Samsung | BD-ES5000 | Samsung BD-ES5000 Felhasználói kézikönyv

BD-ES5000
Blu-ray™ lejátszó
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
MAGYAR
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 1
2012-03-13 오후 5:37:17
Főbb jellemzők
Blu-ray lemezek jellemzői
A Blu-ray lemezek a jelenleg elérhető legjobb
minőségű HD videót tárolják – A nagy
kapacitás miatt a videó minőségében nincs
kompromisszum.
A Blu-ray lemezek következő jellemzői
lemezfüggőek, és eltérőek lehetnek.
A menü megjelenése és navigációja is lemeztől
függően eltérő lehet.
Nem minden lemez rendelkezik az alábbi
jellemzőkkel.
Videó jellemzők
A BD-ROM formátum három fejlett videó
kodeket támogat: AVC, VC-1 és MPEG-2.
HD videó felbontások is használhatók:
• 1920 x 1080 Nagyfelbontású
• 1280 x 720 Nagyfelbontású
Nagyfelbontású videók lejátszása
Nagyfelbontású felvételek lejátszásához
Blu-ray lemezről HDTV-re (nagyfelbontású
televízióra) van szükség.
Egyes Blu-ray lemezek esetén a lejátszó
HDMI OUT kimenetét kell használni a
nagyfelbontású tartalom megjelenítéséhez.
A nagyfelbontású tartalmak megtekintése
Blu-ray lemezekről a TV felbontásától függően
korlátozott lehet.
BD-LIVE
BD-LIVE kompatibilis Blu-ray lemezek esetén
hálózati kapcsolattal tölthetők le a lemez
gyártója által biztosított tartalmak.
A Blu-ray lejátszók jellemzői
AllShare
A hálózati kapcsolaton keresztül lejátszhatók
a készüléken (pl. PC-n vagy NAS [NetworkAttached Storage]-on) tárolt videók, zenék
és fotók.
Multimédia fájlok lejátszása
Az USB adathordozóról az USBcsatlakozással lejátszhatók a különböző
multimédia fájlok (MP3, JPEG, DivX, etc).
Biztonsági információk
Figyelmeztetés
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A
JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
FIGYELEM
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉ LY, NE NYISSA KI
Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget”
jelez a termék belsejében, ami áramütést
vagy testi sérülést okozhat.
CFIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A
BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT) - BELÜL
NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERELHETŐ
ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
Ne helyezze el ezt az eszközt zárt helyen,
úgymint könyvespolcon vagy hasonló bútoron.
FIGYELMEZTETÉS
Az esetenkénti tűz- vagy áramütésveszélyt
okozó sérülések elkerülése érdekében,
a készüléket ne tegye ki esőnek vagy
nedvesség hatásnak.
FIGYELEM
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓ LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRRAL MŰKÖDIK, AMI
VESZÉLYES SUGÁRZÁST OKOZHAT, HA
IRÁNYÍTVA VAN.
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓT MINDIG
AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN
HASZNÁLJA.
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES
termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő
használat veszélyes sugárzásnak teheti ki a
felhasználót.
Ez a szimbólum a termékkel velejáró
fontos utasításokat jelzi.
VIGYÁZAT :
• 3B OSZTÁLYÚ LÁTHATÓ ÉS
LÁTHATATLAN SUGÁRZÁS LÉPHET KI A
KÉSZÜLÉKBŐL A BURKOLAT KINYITÁSA
UTÁN. NE NÉZZEN A SUGÁRBA (IEC
60825-1)
• A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL.
AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ
BEÁLLÍTÁSOK, VEZÉRLÉSEK
VAGY ELJÁRÁSOK HASZNÁLATA
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK TEHETI
KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA KI
A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA
MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A
JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
2
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 2
2012-03-13 오후 5:37:18
A termék megfelel a CE előirásainak,
ha árnyékolt kábellel vagy csatlakozóval
csatlakoztatja az egységet más
készülékhez. Az elektromos eszközök
közötti elektromagnetikus interferencia
kiküszöbölésére, mint például a rádiók és
televíziók, használjon árnyékolt kábelt és
csatlakozót.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Az eszköz fővezetéke öntött konnektorral
ellátott, mely biztosítékot is tartalmaz. A
biztosíték értéke a csatlakozótű oldalán van
feltűntetve.
Csere esetén a biztosítékkal megegyező
BS1362 számút kell használni.
Soha ne használja a csatlakozót a
biztosítékfedél elhagyása mellett, ha a fedél
lecsatolható. Ha elveszett vagy megsérült a
biztosítótartó fedele, csak a dugasz érintkezős
oldalának színével megegyező fedelet szabad
helyette használni. Pótfedelek villamosipari
szakboltokban kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaljakba,
vagy nem elég hosszú a tápegység kábele,
vásároljon jóváhagyott típusú hosszabbítót
vagy kérdezze meg márkaszervizét vagy
szakboltját.
Ha a gond csak a dugó levágásával
orvosolható, vegye ki belőle a biztosítóbetétet,
és dobja a dugót a megfelelő szelektív
hulladékgyűjtő konténerbe. Ne dugaszolja a
csatlakozót a konnektorba, mert a csupasz
vezetékvég áramütést okozhat.
A konnektorból való eltávolításhoz a
csatlakozót ki kell húzni a foglalatból, emiatt a
főcsatlakozó azonnal működőképes lesz.
A termék, mely tartalmazza a használati
utasítást, bizonyos harmadik személy szellemi
vagyoni jogai által szabadalmazott.
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
Read these operating instructions carefully
before using the unit. Follow all the safety
instructions listed below.
Keep these operating instructions handy for
future reference.
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A
gyártói utasításoknak megfelelően
telepítse.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások
közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter,
kályha ill. más készülékek (pl. erősítő),
amelyek meleget bocsátanak ki.
9. Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt
dugó biztonsági funkcióját. A polarizált
dugó két érintkezőt tartalmaz, az egyik
szélesebb, mint a másik. A földelt típusú
dugó két érintkezőt tartalmaz, valamint
egy harmadik földelőérintkezőt. A széles
érintkező vagy harmadik villa az Ön
biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt
dugó nem illeszkedik a konnektorba,
cseréltesse ki a konnektort.
10. Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és
ne kösse azt különösen dugaszokba,
megfelelő csatlakozóaljzatokba,
és azokba a pontokba, amelyek a
készülékekből jönnek ki.
11. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokatt/
kiegészítőket használja.
12. Kizárólag a gyártó
által ajánlott, vagy
a vidókamerával
együtt kapható
kocsit, tartót,
állványt, konzolt vagy
asztalt használjon.
Ha a kocsit használja, figyeljen, amikor
áthelyezi a kocsit/készülék kombinációt,
hogy elkerülje kocsibukatató szerkezet
általi sérüléseket.
13. Áramtalanítsa a készüléket villámlás
során, vagy ha hosszú ideig nem
használja azt.
14. Minden javítási munkát bízzon
szakemberre. A készüléket javíttatni
kell, ha megsérült, ha a tápkábel vagy
a dugó megsérült, folyadék vagy tárgy
került a készülékbe, eső vagy nedvesség
hatásának volt kitéve, nem működik
rendesen, vagy leejtették.
A lemezek tárolása és kezelése
A lemezek kezelése
Lemez alakja
• Csak normál alakú
lemezt használjon.
A szabálytalan
(különleges) alakú
lemezek használatával megsérülhet a
lejátszó.
A lemezek megfogása
• Ne érintse meg a lemez
felületét, ahol az adatok
rögzítve vannak.
Blu-ray lemezek
• Ne hagyja a Blu-ray lemezt a lejátszóban
hosszabb ideig. Vegye ki a Blu-ray lemezt a
lejátszóból és tárolja a tokjában.
• Ne hagyjon ujjlenyomatokat vagy
karcolásokat a Blu-ray lemez felületén.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• A lemezt puha ruhával törölje le tisztításkor.
A lemezek tárolása
Vigyázzon a lemez épségére, mert a lemezek
érzékeny adathordozók.
• Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
• Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
• Tárolja függőleges állásban.
• Tartsa tiszta védőtokban.
• Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi
a készüléket, lecsapódás keletkezhet a
belsejében és a lencsén, amely zavarja
a lemez lejátszását. Ilyenkor húzza ki a
készüléket, és várjon két órát, mielőtt újra
csatlakoztatja a készüléket a konnektorba.
Ezután helyezze be a lemezt, és próbálja
lejátszani újra.
Kezelési óvintézkedések
• Ne írjon a nyomtatott oldalra golyóstollal
vagy ceruzával.
• Ne használjon tisztító vagy antisztatikus
palackot a lemezek tisztításához. Ne
használjon illékony vegyszereket, benzint
vagy higítót sem.
• Ne ragasszon címkét a lemezre. (Ne
helyezzen be ragasztószalagot vagy
lehúzható öntapadó címkét tartalmazó
lemezt).
• Ne használjon karcálló védőtokot vagy
fedelet.
3
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 3
2012-03-13 오후 5:37:18
• Ne használjon címkenyomtatóval készült
lemezeket.
• Ne helyezzen be repedt vagy törött lemezt.
• A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki a többi eszközt.
• Ne mozgassa a készüléket lemez lejátszása
közben. Ekkor ugyanis megsérülhet vagy
karcolódhat a lemez, illetve megsérülhetnek
a készülék belső alkatrészei.
• Ne helyezzen vízzel teli vázát vagy
kisméretű fémtárgyakat a készülékre.
• Vigyázzon, ne nyúljon a lemezfoglalatba.
• A lemezfoglalatba csak lemezt helyezzen.
• A készülék normál működését
megzavarhatják külső zavaró tényezők,
például villámlás vagy statikus
elektromosság. Ha ez történik, kapcsolja
ki majd újra be a készüléket a POWER
gombbal, vagy húzza ki, és dugja vissza
a tápkábelt a konnektorba. A készülék
ezután normál módon fog működni.
• Használat után vegye ki a lemezt, és
kapcsolja ki a készüléket.
• Ha hosszabb ideig nem tervezi használni
a készüléket, húzza ki a dugót a
konnektorból.
• A lemez tisztításakor törölje a
lemezt a belseje felől egyenes
vonalban kifelé.
• Ne tegye ki a készüléket
folyadék hatásának.
• Ha a készülék csatlakoztatva van a
konnektorba, kikapcsolt állapotban is
fogyaszt némi energiát.
• A készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő,
valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza
mellé, és ezeket ne tegye a készülékre.
• A csatlakozó dugó a készülék
áramtalanítására szolgál, így ennek minden
körülmények között hozzáférhetőnek kell
lennie.
• Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel. Ez ugyanis
áramütéshez vezethet.
• Ne használjon egy konnektort több
készülék csatlakoztatására. Ez ugyanis
túlmelegedést és tüzet okozhat.
• Ha szokatlan zajt, égésszagot vagy füstöt
érzékel, kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza
ki a dugót a konnektorból. Ezután forduljon
a legközelebbi ügyfélszolgálathoz műszaki
segítségért. Ha tovább használja a készüléket,
elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
A burkolat karbantartása
A Blu-ray lejátszó burkolatának tisztításához
húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A tisztításhoz ne használjon benzint, higítót
vagy más oldószert.
• A burkolatot tiszta ruhával törölje le.
Tartalomjegyzék
Főbb jellemzők
Hang..........................................................14
A Blu-ray lejátszók jellemzői..........................2
Rendszer....................................................17
Blu-ray lemezek jellemzői..............................2
Biztonsági információk
Figyelmeztetés..............................................2
Óvintézkedések............................................3
A lemezek tárolása és kezelése....................3
Az első lépések
A használati útmutató elolvasása előtt..........5
Tartozékok....................................................7
A lejátszással kapcsolatos korlátozások Az elülső panel.............................................8
• Előfordulhat, hogy a készülék nem minden
funkciója működik, mert egyes Bluray, DVD vagy CD lemezek korlátozott
funkciókat tartalmazhatnak lejátszás
közben.
Fontos, hogy ez nem a készülék hibája.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a
készülék minden Blu-ray Disc, DVD vagy
CD emblémával ellátott lemezt lejátszik,
mert a lemezformátumok fejlődnek, és
problémák és hibák merülhetnek fel a
Blu-ray Disc, DVD, CD szoftverek és/vagy
a lemezek gyártása során.
Ha probléma merül fel a Blu-ray, DVD, vagy
CD lemezek lejátszásával kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG kereskedőhöz. A
lejátszással kapcsolatos korlátozásokról az
útmutató további részeiben olvashat.
A hátsó panel...............................................8
Távirányító....................................................9
Csatlakoztatás
A. Csatlakoztatás TV-hez..............................9
B. Csatlakoztatás Audió rendszerhez..........10
C. Csatlakoztatás a hálózathoz...................10
Beállítás
Kezdeti beállítás..........................................12
Menü Navigáció..........................................12
Belépés a Beállítások menübe....................12
Megjelen.....................................................13
Hálózat.......................................................16
Nyelv..........................................................17
Biztonság...................................................17
Általános....................................................18
Terméktámogatás.......................................18
Alapfunkciók
Videó lejátszása..............................................19
A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü
használata......................................................19
A keresés és ugrás funkciók használata..........19
Lassú lejátszás/Léptetés.................................20
A TOOLS gomb használata............................20
Zenehallgatás.................................................21
Képek lejátszása.............................................22
Lejátszás USB adathordozóról........................22
Hálózati szolgáltatások
BD-LIVE™..................................................23
Az AllShare funkció használata...................23
Függelék
Hibaelhárítás...............................................23
Műszaki adatok..........................................25
4
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 4
2012-03-13 오후 5:37:18
Az első lépések
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
A használati útmutató elolvasása előtt
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Rövidítés
Embléma
VIDEO
-
MUSIC
PHOTO
Ikon
Meghatározás
h
z
BD-RE formátumban rögzített BD-ROM vagy BD-RE/-R
lemezeken elérhető funkciót jelöl.
Z
�
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW /
DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken elérhető funkciót jelöl.
�
o
-
�
-
G
✎ MEGJEGYZÉS
DivX, MKV, MP4 felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R lemezeken vagy USB adathordozón elérhető funkciót
jelöl.
Audió CD-RW/-R (CD-DA formátumú) lemezeken elérhető
funkciót jelöl.
MP3 or WMA felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R lemezeken vagy USB adathordozón elérhető funkciót
jelöl.
JPEG felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
lemezeken vagy USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
▪▪ Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési
mód miatt.
▪▪ A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
▪▪ A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
▪▪ A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra
rögzített felvételeket.
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc, stb.
✎ MEGJEGYZÉS
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(kivéve CD réteg)
▪▪ Előfordulhat, hogy a régión kívül vásárolt DVD
lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
▪▪ Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók
le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és
képarány-beállítás nem működnek. A lemezekről
információk a lemez dobozán találhatók. Ha
szükséges, olvassa el ezeket.
▪▪ Ne hagyja, hogy a lemezek szennyeződjenek
vagy karcolódjanak. Ha ujjlenyomatok,
szennyeződések, karcok vagy cigarettafüstnyomok kerülnek a lemezre, nem lehet majd
lejátszani.
▪▪ BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb
ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak
lehetnek.
▪▪ Előfordulhat, hogy a készülék nem minden
funkciója működik, mert egyes Blu-ray, DVD
vagy CD lemezek korlátozott funkciókat
tartalmazhatnak lejátszás közben.
Fontos, hogy ez nem a készülék hibája.
▪▪ A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék
minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával
ellátott lemezt lejátszik, mert a lemezformátumok
fejlődnek, és problémák és hibák merülhetnek
fel a Blu-ray Disc, DVD, CD szoftverek és/vagy a
lemezek gyártása során.
Ha probléma merül fel a Blu-ray, DVD, vagy CD
lemezek lejátszásával kapcsolatban, forduljon
a SAMSUNG kereskedőhöz. A lejátszással
kapcsolatos korlátozásokról az útmutató további
részeiben olvashat.
• DVD-RW (VR mód)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(a CD-Gs lemezekről
csak a hang játszható
le, a grafika nem.)
• 3.9 GB DVD-R lemez
tartalomkészítéshez.
Blu-ray lemezek kompatibilitása
A Blu-ray új és fejlődő formátum. Ezért problémák
is lehetnek a lemezek kompatibilitásával. Nem
minden lemez kompatibilis és nem minden lemez
lejátszható. További információkat a használati
útmutató Megfelelőségi és kompatibilitási
részében olvashat.
Lemeztípusok
BD-ROM
A Blu-ray ROM lemezek csak lejátszásra
alkalmasak.
A készülékkel előre rögzített kereskedelmi
BD-ROM lemezek játszhatók le.
BD-RE/-R
A Blu-ray RE/-R lemezek írhatók és lejátszhatók.
A készülékkel más, kompatibilis Blu-ray írókkal
rögzített BD-RE/-R lemezek lejátszhatók.
DVD-VIDEO
• A készülékkel a kereskedelmi forgalomban
kapható videó DVD lemezek (DVD-VIDEO
lemezek) lejátszhatók.
• Kétrétegű DVD-VIDEO lemezek lejátszása
során az első rétegről a másodikra történő
átváltáskor a hang és a kép pillanatra
megszakadhat. Ez nem jelent hibát.
5
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 5
2012-03-13 오후 5:37:19
DVD-RW/-R/+R
A készülékkel lejátszhatók a DVD
videófelvevővel írt és lezárt DVD-RW/-R/+R
lemezek. A lejátszási lehetőség az írási
módszertől is függ.
DVD+RW
• A készülékkel lejátszhatók a DVD
videófelvevővel írt DVD+RW lemezek. A
lejátszási lehetőség az írási módszertől is
függ.
Audio CD (CD-DA)
• A készülékkel lejátszhatók a CD-DA
formátumú audió CD-RW/-R lemezek.
• A felvételtől függően előfordulhat, hogy
bizonyos CD-RW/-R lemezek nem
játszhatók le.
CD-RW/-R
• Használjon 700MB-os (80 perces) CDRW/-R lemezeket.
Ha lehetséges, ne használjon 800MB-os
(90 perces) vagy nagyobb lemezeket, mert
előfordulhat, hogy nem lehet őket lejátszani.
• Ha a CD-RW/-R lemezt nem zárta le, a
lejátszás elkezdése lassabb lehet, vagy
előfordulhat, hogy egyes fájlok nem lesznek
lejátszhatók.
• Előfordulhat, hogy egyes CD-RW/-R
lemezek nem játszhatók le az írásukhoz
használt készüléktől függően. A CD-RW/-R
adathordozók lejátszhatósága a tartalomtól
és a lemeztől függ.
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD
formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket
kamerákban használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális
videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
hagyományos képtömörítési formátumnál
nagyobb hatékonysággal tömöríti a
képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az “x.v.Color”
formátumot használják. A készülékkel
lejátszhatók az “x.v.Color” formátumot
használó AVCHD lemezek is.
• Az “x.v.Color” a Sony Corporation
védjegye.
Lemeztípus Régiókód
Blu-ray
• Az “AVCHD” és az AVCHD embléma a
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és
a Sony Corporation védjegyei.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú
lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
▪▪ Az “x.v.Color” a normál DVD lemezeknél
szélesebb színtartományt biztosít.
▪▪ Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek
lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és
a képfrissítési sebességtől függően.
Régiókód
A készülék és a lemezek is régiókódokkal
vannak ellátva. A régiókódoknak egyezniük
kell a lemezek lejátszásához. Ha nem
egyeznek, a lemez nem lesz lejátszható.
A készülék Régiószáma a hátulján van
feltüntetve.
DVD-VIDEO
Terület
a
Észak-Amerika, KözépAmerika, Dél-Amerika,
Korea, Japán, Taiwan, Hong
Kong és Dél-Kelet Ázsia.
b
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
c
India, Kína, Oroszország,
Közép- és Dél-Ázsia.
1
USA, USA területei és
Kanada
2
Európa, Japán, KözelKelet, Egyiptom, Dél-Afrika,
Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, ÚjZéland, Csendes-óceáni
szigetek, Karib-szigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Afrika nagy része,
Észak-Korea, Mongólia
6
Kína
Szerzői jogok
Támogatott fájlformátumok
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
• A készülék támogatja az USB
adathordozókat, az MP3 lejátszókat,
digitális fényképezőgépeket és USB
kártyaolvasókat.
• A 128 karakternél hosszabb mappa vagy
fájlneveket nem támogatja.
• Egyes USB/Külső HDD/digitális
fényképezőgépek nem kompatibilisek a
termékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja.
• Az USB adathotrdozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához.
USB kábellel történő csatlakoztatás
kompatibilitási problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem
fog megfelelően működni.
• A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
• Ne húzza ki az USB eszközt a “betöltési”
folyamat alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál
hosszabb a megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi
honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési
sebességű videókat támogat.
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Az útmutató sem
részben, sem egészben nem reprodukálható
és nem másolható a Samsung Electronics
Co., Ltd. előzetes, írásbeli hozzájárulása
nélkül.
6
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 6
2012-03-13 오후 5:37:19
Támogatott videófájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
*.avi
AVI
Videó kodek
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audió kodek
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
•Korlátozások
Felbontás
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Fájl kiterjesztése
*.mp3
Konténer
*.wma
MP3
WMA
Audió kodek
1920x1080
1920x1080
Támogatott tartomány
MP3
WMA
1920x1080
-
* Mintavételi frekvenciák (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Bitsebességek - 5kbps és 384kbps között minden
bitsebesség
A készülék által ismert lemeztípusok logói
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Blu-ray lemezek
1920x1080
1920x1080
BD-LIVE
PAL műsorszórási rendszer: UK,
Franciaország, Németország stb.
Tartozékok
1920x1080
-A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
-A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
-A szabványosnál nagyobb bitsebességgel/képfrissítési sebességgel kódolt fájlok hangja/képe
szakadozhat lejátszásnál.
-A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
•Videó dekóder
Támogatott zenefájlok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)
Adapter
Használati útmutató
Távvezérlés
-H.264 Level 4.1 és AVCHD támogatása
-Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 szabványokat
-MPEG4 SP, ASP :
1280 x 720 alatt: 60 kép max
1280 x 720 felett: 30 kép max
-Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat
•Audió dekóder
-Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
-Nem támogatja a WMA 22050Hz mono mintavételezési frekvenciáját
7
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 7
2012-03-13 오후 5:37:20
Az elülső panel
STOP GOMB
POWER GOMB
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
✎ MEGJEGYZÉS
LEMEZTÁLCA
A hátsó panel
PLAY/PAUSE BUTTON
EJECT BUTTON
USB HOST
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD KIJELZŐ
▪▪ Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található Lejátszás gombbal nem
indítható el a lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a
lemezmenüből, és meg kell nyomnia az v gombot.
