Samsung | C61R2CCN | Samsung C61R2CCN Felhasználói kézikönyv

Üzembe helyezési és üzemeltetési útmutató
Kerámia főzőlap
C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST
C61RCEE / C61R1CAMST / C61R1CBMAL / C61R1CCMN
C61R1CDMST / C61R1CEME / C61R2CAST / C61R2CBAL
C61R2CCN / C61R2CDST / C61R2CEE
A balesetek és a főzőlap károsodásának megelőzése érdekében kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a készülék üzembe helyezése vagy használatbavétele előtt. Kérjük, őrizze meg ezt a
kézikönyvet, hogy a jövőben is használhassa.
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 1
2009-02-10
3:43:27
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 2
2009-02-10
3:43:27
Tartalomjegyzék
HU
A kézikönyv használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Biztonság. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villamos biztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gyerek biztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biztonság használat közben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biztonság tisztításnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
Ártalmatlanítási előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A főzőlap felszerelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Előírások és megfelelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Biztonsági előírások a szerelő számára. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Csatlakozás a villamos hálózathoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Beszerelés a munkalapba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A főzőlap részei és jellemzői. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Főzőzónák és kezelőegység. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tartozékok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A készülék fontosabb jellemzői. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Biztonsági kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Maradék hő kijelzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Az első használat előtt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Első megtisztítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Főzőlap használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alkalmas edények. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Érintőkapcsolók használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék bekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hőmérséklet beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kikapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovális főzőzóna használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bővíthető főzőzóna használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Főzőzóna kikapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biztonsági reteszelés használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Időzítés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biztonsági kikapcsolás beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visszaszámlálásos időzítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kezelőegység reteszelése és a reteszelés feloldása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Javasolt fűtési fokozatok különleges ételek főzéséhez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
15
16
17
18
19
19
20
20
21
22
22
Tisztítás és ápolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Főzőlap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Főzőlap szegélye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék megsérülésének megelőzése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
Garancia és szerviz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Üzemzavarok elhárítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Szerviz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 1
2009-02-10
3:43:27
A kézikönyv használata
HU
Kérjük, hogy a készülék használatbavétele előtt szakítson időt e kézikönyv elolvasására,
különösen a következő szakaszban található biztonsági információkra! Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy a jövőben is használhassa. Ha eladná a készüléket, kérjük, ne felejtse el átadni
e kézikönyvet az új tulajdonosnak.
A kézikönyvben használatos szimbólumok
Ez a szimbólum a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókra figyelmeztet.
A „Vigyázat!” cím a személyi biztonságra vonatkozó információkra utal.
A „Figyelem!” cím az anyagi károk megelőzésére vonatkozó információkra utal.
Ez a szimbólum hasznos információkat és gyakorlati tanácsokat jelöl.
Ez a szimbólum a környezetvédelemmel kapcsolatos teendőkre utal.
1. Ilyen számozás található a készülék használatát lépésről lépésre ismertető magyarázatoknál.
2. ...
3. ...
E kézikönyv ismerteti az egyszerűbb üzemzavarok elhárítását is. Lásd az „Üzemzavarok
elhárítása” című szakaszt.
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 2
2009-02-10
3:43:28
Biztonság
Biztonsági szempontból e készülék megfelel az elfogadott műszaki szabványoknak
és a német Készülékbiztonsági törvénynek. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy
gyártóként kötelességünk felhívni az Ön figyelmét az alábbi biztonsági előírásokra.
HU
Villamos biztonság
• Gondoskodjék arról, hogy szakember szerelje fel és földelje le a készüléket!
• Csak szakembernek szabad javítania a készüléket! A szakszerűtlen javítás személyi
sérülést vagy komoly meghibásodást okozhat. Ha javítani kell a készüléket, forduljon a
legközelebbi szervizhez! Ezen utasítások be nem tartása esetén anyagi kár keletkezhet és
érvényét veszti a garancia.
• A süllyesztve szintbe szerelendő készülékeket csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő készülékházba és munkalapba történt beépítés után szabad üzemeltetni. Ez megfelelő
védelmet biztosít a villamos részek megérintése ellen, a VDE [Német Villamosmérnökök
Egyesülete] előírásai szerint.
• Ha a készülék meghibásodna vagy eltörne, elrepedne vagy berepedezne:
- kapcsolja ki az összes főzőzónát;
- válassza le a főzőlapot a villamos hálózatról; és
- forduljon a helyi szervizhez!
• Ha elrepedne a főzőlap, kapcsolja ki a készüléket az áramütés megelőzése végett!
Ne használja a főzőlapot a kerámia felület kicseréléséig!
• Nem szabad a főzőlapot alumíniumfólia hevítésére, alumíniumfóliába csomagolt termékek
melegítésére vagy alumínium tálkába helyezett mélyhűtött ételek felmelegítésére használni!
Gyerek biztonság
Kisgyerekek vagy szellemi fogyatékosok csak megfelelő felügyelet mellett használhatják a készüléket!
Vigyázni kell a kisgyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel!
A főzőzónák nagyon felforrósodnak főzés közben! Tartsa távol mindig a kisgyerekeket a készüléktől!
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 3
2009-02-10
3:43:28
Biztonság (folytatás)
HU
Biztonság használat közben
• Ez a készülék csak otthoni főzéshez és sütéshez készült. Nem használható kereskedelmi
vagy ipari célra.
• Sosem szabad a főzőlapot a helyiség fűtésére használni!
