Samsung | AM028FNTDEH/EU | Samsung AM028FNTDEH/EU Felhasználói kézikönyv

az ön új klímaberendezésének
tulajdonságai
• Hűs nyári ajánlat
Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is jobb menedék a
hőség elől mint a hűs otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet a kimerítő, forró
nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy nyugodtan pihenjen. Idén nyáron győzze le a hőséget saját
klímával!
• Költséghatékony rendszer
Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a nyárban, de egyúttal hatékony fűtési megoldás
is télen köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek.
Ez a technológia akár 300%-kal hatékonyabb a villanyfűtésnél, ezáltal tovább csökkentheti a
működési költségeket. Immár egyetlen légkondicionálóval kielégítheti minden igényét télen-nyáron.
• Tetszetős külső
Az elegáns és harmonikus dizájn esztétikát biztosít, és tökéletes kiegészítője bármilyen helyiségnek.
Lágy színeivel és lekerekített sarkaival, ez az új klímaberendezés minőséget visz bárhová. Élvezze,
amit klímája kínál funkcionalitás vagy esztétika szempontjából!
•
funkció
A
üzemmód használata segít Önnek, hogy a hőmérséklet a lehető legideálisabb legyen
alváskor, továbbá energiát is megtakaríthat.
A jövőbeli könnyebb tájékozódás érdekében írja le a modell
számát illetve a sorozatszámot. A modell számát a klíma jobboldali
részén találja.
02_ jellemzők
Modellszám #
Sorozatszám # biztonsági információk
Az elektromos áramütés elkerülése érdekében válassza le a hálózatról a légkondicionálót,
mielőtt megkísérelné a javítását, tisztítását vagy üzembe helyezését.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Mivel az alábbi használati utasítások többféle típusra vonatkoznak, az Ön légkondicionálójának
jellemzői kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben feltüntetettektől. Amennyiben kérdése van,
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálattal, vagy a www.samsung.com oldalon is
segítséghez, illetve információkhoz juthat.
Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:
VIGYÁZAT
FIGYELEM
FIGYELEM
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok súlyos
vagy halálos sérülést okozhatnak.
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok könnyű
sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
A tűz, robbanás, elektromos áramütés és személyi sérülés
kockázatának csökkentése érdekében gondosan tartsa be ezeket
az alapvető biztonsági utasításokat, amikor a légkondicionálót
használja:
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék földelve
legyen.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
Figyelem!
E figyelmeztető jelzések az Ön vagy mások sérülésének elkerülését
szolgálják.
Tartsa be az utasításokat!
E szakasz elolvasása után őrizze meg egy biztonságos helyen a jövőbeni
hivatkozás céljából.
biztonsági információk _03
MAGYAR
Az új légkondicionáló használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen e kézikönyv tartalmát,
hogy új készülékét biztonságosan és hatékonyan üzemeltethesse és megismerhesse
nagyszámú szolgáltatását és funkcióját.
biztonsági információk
VIGYÁZAT
FONTOS FIGYELMEZETÉSEK
A tűzveszély, robbanásveszély és személyi sérülés elkerülése érdekében ne
helyezze el a légkondicionáló készüléket veszélyes anyagok vagy szabad
lángot kibocsátó berendezések közelében.
• Tűz- és robbanásveszély.
A kültéri egységet ne telepítse labilis helyen vagy emelvényen, ahol fennáll
a leesés kockázata.
• Ha a kültéri egység leesik, személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Az üzembe helyezési kézikönyvben fel nem tüntetett változtatás vagy
módosítás végzése esetén meghibásodás vagy rongálódás történhet. Ilyen
esetben a felhasználóra hárul a javítás költsége.
A légkondicionáló készüléket a közvetlen napsütéstől védett helyen,
fűtőkészülékektől távol és nyirkos helyektől távol telepítsék.
• Az ablakok elé függönyt helyezzenek, hogy növeljék a hűtés hatékonyságát és
csökkentsék az elektromos áramütés kockázatát.
Ne vágja le a tápkábel dugóját és ne csatlakoztasson másfajta tápkábelt.
Ne rángassa a tápkábelt és ne érintse meg kézzel a tápkábel dugóját.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Soha ne használja a tápkábelt vagy annak dugóját, ha sérült vagy poros,
illetve ha meglazult a hálózati aljzat.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Szereljen fel egy, a kizárólag a légkondicionálóhoz használandó
kismegszakítót és rövidzárlat-kapcsolót.
• Áramütés vagy tűz kockázata.
Ne dugjon tárgyakat, például az ujját vagy ágakat a légkondicionáló
készülék szellőző nyílásaiba, miközben a készülék működik.
• A gyermekeket tartsa távol a légkondicionáló készüléktől, nehogy
belenyúljanak. Személyi sérülés kockázata.
Ügyeljen arra, hogy víz ne jusson a légkondicionáló készülékbe.
• Áramütés kockázata.
• Ha víz került a légkondicionáló készülékbe, azonnal kapcsolja ki és
áramtalanítsa.
Kapcsolja ki a légkondicionáló készüléket a mellékelt távvezérlő vagy
kiegészítő kezelőszerv (ha van ilyen) segítségével. Ne a tápkábel
kihúzásával kapcsolja ki a készüléket (kivéve vészhelyzet esetén).
Ne működtesse hosszú ideig a légkondicionáló készüléket zárt helyiségben,
vagy olyan helyiségben, ahol csecsemők, idősek vagy fogyatékkal élő
személyek tartózkodnak.
• Nyissa ki a helyiség ajtaját vagy ablakait óránként legalább egyszer, hogy
biztosítsa annak szellőzését és megelőzze az oxigénhiányt.
A légkondicionáló készülék mozgó alkatrészeket tartalmaz. A személyi
sérülés elkerülése érdekében gyermekeket ne engedjen a készülék
közelébe.
04_ biztonsági információk
Győződjön meg arról, hogy a gyermekek megteszik a szükséges óvintézkedéseket
a légkondicionáló készülék elérésével kapcsolatban és nem játszanak a
készülékkel.
Ne kísérelje meg saját maga megtisztítani a légkondicionáló készülék belsejét.
• Megrongálhatja az alkatrészeket, ami elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
• A légkondicionáló készülék belsejének tisztítását illetően vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.
A légkondicionáló készülék telepítését, áthelyezését vagy leszerelését illetően
vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy az ügyfélszolgálattal.
• A helytelen telepítés a készülék meghibásodásának, vízszivárgás, elektromos áramütés
vagy tűz kockázatával jár.
• Amennyiben különleges helyen, például üzem területén vagy tengerpart közelében
történik a légkondicionáló készülék telepítése, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével
vagy az ügyfélszolgálattal a telepítés megfelelő módját illetően.
• A készülékeket a feltüntetett távolságok betartásával kell telepíteni, hogy hozzáférhetők
legyenek minden oldalról a karbantartáshoz vagy javításhoz használt eszközök helyes
működése érdekében. A készülék alkatrészei (emberre és tárgyakra nézve) biztonságos
módon elérhetők és eltávolíthatók legyenek.
A megengedett koncentráció túllépésének elkerülésére teendő intézkedéseket
illetően vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
• Ha a hűtőközeg szivárog és emiatt túllépik a megengedett koncentrációt, a
helyiségben oxigénhiány kockázata állhat fenn.
Ha a beltéri készülékbe víz kerül, azonnal áramtalanítsa, és vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi ügyfélszolgálati központtal.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Mindig győződjön meg arról, hogy az áramforrás megfelel az aktuális biztonsági
normáknak. A légkondicionáló készüléket mindig az aktuális, helyi biztonsági
normák betartása mellett telepítse.
Ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége és frekvenciája megfelel-e a műszaki
specifikációnak, és hogy a beépített teljesítmény elegendő-e az ugyanazon
áramkörre esetleg kapcsolódó háztartási készülékek működésének biztosításához.
Kizárólag minősített kismegszakítót használjon.
• Soha ne helyettesítse a kismegszakítót acél- vagy rézdróttal. Tüzet vagy a készülék
meghibásodását okozhatja.
Ne feszítse meg túlságosan vagy helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.
Ne hajlítsa meg túlságos mértékben a tápkábelt.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
Annak érdekében, hogy a terméket a víztől és az esetleges áramütéstől megóvja,
a tápkábelt valamint a beltéri és kültéri egységeket összekötő vezetéket
védővezetékben vezesse.
Az előlap kinyitása vagy becsukása közben stabil zsámolyt használjon, és figyeljen
az egyensúlyára.
Javítás vagy szétszerelés előtt áramtalanítsa a légkondicionáló készüléket.
A légkondicionáló készülék tisztítását a belső ventilátor leállása után kezdje el.
• Sérülés vagy áramütés kockázata.
biztonsági információk _05
MAGYAR
Ne csatlakoztassa a légkondicionáló készüléket fűtőkészülékkel, és ne kísérelje
meg szétszerelni, átalakítani vagy megjavítani azt.
• Meghibásodás, áramütés vagy tűz kockázata. Javítási igény esetén vegye fel a
kapcsolatot az ügyfélszolgálati központtal.
biztonsági információk
VIGYÁZAT
FONTOS FIGYELMEZETÉSEK (FOLYT.)
Földelő érintkezővel felszerelt elektromos aljzatot használjon. Az elektromos
aljzatot kizárólag a légkondicionáló készülék működtetésére használja.
• A nem megfelelő elektromos földelés elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
Győződjön meg arról, hogy megfelelően földelte a készüléket. Ne csatlakoztassa a
földelő vezetéket gáz- vagy vízvezetékekhez, villámhárítóhoz vagy telefon földelő
vezetékhez.
• Ha a készülék földelése nem megfelelő, elektromos áramütést okozhat.
Ha égő műanyag szaga érezhető, furcsa hangok hallhatók vagy füst jön ki a
készülék belsejéből, azonnal húzza ki a légkondicionáló tápkábelét és vegye fel a
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Ne zárja el a légkondicionáló készülék nyílásait vagy helyezzen tárgyakat elé. Ne
lépjen rá, kapaszkodjon bele vagy helyezzen súlyos tárgyakat a légkondicionáló
készülékre.
• Személyi sérülés kockázata.
Ha bármilyen meghibásodás vagy rongálódás történik helytelen használat
eredményeképpen, mert elmulasztották a telepítési kézikönyvben foglalt
utasítások betartását, a telepítésért és szerelésért külön díjat számítunk fel.
• Meghibásodás, áramütés vagy tűz kockázata, amennyiben szakképesítéssel nem
rendelkező szerelő kísérli meg a javítást vagy telepítést.
Ne szórjon tűzveszélyes permetet, mint például rovarölő szert a légkondicionáló
készülék közelében.
• Elektromos áramütés, tűz vagy készülék-meghibásodás kockázata.
