható képnek megfelelő ikont a
távvezérlő BALRA/JOBBRA gombjával.
< Mozgat
" Belépés e Kilépés
8. Nyomja meg az ENTER gombot újra.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha a műsorra be van állítva a Időzített megtekintés
vagy Időzített felvételkészítés az ütemezéskezelőben,
az Időzítő ikon nem jelenik meg a képernyőn.
Ütemezés törlése vagy
szerkesztése
1. Nyomja meg a PIROS(A) gombot a
képernyőn.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a törölni
vagy szerkeszteni kívánt ütemezett csatornát,
majd nyomja meg a ENTER gombot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a Ütemezés
törlése vagy az Szerk. pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt 3D
módot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. Ha megnyomja a 2D3D gombot
mégegyszer 3D megjelenítés közben, a
megjelenített felvétel átvált 2D módba.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha TV csatornát vált DTV 3D-ben való megtekintése
közben Egymás melletti módban, a megjelenített
felvétel automatikusan átvált 2D-be.
`` Ha az Egymás melletti módban a 3D effektust
bekapcsolja, a 3D mód nem lesz beállítható.
`` Ha a TV műsor nem támogatja az Egymás melletti,
Felül és alul illetve az Auto felismerés módot, a 3D
választómenü nem jelenik meg.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha a lefoglalt műsort az ütemezéskezelőben
szerkeszti, az Időzítő ikon nem jelenik meg a
képernyőn.
64
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 64
2012-01-16 오후 12:00:24
TV
2D3D
8 gombot
9
1. Nyomja megDISC
a7MENU
TTX/MIX
TV csatorna
TITLE MENU
nézése közben.
0
2. A TTX/MIX gomb többszöri megnyomásával
TIME SHIFT
a teletext mód módosítható vagy elhagyható.
TV MUTE
1
TV VOL
1
2
3
4
5
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
PROG
1
GUIDE
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
A
B
C
6
7
8
9
0
3 (lapozás le) : Az előző teletext oldal
megjelenítése.
7
6 (index) : Megjeleníti az index (tartalomjegyzék)
oldalt a teletext olvasása közben.
8
0 (mód) : Teletext mód kiválasztása (LIST/ FLOF).
Ha LIST módban nyomja meg, átvált Lista mentés
módba. Lista mentés módban a teletext oldal
listába menthető a 8(tárolás) gombbal.
9
5 (mutatás) : Megjeleníti a rejtett szövegeket
(válaszok kvízkérdésre például). A normál
képernyőhöz nyomja meg újra.
0
7 (törlés) : Kicsinyíti a teletext képernyőt az
aktuális műsorral való átfedésre.
!
Tipikus teletext oldal
!
A
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
DTV funkciók
Ha a DTV műsor BD-HDD/TV
szolgáltat a teletext jelet,
TV
TTX/MIX
akkor használhatóBDa teletext
szolgáltatás.
A
teletext információk1helyes
megjelenítéséhez
a
2 3
csatornavételnek stabilnak kell lennie. Ellenkező
4 vagy5 oldalak
6 hiányozhatnak.
esetben információk
2 (lapozás fel) : A következő teletext oldal
megjelenítése.
6
07
POWER
POWER használata
A teletext szolgáltatás
B
C
D
REC REC PAUSE
0000-000000
E
1
8 (tárolás) : Tárolja a teletext oldalakat.
2
4 (méret) : A teletext szöveget a képernyő
felső részén jeleníti meg dupla méretben. Újbóli
megnyomására a kép a képernyő alsó felén jelenik
meg. A normál megjelenítéshez nyomja meg újra.
3
4
5
9 (tart) : Tartja az adott oldalt, ha másodlagos
oldalak következnének. Kilépéshez nyomja meg
újra.
Szín gombok (piros, zöld, sárga, kék) : Ha a
műsorszóró cég a FASTEXT rendszert használja, a
teletext oldalon a különböző témák eltérő színűek
lesznek, és a szín gombokkal kiválaszthatók.
Nyomja meg a kívánt téma szerinti gombot.
Megjelenik egy új színkódú oldal. Az egyes elemek
ugyanígy kijelölhetők. Az előző vagy következő
oldalra lépéshez nyomja meg az adott színgombot.
1 (al-oldal) : Megjeleníti az al-oldalt, ha van.
F
Szakasz
Tartalom
A
Kijelölt oldalszám.
C
Aktuális oldalszám a keresésnél.
B
D
E
F
Műsorcsatorna neve.
Dátum és idő.
Szöveg.
Állapotinformációk. FASTEXT információk.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A teletext TTX/MIX vezérlés csak akkor elérhető, ha
a DTV műsor támogatja a teletext műsorjelet.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 65
65
2012-01-16 오후 12:00:25
További funkciók
Rögzítés
A készülék külső eszközökre rögzít.
Felvétel előtt
A külső eszközt formázni kell az Eszközformázás
menüvel a TV műsorok rögzítéséhez.
A menüben megtekinthető a rendelkezésre álló
tárhely is. (Az eszközkezelésről továbbiakat a
47-48. oldalon talál.)
Az éppen nézett TV csatorna
rögzítése
1. Nyomja meg a PROG (,/.) gombot vagy a
számgombokat a rögzíteni kívánt TV csatorna
kiválasztásához.
2. Nyomja meg a REC (
) gombot.
A felvétel leállítása
1. A felvétel leállításához nyomja meg a STOP
(
) gombot. Megjelenik a “A felvétel
befejeződött.” üzenet.
Lejátszásvezérlés felvétel közben
TV csatorna rögzítése közben kereshet jelenetet,
vagy a felvétel kezdetére ugorhat.
) gombok : Kívánt jelenet
1. KERESÉS (
keresése.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. KIHAGYÁS (
ugrás.
) gomb : Felvétel kezdetére
3. KIHAGYÁS (
) gomb : Ugrás ugyanarra a
jelenetre élő TV-vel.
4. ◄ gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól -20 mpre.
5. ► gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól +20
mp-re.
A felvétel elindul
3 NOVA
Felvételbeállítás
3. A felvétel hosszának módosításához nyomja
meg a REC (
) gombot a felvétel közben.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt rögzítési
időt, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A felvétel szüneteltetése
1. Nyomja meg a REC PAUSE (
) gombot a
folyamatban levő felvétel szüneteltetéséhez.
2. A rögzítés folytatásához nyomja meg újra a
REC PAUSE (
) vagy a REC (
) gombot.
6. SZÜNET (
) gomb : Jelenet megállítása a
felvétel folytatása mellett.
7. STOP (
) gomb : Ha elmúlt jelenetet néz,
a lejátszófej az Élő TV-vel egyező jelenetre
ugrik. Ha az Élő TV-vel egyező jelenetet néz, a
felvétel leáll.
Lemez lejátszása TV csatorna
rögzítése közben
TV csatorna rögzítése közben lejátszhat egy
lemezt.
A lemez behelyezése esetén a felvétel
megkezdése előtt
1. Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón
a TV csatorna rögzítése közben.
2. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza ki
a Saját eszköz pontot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt lemezt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
66
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 66
2012-01-16 오후 12:00:25
Rögzített TV felvételek lejátszása TV
csatorna rögzítése közben
1. Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón
a TV csatorna rögzítése közben.
2. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza ki
a Saját tart. pontot.
3. Az ENTER gombbal válassza ki a Recorded
TV pontot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A felvétel leállításához váltson át DTV nézetbe és
nyomja meg a STOP (
) gombot.
`` Az éppen rögzített TV csatorna nem jelenik meg a
‘Felvett TV-műsor’ oldalon a ‘Saját tart.’ pontban.
Az Időeltolás funkció
Élő TV adás szüneteltethető, vagy a TV műsor
az elejétől megtekinthető az Időeltolás funkciótól
kezdve.
Indítsa el az Időeltolás funkciót a SZÜNET
gombbal
1. TV csatorna nézése közben nyomja meg a
SZÜNET (
) gombot.
2. A TV műsor képe kimerevedik, és megjelenik
az Időeltolás sáv.
# A Szünet az Időeltolás sávtól balra jelenik meg.
Indítsa el az Időeltolást a LEJÁTSZÁS
gombbal
1. TV csatorna nézése közben nyomja meg a
LEJÁTSZÁS (
) gombot.
2. Az Időeltolás elindul és megjelenik az
Időeltolás sáv. Az Élő TV az Időeltolás sávtól
balra jelenik meg.
Időeltolási információk
Megjeleníthetők az Időeltolási funkció aktuális
adatai.
1. Nyomja meg a távirányító ENTER gombját az
Időeltolás funkció működése közben.
2. Megjelenik az Időeltolás sáv az alábbi ábra
szerint.
• Időeltolás képernyő
1
NOVA
DTV légi
TV
3
Dual
Fanfan
SD 4:3
576i
2 3
18:12 Szo 15 Nov.
Angol
+
+ 00:00:06/
00:00:34
4
1
Mód kijelzés : Az Időeltolás funkció aktuális állapota.
2
Aktuális lejátszási pont.
3
Felvételi idő az Időeltolás funkcióval.
4
Folyamatjelző.
A lejátszásvezérlő gomb az Időeltolás
funkció használata közben engedélyezett
1. KERESÉS (
) gombok : Kívánt jelenet
megkeresése.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. KIHAGYÁS (
) gomb : visszatérés az
Időeltolás kezdetére.
3. KIHAGYÁS (
) gomb : Élő TV-vel egyező
jelenet megjelenítése.
4. ◄ gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól -20 mpre.
5. ► gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól + 20
mp-re.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 67
További funkciók
1. Helyezzen be egy lemezt a lemezfoglalatba.
2. A lemezt a készülék elkezdi lejátszani a felvétel
közben.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ez a készülék a Blu-ray Video, DVD Video és CD-DA
lemezeket támogatja.
08
Ha a lemez még nincs behelyezve
67
2012-01-16 오후 12:00:26
További funkciók
6. SZÜNET (
) gomb : Jelenet kimerevítése
az Időeltolás megtartásával.
7. STOP (
) gomb : Ha elmúlt jelenetet néz,
a lejátszófej az Élő TV-vel egyező jelenetre
ugrik. Ha az Élő TV-vel egyező jelenetet néz,
az Időeltolás funkció leáll.
Időeltolás leállítása
1. Ha az Időeltolás sáv nem SZÜNET vagy
MÚLT módban van, nyomja meg a STOP
(
) gombot.
Megjelenik a “Leállítja a Timeshift funkciót?”
üzenet.
2. Válassza a Igen gombot és nyomja meg az
ENTER gombot az Időeltolás leállításához.
3. Ha az Időeltolás sáv SZÜNET vagy MÚLT
módban van, az Időeltolás mód átvált Élő TVre a STOP (
) gomb első megnyomásakor.
4. Nyomja meg újra a STOP (
) gombot,
ekkor megjelenik a fenti üzenet és kép.
5. Válassza a Igen pontot és nyomja meg az
ENTER gombot.
A rögzített felvétel lejátszása
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza ki
a Saját tart. pontot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Felvett TVműsor pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a Rögzített TV lista.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt címet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A készülék lejátssza a kiválasztott címet.
4. Lejátszás közben nyomja meg az
ENTER gombot. Öt jelenet megjelenítése
indexképként.
5. A ◄► gombokkal lépjen a kívánt jelenetre,
majd nyomja meg az ENTER gombot a
lejátszás elkezdéséhez a jelenet elejéről.
68
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 68
2012-01-16 오후 12:00:26
Hálózati szolgáltatások
1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
(Lásd a 29-30. oldalon)
2. Adja meg a hálózati beállításokat.
(Lásd a 43-47. oldalon)
A Smart Hub használata
A Smart Hub funkcióval jelfolyamként letölthet
filmeket, videókat és zenéket az internetről, elérhet
különböző fizetős vagy ingyenes alkalmazásokat
és megjelenítheti őket a TV-n. Az alkalmazások
lehetnek hírek, sport, időjárás-jelentés, tőzsdei
hírek, térképek, fotók és játékok.
Ezt a funkciót a távirányító SMART
HUB gombjával is elindíthatja.
4. Ha az Ország képernyő megjelent, a ▲▼
gombokkal válassza ki az országot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Egyes alkalmazások csak bizonyos országokban
érhetők el.
5. Megjelenik a Szolgáltatási szerződés feltételei
képernyő.
Ha egyetért, a ◄► gombokkal válassza ki
az Egyetért pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Hálózati szolgáltatások
Hálózati szolgáltatás használata előtt ellenőrizze
a következőket.
3. Megjelenik a Smart Hub képernyő.
Egyes esetekben rögtön ezután megjelenik az
Ország képernyő.
09
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával
különböző szolgáltatások vehetők igénybe,
például Smart Hub és BD-LIVE.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A képernyők megjelenítése pár másodpercig
eltarthat.
6. Megjelenik a Szolgáltatás frissítési képernyő,
és feltelepít néhány szolgáltatást és
alkalmazást. A végén az ablak bezáródik. A
letöltött alkalmazások és szolgáltatások a
Smart Hub képernyőn jelennek meg. Ez egy
ideig eltarthat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
A Smart Hub első indítása
A Smart Hub első indításához kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Lépjen a Főmenübe.
`` A telepítés során a Smart Hub rövid időre
bezáródhat.
`` A telepítés után több képernyő is megjelenhet. Ezek
az ENTER gombbal bezárhatók, vagy megvárhatja,
amíg bezáródnak.
7. Alkalmazás elindításához a ▲▼◄► gombbal
válassza ki a kívánt minialkalmazást, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
TV nézés
Műsorújság
Ütemezéskezelő
Csatornalista
Csatornakezelő
Saját eszköz
Saját tart.
Internet
Beállítások
d WPS(PBC)
2. A ◄► gombokkal válassza ki az Internet
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 69
69
2012-01-16 오후 12:00:26
Hálózati szolgáltatások
A Smart Hub bemutatása
1
2
3
4
Search
Your Video
5
6
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Ajánlottak
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Bejel. b Rendez. Alapja c Szerk. mód d Beállítások
7
1
2
3
4
5
70
6
Reklám : Itt jelenik meg a Smart Hub útmutató,
a készülék bemutatása, és az új alkalmazások
bemutatása.
