Samsung | SAMSUNG I100 | Samsung i100 Felhasználói kézikönyv

Utasítások
A fényképezőgép bemutatása
A fényképezőgépet az alábbiak szerint használja.
Köszönjük, hogy Samsung digitális fényképezőgépet vásárolt.
Telepítse a fényképezőgép illesztőjét
Készítsen egy fényképet
Csatlakoztassa az USB kábelt
A fényképezőgének számítógéphez
való USB kábeles csatlakoztatása
előtt telepítenie kell a fényképezőgép
illesztőprogramját. Telepítse a szoftver CD
–n levő fényképezőgép illesztőt.
(119. – 122. old.)
Készítsen egy fényképet. (20. old.)
Csatlakoztassa az USB kábelt a
számítógép USB portjához és a
fényképezőgép USB aljzatához.
(123. old.)
Ellenőrizze a fényképezőgép állapotát
Ellenőrizze a fényképezőgép állapotát.
Ha kikapcsolt állapotban van, nyomja
meg a fényképezőgép gombját, hogy
bekapcsolja azt.
Ellenőrizze a [Cserélhető lemezt]
Indítsa el a Windows INTÉZŐT
(Explorer) és keresse meg a
[Removable Disk] (Cserélhető lemez)
meghajtót. (124. old.)
A fényképezőgép használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a
felhasználói kézikönyvet.
Ha igénybe szeretné venni értékesítés utáni szolgáltatásunkat, hozza el
a fényképezõgépet az értékesítés utáni központunkba, és írja le a hibás
működés okát (pl. akkumulátor, memóriakártya stb.).
Mielőtt használná (pl. utazás vagy egy fontos esemény), ellenőrizze, hogy
a fényképezőgép megfelelően működik–e, hogy elkerülje a kellemetlen
meglepetéseket. A Samsung nem vállal felelősséget a fényképezőgép
hibás működéséből eredő veszteségekért vagy károkért.
Tartsa kéznél, biztonságos helyen ezt a kézikönyvet.
A kézikönyv tartalma és ábrái előzetes bejelentés nélkül változhatnak a
fényképezőgép funkcióinak bővítése esetén.
Ha kártyaolvasót használ ahhoz, hogy a memóriakártyán levő fényképeket
számítógépre másolja, a képek megsérülhetnek. Ha a fényképezőgépről
másol át képeket a számítógépre, győződjön meg arról, hogy a
fényképezőgépet és a számítógépet a készülékkel szállított USB kábellel
kapcsolja össze. A gyártó nem vállal felelősséget a memóriakártya–olvasó
használatából eredő képveszteségért vagy képsérülésért.
A Microsoft, a Windows és a Windows logó a Microsoft Corporation, Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
az SRS Labs, Inc. védjegye.
A WOW HD technológia az SRS Labs, Inc. licensze alá tartozik.
Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és terméknév az
illetõ tulajdonosok bejegyzett névjegye.
001
VESZÉLY
FIGYELMEZETÉS
A VESZÉLY közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely megfelelő
óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
A FIGYELMEZTETÉS potenciális veszélyt jelez, amely megfelelő
óvintézkedések hiányában komoly vagy halálos sérüléseket okozhat.
Ne próbálja módosítani a fényképezőgépet. Ellenkező esetben tüzet,
személyi sérülést, áramütést vagy a fényképezőgép vagy saját személye
súlyos sérülését okozhatja. A belső megvizsgálást, karbantartást és javítási
munkálatokat csak forgalmazójának vagy a Samsung Fényképezőgép–
szerviznek engedje meg.
Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanó gázok közelében, mivel
így fokozza a robbanásveszélyt.
Ha a fényképezőgép belsejébe folyadék vagy idegen tárgy kerül, ne
használja fényképezőgépét. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd
csatolja le a tápforrásról. Lépjen kapcsolatba a Samsung Kameraszerviz
központtal. Ilyen esetben ne használja a készüléket, mert tüzet vagy
áramütést okozhat.
Ne juttasson a fényképezőgép belsejébe fémből készült vagy gyúlékony
idegen anyagokat annak nyílásain, pl. memóriakártya foglalatán vagy
elemrekeszén keresztül. Ez tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
Ne működtesse a fényképezőgépet nedves kézzel. Fennáll az áramütés
veszélye.
002
Ne használja a vakut emberek vagy állatok közvetlen közelében. Ha
a vaku túlságosan közel kerül az emberek vagy állatok szeméhez,
károsíthatja azok látását.
Biztonsági okokból a terméket és tartozékait tartsa távol a gyermekektől és
állatoktól, elkerülve olyan baleseteket, mint:
– Az akkumulátor vagy a fényképezőgép kis méretű összetevőinek
lenyelése. Ha mégis bekövetkezik a baleset, azonnal forduljon
orvoshoz.
– A fényképezõgép mozgó részei sérüléseket okozhatnak.
Hosszadalmas használat esetén az elem és a fényképezőgép
felforrósodhat, ami annak meghibásodásához vezethet. Amennyiben a
fényképezőgép túlmelegedik, kapcsolja ki és hagyja néhány percig lehűlni.
Ne hagyja a fényképezőgépet olyan helyeken, ahol rendkívül magas
hőmérséklet hatásának teszi ki, ilyenek a szigetelt jármű, napsugarak
közvetlen hatása vagy más, jelentős hőmérsékletingadozású helyek.
Amennyiben a fényképezőgépet szélsőséges hőmérséklet hatásának teszi
ki, árthat belső összetevőinek, és tüzet is okozhat.
A fényképezőgép használata közben ne takarja le azt és a töltőt. Ellenkező
esetben túlmelegedhet, aminek következtében a fényképezőgép burkolata
deformálódhat vagy tűz keletkezhet. A fényképezőgépet és tartozékait
mindig jól szellőző helyen használja.
VIGYÁZAT
Tartalomjegyzék
A VIGYÁZAT potenciális veszélyt jelez, amely megfelelő
óvintézkedések hiányában könnyű vagy mérsékelt sérüléseket
okozhat.
FELKÉSZÜLVE
A szivárgó, túlmelegedõ vagy hibás akkumulátor tüzet vagy sérüléseket
okozhat.
– A fényképezõgépnek megfelelõ műszaki jellemzõkkel rendelkezõ
akkumlátort használjon.
– Ne zárja rövidre, ne hevítse fel és ne dobja tűzbe az akkumulátort.
– Ne helyezze be az akkumulátort fordítva.
Ha a fényképezőgépet hosszú ideig nem fogja használni, vegye ki az
elemet. Ellenkező esetben az akkumulátorból kiszivároghat a korrozív
elektrolit, ami maradandóan károsíthatja a fényképezőgép összetevőit.
Ne kapcsolja be a vakut, ha kezével vagy tárgyakkal érintkezik. Ne érintse
meg a vakut annak folyamatos használata közben. Ellenkező esetben
égési sebeket okozhat.
Ne mozgassa el a fényképezőgépet, ha bekapcsolt állapotban van és a
váltóáramú adaptert használja. Használat után, mielőtt kihúzná a kábelt a fali
aljzatból, mindig kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ezután, a fényképezőgép
elmozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépet egyéb
készülékekhez kapcsoló csatlakozókábeleket lecsatolta. Ellenkező esetben
megsértheti a kábeleket és tüzet vagy áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencsét vagy a lencsefedelet,
ellenkezõ esetben a fénykép homályos lehet vagy a fényképezõgép
meghibásodhat.
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
Ha ezt a fényképezőgépet alacsony hőmérsékleten használja, a következő
esetek léphetnek fel. Ezek nem a fényképezőgép meghibásodásai és
általában megszünnek normál hőmérsékleten.
– Több időt vesz igénybe az LCD kijelző bekapcsolása és a szín eltérhet
a tárgyétól.
– Ha megváltoztatja az összetételt, utókép jelenhet meg az LCD kijelzőn.
A hitelkártyák elveszíthetik mágnesességüket, ha a fényképezőgép közelébe
kerülnek. Ne hagyjon mágnescsíkos kártyát a fényképezőgép közelében.
Nagyon valószínű, hogy a számítógép rosszul fog működni, ha a 20
pin csatlakozót a számítógép USB portjához csatlakoztatja. Soha ne
csatlakoztasson 20 pin csatlakozót a számítógép USB portjához.
007
A rendszer vázlatos képe
008
A funkciók azonosítása
012
015
015
016
018
Tápforrásra csatlakoztatás
Az elem behelyezése
Memóriakártya behelyezése
A memóriakártya használati
utasítása
A fényképezőgép első használata
019
020
Az LCD kijelző ikonja
A felvétel mód elindítása
007
007
008
009
010
010
FELVÉTEL
020
020
021
021
021
022
023
023
023
024
A csomag tartalma
Külön kapható
Az előlap és a tető
Vissza
Alj
Ötfunkciós gomb
Módok kiválasztása
Az Automata mód használata
A Program mód használata
A DAUL IS (Dupla képstabilizátor) mód
használata
A FUN mód használata
A fényképezési súgó kézikönyv
üzemmód használata
A Mozi mód használata
Hang nélküli videoklip felvétele
Videoklip felvételének szüneteltetése
(Sorozatos felvétel)
A Színhely módok használata
003
Tartalomjegyzék
025
026
026
026
027
027
028
030
030
032
034
036
036
037
037
038
038
039
039
040
041
041
041
042
042
043
043
044
044
004
Mire figyeljünk fényképkészítéskor
A fókuszzár
A fényképezőgép gombjainak
használata a készülék beállításához
POWER gomb
A rekeszzár gombja
OIS (Optikai képstabilizátor)
A ZOOM W/T gomb
Funkcióleírás / Info / Fel gomb
Makró /Le gomb
Vaku/Balra gomb
Önkioldó/Jobbra gomb
MENU/OK gomb
Fn gomb
Az Fn menü használata
Fn gomb:Méret
Fn gomb:Minőség/Képváltási gyakoriság
Fn gomb:Fénymérés
Fn gomb:Drive mód
Fn gomb:ISO
Fn gomb:Fehéregyensúly
Fn gomb:Megvilágítás-kiegyenlítés
Fn gomb:Lassú kioldás
Fn gomb:Videóklip képstabilizáló
E (Hatás) gomb
Az E (Hatás) gomb: KÉPSTÍLUS
KIVÁLASZTÓ
Az E (Hatás) gomb: Képszerkesztés
Szín
SZÍNTELÍTETTSÉG
KONTRASZT
044
045
047
048
050
051
052
052
055
055
056
057
BEÁLLÍTÁS
KÉPÉLESSÉG
E (Hatás) gomb: Rajzfilm
E (Hatás) gomb: Előre beállított
fókuszkeret
E (Hatás) gomb: Összetett kép készítése
E (Hatás) gomb: Képkeret
E (Hatás) gomb: Színmaszk
Az LCD kijelző használata a
fényképezőgép beállításához
Fókusztartomány
ACB
Hangmemo
Hangfelvétel
Hang nélküli videóklip felvétele
057
A lejátszás mód indítása
060
061
Az LCD kijelző
A fényképezőgép gombjainak
használata a készülék beállításához
057
058
058
059
059
060
061
061
063
063
064
064
Állókép lejátszása
Videóklip lejátszása
A videóklip rögzítő funkció
Fényképezőgépen levő videóklip vágása
Hangfelvétel lejátszása
Hangmemo lejátszása
A lejátszás mód gomb
Miniatűr/Nagyítás gomb
Info/Fel gomb
Lejátszás & Szünet/Le gomb
Balra/Jobbra/Menu/OK gomb
A Nyomtató gomb
Tartalomjegyzék
064
065
066
066
067
067
067
068
068
068
068
069
069
070
071
072
074
074
075
LEJÁTSZÁS
081
083
A Törlés gomb
E (Hatás) gomb: Átméretezés
E (Hatás) gomb: Kép elforgatása
E (Hatás) gomb: Szín
E (Hatás) gomb: Képszerkesztés
ACB
Vörös szem hatás kijavítása
Világosság szabályozó
Kontraszt vezérlő
Színtelítettség vezérlő
Zajhatás
E (Hatás) gomb: FUN
Rajzfilm
Képkeret
Előre beállított fókuszkeretek
Összetett kép
Matrica
Színszűrő
Színmaszk
077
077
078
078
079
079
080
080
080
080
Diavetítés indítása
Indítsa el a diavetítést
Képek kiválasztása
Állítsa be a diavetítés hatásait
A lejátszási időköz beállítása
Háttérzene beállítása
Lejátszás
Hangmemo
Képek védelme
Képek törlése
084
085
Hang menü
Hang
086
087
Beállítás menü
Beállítás menü 1
089
Beállítás menü 2
085
085
085
085
085
085
087
087
088
088
088
088
089
089
090
091
076 A lejátszási funkció beállítása az LCD
kijelzőn
NYOMTAT
DPOF
Kártyára másolás
Hangerő
Kezdõhang
A rekeszzár hangja
Hangjel
AF hang
Önarckép
Nyelv
A dátum/óra/dátumtípus beállítása
Kezdőkép
LCD világosság
Áttekintés
Az LCD képernyő kímélése
091
092
093
Memória formázása
Inicializálás
Fájlnév
A felvétel dátumának megjelenítése a
képen
Automatikus kikapcsolás
A videó kimenet típusának kiválasztása
Auto fókusz lámpa
093
094
095
095
PictBridge
PictBridge: Képkiválasztás
PictBridge: Nyomtatási beállítások
PictBridge: Alap
005
Tartalomjegyzék
MULTIMÉDIA
096
096
097
099
100
100
100
100
101
101
Fájlok letöltése
MP3/PMP/SZÖVEG NÉZEGETŐ mód
indítása
MP3/PMP/SZÖVEG NÉZEGETŐ mód
jelzése az LCD kijelzőn
A fényképezőgép gombjainak
használata a készülék beállításához
Hangerő gomb
Lejátszás & Szünet/Keresés gomb
A Törlés gomb
A Tart/Hangszínszabályozó gomb
A lejátszási lista gomb
102 A lejátszási funkció beállítása az LCD
kijelzőn
103
103
103
104
104
104
104
105
105
105
105
106
106
006
106
106
107
MP3/PMP/SZÖVEG NÉZEGETÕ mód
Folytat
Lejátszás mód
Az MP3 lejátszó skin-je
Diavetítés lejátszása
A diavetítés időközeinek beállítása
Mindet törli
Képkocka keresése
Kijelző beállítása
Információ a DRM fájlról
Felvételi funkció beállítása MP3
módban
Auto görgetés
MP3 BGM beállítása
Nyelv beállítása
Földkörüli útikalauz
109
111
112
114
SZOFTVER
117
Töltse le az idegenvezetési információt
Világkörüli idegenvezetés mód
Fontos megjegyzések
Figyelmeztető kijelző
Mielőtt a szervizközponthoz fordulna
Műszaki adatok
A szoftverre vonatkozó
megjegyzések
118 Rendszerkövetelmények
118 A szoftverről
119 Az alkalmazásszoftver telepítése
123 A számítógép mód indítása
125 A cserélhető lemez eltávolítása
126 A Macintosh USB illesztőprogram
telepítése
126 A Macintosh USB illesztő használata
127 A Windows 98 SE USB illesztõ
eltávolítása
127 Samsung Converter
129 Samsung Master
132 GYIK
A rendszer vázlatos képe
A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalma megfelelő–e. A csomag tartalma az eladási területtől függően változhat. Opcionális
berendezés vásárlásához forduljon a legközelebbi Samsung forgalmazóhoz vagy Samsung szervizközponthoz.
A csomag tartalma
Kamera
Felhasználói
kézikönyv,Jótállási jegy
A fényképezőgép pántja
AV kábel
Váltóáramú adapter (SAC–
47)/USB kábel (SUC–C5)
Szoftver CD
(lásd 118~119. old.)
Fülhallgatók
20 pin csatlakozó
Akkumulátor
(SLB–1137D)
Külön kapható
SD/SDHC memóriakártya/
MMC (lásd a 17. old.)
Fényképezőgép–tok
007
A funkciók azonosítása
Az előlap és a tető
POWER gomb
A rekeszzár gombja
Vaku
AF érzékelő/
Önkioldó lámpa
OIS gomb / MP3, PMP
hold gomb
Mikrofon
Hangszóró
Lencse
Zárva
Nyitva
Objektívvédő
008
A funkciók azonosítása
Vissza
Zoom W gomb (miniatűr)
Fényképezőgép
állapota lámpa
Zoom T gomb
(digitális zoom)
A fényképezőgép pántja
Nyitva
LCD kijelzõ
Zárva
M (Mód) gomb
Fn/Törlés gomb
Ötfunkciós gomb
Lejátszás mód/
Nyomtatás gomb
USB / AV / DC /
Fülhallgató csatlakozási terminál
Nyomja meg és tartsa a 20 pin
lencsefedelet, majd csatlakoztassa a
kábelt a csatlakozó terminálhoz.
E (Hatás) gomb
009
A funkciók azonosítása
Alj
Ötfunkciós gomb
Funkció leírása / Információ / Fel gomb
Akkumulátor–rekesz nyílása
Vaku/Balra
gomb
Önkioldó/Jobbra
gomb
MENU/OK gomb
Állvány foglalat
Elemtartó
Memóriakártya foglalat
Akkumulátor–rekesz fedele
010
Makro / Lejátszás
és szüneteltetés / Le
gomb
A funkciók azonosítása
Önkioldó lámpa
Ikon
Állapot
Villog
Villog
Villog
Villog
Leírás
– Az elsõ 8 másodpercben a lámpa 1
másodperces gyakorisággal villog.
– Az utolsó 2 másodpercben a lámpa 0,25
másodperces gyakorisággal, gyorsan villog.
2 másodpercig a lámpa 0,25 másodperces
gyakorisággal, gyorsan villog.
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2
másodpercre rá egy második kép is készül.
A REKESZZÁR gomb megnyomása után 6
másodperccel a fényképezőgép detektálja a
tárgy mozgását, a kép a mozgás megállásakor
készül el.
Bekapcsolva
A nyomtató nyomtat
Az AF bekapcsol
A lámpa villog és kialszik, miután a nyomtató
felkészütl a fénykép kinyomtatására.
A lámpa kialszik.
A lámpa kigyúl.
(A fényképezőgép az alanyra fókuszál)
A lámpa villog.
(A fényképezőgép nem fókuszál az alanyra)
Mód ikon: A fényképezőgép módjainak beállításáról a
kézikönyv 20. oldalán talál további információt.
MÓD
AUTOMATA
Fényképezõgép állapota lámpa
Állapot
Az USB kábel
nyomtatóhoz történő
csatlakoztatása után
PROGRAM DUAL IS
FÉNYKÉPEZÉS
FUN
FOTÓ
SÚGÓ
MOZI
Leírás
A lámpa be– majd kikapcsol, ha a
fényképezőgép készen áll a fénykép
készítésére.
Képkészítés után
A lámpa villog, amikor képfájlt ment el, és
kikapcsol, amikor a kamera ismét készenáll
újabb fénykép készítésére.
Az USB kábel
számítógéphez történő
csatlakoztatása után
A lámpa kigyullad. (Az eszköz inicializálása
után az LCD kijelzõ kikapcsol)
Adatátvitel a
számítógéppel
A lámpa villog. (Az LCD monitor kikapcsol)
ÉJSZAKAI PORTRÉ GYEREKEK
JELENET
MULTI–
MÉDIA
TÁJKÉP
SZÖVEG KÖZELI NAPLEMENTE
HAJNAL HÁTTÉRFÉNY TÜZIJÁTÉK VÍZPART & HÓ ÖNKIOLDÓ ÉTEL KÁVÉHÁZ
MP3
PMP
SZÖVEGNÉZŐ
UTIKALAUZ
011
Tápforrásra csatlakoztatás
A fényképezőgéppel szállított akkumulátor (SLB–1137D) használatát
ajánljuk. A fényképezőgép használata előtt töltse fel az elemet.
SLB–1137D akkumulátor műszaki adatai
Modell
SLB–1137D
Típus
Lítium ionos
Kapacitás
1100 mAh
Feszültség
3,7V
Töltési idő(ha a fényképezőgép
kikapcsolt állapotban van)
Kb. 150 perc
Képek száma és az akkumulátor élettartama: SLB–1137D
Akkumulátor
élettartama/
Képek
száma
012
Állókép *1
Kb. 115 perc
Kb. 230
felvétel
Mozi
Kb. 115 perc
Feltételek
Teljesen feltöltött elem, auto mód,
10M képméret, Finom képminőség,
fényképezések közötti intervallum:
30 mp. Minden fénykép készítés előtt
a zoom értékét átváltja Szélesről
Tele állásra, illetve fordítva. A
vakut minden második fényképhez
használja. A fényképezőgép 5 percig
tartó folyamatos használata, majd
kikapcsolása egy percig.
Teljesen feltöltött akkumulátor, 640 x
480 képméret, 30 kép/s képsebesség
Akkumulátor
élettartama/
Képek
száma
MP3
Kb. 320 perc
PMP
Kb. 200 perc
Multimédia
Feltételek
Teljesen feltöltött akkumulátor
használatával, LCD kikapcsolva.
Teljesen feltöltött akkumulátor
használatával
Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte, és a
fényképezési feltételektõl és a fényképezõgép beállításaitól függnek.
*1 Az értékek OIS felvételi beállítások mellett lettek mérve.
Fontos információk az elem használatáról.
Ha nem használja a fényképezőgépet, kapcsolja ki azt.
Ha a fényképezőgépet hosszabb ideig nem fogja használni,
vegye ki az akkumulátort. Az elem telepfeszültsége idővel
csökkenhet, és a fényképezőgép belsejébe szivároghat, ha
abban tárolják.
Az alacsony (0°C alatti) hőmérsékletek negatívan befolyásolják
az elem teljesítményét, ezért ezek üzemideje megrövidülhet.
Az elemek normális hőmérsékleti viszonyok között általában
visszanyerik teljesítményértéküket.
Ha a fényképezőgépet hosszú ideg használják, annak burkolata
felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség.
A fényképezőgép használata közben ne takarja le azt és a töltőt.
Ez hangos zajt okozhat.
Tápforrásra csatlakoztatás
Az újratölthető elemet (SLB–1137D) a SAC–47 készlet segítségével
töltheti fel, amely a váltóáramú adapterből (SAC–47) és az USB
kábelből (SUC–C5) áll.
SAC–47–ot és a SUC–C5–t kombinálva lehet azt váltóáramú kábelként
használni.
A váltóáramú kábel használata:
Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert
az USB kábelhez.
Innentől kezdve az tápkábelként
funkcionál.
Fontos információk az USB kábel használatáról.
Használjon megfelelő műszaki jellemzőkkel rendelkező
USB kábelt (SUC–C5).
Ha a fényképezőgép a számítógéphez van csatlakoztatva
egy USB hub–al: csatlakoztassa a fényképezőgépet
közvetlenül a számítógéphez.
Ha a fényképezőgép vagy más eszközök egyidőben
vannak a számítógéphez csatlakoztatva: válassza le a többi
eszközt.
Ha az USB kábel a számítógép elülső lapján levő
csatlakozóhoz kapcsolódik: húzza ki a kábelt és
csatlakoztassa a számítógép hátulján levő csatlakozóhoz.
Ha a számítógép USB csatlakozója nem felel meg a
kimenő teljesítményre vonatkozó előírásnak (4.2V, 400mA),
a fényképezőgép eleme azzal nem tölthető.
Az USB kábel használata:
Húzza ki a váltóáramú adaptert
(SAC–47). Az USB kábelen
keresztül letöltheti a tárolt képeket
számítógépére (123. old.) és feltöltheti
a készüléket.
013
Tápforrásra csatlakoztatás
Az újratölthető elem feltöltése (SLB–1137D)
A váltóáramú adapter töltésjelző LED–je
Töltés LED
Töltés alatt
Mielőtt bármilyen kábelt vagy váltóáramú adaptert
csatlakoztatna, olvassa el az utasításokat, és ne erőltesse
a csatlakoztatást. Ellenkező esetben a kábel vagy a
fényképezőgép megsérülhet.
Ha az AC adapter töltés LED–je az újratölthető elem
behelyezése után nem gyúl ki és nem villog, ellenőrizze, hogy
az elemet megfelelően helyezte–e be.
Ha az elemet úgy tölti fel, hogy közben a fényképező
bekapcsolt állapotban van, az elem nem tölthető fel teljesen.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet az elem feltöltéséhez.
014
A piros LED ég
A töltés befejeződött
A zöld LED ég
Töltési hiba
A piros LED nem ég vagy villog
Kisütés alatt
(A váltóáramú adapter
használata)
A narancssárga színű LED ég
– Ha egy teljesen lemerült elemet helyez be, hogy feltöltse, ne kapcsolja be
a fényképezőgépet. Erre az alacsony töltöttségi szint miatt van szükség. Az
elemet legalább 10 percig töltse, mielőtt bekapcsolná a fényképezőgépet.
– Ne használja túl gyakran a vakut, és ne készítsen videóklipet miután a
teljesen lemerült elemet csak rövid ideig töltötte. Még ha a töltőt be is
helyezi, a fényképezőgépet ki lehet kapcsolni, mert a feltölthető elem ismét
lemerült.
Az elem behelyezése
Memóriakártya behelyezése
Az elemet az ábrán látható módon helyezze be.
A memóriakártyát az ábrán látható módon helyezze be.
– Ha a fényképezőgép nem
kapcsolódik be az elem
behelyezése után, ellenőrizze,
hogy az elemet megfelelően
helyezte be (a +/– polaritás
irányítása megfelelő).
– Ha az elemrekesz fedele nyitva
van, akkor azt ne hajlítgassa.
Ellenkező esetben az
elemrekesz fedele megsérülhet.
– A memóriakártya behelyezése
előtt kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
– A memóriakártya elülső részének
a fényképezőgép hátsó része (az
LCD kijelző) felé, míg a kártya
érintkezőinek a fényképezőgép
elülső része felé (a lencse) kell
irányulniuk.
– Ne helyezze be a memóriakártyát fordítva. Ellenkező esetben
megrongálhatja a memóriakártya foglalatot.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát az LCD kijelzõn levõ 4
fokozatú kijelzõ mutatja.
Elem
kijelzője
Elem
állapota
Az elem
teljesen
feltöltött
Az elem
Az elem
Az elem
telepfeszültsége telepfeszültsége
lemerült.
alacsony
alacsony
(Készüljön fel Töltse fel vagy
(Készüljön fel
arra, hogy fel kell arra, hogy fel kell használjon
töltenie vagy le töltenie vagy le kell pótelemet.
kell cserélnie azt) cserélnie azt)
Ha a fényképezőgépet és az elemeket olyan helyen használja, ahol
túlzottan hideg vagy meleg van, az LCD kijelzőn az elem töltöttségi
szintjének kijelzése eltérhet az elem valódi állapotától.
015
A memóriakártya használati utasítása
Újonnan vásárolt memóriakártya elsõ használata elõtt, ha a memóriakártya
a fényképezõgép által nem ismert adatokat vagy más fényképezõgéppel
készített képeket artalmaz, formázza a memóriakártyát (lásd a 89. oldalt).
Memóriakártya behelyezése vagy kivétele elõtt kapcsolja ki a
fényképezõgépet.
A memóriakártya ismételt használata esetén annak teljesítménye végül
csökken. Ebben az esetben új memóriakártyát kell vásárolnia. A Samsung
garancia nem fedezi a memóriakártya normális kopását.
A memóriakártya egy elektronikus, precíziós eszköz. A memóriakártyát ne
hajlítsa meg, ne ejtse el, és ne tegye ki erőteljes hatásoknak.
Ne tárolja a memóriakártyát erõs elektronikus vagy mágneses mezõben,
mint például nagy hangerejû hangszórók vagy TV vevõk közelében.
Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nagy hõmérsékletingadozású
környezetben.
Óvja meg a memóriakártyát a szennyeződésektől vagy a folyadékoktól.
Ha nem sikerül ezt biztosítani, tisztítsa le a memóriakártyát egy puha
ronggyal.
A memóriakártyát annak dobozában tárolja, ha nem használja.
Hosszú ideig való használat közben vagy után azt tapasztalhatja, hogy a
memóriakártya felmelegedett. Ez teljesen normális jelenség.
Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más digitális
fényképezõgéppel használt. Ahhoz, hogy a memóriakártyát ezzel a
fényképezőgéppel használja, a fényképezőgép segítségével formázza azt.
Ne használjon olyan memóriakártyát, amelyet más fényképezõgéppel
vagy kártyaolvasóval formázott.
016
Ha a memóriakártyát a következõ hatások bármelyikének teszi ki, a rajta
levõ adatok megsérülhetnek:
– A memóriakártyát nem megfelelően használták.
– A fényképezőgép kikapcsolt vagy a memóriakártyát kivették másolás,
törlés (formázás) vagy beolvasás közben.
A Samsung nem vállal felelõsséget az így elveszett adatokért.
Azt ajánljuk, hogy a fontos adatokat mint ezek biztonsági másolatát más
adathordozókra, pl. hajlékony lemezre, merevlemezre, CD–re stb. is
másolják át.
Ha nincs elegendő memória:
Megjelenik a [MEMÓRIA MEGTELT!] üzenet, és a fényképezőgép nem
használható. A fényképezőgép memóriamennyiségének optimalizálásához
cseréljen memóriakártyát vagy törölje le a memóriakártyán lévő felesleges
képeket.
Ne vegye ki a memóriakártyát, ha a fényképezõgép állapotát
jelzõ lámpa villog, mivel így megsértheti a memóriakártyán
található adatokat.
A memóriakártya használati utasítása
A fényképezőgép SD/SDHC memóriakártyákkal és MMC (multimédia
kártyákkal) használható.
256 MB–os MMC memóriakártya használata esetén a képtárolási
kapacitás az alábbiak szerint alakul. Ezek a számok hozzávetőlegesek,
mivel a képtárolási kapacitás olyan tényezőktől függ, mint az alany és a
memóriakártya típusa.
A kártya érintkezői
Rögzített
képméret
Írásvédelmi
kapcsoló
EXTRAFINOM FINOM NORMÁL
47
Címke
Állókép
<SD (Secure Digital) memóriakártya>
Az SD/SDHC memóriakártya egy írásvédelmi kapcsolóval rendelkezik,
amely megakadályozza a képfájlok törlését vagy a kártya formázását. Az SD
memóriakártya alja felé való elcsúsztatásával az adatok írásvédetté válnak.
Az SD memóriakártya teteje felé való elcsúsztatásával az adatok írásvédelme
megszűnik.
Fényképezés előtt csúsztassa el a kapcsolót az SD memóriakártya teteje felé.
*Videóklip
*
90
104
30FPS
20FPS
15FPS
–
–
–
52
98
140
–
–
–
62
118
161
–
–
–
66
122
173
–
–
–
86
161
220
–
–
–
134
226
306
–
–
–
433
520
600
–
–
–
–
–
–
–
kb. 8’31”
–
–
–
–
kb. 8’58”
–
kb. 16’59”
–
–
–
kb. 28’56”
–
kb. 53’31”
A felvételi időt módosíthatja a zoom használata.Mozi rögzítése közben a
zoom gomb nem működik.
017
A fényképezőgép első használata
A fényképezőgép első használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
A fényképezőgép első bekapcsolásakor az LCD kijelzőn egy menü jelenik
meg, melynek segítségével beállíthatja a dátumot/órát, a nyelvet és az
elem típusát. Beálítás után ez a menü nem jelenik meg. A fényképezőgép
használata előtt állítsa be a dátumot/órát, a nyelvet és az elemtípust.
A fényképezőgép bekapcsolása
A fényképezőgép bekapcsolásához
nyomja meg a POWER gombot, vagy
nyissa ki a gépet az ábrán látható módon.
A nyelv beállítása
1. Válassza ki a [Language] menüpontot a
Fel/Le gomb segítségével, majd nyomja SETUP1
ENGLISH
meg a Jobbra gombot.
Language
한국어
Date&Time
2. Válassza ki kívánt almenüt a Fel/Le
FRANÇAIS
gomb segítségével, majd nyomja meg
DEUTSCH
ESPAÑOL
az OK gombot.
ITALIANO
– 22 nyelv közül lehet választani.
OK Set
Back
Ezek a következők:
magyar, angol, koreai, francia, német, spanyol, olasz, egyszerűsített
kínai, hagymányos kínai, japán, orosz, portugál, holland, dán, svéd,
finn, thaiföldi, bahasa (malaysiai/indonéz), arab, cseh, lengyel és
török.
018
A dátum, óra és dátumtípus beállítása
1. Válassza ki a [Date&Time] menüpontot
a Fel/Le gomb segítségével, majd
SETUP1
Language
nyomja meg a Jobbra gombot.
London
Date&Time
2. Válassza ki kívánt almenüt a Fel/Le/
2008 / 03 / 01
Balra/Jobbra gomb segítségével, majd
12 : 00
yy/mm/dd
nyomja meg az OK gombot.
Jobbra gomb: Kiválasztja a világidő/
OK Set
Back
év/hónap/nap/óra/
dátum típusát.
Balra gomb: A kurzort a [Date&Time] főmenübe mozgatja, ha a
kurzor a dátum és óra beállításának első menüpontján
áll. Minden más esetben a kurzor a jelenlegi helyeztétől
balra mozog.
Fel/Le gomb: Az egyes beállítások módosítására használható.
A Globális Időről szóló további információért, lásd az 87. oldalt.
Az LCD kijelző ikonja
Az LCD kijelzõ a fényképezési funkciókról és a kiválasztott elemekrõl
szolgáltat információt.
①
②
③
X5.0
00016
Sz.
Leírás
5
Képméret
6
Képminõség/Képváltási
gyakoriság
④
7
Fénymérés/Képstabilizátor
⑤
8
9
10
Ikonok
Oldal
37. old.
