Samsung | AM028FNMDEH/EU | Samsung AM028FNMDEH/EU Felhasználói kézikönyv

az ön új klímaberendezésének
tulajdonságai
• Hűs nyári ajánlat
Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is jobb menedék a
hőség elől mint a hűs otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet a kimerítő, forró
nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy nyugodtan pihenjen. Idén nyáron győzze le a hőséget saját
klímával!
• Költséghatékony rendszer
Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a nyárban, de egyúttal hatékony fűtési megoldás
is télen köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek.
Ez a technológia akár 300%-kal hatékonyabb a villanyfűtésnél, ezáltal tovább csökkentheti a
működési költségeket. Immár egyetlen légkondicionálóval kielégítheti minden igényét télen-nyáron.
• Rugalmas telepítés
A klímát úgy tervezték, hogy vékony legyen, és használni lehessen bármelyen kialakítású
helyiségben adott légáramlási viszonyok között. A légbeáramlási egységet a készülék alsó vagy hátsó
részére is lehet helyezni, így ez még rugalmasabb telepítést tesz lehetővé.
A jövőbeli könnyebb tájékozódás érdekében írja le a modell
számát illetve a sorozatszámot. A modell számát a klíma jobboldali
részén találja.
02_ jellemzők
Modellszám #
Sorozatszám # biztonsági információk
Az elektromos áramütés elkerülése érdekében válassza le a hálózatról a légkondicionálót,
mielőtt megkísérelné a javítását, tisztítását vagy üzembe helyezését.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Mivel az alábbi használati utasítások többféle típusra vonatkoznak, az Ön légkondicionálójának
jellemzői kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben feltüntetettektől. Amennyiben kérdése van,
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálattal, vagy a www.samsung.com oldalon is
segítséghez, illetve információkhoz juthat.
Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:
VIGYÁZAT
FIGYELEM
FIGYELEM
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok súlyos
vagy halálos sérülést okozhatnak.
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok könnyű
sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
A tűz, robbanás, elektromos áramütés és személyi sérülés
kockázatának csökkentése érdekében gondosan tartsa be ezeket
az alapvető biztonsági utasításokat, amikor a légkondicionálót
használja:
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék földelve
legyen.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
Figyelem!
E figyelmeztető jelzések az Ön vagy mások sérülésének elkerülését
szolgálják.
Tartsa be az utasításokat!
E szakasz elolvasása után őrizze meg egy biztonságos helyen a jövőbeni
hivatkozás céljából.
biztonsági információk _03
MAGYAR
Az új légkondicionáló használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen e kézikönyv tartalmát,
hogy új készülékét biztonságosan és hatékonyan üzemeltethesse és megismerhesse
nagyszámú szolgáltatását és funkcióját.
biztonsági információk
VIGYÁZAT
FONTOS FIGYELMEZETÉSEK
A tűzveszély, robbanásveszély és személyi sérülés elkerülése érdekében ne
helyezze el a légkondicionáló készüléket veszélyes anyagok vagy szabad
lángot kibocsátó berendezések közelében.
• Tűz- és robbanásveszély.
A kültéri egységet ne telepítse labilis helyen vagy emelvényen, ahol fennáll
a leesés kockázata.
• Ha a kültéri egység leesik, személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Az üzembe helyezési kézikönyvben fel nem tüntetett változtatás vagy
módosítás végzése esetén meghibásodás vagy rongálódás történhet. Ilyen
esetben a felhasználóra hárul a javítás költsége.
A légkondicionáló készüléket a közvetlen napsütéstől védett helyen,
fűtőkészülékektől távol és nyirkos helyektől távol telepítsék.
• Az ablakok elé függönyt helyezzenek, hogy növeljék a hűtés hatékonyságát és
csökkentsék az elektromos áramütés kockázatát.
Ne vágja le a tápkábel dugóját és ne csatlakoztasson másfajta tápkábelt.
Ne rángassa a tápkábelt és ne érintse meg kézzel a tápkábel dugóját.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Soha ne használja a tápkábelt vagy annak dugóját, ha sérült vagy poros,
illetve ha meglazult a hálózati aljzat.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Szereljen fel egy, a kizárólag a légkondicionálóhoz használandó
kismegszakítót és rövidzárlat-kapcsolót.
• Áramütés vagy tűz kockázata.
Ne dugjon tárgyakat, például az ujját vagy ágakat a légkondicionáló
készülék szellőző nyílásaiba, miközben a készülék működik.
• A gyermekeket tartsa távol a légkondicionáló készüléktől, nehogy
belenyúljanak. Személyi sérülés kockázata.
Ügyeljen arra, hogy víz ne jusson a légkondicionáló készülékbe.
• Áramütés kockázata.
• Ha víz került a légkondicionáló készülékbe, azonnal kapcsolja ki és
áramtalanítsa.
Kapcsolja ki a légkondicionáló készüléket a mellékelt távvezérlő vagy
kiegészítő kezelőszerv (ha van ilyen) segítségével. Ne a tápkábel
kihúzásával kapcsolja ki a készüléket (kivéve vészhelyzet esetén).
Ne működtesse hosszú ideig a légkondicionáló készüléket zárt helyiségben,
vagy olyan helyiségben, ahol csecsemők, idősek vagy fogyatékkal élő
személyek tartózkodnak.
• Nyissa ki a helyiség ajtaját vagy ablakait óránként legalább egyszer, hogy
biztosítsa annak szellőzését és megelőzze az oxigénhiányt.
A légkondicionáló készülék mozgó alkatrészeket tartalmaz. A személyi
sérülés elkerülése érdekében gyermekeket ne engedjen a készülék
közelébe.
04_ biztonsági információk
Győződjön meg arról, hogy a gyermekek megteszik a szükséges óvintézkedéseket
a légkondicionáló készülék elérésével kapcsolatban és nem játszanak a
készülékkel.
Ne kísérelje meg saját maga megtisztítani a légkondicionáló készülék belsejét.
• Megrongálhatja az alkatrészeket, ami elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
• A légkondicionáló készülék belsejének tisztítását illetően vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.
A légkondicionáló készülék telepítését, áthelyezését vagy leszerelését illetően
vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy az ügyfélszolgálattal.
• A helytelen telepítés a készülék meghibásodásának, vízszivárgás, elektromos áramütés
vagy tűz kockázatával jár.
• Amennyiben különleges helyen, például üzem területén vagy tengerpart közelében
történik a légkondicionáló készülék telepítése, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével
vagy az ügyfélszolgálattal a telepítés megfelelő módját illetően.
• A készülékeket a feltüntetett távolságok betartásával kell telepíteni, hogy hozzáférhetők
legyenek minden oldalról a karbantartáshoz vagy javításhoz használt eszközök helyes
működése érdekében. A készülék alkatrészei (emberre és tárgyakra nézve) biztonságos
módon elérhetők és eltávolíthatók legyenek.
A megengedett koncentráció túllépésének elkerülésére teendő intézkedéseket
illetően vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
• Ha a hűtőközeg szivárog és emiatt túllépik a megengedett koncentrációt, a
helyiségben oxigénhiány kockázata állhat fenn.
Ha a beltéri készülékbe víz kerül, azonnal áramtalanítsa, és vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi ügyfélszolgálati központtal.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Mindig győződjön meg arról, hogy az áramforrás megfelel az aktuális biztonsági
normáknak. A légkondicionáló készüléket mindig az aktuális, helyi biztonsági
normák betartása mellett telepítse.
Ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége és frekvenciája megfelel-e a műszaki
specifikációnak, és hogy a beépített teljesítmény elegendő-e az ugyanazon
áramkörre esetleg kapcsolódó háztartási készülékek működésének biztosításához.
Kizárólag minősített kismegszakítót használjon.
• Soha ne helyettesítse a kismegszakítót acél- vagy rézdróttal. Tüzet vagy a készülék
meghibásodását okozhatja.
Ne feszítse meg túlságosan vagy helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.
Ne hajlítsa meg túlságos mértékben a tápkábelt.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Annak érdekében, hogy a terméket a víztől és az esetleges áramütéstől megóvja,
a tápkábelt valamint a beltéri és kültéri egységeket összekötő vezetéket
védővezetékben vezesse.
Az előlap kinyitása vagy becsukása közben stabil zsámolyt használjon, és figyeljen
az egyensúlyára.
Javítás vagy szétszerelés előtt áramtalanítsa a légkondicionáló készüléket.
A légkondicionáló készülék tisztítását a belső ventilátor leállása után kezdje el.
• Sérülés vagy áramütés kockázata.
biztonsági információk _05
MAGYAR
Ne csatlakoztassa a légkondicionáló készüléket fűtőkészülékkel, és ne kísérelje
meg szétszerelni, átalakítani vagy megjavítani azt.
• Meghibásodás, áramütés vagy tűz kockázata. Javítási igény esetén vegye fel a
kapcsolatot az ügyfélszolgálati központtal.
biztonsági információk
VIGYÁZAT
FONTOS FIGYELMEZETÉSEK (FOLYT.)
Földelő érintkezővel felszerelt elektromos aljzatot használjon. Az elektromos
aljzatot kizárólag a légkondicionáló készülék működtetésére használja.
• A nem megfelelő elektromos földelés elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
Győződjön meg arról, hogy megfelelően földelte a készüléket. Ne csatlakoztassa a
földelő vezetéket gáz- vagy vízvezetékekhez, villámhárítóhoz vagy telefon földelő
vezetékhez.
• Ha a készülék földelése nem megfelelő, elektromos áramütést okozhat.
Ha égő műanyag szaga érezhető, furcsa hangok hallhatók vagy füst jön ki a
készülék belsejéből, azonnal húzza ki a légkondicionáló tápkábelét és vegye fel a
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Ne zárja el a légkondicionáló készülék nyílásait vagy helyezzen tárgyakat elé. Ne
lépjen rá, kapaszkodjon bele vagy helyezzen súlyos tárgyakat a légkondicionáló
készülékre.
• Személyi sérülés kockázata.
Ha bármilyen meghibásodás vagy rongálódás történik helytelen használat
eredményeképpen, mert elmulasztották a telepítési kézikönyvben foglalt
utasítások betartását, a telepítésért és szerelésért külön díjat számítunk fel.
• Meghibásodás, áramütés vagy tűz kockázata, amennyiben szakképesítéssel nem
rendelkező szerelő kísérli meg a javítást vagy telepítést.
Ne szórjon tűzveszélyes permetet, mint például rovarölő szert a légkondicionáló
készülék közelében.
• Elektromos áramütés, tűz vagy készülék-meghibásodás kockázata.
Működés közben ne nyissa fel a készülék elején lévő rácsot.
• Elektromos áramütés vagy készülék-meghibásodás kockázata.
A hideg levegősugarat ne irányítsa közvetlenül másokra, háziállatokra vagy
növényekre.
• Ártalmas az Ön, a kisállatok és növények egészségére.
Ne igya meg a légkondicionáló készülékből távozó kondenzációs vizet.
• Egészségügyi veszélyforrás.
Ne engedje, hogy gyermekek felmásszanak a légkondicionáló készülékre.
Ne használja a légkondicionáló készüléket precíziós hűtőberendezésként
élelmiszer, háziállatok, növények, kozmetikumok vagy gépek hűtésére.
Ne húzza vagy üsse meg túlzott erővel a légkondicionáló készüléket.
• Tűz vagy készülék-meghibásodás kockázata, illetve személyi sérülés kockázata, mivel a
készülék leeshet.
Ne permetezzen vizet közvetlenül a légkondicionáló készülékre, vagy használjon
benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék felületének tisztításához.
• Áramütés vagy tűz kockázata.
• A légkondicionáló megrongálódásának kockázata.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat, különösen folyadékkal töltött tartályt a
készülékre.
06_ biztonsági információk
Ne érintse meg a légkondicionáló készülékhez csatlakoztatott vezetéket.
biztonsági információk _07
MAGYAR
Szerelje a beltéri egységet (vevő) a hely távol a világítási berendezéseket ballaszt.
