Samsung | SAMSUNG NV30 | Samsung NV30 Felhasználói kézikönyv

MAGYAR
Utasítások
A fényképezõgép bemutatása
A fényképezőgépet az alábbiak szerint használja.
Köszönjük, hogy Samsung digitális fényképezőgépet vásárolt.
Telepítse a fényképezőgép
illesztőjét
Készítsen egy
fényképet
A fényképezőgének számítógéphez
való USB kábeles csatlakoztatása
előtt telepítenie kell a fényképezőgép
illesztőprogramját. Telepítse a szoftver
CD-n levő fényképezőgép illesztőt.
(83. o)
Készítsen egy fényképet. (21. o)
Csatlakoztassa az USB
kábelt
Csatlakoztassa az USB kábelt a
számítógép USB portjához és a
fényképezőgép USB aljzatához. (85. o)
Ellenőrizze a fényképezőgép
állapotátállapotát
Ellenőrizze a fényképezőgép állapotát.
Ha kikapcsolt állapotban van, nyomja
meg a fényképezőgép gombját, hogy
bekapcsolja azt.
Ellenőrizze a
[Cserélhető lemezt]
● A fényképezõgép használata elõtt kérjük, olvassa el figyelmesen a
felhasználói kézikönyvet.
● Ha igénybe szeretné venni értékesítés utáni szolgáltatásunkat, hozza el
a fényképezõgépet az értékesítés utáni központunkba, és írja le a hibás
működés okát (pl. akkumulátor, memóriakártya stb.).
● Mielőtt használná (pl. utazás vagy egy fontos esemény), ellenőrizze, hogy
a fényképezőgép megfelelően működik-e, hogy elkerülje a kellemetlen
meglepetéseket. A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen
kárseseményért, vagy veszteségért, ami a fényképezőgép hibájából adódik.
● Őrizze meg ezt a használati utasítást biztonságos helyen.
● Ha kártyaolvasót használ ahhoz, hogy a memóriakártyán levő fényképeket
számítógépre másolja, a képek megsérülhetnek. Ha a fényképezőgépről
másol át képeket a számítógépre, győződjön meg arról, hogy a
fényképezőgépet és a számítógépet a készülékkel szállított USB kábellel
kapcsolja össze. Ne feledje, hogy a gyártó nem vállal felelősséget a
memóriakártyán levő képek elvesztéséért vagy sérüléséért, ha ez
kártyaolvasó használata miatt történik.
● A kézikönyv tartalma és ábrái elõzetes bejelentés nélkül változhatnak a
fényképezõgép funkcióinak bõvítése esetén.
 A Microsoft, Windows és Windows logó a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
 Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és terméknév az
illetõ tulajdonosok bejegyzett névjegye.
Nyissa meg a Windows EXPLORER és
keressen [Cserélhető lemez] után. (86. o)
Veszély
Figyelmeztetés
A VESZÉLY közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely megfelelő
óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
A FIGYELMEZTETÉS potenciális veszélyt jelez, amely megfelelő
óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
● Ne próbálja módosítani a fényképezőgépet. Ellenkező esetben tüzet,
személyi sérülést, áramütést vagy a fényképezőgép vagy saját személye
súlyos sérülését okozhatja. A belső vizsgálatot, karbantartást és javítási
munkálatokat csak forgalmazójának vagy a Samsung Fényképezőgépszerviznek engedje meg.
● Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanó gázok közelében, mivel így
fokozza a robbanásveszélyt.
● Ha a fényképezõgép belsejébe folyadék vagy idegen tárgy kerül, ne használja
fényképezõgépét. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd csatolja le a
tápforrásról. Lépjen kapcsolatba a Samsung Fényképezőgép-szervizzel.
Ilyen esetben ne használja a készüléket, mert tüzet vagy áramütést okozhat.
● Ne juttasson a fényképezõgép belsejébe fémbõl készült vagy gyúlékony
idegen anyagokat annak nyílásain, pl. memóriakártya foglalatán vagy
akkumulátor-rekeszén keresztül. Ez tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
● Ne működtesse a fényképezőgépet nedves kézzel. Fennáll az áramütés
veszélye.
●N
e használja a vakut emberek vagy állatok közvetlen közelében. Ha a vaku
túlságosan közel kerül az emberek vagy állatok szeméhez, károsíthatja azok
látását.
● Biztonsági okokból a terméket és tartozékait tartsa távol a gyermekektõl és
állatoktól, elkerülve olyan baleseteket, mint:
- Az akkumulátor vagy a fényképezőgép kis méretű összetevőinek lenyelése.
Ha mégis bekövetkezik a baleset, azonnal forduljon orvoshoz.
- A fényképezőgépmozgó részei sérüléseket okozhatnak.
● Hosszadalmas használat esetén az akkumulátor és a fényképezőgép
felforrósodhat, ami annak meghibásodásához vezethet. Ebben az esetben
kapcsolja ki és hagyja néhány percig, hogy lehűljön.
● Ne hagyja a fényképezőgépet olyan helyeken, ahol rendkívül magas
hőmérséklet hatásának teszi ki, ilyenek a szigetelt jármű, napsugarak
közvetlen hatása vagy más, jelentős hőmérsékletingadozású helyek.
Amennyiben a fényképezőgépet szélsőséges hőmérséklet hatásának teszi ki,
árthat belső összetevőinek, és tüzet is okozhat.
● A fényképezőgép használata közben ne takarja le azt és a töltőt. Ellenkező
esetben túlmelegedhet, aminek következtében a fényképezőgép burkolata
deformálódhat vagy tűz keletkezhet. A fényképezőgépet és tartozékait mindig
jól szellőző helyen használja.
Vigyázat
A VIGYÁZAT potenciális veszélyt jelez, amely megfelelő óvintézkedések
hiányában könnyű vagy mérsékelt sérüléseket okozhat.
● A szivárgó, túlmelegedõ vagy hibás akkumulátor tüzet vagy sérüléseket
okozhat.
- Csak a fényképezőgéphez előírt elemet használjon.
- Ne zárja rövidre, ne hevítse fel és ne dobja tűzbe az elemet.
- Ne helyezze be az elemet fordítva.
● Ha a fényképezőgépet hosszú ideig nem fogja használni, vegye ki az
akkumulátort. Ellenkező esetben az elemből kiszivároghat a korrozív elektrolit,
ami maradandóan károsíthatja a fényképezőgép összetevőit.
● Ne kapcsolja be a vakut, ha kezével vagy tárgyakkal érintkezik. Ne érintse
meg a vakut annak folyamatos használata közben. Ellenkező esetben égési
sebeket okozhat.
● Ne mozgassa el a fényképezőgépet, ha bekapcsolt állapotban van és a
váltóáramú adaptert használja. Használat után, mielőtt kihúzná a kábelt a fali
aljzatból, mindig kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ezután, a fényképezőgép
elmozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépet egyéb
készülékekhez kapcsoló csatlakozókábeleket lecsatolta. Ellenkező esetben
megsértheti a kábeleket és tüzet vagy áramütést okozhat.
● Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét vagy a lencsefedelet, ellenkezõ
esetben a fénykép homályos lehet vagy a fényképezõgép meghibásodhat.
● Kerülje az objektív vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
● Mielőtt bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert csatlakoztatna, olvassa el
az utasításokat, és ne erőltesse a csatlakoztatást. Ellenkező esetben a kábel
vagy a fényképezőgép megsérülhet.
● A hitelkártyák a fényképezőgép burkolata közelében elveszthetik
mágnesességüket. Ne hagyjon mágnescsíkos kártyát a fényképezőgép
közelében.
● Nagyon valószínű, hogy a számítógép rosszul fog működni, ha a 20
pin csatlakozót a számítógép USB portjához csatlakoztatja. Soha ne
csatlakoztasson 20 pin csatlakozót a számítógép USB portjához.
Tartalomjegyzék
FELKÉSZÜLVE
007 A rendszer vázlatos képe
008 A funkciók azonosítása
008 Az előlap és a tető
009 Vissza
010 Alj
010 Időzítő lámpája
011 Fényképezőgép állapota lámpa
011 Mód ikon
012 Áramforráshoz való csatlakoztatás
015 Az elem behelyezése
015 Memóriakártya behelyezése
016 A memóriakártya használati utasításai
FELVÉTEL
018A fényképezõgép elsõ használata :
Intelligens gomb
019A fényképezõgép elsõ használata :
A dátum / óra és a nyelv beállítása
020 Az LCD kijelző ikonjai
021 A felvétel mód elindítása
021 Az AUTO mód használata
021 A PROGRAM mód használata
022 A KÉZI mód használata
022A DUAL IS (Duál Képstabilizátor) mód
használata
023 A Portré és Éjszakai színhely módok
Tartalomjegyzék
023 A SZÍNHELY mód használata
024 A MOZI mód használata
024 Hang nélküli videoklip felvétele
024Videoklip felvételének szüneteltetése
(Sorozatos felvétel)
025 A Fotó stílus választó mód használata
026 Mire figyeljünk fényképkészítéskor
027A fényképezőgép gombjainak használata
a készülék beállításához
027 POWER gomb
027 A REKESZZÁR gomb
027 OIS (Optikai képstabilizátor) gomb
028 A ZOOM W / T gomb
030Az LCD kijelző használata a
fényképezőgép beállításához
031 A fókusztípus kiválasztása
032 Vaku
033 Méret
034 Fókuszterület
036 Folyamatos felvétel
036 Megvilágítás-mérés
037 Képbeállítás
037 Képélesség
037 Színtelítettség vezérlő
037 Kontraszt
038 Effektusok
038 Minőség / Képváltási gyakoriság
039 Időzítő / távirányító
041 Hangfelvétel / hangmemo
042 Fehéregyensúly
043 ISO
043 Felvétel kiegyenlítés
044ACB (Auto Contrast Balance - automatikus
kontraszt kiegyenlítés)
044 Zársebesség
045 Rekesz értéke
045 Videoklip képstabilizáló
046 A Színhely menü
LEJÁTSZÁS
047 A lejátszás mód indítása
047 Állókép lejátszása
047 Videóklip lejátszása
048 A videóklip rögzítő funkció
048 Fényképezőgépen levő videóklip vágása
048 Hangfelvétel lejátszása
049 Hangfeljegyzés lejátszása
049 Az LCD kijelző ikonjai
050A fényképezőgép gombjainak használata
a készülék beállításához
050 A lejátszás mód gomb
050 Vissza gomb
Tartalomjegyzék
050A távvezérlő használata lejátszás módban
051 Miniatűr / Nagyítás gomb
052 Képek lejátszása
053 Diavetítés indítása
054 Képek védelme
054 Felvételek törlése
055 DPOF
055 DPOF : KIVÁLASZT.
056 DPOF : Nyomtatási méret
056 DPOF : Tárgymutató
057 Kép elforgatása
057 Átméretezés
058 Effektusok
059 Különleges szín
059 Színszűrő
059 Árnyékos
059 Elegáns
059 Zajhatás
060 Képbeállítás
060 Vörös szem hatás kijavítása
060 ACB
060 Világosság szabályozó
060 Kontraszt vezérlő
061 Színtelítettség vezérlő
061 PictBridge
BEÁLLÍTÁS
064 Beállítás menü
066 Beállítás menü (
)
066 OSD beállítás
066 LCD világosság
066 Az LCD képernyő kímélése
067 Kezdőkép
067 Beállítás menü (
)
067 Hangerő
067 Működés közbeni hangjelzések
068 A rekeszzár hangja
068 Kezdõhang
068 AF hang
068 Beállítás menü (
)
068 Fájlnév
069 Önportré
069 Auto fókusz lámpa
069 Áttekintés
070A felvétel dátumának megjelenítése a
képen
070 Beállítás menü (
)
070 Kártyára másolás
071 Delete All <mindet törli>
071 Memória formázása
072 Beállítás menü (
)
072 Nyelv
072 A dátum / óra / dátumtípus beállítása
Tartalomjegyzék
073 Inicializálás
073 A videó kimenet típusának kiválasztása
074 Automatikus kikapcsolás
075 Fontos megjegyzések
076 Figyelmeztető kijelző
077 Mielőtt a szervizközponthoz fordulna
079 Mûszaki adatok
SZOFTVER
081 A szoftverre vonatkozó megjegyzések
082A számítógéppel kapcsolatos
követelmények
082 A szoftverről
083 Az alkalmazásszoftver telepítése
085 A számítógép mód indítása
086 Az eltávolítható lemez használata
088 A cserélhető lemez eltávolítása
089Az Macintosh USB illesztőprogram
telepítése
089 A Macintosh USB illesztő használata
089 A Windows 98SE USB illesztő eltávolítása
090 Samsung Master
092 GYIK
A rendszer vázlatos képe
A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalma megfelelő-e. A tartalom változhat az értékesítési régiótól függően. Egy opcionális tartozék
megvásárlásához keresse fel legközelebbi Samsung értékesítőjét vagy a Samsung szervizközpontot.
Csatolt összetevők
Camera (kamera)
Felhasználói kézikönyv,
A termék garancialevele
Váltóáramú adapter (SAC-47) /
USB kábel (SUC-C3)
AV kábel
Szoftver CD
Akkumulátor
(SLB-1137D)
A fényképezőgép
pántja
Opcionális összetevők
SD/SDHC/ MMC
memóriakártya
A fényképezőgép
doboza
Távvezérlõ
A funkciók azonosítása
Az előlap és a tető
Zárgomb
Bekapcsoló gomb
Mód gomb
Mikrofon
Hangszóró
Fénykép stílusú választó tárcsa
Távirányító-szenzor
Vaku
Objektív / Lencsefedő
AF érzékelő / Önkioldó lámpa
USB / AV csatlakoztató-érintkező
A funkciók azonosítása
Vissza
Zoom W gomb (miniatűrök)
ZoomT gomb (Digitális zoom)
Kamera állapotát jelző lámpa
LCD kijelzõ
Intelligens gomb
A fényképezőgép pántjának
fűzőlyuka
Intelligens gomb
BACK gomb / OIS gomb
A lejátszás mód gomb
A funkciók azonosítása
■ Időzítő lámpája
Alj
Ikon
Tartóállvány
 Az akkumulátor-rekesz fedelének felnyitása érdekében csúsztassa el a fenti
ábrán látható irányba.
Akkumulátor-rekesz fedele
Akkumulátor-rekesz
Akkumulátortartó
Memóriakártya foglalat
10
Státusz
Elemrekesz fedelének fogantyúja
Leírás
Villogás
- Az elsõ 7 másodpercben a lámpa 1 másodperces
gyakorisággal villog.
- Az utolsó 3 másodpercben a lámpa 0.25
másodpercenként villog.
Villogás
2 másodpercig a lámpa 0,25 másodperces
gyakorisággal gyorsan villog, mielõtt képet készít
Villogás
Kb. 10 másodperc múlva készül el az első kép,
majd 2 másodperc múlva a második.
Villogás
Miután lenyomta a Zár gombot, elkészül a kép
a téma mozgásának megfelelően.
Villogás
A távvezérlő zár gombjának megnyomásával
2 másodperc telik el a kép elkészülésééig.
A funkciók azonosítása
■ Fényképezőgép állapota lámpa
Státusz
Bekapcsolva
Képkészítés után
■ Mód ikon
Leírás
lámpa be- majd kikapcsol, ha a fényképezőgép
A
készen áll a fénykép készítésére.
A lámpa villog a kép mentése közben, majd
kikapcsol, ha készen áll a következő kép
felvételére.
Hangfeljegyzés
felvétel közben
A lámpa villog.
Az USB kábel
számítógéphez történő
csatlakoztatása után
A lámpa kigyúl
(Az eszköz inicializálása után az LCD kijelző
kikapcsol)
Adatátvitel
számítógéppel
A lámpa kigyúl (az LCD kijelző kikapcsol)
AUTOMATA
PROGRAM
DUAL IS
ÉJSZAK.A
MOZI
LEJÁTSZÁS
Ikon
MODE
<üzemmód>
KÉZI
PORTRÉ
Ikon
MODE
<üzemmód>
-
Ikon
SCENE (SZÍNHELY)
MODE
<üzemmód>
GYEREK
TÁJKÉP
KÖZELI
SZÖVEG
NAPLEM.
HAJNAL
ELLENFÉNY
TÜZIJÁT
PART&HÓ
ÖNKIOLDÓ
ÉTEL
KÁVÉHÁZ
Ikon
Az USB kábel
csatlakoztatva van a
nyomtatóhoz.
A lámpa kialszik.
Amikor a nyomtató
nyomtat
A lámpa villog.
Az AF bekapcsol
MODE
<üzemmód>
A lámpa kigyúl (az alany fókuszban van)
A lámpa kigyúl (az alany nincs fókuszban)
MODE
<üzemmód>
Ikon
MODE
<üzemmód>
Ikon
MODE
<üzemmód>
Ikon
11
Áramforráshoz való csatlakoztatás
A fényképezőgéppel szállított akkumulátor (SLB-1137D) használatát
ajánljuk. A fényképezőgép használa ta előtt töltse fel az elemet.
■ Az SLB-1137D újratölthető elem műszaki adatai
Modell
SLB-1137D
Gépelje be az
Lítium ionos
Kapacitás
1100 mAh
Feszültség
3,7V
Feltöltési idő
(ha a fényképezõgép kikapcsolt
állapotban van)
Kb. 150 perc
■ Képek száma és akkumulátor élettartama : SLB-1137D
Állókép
12
Akkumulátor
élettartama /
Képek száma
A következő képkészítési feltételek
szerint
Kb. 130 perc
/ Kb. 260
Teljesen feltöltött elem, Auto mód,
8M képméret, Finom képminőség,
Fényképezések közötti időtartam: 30 mp.
A zoom helyzetének megváltoztatása
Széles és Tele között minden
fényképezés után.
A vakut minden második fényképhez
használva.
A fényképezőgépet 5 percig használva,
majd 1 percig kikapcsolva.
Felvételi idő
Movie
(Mozgókép)
Kb. 120 perc
A következő képkészítési feltételek
szerint
Teljesen feltöltött akkumulátor
használatával
640x480 pixeles képméret
30 fps képváltási gyakoriság
E
zeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte, és a
fényképezési feltételektõl és a fényképezõgép beállításaitól függnek.
Ezeket az értékeket OIS (optikai képstabilizáció) felvételi körülmények között
mérték.
Fontos információk az elem használatáról.
●H
a nem használja a fényképezőgépet, kapcsolja ki azt.
● Ha hosszabb ideig nem használja a kamerát, vegye ki belőle
az elemeket. Az elem telepfeszültsége idővel csökkenhet, és a
fényképezőgép belsejébe szivároghat, ha abban tárolják.
● Az alacsony hőmérséklet (0°C alatt) befolyásolhatja az elemek
hatékonyságát, élettartamát lerövidítheti.
● Az akkumulátor normális hõmérsékleti viszonyok között általában
visszanyeri teljesítményét.
● A fényképezőgép sok ideig történő használata során a
fényképezőgép teste felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség.
Áramforráshoz való csatlakoztatás
Az akkumulátort (SLB-1137D) a SAC-47 KIT használatával töltheti. A SAC47 KIT a váltóáramú adapterből (SAC-47) és az USB kábelből (SUC-C3)
áll. Ha az váltóáramú adapter és az USB kábel össze van szerelve, akkor
váltóáramú adapterként használható.
● Az SAC-47 váltóáramú töltőként való használata :
Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert az
USB csatlakozóhoz. A váltóáramú adapter
csatlakoztatásakor az váltóáramú töltőként is
használható.
A következő esetekben az elem nem tölthető.
●H
a nem a fényképezőgéppel szállított USB kábelt használják.
Használják a fényképezőgéppel szállított USB kábelt.
● USB hub használata esetén. A fényképezőgépet és a számítógépet
közvetlenül csatlakoztassák egymáshoz.
● Ha a számítógéphez más USB eszközöket is csatlakoztattak.
Csatolja le az USB eszközöket.
● Ha a fényképezőgép a számítógép elülső lapján levő USB
csatlakozóhoz kapcsolódik. A számítógép hátlapján levő USB portot
használjon.
● Ha a számítógép USB csatlakozója nem felel meg a kimenõ
teljesítményre vonatkozó elõírásnak (4.2V, 400mA), a fényképezõgép
akkumulátora azzal nem tölthetõ.
● Az SAC-47 USB-kábelként való használata :
Húzza ki a váltóáramú adaptert az USB
csatlakozóból (SUC-C3). Számítógéphez való
csatlakoztatáshoz (85. oldal) vagy az elem
feltöltéséhez használható.
13
Áramforráshoz való csatlakoztatás
■ Az újratölthető elem feltöltése (SLB-1137D)
● Mielőtt
bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert csatlakoztatna,
olvassa el az utasításokat, és ne erőltesse a csatlakoztatást.
Ellenkező esetben a kábel vagy a fényképezőgép megsérülhet.
● Ha az AC adapter töltés LED-je az újratölthető elem behelyezése
után nem gyúl ki és nem villog, ellenőrizze, hogy az elemet
megfelelően helyezte-e be.
● Ha az akkumulátort úgy tölti fel, hogy közben a fényképező
bekapcsolt állapotban van, az akkumulátor nem tölthető fel teljesen.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet az elem feltöltéséhez.
● Ha egy teljesen lemerült elemet helyez be, hogy feltöltse, ne
kapcsolja be a fényképezőgépet. A fényképezőgép nem kapcsolható
be, mert az elem telepfeszültsége túl alacsony. Az elemet legalább
10 percig töltse, mielőtt bekapcsolná a fényképezőgépet.
● Ne használja túl gyakran a vakut, és ne készítsen videoklipet az után,
hogy a teljesen lemerült akkumulátort csak rövid ideig töltötte.
Töltés LED
■ Váltóáramú (AC) adapter töltés LED
Töltés LED
Töltés alatt
14
A piros LED ég
A töltés befejeződött
A zöld LED ég
Töltési hiba
A piros LED nem ég vagy villog
Kisütés alatt
(A váltóáramú adapter
használata)
A narancssárga színű LED ég
Az elem behelyezése
Memóriakártya behelyezése
Az elemet az ábrán látható módon helyezze be.
A memóriakártyát az ábrán látható módon helyezze be.
- Ha a fényképezőgép nem kapcsolódik be
az elem behelyezése után, ellenőrizze,
hogy az elemet megfelelően helyezte be
(a +/- polaritás irányítása megfelelő).
- Ne erőltesse az elem rekesz felnyitását.
Ellenkező esetben az elemrekesz fedele
megsérülhet.
-A
memóriakártya behelyezése előtt
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A memóriakártya elülső részének a
fényképezőgép hátsó része (az LCD
kijelző) felé, míg a kártya érintkezőinek a
fényképezőgép elülső része felé (objektív)
kell irányulniuk. - Ne helyezze be a memóriakártyát fordítva. Ellenkező
esetben megrongálhatja a memóriakártya foglalatot.
■ Az akkumulátor töltöttségi állapotát az LCD kijelzõn levõ 4 fokozatú
kijelzõ mutatja.
Akkumulátor
jelző
Akkumulátor
állapot
Az elem
teljesen
fel van töltve
LEMERÜLT
ELEM (Alacsony
akkufeszültség)
kapacitás
(Készüljön fel az
újratöltésre vagy
használjon
tartalék
elemet)
LEMERÜLT
ELEM (Alacsony
akkufeszültség)
kapacitás
(Készüljön fel a
újratöltésre vagy
használjon
tartalék
elemcserére)
Akkumulátor
üres.
(Töltse újra
vagy
használjon
tartalék
elemet)
15
A memóriakártya használati utasításai
● Újonnan
vásárolt memóriakártya elsõ használata elõtt, ha a memóriakártya
a fényképezõgép által nem ismert adatokat vagy más fényképezõgéppel
készített képeket artalmaz, formázza a memóriakártyát (lásd a 71. oldalt).
● Memóriakártya behelyezése vagy kivétele előtt kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
● Ha a memóriakártyát gyakran használja, annak teljesítménye végül leromlik.
Ebben az esetben új memóriakártyát kell vásárolnia. A Samsung garancia
nem fedezi a memóriakártya normális kopását.
● A memóriakártya egy elektronikus, precíziós eszköz.
A memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse el, és ne tegye ki erőteljes
hatásoknak.
● Ne
tárolja a memóriakártyát erős elektronikus vagy mágneses mezőben, mint
például hangszórók vagy TV vevők közelében.
● Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nagy hőmérsékletingadozású
környezetben.
● Óvja meg a memóriakártyát a szennyeződésektől vagy a folyadékoktól. Ha
nem sikerül ezt biztosítani, tisztítsa le a memóriakártyát egy puha ronggyal.
● A memóriakártyát annak dobozában tárolja, ha nem használja.
● Hosszú
ideig való használat közben vagy után azt tapasztalhatja, hogy a
memóriakártya felmelegedett. Ez teljesen normális.
● Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más digitális fényképezőgéppel
használt. Ahhoz, hogy a memóriakártyát ezzel a fényképezőgéppel használja,
a fényképezőgép segítségével formázza azt.
● Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más fényképezőgéppel vagy
kártyaolvasóval formázott.
16
● Ha
a memóriakártyát a következõ hatások bármelyikének teszi ki, a rajta levõ
adatok megsérülhetnek:
- A memóriakártyát nem megfelelően használták.
- A fényképezőgép kikapcsolt vagy a memóriakártyát kivették másolás, törlés
(formázás) vagy beolvasás közben.
● A Samsung nem vállal felelősséget az így elveszett adatokért.
● Azt ajánljuk, hogy a fontos adatokat mint ezek biztonsági másolatát más
adathordozókra, pl. hajlékony lemezre, merevlemezre, CD-re stb. is másolják
át.
● Ha nincs elegendő tárhely
: Megjelenik a [Memória megtelt!] üzenet, és a fényképezőgép nem
használható. A fényképezőgép memóriamennyiségének optimalizálásához
cseréljen memóriakártyát vagy törölje le a memóriakártyán lévő felesleges
képeket.
●N
e vegye ki a memóriakártyát, ha a fényképezõgép állapotát jelzõ
lámpa villog, mivel így megsértheti a memóriakártyán található
adatokat.
A memóriakártya használati utasításai
A fényképezőgép SD/SDHC memóriakártyákkal és MMC (multimédia
kártyákkal) használható.
A kártya érintkezői
256 MB-os MMC memóriakártya használata esetén a képtárolási
kapacitás az alábbiak szerint alakul. Ezek a számok hozzávetőlegesek,
mivel a képtárolási kapacitás olyan tényezőktől függ, mint az alany és a
memóriakártya típusa.
Felvett
képméret
Írásvédelmi kapcsoló
Cimke
[SD (Secure Digital) memóriakártya]
Az SD/SDHC memóriakártyán van egy írásvédett kapcsoló, mely megvédi a kép
fájlokat attól, hogy törölve, vagy formázva legyenek. Ha a kapcsolót az SD/
SDHC memóriakártya alja felé csúsztatja, az adatok védve lesznek.
Ha a kapcsolót az SD/SDHC memóriakártya teteje felé csúsztatja, az
adatvédelmet feloldja. Fényképezés előtt csúsztassa el a kapcsolót az SD/
SDHC emóriakártya teteje felé.
Álló
kép
*
Movie
(Mozgókép)
EXTRAFINOM
FINOM
NORMÁL
60
115
165
68
128
182
68
129
183
79
149
211
93
173
242
143
255
345
419
617
732
30 FPS
15 FPS
Körülbelül Körülbelül
12'42"
20'51"
Körülbelül Körülbelül
30'34"
57'49"
* A rögzítési időt a zoom funkció használata is befolyásolja. A zoom gomb nem
használható videoklip felvétele közben.
17
A fényképezõgép elsõ használata : Intelligens gomb
Ez a gomb a menükurzor elmozgatására használható, menü kiválasztása
vagy a kiválasztott menü jóváhagyása érdekében.
Bizonyos menükben az almenü kiválasztása érdekében érintse meg a
gombot és ujját csúsztassa balra/jobbra.
3264x1832
3072x2304
3264x2176
MÉRET
[A főmenü kiválasztása :
Érintse meg a gombot]
3264x2448
[A főmenü jóváhagyása :
Nyomja meg a gombot]
Lassú
Gyors
[például : kézi - A rekeszzár sebességének kiválasztása]
3264x1832
3072x2304
A menük kibontása : Nyomja meg a menübontási gombot, hogy
megjelenítse a rendelkezésre álló menüket.
3264x2176
3264x2448
[Az almenü jóváhagyása :
Nyomja meg a gombot]
[Az almenü kiválasztása :
Érintse meg a gombot]
A menübontás gomb
megnyomása
 Bizonyos menük kiválasztásakor az LCD kijelző elsötétedik. A menü
kiválasztása után az LCD kijelző visszanyeri az előzőleg beállított
fényességét.
18
A fényképezõgép elsõ használata : A dátum / óra és a nyelv beállítása
A fényképezõgép elsõ bekapcsolásakor az LCD kijelzõn egy menü jelenik
meg, melynek segítségével beállíthatja a dátumot / órát, a nyelvet és a
nyelvet. Ez a menü többé nem jelenik meg bekapcsoláskor, ha beállította a
dátumot, az órát és a nyelvet. A fényképezőgép használata előtt állítsa be
a dátumot, az órát és a nyelvet.
■ A dátum, óra és dátumtípus beállítása
1. Nyomja meg a [Date & Time] gombot.
2. V
álassza ki a kívánt dátum típust a függőleges
intelligens gombbal.
 2008/01/01
yy/mm/dd 
Language
Date & Time
mm/dd/yy
dd/mm/yy
Off
Exit:BACK
■ A nyelv beállítása
1. Nyomja meg a [Language] gombot.
2. V
álassza ki a kívánt nyelvet a függőleges
intelligens gombbal.
ENGLISH 3
Language
Date & Time
FRANÇAIS
DEUTSCH

