Samsung | AM280FNHDEH/EU | Samsung AM280FNHDEH/EU Felhasználói kézikönyv

Duct Type Series
BIG duct : AMFNHDEH
Air Conditioner
user manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
EN ES FR IT PT DE EL NL PL HU DB68-03655A-07
RU
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_EN_03655A-07.indd 3
2016-04-05 오후 7:24:40
az ön új klímaberendezésének
tulajdonságai
• Hűs nyári ajánlat
Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is jobb menedék a
hőség elől mint a hűs otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet a kimerítő, forró
nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy nyugodtan pihenjen. Idén nyáron győzze le a hőséget saját
klímával!
• Költséghatékony rendszer
Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a nyárban, de egyúttal hatékony fűtési megoldás
is télen köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek.
Ez a technológia akár 300%-kal hatékonyabb a villanyfűtésnél, ezáltal tovább csökkentheti a
működési költségeket. Immár egyetlen légkondicionálóval kielégítheti minden igényét télen-nyáron.
• Rugalmas telepítés
A klímát úgy tervezték, hogy vékony legyen, és használni lehessen bármelyen kialakítású
helyiségben adott légáramlási viszonyok között. A légbeáramlási egységet a készülék alsó vagy hátsó
részére is lehet helyezni, így ez még rugalmasabb telepítést tesz lehetővé.
01_ jellemzők
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 1
2016-04-05 오후 7:34:37
biztonsági információk
MAGYAR
Mielőtt használatba venné az új légkondicionálót, figyelmesen olvassa el ezt
az útmutatót, hogy megismerje, miként tudja biztonságosan és hatékonyan
működtetni új készülékének számos funkcióját.
Mivel az alábbi használati utasítások több különböző modellre együttesen
vonatkoznak, elképzelhető, hogy az Ön légkondicionálója kis mértékben
eltér az útmutatóban leírtaktól. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi ügyfélszolgálattal, vagy keresse fel a www.samsung.com
weboldalt további információért és segítségért.
Fontos biztonsági jelzések és előírások:
Olyan veszélyek vagy kockázatos tevékenységek, amelyek
súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak.
Olyan veszélyek vagy kockázatos tevékenységek, amelyek
FIGYELEM
könnyű személyi sérülést vagy kisebb anyagi kárt okozhatnak.
VIGYÁZAT
Kövesse az útmutatást.
NE próbálkozzon ezzel.
Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy
a készülék földelve van.
Húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból.
NE szerelje szét.
ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
A termék teljesítményadatainak megfelelő vagy annál jobb paraméterekkel
rendelkező tápkábelt használjon. A tápkábelre ne csatlakoztasson más készüléket.
Ne használjon hosszabbítót.
XHosszabbító
X
használata áramütést vagy tüzet okozhat.
XNe
X használjon elektromos átalakítót. Áramütést vagy tüzet okozhat.
XHa
X a feszültség/frekvencia/névleges áramerősség eltérő, az tüzet okozhat.
A készülék üzembe helyezését kizárólag szakképzett szerelő vagy szervizcég
végezheti.
XEllenkező
X
esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás, működési hiba vagy
sérülés kockázata.
biztonsági információk _02
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 2
2016-04-05 오후 7:34:37
biztonsági információk
ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
A készülékhez telepítsen kapcsolót és árammegszakítót.
XEllenkező
X
esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.
Megfelelően rögzítse a kültéri egységet, úgy, hogy a kültéri egység elektromos
részei takarva legyenek.
XEllenkező
X
esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.
Ne helyezze üzembe a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelébe.
Ne helyezze üzembe a készüléket párás, olajos vagy poros, illetve közvetlen
napfénynek és víznek (csapadéknak) kitett helyre. Ne telepítse a készüléket olyan
helyre, ahol előfordulhat gázszivárgás.
XEz
X áramütést vagy tüzet okozhat.
Semmiképp se telepítse a kültéri egységet olyan helyre, ahonnan leeshet (például
magas falra).
XA
Xkültéri egység leesése személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
A készüléket megfelelően földelni kell. Ne csatlakoztassa a készülék földelését
gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvezetékhez.
XEllenkező
X
esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás vagy egyéb működési
hiba kockázata.
XSemmiképpen
X
se csatlakoztassa a tápkábelt olyan csatlakozóaljzathoz, amely
nincs megfelelően földelve, és győződjön meg arról, hogy az aljzat kialakítása
megfelel a helyi és nemzeti előírásoknak.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELEM
A készüléket sima, kemény felületre helyezze, amely elbírja a súlyát.
XEllenkező
X
esetben a normálistól eltérő rezgés és zaj léphet fel, illetve a készülék
meghibásodhat.
Az elvezető csövet megfelelően telepítse, úgy, hogy a kondenzvíz könnyen
távozhasson.
XEllenkező
X
esetben túlfolyás alakulhat ki és anyagi kár keletkezhet.
A kültéri egység telepítésekor győződjön meg arról, hogy az elvezető csövet
megfelelően csatlakoztatta, és a vízelvezetés megfelelően működik.
XA
Xfűtéskor a kültéri egységben keletkező víz túlfolyhat, ami anyagi kárt
okozhat. Télen előfordulhat, hogy egy leeső jégtömb személyi sérülést, halált
vagy anyagi kárt okoz.
03_ biztonsági információk
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 3
2016-04-05 오후 7:34:37
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS
VIGYÁZAT
Ha az áramköri megszakító megsérül, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS
FIGYELEM
MAGYAR
Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt. Ne csavarja meg és ne
csomózza össze a tápkábelt. Na akassza a tápkábelt fémtárgy fölé, ne helyezzen rá
nehéz tárgyat, ne szorítsa tárgyak közé, és ne nyomja a készülék mögötti résbe.
XEz
X áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha hosszú ideig nem használja a légkondicionálót, vagy villámlással járó, viharos az
időjárás, szakítsa meg a táplálást az áramköri megszakítóval.
XEllenkező
X
esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
Ha a készüléket elönti a víz, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
XEllenkező
X
esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.
Ha a készülék furcsa zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki a
tápcsatlakozót, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
XEllenkező
X
esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.
Gázszivárgás esetén (pl. propán gáz, LPG stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy
megérintené a tápkábelt. Ne érintse meg se a készüléket, se a tápkábelt.
XNe
X használjon szellőztető ventilátort.
XEgy
X esetleges szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
A légkondicionáló újbóli üzembe helyezéséhez lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
XEllenkező
X
esetben fennáll a működési hiba, a vízszivárgás, az áramütés vagy a
tűz kockázata.
XA
Xkészülékhez nem tartozik házhoz szállítási szolgáltatás. Ha a készüléket más
helyen helyezi újra üzembe, kiegészítő építési költségeket és szerelési díjat
számítanak fel.
XHa
X a készüléket szokatlan helyen szeretné telepíteni – például ipari
környezetben vagy a tengerparton, ahol ki van téve a levegő sótartalmának –,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
biztonsági információk _04
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 4
2016-04-05 오후 7:34:38
biztonsági információk
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
Ne nyúljon az áramköri megszakítóhoz vizes kézzel.
XEz
X áramütést okozhat.
Ne lökje vagy húzza meg a légkondicionálót túl nagy erővel.
XEz
X tüzet, sérülést vagy működési hibát okozhat.
Ne helyezzen olyan tárgyat a kültéri egység közelébe, amely lehetővé teszi, hogy a
gyerekek felmásszanak a berendezésre.
XEz
X a gyerekek súlyos sérüléséhez vezethet.
Normál működés közben ne az áramköri megszakítóval kapcsolja ki a
légkondicionálót.
XHa
X a légkondicionálót az áramköri megszakítóval ki-, majd megint
bekapcsolják, az szikrát generálhat, és áramütést vagy tüzet okozhat.
A légkondicionáló kicsomagolását követően ügyeljen rá, hogy a
csomagolóanyagokat a gyerekek elől jól zárja el, mivel a csomagolóanyagok a
gyerekek számára veszélyesek lehetnek.
XA
Xgyerek fejére húzott zacskó fulladáshoz vezethet.
Ne nyúljon kézzel és ne helyezzen idegen tárgyakat a kimeneti nyílásba, amikor a
légkondicionáló működik vagy amikor a légterelő lamellák épp bezárulnak.
XKülönösen
X
ügyeljen arra, nehogy a gyerekek kézzel nyúljanak a termék
nyílásaiba és sérülést szenvedjenek.
Fűtési üzemmódban ne nyúljon kézzel a légterelő lamellákhoz.
XEz
X áramütést vagy égési sérülést okozhat.