• Ha a vezeték nélküli távvezérlőt használja, vételi hibát okozhat a világítótest
fénycsőgyújtója.
A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol a működési zaj és vibráció nem
zavarja a szomszédjait, illetve jól szellőző, akadályoktól mentes helyen történjen
meg a telepítése.
• Meghibásodás kockázata.
• A működési zaj zavarhatja a szomszédokat.
Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló körül nincsenek akadályok vagy
fedelek, amelyek elzárják a légáramlás útját.
Hagyjon elegendő helyet a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében.
• Az elégtelen szellőzés gyenge teljesítményt eredményezhet.
Ha a tápkábel megsérült, a cseréjét kizárólag a gyártó vagy a márkaszerviz
képesített munkatársa végezheti.
Ha áramszünet történik a légkondicionáló készülék működése közben, azonnal
válassza le az áramforrásról.
A maximális áramfelvétel mérése az IEC biztonsági szabványa, az áram mérése
pedig az ISO energiahatékonyságra vonatkozó szabványa szerint történik.
A készülék megérkezése után ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Amennyiben
megsérült, ne telepítse a légkondicionáló készüléket, és azonnal hívja fel a
vásárlás helyét.
A beltéri hőmérsékletet tartsa stabilan, nem pedig rendkívül hidegen, különösen
akkor, ha gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élő személyek tartózkodnak a
légkondicionált helyiségben.
A csomagolóanyagot és a (külön megvásárolható) távvezérlő elhasznált elemeit a
nemzeti környezetvédelmi szabványoknak megfelelően kell leselejtezni.
A légkondicionáló készülékben használt hűtőközeget vegyi hulladékként kell
kezelni. A hűtőközeget a nemzeti környezetvédelmi szabványok betartásával kell
leselejtezni.
A légkondicionáló készüléket a szerviz szakképzett munkatársa szerelje fel és
próbálja ki.
A megfelelő vízelvezetés érdekében, szorosan csatlakoztassa a kondenzvíz
elvezető tömlőt a légkondicionáló készülékhez.
Évente legalább egyszer ellenőrizze a kültéri egység konzolját, hogy nem sérült-e.
• Személyi sérülés vagy anyagi kár kockázata.
A távvezérlőt a légkondicionáló készüléktől legfeljebb 7 méter távolságra
használhatja.
Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt, távolítsa el az
elemeket, így megelőzheti az elektrolit szivárgását.
A kültéri egység tisztítása során rendkívül nagy óvatossággal érintse a hőcserélő
hűtőbordáit.
• Vastag védőkesztyű használatával megvédheti a kezét.
Győződjön meg arról, hogy az elvezető tömlőből csöpögő kondenzvíz
megfelelően és biztonságosan elfolyik.
A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekeket is beleértve), akik
korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve
nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel a kezelésében, hacsak a
biztonságukért felelős személy nem gyakorol felügyeletet felettük vagy oktatta ki
őket a készülék kezelésében.
Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek ne játsszanak a készülékkel.
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK(FOLYT.)
Rendszeresen vizsgáltassa meg a légkondicionáló készülék állapotát, elektromos
csatlakozásait, csővezetékeit és külső burkolatát egy szakképesítéssel rendelkező
szerelővel.
Működés közben fölöslegesen ne nyissa ki a légkondicionált helyiség ajtaját vagy
ablakait.
Ne zárja el vagy fedje le a légkondicionáló készülék szellőző nyílásait. A levegő
áramlását akadályozó tárgyak hibás működést és teljesítményromlást okozhatnak.
Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a beltéri egység alatt.
• Tűz vagy anyagi kár kockázata.
A légkondicionáló készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelően szabad
használni: a beltéri egység nem alkalmas mosóhelyiségekben történő használatra.
A készülékeinket a telepítési kézikönyvben feltüntetett távolságok betartásával
kell telepíteni, hogy hozzáférhetők legyenek minden oldalról, illetve el lehessen
végezni a rendszeres karbantartást vagy javítást. A készülékek alkatrészei emberre
és tárgyakra nézve teljesen biztonságos módon elérhetők és szétszerelhetők
legyenek.
Ebből kifolyólag, amennyiben nem tartják be a telepítési kézikönyv utasításait, a
készülék heveder, teherautó, állványzat, illetve egyéb emelőszerkezet segítségével
történő (biztonságos és az érvényben lévő szabályozások szerinti) elérését és
javítását nem fedezi a garancia és ennek költsége a végfelhasználóra hárul.
Európai használat esetén :
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem
rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy
biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak
lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
Győződjön meg arról, hogy a készülék főkapcsolója és védőkapcsolója
megfelelően fel van szerelve.
Sérült állapotban ne használja a légkondicionáló készüléket. Működési probléma
esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábel dugóját az
áramforrásból.
Ha a légkondicionáló készüléket hosszabb ideig (pl. több hónapig) nem fogja
használni, húzza ki a hálózati zsinórt a fali aljzatból.
Javítási igény esetén vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy az
ügyfélszolgálati központtal.
• Tűz vagy elektromos áramütés kockázata, amennyiben szakképesítéssel nem
rendelkező szerelő kísérli meg a szétszerelést vagy javítást.
Ha égő műanyag szagot érez, furcsa zajt hall, vagy füst száll ki a készülékből, akkor
azonnal áramtalanítsa a berendezést, és hívja az ügyfélszolgálatot.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
08_ biztonsági információk
tartalom
a klímaberendezés fő részei
a klímaberendezés használata
11
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartásar
12
Függelék
16
A klimaberendezes telepitese
18
MAGYAR
10
10 „Slim duct” típus
10 „MA duct” típus
10 „HSP duct” típus
11 Tippek a klíma használatához
12 A szűrő tisztítása
12
„Slim duct” típus
13
„MA/HSP duct” típus
14 A klímaberendezés karbantartása
14
Rendszeres ellenőrzések
15Belső védelem a készülékben
16Problémamegoldás
17 Működési tartományok
18 Telepítési folyamat
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység,
fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az
elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az
egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
tartalom _09
a klímaberendezés fő részei
Gratulálunk a klímaberendezés megvásárlásához! Reméljük, hogy örömét leli a készülék használatában, és élvezi
majd az optimális hatékonyságú hűtést illetve fűtést.
Kérjük, első lépésként olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy miként hozhatja ki a legtöbbet a
klímaberendezésből.
„SLIM DUCT” TÍPUS
Légszűrő (másik oldal)
Mennyezet
Légkiáramló egység
Levegő
beáramlás
„MA DUCT” TÍPUS
Légszűrő (másik oldal)
Mennyezet
Légkiáramló egység
Levegő
beáramlás
„HSP DUCT” TÍPUS
Mennyezet
Légkiáramló egység
Levegő
beáramlás
W zależności od modelu zakupiony klimatyzator może się nieco różnić od pokazanego na ilustracji.
10_ a klímaberendezés fő részei
a klímaberendezés használata
TIPPEK A KLÍMA HASZNÁLATÁHOZ
Íme néhány követendő tipp a klíma használatához.
JAVASLAT
Hűtés
•Ha az aktuális külső hőmérséklet sokkal magasabb mint a belső hőmérséklet,
akkor időbe telhet a belső levegőt a kívánt mértékre lehűteni.
•Ne vigye le túlzott mértékben a hőmérséklet-szabályozót. Ekkor ugyanis
energiát pazarol, és a szoba sem hűl le hamarabb.
Fűtés
•Mivel a klíma a külső levegőből veszi a hőenergiát a szoba felfűtéséhez, a
fűtőkapacitás csökkenthet, ha a külső hőmérséklet szélsőségesen alacsony. Ha
úgy érzi, hogy a klíma nem megfelelőn hűt, akkor javasoljuk, hogy használjon
további fűtőeszközt a klímával együtt.
Deresedés és jégtelenítés
•Ha a klíma Fűtés módban működik, akkor a készülék és a külső levegő közötti
hőmérsékletkülönbség miatt deresedés fog képződni.
Ha ez történik, akkor:
- A klíma nem fog tovább fűteni.
-A klíma automatikusan Jégtelenítés módban fog működni 10 percig.
-A külső egységen képződő pára Jégtelenítés módban teljesen normális.
Semmilyen beavatkozás nem szükséges; 10 perc után a klíma újra a szokott
módon fog működni.
A készülék nem működik, ha elindul a jégtelenítési folyamat.
Ventilátor
•A ventilátor indításakor nem kapcsol be kb. 3~5 percig, hogy megakadályozza a
hideg levegő beáramlását, amíg a klíma felmelegszik.
Magas belső/külső
hőmérséklet
•Ha a belső és külső hőmérséklet magas, és a készülék Fűtés módban működik,
akkor a kültéri egység ventilátora és a kompresszor időnként leállhat. Ez
normális; várjon, amíg a klíma újra bekapcsol.
Áramkimaradás
•Ha áramkimaradás történik a készülék működése közben, akkor a működés
azonnal leáll, és a készülék kikapcsol. Ha az áram visszatért, a klíma
automatikusan bekapcsol.
Védőmechanizmus
•Ha a klímát többszöri leállás vagy csatlakoztatás után bekapcsolja, akkor a
hideg/meleg levegő nem fog kiáramlani 3 percig, hogy védje a kültéri egység
kompresszorát.
a klímaberendezés használata _11
MAGYAR
TÉMA
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A legjobb teljesítmény érdekében a készüléket tisztítsa rendszeresen. Tisztítás közben győződjön meg róla, hogy
saját biztonsága érdekében áramtalanította a készüléket.
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A szűrő tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket áramtalanította. A vízzel tisztítható légszűrő
szennyeződéseket szűr ki a levegőből. A szűrőt porszívóval vagy kézi mosással tisztítsa.
„SLIM DUCT” TÍPUS
1. Húzza a légszűrőt a hátsó oldalról a jobb oldalra.
2. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le
vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
• A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
• H
a a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik,
akkor tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.
3. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
• A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
• Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a Filter Reset (Szűrő visszaállítása) gombot a
távirányítón 2 másodpercig a szűrő ütemezés visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva
a tisztítás ideje alatt.
12_ tisztítás és karbantartása
„MA/HSP DUCT” TÍPUS
1. Húzza a légszűrőt a hátsó oldalról a jobb oldalra.
MAGYAR
2. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le
vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
• A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
• H
a a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik,
akkor tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.
3. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
• A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
• Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a Filter Reset (Szűrő visszaállítása) gombot a
távirányítón 2 másodpercig a szűrő ütemezés visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva
a tisztítás ideje alatt.
tisztítás és karbantartása _13
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A KLÍMABERENDEZÉS KARBANTARTÁSA
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb teljesítmény érdekében.
1. Használja a szárítás funkciót úgy, hogy 3-4 órát működteti a készüléket Ventilátor módban, majd
ezután áramtalanítsa azt. A készülék meghibásodhat, ha a belső részegységek nyirkosak maradnak.
2. Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy, hogy ismét 3-4 órán
keresztül működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez segít eltávolítani a rossz szagokat, melyek a
nyirkosság során kialakulhattak.
Rendszeres ellenőrzések
A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.
Típus
Leírás
Légszűrő tisztítása (1)
Beltéri
egység
4
Havonta havonta

Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)

A hőcserélő teljes tisztítása (2)

Konzenzvíz cső tisztítása (2)

Távirányító elemeinek cseréje (1)
Az egység hőcserélőjének tisztítása kívül (2)
Kültéri
egység
Évente


Az egység hőcserélőjének tisztítása belül (2)

Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel (2)

Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység szorosan
van rögzítve (2)

A ventilátor tisztítása (2)

Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően vannak-e
rögzítve (2)

Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)

A fenti ellenőrzések és karbantartási műveletek elengedhetetlenek a klímaberendezés hatékony
működésének érdekében. Ezen műveletek gyakorisága függ a használati környezet jellemzőitől, az
összegyűlt szennyeződéstől stb.
(1) A
leírt műveleteket gyakrabban kell elvégezni, ha a használat helye nagymértékben
szennyezett.
(2) A
műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze. További információkért lásd a telepítési
kézikönyvet.
14_ tisztítás és karbantartása
Belső védelem a készülékben
A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.
Típus
Leírás
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a
hőszivattyú fűt.
Jégtelenítési folyamat
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a
hőszivattyú fűt.
Az akkumulátor védelme
A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Hűtés
módban működik.
Kompresszor védelme
A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység
kompresszorának védelmében.
Ha a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a
deresedést a kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.
A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat
befejeződött.
tisztítás és karbantartása _15
MAGYAR
Hideg levegő ellen
függelék
PROBLÉMAMEGOLDÁS
Forduljon a következő táblázathoz, ha a klímaberendezés nem megfelelően működik. Ezzel időt és pénzt takaríthat
meg.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A klíma nem kapcsol be azonnal,
miután újra lett indítva.
• A védelmi mechanizmus miatt a készülék nem kapcsol be azonnal, hogy védje magát a
túlterheléstől.
A klíma 3 perc múlva bekapcsol.
A klíma egyáltalán nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakozva. Helyezze a csatlakozódugót
megfelelően a fali aljzatba.
• Ellenőrizze, hogy a kismegszakító ki van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy áramszünet van-e.
• Ellenőrizze a biztosítékot. Győződjön meg róla, hogy az nem kapcsolt ki.
Temperatura nie zmienia się.
• Ellenőrizze, hogy a Ventilátor módot használja-e.
Nyomja meg a Mode gombot a távirányítón egy másik mód választásához.
Nem jön hideg (meleg) levegő a
készülékből.
• Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet magasabb-e (alacsonyabb-e) mint az aktuális
hőmérséklet. Nyomja meg a Hőmérséklet gombot a távirányítón a hőmérséklet
módosításához. Nyomja meg a Hőmérséklet gombot a hőmérséklet növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
• Ellenőrizze, hogy a légszűrőt nem szennyeződés tömíti-e el. Tisztítsa a légszűrőt kéthetente.
• Ellenőrizze, hogy a klímát most kapcsolta-e be. Ha igen, akkor várjon 3 percet. Hideg levegő
ilyenkor nem áramlik ki, hogy védje a kültéri egység kompresszorát.
• Ellenőrizze, hogy a klímát nem olyan helyre telepítette-e, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
Helyezzen függönyöket az ablakokra a hűtés hatékonyságának növelése érdekében.
• Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a kültéri egység közelében.
• Ellenőrizze, hogy a hűtőcső nem túl hosszú-e.
• Ellenőrizze, hogy a klíma nem csak Hűtés módban használható-e.
• Ellenőrizze, hogy a távirányító nem csak a légkondicionálós modellhez kapható-e.
A ventilátor sebessége nem
változik.
• Ellenőrizze, hogy a ventilátor Auto vagy Szárítás módban van-e.
A klíma automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét Auto/Szárítás módban.
Az időzítő funkció nincs
beállítva.
• Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Főkapcsoló gombot, miután beállította az időt.
Kellemetlen szag van a
szobában működés közben.
• Ellenőrizze, hogy a készülék füstös környezetben üzemel-e, vagy rossz levegő áramlik-e be
kívülről. Működtesse a klímát Ventilátor módban, vagy nyissa ki az ablakot, és szellőztesse ki a
szobát.
A klíma furcsa zajt ad ki.
• Furcsa zaj hallható, amikor a hűtőközeg átáramlik a kompresszoron. Hagyja a klímát működni a
kiválasztott módban.
• Mikor lenyomja a Főkapcsoló gombot a távirányítón, hallani lehet a kondenzvíz szivattyút a
klímában.
Víz csöpög a légterelő zsalukról.
• Ellenőrizze, hogy a klíma tartósabb ideig hűtött-e a légterelőkkel lefelé. Ekkor ugyanis
páralecsapódás alakulhat ki a hőmérsékletkülönbség miatt.
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le.
• Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak-e telepítve.
• Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a távirányító érzékelője előtt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e erős világítóberendezés a klíma közelében. A fluoreszkáló fényforrás
vagy az erős neonfény ugyanis akadályozhatja az elektromos hullámokat.
A klíma nem kapcsol be vagy ki
a vezetékes távirányítóval.
• Ellenőrizze, hogy a vezetékes távirányítót csoportos vezérlésre állította-e.
A vezetékes távirányító nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a TEST jelzés megjelenik-e a vezetékes távirányítón. Ha igen, akkor kapcsolja ki
a készüléket és a kismegszakítót. Hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot.
A digitális kijelző jelzései
villognak.
• Nyomja meg a Főkapcsoló gombot a távirányítón a készülék kikapcsolásához, és kapcsolja ki a
kismegszakítót. Ezután kapcsolja be újra.
16_ függelék
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNYOK
Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és légnedvességi értékeit mutatja.
A hatékony használat érdekében tanulmányozza a táblázatot.
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET
BELTÉR
KÜLTÉR
BELSŐ
PÁRATARTALOM
HŰTÉS
18˚C - 32˚C
-5˚C - 48˚C
80% vagy kevesebb
Folyadékképződés alakulhat ki a
beltéri egységen, és víz folyhat
vagy cseppenhet a padlóra.
FŰTÉS
27˚C vagy
kevesebb
-20˚C - 24˚C
-
A belső védelmi mechanizmus
működésbe lép, és a
klímaberendezés leáll.
SZÁRÍTÁS
18˚C - 32˚C
-5˚C - 48˚C
-
Folyadékképződés alakulhat ki a
beltéri egységen, és víz folyhat
vagy cseppenhet a padlóra.
MÓD
HA NEM MŰKÖDIK
MOdELLAdATOK (SúLY ÉS MÉRETEK)
SúLY ÉS MÉRETEK
