Samsung | BQ1S4T003 | Samsung BQ1S4T003 beépített sütő Felhasználói kézikönyv

BQ1S4T003
Beépíthető sütő
használati útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Regisztrálja a terméket a következő címen:
www.samsung.com/register
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 1
8/11/2010 6:07:22 PM
az útmutató használata
Köszönjük, hogy SAMSUNG beépíthető sütőt választott.
A használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a készülék
használatához és karbantartásához szükséges utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és
őrizze meg további felhasználás céljából.
A használati útmutatóban a következő szimbólumokkal találkozhat:
FIGYELEM vagy
VIGYÁZAT
Fontos
Megjegyzés
biztonsági előírások
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék beszerelését
végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása, a vonatkozó
biztonsági ajánlások figyelembevételével.
Elektromos biztonság
A szállítás során megsérült sütőt tilos a hálózatra csatlakoztatni.
• A készüléket kizárólag megfelelő szakképzettséggel rendelkező villanyszerelő csatlakoztathatja
a hálózatra.
• Hibás vagy sérült készüléket ne próbáljon meg üzembe venni.
• A készülék javítását kizárólag villanyszerelő szakember végezze. A nem megfelelő javítás
jelentős kockázattal jár a készülék használója és más személyek számára. A sütő javításával
kapcsolatban forduljon SAMSUNG márkaszervizhez vagy a készülék eladójához.
• Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselettől beszerezhető
speciális kábelre vagy szerelékre.
• Elektromos vezetékek és kábelek ne érjenek hozzá a sütőhöz.
• A sütőt engedélyezett áramkör-megszakítóval vagy biztosítékkal kell a hálózatra csatlakoztatni.
Tilos több csatlakozóadapter vagy hosszabbítókábel használata.
• Az adattábla a sütő ajtajának jobb oldalán található.
• A készülék javításakor vagy tisztításakor meg kell szüntetni a készülék tápellátását.
• Körültekintően járjon el, ha elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
• A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a
felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
FIGYELEM: A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. Az égési
sérülések elkerülése érdekében a kisgyermekeket ne engedje a sütő közelébe.
FIGYELEM: Az izzócserét megelőzően - az áramütés elkerülése érdekében - áramtalanítani
kell a sütőt. A sütő működése közben annak belseje felforrósodik.
2_az útmutató használata
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 2
8/11/2010 6:07:23 PM
Működés közbeni biztonság
biztonsági előírások
• A sütőt kizárólag ételek otthoni elkészítéséhez tervezték.
• Használat közben a sütő belseje annyira felforrósodik, hogy égési sérülést okozhat. Tilos
megérinteni a sütő fűtőelemeit vagy a készülék belsejét, míg azok ki nem hűltek.
• A sütőben tilos tűzveszélyes anyagokat tárolni.
• A sütő felülete felforrósodik, ha hosszabb ideig magas hőmérsékleten használja.
• Sütéskor ügyeljen arra, hogy az ajtó kinyitásakor hirtelen forró levegő és gőz csaphat ki a
sütőből.
• Alkoholtartalmú ételek készítésekor előfordulhat, hogy az alkohol elpárolog a magas
hőmérsékleten, a gőz pedig meggyulladhat, ha kapcsolatba kerül a sütő forró részével.
• Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
• A gyermekek tartózkodjanak biztonságos távolságban a működő sütőtől.
• Mélyhűtött élelmiszereket (pl. pizzát) a sütőrácson süssön. A sütőtálca deformálódhat a nagy
hőmérsékletkülönbségek következtében.
• Tilos vizet önteni a forró sütőbe. Ez a zománcfelület sérülését okozatja.
• Sütés közben a sütő ajtaja legyen zárva.
• Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőztisztítás befejeztével; a sütő aljában lévő víz forró.
• Ne bélelje ki a sütő alját alufóliával, és ne állítson rá sütőtálcát vagy sütőformát. Az alufólia nem
engedi át a hőt, ami a zománcfelület károsodását és nem megfelelő sütést eredményezhet.
• A gyümölcslevek eltávolíthatatlan foltot hagynak a sütő felületén. Nagy nedvességtartalmú
sütemények készítéséhez használjon mély tepsit.
• Ne hagyja az elkészült ételt a nyitott sütőajtón állni.
• A készüléket - felnőtt felügyelet hiányában - tilos kisgyermekeknek vagy fogyatékos
személyeknek használniuk, mert nem biztosított a készülék biztonságos alkalmazása.
• Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
• Kisebb mennyiségű étel rövidebb főzési vagy melegítési időt igényel. Normál időbeállítással
túlmelegedhetnek vagy megéghetnek.
Hulladékkezelésre vonatkozó előírások
A csomagolóanyag elhelyezése
• A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagból készült.
• A csomagolóanyagot a helyi hulladékhasznosítóban található tárolókban kell elhelyezni.
Használt készülékek elhelyezése
A használt készülékek ártalmatlanítása előtt tegye azokat működésképtelenné, mert úgy már
nem jelentenek potenciális veszélyforrást.
Ehhez szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását, és távolítsa el a tápvezetéket.
A környezet védelme érdekében gondoskodni kell a készülék megfelelő ártalmatlanításáról.
• A készüléket tilos a háztartási hulladék közé tenni.