38. old.
/
38. old./
41. old.
39. old.
39. old.
40. old.
⑱
⑦
11
⑰
⑧
12
13
14
15
16
17
18
19
Fényképezési mód
ISO
Fehéregyensúly
Megvilágítás-kiegyenlítés
/Hosszú záridő
Dátum/idő
OIS
Színtelítettség
Képélesség/Mikrofon ki
Kontraszt
Makró
Önkioldó
Vaku
20
Arcfelismerés · önarckép/
képstílus kiválasztó/szín
21
Felvétel mód
11. old.
22
23
Hangmemo
Automatikus fókusz kerete
Kameraremegés
figyelmeztetés
55. old.
54. old.
⑳
⑲
⑥
⑨
⑯
⑮
⑩
01:00 PM
2008/03/01
⑭
⑬
<Kép és teljes állapot>
⑪
⑫
Sz.
Leírás
Ikonok
Oldal
1
Optikai/Digitális zoom sáv/
Digitális zoom mértéke
2
Készíthető felvételek száma
/Maradék idő
00016/00:00:00
17. old.
3
Memóriakártya ikon/
Belső memória ikon
/
-
4
Elem
x 5.0
41. old.
/ LT
2008/03/01 01:00 PM
/
/
/
87. old.
27. old.
44. old.
44/23. old.
44. old.
30~31. old.
34~35. old.
32~33. old.
52~54. old./
42. old./
43. old.
28. old.
24
15. old.
21. old.
019
A felvétel mód elindítása
Módok kiválasztása
Az Automata mód használata
A kívánt üzemmódot a fényképezőgép hátlapján levő M (Mód)
gombbal választhatja ki.
Válassza ki ezt a módot annak érdekében, hogy minimális felhasználói
beavatkozással gyorsan és könnyedén fényképezzen.
A Mód gomb használata
00016
01:00 PM
2008/03/01
SCENE
<Automata mód>
<Nyomja
meg a Mód
gombot>
SCENE
SHOOTING
PROGRAM
Számos felvételtulajdonság közvetlen
beállítása.
<Nyomja meg a Jobbra gombot>
SHOOTING
MULTIMEDIA
<Program mód>
AUTOMATA
Ez a mód a felhasználói beállítások csökkentése
révén biztosítja a gyors és kényelmes felvételt.
MULTIMEDIA
SCENE
<Nyomja meg a Balra gombot>
<Módválasztás menü>
MOZI
Ebben a módban videót rögzíthet.
<Nyomja
meg a Fel
gombot>
MULTIMEDIA
SCENE
ÉJSZAKAI
Ez a mód az éjszakai fotózáshoz
alkalmas (állvány használata ajánlott).
SHOOTING
020
<Színhely mód>
SHOOTING
MULTIMEDIA
<Videoklip mód>
<Nyomja meg a
Jobbra gombot>
MULTIMEDIA
SCENE
PORTRÉ
Ez a mód emberek fotózására
alkalmas.
SHOOTING
<Válasszon ki egy Színhely módot>
1. Az elemeket a polaritásra (+/-) figyelve
00016
helyezze be (15. old.).
2. Helyezze be a memóriakártyát (15.
old.). Mivel a fényképezőgép 190 MB
belső memóriával rendelkezik, nem kell
feltétlenül memóriakártyát használnia.
Ha nem használ memóriakártyát, a
01:00 PM
2008/03/01
képek a belső memóriában tárolódnak.
Ha memóriakártyát használ, a képek a memóriakártyára tárolódnak.
3. Zárja le az elemrekesz fedelét.
4. Nyomja meg a POWER gombot, hogy bekapcsolja a fényképezőgépet.
(Ha az LCD kijelzőn megjelenített dátum/óra hibás, fényképezés előtt
állítsa be a dátumot/órát.)
5. Válassza ki az Automata módot a Mód gomb megnyomásával.
6. Állítsa be a fényképezőgépet az alany irányába, és állítsa össze a
képet.
7. Nyomja meg a Rekeszzár gombját, hogy rögzítse a képet.
Ha az automatikus fókusz kerete piros színűvé válik a
Rekeszzár gombjának félig lenyomásakor, azt jelzi, hogy a
fényképezőgép nem képes a tárgyra fókuszálni. Ebben az
esetben a fényképezőgép kevésbé tud tiszta képet készíteni.
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése
közben.
A felvétel mód elindítása
A Program mód használata
Az automatikus mód kiválasztásával a fényképezõgép optimális
beállításokat használ, azonban a különféle funkciókat kézzel is
beállíthatja.
00016
1. Válassza ki a Program módot az M
(Mód) gomb megnyomásával (20. old.).
2. Állítsa be a fényképezőgépet az alany
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelző segítségével.
3. Nyomja meg a Rekeszzár gombját,
01:00 PM
2008/03/01
hogy rögzítse a képet.
Olvassa el a 36-41. oldalt, hogy további információt szerezzen a
Program mód menüiről.
A DAUL IS (Dupla képstabilizátor) mód
használata
Ez az üzemmód csökkenti a fényképezőgép rázkódási hatását, és
segít homályos környezetben is jól exponált képet készíteni.
1. Válassza ki a DUAL IS módot az M
(Üzemmód) gomb megnyomásával.
(20. old.)
2. Irányítsa a fényképezőgépet a témára,
és komponálja meg a képet az LCD
kijelző segítségével.
3. A kép rögzítéséhez nyomja meg a
Rekeszzár gombot.
00016
Amire a DUAL IS mód használata közben figyelni kell
– A digitális zoom nem használható DUAL IS módban.
– Ha a fényviszonyok erősebbek, mint a neoncsöves fényviszony, akkor
a DUAL IS nem aktiválódik.
– Ha a fényviszonyok gyengébbek, mint a neoncsöves fényviszony,
akkor a rázkódásra figyelmeztető jelzé ( ) megjelenik a kijelzőn. A
legjobb eredmény elérése érdekében csak akkor készítsen felvételeket,
amikor a rázkódásra figyelmeztető jelzés ( ) nem látható.
– Ha a téma mozgásban van, akkor előfordulhat, hogy a felvétel
elmosódott lesz.
– A legjobb eredmény elérése érdekében, amikor a [Rögzítés!] felirat
látható a kijelzőn, ne mozgassa a fényképezőgépet.
– Mivel a DUAL IS a fényképezőgép digitális jelfeldolgozó processzorát
használja, a képek feldolgozása és elmentése egy kicsivel több időt
vehet igénybe.
– Ha a képméret ( ) vagy ( ), akkor a DUAL IS módot nem lehet
kiválasztani.
A FUN mód használata
Ebben a módban könnyen és egyszerűen fényképezhet különböző
hatásokkal.
00016
Válassza ki a Fun módot az M (Mód)
gomb megnyomásával.
Lásd a 45.-51. oldalakat további
információért.
01:00 PM
2008/03/01
01:00 PM
2008/03/01
021
A felvétel mód elindítása
A fényképezési súgó kézikönyv
üzemmód használata
A fényképezési súgó kézikönyv elérhető funkciói
Olyan funkciók, amelyek akkor használhatóak, ha a fókuszálás
nehézségekbe ütközik
Olyan funkciók, amelyek akkor használhatóak, ha a kép homályos
Olyan funkció, amely akkor használható, ha sötétben filmez
Olyan funkció, amely akkor használható, ha a kép
fényerősségét szeretné beállítani
Olyan funkció, amely akkor használható, ha a kép színét
szeretné beállítani
Segít a helyes fényképezési mód megtanulásában és a lehetséges felmerülő
problémákra megoldásokat tartalmaz. Ez ugyanakkor lehetővé teszi a legjobb
fényképezi mód begyakorlását.
Olyan funkciók, amelyek akkor használhatóak, ha a fókuszálás
nehézségekbe ütközik
1/2
ÚTMUTATÓ LISTA
Funkciók, ha a kép a fókuszponton kívül esik
2. Rázkódás elleni funkciók
3. Funkciók gyenge megvilágítás esetén
4. Világosság beállításához használandó funkciók
5. A színek beállításához használandó funkciók
MOZG.
A BALRA/JOBBRA
gomb megnyomása.
1. Funkciók, ha a kép a fókuszponton kívül esik
Félig nyomja le a fókuszáló gombot
b. Fókuszálás 80 cm-re vagy távolabbra
c. 80 cm-nél közelebbi tárgyra való fókuszálás
d. 5 cm-nél közelebbi tárgyra való fókuszálás
e. Emebri arcokra való fókuszálás
a zárgomb félig történő megnyomásával
A BALRA/JOBBRA
gomb megnyomása.
- zöld: fókuszálás sikeres
- piros: fókuszálás sikertelen
VISSZA
Next
VISSZA
Next
1.aa Félig nyomja le a fókuszáló gombot
1.
A fókuszálási állapot ellenőrizhető
A FEL / LE gomb
megnyomása.
A MENU gomb
megnyomása.
00016
00016
Nyomja meg a Rekeszzár
gombját.
MENU ÚTMUTATÓ LISTA
022
ALKALMAZÁS
A gyakorlat a zárgomb
megnyomásakor
kezdődik.
MENU ÚTMUTATÓ LISTA
2/2
A JOBBRA gomb
megnyomása.
1.a Félig nyomja le a fókuszáló gombot
Ha a fókuszálás sikeres, teljesen
nyomja le a zárgombot a felvételhez.
Ha a fókuszálás sikertelen, ismételten
félig nyomja le a gombot.
VISSZA
ALKALMAZÁS
A felvétel mód elindítása
A Mozi mód használata
Videóklipet 2 óráig terjedő időtartamban tud
rögzíteni.
00:01:01
1. Válassza ki a Mozi módot az M (Mód)
gomb megnyomásával (20. old.).
2. Állítsa be a fényképezőgépet az alany
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelző segítségével.
STANDBY
3. A 2 órás videoklip rögzítés megkezdéséhez
egyszer nyomja meg a Rekeszzár gombot. Ha a Rekeszzár gombját
felengedi, a felvétel akkor is folytatódik. Ha szeretné leállítani a felvételt,
akkor nyomja meg ismét a Rekeszzár gombját.
A képméret és -típus alább látható.
– Képméret: 800x592, 640x480, 320x240
– Videoklip fájltípusa: AVI (MPEG-4)
– Képváltási sebesség: 30 FPS, 20 FPS, 15 FPS
– A keret rátát ki lehet választani, ha a következő képméretet választja ki.
800x592: 20FPS választható
640x480, 320x240: 30FPS, 15FPS választható
– Előfordulhat, hogy a fényképezőgép működési hangjai behallatszódnak
és rögzítésre kerülnek a videoklip felvétele során.
Hang nélküli videoklip felvétele
Hang nélküli videoklip is rögzíthetõ.
Az 1-3 lépések megegyeznek a Mozi
módéival.
4. Nyomja meg a MENU gombot.
5. Válassza ki a [FELVÉTEL] menüt a
Balra/Jobbra gombbal.
FELVÉTEL
HANGNÉMÍTÁS
VISSZA
KI
BE
OK BEÁLL.
6. Nyomja meg a Le gombot a
[Hangnémítás] menü kiválasztásához,
majd nyomja meg a Jobbra gombot.
7. Válassza ki a [BE] menüt a Fel/Le
gombokkal.
8. Nyomja meg az OK gombot. A
videoklip hang nélkül is rögzíthető.
00:01:01
STANDBY
Videoklip felvételének szüneteltetése (Sorozatos felvétel)
Ez a fényképezőgép lehetővé teszi, hogy a nem kívánt jelenetek
alatt ideiglenesen leállítsa a felvételt. Ezzel a funkcióval egyetlen
videóklipként rögzítheti a kedvenc jeleneteket anélkül, hogy több
videóklipet kellene rögzítenie.
Az egymást követő felvétel használata
Az 1-2. lépések megegyeznek a Mozi
módéival.
3. Állítsa be a fényképezőgépet az alany
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelző segítségével. Nyomja meg
a Rekeszzár gombját. A videofelvétel
elindul, melynek időtartamát a
00:00:18
tárkapacitás korlátozza. A videofelvétel
SH STOP
FELVÉTEL
nem áll le, ha elengedi a Rekeszzár
gombját.
4. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a LEJÁTSZÁS és SZÜNET
) gombot.
(
5. A felvétel folytatásához nyomja meg ismét a LEJÁTSZÁS és SZÜNET
) gombot.
(
6. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a Rekeszzár gombját.
023
A felvétel mód elindítása
A Színhely módok használata
Ezzel a menüvel könnyedén optimálisra állíthatja a fényképezőgépet, a
körülményeknek megfelelően.
1. Válassza ki a Színhely módot az M
(Mód) gomb megnyomásával
(20. old.).
2. Állítsa be a fényképezőgépet az alany
irányába, és állítsa össze a képet az
LCD kijelző segítségével.
3. Nyomja meg a Rekeszzár gombját,
hogy rögzítse a képet.
00016
A rendelkezésre álló színhely módok a következők.
Ikonok
Színhely módok
[ÉJSZAKAI]
[PORTRÉ]
[GYEREKEK]
[TÁJKÉP]
01:00 PM
2008/03/01
[SZÖVEG]
[KÖZELI]
[NAPLEMENTE]
[HAJNAL]
[HÁTTÉRFÉNY]
[TŰZIJÁTÉK]
[VÍZPART&HÓ]
[ÖNKIOLDÓ]
[ÉTEL]
[KÁVÉHÁZ]
024
Leírás
Éjszakai vagy más, sötét környezetben
készített állóképek készítésére használható.
Arc lefényképezésére használható.
Gyors mozgásban lévő tárgyak, például
gyermekek lefényképezésére használható.
Távoli színhelyek lefényképezésére
használható.
Ez a mód egy dokumentum
lefényképezésére használható.
Kis tárgyakról, például növényekről vagy
rovarokról közeli képek készítésére
használható.
Naplemente lefényképezésére használható.
Hajnali képek készítésére használható.
Árnyékmentes portrék készítése hátulról
világító fény esetén.
Tűzijátékos jelenetek fényképezésére.
Óceán, tó, vízpart vagy hóval fedett táj
fényképezésére szolgál.
Olyankor hasznos, ha a fényképész is meg
szeretne jelenni a képen.
Ízletes ételekről készített képekhez
hasznáható.
Kávézók és éttermek lefényképezésére
szolgál.
Mire figyeljünk fényképkészítéskor
A Rekeszzár gomb félig lenyomása.
Finoman nyomja le a Rekeszzár gombját a fókusz és a vaku beállításához.
Nyomja le teljesen a Rekeszzár gombját a kép elkészítéséhez.
<Nyomja le finoman a Rekeszzár gombját>
<Nyomja le teljesen a Rekeszzár gombot>
Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
Állítsa össze a képet az LCD kijelzõ segítségével.
Bizonyos körülmények között az automatikus fókuszáló rendszer nem
működik az elvárásoknak megfelelően.
– Ha a fényképezett téma kontrasztja gyenge.
– Ha a téma nagyon visszatükrözõdõ vagy fényes.
– Ha a téma nagy sebességgel mozog.
– Ha erõs visszavert fény van jelen vagy a háttér rendkívül világos.
– Ha a téma csak függõleges vonalakból áll vagy nagyon keskeny (pl. bot
vagy zászlórúd).
– Ha a környezet sötét.
A rendelkezésre álló memóriakapacitás a körülményektõl és a
fényképezõgép beállításától függ.
Ha a Vaku Ki vagy Lassú szinkronizálási módot választja gyenge
megvilágítási körülmények között, a fényképezőgép remegés figyelmeztető
kijelző ( ) megjelenhet az LCD kijelzőn. Ebben az esetben fotoállványt
használjon, a fényképezőgépet stabil felületre helyezze vagy változtassa
meg a vakus fényképezési módot.
Fényképezés fénnyel szemben: Kérjük, ne fényképezzen a nappal
szemben. Ez sötétté teheti a képet. Ha fénnyel szemben fényképez,
használja a [BACKLIGHT] (HÁTTÉRFÉNY) színhelyfényképezés módot
(lásd a 24. oldalt), a derítő villanófényt (lásd a 33. oldalt), a fénymérést
(lásd a 38. oldalt) vagy a megvilágítás-kiegyenlítést (lásd a 41. oldalt).
025
A fókuszzár
Ahhoz, hogy ne a kép középpontjában levő alanyra fókuszáljon,
használja a fókusz zár funkciót.
A fókuszzár használata
1. Győződjön meg arról, hogy az alany a fókuszkeret közepén van.
2. Nyomja le félig a Rekeszzár gombját. Amikor megjelenik a zöld
automatikus fókuszkeret, azt jelenti, hogy a fényképezőgép az alanyra
fókuszál. Ügyeljen arra, hogy ne nyomja le teljesen a Rekeszzár
gombot, hogy elkerülje a nem kívánt kép készítését.
3. Félig lenyomott Rekeszzár gomb mellett mozgassa a fényképezőgépet
a kép újrakomponálásához, majd nyomja le a Rekeszzűr gombját
teljesen a kép elkészítéséhez. Ha leveszi ujját a Rekeszzűr gombról, a
fókuszzár funkció kikapcsol.
00016
00016
F 3.5
1/45s
01:00 PM
2008/03/01
1. A tervezett kép.
026
01:00 PM
2008/03/01
A felvétel mód funkció a fényképezőgép gombjaival állítható be.
POWER gomb
A fényképezőgép be-, illetve kikapcsolására
használható. Ha meghatározott ideig
a fényképezőgépet nem működtetik, a
fényképezőgép magától kikapcsol, hogy
telepfeszültséget takarítson meg.
Olvassa el a 91. oldalt, hogy további
információt szerezzen az automatikus
kikapcsolási funkcióról.
00016
Ha az objektívvédő fedi az objektívet, akkor húzza azt le a
felvételkészítésre való felkészüléshez.
F 3.5
1/45s
2. Nyomja le félig
a Rekeszzár
gombját, és
fókuszáljon a
témára.
A fényképezőgép gombjainak
használata a készülék beállításához
01:00 PM
2008/03/01
3. Ismét komponálja
meg a képet, majd
nyomja le teljesen
a Rekeszzár
gombját.
A rekeszzár gombja
OIS (Optikai képstabilizátor)
Felvétel módban képkészítéshez vagy hangfelvétel készítésére használható.
Mozi módban:
Nyomja le teljesen a Rekeszzár
gombját, hogy elindítsa a videóklip
rögzítésének folyamatát. Nyomja le
egyszer a Rekeszzár gombját egyszer
és a videofelvétel elindul, melynek
időtartamát a tárkapacitás korlátozza.
Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja
le ismét a Rekeszzár gombját.
Állókép mód:
Nyomja le félig a Rekeszzár gombját, hogy bekapcsolja az automatikus
fokuszálást és leellenőrizze a vakut. A Rekeszzár gombjának teljes
lenyomásával fényképet készít és elmenti azt. Ha hangmemo felvételét
választja, a felvétel akkor indul el, amikor a fényképezőgép befejezte a
képadatok elmentését.
Az OIS funkció csökkenti a fényképezőgép rázkódása által okozott
elmosódást a Rekeszzár gomb lenyomásakor.
1. Nyomja meg az OIS gombot az egyik
erre alkalmas üzemmódban.
Ha a film klip felvételre került az OIS
(optikai képstabilizálás) funkció nem
állítható be.
2. Az OIS ikon (
) megjelenik a bal
oldalon.
3. Nyomja le félig a Rekeszzár gombot.
Az LCD kijelzőn megjelenik a rekeszzár
sebessége és a rekeszérték. A
fényképezőgép ezen kívül aktiválja a
stabilizátor funkciót is.
4. A kép elkészítéséhez nyomja le teljesen
a Rekeszzár gombot.
00016
01:00 PM
2008/03/01
Az OIS funkció nem mindig működik megfelelően:
– Ha mozgó témáról készít képeket
– Ha magasabb digitális zoom mellett készít képeket
– Ha a fényképezőgép jobban rázkódik, mint amennyire azt a készülék
képes korrigálni
– Ha a rekeszzár sebessége túl alacsony
027
OIS (Optikai képstabilizátor)
Ha az OIS funkciót állványról használja, akkor a képet elmosottá
teheti az OIS szenzor rázkódása. Állvány használata esetén
kapcsolja ki az OIS funkciót.
Ha a fényképezőgépet ütődés éri, akkor az LCD kijelző
beremeghet. Ez esetben kapcsolja ki, majd vissza a
fényképezőgépet. Ez után normálisan kell működnie.
Akkor használja az OIS funkciót, amikor az akkumulátor kellően
fel van töltve ( ,
).
Ha a kijelzőn az alacsony akkuszint jelzés (
) látható, akkor az
OIS ugyan bekapcsolható, de nem fog működni.
Az OIS funkciót Makró módban ne használja.
Ha az OIS ( optikai képstabilizálás) be van kapcsolva, és az OIS
ikon jelenik meg a kijelzőn, de az OIS funkció nem használható.
Az OIS műveleti hang hallható, ha beállította azt, de ez nem a
fényképezőgép meghibásodására utal.
A ZOOM W/T gomb
Ha a kijelzõn nem látható a menü,
ez a gomb OPTIKAI ZOOM vagy
DIGITÁLIS ZOOM gombként működik. A
fényképezőgép 3-szoros optikai zoommal
és 5-szörös digitális zoommal rendelkezik.
A két funkció együttes használata
15-szörös nagyítási arányt tesz lehetővé.
TELE Zoom
Optikai TELE zoom: Nyomja meg a Zoom T gombot. Ezzel a tárgy képe
felnagyítható, azaz közelebbinek tűnik.
Digitális TELE zoom: Ha a maximális (3-szoros) optikai zoomot választja,
akkor a Zoom T gomb megnyomásával aktiválja
a digitális zoom szoftverét. A Zoom T gomb
elengedése után a digitális zoom a kívánt beállítás
elérésekor kapcsol ki. A maximális digitális zoom
(5-szörös) érték elérésekor a Zoom T gomb
megnyomására nem történik semmi.
00016
01:00 PM
2008/03/01
<SZÉLES zoom>
028
Nyomja
meg a
Zoom T
gombot.
00016
01:00 PM
2008/03/01
<TELE zoom>
Nyomja
meg a
Zoom T
gombot.
X5.0
00016
01:00 PM
2008/03/01
<Digitális zoom 5.0X>
A ZOOM W/T gomb
SZÉLES zoom
Optikai SZÉLES zoom: Nyomja meg a Zoom W gombot. Ezzel az alany
képe lekicsinyíthető, azaz távolabbinak tűnik. A
Zoom W gomb lenyomásával a fényképezõgépet
folyamatosan a minimális zoom értékre állítja,
azaz az alany a lehetõ legtávolabbinak tűnik a
fényképezõgéptõl.
Nyomja
meg a
Zoom W
gombot.
00016
01:00 PM
2008/03/01
Nyomja
meg a
Zoom W
gombot.
01:00 PM
2008/03/01
<TELE zoom>
Optikai zoom
X5.0
Digitális zoom
00016
01:00 PM
2008/03/01
<Digitális zoom 5.0X>
Nyomja
meg a
Zoom W
gombot.
00016
01:00 PM
2008/03/01
<Optikai zoom 2X>
Digitális SZÉLES zoom:
X5.0
00016
<SZÉLES zoom>
Ha a digitális zoom aktív, akkor a Zoom W
gomb lenyomásával a digitális zoom arányát
fokozatosan csökkenti. A Zoom W gomb
lenyomásával leállítja a digitális nagyítást. A
Zoom W gomb csökkenti a digitális zoom arányt,
majd addig folytatja az optikai zoom arányának
csökkentését, amíg eléri a minimális értéket.
00016
01:00 PM
2008/03/01
<TELE zoom>
Nyomja
meg a
Zoom W
gombot.
A digitális zoom funkcióval készített fényképek feldolgozása
valamivel több időt igényel. Várja meg, amíg ez a folyamat
befejeződik.
A digitális zoom nem használható videoklipek felvételére.
A digitális zoom használata esetén a kép minõségének
gyengülését tapasztalhatja.
Annak érdekében, hogy a digitális zoom funkcióval tisztább
képet készítsen, nyomja le félig a Rekeszzár gombját a
maximális optikai zoom beállítással és nyomja meg ismét a
Zoom T gombot.
A digitalis zoom néhány Jelenet módban ([Éjszakai], [Portré],
[Gyerekek], [Szöveg], [Közeli], [Tűzijáték], [Önkioldó], [Étel],
[Kávéház]), DUAL IS módban, Videoklip módban és FUN
módban nem használható.
Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a lencsét, mert ellenkezõ
esetben a fényképezõgép meghibásodhat.
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép működési hangjai
behallatszódnak és rögzítésre kerülnek a videoklip felvétele
során.
00016
01:00 PM
2008/03/01
<SZÉLES zoom>
029
Funkcióleírás / Info (
) / Fel gomb
A menü megjelenítése során az Up gomb iránygombként működik.
Ha a menü képernyő nincs megjelenítve, az adott filmképre (filmezési
üzemmódra) vonatkozó információ vagy funkcióleírás a folyékony
kristály kijelzőn keresztül érhető el a Funkcióleírás/ Információ ( )
gomb megnyomásával.
00016
00016
Ha a menü látható a kijelzőn, nyomja meg a Down gombot, hogy a
főmenüből az almenübe lépjen vagy az almenüben lefelé lépjen. Ha
a menü nem látható, a Makró/Le gomb makró képek készítésére
használható. A távolságok alább láthatóak. Addig nyomja meg a Makró
gombot, amíg a kívánt makró mod kijelző megjelenik az LCD kijelzőn.
00016
Alapinformációk
megjelenítése.
Az egyes tulajdonságok
leírásának megjelenítése.
<Információs képernyő>
<Funkcióleírás képernyő>
A felvétellel kapcsolatos összes
információ megjelenítése.
Makró ( )/Le gomb
00016
00016
01:00 PM
2008/03/01
01:00 PM
2008/03/01
01:00 PM
2008/03/01
<Filmezési képernyő>
■
Funkcióleírás: A Funkcióleírás gomb megnyomásával az információs képernyő
üzemmódban a funkciók részletes leírása tekinthető meg. A funkcióleírás
visszavonható a Funkcióleírás gomb ismételt megnyomásával.
00016
A
Funkcióleírás
gomb
megnyomása
<Makró (
)>
00016
00016
01:00 PM
2008/03/01
01:00 PM
2008/03/01
00016
Az egyes tulajdonságok
leírásának megjelenítése.
Az Fn gomb
megnyomása
<Funkcióleírás példák>
030
<Auto fókusz>
MÉRET
Fényképméret beállítása.
<Auto makró (
)>
<Szuper makró (
)>
Makró ( )/Le gomb
Fókusz mód és fókusztávolság (W: Széles, T: Tele) (Mértékegység: cm)
Használható fókuszálási módszer, Felvétel módok szerint
( : Választható, ∞: Végtelen fókusztávolság)
Mód
)
Automata (
Fókusz típus Szuper makró (
Fókusztávolság
SZ: 5 – végtelen
T: 50 – végtelen
–
Mód
Fókusztávolság
)
SZ: 1 ~ 5
(csak széles)
Makró (
Fókusztávolság
)
SZ: 80 – végtelen
T: 80 – végtelen
)
Auto makró (
)
SZ: 5 – végtelen
T: 50 – végtelen
–
Mód
FUN mód(
Fókusz típus Szuper makró (
Fókusztávolság
–
)
Makró (
SZ: 5~80
T: 50~80
Mód
JELENET
Auto makró Szuper makró
Makró
Normál
Normál
)
DUAL IS mód (
Fókusz típus Szuper makró (
Normál
SZ: 80 – végtelen
T: 80 – végtelen
SZ: 5 ~ 80
T: 50 ~ 80
Mód
Makró
)
Program (
Fókusz típus Szuper makró (
Auto makró Szuper makró
Normál
)
) Auto makró (
Mód
Normál
SZ: 80 – végtelen
T: 80 – végtelen
)
)
Normál
SZ: 80 ~ végtelen
T: 80 ~ végtelen
A makró mód kiválasztása esetén, különösen kerülje a
fényképezõgép remegését.
Ha 30 cm-en (Széles zoom) vagy 50 cm-en (Tele zoom) belül
készít fényképet a makro módban, válassza a VAKU KI módot.
Ha az 5 cm-es Szuper Makró tartományon belül készít képet,
az auto fókusz a fényképezőgépen hosszabb idő alatt állítja be
a helyes fókusztávolságot.
∞
031
Vaku ( )/Balra gomb
Ha az LCD kijelzőn látható a menü, nyomja le a Balra gombot, hogy a
kurzor átlépjen a bal oldalra.
Ha a menü nem látható az LCD kijelzõn, a Balra gomb Vaku( )
gombként működik.
A vaku mód kiválasztása
1. Nyomja meg a Mód gombot a Rögzítési üzemmód kiválasztásához (a
Videoklip és a DUAL IS mód nem választható). (20. old.)
2. Addig nyomja a Vaku gombot, amíg a kívánt vaku mód kijelzés meg
nem jelenik az LCD kijelzõn.
3. A vaku mód kijelzője megjelenik az LCD kijelzőn. A környezetnek
megfelelõ vaku módot válassza ki.
Vakutávolság
ISO
AUTO
(Mértékegység: m)
Normál
Makró
Auto makró
SZÉLES
TELE
SZÉLES
TELE
SZÉLES
TELE
0.8 - 3.5
0.8 - 3.0
0.3 - 0.8
0.5 - 0.8
0.3 - 3.5
0.5 - 3.0
Szuper makró kiválasztása esetén a vaku automatikusan kikapcsol.
032
Ha az Auto, Betölt., L szinkr. vakutípus kiválasztása után
lenyomja a Rekeszzár gombját, elõször a vaku felvillan,
hogy ellenõrizze a fényképezési feltételeket (Vaku
hatósugár és Vaku teljesítményviszony). Ne mozgassa el a
fényképezőgépet, amíg nem villan fel másodszor is a vaku.
A vaku gyakori használata hozzájárul az akkumulátor
életciklusának megrövidüléséhez.
Normális körülmények között a vaku általában kevesebb, mint
4 másodperc alatt töltődik fel. Ha az elem telepfeszültsége
alacsony, a feltöltődés hosszabb ideig tart.
DUAL IS módban, [Tájkép], [Közeli], [Szöveg], [Naplemente],
[Hajnal], [Tűzijáték], [Önkioldó], [Étel], [Kávéház] jelenet
módokban és Videoklip módban a vaku nem használható.
A vaku hatótávolságán belül fényképezzen.
A kép minõsége nem garantálható, ha a tárgy túlságosan közel
helyezkedik el vagy túlságosan tükröződik.
A gyenge megvilágítású környezetben vakuval készített
képeken fehér folt jelenhet meg. A folt a vaku fényének a
levegőben levő por általi visszaverése következében jön létre.
Vaku ( )/Balra gomb
A vaku mód kijelzõje
Ikon
Vaku mód
Automatikus
vaku
Leírás
Rendelkezésre álló vaku mód Felvétel mód szerint
( : Választható)
Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku
automatikusan felvillan.
Ha az alany vagy a háttér sötét, a vaku
Automatikus és
automatikusan felvillan, és a vörösszem
vörösszem hatás
hatás javító funkció segítségével kijavítja a
javítása
vörösszem hatást.
Derítő
villanófény
A vaku a megvilágítási körülményektől
függetlenül felvillan. A vaku erőssége a
körülményeknek megfelelőn automatikusan
állítódik be.
A vaku lassú rekeszzár sebesség
mellett villan fel, hogy kiegyensúlyozott,
megfelelő exponálású képet hozzon létre.
Lassú
szinkronizálás Gyenge megvilágítású környezetben a
fényképezõgép-remegés figyelmeztetõ
jelzés ( ) megjelenik az LCD kijelzőn.
Vaku ki
A vaku nem villan.
Válassza ezt a módot, ha olyan helyeken
vagy helyzetekben fényképez, ahol tilos a
vaku használata. Ha gyenge megvilágítású
környezetben fényképez, az LCD kijelzõn
megjelenik a fényképezõgép-remegés
figyelmeztetõ jelzés ( ).
Vörösszem
hatás javítása
Ha fényképezéskor a készülék „vörös szem”
hatást érzékel, ez a mód automatikusan
csökkenti azt.
033
Önkioldó (
)/Jobbra gomb
Ha az LCD kijelzõn látható a menü, nyomja le a Jobbra gombot,
hogy a kurzor átlépjen a jobb oldalra. Ha a menü nem látható az LCD
kijelzőn, a Jobbra gomb Önkioldó ( ) gombként működik. Ez a
funkció olyankor hasznos, ha a fényképész is meg szeretne jelenni a
képen.
Ha az Önkioldó( ) mód gombot az önkioldó funkció
működése közben nyomja meg, az önkioldó funkció leáll.
A fényképezőgép remegésének elkerüléséhez használjon
fotóállványt.
Mozi módban csak a 10 másodperces önkioldó működik.
Ha a 2 másodperces önkioldót választotta ki vakuval, a kioldás
(2 másodperc) elhúzódhat a vaku feltöltődési idejétől függően.
Ha a Mozgásidőzítés van beállítva, az [Önarckép] nem
választható.
034
Az önkioldó kiválasztása
1. Válasszon egy Felvétel módot, kivéve a
Hangfelvétel módot. (20. old.)
2. Addig nyomja meg az Önkioldó
( ) gombot, amíg a kívánt önkioldó
mód kijelzés meg nem jelenik az LCD
kijelzőn.
3. Ha lenyomja a Rekeszzár gombot, a
kép a meghatározott idõ eltelte után
készül el.