Your Video : Videóajánlások a személyes ízlés
figyelembe vételével.
• A korábbi preferenciák alapján jelenít meg
filmajánlásokat.
• Videó kiválasztása, a videóval rendelkező VOD
(Video on Demand) szolgáltatók listájának
megjelenítése, és szolgáltató kiválasztása a
letöltéshez. (A streaming letöltés nem mindenhol
elérhető.)
• A Saját videó funkció használatáról a www.
samsung.com oldalon olvashat.
Search : Videó szolgáltatók és csatlakoztatott
AllShare eszközök integrált keresése.
• A Smart Hub használata során (kivéve Blu-ray
lemez megtekintése közben).
• A hozzáféréshez használja a távirányító SEARCH
gombját.
• A keresés funkció használatáról a www.samsung.
com oldalon olvashat.
Navigációs súgó : A Smart Hub navigálására
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• PIROS (A) : Bejelentkezés a Smart Hub-ra.
• ZÖLD (B) : Alkalmazások rendezése.
• SÁRGA (C) : Alkalmazások szerkesztése.
• KÉK (D) : A Smart Hub beállítások módosítása.
Saját alkalmazások : Személyes galéria
megjelenítése, hozzáadással, módosítással és törlési
lehetőséggel.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A Samsung Electronics nem vállalja a felelősséget
a Smart Hub szolgáltatás megszakadásáért az
internetszolgáltató hibájából.
`` A Smart Hub szolgáltatás az internetről tölti le és
dolgozza fel az adatokat, így az Interneten található
tartalmakat a TV képernyőn tekintheti meg.
Ha az Internet-kapcsolat instabil, a szolgáltatás
csúszhat vagy megszakadhat.
Ezenkívül a készülék az Internetes feltételektől
függően automatikusan kikapcsolhat.
Ha ez történik, ellenőrizze az Internetcsatlakozást, és
próbálja meg újra.
`` Az alkalmazás-szolgáltatás angol nyelven elérhető,
és a tartalmak elérhetősége a régiótól függően eltérő
lehet.
`` A Smart Hub szolgáltatásról további információk a
szolgáltató honlapján találhatók.
`` A szolgáltatások a Smart Hub szolgáltatótól függően
megváltozhatnak.
`` A Smart Hub szolgáltatás tartalma a készülék
eszközszoftverének verziójától függően eltérő lehet.
Samsung Apps : Hálózati kapcsolaton keresztül
letölthetők különböző fizetős vagy díjmentes
alkalmazások.
Ajánlottak : A Samsung által ajánlott tartalmak
kezelése.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 70
2012-01-16 오후 12:00:26
1
2
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
.,–
1
4
5
7
2
3
Fiók létrehozása
3
8
T9
9
0
Váltás
ab
A Smart Hub saját, egyénre szabott konfigurációjához
hozza létre saját Smart TV fiókját.
A fiók létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
6
Törlés
Ab
AB
1
6
1. Nyomja meg a PIROS (A) gombot a
távirányítón. Megjelenik a Fiók létrehozása
képernyő.

Search
b Beviteli módszer / Nyelv: Magyar
Your Video
Samsung Apps
Recommended
4
1
Az aktuális billentyűzet.
Betűk, számok és szimbólumok beírásához.
Nyomja meg a DISC MENU gombot a távirányítón a
beviteli mód eltolásához.
: ab, Ab, AB, számok vagy ikonok.
3
Az aktuális beviteli mód.
5
6
Jelszó
5
2
4
Smart TV-azonos.
Nyomja meg a ZÖLD (B) gombot a távirányítón a
beviteli mód váltásához. (T9 vagy ABC)
A nyelv váltásához használja a távirányító TOOLS
gombját.
Karakter törléséhez használja a távirányító TITLE
MENU gombját.
Szöveg, számok és szimbólumok beírása
Szöveg beírásához nyomja meg a távirányítón a
betűnek megfelelő számgombot. Nyomja meg
többször gyorsan egymás után, ha a beírni kívánt
betű nem az első a képernyőgombon. Ha például
a b betűt szeretné beírni, nyomja meg kétszer
egymás után a 2 gombot. A gombon elsőként
megjelenített betű beírásához nyomja meg a
gombot, majd engedje el és várjon.
A szövegen belül a nyíl gombokkal mozoghat.
Contents 1
xxxxxxxx
Contents 1
Bejel.
Nyom. [Enter]-t
Contents 2
Contents 3
Nyom.
[Enter]-t
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 3
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Smart TV-azonosító és -jelszó megjegyzése.
Contents 1
Bejel.
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Fiók létreh.
xxxxxxxx
Mégse
Elfelejtett jsz
a Bejel. b Rendez. Alapja c Szerk. mód d Beállítások
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Fiók
létreh. pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A következő képernyőn válassza ki a Smart TVazonos., majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik egy beviteli képernyő és egy
billentyűzet.
4. A billentyűzettel írja be az e-mail címét. Ez lesz
a felhasználói azonosítója.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A billentyűzet a mobiltelefonok billentyűzetéhez hasonlít.
5. Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot
az OK kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik újra a Fiók
létrehozása képernyő.
6. Válassza ki a Jelszó pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik egy
beviteli képernyő és egy billentyűzet.
7. A billentyűzettel írja be a jelszót.
A jelszó betűkből, számokból és
szimbólumokból állhat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A PIROS (A) gomb megnyomásával elrejtheti vagy
megjelenítheti a jelszót a beírás közben.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 71
Hálózati szolgáltatások
A távirányítóval a képernyőgombok segítségével
betűket, számokat és szimbólumokat írhat be.
Szöveg törléséhez vigye a kurzort a törölni kívánt
karaktertől jobbra, majd nyomja meg az TITLE
MENU gombot. Nagybetűkhöz, számokhoz vagy
írásjelekhez nyomja meg a DISC MENU gombot.
09
A képernyőgombok használata
71
2012-01-16 오후 12:00:27
Hálózati szolgáltatások
8. Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot
az OK kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik újra a Fiók
létrehozása képernyő.
3. Válassza ki az ID-jét a listából, és nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik újra a Fiók
létrehozása képernyő.
10. Ismételje meg a 7. és 8. lépéseket.
5. A billentyűzet és a távirányító segítségével írja
be a jelszót. Ha kész, nyomja meg az ENTER
gombot az OK kiválasztásához, majd nyomja
meg újra az ENTER gombot.
9. Válassza ki a Jelszó megerős. pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
11. A Fiók létrehozása képernyő újra
megjelenésekor válassza ki a Fiók létreh.
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Jóváhagyás ablak.
12. Válassza ki az OK pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik a Szolgáltatás
előfizetés folytatása ablak.
13. Válassza ki a Regisztrálás pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
14. Megjelenik a Szolgáltatás fiók regisztrációja
ablak.
