Samsung | BT65TDFSTP | Samsung BT65TDFSTP Felhasználói kézikönyv

Üzembe helyezési és használati útmutató
Beépíthető villanysütő
BT65TDST
BT65TDFST
BT65TDBST
BT65TDBFST
Használati útmutató
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd1 1
A sütésre, főzésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek.
A termék háztartási használatra készült.
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari,
vendéglátóipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, nem
háztartási célra használják.
2008-09-18
8:13:33
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd2 2
2008-09-18
8:13:33
Tartalomjegyzék
A kézikönyv használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Biztonsági előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Villamos biztonság. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Biztonság üzemeltetés közben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ártalmatlanítási előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A sütő felszerelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Biztonsági előírások a szerelőnek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Beépítés alsó konyhaszekrénybe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Csatlakozás a villamos hálózathoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Beszerelés felső konyhaszekrénybe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A sütő részei és kezelőszervei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sütő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A sütő kezelőszervei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Különleges jellemzők. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kihúzható vezetősínek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tartozékok használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Biztonsági kikapcsolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hűtő ventilátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Az első teendők. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az óra beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Első megtisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A sütő funkciói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Próbaételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
A sütő használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Válaszpolcos mód beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sütési hőmérséklet beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A sütő kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Befejezési idő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sütési idő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Késleltetett bekapcsolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Konyhai stopper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sütő világítás be/ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Biztonsági reteszelés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sípjelzés kikapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tisztítás és ápolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Gőzölős tisztítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Katalitikus zománcfelület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A sütő ajtajának tisztítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oldalsó csúszósínek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Az izzó kicserélése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Garancia és üzemzavarok elhárítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Üzemzavarok elhárítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Műszaki adatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd1 1
2008-09-18
8:13:33
A kézikönyv használata
HU
Köszönjük, hogy egy SAMSUNG beépíthető villanysütőt választott!
Ez a Használati útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságáról és üzemeltetéséről valamint karbantartásáról.
Kérjük, szakítson időt e Használati útmutató elolvasására, mielőtt használatba veszi a sütőt,
és őrizze meg e kézikönyvet gondosan.
E kézikönyvben a következő fordulnak elő, az alábbi jelentéssel:
*
)
Figyelem Megjegyzés
Biztonsági előírások
Ezt a villanysütőt csak szakképzett villanyszerelőnek szabad felszerelnie. A szerelő felelős
azért, hogy a készülék a vonatkozó biztonsági előírások szerint legyen csatlakoztatva a
villamos hálózathoz.
Villamos biztonság
Ha szállítás közben megsérült a sütő, nem szabad bekötni.
● Ezt a készüléket kizárólag szakképzett villanyszerelőnek szabad csatlakoztatnia a villamos hálózathoz!
● Meghibásodott vagy sérült készüléket ne próbáljon meg üzemeltetni!
●A készüléket csak szakembernek szabad javítania! A szakszerűtlen javítás komoly ve-
szélyt jelenthet Önre és másokra. Ha javítani kell a sütőt, forduljon a SAMSUNG vevőszolgálathoz vagy a SAMSUNG szakkereskedőhöz.
●Ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, a gyártótól vagy a szerviztől beszerezhető speci-
ális kábelre kell kicserélni!
● Egyéb villamos vezetékeknek vagy kábeleknek nem szabad hozzáérniük a sütőhöz.
●A sütőt egy megfelelő kisautomatán vagy biztosítékon keresztül kell csatlakoztatni a villa-
mos hálózathoz. Tilos T-dugót vagy hosszabbító kábelt használni!
● Az adattábla az ajtó jobb oldalán található.
● Javításnál vagy tisztításnál ki kell kapcsolni a készülék villamos táplálását.
● Legyen óvatos, ha villamos készülékeket csatlakoztat a sütőhöz közeli hálózati csatlakozó
aljzatokhoz.
VIGYÁZAT!
Az áramütés megelőzése érdekében ki kell kapcsolni a készüléket a belső világítás izzójának
kicserélése előtt! Üzem közben a sütő belső felületei nagyon felforrósodnak!
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd2 2
2008-09-18
8:13:34
Biztonsági előírások (folytatás)
Biztonság üzemeltetés közben
● Ez a villanysütő kizárólag háztartási célú használatra készült.
● Üzem közben a sütő belső felületei felforrósodnak, és égési sérülést okozhatnak. HU
Tilos hozzáérni a fűtőelemekhez vagy a sütő belső felületeihez, amíg ki nem hűlnek!
● Tilos gyúlékony anyagokat tárolni a sütőben!
● Ha a sütőt magas hőmérsékleten hosszabb ideig működtetik, a sütő külső felületei is felfor-
rósodnak.
● Legyen óvatos, ha sütés közben kinyitja a sütő ajtaját, mert forró levegő és gőz csaphat ki a
sütőből.
● Alkohol tartalmú ételek sütése esetén az alkohol elpárologhat a magas hőmérséklet miatt
és a gőze meggyulladhat, amikor az alkoholgőz érintkezésbe lép a sütő forró részeivel.
● Az Ön biztonsága érdekében nem szabad magas nyomású vízzel vagy gőzsugárral műkö-
dő tisztító berendezéssel tisztítani a sütőt!
● Gyerekeket biztonságos távolságban kell tartani a működő sütőtől.
● Mélyhűtött ételek, például pizzák a grillrácson süthetők meg. Sütőtepsi használata esetén a
mélyhűtött étel deformálódhat a nagy hőmérsékletkülönbség miatt.
● Tilos vizet önteni a forró sütőbe! Emiatt tönkremehet a zománcozott felület.
● A sütő működése közben csukva kell tartani a sütő ajtaját.
● Gőzölős tisztításnál legyen óvatos, ha idő előtt kinyitja a sütő ajtaját; a sütő alján lévő víz
forró!
● Ne borítsa be alumínium fóliával a sütő alját és ne rakjon oda sütőlapokat vagy sütőformá●
●
●
●
●
kat. Az alumínium fólia blokkolja a hőt, és emiatt tönkremehetnek a zománcozott felületek
és rossz lesz a sütési eredmény.
A gyümölcslevek letörölhetetlen foltokat hagynak a sütő zománcfelületein. Nagyon nedves
sütemények sütésénél használja a mély tepsit!
Ne tegyen semmilyen edényt a sütő nyitott ajtajára.
Kisgyerekek vagy értelmi fogyatékosok csak felügyelet mellett használhatják a sütőt.
Kisgyerekekre vigyázni kell, hogy ne játsszanak a sütővel.
A kisebb mennyiségű ételhez rövidebb sütési és melegítési időre van szükség. Normál
időbeállítással túlmelegedhetnek vagy megéghetnek.
Ártalmatlanítási előírások
A csomagolóanyag ártalmatlanítása
● A készülék csomagolóanyaga újrahasznosítható.
● A csomagolóanyagot a megfelelő helyi szelektív hulladékgyűjtőbe kell behelyezni.
Leselejtezett készülékek ártalmatlanítása
VIGYÁZAT!
Leselejtezett készülékek ártalmatlanítása előtt azokat működésképtelenné kell tenni, hogy ne jelentsenek veszélyforrást!
Szereltesse le a készüléket a villamos hálózatról és szerelje ki a hálózati kábelt!
A környezet védelme érdekében fontos, hogy a leselejtezett készüléket megfelelő módon ártalmatlanítsák.
● Tilos a készüléket háztartási szemétként kezelni.
● A lomtalanítási időpontokról és az engedélyezett lerakóhelyekről a helyi közigazgatási hatóságok szolgálnak információval.
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd3 3
2008-09-18
8:13:34
A sütő felszerelése
HU
*
Ezt a készüléket szakképzett villanyszerelőnek szabad csak bekötnie!
A sütőt a mellékelt utasítások szerint kell felszerelni.
Felszerelés után távolítsa el a sütőről a védő vinilfóliát!
Felszerelés után távolítsa el a sütő belső felületeiről a védőszalagot!
