Samsung | BD-P3600 | Samsung BD-P3600 Felhasználói kézikönyv

BD-P3600
Blu-ray lemezlejátszó
kézikönyv
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 1
2009-08-06 오후 5:45:54
a blu-ray lejátszó főbb jellemzői
lejátszó tulajdonságai
A lemeztípusok széles skáláját támogatja
• Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD videó, DVD-RW/-R (lezárt és V módban rögzített) lemezek és audió CD-k.
• CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R lemezeken és USB memórián tárolt tartalmak, például MP3, JPEG, DivX, MKV és
MP4 fájlok.
hdmi (high definition multimedia interface, nagyfelbontású multimedia interfész)
A HDMI csökkenti a képzajt, mivel tiszta digitális kép- és hangátvitelt tesz lehetõvé, a lejátszó és a TV készüléke
között.
divX
A DivX® egy, a DivX, Inc. által létrehozott videóformátum. Ez egy hivatalos DivX-tanúsított eszköz, amely HD
felbontású DivX videók lejátszására képes.
blu-ray lemez tulajdonságai
A Blu-ray lemezek a jelenleg elérhető legjobb minőségű HD videót tárolják – A nagy kapacitás miatt a videó
minőségében nincs kompromisszum. A Blu-ray lemez megjelenése hasonlít a DVD lemezére.
* A következõ Blu-ray lemeztulajdonságok lemezfüggõk és különbözhetnek.
A tulajdonságok megjelenése és irányítása lemezenként eltérõek.
Nem mindegyik lemez rendelkezik az alább felsorolt tulajdonságokkal.
Videó sajátosságok
A BD-ROM formátum három igen fejlett video kodeket támogat, úgymint az AVC, VC-1 és MPEG-2.
HD videó felbontások szintén elérhetõek:
• 1920 x 1080 Nagyfelbontás
• 1280 x 720 Nagyfelbontás
high-definition lejátszáshoz
A Blu-ray lemezeken lévő nagyfelbontású tartalmak megtekintéséhez HDTV-re (High Definition Television Nagyfelbontású televízió) van szükség.
Néhány lemeznél előfordulhat, hogy a nagyfelbontású tartalom megtekintéséhez a lejátszó HDMI OUT kimenetét
kell használni. A nagy felbontóképességű tartalmak megjelenítése Blu-ray lemezrõl korlátozott lehet az Ön TV-jének
felbontásától függõen.
grafikus síkok
A HD videó rétegen kívül két különálló, teljes
HD felbontású (1920x1080) videó réteg
elérhető.
Az egyik rétegen a videóval kapcsolatos
grafikák (pl. a feliratok) találhatók meg, míg a
másikon az interaktív elemek, úgymint a
gombok vagy a menük. Mindkét réteg
tartalmazhat különböző eltűnési, áttűnési és
görgetési effektusokat.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafikus
síkok
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HD Video
2_ főbb jellemzők
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 2
2009-08-06 오후 5:45:56
menü grafika
Támogatja a színű grafikákat és animációkat, így messze túlszárnyalja a DVD-Video képességeit.
A DVD-vel ellentétben a menük a videó lejátszása közben is elérhetők.
menü hangok
A lemezen található menüpontok kijelölése vagy kiválasztása során hangok, például kattanások hallhatók, illetve a
menüpontokhoz tartozhatnak hangalámondásos magyarázatok is.
interaktivitás
Egyes Blu-ray lemezek animált menüket és Trivia játékokat is
tartalmazhatnak.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Felhasználó által böngészhetõ diavetítések
Blu-ray lemezek használata esetén, különbözõ állóképeket böngészhet, mialatt a hang megy.
● Főbb JellemzőK
több oldalas/Felugró menü
A DVD-Videóval ellentétben a lejátszás nem szakad meg egy új
menüképernyő megnyitásakor. Annak köszönhetően, hogy a Blu-ray
lemez képes előre beolvasni az adatokat a lejátszás megszakítása
nélkül, a menü akár több oldalból is állhat.
Tallózhat a menükben vagy kiválaszthat különböző menü útvonalakat,
miközben a hang és a video folyamatosan játszódik a háttérben.
Feliratok
Attól függõen, hogy mi található a Blu-ray lemezen, kiválaszthat különbözõ betűstílust, méretet és színt a feliratnak,
mely szintén animálható, görgethetõ vagy elhalványítható illetve visszakapcsolható.
bd-liVe
A BD-LIVE szolgáltatást támogató Blu-ray lemezt hálózaton keresztül is használhatja, és élvezheti a lemez gyártója
által rendelkezésre bocsátott különböző tartalmakat.
youtube
A Blu-ray lejátszóval lejátszhatók a YouTube-on található videók internetkapcsolaton keresztül.
A CsOmAg tARtAlmA
Ellenõrizze az alábbi mellékelt tartozékokat.
Komponens (Videó), Audio L/R kábel
Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)
Vezeték nélküli LAN adapter és átalakító
POWER
AUDIO
OPEN/CLOSE
SUBTITLE
REPEAT
TV
POWER
REPEAT
A-B
1
2
4
3
5
7
6
8
CANCEL
9
TV SOURCE
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
TV MUTE
TV VOL
TV CH
RET
MEN
U
URN
ENTER
DISC MENU
AK59-00104K
Kézikönyv
Gyors kalauz
EXIT
INFO
A
B
C
D
POPUP MENU
TITLE MENU
Távvezérlõ
Magyar _3
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 3
2009-08-06 오후 5:45:57
biztonsági óvintézkedések
Figyelmeztetés
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA
SZAKEMBERRE!
FIGYELEM
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉ LY, NE NYISSA KI
Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget” FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE Ez a szimbólum a termékkel velejáró
jelez a termék belsejében, ami áramütést ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE fontos utasításokat jelzi.
vagy testi sérülést okozhat.
A HÁTLAPOT) - BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL SZERELHETŐ ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
Ne helyezze el ezt az eszközt zárt helyen, úgymint könyvespolcon vagy hasonló bútoron.
FIGYELMEZTETÉS : A
z esetenkénti tűz- vagy áramütésveszélyt okozó sérülések elkerülése érdekében, a
készüléket ne tegye ki esõnek vagy nedvesség hatásnak.
FIGYELEM : A
BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓ LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRRAL MŰKÖDIK, AMI VESZÉLYES
SUGÁRZÁST OKOZHAT, HA IRÁNYÍTVA VAN. A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓT MINDIG AZ
UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELÕEN HASZNÁLJA.
FIGYELEM
A TERMÉK LÉZERREL MŰKÖDŰK. AZ ŰTT MEGADOTT VEZÉRLÉSTŐL, BEÁLLÍTÁSTÓL, VAGY
TELJESÍTMÉNYTŐL VALÓ ELTÉRÉS VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK VALÓ KŰTÉTELT OKOZHAT.
NE NYŰSSA FEL A BORÍTÁST, ÉS NE SZERELJE SAJÁT KEZÜLEG. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
A termék megfelel a CE elõirásainak, ha árnyékolt kábellel vagy csatlakozóval csatlakoztatja az egységet más
készülékhez. Az elektromos eszközök közötti elektromagnetikus interferencia kiküszöbölésére, mint például a
rádiók és televíziók, használjon árnyékolt kábelt és csatlakozót.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Az eszköz fõvezetéke öntött konnektorral ellátott, mely biztosítékot is tartalmaz. A biztosíték értéke a csatlakozótű
oldalán van feltűntetve.
Csere esetén a biztosítékkal megegyezõ BS1362 számút kell használni.
Soha ne használja a csatlakozót a biztosítékfedél elhagyása mellett, ha a fedél lecsatolható. Ha elveszett vagy
megsérült a biztosítótartó fedele, csak a dugasz érintkezős oldalának színével megegyező fedelet szabad helyette
használni. Pótfedelek villamosipari szakboltokban kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaljakba, vagy nem elég hosszú a tápegység kábele, vásároljon jóváhagyott típusú
hosszabbítót vagy kérdezze meg márkaszervizét vagy szakboltját.
Ha a gond csak a dugó levágásával orvosolható, vegye ki belõle a biztosítóbetétet, és dobja a dugót a megfelelõ
szelektív hulladékgyűjtõ konténerbe. Ne dugaszolja a csatlakozót a konnektorba, mert a csupasz vezetékvég
áramütést okozhat.
A konnektorból való eltávolításhoz a csatlakozót ki kell húzni a foglalatból, emiatt a fõcsatlakozó azonnal
működõképes lesz.
_ biztonsági óvintézkedések
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 4
2009-08-06 오후 5:45:57
A termék, mely tartalmazza a használati utasítást, bizonyos harmadik személy szellemi vagyoni jogai által
szabadalmazott. Ez a licensz privát, végfelhasználói alkalmazásra, az engedélyezett tartalmakra szól, kereskedelmi
célra nem használható.
Semmilyen jogok nem engedélyezik a kereskedelmi felhasználást.
ElõvigyázatosSág
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen a működési utasításokat, mielõtt használatba venné a készüléket. Kövesse az összes lent
feltűntetett biztonsági elõírást. A jövõre vonatkozóan tartsa keze ügyében a működési utasítást.
1)
Olvassa el az utasításokat.
2)
Tartsa meg ezeket az utasításokat.
3)
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4)
Kövesse az utasításokat.
5)
Ne használja a lejátszót víz közelében.
6)
Csak száraz törlõruhával tisztítsa.
7)
A szellõzõ nyílásokat ne zárja le a gyári utasításban szereplõk szerint.
8)
Ne installálja a készüléket hőforrások közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter ill. más lejátszó (amely erősítőt
tartalmaz), ami meleget bocsát ki.
9)
A polarizált vagy föld típusú dugasznak fontos szerepe van a biztonságot illetően. A polarizált dugasz két
pengét tartalmaz, az egyik szélesebb, mint a másik. Egy földelt típusú dugasz két pengét tartalmaz, és egy
harmadik földelt ágat. A széles penge vagy a harmadik ág az Ön biztonságát szolgálja. Ha a felszerelt
csatlakozó nem illeszkedik a konnektorába, cseréltesse ki villanyszerelõvel a régit.
● biztonsági óvintézkedések
Ez a licensz nem vonatkozik más termékekre, kizárólag erre a termék egységre és a licensz nem terjed ki más,
licensz nélküli termékre vagy folyamatra, az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3-val összefüggésben, amit
ezzel a termékkel kapcsolatban használnak, vagy forgalmaznak. A licensz kizárólag az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/
IEC 13818-3-nak megfelelõ, a termék használatával történõ, audio fájlok kódolására/dekódolására vonatkozik.
A licensz nem terjed ki az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3-nak nem megfelelõ terméktulajdonságokra és
funkciókra.
10) Óvja a hálózati zsinórt a deformálódástól és becsípődéstől, különösen a dugaszoknál, megfelelő
csatlakozóaljzatoknál, és azoknál a pontokon, amelyek a lejátszóból jönnek ki.
11) Csak a gyártó által javasolt hozzávalókat/ kiegészítõket használja.
12) Kizárólag a gyártó által ajánlott, vagy a lejátszóval együtt kapható kocsit, tartót, állványt,
konzolt vagy asztalt használjon. Ha a kocsit használja, figyeljen, amikor áthelyezi a kocsit/
lejátszó kombinációt, hogy elkerülje kocsibukatató szerkezet általi sérüléseket.
13) Áramtalanítsa a lejátszót villámlás során, vagy ha hosszú ideig nem használja azt.
14) Minden javítási munkát bízzon szakemberre. Ha a lejátszó bármely módon megrongálódott, pl. a tápkábel
vagy a dugasz megrongálódott, folyadék került a lejátszóra, egy tárgy esett a lejátszóra, a lejátszót eső vagy
nedvesség érte, nem üzemel normálisan vagy leejtette azt.
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 5
2009-08-06 오후 5:45:58
biztonsági óvintézkedések
Kezelési figyelmeztetés
• Mielõtt más alkatrészt csatlakoztatna a Blu-ray lemezlejátszóhoz, gyõzödjön meg róla, hogy mindegyik ki van
kapcsolva.
• Ne mozgassa a Blu-ray Disc Player-t lemez lejátszása közben, mert a lemez megkarcolódhat vagy eltörhet, vagy
a Blu-ray Disc Player belső részei megrongálódnak.
• Ne tegyen vázát tele vízzel vagy bármilyen kicsi fém tárgyat a Blu-ray lemezlejátszóra.
• Ne tegye a kezét a lemeztálcára.
• Lemezen kívül mást ne tegyen a lemeztálcára.
• A külső interferenciák, mint a villámlás vagy a statikus elektromosság kihatással lehet a Blu-ray Disc Player
normál működésére. Ha ez bekövetkezik, kapcsolja le, majd ismét fel a POWER gombbal a Blu-ray
lemezlejátszót, vagy húzza ki, majd ismét csatlakoztassa a váltakozó áramú kábelt az AC csatlakozóba.
A Blu-ray lemezlejátszó rendben fog működni.
• Használat után távolítsa el a lemezt és kapcsolja ki a Blu-ray lemezlejátszót.
• Amennyiben hosszabb ideig nem használja a Blu-ray lemezlejátszót húzza ki a váltakozó áramú kábelt a
konnektorból.
• Lemez tisztításához egyenes vonalban törölje azt meg, belülről kifelé haladva.
• Ne tegye ki a lejátszót folyadéknak.
• Ha a tápcsatlakozó be van dugva a konnektorba, akkor a lejátszó akkor is felvesz áramot (készenléti üzemmód),
amikor az ki van kapcsolva.
• A készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő, valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza mellé, és ezeket ne tegye
a készülékre.
• A fő csatlakozó dugó a készülék leválasztására szolgál, így ennek minden körülmények között hozzáférhetőnek
kell lennie.
A készülékház karbantartása
Biztonsági okokból, húzza ki a váltakozó áramú kábelt a konnektórból.
• Ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert a tisztításhoz.
• Puha ruhával törölje le a készülékházat.
Lejátszási szabályok
• A lejátszó nem válaszol minden működési parancsnak, mert néhány Blu-ray lemez, DVD vagy CD lemezek
speciális vagy korlátozott működést és tulajdonságot engedélyeznek a lejátszás alatt.
A lejátszásban ez nem hiba.
• A Samsung nem tudja garantálni, hogy ez a lejátszó minden Blu-ray lemez, DVD és CD feliratot tartalmazó
lemezt le tud játszani, mert lemezformátumok fejlõdhetnek ki, és a Blu-ray lemez, DVD és CD szoftver és/vagy a
lemezek gyártása során problémák és hibák léphetnek fel.
Ez a lejátszó másként mőködik, mint a többi DVD lejátszó vagy más AV készülék. Amennyiben kérdése vagy
nehézségei akadnak a Blu-ray lemez, DVD vagy CD lemezek lejátszása során, kérjük, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálati központjához. Ezen túlmenően, olvassa végig az útmutatót a lejátszási korlátozásokról szóló
további információért.
_ biztonsági óvintézkedések
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 6
2009-08-06 오후 5:45:58
tartalomjegyzék
3
A Csomag Tartalma
biztonsági óvintézkedések
4
5
Figyelmeztetés
Elõvigyázatosság
az elsõ lépések
10
11
15
A Felhasználói Kézikönyv Használata Előtt
Lemez Típus és Tulajdonságok
Lemez Tárolása és Kezelése
leírás
16
17
18
Elülsõ Panel
Elsõ Panel Kijelzõ
Hátsó Panel
távvezérlõ
19
20
20
21
A Távirányító Használata
Távvezérlõ Beállítása
Az Akkumulátorról
Ellenõrizhetõ TV Kódok
kapcsolat
22
31
TV Csatlakoztatása HDMI Kábellel.
- LEGJOBB MINŐSÉG (AJÁNLOTT)
TV Csatlakoztatása DVI Kábellel.
- LEGJOBB MINŐSÉG (AJÁNLOTT)
Csatlakoztatás egy TV-Hez (Komponenshez)
- JOBB MINŐSÉG
A Csatlakozás Kiválasztása (Video)
- JÓ MINŐSÉG
Csatlakoztatás egy Audio Rendszerhez
(HDMI Által Támogatott Erõsítõ)
- LEGJOBB MINŐSÉG (AJÁNLOTT)
Csatlakozás egy Audio Rendszerhez
(7.1 Csatornaerõsítõ) - JOBB MINŐSÉG
Csatlakoztatás Audió Rendszerhez
(Dolby Digital, DTS Erősítő)
- JOBB MINŐSÉG
Csatlakoztatás egy Audio Rendszerhez
(2 Csatornaerõsítõ) - JÓ MINŐSÉG
Csatlakoztatás a Hálózathoz
33
34
34
35
35
36
Lejátszás Elõtt
Képernyő-Menü Navigáció
Lemez Lejátszása
Hangbeállítások
A Keresõ és Ugrás Funkció Használata
Lassított Lejátszás/Léptetéses Lejátszás
2
4
10
16
19
22
24
25
26
27
28
29
30
a blu-ray lejátszó alapvető
funkciói
33
● tartalomjegyzék
a blu-ray lejátszó főbb
jellemzői
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 7
2009-08-06 오후 5:45:58
tartalomjegyzék
rendszer beállítás
37
Az Óra Beállítása
nyelv beállítása
38
Nyelv Funkciók Beállítása
audio beállítása
39
Az Audio Beállítások Konfigurálása
kijelző beállítás
43
A Kijelző Beállítások Konfigurálása
HDMI beállítása
47
A HDMI Beállítási Opciók Konfigurálása
gyermekzár beállítás
50
A Gyermekzár Beállítása
hálózat beállítása
52
A Hálózati Opciók Beállítása
pc hálózati funkciók
57
Csatlakoztatás Számítógéphez és MP3,
JPEG, DIVX, MKV és MP4 Tartalmak
Lejátszása
BD adatok kezelése
60
61
61
Rendszereszköz Kezelő
DivX(R) Regisztrálás
DivX(R) Inaktiválás
37
38
39
43
47
50
52
57
60
_ tartalomjegyzék
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 8
2009-08-06 오후 5:45:58
62
64
64
Szoftverfrissítés
Rendszerinformáció
Firmware Frissítési Értesítő
film megtekintése
65
66
A Megjelenítés Funkció Használata
A Lemez Menü És Felugró/Cím Menü
Használata
Ismételt Lejátszás
Az Audio Nyelv Kiválasztása
A Felirat Nyelvének Kiválasztása
A Kameraszög Változtatása
BONUSVIEW Beállítások
BD-LIVE™
62
65
zene meghallgatása
67
68
68
69
70
70
71
72
Audio CD(CD-DA)/MP3 Lemezek
Lejátszásához Szükséges Gombok a
Távirányítón.
Audio CD (CD-DA)/MP3 Ismétlése
Audio CD (CD-DA)/MP3 Lejátszása
képek lejátszása
75
JPEG Lemez Lejátszása
az e-tartalmak használata
76
A YouTube Használata
függelék
82
84
Hibaelhárítás
Műszaki Adatok
71
75
76
82
71
● tartalomjegyzék
rendszer frissítése
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 9
2009-08-06 오후 5:45:58
az elsõ lépések
A Felhasználói Kézikönyv használata előtt
Ellenõrizze a következõ kifejezéseket, mielõtt elolvassa a használati kézikönyvet.
Piktogramok a menüben
Piktogram
h
g
f
Z
C
V
Piktogram
BD-ROM
A BD-ROM elérhető funkcióját tartalmazza.
BD-RE
Ez a BD-RE-n elérhető egyik funkciót érinti.
BD-R
Ez a BD-R-n elérhető egyik funkciót érinti.
DVD-VIDEO
DVD-RW
Ez a funkció a DVD-Video vagy DVD-RW/-R elérhető, amennyiben a felvételt Video m
ódban rögzítette és a lemezt ebben a módban zárta le.
Ez egy a DVD-RW lemezen elérhető funkciót jelez. (V mód és csak lezárt lemez)
DVD-R
Ez egy a DVD-R lemezen elérhető funkciót jelez. (V mód és csak lezárt lemez)
Audio CD
Ez a CD-RW/CD-R (CD-DA formátum) lemezen elérhető egyik funkciót érinti.
MP3
Ez egy DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R lemezek és USB memóriák esetén elérhető
funkciót tartalmaz.
JPEG
Ez egy DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R lemezek és USB memóriák esetén elérhető
funkciót tartalmaz.
DivX, MKV, MP4
Ez egy DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R lemezek és USB memóriák esetén elérhető
funkciót tartalmaz.
A
G
F
M
Meghatározás
USB memória
Megjegyzés
Ez egy USB memóriák esetén elérhető funkciót tartalmaz.
Ez olyan tippekre, vagy utasításokra utal egy adott oldalon, mely segíthet a funkció
működtetésében.
A használati kézikönyv használatáról
1) Gyõzõdjön meg arról, hogy tisztában van a biztonsági elõírásokkal, mielõtt használná a terméket.
(lásd a 4~6. oldalt)
2) Probléma esetén tekintse meg a Hibaelhárítás c. részt. (lásd a 82~83. oldalt)
Szerzõi jog
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Ezen használati kézikönyv egészének, illetve részeinek a Samsung Electronics
Co., Ltd. elõzetes, írásbeli engedélye nélküli másolása, továbbítása minden formában szigorúan tilos.
10_ az elsõ lépések
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 10
2009-08-06 오후 5:45:59
Lemez típus és tulajdonságok
Lejátszható lemez típusok
Lemez típusok
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Rögzített tartalom
Lemezforma
Max. lejátszható perc
AUDIO + VIDEÓ
Egyoldalú
A lejátszási idő a behelyezett
lemeztől függ
Egyoldalú (12 cm)
240
Kétoldalú (12 cm)
480
AUDIO + VIDEÓ
Egyoldalú (8 cm)
80
Kétoldalú (8 cm)
160
DVD-RW
(vagy V mód és
lezárt lemez)
AUDIO + VIDEÓ
12 cm (4.7GB)
480
(EX: kiterjesztett lejátszás)
DVD-R
(vagy V mód és
lezárt lemez)
AUDIO + VIDEÓ
12 cm (4.7GB)
480
(EX: kiterjesztett lejátszás)
Egyoldalú (12 cm)
74
Egyoldalú (8 cm)
20
Egyoldalú (12 cm)
-
Egyoldalú (8 cm)
-
AUDIO-CD
DivX
AUDIO
DivX film
● az elsõ lépések
DVD-VIDEO
Lemez
emléma
Lemezemblémák, melyek lejátszhatók
Blu-ray Disc
DTS-HD Master Audió
Digital Audio
Dolby TrueHD
PAL közvetítési rendszer Nagy
Britanniában, Franciaországban,
Németországban, stb.
Stereo
DivX
BD-LIVE
Java
Nem lejátszható lemezek
•
•
•
•
•
•
Az “B” régiótól eltérő régiókódú Blu-ray lemezek.
DVD-Videó más számmal, mint a “2” vagy az “ALL”
HD DVD
DVD+RW/+R
DVD-RAM
DVD-RW(VR mód)
•
•
•
•
Íráshoz használt 3.9 GB DVD-R lemez.
DVD-ROM/PD/MV-lemez, stb
Szuper Audio CD(kivétel CD réteg)
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
(CDG lemezek csak audio-t játszanak
le, grafikát nem.)
Magyar _11
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 11
2009-08-06 오후 5:46:00
az elsõ lépések
[Megjegyzés]
• Néhány kereskedelmi forgalomban lévõ lemez és DVD lemezek, melyek nem belföldön lettek
megvásárolva, lehet, hogy nem futnak ezen a terméken. Amikor ezeket a lemezeket próbálja
lejátszani, vagy a “This disc can not be played.” vagy a “Please check the regional code of the disc.”