Típus
Modell
AM017FNLDEH/EU
AM022FNLDEH/EU
AM028FNLDEH/EU
AM036FNLDEH/EU
AM045FNLDEH/EU
AM056FNLDEH/EU
AM071FNLDEH/EU
AM090FNLDEH/EU
AM112FNLDEH/EU
AM128FNLDEH/EU
AM140FNLDEH/EU
AM022FNMDEH/EU
Beltéri
AM028FNMDEH/EU
egység
AM036FNMDEH/EU
AM045FNMDEH/EU
AM045KNLDEH/EU
AM056KNLDEH/EU
AM071KNLDEH/EU
AM090KNLDEH/EU
AM112KNLDEH/EU
AM128KNLDEH/EU
AM140KNLDEH/EU
AM022KNMDEH/EU
AM028KNMDEH/EU
AM056MNLDEH/EU
Méretek
súly
(szélesség×mélység×magasság) Saját
(kg)
(mm)
700*199*600
19
700*199*600
19
700*199*600
19
700*199*600
19.5
900*199*600
24.5
900*199*600
24.5
1100*199*600
30
1300*295*690
40
1300*295*690
40
1300*295*690
41.5
1300*295*690
41.5
900*199*600
23.5
900*199*600
23.5
900*199*600
23.5
900*260*480
29
900*199*600
25
900*199*600
25
1100*199*600
30.5
1300*295*690
40.5
1300*295*690
40.5
1300*295*690
42
1300*295*690
42
900*199*600
24
900*199*600
24
900*440*199
18.9
Modell
AM056FNMDEH/EU
AM071FNMDEH/EU
AM090FNMDEH/EU
AM112FNMDEH/EU
AM128FNMDEH/EU
AM140FNMDEH/EU
AM112FNHDEH/EU
AM128FNHDEH/EU
AM140FNHDEH/EU
AM160KNMDEH/EU
AM017KNLDEH/EU
AM022KNLDEH/EU
AM028KNLDEH/EU
AM036KNLDEH/EU
AM045KNMDEH/EU
AM056KNMDEH/EU
AM071KNMDEH/EU
AM090KNMDEH/EU
AM112KNMDEH/EU
AM128KNMDEH/EU
AM140KNMDEH/EU
AM160KNHDEH1EU
AM036KNMDEH/EU
AM045MNLDEH/EU
AM071MNLDEH/EU
Méretek
súly
(szélesség×mélység×magasság) Saját
(kg)
(mm)
900*260*480
29
900*260*480
29
1150*480*260
32
1150*320*480
36.5
1200*360*650
48.5
1200*360*650
48.5
1200*360*650
57
1200*360*650
57
1200*360*650
57
1200*360*650
50
700*199*440
15.3
700*199*440
15.3
700*199*440
15.3
700*199*440
15.7
900*260*480
28.5
900*260*480
28.5
900*260*480
28.5
1150*260*480
32.5
1150*320*480
36
1200*360*650
49
1200*360*650
49
1200*360*650
50.5
900*199*600
24
900*440*199
18.9
1100*440*199
22.3
függelék _17
MAGYAR
A normál hőmérsékleti érték a fűtéshez 7˚C. Ha a külső hőmérséklet 0˚C alá esik, akkor a fűtési kapacitás
csökkenhet a hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően.
32˚C (belső hőmérséklet) felett a berendezés nem hűt teljes kapacitáson.
6. Használja a csavaranyákat a készülék felfüggesztéséhez.
Telepítési folyamat
7. Állítsa be a szintet mind a négy oldalon szintmérővel.
Megjegyzés A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez
10mm-t(3mm-t) döntse el a készülék bal
vagy jobb oldalát, melyhez a kondenzcső lesz
csatlakoztatva(lásd ábra). Szintén döntse meg
némileg, mikor a kondenzcsövet telepíti.
Beltéri egység telepítése
Javasoljuk, hogy az Y-elosztót a beltéri egység előtt telepítse.
1. Helyezze a mintalapot a mennyezeten arra a helyre, ahová a
10mm(3mm)
beltéri egységet telepíteni szeretné.
Megjegyzés  Mivel a minta papírból készült, ezért az
a hőmérséklet vagy a páratartalom miatt
összehúzódhatott vagy megnyúlhatott.
A lyukak fúrása előtt bizonyosodjon meg a
jelölések közötti megfelelő távolságról.
 A sablont készüléktípustól függően mellékelik.
2. Helyezze be a mennyezeti rögzítőt, használjon megfelelő
rögzítést az ábrához hasonlóan.
Fal
Behelyezés
Rés a rögzítőegységben
Rés a rögzítőelemben
Csavar(Φ9.52 vagy M10)
3. Használjon rögzítőcsavarokat a mennyezet típusától függően.
FIGYELEM
 Győződjön meg róla, hogy a mennyezet elég
erős a készülék súlyának megtartásához.
Mielőtt felfüggesztené a készüléket, tesztelje
a rögzítőcsavarok szilárdságát.
 Ha a rögzítőcsavar hossza több mint 1,5m,
akkor rázkódás elleni védelem is szükséges.
 Ha ez nem lehetséges, akkor készítsen egy
nyílást az álmennyezeten a készülék megfelelő
használatához.
Mennyezeti rögzítés
Kondenzcső nyílás
g AMNLD: 3mm
AM022/028/036NMD: 3mm
AMNMD/AMNHD: 10mm
FIGYELEM
A zajszint 3~6 dB(A) értékkel
nőni fog, a légáram alulról
lép be (Kizárólag Vékony
légvezeték/Otthoni légvezeték típusú termék esetében).
Légáramlás
Szivárgásteszt és szigetelés
Szivárgásteszt
SZIVÁRGÁSTESZT NITROGÉNNEL(a szelep megnyitása előtt)
A hűtőközeg szivárgásának észlelése érdekében a vákuum
létrehozása és az R410A újratöltése előtt a telepítő személy
felelőssége, hogy nyomás alá helyezze a rendszert nitrogénnel
(nyomásmérő használatával) 4,1MPa feletti értéken.
SZIVÁRGÁSTESZT R410A-val(a szelep megnyitása után)
Mielőtt megnyitná a szelepet, távolítsa el a nitrogént, és
hozzon létre vákuumot. Miután megnyitotta a szelepet,
ellenőrizze a szivárgást egy R410A szivárgásmérővel.
AMNLD /AM022/028/036NMD AMNMD /AMNHD
Szivárgás ellenőrzése
Szivárgás ellenőrzése
AM MNLEH 
4. Helyezzen nyolc csavaranyát a rögzítőcsavarokra megfelelő
helyet hagyva a készüléknek.
FIGYELEM
A beltéri egység telepítésekor négynél több
FIGYELEM
rögzítőcsavart használjon.
Távolítsa el a nitrogént, és hozzon létre vákuumot,
majd töltse fel a rendszert.
Szigetelés
Gumi
5. Telepítse a beltéri egységet a felfüggesztőrészre.
Megjegyzés A csöveket a mennyezeten keresztül kell
átvezetni és csatlakoztatni, ha a készülék fel
van függesztve. Ha a mennyezet már adott,
akkor készítse elő a csöveket a készülékhez
való csatlakoztatáshoz, mielőtt a berendezést
a mennyezetre telepítené.
Miután ellenőrizte, hogy nincs szivárgás a rendszerben,
szigetelje a csöveket és a szivattyút.
1. A páralecsapódási problémák elkerülésének érdekében
helyezzen T13,0 vagy vastagabb tömítőt (akrilnitril
butadién gumi) mindegyik hűtőközeg cső köré.
Megjegyzés A csövek illesztése mindig nézzen felfelé.
Nincs rés
NBR(T13,0 vagy vastagabb)
18_ a klimaberendezes telepitese
2. Csavarja a szigetelőanyagot a csövek és a kondenzcső köré
úgy, hogy a szigetelés ne legyen túl szoros.
Szigetelőrész
Cső
AMNLD / AM022/028/036NMD
FIGYELEM
Beltéri
egység
Kondenzcső és -szivattyú telepítése
Mindenféle rés nélkül,
tökéletesen illeszkedjen
a testhez.
1. Minél rövidebb kondenzcsövet használjon.
Megjegyzés  A
kondenzvíz elvezetéséhez az elvezető csövet meg
kell dönteni.
 K ábelrögzítővel rögzítse az elvezető csövet, nehogy
leváljon a készülékről.
Győződjön meg róla, hogy a
szigetelés teljesen lefedi
 A
kondenzvíz szivattyú használatakor használja az
4. A beltéri egységet a kültéri egységgel összekötő csöveket és
elektromos vezetékeket a falhoz kell rögzíteni egy alkalmas
rögzítőelemmel.
ahhoz való nyílást.
2. Ha nem használnak elvezető szivattyút, az elvezető csövet
az ábrán látható módon szigetelje és rögzítse.
Megjegyzés
hőszigetelő szivaccsal a teljes hosszában. Rögzítse
a külső réteg mindkét végén ragasztószalaggal a
megfelelő hőszigetelés érdekében.
FIGYELEM
Minden hűtőközeg csatlakozás legyen könnyen elérhető
a készülék karbantartása vagy a leszerelés érdekében.
5. Válassza ki a hűtőközeg cső szigetelését.

