Samsung | AM080FXWANR | Samsung AM080FXWANR Telepítési útmutató

DVM S WATER-GEO
AM✴✴✴FXWA Series
AM✴✴✴KXWA Series
Légkondicionáló berendezés
Telepítési kézikönyv
imagine the possibilities
Köszönjük, hogy ezt a Samsung készüléket
választotta!
Tartalomjegyzék
Telepítés előtt
Biztonsági előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A telepítés helyének megválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A telepítés helyszükséglete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A termék telepítése
A kültéri egység alapzatának felépítése és telepítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lefolyócső telepítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hűtőközeg cső telepítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Elektromos vezetékezési munkálatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Csőszigetelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Hűtőközeg lefejtése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
A hűtőközeg töltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Alapkivitelű szegmens kijelző . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kültéri egység kapcsoló és fő funkció beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Az MCU és a Cső Címek beállítása (csak HR esetén) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vízcsőtelepítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Külső érintkező csatlakozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Az opcionális funkciók magyarázata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Egyebek
A telepítés befejezését követő ellenőrzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Karbantartás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Hűtővízkezelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Függelék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.:
REACH, WEEE, akkumulátorok) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
Magyar-2
Biztonsági előírások
Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek súlyos személyi sérülést vagy
halált okozhatnak.
VIGYÁZAT!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek könnyebb személyi sérülést
vagy anyagi kárt okozhatnak.
SÚLYOS FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
A telepítést szakképzett személynek kell végeznie.
fHa a felhasználó nem megfelelően telepíti a terméket, az vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Olyan helyen telepítse az egységet, amely elég erős ahhoz, hogy megtartsa a termék súlyát.
fHa olyan helyen telepíti a terméket, amely nem elég erős a berendezés súlyának megtartásához, az egység leeshet
és személyi sérülést okozhat.
Az elektromos munkákat szakképzett személyek végezzék, az országos elektromos bekötési szabályok
betartásával, és a telepítési útmutatóban közölt utasítások szerint bérelt áramkörrel telepítve.
fA bérelt áramkör elégtelen kapacitása és a nem megfelelő telepítés áramütést vagy tüzet okozhat.
Használja a meghatározott huzalokat a beltéri és a kültéri egységek összekapcsolásához, és győződjön meg arról,
hogy a huzalt megfelelően rögzítette.
fA nem megfelelő kapcsolat tüzet okozhat.
Magyar-3
TELEPÍTÉS ELŐTT
FIGYELEM!
01
A légkondicionáló telepítése előtt kérjük, hogy az új készülék biztonságos és hatékony telepítése érdekében alaposan
olvassa végig ezt a kézikönyvet.
❋ A DVM S légkondicionáló R-410A hűtőközeget használ.
- Az R-410A hűtőközeg használata esetén a nedvesség vagy idegen anyagok befolyásolhatják a termék
teljesítményét és megbízhatóságát. Tartsa be a biztonsági előírásokat a hűtőközegcső telepítésekor.
- A rendszer tervezett maximális nyomása 4,1 MPa. Válassza ki a szabályozásnak megfelelő anyagot és vastagságot.
- Az R-410A két hűtőközeg kvázi-azeotrópja. Győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg betöltését folyékony
halmazállapotú hűtőközeggel végzi. (Ha gáz halmazállapotú hűtőközeget tölt be, az a hűtőközeg elegyében
történt változás miatt hatással lehet a termék teljesítményére és megbízhatóságára.)
❋ Csatlakoztassa az R-410A hűtőközeggel üzemelő beltéri egységeket. Ha az R-22 hűtőközeg beltéri egységei
csatlakoztatva vannak, akkor nem tudnak rendesen működni.
❋ A DVM S WATER-GEO légkondicionáló lemezes hőcserélőt használ, így a telepítés helyszínének kiválasztására
különös gondot kell fordítani, mivel vízcsőtelepítésre lesz szükség.
❋ A termék védelme érdekében a DVM S WATER-GEO légkondicionálóhoz célszerű zártláncú hűtőtornyot vagy
közvetlen vízcsőhálózatot használni.
A telepítés előtt olvassa el a „Súlyos figyelmeztető jelek” és a „Figyelmeztető jelek” fejezeteket.
A gyártó nem felel a nem megfelelő telepítésre visszavezethető balesetekért. (A felmerülő javítási költségek a telepítőt
terhelik.)
A termék független a hűtőtorony és a vízcsövek telepítéséből vagy teljesítményéből eredő problémáktól.
Fagyásgátlót kell használni, ha a fűtésre beengedett víz hőmérséklete 10°C alatt van, vagy geotermikus hőforrást
használnak.
Biztonsági előírások
Gondosan rendezze el a vezetékeket az elektromos alkatrészekben, hogy az elektromos burkolat biztosan, rések
nélkül záródjon.
fHa a burkolat nincs megfelelően lezárva, hő fejlődhet az elektromos érintkezőn, és áramütést vagy tüzet okozhat.
A telepítéshez használja a biztosított vagy meghatározott alkatrészeket és a meghatározott eszközöket.
fEnnek elmulasztása a termék leesését, vízszivárgást, tüzet vagy áramütést okozhat.
A hűtőközeg szivárgása esetén szellőztessen.
fHa a hűtőközeggáz tűzzel kerül kapcsolatba, káros gáz keletkezik.
fA telepítés befejezése után győződjön meg arról, hogy a hűtőközeggáz nem szivárog. Ha a beltéri egység
hűtőközeggáza szivárog és ventilátoros hősugárzóval, fűtőkészülékkel vagy kályhával lép kapcsolatba, káros gáz
keletkezik.
Feltétlenül végezze el a földelési munkát.
fNe csatlakoztassa a földelővezetéket gázcső, vízcső, villámhárító vagy telefon földeléséhez. A nem megfelelő
földelés áramütést okozhat.
Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol gyúlékony gáz szivárgásának lehet kitéve.
fHa a gáz szivárog, és a termék körül összegyűlik, az tüzet okozhat.
A telepítési munkát a telepítési útmutató szerint kell végezni.
fA nem megfelelő telepítés vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
A csatlakozó bedugásakor győződjön meg arról, hogy a csatlakozó teljesen be van dugva, és nincs rajta és a
konnektoron kosz, elzáródás vagy meglazult rész.
fHa a csatlakozón vagy a konnektoron kosz, elzáródás vagy meglazult rész van, az áramütést vagy tüzet okozhat.
Helyettesítse a konnektort, ha meglazult.
A telepítés során a termék üzembe helyezése előtt az alábbiakat ellenőrizze.
fGyőződjön meg arról, hogy a csövek megfelelően csatlakoznak és nincs szivárgás.
fA tápszelepnek nyitva kell lennie. Ha a kompresszor zárt tápszeleppel működik, a kompresszor és az egyéb
alkatrészek a túlnyomás miatt megsérülhetnek. Ha a csatlakozó részben szivárgás van, akkor a beáramló levegő
és egyéb anyagok még nagyobb túlnyomást okozhatnak, ami a robbanás következtében személyi sérülést
eredményezhet.
Leszivattyúzáskor a hűtőközegcső eltávolítása előtt állítsa le a kompresszort.
fHa akkor távolítja el a hűtőközegcsövet, amikor a kompresszor még üzemben van, és a tápszelep nyitva van, akkor
a beáramló levegő túlzott nyomást okoz a hűtőközegben, ami robbanáshoz vezethet és személyi sérülést okozhat.
A villanykábeleket ne szerelje össze egyedül, a kábel meghosszabbításához használjon két kábelt vagy a kábelt
csatlakoztassa egy más termékekkel összekapcsolt elosztóhoz.
fA rossz kapcsolat, izoláció és túlfeszültség tüzet vagy áramütést okozhat.
A beltéri elektromos telepítés előtt zárja el a fő tápegységet.
fPotenciális kockázat vagy áramütés.
A telepítés helyszínétől függően előfordulhat, hogy földzárlati megszakítót (ELB) kell telepítenie.
fA földzárlati megszakító (ELB) telepítésének elmulasztása áramütést okozhat.
A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (a gyermekeket is ideértve), kivéve, ha a
biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy a használatra vonatkozó megfelelő útmutatásban
részesültek. Gondoskodni kell a gyermekek megfelelő felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
Európában történő használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek
csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza
nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
Magyar-4
VIGYÁZAT JELZÉSEK
TELEPÍTÉS ELŐTT
Magyar-5
01
A lecsapolást/a csövek telepítését biztonságosan, a telepítési kézikönyvnek megfelelően végezze el.
fHa nem így tesz, az egységből víz folyhat ki, és a háztartási eszközök elázhatnak és károsodhatnak.
Nyomatékkulccsal rögzítse a csővégszorítót a telepítési kézikönyvben leírtak szerint.
fHa a csővégszorító túl szoros, hosszabb idő után eltörhet, ami a hűtőközeg szivárgásához vezethet.
A telepítés során viseljen vastag kesztyűt.
fHa nem így tesz, a légkondicionáló alkatrészei miatt személyi sérülések fordulhatnak elő.
Ne telepítse a kültéri egységet olyan helyre, ahol állatok élhetnek.
fHa egy állat kapcsolatba lép az elektromos alkatrészekkel, károkat vagy tüzet okozhat. Ezenkívül szólítsa fel a
vásárlót arra, hogy a telepítés helye körüli részt tartsa tisztán.
A telepítés befejezése után futtassa le a tesztüzemet. Ha nem történik semmilyen hiba, mondja el a vásárlónak,
hogyan kell használni és tisztítani a légkondicionálót a felhasználói kézikönyv szerint. Ezenkívül adja oda a
telepítési útmutatót és a felhasználói útmutatót a vásárlónak.
A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a termék jó állapotban van-e.
fNe telepítse a terméket, ha a szállítás során bármilyen károsodás történt.
A termék gyártásához használt valamennyi termék és csomagolás környezetbarát és újrahasznosítható.
A termékhez használt hűtőközeget szakképzett személynek kell betöltenie vagy eltávolítania.
fAz életciklus végén vigye a megfelelő újrahasznosító vagy szeméttároló központba, vagy juttassa vissza az
eladóhoz, hogy megfelelően legyen elhelyezve.
A telepítés helyének megválasztása
A telepítés helyszínéről az alábbi feltételek alapján döntsön, és kérje a felhasználó beleegyezését.
Szabványos telepítési feltételek
fAz idegen anyagokat tartalmazó vízhőforrás a kondenzátor és a cső korróziójához és vízkő kialakulásához vezethet.
Ezért győződjön meg arról, hogy a vízforrás megfelel a hűtő- és légkondicionáló-berendezésekhez használt hűtővíz
minőségére vonatkozó szabványnak. (Lásd a Hűtővízkezelésről szóló részt a 72. oldalon.)
fZártláncú hűtőtornyot kell használni, de ha nyílt hűtőtorony van használatban, válassza a közvetlen vízcsőtelepítési
technikát olyan vízcsővel, amely nem csatlakozik közvetlenül a termék vízcsövéhez.
fA (külön megvásárolandó) szűrőt a vízhőforrás „Víz BE” csöveihez kell telepíteni. Ha homok, kosz vagy
rozsdamaradvány kerül a vízrendszerbe, az a fémes anyagok korrózióját vagy a vízhőcserélő elzáródását okozhatja,
és a hőcserélő károsodásához vezethet.
fA DVM S WATER-GEO légkondicionálót nem kültéri használatra tervezték. A kültéri egység kültéren való telepítése
esetén fennáll a repedés és a vízcsövek megfagyásának veszélye, így azt beltéri helyeken (gépterem stb.) kell
telepíteni.
A telepítés helyére vonatkozó követelmények
fVálasszon szellőzőcsatornával vagy -nyílással rendelkező helyet, hogy a termékből származó hő le tudjon hűlni, és a
terméket körülvevő hőmérsékletet tartsa 0~40°C-on, a levegő nedvességtartalmát pedig 80% alatt.
fOlyan helyet válasszon, ahol a szerkezet bírja a kültéri egység súlyát és rezgését.
fSima helyet válasszon, ahol nem gyűlik össze és ahonnan nem szivárog el az esővíz.
fJól szellőző helyet válasszon, ahol elegendő hely van a javítások és egyéb munkák elvégzéséhez.
fOlyan helyet válasszon, ahol a megengedett távolságon belül tudja csatlakoztatni a beltéri és a kültéri egységek
között a hűtőközegcsöveket.
fA termék nem sótűrő, ezért ne telepítse tengerhez vagy gyógyfürdőhöz közeli helyen, ahol a kültéri egység
korrodálódhat.