üzenet jelenik meg.
• Amennyiben egy DVD-R/-RW lemez nem pontosan lett felvéve DVD videó formátumban, akkor nem
játszható le.
Régió kód
A Blu-ray lemezlejátszó és a lemezek is régiók szerint kódoltak. Ezeket a regionális kódokat egyeztetni
kell a lemez lejátszása érdekében. Ha nem egyezteti a kódokat, a lemez nem fog elindulni.
A Blu-ray lemezlejátszó regionális száma a hátsó panelen van feltűntetve.
Lemez típus
Blu-ray
DVD-Videó
Régió kód
B
2
Blu-ray lemez régiókód
Terület
A
Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Korea, Japán, Tajvan, Hong-Kong és
Dél-Kelet Ázsia.
B
Európa, Grönland, Francia területek, Közel-Kelet, Afrika, Ausztrália és Új-Zéland.
C
India, Kína, Oroszország, Közép- és Dél-Ázsia.
DVD régiókód
Terület
1
U.S.A, U.S.A területei és Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet, Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Tajvan, Korea, Fülöp-szigetek, Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland, Csendes-óceáni szigetek, Karibtengeri térség
5
Oroszország, Kelet- Európe, India, Afrika többsége, Észak- Korea, Mongólia
6
Kína
Blu-ray lemez kompatibilitása
A Blu-ray lemez egy új és fejlődésben lévő formátum. Éppen ezért lemez-kompatibilitási problémák
előfordulhatnak. Nem mindegyik lemez kompatibilis és nem mindegyik játszható le. További
információért keresse a kézikönyv Megfelelés és Kompatibilitás Jegyzet részét Ha kompatibilitási
problémával találkozna, kérjük jelezze a SAMSUNG ügyfélszolgálati központban.
M
 A lejátszás nem fog működni néhány lemeztípussal, vagy ha speciális beállítások, mint például látószög módosítás
és oldalarány beállítás lett végrehajtva. A lemezek részletes információi a tokon tekinthetők meg. Kérem, használja
ezt. ha szükséges.
 Ne legyen koszos vagy karcos a lemez. Ujjlenyomat, szennyezõdés, por, karcolások vagy cigarettafüst lecsapódás
a lemez felületén lehetetlenné teszik a lejátszást.
 BD-J lemez lejátszása esetén a betöltési idő hosszabb lehet az átlagosnál, vagy néhány funkció lassabban
működhet.
12_ az elsõ lépések
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 12
2009-08-06 오후 5:46:01
Lemez típus
❖ BD-ROM
Blu-ray lemez írásvédett memóriája. BD-ROM lemez tartalmaz elõzetesen rögzített adatokat.
Habár a BD-ROM bármilyen adatokat tartalmazhat, a legtöbb lemezek filmeket fognak tartalmazni
nagy felbontásban Blu-ray lemezjátszókon történõ lejátszásra. Az egység képes lejátszani a gyári,
kereskedelmi forgalomban kapható BD-ROM lemezeket.
❖ BD-RE/BD-R
❖ DVD-Videó
• Egy digitálisan sokoldalú lemez (DVD) 135 perces anyagot tartalmazhat, 8 audio nyelven és 32
nyelvű felirattal. El van látva MPEG-2 képtömörítési eljárással és Dolby Digital surround hanggal,
így Ön élénk, tiszta, mozi-minőségű képet élvezhet.
• Kétrétegű DVD Videó lemez esetén, az elsõ rétegrõl a másodikra történõ váltásnál, pillanatnyilag
eltorzulhat a kép és hang. Ez nem a szerkezet működési hibája.
• Mihelyt egy DVD-RW/R lemez videó módban finalizálva lesz, DVD-videóvá válik. Elõre rögzített
(elõre fémjelzett) kereskedelmi DVD-k film tartalommal szintén DVD-videók közé sorolhatóak.
Ez a készülék elõre rögzített kereskedelmi DVD lemezeket (DVD-Videó lemezeket) film
tartalommal képes lejátszani.
● az elsõ lépések
Újraírható Blu-ray lemez/Írható Blu-ray lemez. A BD-RE/BD-R az ideális formátum biztonsági
másolatok készítéséhez vagy személyes video rögzítéséhez.
❖ Audio CD
• Audió lemez, melyre 44.1 kHz PCM hang került rögzítésre.
• A készülék CD-DA formátummal rendelkezõ audio CD-R és CD-RW lemezek játszhatók le.
• A felvétel formájának következtében néhány CD-R és CD-RW lemezt nem tud lejátszani a
készülék.
❖ CD-RW/CD-R
• Használjon 700MB(80 perces) CD-RW/CD-R lemezt. Ha lehetséges, ne használjon 800MB(90
perces) vagy e fölötti lemezt, mert lehet, hogy nem képes lejátszani.
• Ha a CD-RW/CD-R lemez az írást követően nem lett lezárva, akkor lassulást tapasztalhat a lemez
elejének lejátszásakor, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem tudja lejátszani a fájlokat.
• Néhány CD-RW/CD-R lemezt nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel, mert nem mindegy, hogy
milyen eszközzel lett megírva. CD-rõl CD-RW/CD-R lemezre felvett személyes használatra szánt
felvétel lejátszhatósága függ a lemeztõl és a tartalomtól.
❖ DVD-R lemez lejátszása
• Mihelyt egy DVD-R lemez videó módban finalizálásra kerül, DVD-videóvá válik.
• A készülék Samsung DVD videó lejátszóval felvett és finalizált DVD-R lemezeket képes lejátszani.
Lemez és felvétel formájától függõen néhány DVD-R lemezt lehet, hogy nem képes lejátszani.
❖ DVD-RW lemez lejátszása
• DVD-RW lemezeket csak akkor lehet lejátszani, ha azok Video Mode-ban készültek és le vannak
zárva.
• Mihelyt egy DVD-RW lemez videó módban finalizálásra kerül, DVD-videóvá válik.
A visszajátszhatóság függhet a felvétel formájától.
Magyar _13
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 13
2009-08-06 오후 5:46:01
az elsõ lépések
Lemez formátum
❖ DVD-RW/-R (V)
• Ez egy olyan formátum, mely DVD-RW vagy DVD-R lemezre történõ adatfelvételre szolgál.
A Blu-ray lemezlejátszón lejátszható, amennyiben egyszer már finalizálva lett.
❖ DivX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, PC hálózati
A következõ kiterjesztésű video fájlokat lehet lejátszani : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
DivX Video (Codec) Formátum : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (QPEL és GMC nélkül)
DivX Audio (Codec) Formátum : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, AC3, DTS
Támogatott filmfelirat formátumok : smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Maximális felbontás : 1920x1080
Minimum felbontás : 16x16
Maximum képfrissítési sebesség progresszív jelforrás esetén : 60 kép/másodperc.
Maximum mezősebesség váltottsoros jelforrás esetén : 60 mező/másodperc.
❖ MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, PC hálózati
• A következõ kiterjesztésű video fájlokat lehet lejátszani : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV,
.MP4
❖ AVCHD (Advanced Video Codec High Definition – Nagyfelbontású fejlett video kodek)
• A lejátszó képes lejátszani az AVCHD formátumú lemezeket. Ilyen fajta lemezeket általában a
videókamerák készítenek.
• Az AVCHD formátum egy nagyfelbontású digitális videókamera formátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum nagyobb hatékonysággal képes tömöríteni a képet, mint a
hagyományos képtömörítő formátumok.
• Egyes AVCHD lemezek “x.v.Color” formátumot használnak.
• A lejátszó képes lejátszani az “x.v.Color” formátumú AVCHD lemezeket.
• Az “x.v.Color” a Sony Corporation védjegye.
• Az “AVCHD” és az AVCHD logó a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony
Corporation védjegye.
M
 Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezeket a lejátszó nem játszik le, a rögzítés feltételeitől
függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
 Az “x.v.Color” nagyobb színskálát biztosít, mint a normál DVD videókamera lemezek.
 Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a képfrissítési
sebességtől függően.
14_ az elsõ lépések
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 14
2009-08-06 오후 5:46:01
Lemez tárolása és kezelése
Lemezkezelés
❖ Lemez alakja
• Szabályos formában használja a lemezeket. Ha egy szabálytalan lemezt
(lemez speciális formával) használ, a Blu-ray lemezlejátszó károsodhat.
• Ne fogja meg a lemez írt felüleletét.
❖ Blu-ray lemez
• Ha a lejátszót huzamosabb ideig nem használja, akkor vegye ki a Blu-ray lemezt a lejátszóból, és
tegye azt el a tokjába.
• Legyen óvatos, ne hadjon ujjlenyomatot vagy karcolást a Blu-ray lemez felületén.
❖ DVD-RW és DVD-R
● az elsõ lépések
❖ Lemeztárolás
• Tisztítsa tetszés szerinti PD lemez tisztítóval (LF-K200DCA1, ahol kapható).
Ne használjon a CD lemezek takarítására szolgáló tisztítót vagy ruhát, a DVD-RW/-R lemezek
tisztítására.
❖ DVD-videó, Audio-CD
• Puha ronggyal törölje le a port vagy szennyezõdést a lemezrõl.
❖ Óvatosság a lemezek kezelésével kapcsolatosan
• Ne írjon golyóstollal vagy ceruzával a nyomtatott felére.
• Ne használjon lemez tisztító sprayt vagy antisztatikus szert. Szintén ne
használjon párolgó vegyszereket, mint például benzint vagy higítószert.
• Ne alkalmazzon címkéket vagy matricákat a lemezen. (Ne használja a
lemezeket rajtamaradt ragasztószalaggal, vagy félig letépett matricákkal.)
• Ne használjon karcolásmentes védõket vagy borításokat.
• Ne használjon boltban kapható olyan lemezeket, melyek címkenyomtatóval lettek nyomtatva.
• Ne indítson el elgörbült vagy elrepedt lemezeket.
Lemeztárolás
Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a lemezt, mivel az ezen a lemezeken lévő adatok rendkívül érzékenyek
a környezeti hatásokra.
• Ne tartsa közvetlen napfény alatt.
• Hıvös helyen tárolja.
• Tárolja függõlegesen.
• Tartsa tiszta védõborítóban.
• Amennyiben a Blu-ray lemezlejátszóját hirtelen egy hideg helyrõl egy meleg helyre teszi, kondenzálás
képzõdhet a működési felén és a lencséken, amely szabálytalan lemezlejátszást okoz. Amennyiben
ez bekövetkezne, várjon két órát, mielőtt a dugót a fali aljzatba csatlakoztatná. Ezután helyezze be a
lemezt, és próbálja lejátszani újra.
Magyar _15
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 15
2009-08-06 오후 5:46:01
leírás
Elülsõ panel
NYITÁS/ZÁRÁS GOMB
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
KERESÉS/UGRÁS GOMB
Menjen a következõ címhez/fejezethez/számhoz vagy menjen vissza az elõzõ
címhez/fejezethez/számhoz.
STOP GOMB
Megállítja a lejátszást.
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB Lemezt játszik vagy szünetelteti a lejátszást.
M
FŐKAPCSOLÓ GOMB
Kapcsolja be és ki a Blu-ray lemezlejátszót.
USB HOST
Ide csatlakoztatható az USB memória, amely adattárolásra használható a BD-LIVE
csatlakozás esetén. Eszközszoftver-frissítésre és MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4
lejátszásra is használható.
Távirányító érzékelõ
Érzékeli a távirányítóból érkező jeleket.
KIJELZŐ
Kijelzi a lejátszó állapotát, idejét, stb.
LEMEZTÁLCA
Nyissa ki a lemez betételéhez.
 Vezeték nélküli LAN adapter a Blu-ray lejátszó hátulján található USB HOST aljzatba csatlakoztatható.
 Az első és hátsó USB port nem használható egyszerre USB memória eszközökhöz.
 USB HDD eszköz nem használható BD Adattárolásra (BD-LIVE).
16_ leírás
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 16
2009-08-06 오후 5:46:02
Elsõ Panel Kijelzõ
● leírás
Lemez bent jelző
Akkor világít, amikor lemez van a tálcán.
Lemeztípus jelzõ
A tálcán lévő lemez típusát jelzi.
USB jelző
Akkor világít, amikor az USB csatlakoztatva van.
HDMI jelző
Akkor világít, amikor a HDMI csatlakoztatva van.
HD jelző
Azt jelzi, hogy a kimenet HD (nagyfelbontású).
24F jelző
Azt jelzi, hogy az aktuális mód a 24Fs (24 képkocka/mp).
ÁLLAPOT jelző
Lejátszási idő/aktuális státusz jelző.
Magyar _17
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 17
2009-08-06 오후 5:46:03
leírás
Hátsó panel
Ventilátor
Bekapcsolt módban a ventilátor mindig
megy. Biztosítson a ventilátornak minimum
10cm szabad területet minden oldalról,
amikor a terméket installálja.
M
USB HOST
Ide csatlakoztatható az USB memória, amely adattárolásra használható a BD-LIVE
csatlakozás esetén. Eszközszoftver-frissítésre és MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 lejátszásra is
használható, de BD-LIVE csatlakoztatáshoz is vezeték nélküli LAN adapter használatával.
LAN
BD-LIVE és YouTube csatlakoztatáshoz használható
Eszközszoftver-frissítésre is használható.
COMPONENT
VIDEO OUT
Komponens videó kimenettel rendelkezõ.
HDMI OUT
A legjobb képminőség eléréséhez kösse össze egy HDMI kábellel a készülék HDMI
kimenetét a TV HDMI bemenetével, a legjobb hangminőség érdekében pedig az
erősítő HDMI bemenetével.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Csatlakoztatás egy Vevőkészülékhez.
7.1CH ANALOG
AUDIO OUT
Csatlakoztassa az 7.1CH analóg bemenetet egy A/V erõsítõt.
(Ha egy 5.1 csatornás házimozi rendszerhez, vagy fogadó egységhez csatlakoztatja,
csatlakoztassa a lejátszó összes Analóg Audio kimeneti dugójátt a surround hátsó
bal/surround hátsó jobb kimenet kivételével)
VIDEO OUT
Videó kábellel rendelkezõ külsõ berendezés bemenetét csatlakoztatja.
AUDIO OUT
Audio kábellel rendelkezõ külsõ berendezés audio bemenetéhez csatlakozik.
 A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak USB memória eszközzel hajtsa végre.
 Ha az USB pendrive túl méretes, előfordulhat, hogy nem lehet bedugni csatlakoztatott LAN vagy HDMI kábel
mellett.
 500mA-nál nagyobb fogyasztású USB-eszköznek külön tápfeszültséget kell biztosítani a normál működéshez.
 USB HDD eszköz nem használható BD Adattárolásra (BD-LIVE).
18_ leírás
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 18
2009-08-06 오후 5:46:05
távvezérlõ
A távirányító használata
Elem behelyezése a távvezérlőbe
2.Helyezzen be két AAA méretű elemet.
Figyeljen a helyes polaritásra (az elemek “+”
és “–“ érintkezői az elemtartóban látható
diagramnon láthatók).
OPEN/CLOSE gomb
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
POWER
TV
POWER
OPEN/CLOSE
TV POWER gomb
POWER gomb
SUBTITLE gomb
A Blu-ray lemez/DVD LEMEZEK feliratainak nyelvei
között válthat vele.
AUDIO
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
1
2
3
SZÁM gombok
4
5
6
7
8
CANCEL gomb
CANCEL
Cím, fejezet, szám vagy lemez lejátszását ismételheti meg.
A BONUSVIEW funkció be- és kikapcsolására
használható az ezt támogató Blu-ray lemezek esetén.
Egy adott szakaszt ismétel meg.
9
TV SOURCE gomb
TV SOURCE
0
BONUSVIEW gomb
VISSZA/ELÕRE UGRÁS gombok
STOP
A beállítás után kiválaszthatja a TV-n a bemeneti
forrást.
PAUSE gomb
Nyomja meg a lemez szüneteltetéséhez.
BONUSVIEW PAUSE
PLAY gomb
PLAY
Nyomja meg a lemez lejátszásához.
Nyomja meg, ha hátra vagy elõre akar ugrani a lejátszásban.
VISSZA/ELÕRE KERESÉS gombok
STOP gomb
Nyomja meg a lemezen való kereséshez
(elõre vagy hátra).
Nyomja meg a lemez leállításához.
A TV hangerejének beállítása.
REPEAT gomb
REPEAT A-B gomb
AUDIO gomb
A gomb használatával számos audiofunkciót érhet el
(Blu-ray lemez/DVD).
TV VOL (HANGERÕ) gomb
3.Helyezze vissza a fedelet.
Átlagos TV-használat mellett az elemek kb. egy
évig tartanak ki.
● távvezérlõ
1.Emelje fel a távvezérlő hátulján található
fedelet az ábrán látható módon.
TV MUTE
TV VOL
TV CH
TV CH gomb
RE
RETURN gomb
TV program kiválasztásához.
TV MUTE gomb
ME
N
MENU gomb
Nyissa meg a Blu-ray lemezlejátszó beállítás menüjét.
U
A TV hangszóróinak elnémítására.
TU
RN
ENTER/IRÁNYÍTÁS gombok
ENTER
IN
FO
A
DISC MENU
EX
IT
INFO gomb
Megjeleníti az aktuális beállításokat vagy lemez
állapotot.
B
C
POPUP MENU
DISC MENU gomb
Használja ezt a lemez menü megnyitásához.
AK59-00104K
EXIT gomb
D
TITLE MENU
SZÍN gombok : PIROS(A), ZÖLD(B),
SÁRGA(C), KÉK(D)
Segítségével különleges extrákhoz lehet hozzáférni a
BD-J lemezeknél (lemezfüggő).
POPUP MENU/TITLE MENU gomb
Az elõugró menü/cím menü bekapcsolásához.
Magyar _19
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 19
2009-08-06 오후 5:46:06
távvezérlõ
tÁVVezéRlõ beÁllítÁsA
Ezzel a távirányítóval más gyártó TV-jén lévõ bizonyos funkciókat is tud kezelni.
Irányító funkció gombok tartalmazzák : tV POWeR, tV Ch ,/., tV VOl +/–, tV mute,
tV sOuRCe.
televíziójának kompatibilitásának megállapításához, kövesse a következõ utasításokat.
1. Kapcsolja be a televízióját.
2. Irányítsa a távirányítót a televízió felé.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a tV POWeR gombot és ezzel egyidejűleg írja be a televíziója
márkájának megfelelõ kétjegyű kódot a számbillentyűk segítségével. (a kódlistát illetően tekintse
meg a következő oldalt).
Amennyiben a televíziója kompatibilis a távirányítóval, ki fog kapcsolódni.
Így be van programozva a távirányító használatára.
M
 Ha számos kód tartozik televíziója márkájához, próbálja ki mindegyiket, amíg talál egyet, ami működik.
 Ha kicseréli a távirányító elemeit, ismét be kell írnia a márkához tartozó kódot.
ezután irányítani tudja televízióját a következõ gombok használatával, miután megnyomta a tV
gombot.
Gomb
Funkció
TV POWER
A televízió be- illetve kikapcsolására szolgál.
TV SOURCE
Külsõ forrás kiválasztására szolgál.
TV VOL (+/–)
A televízió hangerejének beállítására szolgál.
TV CH (,/.)
A kívánt csatorna kiválasztására szolgál.
TV MUTE
A televízió hangjának be- illetve kikapcsolására szolgál.
M
 A fent említett funkciók nem biztos, hogy működnek minden televízión. Ha problémával találkozna, vezérelje
közvetlenül a televíziót.
Az AKKumulÁtORRól
ha nem működik rendesen a vezérlõ:
•
•
•
•
Ellenõrizze az elemek polaritását +/– (szárazelem)
Ellenõrizze, hogy nem merültek-e le.
Ellenõrizze, hogy a távérzékelõ nincs-e akadályoztatva.
Ellenõrizze, hogy nincs-e valamilyen fluoreszkáló világítás a közelben.
Rendelkezik-e a helyi környezeti beállításokkal.
Ne tegye a háztartási hulladék közé.
20_ távvezérlõ
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 20
2009-08-06 오후 5:46:07
Ellenõrizhetõ TV kódok
Védjegy
Kód
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52, +71
TV POWER+60, +72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48, +62, +65
TV POWER+52, +77
TV POWER+83
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
● távvezérlõ
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Magyar _21
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 21
2009-08-06 오후 5:46:07
kapcsolat
Ez a rész különféle csatlakozási módokat tartalmaz, miként lehet a Blu-ray
lemezlejátszót más külsõ komponenshez kapcsolni.
TV csatlakoztatása HDMI kábelLel.
- LEGJOBB MINŐSÉG (AJÁNLOTT)
1. HDMI kábelt (nincs mellékelve) használva, csatlakoztassa HDMI OUT terminált a Blu-ray lemezlejátszó hátulján,
a TV HDMI IN termináljához.
2. Nyomja meg a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a Blu-ray lemezlejátszó HDMI szignálja fel nem
tűnik a TV képernyõjén.
• Ha beállította a távirányítót a TV vezérlésére (lásd 20~21. oldal), nyomja meg a TV SOURCE gombot a
távirányítón, és válassza ki a HDMI opciót a TV külső forrásának.
HDMI kábel
(nincs mellékelve)
M
 Ha a Blu-ray lejátszó a TV-hez HDMI 1080p kimeneti módban csatlakozik, akkor nagysebességű
(2-es kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.
 Ha CD-DA lejátszása közben csatlakoztatja vagy kihúzza a HDMI kábelt, akkor a lejátszó leállítja a lejátszást.
22_ kapcsolat
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 22
2009-08-06 오후 5:46:08
HDMI Automatikus Felismerési Funkció
Ha a készülék be van kapcsolva, akkor HDMI kábel csatlakoztatása esetén a lejátszó automatikusan
átvált HDMI üzemmódba (ld. a 45. oldalt).
M
 A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek.
További felvilágosítás a TV használati útmutatójában található.
 Ha a lejátszótól HDMI kábelt csatlakoztat a TV-hez, a Blu-ray lemez lejátszó kimenete 10 másodpercen belül
HDMI-re vált.
kiválasztásra. (lásd a 45. oldalt)
 Ha először csatlakoztat HDMI kábelt a lejátszóból a TV-hez vagy egy új TV-hez csatlakoztatja azt, akkor a
HDMI kimeneti felbontása automatikusa a TV által kínált legmagasabb felbontásra áll be.
 Ha Samsung TV-t csatlakoztat a Blu-ray lejátszóhoz egy HDMI kábel segítségével, akkor a lejátszót a TV
távvezérlőjével is lehet irányítani. (Ez a lehetőség csak azoknál a Samsung TV-knél elérhető, amelyek
támogatják az Anynet+ funkciót.) (lásd a 47~48. oldalt)
● kapcsolat
 Ha a komponensenkénti és a HDMI kábel egyaránt csatlakoztatva van, akkor a HDMI üzemmód kerül
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
A HDMI egy interfész, mely lehetõvé teszi a video és audio adatok digitális átvitelét egy egyszerű
csatlakozóval.
HDMI használatával, a Blu-ray lemezlejátszó egy digitális videó és audio jelet továbbít, és egy
életszerű képet játszik le, azokon a TV-ken, melyek HDMI bemeneti csatlakozóval rendelkeznek.
• HDMI csatlakozás leírása
HDMI csatlakozó – videó és digitális audio adatokat támogat (LPCM vagy Bit Stream).
