Samsung | SAMSUNG L830 | Samsung L830 Felhasználói kézikönyv

Utasítások
A fényképezõgép bemutatása
A fényképezőgépet az alábbiak szerint használja.
Köszönjük, hogy Samsung digitális fényképezőgépet vásárolt.
Telepítse a fényképezőgép
illesztőjét
A fényképezőgének számítógéphez
való USB kábeles csatlakoztatása
előtt telepítenie kell a fényképezőgép
illesztőprogramját. Telepítse a szoftver CDn levő fényképezőgép illesztőt. (96. oldal)
Készítsen egy fényképet
Készítsen egy fényképet. (20. old.)
Csatlakoztassa az USB
kábelt
Csatlakoztassa az USB kábelt a
számítógép USB portjához és a
fényképezőgép USB aljzatához.
(99. oldal)
Ellenőrizze a
fényképezőgép állapotát
Ellenőrizze a fényképezőgép állapotát.
Ha kikapcsolt állapotban van, nyomja
meg a fényképezőgép gombját, hogy
bekapcsolja azt.
Ellenőrizze a [Cserélhető
lemezt]
Indítsa el a Windows INTÉZŐT (Explorer)
és keresse meg a [Removable Disk]
(Cserélhető lemez) meghajtót. (99. oldal)
A fényképezõgép használata elõtt kérjük, olvassa el figyelmesen a
felhasználói kézikönyvet.
Ha igénybe szeretné venni értékesítés utáni szolgáltatásunkat, hozza el
a fényképezõgépet az értékesítés utáni központunkba, és írja le a hibás
működés okát (pl. akkumulátor, memóriakártya stb.).
Mielőtt használná (pl. utazás vagy egy fontos esemény), ellenőrizze, hogy
a fényképezőgép megfelelően működik-e, hogy elkerülje a kellemetlen
meglepetéseket. A Samsung nem vállal felelősséget a fényképezőgép hibás
működéséből eredő veszteségekért vagy károkért.
Tartsa kéznél, biztonságos helyen ezt a kézikönyvet.
A műszaki adatok elõzetes értesítés nélkül változhatnak.
A Microsoft, Windows és Windows logó a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és terméknév az
illetõ tulajdonosok bejegyzett névjegye.
A kézikönyv tartalma és ábrái elõzetes bejelentés nélkül változhatnak a
fényképezõgép funkcióinak bõvítése esetén.
Ha kártyaolvasót használ ahhoz, hogy a memóriakártyán levő fényképeket
számítógépre másolja, a képek megsérülhetnek. Ha a fényképezőgépről másol
át képeket a számítógépre, győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépet
és a számítógépet a készülékkel szállított USB kábellel kapcsolja össze. Ne
feledje, hogy a gyártó nem vállal felelősséget a memóriakártyán levő képek
elvesztéséért vagy sérüléséért, ha ez kártyaolvasó használata miatt történik.
1
VESZÉLY
FIGYELMEZTETÉS
A VESZÉLY közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely megfelelő
óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
A FIGYELMEZTETÉS potenciális veszélyt jelez, amely megfelelő
óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
Ne próbálja módosítani a fényképezőgépet. Ez tüzet, sérülést, áramütést
vagy a fényképezőgép sérülését okozhatja, a belső vizsgálatot,
karbantartást és javítást csak a kereskedő vagy a Samsung fényképezőgép
szervize végezheti.
Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanó gázok közelében, mivel
így fokozza a robbanásveszélyt.
Ha a fényképezõgép belsejébe folyadék vagy idegen tárgy kerül, ne
használja fényképezõgépét. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd csatolja
le a tápforrásról. Lépjen kapcsolatba a Samsung Kameraszerviz központtal.
Ilyen esetben ne használja a készüléket, mert tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne juttasson a fényképezõgép belsejébe fémbõl készült vagy gyúlékony
idegen anyagokat annak nyílásain, pl. memóriakártya foglalatán vagy
akkumulátor-rekeszén keresztül. Ez tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
Ne működtesse a fényképezőgépet nedves kézzel. Fennáll az áramütés
veszélye.
2
Ne használja a vakut emberek vagy állatok közvetlen közelében. Ha a vaku
túlságosan közel kerül az emberek vagy állatok szeméhez, károsíthatja
azok látását.
Biztonsági okokból a terméket és tartozékait tartsa távol a gyermekektõl és
állatoktól, elkerülve olyan baleseteket, mint:
● Az akkumulátor vagy a fényképezőgép kis méretű összetevőinek
lenyelése. Ha mégis bekövetkezik a baleset, azonnal forduljon orvoshoz.
● A fényképezõgép mozgó részei sérüléseket okozhatnak.
Hosszadalmas használat esetén az akkumulátor és a fényképezőgép
felforrósodhat, ami annak meghibásodásához vezethet. Amennyiben a
fényképezőgép túlmelegedik, kapcsolja ki és hagyja néhány percig lehűlni.
Ne hagyja a fényképezőgépet olyan helyeken, ahol rendkívül magas
hőmérséklet hatásának teszi ki, ilyenek a szigetelt jármű, napsugarak
közvetlen hatása vagy más, jelentős hőmérsékletingadozású helyek.
Amennyiben a fényképezőgépet szélsőséges hőmérséklet hatásának teszi
ki, árthat belső összetevőinek, és tüzet is okozhat.
A fényképezőgép használata közben ne takarja le azt és a töltőt. Ellenkező
esetben túlmelegedhet, aminek következtében a fényképezőgép burkolata
deformálódhat vagy tűz keletkezhet. A fényképezőgépet és tartozékait
mindig jól szellőző helyen használja.
FIGYELEM
A FIGYELEM potenciális veszélyt jelez, amely megfelelő óvintézkedések
hiányában könnyű vagy mérsékelt sérüléseket okozhat.
A szivárgó, túlmelegedõ vagy hibás akkumulátor tüzet vagy sérüléseket
okozhat.
● A fényképezõgépnek megfelelõ műszaki jellemzõkkel rendelkezõ
akkumlátort használjon.
● Ne zárja rövidre, ne hevítse fel és ne dobja tűzbe az akkumulátort.
● Ne helyezze be az akkumulátort fordítva.
Ha a fényképezőgépet hosszú ideig nem fogja használni, vegye ki az
akkumulátort. Ellenkező esetben az elemből kiszivároghat a korrozív
elektrolit, ami maradandóan károsíthatja a fényképezőgép összetevőit.
Ne kapcsolja be a vakut, ha kezével vagy tárgyakkal érintkezik. Ne érintse
meg a vakut annak folyamatos használata közben. Ellenkező esetben égési
sebeket okozhat.
Ne mozgassa el a fényképezõgépet, ha bekapcsolt állapotban van és a
váltóáramú adaptert használja. Használat után, mielőtt kihúzná a kábelt a fali
aljzatból, mindig kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ezután, a fényképezőgép
elmozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépet egyéb
készülékekhez kapcsoló csatlakozókábeleket lecsatolta. Ellenkező esetben
megsértheti a kábeleket és tüzet vagy áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét vagy a lencsefedelet, ellenkezõ
esetben a fénykép homályos lehet vagy a fényképezõgép meghibásodhat.
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
Mielőtt bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert csatlakoztatna, olvassa
el az utasításokat, és ne erőltesse a csatlakoztatást. Ellenkező esetben a
kábel vagy a fényképezőgép megsérülhet.
A hitelkártyák elveszíthetik mágnesességüket, ha a fényképezőgép közelébe
kerülnek. Ne hagyjon mágnescsíkos kártyát a fényképezőgép közelében.
Tartalomjegyzék
FELKÉSZÜLVE
007 A rendszer vázlatos képe
008 A funkciók azonosítása
008
Az előlap és a tető
009
Vissza
010
Alj
010
Ötfunkciós gomb
012 Tápforrásra csatlakoztatás
015 Memóriakártya behelyezése
016 A memóriakártya használati utasítása
018 A fényképezőgép első használata
FELVÉTEL
019 Az LCD kijelzõ
020 A felvétel mód elindítása
020
Az AUTOMATA mód használata
020
A PROGRAM mód használata
021
Az ASR mód használata
021
A KÉZI mód használata
022
A SZÍNHELY módok használata
022
A Portré és Éjszakai színhely módok
023
A MOZI mód használata
023
Hang nélküli videoklip felvétele
023
Videoklip felvételének szüneteltetése
(Sorozatos felvétel)
3
Tartalomjegyzék
024 Mire figyeljünk fényképkészítéskor
044
ISO
025 A fényképezõgép gombjainak használata a
készülék beállításához
045
WHITE BALANCE
046
Megvilágítás-kiegyenlítés
025
A ki-/bekapcsoló gomb
046
Videóklip képstabilizáló
025
A REKESZZÁR gomb
025
A zoom W / T gomb
047 Az LCD kijelzõ használata a fényképezõgép
beállításához
027
Info / Fel gomb
047
A menü használata
027
Makró / Le gomb
048
Képélesség
029
A fókuszzár
048
Kontraszt
029
Vaku / Balra gomb
048
Fókusztartomány
031
Önkioldó / Jobbra gomb
049
Hangmemo
032
MENÜ / OK gomb
049
Hangfelvétel
033
Az Arcfelismerés (FR) gomb
050
Hang nélküli videóklip felvétele
034
Az E (Hatás) gomb
051
SZÍNHELY mód
035
Az E (Hatás) gomb : Szín
036
Az E (Hatás) gomb : Színtelítettség
037
Az E (Hatás) gomb : FUN
037
Előre beállított fókuszkeret
038
Összetett kép készítése
040
Képkeret
041
4
Fn gomb
042
Méret
042
Minőség / Képváltási gyakoriság
043
Fénymérés
043
Drive mód
BEÁLLÍTÁS
051 Hang menü
052 Hang
052
Hangerő
052
Kezdõhang
052
A rekeszzár hangja
052
Hangjel
052
AF hang
053 Beállítás menü
054 Beállítás menü 1
Tartalomjegyzék
054
Fájlnév
054
LANGUAGE
062 A fényképezõgép gombjainak használata a
készülék beállításához
054
A dátum / óra / dátumtípus beállítása
062
Miniatűr / Nagyítás gomb
A felvétel idõpontjának megjelenítése a
képen
064
Információ / Fel gomb
064
Lejátszás & Szünet / Le gomb
055
LCD világosság
065
Balra / Jobbra / Menü / OK gomb
055
Auto fókusz lámpa
065
Nyomtató gomb
055
Kezdőkép
055
LEJÁTSZÁS
065
Törlés gomb
056 Beállítás menü 2
066
Az E (Hatás) gomb : Átméretezés
056
Áttekintés
067
Az E (Hatás) gomb : Kép elforgatása
056
Automatikus kikapcsolás
067
Az E (Hatás) gomb : Szín
056
Az LCD képernyő kímélése
068
Az E (Hatás) gomb : Speciális szín
057
A videó kimenet típusának kiválasztása
068
058
Memória formázása
069
058
Inicializálás
070
059 A lejátszás mód indítása
059
Állókép lejátszása
059
Videoklip lejátszása
060
A videóklip rögzítő funkció
060
Fényképezőgépen levő videóklip vágása
061
Hangfelvétel lejátszása
061
Hangmemo lejátszása
062 Az LCD kijelzõ
Színszűrő
Színmaszk
Az E (Hatás) gomb : Képszerkesztés
070
Vörös szem hatás kijavítása
070
Világosság szabályozó
070
Kontraszt szabályozó
070
Színtelítettség vezérlő
070
Zajhatás
071
Az E (Hatás) gomb : FUN
071
Rajzfilm
072
Előre beállított fókuszkeretek
073
Összetett kép
075
Képkeret
5
Tartalomjegyzék
076
Matrica
094 A szoftverre vonatkozó megjegyzések
094 Rendszerkövetelmények
078
095 A szoftverről
Diavetítés indítása
078
Indítsa el a diavetítést
096 Az alkalmazásszoftver telepítése
078
Képek kiválasztása
098 A számítógép mód indítása
079
Állítsa be a diavetítés hatásait
101 A cserélhetõ lemez eltávolítása
079
A lejátszási időköz beállítása
102 Az Macintosh USB illesztőprogram telepítése
079
Háttérzene beállítása
102 A Macintosh USB illesztő használata
080
Lejátszás
102 A Windows 98SE USB illesztő eltávolítása
080
Hangmemo
103 Samsung Master
080
Képek védelme
106 GYÍK
081
Képek törlése
081
DPOF
083
084
Kártyára másolás
PictBridge
085
PictBridge : Képkiválasztás
086
PictBridge : Nyomtatási beállítások
086
PictBridge : Alap
087 Fontos megjegyzések
088 Figyelmeztetõ kijelzõ
089 Mielõtt szervizközponthoz fordulna
091 Műszaki adatok
6
SZOFTVER
076 A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzõn
A rendszer vázlatos képe
A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalma megfelelő-e. A csomag tartalma az eladási területtől függően változhat. Opcionális
berendezés vásárlásához forduljon a legközelebbi Samsung forgalmazóhoz vagy Samsung szervizközponthoz.
< A csomagban található összetevők >
Fényképezőgép-tok
Felhasználói kézikönyv,
A termék garancialevele
DPOF kompatibilis
nyomtató (lásd 81. oldal)
A fényképezőgép
pántja
Szoftver CD
(lásd a 94. oldalt)
SD memóriakártya / MMC
(lásd a 17. oldalt)
Váltóáramú adapter
(SAC-46) /
USB kábel (SUC-C2)
Számítógép
(lásd a 99. oldalt)
PictBridge kompatibilis
nyomtató (lásd 84. oldal)
AV kábel
Akkumulátor
(SLB-0937)
Külső kijelző
(lásd 57. oldal)
7
A funkciók azonosítása
Az előlap és a tető
A rekeszzár gombja
Mód tárcsa
Ki-/bekapcsoló gomb
Hangszóró
Vaku
AF érzékelő / Önkioldó
lámpa
Lencse
Mikrofon
8
A funkciók azonosítása
Vissza
Fényképezőgép állapota lámpa
Zoom T gomb (digitális zoom)
Zoom W gomb (miniatűr)
LCD kijelzõ
Az E (Hatás) gomb
Fn / Törlés gomb
A fényképezőgép pántjának
fűzőlyuka
Ötfunkciós gomb
Az Arcfelismerés (FR) gomb
Lejátszás mód / Nyomtatás
gomb
9
A funkciók azonosítása
Alj
Ötfunkciós gomb
Elemtartó
Memóriakártya foglalat
Információ / Fel gomb
MENÜ / OK gomb
Önkioldó /
Vaku /
Akkumulátor-rekesz
Jobbra gomb
Balra gomb
Akkumulátor-rekesz fedele
USB / AV csatlakozó
Állvány foglalat
Az akkumulátor-rekesz fedelének felnyitása érdekében csúsztassa el a fenti
ábrán látható irányba.
10
Makró / Le gomb
Lejátszás és szüneteltetés gomb
A funkciók azonosítása
Önkioldó lámpa
Ikon
Mód ikon : A fényképezőgép módjainak beállításáról a kézikönyv 20-23.
oldalán talál további információt.
Állapot
Leírás
Villog
2 másodpercig a lámpa 0,25 másodperces
gyakorisággal, gyorsan villog.
Villog
- Az elsõ 8 másodpercben a lámpa 1
másodperces gyakorisággal villog.
- Az utolsó 2 másodpercben a lámpa 0,25
másodperces gyakorisággal, gyorsan villog.
Villog
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd
2 másodpercre rá egy második kép is készül.
MÓD
AUTOMATA
PROGRAM
ASR
KÉZI
PORTRÉ
ÉJSZAKAI
MOZI
-
IKON
MÓD
-
IKON
SZÍNHELY
MÓD
GYEREKEK
TÁJKÉP
KÖZELI
SZÖVEG
NAPLEMENTE
Fényképezõgép állapota lámpa
Leírás
Állapot
IKON
Bekapcsolva
A lámpa kigyúl, illetve kialszik, ha a
fényképezőgép felkészült a fényképezésre
MÓD
A lámpa a képadatok elmentése közben villog,
és kialszik, miután a fényképezőgép felkészütl a
fényképezésre.
IKON
Képkészítés után
Ha az USB kábelt
számítógéphez
csatlakoztatták
A lámpa kigyullad (a készülék inicializálása után
az LCD monitor kikapcsol)
Adatátvitel a számítógéppel
A lámpa villog (az LCD kijelző kikapcsol)
HAJNAL
HÁTTÉRFÉNY
TÜZIJÁTÉK
VÍZPART & HÓ
Ha az USB kábelt
A lámpa kialszik
nyomtatóhoz csatlakoztatták
A nyomtató nyomtat
Az AF bekapcsol
A lámpa villog
A lámpa kigyullad
(A fényképezõgép a tárgyra fókuszál)
A lámpa villog
(A fényképezőgép nem fókuszál az alanyra)
11
Tápforrásra csatlakoztatás
A fényképezőgéppel szállított újratölthető elem SLB-0937 használatát
ajánljuk. A fényképezőgép használata előtt töltse fel az elemet.
SLB-0937 akkumulátor műszaki adatai
Modell
SLB-0937
Típus
Lítium ionos
Kapacitás
900mAh
Feszültség
3,7V
Töltési idő (ha a fényképezőgép kikapcsolt állapotban van)
Kb. 180 perc
Képek száma és az akkumulátor élettartama : SLB-0937 használata esetén
Állókép
Mozi
Akkumulátor élettartama
Képek száma
L830
Kb. 100 perc
Kb. 200 felvétel
L730
Kb. 100 perc
Kb. 200 felvétel
Felvétel idõtartama
Kb. 90 perc
Teljesen feltöltött elem, auto mód, 8M
képméret (L730 esetén 7M képméret),
Teljesen
Finom képminőség, fényképezések
A
A
feltöltött
közötti intervallum: 30 mp. Minden
következő akkumulátor,
következő
fénykép készítés előtt a zoom értékét
fényképezési 640 x 480
fényképezési
átváltja Szélesről Tele állásra, illetve
feltételek képméret,
feltételek
fordítva. A vakut minden második
mellett
mellett
30 kép/s
fényképhez használja. A fényképezőgép
képsebesség
5 percig tartó folyamatos használata,
majd kikapcsolása egy percig.
Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte, és a
fényképezési feltételektõl és a fényképezõgép beállításaitól függnek.
12
Fontos információk az elem használatáról.
Ha nem használja a fényképezőgépet, kapcsolja ki azt.
Ha a fényképezõgépet hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki
az akkumulátort. Az elem telepfeszültsége idővel csökkenhet, és a
fényképezőgép belsejébe szivároghat, ha abban tárolják.
Az alacsony (0°C alatti) hőmérsékletek negatívan befolyásolják az
elem teljesítményét, ezért ezek üzemideje megrövidülhet.
Az elemek normális hőmérsékleti viszonyok között általában
visszanyerik teljesítményértéküket.
Ha a fényképezőgépet hosszú ideg használják, annak burkolata
felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség.
Tápforrásra csatlakoztatás
Az SLB-0937-es újratölthető elemet a SAC-46 KÉSZLET használatával
töltheti, amely egy váltóáramú adaptert (SAC-46) és egy USB kábelt (SUCC2) tartalmaz. Ha az SAC-46-t és a SUC-C2-t összekapcsolja, akkor ezeket
váltóáramú kábelként lehet használni.
A váltóáramú kábel használata
: Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert (SAC-46)
az USB kábelhez. Ezt csatlakozó kábelként is
lehet használni.
Fontos információk az USB kábel használatáról.
Használjon megfelelő műszaki jellemzőkkel rendelkező USB kábelt
(SUC-C2).
Ha a fényképezőgép USB hubon keresztül csatlakozik a
számítógéphez: a készüléket csatlakoztassa közvetlenül a
számítógéphez.
Ha a fényképezőgép vagy más eszközök egyidőben vannak a
számítógéphez csatlakoztatva: válassza le a többi eszközt.
Ha az USB kábel a számítógép elülső lapján levő csatlakozóhoz
kapcsolódik: húzza ki a kábelt és csatlakoztassa a számítógép
hátulján levő csatlakozóhoz.
Ha a számítógép USB csatlakozója nem felel meg a kimenõ
teljesítményre vonatkozó elõírásnak (5 V, 500 mA), a fényképezõgép
akkumulátora azzal nem tölthetõ.
Az USB kábel használata
: Húzza ki a váltóáramú adaptert (SAC-46).
Az USB kábelen keresztül letöltheti a tárolt
képeket számítógépére (98. oldal) és feltöltheti
a készüléket.
13
Tápforrásra csatlakoztatás
Hogyan kell feltölteni az újratölthető elemet (SLB-0937)
A váltóáramú adapter töltésjelző LED-je
Töltés LED
Töltés LED
Mielőtt bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert csatlakoztatna,
olvassa el az utasításokat, és ne erőltesse a csatlakoztatást. Ellenkező
esetben a kábel vagy a fényképezőgép megsérülhet.
Ha az AC adapter töltés LED-je az újratölthető elem behelyezése után
nem gyúl ki és nem villog, ellenőrizze, hogy az elemet megfelelően
helyezte-e be.
Ha az akkumulátort úgy tölti fel, hogy közben a fényképező bekapcsolt
állapotban van, az akkumulátor nem tölthető fel teljesen. Kapcsolja ki a
fényképezőgépet az elem feltöltéséhez.
14
Töltés alatt
A piros LED ég
A töltés befejeződött
A zöld LED ég
Töltési hiba
A piros LED nem ég vagy villog
Kisütés alatt
(A váltóáramú adapter
használata)
A narancssárga színű LED ég
- Ha egy teljesen lemerült elemet helyez be, hogy feltöltse, ne kapcsolja
be a fényképezőgépet. A fényképezőgép nem kapcsolható be, mert az
elem telepfeszültsége túl alacsony. Az elemet legalább 10 percig töltse,
mielőtt bekapcsolná a fényképezőgépet.
- Ne használja túl gyakran a vakut, és ne készítsen videóklipet miután a
teljesen lemerült elemet csak rövid ideig töltötte. Még ha a töltőt be is
helyezi, a fényképezőgépet ki lehet kapcsolni, mert a feltölthető elem
ismét lemerült.
Tápforrásra csatlakoztatás
Memóriakártya behelyezése
Az akkumulátort az ábrán látható módon
helyezze be
A memóriakártyát az ábrán látható módon
helyezze be.
- Ha a fényképezőgép nem kapcsolódik
be az elem behelyezése után,
ellenőrizze, hogy az elemet megfelelően
helyezte be (a +/- polaritás irányítása
megfelelő).
- Az elemrekesz fedelének felnyitásakor
ne nyomja le túlzott erővel az elemrekesz fedelét. Ellenkező esetben az
elemrekesz fedele megsérülhet.
- A memóriakártya behelyezése előtt
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A memóriakártya elülső részének
a fényképezőgép elülső része (a
lencse) felé, míg a kártya érintkezői a
fényképezőgép hátsó rész felé (az LCD kijelző irányába) kell irányulnia.
- Ne helyezze be a memóriakártyát fordítva.
Ellenkező esetben megrongálhatja a memóriakártya foglalatot.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát az LCD kijelzõn levõ 4 fokozatú kijelzõ
mutatja.
Elem kijelzője
Elem állapota
Az elem
teljesen
feltöltött
állapotban
van.
Az elem
töltöttségi
szintje
alacsony
(Készüljön
fel a
töltésre
vagy az
elemcserére)
Az elem
töltöttségi
szintje
alacsony
(Készüljön
fel a
töltésre
vagy az
elemcserére)
Az elem
töltöttségi
szintje
alacsony
(Készüljön
fel a
töltésre
vagy az
elemcserére)
15
A memóriakártya használati utasítása
Újonnan vásárolt memóriakártya elsõ használata elõtt, ha a memóriakártya
a fényképezõgép által nem ismert adatokat vagy más fényképezõgéppel
készített képeket tartalmaz, formázza a memóriakártyát (lásd az 58. oldalt).
Ha a memóriakártyát a következő hatások bármelyikének teszi ki, a rajta
levő adatok megsérülhetnek:
Memóriakártya behelyezése vagy kivétele előtt kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
- A fényképezőgép kikapcsolt vagy a memóriakártyát kivették másolás,
törlés (formázás) vagy beolvasás közben.
A memóriakártya ismételt használata esetén annak teljesítménye végül
csökken. Ebben az esetben új memóriakártyát kell vásárolnia. A Samsung
garancia nem fedezi a memóriakártya normális kopását.
A Samsung nem vállal felelősséget az így elveszett adatokért.
A memóriakártya egy elektronikus, precíziós eszköz.
A memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse el, és ne tegye ki erőteljes
hatásoknak.
Ne tárolja a memóriakártyát erős elektronikus vagy mágneses mezőben,
mint például nagy hangerejű hangszórók vagy TV vevők közelében.
Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nagy hőmérsékletingadozású
környezetben.
Óvja meg a memóriakártyát a szennyeződésektől vagy a folyadékoktól. Ha
nem sikerül ezt biztosítani, tisztítsa le a memóriakártyát egy puha ronggyal.
A memóriakártyát annak dobozában tárolja, ha nem használja.
Hosszú ideig való használat közben vagy után azt tapasztalhatja, hogy a
memóriakártya felmelegedett. Ez teljesen normális jelenség.
Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más digitális
fényképezőgéppel használt. Ahhoz, hogy a memóriakártyát ezzel a
fényképezőgéppel használja, a fényképezőgép segítségével formázza azt.
Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más fényképezőgéppel vagy
kártyaolvasóval formázott.
16
- A memóriakártyát nem megfelelően használták.
Azt ajánljuk, hogy a fontos adatokat mint ezek biztonsági másolatát más
adathordozókra, pl. hajlékony lemezre, merevlemezre, CD lemezre stb. is
másolják át.
Ha nincs elegendő memória:
A kijelzőn a [MEMÓRIA MEGTELT!] üzenet jelenik meg, és a
fényképezőgép nem használható.
A fényképezőgép által használt tárhely optimalizálása érdekében cserélje le
a memóriakártyát vagy törölje a memóriakártyán tárolt nem kívánt képeket.
Ne vegye ki a memóriakártyát, ha a fényképezőgép állapotát jelző
lámpa villog, mivel így megsértheti a memóriakártyán található
adatokat.
A memóriakártya használati utasítása
A fényképezőgép SD/SDHC memóriakártyákkal és MMC (multimédia
kártyákkal) használható.
256 MB-os MMC memóriakártya használata esetén a képtárolási kapacitás az
alábbiak szerint alakul. Ezek a számok hozzávetőlegesek, mivel a képtárolási
kapacitás olyan tényezőktől függ, mint az alany és a memóriakártya típusa.
- L830
A kártya
érintkezői
Rögzített kép mérete
Írásvédelmi
kapcsoló
Címke
Still
image
[SD (Secure Digital) memóriakártya]
Az SD/SDHC memóriakártya egy írásvédelmi kapcsolóval rendelkezik,
amely megakadályozza a képfájlok törlését vagy a kártya formázását. Az SD
memóriakártya alja felé való elcsúsztatásával az adatok írásvédetté válnak.
Az SD memóriakártya teteje felé való elcsúsztatásával az adatok írásvédelme
megszűnik.
Fényképezés előtt csúsztassa el a kapcsolót az SD memóriakártya teteje felé.
*Mozi
Szuperfinom
Finom
Normál
30FPS
20FPS
15FPS
53
63
76
94
142
459
-
104
118
144
181
264
710
-
151
197
223
256
363
822
-
-
-
kb.9'02"
kb. 36'36"
kb. 8'48"
-
kb. 17'37"
kb. 60'21"
Szuperfinom
Finom
Normál
30FPS
20FPS
15FPS
67
128
188
-
-
-
80
157
223
-
-
-
95
183
269
-
-
-
95
142
183
269
269
363
-
-
-
459
710
822
-
-
-
-
-
-
-
kb. 8'48"
-
-
-
-
kb.9'02"
-
kb. 17'37"
-
-
-
kb. 36'36"
-
kb. 60'21"
- L730
Rögzített kép mérete
Állókép
*Mozi
※ A rögzítési idõt a zoom funkció használata is befolyásolja.
A zoom gomb nem használható videóklip felvétele közben.
17
A fényképezõgép elsõ használata
A fényképezőgép első használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
A fényképezőgép első bekapcsolásakor az LCD kijelzőn egy menü jelenik
meg, melynek segítségével beállíthatja a dátumot/időt és a nyelvet. Beálítás
után ez a menü nem jelenik meg. A fényképezőgép használata előtt állítsa be
a dátumot/időt és a nyelvet.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE
gombok segítségével, majd nyomja meg az
OK gombot.
SETUP1
Language
Date&Time
07/07/01
12:00
yy/mm/dd
Back
OK Set
JOBBRA gomb : Az ÉV / HÓNAP / NAP /
ÓRA / PERC / DÁTUMTÍPUS
kiválasztása
SETUP1
Language
Date&Time
Back
ENGLISH
한국어
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
OK Set
22 nyelv közül lehet választani. Ezek a következők:
- magyar, angol, koreai, francia, német, spanyol, olasz, egyszerűsített
kínai, hagyományos kínai, japán, orosz, portugál, holland, dán, svéd,
finn, thaiföldi, bahasa (malaysiai/indonéz), arab, cseh, lengyel és
török.
A nyelvbeállítás a fényképezőgép újraindítása után is megmarad.
18
1. Válassza ki a [Date & Time] menüpontot a
FEL / LE gomb segítségével, majd nyomja
meg a JOBBRA gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE /
BALRA / JOBBRA gombok segítségével,
majd nyomja meg az OK gombot.
A nyelv beállítása
1. Válassza ki a [Language] menüpontot a FEL
/ LE gomb segítségével, majd nyomja meg a
JOBBRA gombot.
A dátum, óra és dátumtípus beállítása
BALRA gomb
: A kurzort a [Date & Time] főmenübe mozgatja, ha a
kurzor a dátum és óra beállításának első menüpontján
áll. Minden más esetben a kurzor a jelenlegi
helyeztétől malra mozog.
FEL / LE gomb : Az egyes beállítások módosítására használható.
Az LCD kijelző ikonja
Az LCD kijelzõ a fényképezési funkciókról és a kiválasztott elemekrõl szolgáltat
információt.
1
) (
*
&
Sz.
Leírás
7
Kontraszt
8
Ikonok
Oldal
48. oldal
Képélesség
48. oldal
^
9
Automatikus fókusz kerete
48. oldal
2
%
10
Kameraremegés figyelmeztetés
21. olda
3
$
4
#
5
@
6
!
7
~
8
=
9
0
-
[Kép és teljes állapot]
Ikonok
11
Dátum / óra
12
Megvilágítás-kiegyenlítés
46. olda
13
White Balance
45. olda
Leírás
Oldal
1
Felvétel mód
11. oldal
2
Szín / Színtel.
35/36. oldal
3
Arcfelismerés
33. oldal
4
Vakuval
31. oldal
5
Időzítő
32. oldal
6
Makró
27. oldal
54. olda
L830
14
ISO
44. olda
L730
Fényképezési mód /
Stabilizátor
43/
46. olda
16
Fénymérés
43. olda
17
Képminõség / Képváltási gyakoriság
42. olda
15
18
Sz.
2007/07/01 01:00 PM
Képméret
L830
42. olda
L730
19
Elem
15. olda
20
Optikai / digitális zoom sáv /
digitális zoom arány
26. olda
21
Hangfeljegyzés / Hang nélkül
49/50. olda
22
Tárolható felvételek száma /
Hátralevő idő
23
Memóriakártya ikon /
Belső memória ikon
6/00:00:00
17. olda
19
A felvétel mód elindítása
Az AUTOMATA mód használata
A PROGRAM mód használata
Válassza ki ezt a módot annak érdekében, hogy minimális felhasználói
beavatkozással gyorsan és könnyedén fényképezzen.
Az automatikus mód kiválasztása esetén a fényképezőgép optimális
beállításokkal fog működni. A funkciók kézzel is beállíthatók, kivéve a
lencsenyílás értékét és a rekeszzár sebességét.
1. Helyezze be az elemeket (15. oldal). Az
elemeket a polaritásra (+ / -) figyelve helyezze
be.
2. Helyezze be a memóriakártyát (15. oldal). Mivel
a fényképezőgép 10 MB belső memóriával
rendelkezik, nem kell feltétlenül memóriakártyát
használnia. Ha nem használ memóriakártyát,
a képek a belső memóriában tárolódnak.
Ha memóriakártyát használ, a képek a
memóriakártyára tárolódnak.
3. Zárja le az elemrekesz fedelét.
4. Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a
fényképezőgépet. ((Ha az LCD kijelzőn megjelenített dátum/óra hibás,
fényképezés előtt állítsa be a dátumot/órát.)
5. Válassza ki az AUTOMATA módot a mód tárcsa elforgatásával.
6. Állítsa be a fényképezőgépet a tárgy irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelző segítségével.
7. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
Ha az automatikus fókusz kerete piros színűvé válik a rekeszzár
gombjának félig lenyomásakor, azt jelzi, hogy a fényképezőgép nem
képes az alanyra fókuszálni.
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
20
1. Válassza ki a PROGRAM módot a mód tárcsa
elforgatásával.
2. Nyomja meg az Fn gombot a haladó funkciók
beállításához, mint amilyen a Képméret (42.
o.), a Minőség (42. o.), a Fénymérés (43. o.),
az Üzemmód (43. o.), az ISO (44. o.) és a
Fehéregyensúly (45. o.) és az Expozíciós érték
(p.46).
A felvétel mód elindítása
Az ASR mód használata
A KÉZI mód használata
Ez a mód lecsökkenti a fényképezőgép remegési hatását és elősegíti jól
exponált kép készítését gyengén világított körülmények között.
A funkciók kézzel is beállíthatók, beleértve a blende értékét és a rekeszzár
sebességét.
1. Válassza ki az ASR módot a mód tárcsa
elforgatásával.
2. Állítsa be a fényképezőgépet a tárgy irányába,
és állítsa össze a képet az LCD kijelző
segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a
képet.
Az ASR mód használatakor figyelemre méltó dolgok
- A digitális zoom nem működik ASR módban.
- Ha a környezet megvilágítása jobb, mint a fénycsöves, az ASR nem
aktiválódik.
- Ha a környezet megvilágítása gyengébb, mint a fénycsöves, a fényképezőgép
remegés figyelmeztető kijelző (
) megjelenik a kijelzőn. Optimális
kép készítése érdekében csak abban az esetben fényképezzen, ha a
fényképezőgép remegés figyelmeztető kijelző (
) nem látható a kijelzőn.
1. Válassza ki a KÉZI módot a mód tárcsa
elcsavarásával.
2. Nyomja meg az Fn gombot, hogy megjelenítse
a rekeszzár sebességének és a lencsenyílás
értékének beállítására használható menüt.
Fel / Le gomb : A blende értékének módosítása
Balra / Jobbra gomb: A rekeszzár sebességének
módosítása.
3. Nyomja meg kétszer az Fn gombot és készítsen
egy képet.
※ Kisebb blendeérték esetén a céltárgy élesebb, viszont a háttér
homályosabb lesz. Nagyobb blendeérték esetén úgy a céltárgy, minta
háttér éles lesz.
※ Nagy rekeszzár sebesség esetén a mozgó tárgyakról olyan kép
készíthető, melyen úgy tűnik, hogy a tárgy nem mozog. Alacsony
rekeszzár sebesség esetén a mozgó tárgyakról készült kép „aktív” hatású.
- Ha a tárgy megmozdul, a fénykép homályos lehet.
- Annak érdekében, hogy jó minőségű képet készítsen, ne mozgassa el a
fényképezőgépet, ha a kijelzőn a [Rögzítés!] üzenet jelenik meg.
- Mivel az ASR a fényképezőgép digitális processzorát használja,
megtörténhet, hogy az elkészített képek feldolgozására és azok
elmentésére a készüléknek valamivel több időre van szüksége.
- L830 : Ha a képméret
kiválasztani.
vagy
, akkor az ASR üzemmódot nem lehet
- L730 : Ha a képméret
kiválasztani.
vagy
, akkor az ASR üzemmódot nem lehet
21
A felvétel mód elindítása
A SZÍNHELY módok használata
A Portré és Éjszakai színhely módok
Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a fényképezőgépet, a
körülményeknek megfelelően.
Válassza ki a kívánt módot a mód tárcsa elcsavarásával.
- Portré
1. Válassza ki a Színhely módot a mód tárcsa
elforgatásával.
2. Állítsa be a fényképezőgépet a tárgy irányába,
és állítsa össze a képet az LCD kijelző
segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a
képet.
: Arc lefényképezésére használható.
- Éjszakai : Éjszakai vagy más, sötét környezetben készített állóképek
készítésére használható.
CAF
A rendelkezésre álló színhely módok a következők.
)
[GYEREKEK] (
: Gyors mozgásban lévő tárgyak,
például gyermekek lefényképezésére használható.
[TÁJKÉP] (
)
: Távoli színhelyek lefényképezésére használható.
[KÖZELI] (
)
: Kis tárgyakról, például növényekről vagy rovarokról
közeli képek készítésére használható.
[SZÖVEG] (
)
: Ez a mód egy dokumentum lefényképezésére
használható.
[NAPLEMENTE] (
[HAJNAL] (
) : Naplemente lefényképezésére használható.
)
: Hajnali képek készítésére használható.
) : Árnyékmentes portrék készítése hátulról világító
fény esetén.
[HÁTTÉRFÉNY] (
[TŰZIJÁTÉK] (
[VÍZPART&HÓ] (
22
22
)
: Tűzijátékos jelenetek fényképezésére.
) : Óceán, tó, vízpart vagy hóval fedett táj
fényképezésére szolgál.
[PORTRÉ mód]
[ÉJSZAKAI mód]
A felvétel mód elindítása
A MOZI mód használata
Videóklipet vehet fel, ameddig a tárkapacitás ezt lehetővé teszi.
1. Válassza ki a Mozi módot a mód tárcsa
elcsavarásával.
6. Nyomja meg a Le gombot az [FELVÉTEL] menüpontot, és nyomja meg a
Jobbra gombot.
7. Válassza ki a kívánt menüt a [BE] menüponot a Fel / Le gomb
segítségével.
8. Nyomja meg az OK gombot. Hang nélküli videoklip is rögzíthető.
2. Állítsa be a fényképezőgépet a tárgy irányába,
és állítsa össze a képet az LCD kijelző
segítségével.
3. Nyomja le egyszer a rekeszzár gombját. A
videóklip felvétel elindul, és addig tart, amíg a
felvételi idő lehetővé teszi. A videofelvétel nem
áll le, ha elengedi a rekeszzár gombját. Ha le
szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a
rekeszzár gombját.
※ A képméret és -típus alább látható..
- Képméret
: 800x592, 640x480, 320x240 (választható)
- Videóklip fájltípusa
: AVI (MPEG-4)
- Képváltási gyakoriság : 30FPS, 20FPS, 15FPS
- 800X592-es képméret esetén a 30FPS és 15FPS opciók nem
választhatók. 640X480 és 320X240 képméret esetén a 20FPS opciót
nem lehet kiválasztani.
Hang nélküli videoklip felvétele
Hang nélküli videoklip is rögzíthetõ.
Videoklip felvételének szüneteltetése (Sorozatos felvétel)
Ez a fényképezőgép lehetővé teszi, hogy a nem kívánt jelenetek alatt
ideiglenesen leállítsa a felvételt. Ezzel a funkcióval egyetlen videóklipként
rögzítheti a kedvenc jeleneteket anélkül, hogy több videóklipet kellene
rögzítenie.
A sorozatos felvétel használata
Az 1-es és 2-es lépés megegyezik a MOZI mód
azonos lépéseivel.
3. Irányítsa a fényképezőgépet az alany felé,
és komponálja meg a képet az LCD kijelző
segítségével. Nyomja le a rekeszzár gombját.
A videofelvétel elindul, melynek időtartamát a
tárkapacitás korlátozza. A videofelvétel nem áll
le, ha elengedi a rekeszzár gombját.
4. Nyomja le a Szünet gombot (
00:00:12
00 : 00 : 18
SH INDÍT
▶/ ll
REC
), hogy szüneteltesse a felvételt.
Az 1-3. lépések megegyeznek a MOZI módéival.
5. Nyomja le ismét a Szünet gombot (
4. Nyomja meg a Menü gombot.
6. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
), hogy folytassa a felvételt.
5. Válassza ki a [FELVÉTEL] menüt a Balra /
Jobbra gombok segítségével.
23
Mire figyeljünk fényképkészítéskor
Nyomja le félig a rekeszzár gombot.
Finoman nyomja le a rekeszzár gombját a fókusz és a vaku feltöltésének
jóváhagyásához.
[Nyomja le finoman a rekeszzár gombot]
[Nyomja le a rekeszzár gombját]
A rendelkezésre álló memóriakapacitás a körülményektõl és a
fényképezõgép beállításától függ.
Ha a Vaku Ki vagy Lassú szinkronizálási módot választja gyenge
megvilágítási körülmények között, a fényképezőgép remegés figyelmeztető
kijelző (
) megjelenhet az LCD kijelzőn. Ebben az esetben fotoállványt
használjon, a fényképezőgépet stabil felületre helyezze vagy változtassa
meg a vakus fényképezési módot.
Fényképezés fénnyel szemben
: Ne fényképezzen nappal szemben.
Ilyenkor a kép túl sötét lehet. Ha nappal szemben fényképez, használja a
[HÁTTÉRFÉNY] színhelyfényképezés módot (lásd a 22. oldalt), a derítő
villanófényt (lásd a 30. oldalt), a fénymérést (lásd a 43. oldalt) vagy a
expozíció-kompenzációt (lásd a 46. oldalt).
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
Állítsa össze a képet az LCD kijelző segítségével.
24
Bizonyos körülmények között az automatikus fókuszáló rendszer nem
működik az elvárásoknak megfelelően.
- Gyenge kontrasztú alany fényképezése esetén.
- Ha az alany túlságosan tükröződik vagy túl fényes.
- Ha az alany túl gyorsan mozog.
- Ha túl erős a visszavert fény, vagy ha a háttér túl világos.
- Ha az alany csak függőleges vonalakból áll vagy nagyon keskeny (pl. bot
vagy zászlórúd)
- Ha a környezet sötét.
A fényképezõgép gombjainak használata a készülék beállításához
A ZOOM W / T gomb
A felvétel mód funkció a fényképezőgép gombjaival állítható be.
Ha a kijelzőn nem látható a menü, ez a gomb
OPTIKAI ZOOM vagy DIGITÁLIS ZOOM
gombként működik. Ez a fényképezőgép
3-szoros optikai és 5-szörös digitális zoommal
rendelkezik.
A két funkció együttes használata 15-szörös
nagyítási arányt tesz lehetővé.
A ki-/bekapcsoló gomb
A fényképezőgép be-, illetve kikapcsolására
használható.
Ha meghatározott ideig a fényképezőgépet nem
működtetik, a fényképezőgép magától kikapcsol,
hogy telepfeszültséget takarítson meg.
Olvassa el a 56. oldalt, hogy további információt
szerezzen az automatikus kikapcsolási
funkcióról.
TELE Zoom
Optikai TELE zoom
: Nyomja meg a ZOOM T gombot. Ezzel az alany
képe felnagyítható, azaz közelebbinek tűnik.
Digitális TELE zoom
: Ha a maximális (3-szoros) optikai zoomot
választja, a ZOOM T gomb megnyomásával
aktiválja a digitális zoom szoftverét. A ZOOM T
gomb elengedése után a digitális zoom a kívánt
beállítás elérésekor kapcsol ki. A maximális
digitális zoom (5-szörös) érték elérésekor a ZOOM
T gomb megnyomására nem történik semmi.
A REKESZZÁR gomb
FELVÉTEL módban képkészítéshez vagy hangfelvétel készítésére
használható.
MOZI módban
Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy
elindítsa a videóklip rögzítésének folyamatát.
Nyomja le a rekeszzár gombját egyszer és a
videofelvétel elindul, melynek időtartamát a
tárkapacitás korlátozza. Ha le szeretné állítani a
felvételt, nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
Nyomja
meg a
ZOOM T
gombot
Nyomja
meg
a ZOOM
T button
ÁLLÓKÉP módban
Nyomja le félig a rekeszzár gombját, hogy bekapcsolja az automatikus
fókuszálást és leellenőrizze a vakut. A rekeszzár gombjának teljes
lenyomásával fényképet készít és elmenti azt. Ha hangmemo felvételét
választja, a felvétel akkor indul el, amikor a fényképezőgép befejezte a
képadatok elmentését.
[SZÉLES zoom]
[TELE zoom]
[Digitális zoom – 5,0X]
25
A ZOOM W / T gomb
SZÉLES zoom
Optikai SZÉLES zoom : Nyomja meg a ZOOM W gombot. Ezzel az alany
képe lekicsinyíthető, azaz távolabbinak tűnik. A
ZOOM W gomb lenyomásával a fényképezõgépet
folyamatosan a minimális zoom értékre állítja,
azaz az alany a lehetõ legtávolabbinak tűnik a
fényképezõgéptõl.
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
Digitális SZÉLES zoom
Optikai zoom
Digitális zoom
: Ha a digitális zoom aktív, a ZOOM W gomb
lenyomásával a digitális zoom arányát
fokozatosan csökkenti. A ZOOM W gomb
lenyomásával leállítja a digitális nagyítást.
A ZOOM W gomb csökkenti a digitális zoom
arányt, majd addig folytatja az optikai zoom
arányának csökkentését, amíg eléri a minimális
értéket.
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
Nyomja meg
a ZOOM W
gombot
[Digitális zoom – 5,0X]
26
[SZÉLES zoom]
[Optikai zoom 2X]
[TELE zoom]
[TELE zoom]
[SZÉLES zoom]
A digitális zoom funkcióval készített fényképek feldolgozása valamivel
több időt igényel. Várja meg, amíg ez a folyamat befejeződik.
A digitális zoom nem használható videoklipek felvételekor.
A digitális zoom használata esetén a kép minőségének gyengülését
tapasztalhatja.
Annak érdekében, hogy a digitális zoom funkcióval tisztább képet
készítsen, nyomja le félig a rekeszzár gombját a maximális optikai
zoom beállítással és nyomja meg ismét a zoom T gombot.
A digitális zoom nem használható néhány Színhely módban: Éjszakai,
Gyerekek, Szöveg, Közeli, Tűzijáték, Mozgásrögz., ASR, Mozi és
Arcfelismerés módban.
Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a lencsét, mert ellenkezõ esetben
a fényképezõgép meghibásodhat.
Ha a Zoom gombokat videóklip felvétele közben nyomják meg, hang
nélküli felvétel készül
Info (
Makró (
) / Fel gomb
Ha a menü látható, a Fel gomb irányváltó gombként működik.
A felvételi módokban vagy lejátszás módban, ennek a gombnak a
megnyomása kijelzi a kép információit.
Info (
) / Le gomb
Ha a menü látható a kijelzőn, nyomja meg a LE gombot, hogy a főmenüből az
almenübe lépjen vagy az almenüben lefelé lépjen. Ha a menü nem látható, a
MAKRÓ / LE gomb makró képek készítésére használható.
A távolságok alább láthatóak. Addig nyomja meg a Makró gombot, amíg a
kívánt makró mód kijelző megjelenik az LCD kijelzőn.
) gomb
[Auto fókusz]
[Automatikus makró (
[Makró (
)]
)]
27
Makró (
) / Le gomb
Fókusz mód és fókusztávolság (W: Széles, T: Tele)
(Mértékegység: cm)
Használható fókuszálási módszer, felvétel módok szerint
( : Választható, ∞ : Végtelen fókusztávolság)
Mód
Auto mód (
Fókusz típus
Fókusztávolság
Auto makró
)
(
)
Normál
Program mód (
Makró
(
)
)
SZ : 10~végtelen SZ : 80~végtelen
W: 10~80
SZ : 80~végtelen
T : 50~végtelen
T: 50~80
T : 80~végtelen
T : 80~végtelen
Mód
Auto makró
Makro
Normál
Normál
A makró mód kiválasztása esetén, különösen ügyeljen kerülje a
fényképezőgép remegését.
Ha 20cm-en (széles zoom) vagy 50 cm-en (Tele zoom) belül készít
fényképet a makró módban, válassza a VAKU KI módot.
Ha az 10cm-es Makró tartományon belül készít képet, az auto
fókusz a fényképezőgépen hosszabb idő alatt állítja be a helyes
fókusztávolságot.
Mód
SZÍNHELY
Auto makró
Makro
Normál
∞
28
28
A fókuszzár
Vaku (
Ahhoz, hogy ne a kép középontjában levő tárgyra fókuszáljon, használja a
fókuszzár funkciót.
Ha az LCD kijelzőn látható a menü, nyomja le
a BALRA gombot, hogy a kurzor átlépjen a bal
oldalra.
Ha a menü nem látható az LCD kijelzőn, a BALRA
gomb VAKU gombként működik.