Biztonsági előírások a szerelőnek
● A sütőt úgy kell felszerelni, hogy a használó ne érhessen hozzá a villamos feszültség alatt
lévő alkatrészekhez.
●A szekrény, melybe beszerelik a készüléket, a stabilitás szempontjából meg kell hogy feleljen a DIN 68930 előírásainak.
Beépítés alsó konyhaszekrénybe
● Tartsa be a minimális távolságokra vonatkozó előírásokat!
● Rögzítse a sütőt csavarokkal a sütő egyik oldalán.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
min.550
min.50
min.20
min.560
50
460
min.600
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd4 4
2008-09-18
8:13:35
A sütő felszerelése (folytatás)
5
HU
A sütő bekötése a villamos hálózathoz
(H05VV-F, H05RR-F, Min. 1,5m, 1,5~2,5mm²)
Fázis
Föld
Semleges
Csatlakozás a villamos hálózathoz
A villamos csatlakozást a készülék hátoldalán található adattábla szerint kell elkészítenie egy
szakképzett villanyszerelőnek a szerelési utasítások és a helyi előírások betartásával.
Ha a készülék nem egy hálózati csatlakozó dugóval csatlakozik a hálózathoz, akkor a csatlakozó vezetékbe egy megszakító kapcsolót kell beszerelni (mely legalább 3 mm-es hézaggal
megszakítja az összes pólust).
) A villamos csatlakozáskor a sütő elektronikája inicializálódik; ekkor néhány másod-
percre bekapcsol a sütő világítása. A villamos kábelnek (H05 RR-F vagy H05 VV-F,
Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm2) elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy csatlakoztatni
lehessen a konyhaszekrény elé, a padlóra lehelyezett sütőt.
S
zerelje le a sütő alján lévő fekete fedelet (egy csavarhúzóval), és csavarja ki
teljesen a csatlakozócsavart és a kábelbilincs csavarját, mielőtt csatlakoztatja a
kábelereket a megfelelő csatlakozókapcsokhoz.
A földvezetéket a sütő (
) kapcsához kell bekötni.
Ha a sütő egy hálózati csatlakozó dugóval csatlakozik a hálózathoz, a dugónak mindig hozzáférhetőnek kell lennie.
A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen földeléssel vagy a földelés elkészítésének
elmulasztásával okozott balesetekért.
6
7
min.5
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd5 5
2008-09-18
8:13:36
A sütő felszerelése (folytatás)
HU
Beszerelés felső konyhaszekrénybe
● Tartsa be az előírt minimális szabad távolságokat!
● A sütőnek simán be kell csúsznia a helyére.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
min.550
50
min.590~max.600
min.560
5
A sütő bekötése a villamos hálózathoz
(H05VV-F, H05RR-F, Min. 1,5m, 1,5~2,5mm²)
Fázis
Föld
Semleges
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd6 6
2008-09-18
8:13:37
A sütő részei és kezelőszervei
Sütő
HU
Kezelőegység
Felső fűtőelemek
szint 5
Sütő világítása
szint 4
Oldalsó csúszósínek
szint 3
Katalitikusan zománcozott
készülékház fedél
szint 2
szint 1
Válaszpolc érzékelő
Üvegajtó
Ajtófogantyú
)
A polc-szintek alulról felfelé vannak számozva.
A 4. és 5. szint elsősorban grillezéshez használható.
Kérjük, nézze meg az e kézikönyvben több helyütt előforduló Főzési tanácsadókat,
hogy melyik a megfelelő polc-szint az Ön által elkészítendő ételhez!
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd7 7
2008-09-18
8:13:38
A sütő részei és kezelőszervei (folytatás)
HU
A sütő kezelőszervei
2
1
4
5
6
7
8
9
10
11
3
1. Válaszpolc választógomb
7. Konyhai stopper gomb
2. Kijelző
8. Sütési idő gomb
3. Idő/hőmérséklet vezérlőgomb
9. Befejezési idő gomb
4. Sütő gomb
10. Gőzölős tisztítás gomb
5. Világítás gomb
11. Hőmérséklet gomb
6. Óra gomb
)
Válaszpolc választógomb és az Idő/hőmérséklet vezérlőgomb elforgatásához
A
először be kell nyomni őket.
Különleges jellemzők
A sütő az alábbi különleges jellemzőkkel rendelkezik.
● Válaszpolcos módok: Ha be van helyezve a válaszpolc, a készülék válaszpolcos funkciója
független sütést/főzést tesz lehetővé két külön rekeszben, fokozva az energiahasznosítás
hatásfokát és a kényelmet.
● Gőzölős tisztítás: A sütő öntisztító funkciója gőzzel megpuhítja a sütő belsejére tapadt
zsírpacnikat és ételmaradványokat, hogy azután könnyen megtisztítható legyen a sütő.
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd8 8
2008-09-18
8:13:38
A sütő részei és kezelőszervei (folytatás)
Tartozékok
HU
Az alábbi tartozékok vannak mellékelve a sütőhöz.
tálakhoz, sütőformákhoz,
1 Grillrács,
hússütő és grillező tálcákhoz.
2 Sütőrostély, hússütéshez.
Přední částt
Přední částt
süteményekhez és piskótatepsi, hússütéshez és húslé vagy
3 Sütőtepsi,
4 Mély
szerű sütikhez.
lecsöpögő zsír összegyűjtéséhez.
álaszpolc, a felső, alsó és kettős
nyárs
5 Vmódokhoz.
6 Pecsenyesütő
A 3. szintre kell bedugni. A
egy nyársból, 2 villából, egy
(BT65TDBFST,
BT65TDFST)
sütőtér hátoldalán egy válaszpolc érzékelő található. A válaszpolcot teljesen
be kell dugni a sütőbe.
levehető fogantyúból és egy keretből áll,
mely alulról a harmadik polcba helyezhető be. A pecsenyesütő használatához
dugja be a nyárs végét a sütő belsejének hátoldalán lévő lyukba! A nyárs
használatakor tegye be a mély tepsit az
1. szintre.
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd9 9
2008-09-18
8:13:39
A sütő részei és kezelőszervei (folytatás)
HU
7 Pecsenyesütő és saslik nyárs
(BT65TDBFST, BT65TDFST)
Használata:
● Tegye be a mély tepsit az 1. szintre a szaft összegyűjtéséhez vagy a sütő aljára, ha nagyon nagy a
megsütendő húsdarab.
● Csúsztassa fel az egyik villát a nyársra; szúrja fel a megsütendő húst a nyársra;
● Előfőzött burgonya és zöldség helyezhető el a mély tepsi pereme körül, hogy megsüljön a hússütés
közben.
● Helyezze be a keretet a középső polcra úgy, hogy a „V” alak elöl legyen.
● A nyárs behelyezésének megkönnyítéséhez felcsavarható a fogantyú a nyárs tompa végére.
● Helyezze rá a nyársat a keretre, a hegyes végével a sütő hátlapja felé, és nyomja előre finoman a
nyársat, míg annak hegye be nem megy a sütő hátoldalán található forgatószerkezetbe. A nyárs
tompa végnek a „V” alakzaton kell nyugodnia. (A nyársnak két füle van, melyeknek legközelebb kell
lenniük a sütő ajtajához, hogy amikor már nem lehet előre tolni a nyársat, a fülek egyúttal ellentartásként szolgáljanak a fogantyú számára.)
● Sütés előtt csavarja le a fogantyút! Sütés után csavarja vissza a fogantyút, hogy könnyebben levehesse a nyársat a keretről.
10
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd10 10
2008-09-18
8:13:39
A sütő részei és kezelőszervei (folytatás)
5
4
Sütőtepsi
3
2
Mély tepsi
A sütőtepsit, a mély tepsit és a grillrácsot jól
kell rátenni az oldalfalakon lévő polctartókra.
Vigyázzon, amikor kiveszi az elkészült ételt a
sütőből, mert forró az edény és a sütő! A 2. és a 4. szinten kihúzható vezetősínek
találhatók. A rácsvezetők esetén a tartozékokat
mindig a vezetősínekbe kell behelyezni.