• A készülékek begyűjtéséről és a nyilvános gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál.
biztonsági előírások_3
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 3
8/11/2010 6:07:23 PM
kezelőgombok
Iker felső
kiválasztógomb
Iker alsó
kiválasztógomb
Ablakos kijelző
Funkció
Befejezés
ideje
Sütési idő
Működtetőgomb
Gombok zárolása
Világítás
Hőmérséklet
Idő
Választógomb
Figyelmeztetés
A sütő előlapjának kivitele
Az elülső panel anyaga és színe választható: rozsdamentes acél, fehér, fekete és üveg kivitel
közül választhat. Minőségfejlesztési célból a sütő kivitele változhat.
tartozékok
Új Samsung sütőjének számos tartozéka nagy segítséget jelent az ételek elkészítésében.
A tartozékok között találhatja az iker üzemmódban használható osztót, továbbá tálcákat,
rácsokat és egy pecsenyesütő rácsot.
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat megfelelően helyezze be a különböző
szintekre. A tálcák legalább 2 cm-rel a sütő alja felett legyenek, egyébként megsérülhet a
zománcfelület.
Osztó
Az osztót akkor használja, ha iker sütési üzemmódban kívánja használni a
sütőt. A sütő felső és alsó részét választja el; a 3. szintre kell helyezni.
Kis sütőrostély
A kis sütőrostélyon grill és sült ételek készíthetők el. A folyadéknak a
sütő aljára csepegését megakadályozó cseppfelfogó tálcával együtt
használható.
Sütőrács
A sütőrácson grill és sült ételek készíthetők el. Tepsikhez és
sütőedényekhez használható.
4_kezelőgombok
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 4
8/11/2010 6:07:23 PM
Cseppfelfogó tálca
A (mély) tepsi kiválóan használható ételek (ropogósra) sütéséhez. A kis
sütőrostéllyal együtt használható, a folyadék sütő aljára csepegésének
megakadályozása érdekében.
Sütőtálca
A (lapos) sütőtálca sütemények, kekszek és más tészták elkészítéséhez
használható.
tartozékok
Pecsenyesütő nyárs (opcionális)
A pecsenyesütő nyárssal szárnyasokat, például csirkét grillezhet. A
pecsenyesütő nyársat csak normál módban használhatja a 3. szinten, mert
a nyárs végét be kell illeszteni a sütő hátoldalán lévő forgatószerkezetbe.
Főzés közben vegye le a fekete fogantyút.
Pecsenyesütő és saslik nyárs (opcionális)
Használata:
• Tegye a mély tepsit (állvány nélkül) az 1. szintre a szaft
összegyűjtéséhez, vagy a sütő aljára, ha túl nagy a megsütendő hús.
• Csúsztassa rá az egyik villát a nyársra, majd szúrja fel a megsütendő
húst a nyársra.
• Helyezzen előfőzött burgonyát vagy zöldséget a mély tepsi pereme köré,
és főzze meg a hússal egyidejűleg.
• Helyezze be a keretet a középső polcra úgy, hogya „v” alak elöl legyen.
• A nyárs behelyezését megkönnyíti, ha rácsavarja a fogantyút a nyárs
tompa végére.
• Helyezze rá a nyársat a keretre a hegyes végével a sütő hátoldala felé,
és nyomja előre óvatosan a nyársat, míg annak vége nem illeszkedik
a sütő hátoldalán lévő forgatószerkezetbe. A nyárs tompa végének a
„v” alakon kell elhelyezkednie. (A nyársnak két füle van; ezeknek kell
a sütőajtóhoz legközelebb lenniük, hogy megakadályozzák a nyárs
előremozdulását. A fülek egyben a fogantyúnak is ellentartanak.)
• Sütés előtt csavarja le a fogantyút. Sütés után csavarja vissza a
fogantyút, hogy egyszerűbben levehető legyen a nyárs az állványról.
Kihúzható vezetősínek (opcionális)
• A sütőrács vagy a sütőtepsi behelyezéséhez először húzza ki a kívánt
szinten a kihúzható vezetősínt.
• Helyezze a tálcát vagy tepsit a vezetősínekre, majd tolja vissza teljesen a
sütőbe.
A sütő ajtaját csak az után csukja be, hogy visszatolta a vezetősíneket
a sütőbe.
tartozékok_5
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 5
8/11/2010 6:07:24 PM
próbaételek
Az EN 60350 szabvány szerint
Sütés
A sütési időre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre értendőek.
Étel típusa
Étel, megjegyzések
Aprósütemény
Szint
(polc)
Főzési mód
Hőm.
(°C)
Sütési
idő (perc)
3
Hagyományos
160-180
15-25
1+4
Légkeverés
150-170
20-30
2
Hagyományos
160-180
20-30
1+3
Légkeverés
170-190
80-100
1 Átlósan
elhelyezve
Hagyományos
170-190
70-80
Sütőtálca
Cseppfelfogó tálca +
sütőtálca
Zsiradék
nélküli
piskótatészta
Sütés a sütőrácson
(sötét bevonatú,
ø 26 cm)
Almáslepény
Sütőrács + sütőtálca +
2 nyitható tortaforma
(sötét bevonatú,
ø 20 cm)
Sütőrács +
2 nyitható sütőforma
(sötét bevonatú,
ø 20 cm)
Grillezés
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig a Nagyméretű grill funkció segítségével a legmagasabb
hőmérsékletre.