•V
igyázzon, amikor villamos készülékeket a főzőlap közelében lévő hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztat! A hálózati csatlakozókábelnek nem szabad hozzáérnie a főzőlaphoz!
• A túlhevült zsír vagy olaj gyorsan lángra lobbanhat. Sose hagyja felügyelet nélkül a serpenyőt vagy lábast, miközben zsírban vagy olajban süt, például amikor chipset süt!
• Használat után kapcsolja ki a főzőzónákat.
• Tartsa mindig tisztán és szárazon a kezelőegységet.
• Ne tegyen gyúlékony tárgyakat a főzőlapra, mert ezzel tüzet okozhat!
Biztonság tisztításnál
• Tisztítás előtt kapcsolja mindig ki a készüléket!
• Biztonsági okokból tilos a készüléket gőzsugárral vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel tisztítani.
•A
z e kézikönyvben a tisztításra és ápolásra vonatkozó utasítások szerint tisztítsa a főzőlapot!
Ártalmatlanítási előírások
A csomagolóanyag ártalmatlanítása
• A készülék csomagolásához használt anyagok újrahasznosíthatók. A kartonpapír és
keményhab részek megfelelő jelzéssel vannak ellátva. Kérjük, hogy a csomagolóanyag és
a leselejtezett készülék ártalmatlanításánál legyen tekintettel a biztonságra és a környezetvédelemre!
Leselejtezett régi készülék ártalmatlanítása
igyázat! A régi készülék ártalmatlanítása előtt üzemképtelenné kell azt tenni, hogy
V
ne jelentsen veszélyforrást!
Köttesse le szakemberrel a készüléket a villamos hálózatról, és szereltesse ki vele a
villamos csatlakozókábelt!
• A készüléket nem szabad háztartási szemétként kezelni!
• A lomtalanításra valamint a leselejtezett háztartási készülékek átvételével megbízott telephelyekre vonatkozó információk a polgármesteri hivataltól szerezhetők be.
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 4
2009-02-10
3:43:28
A főzőlap felszerelése
Figyelem! Szakemberrel kell felszereltetni és leföldeltetni a készüléket!
Kérjük, vegye komolyan a fenti utasítást! A szakszerűtlen felszerelésből származó
károkra nem vonatkozik a garancia.
A műszaki adatok e kézikönyv végén találhatók.
HU
Előírások és megfelelés
E készülék az alábbi szabványoknak felel meg:
• EN 60 335 -1 és EN 60 335 - 2 - 6 (háztartási és hasonló célú villamos berendezések biztonsága);
• EN 60 350 vagy DIN 44 546 / 44 547 / 44 548 (háztartási célú villamos főzőlapok, tűzhelyek,
sütők és grillek üzemi jellemzői);
• EN 55 014 - 2
• EN 55 014
• EN 61 000 - 3 - 2; és
• EN 61 000 - 3 - 3 (elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó alapvető előírások).
Ez a készülék megfelel az alábbi EU direktíváknak:
• 73 / 23 / EU, 1973.02.19 (kisfeszültségű direktíva);
• 89 / 336 / EU, 1989.05.03 (az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó direktíva, a 92 / 31 / EU módosító direktívát is tartalmazva); és
• 93 / 68 / EU (CE címkézési direktíva).
Biztonsági előírások a szerelő számára
• A készüléket egy olyan megszakító szerkezeten keresztül kell a villamos hálózathoz csatlakoztatni, mely legalább 3 mm-es hézaggal megszakítja az összes pólust! Ilyen leválasztó
szerkezet lehet egy kisautomata, olvadó biztosítékok (melyek legyenek kivehetőek), földzárlat-kioldók és kontaktorok.
• A tűzvédelem vonatkozásában e készülék megfelel az EN 60 335 - 2 - 6 szabványnak. Ezt
a készüléktípust fel szabad szerelni úgy, hogy az egyik oldalán egy magas konyhaszekrény
vagy fal legyen.
• Fiókok nem lehetnek a főzőlap alatt.
• Az installálásnak garantálnia kell az áramütés elleni védelmet.
• A konyhabútor, melybe a készüléket beszerelik, meg kell hogy feleljen a DIN 68 930 stabilitási követelményeinek.
• A nedvesség elleni védelem érdekében le kell szigetelni az összes vágási felületet egy alkalmas tömítőanyaggal.
• Csempével borított munkafelületeken a főzőlap illeszkedési hézagait teljesen ki kell tölteni
fugázóanyaggal.
• Természetes kő, műkő vagy kerámia felső részeknél a pillanatrugókat egy alkalmas műgyantával vagy ragasztóanyaggal kell a helyükre erősíteni.
• Ügyeljen rá, hogy a tömítés hézagmentesen illeszkedjék a munkafelületnél! Nem szabad
szilikonpasztát használni; ez megnehezítené a kiszerelést a szervizelésnél.
• A főzőlap legyen alulról kinyomható a kiszereléshez.
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 5
2009-02-10
3:43:28
A főzőlap felszerelése (folytatás)
HU
Csatlakozás a villamos hálózathoz
Ellenőrizze a villamos csatlakozás elkészítése előtt, hogy a készülék adattábláján feltüntetett névleges
feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel! Az adattábla a főzőlap alsó készülékházán található.
Áramtalanítsa az áramkört a villamos csatlakozás elkészítése előtt!
A fűtőelem feszültsége AC 230 V~. A készülék kifogástalanul működik AC 220 V~ feszültségű régebbi
hálózatról is.