1
HU
Példa:1. szint: mély tepsi
4. szint: sütőtepsi
Hézag 2 cm
) Ha a mély tepsit vagy a sütőtepsit használja a sültről lecsöpögő szaft összegyűj-
tésére, ügyeljen rá, hogy a tepsi jól legyen betéve a helyére. Ha a tepsi hozzáér a
sütő aljához, károsodhat a zománc. Az 1. szintre behelyezett tepsinek legalább 2
cm-re kell lennie a sütő fenekétől.
Kihúzható vezetősínek
) A kihúzható vezetősínek és a sütő egyéb tartozékai nagyon felforrósodhatnak! Hasz-
náljon konyhai fogókesztyűt vagy egyéb megfelelő védelmet! A kihúzható vezetősínek
a sütő belsejében, a jobb és a bal oldalon, három különböző szinten helyezkednek el.
● A sütőrács vagy a sütőtepsi behelyezéséhez először húzza ki a kívánt szinten a kihúzható vezetősínt.
● Helyezze a tálcát vagy tepsit a vezetősínekre, majd azokat tolja be teljesen a sütőbe.
A sütő ajtaját csak akkor csukja be, ha már betolta a vezetősíneket a sütőbe.
11
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd11 11
2008-09-18
8:13:41
A sütő részei és kezelőszervei (folytatás)
HU
Tartozékok használata
Válaszpolc, grillrács, sütőtepsi és mély tepsi
Válaszpolc behelyezése
A válaszpolcot a sütő 3. szintjére kell behelyezni.
Grillrács behelyezése
A grillrács bármelyik szintre behelyezhető.
Sütőtepsi vagy mély tepsi behelyezése
A sütőtepsi és/vagy mély tepsi bármelyik szintre betehető.
VIGYÁZAT!
Az alsó-, felső- vagy kettős-válaszpolcos módban való sütéshez be kell tenni a válaszpolcot!
Biztonsági kikapcsolás
● Ha nem állította be a sütési időt, akkor a sütő automatikusan kikapcsolja magát az alábbi idő eltelte után.
Kikapcsolási idő különböző hőmérséklet beállításoknál
105 °C alatt
105 °C – 240 °C
245 °C – 300 °C
16 óra
8 óra
4 óra
● A sütő villamos áramköre egy hőkioldóval van ellátva. Ha a sütő rendellenesen magas hő-
mérsékletre hevül fel, a hőkioldó egy bizonyos időre kikapcsolja a fűtőelemek áramellátását.
Hűtő ventilátor
Sütés közben forró levegő lép ki a sütő homlokoldalán lévő szellőzőnyíláson.
● A hűtő ventilátor a sütő kikapcsolása után is működik még egy darabig. Csak a sütőtér
hőmérsékletének 60°C-ra csökkenésekor vagy 22 perc elteltével kapcsol ki.
12
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd12 12
2008-09-18
8:13:41
Az első teendők
Az óra beállítása
HU
A sütő első feszültség alá helyezésekor egy pillanatra világít a kijelző. Azután 3 másodperc
múlva megjelenik az óra szimbólum és 12:00 kezd villogni a kijelzőn.
A sütő nem működtethető, amíg be nem állítják az órát.
sütő nem működtethető, amíg nincs
be az Idő / Hőmérséklet vezér1 Abeállítva
2 Állítsa
az óra. „
” és „12:00” villog
lőgombbal az órák számát.
a kijelzőn, amikor első ízben helyezik
feszültség alá a sütőt. Nyomja meg az
Óra gombot. Villog a „
” és „12: “.
Például:
1:30-at akarunk beállítani.
Várjon kb. 10 másodpercet. Az óra
villogása megszűnik és mutatja a
beállított értéket.
meg az Óra gombot. 3 Nyomja
Villogni kezd a „
” és „ :00”.
llítsa be az Idő / Hőmérséklet vezér4 Álőgombbal
a perceket. „
” villog.
yomja meg az Óra gombot az óra beállításának befejezéséhez vagy várjon kb. 10
5 Nmásodpercet.
Eltűnik a „
” és megszűnik villogni a „30”. A kijelzőn a pontos idő látható. Most már használható a sütő.
13
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd13 13
2008-09-18
8:13:43
Az első teendők (folytatás)
HU
Első megtisztítás
Tisztítsa meg alaposan a sütőt az első használat előtt!
*
N
e használjon éles vagy koptató hatású tisztító anyagokat. Ezek megsérthetik a sütő
felületét. Zománcozott homloklapú sütőkhöz használjon kereskedelemben kapható
normál tisztítószereket.
A sütő megtisztítása
1. Nyissa ki az ajtót. A sütő világítása bekapcsol.
2.Tisztítsa meg a sütő összes tepsijét, tartozékát és oldaltartóját meleg vízzel vagy mosogatószerrel és törölje szárazra egy puha ronggyal.
3. Mossa ki ugyanígy a sütő belsejét is.
4. Törölje át a sütő homlokoldalát egy nedves ronggyal.
Ellenőrizze, hogy be legyen állítva az óra. Vegye ki a tartozékokat és működtesse a sütőt konvekcióval 200°C-on 1 órán keresztül az első használat előtt! Ekkor jellegzetes szag érezhető;
ez normális jelenség, de szellőztesse jól a konyháját e művelet közben.
14
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd14 14
2008-09-18
8:13:43
Az első teendők (folytatás)
Sütőfunkciók
HU
A sütő a következő funkciókkal rendelkezik
1.
Hagyományos
Ajánlott hőmérséklet: 200 °C
A hagyományos funkció ideális az egy állványra helyezett ételek (rácson) sütéséhez. A
sütőben uralkodó hőmérséklet fenntartásához a felső és az alsó fűtőelemek is működnek.
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt hagyományos módon.
Élelmiszerek
Használandó
szint
Tartozékok
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Fagyasztott lasagne (500-1000 g)
3
Sütőrács
180-200
40-50
Egész hal (pl. aranykeszeg)
(300-1000 g)
3-4 szelet oldalanként
KENJE MEG EGY CSEPP OLAJJAL
3
Sütőrács +
mély tepsi
240
15-20
Halszeletek (500-1000 g)
3-4 szelet oldalanként
KENJE MEG EGY CSEPP OLAJJAL
3
Sütőtálca
200
13-20
Fagyasztott kotlett (350-1000 g)
darált hús szalonnás, sajtos vagy
gombás töltelékkel
KENJE MEG EGY CSEPP OLAJJAL
3
Sütőtálca
200
25-35
Fagyasztott kotlett darált húsból,
répából, céklából vagy burgonyából (350-1000 g)
KENJE MEG EGY CSEPP OLAJJAL
3
Sütőtálca
200
20-30
3/2
Sütőrács /
mély tepsi
200
40-50
Sült burgonya (félbe vágva)
(500-1000 g)
3
Sütőtálca
180-200
30-45
Fagyasztott hústekercs gombás
töltelékkel (500-1000 g)
KENJE MEG EGY CSEPP OLAJJAL
3
Sütőtálca
180-200
40-50
Piskóta (250-500 g)
2
Sütőrács
160-180
20-30
Márványos sütemény (500-1000 g)
2
Sütőrács
170-190
40-50
Aranygaluska tálcán
gyümölcsös, ropogós tetejű
(„streusel”)
(1000-1500 g)
2
Sütőtálca
160-180
25-35
Muffin
(500-800 g)
2
Sütőrács
190-200
25-30
Csontos sertéskaraj (500-1000 g)
KENJE MEG EGY CSEPP OLAJJAL, ADJON HOZZÁ SÓT ÉS
BORSOT
15
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd15 15
2008-09-18
8:13:43
Az első teendők (folytatás)
HU
2.
Felső fűtés + légkeverés
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Működik a felső fűtőelem, és a ventillátor folyamatosan keringeti a forró levegőt.
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt felső fűtés + légkeverés módban.