Ne nyúljon kézzel és ne helyezzen idegen tárgyakat a légkondicionáló bemeneti/
kimeneti nyílásaiba.
XKülönösen
X
ügyeljen arra, nehogy a gyerekek kézzel nyúljanak a termék
nyílásaiba és sérülést szenvedjenek.
Ne használja hosszú ideig a légkondicionálót rosszul szellőző helyiségekben vagy
gyenge egészségű emberek közelében.
XMivel
X a hosszú ideig tartó használat az oxigénhiány miatt veszélyes lehet,
nyisson ablakot óránként legalább egyszer.
05_ biztonsági információk
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 5
2016-04-05 오후 7:34:38
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
HASZNÁLAT
MAGYAR
Ha víz vagy hasonló idegen anyag került a berendezésbe, a tápcsatlakozó
kihúzásával és az áramköri megszakító kikapcsolásával szüntesse meg a táplálást,
majd lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
XEllenkező
X
esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.
Ne kísérelje meg megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.
XNe
X használjon a szabványostól eltérő biztosítékokat (pl. olvadóbiztosító,
acélhuzal stb.).
XEllenkező
X
esetben fennáll az áramütés, tűz, működési hiba vagy sérülés
kockázata.
FIGYELEM
Ne helyezzen tárgyakat és berendezéseket a beltéri egység alá.
XA
Xbeltéri egységből csöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
Legalább évente egyszer ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete nem sérült-e.
XEllenkező
X
esetben fennáll a sérülés, a halál vagy az anyagi kár kockázata.
A maximális áramerősség mérése az IEC biztonsági szabványnak, az áramerősség
mérése pedig az ISO energiahatékonysági szabványnak megfelelően történik.
Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (pl. mosott ruhát, égő
gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyi anyagokat, fémtárgyakat stb.).
XEz
X áramütést, tüzet, működési hibát vagy sérülést okozhat.
Ne kezelje a készüléket vizes kézzel.
XEz
X áramütést okozhat.
Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarirtót) a készülék felületére.
XAmellett,
X
hogy ez az emberekre is veszélyt jelent, áramütést, tüzet vagy
működési hibát okozhat.
Ne igyon a légkondicionálóból származó vízből.
XA
Xvíz emberekre veszélyes lehet.
Ne nyomja meg túl nagy erővel és ne szerelje szét a távirányítót.
Ne nyúljon a készülékhez csatlakozó csövekhez.
XEz
X égési vagy más sérüléseket okozhat.
Ne használja a légkondicionálót precíziós berendezések, étel, állatok, növények
vagy kozmetikumok állagmegóvására, vagy más, a szokásostól eltérő célra.
XEz
X anyagi kárt okozhat.
Ügyeljen rá, hogy emberek, állatok és növények ne legyenek hosszú ideig kitéve a
légkondicionáló által kifújt légáramnak.
XEz
X károsíthatja az emberek, állatok vagy növények egészségét.
biztonsági információk _06
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 6
2016-04-05 오후 7:34:38
biztonsági információk
HASZNÁLAT
FIGYELEM
A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket),
akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek,
vagy a vonatkozó tudásuk és tapasztalatuk nem elégséges, kivéve akkor, ha a
biztonságukért felelős személy biztosítja a felügyeletüket, illetve megfelelő
útmutatást ad a készülék használatával kapcsolatban. A gyerekeket felügyelni kell,
hogy ne játsszanak a készülékkel.
Európai használat esetén : A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják,
ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és
elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását
gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá. A készülék
tisztításához ne használjon benzint, hígítót, alkoholt vagy acetont.
XEz
X a készülék elszíneződéséhez, deformálódásához vagy tönkremeneteléhez
vezethet, illetve áramütést vagy tüzet okozhat.
A tisztítási vagy karbantartási műveleteket megelőzően húzza ki a légkondicionálót
a fali csatlakozóaljzatból, és várja meg, míg a ventilátor leáll.
XEllenkező
X
esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.
TISZTÍTÁS
FIGYELEM
Legyen óvatos, amikor a kültéri egység hőcserélőjének felületét tisztítja, mivel a
berendezés szélei élesek.
XA
Xtisztítás során viseljen vastag pamutkesztyűt, nehogy megvágja az ujjait.
Ne tisztítsa a légkondicionáló belsejét.
XA
Xkészülék belsejének tisztításához lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
XHa
X a belső szűrőt kívánja megtisztítani, olvassa el a „Légkondicionáló tisztítása
és karbantartása” című fejezetben található leírásokat.
XEllenkező
X
esetben tönkremehet a készülék, illetve fennáll az áramütés vagy tűz
kockázata.
07_ biztonsági információk
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 7
2016-04-05 오후 7:34:38
tartalom
a klímaberendezés fő részei
a klímaberendezés használata
11
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartásar
12
Függelék
14
A klimaberendezes telepitese
16
MAGYAR
10
10Légcsatornázható készülék
11Tippek a klíma használatához
12 A klímaberendezés karbantartása
12
Rendszeres ellenőrzések
13Belső védelem a készülékben
14Problémamegoldás
15 Működési tartományok
15 Modelladatok (súly és méretek)
16Telepítési folyamat
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység,
fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az
elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az
egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
tartalom _08
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 8
2016-04-05 오후 7:34:38
a klímaberendezés fő részei
Gratulálunk a klímaberendezés megvásárlásához! Reméljük, hogy örömét leli a készülék használatában, és élvezi
majd az optimális hatékonyságú hűtést illetve fűtést.
Kérjük, első lépésként olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy miként hozhatja ki a legtöbbet a
klímaberendezésből.
léGCsAtORnázHAtÓ KészüléK
Légkiáramló egység
Levegő beáramlás
W zależności od modelu zakupiony klimatyzator może się nieco różnić od pokazanego na ilustracji.
09_ a klímaberendezés fő részei
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 9
2016-04-05 오후 7:34:38
a klímaberendezés használata
TIPPEK A KLÍMA HASZNÁLATÁHOZ
Íme néhány követendő tipp a klíma használatához.
JAVASLAT
Hűtés
•Ha az aktuális külső hőmérséklet sokkal magasabb mint a belső hőmérséklet,
akkor időbe telhet a belső levegőt a kívánt mértékre lehűteni.
•Ne vigye le túlzott mértékben a hőmérséklet-szabályozót. Ekkor ugyanis
energiát pazarol, és a szoba sem hűl le hamarabb.
Fűtés
•Mivel a klíma a külső levegőből veszi a hőenergiát a szoba felfűtéséhez, a
fűtőkapacitás csökkenthet, ha a külső hőmérséklet szélsőségesen alacsony. Ha
úgy érzi, hogy a klíma nem megfelelőn hűt, akkor javasoljuk, hogy használjon
további fűtőeszközt a klímával együtt.
Deresedés és jégtelenítés
•Ha a klíma Fűtés módban működik, akkor a készülék és a külső levegő közötti
hőmérsékletkülönbség miatt deresedés fog képződni.
Ha ez történik, akkor:
- A klíma nem fog tovább fűteni.
-A klíma automatikusan Jégtelenítés módban fog működni 10 percig.
-A külső egységen képződő pára Jégtelenítés módban teljesen normális.
Semmilyen beavatkozás nem szükséges; 10 perc után a klíma újra a szokott
módon fog működni.
MAGYAR
TÉMA
A készülék nem működik, ha elindul a jégtelenítési folyamat.
Ventilátor
•A ventilátor indításakor nem kapcsol be kb. 3~5 percig, hogy megakadályozza a
hideg levegő beáramlását, amíg a klíma felmelegszik.
Magas belső/külső
hőmérséklet
•Ha a belső és külső hőmérséklet magas, és a készülék Fűtés módban működik,
akkor a kültéri egység ventilátora és a kompresszor időnként leállhat. Ez
normális; várjon, amíg a klíma újra bekapcsol.
Áramkimaradás
•Ha áramkimaradás történik a készülék működése közben, akkor a működés
azonnal leáll, és a készülék kikapcsol. Ha az áram visszatért, a klíma
automatikusan bekapcsol.
Védőmechanizmus
•Ha a klímát többszöri leállás vagy csatlakoztatás után bekapcsolja, akkor a
hideg/meleg levegő nem fog kiáramlani 3 percig, hogy védje a kültéri egység
kompresszorát.
a klímaberendezés használata _10
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 10
2016-04-05 오후 7:34:38
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A KLÍMABERENDEZÉS KARBANTARTÁSA
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb teljesítmény érdekében.
1. Használja a szárítás funkciót úgy, hogy 3-4 órát működteti a készüléket Ventilátor módban, majd
ezután áramtalanítsa azt. A készülék meghibásodhat, ha a belső részegységek nyirkosak maradnak.
2. Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy, hogy ismét 3-4 órán
keresztül működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez segít eltávolítani a rossz szagokat, melyek a
nyirkosság során kialakulhattak.
Rendszeres ellenőrzések
A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.
Típus
Leírás
Légszűrő tisztítása (1)
Beltéri
egység
4
Havonta havonta

Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)

A hőcserélő teljes tisztítása (2)

Konzenzvíz cső tisztítása (2)

Távirányító elemeinek cseréje (1)
Az egység hőcserélőjének tisztítása kívül (2)
Kültéri
egység
Évente


Az egység hőcserélőjének tisztítása belül (2)

Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel (2)

Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység szorosan
van rögzítve (2)

A ventilátor tisztítása (2)

Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően vannak-e
rögzítve (2)

Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)

A fenti ellenőrzések és karbantartási műveletek elengedhetetlenek a klímaberendezés hatékony
működésének érdekében. Ezen műveletek gyakorisága függ a használati környezet jellemzőitől, az
összegyűlt szennyeződéstől stb.
(1) A leírt műveleteket gyakrabban kell elvégezni, ha a használat helye nagymértékben
szennyezett.
(2) A műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze. További információkért lásd a telepítési
kézikönyvet.
11_ a klímaberendezés használata
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 11
2016-04-05 오후 7:34:38
Belső védelem a készülékben
A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.
Típus
Leírás
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a
hőszivattyú fűt.
Jégtelenítési folyamat
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a
hőszivattyú fűt.
Az akkumulátor védelme
A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Hűtés
módban működik.
Kompresszor védelme
A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység
kompresszorának védelmében.
MAGYAR
Hideg levegő ellen
Ha a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a
deresedést a kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.
A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat
befejeződött.
a klímaberendezés használata _12
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 12
2016-04-05 오후 7:34:38
függelék
PROBLÉMAMEGOLDÁS
Forduljon a következő táblázathoz, ha a klímaberendezés nem megfelelően működik. Ezzel időt és pénzt takaríthat
meg.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A klíma nem kapcsol be azonnal,
miután újra lett indítva.
• A védelmi mechanizmus miatt a készülék nem kapcsol be azonnal, hogy védje magát a
túlterheléstől.
A klíma 3 perc múlva bekapcsol.
A klíma egyáltalán nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakozva. Helyezze a csatlakozódugót
megfelelően a fali aljzatba.
• Ellenőrizze, hogy a kismegszakító ki van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy áramszünet van-e.
• Ellenőrizze a biztosítékot. Győződjön meg róla, hogy az nem kapcsolt ki.
Temperatura nie zmienia się.
• Ellenőrizze, hogy a Ventilátor módot használja-e.
Nyomja meg a Mode gombot a távirányítón egy másik mód választásához.
Nem jön hideg (meleg) levegő a
készülékből.
• Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet magasabb-e (alacsonyabb-e) mint az aktuális
hőmérséklet. Nyomja meg a Hőmérséklet gombot a távirányítón a hőmérséklet
módosításához. Nyomja meg a Hőmérséklet gombot a hőmérséklet növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
• Ellenőrizze, hogy a légszűrőt nem szennyeződés tömíti-e el. Tisztítsa a légszűrőt kéthetente.
• Ellenőrizze, hogy a klímát most kapcsolta-e be. Ha igen, akkor várjon 3 percet. Hideg levegő
ilyenkor nem áramlik ki, hogy védje a kültéri egység kompresszorát.
• Ellenőrizze, hogy a klímát nem olyan helyre telepítette-e, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
Helyezzen függönyöket az ablakokra a hűtés hatékonyságának növelése érdekében.
• Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a kültéri egység közelében.
• Ellenőrizze, hogy a hűtőcső nem túl hosszú-e.
• Ellenőrizze, hogy a klíma nem csak Hűtés módban használható-e.
• Ellenőrizze, hogy a távirányító nem csak a légkondicionálós modellhez kapható-e.
A ventilátor sebessége nem
változik.
• Ellenőrizze, hogy a ventilátor Auto vagy Szárítás módban van-e.
A klíma automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét Auto/Szárítás módban.
Az időzítő funkció nincs
beállítva.
• Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Főkapcsoló gombot, miután beállította az időt.
Kellemetlen szag van a
szobában működés közben.
• Ellenőrizze, hogy a készülék füstös környezetben üzemel-e, vagy rossz levegő áramlik-e be
kívülről. Működtesse a klímát Ventilátor módban, vagy nyissa ki az ablakot, és szellőztesse ki a
szobát.
A klíma furcsa zajt ad ki.
• Furcsa zaj hallható, amikor a hűtőközeg átáramlik a kompresszoron. Hagyja a klímát működni a
kiválasztott módban.
• Mikor lenyomja a Főkapcsoló gombot a távirányítón, hallani lehet a kondenzvíz szivattyút a
klímában.
Víz csöpög a légterelő zsalukról.
• Ellenőrizze, hogy a klíma tartósabb ideig hűtött-e a légterelőkkel lefelé. Ekkor ugyanis
páralecsapódás alakulhat ki a hőmérsékletkülönbség miatt.
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le.
• Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak-e telepítve.
• Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a távirányító érzékelője előtt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e erős világítóberendezés a klíma közelében. A fluoreszkáló fényforrás
vagy az erős neonfény ugyanis akadályozhatja az elektromos hullámokat.
A klíma nem kapcsol be vagy ki
a vezetékes távirányítóval.
• Ellenőrizze, hogy a vezetékes távirányítót csoportos vezérlésre állította-e.
A vezetékes távirányító nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a TEST jelzés megjelenik-e a vezetékes távirányítón. Ha igen, akkor kapcsolja ki
a készüléket és a kismegszakítót. Hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot.
A digitális kijelző jelzései
villognak.
• Nyomja meg a Főkapcsoló gombot a távirányítón a készülék kikapcsolásához, és kapcsolja ki a
kismegszakítót. Ezután kapcsolja be újra.
13_ függelék
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 13
2016-04-05 오후 7:34:38
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNYOK
Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és légnedvességi értékeit mutatja.
A hatékony használat érdekében tanulmányozza a táblázatot.
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET
BELTÉR
KÜLTÉR
BELSŐ
PÁRATARTALOM
HŰTÉS
18˚C - 32˚C
-5˚C - 48˚C
80% vagy kevesebb
Folyadékképződés alakulhat ki a
beltéri egységen, és víz folyhat
vagy cseppenhet a padlóra.
FŰTÉS
27˚C vagy
kevesebb
-20˚C - 24˚C
-
A belső védelmi mechanizmus
működésbe lép, és a
klímaberendezés leáll.
SZÁRÍTÁS
18˚C - 32˚C
-5˚C - 48˚C
-
Folyadékképződés alakulhat ki a
beltéri egységen, és víz folyhat
vagy cseppenhet a padlóra.
MÓD
HA NEM MŰKÖDIK
MAGYAR
A normál hőmérsékleti érték a fűtéshez 7˚C. Ha a külső hőmérséklet 0˚C alá esik, akkor a fűtési kapacitás
csökkenhet a hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően.
32˚C (belső hőmérséklet) felett a berendezés nem hűt teljes kapacitáson.
Modelladatok (súly és méretek)
Típus
Modell
Saját súly
Méretek
(szélesség×mélység×magasság)
Beltéri egység
(NASA)
AM220FNHDEH/EU
89,0 kg
1240×1040×470 mm
AM280FNHDEH/EU
89,0 kg
1240×1040×470 mm
függelék _14
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 14
2016-04-05 오후 7:34:38
5. Telepítse a beltéri egységet a felfüggesztőrészre.
Megjegyzés A csöveket a mennyezeten keresztül kell
Telepítési folyamat
átvezetni és csatlakoztatni, ha a készülék fel
van függesztve. Ha a mennyezet már adott,
akkor készítse elő a csöveket a készülékhez
való csatlakoztatáshoz, mielőtt a berendezést
a mennyezetre telepítené.
6. Használja a csavaranyákat a készülék felfüggesztéséhez.
Beltéri egység telepítése
7. Állítsa be a szintet mind a négy oldalon szintmérővel.
Javasoljuk, hogy az Y-elosztót a beltéri egység előtt telepítse.
Megjegyzés A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez
1°-t döntse el a készülék bal vagy jobb oldalát,
melyhez a kondenzcső lesz csatlakoztatva(lásd
ábra). Szintén döntse meg némileg, mikor a
kondenzcsövet telepíti.
1. Helyezze a mintalapot a mennyezeten arra a helyre, ahová a
beltéri egységet telepíteni szeretné.
Megjegyzés Mivel a minta papírból készült, ezért az a
hőmérséklet vagy a páratartalom miatt
összehúzódhatott vagy megnyúlhatott.
A lyukak fúrása előtt bizonyosodjon meg a
jelölések közötti megfelelő távolságról.
1°
Kondenzcső nyílás
2. Helyezze be a mennyezeti rögzítőt, használjon megfelelő
rögzítést az ábrához hasonlóan.
Szivárgásteszt
Fal
Behelyezés
Rés a rögzítőegységben
Rés a rögzítőelemben
Csavar(Φ9,52 vagy M10)
3. Használjon rögzítőcsavarokat a mennyezet típusától
függően.
FIGYELEM
Szivárgásteszt és szigetelés
SZIVÁRGÁSTESZT NITROGÉNNEL(a szelep megnyitása előtt)
A hűtőközeg szivárgásának észlelése érdekében a vákuum
létrehozása és az R-410A újratöltése előtt a telepítő személy
felelőssége, hogy nyomás alá helyezze a rendszert nitrogénnel
(nyomásmérő használatával) 4,1MPa feletti értéken.
SZIVÁRGÁSTESZT R-410A-val(a szelep megnyitása után)
Mielőtt megnyitná a szelepet, távolítsa el a nitrogént, és
hozzon létre vákuumot. Miután megnyitotta a szelepet,
ellenőrizze a szivárgást egy R-410A szivárgásmérővel.
 Győződjön meg róla, hogy a mennyezet elég
erős a készülék súlyának megtartásához.
Mielőtt felfüggesztené a készüléket, tesztelje a
rögzítőcsavarok szilárdságát.
 Ha a rögzítőcsavar hossza több mint 1,5m,
akkor rázkódás elleni védelem is szükséges.
 Ha ez nem lehetséges, akkor készítsen egy
nyílást az álmennyezeten a készülék megfelelő
használatához.
Mennyezeti rögzítés
Szivárgás
ellenőrzése
FIGYELEM
Távolítsa el a nitrogént, és hozzon létre vákuumot,
majd töltse fel a rendszert.
Szigetelés
4. Helyezzen nyolc csavaranyát a rögzítőcsavarokra megfelelő
helyet hagyva a készüléknek.
A beltéri egység telepítésekor négynél több
FIGYELEM
rögzítőcsavart használjon.
Miután ellenőrizte, hogy nincs szivárgás a rendszerben,
szigetelje a csöveket és a szivattyút.
1. A páralecsapódási problémák elkerülésének érdekében
helyezzen T13,0 vagy vastagabb tömítőt (akrilnitril
butadién gumi) mindegyik hűtőközeg cső köré.
Megjegyzés A csövek illesztése mindig nézzen felfelé.
Nincs rés
Gumi
NBR(T13,0 vagy vastagabb)
15_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 15
2016-04-05 오후 7:34:39
2. Csavarja a szigetelőanyagot a csövek és a kondenzcső köré
úgy, hogy a szigetelés ne legyen túl szoros.
Szigetelőrész
Cső
1. Minél rövidebb kondenzcsövet használjon.
Megjegyzés
FIGYELEM
Beltéri
egység
Kondenzcső és -szivattyú telepítése
Mindenféle rés nélkül,
tökéletesen illeszkedjen
a testhez.
 F ordítsa el a kondenzcsövet 10mm-el a
kondenzvíz megfelelő leeresztése érdekében.
 R ögzítse a kondenzcsövet egy kábelszorítóval,
nehogy az leváljon a készülékről.
 A
kondenzvíz szivattyú használatakor használja az
ahhoz való nyílást.
Győződjön meg róla, hogy a
szigetelés teljesen lefedi
Kábel-szorítóval
Szorító
4. A beltéri egységet a kültéri egységgel összekötő csöveket és
elektromos vezetékeket a falhoz kell rögzíteni egy alkalmas
rögzítőelemmel.
Szigetelés
2. Szigetelje a kondenzcsövet, majd az ábra alapján rögzítse.
Megjegyzés
FIGYELEM
Minden hűtőközeg csatlakozás legyen könnyen elérhető
a készülék karbantartása vagy a leszerelés érdekében.
5. Válassza ki a hűtőközeg cső szigetelését.