Működés közben ne nyissa fel a készülék elején lévő rácsot.
• Elektromos áramütés vagy készülék-meghibásodás kockázata.
A hideg levegősugarat ne irányítsa közvetlenül másokra, háziállatokra vagy
növényekre.
• Ártalmas az Ön, a kisállatok és növények egészségére.
Ne igya meg a légkondicionáló készülékből távozó kondenzációs vizet.
• Egészségügyi veszélyforrás.
Ne engedje, hogy gyermekek felmásszanak a légkondicionáló készülékre.
Ne használja a légkondicionáló készüléket precíziós hűtőberendezésként
élelmiszer, háziállatok, növények, kozmetikumok vagy gépek hűtésére.
Ne húzza vagy üsse meg túlzott erővel a légkondicionáló készüléket.
• Tűz vagy készülék-meghibásodás kockázata, illetve személyi sérülés kockázata, mivel a
készülék leeshet.
Ne permetezzen vizet közvetlenül a légkondicionáló készülékre, vagy használjon
benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék felületének tisztításához.
• Áramütés vagy tűz kockázata.
• A légkondicionáló megrongálódásának kockázata.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat, különösen folyadékkal töltött tartályt a
készülékre.
06_ biztonsági információk
Ne érintse meg a légkondicionáló készülékhez csatlakoztatott vezetéket.
biztonsági információk _07
MAGYAR
A beltéri egységet fénycsőgyújtóval rendelkező világítótesttől távol szerelje fel.
• Ha a vezeték nélküli távvezérlőt használja, vételi hibát okozhat a világítótest
fénycsőgyújtója.
A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol a működési zaj és vibráció nem
zavarja a szomszédjait, illetve jól szellőző, akadályoktól mentes helyen történjen
meg a telepítése.
• Meghibásodás kockázata.
• A működési zaj zavarhatja a szomszédokat.
Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló körül nincsenek akadályok vagy
fedelek, amelyek elzárják a légáramlás útját.
Hagyjon elegendő helyet a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében.
• Az elégtelen szellőzés gyenge teljesítményt eredményezhet.
Ha a tápkábel megsérült, a cseréjét kizárólag a gyártó vagy a márkaszerviz
képesített munkatársa végezheti.
Ha áramszünet történik a légkondicionáló készülék működése közben, azonnal
válassza le az áramforrásról.
A maximális áramfelvétel mérése az IEC biztonsági szabványa, az áram mérése
pedig az ISO energiahatékonyságra vonatkozó szabványa szerint történik.
A készülék megérkezése után ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Amennyiben
megsérült, ne telepítse a légkondicionáló készüléket, és azonnal hívja fel a
vásárlás helyét.
A beltéri hőmérsékletet tartsa stabilan, nem pedig rendkívül hidegen, különösen
akkor, ha gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élő személyek tartózkodnak a
légkondicionált helyiségben.
A csomagolóanyagot és a (külön megvásárolható) távvezérlő elhasznált elemeit a
nemzeti környezetvédelmi szabványoknak megfelelően kell leselejtezni.
A légkondicionáló készülékben használt hűtőközeget vegyi hulladékként kell
kezelni. A hűtőközeget a nemzeti környezetvédelmi szabványok betartásával kell
leselejtezni.
A légkondicionáló készüléket a szerviz szakképzett munkatársa szerelje fel és
próbálja ki.
A megfelelő vízelvezetés érdekében, szorosan csatlakoztassa a kondenzvíz
elvezető tömlőt a légkondicionáló készülékhez.
Évente legalább egyszer ellenőrizze a kültéri egység konzolját, hogy nem sérült-e.
• Személyi sérülés vagy anyagi kár kockázata.
A távvezérlőt a légkondicionáló készüléktől legfeljebb 7 méter távolságra
használhatja.
Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt, távolítsa el az
elemeket, így megelőzheti az elektrolit szivárgását.
A kültéri egység tisztítása során rendkívül nagy óvatossággal érintse a hőcserélő
hűtőbordáit.
• Vastag védőkesztyű használatával megvédheti a kezét.
Győződjön meg arról, hogy az elvezető tömlőből csöpögő kondenzvíz
megfelelően és biztonságosan elfolyik.
A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekeket is beleértve), akik
korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve
nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel a kezelésében, hacsak a
biztonságukért felelős személy nem gyakorol felügyeletet felettük vagy oktatta ki
őket a készülék kezelésében.
Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek ne játsszanak a készülékkel.
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK(FOLYT.)
Rendszeresen vizsgáltassa meg a légkondicionáló készülék állapotát, elektromos
csatlakozásait, csővezetékeit és külső burkolatát egy szakképesítéssel rendelkező
szerelővel.
Működés közben fölöslegesen ne nyissa ki a légkondicionált helyiség ajtaját vagy
ablakait.
Ne zárja el vagy fedje le a légkondicionáló készülék szellőző nyílásait. A levegő
áramlását akadályozó tárgyak hibás működést és teljesítményromlást okozhatnak.
Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a beltéri egység alatt.
• Tűz vagy anyagi kár kockázata.
A légkondicionáló készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelően szabad
használni: a beltéri egység nem alkalmas mosóhelyiségekben történő használatra.
A készülékeinket a telepítési kézikönyvben feltüntetett távolságok betartásával
kell telepíteni, hogy hozzáférhetők legyenek minden oldalról, illetve el lehessen
végezni a rendszeres karbantartást vagy javítást. A készülékek alkatrészei emberre
és tárgyakra nézve teljesen biztonságos módon elérhetők és szétszerelhetők
legyenek.
Ebből kifolyólag, amennyiben nem tartják be a telepítési kézikönyv utasításait, a
készülék heveder, teherautó, állványzat, illetve egyéb emelőszerkezet segítségével
történő (biztonságos és az érvényben lévő szabályozások szerinti) elérését és
javítását nem fedezi a garancia és ennek költsége a végfelhasználóra hárul.
Európai használat esetén :
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem
rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy
biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak
lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
Győződjön meg arról, hogy a készülék főkapcsolója és védőkapcsolója
megfelelően fel van szerelve.
Sérült állapotban ne használja a légkondicionáló készüléket. Működési probléma
esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábel dugóját az
áramforrásból.
Ha a légkondicionáló készüléket hosszabb ideig (pl. több hónapig) nem fogja
használni, húzza ki a hálózati zsinórt a fali aljzatból.
Javítási igény esetén vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy az
ügyfélszolgálati központtal.
• Tűz vagy elektromos áramütés kockázata, amennyiben szakképesítéssel nem
rendelkező szerelő kísérli meg a szétszerelést vagy javítást.
Ha égő műanyag szagot érez, furcsa zajt hall, vagy füst száll ki a készülékből, akkor
azonnal áramtalanítsa a berendezést, és hívja az ügyfélszolgálatot.
• Tűz vagy áramütés kockázata.
08_ biztonsági információk
tartalom
A KLÍMABERENDEZÉS FŐ RÉSZEI
10
14
HALADÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATA
16
A KLÍMABERENDEZÉS TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
19
FÜGGELÉK
24
26
A KLIMABERENDEZES TELEPITESE
14Működési mód kiválasztása
14Auto(Auto)
14Cool(Hűtés)
14Dry(Szárítás)
14Fan(Ventilátor)
14Heat(Fűtés)
16Turbó mód
16Légáramlás
17
mód
18Be- és kikapcsolási időzítés beállítása
19A külső rész tisztítása
19A szűrő tisztítása
19Légszűrő
20Bio szűrő
21A szűrő cseréje
21Szagtalanító szűrő
22A klímaberendezés karbantartása
22Rendszeres ellenőrzések
23Belső védelem a készülékben
24Problémamegoldás
25Működési tartományok
26 Telepítési folyamat
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység,
fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az
elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az
egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
tartalom _09
MAGYAR
ALAPVETŐ FUNKCIÓK
10A beltéri egység és a kijelző ellenőrzése
10Fő részek
10Kijelző
11A homloklemez felnyitása
11Főkapcsoló gomb és szobahőmérséklet érzékelő
12A távirányító gombjai
13A távirányító kijelzői
a klímaberendezés fő részei
FIGYELEM
• Kérjük, borítsa be a légkondicionáló készüléket egy polietilén zsákkal, miután
telepítették, majd távolítsa el azt, amikor elkezdi működtetni a készüléket.
Gratulálunk a klímaberendezés megvásárlásához! Reméljük, hogy örömét leli a készülék használatában, és élvezi
majd az optimális hatékonyságú hűtést illetve fűtést.
Kérjük, első lépésként olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy miként hozhatja ki a legtöbbet a
klímaberendezésből.
A BELTÉRI EGYSÉG ÉS A KIJELZŐ ELLENŐRZÉSE
Óvatosan csomagolja ki a klímaberendezést, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg.
Fő részek
Légszűrő(a rács mögött)
Levegő beáramlás
Légterelő
Főkapcsoló
Légterelő egység
Légterelő
Kijelző
Működés jelzés
Időzítés jelzés
Turbo jelzés
A kialakítás és alak némileg eltérhet a fenti illusztrációtól a modelltől függően.
10_ a klímaberendezés fő részei
gomb
A HOMLOKLEMEZ LEVÉTELE
Szorosan fogja meg a homloklemez mindkét oldalát, majd emelje meg a lemezt a felnyitáshoz. Csúsztassa a lemezt
előre a levételhez.
MAGYAR
Főkapcsoló gomb és szobahőmérséklet érzékelő
A Főkapcsoló gomb a klímaberendezés jobb alsó részén található. Ha a homloklemez nyitva, akkor
ellenőrizheti a szobahőmérséklet érzékelőt is.
Távirányító nélkül is bekapcsolhatja a készüléket, ha megnyomja a Főkapcsoló gombot.
A szobahőmérséklet érzékelő a helyiség hőmérsékletét méri.
Szobahőmérséklet
érzékelő
Főkapcsoló
gomb
a klímaberendezés fő részei _11
a klímaberendezés fő részei
• A távvezérlőt a beltéri egység távvezérlő-érzékelője felé irányítsa.
• A távvezérlő egy gombjának megfelelő lenyomásakor a beltéri egységből egy hangjelzés hallható, és a távvezérlő
kijelzőjén megjelenik az adást jelző ikon( ).
A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAI
A klímaberendezést a távirányítóval vezérelheti. A távirányítót mindig közvetlenül a készülék felé fordítsa.
A távirányító kijelzője
Mód
Aktiválja az 5 üzemmód valamelyikét.
Be- és kikapcsolja a klímaberendezést.
S-Plasma ion
Nincs meg ez a funkciója.
Turbó
Gyorsan és hatékonyan hűti vagy
fűti a helyiséget.
Csökkenti/növeli a hőmérsékletet 1˚C fokkal.
Légáramlás
Nincs meg ez a funkciója.
Hangjelzés kikapcsolása
Nincs meg ez a funkciója.
Csökkenti a beltéri egység működése során keletkező
zajokat.
Ennek a gombnak nincs funkciója.
Légáramlás
A légterelő zsaluk felfelé és lefelé történő mozgatásának
bekapcsolása/kikapcsolása.
(A "Duct" típusú modellekre nem vonatkozik.)
Ventilátor