Élelmiszerek
Használandó
szint
Tartozékok
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Csontos sertéshús (1000 g)
KENJE MEG OLAJJAL, ADJON
HOZZÁ FŰSZEREKET
3
Sütőrács + mély
tepsi
180-200
50-65
Sertéscsülök fóliában
(1000-1500 g)
PÁCOLJA
2
Sütőtálca
180-230
80-120
Egész csirke (800-1300 g)
KENJE MEG OLAJJAL, ADJON
HOZZÁ FŰSZEREKET
2
Sütőrács + mély
tepsi
190-200
45-65
Hús- vagy halszeletek
(400-800 g)
KENJE MEG EGY CSEPP
OLAJJAL, ADJON HOZZÁ SÓT
ÉS BORSOT
3
Sütőrács + mély
tepsi
180-200
15-35
Csirkedarabok (500-1000 g)
KENJE MEG OLAJJAL, ADJON
HOZZÁ FŰSZEREKET
4
Sütőrács + mély
tepsi
200-220
25-35
Sült hal (500-1000 g)
használjon sütésálló edényt
KENJE MEG OLAJJAL
2
Sütőrács
180-200
30-40
Marhasült (800-1200 g)
KENJE MEG OLAJJAL, ADJON
HOZZÁ FŰSZEREKET
2
Sütőrács + mély
tepsi
Adjon hozzá 1
csésze vizet
200-220
45-60
Kacsamell (300-500 g)
4
Sütőrács + mély
tepsi
Adjon hozzá 1
csésze vizet
180-200
25-35
16
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd16 16
2008-09-18
8:13:44
Az első teendők (folytatás)
3.
Légkeverés
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
A funkcióval akár 3 polcon is elhelyezett ételt süthet meg, de használatával sütőrácson is
süthet. A főzésről a hátsó falon levő fűtőelem gondoskodik, a ventillátor pedig keringeti a
levegőt.
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt légkeveréses módban.
Élelmiszerek
Használandó
szint
Tartozékok
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Borjúgerinc (350-700 g)
KENJE MEG OLAJJAL, ADJON
HOZZÁ FŰSZEREKET
3
Sütőrács + mély
tepsi
190-200
40-50
Sült banán (3-5 db): Vágja le
késsel a hegyét, adjon hozzá 1015 g csokoládét, 5-10 g apróra
vágott diót, cukrot, vizet, és
csomagolja be alufóliába.
3
Sütőrács
220-240
15-25
Sült alma (5-8 db, almánként
150-200 g)
Vegye ki a magházat, adjon
hozzá mazsolát és lekvárt.
Használjon sütésálló edényt.
3
Sütőrács
200-220
15-25
Darált húsból készült kotlett
(300-600 g)
KENJE MEG EGY CSEPP
OLAJJAL
3
Sütőtálca
190-200
18-25
Töltött, darált húsos tekercs
„orosz módra” (500-1000 g)
KENJE MEG OLAJJAL
3
Sütőtálca
180-200
50-65
Fagyaszott krokett (500-1000 g)
2
Sütőtálca
180-200
25-35
Fagyasztott, sütőben elkészíthető hasábburgonya (300-700 g)
2
Sütőtálca
180-200
20-30
Fagyaszott pizza (300-1000 g)
2
Sütőrács
200-220
15-25
Almás és mandulás sütemény
(500-1000 g)
2
Sütőrács
170-190
35-45
Friss croissant (200-400 g)
(készre sütött)
3
Sütőtálca
180-200
15-25
HU
17
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd17 17
2008-09-18
8:13:44
Az első teendők (folytatás)
HU
4.
Nagyméretű grill
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
A nagyméretű grillben nagy mennyiségű lapos ételt, például hús- és halszeleteket grillezhet. Rácson sütéshez is kiválóan alkalmas. Ebben az üzemmódban a felső hűtőelem és a
grill is működik.
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt Nagyméretű grill módban.
Élelmiszerek
Használandó
szint
Tartozékok
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Kolbászfélék (vékony) 5-10 db
4
Sütőrács + mély
tepsi
220
5-8 forgatás 5-8
Kolbászfélék (vékony) 8-12 db
4
Sütőrács + mély
tepsi
220
4-6 forgatás 4-6
Pirítós / melegszendvics 5-10 db
5
Sütőrács
240
1-2 forgatás 1-2
Sajtos melegszendvics 4-6 db
4
Sütőrács +
sütőtálca
200
4-8
Fagyasztott, töltött palacsinta
„orosz módra” (200-500 g)
3
Sütőtálca
200
20-30
Bifsztek (400-800 g)
4
Sütőrács + mély
tepsi
240
8-10
forgatás
5-7
18
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd18 18
2008-09-18
8:13:44
Az első teendők (folytatás)
5.
Kisméretű grill
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
A funkcióval kisebb adag ételeket grillezhet a tálca közepére helyezve, például hús-, halés kenyérszeleteket. Csak a felső fűtőelem működik.
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt Kisméretű grill módban.
Helyezze az ételt az edény közepére.
Használandó
szint
Tartozékok
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Fagyasztott, sütőben elkészíthető camembert (2 – 4 db,
darabonként 75 g)
HELYEZZE HIDEG SÜTŐBE
(előmelegítés előtt)
3
Sütőrács
200
10-12
Fagyasztott baguettes feltéttel
(paradicsomos-mozzarellás
vagy sonkás-sajtos)
3
Sütőrács +
sütőtálca
200
15-20
Fagyasztott halrudacskák
(300-700g)
HELYEZZE HIDEG SÜTŐBE
(előmelegítés előtt)
KENJE MEG EGY CSEPP
OLAJJAL
3
Sütőrács +
sütőtálca
200
15-25
Fagyasztott halburger
(300-600 g)
HELYEZZE HIDEG SÜTŐBE,
EGY CSEPP OLAJJAL KENJE
MEG
3
Sütőtálca
180-200
20-35
Fagyaszott pizza (300-500 g)
HELYEZZE HIDEG SÜTŐBE
(előmelegítés előtt)
3
Sütőrács +
sütőtálca
180-200
23-30
Élelmiszerek
HU
19
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd19 19
2008-09-18
8:13:44
Az első teendők (folytatás)
HU
6.
Alsó fűtés + légkeverés
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Az alsó fűtés + légkeverés módot olyan ételekhez használja, melyek esetében fontos,
hogy „szaftosak” maradjanak, de az aljuk jól megsüljön (ropogjon); ilyen például a pizza, a
quiches lorraine, a német típusú „nyitott” gyümölcs- és sajttorták.
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt alsó fűtés + légkeverés módban.
Használandó
szint
Tartozékok
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Élesztővel készülő almás pite,
fagyasztott (350-700 g)
3
Sütőrács
180-200
15-20
Leveles tészta töltelékkel
fagyasztott (300-600 g)
KENJE MEG TOJÁSSÁRGÁJÁVAL, HELYEZZE HIDEG SÜTŐBE
(előmelegítés előtt)
3
Sütőtálca
180-200
20-25
Húsgombóc szószban
(250-500 g)
használjon sütésálló edényt
3
Sütőrács
180-200
25-35
Leveles tészta (500-1000 g)
KENJE MEG TOJÁSSÁRGÁJÁVAL
3
Sütőtálca
180
15-23
Cannelloni szószban (250-500 g)
használjon sütésálló edényt
3
Sütőrács
180
22-30
Élesztővel készülő töltött tészták (600-1000 g)
KENJE MEG TOJÁSSÁRGÁJÁVAL
3
Sütőtálca
180-200
20-30
Saját készítésű pizza
(500-1000 g)
2
Sütőtálca
200-220
15-25
Saját készítésű kenyér
(700-900 g)
2
Sütőrács
170-180
45-55
Élelmiszerek
20
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd20 20
2008-09-18
8:13:45
Az első teendők (folytatás)
7.
Iker üzemmód
Az iker üzemmód használatával két különböző ételt készíthet a sütőben. A sütő felső és
alsó részében eltérő hőmérséklet, főzési mód és idő mellett készíthet ételeket. Egyidőben
grillezhet például hús- és halszeleteket, illetve készíthetett gratinírozott ételeket. Az osztó
használatával alul gratinírozhat, felül pedig hús- és halszeleteket készíthet.