VIGYÁZAT!
• Az R-410A hűtőközeg biztonságos, nem mérgező és nem gyúlékony. Ha azonban a helyen a hűtőközegkoncentráció veszélyes szintjének a hűtőközeg szivárgása miatt történő meghaladása aggodalmat válthat
ki, akkor extra szellőztetőrendszerre van szükség.
• Ne telepítse a terméket olyan helyen, ahol korrozív gáz (pl. kén-oxid, ammónia gáz, kénes gázok) található.
Például: mosdó szellőzőcsöve, a szellőzőcsatorna kimenete, vagy gyógyfürdőhöz közeli felület stb. (A
rézcsövek és a forrasztott alkatrészek korrodálódhatnak, ami a hűtőközeg szivárgáshoz vezethet.)
• Telepítse a terméket olyan helyen, ahol gyúlékony gázok szivárgására nem kerülhet sor.
• A légkondicionáló rendszerét zavarhatják az AM rádió által kibocsátott statikus hangok. Ezért olyan helyet
válasszon a beltéri egység telepítéséhez, amely megfelelő távolságra van a rádióktól, számítógépektől
és sztereó berendezésektől. Ezenkívül olyan helyet válasszon, ahol az elektromos huzalozási munkára
lehetőség van, és a huzalokat helyezze külön védőtömlőkbe, majd a védőtömlőket földelje el.
- Az egységet tartsa legalább 3 m távolságra az elektromágneses hullámokat keltő területeken elhelyezett
elektromos berendezésektől, és a fő tápkábelt, valamint a kommunikációs kábeleket helyezze el külön
védőtömlőkben, és mindegyik védőtömlőt földelje el.
- Győződjön meg arról, hogy semelyik berendezés sem kelt elektromágneses hullámokat. Ha ennek
nem tesz eleget, az elektromágneses hullámok problémát okozhatnak az irányítási rendszerben, ami a
légkondicionáló hibás működéséhez vezethet. (Példa: Előfordulhat, hogy a kültéri egység távirányító
érzékelőjét nem lehet megfelelően fogadni (világító berendezés feszültségstabilizálója miatt).
Magyar-6
A telepítés helyszükséglete
A telepítés minimális helyszükséglete
Ha a vízcső a termék tetején megy keresztül
B
Kültéri egység
500
300
(Mértékegység : mm)
Munkaterület
Elülső oldal
20
350
A
100
Rezgéscsillapító párna
100
C
1000
A vízcső telepítéséhez
szükséges terület
<Elölnézet>
<Felülnézet>
Ha a vízcső a termék hátulján megy keresztül
B
500
100
(Mértékegység : mm)
Kültéri egység
Munkaterület
Elülső oldal
300
350
A
Rezgéscsillapító párna
300
<Felülnézet>
<Elölnézet>
Magyar-7
100
C
1000
A vízcső telepítéséhez
szükséges terület
TELEPÍTÉS ELŐTT
Egyetlen egység telepítése
01
fAz alábbi ábrák szerint a munkálatokhoz szükséges hely és az emberek közlekedésére szabadon hagyott hely
figyelembe vételével biztosítsa a telepítés minimális helyszükségletét.
- Ha a telepítési hely szűk, a telepítő vagy más dolgozó munka közben megsérülhet, és a termékben is kár
keletkezhet.
fHa a körülmények nem felelnek meg az ezen útmutatóban szereplő követelményeknek, kérjük, lépjen kapcsolatba
egy telepítési szakemberrel.
A telepítés helyszükséglete
Modulonkénti vagy folyamatos telepítés
Munkaterület
Elülső oldal
350
C
Kültéri egység
Kültéri egység
20
B
300
(Mértékegység : mm)
Munkaterület
Elülső oldal
100
A
350
A
100
<Felülnézet>
A kültéri egység modellneve
A
B
C
AM080/100/120FXWA✴✴
770
545
600
AM200FXWA✴✴/AM300KXWA✴✴
1100
545
600
VIGYÁZAT!
• Ha a kültéri egységet elkerülhetetlenül a falhoz közel kell telepíteni, párnázó anyagokkal akadályozza meg,
hogy a rezgés átterjedjen a falakra is.
Kétszeres telepítés
100
1000
100
(Mértékegység : mm)
100
1000
100
H támaszték
D
Munkaterület
<Elölnézet>
fA kétszeres telepítéshez a termék elülső, hátsó és oldalsó részén is szükség van a szabadon hagyott
munkaterületre. A munkaterület méretéért tekintse meg az egyszeri, a modulonkénti és a folyamatos telepítéshez
szükséges munkaterület méretét.
fSzabadítson fel elég helyet a D-nek (a kültéri egységek közötti hely), hogy a kültéri egységekhez csatlakozó
vízcsövek ne takarják el a mellettük lévő kültéri egységek elülső oldalát.
Magyar-8
A kültéri egység alapzatának felépítése és telepítése
FIGYELEM!
• A kültéri egység telepítése előtt feltétlenül távolítsa el a fa raklapot. Ha nem távolítja el a fa raklapot, a
csövek hegesztésekor tűzveszély áll fenn. Ha a kültéri egységet a fa raklappal együtt telepítik, és hosszabb
ideig használják, a fa raklap eltörhet és elektromos problémákat okozhat, vagy a nagy nyomás kárt tehet a
csövekben.
Magyar-9
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
1. Ellenőrizze, hogy az alapzat magassága eléri-e a 150 mm-t, és így védelmet nyújt-e a kültéri egységnek az
esővízzel és más külső körülményekkel szemben. Ezenkívül alakítson ki egy vízelvezető árkot az alapzat körül, és
csatlakoztassa a vízelvezető csövet a lefolyóhoz.
2. A rezgést és a kültéri egység súlyát figyelembe véve az alapzatnak erősnek kell lennie, hogy védelmet nyújtson a
zajjal szemben, továbbá a felső felületének simának kell lennie.
3. Az alapzatnak a kültéri egység alsó felületéhez képest 1,5-szeres méretűnek kell lennie.
4. A kültéri egységet szilárdan rögzíteni kell, hogy ellenálljon a 30 m/s-os szélnek. Ha nem tudja a kültéri egységet az
alapzatra rögzíteni, rögzítse oldalról vagy használjon extra építményt.
5. Fűtéskor kondenzvíz keletkezhet, ezért kiemelten ügyelnie kell a vízelvezetésre és a talaj szigetelésére. A
kondenzvíz összegyűlésének és megfagyásának megakadályozására alakítson ki legalább 1/50 meredekségű
vízelvezetőt. (A téli időszakban jég képződhet a talajon.)
6. A sérülések vagy repedések elkerülése érdekében drótháló vagy acélrúd hozzáadása szükséges a beton alapzat
építésekor.
7. Ha több kültéri egységet állít fel ugyanazon a helyen, szereljen egy I-tartót vagy egy rezgéscsökkentő keretet az
alapzatra a kültéri egység telepítéséhez.
8. Az I-tartó vagy rezgéscsökkentő keret felszerelését követően lássa el korrózióvédelemmel és más szükséges
bevonattal.
9. Ha a kültéri egység beton alapzata elkészült, szereljen fel egy rezgéscsökkentő lemezt (t=20 mm vagy több) vagy
egy rezgéscsökkentő keretet, megakadályozva ezzel, hogy a kültéri egység rezgése átadódjon az alapzatnak.
10. Helyezze a kültéri egységet egy I-tartóra vagy egy rezgéscsökkentő keretre, és rögzítse a csavarral, anyával és
alátéttel. (Az igénybevétel legalább 3,5 kN legyen.)
02
❋ Szorítócsavarokkal rögzítsen szilárdan egy kültéri egységet az alapzatra.
❋ A gyártó nem vállal felelősséget a telepítési előírások figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért.
A kültéri egység alapzatának felépítése és telepítése
Alapzat
Elvezető árok
Több mint 150 mm
<Ha a talajra állítja>
A kültéri egység telepítése
Alapzat (vagy H
támaszték vagy
rezgéscsillapító keret)
Csavaranya, rugós
alátét
20 mm
Beillesztés
mélysége
50 mm vagy
több
Alapzat
Kültéri egység
Horgonycsavar
A
Rezgéscsillapító párna
Alapzat (vagy H támaszték
vagy rezgéscsillapító keret)
A felett + 10~20 mm
A kültéri egység rögzítése
A
B
54
C
D
54
A kültéri egységen található furat a terpesztőcsavar
rögzítéséhez (4 - Ø12)
Alapzat (vagy H támaszték vagy rezgéscsillapító keret)
(Mértékegység: mm)
Besorolás
Kis típusú
Nagy típusú
Modellek
AM080/100/120FXWA✴✴
AM200FXWA✴✴/AM300KXWA✴✴
A
770
1100
B
656
995
C
523
515
D
550
550
❋ A rezgéscsillapító keret alapzathoz való hozzáadása során a rögzítő furatra vonatkozó előírások a rezgéscsillapító
keretre vonatkozó előírásoktól függnek.
Magyar-10
Lefolyócső telepítése
A lefolyócső telepítése
fCsatlakoztassa a lefolyócsövet a termék alján található lefolyókivezetőhöz (PT1/2).
02
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Lefolyókivezető (PT 1/2)
Egyetlen egység telepítése
Kültéri
egység
Levegőn
Leeresztőaljzat
1/50 feletti lejtő
Moduláris telepítés
Kültéri
egység
Kültéri
egység
Levegőn
Leeresztőaljzat
1/50 feletti lejtő
fNe telepítsen szifont, és győződjön meg arról, hogy a lefolyócső lejtése több mint 1/50 arányú.
fSzigetelje a lefolyócsőt és a leeresztő dugaszt legalább 10 mm vastagon.
fA fagyás megakadályozása érdekében a lefolyócsőre telepítsen önszabályozó fűtőkábelt.
fHa a lefolyócső fagyásának megakadályozása érdekében fűtőberendezést telepített, akkor a fűtőberendezéshez
telepítsen biztonsági berendezést is.
Magyar-11
Hűtőközeg cső telepítés
A hűtőközeg cső kiválasztása
Y-csatlakozás
Az elosztócső
méretének
növelése
fAz elosztócső mérete alapján válassza ki a beszerelendő hűtőközeg csövet az egyes kültéri egység
teljesítményekhez.
fHa a kültéri egység és a legtávolabbi beltéri egység között a cső hossza (a könyökelemet is beleértve) meghaladja a
90 m-t, akkor a kültéri egységet az első elágazással összekötő cső (főcső) méretét eggyel nagyobbra kell növelni.
fHR rendszer esetén, amennyiben a cső hossza (könyökelemmel együtt) egy kültéri egység és a legtávolabbi beltéri
egység között meghaladja a 90 m-t, cserélje eggyel nagyobbra a kültéri egységet az első elágazással összekötő
folyadékcsövet a csövek (főcső) között.
H/P
22,4 kW
22,4 kW 56,0 kW
Példa) 100,8 kW
(D)
(1)
(2)
(C)
Cső méret (mm)
Kültéri egység
teljesítménye (kW)
Szám
Folyadékcső
Gázcső
22,4
(1)
9,52
19,05
44,8
(2)
12,70
28,58
100,8
(3)
19,05
41,28
(3)
(E)
(A)
(B)
A kültéri egységhez csatlakoztatott cső mérete (A)
A cső méretét az alábbi táblázat alapján válassza ki.
Kültéri egység teljesítménye
(kW)
(Hűtés)
22,4 kW
28,0 kW
33,6 kW
44,8 kW
Legfeljebb 90 m hosszú elosztócső
Folyadékcső (mm)
Ø 9,52
61,6 kW
Ø 19,05
Ø 22,22
Ø 12,70
50,4 kW
56,0 kW
Gázcső (mm)
Legalább 90 m hosszú elosztócső
Folyadékcső (mm)
Ø 12,70
Gázcső (mm)
Ø 22,22
Ø 25,40 1. megjegyzés)
Ø 15,88
Ø 28,58
Ø 19,05
Ø 31,75 2. megjegyzés)
Ø 28,58
Ø 15,88
67,2 kW
Magyar-12
Kültéri egység teljesítménye
(kW)
(Hűtés)
Legfeljebb 90 m hosszú elosztócső
Folyadékcső (mm)
Gázcső (mm)
72,8 kW ~ 84,0 kW
Folyadékcső (mm)
Ø 19,05
Ø 22,22
Ø 41,28
Ø 41,28
173,6 kW ~ 252,0 kW
Φ 22,22
274,4 kW ~ 336,0 kW
Φ 25,40
Ø 53,98
Ø 25,40 1. megjegyzés)
Ø 53,98
❋ A cső maximális hosszúsága : Egy kültéri egység és a legtávolabbi beltéri egység közötti cső hossza.