Szigetelje a lég és folyadék oldali csövet a csőméretnek
megfelelő vastagság szerint.

A 30°C beltéri hőmérséklet és a 85% páratartalom
normál körülménynek tekintendő.
Magas páratartalmú környezetben történő
telepítés esetén használjon egy fokozattal vastagabb
szigetelőanyagot, az alábbi táblázatnak megfelelően.
Kedvezőtlen környezetbe történő telepítés esetén
vastagabb szigetelőanyag használata szükséges.

A szigetelés hőállósága legyen több mint 120°C.
Elvezető cső acélgyűrűje
Rögzítés kábelrögzítővel
Elvezető cső illesztése
Elvezető cső
Elvezető cső
Beltéri
egység
A-A’
Csőméret
Folyadékcső
AMNMD / AMNHD
1. Minél rövidebb kondenzcsövet használjon.
Megjegyzés  A
kondenzvíz elvezetéséhez az elvezető csövet meg
kell dönteni.
Gázcső
 K ábelrögzítővel rögzítse az elvezető csövet, nehogy
Normál Magas páratartalom Megjegyzések
[30°C,85%] [30°C,85% felett]
EPDM,NBR
Φ6.35~Φ9.52
9t
9t
Φ12.7~Φ50.80
Φ6.35
Φ9.52
Φ12.70
Φ15.88
Φ19.05
Φ22.23
Φ25.40
Φ28.58
Φ31.75
Φ38.10
Φ44.45
Φ50.80
13t
13t
13t
19t
A kötés kezelése
A hőszigetelő burkolat felhelyezése
Szigetelés típusa (fűtés/hűtés)
Cső
 Rögzítse az acélgyűrűt az elvezető csőre az
ábrán látható módon.
 T ekerje be az acélgyűrűt és elvezető csövet
MAGYAR
3. Fejezze be a szigetelést a csövek többi részén a beltéri
egység felé haladva.
leváljon a készülékről.
 A
kondenzvíz szivattyú használatakor használja az
ahhoz való nyílást.
2. Ha nem használnak elvezető szivattyút, az elvezető csövet
az ábrán látható módon szigetelje és rögzítse.
25t
19t
120°C feletti belső
hőmérséklet
Megjegyzés  Rögzítse az acélgyűrűt az elvezető csőre az
ábrán látható módon.
 T ekerje be az acélgyűrűt és elvezető csövet
hőszigetelő szivaccsal a teljes hosszában. Rögzítse
a külső réteg mindkét végén ragasztószalaggal a
megfelelő hőszigetelés érdekében.
32t
25t
38t
FIGYELEM

Úgy telepítse a szigetelést, hogy az ne táguljon, továbbá
használja a tapadórészt a rögzítéshez, így megakadályozhatja,
hogy folyadék kerüljön a szigetelés alá.

Csavarja be a hűtőközeg csövet szigetelőszalaggal, ha az
közvetlen napfénynek van kitéve.

Vegye figyelembe a hűtőközeg cső telepítésénél, hogy
a szigetelés nem lehet vékonyabb a hajlatnál vagy a
rögzítőrésznél.

