Samsung | GW73E-WB | Samsung GW73E-WB Felhasználói kézikönyv

n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGXGG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Mikrohullámú sütő
Használati utasítás és főzési/sütési útmutató
GW73E
A főzéssel és sütéssel kapcsolatos információk tájékoztató
jellegűek. A termék háztartási célú használatra készült.
A termék nem rendeltetésszerű, például ipari, vendéglátó-ipari
vagy kereskedelmi jellegű használata érvényteleníti a
garanciát.
Kódszám: DE68-03511A-01
Gyorskalauz ................................................................................ 2
Sütő ............................................................................................. 3
Tartozékok................................................................................... 3
Vezérlőpanel ............................................................................... 3
A kézikönyv használata............................................................... 4
Biztonsági óvintézkedések.......................................................... 4
A mikrohullámú sütő üzembe helyezése .................................... 5
Az idő beállítása .......................................................................... 6
A mikrohullámú sütő működése.................................................. 6
A sütő működésének ellenőrzése ............................................... 7
Teendők kétség vagy probléma esetén ...................................... 7
Főzés / Felmelegítés................................................................... 8
Teljesítményszintek..................................................................... 8
A főzés leállítása ......................................................................... 8
A főzési idő beállítása ................................................................. 9
A Gyorsfelmelegítési / Főzési funkció használata ...................... 9
A Gyorsfelmelegítés / Főzés beállításai...................................... 9
Az automatikus gyorskiolvasztási funkció használata .............. 10
Az automatikus gyorskiolvasztás beállításai............................. 10
A tartozékok kiválasztása.......................................................... 11
Grillezés .................................................................................... 11
Mikrohullám és grill kombinációja ............................................. 11
Többfázisú főzés ....................................................................... 12
A hangjelzés kikapcsolása ........................................................ 13
A mikrohullámú sütő biztonsági zára ........................................ 13
Útmutató a mikrohullámú sütőben használható edényekkel
kapcsolatban ............................................................................. 14
Főzési útmutató......................................................................... 15
A mikrohullámú sütő tisztítása .................................................. 22
A mikrohullámú sütő tárolása és javítása ................................. 22
Műszaki adatok ......................................................................... 23
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGYGG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Gyorskalauz
HU
Ha főzni szeretne:
Ha a műveletet egy perccel meg szeretné hosszabbítani
1. Helyezze az ételt a sütőbe.
A teljesítményszint kiválasztásához nyomja meg a
Teljesítményszint ( ) gombot egy vagy több
alkalommal.
Hagyja az ételt a sütőben.
Nyomja meg a +30s gombot egyszer vagy többször, attól
függően, hogy hányszor 30 másodperccel kívánja növelni
a főzési időt.
2. A főzési idő kiválasztásához nyomja meg a 10 min, 1 min
vagy 10 s gombot, szükség szerint.
Ha grillezni szeretne:
1. Melegítse elő a grillt a szükséges hőmérsékletre a Grill
( ) gomb lenyomásával, az idő beállításával (10 min,
1 min és 10 s), majd a Start ( ) gomb lenyomásával.
3. Nyomja meg a Start ( ) gombot.
Eredmény: A főzés megkezdődik.
A sütő négyszer sípol a főzés befejeztekor.
2. Tegye be a fagyasztott ételt a sütő rácsára.
Nyomja meg a Grill ( ) gombot. A 10 min, 1 min és
10 s gomb lenyomásával válassza ki a főzési időt.
Ha ételt szeretne kiolvasztani:
1. Helyezze a fagyott ételt a sütőbe.
Nyomja meg a Rapid ( ) gombot egyszer vagy többször,
attól függően, hogy milyen típusú ételt kíván kiolvasztani.
3. Nyomja meg a Start (
2. A kg és g gombok megnyomásával válassza ki a kívánt
súlyt.
3. Nyomja meg a Start (
) gombot.
2
) gombot.
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGZGG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Sütő
Vezérlőpanel
SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
KIJELZŐ
HU
GRILL
AJTÓ
VILÁGÍTÁS
1
2
8
FORGÓTÁNYÉR
AJTÓZÁR
KALLANTYÚI
KEZELŐPANEL
GÖRGŐS GYŰRŰ
ÖSSZEKÖTŐELEM
3
A BIZTONSÁGI RETESZ
NYÍLÁSAI
Tartozékok
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos,
többféleképpen alkalmazható tartozékot kap.
4
9
5
10
1. Az összekötőelemet már gyárilag a sütő alaplemezében
található motor tengelyére szerelték.
Cél:
Az összekötőelem forgatja a forgótányért.
6
2. A görgős gyűrűt a sütő közepére kell helyezni.
Cél:
A görgős gyűrű tartja a forgótányért.
7
3. A forgótányért a görgős gyűrűre kell helyezni úgy, hogy
annak közepe az összekötőelemre kerüljön.
Cél:
A forgótányér tölti be a fő főzőfelület szerepét;
mosogatáshoz könnyen kivehető.
1. KIJELZŐ
2. AUTOMATIKUS
GYORSKIOLVASZTÁSI FUNKCIÓ
KIVÁLASZTÁSA
3. A GYORSFELMELEGÍTÉSI /
FŐZÉSI FUNKCIÓ
KIVÁLASZTÁSA
4. GRILLEZÉSI ÜZEMMÓD
KIVÁLASZTÁSA
4. A fémrács a forgótányérra helyezhető.
Cél:
A fémrács grillezéshez és kombinált főzéshez
alkalmazható.
TILOS a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér
nélkül üzemeltetni.
3
11
5. MIKROHULLÁMÚ ÜZEMMÓD
KIVÁLASZTÁSA
6. ÓRABEÁLLÍTÁS
7. STOP/TÖRLÉS GOMB
8. SÚLY KIVÁLASZTÁSA
9. KOMBINÁLT MÓD
KIVÁLASZTÁSA
10. ÓRABEÁLLÍTÁS
11. START GOMB
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒG[GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
HU
A kézikönyv használata
Biztonsági óvintézkedések
Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A
Használati utasítás sok fontos információt tartalmaz a mikrohullámú
sütőben történő főzéssel kapcsolatban.
• Biztonsági óvintézkedések
• A megfelelő tartozékok és edények
• Hasznos főzési tanácsok
A fedőlap belső oldalán a három főzési alapművelet bemutatása olvasható.
• Az étel főzése
• Az étel kiolvasztása
• Az étel grillezése
• Extra főzési idő hozzáadása
A füzet elején megtekinthető a mikrohullámú sütő rajza, továbbá a
kezelőpanel ábrája, hogy kezelőszervek könnyebben megtalálhatók
legyenek.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, HOGY KÉSŐBB IS
FEL TUDJA HASZNÁLNI.
Mielőtt ételt vagy italt készítene a mikrohullámú sütőben, ellenőrizze, hogy
az alábbi biztonsági óvintézkedések megtörténtek-e.
•
Csak olyan konyhai eszközöket használjon, amelyek mikrohullámú sütőkhöz
használhatók;
NE használjon semmilyen fém edényt, arany vagy ezüst szegéllyel díszített
edényt, nyársat, villát stb.
A papír- vagy műanyag zacskók lezárására használt drótokat távolítsa el.
Ok: Elektromos kisülés következhet be, és a sütő tönkremehet.
• Ha műanyag vagy papír tartóedényben melegít ételt, tartsa szemmel a sütőt,
mert ezek meggyulladhatnak;
A mikrohullámú sütővel ne szárítson (újság)papírt vagy ruhát.
• A kisebb mennyiségű ételhez rövidebb sütési és melegítési időre van
szükség. Normál időbeállítással túlmelegedhetnek vagy megéghetnek.
• Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket és tartsa zárva az
ajtót, hogy elfojtsa a lángokat;
• Italok mikrohullámú melegítésekor kitörő erejű késleltetett forrás következhet be,
ezért az edény kezelésekor gondosan kell eljárni, hogy megakadályozza az ilyen
helyzetet;
MINDIG hagyjon legalább 20 másodperces várakozási időt, miután a sütő már
kikapcsolt, hogy a hőmérséklet kiegyenlítődjön. Melegítés közben szükség
szerint, melegítés után MINDIG keverje meg az italokat.
Ha megégette magát, akkor az alábbi ELSŐSEGÉLY utasítások szerint járjon el:
* Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízben.
* Takarja le tiszta, száraz kötszerrel.
* Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy oldatot.
• NE töltse tele az edényt. A folyadék kifutásának megelőzése érdekében olyan
edényt válasszon, amely felül szélesebb, mint alul. A szűk nyakú üvegek
szintén felrobbanhatnak, ha túlhevítik azokat. NE melegítsen cumisüveget
cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés esetén felrobbanhat.