Exit:BACK
● 22 nyelv közül lehet választani. Ezek a következők:
- angol, koreai, francia, német, spanyol, olasz, egyszerűsített kínai,
hagyományos kínai, japán, orosz, portugál, holland, dán, svéd, finn,
thaiföldi, bahasa (malaysiai/indonéz), arab, cseh, lengyel, magyar
és török.
●A
nyelvbeállítás a fényképezõgép újraindítása után is megmarad.
3. A dátum módosításához válassza ki a
[2008/01/01] menüt, majd nyomja meg a
függőleges intelligens gombot.
4. Az Év / Hónap / Nap és Óra : Perc
kiválasztásához, nyomja meg a vízszintes
smart gombot.A számok megváltoztatásához,
nyomja meg a függőleges smart gombot.
London
5
08 / 01 / 01 01 : 00
6

OK

 A Világ Időről bővebb információért, látogasson el a 72. oldalra.
19
Az LCD kijelző ikonjai
Az LCD kijelzõ a fényképezési funkciókról és a kiválasztott elemekrõl
szolgáltat információt.
1
25 24
23
22
21
2
20
3
26
19
4
6
7
8
9
10
18
5
11
12
13
14
15
16
20
Leírás
Ikonok
Leírás
9
Képkészítési mód
36. o.
10
Megvilágítás-mérés
36. o.
11
Képbeállítás
37. o.
12
Effektusok
38. o.
13
Képminõség / Képváltási
gyakoriság
38. o.
14
Időzítő
39~40. o.
15
Hangfelvétel /
Hangmemo / hang nélkül
16
Beállítás menü
64~74. o.
17
Bővítés menü
18. o.
18
ACB
19
Rekesz értéke
20
Felvétel kiegyenlítés / Videoklip
képstabilizáló / Zársebesség
21
ISO
22
Fehér egyensúly
23
Dátum / Idő
17
[Kép és teljes állapot]
Nem.
Nem.
Oldal
1
Felvétel mód
21~24. o.
2
Fotó stílus választó
25. o.
3
Akkumulátor
15. o.
4
OIS (Optikai képstabilizátor)
27. o.
5
Fókusz mód
31. o.
6
Vaku
32~33. o.
7
Képméret
33. o.
8
Arcfelismerés / Önportré /
Fókusz terület
34~35. o.
Ikonok
/ /
41. o.
44. o.
F2.8
/
45. o.
/ 1/30
45. o. /
44. o.
43. o.
42. o.
01:00 PM 2008.01.01
Optikai / Digitális zoom sáv /
24
Digitális zoom mértéke
72. o.
28~29. o.
Készíthető felvételek száma
8
Maradék idő
(Videóklip / Hangfelvétel)
00:01:00/01:00:00
26
Memóriakártya ikon/
Belső memória ikon
/
27
Automatikus fókusztartomány
25
Oldal
17. o.
15. o.
34~35. o.
A felvétel mód elindítása
Az AUTO mód használata
A PROGRAM mód használata
Válassza ki ezt a módot annak érdekében, hogy minimális felhasználói
beavatkozással gyorsan és könnyedén fényképezzen.
A program mód választásával automatikusan konfigurálhatja a
fényképezőgépet optimális beállításokkal. Ettől függetlenül képes lesz
minden funkciót megváltoztatni a blende érték és a rekesszár sebessége
kivételével.
1. Az elemeket a polaritásra (+ / -) figyelve helyezze
be (15. old.).
2. Helyezze be a memóriakártyát (15. old.). Mivel
a fényképezőgép 20 MB belső memóriával
rendelkezik, nem kell feltétlenül memóriakártyát
használnia. Ha nem használ memóriakártyát,
a képek a belső memóriában tárolódnak.
Ha memóriakártyát használ, a képek a
memóriakártyára tárolódnak.
3. Zárja le az elemrekesz fedelét.
4. Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot, hogy
bekapcsolja a fényképezőgépet. (Ha az LCD
kijelzőn megjelenített dátum/óra hibás, fényképezés előtt állítsa be a
dátumot/órát.)
5. Válassza ki az AUTO módot a mód tárcsa elcsavarásával. 6. Állítsa be a fényképezőgépet az alany irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelző segítségével.
7. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
1. Válassza ki a PROGRAM módot a mód tárcsa
elforgatásával.
2. Nyomja meg a vízszintes intelligens gombot,
hogy olyan speciális funkciókat állítson be, mint
a képméret (33. oldal), minőség (38. oldal),
fénymérés (36. oldal) és a sorozatkép (36. oldal).
 Olvassa el a 30 ~ 46. oldalt, hogy további
információt szerezzen a menükről.
●H
a az automatikus fókusz kerete piros színűvé válik a rekeszzár
gombjának félig lenyomásakor, azt jelzi, hogy a fényképezőgép nem
képes a tárgyra fókuszálni. Ebben az esetben a fényképezőgép nem
tud tiszta képet készíteni.
●Kerülje az objektív vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
21
A felvétel mód elindítása
A KÉZI mód használata
A DUAL IS (Duál Képstabilizátor) mód használata
A felhasználó kézzel beállíthatja úgy a blendeértéket, mint a rekeszzár
sebességét.
Ez a mód lecsökkenti a fényképezőgép remegési hatását és elősegíti jól
exponált kép készítését gyengén világított körülmények között.
1. Válassza ki a KÉZI módot a mód tárcsa
elforgatásával.
2. Az intelligens gombbal válassza ki a kívánt
rekeszzár sebességet és blendeértéket.
1. Válassza ki a DUAL IS módot a mód tárcsa
elforgatásával.
2. Állítsa be a fényképezőgépet az alany irányába, és
állítsa össze a képet az LCD kijelző segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a
képet.
O
lvassa el a 44 ~ 45. oldalt, hogy további
információt szerezzen a menükről.
■ Mire érdemes figyelni a DUAL IS mód használatakor
- A digitális zoom nem működik DUAL IS módban.
-H
a a környezet megvilágítása jobb, mint a fénycsöves, a DUAL IS nem
aktiválódik.
- Ha az alany megmozdul, a fénykép homályos lehet.
- Annak érdekében, hogy jó minőségű képet készítsen, ne mozgassa el a
fényképezőgépet, ha a kijelzőn a [RÖGZÍTÉS!] üzenet jelenik meg.
- Mivel a DUAL IS a fényképezőgép digitális processzorát használja,
megtörténhet, hogy DUAL IS módban készített képek feldolgozására a
készüléknek valamivel több időre van szüksége.
22
A felvétel mód elindítása
A Portré és Éjszakai színhely módok
A SZÍNHELY mód használata
Válassza ki a kívánt módot a mód tárcsa elcsavarásával.
Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a fényképezőgépet,
a körülményeknek megfelelően. Válassza ki a SZÍNHELY módot a mód
tárcsa elcsavarásával.
- ÉJSZAK.A : Éjszakai vagy más, sötét környezetben
készített állóképek készítésére
használható.
- PORTRÉ : Arc lefényképezésére használható.
[ÉJSZAK.A mód]
 Olvassa el a 46. oldalt, hogy további információt
szerezzen a menükről.
[PORTRÉ mód]
23
A felvétel mód elindítása
A MOZI mód használata
Hang nélküli videoklip felvétele
Videóklipet vehet fel, ameddig a tárkapacitás ezt lehetővé teszi.
Hang nélküli videoklip is rögzíthetõ.
1. Válassza ki a MOZI módot a mód tárcsa
elforgatásával. (A rendelkezésre álló időtartam
megjelenik az LCD kijelzőn)
2. Állítsa be a fényképezőgépet az alany irányába, és
állítsa össze a képet az LCD kijelző segítségével.
Nyomja le a rekeszzár gombját. A videófelvétel
elindul, melynek időtartamát a tárkapacitás
korlátozza. A videofelvétel nem áll le, ha elengedi
a rekeszzár gombját.Ha le szeretné állítani a
felvételt, nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
* A képméret és -típus alább látható.
- Képméret : 640x480, 320x240 (választható)
- Fájltípus : *.avi (MPEG-4)
 Egy videóklip maximális fájlmérete 4 GB.
H
a a felvétel hossza meghaladja a 6 órát, tehát a fájl mérete nem 4 GB, a
videóklip rögzítése leáll és automatikusan elmentésre kerül.
 Amíg a fájlméret nem éri el a 4 GB-ot vagy a felvétel időtartama nem
éri el a 6 órát, a felvétel bármikor leállítható és elmenthető, a videóklip
minőségének függvényében.
24
1. Nyomja meg a bővítés menü gombját.
2. Válassza a [HANG] → [KI] menüt.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját. A hang nélküli
videófelvétel elindul, melynek időtartamát a
tárkapacitás kolátozza.
KI
ZOOM NÉMA
BE
H
a kiválasztja a [ZOOM NÉMA] funkciót, csak
a hang nélkül rögzített készíthet a zoomolás
használata közben.
Videoklip felvételének szüneteltetése (Sorozatos felvétel)
Ez a fényképezőgép lehetővé teszi, hogy a nem kívánt jelenetek alatt
ideiglenesen leállítsa a felvételt. Ezzel a funkcióval egyetlen videoklipként
rögzítheti a kedvenc jeleneteket anélkül, hogy több videóklipet kellene
rögzítenie.
■ A sorozatos felvétel használata
1. Nyomja le a rekeszzár gombját. A videófelvétel
elindul, melynek időtartamát a tárkapacitás
korlátozza. A videofelvétel nem áll le, ha elengedi
a rekeszzár gombját.
2. Nyomja le a II gombot, hogy szüneteltesse a
felvételt. Nyomja meg a
gombot újra a
felvétel folytatásához.
3. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja meg a rekesszár gombot újra.
A felvétel mód elindítása
A Fotó stílus választó mód használata
Ha a fotó stílus választó tárcsát használja a fényképezőgép tetején,
számtalan képhatást alkalmazhat a készített fotókon képkorrekciós
program nélkül.
●A
Fotó stílus választó mód nem elérhető Éjszakai helyszín, Portré,
Videó vagy Helyszín módokban.
1. A fotó stílus választó tárcsa
használatával válassza ki a kívánt fotó
stílust.
Ikon
Stílus mód
Leírás
NORMÁL
Stílus effektust nem alkalmaz.
FINOM
Szoft stílus kerül alkalmazásra.
ÉLÉNK
Élénk stílus kerül alkalmazásra.
ERDŐ
Természetes, letisztult stílus kerül alkalmazásra.
RETRO
Barna tónusú stílus kerül alkalmazásra.
HIDEG
Hűvös stílus kerül alkalmazásra.
NYUGODT
KLASSZIKUS
Nyugodt stílus kerül alkalmazásra.
Klasszikus stílus kerül alkalmazásra
2. Állítsa be a fényképezőgépet az alany irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelző segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
25
Mire figyeljünk fényképkészítéskor
●A
rekeszzár félig történő lenyomása. Nyomja le finoman a rekeszzár gombot,
hogy ellenőrizze a fókuszt és a vaku elemének töltöttségi fokát. Nyomja le
teljesen a rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
[Nyomja le finoman a rekeszzár gombját]
[Nyomja le a rekeszzár gombját]
●A
rendelkezésre álló időtartam a körülményektől és a fényképezőgép
beállításától függ.
● Ha vagy a Vaku Ki, vagy Lassú szinkronizálási módot választja gyenge
megvilágítási körülmények között, a fényképezõgép remegés figyelmeztetõ
kijelzõ (
) megjelenhet az LCD kijelzõn. Ebben az esetben használjon
fotóállványt, helyezze a fényképezőgépet stabil felületre vagy változtassa meg
a vakus fényképezési módot.
● Fényképezés fénnyel szemben :
Kérem, úgy fényképezzen, hogy a nap hátul legyen. A nappal szemben való
fényképezés esetén a fénykép sötét lehet. Nappal szemben fényképezés
esetén kérem, használja a [Háttérfény] lehetõséget a színhely felvételi
módban (lásd 46. old.), a derítõ vaku (lásd 32. -33. old.), a spot fénymérés
(lásd 36. old.), az exponálás kompenzálása (lásd 43. old.) vagy az ACB (lásd
44. old.) funkciókat.
26
●K
erülje az objektív vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
● Állítsa össze a képet az LCD kijelzõ segítségével.
● Az alábbi feltételek egyike esetén megtörténhet, hogy az automatikus
fókuszáló rendszer nem az elvárásoknak megfelelõen teljesít.
- Fényképezéskor az alany kontrasztja gyenge.
- Ha az alany nagyon visszatükröződő vagy fényes.
- Ha az alany nagy sebességgel mozog.
- Ha erős visszavert fény van jelen vagy a háttér rendkívül világos.
-Ha a téma csak függõleges vonalakból áll vagy nagyon keskeny (pl. bot vagy
zászlórúd).
- Ha a környezet sötét.
A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához
A felvétel mód funkció a fényképezőgép gombjaival állítható be.
OIS (Optikai képstabilizátor) gomb
POWER gomb
Minimalizálja a fényképezőgép rázkódását
felvétel közben, ha megnyomja az OIS
gombot Képkészítési módban.
A fényképezőgép be-, illetve kikapcsolására
használható. Ha meghatározott ideig
a fényképezőgépet nem működtetik, a
fényképezőgép magától kikapcsol, hogy
telepfeszültséget takarítson meg. Olvassa el a
74. oldalt, hogy további információt szerezzen az
automatikus kikapcsolási funkcióról.
A REKESZZÁR gomb
FELVÉTEL módban képkészítéshez vagy hangfelvétel készítésére
használható.
Amikor a Rekeszzár gombot félig nyomja le, a rekesszár sebessége és a blende
megjelenik az LCD-n és a fényképezőgép rázkódáskorrekció funkciója aktiválódik.
●M
OZI KLIP módban :
Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy
elindítsa a videóklip rögzítésének folyamatát.
Nyomja le a rekeszzár gombját egyszer és a
videofelvétel elindul, melynek időtartamát a
tárkapacitás korlátozza. Ha le szeretné állítani a
felvételt, nyomja le ismét a rekeszzár gombját.
● ÁLLÓKÉP módban :
Nyomja le félig a rekeszzár gombját, hogy bekapcsolja az automatikus
fókuszálást és leellenőrizze a vakut. A rekeszzár gombjának teljes
lenyomásával fényképet készít és elmenti azt. Ha hangmemo felvételét
választja, a felvétel akkor indul el, amikor a fényképezőgép befejezte a
képadatok elmentését.
[Az OIS használata előtt]
[OIS használat után]
A
z OIS elképzelhető, hogy nem fog megfelelően működni a következő
feltételek mellett:
- Mozgó tárgyakról való képkészítés eetén
- Nagy digitális zoom értékekel való képkészítés
- Ha a kamera rázkódása meghaladja a kamera rázkódásgátló értékét
- Minél alacsonyabb a zársebesség, annál kisebb a rázkódásgátlás
27
A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához
●H
a az OIS funkciót állvánnyal használja, a kép elmosódottá válhat
az OIS szenzorának vibrációja következtében. Ha állványt használ,
kapcsolja ki az OIS funkciót.
● Ha ütésnek teszi ki a fényképezőgépet, az LCD monitor rázkódhat.
Ebben az esetben, kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd kapcsolja
be azt újra. Ezután a fényképezőgép megfelelően kell, hogy
működjön.
● Az OIS funkciót akkor használja, ha az elemek megfelelően fel
vannak töltve (
,
).
● Ha az elemszint alacsony (
) látható a kijelzőn, az OIS beállítható,
de nem működik.
● Az OIS funkció nem javasolt Makró módban.
● Ha az OIS funkció be van állítva videó felvétele alatt, akkor az OIS
funkció hangjait is felveheti.
A ZOOM W / T gomb
Ha a kijelzőn nem látható a menü, ez a gomb
OPTIKAI ZOOM vagy DIGITÁLIS ZOOM
gombként működik. A fényképezőgép 3-szoros
optikai zoommal és 5-szörös digitális zoommal
rendelkezik. A két funkció együttes használata
15-szörös nagyítási arányt tesz lehetővé.
■ TELE Zoom
Optikai TELE zoom Digitális TELE zoom
: A ZOOM T gombbal az alany képe felnagyítható,
azaz közelebbinek tûnik.
: Ha a maximális (3-szoros) optikai zoomot választja,
a ZOOM T gomb megnyomásával aktiválja a digitális
zoom szoftverét. A ZOOM T gomb elengedése után
a digitális zoom a kívánt beállítás elérésekor kapcsol
ki. A maximális digitális zoom (5-szörös) érték
elérésekor a ZOOM T gomb megnyomására nem
történik semmi.
Nyomja meg
a ZOOM T
gombot
[SZÉLES zoom]
28
Nyomja meg
a ZOOM T
gombot
[TELE zoom]
[Digitális zoom 5X]
A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához
A ZOOM W / T gomb
■ SZÉLES zoom
Optikai SZÉLES zoom : Nyomja meg a ZOOM W gombot. Ezzel az alany
képe lekicsinyíthető, azaz távolabbinak tűnik. A
ZOOM W gomb lenyomásával a fényképezőgépet
folyamatosan a minimális zoom értékre állítja,
azaz az alany a lehető legtávolabbinak tűnik a
fényképezőgéptől.
Nyomja meg
a ZOOM
W gomb
[TELE zoom]
Nyomja meg
a ZOOM
W gomb
[Optikai zoom 2X]
[SZÉLES zoom]
Digitális SZÉLES zoom : Ha a digitális zoom működik, megnyomva a
ZOOM W gombot csökkenti a digitális zoomolást
lépésenként. A ZOOM W gomb elengedésével a
Optikai zoom
digitális zoomolás befejezésre kerül. A ZOOM W
gombot megnyomva csökkenti a digitális zoom-ot,
Digitális zoom
majd az optikai zoom-ot, amíg a minimum beállítás
elérésre nem kerül.
Nyomja meg
a ZOOM
W gomb
[Digitális zoom 5X]
●A
digitális zoom funkcióval készített fényképek feldolgozása valamivel
több időt igényel. Várja meg, amíg ez a folyamat befejeződik.
● A digitális zoom használata esetén a kép minőségének gyengülését
tapasztalhatja.
● Annak érdekében, hogy a digitális zoom funkcióval tisztább képet
készítsen, nyomja le félig a rekeszzár gombját a maximális optikai
zoom beállítással és nyomja meg ismét a zoom T gombot.
● A digitális zoom nem aktiválható az [DUAL IS], [MOZI], [GYORS],
[MOZGÓKÉP], [ÉJSZAKA], [GYEREKEK], [KÖZELI], [SZÖVEG],
[TÜZIJÁTÉK], [ÖNKIOLDÓ], [ÉTEL] és [KÁVÉHÁZ] módokban.
● Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét, ellenkező esetben a
fénykép homályos lehet vagy a fényképezőgép meghibásodhat. Ha a
kép homályos, kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezőgépet, hogy
módosítsa a lencse helyzetét.
● Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg az objektívet, mert ellenkezõ
esetben a fényképezõgép meghibásodhat.
● A fényképezõgép bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne érintse
meg a fényképezõgép mozgó lencsealkatrészeit, mert ellenkezõ
esetben a kép homályos lehet.
● A Széles és Tele zoom a távirányítóval is állítható.
Nyomja meg
a ZOOM
W gomb
[TELE zoom]
[SZÉLES zoom]
29
Az LCD kijelző használata a fényképezőgép beállításához
Az LCD kijelzőn megjelenő menü a felvétel funkciók beállításához használható.
MENU
(● : Választható, - : Részben választható)
MENU
Oldal
NORMÁL (AF)
FÓKUSZ
AUTO MACRO
●
●
●
●
●
●
●
KI
●
●
●
AUTO
●
●
PIROS. SZEM
●
●
VAKU
30
●
●
MAKRO
FÓKUSZ
TERÜLET
●
-
●
●
●
●
FÉNYKÉ
PEZÉS
31. o.
●
SOROZATKÉP
●
●
GYORS
●
●
MOZGO KEP
●
●
BETÖLT
●
●
L SZINKR.
●
●
●
●
-
●
●
●
32~
33. o.
-
●
●
MÉRET
●
●
●
●
ARCFELISMERÉS
●
●
●
●
●
-
ÖNARCKÉP
●
●
●
●
●
-
KÖZPONTI AF
●
●
●
●
●
●
-
MULTI AF
●
●
●
●
●
●
-
36. o.
●
SPOT
●
●
●
●
KÖZÉPRE SULY.
●
●
●
●
KÉPÉLESSÉG
KÉPBEÁ
LLÍTÁS SZÍNTELÍTETTSÉG
●
●
●
●
●
●
●
●
F/F
●
SZÉPIA
KÉK
33. o.
HATÁS
●
36. o.
37. o.
●
-
●
●
●
-
●
●
●
●
-
●
●
●
●
-
●
VÖRÖS
●
●
●
-
●
ZÖLD
●
●
●
-
●
NEGATÍV
●
●
●
-
●
NORMAL
34~
35. o.
-
●
●
KONTRASZT
●
●
●
-
VÖRÖSSZ.JAV.
●
●
FÉNYM
ÉRÉS
-
●
●
TÖBBPONTOS
●
●
AEB
●
-
Oldal
●
EGY KÉP
●
39. o.
Az LCD kijelző használata a fényképezőgép beállításához
MENU
Oldal
●
●
●
●
●
●
●
●
KI
●
●
●
●
●
●
●
●
10 SEC.
●
●
●
●
●
●
●
●
2 SEC.
●
●
●
●
●
●
●
DUPLA
●
●
●
●
●
●
●
MOZGÁS IDŐZÍTŐ
●
●
●
●
●
●
●
TÁVKIOLDO
●
●
●
●
●
●
●
●
KI
●
●
●
●
●
●
●
●
MEMÓRIA
●
●
●
●
●
●
●
FELVÉTEL
●
●
●
●
●
●
●
MINŐSÉG / KÉPVÁLTÁSI GYAK.
IDŐZÍTŐ
HANG
●
ISO
●
●
EV
●
ACB
●
REKESZZÁR SEBESSÉG
●
BLENDE ÉRTÉKE
●
●
●
●
24. o.
[NORMÁL (AF)]
[MAKRO]
[AUTO MACRO]
■ Fókusz módok és fókusztávolságok
●
●
42. o.
Fókusz
Széles (W)
Tele (T)
43. o.
NORMÁL (AF)
80cm ~ végtelen
80cm ~ végtelen
●
●
43. o.
MAKRO
5cm ~ 80cm
50cm ~ 80cm
44. o.
AUTO MACRO
5cm ~ végtelen
50cm ~ végtelen
44. o.
45. o.
KÉPSTABILIZÁTOR
OIS
NORMÁL (AF)
41. o.
●
●
MAKRO
●
ZOOM NÉMA
●
A fókusztípust az alanyhoz viszonyított
távolság függvényében választhatja ki.
A távolságok alább láthatóak.
39~
40. o.
HANG
WB
38. o.
A fókusztípus kiválasztása
●
●
●
●
●
