Samsung | BD-P1600 | Samsung BD-P1600 Felhasználói kézikönyv

BD-P1600
BD-P1650
Blu-ray lemezlejátszó
kézikönyv
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind1 1
2009-02-13 오후 6:41:37
a blu-ray lejátszó főbb
jellemzői
Lejátszó tulajdonságai
A Lemeztípusok Széles Skáláját Támogatja
• Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD videó, DVD-RW/-R (lezárt és V módban rögzített) lemezek és audió CD-k.
• CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R lemezeken és USB adathordozón tárolt tartalmak, például MP3, JPEG és DivX fájlok.
HDMI (High Definition Multimedia Interface, nagyfelbontású multimedia interfész)
A HDMI csökkenti a képzajt, mivel tiszta digitális kép- és hangátvitelt tesz lehetõvé, a lejátszó és a TV készüléke
között.
DivX
A DIVX VIDEÓFORMÁTUMRÓL: A DivX® egy, a DivX, Inc. által létrehozott videóformátum. Ez egy
hivatalos DivX-tanúsított vagy DivX Ultra-tanúsított eszköz, amely DivX videók lejátszására képes.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX® tanúsított eszközt regisztrálni kell a
DivX Video-on-Demand (VOD) tartalmak lejátszásához. Először generálja a készülék DivX VOD regisztrációs kódját,
majd adja meg a regisztrációs folyamat során. [Fontos: A DivX VOD tartalmakat egy DivX DRM (Digital Rights
Management) rendszer védi, amely a DivX-tanúsított eszközökre korlátozza a tartalmak lejátszását. Ha nem
engedélyezett DivX VOD tartalmat próbál lejátszani, megjelenik az “Authorization Error” (Hitelesítési hiba) üzenet, és
a tartalom lejátszása nem indul el.] További információk a www.divx.com/vod. oldalon.
A DivX® a DivX, Inc. bejegyzett védjegye, és felhasználása engedély alapján történik
Blu-ray lemez tulajdonságai
A Blu-ray lemezek a jelenleg elérhető legjobb minőségű HD videót tárolják – A nagy kapacitás miatt a videó
minőségében nincs kompromisszum. A Blu-ray lemez megjelenése hasonlít a DVD lemezére.
* A következõ Blu-ray lemeztulajdonságok lemezfüggõk és különbözhetnek.
A tulajdonságok megjelenése és irányítása lemezenként eltérõek.
Nem mindegyik lemez rendelkezik az alább felsorolt tulajdonságokkal.
Videó sajátosságok
A BD-ROM formátum három igen fejlett video kodeket támogat, úgymint az AVC, VC-1 és MPEG-2.
HD videó felbontások szintén elérhetõek:
• 1920 x 1080 Nagyfelbontás
• 1280 x 720 Nagyfelbontás
High-Definition lejátszáshoz
A Blu-ray lemezeken lévő nagyfelbontású tartalmak megtekintéséhez HDTV-re (High Definition Television Nagyfelbontású televízió) van szükség.
Néhány lemeznél előfordulhat, hogy a nagyfelbontású tartalom megtekintéséhez a lejátszó HDMI OUT kimenetét
kell használni. A nagy felbontóképességű tartalmak megjelenítése Blu-ray lemezrõl korlátozott lehet az Ön TV-jének
felbontásától függõen.
_ Magyar
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind2 2
2009-02-13 오후 6:41:37
grafikus síkok
A HD videó rétegen kívül két különálló, teljes
HD felbontású (1920x1080) videó réteg
elérhető.
Az egyik rétegen a videóval kapcsolatos
grafikák (pl. a feliratok) találhatók meg, míg a
másikon az interaktív elemek, úgymint a
gombok vagy a menük. Mindkét réteg
tartalmazhat különböző eltűnési, áttűnési és
görgetési effektusokat.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafikus
síkok
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HD Video
Menü grafika
Támogatja a színű grafikákat és animációkat, így messze túlszárnyalja a DVD-Video képességeit.
A DVD-vel ellentétben a menük a videó lejátszása közben is elérhetők.
Menü hangok
A lemezen található menüpontok kijelölése vagy kiválasztása során hangok, például kattanások hallhatók, illetve a
menüpontokhoz tartozhatnak hangalámondásos magyarázatok is.
Több oldalas/Felugró menü
A DVD-Videóval ellentétben a lejátszás nem szakad meg egy új
menüképernyő megnyitásakor. Annak köszönhetően, hogy a Blu-ray
lemez képes előre beolvasni az adatokat a lejátszás megszakítása
nélkül, a menü akár több oldalból is állhat.
Tallózhat a menükben vagy kiválaszthat különböző menü útvonalakat,
miközben a hang és a video folyamatosan játszódik a háttérben.
Interaktivitás
Egyes Blu-ray lemezek animált menüket és Trivia játékokat is
tartalmazhatnak.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Felhasználó által böngészhetõ diavetítések
Blu-ray lemezek használata esetén, különbözõ állóképeket böngészhet, mialatt a hang megy.
Feliratok
Attól függõen, hogy mi található a Blu-ray lemezen, kiválaszthat különbözõ betűstílust, méretet és színt a feliratnak,
mely szintén animálható, görgethetõ vagy elhalványítható illetve visszakapcsolható.
BD-LIVe
A BD-LIVE szolgáltatást támogató Blu-ray lemezt hálózaton keresztül is használhatja, és élvezheti a lemez gyártója
által rendelkezésre bocsátott különböző tartalmakat.
A CSOMAg TARTALMA
Ellenõrizze az alábbi mellékelt tartozékokat.
POWER
AUDIO
TV
POWER
OPEN/CLOSE
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
1
2
4
5
7
8
CANCEL
3
6
9
TV SOURCE
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
TV MUTE
TV VOL
TV CH
RE
NU
Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)
TU
RN
ME
Komponens (Videó), Audio L/R kábel
ENTER
INF
A
DISC MENU
AK59-00104K
Kézikönyv
Gyors kalauz
EX
IT
O
B
C
D
POPUP MENU
TITLE MENU
Távvezérlõ
Magyar _3
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind3 3
2009-02-13 오후 6:41:40
biztonsági óvintézkedések
Figyelmeztetés
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA
SZAKEMBERRE!
FIGYELEM
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉ LY, NE NYISSA KI
Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget” FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE Ez a szimbólum a termékkel velejáró
jelez a termék belsejében, ami áramütést ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE fontos utasításokat jelzi.
vagy testi sérülést okozhat.
A HÁTLAPOT) - BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL SZERELHETŐ ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
Ne helyezze el ezt az eszközt zárt helyen, úgymint könyvespolcon vagy hasonló bútoron.
FIGYELMEZTETÉS : A
z esetenkénti tűz- vagy áramütésveszélyt okozó sérülések elkerülése érdekében, a
készüléket ne tegye ki esõnek vagy nedvesség hatásnak.
FIGYELEM : A
BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓ LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRRAL MŰKÖDIK, AMI VESZÉLYES
SUGÁRZÁST OKOZHAT, HA IRÁNYÍTVA VAN. A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓT MINDIG AZ
UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELÕEN HASZNÁLJA.
FIGYELEM
A TERMÉK LÉZERREL MŰKÖDŰK. AZ ŰTT MEGADOTT VEZÉRLÉSTŐL, BEÁLLÍTÁSTÓL, VAGY
TELJESÍTMÉNYTŐL VALÓ ELTÉRÉS VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK VALÓ KŰTÉTELT OKOZHAT.
NE NYŰSSA FEL A BORÍTÁST, ÉS NE SZERELJE SAJÁT KEZÜLEG. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
A termék megfelel a CE elõirásainak, ha árnyékolt kábellel vagy csatlakozóval csatlakoztatja az egységet más
készülékhez. Az elektromos eszközök közötti elektromagnetikus interferencia kiküszöbölésére, mint például a
rádiók és televíziók, használjon árnyékolt kábelt és csatlakozót.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Az eszköz fõvezetéke öntött konnektorral ellátott, mely biztosítékot is tartalmaz. A biztosíték értéke a csatlakozótű
oldalán van feltűntetve.
Csere esetén a biztosítékkal megegyezõ BS1362 számút kell használni.
Soha ne használja a csatlakozót a biztosítékfedél elhagyása mellett, ha a fedél lecsatolható. Ha elveszett vagy
megsérült a biztosítótartó fedele, csak a dugasz érintkezős oldalának színével megegyező fedelet szabad helyette
használni. Pótfedelek villamosipari szakboltokban kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaljakba, vagy nem elég hosszú a tápegység kábele, vásároljon jóváhagyott típusú
hosszabbítót vagy kérdezze meg márkaszervizét vagy szakboltját.
Ha a gond csak a dugó levágásával orvosolható, vegye ki belõle a biztosítóbetétet, és dobja a dugót a megfelelõ
szelektív hulladékgyűjtõ konténerbe. Ne dugaszolja a csatlakozót a konnektorba, mert a csupasz vezetékvég
áramütést okozhat.
A konnektorból való eltávolításhoz a csatlakozót ki kell húzni a foglalatból, emiatt a fõcsatlakozó azonnal
működõképes lesz.
_ biztonsági óvintézkedések
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind4 4
2009-02-13 오후 6:41:40
A termék, mely tartalmazza a használati utasítást, bizonyos harmadik személy szellemi vagyoni jogai által
szabadalmazott. Ez a licensz privát, végfelhasználói alkalmazásra, az engedélyezett tartalmakra szól, kereskedelmi
célra nem használható.
Semmilyen jogok nem engedélyezik a kereskedelmi felhasználást.
ElõvigyázatosSág
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen a működési utasításokat, mielõtt használatba venné a készüléket. Kövesse az összes lent
feltűntetett biztonsági elõírást. A jövõre vonatkozóan tartsa keze ügyében a működési utasítást.
1)
Olvassa el az utasításokat.
2)
Tartsa meg ezeket az utasításokat.
3)
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4)
Kövesse az utasításokat.
5)
Ne használja a lejátszót víz közelében.
6)
Csak száraz törlõruhával tisztítsa.
7)
A szellõzõ nyílásokat ne zárja le a gyári utasításban szereplõk szerint.
8)
Ne installálja a készüléket hőforrások közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter ill. más lejátszó (amely erősítőt
tartalmaz), ami meleget bocsát ki.
9)
A polarizált vagy föld típusú dugasznak fontos szerepe van a biztonságot illetően. A polarizált dugasz két
pengét tartalmaz, az egyik szélesebb, mint a másik. Egy földelt típusú dugasz két pengét tartalmaz, és egy
harmadik földelt ágat. A széles penge vagy a harmadik ág az Ön biztonságát szolgálja. Ha a felszerelt
csatlakozó nem illeszkedik a konnektorába, cseréltesse ki villanyszerelõvel a régit.
● biztonsági óvintézkedések
Ez a licensz nem vonatkozik más termékekre, kizárólag erre a termék egységre és a licensz nem terjed ki más,
licensz nélküli termékre vagy folyamatra, az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3-val összefüggésben, amit
ezzel a termékkel kapcsolatban használnak, vagy forgalmaznak. A licensz kizárólag az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/
IEC 13818-3-nak megfelelõ, a termék használatával történõ, audio fájlok kódolására/dekódolására vonatkozik.
A licensz nem terjed ki az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3-nak nem megfelelõ terméktulajdonságokra és
funkciókra.
10) Óvja a hálózati zsinórt a deformálódástól és becsípődéstől, különösen a dugaszoknál, megfelelő
csatlakozóaljzatoknál, és azoknál a pontokon, amelyek a lejátszóból jönnek ki.
11) Csak a gyártó által javasolt hozzávalókat/ kiegészítõket használja.
12) Kizárólag a gyártó által ajánlott, vagy a lejátszóval együtt kapható kocsit, tartót, állványt,
konzolt vagy asztalt használjon. Ha a kocsit használja, figyeljen, amikor áthelyezi a kocsit/
lejátszó kombinációt, hogy elkerülje kocsibukatató szerkezet általi sérüléseket.
13) Áramtalanítsa a lejátszót villámlás során, vagy ha hosszú ideig nem használja azt.
14) Minden javítási munkát bízzon szakemberre. Ha a lejátszó bármely módon megrongálódott, pl. a tápkábel
vagy a dugasz megrongálódott, folyadék került a lejátszóra, egy tárgy esett a lejátszóra, a lejátszót eső vagy
nedvesség érte, nem üzemel normálisan vagy leejtette azt.
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind5 5
2009-02-13 오후 6:41:40
biztonsági óvintézkedések
Kezelési figyelmeztetés
• Mielõtt más alkatrészt csatlakoztatna a Blu-ray lemezlejátszóhoz, gyõzödjön meg róla, hogy mindegyik ki van
kapcsolva.
• Ne mozgassa a Blu-ray Disc Player-t lemez lejátszása közben, mert a lemez megkarcolódhat vagy eltörhet, vagy
a Blu-ray Disc Player belső részei megrongálódnak.
• Ne tegyen vázát tele vízzel vagy bármilyen kicsi fém tárgyat a Blu-ray lemezlejátszóra.
• Ne tegye a kezét a lemeztálcára.
• Lemezen kívül mást ne tegyen a lemeztálcára.
• A külső interferenciák, mint a villámlás vagy a statikus elektromosság kihatással lehet a Blu-ray Disc Player
normál működésére. Ha ez bekövetkezik, kapcsolja le, majd ismét fel a POWER gombbal a Blu-ray
lemezlejátszót, vagy húzza ki, majd ismét csatlakoztassa a váltakozó áramú kábelt az AC csatlakozóba.
A Blu-ray lemezlejátszó rendben fog működni.
• Használat után távolítsa el a lemezt és kapcsolja ki a Blu-ray lemezlejátszót.
• Amennyiben hosszabb ideig nem használja a Blu-ray lemezlejátszót húzza ki a váltakozó áramú kábelt a
konnektorból.
• Lemez tisztításához egyenes vonalban törölje azt meg, belülről kifelé haladva.
• Ne tegye ki a lejátszót folyadéknak.
• Ha a tápcsatlakozó be van dugva a konnektorba, akkor a lejátszó akkor is felvesz áramot (készenléti üzemmód),
amikor az ki van kapcsolva.
• Óvja a lejátszóta víztől, és folyadékot tartalmazó tárgyakat, mint például a váza, ne helyezzen a lejátszóra!
• A lejátszó hálózati feszültségről történő leválasztásához, ki kell húznia a dugót a fali konnektorból, így a dugónak
minden körülmények között könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
A készülékház karbantartása
Biztonsági okokból, húzza ki a váltakozó áramú kábelt a konnektórból.
• Ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert a tisztításhoz.
• Puha ruhával törölje le a készülékházat.
Lejátszási szabályok
• A lejátszó nem válaszol minden működési parancsnak, mert néhány Blu-ray lemez, DVD vagy CD lemezek
speciális vagy korlátozott működést és tulajdonságot engedélyeznek a lejátszás alatt.
A lejátszásban ez nem hiba.
• A Samsung nem tudja garantálni, hogy ez a lejátszó minden Blu-ray lemez, DVD és CD feliratot tartalmazó
lemezt le tud játszani, mert lemezformátumok fejlõdhetnek ki, és a Blu-ray lemez, DVD és CD szoftver és/vagy a
lemezek gyártása során problémák és hibák léphetnek fel.
Ez a lejátszó másként mőködik, mint a többi DVD lejátszó vagy más AV készülék. Amennyiben kérdése vagy
nehézségei akadnak a Blu-ray lemez, DVD vagy CD lemezek lejátszása során, kérjük, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálati központjához. Ezen túlmenően, olvassa végig az útmutatót a lejátszási korlátozásokról szóló
további információért.
_ biztonsági óvintézkedések
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind6 6
2009-02-13 오후 6:41:40
tartalomjegyzék
3
A Csomag Tartalma
biztonsági óvintézkedések
4
5
Figyelmeztetés
Elõvigyázatosság
az elsõ lépések
10
11
14
A Felhasználói Kézikönyv Használata Előtt
Lemez Típus és Tulajdonságok
Lemez Tárolása és Kezelése
leírás
16
17
18
Elülsõ Panel
Elsõ Panel Kijelzõ
Hátsó Panel
távvezérlõ
19
20
20
21
A Távirányító Használata
Távvezérlõ Beállítása
Az Akkumulátorról
Ellenõrizhetõ TV Kódok
kapcsolat
22
TV Csatlakoztatása HDMI Kábellel.
(LEGJOBB MINŐSÉG)
TV Csatlakoztatása DVI Kábellel.
(LEGJOBB MINŐSÉG)
Csatlakoztatás egy TV-Hez (Komponenshez)
(JOBB MINŐSÉG)
A Csatlakozás Kiválasztása (Video)
(JÓ MINŐSÉG)
Csatlakoztatás egy Audio Rendszerhez
(2 Csatornaerõsítõ)
Csatlakoztatás Audió Rendszerhez
(Dolby Digital, DTS Erősítő)
Csatlakoztatás egy Audio Rendszerhez
(HDMI Által Támogatott Erõsítõ)
Csatlakoztatás a Hálózathoz
2
4
10
16
19
22
24
25
26
27
28
29
30
● tartalomjegyzék
a blu-ray lejátszó főbb
jellemzői
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind7 7
2009-02-13 오후 6:41:41
tartalomjegyzék
a blu-ray lejátszó
alapvetőfunkciói
32
33
33
34
35
35
Lejátszás Elõtt
Képernyő-menü Navigáció
Lemez Lejátszása
Hangbeállítások
A Keresõ és Ugrás Funkció Használata
Lassított Lejátszás/Léptetéses Lejátszás
rendszer beállítás
36
Az óra Beállítása
nyelv beállítása
37
Nyelv Funkciók Beállítása
audio beállítása
38
Az Audio Beállítások Konfigurálása
kijelző beállítás
40
A Kijelző Beállítások Konfigurálása
HDMI beállítása
44
A HDMI Beállítási Opciók Konfigurálása
gyermekzár beállítás
47
A Gyermekzár Beállítása
hálózat beállítása
49
A Hálózati Opciók Beállítása
32
36
37
38
40
44
47
49
_ tartalomjegyzék
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind8 8
2009-02-13 오후 6:41:41
54
54
Rendszereszköz Kezelő
DivX(R) Regisztrálás
rendszer frissítése
55
57
57
Szoftverfrissítés
Rendszerinformáció
Firmware Frissítési Értesítő
film megtekintése
58
59
A Megjelenítés Funkció Használata
A Lemez Menü és Felugró/Cím Menü
Használata
Ismételt Lejátszás
Az Audio Nyelv Kiválasztása
A Felirat Nyelvének Kiválasztása
A Kameraszög Változtatása
BONUSVIEW Beállítások
BD-LIVE™
54
55
58
zene meghallgatása
60
61
61
62
63
63
64
65
Audio CD(CD-DA)/MP3 Lemezek
Lejátszásához Szükséges Gombok a
Távirányítón.
Audio CD (CD-DA)/MP3 Ismétlése
Audio CD (CD-DA)/MP3 Lejátszása
képek lejátszása
68
JPEG Lemez Lejátszása
függelék
69
71
Hibaelhárítás
Műszaki Adatok
64
68
69
64
● tartalomjegyzék
BD adatok kezelése
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind9 9
2009-02-13 오후 6:41:41
az elsõ lépések
A Felhasználói Kézikönyv használata előtt
Ellenõrizze a következõ kifejezéseket, mielõtt elolvassa a használati kézikönyvet.
Piktogramok a menüben
Piktogram
h
g
f
Z
C
V
A
G
D
F
M
Piktogram
Meghatározás
BD-ROM
A BD-ROM elérhető funkcióját tartalmazza.
BD-RE
Ez a BD-RE-n elérhető egyik funkciót érinti.
BD-R
Ez a BD-R-n elérhető egyik funkciót érinti.
DVD-VIDEO
DVD-RW
Ez a funkció a DVD-Video vagy DVD-RW/-R elérhető, amennyiben a felvételt Video m
ódban rögzítette és a lemezt ebben a módban zárta le.