Minden esetben helyezze be az osztót a 3. polcra a főzés megkezdése előtt.
HU
1. javaslat: Főzés eltérő hőmérséklet mellett
Sütőrész
Élelmiszerek
Használandó
szint
Főzési mód
Hőmérséklet
(°C)
Tartozékok
Idő
(perc)
FELSŐ
Mélyhűtött pizza
(300-400 g)
4
Légkeverés
200 - 220
Sütőrács
15 - 25
ALSÓ
Márványos
sütemény
(500-700 g)
1
Légkeverés
160 - 180
Sütőtálca
50 - 60
Figyelmeztetés:
Helyezze az ételt hideg sütőbe
2. javaslat: Főzés eltérő főzési módok mellett
Sütőrész
Élelmiszerek
Használandó
szint
Főzési mód
Hőmérséklet
(°C)
Tartozékok
Idő
(perc)
FELSŐ
Csirkedarabok
(400-600 g)
4
Felső fűtés +
légkeverés
200 - 220
Sütőrács +
mély tepsi
25 - 35
ALSÓ
Gratinírozott
burgonya
(500-1000 g)
1
Légkeverés
160 - 180
Sütőrács
30 - 40
Figyelmeztetés:
Helyezze az ételt hideg sütőbe
21
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd21 21
2008-09-18
8:13:45
Az első teendők (folytatás)
HU
Próbaételek
Az EN 60350 szabvány szerint
1. Sütés
A sütési időre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre értendőek.
Étel típusa
Étel, megjegyzések
Sütőtálca
Használandószint
Zsiradék nélküli
piskótatészta
Almáslepény
Hőm. C.
Minimális
főzési idő
3
Hagyományos
160-180
15-25
1+4
Légkeveréses
150-170
20-30
Aprósütemény
Mély tepsi + sütőtálca
Főzésimód
Sütőtepsi a sütőrácson
(Sötét bevonatú, ř 26 cm)
2
Hagyományos
160-180
20-30
Sütőrács + sütőtálca + 2
sütőforma (Sötét bevonatú, ř 20 cm)
1+3
Légkeveréses
170-190
80-100
Sütőrács + 2 sütőforma (Sötét bevonatú, ř 20 cm)
1
Átlósan
elhelyezve
Hagyományos
170-190
70-80
2. Grillezés
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig a Nagyméretű grill funkció segítségével.
Ehhez a funkcióhoz a maximális hőmérsékleti beállítást, a 300°C-ot használja.
Étel típusa
Pirítós fehérkenyérből
Marhahúspogácsák
Étel, megjegyzések
Használandószint
Főzésimód
Hőm. C.
Minimális
főzési idő
Sütőrács
5
Nagyméretű
grill
300
1. oldal 1-2 2. oldal
1-1 ½
Sütőrács +
Mély tepsi
(a lecsöpögő zsiradék
felfogására)
4
Nagyméretű
grill
300
1. oldal7-10
2. oldal 6-9
22
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd22 22
2008-09-18
8:13:45
A sütő használata
Válaszpolcos mód beállítása
A felső, a kettős és az alsó módokhoz helyezze be a válaszpolcot a Válaszpolc választógomb
„OFF” állásánál! A szingli módhoz vegye ki a válaszpolcot a gomb „OFF” állásánál. Azután forgassa el a Válaszpolc választógombot a kívánt módra. A részleteket lásd az alábbi táblázatban.
el a Válaszpolc választó1 Forgassa
gombot a kívánt állásba.
HU
2 Nyomja meg a Sütő gombot.
az Idő / Hőmérséklet vezérlőgombot a sütő kívánt funkciójára. 3 FHaorgassa
3 másodperc alatt nem történik további beállítás, a sütő automatikusan működni
kezd a választott módban és funkcióval.
Válaszpolc mód
Jelzés
Sütő funkciója
Válaszpolcot
betenni
Megjegyzés
Ki
Felső mód
1. Konvekció
2. Felső fűtés + konvekció
3. Nagy grill
Igen
Ezzel a móddal energia és
idő takarítható meg kis tömegű étel sütésénél.
Kettős
mód
Mind felső és alsó válaszpolcos funkció
Igen
Egyszerre két étel süthető
meg különböző hőmérsékleten.
Alsó mód
1. Konvekció
2. Alsó fűtés + konvekció
Igen
Ezzel a móddal energia és
idő takarítható meg kis tömegű étel sütésénél.
Szingli
mód
1. Konvekció
2. Felső fűtés + konvekció
3. Hagyományos
4. Nagy grill
5. Kis grill
6. Alsó fűtés + konvekció
Nem
23
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd23 23
2008-09-18
8:13:46
A sütő használata (folytatás)
HU
Felső mód
Csak a felső fűtőelem működik. Be kell tenni a válaszpolcot.
Konvekció
Nagy grill
Felső fűtés + konvekció
Alsó mód
Csak az alsó fűtőelem működik. Be kell tenni a válaszpolcot.
Konvekció
Alsó fűtés + konvekció
24
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd24 24
2008-09-18
8:13:47
A sütő használata (folytatás)
Kettős mód
Egyszerre működik a felső és az alsó mód. Be lehet állítani, hogy melyik mód legyen aktiválva először. Ha kettős módban elkészült az egyik étel és Ön meg szeretné változtatni a másik
rekesz sütési idejét vagy hőmérsékletét, akkor forgassa a Válaszpolc választógombot a kívánt
módra (felső vagy alsó), melyet tovább akar működtetni. A válaszpolcot be kell tenni.
HU
1. kettős mód: A
felső mód kezd először működni. A Sütő gomb megnyomásakor vagy ha 15
másodperc eltelik a felső mód beállítása után újabb beállítás nélkül, bekapcsolja a sütő az alsó módot.
Konvekció
Nagy grill
Felső fűtés + konvekció
2. kettős mód: A
mikor elindul a felső mód, és ha megnyomják a Sütő gombot vagy 15
másodpercig nem történik újabb beállítás, akkor a sütő bekapcsolja az alsó
módot. Egyszerre működik a felső és az alsó mód.
Konvekció
Alsó fűtés + konvekció
25
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd25 25
2008-09-18
8:13:48
A sütő használata (folytatás)
HU
Szingli mód
Konvekció
Hagyományos
Kis grill
Felső fűtés + konvekció
Nagy grill
Alsó fűtés + konvekció
26
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd26 26
2008-09-18
8:13:49
A sütő használata (folytatás)
Sütési hőmérséklet beállítása
HU
Szingli, felső és alsó módokban
llítsa be az Idő / Hőmérséklet
1 Nyomja meg a Hőmérséklet gombot. 2 Ávezérlőgombbal
a hőmérsékletet, a
lépésköz 5°C.
Szingli mód
(Nagy és kis grill)
)
40 °C – 250 °C
(40 °C – 300 °C)
Felső mód
40 °C – 250 °C
Alsó mód
40 °C – 250 °C
A hőmérséklet módosítható a sütés közben.
sütés mód beállításoknál ciklikusan be- és kikapcsol a felső és az alsó fűtőelem,
A
ily módon szabályozva a hőmérsékletet.
Kettős módnál
yomja meg a Hőmérséklet gombot
llítsa be az Idő / Hőmérséklet
1 N(felső
2 Ávezérlőgombbal
mód).
a hőmérsékletet, a
Nyomja meg kétszer a Hőmérséklet
gombot (alsó mód).
)
lépésköz 5°C.
Felső mód
(Nagy grill)
160 °C – 250 °C
(200 °C – 250 °C)
Alsó mód
160 °C – 250 °C
A hőmérséklet módosítható a sütés közben.
27
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd27 27
2008-09-18
8:13:50
A sütő használata (folytatás)
HU
A sütő kikapcsolása
A sütő kikapcsolásához állítsa a Válaszpolc
választógombot az „OFF” állásba.
Befejezési idő
Ön beállíthatja a befejezési időt a sütés közben.
Szingli, felső és alsó módnál
meg a Befejezési idő gombot.