• A cumisüvegek és a bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy
rázza fel fogyasztásuk előtt az égési sérülések elkerülése céljából;
• Tojások héjukban és egész főtt tojások a mikrohullámú sütőben nem
melegíthetők, mert felrobbanhatnak, még az után is, hogy a mikrohullámú
melegítés már befejeződőtt; Szintén ne melegítsen légmentesen zárt vagy
vákuumcsomagolású üvegeket vagy edényeket, diót héjában, paradicsomot stb.
• A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el kell távolítani;
• A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet,
amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes
helyzet kialakulását eredményezheti;
• TILOS konyharuhával vagy papírral letakarni a szellőzőnyílásokat. Ezek
meggyulladhatnak, amikor a forró levegő a sütőből kiáramlik.
Ha a sütő túlmelegszik, akkor automatikusan kikapcsol. A sütő nem
kapcsolható be ismét, amíg megfelelően le nem hűlt.
• MINDIG használjon edényfogó kesztyűt, amikor a sütőből az ételt kiveszi, a
véletlen égési sérülések elkerülése céljából.
A lépésekre lebontott eljárások három különböző szimbólumot
használnak.
Fontos
Megjegyzés
Figyelmeztetés
ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTTAN NAGY MÉRTÉKŰ
MIKROHULLÁMÚ ENERGIA ESETLEGES KÁROS HATÁSÁNAK
ELKERÜLÉSÉHEZ
Az alábbi biztonsági óvintézkedések betartásának elmulasztása a mikrohullámú
energia besugárzásából származó balesetet eredményezhet.
(a) Ne kísérelje meg üzemeltetni a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított
biztonsági reteszekkel vagy úgy, hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz
nyílásaiba helyez.
(b) Ne helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, ne hagyja, hogy
étel- vagy tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az
ajtó és az ajtótömítés felületének tisztaságára. Használat után először
nedves, majd ezután puha, száraz ronggyal törölje le a felületeket.
(c) Ha megsérült a sütő, ne üzemeltesse azt addig, amíg meg nem javíttatta a
gyártó által felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja
megfelelően záródjon, és ne sérüljenek meg a következő elemek:
(1) Ajtó (görbülés)
(2) Ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
(3) Ajtótömítés és tömítőfelületek
(d) A sütőt csak a gyártó által betanított, megfelelő képesítéssel rendelkező
mikrohullámúkészülék-szerelő javíthatja vagy állíthatja be.
4
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒG\GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Biztonsági óvintézkedések (folytatás)
A mikrohullámú sütő üzembe helyezése
Helyezze a sütőt sima, egyenes felületre, 85 cm-re a padlótól. A felületnek HU
elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan megtartsa a sütő
súlyát.
•
•
NE érintse meg a fűtőelemeket vagy a sütő belső falait, amíg a sütő le nem hűl.
Ne merítse a hálózati tápkábelt vagy csatlakozót vízbe, és tartsa őket meleg
felületektől távol.
Ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati tápkábellel vagy csatlakozóval.
• Álljon karnyújtásnyi távolságra a sütőtől, amikor kinyitja az ajtót.
Ok: A forró levegő vagy a kiszabaduló gőz égési sérülést okozhat.
• Egyes esetekben kattogó hang figyelhető meg működés közben (különösen,
ha a sütő kiolvasztást végez).
Ok: Ez a hang az elektromos kimenő teljesítmény változásával jár, és nem
rendellenesség jele.
• TILOS az üres sütőt bekapcsolni. Ekkor a készülék biztonsági okokból
automatikusan lekapcsol. A sütő 30 perc nyugalmi állapot után
rendeltetésszerűen üzemeltethető.
Érdemes folyamatosan egy pohár vizet tartani a sütőben. A víz felveszi a
mikrohullámú energiát, ha a sütő véletlenül elindul.
• A mikrohullámú sütőt nem szabad szekrénybe állítani.
20 cm
felette
85 cm a
padlótól
•
•
•
•
10 cm
oldalt
1. A sütő üzembe helyezésekor győződjön meg arról, hogy
a sütő szellőzése érdekében a készülék mögött és a két
oldal mellett legalább 10 cm, felette pedig 20 cm szabad
tér legyen.
2. Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő
belsejéből.
Helyezze be a görgős gyűrűt és a forgótányért.
Ellenőrizze, hogy a forgótányér akadálymentesen foroge.
3. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a
csatlakozódugó elérhető legyen.
FONTOS
•
10 cm
mögötte
Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek NE játsszanak a sütővel, és ne is használják
azt. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a működésben lévő
mikrohullámú sütő közelében. A gyermekek érdeklődésére számot tartó
tárgyakat ne tároljon vagy rejtsen el a sütő fölött.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket), aki
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy
aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a
biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és
elmagyarázza neki az eszköz használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért kerülni kell a sütőn belüli
fűtőelemek megérintését.
NE használjon durva csiszolóanyagokat vagy éles fém kaparókat a sütő
ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az
üveg megrepedését eredményezheti. (Ha azt a sütő tartalmazza.)
FIGYELEM:
Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni, amíg
azt szakember meg nem javította.
FIGYELEM:
A szakképzett szerelőn kívül mindenki más számára veszélyes olyan karbantartási
vagy javítási műveletet elvégezni, amely a mikrohullámú energia kisugárzása elleni
védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.
FIGYELEM:
Folyadékok és más élelmiszerek nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel ezek
könnyen felrobbanhatnak.
FIGYELEM:
Gyermekek csak akkor használhatják felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő
útmutatást kaptak, mely révén a gyermek képes biztonságos módon használni a sütőt,
és tisztában van a helytelen használat veszélyeivel.
FIGYELEM:
Ha a készülék kombinált üzemmódban működik, gyermekek csak felnőtt felügyelete
mellett használhatják a sütőt a keletkező hő miatt.
FIGYELEM:
A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. A
kisgyermekeket távol kell tőlük tartani.
• Biztonsági okokból ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású mosót a
készülék tisztításához.
5
Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni egy speciális, a
gyártótól vagy szervizképviselettől beszerezhető kábelre vagy
szerelékre.
Személyes biztonsága érdekében a hálózati kábelt
csatlakoztassa 3 pólusú, 230 V-os, 50 Hz-es földelt, fali,
váltakozó áramú aljzathoz. Ha a készülék tápkábele megsérült, ki
kell cserélni egy speciális kábelre.
Tilos a mikrohullámú sütőt forró vagy nedves környezetben, pl.
hagyományos sütők vagy fűtőtestek közelében üzembe helyezni.
A sütő villamos hálózati csatlakoztatására vonatkozó előírásokat
be kell tartani, és olyan hosszabbítókábelt kell használni,
amelynek típusa megegyezik a készülék hálózati kábelének
típusával. Törölje át a készülék belsejét és az ajtótömítést nedves
ronggyal, mielőtt először használatba venné mikrohullámú
sütőjét.
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒG]GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
HU
Az idő beállítása
A mikrohullámú sütő működése
A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Az idő kijelzése
történhet 24 vagy 12 órás formátumban. Az órát a következő alkalmakkor
kell beállítani:
• A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
• Hálózati feszültségkimaradást követően
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk
keltett energia hatására az étel forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy
melegszik meg.
A mikrohullámú sütőt a következőkre használhatja:
• Kiolvasztás
• Gyorsfelmelegítés/Főzés
• Sütés, főzés
Főzési elv
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
1. Az idő megjelenítéséhez
Nyomja meg a
a következő formátumban...
Óra ( ) gombot...
24 órás formátumban
Egyszer
12 órás formátumban
Kétszer
2. Az órát a h gombbal, a percet a min gombbal állítsa be.
1. A magnetron által termelt mikrohullámok a
forgótányéron forgó ételben egyenletesen oszlanak
el. Az étel egyenletesen sül át.
2. A mikrohullámok kb. 2,5 cm mélységig hatolnak az
ételbe. Ezután a hőnek az étel belsejében történő
eloszlásával folytatódik a főzés.
3. Ha a megfelelő időt látja, nyomja meg ismét az Óra ( )
gombot; ezzel elindítja az órát.
Eredmény: Ha a mikrohullámú sütő nincs használatban,
mindig az időkijelzés látható.
3. A főzési idők a használt edény és az étel
tulajdonságai szerint változnak:
• Mennyiség és sűrűség
• Víztartalom
• Kiindulási hőmérséklet (fagyasztott vagy nem)
Mivel az étel közepét a hőeloszlás főzi meg, a főzés még az étel
sütőből való kivétele után is folytatódik. Ezért be kell tartani a
receptekben és a jelen kézikönyvben előírt várakozási időket,
hogy biztosítsa:
•
•
6
Az étel egyenletes megfövését egészen a közepéig
Az egyenlő hőmérsékletet az étel minden részén
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒG^GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
A sütő működésének ellenőrzése
Teendők kétség vagy probléma esetén
A következő egyszerű eljárással ellenőrizheti, hogy sütője megfelelően
működik-e. Nyomja meg a nagy gombot a kezelőpanel jobb alsó sarkán, és
nyissa ki a sütő ajtaját.