A fókuszzár használata
1. Győződjön meg arról, hogy az alany a fókuszkeret közepén van.
2. Nyomja le félig a REKESZZÁR gombot. Amikor megjelenik a zöld
automatikus fókuszkeret, az azt jelenti, hogy a fényképezőgép a tárgyra
fókuszál. Ügyeljen arra, hogy ne nyomja le teljesen a REKESZZÁR
gombot, hogy elkerülje nem kívánt kép készítését.
3. A REKESZZÁR gombot félig lenyomva mozgassa el a fényképezőgépet,
hogy összeállítsa a képet, majd nyomja le teljesen a REKESZZÁR
gombját ahhoz, hogy elkészítse a képet. Ha leveszi ujját a REKESZZÁR
gombról, a fókuszzár funkció kikapcsol.
) / Balra gomb
A vaku mód kiválasztása
1. Nyomja meg a Mód gombot egy FELVÉTEL
mód kiválasztásához, a Mozi és az ASR mód
kivételével.
[Az automatikus vaku
kiválasztása]
2. Addig nyomja meg a Vaku gombot, amíg a kívánt vaku mód kijelző
megjelenik az LCD kijelzőn.
3. Az vaku mód kijelzője megjelenik az LCD kijelzőn.
A környezetnek megfelelõ vaku módot válassza ki.
Vakutávolság
(Mértékegység : m)
Normál
Makro
Auto makro
ISO
1. A tervezett kép.
2. Nyomja le félig a
REKESZZÁR gombját,
és fokuszáljon az
alanyra.
3. Ismét állítsa össze a
képet, majd nyomja le
teljesen a REKESZZÁR
gombját.
SZÉLES
AUTO
TELE
SZÉLES
TELE
SZÉLES
TELE
0.3 ~ 4.6 0.5 ~ 2.6 0.2 ~ 0.8 0.5 ~ 0.8 0.2 ~ 4.6 0.5 ~ 2.6
29
Vaku (
) / Balra gomb
Ha az Auto, Betölt., L szinkr. vakutípus kiválasztása után
lenyomja a rekeszzár gombját, először a vaku felvillan, hogy
ellenőrizze a fényképezési feltételeket (Vaku hatósugár és Vaku
teljesítményviszony).
A vaku gyakori használata hozzájárul az elem életciklusának
megrövidüléséhez.
Normális körülmények között a vaku általában kevesebb, mint 4
másodperc alatt töltődik fel. Ha az elem telepfeszültsége alacsony, a
feltöltődés hosszabb ideig tart.
ASR módban, [TÁJKÉP], [KÖZELI], [SZÖVEG], [NAPLEMENTE],
[HAJNAL], [TŰZIJÁTÉK] színhely módban és videóklip módban a vaku
funkció nem használható.(Az egyetlen kivétel, amikor a vaku funkció
használható ASR módban, az a WISE SHOT)
A vaku hatótávolságán belül fényképezzen.
A kép minõsége nem garantálható, ha az alany túlságosan közel
helyezkedik el vagy rendkívül visszatükrözõ.
A gyenge megvilágítású környezetben vakuval készített képeken fehér
folt jelenhet meg. A folt a vaku fényének a levegőben levő por általi
visszaverése következében jön létre.
A vaku mód kijelzõje
Ikon
Vaku mód
Automatikus
vaku
Auto és
vörösszem
csökkentés
Ha a tárgy vagy a háttér sötét, a vaku
automatikusan felvillan, és a vörösszem
hatás javító funkció segítségével kijavítja a
vörösszem hatást.
Derítõ
villanófény
A vaku a megvilágítási körülményektõl
függetlenül felvillan. A vaku erõssége
a körülményeknek megfelelõen
automatikusan állítódik be.
Lassú
szinkronizálás
A vaku alacsony zársebességgel együtt
működik hogy kiegyensúlyozott helyes
expozíciót érjen el. Gyenge megvilágítású
környezetben a fényképezõgép-remegés
figyelmeztetõ jelzés ( ) jelenik meg az
LCD kijelzõn.
Vaku ki
A vaku nem villan. Akkor válassza ezt a
módot, ha olyan helyen vagy helyzetben
fényképez, ahol a vaku használata
tiltott. Ha gyenge megvilágítású
környezetben fényképez, az LCD kijelzõn
a fényképezõgép-remegés figyelmeztetõ
jelzés ( ) jelenik meg.
Vörösszem
hatás javítása
30
Leírás
Ha a tárgy vagy a háttér sötét, a
fényképezőgép vakuja automatikusan
működésbe lép.
Ha fényképezéskor a készülék „vörös szem”
hatást érzékel, ez a mód automatikusan
csökkenti azt.
Vaku (
) / Balra gomb
Rendelkezésre álló vaku mód felvétel mód szerint
Önkioldó (
( : Választható)
) / Jobbra gomb
Ha az LCD kijelzőn látható a menü, nyomja le a Jobbra gombot, hogy a kurzor
átlépjen a jobb oldalra.
Ha a menü nem látható az LCD kijelzőn, a JOBBRA gomb Önkioldó ( )
gombként működik. Ez a funkció olyankor hasznos, ha a fényképész is meg
szeretne jelenni a képen.
Ha az önkioldó gombot az időzítő funkció működése közben nyomja
meg, az önkioldó funkció leáll.
Fotoállványt használjon, hogy elkerülje a fényképezőgép remegését.
Mozi módban csak a 10 másodperces önkioldó működik.
31
Önkioldó (
MENÜ / OK gomb
) / Jobbra gomb
Az idõzítõ kiválasztása
MENÜ gomb
1. Válasszon egy FELVÉTEL módot, kivéve a
HANGFELVÉTEL módot.
- A MENÜ gomb megnyomására az egyes fényképezőgép módokhoz
kapcsolódó menük jelennek meg az LCD kijelzőn. Ha ismét lenyomja a
gombot, az LCD kijelző visszatér az eredeti képernyőre.
2. Addig nyomja meg az ÖNKIOLDÓ (
) gombot,
amíg a kívánt időzítő mód jelzés meg nem
jelenik az LCD kijelzőn. Egy 10 másodperces, 2
másodperces vagy dupla önkioldó ikon jelenik meg
az LCD kijelzőn.
[A 10 másodperces önkioldó
kiválasztása]
- A menü opciókat akkor lehet megjeleníteni, ha a következők valamelyike
van kiválasztva:
MOZI vagy ÁLLÓKÉP mód. HANGFELVÉTEL módban nincs menü.
2SEC self-timer (
):
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy a kép készítése előtt 2
másodpercet várjon.
10 másodperces önkioldó (
):
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy a kép készítése előtt 10
másodpercet várjon.
Dupla önkioldó (
):
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2 másodpercre rá
egy második kép is készül. A vaku használatakor a 2 másodperces
önkioldó több mint 2 másodperccel eltolódhat, a vaku feltöltődési
idejétől függően.
3. Ha lenyomja a REKESZZÁR gombot, a kép a meghatározott idő eltelte
után készül el.
Ha az Önkioldót az önkioldó működése közben aktiválja, az önkioldó
funkció leáll.
Fotoállványt használjon, hogy elkerülje a fényképezőgép remegését.
32
[Nyomja meg a MENÜ
gombot]
[Menü kikapcsolva]
FELVÉTEL
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
FÓKUSZ TERÜLET
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
MENU KILÉPÉS
NORMÁL
NORMÁL
MULTI AF
KI
MOZGAT.
[Menü bekapcsolva]
OK gomb
- Ha az LCD kijelzőn megjelenik a menü, ez a gomb a kurzornak az
almenüre léptetésére vagy az adatok megerősítésére használható.
Az Arcfelismerés (FR) gomb
Ez a mód automatikusan érzékeli az alany arcának helyzetét és annak
függvényében állítja be a fókuszt és az exponálást. Válassza ezt a módot,
hogy gyorsan és könnyen készítsen arcról fényképet.
※ Választható módok : Automata, Program, ASR, Kézi, Színhely módok
(Gyerekek, Vízpart & Hó)
1. Nyomja meg az FR (Arcfelismerés) gombot
) a kiválasztott módban.
(
Az FR ikon megjelenik a kijelző bal oldalán.
Ez a funkció akár 9 személyt is képes érzékelni.
Ha a fényképezőgép egyszerre több személyt is érzékel,
akkor a legközelebbire fókuszál.
Ebben a módban a digitális zoom nem aktív.
Ebben a módban a speciális hatások funkciók nem aktívak.
Ha a fényképezőgép egy célarcot érzékel, a célarc körül fehér színű
fókuszkeret jelenik meg, míg a többi arc körül szürke színű fókuszkeret
jelenik meg (maximum 8). Press the shutter button halfway down to
focus on the face and the white focus frame turns green.(Total 9)
Ha az arcfelismerés nem sikerült, lépjen vissza az előző AF módba.
Bizonyos körülmények között ez a funkció nem tud megfelelően
működni.
- A szem képezendő személy nem a fényképezőgép irányába néz.
A legnagyobb lehetséges Arcfelismerési távolság 3,1m (Széles).
Minél közelebb van a tárgy, annál gyorsabban ismeri fel a
fényképezőgép a
tárgyat.
2. Az automatikus fókuszkeret mérete és helye
automatikusan az alany arca szerint áll be.
3. Nyomja le félig a rekeszzár gombját. A fókusz aktiválásakor a fókuszkeret
zöld színűvé válik.
4. Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy elkészítse a fényképet.
33
Az E (Hatás) gomb
Ezzel a gombbal a fényképezőgép lehetővé teszi speciális effektusok
alkalmazását a képekre.
Állókép üzemmód: A szín, képszerkesztés és Fun menük közül választhat.
Automatikus módban csak a [SZÍN] menüt választhatja ki.
Mozi módban: A szín menü kiválasztására használható.
Rendelkezésre álló hatások felvételi mód szerint
34
( : Választható)
Ez a gomb nem üzemel ASR, Éjszakai, Hangfelvétel módokban, és
néhány színhely módban (Szöveg, Naplemente, Hajnal, Háttérfény,
Tűzijáték, Vízpart&Hó).
A hatásbeállítás értéke a fényképezőgép kikapcsolása után is
megmarad. Valamely speciális effektus megszűntetésére válassza ki
a Szín menüben a
almenüt és az összes többi hatás menüben a
almenüt.
L830 : Ha a képméret
vagy
, akkor a FUN menüt nem lehet
kiválasztani.
L730 : Ha a képméret
vagy
, akkor a FUN menüt nem lehet
kiválasztani.
Az E (Hatás) gomb : Szín
A fényképezőgép digitális processzora segítségével lehetőség van a képek
speciális hatásokkal való átalakítására
Színbeállítás : Az R (Piros), G (Zöld) és B (Kék)
értékeket lehet megváltoztatni.
SZÍNBEÁ
Nyomja meg az E gombot az egyik felvételi módban (34. o.).
MOZGAT.
SZÍN
OK
BEÁLL.
OK
BEÁLL.
SZÍN
- FEL / LE gomb: R, G, B kiválasztása
- Balra / Jobbra gomb: Az érték módosítása
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
MOZGAT.
[Állókép mód]
E
SZÍNBEÁ
KILÉPÉS
[Mozi mód]
MOZGAT.
1. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le gombok segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
※ Automata üzemmódban az Egyedi szín opciót nem lehet kiválasztani.
: A képre nem alkalmaz hatást.
: A rögzített képek fekete-fehér módban tárolódnak.
: A rögzített képek szépia színskálával tárolódnak
(sárgás-barna színárnyalatok).
: A rögzített képek vörös színtónussal tárolódnak.
: A rögzített képek zöld színtónussal tárolódnak.
: A rögzített képek kék színtónussal tárolódnak.
: A kép negatív módban tárolódik.
: A rögzített kép RGB színskálával tárolódik.
2. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
35
Az E (Hatás) gomb : Színtelítettség
A kép színtelítettségének megváltoztatására használható.
Nyomja meg az E gombot az egyik felvételi módban (34. o.).
SZÍNTEL.
KÉPBEÁ.
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
Válassza ki a Színtelítettség menüt
), hogy a színtelítettség
(
módosítására szolgáló sáv jelenik
meg.
Állítson a színtelítettségen a Balra /
Jobbra gombbal.
MOZGAT.
OK
BEÁLL.
SZÍNTEL.
A színtelítettség módosítási
sávja
MOZGAT.
OK
BEÁLL.
+ irányba: Magas színtelítettség (A szín
intenzívebb lesz)
- irányba: Alacsony színtelítettség (A szín
lágyabb lesz)
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy
elkészítse a fényképet.
[A végső kép]
36
Nyomja meg az Ok gombot,
hogy megváltoztassa a kép
színtelítettségét.
Az E (Hatás) gomb : FUN
Előre beállított fókuszkeret
A fókuszkeret mozgatása és megváltoztatása
Megváltoztathatja a fókuszkeretet a Tartomány menü kiválasztása után.
Beállíthatja, hogy az alany kiemelkedjen környezetéből. Az alany éles és
fókuszált, míg a kép többi része homályos lesz.
Nyomja meg az E gombot az egyik felvételi módban (34. o.).
Nyomja meg az Fn gombot
SH
FÉNYES
FUN
RÖGZÍT. Fn KILÉPÉS
SH
[Állítsa a fényképezőgépet az alany
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelző segítségével.]
MOZGAT.
E
TARTOM. OK BEÁLL.
KILÉPÉS
RÖGZÍT.
MOZGAT.
[A tartomány aktiválódik: A
fókuszkeret fehér színűvé
válik.]
Nyomja meg a Fel / Le /
Balra / Jobbra gombot
1. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra / Jobbra gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
FÉNYES
FÉNYES
FÉNYES
FÉNYES
Nyomja meg az Fn gombot
SH
TARTOM. OK BEÁLL.
[1. tartom.]
TARTOM. OK BEÁLL.
[2. tartom.]
TARTOM. OK BEÁLL.
TARTOM. OK BEÁLL.
[3. tartom.]
[4. tartom.]
RÖGZÍT.
Fn
KILÉPÉS
Nyomja meg a rekeszzár
gombját
SH
RÖGZÍT.
MOZGAT.
[A tartomány
megváltoztatása után]
2. Megjelenik az előre beállított fókuszkeret.
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy
rögzítse a képet.
SH
RÖGZÍT.
Fn
KILÉPÉS
[A végső kép]
37
Az E (Hatás) gomb : FUN
※ 2 képből álló összetett fényképezés kiválasztása
Összetett kép készítése
2-4 különbözõ kép egyetlen állóképben kombinálható.
Nyomja meg
a rekeszzár
gombot
Nyomja meg az E gombot az egyik felvételi módban (34. o.).
FUN
ÖSSZETETT
SH
RÖGZÍT.
RÖGZÍT. Fn TÖRLÉS
SH
[Fényképezésre felkészülve]
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
Nyomja meg a
rekeszzár gombját
ÖSSZETETT OK BEÁLL.
Nyomja
meg az OK
gombot
1. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra/Jobbra gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
ÖSSZETETT
ÖSSZETETT
[Első kép]
ÖSSZETETT
ÖSSZETETT
OK
[A végső kép]
ÖSSZETETT OK BEÁLL.
[Összetett 1]
ÖSSZETETT OK BEÁLL.
ÖSSZETETT OK BEÁLL.
ÖSSZETETT OK BEÁLL.
[Összetett 2]
[Összetett 3]
[Összetett 4]
2. A kívánt menü kiválasztása után nyomja le a rekeszzár gombját, hogy
elkészítse a fényképet.
38
MENTÉS Fn TÖRLÉS
[Második kép]
Az utolsó kép elkészítése után nyomja meg az OK gombot a kép
elmentéséhez.
A vaku, önkioldó, makró fókusz és a Zoom W / T gombok
használhatók összetett kép készítésekor.
Ha az összetett kép készítése közben megnyomja a Lejátszás mód,
a MENU vagy az E gombot, vagy elcsavarja a mód tárcsát, az összes
kiválasztott üzemmód végrehajtódik. A korábban rögzített képek
törlődnek.
Az E (Hatás) gomb : FUN
Összetett kép egy részletének megváltoztatása az utolsó felvétel előtt
Az utolsó összetett felvétel elkészítése előtt megváltoztathatja a kép egy
részletét.
Az összetett kép valamely részének módosítása az utolsó kép készítése
után
1. Összetett kép fényképezése közben nyomja meg az Fn gombot.
1. Az utolsó kép elkészítése után a keretkiválasztó kurzor jelenik meg. A Fel/
Le/Balra/Jobbra gombokkal válasszon ki egy keretet.
2. Az előző kép törlődik és egy új keret jelenik meg.
To delete a previously taken image, press the Fn button again.
2. Nyomja le az Fn gombot, hogy töröljön egy képet. Az összetett keret
aktiválódik.
3. Nyomja meg a Rekeszzár gombot. A Fel / Le / Balra / Jobbra és FN
gombbal készíthet további képeket.
4. Nyomja meg ismét az OK gombot, hogy elmentse a rögzített képet.
Nyomja meg a
fel gombot
Nyomja meg az Fn
gombot
SH
FELVÉTEL FN TÖRLÉS
SH
FELVÉTEL FN TÖRLÉS
OK
[A 3. kép elkészítése előtt]
[Visszalépés a 2. képre]
MENTÉS Fn TÖRLÉS
OK
[A 4. kép elkészítése után]
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse az új képet.
Nyomja meg
a Rekeszzár
gombját
MENTÉS Fn TÖRLÉS
[Visszalépés a 2. képre]
Nyomja meg az
Fn gombot
SH
RÖGZÍT.
[A 2. kép törlése]
Nyomja meg
az OK gombot
OK
MENTÉS Fn TÖRLÉS
[A 2. kép újra készítése]
[A végső kép]
39
Az E (Hatás) gomb : FUN
Képkeret
9 típusú keretszerű körvonallal láthat el egy elkészíteni kívánt állóképet.
A Dátum&Idő nem jelenik meg a tárolt képen, ha azt a Képkeret funkcióval
készítették.
Nyomja meg az E gombot az egyik felvételi módban (34. o.).
FUN
KÉPKERET
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
KERE
OK
BEÁLL.
Nyomja meg az
OK gombot
1. A kiválasztott képkeret jelenik meg. Nyomja le a rekeszzár gombját,
hogy elkészítse a fényképet.
SH
40
RÖGZÍT.
MOZGAT.
Nyomja meg az
Fn gombot
SH
RÖGZÍT.
Fn
KERE
Fn gomb
Az Fn gomb segítségével a következő menüket állíthatja be:
Az Fn menü használata
( : Választható)
Oldal
MÉRET
42. o.
MINŐSÉG /
KÉPVÁLTÁSI GYAKORISÁG
42. o.
Fénymérés
43. o.
DRIVE
43. o.
ISO
44. o.
WHITE BALANCE
45. o.
EV
46. o.
KÉPSTAB.
46. o.
1. Nyomja meg az Fn gombot egy megfelelő módban
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le gomb segítségével.
MÉRET
*1. Ez a menü csak Gyerekek színhely módban (
) érhető el.
3264X2448
FEL / LE
gomb
MINÕSÉG
FINOM
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra/Jobbra gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
MÉRET
3264X2448
Balra /
Jobbra
gomb
MÉRET
3264X2176
41
Méret
Minőség / Képváltási gyakoriság
Az igényeinek megfelelő képméret kiválasztását teszi lehetővé.
Kiválaszthatja az igényeknek megfelelő tömörítési arányt. Minél nagyobb a
tömörítési arány, annál gyengébb a kép minősége.
- L830
Mód
Ikon
Állókép
mód
Méret
3264 x
2448
3264 x
2176
3264 x
1836
2592 x
1944
2048 x
1536
1024 x
768
Méret
800 x 592
640 x 480
Videoklip mód
Ikon
Típus
EXTRAFINOM
FINOM
NORMÁL
30FPS
20FPS
15FPS
Fájlformátum
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
avi
Ikon
Mozi mód
ÁLLÓKÉP mód
320 x 240
- L730
Ikon
Állókép
mód
Méret
3072 x
2304
3072x
2048
3072x
1728
2592 x
1944
2048 x
1536
1024 x
768
MINÕSÉG
KÉPVÁLTÁSI GYAK.
FINOM
20FPS
Ikon
Mozi mód
Méret
800 x 592
640 x 480
320 x 240
MÉRET
MÉRET
3264X2448
800X592
[ÁLLÓKÉP mód]
[MOZI mód]
Minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb fénykép tárolható, mivel a
nagy felbontású képek több memóriát igényelnek.
42
[ÁLLÓKÉP mód]
[MOZI mód]
Ez a fájlformátum megfelel a DCF (Fényképezõgép fájlrendszerek
kialakítási szabályai) követelményeinek.
JPEG (Joint Photographic Experts Group):
A JPEG a Joint Photographic Experts Group által kidolgozott
képtömörítési szabvány. Ez a fényképek és grafikai elemek
tömörítésére használt legelterjedtebb tömörítés típus, mivel rendkívül
hatékonyan tömöríti a fájlokat.
Fénymérés
Drive mód
Ha nem sikerül megfelelő megvilágítási körülményeket teremtenie,
megváltoztathatja a fénymérési módszert annak érdekében, hogy fényesebb
képeket készítsen.
Sorozatkép készítését és az AEB (Automatikus rekeszléptetés) használatát
választhatja.
[TÖBBPONTOS] : Az megvilágítás a kép
környékén rendelkezésre
álló átlagos fényerő alapján
kerül kiszámításra. Azonban a
számítás a kép környékének
középpontja felé tolódik el. Ez
általában hasznos.
[SPOT]
FÉNYMÉRÉS
TÖBBPONTOS
: A fényképezőgép az LCD kijelző közepén levő téglalap
alakú résznek méri le a fényességét.
Ez olyankor hasznos, ha a kép közepén levő alany
megvilágítása megfelelő, a háttérfénytől függetlenül.
※ Ha a tárgy nincs a fókuszkeret közepén, ne használja a spot fénymérést,
mivel exponálási hiba jelentkezhet. Ebben az esetben jobb, ha az
megvilágítás-kiegyenlítést használja.
[EGY KÉP]
: Egyetlen kép készítése.
[WISE SHOT]
: Egyszerre két kép készül.
Az egyik Derítő villanófény
módban, a másik ASR
módban készül.
[SOROZATKÉP] : Képek sorozata készül
mindaddig, amíg a rekeszzár
gombját lenyomva tartja.
[AEB]
DRIVE
EGY KÉP
: Három kép készítése különféle exponálással : standard
megvilágítás (0,0 EV), rövid exponálás (-1/3 EV) és
túlexponálás (+1/3 EV).
[MOZGÁSRÖGZ] : A rekeszzár gombjának lenyomva tartása esetén 6 kép
készül másodpercenként. A készíthető képek maximális
száma 30, és a képek mérete rögzített VGA.
A nagy felbontás és a jó képminõség a fájlmentés idõtartamának
meghosszabbodásával, így a készenléti idõ meghosszabbodásával jár.
Ha a [SOROZATKÉP], [AEB] vagy [MOZGÁSRÖGZ] almenüt
választja, a vaku automatikusan kikapcsolódik.
Ha kevesebb, mint 3 kép fér el a memóriában, az AEB fényképezés
nem használható.
Az AEB fényképezéshez ajánlatos fotoállványt használni, mivel
a képek elmentése hosszabb idõt igényel, és a fényképezõgép
remegése miatt a kép homályos lehet.
Ha kevesebb, mint 30 kép fér el a memóriában, a Mozgásrögz.
fényképezés nem használható.
43
Drive mód
ISO
Wise Shot
Felvételek készítésekor kiválaszthatja az ISO érzékenységét.
A fényképezőgép sebességét vagy fény-érzékenységét ISO számokkal mérjük.
Egyszerre 2 kép készül. Az egyik
Derítő villanófény módban, a másik
ASR módban készül.
A Wise Shot használata
1. Válassza ki az ASR módot az mód tárcsa
elcsavarásával, majd nyomja le az Fn gombot.
DRIVE
WISE SHOT
2. Válassza ki a Drive menüt a FEL vagy LE gomb segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet
4. A rögzített képek elmentődnek.
Wise Shot módban az LCD kijelzőn megjelenő rekeszzár sebesség
eltérhet a tényleges rekeszzár sebességtől.
44
[Auto]: A fényképezőgép érzékenysége
automatikusan olyan változók alapján
módosul, mint a megvilágítás értéke vagy
a tárgy világossága.
ISO
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ] :
Auto
Az ISO érzékenység növelésével a rekeszzár
sebessége megnövelhető változatlan
megvilágítási viszonyok mellett. Azonban a kép
erős megvilágítás esetén telítetté válhat.