Szigetelje a lég és folyadék oldali csövet a csőméretnek
megfelelő vastagság szerint.

A 30°C beltéri hőmérséklet és a 85% páratartalom
normál körülménynek tekintendő.
Magas páratartalmú környezetben történő
telepítés esetén használjon egy fokozattal vastagabb
szigetelőanyagot, az alábbi táblázatnak megfelelően.
Kedvezőtlen környezetbe történő telepítés esetén
vastagabb szigetelőanyag használata szükséges.

A szigetelés hőállósága legyen több mint 120°C.
Rugalmas cső
MAGYAR
3. Fejezze be a szigetelést a csövek többi részén a beltéri
egység felé haladva.
 R
ögzítse a rugalmas csövet kábelszorítóval
a beltéri egység és a kondenzcső között.
 H
úzza szorosra a szorítót, hogy
megakadályozza annak kilazulását. Kilazulás
esetén vízszivárgás keletkezhet.
Szigetelés típusa (fűtés/hűtés)
Cső
Csőméret
Folyadékcső
Gázcső
Normál Magas páratartalom Megjegyzések
[30°C,85%] [30°C,85% felett]
EPDM,NBR
Φ6,35~Φ9,52
9t
←
Φ12,7~Φ50,80
Φ6,35
Φ9,52
Φ12,70
Φ15,88
Φ19,05
Φ22,23
Φ25,40
Φ28,58
Φ31,75
Φ38,10
Φ44,45
Φ50,80
13t
13t
←
19t
25t
19t
120°C feletti belső
hőmérséklet
32t
25t
38t
FIGYELEM

Úgy telepítse a szigetelést, hogy az ne táguljon, továbbá
használja a tapadórészt a rögzítéshez, így megakadályozhatja,
hogy folyadék kerüljön a szigetelés alá.

Csavarja be a hűtőközeg csövet szigetelőszalaggal, ha az
közvetlen napfénynek van kitéve.

Vegye figyelembe a hűtőközeg cső telepítésénél, hogy
a szigetelés nem lehet vékonyabb a hajlatnál vagy a
rögzítőrésznél.