A főzőlapot egy olyan megszakító szerkezeten keresztül kell csatlakoztatni a villamos hálózathoz, mely
legalább 3 mm-es hézaggal meg tudja szakítani az összes pólust, ilyen szerkezet lehet például az automatikus kismegszakító, földzárlatkioldók vagy olvadó biztosíték.
Hálózati csatlakozókábelként H05SS-F (180°C) vagy ennél magasabb fokozatú kábelt kell használni.
A készülék névleges árama (A)
Névleges keresztmetszet (mm2)
1N~
> 25 és ≤ 32
> 4 és < 6
2N~
> 10 és ≤ 16
> 1.5 és < 2.5
A csatlakozást a rajz szerint kell elkészíteni. A csatlakozóvezetékeket a megfelelő bekötési rajz szerint kell
felszerelni.
A földelő vezeték a földkapocshoz van csatlakoztatva. A földelő vezetéknek hosszabbnak kell lennie a
villamos áramot szállító vezetékeknél.
A kábelcsatlakozásokat az előírások szerint kell elkészíteni és a csatlakozókapcsok csavarjait jól meg kell
húzni!
A csatlakozókábelt a hálózati kábelrögzítővel kell rögzíteni és a fedelet jól le kell zárni. A készülék első
üzembe helyezésekor a kerámia felületről el kell távolítani a védőfóliát és az öntapadó címkéket.
A főzőlapnak a villamos hálózathoz való csatlakoztatása után kapcsolja be rövid
ideig a legnagyobb fokozatba mindegyik főzőzónát és ellenőrizze, hogy működik-e!
A főzőlap első feszültség alá helyezésekor világít az összes jelzőfény és aktiválódik
a gyerek-reteszelés.
< IN ~ >
L: Barna
N: Kék
PE: Zöld
Vigyázat! Ügyeljen a fázis és a nulla vezető helyes bekötésére a csatlakozó doboznál és a készüléknél (bekötési vázlatok); különben tönkremehetnek egyes szerkezeti részek!
A garancia nem vonatkozik a helytelen üzembehelyezés által okozott károkra.
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 6
2009-02-10
3:43:28
A főzőlap felszerelése (folytatás)
Beszerelés a munkalapba
HU
Jegyezze fel a készülék adattábláján látható gyártási számot a beszerelés előtt!
Erre a számra szükség lesz a szervizeléshez, és az adattábla a beszerelést követően már nem férhető hozzá, mert a készülék alján van elhelyezve.
Ügyeljen az előírt szabad távolságokra!
Rögzítse a kengyeleket mindkét oldalon a csavarokkal, mielőtt felszereli a kengyelekre a főzőlapot.
Min . 50mm
x4
R3
560
min. 20
+1
490+1
600
50
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 7
2009-02-10
3:43:29
A főzőlap felszerelése (folytatás)
HU
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 8
2009-02-10
3:43:29
A főzőlap részei és jellemzői
Főzőzónák és kezelőegység
HU
Ovális főzőzóna, 2400 W
Szimpla főzőzóna, 1200 W
148
mm
265 mm
170 mm
/215
129
mm
148
Kezelőegység
mm
Szimpla főzőzóna,
1200 W
Bővíthető főzőzóna, 2200 W
Fűtési fokozat és maradék hő
kijelző
„Reteszelés” érintőkapcsoló
Ovális főzőzóna
Bővíthető főzőzóna
jelzőfény
jelzőfény
Időzítés kijelző és
érintőkapcsolók
Bővíthető főzőzóna
érintőkapcsoló
Fűtési fokozatok
érintőkapcsolója
Ovális főzőzóna
érintőkapcsoló
„Be/Ki” érintőkapcsoló
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 9
2009-02-10
3:43:30
A főzőlap részei és jellemzői (folytatás)
HU
Tartozékok
1 Kerámia főzőlap
2 Szerelőkengyelek
3 Csavarok
10
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 10
2009-02-10
3:43:30
A főzőlap részei és jellemzői (folytatás)
A készülék fontosabb jellemzői
HU
• Kerámia főzőfelület: A készüléknek egy kerámia főzőfelülete és négy gyorsreagálású főzőzónája van. A főzőlap nagyteljesítményű fűtőelemei lényegesen lerövidítik a zónák felhevítéséhez szükséges időt.
• Érintőkapcsolók: A készülék érintésre reagáló kapcsolókkal működtethető.
• Könnyen tisztítható: A kerámia főzőfelület és az érintőkapcsolók előnye, hogy jól hozzáférhetők a tisztításkor. A sima, sík felületet könnyű tisztítani.
• Be/Ki érintőkapcsoló: A „Be/Ki” érintőkapcsoló szolgál a készülék hálózati kapcsolójaként.
Ez az érintőkapcsoló a készülék hálózati áramellátása teljesen be- vagy kikapcsolja.
• Kijelzők és jelzőfények: Digitális kijelzők és funkció jelzőfények szolgáltatnak információkat
a beállításokról és az aktivált funkciókról valamint a különböző főzőzónákban lévő maradék
hőről.
• Biztonsági kikapcsolás: Egy biztonsági kikapcsolás funkció gondoskodik a főzőzónák automatikus kikapcsolásáról, ha egy bizonyos ideig nem változtatták meg a beállításukat.
• Maradék hő kijelző: A kijelzőn megjelenik a maradék hő ikonja, ha a főzőzóna még olyan
forró, hogy égési sérülést okozhat.
• Bővíthető főzőzóna: A főzőfelületen egy bővíthető főzőzóna található. Ez változtatható méretű főzőzónaként használható, ha Ön például kisebb edényben akar főzni. Ezáltal energia
takarítható meg.