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerül, az alábbi megoldások
alapján járjon el.
Az alábbi jelenségek nem rendellenességek.
• Páralecsapódás a sütőben
• Légáramlás az ajtó és a külső burkolat körül
• Enyhe visszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül
• Az ajtó körül vagy a nyílásokon kiszökő gőz
Először is helyezzen a forgótányérra egy edénnyi vizet. Ezután csukja be
az ajtót.
A sütő nem reagál a Start ( ) gomb megnyomására.
• Az ajtó teljesen zárva van?
1. Nyomja meg a Teljesítményszint ( ) gombot, és
állítsa be az időt 4-5 percre, annyiszor megnyomva az
1 min gombot, ahány percet ki szeretne választani.
Az étel nem főtt meg
• Az időzítőt helyesen állította be és / vagy megnyomta a Start ( ) gombot?
• Az ajtó zárva van?
• Túlterhelte a villamos hálózatot, ezzel a biztosíték kiolvadását vagy az
automata leoldását eredményezte?
2. Nyomja meg a Start ( ) gombot.
Eredmény: A sütő 4-5 percig melegíti a vizet. Ezután a
víznek forrnia kell.
Az étel túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg
• Az étel főzési ideje helyesen van beállítva?
• A megfelelő teljesítményszintet választotta?
A sütő belseje szikrázik és serceg (ívkisülés)
• Fémdíszítésű edényt használt?
• A sütőben felejtett egy villát vagy más fém eszközt?
• Az alumínium fólia túl közel van a belső falakhoz?
A sütőt megfelelő fali aljzatba kell csatlakoztatni. A forgótányérnak a
sütőben kell lennie. A maximálistól eltérő teljesítményszint
alkalmazásakor a víz hosszabb idő alatt forr fel.
A sütő zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét
• Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a rádióban,
amikor a sütő üzemel. Ez normális. Ez a probléma úgy oldható meg, ha a
sütőt távolabbra helyezi a televízióktól, a rádiókészülékektől, valamint az
antennáktól.
• Ha a sütő mikroprocesszora interferenciát észlel, a kijelző lenullázódhat. A
probléma a hálózati kábel fali aljzatból történő kihúzásával, majd ismételt
csatlakoztatásával hárítható el. Állítsa be újra az időt.
7
Ha a fenti útmutatás alapján nem sikerül elhárítani a problémát,
lépjen kapcsolatba a helyi képviselővel vagy a SAMSUNG
vevőszolgálattal.
HU
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒG_GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
HU
Főzés / Felmelegítés
Teljesítményszintek
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy felmelegítésének
folyamatát. MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt
felügyelet nélkül hagyná.
Az alábbi teljesítményszintek közül választhat.
Kimenet
Teljesítményszint
Először helyezze az ételt a forgótányér közepére. Ezután csukja be az ajtót.
MAGAS
KÖZEPESEN MAGAS
KÖZEPES
KÖZEPESEN ALACSONY
KIOLVASZTÁS( )
ALACSONY/MELEGEN TARTÁS
GRILL
I. KOMBINÁLT (
)
II. KOMBINÁLT (
)
III. KOMBINÁLT (
)
1. Nyomja meg a Teljesítményszint ( ) gombot.
Eredmény: A 750 W (maximális főzési teljesítmény)
kijelzés jelenik meg:
Válassza ki a megfelelő teljesítményszintet a
Teljesítményszint ( ) gomb ismételt
megnyomásával mindaddig, amíg a
megfelelő teljesítményérték meg nem
jelenik. Lásd a teljesítményszint-táblázatot a
következő oldalon.
2. A 10 min, 1 min és 10 s gomb lenyomásával válassza ki
a főzési időt.
3. Nyomja meg a Start ( ) gombot.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a forgótányér
forogni kezd.
1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés
befejeződik, a sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
MIKROHULLÁM
GRILL
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
600 W
450 W
300 W
950 W
950 W
950 W
950 W
Ha magasabb teljesítményszintet választ, akkor a melegítési időt
csökkenteni kell. Ha alacsonyabb teljesítményszintet választ, akkor a
melegítési időt meg kell hosszabbítani.
A főzés leállítása
A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja.
1. Az ideiglenes leállításhoz:
Nyissa ki a sütő ajtaját.
Eredmény: A főzés megáll. A főzés folytatásához zárja
be az ajtót és nyomja meg ismét a Start ( )
gombot.
2. A teljes leállításhoz
Nyomja meg a Stop ( ) gombot.
Eredmény: A főzés leáll.
Ha a főzési beállításokat törölni kívánja,
nyomja meg még egyszer a Stop ( )
gombot.
Ne kapcsolja be az üres sütőt.
Ha az ételt rövid ideig kívánja melegíteni maximális teljesítményen
(750 W), nyomja meg a +30s gombot annyiszor, ahányszor
30 másodpercig a kívánt főzési idő tartson. A sütő azonnal elindul.
8
A főzés megkezdése előtt bármelyik beállítást törölheti, ha
megnyomja a Stop gombot.
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒG`GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
A főzési idő beállítása
A Gyorsfelmelegítés és Főzés beállításai
A főzési időt a +30s gomb megnyomásával növelheti. A gombot annyiszor
kell megnyomni, ahányszor fél perccel kívánja a főzést meghosszabbítani.
Az alábbi táblázat különböző gyorsfelmelegítési és főzési programokat,
mennyiségeket, várakozási időket és vonatkozó tanácsokat tartalmaz.
Nyomja meg a +30s gombot annyiszor, ahányszor
30 másodperccel kívánja a főzést meghosszabbítani.
Adag
Pihentetés Javaslatok
Készételek
(mélyhűtött)
300-350 g 3 perc
400-450 g
Tegye kerámia tányérba és takarja le
háztartási fóliával. Ez a program
alkalmas a 3 összetevőből álló ételek
melegítéséhez (pl. hús mártással,
zöldség és egyféle köret, mint például
burgonya, rizs vagy főtt tészta).
Italok
(Kávé, tej, tea,
víz
szobahőmérsékl
eten)
1-2 perc
150 ml
(1 csésze)
250 ml
(1 bögre)
Töltse kerámiacsészébe, és fedetlenül
melegítse. Helyezze a csészét (150 ml)
vagy börgrét (250 ml) a forgótányér
közepére, a folyadékot a várakozási idő
előtt és után is keverje jól át.
Fagyasztott
készételek
(fagyasztott)
300-350 g 4 perc
400-450 g
Vegye elő a gyorsfagyasztott készételt,
és ellenőrizze, hogy alkalmas-e az
mikrohullámú sütőben való
melegítésre. Szúrja át a készételt
takaró fóliát. Helyezze a készételt
középre. Ez a program alkalmas a
3 összetevőből álló fagyasztott ételek
melegítéséhez (pl. hús mártással,
zöldség és egyféle köret, mint például
burgonya, rizs vagy főtt tészta).
Főzés közben nem állíthatja az időt, ha automatikus üzemmódot
választott.
A Gyorsfelmelegítési / Főzési funkció használata
A Gyorsfelmelegítési és Főzési funkció esetében a főzési idő beállítása
automatikus, és nem kell megnyomnia a Start gombot. Az adagok
kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gyorsmelegítési és főzési gombot
a szükséges számban.
Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
Nyomja meg a kívánt Gyorsmelegítési és Főzési gombot a
szükséges számban.
Eredmény: A főzés körülbelül két másodpercen belül
elkezdődik. Ha befejeződik:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol.
(percenként egyszer)
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Fagyasztott
200 g
csőben sült hal 400 g
(fagyasztott)
Például: Nyomja meg az Italok gombot egyszer egy csésze kávé
felmelegítéséhez. További információk a következő oldalon lévő
táblázatban olvashatók.
Étel /
Gomb
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
9
2-3 perc
Tegye a fagyott, csőben sült halat
megfelelő méretű pyrex üvegtálba. Az
edényt helyezze az alacsony állványra.
Ez a program használható fagyasztott
zöldségekkel megrakott és szósszal
leöntött halfilé-késztermékekhez.
Fagyasztott
mini lepények /
pizza
(fagyasztott)
150 g
(4-6 db)
250 g
(7-9 db)
-
A fagyasztott mini quiche-t vagy mini
pizzát egyenletesen helyezze el a
fémrácson.