45. o.
●
27. o.
 A menük elõzetes értesítés nélkül változhatnak.
 A választható menük a színhely mód függvényében eltérőek lehetnek.
● A makró mód kiválasztása esetén megremeghet a fényképezőgép.
Ügyeljen, hogy fényképezés közben ne rázza a fényképezőgépet.
● Ha Makró módban 50cm-nél közelebbrõl készít képet, válassza a
VAKU KI módot.
31
Vaku
A vakutípust az alanyhoz viszonyított távolság függvényében választhatja
ki. A távolságok alább láthatóak.
■ [DUAL IS], [SOROZATKÉP], [GYORS],
[MOZGÓKÉP], [AEB], [MOZI], [TÁJKÉP], [KÖZELI],
[SZÖVEG], [NAPLEM.], [HAJNAL], [TÜZIJÁT],
[ÖNKIOLDÓ], [ÉTEL] és [KÁVÉHÁZ] módokban a
vaku nem működik.
■ Vaku hatósugár (W: látószög, T: Tele)
ISO
AUTO
32
BETÖLT
PIROS. SZEM
AUTO
KI
(Egység : m)
NORMÁL (AF)
MAKRO
AUTO MACRO
SZ: 0.8 - 4.5
SZ: 0.5 - 0.8
SZ: 0.5 - 4.5
T: 1.5 - 2.5
T: 0.5 - 1.5
T: 0.5 - 2.5
●H
a az Auto, Betölt., L szinkr. vakutípus kiválasztása után
lenyomja a rekeszzár gombját, elõször a vaku felvillan, hogy
ellenõrizze a fényképezési feltételeket (Vaku hatósugár és Vaku
teljesítményviszony). Ne mozgassa el a fényképezőgépet, amíg nem
villan fel másodszor is a vaku.
● A vaku gyakori használata hozzájárul az akkumulátor életciklusának
megrövidüléséhez.
● Normális körülmények között a vaku kevesebb, mint 5 másodperc
alatt töltődik fel. Ha az elem telepfeszültsége alacsony, a feltöltődés
hosszabb ideig tart.
● A vaku hatótávolságán belül fényképezzen.
● A kép minõsége nem garantálható, ha a tárgy túlságosan közel
helyezkedik el vagy túlságosan tükröződik.
● A gyenge megvilágítású környezetben vakuval készített képeken
fehér folt jelenhet meg. A folt a vaku fényének a levegőben levő por
általi visszaverése következében jön létre. Nem a fényképezőgép
hibája.
Vaku
Méret
■ vaku mód kijelzője
Az igényeinek megfelelő képméret kiválasztását teszi lehetővé.
Ikon
Vaku mód
Leírás
Vaku ki
A vaku nem villan. Válassza ezt a módot, ha
olyan helyeken vagy helyzetekben fényképez,
ahol tilos a vaku használata. Ha gyenge
megvilágítású környezetben fényképez, az LCD
kijelzőn a fényképezőgép remegés figyelmeztető
ikon (
) jelenik meg.
Automatikus
vaku
Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku
automatikusan felvillan.
Üzemmód
Állókép mód
Ikon
Méret
3264x
2448
3264x
2176
3072x
2304
Üzemmód
3264x
1832
2592x
1944
2048x
1536
1024x
768
Videoklip mód
Ikon
Méret
640x480
320x240
Automatikus Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku
és vörösszem automatikusan felvillan, és a vörösszem hatás javító
hatás javítása funkció segítségével kijavítja a vörösszem hatást.
Derítő
villanófény
A vaku a megvilágítási körülményektől függetlenül
felvillan. A vaku erőssége a körülményeknek megfelelőn
automatikusan állítódik be.
A vaku lassú rekeszzár sebesség mellett villan
fel, hogy kiegyensúlyozott, megfelelő exponálású
Lassú
képet hozzon létre. Gyenge megvilágítású
szinkronizálás környezetben a fényképezõgép-remegés
figyelmeztetõ jelzés (
) megjelenik az LCD
kijelzőn.
Ha fényképezéskor a készülék „vörös szem”
Vörösszem
hatást érzékel, ez a mód automatikusan
hatás javítása
megszűnteti a vörös szem hatást.
3264x1832
3072x2304
3264x2176
320x240
3264x2448
640x480
[Állókép mód]
[Videóklip mód]
●M
inél nagyobb a felbontás, annál kevesebb fénykép tárolható, mivel a
nagy felbontású képek több memóriát igényelnek.
33
Fókuszterület
A fényképezési körülményeknek megfelelő
fókusztartomány kiválasztását teszi lehetővé.
MULTI AF
KÖZPONTI AF
ÖNARCKÉP
ARCFELISMERÉS
[ARCFELISMERÉS] : Ez a mód automatikusan
érzékeli az alany arcának
helyzetét és annak
függvényében állítja be a fókuszt és az exponálást.
Válassza ezt a módot, hogy gyorsan és könnyen
készítsen arcról fényképet.
 Választható módok : AUTO, PROGRAM, KÉZI, DUAL IS, PORTRÉ,
SZÍNHELY (GYERMEK, STRAND&HÓ, ÖNKIOLDÓ,
KÁVÉHÁZ)
1. Egy konfigurálható képkészítési módban,
válassza az Arcfelismerés menüt (
).
Ekkor megjelenik az Arcfelismerés ikon.
MULTI AF
KÖZPONTI AF
ÖNARCKÉP
ARCFELISMERÉS
2. Az automatikus fókuszkeret mérete és helye
automatikusan az alany arca szerint áll be.
● Ez a funkció akár 9 személyt is képes érzékelni.
● Ha a fényképezőgép egy időben több arcot is érzékel, a legközelebbire
fókuszál.
● Ha a fényképezőgép egy célarcot érzékel, a célarc körül fehér
színű fókuszkeret jelenik meg, míg a többi arc körül szürke színű
fókuszkeret jelenik meg (maximum 8). Nyomja le félig a rekeszzár
gombját, hogy a fehér keretben levő arcra fókuszáljon. Ekkor a keret
zöld színűvé válik. (Összesen 9)
● Ha az arcfelismerés nem sikerült, lépjen vissza az előző AF módba.
● Bizonyos körülmények között ez a funkció nem tud megfelelően
működni.
- Ha a személy sötét szemüveget visel vagy arcának egy része nem
látszik.
- A fényképezendő személy nem a fényképezőgép irányába néz.
- A fényképezőgép nem érzékel egy arcot sem, mert a fényesség túl
sötétre vagy túl világosra van állítva.
- A fényképezőgép és az alany közötti távolság túl nagy.
● A legnagyobb lehetséges Arcfelismerési távolság 2.5 m (Széles).
● Minél közelebb van a téma, annál gyorsabban ismeri fel a
fényképezőgép azt.
● Ebben a módban a digitális zoom nem aktív.
● Csak akkor lehet beállítani, ha
van kiválasztva a fénykép
stílus választóm tárcsával.
●A
z [HATÁS] menü nem működik, ha az [ARCFELISMERÉS] funkció
be van állítva.
3. Nyomja le félig a rekeszzár gombját. A fókusz aktiválásakor a fókuszkeret
zöld színűvé válik.
4. Nyomja le teljesen a rekeszzár gombját, hogy elkészítse a fényképet.
34
Fókuszterület
[ÖNARCKÉP] : Ha önarcképet készít, az arc területe automatikusan
felismerésre kerül, így könnyebben és gyorsabban készíthet
képet saját magáról.
[KÖZPONTI AF] : A fényképezőgép az LCD kijelző közepén levő téglalap
alakú részre fókuszál.
[MULTI AF] : Ez a fényképezőgép az összes elérhető AF pontot
kiválasztja a 9 AF pontból.
 Választható módok : AUTO, PROGRAM, KÉZI, DUAL IS, PORTRÉ,
SZÍNHELY (GYERMEK, STRAND&HÓ, ÖNKIOLDÓ,
KÁVÉHÁZ)
1. Az Önportré menü választásával megjelenik az Önportré ikon (
).
MULTI AF
[KÖZPONTI AF]
[MULTI AF]
KÖZPONTI AF
ÖNARCKÉP
ARCFELISMERÉS
 Amikor a fényképezőgép az alanyra fókuszál, az automatikus fókuszkeret
zöld színűvé válik. Amikor a fényképezőgép nem az alanyra fókuszál, az
automatikus fókuszkeret piros színűvé válik.
2. Az önfilmezéshez állítsa be a kamera úgy, hogy az a tárgy arca felé
nézzen. A készülék automatikusan észleli a tárgy arcát, és hangot hallatt.
3. A fimezést a zár gomb megnyomásával indíthatja.
● Ha az arcot a képernyő közepére helyezi, folyamatosan egy gyorsabb
hang hallható, mint akkor, ha az arc nincs a középpontban.
●A
hang a [ÖNARCKÉP] menüben beállítható. (Lásd 69. o.)
●C
sak akkor lehet beállítani, ha
van kiválasztva a fénykép
stílus választó tárcsával.
●A
[HATÁS] menü nem működik, ha az [ÖNARCKÉP] funkció be van
állítva.
35
Folyamatos felvétel
Megvilágítás-mérés
Kiválaszthatja a fényképezés típusát és a sorozatkép képeinek számát.
Ha nem sikerül megfelelő megvilágítási körülményeket teremtenie,
megváltoztathatja a fénymérési módszert annak érdekében, hogy
fényesebb képeket készítsen.
[EGY KÉP] : Egyetlen kép készítése.
AEB
MOZGO KEP
[SOROZATKÉP] : Képek sorozata készül
GYORS
mindaddig, amíg a rekeszzár
SOROZATKÉP
gombját lenyomva tartja.
EGY KÉP
A tárolható képek száma a
rendelkezésre álló tárhelytől
függ.
[GYORS]
: A rekeszzár gombjának lenyomva tartása esetén 3 képből
álló sorozat készül (kb. 2,5 kép másodpercenként).
[MOZGO KEP] : A rekeszzár gombjának lenyomva tartása esetén 7 kép
készül másodpercenként. A sorozatkép elkészítése után
a képek elmentődnek és a hátsó LCD kijelzőn jelennek
meg. A készíthető képek maximális száma 20, és a képek
mérete 1024x768.
[AEB] : Három kép készítése különféle exponálással : standard
megvilágítás (0.0 EV), rövid exponálás (-1/2 EV) és
túlexponálás (+1/2 EV).
 A nagy felbontás és a jó képminõség a fájlmentés idõtartamának
meghosszabbodásával, így a készenléti idõ meghosszabbodásával jár.
 Ha [SOROZATKÉP], [GYORS], [MOZGO KEP] vagy [AEB] almenük
kiválasztása esetén a vaku automatikusan kikapcsol.
 Az AEB fényképezéshez ajánlatos fotoállványt használni, mivel a képek
elmentése hosszabb idõt igényel, és a fényképezõgép remegése miatt a
kép homályos lehet.
 A [MOZGO KEP] menü kiválasztása esetén csak ISO AUTO, 400, 800,
1600, 3200 választható.
 Az ACB funkció nem elérhető engedélyezett [GYORS], [MOZGO KEP] vagy
[AEB] opciók mellett.
36
[TÖBBPONTOS] : A megvilágítás a kép
környékén rendelkezésre
KÖZÉPRE SULY.
álló átlagos fényerő alapján
SPOT
kerül kiszámításra. Azonban a
TÖBBPONTOS
számítás a kép környékének
középpontja felé tolódik el.
Ez általában hasznos.
[SPOT] : A fényképezőgép az LCD kijelző közepén levő téglalap
alakú résznek méri le a fényességét.
Ez akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a kép közepén
levő alany megvilágítása megfelelő legyen, a háttérfénytől
függetlenül.
[KÖZÉPRE SULY.]: A megvilágítás a kép környékén rendelkezésre álló
átlagos fényerő alapján kerül kiszámításra. Azonban a
számítás a kép környékének középpontja felé tolódik
el. Ez olyan kép készítése esetén hasznos, ha az alany
kisméretű, pl. virág vagy rovar.
H
a a tárgy nincs a fókuszkeret közepén, ne használja a spot fénymérést,
mivel exponálási hiba jelentkezhet. Ebben az esetben jobb, ha az
megvilágítás-kiegyenlítést használja.
Képbeállítás
A képeket a felvétel előtt lehet beállítani. Csak
akkor lehet beállítani, ha
van kiválasztva a
fénykép stílus választóm tárcsával.
Színtelítettség vezérlő
KONTRASZT
SZÍNTELÍTETTSÉG
KÉPÉLESSÉG
A kép színtelítettségének megváltoztatására
használható.
+ irányba : Magas színtelítettség
(A színmélység megnő)
- irányba : Alacsony színtelítettség
(A szín lágyabb lesz)
Képélesség
A elkészítendő kép élessége állítható be. Az LCD
kijelzõn nem látható a képélesség állításának
az elkészítendõ képre gyakorolt hatása, mert az
a funkció csak akkor lép működésbe, amikor a
készülék a képet eltárolja a memóriába.
Kontraszt
A kép fényes és sötét részei közötti különbség
beállítására használható.
+ irányba : Világosabbá válik a kép
- irányba : Sötétebbé válik a kép
[
]/[
[
[
]
]/[
] : A kép szélei lágyabbá válnak. A hatás a képek
számítógépes feldolgozásához hasznos.
: A kép szélei élesebbé válnak. Ez a nyomtatáshoz hasznos.
] : A kép élei kiemeltebbé válnak. Az élek élesebbek lesznek,
azonban a rögzített képen zaj jelentkezhet.
37
Effektusok
A fényképezőgép digitális processzora
segítségével lehetőség van a képek speciális
hatásokkal való átalakítására. A képeket a felvétel
előtt lehet beállítani. Csak akkor lehet beállítani,
ha
van kiválasztva a fénykép stílus
választóm tárcsával.
Minőség / Képváltási gyakoriság
KÉK
SZÉPIA
Kiválaszthatja az igényeknek megfelelő tömörítési arányt. Minél nagyobb a
tömörítési arány, annál gyengébb a kép minősége.
F/F
NORMAL
: A képre nem alkalmaz hatást.
: A rögzített képek fekete-fehér módban tárolódnak.
: A rögzített képek szépia színskálával tárolódnak (sárgás-barna
színárnyalatok).
: A rögzített képek kék színtónussal tárolódnak.
: A rögzített képek vörös színtónussal tárolódnak.
: A rögzített képek zöld színtónussal tárolódnak.
: A kép negatív módban tárolódik.
Üzemmód
Állókép mód
Videoklip mód
Ikon
Almenü
SUPER FINE
(EXTRAFINOM)
FINE
(FINOM)
NORMAL
(NORMÁL)
30 FPS
15 FPS
Fájltípus
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
NORMÁL
FINOM
15 FPS
EXTRAFINOM
30 FPS
[Állókép mód]
[Videóklip mód]
 Az [ARCFELISMERÉS], [ÖNARCKÉP], fekete-fehér egyensúly (WB) menük
nem működnek, ha a [HATÁS] funkció be van kapcsolva.
● Ez a fájlformátum megfelel a DCF (Fényképezõgép fájlrendszerek
kialakítási szabályai) követelményeinek.
● JPEG (Joint Photographic Experts Group) : A JPEG a Joint
Photographic Experts Group által kidolgozott képtömörítési
szabvány. Ez a fényképek és grafikai elemek tömörítésére használt
legelterjedtebb tömörítés típus, mivel rendkívül hatékonyan tömöríti
a fájlokat.
38
Időzítő / távirányító
Ez a funkció olyankor hasznos, ha a fényképész is meg szeretne jelenni
a képen.
hatósugaráról szóló részben található ábrákat.
- Az idõzítõ kiválasztása :
Ha lenyomja a 'Rekeszzár' gombját, a kép a
meghatározott idő eltelte után készül el, és az
időzítő bekapcsolva marad.
DUPLA
2 SEC.
10 SEC.
■ Az időzítő / távirányító mód leírása
Üzemmód
KI
Leírás
Nyomja le a Rekeszzár gombját, hogy a kép
készítése előtt 10 másodpercet várjon.
2 SEC.
Nyomja le a Rekeszzár gombját, hogy a kép
készítése előtt 2 másodpercet várjon.
DUPLA
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2
másodpercre rá egy második kép is készül.
TÁVKIOLDO
■ Az akkumulátor kicserélése a távirányítóban
Győződjön meg arról, hogy a + (pozitív) polaritás felül, míg a - (negatív)
polaritás alul van, amikor az elemet a távirányítóba helyezi. A távirányító
elemének lecserélését bízza a helyi szervizközpontra.
CR 2025 típusú 3 V-os elemet használjon.
Nem használja az időzítő funkciót.
10 SEC.
MOZGÁS
IDŐZÍTŐ
[A távirányítón levő
rekeszzár gomb]
KI
- Távirányító mód választása :
Nyomja le a távirányítón levő rekeszzár gombot,
hogy a kép készítése előtt 2 másodpercet várjon. A kép elkészítése után
a készülék távirányító módban marad. Azonban ha megnyomja a ki/bekapcsoló gombot, távirányító módból is kilép.
Ikon
■ A távirányító hatósugara
Ha a távirányítóval készít képet, lásd a távirányító
A rekeszzár gomb megnyomása után 6 mp-el a
fényképezőgép detektálja a tárgy mozgását, a kép
a mozgás megállásakor készül el.
A távirányító segítségével is készíthet képet,
és ehhez nem kell a fényképezőgép rekeszzár
gombját használnia.
● Ha
az időzítővel készít képet, az időzítő lámpája a következőképpen
működik:
10 másodperces időzítő beállítás : Az időzítő lámpája 1 másodperces
időközönként villog az első 7 másodpercben. Ezután 0,25
másodperces időközönként villog a fennmaradó 3 másodpercben.
2 másodperces önidőzítő beállítás : Az időzítő lámpája 0,25
másodperces időközönként villog, 2 másodpercig.
●H
a az idõzítõ mûködése közben megnyomja a Vissza gombot, az
idõzítõ funkció kikapcsol.
● Használjon fotoállványt, hogy elkerülje a fényképezõgép remegését.
39
Időzítő / távirányító
■ Mozgás Időzítő
Mozgás
Ikon és időzítő lámpa
A Rekesszár megnyomása a
Mozgásidőzítő beállítása után
Villog (1 mp időközzel)
A tárgy mozgásának detektálása
Villog (0,25 mp időközzel)
Nincs mozgó tárgy
Bekapcsolás után elkészül a fotó
2 másodperc
■ A mozgásidőzítő folyamata az alábbi. (Videoklip mód kizárva)
A Mozgásidőzítő kiválasztáya  A rekeszzár megnyomása  Az összetétel
megerősítése (6 mp-en belül)*1  Detektálás indítása (Mozgassa a kezét)*2 
A detektálás vége (Ne mozduljon)  Fényképezés (2 mp elteltével.)
: A rekeszzár gomb megnyomása után 6 mp-el a fényképezőgép detektálja
a tárgy mozgását, így 6 mp-en belül erősítse meg az összetételt.
*2 : Mozgassa teljesen a testét vagy kezeit.
*1
40
A következő esetekben a mozgás időzítő nem működik.
● A fokusztávolság több mint 3m.
● Az expozíció túl világos, vagy sötét
● Háttérmegvilágításos körülmények esetén.
● Jelentős a mozgás
● A mozgás a középső részen kívül (50%),
ahol az érzékelő működik, detektálható.
● Amennyiben a fényképezőgép nem
[A Mozgásérzékelő
észlel mozgást 30 másodpercig, vagy a
detektálási tartománya]
fényképezőgép nem észleli a mozgás hiányát
a mozgás érzékelése után.
Hangfelvétel / hangmemo
Hangfelvétel rögzíthető, melynek hosszát a tárkapacitás (maximum 10 óra)
korlátozza. A hangfeljegyzést egy tárolt állóképhez rendelheti hozzá.
■ Hangfelvétel
1. A mód tárcsa elcsavarásával válasszon egy
rögzítési módot, de ne a Mozi módot.
2. Válassza ki a Hangfelvétel menüt az intelligens
gomb segítségével.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elindítsa a
hangfelvételt.
- Nyomja le egyszer a rekeszzár gombját.
A hangfelvétel elindul, és a felvétel időtartamát
a memória kapacitása korlátozza (maximum
10 óra). A hangfelvétel időtartama megjelenik
az LCD kijelzőn Ha a Rekeszzár gombját
felengedi, a felvétel akkor is folytatódik.
- Ha szeretné leállítani a felvételt, akkor nyomja
meg ismét a Rekeszzár gombját.
- Fájltípus : *.wav
FELVÉTEL
MEMÓRIA
KI
■ Hang memo
1. A mód tárcsa elcsavarásával válasszon egy
rögzítési módot, de ne a Mozi módot.
2. Válassza ki a Hangmemo menüt az intelligens
gomb segítségével. Ha a hangmemo ikon
megjelenik az LCD kijelzőn, azt jelenti, hogy a
beállítás befejeződött.
3. Nyomja le a rekeszzár gombját, hogy elkészítse
a fényképet. A kép a memóriakártyára kerül.
4. A hangmemo felvétele tíz másodpercig tart, a
kép tárolásától számítva.
Ha a rekeszzár gombját a hangmemo felvétele
közben nyomja meg, annak rögzítése leáll.
FELVÉTEL
MEMÓRIA
KI
FELVÉTEL
MEMÓRIA
KI
● A lehetõ legjobb minõségű hangfelvétel készítéséhez 40 cm
távolságra helyezkedjen el a fényképezõgéptõl (a mikrofontól).
41
Fehéregyensúly
AUTO NAPFÉNY FELHŐS FÉNYCSŐ MELEG
FÉNYCSŐ HIDEG
LÁMPAFÉNY EGYEDI : A fényképezőgép
automatikusan, a
domináns megvilágítási
körülményektől függően,
választja ki a megfelelő
fehéregyensúly
beállításokat.
: Kültéri képek készítésére.
: Felhős vagy borús időben való fényképezésre.
: Háromágú fénycsöves napfényszerű mesterséges
megvilágítási körülmények közötti fényképezésre.
: Fehér fénycsöves megvilágítási körülmények
közötti fényképezésre.
: Hagyományos lámpafényben való fényképezésre.
: Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a
fehéregyensúlyt a fényképezési körülményeknek
megfelelően állítsa be.
A különféle megvilágítási körülmények a képeken különböző színárnyalatok
megjelenését idézhetik elő.
42
■ Az Egyedi fehéregyensúly beállítása
A fehéregyensúly értéke a fényképezési körülmények függvényében
bizonyos mértékben változhat. Bizonyos fényképezési körülmények
között a legmegfelelőbb fehéregyensúly érték kiválasztásához az egyedi
fehéregyensúly beállítást válassza.
1. Válassza ki a Fehéregyensúly EGYEDI
(
) menüjét, és helyezzen egy fehér
lapot a fényképezõgép elé úgy, hogy az LCD
kijelzõn csak fehérség jelenjen meg.