Ikon
Önkioldó mód
00016
01:00 PM
2008/03/01
<A 10 másodperces önkioldó
kiválasztása>
Leírás
10 másodperces Nyomja le a Rekeszzár gombját, hogy a kép
önkioldó
készítése előtt 10 másodpercet várjon.
2 másodperces Nyomja le a Rekeszzár gombját, hogy a kép
önkioldó
készítése előtt 2 másodpercet várjon.
Dupla önkioldó
A kép kb. 10 másodperc után készül el, majd 2
másodpercre rá egy második kép is készül.
Mozgásidőzítő
A REKESZZÁR gomb megnyomása után 6
másodperccel a fényképezőgép detektálja a
tárgy mozgását, a kép a mozgás megállásakor
készül el.
Önkioldó (
)/Jobbra gomb
Mozgásidőzítő
Mozgás
A Mozgásidőzítő beállítása
után a REKESZZÁR gomb
megnyomása
Ikon & Időzítő lámpa
Villog (1 mp időközzel)
A tárgy mozgásának detektálása Villog (0,25 mp időközzel)
Nincs mozgó tárgy
Bekapcsolás után 2 mp-el elkészül a
fotó.
A mozgásidőzítő folyamata az alábbi. (A mozi klip mód kizárva)
A mozgásidőzítő kiválasztása → A REKESZZÁR gomb megnyomása →
A kompozíció jóváhagyása (6 mp-en belül)*1 → A detektálás elkezdődése
(Nyújtsa ki teljesen a kezeit)*2 → A detektálás befejeződése (Ne mozduljon)
→ Fényképezés (2 mp után)
A következő esetekben a mozgásidőzítő nem működik.
A fókusztávolság nagyobb
00016
mint 3m.
Az expozíció túl fényes vagy
túl sötét.
Háttérfény feltételek mellett.
A mozgás jelentéktelen.
01:00 PM
2008/03/01
A mozgás a középső részen
kívül (50%) detektálható, ahol
az érzékelő mozgást észlel.
<A Mozgásidőzítő detektálási
tartománya>
Ha a kamera nem érzékel
mozgást 30 mp-en belül, vagy
ha a kamera nem érzékel nyugalmat a mozgás érzékelése
után.
*1: A REKESZZÁR gomb megnyomása után 6 mp-el a fényképezőgép
detektálja a tárgy mozgását, így 6 mp-en belül hagyja jóvá a
kompozíciót.
*2: Mozgassa a kezét vagy testét.
035
MENU/OK gomb
Fn gomb
MENU gomb
Az Fn gomb segítségével a következő menüket állíthatja be.
– A MENU gomb megnyomására az egyes fényképezőgép módokhoz
kapcsolódó menük jelennek meg az LCD kijelzőn. Ha ismét lenyomja a
gombot, az LCD kijelző visszatér az eredeti képernyőre.
– A következők kiválasztása esetén jelenhetnek meg menüpontok:
Mozi és Állókép módban. Hangfelvétel módban nincs menü.
00016
Nyomja meg a
MENU gombot
01:00 PM
2008/03/01
<Menü kikapcsolva>
FELVÉTEL
FÓKUSZ TERÜLET
ACB
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
KÖZPONTIAF
KI
KI
MOZG.
MENU KILÉPÉS
<Menü bekapcsolva>
OK gomb
– Ha az LCD kijelzőn megjelenik a menü, ez a gomb a kurzornak az
almenüre léptetésére vagy az adatok megerősítésére használható.
036
( : Választható)
Oldal
[MÉRET]
37. old.
[MINŐSÉG /
KÉPVÁLTÁSI
GYAK.]
38. old.
[FÉNYMÉRÉS]
38. old.
[DRIVE]
39. old.
[ISO]
39. old.
[FEHÉREGYENSÚLY]
40. old.
[FÉNYERŐ
ÉRTÉK]
[HOSSZÚ EXP]
41. old.
*1
41. old.
[KÉPSTABILIZÁTOR]
*1 Ez a menü csak Éjszakai színhely módban (
41. old.
) érhető el.
Fn gomb
Fn gomb: Méret
Az Fn menü használata
Az igényeinek megfelelő képméret kiválasztását teszi lehetővé.
1. Nyomja meg az Fn gombot egy elérhető módban
2. Válassza ki a kívánt menüt a Fel/Le gomb megnyomásával. Ezután
egy almenü fog megjelenni az LCD monitor bal oldalán.
Ikon
Állókép
mód MÉRET 3648x 3648x 3648x 3072x 2592x 2048x 1024x
2736 2432 2052 2304 1944 1536
768
MINŐSÉG
Mozi
Mód
MÉRET
Fel/Le gomb
Ikon
MÉRET
800x592
10M 3648x2736
640x480
320x240
800 x 592
3. Válassza ki a kívánt menüt a Balra/Jobbra gombokkal, majd nyomja
meg az OK gombot.
MÉRET
9MP 3648x2432
< Állókép mód >
Balra/Jobbra
gomb
< Mozi mód >
Minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb fénykép tárolható,
mivel a nagy felbontású képek több memóriát igényelnek.
037
Fn gomb:Minőség/Képváltási gyakoriság Fn gomb:Fénymérés
Kiválaszthatja az igényeknek megfelelő tömörítési arányt. Minél
nagyobb a tömörítési arány, annál gyengébb a kép minősége.
Mód
Állókép mód
Ha nem sikerül megfelelő megvilágítási körülményeket teremtenie,
megváltoztathatja a fénymérési módszert annak érdekében, hogy
fényesebb képeket készítsen.
Mozi mód
Ikon
TÖBBPONTOS
Almenü
EXTRAFINOM FINOM NORMÁL 30 FPS 20 FPS 15 FPS
Fájlformátum
jpeg
FINOM
jpeg
jpeg
avi
avi
avi
20 FPS
Ikon
Fénymérési
mód
Leírás
A megvilágítás úgy kerül kiszámításra, hogy a kép
felosztásra kerül, és ezeken a területeken kerül sor
[TÖBBPONTOS] az átlagos fényerő mérésére. Azonban a számítás
a kép környékének középpontja felé tolódik el. Ez
általában hasznos.
< Állókép mód >
< Mozi mód >
Ez a fájlformátum megfelel a DCF (Fényképezõgép
fájlrendszerek kialakítási szabályai) követelményeinek.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
A JPEG a Joint Photographic Experts Group által kifejlesztett
képtömörítési szabvány. Ez a fényképek és grafikai elemek
tömörítésére használt legelterjedtebb tömörítés típus, mivel
rendkívül hatékonyan tömöríti a fájlokat.
[SPOT]
A fényképezőgép az LCD kijelző közepén levő
téglalap alakú résznek méri le a fényességét. Ez
olyankor hasznos, ha a kép közepén levő alany
megvilágítása megfelelő, a háttérfénytől függetlenül.
[KÖZÉP]
A megvilágítás a kép környékén rendelkezésre álló
átlagos fényerő alapján kerül kiszámításra. Azonban
a számítás a kép környékének középpontja felé
tolódik el. Ez olyan kép készítése esetén hasznos,
ha a téma kisméretű, pl. virág vagy rovar.
Ha a téma nincs a fókuszkeret közepén, ne használja a spot fénymérést,
mivel exponálási hiba jelentkezhet. Ebben az esetben jobb, ha az
megvilágítás-kiegyenlítést használja.
038
Fn gomb:Drive mód
Fn gomb:ISO
Sorozatkép készítését és az AEB (Automatikus rekeszléptetés)
használatát választhatja.
Felvételek készítésekor kiválaszthatja az ISO érzékenységét.A
fényképezőgép sebességét vagy fény-érzékenységét ISO számokkal
mérjük.
EGY KÉP
AUTO
Ikon
Drive mód
[EGY KÉP]
Leírás
Egyetlen kép készítése.
sorozata készül mindaddig, amíg a
[SOROZATKÉP] Képek
Rekeszzár gombját lenyomva tartja.
A rekeszzár gombjának lenyomva tartása
esetén 6 kép készül másodpercenként. A
befejezésekor a képeket
[MOZGÁSRÖGZÍTÉS] sorozatfelvétel
automatikusan elmenti a készülék. A készíthető
képek maximális száma 30, a képek mérete
pedig fixen VGA.
Három kép készítése különféle exponálással:
[AEB]
standard megvilágítás (0,0 EV), rövid exponálás
(-1/3 EV) és túlexponálás (+1/3 EV).
A nagy felbontás és a jó képminõség a fájlmentés
idõtartamának meghosszabbodásával, így a készenléti idõ
meghosszabbodásával jár.
Ha a [SOROZATKÉP], [MOZGÁSRÖGZÍTÉS] vagy [AEB]
almenüt választja, a vaku automatikusan kikapcsolódik.
Ha kevesebb, mint 3 kép fér el a memóriában, az AEB
fényképezés nem használható.
Ha kevesebb, mint 30 kép fér el a memóriában, a
mozgásrögzítés fényképezés nem használható.
Az AEB fényképezéshez ajánlatos fotoállványt használni, mivel
a képek elmentése hosszabb idõt igényel, és a fényképezõgép
remegése miatt a kép homályos lehet.
Ikon
ISO mód
Leírás
[AUTO]
A fényképezõgép érzékenysége automatikusan
olyan változók alapján módosul, mint a megvilágítás
értéke vagy a tárgy világossága.
Ha ugyanannyi fény van jelen, akkor gyorsabb (rövidebb)
zársebességet az ISO érzékenységének növelésével
tud használni. Azonban a kép erős megvilágítás esetén
[ISO 200] telítetté válhat. Minél nagyobb az ISO érték, annál
[ISO 400] nagyobb a fényképezőgép fényérzékenysége, és ennek
[ISO 800] következtében annál nagyobb lesz annak képrögzítési
[ISO 1600] képessége sötétebb környezetben. Azonban a kép
zajszintje megnő az ISO érték növekedésével, és a kép
[ISO 3200]
így durvább lesz.
[ISO 80]
[ISO 100]
Amikor az ISO 3200 opció van kiválasztva, akkor a képméret legfeljebb
3M lehet.
039
Fn gomb:Fehéregyensúly
A fehéregyensúlyt vezérlő funkció lehetővé teszi a színek
természetesebbé változtatását.
AUTO FEHÉREGY.
Ikon
Fehéregyensúly
mód
[AUTO
FEHÉREGY.]
[NAPFÉNY]
[FELHŐS]
[FLUORESZ.
ALACS.]
[FLUORESZ.
MAGAS]
[LÁMPAFÉNY]
[EGYEDI]
Leírás
A fényképezőgép automatikusan, a domináns
megvilágítási körülményektől függően,
választja ki a megfelelő fehéregyensúly
beállításokat.
Kültéri képek készítésére.
Felhős vagy borult ég alatti fényképezéshez.
Háromágú fénycsöves napfényszerű
mesterséges megvilágítási körülmények közötti
fényképezésre.
Fehér fénycsöves megvilágítási körülmények
közötti fényképezésre.
Hagyományos lámpafényben való
fényképezésre.
Lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy a fehéregyensúlyt a fényképezési
körülményeknek megfelelően állítsa be.
A különféle megvilágítási körülmények a képeken különbözõ
színárnyalatok megjelenését idézhetik elõ.
040
Az Egyedi fehéregyensúly beállítása
A fehéregyensúly értéke a fényképezési körülmények függvényében
bizonyos mértékben változhat. Bizonyos fényképezési körülmények
között a legmegfelelőbb fehéregyensúly érték kiválasztásához az egyedi
fehéregyensúly beállítást válassza.
1. Válassza ki a Fehéregyensúly EGYEDI
( ) menüjét, és helyezzen egy fehér
lapot a fényképezõgép elé úgy, hogy
az LCD kijelzõn csak fehérség jelenjen
meg.
2. MENU/OK gomb: a fehéregyensúly
előző egyedi
Fehér lap
értékének
kiválasztása.
Rekeszzár gombja: az új egyedi fehéregyensúly érték elmentése.
– Az egyedi fehéregyensúly érték a következõ fényképezéstõl
érvényes.
– A felhasználó által beállított egyensúly addig marad érvényes, amíg
felül nem írják azt.
Fn gomb:Megvilágítás-kiegyenlítés
Fn gomb:Lassú kioldás
Ez a fényképezőgép automatikusan, a környezet megvilágításának
függvényében állítja be az exponálást.
Az exponálási érték kézzel is kiválasztható az Fn gomb segítségével.
Ez a fényképezőgép automatikusan igazítja a rekeszzár sebességét és
a lencsenyílás értékét a fényképezési környezethez. Azonban Éjszakai
módban kiválaszthatja az Ön által kedvelt a rekeszzár sebességet és a
rekesz értéket.
A Zársebesség és a Rekesz
értékének módosítása
A megvilágítás kiegyenlítése
1. Nyomja meg az Fn gombot, majd
a Fel/Le gombokkal válassza ki a
megvilágítás-kiegyenlítés ( ) ikont.
A megvilágítás-kiegyenlítés menüsáv
megjelenik, az ábrán látható módon.
2. A Balra/Jobbra gombokkal állítsa be
FÉNYERŐ ÉRTÉK
-2
-1
0
+1
+2
a kívánt megvilágítás-kiegyenlítési
0
értéket.
3. Nyomja meg ismét az Fn gombot. A beállított érték tárolódik és a
Megvilágítás-kiegyenlítés beállítás mód eltűnik. Ha megváltoztatja a
megvilágítási értéket, az exponálás ikon ( ) megjelenik az LCD kijelző
alsó részén.
A negatív megvilágítás-kiegyenlítés érték csökkenti az expozíciót.
Ne feledje, hogy a pozitív megvilágítás-kiegyenlítés fokozza a
megvilágítást, és az LCD kijelzőn fehérség látható vagy a képek
minősége gyenge lesz.
1. Válassza ki az [ÉJSZAKAI] színhely
módot. (24. old.)
2. Nyomja meg az Fn gombot és a Lassú
kioldás menü fog megjelenni.
3. Állítsa be a Lassú kioldás értékét az
ötfunkciós gombbal.
4. Nyomja meg ismét az Fn gombot. A
beállított érték tárolódik és [ÉJSZAKAI]
Éjszakai színhely módba kapcsol át.
HOSSZÚ EXP
F 3.5
1S
Blende értéke
Széles: Auto,
F3,5 ~ 9,1
Tele: Auto, F4,0
~ 10,4
Zársebesség
Auto,
1 ~ 16 mp
Fn gomb:Videóklip képstabilizáló
Ez a funkció videóklip felvétele közben a képkockák stabilizálását
segíti elő. Ezt a menüt csak Mozi módban lehet kiválasztani. Ha nem
helyezett be memóriakártyát, ez a funkció nem használható.
[KI]:
[BE]:
A videóklip képstabilizáló
funkció kikapcsolódik.
Videóklip felvétele közben a
kameraremegést csökkenti.
KI
A felvételi korlátozás értéke csökken, ha
ezt a menüt választja.
041
E (Hatás) gomb
Ezzel a gombbal a fényképezőgép lehetővé teszi speciális effektusok
alkalmazását a képekre.
Rendelkezésre álló hatások felvétel mód szerint
( : Választható)
Mód
E gomb
Mód
E gomb
Az E (Hatás) gomb:
KÉPSTÍLUS KIVÁLASZTÓ
Különböző effektusok alkalmazhatók a
képre bárminemű képszerkesztő szoftver
nélkül.
Nyomja meg az E gombot a megfelelő
módban.
FINOM
MOZG.
E
KILÉPÉS
1. Válassza ki a kívánt KÉPSTÍLUS KIVÁLASZTÓ menüt a BALRA /
JOBBRA gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja le a REKESZZÁR gombját, hogy új képet készítsen.
Ikon
Ez a gomb nem használható DUAL IS módban, Hangrögzítés
módban és néhány jelenet módban ([Éjszakai], [Szöveg],
[Naplemente], [Hajnal], [Háttérfény], [Tűzijáték], [Vízpart &
Hó]).
A hatásbeállítás értéke a fényképezõgép kikapcsolása után is
megmarad.
Ha a képméret (
lehet kiválasztani.
042
) vagy (
), akkor a FUN menüt nem
Stílus
üzemmód
[NORMÁL]
Leírás
A képre nem alkalmaz stílushatást.
[FINOM]
A képre a lágy színek hatását alkalmazza.
[ÉLÉNK]
A képre az élénk színek hatását alkalmazza.
[ERDŐ]
A képen tiszta természetes színek kerülnek
alkalmazásra.
[RETRO]
A kép szépia tónusban jelenik meg.
[HIDEG]
A képre a hideg színek hatását alkalmazza.
[NYUGODT] A képre a nyugtató színek hatását alkalmazza.
[KLASSZIKUS ] A képre a klasszikus színek hatását alkalmazza.
Az E (Hatás) gomb: Képszerkesztés
Nyomja meg az E gombot [Program], [Mozi], [Portré], [Gyerekek],
[Tájkép], [Közeli], [Önkioldó], [Étel] és [Kávéház] jelenet módban.
Szín
1. Válassza ki a SZÍN(
)menüt a FEL /
LE gomb segítségével.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a BALRA
/ JOBBRA gomb és az OK gomb
segítségével.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
Ikon
SZÍN
[NORMÁL]
[F/F]
[SZÉPIA]
SZÍN
SZÍN
MOZG.
MOZG.
OK BEÁLL.
Leírás
– OK gomb: Kiválaszt / beállít egy egyéni
színt
– Fel/Le gomb: R, G, B kiválasztása
– Balra/Jobbra gomb: Az érték
módosítása
OK BEÁLL.
SZÍN
MOZG.
OK BEÁLL.
A képre nem alkalmaz színhatást.
A rögzített képek fekete-fehér módban tárolódnak.
A rögzített képek szépia színskálával tárolódnak
(sárgás barna színárnyalatokban).
[VÖRÖS]
A rögzített képek vörös színtónussal tárolódnak.
[ZÖLD]
A rögzített képek zöld színtónussal tárolódnak.
[KÉK]
A rögzített képek kék színtónussal tárolódnak.
[NEGATÍV]
Színbeállítás: Az R (Piros), G
(Zöld) és B (Kék) értékeket lehet
megváltoztatni.
A kép negatív módban tárolódik.
[SZÍNBEÁLLÍTÁS] A rögzített kép RGB színskálával tárolódik.
043
Az E (Hatás) gomb: Képszerkesztés
KÉPÉLESSÉG
Nyomja meg az E gombot a [PROGRAM] módban.
1. Válassza ki a KÉPÉLESSÉG ( )
menüt a FEL / LE gombbal. Ekkor a
képélesség beállítására használható
sáv jelenik meg.
2. Állítson a képélességen a BALRA /
JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
SZÍNTELÍTETTSÉG
1. Válassza ki a SZÍNTELÍTETSÉG (
)
menüt a FEL / LE gombbal. Ekkor a
színtelítettség beállítására használható
sáv jelenik meg.
2. Állítson a színtelítettségen a BALRA /
JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
SZÍNTELÍTETTSÉG
MOZG.
OK BEÁLL.
KONTRASZT
1. Válassza ki a KONTRASZT (
)
menüt a FEL / LE gombbal. Ekkor a
kontraszt beállítására használható sáv
jelenik meg.
2. Állítson a kontraszton a BALRA /
JOBBRA gombbal.
3. Nyomja le a REKESZZÁR gombját,
hogy új képet készítsen.
044
KONTRASZT
MOZG.
OK BEÁLL.
KÉPÉLESSÉG
MOZG.
OK BEÁLL.
E (Hatás) gomb: Rajzfilm
A képre szövegdobozt helyezhet, rajzfilm hatást érve el.
A rajzfilm kép mérete 1M van fixálva.
Nyomja meg az E gombot a FUN felvétel módban.
00016
FUN
RAJZFILM
Válassza ki a Rajzfilm
(
) elemet.
MOZG.
E
KILÉPÉS
OK BEÁLL.
KERET
Fn SZERK.
SH RÖGZ.
00016
00016
SH RÖGZ.
Válassza ki a kívánt keretet a
Balra/Jobbra gombokkal,
majd nyomja meg az OK
gombot.
Nyomja meg az Fn
gombot, majd állítsa be a
szövegdoboz pozícióját
a Balra/Jobbra
gombokkal.
Válassza ki a harmadik kép
szövegdobozának pozícióját
is ugyanezzel a módszerrel,
majd készítse el a harmadik
képet.
Fn SZERK.
00016
Nyomja le a Rekeszzár
gombját a felvétel
elkészítéséhez.
SH RÖGZ.
SH RÖGZ.
Fn SZERK.
00016
BUBORÉK
100-0016
Nyomja meg az OK gombot.
A kép egy új fájlnév alatt kerül
elmentésre.
OK MENT
Fn TÖRÖL
045
E (Hatás) gomb: Rajzfilm
A rajzfilmes kép módosítása az utolsó felvétel előtt
A rajzfilmes kép elmentése előtt újabb képeket is készíthet.
1. Válasszon ki egy törölni kívánt képet a Balra/Jobbra gombokkal.
2. A kép törléséhez nyomja meg az Fn gombot.
00016
00016
Nyomja meg az
Fn gombot
OK MENT
Fn TÖRÖL
SH RÖGZ.
Fn SZERK.
3. Új kép készítéséhez nyomja meg a Rekeszzár gombot.
A menüt a MENU gomb megnyomásával tudja kiválasztani,
amikor rajzfilm képet fényképez, de nem menti el a
memóriában. Ha az [IGEN] -t választja ki, a menü jelenik meg
az LCD monitoron és törli azt a rajzfilm képet, amelyet nem
mentett el.
046
E (Hatás) gomb: Előre beállított fókuszkeret
Beállíthatja, hogy a téma kiemelkedjen környezetéből. A téma éles és
fókuszált, míg a kép többi része homályos lesz.
A High Light (Fényes) kép mérete 5M alatt rögzített.
A fókuszkeret elmozgatása és megváltoztatása
A fókuszkeretet a Tartom. menü kiválasztása után lehet megváltoztatni.
00016
00016
Nyomja meg az E gombot a FUN felvétel módban.
FUN
Nyomja meg
az Fn gombot
FÉNYES
SH RÖGZ.
FÉNYES ( )
kiválasztása..
E
MOZG.
KILÉPÉS
TARTOMÁNY
OK BEÁLL.
1. Válassza ki a megfelelő menüt a Balra/Jobbra gombokkal, majd
nyomja meg az OK gombot.
FÉNYES
FÉNYES
SH RÖGZ.
Fn SZERK.
<Állítsa be a fényképezőgépet
az alany irányába, és állítsa
össze a képetaz LCD kijelző
segítségével.>
MOZG.
<A tartomány aktiválódik: A fókuszkeret
összefüggő vonallá változik.>
Használja a Fel/
Le/Balra/Jobbra
gombokat.
00016
00016
FÉNYES
FÉNYES
Nyomja meg
az Fn gombot
TARTOMÁNY
OK BEÁLL
<Tartomány 1>
TARTOMÁNY
OK BEÁLL
<Tartomány 2>
TARTOMÁNY
OK BEÁLL.
<Tartomány 3>
2. Megjelenik az előre beállított
fókuszkeret. A kép rögzítéséhez nyomja
meg a Rekeszzár gombját.
TARTOMÁNY
OK BEÁLL
<Tartomány 4>
00016
SH RÖGZ.
Fn SZERK.
SH RÖGZ.
Fn SZERK.
Nyomja meg a
Rekeszzár gombját.
SH RÖGZ.
MOZG.
<A tartomány megváltoztatása után>
100-0016
<A végső kép>
047
E (Hatás) gomb: Összetett kép készítése
2–4 különböző kép egyetlen állóképben kombinálható.
Az Összetett kép mérete 5M alatt rögzített.
Nyomja meg az E gombot a FUN felvétel módban.
2 képből álló összetett fényképezés kiválasztása
00016
Nyomja meg a
Rekeszzár gombját.
ÖSSZETETT
FUN
ÖSSZETETT
( ) kiválasztása.
E
MOZG.
KILÉPÉS
SH RÖGZ.
ÖSSZETETT
ÖSSZETETT
ÖSSZETETT
OK BEÁLL.
<Összetett 1>
ÖSSZETETT
ÖSSZETETT
OK BEÁLL
<Összetett 2>
ÖSSZETETT
SH RÖGZ
<Fényképezésre felkészülve>
Nyomja meg
a Rekeszzár
gombját.
100-0016
OK BEÁLL
ÖSSZETETT
00016
Nyomja meg a
OK gombot.
ÖSSZETETT
<Összetett 3>
Fn TÖRÖL
<Első kép>
OK BEÁLL.
1. Válassza ki a kívánt menüt a Balra/Jobbra gombokkal, majd nyomja
meg az OK gombot. (2-4 összetett képet választhat)
ÖSSZETETT
00016
OK BEÁLL
<Összetett 4>
2. A kívánt menü kiválasztása után nyomja le a Rekeszzár gombját, hogy
elkészítse a képet.
OK MENT
<A végső kép>
Fn TÖRÖL
<Második kép>
Az utolsó kép elkészítése után nyomja meg az OK gombot a kép
elkészítéséhez.
Összetett kép készítése közben a Vaku, az Önkioldó, a
Makró Fókusz és a Zoom W/T gombokat használhatja.
Ha összetett kép készítése közben megnyomja a Lejátszás
mód, a MENU, az E vagy a Mód gombot, akkor végrehajtódik
az adott üzemmód. A korábban rögzített képek törlődnek.
048
E (Hatás) gomb: Összetett kép készítése
Az összetett kép valamely részének módosítása az utolsó kép
készítése előtt
Az összetett kép valamely részének módosítása az utolsó kép
készítése után
Az összetett kép utolsó képének elkészítése előtt megváltoztathatja az
összetett kép valamely részét.
Az utolsó kép elkészítése után megváltoztathatja az összetett kép
valamely részét.
1. Az utolsó kép elkészítése után a keretkiválasztó kurzor jelenik meg.
Nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra gombot a keret kiválasztásához.
2. Nyomja meg az Fn gombot, hogy töröljön egy képet. Az összetett keret
aktiválódik.
3. Nyomja meg a Rekeszzár gombját. Újabb képeket a Fel/Le/Balra/
Jobbra és az Fn gombbal készíthet.
4. Nyomja meg ismét az OK gombot, hogy elmentse a rögzített képet.
1. Összetett kép fényképezése közben nyomja meg az Fn gombot.
2. Az előző kép törlődik és egy új keret jelenik meg. Egy korábban
készített kép törléséhez nyomja meg ismét az Fn gombot.
00016
00016
00016
Nyomja meg a
Bal gombot.
Nyomja meg az
Fn gombot
SH RÖGZ.
Fn TÖRÖL
SH RÖGZ.
Fn TÖRÖL
OK MENT
<A 3. kép elkészítése előtt>
00016
<Visszalépés a 2. képre>
3. Nyomja le a Rekeszzár gombját egy új kép rögzítéséhez.
Fn
TÖRÖL
OK MENT
<A 4. kép elkészítése után>
00016
Nyomja meg a
Rekeszzár gombját.
Fn
TÖRÖL
<Visszalépés a 3. képre>
Nyomja meg az
Fn gombot.
SH RÖGZ
00016
<3. kép törlése>
100-0016
Nyomja meg az OK
gombot.
OK MENT
Fn
TÖRÖL
<3. kép ismételt felvétele>
<A végső kép>
049
E (Hatás) gomb: Képkeret
9 féle keretszerű körvonallal láthat el egy elkészíteni kívánt állóképet.
A Dátum&Idő nem jelenik meg a tárolt képen, ha azt a Képkeret
funkcióval készítették.
A Képkeret mérete 5M alatt rögzített.
Nyomja meg az E gombot a FUN felvétel módban.
KÉPKERET
FUN
KÉPKERET (
kiválasztása.
MOZG.
E
KILÉPÉS
)
OK BEÁLL.
KERET
Nyomja meg az OK
gombot.
00016
00016
Nyomja meg
az Fn gombot.
SH RÖGZ.
1.
050
MOZG.
SH RÖGZ.
Fn SZERK.
A kiválasztott képkeretet a Bal/Jobb gomb megnyomásával kijelzi.
2.
Nyomja meg a Rekeszzár gombot a fényképezéshez.
E (Hatás) gomb: Színmaszk
Ezzel a funkcióval kijelölhet egy részt, amit ki szeretne emelni. A kép többi része fekete-fehér lesz.
Nyomja meg az E gombot a FUN felvétel módban.
00016
00016
SZÍN MASZK
E
VISSZA
OK BEÁLL.
Válassza ki a SZÍN MASZK( ) az OK
gomb megnyomásával és a Maszk jele
fog megjelenni az LCD monitoron.
SH RÖGZ.
Fn SZERK.
Nyomja meg az Fn gombot.
Megváltoztathatja a maszk méretét és
helyzetét.
MOZG.
T/W MÉRET
Zoom W/T gomb:
A Maszk méretének
megváltoztatása:
00016
100-0016
00016
Nyomja meg a Rekeszzár gombot és
képet készít a maszkkal ellátott képről.
Nyomja meg az Fn gombot.
SH RÖGZ.
<A végső kép>
MOZG.
T/W MÉRET
Fel/Le/Balra/Jobbra gomb:
A maszk mozgatása
Fn SZERK.
00016
<Hozzáadott kép maszkja>
MOZG.
T/W MÉRET
051
Az LCD kijelző használata a
fényképezőgép beállításához
Fókusztartomány
Az LCD kijelzőn megjelenő menü a felvétel funkciók beállításához
használható.
A
jellel jelölt elemek a gyári beállítások.
Menü
Használható
mód
Almenü
KÖZPONTI AF
Oldal
MULTI AF
[FÓKUSZ TERÜLET]
Kiválaszthatja a kívánt Fókusz területet, a felvételi körülményeknek
megfelelően.
1. Nyomja meg a MENU gombot az egyik
erre alkalmas üzemmódban.
2. Válassza ki a [FELVÉTEL] menüt a
Balra/Jobbra gombok segítségével.
3. Válassz aki a [Fókusz terület] menüt a
Fel/Le gombok segítségével. Ezután
nyomja meg ismét a Jobbra gombot.
FELVÉTEL
FÓKUSZ TERÜLET
ACB
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
VISSZA
Központi AF
ÖNARCKÉP
[ACB]
KI
BE
55. old.
[HANGMEMO]
KI
BE
55. old.
[HANGFELVÉTEL]
–
1. Válassz aki a [Központi AF] almenüt a
Fel/Le gombok segítségével.
FELVÉTEL
FÓKUSZ TERÜLET
ACB
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
KI
KÖZPONTI AF
MULTI AF
ARCFELISMERÉS
ÖNARCKÉP
56. old.
VISSZA
BE
A menük elõzetes értesítés nélkül változhatnak.
052
OK BEÁLL.
52. old.
ARCFELISMERÉS
[HANGNÉMÍTÁS]
KÖZPONTI AF
MULTI AF
ARCFELISMERÉS
ÖNARCKÉP
57. old.
2. Nyomja meg az OK gombot. A fókusz az
LCD kijelző közepén lévő négyszögre
fog esni.
OK BEÁLL.
Fókusztartomány
Multi AF
1. Válassz aki a [Multi AF] almenüt a
Fel/Le gombok segítségével.
Arcfelismerés
FELVÉTEL
FÓKUSZ TERÜLET
ACB
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
VISSZA
KÖZPONTI AF
MULTI AF
ARCFELISMERÉS
ÖNARCKÉP
OK BEÁLL.
2. Nyomja meg az OK gombot.
A fényképezőgép választ a 9
rendelkezésre álló AF pont közül.
Ez az üzemmód automatikusan felismeri a téma arcát, és ez alapján
beállítja a fókuszt és az expozícit. Válassza ezt az üzemmódot egyszerű
és gyors portréfelvételek készítéséhez.
Választható üzemmódok: [AUTOMATA], [PROGRAM], [DUAL IS], [FUN],
[FOTÓ SÚGÓ], [PORTRÉ], [GYEREKEK],
[VÍZPART & HÓ], [ÖNKIOLDÓ], [KÁVÉHÁZ]
1. Válassz aki az [Arcfelismerés] almenüt
a Fel/Le gombok segítségével.
FELVÉTEL
FÓKUSZ TERÜLET
ACB
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
VISSZA
Amikor a fényképezőgép ráfókuszál a témára, az automatikus fókusz
keret zöldre vált. Amikor a fényképezőgép nem fókuszál rá a témára, az
automatikus fókusz keret pirosra vált.
2. Nyomja meg az OK gombot. Az
Arcfelismerés ikon megjelenik az LCD
kijelző bal oldalán.
KÖZPONTI AF
MULTI AF
ARCFELISMERÉS
ÖNARCKÉP
OK BEÁLL.
00016
01:00 PM
2008/03/01
3. Az automatikus fókusz keret mérete és
pozíciója automatikusan rááll a téma
arcára.
4. Nyomja le félig a Rekeszzár gombot.
Ha a fókusz aktív, a fókusz keret zöldre
vált.
5. A kép elkészítéséhez nyomja le teljesen
a Rekeszzár gombot.
00016
01:00 PM
2008/03/01
053
Fókusztartomány
Ez a funkció max. 9 személyt képes felismerni.
Ha a fényképezőgép egyszerre sok embert ismer fel, akkor a
legközelebbi személyre fókuszál.
Ebben az üzemmódban a digitális zoom nem elérhető.
Az arcfelismerés nem működik, ha a hatások üzemmód ki van
választva.
Amikor a fényképezőgép felismer egy arcot, akkor a fehér
fókusz keret a téma arcára áll – a többi arcon szürke fókusz
keret lesz látható (max. 8). A fókuszáláshoz nyomja le félig a
Rekeszzár gombot – a fehér fókusz keret zöldre vált (max. 9).
Ha az arcfelismerés nem sikerül, térjen vissza az előző AF
módra.