• Többcélú főzőzóna: A főzőlapnak egy többcélú/ovális főzőzónája is van. A beállítástól
függően ez kerek vagy ovális zónaként használható, például ovális üvegtálban való főzéshez
vagy ételek melegen tartásához.
Digitális kijelzők: A négy kijelző mező a négy főzőzónához tartozik.
Ezek a következő információkat jelzik ki:
-
a készülék ki van kapcsolva
– választott fűtési fokozat
maradék hő
a biztonsági reteszelés aktiv; és
hibajelzés, az érintőkapcsolót 10 másodpercnél tovább tartották megérintve.
hibajelzés, ha rendellenes üzem miatt túlhevült a főzőlap.
11
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 11
2009-02-10
3:43:31
A főzőlap részei és jellemzői (folytatás)
HU
Biztonsági kikapcsolás
Ha valamelyik főzőzóna be van kapcsolva és a beállításán hosszabb időn keresztül nem
változtatnak, akkor bizonyos idő után automatikusan kikapcsol az illető főzőzóna.
A maradék hőt a („Hot” = forró) szimbólum jelzi az illető főzőzóna digitális kijelzőjén.
A főzőzónák az alábbi idő eltelte után kapcsolnak ki automatikusan:
Fűtési fokozat
1-2
6 óra múlva
Fűtési fokozat
3-4
5 óra múlva
Fűtési fokozat
5-6
3 óra múlva
Fűtési fokozat
7-9
1 óra múlva
Ha a főzőlap rendellenes üzem miatt túlhevül,
csol a főzőlap.
jelenik meg a kijelzőn, és kikap-
Ha a fenti táblázatban feltüntetett idő előtt kikapcsol egy vagy több főzőzóna, akkor
nézze meg az „Üzemzavarok elhárítása” című szakaszt.
Egyéb okok egy főzőzóna automatikus kikapcsolására
Azonnal kikapcsol az összes főzőzóna, ha az edényből kifut a folyadék és a kezelőegységre
folyik.
Akkor is működésbe lép az automatikus kikapcsolás, ha Ön egy nedves rongyot tesz a kezelőegységre. Mindkét fentebb említett esetben a készüléket újra be kell kapcsolni a „Be/Ki ”
érintőkapcsolóval a folyadék vagy a nedves rongy eltávolítása után.
Maradék hő kijelzés
Ha kikapcsolunk egy főzőzónát, vagy kikapcsoljuk az egész főzőlapot, a maradék hő jelenlétét
egy („Hot” = forró) szimbólum jelzi a megfelelő főzőzóna digitális kijelzőjén. A maradék hő
kijelzés csak akkor tűnik el, ha már kihűlt a főzőzóna.
A maradék hő felhasználható felolvasztásra vagy az étel melegen tartására.
Figyelem! Amíg világít a maradék hő kijelző, égésveszély áll fenn!
Figyelem! Az áramellátás megszakadása esetén kialszik a szimbólum és elvész
a maradék hőre vonatkozó információ. Ilyen esetben ezért Ön megégetheti magát!
Ezért legyen mindig óvatos, amikor a főzőlap közelében tartózkodik!
12
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 12
2009-02-10
3:43:31
Az első használat előtt
Első megtisztítás
HU
Törölje le a felületet egy nedves ronggyal és kerámia főzőlap tisztítószerrel!
Figyelem! Ne használjon maró vagy koptató hatású tisztítószereket! Megsérülhet a
felület.
Főzőlap használata
Alkalmas edények
A jobb edényekkel jobban lehet főzni.
• A jó edények az aljukról ismerhetők fel. Az edény alja legyen minél vastagabb és legyen
teljesen sík.
• Új edények vásárlásánál ügyeljen az edény aljának átmérőjére. A gyártók gyakran az
edény felső peremének átmérőjét közlik.
• Alumínium- vagy rézaljú edények fémes elszíneződést okozhatnak a kerámia felületen.
Ezt az elszíneződést nagyon nehéz vagy lehetetlen eltávolítani.
• Ne használjon öntöttvas edényeket vagy sérült, sorjás aljú edényeket. Ezek megkarcolhatják a főzőfelületet.
• Hideg állapotban az edény alja normál esetben kissé befelé hajlik (konkáv). Az edény
aljának sosem szabad kifelé hajolnia (konvex).
• Ha különleges edényt akar használni, például kuktafazekat vagy egy pároló fazekat, kérjük
tartsa be a gyártó előírásait!
Energiatakarékossági tanácsok
Értékes energiát takaríthat meg Ön az alábbiak figyelembevételével.
Helyes!
Right!
Helytelen!
Wrong!
13
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 13
2009-02-10
3:43:32
Főzőlap használata (folytatás)
HU
• Először helyezze el az edényt vagy fazekat és csak utána kapcsolja be a főzőzónát!
• A piszkos főzőzóna vagy a piszkos aljú edény növeli az energiafogyasztást.
• Ha lehet, tegye rá jól a fedőt az edényre, hogy teljesen lefedje.
• Kapcsolja ki a főzőzónákat a főzés vége előtt, hogy a maradék hő kihasználható legyen az
étel melegen tartására vagy felolvasztásra.
• Az edény alja ugyanolyan méretű legyen, mint a főzőzóna.
• Kuktafazékkal a főzési idő akár 50%-kal csökken!
Érintőkapcsolók használata
Az érintőkapcsolók működtetéséhez érintse meg az ujjával a kezelőegység megfelelő
részét, hogy világítson vagy ne a megfelelő kijelző, vagy bekapcsoljon a kívánt funkció.