A fehéregyensúlyt vezérlő funkció lehetővé teszi a színek természetesebbé
tételét. Ha egy az AWB (Auto White Balance- automatikus
fehéregyensúly)-n kívüli menüt választ, csak negatív színhatást választhat.
A Fehéregyensúly menü a Program, Kézi, DUAL IS, és Mozi módban
használható.
[Fehér lap]
2. OK menü gomb : a fehéregyensúly előző
egyedi értékének
kiválasztására
OK
VISSZA gomb : a fehéregyensúly
MÉRÉS: ZÁR
beállításának megszakítása.
ELŐZŐ: OK MEGSZAKÍT : BACK
Rekeszzár gombja : az új fehéregyensúly beállítás
elmentése.
- Az egyedi fehéregyensúly érték a következő fényképezéstől érvényes.
- A felhasználó által beállított egyensúly addig marad érvényes, amíg
felülírják azt.
- Ha fotó stílusra van kapcsolva, akkor a fehéregyensúly automatikusan be
van állítva (AWB).
ISO
Felvétel kiegyenlítés
Felvételek készítésekor kiválaszthatja az ISO érzékenységét.
A fényképezőgép sebességét vagy fény-érzékenységét ISO számokkal
mérjük. Az ISO menü Program és Kézi módban használható.
Ez a fényképezőgép automatikusan, a környezet megvilágításának
függvényében állítja be az exponálást. Ezen felül a megvilágításkiegyenlítés menüből kiválaszthatja az exponálás értéket. Az exponálás
kompenzáció menü elérhető program és DUAL IS, videóklip módban.
- MÉRET :
A fényképezõgép érzékenysége automatikusan
olyan változók alapján módosul, mint a
megvilágítás értéke vagy a tárgy világossága.
- 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 :
Az ISO érzékenység növelésével a rekeszzár
sebessége megnövelhető változatlan
megvilágítási viszonyok mellett. Azonban a kép erős megvilágítás esetén
telítetté válhat. Minél nagyobb az ISO érték, annál nagyobb a fényképezőgép
fényérzékenysége, és ennek következtében annál nagyobb lesz annak
képrögzítési képessége sötét környezetben. Azonban a kép zajszintje
megnő az ISO érték növekedésével, és a kép így durvább lesz.
 A [MOZGO KEP] menü kiválasztása esetén csak ISO AUTO, 400, 800,
1600, 3200 választható.
 Amikor az ISO 3200 menü van kiválasztva, a kép mérete fix 3M.
■ A megvilágítás kiegyenlítése
1. Nyomja meg a megvilágítás-kiegyenlítés menü
gombját, hogy az ábrán látható megvilágításkiegyenlítés menü jelenjen meg.
2. Érintse meg a gombot és csúsztassa el ujját,
hogy kiválassza az exponálás értékét.
3. Nyomja meg ismét a megvilágítás-kiegyenlítés
menü gombját. A beállított érték tárolódik és a
Megvilágítás-kiegyenlítés beállítás mód eltűnik.
A
negatív megvilágítás-kiegyenlítés érték csökkenti az expozíciót.
Ne feledje, hogy a pozitív megvilágítás-kiegyenlítés fokozza a
megvilágítást, és az LCD kijelzőn fehérség látható vagy a képek minősége
gyenge lesz.
43
ACB (Auto Contrast Balance - automatikus kontraszt kiegyenlítés)
Zársebesség
Ha ezt az opciót választja, a kontraszt automatikusan be lesz állítva.
Vagyis, ha a képeket háttérfényben készíti, ahol az expozíció jelentősen
változhat, vagy ahol nagy eltérés van fényerőben, a fényerő automatikusan
beállításra kerül a tiszta képminőség elérése érdekében.
Ez a mód a zársebességét automatikus
fényerőre állítja manuális módban. Magas
zársebességgel mozgó tárgyakat úgy tud
lefényképezni, mintha nem mozognának.
Alacsony zársebességgel mozgó tárgyakat
a mozgás dinamikus érzékelésével tud
lefényképezni.
■ A rekeszzár sebességének beállítása
A rekeszzár sebességének kiválasztásához érintse meg a gombot és
csúsztassa el ujját balra vagy jobbra.
A
UTOMATA, PROGRAM és PORTRÉ módban az ACB funkció aktív.
AUTOMATA és PORTRÉ módban az ACB funkció mindig működik.
 Az ACB funkció nem elérhető engedélyezett GYORS, MOZGO KEP vagy
AEB opciók mellett.
 Az ACB funkció csak akkor elérhető, ha az ISO értéke 80 és 200 között van.
44
Lassú
Gyors
Rekesz értéke
Videoklip képstabilizáló
Ez a mód a blende értéket automatikus
fényerőre állítja manuális módban. Kisebb
blende érték a tárgyat élessé teszi, de a hátteret
elhomályosítja. A nagyobb blende érték mind a
tárgyat, mind a hátteret élessé teszi.
Ez a funkció videóklip felvétele közben a képkockák stabilizálását segíti
elő. Ezt a menüt csak MOZI módban lehet kiválasztani.
1. A kis gombbal válassza ki a (
) ikont
a filmfelvétel közben rögzített képek
stabilizálására. Az ikon ismételt megnyomása
deaktiválja a funkciót.
KÉPSTABILIZÁTOR
2. A felvételi keret tartománya szűkössé válik, ha
ezt a menüt választja.
45
A Színhely menü
Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra
állíthatja a fényképezőgépet, a körülményeknek
megfelelően.
[GYEREK]
(
[TÁJKÉP]
[KÖZELI]
(
(
[SZÖVEG]
(
[NAPLEM.] (
[HAJNAL] (
[ELLENFÉNY] (
[TÜZIJÁT] [PART&HÓ]
(
(
[ÖNKIOLDÓ] (
[ÉTEL] [KÁVÉHÁZ] 46
(
(
) : Gyors mozgásban lévő tárgyak, például gyermekek
lefényképezésére használható.
) : Távoli színhelyek lefényképezésére használható.
) : Kis tárgyakról, például növényekről vagy rovarokról
közeli képek készítésére használha tó.
) : Ez a mód egy dokumentum lefényképezésére
használható.
) : Naplemente lefényképezésére használható.
) : Hajnali képek készítésére használható.
) : Árnyékmentes portrék készítése hátsó megvilágítás
esetén.
) : Tűzijátékos jelenetek fényképezésére.
) : Óceán, tó, vízpart vagy hóval fedett táj fényképezésére
szolgál.
) : Olyankor hasznos, ha a fényképész is meg szeretne
jelenni a képen.
) : Ízletes ételekről készített képekhez hasznáható.
) : Kávézók és éttermek lefényképezésére szolgál.
A lejátszás mód indítása
Kapcsolja be a fényképezőgépet és válassza a Lejátszás módot a
lejátszás mód gomb megnyomásával (
).
A fényképezőgép a memóriában tárolt képeket kezdi lejátszani.
Ha memóriakártyát helyez a fényképezõgépbe, a készülék összes
funkciója csak a memóriakártyára vonatkozik.
Ha fényképezőgépben nincs memóriakártya, a készülék összes funkciója
csak a belső memóriára vonatkozik.
● Stílus mód : A Stílus mód kiválasztásához tartsa lenyomva a
Lejátszás mód gombját több mint 3 másodpercig.
Stílus módban nem hallhatók a Működés hangja, a
effektus hangjelzések, a kezdőhang és a rekeszzárhang.
Ahhoz, hogy kilépjen a Stílus módból, kapcsolja be a
fényképezőgépet a ki-/bekapcsoló gombbal.
Videóklip lejátszása
Állókép lejátszása
1.Válassza ki a videóklipet, amit le szeretne játszani az intelligens gomb használatával.
2.Nyomja meg a Lejátszás gombot, hogy
lejátsszon egy videóklipet.
- A videóklip lejátszásának szüneteltetéséhez
nyomja meg ismét a II gombot.
- Amennyiben még egyszer megnyomja a 
gombot akkor a videó klip újraindul.
- A videóklip visszatekeréséhez lejátszás
közben, nyomja meg a  gombot.
A videóklip előre tekeréséhez, nyomja meg
a  gombot. Amikor megnyomja a /
gombot, a keresési sebesség 2X, 4X,
8X vagy 16X lesz. - A videóklip leállítása érdekében nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  gombot és a menü Lejátszás módba áll.
1. Válassza ki a LEJÁTSZÁS módot
a alejátszás mód gomb (
)
megnyomásával.
2.A memóriában tárolt utolsó kép az LCDképernyőn jelenik meg.
3. Érintse meg a gombot és csúsztassa el ujját
balra vagy jobbra, hogy kiválasszon egy
képet.
 Ha megnyomja a  vagy  gombot, a
képeket folyamatosan visszajátssza a
készülék.