Bizonyos körülmények között ez a funkció nem működik
megfelelően. Ha a személy napszemüveget visel vagy az
arcának egyes részei rejtve vannak. Ha a fotózott személy
nem néz a fényképezőgépbe.
Az Arcfelismerés maximális hatótávolsága 3 m (Nagyl.).
Minél közelebb van a téma, a fényképezőgép annál
gyorsabban ismeri fel a témát.
A felvételek elmosódhatnak, ha a fényképezőgép also részét
rázkódás éri Ez esetben kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd
kapcsolja ismét vissza.
Önarckép
Önarckép készítésekor a gép automatikusan felismeri a téma arcát,
gyorsabb felvételkészítést és jobb önarcképeket eredményezve így.
Választható üzemmódok: [AUTOMATA], [PROGRAM], [DUAL IS], [FUN],
[FOTÓ SÚGÓ], [PORTRÉ], [GYEREKEK],
[VÍZPART & HÓ], [ÖNKIOLDÓ], [KÁVÉHÁZ]
054
1. Válassz aki az [Önarckép] almenüt a
Fel/Le gombok segítségével.
FELVÉTEL
FÓKUSZ TERÜLET
ACB
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
VISSZA
2. Nyomja meg az OK gombot. Az
Önarckép ikon megjelenik az LCD
kijelző bal oldalán.
KÖZPONTI AF
MULTI AF
ARCFELISMERÉS
ÖNARCKÉP
OK BEÁLL.
00016
01:00 PM
2008/03/01
3. Önarckép készítésekor fordítsa a
fényképezőgép objektívét a téma arca
felé. A gép automatikusan felismeri a
téma arcát, és ezt hanggal jelzi is.
4. A felvétel elkészítéséhez nyomja le a
Rekeszzár gombot.
00016
01:00 PM
2008/03/01
Ha az arc a képernyő közepén helyezkedik el, akkor a gép
hamarabb adja ki a hangot, mint amikor az arc nem középen van.
A segédhangot a hangbeállítás menüben lehet beállítani. (ld. 85. o.)
Ha az [Önarckép] mód van kiválasztva, akkor a fókusz Makrón
van.
Ha az [Önarckép] mód van kiválasztva, akkor [Mozgás időzítő]
funkciót nem lehet kiválasztani.
ACB
Hangmemo
Ha nagy expozíciós különbségű környezetben fényképez, mint pl.
háttérfény vagy kontraszt, ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja
a kontrasztot. Ez a funkció automatikusan beállítja a fényességet, és
tiszta éles képek készítését teszi lehetővé.
A hangfeljegyzést egy tárolt állóképhez
rendelheti hozzá. (Max. 10 mp.)
- [ACB] almenük: [KI], [BE]
FELVÉTEL
FÓKUSZ TERÜLET
ACB
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
VISSZA
FELVÉTEL
FÓKUSZ TERÜLET
ACB
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
VISSZA
KI
BE
OK BEÁLL.
Ha az [AUTOMATA], [PROGRAM] módot és [PORTRÉ] színhely módot
használja, akkor az ACB funkció működik.
Az ACB funkció mindig működik az [AUTOMATA] felvétel és a [PORTRÉ]
színhely módban.
A [SOROZATKÉP], [MOZGÁSRÖGZÍTÉS] vagy [AEB] menü
használata közben, az ACB funkció nem üzemel.
Ha az ACB funkciót választja, akkor magas ISO-t választhat, 400 vagy
magasabbat.
KI
BE
OK BEÁLL.
– Ha a hangmemo ikon megjelenik az
LCD kijelzőn, azt jelenti, hogy a beállítás
befejeződött.
– Nyomja le a Rekeszzár gombját,
hogy elkészítse a fényképet. A kép a
memóriakártyára kerül.
00016
01:00 PM
2008/03/01
– A hangmemo felvétele tíz másodpercig
tart, a kép tárolásától számítva. Ha
a Rekeszzár gombját a hangmemo
felvétele közben nyomja meg, annak
rögzítése leáll.
00016
00:00:03
SH STOP
055
Hangfelvétel
Hangfelvétel készíthető, és maximum 10
órás időtartamú lehet.
Nyomja le a Rekeszzár gombját, hogy
elindítsa a hangfelvételt.
– Nyomja le egyszer a Rekeszzár gombját
és a hangfelvétel elindul, a felvétel
időtartamát a memória kapacitása
(maximum 10 óra) korlátozza. A
hangfelvétel időtartama megjelenik az
LCD kijelzőn A hangfelvétel nem áll le,
ha elengedi a Rekeszzár gombját.
– Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja
le ismét a Rekeszzár gombját.
– Fájltípus: *.wav
FELVÉTEL
FÓKUSZ TERÜLET
ACB
HANGMEMO
HANGFELVÉTEL
MOZG.
KÖZPONTI AF
KI
KI
OK BEÁLL.
00:01:00
00:00:00
SH
FELVÉTEL
MENU KILÉPÉS
<Hangfelvétel mód>
056
Hangfelvétel szüneteltetése
Ezzel a funkcióval egyetlen hangfájlba
rögzítheti a kedvenc hang klipjeit anélkül,
hogy több hangfelvételt kellene rögzítenie.
00:00:06
1. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja
FELVÉTEL
SH STOP
meg a LEJÁTSZÁS és SZÜNET
<Hangfelvétel szüneteltetése>
(
) gombot.
2. A felvétel folytatásához nyomja meg ismét a LEJÁTSZÁS és SZÜNET
(
) gombot.
3. Ha le szeretné állítani a felvételt, nyomja le ismét a Rekeszzár gombját.
A lehetõ legjobb minõségű hangfelvétel készítéséhez 40 cm
távolságra helyezkedjen el a fényképezõgéptõl (a mikrofontól).
Ha a fényképezõgépet kikapcsolja hangfelvétel szüneteltetése
közben, a hangfelvétel törlõdik.
A lejátszás mód indítása
Hang nélküli videóklip felvétele
Hang nélküli videóklip is rögzíthető.
Válassza a [HANGNÉMÍTÁS] menüt a Mozi
módban. (23. old.)
Az LCD kijelzőn megjelenik a ( ) ikon.
Nyomja le a Rekeszzár gombját és hang
nélküli videófelvétel elindul, melynek
időtartamát a tárkapacitás korlátozza.
FELVÉTEL
HANGNÉMÍTÁS
VISSZA
KI
BE
Kapcsolja be a fényképezőgépet és válassza ki a Lejátszás módot a
Lejátszás mód ( ) gombjának megnyomásával. A fényképezőgép a
memóriában tárolt képeket kezdi lejátszani. Ha memóriakártyát helyez a
fényképezőgépbe, a készülék összes funkciója csak a memóriakártyára
vonatkozik. Ha fényképezőgépben nincs memóriakártya, a készülék
összes funkciója csak a belső memóriára vonatkozik.
OK BEÁLL.
00:01:01
Állókép lejátszása
1. Válassza ki a Lejátszás módot
a Lejátszás mód ( ) gomb
megnyomásával.
STANDBY
2. Az LCD kijelzőn a memóriában legutóbb
tárolt kép jelenik meg.
100-0016
3. Válasszon ki egy megjeleníteni kívánt
kívánt képet a Balra/Jobbra gomb
segítségével.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a Balra vagy a Jobbra gombot a
képek gyors lejátszásához.
057
A lejátszás mód indítása
Videóklip lejátszása
1. A Balra/Jobbra gomb segítségével
100-0016
válassza ki a lejátszandó videóklipet.
2. A videóklip lejátszásához nyomja meg a
) gombot.
Lejátszás & Szünet (
– A videoklip lejátszásának
szüneteltetéséhez nyomja meg
00:00:02
ismét a Lejátszás & Szünet (
)
LEJÁTSZÁS
E RÖGZ
gombot.
– Nyomja meg ismét a Lejátszás
& Szünet (
) gombot, hogy
újraindítsa a videóklipet.
– A videoklip lejátszás közbeni
visszacsévéléséhez nyomja meg
a Balra gombot. A videoklip gyors
előrecsévélése érdekében nyomja
meg a Jobbra gombot.
– A videóklip lejátszásának leállításához nyomja meg a Lejátszás &
Szünet (
) gombot, majd pedig a Balra vagy a Jobbra gombot.
A videóklip rögzítő funkció
Felvehet állóképeket a videóklipből.
Videóklip felvétele
1. Nyomja meg a Lejátszá & Szünet
(
) gombot a videóklip lejátszása
közben. Majd nyomja meg az E gombot.
2. A szüneteltetett videóklip új fájlnév alatt
kerül elmentésre.
A rögzített videoklip fájl az eredeti
videoklip méretével azonos méretű
(800x592, 640x480, 320x240).
Ha megnyomja az E gombot a videóklip
elején, a videóklip első keretét elmenti
állóképként.
00:00:24
T
KÖRBEVÁG
E RÖGZ.
<Szüneteltetve>
<Nyomja meg az E gombot>
058
A lejátszás mód indítása
Fényképezőgépen levő videóklip vágása
Hangfelvétel lejátszása
A videóklip lejátszása közben képeket vághat
ki belőle. Ha a időtartam 10 másodpercnél
rövidebb, a videóklip nem vágható.
1. Nyomja meg a Lejátszás & Szünet
) gombot a videoklip azon
(
pontján, ahonnan el szeretné kezdeni a
vágást.
2. Nyomja meg a T gombot.
3. Nyomja meg a Lejátszás &
) gombot, hogy a
Szünet (
kivágott tartomány megjelenjen az
állapotsávban.
4. Nyomja meg ismét a Lejátszás &
) gombot abban a
Szünet (
pontban, ahol azt szeretné, hogy a
kivágott rész befejeződjön.
5. Nyomja meg a T gombot, és megjelenik
egy megerősítő ablak.
6. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK
gombot.
[NEM]: A videóklip kivágása nem
hajtódik végre.
[IGEN]: A kivágott képeket új fájlnévvel
menti el a készülék.
00:00:24
T
KÖRBEVÁG
T
KÖRBEVÁG
E RÖGZ.
00:00:45
1. A Balra/Jobbra gomb segítségével
100-0017
válassza ki a lejátszandó hangfelvételt.
2. A hangfájl lejátszásához nyomja meg a
) gombot.
Lejátszás & Szünet (
– A hangfelvétel lejátszásának
szüneteltetéséhez nyomja meg
00:02:51
ismét a Lejátszás & Szünet (
)
LEJÁTSZÁS
gombot.
– A hangfájl lejátszásának folytatásához nyomja meg a Lejátszás &
Szünet (
) gombot
– A hangfájl lejátszás közbeni visszatekeréséhez nyomja meg a Balra
gombot. A hangfájl előretekeréséhez nyomja meg a Jobbra gombot.
– A hangmemo lejátszásának leállításához nyomja meg a Lejátszás
& Szünet (
) gombot, majd pedig a MENU/OK gombot.
KÖRÜLVÁG?
NEM
IGEN
Ha nem határoz meg egy végpontot a videóklip számára, a
vágást megerősítő ablak az utolsó képkocka lejátszása után
jelenik meg.
059
A lejátszás mód indítása
Az LCD kijelző
Hangmemo lejátszása
Az LCD kijelző a megjelenített kép fényképezési információit
jeleníti meg.
1. Válasszon ki egy állóképet, amelynek
van hangmemoja.
2. A hangmemo lejátszásához nyomja
)
meg a Lejátszás & Szünet (
gombot.
– A hangmemo szüneteltetéséhez
nyomja meg lejátszás közben ismét
a Lejátszás & Szünet (
)
gombot.
– A hangmemo lejátszásának
folytatásához nyomja meg a
Lejátszás & Szünet (
) gombot.
– A hangmemo lejátszásának
leállításához nyomja meg a
Lejátszás & Szünet (
) gombot,
majd pedig a MENU/OK gombot.
①
100-0016
③ ④
⑬
⑫
⑤
⑥
⑦
ISO 80
AV 3.5
⑪
TV
Flash
Size
Date
100-0016
1/11
Off
3648x2736
2008/03/01
⑩⑨ ⑧
00:00:06
SZÜNET
100-0016
00:00:06
LEJÁTSZÁS
060
②
100-0016
Sz.
Leírás
1
Lejátszás mód
2
Mappanév & fájlnév
Belső memória ikon /
Memóriakártya ikon kijelzője
Elem
ISO
Blende értéke
Rekeszzár sebesség
Vaku
Képméret
Felvétel dátuma
DPOF
Védelem
Videóklip/hangmemo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ikon
Oldal
57. old.
100-0010
90. old.
/
-
80 ~ 3200
F3.5 - F10.4
16 - 1/1500
On/Off
3648x2736 - 320x240
2008/03/01
/
15. old.
39. old.
41. old.
41. old.
32. old.
37. old.
87. old.
81~83. old.
80. old.
23./55. old.
A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához
Lejátszás módban a fényképezőgép gombjai segítségével a Lejátszás
mód funkcióit saját igényeinek megfelelően állíthatja be.
A lejátszás mód gomb
Ha a fényképezőgépet bekapcsolta
a POWER gomb megnyomásával
vagy az objektívvédő lehúzásával,
akkor a Lejátszás mód gomb
egyszeri megnyomásával átválthat
Lejátszás üzemmódba, a gomb
ismételt megnyomásával pedig
Felvétel üzemmódba.
A készüléket a Lejátszás mód megnyomásával be tudja
kapcsolni. A kamera lejátszás módban kapcsolódik be. Nyomja
meg ismét a Lejátszás gombot a kamera kikapcsolásához.
Manner mód: A Manner mód kiválasztásához nyomja a
Lejátszás mód gombot 3 másodpercnél
tovább. A Manner módban nincs Működési
hang, Hangeffektus, Kezdő hang és Zárhang. A
Manner mód törléséhez kapcsolja be a kamerát
a POWER gomb megnyomásával.
A PMP, MP3, Szöveg Nézegetõ módban a Lejátszás mód
mód gomb megnyomásával a kijelzi minden mód a lejátszási
sorrendjét.
Miniatűr (
)/Nagyítás (
) gomb
Több képet jeleníthet meg egyszerre, a kiválasztott képet
kinagyíthatja, és a kép kiválasztott részét kivághatja és
elmentheti.
Az MP3, PMP, Szövegnéző, Mozi módban, diavetítés és a
felvett hang lejátszása alatt szabályozni tudja a multimédia
fájlok hangerejét.
Miniatűr nézet
1. Ha a kép megjelenítése a teljes kijelzõn történik,
nyomja meg a Miniatűr gombot.
2. A miniatűr megjelenítésben az a kép, amely a
miniatűr mód kiválasztásánál éppen a kijelzőn látható volt, kiemelve
jelenik meg.
3. Nyomja meg az ötfunkciós gombot, hogy a kívánt képre lépjen.
4. A kép megjelenítéséhez nyomja meg a nagyítás gombot.
100-0016
Nyomja meg a
Miniatűr ( )
gombot
100-0016
1
Nyomja meg a
Nagyítás ( )
gombot
<Normál megjelenítési mód>
2
3
4
5
6
7
8
9
<Miniatűr megjelenítési mód>
A kiemelt kép
061
A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához
A kép kinagyítása
1. Válassza ki azt a képet, amelyet ki szeretne
nagyítani, majd nyomja meg a Nagyítás gombot.
2. A kép különbözõ részei az ötfunkciós gomb
megnyomásával tekinthetõk meg.
3. A Miniatűr gomb megnyomására a nagyítási arány ismét az eredeti
képméret lesz.
– Azt, hogy a kép nagyított
megjelenítésben van-e vagy sem
x 2.0
annak alapján tudja eldönteni, hogy
az LCD kijelző jobb felső sarkában
látható-e vagy sem a képnagyítás
ikon. (Ha a kép nem nagyított
megjelenítésben látható, az ikon
OK KÖRBEVÁG
nem látható a kijelzőn.) Ugyanakkor
a kinagyítás területét is ellenőrizheti.
– A videóklipek és WAV fájlok nem nagyíthatók.
– Egy kép nagyítása esetén a kép minõségének gyengülése
tapasztalható.
062
A maximális nagyítási arány egyenesen arányos a kép
méretével
Képméret
Maximális nagyítási
arány
X11.4
X9.5
X9.5
X9.6
X8.1
X6.4
X3.2
Vágás: A kép bármely részét kivághatja, majd külön képként
mentheti el.
1. Válassza ki azt a képet, amelyet ki
szeretne nagyítani, majd nyomja meg
x 2.0
a Nagyítás gombot. Nyomja meg a
KÖRÜLVÁG?
NEM
MENU/OK gombot. Ekkor egy üzenet
IGEN
jelenik meg.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
OK JÓVÁHAGYÁS
gombokkal, majd nyomja meg az OK
gombot.
– [NEM]: A vágás menü eltűnik.
– [IGEN]: A kivágott kép új fájlnévvel kerül elmentésre, és megjelenik
az LCD kijelzőn.
Ha a fennmaradt tárhely nem elég ahhoz, hogy a kivágott képet
elmentse, a kivágás nem hajtható végre.
Info (
Lejátszás & Szünet (
)/Fel gomb
Ha a menü látható az LCD kijelzõn, a FEL gomb irányváltó gombként
működik. Ha a menü nem látható az LCD kijelzőn, akkor az Info( )
gomb megnyomásakor a megjelenített kép információit jeleníti meg az
LCD kijelzőn.
100-0016
100-0016
Info (
) gomb
ISO
AV
TV
Flash
Size
Date
80
3.5
1/11
Off
3648x2736
2008/03/01
Lejátszás módban a lejátszás & szünet (
funkciót látja el:
– Ha a kijelzõn látható a menü
Nyomja meg a Le hogy a fõmenübõl egy almenübe lépjen, vagy az
almenük sorában lefelé lépjen.
– Ha hangmemóval rendelkezõ állókép, hangfelvétel vagy videoklip
lejátszása van folyamatban
·Stop módban:
A hangmemóval rendelkező állókép, hangfelvétel
vagy videóklip lejátszása elindul.
·Lejátszás közben: Ideiglenesen leállítja a lejátszást.
·Szünet módban: A lejátszás folytatódik
100-0017
Info (
) gomb
Info (
)/Le gomb
)/le gomb a következõ
100-0017
100-0017
) gomb
00:02:51
LEJÁTSZÁS
<A hangfelvétel lejátszása leáll>
◀ REW
SZÜNET
00:00:05 FF ▶
OK STOP
<A hangfelvétel lejátszása>
00:00:12
LEJÁTSZÁS
OK STOP
<A hangfelvétel szünetel>
063
Balra/Jobbra/Menu/OK gomb
A Törlés ( ) gomb
Balra/Jobbra/MENU/OK gombok a következő dolgokat aktiválják.
Ezzel a memóriakártyán tárolt képeket törölhet.
– Balra gomb:
Ha a menü látható, a Balra gomb irányváltó gombként
működik. Ha a kijelzőn nem látható menü, a Balra
gombbal választhatja ki az előző képet.
– Jobbra gomb: Ha a menü látható, a Jobbra gomb irányváltó gombként
működik. Ha a kijelzőn nem látható menü, a Jobbra
gombbal választhatja ki a következő képet.
– MENU gomb: A MENU gomb megnyomására az egyes fényképezőgép
módokhoz kapcsolódó menük jelennek meg az LCD
kijelzőn. Ha ismét lenyomja a gombot, az LCD kijelző
visszatér az eredeti képernyőre.
– OK gomb:
Ha az LCD kijelzőn menü látható, az OK gomb
segítségével erősítheti meg azokat az adatokat,
amelyeket az ötfunkciós gombbal változtatott meg.
A Nyomtató (
) gomb
A Nyomtató gomb megnyomásával nyomtathat képeket, miután a
fényképezõgépet egy PictBridge nyomtatóhoz csatlakoztatta.
100-0016
NYOMTAT
064
OK MENÜ
1. Válasszon ki egy törölni kívánt kívánt képet a Balra/Jobbra gombok
segítségével, majd nyomja meg a Törlés ( ) gombot.
100-0016
100-0016
KÉP TÖRLÉSE?
1 TÖRLÉSE?2
KÉP
3
NEM
IGEN
5
6
8
9
NEM
IGEN
T
KIVÁLASZT
4
7
OK JÓVÁHAGYÁS
OK JÓVÁHAGYÁS
<Egy kép>
<Miniatűr kép>
2. A T gombbal jelölhet ki egyszerre több
képet.
– Balra/Jobbra gomb: képek kiválasztása
– T gomb: kijelölés törlésre
– OK gomb: Kitörli a kijelölteket
100-0016
Prev ◀
T
KIVÁLASZT
▶ Next
OK TÖRÖL
3. Válassza ki az almenü értékeit a Fel/Le gombokkal, majd nyomja meg
az OK gombot.
– Ha a [NEM] lehetőséget választja: nem törli a képeket.
– Ha az [IGEN] lehetőséget választja: törli a kiválasztott képeket.
E (Hatás) gomb: Átméretezés
Az elkészített képek felbontásának (méretének) megváltoztatására
használható. Válassza ki a [KEZDŐKÉP] gombot, hogy a képet
kezdőképként mentse el.
1. Nyomja meg a Lejátszás mód gombot,
majd pedig az E gombot.
2. Nyomja meg a Balra/Jobbra gombot,
majd válassza az [ÁTMÉRETEZÉS]
( ) menüt.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK
gombot.
Átméretezési típusok
– Egy nagyméretű kép kisebb méretűvé változtatható, azonban ez
fordítva nem működik.
– Csak a JPEG képek méretezhetők át. A videoklipek (AVI),
hangfelvételek (WAV) nem méretezhetõk át.
– Csak azon fájlok felbontását lehet megváltoztatni, amelyek tömörítési
formátuma JPEG 4:2:2.
ÁTMÉRETEZÉS
– Az átméretezett kép új fájlnév alatt kerül elmentésre. A [KEZDŐKÉP]
nem a memóriakártyán, hanem a belső memóriában tárolódik.
MOZG.
E
KILÉPÉS
( : Választható)
– Egy új felhasználó képet ment el, a két felhasználó kép közül az egyiket
sorrendben törli.
– Ha a tárhely nem elegendő ahhoz, hogy az átméretezett képet
befogadja, a [MEMÓRIA MEGTELT!] üzenet jelenik meg az LCD
kijelzőn, és az átméretezett kép nem tárolódik.
065
E (Hatás) gomb: Kép elforgatása
E (Hatás) gomb: Szín
A tárolt képek különféle szögben forgathatók el.
Az elforgatott kép lejátszásának befejezése után visszaáll eredeti
állapotába.
Ezzel a gombbal a fényképezőgép lehetővé teszi színeffektusok
alkalmazását a képekre.
1. Nyomja meg a Lejátszás mód gombot,
majd pedig az E gombot.
2. Nyomja meg a Balra/Jobbra gombot,
majd válassza a [FORGATÁS] ( )
menüt.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
gombokkal.
1. Nyomja meg a Lejátszás mód gombot,
majd pedig az E gombot.
2. Válassza ki a (
) menüt a Balra/
Jobbra gombokkal.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK
gombot.
FORGATÁS
E
MOZG.
E
VISSZA
90 ˚BALRA
OK BEÁLL.
< : 90˚ JOBBRA>:
A kép elforgatása az óramutató
járásával megegyező irányban
E
VISSZA
180 ˚
OK BEÁLL.
< : 90˚ BALRA>:
A kép elforgatása az óramutató
járásával ellenkező irányban
E
VISSZA
Hatás mód
[F/F]
E
KILÉPÉS
OK BEÁLL.
< : 180˚>:
A kép 180°-os elforgatása
FÜGGŐLEGES
Leírás
A rögzített képek fekete-fehér módban
tárolódnak.
[SZÉPIA]
A rögzített képek szépia színskálával tárolódnak
(sárgás-barna színárnyalatok).
[VÖRÖS]
A rögzített képek vörös színtónussal tárolódnak.
[ZÖLD]
A rögzített képek zöld színtónussal tárolódnak.
[KÉK]
VÍZSZINTES
MOZG.
KILÉPÉS
Ikon
90 ˚ JOBBRA
SZÍN
[NEGATÍV]
A rögzített képek kék színtónussal tárolódnak.
A kép negatív módban tárolódik.
[SZÍNBEÁLLÍTÁS] A rögzített képek RGB színskálával tárolódnak.
E
<
VISSZA
OK BEÁLL.
: VÍZSZINTES>:
A kép vízszintes elforgatása
E
VISSZA
OK BEÁLL.
< : FÜGGŐLEGES>:
A kép függőleges elforgatása
Ha az elforgatott képet megjeleníti az LCD kijelzõn, megtörténhet, hogy
a kép bal- és jobboldalán üres rész látható.
066
4. A módosított kép új fájlnév alatt menti el a készülék.
E (Hatás) gomb: Szín
E (Hatás) gomb: Képszerkesztés
1. Nyomja meg a Lejátszás gombot, majd pedig az E gombot.
Színbeállítás
2. Válassza ki a (
Az R (Piros), G (Zöld) és B (Kék) értékeket
lehet megváltoztatni.
SZÍNBEÁLLÍTÁS
) menüt a Balra/Jobbra gombokkal.
ACB
Ha a régió és a felvett kép fényessége között túl nagy a különbség
automatikusan beállíthatja a fényességet.
E
– OK gomb: Kiválaszt/beállít egy egyéni
színt
– Fel/Le gomb: R, G, B kiválasztása
– Balra/Jobbra gomb: Az érték
módosítása
VISSZA
OK BEÁLL.
SZÍNBEÁLLÍTÁS
1. Válassza ki a ( ) elemet a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK
gombot.
2. Megjelenik a [FELDOLGOZÁS
FOLYIK!] üzenet, és a kép egy új fájlnév
alatt kerül elmentésre.
ACB
E
E
VISSZA
OK BEALL.
VISSZA
OK BEÁLL.
Vörös szem hatás kijavítása
A rögzített képeken látható vörös szem hatás kijavítható.
1. Válassza ki a (
) elemet a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK
gombot.
2. Megjelenik a [FELDOLGOZÁS
FOLYIK!] üzenet, és a kép egy új fájlnév
alatt kerül elmentésre.
VÖRÖSSZEM JAVÍTÁS
E
VISSZA
OK BEÁLL.
067
E (Hatás) gomb: Képszerkesztés
Világosság szabályozó
Színtelítettség vezérlő
A kép fényességének beállítására használható.
A kép színtelítettségének megváltoztatására használható.
1. Válassza ki a (
) elemet a Fel/Le
gombokkal, és megjelenik a fényességbeállító sáv.
2. Állítson a fényességen a Balra/Jobbra
gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy
új fájlnév alatt kerül elmentésre.
1. Válassza ki a (
) elemet a Fel/
Le gombokkal, és megjelenik a
színtelítettség-beállító sáv.
2. Állítson a színtelítettségen a Balra/
Jobbra gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy
új fájlnév alatt kerül elmentésre.
VILÁGOSSÁG
◀▶
MOZG.
OK BEÁLL.
Kontraszt vezérlő
068
◀▶
MOZG.
Zajhatás
OK BEÁLL.
Adhat zajhatást a képhez, hogy a fotó sokkal klasszikusabbnak tűnjön.
A zajszűrt kép 5M méretben kerül elmentésre.
A kép kontrasztjának beállítására használható.
1. Válassza ki a (
) elemet a Fel/Le
gombokkal, és megjelenik a kontrasztbeállító sáv.
2. Állítson a kontraszton a Balra/Jobbra
gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot és kép egy
új fájlnév alatt kerül elmentésre.
SZÍNTELÍTETTSÉG
1. Válassza ki a (
) elemet a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK
gombot.
2. Megjelenik a [Feldolgozás folyik!]
üzenet, és a kép egy új fájlnév alatt
kerül elmentésre.
KONTRASZT
◀▶
MOZG.
OK BEÁLL.
HANG HOZZÁADÁS
E
VISSZA
OK BEÁLL.
E (Hatás) gomb: FUN
Ha a kép mérete (
) vagy (
), akkor nem lehet a FUN menüt kiválasztani.
Rajzfilm
A képre szövegdobozt helyezhet, rajzfilm hatást érve el.
A rajzfilmes kép 1M méretben kerül elmentésre.
RAJZFILM
Válassza ki a
rajzfilmet
).
(
E
MOZG.
KILÉPÉS
Válassza ki a kívánt
keretet a Balra/
Jobbra gombokkal,
majd nyomja meg az
OK gombot.
KERET
◀ ▶
MOZG.
OK BEÁLL.
◀▶
BUBORÉK
OK BEÁLL.
◀ ▶
FUN
OK BEÁLL.
Válassza ki kívánt
pozíciót a Fel/Le/
Balra/Jobbra gombok
segítségével, majd
nyomja meg az OK
gombot.
100-0006
OK
1
2
3
4
5
6
KIVÁLASZT
E
Nyomja meg az OK
gombot, hogy elmentse
a képet. Nyomja meg
ismét az OK gombot,
hogy megnyisson egy
újabb elmenteni kívánt
képet.
VISSZA
Változtassa meg a
szövegdoboz helyét
a Balra/Jobbra
gombokkal.
◀▶
OK
BUBORÉK
OK BEÁLL.
Válasszon kiegy képet
a Fel/Le/Balra/Jobbra
gombok segítségével,
majd nyomja meg az OK
gombot. Válasszon ki egy
harmadik képet ugyanezzel a
módszerrel.
◀ ▶
100-0020
◀ ▶
MOZG.
OK BEÁLL.
Válassza ki a kép
és a szövegdoboz
pozícióját,
ugyanezzel
a módszerrel.
Nyomja meg az OK
gombot. A kép egy
új fájlnév alatt kerül
elmentésre.
OK MENT
Fn
TÖRÖL
069
E (Hatás) gomb: FUN
A rajzfilm kép elmentése elõtt módosíthatja a kiválasztott
képet.
A rajzfilm kép módosítása az utolsó felvétel előtt
1. Az Fn gomb megnyomásával sorrendben törölheti a képeket.
2. Az OK gombbal választhat képeket.
Képkeret
9 féle keretszerű körvonallal láthat el egy elkészíteni kívánt állóképet.
A Dátum&Idő nem jelenik meg a tárolt képen, ha azt a Képkeret
funkcióval készítették.
KÉPKERET
FUN
KÉPKERET
)
(
kiválasztása.
Nyomja meg az Fn gombot
OK MENT
Fn TÖRÖL
OK KERESÉS
Fn
TÖRÖL
3. A kívánt képek kiválasztása után nyomja meg az OK gombot, hogy új
fájlnév alatt mentse el a képet.
070
MOZG.
E
KILÉPÉS
KERET
OK BEÁLL.
1. Válassza a(z) (
) az Up/Down gomb megnyomásával, és nyomja
meg az OK gombot.
E (Hatás) gomb: FUN
Előre beállított fókuszkeretek
Beállíthatja, hogy a téma kiemelkedjen környezetéből. A téma éles és
fókuszált, míg a kép többi része homályos lesz.
Az High Light (Fényes) kép mentésre kerül, mint az 5M alatti méretű
képek.
FÉNYES
FUN
MOZG.
E KILÉPÉS
FÉNYES ( )
kiválasztása.
TARTOMÁNY
OK BEÁLL.
Válassza ki a kívánt keretet a Balra/Jobbra gombokkal, majd nyomja meg
az OK gombot.
FÉNYES
TARTOMÁNY
2. Válasszon ki egy tetszőleges
képkeretet a Left/Right gomb
megnyomásával, és nyomja meg az
OK gombot a kép elmentéséhez.
100-0020
FÉNYES
OK BEÁLL.
<Tartomány 1>
FÉNYES
TARTOMÁNY
TARTOMÁNY
OK BEÁLL
<Tartomány 2>
FÉNYES
OK BEÁLL
<Tartomány 3>
TARTOMÁNY
OK BEÁLL
<Tartomány 4>
071
E (Hatás) gomb: FUN
Összetett kép
A fókuszkeret elmozgatása és megváltoztatása
A fókuszkeretet a Tartom. menü kiválasztása után lehet megváltoztatni.
1. Válasszon ki egy fókuszkeretet a Balra/Jobbra gombokkal, majd
nyomja meg az OK gombot.
2. Mozgassa a helyére a keretet a Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal.
3. Nyomja meg az OK gombot. A kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
2–4 különböző kép egyetlen állóképben kombinálható.
Az összetett képet 5M képmérettel menti el.
ÖSSZETETT
FUN
ÖSSZETETT (
kiválasztása.
FÉNYES
Nyomja meg
az OK gombot
◀ ▶
TARTOMÁNY
MOZG.
OK BEÁLL.
◀ ▶
MOZG.
OK MENT
<A keret aktiválódik>
Használja a Fel/
Le/Balra/Jobbra
gombokat
ÖSSZETETT
◀ ▶
◀ ▶
MOZG.
OK MENT
<A keret helyének megváltoztatása után>
OK BEÁLL.
Nyomja meg az OK
gombot. (2-4 összetett
képet választhat)
◀ ▶
Nyomja meg
az OK gombot
072
KILÉPÉS
◀ ▶
100-0020
E
)
MOZG.
OK BEÁLL.
Ha megnyomja a Rekeszzár és a Lejátszás mód gombját, a
mozgásrögzítés mód elindul.
Az összetett kép a legkisebb kép méretének megfelelően kerül
elmentésre.
E (Hatás) gomb: FUN
2 képből álló összetett fényképezés kiválasztása
Az összetett kép utolsó képének kiválasztása elõtt
megváltoztathatja az összetett kép valamely részét.
◀ ▶
OK BEÁLL.
MOZG.
1. Összetett kép szerkesztése közben nyomja meg az Fn gombot.