Étel típusa
Étel, megjegyzések
Pirítós
fehérkenyérből
Sütőrács
Marhahúspogácsák
Kis sütőrostély +
cseppfelfogó tálca
(a lecsöpögő zsiradék
felfogásához)
Szint
(polc)
Főzési mód
Hőm.
(°C)
Sütési
idő (perc)
5
Nagyméretű
grill
Max.
1. körben:
1-2
2. körben:
1-1½
4/3
Nagyméretű
grill
Max.
1. körben:
7-10
2. körben:
6-9
funkciók
A sütő hat különböző funkcióval rendelkezik. Attól függően, hogy a sütőt mely üzemmódra
(iker vagy normál) állította be, a következő funkciók közül választhat:
Hagyományos
A hőt a felső és alsó fűtés biztosítja. A funkciót bármely étel normál (ropogósra)
sütéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 200 °C
6_próbaételek
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 6
8/11/2010 6:07:24 PM
Légkeverés
A légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen elosztják a
sütőtérben. A funkciót fagyasztott ételekhez és sütéshez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
Felső fűtés + légkeverés
A felső fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen
elosztják a sütőtérben. A funkciót ételek, pl. hús ropogósra sütéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Kisméretű grill
A hőt a kisméretű grill biztosítja. A funkciót kisebb, kevesebb hőt igénylő
ételekhez használja, például halhoz és töltött bagetthez.
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
normál mód
Alsó fűtés + légkeverés
Az alsó fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen
elosztják a sütőtérben. A funkciót pizza, kenyér és sütemények készítéséhez
használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Nagyméretű grill
A hőt a nagyméretű grill biztosítja. A funkciót pl. lasagne készítéséhez és hús
grillezéséhez használhatja.
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
normál mód
Normál módban a sütő a hagyományos sütőkhöz hasonlóan működik. Ezt a módot
nagyobb ételadagokhoz használja, vagy ha speciális tartozékokat, például pecsenyesütő
nyársat használ. Normál módban a sütő valamennyi funkcióját használhatja.
Normál üzemmód kiválasztása | 01
A normál üzemmód használatához
vegye ki az osztót.
NORMÁL MÓD
Normál módban minden funkció elérhető.
Normál módban hagyományos módon használhatja a sütőt.
Funkció beállítása | 02
A Funkció gomb
megnyomásakor villog a
funkció ábra.
Normál üzemmódban
valamennyi sütési funkciót
kiválaszthatja.
A Választógomb
elforgatásával alkalmazhatja
az adott beállítást.
03 | Hőmérséklet beállítása
A Hőmérséklet gomb
megnyomásakor villog a
hőmérséklet szimbólum.
normál mód_7
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 7
8/11/2010 6:07:25 PM
iker üzemmód
A sütő egyedülálló iker üzemmóddal rendelkezik. Használatával két különböző ételt
készíthet egyidejűleg a sütőben, két különböző hőmérsékleten, a sütő felső és alsó
részében. Azt is eldöntheti, hogy a felső vagy az alsó sütőrészben süt; ezzel időt és
energiát takaríthat meg.
Iker üzemmód kiválasztása | 01
Az iker üzemmód használatához
be kell helyeznie az osztót a
sütő 3. szintjére.
A kiválasztott iker üzemmódtól
függően a következő funkciók
közül választhat:
FELSŐ SÜTÉSI MÓD
Légkeverés | Felső fűtés + légkeverés | Nagyméretű grill
Felső sütési módban időt és energiát takaríthat meg kisebb
ételadagok készítésekor.
IKER ÜZEMMÓD
Felső és alsó funkció a sütő mindkét részében
Az iker üzemmóddal két különböző ételt készíthet eltérő
funkció- és hőmérsékleti beállítások mellett.
ALSÓ SÜTÉSI MÓD
Légkeverés | Alsó fűtés+ légkeverés
Alsó sütési módban időt és energiát takaríthat meg kisebb
ételadagok készítésekor.
MEGJEGYZÉS: Felső sütés esetén csak a 03/04., alsó sütés esetén pedig csak a 06/07.
lépést vegye figyelembe.
MEGJEGYZÉS: Nyomja meg az Iker alsó vagy az Iker felső választógombot.
A sütőtér kiválasztása | 02
03 | A felső funkció beállítása
A Funkció gomb
megnyomásakor villog a felső
funkció ábra.
Az Iker felső választógomb
megnyomásakor villog a
Sütőtér ábra.
A felső sütőtér hőmérsékletének
beállítása | 04
A Hőmérséklet gomb
megnyomásakor villog a
felső sütési hőmérséklet
szimbóluma.
Az alsó sütőfunkció beállítása | 06
A Funkció gomb
megnyomásakor villog az alsó
sütés szimbóluma.
A Választógomb elforgatásával
alkalmazhatja az adott beállítást.
05 | A sütőtér kiválasztása
Az Iker alsó választógomb
megnyomásakor villog a
Sütőtér ábra.
07 | Az alsó sütőtér
hőmérsékletének beállítása
A Hőmérséklet gomb
megnyomásakor villog az alsó
sütési hőmérséklet szimbóluma.
