Samsung | BD-J4500 | Samsung BD-J4500 Felhasználói kézikönyv

BD-J4500
Blu-ray™ lejátszó
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
MAGYAR
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 1
2015-09-04
5:48:18
Biztonsági információk
Yelmeztetés
VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE, NE NYISSA KI
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE
A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT). A
KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A
JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE !
• A burkolaton, az alján és a hátulján található
nyílások és rések a szellőzést szolgálják. A
készülék megbízható működése, illetve a
túlmelegedéstől való védelme érdekében
soha ne takarja el a nyílásokat és réseket.
- Ne helyezze a készüléket zárt térbe,
például szekrénybe vagy tárolóba, kivéve,
ha megfelelő szellőzés biztosított.
- Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy
radiátor közelébe, vagy ahol közvetlen
napfénynek van kitéve.
- Ne helyezzen folyadékot tartalmazó
edényeket (vázát stb.) a készülékre. A víz
kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne tegye ki a készüléket esőnek, és
ne helyezze víz közelébe (pl. fürdőkád,
mosdókagyló, mosogató, medence stb.). Ha
a készülék nedves lesz, húzza ki azonnal, és
forduljon hivatalos szervizhez.
• A készülék elemeket használ. Az adott
országban érvényes környezetvédelmi
jogszabályok előírhatják, hogy az
akkumulátorokat megfelelően kell
ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítással vagy
újrahasznosítással kapcsolatos információkért
forduljon a helyi hatóságokhoz.
A szimbólum azt jelzi, hogy nagyfeszültség van jelen a készülék belsejében.
Veszélyes hozzáérni a készülék belsejének bármely részéhez.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
a készülékhez a kezelésre és
karbantartásra vonatkozó fontos
dokumentációkat mellékeltünk.
• Ne terhelje túl a konnektorokat,
hosszabbítókat vagy adaptereket, mert ez
tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
• Vezesse úgy a tápkábeleket, hogy ne
lehessen rálépni, és ne tegye tönkre
ráhelyezett tárgy. Figyeljen különösen a
kábelekre a dugónál, a konnektornál és ott,
ahol az kilép a készülékből.
• A készülék vihartól való védelméhez,
vagy ha felügyelet nélkül hagyja hosszabb
ideig, húzza ki a dugót a konnektorból,
és húzza ki az antennát vagy a kábelt.
Ezzel megakadályozható a készülék
meghibásodása villámcsapás vagy
feszültséglökés miatt.
• Mielőtt az AC tápkábelt a DC adapterhez
csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a
DC adapter névleges feszültsége megfelel a
hálózati feszültségnek.
• Soha ne illesszen fémtárgyakat a készülék
nyílásaiba. Ez ugyanis áramütés veszélyét
jelentheti.
• Az áramütés elkerülésére soha ne érintse meg
a készülék belsejét. Csak szakképzett szerelő
nyithatja ki a készüléket.
• A tápkábel dugóját mindig megfelelően
csatlakoztassa. A tápkábelt mindig a dugónál
fogva húzza ki a konnektorból. Soha ne
a kábelt fogja a kihúzáskor. Ne nyúljon a
tápkábelhez vizes kézzel.
• Ha a készülék nem működik normálisan különösen, ha szokatlan zajt vagy szagot
bocsát ki – húzza ki azonnal a konnektorból,
és forduljon a hivatalos szervizhez.
• A burkolat karbantartása.
- A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki a többi eszközt.
- Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi
a készüléket, lecsapódás keletkezhet a
belsejében és a lencsén, amely zavarja
a lemez lejátszását. Ilyenkor húzza ki a
készüléket, és várjon két órát, mielőtt újra
csatlakoztatja a készüléket a konnektorba.
Ezután helyezze be a lemezt, és próbálja
lejátszani újra.
• használja, vagy ha hosszabb ideig hagyja
otthon felügyelet nélkül (különösen ha
gyermekek, idősebbek vagy mozgássérültek
vannak a lakásban).
- Az összegyűlt por áramütést, kóboráramot
vagy tüzet okozhat, ha a tápkábel szikrázik,
hőt fejleszt vagy a szigetelése tönkremegy.
• Forduljon a szervizhez információért, ha
a készüléket erősen poros, magas vagy
alacsony hőmérsékletű, nagy páratartalmú,
vegyi anyagokat tartalmazó helyre szeretné
telepíteni, vagy olyan helyre, ahol 24 órán
át fog működni, például reptérre vagy
vonatállomásra stb. Ellenkező esetben a
készülék súlyosan megsérülhet.
• Megfelelően földelt dugót és konnektort
használjon.
- A helytelen földelés áramütést vagy
tönkremenetelt okozhat. (Csak I. osztályú
berendezés.)
• A készülék áramtalanításához húzza ki a
konnektorból. Ezért a dugónak folyamatosan
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
• Ne hagyja, hogy gyermekek nyúljanak a
készülékhez.
• A tartozékokat (akkumulátorok stb.) tárolja
gyermekektől elzárt helyen.
• Ne helyezze a készüléket instabil helyre,
például instabil polcra, ferde talajra vagy
rezgésnek kitett helyre.
• Ne ejtse le és ne tegye ki ütéseknek a
készüléket. Ha a készülék megsérül, húzza ki
a tápkábelt és forduljon a szervizközponthoz.
• A készülék tisztításához húzza ki a dugót
a konnektorból, és törölje le a készüléket
puha, száraz ruhával. Ne használjon vegy
anyagokat, például waxot, benzint, alkoholt,
hígítót, rovarirtót, légtisztítót, kenőanyagokat
vagy tisztítószereket. Ezek a vegyszerek
tönkretehetik a készülék külsejét, vagy a rajta
lévő feliratokat.
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
fröccsenő víz hatásának. Ne helyezzen vízzel
teli edényeket, például vázát a készülékre.
• Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
• Ne csatlakoztasson több készüléket
ugyanabba a konnektorba. A konnektor
túlterhelése túlmelegedéshez és tűzhöz
vezethet.
• Robbanásveszély léphet fel, ha rossz típusú
elemeket helyez a távirányítóba. Csak azonos
vagy ekvivalens típusú elemeket használjon.
2
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 2
2015-09-04
5:48:24
•
1.
Ez
te
tö
te
VI
•
✎
• FIGYELEM – A TŰZ
TERJEDÉSÉNEK
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA
TARTSON TÁVOL
GYERTYÁKAT ÉS A NYÍLT
LÁNGOKAT A KÉSZÜLÉKTŐL.
n
ki
z.
1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES
termék. Az itt megadottól eltérő módon
történő használat veszélyes sugárzásnak
teheti ki a felhasználót.
VIGYÁZAT :
• LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS A
BURKOLAT KINYITÁSA ÉS A VÉDŐESZKÖZÖK
ELTÁVOLÍTÁSA ESETÉN, NE NÉZZEN A
SUGÁRBA.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
t
a
el
✎
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
MEGJEGYZÉSEK
 Ha a Blu-ray lemez/DVD lemez régiókódja
nem felel meg a lejátszó régiókódjának, a
lejátszó nem tudja lejátszani a lemezt.