Hőmérs. +-
Néma

Power (Főkapcsoló)
Beállítja, hogy mennyi levegő áramoljon át a
klímaberendezésen a 4 különböző sebességbeállítással
(Automatikus/Alacsony/Közepes/Magas).
Szűrő visszaállítása (nyomja
meg és tartsa lenn ezt a gombot
3 másodpercig).
Nincs meg ez a funkciója.
Zsalu
Nincs meg ez a funkciója.
Helyiség
Nincs meg ez a funkciója.
Beállítja a
Bekapcsolási időzítés
Beállítja a bekapcsolási időzítést.
2ndF
Nincs meg ez a funkciója.
12_ a klímaberendezés fő részei
módot.
Beállítás/Mégse
Beállítja vagy kikapcsolja a be- és
kikapcsolási időzítést, illetve a
módot.
Kikapcsolási időzítés
Beállítja a kikapcsolási időzítést.
A távirányító kijelzői
Adatátviteli kijelző
2ndF kijelző
Üzemmód kijelzője
A Fűtés mód* kizárólag az
MR-DH00/DH00U
modellre vonatkozik.
Ventilátorsebesség kijelzője
Be- és kikapcsolási
időzítés kijelzője
Helyiség és zsalu
kijelzője
Automatikus (Turbó)
Alacsony
Közepes
Nagy
Elemcsere kijelzője
Ha az elem hamarosan lemerül, akkor a ( ) ikon jelenik meg a távirányító kijelzőjén. Ekkor cserélje ki az
elemeket. A távirányítóhoz két 1,5V AAA típusú elem szükséges.
A távirányító tárolása
Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket.
Elemek behelyezése
1. Tolja el az elemkamra fedelét
a távirányító hátulján lévő nyíl
irányába, majd nyissa fel azt.
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
2. Helyezzen be két AAA elemet.
Ügyeljen a helyes polaritásra
(“+” és “-” jelzés). Győződjön meg
arról, hogy a megfelelő irányban
helyezte-e be az elemeket.
3. Zárja le és pattintsa vissza az elemkamra
fedelét az eredeti helyzetébe.
Ha a fedél megfelelően lezárult, kattanó hangot
hall.
• Győződjön meg arról, hogy nem kerülhet folyadék a távirányítóba.
• Elképzelhető, hogy a klímaberendezés erős fényben (pl. fluoreszkáló lámpa vagy neontábla)
nem vezérelhető a távirányítóval. Ebben az esetben irányítsa a távirányítót közvetlenül a
beltéri egység érzékelője felé.
• Ha a távirányítóval egyéb elektromos terméket is vezérel, akkor hívja a legközelebbi
szakszervizt.
• A hangjelzések kikapcsolásához nyomja meg a Beep off gombot. Ha ismét lenyomja a
Beep off gombot, akkor a hangjelzés újra bekapcsol.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt
kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó
mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi,
ingyenes akkumulátorleadó helyre.
a klímaberendezés fő részei _13
MAGYAR
Alacsony elemtöltöttség
kijelzője
Légáramlás kijelzője
Hőmérséklet beállítása,
illetve a be- és
kikapcsolás időzítésének
kijelzője
alapvető funkciók
MŰKÖDÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA
Az egyes üzemmódokat a Mode gomb megnyomásával választhatja ki.
Auto (Automatikus)
Automatikus módban a klímaberendezés automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a ventilátorsebességet a
kellemes környezet biztosításának érdekében.
• Ha a beltéri hőmérséklet túl magas, a készülék hideg légáramot bocsát ki, míg ha a beltéri hőmérséklet alacsony, a
készülék enyhébb légáramot bocsát ki.
Cool (Hűtés)
A Hűtés mód egy olyan gyakran használt üzemmód, amelynél Ön tetszés szerint szabályozhatja a hőmérsékletet, a
ventilátorsebességet és a légáramlás irányát.
• Ha hűtéskor a Fűtés módot választja ki, akkor a készülék a Hűtés módot kikapcsolja.
Dry (Szárítás)
A klíma Szárítás módban páramentesítőként működik, és csökkenti a levegő páratartalmát.
Fan (Ventilátor)
A készülék a Ventilátor módban szellőzteti a helyiséget, és friss levegőt biztosít.
Heat (Fűtés)
A készülék a Fűtés módban fűti a helyiséget ősszel és télen.
• Elképzelhető, hogy a ventilátor nem kapcsol be azonnal a hideg levegő kibocsátásának elkerülése érdekében..
• Jégtelenítési jelzés ( )
- A jégtelenítési jelzés bekapcsol, ha a készülék jeget távolít el a fűtéskor. Ha a jégtelenítés befejeződött, a jelzés
kikapcsol.
• Ha a fűtés után leállítja a klímát, egy ideig még levegő áramlik ki a hősugárzás miatt.
• Ha fűtéskor a Hűtés módot választja ki, akkor a készülék a Fűtés módot kikapcsolja.
14_ használat
Nyomja meg a
gombot a klímaberendezés kikapcsolásához.
Nyomja meg a
gombot a kívánt mód kiválasztásához.
Nyomja meg a
gombot a ventilátorsebesség beállításához.
Auto (Automatikus)
(Automatikus)
Cool (Hűtés)
(Automatikus),
Dry (Szárítás)
(Automatikus)
Fan (Ventilátor)
Heat (Fűtés)
Nyomja meg a
(Alacsony),
(Automatikus),
(Alacsony),
(Közepes),
(Közepes),
(Magas)
(Magas)
(Alacsony),
(Közepes),
(Magas)
gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.
Auto (Automatikus) A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között.
Cool (Hűtés)
A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között.
Dry (Szárítás)
A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között.
Fan (Ventilátor)
Heat (Fűtés)
A hőmérséklet módosítása nem lehetséges.
A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 16°C - 30°C között.
használat _15
MAGYAR
• Ha megnyomja a Mode gombot, akkor a következő funkciók érhetők el: Automatikus, Hűtés, Szárítás, Ventilátor
és Fűtés.
• A Fűtés mód kizárólag az MR-DH00/DH00U modellel kompatibilis.
haladó funkciók használata
Turbó mód
A Turbo funkcióval gyorsan és hatékonyan hűtheti vagy fűtheti a helyiséget.
Nyomja meg a
gombot a távvezérlőn Cool/Heat (Hűtés/Fűtés) módban.

A Turbó jelzés megjelenik (
módban üzemel 30 percig.
) a távirányító kijelzőjén, és a klímaberendezés Turbó