Ez egy a DVD-RW lemezen elérhető funkciót jelez. (V mód és csak lezárt lemez)
DVD-R
Ez egy a DVD-R lemezen elérhető funkciót jelez. (V mód és csak lezárt lemez)
Audio CD
Ez a CD-RW/CD-R (CD-DA formátum) lemezen elérhető egyik funkciót érinti.
MP3
Ez egy DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R lemezek és USB adathordozók esetén elérhető funkciót
tartalmaz.
JPEG
Ez egy DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R lemezek és USB adathordozók esetén elérhető funkciót
tartalmaz.
DivX
Ez egy DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R lemezek és USB adathordozók esetén elérhető funkciót
tartalmaz.
USB adathordozó Ez egy USB adathordozók esetén elérhető funkciót tartalmaz.
Megjegyzés
Ez olyan tippekre, vagy utasításokra utal egy adott oldalon, mely segíthet a funkció
működtetésében.
A használati kézikönyv használatáról
1) Gyõzõdjön meg arról, hogy tisztában van a biztonsági elõírásokkal, mielõtt használná a terméket.
(lásd a 4~6. oldalt)
2) Probléma esetén tekintse meg a Hibaelhárítás c. részt. (lásd a 69~70. oldalt)
Szerzõi jog
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Ezen használati kézikönyv egészének, illetve részeinek a Samsung Electronics
Co., Ltd. elõzetes, írásbeli engedélye nélküli másolása, továbbítása minden formában szigorúan tilos.
10_ az elsõ lépések
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind10 10
2009-02-13 오후 6:41:41
Lemez típus és tulajdonságok
Lejátszható lemez típusok
Lemez típusok
Lemez
emléma
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Lemezforma
Max. lejátszható perc
AUDIO + VIDEÓ
Egyoldalú
A lejátszási idő a behelyezett
lemeztől függ
Egyoldalú (12 cm)
240
Kétoldalú (12 cm)
480
AUDIO + VIDEÓ
Egyoldalú (8 cm)
80
Kétoldalú (8 cm)
160
DVD-RW
(vagy V mód és
lezárt lemez)
AUDIO + VIDEÓ
12 cm (4.7GB)
480
(EX: kiterjesztett lejátszás)
DVD-R
(vagy V mód és
lezárt lemez)
AUDIO + VIDEÓ
12 cm (4.7GB)
480
(EX: kiterjesztett lejátszás)
Egyoldalú (12 cm)
74
Egyoldalú (8 cm)
20
Egyoldalú (12 cm)
-
Egyoldalú (8 cm)
-
AUDIO-CD
DivX
AUDIO
DivX film
● az elsõ lépések
DVD-VIDEO
Rögzített tartalom
Lemezemblémák, melyek lejátszhatók
Blu-ray Disc
DTS-HD Master Audió
Digital Audio
Dolby TrueHD
PAL közvetítési rendszer Nagy
Britanniában, Franciaországban,
Németországban, stb.
Stereo
DivX
BD-LIVE
Java
Nem lejátszható lemezek
•
•
•
•
Az “B” régiótól eltérő régiókódú Blu-ray lemezek.
DVD-Videó más számmal, mint a “2” vagy az “ALL”
HD DVD
DVD-RAM
•
•
•
•
Íráshoz használt 3.9 GB DVD-R lemez.
DVD-RW(VR mód)
DVD-ROM/PD/MV-lemez, stb
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
Magyar _11
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind11 11
2009-02-13 오후 6:41:43
az elsõ lépések
[Megjegyzés]
• Néhány kereskedelmi forgalomban lévõ lemez és DVD lemezek, melyek nem belföldön lettek
megvásárolva, lehet, hogy nem futnak ezen a terméken. Amikor ezeket a lemezeket próbálja
lejátszani, vagy a “This disc can not be played.” vagy a “Please check the regional code of the disc.”
üzenet jelenik meg.
• Amennyiben egy DVD-R/-RW lemez nem pontosan lett felvéve DVD videó formátumban, akkor nem
játszható le.
Régió kód
A Blu-ray lemezlejátszó és a lemezek is régiók szerint kódoltak. Ezeket a regionális kódokat egyeztetni
kell a lemez lejátszása érdekében. Ha nem egyezteti a kódokat, a lemez nem fog elindulni.
A Blu-ray lemezlejátszó regionális száma a hátsó panelen van feltűntetve.
Lemez típus
Blu-ray
DVD-Videó
Régió kód
B
2
Blu-ray lemez régiókód
Terület
A
Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Korea, Japán, Tajvan, Hong-Kong és
Dél-Kelet Ázsia.
B
Európa, Grönland, Francia területek, Közel-Kelet, Afrika, Ausztrália és Új-Zéland.
C
India, Kína, Oroszország, Közép- és Dél-Ázsia.
DVD régiókód
Terület
1
U.S.A, U.S.A területei és Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet, Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Tajvan, Korea, Fülöp-szigetek, Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland, Csendes-óceáni szigetek, Karibtengeri térség
5
Oroszország, Kelet- Európe, India, Afrika többsége, Észak- Korea, Mongólia
6
Kína
Blu-ray lemez kompatibilitása
A Blu-ray lemez egy új és fejlődésben lévő formátum. Éppen ezért lemez-kompatibilitási problémák
előfordulhatnak. Nem mindegyik lemez kompatibilis és nem mindegyik játszható le. További
információért keresse a kézikönyv Megfelelés és Kompatibilitás Jegyzet részét Ha kompatibilitási
problémával találkozna, kérjük jelezze a SAMSUNG ügyfélszolgálati központban.
M
 A lejátszás nem fog működni néhány lemeztípussal, vagy ha speciális beállítások, mint például látószög módosítás
és oldalarány beállítás lett végrehajtva. A lemezek részletes információi a tokon tekinthetők meg. Kérem, használja
ezt. ha szükséges.
 Ne legyen koszos vagy karcos a lemez. Ujjlenyomat, szennyezõdés, por, karcolások vagy cigarettafüst lecsapódás
a lemez felületén lehetetlenné teszik a lejátszást.
 BD-J lemez lejátszása esetén a betöltési idő hosszabb lehet az átlagosnál, vagy néhány funkció lassabban
működhet.
12_ az elsõ lépések
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind12 12
2009-02-13 오후 6:41:43
Lemez típus
❖ BD-ROM
Blu-ray lemez írásvédett memóriája. BD-ROM lemez tartalmaz elõzetesen rögzített adatokat.
Habár a BD-ROM bármilyen adatokat tartalmazhat, a legtöbb lemezek filmeket fognak tartalmazni
nagy felbontásban Blu-ray lemezjátszókon történõ lejátszásra. Az egység képes lejátszani a gyári,
kereskedelmi forgalomban kapható BD-ROM lemezeket.
❖ BD-RE/BD-R
❖ DVD-Videó
• Egy digitálisan sokoldalú lemez (DVD) 135 perces anyagot tartalmazhat, 8 audio nyelven és 32
nyelvű felirattal. El van látva MPEG-2 képtömörítési eljárással és Dolby Digital surround hanggal,
így Ön élénk, tiszta, mozi-minőségű képet élvezhet.
• Kétrétegű DVD Videó lemez esetén, az elsõ rétegrõl a másodikra történõ váltásnál, pillanatnyilag
eltorzulhat a kép és hang. Ez nem a szerkezet működési hibája.
• Mihelyt egy DVD-RW/R lemez videó módban finalizálva lesz, DVD-videóvá válik. Elõre rögzített
(elõre fémjelzett) kereskedelmi DVD-k film tartalommal szintén DVD-videók közé sorolhatóak.
Ez a készülék elõre rögzített kereskedelmi DVD lemezeket (DVD-Videó lemezeket) film
tartalommal képes lejátszani.
● az elsõ lépések
Blu-ray Disc Rewritable/Blu-ray Disc Recordable. A BD-RE/BD-R az ideális formátum biztonsági
másolatok készítéséhez vagy személyes video rögzítéséhez.
❖ Audio CD
• Audió lemez, melyre 44.1 kHz PCM hang került rögzítésre.
• A készülék CD-DA formátummal rendelkezõ audio CD-R és CD-RW lemezek játszhatók le.
• A felvétel formájának következtében néhány CD-R és CD-RW lemezt nem tud lejátszani a
készülék.
❖ CD-RW/CD-R
• Használjon 700MB(80 perces) CD-RW/CD-R lemezt. Ha lehetséges, ne használjon 800MB(90
perces) vagy e fölötti lemezt, mert lehet, hogy nem képes lejátszani.
• Ha a CD-RW/CD-R lemez az írást követően nem lett lezárva, akkor lassulást tapasztalhat a lemez
elejének lejátszásakor, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem tudja lejátszani a fájlokat.
• Néhány CD-RW/CD-R lemezt nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel, mert nem mindegy, hogy
milyen eszközzel lett megírva. CD-rõl CD-RW/CD-R lemezre felvett személyes használatra szánt
felvétel lejátszhatósága függ a lemeztõl és a tartalomtól.
❖ DVD-R lemez lejátszása
• Mihelyt egy DVD-R lemez videó módban finalizálásra kerül, DVD-videóvá válik.
• A készülék Samsung DVD videó lejátszóval felvett és finalizált DVD-R lemezeket képes lejátszani.
Lemez és felvétel formájától függõen néhány DVD-R lemezt lehet, hogy nem képes lejátszani.
❖ DVD-RW lemez lejátszása
• DVD-RW lemezeket csak akkor lehet lejátszani, ha azok Video Mode-ban készültek és le vannak
zárva.
• Mihelyt egy DVD-RW lemez videó módban finalizálásra kerül, DVD-videóvá válik.
A visszajátszhatóság függhet a felvétel formájától.
Magyar _13
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind13 13
2009-02-13 오후 6:41:43
az elsõ lépések
Lemez formátum
❖ DVD-RW/-R (V)
• Ez egy olyan formátum, mely DVD-RW vagy DVD-R lemezre történõ adatfelvételre szolgál.
A Blu-ray lemezlejátszón lejátszható, amennyiben egyszer már finalizálva lett.
❖ DivX
•
•
•
•
•
•
CD-R/-RW, DVD-R
A következõ kiterjesztésű video fájlokat lehet lejátszani: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
DivX Video (Codec) Formátum : DivX 3,11 DivX 4.x DivX 5.x (QPEL és GMC nélkül)
DivX Audio (Codec) Formátum : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, AC3, DTS
Támogatott filmfelirat formátumok: smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
720 x 576 pixel felbontásnál nagyobb lemezt nem játszhat le.
❖ AVCHD (Advanced Video Codec High Definition – Nagyfelbontású fejlett video kodek)
• A lejátszó képes lejátszani az AVCHD formátumú lemezeket. Ilyen fajta lemezeket általában a
videókamerák készítenek.
• Az AVCHD formátum egy nagyfelbontású digitális videókamera formátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum nagyobb hatékonysággal képes tömöríteni a képet, mint a
hagyományos képtömörítő formátumok.
• Egyes AVCHD lemezek “x.v.Color” formátumot használnak.
• A lejátszó képes lejátszani az “x.v.Color” formátumú AVCHD lemezeket.
• Az “x.v.Color” a Sony Corporation védjegye.
• Az “AVCHD” és az AVCHD logó a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony
Corporation védjegye.
M
 Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezeket a lejátszó nem játszik le, a rögzítés feltételeitől
függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
 Az “x.v.Color” nagyobb színskálát biztosít, mint a normál DVD videókamera lemezek.
Lemez tárolása és kezelése
Lemezkezelés
❖ Lemez alakja
• Szabályos formában használja a lemezeket. Ha egy szabálytalan lemezt
(lemez speciális formával) használ, a Blu-ray lemezlejátszó károsodhat.
❖ Lemeztárolás
• Ne fogja meg a lemez írt felüleletét.
❖ Blu-ray lemez
• Ha a lejátszót huzamosabb ideig nem használja, akkor vegye ki a Blu-ray lemezt a lejátszóból, és
tegye azt el a tokjába.
• Legyen óvatos, ne hadjon ujjlenyomatot vagy karcolást a Blu-ray lemez felületén.
14_ az elsõ lépések
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind14 14
2009-02-13 오후 6:41:43
❖ DVD-RW és DVD-R
• Tisztítsa tetszés szerinti PD lemez tisztítóval (LF-K200DCA1, ahol kapható).
Ne használjon a CD lemezek takarítására szolgáló tisztítót vagy ruhát, a DVD-RW/-R lemezek
tisztítására.
❖ DVD-videó, Audio-CD
• Puha ronggyal törölje le a port vagy szennyezõdést a lemezrõl.
❖ Óvatosság a lemezek kezelésével kapcsolatosan
Lemeztárolás
● az elsõ lépések
• Ne írjon golyóstollal vagy ceruzával a nyomtatott felére.
• Ne használjon lemez tisztító sprayt vagy antisztatikus szert. Szintén ne
használjon párolgó vegyszereket, mint például benzint vagy higítószert.
• Ne alkalmazzon címkéket vagy matricákat a lemezen. (Ne használja a
lemezeket rajtamaradt ragasztószalaggal, vagy félig letépett matricákkal.)
• Ne használjon karcolásmentes védõket vagy borításokat.
• Ne használjon boltban kapható olyan lemezeket, melyek címkenyomtatóval lettek nyomtatva.
• Ne indítson el elgörbült vagy elrepedt lemezeket.
Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a lemezt, mivel az ezen a lemezeken lévő adatok rendkívül érzékenyek
a környezeti hatásokra.
• Ne tartsa közvetlen napfény alatt.
• Hıvös helyen tárolja.
• Tárolja függõlegesen.
• Tartsa tiszta védõborítóban.
• Amennyiben a Blu-ray lemezlejátszóját hirtelen egy hideg helyrõl egy meleg helyre teszi, kondenzálás
képzõdhet a működési felén és a lencséken, amely szabálytalan lemezlejátszást okoz. Amennyiben
ez bekövetkezne, várjon két órát, mielőtt a dugót a fali aljzatba csatlakoztatná. Ezután helyezze be a
lemezt, és próbálja lejátszani újra.
Magyar _15
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind15 15
2009-02-13 오후 6:41:43
leírás
Elülsõ panel
LEMEZTÁLCA
Nyissa ki a lemez betételéhez.
KIJELZŐ
Kijelzi a lejátszó állapotát, idejét, stb.
Távirányító érzékelõ
Érzékeli a távirányítóból érkező jeleket.
NYITÁS/ZÁRÁS GOMB
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB Lemezt játszik vagy szünetelteti a lejátszást.
M
FŐKAPCSOLÓ GOMB
Kapcsolja be és ki a Blu-ray lemezlejátszót.
STOP GOMB
Megállítja a lejátszást.
KERESÉS/UGRÁS GOMB
Menjen a következõ címhez/fejezethez/számhoz vagy menjen vissza az elõzõ
címhez/fejezethez/számhoz.
USB HOST
Ide csatlakoztatható az USB adathordozó, amely adattárolásra használható a BD-LIVE
csatlakozás esetén. Eszközszoftver-frissítésre és MP3/JPEG/DivX lejátszásra is
használható.
 Vezeték nélküli LAN adapter a Blu-ray lejátszó hátulján található USB HOST aljzatba csatlakoztatható.
 Az első és hátsó USB port nem használható egyszerre USB adattároló eszközökhöz.
16_ leírás
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind16 16
2009-02-13 오후 6:41:45
Elsõ Panel Kijelzõ
● leírás
Lemez bent jelző
Akkor világít, amikor lemez van a tálcán.
Lemeztípus jelzõ
A tálcán lévő lemez típusát jelzi.
USB jelző
Akkor világít, amikor az USB csatlakoztatva van.
HDMI jelző
Akkor világít, amikor a HDMI csatlakoztatva van.
HD jelző
Azt jelzi, hogy a kimenet HD (nagyfelbontású).
24F jelző
Azt jelzi, hogy az aktuális mód a 24Fs (24 képkocka/mp).
ÁLLAPOT jelző
Lejátszási idő/aktuális státusz jelző.
Magyar _17
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind17 17
2009-02-13 오후 6:41:45
leírás
Hátsó panel
Ventilátor
Bekapcsolt módban a ventilátor mindig megy.
Biztosítson a ventilátornak minimum 10cm
szabad területet minden oldalról, amikor a
terméket installálja.
M
USB HOST
Ide csatlakoztatható az USB adathordozó, amely adattárolásra használható a BDLIVE csatlakozás esetén. Eszközszoftver-frissítésre és MP3/JPEG/DivX lejátszásra is
használható, de BD-LIVE csatlakoztatáshoz is vezeték nélküli LAN adapter
használatával.
LAN
BD-LIVE csatlakoztatáshoz használható.
Eszközszoftver-frissítésre is használható.
COMPONENT
VIDEO OUT
Komponens videó kimenettel rendelkezõ.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Csatlakoztatás egy Vevőkészülékhez.
HDMI OUT
A legjobb képminőség eléréséhez kösse össze egy HDMI kábellel a készülék HDMI
kimenetét a TV HDMI bemenetével, a legjobb hangminőség érdekében pedig az
erősítő HDMI bemenetével.
VIDEO OUT
Videó kábellel rendelkezõ külsõ berendezés bemenetét csatlakoztatja.
AUDIO OUT
Audio kábellel rendelkezõ külsõ berendezés audio bemenetéhez csatlakozik.
 Az USB csatlakozón keresztül csak egy USB pendrive-val lehet szoftvert frissíteni.
 Ha az USB pendrive túl méretes, előfordulhat, hogy nem lehet bedugni csatlakoztatott LAN vagy HDMI kábel
mellett.
 500mA-nál nagyobb fogyasztású USB-eszköznek külön tápfeszültséget kell biztosítani a normál működéshez.
18_ leírás
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind18 18
2009-02-13 오후 6:41:47
távvezérlõ
A távirányító használata
Elem behelyezése a távvezérlőbe
2. Helyezzen be két AAA méretű elemet.
Figyeljen a helyes polaritásra (az elemek “+”
és “–“ érintkezői az elemtartóban látható
diagramnon láthatók).
OPEN/CLOSE gomb
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
POWER
TV
POWER
OPEN/CLOSE
TV POWER gomb
POWER gomb
SUBTITLE gomb
A Blu-ray lemez/DVD LEMEZEK feliratainak nyelvei
között válthat vele.
AUDIO
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
1
2
3
SZÁM gombok
4
5
6
7
8
CANCEL gomb
CANCEL
Cím, fejezet, szám vagy lemez lejátszását ismételheti meg.
A BONUSVIEW funkció be- és kikapcsolására
használható az ezt támogató Blu-ray lemezek esetén.
Egy adott szakaszt ismétel meg.
9
TV SOURCE gomb
TV SOURCE
0
BONUSVIEW gomb
VISSZA/ELÕRE UGRÁS gombok
STOP
A beállítás után kiválaszthatja a TV-n a bemeneti
forrást.
PAUSE gomb
Nyomja meg a lemez szüneteltetéséhez.
BONUSVIEW PAUSE
PLAY gomb
PLAY
Nyomja meg a lemez lejátszásához.
Nyomja meg, ha hátra vagy elõre akar ugrani a lejátszásban.
VISSZA/ELÕRE KERESÉS gombok
STOP gomb
Nyomja meg a lemezen való kereséshez
(elõre vagy hátra).
Nyomja meg a lemez leállításához.
TV volume adjustment
REPEAT gomb
REPEAT A-B gomb
AUDIO gomb
A gomb használatával számos audiofunkciót érhet el
(Blu-ray lemez/DVD).
TV VOL (HANGERÕ) gomb
3. Helyezze vissza a fedelet.
Átlagos TV-használat mellett az elemek kb. egy
évig tartanak ki.
● távvezérlõ
1.Emelje fel a távvezérlő hátulján található
fedelet az ábrán látható módon.
TV MUTE
TV VOL
TV CH
TV CH gomb
RE
RETURN gomb
TV program kiválasztásához.
TV MUTE gomb
ME
N
MENU gomb
Nyissa meg a Blu-ray lemezlejátszó beállítás menüjét.
U
A TV hangszóróinak elnémítására.