- A HDMI csak valódi digitális jelzést bocsát ki a TV számára.
- Amennyiben a TV nem támogatja a HDCP-t (High-bandwidth Digital Content Protection - Nagy
sávszélességű digitális tartalom védelem), rossz kép jelenik meg a képernyõn.
• Miért használ a Samsung HDMI-t?
Az analóg TV-khez analóg video/audio jelek szükségesek. Ugyanakkor, ha Blu-ray lemez/DVD-t
játszik le, a TV-re továbbított adat digitális. Ezért, vagy egy digitális-analóg konverter (a Blu-ray
lemezlejátszóba) vagy egy analóg-digitális konverter (a TV-ben) szükséges. A konvertálás folyamán, a
kép minõsége a jelveszteség és zaj miatt lecsökken. A HDMI technológia magasabb rendű, mivel
nem kíván digitális – analóg átalakítást, és lejátszójából a TV-be tisztán digitalis jel megy.
• Mi a HDCP?
A HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection- szélessávú digitális tartalom védelem) egy olyan
rendszer, amellyel a HDMI kimeneten továbbított Blu-ray Disc/DVD tartalmak másolás ellen védhetők.
Egy biztonságos digitális kapcsolatot hoz létre a videó forrás (PC, DVD. stb.) és a kijelzõ eszköz (TV,
projektor, stb.) között. A tartalom kódolt a forrás eszközön, hogy ezáltal megelõzze az illetéktelen
másolatok létrehozását.
• Mi az Anynet+?
Az Anynet+ egy kényelmes funkció, amely az egység és az Anynet+ funkcióval ellátott Samsung TV
közös működtetését teszi lehetővé.
- Ha az Ön Samsung TV-je rendelkezik a ' logóval, akkor az támogatja az Anynet+ funkciót.
- Ha bekapcsolja a lejátszót és behelyez egy lemezt, akkor a lejátszó automatikusan lejátssza azt, a
TV pedig automatikusan bekapcsol és átvált HDMI üzemmódra.
- Ha bekapcsolja a lejátszót és megnyomja a PLAY gombot a már behelyezett lemezzel, a TV
bekapcsol és átvált HDMI módba.
• Mi a BD Wise?
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója.
- Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung termékeket HDMI-vel csatlakoztatja, akkor a készülék beállítja
az optimális felbontást.
Magyar _23
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 23
2009-08-06 오후 5:46:09
kapcsolat
tV CsAtlAKOztAtÁsA dVi KÁbellel.
- legJObb miNőség (AJÁNlOtt)
1. HDMI-DVI kábelt (nincs mellékelve) használva, csatlakoztassa hdmi Out terminált a Blu-ray lemezlejátszó
hátulján, a TV dVi iN termináljához.
2. Audio kábelek használatakor, csatlakoztassa a Blu-ray lemezlejátszó hátulján található AudiO (piros vagy
fehér) Out termináljait, a TV AudiO (piros vagy fehér) iN termináljaihoz.
Kapcsolja be a Blu-ray lemezlejátszót, és a TV-t.
3. Nyomja meg a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a Blu-ray lemezlejátszó DVI szignálja fel nem tűnik
a TV képernyõjén.
• Ha beállította a távirányítót a TV vezérlésére (lásd 20~21. oldal), nyomja meg a tV sOuRCe gombot a
távirányítón, és válassza ki a HDMI opciót a TV külső forrásának.
Ha a HDMI kábelt úgy csatlakoztatja, hogy közben a Blu-ray Disc Player be van kapcsolva, akkor a lejátszó video
kimenete automatikusan átvált HDMI módra (lásd a 45. oldalt).
M
 A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek.
További felvilágosítás a TV használati útmutatójában található.
 Ha a lejátszótól HDMI-DVI kábelt csatlakoztat a TV-hez, a Blu-ray Disc Player kimeneti felbontása
10 másodpercen belül automatikusan HDMI-re vált.
 Ha a komponensenkénti és a HDMI kábel egyaránt csatlakoztatva van, akkor a HDMI üzemmód kerül
kiválasztásra. (lásd a 45. oldalt)
 Ha először csatlakoztat HDMI kábelt a lejátszóból a TV-hez vagy egy új TV-hez csatlakoztatja azt, akkor a
HDMI kimeneti felbontása automatikusa a TV által kínált legmagasabb felbontásra áll be
 Ha CD-DA lejátszása közben csatlakoztatja vagy kihúzza a HDMI kábelt, akkor a lejátszó leállítja a lejátszást.
Audio kábel
HDMI-DVI kábel
(nincs mellékelve)
Piros
Fehér
2_ kapcsolat
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 24
2009-08-06 오후 5:46:11
CsAtlAKOztAtÁs egy tV-hez (KOmPONeNshez)
- JObb miNőség
- Csatlakozás a TV-jéhez komponens kábel használatával.
- Kiváló minőségű képeket élvezhet pontos színvisszaadással. A komponens videó elkülöníti a képelemeket fekete
és fehér(Y), kék(PB), piros(PR) jelekre, hogy világosan és tisztán tudja megjeleníteni a képeket. (Az audio jelek az
audio kimeneten keresztül adódnak át.)
2. Audio kábelek használatakor, csatlakoztassa a Blu-ray lemezlejátszó hátulján található AudiO (piros vagy
fehér) Out termináljait, a TV AudiO (piros vagy fehér) iN termináljaihoz. Kapcsolja be a Blu-ray
lemezlejátszót, és a TV-t.
3. Nyomja meg a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a Blu-ray lemezlejátszó komponens szignálja fel
nem tűnik a TV képernyõjén.
• Ha beállította a távirányítót a TV vezérlésére (lásd 20~21. oldal), nyomja meg a tV sOuRCe gombot a
távirányítón, és válassza ki a COMPONENS opciót a TV külső forrásának.
Audio kábel
Komponens kábel
(nincs mellékelve)
(Audio)Piros Fehér
M
● KAPCsOlAt
1. Komponens videó kábeleket használva, csatlakoztassa a COmPONeNt VideO Out terminálokat a Blu-ray
lemezlejátszó hátulján, a TV COmPONeNt iN termináljaihoz.
Piros
Kék
Zöld
 Gyártótól függően előfordulhat, hogy a TV komponensenkénti csatlakozói “PB, PR, Y” helyett “R-Y, B-Y, Y”-
ként vagy “Cr, Cb, Y”-ként vannak jelölve. A csatlakozók száma és elhelyezkedése TV-készülékenként eltérő.
További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.
 A Blu-ray lemezeknél választhat a különböző felbontási beállítások közül, úgymint 1080i, 720p, 576p/480p
és 576i/480i a lemez típusától függően. (lásd a 45. oldalt)
 Ha a komponensenkénti és a HDMI kábel egyaránt csatlakoztatva van, akkor a SETUP menü felbontás opciói
ettől eltérhetnek. A felbontás ezen kívül a lemeztől is függ (lásd a 45. oldalt).
 Ha DVD lejátszásakor a HDMI és Komponens aljzatokat is csatlakoztatja, és kiválasztja a Komponens 1080p,
1080i vagy 720p módot, a megjelenítési beállítások menüben a kimeneti felbontás a 1080p, 1080i vagy
720p lesz.
A felbontás valójában 576i/480i.
Magyar _2
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 25
2009-08-06 오후 5:46:13
kapcsolat
A CsAtlAKOzÁs KiVÁlAsztÁsA (VideO) - Jó miNőség
1. Videó/audio kábel használatakor, csatlakoztassa a Blu-ray lemezlejátszó hátulján található VideO (sárga)/
AudiO (piros vagy fehér) Out termináljait, a TV VideO (sárga) / AudiO (piros vagy fehér) iN termináljaihoz.
2. Kapcsolja be a Blu-ray lemezlejátszót, és a TV-t.
3. Nyomja meg a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a Blu-ray lemezlejátszó videó szignálja fel nem
tűnik a TV képernyõjén.
• Ha beállította a távirányítót a TV vezérlésére (lásd 20~21. oldal), nyomja meg a tV sOuRCe gombot a
távirányítón, és válassza ki a VIDEÓ opciót a TV külső forrásának.
Audio/Video kábel
Piros
M
Fehér
Sárga
 Zaj képzõdhet, ha az audio kábel túl közel van a tápkábelhez.
 Ha erõsítõhez kívánja csatlakoztatni, kérjük, használja az "Erõsítõ csatlakoztatása” leírást. oldal.
(lásd a 27~30. oldalt)
 A terminálok száma és helyzete nagyban függ a TV készülékétõl. További felvilágosítás a TV kézikönyvében
található.
 Ha van egy audio bemeneti terminál a TV-n, csatlakoztassa azt a Blu-ray lemezlejátszó [AUDIO OUT][left]
(fehér) termináljához.
 A VIDEO forrás kimeneti felbontása mindig 576i/480i, függetlenül a SETUP menüben beállított értéktől.
(lásd a 45. oldalt)
2_ kapcsolat
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 26
2009-08-06 오후 5:46:14
Csatlakoztatás egy audio rendszerhez
(HDMI által támogatoTt erõsítõ)
- LEGJOBB MINŐSÉG (AJÁNLOTT)
1. HDMI kábelt (nincs mellékelve) használva, csatlakoztassa HDMI OUT terminált a Blu-ray lemezlejátszó hátulján,
az erõsítõ HDMI IN termináljához.
2. A HDMI kábelt használva, csatlakoztassa az erõsítõ HDMI OUT terminálját a TV-n lévõ HDMI IN terminálhoz.
3. Kapcsolja be a Blu-ray lemezlejátszót, a TV-t és az erõsítõt.
● kapcsolat
4. Nyomja meg az erõsítõ bemenetválasztó gombját a külsõ bemenet kiválasztásához, illetve a Blu-ray
lemezlejátszó hallgatásához. Használja az erõsítõ használati kézikönyvét az erõsítõ audio bemenetének
beállításához.
HDMI kábel
(nincs mellékelve)
HDMI kábel
(nincs mellékelve)
M
 Kérjük, kapcsolja le a hangerõt, mikor az erõsítõt bekapcsolja. A váratlan erõs hang kárt tehet az erõsítõben
és az Ön füleiben.
 Kérjük, állítsa be az audiot a menü képernyõn az erõsítõnek megfelelõen. (lásd a 39~42. oldalt)
 A HDMI csatlakozók helye az erősítőtől függően változó lehet. További felvilágosítás az erősítő kézikönyvében
található.
Magyar _27
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 27
2009-08-06 오후 5:46:16
kapcsolat
Csatlakozás egy audio rendszerhez (7.1 csatornaerõsítõ)
- JobB Minőség
1. A 7.1CH audiókábelek segítségével (nincs mellékelve) kösse össze a Blu-ray lejátszó 7.1 ANALOG AUDIO
OUT (Front R, Front L, CENTER, SUBWOOFER, Surround L, Surround R, SURR.BACK L , SURR.BACK
R) csatlakozóit az erősítő 7.1 Channel ANALOG AUDIO IN (Front R, Front L, CENTER, SUBWOOFER,
Surround L, Surround R, SURR.BACK L, SURR.BACK R) csatlakozóival.
2. A videó jelkábellel csatlakoztassa Blu-ray lejátszó HDMI, COMPONENT vagy VIDEO OUT csatlakozóját a TV
HDMI, COMPONENT vagy VIDEO IN aljzatához. (Lásd a 22~26. oldalt)
3. Kapcsolja be a Blu-ray Disc-lejátszót, a TV-t és az erõsítõt.
4. Nyomja meg az erõsítõ bemenetválasztó gombját a külsõ bemenet kiválasztásához, illetve a Blu-ray Disclejátszó hallgatásához. Használja az erõsítõ használati kézikönyvét az erõsítõ audio bemenetének
beállításához.
7.1CH Audió kábel
(nincs mellékelve)
7.1 Csatornaerõsítõ
M
 Kérjük, kapcsolja le a hangerõt, mikor az erõsítõt bekapcsolja. Váratlanul hangos hang lehetséges, amely az
erõsítõt és az Ön füleit károsíthatja.
 Kérjük, állítsa be az audiot a menü képernyõn az erõsítõnek megfelelõen. (lásd a 39~42. oldalt)
 A terminálok helyzete változhat az erõsítõtõl függõen. További felvilágosítás az erõsítõ kézikönyvében
található.
 Bizonyos Blu-ray lemezek esetén a lejátszó bal és jobb front kimetetét és az 7.1 csatornás erősítőt
csatlakoztatni kell a lemez menüjében lévő hangok megszólaltatásához.
 Amikor 5.1 csatornás házi mozihoz, vagy vevő egységhez csatlakoztat, csatlakoztassa az összes analóg
audio kimeneti dugót a lejátszóról a Surround Bal Hátsó/Surround Jobb Hátsó kivételével.
28_ kapcsolat
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 28
2009-08-06 오후 5:46:17
Csatlakoztatás audió rendszerhez
(Dolby Digital, DTS erősítő) - JobB Minőség
1. A
z optikai kábel használata (nincs mellékelve), csatlakoztassa a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) terminált a
Blu-ray lemezlejátszó hátulján, az erõsítõ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) termináljához.
2. A videó jelkábellel csatlakoztassa Blu-ray lejátszó HDMI, COMPONENT vagy VIDEO OUT csatlakozóját a TV
HDMI, COMPONENT vagy VIDEO IN aljzatához. (Lásd a 22~26. oldalt)
3. Kapcsolja be a Blu-ray lemezlejátszót, a TV-t és az erõsítõt.
● kapcsolat
4. Nyomja meg az erõsítõ bemenetválasztó gombját a külsõ bemenet kiválasztásához, illetve a Blu-ray
lemezlejátszó hallgatásához. Használja az erõsítõ használati kézikönyvét az erõsítõ audio bemenetének
beállításához.
Optikai kábel
(nincs mellékelve)
M
 Kérjük, kapcsolja le a hangerõt, mikor az erõsítõt bekapcsolja. A váratlan erõs hang kárt tehet az erõsítõben
és az Ön füleiben.
 Kérjük, állítsa be az audiot a menü képernyõn az erõsítõnek megfelelõen. (lásd a 39~42. oldalt)
 A terminálok helyzete változhat az erõsítõtõl függõen. További felvilágosítás az erõsítõ kézikönyvében
található.
 Ha ezt a csatlakoztatást használja, az LPCM audio zenehangzással ellátott lemezeket csak az első két
csatornán fogja hallani.
Magyar _29
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 29
2009-08-06 오후 5:46:19
kapcsolat
CsAtlAKOztAtÁs egy AudiO ReNdszeRhez
(2 CsAtORNAeRõsítõ) - Jó miNőség
1. Audio kábelek használatakor, csatlakoztassa a Blu-ray lemezlejátszó hátulján található AudiO (piros vagy
fehér) Out termináljait, az erõsítõ AudiO (piros vagy fehér) iN termináljaihoz.
2. A videó jelkábellel csatlakoztassa Blu-ray lejátszó hdmi, COmPONeNt vagy VideO Out csatlakozóját a TV
hdmi, COmPONeNt vagy VideO iN aljzatához. (Lásd a 22~26. oldalt)
3. Kapcsolja be a Blu-ray lemezlejátszót, a TV-t és az erõsítõt.
4. Nyomja meg az erõsítõ bemenetválasztó gombját a külsõ bemenet kiválasztásához, illetve a Blu-ray
lemezlejátszó hallgatásához. Használja az erõsítõ használati kézikönyvét az erõsítõ audio bemenetének
beállításához.
Audio kábel
2-Csatorna sztereó amper
Piros
M
Fehér
 A Dolby Laboratories engedélyével gyártott termék. A dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
 A készülék a következő USA szabadalmak engedélye alapján készült: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 és más, az USÁban és
más országokban bejegyzett és bejegyzésre váró szabadalmak. A DTS a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, a
DTS logók, szimbólum, DTS-HD és DTS-HD Master Audio pedig a DTS, Inc. védjegyei. © 1996-2008 DTS,
Inc. Minden jog fenntartva.
30_ kapcsolat
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 30
2009-08-06 오후 5:46:20
CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATHOZ
A hálózati szolgáltatások eléréséhez vagy az eszközszoftver frissítéséhez a készüléket csatlakoztatni kell.
Hálózathoz való csatlakoztatás után a BD-LIVE, YouTube és PC Jelfolyam szolgáltatások és a Szoftver-frissítések
elérhetők lesznek a Samsung frissítési szerveréről. Javasolt hálózati AP vagy útválasztó használata.
Ha nem rendelkezik ilyennel, két hálózati szolgáltatásra lesz szüksége a PC jelfolyam funkció használatához.
Kábel hálózat
● kapcsolat
1. A közvetlen LAN kábelt (UTP kábel, nincs mellékelve) csatlakoztassa a Blu-ray lejátszó LAN aljzatába
és a modem LAN aljzatába.
LAN porthoz
Csatlakoztatás router segítségével
(pl.: DSL)
Szélessávú modem
(integrált routerrel)
Router
Szélessávú modem
Szélessávú
szolgáltatás
Szélessávú
szolgáltatás
LAN porthoz
LAN porthoz
vagy
Számítógép csatlakoztatása
az útválasztóhoz a PC hálózati
funkciók használatához
M
 A LAN kábel csatlakoztatása után állítsa be a hálózati opciókat. (Lásd az 52-53. oldalt)
 A PC jelfolyam funkció használatához a számítógépnek csatlakozva kell lennie a hálózathoz az ábrán
látható módon.
 Lehetséges, hogy az internet hozzáférés a Samsung frissítő szerverhez nem engedélyezett, ez használt
router-től vagy az ISP irányelvtől függ.
További információért vegye fel a kapcsolatot az ISP-vel (internetszolgáltató).
 DSL felhasználók kérjük, használjanak routert hálózati kapcsolat létehozásához.
Magyar _31
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 31
2009-08-06 오후 5:46:22
kapcsolat
Vezeték nélküli hálózat
Csatlakozhat a hálózathoz vezeték nélküli IP megosztóval is.
1. Vezeték nélküli kapcsolathoz vezeték nélküli AP/IP útválasztóra van szükség. Csatlakoztassa a
vezeték nélküli LAN adaptert a Blu-ray lejátszó hátulján található USB-aljzatba, majd állítsa be a
vezeték nélküli hálózati opciókat. (Lásd az 53-55. oldalt)
2. Ha a PC támogatja a vezeték nélküli LAN kapcsolatot, akkor csatlakoztathatja az útválasztóhoz
kábellel vagy vezeték nélküli is. (Az útválasztóhoz történő csatlakozásról továbbiakat az útválasztó
használati útmutatójában talál, illetve forduljon a gyártójához.)
Modem port
Vezeték nélküli IP
megosztó
Vezeték nélküli
LAN adapter
Modem kábel
M
 A készülék csak Samsung vezeték nélküli LAN adapterekkel kompatibilis.
(Modell neve: WIS09ABGN).
 A vezeték nélküli IP megosztónak támogatnia kell az IEEE 802.11 a/b/g/n szabványt. (a vezeték nélküli
hálózat stabil működéséhez az n javasolt.).
 A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől
függően (AP teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).
 A vezeték nélküli IP megosztót kapcsolja infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
 A biztonsági kulcs alkalmazásakor (a vezeték nélküli IP megosztóhoz) csak a következők használhatók.
1) Hitelesítési mód : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Titkosítás típusa : WEP, TKIP, AES
32_ kapcsolat
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 32
2009-08-06 오후 5:46:25
a blu-ray lejátszó alapvető
funkciói
Ebben a részben megismerkedhet az alapvető lejátszási funkciókkal és a
különböző lemeztípusokkal.
• Kapcsolja be a TV-t és állítsa be rajta a megfelelő videó bemenetet (azt a bemenetet, amelyen keresztül a Blu-ray
lejátszó csatlakozik).
• Amennyiben csatlakoztatott egy külsõ audio rendszert, kapcsolja be azt és állítsa be a megfelelõ audio
bemenetet.
A lejátszó csatlakoztatása után, amikor elsõ alkalommal megnyomja a POWeR gombot, a képernyõ
elõjön:
Ha ki akar választani egy nyelvet, nyomja meg a szÁm
gombot. (Ez a képernyõ csak akkor fog elõjönni, amikor
elõször csatlakoztatja a lejátszót.) Ha a nyelv az elindított
képernyõn nincs beállítva, bármikor Ön be- vagy kikapcsolja
a készüléket az módosulni fog. Ezért, gyõzõdjön meg róla,
hogy kiválasztotta a kívánt nyelvet. Amikor egy nyelvet
kiválaszt, módosíthatja azt a készülék elsõ paneljén található
ugRÁs (]) gomb több, mint 5 másodpercig tartó
megnyomásával, amikor nincs lemez a készülékben. Majd
megint megjelenik a MENU LANGUAGE SELECTION ablak,
ahol beállíthatja a kívánt nyelvet.
● AlAPVető FuNKCiói
leJÁtszÁs elõtt
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision: BBSXXX
Ha a Blu-ray lejátszót Anynet+ (HDMI-CEC) kompatibilis Samsung TV-hez csatlakoztatja HDMI
kábellel, előfordulhat, hogy a MENÜ NYELV VÁLASZTÓ ablak gyorsan eltűnik.
Ha be szeretné állítani a nyelvet, kapcsolja ki az Anynet+ funkciót (HDMI-CEC) a TV-n
M
 Lejátszható lemezek (A következő lemezeknél a lejátszás lehetősége függ a rögzítési körülményektől.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (V mód)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• MKV
• MP4
• A készülék bizonyos CD-R lemezt nem játszik le. CD-RW és DVD-R a lemez típusának vagy felvételi
feltételeknek következtében.
 A lejátszóval nem használható lemezek.
• HD DVD
• DVD+RW/+R
• DVD-RAM
• DVD-RW(VR mód)
• Íráshoz használt 3.9 GB DVD-R lemez.
• DVD-ROM/PD/MV-lemez, stb
• Szuper Audio CD(kivétel CD réteg)
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CDG lemezek csak audio-t játszanak le, grafikát nem.)
 A Blu-ray lemez egy új és kifejlesztett formátum. A lemez kompatibilitásnak köszönhetõen új és már létezõ
formátumú lemezek kerülhetnek forgalomba. Nem mindegyik lemez kompatibilis és nem mindegyik játszható
le. További információért keresse a kézikönyv Lemeztípus, Sajátosságok, Teljesítés és Kompatibilitás
feljegyzés részét. Ha Ön kompatibilitási problémával találkozna, kérjük jelezze a SAMSUNG ügyfélszolgálati
központban.
Magyar _33
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 33
2009-08-06 오후 5:46:26
a blu-ray lejátszó alapvető
funkciói
Képernyő-menü navigáció
❖ Az itt bemutatott grafikus felhasználói felület eltérhet a valóságostól az eszközszoftver verziójától függően.
System
Language
Video
System Information
Audio
Subtitle
Video File Subtitle
Disc Menu
Menu
Music
Photo
Setup
Audio
Display
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound
Touch Key Sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
System Update
Digital Output
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
Downmixing mode
Speaker
Still Mode
Screen Message
Front Display
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI
Network
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
Proxy
HDMI Format
BD Wise
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
New Password
e-Contents
YouTube
34_ alapvető funkciói
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 34
2009-08-06 오후 5:46:26
lemez leJÁtszÁsA
1. Nyomja meg az OPeN/ClOse gombot.
2. Helyezzen egy lemezt óvatosan a tálcára lemez felirattal felfelé.
3. Nyomja meg a PlAy gombot vagy OPeN/ClOse gombot a tálca becsukásához.
M
 Ha leállítja a lejátszást, a lejátszó emlékezni fog arra, hol állította meg, így ha ismét megnyomja a PLAY


● AlAPVető FuNKCiói


gombot, ott folytatja a lejátszást, ahol kikapcsolta. A funkció neve “Folytatás”.