Használjon további szigetelést, ha a szigetelőanyag túl vékony.
Elvezető cső acélgyűrűje
Rögzítés kábelrögzítővel
Elvezető cső illesztése
Elvezető cső
Elvezető cső
Beltéri
egység
A-A’
A kötés kezelése
A hőszigetelő burkolat felhelyezése
Felfüggesztő
További szigetelés
a
a×3
Hűtőközeg cső
a klimaberendezes telepitese _19
Kondenzcső csatlakozás
Vezetékek
Kondenzvíz-szivattyú nélkül
1. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy több,
és rögzítse azt 1~1,5m-nyi felfüggesztéssel.
2. Telepítse az U-alakú részt a kondenzcső végére, hogy
megelőzze a kellemetlen szagok beltéri egységbe áramlását.
3. Ne telepítse a kondenzcsövet felfelé fordítva.
Ez víz visszafolyását eredményezheti a készülékbe.
1~1,5m
Felfüggesztő
Rugalmas cső
Mennyezet
Vízszintes kondenzcső
lejtés(1/100)
Táp- és kommunikációs kábelek csatlakoztatása
1. A vezetékek szerelése előtt, kapcsoljon ki minden áramforrást.
2. A beltéri egységet kismegszakítóról(ELCB or MCCB+ELB) kell
üzemeltetni, elkülönítve a kültéri egységtől.
ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
MCCB:Molded Case Circuit Breaker
ELB:Earth Leakage Breaker
3. A tápkábel csak rézalapú lehet.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt{1(L), 2(N)} az egységek
között a maximum távon belül, illetve csatlakoztassa a
kommunikációs kábelt is(F1, F2).
5. Csatlakoztassa a F3, F4(kommunikációs) kábelt a vezetékes
távirányító telepítésekor.
Kültéri
egység
Vezetékes
távirányító
220-240V~
or
Kondenzvíz-szivattyúval
1. A kondenzcsövet 300 - 550mm-en belül kell telepítenie a
MCCB+
ELB
ELCB
rugalmas csőtől süllyesztés 20mm vagy nagyobb.
V1 V2
és rögzítse azt 1~1,5m-nyi felfüggesztéssel.
megakadályozza a víz visszafolyását a beltéri egységbe.
Megjegyzés Lehet, hogy nem kell telepítenie, ha a horizontális
kondenzcső döntöttsége megfelelő.
mivel víz folyhat vissza a beltéri egységbe.
Beltéri egység 3
EEV készlet
N
h ELCB : Lényeges telepítés
FIGYELEM
a vezetékek csatlakoztatása előtt áramtalanítsa a tápellátó áramkört. A beltéri PBA
megsérül, ha a V1, V2, F3 és F4 egymással
rövidre záródnak.
3 Telepítse a ventilátort a vízszintes kondenzcsőhöz, hogy
4 A rugalmas csövet nem szabad felfelé fordítva telepíteni,
L
Beltéri egység 1 Beltéri egység 2
N
2. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy több,
L
N
L
N
L
Beltéri egység 4 Beltéri egység 5 Beltéri egység 6
h Mennyezetre, falra szerelt beltéri egység.
Gyűrűs csatlakozó kiválasztása
Forrasztás
1~1,5m
Ventilátor
300mm vagy kevesebb
Rugalmas cső
200mm vagy
nagyobb
Felfüggesztő
200mm vagy
nagyobb
Belül
300~550mm
Mennyezet
A kábel
normál
méretei
(mm2)
Vízszintes kondenzcső
lejtés(1/100)
1,5
Központi elvezetés
2,5
Kondenzvíz-szivattyú nélkül
4
1. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy több,
és rögzítse azt 1~1,5m-nyi felfüggesztéssel.
2. Telepítse az U-alakú részt a kondenzcső végére, hogy
100mm vagy nagyobb
megelőzze a kellemetlen szagok beltéri egységbe áramlását.
Mennyezet
Vízszintes kondenzcső
lejtés(1/100)
1. Telepítse a fő ventilátort a főelvezetőtől a legtávolabbi beltéri
egység elejére ha a beltéri egységek száma több mint 3.
2. Lehet, hogy külön ventilátort kell telepítenie, hogy
megakadályozza a víz visszafolyását az egyes beltéri
egységek kondenzcsövében.
1~1,5m
Külön
ventilátor
Fő ventilátor
550mm vagy
kevesebb
Fő kondenzcső
Központi vízszintes kondenzcső
lejtés(több mint 1/100)
20_ a klimaberendezes telepitese
4
4
4
4
6,6
8
6,6
8,5
4
9,5
±0,2
3,4
±0,2
4,2
±0,2
5,6
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
1,7
±0,2 4,1 6 16
4,3
2,3
±0,2
6 6 17,5
4,3
3,4
±0,2
6 5 20
4,3
+0,2
0,7
0
+0,2
0,8
0
+0,2
0,9
0
Az elektromos vezeték műszaki jellemzői
Áramforrás
MCCB
Max : 242V
Min : 198V
XA
Földelő
ELB or ELCB Tápkábel vezeték
X A, 30mmA
0,1 s
2,5mm2
2,5mm2
Kommunikációs
kábel
0,75~1,5mm2
 Határozza meg az ELCB(or MCCB+ELB) kapacitását az alábbiak alapján.
 A kültéri használatra szánt berendezések tápkábelei nem készülhetnek
az árnyékolt és hajlékony polikloroprén anyagú kábelnél gyengébb
anyagból. (Vonatkozó szabvány: IEC:60245 IEC 57/CENELEC:H05RN-F ;
IEC:60245 IEC 66/CENELEC:H07RN-F)
Kondenzvíz-szivattyúval
Felfüggesztő
B
D
d1
E F L
d2
t
A csavar
normál Normál Engedett Normál Engedett Normál Engedett
Normál Engedett
méretei méretek eltérés méretek eltérés méretek eltérés Min. Min. Max. méretek eltérés Min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm) (mm)
Az ELCB(or MCCB+ELB) kapacitása X [A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai
T X : TAz ELCB(or MCCB+ELB) kapacitása
T ∑Ai : Az egyes beltéri egységek feszültségértéke.
T A beltéri egység feszültségértékével kapcsolatban lásd az egyes
felhasználói kézikönyveket.

Határozza meg a tápkábel specifikációját és a maximális hosszt 10%-os
áramingadozást figyelembe véve az egyes beltéri egységekben.
n
Coef×35,6×Lk×ik
k=1
1000×Ak
∑(
)<
10% of bemeneti
feszültség [V]
T Coef: 1,55
T Lk : Távolság az egyes egységek között [m],
Ak: Tápkábel specifikációja [mm2], ik : Az egyes egységek futóáram értéke [A]
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
A beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket a távvezérlővel adhatja meg.
Az egyes beállítási lehetőségeket külön-külön adja meg, mivel a beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket egyszerre nem
állíthatja be. A beltéri egység címének beállítása és a telepítési lehetőségek megadása két külön műveletnek számít.
Beállítási folyamat
Mód változtatása
Magas ventillátorsebesség gomb
Magas hőmérséklet
gomb
Alacsony
hőmérséklet gomb
Alacsony
ventillátorsebesség
gomb
1. lépés: Belépés a beállításokba
1. Távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
2. Helyezze be az elemeket, majd lépjen be a Beállítások módba a Magas hőmérséklet és az Alacsony hőmérséklet gomb
megnyomásával.
3.
Ellenőrizze, hogy megfelelően lépett-e be a Beállítások módba.
2. lépés: A beállítások megadása
Miután belépett a Beállítások módba, válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét.
FIGYELEM
A következő lehetőségek közül választhat: SEG1 - SEG24
 A SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nem használható oldalbeállításként.
Állítsa a SEG2-SEG6, SEG8-SEG12 értékeket ON (BE) állapotba, illetve a SEG14-18, SEG20-24
értékeket OFF (KI) állapotba.
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
0
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Be (SEG1~12)
Ki (SEG13~24)
X
SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
2
X
X
X
X
X
3
X
X
X
X
X
a klimaberendezes telepitese _21
MAGYAR
Beállítások mód
Belépés a
beállításokba
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
Beállítások
1. A SEG2, SEG3 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG2 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG3 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
Állapot
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG14
SEG15
2. Cool (Hűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az ON (BE) állapotban.
3. A SEG4, SEG5 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG4 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG5 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
4. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a DRY (Szárítás) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
5. A SEG6, SEG8 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG6 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG8 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
6. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a FAN (Ventilátor) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
7. A SEG9, SEG10 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG9 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG10 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
8. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
9. A SEG11, SEG12 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG11 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG12 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
10. Az Auto (Automatikus) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot az AUTO (Automatikus) módra váltáshoz az OFF (Ki)
állapotban.
11. A SEG14, SEG15 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG14 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG15 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
22_ a klimaberendezes telepitese
Beállítások
Állapot
12. Cool (Hűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
SEG16
SEG17
SEG18
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
14. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Dry (Szárítás) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
15. A SEG18, SEG20 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG18 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG20 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
16. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Fan (Ventilátor) módra váltáshoz az OFF (Ki)
állapotban.
17. A SEG21, SEG22 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG21 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG22 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
18. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
19. A SEG23, SEG24 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG23 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG24 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
3. lépés: A megadott beállítások ellenőrzése
A beállítások megadása után nyomja meg a
gombot, és ellenőrizze, hogy a megadott beállítások helyesek-e.









4. lépés: Bevitel
Nyomja meg a
gombot a távvezérlőn a beállításhoz.
A megfelelő beállításhoz az értéket kétszer kell megadnia.
5. lépés: A megfelelő működés ellenőrzése
1. Állítsa vissza a beltéri egységet a RESET (Visszaállítás) gomb megnyomásával a beltéri vagy kültéri egységen.
2. Vegye ki az elemeket a távvezérlőből, helyezze vissza azokat, majd nyomja meg a módvezérlő gombot.
a klimaberendezes telepitese _23
MAGYAR
13. A SEG16, SEG17 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG16 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG17 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
A beltéri egység címének beállítsa (MAIN/RMC)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
Beltéri egység
1(L)
2(N)
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
használatához.
F2
F1
3. Mielőtt telepítené a beltéri egységet, rendeljen ahhoz egy címet a
klímaberendezés jellemzői alapján.
4. Adja meg a beltéri egység címét a vezeték nélküli távvezérlővel.
- A beltéri egység címének (MAIN/RMC) alapértelmezett értéke: “0A0000-100000-200000- 300000”.
Beállítási kód : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
Magyarázat
SEG1
LAP
SEG2
MÓD
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
A fő cím beállítása
A beltéri egység
címének 100
számjegye
A beltéri egység 10
számjegye
A beltéri egység
számjegyei
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
0
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Nincs fő
cím
1
Fő cím
beállítási
mód
A
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
SEG8
SEG9
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
100
számjegy
0~9
10
számjegy
0~9
A egység
számjegy
SEG10
Az RMC cím beállítása
SEG11
SEG12
Csoport csatorna (*16)
Csoport cím
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
-
Kijelzés
Adatok
0
Nincs
RMC cím
1
RMC cím
beállítási
mód
1
-
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
RMC1
0~F
RMC2
0~F
FIGYELEM

Ha az “A”-”F” értéket adja meg a SEG5-6 opciónál, akkor a beltéri egység fő címe nem változik.