• Ha már van fiókja a megjelenő szolgáltatók
valamelyikénél, akkor hozzárendelheti a
szolgáltatói fiókot és a jelszót a Smart TV
fiókhoz. A regisztrációval könnyebb elérni
a szolgáltató webhelyét. A regisztrációs
utasításokhoz lépjen a Fiókkezelés 2.
lépésére a Beállítás menüben.
• Ha nincs létező szolgáltatási fiókja vagy
most nem szeretne meglévő fiókot
regisztrálni, válassza az OK pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot. Az ablak
magától is bezáródik egy perc után.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Azonosítóként e-mail címet kell használni.
`` Legfeljebb 10 fióknév regisztrálható.
`` A Smart Hub használatához nincs szükség a fiókra.
Bejelentkezés a fiókba
A Smart TV fiókba való bejelentkezéshez kövesse
az alábbi lépéseket:
1. A Smart Hub képernyő megjelenítésekor
nyomja meg a PIROS (A) gombot a
távirányítón. Megjelenik a Fiók létrehozása
képernyő.
4. Válassza ki a Jelszó pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik egy
beviteli képernyő és egy billentyűzet.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha azt szeretné, hogy a Smart Hub automatikusan
írja be a jelszót, jelölje be a Remember my
Smart TV ID and password négyzetet a jelszó
beírása után, és nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik egy bejelölés. A Smart Hub mostantól
automatikusan kitölti a jelszó mezőt a felhasználónév
kiválasztásakor.
A Beállítás menü - KÉK (D)
A Beállítás menüben a fiókkezelés, szerviznezelő,
törlés és tulajdonságok funkciók érhetők el.
A Beállítás menü eléréséhez és menüpont
kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító KÉK (D) gombját.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A Beállítás menü pontjait az alábbiakban mutatjuk
be.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A Beállítás menü Szolgáltatáskezelője a Blu-ray
lejátszóknál nem érhető el.
Fiókkezelés
A Fiók kezelése menü a szolgáltatói fiókok
regisztrációját, a Smart Hub jelszó módosítását,
valamint a Smart TV fiók törlését vagy inaktiválását
tartalmazza.
2. Válassza ki a Lefelé nyilat a Smart TVazonos. mező mellett, és nyomja meg az
ENTER gombot.
72
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 72
2012-01-16 오후 12:00:27
1. A Fiókkezelés menüben válassza ki a
Szolgáltatás fiók regisztrációja pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Szolgáltatás fiók regisztrációja ablak.
2. A ▲▼ nyíl gombokkal válassza ki a Smart TV
fiókhoz hozzárendelni kívánt Szolgáltatót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha rendelkezik Samsung fiókkal, és szeretné
használni a Samsung Apps funkciót a Smart Hubban, itt kell regisztrálnia a Samsung Apps fiókot.
További információk a 76-77. oldalon.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Regisztráció
pontot, majd a távirányítóval és a
billentyűzettel írja be az ID-t és a jelszót.
Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ez az a felhasználónév és jelszó, amellyel normál
esetben hozzáfér a fiókhoz ezen a helyen.
4. Ha jól írta be az ID-t és a jelszót, megjelenik a
Regisztráció sikeres üzenet.
5. Ha az OK gombot nyomta meg, ismételje
a 2-4 lépéseket a további Szolgáltatók
hozzárendeléséhez.
6. Ha kész, nyomja meg a RETURN gombot.
Jelszó megvált.
A Jelszó módosítása funkcióval a Smart Hub
jelszó módosítható. A jelszó módosításához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki a Jelszó megvált. pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
2. Írja be a jelenlegi jelszót. Megjelenik a
következő képernyő.
3. A következő képernyőn írja be az új jelszót az
első sorba. Írja be újra a második sorba is.
Hálózati szolgáltatások
Ha már van fiókja a megjelenő szolgáltatók
valamelyikénél a Szolgáltatási fiók regisztrációja
funkcióban, akkor hozzárendelheti a szolgáltatói
fiókot és a jelszót a Smart TV fiókhoz. A fiók
hozzárendelésével könnyen bejelentkezhet a
fiókba a Smart Hub-on keresztül a felhasználónév
vagy a jelszó beírása nélkül.
A Szolgáltatási fiók regisztrációja funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
09
Szolg. fiók regisztrálása
4. Megjelenik a Jelszó módosítása kész üzenet.
Nyomja meg az ENTER gombot, vagy
várja meg a képernyő bezárását - kb. 5
másodperc.
Eltáv. a TV fióklistájáról
A Szolgáltatási fiókok törlése funkció törli az
összes regisztrált Szolgáltatási fiókot, amelyet
a Szolgáltatási fiók regisztrációja képernyőn
regisztrált.
Fiók deaktiválása
A Fiók inaktiválása funkció inaktiválja a Smart TV
fiókot és törli a fiókot és beállításait a Smart Hubból.
Visszaáll.
A Visszaállítás funkció inicializálja az összes
letöltött minialkalmazást, törli a felhasználói
fiókokat és beállításokat, és visszaállítja a Smart
Hub beállításokat a gyári alapértékre. Ezután
újraindítja a Smart Hub-ot, mint első indításkor.
A fiók azonban a Smart Hub szerveren marad. A
fiókba bejelentkezéshez írja be a felhasználónevet
és jelszót a Fiók létrehozása képernyőn.
A Visszaállítás funkció használatához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. A Beállítás menüben válassza ki a Visszaállítás
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Visszaállítás képernyő.
2. Írja be a Biztonsági jelszót. Ez az a
jelszó, amelyet a BD vagy DVD korhatár
létrehozásakor adott meg (lásd az 49. oldalt).
Ha nem volt ilyen, írjon be 0000-t.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 73
73
2012-01-16 오후 12:00:27
Hálózati szolgáltatások
3. Pár pillanat múlva a Smart Hub automatikusan
visszaáll. A képernyő elsötétül, majd újra
megjelenik a Smart Hub. Pár pillanat múlva
elkezdi az újrainicializálási eljárást.
4. Az újrainicializálás befejezéséhez ugorjon
a Smart Hub első indítása című rész 4.
lépésére. (lásd az 69. oldalt)
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha elfelejtette a jelszavát, nyomja le a készülék
első paneljén a STOP (
) gombot legalább 5
másodpercre, amikor nincs lemez a lejátszóban.
Tulajdonságok
A Tulajdonságok menüben három funkció látható,
amelyekkel információk jeleníthetők meg a Smart
Hub-ról:
Részletek
Smart Hub információk, verziószám, telepített
szolgáltatások száma, memória kihasználtság, és
egyedi termék azonosító.
Szolg. feltételek - szerződés
Megjeleníti a Szolgáltatási szerződés feltételeit.
Szerkesztési menü - SÁRGA (C)
A Szerkesztési menü funkcióival manipulálhatja a
Smart Hub képernyő Saját alkalmazások részén
megjelenő minialkalmazásokat. A funkciókkal
zárolhat vagy feloldhat egyes alkalmazásokat,
létrehozhatÚj mappát és áthelyezhet bele
alkalmazásokat, mappákat nevezhet át,
alkalmazásokat törölhet, és megváltoztathatja a
sorrendjüket a képernyőn.