Előfordulhat, hogy egyes BD-lemezeknél (BD-J) ez a funkció le van tiltva.
Nyomja meg a STOP gombot kétszer a lejátszás alatt, hogy kikapcsolja a folytatás funkciót.
A lejátszás szüneteltetéséhez, nyomja meg a PAUSE gombot a lejátszás alatt.
Újbóli indításhoz, nyomja meg egyszer a PLAY gombot.
Ha a lejátszót stop üzemmódban hagyja több, mint 5 percig, és közben nem csinál semmit, akkor a TV-n
megjelenik a képernyővédő. Amennyiben a lejátszó több mint 15 másodpercig képernyővédő üzemmódban
marad, a készülék automatikusan kikapcsol, kivéve CD-DA lejátszása közben (Automatikus kikapcsolási
funkció).
Ha Szünet módban 5 percig nem nyom meg gombot a készüléken vagy a távirányítón, a működés leáll
(kivéve egyes Blu-ray lemezek esetén).
hANgbeÁllítÁsOK
A be-/kikapcsolódallam beállítása
Beállítható egy dallam, amely a lejátszó be- és kikapcsolásakor hangzik fel.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a meNu
gombot.
2. Nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
System Information
Music
Time Zone
Photo
Setup
Clock Set
System
Power On/Off sound
: PCM
✓ On
3. Nyomja meg a $% gombokat a setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
Language
Touch Key Sound
: On Off
Audio
BD Data Management
. Nyomja meg a $% gombokat a system kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
HDMI
No disc
◄
►
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
System Update
Network
Parental
. Nyomja meg a $% gombokat a Power On/Off sound
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a On vagy Off kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy
+ gombokat.
. A meNu gombbal zárja be a beállítás menüt.
gombhangok be/ki kapcsolása
Beállítható egy hang, amely a lejátszó gombjainak megnyomásakor hangzik fel.
A beállításhoz kövesse a fenti 1-4 lépéseket.
. Nyomja meg a $% gombokat a touch Key sound
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
. A meNu gombbal zárja be a beállítás menüt.
Clock Set
Photo
No disc
. Nyomja meg a $% gombokat a On vagy Off
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
Time Zone
Music
Setup
System
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: PCM
✓ On
Language
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
►
Off
Network
Parental
Magyar _3
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 35
2009-08-06 오후 5:46:29
a blu-ray lejátszó alapvető
funkciói
A keresõ és ugrás funkció használata
Lejátszás alatt gyorsan keresgélhet a fejezetek vagy számok között, és az ugrás funkció használatával a következõ
kiválasztásra ugorhat.
Fejezetek és számok közötti keresés
hgfZCV
Lejátszás közben nyomja meg az KERESÉS (
) gombot.
A KERESÉS (
) gomb megnyomásakor a következő lejátszási sebességek váltakoznak.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
DivX, MKV, MP4
) X 2  ) X 4  ) X 8  ) X 16  ) X 32  ) X 128
( X 2  ( X 4  ( X 8  ( X 16  ( X 32  ( X 128
)X2)X4)X8
~ Hátrafelé is lehetséges keresni.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja meg a PLAY gombot.
M
 Keresés mód alatt nincs hang.
hgfZCV
Számkihagyás
Lejátszás közben nyomja meg az UGRÁS (
) gombot.
Ha Blu-ray lemez/DVD lemez lejátszása alatt, megnyomja az UGRÁS (
) gombot, az a következõ
fejezetre fog váltani. Ha megnyomja az UGRÁS (
) gombot, a fejezet elejére ugrik. Még egy
gombnyomással az elõzõ fejezet elejére léphet.
LasSítoTt lejátszás/Léptetéses lejátszás
Lejátszás lassított felvételben
hgfZCV
Szünet módban nyomja meg a KERESÉS (
) gombot.
~ Ha megnyomja a KERESÉS (
) gombot, akkor a lejátszási sebesség lelassul
*1/8 * 1/4 * 1/2
• A normál sebesség visszaállításához nyomja meg a PLAY gombot.
M
 Ez a ( ) ikon érvénytelen gomb lenyomást jelez.
 Lassított mód alatt nincs hang.
 A lassított lejátszás kizárólag előrefelé működik.
Léptetõ lejátszás
hgfZCV
Szüneteltetés közben nyomja meg a PAUSE gombot.
• A PAUSE gomb minden egyes nyomásnál egy új keret jelenik meg.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja meg a PLAY gombot.
M
 Léptetett mód alatt nincs hang.
 A léptetett lejátszás kizárólag előrefelé működik.
36_ alapvető funkciói
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 36
2009-08-06 오후 5:46:29
rendszer beállítás
Az Ön kényelme érdekében, a lejátszó funkcióit beállíthatja az Ön otthoni
környezetének megfelelően.
Az óRA beÁllítÁsA
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a meNu
gombot.
2. Nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
Music
Photo
No disc
Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a system kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a time zone
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
. A _+ gombok segítségével állítsa a kurzort a megfelelő
időzónára, majd nyomja meg az eNteR gombot.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound
: On
Display
Touch Key Sound
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation
● ReNdszeR beÁllítÁs
Válassza ki időzónáját.
Music
Time Zone
Photo
No disc
Setup
System Information
System
◄
Language
Display
◄
HDMI
Time Zone
►
Clock Set
Audio
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
GMT + 00:00BD Data Management
►
NetworkLondon, Lisbon, Casablanca
DivX(R) Registration
Parental
s Save
M
DivX(R)rDeactivation
Return
 Az idő automatikus beállításához állítsa az NTP szervert On opcióra (lásd a 56. oldalt).
Állítsa be az órát.
A beállításhoz, kövesse az 1 – 4. lépéseket.
. Nyomja meg a $% gombokat a Clock set
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
Music
. A _+ gombok segítségével lépkedhet a “date”, “hr.”
(óra) és “min.” (perc) opcióra. Állítsa be a dátumot és időt
a $% gombok segítségével, majd nyomja meg az eNteR
gombot.
System Information
Photo
No disc
Setup
Time Zone
System
◄
: On
Audio
Touch Key Sound
: On
Display
BD Data Management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
System Information
Photo
Setup
►
Power On/Off sound
Music
No disc
Clock Set
Language
Clock Set
Time Zone
Date
Language
JAN/01/2009
Audio
Clock Set
hr.
min.
Power On/Off sound
01 Key01Sound
Touch
DisplayThursday
BD Data Management
HDMI
DivX(R) Registration
r Return
System
s Save
◄
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
►
: On
: On
Magyar _3
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 37
2009-08-06 오후 5:46:33
nyelv beállítása
NyelV FuNKCióK beÁllítÁsA
Miután beállította az audio, felirat, lemezmenü és lejátszómenü nyelvének opcióit, automatikusan alkalmazásra
kerülnek a filmek lejátszásakor.
M
 Ha egy másik audio vagy felirat nyelvet szeretne választani a lemez lejátszása közben, akkor a lemezmenüből
ezt megteheti.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a meNu gombot.
2. Nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
3. Nyomja meg a $% gombokat a setup kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a language
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
A nyelv beállító menü megjelenik.
Music
No disc
Photo
System
Setup
Language
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
Video File Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
◄
►
Parental
. Nyomja meg a $% gombokat a kívánt nyelvi funkció
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombot.
Music
No disc
• Audio : A lemez audio nyelvéhez.
• subtitle : A lemezfelirathoz.
• Video File subtitle : A Videófájl feliratnyelv régiónként.
Photo
System
Setup
Language
Audio
: Original
✓ Original
Audio
Subtitle
Display
Video File Subtitle
: AutoEnglish
Français
: Western
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
◄
Parental
►
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Western
Afrikai, Baszk, Katalán, Dán, Holland, Angol, Farézi, Finn, Francia, Német, Izlandi, Indonéz,
Olasz, Maláj, Norvég, Portugál, Spanyol, Szuahéli, Svéd
Central
Angol, Albán, Horvát, Cseh, Magyar, Lengyel, Román, Szerb(Latin), Szlovál, Szlovén
Cyrillic
Angol, Azeri, Belarusz, Bolgár, Kazakh, Makedón, Orosz, Szerb, Tatár, Ukrán, Üzbég
Greek
Angol, görög
• disc menu : A lemezen található lemez menühoz.
• menu : A Blu-ray lemezlejátszó kivetített menüjéhez.
. Nyomja meg a $% gombokat a kívánt nyelvi funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR
gombot.
M
 Nyomja meg a RETURN vagy _ gombot az elõzõ menühöz való visszatéréshez. Nyomja meg a MENU
gombot a menü bezárásához.
 A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha az a lemez által támogatott.
 Ha a Videófájl felirat hibás betűtípussal jelenik meg, váltsa át a Videófájl feliratot a megfelelő régióra.
Ha ezek után sem működik, akkor a formátum nem támogatott.
3_ nyelv beállítása
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 38
2009-08-06 오후 5:46:35
audio beállítása
Az AudiO beÁllítÁsOK KONFiguRÁlÁsA
Beállíthatja a hangeszközt és a hang állapotát a lejátszóhoz csatlakoztatott hangrendszernek megfelelően.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a meNu
gombot.
Music
System
Photo
No disc
Setup
Language
◄
Audio
3. Nyomja meg a $% gombokat a setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
Display
. Nyomja meg a $% gombokat a Audio kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
Parental
►
HDMI
Network
. Nyomja meg a $% gombokat, ahhoz hogy kiválassza a
szükséges opciót a lent felsoroltak közül, majd nyomja
meg az eNteR vagy + gombokat.
Music
. Nyomja meg a $% gombokat, a kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR gombot.
Photo
No disc
Setup
. Az egyes audió opciók részletes kifejtése alább található.
M
● AudiO beÁllítÁsA
2. Nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
 Nyomja meg a RETURN vagy _ gombot az elõzõ menühöz
System
Language
Digital Output
: PCM
Display
PCM Down Sampling
: On
HDMI
Dynamic Compression : On
Network
Downmixing mode
Parental
Speaker
Audio
◄
►
: Normal stereo
való visszatéréshez. Nyomja meg a MENU gombot a menü
bezárásához.
digitális kimenet
A Blu-ray lemezeken három hangsáv lehet.
Music
- Elsődleges audio : A lemez elsődleges audio hangsávja
- Másodlagos audio : A Blu-ray lemez BONUSVIEW
ablakának hangsávja.
Photo
No disc
Setup
System
Language
Digital Output
: PCM
✓ PCM
PCM Down Sampling
: On Bitstream(Re-encode)
Network
Downmixing mode
: Normal stereo
Parental
Speaker
Audio
Display
- Audio Effekt : A Blu-ray lemezek menüpontjainak
kiválasztásakor hallható hangok (a lemeztől függően).
◄
►
HDMI
Dynamic Compression : On Bitstream(Audiophile)
digitális kimenet választék
Beállítás
PCM
Bitstream
(Re-encode)
Bitstream
(Audiophile)
Definíció
Elsődleges, másodlagos és
effekt hangsávok együttes
dekódolása PCM audióvá.
Dekódolja az elsődleges,
másodlagos és effekt
hangsávokat egy PCM
hangsávvá, majd újrakódolja
a PCM audiót DTS
bitstreammé.
Csak az elsődleges hangsávot
adja (a fő fejezet fő
hangsávját), így az erősítő
dekódolhatja az audió
jelfolyamot.
Erősség
Nemcsak az elsődleges hang
hallható, de a másodlagos és az
effekt hangok is.
A lejátszó képes a Dolby
TrueHD és DTS-HD Master
Audio dekódolására, a
hangkimenet minősége a
Bitstream (audiophile)
beállításnak megfelelő lesz.
Gyengeség
Optikai kábel használatakor
előfordulhat, hogy nem
hallható többcsatornás
surround hang.
A hangminőség kisebb, mint
a PCM vagy Bitstream
Nemcsak az elsődleges hang
(Audiophile) beállítások
hallható, de a másodlagos és az
esetén, ha HDMI vagy optikai
effekt hangok is.
bemenettel rendelkező
erősítőt használ.
A lejátszó képes a Dolby
TrueHD és DTS-HD Master
A másodlagos és az effekt
Audio dekódolására, a
audiót nem fogja hallani.
hangkimenet minősége a PCM
beállításnak megfelelő lesz.
Ajánlott felhasználás
Akkor javasolt, ha HDMI
erősítőt használ.
Ez az ajánlott választás, ha
az erősítőn nincs HDMI
bemenet, viszont van
optikai bemenet, amely
dekódolja a DTS-t.
Akkor javasolt, ha HDMI
1.3 erősítője van, amely
képes a Dolby TrueHD és a
DTS-HD Master Audio
dekódolására.
Magyar _3
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 39
2009-08-06 오후 5:46:38
audio beállítása
M
 Gyõzõdjön meg róla, hogy a jó digitális kimenetet választotta ki, mert különben nem lesz hang vagy hangos
zajt fog hallani.
 Ha a HDMI eszköz (vevőkészülék, TV) nem kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby Digital, DTS),
akkor a hangkimenet átvált PCM-re.
 A másodlagos és effekt audio nem lesz hallható hagyományos DVD-ken.
 Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak másodlagos és effekt audiót.
 A digitális kimenet beállítás nincs hatással az analóg (L/R) audióra vagy a TV HDMI audiójára. Ez csak az
erősítő optikai és HDMI audióját befolyásolja.
 Amikor a lejátszóról HD audio adatfolyamot vezet ki (Dolby TrueHD vagy DTS-HD Master Audio) az optikai
kimeneten keresztül egy HDMI 1.3 erősítőhöz, akkor csak 2 csatornás PCM audio lesz hallható.
 Ha MPEG audio zeneszámot játszik le az audio jel kimeneti jel PCM hacsaknem digitális kimemet választó
(PCM vagy Bitsream).
PCm mintavételezés
• On : Válassza ezt, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erõsítõ
96KHz-cel nem kompatibilis. A 96 kHz-es jelek
átalakításra kerülnek, 48 kHz-es jellé
• Off : Válassza ezt, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erősítő
96KHz-cel nem kompatibilis. A jelek változtatás nélkül
kerülnek a kimenetre.
M
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: PCM
✓ On
Display
Dynamic Compression : On Off
HDMI
Downmixing mode
Network
Speaker
►
: Normal stereo
Parental
 Még akkor is, ha a PCM Down Sampling opció Off beállításon van, néhány lemez esetén csak a lekevert
hang fog az optikai digitális kimenetre kerülni.
hdmi
• Ha az Ön TV-je nem kompatibilis a tömörített többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS),
akkor előfordulhat, hogy az egység lekevert, kétcsatornás PCM audiót fog kivezérelni, még akkor is,
ha a Bitstream (akár az Újrakódolás, akár az Audiophile) opció van beállítva.
• Ha az Ön TV-je nem kompatibilis a 48 kHz fölötti PCM mintavételezési rátákkal, akkor előfordulhat,
hogy az egység lekevert, 48 kHz-es PCM audiót fog kivezérelni, még akkor is, ha a "PCM Down
Sampling" opciót Off beállításra állítja.
dinamikus tömörítés
Ez csak akkor működik, ha a Dolby Digital jelzés
felismerhetõ.
• On : Ha a film hangsávját alacsonyan vagy kis
hangszórókkal játssza le, a rendszer helyes tömörítést tud
alkalmazni, ahhoz, hogy a halk tartalmat még érthetõbbé
tegye és megelõzze a drámai jelenetek túl erõs hangját.
• Off : Szabványos dinamikus intervallumban élvezheti a
filmet.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: On
Dynamic Compression : PCM
✓ On
Display
Downmixing mode
HDMI
Speaker
►
Off stereo
: Normal
Network
Parental
0_ audio beállítása
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 40
2009-08-06 오후 5:46:41
lekeverési mód
No disc
◄
: PCM
: On
: On
►
: Normal
stereo
✓ Normal
stereo
Surround
Compatible
● AudiO beÁllítÁsA
Ezzel a funkcióval megoldható a kompatibilitás a Dolby Pro Logic rendszerekkel.
• Normal stereo : Ez a funkció 2 csatornás audióra kever
Digital Output
Music
PCM Down Sampling
le. Nem kompatibilis a Dolby Surround, Dolby Surround
System
Photo
Dynamic Compression
Language
Pro Logic vagy Dolby Pro Logic II rendszerekkel.
Downmixing mode
Audio
Setup
• surround Compatible : A 2/0 Lt/Rt lekeverés egy
Speaker
Display
HDMI
kétcsatornás Dolby Surround kompatibilis kimenet, amely
Network
Dolby Surround (passzív), Dolby Surround Pro Logic
Parental
(aktív) vagy Dolby Pro Logic II (aktív) dekóderekkel
használható.
A lekeverési funkció hátrafelé kompatibilis a meglévő
Dolby Surround rendszerekkel, és kétcsatornás
adathordozókra lehet rögzíteni vele, például videómagnók által használt kazettákra.
hangszóró
Ha a lejátszót egy erősítőhöz/vevőkészülékhez vagy egy házimozi rendszerhez csatlakoztatja az 7.1
csatornás analóg kimeneten keresztül, akkor ennek megfelelően kell beállítania a Speaker Options-t
(Hangszóró opciók).
A beállításhoz kövesse az 1~4 lépéseket a 39. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a speaker kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy
+ gombot.
. A $% gombok segítségével válassza ki a kívánt
hangszórót, majd hagyja jóvá a beállítást az eNteR
gombbal.
Music
Photo
No disc
. Ha végzett, a $% gombok segítségével válassza ki a
save opciót, majd nyomja meg az eNteR gombot.
Ha a beállításokat nem kívánja elmenteni, a $%_+
gombok segítségével válassza ki a Cancel opciót,
majd nyomja meg az eNteR gombot.
Setup
PCM Down Sampling
: On
System
Dynamic Compression : On
Language
Downmixing mode
Audio
◄
: Normal stereo
Speaker
►
Display
HDMI
Network
Parental
hangszóró
Front (L, R)
Large, Small
Center (C)
Large, Small, None
Surround (LS, RS)
Large, Small, None
Subwoofer (LFE)
On, Off
Surround Back
(LSB, RSB)
Large, Small, None
Music
Photo
No disc
Setup
PCM Down Sampling
System
System
Language
Language
Audio
Audio
Display
Display
HDMI
HDMI
Network
Network
Parental
Parental
a Test Tone
: On
SpeakerDynamic Compression : On
Downmixing mode
: Normal stereo
◄
◄
Front
Speaker
: Large
LFE
: On
Center
: Large
Surround
: Large
►
Surround Back : Large
Save
s Select
Cancel
r Return
hangszóró
• large : Teljes sávú hangot közvetít a basszustól 100 Hz alatt.
• small : Ha a BAL be van kapcsolva, 100 Hz alatti basszus a hangszórók helyett a mélyhangsugárzón
keresztül fog szólni. Ha a BAL ki van kapcsolva és az elsõ hangszóró nagyra van állítva, az elsõ
hangszóróból fog szólni.
• None : Válassza ki a hangszórók kiiktatásához.
Magyar _1
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 41
2009-08-06 오후 5:46:44
audio beállítása
Mélyhangsugárzó hangszóró
• On : Válassza ki a mélyhangsugárzó használatához.
• Off : Válassza ki a mélyhangsugárzó kiikatásához.
(Ezt az opciót csak akkor választhatja, ha az Elsõ (L+R) hangszórók Nagyra vannak állítva.)
Nyomja meg a PIROS(A) gombot:
• A készülék egy próbahangot küld az L ; C ; R ; RS ; RSB ; LSB ; LS ; LFE csatornákra,
így Ön megbizonyosodhat róla, hogy a hangfalak megfelelően vannak-e beállítva.
• A próbahang befejezéséhez nyomja meg ismét a PIROS(A) gombot.
• A próbahangot csak akkor lehet meghallgatni, ha nincs lemez az egységben.
• A teszthang csak a 7.1 csatornás analóg kimeneten keresztül hallatszik.
M
 Nyomja meg a RETURN vagy _ gombot az elõzõ menühöz való visszatéréshez.
Nyomja meg a MENU gombot a menü bezárásához.
42_ audio beállítása
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 42
2009-08-06 오후 5:46:44
kijelző beállítás
A KiJelző beÁllítÁsOK KONFiguRÁlÁsA
2. Nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
3. Nyomja meg a $% gombokat a setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a display kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
Megjelenik a Video beállítás menü.
. A $% gombok segítségével válassza ki a kívánt
megjelenítési opciót a listából.
. A $% gombok segítségével válassza ki a kívánt almenüt a
videó megjelenítési opciók közül, majd nyomja meg az
eNteR gombot.
. Az egyes video opciók részletes kifejtése alább található.
M
System
Music
Language
Photo
No disc
Setup
Audio
_
Display
►
HDMI
● KiJelző beÁllítÁs
Ez a funkció lehetõvé teszi a TV képernyő beállításainak állítását.
Ez a funkció lemez- és TV-típus függő. Előfordulhat, hogy néhány
lemezzel vagy TV-vel nem működik.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a meNu
gombot.
Network
Parental
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Network
Resolution
: 1080p
Parental
Progressive Mode
: Auto
Display
◄
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
 Nyomja meg a RETURN vagy _ gombot az elõzõ menühöz való visszatéréshez. Nyomja meg a MENU
gombot a menü bezárásához.
tV tulajdonság
A televíziója típusától függõen, beállíthatja a képernyõ beállításokat. (képlépték)
• 4:3 Letter Box :
Válassza ki, ha a teljes 16:9-es Blu-ray
lemez/DVD képernyõt szeretné látni, még
akkor is, ha a TV csak a 4:3 felbontási
arányt támogatja. Fekete csík fog
megjelenni a képernyõ tetején és alján.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
Display
TV Aspect
: 16:94:3Normal
Letter Box
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
: Off 4:3 Pan-Scan
Network
Resolution
16:9 Wide
: 1080p
Parental
Progressive Mode
• 4:3 Pan-Scan :
Válassza ezt, ha a Blu-ray lemez/DVD
által biztosított 16:9-es képarányú videót
a kép tetején és alján látható fekete
csíkok nélkül szeretné látni, még akkor is,
ha 4:3-as képarányú TV-vel rendelkezik.
(Az oldalt kilógó filmszélek levágásra
kerülnek.)
• 16:9 Wide:
A teljes 16:9 felbontású képet szélesvásznú TV-jén nézheti meg.
◄
►
✓ 16:9 Normal
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
• 16:9 Normal :
Bizonyos filmek (4:3 forrás) 4:3 Pillarbox (fekete csíkok a kép jobb és bal oldalán) módban fognak
megjelenni, ha a 16:9 normál opció van kiválasztva.
M
 A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.
 Ha olyan képarányt választ, amely eltér a TV képernyőjének képarányától, akkor előfordulhat, hogy a kép torz
lesz.
Magyar _3
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 43
2009-08-06 오후 5:46:48
kijelző beállítás
Film képváltási gyakorisága (24 FPs)
A filmeket általában 24 kép/másodperces sebességgel
rögzítik. Néhány Blu-ray lemez képes ezen a sebességen
lejátszani a filmeket. A Movie Frame (24Fs) funkció ON
beállításával a Blu-ray lejátszó HDMI kimenetét 24 kép/
másodperces értékre állíthatja be a jobb képminőség
érdekében.