Ha ismét megnyomja a Turbo gombot, akkor a készülék kikapcsolja a Turbó funkciót.
• A Turbo funkció kizárólag Cool/Heat (Hűtés/Fűtés) módban érhető el.
MEGJEGYZÉS
• Ha a Turbó módot Néma módban választja ki, akkor a készülék a Néma
módot kikapcsolja.
• A légáramlás irányát felfelé/lefelé és balra/jobbra állíthatja be.
• A hőmérséklet és a ventilátorsebesség nem szabályozható.
Légáramlás
Ez a funkció lehetővé teszi a légáramlás irányának beállítását (felfelé és lefelé, vagy balra és jobbra).
Nyomja meg a
vagy
gombot a légáramlás irányának felfelé és lefelé, vagy balra és jobbra történő
beállításához, ha a klímaberendezés be van kapcsolva.
 Ha a zsalu elérte a kívánt pozíciót, akkor nyomja meg a vagy
gombot még
egyszer a légáramlás irányának beállításához. A zsaluk felfelé/lefelé és balra/jobbra
történő mozgása leáll.
16_ haladó funkciók használata
mód
A kellemes alvás érdekében a klímaberendezés a következő módokban üzemel: Elalvás  Mélyalvás  Ébredés.
Ha a klímaberendezés be van kapcsolva, és Hűtés módban van.
1. Nyomja meg a
A
gombot a távirányítón a good’ sleep mód aktiválásához.
jelzés megjelenik, és a kikapcsolási jelzés villog a távirányító kijelzőjén.
3. Nyomja meg a Set/Cancel gombot az aktiváláshoz. A kikapcsolási időzítés kijelzője nem villog tovább, és a beállított időérték megjelenik.
Ha nem nyomja meg 10 másodpercen belül a Set/Cancel gombot a
good’ sleep mód aktiválásához, akkor a készülék kikapcsolja ezt a módot (ellenőrizze a kikapcsolási
jelzést a távirányító kijelzőjén).
Leállítás Nyomja meg a Set/Cancel gombot még egyszer.
A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között.
A készülék a ventilátorsebességet automatikusan beállítja a
A készülék a légáramlás irányát automatikusan beállítja a
A hőmérséklet és a ventilátor sebessége a
mód alapján.
mód alapján.
módban változhat
1. Elalvás mód: Kellemes környezetet biztosít a pihentető alváshoz úgy, hogy gyorsan lehűti a levegőt, illetve kellemes
légáramlást biztosít az elalvás előtti állapotban. 2. Mélyalvás mód: Módosítja a hőmérsékletet és a légáramlást a megfelelő testhőmérséklet eléréséhez, amely segíti a
mélyalvást. A good’ sleep mód hosszától függően a mélyalvás mód hosszabb vagy rövidebb lehet.
3. Ébredés
módban: A testhőmérsékletnek megfelelő légáramlást biztosít, így Ön mindig frissen ébredhet.
MEGJEGYZÉS
• Az ajánlott hőmérsékleti tartomány 25°C - 27°C, míg az ideális érték 26°C.
Ha a beállított hőmérséklet túl alacsony, akkor Ön hidegnek vagy száraznak érezheti a levegőt, és könnyen
megfázhat.
• Elképzelhető, hogy az alvás nem eléggé pihentető, ha a
mód túl rövid vagy túl hosszú (az
alapértelmezett érték 8 óra).
• Ha a good’sleep módot 4 óránál kevesebbre állítja, akkor a működés a megadott időben leáll. Ha a
módot 5 óránál nagyobb értékre állítja be, akkor az automatikus leállítás előtti utolsó órában
az Ébredés mód kapcsol be.
• Ha megnyomja a Turbo, Mode, Quiet gombokat a good’ sleep mód használatakor, akkor a készülék a
good’sleep módot kikapcsolja, és a kiválasztott mód indul el.
• A készülék csak az utoljára megadott időértéket alkalmazza a be- és kikapcsolási időzítésnél, illetve a
kikapcsolási időzítésnél.
• Az S-Plasma ion funkciót használhatja a good’ sleep módban.
haladó funkciók használata _17
MAGYAR
2. Nyomja meg a
gombot még egyszer a kikapcsolási idő beállításához. Az időértéket félórás egységekben állíthatja be 30 perc és 3 óra között, illetve óránkénti egységekben
3 óra és 12 óra között.
Az óraértéket 30 perc és 12 óra között állíthatja be.
 Az alapértelmezett óraérték: 8 óra.
haladó funkciók használata
Be- és kikapcsolási időzítés beállítása
Megadhatja, hogy a klíma egy adott időpontban automatikusan be- és kikapcsoljon.
Bekapcsolási időzítés beállítása, ha a klímaberendezés ki van kapcsolva / Kikapcsolási időzítés beállítása, ha a
klímaberendezés be van kapcsolva.
Bekapcsolási időzítés beállítása
1. Nyomja meg az On timer vagy az Off timer gombot.  A be- és kikapcsolási időzítés jelzője villog a távirányító kijelzőjén.
2. Nyomja meg az On timer vagy az Off timer gombot többször az idő beállításához. Az időértéket félórás egységekben állíthatja be 30 perc és 3 óra között, illetve óránkénti egységekben
3 óra és 24 óra között.
 Az óraértéket 30 perc és 24 óra között állíthatja be.
3. Nyomja meg a Set/Cancel gombot az aktiváláshoz.  A be- és kikapcsolási jelzők nem villognak tovább, és a beállított időérték megjelenik.
Ha nem nyomja meg a Set/Cancel gombot 10 másodpercen belül az On timer (Bekapcsolási
időzítés) vagy az Off timer (Kikapcsolási időzítés) gomb megnyomása után, akkor a klímaberendezés
visszatér az előző állapotba. Ellenőrizze a be- és kikapcsolási jelzőket a távirányító kijelzőjén.
Leállítás Nyomja meg a Set/Cancel gombot még egyszer.
További lehetőségek a Bekapcsolási időzítés módban
A következő lehetőségek közül választhat Auto(Automatikus)  Cool(Hűtés) 
Dry(Szárítás)  Fan(Ventilátor)  Heat(Fűtés). (A Fűtés mód kizárólag az MR-DH00/DH00U
modellre vonatkozik.)
Kikapcsolási időzítés beállítása
A hőmérséklet az Auto(Automatikus)/Cool(Hűtés)/Dry(Szárítás)/Heat(Fűtés) módban
szabályozható.
Ventilátor módban a hőmérséklet nem szabályozható. (A Fűtés mód kizárólag az MRDH00/DH00U modellre vonatkozik.)
MEGJEGYZÉS
• A készülék csak az utoljára megadott időértéket alkalmazza a be- és
kikapcsolási időzítésnél, illetve a
kikapcsolási időzítésnél.
• Kb. 10 másodperccel a bekapcsolási időzítés beállítása után a beállított
időérték jelenik meg a távirányító kijelzőjén.
A be- és kikapcsolási időzítés egyszerre történő beállítása
Ha a klímaberendezés be van kapcsolva
A bekapcsolási idő a kikapcsolási idő előtt van
Példa) a bekapcsolási időzítés: 3 óra,
míg a kikapcsolási időzítés: 5 óra.
- A klímaberendezés 3 óra múlva bekapcsol a beállítás
után. A klímaberendezés 2 órán át bekapcsolva
marad, majd automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Ha a klímaberendezés ki van kapcsolva
A bekapcsolási idő a kikapcsolási idő után van
Példa) a bekapcsolási időzítés: 3 óra,
míg a kikapcsolási időzítés: 1 óra.
-A
klímaberendezés 1 óra múlva kikapcsol a beállítás után. A
klímaberendezés 2 óra múlva bekapcsol.
• A be- és kikapcsolási időértékeknek különbözőeknek kell lenniük.
• Ha megnyomja a Set/Cancel vagy a Power gombot a be- és kikapcsolási időzítés egyszerre történő
használatakor, akkor a készülék mindkét időzítést egyszerre törli.
18_ haladó funkciók használata
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A KÜLSŐ RÉSZ TISZTÍTÁSA
FIGYELEM
MAGYAR
1. Ha szükséges, törölje át a készüléket egy nedves vagy
száraz ronggyal.
Ne használjon benzolt, oldószert vagy CloroxTM-et.
Ez károsíthatja a készülék testének felületét, és tűzet
okozhat.
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A szűrő tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket áramtalanította. A tisztításhoz nem szükséges semmilyen
különleges eszköz.
Légszűrő
A vízzel tisztítható légszűrő szennyeződéseket szűr ki a levegőből. A szűrőt porszívóval vagy kézi
mosással tisztítsa.
1. Vegye le a homloklemezt.
Szorosan fogja meg a homloklemez mindkét oldalát,
majd emelje meg a lemezt a felnyitáshoz. Csúsztassa a
lemezt előre a levételhez.
2. Fogja meg a fület, és emelje fel. Majd húzza maga felé a szűrőt.
3. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le
vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
• A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
• Ha a légszűrőt zárt(vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik, akkor
tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.
4. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
5. Zárja le a homloklemezt.
tisztítás és karbantartás _19
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
Bio szűrő
A vízzel tisztítható Bio szűrő csökkenti a szennyezett levegőben lévő allergén anyagok mennyiségét. A
szűrőt porszívóval vagy kézi mosással tisztítsa.
1. Vegye le a homloklemezt.
Szorosan fogja meg a homloklemez mindkét oldalát, majd emelje meg a lemezt a felnyitáshoz.
Csúsztassa a lemezt előre a levételhez.
2. Vegye ki az Bio szűrőt(kék színű).
• Az Bio szűrőt bármelyik 4 illesztőhelyre behelyezheti a légszűrő alatt.
• A klímaberendezés homloklemeze nem leszerelhető.
3. Tisztítsa meg az Bio szűrőt egy porszívóval vagy kefével. Mossa le vízzel, és szárítsa meg jól
szellőztetett környezetben.
4. Tegye vissza az Bio szűrőt.
5. Zárja le a homloklemezt.
Tisztítsa meg az Bio szűrőt 3 havonta. A tisztítás gyakorisága függ a használattól és a környezeti
viszonyoktól.
20_ tisztítás és karbantartás
A SZŰRŐ CSERÉJE
Csereszűrőt viszonteladóknál vásárolhat, de ott is megrendelheti, ahol a terméket vásárolta. Ha nem kap ilyet szűrőt
sehol, akkor hívja az ügyfélszolgálatot.
Szagtalanító szűrő
A szagtalanító szűrő hatékonyan eltávolítja a kellemetlen szagokat, például cigarettafüst, állatokból áradó
szagok stb.
A szagtalanító szűrőt nem kell tisztítani: csak vegye ki a régit, és helyezzen be egy újat.
Szorosan fogja meg a homloklemez mindkét oldalát, majd emelje meg a lemezt a felnyitáshoz.
Csúsztassa a lemezt előre a levételhez.
2. Vegye ki a szagtalanító szűrőt(fekete színű).
• A szagtalanító szűrőt bármelyik 4 illesztőhelyre behelyezheti a légszűrő alatt.
• A klímaberendezés homloklemeze nem leszerelhető.
3. Helyezze vissza a szagtalanító szűrőt a helyére.
4. Zárja le a homloklemezt.
• A szagtalanító szűrő cseréjének gyakorisága a használattól és a környezeti viszonyoktól függ.
• Ha a szagtalanító és az Bio szűrőt fordítva helyezi be, az nem befolyásolja a szűrési képességet.
tisztítás és karbantartás _21
MAGYAR
1. Vegye le a homloklemezt.
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A KLÍMABERENDEZÉS KARBANTARTÁSA
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb teljesítmény érdekében.
1. Használja a szárítás funkciót úgy, hogy 3-4 órát működteti a készüléket Ventilátor módban, majd
ezután áramtalanítsa azt. A készülék meghibásodhat, ha a belső részegységek nyirkosak maradnak.
2. Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy, hogy ismét 3-4 órán
keresztül működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez segít eltávolítani a rossz szagokat, melyek a
nyirkosság során kialakulhattak.
Rendszeres ellenőrzések
A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.
Típus
Leírás
Légszűrő tisztítása (1)
Beltéri
egység
4
Havonta havonta

Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)

A hőcserélő teljes tisztítása (2)

Konzenzvíz cső tisztítása (2)

