Samsung | SAMSUNG ST70 | Samsung ST70 Felhasználói kézikönyv

A fényképezõgép bemutatása
Utasítások
A fényképezĘgépet az alábbiak szerint használja.
Az alkalmazásszoftver
telepítése
A fényképezĘgép számítógéppel történĘ
együttmĦködéséhez elĘször telepítse az
alkalmazásszoftvert. Miután ezt megtette, a
fényképezĘgépen tárolt képeket áttöltheti a
számítógépre, és megszerkesztheti azokat
egy képszeresztĘ programmal.
Készítsen egy fényképet
Készítsen egy fényképet. (21. oldal)
Csatlakoztassa az
USB kábelt
Csatlakoztassa az USB kábelt a
számítógép USB portjához és a
fényképezĘgép USB aljzatához.
(100. oldal)
EllenĘrizze a
fényképezĘgép állapotát
EllenĘrizze a fényképezĘgép állapotát.
Ha kikapcsolt állapotban van, nyomja
meg a fényképezĘgép gombját, hogy
bekapcsolja azt.
EllenĘrizze a
[CserélhetĘ lemezt]
Indítsa el a Windows INTÉZėT (Explorer)
és keresse meg a [Removable Disk]
(CserélhetĘ lemez) meghajtót. (101.
oldal)
Köszönjük, hogy Samsung digitális fényképezĘgépet vásárolt.
A fényképezõgép használata elõtt kérjük, olvassa el figyelmesen
a felhasználói kézikönyvet.
Ha igénybe szeretné venni értékesítés utáni szolgáltatásunkat,
hozza el a fényképezõgépet az értékesítés utáni központunkba, és
írja le a hibás mĦködés okát (pl. akkumulátor, memóriakártya stb.).
MielĘtt használná (pl. utazás vagy egy fontos esemény),
ellenĘrizze, hogy a fényképezĘgép megfelelĘen mĦködik-e,
hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket. A Samsung nem
vállal felelĘsséget a fényképezĘgép hibás mĦködésébĘl eredĘ
veszteségekért vagy károkért.
Tartsa kéznél, biztonságos helyen ezt a kézikönyvet.
Ha kártyaolvasót használ ahhoz, hogy a memóriakártyán levĘ
fényképeket számítógépre másolja, a képek megsérülhetnek. Ha a
fényképezĘgéprĘl másol át képeket a számítógépre, gyĘzĘdjön meg
arról, hogy a fényképezĘgépet és a számítógépet a készülékkel
szállított USB kábellel kapcsolja össze. Ne feledje, hogy a gyártó
nem vállal felelĘsséget a memóriakártyán levĘ képek elvesztéséért
vagy sérüléséért, ha ez kártyaolvasó használata miatt történik.
A kézikönyv tartalma és ábrái elõzetes bejelentés nélkül
változhatnak a fényképezõgép funkcióinak bõvítése esetén.
Ä Microsoft, Windows és Windows logó a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Ä Az Adobe és a Reader védjegy vagy bejegyzett védjegy az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Ä Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és
terméknév az illetõ tulajdonosok bejegyzett névjegye.
Ä A Nyílt Forráskódú LicencrĘl további információkat az
“OpenSourceInfo.pdf” fájlban talál a mellékelt CD-ROM-on.
1
Veszély
Figyelmeztetés
A VESZÉLY közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely megfelelĘ
óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
Ne próbálja módosítani a fényképezĘgépet. Ez tüzet, sérülést,
áramütést vagy a fényképezĘgép sérülését okozhatja, a belsĘ
vizsgálatot, karbantartást és javítást csak a kereskedĘ vagy a
Samsung fényképezĘgép szervize végezheti.
Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanó gázok
közelében, mivel így fokozza a robbanásveszélyt.
Ha a fényképezõgép belsejébe folyadék vagy idegen tárgy kerül,
ne használja fényképezõgépét. Kapcsolja ki a fényképezĘgépet,
majd csatolja le a tápforrásról. Lépjen kapcsolatba a Samsung
Kameraszerviz központtal. Ilyen esetben ne használja a készüléket,
mert tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne juttasson a fényképezõgép belsejébe fémbõl készült vagy
gyúlékony idegen anyagokat annak nyílásain, pl. memóriakártya
foglalatán vagy akkumulátor-rekeszén keresztül. Ez tĦzhöz vagy
áramütéshez vezethet.
Ne mĦködtesse a fényképezĘgépet nedves kézzel. Fennáll az
áramütés veszélye.
A FIGYELMEZTETÉS potenciális veszélyt jelez, amely megfelelĘ
óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket
okozhat.
Ne használja a vakut emberek vagy állatok közvetlen közelében.
Ha a vaku túlságosan közel kerül az emberek vagy állatok
szeméhez, károsíthatja azok látását.
Biztonsági okokból a terméket és tartozékait tartsa távol a
gyermekektõl és állatoktól, elkerülve olyan baleseteket, mint:
- Az elem vagy a kamera kis méretĦ összetevĘinek lenyelése.
Ha mégis bekövetkezik a baleset, azonnal forduljon orvoshoz.
- A kamera mozgó részei sérüléseket okozhatnak.
Hosszadalmas használat esetén az akkumulátor és a
fényképezĘgép felforrósodhat, ami annak meghibásodásához
vezethet. Amennyiben a fényképezĘgép túlmelegedik, kapcsolja
ki és hagyja néhány percig lehĦlni.
Ne hagyja a fényképezĘgépet olyan helyeken, ahol rendkívül
magas hĘmérséklet hatásának teszi ki, ilyenek a szigetelt
jármĦ, napsugarak közvetlen hatása vagy más, jelentĘs
hĘmérsékletingadozású helyek. Amennyiben a fényképezĘgépet
szélsĘséges hĘmérséklet hatásának teszi ki, árthat belsĘ
összetevĘinek, és tüzet is okozhat.
A fényképezĘgép használata közben ne takarja le azt és a töltĘt.
EllenkezĘ esetben túlmelegedhet, aminek következtében a
fényképezĘgép burkolata deformálódhat vagy tĦz keletkezhet.
A fényképezĘgépet és tartozékait mindig jól szellĘzĘ helyen
használja.
2
Vigyázat
A VIGYÁZAT potenciális veszélyt jelez, amely megfelelĘ óvintézkedések
hiányában könnyĦ vagy mérsékelt sérüléseket okozhat.
A szivárgó, túlmelegedõ vagy hibás akkumulátor tüzet vagy sérüléseket okozhat.
- Csak a kamerának elĘírt elemet használjon.
- Ne zárja rövidre, ne hevítse fel és ne dobja tĦzbe az elemet.
- Ne helyezze be az elemet fordítva.
Ha a fényképezĘgépet hosszú ideig nem fogja használni, vegye ki az
akkumulátort. EllenkezĘ esetben az elembĘl kiszivároghat a korrozív
elektrolit, ami maradandóan károsíthatja a fényképezĘgép összetevĘit.
Ne kapcsolja be a vakut, ha kezével vagy tárgyakkal érintkezik. Ne
érintse meg a vakut annak folyamatos használata közben. EllenkezĘ
esetben égési sebeket okozhat.
Amennyiben hálózati adaptert használ, ne mozgassa a kamerát, amíg be
van kapcsolva. Használat után, mielĘtt kihúzná a kábelt a fali aljzatból, mindig kapcsolja ki a fényképezĘgépet. Ezután, a fényképezĘgép
elmozgatása elĘtt gyĘzĘdjön meg arról, hogy a fényképezĘgépet egyéb
készülékekhez kapcsoló csatlakozókábeleket lecsatolta. EllenkezĘ esetben megsértheti a kábeleket és tüzet vagy áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét vagy a lencsefedelet, ellenkezõ
esetben a fénykép homályos lehet vagy a fényképezõgép meghibásodhat.
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
Ha ezt a fényképezĘgépet alacsony hĘmérsékleten használja, a
következĘ esetek léphetnek fel. Ezek nem a fényképezĘgép meghibásodásai és általában megszünnek normál hĘmérsékleten.
- Több idĘt vesz igénybe az LCD kijelzĘ bekapcsolása és a szín eltérhet a tárgyétól.
- Ha megváltoztatja az összetételt, utókép jelenhet meg az LCD kijelzĘn.
A hitelkártyák elveszíthetik mágnesességüket, ha a fényképezĘgép közelébe
kerülnek. Ne hagyjon mágnescsíkos kártyát a fényképezĘgép közelében.
Nagyon valószínĦ, hogy a számítógép rosszul fog mĦködni, ha a 20
pin csatlakozót a számítógép USB portjához csatlakoztatja. Soha ne
csatlakoztasson 20 pin csatlakozót a számítógép USB portjához.
Tartalomjegyzék
KÉSZ 007 A rendszer vázlatos képe
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
015
016
018
A csomag tartalma
Külön kapható
A funkciók azonosítása
Az elĘlap és a tetĘ
Vissza
Alj
Ötfunkciós gomb
IdĘzítĘ lámpája
Fényképezõgép állapota lámpa
Mód ikon
Tápforrásra csatlakoztatás
Memóriakártya behelyezése
A memóriakártya használati utasítása
A fényképezĘgép elsĘ használata
FELVÉTEL 019 Az LCD kijelzĘ ikonja
020
021
021
021
023
023
A menü használata
A felvétel mód elindítása
Módok kiválasztása
Az Intelligens automata mód
használata
A Program mód használata
A DUAL IS (KettĘs képstabilizáció)
mód használata
3
Tartalomjegyzék
024
026
026
027
027
028
029
029
029
029
030
031
032
033
034
036
038
038
038
039
040
4
A Színhely módok használata
A Mozi mód használata
HD (High Definition - nagyfelbontású)
mozgófilmek rögzítése
Hang nélküli videoklip felvétele
Videoklip felvételének szüneteltetése
(Sorozatos felvétel)
Mire figyeljünk fényképkészítéskor
A fényképezĘgép gombjainak használata
a készülék beállításához
KI-/BEKAPCSOLÓ gomb
A REKESZZÁR gomb
Smart gomb
Zoom W / T pöcök
Info (DISP) / Fel gomb
Makró / Le gomb
A fókuszzár
Vaku / Balra gomb
Idõzítõ / Jobbra gomb
MENÜ gomb
OK gomb
Felvétel
Funkciók engedélyezése a MENU gomb
segítségével
Fotóméret / Videoméret
040
041
041
042
043
046
047
047
047
048
048
049
050
051
051
052
052
053
054
054
MinĘség / Képváltási gyakoriság
Megvilágítás-kiegyenlítés
ISO
Fehéregyensúly
Arcfelismerés
Intelligens FR szerkesztés
Arctónus
Arc retusálás
Automatikus fókusz típus
Fénymérés
Képstílus választás
Intelligens szĦrĘ
Képbeállítás
ACB
Drive mód
OIS (Optikai képstabilizátor)
Hangmemo
Hangfelvétel
Hang nélküli videóklip felvétele
Videórögzítés beállítása
INTELLIGENS 055 Intelligens mód
MÓD 055 Intelligens mód a kijelzĘn
056
056
Intelligens mód indítása
Módok kiválasztása
Tartalomjegyzék
057
057
Az Intelligens automata mód használata
Az Intelligens videoklip mód használata
BEÁLLÍTÁS 058 Hang menü
058
058
058
058
058
059
059
059
059
059
060
060
060
060
061
061
061
062
062
062
063
Hang
HangerĘ
Kezdõhang
Zárhang
Hangjel
AF hang
Beállítás menu
KijelzĘ
Language
Funkció leírás
KezdĘkép
Kijelzõ fényerõ
Áttekintés
Képernyõ védõ
Beállítások
Memória formázása
Inicializálás
A dátum / óra / dátumtípus beállítása
IdĘzóna
Fájlnév
A felvétel idõpontjának megjelenítése a képen
063
064
065
065
065
Automatikus kikapcsolás
A videó kimenet típusának
kiválasztása
Auto fókusz lámpa
Az USB beállítása
PC szoftver
LEJÁTSZÁS 066 A lejátszás mód indítása
066
066
067
067
068
068
069
069
069
069
072
072
073
073
074
Állókép lejátszása
Videoklip lejátszása
A videóklip rögzítĘ funkció
Hangfelvétel lejátszása
Hangmemo lejátszása
Az LCD kijelzõ
A fényképezõgép gombjainak
használata a készülék beállításához
A lejátszás mód gomb
MiniatĦr / Nagyítás pöcök
Intelligens album
Info (DISP) / Fel gomb
Lejátszás és szüneteltetés / OK gomb
Balra / Jobbra / Le / MENU gomb
Törlés gomb
A lejátszási funkció beállítása az LCD
kijelzõn
5
Tartalomjegyzék
076
076
077
077
078
079
081
081
081
082
082
082
083
083
083
084
085
085
086
088
Szerkesztés
Átméretezés
Kép elforgatása
Képstílus választás
Intelligens szĦrĘ
Képbeállítás
A Többszörös diavetítés indítása
A Többszörös diavetítés indítása
Képek kiválasztása
A lejátszási idĘköz beállítása
Háttérzene beállítása
A Többszörös diavetítés
effektusainak konfigurálása
Fájl opciók
Képek törlése
Képek védelme
Kedv. arcok lista szerk.
Lomtár
Hangmemo
DPOF
Kártyára másolás
PICTBRIDGE 089 PictBridge
090
090
6
PictBridge : Képkiválasztás
PictBridge : Nyomtatási beállítások
091
PictBridge : Alap
FÜGGELÉK 091 Fontos megjegyzések
093
094
096
FigyelmeztetĘ kijelzĘ
MielĘtt a szervizközponthoz fordulna
MĦszaki adatok
SZOFTVER 099 Fájlok átvitele a számítógépre
099
103
103
105
(Windows rendszerben)
Windows-felhasználók részére
Fájlok átvitele a számítógépre
(Mac rendszerben)
Macintosh-felhasználók részére
GYIK
A rendszer vázlatos képe
A termék használata elött ellenörizze, hogy a csomag tartalma megfelelö-e. A csomag tartalma az eladási területtöl függöen változhat.
Opcionális berendezés vásárlásához forduljon a legközelebbi Samsung forgalmazóhoz vagy Samsung szervizközponthoz. A lent látható
alkatrészek és kiegészítĘk külalakja eltérhet a ténylegestĘl.
A csomag tartalma
Kamera
ÚjratölthetĘ elem
Váltóáramú adapter /
USB kábel
A fényképezĘgép pántja
FényképezĘgép-tok
AV kábel
TöltĘ
Szoftver CD
(A csomag a felhasználói
kézikönyvet is tartalmazza)
Rövid kezelési útmutató
Külön kapható
Memóriakártya (microSDTM)
(lásd a 17. oldal)
7
A funkciók azonosítása
Az elĘlap és a tetĘ
Zoom T pöcök (Digitális zoom)
Zoom W pöcök (MiniatĦrök)
Ki-/bekapcsoló gomb
Mikrofon
Smart gomb
A rekeszzár gombja
Hangszóró
Önkioldó lámpa /
AF segédfény
Vaku
Objektív / ObjektívfedĘ
USB / AV / DC aljzatok
8
A funkciók azonosítása
Vissza
FényképezĘgép állapota lámpa
MODE gomb
Pántfül
LCD kijelzõ
5 funkciós gomb
MENU gomb
Fn / Törlés gomb
A lejátszás mód gomb
9
A funkciók azonosítása
Alj
Ötfunkciós gomb
Akkumulátor-rekesz
Funkció leírás / Info gomb
OK gomb / Lejátszás és
szüneteltetés gomb
Idõzítõ /
Jobbra gomb
Vaku /
Balra gomb
Elemtartó
Makró / Le gomb
Akkumulátor-rekesz fedele
Memóriakártya foglalat
Állvány foglalat
Ä Az akkumulátor-rekesz fedelének felnyitása érdekében csúsztassa
el a fenti ábrán látható irányba.
10
A funkciók azonosítása
IdĘzítĘ lámpája
Ikon
Állapot
Villog
Mód ikon
Leírás
- Az elsõ 8 másodpercben a lámpa 1 másodperces
gyakorisággal villog.
- Az utolsó 2 másodpercben a lámpa 0,25
másodperces gyakorisággal, gyorsan villog.
A fényképezĘgép módjainak beállításáról a kézikönyv 21/56.
oldalán talál további információt.
MÓD
2 másodpercig a lámpa 0,25 másodperces gyakorisággal, gyorsan villog.
Villog
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2
másodpercre rá egy második kép is készül.
IKON
Villog
A rekeszzár gomb megnyomása után a téma
mozgásától függĘen készül el a kép.
MÓD
Állapot
Bekapcsolva
Képkészítés után
Leírás
A lámpa kigyúl, illetve kialszik, ha a
fényképezĘgép felkészült a fényképezésre
A lámpa a képadatok elmentése közben villog, és kialszik,
miután a fényképezĘgép felkészütl a fényképezésre.
Ha a vaku akkumulátora tölt A lámpa villog
Ha az USB kábelt
számítógéphez csatlakoztatták
A lámpa kigyúl (Az eszköz inicializálása után
az LCD kijelzĘ kikapcsol)
MÓD
MÓD
MÓD
IKON
Az AF bekapcsol
A lámpa villog (A fényképezĘgép nem fókuszál az alanyra)
Videó
Intelligens videó
TÉMA
Modellfotó
Segédkeret
Éjszakai
Portré
Gyerek
Tájkép
Közeli
Szöveg
Alkony
Hajnal
Ellenfény
Tüzijáték
Vízpart/hó
-
-
IKON
MÓD
A lámpa kigyúl (A fényképezĘgép az alanyra fókuszál)
Téma
IKON
Ha az USB kábelt
A lámpa villog
nyomtatóhoz csatlakoztatták
A lámpa villog
DUAL IS
IKON
Adatátvitel a számítógéppel A lámpa villog (az LCD kijelzĘ kikapcsol)
A nyomtató nyomtat
Program
IKON
Villog
FényképezĘgép állapota lámpa
Intelligens automata
MÓD
IKON
11
Tápforrásra csatlakoztatás
A fényképezĘgéppel szállított akkumulátor (BP70A) használatát ajánljuk. A fényképezĘgép használata elĘtt töltse fel az elemet.
BP70A akkumulátor mĦszaki adatai
Modell
BP70A
Típus
Lítium ionos
Kapacitás
740mAh
Feszültség
3,7V
Feltöltés idĘtartama
Körülbelül 150 perc
Fontos információk az elem használatáról.
Ha nem használja a fényképezõgépet, kapcsolja ki azt.
Ha a fényképezõgépet hosszabb ideig nem fogja használni,
vegye ki az akkumulátort. Az elem telepfeszültsége idĘvel
csökkenhet, és a fényképezĘgép belsejébe szivároghat, ha
abban tárolják.
Az alacsony (0°C alatti) hĘmérsékletek negatívan befolyásolják
az elem teljesítményét, ezért ezek üzemideje megrövidülhet.
Az elemek normális hĘmérsékleti viszonyok között általában
visszanyerik teljesítményértéküket.
Ha a fényképezĘgépet hosszú ideg használják, annak burkolata
felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség.
Képek száma és az akkumulátor élettartama: BP70A
Akkumulátor élettartama
/ Képek száma
Feltételek
Állókép
Kb. 100 perc /
Kb. 200 felvétel
A teljesen feltöltött akkumulátor
használata, Alapértelmezett beállítások,
Program üzemmód, Fényképek közti
intervallum : 30 mp.
Minden fénykép készítés elĘtt a zoom
értékét átváltja SzélesrĘl Tele állásra,
illetve fordítva. A vakut minden második
fényképhez használja. A fényképezĘgép 5
percig tartó folyamatos használata, majd
kikapcsolása egy percig.
Mozi
Kb. 80 perc
Teljesen feltöltött akkumulátor, 640x480
képméret, 30 kép/s képsebesség
Ä Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte,
és a fényképezési feltételektõl és a fényképezõgép beállításaitól
függnek.
12
Az USB kábel csatlakoztatható a váltóáramú adapterhez, és
tápkábelként használható. Ezen keresztül tölthetĘ a tartalék akkumulátor.
- A váltóáramú kábel használata:
Csatlakoztassa a váltóáramú
adaptert az USB kábelhez.
InnentĘl kezdve az tápkábelként
funkcionál.
- Az USB kábel használata: Húzza
ki a váltóáramú adaptert. Az USB
kábelen keresztül letöltheti a tárolt
képeket számítógépére (100. old.)
és feltöltheti a készüléket.
Tápforrásra csatlakoztatás
Fontos információk az USB kábel használatáról.
Használjon megfelelĘ mĦszaki jellemzĘkkel rendelkezĘ USB
kábelt.
Ha a fényképezĘgép a számítógéphez van csatlakoztatva
egy USB hub–al: csatlakoztassa a fényképezĘgépet
közvetlenül a számítógéphez.
Ha a fényképezĘgép vagy más eszközök egyidĘben vannak
a számítógéphez csatlakoztatva: válassza le a többi eszközt.
A számítógép elsĘ oldali USB portjával a fényképezĘgép
nem észlelhetĘ. Ebben az esetben használja a számítógép
hátsó oldali USB portját.
Ha a számítógép USB csatlakozója nem felel meg a kimenĘ
teljesítményre vonatkozó elĘírásnak (5 V, 500 mA), az
akkumulátor nem tölthetĘ.
MielĘtt bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert
csatlakoztatna, olvassa el az utasításokat, és ne erĘltesse
a csatlakoztatást. EllenkezĘ esetben a kábel vagy a
fényképezĘgép megsérülhet.
Ha az AC adapter töltés LED–je az újratölthetĘ elem
behelyezése után nem gyúl ki és nem villog, ellenĘrizze,
hogy az elemet megfelelĘen helyezte–e be.
Ha az elemet úgy tölti fel, hogy közben a fényképezĘ
bekapcsolt állapotban van, az elem nem tölthetĘ fel teljesen.
Kapcsolja ki a fényképezĘgépet az elem feltöltéséhez.
A hálózati töltĘ töltésjelzĘ LED-je
Töltés LED
Töltés alatt
Az újratölthetĘ elem feltöltése
A piros LED ég
A töltés befejezĘdött
A zöld LED ég
Töltési hiba
A narancsszínĦ LED nem világít, vagy villog
Ha egy teljesen lemerült elemet helyez be, hogy feltöltse, ne
kapcsolja be a fényképezĘgépet. Erre az alacsony töltöttségi szint
miatt van szükség. Az elemet legalább 10 percig töltse, mielĘtt
bekapcsolná a fényképezĘgépet.
Ne használja túl gyakran a vakut, és ne készítsen videóklipet
miután a teljesen lemerült elemet csak rövid ideig töltötte. Még ha
a töltĘt be is helyezi, a fényképezĘgépet ki lehet kapcsolni, mert a
feltölthetĘ elem ismét lemerült.
13
Tápforrásra csatlakoztatás
Akkumulátor használata esetén, kérjük tartsa szemelĘtt
a következĘ irányelveket. Az utasítások fi gyelmen kívül
hagyása hĘt termelhet, illetve tüzet vagy robbanást okozhat.
Ɣ ha úgy látja, hogy az akkumulátor eldeformálódott, lépjen
kapcsolatba egy szervizzel. Ez fi zikai veszélyeket hordoz
magában.
Ɣ Csak a javasolt töltĘvel használja.
Ɣ A készüléket ne tegye közel a tĦzhöz.
Ɣ A készüléket ne tegye mikrohullámú sütĘbe.
Ɣ Nyáron ne hagyja a készüléket az autóban.
Ɣ Ne tegye a készüléket meleg vagy magas páratartalmú helyre.
Ɣ Ne használja a készüléket hosszú ideig szĘnyegen, ágynemĦn
vagy elektromos matracon.
Ɣ Ne hagyja bekapcsolva a készüléket olyan helyen, ahol nincs
légáramlás.
Ɣ Óvatosan bánjon az akkumulátor nyílásával, ne hagyja,
hogy olyan tárgyak kerüljenek érintkezésbe vele, mint
pl.nyaklánc, érme, kulcs, óra, stb.
Ɣ Csak olyan 2. generációs lítium akkumulátort használjon,
melyet a gyártó garantál.
Ɣ Egy éles tĦ segítségével ne kísérelje meg szétszedni vagy
perforálni a készüléket.
Ɣ Ne alkalmazzon nagy nyomást a készüléken.
Ɣ Ne hagyja, hogy a készülék nagy magasságokból leessen,
és ne rázza meg a terméket.
Ɣ Ne tegye ki a készüléket nagy, 60ºC(140ºF) feletti
hĘmérsékletnek.
Ɣ Ne tegye ki a készüléket víznek vagy magas páratartalomnak.
14
Leselejtezési irányelvek
Ɣ Kövesse az erre vonatkozó utasításokat, és megfelelĘen
dobja ki az akkumulátort.
Ɣ Az akkumulátort tilos tĦzben megsemmisíteni.
Ɣ A leselejtezési utasítások országtól és speciális régióktól
függĘen változhatnak.
Akkumulátor feltöltési irányelvek
Ɣ A felhasználói kézikönyvben ismertetett módszertĘl eltérĘen ne
próbálja meg feltölteni a készüléket. Ez tüzet vagy robbanást
okozhat.