System
Music
Language
Photo
No disc
Audio
Display
Setup
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: PCMOn
HDMI
Resolution
✓ Off
: 1080p
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
A Movie Fame (24Fs) funkciót kizárólag olyan TV-n
élvezheti, amely támogatja ezt a funkciót.
►
Ez a menü kizárólag 1080i és 1080p HDMI felbontás esetén
választható.
Lemeztől függően két fajta forrás közül lehet választani: Movie (Film) anyag (24 kép/másodperc) és
Video anyag (30 kép/másodperc). Ha a beállítás mozgófilm (24 keret) és video (30 keret) között vált, a
képernyő néhány másodpercig villoghat.
Felbontás
Beállítja a komponens és HDMI videó jel kimeneti
System
Music
Language
TV Aspect
felbontását.
Photo
Audio
Movie Frame (24 Fs)
• A számok a 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p és 1080i
Display
Setup
Resolution
jelzésekben a videó vezetékeinek számát jelölik. Az i és p
HDMI
Progressive Mode
Network
Still Mode
a váltott soros és a progresszív érzékelést jelölik.
Parental
Screen Message
- BD Wise : Automatikusan beállítja az optimális
Front Display
felbontást, ha HDMI-vel csatlakozik BD Wisekompatibilis TV-hez.
(A BD Wise menüpont csak a BD Wise funkció
bekapcsolása esetén jelenik meg.)
- 1080p : 1080 soros progresszív videokimenet (csak HDMI esetén).
- 1080i : A váltott soros videó 1080 vonalát eredményezi.
- 720p : A progresszív videó 720 vonalát eredményezi.
- 576p/480p : A progresszív videó 576/480 vonalát eredményezi.
- 576i/480i : 576/480 soros váltott soros videokimenet (csak Komponens esetén).
No disc
Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a 24 kép/
másodperces üzemmódot vagy a kiválasztott felbontást,
akkor a következő üzenet jelenik meg:
M
: PCM
✓ 1080p
►
: Auto1080i
: Auto720p
: On 576p/480p
576i/480i
: Bright
System
Music
Photo
No disc
Ha a yes opciót választja, és az adott felbontást nem
támogatja a TV, akkor a képernyő fekete lesz. Várjon 15
másodpercet, és a felbontás automatikusan visszatér a
korábbi értékre.
◄
: 16:9 Normal
: Off
Setup
!
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie Frame (24 Fs)
: Off
If no pictures are shown
after the selection,
◄
Resolution
Display
please wait for 15 seconds. And then,
Progressive Mode
HDMI
the resolution will be reverted
Still Mode
to the previous value automatically.
Network
Message
Parental
Would you like to make aScreen
selection?
Front Display
Yes
No
: 1080p
►
: Auto
: Auto
: On
: Bright
 Ha a képernyő fekete, nyomja meg és tartsa lenyomva a lejátszó elején található UGRÁS (]) gombot
legalább 5 másodpercig (úgy, hogy közben nincs a lejátszóban lemez). Valamennyi beállítás visszatér a gyári
alapértelmezett értékre. Kövesse az előző oldalon található lépéseket az egyes módok közti váltáshoz, és
válasszon ki egy olyan megjelenítési opciót, amelyet támogat a TV-je.
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
_ kijelző beállítás
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 44
2009-08-06 오후 5:46:51
❖ Felbontás kimeneti üzemmód szerint
• Blu-ray lemez lejátszás
Kimenet
Component (HDMI és számítógép
csatlakoztatva/Csak számítógép csatlakoztatva)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) ki
1080p@60F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) be
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) ki
1080i
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
Component (HDMI és számítógép
csatlakoztatva/Csak számítógép csatlakoztatva)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
1080i
1080i
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
● KiJelző beÁllítÁs
HDMI
Beállítás
• DVD lejátszás
Kimenet
Beállítás
M
 Ha DVD lejátszásakor a HDMI és Komponens aljzatokat is csatlakoztatja, és kiválasztja a Komponens 1080p,
1080i vagy 720p módot, a megjelenítési beállítások menüben a kimeneti felbontás a 1080p, 1080i vagy
720p lesz.
A felbontás valójában 576i/480i.
 A lejátszó rendelkezik a HDMI Auto Detect (HDMI automatikus észlelés) funkcióval. Amikor a lejátszót először
csatlakoztatja a TV-hez a HDMI-n keresztül, akkor a lejátszó kimenete automatikusan átvált HDMI-re.
 Ha ez a funkció nem működik, akkor nem lehet kiválasztani az 1080p felbontást és a Movie Frame (24Fs)
üzemmódot.
 A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás funkcióval ahhoz, hogy alkalmazni lehessen a Movie
Frame (24Fs) üzemmódot.
Progresszív mód
A Progresszív mód segít a képminőség javításában a 480i felbontású DVD lemezek megtekintésénél.
• Auto : A lejátszó automatikusan beállítja a legjobb
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Music
képminőséget a megtekintett DVD-hez.
Language
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Photo
Audio
Resolution
: 1080p
• Video : A legjobb képet adja koncert vagy TV műsoros
Display
Setup
Progressive Mode
: PCM
✓ Auto
DVD-k esetén.
HDMI
Still Mode
: AutoVideo
◄
No disc
Network
Screen Message
: On
Parental
Front Display
: Bright
►
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 45
2009-08-06 오후 5:46:52
kijelző beállítás
Képkocka és mező sáv
Kimerevítési mód
A DVD kép kimerevítéséhez beállíthat Auto, Field vagy
Frame beállítást.
• Auto : Ezzel a beállítással a lejátszó automatikusan a
legjobb képet fogja adni a tartalomtól függően.
• Field : Sok akcióval teli jelenet kimerevítése.
• Frame : Az állókép felbontásának növelése.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Movie Frame (24 Fs)
Language
Resolution
: 1080p
Audio
Progressive Mode
: Off
: Auto
Still Mode
: PCM
✓ Auto
HDMI
Screen Message
Network
Front Display
: On Field
Frame
: Bright
Display
◄
►
Parental
Képernyõ üzenet
• On : A működési módhoz kapcsolódóan jelenít meg
üzeneteket.
• Off : A működési módhoz kapcsolódóan nem jelenít meg
üzeneteket.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Resolution
: 1080p
Language
Progressive Mode
: Auto
Audio
Still Mode
: Auto
Screen Message
: PCM
✓ On
Front Display
Off
: Bright
Display
◄
HDMI
►
Network
Parental
elülsõ lejátszó
• Auto : A kijelzõ sötét lejátszás alatt , világos, ha a készülék
Stop módban van.
• dim : Válassza ki a kijelzõ ablak halványításához.
• bright : Válassza ki a kijelzõ ablak világosításához.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Progressive Mode
Language
Still Mode
: Auto
Audio
Screen Message
: On
Front Display
: PCM
Auto
Display
HDMI
Network
◄
: Auto
►
Dim
✓ Bright
Parental
_ kijelző beállítás
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 46
2009-08-06 오후 5:46:55
HDMI beállítása
A hdmi beÁllítÁsi OPCióK KONFiguRÁlÁsA
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a meNu
gombot.
Language
Music
Audio
Photo
No disc
Display
◄
HDMI
►
Network
● hdmi beÁllítÁsA
2. Nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a hdmi kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy ▶ gombokat.
Megjelenik a HDMI beállítás menü.
. A $% gombok segítségével válassza ki a kívánt
megjelenítési opciót, majd nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
Parental
Anynet+ (hdmi-CeC) (Csak samsung termékek esetén)
Ha a HDMI be van kapcsolva, akkor használni lehet az
Anynet+ funkciót.
• On : Az Anynet+ funkciók használhatók.
• Off : Az Anynet+ funkciók nem használhatók.
Music
Photo
No disc
Setup
Language
Audio
Display
Anynet+ (HDMI-CEC)
: 16:9
Normal
✓ On
Network
HDMI Format
: Off Off
Parental
BD Wise
: On
HDMI
◄
►
mi az Anynet+?
Az Anynet+ egy kényelmes funkció, amely közös működést
tesz lehetővé más, Anynet+ funkcióval ellátott Samsung
termékekkel.
Az egységet vezérelheti egy Samsung TV távvezérlővel is, vagy mindössze a Blu-ray lejátszó
távvezérlőjének PlAy gombjával bekapcsolhatja a Samsung TV-t és a házimozi rendszert, és
lejátszhatja a lemezt.
M
 Ez a funkció nem elérhető, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC-et.
Az Anynet+ használata
1. Csatlakoztassa a blu-ray lejátszót egy Samsung TV-hez egy HDMI kábel segítségével.
(lásd a 22~24. oldalt)
2. Állítsa az Anynet+ (HDMI-CEC-et) “On” beállításra a blu-ray lejátszón.
3. Állítsa be az Anynet+ funkciót a TV-n. (Lásd a TV használati utasítását további információért.)
Az Anynet+ funkciói
• Egyérintős lejátszás
Bekapcsolhatja a Samsung TV-t és a házimozit, és játsza le a lemezt a készülékkel egyszerűen a
PlAy gomb megnyomásával a TV távvezérlőjén.
• Egyérintős megtekintés
Válassza ki a “Watching Blu-ray Disc Player” (Blu-ray lejátszójának megtekintése) vagy a “Connected to
Blu-ray Disc player” (Csatlakoztatva a Blu-ray lejátszójának lejátszóhoz) (TV-től függően) a TV Anynet+
menüjében. A Blu-ray lejátszó automatikusan bekapcsol, a TV pedig átvált HDMI üzemmódra.
• Távvezérlő összekapcsolása
Az egység Samsung TV távvezérlővel is irányítható.
• A Samsung TV távirányítóján rendelkezésre álló gombok: Ezek a gombok ugyanúgy működnek, mint
a Blu-ray Disc Player távirányítójának gombjai.
- Lejátszás-vezérlő gombok :
- Menü-vezérlő gomb :
- Számgombok :
~
- Színgombok :
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 47
2009-08-06 오후 5:46:57
HDMI beállítása
A tV Anynet+ menüje
Ha megnyomja a Samsung TV távvezérlőjén lévő Anynet+
n
gombot, akkor a következő képernyőmenü (OSD) jelenik
BD Player
meg.
View TV
Select Device
• Blu-ray lejátszójának menüje
Record
Menu on Device
- Film lejátszásakor : előhozza a lemez menüjét
Device Operation
(megegyezik a Blu-ray lejátszó távvezérlőjének disC
Receiver : Off
meNu gombjával)
Setup
>Move
sEnter
- Stop üzemmódban : előhozza a SETUP menüt
eExit
(megegyezik a Blu-ray lejátszó távvezérlőjének meNu
gombjával.)
• Blu-ray lejátszójának működtetési menüje
- DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM , BD-RE lejátszásakor :
megjeleníti az INFO OSD-t (megegyezik a lejátszó távvezérlőjének iNFO gombjával)
M
 Ez a menu eltérő lehet, az Ön Samsung TV-jétől függően.
hdmi formátum
Optimalizálhatja a HDMI kimenetet TV-re vagy monitorra.
• tV : Válassza ezt, ha a HDMI TV-hez van csatlakoztatva.
• monitor : Válassza ezt, ha a HDMI monitorhoz van
csatlakoztatva.
Ha a lejátszó TV-hez van csatlakoztatva, akkor a Monitor
opció nem elérhető.
M
Music
Photo
No disc
Setup
Language
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
HDMI Format
: PCM
✓ TV
BD Wise
: On Monitor
►
Parental
 TV-nek vagy monitornak csatlakoztatva kell lennie a lejátszóhoz, mielőtt kiválasztaná ezt az opciót.
_ HDMI beállítása
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 48
2009-08-06 오후 5:46:59
bd Wise funkció (Csak samsung termékek esetén)
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung termékeket HDMI-vel csatlakoztatja, akkor a készülék beállítja az
optimális felbontást.
• On : A BD/DVD lemez eredeti felbontása jelenik meg a
Language
Music
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
TV-n.
Audio
Photo
HDMI Format
: TV
Display
• Off : A kimeneti felbontás a korábban beállított Felbontás
BD Wise
: PCM
Setup
HDMI
✓ On
érték lesz, a lemez felbontásától függően.
Off
Network
No disc
►
◄
M
 Ha módosítani szeretné a felbontást bekapcsolt BD Wise funkcióval, először Off kell kapcsolnia azt.
 Ha kikapcsolja a BD Wise funkciót, a csatlakoztatott TV automatikusan visszaáll a maximum felbontásra.
 Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók nem
● hdmi beÁllítÁsA
Parental
használhatók.
 A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja On a funkciót a lejátszón és a TV-n is.
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 49
2009-08-06 오후 5:47:00
gyermekzár beállítás
A gyeRmeKzÁR beÁllítÁsA
A gyermekzár funkció a besorolással ellátott Blu-ray lemez/DVD lemezek esetében működik, amely segít
kontrolálni a Blu-ray lemez/DVD lemezek típusát, melyeket a családja néz. Egy lemezen 8 besorolás van.
hZ
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a meNu
gombot.
2. Nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
Display
Music
HDMI
Photo
No disc
Setup
Network
◄
Parental
►
3. Nyomja meg a $% gombokat a setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a Parental kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
Amikor elõször működteti a Blu-ray lemezlejátszót, az
“Enter New password.” üzenet fog megjelenni.
No disc
Music
Display
Photo
Network
Setup
HDMI
Parental Setup
Parental
◄
Enter New password.
- Number
. A távirányítón található szám gombok segítségével adja
meg a 4 számjegyű jelszót.
Megjelenik a “Confirm the password.” üzenet.
Adja meg ismét a jelszavát.
No disc
Music
Display
Photo
Network
Setup
r Return
HDMI
Parental Setup
Parental
◄
Confirm the password.
- Number
. Nyomja meg az eNteR vagy + gombot a Parental
lock kiválasztásához.
. Nyomja meg a $% gombokat a On vagy Off
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR gombot.
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
M
 Nyomja meg a RETURN vagy _ gombot az elõzõ menühöz való visszatéréshez. Nyomja meg a MENU
gombot a menü bezárásához.
0_ gyermekzár beállítás
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 50
2009-08-06 오후 5:47:04
ha elfelejtette jelszavát
1. Távolítsa el a lemezt.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a ugRÁs (]) gombot az elülsõ panelen legalább 5 másodpercig.
• Az összes beállítás visszaáll a gyári beállításokra.
M
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
A besorolási szint beállítása
2. Nyomja meg a $% gombokat a Rating Level
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR gombot.
Például, ha a 6. szintet válassza ki, a lemezek, melyek 7.,
8. szintet is tartalmaznak, nem fognak működni.
A nagyobb számok azt jelzik, hogy a programot csak
felnõtt használatra szánták.
A 1-es szint a legszigorúbb, ha 8-as szint a legenyhébb.
Music
Photo
No disc
Setup
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: Off
8(Adults)
►
7
New Password
6
5
4
3
2
✓ 1(Kids)
● gyeRmeKzÁR beÁllítÁs
1. Nyomja meg a $% gombokat a Rating level
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
A jelszó megváltoztatása
1. Nyomja meg a $% gombokat a New Password
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
Music
Photo
No disc
2. A távirányítón található szám gombok segítségével adja
meg a 4 számjegyű jelszót. Megjelenik a “Enter New
password.” üzenet.
Setup
Music
Photo
No disc
Setup
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
►
Display
HDMI
Parental Lock
Network
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
- Number
3. A távirányítón található szám gombok segítségével adja
meg ismét a jelszavát.
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Parental Lock
Network
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
- Number
r Return
Magyar _1
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 51
2009-08-06 오후 5:47:08
hálózat beállítása
A hÁlózAti OPCióK beÁllítÁsA
Az információ megszerzéséhez a megfelelő beállításokhoz ellenőrizze a hálózati beállítást a
számítógépen vagy vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval.
A Blu-ray lejátszó hálózatba kapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket.
1. Amikor az egysés Stop módban/No Disc módban van,
Music
nyomja meg a meNu gombot.
Audio
Display
Photo
HDMI
2. Nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
Setup
Network
Parental
3. Nyomja meg a $% gombokat a setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a Network
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
. A $% gombokkal válassza ki a kívánt hálózati opciót az
alábbiak közül, majd nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
. A $% gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az eNteR gombot.
A hálózati opciók leírását a következőkben tárgyaljuk.
◄
No disc
►
hálózat választás
A hálózathoz való csatlakozás módja lehet Cable vagy
Wireless.
A beállításhoz kövesse az 1~4 lépéseket a 52. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a Network selection
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
• Cable : A hálózathoz való kábeles csatlakozás esetén.
(lásd a 31. oldalt)
• Wireless : A hálózathoz való vezeték nélküli
csatlakozás esetén. (lásd a 32. oldalt)
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection
: Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Network Selection
: Cable
Kábel hálózat
A beállításhoz kövesse az 1~4 lépéseket a 52. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a Cable Network
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
. A $% gombok segítségével válassza ki a dhCP opciót,
majd nyomja meg az eNteR gombot.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Cable Network
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
M
: Off
Network Connection Test
 Ha a DHCP beállítás On opcióra van állítva, akkor az IP
BD-LIVE Internet
Connection
címet, az alhálózati maszkot és az átjárót nem tudja
kiválasztani.
: Allow (Valid Only)
 Ha a DNS beállítás Auto opción van, akkor az elsődleges/
másodlagos DNS-t nem tudja kiválasztani.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network Selection
: On
IP Address
Network
: ◄ 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Subnet Mask
Parental
Gateway
: 255Wireless
. 255 . 255Network
. 0
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS
►
: Auto
NTP Server
: Off
0 . 0 . 0 . 0
Network Connection Test
0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Primary DNS
:
Secondary DNS
:
Save
:
s Select
r Return
2_ hálózat beállítása
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 52
2009-08-06 오후 5:47:12
. Nyomja meg a $% gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR gombot.
• Ha a DHCP beállítás Off opción van, a
DNS beállítás pedig Kézi opción, akkor
adja meg az IP címet, az alhálózati
maszkot, az átjárót és az elsődleges DNS
beállításokat (a másodlagos DNS
megadása nem kötelező).
No disc
Setup
Cable Network
Network Selection
:
: Off
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
Parental
DNS
: Manual
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Test
Secondary DNS : 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
Display
Photo
_
DHCP
HDMI
IP Address
◄
Network
Subnet Mask
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
_
Cable Network
Network Selection
:
: On
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
Parental
DNS
: Manual
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Test
Secondary DNS : 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
DHCP
HDMI
IP Address
◄
Network
Subnet Mask
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
• Ha a DHCP On módra van állítva, a DNS
pedig Auto módra, akkor nincs szükség
egyéb beállításra.
_
: (Valid Only)
Cable Network
Network Selection
:
: On
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
Parental
DNS
: Auto
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Network
Test
Secondary DNS : 0 . 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
DHCP
HDMI
IP Address
◄
Network
Subnet Mask
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
M
Beállítás nem
elérhető
Beállítás elérhető
Display
Photo
Setup
►
Audio
Music
No disc
: (Valid Only)
Display
Photo
Setup
Beállítás elérhető
Audio
Music
No disc
►
● hÁlózAt beÁllítÁsA
• Ha a DHCP On módra van állítva, a DNS
pedig Kézi módra, írja be az elsődleges
DNS beállítást (a másodlagos DNS
megadása nem kötelező).
Audio
Music
►
Beállítás nem
elérhető
: (Valid Only)
 Amikor kiválaszt egy elemet, használja a szám és a $%_+ gombokat.
 Ha az automatikus beállítások nem működnek, vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával.
. Amikor kész van, a ▲▼ gombok segítségével válassz aki a save elemet, majd nyomja meg az
eNteR gombot.
. Ha nem szeretné elmenteni a módosításokat, akkor a $%_+ gombok segítségével válassza ki a
Cancel elemet, majd nyomja meg az eNteR gombot.
M
 A jelen kézikönyvben szereplő IP cím csak illusztráció. A valódi IP címet illetően a hálózati beállításokat kell
megtekinteni.
 Az IP címhez, az alhálózati maszk, átjáró és elődleges DNS beállítások megszerzéséhez ellenőrizze a
számítógépen a hálózati beállításokat, vagy keresse fel internetszolgáltatóját.
Vezeték nélküli hálózat
A beállításhoz kövesse az 1~4 lépéseket a 52. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a Wireless Network
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
Network Selection
HDMI
Network
Parental
: Wireless
Cable Network
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Magyar _3
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 53
2009-08-06 오후 5:47:16
hálózat beállítása
. A $% gombok segítségével válassza ki a dhCP opciót,
majd nyomja meg az eNteR gombot.
M
Audio
Music
 Ha a DHCP beállítás On opcióra van állítva, akkor az IP
No disc
Wireless Network
Display
Photo
Setup
címet, az alhálózati maszkot és az átjárót nem tudja
kiválasztani.
HDMI
Access Point
Network Selection
: Not Selected
DHCP
Network
: ◄ OnCable Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
:
DNS
DNS Server
Save
másodlagos DNS-t nem tudja kiválasztani.
►
0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
: Auto
Network Connection Test
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Gateway
 Ha a DNS beállítás Auto opción van, akkor az elsődleges/
:
s Select
r Return
. Nyomja meg a $% gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR gombot.
• Hozzáférési pont kiválasztásához az eNteR gomb
Audio
Music
megnyomására megjelenik az elérhető pontok listája.
Display Wireless Network
Photo
Network Selection
:
HDMI
(A keresés néhány másodpercig eltarthat.)
Access Point
: Not Selected
Setup
DHCP
: OnCable Network
Network
- Ha kiválasztott egy pontot és megnyomta az eNteR
IP Address
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
Parental
Subnet Mask
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
gombot, a készülék megpróbál csatlakozni a
Gateway
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
DNS
: Auto
hozzáférési ponthoz.
Network Connection Test
DNS Server
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Save
Cancel
- Ha sikerül, üzenet jelenik meg.
Connection
s Select
r Return
(Ha a kiválasztott AP Lezárás ikont tartalmaz,
biztonsági hitelesítésre lesz szükség.)
No disc
- Válassza ki a megfelelő Biztonsági Hozzáférési
Pontot, ha ismert. Ha nem, válassza a WEP,
WPAPSK vagy WPA2PSK lehetőséget az alábbi
listából, és írja be a jelszót. Próbálja ki az egyes
Biztonsági Hozzáférési Pontokat, és írja be a jelszót,
amíg a kapcsolat sikeresen létrejön.
◄
Audio
Music
Photo
No disc
Setup
►
Display Access Point – Security
1
2
Network Selection
HDMI
OPEN
Network
WEP
Parental
WPAPSK
3
:
Cable Network
◄
►
Wireless Network
Proxy
WPA2PSK
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
s Select
- Írja be a jelszót, majd nyomja meg a KéK(d) gombot
a hozzáférési pont (útválasztó) eléréséhez.
Music
Photo
No disc
Audio
Display
:
Password
1
2
Network Selection
HDMI
Setup _
Network
A B C Parental
D E F G
Q R S T U V W
g h i j k l m
w x y z 1 2 3
+ = . ~ ! @ #
a Back Space b Space
- Number
3
:
Cable Network
◄
H
X
n
4
$
(Valid Only)
r Return
►
I Wireless
J K LNetwork
M N O P
Y Z a b c d e f
Proxy
o p q r s t u v
5 NTP
6 7Server
8 9 0 − _: Off
% Network
^ & (Connection
) / ?Test|
c Clear
d Connect
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Connection
s Select
r Return
Az AP hitelesítésről továbbiakat az AP használati útmutatójában olvashat.