Állítsa be az Idő / Hőmérséklet vezér1 Nyomja
2
lőgombbal a kívánt befejezési időt.
Példa:A pontos idő 12:00
meg a Befejezési idő gombot. 3 NAyomja
sütő automatikusan a választott befejezési idővel működik, hacsak nem nyomja meg Ön 5 másodpercen belül a Befejezési idő gombot.
)
Sütés közben a korábban beállított befejezési idő módosítható az Idő / Hőmérséklet vezérlőgombbal.
28
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd28 28
2008-09-18
8:13:51
A sütő használata (folytatás)
Kettős módnál
A befejezési idő a felső és az alsó módnál a Befejezési Idő gombbal és az Idő / Hőmérséklet
vezérlőgombbal állítható be.
HU
meg kétszer a Befejezési idő
be az Idő / Hőmérséklet vezér1 Nyomja
2 Állítsa
gombot (alsó mód).
lőgombbal a kívánt befejezési időt.
Példa:A pontos idő 12:00
meg a Befejezési idő gombot. 3 NAyomja
sütő a választott befejezési idővel
működik, hacsak nem nyomja meg Ön
5 másodpercen belül a Befejezési idő
gombot.
)
Sütés közben a korábban beállított befejezési idő módosítható az Idő / Hőmérséklet vezérlőgombbal.
29
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd29 29
2008-09-18
8:13:52
A sütő használata (folytatás)
HU
Sütési idő
Ön állíthatja a sütési időt sütés közben.
Szingli, felső és alsó módnál
1 Nyomja meg a Sütési idő gombot.
be az Idő / Hőmérséklet vezér2 Állítsa
lőgombbal a kívánt sütési időt.
meg a Sütési idő gombot.
3 NAyomja
sütő a választott sütési idővel
működik, hacsak nem nyomja meg
Ön 5 másodpercen belül a Sütési idő
gombot.
) Sütés közben a korábban beállított sütési idő módosítható az Idő / Hőmérséklet
vezérlőgombbal.
30
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd30 30
2008-09-18
8:13:53
A sütő használata (folytatás)
Kettős módnál
A sütési idő a felső és az alsó módnál a Sütési idő gombbal és az Idő / Hőmérséklet vezérlőgombbal állítható be.
meg kétszer a Sütési idő
1 Nyomja
gombot (alsó mód).
HU
el az Idő / Hőmérséklet
2 Forgassa
vezérlőgombot a kívánt sütési időre.
meg a Sütési idő gombot.
3 NAyomja
sütő a választott sütési idővel
működik, hacsak nem nyomja meg
Ön 5 másodpercen belül a Sütési idő
gombot.
) Sütés közben a korábban beállított sütési idő módosítható az Idő / Hőmérséklet
vezérlőgombbal.
31
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd31 31
2008-09-18
8:13:53
A sütő használata (folytatás)
HU
Késleltetett bekapcsolás
1. eset - A Sütési időt állította be először
Ha a befejezési időt Ön a már beállított sütési idő után adja be, a vezérlés a sütési időből és a
befejezési időből kiszámítja és beállítja a bekapcsolási időt.
meg kétszer a Befejezési idő
orgassa el az Idő / Hőmérséklet
1 Nyomja
2 Fvezérlőgombot
gombot (alsó mód).
a kívánt befejezési
időpontra.
Példa:A pontos idő 3:00 és a
kívánt sütési idő 5 óra.
Példa:Ön 5 órán keresztül
akar sütni és 8:30-kor
befejezni a sütést.
meg a Befejezési idő gombot.
3 NAyomja
„
” szimbólum jelenik meg a
kijelzőn a bekapcsolási időpontig.
32
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd32 32
2008-09-18
8:13:54
A sütő használata (folytatás)
2. eset - Befejezési idő állította be először
Ha a sütési időt a befejezési időpont beállítása után adja be, akkor a vezérlés kiszámítja a
sütési időből és a befejezési időből a szükséges bekapcsolási időt.
meg a Sütési idő gombot.
1 Nyomja
Példa:A pontos idő 3:00 és
HU
el az Idő / Hőmérséklet ve2 Forgassa
zérlőgombot a kívánt sütési időpontra.
a kívánt befejezési idő
5:00.
Példa:Ön 1 órát és 30 percet
keresztül akar sütni és
5:00-kor befejezni a
sütést.
meg a Sütési idő gombot.
3 NAyomja
„
” szimbólum jelenik meg a
kijelzőn a bekapcsolási időpontig.
33
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd33 33
2008-09-18
8:13:55
A sütő használata (folytatás)
HU
Konyhai stopper
yomja meg egyszer a Konyhai
1 Nstopper
gombot.
“
Forgassa el az Idő / Hőmérséklet
2 vezérlőgombot
a kívánt időpontra.
” villog a kijelzőn.
Példa:
5 perc
meg a Konyhai stopper gom3 Nbotyomja
a stopper elindításához. A beállított idő eltelte után megszólal
egy hangjelzés.
) A konyhai stopper beállításának törléséhez tartsa 2 másodpercig megnyomva a
Konyhai stopper gombot.
Sütő világítás be/ki
1 Nyomja meg a Világítás gombot.
Először:
Másodszor:
Harmadszor:
Negyedszer:
) A világítás be- és kikapcsol a jelzett
sorrendben, a sütő működésétől
függetlenül.
Felül és alul
Felül
Alul
Ki
34
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd34 34
2008-09-18
8:13:56
A sütő használata (folytatás)
Biztonsági reteszelés
HU
meg egyszerre 3 másodper1 Ncigyomja
a Sütési idő és a Befejezési idő
gombokat, ekkor (
kijelzőn.
feloldásához nyomja meg
2 Aújrareteszelés
egyszerre 3 másodpercig a Sütési
idő és a Befejezési idő gombokat.
) jelenik meg a
) Reteszelt állapotban nem használhatók a gombok, kivéve a Válaszpolc válasz-
tógombot és a reteszelés feloldásához szükséges gombokat. A reteszelés a sütő
esetleg még bekapcsolt állapotában is hatásos.
Sípjelzés kikapcsolása
sípjelzés kikapcsolásához tartsa 3
1 Amásodpercig
egyszerre megnyomva
sípjelzés visszakapcsolásához
2 Anyomja
meg újra egyszerre 3 má-
az Óra és a Befejezési idő gombokat.
sodpercig az Óra és a Befejezési idő
gombokat.
35
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd35 35
2008-09-18
8:13:57
Tisztítás és ápolás
HU
Gőzölős tisztítás
1 Vegye ki az összes tartozékot a sütőből.
be kb. 400 ml vizet az üres sütő aljára. Csak normál csapvizet használjon, ne
2 Öntsön
desztillált vizet.
be a sütő ajtaját.
3 Csukja
Megjegyzés:A gőzölős tisztítás funkció csak akkor kapcsolható be, ha a sütő már
teljesen lehűlt szobahőmérsékletre!
a Válaszpolc választógombot a
meg a Gőzölős tisztítás
4 Állítsa
5 Nyomja
szingli módra.
gombot.
izonyos idő eltelte után kikapcsol a
6 Bfűtés,
de bekapcsolva marad a sütő
művelet végén villog a kijelző és
7 Asípol
a sütő.
világítása.
a Válaszpolc választógombot
8 Áazllítsa
„OFF” állásba a művelet befejezé-
séhez és tisztítsa meg a sütő belsejét.
36
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd36 36
2008-09-18
8:13:58
Tisztítás és ápolás (folytatás)
HU
A gőzölős tisztítás kikapcsolása után
Tanácsok
●L
egyen óvatos, ha kinyitja az ajtót a gőzölős tisztítás vége előtt; a sütő alján lévő víz forró!
● Ne hagyjon vízmaradékot a sütő alján hosszabb ideig, például éjszakára.
● Nyissa ki a sütő ajtaját és törölje ki a vízmaradékot egy szivaccsal.
●T
örölje át a sütő belsejét egy mosogatószerrel megnedvesített szivaccsal, puha kefével
vagy nejlon dörzsivel. Ez utóbbival eltávolíthatók a makacs szennyeződések is.