1. megjegyzés) Ha nem áll rendelkezésre 25,40 átmérőjű cső, használjon 28,58 átmérőjűt.
2. megjegyzés) Ha nem áll rendelkezésre 31,75 átmérőjű cső, használjon 34,92 átmérőjűt.
3. megjegyzés) Ha nem áll rendelkezésre 38,10 átmérőjű cső, használjon 41,28 átmérőjűt.
Ú Ha egy kültéri egység alapértelmezett csövének átmérője nem egyezik meg a helyszínen telepített cső átmérőjével,
akkor a kültéri egységhez alapesetben egy foglalatot biztosítanak.
A cső mérete az elágazások között (B)
A cső méretét az elágazás után csatlakoztatott beltéri egységek összteljesítménye alapján válassza meg.
Ú Ha azonban az első elágazások közötti cső (B) nagyobb, mint a kültéri egységhez csatlakoztatott cső (A), az (A)
méretű csövet használja.
Beltéri egység teljesítménye (kW)
Legfeljebb 45 m hosszú csatlakozócső
Folyadékcső (mm)
Ø 9,52
Ø 19,05
22,5 kW ~ 28,1 kW
28,2 kW ~ 40,0 kW
40,1 kW ~ 45,0 kW
45,1 kW ~ 63,3 kW
63,4 kW ~ 70,3 kW
Ø 12,70
Ø 28,58
Ø 15,88
Ø 19,05
169,0 kW ~ 275,0 kW
Ø 22,22
275,0 kW felett
Ø 25,40
Ø 22,22
Ø 25,40 1. megjegyzés)
Ø 15,88
Ø 28,58
Ø 31,75 2. megjegyzés)
Ø 19,05
Ø 38,10 3. megjegyzés)
Ø 34,92
135,3 kW ~ 169,0 kW
Gázcső (mm)
Ø 19,05
Ø 12,70
Ø 22,22
70,4 kW ~ 98,4 kW
98,5 kW ~ 135,2 kW
Folyadékcső (mm)
Ø 15,88
Legfeljebb 15,0 kW
15,1 kW ~ 22,4 kW
Gázcső (mm)
45–90 m hosszú csatlakozócső
Ø 41,28
Ø 53,98
Ø 22,22
Ø 25,40 1. megjegyzés)
1. megjegyzés) Ha nem áll rendelkezésre 25,40 átmérőjű cső, használjon 28,58 átmérőjűt.
2. megjegyzés) Ha nem áll rendelkezésre 31,75 átmérőjű cső, használjon 34,92 átmérőjűt.
3. megjegyzés) Ha nem áll rendelkezésre 38,10 átmérőjű cső, használjon 41,28 átmérőjűt.
Magyar-13
Ø 41,28
Ø 53,98
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
140,0 kW ~ 168,0 kW
02
106,4 kW ~ 134,4 kW
Gázcső (mm)
Ø 38,10 3. megjegyzés)
Ø 34,92
89,6 kW ~ 95,2 kW
100,8 kW
Legalább 90 m hosszú elosztócső
Hűtőközeg cső telepítés
A cső mérete az elágazás és a beltéri egység között
A cső méretét a kültéri egység teljesítménye alapján válassza meg.
Cső méret (O.D. mm)
Beltéri egység teljesítménye (kW)
Folyadékcső
Gázcső
Legfeljebb 6,0 kW
6,1 kW ~ 16,0 kW
Ø 6,35
Ø 12,70
Ø 9,52
Ø 15,88
16,1 kW ~ 23,0 kW
Ø 9,52
Ø 19,05
23,0 kW felett
Ø 9,52
Ø 22,22
Elágazás
fElágazás a kültéri egységek között (C)
Besorolás
Y-csatlakozás a kültéri egységhez (C)
Modellnév
Specifikáció (kW)
MXJ-TA3419M
Legfeljebb 134,4 kW
MXJ-TA4122M
Legalább 140,0 kW
fElső elágazás (D)
A cső méretét a kültéri egység teljesítménye alapján válassza meg.
Besorolás
Y-csatlakozás (D)
Kültéri egység teljesítménye (kW)
Az elágazás modellneve
Legfeljebb 33,6 kW
MXJ-YA2512M
44,8 kW
MXJ-YA2812M
50,4 kW ~ 67,2 kW
MXJ-YA2815M
72,8 kW ~ 95,2 kW
MXJ-YA3419M
100,8 kW ~ 134,4 kW
MXJ-YA4119M
Legalább 140,0 kW
MXJ-YA4422M
fElágazás (E)
Az elágazást az elágazás után csatlakoztatott beltéri egységek összteljesítménye alapján válassza ki.
Ú Ha azonban az első elágazások közötti cső (E) nagyobb, mint a kültéri egységhez csatlakoztatott cső (D), a (D)
méretű csövet használja.
1) Y-csatlakozás
Besorolás
Y-csatlakozás (E)
Modellnév
Specifikáció (kW)
MXJ-YA1509M
Legfeljebb 15,0 kW
MXJ-YA2512M
15,0 kW ~ 40,0 kW felett és ezalatt
MXJ-YA2812M
40,0 kW ~ 45,0 kW felett és ezalatt
MXJ-YA2815M
45,0 kW ~ 70,3 kW felett és ezalatt
MXJ-YA3419M
70,3 kW ~ 98,4 kW felett és ezalatt
MXJ-YA4119M
98,4 kW ~ 135,2 kW felett és ezalatt
MXJ-YA4422M
135,2 kW felett
Modellnév
Specifikáció (kW)
MXJ-HA2512M
Legfeljebb 45,0 kW (4 helyiség esetén)
MXJ-HA3115M
Legfeljebb 70,3 kW (8 helyiség esetén)
MXJ-HA3819M
70,3 kW felett (8 helyiséghez)
2) Gyűjtő-elosztócső
Besorolás
Gyűjtő-elosztócső (E)
Magyar-14
H/R
22,4 kW 22,4 kW 56,0 kW
Példa) 100,8 kW
(D)
(C)
(3)
(E)
22,4
(1)
Folyadékcső
9,52
Alacsony
Nagynyomású
nyomású gázcső
gázcső
19,05
15,88
44,8
(2)
12,70
28,58
41,28
100,8
(3)
19,05
41,28
34,92
(F)
A kültéri egységhez csatlakoztatott cső mérete (A)
A cső méretét az alábbi táblázat alapján válassza ki.
Kültéri egység
teljesítménye (kW)
(Hűtés)
Legfeljebb 90 m hosszú elosztócső
Folyadékcső
(mm)
22,4 kW
Alacsony
nyomású
gázcső (mm)
Nagynyomású
gázcső (mm)
Ø 19,05
Ø 15,88
Ø 9,52
28,0 kW
Legalább 90 m hosszú elosztócső
Folyadékcső
(mm)
Alacsony
nyomású
gázcső (mm)
Nagynyomású
gázcső (mm)
Ø 19,05
Ø 15,88
Ø 12,70
Ø 22,22
Ø 22,22
Ø 19,05
Ø 19,05
33,6 kW
Ø 15,88
Ø 12,70
44,8 kW
Ø 22,22
Ø 22,22
50,4 kW
Ø 28,58
Ø 28,58
56,0 kW
Ø 15,88
Ø 19,05
61,6 kW
67,2 kW
Ø 28,58
Ø 28,58
72,8 kW ~ 84,0 kW
Ø 34,92
Ø 34,92
89,6 kW ~ 95,2 kW
100,8 kW
Ø 19,05
106,4 kW ~ 134,4 kW
Ø 22,22
Ø 41,28
Ø 34,92
Ø 53,98
Ø 41,28
Ø 41,28
Ø 34,92
Ø 53,98
Ø 41,28
140,0 kW ~ 168,0 kW
173,6 kW ~ 252,0 kW
Φ 22,22
274,4 kW ~ 336,0 kW
Φ 25,40
Ø 25,40
*A cső maximális hosszúsága: Egy kültéri egység és a legtávolabbi beltéri egység közötti cső hossza.
1. megjegyzés) Ha nem áll rendelkezésre 25,40 átmérőjű cső, használjon 28,58 átmérőjűt.
Ú HR modell esetén a folyadékcső méretét csak akkor növelje, ha a cső hossza meghaladja a 90 m-t
Ú Ha egy kültéri egység alapértelmezett csövének átmérője nem egyezik meg a helyszínen telepített cső átmérőjével,
akkor a kültéri egységhez alapesetben egy foglalatot biztosítanak.
Magyar-15
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
(A)
(B)
(2)
Szám
02
(1)
Cső méret (mm)
Kültéri egység
teljesítménye
(kW)
Hűtőközeg cső telepítés
A cső mérete az elágazások között (B)
A cső méretét az elágazás után csatlakoztatott beltéri egységek összteljesítménye alapján válassza meg.
Ú Ha azonban az első elágazások közötti cső (B) nagyobb, mint a kültéri egységhez csatlakoztatott cső (A), az (A)
méretű csövet használja.
Ha a csőhossz az első elágazástól a legtávolabbi beltéri egységig 45-90 m között van, akkor növelje a folyadékcső és az
alacsony nyomású gázcső hosszát az alábbi táblázat alapján.
- Ha a hőszivattyú telepítve van: A folyadékcső és az alacsony nyomású gázcső az első elágazástól a legtávolabbi
beltéri egység elágazásáig (Lásd a 40. oldalt.)
- Ha a hővisszanyerés telepítve van (elágazások és MCU kombinációja): A folyadékcső és az alacsony nyomású gázcső
az első elágazástól az MCU-ig (Lásd a 42. oldalt.)
Legfeljebb 90 m hosszú elosztócső
Kültéri egység teljesítménye (kW)
(Hűtés)
Alacsony
Folyadékcső
nyomású
(mm)
gázcső (mm)
Legfeljebb 15,0 kW
Ø 15,88
15,1 kW ~ 22,4 kW
Ø 19,05
Ø 9,52
22,5 kW ~ 28,1 kW
Legalább 90 m hosszú elosztócső
Nagynyomású
gázcső (mm)
Folyadékcső
(mm)
Ø 19,05
Ø 15,88
Ø 12,70
1. megjegyzés)
Ø 19,05
Ø 12,70
40,1 kW ~ 45,0 kW
Ø 15,88
Ø 28,58
Ø 19,05
Ø 22,22
Ø 31,75
2. megjegyzés)
Ø 15,88
63,4 kW ~ 70,3 kW
Ø 19,05
Ø 28,58
Ø 34,92
70,4 kW ~ 98,4 kW
98,5 kW ~ 135,2 kW
Ø 15,88
Ø 28,58
Ø 22,22
45,1 kW ~ 50,4 kW
50,5 kW ~ 63,3 kW
Ø 22,22
Ø 25,40
Ø 22,22
28,2 kW ~ 33,6 kW
33,7 kW ~ 40,0 kW
Alacsony
Nagynyomású
nyomású
gázcső (mm)
gázcső (mm)
Ø 19,05
135,3 kW ~ 169,0 kW
169,0 kW ~ 275,0 kW
Ø 22,22
275,0 kW felett
Ø 25,40
Ø 38,10
Ø 41,28
Ø 34,92
Ø 53,98
Ø 41,28
Ø 22,22
Ø 41,28
Ø 25,4 1. megjegyzés)
Ø 53,98
Ø 28,58
1. megjegyzés) Ha nem áll rendelkezésre 25,40 átmérőjű cső, használjon 28,58 átmérőjűt.
2. megjegyzés) Ha nem áll rendelkezésre 31,75 átmérőjű cső, használjon 34,92 átmérőjűt.
3. megjegyzés) Ha nem áll rendelkezésre 38,10 átmérőjű cső, használjon 41,28 átmérőjűt.
A cső mérete az elágazás és a beltéri egység között
A cső méretét a kültéri egység teljesítménye alapján válassza meg.