▪▪ Világít, ha a készülék Készenléti módban van, illetve villog, ha épp jelet fogad a távirányítótól.
✎ MEGJEGYZÉS
DC 12V 2A
LAN
HDMI OUT DIGITAL AUDIO OUT
▪▪ A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB memóriát az USB Host aljzathoz.
8
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 8
2012-03-13 오후 5:37:20
Csatlakoztatás
Távirányító
A távirányító bemutatása
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
A. Csatlakoztatás TV-hez
A TV be- és kikapcsolása.
Beállítás után a TV bemenetének
beállítását teszi lehetővé.
TV hangerő beállítása.
A számgombokkal opciók állíthatók be.
Lemezmenübe való belépés.
Ugrás hátra vagy előre.
Lemez leállítása.
Lemez lejátszása.
Különböző audió funkciók elérése lemezen
(Blu-ray/DVD).
Az Eszköz menü használata.
Vissza az előző menübe.
A bonusview funkció használatához.
Az A-B szakaz ismételt lejátszására szolgál.
Elemek behelyezése
1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék hátulján levő HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI
IN aljzatába. Lásd a 11. oldalt.
2. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
3. Nyomja addig a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a készülék HDMI jele meg
nem jelenik a TV képernyőjén.
✎ MEGJEGYZÉS
Előugró menübe/főcím menübe való
belépés.
Keresés előre vagy hátra.
Lemez lejátszás szüneteltetése.
Főmenübe való belépés.
A Blu-ray/DVD lemez felirat nyelvei között
válthat vele.
Lejátszási információk megjelenítése Bluray/DVD lemez lejátszásakor.
Menüpontok kiválasztása és menübeállítások
megadása.
A készülék menüjének és Blu-ray funkciók
használatára alkalmas gombok.
Csatlakoztatás TV-hez HDMI kábellel - Legjobb minőség
Kilépés a menüből.
Teljes képernyős megjelenítés a TV-n.
▪▪ A HDMI-kábel kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiókábelt csatlakoztatni.
▪▪ Ha a készülék a TV-hez HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban csatlakozik, akkor nagysebességű
(2-es kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.
▪▪ A HDMI tiszta digitális jelet ad a TV-nek.
Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem), a kép helyett zaj jelenik
meg a képernyőn.
▪▪ A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati
útmutatójában található.
▪▪ Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez, a HDMI kimenet felbontása
automatikusan a TV által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
▪▪ A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a Mély színek menüpontot Ki értékre.
▪▪ Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a Digital Audio OUT
kimeneteket is a audió rendszerhez a hang hallgatásához.
Főcím, fejezet, szám vagy lemez
lejátszását ismételheti meg.
✎ MEGJEGYZÉS
▪Ha a távirányító nem működik megfelelően:
• Ellenőrizze az elemek (+/–) polaritását.
• Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
• Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
• Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens fényforrás.
! FIGYELEM!
▪Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően kell hasznosítani. Ne helyezze őket a háztartási szemétbe.
9
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 9
2012-03-13 오후 5:37:20
B. Csatlakoztatás Audió rendszerhez
• Az AV erősítő bekapcsolásakor vegye le a hangerőt. A hirtelen túl erős hang kárt tehet a
hangszóróban és a hallásában is.
• Állítsa be az audió formátumot az AV erősítőnek megfelelően.
• A HDMI bemeneti csatlakozók helye az AV erősítőtől függően változó lehet. További
információ az AV erősítő használati útmutatójában található.
1. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez (HDMI-kompatibilis AV
erősítő) - Legjobb minőség (Ajánlott)
1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék hátulján levő HDMI OUT aljzatba, és az AV
erősítő HDMI IN aljzatába. Lásd a 11. oldalt.
2. Csatlakoztassa a HDMI kábelt az AV erősítő HDMI OUT aljzatába, és a TV HDMI IN
aljzatába.
3. Kapcsolja be a készüléket és az AV erősítőt.
4. Az AV erősítő és a TV bemenetválasztó gombjával válassza ki a kívánt HDMI bemenetet,
amelyen a lejátszó képe és hangja megjelenik. Az AV erősítő audió bemenetének
beállításáról továbbiakat az AV erősítő felhasználói útmutatójában olvashat.
C. Csatlakoztatás a hálózathoz
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú szolgáltatások igénybevételét, mint a BDLIVE, valamint a szoftver-frissítések beszerzését a hálózatról. A csatlakoztatáshoz javasoljuk
Szélessávú modem (beépített routerrel) vagy IP router használatát. Az útválasztóhoz történő
csatlakozásról továbbiakat az útválasztó használati útmutatójában talál, illetve forduljon a
gyártójához.
Kábeles hálózat
1. A közvetlen LAN kábelt (UTP) CAT 5 kábel csatlakoztassa a készülék LAN aljzatába és a
modem vagy útválasztó LAN aljzatába. Lásd a 11. oldalt.
2. A hálózati beállításokat a 16. oldalon találja.
✎ MEGJEGYZÉS
▪▪ Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az
internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
▪▪ DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz.
▪▪ Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
A kapcsolat vezetékes is lehet.
2. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez (AV erősítő, Dolby Digital
vagy DTS dekóderrel) - Jobb minőség
1. Csatlakoztassa az optikai kábelt a lejátszó hátsó DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) aljzatába,
és az AV erősítő DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) aljzatába. Lásd: 11. oldal.
2. Csatlakoztassa a HDMI jelkábeleket a készülék HDMI aljzatába, és a TV HDMI aljzatába.
3. Kapcsolja be a készüléket, a TV-t és az AV erősítőt.
4. Az AV erősítőn válassza ki a külső bemenetet a készülék hangjának hallgatásához. Az AV
erősítő audió bemenetének beállításáról továbbiakat az AV erősítő felhasználói útmutatójában
olvashat.
5. Válassza ki a HDMI videó jelforrást a TV távirányító bemenetválasztó gombjával.
10
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 10
2012-03-13 오후 5:37:20
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
Csatlakoztatás TV-hez
1. eset: : HDMI kábel
(nincs mellékelve)
HDMI kábel
(nincs mellékelve)
1. eset: : HDMI kábel
(nincs mellékelve)
Hálózat
2. eset : Optikai kábel
(nincs mellékelve)
Router
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Szélessávú
szolgáltatás
vagy
Szélessávú modem
Szélessávú
szolgáltatás
Hálózati kapcsolat PC for AllShare funkcióval
✎MEGJEGYZÉS : Megjegyzés: A készülék csak vezetékesen csatlakoztatható a hálózathoz.
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 11
11
2012-03-13 오후 5:37:21
Beállítás
Menü Navigáció
Kezdeti beállítás
1. Kapcsolja be a TV-t a készülékhez való
csatlakoztatás után.
Amikor először csatlakoztatja, a készülék
automatikusan bekapcsol, és megjelenik a
Kezdeti beállítások képernyő.
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
nyelvet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. Az ENTER gombbal válassza ki a Start
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt TV
képarányt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. Válassza ki az Auto pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Ha nincs otthoni
hálózata, nyomja meg a távirányító
KÉK (D) gombját. Ezzel közvetlenül a
Kezdőlapra kerül.
6. A Blu-ray lejátszó automatikusan ellenőrzi
a vezetékes hálózatot. Az ellenőrzés után
a képernyőn megjelenik “Your network is
operating properly.” üzenet. Nyomja meg
az ENTER gombot.
7. Megjelenik a “Initial settings completed.”
üzenet, majd megjelenik a Kezdőlap.
- Ha a Blu-ray lejátszó nem csatlakozik a hálózathoz, vagy manuálisan szeretne csatlakozni, lapozzon a Hálózati beállításhoz a 16. oldalon.
1
3
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A Főmenü nem jelenik meg, ha a kezdeti
beállítások nincsenek megadva, kivéve az
alábbiak szerint.
▪▪ Ha megnyomja a KÉK (D) gombot a hálózati
beállítás közben, hozzáférhet a főmenühöz még
a hálózati beállítások előtt.
▪▪ A főmenübe való visszatéréskor a teljes
képernyős mód automatikusan kikapcsol.
▪▪ Ha újra meg szeretné jeleníteni a Kezdeti
beállítások képernyőt, nyomja le a STOP ( @ )
gombot a készülék elején 5 másodpercre lemez
behelyezése nélkül. Ez visszaállítja a lejátszót az
alapértelmezett beállításokra.
▪▪ Anynet+(HDMI-CEC) funkciók használatához
kövesse az alábbi utasításokat.
1) Csatlakoztassa a készüléket Anynet+(HDMICEC)- kompatibilis Samsung TV-hez HDMI
kábellel.
2) Az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót On (Be)
értékre állította a TV-n és a készüléken is.
3) Állítsa be a TV-t a Kezdeti beállítások eljárással.
▪▪ Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig hagyja
stop módban, képernyővédő jelenik meg a TVn. Ha a készüléket 25 percnél hosszabb ideig
hagyja képernyővédő módban, automatikusan
kikapcsol.
2
1
2
4
RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
3
4
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.
• Főmenü
2
YouTube
Videos
3
4
1
5
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
Saját tart. kiválasztása.
2
YouTube kiválasztása.
3
Fotók kiválasztása.
4
Zene kiválasztása.
5
Beállítások kiválasztása.
6
A használható gombok megjelenítése.
Belépés a Beállítások menübe
HOME gomb : Főmenübe való belépés.
ENTER / IRÁNY gomb :
Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása.
Aktuálisan kijelölt elem kiválasztása.
Beállítás jóváhagyása.
1
A Beállítás menü és az almenük a következők
szerint érhetők el:
1. Nyomja meg a POWER gombot.
Megjelenik a Főmenü.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Settings
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A menüpontok elérése különböző lehet. A
szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
változhatnak.
6
12
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 12
2012-03-13 오후 5:37:22
Megjelen.
Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók,
például TV képarány, felbontás stb.
TV képaránya
A televízió típusától függően előfordulhat,
hogy meg kell adni a képernyőméretet.
• 16:9 Original : A készülék 16:9 TV
képernyőhöz való csatlakoztatása esetén.
A készülék minden tartalmat az eredeti
képarányban játszik le.
A 4:3 formátumú tartalmak
megjelenítésekor a bal és jobb oldalon
fekete sávok jelennek meg.
• 16:9 Full : A készülék 16:9 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A tartalom
kitölti a képernyőt. A 4:3 formátumú
tartalmakat megnyújtja.
• 4:3 Letter Box : A készülék 4:3 TV
képernyőhöz való csatlakoztatása esetén.
A tartalmakat az eredeti képaránnyal jeleníti
meg. 16:9 arányú felvételeknél felül és alul
fekete sáv lesz látható.
• 4:3 Pan-Scan : A készülék 4:3 TV
képernyőhöz való csatlakoztatása esetén.
A 16:9 tartalmak esetén a kép bal és jobb
szélét a készülék levágja.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lemeztípustól függően egyes képarányok nem
elérhetők.
▪▪ Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és
beállítást választ, a kép torzulhat.
▪▪ Pokud vyberete možnost 4:3 Pan-Scan nebo 4:3
Letter Box, nezobrazí se celá obrazovka ani po
stisku tlačítka FULL SCREEN na dálkovém ovládání.
▪▪ A 16:9 Eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3
Pillarbox formátum lehet látható (fekete sáv a
kép két oldalán). V tomto případě nelze zobrazit
celou obrazovku stiskem tlačítka FULL SCREEN
na dálkovém ovládání.
BD Wise (csak Samsung
termékek esetén)
A BD Wise a Samsung legújabb
csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung
készüléket és egy Samsung TV-t HDMIvel csatlakoztatja, és a BD Wise be van
kapcsolva a készüléken és a TV-n is, akkor a
készülék a BD/DVD lemez videófelbontását
és képfrissítési sebességét fogja használni.
• Off : A kimeneti felbontás a korábban a
Felbontás menüben beállított felbontás lesz,
a lemez felbontásától függetlenül. Lásd a
Felbontást alább.
• On : A készülék a BD/DVD lemez
videófelbontását és képfrissítési sebességét
fogja használni.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás
beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a
BD Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
▪▪ Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz
csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise
funkciók nem használhatók.
▪▪ A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja
On a funkciót a készüléken és a TV-n is.
Felbontás
A HDMI videójel kimeneti felbontását Auto,
1080p, 1080i, 720p vagy 576p/480p értékre
állítja. A szám a képkockánkénti videósorok
számát adja meg. Az i és a p betűk a
váltottsoros, illetve a progesszív letapogatást
jelentik. A több sor nagyobb felbontást jelent.
• Auto : A kimeneti felbontást automatikusan
a TV maximális felbontására állítja.
• BD Wise : A felbontást automatikusan
a BD/DVD lemez felbontására állítja, ha
a készüléket HDMI kábellel BD Wise
kompatibilis TV-hez csatlakoztatta. (A BD
Wise menüpont csak a BD Wise funkció On
kapcsolása esetén jelenik meg. Lásd a BD
Wise pontot fent.)
• 720p : 720 soros progresszív videó
megjelenítése.
• 576p/480p : 576/480 soros progresszív
videó megjelenítése.
• 1080p : 1080 soros progresszív videó
megjelenítése.
• 1080i : 1080 soros váltottsoros videó
megjelenítése.
A kimeneti módnak megfelelő felbontás
• Blu-ray Disc/E-tartalmak/digitális tartalmak lejátszása
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
Beállítás
HDMI mód
Blu-ray lemezek
E-tartalmak/digitális tartalmak
BD Wise
Blu-ray lemez felbontása
1080p
Auto
TV max. bemeneti felbontása
TV max. bemeneti felbontása
1080p@60F
(Filmkocka : Off)
1080p@60F
1080p@60F
Videó képfrissítés: Auto
(24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• DVD lejátszás
Kimenet
Beállítás
HDMI / csatlakoztatva
HDMI mód
BD Wise
576i/480i
Auto
TV max. bemeneti felbontása
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
13
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 13
2012-03-13 오후 5:37:22
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a
Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az
“If no pictures are shown after selecting ‘Yes’,
please wait for 15 seconds to return to the
previous resolution. Do you want to change the
resolution?”. üzenet jelenik meg.
Ha az Yes pontot választja, a TV képernyő
15 másodpercre elsötétedik, és a felbontás
automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
▪▪ Ha a képernyő sötét marad a felbontás
módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd
nyomja le és tartsa lenyomva a STOP ( @ )
gombot a készülék elején 5 másodpercig. A
beállítások visszaállnak gyári alapértékre. Az
egyes módok eléréséhez kövesse az előző oldal
utasításait, és válassza ki a TV által is támogatott
Display Setup (Képernyőbeállítást).
▪▪ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre,
a BD felhasználói adatok is törlődnek.
▪▪ A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24
képkockás funkcióval a Movie Frame (24Fs)
mód használatához.
Filmkocka (24Fs)
Ha Auto értékre állítja a Filmkocka (24Fs)
funkciót, a készülék HDMI kimenete
átállítható 24 kép/másodpercesre, így jobb
képminőséget láthat.
A Filmkocka (24Fs) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható. A Filmkocka
opció csak akkor választható ki, ha a készülék
HDMI 1080i vagy 1080p felbontásban van.
• Auto : A Filmkocka (24Fs) funkciók
használhatók.
• Off : A Filmkocka (24Fs) funkciók nem
használhatók.
HDMI-színformátum
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a
csatlakoztatott eszközhöz (TV, monitor stb.)
való illesztés érdekében.
• Auto : Automatikusan beállítja a készülék
által támogatott optimális formátumot.
• YCbCr (4:4:4) : Ha a TV támogatja az
YCbCr színteret HDMI-n keresztül, válassza
ki a normál YCbCr színtér használatához.
• RGB (Standard) : A normál RGB színtér
használata.
• RGB (Enhanced) : Ha a készüléket
DVI megjelenítőhöz, pl. monitorhoz
csatlakoztatta, válassza ki ezt a pontot a
bővített RGB színtér használatához.
HDMI mély színek
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep
Color lesz. A Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb színmélységet
eredményez.
• Auto : A HDMI Mély színek funkciót
támogató TV-re jutó jel Mély színek
formátumú lesz.
• Off : A képjel nem tartalmaz Mély színeket
Progresszív mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
• Auto : A lejátszó automatikusan beállítja a
legjobb képminőséget a megtekintett DVDhez.
• Video : A legjobb képet adja koncert vagy
TV műsoros DVD-k esetén.
Hang
Digitális kimenet
A készülék digitális kimenetének illesztése a
csatlakoztatott AV erősítőhöz:
• PCM : Ez az alapértelmezett beállítás.
Kompatibilis a legtöbb TV-vel és erősítővel.
• Bitstream (Unprocessed) : Az erősítő
dekódolja az összes audiójelet. A
bonusview audió nem lesz hallható.
• Bitstream (Re-encoded DTS) : Az eredeti
audió újrakódolva DTS-be.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D) : Az
eredeti audió újrakódolva Dolby Digital-ba.
További részletek a digitális bemenetek
kiválasztási táblázatában.
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
Csatlakoztatás
PCM
PCM
Bitstream
(Unprocessed)
HDMIHDMIkompatibilis Optikai kompatibilis
AV erősítő
AV erősítő
Optikai
PCM 7.1ch-ig PCM 2ch
PCM 2ch
PCM
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS-HD High
Resolution
Audio
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS-HD
Master Audio
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Audió
Dolby TrueHD
jelfolyam
Blu-ray
DTS
lemezen
PCM
Audió
jelfolyam Dolby Digital
DVD-n
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
PCM 2ch
DTS
Bitstream
Bitstream
(Re-encoded (Re-encoded
DTS)
Dolby D)
HDMIHDMIkompatibilis
kompatibilis
AV erősítő
AV erősítő vagy
vagy
optikai
optikai
Újrakódolt Dolby
DTS újrakódolt
Digital *
Újrakódolt Dolby
DTS újrakódolt
Digital *
Újrakódolt Dolby
DTS újrakódolt
Digital *
Újrakódolt Dolby
DTS újrakódolt
Digital *
Újrakódolt Dolby
DTS újrakódolt
Digital *
DTS
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM 2ch
Dolby
PCM 2ch Dolby Digital
Digital
PCM 2ch
DTS
DTS
14
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 14
2012-03-13 오후 5:37:23
Beállítás
Csatlakoztatás
Blu-ray
lemez
definíció
PCM
HDMIkompatibilis Optikai
AV erősítő
Dekódolja a fő műsor
audióját és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
Bármilyen
PCM audióra és
hozzáadja a navigációs
hangeffektusokat.
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
HDMIkompatibilis
HDMIkompatibilis Optikai
AV erősítő
AV erősítő
vagy
optikai
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
Csak a fő műsor
audió
audiófolyamát biztosítja
jelfolyamát
az AV erősítő számára PCM audióra
az audió bitfolyam
és hozzáadja
dekódolásához.
a navigációs
BONUSVIEW audió
hangefés navigációs
fektusokat,
hangeffektusok nem
majd
hallhatók.
újrakódolja
a PCM
audiót DTS
bitfolyammá.
Bitstream
(Unprocessed)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
HDMIkompatibilis
AV erősítő vagy
optikai
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja
a PCM audiót
Dolby digital
bitfolyammá vagy
PCM-re.
* Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az “Dolby D újrakódolt” beállítás nem használható. A
kimenet PCM 2ch lesz.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot
tartalmazhatnak:
-- Fő műsor audió: A fő film audió hangsávja.
-- BONUSVIEW audió : További hangsáv,
például rendezői vagy színészi kommentár.
-- Navigációs hangeffektusok : A navigációs
hangeffektusok a menüpontok
kiválasztásánál hangzanak fel. A navigációs
hangeffektusok Blu-ray lemezenként
eltérőek lehetnek.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert
ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy
zaj keletkezik.
▪▪ Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem
kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby
digital, DTS), az audió jel PCM formátumban
kerül a csatlakozóra.
▪▪ A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW
audiót és navigációs hangeffektusokat.
▪▪ Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs
hangeffektusokat.
▪▪ A Digitális kimenet beállítás nincs hatással a
TV-re jutó HDMI audió kimenetre. Az optikai és
HDMI audió kimenetet befolyásolja erősítőhöz
történő csatlakoztatáskor.
▪▪ Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió
jel PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától
függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
PCM-alulmintavételezés
Be- és kikapcsolható a 48kHz és 96kHz PCM
alulmintavételezés.
• Off : Ha a csatlakoztatott AV erősítő 96kHz
kompatibilis.
• On : Ha a csatlakoztatott AV erősítő nem
96kHz kompatibilis. A 96kHz-es jeleket a
készülék lekonvertálja 48kHz-re.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót
eredményeznek az optikai digitális kimeneten,
ha a PCM-alulmintavételezés beállítása Off.
HDMI
• Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás
formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a
készülék PCM 2 csatornás lekonvertált
audiót adhat, még a Bitfolyam (Újrakódolt
vagy Feldolgozatlan) beállítása esetén is.
• Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti
PCM mintavételi frekvenciákkal, a készülék
48kHz lekonvertált PCM audiót biztosít,
még a PCM alulmintavételezés Off
beállítása mellett is.
Dinamikus tartomány
szabályozása
Beállítható, hogy a beszéd alacsony hangerő
esetén is hallható legyen.
Csak Dolby Digital jel esetén használható.
• Auto : A Dinamikus tartomány
szabályozása automatikus lesz, a Dolby
TrueHD hangsáv információi alapján.
• Off : Normál Dinamikai tartomány
alkalmazása.
• On : Ha alacsony hangerővel vagy kis
hangszórókkal játszik le film hangsávot, a
rendszer megfelelő tömörítéssel hallgatóvá
tudja tenni az alacsony hangerejű
tartalmakat, és megakadályozza a
drámaibb részek túl nagy hangerejét.
Lekeverés mód
A Lekeverési mód a sztereó kimenethez
használható.
• Normal Stereo : Többcsatornás audió
lekeverése normál sztereóra. Akkor
válassza, ha a hang a TVből vagy a Sztereó
erősítőből hallható.
• Surround Compatible : Többcsatornás
audió lekeverése térhangzással kompatibilis
sztereóra. Támogatja az AV erősítő sztereó
dekódolását térhangzású hangra.
15
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 15
2012-03-13 오후 5:37:23
Hálózat
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IP-címe
statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus a hálózat
– és a legtöbb az - javasoljuk az Auto eljárást a
hálózati beállítás során. Ez a legkönnyebb, és a
legtöbb esetben működik.
Ha statikus, a manuális beállítást kell alkalmazni.
Az alábbi eljárással konfigurálja a hálózati
beállításokat.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A készülék csak vezetékesen csatlakoztatható a
hálózathoz.
Automatikus hálózati beállítás
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza
ki a Settings pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Wired
Network Settings pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Vezetékes hálózati csatlakozás képernyő.