TU
RN
ENTER/IRÁNYÍTÁS gombok
ENTER
IN
FO
A
DISC MENU
EX
IT
INFO gomb
Megjeleníti az aktuális beállításokat vagy lemez
állapotot.
B
C
POPUP MENU
DISC MENU gomb
Használja ezt a lemez menü megnyitásához.
AK59-00104K
EXIT gomb
D
TITLE MENU
SZÍN gombok : PIROS(A), ZÖLD(B),
SÁRGA(C), KÉK(D)
Segítségével különleges extrákhoz lehet hozzáférni a
BD-J lemezeknél (lemezfüggő).
POPUP MENU/TITLE MENU gomb
Az elõugró menü/cím menü bekapcsolásához.
Magyar _19
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind19 19
2009-02-13 오후 6:41:48
távvezérlõ
TÁVVezéRLõ BeÁLLíTÁSA
Ezzel a távirányítóval más gyártó TV-jén lévõ bizonyos funkciókat is tud kezelni.
Irányító funkció gombok tartalmazzák : TV POWeR, TV CH ,/., TV VOL +/–, TV MuTe,
TV SOuRCe.
Televíziójának kompatibilitásának megállapításához, kövesse a következõ utasításokat.
1. Kapcsolja be a televízióját.
2. Irányítsa a távirányítót a televízió felé.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a TV POWeR gombot és ezzel egyidejűleg írja be a televíziója
márkájának megfelelõ kétjegyű kódot a számbillentyűk segítségével. (a kódlistát illetően tekintse
meg a következő oldalt).
Amennyiben a televíziója kompatibilis a távirányítóval, ki fog kapcsolódni.
Így be van programozva a távirányító használatára.
M
 Ha számos kód tartozik televíziója márkájához, próbálja ki mindegyiket, amíg talál egyet, ami működik.
 Ha kicseréli a távirányító elemeit, ismét be kell írnia a márkához tartozó kódot.
ezután irányítani tudja televízióját a következõ gombok használatával, miután megnyomta a TV
gombot.
Gomb
Funkció
TV POWER
A televízió be- illetve kikapcsolására szolgál.
TV SOURCE
Külsõ forrás kiválasztására szolgál.
TV VOL (+/–)
A televízió hangerejének beállítására szolgál.
TV CH (,/.)
A kívánt csatorna kiválasztására szolgál.
TV MUTE
A televízió hangjának be- illetve kikapcsolására szolgál.
M
 A fent említett funkciók nem biztos, hogy működnek minden televízión. Ha problémával találkozna, vezérelje
közvetlenül a televíziót.
Az AKKuMuLÁTORRóL
Ha nem működik rendesen a vezérlõ:
•
•
•
•
Ellenõrizze az elemek polaritását +/– (szárazelem)
Ellenõrizze, hogy nem merültek-e le.
Ellenõrizze, hogy a távérzékelõ nincs-e akadályoztatva.
Ellenõrizze, hogy nincs-e valamilyen fluoreszkáló világítás a közelben.
Rendelkezik-e a helyi környezeti beállításokkal.
Ne tegye a háztartási hulladék közé.
0_ távvezérlõ
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind20 20
2009-02-13 오후 6:41:49
Ellenõrizhetõ TV kódok
Védjegy
Kód
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52, +71
TV POWER+60, +72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48, +62, +65
TV POWER+52, +77
TV POWER+83
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
● távvezérlõ
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Magyar _21
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind21 21
2009-02-13 오후 6:41:49
kapcsolat
Ez a rész különféle csatlakozási módokat tartalmaz, miként lehet a Blu-ray
lemezlejátszót más külsõ komponenshez kapcsolni.
TV csatlakoztatása HDMI kábelLel. (LegjobB Minőség)
1. HDMI kábelt (nincs mellékelve) használva, csatlakoztassa HDMI OUT terminált a Blu-ray lemezlejátszó hátulján,
a TV HDMI IN termináljához.
2. Nyomja meg a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a Blu-ray lemezlejátszó HDMI szignálja fel nem
tűnik a TV képernyõjén.
• Ha beállította a távirányítót a TV vezérlésére (lásd 20~21. oldal), nyomja meg a TV SOURCE gombot a
távirányítón, és válassza ki a HDMI opciót a TV külső forrásának.
HDMI kábel
(nincs mellékelve)
M
 Ha CD-DA lejátszása közben csatlakoztatja vagy kihúzza a HDMI kábelt, akkor a lejátszó leállítja a lejátszást.
 Ha a lejátszó HDMI 1080p kimeneti módban van csatlakoztatva a TV-hez, akkor nagysebességű
(2-es kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.
22_ kapcsolat
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind22 22
2009-02-13 오후 6:41:52
HDMI Automatikus Felismerési Funkció
Ha a készülék be van kapcsolva, akkor HDMI kábel csatlakoztatása esetén a lejátszó automatikusan
átvált HDMI üzemmódba (ld. a 42. oldalt).
M
 A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek.
További felvilágosítás a TV használati útmutatójában található.
 Ha a lejátszótól HDMI kábelt csatlakoztat a TV-hez, a Blu-ray lemez lejátszó kimenete 10 másodpercen belül
HDMI-re vált.
kiválasztásra. (lásd a 42. oldalt)
 Ha először csatlakoztat HDMI kábelt a lejátszóból a TV-hez vagy egy új TV-hez csatlakoztatja azt, akkor a
HDMI kimeneti felbontása automatikusa a TV által kínált legmagasabb felbontásra áll be.
 Ha Samsung TV-t csatlakoztat a Blu-ray lejátszóhoz egy HDMI kábel segítségével, akkor a lejátszót a TV
távvezérlőjével is lehet irányítani. (Ez a lehetőség csak azoknál a Samsung TV-knél elérhető, amelyek
támogatják az Anynet+ funkciót.) (lásd a 44~45. oldalt)
● kapcsolat
 Ha a komponensenkénti és a HDMI kábel egyaránt csatlakoztatva van, akkor a HDMI üzemmód kerül
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
A HDMI egy interfész, mely lehetõvé teszi a video és audio adatok digitális átvitelét egy egyszerű
csatlakozóval.
HDMI használatával, a Blu-ray lemezlejátszó egy digitális videó és audio jelet továbbít, és egy
életszerű képet játszik le, azokon a TV-ken, melyek HDMI bemeneti csatlakozóval rendelkeznek.
• HDMI csatlakozás leírása
HDMI csatlakozó – videó és digitális audio adatokat támogat (LPCM vagy Bit Stream).
- A HDMI csak valódi digitális jelzést bocsát ki a TV számára.
- Amennyiben a TV nem támogatja a HDCP-t (High-bandwidth Digital Content Protection - Nagy
sávszélességű digitális tartalom védelem), rossz kép jelenik meg a képernyõn.
• Miért használ a Samsung HDMI-t?
Az analóg TV-khez analóg video/audio jelek szükségesek. Ugyanakkor, ha Blu-ray lemez/DVD-t
játszik le, a TV-re továbbított adat digitális. Ezért, vagy egy digitális-analóg konverter (a Blu-ray
lemezlejátszóba) vagy egy analóg-digitális konverter (a TV-ben) szükséges. A konvertálás folyamán, a
kép minõsége a jelveszteség és zaj miatt lecsökken. A HDMI technológia magasabb rendű, mivel
nem kíván digitális – analóg átalakítást, és lejátszójából a TV-be tisztán digitalis jel megy.
• Mi a HDCP?
A HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection- szélessávú digitális tartalom védelem) egy olyan
rendszer, amellyel a HDMI kimeneten továbbított Blu-ray Disc/DVD tartalmak másolás ellen védhetők.
Egy biztonságos digitális kapcsolatot hoz létre a videó forrás (PC, DVD. stb.) és a kijelzõ eszköz (TV,
projektor, stb.) között. A tartalom kódolt a forrás eszközön, hogy ezáltal megelõzze az illetéktelen
másolatok létrehozását.
• Mi az Anynet+?
Az Anynet+ egy kényelmes funkció, amely az egység és az Anynet+ funkcióval ellátott Samsung TV
közös működtetését teszi lehetővé.
- Ha az Ön Samsung TV-je rendelkezik a ' logóval, akkor az támogatja az Anynet+ funkciót.
- Ha bekapcsolja a lejátszót és behelyez egy lemezt, akkor a lejátszó automatikusan lejátssza azt, a
TV pedig automatikusan bekapcsol és átvált HDMI üzemmódra.
- Ha bekapcsolja a lejátszót és megnyomja a PLAY gombot a már behelyezett lemezzel, a TV
bekapcsol és átvált HDMI módba.
• Mi a BD Wise?
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója.
- Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung termékeket HDMI-vel csatlakoztatja, akkor a készülék beállítja
az optimális felbontást.
Magyar _23
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind23 23
2009-02-13 오후 6:41:53
kapcsolat
TV CSATLAKOzTATÁSA DVI KÁBeLLeL. (LegJOBB MINőSég)
1. HDMI-DVI kábelt (nincs mellékelve) használva, csatlakoztassa HDMI OuT terminált a Blu-ray lemezlejátszó
hátulján, a TV DVI IN termináljához.
2. Audio kábelek használatakor, csatlakoztassa a Blu-ray lemezlejátszó hátulján található AuDIO (piros vagy
fehér) OuT termináljait, a TV AuDIO (piros vagy fehér) IN termináljaihoz.
Kapcsolja be a Blu-ray lemezlejátszót, és a TV-t.
3. Nyomja meg a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a Blu-ray lemezlejátszó DVI szignálja fel nem tűnik
a TV képernyõjén.
• Ha beállította a távirányítót a TV vezérlésére (lásd 20~21. oldal), nyomja meg a TV SOuRCe gombot a
távirányítón, és válassza ki a HDMI opciót a TV külső forrásának.
Ha a HDMI kábelt úgy csatlakoztatja, hogy közben a Blu-ray Disc Player be van kapcsolva, akkor a lejátszó video
kimenete automatikusan átvált HDMI módra (lásd a 42. oldalt).
M
 A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek.
További felvilágosítás a TV használati útmutatójában található.
 Ha a lejátszótól HDMI-DVI kábelt csatlakoztat a TV-hez, a Blu-ray Disc Player kimeneti felbontása
10 másodpercen belül automatikusan HDMI-re vált.
 Ha a komponensenkénti és a HDMI kábel egyaránt csatlakoztatva van, akkor a HDMI üzemmód kerül
kiválasztásra. (lásd a 42. oldalt)
 Ha először csatlakoztat HDMI kábelt a lejátszóból a TV-hez vagy egy új TV-hez csatlakoztatja azt, akkor a
HDMI kimeneti felbontása automatikusa a TV által kínált legmagasabb felbontásra áll be
 Ha CD-DA lejátszása közben csatlakoztatja vagy kihúzza a HDMI kábelt, akkor a lejátszó leállítja a lejátszást.
Audio kábel
HDMI-DVI kábel
(nincs mellékelve)
Piros
Fehér
_ kapcsolat
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind24 24
2009-02-13 오후 6:41:58
CSATLAKOzTATÁS egy TV-Hez (KOMPONeNSHez)
(JOBB MINőSég)
- Csatlakozás a TV-jéhez komponens kábel használatával.
- Kiváló minőségű képeket élvezhet pontos színvisszaadással. A komponens videó elkülöníti a képelemeket fekete
és fehér(Y), kék(PB), piros(PR) jelekre, hogy világosan és tisztán tudja megjeleníteni a képeket. (Az audio jelek az
audio kimeneten keresztül adódnak át.)
2. Audio kábelek használatakor, csatlakoztassa a Blu-ray lemezlejátszó hátulján található AuDIO (piros vagy
fehér) OuT termináljait, a TV AuDIO (piros vagy fehér) IN termináljaihoz. Kapcsolja be a Blu-ray
lemezlejátszót, és a TV-t.
3. Nyomja meg a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a Blu-ray lemezlejátszó komponens szignálja fel
nem tűnik a TV képernyõjén.
• Ha beállította a távirányítót a TV vezérlésére (lásd 20~21. oldal), nyomja meg a TV SOuRCe gombot a
távirányítón, és válassza ki a COMPONENS opciót a TV külső forrásának.
Komponens kábel
(nincs mellékelve)
Audio kábel
(Audio)Piros Fehér
M
● KAPCSOLAT
1. Komponens videó kábeleket használva, csatlakoztassa a COMPONeNT VIDeO OuT terminálokat a Blu-ray
lemezlejátszó hátulján, a TV COMPONeNT IN termináljaihoz.
Piros
Kék
Zöld
 Gyártótól függően előfordulhat, hogy a TV komponensenkénti csatlakozói “PB, PR, Y” helyett “R-Y, B-Y, Y”-
ként vagy “Cr, Cb, Y”-ként vannak jelölve. A csatlakozók száma és elhelyezkedése TV-készülékenként eltérő.
További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.
 A Blu-ray lemezeknél választhat a különböző felbontási beállítások közül, úgymint 1080i, 720p, 576p/480p
és 576i/480i a lemez típusától függően. (lásd a 42. oldalt)
 Ha a komponensenkénti és a HDMI kábel egyaránt csatlakoztatva van, akkor a SETUP menü felbontás opciói
ettől eltérhetnek. A felbontás ezen kívül a lemeztől is függ (lásd a 42. oldalt).
 Ha DVD lejátszásakor a HDMI és Komponens aljzatokat is csatlakoztatja, és kiválasztja a Komponens 1080p,
1080i vagy 720p módot, a megjelenítési beállítások menüben a kimeneti felbontás a 1080p, 1080i vagy
720p lesz.
A felbontás valójában 576i/480i.
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind25 25
2009-02-13 오후 6:42:01
kapcsolat
A CSATLAKOzÁS KIVÁLASzTÁSA (VIDeO) (Jó MINőSég)
1. Videó/audio kábel használatakor, csatlakoztassa a Blu-ray lemezlejátszó hátulján található VIDeO (sárga)/
AuDIO (piros vagy fehér) OuT termináljait, a TV VIDeO (sárga) / AuDIO (piros vagy fehér) IN termináljaihoz.
2. Kapcsolja be a Blu-ray lemezlejátszót, és a TV-t.
3. Nyomja meg a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a Blu-ray lemezlejátszó videó szignálja fel nem
tűnik a TV képernyõjén.
• Ha beállította a távirányítót a TV vezérlésére (lásd 20~21. oldal), nyomja meg a TV SOuRCe gombot a
távirányítón, és válassza ki a VIDEÓ opciót a TV külső forrásának.
Piros
M
Fehér
Sárga
 Zaj képzõdhet, ha az audio kábel túl közel van a tápkábelhez.
 Ha erõsítõhez kívánja csatlakoztatni, kérjük, használja az "Erõsítõ csatlakoztatása” leírást. oldal.
(lásd a 27-29. oldalt)
 A terminálok száma és helyzete nagyban függ a TV készülékétõl. További felvilágosítás a TV kézikönyvében
található.
 Ha van egy audio bemeneti terminál a TV-n, csatlakoztassa azt a Blu-ray lemezlejátszó [AUDIO OUT][left]
(fehér) termináljához.
 A VIDEO forrás kimeneti felbontása mindig 576i/480i, függetlenül a SETUP menüben beállított értéktől.
(lásd a 42. oldalt)
_ kapcsolat
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind26 26
2009-02-13 오후 6:42:06
CSATLAKOzTATÁS egy AuDIO ReNDSzeRHez
(2 CSATORNAeRõSíTõ)
1. Audio kábelek használatakor, csatlakoztassa a Blu-ray lemezlejátszó hátulján található AuDIO (piros vagy
fehér) OuT termináljait, az erõsítõ AuDIO (piros vagy fehér) IN termináljaihoz.
2. A videó jelkábellel csatlakoztassa Blu-ray lejátszó HDMI, COMPONeNT vagy VIDeO OuT csatlakozóját a TV
HDMI, COMPONeNT vagy VIDeO IN aljzatához. (Lásd a 22-26. oldalt)
3. Kapcsolja be a Blu-ray lemezlejátszót, a TV-t és az erõsítõt.
● KAPCSOLAT
4. Nyomja meg az erõsítõ bemenetválasztó gombját a külsõ bemenet kiválasztásához, illetve a Blu-ray
lemezlejátszó hallgatásához. Használja az erõsítõ használati kézikönyvét az erõsítõ audio bemenetének
beállításához.
Audio kábel
2-Csatorna sztereó amper
Piros
M
Fehér
 A Dolby Laboratories engedélyével gyártott termék. A dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
 A készülék a következő USA szabadalmak engedélye alapján készült: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 és más, az USÁban és
más országokban bejegyzett és bejegyzésre váró szabadalmak. A DTS a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, a
DTS logók, szimbólum, DTS-HD és DTS-HD Master Audio pedig a DTS, Inc. védjegyei. © 1996-2008 DTS,
Inc. Minden jog fenntartva.
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind27 27
2009-02-13 오후 6:42:11
kapcsolat
Csatlakoztatás audió rendszerhez
(Dolby Digital, DTS erősítő)
1. A
z optikai kábel használata (nincs mellékelve), csatlakoztassa a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) terminált a
Blu-ray lemezlejátszó hátulján, az erõsítõ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) termináljához.
2. A videó jelkábellel csatlakoztassa Blu-ray lejátszó HDMI, COMPONENT vagy VIDEO OUT csatlakozóját a TV
HDMI, COMPONENT vagy VIDEO IN aljzatához. (Lásd a 22-26. oldalt)
3. Kapcsolja be a Blu-ray lemezlejátszót, a TV-t és az erõsítõt.
4. Nyomja meg az erõsítõ bemenetválasztó gombját a külsõ bemenet kiválasztásához, illetve a Blu-ray
lemezlejátszó hallgatásához. Használja az erõsítõ használati kézikönyvét az erõsítõ audio bemenetének
beállításához.
M
 Kérjük, kapcsolja le a hangerõt, mikor az erõsítõt bekapcsolja. A váratlan erõs hang kárt tehet az erõsítõben
és az Ön füleiben.
 Kérjük, állítsa be az audiot a menü képernyõn az erõsítõnek megfelelõen. (lásd a 38~39. oldalt)
 A terminálok helyzete változhat az erõsítõtõl függõen. További felvilágosítás az erõsítõ kézikönyvében
található.
 Ha ezt a csatlakoztatást használja, az LPCM audio zenehangzással ellátott lemezeket csak az első két
csatornán fogja hallani.
28_ kapcsolat
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind28 28
2009-02-13 오후 6:42:14
Csatlakoztatás egy audio rendszerhez
(HDMI által támogatoTt erõsítõ)
1. HDMI kábelt (nincs mellékelve) használva, csatlakoztassa HDMI OUT terminált a Blu-ray lemezlejátszó hátulján,
az erõsítõ HDMI IN termináljához.
2. A HDMI kábelt használva, csatlakoztassa az erõsítõ HDMI OUT terminálját a TV-n lévõ HDMI IN terminálhoz.
3. Kapcsolja be a Blu-ray lemezlejátszót, a TV-t és az erõsítõt.
M
● kapcsolat
4. Nyomja meg az erõsítõ bemenetválasztó gombját a külsõ bemenet kiválasztásához, illetve a Blu-ray
lemezlejátszó hallgatásához. Használja az erõsítõ használati kézikönyvét az erõsítõ audio bemenetének
beállításához.
 Kérjük, kapcsolja le a hangerõt, mikor az erõsítõt bekapcsolja. A váratlan erõs hang kárt tehet az erõsítõben
és az Ön füleiben.
 Kérjük, állítsa be az audiot a menü képernyõn az erõsítõnek megfelelõen. (lásd a 38~39. oldalt)
 A HDMI csatlakozók helye az erősítőtől függően változó lehet. További felvilágosítás az erősítő kézikönyvében
található.
Magyar _29
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind29 29
2009-02-13 오후 6:42:18
kapcsolat
CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATHOZ
A hálózati szolgáltatások eléréséhez vagy az eszközszoftver frissítéséhez a készüléket csatlakoztatni kell.
Hálózathoz való csatlakoztatás után a BD-LIVE szolgáltatások és az eszközszoftver-frissítések elérhetők lesznek a
Samsung frissítési szerveréről.