Távirányító elemeinek cseréje (1)
Az egység hőcserélőjének tisztítása kívül (2)
Kültéri
egység
Évente


Az egység hőcserélőjének tisztítása belül (2)

Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel (2)

Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység szorosan van
rögzítve (2)

A ventilátor tisztítása (2)

Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően vannak-e
rögzítve (2)

Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)

A fenti ellenőrzések és karbantartási műveletek elengedhetetlenek a klímaberendezés hatékony
működésének érdekében. Ezen műveletek gyakorisága függ a használati környezet jellemzőitől, az
összegyűlt szennyeződéstől stb.
(1) A
leírt műveleteket gyakrabban kell elvégezni, ha a használat helye nagymértékben
szennyezett.
(2) A
műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze. További információkért lásd a telepítési
kézikönyvet.
22_ tisztítás és karbantartás
A KLÍMABERENDEZÉS KARBANTARTÁSA
Belső védelem a készülékben
A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.
Típus
Leírás
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú
fűt.
Jégtelenítési folyamat
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú
fűt.
Az akkumulátor védelme
A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Cool(Hűtés)
módban működik.
Kompresszor védelme
A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység
kompresszorának védelmében.
Ha a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a
deresedést a kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.
A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat
befejeződött.
A jégtelenítési ciklus működése alatt előfordulhat, hogy furcsa hangok hallhatók. Ez normális
jelenség és a termék biztonságos működését jelzi.
tisztítás és karbantartás _23
MAGYAR
Hideg levegő ellen
függelék
PROBLÉMAMEGOLDÁS
Forduljon a következő táblázathoz, ha a klímaberendezés nem megfelelően működik. Ezzel időt és pénzt takaríthat
meg.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A klíma nem kapcsol be
azonnal, miután újra lett
indítva.
• A védelmi mechanizmus miatt a készülék nem kapcsol be azonnal, hogy védje
magát a túlterheléstől.
A klíma 3 perc múlva bekapcsol.
A klíma egyáltalán nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakozva. Helyezze a
csatlakozódugót megfelelően a fali aljzatba.
• Ellenőrizze, hogy a kismegszakító ki van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy áramszünet van-e.
• Ellenőrizze a biztosítékot. Győződjön meg róla, hogy az nem kapcsolt ki.
Temperatura nie zmienia
się.
• Ellenőrizze, hogy a Ventilátor módot használja-e.
Nyomja meg a Mode gombot a távirányítón egy másik mód választásához.
Nem jön hideg(meleg)
levegő a készülékből.
• Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet magasabb-e(alacsonyabb-e) mint
az aktuális hőmérséklet. Nyomja meg a Hőmérséklet  vagy  gombot a
távirányítón a hőmérséklet módosításához. Nyomja meg a Hőmérséklet 
vagy  gombot a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez.
• Ellenőrizze, hogy a légszűrőt nem szennyeződés tömíti-e el. Tisztítsa a légszűrőt
kéthetente.
• Ellenőrizze, hogy a klímát most kapcsolta-e be. Ha igen, akkor várjon 3 percet.
A ventilátor sebessége
nem változik.
• Ellenőrizze, hogy a ventilátor Auto vagy Szárítás módban van-e.
A klíma automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét Auto/Szárítás
módban.
Az időzítő funkció nincs
beállítva.
• Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Főkapcsoló
miután beállította az időt.
Kellemetlen szag van
a szobában működés
közben.
• Ellenőrizze, hogy a készülék füstös környezetben üzemel-e, vagy rossz levegő
áramlik-e be kívülről. Működtesse a klímát Ventilátor módban, vagy nyissa ki az
ablakot, és szellőztesse ki a szobát.
A klíma furcsa zajt ad ki.
• Furcsa zaj hallható, amikor a hűtőközeg átáramlik a kompresszoron. Hagyja a
klímát működni a kiválasztott módban.
Víz csöpög a légterelő
zsalukról.
• Ellenőrizze, hogy a klíma tartósabb ideig hűtött-e a légterelőkkel lefelé. Ekkor
ugyanis páralecsapódás alakulhat ki a hőmérsékletkülönbség miatt.
A távirányító nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le.
• Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak-e telepítve.
• Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a távirányító érzékelője
előtt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e erős világítóberendezés a klíma közelében. A
fluoreszkáló fényforrás vagy az erős neonfény ugyanis akadályozhatja az
elektromos hullámokat.
& Set/Cancel gombot,
Ha a kültéri hőmérséklet túl alacsony a fűtés üzemmód működése alatt, a különleges üzemmód működésbe
lép és előfordulhat, hogy furcsa hangok hallhatók.Ez normális jelenség és a termék biztonságos működését
jelzi.
24_ függelék
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNYOK
Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és légnedvességi értékeit mutatja.
A hatékony használat érdekében tanulmányozza a táblázatot.
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET
BELTÉR
KÜLTÉR
BELSŐ
PÁRATARTALOM
HŰTÉS
16˚C - 32˚C
-5˚C - 48˚C
80% vagy kevesebb
Folyadékképződés alakulhat ki a
beltéri egységen, és víz folyhat
vagy cseppenhet a padlóra.
FŰTÉS
27˚C vagy
kevesebb
-20˚C - 24˚C
-
A belső védelmi mechanizmus
működésbe lép, és a
klímaberendezés leáll.
SZÁRÍTÁS
16˚C - 32˚C
-5˚C - 48˚C
-
Folyadékképződés alakulhat ki a
beltéri egységen, és víz folyhat
vagy cseppenhet a padlóra.
MÓD
HA NEM MŰKÖDIK
MOdELLAdATOK (SúLY ÉS MÉRETEK)
SúLY ÉS MÉRETEK
Típus
Beltéri egység
Modell
Méretek
(szélesség×mélység×magasság)(mm)
Saját súly (kg)
AM015HNTDEH/EU
825*285*189
8.5
AM022FNTDEH/EU
825*285*189
8.5
AM028FNTDEH/EU
825*285*189
8.5
AM036FNTDEH/EU
825*285*189
8.5
AM045FNLDEH/EU
1065*298*218
12.5
AM071FNTDEH/EU
1065*298*218
12.5
AM015HNQDEH/EU
825*285*189
8.8
AM022FNQDEH/EU
825*285*189
8.8
AM028FNQDEH/EU
825*285*189
8.8
AM036FNQDEH/EU
825*285*189
8.8
AM045FNQDEH/EU
1065*298*218
13
AM056FNQDEH/EU
1065*298*218
13
AM071FNQDEH/EU
1065*298*218
13
függelék _25
MAGYAR
A normál hőmérsékleti érték a fűtéshez 7˚C. Ha a külső hőmérséklet 0˚C alá esik, akkor a fűtési kapacitás
csökkenhet a hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően.
32˚C(belső hőmérséklet) felett a berendezés nem hűt teljes kapacitáson.
Szivárgásteszt és szigetelés
Telepítési folyamat
Szivárgásteszt
FIGYELEM
Ne csatlakoztassa a EEV, hogy ezt a modellt.
Telepítési alátét rögzítése
Mielőtt falhoz vagy ablakkerethez rögzítené az alátétet,
határozza meg annak a 65mm-es lyuknak a helyét, amelyen
keresztül a vezetékek, kábelek és csövek összekötik a beltéri
egységet a kültéri egységgel.
Ha a készülék a falhoz van rögzítve, akkor a kábeleket és
csöveket a következőképpen lehet csatlakoztatni:
Jobbról
Balról
Alulról(jobb)
 Hátulról(jobb vagy bal)
SZIVÁRGÁSTESZT NITROGÉNNEL(a szelep megnyitása
előtt)
A hűtőközeg szivárgásának észlelése érdekében a
vákuum létrehozása és az R410A újratöltése előtt a
telepítő személy felelőssége, hogy nyomás alá helyezze
a rendszert nitrogénnel(nyomásmérő használatával)
4,1MPa feletti értéken.
SZIVÁRGÁSTESZT R410A-val(a szelep megnyitása
után)
Mielőtt megnyitná a szelepet, távolítsa el a nitrogént, és
hozzon létre vákuumot. Miután megnyitotta a szelepet,
ellenőrizze a szivárgást egy R410A szivárgásmérővel.
C
D
g A készülék alakja és formája a
modell típusától függően változhat.
FIGYELEM
1. Határozza meg a kábelek és a kondenzcső helyzetét az
Távolítsa el a nitrogént, és hozzon létre vákuumot,
majd töltse fel a rendszert.
ábra alapján, majd fúrjon egy kissé lefelé néző, 65mm belső
átmérőjű lyukat.
2.
Ha a beltéri egységet a következőhöz
rögzíti...
Kövesse az alábbi
lépéseket...
Fal
3.
Ablakkeret
4 - 6.
Miután ellenőrizte a rendszer gázszivárgását, szigetelje
a vezetékeket, a csöveket és a kábeleket. Majd helyezze a
beltéri egységet a telepítési alátétre.
3. Rögzítse a telepítési alátétet a falhoz, és vegye figyelembe a
beltéri egység súlyát.

Ha betonfalhoz rögzíti az alátétet, akkor a rögzítőelemek
ne álljanak ki 20mm-nél hosszabban.
4. Határozza meg az ablakkerethez rögzítendő faelemek
helyzetét.
5. Rögzítse a faelemeket az ablakkerethez, és vegye
figyelembe a beltéri egység súlyát.
6. Rögzítse a telepítési alátétet a faelemhez a csavarokkal az
ábra alapján.
(Egység : mm) 015/022/028/036
Csőnyílás
(Ø65mm)
27
68
hőálló polietilén habot mindegyik hűtőközeg cső köré a beltéri
egység alsó részén.
2. Helyezzen vízszívó anyagot a hűtőközeg-cső és a
kondenzcső köré a beltéri egység hátsó részén.