Settings
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
IP Address
: 0
0
0
Network
Subnet Mask
: 0
0
0
System
Gateway:
0
0
0
Language
:Auto
SecurityDNS
: 0
0
0
General DNS Server
Support
0
\
0
0
0
> Move " Select ' Return
4. Az Internet Protokoll beállítás mezőben
válassza ki az Auto lehetőséget, ha még
nem az van kiválasztva. (Az ENTER
gombbal válassza ki az AUTO-t, majd
nyomja meg az ENTER-t.)
5. Az Auto funkció automatikusan lekéri és
feltölti az IP Address, Subnet Mask stb.
értékeit.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A folyamat akár öt percig is eltarthat.
6. Miután a Hálózati funkció megkapta a
hálózati beállítások értékeit, nyomja meg a
RETURN gombot.
7. Válassza ki a Network Test, és nyomja
meg az ENTER gombot, győződjön
meg róla, hogy a lejátszó csatlakozott a
hálózathoz.
8. A Hálózati teszt végén nyomja meg a
RETURN gombot kétszer a Főmenübe
való visszatéréshez.
9. Ha a Hálózati funkció nem kapta meg
az értékeket, vagy a Manuális beállítást
választotta, ugorjon a Manuális beállításról
szóló részre.
Manuális hálózati beállítás
A manuális hálózati beállítás előtt be kell
szerezni a hálózati beállítási értékeket.
A legtöbb Windows számítógépen a
következő lépésekkel kérheti le a hálózati
beállításokat:
ƒƒ Windows XP
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows
asztal jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Állapot
pontra.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson
a Támogatás fülre.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
ƒƒ Windows 7
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows
asztal jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Hálózat és
megosztási központ pontra.
3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson
a Helyi kapcsolatra vagy Vezeték nélküli
hálózati kapcsolatra a hálózati kapcsolattól
függően.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra. Megjelennek a Hálózati beállítások.
A hálózati beállítások beírásához kövesse
az alábbi lépéseket:
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza
ki a Settings pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Wired
Network Settings pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Vezetékes hálózati csatlakozás képernyő.
4. Az Internet Protocol Setup képernyőn
nyomja meg az ENTER gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Manual
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
6. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP
cím).
7. A távirányító számgombjaival írja be a
számokat.
8. Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
9. Írja be az IP Address, Subnet Mask, és
Gateway értékeket.
10.A ▼ gombbal lépjen a DNS pontra.
11.A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre.
12.Írja be a számokat a fenti módon.
13.Nyomja meg a távirányító Return
gombját.
14.Futtassa a Hálózati tesztet a kapcsolat
létrejöttének ellenőrzéséhez.
Hálózati teszt
Ebben a menüpontban csatlakozhat a
vezetékes hálózathoz, vagy a hálózati
kapcsolat működését ellenőrizheti.
Hálózat állapota
A hálózati és az Internet kapcsolat
létrejöttének ellenőrzése.
BD-Live internetkapcsolat
Internet kapcsolat engedélyezése vagy
letiltása a BD-LIVE szolgáltatás használatakor.
• Allow (All) : Internet kapcsolat
engedélyezése minden BD-LIVE tartalom
esetén.
• Allow (Valid Only) : Internet kapcsolat
engedélyezése csak érvényes engedélyt
tartalmazó BD-LIVE tartalmakra.
• Prohibit : Internet kapcsolat tiltása minden
BD-LIVE tartalom esetén.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak
elküldi a lemez adatait és a kérést a lemez
tanúsítására, a szerver az átküldött adatok
alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd
egy tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
▪▪ A BD-LIVE tartalmak használata során
előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat
korlátozott lesz.
16
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 16
2012-03-13 오후 5:37:23
Rendszer
Kezdeti beállítás
A Kezdeti beállítások során megadható a
nyelv, a hálózati beállítások stb.
A Kezdeti beállításokról a felhasználói
kézikönyv Kezdeti beállítások című részében
olvashat. (Lásd a 12. oldalt)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely
lehetővé teszi más, Anynet+ kompatibilis
Samsung készülékek vezérlését.
A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
A készülék a Samsung TV távirányítójával
vezérelhető, és a lejátszás elindítható a
TV távirányítóján a PLAY (
) gomb
lenyomásával.
További információk a TV használati
útmutatójában.
• Off : Anynet+ funkciók nem használhatók.
• On : Anynet+ funkciók használhatók.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel
nem CEC-kompatibilis.
▪▪ Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható,
akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
▪▪ A TV-től függően egyes HDMI kimeneti
felbontások nem működnek.
További információk a TV használati
útmutatójában találhatók.
BD-adatkezelés
A BD-LIVE szolgáltatással kompatibilis Blu-ray
lemezről elért, letöltött és csatlakoztatott flash
memóriás eszközön tárolt tartalmak kezelése.
Megtekinthetők a készülék-információk,
például kapacitás, törölhetők a BD adatok, és
cserélhető a Flash memória eszköz.
A BD adatkezelés képernyőn megjelenő
információk:
• Current Device : A csatlakoztatott
készülék megjelenítése.
• Total Size : Az adathordozó teljes
kapacitása.
• Available Size : A készülékben elérhető
memória.
• Delete BD Data : BD adatok törlése az
adathordozóról.
• Change Device : A kívánt flash memória
beállítása a BD adatok mentéséhez.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Külső memória módban a lemez lejátszása
megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás
közben.
▪▪ Csak FAT fájlrendszerben formázott USBeszközök (DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak.
Ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec
olvasási/írási sebességgel rendelkező USBeszközt használni.
▪▪ Az adathordozó formázása után a Lejátszás
folytatása funkció nem fog működni.
▪▪ A BD Adatkezelés memória teljes mérete a
körülményektől függően eltérő lehet.
DivX® Video On Demand
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése,
és DivX® VOD tartalmak lejátszása.
Nyelv
Kiválasztható a főmenü, lemezmenü stb.
nyelve.
• On-Screen Menu : A képernyőmenü
nyelvének kiválasztása.
• Disc Menu : A lemezmenü nyelvének
kiválasztása.
• Audio : A lemez audió nyelvének
kiválasztása.
• Subtitle : A lemezfeliratok nyelvének
kiválasztása.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a
lemezen is szerepel.
Biztonság
A menü első alkalommal történő használatakor
megjelenik a jelszóbeállítási képernyő.
Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
BD szülői besorolása
Korhatáros Blu-ray lemezek lejátszásának
korlátozása a jelszó beírásáig.
• Off : A BD Korhatár nem aktív és minden
Blu-ray lemez lejátszható.
• On : Ez megakadályozza a Korhatáros Bluray lemezek lejátszását.
DVD szülői besorolása
Ez a funkció korhatárral ellátott DVD lemezek
esetén működik, amellyel vezérelhető, hogy
a családtagok milyen korhatárú lemezeket
tekinthetnek meg. A korhatár-besorolás segít
befolyásolni, hogy a családtagok milyen DVD
lemezeket tekinthetnek meg.
Válassza ki a beállítani kívánt korhatárt.
Ha például a 6. szintet választja, a 7. és 8.
szintet tartalmazó lemezek nem lesznek
lejátszhatók.
A nagyobb számok felnőtt tartalomra utalnak.
YouTube zárolás
A YouTube szolgáltatás csak jelszó beírásával
használható.
• Off : a YouTube zárolásának kikapcsolása.
• On : a YouTube zárolásának bekapcsolása.
Jelszó módosítása
A biztonsági funkciókhoz történő
hozzáféréshez szükséges 4 jegyű jelszó
módosítása.
Ha elfelejtette a jelszót
1. Vegye ki a lemezt.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a STOP
( @ ) gombot az első panelen legalább 5
másodpercig.
Minden beállítás visszaáll a gyári
alapértékre.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre,
a BD felhasználói adatok is törlődnek.
17
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 17
2012-03-13 오후 5:37:23
Általános
Időzóna
Beállítható a helyi időzóna.
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és
további szolgáltatások igénybevételéhez.
Online módon
Az internetről történő frissítéshez kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Válassza az By Online pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Csatlakozás a szerverhez üzenet.
2. Előugró üzenet jelenik meg, ha van
elérhető frissítés.
3. Ha az Yes-t választja, a lejátszó
automatikusan kikapcsol az újraindítás
előtt. (Soha ne kapcsolja ki a lejátszót a
frissítés alatt.)
4. Megjelenik a frissítési folyamatjelző ablak.
A frissítés végén a lejátszó automatikusan
kikapcsol.
5. A bekapcsoláshoz nyomja meg a POWER
gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A frissítés megtörtént, ha a készülék kikapcsol
az újraindulás után. Nyomja meg a POWER
gombot a frissített készülék bekapcsolásához.
▪▪ Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
▪▪ A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
▪▪ Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a
frissítőszoftver futása közben, nyomja meg az
ENTER gombot.
USB-ről
Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport oldalra.
2. Töltse le a legújabb USB szoftverfrissítési
zip fájlt a számítógépre.
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen RUF fájlnak kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
4. Másolja a RUF fájlt egy USB
memóriaeszközre.
5. Győződjön meg róla, hogy nincs lemez
a lejátszóban, és csatlakoztassa az USB
eszközt a készülék USB portjába.
6. A lejátszó menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
7. Válassza ki a USB-n pontot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host
csatlakozóról történő frissítéskor.
▪▪ A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
szoftver Frissítés menüben.
▪▪ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben. A készülék meghibásodhat.
▪▪ A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton
keresztül csak USB memória eszközzel hajtsa végre.
Auto értesítés frissítésről
Ha csatlakoztatta a lejátszót a hálózathoz,
és bekapcsolja az Auto értesítés frissítésről
funkciót, a lejátszó automatikusan értesíti,
ha új szoftververzió érhető el a lejátszóhoz.
Az Auto értesítés frissítésről bekapcsolásához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki az Auto Upgrade Notification
pontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a On pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ha van elérhető szoftververzió, a lejátszó
előugró üzenetben értesít.
1. Az eszközszoftver frissítéséhez válassza
a Yes pontot. A készülék kikapcsol
automatikusan, majd újraindul és elkezdi a
letöltést. (Ne kapcsolja vissza kézzel).
2. Megjelenik a frissítés folyamatjelzője.
3. A frissítés után a készülék automatikusan
kikapcsol.
4. Nyomja meg a POWER gombot a
készülék bekapcsolásához
Samsung ügyfélszolgálat
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel
kapcsolatban.
A szolgáltatási szerződés feltételei
Harmadik fél tartalmaival és szolgáltatásaival
kapcsolatban lásd az általános jogfeladási
nyilatkozatot.
Vissza
Összes beállítás visszaállítása, kivéve a
hálózatot beállításokat.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A frissítés megtörtént, ha a készülék kikapcsol
az újraindulás után. Nyomja meg a POWER
gombot a frissített készülék bekapcsolásához.
Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
▪▪ A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
18
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 18
2012-03-13 오후 5:37:23
Alapfunkciók
A Cím menü áttekintése
Videó lejátszása
Cím 1
Fejezet 1 Fejezet 2
Lejátszás
1. Helyezze be óvatosan a lemezt a tartóba a
feliratos felével felfelé.
) gombot.
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
LEJÁTSZÁS (
STOP (
SZÜNET (
)
)
)
Lejátszás indítása.
Lejátszás megállítása.
• Gomb egyszeri lenyomása: A
leállítás helyét megjegyzi.
• Gomb kétszeri lenyomása:
A leállítás helyét nem jegyzi
meg.
Lejátszás szüneteltetése.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Egyes lemezek esetén a STOP ( ) gomb egyszeri
megnyomása nem tárolja a lejátszási pozíciót.
▪▪ A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű
videófájlok meghaladhatják a lejátszó
képességeit, és a lejátszás megállhat.
Lemezstruktúra
A lemez tartalma általában a következő
módon van strukturálva.
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
Cím 2
Fejezet 2
Fejezet 3
• Audio CD (CD-DA)
Szám 1
2. Nyomja meg a LEJÁTSZÁS (
Fejezet 1
Szám 2
Szám 3
Szám 4
Szám 5
• MP3, WMA, DivX, MKV és MP4
Mappa (csoport) 1
Fájl 1
Fájl 2
Fájl 1
Mappa (csoport) 2
Fájl 2
Fájl 3
A Lemezmenü/Cím menü/Helyi
menü használata
A Lemezmenü használata
hZ
1. Lejátszás alatt nyomja meg a DISC
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki
a kívánt pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.
1. Lejátszás alatt nyomja meg a TITLE
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki
a kívánt elemet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Z
▪▪ A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek,
és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.
A Címlista lejátszása
z
▪▪ Ha a lemezen van lejátszólista, a ZÖLD (B)
gombbal léphet rá.
1. Lejátszás közben nyomja meg
a POPUP MENU gombot a
távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal vagy az
ENTER gombbal válassza ki a
kívánt menüpontot.
✎MEGJEGYZÉS
hzZyx
• Lejátszás közben nyomja meg a KERESÉS
) gombot.
(
A KERESÉS (
) gomb
megnyomásakor a következő lejátszási
sebességek váltakoznak:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
✎ MEGJEGYZÉS
A helyi menü használata
Lejátszás közben gyorsan megkereshető egy
fejezet vagy sáv, és az ugrás funkcióval a
következő elemre ugorhat.
Adott jelenet keresése
✎MEGJEGYZÉS
1. Lejátszás közben nyomja meg a DISC
MENU vagy a TITLE MENU gombot.
2. Nyomja le a ▲▼ gombokat egy
lejátszandó elem kiválasztásához a
Címlistából, majd nyomja le az ENTER
gombot.
A keresés és ugrás funkciók
használata
h
▪▪ A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek,
és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.
) 1  ) 2  ) 3 
)4)5)6)7
( 1  ( 2  ( 3 
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
) gombot.
meg a LEJÁTSZÁS (
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lejátszó keresés módban nem játszik le hangot.
Fejezetek átugrása
hzZyx
• Lejátszás közben nyomja meg az UGRÁS
) gombot.
(
Ha megnyomja az UGRÁS (
) gombot,
a következő fejezetre ugorhat.
Ha megnyomja az UGRÁS (
) gombot,
a fejezet elejére ugorhat. Még egy
gombnyomással az előző fejezet elejére léphet.
19
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 19
2012-03-13 오후 5:37:24
Lassú lejátszás/Léptetés
Lassú lejátszás
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a KERESÉS
) gombot.
(
A KERESÉS (
) gomb megnyomásakor
a következő lejátszási sebességek
váltakoznak: * 1/8 * 1/4 * 1/2
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (
) gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lejátszó lassú módban nem játszik le hangot.
Léptetés
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a SZÜNET (
) gombot.
) gomb minden
A SZÜNET (
megnyomásával a felvétel egy képkockával
előre lép.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (
) gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lejátszó Léptetés módban nem játszik le hangot.
A TOOLS gomb használata
Lejátszás közben a TOOLS gombbal
kezelheti a lemezmenüt.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A lemeztől függően a Tools menü eltérő lehet.
Közvetlenül a kívánt jelenetre
történő ugrás
hzZy
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Title,
Chapter, vagy a Playing Time pontot.
3. A ◄► vagy a szám gombokkal válassza
ki a kívánt Címet, Fejezetet vagy Időt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Cím vagy fejezet ismétlése
hzZy
A cím vagy a fejezet ismételt lejátszása.
A lemeztől függően előfordulhat, hogy az
Ismétlés funkció nem használható.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Chapter vagy a Title pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Off pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Szakasz ismétlése
hzZy
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Repeat A-B. pontot.
3. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol el
szeretné kezdeni az ismétlést (A).
4. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol
be szeretné fejezni az ismétlést (B).
5. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
6. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Off pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Ha a (B) pontot 5 másodpercen belülre állítja,
üzenet jelenik meg.
▪▪ A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
Az audió nyelv kiválasztása
hzZx
Ezt a funkciót a távirányító AUDIO
gombjával is használhatja.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Audio
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
audió nyelvet.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn,
ha a BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz
BONUSVIEW audió beállításokat.
▪▪ A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek
meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
A ◄► gombokkal válthat át a fő műsor és
BONUSVIEW audió módok között.
▪▪ Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a
lemezen kódolt nyelvek választékától függnek.
Előfordulhat, hogy a funkció vagy egyes nyelvek
nem lesznek elérhetők.
▪▪ Egy Blu-ray lemez 32 audió nyelvet, egy DVD
pedig 8 audió nyelvet tartalmazhat.
▪▪ Egyes Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby
Digital audió hangsáv is lehet angol nyelven.
▪▪ A távirányító AUDIO gombjával megjeleníthető
az audió vezérlősáv.
Nyomja meg a RETURN gombot az Audio
vezérlősáv eltüntetéséhez.
A feliratnyelv kiválasztása
hZx
Ezt a funkciót a távirányító
SUBTITLE gombjával is
használhatja.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Subtitle
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
feliratnyelvet.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt felirat
megváltoztatható a Lemezmenüben.
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
▪▪ A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a
lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez
esetén elérhető.
▪▪ Egy Blu-ray lemez 255 feliratnyelvet, egy DVD
pedig 32 feliratnyelvet tartalmazhat.
▪▪ A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek
meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
▪▪ A funkció az elsődleges és a másodlagos
feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
▪▪ A feliratok teljes száma az elsődleges és a
másodlagos feliratok számának összege.
▪▪ A távirányító SUBTITLE gombjával
megjeleníthető a felirat vezérlősáv.
Nyomja meg a RETURN gombot a felirat
vezérlősáv eltüntetéséhez.
20
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 20
2012-03-13 오후 5:37:25
A kamera látószög váltása
hZ
Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott jelenetet
több látószögben is tartalmaz, használhatja
az ANGLE funkciót.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Angle
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Látószöget.
Képbeállítások kiválasztása
hzZy
A funkcióval beállítható a videó képminőség,
ha a készüléket TV-hez csatlakoztatja.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Picture
Setting pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Picture Setting pontot.
• Dynamic : A képkeménység növelése.
• Normal : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
• Movie : Ez a legjobb beállítás
mozifilmek nézéséhez.
• User : A felhasználó állíthatja be a
képkeménységet és a zajcsökkentést.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A BD wise funkció használatakor ez a menü nem
jelenik meg.
A BONUSVIEW beállítása
h
A BONUSVIEW funkció lehetővé teszi
a további tartalmak (pl. kommentárok)
megtekintését egy kis ablakban, miközben a
film lejátszása folyik.
A funkció csak akkor elérhető, ha a lemezen
van Bonusview anyag.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki
a BONUSVIEW Video vagy a
BONUSVIEW Audio pontot.
Az Audio CD (CD-DA)/MP3 képernyő
elemei
1
TRACK 001
7
6
+
▪▪ Ha a BONUSVIEW-videó átváltja, a BONUSVIEWaudió automatikusan vált a BONUSVIEW-videó
együtt.
Zenehallgatás
ow
Audio CD (CD-DA)/MP3 lejátszása
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA)
vagy egy MP3 lemezt a lejátszóba.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Zene pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt számot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
00:08 / 05:57
1/6
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
" Pause
CD
5
Off
Audio CD A lemezen található
(CD-DA)/ számokat a rögzítés
MP3
sorrendjében játssza le.
(
)Szám
Audio CD Az aktuális szám
(CD-DA) ismétlése.
(
)Egy
MP3
(
)Minden
Audio CD
Az összes szám
(CD-DA)/
ismétlése.
MP3
(
)Véletlen
Audio CD A lemez számait
(CD-DA)/ véletlenszerű
MP3
sorrendben játssza le.
3
Playlist
TRACK 006
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
bónuszfilmet.
✎MEGJEGYZÉS
2
Ismétlés mód
03:35
Tools ' Return
4
1
Zene információk megjelenítése.
2
Lejátszólista megjelenítése.
3
Aktuális sáv/összes sáv megjelenítése.
4
A használható gombok megjelenítése.
5
Aktuális lejátszási idő/teljes idő.
6
Aktuális lejátszási állapot.
7
Aktuális ismétléses lejátszási állapot.
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
1. Lejátszólista lejátszása közben
nyomja meg a TOOLS gombot.
2. Válassza ki az Repeat Mode
mód pontot, majd a ◄►
gombokkal válassza ki a kívánt ismétlési
módot.
3. Nyomja meg az ENTER gombot.
Az aktuális szám
ismétlése.
Lejátszólista
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA)
vagy egy MP3 lemezt a lejátszóba.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Zene pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A Zenelistára a STOP ( ) vagy a RETURN
gombbal léphet vissza.
Megjelenik a Zenelista.
3. A ▲▼◄► gombokkal lépjen a kívánt
számra, majd nyomja meg a SÁRGA(C)
gombot a szám kijelöléséhez.
A fentiek ismétlésével további számokat
jelölhet ki.
4. Ha nem kívánt szám van a listában, a SÁRGA(C)
gomb újbóli megnyomásával törölheti.
A kiválasztott szám törlődik.
5. Az ENTER gombbal lejátszhatja a kijelölt
számokat.
A kiválasztott szám lejátszása
automatikusan elkezdődik.
21
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 21
2012-03-13 오후 5:37:26
6. A Zenelistára a STOP ( ) vagy a
RETURN gombbal léphet.
7. A Lejátszólistára az ENTER gombbal
léphet.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista
max. 99 számot tartalmazhat.
✎MEGJEGYZÉS
Képek lejátszása
JPEG fájlok lejátszása
G
1. Helyezzen be egy JPEG lemezt.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Photos
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt mappát, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
megjeleníteni kívánt fotót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Teljes képernyős módban a felirat és a PG
grafika nem nagyítható fel.
A TOOLS gomb használata
Különféle funkciókat használhat a
TOOLS gomb megnyomásával.
• Background Music: A háttérzene
beállítása.
• Zoom : Az aktuális kép kinagyítása. (Max.
4-szeresére)
• Rotate : A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy ellentétes
irányba).
• Information : Képinformációk, pl. név,
méret stb. megjelenítése.
• Start Slide Show : Diavetítés
elkezdéséhez.
• Stop Slide Show : A diavetítés leállítása.
• Slide Show Speed : A diavetítés
sebességének beállítása.
▪▪ A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell
lenniük. A hangminőséget azonban befolyásolja
az MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete és a
kódolási mód.
▪▪ Diavetítés elindítása és Diavetítés
leállítása, attól függően, hogy éppen
folyik-e diavetítés.
Kijelölt fotók lejátszása
Lejátszás USB adathordozóról
Az USB adathordozóról az USBcsatlakozással lejátszhatók multimédia fájlok
(MP3, JPEG, DivX, etc).
1. Lépjen a főmenübe.
2. Stop módban csatlakoztassa az USB
adathordozót a készülék hátulján lévő
USB-csatlakozóba.