8_iker üzemmód
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 8
8/11/2010 6:07:26 PM
beállítások
Az iker üzemmód használatakor eltérő beállításokat adhat meg a sütő felső és alsó részére
vonatkozóan, így különböző kikapcsolási és sütési időt, hőmérsékleti és figyelmeztetést
állíthat be. A beállítások adott sütőrészben való alkalmazásához vagy módosításához nyomja
meg a megfelelő gombot:
Az Iker üzemmód beállításainak alkalmazásához vagy
módosításához válassza ki a sütőteret.
Felső sütőtér
Iker üzemmód esetén nem lehet beállítani késleltetett indítást (a sütés befejezésének idejét és
a sütési idő).
Sütési idő beállítása
Sütési idő beállítása | 01
beállítások
Alsó sütőtér
02 | Sütési idő jóváhagyása
A Sütési idő gomb
megnyomásakor villog a sütési
idő szimbóluma.
Nyomja meg ismét a
Sütési idő gombot, vagy
várjon 4~5 másodpercig.
OPCIONÁLIS |
BEFEJEZÉS IDEJÉNEK HOZZÁADÁSA
A Választógomb elforgatásával
alkalmazhatja az adott beállítást.
Befejezés idejének beállítása | 03
04 | A befejezés idejének
jóváhagyása
A Befejezési idő gomb
megnyomásakor villog a
kikapcsolás ábrája.
Nyomja meg ismét a
Befejezési idő gombot, vagy
várjon 3 másodpercig.
a befejezés idejének beállítása
Befejezés idejének beállítása | 01
02 | A Befejezés idejének
jóváhagyása
Nyomja meg ismét a
Befejezési idő gombot, vagy
várjon 3 másodpercig.
A Befejezési idő gomb
megnyomásakor villog a
kikapcsolás ábrája.
OPCIONÁLIS | SÜTÉSI IDŐ MEGADÁSA
A Választógomb elforgatásával
beállíthatja az adott időt.
Sütési idő beállítása | 03
A Sütési idő gomb
megnyomásakor villog a sütési
idő szimbóluma.
04 | Sütési idő jóváhagyása
Nyomja meg ismét a
Sütési idő gombot, vagy
várjon 4~5 másodpercig.
beállítások_9
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 9
8/11/2010 6:07:26 PM
A beállított idő módosítása
vagy
Módosítandó idő kiválasztása | 01
A Befejezési idő vagy
a Sütési időgomb
megnyomásakor villog az idő
szimbóluma.
vagy
Fordítsa el a
választógombot
02 | Módosított idő jóváhagyása
A Befejezési idő vagy
a Sütési időgomb
megnyomásakor villog az
idő szimbóluma.
Hőmérséklet módosítása
Hőmérséklet beállítása | 01
A Hőmérséklet gomb
megnyomásakor villog a
hőmérséklet szimbólum.
A Választógomb elforgatásával
beállíthatja az új időt.
02 | Hőmérséklet jóváhagyása
Az új hőmérséklet beállítása
4~5 másodpercet vesz
igénybe.
A Választógomb elforgatásával
beállíthatja az időt.
03 | Idő jóváhagyása
Az Idő gomb ismételt
megnyomásával beállíthatja
a pontos időt.
Idő beállítása
Óra beállítása | 01
Az Idő gomb
megnyomásakor villog az
óra szimbóluma.
Perc beállítása | 02
Az Idő gomb
megnyomásakor villog a
perc szimbóluma.
10_beállítások
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 10
8/11/2010 6:07:26 PM
Figyelmeztetés beállítása
Figyelmeztetés beállítása | 01
A Választógomb elforgatásával
beállíthatja az időzítőt.
02 | Figyelmeztetés jóváhagyása
Nyomja meg ismét a
Figyelmeztetés gombot
vagy várjon 3 másodpercig a
figyelmeztetés beállításához.
Figyelmeztetés kikapcsolása
beállítások
A Figyelmeztetés
gomb megnyomásakor
villog a figyelmeztetés
szimbóluma.
Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a Figyelmeztetés
gombot; a figyelmeztetés szimbólum eltűnik, helyette megjelenik az óra.
Idő kijelzése
Az óra sütés közbeni megjelenítéséhez nyomja meg az Idő gombot.
Hangjelzés
A hangjelzés be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
3 másodpercig az Idő és a Befejezési idő gombot.
Világítás
A világítás bekapcsolásához nyomja meg 1-szer a Világítás gombot, a
kikapcsolásához pedig 2-szer.
Az alsó világítás opcionális.
Nyomja meg 1-szer a Világítás gombot: a teljes sütőtérben bekapcsol
a világítás; 2-szer a felső világítás bekapcsol; 3-szor: az alsó világítás
bekapcsol; 4-szer: a világítás kikapcsol.
Gombok lezárása
Nyomja le és 3 másodpercig tartsa lenyomva a Gombok zárolása gombot.
A lezárás szimbólum a gombok lezárt állapotát jelzi.
Kikapcsolás
A sütő kikapcsolásához állítsa a működtetőgombot „0” állásba.
beállítások_11
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 11
8/11/2010 6:07:27 PM
automata sütés
Automatikus sütési módban 15 automatikus sütési és roston sütési program közül választhat.
Automatikus sütési üzemmód kiválasztása | 01
Az automatikus sütési üzemmód
használatához vegye ki az osztót.
Recept beállítása | 02
A Választógomb elforgatásával
válassza ki a megfelelő receptet.
03 | Súly beállítása
A Választógomb
elforgatásával válassza
ki a megfelelő súlyt.