1. Eset : Közvetlen LAN kábel csatlakoztatása a modemhez
1. A közvetlen LAN kábelt (UTP kábel, nem tartozék) csatlakoztassa a Blu-ray lejátszó LAN aljzatába
és a modem LAN aljzatába.
LAN porthoz
Szélessávú modem
(integrált routerrel)
Router
Szélessávú modem
vagy
Szélessávú
szolgáltatás
LAN porthoz
M
Csatlakoztatás router segítségével
(pl.: DSL)
LAN porthoz
Szélessávú
szolgáltatás
 Lehetséges, hogy az internet hozzáférés a Samsung frissítő szerverhez nem engedélyezett, ez használt
router-től vagy az ISP irányelvtől függ.
További információért vegye fel a kapcsolatot az ISP-vel (internetszolgáltató).
 DSL felhasználók kérjük, használjanak routert hálózati kapcsolat létehozásához.
30_ kapcsolat
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind30 30
2009-02-13 오후 6:42:21
2. eset : Csatlakoztatás vezeték nélküli IP megosztóhoz
Csatlakozhat a hálózathoz vezeték nélküli IP megosztóval is. A vezeték nélküli hálózati telepítőről az 50.
oldalon olvashat.
Vezeték nélküli
LAn adapter
(nem tartozék)
● KAPCSOLAT
Modem port
Vezeték nélküli IP
megosztó
Modem kábel
M
 A készülék csak Samsung vezeték nélküli LAN adapterekkel kompatibilis. (nem tartozék)
(Modell neve: WIS09ABGN).
- A Samsung vezeték nélküli LAN adapter külön megvásárolható.
- Vásárláshoz forduljon Samsung elektronikai kereskedőhöz vagy szervizhez.
 A vezeték nélküli IP megosztónak támogatnia kell az IEEE 802.11 a/b/g/n szabványt. (a vezeték nélküli
hálózat stabil működéséhez az n javasolt.).
 A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől
függően (AP teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).
 A vezeték nélküli IP megosztót kapcsolja infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
 A biztonsági kulcs alkalmazásakor (a vezeték nélküli IP megosztóhoz) csak a következők használhatók.
1) Hitelesítési mód : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Titkosítás típusa : WEP, TKIP, AES
Magyar _31
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind31 31
2009-02-13 오후 6:42:26
a blu-ray lejátszó alapvető
funkciói
Ebben a részben megismerkedhet az alapvető lejátszási funkciókkal és a
különböző lemeztípusokkal.
LeJÁTSzÁS eLõTT
• Kapcsolja be a TV-t és állítsa be rajta a megfelelő videó bemenetet (azt a bemenetet, amelyen keresztül a Blu-ray
lejátszó csatlakozik).
• Amennyiben csatlakoztatott egy külsõ audio rendszert, kapcsolja be azt és állítsa be a megfelelõ audio
bemenetet.
A lejátszó csatlakoztatása után, amikor elsõ alkalommal megnyomja a POWeR gombot, a képernyõ
elõjön:
Ha ki akar választani egy nyelvet, nyomja meg a SzÁM
gombot. (Ez a képernyõ csak akkor fog elõjönni, amikor
elõször csatlakoztatja a lejátszót.) Ha a nyelv az elindított
képernyõn nincs beállítva, bármikor Ön be- vagy kikapcsolja
a készüléket az módosulni fog. Ezért, gyõzõdjön meg róla,
hogy kiválasztotta a kívánt nyelvet. Amikor egy nyelvet
kiválaszt, módosíthatja azt a készülék elsõ paneljén található
ugRÁS (]) gomb több, mint 5 másodpercig tartó
megnyomásával, amikor nincs lemez a készülékben. Majd
megint megjelenik a MENU LANGUAGE SELECTION ablak,
ahol beállíthatja a kívánt nyelvet.
M
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BBS42
 Lejátszható lemezek (A következő lemezeknél a lejátszás lehetősége függ a rögzítési körülményektől.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (V mód)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• A készülék bizonyos CD-R lemezt nem játszik le. CD-RW és DVD-R a lemez típusának vagy felvételi
feltételeknek következtében.
 A lejátszóval nem használható lemezek.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Szuper Audio CD(kivétel CD réteg)
• DVD+R
• CDV
• CD-I
• CDG lemezek csak audio-t játszanak le,
grafikát nem.
 A Blu-ray lemez egy új és kifejlesztett formátum. A lemez kompatibilitásnak köszönhetõen új és már létezõ
formátumú lemezek kerülhetnek forgalomba. Nem mindegyik lemez kompatibilis és nem mindegyik játszható
le. További információért keresse a kézikönyv Lemeztípus, Sajátosságok, Teljesítés és Kompatibilitás
feljegyzés részét. Ha Ön kompatibilitási problémával találkozna, kérjük jelezze a SAMSUNG ügyfélszolgálati
központban.
3_ alapvető funkciói
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind32 32
2009-02-13 오후 6:42:28
Képernyő-menü navigáció
System Setup
Language Setup
Video
Music
Audio Setup
Display Setup
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
Still Mode
Screen Message
Front Display
HDMI Setup
Network Setup
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental Setup
Digital Output
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Format
BD Wise
Picture Mode
● alapvető funkciói
Photo
Setup
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Disc Menu
Menu
System Information
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound
Touch Key Sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
System Update
Parental Lock
Rating Level
New Password
Lemez lejátszása
1. Nyomja meg az OPEN/CLOSE gombot.
. Helyezzen egy lemezt óvatosan a tálcára lemez felirattal felfelé.
3. Nyomja meg a PLAY gombot vagy OPEN/CLOSE gombot a tálca becsukásához.
M
 Ha leállítja a lejátszást, a lejátszó emlékezni fog arra, hol állította meg, így ha ismét megnyomja a PLAY
gombot, ott folytatja a lejátszást, ahol kikapcsolta. A funkció neve “Folytatás”.
Előfordulhat, hogy egyes BD-lemezeknél (BD-J) ez a funkció le van tiltva.
 Nyomja meg a STOP gombot kétszer a lejátszás alatt, hogy kikapcsolja a folytatás funkciót.
 A lejátszás szüneteltetéséhez, nyomja meg a PAUSE gombot a lejátszás alatt.
Újbóli indításhoz, nyomja meg egyszer a PLAY gombot.
 Ha a lejátszót stop üzemmódban hagyja több, mint 5 percig, és közben nem csinál semmit, akkor a TV-n
megjelenik a képernyővédő. Amennyiben a lejátszó több mint 30 másodpercig képernyővédő üzemmódban
marad, a készülék automatikusan kikapcsol, kivéve CD-DA lejátszása közben (Automatikus kikapcsolási
funkció).
 Ha Szünet módban 5 percig nem nyom meg gombot a készüléken vagy a távirányítón, a működés leáll
(kivéve egyes Blu-ray lemezek esetén).
Magyar _33
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind33 33
2009-02-13 오후 6:42:28
a blu-ray lejátszó alapvető
funkciói
HANgBeÁLLíTÁSOK
A be-/kikapcsolódallam beállítása
Beállítható egy dallam, amely a lejátszó be- és kikapcsolásakor hangzik fel.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a MeNu
gombot.
. Nyomja meg a $% gombokat a Setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
System Information
Music
Time Zone
Photo
No Disc
Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a System Setup
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
Clock Set
System Setup
Power On/Off sound
: PCM
✓ On
Language Setup
Touch Key Sound
: On Off
Audio Setup
BD Data Management
Display Setup
DivX(R) Registration
HDMI Setup
System Update
◄
►
Network Setup
Parental Setup
. Nyomja meg a $% gombokat a Power On/Off sound
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a On vagy Off kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy
+ gombokat.
. A MeNu gombbal zárja be a beállítás menüt.
gombhangok be/ki kapcsolása
Beállítható egy hang, amely a lejátszó gombjainak megnyomásakor hangzik fel.
A beállításhoz kövesse a fenti 1-3 lépéseket.
. Nyomja meg a $% gombokat a Touch Key Sound
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a On vagy Off
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
. A MeNu gombbal zárja be a beállítás menüt.
Time Zone
Music
Clock Set
Photo
No Disc
Setup
System Setup
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: PCM
✓ On
Language Setup
BD Data Management
Audio Setup
DivX(R) Registration
Display Setup
System Update
►
Off
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3_ alapvető funkciói
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind34 34
2009-02-13 오후 6:42:30
A keresõ és ugrás funkció használata
Lejátszás alatt gyorsan keresgélhet a fejezetek vagy számok között, és az ugrás funkció használatával a következõ
kiválasztásra ugorhat.
Fejezetek és számok közötti keresés
hgfZCVD
Lejátszás közben nyomja meg az KERESÉS (
) gombot.
A KERESÉS (
) gomb megnyomásakor a következő lejátszási sebességek váltakoznak.
DivX
) X 2  ) X 4  ) X 8  ) X 16  ) X 32  ) X 128
( X 2  ( X 4  ( X 8  ( X 16  ( X 32  ( X 128
)X2)X4)X8
~ Hátrafelé is lehetséges keresni.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja meg a PLAY gombot.
M
 Keresés mód alatt nincs hang.
hgfZCVD
Számkihagyás
Lejátszás közben nyomja meg az UGRÁS (
● alapvető funkciói
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
) gombot.
Ha Blu-ray lemez/DVD lemez lejátszása alatt, megnyomja az UGRÁS (
) gombot, az a következõ
fejezetre fog váltani. Ha megnyomja az UGRÁS (
) gombot, a fejezet elejére ugrik. Még egy
gombnyomással az elõzõ fejezet elejére léphet.
LasSítoTt lejátszás/Léptetéses lejátszás
Lejátszás lassított felvételben
hgfZCVD
Szünet módban nyomja meg a KERESÉS (
) gombot.
~ Ha megnyomja a KERESÉS (
) gombot, akkor a lejátszási sebesség lelassul
*1/8 * 1/4 * 1/2
• A normál sebesség visszaállításához nyomja meg a PLAY gombot.
M
 Ez a ( ) ikon érvénytelen gomb lenyomást jelez.
 Lassított mód alatt nincs hang.
 A lassított lejátszás kizárólag előrefelé működik.
Léptetõ lejátszás
hgfZCVD
Szüneteltetés közben nyomja meg a PAUSE gombot.
• A PAUSE gomb minden egyes nyomásnál egy új keret jelenik meg.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja meg a PLAY gombot.
M
 Léptetett mód alatt nincs hang.
 A léptetett lejátszás kizárólag előrefelé működik.
Magyar _35
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind35 35
2009-02-13 오후 6:42:31
rendszer beállítás
Az Ön kényelme érdekében, a lejátszó funkcióit beállíthatja az Ön otthoni
környezetének megfelelően.
Az óRA BeÁLLíTÁSA
Válassza ki időzónáját.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a MeNu
gombot.
. Nyomja meg a $% gombokat a Setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
Music
Photo
No Disc
Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a System Setup
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a Time zone
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
. A _+ gombok segítségével állítsa a kurzort a megfelelő
időzónára, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound
: On
Display Setup
Touch Key Sound
: On
HDMI Setup
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
System Update
Music
Time Zone
Photo
No Disc
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound
: On
Display Setup
Touch Key Sound
: On
HDMI Setup GMT + 00:00BD Data Management
►
Network SetupLondon, Lisbon
System Update
Parental
Setup
s Save
M
r Return
 Az idő automatikus beállításához állítsa az NTP szervert On opcióra (lásd a 53. oldalt).
Állítsa be az órát.
A beállításhoz, kövesse az 1 – 3. lépéseket.
. Nyomja meg a $% gombokat a Clock Set
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
Music
System Information
Photo
No Disc
Setup
Time Zone
System Setup
◄
Clock Set
►
Language Setup
Power On/Off sound
: On
Audio Setup
Touch Key Sound
: On
Display Setup
BD Data Management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network Setup
System Update
Parental Setup
. A _+ gombok segítségével lépkedhet a “da.” (dátum),
“hr” (óra) és “min” (perc) opcióra. Állítsa be a dátumot és
időt a $% gombok segítségével, majd nyomja meg az
eNTeR gombot.
Music
System Information
Photo
No Disc
Setup
Clock Set
System Setup
Languageda.
Setup
AudioJAN/01/2009
Setup
Displa
Thursday
y Setup
HDMI Setup
s Save
Network Setup
◄
Time Zone
Clock Set
hr.
min.
Power On/Off sound
01 Key01Sound
Touch
►
: On
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
r Return
System Update
Parental Setup
3_ rendszer beállítás
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind36 36
2009-02-13 오후 6:42:35
nyelv beállítása
NyeLV FuNKCIóK BeÁLLíTÁSA
Miután beállította az audio, felirat, lemezmenü és lejátszómenü nyelvének opcióit, automatikusan alkalmazásra
kerülnek a filmek lejátszásakor.
 Ha egy másik audio vagy felirat nyelvet szeretne választani a lemez lejátszása közben, akkor a lemezmenüből
ezt megteheti.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a MeNu
gombot.
. Nyomja meg a $% gombokat a Setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
◄
Language Setup
►
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a Language Setup
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
A nyelv beállító menü megjelenik.
● NyeLV BeÁLLíTÁSA
M
Music
No Disc
Photo
System Setup
Setup
Language Setup
Audio
: Original
Audio Setup
Subtitle
: Auto
Display Setup
DivX Subtitle
: Western
HDMI Setup
Disc Menu
: English
Network Setup
Menu
: Auto
◄
►
Parental Setup
. Nyomja meg a $% gombokat a kívánt nyelvi funkció
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombot.
Music
No Disc
•
•
•
•
•
Photo
System Setup
Setup
Language Setup
Audio : A lemez audio nyelvéhez.
Subtitle : A lemezfelirathoz.
DivX Subtitle : A DivX feliratokhoz.
Disc Menu : A lemezen található lemez menühoz.
Menu : A Blu-ray lemezlejátszó kivetített menüjéhez.
Audio
: Original
✓ Original
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
DivX Subtitle
: AutoEnglish
Français
: Western
HDMI Setup
Disc Menu
Network Setup
Menu
Parental Setup
◄
►
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
. Nyomja meg a $% gombokat a kívánt nyelvi funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR
gombot.
M
 Nyomja meg a RETURn vagy _ gombot az elõzõ menühöz való visszatéréshez. Nyomja meg a MEnU
gombot a menü bezárásához.
 A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha az a lemez által támogatott.
 Ha a feliratnyelv olvashatatlan betűkkel jelenik meg, változtassa meg a DivX feliratot a megfelelő régió
szerint. Ha továbbra sem működik, akkor ez a formátum nem támogatott.
Magyar _3
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind37 37
2009-02-13 오후 6:42:37
audio beállítása
Az AuDIO BeÁLLíTÁSOK KONFIguRÁLÁSA
Beállíthatja a hangeszközt és a hang állapotát a lejátszóhoz csatlakoztatott hangrendszernek megfelelően.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a MeNu
gombot.
Music
System Setup
Photo
. Nyomja meg a $% gombokat a Setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
No Disc
Setup
Language Setup
◄
Audio Setup
►
Display Setup
HDMI Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a Audio Setup
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
Network Setup
Parental Setup
. Nyomja meg a $% gombokat, ahhoz hogy kiválassza a
szükséges opciót a lent felsoroltak közül, majd nyomja
meg az eNTeR vagy + gombokat.
Music
. Nyomja meg a $% gombokat, a kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
Photo
No Disc
Setup
. Az egyes audió opciók részletes kifejtése alább található.
System Setup
Language Setup
Digital Output
: PCM
Display Setup
PCM Down Sampling
: On
HDMI Setup
Dynamic Compression : On
Audio Setup
◄
►
Network Setup
M
Parental Setup
 Nyomja meg a RETURn vagy _ gombot az elõzõ menühöz
való visszatéréshez. Nyomja meg a MEnU gombot a menü
bezárásához.
Digitális kimenet
A Blu-ray lemezeken három hangsáv lehet.
Music
- Elsődleges audio : A lemez elsődleges audio hangsávja
- Másodlagos audio : A Blu-ray lemez BONUSVIEW
ablakának hangsávja.
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
- Audio Effekt : A Blu-ray lemezek menüpontjainak
kiválasztásakor hallható hangok (a lemeztől függően).
◄
Digital Output
: PCM
✓ PCM
PCM Down Sampling
: On Bitstream(Re-encode)
►
Dynamic Compression : On Bitstream(Audiophile)
Network Setup
Parental Setup
Digitális kimenet választék
Beállítás
PCM
Bitstream
(Re-encode)
Bitstream
(Audiophile)
Definíció
Elsődleges, másodlagos és
effekt hangsávok együttes
dekódolása PCM audióvá.
Dekódolja az elsődleges,
másodlagos és effekt
hangsávokat egy PCM
hangsávvá, majd újrakódolja
a PCM audiót DTS
bitstreammé.
Csak az elsődleges hangsávot
adja (a fő fejezet fő
hangsávját), így az erősítő
dekódolhatja az audió
jelfolyamot.
Erősség
Nemcsak az elsődleges hang
hallható, de a másodlagos és az
effekt hangok is.
A lejátszó képes a Dolby
TrueHD és DTS-HD Master
Audio dekódolására, a
hangkimenet minősége a
Bitstream (audiophile)
beállításnak megfelelő lesz.
Gyengeség
Optikai kábel használatakor
előfordulhat, hogy nem
hallható többcsatornás
surround hang.
A hangminőség kisebb, mint
a PCM vagy Bitstream
Nemcsak az elsődleges hang
(Audiophile) beállítások
hallható, de a másodlagos és az
esetén, ha HDMI vagy optikai
effekt hangok is.
bemenettel rendelkező
erősítőt használ.
A lejátszó képes a Dolby
TrueHD és DTS-HD Master
A másodlagos és az effekt
Audio dekódolására, a
audiót nem fogja hallani.
hangkimenet minősége a PCM
beállításnak megfelelő lesz.
Ajánlott felhasználás
Akkor javasolt, ha HDMI
erősítőt használ.
Ez az ajánlott választás, ha
az erősítőn nincs HDMI
bemenet, viszont van
optikai bemenet, amely
dekódolja a DTS-t.
Akkor javasolt, ha HDMI
1.3 erősítője van, amely
képes a Dolby TrueHD és a
DTS-HD Master Audio
dekódolására.
3_ audio beállítása
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind38 38
2009-02-13 오후 6:42:40
M
 Gyõzõdjön meg róla, hogy a jó digitális kimenetet választotta ki, mert különben nem lesz hang vagy hangos
zajt fog hallani.
 Ha a HDMI eszköz (vevőkészülék, TV) nem kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby Digital, DTS),
akkor a hangkimenet átvált PCM-re.
 A másodlagos és effekt audio nem lesz hallható hagyományos DVD-ken.
 Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak másodlagos és effekt audiót.
 A digitális kimenet beállítás nincs hatással az analóg (L/R) audióra vagy a TV HDMI audiójára. Ez csak az
● AuDIO BeÁLLíTÁSA
erősítő optikai és HDMI audióját befolyásolja.
 Amikor a lejátszóról HD audio adatfolyamot vezet ki (Dolby TrueHD vagy DTS-HD Master Audio) az optikai
kimeneten keresztül egy HDMI 1.3 erősítőhöz, akkor csak 2 csatornás PCM audio lesz hallható.
 Ha MPEG audio zeneszámot játszik le az audio jel kimeneti jel PCM hacsaknem digitális kimemet választó
(PCM vagy Bitsream).
PCM mintavételezés
• On : Válassza ezt, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erõsítõ
96KHz-cel nem kompatibilis. A 96 kHz-es jelek
átalakításra kerülnek, 48 kHz-es jellé
• Off : Válassza ezt, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erősítő
96KHz-cel nem kompatibilis. A jelek változtatás nélkül
kerülnek a kimenetre.
M
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: PCM
✓ On
►
Dynamic Compression : On Off
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
 Még akkor is, ha a PCM Down Sampling opció Off beállításon van, néhány lemez esetén csak a lekevert
hang fog az optikai digitális kimenetre kerülni.