Tekerje be a csöveket háromszor vízszívó anyaggal
egészen a beltéri egység végéig. (20mm-enként)
3. Szigetelje a vezetékeket, a kábeleket és kondenzcsövet a
szigetelőanyaggal.
4. Helyezze a kábelköteget(csövek, kábelek és kondenzcső) a
beltéri egység mögé, ügyelve, hogy az ne lógjon ki onnan.
34
Csőnyílás
(Ø65mm)
34
mozgassa az egységet balra és jobbra, amíg az egység
biztonságosan helyére nem kerül.
6. Tekerje be a még kiálló csöveket szigetelőszalaggal.
(Egység : mm) 045/056/071
140
1. A lecsapódási problémák elkerülése érdekében helyezzen
5. Rögzítse a beltéri egységet a telepítési alátéthez, és
27
120
Szigetelés
68
26_ a klimaberendezes telepitese
7. Rögzítse a csövet a falhoz a kábelszorítók segítségével
(választható).
A beltéri egység kondenzcsövének
telepítése és csatlakoztatása
A kondenzcső telepítésekor, ellenőrizze, hogy a kondenzvíz
elvezetése megfelelő-e. Mikor átvezeti a kondenzcsövet a falba
fúrt 65mm-es lyukon, figyeljen oda az alábbi pontokra.
Telepítési alátét
MAGYAR
A kondenzcső NEM fordult
felfelé.
A kondenzcső vége NEM ér a
vízbe.
8. Válassza ki a hűtőközeg cső szigetelését.

Szigetelje a lég és folyadék oldali csövet a csőméretnek
megfelelő vastagság szerint.

A csőméretnek megfelelő vastagság 27°C-nak és 80%-os
páratartalomnak felel meg. Ha kedvezőtlenebb feltételek
közé telepíti a készüléket, akkor használjon vastagabb
szigetelést.

A szigetelés hőállósága legyen több mint 120°C.
Cső mérete
(mm)
A szigetelés minimális
vastagsága (mm)
PE hab
EPDM
hab
Ø6,35~Ø15,88
13
10
-
25
19
Megjegyzések
5cm-nél
rövidebb
A kondenzcső NINCS
elcsavarva több irányban.
Legyen legalább 5cm távolság
a cső vége és a talaj között.
Ha a föld alá, tengerpartra,
gyógyfürdő vagy tó mellé
telepíti a készüléket, akkor
használjon 1 osztállyal
vastagabb szigetelést a
csőméretnek megfelelően.
FIGYELEM

Úgy telepítse a szigetelést, hogy az ne táguljon,
továbbá használja a tapadórészt a rögzítéshez,
így megakadályozhatja, hogy folyadék kerüljön a
szigetelés alá.

Csavarja be a hűtőközeg csövet
szigetelőszalaggal, ha az közvetlen napfénynek
van kitéve.

Vegye figyelembe a hűtőközeg cső telepítésénél,
hogy a szigetelés nem lehet vékonyabb a hajlatnál
vagy a rögzítőrésznél.

Használjon további szigetelést, ha a
szigetelőanyag túl vékony.
Vizesárok
NE helyezze a kondenzcső
végét vizesárokba.
Felfüggesztő
További szigetelés
a
a×3
Hűtőközeg cső
a klimaberendezes telepitese _27
Vezetékek
Szivattyú telepítése
1. Ha szükséges, csatlakoztassa a 2 méteres hosszabítókábelt a
kondenzcsőhöz.
1. A vezetékek szerelése előtt, kapcsoljon ki minden áramforrást.
2. A beltéri egységet kismegszakítóról(ELCB or MCCB+ELB) kell
Védőrész
Kondenzcső
Táp- és kommunikációs kábelek csatlakoztatása
Kondenzcső hosszabbító
2. Ha a hosszabítókábelt használja, szigetelje annak belsejét
védőanyaggal.
3. Helyezze a kondenzcsövet a két kondenzcső nyílás
egyikébe, majd rögzítse azt egy kábelszorítóval.
üzemeltetni, elkülönítve a kültéri egységtől.
ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
MCCB:Molded Case Circuit Breaker
ELB:Earth Leakage Breaker
3. A tápkábel csak rézalapú lehet.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt{1(L), 2(N)} az egységek
között a maximum távon belül, illetve csatlakoztassa a
kommunikációs kábelt is(F1, F2).
5. Csatlakoztassa a F3, F4(kommunikációs) kábelt a vezetékes
távirányító telepítésekor.
Kültéri
egység

Ha nem használja a másik kondenzcső nyílást, akkor
fedje le azt.
Vezetékes
távirányító
220-240V~
or
4. Csúsztassa át a kondenzcsövet a hűtőközeg csöve alatt.
MCCB+
ELB
ELCB
5. Csúsztassa át a kondenzcsövet a falba fúrt lyukon keresztül.
Ellenőrizze, hogy az ábra alapján lefelé néz-e.
Beltéri egység 1 Beltéri egység 2
 A cső véglegesen rögzítve lesz a telepítés és a
gázszivárgás-teszt befejezése után.
Beltéri egység 3
h ELCB : Lényeges telepítés
FIGYELEM
a vezetékek csatlakoztatása előtt áramtalanítsa a tápellátó
áramkört. A beltéri PBA megsérül, ha a V1, V2, F3 és F4
egymással rövidre záródnak.
h Ne csatlakoztassa a EEV, hogy ezt a modellt. (AMFNQD)
 NE ZÁRJA EL A KONDENZCSŐHÖZ VEZETŐ UTAT!
A csőhöz történő hozzáférés szervizmunkák céljából
legyen egyszerű.
Gyűrűs csatlakozó kiválasztása
Forrasztás
A kondenzcső irányának módosítása
Megváltoztathatja a kondenzcső irányát, attól függően, hogy
hová szeretné telepíteni a beltéri egységet.
1. Vegye le a gumisapkát.
A kábel
normál
méretei
(mm2)
1,5
Csavar helye
Csavar
2,5
4
Kondenzcső
2. Csavarja balra, és húzza le a kondenzcsövet.
3. Helyezze fel a csövet a másik kondenzcső nyílására.
4. Tegye fel a gumisapkát, majd csavarja egy csavarhúzóval
jobbra, amíg megfelelően nem rögzül.
Rögzítőelem
Gumisapka
B
D
d1
E F L
d2
t
A csavar
normál Normál Engedett Normál Engedett Normál Engedett
Normál Engedett
méretei méretek eltérés méretek eltérés méretek eltérés Min. Min. Max. méretek eltérés Min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm) (mm)
4
4
4
4
6,6
8
6,6
8,5
4
9,5
±0,2
3,4
±0,2
4,2
±0,2
5,6
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
1,7
±0,2 4,1 6 16
4,3
2,3
±0,2
6 6 17,5
4,3
3,4
±0,2
6 5 20
4,3
+0,2
0,7
0
+0,2
0,8
0
+0,2
0,9
0
Az elektromos vezeték műszaki jellemzői
Áramforrás
MCCB
Max : 242V
Min : 198V
XA
Földelő
ELB or ELCB Tápkábel vezeték
X A, 30mmA
0,1 s
2,5mm2
2,5mm2
Kommunikációs
kábel
0,75~1,5mm2
 Határozza meg az ELCB(or MCCB+ELB) kapacitását az alábbiak alapján.
 A kültéri használatra szánt berendezések tápkábelei nem készülhetnek
az árnyékolt és hajlékony polikloroprén anyagú kábelnél gyengébb
anyagból. (Vonatkozó szabvány: IEC:60245 IEC 57/CENELEC:H05RN-F ;
IEC:60245 IEC 66/CENELEC:H07RN-F)
Az ELCB(or MCCB+ELB) kapacitása X [A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai
T X : TAz ELCB(or MCCB+ELB) kapacitása.
T ∑Ai : Az egyes beltéri egységek feszültségértéke.
TA
beltéri egység feszültségértékével kapcsolatban lásd az egyes
felhasználói kézikönyveket.

Határozza meg a tápkábel specifikációját és a maximális hosszt 10%-os
áramingadozást figyelembe véve az egyes beltéri egységekben.
n
Coef×35,6×Lk×ik
k=1
1000×Ak
∑(
28_ a klimaberendezes telepitese
)<
10% of bemeneti
feszültség [V]
T Coef: 1,55
T L k : Távolság az egyes egységek között [m],
Ak: Tápkábel specifikációja [mm2], ik : Az egyes egységek futóáram értéke [A]
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
A beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket a távvezérlővel adhatja meg.
Az egyes beállítási lehetőségeket külön-külön adja meg, mivel a beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket egyszerre nem
állíthatja be. A beltéri egység címének beállítása és a telepítési lehetőségek megadása két külön műveletnek számít.
Beállítási folyamat
MAGYAR
Beállítások mód
Belépés a
beállításokba
Mód változtatása
Magas hőmérséklet
gomb
Magas ventillátorsebesség gomb
Alacsony
hőmérséklet gomb
Alacsony
ventillátorsebesség
gomb
1. lépés: Belépés a beállításokba
1. Távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
2. Helyezze be az elemeket, majd lépjen be a Beállítások módba a Magas hőmérséklet és az Alacsony hőmérséklet gomb
megnyomásával.
3.
Ellenőrizze, hogy megfelelően lépett-e be a Beállítások módba.
2. lépés: A beállítások megadása
Miután belépett a Beállítások módba, válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét.
FIGYELEM
A következő lehetőségek közül választhat: SEG1 - SEG24
 A SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nem használható oldalbeállításként.
Állítsa a SEG2-SEG6, SEG8-SEG12 értékeket ON (BE) állapotba, illetve a SEG14-18, SEG20-24
értékeket OFF (KI) állapotba.
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
0
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Be (SEG1~12)
Ki (SEG13~24)
X
SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
2
X
X
X
X
X
3
X
X
X
X
X
a klimaberendezes telepitese _29
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
Beállítások
1. A SEG2, SEG3 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG2 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG3 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
Állapot
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG14
SEG15
2. Cool (Hűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az ON (BE) állapotban.
3. A SEG4, SEG5 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG4 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG5 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
4. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a DRY (Szárítás) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
5. A SEG6, SEG8 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG6 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG8 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
6. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a FAN (Ventilátor) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
7. A SEG9, SEG10 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG9 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG10 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
8. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
9. A SEG11, SEG12 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG11 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG12 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
10. Az Auto (Automatikus) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot az AUTO (Automatikus) módra váltáshoz az OFF (Ki)
állapotban.
11. A SEG14, SEG15 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG14 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG15 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
30_ a klimaberendezes telepitese
Beállítások
Állapot
12. Cool (Hűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
MAGYAR
13. A SEG16, SEG17 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG16 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG17 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
SEG16
SEG17
SEG18
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
14. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Dry (Szárítás) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
15. A SEG18, SEG20 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG18 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG20 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
16. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Fan (Ventilátor) módra váltáshoz az OFF (Ki)
állapotban.
17. A SEG21, SEG22 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG21 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG22 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
18. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
19. A SEG23, SEG24 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG23 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG24 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
3. lépés: A megadott beállítások ellenőrzése
A beállítások megadása után nyomja meg a
gombot, és ellenőrizze, hogy a megadott beállítások helyesek-e.