Tápforrásra csatlakoztatás
Memóriakártya behelyezése
Az akkumulátort az ábrán látható módon helyezze be
A memóriakártyát az ábrán látható módon helyezze be.
- Ha az elem behelyezése után a
fényképezĘgép nem kapcsol be,
ellenĘrizze, hogy az akkumulátor
(+ / -) iránya megfelelĘ-e.
- Az elemrekesz fedelének
felnyitásakor ne nyomja le túlzott
erĘvel az elemrekesz fedelét.
EllenkezĘ esetben az elemrekesz
fedele megsérülhet.
- A memóriakártya behelyezése
elĘtt kapcsolja ki a
fényképezĘgépet.
- A memóriakártya elülsĘ részének
a fényképezĘgép hátsó része (az
LCD kijelzĘ) felé, míg a kártya
érintkezĘinek a fényképezĘgép
elülsĘ része felé (a lencse) kell
irányulniuk.
- Ne helyezze be a memóriakártyát
fordítva. EllenkezĘ esetben
megrongálhatja a memóriakártya
foglalatot.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát az LCD kijelzõn levõ 4 fokozatú kijelzõ mutatja.
Elem
kijelzĘje
Elem
állapota
Az elem
Az elem
telepfeszültsége telepfeszültsége
Az elem lemerült.
Az elem teljesen
alacsony
alacsony
( Töltse fel vagy
feltöltött állapotban
(Készüljön fel
(Készüljön fel
használjon
van.
arra, hogy fel kell arra, hogy fel kell
pótelemet)
töltenie vagy le kell töltenie vagy le kell
cserélnie azt)
cserélnie azt)
Ä Ha a fényképezĘgépet és az elemeket olyan helyen használja, ahol túlzottan
hideg vagy meleg van, az LCD kijelzĘn az elem töltöttségi szintjének kijelzése
eltérhet az elem valódi állapotától.
15
A memóriakártya használati utasítása
Újonnan vásárolt memóriakártya elsõ használata elõtt, ha a
memóriakártya a fényképezõgép által nem ismert adatokat vagy
más fényképezõgéppel készített képeket tartalmaz, formázza a
memóriakártyát (lásd az 61. oldalt).
Memóriakártya behelyezése vagy kivétele elĘtt kapcsolja ki a
fényképezĘgépet.
A memóriakártya ismételt használata esetén annak teljesítménye
végül csökken. Ebben az esetben új memóriakártyát kell vásárolnia.
A Samsung garancia nem fedezi a memóriakártya normális kopását.
A memóriakártya egy elektronikus, precíziós eszköz.
A memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse el, és ne tegye ki
erĘteljes hatásoknak.
Ne tárolja a memóriakártyát erĘs elektronikus vagy mágneses
mezĘben, mint például nagy hangerejĦ hangszórók vagy TV
vevĘk közelében.
Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nagy
hĘmérsékletingadozású környezetben.
Óvja meg a memóriakártyát a szennyezĘdésektĘl vagy a folyadékoktól.
Ha nem sikerül ezt biztosítani, tisztítsa le a memóriakártyát egy puha
ronggyal.
A memóriakártyát annak dobozában tárolja, ha nem használja.
Hosszú ideig való használat közben vagy után azt tapasztalhatja,
hogy a memóriakártya felmelegedett. Ez teljesen normális
jelenség.
Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más digitális
fényképezĘgéppel használt. Ahhoz, hogy a memóriakártyát ezzel
a fényképezĘgéppel használja, a fényképezĘgép segítségével
formázza azt.
Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más
fényképezõgéppel vagy kártyaolvasóval formázott.
16
Ha a memóriakártyát a következĘ hatások bármelyikének teszi
ki, a rajta levĘ adatok megsérülhetnek:
- A memóriakártyát nem megfelelĘen használták.
- A fényképezĘgép kikapcsolt vagy a memóriakártyát kivették
másolás, törlés (formázás) vagy beolvasás közben.
A Samsung nem vállal felelĘsséget az így elveszett adatokért.
Azt ajánljuk, hogy a fontos adatokat mint ezek biztonsági másolatát más adathordozókra, pl. hajlékony lemezre, merevlemezre, CD
lemezre stb. is másolják át.
Ha nincs elegendĘ memória:
kijelzĘn a [Memória megtelt] üzenet jelenik meg, és a
fényképezĘgép nem használható. A fényképezĘgép által használt
tárhely optimalizálása érdekében cserélje le a memóriakártyát
vagy törölje a memóriakártyán tárolt nem kívánt képeket.
Ne vegye ki a memóriakártyát, ha a fényképezĘgép állapotát
jelzĘ lámpa villog, mivel így megsértheti a memóriakártyán
található adatokat.
A memóriakártya használati utasítása
Használható memóriakártyák
A készülékben microSDTM (Secure Digital) memóriakártyákat használhat.
1 GB-os microSDTM memóriakártya használata esetén a képtárolási
kapacitás az alábbiak szerint alakul. Ezek a számok hozzávetĘlegesek,
mivel a képtárolási kapacitás olyan tényezĘktĘl függ, mint az alany és
a memóriakártya típusa.
Rögzített kép
Extrafinom
mérete
Állókép
Finom
Normál 60 kép/mp 30 kép/mp 15 kép/mp
Kb. 129 Kb. 240 Kb. 292
-
-
-
Kb. 154 Kb. 255 Kb. 321
-
-
-
Kb. 183 Kb. 291 Kb. 367
-
-
-
Kb. 232 Kb. 391 Kb. 510
-
-
-
Kb. 412 Kb. 583 Kb. 824
-
-
-
Kb. 600 Kb. 802 Kb. 965
-
-
-
Kb. 1584 Kb. 1765 Kb. 1993
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Mozi
Kb.
00:12'49"
Kb.
00:14'27"
Kb.
00:25'00"
Kb.
Kb.
00:50'54" 01:13'27"
-
Kb.
00:23'23"
Kb.
00:26'04"
Kb.
00:48'02"
Kb.
01:34'20"
A Zoom W/T pöcök nem használható videoklip felvétele közben.
A rögzítési idõt a zoom funkció használata is befolyásolja.
A teljes felvételi idĘ meghatározásához több videót vettünk fel
egymás után.
17
A fényképezĘgép elsĘ használata
A fényképezĘgép elsĘ használata elĘtt teljesen töltse fel az
akkumulátort.
A fényképezĘgép elsĘ bekapcsolásakor az LCD kijelzĘn egy
menü jelenik meg, melynek segítségével beállíthatja a dátumot,
az idĘt, az idĘzónát és a nyelvet. Miután beállította a dátumot,
idĘt, idĘzónát és a nyelvet, a menü nem jelenik meg többször.
A fényképezĘgép használata elĘtt állítsa be a dátumot, az idĘt, az
idĘzónát és a nyelvet.
1. Válassza ki a [Time Zone] menüpontot
a Fel/Le gomb segítségével, majd
nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt menü a
balra/jobbra gombbal.
Time Zone
London
[GMT +00:00]
2010/01/01
Back
01:00 PM
DST
Ä A Globális IdĘrĘl szóló további információért, lásd az 62. oldalt.
A nyelv beállítása
1. Válassza ki a [Language] menüpontot a
Fel/Le gomb segítségével, majd nyomja
meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki kívánt almenüt a Fel/Le
gomb segítségével, majd nyomja meg
az OK gombot.
IdĘzóna
Language
Date & Time
Time Zone
:English
English
:10/01/01
䚐ạ㛨
:London
Français
Deutsch
Español
Italiano
Back
Set
A dátum, óra és dátumtípus beállítása
1. Válassza ki a [Date&Time] menüpontot
a Fel/Le gomb segítségével, majd
nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki kívánt almenüt a Fel/Le/
Balra/Jobbra gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
Language
:English
Date & Time
:10/01/01
yyyy Zone
mm dd
Time
2010 / 01 / 01
Back
:London
13:00
Off
Set
Balra / Jobbra gomb : Kiválasztja a világidĘ/ év/hónap/nap/óra/
dátum típusát.
Fel / Le gomb
: Az egyes beállítások módosítására
használható.
18
Az LCD kijelzĘ ikonja
Az LCD kijelzõ a fényképezési funkciókról és a kiválasztott
elemekrõl szolgáltat információt.
[Kép és teljes állapot]
Sz.
1
2
3
4
Leírás
Ikonok
Oldal
21. olda
Felvétel mód
Hangfeljegyzés
52. olda
KészíthetĘ felvételek száma
00001
17. olda
Maradék felvételi idĘ
00:00:00
17. olda
Memóriakártya ikon /
BelsĘ memória ikon
-
Sz.
Leírás
5
Elem
Ikonok
15. olda
Oldal
6
Fotóméret / Videoméret
40. olda
7
KépminĘség / Képváltási
gyakoriság
40. olda
8
Fénymérés
48. olda
9
Vakuval
34. olda
10
IdĘzítĘ
36. olda
11
Makró
32. olda
12
Arcfelismerés
/ Hang nélkül
43 /54.
olda
13
Dátum / óra
2010/01/01 01:00 PM
62. olda
Optikai / digitális zoom sáv /
14
digitális zoom arány
30. olda
15 Kameraremegés figyelmeztetés
28. olda
16 Automatikus fókusz kerete
47. olda
17
OIS
52. olda
18
Drive mód
51. olda
19
Intelligens szĦrĘ / Képbeállítás
/ Képstílus választás
49/50
/48. olda
20
ISO
41. olda
21
Fehéregyensúly
42. olda
22 Megvilágítás-kiegyenlítés
23 Rekesz érték/Zársebesség
41. olda
F3.5, 1/30
25. olda
19
A menü használata
1. Kapcsolja be a fényképezĘgépet, majd nyomja meg a MENÜ gombot. Minden egyes fényképezĘgép üzemmódnak egy menü felel meg.
Felvétel
Fotóméret
MinĘség
Hang
EV
KijelzĘ
ISO
Beállítások
Fehéregyensúly
Arcfelismerés
Intelligens FR szerkesztés
Kilépés
Váltás
2. A fel és le gombok segítségével léphet egyik menürĘl a másikra.
Felvétel
Fotóméret
MinĘség
Hang
EV
KijelzĘ
ISO
Beállítások
Nyomja meg
a FEL vagy a
LE gombot.
Fehéregyensúly
HangerĘ
Felvétel
KezdĘhang
Hang
Zárhang
KijelzĘ
Hangjelzés
Beállítások
AF hang
Arcfelismerés
Intelligens FR szerkesztés
Kilépés
Kilépés
Váltás
Váltás
3. Almenü kiválasztásához használja a balra vagy jobbra gombot.
HangerĘ
Felvétel
KezdĘhang
Hang
Zárhang
KijelzĘ
Hangjelzés
Beállítások
Kilépés
AF hang
Váltás
Nyomja meg a
BALRA vagy a
JOBBRA gombot.
HangerĘ
:Közepes
KezdĘhang
:Ki
Zárhang
:1
Hangjelzés
:1
AF hang
:Be
Kilépés
Vissza
Nyomja meg a
BALRA vagy a
JOBBRA gombot.
HangerĘ
Ki :Közepes
KezdĘhang
Halk:Ki
Zárhang
Közepes
:1
ErĘs
:1
Hangjelzés
AF hang
Vissza
:Be
Beállítás
4. Válasszon ki egy almenüt, majd a beállítások mentéséhez és az elĘzĘ ablakhoz való visszatéréshez nyomja meg az OK gombot.
20
A felvétel mód elindítása
Módok kiválasztása
Az Intelligens automata mód használata (
A fényképezĘgép hátulján található MODE
gomb segítségével beállíthatja a fényképezési üzemmódokat.
Az automatikus mód kiválasztása esetén a fényképezĘgép optimális
beállításokkal fog mĦködni. A funkciók kézzel is beállíthatók, kivéve
a lencsenyílás értékét és a rekeszzár sebességét.
Az MODE gomb használata
1. Nyomja meg az MODE gombot, ekkor
egy menü jelenik meg a kijelzĘn.
2. Válassza ki a kívánt módot a Fel / Le
gombok segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
Intelligens automata
Program
DUAL IS
Téma
Videó
Ez a mód automatikusan kiválasztja a témának megfelelĘ témamódot.
)
1. Helyezze be az elemeket (15. oldal).
Az elemeket a polaritásra (+ / -)
figyelve helyezze be.
2. Helyezze be a memóriakártyát
(15. oldal). Mivel a fényképezĘgép
27 MB belsĘ memóriával rendelkezik,
nem kell feltétlenül memóriakártyát
használnia. Ha nem használ memóriakártyát, a képek a belsĘ
memóriában tárolódnak. Ha memóriakártyát használ, a képek a
memóriakártyára tárolódnak.
3. Zárja le az elemrekesz fedelét.
4. Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a
fényképezĘgépet.
5. A MODE vagy az Intelligens gomb megnyomásával válassza ki
az Intelligens Automata üzemmódot.
6. A fényképezĘgép automatikusan kiválasztja a színhelyet. A
megfelelĘ módikon megjelenik a kijelzĘ bal felsĘ sarkában.
7. A felvétel elkészítéséhez nyomja meg az exponálógombot.
Ha az automatikus fókusz kerete piros színĦvé válik a rekeszzár
gombjának félig lenyomásakor, azt jelzi, hogy a fényképezĘgép
nem képes az alanyra fókuszálni. Ebben az esetben a
fényképezĘgép nem tud tiszta képet készíteni.
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
21
A felvétel mód elindítása
Ha a fényképezĘgép nem ismeri fel a témának megfelelĘ
módot, akkor az alapértelmezett beállításokat fogja használni.
A fényképezĘgép nem feltétlenül választja a portrémódot, ha
arcot érzékel, ez a fotóalany pozíciójától és a megvilágítástól
függ.
A fényképezĘgép nem feltétlenül választja a témának
megfelelĘ módot, ez többek között a kamera bemozdulásától,
a megvilágítástól és a tárgytól való távolságtól függ.
Az [Éjszakai] mód csak kikapcsolt vaku mellett használható. Az
[Állvány] mód alkalmazása elĘtt a fényképezĘgép ellenĘrzi, hogy
a felvétel körülményei az állványon adott ideig fennállnak-e.
A fotóállvány használata ellenére a fényképezĘgép nem
választja a fotóállvány módot, ha a tárgy mozog.
Az egyes módok a következĘ feltételek között használhatók:
(
) : Portré fényképezésekor
(
) : Közelképek fényképezésekor
[Makro szöveg]
(
) : Szöveg közelrĘl fényképezésekor
[Állvány]
(
[Mozgás]
(
[Tüzijáték]
(
) : Olyan fotóalany fényképezéséhez,
aki a fényképezĘgép állványra
történĘ felszerelése után egy bizonyos ideig nem mozog (csak akkor
érhetĘ el, ha a fényképezĘ éjszakai
módként ismeri fel)
) : Gyorsan mozgó tárgy fényképezésekor
) : Fényképezés tĦzijáték esetén (csak
állvány használata esetén érhetĘ el)
[Égbolt napnyugtakor](
[Tájkép]
(
) : Kültéri helyszín fényképezésekor
[Kék ég]
[Fehér]
(
) : Fényképezés fehér ellenfényben
[Természetes zöld] (
[Éjszakai]
(
) : Éjszakai fényképezéskor
[Éjszakai portré]
(
) : Ember fényképezésekor sötét, kültéri
környezetben
[Ellenfény]
(
) : Ellenfényben levĘ téma fényképezésekor, ha nincs benne portré
[Portré ellenfényben] (
22
[Portré]
[Makro]
) : Ellenfényben levĘ portré fényképezésekor
(
[A makrószínei]
(
[Makró portré]
(
) : Naplemente fényképezése esetén
jelenik meg.
) : Tiszta égbolt fényképezése esetén
jelenikmeg.
) : ErdĘs terület fényképezése esetén
jelenik meg.
) : Színes tárgyakról készült közeli
képek készítése esetén jelenik meg.
) : EmberekrĘl készült közeli portrék
készítése esetén jelenik meg.
A felvétel mód elindítása
A Program mód használata (
)
Az automatikus mód kiválasztása esetén a fényképezĘgép optimális
beállításokkal fog mĦködni. A funkciók kézzel is beállíthatók, kivéve
a lencsenyílás értékét és a rekeszzár sebességét.
1. Válassza ki a Program üzemmódot az
MODE gomb segítségével. (21. old.)
2. A speciális funkciók beállításához
nyomja meg a Menu gombot.
További részletekért lásd. a 38. oldalt.
A DUAL IS (KettĘs képstabilizáció) mód használata (
)
Ez a mód lecsökkenti a fényképezĘgép remegési hatását és elĘsegíti
jól exponált kép készítését gyengén világított körülmények között.
1. Válassza ki a DUAL IS üzemmódot az
MODE gomb segítségével. (21. old.)
2. Állítsa be a fényképezĘgépet az alany
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelzĘ segítségével.
3. Nyomja meg a Rekeszzár gombját,
hogy rögzítse a képet.
Mire érdemes figyelni az DUAL IS mód használatakor
1. A digitális zoom nem mĦködik DUAL IS módban.
2. Ha a környezet megvilágítása jobb, mint a fénycsöves, az DUAL
IS nem aktiválódik.
3. Ha a környezet megvilágítása gyengébb, mint a fénycsöves, a
fényképezõgép remegés figyelmeztetõ kijelzõ ( Ã ) megjelenik
a kijelzõn. Optimális kép készítése érdekében csak abban az esetben fényképezzen, ha a fényképezĘgép remegés figyelmeztetĘ
jelzés ( Ã ) nem látható a kijelzĘn.
4. Ha a téma mozog, a fénykép homályos lehet.
5. Mivel az DUAL IS a fényképezĘgép digitális processzorát
használja, az elkészített képek feldolgozásához és elmentéséhez a készüléknek valamivel több idĘre van szüksége.
23
A felvétel mód elindítása
A Színhely módok használata (
)
Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a
fényképezĘgépet, a körülményeknek megfelelĘen.
1. Válassza ki a Téma üzemmódot az
MODE gomb segítségével. (21. old.)
2. Állítsa be a fényképezĘgépet a tárgy
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelzĘ segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy
rögzítse a képet.
24
A rendelkezésre álló színhely módok a következĘk.
) : Az arcon lévĘ bĘrhibák elrejtésével
történĘ portréfényképezés.
) : Akkor használja ezt a módot, ha le
szeretné fényképeztetni magát egy
bizonyos szögbĘl.
[Modellfotó]
(
[Segédkeret]
(
[Éjszakai]
(
) : Éjszakai vagy más, sötét környezetben
készített állóképek készítésére használható.
[Portré]
(
) : Arc lefényképezésére használható.
[Gyerek]
(
) : Gyors mozgásban lévĘ tárgyak, például
gyermekek lefényképezésére használható.
[Tájkép]
(
) : Távoli színhelyek lefényképezésére
használható.
[Közeli]
(
) : Kis tárgyakról, például növényekrĘl vagy
rovarokról közeli képek készítésére
használható.
[Szöveg]
(
) : Ez a mód egy dokumentum
lefényképezésére használható.
[Alkony]
(
) : Naplemente lefényképezésére
használható.
[Hajnal]
(
) : Hajnali képek készítésére használható.
[Ellenfény]
(
) : Árnyékmentes portrék készítése hátulról világító fény esetén.
[Tüzijáték]
(
) : TĦzijátékos jelenetek fényképezésére.
[Vízpart/hó]
(
) : Óceán, tó, vízpart vagy hóval fedett táj
fényképezésére szolgál.
A felvétel mód elindítása
Ŷ A [Segédkeret] mód használata
Ŷ A [Hosszú záridĘ] mód használata
Akkor válassza ki a [Segédkeret] módot, amikor le szeretné fényképeztetni magát egy bizonyos szögbĘl.
1. Készítsen egy képet a kívánt
szögbĘl.
- A kép szélein megjelenik egy keret.
Ez a fényképezĘgép automatikusan igazítja a rekeszzár
sebességét és a lencsenyílás értékét a fényképezési
környezethez. Azonban Éjszakai módban kiválaszthatja az
Ön által kedvelt a rekeszzár sebességet és a rekesz értéket.
A Zársebesség és a Rekesz értékének módosítása
Keret
Keret törlése: OK
2. Ezután a másik személy elkészítheti a felvételt a kép széleinek a
már felvett kép széleibĘl alkotott
kerethez való igazításával.
Keret törlése: OK
1. Válassza ki az [Éjszakai] színhely
módot. (21. old.)
2. Nyomja meg az Fn gombot és a Lassú
kioldás menü fog megjelenni.
3. Állítsa be a Lassú kioldás értékét az
ötfunkciós gombbal.
4. Nyomja meg ismét az Fn gombot. A
beállított érték tárolódik és [Éjszakai]
színhely módba kapcsol át.
AUTO
AUTO
Hosszú záridĘ
Kilépés
Lépés
Keret törlése: OK
25
A felvétel mód elindítása
A Mozi mód használata (
)
Mozgófilm a memóriakapacitás által lehetĘvé tett felvételi idĘig
(legfeljebb 20 perc) készíthetĘ.
1. Válassza ki a Videó üzemmódot az
MODE gomb segítségével. (A Mozi
mód ikonja és a rendelkezésre álló
rögzítési idĘtartam megjelenik az LCD
kijelzĘn.)
2. Állítsa be a fényképezĘgépet a tárgy
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelzĘ segítségével.
3. Nyomja meg egyszer az Exponáló gombot, és a filmfelvétel
kezdetét veszi (max. 20 perc). A videofelvétel nem áll le, ha
elengedi a rekeszzár gombját. Ha le szeretné állítani a felvételt,
nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
Ä A videóklip mérete és típusa alább látható.
- Videóklip mérete
: 1280x720HQ, 1280x720, 640x480, 320x240
(választható) (1280X720HQ a nagyfelbontású videofelvétel-beállítások.)
- Videóklip fájltípusa
: MP4 (H.264)
- Képváltási gyakoriság : 60 kép/mp, 30 kép/mp, 15 kép/mp
(választható)
- A keret rátát ki lehet választani, ha a következĘ képméretet
választja ki.
1280x720HQ, 1280x720, 640x480 : 30 kép/mp, 15 kép/mp választható
320x240: 60 kép/mp, 30 kép/mp, 15 kép/mp választható
- Ha a felvételi idĘ meghaladja a 20 percet, a felvétel leáll, majd
mentésre kerül.
26
HD (High Definition - nagyfelbontású) mozgófilmek rögzítése
HD (High Definition) mozgófilmeket is készíthet. (1280 X 720 HQ,
30 fps), H.264(MPEG4.AVC) egy szabvány digitalis video kodek. Kis
méretĦ, magas minĘségĦ film klipek létrehozását teszi lehetĘvé.
1. Válassza ki a Videó üzemmódot az
MODE gomb segítségével. (21. old.)
2. Nyomja meg az MENU gombot a
felbontás beállításához [1280 X 720 HQ].
3. Az Exponáló gomb megnyomásával
indíthatja el a videófelvételt.
1280 X 720 HQ
Vissza
Lépés
Mi az a H.264(MPEG4 part10/AVC) ?
Nagyfokú tömörítése és kis fájlmérete révén a digitális videó
codec egyik szabványa. Nagy felbontásban támogatja a rögzítési
funkciókat.
A felvétel mód elindítása
Hang nélküli videoklip felvétele
Videoklip felvételének szüneteltetése (Sorozatos felvétel)
Hang nélküli videoklip is rögzíthetõ.
Ez a fényképezĘgép lehetĘvé teszi, hogy a nem kívánt jelenetek
alatt ideiglenesen leállítsa a felvételt. Ezzel a funkcióval egyetlen
videóklipként rögzítheti a kedvenc jeleneteket anélkül, hogy több
videóklipet kellene rögzítenie.
Az 1-3. lépések megegyeznek a MOZI
módéival.
4. Nyomja meg a Menü gombot.
5. A Fel / Le gombok segítségével
válassza ki a [Videó] menüt, majd
nyomja meg a Jobbra gombot.
6. Válassza ki a [Hang] menüpontot a Fel / Le gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Válassza ki a [Ki] menüpontot a Fel / Le gombok segítségével.
8. Nyomja meg az OK gombot. Hang nélküli videoklip is rögzíthetĘ.
Ä További részletekért lásd. a 54. oldalt.
Az egymást követĘ felvétel használata
Az 1-2 lépések megyegyeznek a
VIDEOKLIP módban leírtakkal.
3. Nyomja meg a rekeszzár gombot, így
elindul a videoklipek felvételel, olyan
hosszan, amennyi felvételi tárkapacitás elérhetĘ. (legfeljebb 20 perc) A
Stop
Szünet
videofelvétel nem áll le, ha elengedi a
rekeszzár gombját.
4. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg az OK gombot.
5. A felvétel folytatásához nyomja meg ismét az OK gombot.
6. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a rekeszzár
gombját.
27
Mire figyeljünk fényképkészítéskor
A rekeszzár gomb félig lenyomása.