FONTOS MEGJEGYZÉS
A tápkábel csatlakozódugójába biztosíték
van beépítve. A biztosíték értéke a dugó
felületén van feltüntetve. Ha cserélni kell,
BS1362-nek megfelelő biztosítékot kell
használni. Soha ne használja a dugót nyitott
biztosítékfedéllel. Ha a fedél leszerelhető, és
cserélni kell, ugyanolyan színűre kell cserélni,
mint a dugóban lévő biztosíték. Új fedelek
a kereskedőtől kaphatók. Ha a dugó nem
illeszkedik a házban található konnektorokba,
vagy a kábel nem elég hosszú, hogy elérjen
a konnektorig, szerezzen be megfelelő
hosszúságú hosszabbítókábelt, vagy forduljon
a kereskedőhöz.Azonban, ha nincs más
megoldás, mint levágni a dugót, vegye ki
a biztosítékot, és gondoskodjon a dugó
hasznosításáról. Ne csatlakoztassa a kábelt a
konnektorba, mert áramütés veszélye áll fenn
a csupasz vezetékvég miatt.
A készülék áramtalanításához a tápkábel
dugóját ki kell húzni a konnektorból, ezért
a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek
kell lennie. Az útmutatóhoz tartozó termék
harmadik felek szellemi tulajdonjogaira
vonatozó engedélyeket tartalmaz.
Tartalomjegyzék
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Hangbeállítások ......................................... 10
Yelmeztetés ................................................. 2
Rendszer ................................................... 11
Nyelv ......................................................... 12
ELŐKÉSZÜLETEK
Biztonság .................................................. 12
A használati útmutató elolvasása előtt.......... 4
Terméktámogatás ...................................... 13
A készülék által ismert lemeztípusok logói .... 4
Tartozékok ................................................... 6
Az elülső panel ............................................ 7
A hátsó panel .............................................. 7
Távirányító ................................................... 7
MÉDIA LEJÁTSZÁS
Kereskedelemben kapható lemez
lejátszása................................................... 13
USB eszközön található fájlok lejátszása .... 13
Felhasználó által rögzített lemez lejátszása ... 14
CSATLAKOZTATÁS
A videólejátszás vezérlése.......................... 14
Csatlakoztatás TV-hez ................................. 8
A Zenelejátszás vezérlése .......................... 15
Csatlakoztatás Audió rendszerhez ............... 8
Fotó tartalmak lejátszása ........................... 16
BEÁLLÍTÁSOK
FÜGGELÉK
A kezdő beállítási műveletek ........................ 9
Hibaelhárítás.............................................. 17
Menü navigáció ........................................... 9
Műszaki adatok ......................................... 18
Belépés a Beállítások menübe ..................... 9
Megjelenítési beállítások .............................. 9
os
3
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 3
2015-09-04
5:48:24
Régiókód
Előkészületek
A használati útmutató elolvasása előtt
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Adathordozó
Lemeztípus
Blu-ray lemez
VIDEÓk
ZENE
FÉNYKÉPEK
✎
Részletek
BD-ROM vagy BD-RE/-R lemez BD-RE formátumban rögzítve.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R lemezeken, vagy DivX, MKV, MP4 tartalmakkal rendelkező
USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Zenét tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek,
illetve MP3 vagy WMA felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotókat tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek,
illetve JPEG felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
A készülék és a lemezek is régiókódokkal
vannak ellátva.
A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez
nem lesz lejátszható.
A lejátszó Régiószáma a készülék hátsó
burkolatán látható.
Lemez
típus
Blu-ray
lemez
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, stb.
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR mód)
• 3.9 GB DVD-R
tartalomkészítéshez.
• Super Audio CD • CVD/CD-ROM/CDV/
(kivéve CD réteg)
CD-G/CD-I/LD
(a CD-G lemezekről
csak a hang játszható le,
a grafika nem.)
DVDVIDEO
•
•
Blu-ray lemez
DivX
•
•
Régiókód
Terület
A
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és DélKelet Ázsia.
B
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
Megjegyzések az USB csatlakozással
C
India, Kína, Oroszország,
Közép- és Dél-Ázsia.
1
USA, USA fennhatóságai és
Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek,
Karib-szigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Észak-Korea, Mongólia
• A készülék támogatja az USB
adathordozókat, az MP3 lejátszókat,
digitális fényképezőgépeket és USB
kártyaolvasókat.
• A 128 karakternél hosszabb mappa vagy
fájlneveket nem támogatja.
• Egyes USB/Külső HDD/digitális
fényképezőgépek nem kompatibilisek a
termékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja.
• Az USB adathotrdozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához.
USB kábellel történő csatlakoztatás
kompatibilitási problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem
fog megfelelően működni.
• A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
6
Kína
MEGJEGYZÉSEK
 Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a
rögzítési mód miatt.
 A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
 A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
 A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra
rögzített felvételeket.
 Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képaránybeállítás nem működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el
ezeket.
 BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
•
•
•
A készülék által ismert
lemeztípusok logói
PAL műsorszórási rendszer: UK, Franciaország,
Németország stb.
•
Támogatott fájlformátumok
kapcsolatban
•
4
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 4
•
•
2015-09-04
5:48:24
al
• Ne húzza ki az USB eszközt a "betöltési" folyamat alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál hosszabb a megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési sebességű videókat támogat.
• A készülék csak az USB háttértár (MSC) eszközöket támogatja, mint például pendrive és
USB HDD. (A HUB nem támogatott.)
• Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a
készülékkel.
• Ha egyes USB készülékek túl sok energiát vennének fel, az eszköz működését
behatárolhatja az áramkorlátozó.
• Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil, biztosítson további tápfeszültséget a konnektorba
való csatlakoztatással.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az USB HDD gyártóhoz..
• A SAMSUNG nem vállal felelősséget adatvesztésért.
• A készülék nem támogatja az NTSF tömörített fájlok, sparse fájlok vagy titkosított fájlok
használatát.
• Az USB eszköz az asztali PC-n megjavítható és formázható. (csak MS-Windows OS esetén)
Támogatott videófájlok
Fájl
kiterjesztése
*.avi
Konténer
AVI
Videó kodek
Audió kodek
Felbontás
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP3
Dolby Digital
DTS
1920x1080
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMA
VC-1 SM
*.mp4
AAC
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
MP4 (mp4v)
MP4
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
WMV (wmv9)
1920x1080
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
• Korlátozások
- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem
játszhatók le, ha a tartalmuk hibás vagy korrupt.
- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
- A szabványosnál nagyobb bitsebességgel vagy képfrissítési sebességgel kódolt fájlok
hangja/képe szakadozhat lejátszásnál.
- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
• Videó dekóder
- H.264 Level 4.1 és AVCHD támogatása
- Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS és VC1 SP/MP/AP L4 szabványokat
- MPEG4 SP, ASP :
1280 x 720 alatt : 60 kép max
1280 x 720 felett : 30 kép max
- Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat
llt.
5
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 5
2015-09-04
5:48:25
• Audió dekóder
- Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
- Nem támogatja a WMA 22050Hz mono mintavételezési frekvenciáját.
- AAC: Max. mintavételi sebesség: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Max. bitsebesség: 320kbps
• Egyes AVCHD lemezek az "x.v.Color" formátumot használják. A készülékkel lejátszhatók az
"x.v.Color" formátumot használó AVCHD lemezek is.