47
A lejátszás mód indítása
A videóklip rögzítő funkció
Hangfelvétel lejátszása
állókép rögzítése videóklipből.
1.Az intelligens gomb segítségével válassza ki a
lejátszandó hangfelvételt.
2.Nyomja meg a Lejátszás gombot; a hangok
menüje fog megjelenni.
3.Nyomja meg a  gombot, hogy lejátsszon egy
hangklipet.
- A hangklip lejátszásának szüneteltetéséhez
nyomja meg ismét a II gombot.
- Nyomja meg ismét a  gombot, hogy
újraindítsa a hangfelvételt.
- A hangfájl lejátszás közbeni visszatekeréséhez
nyomja meg a  gombot. A gyors
előretekeréshez, nyomja meg a  gombot.
- A hangfelvétel leállítása érdekében nyomja
meg a  gombot.
1.Nyomja meg a II menü gombot, miközben
filmfájlt játszik le.
2.Nyomja meg a Rögzítés menü gombot.
A rögzített kép új fájlnév alatt kerül elmentésre.
 A rögzített videóklip fájl az eredeti videóklip
méretével azonos méretű. (640x480, 320x240)
Fényképezőgépen levő videóklip vágása
A videóklip lejátszása közben képeket vághat ki belőle.
1.Nyomja meg a kivágás menü gombját a videóklip
KÖRÜLVÁG?
azon pontjában ahol meg szeretné állítani a
IGEN
kivágást.
NEM
2. Nyomja meg a kivágás menü gombját a videóklip
azon pontjában ahol meg szeretné állítani a
kivágást.
3.Egy megerősítő ablak jelenik meg.
4.Nyomja meg az intelligens gombot, hogy
kiválassza a kívánt almenüt.
[IGEN] : A kivágott képek új fájlnév alatt kerülnek elmentésre.
[NEM] : A videóklip kivágása nem hajtódik végre.
 Ha a idõtartam 5 másodpercnél rövidebb, a videoklip nem vágható.
48
A lejátszás mód indítása
Az LCD kijelző ikonjai
Hangfeljegyzés lejátszása
1. Az intelligens gomb segítségével válassza ki azt
az állóképet, amely hangmemóval rendelkezik.
2. Nyomja meg a Szerkesztés gombot, hogy
megjelenítse a menüket.
3.Nyomja meg a MEMO LEJÁTSZÁS gombot egy
hangmemo lejátszásához. - A hangklip lejátszásának szüneteltetéséhez
nyomja meg ismét a II gombot.
- Nyomja meg ismét a  gombot, hogy újraindítsa a hangfelvételt.
- A hangfelvétel leállítása érdekében nyomja meg a  gombot.
Az LCD kijelző ikonjai
Az LCD kijelző a megjelenített kép fényképezési információit jeleníti meg.
21
1
20
19
2
3
18
ISO : 160
AV : F2.8
TV : 1/40
FLASH : OFF
3264x2448
2008.01.01
Leírás
1
Lejátszás mód ikon
Ikon
-
2
Akkumulátor
15. o.
3
Hang memo / Mozi
4
DPOF
5
Képek védelme
6
ISO
80 ~ 3200
43.o.
7
Blende értéke
F2.8 ~ F13.5
45. o.
8
Zársebesség
16 ~ 1/1500
44. o.
9
Vaku
ON / OFF
32~33. o.
10
Képméret
3264x2448 ~ 320x240
33. o.
11
Felvétel dátuma
2008.01.01
72. o.
12
Csúszka
13
Nyomja meg az intelligens
gombot
14
Beállítás menü
64~74. o.
15
DPOF menü
55. o.
54. o.
/
Oldal
41. o.
55. o.
54. o.
Edit
/ Play
-
16
Törlés menü
17
17
Védelem menü
54. o.
16
18
Diavetítés menü
53. o.
Képek lejátszása
52. o.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nem.
15
14
13
19
20
21
Mappanév és a tárolt kép
száma
Memóriakártya ikon /
Belső memória ikon
100-0001
68. o.
/
15. o.
49
A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához
A távvezérlő használata lejátszás módban
Lejátszás módban a fényképezőgép gombjai segítségével a Lejátszás mód
funkcióit saját igényeinek megfelelően állíthatja be.
Lejátszhatja a videoklipeket és a képeket a távvezérlővel.
Gomb felfelé mozgáshoz : az előző miniatűr oldalra ugrik.
A lejátszás mód gomb
■ Ha a fényképezõgépet a ki-/bekapcsoló gombbal kapcsolta be, nyomja
meg egyszer a LEJÁTSZÁS MÓD gombját, hogy Lejátszás módba
váltson át és még egyszer nyomja meg, hogy átváltson Felvétel módba.
■A
fényképezőgép a lejátszás mód gombjával is bekapcsolható. Ebben az
esetben a fényképezőgép lejátszás módba vált át. Nyomja meg ismét a
lejátszás mód gombot, hogy kikapcsolja a fényképezőgépet.
Gomb jobbra/balra mozgáshoz : A képen balra/jobbra mozoghat
a megosztott képernyőn
Lejátszás/szünet gomb : lejátszik vagy szüneteltet egy
hangmemót, hangfelvételt, videoklipet
vagy képet.
Gomb lefelé mozgáshoz : a következő miniatűr oldalra ugrik.
Nagyítás gomb : Nagyítja a képet.
Lejátszás mód gomb : lejátssza a képet vagy a videoklipet.
Vissza gomb
■ Ha a kijelzőn menük jelennek meg, a
VISSZA gomb lehetővé teszi az előző
képernyőre való visszalépést, és végül a
menürendszerből való kilépést.
50
Miniatűr gomb : megjeleníti a képeket 9 miniatűr kép
formájában.
 Lásd a 39. oldalt a távirányító használatához felvételi módban.
Miniatűr (
) / Nagyítás (
) gomb
Több képet jeleníthet meg egyszerre, a kiválasztott képet kinagyíthatja, és
a kép kiválasztott részét kivághatja és elmentheti.
■ Kép nagyítása
1. Válassza ki azt a képet, amelyet ki szeretne
nagyítani, majd nyomja meg a Nagyítás gombot.
2.A kép különbözõ részei a az intelligens gomb
megnyomásával tekinthetõk meg.
■ Miniatűr megjelenítés
3.A miniatűr gomb megnyomására a nagyítási arány
ismét az eredeti képméret lesz.
- Azt, hogy a kép nagyított megjelenítésben
van-e vagy sem annak alapján tudja eldönteni,
hogy az LCD kijelző jobb felső sarkában láthatóe vagy sem a képnagyítás ikon. (Ha a kép nem
nagyított megjelenítésben látható, az ikon nem
látható a kijelzőn.) Ugyanakkor a kinagyítás
KÖRBEVÁG:
MEGSZAKÍT:BACK
területét is ellenőrizheti.
- A videóklipek és WAV fájlok nem nagyíthatók.
- Egy kép nagyítása esetén a kép minõségének gyengülése tapasztalható.
1. Ha a kép megjelenítése a teljes kijelzõn történik,
nyomja meg a miniatűr gombot.
2. A miniatűr megjelenítésben az a kép, amely a
miniatűr mód kiválasztásánál éppen a kijelzőn látható
volt, kiemelve jelenik meg.
3.Nyomja meg az intelligens gombot, hogy a kívánt
képre lépjen.
4.A kép megjelenítéséhez nyomja meg a nagyítás gombot.
Nyomja meg a miniatűr
gomb (
)
megnyomásával
■ A maximális nagyítási arány egyenesen arányos a kép méretével.
[Normál megjelenítési mód]
A nagyítás
gomb (
)
megnyomásával
KIVÁL.: TELI:T
Képméret
[Miniatűr megjelenítési mód]
Maximális
nagyítási
arány
x10.20
x6.47
x9.60
x7.63
x7.36
x6.40
x3.20
51
Miniatűr (
) / Nagyítás (
) gomb
■ Kivágás : A kép bármely részét kivághatja, majd külön képként mentheti
el.
1. A Zoom gomb segítségével nagyítsa ki a képet.
A kép elmozgatásához nyomja meg az intelligens
gombot.
2. Nyomja meg az intelligens gombot, hogy
megjelenjen a megerősítési ablak.
3.Nyomja meg az [IGEN] gombot. A kivágott kép új
fájlnévvel kerül elmentésre, és megjelenik az LCD
kijelzőn.
KÖRBEVÁG:
MEGSZAKÍT:BACK
KÖRÜLVÁG?
 Ha a fennmaradt tárhely nem elég ahhoz, hogy a
kivágott képet elmentse, a kivágás nem hajtható
végre.
Képek lejátszása
Egy megadott dátum szerinti, vagy az összes
képet játszhatja le.
1. Nyomja meg a Lejátszás típus gombot, hogy az
ábrán látható menük jelenjenek meg.
IGEN
NEM
- Össz. Lejátsz. : Minden készített fotó ellenőrizhető.
- Dátum szerinti lejátszás : A fotókat létrehozásuk dátuma szerint
tudja ellenőrizni.
2. Nyomja meg az Intelligens gombot, hogy kiválassza a kívánt
visszajátszási módot.
52
Diavetítés indítása
A képek folyamatosan, előre beállított időközönként jelennek meg.
A diavetítés akkor is megtekinthető, ha a fényképezőgépet külső
monitorhoz csatlakoztatják. A diavetítés elindításához nyomja meg a
Start menü gombot. Diavetítés közben a hangfelvételek, videóklipek nem
kerülnek lejátszásra.
DIAKÉP
LEJÁTSZ.
■ A lejátszási időköz beállítása
Állítsa be a diavetítés lejátszási időközét, kiválasztva
a kívánt másodpercszámot.
10 MP
5 MP
[1MP] : A lejátszási intervallum 1 mp.
3 MP
[3 MP] : A lejátszási intervallum 3 mp.
1 MP
[5 MP] : A lejátszási intervallum 5 mp.
[10 MP] : A lejátszási intervallum 10 mp.
 Az intervallum menü funkciók csak a [KI], [ALAP] menüben.
■ Háttérzene beállítása
Megadhat egy háttérzenét, amit a képek lejátszása
során fog hallani.
■ Állítsa be a diavetítés hatásait
Egyedi hatásokat csatolhat a diavetítéshez.
EMLÉK
: Nincs hatás.
KLASSZIKUS
: Előtűnik/eltűnik hatás illetve a
EREDETI
képek a beállított intervallum
KI
szerint jelennek meg.
[KLASSZIKUS] : Hozzáadhat hangot a képhez,
hogy a kép még klasszikusabb
legyen. : A filmet úgy is megcsinálhatja,hogy olyan legyen, mint egy
[EMLÉK]
régi film.
[RITMIKUS]
: A képek különböző hatásokkal jelennek meg.
[ÖRÖM]
: A képek különböző hatásokkal jelennek meg.
- A [PANORÁMA], [ELSŐ MOSOLY] vagy
[EMLÉKEZÉS] választható háttérzeneként.
EMLÉKEZÉS
ELSŐ MOSOLY
PANORÁMA
KI
[KI] [EREDETI] ■ Ismétlés opció
A diavetítés ismétlési opciójának kiválasztása.
[EGY LEJÁT.] : A diavetítés egyetlen ciklus után
leáll.
[ISM.LEJ]
: A diavetítés addig ismétlődik, amíg
le nem állítják.
ISM.LEJ
EGY LEJÁT.
53
Képek védelme
Felvételek törlése
Ez bizonyos képek akaratlan törlés elleni védelmére (lezárására) szolgál.
A levédett képek védelmének megszüntetésére (oldására) is használható.
Ez a megjelenített kép törlésére használható.
[ONE] : A megjelenített kép levédése /
védelmének megszüntetése.
[ALL] : Az összes elmentett kép levédése /
védelmének megszüntetése.
- Ha levéd egy bizonyos képet, az LCD kijelzőn
a védelem ikon jelenik meg. (A védelem nélküli
képeknél nem jelenik meg az ikon)
- Ha valamely kép LEZÁR módban van, védett
a törlés funkció ellen, azonban NEM védett a
formázás funkció ellen.
54
ONE ALL
VÉDELEM?
ZÁR
OLD
[IGEN] : a megjelenített vagy bejelölt (
törlése.
[NEM] : a megjelenített vagy bejelölt (
törlésének megszakítása.
) kép
) kép
- A védett képek nem törölhetők.
-H
a több képet szeretne törölni, a (
) gombbal
és az intelligens gombbal (vízszintes) jelölje be
törlésre a képeket, majd válassza az [Igen] menüt.
- A képek száma az LCD kijelző jobb alsó sarkában
jelenik meg.
TÖRLÉS
TÖRLÉS?
IGEN
NEM
DPOF
DPOF : KIVÁLASZT.
■A
DPOF (Digital Print Order Format – Digitális nyomatrendelési formátum) a
memóriakártya MISC mappájában nyomtatási információk elmentését teszi
lehetővé. Válassza ki a nyomtatni kívánt képeket, valamint a példányszámot.
■ Ha a kijelzőn megjelenítet kép rendelkezik DPOF adatokkal, az LCD kijelzőn
megjelenik a DPOF ikon. A képek DPOF nyomtatókkal, de egyre több
fotólaboratóriumban is kinyomtathatók.
■ Ez a funkció nem használható videoklipekkel és hangfelvételekkel.
■ Ha nincs memóriakártya behelyezve, akkor a menük ugyanúgy megjelennek
az LCD-n, csak nem lehet őket kiválasztani.
■ Ha a széles látószögű képet széles látószögű nyomtatási képként nyomtatják
ki, megtörténhet, hogy a kép bal- és jobboldali részének 8%-a lemarad
a nyomtatott képről. A kép kinyomtatása előtt győződjön meg arról, hogy
a nyomtató támogatja a széles látószögű nyomtatást. Ha a képet fotós
laboratóriumban nyomtatják ki, kérje, hogy a képet széles látószögű képként
nyomtassák ki. (Bizonyos fotós laboratóriumok nem rendelkeznek olyan
felszereléssel, ami széles látószögű nyomtatást tesz lehetővé.)
Ez a funkció lehetővé teszi a nyomtatás mennyiségi információk
belefoglalását a tárolt képbe.
1. Válassza ki a DPOF menüt az intelligens gomb
segítségével.
2. Válassza ki a [KIVÁLASZT.] menüt az intelligens
gomb segítségével.
3.Válassza ki a kívánt almenüt az intelligens gomb
segítségével.
[EGY KÉP] : A megjelenített kép nyomtatási
példányszáma választható ki.
[MINDEN KÉP] : Állítsa be az összes kép
számára a példányszámot,
kivéve a videóklipeknek és
hangfelvételeknek.
[TÖRLÉS] : A nyomtatás beállításának
megszakítása.
4. Nyomja meg az OK gombot, hogy jóváhagyja
a beállításokat. Ha valamely kép DPOF
beállítások hordozója, a kijelzőn megjelenik a
DPOF ikon (
).
DPOF
KIVÁLASZT.
00 Images
55
DPOF : Nyomtatási méret
DPOF : Tárgymutató
A memóriakártyán tárolt képekhez meghatározhatja a nyomtatási méretet.
A [MÉRET] menü csak a DPOF 1.1 kompatibilis nyomtatókkal használható.
A képek (kivéve a videóklipeket és hangfelvételeket) index típusként
kerülnek nyomtatásra.
1.Válassza ki az [INDEX] menüt az intelligens gomb
segítségével.
2.Válassza ki a kívánt al-menüt az intelligensgomb
megnyomásával.
Ha a [NEM]-et választja :
Az indexnyomtatási beállítás visszavonása.
Ha az [IGEN] lehetőséget választotta :
A kép indexformátumban kerül nyomtatásra.
■ A nyomtatási méret beállítása
1. Válassza ki a [MÉRET] menüt az intelligens gomb
segítségével.
2.Válassza ki a kívánt almenüt az intelligens gomb
segítségével.
[EGY KÉP]
: A megjelenített kép nyomtatási
példányszáma választható ki.
[MINDEN KEP] : Az összes elmentett kép
[TÖRLÉS]
nyomtatási méretének
megváltoztatása.
: Az összes nyomtatási
beállítás visszavonása.
MÉRET
MÉGSE
3. Nyomja meg az OK gombot a beállítás
jóváhagyásához. Ha egy kép DPOF instrukciókat
hordoz, a DPOF ikon fog megjelenni.
 DPOF [MÉRET] másodlagos menü : [MÉGSE], [3x5], [4x6], [5x7], [8x10]
●A
nyomtató gyártója és annak típusától függően a nyomtatás
visszavonásához a nyomtató valamivel több időt igényel.
56
NEM
IGEN
Kép elforgatása
Átméretezés
A tárolt képek különféle szögben forgathatók el.
Az elforgatott kép lejátszásának befejezése
után elforgatott állapotban kerül elmentésre.
Változtassa meg az elkészített képek felbontását
(méretét). Válassza ki a [KEZDŐKÉP] gombot,
hogy a képet kezdőképként mentse el. Az
átméretezett kép új fájlnév alatt kerül elmentésre.
FORGATÁS
1. Nyomja meg a Szerkesztés gombot.
2.Nyomja meg a [FORGATÁS] menü gombot.
3. Válassza ki a kívánt almenüt az intelligens gomb
segítségével.
ÁTMÉRETEZÉS
1. Nyomja meg a Szerkesztés gombot.
2.Nyomja meg a [ÁTMÉRETEZÉS] menü gombot.
3.Válassza ki a kívánt almenüt az intelligens
180˚
KEZDŐKÉP
1024x768
2048x1536
2592x1944
gomb segítségével.
90˚ BALRA
3072x2304
90˚ JOBBRA
■ Átméretezési típusok
Méret
[A kép elforgatása
előtt]
[90˚ JOBBRA]
[90˚ BALRA]
3072x2304 2592x1944 2048x1536
[180˚]
●
1024x768
START IMAGE
(KEZDŐKÉP)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4. Ha az elforgatott képet megjeleníti az LCD kijelzõn, megtörténhet, hogy a
kép bal- és jobboldalán üres rész látható.
●
Méret
Méret
2592x1728
2048x1368
1024x680
●
●
●
3072x1728
1920x1080
1280x720
●
●
●
57
Átméretezés
●C
sak azon fájlok felbontását lehet megváltoztatni, amelyek tömörítési
formátuma JPEG 4:2:2.
● Az átméretezett kép új fájlnév alatt kerül elmentésre. A [KEZDŐKÉP]
nem a memóriakártyán, hanem a belső memóriában tárolódik.
● Csak egy [KEZDŐKÉP] menthető el. Új [KEZDŐKÉP] elmentése
esetén a meglévő kezdőkép törlődik.
● Ha a tárhely nem elegendő ahhoz, hogy az átméretezett képet
befogadja, a [Memória megtelt!] üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn,
és az átméretezett kép nem tárolódik.
58
Effektusok
A fényképezőgép digitális processzora segítségével lehetőség van a képek
speciális hatásokkal való átalakítására.
1. Nyomja meg a Szerkesztés gombot.
2.Nyomja meg a [HATÁS] menü gombot.
3.Válassza ki a kívánt almenüt az intelligens gomb segítségével.
: A rögzített képek fekete-fehér módban
tárolódnak.
: A rögzített képek szépia színskálával
tárolódnak (sárgás-barna színárnyalatok).
: A rögzített képek kék színtónussal
tárolódnak.
: A rögzített képek vörös színtónussal tárolódnak. : A rögzített képek zöld színtónussal tárolódnak.
: A kép negatív módban tárolódik.
VÖRÖS
KÉK
SZÉPIA
F/F
Különleges szín
Elegáns
1. Nyomja meg a Szerkesztés gombot lejátszás közben.
2. Használja az Intelligens gombot a (
) menü kiválasztásához.
Ez a hatás világosabbá teszi a fényképek színeit,
és elegáns hatást kölcsönöz.
Színszűrő
HANG HOZZÁADÁS
ELEGÁNS
ÁRNYÉKOLT
Ebben a menüben a kép színadatait lehet
megváltoztatni (kivéve a piros, kék, zöld és sárga
színadatokat) fekete-fehérre.
HANG HOZZÁADÁS
ELEGÁNS
ÁRNYÉKOLT
SZÍNSZŰRŐ
1. Nyomja meg az [ELEGÁNS] gombot.
SZÍNSZŰRŐ
2. M
iután megjelenik a [FELDOLGOZÁS FOLYIK!]
üzenet, a megfelelő hatás alkalmazásra kerül. 3. Nyomja meg az OK gombot a módosított kép új fájlnév alatt történő
mentéséhez.
1. Nyomja meg a [SZÍNSZŰRŐ] gombot.
2. M
iután megjelenik a [FELDOLGOZÁS FOLYIK!]
üzenet, a megfelelő hatás alkalmazásra kerül.
3. Nyomja meg az OK gombot a módosított kép új fájlnév alatt történő
mentéséhez.
Zajhatás
Árnyékos
Ez a hatás csökkenti a környező részletek
fényességét, növeli a központi részletek
fényességét, és sötétté teszi a határokat.
Hozzáadhat hangot a képhez, hogy a kép még
klasszabb legyen.
ELEGÁNS
ÁRNYÉKOLT
1. Nyomja meg az [ÁRNYÉKOLT] gombot.
2. M
iután megjelenik a [FELDOLGOZÁS FOLYIK!]
üzenet, a megfelelő hatás alkalmazásra kerül.
3. Nyomja meg az OK gombot a módosított kép új
fájlnév alatt történő mentéséhez.
HANG HOZZÁADÁS
ELEGÁNS
HANG HOZZÁADÁS
SZÍNSZŰRŐ
ÁRNYÉKOLT
1. Nyomja meg a [HANG HOZZÁADÁS] gombot.
SZÍNSZŰRŐ
2.Miután megjelenik a [FELDOLGOZÁS FOLYIK!] üzenet, a megfelelő hatás életbe lép.
3. Nyomja meg az OK gombot a módosított kép új fájlnév alatt történő
mentéséhez.
59
Képbeállítás
1. Nyomja meg a Szerkesztés gombot lejátszás közben.
2.Használja az Intelligens gombot a (
) menü kiválasztásához.
Vörös szem hatás kijavítása
A rögzített képeken látható vörös szem hatás
kijavítható.
SZÍNTELÍTETTSÉG
KONTRASZT
VILÁGOSSÁG
ACB
1. Nyomja meg a [VÖRÖSSZ.JAV.] menü gombot.
VÖRÖSSZ.JAV.
2.Miután megjelenik a [FELDOLGOZÁS FOLYIK!]
üzenet, a megfelelő hatás alkalmazásra kerül.
3. Nyomja meg az OK gombot a módosított kép új fájlnév alatt történő
mentéséhez.
Világosság szabályozó
A kép fényességének beállítására használható.
1. Nyomja meg a [VILÁGOSSÁG] gombot.
2.Használja az Intelligens gombot a kívánt
fényesség beállításához.
3.Miután megjelenik a [FELDOLGOZÁS FOLYIK!]
üzenet, a megfelelő hatás alkalmazásra kerül.
4.Nyomja meg az OK gombot a módosított kép
új fájlnév alatt történő mentéséhez.
SZÍNTELÍTETTSÉG
KONTRASZT
VILÁGOSSÁG
ACB
VÖRÖSSZ.JAV.
Kontraszt vezérlő
ACB
Egy sötét téma világosságát automatikusan
javítja a központi részleten.
A kép kontrasztjának beállítására használható.
KONTRASZT
VILÁGOSSÁG
ACB
1. Nyomja meg az [ACB] gombot.
VÖRÖSSZ.JAV.
2.Miután megjelenik a [FELDOLGOZÁS FOLYIK!]
üzenet, a megfelelő hatás alkalmazásra kerül.
3.Nyomja meg az OK gombot a módosított kép új fájlnév alatt történő
mentéséhez.
60
SZÍNTELÍTETTSÉG
KONTRASZT
SZÍNTELÍTETTSÉG
1.Nyomja meg a [KONTRASZT] gombot.
2. Használja az Intelligens gombot a kívánt
fényesség beállításához.
3.Miután megjelenik a [FELDOLGOZÁS FOLYIK!]
üzenet, a megfelelő hatás alkalmazásra kerül.
4.Nyomja meg az OK gombot a módosított kép új
fájlnév alatt történő mentéséhez.
VILÁGOSSÁG
ACB
VÖRÖSSZ.JAV.
Képbeállítás
PictBridge
Színtelítettség vezérlő
Az USB kábel segítségével a fényképezőgépet egy PictBridge technológiát
támogató (külön árusított) nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és közvetlenül
kinyomtathatja a tárolt képeket. Videóklipeket és hangfájlokat nem tud
kinyomtatni.
A kép színtelítettségének megváltoztatására
használható.
1. Nyomja meg a [SZÍNTELÍTETTSÉG] gombot.
2. H
asználja az Intelligens gombot a kívánt
szaturáció beállításához.
3.Miután megjelenik a [FELDOLGOZÁS FOLYIK!]
üzenet, a megfelelő hatás alkalmazásra kerül.
4.Nyomja meg az OK gombot a módosított kép új
fájlnév alatt történő mentéséhez.
SZÍNTELÍTETTSÉG
KONTRASZT
VILÁGOSSÁG
ACB
VÖRÖSSZ.JAV.
■ A fényképezőgép nyomtatóhoz való csatlakoztatásának előkészítése
1. Csatlakoztassa a fényképezõgépet a nyomtató
USB portjára a fényképezõgép USB kábelével.
2.Válassza ki a [NYOMTATÓ] menüt az intelligens
gomb.
USB
SZÁMÍTÓGÉP
NYOMTATÓ
■ A fényképezőgép csatlakoztatása nyomtatóhoz
 Ha a fényképezőgép nyomtatóhoz való csatlakoztatásakor a [Számítógép]
beállítást választotta, a [Csatl. a számítógéphez] üzenet jelenik meg, és a
kapcsolat nem jön létre. Válassza a [Nyomtató] menüt, ha a fényképezőgépet
nyomtatóhoz csatlakztatja. A nyomtató gyártójától és a modelltől függően
lehetséges, hogy a fényképezőgép nem csatlakoztatható a nyomtatóhoz.
61
PictBridge
■ Egyszerű nyomtatás
■ Egyedi beállítás
Egyszerűen nyomtathat ki képeket, ha a fényképezőgépet a nyomtatóhoz
Lejátszás módban csatlakoztatja, és az alapértelemezett beállításokat
választja. A kinyomtatott képekhez kiválaszthatja a papírméretet, nyomtatási
formátumot, papírtípust, nyomtatási minőséget, nyomtatási dátumot és
nyomtatási fájlnevet.
1.Lejátszás módban apcsolja összes a
fényképezőgépet a nyomtatóval. A menü
ikonok az ábrán látható módon jelennek meg.
2.Nyomja meg a
gombot.
3.Válassza az [IGEN] menüt, hogy kinyomtassa
a képet.
FORMÁZÁS?
IGEN
NEM
1
Nem. Ikon
1
■ Nyomtatás mód
2
Az Egyszerű nyomtatási mód és Egyedi nyomtatási mód közül választhat.
: Egyedi nyomtatási mód
: Egyszerű nyomtatási mód 3
4
5
6
7
62
2
3
4
5
6
7
Leírás
Menü
A képek kiválasztása
EGY KÉP, MINDEN KÉP
nyomtatáshoz
Állítsa be a nyomtatópapír
AUTO, KÉPESLAP, KÁRTYA,
méretét
4x6, L, 2L, LEVÉL, A4, A3
AUTO, TELJES, 1, 2, 4, 8, 9,
Állítsa be az egy lapra
nyomtatandó képek számát
16, INDEX
Állítsa be a nyomtatópapír
AUTO, VILÁGOS, FOTÓ,
minõségét
GYORSFOTÓ
Állítsa be a nyomtatandó kép
AUTO, VÁZLAT, NORMÁL,
minõségét
FINOM
Állítsa be, hogy kívánja-e a
AUTO, KI, BE
dátum nyomtatását
Állítsa be, hogy kívánja-e a
AUTO, KI, BE
fájlnév nyomtatását
PictBridge
h Egyes menüopciókat nem minden nyomtató támogat. Ha nincs támogatva, a
menük nem jelennek meg az LCD-n.
h Ha a beállítási értékek nincsenek módosítva az autoimatikus / manuális
beállításokban, a beállítási értékek automatikusan megmaradnak.
■ Reset (Visszaállítás)
Visszaállítja a felhasználó által megváltoztatott konfigurációkat.
- Egyedi nyomtatási módban nyomja meg az Alap.
menü gombot.
■ Képek nyomtatása (Egyedi módban)
A képek a megváltoztatott nyomtatási beállításokkal kerülnek kinyomtatásra.
1. Egyedi nyomtatási módban nyomja meg a
Nyomtatás menü gombot.
h A képek kiválasztása után nyomja meg a
Nyomtatás menü gombot.
FORMÁZÁS?
IGEN
NEM
2.Válassza az [IGEN] gombot.
FORMÁZÁS?
IGEN
NEM
3. A jobbra látható képernyő fog megjelenni és a
képet kinyomtatja. A nyomtatás alatt nyomja meg
a VISSZA gombot a nyomtatás törléséhez.
MOST NYOMTAT
0001/0001
MEGSZAKÍT : BACK
63
Beállítás menü
Ebben a módban az alapbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt
minden fényképezőgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.
■ A háttérrel kiemelt beállítások
Menü
Főmenü
OSD BEÁLL.
(Felvétel
mód)
OSD BEÁLL.
(Lejátszás
mód)
LCD
FÉNYERŐ
LCD
MENTÉS
KEZDŐKÉP
HANGERŐ
HANGJEL
ZÁRHANG
KEZ.HANG
AF HANG
64
az alapértelmezett beállítások. Almenü
Oldal
TELJES
ALAP
FUNKCIÓLEÍRÁS
ELREJTVE
TELJES
ALAP
ELREJTVE
-
AUTO.
SÖTÉT
NORMÁL
FÉNYES
KI
BE
KI
LOGO
FELH.KÉP
-
KI
HALK
KÖZEPES
ERŐS
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
KI
BE
66. o.
66. o.
Menü
Főmenü
Almenü
Oldal
FÁJL
SOROZAT
ALAP.
68. o.
ÖNARCKÉP
KI
BE
69. o.
AF LÁMPA
KI
BE
69. o.
ÁTTEKINTÉS
KI
0,5, 1, 3 MP
69. o.
KI
DÁTUM
DÁTUM&IDŐ
-
KÁRTYÁRA
MÁSOL
NEM
IGEN
70. o.
MIND TÖRÖL
NEM
IGEN
71. o.
FORMÁZÁS
NEM
IGEN
71. o.
FELIRATOZÁS
66. o.
FRANÇAIS
ENGLISH
DEUTSCH
66. o.
67. o.
Language
67. o.
DANSK
70. o.
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
72. o.
BAHASA
67. o.
POLSKI
Magyar
-
-
68. o.
2008/01/01
ÉÉ/HH/NN
HH/NN/ÉÉ
NN/HH/ÉÉ
KI
-
DÁTUM&IDŐ
68. o.
68. o.
72. o.
Beállítás menü
Menü
Főmenü
Almenü
Oldal
DÁTUM&IDŐ
LONDON
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK
MID-ATLANTIC
BUENOS AIRES
ÚJ-FUNDLAND
CARACAS, LA PAZ
NEW YORK, MIAMI
CHICAGO, DALLAS
DENVER, PHOENIX
LA, SAN FRANCISCO
ALASZKA
HONOLULU, HAWAII
SZAMOA, MIDWAY
WELLINGTON,
AUCKLAND
OKHOTSK
GUAM, SYDNEY
DARWIN, ADELAIDE
SZÖUL, TOKIÓ
■ A beállítás menü kiválasztása
1.Miután megnyomta a menü gombot
,
nyomja meg a Kamera Beállítások menüt
A Globális időben elérhető városok
.
2. Minden gomb más beállítási menüvel
rendelkezik. Nyomja meg az F1-5
(
) menü gombot.
72. o.
TELJES
OSD BEÁLL.
ALAP
OSD BEÁLL.
AUTO.
LCD FÉNYERŐ
KI
LCD MENTÉS
KI
KEZDŐKÉP
Exit:BACK
PEKING, HONGKONG BANKOK, DJAKARTA
YANGON
ALMATY
KATAMANDU
MUMBAY, ÚJ-DELHI
TASKENT
KABUL
ABU DHABI
TEHERÁN
MOSCOW
ATHÉN, HELSINKI
RÓMA, PÁRIZS,
BERLIN
-
ALAPÁLL.
NEM
IGEN
73. o.
VIDEO KI
NTSC
PAL
73~74 . o.
EN.TAK.
KI
1, 3, 5, 10 PERC
74. o.
h A menük elõzetes értesítés nélkül változhatnak.
65
Beállítás menü (
)
OSD beállítás
LCD világosság
Megtekintheti a fényképezéssel (Felvétel módban) és a megjelenített
képpel (Lejátszás módban) kapcsolatos információkat.
Az LCD világosság állítható.
TELJES 
OSD BEÁLL.
TELJES
ALAP
OSD BEÁLL.
FUNKCIÓLEÍRÁS
LCD FÉNYERŐ
ELREJTVE
LCD MENTÉS
LCD MENTÉS
KEZDŐKÉP
KEZDŐKÉP
Exit:BACK
[Felvétel mód menü]
[TELJES] ALAP 
OSD BEÁLL.
ELREJTVE
OSD BEÁLL.
LCD FÉNYERŐ
Exit:BACK
AUTO.
OSD BEÁLL.
SÖTÉT
OSD BEÁLL.
NORMÁL  LCD FÉNYERŐ
FÉNYES
LCD MENTÉS
KEZDŐKÉP
Exit:BACK
[Lejátszás mód menü]
: Az intelligens gomb megérintésére az ikonok
felnagyítódnak és az megjelenik az OSD.
[ALAP] : Az intelligens gomb megérintésére az ikonok
felnagyítódnak és az OSD nem nagyul fel.
[FUNKCIÓLEÍRÁS] : A funkció leírás azért jelenik meg, hogy részletes
információval szolgáljon a funkcióról.
[ELREJTVE]
: Ha a fényképezőgépet nem működtetik kb. 3
másodpercig, az összes OSD eltűnik. Ha a rekeszzár
gombját teljesen vagy félig lenyomják, megjelenik a
készíthető képek száma, a rekeszzár sebessége, a
blendérték és az automatikus fókuszkeret. Az OSD a
fényképezőgép gombjaival is megjeleníthető, kivéve a
rekeszzár gombját.
66
- Almenük : [AUTO.], [SÖTÉT], [NORMÁL],
[FÉNYES]
- Ha az [Auto] menüt kiválasztotta, az LCD
fényerőssége automatikusan beállításra kerül a
képkészítési körülményeknek megfelelően.
- Ha az [AUTO.] menüt választotta a lejátszás
módban, az LCD fényerősség úgy lesz rögzítve,
mint a [NORMÁL] menüben.
Az LCD képernyő kímélése
Ha a fényképezőgépet kb. 30 másodpercig nem
működtetik, a "feszültség alatt" és kikapcsol az
LCD-képernyő. (Az LCD mentés csak a Felvétel
mód menüjében használható.)
KI
OSD BEÁLL.
BE
OSD BEÁLL.
LCD FÉNYERŐ