Használjon további szigetelést, ha a szigetelőanyag túl vékony.
Felfüggesztő
További szigetelés
a
a×3
Hűtőközeg cső
a klimaberendezes telepitese _16
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 16
2016-04-05 오후 7:34:39
Vezetékek
Kondenzcső csatlakozás
Táp- és kommunikációs kábelek csatlakoztatása
Kondenzvíz-szivattyú nélkül
1. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy több,
és rögzítse azt 1~1,5m-nyi felfüggesztéssel.
2. Telepítse az U-alakú részt a kondenzcső végére, hogy
megelőzze a kellemetlen szagok beltéri egységbe áramlását.
3. Ne telepítse a kondenzcsövet felfelé fordítva.
Ez víz visszafolyását eredményezheti a készülékbe.
1~1,5m
Felfüggesztő
H≥
50mm
1H
2
Kondenzcső
tisztítórés
1. A vezetékek szerelése előtt, kapcsoljon ki minden áramforrást.
2. A beltéri egységet kismegszakítóról(ELCB or MCCB+ELB) kell
üzemeltetni, elkülönítve a kültéri egységtől.
ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
MCCB:Molded Case Circuit Breaker
ELB:Earth Leakage Breaker
3. A tápkábel csak rézalapú lehet.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt{1(L), 2(N)} az egységek
között a maximum távon belül, illetve csatlakoztassa a
kommunikációs kábelt is(F1, F2).
5. Csatlakoztassa az F3, F4(kommunikációs) kábelt a vezetékes
távirányító telepítésekor.
Kültéri
egység
Vízszintes kondenzcső
lejtés(1/100)
Mennyezet
Vezetékes
távirányító
220-240V~
or
MCCB+
ELB
Kondenzvíz-szivattyúval
ELCB
1. A kondenzcsövet 300 - 550mm-en belül kell telepítenie a
rugalmas csőtől süllyesztés 20mm vagy nagyobb.
Beltéri egység 1 Beltéri egység 2
és rögzítse azt 1~1,5m-nyi felfüggesztéssel.
3 Telepítse a ventilátort a vízszintes kondenzcsőhöz, hogy
megakadályozza a víz visszafolyását a beltéri egységbe.
Megjegyzés Lehet, hogy nem kell telepítenie, ha a horizontális
kondenzcső döntöttsége megfelelő.
4 A rugalmas csövet nem szabad felfelé fordítva telepíteni,
mivel víz folyhat vissza a beltéri egységbe.
Ventilátor
300mm vagy kevesebb
Rugalmas cső
200mm vagy
nagyobb
200mm vagy
nagyobb
Belül
330mm
Mennyezet
1~1,5m
2,5
4
Kondenzvíz-szivattyú nélkül
1. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy több,
és rögzítse azt 1~1,5m-nyi felfüggesztéssel.
2. Telepítse az U-alakú részt a kondenzcső végére, hogy
megelőzze a kellemetlen szagok beltéri egységbe áramlását.
100mm vagy nagyobb
Forrasztás
1,5
Vízszintes kondenzcső
lejtés(1/100)
Központi elvezetés
Mennyezet
Vízszintes
kondenzcső lejtés(1/100)
Kondenzvíz-szivattyúval
1. Telepítse a fő ventilátort a főelvezetőtől a legtávolabbi beltéri
egység elejére ha a beltéri egységek száma több mint 3.
2. Lehet, hogy külön ventilátort kell telepítenie, hogy
megakadályozza a víz visszafolyását az egyes beltéri
egységek kondenzcsövében.
1~1,5m
Felfüggesztő
Gyűrűs csatlakozó kiválasztása
A kábel
normál
méretei
(mm2)
Felfüggesztő
Fő ventilátor
Külön
ventilátor
330mm vagy
kevesebb
Fő kondenzcső
Központi vízszintes kondenzcső
lejtés(több mint 1/100)
17_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 17
Beltéri egység 3
h ELCB : Lényeges telepítés
FIGYELEM
a vezetékek csatlakoztatása előtt áramtalanítsa a tápellátó áramkört. A
beltéri PBA megsérül, ha a V1, V2, F3 és F4 egymással rövidre záródnak.
2. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy több,
B
D
d1
E F L
d2
t
A csavar
normál Normál Engedett Normál Engedett Normál Engedett
Normál Engedett
méretei méretek eltérés méretek eltérés méretek eltérés Min. Min. Max. méretek eltérés Min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm) (mm)
4
4
4
4
6,6
8
6,6
8,5
4
9,5
±0,2
3,4
±0,2
4,2
±0,2
5,6
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
1,7
±0,2 4,1 6 16
4,3
2,3
±0,2
6 6 17,5
4,3
3,4
±0,2
6 5 20
4,3
+0,2
0,7
0
+0,2
0,8
0
+0,2
0,9
0
Az elektromos vezeték műszaki jellemzői
Áramforrás
MCCB
Max : 242V
Min : 198V
XA
Földelő
ELB or ELCB Tápkábel vezeték
X A, 30mmA
0,1 s
2,5mm2
2,5mm2
Kommunikációs
kábel
0,75~1,5mm2
 Határozza meg az ELCB(or MCCB+ELB) kapacitását az alábbiak alapján.

A kültéri használatra szánt berendezések tápkábelei nem készülhetnek az árnyékolt és
hajlékony polikloroprén anyagú kábelnél gyengébb anyagból. (Vonatkozó szabvány:
IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F or IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)
Az ELCB(or MCCB+ELB) kapacitása X [A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai
T X : TAz ELCB(or MCCB+ELB) kapacitása
T ∑Ai : Az egyes beltéri egységek feszültségértéke.
T A beltéri egység feszültségértékével kapcsolatban lásd az egyes
felhasználói kézikönyveket.

Határozza meg a tápkábel specifikációját és a maximális hosszt 10%-os
áramingadozást figyelembe véve az egyes beltéri egységekben.
n
Coef×35,6×Lk×ik
k=1
1000×Ak
∑(
)<
10% of bemeneti
feszültség [V]
T Coef: 1,55
T Lk : Távolság az egyes egységek között [m],
Ak: Tápkábel specifikációja [mm2], ik : Az egyes egységek futóáram értéke [A]
h A beltéri és a kültéri egység közötti átviteli kábelt egy külön csövön keresztül
vezesse át, így védve azt a külső erőhatásoktól. A csövet a falon keresztül a
hűtőközeg csővel együtt vezesse át.
2016-04-05 오후 7:34:40
Abeltériegységcíménekbeállításaéstelepítésilehetőségek
A beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket a távvezérlővel adhatja meg.
Az egyes beállítási lehetőségeket külön-külön adja meg, mivel a beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket egyszerre nem
állíthatja be. A beltéri egység címének beállítása és a telepítési lehetőségek megadása két külön műveletnek számít.
Beállításifolyamat
MR-DC00, MR-DH00
MR-EC00, MR-EH00
Belépés a
beállításokba
Beállítások mód
Beállítások mód
MAGYAR
Belépés a
beállításokba
Mód
változtatása
Magas
ventillátorsebesség gomb
Alacsony
ventillátorsebesség
gomb
Magas hőmérséklet
gomb
Alacsony
hőmérséklet
gomb
Mód
változtatása
Magas
ventillátorsebesség gomb
Alacsony
ventillátorsebesség
gomb
Magas hőmérséklet
gomb
Alacsony
hőmérséklet
gomb
❇❇ A távirányító kijelzője típustól függően eltérő lehet.
1. lépés: Belépés a beállításokba
1. Távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
2. Helyezze be az elemeket, majd lépjen be a Beállítások módba a Magas hőmérséklet és az Alacsony hőmérséklet gomb
megnyomásával.
3.
Ellenőrizze, hogy megfelelően lépett-e be a Beállítások módba.
2. lépés: A beállítások megadása
Miután belépett a Beállítások módba, válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét.
FIGYELEM
A következő lehetőségek közül választhat: SEG1 - SEG24
 A SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nem használható oldalbeállításként.
 Állítsa a SEG2-SEG6, SEG8-SEG12 értékeket ON (BE) állapotba, illetve a SEG14-18, SEG20-24
értékeket OFF (KI) állapotba.
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
0
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Be (SEG1~12)
Ki (SEG13~24)
X
SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
2
X
X
X
X
X
3
X
X
X
X
X
a klimaberendezes telepitese _18
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 18
2016-04-05 오후 7:34:41
Abeltériegységcíménekbeállításaéstelepítésilehetőségek(FOLYT.)
beállítások
1. A SEG2, SEG3 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG2 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG3 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:
…
állapot
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG14
SEG15
2. Cool (Hűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az ON (BE) állapotban.
3. A SEG4, SEG5 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG4 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG5 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:
…
4. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a DRY (Szárítás) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
5. A SEG6, SEG8 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG6 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG8 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:
…
6. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a FAN (Ventilátor) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
7. A SEG9, SEG10 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG9 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG10 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:
…
8. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
9. A SEG11, SEG12 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG11 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG12 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:
…
10. Az Auto (Automatikus) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot az AUTO (Automatikus) módra váltáshoz az OFF (Ki)
állapotban.
11. A SEG14, SEG15 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG14 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG15 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:
…
19_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 19
2016-04-05 오후 7:34:43
beállítások
állapot
12. Cool (Hűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
SEG16
SEG17
SEG18
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
MAGYAR
13. A SEG16, SEG17 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG16 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG17 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:
…
14. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Dry (Szárítás) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
15. A SEG18, SEG20 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG18 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG20 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:
…
16. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Fan (Ventilátor) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
17. A SEG21, SEG22 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG21 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG22 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:
…
18. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
19. A SEG23, SEG24 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG23 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG24 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:
…
3. lépés: A megadott beállítások ellenőrzése
A beállítások megadása után nyomja meg a
gombot, és ellenőrizze, hogy a megadott beállítások helyesek-e.