HDMI
• Ha az Ön TV-je nem kompatibilis a tömörített többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS),
akkor előfordulhat, hogy az egység lekevert, kétcsatornás PCM audiót fog kivezérelni, még akkor is,
ha a Bitstream (akár az Újrakódolás, akár az Audiophile) opció van beállítva.
• Ha az Ön TV-je nem kompatibilis a 48 kHz fölötti PCM mintavételezési rátákkal, akkor előfordulhat,
hogy az egység lekevert, 48 kHz-es PCM audiót fog kivezérelni, még akkor is, ha a "PCM Down
Sampling" opciót Off beállításra állítja.
Dinamikus tömörítés
Ez csak akkor működik, ha a Dolby Digital jelzés
felismerhetõ.
• On : Ha a film hangsávját alacsonyan vagy kis
hangszórókkal játssza le, a rendszer helyes tömörítést tud
alkalmazni, ahhoz, hogy a halk tartalmat még érthetõbbé
tegye és megelõzze a drámai jelenetek túl erõs hangját.
• Off : Szabványos dinamikus intervallumban élvezheti a
filmet.
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Digital Output
: PCM
Language Setup
PCM Down Sampling
: On
Audio Setup
Display Setup
◄
Dynamic Compression : PCM
✓ On
►
Off
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Magyar _3
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind39 39
2009-02-13 오후 6:42:42
kijelző beállítás
A KIJeLző BeÁLLíTÁSOK KONFIguRÁLÁSA
Ez a funkció lehetõvé teszi a TV képernyő beállításainak állítását.
Ez a funkció lemez- és TV-típus függő. Előfordulhat, hogy néhány
lemezzel vagy TV-vel nem működik.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a MeNu
gombot.
. Nyomja meg a $% gombokat a Setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
3. Nyomja meg a $% gombokat a Display Setup
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
Megjelenik a Video beállítás menü.
. A $% gombok segítségével válassza ki a kívánt
megjelenítési opciót a listából.
. A $% gombok segítségével válassza ki a kívánt almenüt a
videó megjelenítési opciók közül, majd nyomja meg az
eNTeR gombot.
. Az egyes video opciók részletes kifejtése alább található.
M
System Setup
Music
Language Setup
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
_
Display Setup
►
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Network Setup
Resolution
: 1080p
Parental Setup
Progressive Mode
: Auto
Display Setup
◄
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
 Nyomja meg a RETURn vagy _ gombot az elõzõ menühöz való visszatéréshez. Nyomja meg a MEnU
gombot a menü bezárásához.
TV Tulajdonság
A televíziója típusától függõen, beállíthatja a képernyõ beállításokat. (képlépték)
• 4:3 Letter Box :
Válassza ki, ha a teljes 16:9-es Blu-ray
lemez/DVD képernyõt szeretné látni, még
akkor is, ha a TV csak a 4:3 felbontási
arányt támogatja. Fekete csík fog
megjelenni a képernyõ tetején és alján.
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
TV Aspect
: 16:94:3Normal
Letter Box
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off 4:3 Pan-Scan
Network Setup
Resolution
16:9 Wide
: 1080p
Parental Setup
Progressive Mode
• 4:3 Pan-Scan :
Válassza ezt, ha a Blu-ray lemez/DVD
által biztosított 16:9-es képarányú videót
a kép tetején és alján látható fekete
csíkok nélkül szeretné látni, még akkor is,
ha 4:3-as képarányú TV-vel rendelkezik.
(Az oldalt kilógó filmszélek levágásra
kerülnek.)
• 16:9 Wide:
A teljes 16:9 felbontású képet szélesvásznú TV-jén nézheti meg.
◄
►
✓ 16:9 Normal
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
• 16:9 normal :
Bizonyos filmek (4:3 forrás) 4:3 Pillarbox (fekete csíkok a kép jobb és bal oldalán) módban fognak
megjelenni, ha a 16:9 normál opció van kiválasztva.
M
 A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.
 Ha olyan képarányt választ, amely eltér a TV képernyőjének képarányától, akkor előfordulhat, hogy a kép torz
lesz.
0_ kijelző beállítás
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind40 40
2009-02-13 오후 6:42:46
Film képváltási gyakorisága (24 FPS)
A filmeket általában 24 kép/másodperces sebességgel
rögzítik. Néhány Blu-ray lemez képes ezen a sebességen
lejátszani a filmeket. A Movie Frame (24Fs) funkció ON
beállításával a Blu-ray lejátszó HDMI kimenetét 24 kép/
másodperces értékre állíthatja be a jobb képminőség
érdekében.
System Setup
Music
Language Setup
Photo
No Disc
Audio Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: PCMOn
HDMI Setup
Resolution
✓ Off
: 1080p
Network Setup
Progressive Mode
Parental Setup
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
Display Setup
Setup
◄
: Auto
● KIJeLző BeÁLLíTÁS
A Movie Fame (24Fs) funkciót kizárólag olyan TV-n élvezheti,
amely támogatja ezt a funkciót.
►
Ez a menü kizárólag 1080i és 1080p HDMI felbontás esetén
választható.
Lemeztől függően két fajta forrás közül lehet választani: Movie (Film) anyag (24 kép/másodperc) és
Video anyag (30 kép/másodperc). Ha a beállítás mozgófilm (24 keret) és video (30 keret) között vált, a
képernyő néhány másodpercig villoghat.
Felbontás
Beállítja a komponens és HDMI videó jel kimeneti
System Setup
Music
Language Setup
TV Aspect
felbontását.
Photo
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
• A számok a 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p és 1080i
Display Setup
Setup
Resolution
jelzésekben a videó vezetékeinek számát jelölik. Az i és p
HDMI Setup
Progressive Mode
Network Setup
Still Mode
a váltott soros és a progresszív érzékelést jelölik.
Parental Setup
Screen Message
- BD Wise : Automatikusan beállítja az optimális
Front Display
felbontást, ha HDMI-vel csatlakozik BD Wisekompatibilis TV-hez.
(A BD Wise menüpont csak a BD Wise funkció
bekapcsolása esetén jelenik meg.)
- 1080p : 1080 soros progresszív videokimenet (csak HDMI esetén).
- 1080i : A váltott soros videó 1080 vonalát eredményezi.
- 720p : A progresszív videó 720 vonalát eredményezi.
- 576p/480p : A progresszív videó 576/480 vonalát eredményezi.
- 576i/480i : 576/480 soros váltott soros videokimenet (csak Komponens esetén).
No Disc
Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a 24 kép/
másodperces üzemmódot vagy a kiválasztott felbontást,
akkor a következő üzenet jelenik meg:
M
: 16:9 Normal
: Off
: PCM
✓ 1080p
►
: Auto1080i
: Auto720p
: On 576p/480p
576i/480i
: Bright
System Setup
Music
Photo
No Disc
Ha a yes opciót választja, és az adott felbontást nem
támogatja a TV, akkor a képernyő fekete lesz. Várjon 15
másodpercet, és a felbontás automatikusan visszatér a
korábbi értékre.
◄
Setup
!
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
If no pictures
after the selection,
◄
Resolution
Display
Setup are shown
please wait for 15 seconds. And then,
Progressive Mode
HDMI
Setup will be reverted
the resolution
: 1080p
►
: Auto
Still Mode
to the previous
Network
Setup value automatically.
: Auto
Message
Parental
Setup
Would you
like to make aScreen
selection?
Front Display
Yes
No
: On
: Bright
 Ha a képernyő fekete, nyomja meg és tartsa lenyomva a lejátszó elején található UGRÁS (]) gombot
legalább 5 másodpercig (úgy, hogy közben nincs a lejátszóban lemez). Valamennyi beállítás visszatér a gyári
alapértelmezett értékre. Kövesse az előző oldalon található lépéseket az egyes módok közti váltáshoz, és
válasszon ki egy olyan megjelenítési opciót, amelyet támogat a TV-je.
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Magyar _1
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind41 41
2009-02-13 오후 6:42:49
kijelző beállítás
❖ Felbontás kimeneti üzemmód szerint
• Blu-ray lemez lejátszás
Kimenet
HDMI
Component (HDMI és számítógép
csatlakoztatva/Csak számítógép csatlakoztatva)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) ki
1080p@60F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) be
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) ki
1080i
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
Component (HDMI és számítógép
csatlakoztatva/Csak számítógép csatlakoztatva)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
1080i
1080i
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
Beállítás
• DVD lejátszás
Kimenet
Beállítás
M
720p
720p
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
 Ha DVD lejátszásakor a HDMI és Komponens aljzatokat is csatlakoztatja, és kiválasztja a Komponens 1080p,
1080i vagy 720p módot, a megjelenítési beállítások menüben a kimeneti felbontás a 1080p, 1080i vagy
720p lesz.
A felbontás valójában 576i/480i.
 A lejátszó rendelkezik a HDMI Auto Detect (HDMI automatikus észlelés) funkcióval. Amikor a lejátszót először
csatlakoztatja a TV-hez a HDMI-n keresztül, akkor a lejátszó kimenete automatikusan átvált HDMI-re.
 Ha ez a funkció nem működik, akkor nem lehet kiválasztani az 1080p felbontást és a Movie Frame (24Fs)
üzemmódot.
 A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás funkcióval ahhoz, hogy alkalmazni lehessen a Movie
Frame (24Fs) üzemmódot.
Progresszív mód
A Progresszív mód segít a képminőség javításában a 480i felbontású DVD lemezek megtekintésénél.
• Auto : A lejátszó automatikusan beállítja a legjobb
System Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Music
képminőséget a megtekintett DVD-hez.
Language Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Photo
Audio Setup
Resolution
: 1080p
• Video : A legjobb képet adja koncert vagy TV műsoros
Display Setup
Setup
Progressive Mode
: PCM
✓ Auto
DVD-k esetén.
HDMI Setup
Still Mode
: AutoVideo
◄
No Disc
Network Setup
Screen Message
: On
Parental Setup
Front Display
: Bright
►
_ kijelző beállítás
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind42 42
2009-02-13 오후 6:42:50
Képkocka és mező sáv
Kimerevítési mód
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Movie Frame (24 Fs)
Language Setup
Resolution
: 1080p
Audio Setup
Progressive Mode
: Off
: Auto
Still Mode
: PCM
✓ Auto
HDMI Setup
Screen Message
Network Setup
Front Display
: On Field
Frame
: Bright
Display Setup
◄
►
Parental Setup
● KIJeLző BeÁLLíTÁS
A DVD kép kimerevítéséhez beállíthat Auto, Field vagy
Frame beállítást.
• Auto : Ezzel a beállítással a lejátszó automatikusan a
legjobb képet fogja adni a tartalomtól függően.
• Field : Sok akcióval teli jelenet kimerevítése.
• Frame : Az állókép felbontásának növelése.
Képernyõ üzenet
• On : A működési módhoz kapcsolódóan jelenít meg
üzeneteket.
• Off : A működési módhoz kapcsolódóan nem jelenít meg
üzeneteket.
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Resolution
: 1080p
Language Setup
Progressive Mode
: Auto
Audio Setup
Still Mode
: Auto
Screen Message
: PCM
✓ On
Front Display
Off
: Bright
System Setup
Progressive Mode
: Auto
Language Setup
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: PCM
Auto
Display Setup
◄
HDMI Setup
►
Network Setup
Parental Setup
elülsõ lejátszó
• Auto : A kijelzõ sötét lejátszás alatt , világos, ha a készülék
Stop módban van.
• Dim : Válassza ki a kijelzõ ablak halványításához.
• Bright : Válassza ki a kijelzõ ablak világosításához.
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
►
Dim
✓ Bright
Parental Setup
Magyar _3
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind43 43
2009-02-13 오후 6:42:53
HDMI beállítása
A HDMI BeÁLLíTÁSI OPCIóK KONFIguRÁLÁSA
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a MeNu
gombot.
. Nyomja meg a $% gombokat a Setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
3. Nyomja meg a $% gombokat a HDMI Setup
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy ▶
gombokat.
Megjelenik a HDMI beállítás menü.
. A $% gombok segítségével válassza ki a kívánt
megjelenítési opciót, majd nyomja meg az eNTeR vagy
a + gombot.
Language Setup
Music
Audio Setup
Photo
No Disc
Setup
Display Setup
◄
HDMI Setup
►
Network Setup
Parental Setup
Anynet+ (HDMI-CeC) (Csak samsung termékek esetén)
Ha a HDMI be van kapcsolva, akkor használni lehet az
Anynet+ funkciót.
• On : Az Anynet+ funkciók használhatók.
• Off : Az Anynet+ funkciók nem használhatók.
Music
Photo
No Disc
Setup
Mi az Anynet+?
Az Anynet+ egy kényelmes funkció, amely közös működést
tesz lehetővé más, Anynet+ funkcióval ellátott Samsung
termékekkel.
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
Anynet+ (HDMI-CEC)
: 16:9
Normal
✓ On
Network Setup
HDMI Format
: Off Off
Parental Setup
BD Wise
: On
Picture Mode
: Dynamic
HDMI Setup
◄
►
Az egységet vezérelheti egy Samsung TV távvezérlővel is, vagy mindössze a Blu-ray lejátszó
távvezérlőjének PLAy gombjával bekapcsolhatja a Samsung TV-t és a házimozi rendszert, és
lejátszhatja a lemezt.
M
 Ez a funkció nem elérhető, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC-et.
Az Anynet+ használata
1. Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót egy Samsung TV-hez egy HDMI kábel segítségével.
(lásd a 22~24. oldalt)
2. Állítsa az Anynet+ (HDMI-CEC-et) “On” beállításra a Blu-ray lejátszón.
3. Állítsa be az Anynet+ funkciót a TV-n. (Lásd a TV használati utasítását további információért.)
Az Anynet+ funkciói
• Egyérintős lejátszás
Bekapcsolhatja a Samsung TV-t és a házimozit, és játsza le a lemezt a készülékkel egyszerűen a
PLAy gomb megnyomásával a TV távvezérlőjén.
• Egyérintős megtekintés
Válassza ki a “Watching Blu-ray Disc Player” (Blu-ray lejátszójának megtekintése) vagy a “Connected to
Blu-ray Disc player” (Csatlakoztatva a Blu-ray lejátszójának lejátszóhoz) (TV-től függően) a TV Anynet+
menüjében. A Blu-ray lejátszó automatikusan bekapcsol, a TV pedig átvált HDMI üzemmódra.
• Távvezérlő összekapcsolása
Az egység Samsung TV távvezérlővel is irányítható.
• A Samsung TV távirányítóján rendelkezésre álló gombok: Ezek a gombok ugyanúgy működnek, mint
a Blu-ray Disc Player távirányítójának gombjai.
- Lejátszás-vezérlő gombok :
- Menü-vezérlő gomb :
- Számgombok :
~
- Színgombok :
_ HDMI beállítása
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind44 44
2009-02-13 오후 6:42:55
M
● HDMI BeÁLLíTÁSA
A TV Anynet+ menüje
Ha megnyomja a Samsung TV távvezérlőjén lévő Anynet+
n
gombot, akkor a következő képernyőmenü (OSD) jelenik
BD Player
meg.
View TV
Select Device
• Blu-ray lejátszójának menüje
Record
Menu on Device
- Film lejátszásakor : előhozza a lemez menüjét
Device Operation
(megegyezik a Blu-ray lejátszó távvezérlőjének DISC
Receiver : Off
MeNu gombjával)
Setup
>Move
sEnter
- Stop üzemmódban : előhozza a SETUP menüt
eExit
(megegyezik a Blu-ray lejátszó távvezérlőjének MeNu
gombjával.)
• Blu-ray lejátszójának működtetési menüje
- DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM , BD-RE lejátszásakor :
megjeleníti az INFO OSD-t (megegyezik a lejátszó távvezérlőjének INFO gombjával)
 Ez a menu eltérő lehet, az Ön Samsung TV-jétől függően.
HDMI formátum
Optimalizálhatja a HDMI kimenetet TV-re vagy monitorra.
• TV : Válassza ezt, ha a HDMI TV-hez van csatlakoztatva.
• Monitor : Válassza ezt, ha a HDMI monitorhoz van
csatlakoztatva.
Ha a lejátszó TV-hez van csatlakoztatva, akkor a Monitor
opció nem elérhető.
M
Music
Photo
No Disc
Setup
Language Setup
Audio Setup
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
HDMI Format
: PCM
✓ TV
Network Setup
BD Wise
: On Monitor
Parental Setup
Picture Mode
: Dynamic
Display Setup
HDMI Setup
◄
►
 TV-nek vagy monitornak csatlakoztatva kell lennie a lejátszóhoz, mielőtt kiválasztaná ezt az opciót.
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind45 45
2009-02-13 오후 6:42:57
HDMI beállítása
BD Wise funkció (Csak samsung termékek esetén)
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung termékeket HDMI-vel csatlakoztatja, akkor a készülék beállítja az
optimális felbontást.
• On : A BD/DVD lemez eredeti felbontása jelenik meg a
Language Setup
Music
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
TV-n.
Audio Setup
Photo
HDMI Format
: TV
Display Setup
• Off : A kimeneti felbontás a korábban beállított Felbontás
BD Wise
: PCM
Setup
HDMI Setup
✓ On
érték lesz, a lemez felbontásától függően.
Off
Picture Mode
: Dynamic
Network Setup
No Disc
►
◄
Parental Setup
M
 Ha módosítani szeretné a felbontást bekapcsolt BD Wise funkcióval, először Off kell kapcsolnia azt.
 Ha kikapcsolja a BD Wise funkciót, a csatlakoztatott TV automatikusan visszaáll a maximum felbontásra.
 Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók nem
használhatók.
 A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja On a funkciót a lejátszón és a TV-n is.
Picture Mode funkció
Ez a funkció lehetővé teszi a videó képminőség beállítását, ha HDMI-n keresztül csatlakozik a TV-hez.
• Dynamic : A képkeménység növelése.
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
Language Setup
Music
HDMI Format
: TV
Audio Setup
• Normal : A legtöbb esetben ez alkalmazható.
Photo
BD Wise
: On
Display Setup
• Movie : Ez a legjobb beállítás mozifilmek nézéséhez.
Picture Mode
: Normal
Setup
HDMI Setup
✓ Dynamic
No Disc
◄
Network Setup
Normal
Parental Setup
Movie
_ HDMI beállítása
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind46 46
2009-02-13 오후 6:42:58
gyermekzár beállítás
A gyeRMeKzÁR BeÁLLíTÁSA
A gyermekzár funkció a besorolással ellátott Blu-ray lemez/DVD lemezek esetében működik, amely segít
kontrolálni a Blu-ray lemez/DVD lemezek típusát, melyeket a családja néz. Egy lemezen 8 besorolás van.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a MeNu
gombot.
. Nyomja meg a $% gombokat a Setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
3. Nyomja meg a $% gombokat a Parental Setup
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
Amikor elõször működteti a Blu-ray lemezlejátszót, az
“Enter New password.” üzenet fog megjelenni.
Display Setup
Music
HDMI Setup
Photo
No Disc
No Disc
Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
►
Music
Display Setup
Photo
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Setup
Setup
HDMI Setup
Enter New password.
- Number
. A távirányítón található szám gombok segítségével adja
meg a 4 számjegyű jelszót.
Megjelenik a “Confirm the password.” üzenet.
Adja meg ismét a jelszavát.
No Disc
r Return
Music
Display Setup
Photo
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Setup
Setup
HDMI Setup
Confirm the password.
- Number
. Nyomja meg az eNTeR vagy + gombot a Parental
Lock kiválasztásához.
. Nyomja meg a $% gombokat a On vagy Off
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
● gyeRMeKzÁR BeÁLLíTÁS
hZ
Music
Photo
No Disc
Setup
r Return
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
M
 Nyomja meg a RETURn vagy _ gombot az elõzõ menühöz való visszatéréshez. Nyomja meg a MEnU
gombot a menü bezárásához.
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind47 47
2009-02-13 오후 6:43:02
gyermekzár beállítás
Ha elfelejtette jelszavát
1. Távolítsa el a lemezt.
. Nyomja meg és tartsa nyomva a ugRÁS (]) gombot az elülsõ panelen legalább 5 másodpercig.