4. lépés: Bevitel
Nyomja meg a
gombot a távvezérlőn a beállításhoz.
A megfelelő beállításhoz az értéket kétszer kell megadnia.
5. lépés: A megfelelő működés ellenőrzése
1. Állítsa vissza a beltéri egységet a RESET (Visszaállítás) gomb megnyomásával a beltéri vagy kültéri egységen.
2. Vegye ki az elemeket a távvezérlőből, helyezze vissza azokat, majd nyomja meg a módvezérlő gombot.
a klimaberendezes telepitese _31
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
A beltéri egység címének beállítsa (MAIN/RMC)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
Beltéri egység
1(L)
2(N)
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
használatához.
F2
F1
3. Mielőtt telepítené a beltéri egységet, rendeljen ahhoz egy címet a
klímaberendezés jellemzői alapján.
4. Adja meg a beltéri egység címét a vezeték nélküli távvezérlővel.
- A beltéri egység címének (MAIN/RMC) alapértelmezett értéke: “0A0000-100000-200000- 300000”.
Beállítási kód : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
Magyarázat
SEG1
LAP
SEG2
MÓD
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
A fő cím beállítása
A beltéri egység
címének 100
számjegye
A beltéri egység 10
számjegye
A beltéri egység
számjegyei
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
0
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Nincs fő
cím
1
Fő cím
beállítási
mód
A
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
SEG8
SEG9
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
100
számjegy
0~9
10
számjegy
0~9
A egység
számjegy
SEG10
Az RMC cím beállítása
SEG11
SEG12
Csoport csatorna (*16)
Csoport cím
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
-
Kijelzés
Adatok
0
Nincs
RMC cím
1
RMC cím
beállítási
mód
1
FIGYELEM
-
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
RMC1
0~F
RMC2
0~F

Ha az “A”-”F” értéket adja meg a SEG5-6 opciónál, akkor a beltéri egység fő címe nem változik.

Ha a SEG3 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi fő címet (akkor is, ha a SEG5-6 értékét adja meg).

Ha a SEG9 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi RMC címet
(akkor is, ha a SEG11-12 értékét adja meg).
 A SEG11 és a SEG12 nem állítható be ugyanakkor F értékként.
32_ a klimaberendezes telepitese
Beltéri egység beállításainak megadása (minden telepítési helynél alkalmazható)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
MAGYAR
használatához.
3. Adja meg a telepítési beállításokat a klímaberendezés telepítési feltételeinek
megfelelően.
-A
beltéri egység telepítési beállításának alapértéke: “020010-100000- 200000-300000”.
-A
távvezérlő (SEG20) egyéni vezérlése külön vezérli az egyes beltéri egységeket (ha több ilyen van).
4. Adja meg a beltéri egység beállításait a vezeték nélküli távvezérlővel.
 02 sorozat telepítési lehetősége
SEG1
SEG2
SEG3
SEG5
SEG6
Központi vezérlés
Ventilátor RPM
kompenzáció
SEG9
SEG4
Külső helyiséghőmérsékletérzékelő/A ventilátor
működésének
minimalizálása, ha a
termosztát ki van kapcsolva
SEG10
0
2
-
SEG7
SEG8
SEG11
SEG12
1
Kondenzvíz szivattyú
Forróvizes fűtőegység
-
EEV lépés, amikor a
fűtés leáll
-
SEG13
SEG14
SEG16
SEG17
SEG18
2
Külső vezérlés
S-Plasma ion
Hangjelző
Szűrő használatának
időtartama órákban
SEG19
SEG20
SEG15
Külső vezérlő kimenet/
Külső fűtőegység
be- vagy kikapcsolt
állapotának jelzése
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
A távvezérlő külön
vezérlése
Fűtés beállítás
kompenzálás/
Kondenzált víz
eltávolítása fűtési
módban
A leállított egység EEV
lépése az olaj visszatérő/
jégtelenítő módban
Mozgásérzékelő
-

1/2/4 UTAS MODELL: A kondenzvíz-szivattyú (SEG8) “HASZNÁLAT+ 3 perces késleltetés” értékre lesz állítva, ha a kondenzvíz-szivattyú értéke 0.

1/2/4 UTAS, DUCT MODELL: A szűrő (SEG18) használati ideje “1000 óra” értékre lesz állítva, ha a SEG18 nem 2 vagy 6 értékre
van állítva.

Ha egy lehetőséget a fenti SEG értékektől eltérően állítják be, a lehetőség beállítása “0” lesz.

A SEG5 központi vezérlő alapbeállítása 1 (Használat), ezért azt nem kell külön beállítania. Ha viszont a központi vezérlő
nincs csatlakoztatva, és nem jelez hibaüzenetet, akkor állítsa a központi vezérlőt 0 (Nincs használat) értékre a beltéri egység vezérlésből történő kizárásához.
a klimaberendezes telepitese _33
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
 SEG9 opcióban a forró vizes fűtés kimenete csővezetékes modellek esetén a kapcsolótábla forró
csőkígyójából jön létre. 
F1
F2
V1
V2
(+)
COM1
(-)
F3
1(L) 2(N) 1
F4
COM2
L
KÜLTÉRI KOMMUVezetékes
DC 12 V
NIKÁCIÓ
távvezérlő
2
* A
forró csőkígyó csatlakozójának
kimenete AC 220 V/230 V (a beltéri
egység bemeneti teljesítményével
azonos érték)
N
VÁLTÓÁRAM FORRÓ CSŐKÍGYÓ