• Az "x.v.Color" a Sony Corporation védjegye.
• Az "AVCHD" és az AVCHD embléma a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony
Corporation védjegyei.

✎
Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a
képfrissítési sebességtől függően.
Támogatott zenefájlok
Fájl
kiterjesztése
Konténer
Audió kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Mintavételi frekvenciák (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitsebességek - 5kbps és 355kbps között minden
bitsebesség.
*.wma
WMA
Támogatott tartomány
MEGJEGYZÉSEK
 Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
 Az "x.v.Color" a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.
 Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és
eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
 Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
a. mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a
felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén)
b. a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói
kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén)
 A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az
adminisztrációs díj mértékéről.
Támogatott képfájlok
✎
Tartozékok
Fájl kiterjesztése
Típus
Felbontás
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
15360x8640
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
BONUS REPEAT REPEAT
VIEW
A-B
FULL
SCREEN
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban
használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos képtömörítési formátumnál nagyobb
hatékonysággal tömöríti a képadatokat.
Elemek a távirányítóhoz
(AAA méret)
Használati útmutató
Távirányító
6
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 6
2015-09-04
5:48:26
z
Az elülső panel
Távirányító
USB HOST
A távirányító bemutatása
BEKAPCSOLÁS GOMB
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB
NYITÁS/ZÁRÁS GOMB
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
A TV be- és kikapcsolása.
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
Beállítás után a TV bemenetének beállítását
teszi lehetővé.
TV hangerő beállítása.
A szám gombokkal opciók választhatók ki.
Előugró menübe/főcím menübe való
belépés.
Lemezmenübe való belépés.
Keresés előre vagy hátra.
Léptetés előre vagy hátra.
Lemez leállítása.
Lemez lejátszása.
LEMEZTÁLCA
✎
Lemez lejátszás szüneteltetése.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
Az Eszköz menü használata.
MEGJEGYZÉSEK
 Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található Lejátszás gombbal nem
indítható el a lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a
lemezmenüből, és meg kell nyomnia az E gombot.
Főmenübe való belépés.
A Blu-ray/DVD lemez felirat nyelvei között
válthat vele.
Különböző audió funkciók elérése lemezen
(Blu-ray/DVD).
Lejátszási információk megjelenítése.
Menüpontok kiválasztása és menübeállítások
megadása.
Kilépés a menüből.
Visszatérés az előző menüpontba.
 A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB memóriát az USB Host aljzathoz.
A készülék menüjének és Blu-ray funkciók
használatára alkalmas gombok.
A Bonusview funkció használatához.
A hátsó panel
BONUS
REPEAT
VIEW
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Az A-B szakaz ismételt lejátszására szolgál.
A teljes képernyő funkció használatához.
Blu-ray Disc/DVD lejátszásakor ez a gomb
nem használható.
Főcím, fejezet, szám vagy lemez lejátszását
ismételheti meg.
Elemek behelyezése
• Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
• Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens fényforrás.
!
✎
HDMI KI
MEGJEGYZÉSEK
 Ha a távirányító nem működik megfelelően:
• Ellenőrizze az elemek +/– polaritását.
• Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
FIGYELEM
 Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően
kell hasznosítani. Ne helyezze őket a háztartási szemétbe.
 Az elemeket ne dobja tűzbe.
 Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, és ne
okozzon bennük rövidzárlatot.
 Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást
okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.
7
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 7
2015-09-04
5:48:27
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
Csatlakoztatás
B
Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót az audiórendszerhez az alábbi módszerrel.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
Csatlakoztatás TV-hez
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV
HDMI IN aljzatába.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
Csatlakoztatás HDMI kompatibilis AV erősítőhöz
• Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és
az erősítő HDMI IN aljzatába.
• Legjobb minőség (ajánlott).
M
ka
elő
Ke
aT
ak
(ké
Hang
Videó
Hang
✎
✎
MEGJEGYZÉSEK
 A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV
használati útmutatójában található.
 Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez vagy egy új TV-hez, majd első
alkalommal bekapcsolja, a HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV által támogatott legnagyobb
felbontásra áll be.
 A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a HDMI Mély színek menüpontot Ki
értékre.
 Ha a videót HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban szeretné nézni, akkor nagysebességű
HDMI kábelt kell használni.
 A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet), akkor
véletlenszerű képzaj jelenik meg.
8
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 8
2015-09-04
5:48:32
• Főmenü
Beállítások
• A főmenü nem jelenik meg, amíg nem
konfigurálta a kezdeti beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a
képernyőüzenetek változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
• A kezdeti beállítások után használhatók a
panelgombok és a távirányító.
Menü navigáció
Miután csatlakoztatta a készüléket a TV-hez,
kapcsolja be a TV-t és a készüléket. Amikor
először kapcsolja be a készüléket, a készülék
Kezdeti beállítások képernyője jelenik meg
a TV-n. A Kezdeti beállításokkal beállíthatja
a képernyőmenü nyelvét és a képarányt
(képméretet).
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Ha szeretné újra megjeleníteni a kezdeti
beállítások képernyőt a módosításhoz,
nyomja meg a p gombot a lejátszó
első paneljén 5 másodpercre behelyezett
lemez nélkül. Ez visszaállítja a lejátszót az
alapértelmezett beállításokra.
 Miután a kezdeti beállítások befejeződtek, a
HDMI-CEC funkció használható.
 Ha szeretné használni az Anynet+(HDMICEC) funkciót a kezdeti beállítások során,
kövesse az alábbi utasításokat.
1) Csatlakoztassa a készüléket
Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibilis
Samsung TV-hez HDMI kábellel.
1
6
2) Az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót Be
értékre állította a TV-n és a készüléken is.
3) Állítsa be a TV-t a Kezdeti beállítások
eljárással.
 Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig
hagyja stop módban, képernyővédő jelenik
meg a TV-n. Ha a készüléket 25 percnél
hosszabb ideig hagyja képernyővédő
módban, automatikusan kikapcsol.
A kezdő beállítási műveletek
tt.
1
3
2
4
1
HOME gomb : Főmenübe való belépés.
2
RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
3
E (Belépés) / IRÁNY gomb :
Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása.
Kiválasztott elem aktiválása.
Beállítás jóváhagyása.
4
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.
Lemez lej.
Fényképek
Videók
Zene
2
5
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az E gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az E gombot.
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből.
✎
Nincs lemez
4
Eszközváltás
MEGJEGYZÉSEK
 A menüpontok elérése különböző
lehet. A szoftververzió frissítése után a
képernyőüzenetek változhatnak.
Beállítások
3
Megjelenítési beállítások
Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók,
például TV képaránya, Felbontás stb.
1
Videók kiválasztása.
2
Zene kiválasztása.
3
Beállítások kiválasztása.
4
Eszközváltás kiválasztása.
A televízió típusától függően előfordulhat,
hogy meg kell adni a képernyőméretet.
5
Lemez lej. kiválasztása.
✎
6
Fényképek kiválasztása.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 A Videók, Fotók és Zene opciókhoz
szükséges, hogy egy megfelelő lemez legyen
a lejátszóban, vagy egy USB-eszköz legyen
csatlakoztatva.