• Az összes beállítás visszaáll a gyári beállításokra.
M
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
A besorolási szint beállítása
1. Nyomja meg a $% gombokat a Rating Level
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a Rating Level
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
Például, ha a 6. szintet válassza ki, a lemezek, melyek 7.,
8. szintet is tartalmaznak, nem fognak működni.
A nagyobb számok azt jelzik, hogy a programot csak
felnõtt használatra szánták.
A 1-es szint a legszigorúbb, ha 8-as szint a legenyhébb.
Music
Photo
No Disc
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: Off
8(Adults)
►
7
New Password
6
5
4
3
2
✓ 1(Kids)
A jelszó megváltoztatása
1. Nyomja meg a $% gombokat a New Password
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
Music
Photo
No Disc
. A távirányítón található szám gombok segítségével adja
meg a 4 számjegyű jelszót. Megjelenik a “Enter New
password.” üzenet.
Setup
Music
Photo
No Disc
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Network Setup
Rating Level
: 1(Kids)
Parental Setup
◄
New Password
►
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
Network Setup
Rating Level
Parental Setup
◄
Parental Setup
New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
- Number
3. A távirányítón található szám gombok segítségével adja
meg ismét a jelszavát.
Music
Photo
No Disc
Setup
r Return
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
Network Setup
Rating Level
Parental Setup
◄
Parental Setup
New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
- Number
r Return
_ gyermekzár beállítás
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind48 48
2009-02-13 오후 6:43:06
hálózat beállítása
A HÁLózATI OPCIóK BeÁLLíTÁSA
Az információ megszerzéséhez a megfelelő beállításokhoz ellenőrizze a hálózati beállítást a
számítógépen vagy vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval.
◄
No Disc
● HÁLózAT BeÁLLíTÁSA
A Blu-ray lejátszó hálózatba kapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket.
1. Amikor az egysés Stop módban/No Disc módban van,
Audio Setup
Music
nyomja meg a MeNu gombot.
Display Setup
Photo
HDMI Setup
. Nyomja meg a $% gombokat a Setup kiválasztásához,
Setup
Network Setup
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
Parental Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a Network Setup
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
. A $% gombokkal válassza ki a kívánt hálózati opciót az
alábbiak közül, majd nyomja meg az eNTeR vagy a +
gombot.
. A $% gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
A hálózati opciók leírását a következőkben tárgyaljuk.
►
Hálózat választás
A hálózathoz való csatlakozás módja lehet Cable vagy
Wireless.
A beállításhoz kövesse az 1~3 lépéseket a 49. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a Network Selection
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
• Cable : A hálózathoz való kábeles csatlakozás esetén.
(lásd a 29. oldalt)
• Wireless : A hálózathoz való vezeték nélküli
csatlakozás esetén. (lásd a 30. oldalt)
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
Network Selection
: Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Network Selection
: Cable
Kábel hálózat
A beállításhoz kövesse az 1~3 lépéseket a 49. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a Cable Network
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
. A $% gombok segítségével válassza ki a DHCP opciót,
majd nyomja meg az eNTeR gombot.
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
Cable Network
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
M
: Off
Network Connection Test
 Ha a DHCP beállítás On opcióra van állítva, akkor az IP
BD-LIVE Internet
Connection
címet, az alhálózati maszkot és az átjárót nem tudja
kiválasztani.
: Allow (Valid Only)
 Ha a DNS beállítás Auto opción van, akkor az elsődleges/
másodlagos DNS-t nem tudja kiválasztani.
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Display SetupCable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Selection
: On
IP Address
Network
Setup
: ◄ 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Subnet Mask
Parental
Setup
Gateway
: 255Wireless
. 255 . 255Network
. 0
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS
►
: Auto
NTP Server
: Off
0 . 0 . 0 . 0
Network Connection Test
0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Primary DNS
:
Secondary DNS
:
Save
:
s Select
r Return
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind49 49
2009-02-13 오후 6:43:10
hálózat beállítása
. Nyomja meg a $% gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
• Ha a DHCP beállítás Off opción van, a
DNS beállítás pedig Kézi opción, akkor
adja meg az IP címet, az alhálózati
maszkot, az átjárót és az elsődleges DNS
beállításokat (a másodlagos DNS
megadása nem kötelező).
• Ha a DHCP On módra van állítva, a DNS
pedig Kézi módra, írja be az elsődleges
DNS beállítást (a másodlagos DNS
megadása nem kötelező).
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Network Selection
:
DHCPSetup
: Off
HDMI
_
IP Address
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Network
Setup : 255Wireless
Subnet Mask
. 255 . 255
. 0
Network
◄
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS Setup : Manual
Parental
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Network
Test
Secondary DNS : 0 . 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Music
Photo
No Disc
Setup
Music
Photo
No Disc
Setup
_
: (Valid Only)
►
Beállítás nem
elérhető
Beállítás elérhető
: (Valid Only)
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Network Selection
:
DHCPSetup
: On
HDMI
IP Address
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Network
Setup
Subnet Mask : 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
◄
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS Setup : Auto
Parental
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Test
Secondary DNS : 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
M
Beállítás elérhető
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Network Selection
:
DHCPSetup
: On
HDMI
_
IP Address
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Network
Setup : 255Wireless
Subnet Mask
. 255 . 255
. 0
Network
◄
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS Setup : Manual
Parental
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Test
Secondary DNS : 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
• Ha a DHCP On módra van állítva, a DNS
pedig Auto módra, akkor nincs szükség
egyéb beállításra.
►
►
Beállítás nem
elérhető
: (Valid Only)
 Amikor kiválaszt egy elemet, használja a szám és a $%_+ gombokat.
 Ha az automatikus beállítások nem működnek, vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával.
. Amikor kész van, a ▲▼ gombok segítségével válassz aki a Save elemet, majd nyomja meg az
eNTeR gombot.
. Ha nem szeretné elmenteni a módosításokat, akkor a $%_+ gombok segítségével válassza ki a
Cancel elemet, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
M
 A jelen kézikönyvben szereplő IP cím csak illusztráció. A valódi IP címet illetően a hálózati beállításokat kell
megtekinteni.
 Az IP címhez, az alhálózati maszk, átjáró és elődleges DNS beállítások megszerzéséhez ellenőrizze a
számítógépen a hálózati beállításokat, vagy keresse fel internetszolgáltatóját.
Vezeték nélküli hálózat
A beállításhoz kövesse az 1~3 lépéseket a 49. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a Wireless Network
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Display Setup
Network Selection
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
: Wireless
Cable Network
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
0_ hálózat beállítása
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind50 50
2009-02-13 오후 6:43:13
. A $% gombok segítségével válassza ki a DHCP opciót,
majd nyomja meg az eNTeR gombot.
M
Audio Setup
Music
Wireless Network
Display Setup
Photo
 Ha a DHCP beállítás On opcióra van állítva, akkor az IP
No Disc
Network Selection
: Not Selected
HDMI Setup
Access Point
Setup
címet, az alhálózati maszkot és az átjárót nem tudja
kiválasztani.
DHCP Setup
Network
: ◄ OnCable Network
IP Address
Parental
Setup
Subnet Mask
:
DNS
DNS Server
Save
másodlagos DNS-t nem tudja kiválasztani.
►
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
: Auto
Network Connection Test
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Gateway
 Ha a DNS beállítás Auto opción van, akkor az elsődleges/
:
0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
s Select
r Return
No Disc
- Válassza ki a megfelelő Biztonsági Hozzáférési
Pontot, ha ismert. Ha nem, válassza a WEP,
WPAPSK vagy WPA2PSK lehetőséget az alábbi
listából, és írja be a jelszót. Próbálja ki az egyes
Biztonsági Hozzáférési Pontokat, és írja be a jelszót,
amíg a kapcsolat sikeresen létrejön.
◄
Audio Setup
Access Point – Security
Display Setup
Music
Photo
No Disc
Setup
1
2
Network Selection
HDMI Setup
OPEN
Network Setup
WEP
Parental Setup
WPAPSK
3
:
Cable Network
◄
►
● HÁLózAT BeÁLLíTÁSA
. Nyomja meg a $% gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
• Hozzáférési pont kiválasztásához az eNTeR gomb
Audio Setup
Music
megnyomására megjelenik az elérhető pontok listája.
Wireless Network
Display Setup
Photo
Network Selection
:
HDMI Setup
(A keresés néhány másodpercig eltarthat.)
Access Point
: Not Selected
Setup
DHCP Setup
: OnCable Network
Network
- Ha kiválasztott egy pontot és megnyomta az eNTeR
IP Address
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
Parental
Setup
Subnet Mask
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
gombot, a készülék megpróbál csatlakozni a
Gateway
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
DNS
: Auto
hozzáférési ponthoz.
Network Connection Test
DNS Server
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Save
Cancel
- Ha sikerül, üzenet jelenik meg.
Connection
s Select
r Return
(Ha a kiválasztott AP Lezárás ikont tartalmaz,
biztonsági hitelesítésre lesz szükség.)
►
Wireless Network
Proxy
WPA2PSK
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
s Select
- Írja be a jelszót, majd nyomja meg a KéK(D) gombot
a hozzáférési pont (útválasztó) eléréséhez.
Music
Photo
No Disc
:
(Valid Only)
r Return
Audio Setup
Display Setup Password
Network Setup
A B C Parental
D E Setup
F G
Q R S T U V W
g h i j k l m
w x y z 1 2 3
+ = . ~ ! @ #
a Back Space b Space
- Number
1
2
Network Selection
HDMI Setup
Setup _
Cable Network
◄
H
X
n
4
$
3
:
►
I Wireless
J K LNetwork
M N O P
Y Z a b c d e f
Proxy
o p q r s t u v
5 NTP
6 7Server
8 9 0 − _: Off
% Network
^ & (Connection
) / ?Test|
c Clear
d Connect
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Connection
s Select
r Return
Az AP hitelesítésről továbbiakat az AP használati útmutatójában olvashat.
• Ha a DHCP beállítása Off, a DNS
beállítása pedig Manual, akkor írja be az
IP-címet, alhálózati maszkot, átjárócímet
és DNS szervert.
Music
Photo
No Disc
Setup
_
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection
Access
Point : Not Selected
HDMI
Setup
DHCP
: Off Cable Network
Network
Setup : 0 Wireless
IP Address
. 0 . 0Network
. 0
◄
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
GatewaySetup : 0 . 0 . 0 . 0
Parental
NTP Server
DNS
: Manual
DNS Server
Save
:
►
:
Beállítás elérhető
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
: (Valid Only)
Magyar _1
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind51 51
2009-02-13 오후 6:43:18
hálózat beállítása
• Ha a DHCP beállítása On, a DNS
beállítása pedig Manual, akkor írja be a
DNS szervert.
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection
Access
Point : Not Selected
HDMI
Setup
_
DHCP
: On Cable Network
Network
Setup : 0 Wireless
IP Address
. 0 . 0Network
. 0
◄
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
GatewaySetup : 0 . 0 . 0 . 0
Parental
NTP Server
DNS
: Manual
DNS Server
Save
• Ha a DHCP beállítása On, a DNS
beállítása pedig Auto, akkor nincs szükség
további beállításokra.
Music
Photo
No Disc
Setup
►
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection
Access
Point : Not Selected
HDMI
Setup
_
DHCP
: On Cable Network
Network
Setup : 0 Wireless
IP Address
. 0 . 0Network
. 0
◄
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
GatewaySetup : 0 . 0 . 0 . 0
Parental
NTP Server
DNS
: Auto
Save
Beállítás nem
elérhető
Beállítás elérhető
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
DNS Server
M
:
: (Valid Only)
:
►
Beállítás nem
elérhető
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
: (Valid Only)
 Amikor kiválaszt egy elemet, használja a szám és a $%_+ gombokat.
 Ha az automatikus beállítások nem működnek, vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával.
. Amikor kész van, a ▲▼ gombok segítségével válassz aki a Save elemet, majd nyomja meg az
eNTeR gombot.
. Ha nem szeretné elmenteni a módosításokat, akkor a $%_+ gombok segítségével válassza ki a
Cancel elemet, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
M
 A jelen kézikönyvben szereplő IP cím csak illusztráció. A valódi IP címet illetően a hálózati beállításokat kell
megtekinteni.
 Az IP címhez, az alhálózati maszk, átjáró és elődleges DNS beállítások megszerzéséhez ellenőrizze a
számítógépen a hálózati beállításokat, vagy keresse fel internetszolgáltatóját.
Proxy beállítása
A proxy szerver szolgáltatásai továbbítják a kérelmeket a többi szerverhez.
Ha felszólítást kap a proxy beállítás konfigurálására, írja be az ISP által meghatározott beállításokat.
A beállításhoz kövesse az 1~3 lépéseket a 49. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a Proxy kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
• Server
• Port
• user
• Password
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Display Setup
Network Selection
Proxy Wireless Network
HDMI
ProxySetup
: Off Proxy
Server Setup
Network
Port Setup
Parental
:◄
User
Password
Save
s Select
M
: Cable
NTP Server
:
: 8080Network Connection Test
:
BD-LIVE Internet
: A
:
Connection
►
(Valid Only)
Cancel
r Return
 További információért vegye fel a kapcsolatot az ISP-vel (internetszolgáltató).
_ hálózat beállítása
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind52 52
2009-02-13 오후 6:43:21
NTP szerver beállítás (Az NTP szerver idejének elküldésére
használható)
A beállításhoz kövesse az 1~3 lépéseket a 49. oldal szerint.
Music
Photo
No Disc
Setup
Cable Network
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Proxy
HDMI Setup
Network Setup
◄
NTP Server
: Cable
On
Network Connection Test
Parental Setup
BD-LIVE Internet
Connection
►
✓ Off
: Allow (Valid Only)
● HÁLózAT BeÁLLíTÁSA
. Nyomja meg a $% gombokat a NTP Server
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
• On : A lejátszó automatikusan csatlakozik az internet
szerverhez az időbeállítás beállításához.
• Off : A lejátszó nem kapcsolódik az internet szerverhez
az idő beállítása céljából.
Hálózati kapcsolat teszt
Ebben a menüpontban a hálózati kapcsolat működését lehet ellenőrizni.
A beállításhoz kövesse az 1~3 lépéseket a 49. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a Network Connection
Test kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy
+ gombokat.
Music
Photo
No Disc
Setup
Wireless Network
Audio Setup
Proxy
Display Setup
Network Connection
Test
NTP Server
HDMI Setup
✔ MAC Address (00:10:18:00:00:70)
►
◄
Network Connection Test
Network Setup
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
BD-LIVE Internet
ParentalPing
Setup
: Allow (Valid Only)
✔ Gateway
Connection
✔ Internet Service Test
BD-LIVE Internet
Connection
Your network is operating properly
r Return
BD-LIVe Internet Csatlakozás
A Blu-ray lejátszó támogatja a BD-LIVE funkciót, amely lehetővé teszi a lemez gyártója által a hálózati
kapcsolaton keresztül biztosított szolgáltatások használatát. A funkció használatához először végre kell
hajtania a LAN csatlakoztatást (lásd 29. oldal), illetve csatlakoztatnia kell a vezeték nélküli LAN adaptert
az USB aljzatba.
* Legalább 1 GB-os memóriaeszközt kell csatlakoztatnia az USB csatlakozóba ahhoz, hogy tartalmakat
tölthessen le a BD-LIVE-ról.
A BD-LIVE tartalmak böngészése közben előfordulhat, hogy az internet kapcsolatot nem tudja használni.
A beállításhoz kövesse az 1~3 lépéseket a 49. oldal szerint.
. Nyomja meg a $% gombokat a BD-LIVe Internet
Connection kiválasztásához, majd nyomja meg az
eNTeR vagy + gombokat.
• Allow (All) : Az internet kapcsolat valamennyi BD-LIVE
tartalom számára engedélyezve lesz.
• Allow (Valid Only) : Az internet kapcsolat csak azon
BD-LIVE tartalmak számára lesz engedélyezve,
amelyek érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznek.
• Prohibit : Az internet kapcsolat semelyik BD-LIVE
tartalom számára sem lesz engedélyezve.
M
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Proxy
Display Setup
NTP Server
HDMI Setup
Network Connection Test
Network Setup
BD-LIVE Internet
Connection
◄
: Off
Parental Setup
: Cable
Allow (All)
►
✓ Allow (Valid Only)
Prohibit
 Mi az érvényes tanúsítvány? Amikor a Blu-ray lejátszó a BD-LIVE szolgáltatásnak elküldi a lemez adatait
és a kérést a lemez tanúsítására, a szerver az átküldött adatok alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd
egy tanúsítványt küld vissza a lejátszónak.
 A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat korlátozott lesz.
Magyar _3
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind53 53
2009-02-13 오후 6:43:24
BD adatok kezelése
A BD adatok (a külső USB flash memórián tárolt adatok) olyan Blu-ray
tartalmak, mint például filmreklámok és egyéb, a BD-LIVE szolgáltatástól vagy a
Blu-ray lemezről letöltött speciális tartalmak.
* Legalább 1 GB-os memóriaeszközt kell csatlakoztatnia az USB csatlakozóba ahhoz, hogy tartalmakat tölthessen
le a BD-LIVE-ról.
ReNDSzeReSzKöz KezeLő
A BD adatok között tárolt felhasználói adatok kezelhetők.
1. Ha a készülék Stop módban van, nyomja meg a MeNu
gombot.
. Nyomja meg a $% gombokat a Setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
Clock Set
Music
Photo
No Disc
Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a System Setup
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
System Setup
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
Language Setup
DivX(R) Registration
Audio Setup
System Update
►
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
. Nyomja meg a $% gombokat a BD Data Management
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
- A flash memória törlése 1. Az eNTeR gombbal válassza ki a BD Data Delete pontot.
Megjelenik az “All BD data will be deleted. Do you want
to continue?” üzenet.
Photo
No Disc
2. A _ + gombokkal válassza ki a yes pontot, majd
nyomja meg az eNTeR gombot.
A készülék (tárolás) információinak leírása a lejátszón
• Total Size : A készülék (tároló) összes mérete.
• Available Size : A készülék (tároló) rendelkezésre álló
mérete.
M
Clock Set
Music
Setup
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
◄
BD Data Management
System Setup
Current Device
Flash Update
Memory
Language
Setup : ExternalSystem
Total Size : 953MB Available Size : 889MB
Audio Setup
BD Data Delete
Display Setup
s Select
HDMI Setup
►
r Return
Network Setup
Parental Setup
 Külső memória módban a lemez lejátszása félbeszakad, amennyiben a lejátszás közben eltávolítja az USB-s
eszközt.
 Csak FAT fájlrendszerű USB eszközök használhatók (DOS 8.3 kötetcímkével), és javasolt az USB 2.0
protokollt és 4MB vagy több írási/olvasási sebességű USB eszközök használata.
 Az adathordozó formázása után a Lejátszás folytatása funkció nem fog működni.
DIVX(R) RegISzTRÁLÁS
Kérjük, használja a regisztrációs kódot a DivX(R) Video On Demand formátumú Blu-ray Disc lejátszó
regisztrálásához. További információkért látogassa meg a www.divx.com/vod oldalt
_ BD adatok kezelése
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind54 54
2009-02-13 오후 6:43:26
rendszer frissítése
A Samsung a jövőben előállhat firmware frissítésekkel a Blu-ray Disc Playerhez. A firmware frissítéséhez tegye a
következőket :
vagy
2. Csatlakozzon a hálózathoz (lásd 30-31. oldal), és kövesse az alábbi lépéseket.
SzOFTVeRFRISSíTéS
1. Amikor az egysés Stop módban/No Disc módban van, nyomja
meg a MeNu gombot.