• Ha a DHCP beállítása Off, a DNS
beállítása pedig Manual, akkor írja be az
IP-címet, alhálózati maszkot, átjárócímet
és DNS szervert.
Audio
Music
No disc
Setup
Wireless Network
Network Selection
:
: Not Selected
: Off Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
:
: Manual
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
Display
Photo
_
Access Point
HDMI
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
►
Beállítás elérhető
: (Valid Only)
_ hálózat beállítása
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 54
2009-08-06 오후 5:47:21
• Ha a DHCP beállítása On, a DNS
beállítása pedig Manual, akkor írja be a
DNS szervert.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
_
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: On Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Manual
Access Point
HDMI
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Save
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
_
Beállítás nem
elérhető
Beállítás elérhető
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: On Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Auto
Access Point
HDMI
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Save
M
►
: (Valid Only)
● hÁlózAt beÁllítÁsA
• Ha a DHCP beállítása On, a DNS
beállítása pedig Auto, akkor nincs szükség
további beállításokra.
:
:
►
Beállítás nem
elérhető
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
: (Valid Only)
 Amikor kiválaszt egy elemet, használja a szám és a $%_+ gombokat.
 Ha az automatikus beállítások nem működnek, vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával.
. Amikor kész van, a ▲▼ gombok segítségével válassz aki a save elemet, majd nyomja meg az
eNteR gombot.
. Ha nem szeretné elmenteni a módosításokat, akkor a $%_+ gombok segítségével válassza ki a
Cancel elemet, majd nyomja meg az eNteR gombot.
M
 A jelen kézikönyvben szereplő IP cím csak illusztráció. A valódi IP címet illetően a hálózati beállításokat kell
megtekinteni.
 Az IP címhez, az alhálózati maszk, átjáró és elődleges DNS beállítások megszerzéséhez ellenőrizze a
számítógépen a hálózati beállításokat, vagy keresse fel internetszolgáltatóját.
Proxy beállítása
A proxy szerver szolgáltatásai továbbítják a kérelmeket a többi szerverhez.
Ha felszólítást kap a proxy beállítás konfigurálására, írja be az ISP által meghatározott beállításokat.
A beállításhoz kövesse az 1~4 lépéseket a 52. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a Proxy kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
• server
• Port
• user
• Password
Music
Photo
No disc
Setup
Network Selection
Proxy Wireless Network
Audio
Display
HDMI
Proxy
: Off Proxy
Server
Network
Port
Parental
:◄
User
Password
Save
s Select
M
: Cable
NTP Server
:
: 8080Network Connection Test
:
BD-LIVE Internet
: A
:
Connection
►
(Valid Only)
Cancel
r Return
 További információért vegye fel a kapcsolatot az ISP-vel (internetszolgáltató).
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 55
2009-08-06 오후 5:47:24
hálózat beállítása
NtP szerver beállítás (Az NtP szerver idejének elküldésére
használható)
A beállításhoz kövesse az 1~4 lépéseket a 52. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a NtP server
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
• On : A lejátszó automatikusan csatlakozik az internet
szerverhez az időbeállítás beállításához.
• Off : A lejátszó nem kapcsolódik az internet szerverhez
az idő beállítása céljából.
Music
Photo
No disc
Setup
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
Network
◄
NTP Server
: Cable
On
Network Connection Test
Parental
BD-LIVE Internet
Connection
►
✓ Off
: Allow (Valid Only)
hálózati kapcsolat teszt
Ebben a menüpontban a hálózati kapcsolat működését lehet ellenőrizni.
A beállításhoz kövesse az 1~4 lépéseket a 52. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a Network Connection
test kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy
+ gombokat.
Music
Photo
No disc
Setup
Wireless Network
Audio
Proxy
Display Network Connection
Test
NTP Server
HDMI
✔ MAC Address (00:10:18:00:00:70)
►
◄
Network Connection Test
Network
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
BD-LIVE Internet
ParentalPing
: Allow (Valid Only)
✔ Gateway
Connection
✔ Internet Service Test
BD-LIVE Internet
Connection
Your network is operating properly
r Return
bd-liVe internet Csatlakozás
A Blu-ray lejátszó támogatja a BD-LIVE funkciót, amely lehetővé teszi a lemez gyártója által a hálózati
kapcsolaton keresztül biztosított szolgáltatások használatát. A funkció használatához először végre kell
hajtania a LAN csatlakoztatást (lásd 31. oldal), illetve csatlakoztatnia kell a vezeték nélküli LAN adaptert
az USB aljzatba.
A BD-LIVE tartalmak böngészése közben előfordulhat, hogy az internet kapcsolatot nem tudja használni.
A beállításhoz kövesse az 1~4 lépéseket a 52. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a bd-liVe internet
Connection kiválasztásához, majd nyomja meg az
eNteR vagy + gombokat.
• Allow (All) : Az internet kapcsolat valamennyi BD-LIVE
tartalom számára engedélyezve lesz.
• Allow (Valid Only) : Az internet kapcsolat csak azon
BD-LIVE tartalmak számára lesz engedélyezve,
amelyek érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznek.
• Prohibit : Az internet kapcsolat semelyik BD-LIVE
tartalom számára sem lesz engedélyezve.
M
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Proxy
Display
NTP Server
HDMI
Network Connection Test
Network
◄
BD-LIVE Internet
Connection
Parental
: Off
: Cable
Allow (All)
►
✓ Allow (Valid Only)
Prohibit
 Mi az érvényes tanúsítvány? Amikor a Blu-ray lejátszó a BD-LIVE szolgáltatásnak elküldi a lemez adatait
és a kérést a lemez tanúsítására, a szerver az átküldött adatok alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd
egy tanúsítványt küld vissza a lejátszónak.
 A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat korlátozott lesz.
_ hálózat beállítása
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 56
2009-08-06 오후 5:47:27
pc hálózati funkciók
A megosztott mappa beállítási mód a PC operációs rendszerétől függően eltérő lehet.
A Blu-ray lejátszó PC-hez csatlakoztatható, és lejátszhatók vele megosztott mappában található MP3,
JPEG, DivX, MKV és MP4 fájlok. (A csatlakoztatásról részletek a 31~32. oldalon)
1. A számítógép és a Blu-ray lejátszó összekapcsolásához használjon útválasztót és LAN kábelt vagy
vezeték nélküli LAN adaptert.
2. Hozzon létre egy megosztott mappát a számítógépen, és másolja oda az MP3, JPEG, DivX, MKV és
MP4 fájlokat.
- A megosztott mappák beállításáról további információkhoz látogasson el a Samsung webhelyére, és
töltse a "Megosztott mappa beállítása" című dokumentumot a letöltési központból.
3. Nyomja meg a meNu gombot.
. Nyomja meg a PiROs(A) gombot.
Megjelenik egy ablak, amelyben kiválaszthatja a hálózati
keresés típusát.
No disc
_
DISC
e-Contents
● PC hÁlózAti FuNKCióK
CsAtlAKOztAtÁs szÁmítógéPhez és mP3, JPeg, diVX, mKV és
mP4 tARtAlmAK leJÁtszÁsA
Video
Music
Photo
Setup
a Network Search
. A _ + gombokkal válassza ki a hálózati keresés típusát.
Megjelenik a megosztott szerverek listája.
• Auto : Automatikusan megkeresi a rendelkezésre álló
PC-ket.
• Manual : Írja be az IP-címet, mappanevet, Windows
felhasználónevet és a jelszót a kívánt PC
megkereséséhez.
No disc
_
DISC
e-Contents
Network Search Type
Video
Music
Please
select natwork search type
Photo
Auto
Manual
Setup
s Select
r Return
a Network Search
. Megosztott mappa keresése
A megosztott mappákhoz való hozzáférésnek 2 módszere van:
(Az Automatikus kereséssel maximum 12 karakterből álló mappanevek használhatók. 12 vagy több
karakterből álló mappanevek csak kézi módban kereshetők.)
• Auto mód
1. A $% gombokkal válassza ki a keresett PC-t, majd
nyomja meg az eNteR gombot.
(Az első csatlakozáskor be kell írnia a Windows
felhasználónevet és a jelszót a megosztott mappa
megjelenítéséhez.)
Music
Photo
No disc
_
DISC
Setup
e-Contents
B
C
a Network Search
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 57
2009-08-06 오후 5:47:31
pc hálózati funkciók
2. Írja be a felhasználónevet.
No disc
Music User
DISC
e-Contents
+
Photo
_
B
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
C
Setup
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
- Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
c Clear
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
s Select
P
f
v
_
|
r Return
a Network Search
3. Írja be a jelszót.
Megjelenik a megosztott mappa.
No disc
DISC
Password
e-Contents
+
_
B
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
C
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
- Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
c Clear
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
s Select
P
f
v
_
|
r Return
a Network Search
4. A $% gombokkal válassza ki a kívánt mappát.
No disc
DISC
Select Folder
e-Contents
+
ADMIN$
B
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
r Return
a Network Search
• Kézi mód
1. Írja be a megosztott mappákat tartalmazó PC IP-címét.
No disc
DISC
Manual Search
e-Contents
+
B
1
2
3
4
Please input IP address
C
0
- Number
. 0
.0
.0
s Select
r Return
a Network Search
2. Írja be a megosztott mappa nevét, majd a Mentéshez
nyomja meg a KéK (d) gombot.
No disc
DISC
e-Contents
+
C
B
Manual Search
1
2
3
4
Please input shared folder name
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
- Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
c Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
r Return
a Network Search
_ pc hálózati funkciók
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 58
2009-08-06 오후 5:47:36
3. Írja be a PC jelszót, majd majd a Mentéshez nyomja meg
a KéK (d) gombot.
No disc
DISC
e-Contents
+
C
B
Manual Search
1
2
3
4
Please input password
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
- Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
c Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
r Return
a Network Search
● PC hÁlózAti FuNKCióK
. Nyomja meg a + gombot, és a $% gombokkal
válassza ki a Videó, Zene vagy Fotó lehetőséget.
(A Videó, Zene vagy Fotó lejátszásról a 71~75. oldalon
olvashat.)
No disc
Video
Music
Photo
Setup
M
 A PC név angol karakterekből áll, és nem tartalmazhat szimbólumokat.
 Maximum 4 hálózatra kapcsolat PC kereshető.
 Csatlakoztatási problémák léphetnek fel a számítógépes környezettől függően.
- Ha probléma adódik az "Auto móddal", próbálja meg "Manuális módban".
 Ha ütközés történik a Windows XP egyszerű fájlmegosztás funkciója és a Blu-ray lejátszó PC jelfolyam
funkciója között, kapcsolja ki az egyszerű fájlmegosztást.
- További információkhoz látogasson el a Samsung webhelyére, és töltse a "Megosztott mappa beállítása"
című dokumentumot a letöltési központból.
 Ha probléma merül fel a PC jelfolyam funkcióval, amikor a Windows Vista rendszerben megosztott mappát
használ az asztalon, látogasson el a műszaki támogatói webhelyre, és tudja meg, hogyan kell egy beállítással
vagy mappaváltással orvosolni a problémát.
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 59
2009-08-06 오후 5:47:39
BD adatok kezelése
A BD adatok (belső flash memóriában tárolva: kb. 1GB) olyan Blu-ray tartalmak,
mint például filmreklámok és egyéb, a BD-LIVE szolgáltatástól vagy a Blu-ray
lemezről letöltött speciális tartalmak.
ReNdszeReszKöz Kezelő
A BD adatok között tárolt felhasználói adatok kezelhetők.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a meNu
gombot.
2. Nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
Clock Set
Music
Photo
No disc
Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
System
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
Language
DivX(R) Registration
Audio
DivX(R) Deactivation
Display
System Update
►
HDMI
. Nyomja meg a $% gombokat a system kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
Network
Parental
. Nyomja meg a $% gombokat a bd data management
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
- A flash memória törlése 1. Nyomja meg a _ + gombokat a bd data delete
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR gombot.
2. Megjelenik az “All BD data will be deleted. Do you want
to continue?” üzenet.
Clock Set
Music
Photo
No disc
Setup
3. A _ + gombokkal válassza ki a yes pontot, majd
nyomja meg az eNteR gombot.
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
◄
BD Data Management
System
Current Device : External Flash Memory
DivX(R) Registration
Language
Total Size : 975MB Available Size : 889MB
System Update
Audio
BD Data Delete
Change Device
Display
r Return
HDMI s Select
►
Network
Parental
A készülék (tárolás) információinak leírása a lejátszón
• Total Size : A készülék (tároló) összes mérete.
• Available Size : A készülék (tároló) rendelkezésre álló mérete.
- eszköz váltása 1. Nyomja meg a _ + gombokat a Change device
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR gombot.
2. A $% gombokkal válassza ki a kívánt flash memóriát,
majd nyomja meg az eNteR gombot.
Clock Set
Music
Photo
No disc
Setup
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
◄
BD Data Management
System
Current Device : External Flash Memory
DivX(R) Registration
Language
Total Size : 975MB Available Size : 889MB
System Update
Audio
BD Data Delete
Change Device
Display
r Return
HDMI s Select
►
Network
Parental
M
 Külső memória módban a lemez lejátszása félbeszakad, amennyiben a lejátszás közben eltávolítja az USB-s
eszközt.
 Csak FAT fájlrendszerű USB eszközök használhatók (DOS 8.3 kötetcímkével), és javasolt az USB 2.0
protokollt és 4MB vagy több írási/olvasási sebességű USB eszközök használata.
 USB HDD eszköz nem használható BD Adattárolásra (BD-LIVE).
 Az adathordozó formázása után a Lejátszás folytatása funkció nem fog működni.
 A BD Adatkezelés teljes mérete az eszközszoftver verziójától függően eltérő lehet.
0_ BD adatok kezelése
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 60
2009-08-06 오후 5:47:42
diVX(R) RegisztRÁlÁs
Kérjük, használja a regisztrációs kódot a DivX(R) Video On
Demand formátumú Blu-ray Disc lejátszó regisztrálásához.
További információkért látogassa meg a www.divx.com/vod
oldalt
Music
Photo
No disc
Setup
System
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
►
DivX(R) Video On Demand
Language
DivX(R) Deactivation
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Audio
System Update
To learn more visit www.divx.com/vod
Display
HDMI
OK
Network
Parental
● bd AdAtOK Kezelése
M
 Ez az opció nem aktiválódik, ha az OK-t választja. Az opció aktiválásához először aktiválja a DivX(R)
deaktiválás funkciót.
diVX(R) iNAKtiVÁlÁs
Ha inaktiválni szeretné a regisztrációs kódot a weboldalon,
válassza a Yes pontot. Ezután új regisztrációs kódot kérhet.
Touch Key Sound
Music
Photo
No disc
Setup
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
System
DivX(R) Deactivation
►
Language
DivX(R) Video On DemandSystem Update
Do you want to deactivate your device?
Audio
Display
HDMI Yes
No
Network
Parental
M
 A funkció akkor használható, ha a DivX(R) Regisztráció funkció elérhető.
❖ divX
A DIVX VIDEÓFORMÁTUMRÓL: A DivX® egy, a DivX, Inc. által létrehozott videóformátum. HD Test Kit
v1.1 vagy újabb DivX videókhoz (1080p): DivX® videók lejátszásához HD 1080p képminőségig,
prémium tartalommal is.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX® tanúsított eszközt regisztrálni kell a
DivX Video-on-Demand (VOD) tartalmak lejátszásához. Először generálja a készülék DivX VOD
regisztrációs kódját, majd adja meg a regisztrációs folyamat során. [Fontos: A DivX VOD tartalmakat
egy DivX DRM (Digital Rights Management) rendszer védi, amely a DivX-tanúsított eszközökre
korlátozza a tartalmak lejátszását. Ha nem engedélyezett DivX VOD tartalmat próbál lejátszani,
megjelenik az “Authorization Error” (Hitelesítési hiba) üzenet, és a tartalom lejátszása nem indul el.]
További információk a www.divx.com/vod. oldalon.
A DivX® a DivX, Inc. bejegyzett védjegye, és felhasználása engedély alapján történik
Magyar _1
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 61
2009-08-06 오후 5:47:44
rendszer frissítése
A Samsung a jövőben előállhat firmware frissítésekkel a Blu-ray Disc Playerhez. A firmware frissítéséhez tegye a
következőket :
1. USB : Látogasson el a www.samsung.com/bluraysupport webhelyre, töltse le és tárolja el a legújabb
eszközszoftvert (RUF fájl) az USB flash meghajtóra. Az eszközszoftver frissítéséhez csatlakoztassa az USB flash
meghajtót a Blu-ray lejátszó USB aljzatához (ne legyen lemez a tálcában), majd kövesse a megjelenő
utasításokat.
2. CD/DVD : Látogasson el a www.samsung.com/bluraysupport, webhelyre, töltse le és írja ki lemezre a legújabb
eszközszoftvert (RUF fájl). Helyezze be és játssza le a lemezt a Blu-ray lejátszóban a frissítés elkezdéséhez,
majd kövesse a megjelenő utasításokat.
3. Ethernet : Ha a Blu-ray lejátszó megfelelően csatlakoztatva van a hálózathoz kábellel vagy vezeték nélkül, a Bluray lejátszó automatikusan csatlakozik a webhelyünkhöz a bekapcsolás után, és letölti az új frissítéseket, ha van
ilyen. Kövesse az alábbi lépéseket.
szOFtVeRFRissítés
1. Amikor az egysés Stop módban/No Disc módban van, nyomja meg a meNu gombot.
2. Nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
3. Nyomja meg a $% gombokat a setup kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a system kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a system update
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
Photo
No disc
DivX(R) Deactivation
Setup
System
_
System Update
+
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
. A lejátszó automatikusan ellenőrzi a kábel vagy hálózati
kapcsolat állapotát. Megjelenik a kapcsolat ellenőrzése ablak.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language
Audio
Display
Now, Checking.
Please wait...
HDMI
Network
Parental
@ ha a frissítés lehetséges : Látni fogja az aktuális és az új
szoftververzió adatait egy ablakban.
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
@ ha a frissítés nem lehetséges : A következő üzenetet fogja
látni az ablakban.
• Ha a kábel nincs csatlakoztatva :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Ha a hálózati csatlakozás nem működik :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• Ha nincs újabb verzió (a legújabb verzió van telepítve) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
BD Data Management
Music
Setup
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
Network
Start
Parental
BD Data Management
Music
No disc
Cancel
Photo
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Setup
1 2 _ 3 System
4 Update
_
System
+
Language
This system can not connect
Audio
to internet for update.
Display
Please, check the network setup.
HDMI
Network
Parental
OK
2_ rendszer frissítése
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 62
2009-08-06 오후 5:47:48
• Ha nincs lemez a lejátszóban :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
Ez azt jelenti, hogy a frissítés végrehajtásához ki kell venni minden lemezt.
• A szerver jelenleg nem elérhető :
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
. A rendszerfrissítés végrehajtásához a _+ gombok
segítségével válassza ki a start opciót, majd nyomja meg az
eNteR gombot.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Network
Start
Parental
. A rendszerfrissítés kezdetét veszi.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
Cancel
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language
Downloading update data...
Audio
Please, do not turn off the power.
Display
60%
HDMI
Network
Parental
. Ha kiválasztja a Törlés-t a letöltési folyamat alatt, jóvá kell
hagynia a választását az üzeneti dobozban.
Ha törölni szeretné a letöltést, válassza ki az yes gombot, és
nyomja meg az eNteR gombot.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
Cancel
● ReNdszeR FRissítése
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language
Do you want to cancel the update
Audio
operation?
Display
HDMI
Network
Yes
Parental
10. A vizsgálat elindul. Ha a letöltés befejeződött, a firmware
frissítési folyamat automatikusan elindul.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
No
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language
Audio Verifying update data
Please wait.
Display
HDMI
Network
Parental
11. Ha a telepítés befejeződött, a lejátszó 5 másodpercen belül
automatikusan kikapcsol.
A rendszer következő elindításakor valamennyi beállítás
visszaáll a gyári beállításokra, és a menünyelv-választó ablak
fog megjelenni.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language Firmware Update.
Audio Now, Processing...
Please, do not turn off the power.
Display
The power will be off automatically
HDMI after update is finished.
Network
Parental
M
 Ha meg szeretné szakítani a frissítést az adatok letöltése közben, akkor nyomja meg az ENTER gombot.
Ekkor megjelenik egy megerősítő üzenet.
Ha az Yes opciót választja, akkor a frissítési folyamat véget ér, ha a No opciót, akkor a frissítési folyamat
folytatódik.
 Ha a rendszerfrissítés befejeződött, ellenőrizze a szoftver részleteit a System Upgrade (Rendszer frissítése)
menüben.




A rendszer frissítése közben ne kapcsolja ki a lejátszót, mivel ez a lejátszó meghibásodását okozhatja.
A szoftverfrissítésekhez kizárólag a USB flash memóriát használjon az USB Host csatlakozóban.
A frissítés megfelelő végrehajtása érdekében az USB-s pendrive-on csak egy firmware frissítő fájl legyen.
Ha az USB pendrive túl méretes, előfordulhat, hogy nem lehet bedugni csatlakoztatott LAN vagy HDMI kábel
mellett.
Magyar _3
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 63
2009-08-06 오후 5:47:53
rendszer frissítése
ReNdszeRiNFORmÁCió
Ha a szoftverfrissítés befejeződött, ellenőrizze a szoftver részleteit az alábbi lépéseket követve.
1. Amikor az egysés Stop módban/No Disc módban van,
nyomja meg a meNu gombot.
2. Nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
Music
Photo
No disc
Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
System
►
Language
Audio
Display
HDMI
. Nyomja meg a $% gombokat a system kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNteR vagy + gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a system information
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNteR vagy +
gombokat.
Megjelennek az aktuális szoftver részletes adatai.
◄
Network
Parental
Music
Photo
No disc
. Nyomja meg az eNteR gombot az OK opció
kiválasztásához.
Megjelenik a System Setup menü.
Setup
System
◄
System Information
►
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
: On
HDMI
Touch Key Sound
: On
Network
BD Data Management
Parental
DivX(R) Registration
System
System Information
System Information
◄
Music
Photo
No disc
Setup
S/W : XXXXXXX Time Zone
Language
Audio Loader : XXXXXXXClock Set
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
Display
HDMI
Network
Parental
OK
Touch Key Sound
►
:
:
BD Data Management
DivX(R) Registration
FiRmWARe FRissítési éRtesítő
Ez az menü akkor jelenik meg, amikor a SAMSUNG frissítő szerveren lévő firmware verziója újabb, mint a Blu-ray
lejátszón lévő firmware verziója, és a Blu-ray lejátszó kapcsolódik a hálózathoz, valamint a készülék be van
kapcsolva.
• yes : Válassza ezt a lehetőséget az azonnali frissítéshez.
• No : Válassza ezt a lehetőséget, ha később szeretne frissíteni.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
Yes
No
_ rendszer frissítése
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 64
2009-08-06 오후 5:47:57
film megtekintése
A megJeleNítés FuNKCió hAszNÁlAtA
hgfZCV
2. Nyomja meg a $% gombokat a kívánt elem
kiválasztásához.
3. Nyomja meg a _+ gombokat a kívánt beállításhoz,
majd nyomja meg az eNteR gombot.
• A távirányító szám gombjait használva, közvetlenül a
címbe, fejezetbe léphet, vagy elindíthatja a lejátszást
egy kívánt idõpontban.
. A képernyõ eltűntetése, nyomja meg mégegyszer az
iNFO gombot.
BD
● Film megteKiNtése
1. Lejátszás alatt nyomja meg az iNFO gombot a
távirányítón.