Vigyázzon, hogy egyszerre csak egy érintőkapcsolót érintsen meg. Ha az ujjával nagyon
ferdén nyúl a kezelőegységhez, bekapcsolhat egy szomszédos érintőkapcsoló is.
14
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 14
2009-02-10
3:43:32
Főzőlap használata (folytatás)
A készülék bekapcsolása
HU
Érintse meg a „Reteszelés ”érintőkapcsolót 3 másodpercig.
Ezután a készülék bekapcsolható a „Be/Ki ” érintőkapcsolóval.
Érintse meg a „Be/Ki ” érintőkapcsolót.
A digitális kijelzőkön látható.
A készüléknek a „Be/Ki ” érintőkapcsolóval történt bekapcsolása után 10
másodpercen belül választani kell egy fűtési fokozatot. Különben biztonsági okból
kikapcsol a készülék.
Hőmérséklet beállítása
A fűtési fokozat ( – ) beállításához érintse meg a megfelelő főzőzóna
A
első megnyomásakor a fűtési fokozat -re áll be.
A
első megnyomásakor a fűtési fokozat -re áll be.
A
gombbal növelheti és a
gombbal csökkentheti a fűtési fokozatot.
,
gombját.
15
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 15
2009-02-10
3:43:33
Főzőlap használata (folytatás)
HU
A készülék kikapcsolása
A készülék a „Be/Ki ” érintőkapcsolóval kapcsolható ki teljesen.
Érintse meg a „Be/Ki ” érintőkapcsolót!
Egy főzőzóna vagy az egész főzőfelület kikapcsolása után a maradék hőt egy
(„Hot” = forró) szimbólum jelzi a megfelelőz főzőzónák digitális kijelzőjén.
16
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 16
2009-02-10
3:43:33
Főzőlap használata (folytatás)
Ha a fűtési fokozat , és Ön ki akarja kapcsolni a főzőzónát, az érintőkapcsolót
még egyszer megérintve a fűtési fokozat nullára csökken.
A gyorsabb beállítás érdekében tartsa az ujját a
vagy
érintőkapcsolón, míg
meg nem jelenik a kívánt érték!
Ha 10 másodpercnél tovább tart megnyomva egy érintőkapcsolót,
hibajelzés
jelenik meg a fűtési fokozat kijelzőjén. A hibajelzés eltüntetéséhez érintse meg a
„Be/Ki ” érintőkapcsolót.
HU
Ovális főzőzóna használata
Az ovális főzőzónánál lehetőség van a kisebb, kör alakú főzőzóna vagy a nagyobb, ovális
főzőzóna bekapcsolására.
A két főzőzóna között csak akkor lehet átkapcsolni, ha már be lett állítva a fűtési
fokozat a kisebb zónánál.
1. Válasszon egy a fűtési fokozatot.
2. Az ovális főzőzóna be- vagy kikapcsolásához érintse meg az „Ovális főzőzóna” érintőkapcsolót, míg bekapcsol, illetve kikapcsol a jelzőfény.
17
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 17
2009-02-10
3:43:34
Főzőlap használata (folytatás)
HU
Bővíthető főzőzóna használata
A bővíthető főzőzónánál Ön az edény méretétől függően egy kisebb főzőzónát vagy nagyobb
főzőzónát állíthat be. Az átváltáshoz érintse meg a „Bővíthető főzőzóna ” érintőkapcsolót.
A két főzőzóna között csak akkor lehet átkapcsolni, ha már a kisebb főzőzónához
beállított egy fűtési fokozatot.
1. Válassza ki a kívánt fűtési fokozatot.
2. Érintse meg a „Bővíthető főzőzóna
Ekkor bekapcsol a külső főzőzóna.
Kigyullad a jelzőfény.
” érintőkapcsolót.
3. A külső főzőzóna kikapcsolásához érintse meg a „Bővíthető főzőzóna
” érintőkapcsolót.
18
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 18
2009-02-10
3:43:34
Főzőlap használata (folytatás)
Főzőzóna kikapcsolása
HU
Egy főzőzóna kikapcsolásához állítsa vissza a fűtési fokozatot -ra a kezelőegységen a
Fűtési fokozatok
vagy
érintőkapcsolójának segítségével.
Biztonsági reteszelés használata
A biztonsági reteszelés egy főzőzóna véletlen bekapcsolása és a főzőfelület véletlen aktiválása ellen véd. A Reteszelés érintőkapcsoló csak bekapcsolt áramellátásnál használható.
Biztonsági reteszelés bekapcsolása
1. Érintse meg a
érintőkapcsolót kb. 3 másodpercig.
Nyugtázásként egy hangjelzés hallható.
approx .
3 sec .
kb. 3 mp
2. Érintse meg a fűtési fokozatok egyik érintőkapcsolóját.
(„Lock” = reteszelés) jelenik meg a kijelzőkön, jelezve, hogy aktiválva van a biztonsági
reteszelés.
19
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 19
2009-02-10
3:43:35
Főzőlap használata (folytatás)
HU
Biztonsági reteszelés kikapcsolása
1. Érintse meg kb. 3 másodpercig az érintőkapcsolót.
Nyugtázásként egy hangjelzés hallható.
approx .
3 sec .
kb. 3 mp
Időzítés
Az időzítés kétféleképpen használható:
Az időzítés használata biztonsági kikapcsolásként
Ha be lett állítva egy időtartam egy főzőzónához, akkor kikapcsol a főzőzóna ezen időtartam
letelte után. Ez a funkció egyidejűleg több főzőzónához is használható.