A SEG15 opció külső kimenete a MIM-B14 kapcsolat által jön létre. (Ezzel kapcsolatban tekintse meg a
MIM-B14 útmutatóját.)
 02 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
Magyarázat
LAP
MÓD
Robot tisztítás használata
SEG4
Külső helyiséghőmérséklet-érzékelő használata/A ventilátor
működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva
SEG5
SEG6
Központi vezérlés használata
Ventilátor RPM kompenzáció
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Adatok
Kijelzés és adatok
0
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
2
SEG8
Kondenzvíz-szivattyú
használata
Adatok
A ventilátor működésének
Kijelzés Adatok Kijelzés Külső helyiséghőmérsékletminimalizálása, ha a
érzékelő használata
termosztát ki van kapcsolva
Ne
Ne
0
használja
használja
Ne
0
használja
Ne
1
Használja
használja
Ne
2
Használja 1)
használja
1
Használja
3
Használja
Használja 1)
SEG9
SEG10
Forró vizes fűtés
használata
Kijelzés
Adatok
0
Ne
használja
1
Használja
Kijelzés
Adatok
0
Ne használja
1
RPM kompenzáció
2
Magas mennyezeti
egység
SEG11
EEV lépés, amikor
a fűtés leáll
SEG12
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
0
Kijelzés és adatok
Adatok
Kijelzés
Ne használja
0
1
Használja
2
Amikor
egy beltéri
egység leáll,
a kondenzvíz
szivattyú
működni fog
3percig.
1
Adatok Kijelzés
Ne
használja
1
Használja 2)
2
-
3
34_ a klimaberendezes telepitese
Használja 2)
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
0
1
Leállított
egység
zajcsökkentő
beállításai
2–B
Működésben
lévő egység
zajcsökkentő
beállításai 3)
Kijelzés
Adatok
Beállítás
SEG13
Magyarázat
LAP
SEG14
SEG15
Külső vezérlés használata
A külső vezérlés kimenetének beállítása/Külső
fűtőegység be-/kikacsolt állapotának jelzése
SEG16
S-Plasma ion
SEG17
SEG18
Hangjelzés vezérlése
Szűrő használatának
időtartama órákban
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés és
adatok
2
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Ne
használja
0
Használja hangjelzés
2
1000 Óra
1
Használja
1
Ne használja hangjelzés
6
2000 Óra
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
Ne használja
0
Termosztát be
-
1
BE/KI vezérlés
1
Bekapcsolás
-
2
KI vezérlés
Ablak BE/KI
vezérlés
2
-
Használja 4)
3
-
Használja
3
4)
Beállítás
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
Magyarázat
LAP
Egy távvezérlő egyedi
vezérlése
Fűtés beállítás kompenzálás/Kondenzált
víz eltávolítása fűtési módban
A leállított egység EEV
lépése olaj visszatérő/
jégtelenítő módban
Mozgásérzékelő
-
A távvezérlő
kijelzője
OFF
Adatok
Kijelzés Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
0 or 1
Kondenzált Kijelzés
Fűtés beállítás
víz eltávolítása
kompenzálás
fűtési módban
Alapértelmezett
5)
1 csatorna
0
Adatok
0
Ne használja
1
Kapcsolja ki 30 percen
belül mozgatás nélkül.
2 °C
Ne
használja
5 °C
Ne
használja
2
Kapcsolja ki 60 percen
belül mozgatás nélkül.
5)
Használja 6)
3
Kapcsolja ki 120 percen
belül mozgatás nélkül.
2 °C
Használja 6)
4
Kapcsolja ki 180 percen
belül mozgatás nélkül.
5
Kapcsolja ki 30 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
6
Kapcsolja ki 60 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
7
Kapcsolja ki120
percen belül)
mozgatás nélkülvagy
*haladófunkció
8
Kapcsolja ki 180 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
2 csatorna
2
3
3 csatorna
3
4
Alapértelmezett
3
1
4
Alapértelmezett
érték
Kijelzés
1
2
Kijelzés és
adatok
Ne
használja
Adatok
4 csatorna
5
5 °C
Olaj visszatérő
vagy Zaj
csökkentés
jégtelenítés
módban
Használja 6)
a klimaberendezes telepitese _35
MAGYAR
Kijelzés
Adatok
Külső fűtőegység
A külső vezérlés
be-/kikapcsolt Kijelzés
kimenetének
állapotának
beállítása
jelzése
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
*Haladó funkció: A hűtő/fűtő áramot, vagy energiatakarékosan vezérelve, mozgásérzékeléssel.
A ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva
- A ventilátor 5 percenként 20 másodpercen keresztül fűtési módban működik.
2)
1: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan működik,
3: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: A
z opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és rögzítse
hűtési módban.
3)
K
izárólag integrált EEV-vel rendelkező falra szerelhető beltéri egységekhez.
Ha valamelyik kiviteli feltétel megegyezik az alábbiak közül bármelyikkel, állítsa a SEG11 értéket „7”-re.
a) A falra szerelt, EEV-vel rendelkező, egy (moduláris) rendszerbe integrált beltéri egységek száma több, mint 20.
b) A falra szerelt, EEV-vel rendelkező, egy (moduláris) rendszerbe integrált beltéri egységek száma több, mint „egy (moduláris)
rendszer teljes kapacitása (kW)/2”
(„egy (moduláris) rendszer teljes kapacitása (BTU/h)/6800”).
pl.: Kültéri kapacitás 28 kW → 28/2 = 14. A falra szerelt, EEV-vel rendelkező, egy (moduláris) rendszerbe integrált beltéri egységek
száma több, mint 14.
Tekintse meg alább a leállított rendszerhez (fűtéshez) tartozó EEV lépéstáblázatot.
1)
Jelzés
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
80
0
90
100
110
120
130
160
200
250
300
400
alapértelmezett
0
Falra szerelt
EEV-vel
EEV lépés
leállt egység Egyéb beltéri egységek, kivéve
esetén
az EEV-vel rendelkező falra
szerelteket
Nincs funkciója
Ha a következő 2-es vagy 3-as lehetőség külső fűtőegység be-/kikapcsolt állapotának jelzésére szolgál, a külső vezérlés felügyeletének jelzése nem jelenik meg.
2: Ha a külső fűtőegység be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan bekapcsolt állapotban van,
3: Ha a kültéri fűtőegység be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: A
z opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és rögzítse
hűtési módban.
❇❇ Ha a ventilátort a SEG9=3 vagy a SEG15=3 értékre állítással kikapcsolja, hogy csak a beltéri egység fűtése működjön, a pontos
belső hőmérséklet érzékeléséhez külső érzékelőt vagy vezetékes távvezérlő-érzékelőt kell használnia.
5)
Alapértelmezett beállítási érték
- Négyirányú kazetta, négyirányú mini kazetta 5 °C
- Egyéb beltéri egységek: 2 °C
6)
Ez a funkció csak a négyutas és négyutas mini kazetta esetében használható. Ha a légkondicionáló a hűtési mód leállítását követően azonnal elindítja a fűtési módot, a kondenzvíztálcában található kondenzált víz vízpárává válik a beltéri egység hőcserélőjének
hőjétől. Mivel a vízpára lecsapódhat a beltéri egységen, és lakóterületre csöppenhet, ezzel a funkcióval még akkor is megszabadulhat
a ventilátor (maximum 20 percig tartó) működése miatt a beltéri egységben keletkező vízpárától, ha a beltéri egység kikapcsol a
hűtési módból fűtési módba való váltáskor.
4)
SEG1
SEG2
0
5
SEG7
SEG8
1
(Az SEG3 beállításakor)
Normál a módváltáshoz
Hűtés → Fűtés
SEG13
SEG14
SEG3
SEG4
SEG5
Az automata átváltás
(Az SEG3 beállításakor)
(Az SEG3 beállításakor) Normál
használata a HR-hez, csak
Normál hűtő hőmérséklet
fűtő hőmérséklet Eltolás
Auto módban
Eltolás
SEG9
SEG10
SEG11
Kiegyenlítési lehetőség
(Az SEG3 beállításakor) A
Hosszú csőhöz vagy
módváltáshoz szükséges
magasságkülönbség a beltéri
idő
egységek között
SEG15
SEG16
SEG6
(Az SEG3 beállításakor)
Normál a módváltáshoz
Fűtés → Hűtés
SEG12
-
SEG17
SEG18
2
-
-
-
-
A vezérlésre vonatkozó
változók forró víz/külső
fűtőegység használata
esetén
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
-
-
-
-
-
36_ a klimaberendezes telepitese
 05 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
Magyarázat
SEG1
LAP
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
MÓD
Az automata
átváltás használata
befejeződött a
HR-ben, csak Auto
módban
(Az SEG3 beállításakor)
Normál fűtő hőmérséklet
Eltolás
(Az SEG3
beállításakor)
Normál hűtő
hőmérséklet Eltolás
(Az SEG3
beállításakor)
Normál a mód
váltáshoz Fűtés →
Hűtés
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és
adatok
0
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Kövesse
a termék
lehetőségét
0
0
0
0
0
1
Használja
az Auto
Változtatást
Vége a HRhez csak
1
2
3
4
5
6
7
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1
2
3
4
5
6
7
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1
2
3
4
5
6
7
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
1
Beállítás
Magyarázat
SEG7
LAP
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
lehetőség
(Az SEG3 beállításakor) (Az SEG3 beállításakor) Kiegyenlítési
Hosszú csőhöz vagy
Normál a Mód
A módváltáshoz
magasság különbség
változtatáshoz
szükséges idő
esetén, a beltéri egységek
Hűtés→ Fűtés
között
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és
adatok
1
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
1
0
5 perc.
0
1
2
1,5
2
1
2
7 perc.
9 perc.
3
2,5
3
11 perc.
4
5
6
3
3,5
4
4
5
6
13 perc.
15 perc.
20 perc.
7
4,5
7
30 perc.
Adatok
Használja az
alapértelmezett
értéket
1
1) A
magasságkülöbség1)
több 30m-nél, vagy a
2) Távolság2) hosszabb
110m-nél
2
1) A
magasságkülönbség 1)
15~30m vagy
2) a Távolság2)
50~110m
a klimaberendezes telepitese _37
MAGYAR
SEG2
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
Beállítás
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18 3)
A vezérlésre vonatkozó változók forró víz/külső fűtőegység használata
esetén
Magyarázat
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
2
Hőmérséklet beállítása be-/
kikapcsolt fűtőegységnél
Késleltetés ideje bekapcsolt
fűtőegységnél
0
A termosztát bekapcsolásával
egy időben
Nincs késleltetés
1
A termosztát bekapcsolásával
egy időben
10 perc
2
A termosztát bekapcsolásával
egy időben
20 perc
3
1,5 °C
Nincs késleltetés
4
1,5 °C
10 perc
5
1,5 °C
20 perc
6
3,0 °C
Nincs késleltetés
7
3,0 °C
10 perc
8
3,0 °C
20 perc
9
4,5 °C
Nincs késleltetés
A
4,5 °C
10 perc
B
4,5 °C
20 perc
C
6,0 °C
Nincs késleltetés
D
6,0 °C
10 perc
E
6,0 °C
20 perc
1)
Magasságkülönbség: A
megfelelő beltéri egység, és a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egység közötti magasságkülönbség.
Példa Amikor a beltéri egységet 40 m-rel magasabbra telepítik, mint a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egységet,
válassza az “1” lehetőséget.
2)
Távolság: E gy kültéri egységtől a legmesszebb telepített beltéri egység csőhossza és a megfelelő beltéri egység csőhossza közötti távolság egy
kültéri egységtől.
Például, amikor a legtávolabbi csőhossz 100 m, és a megfelelő beltéri egység 40 m-re van egy kültéri egységtől, válassza a “2” lehetőséget.
(100 - 40 = 60 m)
A fűtőegység működése, ha a 02 sorozatú telepítési opció SEG9 lehetősége forró vizes fűtés használatára van állítva, vagy ha a
SEG15 opció esetén külső fűtőegység használata van megadva
1. példa A 02 sorozat SEG9 opciójának beállítása = „1”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „0”
A forró víz a fűtőtermosztáttal kapcsol be, és vele együtt kapcsol ki.
3) 2. példa A 02 sorozat SEG15 opciójának beállítása = „2”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „A”
Szobahőmérséklet ≤ hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 10 percen keresztül 4,5 °C-on marad.
Szobahőmérséklet > hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 4,5 °C+1°C-on marad (az 1 °C a be- és kikapcsolás kiválasztásából adódó hiszterézis.)
38_ a klimaberendezes telepitese
SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 kiegészítő adatok
Fűtés Thermo Be
Fűtés Thermo Ki
Hűtés Thermo Ki
MAGYAR
Hűtés Thermo Be
Amikor a SEG 3 is beállítása “1” és csak a HR üzemhez az Automatikus átváltás használatos, a következőképpen fog működni.
Normál hő a Fűtéshez →
Hűtéshez
Hőmérs.
c
b
Normál hő a
Hűtéshez
Ts
B
C
D
A
Állítsa be a
hőmérsékletet az Auto
módhoz
a
Normál hő a Fűtéshez
d
Normál hő a
Hűtéshez →
Fűtéshez
A : Állítsa be az SEG4(˚C)-gyel
B : Állítsa be az SEG5(˚C)-gyel
C : Állítsa be az SEG6(˚C)-gyel
D : Állítsa be az SEG8(˚C)-gyel
A Hűtés/Fűtés mód akkor változtatható, amikor a Thermo Ki állapot a SEG9-cel az idő múlásával fennmarad.
Beállítás módosítása
Módosítsa az egyes számjegyeket.
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
Magyarázat
LAP
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
SEG5
SEG6
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
A módosult érték
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés Adatok
Kijelzés és
adatok
0
Kijelzés
Beállítás
mód
D
Adatok
1~6
Kijelzés
Adatok
Beállítási
számjegy
0~9
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
A
módosult
érték
0~F
Beállítási
számjegy
Megjegyzés • Ha a beltéri egység címbeállítási értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „A” értékre.
• Ha a beltéri egység telepítési értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „2” értékre.
Példa: Ha a hangjelzés állapotát„nem használt” állapotba állítja.
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
Magyarázat
LAP
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
Kijelzés
0
D
2
SEG4
SEG5
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
1
7
SEG6
A módosult
érték
1
a klimaberendezes telepitese _39
Download PDF

advertising