Teljes sütőtérben alkalmazható automatikus
sütési programok
A lenti táblázatban 15 automatikus sütési és roston sütési programot talál.
A felsorolt programok csak a teljes sütőtér használatával elérhetők. Minden esetben távolítsa el az osztót.
A táblázat tartalmazza az ételek mennyiségét, súlytartományát és néhány tanácsot a sütéshez.
A sütési módok és idők - az Ön kényelme érdekében - előre programozottak.
Kövesse az alábbi irányelveket ételek sütéséhez. Az ételt minden esetben a még hideg sütőbe tegye be.
Nem
1
Élelmiszerek
Tömeg
(kg)
0,3-0,6
0,7-1,0
0,3-0,5
(vékony)
0,6-0,8
(vastag)
Tartozékok
Sütőrács
2
Fagyasztott
pizza
Fagyasztott,
sütőben
elkészíthető
chips
3
Házi lasagne
0,3-0,5
0,8-1,0
Sütőrács
4
Házi pizza
1,0-1,2
1,3-1,5
Sütőtálca
Sütőtálca
Használandó
Javaslat
szint
2
Helyezze a fagyasztott pizzát a
(nagy) sütőrács közepére.
2
Ossza el egyenletesen a
fagyasztott burgonyát a sütőtálcán.
Az első beállítás a vékony
hasábburgonyára, a második a
vastag sült burgonyára vonatkozik.
3
Készítsen friss lasagne-t vagy
használjon félkész terméket, majd
helyezze az ételt egy megfelelő
méretű hőálló edénybe. Helyezze az
edényt a sütő közepére.
2
Tegye a pizzát a tálcára. A
súlytartományok a szószt, a
zöldségeket, a sonkát és a sajtot is
magukba foglalják. Az 1. beállítás
(1,0-1,2 kg) vékony pizzákra
vonatkozik, a 2. beállítás
(1,3-1,5 kg) pedig a gazdag feltéttel
készülő pizzákra.
12_automata sütés
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 12
8/11/2010 6:07:27 PM
Nem
Élelmiszerek
Tömeg
(kg)
0,3-0,6
0,6-0,8
Bifsztek
6
Rostélyos
0,6-0,8
0,9-1,1
7
Sertéssült
0,6-0,8
0,9-1,1
8
Báránybordaszelet
0,3-0,4
0,5-0,6
9
Csirkedarabok 0,5-0,7
1,0-1,2
10
Egész csirke
1,0-1,1
1,2-1,3
11
Sült hal
0,5-0,7
0,8-1,0
12
Sült zöldségek 0,4-0,5
0,8-1,0
13
Márványos
sütemény
14
Gyümölcskosárka-alap
15
Muffin
0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
0,3-0,4
(nagy)
0,2-0,3
(gyümölcstorta)
0,5-0,6
0,7-0,8
automata sütés
5
Használandó
Javaslat
szint
Cseppfelfogó 4
Helyezze a pácolt
tálca és kis
marhahússzeleteket egymás mellé
sütőrostély
a sütőrostélyra. Fordítsa meg
őket, amikor a sütő hangjelzést
ad. Az első beállítás a vékony
hússzeletekre, a második a
vastagokra vonatkozik.
Cseppfelfogó 2
Helyezze a pácolt marhahátszínt a
tálca és kis
sütőrostélyra.
sütőrostély
Fordítsa meg őket, amikor a sütő
hangjelzést ad.
Cseppfelfogó 2
Helyezze a pácolt sertéshúst a
tálca és kis
sütőrostélyra.
sütőrostély
Fordítsa meg őket, amikor a sütő
hangjelzést ad.
Cseppfelfogó 4
Pácolja be a báránybordát.
tálca és kis
Helyezze a bordaszeleteket a
sütőrostély
sütőrostélyra. Fordítsa meg őket,
amikor a sütő hangjelzést ad.
Az első beállítás vékony szeletekre,
a második vastagokra vonatkozik.
Cseppfelfogó 4
A csirkedarabokat kenje meg olajjal
tálca és kis
és fűszerekkel.
sütőrostély
Helyezze a csirkehús-szeleteket
egymás mellé a sütőrostélyra.
Cseppfelfogó 2
Kenje meg olajjal és fűszerekkel az
tálca és kis
egész csirkét.
sütőrostély
Helyezze a csirkehúst a
sütőrostélyra. Fordítsa meg őket,
amikor a sütő hangjelzést ad.
Cseppfelfogó 4
Helyezze a haldarabokat
tálca és kis
egymáshoz képest fordítva a
sütőrostély
sütőrostélyra.
Az első beállítás 2, a második
4 darab halra vonatkozik. A
programmal egész halat, például
pisztrángot, fogast (süllőt) vagy
keszeget készíthet.
Cseppfelfogó 4
Helyezze a zöldséget (például
tálca
szeletelt cukkinit, paprikadarabokat,
szeletelt padlizsánt, gombát és
koktélparadicsomot) egy mély
tálba. Öntsön rá fűszerekkel kevert
olívaolajat.
Sütőrács
2
Tegye a tésztát megfelelő méretű,
kivajazott, tepsis süteményekhez
használt sütőedénybe.
Sütőrács
2
Tegye a tésztát kivajazott
sütőformába. Az első beállítás
egy gyümölcskosárka-alapra
vonatkozik, a második 6 kicsi
gyümölcstortára.