Nyomja le finoman a rekeszzár gombot, hogy ellenĘrizze a
fókuszt és a vaku elemének töltöttségi fokát. Nyomja le teljesen a
rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
[Nyomja le finoman a
rekeszzár gombját]
[Nyomja le a rekeszzár gombját]
A rendelkezésre álló memóriakapacitás a körülményektõl és a
fényképezõgép beállításától függ.
Ha a vaku ki van kapcsolva, vagy lassú szinkron, vagy DUAL IS módban
van, kevés fényt biztosító körülmények esetében a rezgési figyelmeztetĘ
jel ( Ã ) megjelenhet az LCD kijelzĘn. Ebben az esetben fotoállványt
használjon, a fényképezĘgépet stabil felületre helyezze vagy változtassa
meg a vakus fényképezési módot.
Fényképezés fénnyel szemben: Ne fényképezzen nappal szemben.
Ilyenkor a kép túl sötét lehet. Nappal szemben fényképezés esetén
használja a [Ellenfény] lehetĘséget a
színhely módok közül (lásd 24. old.),
a derítĘ vakuzást (lásd 35. old.), a
középpontos fénymérést (lásd 48.
old.), az exponálás kompenzálása
(lásd 41. old.) vagy az ACB (lásd 51.
old.) funkciókat.
28
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
Állítsa össze a képet az LCD kijelzĘ segítségével.
Bizonyos körülmények között az automatikus fókuszáló rendszer
nem mĦködik az elvárásoknak megfelelĘen.
- Fényképezéskor az alany kontrasztja gyenge.
- Ha az alany nagyon visszatükrözĘdĘ vagy fényes.
- Ha az alany nagy sebességgel mozog.
- Ha erĘs visszavert fény van jelen vagy a háttér rendkívül világos.
- Ha az alany csak függĘleges vonalakból áll vagy nagyon keskeny
(pl. bot vagy zászlórúd)
- Ha a környezet sötét.
A fényképezĘgép gombjainak használata
a készülék beállításához
A felvétel mód funkció a fényképezĘgép gombjaival állítható be.
A REKESZZÁR gomb
Felvétel módban képkészítéshez vagy videófelvétel készítéséhez
használható.
MOZI módban
KI-/BEKAPCSOLÓ gomb
A fényképezĘgép be-, illetve kikapcsolására
használható.
Ha meghatározott ideig a fényképezĘgépet
nem mĦködtetik, a fényképezĘgép magától
kikapcsol, hogy telepfeszültséget takarítson
meg. Olvassa el a 63. oldalt, hogy további
információt szerezzen az automatikus
kikapcsolási funkcióról.
Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját,
hogy elindítsa a videóklip rögzítésének
folyamatát. Nyomja le a rekeszzár gombját
egyszer és a videofelvétel elindul, melynek
idĘtartamát a tárkapacitás korlátozza. Ha
le szeretné állítani a felvételt, nyomja le
ismét a rekeszzár gombját.
ÁLLÓKÉP módban
Nyomja le félig a rekeszzár gombját, hogy bekapcsolja az automatikus
fókuszálást és leellenĘrizze a vakut. A rekeszzár gombjának teljes
lenyomásával fényképet készít és elmenti azt. Ha hangmemo felvételét
választja, a felvétel akkor indul el, amikor a fényképezĘgép befejezte a
képadatok elmentését.
Smart gomb
A fényképezĘgép tetején elhelyezkedĘ
Smart gombbal választhatja ki a megfelelĘ
intelligens módot.
Ä További részletekért lásd. a 55. oldalt.
29
Zoom W / T pöcök
SZÉLES Zoom
Optikai SZÉLES zoom : Tolja a Zoom W/T pöcköt balra optikai
zoom módban a kicsinyítéshez. A Zoom
W/T pöcök további balra tolásával az
optikai zoom kikapcsol.
Amikor a menüablak nem látható, a
gombbal az optikai vagy digitális zoom
állítható.
A fényképezĘgép 5-szoros optikai
zoommal és 5-szörös digitális
zoommal rendelkezik. A két funkció
együttes használata 25-szörös nagyítási
arányt tesz lehetĘvé.
TELE Zoom
Optikai TELE zoom
Digitális TELE zoom
[SZÉLES zoom]
: Tolja a Zoom W/T pöcköt jobbra a nagyításhoz.
: Tolja a Zoom W/T pöcköt még egyszer
jobbra 5x-es optikai zoom mellett a digitális
zoom alkalmazásához (szoftveres nagyítás).
A digitális zoom leállításához engedje el
a Zoom W/T pöcköt. 5x-ös digitális zoom
módban a digitális zoom tiltva van, és nem
állítható a Zoom W/T pöcökkel.
[TELE zoom]
[TELE zoom]
[SZÉLES zoom]
Digitális SZÉLES zoom : Tolja a Zoom W/T pöcköt balra digitális
zoom módban a digitális zoom (szoftveres
Optikai zoom
kicsinyítés) alkalmazásához. A digitális
zoom leállításához engedje el a Zoom
W/T pöcköt. A Zoom W/T pöcök további
Digitális zoom
balra tolásával az optikai zoom (optikai
nagyítás) kikapcsol.
[Digitális zoom 5,0X]
[Digitális zoom 5,0X]
30
[Optikai zoom 2X]
[TELE zoom]
[SZÉLES zoom]
Zoom W / T pöcök
A digitális zoom funkcióval készített fényképek feldolgozása
valamivel több idĘt igényel. Várja meg, amíg ez a folyamat
befejezĘdik.
A digitális zoom használata esetén a kép minĘségének
gyengülését tapasztalhatja.
Annak érdekében, hogy a digitális zoom funkcióval tisztább
képet készítsen, nyomja le félig az exponálógombot a maximális
optikai zoom beállítással, és tolja jobbra ismét a Zoom W/T
pöcköt.
A digitális zoom nem aktiválható néhány Tematikus üzemmódban (Modellfotó, Éjszakai, Arckép, Gyerek, Közeli, Szöveg,
TĦzijáték), videó üzemmódban, Intelligens Automata üzemmódban és Intelligens videó üzemmódban.
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét, hogy az ne legyen
szennyezett, és megelĘzhesse a lehetséges meghibásodást. Ha
a kép homályos, kapcsolja ki majd be a kamerát, és igazítson a
lencsepozícin.
Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a lencsét, mert ellenkezõ
esetben a fényképezõgép meghibásodhat.
A fényképezĘgép bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne
érintse meg a fényképezĘgép mozgó lencsealkatrészeit, mert
ellenkezĘ esetben a kép homályos lehet.
Vigyázzon, hogy nehogy hozzáérjen a lencséhez, miközben a
zoom W/T kart használja.
Info (DISP) / Fel gomb
Ha a menü látható, a Fel gomb irányváltó gombként mĦködik.
A felvételi módokban vagy lejátszás módban, ennek a gombnak a
megnyomása kijelzi a kép információit.
[ Filmezési képernyĘ ]
[ Információs képernyĘ ]
31
Makró (
) / Le gomb
Ha a menü látható, a Le gomb irányváltó gombként mĦködik. Ha a
menü nem látható, a MAKRÓ ( ) / LE gomb makró képek készítésére
használható. A távolságok alább láthatóak. Addig nyomja meg a Makró
gombot, amíg a kívánt makró mod kijelzĘ megjelenik az LCD kijelzĘn.
Fókusz mód és fókusztávolság (W: Széles, T: Tele)
(Mértékegység: cm)
Mód
Program (
[Makró (
[Auto fókusz]
)]
)
Fókusz típus
Makró (
Focus range
SZ: 10 ~ 80
T: 50 ~ 80
Mód
)
Normál
SZ: 80 ~ végtelen
T: 80 ~ végtelen
DUAL IS (
Fókusz típus
Auto makró (
)
Focus range
SZ: 10 ~ végtelen
T: 50 ~ végtelen
)
Normál
SZ: 80 ~ végtelen
T: 80 ~ végtelen
A makró mód kiválasztása esetén, különösen ügyeljen kerülje a
fényképezĘgép remegését.
Ha 40cm-en (széles zoom) vagy 50 cm-en (Tele zoom) belül
készít fényképet a makró módban, válassza a VAKU KI módot.
[Auto makro (
32
)]
Makró (
) / Le gomb
A fókuszzár
Használható fókuszálási módszer, felvétel módok szerint
( o : Választható, : Végtelen fókusztávolság)
Mód
Auto makro
Makró
Normál
o
o
o
o
o
Mód
TÉMA
Auto makro
Makró
Normál
o
o
Ahhoz, hogy ne a kép középontjában levĘ tárgyra fókuszáljon,
használja a fókuszzár funkciót.
A fókuszzár használata
1. GyĘzĘdjön meg arról, hogy az alany a fókuszkeret közepén van.
2. Nyomja le félig a REKESZZÁR gombját. Amikor megjelenik a
zöld automatikus fókuszkeret, azt jelenti, hogy a fényképezĘgép
az alanyra fókuszál. Ügyeljen arra, hogy ne nyomja le teljesen a
REKESZZÁR gombot, hogy elkerülje nem kívánt kép készítését.
3. A REKESZZÁR gombot félig lenyomva mozgassa el a
fényképezĘgépet, hogy összeállítsa a képet, majd nyomja le
teljesen a REKESZZÁR gombját ahhoz, hogy elkészítse a
képet. Ha leveszi ujját a REKESZZÁR gombról, a fókuszzár
funkció kikapcsol.
o
o
o
o
o
o
1. A tervezett kép.
2. Nyomja le félig a
REKESZZÁR gombját, és fokuszáljon
a tárgyra.
3. Ismét állítsa össze
a képet, majd
nyomja le teljesen
a REKESZZÁR gombját.
o
o
o
o
33
Vaku (
) / Balra gomb
Ha az LCD kijelzĘn látható a menü,
nyomja le a BALRA gombot, hogy a
kurzor átlépjen a bal oldalra.
Ha a menü nem látható az LCD kijelzĘn,
a BALRA gomb VAKU ( ) gombként
mĦködik.
Ha megnyomja a zár gombot a vaku kiválasztása után, az
[Az automatikus vaku
kiválasztása]
A vaku mód kiválasztása
1. Válassza ki a kívánt Felvételi módot, kivéve a [Video] módban.
(21. oldal)
2. Addig nyomja meg a Vaku gombot, amíg a kívánt vaku mod
kijelzĘ megjelenik az LCD kijelzĘn.
3. Az vaku mód kijelzĘje megjelenik az LCD kijelzĘn.
A környezetnek megfelelõ vaku módot válassza ki.
Vakutávolság
ISO
AUTO
34
(Mértékegység: m)
Normál
SZÉLES
TELE
Makró
SZÉLES
TELE
Auto makró
SZÉLES
TELE
0.8 ~ 3.5 0.8 ~ 2.1 0.2 ~ 0.8 0.5 ~ 0.8 0.2 ~ 3.5 0.5 ~ 2.1
elsĘ vaku villanások a felvétel körülményeit ellenĘrzik (vaku
tartomány és a vaku teljesítményviszonya). Ne mozgassa el a
fényképezĘgépet, amíg nem villan fel másodszor is a vaku.
A vaku gyakori használata hozzájárul az elem életciklusának
megrövidüléséhez.
Normális körülmények között a vaku általában kevesebb, mint
4 másodperc alatt töltĘdik fel. Ha az elem telepfeszültsége
alacsony, a feltöltĘdés hosszabb ideig tart.
A kamera vakuja nem mĦködik a [Video] és még néhány Téma
üzemmódban.
A vaku hatótávolságán belül fényképezzen.
A kép minõsége nem garantálható, ha az alany túlságosan
közel helyezkedik el vagy rendkívül visszatükrözõ.
A gyenge megvilágítású környezetben vakuval készített
képeken fehér folt jelenhet meg. A folt a vaku fényének a
levegĘben levĘ por általi visszaverése következében jön létre.
Vaku (
) / Balra gomb
A vaku mód kijelzõje
Ikon
Vaku mód
Automatikus
vaku
Leírás
Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku
automatikusan felvillan.
Automatikus
és vörösszem
hatás javítása
Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku
automatikusan felvillan, és a vörösszem
hatás javító funkció segítségével kijavítja a
vörösszem hatást.
Derítö
villanófény
A vaku a megvilágítási körülményektöl
függetlenül felvillan. A vaku erössége a
körülményeknek megfelelön automatikusan
állítódik be.
A vaku lassú rekeszzár sebesség mellett
villan fel, hogy kiegyensúlyozott, megfelelö
exponálású képet hozzon létre.
Lassú
szinkronizálás Gyenge megvilágítású környezetben a
fényképezögép remegés figyelmeztetö
lámpa ( Ã ) megjelenik az LCD kijelzön.
Rendelkezésre álló vaku mód felvétel mód szerint
( o : Választható)
Mód
o
o
o
o
o
o
o
o
TÉMA
Mód
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Vörösszem
hatás javítása
Ha fényképezéskor a készülék „vörös szem”
hatást érzékel, ez a mód automatikusan
csökkenti azt.
o
o
Vaku ki
A vaku nem villan. Válassza ezt a módot,
ha olyan helyeken vagy helyzetekben
fényképez, ahol tilos a vaku használata.
Ha gyenge megvilágítású környezetben
fényképez, az LCD kijelzön a fényképezögép
remegés figyelmeztetö ikon ( Ã ) jelenik
meg.
Az [Intelligens automata] módban megjelenik az Intelligens
automata vaku (
) ikon.
o
o
o
o
o
o
35
Idõzítõ (
) / Jobbra gomb
Ha az LCD kijelzõn látható a menü, nyomja le a Jobbra gombot, hogy a
kurzor átlépjen a jobb oldalra.
Ha a menü nem látható az LCD kijelzĘn, a JOBBRA gomb Önkioldó ( )
gombként mĦködik. Ez a funkció olyankor hasznos, ha a fényképész is meg
szeretne jelenni a képen.
Ha az Önkioldó mód gombot az önkioldó funkció mĦködése
közben nyomja meg, az önkioldó funkció leáll.
Fotóállványt használjon, hogy elkerülje a fényképezĘgép
remegését.
Mozi módban csak a 10 másodperces önkioldó mĦködik.
Az idõzítõ kiválasztása
1. Válasszon egy Felvétel módot, kivéve a
Hangfelvétel módot. (21. old.)
2. Nyomja meg a SELF-TIMER / JOBBRA ( )
gombot, amíg meg nem jelenik az LCD
kijelzĘn a kívánt mód jelzés. Egy 10
másodperces, 2 másodperces vagy
dupla önkioldó ikon jelenik meg az LCD
kijelzĘn.
3. Ha lenyomja a REKESZZÁR gombot,
a kép a meghatározott idõ eltelte után
készül el.
[A 10 másodperces
idĘzítĘ kiválasztása]
Önkioldó mód jelzés
Ikon
Mód
10MP
önkioldó
Leírás
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy a kép
készítése elĘtt 10 másodpercet várjon.
2SEC Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy a kép
önkioldó készítése elĘtt 2 másodpercet várjon.
Dupla
önkioldó
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2
másodpercre rá egy második kép is készül. A
vaku használatakor a 2 másodperces önkioldó
több mint 2 másodperccel eltolódhat, a vaku
feltöltĘdési idejétĘl függĘen.
A rekeszzár gomb megnyomása után 6 mp-el a
MozgásérzékelĘs fényképezĘgép detektálja a tárgy mozgását, a
kép a mozgás megállásakor készül el.
36
Idõzítõ (
) / Jobbra gomb
A következĘ esetekben a mozgás idĘzítĘ nem mĦködik
Mozgás IdĘzítĘ
Mozgás
Icon & Self-timer lamp
A MozgásidĘzítés beállítása utás
Villog (1 mp idĘközzel)
nyomja meg a rekeszzár gombot
Ha a fokusztávolság több mint 3m.
Az expozíció túl világos, vagy sötét
Háttérmegvilágításos körülmények
A tárgy mozgásának detektálása
Villog (0,25 mp idĘközzel)
Nincs mozgó tárgy
Bekapcsolás után 2 mp-el
elkészül a fotó
Ha a mozgás jelentéktelen
A mozgás a középsĘ részen kívül
A mozgásidĘzítĘ folyamata az alábbi. (Film klip mód kizárva)
A MozgásidĘzítĘ kiválasztáya A rekeszzár megnyomása Az
összetétel megerĘsítése (6 mp-en belül)*1 Detektálás indítása
(Mozgassa a kezét)*2 A detektálás vége (Ne mozduljon) Fényképezés (2 mp elteltével.)
*1: A rekeszzár gomb megnyomása után 6 mp-el a fényképezĘgép
detektálja a tárgy mozgását, így 6 mp-en belül erĘsítse meg az
összetételt.
*2: Mozgassa a kezét és testét.
A MozgásérzékelĘ
detektálási tartománya
esetén.
(50%), ahol az érzékelĘ mĦködik,
detektálható.
Ha a fényképezĘgép nem érzékel
mozgást 30 másodpercig, vagy a
fényképezĘgép nem érzékel
nyugalmat a mozgásérzékelés után
37
MENÜ gomb
Felvétel (
- A MENÜ gomb megnyomására az egyes fényképezĘgép
módokhoz kapcsolódó menük jelennek meg az LCD kijelzĘn.
Ha ismét lenyomja a gombot, az LCD kijelzĘ visszatér az eredeti
képernyĘre.
- A menü az [Intelligens automata], [Program], [DUAL IS],
[Téma], [Videó], és [Intelligens videó] módokban érhetĘ el, de a
hangfelvevĘ mĦködése közben nem elérhetĘ.
A funkciók engedélyezéséhez használja a menüt, vagy nyomja meg
az Fn gombot az alábbi menük megjelenítéséhez:
Mód
)
Menü
Használható mód
Oldal
Fotóméret / Videoméret
40. oldal
MinĘség / Képsebesség
40. oldal
Fotóméret
Felvétel
MinĘség
Hang
EV
KijelzĘ
ISO
Beállítások
Fehéregyensúly
Intelligens FR szerkesztés
Kilépés
(Felvétel)
- Ha az LCD kijelzõn megjelenik a menü, ez a gomb a kurzornak az
almenüre léptetésére vagy az adatok megerõsítésére használható.
MinĘség
EV
KijelzĘ
ISO
ISO
Fehéregyensúly
Fehéregyensúly
Arcfelismerés
Arcfelismerés
Intelligens FR szerkesztés
Kilépés
38
[Nyomja meg a
OK gombot]
Hang
Beállítások
Váltás
Fehéregyensúly
42. oldal
Arcfelismerés
43. oldal
Intelligens FR szerkesztés
46. oldal
Arctónus
Arc retusálás
47. oldal
Fókusz terület
47. oldal
Fotóméret
Fotóméret
MinĘség
41. oldal
Váltás
[Menü bekapcsolva]
OK gomb
Felvétel
41. oldal
Arcfelismerés
[Nyomja meg a MENÜ gombot]
[Menü kikapcsolva]
EV
ISO
EV
Intelligens FR szerkesztés
Kilépés
Vissza
Fénymérés
48. oldal
Képstílus választás
48. oldal
Intelligens szĦrĘ
49. oldal
Képbeállítás
50. oldal
ACB
51. oldal
Felvétel (
Mód
)
Menü
Használható mód
Oldal
Drive
51. oldal
OIS
52. oldal
3. Válassza ki a kívánt módot a Fel / Le gombok segítségével,
majd nyomja meg az OK gombot.
Fotóméret
Fotóméret
MinĘség
MinĘség
EV
EV
Fel / Le
gomb
ISO
Fehéregyensúly
(Felvétel)
Hang
Arcfelismerés
52. oldal
25. oldal
Funkciók engedélyezése a MENU gomb segítségével
Felvétel
MinĘség
MinĘség
Hang
EV
KijelzĘ
ISO
Beállítások
Fehéregyensúly
Arcfelismerés
Intelligens FR szerkesztés
Kilépés
Váltás
Vissza
Fotóméret
4272 X 2848
Balra / Jobbra
gomb
Lépés
Vissza
Lépés
A gyakran használt funkciók gyorsabb engedélyezésére szolgáló
menü megjelenítéséhez nyomja meg a fényképezĘgép hátsó
részén található Fn gombot.
EV
Jobbra / OK
gomb
Kilépés
4. Válassza ki a kívánt menüt a Balra / Jobbra gomb segítségével,
majd nyomja meg az OK gombot.
Vissza
Fotóméret
Arcfelismerés
Intelligens FR szerkesztés
Vissza
1. Nyomja meg az MENU gombot egy megfelelĘ módban
2. A Fel / Le gombok segítségével válassza ki a [Felvétel] menüt,
majd nyomja meg a Jobbra / OK gombot.
Fotóméret
Fehéregyensúly
Intelligens FR szerkesztés
Kilépés
Hosszú záridĘ
ISO
ISO
Fehéregyensúly
Arcfelismerés
Intelligens FR szerkesztés
Kilépés
Vissza
39
Felvétel (
)
Fotóméret / Videoméret
MinĘség / Képváltási gyakoriság
Az igényeinek megfelelĘ képméret / videóméret kiválasztását teszi
lehetĘvé.
(Mértékegység: pixel)
Kiválaszthatja az igényeknek megfelelĘ tömörítési arányt. Minél
nagyobb a tömörítési arány, annál gyengébb a kép minĘsége.
Mód
Állókép mód
Ikon
Méret
ÁLLÓKÉP mód
VIDEOKLIP mód
Ikon
4320X
3240
4272X
2848
4272X
2403
3264X
2448
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
Almenü Extrafinom
Fájlformátum
Mozi mód
jpeg
Finom
jpeg
Normál 60 kép/mp 30 kép/mp 15 kép/mp
jpeg
avi
avi
avi
Ikon
Méret
1280X720HQ
Fotóméret
1280X720
640X480
320X240
Videoméret
MinĘség
Vissza
Képsebesség
Lépés
[ÁLLÓKÉP mód]
Vissza
Lépés
[ÁLLÓKÉP mód]
Vissza
Lépés
[MOZI mód]
Minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb fénykép tárolható,
mivel a nagy felbontású képek több memóriát igényelnek.
40
Vissza
Lépés
[MOZI mód]
Ez a fájlformátum megfelel a DCF (Fényképezõgép
fájlrendszerek kialakítási szabályai) követelményeinek.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
A JPEG a Joint Photographic Experts Group által kidolgozott
képtömörítési szabvány. Ez a fényképek és grafikai elemek
tömörítésére használt legelterjedtebb tömörítés típus, mivel
rendkívül hatékonyan tömöríti a fájlokat.
Felvétel (
)
Megvilágítás-kiegyenlítés
Ez a fényképezĘgép automatikusan, a környezet megvilágításának
függvényében állítja be az exponálást. Az expozíciós érték az [EV]
menü segítségével is kiválasztható.
A megvilágítás kiegyenlítése
) menü kiválasztásához
1. Az [EV] (
használja a Fel/Le gombokat a
EV
Fényképezés menüben.
2. A BALRA és a JOBBRA gombok
segítségével állítsa be a kívánt
Vissza
Lépés
megvilágítás-kiegyenlítési tényezĘt.
3. Nyomja meg az OK gombot. A beállított érték tárolódik és a
Megvilágítás-kiegyenlítés beállítás mód bezárul. Ha megváltoztatja az expozíciós értéket, az expozíció ikon (
) megjelenik az
LCD-kijelzĘ bal oldali részén.
Ä A negatív megvilágítás-kiegyenlítés érték csökkenti az exponálást.
Ne feledje, hogy a pozitív megvilágítás-kiegyenlítés fokozza
a megvilágítást, és az LCD kijelzõn fehérség látható vagy a
képek minõsége gyenge lesz.
ISO
Felvételek készítésekor kiválaszthatja az ISO érzékenységét. A
fényképezĘgép sebességét vagy fény-érzékenységét ISO számokkal mérjük.
[Auto]: A fényképezĘgép érzékenysége
automatikusan olyan változók
alapján módosul, mint a
megvilágítás értéke vagy a
tárgy világossága.
ISO
Vissza
Lépés
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :
Az ISO érzékenység növelésével a rekeszzár sebessége
megnövelhetĘ változatlan megvilágítási viszonyok mellett. Azonban
a kép erĘs megvilágítás esetén telítetté válhat. Minél nagyobb az
ISO érték, annál nagyobb a fényképezĘgép fényérzékenysége, és
ennek következtében annál nagyobb lesz annak képrögzítési képessége sötét környezetben. Azonban a kép zajszintje megnĘ az ISO
érték növekedésével, és a kép így durvább lesz.
Ä Ha a [Mozgásrögzítés] funkció be van kapcsolva, akkor az ISO
sebesség beállítása AUTO.
Ä Az [ISO] menü csak [Program] módban érhetĘ el.
41
Felvétel (
)
Az Egyedi fehéregyensúly használata
A fehéregyensúly beállítások erĘsen függnek a környezettĘl. Bizonyos
fényképezési körülmények között a legmegfelelĘbb fehéregyensúly
érték kiválasztásához az egyedi fehéregyensúly beállítást válassza.
Fehéregyensúly
A fehéregyensúlyt vezérlĘ funkció
lehetĘvé teszi a színek természetesebbé
változtatását.
Fehéregyensúly
Vissza
Mód
Ikon
Lépés
Leírás
Auto
fehéregy.