Ha a SEG3 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi fő címet (akkor is, ha a SEG5-6 értékét adja meg).

Ha a SEG9 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi RMC címet
(akkor is, ha a SEG11-12 értékét adja meg).
 A SEG11 és a SEG12 nem állítható be ugyanakkor F értékként.
24_ a klimaberendezes telepitese
Beltéri egység beállításainak megadása (minden telepítési helynél alkalmazható)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
Beltéri egység
használatához.
F2
F1
3. Adja meg a telepítési beállításokat a klímaberendezés telepítési feltételeinek
megfelelően.
-A
beltéri egység telepítési beállításának alapértéke: “020010-100000- 200000-300000”.
-A
távvezérlő (SEG20) egyéni vezérlése külön vezérli az egyes beltéri egységeket (ha több ilyen van).
4. Adja meg a beltéri egység beállításait a vezeték nélküli távvezérlővel.
 02 sorozat telepítési lehetősége
SEG1
SEG2
SEG3
SEG5
SEG6
Központi vezérlés
Ventilátor RPM
kompenzáció
SEG9
SEG4
Külső helyiséghőmérsékletérzékelő/A ventilátor
működésének
minimalizálása, ha a
termosztát ki van kapcsolva
SEG10
0
2
-
SEG7
SEG8
SEG11
SEG12
1
Kondenzvíz szivattyú
Forróvizes fűtőegység
-
EEV lépés, amikor a
fűtés leáll
-
SEG13
SEG14
SEG16
SEG17
SEG18
2
Külső vezérlés
S-Plasma ion
Hangjelző
Szűrő használatának
időtartama órákban
SEG19
SEG20
SEG15
Külső vezérlő kimenet/
Külső fűtőegység
be- vagy kikapcsolt
állapotának jelzése
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
A távvezérlő külön
vezérlése
Fűtés beállítás
kompenzálás/
Kondenzált víz
eltávolítása fűtési
módban
A leállított egység EEV
lépése az olaj visszatérő/
jégtelenítő módban
Mozgásérzékelő
-

1/2/4 UTAS MODELL: A kondenzvíz-szivattyú (SEG8) “HASZNÁLAT+ 3 perces késleltetés” értékre lesz állítva, ha a kondenzvíz-szivattyú értéke 0.

1/2/4 UTAS, DUCT MODELL: A szűrő (SEG18) használati ideje “1000 óra” értékre lesz állítva, ha a SEG18 nem 2 vagy 6 értékre
van állítva.

Ha egy lehetőséget a fenti SEG értékektől eltérően állítják be, a lehetőség beállítása “0” lesz.

A SEG5 központi vezérlő alapbeállítása 1 (Használat), ezért azt nem kell külön beállítania. Ha viszont a központi vezérlő
nincs csatlakoztatva, és nem jelez hibaüzenetet, akkor állítsa a központi vezérlőt 0 (Nincs használat) értékre a beltéri egység
vezérlésből történő kizárásához.
a klimaberendezes telepitese _25
MAGYAR
1(L)
2(N)
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
 SEG9 opcióban a forró vizes fűtés kimenete csővezetékes modellek esetén a kapcsolótábla forró
csőkígyójából jön létre. 
F1
F2
V1
V2
(+)
COM1
(-)
F3
* A
forró csőkígyó csatlakozójának
kimenete AC 220 V/230 V (a beltéri
egység bemeneti teljesítményével
azonos érték)
1(L) 2(N)
F4
COM2
L
KÜLTÉRI KOMMUVezetékes
DC 12 V
NIKÁCIÓ
távvezérlő
N
VÁLTÓÁRAM FORRÓ CSŐKÍGYÓ

A SEG15 opció külső kimenete a MIM-B14 kapcsolat által jön létre. (Ezzel kapcsolatban tekintse meg a
MIM-B14 útmutatóját.)
 02 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
Magyarázat
LAP
MÓD
Robot tisztítás használata
SEG4
Külső helyiséghőmérséklet-érzékelő használata/A ventilátor
működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva
SEG5
SEG6
Központi vezérlés használata
Ventilátor RPM kompenzáció
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Adatok
Kijelzés és adatok
0
Kijelzés
Adatok
0
Ne
használja
2
1
Használja
0
Ne
használja
1
Használja
2
3
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
SEG8
Kondenzvíz-szivattyú
használata
Adatok
A ventilátor működésének
minimalizálása, ha a
termosztát ki van kapcsolva
Ne
használja
Ne
használja
Kijelzés Külső helyiséghőmérsékletérzékelő használata
SEG9
Forró vizes fűtés
használata
Ne
használja
Használja
Használja 1)
Kijelzés
Adatok
0
Ne
használja
1
Használja
Kijelzés
Adatok
0
Ne használja
1
RPM kompenzáció
2
Magas mennyezeti
egység
Használja 1)
SEG10
SEG11
EEV lépés, amikor
a fűtés leáll
SEG12
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és adatok
Adatok
Kijelzés
0
Ne használja
0
1
Használja
1
2
Amikor
egy beltéri
egység leáll,
a kondenzvíz
szivattyú
működni fog
3percig.
1
2
3
26_ a klimaberendezes telepitese
Adatok Kijelzés
Ne
használja
Használja 2)
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
0
1
80
-
Használja 2)
Kijelzés
Adatok
Beállítás
SEG13
Magyarázat
LAP
SEG14
SEG15
Külső vezérlés használata
A külső vezérlés kimenetének beállítása/Külső
fűtőegység be-/kikacsolt állapotának jelzése
SEG16
S-Plasma ion
SEG17
SEG18
Hangjelzés vezérlése
Szűrő használatának
időtartama órákban
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés és
adatok
2
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Ne
használja
0
Használja hangjelzés
2
1000 Óra
1
Használja
1
Ne használja hangjelzés
6
2000 Óra
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
Ne használja
0
Termosztát be
-
1
BE/KI vezérlés
1
Bekapcsolás
-
2
KI vezérlés
Ablak BE/KI
vezérlés
2
-
Használja 3)
3
-
Használja
3
3)
Beállítás
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
Magyarázat
LAP
Egy távvezérlő egyedi
vezérlése
Fűtés beállítás kompenzálás/Kondenzált
víz eltávolítása fűtési módban
A leállított egység EEV
lépése olaj visszatérő/
jégtelenítő módban
Mozgásérzékelő
-
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
0 or 1
Kondenzált Kijelzés
Fűtés beállítás
víz eltávolítása
kompenzálás
fűtési módban
Alapértelmezett
4)
1 csatorna
0
Adatok
0
Ne használja
1
Kapcsolja ki 30 percen
belül mozgatás nélkül.
2 °C
Ne
használja
5 °C
Ne
használja
2
Kapcsolja ki 60 percen
belül mozgatás nélkül.
4)
Használja 5)
3
Kapcsolja ki 120 percen
belül mozgatás nélkül.
2 °C
Használja 5)
4
Kapcsolja ki 180 percen
belül mozgatás nélkül.
5
Kapcsolja ki 30 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
6
Kapcsolja ki 60 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
7
Kapcsolja ki120
percen belül)
mozgatás nélkülvagy
*haladófunkció
8
Kapcsolja ki 180 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
2 csatorna
2
3
3 csatorna
3
4
Alapértelmezett
3
1
4
Alapértelmezett
érték
Kijelzés
1
2
Kijelzés és
adatok
Ne
használja
Adatok
4 csatorna
5
5 °C
Olaj visszatérő
vagy Zaj
csökkentés
jégtelenítés
módban
Használja 5)
a klimaberendezes telepitese _27
MAGYAR
Kijelzés
Adatok
Külső fűtőegység
A külső vezérlés
be-/kikapcsolt Kijelzés
kimenetének
állapotának
beállítása
jelzése
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
*Haladó funkció: A hűtő/fűtő áramot, vagy energiatakarékosan vezérelve, mozgásérzékeléssel.
ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva
A
- A ventilátor 5 percenként 20 másodpercen keresztül fűtési módban működik.
2)
1: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan működik,
3: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: A
z opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és rögzítse
hűtési módban.
3)
Ha a következő 2-es vagy 3-as lehetőség külső fűtőegység be-/kikapcsolt állapotának jelzésére szolgál, a külső vezérlés felügyeletének jelzése nem jelenik meg.
2: Ha a külső fűtőegység be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan bekapcsolt állapotban van,
3: Ha a kültéri fűtőegység be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: A
z opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és rögzítse
hűtési módban.
❇❇ Ha a ventilátort a SEG9=3 vagy a SEG15=3 értékre állítással kikapcsolja, hogy csak a beltéri egység fűtése működjön, a pontos
belső hőmérséklet érzékeléséhez külső érzékelőt vagy vezetékes távvezérlő-érzékelőt kell használnia.
4)
Alapértelmezett beállítási érték
- Négyirányú kazetta, négyirányú mini kazetta 5 °C
- Egyéb beltéri egységek: 2 °C
5)
Ez a funkció csak a négyutas és négyutas mini kazetta esetében használható. Ha a légkondicionáló a hűtési mód leállítását követően azonnal elindítja a fűtési módot, a kondenzvíztálcában található kondenzált víz vízpárává válik a beltéri egység hőcserélőjének
hőjétől. Mivel a vízpára lecsapódhat a beltéri egységen, és lakóterületre csöppenhet, ezzel a funkcióval még akkor is megszabadulhat a ventilátor (maximum 20 percig tartó) működése miatt a beltéri egységben keletkező vízpárától, ha a beltéri egység kikapcsol
a hűtési módból fűtési módba való váltáskor.
1)