TV képaránya
MEGJEGYZÉSEK
 A lemeztípustól függően egyes képarányok
nem elérhetők.
 Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és
beállítást választ, a kép torzulhat.
Belépés a Beállítások menübe
A Beállítás menü és az almenük a következők
szerint érhetők el:
1. Nyomja meg a BEKAPCSOLÁS gombot.
Megjelenik a Főmenü.
2. ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg az
E gombot.
9
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 9
2015-09-04
5:48:34
BD Wise (csak Samsung TV-k esetén)
Felbontás a kimeneti mód szerint
BD Wise funkció (csak Samsung TV-k
esetén) A BD Wise a Samsung legújabb
csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung
készüléket és egy Samsung TV-t HDMI-vel
csatlakoztatja, és a BD Wise be van kapcsolva
a készüléken és a TV-n is, akkor a készülék a
Blu-ray Disc/DVD lemez videófelbontását és
képfrissítési sebességét fogja használni.
• Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális
tartalmak lejátszása
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás
beállítása automatikusan a BD Wise lesz,
és a BD Wise jelenik meg a Felbontás
menüpontban.
 Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz
csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD.
 A BD Wise megfelelő működéséhez
kapcsolja Be a BD Wise menüt a készüléken
és a TV-n is.
Felbontás
A HDMI videójel kimeneti felbontását Auto.,
1080p, 1080i, 720p vagy 576p/480p értékre
állítja. A szám a képkockánkénti videósorok
számát adja meg. Az i és a p betűk a
váltottsoros, illetve a progesszív letapogatást
jelentik. A több sor nagyobb felbontást jelent.
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
HDMI mód
Beállítás
BD Wise
Auto.
Blu-ray
lemez
E-tartalmak/
digitális
tartalmak
Blu-ray lemez
felbontása
1080p
TV max. bemeneti TV max. bemeneti
felbontása
felbontása
1080p@60F
(Filmkocka : Ki)
1080p@60F
1080p@60F
Filmkocka : Auto.
(24 fps)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a
Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az
"Ha az “Igen“ gomb megnyomása után nem
jelenik meg kép, várjon 15 másodpercet,
hogy visszaálljon az előző felbontás." üzenet
jelenik meg. Ha a Igen pontot választja, a TV
képernyő 15 másodpercre elsötétedik, és a
felbontás automatikusan visszaáll a korábbi
értékre.
 Ha a képernyő sötét marad a felbontás
módosítása után, vegye ki a lemezeket,
majd nyomja le és tartsa lenyomva a p
gombot a készülék elején 5 másodpercig.
A beállítások visszaállnak gyári alapértékre.
Az egyes módok eléréséhez kövesse
az előző oldal utasításait, és válassza ki
a TV által is támogatott Display Setup
(Képernyőbeállítást).
 Ha visszaállítja a készüléket gyári
alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
 A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24
képkockás funkcióval a Filmkocka (24 fps)
mód használatához.
HDMI-színformátum
D
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a
csatlakoztatott eszközhöz (TV, monitor stb.)
való illesztés érdekében.
HDMI mély színek
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep
Colour lesz. A Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb színmélységet
eredményez.
j
Progresszív mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
Hangbeállítások
Digitális kimenet
Állítsa be a TV-hez vagy AV erősítőhöz való
digitális audió kimeneti opciót. További
részletek a Digitális kimenetek kiválasztási
táblázatában.
j
• DVD lejátszás
Kimenet
Beállítás
Filmkocka (24 fps)
D
Ha a Filmkocka (24 fps) funkciót Auto értékre
állítja, akkor a készülék HDMI kimenete 24
képkocka/másodperces lesz, és ezzel jobb
képminőség érhető el.
A Filmkocka (24 fps) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható.
A Filmkocka opció csak akkor választható ki,
ha a készülék HDMI 1080p felbontásban van.
l
HDMI / csatlakoztatva
HDMI mód
BD Wise
576i/480i
Auto.
TV max. bemeneti felbontása
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
*
A
-
10
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 10
2015-09-04
5:48:45
✎
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
PCM
Bitfolyam
(Feldolgozatlan)
Bitfolyam
(DTS újrakódolt)
Bitfolyam
(Dolby D újrakódolt)
Csatlakoztatás
HDMI Erősítő
HDMI Erősítő
HDMI Erősítő
HDMI-kompatibilis AV
erősítő
bb
Audió
jelfolyam
Blu-ray
lemezen
Audió
jelfolyam
DVD-n
Definíció
Blu-ray
lemezhez
PCM
7.1 csatornáig
PCM
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby Digital *
Dolby Digital
PCM 2ch
Dolby Digital
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby Digital *
Dolby Digital
Plus
PCM 2ch
Dolby Digital Plus
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby Digital *
Dolby TrueHD
PCM 2ch
Dolby TrueHD
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby Digital *
DTS
PCM 2ch
DTS
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby Digital *
DTS-HD Nagy
felbontású audió
PCM 2ch
DTS-HD Nagy
felbontású audió
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby Digital *
DTS-HD
Master Hang
PCM 2ch
DTS-HD Master
Hang
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby Digital *
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS
Bármelyik
Csak a fő műsor
Dekódolja a fő
Dekódolja a fő
audiófolyamát
műsor audióját és
műsor audióját
biztosítja az AV
BONUSVIEW audió
és BONUSVIEW erősítő számára
jelfolyamát PCM
audió jelfolyamát az audió bitfolyam
PCM audióra és
PCM audióra
dekódolásához. hozzáadja a navigációs
és hozzáadja BONUSVIEW audió hangeffektusokat,
a navigációs
és navigációs
majd újrakódolja
hangeffektusokat. hangeffektusok
a PCM audiót DTS
nem hallhatók.
bitfolyammá.
Dekódolja a fő műsor
audióját és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra és
hozzáadja a navigációs
hangeffektusokat, majd
újrakódolja a PCM audiót
Dolby Digital jelfolyammá
* Ha a forrás jelfolyam 2ch, az “Dolby D újrakódolt” beállítás nem használható.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot tartalmazhatnak :
- Fő műsor audió : A fő film audió hangsávja.
- BONUSVIEW audió : További hangsáv, például rendezői vagy színészi kommentár.
- Navigációs hangeffektusok : A navigációs hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál
hangzanak fel. A navigációs hangeffektusok Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
MEGJEGYZÉSEK
 A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert
ellenkező esetben nem lesz hang hallgató,
vagy zaj keletkezik.
 Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem
kompatibilis a tömörített formátumokkal
(Dolby Digital, DTS), az audió jel PCM
formátumban kerül a csatlakozóra.
 A normál DVD-k nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs
hangeffektusokat.
 Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
 Ha MPEG audio hangsávokat játszik le,
az audió jel PCM lesz, a Digitális kimenet
beállításától függetlenül (PCM vagy
Bitfolyam).
 Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás
formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a
készülék PCM 2 csatornás lekonvertált
audiót adhat, még a Bitfolyam (Újrakódolt
vagy Feldolgozatlan) beállítása esetén is.
 Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti
PCM mintavételi frekvenciákkal, a készülék
48kHz-es lekonvertált PCM audiót biztosít.
Dinamikus tartomány szabályozása
Dinamikus tartomány beállítása Dolby Digital,
Dolby Digital Plus és Dolby TrueHD audió esetén.