A fényképezĘgép automatikusan, a domináns
megvilágítási körülményektĘl függĘen választja ki a
megfelelĘ fehéregyensúly beállításokat.
Napfény
Kültéri képek készítésére.
FelhĘs idĘ
FelhĘs vagy borús idĘben való fényképezésre.
FénycsĘ 1
Háromágú fénycsöves, napfényszerı
mesterséges megvilágítási körülmények
közötti fényképezésre.
FénycsĘ 2
Fehér fénycsöves megvilágítási körülmények
közötti fényképezésre.
Izzólámpa
Hagyományos lámpafényben való fényképezésre.
Egyéni
beállítás
LehetĘvé teszi a felhasználó számára,
hogy a fehéregyensúlyt a fényképezési
körülményeknek megfelelĘen állítsa be.
Ä A különféle megvilágítási körülmények a képeken különbözĘ
színárnyalatok megjelenését idézhetik elĘ.
42
1. Válassza ki a Fehéregyensúly
EGYEDI (
) menüjét, és
helyezzen egy fehér lapot a
fényképezõgép elé úgy, hogy
az LCD kijelzõn csak fehérség
jelenjen meg.
Fehér lap
2. OK gomb
: a fehéregyensúly elĘzĘ egyedi
értékének kiválasztása.
A rekeszzár gombja : az új egyedi fehéregyensúly érték
elmentése.
- Az egyedi fehéregyensúly érték a következĘ fényképezéstĘl
érvényes.
- A felhasználó által beállított egyensúly addig marad
érvényes, amíg felülírják azt.
Felvétel (
)
Arcfelismerés
Az arcfelismerési funkció segítségével
a fényképezĘgép érzékeli az emberi
arcokat. Amikor emberi arcra fókuszál, a
készülék az arc fényességét is beállítja.
Természetes arckifejezéseket is rögzíthet
az önarckép, nevetés és pislogás
észlelés funkciók segítségével.
Arcfelismerés
Vissza
Lépés
Normál
Ez a mód automatikusan érzékeli az alany arcának helyzetét és
annak függvényében állítja be a fókuszt és az exponálást. Válassza
ezt a módot, hogy gyorsan és könnyen készítsen arcról fényképet.
Ä Választható módok: Program, DUAL IS, Modellfotó, Portré,
Gyerek, Vízpart/hó
1. Az automatikus fókuszkeret mérete
és helye automatikusan az alany arca
szerint áll be.
Ez a funkció akár 10 személyt is képes érzékelni.
Ha a fényképezĘgép egyszerre több személyt is érzékel,
akkor a legközelebbire fókuszál.
Ebben a módban a digitális zoom nem aktív.
Ha a fényképezĘgép egy célarcot érzékel, a célarc körül fehér
színĦ fókuszkeret jelenik meg, míg a többi arc körül szürke
színĦ fókuszkeret jelenik meg. Nyomja le félig a rekeszzár
gombját, hogy a fehér keretben levĘ arcra fókuszáljon. Ekkor
a keret zöld színĦvé válik.
Bizonyos körülmények között ez a funkció nem tud
megfelelĘen mĦködni.
- A személy sötét szemüveget visel vagy arcának egy része
nem látszik.
- A fényképezendĘ személy nem a fényképezĘgép irányába néz.
- A fényképezĘgép nem érzékel egy arcot sem, mert a
fényesség túl sötétre vagy túl világosra van állítva.
- A fényképezĘgép és az alany közötti távolság túl nagy.
A legnagyobb lehetséges Arcfelismerési távolság 2.5m
(Széles).
Minél közelebb van a tárgy, annál gyorsabban ismeri fel a
fényképezĘgép a tárgyat.
[Modellfotó], [Portré] és [Gyerek] módban az [Arcfelismerés]
funkció visszaáll alapértelmezett beállításra.
2. Nyomja le félig a rekeszzár gombját.
A fókusz aktiválásakor a fókuszkeret
zöld színĦvé válik.
3. Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy elkészítse a fényképet.
43
Felvétel (
)
Önarckép
Ha önarcképet készít, az arc területe automatikusan felismerésre
kerül, így könnyebben és gyorsabban készíthet képet saját magáról.
Ä Választható módok: Program, DUAL IS, Modellfotó, Portré,
Vízpart/hó
1. Az önfilmezéshez állítsa be a
kamera úgy, hogy az a tárgy arca felé
nézzen. A készülék automatikusan
észleli a tárgy arcát, és hangot hallatt.
2. A fimezést a zár gomb megnyomásával
indíthatja.
Ha az arcot a képernyĘ közepére helyezi, folyamatosan egy
gyorsabb hang hallható, mint akkor, ha az arc nincs a
középpontban.
Mosoly felismerés
Ä Választható módok: Program, DUAL IS, Modellfotó, Portré,
Gyerek, Vízpart/hó
A kamera gomb lenyomása nélkül is automatikusan készít egy képet a nevetĘ
arcról. Ha megnyomja az Exponáló
gombot, a kép normális fotó módjára készül. Ha a Nevetés funkcióval
mosolygós képet szeretne készíteni,
ügyeljen arra, hogy a fényképezĘgép
könnyebben felismeri a széles mosolyt,
fĘleg, ha a fogak is látszanak.
44
Pislogás érzékelés
Ä Választható módok: Program, Portré, Gyerek, Vízpart/hó
Ha az alany szeme csukva van az
exponáló gomb lenyomásakor, akkor a
fényképezĘgép 2 képet készít egymás
után, amelyeket el is ment. A kamera
csak egy képet csinál, ha a gomb lenyomásakor az alany szemei nincsenek
becsukva.
A mosoly felismerĘ vagy pislogás felismerĘ funkció nem
használható az alábbi esetekben:
- Ha az alany napszemüveget visel.
- Ha az alany nem néz a kamerába.
- Ha túl világos vagy túl sötét a környezet az alany arcának
felismeréséhez.
- Ha a kamera túl messze van az alanytól. (Narancs színĦ
fókusz jel)
- Ha túl erĘs fényvisszaverĘdés vagy háttérvilágítás van.
Felvétel (
)
Intelligens arcfelismerĘ
Ä Választható módok: Program, Modellfotó, Portré, Gyerek,
Vízpart/hó
A fényképezĘgép automatikusan
megjegyzi a gyakran fényképezett
arcokat. Ez a funkció automatikusan
elĘnyben részesíti az ezen arcokra és
a kedvenc arcokra történĘ fókuszálást.
Ez a szolgáltatás csak memóriakártya
használata esetén érhetĘ el.
Ugyanazt a személyt lehet, hogy másik személyként ismeri fel a
készülék, vagy fordítva szemüvegtĘl, megvilágítástól,
helyzetváltoztatástól vagy arckifejezés változtatástól függĘen.
Ha új arcot regisztrál azután, hogy már 12 arc regisztrálva lett,
az új arcot a készülék a 12. a legkisebb prioritással rendelkezĘ
arccal cseréli ki.
Maximum 10 embert lehet regisztrálni egy képen.
A képek kategorizálása lejátszás módban lehetséges az arcok
prioritása alapján (70. oldal).
Még ha egy arcot fel is ismer a készülék lehet, hogy nem a
priotritás szerint kerül kategoriákba az Intelligens albumbana
kép.
A legközelebbi arc fehér fókuszkeretben
látható, a többi szürkében.
-
: Kedvenc arcok jelölése (a
kedvenc arcok megjegyeztetését
lásd az 46. oldalon).
: A fényképezĘgép által automatikusan megjegyzett arcok
jelölése.
45
Felvétel (
)
Legfeljebb 8 kedvenc arcot jegyeztethet meg.
A vakubeállításoknál a rendszer a Ki lehetĘséget választja ki.
Ha ugyanazt az arcot kétszer is megjegyezteti, az egyiket
törölheti az arcok listájáról.
Intelligens FR szerkesztés
A fényképezést megelĘzĘen regisztrálhatja
a gyakran fényképezett arcokat vagy
szerkesztheti a már regisztráltakat.
Ez a szolgáltatás csak memóriakártya
használata esetén érhetĘ el.
Intelligens FR szerkesztés
Vissza
Arclista
Lépés
My Star
A kedvenc arcokat megjegyeztetheti, hogy késĘbb a fókusz és a
megvilágítás beállításakor a fényképezĘgép ezeket az arcokat
részesítse elĘnyben.
1. Igazítsa a fotóalany arcát az ovális
vezetĘvonalhoz,majd nyomja meg a
[Exponáló] az arc megjegyzéséhez.
- Amennyiben a fotóalany arcát nem
állítja be az oválisvezetĘvonalhoz, a
fehér keret nem jelenik meg.
Vissza
Beállítás
- ElölrĘl, bal oldalról, jobb oldalról,
felülrĘl és alulról is készíthet fényképet a fotóalany arcáról.
- Ha meg kívánja jegyeztetni az arcot, egyszerre csak egy
személyrĘl készítsen fényképet.
2. Az arcról készített fénykép elmentéséhez nyomja meg az OK
gombot.
3. Ha a regisztrált arcok listája megjelenik, nyomja meg a MENU
gombot.
- A listán a kedvenc arcokat egy(
) jelöli.
46
A kedvenc arcok rangsora módosítható, és az arcok törölhetĘk
is a listáról.
1. Nyomja meg a Fn gombot.
Arclista
Vissza
2. Válassza ki a kívánt módot a Fel / Le
gombok segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
Szerkesztés
Arclista
Rangs. Szerk.
My Star törlése
Törlés
Vissza
Beállítás
[Rangs. Szerk.] : Változtassa meg a My Star-ban regisztrált
emberek rangsorolását.
[My Star törlése] : Töröljön embereket a My Star-ból.
Felvétel (
)
Arctónus
Automatikus fókusz típus
Ebben a menüben lehetĘség van a bĘrtónus beállítására az
ArcszépítĘ módban készített képeken. Minél nagyobb értéket állít be,
annál világosabb lesz a bĘrtónus.
A fényképezési körülményeknek
megfelelĘ fókusztartomány
kiválasztását teszi lehetĘvé.
1. Válassza ki az [Arctónus] lehetĘséget
a Fel / Le gomb segítségével.
2. Válassza ki a kívánt arctónust a Balra
/ Jobbra gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
Arctónus
Vissza
[Középpontos AF] (
Vissza
Lépés
[TöbbmezĘs AF] (
[TémakövetĘ AF] (
Arc retusálás
Ebben a menüben beállíthatja, hogy a bĘr makulátlanul tiszta és
gyönyörĦ legyen az ArcszépítĘ módban készített felvételeken. Minél
nagyobb a kiválasztott érték, annál nagyobb az effektus hatékonysága.
1. Válassza ki az [Arc retusálás]
lehetĘséget a Fel / Le gomb
segítségével.
2. Válassza ki a kívánt arcretusálási mértéket a Balra / Jobbra gomb
segítségével, majd nyomja meg az OK
gombot.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
Fókusz terület
Lépés
) : A fényképezĘgép az LCD kijelzĘ közepén
levĘ téglalap alakú részre fókuszál.
) : Ez a fényképezĘgép az összes elérhetĘ
AF pontot kiválasztja a 9 AF pontból.
) : A fókusz együtt mozog a tárgy
mozgásával.
Ä Amikor a fényképezĘgép az alanyra fókuszál, az automatikus
fókuszkeret zöld színĦvé válik. Amikor a fényképezĘgép nem az
alanyra fókuszál, az automatikus fókuszkeret piros színĦvé válik.
Arc retusálás
Vissza
Lépés
47
Felvétel (
)
Fénymérés
Képstílus választás
Ha nem sikerül megfelelĘ megvilágítási körülményeket teremtenie,
megváltoztathatja a fénymérési módszert annak érdekében, hogy
fényesebb képeket készítsen.
KülönbözĘ effektusok alkalmazhatók a
képre bárminemĦ képszerkesztĘ szoftver
nélkül.
) : Az megvilágítás a kép
környékén rendelkezésre
Fénymérés
álló átlagos fényerĘ
alapján kerül kiszámításra.
Azonban a számítás a kép
környékének középpontja
Vissza
Lépés
felé tolódik el. Ez általában hasznos.
[Szpot] ( )
: A fényképezĘgép az LCD kijelzĘ közepén levĘ
téglalap alakú résznek méri le a fényességét.
Ez olyankor hasznos, ha a kép közepén levĘ
alany megvilágítása megfelelĘ, a háttérfénytĘl
függetlenül.
[Központi súlyozott] ( )
: Az megvilágítás a kép környékén rendelkezésre
álló átlagos fényerĘ alapján kerül kiszámításra.
Azonban a számítás a kép környékének
középpontja felé tolódik el. Ez olyan kép
készítése esetén hasznos, ha az alany kisméretĦ,
pl. virág vagy rovar.
Képstílus választás
[Többpontos] (
Ä Ha a tárgy nincs a fókuszkeret közepén, ne használja a spot
fénymérést, mivel exponálási hiba jelentkezhet. Ebben az
esetben jobb, ha az megvilágítás-kiegyenlítést használja.
48
Vissza
Lépés
1. Válassza ki a kívánt KÉPSTÍLUS KIVÁLASZTÓ menüt a BALRA
/ JOBBRA gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.
Stílus üzemmód
Ikon
Leírás
Normál
Stílus effektust nem alkalmaz
Szkeccs
Szkeccs stílus.
Páramentesítés
KiemelĘ stílus.
Lágy
Szoft stílus kerül alkalmazásra
Élénk
Élénk stílus kerül alkalmazásra
Természetes
Természetes, letisztult stílus kerül alkalmazásra.
Régies
Barna tónusú stílus kerül alkalmazásra.
HĦvös
HĦvös stílus kerül alkalmazásra
Nyugodt
Klasszikus
Negatív
Egyéni RGB
Nyugodt stílus kerül alkalmazásra.
Klasszikus stílus kerül alkalmazásra
A fotó beállítása negatívra.
RGB-tónus megadása egy saját fotóstílus
létrehozásához.
Felvétel (
)
Egyéni RGB: Az R (Piros), G (Zöld) és
B (Kék) értékeket lehet
megváltoztatni.
Intelligens szĦrĘ
Egyedi fényképek készítéséhez
alkalmazzon különbözĘ lencseeffektusokat.
Vissza
Lépés
: R, G, B
kiválasztása
- Balra / Jobbra gomb : Az érték
módosítása
Intelligens szĦrĘ
- Fel / Le gomb
Vissza
Lépés
1. A Bal/Jobb gomb, majd az OK gomb megnyomásával állítsa be a
kívánt Intelligens SzĦrĘt.
2. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.
Vissza
Lépés
Intelligens szĦrĘ
el.távolságra helyezkedjen el a fényképezõgéptõl (a mikrofontól).
Leírás
Normál
Nincs effektus
MiniatĦr
ÉlethĦ miniatĦrök készítése egy életnagyságú
helyszínrĘl vagy tárgyról. A fényképen lévĘ
homályos részek miatt a téma sokkal kisebbnek
tĦnik, mint amilyen valójában.
Címkézés
Alkalmazzon régies színeket, erĘs kontrasztokat
és erĘteljes háttérelmosást.
Halszem 1
A halszemoptika vizuális hatásának eléréséhez
eltorzítja az objektumokat.
Halszem 2
A halszemoptika vizuális hatásának eléréséhez
besötétíti a keret széleit és eltorzítja az objektumokat.
Beállított képstílus mellett az arcfelismerés nem érhetĘ
Ha a Képstílus Kiválasztás be van kapcsolva, a Képbeállítás
Ikon
funkció nem elérhetĘ.
Ha videó rögzítése közben az intelligens szĦrĘ hatást alkalmazza, a videó
automatikusan átméretezĘdik (640x320)-as vagy kisebb felbontásra.
Ezen funkció használata esetén nem állíthatja be a képstílust és
a képbeállítási opciókat.
49
Felvétel (
)
Képbeállítás
Színtelítettség
A kép színtelítettségének megváltoztatására használható.
Kontraszt
A kép kontrasztjának beállítására használható.
1. Válassza ki az [Színtelítettség]
lehetĘséget a Fel / Le gomb
segítségével.
2. Állítson a képélességen a BALRA /
JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
1. Válassza ki az [Kontraszt] lehetĘséget
a Fel / Le gomb segítségével.
2. Állítson a képélességen a BALRA /
JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
Képbeállítás
Kontraszt
Képélesség
Képbeállítás
Kontraszt
Képélesség
Színtelítettség
Vissza
Lépés
Színtelítettség
Vissza
Lépés
Ha a Képbeállítás be van kapcsolva, a Képstílus Kiválasztás
funkció nem elérhetĘ.
Beállított Képbeállítás mellett az Arcfelismerés üzemmód nem
Képélesség
A elkészítendĘ kép élessége állítható be.
Az LCD kijelzĘn nem látható a
képélesség állításának az elkészítendĘ
képre gyakorolt hatása.
érhetĘ el.
Képbeállítás
Kontraszt
Képélesség
Színtelítettség
Vissza
Lépés
1. Válassza ki az [Képélesség] lehetĘséget a Fel / Le gomb
segítségével.
2. Állítson a képélességen a BALRA / JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.
50
Felvétel (
)
ACB
Drive mód
Ha olyan környezetben fényképez, ahol a
megvilágításban nagyok a különbségek, pl.
erĘs háttérfény esetén, ezzel a funkcióval
automatikusan beállíthatja a kontrasztot. Ez
a funkció automatikusan beállítja a fényességet, és tiszta, éles képek készítését teszi
lehetĘvé.
Sorozatkép készítését, egy kép, mozgásrögzítés, és az AEB
(Automatikus rekeszléptetés) használatát választhatja.
[Egy kép] (
[Sorozat] (
ACB
Vissza
Lépés
- [ACB] almenü: [Ki], [Be].
Ä - Ha a [Program] módot alkalmazza, az ACB funkció üzemel.
) : Egyetlen kép készítése.
) : Képek sorozata készül
mindaddig, amíg a rekeszzár
gombját lenyomva tartja.
Drive
[Mozgásrögzítés] (
)
Vissza
Lépés
: A rekeszzár gombjának
lenyomva tartása esetén 6 kép készül másodpercenként. A sorozatkép elkészítése után a képek
elmentĘdnek és a hátsó LCD kijelzĘn jelennek meg. A
készíthetĘ képek maximális száma 30, a képek mérete
pedig fixen VGA.
[AEB] ( )
: Három kép készítése különféle exponálással: standard
megvilágítás (0,0 EV), rövid exponálás (-1/2 EV) és
túlexponálás (+1/2 EV).
A nagy felbontás és a jó képminõség a fájlmentés idõtartamának meghosszabbodásával, így a készenléti idõ
meghosszabbodásával jár.
Ha [Sorozat], [Mozgásrögzítés], [AEB] almenüt választja, a
vaku automatikusan kikapcsolódik.
Ha kevesebb, mint 3 kép fér el a memóriában, az AEB
fényképezés nem használható.
Az AEB fényképezéshez ajánlatos fotoállványt használni, mivel a képek elmentése hosszabb idõt igényel, és a fényképezõgép remegése miatt a kép homályos lehet.
51
Felvétel (
)
OIS (Optikai képstabilizátor)
Hangmemo
Ennek a funkciónak a segítségével lehetĘség van a fényképezĘgép
rázkódásának minimaizálására a felvételkészítés közben.
A hangfeljegyzést egy tárolt állóképhez
rendelheti hozzá. (Max. 10 mp.)
Hangjegyzet
- [OIS] almenü: [Ki], [Be].
OIS
Vissza
Vissza
Lépés
Az OIS funkció nem mindig mĦködik megfelelĘen:
– Ha mozgó témáról készít képeket.
– Ha magasabb digitális zoom értékkel készít képeket.
– Ha a fényképezĘgép jobban rázkódik, mint amennyire azt a
készülék képes korrigálni.
– Ha a zársebesség túl alacsony.
Ɣ Ha az OIS funkciót fotóállvány használata mellett mĦködteti, akkor
a kép elmosódhat az OIS-érzékelĘ vibrálása miatt. Ebben az
esetben javasoljuk, hogy kapcsolja ki az OIS funkciót.
Ɣ Ha a fényképezĘgépet ért ütés után készít felvételt, akkor az LCD
kijelzĘ megremeghet. Ebben az esetben kapcsolja ki a kamerát,
majd kapcsolja be ismét.
Ɣ Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony (
funkció nem mĦködik.
), akkor az OIS
Ɣ Ha a fotózás sebessége meghaladja az 1 másodpercet, az idĘzítĘ
funkció ki van választva, vagy az akkumulátor töltöttsége alacsony,
akkor az OIS ikon szürkére vált, és az OIS funkció nem mĦködik.
52
Lépés
- Ha a hangmemo ikon megjelenik
az LCD kijelzĘn, azt jelenti, hogy a
beállítás befejezĘdött.
- Nyomja le a rekeszzár gombját,
hogy elkészítse a fényképet.
A kép a memóriakártyára kerül.
- A hangmemo felvétele tíz másodpercig
tart, a kép tárolásától számítva. Ha
a rekeszzár gombját a hangmemo
felvétele közben nyomja meg, annak
rögzítése leáll.
Stop
Felvétel (
)
Szüneteltetés hangfelvétel közben
Hangfelvétel
Hangfelvétel készíthetĘ, és maximum 10
órás idĘtartamú lehet.
Ezzel a funkcióval egyetlen fájlba
rögzítheti kedvenc hangklipjeit, nincs
szükség több hangfájl létrehozására.
Felvétel
Stop
Felvétel
[Hangfelvétel mód]
Vissza
Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy
elindítsa a hangfelvételt.
- Nyomja le egyszer a rekeszzár gombját
és a hangfelvétel elindul, a felvétel
idĘtartamát a memória kapacitása
(maximum 10 óra) korlátozza.
A hangfelvétel idĘtartama megjelenik az
LCD kijelzĘn A hangfelvétel nem áll le,
ha elengedi a rekeszzár gombját.
- Ha le szeretné állítani a hangfelvételt,
nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
- Fájltípus: *.wav
Lépés
1. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg az OK gombot.
2. A felvétel folytatásához nyomja meg ismét az OK gombot.
3. Ha le szeretné állítani a hangfelvételt, nyomja le ismét a
rekeszzár gombját.
A lehetõ legjobb minõségĦ hangfelvétel készítéséhez 25 cm
távolságra helyezkedjen el a fényképezõgéptõl (a mikrofontól).
Felvétel
Kilépés
[Hangfelvétel mód]
Ha a fényképezĘgépet kikpacsolja hangfelvétel szüneteltetése
közben, a hangfelvétel törlĘdik.
Ha videó felvétele közben zoomol, a zoomolás hangját is
felveheti a készülék.
53
Felvétel (
)
Hang nélküli videóklip felvétele
Videórögzítés beállítása
Hang nélküli videóklip is rögzíthetĘ.
Videó üzemmódban beállíthatja a kívánt hangrögzítési üzemmódot.
Válassza az [Be]-t a [Hang] menüben,
a Videóklip módban. (
) Az ikon
jelenik meg az LCD kijelzĘn. Nyomja
le a rekeszzár gombját és hang
nélküli videófelvétel elindul, melynek
idĘtartamát a tárkapacitás korlátozza.
54
- [Hang] almenük
[Ki]
Be
Vissza
Lépés
: Videó felvétele
hang nélkül.
[Be]
: Videó felvétele
hanggal.
[Zoomoláskor néma]: Videó felvétele
zoomolás közben
hang felvétele
nélkül.
Be
Vissza
Lépés
Intelligens mód
Intelligens mód a kijelzĘn
Ŷ Intelligens mód
Az Intelligens mód lehetĘvé teszi, hogy a felhasználók egyszerĦen fényképezhessenek anélkül, hogy a bonyolultabb funkciókat beállítanák.
KezdĘk is könnyen megtanulják kezelni.
Ŷ Az LCD kijelzĘ információt jelenít meg az aktuális Intelligens mód
beállításáról.
[Intelligens automata mód]
[Intelligens Videoklip mód]
Ŷ A fényképezĘgép tetején elhelyezkedĘ
Smart gombbal indíthatja el az intelligens módot.
[Kép és teljes állapot]
55
Intelligens mód a kijelzĘn
Sz.
Leírás
Ikonok
1
Felvétel mód
2
KészíthetĘ felvételek
száma
00001
Maradék felvételi idĘ
00:00:00
Intelligens mód indítása
Oldal
55. olda
17. olda
Memóriakártya ikon /
BelsĘ memória ikon
-
4
Elem
15. olda
5
Fotóméret / Videoméret
40. olda
6
Képsebesség
40. olda
7
Vakuval
35. olda
8
IdĘzítĘ
36. olda
9
Dátum / óra
10
Optikai zoom sáv
30. olda
11
Automatikus fókusz
kerete
47. olda
12
OIS
52. olda
56
[Program mód]
[Intelligens automata mód]
62. olda
Az [Képsebesség] menü csak [Intelligens videó] módban
érhetĘ el.
Módválasztás a Smart gombbal
A fényképezĘgép tetején elhelyezkedĘ Smart gombbal választhatja
ki a megfelelĘ intelligens módot.