Fagyasztott
csőben sütött
tészta
(fagyasztott)
200 g
400 g
2-3 perc
Tegye a fagyott, csőben sült tésztát
pyrex üvegtálba. Az edényt helyezze
az alacsony állványra. Ez a program
fagyott tészták, például lasagne,
cannelloni vagy makaróni kezelésére
alkalmas.
HU
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGXWGG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Az Automatikus gyorskiolvasztási funkció
használata
HU
Az Automatikus gyorskiolvasztás beállításai
Az alábbi táblázat különböző automatikus gyorskiolvasztó
programokat, mennyiségeket, várakozási időket és megfelelő
ajánlásokat tartalmaz.
Az Automatikus gyorskiolvasztási funkció lehetővé teszi hús, baromfi és
hal kiolvasztását. A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása
automatikus.
A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot az
élelmiszerről. A húst, baromfit, halat és (bogyós) gyümölcsöt helyezze
kerámiatányérra.
Mindössze a programot és a súlyt kell kiválasztania.
Csak olyan edényeket használjon, amelyek alkalmasak a
mikrohullámú sütőben való használatra.
Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére és zárja be az
ajtót.
Kód / Étel
Adag
Pihentetés
1. Hús
100-2000 g
20-90 perc A széleket takarja le alufóliával.
Fordítsa át a húst, amikor a sütő
hangjelzést ad.
A program marha-, bárány-,
sertéshúshoz, sült marhaszeletekhez,
apróhúshoz és darált húshoz
alkalmas.
2. Baromfi
100-2000 g
20-90 perc Takarja le a baromfi lábának és
szárnyának végeit alumínium fóliával.
Fordítsa át a baromfit, amikor a sütő
hangjelzést ad. A program egész
csirke és a csirke részeinek
felmelegítéséhez egyaránt
használható.
3. Hal
100-2000 g
20-80 perc Takarja le az egész hal farkát
alumínium fóliával. Fordítsa át a halat,
amikor a sütő hangjelzést ad. A
programot egész halhoz és szeletelt
halhoz is használhatja.
4. (Bogyós)
gyümölcs
100-600 g
5-20 perc
1. A Gyorskiolvasztás ( ) gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával válassza ki az étel típusát.
(További információkat a következő oldalon lévő
táblázatban találhat.)
2. A kg és g gombok megnyomásával válassza ki az étel
súlyát.
Maximum 2000 g-ot lehet beállítani.
3. Nyomja meg a Start ( ) gombot.
Eredmény:
Megkezdődik a kiolvasztás.
A kiolvasztás felénél a sütő jelez, hogy
emlékeztesse az étel megfordítására.
A kiolvasztás befejezéséhez nyomja meg
újra a Start ( ) gombot.
Az étel kézi vezérléssel is kiolvasztható. Ehhez válassza a
mikrohullámú főzési és felmelegítési funkciót, 180 W-os
teljesítményszinttel. További részleteket a „Főzés és felmelegítés”
című részben a következő helyen talál: 8. oldal.
10
Javaslatok
A gyümölcsöt ossza el egyenletesen
egy üvegtálon.
A program mindenféle gyümölcshöz
alkalmas.
Kézi kiolvasztáshoz a kézi kiolvasztási funkciót válassza, 180 W-os
teljesítményszinttel. A kézi kiolvasztásról és a kiolvasztási időről
további részletek a következőben olvashatók: 18. oldal.
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGXXGG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
A tartozékok kiválasztása
Mikrohullám és grill kombinációja
Mikrohullámú sütőben alkalmazható edényeket használjon. Ne
használjon műanyag tartályokat, tálakat, papírcsészéket, rongyokat stb.
A gyors sütéshez, ugyanakkor az étel megpirításához a mikrohullámú
üzemmódot grillel is kombinálhatja.
Ha kombinált sütési üzemmódot választ (mikrohullám és
grill), csak olyan edényt használjon, amely
mikrohullámhoz is alkalmas, és sütőbe is megfelelő. A
fém edények vagy konyhai eszközök tönkretehetik a
sütőt.
A megfelelő edényekről és konyhai eszközökről további részleteket
tudhat meg az Útmutató a mikrohullámú sütőben használható
edényekkel kapcsolatban c. részben, a 14. oldal. oldalon.
MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt
használjon. Ideális az üveg- vagy kerámiaedény, mivel ezek
lehetővé teszik, hogy a mikrohullámok egyenletesen járják át az
ételt.
A sütőben lévő edényeket MINDIG pyrex kesztyűben fogja meg,
mivel ezek nagyon felforrósodnak.
1. Nyomja meg a nagy gombot a kezelőpanel jobb alsó
sarkán, és nyissa ki a sütő ajtaját. Tegye be a fagyasztott
ételt a sütő rácsára. Zárja be az ajtót.
Grillezés
A grill segítségével ételeit gyorsan, mikrohullám használata nélkül
felmelegítheti és megpiríthatja. E célból a mikrohullámú sütő
grillezőráccsal rendelkezik.
2. Nyomja meg a Kombinált (
) gombot.
Eredmény: A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
(mikrohullámú és grill üzemmód)
600 W (kimenő teljesítmény)
1. Melegítse elő a grillt a megfelelő hőmérsékletre a Grill
( ) gomb megnyomásával, az idő beállításával (10 min,
1 min és 10 s), végül pedig nyomja meg a Start gombot.
2. Nyissa ki az ajtót, és az ételt helyezze az állványra.
Válassza ki a megfelelő teljesítményszintet a
Kombinált (
) gomb ismételt megnyomásával
mindaddig, amíg a kijelzőn a kívánt
teljesítményszint megjelenik.
A grillezés hőmérséklete nem állítható.
3. Tegye be a fagyasztott ételt a sütő rácsára.
Nyomja meg a Grill ( ) gombot. Válassza ki a főzési időt
a 10 min, 1 min és 10 s gombok megnyomásával.
(A maximális grillezési idő 60 perc.)
3. Válassza ki a főzési időt a 10 min, 1 min és 10 s gombok
megnyomásával. A maximális sütési idő 60 perc.
4. Nyomja meg a Start ( ) gombot.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a forgótányér
forogni kezd.
1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés
befejeződik, a sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
4. Nyomja meg a Start ( ) gombot.
Eredmény: A kombinált sütés megkezdődik. Amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Nem jelent hibát, ha a fűtőegység grillezés közben ki- és bekapcsol.
Ez a rendszer biztonsági funkciója a sütő túlmelegedése ellen.
A sütőben lévő edényeket csak hőálló kesztyűben fogja meg,
mivel ezek nagyon felforrósodnak.
11
A maximális mikrohullámú teljesítmény kombinált mikrohullámú és
grillezési üzemmódhoz 600 W.
HU
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGXYGG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Többfázisú főzés
HU
A mikrohullámú sütőt akár három fázisú főzésre is be lehet állítani.
7. Nyomja meg a Start ( ) gombot.
Eredmény: A három üzemmód [kiolvasztás és főzés (I, II)]
egymás után kerülnek kiválasztásra. A
választott kiolvasztási mód függvényében a
sütő a kiolvasztás felénél sípolással
emlékeztetheti arra, hogy fordítsa fel az ételt a
sütőben. A főzés befejeztével a sütő négyszer
sípol.
Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Például: Ételt szeretne kiolvasztani, azután megfőzni anélkül, hogy
minden munkafázis után újra be kellene állítania a készüléket. Így egy
500 g-os halat három fázisban olvaszthat ki és készíthet el:
•
•
•
Kiolvasztás
I. főzés
II. főzés
A többfázisú főzésben két vagy három fázist állíthat be
Ha három fázist állít be, az első fázisnak a kiolvasztásnak kell lennie.
Ne nyomja meg a
állította.
gombot, amíg az utolsó fázist is be nem
1. Nyomja meg egyszer vagy többször a Rapid (
) gombot.
2. A kg és g gombok megfelelő számú lenyomásával adja
meg a súlyt (példánkban 500 g).
3. Nyomja meg a Teljesítményszint ( ) gombot.
A mikrohullám üzemmód (I):
; Szükség szerint állítsa be a teljesítményszintet a
Teljesítményszint ( ) gomb ismételt egyszeri
vagy többszöri megnyomásával.
(600 W a példában)
4. Válassza ki a főzési időt a 10 min, 1 min és 10 s gombok
megfelelő számú megnyomásával (a példában 4 perc).
5. Nyomja meg a Grill (
A grill üzemmód (II):
) gombot.
6. Válassza ki a főzési időt a 10 min, 1 min és 10 s gombok
megfelelő számú megnyomásával (a példában 5 perc).
(A maximális grillezési idő 60 perc.)