Minél nagyobb az ISO érték, annál nagyobb a fényképezőgép
fényérzékenysége, és ennek következtében annál nagyobb lesz annak
képrögzítési képessége sötét környezetben. Azonban a kép zajszintje
megnő az ISO érték növekedésével, és a kép így durvább lesz.
WHITE BALANCE
A fehéregyensúlyt vezérlő funkció lehetővé teszi a színek természetesebbé
változtatását.
[AUTO FEHÉREGY.]
: A fényképezőgép automatikusan, a domináns
megvilágítási körülményektől függően választja
ki a megfelelő fehéregyensúly beállításokat.
[NAPFÉNY]
[FELHŐS]
: Kültéri képek készítésére.
: Felhős vagy borús időben
való fényképezésre.
WHITE BALANCE
Az Egyedi fehéregyensúly használata
A fehéregyensúly beállítások erősen függnek a környezettől. Bizonyos
fényképezési körülmények között a legmegfelelőbb fehéregyensúly érték
kiválasztásához az egyedi fehéregyensúly beállítást válassza.
1. Válassza ki a Fehéregyensúly EGYEDI
(
) menüjét, és helyezzen egy fehér
lapot a fényképezőgép elé úgy, hogy az
LCD kijelzőn csak fehérség jelenjen meg.
AUTO FEHÉREGY.
[FLUORESZ.ALACS.]
: Háromágú fénycsöves napfényszerű mesterséges megvilágítási
körülmények közötti fényképezésre.
[FLUORESZ.MAGAS]
: Fehér fénycsöves megvilágítási körülmények közötti fényképezésre.
[LÁMPAFÉNY]
: Hagyományos lámpafényben való fényképezésre.
[EGYEDI BEÁLL.]
: Lehetõvé teszi a felhasználó számára, hogy a
fehéregyensúlyt a fényképezési körülményeknek
megfelelõen állítsa be.
2. MENÜ/OK gomb: a fehéregyensúly előző
egyedi értékének
kiválasztása.
↑
Fehér lap
A rekeszzár gombja : az új egyedi fehéregyensúly érték elmentése.
- Az egyedi fehéregyensúly érték a következő fényképezéstől érvényes.
- A felhasználó által beállított egyensúly addig marad érvényes, amíg
felülírják azt.
A különféle megvilágítási körülmények a képeken különbözõ színárnyalatok
megjelenését idézhetik elõ.
45
Megvilágítás-kiegyenlítés
Videoklip képstabilizáló
Ez a fényképezőgép automatikusan, a környezet megvilágításának
függvényében állítja be az exponálást.
You can also select the exposure value by using the Fn button.
Ez a funkció videóklip felvétele közben a képkockák stabilizálását segíti elő.
Ezt a menüt csak MOZI módban lehet kiválasztani.
[KI] : A videoklip képstabilizáló funkció
kikapcsolódik.
A megvilágítás kiegyenlítése
1. Nyomja meg az Fn gombot, majd a FEL
és LE gombok segítségével válassza ki a
megvilágítás-kiegyenlítési ikont (
).
A megvilágítás-kiegyenlítés menüsáv jelenik
meg az ábrán látható módon.
2. A BALRA és JOBBRA gombok segítségével
állítsa be a kívánt megvilágítás-kiegyenlítési
faktort.
[BE] : Videóklip felvétele közben a
kameraremegést csökkenti. A rögzítési
képkockák tartománya keskenyebbé válik,
ha kiválasztja a [Ki] menüt.
EV
-2
-1
0
+1
3. Nyomja meg ismét az Fn gombot. A beállított érték tárolódik és a
Megvilágítás-kiegyenlítés beállítás mód eltűnik.
)
Ha megváltoztatja a megvilágítási értéket, az exponálás ikon (
megjelenik az LCD kijelző alsó részén.
※ A negatív megvilágítás-kiegyenlítés érték csökkenti az exponálást.
Ne feledje, hogy a pozitív megvilágítás-kiegyenlítés fokozza a
megvilágítást, és az LCD kijelzõn fehérség látható vagy a képek
minõsége gyenge lesz.
46
+2
KÉPSTABILIZÁTOR
Ki
Az LCD kijelzõ használata a fényképezõgép beállításához
A menü használata
Az LCD kijelzőn megjelenő menü a felvétel funkciók beállításához
használható.
1. Kapcsolja be a fényképezőgépet, és nyomja meg a MENÜ gombot. Minden
egyes fényképezőgép üzemmódnak egy menü felel meg.
A
jellel jelölt elemek a gyári beállítások.
Menü
KÉPÉLESSÉG
Almenü
Használható mód
FINOM+
FINOM
NORMÁL
ÉLÉNK
ÉLÉNK+
-
MAGAS
NORMÁL
ALACSONY
-
KONTRASZT
Oldal
2. A BALRA és JOBBRA gombok segítségével léphet egyik menüről a
másikra.
FELVÉTEL
48. o.
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
FÓKUSZ TERÜLET
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
MENU
48. o.
KILÉPÉS
NORMÁL
NORMÁL
MULTI AF
KI
KÖZPONTI
AF
MULTI AF
HANGMEMO
KI
BE
48. o.
HANGFELVÉTEL
HANG NÉMA
SZÍNHELY MÓD
KI
49. o.
BE
GYEREKEK, TÁJKÉP,
KÖZELI, SZÖVEG,
NAPLEMENTE,
HAJNAL, HÁTTÉRFÉNY,
TŰZIJÁTÉK,VÍZPART & HÓ
KILÉPÉS
KÖZEPES
KI
1. HANG
2. HANG
BE
Nyomja meg a
BALRA vagy a
JOBBRA
button.
MOZGAT.
BEÁLL. 1
FÁJL
Language
DÁTUM&IDŐ
FELIRATOZÁS
LCD
AF LÁMPA
MENU KILÉPÉS
SOROZAT
Magyar
07/07/01
KI
NORMÁL
BE
MOZGAT.
3. A FEL és LE gombokkal választható ki egy almenü.
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
FÓKUSZ TERÜLET
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
MOZGAT.
~50. o.
HANG
HANGERŐ
KEZDŐHANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
MENU
MOZGAT.
FELVÉTEL
FÓKUSZ
TERÜLET
Nyomja meg a
BALRA vagy a
JOBBRA
button.
NORMÁL
NORMÁL
MULTI AF
KI
VÁLT.
Nyomja meg a
FEL vagy a
LE
button.
FELVÉTEL
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
FÓKUSZ TERÜLET
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
MOZGAT.
NORMÁL
NORMÁL
MULTI AF
KI
VÁLT.
Nyomja meg a
FEL vagy a
LE
button.
FELVÉTEL
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
FÓKUSZ TERÜLET
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
MOZGAT.
NORMÁL
NORMÁL
MULTI AF
KI
VÁLT.
4. Almenü kiválasztása után a beállított érték elmentődik.
Nyomja meg a MENÜ gombot, és képernyőn levő menü eltűnik.
50. o.
51. o.
※ A menük előzetes értesítés nélkül változhatnak.
47
Képélesség
Fókusztartomány
A elkészítendő kép élessége állítható be. Az LCD
kijelzőn nem látható a képélesség állításának az
elkészítendő képre gyakorolt hatása.
FELVÉTEL
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
FÓKUSZ TERÜLET
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
VISSZA
FINOM+
FINOM
NORMÁL
ÉLÉNK
ÉLÉNK+
OK BEÁLL.
A fényképezési körülményeknek megfelelő fókusztartomány kiválasztását
teszi lehetővé.
[KÖZPONTI AF] : A fényképezőgép az LCD
kijelző közepén levő téglalap
alakú részre fókuszál.
[MULTI AF]
[FINOM+] / [FINOM] : A kép szélei lágyabbá válnak. A hatás a képek
számítógépes feldolgozásához hasznos.
[NORMÁL]
: Ez a fényképezőgép az összes
elérhető AF pontot kiválasztja
a 9 AF pontból.
FELVÉTEL
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
FÓKUSZ TERÜLET
KÖZPONTI AF
HANGMEMO
MULTI AF
HANGFELVÉTEL
VISSZA
OK BEÁLL.
: A kép szélei élesek.
Ez a képek nyomtatásához hasznos.
[ÉLÉNK] / [ÉLÉNK+] : A kép szélei hangsúlyosabbá válnak.
Az élek élesebbek lesznek, azonban a rögzített
képen zaj jelentkezhet.
[KÖZPONTI AF]
[MULTI AF]
Kontraszt
A kép fényes és sötét részei közötti különbség beállítására használható.
[MAGAS]
: A kép kontrasztja magas.
[NORMÁL]
: A kontraszt normális.
[ALACSONY] : A kép kontrasztja lágyabb.
FELVÉTEL
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
MAGAS
FÓKUSZ TERÜLET
NORMÁL
HANGMEMO
ALACSONY
HANGFELVÉTEL
VISSZA
48
OK BEÁLL.
※ Amikor a fényképezőgép az alanyra fókuszál, az automatikus fókuszkeret
zöld színűvé válik. Amikor a fényképezőgép nem az alanyra fókuszál, az
automatikus fókuszkeret piros színűvé válik.
Hangmemo
A hangfeljegyzést egy tárolt állóképhez
rendelheti hozzá. (Max. 10 mp.)
Hangfelvétel
Hangfelvétel készíthető, és maximum 10 órás időtartamú lehet.
FELVÉTEL
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
FÓKUSZ TERÜLET
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
VISSZA
KI
BE
OK BEÁLL.
- Ha a hangmemo ikon megjelenik az
LCD kijelzőn, azt jelenti, hogy a beállítás
befejeződött.
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elindítsa
a hangfelvételt.
- Nyomja le egyszer a rekeszzár gombját. A
hangfelvétel elindul, és maximum 10 órás
időtartamú lehet. A hangfelvétel időtartama
megjelenik az LCD kijelzőn A hangfelvétel
nem áll le, ha elengedi a rekeszzár gombját.
FELVÉTEL
KÉPÉLESSÉG
KONTRASZT
FÓKUSZ TERÜLET
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
MOZGAT.
NORMÁL
NORMÁL
KÖZPONTI AF
KI
OK BEÁLL.
- Ha le szeretné állítani a hangfelvételt, nyomja
le ismét a rekeszzár gombját.
- Nyomja le a rekeszzár gombját,
hogy elkészítse a fényképet. A kép a
memóriakártyára kerül.
- Fájltípus: *.wav
SH FELV.
- A hangmemo felvétele tíz másodpercig tart,
a kép tárolásától számítva. Ha a rekeszzár
gombját a hangmemo felvétele közben
nyomja meg, annak rögzítése leáll.
OK KILÉPÉS
[Hangfelvétel mód]
SH INDÍT
49
Hangfelvétel
Hang nélküli videóklip felvétele
Hang nélküli videóklip is rögzíthető.
Szüneteltetés hangfelvétel közben
Ezzel a funkcióval egyetlen fájlba rögzítheti
kedvenc hangklipjeit, nincs szükség több
hangfájl létrehozására.
1. Nyomja meg a Szünet gombot (
szüneteltesse a felvételt.
) hogy
2. Nyomja meg a Szünet gombot (
ismét, hogy folytassa a felvételt.
)
Válassza a [Be] opciót a Hang néma menüben,
Videóklip módban.
Az LCD kijelzőn megjelenik a (
) ikon.
SH INDÍT
SZÜNET
[Hangfelvétel mód]
3. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le
ismét a rekeszzár gombját.
A lehető legjobb minőségű hangfelvétel készítéséhez 40 cm
távolságra helyezkedjen el a fényképezőgéptől (a mikrofontól).
Ha a fényképezőgépet kikpacsolja hangfelvétel szüneteltetése közben,
a hangfelvétel törlődik.
50
Nyomja le a rekeszzár gombját és hang nélküli
videófelvétel elindul, melynek időtartamát a
tárkapacitás korlátozza.
FELVÉTEL
HANGNÉMÍTÁS
KI
BE
VISSZA
OK BEÁLL.
SZÍNHELY mód
Hang menü
Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a fényképezőgépet, a
körülményeknek megfelelően.
Nyomja meg a Menü gombot, és válassza ki a
kívánt almenüt.
※ További részletekért lásd a 22. oldalt.
Ebben a módban a hangbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt minden
fényképezőgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.
A
FELVÉTEL
SZÍNHELY
FÓKUSZ TERÜLET
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
VISSZA
GYEREKEK
TÁJKÉP
KÖZELI
SZÖVEG
NAPLEMENTE
HAJNAL
jellel jelölt elemek a gyári beállítások.
Mód
Menü
HANGERŐ
OK BEÁLL.
[Mód menü]
KEZ.HANG
(HANG)
ZÁRHANG
HANGJEL
Almenü
KI
HALK
KÖZEPES
ERŐS
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
A fényképezOEgép üzemmódja
Olda
52. o.
52. o.
52. o.
52. o.
KI
AF HANG
52. o.
BE
51
Hang (
)
Hangerő
Hangjel
Itt választható ki a hangerő, a kezdőhang, a rekeszzár hangja, a hangjel és az AF
hang.
- A [Hangerő] almenü : [KI], [HALK], [KÖZEPES],
[ERŐS]
HANG
HANGERŐ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
VISSZA
KI
HALK
KÖZEPES
ERŐS
Ha a hangot BE értékre állítja, a fényképezőgép bekapcsolása után a gombok
megnyomására különféle hangjelek hallhatóak, ami a
fényképezőgép működési állapotának ellenőrzésére
használható.
HANG
- A [HANGJEL] almenü : [KI], [1., 2., 3. HANG]
HANGERŐ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
OK BEÁLL.
VISSZA
Kezdõhang
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
OK BEÁLL.
AF hang
Az a hang választható ki, amely a fényképezőgép bekapcsolásakor aktiválódik.
- Kezdőhang : [KI], [1. HANG], [2. HANG],
[3. HANG]
HANG
HANGERŐ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
VISSZA
Ha az AF hang beállítást BE értékre állítja, az alany fókuszálása közben az AF
hang aktiválódik, ami a fényképezőgép működési
állapotának jele.
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
OK BEÁLL.
A rekeszzár hangjának beállítására használható.
HANG
HANGERŐ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
VISSZA
52
HANG
HANGERŐ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
VISSZA
A rekeszzár hangja
- Zárhang : [KI], [1. HANG], [2. HANG],
[3. HANG]
- Az [AF HANG] almenü : [KI], [BE]
Ki
1. HANG
2. HANG
3. HANG
OK BEÁLL.
KI
BE
OK BEÁLL.
Beállítás menü
Ebben a módban az alapbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt minden
fényképezőgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.
A
Menü
jellel jelölt elemek a gyári beállítások.
Menü
Almenü
Főmenü
FÁJL
ALAP.
Oldal
SOROZAT
54. o.
(Beállítás
menü 2)
Almenü
Főmenü
Oldal
ÁTTEKINTÉS
KI
0.5, 1, 3 MP
56. o.
EN.TAK.
KI
1, 3, 5, 10 PERC
56. o.
LCD MENTÉS
KI
BE
56. o.
VIDEO KI
NTSC
PAL
57. o.
FORMÁZÁS
NEM
IGEN
58. o.
ALAPÁLL.
NEM
IGEN
58. o.
※ A menük előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Language
54. o.
(Beállítás
menü 1)
–
DÁTUM&IDŐ
FELIRATOZÁS
LCD
AF LÁMPA
KEZDŐKÉP
–
07/07/01
13:00
ÉÉ/HH/NN
HH/NN/ÉÉ
NN/HH/ÉÉ
KI
KI
DÁTUM
DÁTUM&IDŐ
-
AUTOMATA
SÖTÉT
NORMÁL
FÉNYES
KI
BE
KI
LOGO
FELH.KÉP
-
54. o.
55. o.
55. o.
55. o.
55. o.
53
Beállítás menü 1 (
)
Fájlnév
LANGUAGE
Az LCD kijelző nyelvét több nyelv közül választhatja ki. A nyelv beállítás még akkor
is megmarad, ha az akkumulátort kiveszik, és ismét behelyezik.
Ezen funkció által a felhasználó kiválaszthatja a fájl formátumát.
[ALAP.]
: Az alapbeállítás funkció használata
után a következő fájlnév 0001 lesz,
még formázás, az összes fájl törlése
vagy új memóriakártya behelyezése
után is.
BEÁLL. 1
FÁJL
Language
DÁTUM&IDŐ
FELIRATOZÁS
LCD
AF LÁMPA
VISSZA
ALAP.
SOROZAT
[SOROZAT] : Az új fájlok az előző sorozat számai
OK BEÁLL.
alapján kapják nevüket, még akkor
is, ha új memóriakártyát helyeztek
be vagy ez formázás után, illetve az összes kép törlése után
következik be.
- Az elsõ tárolt mappanév 100SSCAM, míg az elsõ fájlnév L830 esetén
SL380001. (L730 esetén SL370001.)
- A fájlnevek növekvő sorrendben kerülnek kiosztásra: SL380001
→ SL380002 → ~ → SL389999.
- A fényképezőgép 100 és 999 közötti mappaszámot rendel, a
következőképpen: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- A mappák maximális száma 9999.
- A memóriakártyán levő fájlok a DCF (Design rule for Camera File systems
- Fényképezőgép fájlrendszerek kialakítási szabályai) formátumnak felelnek
meg. Ha megváltoztatja a képfájl nevét, megtörténhet, hogy a képet nem
lehet megjeleníteni.
- LANGUAGE almenü
: angol, koreai, francia, német, spanyol, olasz,
egyszerűsített kínai, hagymányos kínai, japán,
orosz, portugál, holland, dán, svéd, finn,
thaiföldi, bahasa (malaysiai/indonéz), arab,
cseh, lengyel, magyar és török.
BEÁLL. 1
FÁJL
Language
DÁTUM&IDŐ
FELIRATOZÁS
LCD
AF LÁMPA
VISSZA
A dátum / óra / dátumtípus beállítása
Beállíthatja a rögzített képeken megjelenő dátum és az óra, valamint a dátum
formátumának beállítására használható.
- Setting Date/ Time & Selecting Date Format
A dátum / óra beállítása és a dátumformátum
kiválasztása
JOBBRA gomb: Az év / hónap / nap / óra / perc
dátumformátum kiválasztása.
BEÁLL. 1
FÁJL
Language
DÁTUM&IDŐ
GLOBÁLIS IDŐ
LCD
AF LÁMPA
VISSZA
07/07/01
13:00
ÉÉ/HH/NN
OK BEÁLL.
BALRA gomb : A kurzort a [DÁTUM&IDŐ] főmenübe mozgatja, ha a kurzor
a dátum és óra beállításának első menüpontján áll. Minden
más esetben a kurzor a jelenlegi helyzetétől balra mozog.
FEL és LE gomb: A beállított érték megváltoztatása
- Dátum típus : [ÉÉ/HH/NN], [KI], [NN/HH/ÉÉ], [HH/NN/ÉÉ]
54
ไทย
BAHASA
‫ﻱﺏ ﺭﻉ‬
ČEŠTINA
POLSKI
Magyar
OK BEÁLL.
Beállítás menü 1 (
)
A felvétel dátumának megjelenítése a képen
Auto fókusz lámpa
Lehetőség van arra, hogy az állóképeken feltüntesse a DÁTUMOT / ÓRÁT.
Az automatikus fókusz lámpája be-, és kikapcsolható.
- Almenük
[KI]
: A DÁTUM és ÓRA nem jelenik meg
a képfájlban.
[DÁTUM] : Csak a DÁTUM jelenik meg a
képfájlban.
BEÁLL. 1
FÁJL
Language
DÁTUM&IDŐ
FELIRATOZÁS
LCD
AF LÁMPA
VISSZA
- Almenük
[KI] : Az AF lámpa nem gyullad ki gyenge
megvilágítású környezetben.
KI
DÁTUM
DÁTUM&IDŐ
OK BEÁLL.
[BE] : Az AF lámpa kigyullad gyenge
megvilágítású környezetben.
BEÁLL. 1
FÁJL
Language
DÁTUM&IDŐ
FELIRATOZÁS
LCD
AF LÁMPA
VISSZA
KI
BE
OK BEÁLL.
[Dátum&Idő] : A DÁTUM és ÓRA megjelenik a képfájlban.
※ A dátum és idő az állókép jobb alsó sarkában jelenik meg.
Kezdőkép
※ A feliratozás funkció csak állóképekkel használható, kivéve a képkeret
hatással készített képeket.
Kiválasztható az a kép, amely közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után
jelenik meg az LCD kijelzőn.
※ Bizonyos nyomtatómárkák és a nyomtatási módok mellett megtörténhet,
hogy a képre nyomtatott dátum nem lesz helyes.
- Almenük : [KI], [LOGO], [FELH.KÉP]
LCD világosság
- Kezdőképként egy elmentett képet is
használhat, ha lejátszás módban az
[ÁTMÉRETEZÉS] menüből a [KEZDŐKÉP]
menüt választja.
Az LCD világosság állítható.
- Almenük : [AUTO], [SÖTÉT], [NORMÁL],
[FÉNYES]
- A kezdőkép nem törölhető a [TÖRLÉS] vagy
[FORMÁZÁS] menükből.
BEÁLL. 1
FÁJL
Language
DÁTUM&IDŐ
FELIRATOZÁS
LCD
AF LÁMPA
VISSZA
AUTOMATA
SÖTÉT
NORMÁL
FÉNYES
OK BEÁLL.
BEÁLL. 1
Language
DÁTUM&IDŐ
FELIRATOZÁS
LCD
AF LÁMPA
KEZDŐKÉP
VISSZA
Off
OK VISSZA
- A felhasználói képet az [ALAPÁLL] menüből
lehet törölni.
55
Beállítás menü 2 (
)
Áttekintés
Automatikus kikapcsolás
Ha a kép elkészítése előtt bekapcsolja az Áttekintés lehetőséget, az elkészített
képet az LCD kijelzőn az [ÁTTEKINTÉS] menüben beállított ideig tekintheti meg.
Az Áttekintés csak állóképekkel használható.
Ez a funkció kikapcsolja a fényképezőgépet a beállított idő eltelte után,
megkímélve az elemeket a fölösleges használattól.
[KI]
- Almenük
[KI]
- Almenük
2
: Az áttekintés funkció nem
aktiválható.
[0,5, 1, 3 MP] : A rögzített kép rövid ideig
megjelenik a kiválasztott időn
belül.
BEÁLL. 2
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
LCD MENTÉS
VIDEO KI
FORMÁZÁS
ALAPÁLL.
VISSZA
KI
0,5 MP
1 MP
3 MP
2
: A kikapcsolási funkció nem
működik.
[1, 3, 5, 10 PERC]
OK BEÁLL.
: Ha a fényképezőgépet
az itt meghatározott
ideig nem használják, a
készülék automatikusan
kikapcsol.
BEÁLL. 2
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
LCD MENTÉS
VIDEO KI
FORMÁZÁS
ALAPÁLL.
VISSZA
KI
1 PERC
3 PERC
5 PERC
10 PERC
OK BEÁLL.
- A kikapcsolási beállítás az elem lecserélése esetén is megmarad.
- Ne feledje, hogy az automatikus kikapcsolás funkció nem működik, PC
/ Nyomtató módban, diavetítés közben, hangfelvétel lejátszása közben,
videóklip lejátszása közben.
Az LCD képernyő kímélése
Ha az [LCD MENTÉS] funkciót BE értékre állítja és a fényképezőgépet nem
működteti meghatározott ideig, az LCD kijelző automatikusan kikapcsol.
- Almenük
[KI] : Az LCD kijelző nem kapcsolódik ki.
[BE] : Ha a fényképezőgépet nem működteti
meghatározott ideig (kb. 30 másodpercig),
a készülék automatikusan készenléti
állapotba megy át (a fényképezőgép
állapotjelző lámpája: villog).
2
BEÁLL. 2
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
LCD MENTÉS
VIDEO KI
FORMÁZÁS
ALAPÁLL.
VISSZA
KI
BE
OK BEÁLL.
- Lejátszás módban az [LCD MENTÉS] opciót nem lehet beállítani.
56
Beállítás menü 2 (
)
A videó kimenet típusának kiválasztása
- NTSC
: U.S.A, Kanada, Japán, Dél-Korea, Tajvan, Mexikó.
A fényképezőgépnek Mozi módban kimenő jele NTSC vagy PAL kódolású.
A kiválasztott kimenet attól a készülék típusától függ (monitor vagy TV készülék
stb.), amelyhez a fényképezőgépet csatlakoztatták. A PAL mód csak a BDGHI
kódolást támogatja.