Beltéri egység teljesítménye (kW)
Ø 28,58
3. megjegyzés)
Cső méret (O.D. mm)
Folyadékcső
Gázcső
Legfeljebb 6,0 kW
Ø 6,35
Ø 12,70
6,1 kW ~ 16,0 kW
Ø 9,52
Ø 15,88
16,1 kW ~ 23,0 kW
Ø 9,52
Ø 19,05
23,0 kW felett
Ø 9,52
Ø 22,22
Magyar-16
Ø 34,92
Ø 41,28
Elágazás
fElágazás a kültéri egységek között (C)
Besorolás
Modellnév
Specifikáció (kW)
Folyadék/Alacsony nyomású
Y-csatlakozás (C)
MXJ-TA3419M
Legfeljebb 134,4 kW
Legfeljebb 134,4 kW
MXJ-TA3800M
Legalább 140,0 kW
fElső elágazás (D)
A cső méretét a kültéri egység teljesítménye alapján válassza meg.
Besorolás
Folyadék/Alacsony nyomású
Y-csatlakozás (D)
Nagynyomású Y-csatlakozás (D)
Kültéri egység teljesítménye (kW)
Az elágazás modellneve
Legfeljebb 33,6 kW
MXJ-YA2512M
44,8 kW
MXJ-YA2812M
50,4 kW ~ 67,2 kW
MXJ-YA2815M
72,8 kW ~ 95,2 kW
MXJ-YA3419M
100,8 kW ~ 134,4 kW
MXJ-YA4119M
Legalább 140,0 kW
MXJ-YA4422M
22,4 kW
MXJ-YA1500M
28,0 kW ~ 67,2 kW
MXJ-YA2500M
72,8 kW ~ 134,4 kW
MXJ-YA3100M
Legalább 140,0 kW
MXJ-YA3800M
fElágazás (E)
Az elágazást az elágazás után csatlakoztatott beltéri egységek összteljesítménye alapján válassza ki.
Ú Ha azonban az első elágazások közötti cső (E) nagyobb, mint a kültéri egységhez csatlakoztatott cső (D), a (D)
méretű csövet használja.
• Y-csatlakozás
Besorolás
Y-csatlakozás (E)
Y-csatlakozás (E)
(Csak H/R)
Modellnév
Specifikáció (kW)
MXJ-YA1509M
Legfeljebb 15,0 kW
MXJ-YA2512M
15,0 kW ~ 40,0 kW felett és ezalatt
MXJ-YA2812M
40,0 kW ~ 45,0 kW felett és ezalatt
MXJ-YA2815M
45,0 kW ~ 70,3 kW felett és ezalatt
MXJ-YA3419M
70,3 kW ~ 98,4 kW felett és ezalatt
MXJ-YA4119M
98,4 kW ~ 135,2 kW felett és ezalatt
MXJ-YA4422M
135,2 kW felett
MXJ-YA1500M
Legfeljebb 22,4 kW
MXJ-YA2500M
22,4 kW ~ 70,3 kW felett és ezalatt
MXJ-YA3100M
70,3 kW ~ 135,2 kW felett és ezalatt
MXJ-YA3800M
135,2 kW felett
Magyar-17
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Legalább 140,0 kW
MXJ-TA3100M
02
Nagynyomású Y-csatlakozás (C)
MXJ-TA4122M
Hűtőközeg cső telepítés
A hűtőközeg cső ötvözete és minimális vastagsága
Külső átmérő (mm)
Minimális vastagság (mm)
6,35
0,70
9,52
0,70
12,70
0,80
15,88
1,00
19,05
0,90
22,22
0,90
25,40
1,00
28,58
1,10
31,75
1,10
34,92
1,21
38,10
1,35
41,28
1,43
44,45
1,60
50,80
2,00
53,98
2,10
Ötvözet
Lágy
VIGYÁZAT!
Húzott
• 19,05 mm átmérőjűnél nagyobb csövek esetén (C1220T-1/2H vagy C1220T-H típusú) húzott rézcsövet
használjon. Ha lágy (C1220T-O típusú) rézcsövet használ, a cső az alacsony nyomásállósága miatt eltörhet
és személyi sérülést okozhat.
Magyar-18
A hűtőközeg cső karbantartása
Az idegen anyagok és a víz bejutásának elkerülése érdekében rendkívül fontos a cső megfelelő tárolási és tömítési
eljárásának megválasztása (különösen telepítés közben). A környezetnek megfelelő tömítési eljárást alkalmazza.
A kitettség helye
A kitettség ideje
A tömítés típusa
Egy hónapnál hosszabb
Cső összeszorítása
Körültekercselés szigetelőszalaggal
-
Körültekercselés szigetelőszalaggal
Hűtőközeg cső hegesztése és biztonsági információk
VIGYÁZAT!
Fontos információk a hűtőcsövekkel kapcsolatos munkákhoz
• Ellenőrizze, hogy nincs-e nedvesség a cső belsejében.
• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen anyagok és szennyeződések a csőben.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
• Feltétlenül kövesse az utasításokat a cső hegesztésekor és tárolásakor.
Nitrogéngázos hegesztés
fA hűtőcsövek hegesztésekor öblítse át azokat nitrogéngázzal az ábra szerint.
fHa nem alkalmaz nitrogéngázt a csövek hegesztéskor, akkor oxid képződhet a cső belsejében. Ez a fontos
alkatrészek sérülését okozhatja, mint például a kompresszor vagy a szelepek.
fEgy nyomásszabályozóval állítsa be a nitrogéngáz átfolyási mennyiségét legfeljebb 0,05 m3/h értékre.
Ø 6,35 méretű rézcső
Hegesztett rész
Nitrogéngáz
Nitrogéngáz
Elzárószelep
Nyomásszabályozó Körültekercselés
szigetelőszalaggal
Átfolyásmérő
Nagynyomású tömlő
A cső iránya hegesztéskor
fA csőnek lefelé vagy oldalra kell néznie hegesztéskor.
fKerülje a cső hegesztését, ha a cső felfelé néz.
VIGYÁZAT!
• Amikor a csövek hegesztése után a gázszivárgást ellenőrzi, annak érzékeléséhez egy erre a célra szolgáló
oldatot használjon. Ha kénes alkotórészt tartalmazó érzékelő oldatot használ, az a csövek korrózióját
okozhatja.
Magyar-19
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Egy hónapnál rövidebb
Beltéri
02
Kültéri
Hűtőközeg cső telepítés
A peremezett csövek csatlakoztatása
fEllenőrizze, hogy a peremezés a normál méretnek megfelelő-e.
fIgazítsa középre a csővezeték közepét, és húzza meg kézzel a hollandi anyát. Ezután húzza meg a hollandi anyát
egy nyomatékkulccsal az alábbi ábrán látható nyíl irányában.
fFeltétlenül kenje be észterolajjal a peremcsatlakozás körüli részt.
Cső
Franciakulcs
Nyomatékkulcs
Hollandi anya
Csatlakozás nyomatéka
(N·m)
Peremátmérő (L, mm)
Ø 6,35
14~18
8,7~9,1
Ø 9,52
34~42
12,8~13,2
Ø 12,70
49~61
16,2~16,6
Ø 15,88
68~82
19,3~19,7
Ø 19,05
100~120
23,6~24,0
Perem alakja (mm)
45° ±2°
Külső átmérő (D, mm)
90° ±2°
A peremcsatlakozás
körüli rész
R 0,4~0,8
D
L
Ú 1 N•m = 10 kgf•cm
VIGYÁZAT!
•
•
•
•
•
A cső hegesztésekor nitrogéngáz fúvatására van szükség.
Feltétlenül a mellékelt hollandi anyát használja.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e repedések vagy megcsavarodott részek, ha meg kell hajlítania a csövet.
Ne húzza meg túl erősen a hollandi anyát.
Az R-410A egy nagynyomású hűtőközeg, és fennáll a hűtőközeg szivárgásának kockázata, ha a
peremcsatlakozást nem keni meg észterolajjal. Ezért kenje meg észterolajjal a peremcsatlakozás körüli
részt.
Magyar-20
Cső beszerelése kültéri egység esetén
H/P rendszer
HR rendszer
Folyadékcső
Nagynyomású gázcső
Folyadékcső
Nagynyomású gázcső
Nincs használatban
(Alacsony nyomású
gázcső)
Alacsony nyomású
gázcső
Hőszivattyúszelep
(Nyitva)
Hőszivattyúszelep
(Zárva)
Tápszelep
Hőszivattyúszelep
A típusú PBA
(K5)
Nyitva (gyári alapértelmezett)
Zárva (telepítés során beállítva)
Be (gyári alapértelmezett)
KI (telepítés során beállítva)
„ht 00” beállítása (gyári alapértelmezett)
„ht 01” beállítása (telepítés során beállítva)
Opciókapcsoló B típusú BPA
Kulcs üzemmód
(K1+K2)
Ú Lásd a kültéri egység kulcs funkciójának opciókapcsolóját és a kulcs funkciót (46., 47. oldal)
Óvatosan hegessze a csövet a kültéri egységhez
VIGYÁZAT!
• A cső hegesztése során az egységet a hegesztésből fakadó hő és láng károsíthatja. Használjon lángvédő
takarót, hogy megóvja az egységet a tűztől és a lángoktól.
• A tápszelepen belüli O-gyűrű és teflon csomagolás megsérülhet a hegesztés során felszabaduló
hőtől. Csomagolja be a tápszelep alját nedves ruhába, és úgy hegessze. A nedves ruhából csöpögő víz
megállíthatja a hegesztést. Ezért győződjön meg arról, hogy a nedves ruhából nem csöpög víz.
• Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott csövek nem akadályozzák egymást, és nem érintkeznek
egymással vagy a termékkel. Ha érintkeznek egymással vagy a kültéri egységgel, rezgés lép fel, ami a
csövek károsodását okozhatja.
• A szigetelt csőnek a tápszelep alsó részétől való eltávolítása során a csövet először vágja le csővágóval,
majd utána kezdje a hegesztést. Ha a szigetelt csövet vágás nélkül hegeszti, a csőben található hűtőközeg
sérülést okozhat.
Magyar-21
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Besorolás
02
1. A hűtőközegcső kültéri egységhez való csatlakoztatásához olvassa el az alábbi instrukciókat.
- H/P rendszer esetén a folyadék- és gázcsöveket csatlakoztassa egy kültéri egységhez.
- HR rendszer esetén a folyadékcsöveket és nagy/kis nyomású gázcsöveket csatlakoztassa egy MCU-hoz. Zárja el a
belső hőszivattyút és állítsa be az alábbi opciókapcsolót.
- Modulonkénti telepítés esetén győződjön meg arról, hogy mindegyik hőszivattyúszelep és az alábbi
opciókapcsoló-beállítások az egyes célokhoz vannak igazítva. (A kültéri egységek modulonkénti telepítése
esetén az E573-as hiba fordulhat elő, ha a beállítások a kültéri egységek között eltérőek.)
Hűtőközeg cső telepítés
1. A kültéri egységek között csatlakoztasson hűtőközegcsöveket.
fA csövek kültéri egységek közötti csatlakoztatásához (külön megvásárolandó) elágazásokat kell telepíteni.
❋ A hűtőközeg optimális elosztása érdekében Y-csatlakozást használjon elágazásként a kültéri egységek
csatlakoztatásakor. (Ne használjon T-csatlakozást)
fHa a kültéri egységek telepítése modulonként történik, a telepítés sorrendjére nem vonatkoznak korlátozások.
VIGYÁZAT!
Megfelelő telepítés
200 mm vagy több
Ha a
hűtőközegcső
magasabban van
telepítve, mint
a kültéri egység
csőcsatlakozó
része, akkor
telepítsen
egy szifont a
gázcsőre.
Magyar-22
Nem megfelelő telepítés
VIGYÁZAT!
Megfelelő telepítés
Nem megfelelő telepítés
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Ha a kültéri
egység és az
elágazás közötti
csővezeték
hossza
meghaladja a 2
m-t, szereljen be
egy függőleges
elzárót az ábrán
látható módon.
02
A kültéri
egységek
közötti elágazást
vízszintesen kell
beszerelni.