12
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGXZGG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
A hangjelzés kikapcsolása
A mikrohullámú sütő biztonsági zára
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
A mikrohullámú sütő speciális gyermekzárprogrammal ellátott, amely
lehetővé teszi a sütő „lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék
használatában nem járatos személy azt véletlenül bekapcsolja.
1. Nyomja meg egyszerre a Stop ( ) és Start ( )
gombokat.
Eredmény: A sütő nem fog minden gombnyomáskor
sípolni.
A sütő bármikor lezárható.
1. Nyomja meg egyszerre a Stop ( ) és Óra ( )
gombokat.
Eredmény: A sütő most le van zárva (semmilyen
funkciót nem lehet kiválasztani).
2. A hangjelzés visszakapcsolásához nyomja meg ismét
egyszerre a Stop ( ) és Start ( ) gombokat.
Eredmény: A sütő ismét bekapcsolt hangjelzéssel
működik.
2. A sütőzár feloldásához nyomja meg ismét egyszerre a
Stop ( ) és az Óra ( ) gombot.
Eredmény: A sütő rendeltetésszerűen használható.
13
HU
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGX[GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Útmutató a mikrohullámú sütőben használható edényekkel kapcsolatban
HU
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az
szükséges, hogy a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül,
hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné őket.
Üvegedény
• Főző- és tálalóedény
egyben
• Finomüveg edények
Ezért fontos körültekintően kiválasztani az edényeket. Ha az edény
mikrohullámú sütőben használható jelöléssel rendelkezik, akkor nem kell
aggódnia.
•
Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok
használhatók-e mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Főzőeszköz
Mikrohullámú Megjegyzés
sütőben
használható
Alufólia
Nyolc percnél tovább előmelegíteni
nem szabad.
Porcelán és agyagedény
A porcelán, a cserép, a fajansz és
csontporcelán edények általában
alkalmazhatók a mikrohullámú
sütőben, feltéve, hogy nincsenek
fém szegéllyel díszítve.
Eldobható poliészter
ételdobozok
Egyes fagyasztott ételeket
ilyenekbe csomagolnak.
Étel melegítésére használhatók. A
túlmelegítéstől a polisztirol
megolvadhat.
Tüzet foghat.
Ívkisülést okozhat.
•
•
Papírzacskók vagy
újságpapír
Újrahasznosított papír
vagy fémszegélyek
Üvegedény
Papír
•
Kis mennyiségekben használható
egyes területek túlsülése ellen.
Ívkisülés keletkezhet, ha a fólia túl
közel van a sütő falához, vagy, ha
túl sok fóliát használ.
Cseréptányér
Gyorsételek csomagolása
• Polisztirol poharak,
tartók
Fém
•
•
•
Használható, ha nem fémmel
szegélyezett.
Ételek és italok melegítésére
használható. A kényes üveg
eltörhet vagy megrepedhet hirtelen
melegítéskor.
A fedelét le kell venni. Csak
melegítésre használható.
Befőttes üvegek
Edények
Fagyasztózacskó
zárószalagja
Ívkisülést vagy tüzet
eredményezhet.
Tányér, pohár,
szalvéta,
papírtörülköző
Újrahasznosított papír
Rövid főzési és melegítési időhöz.
A fölösleges nedvesség
felszívásához is használható.
Ívkisülést okozhat.
Műanyag
• Tárolódobozok
•
Tapadófólia
•
Fagyasztózacskók
Zsírpapír
:Ajánlott
:Körültekintően használja
:Nem biztonságos
14
Különösen hőálló műanyag esetén.
Bizonyos egyéb műanyagok
deformálódhatnak vagy
elszíneződhetnek magas
hőmérsékleten. Melamin
műanyagok használata tilos.
A nedvesség megtartására
használható. Az étellel nem
érintkezhet. Óvatosan távolítsa el a
fóliát, mert forró gőz szállhat fel.
Csak ha főzhető vagy sütőben
használható. Ne legyen
hermetikusan zárt. Szükség esetén
villával szurkálja meg.
A nedvességtartalom megőrzésére
és a kifröccsenés megelőzésére
alkalmazható.
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGX\GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Főzési útmutató
MIKROHULLÁMOK
Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez
A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsír- és
cukortartalma magába szívja.
Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A gyors
mozgás súrlódást kelt, és az ebből származó hő hatására puhul meg az étel.
Használjon megfelelő méretű pyrex üvegtálat fedővel. Az ételt főzze lefedve a
minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a
főzést.
Főzés közben kétszer, főzés után egyszer keverje meg. Főzés után sózza,
fűszerezze, vagy tegyen hozzá vajat. Lefedve hagyja állni.
HU
FŐZÉS
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez alkalmas edények:
Az edénynek a maximális hatásfok érdekében át kell engednie a
mikrohullámokat. A mikrohullámokat a fém, például a rozsdamentes acél, az
alumínium és a réz visszaveri, akadálytalanul át tudnak azonban hatolni a
kerámián, üvegen, porcelánon és műanyagon, éppúgy, mint a papíron és a fán.
Ezért az ételt nem szabad fémedényekben készíteni.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez felhasználható élelmiszerek:
Mikrohullámú főzéshez számos ételféleség alkalmas, többek között a friss vagy
fagyasztott zöldség, gyümölcs, tészta, rizs, gabona, bab, hal és hús.
Mikrohullámú sütőben készíthet mártásokat, tejsodót, levest, gőzölt pudingot,
befőttet és csatnit is. Általában véve a mikrohullámú főzés ideális minden olyan
ételhez, amelyet rendesen tűzhelyen készítene el. Például vaj vagy csokoládé
olvasztása (lásd a tippeket, technikákat és javaslatokat tartalmazó fejezetet).
Az étel lefedése főzéskor
Nagyon lényeges az étel lefedése főzés közben, mivel az elpárolgó vízből
képződő gőz hozzájárul a főzés folyamatához. Az étel többféle módon fedhető le:
pl. kerámia tányérral, műanyag fedéllel, vagy mikrohullámú sütőben használható
tapadófóliával.
Pihentetési idők
A főzés befejeztével fontos az ételt állni hagyni, hogy a hőmérséklet az étel
belsejében egyenletes legyen.
15
Étel
Adag
Teljesítmény Idő
(perc)
Várakozási Tudnivalók
idő (perc)
Spenót
150 g
600 W
5½-6½
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Brokkoli
300 g
600 W
10-11
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Borsó
300 g
600 W
8-9
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Zöldbab
300 g
600 W
10-11
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Vegyes zöldség 300 g
(sárgarépa/
zöldborsó/
kukorica)
600 W
9-10
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Vegyes zöldség 300 g
(kínai)
600 W
8½-9½
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGX]GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Főzési útmutató (folytatás)
HU
Főzési útmutató rizshez és tésztához
Rizs:
Főzési útmutató friss zöldségekhez
Nagyméretű, fedeles pyrex üvegtálat használjon - a rizs főzés
közben a duplájára duzzad. Lefedve melegítse.
A főzés befejeztével a várakozási idő előtt keverje meg, sózza és
fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat.
Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rizs a főzési idő végéig nem szívja
magába az összes vizet.
Használjon megfelelő méretű pyrex üvegtálat fedővel. Minden 250 grammhoz
adjon 30-45 ml hideg vizet (2-3 ek.), hacsak a javaslatban nincs ettől eltérő
vízmennyiség - lásd a táblázatot. Az ételt főzze lefedve a minimális ideig - lásd a
táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a főzést. Főzés közben és
után keverje meg egyszer. Főzés után sózza, fűszerezze, vagy tegyen hozzá
vajat. 3 percig lefedve hagyja állni.
Tészta: Nagy pyrex üvegtálat használjon. Adjon hozzá forrásban lévő vizet,
egy csipetnyi sót, és keverje jól össze. Fedél nélkül melegítse.
Főzés közben időnként, és utána is keverje meg. Lefedve hagyja
állni, utána alaposan csöpögtesse le.
Étel
Adag
Teljesítmény Idő
(perc)
Tanács:
Minden friss zöldséget maximális mikrohullámú energiával kell főzni (750 W).
Várakozási Tudnivalók
idő (perc)
Fehér rizs
(előfőzött)
250 g
750 W
17-18
5
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Barna rizs
(előfőzött)
250 g
750 W
22-23
5
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Kevert rizs
(rizs + vadrizs)
250 g
750 W
18-19
5
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Vegyes
gabonafélék
(rizs + gabona)
250 g
750 W
19-20
5
Adjon hozzá 400 ml
hideg vizet.
Tészta
250 g
750 W
11-12
5
Adjon hozzá 1000 ml
forró vizet.
A friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minél kisebbre
vágja, annál hamarabb megfő.