LCD MENTÉS
KEZDŐKÉP
Exit:BACK
Beállítás menü (
)
Beállítás menü (
)
Kezdőkép
Hangerő
Kiválasztható az a kép, amely közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása
után jelenik meg az LCD kijelzőn.
Kiválaszthatja a kezdőhang, működési hang és zárhang hangerő szintjét.
- Kezdőkép : [KI], [LOGO], [FELH.KÉP]
- Kezdőképként egy elmentett képet is használhat, ha lejátszás módban az [ÁTMÉRETEZÉS]
menüből a [Kezdő kép] almenüt választja.
mód)
- A kezdõkép nem törölhetõ a [MIND TÖRÖL] vagy
[FORMÁZÁS] menükbõl.
- A felhasználói képet az [ALAPHELY. BEÁLL.]
menüből lehet törölni.
- Almenük : [KI], [HALK], [KÖZEPES], [ERŐS]
KI 
HANGERŐ
KI
OSD BEÁLL.
HALK
HANGJEL
LOGO
OSD BEÁLL.
KÖZEPES
ZÁRHANG
FELH.KÉP
LCD FÉNYERŐ
ERŐS
KEZ.HANG
LCD MENTÉS

AF HANG
KEZDŐKÉP
Exit:BACK
Exit:BACK
Működés közbeni hangjelzések
Ha a hangot [BE] értékre állítja, a fényképezőgép bekapcsolása után
a gombok megnyomására különféle hangjelek hallhatóak, ami a
fényképezőgép működési állapotának ellenőrzésére használható.
- Almenük : [KI], [1. HANG], [2. HANG], [3. HANG]
- Ha a hangot [KI] értékre állítja, a különböző
hangjelzések nem aktiválódnak.
KI 
HANGERŐ
1. HANG
HANGJEL
2. HANG
ZÁRHANG
3. HANG
KEZ.HANG
AF HANG
Exit:BACK
67
Beállítás menü (
)
Beállítás menü (
)
A rekeszzár hangja
Fájlnév
A rekeszzár hangjának beállítására használható.
Ezen funkció által a felhasználó kiválaszthatja a fájl formátumát.
- Almenük : [KI], [1. HANG], [2. HANG], [3. HANG]
KI
HANGERŐ
1. HANG
HANGJEL
2. HANG 
ZÁRHANG
3. HANG
KEZ.HANG
AF HANG
Exit:BACK
Kezdõhang
Az a hang választható ki, amely a fényképezőgép bekapcsolásakor
aktiválódik.
- Almenük : [KI], [1. HANG], [2. HANG], [3. HANG]
KI
HANGERŐ
1. HANG
HANGJEL
2. HANG
ZÁRHANG
3. HANG 
KEZ.HANG
AF HANG
Exit:BACK
AF hang
Ha bekapcsolja az AF hangot, akkor az AF hang fog működni, amikor a Zár
gombot félig lenyomja, így ellenőrizni tudja a kamera működési állapotát.
- Az [AF hang] almenü : [KI], [BE]
KI
HANGERŐ
BE
HANGJEL
ZÁRHANG
KEZ.HANG

AF HANG
Exit:BACK
68
[SOROZAT] : Az új fájlok az előző sorozat számai
SOROZAT 
FÁJL
alapján kapják nevüket, még akkor
ALAP.
ÖNARCKÉP
AF
LÁMPA
is, ha új memóriakártyát helyeztek
ÁTTEKINTÉS
be vagy ez formázás után, illetve
FELIRATOZÁS
az összes kép törlése után
Exit:BACK
következik be.
[ALAP.]
: Az alapbeállítás funkció
használata után a következő fájlnév 0001 lesz,
még formázás, az összes fájl törlése vagy új memóriakártya
behelyezése után is.
- Az első tárolt mappanév 100SSCAM, míg az első fájlnév SDC10001.
-A
fájlnevek növekvő sorrendben következnek SDC10001-től  SDC10002
 ~  SDC19999.
- A mappa nevek növekvő sorrendben következnek 100 -tól 999- ig a
következőképp:100SSCAM  101SSCAM  ~  999SSCAM.
- A mappák maximum száma 9999.
- A memóriakártyán levő fájlok a DCF (Design rule for Camera File systems
– Fényképezőgép fájlrendszerek kialakítási szabályai) formátumnak felelnek
meg.
Beállítás menü (
)
Önportré
Áttekintés
Ez a funkció automatikusan észleli az arc helyét és optimalizálja a
fényképezőgép beállításait, hogy nagyszerű önportrét készíthessen.
Ha a kép elkészítése előtt bekapcsolja az Áttekintés lehetőséget, az
elkészített képet az LCD kijelzőn az [ÁTTEKINTÉS] menüben beállított
ideig tekintheti meg. Az Áttekintés csak állóképekkel használható.
- Ezt a funkciót a [KI] és [BE] gombokkal tudja
állítani.
KI
FÁJL
BE 
ÖNARCKÉP
AF LÁMPA
ÁTTEKINTÉS
FELIRATOZÁS
Exit:BACK
- Almenük
[KI]
: Az áttekintés funkció nem
aktiválható.
[0,5, 1, 3 MP] : A rögzített kép rövid ideig
megjelenik a kiválasztott időn
belül.
- Ha a rekeszgombot megnyomja a gyorsnézet
közben, az törlésre kerül.
KI
FÁJL
0,5 MP
ÖNARCKÉP
1 MP
3 MP 
AF LÁMPA
ÁTTEKINTÉS
FELIRATOZÁS
Exit:BACK
Auto fókusz lámpa
Az automatikus fókusz lámpája be- és kikapcsolható.
- Almenük
[KI] : Az AF lámpa nem gyúl ki gyenge
megvilágítású környezetben.
[BE] : Az AF lámpa nem kigyúl gyenge
megvilágítású környezetben.
KI
FÁJL
BE
ÖNARCKÉP

AF LÁMPA
ÁTTEKINTÉS
FELIRATOZÁS
Exit:BACK
69
Beállítás menü (
)
Beállítás menü (
)
A felvétel dátumának megjelenítése a képen
Kártyára másolás
Lehetőség van arra, hogy az állóképeken feltüntesse a DÁTUMOT / IDŐT.
Ez a funkció lehetõvé teszi a képfájlok, videoklipek és hangfelvételek
átmásolását memóriakártyára.
- Almenük
[KI] : A DÁTUM és ÓRA nem jelenik
meg a képfájlban.
[DÁTUM]
: Csak a DÁTUM megjelenik meg
a képfájlban.
[DÁTUM&IDŐ] : A DÁTUM és IDŐ megjelenik a
képfájlban.
KI
FÁJL
DÁTUM
ÖNARCKÉP
DÁTUM&IDŐ
AF LÁMPA
ÁTTEKINTÉS

FELIRATOZÁS
Exit:BACK
h A dátum és idő az állókép jobb alsó sarkában jelenik meg.
hA
feliratozás funkció csak állóképekkel használható, kivéve a [SZÖVEG]
színhely módban készített képeket.
h Bizonyos nyomtatómárkák és a nyomtatási módok mellett megtörténhet,
hogy a képre nyomtatott dátum nem lesz helyes.
70
[NEM] : A "másolás kártyára" visszavonása.
[IGEN] : A belső memóriában tárolt összes képet,
videóklipet és hangfelvételt átmásolja a
memóriakártyára, miután megjelenik a
[Feldolgozás folyik!] üzenet.
NEM  KÁRTYÁRA MÁSOL
IGEN
MIND TÖRÖL
FORMÁZÁS
Exit:BACK
●H
a ezt a menüt olyan esetben választja ki, amikor a
fényképezõgépben nincs memóriakártya, a [Másol] menü
kiválasztható, azonban ez nem fog működni.
●H
a a memóriakártyán nincs elegendő tárhely a belső memóriában
(20 MB) elmentett képek átmásolására, a [Másol kárty.] parancs csak
néhány képet másol át és a kijelzőn a [Memória megtelt!] üzenet
jelenik meg. Ezután a rendszer visszatér lejátszás módba. Mielőtt a
memóriakártyát behelyezné a fényképezőgépbe, törölje a nem kívánt
fájlokat a belső memóriából, hogy tárhelyet szabadítson fel.
● Ha a belső memóriában tárolt képeket próbál áthelyezni a kártyára,
egy következő fájlnév sorozat jön létre, elkerülve a kártyán levõ
fájlnevek megkettõzését.
- Ha a [Fájl] beállító menüből a [Alap.] parancsot választja:
Az átmásolt fájlneveket az utolsó tárolt fájl neve után következő
számsorból képződnek.
- Ha a [Fájl] beállító menüből a [Sorozat] parancsot választja: Az átmásolt
fájlnevek az utolsó rögzített kép fájlneve után következő számsorból
képződnek. A [Másolás kártyára] befejezése után a legutóbb átmásolt
mappa utolsó tárolt képe megjelenik az LCD kijelzőn.
Beállítás menü (
)
Delete All <mindet törli>
Memória formázása
A memóriakártyán tárolt összes fájl közül a védelem nélküli, a DCIM
mappában levő fájlok kerülnek törlésre.
Ez a memória formázására használható. Ha a [FORMÁZÁS] parancsot
végrehajtja a memórián, akkor az összes képfájl, de még a védett fájlok
is törlésre kerülnek. Minden fontos képet mentsen le a számítógépére,
mielőtt formázza a memóriát.
[NEM] : A „minden törlése” visszavonása.
[IGEN] : Megjelenik a jóváhagyó ablak.
Válassza az [Igen] menüt az intelligens
gomb használatával. A kijelzőn a
[FELDOLGOZÁS FOLYIK!] üzenet
jelenik meg, és a nem védett fájlok
törlődnek a DCIM almappákból.
NEM
IGEN 
KÁRTYÁRA MÁSOL
MIND TÖRÖL
FORMÁZÁS
● A védett képeket nem lehet törölni.
●H
a nem léteznek védett képek, az összes kép törlődik, majd a
kijelzõn a [NINCS KÉP!] üzenet jelenik meg.
Exit:BACK
- Almenük
[NEM] : A memória nem formázódik.
[IGEN] : Egy megerősítő ablak jelenik meg.
Válassza az [IGEN] menüt az intelligens
gomb segítségével. A kijelzőn a
[FELDOLGOZÁS FOLYIK!] üzenet
jelenik meg, és a memória formázása
hajtódik végre. Ha a FORMÁZÁS
funkciót Lejátszás módban futtatja, a
[NINCS KÉP!] üzenet jelenik meg.
NEM
KÁRTYÁRA MÁSOL
IGEN
MIND TÖRÖL

FORMÁZÁS
Exit:BACK
■A
[FORMÁZÁS] funkciót a következő típusú memóriakártyákra
kötelezően végre kell hajtani.
- Új memóriakártya vagy formázatlan memóriakártya.
-O
lyan memóriakártya, amely a fényképezőgép számára felismerhetetlen
fájlokat tartalmaz vagy amelyet más fényképezőgéppel használtak.
●A
memóriakártyát mindig a fényképezőgépben formázza.
Ha olyan memóriakártyát helyez a készülékbe, amelyet más
fényképezőgéppel, kártyaolvasóval vagy számítógéppel formáztak, a
kijelzőn a [KÁRTYAHIBA!] üzenet jelenik meg.
71
Beállítás menü (
)
Nyelv
■ Globális idő
Választhat nyelvet az LCD kijelzőn való megjelenítéshez. A nyelvbeállítás
megmarad még akkor is, ha az elemt kiveszi, majd ismét behelyezi.
A [DÁTUM&IDŐ] pontban beállított dátum és idő az aktuális tartózkodási
helyének a dátuma és ideje. A Globális idõ beállítása lehetõvé teszi a helyi
dátum és idõ megjelenítését az LCD kijelzõn.
- LANGUAGE almenü : angol, koreai, francia,
német, spanyol, olasz, egyszerűsített kínai,
hagyományos kínai, japán, orosz, portugál,
holland, dán, svéd, finn, thaiföldi, bahasa
(malaysiai / indonéz), arab, cseh, lengyel, magyar
és török.


Language
Magyar
Trh&Saat
Čeština
Sıfırla
Türkçe
VideoÇkş
Güç Kapalı
Exit:BACK
1. Válassza ki a [2008/01/01] menüt a
[DÁTUM&IDŐ] -ben az intelligens gomb
használatával.
A dátum / óra / dátumtípus beállítása
Beállíthatja a rögzített képeken megjelenő dátum és az óra, valamint a
dátum formátumának beállítására használható.
3.A megváltozott nyári idő beállításához válassza
a(
) ikont a jobb oldalon.
- Dátumtípus : [ÉÉ/HH/NN], [HH/NN/ÉÉ],
[NN/HH/ÉÉ], [KI]
4.Egy város kiválasztásához válassza ki a
kívánt várost a vízszintes intelligen gomb
használatával.
ÉÉ/HH/NN 
Language
DÁTUM&IDŐ
HH/NN/ÉÉ
ALAPÁLL.
NN/HH/ÉÉ
VIDEO KI
KI
EN.TAK.
Exit:BACK
72
Language
ÉÉ/HH/NN
DÁTUM&IDŐ
HH/NN/ÉÉ
ALAPÁLL.
NN/HH/ÉÉ
VIDEO KI
KI
EN.TAK.
Exit:BACK
2.Ha kiválasztja a [LONDON] menüt az intelligens
gomb használatával, mozgassa azt világidő
beállításra.
 2008/01/01
 2008/01/01 
 További információkat a választható városokról
a 65. oldalon talál.
LONDON

08 / 01 / 01 01 : 00


OK

LONDON
(GMT+09:00) 2008/01/01 09:05
KIVÁL.:
NYÁRI IDŐ.:
Beállítás menü (
)
Inicializálás
A videó kimenet típusának kiválasztása
A fényképezőgép összes menüjét és funkcióját alapértelmezett értékre
állítja be. Azonban a DÁTUM/IDŐ, NYELV és VIDEÓ KI beállítások értéke
nem változik.
A fényképezõgép kimenõ jele Mozi módban NTSC vagy PAL kódolású.
A kiválasztott kimenet attól a készülék típusától függ (monitor vagy TV
készülék stb.), amelyhez a fényképezőgépet csatlakoztatták. A PAL mód
csak a BDGHI kódolást támogatja.
- Almenük
[NEM] : A beállításokat nem állítja vissza
alapértelmezett értékre.
[IGEN] : Egy megerősítő ablak jelenik meg.
Válassza az [Igen] menüt az intelligens
gomb segítségével. Az összes beállítást
visszaállítja alapértelmezett értékre.
NEM
Language
IGEN
DÁTUM&IDŐ

ALAPÁLL.
VIDEO KI
EN.TAK.
Exit:BACK
■ Külső monitor csatlakoztatása
FELVÉTEL / LEJÁTSZÁS módban a FELVÉTEL
/ LEJÁTSZÁS módban a tárolt állóképek vagy
videóklipek úgy is megtekinthetők, hogy a
fényképezőgépet egy külső monitorhoz kapcsolja
az AV kábellel. Ha a fényképezőgép a külső
monitorhoz van csatlakoztatva, az LCD monitor
automatikusan kikapcsol.
NTSC
Language
PAL
DÁTUM&IDŐ
ALAPÁLL.