200~300 mm
1 m vagy kevesebb
2 m vagy több
2 m vagy több
Magyar-23
Hűtőközeg cső telepítés
A hűtőcső megengedett hossza és telepítési példák
H/P
Besorolás
Egyetlen egység telepítése
Moduláris telepítés
Kültéri egység
Kültéri egység
Elágazás
Elágazás
Telepítés csak
Y-csatlakozással
Beltéri egység
Kültéri egység
Beltéri egység
Kültéri egység
Elágazás
Gyűjtő-elosztócső
Elágazás
Gyűjtő-elosztócső
Telepítés
Y-csatlakozással és
gyűjtő-elosztócsővel
Beltéri egység
Beltéri egység
Kültéri egység
Kültéri egység
Gyűjtő-elosztócső
Gyűjtő-elosztócső
Telepítés csak
gyűjtő-elosztócsővel
Beltéri egység
Beltéri egység
Magyar-24
Besorolás
Példa
Megjegyzések
Telepítés csak
a+b+c+d+e+f+g+p ≤
Y-csatlakozással 170 (190) m
Telepítés csak
a+b+c+d+e+f+g+p+h+
Y-csatlakozással i+j+k+l+m+n ≤ 500 m
Maximális
megengedett
csőhossz
Telepítés
Y-csatlakozással a+b+c+d+e+f+g+h+
500 m vagy
és gyűjtői+j+k ≤ 500 m
kevesebb
elosztócsővel
Cső teljes
hossza (m)
Telepítés
csak gyűjtőelosztócsővel
Kültéri egység
– Kültéri egység
(Moduláris
telepítés)
Kültéri egység –
Megengedett
Beltéri egység
legnagyobb
magasságkülönbség Kültéri egység ~
Beltéri egység
Megengedett
legnagyobb
hosszúság az
elágazás után
a+b+c+d+e+f+g+h+i
≤ 500 m
Csőhossz
10 m vagy
kevesebb
r ≤ 10 m, s ≤ 10 m, t ≤ 10 m
Egyenértékű
hosszúság
13 m vagy
kevesebb
r ≤ 13 m, s ≤ 13 m, t ≤ 13 m
Magasságkülönbség
1,5 m vagy
kevesebb
H5 ≤ 1,5 m
200 mm
vagy több
H5
50/40 m 2. megjegyzés)
H1 ≤ 50/40 m
50 m vagy kevesebb
H2 ≤ 50 m
45 m vagy
b+c+d+e+f+g+p ≤ 45 m, i ≤ 45 m
kevesebb
Első elágazás
~ Legtávolabbi
beltéri egység
Csőhossz
45 m ~
90 m 1.
megjegyzés)
EEV készlet
A szükséges feltételeknek meg kell
felelni
Modell
Megjegyzések
MEV-E24SA
2m
1 beltéri
MEV-E32SA
MXD-E24K132A
EEV-készlet
~ beltéri
egység
MXD-E24K200A
Tényleges
csőhossz
2 beltéri
MXD-E32K200A
20 m vagy
kevesebb
MXD-E24K232A
MXD-E24K300A
3 beltéri
MXD-E32K224A
MXD-E32K300A
❋ Lásd az EEV készlet kézikönyvét.
Magyar-25
EEV nélküli termékekhez
alkalmazandó (fali tartó és
mennyezeti)
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Kültéri egység –
Beltéri egység
Egyenértékű
hosszúság
• Y-csatlakozás:
0,5 m
• Gyűjtőelosztócső:
1m
02
Telepítés
170 m vagy
Tényleges
Y-csatlakozással a+b+h ≤ 170 (190) m,
alatta (190
csőhossz
és gyűjtőa+i+k ≤ 170 (190) m
(Egyenértékű m vagy
elosztócsővel
alatta)
hosszúság)
Telepítés
csak gyűjtőa+i ≤ 170 (190) m
elosztócsővel
Hűtőközeg cső telepítés
1) Megjegyzés Szükséges feltétel
Besorolás
Feltétel
Első elágazás ~
Legtávolabbi beltéri
egység
45 m ≤ b+c+d+e+f+g+p ≤ 90 m: Az elágazó
csöveket (b, c, d, e, f, g) cserélje eggyel
nagyobbra
Meghosszabbított cső
teljes hossza
Minden Y-csatlakozás
~ Minden beltéri
egység
Példa
Ha a főcsövet (a kültéri egység és az
első elágazás közötti cső) nem cserélte
eggyel nagyobbra: a+(b+c+d+e+f+g)×2
+h+i+j+k+l+m+n+p ≤ 500 m
Ha a főcsövet (a kültéri egység és az
első elágazás közötti cső) nem cserélte
eggyel nagyobbra: (a+b+c+d+e+f+g)×2
+h+i+j+k+l+m+n+p ≤ 500 m
h, i, j, … p ≤ 45 m
A kültéri egység és a legtávolabbi, ill. legtávolabbi beltéri egység
távolsága közötti különbség ≤ 45 m
(a+b+c+d+e+f+g+p)-(a+h) ≤ 45 m
2. megjegyzés) Ha a kültéri egység alacsonyabban helyezkedik el, mint a beltéri egység, a különbség legfeljebb 40 m
lehet. Ha a kültéri egység magasabban helyezkedik el, mint a beltéri egység, a különbség legfeljebb 50
m lehet.
❋ A rendszer hűtőközegének teljes mennyiségének 100 kg-nál kevesebbnek kell lennie. Ha a rendszer
hűtőközegének teljes mennyisége meghaladja a 100 kg-t, akkor a rendszert két kisebb rendszerre kell
osztani, amelyek egyesével kevesebb, mint 100 kg hűtőközeget tartalmazhatnak.
Magyar-26
H/R
Besorolás
Telepítés Y-csatlakozással
02
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Telepítés csak
MCU-val
Csak Hűtést Végző Beltéri Egység
(Csak Kisnyomású Gázcső /
Folyadékcső Csatlakoztatása 3. megjegyzés)
q
l
n
MCU
Telepítés MCU-val
és Y-csatlakozással
H4
H1
o
p
h
MCU
MCU
H2
H3
Besorolás
Kültéri egység – Beltéri
egység
Maximális megengedett
csőhossz
Kültéri egység –
Kültéri egység
(Moduláris telepítés)
Példa
Tényleges
csőhossz
(Egyenértékű
hosszúság)
Legfeljebb 170 m
(legfeljebb 190
m)
a+g+j ≤ 170 m (190 m)
Telepítés MCU-val és
Y-csatlakozással
a+b+h+k ≤ 170 m (190 m)
Telepítés csak MCU-val
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j ≤ 500 m
Telepítés MCU-val és
Y-csatlakozással
a+b+c+d+e+f+g+p+h+i+j+k+m+n
+o+p+q ≤ 500 m
Cső teljes hossza
500 m vagy
kevesebb
Csőhossz
10 m vagy
kevesebb
r ≤ 10 m, s ≤ 10 m, t ≤ 10 m
Egyenértékű 13 m vagy
hosszúság kevesebb
r ≤ 13 m, s ≤ 13 m, t ≤ 13 m
1,5 m vagy
Magasságkülönbség
kevesebb
MCU ~ Beltéri egység
Telepítés csak MCU-val
Csőhossz
45 m vagy
kevesebb
Megjegyzések
Egyenértékű hosszúság
• Y-csatlakozás: 0,5 m
• Gyűjtő-elosztócső: 1 m
• MCU: 1 m
r
t
200 mm
vagy több
H5 ≤ 1,5 m
H5
Telepítés csak MCU-val
b+c ≤ 45 m, b+d ≤ 45 m, b+e ≤ 45 m,
f≤ 45 m, g+h ≤ 45 m, g+i ≤ 45 m, g+j
≤ 45 m
Telepítés MCU-val és
Y-csatlakozással
c+d ≤ 45 m, c+e ≤ 45 m, c+f ≤ 45 m, g
≤ 45 m, h+i ≤ 45 m, h+j ≤ 45 m, h+k ≤
45 m, m ≤ 45 m, n ≤ 45 m, o ≤ 45 m, p
≤ 45 m
Magyar-27
Hűtőközeg cső telepítés
Besorolás
Kültéri egység –
Beltéri egység
Kültéri egység ~
Beltéri egység
Megengedett
legnagyobb
Beltéri egység ~
magasságkülönbség Beltéri egység
(egy MCU-ban)
MCU ~ MCU
Megengedett
legnagyobb
hosszúság az
elágazás után
Első elágazás
~ Legtávolabbi
beltéri egység
Példa
50 m / 40 m
1. megjegyzés)
H1 ≤ 50 m / 40 m
40 m vagy
H2 ≤ 40 m
kevesebb
15
m
vagy
Csőhossz
H3 ≤ 15 m
kevesebb
De ha az AM✴✴✴✴NQDEH✴ / AM✴✴✴JNV✴ telepítve
van, a H2 15 m vagy kevesebb.
30 m vagy
H4 ≤ 30 m
kevesebb
45 m vagy
Telepítés csak
g+j ≤ 45 m
kevesebb
MCU-val
b+h+k ≤ 45 m
Csőhossz
Telepítés
l+p ≤ 45 m
45 ~ 90 m
MCU-val és
2. megjegyzés)
A szükséges feltételeknek
Y-csatlakozással
meg kell felelni
Elosztókészlet
Az elosztókészlettől Tényleges
a beltéri egységig csőhossz
Megjegyzések
2 m vagy
kevesebb
Modell
Megjegyzések
MEV-24SA (1 beltéri
egységhez)
Alkalmazás EEV nélküli termékekhez
(falra szerelt)
1. megjegyzés) Ha a kültéri egység a beltéri egységnél alacsonyabban helyezkedik el, akkor a különbség maximum 40 m lehet.
Ha a kültéri egység a beltéri egységnél magasabban helyezkedik el, akkor a különbség maximum 50 m lehet.
❋ A rendszer hűtőközegének teljes mennyiségének 100 kg-nál kevesebbnek kell lennie. Ha a rendszer
hűtőközegének teljes mennyisége meghaladja a 100 kg-t, akkor a rendszert két kisebb rendszerre kell
osztani, amelyek egyesével kevesebb, mint 100 kg hűtőközeget tartalmazhatnak.
2) Megjegyzés Szükséges feltétel
Besorolás
Feltétel
Példa
Első elágazás ~
Legtávolabbi beltéri
egység
45 m ≤ b, l+m, q ≤ 90 m: Az csatlakozócsöveket
(b, l, m, q) cserélje eggyel nagyobbra.
q
m
Meghosszabbított
cső teljes hosszának
helyzete
a+(bx2) + c + d + e + f + g + h + I + j + k + l + m
+ n + o + p + q + r ≤ 500
MCU ~ Mindegyik
beltéri egység
c + d, c + e, c + f, g, h + I, h + j, h + k, n, o, p, r ≤ 45
l
r
MCU
n
MCU
o
p
h
MCU
MCU
A kültéri egység és a legtávolabbi, ill. legtávolabbi beltéri egység
távolsága közötti különbség ≤ 45 (a+b+h+k) - (a+b+c+d) ≤ 45
Ú Ha az Y-csatlakozás és az MCU együttesen vannak telepítve, és a csőhossz az első elágazástól a legtávolabbi beltéri
egységig 45-90 m között van, akkor egy szinttel növelje a folyadékcső és az alacsony nyomású gázcső hosszát az
első Y-csatlakozás és az MCU között.
Lásd a cső elágazások közötti méretét (B) a 24. oldalon.
3) megjegyzés Olyan beltéri egységek esetén, amelyekhez nincsen MCU csatlakoztatva, mindenképpen állítsa az
opciókat "Csak hűtő beltéri egység"-re, majd csatlakoztassa ezeket egy alacsony nyomású gázcsőhöz
és egy folyadékcsőhöz. Mindenképpen úgy kombinálja a csak hűtő beltéri egységeket, hogy az
összteljesítményük az összes beltéri egység összteljesítményének maximum 50%-a legyen.
4) megjegyzés Ha egynél több beltéri egységet csatlakoztat egy MCU Porton, akkor az alábbi beltéri egységek
nem kombinálhatóak. ERV plus (AM✴✴✴FNKDE✴✴), OAP duct(AM✴✴✴✴NEPE✴✴), Hydro Unit
HE(AM✴✴✴FNBD✴✴), Hydro Unit HT(AM✴✴✴FNBF✴✴), AHU kit (MXD-K✴✴✴AN, MCM-D✴✴✴N)
5) megjegyzés Ha két MCU port Y-csatlakozással van csatlakoztatva, a beltéri egységek egynél többhöz nem kombinálhatóak.