Étel
Brokkoli
16
Adag
Idő
(perc)
250 g
500 g
5-5½
8½-9
Várakozási Tudnivalók
idő (perc)
3
Szedje szét egyforma méretű rózsákra.
A szárakat helyezze középre.
Kelbimbó
250g
6½-7½
3
Adjon hozzá 60-75 ml (5-6 ek.) vizet.
Sárgarépa
250g
5-6
3
A sárgarépát vágja egyforma
szeletekre.
Karfiol
250 g
500 g
5½-6
9½-10
3
Szedje szét egyforma méretű rózsákra.
A nagy rózsákat vágja félbe. A
szárakat helyezze középre.
Cukkíni
250 g
4-4½
3
A cukkínit vágja szeletekre. Adjon
hozzá 30 ml (2 ek.) vizet, vagy egy
darabka vajat. Éppen csak puhulásig
főzze.
Padlizsán
250 g
4½-5
3
A padlizsánt vágja vékony szeletekre,
és hintse meg
1 evőkanál citromlével.
Póréhagyma
250 g
5-5½
3
A póréhagymát vágja vastag
szeletekre.
Gomba
125 g
250 g
1½-2
3½-4
3
Készítsen elő apró egész
gombafejeket, vagy szeletelt gombát.
Vizet ne tegyen hozzá. Hintse meg
citromlével. Sózza és borsozza.
Tálalás előtt csöpögtesse le.
Hagyma
250 g
5-6
3
A hagymát vágja félbe vagy szeletelje.
Csak 15 ml (1 ek.) vizet adjon hozzá.
Paprika
250 g
4½-5
3
A paprikát vágja kis szeletekre.
Burgonya
250 g
500 g
5-6
9-10
3
A hámozott burgonyát mérje le, és
vágja egyforma darabokra vagy
negyedekbe.
Karalábé
250 g
5-5½
3
A karalábét vágja kis kockákra.
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGX^GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Főzési útmutató (folytatás)
FELMELEGÍTÉS
FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE
Mikrohullámú sütőjében a hagyományos sütőkben és tűzhelyeken szokásos idő
töredéke alatt melegítheti fel ételét.
Alkalmazza az alábbi táblázatban útmutatóul megadott teljesítményszinteket és
melegítési időket. A táblázatban megadott időértékek +18 - +20 °C körüli
szobahőmérsékletű folyadékokat, vagy +5 - +7 °C körüli hőmérsékletre lehűtött
ételeket vesznek alapul.
Az egyenletes hőeloszlás érdekében a sütő kikapcsolása után mindig hagyjon
legalább 20 másodperc várakozási időt. Melegítés közben szükség szerint,
melegítés után MINDIG keverje meg. A kitörésszerű forrás és esetleges forrázás
elkerülése érdekében tegyen az italokba egy kanalat vagy üvegpálcát, és az
italokat melegítés előtt, közben és után is keverje meg.
Elrendezés és lefedés
Ne melegítsen terjedelmes dolgokat, mint pl. egybesült hús - ezek hajlamosak
túlfőni és kiszáradni, mielőtt a közepük átvenné a hőt. Kis darabokat
sikeresebben melegíthet.
BÉBIÉTEL MELEGÍTÉSE
BÉBIÉTEL: Az ételt szedje ki kerámia mélytányérba. Fedje le műanyag fedővel.
Melegítés után jól keverje meg! Tálalás előtt 2-3 percig hagyja állni. Keverje meg
újra, és ellenőrizze a hőmérsékletét. Ajánlott tálalási hőmérséklet: 30-40 °C
között.
Teljesítményszintek és keverés
Egyes ételeket 750 watton melegíthet, míg másokhoz 600, 450, vagy akár 300
wattot kell beállítani.
Útmutatásért tekintse meg a táblázatot. Általában érdemes alacsonyabb
teljesítményszinten melegíteni, ha az étel kényes, nagy mennyiségű, vagy ha
valószínűleg nagyon gyorsan felmelegszik (például vagdalt hús pástétom).
BABATEJ: A tejet töltse sterilizált üvegbe. Fedetlenül melegítse. Cumisüveget ne
melegítsen cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés hatására felrobbanhat. A
várakozási idő előtt, majd tálalás előtt újra jól rázza fel! A bébiétel vagy tej
hőmérsékletét mindig gondosan ellenőrizze, mielőtt a babának adná. Ajánlott
tálalási hőmérséklet: kb. 37 °C.
Az optimális eredmény érdekében felmelegítés közben jól keverje át, vagy
fordítsa meg az ételt. Tálalás előtt lehetőleg újra keverje meg.
MEGJEGYZÉS:
Csak különös körültekintéssel melegítsen folyadékot vagy bébiételeket. A
folyadékokat a kitörésszerű forrás és az esetleges forrázás elkerülése érdekében
melegítés előtt, közben és után is keverje meg. A várakozási idő alatt hagyja őket
a mikrohullámú sütőben. Tegyen a folyadékokba műanyag kanalat vagy
üvegpálcát. Kerülje az étel túlmelegítését (és ezáltal elrontását).
Célszerű rövidebb melegítési időt beállítani, és szükség esetén még tovább
melegíteni.
A bébiételeket az égési sérülések megelőzése céljából mindig gondosan kell
ellenőrizni.
Melegítési útmutatóul a következő táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Melegítési és pihentetési idők
Amikor először melegít ételt, hasznos, ha későbbi felhasználás végett megjegyzi
az időtartamot.
Mindig ellenőrizze, hogy a melegített étel teljes egészében átvette-e a hőt.
Melegítés után az egyenletes hőeloszlás biztosítása céljából rövid ideig hagyja
állni az ételt.
A javasolt várakozási idő melegítés után 2-4 perc, hacsak a táblázat mást nem
ajánl.
Folyadékok és bébiételek melegítésénél különös gondossággal járjon el. Lásd a
biztonsági óvintézkedéseket tartalmazó fejezetet is.
17
HU
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGX_GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Főzési útmutató (folytatás)
HU
Folyadékok és ételek melegítése
Étel
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Étel
Adag
Teljesí Idő
tmény (perc)
Italok
150 ml 750 W
(kávé, tej, (1 csésze)
tea, víz
250 ml
szobahőmé (1 bögre)
rsékleten)
2-2½
Leves
(mélyhűtött)
3-3½
4-4½
250 g
450 g
750 W
1½-2
1-2
Töltse kerámiacsészébe,
és fedetlenül melegítse.
Helyezze a csészét
(150 ml) vagy börgrét
(250 ml) a forgótányér
közepére, a folyadékot a
várakozási idő előtt és után
is keverje jól át.
2-3
Töltse ki kerámia
mélytányérba.
Fedje le műanyag fedővel.
Melegítés után jól keverje
meg. Tálalás előtt újra
keverje meg.
Ragu
(mélyhűtött)
350 g
600 W
5-6
2-3
A ragut szedje ki kerámia
mélytányérba.
Fedje le műanyag fedővel.
Melegítés közben
időnként, pihentetés és
tálalás előtt újra keverje
meg.
Tészta
szósszal
(mélyhűtött)
350 g
600 W
4-5
3
A tésztát (pl. spagetti vagy
tojásos metélt) szedje ki
kerámia lapostányérra.
Mikrohullámon
használható tapadófóliával
fedje le. Tálalás előtt
keverje meg.
Töltött
tészta
szósszal
(mélyhűtött)
350 g
Vegyes tál
(mélyhűtött)
300 g
400 g
600 W
600 W
4½-5½
5-6
6-7
Fagyasztott
készétel
Várakozási Tudnivalók
idő (perc)
3
3
Adag
Teljesí Idő
tmény (perc)
300 g
400 g
600 W 11½-12½
13-14
Várakozási Tudnivalók
idő (perc)
4
Tegye a fagyaszott
készételt (-18 °C) egy
mikrohullámhoz alkalmas
edényen a forgótányérra. A
fóliát lyuggassa át, vagy az
ételt fedje le mikrohullámú
sütőben használható
tapadófóliával. A
felmelegítés után 4 percig
hagyja állni az ételt.
Bébiétel és tej melegítése
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Étel
A töltött tésztát (pl. ravioli,
tortellini) szedje ki kerámia
mélytányérba. Fedje le
műanyag fedővel.
Melegítés közben
időnként, pihentetés és
tálalás előtt újra keverje
meg.
Adag
18
Várakozási Tudnivalók
idő (perc)
Bébiétel
190 g 600 W
(zöldségek
+ hús)
30 mp
2-3
Szedje ki kerámia
mélytányérba.
Lefedve melegítse. A
melegítési idő leteltével
keverje meg.
2-3 percig hagyja állni.
Tálalás előtt jól keverje
meg, és gondosan
ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Kása
babáknak
(gabona +
tej +
gyümölcs)
190 g 600 W
20 mp
2-3
Szedje ki kerámia
mélytányérba.