• Ha a Blu-ray lemez aktuális címe tartalmaz
BONUSVIEW extrát, akkor nyomja meg az iNFO
gombot a BONUSVIEW részen a BONUSVIEW-val
kapcsolatos információk megtekintéséhez.
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{ Change
s Select
<INFO a BONUSVIEW részen>
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
BONUSVIEW Video : 01/01
BONUSVIEW Audio : 1/1 ENG 2CH
Picture Mode
{ Change
M
: Normal
s Select
 Ha info menu tartalmat játszik le, akkor előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők (lemezfüggő).
 Title : Ha több cím is szerepel a lemezen, és el szeretné érni a kívánt címet. Például ha több film is van egy
Blu-ray lemez/DVD lemezen, akkor minden egyes filmnek külön címe van.
 Chapter : A legtöbb Blu-ray lemez/DVD lemez fejezetekre van osztva, így Ön gyorsan egy adott fejezetre
ugorhat.
 Playing Time : Egy kívánt idõponttól engedélyezi a film lejátszását. Hivatkozásként meg kell adnia az indulás
idejét. Az idõ keresés funkció nem mindegyik lemezen müködik.
 Audio : A film hangsávjának nyelvére utal. A Blu-ray lemez 32 audio nyelvet, míg a DVD 8 nyelvet
tartalmazhat.
 Subtitle : A lemezen található felirat nyelvekre utal. Kiválaszthatja a felirat nyelvét, vagy, ha kívánja,
kikapcsolhatja a képernyõrõl. A Blu-ray lemez 255, míg a DVD 32 felirat nyelvet tartalmazhat.
 Angle : Ha egy Blu-ray lemez/DVD lemez egy adott jelenetet több látószögben is tartalmaz, alkalmazhatja az
ANGLE (látószög) funkciót.
 BONUSVIEW Video/ BONUSVIEW Audio : Konfigurálhatja a BONUSVIEW Video vagy BONUSVIEW Audio
beállításokat, ha a Blu-ray lemez aktuális címe megjelenik a BONUSVIEW részen. A BONUSVIEW Video /
BONUSVIEW Audio opciók azonban nem elérhetők olyan Blu-ray lemeznél, amelyik nem támogatja a
BONUSVIEW funkciót.
 Picture Mode : Ez a funkció lehetővé teszi a videó képminőség beállítását, ha HDMI-n keresztül csatlakozik a
TV-hez.
- Dynamic : A képkeménység növelése.
- Normal : A legtöbb esetben ez alkalmazható.
- Movie : Ez a legjobb beállítás mozifilmek nézéséhez.
- User : A felhasználó állíthatja be a képkeménységet és a zajcsökkentést.
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 65
2009-08-06 오후 5:48:04
film megtekintése
A lemez meNÜ és FelugRó/Cím meNÜ hAszNÁlAtA
hZ
A lemezmenü használata
1. Lejátszás alatt nyomja meg az disC meNu gombot a
távirányítón.
2. Nyomja meg a $%_+ gombokat a kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja meg a + vagy az eNteR
gombot.
• A lemez menü beállító szakaszai lemezeknél más és
más.
M
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 A lemeztõl függõen, a lemez menü nem mindig elérhetõ.
Z
A Cím menü használata
1. Lejátszás alatt nyomja meg az title meNu gombot a távirányítón.
2. Nyomja meg a $%_+ gombokat a kívánt beállításhoz, majd nyomja meg az eNteR gombot.
• A lemez menü beállító szakaszai lemezeknél más és más.
M
 A lemeztõl függõen, a lemez menü nem mindig elérhetõ.
 A cím menü csak akkor jelenik meg, ha legalább kettõ cím van a lemezen.
gf
A Címlista lejátszása
1. Amikor az egysés Stop módban/Lejátszás módban van,
nyomja meg a disC meNu vagy title meNu gombot.
2. Nyomja le a $% gombokat egy lejátszandó bevitel
kiválasztásához a Címlistából, majd nyomja le az eNteR
vagy + gombot.
A kiválasztott bejegyzés (cím) lejátszásra kerül.
BD
RE
Video
Title 007
00:03:32
Music
Title 008
00:04:36
Photo
Title 009
00:04:17
Setup
Title 010
00:04:11
Title 011
00:04:07
Title 012
00:04:46
_
Title 013
Title 014
00:04:21
00:03:43
Page
- ugrás a lejátszási listára A lejátszási listára való ugráshoz nyomja meg a PiROs(A) gombot.
_ film megtekintése
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 66
2009-08-06 오후 5:48:09
h
A felugró menü használata
1. Lejátszás alatt nyomja meg az POPuP meNu gombot a
távirányítón.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Nyomja meg a $%_+ gombokat vagy az eNteR
gombot a kívánt menü kiválasztásához.
• A felugró menü beállító szakaszai lemezeknél más és
más.
SCENE SELECTIONS
%
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 A lemeztõl függõen, a felugró menü nem mindig elérhetõ.
ismételt leJÁtszÁs
Megismétli az adott fejezetet vagy címet.
hgfZCV
lejátszás megismétlése
1. Lejátszás alatt nyomja meg a RePeAt gombot a
távirányítón. Az ismétlõ képernyõ megjelenik.
Repeat
● Film megteKiNtése
3
M
SUBTITLES
Off
2. Nyomja meg a $% gombokat a Chapter vagy title
kiválasztásához.
• Blu-ray lemez/DVD megismétli a lejátszást fejezeteknél
vagy címeknél.
3. Visszatérés normál lejátszáshoz, nyomja meg megint a
RePeAt gombot, majd a $% gombokat az Off
kiválasztásához.
M
 A lemeztõl függõen, az ismétlés funkció nem mindig elérhetõ.
hgfZCV
Az A-b ismétlõ funkció használata
1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő
RePeAt A-b gombját.
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Nyomja meg a RePeAt A-b gombot ott, ahol újra
akarja indítani (A) a lejátszást.
3. Nyomja meg a RePeAt A-b gombot ott, ahol meg
akarja állítani (B) a lejátszást.
. A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg a
CANCel gombot.
M
REPEAT A
B
Off
e Exit
 B pont nem állítható be, amíg az A pontból történõ elindítás nem haladta meg az 5 másodperct.
 A lemez típusától függően előfordulhat, hogy az ISMÉTLÉS A-B menü nem használható.
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 67
2009-08-06 오후 5:48:19
film megtekintése
Az AudiO NyelV KiVÁlAsztÁsA
hgfZ
Gyorsan és egyszerűen kiválaszthatja a kívánt audio nyelvet az AudiO gombbal.
Az AudiO gomb használata
1. Nyomja meg lejátszás alatt az AudiO gombot.
A gomb ismételt megnyomásával az audio megváltozik.
• Az audio nyelvek rövidítéssel szerepelnek.
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
2. Az Audio sáv elrejtéséhez nyomja meg a CANCel vagy
a RetuRN gombot.
Az iNFO gomb használata
1. Lejátszás alatt nyomja meg az iNFO gombot a
távirányítón.
2. Nyomja meg a $% gombokat a Audio kiválasztásához.
3. Nyomja meg a _+ gombokat a távirányítón a kívánt audio kiválasztásához.
M
 Ez a funkció függ attól, hogy milyen audio nyelv van kódolva a lemezen és lehet, hogy nem érhetõ el.
 Egy Blu-ray lemez max. 32 hangsávot, egy DVD lemez pedig max. 8 hangsávot tartalmazhat.
 A lemeztípustól függően az AUDIO gombbal átválthatja az audió hangsávot és a nyelvet.
Néhány Blu-ray lemeznél választhat a többcsatornás LPCM és a Dolby Digital hangsáv közül.
 Ezen kívül az elsődleges / másodlagos módról is kaphat információt, ha a Blu-ray lemez rendelkezik
BONUSVIEW résszel.
A _+ gombok segítségével válthat az elsődleges és másodlagos audio módok között.
 A _+ jel nem jelenik meg a képernyőn, ha a BONUSVIEW rész nem tartalmaz BONUSVIEW audio
beállításokat.
A FeliRAt NyelVéNeK KiVÁlAsztÁsA
Gyorsan és egyszerűen kiválaszthatja a kívánt feliratot a subtitle gombbal.
hZ
A subtitle gomb használata.
1. Nyomja meg a subtitle gombot. A gomb ismételt
megnyomásával a felirat megváltozik. A felirat nyelvek
rövidítéssel szerepelnek.
Subtitle
NONE
2. A subtitle sáv elrejtéséhez nyomja meg a CANCel
vagy a RetuRN gombot.
_ film megtekintése
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 68
2009-08-06 오후 5:48:26
Az iNFO gomb használata
1. Lejátszás alatt nyomja meg az iNFO gombot a távirányítón.
2. Nyomja meg a $% gombokat a subtitle kiválasztásához.
3. Nyomja meg a _+ gombokat a távirányítón a kívánt felirat nyelvének kiválasztásához.
M
 A DVD-től/Blu-ray lemeztől függően lehetséges hogy Ön a Disc menüben módosítani tudja a feliratozást.
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
 Ez a funkció függ attól, hogy milyen felirat nyelv van kódolva a lemezen és lehet, hogy nem minden Blu-ray
BONUSVIEW résszel.
 Ez a funkció az elsődleges és a másodlagos feliratot egyaránt módosítja.
 Az elsődleges és másodlagos feliratok száma összesen.
A KAmeRAszög VÁltOztAtÁsA
● Film megteKiNtése
lemez/DVD lemezen érhetõ el.
 A Blu-ray lemez 255, míg a DVD 32 felirat nyelvet tartalmazhat.
 Ezen kívül az elsődleges / másodlagos módról is kaphat információt, ha a Blu-ray lemez rendelkezik
Ha egy Blu-ray lemez/DVD lemez egy adott jelenetet több látószögben is tartalmaz, alkalmazhatja az ANGLE
(látószög) funkciót.
hZ
A látószög funkció használata
1. Lejátszás alatt nyomja meg az iNFO gombot a
távirányítón.
BD
2. Nyomja meg a $% gombokat a Angle kiválasztásához.
Title
: 001/500
Chapter
: 001/001
Playing Time
: 00:00:00
Audio
: 1/5 ENG 2CH
Subtitle
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{ Change
M
: NONE
Angle
{
3. Nyomja meg a _+ gombokat vagy használhatja a szám
gombokat a távirányítón, hogy kiválassza a kívánt
szöget.
Info
Move
 Ha a lemeznek csak egy szöge van, ez a sajátosság nem fog működni. Általában, nagyon kevés lemez
rendelkezik ezzel a sajátossággal.
 A lemeztõl függõen, ezek a funkciók, lehet, hogy nem fognak működni.
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 69
2009-08-06 오후 5:48:29
film megtekintése
bONusVieW beÁllítÁsOK
A BONUSVIEW funkció segítségével kiegészítő tartalmakat (például kommentárt) nézhet egy kis ablakban a film
lejátszása közben.
A bONusVieW gomb használata
h
1. Ha az aktuális Blu-ray lemez tartlmaz BONUSVIEW
extrát, akkor nyomja meg a bONusVieW gombot a
BONUSVIEW On vagy Off kapcsolásához.
2. A bONusVieW gomb megnyomásával választhat a
BONUSVIEW On és a BONUSVIEW Off opciók közül.
M
 A BONUSVIEW funkció részletes beállításai az INFO menüből érhetők el (lásd az 65. oldalt: a másodlagos
audio, a videofolyam, a felirat kiválasztása, stb.).
 Ha átvált a BONUSVIEW Video opcióról, akkor a BONUSVIEW Audio opció automatikusan átvált, a
BONUSVIEW Videónak megfelelően.
 Ha a Blu-ray lemez csak a BONUSVIEW audiót támogatja, akkor a BONUSVIEW gomb segítségével be-/
kikapcsolhatja a másodlagos audiót.
bd-liVe™
A Blu-ray lejátszó támogatja a BD-LIVE szolgáltatást, melynek segítségével számos különböző interaktív
szolgáltatást elérhet, amelyet a lemez gyártója rendelkezésre bocsátott a hálózati kapcsolaton keresztül.
A bd-liVe lemezek használata
1. Csatlakozzon a hálózathoz (lásd 31~32. oldal), és ellenőrizze a hálózati beállításokat (lásd 52~56.
oldal).
2. Helyezzen be egy olyan Blu-ray lemezt, amely támogatja a BD-LIVE szolgáltatást.
3. Válassza ki a gyártó által nyújtott BD-LIVE tartalmakat.
M
 A BD-LIVE használatának módja és az elérhető szolgáltatások lemezenként eltérőek lehetnek.
0_ film megtekintése
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 70
2009-08-06 오후 5:48:32
zene meghallgatása
Audio CD(CD-DA)/MP3 lemezek lejátszásához szükséges
gombok a távirányítón.
1. PAUSE gomb : Szünetelteti a lejátszást.
2. UGRÁS (
) gomb : Lejátszáskor a Zenelista következő
oldalára, vagy a Lejátszólista következő számára lép.
STOP
3. PLAY gomb : Lejátssza a kijelölt számot.
PLAY
4. ▲▼ gombok : Kiválaszt egy számot (dalt) vagy egy mappát a
Music List-ben (Zenelista) és a Playlist-ben (Lejátszási listában).
5. SZÍN gomb
• PIROS(A) gomb : Lejátszás közben kiválasztja a Lejátszási
üzemmódot (Ismétlés).
• ZÖLD(B) gomb : Átváltás a Zenelistáról a Lejátszólistára.
• SÁRGA(C) gomb : Playlist (Lejátszási lista) lejátszása.
ME
NU
RE
TU
RN
6. _ + gombok : Lejátszás közben ezek a gombok nem
használhatók.
_ : Visszatérés a Főmenübe (vagy egy menüvel feljebb).
+ : A szám (dal) menübe lép.
ENTER
EX
IT
IN
FO
A
B
C
DISC MENU
D
● zene meghallgatása
0
BONUSVIEW PAUSE
7. ENTER gomb : Lejátssza a kiválasztott számot (zene).
8. STOP gomb : Leállít egy számot (dalt).
POPUP MENU
9. Nyomja meg a KERESÉS (
lejátszás.
) gombokat : Gyors
10. UGRÁS (
) gomb: Ha a lejátszás elindítását követő három
másodperc után megnyomja ezt a gombot, az adott zeneszám
az elejétől kezdve lejátszásra kerül. Ha azonban a lejátszás
elindítását követő három másodpercen belül nyomja meg ezt a
gombot, az előző zeneszám kerül lejátszásra.
A Zenelista vagy a Lejátszólista előző számára lép.
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
Lejátszás alatt, többször nyomja meg a REPEAT vagy PIROS(A) gombot a kívánt ismétlési mód
kiválasztásához.
❖ Audio CD (CD-DA)
➝
➝
➝
➝
➝
❖ MP3
➝
•
•
•
•
•
Normál (Audio CD (CD-DA)/MP3) : A zeneszámokat a lemezen, olyan sorrendben játssza le,
amilyen sorrendben azok fel lettek véve.
Szám ismétlése (Audio CD (CD-DA)/MP3)
Mappa ismétlése (MP3)
Véletlen (Audio CD (CD-DA)/MP3) : A véletlenszerű opció a lemez számait véletlenszerű
sorrendben játssza le.
Összes ismétlése (Audio CD (CD-DA)) : Az összes szám folyamatosan ismétlődik.
- A normál lejátszáshoz való visszatérés Az ismétlés nélküli lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a REPEAT vagy a PIROS(A)
gombot.
Magyar _71
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 71
2009-08-06 오후 5:48:33
zene meghallgatása
Az adatforrás a menüképernyőn a $% gomb megnyomásával választható ki.
(PC/CD/DVD/USB memória)
AF
AudiO Cd (Cd-dA)/mP3 leJÁtszÁsA
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy egy MP3
lemezt a tálcára.
• Audió CD esetén az első szám lejátszása
automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a $% gombokkal válassza ki a
music pontot, majd nyomja meg az eNteR gombot.
(MP3 fájlokat hallgathat USB memóriáról.)
2. A Music List (Zenelista) megnyitásához nyomja meg a
stOP vagy a RetuRN gombot.
A zenei lista képernyő megjelenik a TV-n.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
a Play Mode
3. A $% gombok segítségével válassza ki a lejátszani
kívánt számot, majd nyomja meg az eNteR gombot.
Video
CD
Music
TRACK 001
00:04:08+
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
_
TRACK 007
b Playlist
00:03:54
Page
❖ Audio Cd(Cd-dA)/mP3 képernyõelemek
Megjeleníti az adathordozó típusokat.
►
TRACK 001
CD
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Jelenlegi szám (dal)
Kijelzi az éppen lejátszás alatt lévő zene vagy cím
számát.
Állapotsáv.
Az ismétlési státuszt jelzi.
a Play Mode
Kijelzi az aktuális lejátszási indexet és a lemezen
található számok számát.
Aktuális / Teljes lejátszási idő.
Kijelzi az elérhető SZíN gombokat.
2_ zene meghallgatása
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 72
2009-08-06 오후 5:48:40
AF
lejátszólista
99 zeneszámból álló lejátszási listát tud készíteni.
Video
TRACK 001
00:05:57
TRACK 002
00:04:28
TRACK 003
00:04:08
Photo
TRACK 004
00:03:41
Setup
TRACK 005
00:03:17
TRACK 006
00:03:36
TRACK 007
00:03:47
TRACK 008
00:03:50
Music
CD
_
TRACK 009
00:03:54
b Playlist
2. A zenei listára való navigáláshoz nyomja meg a zöld(b)
vagy a RetuRN gombot.
Megjelenik a zenei lista képernyő.
+
Page
Original

Playlist
Video
Music
CD
3. A zöld(b) gombbal a Lejátszólistára léphet.
_
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
b Music List
. A $% gombok segítségével válasszon ki egy számot,
majd nyomja meg az eNteR gombot a Playlist-hez
(Lejátszási lista) való hozzáadáshoz. További számok
hozzáadásához ismételje meg ezt a folyamatot.
Original

Play
Playlist
TRACK 002
Music
CD
s Add
TRACK 001
Video
. Ha egy nem kívánt szám van a listában, nyomja meg a
+▲▼ gombot a szám kiválasztásához, és utána nyomja
meg a eNteR gombot.
• A kiválasztott szám törlõdik.
. A kiválasztott számok lejátszásához nyomja meg a
sÁRgA(C) gombot.
Ha a szám befejeződött, akkor a következő szám
automatikusan lejátszásra kerül.
c Playlist Play
● zeNe meghAllgAtÁsA
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy egy MP3
lemezt a tálcára.
• Audió CD esetén az első szám lejátszása
automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a $% gombokkal válassza ki a
music pontot, majd nyomja meg az eNteR gombot.
(MP3 fájlokat hallgathat USB memóriáról.)
TRACK 003
01.TRACK 001
Photo
TRACK 004
02.TRACK 002
Setup
TRACK 005
03.TRACK 003
_
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
b Music List
►
c Playlist Play
TRACK 001
CD
s Add

Play
1/3
00:02:17 / 00:05:57
a Play Mode
. A lejátszási lista szerkesztéséhez nyomja meg a stOP vagy RetuRN gombot.
. A Zenelistára a RetuRN gombbal léphet vissza.
Magyar _3
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 73
2009-08-06 오후 5:48:52
zene meghallgatása
AGF
mP3 és JPeg egyidejű lejátszása
JPEG képek megtekintése közben lehetőség van MP3 zene lejátszására.
1. MP3 fájl lejátszása közben nyomja meg a KéK(d)
gombot.
Megjelenik a diavetítés sebesség beállító képernyő.
►
001. SONG01.mp3
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
2. Állítsa be a kívánt sebességet.
a Play Mode
M
d Slide Show
 A funkció használatához válassza ki a zenét és fotókat is tartalmazó mappát.
 Ha egyszerre játszik le MP3 és JPEG fájlokat, a hang szakadozhat az MP3 bitsebességétől, a JPEG kép
méretétől és a kódolás típusától függően.
_ zene meghallgatása
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 74
2009-08-06 오후 5:48:54
képek lejátszása
GF
JPeg lemez leJÁtszÁsA
1. Helyezzen be egy JPEG képeket tartalmazó lemezt a
lemeztálcára.
(JPEG fájlokat tekinthet meg USB memóriáról.)
Video
Music
CD
+
● KéPeK leJÁtszÁsA
Photo
_
Setup
2. A $% gombokkal válassza ki a Photo pontot, majd
nyomja meg az eNteR vagy a + gombot.
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
3. A $% gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt mappát,
majd nyomja meg az eNteR gombot.
..
+
640 jpg
03 JUL 2000
full jpg
03 JUL 2000
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
..
+
gun001.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun002.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun003.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun004.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun005.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun006.jpg
03 JUL 2000
465 KB
d Slide Show
4-1. A diavetítést a KéK(d) gombbal kezdheti el.
#
gun003.jpg
4-2. A $% gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt képet,
majd nyomja meg az eNteR gombot.
Használható a forgatás, zoom és diavetítés funkció.
• PiROs(A) gomb : Minden alkalommal, amikor
megnyomja a gombot, a kép 90 fokkal elfordul az
óramutató járásával ellentétesen.
a 90°
b 90°
c Zoom
d Speed
• zöld (b) gomb : Minden alkalommal, amikor
megnyomja a gombot, a kép 90 fokkal elfordul az
óramutató járása szerint.
• sÁRgA(C) gomb : A gomb megnyomására a lejátszó 4-szeresére nagyítja a képet
(a normál méret négyszeresére).
• KéK(d) gomb : A diavetítés sebességének beállítása.
• PlAy gomb : Elindul a diavetítés.
03/100
CD
Slide Show
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 75
2009-08-06 오후 5:49:03
az e-tartalmak használata
A Blu-ray lejátszóval használhatja az e-tartalom szolgáltatásokat (például a
YouTube-ot) a hálózat segítségével.
Csatlakozzon a hálózathoz (31-32. oldal), és ellenőrizze a hálózati beállításokat
(52-56. oldal).
M
 A vállalat házirendje értelmében a specifikációk változhatnak.
 Az e-tartalom videók lejátszása a sávszélességtől függően szakadozhat, leállhat, vagy pufferelődhet.
A yOutube hAszNÁlAtA
Ez a Blu-ray lejátszó lehetővé teszi a következő YouTube szolgáltatások használatát.
1. Ha a készülék Stop/No Disc módban van, nyomja meg a PiROs(A) gombot a menüképernyőn.
❖ youtube képernyő elemek
Országinformációk: A kiválasztott országot jelzi.
Aktuális rendezési idő: Az Idő szerinti rendezés típusát
mutatja. (Today, Weekly, Monthly, All)
YouTube /
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
You Tube
bkj
Today
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
1/5
Felhasználói információk: Csak a bejelentkezéskor
jelenik meg.
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
a Log Out b Change Mode c Select d Option [/] Page
Oldalszám: A kiválasztott cím oldalszáma / Az aktuális
listában szereplő oldalak száma.
Tartalomlista: Cím, megtekintések száma, besorolás,
futási idő és dátum.
Navigációs súgó: A használható gombokat mutatja.
Kategórialista: További információkat alább talál.
Kategórialista
Most Viewed
A legtöbbet nézett videókat mutatja.
Top Rated
Az első helyezett videókat mutatja.
Most Popular
Most Discussed
Népszerű videók listája.
A legtöbbet emlegetett videókat mutatja.
Top Favorites
A felhasználó Kedvenceihez leggyakrabban hozzáadott videókat mutatja.