2. Egy előző képet töröl. Nyomja meg az OK gombot, hogy új képet
válasszon. A kép kiválasztása után, nyomja meg ismét az Fn gombot,
és a kép ismét törlődik.
◀ ▶
◀ ▶
Használja a Fel/
Le/Balra/Jobbra
gombokat.
◀ ▶
OK BEÁLL.
MOZG.
<A helyzet megváltoztatása>
Nyomja meg
az OK gombot.
Nyomja meg
az Fn gombot.
100-0006
OK KERESÉS
1
2
3
4
5
6
OK KIVÁLASZT
E
Nyomja meg az
OK gombot.
TÖRÖL
OK KERESÉS
Fn
TÖRÖL
3. Az OK gombbal választhat ismét képet.
OK KERESÉS
VISSZA
Fn
<A második kép kiválasztása>
Válasszon egy képet az
ötfunkciós gombbal, majd
nyomja meg az OK gombot.
Fn
TÖRÖL
Mielőtt kiválasztaná az utolsó összetett képet, meg tudja
változtatni az összetett kép egy részét.
1. Válassza ki a törölni kívánt képet és nyomja meg az Fn gombot.
2. A kiválasztott összetett kép törlésre kerül. Nyomja meg az OK gombot
és új képet választhat ki.
Változtassa meg a második kép
helyét a Fel/Le/Balra/Jobbra
gombokkal, majd nyomja meg az
OK gombot a kép elmentéséhez.
OK MENT
Fn
TÖRÖL
073
E (Hatás) gomb: FUN
Matrica
Színszűrő
A képre különféle matricák helyezhetők.
Az Matrica (Sticker) kép 1M méretben kerül elmentésre.
Ebben a menüben a kép színadatait lehet megváltoztatni (kivéve a
piros, kék, zöld és sárga színadatokat) fekete-fehérre.
FUN
1. Válassza ki a (
MATRICA
Kiválaszt. (
) elemet a Fel/Le gombokkal.
).
SZÍNSZŰRŐ
FUN
MOZG.
E
KILÉPÉS
MATRICA
OK BEÁLL.
Válassza ki a kívánt
matricát a Balra/Jobbra
gombokkal, majd nyomja
meg az OK gombot.
Fn
HOZZÁAD
100-0016
074
OK MENT
◀ ▶
◀ ▶
OK MENT
MOZG.
E
KILÉPÉS
E
VISSZA
OK BEÁLL.
2. Nyomja meg az OK gombot és kép egy új fájlnév alatt kerül elmentésre.
Válassza ki a
matrica helyét
a Fel/Le/
Balra/Jobbra
gombokkal.
◀ ▶
MOZG.
◀ ▶
MOZG.
Az Fn gomb segítségével további
matricákat adhat hozzá.
(Max. 2 matricát)
A kép tárolásához nyomja meg az
OK gombot.
Fn
HOZZÁAD
E (Hatás) gomb: FUN
Színmaszk
Ezzel a funkcióval kijelölhet egy részt, amit ki szeretne emelni. A kép többi része fekete-fehér lesz.
SZÍN MASZK
Nyomja meg az OK gombot,
hogy beállítsa a rész méretét és
helyét.
Válassza ki a (
) elemet. A
kijelölésre használható jel jelenik
meg.
E
VISSZA
E
KILÉPÉS
OK BEÁLL.
OK BEÁLL.
◀ ▶
MOZG.
T/W MÉRET
W/T gomb: A rész méretének megváltoztatása
100-0020
◀ ▶
OK BEÁLL.
◀ ▶
<A végső kép>
Nyomja meg az OK gombot és a
színmaszk kép egy új fájlnév alatt
kerül elmentésre.
A
Az E gomb megnyomásával be
tudja állítani a rész méretét és
helyét.
Nyomja meg az
OK gombot.
E
VISSZA
MOZG.
T/W MÉRET
Fel/Le/Balra/Jobbra gomb: A hely
megváltoztatása
OK MENT
OK BEÁLL.
◀ ▶
MOZG.
◀ ▶
FUN
◀ ▶
MOZG.
T/W MÉRET
075
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzőn
A Lejátszás mód funkciói az LCD kijelző segítségével változtathatók meg.
Lejátszás módban nyomja meg a MENU gombot, hogy az LCD
kijelzőn megjelenjen a menü. A Lejátszás módban beállítható
menük az alábbiak. A lejátszás menü beállítása után a Lejátszás
mód gombjával vagy a Rekeszzár gombjával fényképezhet.
Menü
Fõmenü
INDIT
KÉPEK
DIAVETÍTÉS
(
)
HATÁS
IDŐKÖZ
HANG
HANGMEMO
VÉDELEM
TÖRLÉS
LEJÁTSZÁS
(
)
DPOF
MÁSOL
KÁRTY.
076
Almenü
LEJÁTSZÁS / ISM.
LEJÁTSZ.
MINDEN KÉP
DÁTUM
Almenü
Oldal
–
77. old.
–
ÚJ VÁLASZTÁS/
VÁLASZTÁS1/
KIVÁLASZTÁS
VÁLASZTÁS2/
VÁLASZTÁS3
KLASSZIKUS
KI
EREDETI
EMLÉK
RITMIKUS
ÖRÖM
1, 3, 5, 10 MP
–
KI / PANORÁMA/
ELSŐ MOSOLY/
–
EMLÉKEZÉS/
ÉNZENÉM
KI
–
BE
–
KIVÁLASZTÁS
OLD/ZÁR
MINDEN KÉP
KIVÁLASZTÁS
–
MINDEN KÉP
NEM/IGEN
KIVÁLASZTÁS/
SZABVÁNY
MINDEN KÉP/
TÖRLES
INDEX
NEM/IGEN
KIVÁLASZTÁS/
MÉRET
MINDEN KÉP/
TÖRLES
NEM
–
IGEN
–
Ez a menü akkor áll rendelkezésre, amikor a fényképezőgépet USB
kábellel csatlakoztatják egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz
(közvetlen kapcsolat a fényképezőgéppel, külön megvásárolható).
Menü
Fõmenü
KÉPEK
78. old.
78. old.
MÉRET
79. old.
79. old.
80. old.
80. old.
80. old.
ELRENDEZÉS
81.-83.
old.
83. old.
Almenü
Almenü
EGY KÉP
–
MINDEN KÉP
–
AUTO
–
LEV. LAP
–
KÁRTYA
–
4X6
–
L
–
2L
–
Letter
–
A4
–
A3
–
AUTO
–
TELJES
–
1
–
2
–
4
–
8
–
9
–
16
–
INDEX
–
Oldal
94. old.
95. old.
A lejátszási funkció beállítása az
LCD kijelzőn
Menü
Fõmenü
TÍPUS
MINŐSÉG
DÁTUM
FÁJLNÉV
ALAP.
Almenü
Almenü
AUTO
-
SIMA
-
FOTÓ
-
GYORSFOTÓ
-
AUTO
-
VÁZLAT
-
NORMÁL
-
FINOM
-
AUTO
-
KI
-
BE
-
AUTO
-
KI
-
BE
-
NEM
-
IGEN
-
A menük elõzetes értesítés nélkül változhatnak.
Oldal
Diavetítés indítása (
)
A képek folyamatosan, előre beállított időközönként jelennek meg.
A diavetítés akkor is megtekinthető, ha a fényképezőgépet külső
monitorhoz csatlakoztatják.
1. Nyomja meg a Lejátszás mód gombot, majd pedig a MENU gombot.
2. Nyomja meg a Balra/Jobbra gombot, majd válassza a [DIAVETÍTÉS]
menüt.
Indítsa el a diavetítést
A diavetítés csak a [INDIT] menüből indítható.
95. old.
1. A Fel/Le gombokkal válassza ki a
[INDIT] menüt, majd nyomja meg a
DIAVETÍTÉS
LEJÁTSZÁS
INDIT
Jobbra gombot.
ISM.LEJÁTSZ.
KÉPEK
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
HATÁS
gombokkal.
IDŐKÖZ
HANG
[LEJÁTSZÁS]: A diavetítés egyetlen
ciklus után leáll.
OK BEÁLL.
VISSZA
[ISM.LEJÁTSZ.]: A diavetítés addig
ismétlődik, amíg leállítják.
3. Nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a diavetítést.
– A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg lejátszás közben ismét
a Lejátszás & Szünet (
) gombot.
) gombot, hogy
– Nyomja meg ismét a Lejátszás & Szünet (
újraindítsa a diavetítést.
– A diavetítés lejátszásának leállításához nyomja meg a Lejátszás &
Szünet (
) gombot, majd pedig az OK/MENU gombot.
077
Diavetítés indítása (
)
Képek kiválasztása
Állítsa be a diavetítés hatásait
Kiválaszthat képeket megtekintésre.
Egyedi hatásokat csatolhat a diavetítéshez.
1. A Fel/Le gombokkal válassza ki a
DIAVETÍTÉS
[KÉPEK] menüt, majd nyomja meg a
INDIT
Jobbra gombot.
KÉPEK
MINDEN KÉP
HATÁS
DÁTUM▶
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
IDŐKÖZ
KIVÁLASZTÁS▶
gombokkal.
HANG
[MINDEN KÉP]: A memóriába mentett
OK BEÁLL.
VISSZA
valamennyi kép
lejátszásra kerül.
[DÁTUM]:
Egy bizonyos időben rögzített képek kerülnek
lejátszásra.
[KIVÁLASZTÁS]: Csak a kiválasztott képek lejátszása.
Ha megnyomja a Jobbra gombot, kiválaszthatja a
képeket, amelyeket le szeretne játszani.
A kiválasztott kép elmenthető mint [VÁLASZTÁS1],
[VÁLASZTÁS2] és [VÁLASZTÁS3]. Ha a kiválasztott
képet az [ÚJ VÁLASZTÁS] utasítással menti el, az
mint [VÁLASZTÁS1] kerül elmentésre. De ha egy új
kép ismét az [ÚJ VÁLASZTÁS] alkalmazásával kerül
elmentésre, a korábbi, amely mint [VÁLASZTÁS1] volt
elmentve, automatikusan mint [VÁLASZTÁS2] kerül
elmentésre. Módosíthatja vagy törölheti a képeket,
amelyek mint [VÁLASZTÁS1], [VÁLASZTÁS2] és
[VÁLASZTÁS3] kerültek elmentésre.
3. Nyomja meg az OK gombot, hogy elmentse a beállításokat.
078
1. Válassza ki a [HATÁS] almenüt a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg a Jobbra DIAVETÍTÉS
gombot.
INDIT
KÉPEK
2. Válassza ki a kívánt hatástípust a
HATÁS
Fel/Le gombok segítségével.
IDŐKÖZ
HANG
3. Nyomja meg az OK gombot, hogy
jóváhagyja a beállításokat.
VISSZA
– A hatás kiválasztásakor a háttérzene
megváltozik a hatás alapértelmezett beállítására.
Hatás
KI
EREDETI
KLASSZIKUS
EMLÉK
RITMIKUS
ÖRÖM
OK BEÁLL.
Leírás
[KI], [EREDETI]
Nincs háttérzene.
[KLASSZIKUS]
A háttérzene beállítása: [EMLÉKEZÉS].
[EMLÉK]
A háttérzene beállítása: [EMLÉKEZÉS].
[RITMIKUS]
[ÖRÖM]
A háttérzene beállítása: [ELSŐ MOSOLY].
A háttérzene beállítása: [PANORÁMA].
Az egyes hatások háttérzenéjét meg lehet változtatni.
Diavetítés indítása (
)
A lejátszási időköz beállítása
Háttérzene beállítása
A diavetítés lejátszási időközének beállítása.
A diavetítés háttérzenéjének beállítása.
1. Válassza ki az [IDŐKÖZ] almenüt a
Fel/Le gombokkal, majd nyomja meg a
Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt időközt a Fel/Le
gombok segítségével.
3. Nyomja meg az OK gombot, hogy
elmentse a beállításokat.
DIAVETÍTÉS
INDIT
KÉPEK
HATÁS
IDŐKÖZ
HANG
VISSZA
1 MP
3 MP
5 MP
10 MP
OK BEÁLL.
A betöltés idõtartama a kép méretétõl és minõségétõl függ.
Diavetítés közben a videóklipek első képkerete jelenik meg.
Diavetítés közben a hangfelvételeket nem játssza le a
készülék.
Az [IDŐKÖZ] opció akkor elérhető, ha a diavetítés hatása
[KI], [EREDETI] vagy [KLASSZIKUS]. Ha a diavetítés hatása
[EMLÉKEK], [RITMIKUS] vagy [ÖRÖM] módra van beállítva, akkor
nem elérhető.
1. Válassza ki a [HANG] almenüt a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg a Jobbra DIAVETÍTÉS
gombot.
INDIT
KÉPEK
KI
2. Válassza ki a kívánt Hangot a Fel/Le
HATÁS
PANORÁMA
gombok segítségével.
IDŐKÖZ
ELSŐ MOSOLY
HANG
EMLÉKEZÉS
3. Nyomja meg az OK gombot, hogy
ÉNZENÉM
elmentse a beállításokat.
OK BEÁLL.
VISSZA
[KI]: Nem játsza le a háttérzenét.
[PANORÁMA], [ELSŐ MOSOLY], [EMLÉKEZÉS], [ÉNZENÉM]:
Lejátssza a kiválasztott zenét.
079
Lejátszás (
)
Hangmemo
A hangmemót egy tárolt állóképhez rendelheti hozzá.
100-0016
100-0016
LEJÁTSZÁS
KI
HANGMEMO
BE
VÉDELEM
TÖRLÉS
DPOF
MÁSOL KÁRTY.
00:00:00
VISSZA
OK BEÁLL.
<Hangmemo menü>
00:00:06
SH INDÍT
SH STOP
<Felvételre felkészülve>
<Hangfelvétel folyamatban>
– Nyomja meg a Rekeszzár gombot a hang képhez történő
hozzáadásához. A felvétel 10 másodperc hosszúságú lehet.
– Nyomja meg ismét a Rekeszzár gombot a rögzítés leállításához.
Képek védelme
Ez bizonyos képek akaratlan törlés elleni
védelmére (lezárására) szolgál. A levédett
képek védelmének megszüntetésére
(Oldás) is használható.
1. Válassza ki a [VÉDELEM] menüt a
Fel/Le gombok segítségével. Ezután
nyomja meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK
gombot.
[KIVÁLASZTÁS]: A levédendő/védelem
megszüntetésére
választható képek
kiválasztási ablaka
jelenik meg.
080
Képek törlése
LEJÁTSZÁS
HANGMEMO
VÉDELEM
TÖRLÉS
DPOF
MÁSOL KÁRTY.
KIVÁLASZTÁS
MINDEN KÉP
OK BEÁLL.
VISSZA
100-0020
T/W OLD
– Fel/Le/Balra/Jobbra: Egy kép
100-0016
kiválasztása.
– Zoom W/T gomb: A kép levédése/
védelmének
megszüntetése.
– OK gomb: A változtatásokat elmenti
és a menü eltűnik.
[MINDEN KÉP]: Az összes
elmentett kép
levédése/védelmének
megszüntetése.
MINDET VÉDI?
– Ha levéd egy bizonyos képet, az LCD
OLD
kijelzőn a védelem ikon jelenik meg.
ZÁR
(A védelem nélküli képeknél nem
jelenik meg az ikon)
OK JÓVÁHAGYÁS
– Ha valamely kép Zár módban van,
védett a törlés funkció vagy a [Törlés] funkciók ellen, azonban NEM
védett a [Formázás] funkció ellen.
1
2
3
4
5
6
OK
BEÁLL.
Ezzel a memóriakártyán tárolt képeket törölhet.
1. Válassza ki a [TÖRLÉS] menüt a Fel/Le
gombok segítségével. Ezután nyomja
LEJÁTSZÁS
meg a Jobbra gombot.
HANGMEMO
VÉDELEM
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
TÖRLÉS
gombokkal, majd nyomja meg az OK
DPOF
MÁSOL KÁRTY.
gombot.
[KIVÁLASZTÁS]: A törlendő kép
VISSZA
kiválasztási ablaka
jelenik meg.
– Fel/Le/Balra/Jobbra: Egy kép kiválasztása.
– Zoom T gomb: Törlendő kép kiválasztása. (V jelzés)
KIVÁLASZTÁS
MINDEN KÉP
OK BEÁLL.
Lejátszás (
)
– OK gomb: Nyomja meg az
100-0020
OK gombot, hogy
megjelenjen a nyugtázási
1
2
3
üzenet. Válassza az
[IGEN] menüt, majd
4
5
6
nyomja meg az OK
gombot, hogy törölje a
OK TÖRÖL
T KIVÁLASZT
kijelölt képeket.
[MINDEN KÉP]: Nyugtázási ablak jelenik
meg. Válassza az [IGEN]
MINDET TÖRLI?
menüt, majd nyomja
NEM
meg az OK gombot,
IGEN
hogy törölje az összes
védelem nélküli képet.
Ha nem léteznek védett
OK JÓVÁHAGYÁS
képek, az összes kép
törlődik, majd a kijelzőn a [NINCS KÉP!] üzenet jelenik
meg.
DPOF
A DPOF (Digital Print Order Format – Digitális nyomatrendelési
formátum) a memóriakártya MISC mappájában nyomtatási információk
elmentését teszi lehetővé. Válassza ki a nyomtatni kívánt képeket,
valamint a példányszámot.
Ha a kijelzőn megjelenítet kép rendelkezik DPOF adatokkal, az LCD
kijelzőn megjelenik a DPOF ikon. A képek DPOF nyomtatókkal, de
egyre több fotólaboratóriumban is kinyomtathatók.
Ez a funkció nem használható videóklipekkel és hangfelvételekkel.
Ha a széles látószögű képet széles látószögű nyomtatási képként
nyomtatják ki, megtörténhet, hogy a kép bal- és jobboldali részének
8%-a lemarad a nyomtatott képről. A kép kinyomtatása előtt győződjön
meg arról, hogy a nyomtató támogatja a széles látószögű nyomtatást.
Ha a képet fotós laboratóriumban nyomtatják ki, kérje, hogy a
képet széles látószögű képként nyomtassák ki. (Bizonyos fotós
laboratóriumok nem rendelkeznek olyan felszereléssel, ami széles
látószögű nyomtatást tesz lehetővé.)
3. A törlés után a kijelző lejátszás módba vált át.
A memóriakártyán tárolt összes fájl közül a védelem nélküli,
a DCIM mappában levő fájlok törlődnek. Ne feledje, hogy
az összes védelem nélküli fájl törlődik. A fontos képeit ezért
törlés előtt ajánlatos a számítógépre másolni. A kezdőképet
a fényképezőgép belső memóriája tárolja (azaz nem a
memóriakártya), ezért még akkor sem törlődik le, ha a
memóriakártyán levő összes fájlt törlik.
081
Lejátszás (
)
Szabvány
Index
Ez a funkció lehetővé teszi a nyomtatási minőség belefoglalását a tárolt
képbe.
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel/Le
gombok segítségével. Ezután nyomja
meg a Jobbra gombot.
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot,
hogy megjelenítse a [SZABVÁNY]
almenüt.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK
gombot.
[KIVÁLASZTÁS]: A nyomtatandó kép
kiválasztási ablaka
jelenik meg.
– Fel/Le/Balra/Jobbra gomb:
Válassza ki a nyomtatandó képet.
– Zoom W/T gomb: Válassza ki a
példányszámot.
KIVÁLASZTÁS
MINDEN KÉP
TÖRLES
SZABVÁNY
INDEX
MÉRET
OK BEÁLL.
VISSZA
100-0020
1
2
4
W
◀
3
5
0 KÉPEK
6
▶
T
OK BEÁLL.
[MINDEN KÉP]: Állítsa be az összes
kép számára a
példányszámot, kivéve
0 KÉPEK
▶ T
W ◀
a videóklipeknek és
hangfelvételeknek.
– Zoom W/T gomb: Válassza ki a
OK BEÁLL.
példányszámot.
[TÖRLÉS]: A nyomtatás beállításának megszakítása.
4. Nyomja meg az OK gombot, hogy jóváhagyja a beállításokat. Ha valamely
kép DPOF beállítások hordozója, a kijelzõn megjelenik a DPOF ( ) ikon.
082
A képek (kivéve a videóklipeket és hangfelvételeket) index típusként
kerülnek nyomtatásra.
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel/Le
gombok segítségével. Ezután nyomja
meg a Jobbra gombot.
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot,
hogy megjelenítse az [INDEX] almenüt.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
gombokkal.
SZABVÁNY
INDEX
MÉRET
VISSZA
NEM
IGEN
OK BEÁLL.
Ha a [NEM] lehetőséget választja: Az indexnyomtatási beállítás
visszavonása.
Ha az [IGEN] lehetőséget választja: A kép indexformátumban kerül
nyomtatásra.
4. Nyomja meg az OK gombot, hogy jóváhagyja a beállításokat.
Lejátszás (
)
Nyomtatási méret
A memóriakártyán tárolt képekhez meghatározhatja a nyomtatási méretet. A
[MÉRET] menü csak a DPOF 1.1 kompatibilis nyomtatókkal használható.
1. Válassza ki a [DPOF] menüt a Fel/Le
gombok segítségével. Ezután nyomja
meg a Jobbra gombot.
KIVÁLASZTÁS
SZABVÁNY
MINDEN KÉP
INDEX
2. Nyomja meg ismét a Jobbra gombot,
TÖRLES
MÉRET
hogy megjelenítse a [MÉRET] almenüt.
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK
OK BEÁLL.
VISSZA
gombot.
[KIVÁLASZTÁS]: A nyomtatási
100-0020
beállítások
módosításához egy
1
2
3
képkiválasztási ablak
jelenik meg.
4
5
6
– Fel/Le/Balra/Jobbra gomb: Egy kép
kiválasztása.
TÖRLES
▶ T
W ◀
OK BEÁLL.
– Zoom W/T gomb: Az nyomtatási
méret módosítása.
– OK gomb: A változtatásokat elmenti
és a menü eltűnik.
[MINDEN KÉP]: Az összes elmentett kép
TÖRLES
▶ T
W ◀
nyomtatási méretének
megváltoztatása.
– Zoom W/T gomb: Válasszon egy
OK BEÁLL.
nyomtatási
méretet.
– OK gomb: Erősítse meg a módosított beállítást.
[TÖRLÉS]: Az összes nyomtatási beállítás visszavonása.
DPOF [MÉRET] másodlagos menü: Törlés, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
A nyomtató gyártója és annak típusától függõen a nyomtatás
visszavonásához a nyomtató valamivel több idõt igényel.
Kártyára másolás
Ez a funkció lehetővé teszi a képfájlok, videóklipek és hangfelvételek
átmásolását memóriakártyára.
1. Válassza ki a [MÁSOL KÁRTY.] menüt a
Fel/Le gombokkal. Ezután nyomja meg LEJÁTSZÁS
HANGMEMO
a Jobbra gombot.
VÉDELEM
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
TÖRLÉS
gombokkal, majd nyomja meg az OK
DPOF
MÁSOL KÁRTY.
gombot.
– [NEM]: A másolás visszavonása.
OK BEÁLL.
VISSZA
– [IGEN]:A belső memóriában tárolt
összes képet, videóklipet és hangfelvételt átmásolja a
memóriakártyára, miután megjelenik a [FELDOLGOZÁS
FOLYIK!] üzenet. A másolás befejezése után a képernyő
lejátszás módba vált át.
NEM
IGEN
083
Lejátszás (
)
Ha ezt a menüt választja, de nem helyez be
memóriakártyát, a [NINCS KÁRTYA!] üzenet jelenik meg.
Ha a memóriakártyán nincs elegendő tárhely a belső
memóriában (190 MB) elmentett képek átmásolására, a
[MÁSOL KÁRTY.] parancs csak néhány képet másol át és
a kijelzőn a [MEMÓRIA MEGTELT!] üzenet jelenik meg.
Ezután a rendszer visszatér Lejátszás módba. Mielőtt a
memóriakártyát behelyezné a fényképezőgépbe, törölje a
nem kívánt fájlokat, hogy tárhelyet szabadítson fel.
Ha a belsõ memóriában tárolt képeket próbál áthelyezni
a kártyára a [MÁSOL KÁRTY.] paranccsal, egy következõ
fájlnév sorozat jön létre, elkerülve a kártyán levõ fájlnevek
megkettõzését.
– Ha a [Fájl] beállító menüből a [ALAP.] parancsot
választja: Az átmásolt fájlneveket az utolsó tárolt fájl
neve után következő számsorból képződnek.
– Ha a [FÁJL] beállító menüből a [SOROZAT] parancsot
választja: Az átmásolt fájlnevek az utolsó rögzített kép
fájlneve után következő számsorból képződnek. A
[MÁSOL KÁRTY.] befejezése után a legutóbb átmásolt
mappa utolsó tárolt képe megjelenik az LCD kijelzőn.
Hang menü
Ebben a módban a hang beállításokat lehet elvégezni. A beállítás menüt
minden fényképezőgép módban használhatja, kivéve a Hangfelvétel módot.
A
Mód
jellel jelölt elemek a gyári beállítások.
Menü
Almenü
HANGERŐ
Oldal
HALK
KÖZEPES
ERŐS
KI
KEZ.HANG
1. HANG
2. HANG
3. HANG
KI
ZÁRHANG
1. HANG
2. HANG
3. HANG
(HANG)
KI
HANGJEL
1. HANG
2. HANG
3. HANG
AF HANG
ÖNARCKÉP
084
Használható mód
KI
KI
BE
KI
BE
85. old.
Hang (
)
Hangerő
Itt választható ki a hangerő, a kezdőhang,
a rekeszzár hangja, a hangjel és az AF
hang.
– A [HANGERŐ] almenü: [KI], [HALK],
[KÖZEPES], [ERŐS]
Hangjel
HANG
HANGERŐ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
ÖNARCKÉP
VISSZA
KI
HALK
KÖZEPES
ERŐS
– A [HANGJEL] almenü: [KI], [1., 2., 3.
HANG]
OK BEÁLL.
Kezdõhang
Az a hang választható ki, amely a
fényképezőgép bekapcsolásakor
aktiválódik.
– Kezdőhang: [KI], [1. HANG], [2. HANG],
[3. HANG]
– Ha a kezdőképet [KI] értékre állították, a
kezdőhang nem aktiválódik, még akkor
sem, ha ezt bekapcsoltra állították.
– A rekeszzár hangja: [KI], [1. HANG],
[2. HANG], [3. HANG]
HANG
HANGERŐ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
ÖNARCKÉP
VISSZA
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
OK BEÁLL.
AF hang
HANG
HANGERŐ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
ÖNARCKÉP
VISSZA
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
Ha bekapcsolja az AF hangot, akkor az AF
hang fog működni, amikor a Zár gombot
félig lenyomja, így tudni fog a kamera
működési állapotáról.
– Az [AF HANG] almenü: [KI], [BE]
OK BEÁLL
HANG
HANGERŐ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
ÖNARCKÉP
VISSZA
KI
BE
OK BEÁLL.
Önarckép
A rekeszzár hangja
A rekeszzár hangjának beállítására
használható.
Ha bekapcsolja a hangot, akkor többféle
hang működik a kamera bekapcsolásakor,
amikor megnyomja a MENU/OK gombot,
így tudni fog a kamera működési
állapotáról.
Ez a funkció automatikusan érzékeli
az arc helyét és optimalizálja a kamera
beállításait a jó önarckép készítésére.
HANG
HANGERŐ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
ÖNARCKÉP
VISSZA
KI
1. HANG
2. HANG
3. HANG
– Ez a funkció a [KI] és [BE] gombokkal
állítható be.
HANG
HANGERŐ
KEZ.HANG
ZÁRHANG
HANGJEL
AF HANG
ÖNARCKÉP
VISSZA
KI
BE
OK BEÁLL.
OK BEÁLL
085
Beállítás menü
Ebben a módban az alapbeállításokat lehet elvégezni. A beállítás
menüt minden fényképezőgép módban használhatja, kivéve a
Hangfelvétel módot.
A
Menü
Főmenü
LANGUAGE
086
Főmenü
Almenü
Almenü
한국어
ESPAÑOL
OKHOTSK
WELLINGTON,
AUCKLAND
SAMOA, MIDWAY
DANSK
Oldal
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
SVENSKA
BAHASA
DUTCH
SUOMI
POLSKI
Magyar
–
–
DÁTUM&IDŐ
Oldal
GUAM, SYDNEY
jellel jelölt elemek a gyári beállítások.
ENGLISH
DEUTSCH
BEÁLLÍTÁS 1
Menü
VILÁG
IDŐ
HONOLULU,
HAWAII
ALASZKA
LA, SAN
FRANCISCO
DENVER, PHOENIX
87. old
CHICAGO, DALLAS NEW YORK, MIAMI
87. old.
NEWFOUNDLAND
BUENOS AIRES
KÖZÉP-ATLANTI
BEÁLLÍTÁS 1
ZÖLDFOKI
SZIGETEK
KEZDŐKÉP
ÉÉ/HH/NN
KI
LCD
NN/HH/ÉÉ
HH/NN/ÉÉ
ÁTTEKINTÉS
LONDON RÓMA, PÁRIZS, BERLIN
ATHÉN,
MOSZKVA
HELSINKI
TEHERÁN
ABU DHABI
DÁTUM&IDŐ
87. old.
KABUL
TASHKENT
MUMBAI,
VILÁG IDŐ
KATHMANDU
ÚJ-DELHI
ALMATY
YANGON
BANKOK,
PEKING, HONG-KONG
JAKARTA
SZÖUL,
DARWIN, ADELAIDE
TOKIÓ
CARACAS, LA PAZ
BEÁLLÍTÁS 2
KI
–
LOGO
FELHASZN.KÉP
–
AUTO
SÖTÉT
NORMÁL
FÉNYES
KI
0.5, 1, 3 MP
88. old
LCD MENTÉS
KI
BE
FORMÁZÁS
NEM
IGEN
89. old
ALAPHELY.
BEÁLL.
NEM
IGEN
89. old
FÁJL
ALAP.
SOROZAT
90. old
KI
DÁTUM
FELIRATOZÁS
91. old
DÁTUM&IDŐ
–
KIKAPCSOLÁS
1, 3, 5, 10 PERC
–
91. old
VIDEO KI
NTSC
PAL
92. old
AF LÁMPA
KI
BE
93. old
A menük elõzetes értesítés nélkül változhatnak.
Beállítás menü 1 ( )
Nyelv
A dátum/óra/dátumtípus beállítása
Az LCD kijelző nyelvét több nyelv közül választhatja ki. A nyelv beállítás
még akkor is megmarad, ha az akkumulátort kiveszik, és ismét
behelyezik.
Beállíthatja a rögzített képeken megjelenő
dátum és az óra, valamint a dátum
formátumának beállítására használható.
A [VILÁG IDŐ] külföldi országokban került
beállításra, a cél dátuma és ideje jelenik
meg az LCD monitoron.
– A Language almenü:
angol, koreai, francia, német,
spanyol, olasz, egyszerűsített kínai,
hagyományos kínai, japán, orosz,
portugál, holland, dán, svéd, finn,
thaiföldi, bahasa (malaysiai/indonéz),
arab, cseh, lengyel, magyar és török.
BEÁLLÍTÁS 1
Language
DÁTUM&IDŐ
KEZDŐKÉP
LCD
ÁTTEKINTÉS
LCD MENTÉS
VISSZA
ไทย
BAHASA
Čeština
POLSKI
Magyar
OK BEÁLL.
– Dátumtípus: [ÉÉ/HH/NN], [KI],
[NN/HH/ÉÉ], [HH/NN/ÉÉ]
BEÁLLÍTÁS 1
Language
DÁTUM&IDŐ
KEZDŐKÉP
LCD
ÁTTEKINTÉS
LCD MENTÉS
VISSZA
LONDON
2008 / 03 / 01
13:00
ÉÉ/HH/NN
OK BEÁLL.
– VILÁG IDŐ
Beállítható városok:
London, Zöld-Foki Szigetek, MidVILÁG IDŐ
Atlantic, Buenos Aires, Új-Fundland,
Caracas, La Paz, New York, Miami,
Chicago, Dallas, Denver, Phoenix,
LA, San Francisco, Alaszka, Honolulu,
Hawaii, Samoa, Midway, Wellington,
SZÖUL
[GMT +09:00] 2008 / 03 / 01 13:00 PM
Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney,
NYÁRI IDŐ.
OK BEÁLL.
Darwin, Adelaide, Szöul, Tokió, Peking,
Hong Kong, Bankok, Djakarta, Yangon, Almaty, Katmandu, Mumbai, ÚjDelhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teherán, Moszkva, Athén, Helsinki,
Róma, Párizs, Berlin
– [NYÁRI IDÕ.] (Nyári időszámítás): Nyomja meg a FEL gombot a [NYÁRI
IDÕ.] beállítására. ( ) ikon jelenik
meg a város neve előtt.
087
Beállítás menü 1 ( )
Kezdőkép
Áttekintés
Kiválasztható az a kép, amely közvetlenül a fényképezőgép
bekapcsolása után jelenik meg az LCD kijelzőn.
Ha a kép elkészítése előtt bekapcsolja az Áttekintés lehetőséget, az
elkészített képet az LCD kijelzőn az [ÁTTEKINTÉS] menüben beállított
ideig tekintheti meg. Az Áttekintés csak állóképekkel használható.
– Almenük: [KI], [LOGO],
[FELHASZN.KÉP]
BEÁLLÍTÁS 1
Language
– Kezdőképként egy elmentett képet
DÁTUM&IDŐ
is használhat, ha lejátszás módban
KEZDŐKÉP
OFF
LCD
az [ÁTMÉRETEZÉS] menüből a
ÁTTEKINTÉS
[KEZDŐKÉP] menüt választja.