. Nyomja meg a $% gombokat a Setup kiválasztásához, majd
nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
Music
Photo
No Disc
Setup
_
+
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a System Setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a System update
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
System Setup
● ReNDSzeR FRISSíTéSe
1. Menjen a samsung.com oldalra, és nyissa meg a ‘SUPPORT’ oldalt a legújabb firmware letöltéséhez.
A firmware-t CD-R-ről vagy USB-s pendrive-ról tudja frissíteni. (Az eszközszoftver-frissítés USB-eszközzel akkor
történhet, amikor nincs lemez a készülékben.)További információért tekintse meg a “Frissítési kézikönyv”-et a
fentebb említett weboldalon.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Touch Key Sound
Music
No Disc
Setup
: On
BD Data Management
Photo
DivX(R) Registration
_
System Setup
+
System Update
+
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
. A lejátszó automatikusan ellenőrzi a kábel vagy hálózati
kapcsolat állapotát. Megjelenik a kapcsolat ellenőrzése ablak.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
Audio SetupNow, Checking.
Display SetupPlease wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
@ ha a frissítés lehetséges : Látni fogja az aktuális és az új
szoftververzió adatait egy ablakban.
Photo
No Disc
@ ha a frissítés nem lehetséges : A következő üzenetet fogja
látni az ablakban.
• Ha a kábel nincs csatlakoztatva :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Ha a hálózati csatlakozás nem működik :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• Ha nincs újabb verzió (a legújabb verzió van telepítve) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
Touch Key Sound
Music
Setup
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
TheSetup
new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental Setup
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
Cancel
_
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
: On
+
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display
Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind55 55
2009-02-13 오후 6:43:30
rendszer frissítése
• Ha nincs lemez a lejátszóban :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
Ez azt jelenti, hogy a frissítés végrehajtásához ki kell venni minden lemezt.
• A szerver jelenleg nem elérhető :
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
. A rendszerfrissítés végrehajtásához a _+ gombok
segítségével válassza ki a Start opciót, majd nyomja meg az
eNTeR gombot.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
TheSetup
new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental Setup
. A rendszerfrissítés kezdetét veszi.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
Cancel
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
Downloading update data...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
. Ha kiválasztja a Törlés-t a letöltési folyamat alatt, jóvá kell
hagynia a választását az üzeneti dobozban.
Ha törölni szeretné a letöltést, válassza ki az yes gombot, és
nyomja meg az eNTeR gombot.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
Cancel
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
Do you
want to cancel the update
Audio
Setup
operation?
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental Setup
. A vizsgálat elindul. Ha a letöltés befejeződött, a firmware
frissítési folyamat automatikusan elindul.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
No
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Display SetupPlease wait.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
10. Ha a telepítés befejeződött, a lejátszó 5 másodpercen belül
automatikusan kikapcsol.
A rendszer következő elindításakor valamennyi beállítás
visszaáll a gyári beállításokra, és a menünyelv-választó ablak
fog megjelenni.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Firmware
Setup
Update.
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
The power will be off automatically
HDMI Setup
after update is finished.
Network Setup
Parental Setup
M
 Ha meg szeretné szakítani a frissítést az adatok letöltése közben, akkor nyomja meg az EnTER gombot.
Ekkor megjelenik egy megerősítő üzenet.
Ha az Yes opciót választja, akkor a frissítési folyamat véget ér, ha a no opciót, akkor a frissítési folyamat
folytatódik.
 Ha a rendszerfrissítés befejeződött, ellenőrizze a szoftver részleteit a System Upgrade (Rendszer frissítése)
menüben.
 A rendszer frissítése közben ne kapcsolja ki a lejátszót, mivel ez a lejátszó meghibásodását okozhatja.
_ rendszer frissítése
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind56 56
2009-02-13 오후 6:43:35
 Az USB Host csatlakozó kizárólag USB-s pendrive-ot támogat a szoftverfrissítéshez.
Egyéb USB-s eszközök (pl. MP3 lejátszó) működése nem garantált.
 A frissítés megfelelő végrehajtása érdekében az USB-s pendrive-on csak egy firmware frissítő fájl legyen.
 Ha az USB pendrive túl méretes, előfordulhat, hogy nem lehet bedugni csatlakoztatott LAN vagy HDMI kábel
mellett.
ReNDSzeRINFORMÁCIó
1. Amikor az egysés Stop módban/No Disc módban van,
nyomja meg a MeNu gombot.
. Nyomja meg a $% gombokat a Setup kiválasztásához,
majd nyomja meg az eNTeR vagy + gombokat.
Music
Photo
No Disc
Setup
◄
System Setup
►
Language Setup
Audio Setup
3. Nyomja meg a $% gombokat a System Setup
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
. Nyomja meg a $% gombokat a System Information
kiválasztásához, majd nyomja meg az eNTeR vagy +
gombokat.
Megjelennek az aktuális szoftver részletes adatai.
● ReNDSzeR FRISSíTéSe
Ha a szoftverfrissítés befejeződött, ellenőrizze a szoftver részleteit az alábbi lépéseket követve.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Music
Photo
No Disc
. Nyomja meg az eNTeR gombot az OK opció
kiválasztásához.
Megjelenik a System Setup menü.
Setup
System Setup
◄
System Information
►
Language Setup
Time Zone
Audio Setup
Clock Set
Display Setup
Power On/Off sound
: On
HDMI Setup
Touch Key Sound
: On
Network Setup
BD Data Management
Parental Setup
DivX(R) Registration
Music
Photo
No Disc
Setup
System Information
System Information
◄
System Setup
S/WSetup
: XXXXXXX Time Zone
Language
►
Loader : XXXXXXXClock Set
Audio Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
Touch Key Sound
:
:
BD Data Management
DivX(R) Registration
FIRMWARe FRISSíTéSI éRTeSíTő
Ez az menü akkor jelenik meg, amikor a SAMSUNG frissítő szerveren lévő firmware verziója újabb, mint a Blu-ray
lejátszón lévő firmware verziója, és a Blu-ray lejátszó kapcsolódik a hálózathoz, valamint a készülék be van
kapcsolva.
• yes : Válassza ezt a lehetőséget az azonnali frissítéshez.
• No : Válassza ezt a lehetőséget, ha később szeretne frissíteni.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
Yes
No
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind57 57
2009-02-13 오후 6:43:38
film megtekintése
A MegJeLeNíTéS FuNKCIó HASzNÁLATA
hgfZCV
1. Lejátszás alatt nyomja meg az INFO gombot a
távirányítón.
• Ha a Blu-ray lemez aktuális címe tartalmaz
BONUSVIEW extrát, akkor nyomja meg az INFO
gombot a BONUSVIEW részen a BONUSVIEW-val
kapcsolatos információk megtekintéséhez.
. Nyomja meg a $% gombokat a kívánt elem
kiválasztásához.
3. Nyomja meg a _+ gombokat a kívánt beállításhoz,
majd nyomja meg az eNTeR gombot.
• A távirányító szám gombjait használva, közvetlenül a
címbe, fejezetbe léphet, vagy elindíthatja a lejátszást
egy kívánt idõpontban.
. A képernyõ eltűntetése, nyomja meg mégegyszer az
INFO gombot.
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
{ Change
s Select
<InFO a BOnUSVIEW részen>
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
BONUSVIEW Video : 01/01
BONUSVIEW Audio : 1/1 ENG 2CH
{ Change
M
s Select
 Ha info menu tartalmat játszik le, akkor előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők (lemezfüggő).
 Title : Ha több cím is szerepel a lemezen, és el szeretné érni a kívánt címet. Például ha több film is van egy
Blu-ray lemez/DVD lemezen, akkor minden egyes filmnek külön címe van.
 Chapter : A legtöbb Blu-ray lemez/DVD lemez fejezetekre van osztva, így Ön gyorsan egy adott fejezetre
ugorhat.
 Playing Time : Egy kívánt idõponttól engedélyezi a film lejátszását. Hivatkozásként meg kell adnia az indulás
idejét. Az idõ keresés funkció nem mindegyik lemezen müködik.
 Audio : A film hangsávjának nyelvére utal. A Blu-ray lemez 32 audio nyelvet, míg a DVD 8 nyelvet
tartalmazhat.
 Subtitle : A lemezen található felirat nyelvekre utal. Kiválaszthatja a felirat nyelvét, vagy, ha kívánja,
kikapcsolhatja a képernyõrõl. A Blu-ray lemez 255, míg a DVD 32 felirat nyelvet tartalmazhat.
 Angle : Ha egy Blu-ray lemez/DVD lemez egy adott jelenetet több látószögben is tartalmaz, alkalmazhatja az
Angle (látószög) funkciót.
 BONUSVIEW Video/ BONUSVIEW Audio : Konfigurálhatja a BONUSVIEW Video vagy BONUSVIEW Audio
beállításokat, ha a Blu-ray lemez aktuális címe megjelenik a BONUSVIEW részen. A BONUSVIEW Video /
BONUSVIEW Audio opciók azonban nem elérhetők olyan Blu-ray lemeznél, amelyik nem támogatja a
BONUSVIEW funkciót.
_ film megtekintése
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind58 58
2009-02-13 오후 6:43:45
A LeMez MeNÜ éS FeLugRó/CíM MeNÜ HASzNÁLATA
hZ
A lemezmenü használata
1. Lejátszás alatt nyomja meg az DISC MeNu gombot a
távirányítón.
M
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 A lemeztõl függõen, a lemez menü nem mindig elérhetõ.
Z
A Cím menü használata
● FILM MegTeKINTéSe
. Nyomja meg a $%_+ gombokat a kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja meg a + vagy az eNTeR
gombot.
• A lemez menü beállító szakaszai lemezeknél más és
más.
PLAY MOVIE
1. Lejátszás alatt nyomja meg az TITLe MeNu gombot a távirányítón.
. Nyomja meg a $%_+ gombokat a kívánt beállításhoz, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
• A lemez menü beállító szakaszai lemezeknél más és más.
M
 A lemeztõl függõen, a lemez menü nem mindig elérhetõ.
 A cím menü csak akkor jelenik meg, ha legalább kettõ cím van a lemezen.
gf
A Címlista lejátszása
1. Amikor az egysés Stop módban/Lejátszás módban van,
nyomja meg a DISC MeNu vagy TITLe MeNu gombot.
. Nyomja le a $% gombokat egy lejátszandó bevitel
kiválasztásához a Címlistából, majd nyomja le az eNTeR
vagy + gombot.
A kiválasztott bejegyzés (cím) lejátszásra kerül.
BD
RE
Video
Title 007
00:03:32
Music
Title 008
00:04:36
Photo
Title 009
00:04:17
Setup
Title 010
00:04:11
Title 011
00:04:07
Title 012
00:04:46
_
Title 013
Title 014
00:04:21
00:03:43
Page
- ugrás a lejátszási listára A lejátszási listára való ugráshoz nyomja meg a PIROS(A) gombot.
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind59 59
2009-02-13 오후 6:43:48
film megtekintése
h
A felugró menü használata
1. Lejátszás alatt nyomja meg az POPuP MeNu gombot a
távirányítón.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
. Nyomja meg a $%_+ gombokat vagy az eNTeR
gombot a kívánt menü kiválasztásához.
• A felugró menü beállító szakaszai lemezeknél más és
más.
SCENE SELECTIONS
%
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 A lemeztõl függõen, a felugró menü nem mindig elérhetõ.
ISMéTeLT LeJÁTSzÁS
Megismétli az adott fejezetet vagy címet.
hgfZCV
Lejátszás megismétlése
1. Lejátszás alatt nyomja meg a RePeAT gombot a
távirányítón. Az ismétlõ képernyõ megjelenik.
Repeat
Off
. Nyomja meg a $% gombokat a Chapter vagy Title
kiválasztásához.
• Blu-ray lemez/DVD megismétli a lejátszást fejezeteknél
vagy címeknél.
3. Visszatérés normál lejátszáshoz, nyomja meg megint a
RePeAT gombot, majd a $% gombokat az Off
kiválasztásához.
M
 A lemeztõl függõen, az ismétlés funkció nem mindig elérhetõ.
hgfZCV
Az A-B ismétlõ funkció használata
1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő
RePeAT A-B gombját.
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
. Nyomja meg a RePeAT A-B gombot ott, ahol újra
akarja indítani (A) a lejátszást.
3. Nyomja meg a RePeAT A-B gombot ott, ahol meg
akarja állítani (B) a lejátszást.
. A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg a
CANCeL gombot.
M
REPEAT A
B
Off
e Exit
 B pont nem állítható be, amíg az A pontból történõ elindítás nem haladta meg az 5 másodperct.
 A lemez típusától függően előfordulhat, hogy az ISMÉTLÉS A-B menü nem használható.
0_ film megtekintése
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind60 60
2009-02-13 오후 6:43:56
Az AuDIO NyeLV KIVÁLASzTÁSA
hgfZD
Gyorsan és egyszerűen kiválaszthatja a kívánt audio nyelvet az AuDIO gombbal.
Az AuDIO gomb használata
1. Nyomja meg lejátszás alatt az AuDIO gombot.
A gomb ismételt megnyomásával az audio megváltozik.
• Az audio nyelvek rövidítéssel szerepelnek.
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
Az INFO gomb használata
1. Lejátszás alatt nyomja meg az INFO gombot a
távirányítón.
2. Nyomja meg a $% gombokat a Audio kiválasztásához.
3. Nyomja meg a _+ gombokat a távirányítón a kívánt audio kiválasztásához.
M
 Ez a funkció függ attól, hogy milyen audio nyelv van kódolva a lemezen és lehet, hogy nem érhetõ el.
 Egy Blu-ray lemez max. 32 hangsávot, egy DVD lemez pedig max. 8 hangsávot tartalmazhat.
 A lemeztípustól függően az AUDIO gombbal átválthatja az audió hangsávot és a nyelvet.
● FILM MegTeKINTéSe
. Az Audio sáv elrejtéséhez nyomja meg a CANCeL vagy
a ReTuRN gombot.
Néhány Blu-ray lemeznél választhat a többcsatornás LPCM és a Dolby Digital hangsáv közül.
 Ezen kívül az elsődleges / másodlagos módról is kaphat információt, ha a Blu-ray lemez rendelkezik
BONUSVIEW résszel.
A _+ gombok segítségével válthat az elsődleges és másodlagos audio módok között.
 A _+ jel nem jelenik meg a képernyőn, ha a BONUSVIEW rész nem tartalmaz BONUSVIEW audio
beállításokat.
A FeLIRAT NyeLVéNeK KIVÁLASzTÁSA
Gyorsan és egyszerűen kiválaszthatja a kívánt feliratot a SuBTITLe gombbal.
hZD
A SuBTITLe gomb használata.
1. Nyomja meg a SuBTITLe gombot. A gomb ismételt
megnyomásával a felirat megváltozik. A felirat nyelvek
rövidítéssel szerepelnek.
Subtitle
0/2 Off
. A Subtitle sáv elrejtéséhez nyomja meg a CANCeL
vagy a ReTuRN gombot.
Magyar _1
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind61 61
2009-02-13 오후 6:44:03
film megtekintése
Az INFO gomb használata
1. Lejátszás alatt nyomja meg az INFO gombot a távirányítón.
2. Nyomja meg a $% gombokat a Subtitle kiválasztásához.
3. Nyomja meg a _+ gombokat a távirányítón a kívánt felirat nyelvének kiválasztásához.
M
 A DVD-től/Blu-ray lemeztől függően lehetséges hogy Ön a Disc menüben módosítani tudja a feliratozást.
Nyomja meg a DISC MEnU gombot.
 Ez a funkció függ attól, hogy milyen felirat nyelv van kódolva a lemezen és lehet, hogy nem minden Blu-ray
lemez/DVD lemezen érhetõ el.
 A Blu-ray lemez 255, míg a DVD 32 felirat nyelvet tartalmazhat.
 Ezen kívül az elsődleges / másodlagos módról is kaphat információt, ha a Blu-ray lemez rendelkezik
BONUSVIEW résszel.
 Ez a funkció az elsődleges és a másodlagos feliratot egyaránt módosítja.
 Az elsődleges és másodlagos feliratok száma összesen.
A KAMeRASzög VÁLTOzTATÁSA
Ha egy Blu-ray lemez/DVD lemez egy adott jelenetet több látószögben is tartalmaz, alkalmazhatja az ANGLE
(látószög) funkciót.
hZ
A látószög funkció használata
. Nyomja meg a $% gombokat a Angle kiválasztásához.
3. Nyomja meg a _+ gombokat vagy használhatja a szám
gombokat a távirányítón, hogy kiválassza a kívánt
szöget.
BD
: 001/500
Chapter
: 001/001
Playing Time
: 00:00:00
Audio
: 1/5 ENG 2CH
Subtitle
: 0/10 Off
Angle
: 01/01
{ Change
M
Info
Title
{
1. Lejátszás alatt nyomja meg az INFO gombot a
távirányítón.
Move
 Ha a lemeznek csak egy szöge van, ez a sajátosság nem fog működni. Általában, nagyon kevés lemez
rendelkezik ezzel a sajátossággal.
 A lemeztõl függõen, ezek a funkciók, lehet, hogy nem fognak működni.
_ film megtekintése
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind62 62
2009-02-13 오후 6:44:04
BONuSVIeW BeÁLLíTÁSOK
A BONUSVIEW funkció segítségével kiegészítő tartalmakat (például kommentárt) nézhet egy kis ablakban a film
lejátszása közben.
h
A BONuSVIeW gomb használata
● FILM MegTeKINTéSe
1. Ha az aktuális Blu-ray lemez tartlmaz BONUSVIEW
extrát, akkor nyomja meg a BONuSVIeW gombot a
BONUSVIEW On vagy Off kapcsolásához.
. A BONuSVIeW gomb megnyomásával választhat a
BONUSVIEW On és a BONUSVIEW Off opciók közül.
M
 A BONUSVIEW funkció részletes beállításai az INFO menüből érhetők el (lásd az 58. oldalt: a másodlagos
audio, a videofolyam, a felirat kiválasztása, stb.).
 Ha átvált a BONUSVIEW Video opcióról, akkor a BONUSVIEW Audio opció automatikusan átvált, a
BONUSVIEW Videónak megfelelően.
 Ha a Blu-ray lemez csak a BONUSVIEW audiót támogatja, akkor a BOnUSVIEW gomb segítségével be-/
kikapcsolhatja a másodlagos audiót.
BD-LIVe™
A Blu-ray lejátszó támogatja a BD-LIVE szolgáltatást, melynek segítségével számos különböző interaktív
szolgáltatást elérhet, amelyet a lemez gyártója rendelkezésre bocsátott a hálózati kapcsolaton keresztül.
A BD-LIVe lemezek használata
1. Csatlakozzon a hálózathoz (lásd 30-31. oldal), és ellenőrizze a hálózati beállításokat (lásd 49-52.
oldal).
. Helyezzen be egy olyan Blu-ray lemezt, amely támogatja a BD-LIVE szolgáltatást.
3. Válassza ki a gyártó által nyújtott BD-LIVE tartalmakat.
M
 A BD-LIVE használatának módja és az elérhető szolgáltatások lemezenként eltérőek lehetnek.
 A BD-LIVE használatához legalább 1 GB-os USB memóriát kell használni.
Magyar _3
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind63 63
2009-02-13 오후 6:44:07
zene meghallgatása
Az adatforrás a menüképernyőn a _ gomb megnyomásával választható ki.
(CD/DVD/USB adattároló)
Audio CD(CD-DA)/MP3 lemezek lejátszásához szükséges
gombok a távirányítón.
1. PAUSE gomb : Szünetelteti a lejátszást.
2. UGRÁS (
) gomb : Lejátszáskor a Zenelista következő
oldalára, vagy a Lejátszólista következő számára lép.
3. PLAY gomb : Lejátssza a kijelölt számot.
4. ▲▼ gombok : Kiválaszt egy számot (dalt) vagy egy mappát a
Music List-ben (Zenelista) és a Playlist-ben (Lejátszási listában).
5. SZÍN gomb
• PIROS(A) gomb : Lejátszás közben kiválasztja a Lejátszási
üzemmódot (Ismétlés).
• ZÖLD(B) gomb : Átváltás a Zenelistáról a Lejátszólistára.
• SÁRGA(C) gomb : Playlist (Lejátszási lista) lejátszása.
6. _ + gombok
_ : Az alkalmazható zeneszám lejátszása az adott pozíciónak
megfelelően.