A Szerkesztés menü eléréséhez és menüpont
kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját. Megjelenik a Szerkesztés menü
sávja a képernyő alján.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
74
A Szerkesztés menü sávjának funkciói az alábbiak.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Előfordulhat, hogy nem minden menüpont jelenik
meg a képernyőn. A menüpontok megjelenítéséhez
a ◄► gombokkal lépjen a képernyő szélére, és
nyomja meg a gombot mégegyszer a hiányzó elem
megjelenítéséhez.
`` A sáv bezárható a jobb alul látható X-re kattintással,
majd az ENTER gomb megnyomásával.
Mozgat
Az Áthelyezés funkcióval az alkalmazások
sorrendje változtatható meg. Az Áthelyezés funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját.
2. Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik egy jelölés az
alkalmazáson.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Mozgat
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a pozíció módosítás ikon az
alkalmazáson.
4. A ▲▼◄► gombokkal mozgathatja az ikont.
Nyomja meg az ENTER gombot, amikor az
ikon a kívánt pozícióban van. Az alkalmazás
az új helyére kerül.
Áthely. mappába
Az Áthelyezés mappába funkcióval egy alkalmazás
áthelyezhető egy mappába. Az Áthelyezés
mappába funkció használatához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
2. Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Ha már létrehozta a
mappát, az alkalmazás áthelyezhető lesz.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
Áthelyezés mappába pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik az
Áthelyezés mappába ablak.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a mappát,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Áthelyezve a mappába üzenet,
majd eltűnik. Az alkalmazás átkerült a mappába.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 74
2012-01-16 오후 12:00:27
Mappa átnev.
2. A Saját alkalmazások részben a ▲▼◄►
gombokkal válassza ki a mappát, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Megnyílik a
mappa.
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját.
3. Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Elindul az alkalmazás
vagy szolgáltatás.
Mappa tartalmának szerkesztése
Válassza ki a mappát, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megnyílik a mappa.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
Megjelenik a Szerkesztés gomb a képernyő alján.
A gombok a Szerkesztés mód menügombjaihoz
hasonlóan használhatók. Például egy alkalmazás
visszahelyezése a Saját alkalmazások főképernyőjére:
1. Válassza ki az alkalmazást.
2. Válassza ki az Áthelyezés mappába pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Áthelyezés mappába ablak.
3. Válassza ki a Saját alkalmazások pontot,
és nyomja meg az ENTER gombot. Az
Áthelyezés mappába ablak bezáródik, és az
alkalmazás visszakerül a Saját alkalmazások
képernyőre.
Új mappa
Az Új mappa funkcióval új mappák hozhatók létre.
Az új mappába a létrehozása után alkalmazások
helyezhetők be. Az Új mappa funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az Új
mappa pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Megjelenik az Új mappa ablak és a
billentyűzet.
A Mappa átnevezése funkcióval mappák
nevezhetők át. A Mappa átnevezése funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a mappát,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Mappa
átnevezése pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik a Mappa
átnevezése ablak és a billentyűzet.
Hálózati szolgáltatások
1. Zárja be a Szerkesztés menüt.
09
Alkalmazások elérése mappából
4. Írja be a mappa új nevét, és nyomja meg az
ENTER gombot. A Mappa átnevezése ablak
bezáródik, és az új név jelenik meg a mappa
alatt.
Gyermekzár be
A Zárolás funkcióval a kívánt alkalmazások
zárolhatók a Saját alkalmazásokban, így nem
nyithatók meg a Korhatáros jelszó beírása nélkül.
A Zárolás funkció használatához kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ha az alkalmazás zárolható, a
Zárolás menüpont elérhető.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Zárolás
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Zárolási szolgáltatás ablak.
4. Írja be a korhatáros jelszót (lásd az 49. oldalt).
Ha nem adott meg korhatáros jelszót, írjon be
0000-t.
5. Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik
a Zárolási szolgáltatás, majd bezáródik. Az
alkalmazás mellett megjelenik a zárolás ikonja.
3. Írja be a mappa nevét, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az Új mappa képernyő bezáródik, és az új
mappa megjelenik a Smart Hub képernyőn.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 75
75
2012-01-16 오후 12:00:27
Hálózati szolgáltatások
Gyermekzár ki
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
2. A ▲▼◄► gombokkal válasszon ki egy zárolt
alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Kioldás
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Zárolási szolgáltatás ablak.
4. Írja be a korhatáros jelszót (lásd az 49. oldalt).
Ha nem adott meg korhatáros jelszót, írjon be
0000-t.
5. Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik
a Zárolás kioldása szolgáltatási ablak, jelzi a
kioldást, majd bezáródik.
Törlés
A Törlés funkcióval alkalmazások törölhetők
a Saját alkalmazásokból. A Törlés funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Törlés
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a “Torli a kijelölt elem(ek)et?”
üzenet.
4. Válassza ki az Igen pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Az alkalmazás törlődik.
Rendezés menü - ZÖLD (B)
A Rendezés menüben az alkalmazások
rendezhetők a Saját alkalmazásokban név, dátum,
(használati) gyakoriság és kategória szerint.
Ha kézzel módosítja egy alkalmazás helyét, a
Rendezés menü automatikusan megjeleníti a
Felhasználói pontot az elindításakor.
Az alkalmazások rendezéséhez a Saját
alkalmazásokban kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító ZÖLD (B) gombját.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a rendezési
módot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A Smart Hub a kiválasztott elv szerint rendezi
az alkalmazásokat.
76
Samsung Apps
A Samsung Apps funkcióval fizetős vagy
ingyenes tartalmakat és szolgáltatásokat tölthet
le a készülékre és a TV-n megtekintheti vagy
használhatja őket.
Az alkalmazások lehetnek videók, zenék, fotók,
játékok, hírek, sport, stb. Az új alkalmazások a
Saját alkalmazások között jelennek meg.
Rendszeresen kerülnek fel új alkalmazások és
szolgáltatások.
Fizetős alkalmazások
Fizetős alkalmazások letöltéséhez létre kell hoznia
egy Samsung Apps fiókot és hozzá kell rendelnie
egy hitelkártyát a fiókhoz.
Samsung Apps fiók létrehozásához látogasson el
a www.samsung.com oldalra.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A szolgáltatás nem minden országban elérhető.
A Samsung Apps képernyő megjelenítése
A Samsung Apps eléréséhez a ▲▼◄►
gombokkal lépjen a Samsung Apps területre a
Smart Hub főképernyőjén, és nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a Samsung Apps
képernyő.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha most először nyitja meg a képernyőt, megjelenik
a szolgáltatási feltételek ablak. Ha egyetért, válassza
az Egyetértek gombot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A Samsung Apps képernyő használata
A Samsung Apps képernyő használatához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. A ◄► gombokkal lépjen a bal oldali
kategórialistára.
2. A ▲▼ gombokkal jelöljön ki egy kategóriát.
Pár másodperc múlva a Samsung Apps
képernyőn megjelennek a kategóriába
tartozó alkalmazások. A Rendezés ikonok
megjelennek a képernyő tetején.