Magyar-28
Az elágazások beszerelése
Szerelje be az elágazásokat 'vízszintesen' vagy 'függőlegesen'.
Vízszintes beszerelés
02
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Függőleges beszerelés
MEGJEGYZÉS
• Csatlakoztatás előtt vágja le az elágazás vagy a mellékelt foglalat csatlakozó részét, a csatlakozócső
átmérőjének megfelelően.
Több mint 10~15 mm
VIGYÁZAT!
• Szerelje fel az elágazást a vízszintes vagy függőleges irányhoz képest ±15°-ban.
• Ellenőrizze, hogy a cső nincs-e meghajlítva ott, ahol az elágazáshoz csatlakozik.
• Az elágazás csatlakoztatásától tartson egyenes vonalban minimum 500 mm távolságot.
Elágaztatás után
Csatlakoztassa újabb elágazáshoz vagy beltéri egységhez
Csőcsatlakozó
Foglalat
Foglalat
Elágaztatás után
Cső
Gáz oldali/Folyadék oldali elágazás
Csatlakoztatás
a beltéri
egységhez
Elágaztatás előtt
Cső (Elosztócső)
❋ Szerelje fel a vízszintes vagy függőleges irányhoz
képest ±15°-ban.
Magyar-29
Minimális távolság
egyenes vonalban
(legalább 500 mm)
Hűtőközeg cső telepítés
Az elágazás beszerelése kültéri egységek közé
Külső csatlakozások beszerelése
Alacsony nyomású gázcső
A kültéri egységek közötti elágazást
vízszintesen kell telepíteni.
Nagynyomású gázcső
Folyadékcső
❋ HR rendszer esetén csatlakoztasson folyadékcsövet, nagy nyomású gázcsövet és kis nyomású gázcsövet.
❋ H/P rendszer esetén csatlakoztasson folyadékcsövet és nagy nyomású gázcsövet.
Csatlakoztassa másik kültéri egységhez
❋ Használja a kiválasztott cső méretéhez biztosított folyadékoldali
kivezetőt.
Cső
Csatlakoztassa a beltéri és kültéri
egységek közötti újabb elágazáshoz.
Folyadékoldali kivezető
Folyadékoldali
kivezető
Cső
Csatlakoztassa a kültéri egységek vagy a főcső
elágazása közötti újabb elágazáshoz
<Folyadékcső, nagy nyomású gázcső, kis nyomású gázcső>
MEGJEGYZÉS
• Csatlakoztatás előtt vágja le a kültéri egység csatlakozó csövének vagy a mellékelt foglalat csatlakozó
részét, a csatlakozócső átmérőjének megfelelően.
10~15 mm felett
Magyar-30
Az MCU telepítése
Az MCU műszaki jellemzői
Modell
MCU-S4NEK3N
MCU-S2NEK2N
MCU-S1NEK1N
Egy porthoz
csatlakoztatható
beltéri egységek
száma
Maximum 8 egység
Maximum 8 egység
Maximum 8 egység
Maximum 8 egység
Az egy porthoz
csatlakoztatható
beltéri egységek
maximális kapacitása
16 kW
16 kW
16 kW
16 kW
A csatlakoztatható
beltéri egységek
maximális kapacitása
61,6 kW
61,6 kW
32,0 kW
16 kW
02
MCU-S6NEK2N
Az MCU külseje
Nincs mellékelve
A beltéri egységek telepítése
Modell
MCU-S6NEK2N
MCU-S4NEK3N
MCU-S2NEK2N
MCU-S1NEK1N
Példa telepítés
(Mindegyik porthoz
történő csatlakozás)
MCU
soros
MCU
seriescsatlakoztatás
connection
Példa telepítés
(MCU soros
csatlakoztatás)
Beltéri egységek
telepítése
MCU
MCU
16,0 kW alatti beltéri egység : Ne használjon Y-csatlakozót 16,0 kW ~ 28,0 kW
beltéri egység : Használjon Y-csatlakozót a Gáz és Folyadék vonalon
Y-csatlakozó használata esetén ez csak az alábbi port-kombinációknál
használható Csatlakoztatható port-kombináció az Y-csatlakozóhoz : A +
B port, C + D port, E + F port Nem csatlakoztatható port-kombináció az
Y-csatlakozóhoz : B + C port, D + E port, nem folytonos port
Az Y-csatlakozó használatához állítsa be a Dip Kapcsoló opciót
S/W opció
ON
S/W opció
ON
S/W opció
S/W opció
ON
ON
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Alapértelmezett
A+B port
kombinációja
C+D port
kombinációja
E+F port
kombinációja
Soros MCU csatlakoztatás esetén a beltéri egységek maximális kapacitása az
MCU soros csatlakozásban 61,6 kW
Magyar-31
Ez az egység
csak 16 kW alatti
egyetlen porthoz
csatlakoztatható
Ezt az egységet nem
lehet csatlakoztatni
MCU-MCU sorba
kapcsolva.
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Belső EEV
Hűtőközeg cső telepítés
A csövek csatlakoztatása
70 mm
A hegesztés során
nedves ronggyal védje
70 mm
Csőcsatlakozás a kültéri egységből
Alapértelmezett telepítési irány.
Alacsony nyomású gázcső csatlakozás (hegesztés)
Magas nyomású gázcső csatlakozás (hegesztés)
Folyadékot szállító csőcsatlakozás (hegesztés)
Csőcsatlakozás a beltéri egységhez
Folyadékcső (hegesztés)
Gázcső (hegesztés)
❋ Az MCU telepítése során használja a telepítéshez a termékhez mellékelt mintalapot.
❋ Gázcsövek hegesztésekor védje a terméket a lángálló lappal.
❋ Amikor az MCU-t a kültéri egységekhez csatlakoztatja, akkor az alapértelmezett irány az MCU-ban van beállítva.
Ha a másik irányban történik a telepítés, akkor hegessze a mellékelt rézsapkát a nagynyomású csövekhez, alacsony
nyomású csövekhez és a folyadékcsövekhez egyaránt.
Magyar-32
Elektromos vezetékezési munkálatok
Tápkábel és vezérlőkábel konfigurációja
MCCB+
ELB
Kommunikációs kábel a kültéri
egységek között
Tápkábel
A kábelvédő cső specifikációja
Név
Ötvözet
Alkalmazási körülmények
Flexibilis PVC vezeték
PVC
Ha a kábelvédő csövet beltérben szerelik fel és nincs kitéve
külső körülményeknek, mivel beton alapzatba van ágyazva
1. osztályú flexibilis vezeték
Horganyzott acéllemez
Ha a kábelvédő csövet beltérben szerelik fel, de ki van téve
külső körülményeknek, ezért fennáll a sérülés kockázata
2. osztályú flexibilis vezeték
Horganyzott acéllemez és
lágy PVC keverék
Ha a kábelvédő csövet kültéren szerelik fel, és ki van téve
külső körülményeknek, ezért fennáll a sérülés kockázata, és
extra vízállóságra van szükség
VIGYÁZAT!
Figyelmeztetés a kivágható nyílás perforálására vonatkozóan
• Kalapáccsal üssön a kivágható nyílásra annak perforálásához.
• Miután perforálta a kivágható nyílást, rozsdagátló festékkel fesse le a lyuk környezetét.
• Ha a kábeleket át kell vezetnie a kivágható nyíláson, távolítsa el a sorjákat a lyuk széléről, majd a kábeleket
lássa el védelemmel szigetelőszalag, persely vagy hasonló formájában.
Magyar-33
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
vagy
ELCB
02
fA tápkábelt és a földelőkábelt át kell húzni a szekrény jobb alsó részén vagy jobb oldalán található kivágható
nyíláson.
fHúzza ki a vezérlőkábelt az erre a célra szolgáló, az előlap jobb alsó részén található kivágható nyílásból.
fHasználjon külön kábelvédő csövet a táp- és a vezérlőkábel felszereléséhez.
fEgy CD csatlakozó vagy szigetelőhüvely segítségével rögzítsen egy kábelvédő csövet a kültéri egységen található
kivágható nyíláshoz. Feltétlenül szigetelőhüvelyt használjon.
fGyőződjön meg arról, hogy a tápkábelek és a kommunikációs kábelek nem takarják el az elülső panelt.
Elektromos vezetékezési munkálatok
Tápellátás kapcsolási rajza
3 fázis 4 vezeték tápellátása (380-415 V~)
3 fázis 4 vezeték
(380 ~ 415 V)
Fő kültéri egység
Egy fázis 2 vezeték
(220 -240 V)
MCCB+
ELB
vagy
ELCB
Alárendelt
kültéri egység 1
Alárendelt
kültéri egység 2
MCCB+
ELB
vagy
ELCB
Fő kültéri egység
Fő kültéri egység
Vezérlőkábel
(Kültéri egység ~
Kültéri egység)
Alárendelt kültéri egység
Vezérlőkábel
(Kültéri egység ~
Beltéri egység)
Vezérlőkábel (Kültéri
egység ~ Beltéri
egység)
Vezetékes
távirányító
Alárendelt kültéri egység
Vezérlőkábel (Kültéri
egység ~ Kültéri
egység)
Földelés
Földelés
Földelés
Vezetékes Vezetékes
távirányító távirányító
fCsatlakoztassa a kültéri egység egy tápkábelét, miután ellenőrizte, hogy az R-S-T-N (3 fázis 4 vezeték) csatlakozása
megfelelő. (Ha a 380-415 V tápellátás az N fázishoz kerül, a PCB és más elektromos alkatrészek megsérülnek.)
fA beltéri és kültéri egységek közötti vezérlőkábelnek és a kültéri egységek közötti vezérlőkábelnek nincs polaritása.
fRendezze el a kábeleket kábelkötegelővel.
❋ Fel kell szerelni az ELCB-t és az ELB-t, mert ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
Magyar-34
A tápcsatlakozó bekötése
Kommunikációs kábel
(Beltéri/kültéri egység)
R
S
T
N
Kommunikációs /
Külső érintkező jel
MCCB+
ELB
vagy
ELCB
Földelés
Biztosítóanya
(tartozék)
Vezetéklemez
Csavar
VIGYÁZAT!
Alegység 3 fázis (380-415 V)
(Kilökőlap)
Védőtömlő a
tápkábelhez
Vezeték (tartozék)
Csatlakozás meghúzási nyomatéka (N∙m)
M4
1,2~1,8
Egyfázisú (220-240 V) tápkábel
M8
5,5~7,3
3-fázisú (380-415 V) tápkábel
• Ügyeljen rá, hogy a tápkábel külső burkolatának eltávolításakor ne karcolja meg a kábel belső burkolatát.
• Ellenőrizze, hogy a beltéri egység táp- és vezérlőkábelének külső burkolatából több mint 20 mm az
elektromos dobozon belülre esik-e.
• A vezérlőkábelt a tápkábeltől és más vezérlőkábelektől külön szerelje fel.
Magyar-35
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
3 fázis 380415 V
02
fCsatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolótáblához forrasztás nélküli gyűrűs csatlakozókkal.
fCsatlakoztassa megfelelően a kábeleket minősített és előírás szerinti kábelek használatával, és rögzítse őket
megfelelően, hogy ne hasson külső erő a csatlakozóra.
fOlyan csavarhúzót és csavarkulcsot használjon, amelyek képesek kifejteni a névleges nyomatékot a csavarok
kapcsolótáblán történő meghúzásakor.
fHúzza meg a szorítókapcsokat a névleges nyomatékkal. Ha a csatlakozás laza, ív és ezáltal tűz keletkezhet, ha pedig
a csatlakozás túl szoros, megsérülhet a kapcsolótábla.
Elektromos vezetékezési munkálatok
A földelőkábel rögzítése
fCsatlakoztassa a földelőkábelt a tápellátást biztosító dobozban lévő földelőnyíláshoz.
A tápkábel kihúzása
fA kábelvisszahúzó furaton keresztül juttassa be a kilökőlapot az egyik oldalon, és csatlakoztassa a (tápkábelhez
tartozó) védőtömlőt a tápdobozhoz.
❋ A kilökőlap behelyezése során legyen óvatos, és ne sértse fel a hőcserélőcsőt vagy a hőmérséklet-érzékelőt.
❋ Ellenőrizze, hogy a kivágható nyílás körüli részen lévő sorja nem sértette-e meg a tápkábelt.