- PAL
: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína, Dánia, Finnország,
Németország, Nagy-Britannia, Hollandia, Olaszország, Kuvait,
Malaysia, Új-Zéland, Szingapúr, Spanyolország, Svédország,
Svájc, Thaiföld, Norvégia.
2
Külső monitor csatlakoztatása
Ha a fényképezőgépet külső kijelzőhöz
csatlakoztatja, akkor az LCD kijelzőn lévő kép és
menü megjelenik a külső kijelzőn is.
BEÁLL. 2
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
LCD MENTÉS
VIDEO KI
FORMÁZÁS
ALAPÁLL
VISSZA
- Ha TV készüléket használ külső monitorként, a TV készülék egyik külső
vagy AV csatornáját kell kiválasztania.
- Digitális zaj keletkezik a külső monitoron, azonban ez nem működési hiba.
NTSC
PAL
- Ha a kép nincs a képernyő közepén, a TV-készülék állítógombjaival állítsa
középre.
OK BEÁLL.
- Ha a fényképezőgépet külső monitorhoz csatlakoztatja, megtörténhet, hogy
a kép bizonyos részei nem jelennek meg.
Sárga - videó
Fehér - hang
57
Beállítás menü 2 (
)
Memória formázása
Inicializálás
Ez a memória formázására használható. Ha a [FORMÁZÁS] funkciót a memóriára
hajtja végre, az össze kép, beleértve a védett képeket törlődnek. A fontos képeket
a memória formázása előtt töltse le a számítógépre.
A fényképezőgép összes menüjét és funkcióját alapértelmezett értékre állítja be.
Azonban a DÁTUM/IDŐ, NYELV és VIDEÓ KI beállítások értéke nem változik.
- Almenük
- Almenük
[NEM] : A memória nem formázódik.
[IGEN] : A kiválasztás megerősítését szolgáló
ablak jelenik meg. Válassza az [Igen]
gombot. A kijelzőn a [Feldolgozás
folyik!] üzenet jelenik meg,
és a memória formázása hajtódik végre.
Ha a FORMÁZÁS funkciót Lejátszás
módban futtatja, a [Nincs kép!] üzenet
jelenik meg.
2
BEÁLL. 2
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
LCD MENTÉS
VIDEO KI
FORMÁZÁS
ALAPÁLL.
VISSZA
NEM
IGEN
OK BEÁLL.
A [FORMÁZÁS] funkciót a következő típusú memóriakártyákra kötelezően végre
kell hajtani.
- Új memóriakártya vagy formázatlan memóriakártya
- Olyan memóriakártya, amely a fényképezőgép számára felismerhetetlen
fájlokat tartalmaz vagy amelyet más fényképezőgéppel használtak.
- A memóriakártyát a fényképezőgépben formázza. Ha olyan
memóriakártyát helyez a készülékbe, amelyet más fényképezõgéppel,
kártyaolvasóval vagy számítógéppel formáztak, a kijelzõn a
[KÁRTYAHIBA!] üzenet jelenik meg.
58
[NEM] : A beállításokat nem állítja vissza
alapértelmezett értékre.
[IGEN]: A kiválasztás megerősítését szolgáló
ablak jelenik meg. Válassza ki az
[IGEN] menüt, és minden beállítás
visszaáll alapértelmezett módba.
2
BEÁLL. 2
ÁTTEKINTÉS
EN.TAK.
LCD MENTÉS
VIDEO KI
FORMÁZÁS
ALAPÁLL.
VISSZA
NEM
IGEN
OK BEÁLL.
A lejátszás mód indítása
Kapcsolja be a fényképezőgépet és válassza ki a Lejátszás módot a lejátszás
) megnyomásával. A fényképezőgép a memóriában tárolt
mód gombjának (
képeket kezdi lejátszani.
Ha memóriakártyát helyez a fényképezőgépbe, a készülék összes funkciója csak a
memóriakártyára vonatkozik.
Ha fényképezőgépben nincs memóriakártya, a készülék összes funkciója csak a
belső memóriára vonatkozik.
Állókép lejátszása
1. Válassza ki a LEJÁTSZÁS módot a
)
lejátszás mód gombjának (
megnyomásával.
2. Az LCD kijelzőn a memóriában legutóbb
tárolt kép jelenik meg.
Videóklip lejátszása
1. A Balra/ Jobbra gomb segítségével válassza ki
a lejátszandó videóklipet.
2. Nyomja meg a lejátszás & szüneteltetés
) hogy lejátsszon egy
gombot (
videóklipet.
- Videóklip lejátszásának szüneteltetéséhez
nyomja meg ismét a lejátszás &
) gombot.
szüneteltetés (
/ LEJÁTSZ
E RÖGZÍT.
- Nyomja meg ismét a lejátszás &
szüneteltetés (
) gombot, hogy
újraindítsa a videóklipet.
- Videóklip visszatekeréséhez nyomja meg a
Balra gombot. Videóklip előretekeréséhez
nyomja meg a Jobbra gombot.
- A videóklip lejátszásának leállításához nyomja meg a lejátszás &
) gombot, majd a Balra vagy Jobbra gombot.
szüneteltetés (
3. Válasszon ki egy megjeleníteni kívánt
kívánt képet a Balra / Jobbra gomb
segítségével.
※ Nyomja le és tartsa lenyomva a Balra
vagy Jobbra gombot, hogy gyorsított
módban jelenítse meg a képeket.
59
A lejátszás mód indítása
A videóklip rögzítő funkció
Fényképezőgépen levő videóklip vágása
Felvehet állóképeket a videóklipből.
A videóklip lejátszása közben képeket vághat ki belőle.
Ha a időtartam 10 másodpercnél rövidebb, a videóklip nem vágható.
Videóklip felvétele
1. Nyomja meg a Szünet gombot (
)a
videóklip azon pontjában, ahonnan el szeretné
kezdeni a vágást.
1. Nyomja meg a Lejátszás / Szünet gombot
) a videóklip lejátszása közben.
(
Ezután nyomja meg az E gombot.
2. A szüneteltetett videóklip új fájlnév alatt kerül
elmentésre.
T
KÖR.VÁG E RÖGZÍT.
[Szüneteltetve]
※ A rögzített videoklip fájl az eredeti videoklip
méretével azonos méretű (800X592,
640X480, 320X240).
※ Ha megnyomja az E gombot a videóklip
elején, a videóklip első keretét elmenti
állóképként.
2. Nyomja meg a T gombot.
3. Nyomja meg a Lejátszás & Szünet gombot
(
), és a vágási tartomány megjelenik
az állapotsávon.
T
KÖR.VÁG
E
RÖGZÍT.
T
KÖR.VÁG
E
RÖGZÍT.
4. Nyomja meg ismét a Lejátszás és
) abban a
szüneteltetés gombot (
pontban, ahol azt szeretné, hogy a kivágott
rész befejeződjön.
[Nyomja meg az E gombot]
5. Nyomja meg a T gombot, és megjelenik a
megerősítő ablak.
6. A Balra / Jobbra gombok segítségével
válassza ki a kívánt almenüt, majd nyomja
meg az OK gombot.
[NEM] : A videóklip kivágása nem hajtódik
végre.
KÖRÜLVÁG?
NEM
IGEN
OK
JÓVÁH.
[IGEN] : A kivágott képeket új fájlnévvel menti
el a készülék.
Ha nem határoz meg egy végpontot a videóklip számára, a vágást
megerősítő ablak az utolsó képkocka lejátszása után jelenik meg.
60
A lejátszás mód indítása
Hangfelvétel lejátszása
Hangmemo lejátszása
1. A Balra / Jobbra gombok segítségével
válassza ki a lejátszandó hangfelvételt.
1. Válasszon ki egy állóképet, amelynek van
hangmemoja.
2. Nyomja meg a lejátszás & szünet gombot
(
), hogy lejátsszon egy hangfelvételt.
2. Nyomja meg a lejátszás & szünet gombot
(
), hogy lejátsszon egy hangmemót.
- Hangfelvétel lejátszásának
szüneteltetéséhez nyomja meg ismét a
).
lejátszás & szünet gombot (
LEJÁTSZ
- Hangmemo lejátszásának
szüneteltetéséhez nyomja meg ismét a
).
lejátszás & szünet gombot (
- A hangfelvétel lejátszásának folytatásához nyomja meg a lejátszás &
szüneteltetés gombot.
- A hangmemo lejátszásának folytatásához
nyomja meg a Le gombot.
- A hangfelvétel lejátszás közbeni visszatekeréséhez nyomja meg a
Balra (REW) gombot.
A hangfelvétel gyors előretekeréséhez nyomja meg a Jobbra (FF)
gombot.
- A hangmemo leállítása érdekében nyomja
meg a MENÜ / OK gombot.
REW
FF
SZÜNET
- A hangfelvétel leállítása érdekében nyomja meg a lejátszás & szünet
gombot, majd pedig a MENÜ / OK gombot.
LEJÁTSZ
61
Az LCD kijelző
A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához
Az LCD kijelző a megjelenített kép fényképezési információit jeleníti meg.
④
③
②
Lejátszás módban a fényképezőgép gombjai segítségével a Lejátszás mód
funkcióit saját igényeinek megfelelően állíthatja be.
①
Miniatűr (
⑤
⑥
⑦
62
) / Nagyítás (
) gomb
Több képet jeleníthet meg egyszerre, a kiválasztott képet kinagyíthatja, és a kép
kiválasztott részét kivághatja és elmentheti.
⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
Miniatűr megjelenítés
1. Ha a kép megjelenítése a teljes kijelzőn történik,
nyomja meg a miniatűr gombot.
No.
Leírás
1
Akkumulátor
Ikon
Oldal
2
Mappanév és fájlnév
100-0010
54. o.
3
Memóriakártya ikon
-
4
Lejátszás mód
59. o.
5
Hangmemo
80. o.
6
Védelem
80. o.
7
DPOF
81. o.
8
9
10
Felvétel dátuma
Képméret
Vaku
11
12
13
15. o.
2007/07/01
3264x2448 ~ 256X192
On / Off
55. o.
42. o.
29. o.
Rekeszzár sebesség
1 ~ 1/1,500
21. o.
Blende értéke
ISO
F3.0 ~ F14.1
80 ~ 1600
21. o.
44. o.
2. A miniatűr megjelenítésben az a kép, amely a
miniatűr mód kiválasztásánál éppen a kijelzőn
látható volt, kiemelve jelenik meg.
3. Nyomja meg az ötfunkciós gombot, hogy a kívánt képre lépjen.
4. A kép megjelenítéséhez nyomja meg a nagyítás gombot.
Nyomja meg a miniatűr
button (
)
Nyomja meg a nagyítás
)
gombot (
A kiemelt kép
[A kiemelt kép]
[ Miniatűr megjelenítési mód ]
Miniatűr (
) / Nagyítás (
) gomb
Képnagyítás
1. Válassza ki azt a képet, amelyet ki szeretne
nagyítani, majd nyomja meg a nagyítás
gombot.
2. A kép különböző részei az ötfunkciós gomb
megnyomásával tekinthetők meg.
3. A miniatűr gomb megnyomására a nagyítási
arány ismét az eredeti képméret lesz.
- Azt, hogy a kép nagyított megjelenítésben
van-e vagy sem annak alapján tudja
eldönteni, hogy az LCD kijelző jobb felső
sarkában látható-e vagy sem a képnagyítás
ikon. (Ha a kép nem nagyított megjelenítésben látható, az ikon nem
látható a kijelzőn.) Ugyanakkor a kinagyítás területét is ellenőrizheti.
- A videóklipek és WAV fájlok nem nagyíthatók.
- Egy kép nagyítása esetén a kép minőségének gyengülése
tapasztalható.
A maximális nagyítási arány egyenesen arányos a kép méretével
- L830
Képméret
Maximális
nagyítás
X12.8
X12.4
X12.8
X10.1
X8.0
X4.0
X12.0
X12.0
X12.0
X10.1
X8.0
X4.0
- L730
Képméret
Maximális
nagyítás
Vágás: A kép bármely részét kivághatja, majd külön képként mentheti el.
1. Válassza ki azt a képet, amelyet ki szeretne nagyítani, majd nyomja meg
a nagyítás gombot.
Nyomja meg a MENÜ/OK gombot, és
megjelenik egy üzenet.
KÖRÜLVÁG?
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le gombok
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
- [NEM] : A vágás menü eltűnik.
NEM
IGEN
OK JÓVÁH.
- [IGEN] : A kivágott kép új fájlnévvel kerül elmentésre, és megjelenik az
LCD kijelzőn.
※ Ha a fennmaradt tárhely nem elég ahhoz, hogy a kivágott képet
elmentse, a kivágás nem hajtható végre.
63
Információ (
Lejátszás & Szünet (
) / Fel gomb
Ha a menü látható az LCD kijelzõn, a FEL gomb irányváltó gombként működik.
Ha a menü nem látható az LCD kijelzőn, akkor az Információ gomb
megnyomásával megjelennek az LCD kijelzőn a kép adatai.
Info (
) / Le gomb
Lejátszás módban a Lejátszás & Szüneteltetés / LE gomb a következõ funkciót látja
el:
- Ha a kijelzőn látható a menü
Nyomja meg a LE gombot, hogy a főmenüből egy almenübe lépjen, vagy
az almenük sorában lefelé lépjen.
- Ha hangmemóval rendelkezõ állókép, hangfelvétel vagy videoklip lejátszása
van folyamatban
) gomb
·Stop módban
: A hangmemóval rendelkező állókép, hangfelvétel vagy
videoklip lejátszása elindul.
·Lejátszás közben : A lejátszás ideiglenesen leáll.
·Szünet módban : A lejátszás folytatódik
Info (
) gomb
Info (
) gomb
LEJÁTSZ
[ A hangfelvétel lejátszása leáll ]
64
SZÜNET OK INDÍT
[ A hangfelvétel lejátszása ]
LEJÁTSZ OK INDÍT
[ A hangfelvétel szünetel ]
Balra / Jobbra / Menü / OK gomb
Törlés (
A BALRA / JOBBRA / MENÜ / OK gombok a következõket aktiválják:
Ezzel a memóriakártyán tárolt képeket törölhet.
- BALRA gomb : Ha a menü látható a kijelzőn, a BALRA gombbal
válassza ki a kurzor baloldalán levő menüt. Ha a kijelzőn
nem látható menü, a BALRA gombbal választhatja ki az
előző képet.
) gomb
1. Válassza ki a törlendő képet a Balra /Jobbra gomb segítségével, majd
nyomja meg a TÖRLÉS (
) gombot.
- JOBBRA gomb: Ha a menü látható a kijelzőn, a JOBBRA gombbal
válassza ki a kurzor jobboldalán levő menüt. Ha a
kijelzőn nem látható menü, a JOBBRA gombbal
választhatja ki a következő képet.
- MENÜ gomb
- OK gomb
: A MENÜ gomb megnyomására a lejátszás mód
menü jelenik meg az LCD kijelzőn. A gomb ismételt
megnyomására az LCD visszatér a kezdeti állapotba.
: Ha az LCD kijelzőn menü látható, az OK gomb
segítségével erősítheti meg azokat az adatokat,
amelyeket az ötfunkciós gombbal változtatott meg.
TÖRLÉS?
NEM
IGEN
T
KIVÁLASZTÁS OK JÓVÁH.
[Egy kép]
TÖRLÉS?
NEM
IGEN
OK JÓVÁH.
[Miniatűr kép]
2. Képek törléséhez nyomja meg a T gombot.
- T gomb.
- Balra/Jobbra gomb: Kép kiválasztása
- T gomb: jelölés törlésre
A Nyomtató (
) gomb
A nyomtató gomb megnyomásával nyomtathat képeket, miután a fényképezõgépet
egy PictBridge nyomtatóhoz csatlakoztatta.
- OK gomb: kijelölés jóváhagyása
Prev
T
Next
KIVÁLASZTÁS OK TÖRLÉS
3. Válassza ki a kívánt almenü értéket a Fel / Le gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
◀
▶
- Ha a [NEM] lehetőséget választja : nem törli a képeket.
- Ha az [IGEN] lehetőséget választja : törli a kiválasztott képeket.
NYOMTAT OK MENÜ
65
Az E (Hatás) gomb : Átméretezés
Az elkészített képek felbontásának (méretének) megváltoztatására használható.
Válassza ki a [Kezdőkép] gombot, hogy a képet kezdőképként mentse el.
- L730
5M
3M
1M
5M
3M
1M
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az E
gombot.
2. Nyomja meg a Balra / Jobbra gombot, majd
válassza az [ÁTMÉRETEZÉS] (
) menüt.
ÁTMÉRETEZÉS
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le
gombok segítségével, majd nyomja meg az
OK gombot.
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
Átméretezési típusok
( : Választható)
- L830
5M
3M
1M
- Egy nagyméretű kép kisebb méretűvé változtatható, azonban ez fordítva
nem működik.
- Csak a JPEG képek méretezhetők át. A videóklipek (AVI), hangfelvételek
(WAV) nem méretezhetők át.
- Csak azon fájlok felbontását lehet megváltoztatni, amelyek tömörítési
formátuma JPEG 4:2:2.
5M
3M
1M
- Az átméretezett kép új fájlnév alatt kerül elmentésre. A [Kezdőkép] nem a
memóriakártyán, hanem a belső memóriában tárolódik.
5M
2M
1M
- Egy új felhasználó képet ment el, a két felhasználó kép közül az egyiket
sorrendben törli.
- Ha a tárhely nem elegendő ahhoz, hogy az átméretezett képet befogadja, a
[Memória megtelt!] üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, és az átméretezett
kép nem tárolódik.
66
Az E (Hatás) gomb : Kép forgatása
E (Hatás) gomb: Szín
A tárolt képek különféle szögben forgathatók el.
Ezzel gombbal hozzáadhat színhatásokat a képekhez.
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az E
gombot.
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az E
gombot.
FORGATÁS
2. A BALRA / JOBBRA gombok segítségével
) menüt.
válassza ki a [FORGATÁS] (
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE
gombok segítségével, majd nyomja meg az OK
gombot.
90˚ JOBBRA
SZÍN
) menüt a Balra /
2. Válassza ki a (
Jobbra gombok segítségével.
MOZGAT.
90˚ BALRA
E
KILÉPÉS
180°
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le gombok segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
: A rögzített képek fekete-fehér módban tárolódnak.
OK
BEÁLL.
E
VISSZA
OK
[
: 90˚ JOBBRA]
: A kép elforgatása
az óramutató járásával
megegyező irányban
BEÁLL.
E
VISSZA
OK
[
: 90˚ BALRA]
: A kép elforgatása az
óramutató járásával ellentétes
irányba
BEÁLL.
E
VISSZA
[
: 180˚]
: A kép elforgatása
180 fokkal
: A rögzített képek szépia színskálával tárolódnak
(sárgás-barna színárnyalatok).
: A rögzített képek vörös színtónussal tárolódnak.
: A rögzített képek zöld színtónussal tárolódnak.
: A rögzített képek kék színtónussal tárolódnak.
VÍZSZINTES
FÜGGŐLEG.
: A kép negatív módban tárolódik.
: A rögzített képek RGB színskálával tárolódnak.
OK
BEÁLL.
E
VISSZA
[
: VÍZSZINTES]
: A kép vízszintes elforgatása
OK
BEÁLL.
E
VISSZA
4. A módosított kép új fájlnév alatt menti el a készülék.
[
: FÜGGŐLEG.]
: A kép függőleges
elforgatása
※ Ha az elforgatott képet megjeleníti az LCD kijelzõn, megtörténhet, hogy a
kép bal- és jobboldalán üres rész látható.
67
Az E (Hatás) gomb : Szín
E (Hatás) gomb: Speciális szín
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az E gombot.
Színbeállítás
Az R (Piros), G (Zöld) és
B (Kék) értékeket lehet megváltoztatni.
) menüt a Balra / Jobbra gombok segítségével.
2. Válassza ki a (
SZÍNBEÁ
Színszűrő
MOZGAT.
- OK gomb
: Kiválaszt / beállít egy
egyéni színt
- Fel / Le gomb
: Az R, G, B kiválasztása
OK
BEÁLL.
SZÍNBEÁ
Ebben a menüben a kép színadatait lehet megváltoztatni (kivéve a piros, kék, zöld
és sárga színadatokat) fekete-fehérre.
1. Válassza a (
) ikont a FEL / LE gomb segítségével.
- Balra / Jobbra gomb : Értékek módosítása
SPEC.SZÍN
MOZGAT.
OK
SZÍNSZŰRŐ
BEÁLL.
MOZGAT.
OK
KILÉPÉS
OK
BEÁLL.
E
VISSZA
2. Nyomja meg az OK gombot és kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
68
Az E (Hatás) gomb : Speciális szín
Színmaszk
Ezzel a funkcióval kijelölhet egy részt, amit ki szeretne emelni. A kép többi része fekete-fehér lesz.
SPEC.SZÍN
SZ.MASZK
Nyomja meg az OK gombot, hogy
beállítsa a rész méretét és helyét.
Válassza ki a (
) ikont. A kijelölésre
használható jel jelenik meg.
MOZGAT.
E
KILÉPÉS
OK
BEÁLL.
E
VISSZA
MOZGAT.
OK Beáll.
T/W MÉRET
A W/T gomb:
A rész méretének
megváltoztatása
MOZGAT.
Nyomja meg az OK gombot, hogy beállítsa a
kijelölt rész méretét és helyét.
OK Beáll.
T/W MÉRET
Fel/Le/Balra/Jobbra gomb:
A hely megváltoztatása
[A végső kép]
MOZGAT.
OK Beáll.
T/W MÉRET
69
Az E (Hatás) gomb : Képszerkesztés
Kontraszt vezérlő
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd az E gombot.
2. Válassza ki a (
) menüt a Balra / Jobbra gombok segítségével.
1. A Fel/Le gombok segítségével válassza ki
), és megjelenik és sáv, ahol
(
kiválaszthatja a kontrasztot.
2. Módosítsa a kontrasztot a Balra/Jobbra
gombok segítségével.
3. Nyomja meg az OK gombot, és a kép új
fájlnév alatt elmentésre kerül.
Vörös szem hatás kijavítása
A rögzített képeken látható vörös szem hatás kijavítható.
1. A Fel/Le gombok segítségével válassza ki
(
) elemet, majd nyomja meg az OK
gombot.
VÖRSZ.JAV
OK
BEÁLL.
E
VISSZA
Világosság szabályozó
A kép fényességének beállítására használható.
VILÁGOSSÁG
MOZGAT.
A kép színtelítettségének megváltoztatására használható.
1. A Fel/Le gombok segítségével válassza ki
SZÍNTEL.
(
), és megjelenik és sáv, ahol
kiválaszthatja a színtelítettséget.
2. Módosítsa a színtelítettséget a Balra/Jobbra
gombok segítségével.
3. Nyomja meg az OK gombot, és a kép új
MOZGAT.
fájlnév alatt elmentésre kerül.
MOZGAT.
OK
BEÁLL.
BEÁLL.
OK
BEÁLL.
Adhat zajhatást a képhez, hogy a fotó sokkal klasszikusabbnak tűnjön.
1. A Fel/Le gombok segítségével válassza ki
(
) elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Megjelenik a [FELDOLGOZÁS!] üzenet, és a
kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
HANG HOZZÁAD
OK
70
OK
Zajhatás
2. Módosítsa a világosságot a Balra/Jobbra
gombok segítségével.
3. Nyomja meg az OK gombot, és a kép új
fájlnév alatt elmentésre kerül.
KONTR.
Színtelítettség vezérlő
2. A kép új fájlnév alatt kerül elmentésre.
1. A Fel/Le gombok segítségével válassza ki
(
), és megjelenik és sáv, ahol
kiválaszthatja a világosságot.
A kép kontrasztjának beállítására használható.
BEÁLL.
E
VISSZA
Az E (Hatás) gomb : FUN
Rajzfilm
A képre szövegdobozt helyezhet, rajzfilm hatást érve el.
※ A rajzfilmes kép 1M méretben kerül elmentésre.
Válassza ki a kívánt pozíciót a
Fel/Le/Balra/Jobbra gombok
segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
RAJZFI.
FUN
Válassza ki a kívánt keretet
a Balra/Jobbra gombok
segítségével, majd nyomja meg
az OK gombot.
Válassza ki a Rajzfilm
(
) ikont
MOZGAT. EE KILÉPÉS
OK KIVÁLASZTÁS
EE
VISSZA
KERET
Nyomja meg az Ok gombot,
hogy elmentse a képet.
Nyomja meg ismét az OK
gombot egy új elmentendő
kép megnyitásához.