3. A ► gombbal lépjen a megjelenített
szolgáltatásokra.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 76
2012-01-16 오후 12:00:27
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Egyes alkalmazások ingyenesen letölthetők, de
regisztrálni kell a szolgáltatónál vagy egy fizetett
fióknál.
`` A Samsung Apps-ból letöltött alkalmazások és
szolgáltatások a Saját alkalmazások között jelennek
meg.
Rendezés gombok
A Rendezés gombok a képernyő tetején a
▲▼◄► gombokkal érhetők el. Az egyes
gombokkal az alkalmazások az adott gomb szerint
rendezhetők, a felirat szerint (Ajánlott, legtöbbször
letöltött, legújabb, név).
A Rendezés gombokat a távirányító KÉK (D)
gombjával is elérheti. A KÉK (D) gomb többszöri
megnyomásával tovább léphet az egyik gombról a
másikra.
Samsung Apps kategória szerint
A következő kategóriák használhatók:
• Újdonságok : Újonnan regisztrált alkalmazások.
• Videó : Videó médiák, pl. filmek, TV műsorok,
és rövid videók.
• Játék : Játékok, például sudoku és sakk.
• Sport : Sport média szolgáltatások, például
meccsadatok, képek, rövid videók.
• Életmód : Életmód média szolgáltatások,
például zene, személyes fotóalbumkezelők,
közösségi hálózatok pl. Facebook és Twitter.
• Információ : Információs szolgáltatások, pl.
hírek, tőzsde és időjárás.
• Egyéb : Egyéb szolgáltatások.
A Saját fiókban a Samsung Apps sorrendje és
letöltési előzményei, valamint a My Apps Cash
képernyő érhetők el. Az információk eléréséhez
rendelkeznie kell Samsung Apps fiókkal.
Súgó
Ha kérdése van a Samsung Apps-szal
kapcsolatban, forduljon a Súgóhoz. Ha nem talál
segítséget, látogasson el a www.samsung.com
honlapra.
A Súgó funkció használatához kövesse az alábbi
lépéseket:
1. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Súgó
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal görgetheti a Súgó
szöveget.
3. A ◄ gombbal kiléphet a Súgóból.
A távirányító színes gombjainak
használata a Samsung Apps-hoz
• PIROS (A) (Bejel.) : Bejelentkezés a Smart TV
fiókba.
• ZÖLD (B) (Miniatűrnézet/Listanézet) :
Alkalmazásnézet átváltása Indexképes és Lista
között.
• KÉK (D) (Rendez. Alapja) : Alkalmazások
rendezése Ajánlott, legtöbbször letöltött,
legújabb, név kategóriák szerint.
• Vissza : Vissza az előző menübe.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Az Internetes szolgáltatásokat a szolgáltatók külön
figyelmeztetés nélkül adhatják hozzá vagy törölhetik.
A Saját videó vagy a Keresés funkció
használatáról a www.samsung.com oldalon
olvashat
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 77
Hálózati szolgáltatások
5. Válassza a Letöltés most pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Ha az alkalmazás
ingyenes, letöltődik és elindul. Ha nem, és
fizetni kell, kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a letöltéshez.
Saját fiók
09
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
alkalmazást vagy szolgáltatást, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik az
Alkalmazások adatai képernyő az alkalmazás
adataival.
77
2012-01-16 오후 12:00:27
Hálózati szolgáltatások
BD-LIVE™
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása
után használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB adathordozót
a készülék hátulján az USB aljzatba, és
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE
szolgáltatások használatához.
2. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Blu-ray
lemezt.
3. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a
gyártótól függően.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól
függően eltérő lehet.
Az AllShare funkció használata
Az AllShare szolgáltatással zenéket, videókat és
fotókat játszhat le a PC-ről vagy DLNA kompatibilis
mobiltelefonról vagy NAS-ról.
Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa
a készüléket a hálózathoz. (lásd 29~30. oldalon).
Az AllShare használatához a PC-vel telepítenie kell
az AllShare szoftvert a PC-re.
Ha rendelkezik DLNA kompatibilis mobiltelefonnal
vagy NAS-szal, az AllShare további szoftverek
nélkül használható.
A PC szoftver letölthető és részletes utasítások
találhatók az AllShare használatáról a Samsung.
com webhelyen.
78
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 78
2012-01-16 오후 12:00:28
Függelék
10
Hibaelhárítás
PROBLÉMA
Függelék
Szervizelés előtt ellenőrizze a következőket.
MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
• A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a
mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és
próbálja újra.
A lemez nem játszható le.
• A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
• Ellenőrizze a Blu-ray/DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a képernyőn.
• Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
• A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
• Nem létező cím vagy fejezetszámot, keresési időt írt be.
A lejátszási mód nem egyezik meg a
Beállítási menü beállításával.
• A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a
megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.
• A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
• Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.
• Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
A képernyő blokkolva van
• Ha a HDMI kimenet olyan felbontásra van állítva, amelyet a TV nem támogat
(például 1080p), előfordulhat, hogy nem jelenik meg kép a TV-n.
• A MENU gombbal jelenítse meg a főmenüt.
Nyomja le a STOP (
) gombot az elülső panelen 5 másodpercre lemez
nélkül.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 79
79
2012-01-16 오후 12:00:28
Függelék
Elfelejtett jelszó
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
• A MENU gombbal jelenítse meg a főmenüt.
Nyomja le a STOP (
) gombot az elülső panelen 5 másodpercre lemez
nélkül.
A funkciót csak szükség esetén használja.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Egyéb problémák.
• Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a problémával
foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat.
• Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi Samsung
szervizhez.
A kép zajos vagy torz
• Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p
HDMI felbontásokat.
Nem megfelelő HDMI kimeneti képernyő.
• Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyõn, az azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (High-bandwidth Digital Content Protection).
AllShare funkció
Látom az AllShare-ben a megosztott
mappákat, de a fájlokat nem.
• Az AllShare csak Kép, Zene és Film kategóriájú fájlokat jelenít meg. A nem
ezekbe a kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők meg.
A videó lejátszása szakadozik.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat a DLNA kompatibilis eszköz és a készülék között
instabil.
Ellenőrizze a kapcsolatot.
Az AllShare kapcsolat a lejátszó és a PC
között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie.
Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
80
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 80
2012-01-16 오후 12:00:28
MEGOLDÁS
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE szerverhez. • Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati állapot menüben. (lásd az 46.
oldalt)
• A készüléken legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE
szolgáltatások használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd az 48.
oldalt)
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Eng. (összes)-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy
frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben hiba merül fel.
Rögzítés
Megjelenik a “Teljesítményteszt sikertelen.”
üzenet, és az Időzített felvétel és Időeltolás
funkciók nem működnek.
✎✎ MEGJEGYZÉS
Függelék
BD-LIVE
10
PROBLÉMA
• A készüléken legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE
szolgáltatások használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd az 48.
oldalt)
• Felvételt nem támogató, gyenge minőségű USB adattároló használata
okozhatja ezt a problémát. Ajánlott USB HDD adattárolót használni.