LCD MENTÉS
– A kezdõkép nem törölhetõ a [TÖRLÉS]
OK BEÁLL.
VISSZA
vagy [FORMÁZÁS] menükbõl.
– A felhasználói képet az [ALAPHELY. BEÁLL.] menüben lehet törölni.
BEÁLLÍTÁS 1
Language
DÁTUM&IDŐ
KEZDŐKÉP
LCD
ÁTTEKINTÉS
LCD MENTÉS
VISSZA
KI
0,5 MP
1 MP
3 MP
OK BEÁLL.
Ha az [LCD MENTÉS] funkciót BE értékre állítja és a fényképezőgépet
nem működteti meghatározott ideig, az LCD kijelző automatikusan
kikapcsol.
Az LCD világosság állítható.
BEÁLLÍTÁS 1
Language
DÁTUM&IDŐ
KEZDŐKÉP
LCD
ÁTTEKINTÉS
LCD MENTÉS
VISSZA
088
Az áttekintés funkció nem
aktiválható.
[0,5, 1, 3 MP] : A rögzített kép rövid ideig
megjelenik a kiválasztott
időn belül.
Az LCD képernyő kímélése
LCD világosság
– Almenük: [AUTO], [SÖTÉT],
[NORMÁL], [FÉNYES]
– Almenük
[KI]:
AUTO
SÖTÉT
NORMÁL
FÉNYES
OK BEÁLL.
– Almenük
[KI]:
Az LCD kijelző nem
kapcsolódik ki.
[BE]:
Ha a fényképezőgépet nem
működteti meghatározott
ideig (kb. 30 másodpercig),
a készülék automatikusan
készenléti állapotba megy át
(a fényképezőgép állapotjelző
lámpája: villog).
BEÁLLÍTÁS 1
Language
DÁTUM&IDŐ
KEZDŐKÉP
LCD
ÁTTEKINTÉS
LCD MENTÉS
VISSZA
KI
BE
OK BEÁLL.
Beállítás menü 2 ( )
Memória formázása
Ha a [FORMÁZÁS] parancsot végrehajtja a memórián, akkor az
összes kép-, videóklip-, multimédia-, útmutatófájl, de még a védett
fájlok is törlésre kerülnek. Ezért a fontos fájlokat a memória formázása
előtt töltse le a számítógépre.
– Almenük
[NEM]: A memória nem formázódik.
[IGEN]: A kiválasztott tétetlek
ellenőrzéséhez használt ablak.
BEÁLLÍTÁS 2
FORMÁZÁS
ALAPHELY. BEÁLL.
FÁJL
FELIRATOZÁS
KIKAPCSOLÁS
VIDEO KI
VISSZA
Ha az [IGEN] menüt választja ki, egy
új ablak fog megjelenni, amelyben
megerősítheti a kiválasztott tételeket.
NEM
IGEN
OK BEÁLL.
A memória formázása a memóriában
levő összes fájl (képek, MP3, PMP,
Szöveg és World Tour Guide fájlok)
törlését jelenti.
FORMÁTUM?
– A [FELDOLGOZÁS FOLYIK!] üzenet jelenik meg és a memória
formázásra kerül. Ha a FORMÁZÁS műveletet Lejátszás
üzemmódban végzi a [NINCS KÉP!] üzenet jelenik meg.
A [FORMÁZÁS] funkciót a következő típusú memóriakártyákra
kötelezően végre kell hajtani.
– Új memóriakártya vagy formázatlan memóriakártya
– Olyan memóriakártya, amely a fényképezőgép számára
felismerhetetlen fájlokat tartalmaz vagy amelyet más fényképezőgéppel
használtak.
– A memóriakártyát mindig a fényképezőgépben formázza. Ha olyan
memóriakártyát helyez a készülékbe, amelyet más fényképezõgéppel,
kártyaolvasóval vagy számítógéppel formáztak, a kijelzõn a
[KÁRTYAHIBA!] üzenet jelenik meg.
Inicializálás
Valamennyi menü és funkció beállítás visszatér az eredeti értékre.
A [Dátum&Idő], a [Language] és a [Video ki] értékek azonban nem
fognak módosulni.
NEM
IGEN
[KÖNYVTÁR MEGTARTÁSA]:
A könyvtárak nem kerülnek törlésre
még akkor sem, ha a memóriát
megformázza.
[KÖNYVTÁR TÖRLÉSE]:
Az összes könyvtárat és fájlt töröltük.
A memória formázása a memóriában
levő összes fájl (képek, MP3, PMP,
Szöveg és World Tour Guide fájlok)
törlését jelenti.
FORMÁTUM?
KÖNYVTÁR MEGTARTÁSA
– Almenük
[NEM]: A beállításokat nem állítja
vissza alapértelmezett értékre.
[IGEN]: A törlés megerősítését
szolgáló ablak jelenik meg.
Válassza ki az [IGEN] menüt,
és minden beállítás visszaáll
alapértelmezett módba.
BEÁLLÍTÁS 2
FORMÁZÁS
ALAPHELY. BEÁLL.
FÁJL
FELIRATOZÁS
KIKAPCSOLÁS
VIDEO KI
VISSZA
NEM
IGEN
OK BEÁLL.
KÖNYVTÁR TÖRLÉSE
089
Beállítás menü 2 ( )
Fájlnév
Ezen funkció által a felhasználó kiválaszthatja a fájl formátumát.
BEÁLLÍTÁS 2
FORMÁZÁS
ALAPHELY. BEÁLL.
FÁJL
FELIRATOZÁS
KIKAPCSOLÁS
VIDEO KI
VISSZA
Fájlnév
[ALAP.]
[SOROZAT]
090
ALAP.
SOROZAT
OK BEÁLL.
Leírás
Az alapbeállítás funkció használata után a következő fájlnév
0001 lesz, még formázás, az összes fájl törlése vagy új
memóriakártya behelyezése után is.
Az új fájlok az előző sorozat számai alapján kapják nevüket,
még akkor is, ha új memóriakártyát helyeztek be vagy ez
formázás után, illetve az összes kép törlése után következik be.
Az első tárolt mappanév 100SSCAM, míg az első fájlnév
SDC10001.
A fájlnevek sorrendben haladnak: SDC10001 SDC10002 ~ SDC19999.
A fényképezőgép 100 és 999 közötti mappaszámot rendel,
a következőképpen: 100SSCAM 101SSCAM ~ 999SSCAM.
Az egy mappában lévõ fájlok maximális száma 9999.
A memóriakártyán levő fájlok a DCF (Design rule for Camera
File systems – Fényképezőgép fájlrendszerek kialakítási
szabályai) formátumnak felelnek meg. Ha megváltoztatja
a képfájl nevét, megtörténhet, hogy a képet nem lehet
megjeleníteni.
Beállítás menü 2 ( )
A felvétel dátumának megjelenítése a képen
Automatikus kikapcsolás
Lehetőség van arra, hogy az állóképeken feltüntesse a DÁTUMOT/
ÓRÁT.
Ez a funkció kikapcsolja a fényképezőgépet a beállított idő eltelte után,
megkímélve az elemeket a fölösleges használattól.
– Almenük
[KI]:
A DÁTUM & ÓRA nem
jelenik meg a képfájlban.
BEÁLLÍTÁS 2
FORMÁZÁS
[DÁTUM]:
Csak a DÁTUM jelenik
ALAPHELY. BEÁLL.
meg a képfájlban.
FÁJL
[DÁTUM&IDŐ]: A DÁTUM és IDŐ
KI
FELIRATOZÁS
DÁTUM
KIKAPCSOLÁS
megjelenik a képfájlban.
DÁTUM&IDŐ
VIDEO KI
A dátum és idő az állókép jobb alsó
OK BEÁLL.
VISSZA
sarkában jelenik meg.
A feliratozás funkció csak állóképekkel használható, kivéve a képkeret
hatással készített képeket.
Bizonyos nyomtatómárkák és a nyomtatási módok mellett megtörténhet,
hogy a képre nyomtatott dátum nem lesz helyes.
– Almenük
[1, 3, 5, 10 PERC]: Ha a fényképezőgépet
meghatározott ideig
BEÁLLÍTÁS 2
FORMÁZÁS
nem használják,
ALAPHELY. BEÁLL.
a készülék
1 PERC
FÁJL
3 PERC
FELIRATOZÁS
automatikusan
5 PERC
KIKAPCSOLÁS
kikapcsol.
10 PERC
VIDEO KI
– Az energiamegtakarítási beállítás az
OK BEÁLL.
VISSZA
elem lecserélése esetén is megmarad.
– Ne feledje, hogy az automatikus kikapcsolás funkció nem működik, PC/
Nyomtató módban, diavetítés közben, hangfelvétel lejátszása közben,
videóklip lejátszása közben.
091
Beállítás menü 2 ( )
A videó kimenet típusának kiválasztása
A fényképezőgépnek Mozi módban kimenő jele NTSC vagy PAL
kódolású. A kiválasztott kimenet attól a készülék típusától függ (monitor
vagy TV készülék stb.), amelyhez a fényképezőgépet csatlakoztatták.
A PAL mód csak a BDGHI kódolást támogatja.
Sárga - videó
Fehér - hang
Külső monitor csatlakoztatása
Ha a fényképezőgépet külső kijelzőhöz
csatlakoztatja, akkor az LCD kijelzőn
lévő kép és menü megjelenik a külső
kijelzőn is.
BEÁLLÍTÁS 2
FORMÁZÁS
ALAPHELY. BEÁLL.
FÁJL
FELIRATOZÁS
KIKAPCSOLÁS
VIDEO KI
VISSZA
A videó
kimenet
típusának
kiválasztása
NTSC
PAL
092
NTSC
PAL
OK BEÁLL.
Leírás
U.S.A, Kanada, Japán, Dél-Korea, Tajvan,
Mexikó.
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína, Dánia,
Finnország, Németország, Nagy-Britannia,
Hollandia, Olaszország, Kuvait, Malaysia, ÚjZéland, Szingapúr, Spanyolország, Svédország,
Svájc, Thaiföld, Norvégia.
– Ha TV készüléket használ külsõ monitorként, a TV készülék egyik külsõ
vagy AV csatornáját kell kiválasztania.
– Digitális zaj keletkezik a külsõ monitoron, azonban ez nem működési
hiba.
– Ha a kép nincs a képernyõ közepén, a TV készülék állítógombjaival
állítsa középre.
– Ha a fényképezõgépet külsõ monitorhoz csatlakoztatja, megtörténhet,
hogy a kép bizonyos részei nem jelennek meg.
– Ha a fényképezőgépet külső monitorhoz csatlakoztatja, a menü a külső
monitoron látható, és a menük funkciói megegyeznek az LCD kijelzőn
megjelenőkével.
– Ha a fényképezőgépet külső monitorhoz csatlakoztatja, megtörténhet,
hogy a billentyűhang funkció nem működik.
Beállítás menü 2 ( )
PictBridge
Az USB kábel segítségével a fényképezőgépet egy PictBridge
technológiát támogató (külön árusított) nyomtatóhoz csatlakoztathatja,
és közvetlenül kinyomtathatja a tárolt képeket. A videóklipeket és a
hangfájlokat nem lehet kinyomtatni.
Auto fókusz lámpa
Az automatikus fókusz lámpája be-, és kikapcsolható.
– Almenük
[KI]:
Az AF lámpa nem gyullad
ki gyenge megvilágítású
környezetben.
[BE]:
Az AF lámpa kigyullad gyenge
megvilágítású környezetben.
A fényképezőgép nyomtatóhoz való csatlakoztatásának
előkészítése
BEÁLLÍTÁS 2
ALAPHELY. BEÁLL.
FÁJL
FELIRATOZÁS
KIKAPCSOLÁS
VIDEO KI
AF LÁMPA
VISSZA
KI
BE
OK BEÁLL.
1. Kapcsolja össze a fényképezőgépet és
a nyomtatót USB kábel segítségével
2. Válassza ki a [NYOMTATÓ] almenüt a
Fel/Le gombokkal, majd nyomja meg
az OK gombot.
USB KIVÁLASZT
SZÁMÍTÓGÉP
NYOMTATÓ
OK JÓVÁHAGYÁS
A fényképezőgép csatlakoztatása nyomtatóhoz
093
PictBridge
PictBridge: Képkiválasztás
Ha az [USB] menü a [Computer] menüpontra van beállítva, a
fényképezőgép nem csatlakoztatható a PictBridge kompatibilis
nyomtatóhoz az USB kábel segítségével, és a [CSATL. A
SZÁMÍTÓGÉPHEZ] üzenet jelenik meg. Ebben az esetben húzza ki a
kábelt és végezze el ismét az 1. és 2. lépést.
Egyszerű nyomtatás
Egyszerűen nyomtathat ki képeket, ha a
fényképezõgépet a nyomtatóhoz Lejátszás
módban csatlakoztatja.
– Nyomja meg a Balra/Jobbra gombot:
Egy előző/következő kép kiválasztása.
– Nyomja meg a Nyomtatás ( )
gombot: A jelenleg megjelenített
kép kinyomtatásra kerül a nyomtató
alapértelmezett beállításai szerint.
100-0016
NYOMTAT
Ön kiválaszthatja a kinyomtatni kívánt képeket.
A nyomtatandó példányszám beállítása
1. Nyomja meg a MENU gombot, és
megjelenik a PictBridge menü.
PICTBRIDGE
2. A Fel/Le gombokkal válassza ki a
EGY KEP
KÉPEK
MINDEN KÉP
MÉRET
[KÉPEK] menüt, majd nyomja meg a
ELRENDEZÉS
Jobbra gombot.
TÍPUS
MINŐSÉG
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
DÁTUM
gombokkal, majd nyomja meg az OK
OK BEÁLL.
VISSZA
gombot.
– Válassza ki az [EGY KEP] vagy a [MINDEN KÉP] opciót. Egy képernyő
jelenik meg, ahol beállíthatja a kívánt példányszámot, az alábbiak szerint.
OK MENÜ
Prev ◀ ▶ Next
SH KILÉPÉS
OK BEÁLL.
<Ha az [EGY KEP] opciót választotta>
094
SH KILÉPÉS
OK BEÁLL.
<Ha a [MINDEN KÉP] opciót választotta>
– Válassza ki a kívánt példányszámot a Fel/Le gombok segítségével.
– Ha az [EGY KEP] opciót választotta: Egy másik kép kiválasztásához
nyomja meg a Balra/Jobbra gombot. Egy másik kép kiválasztása
után adja meg az illető képre vonatkozó másolatszámot.
– A példányszám beállítása után nyomja meg az OK gombot, hogy
elmentse azt.
– Nyomja meg a Rekeszzár gombját, hogy a példányszám beállítása
nélkül térjen vissza a menübe.
4. Nyomja meg a Nyomtatás ( ) gombot, és a képek nyomtatása
kezdetét veszi.
PictBridge: Nyomtatási beállítások PictBridge: Alap
A kinyomtatott képekhez kiválaszthatja a papírméretet, nyomtatási
formátumot, papírtípust, nyomtatási minőséget, nyomtatási dátumot és
nyomtatási fájlnevet.
1. Nyomja meg a MENU gombot, és
megjelenik a PictBridge menü.
2. A Fel/Le gombokkal válassza ki a kívánt
menüt, majd nyomja meg a Jobbra
gombot.
PICTBRIDGE
KÉPEK
MÉRET
ELRENDEZÉS
TÍPUS
MINŐSÉG
DÁTUM
AUTO
LEV. LAP
KÁRTYA
4x6
L
2L
OK BEÁLL.
VISSZA
3. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.
Menü
Funkció
Almenü
A nyomtatási méret
beállítása.
AUTO, LEV.LAP, KÁRTYA,
4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Beállítja az egy lapra
nyomtatandó képek számát
AUTO, TELJES, 1, 2, 4, 8,
9, 16, INDEX
Beállítja a nyomtatópapír
minőségét.
AUTO, SIMA, FOTÓ,
GYORSFOTÓ
Beállítja a nyomtatás
minõségét
AUTO, VÁZLAT, NORMÁL,
FINOM
[DÁTUM]
Beállítja, hogy
kinyomtassa-e a dátumot.
AUTO, KI, BE
[FÁJLNÉV]
Beállítja, hogy
kinyomtassa-e a fájlnevet.
AUTO, KI, BE
[MÉRET]
[ELRENDEZÉS]
[TÍPUS]
[MINŐSÉG]
Visszaállítja a felhasználó által megváltoztatott konfigurációkat.
1. Válassza ki az [ALAP.] menüt a Fel/Le
gombok segítségével. Ezután nyomja
meg a Jobbra gombot.
2. Válassza ki a kívánt almenüt a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK
gombot.
PICTBRIDGE
ELRENDEZÉS
TÍPUS
VISSZAÁLLÍT?
MINŐSÉG
NEM
IGEN
DÁTUM
FÁJLNÉV
ALAP.
MOZG.
NEM
IGEN
NYOMTAT
Ha az [IGEN] lehetőséget választja: Minden nyomtatási és képbeállítás
visszaállítódik.
Ha a [NEM] lehetőséget választja: A beállítások nem változnak.
Az alapértelmezett nyomtatási beállítások a nyomtató márkájától
függõen változnak. A nyomtatója alapértelmezett beállításairól a
nyomtatóhoz tartozó felhasználói kézikönyvben olvashat.
Egyes menüopciókat nem minden nyomtató támogat. Annak ellenére,
hogy a nyomtató nem támogatja őket, ezek megjelennek az LCD kijelzőn,
de nem választhatóak ki.
095
MP3/PMP/SZÖVEG NÉZEGETÕ mód
Ennek a fényképezőgépnek beépített MP3, SZÖVEG NÉZEGETŐ
és Portable Media Player programja van. Fényképezhet és MP3 fájlt
hallgathat és videóklipet (film és videóklip) nézhet, amikor akar. A PMP
mód használatához, át kell alakítani a multimédia fájlt a Samsung
Converter programmal. A SZÖVEG NÉZEGETŐ módban láthatja a
szöveget az LCD kijelzőn MP3 zene hallgatása közben.
Ha a fájlbnév vagy a mappa neve több, mint 120 (beleértve olyan 1 Byte/2
Byte nyelvet, mint koreai, kínai, stb.) karakter, a fájlnév vagy a mappa neve
nem jelenik meg a lejátszási sorrendben.
Fájlok letöltése
Az MP3, PMP és a SZÖVEG NÉZEGETŐ funkciók használatához, az
MP3, PMP(multimédia fájlok) és SZÖVEG fájlokat a fényképezőgép
belső memóriájába vagy a memóriakártyára kell menteni.
1. Mentse a kívánt fájlokat a számítógépre.
2. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógépéhez az USB kábel
segítségével és kapcsolja be a fényképezőgépet.
3. Indítsa el a Windows INTÉZŐT (Explorer) és keresse meg a [Removable
Disk] (Cserélhető lemez) meghajtót.
4. Nyisson új mappát a Removable Disk (Cserélhető lemez) meghajtón.
MP3 mód: [MP3]
PMP mód: [PMP]
SZÖVEG NÉZEGETŐ mód:
[SZÖVEG]
5. Válassza ki a menteni kívánt fájlokat és másolja át ezeket egy
tetszőleges mappába.
096
MP3/PMP/SZÖVEG NÉZEGETŐ mód indítása
Ügyeljen az MP3 és multimédia fájlok törvénytelen másolására.
Ez különböző szerzői jogi törvényeket sért.
A Samsung engedélye nélkül nem másolhatja, változtathatja
meg és/vagy hozhatja forgalomba a belső memóriában
található MP3, PMP fájl semmilyen részét vagy teljes egészét.
Ez a fényképezőgép MP3 fájlokat csak MP3 módban és SDC
fájlokat (megváltoztatott XviD MPEG4 videó/MPEG Layer2
audio típus) a PMP módban tudja lejátszani.
Ha a fájlt nem tudja lejátszani a fényképezőgépen, alakítsa át
egy támogatott fájl formátumba a Samsung Converter program
segítségével. (127. - 128. old.)
Egy mappában 200 fájlt és 100 almappát lehet elmenteni.
Korlátozva van az elmentett fájlok és almappák száma,
egyszerre összesen 200.
Új mappákat lehet készíteni az MP3, PMP és TEXT
mappákon belül. Más mappákba létrehozott fájlokat nem lehet
visszajátszani.
Helyezze be a memóriakártyát, amely tartalmazza az MP3, PMP és
SZÖVEG fájlokat. Mivel a fényképezőgép 190 MB belső memóriával
rendelkezik, a fájlokat a belső memóriába is mentheti.
1. Válassza ki a kívánt multimédia módot. (98. old.)
2. A menü az ábrán látható módon jelenik meg.
[FOLYTAT]: megjegyzi a leállított
képkocka pozícióját.
MP3 mód:
a fájlt az elejétől játsza le.
PMP mód: az utoljára leállított
képkockától játsza le.
SZÖVEG NÉZEGETŐ mód: az utoljára
leállított
képkockától
játsza le.
[MEGNYIT]: A böngésző menü
jelenik meg a kívánt fájl
kiválasztásához.
SHOOTING
MULTIMEDIA
MP3
Ebben a módban MP3 fájlokat
játszhat le.
SCENE
FOLYTAT
3. Válassza ki a kívánt fájlt és nyomja meg
az OK gombot. Ezután a fájlt lejátsza.
MEGNYIT
OK JÓVÁHAGYÁS
097
MP3/PMP/SZÖVEG NÉZEGETŐ mód indítása
<MP3 mód>
03-Audio Track 03.mp3
01-Audio Track 01.mp3
MOZG.
OK KIVÁLASZT
<PMP mód>
[SDC]-move sample.sdc
Who bent my camera?
MOZG.
OK KIVÁLASZT
<SZÖVEG NÉZEGETŐ mód>
TEST.TXT
TEST.TXT
Thank you for buying a Samsung Camera.
This manual will guide you through using the
camera, includin capturing images, downloading
images and using the application software.
Please read this manual carefully before using your
new camera.
MOZG.
098
OK KIVÁLASZT
Ha az egyes módok [FOLYTAT] menüje (103. old.) [KI] állásra
van kapcsolva, akkor a böngésző menü nem nyílik meg. Ha a
legutoljára játszott fájl le lett törölve, akkor a böngésző menü a fent
leírt beállításoknak megfelelően nyílik meg.
A lejátszás sorrendje a böngésző menüben és a memóriában
mentett fájlok sorrendje megegyezik.
A nem támogatott nyelven lévő címeket a következőképpen jeleníti
meg “--------”.
Az automata kikapcsolási funkció nem működik, ha fájlt játszik le.
Ha több, mint 100 fájl van vagy több nagy fájl van az almappában,
akkor egy kicsit hosszabb ideig tart, amíg a kamera MP3 / PMP
módra vált.
Ha meghatározott ideig (kb. 30 mp.) nem működteti a készüléket az
MP3/SZÖVEG NÉZEGETŐ módban (Háttérzene: Ki, Auto görgetés:
Ki), az LCD kijelző automatikusan kikapcsol és a fényképezőgép
állapot lámpája villog. Ha a fényképezőgépet szeretné használni,
nyomja meg a fényképezőgép bármelyik gombját, kivéve a
POWER gombot.
A VBR (Variable Bit Rate - Változó bitsűrűség) fájl lejátszása.
A VBR fájl változtatja a kimeneti adat mennyiségét minden idő
szegmensben, az abban a szegmensben lévő bemeneti adat
összetettségétől függően. Ha a VBR kódolt fájlokat játszik le, az
LCD a következőképpen néz ki.
– A VBR ikon jelenik meg a Bitsűrűség ikon helyett.
– A lejátszási időt megjeleníti, de a teljes időtartamot nem.
Körülbelül 2 másodperccel a PMP fájl kezdő és befejező képkockája
után csak a fényképezőgép POWER gombját lehet működtetni.
Ha az MP3 fájlt nem tudja helyesen lejátszani, töltsön le egy
ingyenes MP3 átalakító programot és alakítsa át mielőtt az MP3 fájlt
a fényképezőgépen használja.
A fájl típusától függően a videóklip lejátszása szünetelhet PMP
módban való lejátszáskor. A videóklip automatikusan újraindul, ez
nem a fényképezőgép hibája.
MP3/PMP/SZÖVEG NÉZEGETŐ mód jelzése az LCD kijelzőn
Az LCD kijelző az MP3, multimédia és Szöveg fájlokról szolgáltat
információt.
MP3 mód
Elem (15. old.)
Lezár (101. old.)
Hangszínszabályozó (101. old.)
Néma (100. old.)
Lejátszás időtartama
Aktuális oldal/Teljes oldal
Jelen SZÖVEG kijelzése
SZÖVEG
NÉZEGETŐ mód
Elem (15. old.)
TEST.TXT
Thank you for buying a Samsung Camera.
Kódolási típus
(ANSI, Uni)
Hangerő kijelző
(100. old.)
This manual will guide you through using the camera,
SZÖVEG tartalom
including capturing images, downloading images and
using the application software.
Please read this manual carefully before using your
Fájl címe
Lejátszás & Szünet/
Vezérlő gomb (100. old.)
Bitsűrűség (98. old.)
Lejátszás mód (103. old.)
Hangerő (100. old.)
<MP3 mód>
Fájl címe
Idővonal
Állapotsáv
PMP mód
Elem (15. old.)
Lezár (101. old.)
Keresési sebesség
Hangszínszabályozó
(101. old.)
Néma (100. old.)
Hangerő (100. old.)
Who bent my camera?
Lejátszás & Szünet/
Keresés gomb
(100. old.)
Filmfelirat (127. old.)
new camera.
<SZÖVEG NÉZEGETŐ mód>
Kódolás típusa: ANSI (American National Standards Institute) típus, Uni
(Unicode) típus
– Ha az ANSI kódolási típust jeleníti meg:
A SZÖVEG NÉZEGETŐ menü Nyelv beállítását, úgy kell beállítani,
hogy a szöveget meg tudja tekinteni. Állítsa be a Nyelv menüt, hogy az
megegyezzen az Operációs rendszer nyelvével, amelyben a szöveget
írták.
– Ha az UNI kódolási típust jeleníti meg:
A szöveget bármely nyelv menüben megjeleníti.
Ha a szövegfájl mérete meghaladja a 10 MB-ot, hosszú időt vehet igénybe
a szövegfájl megtekintése, de akár az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem
tudja azt megtekinteni. Ez esetben darabolja fel a fájlt.
<PMP mód>
099
A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához
Hangerő gomb
A Törlés gomb
Ezzel a gombbal tudja a hangerőt
beállítani. 0 - 30 fokozat van.
Ezzel a memóriában tárolt képeket törli.
– Néma ( ): Az MP3 hangot a Fel
gombbal tudja elnémítani.
Lejátszás & Szünet/Keresés gomb
Fájl lejátszása közben nyomja meg a Le gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez. Ismételt megnyomásra folytatja a lejátszást.
MP3 mód
Az MP3 fáljok között a Bal/Jobb gomb megnyomásával kereshet.
PMP mód
Kereshet a multimédia fájlok között a Balra/Jobbra gombok
segítségével. A fájl kívánt keretét a lejátszás alatt a Bal/Jobb gomb
megnyomásával keresheti ki. (2X-32X)
SZÖVEG NÉZEGETŐ mód
Ha a szöveg lista menü látható: válassza ki a kívánt menüt a Fel/Le
gombokkal.
Ha a szöveg látható: nyomja meg a Fel/Le gombot és a fájl előző/
következő oldala fog megjelenni. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
Fel/Le gombot, és a készülék egyszerre 10 oldalt léptet.
100
1. Válassza ki a törölni kívánt fájlt a
böngésző menüben majd nyomja meg
a Törlés gombot.
2. A képen látható üzenet jelenik meg
[NEM]: visszavonja a törlést, és
visszatér a böngésző menübe.
[IGEN]: törli a kiválasztott fájlt.
TÖRLÉS?
NEM
IGEN
OK
JÓVÁHAGYÁS
Mielőtt képeket törölne a fényképezőgépből, ügyeljen arra,
hogy letöltse a számítógépre azokat fájlokat, amelyeket meg
szeretne őrizni.
A fényképezőgép gombjainak használata a készülék beállításához
A Tart/Hangszínszabályozó gomb
Nyomja le és tartsa 1 másodpercnél tovább nyomva a Tart gombot - a
fényképezőgép gombjai lezáródnak.
– Ha a fényképezőgép gombjai le vannak
zárva, akkor a gombokat nem lehet
használni lejátszás közben. De a
Kikapcsolás, Videó ki, USB kapcsolat
és LCD be funkciókat lehet működtetni.
A lejátszási lista gomb
Amíg multimédia fájlt játszik le, kiválaszthat egy kívánt fájlt a böngésző
menü segítségével.
1. Multimédia fájl lejátszása közben nyomja meg a Lejátszási lista (
gombot.
2. Az éppen játszott lejátszási lista kiemelésre kerül.
3. Mozgassa a kurzort a kívánt listára a Vezérlő gomb segítségével.
Nyomja meg az OK gombot: lejátsza a kiválasztott fájlt.
A Lejátszási lista (
) gomb megnyomása: törli a kiválasztást.
03-Audio Track 03.mp3
[SDC]-move sample.sdc
)
TEST.TXT
01-Audio Track 01.mp3
MOZG.
– Ha ismét megnyomja a Lezár gombot vagy kikapcsolja a
fényképezőgépet, a fényképezőgép kiold.
OK KIVÁLASZT
<MP3 mód>
MOZG.
OK KIVÁLASZT
<PMP mód>
MOZG.
OK KIVÁLASZT
<SZÖVEG NÉZEGETŐ mód>
Ebben a beállításban a felhasználó
kiválaszthatja a megfelelő hangot.
– Nyomja meg az E gombot és válassza
ki az egyiket: <SRS>, <Normal>,
<Live>, <KLASSZIKUS>, <Jazz>,
<Rock> vagy <Dance>.
101
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzőn
Az MP3/PMP/Szöveg Nézegető mód funkciói az LCD kijelző
segítségével változtathatók meg. Nyomja meg a MENU gombot. Ekkor
az LCD kijelzőn megjelenik a menü.
Menü
Főmenü
FOLYTAT
LEJÁTSZÁS
MÓD
MP3
PMP
MIND
ISMÉTLÉSE
VÉLETLEN
ISMÉTLÉS
ALAP. 1
ALAP. 2
MP3 SKIN FELHASZNÁLÓ FELHASZNÁLÓ
SKIN1
SKIN2
SHOWJÁTÉK LEJÁTSZÁS/ISMÉTELT
LEJÁTSZÁS
DIAVETÍTÉS
2, 3, 5
SHOWIDŐKÖZ MÁSODPERC
MINDET
NEM
IGEN
TÖRLI
DRM
licensz
–
–
információ
FOLYTAT
BE
KI
NORMÁL
30 MÁSODPERC
KERES
1 PERC
3 PERC
5 PERC
10 PERC
BE
LEJÁTSZÓ 5 MÁSODPERC
KIJELZŐ
KI
–
MINDET
TÖRLI
102
Almenü
BE
KI
MINDET
EGY
LEJÁTSZA
ISMÉTLÉSE
NEM
IGEN
Oldal
103. old.
Menü Főmenü
FOLYTAT
103. old.
AUTO
GÖRGETÉS
103. old.
MP3 BGM
104.old.
104. old.
SZÖVEGNÉZEGETŐ
105. old.
104. old.
MINDET
TÖRLI
103. old.
KI
0,8 MÁSODPERC
1,1
1,4 MÁSODPERC
105.old.
MÁSODPERC
1,7
MÁSODPERC
2,0
MÁSODPERC
2,3
MÁSODPERC
KI
BE
106. old.
ENGLISH
한국어
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DANSK
103. old.
Oldal
KI
Language
105. old.
104. old.
Almenü
BE
SVENSKA
DUTCH 106. old.
SUOMI
BAHASA
POLSKI
Magyar
-
NEM
A menük elõzetes értesítés nélkül változhatnak.
IGEN
104. old.
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzőn
Folytat
Lejátszás mód
Be lehet állítani a lejátszás típusát.
Különböző ismétlési és keverési funkciókat állíthat be. Ez a funkció
csak a kiválasztott mappára érvényes.
1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. Válassza ki a kívánt lejátszásí típust a [Folytat] menüben a Fel/Le
gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.
FOLYTAT
BE.
KI
MOZG.
FOLYTAT
BE.
KI
KILÉPÉS
<MP3 mód>
[KI]:
[BE]:
FOLYTAT
BE.
KI
MOZG.
KILÉPÉS
<PMP mód>
MOZG.
KILÉPÉS
[MINDET LEJÁTSZA]: egy zeneszámot
egyszer játszik le. LEJÁTSZÁS MÓD
MINDET LEJÁTSZA
[EGY ISMÉTLÉSE]: egy zeneszámot
EGY ISMÉTLÉSE
többször játszik le.
MIND ISMÉTLÉSE
[MIND ISMÉTLÉSE]: a mappa
VÉLETLEN ISMÉTLÉS
valamennyi
zeneszámát
KILÉPÉS
MOZG.
többször játsza le.
[VÉLETLEN ISMÉTLÉS]: a mappa valamennyi zeneszámát többször
játsza le, véletlenszerűen.
<SZÖVEG NÉZEGETŐ mód>
A böngésző menü jelenik meg a kívánt fájl kiválasztásához.
Ha fényképezõgép be/ki van kapcsolva vagy a fényképezõgép
módját megváltoztatja, ez a fényképezõgép el fogja menteni
az utoljára leállított képkockát.
MP3 mód: a fájlt az elejétől játsza le.
PMP mód: az utoljára leállított képkockától játsza le. SZÖVEG
NÉZEGETŐ mód: az utoljára leállított képkockától játsza le.