Megoldó eszköz telepítése
R2
R1
R1
OF2
OF1
Irányítóeszköz kapcsolója
Kommunikációskábel-csatlakozó
(Kültéri egység ~ Kültéri egység)
F1
F2
OF1
R2
OF2
fHa a kültéri egységhez telepített beltéri egységek száma legfeljebb 16
F2
F1
Kommunikációskábel-csatlakozó
(Kültéri egység ~ Beltéri egység)
❋ A kommunikációs kábel csatlakoztatásakor a rögzítéséhez
használjon vezetéktartót.
fAz interfész modul elhelyezése
❋ A régi kommunikációs típusú felső szintű vezérlő csatlakoztatásához
interfész modult kell telepíteni. A telepítésre vonatkozó részletes
instrukciókért tekintse meg a vonatkozó interfész modul telepítési
útmutatóját.
Magyar-36
Az MCU (MCU-S6NEE1N, MCU-S4NEE1N, MCU-S4NEE2N) csatlakoztatása
1. Példa
02
Beltéri
egység
MCCB
Kültéri
egység
220-240 V~
2. Példa
ELB
Beltéri
egység
Beltéri
egység
Beltéri
egység
Kültéri
egység
MCCB
220-240 V~
f Az MCU tápellátását a kültéri egységtől külön kell biztosítani.
f Csatlakoztassa a kültéri egység (F1, F2) vezérlőkábelét az MCU (F1, F2) vezérlőkábeléhez
• A tápkábel csatlakozást forrasztás nélküli gyűrűs csatlakozóval kell elvégezni.
VIGYÁZAT!
Beltéri
egység
MCU
Beltéri
egység
Beltéri
egység
MCU
Beltéri
egység
Beltéri
egység
MCU
Beltéri
egység
Beltéri
egység
Beltéri
egység
Beltéri
egység
MCU
Beltéri
egység
Beltéri
egység
Beltéri
egység
• Az MCU telepítésekor a vezérlőkábelt a fent látható módon kell csatlakoztatni.
Magyar-37
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
ELB
Beltéri
egység
Elektromos vezetékezési munkálatok
Az MCU (MCU-S6NEK2N, MCU-S4NEK3N, MCU-S2NEK2N, MCU-S1NEK1N) csatlakoztatása
Példa
ELB
MCCB
Beltéri
egység
ELB
MCCB
Kültéri
egység
220-240 V~
f Az MCU tápellátását a kültéri egységtől külön kell biztosítani.
f Csatlakoztassa a kültéri egység (F1, F2) vezérlőkábelét az MCU (F1, F2) vezérlőkábeléhez
• A tápkábel csatlakozást forrasztás nélküli gyűrűs csatlakozóval kell elvégezni.
VIGYÁZAT!
Beltéri
egység
MCU
Beltéri
egység
Beltéri
egység
Beltéri
egység
MCU
Beltéri
egység
Beltéri
egység
• Az MCU telepítésekor a vezérlőkábelt a fent látható módon kell csatlakoztatni.
Magyar-38
Beltéri
egység
Földelés bekötése
A földelést az Ön biztonsága érdekében szakképzett szerelőnek kell végeznie.
A tápkábel földelése
A feszültség a földeléshez képest
kevesebb mint 150 V
A feszültség a földeléshez képest több
mint 150 V
Magas páratartalom
A 3. földelést kell elvégezni. Megjegyzés 1)
(Beleértve azt az esetet, amikor érintésvédelmi megszakító van beszerelve)
Átlagos páratartalom
Végezze el a 3. földelést. Megjegyzés 1)
Alacsony páratartalom
Biztonsága érdekében végezze el a 3.
földelést, ha lehetséges. Megjegyzés 2)
A 3. földelést kell elvégezni. Megjegyzés 1)
(Beleértve azt az esetet, amikor
érintésvédelmi megszakító van
beszerelve)
1) megjegyzés A 3. földelésről.
• A földelést (képesített) szakembernek kell végeznie.
• Ellenőrizze, hogy a földelési ellenállás értéke kevesebb-e mint 100 Ω. Érintésvédelmi megszakító felszerelése
esetén (amely rövidzárlat esetén képes 0,5 másodpercen belül megszakítani az áramkört) a megengedett
földelési ellenállás értéke 30~500 Ω.
2) megjegyzés Földelés száraz helyen
• A földelési ellenállásnak kisebbnek kell lennie, mint 100 Ω. A legrosszabb esetben is a földelési ellenállásnak
kisebbnek kell lennie, mint 250 Ω.
A földelés elvégzése
fHasználjon a kültéri egység elektromos vezetékére vonatkozó specifikációnak megfelelő földelővezetéket.
❋ Ha a kizárólagos földelő csatlakozást használja (Ha a ❋ Ha a kapcsolótábla földelését használja
földelő csatlakozás már rá van építve a házra)
Kizárólagos földelő
csatlakozás
Magyar-39
Elosztótábla
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Tápellátás
A telepítés helye
02
fA földelési előírás a légkondicionáló névleges feszültségétől és telepítési helyétől függően változhat.
fFöldelje a tápkábelt a következő táblázat szerint.
Csőszigetelés
A hűtőközegcső szigetelésének kiválasztása
fSzigetelje a gázcsövet és a folyadékcsövet az adott csőméretnek megfelelő vastagságú szigeteléssel.
fA normál állapot: 30 °C hőmérséklet, 85% alatti páratartalommal. Ha a páratartalom ennél több, használjon eggyel
nagyobb csövet az alábbi táblázatban megadottnál.
Szigetelő (hűtés–fűtés)
Cső
Hűtőközegcső
átmérője
Általános
[30 °C, 85 %]
Magas páratartalom
[30°C, 85% felett]
Megjegyzések
EPDM, NBR
Ø 6,35~Ø 9,52
9 mm
Ø 12,7~Ø 50,80
13 mm
Ø 6,35
13 mm
Folyadékcső
Ø 9,52 ~ Ø 25,40
Gázcső
19 mm
25 mm
Legalább 120 °C
hőmérsékletig hőálló
19 mm
Ø 28,58 ~ Ø 44,45
Ø 50,80
32 mm
25 mm
38 mm
❋ Ha az alábbi körülmények mellett végzi a szigetelést, akkor azt a szigetelést használja, amelyet magas páratartalmú
körülményekhez használnak.
- Magas páratartalmú helyek, mint például partvonal, hőforrás, tó vagy folyó közelsége és vízválasztó (ha az épület
egy részét föld és homok fedi).
- Étterem tető, szauna, úszómedence, stb.
- A mennyezet gyakran van kitéve nedvességnek, és a hűtés nincsen lefedve. (pl. A cső egy hálóterem és stúdió
folyosóján van felszerelve, illetve egy olyan kijáratnál, amely gyakran nyílik és záródik.”)
- A cső felszerelésének helye nagyon párás, a szellőzőrendszer hiánya miatt.
Magyar-40
A hűtőközegcső szigetelése
fFeltétlenül szigetelje a hűtőközegcsövet, az elágazást, a gyűjtő-elosztócsövet és a csövek összekötő elemét.
fHa szigeteli a csöveket, nem csöpög róluk a kondenzvíz.
fEllenőrizze, hogy vannak-e repedések a szigetelésen a cső hajlított részén.
Szigetelő
02
Bilincs
Szigetelő
Gázoldali
cső
Helyezze fel a szigetelést
átlapolással
Rögzítse szorosan, hézagmentesen.
Folyadékoldali cső
Szigetelőcsövek
Az EEV készlet mögött csatlakoztatott szigetelőcsövek
• A gáz- és folyadékcsövek szigetelése összeérhet egymással, • A gáz oldali és folyadék oldali csövek felszerelésénél
de nem nyomhatják túlságosan egymást.
hagyjon legalább 10 mm helyet.
• Ha a gáz oldali és a folyadék oldali csövek összeérnek,
• Ha a gáz oldali és a folyadék oldali csövek összeérnek,
cserélje ki a szigetelést eggyel vastagabbra.
cserélje ki a szigetelést eggyel vastagabbra.
10 mm
10 mm
10 mm
Szigetelő
Szigetelő
Folyadékcső
Gázcső
Gázcső
VIGYÁZAT!
• Helyezze fel a szigetelést rések és repedések
nélkül, és tegyen ragasztót az összekötő elemre,
hogy megakadályozza a nedvesség bejutását.
• Csavarja be a hűtőközegcsövet szigetelőszalaggal,
ha kültéri napsütésnek van kitéve. (Amikor
becsavarja a csövet szigetelőszalaggal, vigyázzon,
nehogy csökkenjen a szigetelés vastagsága.)
• A hűtőközeg csövét úgy szerelje fel, hogy
a szigetelés ne legyen keskenyebb a cső
meghajlított részén vagy felfüggesztésénél.
• Ha csökken a szigetelés vastagsága, erősítse meg
a csökkent vastagságot kiegészítő szigeteléssel.
Folyadékcső
Felfüggesztés
Kiegészítő szigetelés
Magyar-41
a
ax3
Hűtőközegcső
szigetelése
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Beltéri egység
Szigetelő
Csőszigetelés
A gyűjtő-elosztócső szigetelése
fRögzítse a gyűjtő-elosztócsövet kábelkötegelővel, és fedje le a csatlakoztatott részt.
fSzigetelje a gyűjtő-elosztócsövet és a hegesztett részt, majd csavarja be a
csatlakoztatott részt öntapadós szigetelőszalaggal a páralecsapódás megelőzése
érdekében.
Öntapadós
szigetelőszalag
Szigetelés záródugó hegesztése
után
A hűtőközegcső
szigetelése
A gyűjtőelosztócső
szigetelése
Szigetelés
Öntapadós szigetelőszalag
fA szigetelés után rögzítse a gyűjtő-elosztócsövet függesztővel.
Az elágazás szigetelése
fSzorosan rögzítse az elágazással felszerelt szigetelést a külön beszerezhető szigeteléshez. Csavarja be a
csatlakoztatott részt legalább 10 mm vastag szigeteléssel (külön beszerezhető).
f120 °C-ig hőálló szigetelést használjon. Csavarja be az elágazást egy legalább 10 mm vastag szigeteléssel.
Szigetelőszalag (külön beszerezhető)
Csőszigetelés
(külön
beszerezhető)
Mellékelt
szigetelés
Rögzítse szorosan,
hézagmentesen.
Rögzítse szorosan, hézagmentesen.
Cső
Csőszigetelés (külön beszerezhető)
Csőszigetelés
Elágazás
(külön
beszerezhető)
A szigetelés (külön beszerezhető) vastagsága
legyen nagyobb mint 10 mm.
150 mm
Magyar-42
❋ A cső szigetelése után tegyen
öntapadós szigetelőszalagot a
csőre az ábrán látható módon.
Hűtőközeg lefejtése
FIGYELEM!
A leszivattyúzás során nem fejtheti le a rendszer teljes hűtőközegét egyszerre. Ezért a leszivattyúzás előtt további
hűtőközeget kell lefejtenie az üres hűtőközeg-tárolóban.
1. Csatlakoztassa a hűtőközeg-tárolót egy kültéri egységhez az ábrán látható módon, és a beltéri egységek körülbelül
50%-át működtesse hűtő üzemmódban.
2. Amikor a nagy nyomású oldalon a nyomás meghaladja a 2,94 MPa-t, csökkentse a működésben lévő beltéri
egységek számát.
3. A hűtőközeg lefejtéséhez nyissa meg a (folyadékoldali tápszelephez csatlakozó) csővezetéki mérőműszert és a
hűtőközeg-tárolón található szelepet.
Csővezetéki mérőműszer
Töltőnyílás
Folyadékcső (jelzőfényberendezés)
Nagynyomású gázcső
Alacsony nyomású gázcső
Hűtőközegtároló
Mérleg
VIGYÁZAT!
• A leszivattyúzás előtt le kell fejteni a hűtőközeget.
• Győződjön meg róla, hogy a lefejtett hűtőközeg mennyisége nem haladja meg a hűtőközeg-tároló
kapacitását.
• Részletes instrukciókért tekintse meg a karbantartási kézikönyvet.
Magyar-43
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Hűtőközeg-lefejtés (a hűtőközeg-tárolóban)
02
• A készülék felszerelését követően mindenképpen ellenőrizze a szivárgást a csőcsatlakozásoknál. A
hűtőközeg kiszivattyúzása után, a kültéri egység átvizsgálása vagy áthelyezése céljából, mindenképpen
állítsa le a kompresszort, majd távolítsa el a csatlakoztatott csöveket.