Az időzítés használata visszaszámláláshoz
Nem használható a visszaszámlálásos időzítés, ha már be lett kapcsolva egy főzőzóna.
Biztonsági kikapcsolás beállítása
Bekapcsolva kell lennie annak a főzőzónának, melyhez Ön használni akarja a biztonsági
kikapcsolást.
1. Válassza ki az Időzítés , érintőkapcsolója segítségével azt a főzőzónát, amelyhez be
akarja állítani a biztonsági kikapcsolási időt.
Az első aktív főzőzóna választása után az Időzítés érintőkapcsolójának megérintésére
lassan villog a megfelelő jelzőfény.
Például, a bal első jelzőfény a bal első főzőzónának felel meg. Az időzítés kijelzőn
jelenik meg.
A soron következő aktív főzőzóna az Időzítés
választható ki.
érintőkapcsolójának újabb megérintésével
20
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 20
2009-02-10
3:43:36
Főzőlap használata (folytatás)
2. Állítsa be az Időzítés-beállítás
vagy
érintőkapcsolóival a kívánt időtartamot, például
15 percet, mely után a főzőzóna automatikusan ki fog kapcsolni.
A biztonsági kikapcsolás most aktiválva van.
HU
Bármelyik főzőzónánál a hátralévő idő kijelzéséhez nyomja meg az Időzítés érintőkapcsolóját.
A megfelelő jelzőfény lassan villog.
A beállítások az Időzítés-beállítás
vagy
érintőkapcsolóival reszetelhetők. A beállított
időtartam letelte után automatikusan kikapcsol a főzőzóna, megszólal egy hangjelzés, és jelez
az időzítés kijelző.
A beállítás meggyorsításához érintse meg az Időzítés-beállítás
vagy
érintőkapcsolóját, míg meg nem jelenik a kívánt érték!
Ha először az Időzítés-beállítás
érintőkapcsolóját érinti meg, az időtartam 99
perccel kezdődik el; ha először az Időzítés-beállítás
érintőkapcsolóját érinti
meg, az időtartam 1 perccel kezdődik.
Visszaszámlálásos időzítés
A visszaszámlálásos időzítés használatához a készüléknek bekapcsolva, de a főzőzónáknak
kikapcsolva kell lenniük.
1. Érintse meg az Időzítés érintőkapcsolóját.
jelenik meg az időzítés kijelzőn.
2. Állítsa be a kívánt időtartamot az Időzítés-beállítás
vagy
érintőkapcsolójával.
Ekkor aktiválódik a visszaszámlálásos időzítés funkció, és az időzítés kijelzőn megjelenik a
hátralévő idő.
A hátralévő idő módosításához érintse meg az Időzítés .érintőkapcsolóját és változtassa
meg a beállítást az Időzítés-beállítás
vagy
érintőkapcsolójával.
21
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 21
2009-02-10
3:43:36
Főzőlap használata (folytatás)
HU
Kezelőegység reteszelése és a reteszelés feloldása
A főzési folyamat közben bármikor reteszelhető a kezelőegység – a „Be/Ki ” érintőkapcsoló
kivételével –, hogy megakadályozható legyen a beállítások véletlen megváltoztatása, például
ha Ön letörli a kezelőegységet egy ronggyal.
1. Érintse meg kb. 3 másodpercig a Reteszelés érintőkapcsolót.
Világít a jelzőfény a reteszelés érintőkapcsolóban. Az érintőkapcsolók most reteszelve
vannak.
2. A reteszelés feloldásához érintse meg újra a Reteszelés érintőkapcsolót kb. 3 másodpercig. Ekkor kialszik a jelzőfény a reteszelés érintőkapcsolóban.
approx .
3 sec .
kb. 3 mp
Javasolt fűtési fokozatok különleges ételek főzéséhez
Az alábbi táblázatban szereplő számadatok csupán irányértékek. A különböző főzési módokhoz szükséges fűtési fokozatok számos tényezőtől függenek, például az edény fajtájától és a
főzendő étel típusától és mennyiségétől.
Kapcsoló beállítása
Főzési módszer
9
Melegítés
Hirtelensütés
Zsírban sütés
8
7
Intenzív zsírban
sütés
6
Zsírban sütés
5
4
3
Forralás
2
Gőzölés
Párolás
Forralás
1
Megolvasztás
Példák
Nagy tömegű folyadék melegítése, metélt tészta forralása, hús pirítása, (pörkölt barnítása, hús
párolása)
Vesepecsenye-, hátszín-szelet, hagymás reszelt
burgonya barnára sütve, virsli/kolbász, palacsinta
Sertésszelet / borda, máj, hal, zsírban sült húsgombóc, sült tojás
Max. 1,5 liter folyadék, burgonya, zöldségek főzése
Kis mennyiségű zöldség gőzölése és párolása, rizs
és tejes ételek forralása
Vaj megolvasztása, zselatin olvasztása, csokoládé olvasztása
Megjegyzés
• A fenti táblázatban szereplő fűtési fokozatok csupán irányértékek.
• A fűtési fokozatokat szükség esetén módosítani kell az adott edénynek és ételnek megfelelően.