3
2010/01/01 01:00 PM
Módok kiválasztása
[Mozi mód]
[Intelligens Videoklip mód]
Intelligens mód indítása
Az Intelligens automata mód használata (
)
A fényképezĘgép az észlelt témához automatikusan kiválasztja a
megfelelĘ beállításokat. Ez hasznos, ha nem ismeri a fényképezĘgép
különféle témákhoz tartozó beállítási lehetĘségeit.
1. A MODE vagy az Intelligens gomb
megnyomásával válassza ki az Intelligens
Automata üzemmódot.
2. A fényképezĘgép automatikusan kiválasztja
a színhelyet. A megfelelĘ módikon megjelenik a kijelzĘ bal felsĘ sarkában.
3. A felvétel elkészítéséhez nyomja meg az
exponálógombot.
Az Intelligens videoklip mód használata (
)
Ez a mód lehetĘvé teszi, hogy a felhasználók egyszerĦen felvehessenek egy videót anélkül, hogy a bonyolultabb funkciókat beállítanák.
1. A Smart gomb segítségével válassza az
Intelligens videoklip módot.
2. Állítsa be a fényképezĘgépet a tárgy
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelzĘ segítségével.
3. Nyomja meg egyszer a rekeszzár gombját.
A videófelvétel elindul, melynek idĘtartamát
a tárkapacitás korlátozza. A videofelvétel nem áll le, ha elengedi a
rekeszzár gombját. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a
rekeszzár gombját.
További részletekért lásd. a 21. oldalt.
Az egyes módok a következĘ feltételek között használhatók:
[Tájkép]
(
) : Kültéri helyszín fényképezésekor
[Égbolt napnyugtakor](
) : Naplemente fényképezése esetén
jelenik meg.
[Kék ég,]
(
) : Tiszta égbolt fényképezése esetén
jelenik meg.
[Természetes zöld] (
) : ErdĘs terület fényképezése esetén
jelenik meg.
57
Hang menü
Ebben a módban a hangbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt
minden fényképezĘgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.
A * jellel jelölt elemek a gyári beállítások.
Ä A menük elĘzetes értesítés nélkül változhatnak.
Zárhang
A rekeszzár hangjának beállítására használható.
- Zárhang: [Ki], [1]*, [2], [3]
Hang (  )
HangerĘ
:Közepes
KezdĘhang
:Ki
Zárhang
Ki :1
Hangjelzés
1
:1
AF hang
2
:Be
3
HangerĘ
Vissza
Beállítás
Itt választható ki a hangerĘ, a kezdĘhang, a rekeszzár hangja, a
hangjel és az AF hang.
- A [HangerĘ] almenü: [Ki], [Halk],
[Közepes]*, [ErĘs]
HangerĘ
Ki :Közepes
KezdĘhang
Halk:Ki
Zárhang
Közepes
:1
ErĘs
:1
Hangjelzés
AF hang
Vissza
:Be
Beállítás
Hangjel
Ha Bekapcsolja a hangot, egy sípoló hang hallható, ha megnyomja a
gombot, amely jelzi, hogy a fényképezĘgép üzemállapotban van.
- A [Hangjelzés] almenü: [Ki]*, [1]*, [2], [3]
HangerĘ
Kezdõhang
Az a hang választható ki, amely a fényképezĘgép bekapcsolásakor
aktiválódik.
HangerĘ
KezdĘhang
Ki :Ki
Zárhang
1
:1
Hangjelzés
2
:1
AF hang
Vissza
58
:Közepes
3
:Be
Beállítás
:Ki
Zárhang
Ki :1
Hangjelzés
1
:1
AF hang
2
:Be
3
Vissza
- KezdĘhang: [Ki]*, [1], [2], [3]
:Közepes
KezdĘhang
Beállítás
Hang (  )
Beállítás menü
AF hang
Ebben a módban az alapbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt
minden fényképezĘgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.
A * jellel jelölt elemek a gyári beállítások.
Ä A menük elĘzetes értesítés nélkül változhatnak.
Ha bekapcsolja az AF hangot, akkor az AF hang fog mĦködni,
amikor a Zár gombot félig lenyomja, így tudni fog a kamera
mĦködési állapotáról.
- Az [AF hang] almenü: [Ki], [Be]*
HangerĘ
:Közepes
KezdĘhang
:Ki
Zárhang
:1
Hangjelzés
:1
AF hang
Ki :Be
Be
Vissza
Beállítás
KijelzĘ (
)
Language
Az LCD kijelzĘ nyelvét több nyelv közül
választhatja ki. A nyelv beállítás még
akkor is megmarad, ha az akkumulátort
kiveszik, és ismét behelyezik.
Language
Funkció leírás
:English
ýeština
:Be
Polski
KezdĘkép
Magyar
:Ki
KijelzĘ fényerĘ
Türkçe
:Auto.
Eesti
:0,5 mp
Lietuviǐ
:Ki
Gyorsnézet
Energiatak.
Vissza
Beállítás
Arcfelismerés
Beállíthatja, hogy a funkciók leírása megjelenjen-e az ablakban
felvétel módban.
- Funkció leírás almenü
[Ki] : A funkcióleírás funkció nem
aktiválható.
[Be]* : Az opció megnevezése és
leírása megjelenik.
Language
Funkció leírás
KezdĘkép
KijelzĘ fényerĘ
:Magyar
Ki
Be
:Be
:Ki
:Auto.
Gyorsnézet
:0,5 mp
Energiatak.
:Ki
Vissza
Beállítás
59
KijelzĘ (
)
KezdĘkép
Áttekintés
Kiválasztható az a kép, amely közvetlenül a fényképezĘgép
bekapcsolása után jelenik meg az LCD kijelzĘn.
Ha a kép elkészítése elĘtt bekapcsolja az Áttekintés lehetĘséget, az
elkészített képet az LCD kijelzĘn az [Gyorsnézet] menüben beállított
ideig tekintheti meg. Az Áttekintés csak állóképekkel használható.
- Almenük: [Ki]*, [Logó], [Saját kép]
- KezdĘképként egy elmentett képet is
használhat, ha lejátszás módban az
[KezdĘkép] menübĘl a [Átméretezés]
menüt választja.
- A kezdĘkép nem törölhetĘ a [Törlés]
vagy [Formázás] menükbĘl.
- A felhasználói képet az [Visszaállítás]
menübĘl lehet törölni.hhh
Language
Funkció leírás
:Magyar
:Be
KezdĘkép
:Ki
KijelzĘ fényerĘ
:Auto.
Gyorsnézet
Energiatak.
OFF
:0,5 mp
:Ki
Kilépés
Vissza
Kijelzõ fényerõ
Language
:Magyar
Funkció leírás
:Be
KezdĘkép
:Ki
KijelzĘ fényerĘ
Ki :Auto.
Gyorsnézet
0,5 mp
:0,5 mp
Energiatak.
1 mp:Ki
3 mp
Vissza
Beállítás
Képernyõ védõ
Az LCD világosság állítható.
- Almenük: [Auto.]*, [Sötét],
[Normál], [Világos]
- Almenük
[Ki]
: Az áttekintés funkció nem
aktiválható.
[0,5 mp]*, [1 mp], [3 mp]
: A rögzített kép rövid ideig
megjelenik a kiválasztott idĘn
belül.
Language
Funkció leírás
KezdĘkép
:Magyar
:Be
:Ki
KijelzĘ fényerĘ
Auto.:Auto.
Gyorsnézet
Sötét:0,5 mp
Normál
:Ki
Energiatak.
Világos
Vissza
Beállítás
Ha az [Energiatak.] funkciót BE értékre állítja és a fényképezĘgépet
nem mĦködteti meghatározott ideig, az LCD kijelzĘ automatikusan
kikapcsol.
- Almenük
[Ki]* : Az LCD kijelzĘ nem kapcsolódik ki.
[Be] : Ha a fényképezĘgépet nem
mĦködteti meghatározott ideig
(kb. 30 másodpercig), a készülék
automatikusan készenléti
állapotba megy át (a fényképezĘgép
állapotjelzĘ lámpája: villog).
Language
:Magyar
Funkció leírás
:Be
KezdĘkép
:Ki
KijelzĘ fényerĘ
:Auto.
Gyorsnézet
Energiatak.
:0,5 mp
Ki
:Ki
Be
Vissza
Beállítás
Ä Lejátszás módban az [Energiatak.] opciót nem lehet beállítani.
60
Beállítások (
)
Memória formázása
Inicializálás
Ez a memória formázására használható. Ha a [Formázás] funkciót
a memóriára hajtja végre, az össze kép, beleértve a védett
képeket törlĘdnek. A fontos képeket a memória formázása elĘtt
töltse le a számítógépre.
A fényképezĘgép összes menüjét és funkcióját alapértelmezett
értékre állítja be. Azonban a DÁTUM/IDė, NYELV és VIDEÓ KI
beállítások értéke nem változik.
- Almenük
[Igen] : A kiválasztás megerĘsítését szolFormázás
Visszaállítás
gáló ablak jelenik meg. Válassza
Dátum és idĘ
az [Igen] gombot. A kijelzĘn a
IdĘzóna
[Formázás] üzenet jelenik meg,
Fájl számozás
Dátumozás
és a memória formázása hajtódik
Auto kikapcs.
végre. Ha a FORMÁZÁS funkciót
Vissza
Lejátszás módban futtatja, a
[Formázás befejezve] üzenet jelenik meg.
[Nem]* : A memória nem formázódik.
Igen
Nem
:Ki
:London
:Sorozat
:Ki
:3 perc
Beállítás
- Almenük
[Igen] : A kiválasztás megerĘsítését
szolgáló ablak jelenik meg.
Válassza ki az [Igen] menüt,
és minden beállítás visszaáll
alapértelmezett módba.
[Nem]* : A beállításokat nem állítja
vissza alapértelmezett értékre.
Formázás
Visszaállítás
Dátum és idĘ
Igen
Nem
:Ki
IdĘzóna
:London
Fájl számozás
:Sorozat
Dátumozás
Auto kikapcs.
Vissza
:Ki
:3 perc
Beállítás
A [Formázás] funkciót a következĘ típusú memóriakártyákra
kötelezĘen végre kell hajtani.
- Új memóriakártya vagy formázatlan memóriakártya
- Olyan memóriakártya, amely a fényképezĘgép számára
felismerhetetlen fájlokat tartalmaz vagy amelyet más
fényképezĘgéppel használtak.
- A memóriakártyát a fényképezĘgépben formázza. Ha olyan
memóriakártyát helyez a készülékbe, amelyet más
fényképezõgéppel, kártyaolvasóval vagy számítógéppel
formáztak, a kijelzõn a [Kártyahiba] üzenet jelenik meg.
61
Beállítások (
)
A dátum / óra / dátumtípus beállítása
Fájlnév
Beállíthatja a rögzített képeken megjelenĘ dátum és az óra,
valamint a dátum formátumának beállítására használható.
A [IdĘzóna] beállítása lehetõvé teszi a helyi dátum és idõ
megjelenítését az LCD kijelzõn.
Ezen funkció által a felhasználó kiválaszthatja a fájl formátumát.
- Dátumtípus: [Éééé/hh/nn], [Hh/nn/éééé],
[Nn/hh/éééé], [Ki]*
Formázás
Visszaállítás
Dátum és idĘ
yyyy mm dd
IdĘzóna
2010számozás
/ 01 / 01
13:00
Fájl
Dátumozás
Auto kikapcs.
Vissza
:Ki
:London
Ki :Sorozat
:Ki
:3 perc
Beállítás
IdĘzóna
IdĘzóna
Lehetséges városok:
London, Zöld-Foki Szigetek,
Mid-Atlantic,Buenos Aires, Sao Paulo,
Új-Fundland, Caracas, La Paz, New
London
[GMT +00:00] 2009/08/01 01:00 PM
York, Miami, Chicago, Dallas, Denver,
Vissza
Nyári idĘszámítás
Phoenix, Los Angeles, San Francisco,
Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland,
Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Szöul, Tokió, Peking,
Hong Kong, Bangkok, Dzsakarta, Yangon, Almaty, Katmandu,
Mumbai, Új-Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teherán,
Moszkva, Atén, Helsinki, Róma, Páris, Berlin
Ä DST : Nappali fény Mentés IdĘ (Daylight Saving Time)
62
[Visszaállítás] : Az alapbeállítás funkció
Formázás
használata után a
Visszaállítás
Dátum és idĘ
:Ki
következĘ fájlnév 0001
IdĘzóna
:London
lesz, még formázás, az
Fájl számozás
:Sorozat
Visszaállítás
összes fájl törlése vagy új
Dátumozás
:Ki
Sorozat
Auto kikapcs.
:3 perc
memóriakártya
Vissza
Beállítás
behelyezése után is.
[Sorozat]*
: Az új fájlok az elĘzĘ sorozat számai alapján
kapják nevüket, még akkor is, ha új memóriakártyát helyeztek be vagy ez formázás után, illetve az
összes kép törlése után következik be.
- Az elsĘ tárolt mappanév 100PHOTO, míg az elsĘ fájlnév
SAM_0001.
- A fájlnevek növekvĘ sorrendben kerülnek kiosztásra: SAM_0001
SAM_0002 ~ SAM_9999.
- A fényképezĘgép 100 és 999 közötti mappaszámot rendel, a
következĘképpen: 100PHOTO 101PHOTO ~ 999PHOTO.
- A mappák maximális száma 9999.
- A memóriakártyán levĘ fájlok a DCF (Design rule for Camera File
systems – FényképezĘgép fájlrendszerek kialakítási szabályai)
formátumnak felelnek meg. Ha megváltoztatja a képfájl nevét,
megtörténhet, hogy a képet nem lehet megjeleníteni.
Beállítások (
)
A felvétel dátumának megjelenítése a képen
Automatikus kikapcsolás
LehetĘség van arra, hogy az állóképeken feltüntesse a DÁTUMOT /
ÓRÁT.
Ez a funkció kikapcsolja a fényképezĘgépet a beállított idĘ eltelte
után, megkímélve az elemeket a fölösleges használattól.
- Almenük
[Ki] : A kikapcsolási funkció nem
Formázás
mĦködik.
Visszaállítás
Dátum és idĘ
:Ki
[1 perc], [3 perc]*, [5 perc], [10 perc]
Ki
IdĘzóna
:London
1 perc
: Ha a fényképezĘgépet az
Fájl számozás
:Sorozat
3 perc
5 perc
itt meghatározott ideig nem
Dátumozás
:Ki
10 perc
Auto kikapcs.
:3 perc
használják, a készülék
Vissza
Beállítás
automatikusan kikapcsol.
- Almenük
[Ki]*
: A DÁTUM és ÓRA nem
jelenik meg a képfájlban.
[Dátum]
: Csak a DÁTUM jelenik
meg a képfájlban.
[Dátum és idĘ] : A DÁTUM és ÓRA
megjelenik a képfájlban.
Formázás
Visszaállítás
Dátum és idĘ
IdĘzóna
Fájl számozás
Dátumozás
Auto kikapcs.
Vissza
:Ki
Ki
:London
:Sorozat
Dátum
:Ki
Dátum és idĘ
:3 perc
Beállítás
Ä A dátum és idĘ az állókép jobb alsó sarkában jelenik meg.
Ä A bevésési funkció csak álló képek esetében mĦködik.
Ä Bizonyos nyomtatómárkák és a nyomtatási módok mellett
megtörténhet, hogy a képre nyomtatott dátum nem lesz helyes.
- A kikapcsolási beállítás az elem lecserélése esetén is megmarad.
- Ne feledje, hogy az automatikus kikapcsolás funkció nem
mĦködik, PC / Nyomtató módban, diavetítés közben,
hangfelvétel lejátszása közben, videóklip lejátszása közben.
63
Beállítások (
)
A videó kimenet típusának kiválasztása
A fényképezĘgépnek Mozi módban kimenĘ jele NTSC vagy PAL
kódolású. A kiválasztott kimenet attól a készülék típusától függ (monitor
vagy TV készülék stb.), amelyhez a fényképezĘgépet csatlakoztatták.
A PAL mód csak a BDGHI kódolást támogatja.
KülsĘ monitorhoz történĘ csatlakoztatás
Ha a fényképezĘgépet egy külsĘ
monitorhoz csatlakoztatja, a képek
és a menü az LCD monitoron fog
megjelenni.
Video jel
:NTSC
NTSC
AF segédfény
PAL :Be
:Számítógép
USB
PC szoftver
Vissza
Sárga - videó
Fehér - hang
64
:Be
Beállítás
- NTSC : U.S.A, Kanada, Japán, Dél-Korea, Tajvan, Mexikó.
- PAL : Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína, Dánia, Finnország,
Németország, Nagy-Britannia, Hollandia, Olaszország,
Kuvait, Malaysia, Új-Zéland, Szingapúr, Spanyolország,
Svédország, Svájc, Thaiföld, Norvégia.
- Ha TV készüléket használ külsĘ monitorként, a TV készülék egyik
külsĘ vagy AV csatornáját kell kiválasztania.
- Digitális zaj keletkezik a külsĘ monitoron, azonban ez nem
mĦködési hiba.
- Ha a kép nincs a képernyĘ közepén, a TV-készülék állítógombjaival
állítsa középre.
- Ha a fényképezĘgépet külsĘ monitorhoz csatlakoztatja, megtörténhet,
hogy a kép bizonyos részei nem jelennek meg.
- Ha a fényképezĘgépet külsĘ monitorhoz csatlakoztatja, a menü
a külsĘ monitoron látható, és a menük funkciói megegyeznek az
LCD kijelzĘn megjelenĘkével.
Beállítások (
)
Auto fókusz lámpa
Az USB beállítása
Az automatikus fókusz lámpája be-, és kikapcsolható.
Ha a fényképezĘgép beállítása sikertelen, hogy USB-kábellel
automatikusan csatlakozzon egy számítógéphez vagy Nyomtatóhoz,
kézzel beállíthatja a [Számítógép] vagy [Nyomtató] értéket.
- Almenük
[Ki] : Az AF lámpa nem gyullad
ki gyenge megvilágítású
környezetben.
[Be]* : Az AF lámpa kigyullad gyenge
megvilágítású környezetben.
Video jel
AF segédfény
USB
PC szoftver
Vissza
:NTSC
:Be
Ki
Be :Számítógép
:Be
Beállítás
-[USB] almenük:
[Számítógép]*
: Ha a készülék nem
Video jel
:NTSC
AF segédfény
:Be
ismeri fel automati:Számítógép
USB
Számítógép
kusan a
PC szoftver
:Be
Nyomtató
csatlakoztatott
Üzemmód kivál.
külsĘ eszközt, akkor
számítógép csatlaVissza
Beállítás
koztatását feltételezi.
[Nyomtató]
: Ha a készülék nem ismeri fel automatikusan a
csatlakoztatott külsĘ eszközt, akkor nyomtató
csatlakoztatását feltételezi.
[Üzemmód kivál.] : Az USB üzemmód kiválasztása, amikor a
fényképezĘgépet egy másik készülékhez
csatlakoztatja.
PC szoftver
Az Intelli-studio beállítása úgy, hogy automatikusan elinduljon,
amikor a fényképezĘgépet a számítógéphez csatlakoztatja.
- Az [PC szoftver] almenü: [Ki], [Be]*
Video jel
:NTSC
AF segédfény
:Be
USB
:Számítógép
PC szoftver
:Be
Ki
Be
Vissza
Beállítás
65
A lejátszás mód indítása
Kapcsolja be a fényképezĘgépet és válassza ki a Lejátszás módot a
lejátszás mód gombjának ( Î ) megnyomásával. A fényképezĘgép
a memóriában tárolt képeket kezdi lejátszani.
Ha memóriakártyát helyez a fényképezĘgépbe, a készülék összes
funkciója csak a memóriakártyára vonatkozik.
Ha fényképezĘgépben nincs memóriakártya, a készülék összes
funkciója csak a belsĘ memóriára vonatkozik.
Állókép lejátszása
1. Válassza ki a LEJÁTSZÁS módot
a lejátszás mód gombjának ( Î )
megnyomásával.
2. Az LCD kijelzĘn a memóriában
legutóbb tárolt kép jelenik meg.
3. Válasszon ki egy megjeleníteni
kívánt kívánt képet a balra/ jobbra
gomb segítségével.
Ä Nyomja le és tartsa lenyomva a
balra vagy jobbra gombot, hogy
gyorsított módban jelenítse meg a
képeket.
66
Videóklip lejátszása
1. A balra/ jobbra gomb segítségével
válassza ki a lejátszandó videóklipet.
2. Videoklip lejátszásához nyomja meg az
OK gombot.
- A videoklip lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg ismét az OK
Lejátszás
Rögzítés
gombot.
- A videoklip újraindításához nyomja
meg ismét az OK gombot.
- A videoklip lejátszás közbeni
visszacsévéléséhez nyomja meg
a balra gombot. A videoklip gyors
elĘrecsévélése érdekében nyomja
meg a jobbra gombot.
- A videoklip lejátszásának leállításához nyomja meg az OK
gombot, majd a Balra vagy Jobbra gombot.
A lejátszás mód indítása
A videóklip rögzítĘ funkció
Hangfelvétel lejátszása
Felvehet állóképeket a videóklipbĘl.
1. A balra/ jobbra gomb segítségével
válassza ki a lejátszandó hangfelvételt.
2. Rögzített hangfájl lejátszásához
nyomja meg az OK gombot.
- A hangfelvétel lejátszásának
Lejátszás
szüneteltetéséhez nyomja meg ismét
az OK gombot.
- A hangfelvétel újraindításához nyomja meg az OK gombot.
- A hangfelvétel lejátszás közbeni visszacsévéléséhez nyomja
meg a BALRA gombot. A hangfelvétel gyors elõrecsévélése
érdekében nyomja meg a jobbra gombot.
- A hangjegyzet lejátszásának leállításához nyomja meg a Le
gombot.
Videóklip felvétele
1. Nyomja meg az OK gombot a
videoklip lejátszása közben. Majd
nyomja meg a Le gombot.
2. A szüneteltetett videóklip új fájlnév
alatt kerül elmentésre.
Lejátszás
Rögzítés
[Szüneteltetve]
Ä A rögzített videoklip fájl az
eredeti videoklip méretével azonos
méretĦ (1280x720HQ, 1280x720,
640X480, 320X240).
Ä Ha megnyomja a Le gombot a
videoklip elején, a videoklip elsĘ
képkockáját menti állóképként.
[Nyomja meg a Le gombot]
67
A lejátszás mód indítása
Az LCD kijelzĘ
Hangmemo lejátszása
Az LCD kijelzĘ a megjelenített kép fényképezési információit jeleníti meg.
1. Válasszon ki egy állóképet, amelynek
van hangmemoja.
2. A hangjegyzet lejátszásához nyomja
meg az OK gombot.
- A hangjegyzet szüneteltetéséhez
nyomja meg ismét az OK gombot.
- A hangjegyzet újraindításához
nyomja meg az OK gombot.
Lejátszás
Szünet
68
Sz.
1
Leírás
Lejátszás mód
Ikon
2
Hangmemo
85. oldal
3
DPOF
86. oldal
4
5
Védelem
Mappanév & fájlnév
6
Memóriakártya ikon
-
7
Elem
15. oldal
8
9
10
11
12
13
ISO
Blende értéke
Rekeszzár sebesség
Vaku
Képméret
Felvétel dátuma
100-0010
80~3200
F3.5 ~ F5.9
8 ~ 1/2,000
On/Off
4320X3240 ~ 320X240
2010/01/01
Oldal
66. oldal
83. oldal
62. oldal
41. oldal
25. oldal
34. oldal
40. oldal
62. oldal
A fényképezĘgép gombjainak használata
a készülék beállításához
Lejátszás módban a fényképezĘgép gombjai segítségével a
Lejátszás mód funkcióit saját igényeinek megfelelĘen állíthatja be.
A lejátszás mód gomb
Ha a fényképezĘgépet a POWER gombbal kapcsolta be, nyomja meg egyszer a
Lejátszás mód gombot, hogy Lejátszás
módba váltson, és még egyszer nyomja,
hogy átváltson Felvétel módba.
A készüléket a Lejátszás gomb megnyomásával is be lehet
kapcsolni. Ekkor a fényképezĘgép rögtön Lejátszás módra vált.
Nyomja meg ismét a Lejátszás gombot a fényképezĘgép kikapcsolásához.
Manner mód: A Manner mód kiválasztásához nyomja a Lejátszás
mód gombot 3 másodpercnél tovább. A Manner
módban nincs MĦködési hang, Hangeffektus,
KezdĘ hang és Zárhang. A Manner mód törléséhez
kapcsolja be a fényképezĘgépet a POWER gomb
megnyomásával.
MiniatĦr ( º ) / Nagyítás ( í ) pöcök
Intelligens album
Több képet jeleníthet meg egyszerre, a kiválasztott képet
kinagyíthatja, és a kép kiválasztott részét kivághatja és elmentheti.
1. Amikor egy kép van megjelenítve,
forgassa balra a MiniatĦr pöcköt az
Intelligens album képernyĘ megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a balra/jobbra gombot,
hogy a kívánt képre lépjen.
3. Forgassa jobbra a Digitális zoom
pöcköt a normál megjelenítési módba
való visszatéréshez.