• Auto. : A Dolby TrueHD dinamikus
tartomány szabályozása automatikus lesz, a
Dolby TrueHD hangsáv információi alapján.
Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását Dolby Digital és Dolby Digital
Plus esetén is.
• Ki : A dinamikus tartomány tömörítetlen
marad, így az eredeti hang hallgatható.
• Be : Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását mindhárom Dolby esetén.
A csendesebb hangokat felerősíti, a nagy
erejű hangokat pedig halkítja.
Lekeverés mód
Kiválasztható, a készülék hogyan keverje le a
többcsatornás audiót kevesebb csatornára a
sztereó hangrendszerrel kompatibilis módon.
A készülék normál sztereó vagy térhangzású
sztereó hangra konvertálhat.
Rendszer
Kezdeti beállítás
A Kezdeti beállítások funkcióval beállíthatja a
nyelvet stb.
A Kezdeti beállítások funkcióról további
információkat a felhasználói útmutató Kezdeti
beállítások részében olvashat (Lásd: 9. oldal).
Gyorsindítás
A készülék gyorsan is bekapcsolható
várakozási idő nélkül.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Ha ez a funkció Be értékre van állítva, a
készenléti energiafogyasztás nő.
11
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 11
2015-09-04
5:48:46
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD-adatkezelés
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely
lehetővé teszi más, Anynet+ kompatibilis
Samsung készülékek vezérlését.
A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Anynet+ Samsung TV-hez HDMIkábellel.
Bekapcsolt Anynet+ funkcióval a készülék
a Samsung TV távirányítójával vezérelhető,
és a lemez lejátszása a TV távirányítójának
) gombjával kezdhető el.
LEJÁTSZÁS (
További információk a TV használati
útmutatójában
A Blu-ray lemezről elért, letöltött és
csatlakoztatott flash memóriás eszközön
tárolt tartalmak kezelése.
Megtekinthetők a készülék-információk,
például kapacitás, törölhetők a BD adatok, és
cserélhető a Flash memória eszköz.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Ez a funkció nem használható, ha a HDMI
kábel nem támogatja a CEC szabványt.
 Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma
látható, akkor kompatibilis az Anynet+
funkcióval.
 A TV-től függően egyes HDMI kimeneti
felbontások nem működnek.
További információ a TV használati
útmutatójában található.
 Bekapcsolt Anynet+ funkcióval ha
kikapcsolja a készüléket, kihúzza, majd
újra csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék
automatikusan bekapcsol és létrehozza az
Anynet+ kapcsolatot. 15 másodperc múlva
automatikusan kikapcsol.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Külső memória módban a lemez lejátszása
megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a
lejátszás közben.
 A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja. Ajánlott USB
2.0 protokollal és 4 MB/sec olvasási/
írási sebességgel rendelkező USB-eszközt
használni.
 Az adathordozó formázása után a Lejátszás
folytatása funkció nem fog működni.
 A BD Adatkezelés memória teljes mérete a
körülményektől függően eltérő lehet.
DivX® Video On Demand
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése,
és DivX® VOD tartalmak lejátszása.
Nyelv
Kiválasztható a Képernyőmenü, lemezmenü,
hang, feliratok nyelve.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg,
ha a lemez támogatja.
Biztonság
A funkció első alkalommal történő
használatakor megjelenik a PIN beállítási
képernyő. Írja be az alapértelmezett PIN kódot
- 0000 - a szám gombokkal.
A PIN módosításához használja a PIN-kód
módosítása funkciót. A Biztonsági beállítások
eléréséhez ezután be kell írnia ezt a négy
számjegyet. Ha nem módosítja a PIN-kódot,
használja az alapértelmezett PIN-kódot.
BD szülői besorolása
Korhatáros Blu-ray lemezek lejátszásának
korlátozása a 4 jegyű PIN-kód beírásáig.
DVD szülői besorolása
Ez a funkció korhatárral ellátott DVD lemezek
esetén működik, amellyel vezérelhető, hogy
a családtagok milyen korhatárú lemezeket
tekinthetnek meg. A korhatár-besorolás segít
befolyásolni, hogy a családtagok milyen DVD
lemezeket tekinthetnek meg.
Válassza ki a beállítani kívánt korhatárt.
Ha például a 6. szintet választja, a 6 feletti
(7. és 8. szintű) lemezek nem lesznek
lejátszhatók.
A magasabb számok felnőtt tartalmakat
jeleznek.
Sz
A
vé
to
U
Az
alá
1.
PIN módosítása
2.
A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez
szükséges 4 jegyű jelszó módosítása.
3.
Ha elfelejtette a jelszót
4.
1. Vegye ki a lemezt.
2. Tartsa lenyomva a p gombot az elülső
panelen 5 másodpercre.
Minden beállítás visszaáll a gyári
alapértékre.
✎
5.
6.
MEGJEGYZÉSEK
 Ha visszaállítja a készüléket gyári
alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
7.
✎
 Egyes Samsung TV-ken, ha a készülékhez
az Anynet+ funkcióval csatlakoznak és
bekapcsolja, megjelenik egy üzenet, hogy
nem található kapcsolat. Az Anynet+
kapcsolat ettől függetlenül létrejön és
használható.
12
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 12
2015-09-04
5:48:46
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és
további szolgáltatások igénybevételéhez.
 Ne kapcsolja ki a készüléket a
szoftverfrissítés közben. A készülék
meghibásodhat.
 A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton
keresztül csak USB flash memória eszközzel
hajtsa végre.
Samsung ügyfélszolgálat
USB-n
Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport oldalra.
2. Töltse le a legújabb USB szoftverfrissítési
zip fájlt a számítógépre.
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen RUF fájlnak kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
4. Másolja a RUF fájlt egy USB
memóriaeszközre.
5. Győződjön meg róla, hogy nincs lemez
a lejátszóban, és csatlakoztassa az USB
eszközt a készülék USB portjába..
6. A lejátszó menüjében lépjen a Beállítások
> Terméktámogatás > Szoftverfrissítés
pontra.
7. Válassza ki az USB-n pontra.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB
host csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
 A frissítés után ellenőrizze a szoftver
részleteit a szoftver Frissítés menüben.
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel
kapcsolatban
Visszaállítás
Az összes beállítás visszaállítása gyári
alapértékre.
Média lejátszás
Kereskedelemben kapható lemez
lejátszása
1. A 8 gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
2. Helyezze be óvatosan a lemezt a tálcába
a feliratos felével felfelé.
3. A 8 gombbal csukja be a lemeztálcát.
A lejátszás automatikusan elkezdődik.
USB eszközön található fájlok
lejátszása
Az USB-n található multimédia fájlok kétféle
módon jeleníthetők meg vagy játszhatók le a
készülékkel.
1. módszer
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt a
készülék elején lévő USB csatlakozóba.
Megjelenik az Új eszköz csatlakoztatva
ablak.
Lemez lej.
Fényképek
Videók
Új eszköz csatlakoztatva.
123
Fényképek
Videók
Nincs lemez
Zene
> Mozgat " Enter ' Vissza
Eszközváltás
Zene
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Ha az ablak nem jelenik meg, lépjen a 2.
módszerre.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
Fényképek, Videók, vagy Zene almenüt,
majd nyomja meg a E gombot.