22
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 22
2009-02-10
3:43:37
Tisztítás és ápolás
Főzőlap
HU
Figyelem!: Tisztítószereknek nem szabad érintkezésbe lépniük a forró kerámia
felülettel: az összes tisztítószert bő vízzel el kell távolítani a tisztítás után, nehogy
maró hatást fejthessen ki a forró felületre. Ne használjon agresszív tisztítószereket, például grill- vagy villanysütő sprayket, kaparócsutakokat vagy koptató hatású
serpenyő-tisztítókat!
Tisztítsa meg közvetlenül a használat után, még langyos állapotban a kerámia
felületet! Ezáltal megelőzhető, hogy a kiömlött étel rásüljön a felületre. A vízkőfoltokat, zsírcseppeket és fémes elszíneződéseket a kerámiához vagy rozsdamentes
acélhoz használható tisztítószerekkel távolítsa el!
Enyhe szennyeződés
1. Törölje le a kerámia felületet egy nedves ronggyal.
2. Törölje szárazra egy tiszta ronggyal. Ne maradjon tisztítószer a felületen.
3. Tisztítsa meg hetente egyszer alaposan az egész kerámia felületet egy kerámiához vagy
rozsdamentes acélhoz használható tisztítószerrel.
4. Törölje le a kerámia főzőfelületet bő vízzel és törölje szárazra egy nem foszló ronggyal.
Makacs szennyeződés
1. A rásült és kifreccsent ételmaradványok eltávolításához használjon üvegkaparót.
2. Helyezze rá az üvegkaparót megfelelő szögben a kerámia felületre.
3. Távolítsa el a szennyeződést a kaparó pengéjével.
Üvegkaparók és kerámiához használható tisztítószerek a szakboltokban kaphatók.
23
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 23
2009-02-10
3:43:37
Tisztítás és ápolás (folytatás)
HU
Problémás szennyeződés
1. Ráégett cukrot, megolvadt műanyagot, alumínium fóliát vagy egyéb anyagokat távolítson el
egy üvegkaparóval azonnal, még forró állapotban!
igyelem! Vigyázzon, nehogy megégesse magát, amikor az üvegkaparót használja
F
a forró főzőzónán!
2. Tisztítsa meg a főzőlapot normál módon, ha már lehűlt.
Ha már kihűlt az a főzőzóna, melyen megolvadt
valami, melegítse újra fel a főzőzónát a tisztításhoz.
A karcolások vagy sötét foltok, melyeket például
egy éles sarkú serpenyő okozott, nem távolíthatók
el a kerámia felületről. Mindazonáltal ezek nem
befolyásolják a főzőlap működését.
Főzőlap szegélye
Figyelem! Ne használjon borecetet, citromlevet vagy vízkőoldót a főzőlap szegélyén; ellenkező esetben homályos foltok jelennek meg.
1. Törölje le a főzőlap szegélyét egy nedves ronggyal.
2. A megszáradt szennyeződést nedvesítse meg egy nedves ronggyal. Azután törölje le, majd
törölje szárazra.
A készülék megsérülésének megelőzése
• Ne használja a főzőlapot munkafelületként vagy tároláshoz.
• Ne működtesse a főzőzónát, ha nincs rajta edény, vagy ha üres az edény.
• A kerámia egy nagyon szívós és a hőmérsékletnek ellenálló anyag, de nem törhetetlen.
Megsérülhet, ha éles vagy kemény tárgy esik rá a főzőlapra.
• Ne használjon öntöttvasból készült vagy sérült aljú, durva vagy sorjás szélű edényeket.
Megkarcolhatják a főzőzónát.
• Ne tegyen edényeket a főzőlap szegélyére. Megkarcolódhat és megsérülhet a szegély.
• Vigyázzon, ne freccsenjenek ki savas folyadékok, például borecet, citromlé és vízkőoldó a
főzőlap szegélyére, mert homályos foltokat hagynak hátra.
• Ha cukor vagy cukor tartalmú készítmény freccsen ki egy forró főzőzónára és ott megolvad, azonnal el kell távolítani egy konyhai kaparóval, amíg forró! Kihűlés után megsérülhet
a felület az eltávolításkor!
• Tartson távol a kerámia felülettől minden olyan tárgyat és anyagot, mely megolvadhat,
például műanyagot, alumínium fóliát és sütőfóliát. Ha ilyen anyag ráolvad a főzőlapra,
távolítsa el azonnal egy kaparóval!
24
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 24
2009-02-10
3:43:37
Garancia és szerviz
Üzemzavarok elhárítása
HU
Üzemzavart okozhat akár egy apró hiba is, melyet Ön könnyen megszüntethet az alábbi útmutatás szerint. Ha nem segítenek az alábbi tanácsok, ne kísérletezzen a készülék javításával!
Vigyázat! A készüléket kizárólag szakembernek szabad javítania! A szakszerűtlen
javítás komoly veszélyt jelent a felhasználóra. Ha javítani kell a készüléket, kérjük,
forduljon a szervizhez!
Mit tegyek, ha nem működnek a főzőzónák?
Ellenőrizze az alábbiakat:
• Nem égett-e ki az olvadó biztosíték. Ha ismételten kiég a biztosíték, hívjon villanyszerelőt.
• A készülék rendesen be van kapcsolva.
• Világítanak a jelzőfények a kezelőegységben.
• Be van kapcsolva a főzőzóna.
• A főzőzónák a kívánt fűtési fokozatokra vannak beállítva.
Mit tegyek, ha nem kapcsolnak be a főzőzónák?
Ellenőrizze az alábbiakat:
• Nem telt-e el 10 másodpercnél hosszabb idő a Be/Ki gomb működtetése és a kívánt főzőzóna bekapcsolása között (lásd: A készülék bekapcsolása c. szakaszt).