Forgassa balra a
MiniatĦr (º) pöcköt.
Forgassa jobbra a Digitális
zoom (í) pöcköt.
11
12
SzĦrĘ
[A kiemelt kép]
1
3
5
2010.01.01
[Intelligens album 3
miniatĦrös ablaka]
69
MiniatĦr ( º ) / Nagyítás ( í ) pöcök
Ŷ Fájlok keresése és törlése
Ŷ Intelligens album szĦrĘ
1. Az Intelligens album képernyĘn forgassa
balra a MiniatĦr pöcköt.
2. A MiniatĦr pöcök minden balra forgatásakor megjelennek a megfelelĘ kategória
fájljai az Intelligens album képernyĘn.
3. Válassza ki a fájlt a Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal.
4. A kiválasztott fájl törléséhez nyomja meg a Törlés ( Õ ) gombot.
1. Az Intelligens album módban nyomja
meg a MENU gombot.
2. A kívánt kategória kiválasztása lehetĘvé
teszi a fájlok kategorizálását és keresését
a fel/le gomb segítségével.
Típus
Dátum
Szín
Hét
Arc
11
12
Vissza
1
3
5
Beállítás
Ŷ A kategóriák ismertetése
11
12
1
SzĦrĘ
3
5
2010.01.01
[3 miniatĦrös ablak]
11
12
SzĦrĘ
1
3
5
2010.01.01
[9 miniatĦrös ablak]
11
12
SzĦrĘ
1
3
5
2010.01.01
Kategória
[20 miniatĦrös ablak]
Ɣ Amikor az Intelligens album fut, vagy egy kategória ki van
jelölve, ez pár másodpercig is eltarthat a felvett anyag
mennyiségétĘl függĘen. Ez nem hiba, kérjük várjon, amíg
megjelenik az Intelligens album képernyĘ.
Leírás
Típus
Kategorizálás a fájltípus alapján
(pl. kép, videó vagy hang)
Dátum
Kategorizálás a felvétel dátuma alapján
Szín
Kategorizálás a fĘszín alapján.
Hét
Kategorizálás a felvétel hete alapján
Arc
Az Arcfelismerés módban lefotózott
arcoktól függĘen kategorizálásra kerülnek.
Fájlformátum
Képek,
videók,
hang
Ɣ Az [Arc] kategória csak akkor jelenik meg, ha az arcokról
készített képek Arcfelismerés üzemmódban lettek készítve.
70
MiniatĦr ( º ) / Nagyítás ( í ) pöcök
Képnagyítás
1. Válassza ki a képet, amelyiket fel
szeretné nagyítani, majd tolja a Digitális
zoom pöcköt jobbra. Ekkor a
kiválasztott kép digitálisan felnagyítódik.
2. A kép különbözĘ részei az ötfunkciós
gomb megnyomásával tekinthetĘk
meg.
3. Tolja a MiniatĦr pöcköt balra a
felnagyított kép eredeti méretre történĘ
visszaállításához.
- Azt, hogy a kép nagyított megjelenítésben van-e vagy sem annak alapján tudja
Képkivágás
eldönteni, hogy az LCD kijelzĘ jobb felsĘ
sarkában látható-e vagy sem a
képnagyítás ikon. (Ha a kép nem nagyított megjelenítésben látható,
az ikon nem látható a kijelzĘn.) Ugyanakkor a kinagyítás területét is
ellenĘrizheti.
- A videóklipek és WAV fájlok nem nagyíthatók.
- Egy kép nagyítása esetén a kép minĘségének gyengülése
tapasztalható.
A maximális nagyítási arány egyenesen arányos a kép méretével
Képméret
Maximális
X13.5 X11.1 X11.1 X10.2
nagyítási arány
X8.1
X6.4
X3.2
Vágás: A kép bármely részét kivághatja, majd külön képként mentheti el.
1. Válassza ki azt a képet, amelyet ki
szeretne nagyítani, majd nyomja meg
Kivágja?
a nagyítás gombot. Nyomja meg az
Igen
OK gombot. Ekkor egy üzenet jelenik
Nem
meg.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a
Jóváhagyás
fel / le gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot.
- [Igen] : A kivágott kép új fájlnévvel kerül elmentésre,
és megjelenik az LCD kijelzĘn.
- [Nem] : A vágás menü eltĦnik.
Ä Ha a fennmaradt tárhely nem elég ahhoz, hogy a kivágott képet
elmentse, a kivágás nem hajtható végre.
71
Info (DISP) / Fel gomb
Lejátszás és szüneteltetés / OK gomb
Ha a menü látható az LCD kijelzõn, a FEL gomb irányváltó gombként mĦködik. Ha a menü nem látható az LCD kijelzĘn, akkor az
Info(DISP) gomb megnyomásakor a megjelenített kép információit
jeleníti meg az LCD kijelzĘn.
Lejátszás módban a Lejátszás és szüneteltetés / OK gomb a
következĘ funkciót látja el:
- Ha az LCD kijelzĘn menü látható, az OK gomb segítségével
erĘsítheti meg azokat az adatokat, amelyeket az ötfunkciós
gombbal változtatott meg.
- Ha hangmemóval rendelkezõ állókép, hangfelvétel vagy videoklip
lejátszása van folyamatban
·Stop módban
: A hangmemóval rendelkezĘ állókép,
hangfelvétel vagy videoklip lejátszása
elindul.
·Lejátszás közben : A lejátszás ideiglenesen leáll.
·Szünet módban : A lejátszás folytatódik
Info ( DISP ) gomb
Info ( DISP ) gomb
Info ( DISP ) gomb
Lejátszás
Szünet
Stop
[A hangfelvétel lejátszása leáll] [A hangfelvétel lejátszása]
72
Lejátszás
Stop
[A hangfelvétel szünetel]
Balra / Jobbra / Le / MENU gomb
Törlés ( Õ ) gomb
BALRA / JOBBRA / LE / MENU gombok a következĘket aktiválják:
Ezzel a memóriában tárolt képeket törölhet. Az Újrahasznosító kosár
funkció (85. old.) aktiválásával törölt fényképeket állíthat vissza.
- BALRA gomb
: Ha a menü látható, a BALRA gomb irányváltó
gombként mĦködik. Ha a kijelzĘn nem látható
menü, a BALRA gombbal választhatja ki az
elĘzĘ képet.
- JOBBRA gomb : Ha a menü látható, a JOBBRA gomb irányváltó
gombként mĦködik. Ha a kijelzĘn nem látható
menü, a JOBBRA gombbal választhatja ki a
következĘ képet.
- LE gomb
: Ha a menü látható, a LE gomb irányváltó
gombként mĦködik.
- MENÜ gomb
: A MENÜ gomb megnyomására az egyes
fényképezĘgép módokhoz kapcsolódó menük
jelennek meg az LCD kijelzĘn. Ha ismét
lenyomja a gombot, az LCD kijelzĘ visszatér az
eredeti képernyĘre.
1. Válassza ki a törlendĘ képet a BALRA /JOBBRA gomb
segítségével, majd nyomja meg a TÖRLÉS ( Õ ) gombot.
Fájl törlése?
Fájl törlése?
Igen
Nem
Több törlése
Igen
Nem
Több törlése
11
Beállítás
[Egy kép]
12
1
3
5
Beállítás
[MiniatĦr kép]
2. Törölni kívánt képek hozzáadásához válassza a [Több törlése]
menüt.
- Balra / Jobbra gomb : Képek
kiválasztása
- OK gomb : kijelölés törlésre
- Fn gomb : kijelölés jóváhagyása
ElĘzĘ
Választás
KövetkezĘ
Törlés
3. Válassza ki a kívánt almenü értéket a Fel / Le gomb
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha az [Igen] lehetĘséget választja : törli a kiválasztott képeket.
- Ha a [Nem] lehetĘséget választja : nem törli a képeket.
73
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzõn
A LEJÁTSZÁS mód funkciói az LCD kijelzĘ segítségével változtathatók
meg. LEJÁTSZÁS módban nyomja meg a MENÜ gombot, hogy az
LCD kijelzĘn megjelenjen a menü. A Lejátszás módban beállítható
menük az alábbiak. A lejátszás menü beállítása után a LEJÁTSZÁS
mód gombjával vagy a rekeszzár gombjával fényképezhet.
Menü
FĘmenü
Átméretezés
Forgatás
Szerkesztés
(
)
Képstílus
választás
Intelligens
szĦrĘ
Képbeállítás
Diavetítés
(
)
74
Indítás
Képek
Almenü
2592X1944
2048X1536
1024X768
2592X1728
1776X1184
2560X1440
1920X1080
KezdĘkép
90˚ jobbra
90˚ balra
180˚
Normál
Szkeccs
Páramentesítés
Lágy
Élénk
Természetes
Régies
HĦvös
Nyugodt
Klasszikus
Negatív
Egyéni RGB
Normál
MiniatĦr
Címkézés
Halszem 1
Halszem 2
Ki
ACB
Vörösszem jav.
Arc retusálás
Világosság
Kontraszt
Színtelítettség
Öregített
Lejátszás /
Ismételt lejátszás
Összes
Dátum
Kiválasztás
-
Oldal
76 . oldal
77 . oldal
Menü
Diavetítés
)
(
FĘmenü
Almenü
IdĘköz
1, 3, 5, 10 mp
-
Ki
Fátyolos
-
Zene
Effektus
Védelem
77 . oldal
Kedv. arcok
lista szerk.
Lomtár
78 . oldal
EsĘs
Mélázó
-
Kalandos
ėszi
-
Ki
Nyugodt
-
Ragyogó PihentetĘ
Vidám
Törlés
Fájl opciók
Hangjegyzet
(
)
Másodlagos menü Oldal
Kedves
DPOF
-
Összes
Igen / Nem
Kiválasztás
-
Összes
Feloldás / Lezárás
Rangs. Szerk.
-
My Star törlése
-
Ki
Be
-
Visszaállít
-
-
Ki
-
Be
Igen
Választás /
Összes /
Visszaállít
Igen / Nem
Választás /
Összes /
Visszaállít
-
Nem
-
Méret
81 . oldal
81 . oldal
Index
Kártyára másol
82 . oldal
82 . oldal
-
Kiválasztás
Egyképes
79 . oldal
-
82 . oldal
83. oldal
83 . oldal
84 . oldal
85 . oldal
85 . oldal
86 . oldal
~
87 . oldal
88 . oldal
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzĘn
Ez a menü akkor áll rendelkezésre, amikor a fényképezĘgépet USB
kábellel csatlakoztatják egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz
(közvetlen kapcsolat a fényképezĘgéppel, külön megvásárolható).
Menü
FĘmenü
Képek
Méret
❹
Elrend.
Almenü
Másodlagos menü
Egy kép
-
Összes kép
-
Auto.
-
Lev. lap
-
Kártya
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
Auto.
-
Teljes
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
Menü
Oldal
FĘmenü
Típus
90. oldal
MinĘség
❹
Dátum
Fájlnév
90. oldal
Visszaállítás
Almenü
Másodlagos menü Oldal
Auto.
-
Sima
-
Fotó
-
Fast Photo
-
Auto.
-
Vázlat
-
Normál
-
Legjobb
-
Auto.
-
Ki
-
Be
-
Auto.
-
Ki
-
Be
-
Igen
-
Nem
-
90 oldal
91. oldal
Ä A menük elĘzetes értesítés nélkül változhatnak.
75
Szerkesztés (
)
Átméretezés
Az elkészített képek felbontásának (méretének) megváltoztatására
használható. Válassza ki a [KezdĘkép] gombot, hogy a képet
kezdĘképként mentse el.
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd
az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a
Szerkesztés menüben az [Átméretezés]
(
) menülapot, majd nyomja meg az
OK gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra /
Jobbra gombbal, majd nyomja meg az
OK gombot.
Átméretezés
Vissza
Átméretezési típusok
Lépés
( o : Választható)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
76
o
o
o
o
o
o
- Egy nagyméretĦ kép kisebb méretĦvé változtatható, azonban ez
fordítva nem mĦködik.
- Csak a JPEG képek méretezhetĘk át. A videóklipek (AVI),
hangfelvételek (WAV) nem méretezhetĘk át.
- Csak azon fájlok felbontását lehet megváltoztatni, amelyek
tömörítési formátuma JPEG 4:2:2.
- Az átméretezett kép új fájlnév alatt kerül elmentésre. A [KezdĘkép]
nem a memóriakártyán, hanem a belsĘ memóriában tárolódik.
- Egy új felhasználó képet ment el, a két felhasználó kép közül az
egyiket sorrendben törli.
- Ha a tárhely nem elegendĘ ahhoz, hogy az átméretezett képet
befogadja, a [Memória megtelt] üzenet jelenik meg az LCD
kijelzĘn, és az átméretezett kép nem tárolódik.
Szerkesztés (
)
Kép elforgatása
Képstílus választás
A tárolt képek különféle szögben forgathatók el.
Ezzel a funkcióval a fényképezĘgép lehetĘvé teszi különbözĘ
effektusok alkalmazását a képekre.
1. Nyomja meg a lejátszás gombot,
majd az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a
Képstílus választás
Szerkesztés menüben az [Képstílus
választás] (
) menülapot, majd
nyomja meg az OK gombot.
Vissza
Lépés
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra /
Jobbra gombbal, majd nyomja meg az
OK gombot.
1. Nyomja meg a lejátszás gombot, majd
az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a Szerkesztés menüben az [Forgatás] ( ò ) menülapot, majd nyomja meg az OK gombot.
3.Válassza ki a kívánt almenüt a Balra /
Jobbra gombbal, majd nyomja meg az OK
gombot.
90˚ jobbra
Vissza
90˚ balra
Lépés
[ ô : 90˚ jobbra]
: A kép elforgatása az
óramutató járásával
megegyezĘ irányban
Vissza
Forgatás
Vissza
Lépés
Stílus üzemmód
180˚
Lépés
[ ó : 90˚ balra]
: A kép elforgatása az
óramutató járásával
ellentétes irányba
Vissza
Lépés
[ õ : 180˚]
: A kép elforgatása
180 fokkal
Ä Ha az elforgatott képet megjeleníti az LCD kijelzĘn, megtörténhet,
hogy a kép bal- és jobboldalán üres rész látható.
Ikon
Leírás
Normál
Stílus effektust nem alkalmaz
Szkeccs
Szkeccs stílus.
Páramentesítés
KiemelĘ stílus.
Lágy
Szoft stílus kerül alkalmazásra
Élénk
Élénk stílus kerül alkalmazásra
Természetes
Természetes, letisztult stílus kerül alkalmazásra.
Régies
Barna tónusú stílus kerül alkalmazásra.
HĦvös
HĦvös stílus kerül alkalmazásra
Nyugodt
Klasszikus
Negatív
Egyéni RGB
Nyugodt stílus kerül alkalmazásra.
Klasszikus stílus kerül alkalmazásra
A fotó beállítása negatívra.
RGB-tónus megadása egy saját fotóstílus
létrehozásához.
4. A módosított kép új fájlnév alatt menti el a készülék.
77
Szerkesztés (
)
Egyéni RGB
Intelligens szĦrĘ
Az R (Piros), G (Zöld) és B (Kék)
értékeket lehet megváltoztatni.
Egyedi fényképek készítéséhez alkalmazzon különbözĘ lencseeffektusokat.
Vissza
Lépés
- OK gomb : Kiválaszt / beállít egy
egyéni színt
- Fel / le gomb : R, G, B kiválasztása
- Balra / Jobbra gomb : Az érték
módosítása
Vissza
Lépés
1. Nyomja meg a lejátszás gombot,
majd az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a
Szerkesztés menüben az [Intelligens
) menülapot, majd
szĦrĘ] (
nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Balra /
Jobbra gombbal, majd nyomja meg az
OK gombot.
Intelligens szĦrĘ
78
Ikon
Intelligens szĦrĘ
Vissza
Lépés
Leírás
Normál
Nincs effektus
MiniatĦr
ÉlethĦ miniatĦrök készítése egy
életnagyságú helyszínrĘl vagy tárgyról. A
fényképen lévĘ homályos részek miatt a téma
sokkal kisebbnek tĦnik, mint amilyen
valójában.
Címkézés
Alkalmazzon régies színeket,
erĘs kontrasztokat és erĘteljes háttérelmosást.
Halszem 1
A halszemoptika vizuális hatásának
eléréséhez eltorzítja az objektumokat.
Halszem 2
A halszemoptika vizuális hatásának
eléréséhez besötétíti a keret széleit és
eltorzítja az objektumokat.
Szerkesztés (
)
Arc retusálás
Képbeállítás
1. Nyomja meg a Lejátszás gombot, majd pedig az MENU gombot.
2. Válassza ki a Fel / Le gombokkal a Szerkesztés menüben az
[Képbeállítás] (
) menülapot, majd nyomja meg az OK gombot.
ACB
Automatikusan állítani tudja a sötét terület világosságát, amelyet
az alulexponálás okoz.
1. Válassza ki a (
)-t a Balra / Jobbra
gomb segítségével, majd nyomja meg
az OK gombot.
2. Megjelenik a [Új kép készítése] üzenet, és
a kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
Makulátlanul tisztává és gyönyörĦvé teheti a bĘrt a képen.
1. Válassza ki a (
)-t a Balra /
Jobbra gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot. Ezután
megjelenik az arcretusálás mértékének beállítására szolgáló sáv.
2. Az arcretusálás mértékét a Balra / Jobbra gomb segítségével változtathatja.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy
új fájlnév alatt kerül elmentésre
Arc retusálás
Vissza
Lépés
ACB
Vissza
Lépés
Világosság szabályozó
A kép fényességének beállítására használható.
1. Válassza ki a (
)-t a Balra /
Jobbra gomb segítségével, majd
nyomja meg az OK gombot. Ezután
megjelenik a fényerĘ mértékének
beállítására szolgáló sáv.
2. Állítson a fényességen a Balra/Jobbra
gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy
új fájlnév alatt kerül elmentésre.
Vörös szem hatás kijavítása
A rögzített képeken látható vörös szem hatás kijavítható.
1. Válassza ki a ( )-t a Balra / Jobbra
gomb segítségével, majd nyomja meg
az OK gombot.
2. Megjelenik a [Új kép készítése] üzenet, és
a kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
Vörösszem jav.
Vissza
Világosság
Vissza
Lépés
Lépés
79
Szerkesztés (
)
Kontraszt vezérlĘ
Zajhatás
A kép kontrasztjának beállítására használható
1. Válassza ki a ( )-t a Balra / Jobbra
gomb segítségével, majd nyomja meg az
OK gombot. Ezután megjelenik a kontraszt
mértékének beállítására szolgáló sáv.
2. Állítson a fényességen a Balra/Jobbra
gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy új
fájlnév alatt kerül elmentésre.
Hozzáadhat hangot a képhez, hogy a kép még klasszabb
legyen.
Kontraszt
Vissza
Lépés
A kép színtelítettségének megváltoztatására használható.
80
Öregített
Vissza
Színtelítettség vezérlĘ
1. Válassza ki a (
)-t a Balra / Jobbra
gomb segítségével, majd nyomja meg az
OK gombot. Ezután megjelenik a telítettség mértékének beállítására szolgáló sáv.
2. Állítson a fényességen a Balra/Jobbra
gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy új
fájlnév alatt kerül elmentésre.
1. Válassza ki a (
)-t a Balra / Jobbra
gomb segítségével, majd nyomja meg az
OK gombot.
2. Megjelenik a [Új kép készítése] üzenet, és
a kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
Színtelítettség
Vissza
Lépés
Lépés
A Többszörös diavetítés indítása (
)
A képeket meg lehet jeleníteni folyamatosan, elĘre megadott
sebességgel. A Többszörös diavetítés opciót úgy indíthatja, ha a
kamerát egy külsĘ monitorhoz csatlakoztatja.
1. Nyomja meg a lejátszás mód gombját, majd a menü gombot.
2. Válassza ki a [Diavetítés] menüt a Fel / Le gombok segítségével.
A Többszörös diavetítés indítása
A Többszörös diavetítés csak [Indítás] menüben indítható.
Indítás
1. A Fel / Le gombok segítségével
Lejátszás
Képek
Ismételt:Összes
lejátszás
válassza ki a [Indítás] menüt, majd
1 mp
IdĘköz
nyomja meg a Jobbra gombot.
Ki
Zene
Effektus
Ki
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel /
Le gomb segítségével.
Vissza
Beállítás
[Lejátszás]
: A Többszörös
diavetítés bezárul egy ciklus után.
[Ismételt lejátszás] : A Többszörös diavetítés addig ismétlĘdik,
amíg le nem állítják.
3. Nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a diavetítést.
- A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg ismét az OK
gombot.
- Ha újra megnyomja az OK gombot, a diavetítés újraindul.
- A diavetítés leállításához nyomja meg az OK gombot, majd a
Balra vagy Jobbra gombot.
:
:
:
Képek kiválasztása
Kiválaszthat képeket megtekintésre
1. A Fel / Le gombok segítségével
válassza ki a [Képek] menüt, majd
nyomja meg a Jobbra gombot
Indítás
Képek
IdĘköz
Zene
:Összes
Összes
:1 mp
Dátum
:Ki
Kiválasztás
Effektus
:Ki
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel /
Le gomb segítségével.
Vissza
Beállítás
[Összes] : A memóriába mentett
valamennyi kép lejátszásra kerül. A beállítások
elmentéséhez nyomja meg az OK gombot.
[Dátum]
: Egy bizonyos idĘben rögzített képek kerülnek
lejátszásra. A beállítások elmentéséhez nyomja
meg az OK gombot.
[Kiválasztás] : Csak a kiválasztott kép lejátszása. A kiválasztott
képet elmentheti mint [Választás1], [Választás2]
és [Választás3]. Ha elmenti a kiválasztott képet
az [Új Választás] paranccsal, az mint [Választás1]
kerül mentésre. De ha az új képet ismét menti az
[Új Választás] opcióval, az elĘbbi kép, amelyet
mint [Választás1] mentett, automatikusan mint
[Választás2] kerül mentésre. Megváltoztathatja és
törölheti a képeket, amelyeket mint [Választás1],
[Választás2] és [Választás3] mentett. A beállítások
elmentéséhez nyomja meg az Fn gombot.
3. A diavetítés elindításához válassza ki a [Indítás] menü
[Lejátszás] vagy [Ismételt lejátszás] opcióját.
81
A Többszörös diavetítés indítása (
)
A lejátszási idĘköz beállítása
Háttérzene beállítása
A Többszörös diavetítés játszási intervallumának beállítása.
A Többszörös diavetítés zenéjének beállítása.
1. Válassza ki a [IdĘköz] almenüt a FEL
/ LE gomb segítségével, majd nyomja
meg a JOBBRA gombot.
2. Válassza ki a kívánt idĘközt a Fel / Le
gombok segítségével.
3. A beállítások elmentéséhez nyomja
meg az OK gombot.
Indítás
Képek
IdĘköz
Zene
Effektus
:Összes
:1 mp
1 mp
:Ki
3 mp
5 mp:Ki
10 mp
Vissza
Beállítás
1. Válassza ki a [Zene] almenüt a FEL /
LE gomb segítségével, majd nyomja
meg a JOBBRA gombot.
2. Válassza ki a kívánt zenét a Fel / Le
gombok segítségével.
3. A beállítások elmentéséhez nyomja
meg az OK gombot.
Indítás
Képek
IdĘköz
Zene
Effektus
Ki
:Összes
Fátyolos
EsĘs:1 mp
Mélázó
:Ki
Kalandos
:Ki
ėszi
Vissza
Beállítás
betöltés idõtartama a kép méretétõl és minõségétõl függ.
Miközben a Többszörös diavetítés lejátszás folyamatban van,
egy FILM fájlnak csupán az elsĘ kerete jelenik meg.
Miközben a Többszörös diavetítés lejátszás folyamatban van,
a hangrögzítési fájl nem jelenik meg.
Az intervallum menüfunkciók csal a [Ki] menükben érhetĘk el.
A Többszörös diavetítés effektusainak konfigurálása
A Többszörös diavetítéshez egyedi
képernyĘ effektusokat lehet használni.
1. Válassza ki a [Effektus] almenüt a FEL
/ LE gomb segítségével, majd nyomja
meg a JOBBRA gombot.
2. Válassza ki a kívánt hatástípust a Fel /
Le gombok segítségével.
3. A beállítás megerĘsítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
82
Indítás
IdĘköz
Ki
:Összes
Nyugodt
:1 mp
Ragyogó
Zene
:Ki
PihentetĘ
Effektus
Vidám
:Ki
Kedves
Képek
Vissza
Beállítás
Fájl opciók (
)
1. Nyomja meg a lejátszás mód gombját, majd a menü gombot.
2. Válassza ki a [Fájl opciók] menüt a Fel / Le gombok segítségével.
Képek törlése
Ezzel a memóriában tárolt képeket törölhet. Az Újrahasznosító
kosár funkció aktiválásával törölt fényképeket állíthat vissza.
1. Válassza ki a [Törlés] menüt a Fel / Le
Törlés
Kiválasztás
gombok segítségével. Ezután nyomja meg
Védelem
Összes
a Jobbra gombot.