● A vízkő lerakódások borecetbe mártott ronggyal tüntethetők el.
●T
örölje tisztára a sütő belsejét egy vizes ronggyal, majd törölje szárazra egy száraz ronggyal (ne felejtse el letörölni a sütő ajtajának tömítését).
● Ha erősen szennyezett a sütő, megismételhető az eljárás a sütő lehűlése után.
●H
a a sütőben zsírszennyeződések vannak, például hússütés vagy grillezés után, ajánlatos
mosogatószerrel átdörzsölni a makacs szennyeződéseket és csak azután bekapcsolni a
gőzölős tisztítás funkciót.
●T
isztítás után hagyja nyitva kb. 15°-nyit a sütő ajtaját, hogy teljesen megszáradjon a belső
zománc felület.
37
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd37 37
2008-09-18
8:13:59
Tisztítás és ápolás (folytatás)
HU
Gyors megszárítás
1. Hagyja tárva a sütő ajtaját kb. 30°-ban.
2. Állítsa a Válaszpolc választógombot a szingli módra.
3. Nyomja meg a Sütő gombot.
4. Állítsa az Idő / Hőmérséklet vezérlőgombot a konvekcióra.
5. Állítsa be a sütési időt kb. 5 percre és a hőmérsékletet 50°C-ra.
6. Kapcsolja ki a sütőt ezen idő végén.
VIGYÁZAT!
Tilos nagynyomású vízzel vagy gőzsugárral működő tisztító készüléket használni a sütő
tisztításához!
A sütő külseje
● A sütő belsejének és külsejének megtisztításához használjon egy mosogatószerrel vagy
langyos szappanos vízzel megnedvesített rongyot.
● Törölje szárazra a sütőt egy papírtörölközővel vagy konyharuhával.
● Ne használjon kaparó, maró hatású tisztítószereket vagy koptató hatású termékeket.
Rozsdamentes acél homlokoldal
● Ne használjon acélcsutakot, koptató vagy kaparó hatású tisztítóeszközt. Megsérthetik a felületet.
Alumínium homlokoldal
● Törölje át finoman egy ablaktisztító folyadékkal megnedvesített puha ronggyal.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen rá, hogy a tisztítás előtt teljesen hideg legyen a sütő!
Sütő belseje
● Ne tisztítsa kézzel az ajtótömítést.
● Ne használjon durva tisztítóeszközt vagy tisztítócsutakot.
●A sütő zománcfelületeinek védelmére használjon kereskedelemben kapható villanytűzhely
tisztító szereket.
● A makacs szennyeződések eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.
Tartozékok
Mosogassa el minden használat után a sütőeszközöket és törölje szárazra őket egy konyharuhával.
A tisztítást megkönnyítendő áztassa be őket mosogatószeres vízbe 30 percig.
38
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd38 38
2008-09-18
8:13:59
Tisztítás és ápolás (folytatás)
Katalitikus zománcfelület
HU
A leszerelhető készülékház-burkolat sötétszürke katalitikus zománccal van bevonva, melyre
olaj és zsír kerülhet a konvekciós fűtés közben keringtetett levegő hatására. E lerakódások
leégnek 200°C feletti hőmérsékleten, például tésztasütésnél vagy hússütésnél. A magasabb
hőmérséklet gyorsabb rásülést okoz.
A sütőt és tartozékait minden használat után meg kell tisztítani. Ellenkező esetben a sütő
újabb használatakor a lerakódások egyre jobban ráégnek a felületre és egyre nehezebb, sőt
bizonyos esetekben egyenesen lehetetlen lesz őket eltávolítani.
Tisztítás kézzel
Ügyeljen rá, hogy a sütő hideg legyen a tisztítás előtt!
● A
katalitikusan zománcozott házburkolatot egy meleg vízzel és mosogatószerrel megned-
vesített puha nejlonkefével kell tisztítani.
Nem szabad koptató hatású tisztítószereket, keményszőrű kefét, kaparócsutakot vagy acélcsutakot, kést vagy egyéb koptató hatású szert használni. Sőt, még tűzhelytisztító sprayt sem
szabad a katalitikus zománcfelületen alkalmazni, mert az ebben lévő vegyszerek ártanak a
katalitikus zománcnak és hatástalanná teszik.
Ha tűzhelytisztító sprayt használnak a sütő belső felületeinek tisztításához, akkor először ki
kell venni a katalitikus házburkolatot a sütőből.
Tisztítás magas hőmérséklettel
A katalitikus házburkolat magas hőmérséklettel történő tisztítása előtt gondoskodjék róla,
hogy a sütő összes belső felülete meg legyen tisztítva a fentebb leírtak szerint! Ellenkező
esetben a magas hőmérséklet ráégetheti a lerakódásokat a sütő belső felületeire és lehetetlenné teheti azok eltávolítását!
Ha a kézi tisztítás után is még erős szaga van a sütőnek, akkor magas hőmérsékletre fel kell
melegíteni, mert így könnyebben eltávolíthatók a kifröccsent olaj- és zsírlerakódások.
Megjegyezzük, hogy fűszerek, szirupok és hasonló anyagok lerakódásai nem távolíthatók el
ezzel a módszerrel. Ezeket kézzel kell eltávolítani, egy mosogatószer forró vizes oldatába
mártott puha kefével.
● Vegyen ki minden tartozékot a sütőből.
● Állítsa be a sütőt a hagyományos funkcióra.
● Állítsa be a hőmérsékletet 250°C-ra.
●Működtesse a sütőt kb. 1 órán keresztül. Az időtartam hossza a szennyeződés mértékétől
függ.
Célszerű beprogramozni a művelet végét a befejezési idő beállításával, nehogy elfelejtse Ön
kikapcsolni időben a sütőt!
Az esetleg megmaradt szennyeződés fokozatosan eltűnik a sütő magas hőmérsékleten történő ismételt használatával.
39
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd39 39
2008-09-18
8:13:59
Tisztítás és ápolás (folytatás)
HU
A sütő ajtajának tisztítása
Normál használatnál nem kell leszerelni a sütő ajtaját, de ha például tisztításhoz le kell
szerelni, akkor járjon el az alábbiak szerint! Vigyázzon, mert a sütő ajtaja nehéz.
Az ajtó leszerelése
1. N
yissa ki a biztosító reteszt mindkét csuk-
lópántnál.
2. Fogja meg két kézzel oldalt, középen az ajtót.
3. F
orgassa el az ajtót kb. 70°-nyit, míg teljesen ki nem jönnek a csuklópántok a csuklópánt-
nyílásokból.
2
70
1
40
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd40 40
2008-09-18
8:14:00
Tisztítás és ápolás (folytatás)
Az ajtó visszaszerelése
HU
1. M
iközben még nyitva vannak a biztosító rete-
szek, állítsa egyvonalba a csuklópántokat a csuklópánt-nyílásokkal.
70
2. F
orgassa el az ajtót a vízszintes tengely körül, ennek hatására záródnak a biztosító reteszek.
A csuklópántot a
helyére illesztette.
Csuklópánt
Csuklópánt
nyílás
41
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd41 41
2008-09-18
8:14:01
Tisztítás és ápolás (folytatás)
HU
Az ajtó üvege
A sütő ajtajába egy háromrétegű üveglap van beszerelve. A belső és a középső réteg tisztításhoz kivehető.
VIGYÁZAT!
● Az ajtónak a sütőről való leszerelésekor a csuklópánt biztosítóreteszeit ki kell nyitni.
● Ne használjon koptató hatású tisztítószereket vagy fémszerszámokat az ajtó tisztításához;
megkarcolhatják a felületet és emiatt összetörhet az üveg.
● Az ajtó egyes alkatrészei (az üveg és néhány más alkatrész) kiszerelt állapotban sérülést
okozhatnak.
Figyelem!
Túl nagy erő hatására, különösen ha azt a sarkoknál fejtik ki, eltörhet az üveg!