Sütőrács
2
Tegye a tésztát 12 db-os, fekete
fém muffinsütő formába. Az első
beállítás kisméretű, a második
nagyméretű muffinokra vonatkozik.
Tartozékok
automata sütés_13
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 13
8/11/2010 6:07:27 PM
felszerelés és karbantartás
Felszerelés
Biztonsági előírások a szereléshez
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember szerelheti be. A készülék beszerelését végző
személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása, a vonatkozó biztonsági ajánlások
figyelembevételével.
• A sütő beszerelésekor gondoskodni kell az aktív részek védelméről.
• A sütőnek helyet adó konyhaszekrénynek meg kell felelnie a DIN 68930 sz. szabványban foglalt
stabilitási követelményeknek.
Műszaki adatok
Bemeneti feszültség / frekvencia
Volumen (hasznos kapacitás)
Kimeneti teljesítmény
Nettó tömeg
Tömeg csomagolással együtt
Készülékház (sz x ma x mé)
Sütőbelső (sz x ma x mé)
566
230 V~50 Hz
65 L
max. 3650 W
kb. 39 kg
kb. 45 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
560
595
572
595
21
Hálózati csatlakozás
Ha a készüléket nem dugós csatlakozóval csatlakoztatja
a hálózatra - a biztonsági előírásoknak való megfeleléshez
- többpólusú szakaszolókapcsolót (legalább 3 mm-es
rasztertávolsággal) kell alkalmazni. A tápkábelnek (H05 RR-F
vagy H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5-2,5 mm²) olyan hosszúnak kell
lennie, hogy a csatlakozás abban az esetben se szűnjön meg,
ha a sütő a szekrény előtt, a padlón áll. Csavarhúzóval nyissa
ki a sütő hátoldalán lévő csatlakozófedelet, és lazítsa meg a
kábelrögzítő csavarjait, mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a
megfelelő csatlakozókhoz. A sütő földelése a (
) csatlakozóval
történik. Ha dugós csatlakozóval csatlakoztatja a sütőt a
hálózatra, a csatlakozónak hozzáférhetőnek kell maradnia a sütő
beépítése után is. A Samsung nem vállal felelősséget a hiányzó
vagy nem megfelelő földelésre visszavezethető balesetekért.
A készülék beépítése a szekrénybe
A sütőt felső- vagy alsószekrénybe
kell beépíteni.
• A minimális távolságokat be kell
tartani.
• Rögzítse a sütőt mindkét oldalon
csavarokkal.
A beépítést követően távolítsa el
a (műanyag) védőréteget a sütő
ajtajáról és magáról a készülékről,
illetve a sütő belsejéből.
min. 550
min. 590
max. 600
min. 560
min. 550
min. 50
Felsőszekrény
min. 600
min. 560
min. 50
Alsószekrény
14_felszerelés és karbantartás
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 14
8/11/2010 6:07:28 PM
Első teendők
Első tisztítás
Hibaelhárítás
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Mit tegyek, ha nem melegít a
sütő?
• Lehet, hogy a sütő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a
sütőt.
• Lehet, hogy nincs beállítva az idő. Állítsa be az órát.
• Ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a szükséges
beállítások.
• Előfordulhat, hogy az egyik biztosíték kiégett, vagy az
áramkör-megszakító kioldott.
Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa vissza az áramkört.
Ha ez többször is előfordul, hívjon villanyszerelőt.
Mit tegyek, ha a sütő nem
melegszik fel a funkció és a
hőmérséklet beállítása után
sem?
• Lehet, hogy probléma merült fel a belső elektromos
csatlakozásokkal. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha hibakód jelenik
meg, és a sütő nem melegít?
• Hiba lépett fel a belső elektromos áramkörben.
Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha villog az
időkijelző?
• Áramszünet volt. Állítsa be az órát.
Mit tegyek, ha nem világít a sütő
lámpája?
• Nem működik a sütővilágítás. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha a sütő ventilátora
beállítás nélkül is működik?
• A sütő használatát követően a ventilátor mindaddig
működik, míg a sütő kihűl. Forduljon a szervizhez, ha a
ventilátor azt követően is tovább működik, hogy a sütő
kihűlt.
felszerelés és karbantartás
A sütőt az első használat előtt alaposan meg kell tisztítani. Ne használjon maró hatású
tisztítószereket vagy anyagokat, illetve durva törlőruhákat, mert károsíthatják a sütő felületét.
A sütőtálcát, cseppfelfogó tálcát és a többi tartozékot mosószeres meleg vízzel és puha ruhával
tisztítsa meg; hasonlóan járjon el a sütő belsejével és az oldalán lévő vezetősínekkel is. A sütő
előlapját nedves, puha és tiszta ruhával törölje le.
Ellenőrizze, hogy az óra beállítása megfelelő-e, és vegye ki a tartozékokat a sütőből. Kapcsolja
be egy órára a sütőt normál, légkeveréses üzemmódban, 200 °C-os hőmérsékleten. A művelettel
elégetheti a sütőben a gyártás során visszamaradt anyagokat; az égést erős szag kíséri.
Ez normális jelenség, azonban ajánlott a művelet közben gondoskodni a konyha megfelelő
szellőzéséről.
felszerelés és karbantartás_15
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 15
8/11/2010 6:07:28 PM
Információkódok
KÓD
1)
**
**
1)
1)
**
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Biztonsági leállás. A sütő a
megadott hőmérsékleten
hosszabb ideig tovább
működik.