Most Linked
A más webhelyeken leggyakrabban hivatkozott videókat mutatja.
Most Responded
Featured
A webfelhasználók által leggyakrabban kommentált videókat mutatja.
Népszerű videók listája.
_ az e-tartalmak használata
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 76
2009-08-06 오후 5:49:11
Visited History
A már meglátogatott videók listája.
My Favorites
Ha bejelentkezett a YouTube fiókjába a Blu-ray lejátszóval, és hozzáadott egy videót a
Kedvenceihez, akkor lejátszhatja a videót a Blu-ray lejátszóval vagy a számítógéppel,
amelyet szinkronizált a YouTube oldallal.
Player Library
Hozzáadhat videókat a Lejátszó könyvtárhoz a YouTube fiókba történő bejelentkezés nélkül.
Search
Válasszon ki egy keresési kritériumot, és adjon meg egy kulcsszót a lejátszani kívánt videóhoz.
Account Management
Kívánt ország videóinak listája.
YouTube felhasználónevek és jelszók kezelése.
Országbeállítás
Ha kiválaszt egy országot az Országbeállítás pontban, megtekintheti az adott ország YouTube videóit.
1. A $% gombokkal válassza ki a Country setup pontot,
majd nyomja meg az eNteR gombot.
YouTube /
2. A $%_ + gombokkal válassza ki a kívánt országot,
majd nyomja meg az eNteR gombot.
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
Worldwide
You Tube
Worldwide
India
Poland
Australia
Ireland
Russia
Brazil
Israel
South Korea
Canada
Italy
Spain
Czech Republic
Japan
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
Netherlands
United Kingdom
Hong Kong
New Zealand
● Az e-tARtAlmAK hAszNÁlAtA
Country Setup
a Log In
bejelentkezés
Ha bejelentkezett a YiouTube fiókjába a Blu-ray lejátszóval, akkor lejátszhatja a Kedvencekhez
hozzáadott videókat.
1. Nyomja meg a PiROs(A) gombot a YouTube
képernyőn.
YouTube /
2. A $%_ + gombbal írja be a felhasználónevet, majd
nyomja meg a sÁRgA(C) gombot.
Most viewed
I
Top rated
Most Popular
.. @
Most Discussed
ghi
Top Favorites
3. A $%_ + gombbal írja be a jelszót, majd nyomja meg a
sÁRgA(C) gombot.
. Nyomja meg a _ + gombot az OK kiválasztásához,
majd nyomja meg a eNteR gombot.
Worldwide
YouTube /
Username
1/5
abc...
abc
abc
tuv
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
wxyz
ghi...
b Blank
Done
c
jkl...
Views : 5969
Rating : 
(/) Cursor
00:06:20
00:06:20
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
def
def...
mno
jkl
Most Linked
pgrs
Most Responded
Featured Delete
Visiteda
History
a/A/1/
My Favorites
You Tube
Today
You Tube
bkj
Today
abc...
Numeric
Password
Setting
Views
: 5969
Rating : 
Please register 4-digit numeric password.
def...
Then you can login YouTube on this player simply
Views : 5969
Rating : 
by pressing numeric buttons on the remote control.
ghi...
Views : 5969
OK
jkl...
Views : 5969
1/5
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Skip
00:06:20
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 77
2009-08-06 오후 5:49:15
az e-tartalmak használata
. Írja be a 4 számjegyből álló jelszót.
A Blu-ray lejátszóval egyszerűen a számgombok
megnyomásával bejelentkezhet a YouTube-ra.
M
YouTube /
Worldwide
You Tube
bkj
Today
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
abc...
Numeric
Password
Setting
Views
: 5969
Rating : 
1/5
00:06:20
2009-05-21
Enter new password
def...
00:06:20
Views : 5969
Rating : 
Confirm the password
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
[0~9] Number r Return
2009-05-21
Views : 5969
2009-05-21
ghi...
jkl...
00:06:20
00:06:20
Rating : 
 Nyomja meg a PIROS(A) gombot a YouTube fiókból való kilépéshez.
Videó lejátszása
1. Nyomja meg a $% gombokat a kívánt kategória
kiválasztásához.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Today
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
1/5
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
a Log In
2. Válassza ki a kívánt rendezési időperiódust (Today,
Weekly, Monthly, All) a zöld(b) gomb megnyomásával.
YouTube /
00:06:20
Rating : 
00:06:20
00:06:20
00:06:20
b Change Mode
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
You Tube
Today
1/5
abc...
Views : 5969
2009-05-21
Views : 5969MonthlyRatingAll: 

Weekly
2009-05-21
def...
 Today
00:06:20
Rating : 
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
00:06:20
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
3. A + gombokkal lépjen a tartalomlistára, és a $% gombokkal válassza ki a kívánt címet.
. Nyomja meg az eNteR gombot.
YouTube > Most viewed
Worldwide
You Tube
Falling in love
I love my dogs.
+
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
b Add to Favorites [/] Skip _ + Prev/Next
M
Full Screen
 Az ENTER gombbal megjelenítheti a videót teljes méretben lejátszás közben, és megjeleníthetők a
kapcsolódó videók a lejátszás után.
 A YouTube specifikációitól függően előfordulhat, hogy a HD tartalmak lejátszása nem lesz megfelelő.
 Az EXIT gombbal lépjen ki a YouTube-ból.
Lejátszás közben az EXIT gomb nem használható.
_ az e-tartalmak használata
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 78
2009-08-06 오후 5:49:21
Videó keresése
1. A $% gombokkal válassza ki a search pontot, majd
nyomja meg az eNteR gombot.
3. A _+ gombokkal válassza ki a Keyword pontot, majd
nyomja meg az eNteR gombot.
Worldwide
You Tube
Search
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
Relevance
Published
View Count
Rating
My Search History
Keyword
0/0
a Log In
YouTube /
Worldwide
You Tube
Today
Player Library
I
Search
Country Setup
.. @
Account Management
ghi
abc
abc
jkl
pgrs
tuv
Delete
a a/A/1/
b Blank
Search
abc...
1/5
00:06:20
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
def
def...
mno
wxyz
ghi...
Search
cjkl...
Views : 5969
Rating : 
(/) Cursor
00:06:20
00:06:20
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
● Az e-tARtAlmAK hAszNÁlAtA
2. A _+ gombokkal válassza ki a keresési kritériumot,
majd nyomja meg az eNteR gombot.
• Relevance: Hasonló videók keresése esetén.
• Published: A videók rendezése a létrehozás dátuma
szerint.
• View count: A videók rendezése a nézettség szerint.
• Rating: A videók rendezése a besorolásuk szerint.
YouTube /
. Nyomja meg a $%_ + gombokat a kívánt szövegmező kiválasztásához.
. Az eNteR gomb ismételt megnyomásával a
szövegmezőben kiválaszthatja a kívánt betűt, számot
vagy ikont.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Today
Player aLibrary
bI
Search
Country Setup
.. @
Account Management
ghi
abc
abc
jkl
pgrs
tuv
Delete
a a/A/1/
Search
abc...
Views : 5969
Views : 5969
b Blank
1/5
Rating : 
ab
abc
Views : 5969 abcd
Rating : 
abcde
wxyz
ghi...
abcdef
def
def...
mno
Search
cjkl...
Views : 5969
Rating : 
Rating : 
(/) Cursor
. Ha beírta a keresni kívánt témát, nyomja meg a
távirányító sÁRgA(C) gombját.
YouTube /
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
Worldwide
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
00:06:20
2009-05-21
You Tube
1/5
ab...
Views : 5969
abc...
Views : 5969
abcd...
Views : 5969
abcde...
Views : 5969
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log In c Select d Option [/] Page
Magyar _
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 79
2009-08-06 오후 5:49:26
az e-tartalmak használata
. A $% gombokkal válassza ki a kívánt videót, majd
nyomja meg az eNteR gombot a videó lejátszásához.
YouTube > Search
Worldwide
You Tube
abcd
A wild goose is honking.
+
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: ab, abc, abcd, abcde
b Add to Favorites [/] Skip _ + Prev/Next
M
Full Screen
 Ha megnyomja az ENTER gombot az a/A/1/ szövegmezőben, átválthatja a szövegmezőt kisbetűsre,
nagybetűsre, számokra és ikonokra.
Kedvenceim
Ha bejelentkezett a YouTube fiókjába a Blu-ray lejátszóval, és hozzáadott egy videót a Kedvenceimhez,
akkor lejátszhatja a videót a Blu-ray lejátszóval vagy a számítógéppel, amelyet szinkronizált a YouTube
oldallal.
Videó mentése
1. Nyomja meg a zöld(b) gombot lejátszás közben.
Megjelenik az Elérési útvonal előugró ablak.
YouTube > Most viewed
You Tube
bkj
2. A $% gombokkal válassza ki a my Favorites pontot,
majd nyomja meg az eNteR gombot.
3. Nyomja meg az eNteR gombot.
A kívánt videót hozzáadja a kedvencekhez.
Worldwide
Falling in love


You can select
filedogs.
storage path.
I love amy
My Favorites
Player Library
+
00:00:00 / 00:06:23
Stores the video in the user account.
You can enjoy it in sync with the Favorites
of the YouTube site.
You can store a video in the TV
regardless
login process.
Views :of
196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
A Kedvencek kategóriába mentett videó lejátszása
1. A $% gombokkal válassza ki a my Favorites
lehetőséget a kategórialistából.
2. A + gombokkal lépjen a tartalomlistára, és a $%
gombokkal válassza ki a kívánt videót.
3. Nyomja meg az eNteR gombot.
A készülék lejátssza a kiválasztott videót.
YouTube /
Worldwide
You Tube
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
1/5
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log Out c Select d Option [/] Page
M
 Ha bejelentkezett YouTube fiókjába, lejátszhatja a számítógépen a Kedvenceim kategóriába tartozó videókat.
0_ az e-tartalmak használata
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 80
2009-08-06 오후 5:49:31
lejátszó könyvtár
Hozzáadhat videókat a Lejátszó könyvtárhoz a YouTube fiókba történő bejelentkezés nélkül.
Videó mentése
1. Nyomja meg a zöld(b) gombot lejátszás közben.
YouTube > Most viewed
Worldwide
2. Nyomja meg az eNteR gombot.
A kívánt videót hozzáadja a lejátszó könyvtárhoz.
You Tube
Falling in love
I love my dogs.
"Falling in love" added to Player Library.
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
A lejátszó könyvtárhoz hozzáadott videó lejátszása
1. A $% gombokkal válassza ki a Player library
lehetőséget a kategórialistából.
YouTube /
2. A + gombokkal lépjen a tartalomlistára, és a $%
gombokkal válassza ki a kívánt videót.
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
3. Nyomja meg az eNteR gombot.
A készülék lejátssza a kiválasztott videót.
Worldwide
You Tube
1/5
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
● Az e-tARtAlmAK hAszNÁlAtA
OK
+
00:06:20
a Log In c Select d Option [/] Page
Magyar _1
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 81
2009-08-06 오후 5:49:34
függelék
Hibaelhárítás
Mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Semmilyen művelet nem hajtható végre a
távirányítóval.
• Ellenõrizze az elemeket a távirányítóban. Ha ki kell cserélni õket.
• Nem több mint 6.1 m távolságban működik a távirányító.
• Távolítsa el az elemeket és tartson lenyomva egy vagy több gombot néhány percig,
hogy kiszárítsa és újraindítsa a mikroprocesszort a távirányító belsejében.
Helyezze vissza az elemeket és próbálja ismét működtetni a távirányítót.
Nem megy a lemez
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a lemez felirattal lefelé lett elhelyezve.
• Ellenõrizza a Blu-ray lemez/DVD tartományi számát.
A lemezmenü nem jelenik meg.
• Ellenõrizze, hogy a lemeznek van-e menüje.
A
• Ez az ikon akkor jelenik meg, ha rossz gombot nyomott meg.
• A jellemzõk vagy a művelet nem hajtható végre ebben az idõben, mert :
1. A Blu-ray lemez/DVD-k szoftverei letiltják azt.
2. A Blu-ray lemez/DVD lemezek szoftverei nem támogatják a jellemzõket
(például: szögek)
3. A tulajdonság nem elérhetõ ebben a pillanatban.
4. Ön egy olyan cím vagy fejezet számot kér vagy olyan idõpontot keres, ami a
tartományon kívül esik.
ikon megjelenik a képernyõn.
A lejátszási mód különbözik a beállítási menü • Néhány kiválaszott fukció a beállítás menüben lehet, hogy nem működik helyesen,
választéktól.
ha a lemez nincs kódolva a megfelelõ funkcióval.
A képernyõ arányt nem lehet megváltoztatni.
• A képarány a Blu-ray lemezen/ DVD lemezen van meghatározva.
• Ez nem a lejátszó hibája.
Nincs audio.
• G
yõzõdjön meg róla hogy a helyes digitális kimenetet választotta ki az audio opciok
menüjében.
A képernyõ blokkolva van.
• N
yomja meg a UGRÁS (]) gombot (a panel elején) több mint 5 másodpercig,
úgy, hogy nincs lemez a készülékben. Az összes beállítás visszaáll a gyári
beállításokra.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Ha a HDMI kimenet olyan felbontásra van
beállítva, melyet az Ön TV-je nem támogat
(például 1080p), akkor előfordulhat, hogy a
TV-n nem jelenik meg kép.
• N
yomja meg és tartsa lenyomva a UGRÁS (]) gombot (az előlapon) legalább 5
másodpercig, úgy, hogy nincs behelyezve lemez. Valamennyi beállítás visszaáll a
gyári beállításra.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Elfelejtette jelszavát
• N
yomja meg a UGRÁS (]) gombot (a panel elején) több mint 5 másodpercig,
úgy, hogy nincs lemez a készülékben. A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll
a gyári értékekre. Ne használja ezt, hacsak nem feltétlenül szükséges.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
82_ függelék
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 82
Magyar _82
2009-08-06 오후 5:49:34
PROBLÉMA
Ha más problémát tapasztal.
MEGOLDÁS
• L apozzon a tartalomjegyzékhez, és keresse meg a használati útmutató azon
fejezetét, amelyik az aktuális probléma magyarázatát tartalmazza, és hajtsa végre
a leírt lépéseket.
• H a a probléma továbbra sem hárul el, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
hivatalos Samsung szervizközponttal.
A kép zajos vagy eltorzult
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a lemez nem koszos vagy karcos.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a kapcsolatot a TV és Blu-ray lemezlejátszó HDMI csatlakozóján.
• E llenõrizze, hogy a TV-je támogatja a 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI
bemeneti felbontást.
Rendellenes HDMI kimeneti képernyõ.
M
● függelék
• Tisztítsa meg a lemezt.
• H a véletlenszerű zaj megjelenik a képernyõn, ez azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content Protection).
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Magyar _83
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 83
2009-08-06 오후 5:49:34
függelék
Műszaki adatok
Általános
Áramszükséglet
AC 110-240V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel
30 W
Tömeg
3.0kg
Méretek
440(W) × 250(D) × 56(H) mm
Működési hõmérséklet tartománya
+5°C tól +35°C
Működési páratartalom tartománya
10 % tól 75 %
BD (Blu-ray lemez)
Beviteli sebesség : 4.917m/mp
DVD (Digitális sokoldalú lemez)
Lemez
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Összetett videojel
Beviteli sebesség : 3.49 ~ 4.06 m/mp.
Hozzávetõleges lejátszási idõ (egyoldalú, egyrétegű lemez) : 135 perc
Beviteli sebesség : 4,8 - 5,6 m/mp.
Maximum lejátszási idõ : 74 perc
Beviteli sebesség : 4,8 - 5,6 m/mp.
Maximum lejátszási idõ: 20 perc
1 csatorna : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Blu-ray/DVD lemez : 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Videoki menet
PR : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Komponens video
PB : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Blu-ray lemez : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Videó/Audio
Audio kimenet
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM többcsatornás audio, bit adatáram audio
2 csatorna
L(1/L), R(2/R)
7.1 csatorna
F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W, SBR, SBL
Digitális Audio Kimenet
Optikai
*Frekvenciagörbe
48 kHz mintavételezés : 4 Hz tól 22 kHz
96 kHz mintavételezés : 4 Hz tól 44 kHz
*S/N áttétel
110 dB
*Dinamikus tartomány
100 dB
*Teljes harmonikus torzítás
0.003%
*: Névleges specifikáció
- Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a leírások módosítására értesítés nélkül.
- A súly és kiterjedés közelítõ pontosságú.
84_ függelék
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 84
2009-08-06 오후 5:49:34
MÁSOLÁSVÉDELEM
● függelék
• Mivel az AACS (Advanced Access Content System - továbbfejlesztett tartalom hozzáférési rendszer) a Blu-ray lemez
formátum bevált tartalomvédő rendszere, hasonló a CSS (Content Scramble System tartalom kódolási rendszer)-hez, ami
a DVD formátumnál használt, bizonyos korlátozások vonatkoznak az AACS által védett tartalom lejátszására, analóg
jelkimenetelére, stb. vonatkozóan. A termék működése és a terméken lévő korlátozás függ a vásárlás idejétől, mivel
korlátozások az AACS által a termék gyártása után kerültek alkalmazásra és/vagy változtatásra. Továbbá a BD-ROM Mark
és BD+ tartalom védelmi rendszerként szolgál a Blu-ray lemez formátumnál, amely még rátesz bizonyos megszorításokat,
mint például lejátszási korlátozások BD-ROM Mark és/vagy BD+ védett tartalmak esetében. AACS, BD-ROM Mark, BD+
vagy a termékkel kapcsolatos további információhoz juthat a SAMSUNG ügyfélszolgálati központjánál.
• Számos Blu-ray lemez/DVD lemez kódolva van másolvédelemmel. Éppen ezért, VCR-hez nem, csak közvetlenül a TVjéhez csatlakoztathatja a Blu-ray lemezlejátszóját. VCR-hez történõ csatlakozásnál a másolás védelem alatt álló Blu-ray
lemez/DVD lemezrõl eltorzult kép jelenik meg.
• Ez a termék magában foglalja a copyright védelmi technológiát, mely olyan módszerekkel védett, amelyek bizonyos USA
szabadalmak és más intellektuális tulajdonjogokat követel A copyright védelmi technológia használatát engedélyeztetni
kell a Macrovision Corporation-nel, csak otthoni és más korlátozott megtekintésre szolgál, hacsak nincs más értelmű
engedélyezés a Macrovision Corporation által. Más technika vagy szétszerelés tilos.
• Az USA szerzõi jogra vonatkozó törvényei és más országok törvényei értelmében televízió programoknak,
videomagnónak, Blu-ray lemez, DVD, CD lemezeknek és más anyagoknak illetéktelen felvétele, használata, lejátszása,
terjesztése vagy módosítása polgári és/vagy büntetõjogi felelõsséget von maga után.
• Blu-ray Disc Players progressive scan kimenet : FELHÍVJUK A VÁSÁRLÓK FIGYELMÉT, HOGY NEM MINDEGYIK
NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK TELJESEN KOMPATIBILIS A TERMÉKKEL, E MIATT HIBA JELENHET MEG
A KÉPERNYŐN. ABBAN AZ ESETBEN HA A KÉPPROBLÉMÁK OKA A PROGRESSIVE SCAN, JAVASOLT, HOGY A
FELHASZNÁLÓ ÁLLÍTSA ÁT A KAPCSOLATOT A „HAGYOMÁNYOS FELBONTÁS” KIMENETRE. HA KÉRDÉSES,
HOGY A TV KÉSZÜLÉK KOMPATIBILIS-E A TERMÉKKEL, KÉRJÜK LÉPJEN KAPCSOLATBA VÁSÁRLÓI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKKAL.
Teljesítési és kompatibilitási közlés
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• A lent közzétett korlátozások kikötésével és a kézikönyvben, a lemez típus és tulajdonságok részben említettekkel, a
következõ lemeztípusok játszhatóak le: elõre rögzített kereskedelmi BD-ROM, DVD-videó, és audio CD lemezek; BD-RE,
BD-R, DVD-RW/DVD-R lemezek; és CD-RW/CD-R lemezek.
• A fent felsoroltakon kívül más lemezt ez a lejátszó nem tud és/vagy szándékozik lejátszani. Lent közzétett egy vagy több
okból kifolyólag, néhány fent említett lemez lehet, hogy nem játszható le.
• A SAMSUNG nem tudja biztosítani, hogy ez a lejátszó le fogja játszani a BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/
DVD-R és CD-RW/CD-R felirattal ellátott lemezeket, és, hogy minden működési parancsra felel vagy minden lemez
tulajdonságait alkalmazza. Ezek és más kompatibilitással és lejátszással kapcsolatos ügyek, új és már létezõ formátumú
lemezek esetében lehetségesek, mivel:
- A BD formátum egy új és kibontakozóban lévő formátum, így nem biztos, hogy ez a lejátszó a Blu-ray lemezek minden
funkcióját képes lesz majd kezelni, mivel egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a Blu-ray lemez formátumba később
bekerült funkciók a jelen lejátszóban való rendelkezésre állása időt vesz igénybe;
- nem minden új és létező lemezformátumú verziót támogat a lejátszó;
- új és létezõ lemezformátumokat javításra, módosításra, korszerűsítésre, bõvítésre és/vagy kiegészítésre szorulnak.
- néhány lemez olyan módszerrel lett gyártva, amely lejátszás alatt speciális vagy korlátozott működést és sajátosságot
engedélyez;
- néhány jellemzõ szabadon választható, kiegészítõ jellemzõk adódhatnak a lejátszó gyártása után, vagy bizonyos
rendelkezésre álló jellemzõk késleltethetik a hozzáférhetõséget;
- néhány lemez, mely a BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/DVD-R és CD-RW/CD-R feliratot hordozzák,
lehetnek attól még nem szabványos lemezek.
- valamely lemez a fizikai állapotától vagy felvételétõl függõen nem játszható le.
- probléma és hiba léphet fel a Blu-ray lemez, DVD szoftverek alkotása és/vagy a lemezek gyártása során.
- ez a lejátszó másként működik, mint a többi DVD lejátszó vagy más AV készülék; és/vagy
- a kézikönyvben felsorolt illetve egyéb ok(ok), melye(ke)t a SAMSUNG ügyfélszolgálati központja felfedez és közzétesz.
• Ha kompatibilitási vagy adatvesztési problémával találkozna, kérjük, jelezze a SAMSUNG ügyfélszolgálati központnak.
Lehetséges frissítések miatt szintén keresse fel a SAMSUNG ügyfélszolgálati központját.
• A lejátszási korlátozásokra és lemez kompatibilitásra vonatkozó további információt a készikönyvben az “Óvintézkedések”,
“A kézikönyv elolvasása elõtt”, “Lemeztípusok és jellemzõik”, és a “Lejátszás elõtt” részek alatt talál.
Magyar _85
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 85
2009-08-06 오후 5:49:35
függelék
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright,
patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your
personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized
by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the
applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit,
translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services
displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS." SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT
GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT
OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING
NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY
OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS
A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or
warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are
transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control.
Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any
interruption or suspension of any content or service made available through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or
request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service
providers.
86_ függelék
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 86
2009-08-06 오후 5:49:35
Kapcsolatfelvétel:SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Régió
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Ország
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Vevőszolgálat 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 87
Weboldal
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
2009-08-06 오후 5:49:35
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén
a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb
kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén
ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és
elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket
a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi
erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
AK68-01794L
01794L-BD-P3600-EDC-HUN.indb 88
2009-08-06 오후 5:49:36
Download PDF

advertising