Lefedve melegítse. A
melegítési idő leteltével
keverje meg.
2-3 percig hagyja állni.
Tálalás előtt jól keverje
meg, és gondosan
ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Babatej
100 ml 300 W
30-40 mp
2-3
Jól keverje meg vagy
rázza fel, és töltse
sterilizált üvegbe.
Helyezze a forgótányér
közepére. Fedél nélkül
melegítse. Jól rázza fel, és
legalább 3 percig hagyja
állni. Mielőtt a babának
adná, jól keverje meg, és
gondosan ellenőrizze a
hőmérsékletét.
200 ml
Állítson össze egy
2-3 mélyhűtött
összetevőből álló fogást
egy kerámia tányéron.
Fedje le mikrohullámú
sütőben használható
tapadófóliával.
Teljesí Idő
tmény
1 perc 1 perc, 10 mp
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGX`GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Főzési útmutató (folytatás)
KIOLVASZTÁS
HU
Minden fagyasztott élelmiszert a kiolvasztó teljesítményszinten (180 W) kell
kiolvasztani.
A mikrohullámok ideálisak a fagyasztott étel kiolvasztására. A mikrohullámok
finoman, rövid idő alatt olvasztják ki az ételt. Ez nagy segítség lehet váratlan
vendégek érkezésekor.
Étel
A fagyasztott baromfit főzés előtt alaposan ki kell olvasztani. Vegyen le a
csomagról minden fém kötözőhuzalt, és távolítsa el a csomagolást, hogy a
kiolvadt folyadék lecsöpöghessen.
Adag
Hús
Darált
marhahús
A fagyasztott szárnyast fedő nélkül tegye egy tálra. Félidőben fordítsa meg,
csepegtesse le, és amint lehet, vegye ki a belsőségeket.
Időnként ellenőrizze, nem meleg-e a szárnyas.
Ha a fagyasztott élelmiszer kisebb, vékonyabb részei elkezdenek felmelegedni,
ezeket a kiolvasztás idejére egészen kis alufólia csíkokkal beburkolhatja.
500 g
10-12
Sertésszelet
250 g
7-8
Baromfi
Csirkedarab
ok
500 g
(2 db)
12-14
Egész csirke 1000 g
25-28
Ha a szárnyas külső része elkezd felmelegedni, hagyja abba a kiolvasztást, és
mielőtt folytatná, 20 percig hagyja állni.
A halat, húst és szárnyast a tökéletes felengedés érdekében hagyja állni. A teljes
kiolvadáshoz szükséges várakozási idő a kiolvasztott mennyiségtől függően
eltér. Lásd az alábbi táblázatban.
Tipp: A lapos ételek jobban olvadnak, mint a vastag darabok, és kisebb
mennyiségekhez kevesebb idő szükséges, mint a nagyokhoz. Ételek
fagyasztásakor és kiolvasztásakor gondoljon erre.
Idő
(perc)
Várakozási Tudnivalók
idő (perc)
5-20
A húst helyezze kerámia
lapostányérra. A vékonyabb
széleket borítsa be alufóliával.
A kiolvasztási idő felénél
fordítsa meg.
15-40
Először is helyezze a darabolt
csirkét a bőrös részekkel lefelé,
az egész csirkét pedig először
mellével lefelé kerámia
lapostányérra. A vékonyabb
részeket, mint például
szárnyvégek, borítsa be
alufóliával. A kiolvasztási idő
felénél fordítsa meg.
5-20
A fagyasztott halat helyezze
kerámia lapostányér közepére.
Úgy helyezze el, hogy a
vékonyabb részek a
vastagabbak alá kerüljenek.
A keskeny végeket borítsa be
alufóliával. A kiolvasztási idő
felénél fordítsa meg.
Hal
Halszeletek
-18 és -20 °C körüli hőmérsékletű fagyasztott ételek kiolvasztásához útmutatóul a
következő táblázatot használja.
Gyümölcsök
Bogyós
gyümölcsök
Kenyér
Zsemle
(egyenként
kb. 50 g)
Toast/
szendvics
Bajor
rozskenyér
(búza+
rozsliszt)
19
250 g
(2 db)
400 g
(4 db)
6-7
11-13
250 g
6-7
5-10
A gyümölcsöt ossza el
egyenletesen egy nagy
átmérőjű, kerek lapos
üvegtányéron.
2 db
4 db
1½-2
3-4
5-10
250 g
4-5
500 g
8-10
A zsemléket körben vagy
vízszintes sorban helyezze a
forgótányér közepére egy
papírtörlőre.
A kiolvasztási idő felénél
fordítsa meg.
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGYWGG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Főzési útmutató (folytatás)
HU
GRILL
Grillezési útmutató
A grill fűtőelem a sütőtér teteje alatt található. Csukott ajtó, és forgásban lévő
forgótányér mellett működik. A forgótányér forgása egyenletesebbé teszi az étel
pirulását. Ha a grillt 4 percig előmelegíti, az étel gyorsabban pirul meg.
Edények grillezéshez:
Tűzálló, esetleg némi fémet tartalmazó edények használhatók. Semmilyen
műanyag edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
Grillezhető ételek:
Hússzeletek, kolbász, bifsztek, hamburger, bacon és vékony szelet füstölt sonka,
vékony halszeletek, szendvicsek, és mindenféle alapanyagokból összeállított
melegszendvicsek.
FONTOS MEGJEGYZÉS:
Ha csak a grill üzemmódot használja, ügyeljen arra, hogy a grill fűtőelem
vízszintesen, a tető alatt, ne pedig függőlegesen, a hátsó fallal párhuzamosan
álljon. Ne feledje, hogy az ételt a magas állványra kell tenni, kivéve, ha az
utasítások mást javasolnak.
A sütőt a grill funkcióval melegítse elő friss és fagyasztott étel grillezésekor.
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Friss
élelmiszer
MIKROHULLÁM + GRILL
Ez a sütési mód a grillből sugárzó hőt a mikrohullámú sütés gyorsaságával
egyesíti. Csak csukott ajtó, és forgásban lévő forgótányér mellett működik. A
forgótányér forgása következtében az étel egyenletesen pirul meg. A modellnél
három kombinált üzemmód áll rendelkezésre:
600 W + Grill, 450 W + Grill és 300 W + Grill.
Mikrohullámú + grill üzemmódban használható edények
Olyan edényt használjon, amely a mikrohullámokat átengedi. Az edény tűzálló
legyen. Kombinált üzemmódban ne használjon fém eszközöket. Semmilyen
műanyag edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
Mikrohullámú + grill üzemmódban elkészíthető ételek:
A kombinált üzemmódban készíthető ételek közé tartozik minden olyan főtt étel,
amelyet fel kell melegíteni és meg kell pirítani (pl. főtt tészta), valamint mindazok,
amelyek tetejének megpirításához rövid sütési idő szükséges. Ez az üzemmód
használható olyan vastagabb ételek elkészítéséhez is, amelyeknél jó, ha a
tetejük finom ropogósra pirul (pl. darabolt csirke, amelyet a sütés félidejében meg
kell fordítani). További részleteket a grill táblázatból tudhat meg.
Adag
Előmeleg Teljesí 1. oldal 2. oldal Tudnivalók
ítési idő tmény ideje
ideje
(perc)
(perc) (perc)
Toast
szeletek
4 db
(4x25 g)
5
Csak
grill
6-7
5-6
A toast szeleteket
egymás mellé
helyezze a rácsra.
Zsömle
(készre
sütött)
2-4 darab
3
Csak
grill
3-4
2-3
A zsemlének először
az alját tegye felfelé.
A zsemléket körben
helyezze el,
közvetlenül a rácsra.
Grillezett
paradicsom
250 g
(2 db)
5
300 W 5½-6½
+ grill
--
A paradicsomokat
vágja félbe. Hintse
meg őket sóval és
borsal, és szórjon
némi sajtot a
tetejükre. Lapos
pyrex üvegtányéron
rendezze el körben.
Tegye az edényt a
rácsra.
Hawaii
melegszend
vics
2 db
(300 g)
5
300 W
+ grill
7-9
--
Először pirítsa meg a
kenyérszeleteket.
Tegye a
hozzávalókkal
(sonka, ananász,
sajtszeletek)
megrakott
szendvicseket
egymás mellé a
rácsra. Sütés után
2-3 percig hagyja
állni.
5
300 W
+ grill
11-13
FONTOS MEGJEGYZÉS:
Ha a kombinált (mikrohullám + grill) üzemmódot használja, ügyeljen arra, hogy a
grill fűtőelem vízszintesen, a tető alatt, ne pedig függőlegesen, a hátsó fallal
párhuzamosan álljon. Ne feledje, hogy az ételt a magas állványra kell tenni,
kivéve, ha az utasítások mást javasolnak. Ellenkező esetben közvetlenül a
forgótányérra kell helyezni. Kérjük, tekintse át a következő táblázat utasításait.