Megjelenik a “Do you want to access the
device?” üzenet.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a Yes
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. Nyomja meg a PIROS(A) gombot vagy a
KÉK(D) gombot.
Ha a PIROS(A) gombot nyomta meg,
ugorjon az 5. lépésre.
Ha a KÉK(D) gombot nyomta meg,
ugorjon a 4-1. lépésre.
Kiválaszthatja a lejátszani kívánt fotókat a
távirányító SÁRGA (C) gombjával. Adott fotók
kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki a mappát, amelyben a
megtekinteni kívánt fotók találhatók, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fotót, majd nyomja meg
a SÁRGA (C) gombot. Ezzel bejelölte a
fotót.
3. Ismételje a fenti 2. lépést az összes
lejátszani kívánt fotóra.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Fotó jelölésének törléséhez a ▲▼◄►
gombokkal jelölje ki a fotót, majd nyomja meg a
SÁRGA (C) gombot.
4. Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot.
Elindul a diavetítés.
YouTube
YouTube
No Disc
123
DLNA
123
a Change Device c Safely Remove USB d View Devices
" Enter
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki az USB
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
6. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Videók, Zene vagy Fotók almenüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot. Ugorjon
a 7. lépésre.
4-1.Nyomja meg a KÉK(D) gombot, és
megjelenik az alábbi képernyő. Ugorjon
az 5-1. lépésre.
123
123
d Home
" Enter
5-1.A ◄► gombokkal válassza ki az USB pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
6-1.A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt Videók, Zene vagy Fotók almenüt, majd nyomja meg az ENTER gombot.
7. A Videó, Zene vagy Fotó fájlok lejátszásról
a 19-22. oldalon olvashat.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Az USB adathordozót biztonságosan el kell
távolítani (az “Safely Remove USB” funkcióval)
a sérülések elkerülése érdekében. A MENU
gombbal lépjen be a főmenübe, válassza ki a
SÁRGA (C) gombot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
▪▪ Ha az Audio-CD (CD-DA), MP3 és JPEG lemez
stop módban van, a teljes képernyős mód nem
jeleníthető meg a távirányító FULL SCREEN
gombjával.
▪▪ Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez
be lemezt, a lejátszási mód automatikusan átvált
“DVD vagy CD”-re.
22
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 22
2012-03-13 오후 5:37:26
Hálózati szolgáltatások
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával
különböző szolgáltatások vehetők igénybe,
például BD-LIVE.
Hálózati szolgáltatás használata előtt
ellenőrizze a következőket.
1. Csatlakoztassa a lejátszót a
hálózathoz. (Lásd a 10-11. oldalon)
2. Adja meg a hálózati beállításokat.
(Lásd a16. oldalon)
BD-LIVE™
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása
után használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB adathordozót
a készülék hátulján az USB aljzatba, és
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BDLIVE szolgáltatások használatához.
2. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis
Blu-ray lemezt.
3. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást
a gyártótól függően.
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól
függően eltérő lehet.
Az AllShare funkció használata
Az AllShare szolgáltatással zenéket, videókat
és fotókat játszhat le a PC-ről vagy NAS-ról.
Az AllShare használatához csatlakoztatnia kell
a lejátszót a hálózathoz (lásd 10~11. oldalon).
Az AllShare használatához a PC-vel telepítenie
kell az AllShare szoftvert a PC-re.
Ha rendelkezik NAS-szal, az AllShare további
szoftverek nélkül használható.
Az AllShare szoftver letöltéséhez
1. Látogasson el a Samsung.com oldalra.
2. Kattintson a Támogatás/Letöltések pontra,
írja be a termékszámot a megjelenő
mezőbe, és kattintson az Összes találat
megjelenítése gombra.
3. A következő képernyőn kattintson a
Letöltések menüpontra.
4. Kattintson a Szoftver pontra a következő
oldalon.
5. Kattintson az AllShare sorban lévő ikonra a
Fájl alatt a letöltés elkezdéséhez.
PC-n található tartalom
lejátszása Blu-ray lejátszóra
A számítógépen megosztott fájlok
megtekinthetők a Blu-ray lejátszón.
Az AllShare funkció használatáról a Samsung.
com webhelyén olvashat.
Blu-ray lejátszó
AllShare kapcsolat
Függelék
Hibaelhárítás
Szervizelés előtt ellenőrizze a következőket.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
• A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a
mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és
próbálja újra.
A lemez nem játszható le.
• A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
• Ellenőrizze a Blu-ray /DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a
képernyőn.
• Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
• A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
• Nem létező cím vagy fejezetszámot, keresési időt írt be.
A lejátszási mód nem egyezik meg
a Beállítási menü beállításával.
• A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a
megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.
• A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
• Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.
• Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
A képernyő blokkolva van
• Ha a HDMI kimenet olyan felbontásra van állítva, amelyet a TV nem
támogat (például 1080p), előfordulhat, hogy nem jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a STOP ( @ ) gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre
lemez nélkül. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
PC fájlok lejátszása
23
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 23
2012-03-13 오후 5:37:27
PROBLÉMA
Elfelejtett jelszó
MEGOLDÁS
• Nyomja le a STOP ( @ ) gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez
nélkül. A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll a gyári értékekre.
A funkciót csak szükség esetén használja.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
Egyéb problémák.
• Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a
problémával foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat.
• Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi
Samsung szervizhez.
Das Bild rauscht oder ist verzerrt.
• Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
A kép zajos vagy torz
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p
HDMI felbontásokat.
Nincs HDMI kimenet.
• Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyõn, az azt jelenti, hogy a TV
nem támogatja a HDCP-t (High-bandwidth Digital Content Protection).
AllShare funkció
Látom az AllShare-ben a
megosztott mappákat, de a
fájlokat nem.
• Az AllShare csak Kép, Zene és Film kategóriájú fájlokat jelenít meg. A
nem ezekbe a kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők meg.
A videó lejátszása szakadozik.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
Az AllShare kapcsolat a lejátszó
és a PC között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie.
Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE
szerverhez.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati állapot menüben.
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető.
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Eng. (összes)-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz,
vagy frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben hiba
merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető.
BD-LIVE
✎MEGJEGYZÉS
▪▪ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Javítás
Ha hozzánk fordul javítással, adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha:
1. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg.
2. A készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg.
A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj
mértékéről.
Javasoljuk, hogy olvassa át ezt az útmutatót, keressen megoldást a www.samsung.com
oldalon, vagy forduljon a Samsung Ügyfélszolgálathoz, mielőtt javítást kérne.
24
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 24
2012-03-13 오후 5:37:27
Műszaki adatok
Általános
USB
HDMI
Audiokimenet
Hálózat
Tömeg
1 Kg
Méretek
187 (Szé) x 187 (Mé) x 56 (Ma) mm
Működési hőmérséklet-tartomány
+5°C to +35°C
Páratartalom
10 % - 75 %
A típus
USB 2.0
DC kimenet
5V 500mA Max.
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audió
PCM, Bitfolyam
Digitális Audio Kimenet
Optikai
Ethernet
100BASE-TX Terminál
-- Nem támogatott, ha a hálózati sebesség kisebb, mint 10Mbps.
-- A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
-- Az áramellátásról és a fogyasztásról a készüléken található címke tartalmaz adatokat.
-- A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
25
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 25
2012-03-13 오후 5:37:27
Megfelelőség és kompatibilitás
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• Az alább részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató Lemeztípusok és
jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők: előre rögzített, kereskedelmi BDROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BD-RE/-R, DVD-RW/-R lemezek; és CD-RW/-R lemezek.
• A fentieken kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és/vagy nem is terveztük ilyen
használatra. A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R ésCD-RW/-R emlémát hordozó lemezt, előfordulhat, hogy a készülék nem
reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden lemezfunkciót. Ezek, és más, új és meglévő
lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási problémák azért léphetnek fel, mert:
-- A Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Blu-ray funkciót képes
működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása óta új funkciókat adhattak hozzá
a Blu-ray formátumhoz, és egyes funkciók csak később válhatnak használhatóvá;
-- a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
-- az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják és/vagy
kiegészíthetik;
-- egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat tartalmazzanak;
-- egyes funkciók opcionálisak lehetnek, egyes funkciókat a készülék gyártása után adhattak a lemezhez,
vagy egyes funkciók csak később lesznek elérhetők;
-- előfordulhat, hogy egyes, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R vagy CDRW/-R emblémát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
-- előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem lehet lejátszani;
-- problémák és hibák fordulhatnak elő a Blu-ray lemezek, DVD szoftverek írása során, és/vagy a lemezek
gyártása során;
-- ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
-- az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett és értesített
hibák esetén.
• Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével kapcsolatban is szolgálhat információval.
• A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat talál az Óvintézkedések,
a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők és a Lejátszás előtt című fejezetekben.
• A Blu-ray lejátszó progesszív letapogatású kimenetéről : A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN KELL
LENNIE AZZAL, HOGY NEM MINDEN NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK KOMPATIBILIS EZZEL
A termékkel ÉS ELŐFORDULHAT, HOGY A KÉP NEM LESZ TISZTA. PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ
KÉPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN JAVASOLT ÁTVÁLTANI 'STANDARD FELBONTÁSÚ'
KIMENETRE. HA KÉRDÉSE VAN A készülék TELEVÍZIÓKKAL KAPCSOLATOS KOMPATIBILITÁSÁRÓL,
FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ.
Másolásvédelem
• Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System) tartalomvédelmi rendszert
használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System) rendszeréhez hasonlóan, korlátozások lehetnek
érvényesek az AACS által védett tartalmak lejátszására, analóg továbbítására stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek lehetnek, és a készülék
gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen korlátozásokat. A Blu-ray lemezformátum
ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+ jelölésű tartalomvédelmi rendszert is, amely korlátozásokat
tartalmaz a BD-ROM Mark és/vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával kapcsolatban. További információkat
az AACS, BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban a SAMSUNG ügyfélszolgálatnál kaphat.
• Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a Lejátszót közvetlenül TV-hez csatlakoztassa, és
ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz másolásvédett Blu-ray/DVD lemezek
esetén.
• Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok, videókazetták, Blu-ray
lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése, használata, megjelenítése, terjesztése, és
újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.
• Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen másolat
tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a http://www.
cinavia.com címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a postacímével a
következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation birtokol, és
az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia
a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance minden jogot
fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások harmadik félhez tartoznak, és szerzői jogok, szabadalmak,
védjegyek és/vagy szellemi tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen tartalmakat és szolgáltatásokat
kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra biztosítják. Nem használhatja ezeket a tartalmakat és
szolgáltatásokat olyan módon, amelyre a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató nem jogosította fel. A fentiek
korlátozása nélkül, és kivéve, ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy szolgáltató erre felhatalmazást adott,
a készülékkel megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem módosíthatja, másolhatja, publikálhatja,
töltheti fel, adhatja fel, viheti át, fordíthatja le, értékesítheti, nem hozhat létre származtatott termékeket, nem
használhatja fel és nem terjesztheti semmilyen módon és hordozón.
A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL KIADÁSRA. A
SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓAN, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, SEMMILYEN CÉLRA. A SAMSUNG
KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN
A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, VAGY ADOTT CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ
GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ TARTALMAK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISSÁGÁT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG,
GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM ALAPJÁN, AMELYEK A TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK
HASZNÁLATÁVAL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLHETNEK, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, ÜGYVÉDI DÍJAKAT, KÖLTSÉGEKET,
VAGY MÁS KÁROKAT, AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG
AKKOR SEM, HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK
A harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor megszakadhatnak, és a Samsung semmilyen
kinyilatkoztatást nem tesz és nem vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy szolgáltatások bármeddig
is elérhetők lesznek. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják olyan hálózatokon és
módszerekkel, amelyek felett a Samsungnak nincs irányítási joga. A felelősség kizárásának korlátozása nélkül,
a Samsung kifejezetten kizárja a felelősséget a készülékkel elérhető bármilyen tartalom vagy szolgáltatás
elérhetetlenségére vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért. A tartalmakkal vagy
szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az adott tartalomszolgáltató felé kell intézni.
26
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 26
2012-03-13 오후 5:37:27
Licenc
• A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegyei.
• Az eszközt a következő USA szabadalmak védik: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 és más USA és globális szabadalmak bejegyezve és bejegyzés
alatt. A DTS, a Szimbólum és a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a
DTS 2.0+Digital Out a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. A termék szoftvert
tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
• DivX
-- DIVX VIDEÓK: A DivX® digitális videó formátumot a DivX, LLC, a Rovi Corporation
leányvállalata hozta létre. Ez egy hivatalos DivX Certified® készülék, amellyel
lejátszhatók a DivX videók. A divx.com oldalon további információkat talál, valamint olyan szoftvereket,
amelyekkel a fájlok DivX videó formátumra konvertálhatók.
-- A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálni
kell, ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket szeretne lejátszani vele. A regisztrációs kód
beszerzéséhez keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A regisztrációról a vod.
divx.com oldalon olvashat.
-- DivX Certified® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak
védjegyei és licenc alatt állnak.
A készüléket a következő USA szabadalmak védik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI embléma a HDMI
Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban és más országokban.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A többi
név az adott tulajdonos védjegye.
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatban
-- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
27
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 27
2012-03-13 오후 5:37:27
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező
európai országok területén alkalmazandó.)
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a
SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben
rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot
tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok
veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól
és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység,
fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és
felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az
elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt
kezelni.
AK68-02231u-0U
02231U-BD-ES5000-EN-HUN-.indd 28
2012-03-13 오후 5:37:27
BD-ES5000
Predvajalnika Plošč Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
SlovenŠČINA
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 1
2012-04-13 오전 10:48:47
Glavne lastnosti
Lastnosti plošč Blu-ray
Plošče Blu-ray podpirajo najbolj kakovosten
obstoječi videozapis visoke ločljivosti – zaradi
velike zmogljivosti ni potrebe, da bi bili video
posnetki slabše kakovosti.
V nadaljevanju predstavljene lastnosti plošč
Blu-ray so odvisne od posamezne plošče
in se lahko razlikujejo.Videz in krmarjenje po
funkcijah sta prav tako odvisna od plošče.
Spodaj opisanih lastnosti nimajo vse plošče.
Značilnosti videoposnetkov
Oblika BD-ROM podpira tri visoko napredne
video kodeke, vključno z AVC, VC-1 in MPEG2.
Podprti so tudi videoposnetki z visoko
ločljivostjo:
• visoka ločljivost 1920 x 1080
• visoka ločljivost 1280 x 720
Predvajanje videoposnetkov visoke
ločljivosti
Za gledanje vsebin plošč Blu-ray z visoko
ločljivostjo potrebujete HDTV (High Definition
Television – televizor z visoko ločljivostjo).
Pri nekaterih ploščah Blu-ray morate za
gledanje vsebin z visoko ločljivostjo uporabljati
predvajalnikov izhod HDMI OUT. Sposobnost
gledanja vsebine visoke ločljivosti na ploščah
Blu-ray je lahko omejena glede na ločljivost
vašega televizorja.
BD-LIVE
Funkcijo BD-LIVE lahko uporabite za prenos
vsebin prek omrežne povezave, če plošča
Blu-ray podpira to funkcijo.Tovrstne prenose
nudi proizvajalec plošče.
Lastnosti predvajalnika plošč Blu-ray
AllShare
Videoposnetke, glasbo in fotografije,
shranjene v vaših napravah (na primer v
osebnem računalniku, ali NAS [omrežni
pomnilniški napravi]), lahko predvajate prek
omrežne povezave.
Predvajanje večpredstavnostnih datotek
Priključek USB lahko uporabljate za
predvajanje različnih vrst večpredstavnostnih
datotek (MP3, JPEG, DivX itd.) neposredno iz
pomnilniške naprave USB.
Varnostne informacije
Opozorilo
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ
OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava
podxnevarno napetostjo«, ki lahko
povzroči električni udar ali poškodbo.
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE
ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE
POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). NAPRAVA
NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI
Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je
knjižna polica ali podobno.
OPOZORILO
Da bi preprečili poškodbe in s tem požar ali
električni udar, naprave ne izpostavljajte padavinam
ali vlagi.
POZOR
redvajalnik plošč Blu-ray UPORABLJA NEVIDNI
P
LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO POVZROČI
NEVARNO IZPOSTAVLJENOST SEVANJU, ČE GA
USMERITE NA OSEBO. PREDVAJALNIK PLOŠČ
BLU-RAY UPORABLJAJTE SKLADNO Z NAVODILI.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je razvrščen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje
naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso
v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno
sevanje.
To je oznaka za pomembna navodila
glede izdelka
POZOR :
• NEVARNOST VIDNEGA IN NEVIDNEGA
LASERSKEGA SEVANJA RAZREDA 3B
PRI ODPRTI NAPRAVI. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU (IEC 60825-1).
• TA IZDELEK UPORABLJA LASER.
UPRAVLJANJE NAPRAVE, PRILAGODITVE
IN IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO V
SKLADU Z NAVEDENIMI V TEH NAVODILIH,
LAHKO POVZROČIJO NEVARNO SEVANJE.
NE ODPIRAJTE POKROVA IN NAPRAVE NE
POPRAVLJAJTE SAMI. POPRAVILA NAJ
OPRAVI USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
2
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 2
2012-04-13 오전 10:48:47
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če se izolirani
kabli in priključki uporabljajo za priklop eopomba
na drugo opremo.
Da bi preprečili elektromagnetne motnje z
električnimi napravami, kot so radiji in televizije, za
povezave uporabljajte izolirane kable in priključke.
POMEMBNO OBVESTILO
Električni kabel na tej opremi ima vgrajen vtič,
v katerem je varovalka. Vrednost varovalke je
označena na vtični strani vtiča. Če jo je treba
zamenjati, je treba uporabiti varovalko z enako
vrednostjo BS1362.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke,
če je pokrov odstranljiv. Če potrebujete nadomestni
pokrov varovalke, mora biti ta enake barve kot
vtična stran vtiča. Nadomestne pokrove dobite pri
svojem prodajalcu.
Če montirani vtič ne ustreza električnim vtičnicam
v vaši hiši ali pa kabel ni dovolj dolg, da bi dosegel
vtičnico, morate kupiti ustrezen in varnostno
odobren podaljševalni kabel ali pa se posvetovati s
svojim prodajalcem.
Če ni druge možnosti, kot da vtič odrežete,
najprej odstranite varovalko in nato varno odrežite
in odstranite vtič. Vtiča ne priključite v električni
priključek, ker zaradi golega gibkega kabla obstaja
nevarnost električnega udara.
Izdelek, priložen tem navodilom za uporabo, je
zaščiten z licenco in pravicami intelektualne lastnine
določene tretje stranke.
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo te enote si temeljito preberite
navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke.
Navodila za uporabo hranite v bližini za
prihodnjo uporabo.
1. Preberite navodila za uporabo.
2. Shranite navodila za uporabo.
3. Bodite pozorni na vsa opozorila.
4. Sledite vsem napotkom.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite samo s suho krpo.
7. Ne zastirajte prezračevalnih odprtin.
Napravo namestite skladno z navodili
proizvajalca.
8. Naprave ne nameščajte v bližini toplotnih
virov, kot so radiatorji, toplotni regulatorji,
štedilniki ali druge naprave (vključno z
AV-sprejemniki), ki proizvajajo toploto.
9. Upoštevajte varnostni namen polarizirane
ali ozemljitvene vrste vtiča. Polariziran
vtič ima dve platici, pri čemer je ena širša
od druge. Ozemljitven vtič ima dve platici
in tretji ozemljitveni jeziček. Široka platica
ali tretji jeziček je namenjen vaši varnosti.
Če vtič naprave ne ustreza vtičnici, se o
zamenjavi nerabne vtičnice posvetujte z
električarjem.
10. Zaščitite električni kabel, da ga ne
bo mogoče pohoditi ali preščipniti,
predvsem v bližini vtičev, električnih
vtičnic in točke, kjer izhaja iz naprave.
11. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki
jih priporoča proizvajalec.
12. Uporabljajte samo
na vozičku, stojalu,
trinožnem stojalu,
nosilcu ali mizi,
ki jih priporoča
proizvajalec ali pa
se prodajajo skupaj
z napravo. Kadar uporabljate voziček,
bodite pri premikanju vozička ali naprave
zelo previdni, da ne bi prišlo do poškodb,
če se voziček prevrne.
13. Med nevihto ali ko naprave dalj časa
ne boste uporabljali, izvlecite vtič iz
električne vtičnice.
14. Vsa popravila naj opravi usposobljeno
servisno osebje. Popravila so potrebna,
ko se naprava na kakršenkoli način
poškoduje, na primer ob poškodbi
električnega kabla ali vtiča, če se na
napravo razlije tekočina ali pa nanjo
padejo predmeti, če je bila naprava
izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava
ne deluje normalno ali če vam je padla
na tla.
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
Ravnanje s ploščami
Oblika plošče
• Uporabljajte plošče
običajne oblike.
Če uporabljate
neobičajno
ploščo (ploščo s posebno obliko), lahko
poškodujete predvajalnik.
Držanje plošč
• Ne dotikajte se površine
plošče, kjer so posneti
podatki.
Plošče Blu-ray
• Plošče Blu-ray ne puščajte dlje časa v
predvajalniku. Odstranite ploščo Blu-ray iz
predvajalnika in jo shranite v ovitek.
• Pazite, da površine plošče Blu-ray ne
popraskate ali na njih pustite prstnih
odtisov.
DVD-VIDEO, zvočna plošča CD (CD-DA)
• Umazanijo ali prah obrišite s plošče z
mehko krpo.
Hranitev plošč
Pazite, da plošče ne poškodujete, ker so
podatki na njej izredno škodljivi za okolje.
• Plošč ne hranite na neposredni sončni
svetlobi.
• Hranite v hladnem, prezračevanem
prostoru.
• Hranite v navpičnem položaju.
• Hranite v čistem zaščitnem ovitku.
• Če predvajalnik nenadoma prestavite
iz hladnega v topel prostor, se lahko na
notranjih delih in leči ustvari kondenz in
povzroči nepravilno predvajanje plošče.
Če se to zgodi, odklopite predvajalnik,
počakajte dve uri in nato vtič priključite v
električno vtičnico. Nato vstavite ploščo in
ponovno poskusite s predvajanjem.
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z napravo
• Na potiskano stran plošče ne pišite s
kemičnim svinčnikom ali svinčnikom.
• Za čiščenje plošč ne uporabljajte čistilnega
razpršila ali antistatičnega čistila. Prav tako
ne uporabljajte hlapnih kemikalij, kot sta
benzen in razredčilo.
• Na plošče ne lepite etiket ali nalepk.