Megjelenik a Fényképek, videók és zene
képernyő az eszközön található fájlokkal.
A tartalom elrendezésétől függően
mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Bár a lejátszó minden tartalomtípusra
megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a
3. lépésben kiválasztott tartalomtípusokra
jeleníti meg. Ha például a Zenét választja,
akkor csak zenefájlok jelennek meg. Ez a
választás módosítható a Fényképek, videók
és zene képernyőre való visszatéréssel és az
alábbi 2. módszer 3. lépésével.
4. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, és nyomja meg
a E gombot.
5. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd
nyomja meg a E gombot.
6. A RETURN gombbal kiléphet a mappából,
vagy a EXIT gombbal visszatérhet a
Főmenü képernyőre.
7. A 14~16. oldalakon részleteket találhat
arról, hogyan lehet vezérelni az USB
eszközön található videók, zenék és
képek lejátszását.
Beállítások
13
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 13
2015-09-04
5:48:46
2. módszer
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt a
készülék elején lévő USB csatlakozóba.
Válassza ki az Eszközváltás lehetőséget,
majd nyomja meg a ▲▼ gombokat az
USB kiválasztásához. A 8 g
gombbal.
US
Lemez lej.
Fényképek
Videók
Zene
Eszközváltás
5. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a
E gombot.
6. A RETURN gombbal kiléphet a mappából,
vagy a EXIT gombbal visszatérhet a
Főmenü képernyőre.
7. A 14~16. oldalakon részleteket találhat
arról, hogyan lehet vezérelni az USB
eszközön található videók, zenék és
képek lejátszását.
✎
Nincs lemez
Nincs lemez
Bezárás
Eszközváltás
Beállítások
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki
a Fényképek, Videók, vagy Zene
lehetőséget a Főmenü képernyőn, majd
nyomja meg a E gombot. Megjelenik a
Fényképek, videók és zene képernyő az
eszközön található fájlokkal. A tartalom
elrendezésétől függően mappákat, fájlokat
vagy mindkettőt láthat.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Ha USB adathordozó lejátszása közben
helyez be lemezt, a lejátszási mód
automatikusan átvált “Lemez”-re.
123
MEGJEGYZÉSEK
 Bár a lejátszó minden tartalomtípusra
megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a
3. lépésben kiválasztott tartalomtípusokra
jeleníti meg. Ha például a Zenét választja,
akkor csak zenefájlok jelennek meg. Ez
a kiválasztás módosítható, ha visszatér a
Fényképek, videók és zene képernyőre és
megismétli a 3. lépést.
4. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, és nyomja meg
a E gombot.
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
Lejátszhatók a Blu-ray, DVD vagy CD
lemezekre rögzített multimédia fájlok.
1. Helyezze rá óvatosan a felhasználói
lemezt a tálcára a feliratos felével felfelé,
és csukja be a tálcát.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt tartalomtípust - Fényképek,
Videók, vagy Zene - és nyomja meg a
E gombot.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Bár a lejátszó minden tartalomtípusra
megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a
2. lépésben kiválasztott tartalomtípusokra
jeleníti meg. Ha például a Zenét választja,
akkor csak zenefájlok jelennek meg. Ez
a kiválasztás módosítható, ha visszatér a
Fényképek, videók és zene képernyőre és
megismétli a 2. lépést.
3. Megjelenik egy képernyő az eszközön
található fájlokkal. A tartalom
elrendezésétől függően mappákat, fájlokat
vagy mindkettőt láthat.
4. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, majd nyomja
meg a E gombot.
5. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a
E gombot.
6. Nyomja meg a RETURN gombot egyszer
vagy többször a képernyőről vagy
mappából való kilépéshez, vagy a Főmenü
képernyőre való visszatéréshez.
Az EXIT gombbal térjen vissza közvetlenül
a Főmenü képernyőre.
7. A videók, zenék és képek lejátszásának
vezérléséről leírás a 14~16. oldalon
található.
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
A készülék Keresés, Lassú vagy Léptetés
módban nem játszik le hangot.
• A normál lejátszási sebességhez a 6
gombbal térhet vissza.
6 gomb
Lejátszás indítása.
5 gomb
Lejátszás megállítása.
7 gomb
Lejátszás szüneteltetése.
A távirányító videolejátszásra
használható gombjai
T
g
P
g
Lejátszás közben nyomja meg a
3 vagy a gombot.
Gyors lejátszás A lejátszási sebességek a
3 vagy gomb többszöri
megnyomásával váltogathatók.
Szünet módban nyomja meg a gombot.
Lassú lejátszás A lejátszási sebességek a gomb többszöri megnyomásával
váltogathatók.
A videólejátszás vezérlése
A Blu-ray lemezen, DVD-n vagy USB
eszközön található videó tartalmak lejátszása
vezérelhető. Az adathordozótól függően az itt
leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.
Blu-ray Disc/DVD lejátszásakor ez a gomb
nem használható.
D
g
Lejátszás
léptetéssel
Szünet módban nyomja meg a 7
gombot.
A 7 gomb többszöri megnyomására
mindig új képkocka jelenik meg.
Lejátszás
ugrással
Lejátszás közben nyomja meg a
1 vagy a 2 gombot.
A 1 vagy 2 gomb többszöri
megnyomására a lemez a következő
vagy előző fejezetre vagy fájlra ugrik.
A
ha
1
2
3
14
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 14
A
es
ve
2015-09-04
5:48:48
ok
A lemez menü, cím menü, helyi
menü és címlista használata
1
DISC MENU
gomb
Lejátszás közben a lemez menü
funkciói ezzel a gombbal indíthatók el.
TITLE MENU
gomb
Lejátszás közben a cím menü funkciói
ezzel a gombbal indíthatók el.
2
POPUP MENU
gomb
Lejátszás közben a helyi menü
funkciói ezzel a gombbal indíthatók el.
3
5 gomb : Szám leállítása.
4
Gyors lejátszás (csak audio CD (CD-DA)
esetén))
Lejátszás közben nyomja meg a 3 vagy
a gombot.
A lejátszási sebességek a 3 vagy
gomb többszöri megnyomásával
váltogathatók.
ző
k.
Kihagyás : Lejátszás közben nyomja meg
a 1 vagy 2 gombot a lejátszólista
előző vagy következő fájljára ugráshoz.
A Zenelejátszás vezérlése
A Blu-ray lemezen, DVD-n vagy USB
eszközön található zenei tartalmak lejátszása
vezérelhető.
Ki
A számokat a rögzítésük
sorrendjében fogja lejátszani.
(
) Sáv
Az aktuális szám ismétlése.
(
) Összes
Az összes szám ismétlődik.
(
) Kevert
A Véletlen funkció véletlen
sorrendben játssza le a
számokat.
Lejátszólista
Zene
1/2 Oldal
TRACK 001
Szünet : Szám szüneteltetése.
6
6 gomb : Lejátssza a kiválasztott számot.
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
1
1. Lejátszólista lejátszása közben nyomja
meg a TOOLS gombot.
Lejátszási lista
TRACK 0011
4
2
3
Eszközök
TRACK 001
Ismétlés mód
?