E
OK
BEÁLL.
E BEÁLL.
MOZGAT. OK
Változtassa meg a
szövegdoboz helyét a Balra
/ Jobbra gombbal.
OK
KERESÉS
E
Fn
E BEÁLL.
MOZGAT. OK
TÖRLÉS
Válasszon ki egy képet a Fel/Le/Balra/Jobbra gombok
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
Válasszon ki egy harmadik képet ugyanezzel a
módszerrel.
Nyomja meg az OK gombot. A kép
egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
Válassza ki a kép és a
szövegdoboz pozícióját,
ugyanezzel a módszerrel.
E BEÁLL.
MOZGAT. OK
OK
E TÖRLÉS
MENTÉS Fn
71
Az E (Hatás) gomb : FUN
A rajzfilm kép elmentése előtt módosíthatja a kiválasztott képet.
Előre beállított fókuszkeretek
1. Az Fn gomb megnyomására a képek egymás után törlődnek.
Beállíthatja, hogy az alany kiemelkedjen környezetéből. Az alany éles és fókuszált,
míg a kép többi része homályos lesz.
2. Nyomja meg az OK gombot, hogy képeket válasszon.
FUN
FÉNYES
MOZGAT. EE BEÁLL.
E BEÁLL.
TARTOM. OK
Pressing the Fn
button
OK
E TÖRLÉS
MENTÉS Fn
OK
E TÖRLÉS
KERESÉS Fn
Válassza ki a kívánt keretet a Balra/Jobbra gombok segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
3. A kívánt képek kiválasztása után nyomja meg az OK gombot a kép új
fájlnév alatt történő elmentéséhez.
FÉNYES
72
FÉNYES
FÉNYES
FÉNYES
E BEÁLL.
TARTOM. OK
E BEÁLL.
TARTOM. OK
E BEÁLL.
TARTOM. OK
E BEÁLL.
TARTOM. OK
[1. tartom.]
[2. tartom.]
[3. tartom.]
[4. tartom.]
Az E (Hatás) gomb : FUN
Összetett kép
A fókuszkeret elmozgatása és megváltoztatása
A fókuszkeretet a Tartom. menü kiválasztása után lehet megváltoztatni.
2–4 különböző kép egyetlen állóképben kombinálható.
1. Válassza ki a fókuszkeretet a a Balra/Jobbra gombok segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki a keret pozícióját a Fel/Le/Balra/Jobbra gombok segítségével.
ÖSSZETETT
FUN
3. Nyomja meg az OK gombot. A kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
MOZGAT.
EE
KILÉPÉS
E BEÁLL.
MOZGAT. OK
FÉNYES
Nyomja meg az
OK button
E MENTÉS
MOZGAT. OK
E BEÁLL.
TARTOM. OK
Nyomja meg az OK gombot.
(2-4 összetett képet választhat)
[A keret aktiválva]
Használja a Fel
/ Le / Balra /
Jobbra
button
Nyomja meg az
OK button
E BEÁLL.
MOZGAT. OK
Ha megnyomja a Rekeszzár és a Lejátszás mód gombját, a
mozgásrögzítés mód elindul.
Az összetett kép 1024 X 768 méretben kerül elmentésre.
E MENTÉS
MOZGAT. OK
[A keret helyének
megváltoztatása után]
73
Az E (Hatás) gomb : FUN
※ 2 képből álló összetett fényképezés kiválasztása
Az összetett kép utolsó képének kiválasztása elõtt megváltoztathatja az összetett
kép valamely részét.
1. Összetett kép szerkesztése közben nyomja meg az Fn gombot.
Nyomja meg a Fel/Le/
Balra/Jobbra gombot
2. Egy előző képet töröl. Nyomja meg az OK gombot, hogy új képet
válasszon. A kép kiválasztása után, nyomja meg ismét az Fn gombot és a
kép ismét törlődik.
E BEÁLL.
MOZGAT. OK
E BEÁLL.
MOZGAT. OK
[A helyzet megváltoztatása]
Nyomja meg az
OK gombot
Nyomja meg az Fn
gombot
OK
E TÖRLÉS
KERESÉS Fn
[A 3. kép kiválasztása elõtt]
Nyomja meg az
OK gombot
OK
E TÖRLÉS
KERESÉS Fn
[Visszalépés a 2. képre]
3. Nyomja meg az OK gombot, hogy ismét képet válasszon.
OK
KIVÁLASZTÁS EE VISSZA
OK
E TÖRLÉS
KERESÉS Fn
[A második kép kiválasztása]
Válasszon egy képet az ötfunkciós gombbal,
majd nyomja meg az OK gombot
Állítsa be a második kép pozícióját a Fel/Le/Balra/
Jobbra gombok segítségével, majd nyomja meg az OK
gombot a kép elmentéséhez.
OK
MOZGAT.
74
E
Fn
Mentés
TÖRLÉS
Az E (Hatás) gomb : FUN
Képkeret
9 típusú keretszerű körvonallal láthat el egy elkészíteni kívánt állóképet.
A Dátum&Idő nem jelenik meg a tárolt képen, ha azt a Képkeret funkcióval
készítették.
FUN
KÉPKERET
MOZGAT.
EE
KILÉPÉS
KERET
E
OK
BEÁLL.
Válassza ki a kívánt almenüt a Balra / Jobbra gombok segítségével.
- Nyomja meg az E gombot, hogy a keretet törölje.
Nyomja meg az Ok gombot, hogy elmentse a
képet.
※ Csak az L730 esetén: A Képkeretes kép mérete 1M.
75
Az E (Hatás) gomb : FUN
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzõn
Matrica
A LEJÁTSZÁS mód funkciói az LCD kijelző segítségével változtathatók meg.
LEJÁTSZÁS módban nyomja meg a MENÜ gombot, hogy az LCD kijelzőn
megjelenjen a menü. A Lejátszás módban beállítható menük az alábbiak. A
lejátszás menü beállítása után a LEJÁTSZÁS mód gombjával vagy a rekeszzár
gombjával fényképezhet.
A képre különféle matricák helyezhetők.
MATRICA
FUN
Válassza a (
ikont
MOZGAT.
E
Menü
)
KILÉPÉS
MATRICA
Főmenü
Almenü
Másodlagos menü
Oldal
VET.
LEJÁTSZ / ISM.LEJ
-
78. o.
MINDEN KÉP
-
OK BEÁLL.
Válassza ki a kívánt
matricát a Balra/Jobbra
gombok segítségével,
majd nyomja meg az
OK gombot.
KÉPEK
DIAVETÍTÉS
(
)
HATÁS
IDŐKÖZ
HANG
MOZGAT.
OK MENTÉS
Fn KILÉPÉS
Válassza ki a matrica helyét
a Fel/Le/Balra/Jobbra
gombok segítségével.
※ Az Fn gomb megnyomásával további
matricákat is megadhat.
A kép tárolásához nyomja meg az OK
gombot.
HANGMEMO
MOZGAT.
OK MENTÉS
Fn HOZZÁAD
VÉDELEM
LEJÁTSZ
(
TÖRLÉS
)
DPOF
MÁSOLÁS
76
DÁTUM
-
KIVÁLASZTÁS
-
KI
EREDETI
EMLÉK
RITMIKUS
KLASSZIKUS
ÖRÖM
1, 3, 5, 10 MP
-
KI / HANG 1, 2, 3
-
KI
-
BE
-
KIVÁLASZTÁS
MINDEN KÉP
KIVÁLASZTÁS
MINDEN KÉP
78. o.
79. o.
80. o.
-
80. o.
-
81. o.
SZABVÁNY
KIVÁLASZTÁS/ MINDEN KÉP / TÖRLES
INDEX
NEM / IGEN
MÉRET
KIVÁLASZTÁS/ MINDEN KÉP / TÖRLES
NEM
-
IGEN
-
81
~ 83. o
83. o
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzőn
Ez a menü akkor áll rendelkezésre, amikor a fényképezőgépet USB kábellel
csatlakoztatják egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz (közvetlen kapcsolat a
fényképezőgéppel, külön megvásárolható).
Menü
Főmenü
KÉPEK
MÉRET
ELREND.
Almenü
Másodlagos menü
EGY KEP
-
MIND
-
AUTO
-
LEV. LAP
-
KÁRTYA
-
4X6
-
Oldal
Menü
Főmenü
TÍPUS
85. o.
MINŐSÉG
Almenü
Másodlagos menü
AUTO
-
SIMA
-
FOTÓ
-
GY.FOTÓ
-
AUTO
-
VÁZLAT
-
NORMÁL
-
FINOM
-
AUTO
-
L
-
KI
-
2L
-
BE
-
Letter
-
AUTO
-
A4
-
KI
-
A3
-
AUTO
-
TELJES
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
INDEX
-
DÁTUM
FÁJLNÉV
86. o.
VISSZÁL.
BE
-
NEM
-
IGEN
-
Oldal
86. o.
※ A menük előzetes értesítés nélkül változhatnak.
77
Diavetítés indítása (
)
A képeket meg lehet jeleníteni folyamatosan, előre megadott sebességgel.
A diavetítéshez csatlakoztassa a fényképezőgépet egy külső kijelzőhöz.
Képek kiválasztása
Kiválaszthat képeket megtekintésre
1. Nyomja meg a lejátszás mód gombját, majd a menü gombot.
2. A BALRA / JOBBRA gombok segítségével válassza ki a [DIAVETÍTÉS]
menüt.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le
gombok segítségével.
Indítsa el a diavetítést
[MINDEN KÉP] : A memóriába mentett
valamennyi kép
lejátszásra kerül.
A diavetítés csak a [VET.] menüből indítható.
1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki
a [VET.] menüt, majd nyomja meg a Jobbra
gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le
gombok segítségével.
[LEJÁTSZ.] : A diavetítés egyetlen ciklus
után leáll.
[DÁTUM]
DIAVETÍTÉS
VET.
KÉPEK
HATÁS
IDŐKÖZ
LEJÁTSZ
ISM.LEJ
HANG
VISSZA
OK
BEÁLL.
[ISM.LEJ] : A diavetítés addig ismétlődik, amíg leállítják.
3. Nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a diavetítést.
- A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg ismét a lejátszás &
) gombot.
szüneteltetés (
- Nyomja meg ismét a lejátszás & szüneteltetés (
újraindítsa a diavetítést.
) gombot, hogy
- A diavetítés leállításához nyomja meg a lejátszás & szüneteltetés
) gombot, majd az OK / MENÜ gombot.
(
78
1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a [KÉPEK] menüt, majd
nyomja meg a Jobbra gombot.
DIAVETÍTÉS
VET.
KÉPEK
HATÁS
IDŐKÖZ
VISSZA
MINDEN KÉP
DÁTUM
KIVÁLASZTÁS
OK
BEÁLL.
: Egy bizonyos időben rögzített képek kerülnek
lejátszásra.
[KIVÁLASZTÁS] : Kiválaszthatja a lejátszani kívánt képeket
Nyomja meg az OK gombot, és eltűnnek a
miniatűrök. Keresse meg a kívánt képet a Fel/Le
gombok segítségével. A kívánt képeket a T gombbal
választhatja ki.
3. Nyomja meg az OK gombot, és a beállítások elmentődnek.
4. A diavetítés elindításához válassza ki a [VET.] menü [LEJÁTSZ.] vagy
[ISM. LEJ.] opcióját.
Diavetítés indítása (
)
Állítsa be a diavetítés hatásait
A lejátszási időköz beállítása
Egyedi hatásokat csatolhat a diavetítéshez.
A diavetítés lejátszási időközének beállítása.
1. A FEL / LE gombok segítségével válassza
ki a [HATÁS] menüt, majd nyomja meg a
JOBBRA gombot.
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
hatás típusát.
[KI]
: Nincs hatás.
DIAVETÍTÉS
VET.
KÉPEK
HATÁS
IDŐKÖZ
HANG
VISSZA
KI
EREDETI
KLASSZIKUS
EMLÉK
RITMIKUS
ÖRÖM
OK BEÁLL.
1. A FEL / LE gombok segítségével válassza
ki az [IDŐKÖZ] menüt, majd nyomja meg a
JOBBRA gombot.
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
kívánt időközt.
DIAVETÍTÉS
VET.
KÉPEK
HATÁS
IDŐKÖZ
HANG
3. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az
OK gombot.
VISSZA
1 MP
3 MP
5 MP
10 MP
OK BEÁLL.
[EREDETI] : Előtűnik/eltűnik hatás illetve a
képek a beállított intervallum szerint jelennek meg.
[KLASSZIKUS]
: A képre zajhatást alkalmazhat, amellyel a kép régi
fénykép
hatását kelti.
[EMLÉKEK] : Karcok jelennek meg, akárcsak egy régi filmen.
A betöltés időtartama a kép méretétől és minőségétől függ.
Diavetítés közben a videóklipek első képkerete jelenik meg.
Diavetítés közben a hangfelvételeket nem játssza le a készülék.
Az intervallum menüfunkciók csal a [KI] és [EREDETI] és
[KLASSZIKUS] menükben érhetők el.
[RITMIKUS] : A képek különböző hatásokkal jelennek meg.
[ÖRÖM]
: A képek különböző hatásokkal jelennek meg.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.
Háttérzene beállítása
A diavetítés háttérzenéjének beállítása.
1. A FEL / LE gombok segítségével válassza
ki a [HANG] menüt, majd nyomja meg a
JOBBRA gombot.
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
kívánt hangot.
DIAVETÍTÉS
VET.
KÉPEK
HATÁS
IDŐKÖZ
HANG
VISSZA
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
OK BEÁLL.
3. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az
OK gombot.
79
Lejátszás (
)
Hangmemo
Képek védelme
Ezzel a funkcióval megóvhatja felvételeit a véletlen letörlés ellen (Zár).
Ezzel lehet továbbá a korábban levédett képeket feloldani (Feloldás).
A hangmemót egy tárolt állóképhez rendelheti hozzá.
LEJÁTSZ
HANGMEMO
VÉDELEM
TÖRLÉS
DPOF
MÁSOLÁS
VISSZA
KI
BE
정지00:00:05
OK
BEÁLL.
[Hangmemo menü]
Start : Shutter
[Felvételre felkészülve]
SH
INDÍT
[Hangfelvétel folyamatban]
- Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elkészítse a fényképet. A képeket
a memóriába menti el a készülék. A kép elmentése után 10 másodpercig
rögzíti a készülék a hangot.
- A felvétel leállításához nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki
a [VÉDELEM] menüt. Ezután nyomja meg a
Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE
gombok segítségével, majd nyomja meg az OK
gombot.
[KIVÁLASZTÁS] :
A levédendő / védelem megszüntetésére
választható képek kiválasztási ablaka jelenik
meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra : Egy kép
kiválasztása
- Zoom W / T gomb:
A kép levédése / védelmének megszüntetése
- OK gomb:
A változtatásokat elmenti a készülék, és a
menü eltűnik.
[MINDEN KÉP] : Az összes elmentett kép
levédése / védelmének
megszüntetése
- Ha levéd egy bizonyos képet, az LCD kijelzőn
a védelem ikon jelenik meg. (A védelem nélküli
képeknél nem jelenik meg az ikon)
- Ha valamely kép ZÁR módban van, védett a törlés
funkció vagy a [TÖRLÉS] funkciók ellen, azonban
NEM védett a [FORMÁZÁS] funkció ellen.
80
LEJÁTSZ
HANGMEMO
VÉDELEM
TÖRLÉS
DPOF
MÁSOLÁS
KIVÁLASZTÁS
MINDEN KÉP
VISSZA
T/W
OK
OLD
BEÁLL.
OK
MINDET VÉDI?
OLD
ZÁR
OK
JÓVÁH.
BEÁLL.
Lejátszás (
)
Képek törlése
DPOF
Ezzel a memóriában tárolt képeket törölhet. Ha a memóriakártya be van helyezve,
akkor az azon lévő képek törlődnek.
Máskülönben a belső memóriában lévő képek törlődnek.
1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
[TÖRLÉS] menüt. Ezután nyomja meg a Jobbra
gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gombok
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
[KIVÁLASZT] : A törlendő kép kiválasztási ablaka
jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép kiválasztása
- Zoom T gomb : Törlendő kép kiválasztása. (
jel)
- OK gomb: Nyomja meg az OK gombot, hogy
megjelenjen a nyugtázási üzenet.
Válassza az [Igen] menüt, majd nyomja
meg az OK gombot, hogy törölje a kijelölt
képeket.
[MINDEN KÉP]
: Megjeleníti a megerősítő ablakot. Válassza az
[IGEN] menüt, majd nyomja meg az OK gombot,
hogy törölje az összes védelem nélküli képet. Ha
nem léteznek védett képek, az összes kép törlődik,
majd a kijelzőn a [NINCS KÉP!] üzenet jelenik meg.
3. A törlés után a kijelző lejátszás módba vált át.
LEJÁTSZ
HANGMEMO
VÉDELEM
TÖRLÉS
DPOF
MÁSOLÁS
KIVÁLASZTÁS
MINDEN KÉP
VISSZA
T
OK
BEÁLL.
KIVÁLASZTÁS OK TÖRLÉS
MINDET TÖRLI?
DPOF (Digital Print Order Format – Digitális nyomatrendelési formátum) a
memóriakártya MISC mappájában nyomtatási információk elmentését teszi
lehetővé. Válassza ki a nyomtatni kívánt képeket, valamint a példányszámot.
Ha a kijelzőn megjelenítet kép rendelkezik DPOF adatokkal, az LCD kijelzőn
megjelenik a DPOF ikon. A képek DPOF nyomtatókkal, de egyre több
fotólaboratóriumban is kinyomtathatók.
Ez a funkció nem használható videoklipekkel és hangfelvételekkel.
Ha a széles látószögű képet széles látószögű nyomtatási képként
nyomtatják ki, megtörténhet, hogy a kép bal- és jobboldali része lemarad
a nyomtatott képről. A kép kinyomtatása előtt győződjön meg arról, hogy
a nyomtató támogatja a széles látószögű nyomtatást. Ha a képet fotós
laboratóriumban nyomtatják ki, kérje, hogy a képet széles látószögű képként
nyomtassák ki. (Bizonyos fotós laboratóriumok nem rendelkeznek olyan
felszereléssel, ami széles látószögű nyomtatást tesz lehetővé.)
NEM
IGEN
OK
JÓVÁH.
A memóriakártyán tárolt összes fájl közül a védelem nélküli, a DCIM mappában levő fájlok
kerülnek törlésre. Ne feledje, hogy az összes védelem nélküli fájl törlődik. A fontos képeit
ezért törlés előtt ajánlatos a számítógépre másolni. A kezdőképet a fényképezőgép belső
memóriája tárolja (azaz nem a memóriakártya), ezért még akkor sem törlődik le, ha a
memóriakártyán levő összes fájlt törlik.
81
Lejátszás (
)
Szabvány
Index
Ez a funkció lehetővé teszi a nyomtatási minőség belefoglalását a tárolt képbe.
A képek (kivéve a videóklipeket és hangfelvételeket) index típusként kerülnek
nyomtatásra.
1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
[DPOF] menüt. Ezután nyomja meg a Jobbra
gombot.
1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
[DPOF] menüt. Ezután nyomja meg a Jobbra
gombot.
LEJÁTSZ
SZABVÁNY
INDEX
MÉRET
KIVÁLASZTÁS
MINDEN KÉP
TÖRLES
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot, és
megjelenik a [SZABVÁNY] almenü.
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot, és
megjelenik a [INDEX] almenü.
VISSZA
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le
gombok segítségével, majd nyomja meg az
OK gombot.
[KIVÁLASZTÁS] : A nyomtatandó kép
kiválasztási ablaka jelenik
meg.
OK
BEÁLL.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE
gombok segítségével.
W
00 KÉPEK
OK
T
BEÁLL.
OK BEÁLL.
W
00 KÉPEK
KÉPEK
OK BEÁLL.
- W / T gomb: Válassza ki a példányszámot
[TÖRLÉS] : A nyomtatás beállításának
megszakítása.
4. Nyomja meg az OK gombot a beállítások jóváhagyásához.
Ha valamely kép DPOF beállítások hordozója, a kijelzõn megjelenik a
) ikon.
DPOF (
Ha az [IGEN] lehetőséget választja : A kép indexformátumban kerül
nyomtatásra.
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.
- Zoom W / T gomb: Válassza ki a példányszámot.
82
VISSZA
NEM
IGEN
Ha a [NEM] lehetőséget választja : Az indexnyomtatási beállítás
visszavonása.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Válassza ki a
nyomtatandó képet.
[MINDEN KÉP] : Állítsa be az összes kép
számára a példányszámot,
kivéve a videóklipeknek és
hangfelvételeknek.
LEJÁTSZ
SZABVÁNY
INDEX
MÉRET
T
Lejátszás (
)
Nyomtatási méret
Kártyára másolás
Megadhatja a nyomtatási méretet, ha a nyomtatandó képek a memóriakártyán vannak.
A [Méret] menü csak a DPOF 1.1 kompatibilis nyomtatóknál érhető el.
1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
[DPOF] menüt. Ezután nyomja meg a Jobbra
gombot.
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot, és
megjelenik a [MÉRET] almenü.
LEJÁTSZ
SZABVÁNY
INDEX
MÉRET
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gombok
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
KIVÁLASZTÁS
MINDEN KÉP
TÖRLES
VISSZA
1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki
a [MÁSOLÁS] menüt. Ezután nyomja meg a
Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE
gombok segítségével, majd nyomja meg az OK
gombot.
OK BEÁLL.
LEJÁTSZ
HANGMEMO
VÉDELEM
TÖRLÉS
DPOF
MÁSOLÁS
VISSZA
NEM
IGEN
OK BEÁLL.
- [NEM] : A másolás visszavonása.
[KIVÁLASZTÁS] : A nyomtatási beállítások
módosításához egy
képkiválasztási ablak jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra : Egy kép kiválasztása.
Ez a funkció lehetővé teszi a képfájlok, videóklipek és hangfelvételek átmásolását
memóriakártyára.
W
TÖRLÉS
OK
- Zoom W / T gomb: A nyomtatási méret
módosítása.
T
BEÁLL.
- [IGEN] : A belső memóriában tárolt
összes képet, videóklipet és hangfelvételt átmásolja a
memóriakártyára, miután megjelenik a [FELDOLGOZÁS
FOLYIK!] üzenet. A másolás befejezése után a képernyő
lejátszás módba vált át.
- OK gomb: A változtatásokat elmenti és a
menü eltűnik.
[MINDEN KÉP] : Az összes elmentett kép
nyomtatási méretének
megváltoztatása.
W
TÖRLÉS
OK
T
BEÁLL.
- W / T gomb: Nyomtatási méret kiválasztása
- OK gomb: A módosított beállítás megerősítése.
[TÖRLÉS] : Az összes nyomtatási beállítás visszavonása.
※ DPOF [Méret] másodlagos menü: Törlés, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
A nyomtató gyártója és annak típusától függően a nyomtatás
visszavonásához a nyomtató valamivel több időt igényel.
83
Lejátszás (
)
A [MÁSOLÁS] opció nem érhető el, ha nincs behelyezve
memóriakártya.
Ha a memóriakártyán nincs elegendő tárhely a belső memóriában
(10 MB) elmentett képek átmásolására, a [MÁSOLÁS] parancs csak
néhány képet másol át és a kijelzőn a [MEMÓRIA MEGTELT!] üzenet
jelenik meg. Ezután a rendszer visszatér lejátszás módba. Mielőtt a
memóriakártyát behelyezné a fényképezőgépbe, törölje a nem kívánt
fájlokat, hogy tárhelyet szabadítson fel.
Ha a belsõ memóriában tárolt képeket próbál áthelyezni a kártyára
a [MÁSOLÁS] paranccsal, egy következõ fájlnév sorozat jön létre,
elkerülve a kártyán levõ fájlnevek megkettõzését.
- Ha a [FÁJL] beállító menüből a [ALAP.] parancsot választja: Az
átmásolt fájlneveket az utolsó tárolt fájl neve után következő
számsorból képződnek.
- Ha a [FÁJL] beállító menüből a [SOROZAT] parancsot választja: Az
átmásolt fájlnevek az utolsó rögzített kép fájlneve után következő
számsorból képződnek. A [MÁSOLÁS] befejezése után a legutóbb
átmásolt mappa utolsó tárolt képe megjelenik az LCD kijelzőn.
PictBridge
Az USB kábel segítségével a fényképezőgépet egy PictBridge technológiát
támogató (külön árusított) nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és közvetlenül
kinyomtathatja a tárolt képeket.