(Ne uporabljajte plošč, prelepljenih z
lepilnim trakom ali ostanki odlepljene
nalepke.)
3
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 3
2012-04-13 오전 10:48:47
• Ne uporabljajte zaščitnih sredstev proti praskam ali
pokrovov.
• Ne uporabljajte plošč, potiskanih s tiskalniki za
nalepke, ki so na voljo na trgu.
• V napravo ne vstavljajte zvitih ali počenih plošč.
• Pred priključitvijo drugih komponent na DVDsnemalnik morate komponente izklopiti.
• Predvajalnika med predvajanjem plošče ne
premikajte. Plošča se lahko popraska ali poškoduje,
prav tako se lahko poškodujejo notranji deli
predvajalnika.
• Na predvajalnik ne postavljajte z vodo napolnjene
vaze za rože ali kakršnih koli majhnih kovinskih
predmetov.
• Pazite, da v režo za plošče ne položite dlani.
• V režo za ploščo ne vstavljajte ničesar razen plošč.
• Motnje zunanjih virov, na primer strela in statična
elektrika, lahko vplivajo na normalno delovanje tega
predvajalnika. Če se to zgodi, izklopite predvajalnik
in ga ponovno vklopite z gumbom POWER ali pa
izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga
nato ponovno priključite. Predvajalnik bo normalno
deloval.
• Ko prenehate uporabljati predvajalnik, odstranite
ploščo in ga izklopite.
• Če predvajalnika dalj časa ne boste uporabljali,
izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.
• Ploščo očistite tako, da jo obrišete
v ravnih gibih od središča plošče
navzven.
• Predvajalnika ne izpostavljajte
tekočinam.
• Če je napajalni kabel priključen v
omrežno vtičnico, bo predvajalnik pod napetostjo
(stanje pripravljenosti), tudi če ga izklopite.
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju in
nanj ne postavljajte nobenih predmetov, napolnjenih
s tekočinami, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in
mora biti vedno preprosto dostopen.
• Ne dotikajte se električnega vtiča z mokrimi rokami,
ker lahko pride do električnega udara.
• Ene vtičnice ne uporabljajte za več električnih
naprav. To lahko povzroči pregrevanje in posledično
požar.
• Če zaslišite nenavaden zvok ali začutite vonj po
zažganem ali dimu, takoj izklopite stikalo napajanja
in električni vtič izključite iz omrežne vtičnice.
Nato za tehnično pomoč prosite najbližji center
za pomoč strankam. Če nadaljujete z uporabo
takšnega izdelka, lahko pride do električnega udara
ali požara.
Vzdrževanje ohišja
Pred čiščenjem ohišja predvajalnika Blu-ray, odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
• Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali
drugih topil.
• Ohišje obrišite z mehko krpo.
Omejitve pri predvajanju
• Predvajalnik se morda ne bo odzival na vse ukaze,
ker nekatere plošče Blu-ray, DVD in CD dovoljujejo
le določeno ali omejeno delovanje in funkcije med
predvajanjem.
Prosimo, upoštevajte, da to ni napaka predvajalnika.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek
predvajal vsako ploščo z oznako Blu-ray, DVD ali
CD, ker se oblike plošč spreminjajo in ker lahko
problemi in napake nastopijo med ustvarjanjem
programske opreme Blu-ray, DVD in CD in/ali pri
izdelavi plošč.
Prosimo, da se obrnete na službo za pomoč
strankam družbe SAMSUNG, če imate kakršna koli
vprašanja ali če naletite na težave pri predvajanju
plošč Blu-ray, DVD ali CD s tem predvajalnikom.
Poleg tega v nadaljevanju priročnika poiščite
dodatne informacije o omejitvah predvajanja.
Vsebina
Glavne lastnosti
Lastnosti plošč Blu-ray.................................2
Lastnosti predvajalnika plošč Blu-ray............2
Varnostne informacije
Opozorilo......................................................2
Previdnostni ukrepi.......................................3
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi...........3
Kako začeti
Pred uporabo uporabniškega
priročnika.....................................................5
Dodatk.........................................................7
Čelna plošča................................................8
Hrbtna plošča...............................................8
Daljinski upravljalnik......................................9
Priključki
A. Priklop na televizor...................................9
B. Priklop na avdio sistem..........................10
C. Omrežna povezava................................10
Nastavitev
Začetne nastavitve......................................12
Krmarjenje po meniju..................................12
Dostop do nastavitvenega menija...............12
Zaslon........................................................13
Zvok...........................................................14
Omrežje......................................................16
Sistem........................................................17
Jezik...........................................................17
Varnost.......................................................17
Splošno......................................................18
Podpora.....................................................18
Osnovne funkcije
Predvajanje videoposnetk.............................19
Uporaba menija plošče, menija naslova
in pojavnega menija......................................19
Uporaba funkcij za iskanje
in preskok......................................................19
Predvajanje v počasnem posnetku/
predvajanje po prizorih..................................20
Uporaba gumba TOOLS...............................20
Poslušanje glasbe.........................................21
Predvajanje slik..............................................22
Predvajanje iz pomnilnika USB.....................22
Omrežne storitve
BD-LIVE™..................................................23
Uporaba funkcije AllShare...........................23
Priloga
Odpravljanje napak.....................................23
Tehnični podatki..........................................25
4
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 4
2012-04-13 오전 10:48:48
Kako začeti
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more predvajati
Pred uporabo uporabniškega priročnika
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja predvajalnik
Izraz
Logotip
VIDEO
-
GLASBA
FOTOGRAFIJE
Ikona
Definicija
h
z
Označuje funkcijo, na voljo na plošči BD-ROM ali BD-RE/-R,
posneto v obliki BD-RE.
Z
�
Označuje funkcijo, na voljo na ploščah DVD-VIDEO ali posnetih in
zaključenih ploščah DVD+RW/ DVD-RW(V)/DVD-R/+R.
�
o
-
�
-
G
✎ OPOMBA
Označuje funkcijo, na voljo za plošče CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R in pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine DivX,
MKV, MP4.
Vsebuje funkcijo, ki je na voljo za avdio plošče CD-RW/-R (oblika
CD-DA).
Označuje funkcijo, na voljo za plošče CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R in pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine
MP3 ali WMA.
Označuje funkcijo, na voljo za plošče CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R in pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine
JPEG.
▪▪ Ta predvajalnik morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev
snemanja.
▪▪ Če plošča DVD-RW/-R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
▪▪ Predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
▪▪ Vaš predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno
hitrostjo, večjo od 25 Mbps.
• HD DVD
• Plošča DVD-ROM/
PD/MV itd.
✎ OPOMBA
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
• CD-plošča Super
• CVD/CD-ROM/CDV/
Audio (razen CD-sloja)
CD-G/CD-I/LD
(Plošče CD-G predvajajo
samo zvok brez sike.)
▪▪ Nekatere plošče DVD in drugih oblik v prosti
prodaji, kupljene izven vaše regije, morda ne
bodo delovale v tem predvajalniku.
▪▪ Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih
vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij,
kot sta sprememba zornega kota ali prilagoditev
razmerja širina/višina. Podrobne informacije o
plošči so navedene na škatli. Prosimo, da si jih
po potrebi preberete.
▪▪ Pazite, da se plošča ne umaže ali popraska.
Zaradi prstnih odtisov, umazanije, prahu, prask
ali usedlin cigaretnega dima na snemalni
površini plošča ne bo več uporabna za
predvajanje.
▪▪ Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko
ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere
funkcije počasneje delujejo.
▪▪ Predvajalnik se morda ne bo odzval na vse
ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray, DVD in CD
dovoljujejo le določeno ali omejeno delovanje
in funkcije med predvajanjem.Prosimo,
upoštevajte, da to ni napaka predvajalnika.
▪▪ Samsung ne more zagotoviti, da bo ta
predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako
Blu-ray, DVD ali CD, ker se oblike plošč
spreminjajo in ker lahko problemi in napake
nastopijo med ustvarjanjem programske
opreme Blu-ray, DVD, CD in/ali pri izdelavi
plošč.Prosimo, da se obrnete na službo za
pomoč strankam družbe SAMSUNG, če imate
kakršna koli vprašanja ali pa naletite na težave
pri predvajanju plošč Blu-ray, DVD ali CD s
tem predvajalnikom. Poleg tega v nadaljevanju
priročnika poiščite dodatne informacije o
omejitvah predvajanja.
• Avtorsko zaščitena
plošča DVD-R s 3,9
GB.
Združljivost plošč Blu-ray
Plošča Blu-ray je nova in razvijajoč se oblika.
Temu ustrezno lahko pride do težav pri
združljivosti plošče. Vse plošče niso združljive
in nekaterih plošč ne bo mogoče predvajati.
Dodatne informacije najdete v poglavju
Obvestilo o skladnosti in združljivosti v tem
uporabniškem priročniku.
Vrste plošč
BD-ROM
Predvajati je mogoče le plošče Blu-ray ROM.
Ta predvajalnik lahko predvaja samo posnete
plošče BD-ROM v prosti prodaji.
BD-RE/-R
Plošče Blu-ray RE/-R je mogoče snemati in jih
predvajati.
Ta predvajalnik lahko predvaja plošče BDRE/-R, posnete na drugih, združljivih
snemalnikih za plošče Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Ta predvajalnik lahko predvaja posnete
plošče DVD (plošče DVD-VIDEO) s filmi v
prosti prodaji.
• Pri preklopu s prvega na drugi sloj
dvoslojnih plošč DVD-VIDEO lahko pride do
trenutnih motenj slike in zvoka. To ni znak
okvare predvajalnika.
5
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 5
2012-04-13 오전 10:48:48
DVD-RW/-R/+R
Ta predvajalnik lahko predvaja plošče DVDRW/-R/+R, posnete in zaključene z DVDvideo snemalnikom. Zmožnost predvajanja je
lahko odvisna od pogojev snemanja.
DVD+RW
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče
DVD+RW, posnete z DVD-video
snemalnikom. Zmožnost predvajanja je
lahko odvisna od pogojev snemanja.
Zvočna CD-plošča (CD-DA)
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče CDRW/-R s posnetki v zvočni obliki CD-DA.
• Ta predvajalnik morda ne bo predvajal
nekaterih plošč CD-RW/-R zaradi pogojev
snemanja.
CD-RW/-R
• Uporabite ploščo CD-RW/-R s 700 MB (80
minut).
Če je mogoče, ne uporabite plošče z 800
MB (90 minut) ali več, ker predvajanje
morda ne bo mogoče.
• Če plošča CD-RW/-R ni zaključena,
bo zagon predvajanja trajal dlje časa,
predvajanje nekaterih posnetkov pa morda
ne bo mogoče.
• Nekaterih plošč CD-RW/-R morda ne bo
mogoče predvajati s tem predvajalnikom,
kar je odvisno od naprave, s katero ste
zapisali ploščo. Pri vsebinah, posnetih
na nosilce CD-RW/-R s CD-jev za vašo
osebno uporabo, je zmožnost predvajanja
odvisna od vsebine in plošče.
AVCHD (visoka ločljivost naprednih
video kodekov)
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče oblike
AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in
uporabljajo v kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z
visoko ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike
stisnjene bolj učinkovito kot v običajnih
oblikah stisnjenih slik.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko
»x.v.Color«. Ta predvajalnik lahko predvaja
plošče AVCHD v obliki »x.v.Color«.
• »x.v.Color« je blagovna znamka družbe
Sony Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni
znamki podjetja Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. in družbe Sony
Corporation.
Vrsta
plošče
Blu-ray
Disc
✎OPOMBA
▪▪ Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo
mogoče predvajati zaradi pogojev snemanja.
▪▪ Plošče v obliki AVCHD morajo biti zaključene.
Oblika »x.v.Color« nudi večji razpon barv od
običajnih plošč DVD za kamkorderje.
▪▪ Nekaterih plošč v oblikah DivX, MKV ali MP4
morda ne bo mogoče predvajati, kar je odvisno
od ločljivosti videa in hitrosti sličic.
Regijska koda
Tako predvajalniki kot plošče so kodirani po
regijah. Predvajanje plošče je možno samo,
če se regijski kodi ujemata. Če se kodi ne
ujemajta, predvajalnik ne bo predvajal plošče.
Regijska številka predvajalnika je na hrbtni
plošči ohišja.
DVD-VIDEO
Regijska
koda
Območje
a
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hongkong in
Jugovzhodna Azija.
b
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
c
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in
Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
Podprte oblike datotek
Opombe o USB-povezavi
• Predvajalnik podpira pomnilniške naprave
USB, predvajalnike MP3, digitalne
fotoaparate in čitalnike kartic USB.
• Predvajalnik ne podpira imen map ali
datotek, daljših od 128 znakov.
• Nekatere naprave USB, Zunanji HDD in
digitalni fotoaparati morda niso združljivi s
predvajalnikom.
• Predvajalnik podpira datotečne sisteme
FAT16, FAT32 in NTFS.
• Naprave USB priključite neposredno v vrata
USB predvajalnika. Povezava prek kabla
USB lahko povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite
več kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo
pravilno deloval.
• Predvajalnik ne podpira protokola PTP.
• Med postopkom nalaganja ne odklopite
naprave USB.
• Večja ko je ločljivost slike, dlje traja, da se
prikaže.
• Ta predvajalnik ne more predvajati datotek
MP3 z upravljanjem digitalnih pravic,
prenesenih s prodajnih strani.
• Vaš predvajalnik podpira samo
videoposnetke z manj kot 30 sličic na
sekundo (hitrost sličic).
Avtorske pravice
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali
katerega koli njegovega dela ni dovoljeno
razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega
pisnega dovoljenja podjetja Samsung
Electronics Co.,Ltd
6
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 6
2012-04-13 오전 10:48:48
Podpora glasbenih datotek
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
*.avi
AVI
Video kodek
Avdio kodek
Ločljivost
DivX 3.11/4.x /5.1/6.0
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP3
Dolby Digital
DTS
1920x1080
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.wmv
*.mp4
MKV
WMV (wmv9)
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
ƒƒ Omejitve
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Končnica
datoteke
Vsebnik
Avdio kodek
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
Razpon podpore
-
* Hitrosti vzorčenja (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitne hitrosti – vse bitne hitrosti v razponu od 5 kb/s do
384 kb/s
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Plošča Blu-ray
1920x1080
1920x1080
1920x1080
-- Četudi je datoteka kodirana s podprtim kodekom, omenjenim zgoraj, predvajanje datoteke
morda ne bo mogoče zaradi vsebine datoteke.
-- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne ali
pa je datoteka poškodovana.
-- Predvajanje zvoka/videa datotek z višjo bitno hitrostjo/hitrostjo sličic od standardnih bo
morda moteno.
-- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
BD-LIVE
Sistem oddajanja PAL v Veliki Britaniji,
Franciji, Nemčiji itd.
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
Baterije za daljinski upravljalnik (velikost AAA)
Prilagojevalnik
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik
ƒƒ Dekodirnik za video
-- Podpira do H.264, ravni 4.1
-- Ne podpira oblik H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD.
-- MPEG4 SP, ASP :
Manj kot 1280 x 720: najv. 60 sličic
Več kot 1280 x 720: najv. 30 sličic
-- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje
ƒƒ Dekodirnik za zvok
-- Podpira WMA 7, 8, 9 in STD.
-- Ne podpira hitrosti vzorčenja WMA 22050 Hz mono
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 7
7
2012-04-13 오전 10:48:49
Čelna plošča
GUMB ZAUSTAVITEV
GUMB ZA VKLOP
TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
✎ OPOMBA
REŽA ZA PLOŠČE
Hrbtna plošča
GUMB PREDVAJANJE/PREMOR
GUMB ZA IZMET
USB HOST
INDIKATOR STANJA PRIPRAVLJENOSTI
▪▪ Ko predvajalnik prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za predvajanje na
predvajalniku ali daljinskem upravljalniku. Za predvajanje filma morate v meniju plošče izbrati Predvajaj film
ali Začetek in nato pritisniti tipko s.
▪▪ Zasveti, ko je ta predvajalnik v stanju pripravljenosti, med prejemanjem signala iz tipala daljinskega
upravljalnika pa utripa.
✎ OPOMBA
DC 12V 2A
LAN
HDMI OUT DIGITAL AUDIO OUT
▪▪ Za nadgradnjo programske opreme predvajalnika prek priključka gostitelja USB, morate uporabiti pomnilnik
USB.
8
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 8
2012-04-13 오전 10:48:49
Priključki
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Vklop in izklop predvajalnika.
Vklop in izklop televizorja.
Po nastavitvi lahko s tem gumbom nastavite
vhodni vir na televizorju
Prilagajanje glasnosti televizorja.
Za odstranjevanje plošče.
Priklop na televizor s kablom HDMI - Najboljša kakovost
1. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT na zadnji strani predvajalnika s priključkom
HDMI IN na vašem televizorju. Glejte strani 11
2. Vklopite predvajalnik in televizor.
3. Pritiskajte gumb za izbiranje vhodnega signala na daljinskem upravljalniku, dokler se na
televizorju ne prikaže signal HDMI iz predvajalnika.
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
S tem gumbom odprete meni plošče.
Pritisnite, če želite preskočiti naprej ali nazaj.
S tem gumbom vstopite v pojavni meni/
meni naslova.
Pritisnite, če želite iskati po plošči naprej ali nazaj.
Pritisnite, da ustavite ploščo.
Pritisnite za začasno prekinitev predvajanja plošče.
S tem gumbom odprete osnovni meni.
Pritisnite za predvajanje plošče.
S tem gumbom dostopate do različnih avdio
funkcij na plošči (Blu-ray/DVD).
S tem gumbom spremenite jezik
podnapisov plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom odprete meni Orodja.
S tem gumbom prikažete informacije o predvajanju
med predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom izbirate elemente menijev in
spreminjate njihove nastavitve.
S tem gumbom zaprete meni.
Vrnitev v prejšnji meni.
Te gumbe uporabljate za menije predvajalnika
in nekatere funkcije plošč Blu-ray.
S tem gumbom vklopite celozaslonski
prikaz na televizorju.
Omogoča ponovitev naslova, poglavja,
posnetka ali plošče.
S tem gumbom lahko uporabljate funkcijo Dodatki.
Omogoča ponovitev naslova A-B plošče.
Vstavljanje baterij
A. Priklop na televizor
✎ OPOMBA
▪▪ Kabel HDMI oddaja digitalni video/avdio signal, zato vam ni treba priključiti še avdio kabla.
▪▪ Če je predvajalnik priključen na vaš televizor v načinu izhoda HDMI 720p, 1080i ali 1080p, morate uporabiti
kabel HDMI High speed (kategorija 2).
▪▪ HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če televizor ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), zaslon šumi.
▪▪ Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, preverite
navodila za uporabo televizorja.
▪▪ Ko prvič povežete predvajalnik s televizorjem prek kabla HDMI oziroma z novim televizorjem, se izhodna
ločljivost za HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
▪▪ Dolg kabel HDMI lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost »Barvna globina« nastavite na
»Izklopljena«.
▪▪ Če za povezavo s prikazovalno napravo uporabljate kabel HDMI-DVI, morate v vašo zvočni sistem vključiti
tudi priključek Digital Audio OUT, da boste slišali zvok.
✎ OPOMBA
▪▪ Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
•Preverite polarnost (+/–) baterij.
•Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
•Preverite, ali kakršen koli predmet ovira tipalo daljinskega
upravljalnika.
•Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
! POZOR
▪▪ Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi predpisi. Ne
odvrzite jih med gospodinjske odpadke.
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 9
9
2012-04-13 오전 10:48:50
B. Priklop na avdio sistem
• Ko vklopite AV-sprejemnik, utišajte glasnost. Nenaden glasen zvok lahko poškoduje
zvočnike in vaša ušesa.
• Nastavite obliko avdio izhoda glede na zmožnosti vašega AV-sprejemnika.
• Položaj vhodnih priključkov HDMI se lahko razlikuje odvisno od AV-sprejemnika. Preberite
navodila za uporabo AV-sprejemnika.
1. primer: priklop na avdio sistem (AV-sprejemnik, ki podpira HDMI) Najboljša kakovost (Priporočeno)
1. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT na zadnji strani predvajalnika s priključkom
HDMI IN na vašem AV-sprejemniku. Glejte strani 11
2. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT AV-sprejemnika s priključkom HDMI IN na
televizorju.
3. Vklopite predvajalnik, televizor in AV-sprejemnik.
4. Z gumbom za izbor vnosa na AV-sprejemniku in televizorju izberite pravilni HDMI-vhod,
skozi katerega želite slišati zvok in gledati video s predvajalnika. Navodila za nastavitev
avdio vhoda AV-sprejemnika najdete v uporabniškem priročniku AV-sprejemnika.
C. Omrežna povezava
Če je predvajalnik povezan v omrežje, lahko uporabljate omrežne storitve, kot sta Širokopasovni
modem (z vgrajenim usmerjevalnikom) in BD-LIVE, in posodabljate programsko opremo.
Priporočamo, da za omrežno povezavo uporabite dostopno točko ali usmerjevalnik naslovov
IP. Več informacij o povezavah z usmerjevalnikom poiščite v uporabniškem priročniku za
usmerjevalnik ali pa pri izdelovalcu usmerjevalnika poiščite tehnično pomoč.
Kabelsko omrežje
1. S kablom LAN za neposredno povezavo kabel (UTP) CAT 5 povežite priključek LAN
predvajalnika s priključkom LAN na modemu ali usmerjevalniku. Glejte strani 11
2. Za nastavitev omrežnih možnosti glejte strani 16.
✎ OPOMBA
▪▪ Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od
usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se
obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
▪▪ Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
▪▪ Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate osebni računalnik povezati z vašim omrežjem, kot je prikazano
na sliki. Povezava je lahko žična.
2. primer: priklop na avdio sistem (AV-sprejemnik s sistemom Dolby Digital ali
dekoderjem DTS) - Boljša kakovost
1. Z optičnim kablom povežite priključek DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na predvajalniku
s priključkom DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na AV-sprejemniku. Glejte strani 11.
2. S kablom HDMI povežite priključke HDMI, oziroma na zadnji strani predvajalnika s
priključki HDMI, oziroma vašega televizorja.
3. Vklopite predvajalnik, televizor in AV-sprejemnik.
4. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala AV -sprejemnika in izberite zunanji vir.
Zaslišali boste zvok iz predvajalnika. Glejte uporabniški priročnik AV-sprejemnika, da
nastavite avdio vhod AV-sprejemnika.
5. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala na daljinskem upravljalniku televizorja in
izberite HDMI video vhod.