Kedv. arcok lista szerk.
:Rangs. Szerk.
Lomtár
:Ki
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE
Hangjegyzet
:Ki
gomb segítségével, majd nyomja meg az
DPOF
OK gombot.
Kártyára másol
[Kiválasztás]: A törlendĘ kép kiválasztási
Vissza
Beállítás
ablaka jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép
kiválasztása
- OK gomb: TörlendĘ kép kiválasztása.
( Ë jel)
- Fn gomb : Nyomja meg az Fn gombot,
Választás
Törlés
hogy megjelenjen a nyugtázási üzenet. Válassza az
[Igen] menüt, majd nyomja
meg az OK gombot, hogy
Minden fájl törlése?
törölje a kijelölt képeket.
Igen
[Összes]: Megjeleníti a megerĘsítĘ ablakot.
Nem
Válassza az [Igen] menüt, majd
nyomja meg az OK gombot,
Beállítás
hogy törölje az összes védelem
nélküli képet. Ha nem léteznek védett képek, az összes
kép törlĘdik, majd a kijelzĘn a [Nincs képfájl] üzenet jelenik
meg.
3. A törlés után a kijelzĘ lejátszás módba vált át.
11
12
1
3
5
A memórián tárolt összes fájl közül a védelem nélküli, a
DCIM mappában levĘ fájlok kerülnek törlésre. Ne feledje,
hogy az összes védelem nélküli fájl törlĘdik. A fontos képeit
ezért törlés elĘtt ajánlatos a számítógépre másolni.
A kezdĘképet a fényképezĘgép belsĘ memóriája tárolja
(pl. nem a memóriakártyán), ezért még akkor sem törlĘdik le,
ha a memórián levĘ összes fájlt törlik.
Képek védelme
Ezzel a funkcióval megóvhatja felvételeit a véletlen letörlés ellen (Zár).
Ezzel lehet továbbá a korábban levédett képeket feloldani (Feloldás).
1. Válassza ki a [Védelem] menüt a Fel
/ Le gombok segítségével. Ezután
nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
[Kiválasztás]: A levédendĘ / védelem megszüntetésére választható képek
kiválasztási ablaka jelenik meg.
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép kiválasztása
- OK gomb: A kép levédése / védelmének megszüntetése
- Fn gomb: A változtatásokat elmenti a
készülék, és a menü eltĦnik.
Törlés
Védelem
Kiválasztás
Kedv. arcok lista szerk. Összes:Rangs. Szerk.
Lomtár
:Ki
Hangjegyzet
:Ki
DPOF
Kártyára másol
Vissza
11
12
Választás
Beállítás
1
3
5
Beállítás
83
Fájl opciók (
)
[Összes]: Az összes elmentett kép levédése
/ védelmének megszüntetése
- Ha levéd egy bizonyos képet, az LCD
kijelzĘn a védelem ikon jelenik meg. A
védelem nélküli képeknél nem jelenik
meg az ikon)
- Ha valamely kép ZÁR módban van, védett
a törlés funkció vagy a [Törlés] funkciók
ellen, azonban NEM védett a [Formázás]
funkció ellen.
Kedv. arcok lista szerk.
Mindet levédi?
Lezárás
Feloldás
Beállítás
Az arcképek az intelligens albumban a rangsorolás alapján csoportosíthatók
vagy törölhetĘk. Ez a szolgáltatás csak memóriakártya használata esetén
érhetĘ el.
1. A Fel / Le gombok segítségével
válassza ki a [Kedv. arcok lista szerk.]
menüt, majd nyomja meg a Jobbra /
OK gombot.
2. Válassza ki a kívánt módot a Fel / Le
gombok segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
[Rangs. Szerk.] : Módosíthatja a
regisztrált képek
rangsorolását.
[My Star törlése] : Törölheti a listában
található képeket.
3. Lejátszás módba történĘ visszalépéshez
nyomja meg a MENU gombot.
84
Törlés
Védelem
Kedv. arcok lista szerk.
:Rangs. Szerk.
Rangs. Szerk.
Lomtár
:Ki törlése
My Star
Hangjegyzet
:Ki
DPOF
Kártyára másol
Vissza
Beállítás
Kedv. arcok lista szerk.
Vissza
Beállítás
Fájl opciók (
)
Lomtár
Ha engedélyezi a [Lomtár] használatát, a törölt fájlok abba kerülnek.
A lomtár mérete 27MB. A lomtárból a fájlok visszaállíthatók.
Hangmemo
A hangmemót egy tárolt állóképhez rendelheti hozzá.
Törlés
1. A FEL / LE gomb segítségével
Törlés
Védelem
válassza ki az [Lomtár] menüpontot a,
Kedv. arcok lista szerk.
:Rangs. Szerk.
majd nyomja meg a JOBBRA gombot.
Lomtár
:Ki
Ki
Hangjegyzet
:Ki
2. A FEL / LE gomb segítségével
Be
DPOF
Visszaállít
válassza ki a kívánt almenüt, majd
Kártyára másol
nyomja meg az OK gombot.
Vissza
Beállítás
[Ki]
: Nem kívánja használni a lomtár funkciót.
[Be]
: A törölt képek a lomtár mappában (újrah. mappa)
kerülnek mentésre.
[Visszaállít] : EbbĘl a mappából állíthatja vissza a törölt képeket.
3. A módosított beállítás elmentéséhez kattintson az OK gombra.
Védelem
Kedv. arcok lista szerk.
:Rangs. Szerk.
Lomtár
:Ki
Hangjegyzet
DPOF
Kártyára másol
Vissza
Ki
:Ki
Be
Beállítás
[Hangmemo menü]
Indítás
[Felvételre felkészülve]
Stop
[Hangfelvétel folyamatban]
- Nyomja meg az exponálógombot legfeljebb 10 másodpercnyi
hang felvételéhez egy tárolt állókép mellé.
- A felvétel leállításához nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
Az Újrahasznosító kosár funkció csak fényképeknél
mĦködik.
Ha az összes képet egyszerre törli, ezek nem kerülnek át
az Újrahasznosító kosárba. Ha az Újrahasznosító kosár
megtelt, az elsĘ elmentett képnél kezdve sorban törölni
fogja Ęket.
Még ha ki is kapcsolja az Újrahasznosítás funkciót, az
Újrahasznosító kosár akkor is megtartja a képeket.
Ha a beépített/külsĘ memóriát formázza, az Újrahasznosító
kosárban szereplĘ összes kép törlĘdni fog.
85
Fájl opciók (
)
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format – Digitális nyomatrendelési
formátum) a memóriakártya MISC mappájában nyomtatási
információk elmentését teszi lehetĘvé. Válassza ki a nyomtatni
kívánt képeket, valamint a példányszámot.
Ha a kijelzĘn megjelenítet kép rendelkezik DPOF adatokkal, az
LCD kijelzĘn megjelenik a DPOF ikon. A képek DPOF
nyomtatókkal, de egyre több fotólaboratóriumban is
kinyomtathatók.
Ez a funkció nem használható videoklipekkel és hangfelvételekkel.
Ha a széles látószögĦ képet széles látószögĦ nyomtatási képként
nyomtatják ki, megtörténhet, hogy a kép bal- és jobboldali része
lemarad a nyomtatott képrĘl. A kép kinyomtatása elĘtt gyĘzĘdjön
meg arról, hogy a nyomtató támogatja a széles látószögĦ
nyomtatást. Ha a képet fotós laboratóriumban nyomtatják ki, kérje,
hogy a képet széles látószögĦ képként nyomtassák ki. (Bizonyos
fotós laboratóriumok nem rendelkeznek olyan felszereléssel, ami
széles látószögĦ nyomtatást tesz lehetĘvé.)
86
Egyképes
Ez a funkció lehetĘvé teszi a nyomtatási minĘség belefoglalását
a tárolt képbe.
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel
Törlés
Védelem
/ Le gombok segítségével. Ezután
Kép kiválasztása
Kedv. arcok
lista szerk.
:Rangs. Szerk.
nyomja meg a Jobbra gombot.
Választás
Lomtár
:Ki
Egyképes
Összes
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot,
Hangjegyzet
:Ki
Visszaállít Index
DPOF
hogy megjelenítse a [Egyképes]
Méret
Kártyára másol
almenüt.
Vissza
Beállítás
3. Válassza ki a kívánt almenüt a fel /
le gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
[Választás]: A nyomtatandó kép
kiválasztási ablaka jelenik
meg.
Mennyiség
Beállítás
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Válassza ki a
nyomtatandó
képet.
- Zoom W / T pöcök: Válassza ki a
01
példányszámot.
[Összes]: Állítsa be az összes kép
számára a példányszámot,
Mennyiség
Beállítás
kivéve a videóklipeknek és
hangfelvételeknek.
- Fel / le gomb: Válassza ki a példányszámot
[Visszaállít]: A nyomtatás beállításának megszakítása.
4. Nyomja meg az OK gombot a beállítás jóváhagyásához.
)
Ha egy kép DPOF instrukciókat hordoz, a DPOF ikon(
fog megjelenni.
11
12
1
3
5
Fájl opciók (
)
Index
A képek (kivéve a videóklipeket és hangfelvételeket) index
típusként kerülnek nyomtatásra.
Törlés
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel / Le
Védelem
gombok segítségével. Ezután nyomja
Kedv. arcok lista szerk.
:Rangs. Szerk.
Index beállítása?
meg a Jobbra gombot.
Lomtár
:Ki
Igen
Egyképes
Nem
Hangjegyzet
:Ki
2. Válassza ki a [Index] menüt, és nyomja
Index
DPOF
Méret
meg ismét a jobb gombot. Almenü
Kártyára másol
Vissza
Beállítás
jelenik meg.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL / LE gomb segítségével.
Ha az [Igen] lehetĘséget választja : A kép indexformátumban
kerül nyomtatásra.
Ha a [Nem] lehetĘséget választja : Az indexnyomtatási
beállítás visszavonása.
4. A beállítás megerĘsítéséhez nyomja meg az OK gombot.
Nyomtatási méret
A memóriakártyán tárolt képekhez meghatározhatja a nyomtatási méretet.
A [Méret] menü csak a DPOF 1.1 kompatibilis nyomtatókkal használható.
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel
Törlés
/ Le gombok segítségével. Ezután
Védelem
Kép kiválasztása
nyomja meg a Jobbra gombot.
Kedv. arcok lista szerk.
:Rangs. Szerk.
Választás
Lomtár
:Ki
2. Válassza ki a [Méret] menüt, és
Egyképes
Összes
Hangjegyzet
:Ki
Visszaállít
Index
nyomja meg ismét a jobb gombot.
DPOF
Méret
Kártyára másol
Almenü jelenik meg.
Vissza
Beállítás
3. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL /
LE gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
[Választás]: A nyomtatandó kép méretének kiválasztási ablaka
jelenik meg.
Méret
Beállítás
- Fel / Le / Balra / Jobbra: Egy kép
kiválasztása.
- Zoom W / T pöcök: Az nyomtatási
méret módosítása.
3X5
- Fn gomb: A változtatásokat elmenti a
készülék, és a menü eltĦnik.
[Összes]: Az összes elmentett kép
Méret
Beállítás
nyomtatási méretének
megváltoztatása.
- Fel / le gomb: Válasszon egy nyomtatási méretet.
- OK gomb: ErĘsítse meg a módosított beállítást.
[Visszaállít]: Az összes nyomtatási beállítás visszavonása.
11
12
1
3
5
Ä DPOF [Méret] másodlagos menü: Törlés, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt
tid at annullere udskrivningen.
87
Fájl opciók (
)
Kártyára másolás
Ez a funkció lehetĘvé teszi a képfájlok, videóklipek és hangfelvételek
átmásolását memóriakártyára.
1. Válassza ki a [Kártyára másol]
menüt a Fel / Le gomb segítségével.
Ezután nyomja meg a Jobbra
gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a FEL /
LE gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
Törlés
Védelem
Kedv. arcok lista szerk.
:Rangs. Szerk.
Lomtár
:Ki
Hangjegyzet
:Ki
DPOF
Igen
Kártyára másol
Nem
Vissza
Beállítás
- [Igen] : A belsĘ memóriában tárolt összes képet, videóklipet
és hangfelvételt átmásolja a memóriakártyára,
miután megjelenik a [Másolás] üzenet. A másolás
befejezése után a képernyĘ lejátszás módba vált át.
- [Nem] : A másolás visszavonása.
88
Ha a memóriakártyán nincs elegendĘ tárhely a belsĘ
memóriában (27MB) elmentett képek átmásolására, a
[Kártyára másol] parancs csak néhány képet másol át és a
kijelzĘn a [Memória megtelt] üzenet jelenik meg. Ezután a
rendszer visszatér lejátszás módba. MielĘtt a memóriakártyát behelyezné a fényképezĘgépbe, törölje a nem kívánt
fájlokat, hogy tárhelyet szabadítson fel.
Ha a belsõ memóriában tárolt képeket próbál áthelyezni a
kártyára a [Kártyára másol] paranccsal, egy következõ
fájlnév sorozat jön létre, elkerülve a kártyán levõ fájlnevek
megkettõzését.
- Ha a [Fájl számozás] beállító menübĘl a [Visszaállítás]
parancsot választja: Az átmásolt fájlneveket az utolsó
tárolt fájl neve után következĘ számsorból képzĘdnek.
- Ha a [Fájl számozás] beállító menübĘl a [Sorozat]
parancsot választja: Az átmásolt fájlnevek az utolsó rögzített kép fájlneve után következĘ számsorból képzĘdnek.
A [Kártyára másol] befejezése után a legutóbb átmásolt
mappa utolsó tárolt képe megjelenik az LCD kijelzĘn.
PictBridge
Az USB kábel segítségével a fényképezĘgépet egy PictBridge
technológiát támogató (külön árusított) nyomtatóhoz
csatlakoztathatja, és közvetlenül kinyomtathatja a tárolt képeket.
A videóklipeket és a hangfájlokat nem lehet kinyomtatni.
A fényképezõgép nyomtatóhoz való csatlakoztatásának elõkészítése
1. Kapcsolja össze a fényképezĘgépet és a nyomtatót USB kábel
segítségével.
2. A fényképezĘgép bekapcsolása után az automatikusan
felismeri a nyomtatót, és csatlakozik hozzá.
EgyszerĦ nyomtatás
EgyszerĦen nyomtathat ki képeket,
ha a fényképezĘgépet a nyomtatóhoz
Lejátszás módban csatlakoztatja.
- Nyomja meg a Balra / Jobbra gombot
: Egy elĘzĘ / következĘ kép
kiválasztása.
Nyomtatás
Menü
- Nyomja meg az OK gombot
: A jelenleg megjelenített kép kinyomtatásra kerül a nyomtató
alapértelmezett beállításai szerint.
Ä Ha az automatikus csatlakozás nem sikerül, állítsa be a
[Nyomtató] opciót az [USB] menüben. (65. oldal)
Ä Ha a nyomtató képes a cserélhetĘ eszközök fogadására, állítsa
be a [Nyomtató] opciót az [USB] menüben.
A fényképezõgép és a nyomtató összekapcsolása
89
PictBridge: Képkiválasztás
PictBridge: Nyomtatási beállítások
Ön kiválaszthatja a kinyomtatni kívánt képeket.
A nyomtatandó példányszám beállítása
1. Nyomja meg a Menü gombot. A képernyĘn Képek
:Egy kép
Egy kép
a PictBridge menü jelenik meg.
Méret
:Auto.kép
Összes
2. A Fel / Le gombok segítségével
Elrend.
:Auto.
válassza ki a [Képek] menüt, majd
Típus
:Auto.
nyomja meg a Jobbra gombot
MinĘség
:Auto.
3. A Fel / Le gombokkal válassza ki a kívánt
Vissza
Beállítás
almenüt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza ki az [Egy kép] vagy a [Összes kép] opciót Egy
képernyĘ jelenik meg, ahol beállíthatja a kívánt másolatszámot,
az alábbiak szerint.
A kinyomtatott képekhez kiválaszthatja a papírméretet, nyomtatási
formátumot, papírtípust, nyomtatási minĘséget, nyomtatási
dátumot és nyomtatási fájlnevet.
1. Nyomja meg a Menü gombot. A
képernyĘn a PictBridge menü jelenik
meg.
2. A Fel / Le gombok segítségével
válassza ki a kívánt menüt, majd
nyomja meg a Jobbra gombot
3. A Fel / Le gombokkal válassza ki a
kívánt almenü értéket, majd nyomja
meg az OK gombot.
Menü
0
Mennyiség
[Ha az [Egy
1
Beállítás
kép] opciót választotta ki]
Mennyiség
- Válassza ki a kívánt másolatszámot a Fel / Le gomb megnyomásával.
- Ha az [Egy kép] opciót választotta
: Egy másik kép kiválasztásához nyomja meg a Balra / Jobbra
gombot Egy másik kép kiválasztása után adja meg az illetĘ
képre vonatkozó másolatszámot.
- A másolatszám beállítása után nyomja meg az OK gombot, hogy
elmentse azt.
- Nyomja meg a rekeszzár gombját, hogy a másolatszám beállítása nélkül térjen vissza a menübe.
4. A képek kinyomtatásához nyomja meg a Lejátszás mód ( Î )
gombot.
90
:Egy kép
Auto.
:Auto.
Lev. lap
Méret
Kártya
:Auto.
4x6
L :Auto.
Elrend.
Típus
MinĘség
2L
:Auto.
Vissza
Beállítás
Funkció
Almenü
Méret
Állítsa be a nyomtatópapír
méretét
Auto., Lev. lap, Kártya,
4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
Elrend.
Állítsa be az egy lapra
nyomtatandó képek számát
Auto., Teljes, 1, 2, 4, 8,
9, 16, Index
Típus
Állítsa be a nyomtatópapír
minĘségét
Auto., Sima, Fotó,
Fast Photo
MinĘség
Állítsa be a nyomtatópapír
minĘségét
Auto., Vázlat, Normál,
Legjobb
Dátum
Állítsa be, hogy kívánja-e a
dátum nyomtatását
Auto., Ki, Be
Fájlnév
Állítsa be, hogy kívánja-e a fájlnév
nyomtatását
Auto., Ki, Be
Beállítás
[Ha a [Összes kép] opciót választotta]
Képek
Ä Egyes menüopciókat nem minden nyomtató támogat.
Annak ellenére, hogy a nyomtató nem támogatja Ęket, ezek
megjelennek az LCD kijelzĘn, de nem választhatóak ki.
PictBridge: Alap
Fontos megjegyzések
Visszaállítja a felhasználó által megváltoztatott konfigurációkat.
Tartsa be szigorúan a következĘ óvintézkedéseket!
1. Válassza ki a [Visszaállítás] menüt a
Fel / Le gombok segítségével. Ezután
nyomja meg a Jobbra gombot.
2. A Fel / Le gombokkal válassza ki a
kívánt almenü értéket, majd nyomja
meg az OK gombot.
Dátum
Fájlnév
Visszaállítás
:Auto.
:Auto.
Nem
Nem
Igen
Vissza
Beállítás
Ha az [Igen] lehetĘséget választja : Minden nyomtatási és
képbeállítás visszaállítódik.
Ha a [Nem] lehetĘséget választja : A beállítások nem változnak.
Ä Az alapértelmezett nyomtató beállítások a nyomtató típusától
függnek. A nyomtató alapértelmezett beállításait illetĘen tekintse
meg a nyomtatóhoz kapott használati útmutatót.
A készülék nagy pontosságú elektronikus összetevõket tartalmaz.
Ne tárolja vagy használja a készüléket a következĘ helyeken.
- ErĘs hĘmérséklet és páratartalom ingadozásnak kitett terület.
- Pornak és szennyezĘdésnek kitett terület.
- Közvetlen napfénynek kitett terület, vagy meleg idĘben egy jármĦ.
- ErĘs mágnesességnek vagy rázkódásnak kitett környezet.
- Olyan környezet, ahol robbanékony és tĦzveszélyes anyagok
találhatók.
Ne hagyja a fényképezĘgépet pornak, vegyszereknek (pl. naftalin
és molyírtó), magas hĘmérsékletnek és nagy páratartalomnak kitett
helyeken. Ha huzamosabb ideig nem használja a fényképezĘgépet,
akkor azt egy szilikon géllel hermetikusan lezárt dobozban tárolja
A homok különösen káros lehet a fényképezõgép mĦködésére.
- Óvakodjon attól, hogy homok kerüljön a fényképezõgép belsejébe,
amikor ezt a tengerparton, homokdombok között vagy más homokos
területeken használja.
- Ellenkezõ esetben a fényképezõgép megsérülhet vagy véglegesen
elromolhat.
A fényképezõgép kezelése
- Soha ne ejtse le a fényképezĘgépet, és ne tegye ki azt erĘs
ütĘdéseknek vagy rázkódásoknak.
- Védje a nagyméretĦ LCD kijelzĘt az ütĘdéstĘl. Ha nem
használja a fényképezĘgépet, tartsa azt saját tokjában.
- Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását, amikor képet rögzít.
- A fényképezĘgép nem vízálló.
A veszélyes áramütések elkerülése végett soha ne tartsa vagy
mĦködtesse a fényképezĘgépet nedves kézzel.
91
Fontos megjegyzések
- Ha a fényképezĘgépet nedves helyeken használja (pl. tengerparton vagy
úszómedence közelében), ne engedje, hogy víz vagy homok kerüljön a
fényképezĘgép belsejébe. EllenkezĘ esetben a fényképezĘgép megsérülhet
vagy végképp elromolhat.
A szélsĘséges hĘmérsékletek problémákat okozhatnak.
- Ha a fényképezĘgép a hidegbĘl meleg, nedves környezetbe
kerül, pára csapódhat ki az érzékeny elektronikus áramkörökre.
Ilyen esetben kapcsolja ki a fényképezĘgépet, és várjon
legalább 1 órát, ameddig a nedvesség teljesen felszárad. A
memóriakártyára is kicsapódhat pára. Ilyen esetben kapcsolja
ki a fényképezĘgépet, és vegye ki a memóriakártyát. Várja
meg, amíg a kicsapódott pára felszárad.
A lencse használatára vonatkozó óvintézkedések
- Ha a lencsét közvetlen napfénynek teszik ki, megtörténhet,
hogy a képérzékelõ elszínezõdik és meghibásodik.
- Ügyeljen arra, hogy a lencse felületén ne legyenek ujjlenyomatok
vagy idegen anyagok.
Ha a digitális fényképezĘgépet hosszabb ideig nem használják,
elektromos kisülés léphet fel. Jó ötlet eltávolítani az elemet és a
memóriakártyát, ha hosszabb ideig nem szándékszik használni a
fényképezĘgépet.
Ha a fényképezõgépet elektronikus interferenciáknak teszik ki, ez
magától kikapcsol, hogy megóvja a memóriakártyát.
92
A fényképezĘgép karbantartása
- Egy puha kefével (fotósboltokban kapható) óvatosan tisztítsa meg
a lencsét és az LCD kijelzĘ összetevĘit. Ha ez nem segít, akkor
használjon lencse tisztító papírt és lencse tisztító folyadékot. Tisztítsa
meg a fényképezĘgép vázát egy puha ronggyal. Ne hagyja, hogy
a fényképezĘgép érintkezésbe kerüljön oldószerekkel (pl. benzol,
rovarirtó, hígítók stb.). Ezek károsíthatják a fényképezĘgép burkolatát
és befolyásolhatják annak teljesítményét is. A durva kezelés károsíthatja
az LCD kijelzĘt. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a károsodásokat, és a
fényképezõgépet mindig saját dobozában tárolja, ha nem használja.
Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a fényképezĘgépet.
Bizonyos körülmények között az elektrosztatikus feltöltĘdés a
vaku villanását eredményezheti. Ez nem mĦködészavar, és nem
károsítja a fényképezĘgépet.
Ha képeket tölt fel vagy le, az elektrosztatikus feltöltĘdés befolyásolhatja
az adatátvitelt. Ebben az esetben elĘbb húzza ki, majd dugja vissza az
USB kábelt, mielĘtt ismét megpróbálja az adatok átvitelét.
Fontos esemény vagy utazás elõtt ellenõrizze a fényképezõgép állapotát.
- Készítsen egy képet a fényképezõgép állapotának felmérésére,
és készítse elõ a pótakkumulátort.
- A Samsung nem vállal felelĘsséget a fényképezĘgép
mĦködészavaraiért.
Fontos megjegyzések
FigyelmeztetĘ kijelzĘ
Ha a digitális fényképezĘgépet huzamosabb ideig nem használja,
elĘfordulhat, hogy az akkumulátor lemerülése után a dátum és idĘ
beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre. Ez esetben állítsa be a
helyes dátum és idĘ értéket, mielĘtt nekilátna a felvétel rögzítésének.
Az LCD kijelzõn különféle figyelmeztetések jelenhetnek meg
A fényképezĘgép LCD kijelzĘje edzett üvegbĘl készült, de erĘs ütés
hatására az üveg károsodhat. Ha repedéseket lát a kijelzĘn, ne
érintse meg, mert megsérülhet.