A videóklipeket és a hangfájlokat nem lehet kinyomtatni.
A fényképezõgép nyomtatóhoz való
csatlakoztatásának elõkészítése
USB KIVÁLASZT
1. Kapcsolja össze a fényképezőgépet és a nyomtatót
USB kábel segítségével.
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
[NYOMTATÓ] menüt, majd nyomja meg az OK
gombot.
A fényképezõgép és a nyomtató összekapcsolása
SZÁMÍTÓGÉP
NYOMTATÓ
OK
JÓVÁH.
※ Ha az [USB] menü a [SZÁMÍTÓGÉP] menüpontra van beállítva, a
fényképezőgép nem csatlakoztatható a PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
az USB kábel segítségével, és a [CSATL. A SZÁMÍTÓGÉPHEZ] üzenet jelenik
meg. Ebben az esetben húzza ki a kábelt és végezze el ismét az 1. és 2. lépést.
84
PictBridge
PictBridge : Képkiválasztás
Ön kiválaszthatja a kinyomtatni kívánt képeket.
Egyszerű nyomtatás
A nyomtatandó példányszám beállítása
Egyszerűen nyomtathat ki képeket, ha a
fényképezőgépet a nyomtatóhoz
Lejátszás módban csatlakoztatja.
- Nyomja meg a Balra / Jobbra gombot :
Egy előző / következő kép kiválasztása.
1. Nyomja meg a Menü gombot, és megjelenik a
PictBridge menü.
NYOMTAT OK MENÜ
- Nyomja meg a nyomtató (
) gombot:
A jelenleg megjelenített kép kinyomtatásra kerül a nyomtató
alapértelmezett beállításai szerint.
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
[KÉPEK] menüt, majd nyomja meg a Jobbra
gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le gombok
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
PICTBRIDGE
KÉPEK
MÉRET
ELREND.
TÍPUS
MINŐSÉG
DÁTUM
VISSZA
EGY KEP
MIND
OK
BEÁLL.
- Válassza ki az [EGY KÉP] vagy a [MIND] opciót Egy képernyő jelenik
meg, ahol beállíthatja a kívánt másolatszámot, az alábbiak szerint.
0
Prev
0
Next
SH KILÉPÉS OK BEÁLL.
[Ha az [EGY KÉP] opciót választotta ki]
SH KILÉPÉS OK BEÁLL.
[Ha a [MIND] opciót választotta]
- Válassza ki a kívánt másolatszámot a Fel / Le gomb megnyomásával.
- Ha az [EGY KÉP] opciót választotta:
Use the Left / Right button to select another picture. After selecting
another picture, select the number of prints for another picture.
- A másolatszám beállítása után nyomja meg az OK gombot, hogy
elmentse azt.
- Nyomja meg a rekeszzár gombját, hogy a másolatszám beállítása
nélkül térjen vissza a menübe.
4. A képek kinyomtatásához nyomja meg a Nyomtatás (
) gombot.
85
PictBridge : Nyomtatási beállítások
PictBridge : Alap
A kinyomtatott képekhez kiválaszthatja a papírméretet, nyomtatási formátumot,
papírtípust, nyomtatási minőséget, nyomtatási dátumot és nyomtatási fájlnevet.
Visszaállítja a felhasználó által megváltoztatott konfigurációkat.
1. Nyomja meg a Menü gombot, és megjelenik a
PictBridge menü.
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
kívánt menüt, majd nyomja meg a Jobbra gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le gombok
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
Menü
Funkció
1. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a
[VISSZAÁLL.] menüt. Ezután nyomja meg a
Jobbra gombot.
PICTBRIDGE
KÉPEK
MÉRET
ELREND.
TÍPUS
MINŐSÉG
DÁTUM
VISSZA
AUTO
LEV. LAP
KÁRTYA
4X6
4×6
L
2L
OK
BEÁLL.
Almenü
Állítsa be a nyomtatópapír
méretét
Auto, Lev.lap, Kártya, 4X6,
L, 2L, Letter, A4, A3
ELREND.
Állítsa be az egy lapra
nyomtatandó képek számát
Auto, Teljes, 1, 2, 4, 8,
9, 16, Index
TÍPUS
Állítsa be a nyomtatópapír
minőségét
Auto, Sima, Kép,
Gyorskép
MINŐSÉG
Állítsa be a nyomtatópapír
minőségét
Auto, Vázlat, Normál,
Finom
DÁTUM
Állítsa be, hogy kívánja-e a
dátum nyomtatását
Auto, Ki, Be
Állítsa be, hogy kívánja-e a fájlnév
nyomtatását
Auto, Ki, Be
MÉRET
FÁJLNÉV
※ Egyes menüopciókat nem minden nyomtató támogat.
Annak ellenére, hogy a nyomtató nem támogatja őket, ezek megjelennek
az LCD kijelzőn, de nem választhatóak ki.
86
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel / Le gombok
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha a [NEM] lehetőséget választja :
A beállítások nem változnak
PICTBRIDGE
ELREND.
TÍPUS
MINŐSÉG
DÁTUM
FÁJLNÉV
VISSZÁLL.
VISSZA
NEM
IGEN
OK BEÁLL.
Ha az [IGEN] lehetőséget választja :
Minden nyomtatási és képbeállítás visszaállítódik.
※ Az alapértelmezett nyomtató beállítások a nyomtató típusától függnek.
A nyomtató alapértelmezett beállításait illetően tekintse meg a
nyomtatóhoz kapott használati útmutatót.
Fontos megjegyzések
Tartsa be szigorúan a következő óvintézkedéseket!
A készülék nagy pontosságú elektronikus összetevõket tartalmaz. Ne tárolja vagy
használja a készüléket a következő helyeken.
- Nagy hőmérséklet és páratartalom ingadozásnak kitett helyen.
- Poros és koszos helyen.
- Közvetlen napfénynek kitett helyen vagy járműben, meleg idő esetén.
- Olyan környezetben, ahol magas a mágneses érték vagy a vibráció.
- Robbanóanyagok vagy különösen gyúlékony anyagok környezetében.
Ne hagyja a fényképezőgépet pornak, vegyszereknek (pl. naftalin és molyírtó),
magas hőmérsékletnek és nagy páratartalomnak kitett helyeken.
Ha huzamosabb ideig nem használja a fényképezőgépet, akkor azt egy szilikon
géllel hermetikusan lezárt dobozban tárolja
A homok különösen káros lehet a fényképezőgép működésére.
- Óvakodjon attól, hogy homok kerüljön a fényképezõgép belsejébe, amikor
ezt a tengerparton, homokdombok között vagy más homokos területeken
használja.
- Ellenkezõ esetben a fényképezõgép megsérülhet vagy véglegesen
elromolhat.
A fényképezőgép kezelése
- Soha ne ejtse le a fényképezőgépet, és ne tegye ki azt erős ütődéseknek
vagy rázkódásoknak.
- Védje a nagyméretű LCD kijelzőt az ütődéstől. Ha nem használja a
fényképezőgépet, tartsa azt saját tokjában.
- Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását, amikor képet rögzít.
- A fényképezőgép nem vízálló.
A veszélyes áramütések elkerülése végett soha ne tartsa vagy
működtesse a fényképezőgépet nedves kézzel.
- Ha a fényképezőgépet nedves helyeken használja (pl. tengerparton
vagy úszómedence közelében), ne engedje, hogy víz vagy homok
kerüljön a fényképezőgép belsejébe. Ellenkező esetben a fényképezőgép
megsérülhet vagy végképp elromolhat.
Az extrém hőmérséklet hibákat okozhat.
- Ha a fényképezõgép a hidegbõl meleg, nedves környezetbe kerül, pára
csapódhat ki az érzékeny elektronikus áramkörökre. Ilyen esetben kapcsolja ki
a fényképezőgépet, és várjon legalább 1 órát, ameddig a nedvesség teljesen
felszárad. A memóriakártyára is kicsapódhat pára. Ilyen esetben kapcsolja ki a
fényképezőgépet, és vegye ki a memóriakártyát. Várja meg, amíg a kicsapódott
pára felszárad.
A lencse használatára vonatkozó óvintézkedések
- Ha a lencsét közvetlen napfénynek teszik ki, megtörténhet, hogy a
képérzékelõ elszínezõdik és meghibásodik.
- Ügyeljen arra, hogy a lencse felületén ne legyenek ujjlenyomatok vagy
idegen anyagok.
Ha a digitális fényképezőgépet hosszabb ideig nem használják, elektromos
kisülés léphet fel. Jó ötlet eltávolítani az elemet és a memóriakártyát, ha
hosszabb ideig nem szándékszik használni a fényképezőgépet.
Ha a fényképezõgépet elektronikus interferenciáknak teszik ki, ez magától
kikapcsol, hogy megóvja a memóriakártyát.
87
Fontos megjegyzések
A fényképezőgép karbantartása
- Egy puha kefével (fotósboltokban kapható) óvatosan tisztítsa meg a lencsét
és az LCD kijelző összetevőit. Ha ez nem segít, akkor használjon lencse
tisztító papírt és lencse tisztító folyadékot.
Tisztítsa meg a fényképezőgép vázát egy puha ronggyal. Ne hagyja,
hogy a fényképezőgép érintkezésbe kerüljön oldószerekkel (pl. benzol,
rovarirtó, hígítók stb.). Ezek károsíthatják a fényképezőgép burkolatát és
befolyásolhatják annak teljesítményét is. A durva kezelés károsíthatja
az LCD kijelzőt. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a károsodásokat, és a
fényképezõgépet mindig saját dobozában tárolja, ha nem használja.
Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a fényképezőgépet.
Bizonyos körülmények között az elektrosztatikus feltöltődés a vaku
villanását eredményezheti. Ez nem működészavar, és nem károsítja a
fényképezőgépet.
Ha képeket tölt fel vagy le, az elektrosztatikus feltöltődés befolyásolhatja az
adatátvitelt. Ebben az esetben előbb húzza ki, majd dugja vissza az USB
kábelt, mielőtt ismét megpróbálja az adatok átvitelét.
Fontos esemény vagy utazás elõtt ellenõrizze a fényképezõgép állapotát.
- Készítsen egy képet a fényképezõgép állapotának felmérésére, és készítse
elõ a pótakkumulátort.
- A Samsung nem vállal felelősséget a fényképezőgép működészavaraiért.
88
Figyelmeztető kijelző
Az LCD kijelzõn különféle figyelmeztetések jelenhetnek meg.
[KÁRTYAHIBA!]
ᆞMemóriakártya hiba
→ Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezõgépet
→ Helyezze be újra a memóriakártyát
→ Helyezze be és formázza a memóriakártyát (58. o.)
[ KÁRTYA LEZÁRVA! ]
ᆞA memóriakártyát lezárták
→ SD/SDHC memóriakártya: Csúsztassa az írásvédelmi kapcsolót a
memóriakártya teteje irányába
[ NINCS KÁRTYA! ]
ᆞNincs memóriakártya a készülékben
→ Helyezze be újra a memóriakártyát
→ Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezõgépet
[ NINCS KÉP! ]
ᆞA memóriában nincsenek képek
→ Fényképezzen
→ Helyezzen be egy képeket tartalmazó memóriakártyát
Figyelmeztető kijelző
[ FÁJLHIBA! ]
ᆞFájlhiba
→ Törölje a fájlt
ᆞMemóriakártya hiba
→ Forduljon egy fényképezőgép szervizközponthoz
[ LEMERÜLT ELEM! ]
ᆞAz elem telepfeszültsége alacsony
→ Helyezzen be új akkumulátort.
[ KEVÉS FÉNY! ]
ᆞSötét helyeken történő fényképezéskor
→ Fényképezzen Vakus fényképezés módban.
Mielőtt a szervizközponthoz fordulna
Kérjük, ellenőrizze a következőket
A fényképezőgép nem kapcsol be
ᆞAz elem telepfeszültsége alacsony
→ Helyezzen be új akkumulátort. (15. oldal)
ᆞAz elemet hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
→ Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelõen (+, -)
A fényképezőgép működés közben kikapcsol
ᆞAz elem lemerült
→ Helyezzen be új akkumulátort
ᆞA fényképezőgép automatikusan kikapcsol
→ Kapcsolja be újra a fényképezőgépet.
Az elem telepfeszültsége gyorsan csökken
ᆞA fényképezőgépet alacsony hőmérsékletű környezetben használták
→ Tárolja a fényképezõgépet meleg környezetben (pl. kabát vagy dzseki
alatt) és csak fényképezéskor vegye elõ azt
89
Mielőtt a szervizközponthoz fordulna
A rekeszzár gombjának megnyomására a fényképezőgép nem készít képet
A vaku nem villan
ᆞKevés a tárhely
→ Törölje a nem kívánt képfájlokat
ᆞA vaku ki mód volt kiválasztva
→ Kapcsolja ki a vaku ki módot
ᆞA memóriakártyát nem formázták
→ Formázza a memóriakártyát (58. o.)
ᆞA fényképezőgép mód nem tudja használni a vakut
→ Lásd a VAKU használati utasítását (30. o.)
ᆞA memóriakártya megtelt
→ Helyezzen be egy másik memóriakártyát
ᆞA memóriakártyát lezárták
→ Lásd a [Kártya lezárva!] hibaüzenetet
ᆞA fényképezőgép kikapcsolt állapotban van
→ Kapcsolja be a fényképezőgépet
ᆞAz elem lemerült
→ Helyezzen be új akkumulátort (15. o.)
ᆞAz elemet hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
→ Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelõen (+, -)
Használat közben a fényképezőgép hirtelen leáll
ᆞA fényképezőgép működészavar miatt kapcsolt ki
→ Vegye ki / helyezze vissza az elemet, és kapcsolja be a fényképezőgépet
A képek homályosak
ᆞA kép megfelelõ makró mód beállítása nélkül készült
→ Válasszon ki egy megfelelő makró módot tiszta kép készítéséhez.
ᆞFényképkészítés a vaku hatótávolságán kívül
→ Készítsen egy fényképet a vaku hatótávolságán belül
ᆞA lencse foltos vagy piszkos
→ Tisztítsa meg a lencsét
90
Hibás dátum és óra jelenik meg a kijelzőn
ᆞA dátum és az óra beállítása hibás, vagy a fényképezõgép az
alapértelmezett beállításokat alkalmazza
→Állítsa be az órát és a dátumot
A fényképezőgép gombjai nem működnek
ᆞA fényképezőgép működészavara
→ Vegye ki / helyezze vissza az elemet, és kapcsolja be a fényképezőgépet
Kártyahiba jelentkezett miközben a memóriakártya a fényképezőgépben volt.
ᆞHibás memóriakártya formátum
→ Formázza újra a memóriakártyát
A képek nem játszhatók le
ᆞHibás fájlnév (a DCF formátum megsértése)
→ Ne változtassa meg a képfájl nevét
A fénykép színei eltérnek az eredeti színektől
ᆞA fehéregyensúly vagy a hatásbeállítás nem megfelelő
→ Válassza ki a megfelelõ fehéregyensúlyt és hatást
Mielőtt a szervizközponthoz fordulna
Műszaki adatok
A képek túl fényesek
Képérzékelő
L730 : Kb. 7,2 megapixel
- Összes pixelszám : L830 : Kb. 8,3 megapixel
Nem jelenik meg kép a külső monitoron
ᆞA külsõ monitor nincs megfelelõen összekapcsolva
a fényképezõgéppel
→ Ellenőrizze a csatlakozókábeleket
- Típus : 1/2,5”-os CCD
- Hasznos pixelszám: L830: Kb. 8,1 megapixel
ᆞTúlzott exponálás
→ Állítsa vissza a megvilágítás kiegyenlítést
L730 : Kb. 7,4 megapixel
Lencse
- Fókusztávolság : NV lencse f = 6,3 ~ 18,9mm
(35mm-e filmmel egyenértékû : 38 - 114mm)
ᆞHibás fájlok vannak a memóriakártyán
→ Helyezzen be egy megfelelő fájlokat tartalmazó memóriakártyát
- F szám : F 3,0 ~ F 7,7(Széles), F 5,6~F 14,1(Tele)
- Digitális zoom: L830 : ·Állókép mód : 1,0X ~ 5,0X
A számítógép intéző használatakor a [Removable Disk] (Cserélhető lemez) fájl nem jelenik meg
·Lejátszás mód: 1,0X ~ 12,8X
ᆞHibás kábelcsatlakozás
→ Ellenőrizze a csatlakozást
(a képek méretétől függően)
L730 : ·Állókép mód : 1,0X ~ 5,0X
ᆞA fényképezőgép ki van kapcsolva
→ Kapcsolja be a fényképezőgépet
ᆞAz operációs rendszer nem Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS
10.0 - 10.4. A számítógép különben nem támogatja az USB használatát
→ Telepítse a Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/ Mac OS 10.0 – 10.4
operációs rendszert egy olyan számítógépre, amely támogatja az USB
csatlakozást
·Lejátszás mód : 1,0X ~ 12,0X
(a képek méretétől függően)
LCD kijelző
- 2,5” színes TFT LCD (230,000 pixel)
Fókusz
- Típus : TTL automatikus fókusz, Multi AF, Arcfelismerés AF
ᆞA fényképezőgép illesztő nincs telepítve
→ Telepítsen [USB Storage Driver] (USB tárillesztő) programot
- Tartomány
Normál
Széles
Tele
Rekeszzár
80cm ~ végtelen
Makró
Auto makró
10cm – 80cm
10cm ~ végtelen
50cm – 80cm
50cm ~ végtelen
- Sebesség 1 ~ 1/1,500 mp. (Kézi : 8 ~ 1/1,500 mp.)
91
Műszaki adatok
Megvilágítás
Vaku
- Vezérlő : AE program
- Videoklip:
- Fénymérés : Többpontos, Spot, Arcfelismerés
- Kiegyenlítés: ±2 EV (1/3 EV-s lépésekben)
- ISO: L830 : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
L730 : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
·Hanggal vagy hang nélkül (felhasználó által választható,
felvétel időtartama : memóriakapacitás-függő)
- Módok : Auto, Auto és Vörösszem hatás javítás, Derítő
villanófény, Lassú szinkronizálás, Vaku ki,
Vörösszem hatás javítás
- Tartomány : Széles : 0,2 m – 4,6m, Tele : 0,5m - 2,6m (ISO AUTO)
- Újratöltődési idő: kb. 4 mp.
·Méret : 800x592, 640x480, 320x240
(20fps csak 800x592 minőségben)
(30fps / 15fps csak 640x480, 320x240 minőségben)
※ A memória maximális kapacitása folyamatos
videóklip rögzítése esetén 2 óra.
·Képváltási gyakoriság : 30 fps, 20 fps, 15 fps
Tárolás
Élesség
- Finom+, Finom, Normál, Élénk, Élénk+
Színhatás
- Normál, F/F, Szépia, Vörös, Kék, Zöld, Negatív,
·Belső memória : 10MB flash memória
·Külső memória (Opcionális) :
SD (legfejlebb 2 GB garantálva),
SDHC (legfeljebb 4 GB garantálva),
MMC Plus (legfeljebb 1 GB garantálva, 4 bit 20 MHz)
Egyedi szín
- Fájlformátum
Fehéregyensúly - Auto fehéregyensúly, Napfény, Felhős, Fluoreszcens
magas, Fluoreszcens alacsony, Lámpafény, Egyedi
Hangfelvétel
- Hangfelvétel (max. 10 óra)
- Hangmemo állókép módban (max. 10 mp.)
- Média
·Állókép : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Videóklip : AVI (MPEG-4)
·Hang : WAV
· L830
- Képméret
Dátum feliratozás - Dátum, Dátum és időpont, Ki (saját beállítás)
Felvétel
92
- Állókép
·mód : Automata, Program, ASR, Kézi, Színhely, Portré,
Éjszakai
·Színhely : Gyerekek, Tájkép, Közeli, Szöveg, Naplemente,
Hajnal, Háttérfény, Tűzijáték, Vízpart&Hó
·Képkészítés : Egy kép, Wise Shot, Sorozatkép, AEB, Mozgás
·Önkioldó : 2 mp., 10 mp., Dupla
3264X
3264X
3264X
2592X
2048X
1024X
2448
2176
1836
1944
1536
768
3072X
3072X
3072X
2592X
2048X
1024X
2304
2048
1728
1944
1536
768
· L730
Műszaki adatok
- Kapacitás (256 MB-os méret)
Interfész
· L830
Szuperfinom
- Digitális kimeneti csatlakozó : Nagy sebességű USB 2.0
- Hang: Mono
53
63
76
94
142
- Videó kimenet: NTSC, PAL (a felhasználó által
választható)
459
Finom
104
118
144
181
264
710
Normál
151
197
223
256
363
822
· L730
Energiaforrás
- Akkumulátor : SLB-0937, 3.7V (900mAh)
- Adapter: SAC-46 (DC 4.2V, 450mA)
Méretek (SzxMaxMé)
- 95 X 59 X 21mm (a kiálló részeket nem számítva)
Szuperfinom
67
80
95
95
142
459
Finom
128
157
183
183
269
710
Normál
188
223
269
269
363
822
Tömeg
- Kb. 132,6g (akkumulátor és kártya nélkül)
Üzemi hőmérséklet
- 0 ~ 40°C
※ Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte, és a
fényképezési feltételektõl és a fényképezõgép beállításaitól függnek.
E”gomb
- Hatás : Szín, Képbeállítás, Fun
Üzemi páratartalom
- 5 ~ 85%
Szoftver
- Samsung Master, Adobe Reader
( Kiemelés, Összetett, Képkeret)
- Szerkesztés : Átméretezés, Forgatás, Szín, Speciális
szín, Képbeállítás (vörös szem hatás
javítása, világosság, kontraszt, telítettség,
※ A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
※ Az összes védjegy az illető védjegyek tulajdonosainak birtoka.
zaj hozzáadás), Fun (rajzfilm, kijelölés,
összetett, képkeret, matrica)
Képlejátszás
- Típus : Egy kép, Miniatűr képek, Diavetítés, Videoklip
93
A szoftverre vonatkozó megjegyzések
Kérjük, olvassa át figyelmesen a kezelési kézikönyvet a fényképezõgép használata
elõtt.
Rendszerkövetelmények
Windows
Macintosh
450 MHz-es Pentium II-nél gyorsabb
- A csatolt szoftver egy Windows fényképezőgép illesztő és képszerkesztési
szoftver eszköz.
(800 MHz-es Pentium ajánlott)
- Semmilyen körülmények között nem engedélyezett a szoftver vagy a
kezelési kézikönyv teljes vagy részleges másolása.
Windows 98SE / 2000 / ME / XP / Vista
Power Mac G3 vagy újabb
processzorral rendelkezõ számítógép
Mac OS 10,0 – 10,4
- A szoftver szerzői jogai csak a fényképezőgéppel történő felhasználásra
érvényesek.
Minimum 128MB RAM
- Abban a valószínűtlen helyzetben, ha a termék gyártási hibás, mi
megjavítjuk vagy kicseréljük a fényképezőgépét.
Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használat
által okozott meghibásodásokért.
200 MB szabad lemezterület (minimum 1 GB
USB port
USB port
- Saját készítményű vagy a gyártó által nem garantált operációs rendszerű
számítógépre nem érvényes a Samsung garancia.
CD-ROM meghajtó
CD-ROM meghajtó
1024x768 pixel, 16 bites színes
színmélységű képernyő
(24 bites színmélységű képernyő javasolt)
Microsoft DirectX 9.0C
MPlayer (videóklipekhez)
- A kézikönyv elolvasása előtt Önnek alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie
a számítógépek és az operációs rendszerek terén.
94
(Minimum 512MB ajánlott)
Minimum 64MB RAM
110 MB szabad
lemezterület
ajánlott)
A szoftverről
Miután behelyezte a CD-ROM meghajtóba a fényképezőgéphez csatolt CD-ROMot, a következő ablak jelenik meg.
A fényképezőgép számítógéphez való
csatlakoztatása előtt telepítenie kell a
fényképezőgép illesztőt.
Az illesztő telepítés előtt győződjön meg arról, hogy számítógépe
megfelel a rendszerkövetelményeknek.
5-10 másodpercet kell várnia, amíg az automatikus telepítőprogram
lefut, a számítógépe képességeinek függvényében. Ha az ablak
nem jelenik meg, indítsa el a [Windows Explorer] (Windows intéző)
programot, és válassza ki a CD gyökérkönyvtárában levő [Installer.exe]
fájlt.
A fényképezõgép illesztőprogramja: Ez lehetővé teszi a képek átvitelét a
fényképezőgép és a számítógép között.
Ez a fényképezőgép USB tárillesztőt használ fényképezőgép illesztőként.