4. lépés: Bevitel
Nyomja meg a
gombot a távvezérlőn a beállításhoz.
A megfelelő beállításhoz az értéket kétszer kell megadnia.
5. lépés: A megfelelő működés ellenőrzése
1. Állítsa vissza a beltéri egységet a RESET (Visszaállítás) gomb megnyomásával a beltéri vagy kültéri egységen.
2. Vegye ki az elemeket a távvezérlőből, helyezze vissza azokat, majd nyomja meg a módvezérlő gombot.
a klimaberendezes telepitese _20
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 20
2016-04-05 오후 7:34:45
Abeltériegységcíménekbeállításaéstelepítésilehetőségek(FOLYT.)
Abeltériegységcíménekbeállítsa(MAIN/RMC)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
Beltéri egység
1(l)
2(n)
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
használatához.
f2
f1
3. Mielőtt telepítené a beltéri egységet, rendeljen ahhoz egy címet a
klímaberendezés jellemzői alapján.
4. Adja meg a beltéri egység címét a vezeték nélküli távvezérlővel.
- A beltéri egység címének (MAIN/RMC) alapértelmezett értéke: “0A0000-100000-200000- 300000”.
Beállítási kód : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
Magyarázat
SEG1
LAP
SEG2
MÓD
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
A fő cím beállítása
A beltéri egység
címének 100
számjegye
A beltéri egység 10
számjegye
A beltéri egység
számjegyei
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
0
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Nincs fő
cím
1
Fő cím
beállítási
mód
A
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
SEG8
SEG9
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
100
számjegy
0~9
10
számjegy
0~9
A egység
számjegy
SEG10
Az RMC cím beállítása
SEG11
SEG12
Csoport csatorna (*16)
Csoport cím
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
-
Kijelzés
Adatok
0
Nincs
RMC cím
1
RMC cím
beállítási
mód
1
-
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
RMC1
0~F
RMC2
0~F
FIGYELEM
Ha az “A”-”F” értéket adja meg a SEG5-6 opciónál, akkor a beltéri egység fő címe nem változik.
Ha a SEG3 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi fő címet (akkor is, ha a SEG5-6 értékét adja meg).
Ha a SEG9 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi RMC címet
(akkor is, ha a SEG11-12 értékét adja meg).
 A SEG11 és a SEG12 nem állítható be ugyanakkor F értékként.



21_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 21
2016-04-05 오후 7:34:45
Beltéri egység beállításainak megadása (minden telepítési helynél alkalmazható)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
Beltéri egység
1(L)
2(N)
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
F2
F1
MAGYAR
használatához.
3. Adja meg a telepítési beállításokat a klímaberendezés telepítési feltételeinek
megfelelően.
- A beltéri egység telepítési beállításának alapértéke: “020010-100000- 200000-300000”.
- A távvezérlő (SEG20) egyéni vezérlése külön vezérli az egyes beltéri egységeket (ha több ilyen van).
4. Adja meg a beltéri egység beállításait a vezeték nélküli távvezérlővel.
 02 sorozat telepítési lehetősége
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
Központi vezérlés
Ventilátor RPM
kompenzáció
0
2
-
Külső helyiséghőmérsékletérzékelő/A ventilátor
működésének
minimalizálása, ha a
termosztát ki van kapcsolva
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
1
Kondenzvíz szivattyú
Forróvizes fűtőegység
-
EEV lépés, amikor a
fűtés leáll
-
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
2
Külső vezérlés
Külső vezérlő kimenet/
Külső fűtőegység
be- vagy kikapcsolt
állapotának jelzése
S-Plasma ion
Hangjelző
Szűrő használatának
időtartama órákban
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
A távvezérlő külön
vezérlése
Mozgásérzékelő
-
Fűtés beállítás
A leállított egység EEV
kompenzálás/Kondenzált
lépése az olaj visszatérő/
víz eltávolítása fűtési
jégtelenítő módban
módban

1/2/4 UTAS MODELL: A kondenzvíz-szivattyú (SEG8) “HASZNÁLAT+ 3 perces késleltetés” értékre lesz állítva, ha a kondenzvízszivattyú értéke 0.

1/2/4 UTAS, DUCT MODELL: A szűrő (SEG18) használati ideje “1000 óra” értékre lesz állítva, ha a SEG18 nem 2 vagy 6 értékre van
állítva.

Ha egy lehetőséget a fenti SEG értékektől eltérően állítják be, a lehetőség beállítása “0” lesz.

A SEG5 központi vezérlő alapbeállítása 1 (Használat), ezért azt nem kell külön beállítania. Ha viszont a központi vezérlő
nincs csatlakoztatva, és nem jelez hibaüzenetet, akkor állítsa a központi vezérlőt 0 (Nincs használat) értékre a beltéri egység
vezérlésből történő kizárásához.
 SEG9 opcióban a forró vizes fűtés kimenete csővezetékes modellek esetén a kapcsolótábla forró csőkígyójából jön létre.
F1
F2
COM1
V1
(+)
V2
(-)
F3
F4
COM2
1(L) 2(N) 1
L
2
* A forró csőkígyó csatlakozójának kimenete AC 220
V/230 V (a beltéri egység bemeneti teljesítményével
azonos érték)
N
KÜLTÉRI
Vezetékes
FORRÓ
DC 12 V
VÁLTÓÁRAM
KOMMUNIKÁCIÓ
távvezérlő
CSŐKÍGYÓ