10
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 10
2012-04-13 오전 10:48:50
Connecting to an Audio System
Priklop na televizor
1. primer: Kabel HDMI
(ni priložen)
Kabel HDMI
(ni priložen)
1. primer: Kabel HDMI
(ni priložen)
Omrežje
2. primer : Optični kabel
((ni priložen)
Usmerjevalnik
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
ali
Širokopasovni modem
Širokopasovna
storitev
Povezovanje v omrežje z računalnikom prek funkcije AllShare
✎OPOMBA : To enoto lahko povežete z omrežjem samo preko žične povezave.
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 11
11
2012-04-13 오전 10:48:51
Nastavitev
Krmarjenje po meniju
Začetne nastavitve
1. Ko priključite predvajalnik, vklopite
televizor.Ko predvajalnik prvič priklopite
na televizor, se predvajalnik samodejno
vklopi in prikaže se zaslon z začetnimi
nastavitvami.
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. Z gumbi ▲▼ izberite želeni jezik in
pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumb ENTER, da izberete Start.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno razmerje
širina/višina, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
5. Izbere Auto, nato pa pritisnite gumb
ENTER. Če nimate domačega omrežja,
pritisnite MODRI (D) gumb na vašem
daljinskem upravljalniku. Prišli boste
neposredno v osnovni meni.
6. Predvajalnik Blu-ray samodejno preveri
vaše žično omrežje. Po koncu preverjanja
se na zaslonu prikaže “Your network is
operating properly”. nato pa pritisnite
gumb ENTER.
7. Prikaže se sporočilo “Initial settings completed”
in prikaže se osnovni zaslon.
- Če se vaš predvajalnik Blu-ray ne poveže z
omrežjem ali se želite povezati ročno, pojdite
na poglavje Nastavitev omrežja, na strani 16.
▪▪ Če želite znova prikazati zaslon Uvodne nastavitve,
da bi vnesli spremembe, pritisnite gumb STOP ( @ )
na nadzorni plošči izdelka in ga držite več kot 5
sekund, ko v napravi ni plošče. S tem se predvajalnik
ponastavi na privzete nastavitve.
▪▪ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+(HDMICEC), sledite spodnjim navodilom.
1) S kablom HDMI povežite predvajalnik s
Samsungovim televizorjem, združljivim z
Anynet+(HDMI-CEC).
3
4
5
3
2
1
2
3
4
6
4
Izbere Videos.
Izbere YouTube.
Izbere Photos.
Izbere Music.
Izbere Settings.
Prikaže gumbe na daljinskem upravljalniku,
s katerimi lahko dostopate do funkcij.
Dostop do nastavitvenega menija
HOME: S tem gumbom odprete osnovni
meni.
RETURN: Vrnitev v prejšnji meni.
ENTER/SMER: Premikanje kazalca ali
izbiranje elementa.
Aktiviranje trenutno označenega elementa.
Potrditev nastavitve.
EXIT: S tem gumbom zaprete trenutni meni.
• Osnovni meni
2) Nastavite funkcijo Anynet+(HDMI-CEC) na
»Vkl.« na televizorju in predvajalniku.
3) Nastavite televizor na postopek za začetne
nastavitve.
▪▪ Če predvajalnik pustite v zaustavljenem načinu več
kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se
na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona. Če
predvajalnik pustite v načinu ohranjevalnika zaslona
več kot 25 minut, se napajanje samodejno izklopi.
2
1
✎ OPOMBA
▪▪ Če ne nastavite uvodnih nastavitev se osnovni
meni ne prikaže.
▪▪ Če med nastavitvijo omrežja pritisnete MODRI gumb
(D), lahko odprete osnovni meni, čeprav omrežne
nastavitve še niso končane.
▪▪ Ko se vrnete v osnovni meni, se celozaslonski način
samodejno prekliče.
1
2
Za dostop do nastavitvenega menija in
podmenijev sledite temu postopku:
1. Pritisnite gumb POWER.
Prikaže se osnovni meni.
2. Z gumboma ◄► izberite Settings, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Z gumbom EXIT zaprite meni.
✎ OPOMBA
YouTube
Videos
3
4
1
▪▪ Načini dostopa so odvisni od izbranega menija.
Po nadgradnji različice programske opreme se
lahko prikaz na zaslonu spremeni.
5
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
6
12
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 12
2012-04-13 오전 10:48:51
Zaslon
Nastavite različne možnosti zaslona, na
primer razmerje širina/višina, ločljivost itd
Razmerje širina/višina
Odvisno od vrste televizorja, ki ga imate, boste
morda morali prilagoditi nastavitev velikosti zaslona.
• 16:9 Original: To možnost izberite, če je
predvajalnik priključen na televizor z razmerjem
širine/višine zaslona 16:9. Predvajalnik bo vso
vsebino prikazoval v izvirnem razmerju širine/
višine.Vsebina v obliki 4:3 bo prikazana s
črnimi robovi na levi in desni strani.
• 16:9 Full: To možnost izberite, če je predvajalnik
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 16:9. Vsebina bo zapolnila celoten
zaslon. Vsebina oblike 4:3 bo razširjena.
• 4:3 Letter Box: To možnost izberite, če je
predvajalnik priključen na televizor z razmerjem
širine/višine zaslona 4:3. Predvajalnik bo
vsebino prikazal v izvirnem razmerju širina/
višina. Vsebina oblike 16:9 bo prikazana s
črnimi robovi na zgornji in spodnji strani.
• 4:3 Pan-Scan: To možnost izberite, če
je predvajalnik priključen na televizor
z razmerjem širine/višine zaslona 4:3.
Vsebina oblike 16:9 bo odrezana na levem
in desnem robu.
✎ OPOMBA
▪▪ Glede na vrsto plošče nekatera razmerja višine/
širine ne bodo na voljo.
▪▪ Če izberete razmerje velikosti, drugačno od
razmerja velikosti zaslona televizorja, bo slika
morda popačena.
▪▪ Če izberete možnost 4:3 Ozka slika ali 4:3
Poštni nabiralnik, z gumbom FULL SCREEN na
daljinskem upravljalniku ne bo mogoče prikazati
celozaslonske slike.
▪▪ Če izberete možnost 16:9 Običajno, bo slika
morda prikazana v razmerju 4 : 3 s črnima
obrobama na levi in desni strani.
V tem primeru z gumbom FULL SCREEN na
daljinskem upravljalniku ne bo mogoče prikazati
celozaslonske slike.
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 13
BD Wise (samo Samsungovi predvajalniki)
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungov predvajalnik in Samsungov
televizor s funkcijo BD Wise povežete prek
kabla HDMI in je funkcija BD Wise vklopljena
tako v predvajalniku kot v televizorju,
predvajalnik oddaja videoposnetke z ločljivostjo
videa in hitrostjo sličic plošče BD/DVD.
• Off: Izhodna ločljivost ostane na vrednosti,
predhodno nastavljeni v meniju za ločljivost,
ne glede na ločljivost plošče. Glejte spodnji
razdelek »Ločljivost«.
• On: Predvajalnik oddaja videoposnetek z
izvirno ločljivostjo in hitrostjo sličic plošče
BD/DVD.
✎ OPOMBA
▪▪ Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev
ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v
meniju za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
▪▪ Če je predvajalnik povezan z napravo, ki ne
podpira funkcije BD Wise, te funkcije ne morete
uporabiti.
▪▪ Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete
tako, da možnost BD Wise v predvajalniku in
televizorju nastavite na On.
Ločljivost
Omogoča nastavitev izhodne ločljivosti in
HDMI-video signala na samodejno, 1080p,
1080i, 720p, ali 576p/480p . Številka
označuje število črt videoposnetka na sličico.
Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz.
način zaporednega izrisovanja slike. Več ko je
črt, boljša je kakovost.
• Auto: Samodejno nastavi izhodno ločljivost
na največjo ločljivost priključenega
televizorja.
• BD Wise: Samodejno nastavi ločljivost na
ločljivost plošče BD/DVD, če ste predvajalnik
s kablom HDMI priključili na televizor s funkcijo
BD Wise. (Menijski element BD Wise se
prikaže le, če je možnost BD Wise nastavljena
na On. Glejte BD Wise zgoraj.)
• 1080p: Prikaže 1080 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 1080i: Prikaže 1080 črt videoposnetka s
prepletanjem.
• 720p: Prikaže 720 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576p/480p : Prikaže 576/480 črt
videoposnetka z zaporednim izrisovanjem.
Ločljivost glede na način izhoda
• Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin
HDMI priključen
Izhod
Nastavitev
Način HDMI
Plošča Blu-ray
E-vsebine/digitalne vsebine
BD Wise
Ločljivost plošče Blu-ray
1080p@60F
(Movie Frame : Off)
Najv. ločljivost TV-vhoda
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p@60F
1080p@60F
Movie Frame : Auto (24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
720p
720p
Auto
1080i
576p/480p
Izhod
BD Wise
1080i
1080i
720p
576p/480p
• Predvajanje DVD-plošče
Nastavitev
1080p
576p/480p
HDMI priključen
Način HDMI
576i/480i
Auto
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
1080p
720p
576p/480p
13
2012-04-13 오전 10:48:52
✎ OPOMBA
▪▪ Če televizor, ki je priključen na predvajalnik, ne
podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se
prikaže sporočilo: »If no pictures are shown after
selecting ‘Yes’, please wait for 15 seconds to
return to the previous resolution. Do you want to
change the resolution?«.
Če izberete Yes, bo zaslon televizorja 15 sekund
prazen, nato pa se bo ločljivost samodejno
preklopila na prejšnjo vrednost.
▪▪ Če po spremembi ločljivosti zaslon ostane prazen,
odstranite vse plošče ter pritisnite gumb STOP ( @ )
na sprednji strani predvajalnika in ga držite 5
sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniško privzete nastavitve. Sledite postopku na
prejšnji strani za dostop do ustreznega načina in
izberite nastavitve zaslona, ki jih podpira televizor.
▪▪ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev
bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v
podatkih BD.
▪▪ Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja
24 sličic, da lahko predvajalnik uporablja način za
prikazovanje filmskih sličic (24 sličic/s).
Filmske sličice (24 sličic/s)
Če je možnost filmskih sličic (24 sličic/s)
nastavljena na Auto, lahko nastavite izhod
HDMI izdelka tako, da prikaže 24 sličic na
sekundo, kar izboljša kakovost slike.Funkcijo
filmskih sličic (24 sličic na sekundo) lahko
uporabite samo na televizorju, ki podpira to
hitrost sličic. Možnost filmskih sličic lahko
izberete samo, če je predvajalnik v načinu
izhodne ločljivosti HDMI 1080i ali 1080p.
• Auto : Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je
vklopljena.
• Off: Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je
izklopljena.
Barvna oblika HDMI
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora
HDMI-izhoda tako, da se ujema s sposobnostmi
povezane naprave (televizorja, monitorja itd.).
• Auto: Samodejno nastavi predvajalnik na
najboljšo obliko, ki jo podpira naprava.
• YCbCr (4:4:4): Če televizor podpira barvni
prostor YCbCr prek povezave HDMI,
izberite to možnost za običajno barvno
lestvico YCbCr.
• RGB (Standard): Izberite to možnost, če
želite nastaviti oddajanje običajne barvne
lestvice RGB.
• RGB (Enhanced): Če ste predvajalnik
priključili na zaslon s priključkom DVI, na
primer monitor, izberite to možnost, da
nastavite oddajanje izboljšane barvne
lestvice RGB.
Barvna globina HDMI
Omogoča predvajanje videoposnetkov z
barvno globino prek izhodnega priključka HDMI
OUT. Barvna globina omogoča natančnejšo
reprodukcijo barv in večjo barvno globino.
• Auto: Predvajalnik oddaja videoposnetek z
barvno globino v priključeni televizor, ki podpira
barvno globino HDMI.
• Off: Slika se oddaja brez barvne globine.
Zaporedno izrisovanje slik
Digitalni izhod
Digitalni izhod nastavite tako, da se bo ujemal
z zmožnostmi AV-sprejemnika, ki ste ga
povezali s predvajalnikom:
• PCM: To je privzeta nastavitev. Združljiva je
z večino televizorjev in sprejemnikov.
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
Povezava
PCM
Dolby Digital
• Video: To možnost izberite za najboljšo
sliko pri predvajanju plošč DVD s koncerti
ali televizijskimi oddajami.
Za več podrobnosti glejte tabelo z izborom
digitalnih izhodov.
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
AVsprejemnik,
ki podpira
signal HDMI
• Bitstream (Unprocessed): Izberite, če
želite, da vaš sprejemnik dekodira vse
zvočne signale. Zvoki funkcije Bonusview
ne bodo na voljo
• Bitstream (Re-encoded DTS): To možnost
Izvorni zvok bo ponovno kodiran v DTS.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D): Izvorni
zvok bo ponovno kodiran v Dolby Digital.
Optični
Do 7.12-kanalni
kanalnega PCM
PCM
DTS-HD HRA
PCM
Do 22-kanalni Dolby Digital
kanalnega PCM
PCM
DTS-HD MA
Zvočni
posnetek
na plošči
DVD
PCM
Dolby Digital
DTS
Do 22-kanalni
kanalnega PCM
PCM
DTS-HD
HRA
Do 22-kanalni DTS-HD MA
kanalnega PCM
PCM
Do 22-kanalni
kanalnega PCM
PCM
2-kanalni
PCM
Do 22-kanalni Dolby Digital
kanalnega PCM
PCM
Do 22-kanalni
kanalnega PCM
PCM
Bitstream
(Reencoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
AVAVsprejemnik, AV-sprejemnik,
sprejemnik,
ki podpira
ki podpira
ki podpira Optični signal
HDMI, signal HDMI, ali
signal
ali
optični
optični
signal
HDMI
signal
Dolby Digital
Do 22-kanalni Dolby Digital
Plus
kanalnega PCM
PCM
Plus
Zvočni
Do 22-kanalni
Dolby
posnetek Dolby TrueHD
kanalnega PCM
PCM
TrueHD
na plošči
Blu-ray
Do
22-kanalni
DTS
DTS
kanalnega PCM
PCM
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri
predvajanju plošč DVD.
• Auto: To možnost izberite, če želite, da
predvajalnik samodejno izbere najboljšo
kakovost slike za DVD, ki ga predvajate.
Zvok
DTS
2-kanalni Ponovno Ponovno kodiran
PCM
kodiran DTS Dolby Digital*
Dolby
Digital
Ponovno Ponovno kodiran
kodiran DTS Dolby Digital*
Dolby
Digital
Ponovno Ponovno kodiran
kodiran DTS Dolby Digital*
Dolby
Digital
DTS
DTS
DTS
2-kanalni
PCM
Ponovno Ponovno kodiran
kodiran DTS Dolby Digital*
Ponovno Ponovno kodiran
kodiran DTS Dolby Digital*
Ponovno Ponovno kodiran
kodiran DTS Dolby Digital*
Ponovno Ponovno kodiran
kodiran DTS Dolby Digital*
2-kanalni PCM
Dolby
Digital
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
14
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 14
2012-04-13 오전 10:48:52
Nastavitev
Povezava
Definicija
za ploščo
Blu-ray
Katera koli
AVsprejemnik,
ki podpira
signal HDMI
Bitstream
(Reencoded
DTS)
AVAVsprejemnik,
sprejemnik,
ki podpira
ki podpira Optični signal
HDMI,
signal
ali optični
HDMI
signal
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
Optični
Dekodira glavni zvočni tok
in zvočni tok BONUSVIEW
v zvok PCM ter doda
možnost zvočnih učinkov
krmarjenja.
Oddaja samo glavni
zvočni tok, da lahko AVsprejemnik dekodira
zvočni bitni tok.Zvoki
funkcije BONUSVIEW in
zvočni učinki ne bodo
slišni.
Dekodira glavni
zvočni tok in
zvočni tok
BONUSVIEW v
zvok PCM ter
doda možnost
zvočnih učinkov
krmarjenja, nato
pa znova kodira
zvok PCM v
bitni tok DTS.
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
AV-sprejemnik,
ki podpira
signal HDMI, ali
optični signal
Dekodira glavni
zvočni tok in
zvočni tok
BONUSVIEW v
zvok PCM ter
doda možnost
zvočnih učinkov
krmarjenja, nato
pa znova kodira
zvok PCM v bitni
tok Dolby Digital
ali PCM.
* Če je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »Re-encoded Dolby D« ne uporabi. Izhodni
zvok bo 2-kanalni PCM.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
-- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
-- Avdio dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni
zapis, kot so na primer komentarji režiserja in
igralcev.
-- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki
krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere
možnosti v meniju. Zvočni učinki krmarjenja
so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
✎OPOMBA
▪▪ Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod,
drugače zvoka ne boste slišali ali pa boste zaslišali
glasen hrup.
▪▪ Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne
podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
▪▪ Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW in Navigacijski zvočni učinki.
▪▪ Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW in Navigacijski zvočni učinki.
▪▪ Ta nastavitev digitalnega izhoda ne vpliva na
avdio izhod HDMI na vašem televizorju.
Vpliva na optični avdio izhod in avdio izhod
HDMI, če je predvajalnik povezan z AVsprejemnikom.
Pretvorba signala PCM v signal z
nižjo frekvenco
Omogoča vam vklopiti ali izklopiti pretvorbo
signala PCM s frekvenco 48 kHz ali 96 kHz.
• Off: To možnost izberite, če je AVsprejemnik, ki je priključen na predvajalnik,
združljiv s 96 kHz.
• On: To možnost izberite, če AV-sprejemnik,
ki je priključen na predvajalnik, ni združljiv
s 96 kHz. 96-kiloherčni signali bodo
pretvorjeni v 48-kiloherčne signale.
✎OPOMBA
▪▪ Tudi če je možnost pretvorbe signala PCM v
signal z nižjo frekvenco nastavljena na Off, bo
frekvenca izhodnega signala nekaterih plošč,
predvajanih prek optičnih digitalnih izhodov, nižja.
Upravljanje dinamičnega razpona
S to funkcijo je zvok lahko nastavljen na
nizko glasnost, vendar so dialogi kljub
temu razločni.Funkcija je aktivna samo, če
predvajalnik zazna signal Dolby Digital.
• Auto: Nadzor dinamičnega razpona se bo
samodejno nastavil glede na informacije, ki
jih posreduje zvočni zapis Dolby TrueHD.
• Off: V filmu lahko uživate s standardnim
dinamičnim razponom.
• On: Pri predvajanju zvočnega zapisa filma
pri tihi glasnosti ali iz manjših zvočnikov
sistem lahko uporabi ustrezno funkcijo
stiskanja, da pretvori vsebino nizke
glasnosti v bolj razločno in prepreči, da bi
bili izseki s pestrejšim dogajanjem preglasni.
Priključek HDMI
Način zmanjšanja števila kanalov
• Če vaš televizor ni združljiv s stisnjeno
večkanalno obliko (Dolby Digital, DTS),
bo predvajalnik morda oddajal prilagojeni
2-kanalni zvok PCM, čeprav ste v
nastavitvenem meniju izbrali bitni tok
(ponovno kodiranje ali neobdelan zvok).
• Normal Stereo: Zmanjšajte število
večkanalnega zvoka na običajni stereozvok.
Izberite to možnost, če želite slišati zvok iz
TV-ja ali stereoojačevalnika.
• Če vaš televizor ni združljiv s frekvenco
vzorčenja PCM, višjo od 48 kHz, bo
predvajalnik morda oddajal prilagojen
48-kiloherčni zvok PCM, čeprav funkcijo
PCM Down Sampling nastavite na Off.
Za stereoizhod izberite način zmanjšanja
števila kanalov.
• Surround Compatible: Zmanjšajte število
večkanalnega zvoka na stereozvok,
združljiv s prostorskim zvokom. Ta način
podpira vaš sprejemnik AV pri dekodiranju
stereozvoka v prostorski zvok.
▪▪ Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio
izhodi oddajajo signal PCM ne glede na izbrani
digitalni izhod (PCM ali bitni tok).
15
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 15
2012-04-13 오전 10:48:52
5.
Omrežje
Pri ponudniku internetnih storitev se
pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen
ali dinamičen. Če je dinamičen Če je
dinamičen, kar jih večina je, priporočamo,
da izberete samodejno nastavitev omrežja.
To je najenostavneje in bo v večini primerov
delovalo. Če je statičen, morate uporabiti
ročni postopek nastavitve.
Sledite spodnjim korakom, da konfigurirate
omrežne nastavitve.
✎OPOMBA
▪▪ To enoto lahko povežete z omrežjem samo preko
žične povezave.
Samodejna nastavitev omrežja
1. V meniju Osnovni meni z gumboma
◄► izberite možnost Settings, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired
Network Settings, nato pa pritisnite
gumb ENTER. Prikazal se bo zaslon za
nastavitev žičnega omrežja.
Settings
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
IP Address
: 0
0
0
Network
Subnet Mask
: 0
0
0
System
Gateway:
0
0
0
Language
:Auto
SecurityDNS
: 0
0
0
General DNS Server
Support
0
\
0
0
0
> Move " Select ' Return
4. V polju Nastavitev internetnega protokola
izberite možnost Auto, če še ni izbrana.
(Pritisnite tipko ENTER, izberite možnost
AUTO in nato znova pritisnite ENTER.)
Funkcija samodejne nastavitve samodejno
pridobi in vnese vrednosti za IP Address,
Subnet Mask itd.
✎OPOMBA
▪▪ Ta postopek lahko traja do pet minuto enoto
lahko povežete z omrežjem samo preko žične
povezave.
6. Ko funkcija nastavitve omrežja
samodejno nastavi nastavitve omrežja,
pritisnite gumb RETURN.
7. Izberite možnost Network Test in pritisnite
tipko ENTER, da preverite, ali se je
predvajalnik povezal z vašim omrežjem.
8. Po koncu preizkusa omrežja, dvakrat
pritisnite tipko RETURN, da se vrnete v
osnovni meni
9. Če funkcija nastavitve omrežja ne nastavi
nastavitev omrežja ali če ste izbrali
možnost Ročno, glejte napotke za ročno
nastavitev.
Ročna nastavitev omrežja
Preden začnete z ročno nastavitvijo omrežja,
potrebujete nastavitvene vrednosti omrežja.
S spodnjim postopkom si lahko ogledate
omrežne nastavitve večine računalnikov z
operacijskim sistemom Windows:
ƒƒ Windows XP
1.
2.
3.
4.
Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu namizja
sistema Windows.
V pojavnem meniju kliknite »Stanje«.
V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek »Podpora«.
Na zavihku »Podpora« kliknite na gumb »Več«.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
ƒƒ Windows 7
1. Kliknite ikono omrežja v spodnjem
desnem kotu namizja sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite »Središče za
omrežje in skupno rabo«.
3. V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite
»Povezava lokalnega omrežja« ali
»Brezžična omrežna povezava«, odvisno
od vaše omrežne povezave.