+ : A szülő mappába ugrik.
7. ENTER gomb : Lejátssza a kiválasztott számot (zene).
8. STOP gomb : Leállít egy számot (dalt).
9. Nyomja meg a KERESÉS (
) gombokat : Gyors
lejátszás.
10. UGRÁS (
) gomb: Ha a lejátszás elindítását követő három
másodperc után megnyomja ezt a gombot, az adott zeneszám
az elejétől kezdve lejátszásra kerül. Ha azonban a lejátszás
elindítását követő három másodpercen belül nyomja meg ezt a
gombot, az előző zeneszám kerül lejátszásra.
A Zenelista vagy a Lejátszólista előző számára lép.
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
EX
IT
IN
FO
A
B
C
DISC MENU
D
POPUP MENU
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
Lejátszás alatt, többször nyomja meg a REPEAT vagy PIROS(A) gombot a kívánt ismétlési mód
kiválasztásához.
❖ Audio CD (CD-DA)
Normál ➝
➝
➝
➝
➝
❖ MP3
Normál ➝
• Normál (Audio CD (CD-DA)/MP3) : A zeneszámokat a lemezen, olyan sorrendben játssza le,
amilyen sorrendben azok fel lettek véve.
•
Szám ismétlése (Audio CD (CD-DA)/MP3)
•
Mappa ismétlése (MP3)
•
Véletlen (Audio CD (CD-DA)/MP3) : A véletlenszerű opció a lemez számait véletlenszerű
sorrendben játssza le.
•
Összes ismétlése (Audio CD (CD-DA)) : Az összes szám folyamatosan ismétlődik.
- A normál lejátszáshoz való visszatérés Az ismétlés nélküli lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a REPEAT vagy a PIROS(A)
gombot.
64_ zene meghallgatása
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind64 64
2009-02-13 오후 6:44:08
AF
AuDIO CD (CD-DA)/MP3 LeJÁTSzÁSA
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
a Play Mode
. A Music List (Zenelista) megnyitásához nyomja meg a
STOP vagy a ReTuRN gombot.
A zenei lista képernyő megjelenik a TV-n.
3. A $% gombok segítségével válassza ki a lejátszani
kívánt számot, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
Video
CD
Music
TRACK 001
00:04:08+
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
_
b Playlist
● zeNe MegHALLgATÁSA
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy egy MP3
lemezt a tálcára.
• Audió CD esetén az első szám lejátszása
automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a $% gombokkal válassza ki a
Music pontot, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
(az mp3 fájlok az USB adathordozóról hallgathatók
meg.)
Page
❖ Audio CD(CD-DA)/MP3 képernyõelemek
Megjeleníti az adathordozó típusokat.
►
TRACK 001
CD
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Jelenlegi szám (dal)
Kijelzi az éppen lejátszás alatt lévő zene vagy cím
számát.
Állapotsáv.
Az ismétlési státuszt jelzi.
a Play Mode
Kijelzi az aktuális lejátszási indexet és a lemezen
található számok számát.
Aktuális / Teljes lejátszási idő.
Kijelzi az elérhető SZín gombokat.
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind65 65
2009-02-13 오후 6:44:13
zene meghallgatása
AF
Lejátszólista
99 zeneszámból álló lejátszási listát tud készíteni.
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy egy MP3
lemezt a tálcára.
• Audió CD esetén az első szám lejátszása
automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a $% gombokkal válassza ki a
Music pontot, majd nyomja meg az eNTeR gombot.
(az mp3 fájlok az USB adathordozóról hallgathatók
meg.)
Video
CD
TRACK 001
00:05:57
TRACK 002
00:04:28
TRACK 003
00:04:08
Photo
TRACK 004
00:03:41
Setup
TRACK 005
00:03:17
TRACK 006
00:03:36
TRACK 007
00:03:47
TRACK 008
00:03:50
Music
_
TRACK 009
00:03:54
b Playlist
. A zenei listára való navigáláshoz nyomja meg a zöLD(B)
vagy a ReTuRN gombot.
Megjelenik a zenei lista képernyő.
Page
Original
3. A zöLD(B) gombbal a Lejátszólistára léphet.
+

Playlist
Video
CD
Music
_
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
b Music List
. A $% gombok segítségével válasszon ki egy számot,
majd nyomja meg az eNTeR gombot a Playlist-hez
(Lejátszási lista) való hozzáadáshoz. További számok
hozzáadásához ismételje meg ezt a folyamatot.
. Ha egy nem kívánt szám van a listában, nyomja meg a
+▲▼ gombot a szám kiválasztásához, és utána nyomja
meg a eNTeR gombot.
• A kiválasztott szám törlõdik.
c Playlist Play
Original
Music

Play
Playlist
TRACK 001
Video
CD
s Add
TRACK 002
TRACK 003
01.TRACK 001
Photo
TRACK 004
02.TRACK 002
Setup
TRACK 005
03.TRACK 003
_
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
b Music List
c Playlist Play
s Add
Play
_ zene meghallgatása
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind66 66
2009-02-13 오후 6:44:23
. A kiválasztott számok lejátszásához nyomja meg a
SÁRgA(C) gombot.
Ha a szám befejeződött, akkor a következő szám
automatikusan lejátszásra kerül.
►
TRACK 001
CD

1/3
00:02:17 / 00:05:57
a Play Mode
. A Zenelistára a ReTuRN gombbal léphet vissza.
MP3 és JPeg egyidejű lejátszása
AG
JPEG képek megtekintése közben lehetőség van MP3 zene lejátszására.
● zeNe MegHALLgATÁSA
. A lejátszási lista szerkesztéséhez nyomja meg a STOP vagy ReTuRN gombot.
1. MP3 fájl lejátszása közben nyomja meg a KéK(D) gombot.
Megjelenik a diavetítés sebesség beállító képernyő.
. Állítsa be a kívánt sebességet.
M
 A funkció használatához válassza ki a zenét és fotókat is tartalmazó mappát.
 Ha egyszerre játszik le MP3 és JPEG fájlokat, a hang szakadozhat az MP3 bitsebességétől, a JPEG kép
méretétől és a kódolás típusától függően.
Magyar _
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind67 67
2009-02-13 오후 6:44:24
képek lejátszása
GF
JPeg LeMez LeJÁTSzÁSA
1. Helyezzen be egy JPEG képeket tartalmazó lemezt a
lemeztálcára.
(A JPEG fájlok USB adathordozóról is megtekinthetők)
Video
Music
CD
Photo
_
+
Setup
. A $% gombokkal válassza ki a Photo pontot, majd
nyomja meg az eNTeR vagy a + gombot.
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
3. A $% gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt mappát,
majd nyomja meg az eNTeR gombot.
..
+
640 jpg
03 JUL 2000
full jpg
03 JUL 2000
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
..
+
gun001.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun002.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun003.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun004.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun005.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun006.jpg
03 JUL 2000
465 KB
d Slide Show
4-1. A diavetítést a KéK(D) gombbal kezdheti el.
#
gun003.jpg
4-2. A $% gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt képet,
majd nyomja meg az eNTeR gombot.
Használható a forgatás, zoom és diavetítés funkció.
• PIROS(A) gomb : Minden alkalommal, amikor
megnyomja a gombot, a kép 90 fokkal elfordul az
óramutató járásával ellentétesen.
a 90°
b 90°
c Zoom
d Speed
• zöLD (B) gomb : Minden alkalommal, amikor
megnyomja a gombot, a kép 90 fokkal elfordul az
óramutató járása szerint.
• SÁRgA(C) gomb : A gomb megnyomására a lejátszó 4-szeresére nagyítja a képet
(a normál méret négyszeresére).
• KéK(D) gomb : A diavetítés sebességének beállítása.
• PLAy gomb : Elindul a diavetítés.
03/100
CD
Slide Show
_ képek lejátszása
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind68 68
2009-02-13 오후 6:44:32
függelék
Hibaelhárítás
Mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
• Ellenõrizze az elemeket a távirányítóban. Ha ki kell cserélni õket.
• Nem több mint 6.1 m távolságban működik a távirányító.
• Távolítsa el az elemeket és tartson lenyomva egy vagy több gombot néhány percig,
hogy kiszárítsa és újraindítsa a mikroprocesszort a távirányító belsejében.
Helyezze vissza az elemeket és próbálja ismét működtetni a távirányítót.
Nem megy a lemez
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a lemez felirattal lefelé lett elhelyezve.
• Ellenõrizza a Blu-ray lemez/DVD tartományi számát.
A lemezmenü nem jelenik meg.
• Ellenõrizze, hogy a lemeznek van-e menüje.
A
• Ez az ikon akkor jelenik meg, ha rossz gombot nyomott meg.
• A jellemzõk vagy a művelet nem hajtható végre ebben az idõben, mert :
1. A Blu-ray lemez/DVD-k szoftverei letiltják azt.
2. A Blu-ray lemez/DVD lemezek szoftverei nem támogatják a jellemzõket
(például: szögek)
3. A tulajdonság nem elérhetõ ebben a pillanatban.
4. Ön egy olyan cím vagy fejezet számot kér vagy olyan idõpontot keres, ami a
tartományon kívül esik.
ikon megjelenik a képernyõn.
● függelék
Semmilyen művelet nem hajtható végre a
távirányítóval.
A lejátszási mód különbözik a beállítási menü • Néhány kiválaszott fukció a beállítás menüben lehet, hogy nem működik helyesen,
választéktól.
ha a lemez nincs kódolva a megfelelõ funkcióval.
A képernyõ arányt nem lehet megváltoztatni.
• A képarány a Blu-ray lemezen/ DVD lemezen van meghatározva.
• Ez nem a lejátszó hibája.
Nincs audio.
• G
yõzõdjön meg róla hogy a helyes digitális kimenetet választotta ki az audio opciok
menüjében.
A képernyõ blokkolva van.
• N
yomja meg a UGRÁS (]) gombot (a panel elején) több mint 5 másodpercig,
úgy, hogy nincs lemez a készülékben. Az összes beállítás visszaáll a gyári
beállításokra.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Ha a HDMI kimenet olyan felbontásra van
beállítva, melyet az Ön TV-je nem támogat
(például 1080p), akkor előfordulhat, hogy a
TV-n nem jelenik meg kép.
• N
yomja meg és tartsa lenyomva a UGRÁS (]) gombot (az előlapon) legalább 5
másodpercig, úgy, hogy nincs behelyezve lemez. Valamennyi beállítás visszaáll a
gyári beállításra.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Elfelejtette jelszavát
• N
yomja meg a UGRÁS (]) gombot (a panel elején) több mint 5 másodpercig,
úgy, hogy nincs lemez a készülékben. A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll
a gyári értékekre. Ne használja ezt, hacsak nem feltétlenül szükséges.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Magyar _69
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind69 69
2009-02-13 오후 6:44:32
függelék
PROBLÉMA
Ha más problémát tapasztal.
MEGOLDÁS
• L apozzon a tartalomjegyzékhez, és keresse meg a használati útmutató azon
fejezetét, amelyik az aktuális probléma magyarázatát tartalmazza, és hajtsa végre
a leírt lépéseket.
• H a a probléma továbbra sem hárul el, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
hivatalos Samsung szervizközponttal.
A kép zajos vagy eltorzult
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a lemez nem koszos vagy karcos.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a kapcsolatot a TV és Blu-ray lemezlejátszó HDMI csatlakozóján.
• E llenõrizze, hogy a TV-je támogatja a 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI
bemeneti felbontást.
Rendellenes HDMI kimeneti képernyõ.
M
• H a véletlenszerű zaj megjelenik a képernyõn, ez azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content Protection).
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
70_ függelék
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind70 70
2009-02-13 오후 6:44:32
Műszaki adatok
Általános
AC 110~240V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel
30 W
Tömeg
2.2kg
Méretek
430(W) × 209(D) × 54(H) mm
Működési hõmérséklet tartománya
+5°C tól +35°C
Működési páratartalom tartománya
10 % tól 75 %
BD (Blu-ray lemez)
Beviteli sebesség : 4.917m/mp
DVD (Digitális sokoldalú lemez)
Lemez
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Összetett videojel
● függelék
Áramszükséglet
Beviteli sebesség : 3.49 ~ 4.06 m/mp.
Hozzávetõleges lejátszási idõ (egyoldalú, egyrétegű lemez) : 135 perc
Beviteli sebesség : 4,8 - 5,6 m/mp.
Maximum lejátszási idõ : 74 perc
Beviteli sebesség : 4,8 - 5,6 m/mp.
Maximum lejátszási idõ: 20 perc
1 csatorna : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Blu-ray/DVD lemez : 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Videoki menet
PR : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Komponens video
PB : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Blu-ray lemez : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Videó/Audio
Audio kimenet
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM többcsatornás audio, bit adatáram audio
2 csatorna
L(1/L), R(2/R)
Digitális Audio Kimenet
Optikai
*Frekvenciagörbe
48 kHz mintavételezés : 4 Hz tól 22 kHz
96 kHz mintavételezés : 4 Hz tól 44 kHz
*S/N áttétel
110 dB
*Dinamikus tartomány
100 dB
*Teljes harmonikus torzítás
0.003%
*: Névleges specifikáció
- Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a leírások módosítására értesítés nélkül.
- A súly és kiterjedés közelítõ pontosságú.
Magyar _71
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind71 71
2009-02-13 오후 6:44:32
függelék
MÁSOLÁSVÉDELEM
• Mivel az AACS (Advanced Access Content System - továbbfejlesztett tartalom hozzáférési rendszer) a Blu-ray lemez
formátum bevált tartalomvédő rendszere, hasonló a CSS (Content Scramble System tartalom kódolási rendszer)-hez, ami
a DVD formátumnál használt, bizonyos korlátozások vonatkoznak az AACS által védett tartalom lejátszására, analóg
jelkimenetelére, stb. vonatkozóan. A termék működése és a terméken lévő korlátozás függ a vásárlás idejétől, mivel
korlátozások az AACS által a termék gyártása után kerültek alkalmazásra és/vagy változtatásra. Továbbá a BD-ROM Mark
és BD+ tartalom védelmi rendszerként szolgál a Blu-ray lemez formátumnál, amely még rátesz bizonyos megszorításokat,
mint például lejátszási korlátozások BD-ROM Mark és/vagy BD+ védett tartalmak esetében. AACS, BD-ROM Mark, BD+
vagy a termékkel kapcsolatos további információhoz juthat a SAMSUNG ügyfélszolgálati központjánál.
• Számos Blu-ray lemez/DVD lemez kódolva van másolvédelemmel. Éppen ezért, VCR-hez nem, csak közvetlenül a TVjéhez csatlakoztathatja a Blu-ray lemezlejátszóját. VCR-hez történõ csatlakozásnál a másolás védelem alatt álló Blu-ray
lemez/DVD lemezrõl eltorzult kép jelenik meg.
• Ez a termék magában foglalja a copyright védelmi technológiát, mely olyan módszerekkel védett, amelyek bizonyos USA
szabadalmak és más intellektuális tulajdonjogokat követel A copyright védelmi technológia használatát engedélyeztetni
kell a Macrovision Corporation-nel, csak otthoni és más korlátozott megtekintésre szolgál, hacsak nincs más értelmű
engedélyezés a Macrovision Corporation által. Más technika vagy szétszerelés tilos.
• Az USA szerzõi jogra vonatkozó törvényei és más országok törvényei értelmében televízió programoknak,
videomagnónak, Blu-ray lemez, DVD, CD lemezeknek és más anyagoknak illetéktelen felvétele, használata, lejátszása,
terjesztése vagy módosítása polgári és/vagy büntetõjogi felelõsséget von maga után.
• Blu-ray Disc Players progressive scan kimenet : FELHÍVJUK A VÁSÁRLÓK FIGYELMÉT, HOGY NEM MINDEGYIK
NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK TELJESEN KOMPATIBILIS A TERMÉKKEL, E MIATT HIBA JELENHET MEG
A KÉPERNYŐN. ABBAN AZ ESETBEN HA A KÉPPROBLÉMÁK OKA A PROGRESSIVE SCAN, JAVASOLT, HOGY A
FELHASZNÁLÓ ÁLLÍTSA ÁT A KAPCSOLATOT A „HAGYOMÁNYOS FELBONTÁS” KIMENETRE. HA KÉRDÉSES,
HOGY A TV KÉSZÜLÉK KOMPATIBILIS-E A TERMÉKKEL, KÉRJÜK LÉPJEN KAPCSOLATBA VÁSÁRLÓI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKKAL.
Teljesítési és kompatibilitási közlés
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• A lent közzétett korlátozások kikötésével és a kézikönyvben, a lemez típus és tulajdonságok részben említettekkel, a
következõ lemeztípusok játszhatóak le: elõre rögzített kereskedelmi BD-ROM, DVD-videó, és audio CD lemezek; BD-RE,
BD-R, DVD-RW/DVD-R lemezek; és CD-RW/CD-R lemezek.
• A fent felsoroltakon kívül más lemezt ez a lejátszó nem tud és/vagy szándékozik lejátszani. Lent közzétett egy vagy több
okból kifolyólag, néhány fent említett lemez lehet, hogy nem játszható le.
• A SAMSUNG nem tudja biztosítani, hogy ez a lejátszó le fogja játszani a BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/
DVD-R és CD-RW/CD-R felirattal ellátott lemezeket, és, hogy minden működési parancsra felel vagy minden lemez
tulajdonságait alkalmazza. Ezek és más kompatibilitással és lejátszással kapcsolatos ügyek, új és már létezõ formátumú
lemezek esetében lehetségesek, mivel:
- A BD formátum egy új és kibontakozóban lévő formátum, így nem biztos, hogy ez a lejátszó a Blu-ray lemezek minden
funkcióját képes lesz majd kezelni, mivel egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a Blu-ray lemez formátumba később
bekerült funkciók a jelen lejátszóban való rendelkezésre állása időt vesz igénybe;
- nem minden új és létező lemezformátumú verziót támogat a lejátszó;
- új és létezõ lemezformátumokat javításra, módosításra, korszerűsítésre, bõvítésre és/vagy kiegészítésre szorulnak.
- néhány lemez olyan módszerrel lett gyártva, amely lejátszás alatt speciális vagy korlátozott működést és sajátosságot
engedélyez;
- néhány jellemzõ szabadon választható, kiegészítõ jellemzõk adódhatnak a lejátszó gyártása után, vagy bizonyos
rendelkezésre álló jellemzõk késleltethetik a hozzáférhetõséget;
- néhány lemez, mely a BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/DVD-R és CD-RW/CD-R feliratot hordozzák,
lehetnek attól még nem szabványos lemezek.
- valamely lemez a fizikai állapotától vagy felvételétõl függõen nem játszható le.
- probléma és hiba léphet fel a Blu-ray lemez, DVD szoftverek alkotása és/vagy a lemezek gyártása során.
- ez a lejátszó másként működik, mint a többi DVD lejátszó vagy más AV készülék; és/vagy
- a kézikönyvben felsorolt illetve egyéb ok(ok), melye(ke)t a SAMSUNG ügyfélszolgálati központja felfedez és közzétesz.
• Ha kompatibilitási vagy adatvesztési problémával találkozna, kérjük, jelezze a SAMSUNG ügyfélszolgálati központnak.
Lehetséges frissítések miatt szintén keresse fel a SAMSUNG ügyfélszolgálati központját.
• A lejátszási korlátozásokra és lemez kompatibilitásra vonatkozó további információt a készikönyvben az “Óvintézkedések”,
“A kézikönyv elolvasása elõtt”, “Lemeztípusok és jellemzõik”, és a “Lejátszás elõtt” részek alatt talál.
72_ függelék
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind72 72
2009-02-13 오후 6:44:32
Kapcsolatfelvétel:SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Régió
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Ország
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Vevőszolgálat 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind73 73
Weboldal
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
2009-02-13 오후 6:44:33
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén
a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb
kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén
ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és
elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket
a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi
erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
AK68-01789D
01789D-BD-P1600,1650-EDC-HUN.ind74 74
2009-02-13 오후 6:44:33
Download PDF

advertising