Csirkeszárn 400-500 g
yak
(6 db)
(mélyhűtött)
Ha az ételt mindkét oldalán meg szeretné pirítani, akkor meg kell fordítania.
20
10-12 Olajozza be és
fűszerezze meg a
csirkehúst, például
szárnyakat vagy alsó
combokat. Körbe
fektesse a darabokat
a rácsra úgy, hogy a
csontok középre
álljanak. Grillezés
után 2-3 percig
hagyja állni.
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGYXGG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Főzési útmutató (folytatás)
Grillezési útmutató (folytatás)
Friss
Adag
élelmiszer
Sült
burgonya
500 g
KÜLÖNLEGES TANÁCSOK
Előmeleg Teljesí 1. oldal 2. oldal Tudnivalók
ítési idő tmény ideje
ideje
(perc)
(perc) (perc)
5
450 W
+ grill
10-12
--
A burgonyákat vágja
félbe, és vágott
oldalukkal a grill felé
helyezze el őket
körben a rácsra. A
burgonyák vágott
oldalát kenje be
olivaolajjal és
fűszerezze be. A
grillezés után 3 percig
hagyja állni az ételt.
Fagyasztott
tészta
400 g
---
600 W
+ grill
14-16
3-4
Tegye a fagyasztott
(-18 °C) tésztát (pl.
lasagne, tortellini
vagy canneloni) egy
megfelelő méretű
pyrex üvegtálba, és
helyezze a tált a
rácsra.
Fagyasztott
csőben sült
hal
400 g
---
600 W
+ grill
16-18
3-4
Tegye a fagyasztott
(-18 °C), csőben sült
halat megfelelő
méretű pyrex
üvegtálba, és tegye a
rácsra.
Fagyasztott
Pizzafalato
k
250 g
(8 db)
Fagyasztott 200-250 g
Streusel
(1-2 db)
torta
VAJ OLVASZTÁSA
Tegyen 50 g vajat egy kis üveg mélytányérba. Fedje le műanyag fedővel.
750 watton melegítse 30-40 másodpercig, míg a vaj megolvad.
---
300 W
+ grill
12-13
---
Tegye a fagyasztott
(-18 °C)
pizzafalatokat vagy
mini quiche-eket
körben a rácsra.
---
300 W
+ grill
4-6
---
A fagyasztott (-18 °C)
süteményeket
helyezze egymás
mellé a fémállványra.
A kiolvasztás után
5 percig hagyja őket
állni.
CSOKOLÁDÉ OLVASZTÁSA
Tegyen 100 g csokoládét egy kis üveg mélytányérba.
450 watton melegítse 3-5 percig, míg a csokoládé megolvad.
Olvasztás közben egyszer-kétszer keverje meg. Az edények kiemeléséhez
mindig használjon edényfogó kesztyűt!
KRISTÁLYOS MÉZ OLVASZTÁSA
Tegyen 20 g kristályos mézet egy kis üveg mélytányérba.
300 watton melegítse 20-30 másodpercig, míg a méz megolvad.
ZSELATIN OLVASZTÁSA
A száraz zselatinlapokat (10 g) 5 percre tegye hideg vízbe.
A lecsöpögtetett zselatint helyezze kis pyrex üvegtálba.
300 watton 1 percig melegítse.
Olvadás után keverje meg.
MÁZ/CUKORMÁZ FŐZÉSE (TORTÁHOZ, GATEAUX-HOZ)
Az instant bevonót (kb. 14 g) keverje össze 40 g cukorral és 250 ml hideg vízzel.
Pyrex üvegtálban fedő nélkül, 750 watton főzze 3½-4½ percig, míg a máz/
cukormáz áttetsző lesz. Főzés közben kétszer keverje meg.
LEKVÁRFŐZÉS
Tegyen 600 g gyümölcsöt (például vegyes bogyós gyümölcsöt) egy megfelelő
méretű fedeles, pyrex üvegtálba. Tegyen hozzá 300 g tartósító cukrot, és jól
keverje össze.
Lefedve főzze 750 watton 10-12 percig.
Főzés közben többször keverje meg. Kisméretű, csavaros tetejű lekváros
üvegekbe töltse. 5 percig hagyja állni fedéllel lefelé.
PUDINGFŐZÉS
A pudingot a gyártó utasításainak megfelelően jól keverje össze cukorral és tejjel
(500 ml). Megfelelő méretű fedeles pyrex üvegedényt használjon. Lefedve főzze
750 watton 6½-7½ percig.
Főzés közben többször jól keverje meg.
MANDULASZELETEK PIRÍTÁSA
30 g szeletekre vágott mandulát osszon el egyenletesen egy közepes méretű
kerámia tányéron.
Pirítsa 600 watton 3½-4½ percig, közben néhányszor keverje meg.
2-3 percig hagyja állni a sütőben. Az edények kiemeléséhez mindig használjon
edényfogó kesztyűt!
21
HU
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGYYGG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
HU
A mikrohullámú sütő tisztítása
A mikrohullámú sütő tárolása és javítása
Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres tisztítást igényelnek,
hogy az olaj és az ételmaradványok ne rakódhassanak rájuk:
Néhány egyszerű óvintézkedést be kell tartani a mikrohullámú sütő
tárolásakor vagy javíttatásakor.
•
•
•
A sütő nem használható, ha az ajtó vagy az ajtótömítés sérült:
Belső és külső felületek
Ajtó és ajtótömítések
Forgótányér és görgős gyűrű
•
•
•
MINDIG gondoskodjon arról, hogy az ajtótömítések tiszták
legyenek és az ajtó megfelelően záródjon.
A sütő tisztántartásának elmulasztása felületének károsodásához
vezethet, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék
teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását eredményezheti.
Törött zsanér
Megrongálódott tömítések
Eldeformálódott vagy meggörbült készülékház
Csak mikrohullámú sütőkre szakosodott szakember végezze a javítást.
1. A külső felületeket meleg, szappanos vízbe mártott puha ronggyal tisztítsa
meg. Ezután törölje szárazra.
2. Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a kifröccsenéseket és
szennyeződéseket a belső felületekről vagy a görgős gyűrűről. Ezután törölje
szárazra.
NE vegye le a sütő külső házát. Ha a készülék hibás és javításra
szorul, vagy az állapotát illetően kétely merül fel:
• Húzza ki a csatlakozódugaszt a konnektorból
• Lépjen kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal
Ha ideiglenesen el akarja csomagolni a mikrohullámú sütőt, akkor
erre a célra válasszon száraz, pormentes helyet.
Ok: A por és a nedvesség káros lehet a sütő alkatrészeire.
3. A megkeményedett ételmaradványok fellazítása és a szagok eltávolítása
céljából helyezzen a forgótányérra egy csésze hígított citromlevet, és 10
percig maximális fokozaton melegítse.
4. A mosogatógépben mosható tányért mindig mossa el, ha szükséges.
A szellőzőnyílásokba NEM kerülhet víz. NE használjon súroló
terméket vagy kémiai oldószert. Az ajtótömítések tisztításakor külön
ügyeljen arra, hogy különféle részecskék:
•
•
Ne gyűljenek fel
Ne akadályozzák az ajtó rendes záródását
A mikrohullámú sütő belső terét minden használat után rögtön
tisztítsa meg enyhe mosogatószeres oldattal, de a sérülések
megelőzése érdekében ezt megelőzően hagyja kihűlni a sütőt.
22
Ez a mikrohullámú sütő háztartási célokra készült.
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGYZGG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Műszaki adatok
Megjegyzés
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Mind a tervezési
jellemzők, mind a használati utasítás ezért előzetes figyelmeztetés nélkül
változtatható.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében, a Samsung,
mint forgalmazó tanúsítja, hogy a GW73E típusú mikrohullámú sütők
megfelelnek a lent felsorolt műszaki paramétereknek.
Modell
GW73E
Tápellátás
230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel
Mikrohullám
Grill
Kombinált mód
1100 W
950 W
2050 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 750 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Hűtési mód
Hűtőventilátor
Méretek (szél. x ma. x mé.)
Kívül
Sütőtér
489 x 275 x 387 mm
330 x 187 x 320 mm
Térfogat
20 liter
Súly
Nettó
kb. 13,5 kg
Zajszint
42 dBA
HU
23
n~^Zl†loTWZ\XXh†o|U”GGwˆŽŒGY[GG{œ™š‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ GYXSGYWW_GG]aX[Gwt
Download PDF

advertising