• A kezelőegységen ne legyen folyadék vagy vizes rongy.
Mit tegyek, ha hirtelen eltűnik a kijelzőről a maradék hőt jelző
jelzés?
Ennek oka a következő lehet:
• Véletlenül működtették a Be/Ki érintőkapcsolót.
• A kezelőegységre egy nedves rongyot vagy folyadékot tettek.
Mit tegyek, ha a főzőzónák kikapcsolása után nem látható a maradék hő kijelzés a
kijelzőn?
Ellenőrizze az alábbit:
• A főzőzónát csak röviden használták és ezért nem melegedett fel eléggé. Ha forró a főzőzóna, forduljon a szervizhez!
Mit tegyek, ha nem kapcsol be vagy ki a főzőzóna?
Ezt az alábbiak okozhatják:
• A kezelőegységen egy nedves rongy vagy folyadék található.
• Be van kapcsolva a biztonsági reteszelés.
Mit tegyek, ha a
hibajelzés világít?
Ellenőrizze a következőt:
• A kezelőegységen ne legyen vizes rongy vagy folyadék. A hibajelzés eltüntetéséhez nyomja
meg a „Be/Ki” érintőkapcsolót.
25
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 25
2009-02-10
3:43:37
Garancia és szerviz (folytatás)
HU
Mit jelent az, ha nem izzik pirosan az főzőzóna?
• A főzőzóna beállított hőmérsékletét egy érzékelő tartja fenn, mely be- és kikapcsolja a zónát,
ezért a főzőfelület nem mindig izzik pirosan. Ha Ön alacsony fűtési fokozatot választ, a fűtés
gyakrabban fog be- és kikapcsolni, mint magasabb fokozatnál. A fűtés a legmagasabb fokozatnál is be- és kikapcsol.
Ha Ön kihívja a szervizt, és kiderül, hogy a hibát a készülék nem az útmutatónak megfelelő
használata okozta, akkor ki kell fizetnie a kiszállási díjat még akkor is, ha garanciális a készülék.
Szerviz
A szerviz kihívása előtt kérjük, tanulmányozza az „Üzemzavarok elhárítása” c. szakaszt!
Ha ez sem segít, járjon el az alábbiak szerint.
Műszaki hiba okozza a jelenséget?
Ha igen, forduljon a szervizhez.
Készüljön fel mindig előre a beszélgetésre. Ezzel megkönnyíti a probléma diagnosztizálását
és annak eldöntését, hogy ki kell-e szállnia a szerviznek.
Kérjük, fordítson gondot az alábbi információkra:
• Milyen jellegű a probléma?
• Milyen körülmények között jelentkezik a probléma?
A szerviz felhívásakor kérjük, közölje a készülék modelljét és gyártási számát! Ezek az információk az adattáblán találhatók:
• Modell megnevezése
• S / N kód (10 számjegy)
Ajánlatos előre feljegyezni ezeket az információkat a hivatkozás megkönnyítésére.
Modell:
Gyártási szám:
Mikor fizeti Ön a szervizköltséget még a garanciális időszakban is?
•H
a Ön nem hárította el a problémát az „Üzemzavarok elhárítása” című szakaszban leírt
tanácsok alapján,
• Ha a szerviz technikusnak többször kell kiszállnia, mert nem kapta meg az összes szükséges információt a kiszállás előtt, például, alkatrészért kell elmennie. Ha Ön a szerviz kihívásánál felkészül a fentebb leírtak szerint, megtakaríthatja ezeket a járulékos költségeket.
26
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 26
2009-02-10
3:43:37
Műszaki adatok
A SAMSUNG folyamatosan törekszik a termékei tökéletesítésére. Ezért fenntartja magának a
jogot a műszaki adatok vagy a használati utasítás előzetes értesítés nélkül történő módosítására.
HU
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a SAMSUNG gyártmányú C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST
/ C61RCEE / C61R1CAMST / C61R1CBMAL / C61R1CCMN / C61R1CDMST /
C61R1CEME / C61R2CAST / C61R2CBAL / C61R2CCN / C61R2CDST / C61R2CEE
kerámia főzőlapok megfelelnek az alábbi műszaki jellemzőknek.
A készülék típusa
C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST / C61RCEE / C61R1CAMST /
C61R1CBMAL / C61R1CCMN / C61R1CDMST / C61R1CEME / C61R2CAST / C61R2CBAL /
C61R2CCN / C61R2CDST / C61R2CEE
A készülék méretei
Szélesség:
Mélység:
Magasság:
575 mm
505 mm
55 mm
Munkalap-kivágás méretei
Szélesség:
Mélység:
Sarok rádiusz:
560 mm
490 mm
3 mm
Főzőzónák
Helyzet
Átmérő
Teljesítmény
Bal első
129 / 215 mm
750 / 2200 W
Bal hátsó
148 mm
1200 W
Jobb hátsó
170 / 265 mm
1500 - 1600 / 2400 W
Jobb első
148 mm
1200 W
Villamos hálózat:
Maximális teljesítményfelvétel:
Tömeg: nettó
8,0 kg
bruttó 10,5 kg
230 V ~ 50 Hz
7,0 kW
27
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 27
2009-02-10
3:43:38
Megjegyzések
HU
28
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 28
2009-02-10
3:43:38
Megjegyzések
HU
29
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 29
2009-02-10
3:43:38
Kódszám: DG68-00044A-04
C61RCCN_XEH-00044A-04_HU.indd 30
2009-02-10
3:43:38
Download PDF

advertising