4. Na zavihku »Podpora« kliknite gumb
»Podrobnosti«. Prikaže se okno
»Omrežne nastavitve«.
12. Vnesite številke kot zgoraj.
13. Na daljinskem upravljalniku pritisnite
gumb RETURN.
14. Zaženite možnost Preskus omrežja,
da preverite, ali se je izdelek povezal z
omrežjem.
1. V meniju Osnovni meni z gumboma
◄► izberite možnost Settings, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired
Network Settings, nato pa pritisnite
gumb ENTER. Prikazal se bo zaslon za
nastavitev žičnega omrežja.
4. Na zaslonu Nastavitev internetnega
protokola, pritisnite gumb ENTER.
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Manual, nato pa pritisnite gumb ENTER.
6. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do
prvega vnosnega polja, Naslov IP.
7. S številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku vnesite naslov.
8. Ko zaključite vnos v posamezno polje,
z gumbom ► kazalec pomaknite na
naslednje polje.
Tudi ostale puščične gumbe lahko
uporabite za premikanje gor, dol in nazaj
9. V polja IP Adress, Subnet Mask in
Gateway vnesite ustrezne vrednosti.
10. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na
možnost DNS.
11. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do
prvega vnosnega polja nastavitve DNS.
S to možnostjo preverite, ali je povezava z
omrežjem in internetom vzpostavljena.
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne
nastavitve, sledite spodnjim korakom.
Preskus omrežja
S to možnostjo se lahko povežete z žičnim
omrežjem ali preverite, ali vaša omrežna
povezava pravilno deluje.
Stanje omrežja
Internetna povezava za BD-Live
S to možnostjo dovolite internetno povezavo,
kadar uporabljate storitev BD-LIVE.
• Allow (All): internetna povezava bo
omogočena za vse vsebine BD-LIVE.
• Allow (Vaild Only): internetna povezava
bo omogočena le za vsebine BD-LIVE z
veljavnim potrdilom.
• Prohibit: internetna povezava ne bo
omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.
✎OPOMBA
▪▪ Kaj je veljavno potrdilo?
Če izdelek uporablja funkcijo BD-LIVE za pošiljanje
podatkov o plošči in od strežnika zahteva potrdilo
za ploščo, strežnik na podlagi prenesenih
podatkov preveri, ali je plošča veljavna in izdelku
pošlje potrdilo.
▪▪ Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko
internetna povezava omejena.
16
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 16
2012-04-13 오전 10:48:52
Sistem
Začetne nastavitve
S funkcijo Začetne nastavitve lahko nastavite
jezik, omrežne nastavitve itd.
Za več informacij o funkciji Začetne nastavitve,
glejte poglavje Začetne nastavitve v
uporabniškem priročniku nastavitve v
uporabniškem priročniku. (Glejte strani 12).
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča
povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi
izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, predvajalnik
priključite na Samsungov televizor s kablom
HDMI.
Z vključeno funkcijo Anynet+ lahko
predvajalnik upravljate z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega televizorja
in začnete predvajati ploščo z enostavnim
) na daljinskem
pritiskom gumba PLAY (
upravljalniku televizorja.
Več informacij najdete v uporabniškem
priročniku televizorja.
• Off: Funkcije Anynet+ ne bodo delovale.
• On: Funkcije Anynet+ bodo delovale.
✎OPOMBA
▪▪ Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne
podpira funkcije CEC.
▪▪ Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+,
če je na njem logotip Anynet+.
▪▪ Odvisno od televizorja nekatere izhodne
ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, preverite navodila za uporabo
televizorja.
Upravljanje podatkov BD
Omogoča upravljanje prenesenih vsebin, do
katerih ste dostopali prek plošče Blu-ray,
ki podpira storitev BD-LIVE. Vsebine so
shranjene v priključenem bliskovnem
pomnilniku.
Preverite lahko podatke o napravi, vključno z
velikostjo pomnilnika, izbrišete podatke BD ali
zamenjate bliskovni pomnilnik.
Informacije na zaslonu za upravljanje
podatkov BD:
• Current Device: Prikaz povezane naprave.
• Total Size: Celotna velikost pomnilnika naprave.
• Available Size: Razpoložljiv pomnilnik v napravi.
• Delete BD Data: Izbriši vse podatke BD v
pomnilniku.
• Change Device: Zamenjaj želeni pomnilnik
za shranjevanje podatkov BD.
✎OPOMBA
▪▪ V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje
plošče ustavljeno, če med predvajanjem
napravo USB izključite.
▪▪ Podprte so samo tiste naprave USB, ki so
formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka
nosilca DOS 8.3). Priporočamo uporabo naprav
USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost
branja/zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
▪▪ Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za
nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
▪▪ Celotni pomnilnik, razpoložljiv za upravljanje
podatkov BD, je odvisen od pogojev.
DivX® Video On Demand
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD,
s katerimi lahko kupite in predvajate vsebine
DivX® VOD.
Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni,
meni plošče itd.
• On Screen Menu: nastavitev jezika prikaza
na zaslonu.
• Disc Menu: nastavitev jezika prikaza
menijev plošče.
• Audio: nastavitev jezika zvoka na plošči.
• Subtitle: nastavitev jezika podnapisov.
✎OPOMBA
▪▪ Izbrani jezik bo prikazan, samo če ga plošča podpira
Varnost
Starševski nadzor DVD
Ta funkcija deluje skupaj s ploščami in DVD
z določeno starostno omejitvijo ali oceno, ki
označuje vrsto vsebine. Te številke vam bodo
pomagale nadzirati, katere vrste plošč Blu-ray
in DVD lahko gleda vaša družina.
Izberite starostno mejo. Če na primer izberete
stopnjo 6, bo izdelek predvajal plošče s
starostno omejitvijo 6 ali manj, ne bo pa
predvajal plošč s stopnjo 7 ali 8.
Višje številke označujejo vsebino, ki je primerna
za večjo starost.
Zaklepanje storitve YouTube
Onemogočite uporabo storitve YouTube,
razen ob vnosu gesla.
• Off: Izklopite zaklepanje storitve YouTube.
• On: Vklopite zaklepanje storitve YouTube.
Sprememba PIN
Pri prvi uporabi tega menija se prikaže zaslon
za nastavitev gesla.
Spremenite lahko štirimestno geslo, s katerim
dostopate na varnostnih funkcij.
Starševski nadzor BD
1.
S številčnimi gumbi vnesite štirimestno geslo.
Preprečite predvajanje plošč Blu-ray z določeno
starostno omejitvijo, razen če vnesete geslo.
• Off: Funkcija starševskega nadzora BD ni
aktivna vse plošče Blu-ray se bodo v celoti
predvajale.
• On: To preprečuje predvajanje plošč Blu-ray,
katerih starostna meja je nad tisto za starševski
nadzor.
Če pozabite geslo
2.
Odstranite ploščo.
Pritisnite gumb STOP ( @ ) na nadzorni
plošči in ga držite najmanj 5 sekund.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške nastavitve.
✎OPOMBA
▪▪ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev
bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni
v podatkih BD.
17
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 17
2012-04-13 오전 10:48:52
▪▪ Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte
ročno izklopiti ali vklopiti predvajalnika.
Splošno
▪▪ Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli pravne odgovornosti za okvare predvajalnika,
do katerih pride zaradi nestabilne internetne
povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med
postopkom nadgradnje programske opreme.
Time Zone
Nastavite lahko časovni pas vaše države.
Podpora
Nadgradnja programske opreme
▪▪ Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom
programske opreme za nadgradnjo, pritisnite
gumb ENTER.
Meni za nadgradnjo programske opreme
omogoča nadgradnjo programske opreme,
s katero izboljšate delovanje in uporabljate
dodatne storitve.
By USB
By Online
2. V računalnik prenesite najnovejšo
arhivsko datoteko .zip za nadgradnjo
programske opreme prek priključka USB.
Za nadgradnjo preko online sledite temu
postopku:
1. Izberite možnost By Online in nato
pritisnite gumb ENTER Prikaže se
sporočilo za povezavo s strežnikom.
2. Če je na voljo posodobitev, se prikaže
pojavno sporočilo.
3. Če izberete Yes, se bo predvajalnik
samodejno izklopil, preden se bo
ponovno zagnal.
(Predvajalnika med nadgradnjo nikoli ne
izklapljajte.).
4. Na zaslonu se bo prikazal stolpec z
napredkom posodobitve. Po koncu
posodobitve se bo predvajalnik
samodejno izključil.
5. Pritisnite gumb POWER, da predvajalnik
vklopite.
✎OPOMBA
▪▪ Posodobitev je končana, ko se izdelek izklopi po
ponovnem zagonu. Z umbom POWER vklopite
posodobljeni izdelek.
18
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 18
Za nadgradnjo preko USB-ja sledite temu postopku:
1.
3.
Obiščite www.samsung.com/bluraysupport.
V računalniku razširite arhivsko datoteko
.zip. Ustvariti se mora mapa RUF z enakim
imenom, kot ga ima datoteka .zip.
4. Mapo RUF kopirajte v USB-pomnilnik.
5. Zagotovite, da v predvajalniku ni plošče,
nato pa v USB-vrata predvajalnika
priključite USB-pomnilnik.
6. V meniju predvajalnika pojdite na
Settings > Support > Software Upgrade.
7. Izberite By USB.
✎OPOMBA
▪▪ Med nadgradnjo programske opreme prek USBpriključka v izdelku ne sme biti plošče.
▪▪ Po koncu nadgradnje programske opreme v
meniju za nadgradnjo programske opreme
preverite podrobnosti o programski opremi.
▪▪ Med posodobitvijo programske opreme
predvajalnika ne izklapljajte. To lahko povzroči
okvaro predvajalnika.
▪▪ Posodobitve programske opreme s priključkom
USB je treba izvajati le z bliskovno pomnilniško
napravo USB.
Obvestilo o samodejni nadgradnji
Če ste predvajalnik povezali z vašim omrežjem
in vklopili funkcijo za obveščanje o samodejni
nadgradnji, vas bo predvajalnik
samodejno obvestil, ko bo na voljo nova
različica programske opreme za predvajalnik.
Če želite vključiti funkcijo za samodejno
obveščanje o nadgradnji, sledite spodnjim
korakom:
1. VIzberite možnost Auto Upgrade
Notification in pritisnite gumb ENTER.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost On in
pritisnite gumb ENTER.
Če je na voljo nova različica programske
opreme, vas bo predvajalnik obvestil s
pojavnim sporočilom.
1.
Če je posodobitev na voljo, se bo prikazalo
pojavno sporočilo in vas vprašalo, ali želite
posodobiti opremo. Če izberete Yes, se
bo izdelek samodejno izključil, ponovno
zagnal in nato začel s posodobitvijo.
(Tukaj ga ne smete vključiti ročno.)
Stik s podjetjem Samsung
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri
uporabi predvajalnika.
Pogoji uporabe storitve
Poglejte si splošno izjavo o omejitvi
odgovornosti glede vsebin in storitev tretjih
strani.
Reset
Vse nastavitve se bodo ponastavile na
privzete, razen nastavitev omrežja in
pametnega vozlišča.
2. Prikaže se pojavno okno o poteku
postopka.
3. Ko je posodobitev končana, se izdelek
samodejno izklopi..
4. Z gumbom POWER vklopite izdelek.
✎OPOMBA
▪▪ Posodobitev je končana, ko se izdelek izklopi po
ponovnem zagonu. Z gumbom POWER vklopite
posodobljeni izdelek.
Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte
izdelka.
▪▪ Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli zakonske odgovornosti za okvare,
do katerih pride zaradi nestabilne internetne
povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med
postopkom nadgradnje programske opreme
2012-04-13 오전 10:48:53
Osnovne funkcije
Uporaba menija naslova
Predvajanje videoposnetka
Predvajanje
1.
Previdno potisnite ploščo v režo, tako da
bo oznaka plošče usmerjena navzgor.
naslov 1
poglavje 1 poglavje 2
Pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
Gumbi, povezani s predvajanjem
PREDVAJAJ (
STOP (
PREMOR (
)
)
)
Začne predvajanje.
Zaustavi predvajanje.
• Če gumb pritisnete enkrat:
predvajalnik si zapomni mesto,
kjer ste predvajanje zaustavili.
• Če gumb pritisnete dvakrat:
predvajalnik si ne zapomni mesta,
kjer ste predvajanje zaustavili.
Začasno zaustavi predvajanje.
✎OPOMBA
▪▪ Pri nekaterih ploščah se položaj zaustavitve
morda ne bo shranil, če enkrat pritisnete gumb
STOP ( ).
▪▪ Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s
ali več lahko preobremenijo predvajalnik, zaradi
česar se lahko predvajanje zaustavi.
Zgradba plošče
Vsebine plošč so navadno razdeljene, kot je
prikazano spodaj shown below.
• Plošči Blu-ray in DVD-VIDEO
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 19
naslov 2
poglavje 2
poglavje 3
• Zvočna CD-plošča (CD-DA)
posnetek 1
2.
poglavje 1
posnetek 2
posnetek 3
posnetek4
posnetek 5
• MP3, WMA, DivX, MKV and MP4
mapa (skupina) 1
datoteka 1
datoteka 2
mapa (skupina) 2
datoteka 1
datoteka 2
datoteka 3
1. Med predvajanjem pritisnite
gumb TITLE MENU na
daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
Uporaba menija plošče
hZ
1. Med predvajanjem pritisnite
gumb DISC MENU na
daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite
možnost in pritisnite gumb
ENTER.
✎OPOMBA
▪▪ Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
hzZyx
▪▪ Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
Predvajanje seznama naslovov
1.
Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU ali TITLE MENU.
Na seznamu naslovov z gumboma
▲▼ izberite vnos, ki ga želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
z
▪▪ Če vaša plošča vključuje predvajalni seznam,
ga odprite z ZELENIM gumbom (B).
Uporaba pojavnega menija
✎OPOMBA
• Med predvajanjem pritisnite gumb IŠČI
).
(
Vsakič, ko pritisnete gumb IŠČI (
), se
bo hitrost predvajanja spremenila na naslednji
način:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV,
MP4
✎OPOMBA
1. Med predvajanjem pritisnite
gumb POPUP MENU na
daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► in gumbom
ENTER izberite želen meni.
Med predvajanjem lahko hitro iščete po
poglavju ali posnetku in uporabite funkcijo
preskoka, da preskočite na naslednji odsek.
Iskanje želenega prizora
✎OPOMBA
2.
Uporaba menija plošče, menija
naslova in pojavnega menija
Z
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
h
▪▪ Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
) 1  ) 2  ) 3 
)4)5)6)7
( 1  ( 2  ( 3 
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Če želite predvajanje vrniti na normalno
hitrost, pritisnite gumb PREDVAJAJ (
✎OPOMBA
).
▪▪ Predvajalnik v načinu iskanja ne predvaja zvoka.
Izpuščanje poglavij
hzZyx
• Med predvajanjem pritisnite gumb
).
PRESKOČI (
Če pritisnete gumb PRESKOČI (
), se
predvajanje prestavi na naslednje poglavje.
), se
Če pritisnete gumb PRESKOČI (
predvajanje prestavi na začetek poglavja.
Če gumb še enkrat pritisnete, se prestavi
na predvajanje predhodnega poglavja.
19
2012-04-13 오전 10:48:53
Predvajanje v počasnem
posnetku/predvajanje po prizorih
Predvajanje v počasnem posnetku
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb IŠČI (
Z vsakim pritiskom gumba IŠČI (
),
se bo hitrost predvajanja spremenila na
naslednji način: * 1/8 * 1/4 * 1/2
• Če želite predvajanje vrniti na normalno
hitrost, pritisnite gumb PREDVAJAJ
(
).
).
✎OPOMBA
▪▪ Predvajalnik v načinu počasnega predvajanja ne
predvaja zvoka.
Predvajanje po prizorih
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb PREMOR
(
).
Z vsakim pritiskom gumba PREMOR (
)
se prikaže nov prizor.
• Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost,
pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
✎OPOMBA
▪▪ Predvajalnik v načinu predvajanja po prizorih ne
predvaja zvoka.
Uporaba gumba TOOLS
Med predvajanjem lahko ploščo
upravljate z gumbom TOOLS.
✎OPOMBA
▪▪ Meni »Tools« je odvisen od plošče.
20
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 20
Neposredni premik na želeni prizor
hzZy
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Title Search,
Chapter Search ali Time Search.
3. Pritisnite gumba ◄► ali številčni gumb,
da izberete želeni naslov, poglavje ali
čas, nato pa pritisnite gumb ENTER.
Ponovno predvajanje naslova ali poglavja
hzZy
Ponovi trenutno poglavje ali naslov.
Glede na ploščo funkcija za ponovno
predvajanje morda ni na voljo.
1. Med predvajanjem pritisnite
gumb REPEAT na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Chapter ali Title, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
3. Za vrnitev na običajno predvajanje
ponovno pritisnite gumb REPEAT.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Off in
pritisnite gumb ENTER.
Ponovno predvajanje izseka
hzZy
1. Med predvajanjem pritisnite
gumb REPEAT na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Repeat A-B.
3. Pritisnite gumb ENTER na mestu, kjer
želite, da se začne ponavljajoče se
predvajanje (A).
4. Pritisnite gumb ENTER na mestu, kjer
želite, da se zaustavi ponavljajoče se
predvajanje (B).
5. Za vrnitev na običajno predvajanje
ponovno pritisnite gumb REPEAT.
6. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Off in
pritisnite gumb ENTER.
✎OPOMBA
▪▪ Če nastavite točko (B), preden preteče pet
sekund, se prikaže sporočilo o tem, da je izsek
prekratek.
▪▪ Elementi menija so odvisni od plošče, zato tega
menija morda ne bo na voljo.
Izbira jezika avdio zapisa
hzZx
To funkcijo lahko upravljate tudi
s pritiskom na gumb AUDIO na
daljinskem upravljalniku.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Audio.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
zvočnega zapisa.
✎OPOMBA
▪▪ Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih
nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo
prikazan na zaslonu.
▪▪ Informacije o glavnem načinu/načinu
BONUSVIEW bodo prikazane, če ima plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
Uporabite gumba ◄►, če želite preklopiti med
glavnim načinom in načinom zvoka BONUSVIEW.
▪▪ Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega
zapisa, so odvisni od jezikov, zakodiranih na
plošči. Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne
bodo na voljo.
▪▪ Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 avdio
jezikov, plošča DVD pa do 8.
▪▪ Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale
izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali
Dolby v angleščini.
▪▪ Če pritisnete gumb AUDIO na daljinskem
upravljalniku, se prikaže avdio vrstica.
Pritisnite gumb RETURN, da odstranite avdio
vrstico.
Izbiranje jezika podnapisov
hZx
To funkcijo lahko upravljate tudi
s pritiskom na gumb SUBTITLE
na daljinskem upravljalniku.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Subtitle.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
podnapisov.
✎OPOMBA
▪▪ Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko
zamenjate želene podnapise v meniju plošče.
Pritisnite gumb DISC MENU.
▪▪ Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki
so zakodirani na plošči in morda ne ni na voljo
pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
▪▪ Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov
podnapisov, DVD pa do 32.
▪▪ Informacije o glavnem načinu/načinu
BONUSVIEW bodo prav tako prikazane, če ima
plošča Blu-ray funkcijo BONUSVIEW.
▪▪ Ta funkcija istočasno spremeni glavne in
pomožne podnapise.
▪▪ Prikaže se skupno število glavnih oziroma
pomožnih podnapisov.
▪▪ Če pritisnete gumb SUBTITLE na daljinskem
upravljalniku, se prikaže vrstica s podnapisi.
Če želite odstranite vrstico s podnapisi, pritisnite
gumb RETURN.
2012-04-13 오전 10:48:54
Spreminjanje zornega kota
hZ
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne zorne
kote določenega prizora, lahko uporabite
funkcijo »ANGLE«.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Angle.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zorni kot.
Izbiranje nastavitev slike
hzZy
Ta funkcija vam omogoča nastaviti kakovost
videoposnetka, če je predvajalnik povezan s
televizorjem.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Picture Settings in pritisnite gumb
ENTER.
3. Z gumboma ◄► izberite želeno
možnost Picture Settings in pritisnite
gumb ENTER.
• Dynamic: To možnost izberite, če
želite izboljšati ostrino.
• Normal: To možnost izberite za večino
predvajanj.
• Movie: To je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
• User: Prilagodite lahko funkciji ostrine
in odstranjevanja šuma.
✎OPOMBA
▪▪ Če uporabljate funkcijo BD Wise, se ta meni ne
prikaže.
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
h
Zaslonski elementi prikaza CDplošče (CD-DA)/MP3
1
Funkcija BONUSVIEW omogoča ogled
dodatnih vsebin (npr. komentarjev) v manjšem
zaslonskem oknu med predvajanjem filma.Ta
funkcija je na voljo, če jo vsebuje plošča.
1. Med predvajanjem pritisnite
gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite
možnost BONUSVIEW Video ali
BONUSVIEW Audio.
3. Z gumboma ◄► izberite dodatek, ki ga
želite predvajati.
Poslušanje glasbe
ow
Predvajanje zvočne CD-plošče (CDDA)/MP3
1. Vstavite zvočno CD-ploščo (CD-DA) ali
MP3-ploščo.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se bo
prvi posnetek predvajal samodejno.
• Pri plošči MP3 z gumboma ◄►
izberite možnost Music, nato pa
pritisnite gumb ENTER v pojavnem
oknu povezane naprave. Pritisnite
gumb ENTER.
2. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki
ga želite predvajati, in pritisnite gumb
ENTER.
+
00:08 / 05:57
Playlist
1/6
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
" Pause
CD
Tools ' Return
Prikaže informacije o glasbi.
2
Prikaže predvajalni seznam.
3
Prikaže trenutni posnetek/vse posnetke.
4
Prikaže razpoložljive gumbe.
5
Prikaže trenutni in skupni predvajalni čas
6
Prikaže trenutno stanje predvajanja.
7
Prikaže stanje ponavljanja predvajanja.
Ponavljanje predvajanja zvočne CDplošče (CD-DA)/MP3
Med predvajanjem predvajalnega
seznama pritisnite gumb
TOOLS.
2. Izberite Repeat Mode, nato pa
z gumboma ◄► izberite želeni način
ponavljanja.
3. Pritisnite gumb ENTER.
Posnetki na plošči se
Zvočna
predvajajo v zaporedju,
CD-plošča
v katerem so posneti na
(CD-DA/MP3)
plošči.
(
Zvočna
)Posnetek CD-plošča
(CD-DA)
Ponavljanje trenutnega
posnetka.
(
)En posnetek MP3
Ponavljanje trenutnega
posnetka.
(
)Vse
4
1
1.