Rip TRACK 002
Ki
CD
1/6
05:57
04:27
5
6
> Mozgat < Beállítás ' Vissza
TRACK 003
04:07
TRACK 004
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
CD
" Szünet Kiválasztás
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
TRA
02:38
02
3
02:38
TRACK 005
TRACK 006
02:38
02:38
TRACK 007
TRACK 008
02:38
02:38
TRACK 009
TRACK 010
02:38
02:38
a Eszközváltás
Kiválasztás
i ál tá
4. Ha kész, nyomja meg az E gombot.
A kiválasztott számok a képernyő jobb
oldalán jelennek meg. A lejátszó elkezdi
lejátszani az első számot.
5. A lejátszólista módosításához nyomja
meg a 5 vagy a RETURN gombot a
Zenelistához való visszatéréshez. Ismételje
meg a 2., 3. és 4. lépéseket.
6. A lejátszólista befejezéséhez és a Főmenü
képernyőre való visszatéréshez nyomja
meg a RETURN vagy a EXIT gombot.
✎
1. A Zenelistára a 5 vagy RETURN
gombbal léphet.
Megjelenik a Zenelista képernyő.
TRACK 001
5
A távirányító zenehallgatásra
használható gombjai
7
ra
SZÁM gombok (csak Audio CD (CD-DA)) : A
Lejátszólistában nyomja meg a kívánt sáv
sorszámát.
A készülék lejátssza a kívánt sávot.
EEszközök ( ) O.ra ugrás ' Vissza
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
számot, majd nyomja meg a SÁRGA (C)
gombot. Megjelenik egy jelölés a számon.
Ismételje a lépést további számok
kiválasztásához.
3. A szám listából való törléséhez lépjen a
számra, majd nyomja meg újra a SÁRGA
(C) gombot.
Ezzel törli a szám jelölését.
MEGJEGYZÉSEK
 Audio CD (CD-DA) lemez esetén a
lejátszólista max. 99 számot tartalmazhat.
 Ha törli az összes számot a lejátszólistából,
majd megnyomja a E gombot, a lejátszó
megjeleníti és lejátssza a lemezen található
összes számot.
Beolvasás
Audiofájlok másolása Audió CD-ről (CD-DA)
USB/HDD eszközre.
1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze az audio
(CD-DA) lemezt a tálcára, és csukja be a
tálcát. Csatlakoztasson egy USB-eszközt
a készülék elején lévő USB portba.
2. Stop módban a ▲▼◄► gombokkal
válassza ki a kívánt számot, majd nyomja
meg a SÁRGA (C) gombot. Megjelenik
egy jelölés a számon.
Ismételje a lépést további számok
kiválasztásához.
Eszközök ' Vissza
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Sáv,
Összes, Kevert vagy Ki lehetőséget.
3. Nyomja meg a E gombot.
15
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 15
2015-09-04
5:48:51
3. A szám listából való törléséhez lépjen a
számra, majd nyomja meg újra a
SÁRGA (C) gombot.
Ezzel törli a szám jelölését.
4. Amikor kész, nyomja meg a TOOLS
gombot, és válassza a Rip lehetőséget a
▲▼ gombokkal, majd nyomja meg a E
gombot. Megjelenik a Rip ablak.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki az eszközt,
amelyen a beolvasott fájlokat tárolni
szeretné, és nyomja meg a E gombot.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 A beolvasás közben ne bontsa az eszköz
csatlakozását.
6. Ha félbe szeretné szakítani a beolvasást,
nyomja meg a E gombot, és válassza
az Igen lehetőséget. A folytatáshoz
nyomja meg a Nem gombot.
7. Ha elkészült, megjelenik a “A rippelés
kész.” üzenet. Nyomja meg a E
gombot a Lejátszás képernyőre való
visszatéréshez.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.
 A Beolvasás képernyőn választhatja az Mind
kiválasztása és az Összes kijel. visszav.
lehetőséget is.
- Az Mind kiválasztása gombbal
kiválaszthatja az összes számot. Ez törli a
számok kijelölését.
- Az Összes kijel. visszav. gombbal törölheti
az összes szám jelölését egyszerre.
Lemez Másolás USB-eszközre
Video/fotó/zenefájlok másolása adatlemezről
USB/HDD eszközre.
1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a
lemezt a tálcára, és csukja be a tálcát.
Csatlakoztasson egy USB-eszközt
a készülék elején lévő USB portba.
Megjelenik az új eszköz ablak.
2. Nyomja le a ▲ gombot, majd a ◄►
gombokkal válassza ki a Blu-ray, DVD
vagy CD lehetőséget.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
Fényképek, Videók, vagy Zene almenüt,
majd nyomja meg a E gombot.
Megjelenik a Fényképek, videók és zene
képernyő az eszközön található fájlokkal.
A tartalom elrendezésétől függően
mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Bár a lejátszó minden tartalomtípusra
megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a
3. lépésben kiválasztott tartalomtípusokra
jeleníti meg. Ha például a Zenét választja,
akkor csak zenefájlok jelennek meg. Ez
a kiválasztás módosítható, ha visszatér a
Fényképek, videók és zene képernyőre és
megismétli a 3. lépést.
4. A Lejátszás képernyőn a ▲▼◄►
gombokkal válassza ki a Videók,
Fényképek vagy Zene lehetőséget, majd
nyomja meg a SÁRGA (C) gombot. A
kívánt elemtől balra megjelenik egy jelölés.
5. Ismételje a 4. lépést további elemek
kijelöléséhez.
6. A kívánt elem törléséhez a listából nyomja
meg a SÁRGA (C) gombot újra.
Ezzel törli a kívánt elem jelölését.
7. Amikor kész, nyomja meg a TOOLS
gombot, és válassza ki a Másolás
USB-eszközre lehetőséget a ▲▼
gombokkal, majd nyomja meg a E
gombot. Megjelenik a Másolás USB-re
ablak.
8. A ▲▼ gombokkal válassza ki az eszközt,
amelyre a másolt fájlokat tárolni szeretné,
és nyomja meg a E gombot.
✎
MEGJEGYZÉSEK
 A másolás közben ne bontsa az eszköz
csatlakozását.
9. A másolás félbeszakításához nyomja
meg a E gombot, és válassza az Igen
lehetőséget. A folytatáshoz nyomja meg a
Nem gombot.
10. A másolás befejezésekor megjelenik a
"másolás kész." üzenet. A E gombbal
visszatérhet a Lejátszás képernyőhöz.
✎
Fotó tartalmak lejátszása
F
A Blu-ray lemezen, DVD-n, CD-n, USB
eszközön vagy számítógépen található fotók
tartalmak lejátszása vezérelhető.
M
A Tools menü használata
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
A
Diavetítés
indítása/
Diavetítés
leállítása
A diavetítés elkezdése vagy
befejezése.
Diavetítés seb.
A diavetítés sebességének
beállítása.
Háttérzene
Diavetítés megjelenítése közben
zenehallgatás.
Nagyítás
Az aktuális kép kinagyítása.
(Nagyítás max. 4-szeresére)
Forgatás
A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy
ellentétes irányba).
Információ
Képinformációk megjelenítése.
A
A
k
MEGJEGYZÉSEK
 Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.