A fényképezőgépet USB kártyaolvasóként is használhatja. Az illesztő
telepítése és a fényképezőgép számítógéphez való csatlakoztatása után a
[Removable Disk] (Cserélhető lemez) ikon megjelenik a [Windows Explorer]
(Windows Intéző) programban vagy a [My computer] (Sajátgép) ablakban.
Az USB tárillesztő csak a Windows rendszerhez használható. A Macintosh
USB tárillesztőt a szoftveres CD nem tartalmazza. A fényképezőgépet a
Mac OS 10.0 – 10.4 operációs rendszerrel lehet használni.
Samsung Master: Ez a minden egyben multimédia szoftver megoldás.
A szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és lementheti
digitális képeit és videóklipjeit. Ez a szoftver csak a Windows operációs
rendszerrel kompatibilis.
95
Az alkalmazásszoftver telepítése
A fényképezőgép számítógéppel történő együttműködéséhez először telepítse az
alkalmazásszoftvert.
Miután ezt megtette, a fényképezőgépen tárolt képeket áttöltheti a számítógépre,
és megszerkesztheti azokat egy képszeresztő programmal.
Látogasson el a Samsung honlapjára.
http://www.samsungcamera.com: Angol
http://www.samsungcamera.co.kr: Koreai
1. Az automatikus futtatás ablak
jelenik meg.
Kattintson az Automatikus
futtatás ablakban található [Install]
(Telepítés) menüre.
2. Telepítse a fényképezőgép illesztőprogramját, a DirectX-et, az XviD-et,
a Samsung Master és az Adobe Reader programot a megfelelő gomb
kiválasztásával. Ha a DirectX egy újabb változata már megtalálható a
számítógépén, a DirectX telepítése nem szükséges.
96
※ Az XviD codec forgalmazása a GNU Általános Nyilvános Licenc
rendelkezései szerint történik, és ennek megfelelően bárki ingyen
lemásolhatja, forgalmazhatja vagy módosíthatja a codec-et. Ez a Licenc
minden olyan programra vagy egyéb munkára érvényes, amelyek a
szerzői jogok tulajdonosától származó olyan közleményt tartalmaz,
amely ezen Általános Nyilvános Licenc feltételei közötti forgalmazást tesz
lehetővé. További információért lásd a GNU Általános Nyilvános Licenc
dokumentumait (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
Az alkalmazásszoftver telepítése
3. A számítógép újraindítását követően csatlakoztassa azt a
fényképezőgéphez az USB kábel segítségével.
4. Kapcsolja be a fényképezőgépet.
A [Found New Hardware Wizard] (Új
hardver varázsló) nyílik meg, és a
számítógép felismeri a fényképezõgépet.
※ Amennyiben az Ön által használt
operációs rendszer Windows XP / Vista,
akkor megnyílik egy képnézegető program.
Ha a Samsung Master elindítása után
a Samsung Master letöltő ablaka
jelenik meg, akkor a fényképezőgép
illesztőprogramja sikeresen feltelepült.
97
Az alkalmazásszoftver telepítése
Ha telepítette a fényképezõgép illesztõprogramját, a [Found New
Hardware Wizard] (Új hardver varázsló) nem nyílik meg.
A Windows 98SE operációs rendszer esetén a [Found New Hardware
Wizard] (Új hardver varázsló) párbeszédablak nyílik meg, és megjelenhet
egy ablak, amely az illesztőfájl kiválasztását kéri. Ebben az esetben adja
meg a csatolt CD-n levő [USB Driver] (USB illesztő) fájlt.
A felhasználói kézikönyv PDF formátumú dokumentumait a
fényképezőgéphez csatolt szoftver CD tartalmazza. Keresse meg a PDF
fájlokat a Windows Intézőben.
A PDF fájlok megnyitása előtt telepítenie kell a szoftver CD-n levő Adobe
Readert.
Az Adobe Reader 6.0.1 helyes telepítéséhez az Internet Explorer 5.01
(Internet Böngésző 5.01) vagy ennek újabb változatát kell telepíteni.
Látogasson el a „www.microsoft.com” weblapra, és frissítse az Internet
Explorert.
A számítógép mód indítása
Ha az USB kábelt a számítógépe USB portjára csatlakoztatja, majd bekapcsolja a
számítógépet, a fényképezőgép automatikusan „számítógép csatlakoztatás” módra
vált át.
Ebben a módban letöltheti számítógépére a fényképezőgépben tárolt képeket az
USB kábel segítségével.
A fényképezõgép csatlakozási beállításai
1. Kapcsolja be a fényképezõgépet
2. Kapcsolja össze a fényképezõgépet és a
számítógépet az USB kábel segítségével
3. Kapcsolja be a számítógépet. A
fényképezőgép és a számítógép össze van
kapcsolva.
USB KIVÁLASZT
SZÁMÍTÓGÉP
NYOMTATÓ
OK
JÓVÁH.
4. Az LCD kijelzõn a külsõ eszköz kiválasztása
menü jelenik meg.
5. Válassza ki a [Számítógép] menüpontot a Fel / Le gombok segítségével,
majd nyomja meg az OK gombot.
98
A számítógép mód indítása
A fényképezõgép és a számítógép összekapcsolása
A tárolt képek letöltése
Letöltheti a fényképezőgépben tárolt állóképeket a számítógépe
merevlemezére, és kinyomtathatja vagy egy fényképszerkesztő szoftver
segítségével szerkesztheti azokat.
1. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógépéhez az USB kábel
segítségével.
2. A számítógép Asztalán válassza a
[My computer] (Sajátgépet) és kattintson
kettőt a [Removable Disk → DCIM →
100SSCAM]
(Cserélhető lemez) elemre.Ekkor
megjelennek a képfájlok.
※
Ha az 5. lépésben a [Nyomtató] menüpontot választotta, a
fényképezőgép számítógéphez való csatlakoztatásakor a [Csatl. a
nyomtatóhoz] üzenet jelenik meg, és a kapcsolat nem jön létre.
Ebben az esetben húzza ki az USB kábelt, majd hajtsa végre az eljárást
a 2. lépéstől kezdve.
3. Válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a
jobb oldali egérgombot.
Válassza le a fényképezőgépet a számítógépről
Lásd a 101. oldalt (Cserélhető lemez eltávolítása).
99
A számítógép mód indítása
4. Megjelenik egy menü.
Kattintson a [Cut] (Kivágás) vagy [Copy]
(Másolás) menüre.
- [Cut] (Kivágás)
- A [Samsung Master] segítségével közvetlenül a számítógép
képernyõjén tekintheti meg a memóriában tárolt képeket. A program
segítségével átmásolhatja vagy áthelyezheti a képfájlokat.
: kiválasztott fájl kivágása.
- [Copy] (Másolás) : fájlok másolása.
5. Kattintson arra a mappára, melybe a fájlt akarja beilleszteni
6. Nyomja meg a jobboldali egérgombot. Egy
felbukkanó menü nyílik meg. Kattintson a
[Beillesztés] elemre.
7. Egy képfájl kerül átvitelre a
fényképezőgépről a számítógépre.
100
Azt ajánljuk, hogy megtekintés érdekében másolja át a képeket a
számítógépre. A képeknek közvetlenül a cserélhető lemezről történő
megnyitása a kapcsolat váratlan megszakadását eredményezheti.
Más fényképezőgéppel készített fájlnak a Cserélhető lemezre való
feltöltése esetén a fényképezőgép LCD kijelzőjén a [Fájlhiba!] üzenet
jelenik meg LEJÁTSZÁS módban, míg MINIATŰR módban nem
jelenik meg semmi.
A cserélhető lemez eltávolítása
Windows 98SE
1. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a számítógép között folyamatban
van-e fájlátvitel.
Ha a fényképezőgép állapota lámpa villog, várjon, amíg villogása
megszűnik és folyamatos fénnyel ég.
2. Húzza ki az USB kábelt.
Windows 2000/ME/XP/Vista
5. A [Safe to Remove Hardware] (A hardver
eltávolítása biztonságos) ablak nyílik meg.
Kattintson az OK gombra.
6. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz
kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik meg
Kattintson a [Close] (Bezárás) gombra.
Ekkor a cserélhető lemez biztonságosan
eltávolítható.
(Az ábrák eltérhetnek a valóságtól, a Windows operációs rendszer verziójának
függvényében)
1. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a számítógép között folyamatban
van-e fájlátvitel.
Ha a fényképezőgép állapota lámpa villog, várjon, amíg villogása
megszűnik és folyamatos fénnyel ég.
2. Kattintson duplán a tálcán levő [Unplug or
Eject Hardware] (Eszköz kihúzása vagy
kidobása) ikonra.
7. Húzza ki az USB kábelt.
[Kattintson duplán!]
3. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz
kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik meg
Válassza ki az [USB Mass Storage Device]
(USB-háttértár) menüpontot, és kattintson a
[Stop] (Leállítás) gombra.
4. A [Stop a Hardware device] (Hardvereszköz
leállítása) ablak nyílik meg. Válassza ki az
[USB Mass Storage Device] (USB-háttértár)
lehetőséget, és kattintson az OK gombra.
101
Az Macintosh USB illesztőprogram telepítése
1. A Macintosh USB illesztőprogram nincs a szoftveres CD-n, mivel a
Macintosh operációs rendszer támogatja a fényképezőgép illesztőjét.
2. Ellenőrizze a MAC operációs rendszerének változatát az indítás alatt.
Ez a fényképezőgép a MAC OS 10.0 – 10.4 operációs rendszerrel
kompatibilis.
3. Kapcsolja össze a fényképezőgépet a Macintosh rendszerű
számítógéppel, majd kapcsolja be azt.
A Windows 98SE USB illesztő eltávolítása
Az USB illesztő eltávolítására az alábbiak szerint járjon el.
1. Kapcsolja össze fényképezőgépét egy számítógéppel, és kapcsolja be
azokat.
2. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a Removable Disk (Cserélhető lemez) a
[My Computer] (Sajátgép) listában.
3. Távolítsa el a [Samsung Digital Camera] (Samsung digitális kamera)
eszközt a Device manager (Eszközkezelő) programból.
4. A fényképezőgép Macintosh rendszerű számítógéphez való
csatlakoztatása után egy új ikon jelenik meg a számítógép asztalán.
A Macintosh USB illesztő használata
1. Kattintson duplán a számítógép asztalán levő új ikonra. Megjelenik a
memóriában levő mappa.
2. Válasszon ki egy képfájlt és másolja vagy helyezze át a Macintosh
számítógépre.
Mac OS 10.0 vagy újabb operációs rendszer esetén :
Először fejezze be a számítógépről a fényképezőgépre való feltöltést,
majd távolítsa el a cserélhető lemezt az Extract parancs segítségével.
4. Húzza ki az USB kábelt.
5. Távolítsa el a [Samsung USB Driver] (Samsung USB illesztő) programot
az Add/Remove Programs Properties (Programok hozzáadása és
eltávolítása) ablakban.
6. Az eltávolítás ezzel befejeződött.
102
Samsung Master
E szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és lementheti
képeit és videóklipjeit. Ez a szoftver csak a Windows operációs rendszerrel
kompatibilis.
A program elindításához kattintson a [Start → Programok → Samsung →
Samsung Master → Samsung Master] menüelemre.
Képek letöltése
1. Kapcsolja összes a fényképezőgépet és a
számítógépet.
2. A fényképezőgép és a számítógép
összekapcsolása után a képek letöltésére
szolgáló ablak jelenik meg.
- A rögzített képek letöltése érdekében
válassza a [Select All] (Mindet kijelöli)
gombot.
- Válassza ki az ablakban a kívánt mappát, majd kattintson a [Select All]
(Mindet kijelöli) gombra. >A rögzített képeket vagy a kiválasztott mappát
mentheti le.
4. Válasszon ki vagy hozzon létre egy
célmappát, melybe elmenti a képeket és
mappákat.
- Dátum szerint rendezett mappákat lehet
létrehozni, melyekbe aztán a képeket
letöltheti.
- A mappát tetszés szerint nevezheti el,
és a képeket a kívánt mappába töltheti
le.
- A mappa kiválasztása után a képek az
illető mappába kerülnek.
5. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.
6. A jobbra látható ablak jelenik meg. A
kiválasztott mappa útvonala az ablak felső
részén jelenik meg.
Kattintson a [Start] gombra, hogy elindítsa
a képek letöltését.
- Ha a [Cancel] (Mégse) gombra kattint, a letöltés megszakad.
3. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.
7. A letöltött képek megjelennek a
képernyőn.
103
Samsung Master
Képnézegető : A tárolt képek megjelenítésére használható.
Képszerkesztő : Állókép szerkesztésére használható.
- A képnézegető funkciói az alábbiak.
Menüsor : Választhat a menük közül.
File (Fájl), Edit (Szerkesztés), View (Nézet), Tools (Eszközök), Change
functions (Módosító funkciók), Auto download (Automatikus letöltés), Help
(Súgó) stb.
Képválasztó ablak : A kívánt képek ebben az ablakban választhatók ki.
Az adathordozó típus kiválasztási menü :
A képnézegető, képszerkesztő és videóklip szerkesztő funkciók innen
választhatók ki.
Előkép ablak : A kép vagy videóklip előképének megjelenítésére és a
multimédia információk ellenőrzésére használható.
Zoom sáv : Az előkép méretének változtatására használható.
Mappamegjelenítő ablak : A kiválasztott képet tartalmazó mappa
útvonalának megjelenítésére szolgál.
Képmegjelenítési ablak : A kiválasztott mappában levő képek
megtekintésére használható.
※ További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.
104
- A képszerkesztési funkciók az alábbiak.
Edit (Szerkesztés) menü : A következő menük közül lehet választani.
[Tools] (Eszközök)
: A kiválasztott kép átméretezése vagy levágása.
Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
[Adjust] (Beállítás)
: A kép minőségének módosítására használható.
Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
[Retouch] (Retusálás) : Változtathat a képen vagy hatásokat alkalmazhat
a képre. Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
Rajzolási eszközök : Képszerkesztési eszközök.
Képmegjelenítési ablak : Ebben az ablakban jelenik meg a kiválasztott kép.
Előkép ablak : A módosított kép előképének megjelenítésére használható.
※ Az Samsung Master programmal szerkesztett állókép nem játszható le a
fényképezõgéppel.
※ További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.
Samsung Master
Videoklip szerkesztése: Állókép, videoklip, hangos magyarázat vagy zenefájl
egyetlen videoklipben egyesíthető.
※ Olyan kodekkel tömörített videoklipeket, amelyek nem kompatibilisek a
Samsung Master programmal, nem játszhatók le Samsung Masterben.
※ További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.
- A videóklip szerkesztési funkciók az alábbiak.
Edit (Szerkesztés) menü : A következő menük közül lehet választani.
[Add Media] (Média hozzáadása) : A videókliphez más médiaelemek is
hozzáadhatók.
[Edit Clip] (Klip szerkesztése)
: A világosság, kontraszt, szín
és színtelítettség változtatására
használható.
[Effects] (Hatások)
: Hatás hozzáadására használható.
[Set Text] (Szöveg beállítása)
: Szövegek helyezhetők a képre.
[Narrate] (Komment)
: Hangos magyarázat csatolható.
[Produce] (Készítés)
: A szerkesztett multimédia fájlt új név alatt
mentheti el. Az AVI, Windows media (wmv)
és Windows media (asf) fájltípusok közül
választhat.
Keretmegjelenítési ablak : Ebben az ablakban lehet multimédiás tartalmat
hozzáadni.
105
GYIK
Az USB csatlakozás működészavara esetén kérjük ellenőrizze a következőket.
1. eset
Az USB kábel nincs csatlakoztatva vagy nem a fényképezőgép
USB kábelét használták.
→ A fényképezõgép USB kábelét használja a csatlakoztatáshoz.
2. eset
A fényképezőgépet nem ismeri fel a PC.
Időnként a fényképezőgép [Unknown Devices] (Ismeretlen eszközök) között
jelenik meg a Device Managerben (Eszközkezelőben).
→ Telepítse fel a fényképezőgép illesztőprogramját megfelelően.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, húzza ki az USB kábelt, dugja
vissza az USB kábelt, majd ismét kapcsolja be a fényképezőgépet.
3. eset
Fájlátvitel közben váratlan hiba jelentkezett.
→ Kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet. Ismételje meg a fájlátvitelt.
4. eset
USB hub használata esetén.
→ Elõfordulhat, hogy ha a fényképezõgépet és a számítógépet
USB hubbal kapcsolja össze, problémák jelentkeznek, abban
az esetben ha a számítógép és a hub nem kompatibilisek.
Amennyiben lehetséges a számítógépet és a fényképezőgépet
közvetlenül kapcsolja össze.
5. eset
106
Más USB kábelek is csatlakoznak a számítógéphez?
→ A fényképezőgép hibásan működhet, ha más USB csatlakozású
eszközzel párhuzamosan kapcsolják össze a számítógéppel.
Ebben az esetben húzza ki a másik USB kábelt, és csak az egyik
USB kábelt csatlakoztassa a fényképezőgéphez.
6. eset
Amikor megnyitom a Device Manager (Eszözkezelõ) ablakot (a
Start → [Settings (Beállítások)] → Control Panel (Vezérlõpult) →
[Performance and Maintenance (Teljesítmény és karbantartás)] →
System (Rendszer)→ [Hardware (Hardver)] → Device Manager
(Eszközkezelõ) útvonalon), Unknown Devices (Ismeretlen
eszközök) vagy Other Devices (Egyéb eszközök) olyan tételeket
tartalmaznak, melyek mellett sárga kérdõjel (?) vagy felkiáltójel (!)
látható.
→ A jobb egérgombbal kattintson a kérdõjeles (?) vagy
felkiáltójeles (!) tételre, és válassza a „Remove” (Eltávolítás)
parancsot. Indítsa újra a számítógépet, és kapcsolja összes
újra a fényképezőgéppel. Windows 98 SE operációs rendszerű
számítógépen is távolítsa el a fényképezőgép illesztőprogramját,
indítsa újra a számítógépet, és telepítse újra a fényképezőgép
illesztőjét.
7. eset
Bizonyos biztonsági programok (Norton Anti Virus, V3 stb.)
miatt egyes számítógépek a fényképezőgépet nem ismerik fel
cserélhető lemezként.
→ Állítsa le a biztonsági programot és kapcsolja össze a
fényképezõgépet a számítógéppel. Olvassa el a biztonsági
programnak az ideiglenes leállításra vonatkozó utasításait.
8. eset
A fényképezőgép a számítógép elülső lapján levő USB
csatlakozóhoz kapcsolódik.
→ Ha az fényképezőgép a számítógép elülső lapján levő USB portra
csatlakozik, előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a
fényképezőgépet. A fényképezőgépet a számítógép hátsó lapján
levő USB csatlakozóhoz kapcsolja.
GYIK
Ha a számítógép nem tudja lejátszani a videóklipet
※ Ha a számítógép nem tudja lejátszani a fényképezőgéppel rögzített
videóklipet, valószínűleg a számítógépre telepített codec az oka.
Ha nem telepítette a videóklip lejátszásához szükséges codec-et
→ Telepítse a codec-et az alábbiak szerint.
[Windows codec telepítése]
1. A XviD codec telepítése
1) Helyezze be a fényképezőgéphez tartozó CD lemezt.
2) Futtassa a Windows Explorer (Windows Intéző) programot,
válassza ki a [CD-ROM meghajtó:\XviD] mappát, majd kattintson az
XviD-1.1.2-01112006.exe fájlra.
※ Az XviD codec forgalmazása a GNU Általános Nyilvános Licenc rendelkezései
szerint történik, és ennek megfelelően bárki ingyen lemásolhatja, forgalmazhatja
vagy módosíthatja a codec-et. Ez a Licenc minden olyan programra vagy egyéb
munkára érvényes, amelyek a szerzői jogok tulajdonosától származó olyan közleményt
tartalmaz, amely ezen Általános Nyilvános Licenc feltételei közötti forgalmazást
tesz lehetővé. További információért lásd a GNU Általános Nyilvános Licenc
dokumentumait (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
[Mac codec telepítése]
1) Látogassa meg a következő weboldalt a kodek letöltéséhez.
(http://www.divx.com/divx/mac)
2) Kattintson a [Free Download] (Ingyenes letöltés) menüre az ablak
jobb felső sarkában, egy letöltési ablak jelenik meg.
3) Ellenőrizze a Mac operációs rendszerének verziószámát, majd
kattintson a [Download] (Letöltés) gombra a fájl letöltéséhez és a
kívánt mappába történő elmentéséhez.
4) Futtassa a letöltött fájlt, hogy telepítse a videoklipek lejátszásához
szükséges kodeket.
※ Ha a Macintosh operációs rendszere nem játssza vissza a videóklippet, akkor egy
olyan médialejátszót használjon, amely támogatja az Xvid kodeket (pl: Mplayer).
Ha a DirectX 9.0 vagy újabb nincs telepítve
→ Telepítse a DirectX 9.0-t vagy újabbat
1) Helyezze be a fényképezőgéppel szállított CD lemezt
2) Futtassa a Windows Explorer (Windows Intéző) programot, válassza
ki a [CD-ROM meghajtó:\ USB Driver\DirectX 9.0] mappát, majd
kattintson a DXSETUP.exe fájlra.
A DirectX feltelepül. A DirectX a következő weblapról tölthető le: http://
www.microsoft.com/directx
Ha a számítógép (Windows 98 SE operációs rendszerben) nem válaszol,
ha a számítógépet és a fényképezőgépet többször egymás után
összekapcsolják
→ Ha a számítógép (Windows 98 SE operációs rendszerben) hosszú ideje működik és a
fényképezőgépet többször is hozzákapcsolják, megtörténhet, hogy a számítógép nem
ismeri fel a fényképezőgépet. Ebben az esetben indítsa újra a számítógépet.
Ha a fényképezõgéppel összekapcsolt számítógép nem válaszol a
Windows beindulásakor.
→ Ebben az esetben kapcsolja szét a számítógépet és a fényképezõgépet,
hogy a Windows beinduljon. Ha a probléma továbbra is fennáll, tiltsa le a
Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) beállítást és indítsa újra a
számítógépet. A Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) a BIOS
beállító programban található. (A BIOS beállító program gyártóról gyártóra
különbözik, és bizonyos BIOS menükben nem létezik a Legacy USB
Support – örökölt USB támogatás – beállítás). Ha nem tudja megváltoztatni
ezt a beállítást, forduljon a számítógép vagy a BIOS gyártójához.
Ha a videóklipet nem tudja letörölni vagy a cserélhető lemez nem
értelmezhető vagy a fájlátvitel közben hibaüzenet jelenik meg.
→ Ha csak a Samsung Master programot telepíti, a fent leírt problémák
esetenként jelentkeznek.
- Zárja be a Samsung Master programot a Tálcán levő Samsung Master
ikonra kattintva.
- Telepítse a szoftveres CD-n levő összes alkalmazásszoftvert.
107
A termék elõírásszerű végkezelése
A termék elõírásszerű végkezelése (Elhasznált elektromos
éselektronikus felszerelés)
(Az Európai Unióban és más, külön hulladékbegyűjtõ
rendszereket működtetõ európai országokban érvényes)
A terméken vagy annak dokumentációjában ez a jelzés azt
jelenti, hogy a terméket életciklusa végén tilos más háztartási
hulladékkal együtt eldobni. Annak érdekében, hogy elkerülje, hogy a nem
ellenõrzött körülmények között kidobott hulladék ártson a környezetnek
és az egészségnek, kérjük, a terméket válassza el a többi hulladéktól és
felelõsségtudatosan tegye lehetõvé az anyagok minél nagyobb mértékű
újrahasznosítását. A háztartási felhasználók vagy vegyék fel kapcsolatot azzal
az üzlettel, amelyben a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzattal,
ahol részletes tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen módon járulhatnak
hozzá a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításhoz. A
kereskedelmi felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval és ellenõrizzék
a vásárlási szerzõdésben rögzített feltételeket. Ezt a terméket nem szabad
más kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni.
A Samsung Techwin kíméli a környezetet a termék
gyártásának minden egyes fázisában, hozzájárulva a
környezet megóvásához, és számos olyan intézkedést
hoz, mellyel ügyfeleinek egyre környezetvédőbb
termékeket kínál. Az Eco jelzés a Samsung Techwin
azon törekvéseit tükrözi, melyek környezetbarát
termékek létrehozását célozzák, és azt is jelzi, hogy a
termék megfelel az EU RoHS irányelvének.
108
FELJEGYZÉSEK
109
Download PDF