Izklopljeno
3
TRACK 001
5
✎OPOMBA
▪▪ Če spremenite možnost BONUSVIEW
Video, se bo možnost BONUSVIEW
Audio samodejno spremenila v skladu z
možnostjo BONUSVIEW Video.
2
TRACK 001
7
6
Ponovite načini :
(
Audio CD
Ponovno predvajanje
(CD-DA)/MP3 vseh posnetkov.
Možnost naključnega
Zvočna
predvajanja predvaja
)Naključno
CD-plošča
posnetke na plošči v
predvajanje
(CD-DA/MP3)
naključnem zaporedju.
Predvajalni seznam
1. Vstavite zvočno CD-ploščo (CD-DA) ali
MP3-ploščo.
• Zvočne CD-plošče (CD-DA) se
predvajajo samodejno.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3
z gumboma ◄► izberite možnost
Music, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
2. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite
gumb STOP ( ) ali RETURN.
Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.
3. Z gumbi ▲▼◄► kazalec pomaknite
do želenega posnetka, nato pa pritisnite
RUMENI gumb (C), da ga označite.
Če želite dodati več posnetkov, ponovite
postopek.
4. Če je na predvajalnem seznamu posnetek,
ki ga ne želite prevajati, ga odstranite z
RUMENIM gumbom (C).
Izbrani posnetek bo izbrisan s seznama.
21
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 21
2012-04-13 오전 10:48:55
5. Če želite predvajati izbrane posnetke
pritisnite gumb ENTER.
Izbrani posnetki se bodo samodejno
predvajali.
6. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite
gumb STOP ( ) ali RETURN.
7. Če želite odpreti predvajalni seznam,
pritisnite gumb ENTER.
✎OPOMBA
▪▪ Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA)
lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
Predvajanje slik
Predvajanje datotek JPEG
1.
2.
3.
4.
G
Vstavite ploščo JPEG.
Z gumboma ◄► izberite možnost Photos in
pritisnite gumb ENTER.
Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, ki jo želite
predvajati, in pritisnite gumb ENTER.
Z gumbi ▲▼◄► izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, in pritisnite gumb ENTER.
✎OPOMBA
▪▪ V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
Uporaba gumba TOOLS
S pritiskom gumba TOOLS lahko
uporabljate različne funkcije.
• Start Slide Show: To možnost
izberite, če želite predvajati
diaprojekcijo.
• Stop Slide Show: to možnost izberite, če
želite zaustaviti diaprojekcijo.
• Slide Show Speed: to možnost izberite, če
želite prilagoditi hitrost diaprojekcije.
• Background Music: To možnost izberite,
če želite med gledanjem slik poslušati glasbo.
• Zoom: To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ štirikratna.)
• Rotate: To možnost izberite, če želite
zavrteti sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali
desno.)
• Information: Prikaže informacije o sliki,
vključno z imenom, velikostjo itd.
✎OPOMBA
▪▪ Da lahko omogočite funkcijo glasbene
podlage, mora biti slikovna datoteka na istem
pomnilniškem mediju kot glasbena datoteka.
Kakovost zvoka je odvisna od bitne hitrosti
datoteke MP3, velikosti datoteke fotografije in
načina šifriranja obeh.
▪▪ Diaprojekcijo z istim gumbom izmenično
zaženete in zaustavite, odvisno od tega, ali
diaprojekcijo gledate ali ne
Predvajanje izbranih fotografij
S pritiskom RUMENEGA (C) gumba na vašem
daljinskem upravljalniku lahko izberete določene
fotografije za predvajanje. Če želite izbrati
določene fotografije, sledite spodnjim korakom:
1. Izberite mapo, ki vsebuje fotografije, ki
si jih želite ogledati, in pritisnite gumb
ENTER.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite fotografijo,
ki jo želite predvajati, nato pa pritisnite
RUMENI (C) gumb. Na fotografiji se
prikaže kljukica.
3. Ponovite 2. korak zgoraj za vsako
fotografijo, ki jo želite predvajati.
✎OPOMBA
▪▪ Če želite preklicati izbor fotografije, z gumbi
▲▼◄► označite fotografijo, nato pa pritisnite
RUMENI (C) gumb.
Predvajanje iz pomnilnika USB
YouTube
Priključek USB lahko uporabljate za predvajanje
večpredstavnostnih datotek (MP3, JPEG, DivX
itd.), prenesenih iz pomnilnika USB.
123
1. Odprite osnovni meni.
2. Ko je naprava v zaustavljenem načinu,
priključite pomnilnik USB v priključek
USB na zadnji plošči predvajalnika.
Prikaže se sporočilo “Do you want to
access the device?”.
3. Pritisnite gumb ◄► in izberite Yes, nato
pritisnite gumb ENTER.
4.
Pritisnite RDEČI gumb (A) ali MODER
gumb (D).
Če pritisnete RDEČI gumb (A), nadaljujte
s 5. korakom.
Če pritisnete MODER gumb (D), nadaljujte
s korakom 4-1.
YouTube
123
DLNA
a Change Device d Home
" Enter
5-1. Z gumboma ◄► izberite možnost USB,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
Z gumboma ▲▼ izberite želeni 6-1.
videoposnetek, glasbo ali fotografije,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
7.
Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 19-22.
✎OPOMBA
▪▪ Da preprečite okvare pomnilnika USB, ga
morate varno odstraniti (izvedite postopek).
Pritisnite gumb MENU, da odprete osnovni
meni, nato pa pritisnite RUMENI gumb (C) in
gumb ENTER.
▪▪ Če je CD-plošča z datotekami CD-DA, MP3 ali
JPEG v zaustavljenem načinu, z gumbom FULL
SCREEN na daljinskem upravljalniku ni mogoče
prikazati celozaslonske slike.
No Disc
123
123
c Safely Remove USB d View Devices
" Enter
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost USB,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
▪▪ Če med predvajanjem iz pomnilnika USB
vstavite ploščo, se naprava samodejno preklopi
v način “DVD ali CD”.
6. Z gumboma ◄► izberite želeni
videoposnetek, glasbo ali fotografije, nato
pa pritisnite gumb ENTER. Nadaljujte s 7.
korakom.
4-1. Pritisnite MODER gumb (D) in prikazal se
bo spodnji zaslon. Nadaljujte s korakom 5-1.
4. Ko končate, pritisnite gumb ENTER.
Diaprojekcija se bo začela.
22
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 22
2012-04-13 오전 10:48:55
Omrežne storitve
Če predvajalnik povežete v omrežje, lahko
uživate v različnih omrežnih storitvah, kot sta
in BD-LIVE.
Pred uporabo omrežnih storitev preberite
naslednja navodila.
1. Povežite predvajalnik z omrežjem.
(Glejte strani 10 - 11).
2. Konfigurirajte omrežne nastavitve.
(Glejte strani 16).
BD-LIVE™
Ko je predvajalnik povezan z omrežjem, lahko
uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če
plošča podpira funkcijo BD-LIVE.
1. V priključek USB na zadnji strani
predvajalnika vstavite pomnilnik USB
in preverite razpoložljivi prostor v
pomnilniku. V pomnilniški napravi mora
biti za storitve BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BDLIVE.
3. Izberite eno od različnih vsebin storitve
BD-LIVE, ki jih omogoča izdelovalec
plošče.
✎OPOMBA
▪▪ Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
izdelovalca plošče.
Priloga
Funkcija AllShare vam omogoča s predvajalnikom
predvajati glasbene, video in slikovne datoteke,
ki so v vašem osebnem računalniku, ali omrežni
pomnilniški napravi.
Za uporabo funkcije AllShare z vašim
predvajalnikom, ga morate povezati z omrežjem
(glejte strani 10–11).
Za uporabo funkcije AllShare z vašim osebnim
računalnikom, morate v računalnik namestiti
programsko opremo AllShare.
Če imate z omrežno pomnilniško napravo, lahko
uporabljate AllShare brez dodatne programske
opreme.
Za prenos programske opreme AllShare
1. Obiščite Samsung.com.
2. Kliknite na Podpora, v polje, ki se prikaže,
vnesite številko izdelka, in kliknite Izdelek.
3. Na naslednjem zaslonu v meniju Prenosi
kliknite možnost Prikaži prenose.
4. Na naslednji strani kliknite na
Programska oprema.
5. Kliknite ikono v vrstici AllShare pod
Datoteka, da začnete s prenosom.
Predvajanje vsebine na vašem osebnem
računalniku s predvajalnikom plošč Blu-ray
Datoteke v skupni rabi si lahko ogledate na
svojem računalniku s pomočjo predvajalnika
plošč Blu-ray.
Podrobna navodila o uporabi funkcije
AllShare lahko najdete na spletni strani
Samsung.com.
Predvajalnik plošč Blu-ray.
Povezava AllShare
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 23
Odpravljanje napak
Uporaba funkcije AllShare
Predvajajte
datoteke z
računalnika.
Preden se obrnete na servis, preverite spodnjo tabelo.
TEŽAVA
Z daljinskim upravljalnikom ni
mogoče upravljati.
Plošča se ne predvaja.
Meni plošče se ne prikaže.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
nemogočem postopku.
Način predvajanja se razlikuje od
izbire v nastavitvenem meniju.
Razmerja širina/višina ni mogoče
spremeniti.
Ni zvoka.
Zaslon je blokiran.
UKREP
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba
zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Ponovno vstavite baterije in znova poskusite uporabljati daljinski
upravljalnik.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
• Preverite, ali ima plošča menije.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr.
zornih kotov).
• Zahtevali ste številko naslova ali poglavja oziroma iskalni čas, ki so
izven območja.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo
pravilno delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
• Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Blu-ray/DVD je fiksno.
• To ni napaka predvajalnika.
• Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti za
zvok.
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira
(na primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
• Pritisnite gumb STOP ( @ ) (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund, ko
v napravi ni plošče. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške
nastavitve.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi
uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
23
2012-04-13 오전 10:48:55
TEŽAVA
Pozabili ste geslo.
Če imate druge težave.
Slika je glasna ali motena.
Ni izhoda za HDMI.
Nenavaden prikaz signala HDMI.
Delovanje funkcije AllShare
• Pritisnite gumb STOP ( @ ) (na sprednji plošči) za dlje kot 5 sekund,
ko v napravi ni plošče. Vse nastavitve, vključno z geslom, se bodo
ponastavile nazaj na tovarniške nastavitve.
Te možnosti ne uporabljajte, razen če je nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi
uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
UKREP
TEŽAVA
UKREP
Povezave s strežnikom BD-LIVE ni
mogoče vzpostaviti.
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se
pojavi napaka.
• V meniju s prikazom stanja omrežja preverite, ali je omrežna povezava uspešno
vzpostavljena.
• Preverite, ali je na predvajalnik priključena pomnilniška naprava USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
• Preverite, ali je možnost »BD-LIVE Internet Connection« nastavljena na »Allow (All)«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
• Pojdite na kazalo in v uporabniškem priročniku poiščite poglavje, ki vsebuje
pojasnila glede vaše težave, ter ponovite postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in predvajalniku.
• Preverite, ali vaš televizor podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p,
720p, 1080i ali 1080p.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP,
se na zaslonu občasno pojavljajo motne.
Skupne mape so prikazane v
aplikaciji AllShare, datotek pa ni
mogoče prikazati.
• AllShare prikazuje samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam Slika, Glasba ali
Film. Datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, morda ne bodo prikazane.
Povezava AllShare med
predvajalnikom in osebnim
računalnikom ni stabilna.
• Naslov IP v istem podomrežju mora biti edinstven. Če ni, lahko te motnje
povzročijo motnje IP-ja.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
Videoposnetek se predvaja s
prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da omrežje ni
preobremenjeno.
BD-LIVE
✎ OPOMBA
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
▪▪ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
Popravila
Če nas prosite za popravilo predvajalnika, vam lahko zaračunamo administracijske stroške, če:
1. Na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
2. Če enoto pripeljete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
Višino administracijskih stroškov vam bomo sporočili pred obiskom na dom ali pred začetkom
dela na vašem predvajalniku.
Preden predvajalnik odnesete na popravilo, vam priporočamo, da temeljito preberete ta
priročnik, v spletu poiščete rešitev na naslovu www.samsung.com ali stopite v stik s službo za
pomoč strankam družbe Samsung.
24
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 24
2012-04-13 오전 10:48:56
Tehnični podatki
Splošno
USB
HDMI
Avdio izhod
Omrežje
-----
Teža
1 Kg
Mere
187 (Š) X 187 (G) X 56 (V) mm
Območje obratovalne temperature
od +5 °C do +35 °C
Območje obratovalne vlažnosti
od 10 % do 75 %
Vrsta A
USB 2.0
Izhod enosmernega toka
Najv. 5 V, 500 mA
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvok
PCM, bitni tok
Digitalni avdio izhod
Optični
Ethernet
Priključek 100BASE-TX
Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10 MB/s ni podprta.
Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na izdelku.
Vrednosti teže in mer so približne.
25
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 25
2012-04-13 오전 10:48:56
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
Nekatere plošče NISO združljive.
• Odvisno od omejitev, opisanih spodaj, in tistih, navedenih v tem priročniku, vključno s poglavjem Vrste in lastnosti plošč v tem
priročniku, je mogoče predvajati naslednje vrste plošč: vnaprej posnete komercialne plošče BD-ROM, DVD-VIDEO in zvočne
CD-plošče (CD-DA); plošče BD-RE/-R, DVD-RW/-R in plošče CD-RW/-R.
• Plošč, ki niso navedene zgoraj, ni mogoče predvajati v tem predvajalniku in/ali zanj niso predvidene. Nekaterih od zgoraj
navedenih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi enega ali več spodaj navedenih razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVDRW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R in predvajalnik se morda ne bo odzval vsem delovnim ukazom, prav tako pa morda ne bo
mogoče uporabljati vseh funkcij vsake plošče. Te in druge težave z združljivostjo plošč in delovanjem predvajalnika pri novih in
obstoječih oblikah plošč so možne zaradi teh razlogov:
-- Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika in ta predvajalnik morda ne bo mogel predvajati vseh funkcij plošč Blu-ray, ker so
nekatere morda na voljo kot možnost, morda so bile obliki plošče Blu-ray po izdelavi tega predvajalnika dodane dodatne
funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- ta predvajalnik morda ne podpira vseh novih ali obstoječih različic oblik plošč;
-- nove in obstoječe oblike plošč so bile morda preurejene, spremenjene, posodobljene, izboljšane in/ali nadomeščene;
-- nekatere plošče so izdelane na način, ki omogoča posebno ali omejeno delovanje in funkcije med predvajanjem;
-- nekatere funkcije so morda na voljo kot možnost, morda so bile po izdelavi tega predvajalnika dodane dodatne funkcije in
nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- nekatere plošče z logotipi BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R morda še niso
standardizirane plošče;
-- nekatere plošče se morda ne bodo predvajale zaradi fizičnega stanja ali pogojev snemanja;
-- med izdelavo plošč Blu-ray, programske opreme DVD in/ali plošč lahko pride do težav in napak;
-- ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema in/ali
-- zaradi razlogov, navedenih v tem uporabniškem priročniku, ali drugih razlogov, ki jih odkrije in objavi služba za pomoč
strankam družbe SAMSUNG.
• Če naletite na težave z združljivostjo ali delovanjem predvajalnika, se obrnite na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
Na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG se lahko obrnete tudi za morebitne posodobitve tega predvajalnika.
• Za dodatne informacije o omejitvah predvajanja in združljivosti plošč glejte poglavja Previdnostni ukrepi, Preden preberete
navodila za uporabo, Značilnosti in vrste plošč in Pred predvajanjem v tem priročniku.
• Za izhodni signal z zaporednim izrisovanjem predvajalnikov plošč Blu-ray: POTROŠNIKI MORAJO UPOŠTEVATI, DA
NEKATERI TELEVIZORJI Z VISOKO LOČLJIVOSTJO NISO POPOLNOMA ZDRUŽLJIVI S TEM IZDELKOM, ZARADI ČESAR
LAHKO PRIDE DO MOTENJ V PRIKAZANI SLIKI. ČE IMATE TEŽAVE S PRIKAZOM SLIKE Z ZAPOREDNIM IZRISOVANJEM,
PRIPOROČAMO, DA IZHODNI SIGNAL NASTAVITE NA »STANDARDNA LOČLJIVOST«. ČE IMATE VPRAŠANJA GLEDE
ZDRUŽLJIVOSTI TELEVIZORJA S TEM IZDELKOM, SE OBRNITE NA NAŠO SLUŽBO ZA POMOČ STRANKAM.
Zaščita pred kopiranjem
• Ker je AACS (sistem naprednega dostopa do vsebin) odobren kot sistem za zaščito vsebin oblike plošč Blu-ray, podobno kot
pri uporabi CSS-ja (sistem mešanja vsebin) za obliko DVD tudi tukaj za predvajanje, analogni signal itd. vsebin, zaščitenih z
AACS, veljajo določene omejitve. Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se
lahko zgodi, da AACS te omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Poleg tega se BD-ROM Mark in BD+ dodatno
uporabljata kot sistema za zaščito vsebine za oblike plošč Blu-ray, to pa vključuje določene omejitve, vključno z omejitvami
pri predvajanju vsebine, zaščitene s sistemoma BD-ROM Mark in/ali BD+. Za dodatne informacije o sistemih AACS, BD-ROM
Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Številne plošče Blu-ray/DVD so kodirane z zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite predvajalnik neposredno na
televizor in ne na videosnemalnik. Povezava z videosnemalnikom lahko povzroči motnje slike pri avtorsko zaščitenih ploščah
Blu-ray/DVD.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih pravic v drugih državah je
nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in spreminjanje televizijskih oddaj, videoposnetkov, plošč Bluray in DVD ter drugih gradiv lahko predmet civilne tožbe ali kazenskega pregona.
• Obvestilo o tehnologiji Cinavia : Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba
nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite svoj domači naslov na: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677
ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih
skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske
pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta
prepovedana.
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
Vsa vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so last tretjih oseb in zaščitene z
zakoni o avtorskih pravicah, patenti, zakoni o blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni za intelektualno lastnino.
Tovrstna vsebina in storitve so na voljo samo za vašo zasebno, nekomercialno uporabo. Nobene vsebine ali
storitve ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik vsebine ali ponudnik storitve ni odobril. Brez omejitve zgoraj
navedenega, razen če zadevni lastnik vsebine ali ponudnik storitve to izrecno dovoli, ne smete na noben način
ali s kakršnim koli sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno izdajati, nalagati, objavljati, oddajati, prevajati,
prodajati, izdelovati izpeljanih primerkov, razkrivati ali razmnoževati nobene vsebine ali storitve, prikazane s to
napravo.
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH OSEB SO PRIKAZANE, KAKRŠNE SO. SAMSUNG NE PREVZEMA
IZRECNE ALI IMPLICIRANE ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN ALI STORITEV V KAKRŠNE KOLI
NAMENE. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA GLEDE IZDELKA, KAR MED DRUGIM
VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.
SAMSUNG NE JAMČI ZA NATANČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST ALI CELOVITOST
KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, PRAV TAKO PA SAMSUNG V
NOBENIH OKOLIŠČINAH, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI,
NE POGODBENE NE ODŠKODNINSKE, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NEZGODNO, POSEBNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO, STROŠKE ODVETNIKOV TER STROŠKE ALI KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO,
KI IZHAJAJO IZ ALI NASTANEJO V POVEZAVI Z VSEBOVANIMI INFORMACIJAMI ALI KOT POSLEDICA
UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE, TUDI ČE JE
BILA DRUŽBA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TOVRSTNE ŠKODE.
Storitve tretjih oseb je mogoče prekiniti ali preklicati kadarkoli in Samsung ne zagotavlja, da bo katera koli
vsebina ali storitev na voljo v kakršnem koli obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve prenašajo prek omrežij
in pripomočkov za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez omejevanja splošnosti te zavrnitve
odgovornosti se Samsung izrecno odpoveduje odgovornosti ali jamstvu za kakršno koli prekinitev ali ukinitev
katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami in storitvami.
Kakršna koli vprašanja ali zahteve za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je treba nasloviti neposredno
na ponudnika zadevne vsebine in storitev.
26
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 26
2012-04-13 오전 10:48:56
Licenca
• Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in znak dveh D-jev sta
blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
• Izdelano z licenco v skladu z ameriškimi patenti št.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti. Ime in oznaka DTS,
navedena skupaj ali ločeno, sta registrirani blagovni znamki, DTS 2.0+Digital Out pa
je blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS,
Inc. Vse pravice pridržane.
• DivX
-- O VIDEU DIVX: DivX® je digitalna oblika videozapisa, ki jo je ustvarilo podjetje
DivX, LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®, ki predvaja
video DivX. Za več informacij in programskih orodij za pretvarjanje datotek v video DivX obiščite
www.divx.com.
-- O VIDEU NA ZAHTEVO DIVX: certificirana naprava DivX Certified® mora biti registrirana, da lahko
predvaja filme DivX na zahtevo (VOD). Za pridobitev registracijske kode poiščite odsek DivX VOD v
nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več informacij o poteku registracije obiščite vod.divx.com.
-- DivX Certified® za predvajanje videa DivX® z ločljivostjo do HD 1080p, vključno z dodatno vsebino.
DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali njenih
podružnic in se uporabljajo pod licenco.
Zajeto v enega ali več naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC
v Združenih državah Amerike in drugih državah.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih
družb. Druga imena so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.
• Obvestilo o licenci odprtega vira
-- Če uporabljate odprto programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo licence odprtega vira.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke društva Blu-ray Disc Association.
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so posledica napak v
materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri pooblaščenem prodajalcu. V
primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri
katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske
storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na
na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi originalni račun oz.
blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo okvarjene naprave oz.
okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da popravilo opravijo drugi
prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta garancija ne zajema škod na napravi, ki so
posledica tovrstnih popravil.
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba eventualno opraviti
spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim standardom zadevne dežele. Tovrstne
spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije.
Stroški za tovrstne spremembe ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti, nezadostnega
prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je napravo pridobila na
legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih ima do prodajalca,
kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne predvideva drugače, so kupčeve pravice
omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo
za posredno oz. posledično izgubo zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 27
27
2012-04-13 오전 10:48:56
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja
baterij)
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam
SAMSUNG.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
02231U-BD-ES5000-EN-SLV.indd 28
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove
življenjske dobe v tem izdelku nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, dabaterija vsebuje
živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi
EC 2006/66. Če tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo
zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo,
ločite te baterije od ostalihodpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih
reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr.električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu
dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Teizdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno
tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te
izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek
kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne
pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni
dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AK68-02231U-01
2012-04-13 오전 10:48:56
Download PDF