Az ajtó szétszerelése
1. Csavarja ki az ajtó bal- és jobb oldalán lévő két csavart.
2. Szerelje le a két tartót és az ajtókengyelt és vegye ki a fogantyút rögzítő két csavart.
1-es üveg
Ajtókengyel
3-as üveg
3. Vegye ki a belső üveglapot (1-es üveg) az ajtóból.
4. Emelje ki a 2-es üveget és vegye le a két rugó-kengyelt az üveglap tetejéről.
Ajtókengyel
Belső üveg tartó
Rugókengyel
(jobb és bal)
1-es üveg
2-es üveg
3-as üveg
2-es üveg
) Tisztítsa meg az üveglapokat meleg vízzel vagy mosogatószerrel és törölje tisztára
őket egy puha, száraz ronggyal!
42
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd42 42
2008-09-18
8:14:02
Tisztítás és ápolás (folytatás)
Az ajtó összeszerelése
HU
1. Tisztítsa meg az üveglapot és a belső részeket meleg, szappanos vízzel.
) Ne használjon koptató hatású tisztító-
szereket vagy tisztítóeszközöket. Használjon mosogatószerrel vagy szappanos vízzel átitatott szivacsot.
2. Helyezze rá a két rugókengyelt a 2-es üveglap tetejére és tegye be a 2-es üveglapot a helyére.
3. Szerelje fel az 1-es üveglapot, az ajtókengyelt és a tartókat az ajtóra.
4. Tegye be a két csavart az ajtó két oldalára.
Oldalsó csúszósínek
A sütő belsejének tisztításához mindkét oldalfalról eltávolíthatók a csúszósínek.
A csúszósínek eltávolítása
1. A hátsó részen található csavarokat fordítsa el 2-3-szor az óramutató járásával ellentétes irányba.
43
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd43 43
2008-09-18
8:14:03
Tisztítás és ápolás (folytatás)
HU
2. Az oldalsó sín kilazítása után csavarja ki az elülső csavart, az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítva azt.
3. Húzza ki az oldalsó sínt.
4. Vegye ki a hátsó csavart, azt az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva.
44
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd44 44
2008-09-18
8:14:04
Tisztítás és ápolás (folytatás)
A csúszósínek visszahelyezése
HU
1. Helyezze be a hátsó csavart és forgassa el 2-3-szor az óramutató járásával megegyező irányban.
2. Helyezze be és tolja vissza az oldalsó sín hátsó U-alakú részét a csavar felé.
3. Helyezze be az elülső csavart, majd húzza meg mindkét csavart.
45
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd45 45
2008-09-18
8:14:05
Tisztítás és ápolás (folytatás)
HU
Az izzó kicserélése
* Áramütés veszély!
A sütő izzójának kicserélése előtt:
● Kapcsolja ki a sütőt;
● Válassza le a sütőt a villamos hálózatról; és
● Tegyen egy rongyot a sütőtér aljára, hogy a véletlenül leeső izzó és üvegbura ne
törjön el!
) Izzót szaküzletben vásárolhat.
A sütő hátsó izzójának cseréje és az üvegbura megtisztítása
1. Forgassa el a burát az óramutató járásirányával ellentétesen, és
vegye le.
2. Vegye le a fémgyűrűt és a laposgyűrűt és tisztítsa meg a burát.
3. Ha szükséges, cserélje ki az izzót egy 25 W-os, 230 V-os,
300°C-ig hőálló izzóra.
4. Tegye vissza a fémgyűrűt és a laposgyűrűt a burára.
5. Szerelje vissza az üvegburát.
A sütő oldalsó izzójának csereéje és az üvegbura megtisztítása
1. Az üvegbura leszereléséhez fogja meg kézzel annak alját, és
dugjon be egy lapos éles tárgyat, például egy késpengét az
üveg és a keret közé és pattintsa le a fedelet.
2. Ha szükséges, cserélje ki a halogén izzót egy 25-40 W-os, 230
V-os, 300°C-ig hőálló halogén izzóra.
Tanács:
● Mindig ronggyal fogja meg a halogén izzót, mert a csupasz
kéztől zsírlerakódás marad vissza az izzó felületén!
3. Szerelje vissza az üvegburát.
46
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd46 46
2008-09-18
8:14:06
Garancia és üzemzavarok elhárítása
Üzemzavarok elhárítása
HU
Mit csináljak, ha nem kapcsol be a sütő?
Ellenőrizze az alábbiakat:
● Lehet, hogy nincs bekapcsolva a sütő. Kapcsolja be!
● Lehet, hogy nincs beállítva az óra. Állítsa be! (Lásd az „Óra beállítása” szakaszt)
● Ellenőrizze, hogy a megfelelő beállításokat alkalmazott-e.
●Lehet, hogy kiégett a biztosíték, vagy lecsapott a kisautomata. Cserélje ki a biztosítékot
vagy kapcsolja fel az automatát. Ha ez újra előfordul, hívjon villanyszerelőt.
Mit csináljak, ha bár működik a sütő és beállítottam a hőmérsékletet, nem melegszik fel az étel?
Probléma lehet a belső villamos csatlakozásokkal. Forduljon a szervizhez.
Mit csináljak, ha egy hibakód jelenik meg és nem melegít a sütő?
Meghibásodott a sütő egyik belső villamos áramkörének csatlakozása. Forduljon a szervizhez.
Mit csináljak, ha villog az időkijelzés?
Kimaradt az áramellátás. Állítsa be az órát (lásd az „Óra beállítása” szakaszt).
Mit csináljak, ha nem működik a sütő világítása?
Kiégett a világítás izzója. Cserélje ki (lásd az „Izzó kicserélése” szakaszt).
Mit csináljak, ha működik a sütő ventilátora anélkül, hogy beállítottam volna?
A sütő használata után a ventilátornak működnie kell, míg le nem hűl a sütő. Ha a lehűlés után
is tovább jár a ventilátor, forduljon a szervizhez.
47
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd47 47
2008-09-18
8:14:07
Garancia és üzemzavarok elhárítása (folytatás)
HU
Hibakódok és figyelmeztető kódok
Hibakódok és
figyelmeztető
kódok
Magyarázat
Teendő
HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ HIBA
Forduljon a helyi SAMSUNG
szervizhez!
BIZTONSÁGI KIKAPCSOLÁS
A sütő hosszabb időn keresztül működött
a beállított hőmérsékleten.
Kapcsolja ki a sütőt és vegye
ki az ételt. Hagyja kihűlni a
sütőt, mielőtt újra használja.
A sütő meghibásodása miatt csökkenhet
a teljesítmény és biztonsági problémák
jelentkezhetnek. Kapcsolja ki azonnal a sütőt!
Forduljon a helyi SAMSUNG
szervizhez!
VÁLASZPOLC HIÁNYZIK
A válaszpolc rosszul van behelyezve.
Lásd a „Válaszpolcos mód beállítása”
szakaszt (23. oldal).
A felső, a kettős és az alsó
módhoz be kell tenni a válaszpolcot, a szingli módhoz
pedig ki kell venni!
48
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd48 48
2008-09-18
8:14:09
Műszaki adatok
A SAMSUNG folyamatosan törekszik a termékei tökéletesítésére. Ezért fenntartja magának a
jogot a műszaki adatok vagy a használati utasítás előzetes értesítés nélkül történő módosítására.
HU
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy
a SAMSUNG gyártmányú BT65TDBST, BT65TDBFST beépíthető villanysütők
megfelelnek az alábbi műszaki jellemzőknek.
Villamos hálózat
230 V ~ 50 Hz
Űrtartalom (hasznos űrtérfogat)
65 liter
Teljesítményfelvétel
max. 3650 W
Tömeg
nettó
szállítási
kb. 42 kg
kb. 46 kg
Méretek
(szélesség x magasság x mélység)
külső
sütőtér
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
Zajszint
40 dBA
49
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd49 49
2008-09-18
8:14:09
Code no. DG68-00126P-01
BT65TDBFST_XEH-00126P-01_HU.indd50 50
2008-09-18
8:14:10
Download PDF

advertising