Az MP3 lejátszó skin-je
Be lehet állítani az MP3 lejátszó skin-jét.
[ALAP.1,2]: Az alapértelmezett skin-t állítja be.
[FELHASZNÁLÓ SKIN1,2]: Az [MP3 SKIN]
menü (65. old.)
által létrehozott
képet állítja be.
MP3 SKIN
ALAP.1
ALAP.2
FELHASZNÁLÓ SKIN1
FELHASZNÁLÓ SKIN2
MOZG.
KILÉPÉS
103
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzőn
Diavetítés lejátszása
Mindet törli
Mialatt az MP3 fájlt lejátsza, a rögzített képeket jeleníti meg
folyamatosan az LCD kijelzőn.
A memóriakártyán tárolt összes fájlt törli. MP3 módban csak az MP3
fájlokat törli. PMP módban csak a multimédiás fájlokat törli. SZÖVEG
NÉZEGETŐ módban csak a SZÖVEG fájlokat törli.
[LEJÁTSZÁS]: A képeket egyszer jeleníti
meg.
DIAVETÍTÉS
SHOWJÁTÉK
[ISMÉTELT LEJÁTSZÁS]: A képeket
SHOWIDŐKÖZ
folyamatosan jeleníti
meg.
Ha a lejátszás befejeződött, a diavetítés
MOZG.
leáll.
A diavetítés leállításához nyomja meg az E gombot.
LEJÁTSZÁS
▶ ISMÉTELT LEJÁTSZÁS
KILÉPÉS
MINDET TÖRLI
MINDET TÖRLI
MINDET TÖRLI
NEM
NEM
NEM
IGEN
IGEN
IGEN
MOZG.
[NEM]:
[IGEN]:
A diavetítés időközeinek beállítása
Be tudja állítani az MP3 mód diavetítés lejátszásának időközét.
– Válasszon időközt 2, 3, 5 másodperc
közül.
KILÉPÉS
<MP3 mód>
MOZG.
KILÉPÉS
<PMP mód>
nem törli a fájlokat.
Egy megerősítő ablak jelenik
meg. Válassza az [IGEN] opciót,
és nyomja meg az OK gombot.
Minden fájlt töröl.
SHOWJÁTÉK
SHOWIDŐKÖZ
NEM
MINDET TÖRLI?
IGEN
NEM
IGEN
2 MÁSODPERC
5 MÁSODPERC
MOZG.
KILÉPÉS
Képkocka keresése
▶
3 MÁSODPERC
KILÉPÉS
Be tudja állítani az ugrási tartomány idejét,
a Balra/Jobbra gomb megnyomásával,
ha a filmben keres. A kívánt képkockát
könnyen megkeresheti.
[NORMÁL, 30 MÁSODPERC, 1, 3, 5, 10 PERC]:
Ez átugorja a beállított tartományt, amikor
megnyomja a Balra/Jobbra gombot.
104
MINDET TÖRLI
MOZG.
DIAVETÍTÉS
KILÉPÉS
MOZG.
<SZÖVEG NÉZEGETŐ mód>
KERES
NORMÁL
30 MÁSODPERC
1 PERC
3 PERC
5 PERC
10 PERC
MOZG.
KILÉPÉS
A lejátszási funkció beállítása az LCD kijelzőn
Kijelző beállítása
Felvételi funkció beállítása MP3 módban
Be tudja állítani a lejátszási funkció kijelzését az LCD-n.
Fényképezhet és MP3 fájlt hallgathat egyszerre.
[5 MÁSODPERC]: Ha nincs művelet
LEJÁTSZÓ KIJELZŐ
5 másodpercig, a
5 MÁSODPERC
menüsáv eltűnik.
BE
KI
[BE]: Az LCD kijelzőn megjelenik a
menüsáv.
[KI]: A menüsáv nem jelenik meg az LCD
KILÉPÉS
MOZG.
kijelzõn.
A filmfelirat megtekintéséhez a Samsung Converter segítségével szúrja be
a filmfelirat fájlt (.smi). (127. old.)
Ha a multimédia fájl rendelkezik filmfelirattal, a felirat megjelenik
függetlenül a kijelző beállításától.
Információ a DRM fájlról
Megjeleníti az információkat, többek
között egy szerviz időszakot is, amely
időszak alatt lejátszhatók a DRM
tanúsítvánnyal ellátott MP3 fájlok.
DRM licensz információ
Szolgáltatás kezdete: 2008/03/01
1. Nyomja meg a Rekeszzár gombot és
megjelenik az MP3 készenléti állapot
ikonja.
2. Nyomja meg a Rekeszzár gombot egy
kép rögzítéséhez.
00016
E
MP3
A fényképezőgép beállításai Automata módban
( , , , ) rögzítettek az alapértelmezett beállításokra. A
beállításokat nem lehet megváltoztatni.
Ha nem helyezett be memóriakártyát, ez a funkció nem
használható. Néha a következő fájlt játsza le, amikor megnyomja
a Rekeszzár gombot, még akkor is, ha van benne memóriakártya.
Az MP3 mód felvétel módjának törléséhez nyomja meg az
E gombot vagy ne nyomjon meg semmilyen gombot 10
másodpercig.
Az ekvalizer <NORMÁL> beállításban van rögzítve.
Az MP3 hang egy kicsit hangosabb lehet ebben a módban.
Szolgáltatás lejárt: 2009/01/01
Licensz információ hiányzik vagy lejárt.
MOZG.
KILÉPÉS
<MP3 mód>
Csak az SMS(Samsung média studió) koreai online boltból letöltött
‘NetSync DRM’ fájlokat tudja lejátszani.
Auto görgetés
A lejátszott szöveg automatikusan legördül
és megjelenik az LCD kijelzőn.
AUTO GÖRGETÉS
KI
[KI]: A szöveg nem gördül le automatikusan. 0,8 MÁSODPERC
1,1 MÁSODPERC
Az Auto görgetés funkciót a Fel/Le
1,4 MÁSODPERC
gombokkal tudja használni.
1,7 MÁSODPERC
2,0 MÁSODPERC
[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 MÁSODPERC]:
MOZG.
A szöveg automatikusan legördül. Az
időköz meg van jelölve minden menü ikonban.
KILÉPÉS
105
A lejátszási funkció beállítása az
LCD kijelzőn
MP3 BGM beállítása
Le tud játszani MP3 fájlt, amikor szöveget
játszik le.
[KI]:
Nem tudja lejátszani az MP3
fájlt.
[BE]:
Ha szöveget játszik le, akkor
MP3 fájlt is le tud játszani.
Az utoljára lejátszott MP3 fájlokat játsza le.
MP3 BGM
Hasznos utazási információt kaphat az egész világról. Az utazási
információ a koreai, angol, kínai, német, francia és orosz nyelveket
támogatja és a nyelv az eladási területtől függően változhat. Az
idegenvezetési információt letöltheti a Samsung fényképezőgép
honlapjáról.
Töltse le az idegenvezetési információt
KI
BE
MOZG.
Földkörüli útikalauz
KILÉPÉS
Nyelv beállítása
Be tudja állítani a OS (Operációs rendszer) nyelvét, amelyben a
szöveg fájlt készítették.
A földkörüli útikalauz funkció működtetéséhez az útikalauz információs
fájlját a memóriában kell tárolni. Ha van olyan túra információ, amelyet
el szeretne érni, akkor látogassa meg honlapunkat és töltse le a kívánt
fájlt.
1. Látogassa meg a http://www.samsungcamera.com oldalt, azután
válassza ki a kívánt idegenvezetési információt.
2. Töltse le a fájlt a számítógépre és csomagolja ki a fájlt.
3. Csatlakoztassa és kapcsolja be a fényképezőgépet és a számítógépet.
4. Futtassa a Window Explorer (Windows Intéző) programot. Keresse
meg a cserélhető lemezt.
5. Készítsen egy [TOUR] mappát a cserélhető lemez meghajtón.
– Ha a szöveg fájl karakterei nem
jelennek meg helyesen, nyissa
LANGUAGE
ENGLISH
meg a fájlt Windows 2000-ben vagy
한국어
újabban, és mentse el ismét. Ajánljuk a
FRANÇAIS
DEUTSCH
'Jegyzettömb' használatát és az ANSI
ESPAÑOL
kódolási típusban való elmentést.
ITALIANO
– Néhány egyedi karaktert a
KILÉPÉS
MOZG.
fényképezőgép nem jelenít meg helyesen.
– A szövegfájlokat szabvány típusban kódolja, különben előfordulhat,
hogy néhány karakter nem jelenik meg megfelelően.
6. Válasszon ki egy fájlt és másolja át a cserélhető lemezre.
106
Földkörüli útikalauz
Világkörüli idegenvezetés mód
Válassza ki a Világkörüli idegenvezetés módot
SHOOTING
MULTIMEDIA
UTIKALAUZ
Ez a mód útinformációkat szolgáltat a világ
számos ismert turisztikai célpontjáról.
SCENE
Fn Back
A Világkörüli idegenvezetés elindítása
OK Select
Fn
Válassza ki a kívánt kirándulási
helyszínt a Fel/Le/Balra/Jobbra
gombok segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot.
Back
OK
Select
Válassza ki az idegenvezetési
helyszínt a Balra/Jobbra/Fel/Le
gombokkal.
Megkapja a képek részletes információit.
Move
A képek
megtekintéséhez
nyomja meg a T
gombot.
OK Select
Válassza ki a helyszínt a Fel/Le/
Balra/Jobbra gombok segítségével,
majd nyomja meg az OK gombot.
Fn Back
OK Select
Válassza ki az országot
a Fel/Le/Balra/Jobbra
gombok segítségével,
majd nyomja meg az
OK gombot.
Fn Back
Fn
Back
Fn
Back
OK Select
Válassza ki a helyszínt a Fel/Le/
Balra/Jobbra gombok segítségével,
majd nyomja meg az OK gombot.
A terület
információinak
W Text
OK Select
megtekintéséhez
Ellenőrizze a tour
nyomja meg a W Válassza ki a képet a Fel/Le
gombok segítségével, majd nyomja
helyeket a bal/jobb gomb
gombot.
meg az OK gombot. Megjelenik a
megnyomásával.
kijelzőn a kívánt helyszín képe.
T
Image
T
Image
107
Földkörüli útikalauz
Kiválaszthatja a kívánt funkciót.
3 Válassza ki az [Yes] -t a könyvjelző
hozzáadásához. Jóváhagyhatja a
hozzáadott könyvjelzőt a Bookmark-ban.
Bookmark
World time
Bookmark list
Language
Information
BOOKMARK
Do you want to
bookmark this region?
No
Sound
Yes
Move
Bookmark list
Exit
Move
MENU
OK
Confirm
BOOKMARK LIST
[BOOKMARK LIST]: Válassza a
USA/California / Los Angeles
Japan / Kyoto / Nago Pineapple Park
[BOOKMARK LIST]-t a menüsávon, és
Japan / Okinawa
Korea / Jejudo / Jeju Bunjae Artpia Muse
a könyvjelző lista megjelenik.
Korea / Seoul
– Nyomja meg a MENU gombot a tour
USA / Alaska / Anchorage
guide információk kijelzéséhez.
MENU Select
Fn Delete
– Nyomja meg az Fn gombot a
kiválasztott terület könyvjelző listában való törléséhez.
Select
Language
[Bookmark] hozzáadása
[LANGUAGE]: Válassza a
[LANGUAGE]-et a menüsávon, és a
nyelv lista megjelenik.
1 Válassza ki a kívánt területet, és
nyomja meg az E gombot a menüsáv
kijelzéséhez.
LANGUAGE
한국어
ENGLISH
ㅔԧЁ᭛
FRANÇAIS
DEUTSCH
РУССКИЙ
Move
Fn Back
MENU
Select
OK Select
SOUND
2 [Bookmark] kviálasztása.
Sound
Bookmark
Off
Music1
Music2
Music3
My MP3
[SOUND]: Válassza ki a [SOUND]-ot a
menüsávon, és a hang lista megjelenik.
Move
108
Move
이동
MENU 선택
Select
MENU
Select
Földkörüli útikalauz
Néhány helyszín információinak elmentése hosszú ideig
tarthat. Az oldalak minden információját sorrendben mentse.
Ha a letöltött fájlokat nem hivatalos módon módosították, akkor
a fájlokat nem lehet lejátszani a fényképezőgépen.
A fényképezőgép formázása töröli a memória teljes tartalmát
(beleértve a védett képeket, videoklipeket, multimédia fájlokat
és a túrainformációkat). Másolja át a fájlokat egy számítógépre
mielőtt formázza a memóriát.
Ha nincs a memóriában kapcsolódó helyszíninformációt, akkor
a helyszín menü megjelenik, de nem lehet kiválasztani.
Fontos megjegyzések
Tartsa be szigorúan a következő óvintézkedéseket!
A készülék nagy pontosságú elektronikus összetevőket
tartalmaz. Ne tárolja vagy használja a készüléket a következő
helyeken.
– Erõs hõmérséklet és páratartalom ingadozásnak kitett terület.
– Pornak és szennyezõdésnek kitett terület.
– Közvetlen napfénynek kitett terület, vagy meleg idõben jármű belső
tere.
– Erõs mágnesességnek vagy rázkódásnak kitett környezet.
– Olyan környezet, ahol robbanékony és tűzveszélyes anyagok
találhatók.
Ne hagyja a fényképezőgépet pornak, vegyi anyagoknak
(pl. naftalinnak), magas hőmérsékletnek vagy magas
nedvességnek kitett helyeken. Ha hosszabb ideig nem
szándékszik használni a fényképezõgépet, helyezze azt egy
szilikagélt is tartalmazó, hermetikusan lezárt dobozba
A homok különösen káros lehet a fényképezőgép működésére.
– Óvakodjon attól, hogy homok kerüljön a fényképezõgép belsejébe,
amikor ezt a tengerparton, homokdombok között vagy más homokos
területeken használja.
– Ellenkezõ esetben a fényképezõgép megsérülhet vagy véglegesen
elromolhat.
A fényképezőgép kezelése
– Soha ne ejtse le a fényképezõgépet, és ne tegye ki azt erõs
ütõdéseknek vagy rázkódásoknak.
– Védje a nagyméretű LCD kijelzőt az ütődéstől. Ha nem használja a
fényképezőgépet, tartsa azt saját tokjában.
– Kerülje a lencse vagy a vaku eltakarását kép készítése közben.
109
Fontos megjegyzések
– Ez a fényképezõgép nem vízálló. A veszélyes áramütések elkerülése
végett soha ne tartsa vagy működtesse a fényképezőgépet nedves
kézzel.
– Ha a fényképezőgépet nedves helyeken használja (pl. tengerparton
vagy úszómedence közelében), ne engedje, hogy víz vagy
homok kerüljön a fényképezőgép belsejébe. Ellenkező esetben a
fényképezőgép megsérülhet vagy végképp elromolhat.
A szélsőséges hőmérsékletek problémákat okozhatnak.
– Ha a fényképezõgép a hidegbõl meleg, nedves környezetbe kerül,
pára csapódhat ki az érzékeny elektronikus áramkörökre. Ilyen esetben
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon legalább 1 órát, ameddig a
nedvesség teljesen felszárad. A memóriakártyára is kicsapódhat pára. Ilyen
esetben kapcsolja ki a fényképezőgépet, és vegye ki a memóriakártyát.
Várjon, amíg a pára elszáll, mielőtt visszateszi a kártyát a kamerába.
A lencse használatára vonatkozó óvintézkedések
– Ha a lencsét közvetlen napfénynek teszik ki, megtörténhet, hogy a
képérzékelõ elszínezõdik és meghibásodik.
– Ügyeljen arra, hogy a lencse felületén ne legyenek ujjlenyomatok vagy
idegen anyagok.
Ha a digitális fényképezőgépet hosszabb ideig nem használják,
elektromos kisülés léphet fel. Jó ötlet eltávolítani az elemet és a
memóriakártyát, ha hosszabb ideig nem szándékszik használni
a fényképezőgépet.
Ha a fényképezőgépet elektronikus interferenciáknak teszik ki,
ez magától kikapcsol, hogy megóvja a memóriakártyát.
110
A fényképezőgép karbantartása
– Egy (fotósboltokban kapható) puha kefével óvatosan tisztítsa meg a
lencsét és az LCD kijelző összetevőit. Ha nem jár sikerrel, használjon
lencsetisztító folyadékkal megnedvesített lencsetisztító papírt. Tisztítsa
meg a fényképezőgép burkolatát egy puha törlőronggyal. Ne hagyja,
hogy a fényképezőgép érintkezésbe kerüljön oldószerekkel (pl. benzol,
rovarirtó, hígítók stb.). Ezek károsíthatják a fényképezőgép burkolatát és
befolyásolhatják annak teljesítményét is. A durva kezelés károsíthatja az LCD
kijelzőt. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a károsodásokat, és a fényképezõgépet
mindig saját dobozában tárolja, ha nem használja.
Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a
fényképezőgépet.
Bizonyos körülmények között az elektrosztatikus feltöltődés
a vaku villanását eredményezheti. Ez nem működészavar, és
nem károsítja a fényképezőgépet.
Ha képeket tölt fel vagy le, az elektrosztatikus feltöltődés
befolyásolhatja az adatátvitelt. Ebben az esetben előbb húzza
ki, majd dugja vissza az USB kábelt, mielőtt ismét megpróbálja
az adatok átvitelét.
Fontos esemény vagy utazás előtt ellenőrizze a fényképezőgép
állapotát.
– Készítsen egy képet a fényképezõgép állapotának felmérésére, és készítse
elõ a pótakkumulátort.
– A Samsung cég nem vállal felelősséget a kamera meghibásodásáért.
Ne haszáljon fejhallgatót/fülhallgatót vezetés, kerékpározás vagy
bármilyen motoros jármű működtetése közben. Ez közlekedési
veszélyt jelenthet és néhány helyen törvényellenes lehet.
Kerülje a fejhallgató/fülhallgató magas hangerővel történő
használatát. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ne
hallgasson folyamatosan hangos zenét hosszú ideig. Ha
csöngést érzékel a fülében, csökkentse a hangerőt vagy
szakítsa meg a használatot.
Figyelmeztető kijelző
Az LCD kijelzõn különféle figyelmeztetések jelenhetnek meg.
[ KÁRTYAHIBA! ]
• Memóriakártya hiba.
Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezõgépet.
Helyezze be újra a memóriakártyát.
Helyezze be és formázza a memóriakártyát. (89. old.)
[ KÁRTYA LEZÁRVA! ]
• A memóriakártyát lezárták.
SD/SDHC memóriakártya: Csúsztassa az írásvédelmi kapcsolót a
memóriakártya teteje irányába.
[ NINCS KÁRTYA! ]
• Nincs memóriakártya a készülékben.
Helyezze be a memóriakártyát.
Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezõgépet.
[ NINCS KÉP! ]
• A memóriában nincsenek képek.
Fényképezzen.
Helyezzen be egy képeket tartalmazó memóriakártyát.
[ FÁJLHIBA! ]
• Fájlhiba.
Törölje a fájlt.
• Memóriakártya hiba.
Forduljon egy fényképezõgép szervizközponthoz.
[ AKKUFESZ.ALACS. !]
• Az akkumulátor feszültsége alacsony.
Helyezzen be új akkumulátort.
[ KEVÉS FÉNY! ]
• Sötét helyeken történõ fényképezéskor.
Vaku módban készítse a képeket.
[SZÁM TÚL SOK]
• A PictBridge menüben túl sok nyomtatandó oldalt választott.
Válasszon a határértéknél kisebb nyomatandó oldalszámot.
[DCF FULL ERROR]
• A DCF formátum megsértése.
Másolja át a képeket egy számítógépre és formázza a memóriát.
[NEM TÁMOGATOTT!]
• A lejátszani kívánt képfájl felbontását nem támogatja a kamera.
Másolja a képeket PC-re, és ott jelenítse meg a képeket.
111
Mielőtt a szervizközponthoz fordulna
Kérjük, ellenőrizze a következőket.
A fényképezőgép nem kapcsol be.
• Az akkumulátor feszültsége alacsony.
Helyezzen be új akkumulátort. (15. old.)
• Az akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelõen (+, -).
A fényképezőgép működés közben kikapcsol.
• Az akkumulátor lemerült.
Helyezzen be új akkumulátort.
• A fényképezõgép automatikusan kikapcsol.
Kapcsolja be újra a fényképezõgépet.
• A működés leállhat, ha a hőmérséklet túl alacsony, a fényképezőgép
értékhatárain kívül esik.
Helyezze a kamerát és az elemet meleg helyre, például zsebbe
stb., és közvetlenül a fényképezés előtt tegye be az elemet a
fényképezőgépbe, majd ezután készítsen képet.
A rekeszzár gombjának megnyomására a fényképezőgép nem készít képet.
• Kevés a tárhely.
Törölje le a felesleges képfájlokat.
• A memóriakártyát nem formázták.
Formázza a memóriakártyát(89.old.).
• A memóriakártya lehasználódott.
Helyezzen be egy új memóriakártyát.
• A memóriakártyát lezárták.
Lásd a [KÁRTYA LEZÁRVA!] hibaüzenetet.
• A fényképezõgép kikapcsolt állapotban van.
Kapcsolja be a fényképezőgépet.
• Az akkumulátor lemerült.
Helyezzen be új akkumulátort. (15. old.)
• Az akkumulátort hibásan, felcserélt polaritással helyezte be.
Helyezze be az akkumulátort a polaritási jeleknek megfelelõen (+, -).
Használat közben a fényképezőgép hirtelen leáll.
• A fényképezõgép működési zavar miatt kapcsolt ki.
Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort, és kapcsolja be a
fényképezõgépet.
A fényképezőgép gombjai nem működnek.
• A fényképezõgép működészavara.
Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort, és kapcsolja be a
fényképezõgépet.
112
Mielőtt a szervizközponthoz fordulna
A fényképezőgép nem fókuszál a témára.
• Úgy készített képet a témáról, hogy nem állította be a megfelelő makró
módot.
Éles kép készítéséhez válasszon ki egy megfelelő makró módot.
• A fényképezőgép megsérült.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd kapcsolja vissza.
A képek homályosak.
• A vaku hatótávolságán kívül készült a fénykép.
Készítsen egy fényképet a vaku hatótávolságán belül.
• A lencse foltos vagy piszkos.
Tisztítsa meg a lencsét.
A vaku nem villan.
• A vaku ki mód volt kiválasztva.
Kapcsolja ki a vaku ki módot.
• A fényképezõgép mód nem tudja használni a vakut.
Lásd a VAKU használati utasítását. (32-33. old.)
Hibás dátum és óra jelenik meg a kijelzőn
• A dátum és az óra beállítása hibás, vagy a fényképezõgép az
alapértelmezett beállításokat alkalmazza.
Állítsa be az órát és a dátumot.
Kártyahiba jelentkezett miközben a memóriakártya a fényképezőgépben volt.
• Hibás memóriakártya formátum.
Formázza újra a memóriakártyát.
A képek nem játszhatók le.
• Hibás fájlnév. (A DCF formátum megsértése)
Ne változtassa meg a képfájl nevét.
A fénykép színei eltérnek az eredeti színektől.
• A fehéregyensúly vagy a hatás beállítása nem megfelelõ.
Válassza ki a megfelelõ fehéregyensúlyt és hatást.
A képek túl fényesek.
• Túlzott exponálás.
Állítsa vissza a megvilágítás-kiegyenlítést.
Nem jelenik meg kép a külső monitoron.
• A külsõ monitor nincs megfelelõen összekapcsolva a fényképezõgéppel.
Ellenõrizze a csatlakozókábeleket.
• Hibás fájlok vannak a memóriakártyán.
Helyezzen be egy megfelelõ fájlokat tartalmazó memóriakártyát.
A számítógép intéző használatakor a [Removable Disk] fájl nem jelenik meg.
• Hibás kábelcsatlakozás.
Ellenõrizze a csatlakozókábeleket.
• A fényképezõgép ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a kamerát.
• Az operációs rendszer nem Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/
Mac OS 10.1 – 10.4. Vagy a számítógép nem támogatja az USB
használatát.
Telepítse a Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS 10.1 –
10.4 operációs rendszert egy olyan számítógépre, amely támogatja
az USB csatlakozást.
• A fényképezõgép illesztõ nincs telepítve.
Telepítsen [USB Storage Driver] programot.
113
Műszaki adatok
Képérzékelő
– Típus: 1/2,33”-os CCD
– Hasznos pixelszám: Kb. 10,2 megapixel
– Teljes pixelszám: Kb. 10,4 megapixel
Lencse
– Fókusztávolság: Samsung lencse f = 6.7 ~ 20.1mm
(35 mm-es filmmel egyenértékű: 38 - 114 mm)
– F No.: F3.5(W) ~ F4.0(T)
– Digitális zoom:·
Állókép mód: 1.0X ~ 5.0X
Lejátszás mód: 1,0X - 12,0X (a képek méretétől függően)
LCD kijelzõ
– 3.0” színes TFT LCD (230 000 pixel)
Fókuszálás
– Típus: TTL automatikus fókusz, Multi AF, Arcfelismerés
AF, Manuális fókusz
– Tartomány
Normál
Széles
Tele
80cm – végtelen
Makró
Szuper makró
Auto makró
5cm – 80 cm
1cm ~ 5cm
5cm – végtelen
50cm ~ 80cm
-
50 cm – végtelen
Rekeszzár
– 1 – 1/1500 mp. (Éjszakai mód: 16 - 1/1500 mp.)
Exponálás
– Vezérlő: AE program
– Fénymérés: Többpontos, Spot, Központi súlyozott,
Arcfelismerés
– Kiegyenlítés: ±2 EV (1/3 EV-s lépésekben)
– ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (3M vagy ez alatti választható)
114
Vaku
– Módok: Auto, Auto és Vörösszem hatás javítás, Derítõ
villanófény, Lassú szinkronizálás, Vaku ki,
Vörösszem hatás javítás
– Tartomány: Szélesség: 3.5 m, Tele:3.0m (ISO Auto)
– Körülbelül 4 másodperc alatt (új elem esetén)
Képélesség
– Finom+, Finom, Normál, Élénk, Élénk+
Fehéregyensúly
– Auto fehéregy., Napfény, Felhõs, Fluoresz. alacs.,
Fluoresz. magas, Lámpafény, Egyedi
Hangfelvétel
– Hangfelvétel (max. 10 óra)
– Hangmemo állókép módban (max. 10 mp.)
Dátum feliratozás
– Dátum, Dátum és idő, Ki (saját beállítás)
Képkészítés
– Állókép
• Módok: AUTOMATA, PROGRAM, DUAL IS, Fun,
FOTÓ SÚGÓ, MOZI, Multimédia (MP3,
PMP, SZÖVEGNÉZŐ, UTIKALAUZ)
Színhely: Éjszakai, Portré, Gyerekek, Tájkép, Szöveg,
Közeli, Naplemente, Hajnal, Háttérfény,
Tűzijáték, Vízpart&Hó, Önkioldó, Étel,
Kávéház
• Képkészítés: Egy kép, Sorozatkép, AEB,
Mozgásrögz.
• Önkioldó: 2 másodp., 10 másodp., Dupla(10
másodp., 2 másodp.), Sorozat kioldó
Műszaki adatok
– Videóklip
• Audióval vagy audió nélkül (felhasználó által
választható, felvételi idő: memória kapacitástól
függ, max. 2 óra)
• Méret: 800x592, 640x480, 320x240
• Optikai nagyítás hangfelvétellel
• Képváltási gyakoriság: 30 fps, 20 fps, 15 fps
(800x592 esetén 20 fps)
• Optikai zoom 3.0X-ig
• Videóklip képstabilizátor (felhasználó által
választható)
• Videóklip szerkesztés (beépített): Szüneteltetés
filmfelvétel közben, állókép rögzítés, idő szerinti
vágás
Tárolás
– Média
• Belső memória: 256MB (Felhasználó memória:
190MB)
• Külső memória (opcionális)
MMC Plus (2GB-ig garanciával)
SD/SDHC kártya (4GB-ig garanciával)
* A belső memória kapacitása előzetes értesítés
nélkül váItozhat.
– Fájlformátum
• Állókép: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
• Videóklip: AVI (MPEG-4)
• Hang: WAV
– Képméret és kapacitás (256 MB-os méret)
EXTRAFINOM
FINOM
NORMÁL
3648x
2736
47
90
104
3648x
2432
52
98
140
3648x
2052
62
118
161
3072x
2304
66
122
173
2592x
1944
86
161
220
2048x
1536
134
226
306
1024x
768
433
520
600
Ezeket az adatokat a Samsung normál körülmények között mérte, és
a fényképezési feltételektõl és a fényképezõgép beállításaitól függnek.
Speciális “E” gomb
– Felvételi hatás:
KÉPSTÍLUS KIVÁLASZTÓ: NORMÁL, ÉLÉNK, FINOM,
ERDŐ, RETRO, HIDEG,
NYUGODT, KLASSZIKUS
SZÍN: NORMÁL, F/F, SZÉPIA, VÖRÖS, KÉK, ZÖLD,
NEGATÍV, SZÍNBEÁLLÍTÁS
KÉPBEÁLLÍTÁS: SZÍNTELÍTETTSÉG, KONTRASZT,
KÉPÉLESSÉG
Fun: RAJZFILM, KÉPKERET, FÉNYES, ÖSSZETETT, SZÍN
MASZK
– Lejátszási hatás:
Képszerkesztés: ÁTMÉRETEZÉS, FORGATÁS
SZÍN: NORMÁL, F/F, SZÉPIA, VÖRÖS, KÉK, ZÖLD,
NEGATÍV, SZÍNBEÁLLÍTÁS
KÉPBEÁLLÍTÁS: ACB, VÖRÖSSZEM JAVÍTÁS,
VILÁGOSSÁG, KONTRASZT,
SZÍNTELÍTETTSÉG, HANG HOZZÁADÁS
Fun: RAJZFILM, KÉPKERET, FÉNYES, ÖSSZETETT,
MATRICA, SZÍNSZŰRŐ, SZÍN MASZK
Képlejátszás
– Egy kép, Miniatűr képek, Diavetítés
Többfunkciós
– MP3, PMP, Világkörüli útikalauz, Szövegnézegető,
Hordozható adattároló eszköz, Hangfelvevő
115
Műszaki adatok
Csatlakozók
– Digitális kimeneti csatlakozó: Nagy sebességű USB 2.0
– Hang: Mono
– Videó kimenet: NTSC, PAL (a felhasználó által
választható)
– DC adapter: 4.2V, 20-érintkezős csatlakozó
Áramforrás
– Újratölthető elem: SLB-1137D, 3,7 V (1100 mAh)
– Adapter: SAC-47(DC 4.2V, 400mA)
A fényképezőgéppel szállított elem az eladási
területnek megfelelően változhat.
Méretek (SZxMxV)
– 94,5 X 59,6 X 21,3 mm (a kidudorodásokat nem
beleszámítva)
Tömeg
– 116 g (elemek és kártya nélkül)
Üzemi
hõmérséklet
– 0 - 40°C
Működési
páratartalom
– 5 ~ 85%
Szoftver
– Alkalmazás: Samsung Master, Samsung Converter,
Adobe Reader
Fájl
– Fájlformátum: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)
– Bitsűrűség: 48 - 320kbps (beleértve a VBR-t)
Hanghatás
– SRS, Normál, Klasszikus, Tánc, Jazz, Élő, Rock
Lejátszás mód
–
–
–
–
–
PMP műszaki adatok
PMP dekódoló
– Videóklip: Módosított Xvid MPEG4 (Más video fájloknak
a Samsung Converter S/W-t kell igénybe venniük)
– Hang: MPEG Layer 2 (Samsung Convert szoftver)
Lejátszás mód
– Előretekerés / visszatekerés (max. 32-szeres)
– Keresés a felvételben, ugrás a felvételben
(Normál, 30 mp., 1 perc, 3 perc, 5 perc, 10 perc)
– Auto átugrás miután egy fájlt lejátszott
– Auto újratöltési funkció (Emlékszik az utoljára lejátszott
képkockára)
– Teljes képernyő támogatása a Converting szoftverben
Felirat
– SMI fájl támogatása (Samsung Converter szoftver
használattal)
MP3 műszaki adatok
Audio
116
– Frekvencia: 20Hz - 20KHz
– Fülhallgató port: 20pin port (sztereó típus)
– Kimenet: Maximális hangerő bal 40 mW + jobb
40 mW (16Ω)
– Zaj viszony: 88 dB 20 KHz LPF-el
Mind, Egy ismétlése, Mind ismétlése, Véletlen ismétlés
Átugrás lejátszás közben, auto átugrás
Diavetítés Be/Ki (felhasználó által választható)
MP3&rögzítés (Rögzítési mód Auto alapértelmezett, 3M)
Auto újratöltési funkció (Emlékszik az utoljára lejátszott fájlra
és képkeretre)
– MP3 lejátszás háttér skin-je felhasználó képét használva
Műszaki adatok
Szöveg műszaki adatok
Fájl
– TXT kiterjesztés, legfeljebb 99999 oldalig
Fájlformátum
– Window: ANSI (Windows 98 vagy újabb), Unicode/
Unicode (Big- Endian)/UTF-8 (Windows 2000/XP)
– Mac: ANSI, Unicode (UTF-16)
Funkció
–
–
–
–
Language
– Angol, koreai, francia, német, spanyol, olasz, kínai,
tajvani, japán, orosz, portugál, holland, dán, svéd, finn,
bahasa, lengyel, magyar, cseh, török.