Ne telepítse az elektromos fűtést a beltéri egység ventilátorának áramlási csatornájába.
VIGYÁZAT
Elektromos fűtés nem
telepíthető
Kiáramlási oldal
Szívó oldal
Légáramlás
Csővezetékes beltéri
egység
SEG1
SEG2
0
5
SEG7
SEG8
1
(Az SEG3 beállításakor)
Normál a módváltáshoz
Hűtés → Fűtés
SEG13
SEG14
SEG3
SEG4
SEG5
Az automata átváltás
(Az SEG3 beállításakor)
(Az SEG3 beállításakor) Normál
használata a HR-hez, csak
Normál hűtő hőmérséklet
fűtő hőmérséklet Eltolás
Auto módban
Eltolás
SEG9
SEG10
SEG11
Kiegyenlítési lehetőség
(Az SEG3 beállításakor) A
Hosszú csőhöz vagy
módváltáshoz szükséges
magasságkülönbség a beltéri
idő
egységek között
SEG15
SEG16
SEG6
(Az SEG3 beállításakor)
Normál a módváltáshoz
Fűtés → Hűtés
SEG12
-
SEG17
SEG18
2
-
-
-
-
A vezérlésre vonatkozó
változók forró víz/külső
fűtőegység használata
esetén
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
-
-
-
-
-
28_ a klimaberendezes telepitese
 05 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
LAP
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
MÓD
Az automata
átváltás használata
befejeződött a
HR-ben, csak Auto
módban
(Az SEG3 beállításakor)
Normál fűtő hőmérséklet
Eltolás
(Az SEG3
beállításakor)
Normál hűtő
hőmérséklet Eltolás
(Az SEG3
beállításakor)
Normál a mód
váltáshoz Fűtés →
Hűtés
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és
adatok
0
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Kövesse
a termék
lehetőségét
0
0
0
0
0
1
Használja
az Auto
Változtatást
Vége a HRhez csak
1
2
3
4
5
6
7
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1
2
3
4
5
6
7
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1
2
3
4
5
6
7
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
1
Beállítás
Magyarázat
SEG7
LAP
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
lehetőség
(Az SEG3 beállításakor) (Az SEG3 beállításakor) Kiegyenlítési
Hosszú csőhöz vagy
Normál a Mód
A módváltáshoz
magasság különbség
változtatáshoz
szükséges idő
esetén, a beltéri egységek
Hűtés→ Fűtés
között
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és
adatok
1
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
1
0
5 perc.
0
1
2
1,5
2
1
2
7 perc.
9 perc.
3
2,5
3
11 perc.
4
5
6
3
3,5
4
4
5
6
13 perc.
15 perc.
20 perc.
7
4,5
7
30 perc.
Adatok
Használja az
alapértelmezett
értéket
1
1) A
magasságkülöbség1)
több 30m-nél, vagy a
2) Távolság2) hosszabb
110m-nél
2
1) A
magasságkülönbség 1)
15~30m vagy
2) a Távolság2)
50~110m
a klimaberendezes telepitese _29
MAGYAR
Magyarázat
SEG1
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
Beállítás
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18 3)
A vezérlésre vonatkozó változók forró víz/külső fűtőegység használata
esetén
Magyarázat
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
2
Hőmérséklet beállítása be-/
kikapcsolt fűtőegységnél
Késleltetés ideje bekapcsolt
fűtőegységnél
0
A termosztát bekapcsolásával
egy időben
Nincs késleltetés
1
A termosztát bekapcsolásával
egy időben
10 perc
2
A termosztát bekapcsolásával
egy időben
20 perc
3
1,5 °C
Nincs késleltetés
4
1,5 °C
10 perc
5
1,5 °C
20 perc
6
3,0 °C
Nincs késleltetés
7
3,0 °C
10 perc
8
3,0 °C
20 perc
9
4,5 °C
Nincs késleltetés
A
4,5 °C
10 perc
B
4,5 °C
20 perc
C
6,0 °C
Nincs késleltetés
D
6,0 °C
10 perc
E
6,0 °C
20 perc
1)
Magasságkülönbség: A
megfelelő beltéri egység, és a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egység közötti magasságkülönbség.
Példa Amikor a beltéri egységet 40 m-rel magasabbra telepítik, mint a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egységet,
válassza az “1” lehetőséget.
2)
Távolság: E gy kültéri egységtől a legmesszebb telepített beltéri egység csőhossza és a megfelelő beltéri egység csőhossza közötti távolság egy
kültéri egységtől.
Például, amikor a legtávolabbi csőhossz 100 m, és a megfelelő beltéri egység 40 m-re van egy kültéri egységtől, válassza a “2” lehetőséget.
(100 - 40 = 60 m)
A fűtőegység működése, ha a 02 sorozatú telepítési opció SEG9 lehetősége forró vizes fűtés használatára van állítva, vagy ha a
SEG15 opció esetén külső fűtőegység használata van megadva
1. példa A 02 sorozat SEG9 opciójának beállítása = „1”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „0”
A forró víz a fűtőtermosztáttal kapcsol be, és vele együtt kapcsol ki.
3) 2. példa A 02 sorozat SEG15 opciójának beállítása = „2”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „A”
Szobahőmérséklet ≤ hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
-A
külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 10 percen keresztül 4,5 °C-on marad.
Szobahőmérséklet > hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
-A
külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 4,5 °C+1°C-on marad (az 1 °C a be- és kikapcsolás kiválasztásából adódó hiszterézis.)
30_ a klimaberendezes telepitese
SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 kiegészítő adatok
Fűtés Thermo Be
Fűtés Thermo Ki
Hűtés Thermo Ki
MAGYAR
Hűtés Thermo Be
Amikor a SEG 3 is beállítása “1” és csak a HR üzemhez az Automatikus átváltás használatos, a következőképpen fog működni.
Normál hő a Fűtéshez →
Hűtéshez
Hőmérs.
c
b
Normál hő a
Hűtéshez
Ts
B
C
D
A
Állítsa be a
hőmérsékletet az Auto
módhoz
a
Normál hő a Fűtéshez
d
Normál hő a
Hűtéshez →
Fűtéshez
A : Állítsa be az SEG4(˚C)-gyel
B : Állítsa be az SEG5(˚C)-gyel
C : Állítsa be az SEG6(˚C)-gyel
D : Állítsa be az SEG8(˚C)-gyel
A Hűtés/Fűtés mód akkor változtatható, amikor a Thermo Ki állapot a SEG9-cel az idő múlásával fennmarad.
Beállítás módosítása
Módosítsa az egyes számjegyeket.
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
Magyarázat
LAP
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
SEG5
SEG6
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
A módosult érték
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés Adatok
Kijelzés és
adatok
0
Kijelzés
Beállítás
mód
D
Adatok
1~6
Kijelzés
Adatok
Beállítási
számjegy
0~9
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
A
módosult
érték
0~F
Beállítási
számjegy
Megjegyzés • Ha a beltéri egység címbeállítási értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „A” értékre.
• Ha a beltéri egység telepítési értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „2” értékre.
Példa: Ha a hangjelzés állapotát„nem használt” állapotba állítja.
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
Magyarázat
LAP
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
Kijelzés
0
D
2
SEG4
SEG5
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
1
7
SEG6
A módosult
érték
1
a klimaberendezes telepitese _31
Download PDF

advertising