• Az USB HDD ajánlott specifikációja 5400 rpm. RAID típusú USB HDD nem
támogatott.
`` Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Javítás
Ha hozzánk fordul javítással, adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha:
1. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg.
2. A készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg.
A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.
Javasoljuk, hogy olvassa át ezt az útmutatót, keressen megoldást a www.samsung.com oldalon, vagy
forduljon a Samsung Ügyfélszolgálathoz, mielőtt javítást kérne.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 81
81
2012-01-16 오후 12:00:28
Függelék
Általános
Műszaki adatok
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet-tartomány
Páratartalom
BD (Blu-ray lemez)
DVD (Digital Versatile Disc)
Lemezek
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozit videó
Videokimenet
Video/Audio
Audiokimenet
Hálózat
Komponens videó
HDMI
Analóg audió bemenet
Digitális Audio Kimenet
Ethernet
Vezeték nélküli LAN
Biztonság
WPS(PBC)
1,8 kg
430 (Szé) X 256 (Mé) X 37 (Ma) mm
+5°C - +35°C
10 % - 75 %
Olvasási sebesség: 4,917 m/sec.
Olvasási sebesség: 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Körülbelüli lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez): 135 min.
Olvasási sebesség: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximum lejátszási idő: 74 min.
Olvasási sebesség: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximum lejátszási idő: 20 min.
1 csatorna: 1.0 Vp-p (75Ω terhelés)
Blu-ray/DVD lemezek: 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (75Ω terhelés)
PR: 0,70 Vp-p (75Ω terhelés)
PB: 0,70 Vp-p (75Ω terhelés)
Blu-ray lemezek: 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM audió, Bitfolyam audió
2 csatorna, (2Vrms ± 10%)
Optikai
10/100BASE-TX Terminál
Beépített
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Támogatott
-- A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
-- Az áramellátásról és a fogyasztásról a készüléken található címke tartalmaz adatokat.
-- A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
82
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 82
2012-01-16 오후 12:00:28
10
Megfelelőség és kompatibilitás
Függelék
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• Az alább részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató Lemeztípusok és
jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők: előre rögzített, kereskedelmi
BD-ROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BD-RE/-R, DVD-RW/-R lemezek; és CD-RW/-R
lemezek.
• A fentieken kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és/vagy nem is terveztük ilyen
használatra. A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ésCD-RW/-R emlémát hordozó lemezt, előfordulhat, hogy a készülék nem
reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden lemezfunkciót. Ezek, és más, új és meglévő
lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási problémák azért léphetnek fel, mert:
-- A Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Blu-ray funkciót
képes működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása óta új funkciókat
adhattak hozzá a Blu-ray formátumhoz, és egyes funkciók csak később válhatnak használhatóvá;
-- a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
-- az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják és/vagy
kiegészíthetik;
-- egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat tartalmazzanak;
-- egyes funkciók opcionálisak lehetnek, egyes funkciókat a készülék gyártása után adhattak a
lemezhez, vagy egyes funkciók csak később lesznek elérhetők;
-- előfordulhat, hogy egyes, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R vagy CDRW/-R emblémát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
-- előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem lehet
lejátszani;
-- problémák és hibák fordulhatnak elő a Blu-ray lemezek, DVD szoftverek írása során, és/vagy a
lemezek gyártása során;
-- ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
-- az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett és értesített
hibák esetén.
• Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével kapcsolatban is szolgálhat információval.
• A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat talál az
Óvintézkedések, a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők és a Lejátszás
előtt című fejezetekben.
Másolásvédelem
• Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System) tartalomvédelmi rendszert
használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System) rendszeréhez hasonlóan, korlátozások
lehetnek érvényesek az AACS által védett tartalmak lejátszására, analóg továbbítására stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek lehetnek, és a
készülék gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen korlátozásokat. A Bluray lemezformátum ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+ jelölésű tartalomvédelmi rendszert
is, amely korlátozásokat tartalmaz a BD-ROM Mark és/vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával
kapcsolatban. További információkat az AACS, BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban
a SAMSUNG ügyfélszolgálatnál kaphat.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 83
83
2012-01-16 오후 12:00:28
Függelék
• Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a Lejátszót közvetlenül TV-hez
csatlakoztassa, és ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz
másolásvédett Blu-ray/DVD lemezek esetén.
• A készülék USA szabadalmak és a Rovi Corporation más szellemi tulajdonjogai által védett
másolásvédelmi technológiát tartalmaz. Visszafejteni vagy dekódolni tilos.
• Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok, videókazetták, Blu-ray
lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése, használata, megjelenítése, terjesztése,
és újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.
• A Blu-ray lejátszó progesszív letapogatású kimenetéről : A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN KELL
LENNIE AZZAL, HOGY NEM MINDEN NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK KOMPATIBILIS
EZZEL A termékkel ÉS ELŐFORDULHAT, HOGY A KÉP NEM LESZ TISZTA. PROGRESSZÍV
LETAPOGATÁSÚ KÉPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN JAVASOLT ÁTVÁLTANI
'STANDARD FELBONTÁSÚ' KIMENETRE. HA KÉRDÉSE VAN A készülék TELEVÍZIÓKKAL
KAPCSOLATOS KOMPATIBILITÁSÁRÓL, FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ.
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások harmadik félhez tartoznak, és szerzői jogok,
szabadalmak, védjegyek és/vagy szellemi tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen tartalmakat és
szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra biztosítják. Nem használhatja ezeket
a tartalmakat és szolgáltatásokat olyan módon, amelyre a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató nem
jogosította fel. A fentiek korlátozása nélkül, és kivéve, ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy szolgáltató
erre felhatalmazást adott, a készülékkel megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem módosíthatja,
másolhatja, publikálhatja, töltheti fel, adhatja fel, viheti át, fordíthatja le, értékesítheti, nem hozhat létre
származtatott termékeket, nem használhatja fel és nem terjesztheti semmilyen módon és hordozón.
A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL KIADÁSRA. A
SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓAN, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, SEMMILYEN CÉLRA. A SAMSUNG
KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN
A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, VAGY ADOTT CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ
GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ TARTALMAK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISSÁGÁT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG,
GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM ALAPJÁN, AMELYEK A TARTALMAK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLHETNEK,
BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT,
ÜGYVÉDI DÍJAKAT, KÖLTSÉGEKET, VAGY MÁS KÁROKAT, AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL
ÁLTALI HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM, HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY
ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK.
A harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor megszakadhatnak, és a Samsung semmilyen
kinyilatkoztatást nem tesz és nem vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy szolgáltatások bármeddig
is elérhetők lesznek. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják olyan hálózatokon és
módszerekkel, amelyek felett a Samsungnak nincs irányítási joga. A felelősség kizárásának korlátozása
nélkül, a Samsung kifejezetten kizárja a felelősséget a készülékkel elérhető bármilyen tartalom vagy
szolgáltatás elérhetetlenségére vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért.
A tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az adott
tartalomszolgáltató felé kell intézni.
84
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 84
2012-01-16 오후 12:00:28
10
Licenc
Függelék
• A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegyei.