Kapcsolja ki a sütőt, és vegye
ki az ételt. Hagyja kihűlni a
sütőt, és csak azt követően
használja újra.
10 másodpercnél tovább tartja
lenyomva a gombot.
Forduljon a helyi SAMSUNG
szervizközponthoz.
Hiányzik az osztó. Hibás
osztóhasználat.
Tegye be a sütőbe az osztót
felső és alsó sütéshez,
valamint iker üzemmódhoz.
Normál üzemmódban vegye ki
az osztót.
A sütő meghibásodása
nem megfelelő teljesítményt
eredményez, és biztonsági
problémákat vet fel.
Haladéktalanul fejezze be a
sütő használatát.
Forduljon a helyi SAMSUNG
szervizközponthoz.
1) ** Számokat jelöl.
16_felszerelés és karbantartás
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 16
8/11/2010 6:07:29 PM
tisztítás és ápolás
Gőztisztítás (opcionális)
A szennyezett sütő megtisztításának egyik módja a sütő saját gőztisztító funkciójának alkalmazása.
A gőztisztítás csak a sütő kihűlését követően végezhető el.
2. Öntsön 400 ml vizet a sütő
aljába.
3. Zárja be a sütőajtót.
4. Állítsa a működtetőgombot
gőztisztításra. A művelet
akkor kész, amikor a
kijelző elkezd villogni és
hangjelzés hallható.
5. A gőztisztítás
befejezéséhez állítsa
a működtetőgombot
kikapcsolt állásba.
6. Tisztítsa meg a sütő
belsejét tiszta, puha
törlőruhával.
tisztítás és ápolás
1. Vegye ki a tartozékokat a
sütőből.
Megjegyzések a gőztisztításhoz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőztisztítás befejeztével; a sütő aljában lévő víz forró.
Nyissa ki az ajtót, és törölje fel a maradék vizet szivaccsal.
Ne hagyja a maradék vizet a sütőben hosszabb ideig, például éjszakára.
Törölje át a sütő belsejét mosogatószeres szivaccsal vagy puha kefével. A makacs
szennyeződéseket nylon súrolópárnával távolíthatja el.
A vízkőlerakódást ecetbe mártott szivaccsal tüntetheti el.
A sütő belsejének megtisztításához használjon puha törlőruhát és tiszta vizet. Ne felejtse el
letörölni a sütőajtó tömítését.
Erősen szennyezett sütő esetében ismételje meg a műveletet a sütő lehűlése után.
Ha a sütőben zsírszennyeződés van, például hússütés vagy grillezés után, dörzsölje át
mosogatószerrel a makacs foltokat, és csak azt követően kapcsolja be a tisztító funkciót.
Tisztítás után hagyja nyitva kb. 15°-ra az ajtót, hogy a belső zománcfelület megszáradjon.
tisztítás és ápolás_17
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 17
8/11/2010 6:07:29 PM
Gyors szárítás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hagyja nyitva a sütő ajtaját kb. 30°-ra.
Állítsa a működtetőgombot normál üzemmódra.
Nyomja meg a funkciógombot.
A választógombbal válassza ki a légkeverés funkciót.
Állítsa be a sütőt kb. 5 perces sütési időre és 50 °C-os hőmérsékletre.
A megadott idő elteltével kapcsolja ki a sütőt.
Katalitikus zománcfelület (opcionális)
A kivehető burkolatot sötét bevonatú katalitikus zománc borítja, melyre lerakódhat a légkeverés
során keringő levegő által szállított olaj és zsiradék. A lerakódások ráégnek a felületre 200 °C vagy
annál magasabb hőmérsékleten, például ételek (ropogósra) sütésekor. Magas hőmérsékleten
gyorsabban bekövetkezik a ráégés.
1. Vegye ki a tartozékokat a sütőből.
2. Tisztítsa meg a sütő belsejét a Kézi tisztítás c. részben leírtak szerint.
3. Állítsa a sütőt felső és alsó fűtésre.
4. Állítson be 250 °C-os hőmérsékletet.
5. Kapcsolja be a sütőt kb. 1 órára. A beállított idő hossza a szennyeződés mértékétől függ.
A visszamaradó szennyeződés is fokozatosan eltűnik, ha ismételten magas hőmérsékleten
használja a sütőt.
Kézi tisztítás
VIGYÁZAT: TISZTÍTÁS ELŐTT VÁRJA MEG, MÍG A SÜTŐ ÉS TARTOZÉKAI KIHŰLNEK
A sütő belseje
• A sütő belsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg,
szappanos vizet.
• Az ajtó tömítését ne tisztítsa meg kézzel.
• Ne használjon súrolópárnát vagy szivacsot.
• A zománcfelület sérülésének elkerülése érdekében használjon hagyományos sütőtisztítókat.
• Makacs foltok eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.
Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, kemény kefét, (fém) súrolópárnát, kést vagy más maró
hatású anyagokat.
A sütő külseje
• A sütő külsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg,
szappanos vizet.
• Konyhai törlőkendővel vagy konyharuhával törölje szárazra.
• Ne alkalmazzon súrolót, maró hatású tisztítószereket és anyagokat.