[Kártyahiba]
Memóriakártya hiba
Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezõgépet
Helyezze be újra a memóriakártyát
Helyezze be és formázza a memóriakártyát (61. oldal)
[Memória megtelt]
A memóriakártya vagy a belsĘ memória megtelt
Helyezzen be egy másik memóriakártyát
Törölje a nem kívánt képfájlokat
[Nincs képfájl]
A memóriában nincsenek képek
Fényképezzen
Helyezzen be egy képeket tartalmazó memóriakártyát
[Fájlhiba]
Fájlhiba
Törölje a fájlt
Memóriakártya hiba
Forduljon egy fényképezõgép szervizközponthoz
[Lemerült akkumulátor]
Az akkumulátor feszültsége alacsony
Helyezzen be feltöltött akkumulátort, vagy töltse fel a
készülékben lévĘt
93
MielĘtt a szervizközponthoz fordulna
Kérjük, ellenĘrizze a következĘket
A fényképezĘgép nem kapcsol be
Az akkumulátor feszültsége alacsony
Helyezzen be feltöltött akkumulátort, vagy töltse fel a
készülékben lévĘt (15. oldal)
Az akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be
Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelõen (+, -)
A fényképezĘgép mĦködés közben kikapcsol
Az akkumulátor lemerült
Helyezzen be feltöltött akkumulátort, vagy töltse fel a
készülékben lévĘt (15. oldal)
A fényképezõgép automatikusan kikapcsol
Kapcsolja be újra a fényképezĘgépet
A mĦködés leállhat, ha a hĘmérséklet túl alacsony, a
fényképezĘgép értékhatárain kívül esik
Helyezze a kamerát és az elemet meleg helyre, például
zsebbe stb., és közvetlenül a fényképezés elĘtt tegye be az
elemet a fényképezĘgépbe, majd ezután készítsen képet
A rekeszzár gombjának megnyomására a fényképezĘgép nem
készít képet
Kevés a tárhely
Törölje a nem kívánt képfájlokat
A memóriakártyát nem formázták
Formázza a memóriakártyát (61. oldal)
A memóriakártya lehasználódott
Helyezzen be egy másik memóriakártyát
94
A fényképezĘgép kikapcsolt állapotban van
Kapcsolja be a fényképezĘgépet
Az akkumulátor lemerült
Helyezzen be feltöltött akkumulátort, vagy töltse fel a
készülékben lévĘt (15. oldal)
Az akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be
Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelõen (+, -)
Használat közben a fényképezĘgép hirtelen leáll
A fényképezĘgép mĦködészavar miatt kapcsolt ki
Vegye ki / helyezze vissza az elemet, és kapcsolja be a
fényképezĘgépet
A képek homályosak
A kép megfelelõ makró mód beállítása nélkül készült
Válasszon ki egy megfelelĘ makró módot tiszta kép készítéséhez
Fényképkészítés a vaku hatótávolságán kívül
Készítsen egy fényképet a vaku hatótávolságán belül
A lencse foltos vagy piszkos
Tisztítsa meg a lencsét
A vaku nem villan
A vaku ki mód volt kiválasztva
Kapcsolja ki a vaku ki módot
A fényképezĘgép mód nem tudja használni a vakut
Lásd a VAKU használati utasítását (34. oldal)
Hibás dátum és óra jelenik meg a kijelzĘn
A dátum és az óra beállítása hibás, vagy a fényképezõgép az
alapértelmezett beállításokat alkalmazza
Állítsa be az órát és a dátumot
MielĘtt a szervizközponthoz fordulna
A fényképezĘgép gombjai nem mĦködnek
A fényképezõgép mĦködészavara
Vegye ki / helyezze vissza az elemet, és kapcsolja be a
fényképezĘgépet
Kártyahiba jelentkezett miközben a memóriakártya a
fényképezĘgépben volt
Hibás memóriakártya formátum
Formázza újra a memóriakártyát (61. oldal)
A képek nem játszhatók le
Hibás fájlnév (a DCF formátum megsértése)
Ne változtassa meg a képfájl nevét
A fénykép színei eltérnek az eredeti színektĘl
A fehéregyensúly vagy a hatásbeállítás nem megfelelĘ
Válassza ki a megfelelõ fehéregyensúlyt és hatást
A képek túl fényesek
Túlzott exponálás
Állítsa vissza a megvilágítás kiegyenlítést
Nem jelenik meg kép a külsĘ monitoron
A külsõ monitor nincs megfelelõen összekapcsolva a
fényképezõgéppel
EllenĘrizze a csatlakozókábeleket
Hibás fájlok vannak a memóriakártyán
Helyezzen be egy megfelelĘ fájlokat tartalmazó memóriakártyát
A számítógép intézĘ használatakor a [Removable Disk] (CserélhetĘ
lemez) fájl nem jelenik meg
Hibás kábelcsatlakozás
EllenĘrizze a csatlakozást
A fényképezõgép ki van kapcsolva
Kapcsolja be a fényképezĘgépet
Az operációs rendszer nem Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4.
A számítógép különben nem támogatja az USB használatát
Telepítse a Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4 operációs
rendszert egy olyan számítógépre, amely támogatja az USB
csatlakozást
Az LCD-kijelzĘ egy része idĘnként nem kapcsol be, vagy
megjelenik rajta egy folt
Bár az LCD-kijelzĘ a legmodernebb precíziós eljárással készül,
elĘfordulhat, hogy egyes pixelek nem, illetve pirosan, fehéren
vagy kéken világítanak
Ez a jelenség nincs hatással a rögzített kép minĘségére, és ez
nem tekinthetĘ hibának
Amikor egy világos témáról készítek fényképet, megjelenik egy
függĘleges vonal az LCD-kijelzĘn
Ha a téma erĘs fényt bocsát ki, megjelenhetnek szürke, fekete,
piros vagy lila színĦ függĘleges vonalak
Ezt a jelenséget foltosodásnak hívják, és ez nincs kihatással a rögzített kép minĘségére. Ez a jelenség nem tekinthetĘ
hibának
95
MĦszaki adatok
KépérzékelĘ
- Típus: 1/2,3” CCD
- Hasznos pixelszám: Kb. 14,2 megapixel
- Összes pixelszám : Kb. 14,48 megapixel
Lencse
- Fókusztávolság: SAMSUNG lencse f = 4,9 ~ 24,5mm
(35mm-es filmmel egyenértékû : 27 ~ 135mm)
- F szám: F3,5(W) ~ F5,9(T)
- Digitális zoom: ·Állókép mód: 1,0X ~ 5,0X
·Lejátszás mód: 1,0 X ~ 13,5 X
(a képek méretétĘl függĘen)
LCD kijelzõ
- 2,7” színes TFT LCD (230.000 pixel)
Fókuszálás
- Típus: TTL automatikus fókusz
(Multi AF, Központi AF, TémakövetĘ AF)
- Tartomány
Normál
Széles
Tele
80 cm ~ végtelen
Makró
Auto makro
10 cm ~ 80 cm
10 cm ~ végtelen
50 cm ~ 80 cm
50 cm ~ végtelen
Rekeszzár
- Intelligens automata : 1/8 ~ 1/2.000 mp.,
Program : 1 ~ 1/2.000 mp.,
Éjszakai : 8 ~ 1/2.000 mp.
Exponálás
- VezérlĘ: AE program
- Fénymérés : Többpontos, Spot, Központi
súlyozott
- Kiegyenlítés: ±2 EV (1/3 EV-s lépésekben)
- ISO: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
(3M vagy ez alatti választható)
96
Vaku
- Módok: Auto, Auto és Vörösszem hatás javítás,
DerítĘ villanófény, Lassú szinkronizálás,
Vaku ki, punasilmsuse kompensatsioon
- Tartomány: Széles : 0,2m ~ 3,5m,
Tele : 0,5m ~ 2,1m
- ÚjratöltĘdési idĘ: kb. 4 mp.
Képélesség
- Finom+, Finom, Normál, Élénk, Élénk+
Fehéregyensúly - Auto, Napfény, Felhõs, Fluoreszcens alacsony,
Fluoreszcens magas, Lámpafény, Egyedi
Hangfelvétel
- Hangfelvétel hangfelvétel (max. 10 óra)
- Hangmemo állókép módban (max. 10 mp.)
Dátum feliratozás - Dátum, Dátum és idĘpont, Ki (saját beállítás)
Képkészítés
- Állókép
·mód: Intelligens automata, Program, DUAL IS, Téma
(Modellfotó, Segédkeret, Éjszakai, Portré,
Gyerek, Tájkép, Közeli, Szöveg, Alkony,
Hajnal, Ellenfény, Tüzijáték, Vízpart/hó)
·Intelligens automata: Portré, Éjszakai portré,
Éjszakai, Portré ellenfényben,
Ellenfény, Tájkép, White,
Makro, Makro szöveg, Állvány,
Mozgás, Égbolt napnyugtakor,
Kék ég, Természetes zöld,
A makrószínei, Makró portré
·Képkészítés: Egy kép, Sorozatkép,
liikumise pilt, AEB
·Önkioldó: 10 mp., 2 mp., Dupla , mozgásidĘzítĘ
MĦszaki adatok
- Videoklip:
·Audióval vagy audió nélkül (felhasználó által
választható, felvételi idĘ: legfeljebb 20 perc)
·Méret : 1280x720HQ (30 kép/mp & 15 kép/mp),
1280x720 (30 kép/mp & 15 kép/mp),
640x480 (30 kép/mp & 15 kép/mp),
320x240 (60 kép/mp & 30 kép/mp
& 15 kép/mp)
·Képráta : 60 kép/mp, 30 kép/mp, 15 kép/mp
·5X optikai zoom és némítás a zoom
mĦködtetése közben, hangfelvétel be/ki
választható
·Intelligens videó : Tájkép, Kék ég,
Természetes zöld, Égbolt
napnyugtakor
·Intelligens szĦrĘ : MiniatĦr, Címkézés,
Halszem 1, Halszem 2
·Film szerkesztés (beépített)
: Szüneteltetés filmfelvétel közben,
Állókép rögzítés, IdĘ szerinti vágás
Tárolás
- Adathordozó
·BelsĘ memória : 27MB flash memória
·KülsĘ memória (nem tartozék):
microSDTM kártya (4 GB-ig garantált)
- Fájlformátum
·Állókép : JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Videóklip : MP4 (H.264)
·Hang: WAV
- Képméret
4320X
3240
4272X
2848
4272X
2403
3264X
2448
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
- Kapacitás (1 GB-os méret)
Extrafinom Kb. 129 Kb. 154 Kb. 183 Kb. 232 Kb. 412 Kb. 600 Kb. 1584
Finom Kb. 240 Kb. 255 Kb. 291 Kb. 391 Kb. 583 Kb. 802 Kb. 1765
Normál Kb. 292 Kb. 321 Kb. 367 Kb. 510 Kb. 824 Kb. 965 Kb. 1993
Ä Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között
mérte, és a fényképezési feltételektõl és a fényképezõgép
beállításaitól függnek.
Hatás
- Hatás : Képstílus választás, Intelligens szĦrĘ,
Képbeállítás (Képélesség, Kontraszt,
Színtelítettség)
- Szerkesztés: Átméretezés, Forgatás,
Képstílus választás, Intelligens
szĦrĘ, Képbeállítás (ACB,
Arc retusálás, Vörösszem
jav., Világosság, Kontraszt,
Színtelítettség, Öregített)
Képlejátszás
- Típus: Egy kép, MiniatĦr képek,
Többszörös Diavetítés, Videoklip,
Intelligens album
Ä Mitme slaidi esitus: Diavetítés effektussal
és zenével
97
MĦszaki adatok
Csatlakozók
- Digitális kimeneti csatlakozó: USB 2,0
- Hang: Mono
- Videó kimenet: NTSC, PAL (a felhasználó
által választható)
- egyenáramú (DC) bemeneti csatlakozó:
20 tüskés
Áramforrás
- ÚjratölthetĘ elem: BP70A
Ä A fényképezõgéppel szállított akkumulátor
az eladási területnek megfelelõen változhat.
Méretek (SZxMxV)
- 96,3 x 55,8 x 16,6(16,1) mm (kinyúlás nélkül)
Tömeg
- Kb. 120 g (akkumulátor és kártya nélkül)
Üzemi hõmérséklet
- 0 ~ 40°C
MĦködési páratartalom
- 5 ~ 85%
Szoftver
- Intelli-studio, Adobe Reader
Ä A mĦszaki adatok elĘzetes értesítés nélkül változhatnak.
Ä Az összes védjegy az illetĘ védjegyek tulajdonosainak birtoka.
98
Fájlok átvitele a számítógépre (Windows rendszerben)
Windows-felhasználók részére
Fájlok átvitele a fényképezĘgépet a számítógéppel összekapcsolva.
Programok telepítése
Hardver- és szoftverkövetelmények
Elem
Követelmények
CPU
Intel® Pentium® 4 3.2 GHz vagy jobb
AMD Athlon™ FX 2.6 GHz vagy jobb
RAM
512 MB vagy több (1 GB vagy több ajánlott)
OS
Egyebek
Windows XP/Vista/7
A felhasznalo altal osszeallitott szamitogep, illetve nem
tamogatott szamitogep vagy operacios rendszer hasznalata a
jotallas elvesztesevel jarhat.
A Windows XP és Vista 64 bites változatán lehet, hogy a
programok nem mĦködnek megfelelĘen.
ElĘfordulhat, hogy az Intelli-studio egyes számítógépeken
nem mĦködik megfelelĘen, noha a számítógép megfelel a
követelményeknek.
Ha a számítógép nem felel meg a követelményeknek, elĘfordulhat,
hogy nem játssza le megfelelĘen a videókat, vagy hosszabb ideig
tart a videók szerkesztése.
A program használatbavétele elĘtt telepítse a DirectX 9.0c
vagy újabb verzióját.
- USB port
- CD-ROM-meghajtó
- nVIDIA Geforce 7600GT vagy jobb
Ati X1600 series vagy jobb
- 1024 x 768 képpont felbontású, 16 bites
színmélységĦ kijelzĘ vagy annak megfelelĘ
monitor (1280 X 1024 pixels, 32-bites
színmélység javasolt)
- Microsoft DirectX 9.0c vagy újabb
99
Fájlok átvitele a számítógépre (Windows rendszerben)
Fájlok átvitele a számítógépre Miután csatlakoztatta a
számítógéphez, az cserélhetĘ meghajtóként ismeri fel a
fényképezĘgépet.
Amikor a fényképezĘgép USB kábellel csatlakozik a
számítógéphez, az akkumulátor is töltĘdik.
100
1. Csatlakoztassa a fényképezĘgépet a számítógéphez az USB
kábel segítségével.
A kábel jelzĘfénnyel (Ÿ) ellátott végét csatlakoztassa a
fényképezĘgéphez. A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok
sérülését okozhatja. A gyártó semmilyen adatvesztésért nem
vállal felelĘsséget.
Fájlok átvitele a számítógépre (Windows rendszerben)
2. Kapcsolja be a fényképezĘgépet.
- A számítógép automatikusan felismeri a fényképezĘgépet.
Ha a fényképezĘgépnek nem sikerül csatlakoznia, megjelenik
egy felugró ablak. Válassza a Számítógép lehetĘséget.
3. A számítógépen válassza a [Sajátgép ĺ CserélhetĘ lemez ĺ
DCIM ĺ 100PHOTO] parancsot.
A fényképezĘgép leválasztása (Windows XP)
Windows Vista/7 alatt ugyanígy kell leválasztani az USB kábelt.
1. Ha a fényképezĘgépen gépen villog az állapotjelzĘ LED,
várjon, míg abba nem hagyja.
2. Kattintson a számítógép képernyĘjének jobb alsó sarkában
) ikonra.
lévĘ rendszertálcán a (
4. Válassza ki a kívánt fájlokat, és húzza át vagy mentse Ęket a
számítógépre.
3. Kattintson a felugró üzenetre.
4. Húzza ki az USB kábelt.
101
Fájlok átvitele a számítógépre (Windows rendszerben)
Az Intelli-studio használata
Az Intelli-studio a fájlok lejátszását és szerkesztését lehetĘvé tevĘ beépített program. Webhelyekre (például a Flickr vagy a YouTube
webhelyre) is feltölthet vele fájlokat. A részleteket válassza a Menu (Menü) ĺ Help.
A fájlok nem szerkeszthetĘk közvetlenül a fényképezĘgépen. Szerkesztés elĘtt másolja át a fájlokat a számítógép valamelyik mappájába.
A számítógépen lévĘ fájlok nem másolhatók át a fényképezĘgépre.
Az Intelli-studio a következĘ fájlformátumokat támogatja:
- Videó: AVI (MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fénykép: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
102
Fájlok átvitele a számítógépre
(Windows rendszerben)
Ikon
Leírás
1
Menük megnyitása
2
A kiválasztott mappában lévĘ fényképek megjelenítése
3
Váltás Fényképszerkesztés üzemmódra
4
Váltás Videószerkesztés üzemmódra
5
Váltás Megosztás üzemmódra (a fájlokat elküldheti e-mailben,
vagy feltöltheti webhelyekre, például a Flickr vagy a YouTube
webhelyre)
6
A listán szereplĘ bélyegképek nagyítása vagy kicsinyítése
7
Válasszon ki egy fájltípust
8
9
10
11
12
A kiválasztott mappában lévĘ fájlok megtekintése a
számítógépen
A csatlakoztatott fényképezĘgép fájljainak megjelenítése vagy
elrejtése
A kiválasztott mappában lévĘ fájlok megtekintése a
fényképezĘgépen
Fájlok megtekintése miniatĦrként, Intelligens albumban vagy
térképen
Tallózás a számítógéphez kapcsolt eszközön található
mappákban
13
Tallózás a számítógépen található mappákban
14
Áthelyezés az elĘzĘ vagy a következĘ mappába
15
Fájlok nyomtatása, fájlok megtekintése térképen, fájlok
tárolása a Saját mappában vagy arcok megjegyeztetés
Fájlok átvitele a számítógépre
(Mac rendszerben)
Macintosh-felhasználók részére
Ha Macintosh számítógéphez csatlakoztatja a fényképezĘgépet, a
számítógép automatikusan felismeri a készüléket. A fájlokat
közvetlenül, bármiféle program telepítése nélkül átviheti a
fényképezĘgéprĘl a számítógépre.
Programok telepítése
Hardver- és szoftverkövetelmények
Elem
Követelmények
CPU
Power Mac G3 vagy újabb
RAM
256 MB vagy több
OS
Egyebek
Mac OS 10.4 vagy jobb
- USB port
- CD-ROM-meghajtó
103
Fájlok átvitele a számítógépre (Mac rendszerben)
1. Csatlakoztassa a fényképezĘgépet a Macintosh számítógéphez
az USB kábellel.
A kábel jelzĘfényével (Ÿ) ellátott végét csatlakoztassa a
fényképezĘgéphez. A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok
sérülését okozhatja. A gyártó semmilyen adatvesztésért nem
vállal felelĘsséget.
2. Kapcsolja be a fényképezĘgépet.
- A számítógép automatikusan felismeri a készüléket, és
megjelenik a képernyĘn a cserélhetĘ lemez ikon.
3. Kattintson duplán a cserélhetĘ lemez ikonra.
4. Másolja át a fényképeket vagy videókat a számítógépre.
104
GYIK
Az USB csatlakozás mĦködészavara esetén kérjük ellenĘrizze a
következĘket.
1. eset
Az USB kábel nincs csatlakoztatva vagy nem a
fényképezĘgép USB kábelét használták.
A fényképezõgép USB kábelét használja a csatlakoztatáshoz.
2. eset
A fényképezĘgépet nem ismeri fel a PC.
IdĘnként a fényképezĘgép [Unknown Devices] (Ismeretlen
eszközök) között jelenik meg a Device Managerben
(EszközkezelĘben).
Kapcsolja ki a fényképezĘgépet, húzza ki az USB kábelt,
dugja vissza az USB kábelt, majd ismét kapcsolja be a
fényképezĘgépet.
3. eset
Fájlátvitel közben váratlan hiba jelentkezett.
Kapcsolja ki, majd be a fényképezĘgépet. Ismételje meg
a fájlátvitelt.
4. eset
USB hub használata esetén.
Elõfordulhat, hogy ha a fényképezõgépet és a számítógépet
USB hubbal kapcsolja össze, problémák jelentkeznek, abban
az esetben ha a számítógép és a hub nem kompatibilisek.
Amennyiben lehetséges a számítógépet és a fényképezĘgépet
közvetlenül kapcsolja össze.
5. eset
Más USB kábelek is csatlakoznak a számítógéphez?
A fényképezĘgép hibásan mĦködhet, ha más USB
6. eset
Amikor megnyitom a Device Manager (Eszözkezelõ) ablakot (a
Start ĺ [Settings (Beállítások)] ĺ Control Panel (Vezérlõpult) ĺ
[Performance and Maintenance (Teljesítmény és karbantartás)]
ĺ System (Rendszer)ĺ [Hardware (Hardver)] ĺ Device Manager (Eszközkezelõ) útvonalon), Unknown Devices (Ismeretlen
eszközök) vagy Other Devices (Egyéb eszközök) olyan tételeket
tartalmaznak, melyek mellett sárga kérdõjel (?) vagy felkiáltójel (!)
látható.
A jobb egérgombbal kattintson a kérdõjeles (?) vagy
felkiáltójeles (!) tételre, és válassza a „Remove”
(Eltávolítás) parancsot. Indítsa újra a számítógépet, és
kapcsolja összes újra a fényképezĘgéppel.
7. eset
Bizonyos biztonsági programok (Norton Anti Virus, V3 stb.)
miatt egyes számítógépek a fényképezĘgépet nem ismerik
fel cserélhetĘ lemezként.
Állítsa le a biztonsági programot és kapcsolja össze a
fényképezõgépet a számítógéppel. Olvassa el a biztonsági
programnak az ideiglenes leállításra vonatkozó utasításait.
8. eset
A fényképezĘgép a számítógép elülsĘ lapján levĘ USB
csatlakozóhoz kapcsolódik.
Ha az fényképezĘgép a számítógép elülsĘ lapján levĘ
USB portra csatlakozik, elĘfordulhat, hogy a számítógép
nem ismeri fel a fényképezĘgépet. A fényképezĘgépet
a számítógép hátsó lapján levĘ USB csatlakozóhoz
kapcsolja.
csatlakozású eszközzel párhuzamosan kapcsolják össze
a számítógéppel. Ebben az esetben húzza ki a másik
USB kábelt, és csak az egyik USB kábelt csatlakoztassa
a fényképezĘgéphez.
105
GYIK
Ha a számítógép nem tudja lejátszani a videóklipet
Ä Ha a számítógép nem tudja lejátszani a fényképezĘgéppel rögzített
videóklipet, valószínĦleg a számítógépre telepített codec az oka
Ha a számítógépre nem telepítették a DirectX 9.0c vagy újabb verzióját
Telepítse a DirectX 9.0c vagy újabb változatát
1) Helyezze be a fényképezĘgéppel szállított CD lemezt
2) Futtassa a Windows Explorer (Windows IntézĘ) programot,
válassza ki a [CD-ROM meghajtó:\DirectX] mappát, majd
kattintson a DXSETUP.exe fájlra. A DirectX feltelepül.
A DirectX a Microsoft weblapjáról tölthetĘ le.
Ha a fényképezõgéppel összekapcsolt számítógép nem válaszol
a Windows beindulásakor.
Ebben az esetben kapcsolja szét a számítógépet és a
fényképezõgépet, hogy a Windows beinduljon. Ha a probléma
továbbra is fennáll, tiltsa le a Legacy USB Support (Örökölt
USB támogatás) beállítást és indítsa újra a számítógépet. A
Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) a BIOS
beállító programban található. (A BIOS beállító program
gyártóról gyártóra különbözik, és bizonyos BIOS menükben
nem létezik a Legacy USB Support – örökölt USB támogatás
– beállítás). Ha nem tudja megváltoztatni ezt a beállítást,
forduljon a számítógép vagy a BIOS gyártójához.
106
A termékhez tartozó akkumulátorok helyes selejtezése
A termékhez tartozó akkumulátorok helyes selejtezése
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó
rendszerrel rendelkezĘ európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyven vagy a csomagoláson szereplĘ jelzés
arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad
egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a
Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor
az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó
mennyiségĦ higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok
nem megfelelĘ kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek
az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erĘforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi
hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék elĘírásszerĦ végkezelése
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra
utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus
tartozékait (pl. töltĘegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelĘzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi
hulladéktól, és felelĘsségteljesen gondoskodjon az
újrahasznosításukról az anyagi erĘforrások fenntartható
újrafelhasználásának elĘsegítése érdekében. A háztartási
felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektĘl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan
vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti
felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják
meg az adásvételi szerzĘdés feltételeit. Ezt a terméket és
tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt
kezelni.
Samsung Eco jel
A Samsung saját szimbóluma, amelynek célja, hogy
hatékonyan tudassa a vásárlókkal a Samsung
környezetbarát termékekkel kapcsolatos tevékenységét.
A jel a Samsung környezetbarát termékek kifejlesztésére
irányuló folyamatos törekvését jelképezi.
107
Download PDF

advertising