* A támogatott nyelvek előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Auto görgetés (0,8 mp ~ 2,3 mp)
Átugrik 1 oldalt/10 oldalt
Auto újratöltési funkció (Emlékszik az utolsó oldalra)
Támogatja az MP3 BGM-t szöveg fájl megjelenítése
közben
A szoftverre vonatkozó megjegyzések
Kérjük, olvassa át figyelmesen a kezelési kézikönyvet a fényképezõgép
használata elõtt.
– A csatolt szoftver egy fényképezőgép illesztő és képszerkesztési
szoftver eszköz.
– Semmilyen körülmények között nem engedélyezett a szoftver vagy a
kezelési kézikönyv teljes vagy részleges másolása.
– A szoftver szerzői jogai csak a fényképezőgéppel történő felhasználásra
érvényesek.
– Abban a valószínűtlen helyzetben, ha a termék gyártási hibás, mi
megjavítjuk vagy kicseréljük a fényképezőgépét. Semmilyen formában
nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használat által okozott
meghibásodásokért.
– Saját készítményű vagy a gyártó által nem garantált operációs
rendszerű számítógépre nem érvényes a Samsung garancia.
– A kézikönyv elolvasása előtt Önnek alapvető ismeretekkel kell
rendelkeznie a számítógépek és az operációs rendszerek terén.
A műszaki adatok elõzetes értesítés nélkül változhatnak.
Az összes védjegy az illetõ védjegyek tulajdonosainak birtoka.
117
Rendszerkövetelmények
Windows
Macintosh
A számítógép processzora jobb
legyen, mint Pentium 450MHz
(800 MHz-es Pentium ajánlott)
* Samsung Converter 500 MHzes Pentium III -nál gyorsabb
(Pentium IV) processzor ajánlott.
Power Mac G3 vagy későbbi
kiadás, vagy Intel processzor
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
* Samsung Converter
Windows 2000 vagy fejlettebb
ajánlott
Mac OS 10.1 – 10.4
Minimum 128 MB RAM
(Minimum 512 MB ajánlott)
Legalább 256MB RAM
110 MB szabad lemezterület
USB port
USB port
CD-ROM meghajtó
CD-ROM meghajtó
1024x768 pixel, 16 bites
színmélységű képernyővel
kompatibilis monitor (24 bites
színmélységű képernyő javasolt)
Microsoft DirectX 9.0 vagy újabb
MPlayer (videóklipekhez)
A szoftverről
Miután behelyezte a CD-ROM meghajtóba a fényképezőgéphez
csatolt CD-ROM-ot, a következő ablak jelenik meg.
A fényképezőgép számítógéphez való
csatlakoztatása előtt telepítenie kell a
fényképezőgép illesztőt.
̪A jelen kézikönyvben található
képernyőképek a Windows angol nyelv
kiadásán alapulnak.
A fényképezõgép illesztőprogramja: Ez lehetővé teszi a képek
átvitelét a fényképezőgép és a számítógép között.
Ez a fényképezőgép USB tárillesztőt használ fényképezőgép illesztőként.
A fényképezőgépet USB kártyaolvasóként is használhatja. Az illesztő
telepítése és a fényképezőgép számítógéphez való csatlakoztatása után a
[Removable Disk] (Cserélhető lemez) ikon megjelenik a [Windows Explorer]
(Windows Intéző) programban vagy a [My computer] (Sajátgép) ablakban.
Az USB tárillesztő csak a Windows rendszerhez használható. A Macintosh
USB tárillesztőt a szoftveres CD nem tartalmazza. A fényképezőgépet a
Mac OS 10.1 – 10.4 operációs rendszerrel lehet használni.
XviD kodek: Ez lehetővé teszi videóklipek (MPEG-4) rögzítését
a fényképezőgéppel, amelyek aztán számítógépen is
lejátszhatók.
A fényképezőgéppel rögzített videóklip lejátszásához telepítenie kell az
XviD codec-et. Ha a fényképezőgéppel rögzített videóklip nem játszható
le, telepítse ezt a codec-et. Ez a szoftver csak a Windows operációs
rendszerrel kompatibilis.
118
A szoftverről
Samsung Converter: Multimédia átalakító program
Multimédia (film, videóklip, stb.) fájlokat át lehet alakítani videóklipekké,
amelyeket ezen a fényképezőgépen is le lehet játszani. Ez a szoftver csak
a Windows operációs rendszerrel kompatibilis.
Samsung Master: Ez a minden egyben multimédia szoftver
megoldás.
A szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és
lementheti digitális képeit és videóklipjeit. Ez a szoftver csak a Windows
operációs rendszerrel kompatibilis.
Az illesztő telepítés előtt győződjön meg arról, hogy
számítógépe megfelel a rendszerkövetelményeknek.
5-10 másodpercet kell várnia, amíg az automatikus
telepítőprogram lefut, a számítógépe képességeinek
függvényében. Ha az ablak nem jelenik meg, indítsa el a
[Windows Explorer] (Windows intéző) programot, és válassza
ki a CD gyökérkönyvtárában levő [Installer.exe] fájlt.
Az alkalmazásszoftver telepítése
Ha a fényképezőgépet és a számítógépet együtt kívánja használni,
először telepítse az alkalmazásszoftvert.
Miután ez megtörtént, a fényképezőgépben tárolt képek átvihetők a
számítógépre, és tetszés szerint szerkeszthetők egy képszerkesztő
program segítségével.
Látogasson el a Samsung honlapjára.
http://www.samsungcamera.com : Angol
http://www.samsungcamera.co.kr : Koreai
1. Az auto működés kerete
fog megjelenni. Kattintson
a [Samsung Digital Camera
Installer] menüre az Auto
működés keretben.
2. Telepítse a fényképezőgép illesztőt, a DirectX, Xvid, Samsung
Converter, Samsung Master és Adobe Reader programokat a
képernyőn látható ezeknek megfelelő gombok segítségével. Ha a
DirectX legújabb változata már létezik a számítógépén, a DirectX
telepítése nem szükséges.
119
Az alkalmazásszoftver telepítése
3. A fényképezőgéppel rögzített videóklip lejátszásához telepítenie kell az
XviD codec-et.
Az XviD codec forgalmazása a GNU Általános Nyilvános Licenc
rendelkezései szerint történik, és ennek megfelelően bárki ingyen
lemásolhatja, forgalmazhatja vagy módosíthatja a codec-et. Ez a Licenc
minden olyan programra vagy egyéb munkára érvényes, amelyek a
szerzői jogok tulajdonosától származó olyan közleményt tartalmaz, amely
ezen Általános Nyilvános Licenc feltételei közötti forgalmazást tesz
lehetővé. További információért lásd a GNU Általános Nyilvános Licenc
dokumentumait (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
120
Az alkalmazásszoftver telepítése
4. Telepítse a szoftvert a kijelzőn lévő utasítások segítségével.
121
Az alkalmazásszoftver telepítése
5. A számítógép újraindítását követően csatlakoztassa azt a
fényképezőgéphez az USB kábel segítségével.
6. Kapcsolja be a fényképezőgépet. A
[Found New Hardware Wizard] (Új
hardver varázsló) nyílik meg, és a
számítógép felismeri a fényképezõgépet.
Ha Windows XP/Vista operációs
rendszert használ, egy képnézegetõ
program fog megnyílni. Ha a Samsung
Master elindítása után megnyílik ennek
letöltési ablaka, azt jelenti, hogy a
fényképezõgép illesztõ telepítése sikeres volt.
122
Ha telepítette a fényképezõgép illesztõprogramját, a [Found
New Hardware Wizard] (Új hardver varázsló) nem nyílik meg.
A Windows 98SE operációs rendszer esetén a [Found New
Hardware Wizard] (Új hardver varázsló) párbeszédablak
nyílik meg, és megjelenhet egy ablak, amely az illesztőfájl
kiválasztását kéri. Ebben az esetben adja meg a csatolt CD-n
levõ [USB Driver] (USB illesztõ) fájlt.
A felhasználói kézikönyv PDF formátumú dokumentumait a
fényképezőgéphez csatolt szoftver CD tartalmazza. Keresse
meg a PDF fájlokat a Windows Explorer (Windows Intéző)
segítségével. A PDF fájlok megnyitása előtt telepítenie kell a
szoftver CD-n levő Adobe Readert.
Az Adobe Reader 6.0.1 helyes telepítéséhez az Internet
Explorer 5.01 vagy ennek újabb változatát kell telepíteni.
Látogasson el a „www.microsoft.com” weblapra, és frissítse az
Internet Explorert.
A számítógép mód indítása
Ha az USB kábelt a számítógépe USB portjára csatlakoztatja, majd
bekapcsolja a számítógépet, a fényképezõgép automatikusan
“számítógép csatlakoztatás” módra vált át. Ebben a módban letöltheti
számítógépére a fényképezőgépben tárolt képeket az USB kábel
segítségével.
A fényképezõgép és a számítógép összekapcsolása
A fényképezõgép csatlakozási beállításai
1. Kapcsolja be a fényképezõgépet
2. Kapcsolja össze a fényképezõgépet
USB KIVÁLASZT
és a számítógépet az USB kábel
segítségével.
SZÁMÍTÓGÉP
3. Kapcsolja be a számítógépet. A
NYOMTATÓ
fényképezőgép és a számítógép össze
van kapcsolva.
OK JÓVÁHAGYÁS
4. Az LCD kijelzõn a külsõ eszköz
kiválasztása menü jelenik meg.
5. Válassza ki a [SZÁMÍTÓGÉP] menüpontot a Fel/Le gombok
segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha az 5. lépésben a [Printer] menüpontot választotta, a fényképezőgép
számítógéphez való csatlakoztatásakor a [Csatl. a nyomtatóhoz] üzenet
jelenik meg, és a kapcsolat nem jön létre. Ebben az esetben húzza ki az
USB kábelt, majd hajtsa végre az eljárást a 2. lépéstől kezdve.
A fényképezőgép és a számítógép szétkapcsolása
Lásd a 125-126. oldalt (A cserélhető lemez eltávolítása)
123
A számítógép mód indítása
A tárolt képek letöltése
Letöltheti a fényképezõgépben tárolt állóképeket a számítógépe
merevlemezére, és kinyomtathatja vagy egy fényképszerkesztõ szoftver
segítségével szerkesztheti azokat.
1. Csatlakoztassa a fényképezőgépet
a számítógépéhez az USB kábel
segítségével.
2. Válassza ki számítógépe asztalán a [My
computer] (Sajátgép) ikont és kattintson
duplán a [Removable Disk DCIM 100SSCAM] (Cserélhető lemez DCIM
100SSCAM)-ra. A képfájlok fognak
megjelenni.
4. Egy felbukkanó menü nyílik meg.
Kattintson a [Cut] (Kivágás) vagy a
[Copy] (Másolás) menüpontra.
– [Cut] (Kivágás): kiválasztott fájl
kivágása.
– [Copy] (Másolás) : fájlok másolása.
5. Kattintson arra a mappára, melybe a fájlt akarja beilleszteni.
6. Nyomja meg a jobboldali egérgombot.
Egy felbukkanó menü nyílik meg.
Kattintson a [Paste] (Beillesztés)
menüpontra.
3. Válasszon ki egy képet és nyomja meg
a jobboldali egérgombot.
7. Egy képfájl kerül átvitelre a
fényképezőgépről a számítógépre.
124
A számítógép mód indítása
– A [Samsung Master] segítségével közvetlenül a számítógép
képernyõjén tekintheti meg a memóriában tárolt képeket. A program
segítségével átmásolhatja vagy áthelyezheti a képfájlokat.
Azt ajánljuk, hogy megtekintés érdekében másolja át a képeket
a számítógépre. A képeknek közvetlenül a cserélhető lemezről
történő megnyitása a kapcsolat váratlan megszakadását
eredményezheti.
Más fényképezõgéppel készített fájlnak a Cserélhetõ lemezre
való feltöltése esetén a fényképezõgép LCD kijelzõjén
a [Fájlhiba!] üzenet jelenik meg Lejátszás módban, míg
MINIATŰR módban nem jelenik meg semmi.
A cserélhető lemez eltávolítása
Windows 98SE
1. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a számítógép között folyamatban
van-e fájlátvitel. Ha a fényképezőgép állapota lámpa villog, várjon, amíg
villogása megszűnik és folyamatos fénnyel ég.
2. Húzza ki az USB kábelt.
Windows 2000/ME/XP/Vista
(Az ábrák eltérhetnek a valóságtól, a Windows operációs rendszer
verziójának függvényében)
1. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a számítógép között folyamatban
van-e fájlátvitel. Ha a fényképezőgép állapota lámpa villog, várjon, amíg
villogása megszűnik és folyamatos fénnyel ég.
2. Kattintson duplán a tálcán levő [Unplug or
Eject Hardware] (Eszköz kihúzása vagy
kidobása) ikonra.
Double-click!
3. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz
kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik meg
Válassza ki az [USB Mass Storage Device]
(USB-háttértár) menüpontot, és kattintson a
[Stop] (Leállítás) gombra.
4. A [Stop a Hardware device] (Hardvereszköz
leállítása) ablak nyílik meg. Válassza ki az
[USB Mass Storage Device] (USB-háttértár)
lehetőséget, és kattintson az OK gombra.
125
A cserélhető lemez eltávolítása
5. A [Safe to Remove Hardware] (A
hardver eltávolítása biztonságos)
ablak nyílik meg. Kattintson az OK
gombra.
6. Az [Unplug or Eject Hardware] (Eszköz
kihúzása vagy kidobása) ablak nyílik
meg. Kattintson a [Close] (Bezárás)
gombra. Ekkor a cserélhető lemez
biztonságosan eltávolítható.
A Macintosh USB illesztőprogram telepítése
1. A Macintosh USB illesztőprogram nincs a szoftveres CD-n, mivel a
Macintosh operációs rendszer támogatja a fényképezőgép illesztőjét.
2. Ellenőrizze a MAC operációs rendszerének változatát az indítás alatt.
Ez a fényképezőgép a MAC OS 10.1 – 10.4 operációs rendszerrel
kompatibilis.
3. Kapcsolja össze a fényképezőgépet a Macintosh rendszerű
számítógéppel, majd kapcsolja be azt.
4. A fényképezőgép Macintosh rendszerű számítógéphez való
csatlakoztatása után egy új ikon jelenik meg a számítógép asztalán.
A Macintosh USB illesztő használata
7. Húzza ki az USB kábelt.
1. Kattintson duplán a számítógép asztalán levő új ikonra. Megjelenik a
memóriában levő mappa.
2. Válasszon ki egy képfájlt és másolja vagy helyezze át a Macintosh
számítógépre.
Mac OS 10.1 vagy újabb operációs rendszer esetén: Először
fejezze be a számítógépről a fényképezőgépre való feltöltést,
majd távolítsa el a cserélhető lemezt az Extract parancs
segítségével.
126
A Windows 98 SE USB illesztõ eltávolítása
Samsung Converter
Az USB illesztő eltávolítására az alábbiak szerint járjon el.
Multimédia (film, videóklip, stb.) fájlokat át lehet alakítani videóklipekké,
amelyeket ezen a fényképezőgépen is le lehet játszani. Ez a szoftver
a Windows 2000, XP és Vista operációs rendszerekkel kompatibilis.
Használhatja Windows 98SE vagy ME alkalmazáson is, de a normál
működésre nincs garancia.
A Samsung Converter használata
1. Kapcsolja össze fényképezőgépét egy számítógéppel, és kapcsolja be
azokat.
2. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a Removable Disk (Cserélhető lemez) a
[My Computer] (Sajátgép) listában.
3. Távolítsa el a [Samsung Digital Camera] (Samsung digitális kamera)
eszközt a Device manager (Eszközkezelő) programból.
4. Húzza ki az USB kábelt.
5. Távolítsa el a [Samsung USB Driver] (Samsung USB illesztő) programot
az Add/Remove Programs Properties (Programok hozzáadása és
eltávolítása) ablakban.
6. Az eltávolítás ezzel befejeződött.
1. Kattintson duplán a Samsung Converter
ikonra a számítógép asztalán.
2. Kattintson a Hozzáad ikonra és válassza ki a
hozzáadni kívánt fájlt.
3. Ha filmfeliratot akar hozzáadni, ellenőrizze a
"Felirat használata fájlból (*.smi)".
4. Válassza ki a beállítást, amelyet szeretne és
nyomja meg az átalakítás gombot.
– Kimeneti formátum: A kimeneti formátumot a következőkre állíthatja be.
– Képkocka mérete: Be tudja állítani a kimeneti videóklip szélességét
és magasságát.
– Képváltási gyakoriság: Be tudja állítani az FPS (képváltási
gyakoriság másodpercenként) értéket.
– Képernyő mérete: Be tudja állítani a kijelző típusát.
– Méret szerinti felosztás: Be tudja állítani a
kimeneti videóklip fájl méretét.
5. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a
számítógépéhez a mellékelt USB kábel
segítségével.
6. Másolja az átalakított videóklipet a kiválasztott
mappába és illessze be a fájlt a [PMP]
mappába.
127
Samsung Converter
7. Az átalakított videóklipet le tudja
játszani a fényképezőgép lejátszás
módjában.
További információért lásd a Samsung
Converter [Help] (Súgó) menüjét.
Who bent my camera?
A multimédia fájl átalakítása előtt ellenőrizze, hogy helyesen
lejátszódik-e a Windows Media Player programban.
Az átalakított fájlokat *.sdc fájl típusként menti, amelyeket le
lehet játszani a Windows Media Player programban.
A Samsung Converter nem tartalmaz minden codec-et. Ha egy
multimedia fájlt a Windows Media Player nem tud lejátszani,
telepítsen egy multicodec-et (Ajánljuk az utolsó K-Lite Codec
teljes verzióját). A multi-codec telepítése után telepítse a
Samsung Converter-t ismételten.
Minden átalakított fájlhoz külön választhat mappát. Ha nem
választ ki mappát, az átalakított fájlokat abba a mappába
menti, amelyben a forrás fájl található.
Ha több fájlt alakít át egyidőben, a számítógép lassabb lehet,
a processzor kapacitása miatt. Ebben az esetben a fájlokat
egyesével adja be a programba.
128
Számítógép műszaki jellemzői, telepített kód és a programok a
legfőbb okai az átalakítási hibáknak. Ha átalakítási hiba történik,
kérjük ellenőrizze a következőket.
– Valamilyen a fájllal kompatibilis codec-et nem telepített vagy
nem helyesen telepített. Ebben az esetben, keressen egy
kompatibilis codec-et és telepítse. Ha nem talál kompatibilis
codec-et és telepítsen egy multi-codec-et.
– Ha több multi-codec-et telepített a számítógépére, ez átalakítási
problémákhoz vezethet. Ebben az esetben, töröljön minden
codec-et és telepítsen egy megfelelő multi-codec-et.
– Telepítse a legújabb Windows Media Player programot.
– Látogassa meg a berendezés (PC, Grafikus kártya, Hangkártya)
gyártójának honlapját és frissítse a legújabb verzióra.
Néhány fajta multimédia fájlt nem alakít át. Ha az átalakított
médiafájlok sérültek, meglehet, hogy a fényképezőgépen nem
lehet lejátszani azokat. Nem szokványos típusú fájlokat nem tud
átalakítani. A kép és a hang nem biztos, hogy szinkronban van.
A média fájl átalakítása után az elvárt fájl mérete különböző
lehet. Ez a használt számítógép rendszertől függ.
Ha nincs olyan betűtípus, amely kompatibilis a számítógépen
található szkript fájllal, akkor a szkript a következőképpen
‘.
jelenik meg: ‘
Az átalakított fájl áthelyezése cserélhető lemezre időigényes.
Ez hosszú időt vehet igénybe. Az időtartam a fájl nagyságától
függ.
Ne használja a PMP módot vezetés közben. Ez közlekedési
veszélyt jelenthet.
A fájlon, amely nem támogatja a gyorskeresést a Windows
Media Playeren, nem lehet átalakítási tartományt kiválasztani
és a fájl méretét megosztani.
Samsung Master
E szoftver segítségével letöltheti, megjelenítheti, szerkesztheti és
lementheti képeit és videóklipjeit. Ez a szoftver csak a Windows
operációs rendszerrel kompatibilis.
A Samsung Master program futtatásához kattintson duplán a Samsung
Master ikonra a számítógép asztalán.
A képek letöltése
1. Kapcsolja összes a fényképezőgépet és a számítógépet.
2. A fényképezőgép és a számítógép
összekapcsolása után a képek letöltésére
szolgáló ablak jelenik meg.
– A rögzített képek letöltése érdekében
válassza a [Select All] (Mindet kijelöli)
gombot.
– Válassza ki az ablakban a kívánt mappát,
majd kattintson a [Select All] (Mindet
kijelöli) gombra. A rögzített képeket vagy a
kiválasztott mappát mentheti le.
– Ha a [Cancel] (Mégse) gombra kattint, a letöltés megszakad.
3. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.
4. Válasszon ki vagy hozzon létre egy új
célmappát, melybe elmenti a letöltött
képeket és mappákat.
– Dátum szerint rendezett mappákat lehet
létrehozni, melyekbe aztán a képeket
letöltheti.
– A mappát tetszés szerint nevezheti el, és
a képeket a kívánt mappába töltheti le.
– A mappa kiválasztása után a képek az
adott mappába kerülnek.
5. Kattintson a [Next >] (Tovább >) gombra.
6. A jobbra látható ablak jelenik meg. A
kiválasztott mappa útvonala az ablak felső
részén jelenik meg. Kattintson a [Start]
gombra, hogy elindítsa a képek letöltését.
7. A letöltött képek megjelennek a képernyőn.
129
Samsung Master
Képnézegető: A tárolt képek megjelenítésére használható.
– A képnézegető funkciói az alábbiak.
1 Menüsáv: A következő menük kiválasztására teszi lehetővé: File (Fájl),
Edit (Szerkesztés), View (Nézet), Tools (Eszközök), Change
functions (Változtatási funkciók), Auto download (Automatikus
letöltés), Help (Súgó) stb.
2 Képválasztási ablak: A kívánt képek ebben az ablakban választhatók ki.
3 Az adathordozó típus kiválasztási menü: A képnézegető, képszerkesztő
és videóklip szerkesztő funkciók
innen választhatók ki.
4 Előkép ablak: A kép vagy videóklip előképének megjelenítésére és a
multimédia információk ellenőrzésére használható.
5 Zoom sáv: Az előkép méretének változtatására használható.
6 Mappamegjelenítő ablak: A kiválasztott képet tartalmazó mappa
útvonalának megjelenítésére szolgál.
7 Képmegjelenítési ablak: A kiválasztott mappában levő képek
megtekintésére használható.
További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.
130
Képszerkesztés: Állókép szerkesztésére használható.
– A képszerkesztő funkciók az alábbiak.
1 Szerkesztés menü: A következő menük közül lehet választani.
[Tools] (Eszközök): A kiválasztott kép átméretezése vagy levágása.
Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
[Adjust] (Beállítás): A kép minőségének módosítására használható.
Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
[Retouch] (Retusálás): Változtathat a képen vagy hatásokat alkalmazhat
a képre. Lásd a [Help] (Súgó) menüt.
2 Rajzolási eszközök: Képszerkesztési eszközök.
3 Képmegjelenítési ablak: Ebben az ablakban jelenik meg a kiválasztott kép.
4 Előkép ablak: A módosított kép előképének megjelenítésére
használható.
A Samsung Master programmal szerkesztett állókép nem játszható le a
fényképezõgéppel.
További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.
Samsung Master
Videóklip szerkesztése: Állókép, videóklip, hangos magyarázat
vagy zenefájl egyetlen videóklipben egyesíthető.
2 Keretmegjelenítési ablak: Ebben az ablakban lehet multimédiás
tartalmat hozzáadni.
Olyan kodekkel tömörített videoklipeket, amelyek nem kompatibilisek a
Samsung Master programmal, nem játszhatók le Samsung Masterben.
További információért lásd a Samsung Master [Help] (Súgó) menüjét.
– A videóklip szerkesztési funkciók az alábbiak.
1 Edit (Szerkesztés) menü: Az alábbi menük elérhetők.
[Add media] (Médiaelem hozzáadása): A videókliphez más
médiaelemek is hozzáadhatók.
[Edit Clip] (Videóklip szerkesztése): A világosság, kontraszt, szín és
színtelítettség változtatására
használható.
[Effects] (Hatások): Hatás hozzáadására használható.
[Set Text] (Szöveg beillesztése): Szövegek helyezhetők a képre.
[Narrate] (Komment): Hangos magyarázat csatolható.
[Produce] (Kiadás): A szerkesztett multimédia fájlt új név alatt mentheti
el. Az AVI, Windows media (wmv) és Windows
media (asf) fájltípusok közül választhat.
131
GYIK
Az USB csatlakozás működészavara esetén kérjük ellenőrizze a
következőket.
1. eset
Az USB kábel nincs csatlakoztatva vagy nem a fényképezõgép USB
kábelét használták.
A fényképezõgép USB kábelét használja a csatlakoztatáshoz.
2. eset
A számítógép nem ismeri fel a fényképezõgépet.
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép az Device Manager (Eszközkezelő)
[Unknown Devices] (Ismeretlen eszközök) eszközei között található.
A fényképezőgép illesztőprogramját előírásszerűen telepítse. Kapcsolja ki
a fényképezőgépet, húzza ki az USB kábelt, dugja vissza az USB kábelt,
majd ismét kapcsolja be a fényképezőgépet.
3. eset
Fájlátvitel közben váratlan hiba jelentkezett.
Kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet. Ismételje meg a fájlátvitelt.
4. eset
USB hub használata esetén.
Elõfordulhat, hogy ha a fényképezõgépet és a számítógépet
USB hubbal kapcsolja össze, problémák jelentkeznek, abban az
esetben ha a számítógép és a hub nem kompatibilisek. Amennyiben
lehetséges a számítógépet és a fényképezőgépet közvetlenül
kapcsolja össze.
5. eset
Más USB kábelek is csatlakoznak a számítógéphez?
A fényképezőgép hibásan működhet, ha más USB csatlakozású
eszközzel párhuzamosan kapcsolják össze a számítógéppel. Ebben
az esetben húzza ki a másik USB kábelt, és csak az egyik USB
kábelt csatlakoztassa a fényképezőgéphez.
132
6. eset
Amikor megnyitom a Device Manager (Eszözkezelõ) ablakot (a Start [Settings (Beállítások)] Control Panel (Vezérlõpult) [Performance
and Maintenance (Teljesítmény és karbantartás)] System (Rendszer)
[Hardware (Hardver)] Device Manager (Eszközkezelõ) útvonalon),
Unknown Devices (Ismeretlen eszközök) vagy Other Devices (Egyéb
eszközök) olyan tételeket tartalmaznak, melyek mellett sárga kérdõjel (?)
vagy felkiáltójel (!) látható.
A jobb egérgombbal kattintson a kérdõjeles (?) vagy felkiáltójeles
(!) tételre, és válassza a „Remove” (Eltávolítás) parancsot. Indítsa
újra a számítógépet, és kapcsolja összes újra a fényképezőgéppel.
Windows 98 SE operációs rendszerű számítógépen is távolítsa el a
fényképezőgép illesztőprogramját, indítsa újra a számítógépet, és
telepítse újra a fényképezőgép illesztőjét.
7. eset
Bizonyos biztonsági programok (Norton Anti Virus, V3 stb.) miatt egyes
számítógépek a fényképezőgépet nem ismerik fel cserélhető lemezként.
Állítsa le a biztonsági programot és kapcsolja össze a
fényképezőgépet a számítógéppel. Olvassa el a biztonsági
programnak az ideiglenes leállításra vonatkozó utasításait.
8. eset
A fényképezőgép a számítógép elülső lapján levő USB csatlakozóhoz
kapcsolódik.
Ha az fényképezőgép a számítógép elülső lapján levő USB portra
csatlakozik, előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a
fényképezőgépet. A fényképezőgépet a számítógép hátsó lapján
levő USB csatlakozóhoz kapcsolja.
GYIK
Ha a számítógép nem tudja lejátszani a videóklipet
Ha a számítógép nem tudja lejátszani a fényképezőgéppel rögzített
videóklipet, valószínűleg a számítógépre telepített codec az oka.
Ha nem telepítette a videóklip lejátszásához szükséges codec-et
Telepítse a codec-et az alábbiak szerint.
[Windows codec telepítése]
A XviD codec telepítése
1) Helyezze be a fényképezőgéphez tartozó CD lemezt.
2) Indítsa el a Windows Intézőt, válassza ki a [[CD-ROM meghajtó:\
XviD] mappát, és kattintson az XviD-1.1.2-01112006.exe fájlra.
Az XviD codec a GNU General Public License alapján terjeszthető,
így bárki másolhatja, terjesztheti és módosíthatja ezt a codec-et. Ez
a Licenc minden olyan programra vagy egyéb munkára érvényes,
amelyek a szerzői jogok tulajdonosától származó olyan közleményt
tartalmaz, amely ezen Általános Nyilvános Licenc feltételei közötti
forgalmazást tesz lehetővé. További információért lásd a GNU
Általános Nyilvános Licenc dokumentumait
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
[Mac codec telepítése]
1) A codec a következõ weblapról tölthetõ le.
(http://www.divx.com/divx/mac)
2) Kattintson az ablak jobb felső részén található [Free Download]
(Ingyenes letöltés) menüre - megjelenik a letöltési ablak.
3) Ellenőrizze a Mac OS verziószámát, majd kattintson a [Download]
(Letöltés) gombra a fájl letöltéséhez és elmentéséhez.
4) Indítsa el a letöltött fájlt - a videóklipek lejátszásához szükséges
codec feltelepül.
Ha a Macintosh operációs rendszere nem játssza vissza a
videóklippet, akkor egy olyan médialejátszót használjon, amely
támogatja az Xvid kodeket (pl: Mplayer).
Ha a számítógépre nem telepítették a DirectX 9.0 vagy újabb
verzióját
Telepítse a DirectX 9.0 vagy újabb változatát
1) Helyezze be a fényképezőgéppel szállított CD lemezt
2) Futtassa a Windows Explorer (Windows Intéző) programot, válassza
ki a [CD-ROM meghajtó:\ USB Driver\DirectX 9.0] mappát, majd
kattintson a DXSETUP.exe fájlra. A DirectX telepítése végrehajtódik.
A DirectX a következő weblapról tölthető le:
http://www.microsoft.com/directx
Ha a számítógép (Windows 98 SE operációs rendszerben)
nem válaszol, ha a számítógépet és a fényképezőgépet
többször egymás után összekapcsolják
Ha a számítógép (Windows 98 SE operációs rendszerben) hosszú
ideje működik és a fényképezőgépet többször is hozzákapcsolják,
megtörténhet, hogy a számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet.
Ebben az esetben indítsa újra a számítógépet.
133
GYIK
Ha a fényképezõgéppel összekapcsolt számítógép nem
válaszol a Windows beindulásakor.
Ebben az esetben kapcsolja szét a számítógépet és a fényképezõgépet,
hogy a Windows beinduljon. Ha a probléma továbbra is fennáll, tiltsa le
a Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás) beállítást és indítsa
újra a számítógépet. A Legacy USB Support (Örökölt USB támogatás)
a BIOS beállító programban található. (A BIOS beállító program
gyártóról gyártóra különbözik, és bizonyos BIOS menükben nem létezik
a Legacy USB Support – örökölt USB támogatás – beállítás). Ha nem
tudja megváltoztatni ezt a beállítást, forduljon a számítógép vagy a
BIOS gyártójához.
Ha a videóklipet nem tudja letörölni vagy a cserélhető lemez
nem értelmezhető vagy a fájlátvitel közben hibaüzenet jelenik
meg.
Ha csak a Samsung Master programot telepíti, a fent leírt problémák
esetenként jelentkeznek.
– Zárja be a Samsung Master programot a Tálcán levő Samsung
Master ikonra kattintva.
– Telepítse a szoftveres CD-n levő összes alkalmazásszoftvert.
A termék elOEOEírásszerı végkezelése
A termék elOEOEírásszerı végkezelése (Elhasznált
elektromos és elektronikus felszerelés)
(Az Európai Unióban és más, külön hulladékbegyıjtOE
rendszereket mıködtetOE európai országokban érvényes)
A terméken vagy annak dokumentációjában ez a jelzés
azt jelenti, hogy a terméket életciklusa végén tilos más
háztartási hulladékkal együtt eldobni.
Annak érdekében, hogy elkerülje, hogy a nem ellenOErzött körülmények
között kidobott hulladék ártson a környezetnek és az egészségnek,
kérjük, a terméket válassza el a többi hulladéktól és felelOEsségtudatosan
tegye lehetOEvé az anyagok minél nagyobb mértékı újrahasznosítását.
A háztartási felhasználók vagy vegyék fel kapcsolatot azzal az üzlettel,
amelyben a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzattal, ahol
részletes tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen módon járulhatnak hozzá
a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításhoz. A
kereskedelmi felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval és ellenOErizzék
a vásárlási szerzOEdésben rögzített feltételeket.
Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni.
A Samsung Techwin kíméli a környezetet a
termék gyártásának minden egyes fázisában,
hozzájárulva a környezet megóvásához, és számos
olyan intézkedést hoz, mellyel ügyfeleinek egyre
környezetvédőbb termékeket kínál. Az Eco jelzés a
Samsung Techwin azon törekvését jelképezi, mely
környezetvédő termékek gyártására összpontosít,
és egyben azt is jelzi, hogy ez a termék megfelel az
EU RoHS irányelvének.
134
Kérjük, nézze meg a vásárolt termékhez kapott garanciát, vagy látogasson el a weboldalunkra a
http://www.samsungcamera.com/ címen értékesítés utáni szerviz és kérések tekintetében.
Download PDF

advertising