 A Másolás képernyőn választhatja az Mind
kiválasztása és az Összes kijel. visszav.
lehetőséget is.
- Az Mind kiválasztása használja az
Összes kijelölése pontot. Ez törli az elemek
kijelölését.
- Az összes elem kijelölésének törlése
az Összes kijel. visszav. lehetőséggel
történhet.
✎
A
e
m
MEGJEGYZÉSEK
 A lemeztől vagy adathordozótól függően a
Tools menü eltérő lehet.
 A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón
kell lenniük.
A hangminőséget azonban befolyásolja az
MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete és a
kódolási mód.
 Teljes képernyős módban a felirat és a PG
grafika nem nagyítható fel.
16
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 16
A
m
2015-09-04
5:48:58
A
b
N
Függelék
MEGOLDÁS
A képernyő sötét.
• Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem
támogat (például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a p gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez
nélkül. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
Elfelejtett PIN-kód
• Nyomja le a p gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez
nélkül. A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll a gyári értékekre.
Csak akkor használja, ha feltétlenül szükséges.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
A kép zajos vagy torz
• Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Hibaelhárítás
Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
• A távirányítót maximum 6,1m távolságból használja a készüléktől.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a
mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és
próbálja újra.
A lemez nem játszható le.
• A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
• Ellenőrizze a Blu-ray /DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik
meg.
• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080i és
1080p HDMI felbontásokat.
A tiltó üzenet jelenik meg a
képernyőn.
• Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
• A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
• A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
Abnormális HDMI kimeneti
képernyő.
• Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyõn, az azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content Protection).
A lejátszási mód nem
egyezik meg a Beállítási
menü beállításával.
• A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a
megfelelő funkcióval van kódolva.
Egyéb problémák.
• Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a
problémával foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat.
• Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi
Samsung szervizhez.
A képarány nem állítható
be.
• A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
• Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.
• Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
en
a
ón
PROBLÉMA
✎
MEGJEGYZÉSEK
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
17
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 17
2015-09-04
5:48:59
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a
BD-J4500 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.
Tömeg
1.2 Kg
Méretek
300 (Szé) X 208 (Mé) X 41 (Ma) mm
Működési hőmérséklet
+5°C - +35°C
Páratartalom
10 % - 75 %
A típus
USB 2.0
DC kimenet
5V 0.5A Max.
Videók
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Hang
PCM, Bitfolyam
Általános
USB
HDMI
- A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
- A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
Megfelelőség és kompatibilitás
M
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• Az alább részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató
Lemeztípusok és jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők:
előre rögzített, kereskedelmi BD-ROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BDRE/-R, DVD-RW/-R lemezek; és CD-RW/-R lemezek.
• A fentieken kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és nem is terveztük ilyen
használatra. A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ésCD-RW/-R emlémát hordozó lemezt,
előfordulhat, hogy a készülék nem reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden
lemezfunkciót. Ezek, és más, új és meglévő lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási
problémák azért léphetnek fel, mert:
- A Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Blu-ray
funkciót képes működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása
óta új funkciókat adhattak hozzá a Blu-ray formátumhoz, és egyes funkciók csak később
válhatnak használhatóvá;
- a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
- az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják
és/vagy kiegészíthetik;
- egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat
tartalmazzanak;
- előfordulhat, hogy egyes, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
vagy CD-RW/-R emblémát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
- előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem
lehet lejátszani;
- problémák és hibák fordulhatnak elő a Blu-ray lemezek, DVD szoftverek írása során, és/
vagy a lemezek gyártása során;
- ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
- az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett
és értesített hibák esetén.
• Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz. A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével
kapcsolatban is szolgálhat információval.
• A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat
talál az Óvintézkedések, a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők
és a Lejátszás előtt című fejezetekben.
• A Blu-ray lejátszó progesszív letapogatású kimenetéről : FELHÍVJUK A VÁSÁRLÓK
FIGYELMÉT, HOGY NEM MINDEGYIK NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK
TELJESEN KOMPATIBILIS A TERMÉKKEL, E MIATT HIBA JELENHET MEG A KÉPERNYÕN.
PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ KÉPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN
JAVASOLT ÁTVÁLTANI 'STANDARD FELBONTÁSÚ' KIMENETRE. HA KÉRDÉSE VAN A
KÉSZÜLÉK TELEVÍZIÓKKAL KAPCSOLATOS KOMPATIBILITÁSÁRÓL, FORDULJON AZ
ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ.
•
18
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 18
2015-09-04
5:48:59
•
•
•
k:
n
ási
y
b
ák
R
m
gy
Másolásvédelem
Licenc
• Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System)
tartalomvédelmi rendszert használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System)
rendszeréhez hasonlóan, korlátozások lehetnek érvényesek az AACS által védett tartalmak
lejátszására, analóg továbbítására stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek
lehetnek, és a készülék gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen
korlátozásokat. A Blu-ray lemezformátum ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+
jelölésű tartalomvédelmi rendszert is, amely korlátozásokat tartalmaz a BD-ROM Mark és/
vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával kapcsolatban. További információkat az AACS,
BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban a SAMSUNG ügyfélszolgálatnál
kaphat.
• Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a Lejátszót közvetlenül TV-hez
csatlakoztassa, és ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz
másolásvédett Blu-ray/DVD lemezek esetén.
• Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok,
videókazetták, Blu-ray lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése,
használata, megjelenítése, terjesztése, és újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi
következményekkel járhat.
• Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi
forgalomban lévő filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít
egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad. A Cinavia technológiáról további
információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a http://www.cinavia.com címen.
További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a postacímével a
következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation
birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban
és máshol bejegyzett szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation védjegye.
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. A Verance minden jogot fenntart. A rendszer
visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
• A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby és a kettős D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
• A DTS szabadalmakkal kapcsolatban lásd: http://patents.dts.com. Gyártva a
DTS Licensing Limited licencengedélyével. A DTS, a Szimbólum és a DTS és
a Szimbólum együtt, valamint a DTS 2.0+Digital Out a DTS, Inc. bejegyzett
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
• DivX
Ez a DivX Certified® tanúsított készülék szigorú teszteken esett át annak
biztosítására, hogy képes legyen DivX videók lejátszására.
A megvásárolt DivX filmek lejátszásához először regisztrálja a készüléket a
vod.divx.com címen.
A regisztrációs kódot a készülék beállítási menüjében a DivX VOD pontban találja.
DivX® tanúsított DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a DivX, az LLC védjegyei és
használatuk licenc alapján történik.
A készüléket a következő USA szabadalmak védik:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
• A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI embléma a
HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban és
más országokban.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A
többi név az adott tulajdonos védjegye.
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencről
- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében
elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
ők
N.
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 19
2015-09-04
5:49:00
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a
SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Contact Centre Area
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BD_J4500_HUN_Web_0903.indd 20
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel
rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú
irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt,
kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése
esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi
hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
www.samsung.com/de/support
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
www.samsung.com/gr/support
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző
akkumulátor-újrahasznosítási rendszerekkel).
http://www.samsung.com/hu/support
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy
hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl.
töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és
egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a
többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról
az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az
elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg
az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal
együtt kezelni.
2015-09-04
5:49:00
Download PDF

advertising