VIDEO KI
EN.TAK.
Exit:BACK
Sárga - videó
Fehér - hang
73
Beállítás menü (
)
- NTSC: U.S.A, Kanada, Japán, Dél-Korea, Tajvan, Mexikó, stb.
- PAL : Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína, Dánia, Finnország,
Németország, Nagy-Britannia, Hollandia, Olaszország, Kuvait,
Malaysia, Új-Zéland, Szingapúr, Spanyolország, Svédország, Svájc,
Thaiföld, Norvégia. stb.
- Ha TV készüléket használ külsõ monitorként, a TV készülék egyik külsõ
vagy AV csatornáját kell kiválasztania.
- Digitális zaj keletkezik a külsõ monitoron, azonban ez nem működési hiba.
- Ha a kép nincs a képernyõ közepén, a TV készülék állítógombjaival állítsa középre.
- Ha a fényképezõgépet külsõ monitorhoz csatlakoztatja, megtörténhet, hogy
a kép bizonyos részei nem jelennek meg.
- Ha a fényképezőgépet külső monitorhoz csatlakoztatja, a menü a külső
monitoron látható, és a menük funkciói megegyeznek az LCD kijelzőn
megjelenőkével.
- Ha a fényképezőgépet külső monitorhoz csatlakoztatja, megtörténhet, hogy
a billentyűhang funkció nem működik.
74
Automatikus kikapcsolás
Ez a funkció kikapcsolja a fényképezőgépet a beállított idő eltelte után,
megkímélve az elemeket a fölösleges használattól.
- Almenük
[KI] : [EN.TAK.] nem működik.
Language
KI
[1, 3, 5, 10 PERC] : Ha a fényképezőgépet
DÁTUM&IDŐ
1 PERC
meghatározott ideig nem
ALAPÁLL.
3 PERC
VIDEO KI
használják, a készülék
5 PERC
EN.TAK.
10 PERC 
automatikusan kikapcsol.
- Az energiamegtakarítási beállítás az elem
Exit:BACK
lecserélése esetén is megmarad.
- Ne feledje, hogy az automatikus kikapcsolás funkció nem működik, PC /
Nyomtató módban, diavetítés közben, hangfelvétel lejátszása közben,
videóklip lejátszása közben.
Fontos megjegyzések
Tartsa be szigorúan a következő óvintézkedéseket!
● A készülék nagy pontosságú elektronikus összetevőket tartalmaz.
Ne tárolja vagy használja a készüléket a következő helyeken.
- Erős hőmérséklet és páratartalom ingadozásnak kitett terület.
- Pornak és szennyeződésnek kitett terület.
- Közvetlen napfénynek kitett terület, vagy meleg időben egy jármű.
- Erős mágnesességnek vagy rázkódásnak kitett környezet.
- Olyan környezet, ahol robbanékony és tűzveszélyes anyagok találhatók.
●N
e hagyja a fényképezőgépet pornak, vegyi anyagoknak (pl. naftalinnak),
magas hőmérsékletnek vagy magas nedvességnek kitett helyeken.
Ha hosszabb ideig nem szándékszik használni a fényképezőgépet,
helyezze azt egy szilikagélt is tartalmazó, hermetikusan lezárt dobozba.
● A
homok különösen káros lehet a fényképezőgép működésére.
- Óvakodjon attól, hogy homok kerüljön a fényképezõgép belsejébe, amikor
ezt a tengerparton, homokdombok között vagy más homokos területeken
használja.
- Ellenkező esetben a fényképezőgép megsérülhet vagy végképp elromolhat.
●A
fényképezőgép kezelése
- Soha ne ejtse le a fényképezőgépet, és ne tegye ki azt erős ütődéseknek
vagy rázkódásoknak.
- Védje a nagyméretű LCD kijelzőt az ütődéstől. Ha nem használja a
fényképezőgépet, tartsa azt saját tokjában.
- Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását, amikor képet rögzít.
- Ez a fényképezõgép nem vízálló. A veszélyes áramütések elkerülése végett
soha ne tartsa vagy működtesse a fényképezőgépet nedves kézzel.
- Ha a fényképezőgépet nedves helyeken használja (pl. tengerparton vagy
úszómedence közelében), ne engedje, hogy víz vagy homok kerüljön a
fényképezőgép belsejébe. Ellenkező esetben a fényképezőgép megsérülhet
vagy végképp elromolhat.
●A
szélsőséges hőmérsékletek problémákat okozhatnak.
- Ha a fényképezõgép a hidegbõl meleg, nedves környezetbe kerül, pára
csapódhat ki az érzékeny elektronikus áramkörökre. Ilyen esetben, a
fényképezőgép használata előtt várjon legalább 1 órát, hogy az összes
nedvesség elpárologjon. A memóriakártyára is kicsapódhat pára. Ilyen
esetben kapcsolja ki a fényképezőgépet, és vegye ki a memóriakártyát.
Várja meg, amíg a kicsapódott pára felszárad.
●A
lencse használatára vonatkozó óvintézkedések
- Ha a lencsét közvetlen napfénynek teszik ki, megtörténhet, hogy a
képérzékelõ elszínezõdik és meghibásodik.
- Ne engedje, hogy a lencse felületére ujjlenyomat vagy idegen anyagok
kerüljenek.
●H
a a digitális fényképezőgépet hosszabb ideig nem használják,
elektromos kisülés léphet fel. Jó ötlet eltávolítani az elemet és a
memóriakártyát, ha hosszabb ideig nem szándékszik használni a
fényképezőgépet.
● Ha a fényképezõgépet elektronikus interferenciáknak teszik ki, ez
magától kikapcsol, hogy megóvja a memóriakártyát.
75
Fontos megjegyzések
Figyelmeztető kijelző
●A
fényképezőgép karbantartása
Az LCD kijelzőn különféle figyelmeztetések jelenhetnek meg
- Egy (fotósboltokban kapható) puha kefével óvatosan tisztítsa meg a
lencsét és az LCD kijelző összetevőit. Ha nem jár sikerrel, használjon
lencsetisztító folyadékkal megnedvesített lencsetisztító papírt. Tisztítsa
meg a fényképezőgép burkolatát egy puha törlőronggyal. Ne hagyja,
hogy a fényképezőgép érintkezésbe kerüljön oldószerekkel (pl. benzol,
rovarirtó, hígítók stb.). Ezek károsíthatják a fényképezőgép burkolatát és
befolyásolhatják annak teljesítményét is. A durva kezelés károsíthatja
az LCD kijelzőt. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a károsodásokat, és a
fényképezőgépet mindig saját dobozában tárolja, ha nem használja.
●N
e próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a fényképezõgépet.
● Bizonyos körülmények között az elektrosztatikus feltöltődés a vaku
villanását eredményezheti. Ez nem működészavar, és nem károsítja a
fényképezőgépet.
● Ha képeket tölt fel vagy le, az elektrosztatikus feltöltődés befolyásolhatja
az adatátvitelt. Ebben az esetben előbb húzza ki, majd dugja vissza az
USB kábelt, mielőtt ismét megpróbálja az adatok átvitelét.
● Fontos események vagy utazás előtt ellenőrizze a fényképezőgép
állapotát.
- Készítsen egy képet, hogy leellenõrizze a fényképezõgép mûködését, és
gyõzõdjön meg arról, hogy a csereelem teljesen feltöltött állapotban van.
- A Samsung nem vállal felelősséget a fényképezőgép működészavaraiért.
76
[Memóriahiba!]
• Memóriakártya hiba
Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezõgépet.
Helyezze be újra a memóriakártyát.
Helyezze be és formázza a memóriakártyát. (71. o.)
[KÁRTYA LEZÁRVA!]
• A memóriakártyát lezárták
SD/SDHC memóriakártya : Csúsztassa az írásvédelmi kapcsolót a
memóriakártya teteje irányába.
[NINCS KÁRTYA!]
• Nincs memóriakártya a készülékben.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet és helyezze be ismét a memóriakártyát
Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezõgépet.
[NINCS KÉP!]
• A memóriában nincsenek képek
Fényképezzen.
Helyezzen be egy képeket tartalmazó memóriakártyát.
[FÁJLHIBA!]
• Fájlhiba
Törölje le a hibás fájlokat.
• Memóriakártya hiba
Forduljon egy fényképezõgép szervizközponthoz.
Figyelmeztető kijelző
Mielőtt a szervizközponthoz fordulna
[LEMERÜLT ELEM!]
Kérjük, ellenőrizze a következőket
• Az akkumulátor feszültsége alacsony.
Helyezzen be egy teljesen feltöltött elemet.
A fényképezőgép nem kapcsol be
[KEVÉS FÉNY!]
• Sötét helyeken történõ fényképezéskor
Vaku módban készítse a képeket.
[DCF Full Error]
• A DCF formátum megsértése
Másolja át a képeket egy számítógépre és formázza a memóriát.
• Az akkumulátor feszültsége alacsony.
Helyezzen be egy teljesen feltöltött elemet. (15. o.)
• Az akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelõen (+, -).
• Nem helyezte be az újratölthető elemet
Helyezze be az akkumulátort és kapcsolja be a fényképezõgépet.
A fényképezőgép működés közben kikapcsol
• Az akkumulátor lemerült
Helyezzen be egy teljesen feltöltött elemet.
• A fényképezõgép automatikusan kikapcsol
Kapcsolja be újra a fényképezõgépet.
Az elem telepfeszültsége gyorsan csökken
• A fényképezõgépet alacsony hõmérsékletű környezetben használják
Tárolja a fényképezõgépet meleg környezetben (pl. kabát vagy dzseki alatt)
és csak fényképezéskor vegye elõ azt.
77
Mielőtt a szervizközponthoz fordulna
A Rekeszzár gombjának megnyomására a fényképezõgép nem készít képet
A vaku nem villan
• Kevés a tárhely
Törölje le a felesleges képfájlokat.
• A memóriakártyát nem formázták
Meg kell formázni a memóriakártyát. (71. o.)
• A memóriakártya lehasználódott
Helyezzen be egy új memóriakártyát.
• A memóriakártyát lezárták
Lásd a [Kártya lezárva!] hibaüzenetet. (76. o.)
• A fényképezõgép kikapcsolt állapotban van
Kapcsolja be a fényképezőgépet.
• Az akkumulátor lemerült
Helyezzen be egy teljesen feltöltött elemet. (15. o.)
• Az akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelõen (+, -).
• A vaku ki mód volt kiválasztva
Kapcsolja ki a vaku ki módot.
• A fényképezõgép mód nem tudja használni a vakut
Lásd a VAKU használati utasítását. (32~ 33. o.)
Használat közben a fényképezőgép hirtelen leáll
• A fényképezõgép működési zavar miatt kapcsolt ki
Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort, és kapcsolja be a
fényképezõgépet.
Hibás dátum és óra jelenik meg a kijelzőn
• A dátum és az óra beállítása hibás, vagy a fényképezõgép az alapértelmezett
beállításokat alkalmazza.
Állítsa be az órát és a dátumot.
A fényképezőgép gombjai nem működnek
• A fényképezõgép működészavara
Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort, és kapcsolja be a
fényképezõgépet.
Kártyahiba jelentkezett miközben a memóriakártya a fényképezőgépben volt.
• Hibás memóriakártya formátum
Formázza újra a memóriakártyát.
A képek homályosak
A képek nem játszhatók le
• A kép megfelelõ makró mód beállítása nélkül készült.
Válasszon ki egy megfelelõ makró módot tiszta kép készítéséhez.
• A vaku hatótávolságán kívül készült a fénykép
Készítsen egy fényképet a vaku hatótávolságán belül.
• Az objektív foltos vagy piszkos
Tisztítsa meg az objektívet.
• Hibás fájlnév (a DCF formátum megsértése)
Ne változtassa meg a képfájl nevét.
78
A fénykép színei eltérnek az eredeti színektől
• A fehéregyensúly vagy a hatás beállítása nem megfelelõ
Válassza ki a megfelelõ fehéregyensúlyt és hatást.
Mielőtt a szervizközponthoz fordulna
Mûszaki adatok
A képek túl fényesek
Képérzékelő
- Típus : 1/2,5” CCD
- Hasznos pixelszám : Kb. 8,1 megapixel
- Teljes pixelszám : Kb. 8,3 megapixel
Objektív
- Fókusztávolság : Schneider objektív f = 6,2 ~ 18,6mm
(35 mm-es filmmel egyenértékű: 37 ~ 111mm)
- F szám : F2,8 (W) ~ F5,2 (T)
- Digitális Zoom : ∙ Állókép mód : 1,0X ~ 5,0X
∙ Lejátszás mód : 1,0X ~ 10,0X (a képek
méretétől függően)
LCD-képernyõ
- 2,5" színes TFT LCD (230 000 pixel)
Fókuszálás
- Típus : TTL auto fókusz (Multi-AF, Központi AF,
Arcfelismerés AF)
- Tartomány
• Túlzott exponálás
 Állítsa vissza a megvilágítás-kiegyenlítést.
Nem jelenik meg kép a külső monitoron
• A külsõ monitor nincs megfelelõen összekapcsolva a fényképezõgéppel
 Ellenõrizze a csatlakozókábeleket.
• Hibás fájlok vannak a memóriakártyán
 Helyezzen be egy megfelelõ fájlokat tartalmazó memóriakártyát.
A számítógép intéző használatakor a [Removable Disk] (Cserélhető lemez)
fájl nem jelenik meg
• Hibás kábelcsatlakozás
Ellenõrizze a csatlakozókábeleket.
• A fényképezõgép ki van kapcsolva
Kapcsolja be a kamerát.
• Az operációs rendszer nem Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS
10.1 - 10.4. Vagy a számítógép nem támogatja az USB használatát.
Telepítse a Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.1 - 10.4
operációs rendszert egy olyan számítógépre, amely támogatja az USB
csatlakozást.
• A fényképezõgép illesztõ nincs telepítve
Telepítsen [USB Storage Driver] (USB cserélhető lemez) programot.
Fókusz
Széles (W)
Tele (T)
Normal (Normál)
80cm ~ végtelen
80cm ~ végtelen
Makró
5cm ~ 80cm
50cm ~ 80cm
Auto makró
5cm ~ végtelen
50cm ~ végtelen
Zár
- Sebesség : Auto : 1 - 1/1 500 mp.
Kézi : 16 - 1/1 500 mp.
Éjszakai : 8 - 1/1 500 mp.
Tűzijáték : 4 mp.
Expozíció
- Vezérlő : AE program
- Fénymérés : Többpontos, Spot, Központi súlyozott,
Arcfelismerés AE
- Kiegyenlítés : ±2 EV (1/3 EV-s lépésekben)
- ISO megfelelő : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (a 3200 képmérete fix 3M)
79
Mûszaki adatok
Vaku
- Üzemmódok : Auto, Auto és Vörösszem hatás javítás,
Derítõ villanófény, Lassú szinkronizálás,
Vaku ki, Vörösszem hatás javítás
- Tartomány : Széles: 0,5m - 4,5m, Tele: 0,5m - 2,5m (ISO AUTO)
- Újratöltődési idő : kb. 5 mp.
Élesség
- Finom+, Finom, Normál, Élénk, Élénk+
Effektusok
- Normál, F/F, Szépia, Vörös, Zöld, Kék, Negatív
Fehér egyensúly
- Auto, Napfény, Felhős, Fluoreszcens alacsony,
Fluoreszcens magas, Lámpafény, Egyedi
Hangfelvétel
- Hangfelvétel hangfelvétel (max. 10 óra)
- Hangmemo állókép módban (max. 10 mp.)
Tárolás
- Adathordozó : ∙ Belső memória : Kb. 20 MB
∙ Külső memória (opcionális) :
SD (akár 4GB garantált)
SDHC kártya (akár 8GB garantált)
MMC Plus (akár 2GB, 4bit 20MHz)
* A belső memória kapacitása előzetes
bejelentés nélkül változhat.
- Fájlformátum: ∙ Állókép : JPEG (DCF), EXIF 2,21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
∙ Videóklip : AVI (MPEG-4)
∙ Hang : WAV
- Képméret
Lenyomat dátuma - Dátum, Dátum&Idő, Ki (felhasználó által választható)
Képkészítés
80
- Állókép :
∙ Módok : Auto, Program, DUAL IS, Éjszakai, Portré, Színhely
∙ Színhely : Gyerekek, Tájkép, Közeli, Szöveg, Naplemente,
Hajnal, Háttérfény, Tűzijáték, Vízpart&Hó,
Önkioldó, Étel, Kávéház
∙ Sorozatkép : Egy, Sorozatkép, Nagy sebesség, AEB
Mozgásrögzítés : 7 fps akár 20 kép
∙ Önkioldó : 2 mp., 10 mp., Dupla (10 mp., 2 mp.),
Mozgásidőzítő, Remocon (opcionális)
- Videóklip :
∙ Hanggal vagy hang nélkül (felvétel időtartama: max. 4GB
vagy 6 óra)
∙ Méret : 640x480, 320x240
∙ Képváltási gyakoriság : 30 fps, 15 fps
∙ 3X optikai zoom és némítás a zoom működtetése közben
∙ Képstabilizátor (felhasználó által választható)
∙ Videóklip szerkesztés (beépített) : Szüneteltetés felvétel
közben, állókép rögzítés, idő szerinti vágás
3264x 3264x 3072x 3264x 2592x 2048x 1024x
2448 2176 2304 1832 1944 1536 768
- Kapacitás (256 MB MMC)
SUPER FINE
60 68 68 79 93 143 419
(SZUPERFINOM)
FINE
115 128 129 149 173 255 617
(FINOM)
NORMAL
165 182 183 211 242 345 732
(NORMÁL)
* Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények
között mérte, és a fényképezési feltételektõl és a
fényképezõgép beállításaitól függnek.
Mûszaki adatok
A szoftverre vonatkozó megjegyzések
Képlejátszás
- Típus : Egy kép, Miniatűr képek, Diavetítés, Videoklip
- Szerkesztés : Vágás, Átméretezés, Forgatás, hatás,
Vörösszem javítás, Mozi rögz.
Kérjük, olvassa át figyelmesen a kezelési kézikönyvet a fényképezőgép
használata előtt.
Csatlakozók
- Digitális kimeneti csatlakozó : USB 2.0
- Hang : Mono
- Videó kimenet : NTSC, PAL (a felhasználó által választható)
- Egyenáramú (DC) bemeneti csatlakozó : 20 tűs csatlakozó
Áramforrás
- Újratölthető akkumulátor : SLB-1137D (1100 mAh)
- Adapter : SAC-47, SUC-C3
* A fényképezőgéppel szállított elem az eladási területnek
megfelelően változhat.
Méretek
(Sz x Ma x Mé)
- 94,5x59x18,8 mm
Tömeg
- 133g (elemek és kártya nélkül)
Üzemi hőmérséklet - 0 ~ 40°C
• A csatolt szoftver egy fényképezőgép illesztő és képszerkesztési szoftver
eszköz.
• Semmilyen körülmények között nem engedélyezett a szoftver vagy a kezelési
kézikönyv teljes vagy részleges másolása.
• A szoftver szerzői jogai csak a fényképezőgéppel történő felhasználásra
érvényesek.
• Abban a valószínűtlen helyzetben, ha a termék gyártási hibás, mi megjavítjuk
vagy kicseréljük a fényképezőgépét. Semmilyen formában nem vállalunk
felelősséget a nem megfelelő használat által okozott meghibásodásokért.
• Saját készítményű (saját összeszerelésű) vagy a gyártó által nem garantált
operációs rendszerű számítógépre nem érvényes a Samsung garancia.
• A kézikönyv elolvasása előtt Önnek alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie a
számítógépek és az operációs rendszerek terén.
Üzemi páratartalom - 5 ~ 85%
Szoftver
- Samsung Master, Adobe Reader
 A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
 Az összes védjegy az illetõ védjegyek tulajdonosainak birtoka.
81
A számítógéppel kapcsolatos követelmények
Windows
Macintosh
450 MHz-es Pentiumnál II gyorsabb
(800 MHz-es Pentium ajánlott)
Power Mac G3 vagy újabb
processzorral rendelkező számítógép
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
Mac OS 10.1 ~ 10.4
Minimum 128MB RAM
(512MB javasolt)
200 MB szabad lemezterület
(1GB javasolt)
Minimum 64MB RAM
(256MB javasolt)
110 MB szabad lemezterület
USB port
USB port
CD-ROM meghajtó
CD-ROM meghajtó
1024x768 pixel, 16 bites
színmélységű monitor
(24 bites színmélységű ajánlott),
Microsoft DirectX 9.0 vagy újabb
A szoftverről
Miután behelyezte a CD-ROM meghajtóba a fényképezőgéphez csatolt CDROM-ot, a következő ablak jelenik meg.
A fényképezőgép számítógéphez való
csatlakoztatása előtt telepítenie kell a
fényképezőgép illesztőt.
A
jelen kézikönyvben található
képernyőképek a Windows angol nyelvű
kiadásán alapulnak.
■ Fényképezőgép illesztő : Ez lehetővé teszi a képek átvitelét a
fényképezőgép és a számítógép között.
Ez a fényképezőgép USB tárillesztőt használ fényképezőgép illesztőként.
Használhatja a fényképezőgépet USB kártyaolvasóként Az illesztő telepítése
és a fényképezőgép számítógéphez való csatlakoztatása után a [Removable
Disk] (Cserélhető lemez) ikon megjelenik a [Windows Explorer] (Windows
Intéző) programban vagy a [My computer] (Sajátgép) ablakban. Az USB
tárillesztő csak a Windows rendszerhez használható. A Macintosh USB
illesztőprogram nincs a szoftveres CD-n. A fényképezőgépet Mac OS 10.1 ~
10.4. verziókkal használhatja.
■ XviD codec : Ez lehetővé teszi videóklipek (MPEG-4) rögzítését a
fényképezőgéppel, amelyek aztán számítógépen is
lejátszhatók.
A fényképezőgéppel rögzített videóklip lejátszásához telepítenie kell az
XviD codec-et. Ha a fényképezőgéppel rögzített videóklip nem játszható le,
telepítse ezt a codec-et. Ez a szoftver csak a Windows operációs rendszerrel
kompatibilis.
82
A szoftverről
Az alkalmazásszoftver telepítése
■ Samsung Master : Ez a minden egyben multimédia szoftver megoldás.
A fényképezőgép számítógéppel történő együttműködéséhez először
telepítse az alkalmazásszoftvert. Miután ezt megtette, a fényképezőgépen
tárolt képeket áttöltheti a számítógépre, és megszerkesztheti azokat egy
képszeresztő programmal.
A szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és lementheti
digitális képeit és videóklipjeit. Ez a szoftver csak a Windows operációs
rendszerrel kompatibilis.
■ Látogasson el a Samsung honlapjára.
● Az
illesztő telepítés előtt győződjön meg arról, hogy számítógépe
megfelel a rendszerkövetelményeknek.
● A fényképezőgéppel rögzített videóklipek számítógépen való
lejátszásához telepíteni kell a DirectX 9.0 programot.
● 5-10 másodpercet kell várnia, amíg az automatikus telepítőprogram
lefut, a számítógépe képességeinek függvényében. Ha az ablak
nem jelenik meg, indítsa el a [Windows Explorer] (Windows intéző)
programot, és válassza ki a CD gyökérkönyvtárában levő
[Installer.exe] fájlt.
● A felhasználói kézikönyv PDF formátumú dokumentumait a
fényképezőgéphez csatolt szoftver CD tartalmazza. Keresse meg
a PDF fájlokat a Windows Explorer (Windows Intéző) segítségével.
A PDF fájlok megnyitása előtt telepítenie kell a szoftver CD-n levő
Adobe Readert.
● Az Adobe Reader 6.0.1 helyes telepítéséhez az Internet Explorer
5.01 (Internet Böngésző 5.01) vagy ennek újabb változatát kell
telepíteni. Látogasson el a „www.microsoft.com” weblapra, és frissítse
az Internet Explorert.
http://www.samsungcamera.com : Angol
http://www.samsungcamera.co.kr : Koreai
1. Az automatikus futtatás ablak jelenik
meg. Kattintson az Automatikus futtatás
ablakban található [Samsung Digital
Camera Installer] menüre.
2. Telepítse a fényképezőgép illesztőt és a DirectX programokat a képernyőn
látható megfelelő gombok segítségével. Ha a DirectX legújabb változata
már létezik a számítógépén, a DirectX telepítése nem szükséges.
83
Az alkalmazásszoftver telepítése
3. A fényképezőgéppel rögzített videóklip számítógépen való lejátszásához
telepítse az XviD codec-et.
 Az XviD codec forgalmazása a GNU Általános Nyilvános Licenc
rendelkezései szerint történik, így bárki ingyen másolhatja, módosíthatja
és terjesztheti ezt a codec-et, azonban nem vállalhat SEMMILYEN
KIFEJEZETT VAGY KÖZVETETT, FORGALMAZHATÓSÁGOT VAGY
ADOTT RENDELTETÉSNEK VALÓ ALKALMASSÁGOT SUGALLÓ
GARANCIÁT; azonban ennek az a feltétele, hogy a GNU Általános
Nyilvános Licenc rendelkezései szerint kell a kodeket forgalmaznia vagy
módosítania. További információért lásd a GNU Általános Nyilvános Licenc
dokumentumait (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
84
4. Telepítse a Samsung Master programot, betartva az alábbi sorrendet.
Az alkalmazásszoftver telepítése
A számítógép mód indítása
5. A számítógép újraindítását követően
csatlakoztassa azt a fényképezőgéphez az
USB kábel segítségével.
• Ebben a módban letöltheti számítógépére a fényképezõgépben tárolt képeket
az USB kábel segítségével.
• Számítógép módban az LCD kijelzõ mindig ki van kapcsolva.
6. Kapcsolja be a kamerát. A [Found New
Hardware Wizard] (Új hardver varázsló)
nyílik meg, és a számítógép felismeri a
fényképezõgépet.
 Ha Windows XP/Vista operációs rendszert
használ, egy képnézegetõ program
fog megnyílni. Ha a Samsung Master
elindítása után megnyílik ennek letöltési
ablaka, azt jelenti, hogy a fényképezõgép
illesztõ telepítése sikeres volt.
● A fényképezõgép és a számítógép összekapcsolása
1. Az USB-kábellel kapcsolja össze a
2. V
álassza ki az [USB]-[SZÁMÍTÓGÉP] menüt az
intelligens gomb segítségével.
USB
SZÁMÍTÓGÉP
NYOMTATÓ
● Ha telepítette a fényképezőgép illesztőprogramját, a [Found New
Hardware Wizard] (Új hardver varázsló) nem nyílik meg.
● A Windows 98SE operációs rendszer esetén a [Found New
Hardware Wizard] (Új hardver varázsló) párbeszédablak nyílik meg,
és megjelenhet egy ablak, amely az illesztőfájl kiválasztását kéri.
Ebben az esetben adja meg a csatolt CD-n levõ [USB Driver] (USB
illesztõ) fájlt.
85
A számítógép mód indítása
Az eltávolítható lemez használata
■ A fényképezõgép és a számítógép összekapcsolása
■ A tárolt képek letöltése
Letöltheti a fényképezõgépben tárolt állóképeket a számítógépe
merevlemezére, és kinyomtathatja vagy egy fényképszerkesztõ szoftver
segítségével szerkesztheti azokat.
1. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a
számítógépéhez az USB kábel segítségével.
 Ha a 2. lépésben a [NYOMTATÓ] menüpontot választotta, a fényképezőgép
számítógéphez való csatlakoztatásakor a [CSATL. A NYOMTATÓHOZ]
üzenet jelenik meg, és a kapcsolat nem jön létre. Ebben az esetben húzza
ki az USB kábelt, majd hajtsa végre az eljárást a 1. lépéstől kezdve.
2. A számítógép Asztalán válassza a
[My computer] (Sajátgépet) és kattintson kettőt
a [Removable Disk  DCIM  100SSCAM].
(Cserélhető lemez  DCIM  100SSCAM)-ra.
Ekkor megjelennek a képfájlok.
3. Válasszon ki egy képet és nyomja meg a
jobboldali egérgombot.
■A
fényképezőgép és a számítógép szétkapcsolása :
Lásd a 88. oldalt (A cserélhető lemez eltávolítása)
● Mielőtt bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert csatlakoztatna,
olvassa el az utasításokat, és ne erőltesse a csatlakoztatást.
Ellenkező esetben a kábel vagy a fényképezőgép megsérülhet.
86
4. Egy felbukkanó menü nyílik meg. Kattintson a [Cut] (Kivágás) vagy a [Copy]
(Másolás) menüpontra. - [Cut] (Kivágás) : kivágja a kiválasztott fájlt.
- [Copy] (Másolás) : a kiválasztott fájlok
másolása.
Az eltávolítható lemez használata
5. Kattintson arra a mappára, melybe a fájlt akarja beilleszteni.
6. Nyomja meg a jobboldali egérgombot.
Egy felbukkanó menü nyílik meg.
Kattintson a [Paste] (Beillesztés) menüpontra.
● Azt
ajánljuk, hogy megtekintés érdekében másolja át a képeket a
számítógépre. A képeknek közvetlenül a cserélhető lemezről történő
megnyitása a kapcsolat váratlan megszakadását eredményezheti.
● Más fényképezõgéppel készített fájlnak a Cserélhetõ lemezre való
feltöltése esetén a fényképezõgép LCD kijelzõjén a [Fájlhiba!] üzenet
jelenik meg Lejátszás módban, míg MINIATŰR módban nem jelenik
meg semmi.
7. Egy képfájl kerül átvitelre a fényképezőgépről
a számítógépre.
- A [Samsung Master] segítségével közvetlenül a számítógép képernyõjén
tekintheti meg a memóriában tárolt képeket. A program segítségével
átmásolhatja vagy áthelyezheti a képfájlokat.
87
A cserélhető lemez eltávolítása
■ Windows 98SE
1. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a számítógép között folyamatban
van-e fájlátvitel. Ha a fényképezőgép állapota lámpa villog, várjon, amíg
villogása megszűnik és folyamatos fénnyel ég.
2. Húzza ki az USB kábelt.
■ Windows 2000/ME/XP/Vista
(Az ábrák eltérhetnek a valóságtól, a Windows operációs rendszer
verziójának függvényében)
1. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a számítógép között folyamatban
van-e fájlátvitel. Ha a fényképezőgép állapota lámpa villog, várjon, amíg
villogása megszűnik és folyamatos fénnyel ég.
2. Kattintson duplán a tálcán levő [Unplug or
Eject Hardware] (Eszköz kihúzása vagy
kidobása) ikonra.
3. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz
kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik meg.
Válassza ki az [USB Mass Storage Device]
(USB-háttértár) menüpontot, és kattintson a
[Stop] (Leállítás) gombra.
4. A [Stop a Hardware device] (Hardvereszköz
leállítása) ablak nyílik meg. Válassza ki az
[USB Mass Storage Device] (USB-háttértár)
lehetőséget, és kattintson az OK gombra.
88
[Kattintson duplán!]
5. A [Safe to Remove Hardware] (A hardver
eltávolítása biztonságos) ablak nyílik meg.
Kattintson az OK gombra.
6. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz
kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik meg.
Kattintson a [Close] (Bezárás) gombra.
Ekkor a cserélhető lemez biztonságosan
eltávolítható.
7. Húzza ki az USB kábelt.
Az Macintosh USB illesztőprogram telepítése
A Windows 98SE USB illesztő eltávolítása
1. A Macintosh USB illesztőprogram nincs a szoftveres CD-n, mivel a
Macintosh operációs rendszer támogatja a fényképezőgép illesztőjét.
2. Ellenőrizze a MAC operációs rendszerének változatát az indítás alatt.
Ez a fényképezőgép a MAC OS 10.1 - 10.4 operációs rendszerrel
kompatibilis.
3. Kapcsolja össze a fényképezőgépet a Macintosh rendszerű számítógéppel,
majd kapcsolja be azt.
4. A fényképezőgép Macintosh rendszerű számítógéphez való csatlakoztatása
után egy új ikon jelenik meg a számítógép asztalán.
Az USB illesztõ eltávolítására az alábbiak szerint járjon el.
1. Kapcsolja össze fényképezőgépét egy számítógéppel, és kapcsolja be azokat.
2. E
llenőrizze, hogy megjelenik-e a Removable Disk (Cserélhető lemez) a [My
Computer] (Sajátgép) listában.
3. Távolítsa el a [Samsung Digital Camera] (Samsung digitális kamera)
eszközt a Device manager (Eszközkezelő) programból.
A Macintosh USB illesztő használata
1. Kattintson duplán a számítógép asztalán levő új ikonra. Megjelenik a
memóriában levő mappa.
2. Válasszon ki egy képfájlt és másolja vagy helyezze át a Macintosh
számítógépre.
4. Húzza ki az USB kábelt.
5. T
ávolítsa el a [Samsung USB Driver] (Samsung USB illesztő) programot az
Add/Remove Programs Properties (Programok hozzáadása és eltávolítása)
ablakban.
● Mac OS 10.1 vagy újabb operációs rendszer esetén :
Először fejezze be a számítógépről a fényképezőgépre való feltöltést,
majd távolítsa el a cserélhető lemezt az Extract parancs segítségével.
6. Az eltávolítás ezzel befejeződött.
89
Samsung Master
E szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és
lementheti képeit és videóklipjeit. Ez a szoftver csak a Windows operációs
rendszerrel kompatibilis.
A program elindításához kattintson a [Start  Programok  Samsung 
Samsung Master  Samsung Master] menüelemre.
■ Képek letöltése
1. Kapcsolja összes a fényképezőgépet és a számítógépet.
2. A fényképezőgép és a számítógép
összekapcsolása után a képek letöltésére
szolgáló ablak jelenik meg.
- A rögzített képek letöltése érdekében
válassza a [Select All] (Mindet kijelöli)
gombot.
- Válassza ki az ablakban a kívánt mappát,
majd kattintson a [Select All] (Mindet
kijelöli) gombra. A rögzített képeket vagy a
kiválasztott mappát mentheti le.
- Ha a [Cancel] (Mégse) gombra kattint, a
letöltés megszakad.
3. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.
90
4. Válasszon ki vagy hozzon létre egy
célmappát, melybe elmenti a képeket és
mappákat.
- Dátum szerint rendezett mappákat lehet
létrehozni, melyekbe aztán a képeket
letöltheti.
- A mappát tetszés szerint nevezheti el, és a
képeket a kívánt mappába töltheti le.
- A mappa kiválasztása után a képek az
adott mappába kerülnek.
5. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.
6. A jobbra látható ablak jelenik meg.
A kiválasztott mappa útvonala az ablak
felső részén jelenik meg. Kattintson a [Start]
gombra, hogy elindítsa a képek letöltését.
7. A letöltött képek megjelennek.
Samsung Master
Képnézegető : A tárolt képek megjelenítésére használható.