 A SEG15 opció külső kimenete a MIM-B14 kapcsolat által jön létre. (Ezzel kapcsolatban tekintse meg a MIM-B14 útmutatóját.)
a klimaberendezes telepitese _22
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 22
2016-04-05 오후 7:34:45
Abeltériegységcíménekbeállításaéstelepítésilehetőségek(FOLYT.)
 02 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
Magyarázat
LAP
MÓD
Robot tisztítás használata
Külső helyiség hőérzékelő használata
SEG5
Központi vezérlés
használata
SEG6
Ventilátor RPM
kompenzáció
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés Adatok Kijelzés
Adatok
Kijelzés és
adatok
0
2
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
SEG8
Kondenzvíz-szivattyú
használata
Kijelzés
Adatok
0
Ne
használja
1
Használja
SEG9
Forróvizes fűtőegység használata
A ventilátor
működésének
Külső
Kijelzés
Kijelzés Adatok Kijelzés Adatok
helyiséghőmérséklet- minimalizálása,
érzékelő használata ha a termosztát
ki van kapcsolva
Ne
0
Ne használja
Ne használja
0
0 Ne használja
használja
RPM
1
Használja
Ne használja
1 kompenzáció
1
Használja
Magas
2
Ne használja
Használja (*1)
2
mennyezeti
3
Használja
Használja (*1)
egység
SEG10
SEG11
SEG12
EEV lépés, amikor
a fűtés leáll
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
0
1
Kijelzés és
adatok
1
Beállítás
SEG13
Magyarázat
LAP
2
Adatok
Ne használja
Használja
Kijelzés
0
1
Adatok
Ne használja
Használja(*2)
Amikor egy
beltéri egység
leáll, a kondenzvíz
szivattyú működni
fog 3percig.
2
-
Kijelzés
Adatok
Kijelzés Adatok Kijelzés
0
0
1
3
SEG14
Adatok
80
Használja(*2)
SEG15
Külső vezérlés használata Külső vezérlés kimenetének beállítása
SEG16
SEG17
SEG18
S-Plasma ion
Hangjelzés
vezérlése
Szűrő használatának
időtartama órákban
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés Adatok Kijelzés
Adatok
Kijelzés és
adatok
2
0
Ne használja
1
2
BE/KI vezérlés
KI vezérlés
Ablak BE/KI
vezérlés
3
Külső
A külső
fűtőegység
be-/
Kijelzés vezérlés
Kijelzés
kimenetének kikapcsolt
beállítása állapotának
jelzése
Termosztát
0
0
be
1 Bekapcsolás
2
Használja (*3)
1
3
-
Használja (*3)
Adatok
Kijelzés Adatok Kijelzés
Adatok
Ne használja
0
Használja
hangjelzés
2
1000 Óra
Használja
1
Ne
használja
hangjelzés
6
2000 Óra
23_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 23
2016-04-05 오후 7:34:46
SEG19
SEG20
SEG21
Magyarázat
LAP
Egy távvezérlő
egyedi vezérlése
Fűtés beállítás kompenzálás/Kondenzált víz
eltávolítása fűtési módban
SEG22
A leállított egység EEV
lépése olaj visszatérő/
jégtelenítő módban
SEG23
SEG24
Mozgásérzékelő
-
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés Adatok Kijelzés
0
0 or 1 1 csatorna
Adatok
Kondenzált víz Kijelzés
Fűtés beállítás
eltávolítása fűtési
kompenzálás
módban
Alapértelmezett (*4)
Ne használja
1
2 °C
Ne használja
0
Adatok
Kijelzés
Alapértelmezett
érték
0
1
2
2 csatorna
2
5 °C
Ne használja
2
3
3 csatorna
3
Alapértelmezett (*4)
Használja (*5)
3
4
2 °C
Használja (*5)
4
Kijelzés és
adatok
3
1
4
5
5 °C
Olaj visszatérő
vagy Zaj
csökkentés
jégtelenítés
módban
5
6
Használja (*5)
7
8
MAGYAR
Beállítás
Adatok
Ne használja
Kapcsolja ki 30 percen belül
mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 60 percen belül
mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 120 percen belül
mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 180 percen belül
mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 30 percen
belül) mozgatás nélkül vagy
*haladó funkció
Kapcsolja ki 60 percen
belül) mozgatás nélkül vagy
*haladó funkció
Kapcsolja ki120 percen
belül)mozgatás nélkülvagy
*haladófunkció
Kapcsolja ki 180 percen
belül) mozgatás nélkül vagy
*haladó funkció
*Haladó funkció: A hűtő/fűtő áramot, vagy energiatakarékosan vezérelve, mozgásérzékeléssel.
A ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva
- A ventilátor 5 percenként 20 másodpercen keresztül fűtési módban működik.
(*2)
1: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan működik,
3: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: Az opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre,
és rögzítse hűtési módban.
(*3)
Ha a következő 2-es vagy 3-as lehetőség külső fűtőegység be-/kikapcsolt állapotának jelzésére szolgál, a külső vezérlés
felügyeletének jelzése nem jelenik meg.
2: Ha a külső fűtőegység be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan bekapcsolt állapotban van,
3: Ha a kültéri fűtőegység be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: Az opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre,
és rögzítse hűtési módban.
❇❇ Ha a ventilátort a SEG9=3 vagy a SEG15=3 értékre állítással kikapcsolja, hogy csak a beltéri egység fűtése működjön, a
pontos belső hőmérséklet érzékeléséhez külső érzékelőt vagy vezetékes távvezérlő-érzékelőt kell használnia.
(*4)
Alapértelmezett beállítási érték
- Négyirányú kazetta, négyirányú mini kazetta 5 °C
- Egyéb beltéri egységek: 2 °C
(*1)
a klimaberendezes telepitese _24
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 24
2016-04-05 오후 7:34:46
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek(FOLYT.)
(*5)
E z a funkció csak a négyutas és négyutas mini kazetta esetében használható. Ha a légkondicionáló a hűtési mód leállítását
követően azonnal elindítja a fűtési módot, a kondenzvíztálcában található kondenzált víz vízpárává válik a beltéri egység
hőcserélőjének hőjétől. Mivel a vízpára lecsapódhat a beltéri egységen, és lakóterületre csöppenhet, ezzel a funkcióval
még akkor is megszabadulhat a ventilátor (maximum 20 percig tartó) működése miatt a beltéri egységben keletkező
vízpárától, ha a beltéri egység kikapcsol a hűtési módból fűtési módba való váltáskor.
FIGYELEM

Ne telepítse az elektromos fűtést a beltéri egység ventilátorának áramlási csatornájába.
Elektromos fűtés nem
telepíthető
Kiáramlási oldal
Szívó oldal
Légáramlás
Csővezetékes
beltéri egység