• A készülék a következő USA szabadalmak engedélye alapján készült: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 és más, az USÁban és más országokban bejegyzett és bejegyzésre váró
szabadalmak. A DTS és a Szimbólum bejegyzett védjegyei, a DTS-HD, DTS-HD Master Audio, és a
DTS embléma a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
• DivX
-- A DIVX VIDEÓFORMÁTUMRÓL: A DivX® egy, a DivX, Inc. által létrehozott
videóformátum.
Ez egy hivatalos DivX Certified® eszköz, amely DivX videók lejátszására képes.
A www.divx.com oldalon további információkat talál, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel a fájlok
DivX videó formátumra konvertálhatók.
-- A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálni
kell, ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket szeretne lejátszani vele. A regisztrációs
kód beszerzéséhez keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A regisztráció
befejezéséről további információkat a vod.divx.com webhelyen talál.
-- DivX Tanúsított® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
-- DivX®, DivX Certified®, és a kapcsolódó logók a DivX, Inc. védjegyei, és licensz alapján használhatók.
-- A készüléket a következő USA szabadalmak védik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
•The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A többi
név az adott tulajdonos védjegye.
• Rovi Flow-Down Licenc feltételek (Felhasználási feltételek)
-- Az alkalmazás a Rovi Corporation (“Rovi”) szoftvereit és technológiáját tartalmazza. A Rovi szoftver és
technológia (gyűjtőnéven a “Rovi technológia”) lehetővé teszi a Végfelhasználók számára a zenékkel
kapcsolatos adatokhoz (“Rovi adatok”) való hozzáférést az Interneten és más módon a Rovi saját
tulajdonú adatbázisaiból (a “Rovi adatbázisok”) a Rovi szerverein (a “Rovi szerverek”), illetve más funkciók
végrehajtását. A Rovi adatokat csak a jelen alkalmazás Végfelhasználói funkcióival érheti el és használhatja.
-- Ön beleegyezik, hogy a Rovi adatokat, Rovi technológiát és a Rovi szervereket csak saját személyes,
nem kereskedelmi céljaira használja. Beleegyezik, hogy a Rovi adatokat nem ruházza át, másolja át,
adja át vagy küldi át harmadik félnek. Beleegyezik, hogy a Rovi adatokat, Rovi technológiát, Rovi
adatbázisokat és a Rovi szervereket csak az itt meghatározott engedélyek szerint használja fel.
-- Ön tudomásul veszi, hogy a nem kizárólagos engedélye a Rovi adatbázisok elérésére, illetve a
Rovi adatok, Rovi technológiá és a Rovi szerverek használatára megszűnik, ha megsérti ezen
feltételeket. Ha a licenc megszűnik, Ön megszünteti a Rovi adatok, Rovi technológiák és a Rovi
szerverek használatát. A Rovi fenntartja a Rovi adatokkal, Rovi technológiával és a Rovi szerverekkel
kapcsolatos összes jogot, a tulajdonjogokat is beleértve. Tudomásul veszi, hogy a Rovi a jelen
Megállapodásban foglalt jogait közvetlenül saját nevében érvényesítheti Ön felé.
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 85
85
2012-01-16 오후 12:00:30
Függelék
-- A Rovi fenntartja a jogot az adatok törlésére a Rovi adatbázisból, vagy az adatkategóriák
módosítására bármely okból, amelyet a Rovi jogosnak vél. Nincs garancia arra, hogy a Rovi
technológia vagy a Rovi szerverek hibamentesek, illetve arra, hogy a Rovi technológia vagy a Rovi
szerverek működése folyamatos lesz. A Rovi-nak nem kötelessége azokat az új, bővített vagy
további adattípusokat vagy kategóriákat biztosítani, amelyeket a Rovi a jövőben biztosítani tervez, és
jogában áll az online szolgáltatásokat bármikor megszüntetni.
-- Az Ön által beküldött adatok nem személyes adatok vagy személyazonosításra alkalmazható adatok,
hanem csak zenei albumokra és kapcsolódó adatokra vonatkozó adatok, amelyek nem jelennek
meg a Rovi kereshető adatbázisában. Ön a legjobb tudása szerint kijelenti, hogy az album, amelyre
a beküldött adatok vonatkoznak, kereskedelmi forgalomban kapható, és hogy Ön, a Végfelhasználó
jogilag felhatalmazott az adatok beküldésére.
-- Addig a mértékig, ameddig Ön, a Végfelhasználó információkat vagy eredeti szellemi termékeket
biztosít a Rovi adatbázisokban történő tároláshoz, Ön kijelenti és garantálja, hogy az ilyen termékeknek
Ön az kizárólagos szerzője, és ezennel átruházza az ezekkel kapcsolatos szerzői jogokat a Rovi-ra,
beleértve az ilyen termékek szerzői jogainak Rovi adatbázisba történő bejegyzését is.
-- A ROVI TECHNOLÓGIA ÉS A ROVI ADATOK A "JELEN ÁLLAPOTUKBAN" KERÜLNEK
ENGEDÉLYEZÉSRE. A ROVI NEM TESZ NYILATKOZATOT, ÉS NEM VÁLLAL KIFEJEZETT
VAGY KÖVETKEZMÉNYI GARANCIÁT A ROVI SZERVEREKEN TALÁLHATÓ ROVI ADATOK
PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓAN. A ROVI VISSZAUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY
KÖVETKEZMÉNYI GARANCIÁT, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A KÖVETKEZMÉNYI
GARANCIÁKAT IS A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE,
JOGCÍMRE VAGY JOGSÉRTÉS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓAN.
A ROVI NEM GARANTÁLJA AZ EREDMÉNYEKET, AMELYEK A ROVI TECHNOLÓGIA VAGY
ROVI SZERVEREK HASZNÁLATÁVAL ÉRHETŐK EL. A ROVI SEMMI ESETRE SEM FELELŐS ÖN
VAGY HARMADIK FÉL FELÉ SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, VAGY
ELVESZETT HASZONÉRT, ÁRBEVÉTELÉRT, AMELY A ROVI ADATOK, A ROVI TECHNOLÓGIA
HASZNÁLATÁBÓL VAGY MÁSBÓL ERED.
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatban
-- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
• DGTVi Licenc-szel kapcsolatos megjegyzés
-- Ez a Blu-ray lejátszó CI és CI+ CAM kompatibilis, de nem rendelkezik DGTVi tanúsítással.
Ajánlás - csak az EU-ban
• A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy jelen BD Player megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak.
A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat a http://www.samsung.com honlapon olvasható.
Ehhez lépjen be a Támogatás menüpontba, és a Terméktámogatás keresése mezőben adja meg
a modell nevét. Ez a készülék csak beltérben használható. Ez a készülék minden EU-országban
használható.
86
Magyar
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 86
2012-01-16 오후 12:00:30
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 87
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 / 021-56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-16 오후 12:00:30
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a
terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén
ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és
elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a
tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi
erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
AK68-02030W-00
AK68-02030W
02030W-BD-D6900-EN-HUN.indb 88
2012-01-16 오후 12:00:32
Download PDF