Képszerkesztés : Állókép szerkesztésére használható.








- A képnézegető funkciói az alábbiak.
 Menüsáv : A következő menük kiválasztására teszi lehetővé: File (Fájl), Edit (Szerkesztés),
View (Nézet), Tools (Eszközök), Change functions (Változtatási funkciók), Auto
download (Automatikus letöltés), Help (Súgó) stb.
 Képválasztási ablak : A kívánt képek ebben az ablakban választhatók ki.
 Az adathordozó típus kiválasztási menü : A képnézegető, képszerkesztő és videóklip
szerkesztő funkciók innen választhatók ki.
 Előkép ablak: A kép vagy videóklip előképének megjelenítésére és a
multimédia információk ellenőrzésére használható.
 Zoom sáv: Az előkép méretének változtatására használható.
 Mappamegjelenítő ablak : A kiválasztott képet tartalmazó mappa útvonalának
megjelenítésére szolgál.
K
épmegjelenítési ablak : A kiválasztott mappában levő képek megtekintésére
használható.
h További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.


- A képszerkesztési funkciók az alábbiak.
 Edit (Szerkesztés) menü : A következő menük közül lehet választani.
[Tools]
: A kiválasztott kép átméretezése vagy levágása.
Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
[Adjust] : A kép minőségének módosítására használható.
Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
[Retouch] : Változtathat a képen vagy hatásokat alkalmazhat a képre.
Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
 Rajzoló eszközök : Képszerkesztési eszközök.
 Képmegjelenítési ablak : Ebben az ablakban jelenik meg a kiválasztott kép.
Előkép ablak : A módosított kép előképének megjelenítésére használható.
h A Samsung Master programmal szerkesztett állókép nem játszható le a
fényképezõgéppel.
h További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.
91
Samsung Master
GYIK
Videóklip szerkesztés : Állókép, videóklip, hangos magyarázat vagy
zenefájl egyetlen videóklipben egyesíthető.
■ Az USB csatlakozás működészavara esetén kérjük, ellenőrizze a
következőket.
1. esetAz USB kábel nincs csatlakoztatva vagy nem a fényképezõgép
USB kábelét használták.
 A fényképezõgép USB kábelét használja a csatlakoztatáshoz.


- A videóklip szerkesztési funkciók az alábbiak.
 Edit (Szerkesztés) menü : A következő menük közül lehet választani.
[Add media] : A videókliphez más médiaelemek is hozzáadhatók.
[Edit Clip] : A világosság, kontraszt, szín és színtelítettség változtatására
használható.
[Effects] : Hatás hozzáadására használható.
[Set Text] : Szövegek helyezhetők a képre.
[Narrate] : Hangos magyarázat csatolható.
[Produce] : A szerkesztett multimédia fájlt új név alatt mentheti el.
Az AVI, Windows media (wmv) és Windows media (asf)
fájltípusok közül választhat.
 Képmegjelenítő ablak : Ebben az ablakban lehet multimédiás tartalmat hozzáadni.
h Olyan kodekkel tömörített videoklipeket, amelyek nem kompatibilisek a
Samsung Master programmal, nem játszhatók le Samsung Masterben.
h További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.
92
2. esetA számítógép nem ismeri fel a fényképezõgépet. Előfordulhat, hogy
a fényképezőgép az Device Manager (Eszközkezelő) [Unknown
Devices] (Ismeretlen eszközök) eszközei között található.
A fényképezőgép illesztőprogramját előírásszerűen telepítse. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, húzza ki az USB kábelt, dugja
vissza az USB kábelt, majd ismét kapcsolja be a fényképezőgépet.
3. esetFájlátvitel közben váratlan hiba jelentkezett.
Kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet. Ismételje meg a fájlátvitelt.
4. eset USB hub használata esetén.
Elõfordulhat, hogy ha a fényképezõgépet és a számítógépet
USB hubbal kapcsolja össze, problémák jelentkeznek, abban
az esetben ha a számítógép és a hub nem kompatibilisek.
Amennyiben lehetséges, a számítógépet és a fényképezőgépet
közvetlenül kapcsolja össze.
5. eset Más USB kábelek is csatlakoznak a számítógéphez?
A fényképezőgép hibásan működhet, ha más USB csatlakozású
eszközzel párhuzamosan kapcsolják össze a számítógéppel.
Ebben az esetben húzza ki a másik USB kábelt, és csak a
fényképezőgép USB kábelét csatlakoztassa a számítógéphez.
GYIK
6. esetAmikor megnyitom a Device Manager (Eszözkezelõ) ablakot (a
Start  [Settings (Beállítások)]  Control Panel (Vezérlõpult) 
[Performance and Maintenance (Teljesítmény és karbantartás)] 
System (Rendszer)  [Hardware (Hardver)]  Device Manager
(Eszközkezelõ) útvonalon), Unknown Devices (Ismeretlen eszközök)
vagy Other Devices (Egyéb eszközök) olyan tételeket tartalmaznak,
melyek mellett sárga kérdõjel (?) vagy felkiáltójel (!) látható.
A jobb egérgombbal kattintson a kérdõjeles (?) vagy felkiáltójeles
(!) tételre, és válassza a „Remove” (Eltávolítás) parancsot. Indítsa
újra a számítógépet, és kapcsolja összes újra a fényképezőgéppel.
Windows 98 SE operációs rendszerű számítógépen is távolítsa el
a fényképezőgép illesztőprogramját, indítsa újra a számítógépet,
és telepítse újra a fényképezőgép illesztőjét.
7. esetBizonyos biztonsági programok (Norton Anti Virus, V3 stb.)
miatt egyes számítógépek a fényképezőgépet nem ismerik fel
cserélhető lemezként.
Állítsa le a biztonsági programot és kapcsolja össze a
fényképezőgépet a számítógéppel. Olvassa el a biztonsági
programnak az ideiglenes leállításra vonatkozó utasításait.
●H
a a számítógépre nem telepítették a videoklipek lejátszásához
szükséges kodeket vagy az nem kompatibilis.
 Telepítse a codec-et az alábbiak szerint.
[Windows codec telepítése]
1. A XviD codec telepítése
1) Helyezze be a fényképezőgéphez tartozó CD lemezt
2) Futtassa a Windows Explorer (Windows Intéző) programot, válassza
ki a [CD-ROM meghajtó:\XviD] mappát, majd kattintson az XviD-1.1.201112006.exe fájlra.
h Az XviD codec forgalmazása a GNU Általános Nyilvános Licenc
rendelkezései szerint történik, és ennek megfelelően bárki ingyen
lemásolhatja, forgalmazhatja vagy módosíthatja a codec-et. Ez a Licenc
minden olyan programra vagy egyéb munkára érvényes, amelyek a
szerzői jogok tulajdonosától származó olyan közleményt tartalmaz,
amely ezen Általános Nyilvános Licenc feltételei közötti forgalmazást tesz
lehetővé. További információért lásd a GNU Általános Nyilvános Licenc
dokumentumait (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
8. esetA fényképezőgép a számítógép elülső lapján levő USB
csatlakozóhoz kapcsolódik.
Ha az fényképezőgép a számítógép elülső lapján levő USB portra
csatlakozik, előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a
fényképezőgépet. A fényképezőgépet a számítógép hátsó lapján
levő USB csatlakozóhoz kapcsolja.
● Ha a számítógép nem tudja lejátszani a videoklipet
h Ha a számítógép nem tudja lejátszani a fényképezõgéppel rögzített
videoklipet, valószínûleg a számítógépre telepített kodek az oka.
93
GYIK
[Mac codec telepítése]
1) A codec a következõ weblapról tölthetõ le. (http://www.divx.com/divx/mac)
2) K
attintson a [Free Download] (Ingyenes letöltés) menüre az ablak jobb
felső sarkában, egy letöltési ablak jelenik meg.
3) Ellenőrizze a Mac operációs rendszerének verziószámát, majd kattintson
a [Download] (Letöltés) gombra a fájl letöltéséhez és a kívánt mappába
történő elmentéséhez.
4) Futtassa a letöltött fájlt, hogy telepítse a videoklipek lejátszásához
szükséges kodeket.
h Ha a Macintosh operációs rendszere nem játssza vissza a videóklippet,
akkor egy olyan médialejátszót használjon, amely támogatja az Xvid
kodeket (pl: Mplayer).
● Ha a számítógépre nem telepítették a DirectX 9.0 vagy újabb verzióját
 Telepítse a DirectX 9.0 vagy újabb változatát
1) Helyezze be a fényképezőgéppel szállított CD lemezt
2) F
uttassa a Windows Explorer (Windows Intéző) programot, válassza ki a
[CD-ROM meghajtó:\ USB Driver\DirectX 9.0] mappát, majd kattintson a
DXSETUP.exe fájlra. A DirectX feltelepül. A DirectX a következõ weblapról
tölthetõ le: http://www.microsoft.com/directx.
●H
a a számítógép (Windows 98 SE operációs rendszerben) nem
válaszol, ha a számítógépet és a fényképezőgépet többször egymás
után összekapcsolják
 Ha a számítógép (Windows 98 operációs rendszerben) hosszú ideje
működik és a fényképezõgépet többször is hozzákapcsolják, megtörténhet,
hogy a számítógép nem ismeri fel a fényképezõgépet. Ebben az esetben
indítsa újra a számítógépet.
●H
a a fényképezõgéppel összekapcsolt számítógép nem válaszol a
Windows beindulásakor.
 Ebben az esetben kapcsolja szét a számítógépet és a fényképezõgépet,
hogy a Windows beinduljon. Ha a probléma továbbra is fennáll, tiltsa le a
Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) beállítást és indítsa újra a
számítógépet. A Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) a BIOS
beállító programban található. (A BIOS beállító program gyártóról gyártóra
különbözik, és bizonyos BIOS menükben nem létezik a Legacy USB
Support – örökölt USB támogatás – beállítás). Ha nem tudja megváltoztatni
ezt a beállítást, forduljon a számítógép vagy a BIOS gyártójához.
●H
a a videoklipet nem tudja letörölni vagy a cserélhetõ lemez nem
értelmezhetõ vagy a fájlátvitel közben hibaüzenet jelenik meg.
 Ha csak a Samsung Master programot telepíti, a fent leírt problémák
esetenként jelentkeznek.
- Zárja be a Samsung Master programot a Tálcán levő Samsung Master
ikonra kattintva.
- Telepítse a szoftveres CD-n levő összes alkalmazásszoftvert.
94
A termék helyes ártalmatlanítása
A termék előírásszerű végkezelése (Elhasznált elektromos és
elektronikus felszerelés)
(Az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó
európai országokban vagy annak leírásában szereplő jelzés azt
mutatja, hogy a terméket élettartamának lejárta után nem szabad a
többi háztartási hulladékkal együtt kidobni.
Annak érdekében, hogy elkerülje, hogy a nem ellenőrzött körülmények között
kidobott hulladék ártson a környezetnek és az egészségnek kérjük, a terméket
válassza l a többi hulladéktól és felelősségtudatosan tegye lehetővé az
anyagok minél nagyobb mértékű újrahasznosítását Háztartásbeli felhasználók
érdeklődjenek a kiskereskedőnél ahol a terméket vásárolták, vagy az illetékes
hatóságoknál a termék helyes, környezetvédő eltávolításáról. Az üzleti
felhasználóknak a szállítóval kell kapcsolatba lépniük, hogy ellenőrizzék a
vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit.
Ez a termék nem keverhető más kereskedelmi hulladékkal.
A Samsung Techwin kíméli a környezetet a termék
gyártásának minden egyes fázisában, hozzájárulva a
környezet megóvásához, és számos olyan intézkedést
hoz, mellyel ügyfeleinek egyre környezetvédőbb
termékeket kínál. Az Eco jelzés a Samsung Techwin
azon törekvését jelképezi, mely környezetvédő termékek
gyártására összpontosít, és egyben azt is jelzi, hogy ez a
termék megfelel az EU RoHS irányelvének.
95
MEMO
96
MEMO
97
MEMO
98
Kérjük, nézze meg a vásárolt termékhez kapott garanciát, vagy látogasson el a
weboldalunkra a http://www.samsungcamera.com/ címen értékesítés utáni szerviz
és kérések tekintetében.
Download PDF

advertising