 05 sorozat telepítési lehetősége
SEG1
SEG2
SEG3
0
5
Az automata átváltás
használata a HR-hez, csak
Auto módban
SEG7
SEG8
SEG9
1
SEG13
(Az SEG3 beállításakor) (Az SEG3 beállításakor) A
Normál a módváltáshoz módváltáshoz szükséges
idő
Hűtés → Fűtés
SEG14
SEG15
SEG4
SEG5
(Az SEG3 beállításakor)
(Az SEG3 beállításakor) Normál
Normál hűtő hőmérséklet
fűtő hőmérséklet Eltolás
Eltolás
SEG6
(Az SEG3 beállításakor)
Normál a módváltáshoz
Fűtés → Hűtés
SEG10
SEG11
SEG12
Kiegyenlítési lehetőség
Hosszú csőhöz vagy
magasságkülönbség a beltéri
egységek között
-
-
SEG16
SEG17
SEG18
2
-
-
-
-
A vezérlésre vonatkozó
változók forró víz/külső
fűtőegység használata
esetén
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
3
-
-
-
-
-
25_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 25
2016-04-05 오후 7:34:47
 05 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
LAP
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
MÓD
Az automata
átváltás használata
befejeződött a
HR-ben, csak Auto
módban
(Az SEG3 beállításakor) Normál
fűtő hőmérséklet Eltolás
(Az SEG3
beállításakor)
Normál hűtő
hőmérséklet Eltolás
SEG6
(Az SEG3
beállításakor)
Normál a mód
váltáshoz Fűtés →
Hűtés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0 °C
0
0 °C
0
1 °C
0,5 °C
1 °C
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
1
2
3
4
5
6
7
0,5 °C
1 °C
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
1
2
3
4
5
6
7
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
4 °C
4,5 °C
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
Kijelzés és
adatok
0
5
1
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
Adatok Kijelzés
Kövesse
a termék
0
lehetőségét
1
2
Használja
3
az Auto
4
Változtatást
Vége a HR5
hez csak
6
7
SEG8
SEG9
SEG10
(Az SEG3 beállításakor) (Az SEG3 beállításakor)
Kiegyenlítési lehetőség
Normál a Mód
csőhöz vagy magasság
A módváltáshoz Hosszú
változtatáshoz
különbség esetén, a beltéri
szükséges
idő
Hűtés→ Fűtés
egységek között
SEG11
MAGYAR
Magyarázat
SEG1
SEG12
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és
adatok
1
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
1 °C
0
5 perc.
0
1
1,5 °C
1
7 perc.
2
2 °C
2
9 perc.
3
2,5 °C
3
11 perc.
4
3 °C
4
13 perc.
5
3,5 °C
5
15 perc.
6
4 °C
6
20 perc.
7
4,5 °C
7
30 perc.
Adatok
Használja az
alapértelmezett
értéket
1
1) A magasságkülöbség1)
több 30m-nél, vagy a
2) Távolság2) hosszabb
110m-nél
2
1) A magasságkülönbség 1)
15~30m vagy
2) a Távolság2) 50~110m
a klimaberendezes telepitese _26
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 26
2016-04-05 오후 7:34:47
Abeltériegységcíménekbeállításaéstelepítésilehetőségek(FOLYT.)
Beállítás
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG18 3)
SEG17
A vezérlésre vonatkozó változók forró víz/külső
fűtőegység használata esetén
Magyarázat
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
2
Hőmérséklet
beállítása be-/
kikapcsolt
fűtőegységnél
Késleltetés ideje
bekapcsolt
fűtőegységnél
0
A termosztát
bekapcsolásával egy Nincs késleltetés
időben
1
A termosztát
bekapcsolásával egy
időben
10 perc
2
A termosztát
bekapcsolásával egy
időben
20 perc
3
1,5 °C
Nincs késleltetés
4
1,5 °C
10 perc
5
1,5 °C
20 perc
6
3,0 °C
Nincs késleltetés
7
3,0 °C
10 perc
8
3,0 °C
20 perc
9
4,5 °C
Nincs késleltetés
A
4,5 °C
10 perc
B
4,5 °C
20 perc
C
6,0 °C
Nincs késleltetés
D
6,0 °C
10 perc
E
6,0 °C
20 perc
Magasságkülönbség: A megfelelő beltéri egység, és a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egység közötti magasságkülönbség.
Példa Amikor a beltéri egységet 40m-rel magasabbra telepítik, mint a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egységet,
válassza az “1” lehetőséget.
2)
Távolság: Egy kültéri egységtől a legmesszebb telepített beltéri egység csőhossza és a megfelelő beltéri egység csőhossza közötti távolság egy
kültéri egységtől.
Például, amikor a legtávolabbi csőhossz 100m, és a megfelelő beltéri egység 40m-re van egy kültéri egységtől, válassza a “2”
lehetőséget. (100 - 40 = 60m)
3)
A fűtőegység működése, ha a 02 sorozatú telepítési opció SEG9 lehetősége forró vizes fűtés használatára van állítva, vagy
ha a SEG15 opció esetén külső fűtőegység használata van megadva
1. példa A 02 sorozat SEG9 opciójának beállítása = „1”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „0” A forró víz a
fűtőtermosztáttal kapcsol be, és vele együtt kapcsol ki.
2. példa A 02 sorozat SEG15 opciójának beállítása = „2”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „A”
Szobahőmérséklet ≤ hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 10 percen keresztül 4,5 °C-on marad.
Szobahőmérséklet > hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 4,5 °C+1°C-on marad (az 1 °C a be- és kikapcsolás
kiválasztásából adódó hiszterézis.)
1)
27_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 27
2016-04-05 오후 7:34:47
SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 kiegészítő adatok
Fűtés Thermo Be
Fűtés Thermo Ki
Hűtés Thermo Ki
Hőmérs.
MAGYAR
Hűtés Thermo Be
Amikor a SEG 3 is beállítása “1” és csak a HR üzemhez az Automatikus átváltás használatos, a következőképpen fog működni.
Normál hő a Fűtéshez →
Hűtéshez
c
b
Normál hő a
Hűtéshez
Ts
B
A
Állítsa be a
hőmérsékletet az Auto
módhoz
C
D
a
Normál hő a Fűtéshez
d
Normál hő a
Hűtéshez →
Fűtéshez
A : Állítsa be az SEG4(˚C)-gyel
B : Állítsa be az SEG5(˚C)-gyel
C : Állítsa be az SEG6(˚C)-gyel
D : Állítsa be az SEG8(˚C)-gyel
A Hűtés/Fűtés mód akkor változtatható, amikor a Thermo Ki állapot a SEG9-cel az idő múlásával fennmarad.
a klimaberendezes telepitese _28
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 28
2016-04-05 오후 7:34:47
Abeltériegységcíménekbeállításaéstelepítésilehetőségek(FOLYT.)
Beállításmódosítása
Módosítsa az egyes számjegyeket.
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
Magyarázat
LAP
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
SEG5
SEG6
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
A módosult érték
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés Adatok
Kijelzés és
adatok
0
Kijelzés
Beállítás
mód
D
Adatok
1~6
Kijelzés
Adatok
Beállítási
számjegy
0~9
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
A
módosult
érték
0~F
Beállítási
számjegy
Megjegyzés • Ha a beltéri egység címbeállítási értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „A” értékre.
• Ha a beltéri egység telepítési értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „2” értékre.
Példa: Ha a hangjelzés állapotát „nem használt” állapotba állítja.
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
Magyarázat
LAP
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
Kijelzés
0
D
2
SEG4
SEG5
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
1
7
SEG6
A módosult
érték
1
29_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 29
2016-04-05 오후 7:34:48
Kibocsátott levegő hőmérséklet-szabályozásának beállítása
1. A „Kibocsátott levegő hőmérséklet-szabályozása” vagy a hűtés/fűtés során kilépő levegő célhőmérséklete a vezetékes távvezérlő szervizmódjában állítható be. (Ezzel kapcsolatban tekintse meg a vezetékes távvezérlő telepítési útmutatóját.)
2. Kibocsátott levegő hőmérséklet-szabályozásának használata esetén a kültéri egység termosztátjának be-/kikapcsolt állapotát
a beállított szobahőmérséklet és a szobahőmérséklet határozza meg, a termosztát bekapcsolt állapotában a kilépő levegő
hőmérséklete pedig a kilépő levegő célhőmérsékletéhez igazodik.
kültéri egység védelmi vezérlése miatt nem minden esetben igazítható a célhőmérséklethez.
❇❇ A kibocsátott levegő hőmérséklet-szabályozása DMS-szel is beállítható.
MAGYAR
3. Kibocsátott levegő hőmérséklet-szabályozásának használata esetén a kilépő levegő hőmérséklete a külső körülmények vagy a
a klimaberendezes telepitese _30
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 30
2016-04-05 오후 7:34:48
Memo
31
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 31
2016-04-05 오후 7:34:48
MAGYAR
32
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-07.indd 32
2016-04-05 오후 7:34:48
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
AUSTRIA
CALL
0800-SAMSUNG (08007267864)
[Only for Premium HA] 0800366661
[Only for Dealers] 0810-112233
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата 0800
111 31, Безплатна телефонна
линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
www.samsung.com/kz_ru/
support
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/cz/support
+7-495-363-17-00
www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support
(Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com/support
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
U.A.E
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/
support
SLOVENIA
0-88-555-55-55
TAJIKISTAN
01 48 63 00 00
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
MONGOLIA
www.samsung.com/dk/support
HUNGARY
0-800-05-555
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/fi/support
GREECE
0-800-555-555
00-800-500-55-500 (GSM: 7799) www.samsung.com/support
70 70 19 70
CYPRUS
www.samsung.com/support
GEORGIA
ARMENIA
00-800-500-55-500 (GSM: 9977) www.samsung.com/support
030-6227 515
GERMANY
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/ru/support
KYRGYZSTAN
DENMARK
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline,
toll free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
CALL
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
UZBEKISTAN
FINLAND
FRANCE
COUNTRY
RUSSIA
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si
0900-SAMSUNG (0900NETHERLANDS
7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22
607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi
zapytań dotyczących telefonów
www.samsung.com/pl/support
komórkowych: 801-672-678* lub
+48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
QATAR
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ae/support
(English)
www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
www.samsung.com/ae/support
(English)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
www.samsung.com/ae/support
(English)
183-CALL (183-2255)
www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
www.samsung.com/ae/support
(English)
8000-GSAM (8000-4726)
www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
www.samsung.com/ae/support
(English)
800-CALL (800-2255)
www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
EGYPT
08000-7267864 / 16580
www.samsung.com/eg/support
ALGERIA
3004
www.samsung.com/n_africa/
support
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
TUNISIA
80 1000 12 www.samsung.com/n_africa/
support
JORDAN
0800-22273 / 06 5777444
www.samsung.com/levant
SYRIA
962 5777444
www.samsung.com/levant
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
MOROCCO
080 100 22 55
SAUDI ARABIA
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
0034902172678
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-56997777 / 08001128888
www.samsung.com/id/support
MALAYSIA
1800-88-9999 / 603-77137477
(Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PORTUGAL
808 20 7267
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64
(08008-SAMSUNG) Apel
GRATUIT
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/n_africa/
support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
SWITZERLAND
0800 726 78 64
(0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726 7864)
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/support
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom
This product is RoHS compliant
NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_EN_03655A-07.indd 2
2016-04-05 오후 7:24:39
Download PDF