A sütő rozsdamentes acél előlapja
• Ne használjon fém súrolópárnát, kemény kefét és egyéb maró hatású anyagot. Ezek
károsíthatják a sütő felületét.
A sütő alumínium előlapja
• Óvatosan törölje át a felületet tiszta, puha (mikroszálas) kendővel, és használjon enyhe
tisztítószert.
Tartozékok
A tartozékokat minden használat után mossa meg, és törölje szárazra konyharuhával. Szükség
szerint áztassa a tartozékokat 30 percig meleg, szappanos vízben; így egyszerűbbé válik a
megtisztításuk.
18_tisztítás és ápolás
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 18
8/11/2010 6:07:29 PM
Az ajtó levétele
A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell
venni, kövesse az alábbi utasításokat.
VIGYÁZAT: A sütő ajtaja nehéz.
2
1
1. Nyissa ki az ajtót, és pattintsa ki
teljesen mindkét ajtóbeakasztót.
FELSZERELÉS:
2. Csukja beljebb az ajtót kb. 70°-kal. Fogja meg
középen mindkét kezével a sütőajtó oldalait, és
húzza/emelje meg, míg a beakasztók kipattannak
a helyükről.
tisztítás és ápolás
70
Hajtsa végre az 1. és 2. lépést fordított sorrendben.
Az ajtóüveg eltávolítása
A sütőajtón három réteg üveglap található. A lapok kivehetők és megtisztíthatók.
1. Csavarozza ki az ajtó
bal és jobb oldalán lévő
csavart.
FELSZERELÉS:
2. Vegye le a fedelet, és
emelje le az 1. üveglapot.
3. Emelje meg a 2.
üveglapot, távolítsa el
a két gumi tartót az
üveglap tetejéről. Meleg
vízzel vagy folyékony
mosogatószerrel tisztítsa
meg a lapokat, és törölje
szárazra tiszta, puha
kendővel.
Hajtsa végre az 1., 2. és 3. lépést fordított sorrendben.
Az üvegajtó típusa típusonként (2 EA-4 EA) eltérő.
Az 1. belső üveg behelyezésekor a nyomtatás lefelé mutasson.
tisztítás és ápolás_19
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 19
8/11/2010 6:07:30 PM
csúszósínek
A sütő belsejének tisztításához mindkét oldalfalról eltávolíthatók a csúszósínek.
A csúszósínek eltávolítása
1. Gyakoroljon nyomást a csúszósínek középső
részének tetejére.
2. Fordítsa el a csúszósínt körülbelül 45º-kal.
3. Kifelé húzva távolítsa el az oldalsó csúszósínt a
két alsó lyukból.
FELSZERELÉS : Ismételje meg az 1., 2. és 3. lépést, ezúttal fordított sorrendben.
20_csúszósínek
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 20
8/11/2010 6:07:30 PM
Izzócsere
Áramütés veszélye! Izzócsere előtt tegye a következőket:
•
•
•
•
Kapcsolja ki a sütőt.
Válassza le a sütőt az elektromos hálózatról.
Tegyen törlőruhát a sütő aljába, hogy védje a véletlenül leeső izzót és üvegburát.
Pótizzót a SAMSUNG szervizekben szerezhet be.
Hátsó sütővilágítás
csúszósínek
1. Vegye le az üvegburát úgy, hogy elforgatja az óra járásával
ellentétes irányba. Távolítsa el a fémgyűrűt és a lapos gyűrűt, és
tisztítsa meg a burát. Szükség szerint cserélje ki az izzót egy
300 °C-ig hőálló, sütőben használható izzóra (25 W, 230 V).
2. Ha szükséges, tisztítsa meg az üvegburát, a fém- és lapos gyűrűt.
3. Illessze a fém és lapos gyűrűt a burára.
4. Helyezze vissza az üvegburát arra a helyre, ahonnan az 1.
lépésben levette, majd az óra járásával megegyező irányban
csavarja be.
Oldalsó sütővilágítás (opcionális)
1. Az üvegbura levételéhez fogja meg kézzel az alját, és helyezzen
lapos, éles tárgyat, például kést az üveg és a keret közé.
2. Pattintsa le a burát.
3. Szükség szerint cserélje ki a halogén izzót 300 °C-ig hőálló,
sütőben használható izzóra (25-40 W, 230 V).
Tipp: Minden esetben törlőruhával fogja meg a halogén izzót,
nehogy nedvesség kerüljön az izzó felszínére.
4. Szerelje vissza az üvegburát.
csúszósínek_21
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 21
8/11/2010 6:07:30 PM
jegyzet
Hungary
A termék hulladékba
helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 22
8/11/2010 6:07:31 PM
jegyzet
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 23
8/11/2010 6:07:31 PM
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
02 201 24 18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
800 - SAMSUNG (800-726786)
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
30-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864, ͐ 0,14/Min)
HUNGARY
06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)
ITALIA
800 - SAMSUNG (726-7864)
LUXEMBURG
02 261 03 710
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864, ͐ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
POLAND
0 - 801- 1 SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (726-7864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 SAMSUNG
U.K
0845 SAMSUNG (726-7864)
EIRE
0818 717 100
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (726-7864, ͐ 0.07/Min)
Switzerland
0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
Kódszám: DG68-00069L
BQ1S4T003_XEH-00069L_HU.indd 24
8/11/2010 6:07:31 PM
Download PDF