- Ne működtesse a kompresszort, mialatt egy szelep nyitva van a hűtőközeg csőből történő szivárgása,
illetve nem csatlakoztatott vagy helytelenül csatlakoztatott cső miatt. Ellenkező esetben levegő juthat
a kompresszorba, és túl nagy nyomás alakulhat ki a hűtőkörben, amely robbanást, vagy a termék
meghibásodását okozhatja.
A hűtőközeg töltése
fAz R-410A kevert hűtőközeg. Csak folyadék hűtőközeget adjon hozzá.
fA hűtőközeg mennyiségét a folyadék oldali cső hosszának megfelelően mérje. A hozzáadandó hűtőközeg
mennyiségét pontosan mérje le.
A felhasznált hűtőközegre vonatkozó fontos szabályozási információk
A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Ne engedje a gázokat a légkörbe!
VIGYÁZAT!
• Tájékoztassa a felhasználót, ha a rendszer legalább 5 tCO2e fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz.
Ebben az esetben legalább 12 havonta ellenőrizni kell a rendszert szivárgás szempontjából, a °517/2014 számú
rendelet értelmében. Ezt a tevékenységet csak szakképzett személyzet végezheti. A fenti esetben (5 tCO2e
vagy több R-410A) a telepítő személynek (vagy a végső ellenőrzésért felelős személynek) biztosítania kell egy
karbantartási naplót, amelyben rögzítenie kell minden, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 517/2014/EU (2014.
április 16.) fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó rendelete által előírt információt.
Kérjük, kitörölhetetlen tintával töltse ki a következőket a hűtőközeg termékhez mellékelt és az ezen az
útmutatón található töltési címkéjén.
f① : A gyárilag feltöltött hűtőközeg mennyisége.
f② : A helyszínen utántöltött kiegészítő hűtőközeg mennyisége.
f①+② A feltöltött hűtőközeg mennyisége összesen.
Mértékegység
Beltéri egység
kg
tCO2e
①, a
②, b
①+②, c
②
d
①
Kültéri
egység
Hűtőközeg típusa
GWP érték
R-410A
2088
• GWP = Globális felmelegedési potenciál
• A tCO2e kiszámítása: kg × GWP / 1000
MEGJEGYZÉS
VIGYÁZAT!
a A hűtőközeg gyárilag feltöltött mennyisége tekintetében lásd a berendezés adattábláját.
b A helyszínen utántöltött kiegészítő hűtőközeg mennyisége. (az utántöltött hűtőközeg mennyisége
tekintetében lásd a fenti információkat).
c A feltöltött hűtőközeg mennyisége összesen.
d Csőcsonkkal ellátott hűtőközeg-tartály feltöltés céljára.
• A kitöltött címkét a töltőcsatlakozó közelében kell felragasztani.
(pl. a zárószelep fedelének belső felületére).
Magyar-44
Alapkivitelű szegmens kijelző
lépés
Kezdeti felvett teljesítménynél
A csatlakoztatott beltéri
egységek száma
Továbbítás/Fogadási cím
❋ I/U : Beltéri egység
Magyar-45
SEG 2
SEG 3
“8”
“8”
“8”
“8”
SEG 1
SEG 2
SEG 3
SEG 4
“A”
“d”
SEG 1
SEG 2
I/U: “A”
MCU: “C”
I/U: “0”
MCU: “1”
SEG 4
Vezérelt egységek száma
❋ A vezérlőcímet lásd
a „Megtekintési
Üzemmód"-nál
SEG 3
SEG 4
Fogadási cím (tízes
számrendszerben felírt
szám)
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
A kommunikációs beállítást
követően
(általános eset)
A szegmens kijelző ellenőrzése
kijelző
SEG 1
02
A beltéri és kültéri egység közötti
vezérlés (címzés) beállításakor
Kijelző tartalma
Kültéri egység kapcsoló és fő funkció beállítása
Kültéri egység opciókapcsolók beállítása : A típus
K21 K22
SW58
BCD
3456
EF012
789A
K21 K22
TEN
ONE
MCU
❋ H/R termékek telepítése esetén egyeztetni kell a címet az MCU és a beltéri egység között.
Kapcsoló
Beállítás
Funkció
Megjegyzések
Telepített beltéri egységek teljes számának
beállítása
SW51: Tízes számjegy, SW52: Utolsó számjegy
A beállítás csak a fő kültéri egységgel érhető el
(alegység: a beállítás nem szükséges)
Pl.) Ha 12 beltéri egység van telepítve: SW51: 1, SW52: 2
Be
H/P(hőszivattyús) rendszer
Csatlakoztassa a folyadékcsövet és a nagy
nyomású gázvezetéket
Ki
HR (hővisszanyerési) rendszer
Zárja be a kültéri egység hőszivattyújának
szelepét
Be
Maximális teljesítménykorlátozás vezérlésének
bekapcsolása hűtéshez
Túl nagy teljesítménynövekedés korlátozása
beltéri egységek kis teljesítménnyel való
működtetésekor
Ki
Maximális teljesítménykorlátozás vezérlésének
kikapcsolása hűtéshez
SW51 /
SW52
K5
K6
SW53
K7
K8
Be
Be
Kültéri egység címe: 1. sz.
Főegység
Be
Ki
Kültéri egység címe: 2. sz.
1. alegység
Ki
Be
Kültéri egység címe: 3. sz.
2. alegység
Ki
Ki
Kültéri egység címe: 4. sz.
3. alegység
A csatlakoztatott MCU-k teljes számának
beállítása
A beállítás csak a főegységről végezhető el.
Pl.) Ha 3 MCU van telepítve SW57: 3, SW52: 2
SW57
SW58
-
Kültéri egység címének kiválasztása
K21
K22
Be
Be
Vízkeringetés
A tárolóban keringetett víz fajtájának kiválasztása
Be
Ki
Fagyásgátló keringetése (a fagyásgátló
fagypontjának -8°C alatt kell lennie)
A bejövő víz legalacsonyabb hőmérséklete: -5°C
Ki
Be
Fagyásgátló keringetése (a fagyásgátló
fagypontjának -15°C alatt kell lennie)
A bejövő víz legalacsonyabb hőmérséklete:
-10°C
-
❋ A fagyálló koncentrációját tartsa megfelelő szinten az SW58 kapcsolóbeállítás szerint. (Lásd a Hűtővízkezelésről
szóló részt a 72. oldalon)
Magyar-46
Kültéri egység opciókapcsolók beállítása : B típus
02
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
fKültéri telepítési opció beállítása
lépés
Gomb
egység
1. lépés Kültéri
kijelzője
Nyomja meg a
(K1+K2) gombot 2
másodpercig
2. lépés
K4 x 1-szer
K4 x 2-szer
K4 x 3-szer
kijelző
Leírás
Kültéri egység címe
Szükséges
beállítás
Megjegyzés
Indítás
-
00: Főegység
Egység címe
modulok
01: Sub1 egység
kombinálásához
02: Sub2 egység
03: Sub3 egység
Ha főegység, lépjen a 4. lépésre.
3. lépés
Ellenkező esetben tartsa nyomva a K2 gombot 2 másodpercig a
mentéshez és a kilépéshez (a rendszer alaphelyzetbe áll)
Beltéri egységek száma
meg a
Beállításra kész
4. lépés Nyomja
K1 gombot
Tízes
számjegy
K2 x n-szer
X
(0 ~ 6)
Pl.) 03: 3 egység
64: 64 egység
Egyes helyérték
K4 x n-szer
5. lépés
X
(0 ~ 9)
* K4: Nyomja meg 2 másodpercig a beltéri egységek számának
automata észleléséhez
Ha hővisszanyerős típus, folytassa a 7. lépéssel.
6. lépés
Ellenkező esetben tartsa nyomva a K2 gombot 2 másodpercig a
mentéshez és a kilépéshez (a rendszer alaphelyzetbe áll)
MCU-k száma* Csak hővisszanyerős típus
Nyomja meg a
Beállításra kész
7. lépés
K1 gombot
Tízes számjegy
K2 x n-szer
X
(0 ~ 1)
Pl.) 03: 3 egység
16: 16 egység
8. lépés
Egyes
helyérték
K4 x n-szer
X
(0 ~ 9)
* K4: Nyomja meg 2 másodpercig az MCU-k számának automata észleléséhez
meg a
9. lépés Nyomja
Beállításra kész 00 : Hőszivattyús
K1 gombot
rendszer
meg a
Egyes helyérték 01 : Hővisszanyerési
10. lépés Nyomja
rendszer
K4 gombot
(0 ~ 1)
11. lépés K2: hosszan
Mentés
Újraindítás
* Nyomja meg a K1 gombot 2 másodpercig a beállítások elvetéséhez és a mentés
nélküli kilépéshez.
Magyar-47
Kültéri egység címe
Főegység?
Szám
Igen
Beltéri egységek száma
Hővisszanyerés?
Igen
MCU-k száma
Mentés
Szám
Kültéri egység kapcsoló és fő funkció beállítása
A kültéri egység kulcsfunkciójának beállítása
K1
K2
K3
K4
< A típus >
< B típus >
Az opció telepítése és beállítása a tact kapcsolóval és a funkciók magyarázata
Az opció beállítása
1. Az opcióbeállítás megadásához nyomja le és tartsa lenyomva a K2 kapcsolót. (Csak a működés leállítása esetén
lehetséges.)
- Az opcióbeállítás megadása esetén a kijelzőn a következő jelenik meg. (A 'Vészhelyzeti működés a kompresszor
hibás működése esetén' beállítása esetén 1 vagy 2 jelenik meg a Seg 4 kijelzőn.)
- A Seg 1 és Seg 2 a kiválasztott opció számát mutatja.
- A Seg 3 és Seg 4 a kiválasztott opció értékéhez beállított számot mutatja.
2. Ha adott meg opcióbeállítást, a K1 kapcsoló rövid lenyomásával beállíthatja a Seg 1 és Seg 2 értékét, és
kiválaszthatja a kívánt opciót. (Az egyes opciók különböző funkcióinak Seg számát lásd a 49~52. oldalon.)
Példa)
Z
3. Ha kiválasztotta a kívánt opciót, a K2 kapcsoló rövid lenyomásával beállíthatja a Seg 3 és Seg 4 értékét, valamint
módosíthatja a kiválasztott opció funkcióját. (Az egyes opciók különböző funkcióinak Seg számát lásd a
49~52. oldalon.)
Példa)
Z
Magyar-48
4. Az opciók funkciójának kiválasztását követően nyomja le és 2 másodpercig tartsa lenyomva a K2 kapcsolót. Az
opció szerkesztett értéke akkor kerül mentésre, ha minden szegmens villog, és elindul a nyomon követési mód.
• A szerkesztett opció nem lesz elmentve, ha nem a fenti leírásnak megfelelően fejezi be az opcióbeállítást.
VIGYÁZAT!
Vészhelyzeti
működés a
kompresszor
hibás működése
esetén
Hűtési
teljesítmény
korrigálása
Fűtési
teljesítmény
korrigálása
Bemeneti
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4
egység
Önálló
Fő
Fő
0
0
0
0
1
2
Az opció funkciója
0
0
Letiltva (gyári
alapértelmezett)
0
1
Állítsa be az 1. kompresszort
hibás állapotként
0
2
Állítsa be az 2. kompresszort
hibás állapotként
0
0
7-9 (Gyári alapértelmezett)
0
1
5-7
0
2
9-11
0
3
10-12
0
4
11-13
0
5
12-14
0
6
13-15
0
0
2,8 (Gyári alapértelmezett)
0
1
2,5
0
2
2,6
0
3
2,7
0
4
2,9
0
5
3,0
0
6
3,1
0
7
3,2
0
8
3,3
Magyar-49
Megjegyzések
Az E560 akkor fordul elő, ha
minden kompresszor hibás
állapotra van állítva.
Előírt párásítási hőmérséklet
[°C].
(Ha alacsony hőmérsékleti
érték van beállítva, a
beltéri egység kibocsátott
levegőjének hőmérséklete
csökken)
Előírt magas nyomás [MPa].
(Ha alacsony nyomásérték
van beállítva, a beltéri egység
kibocsátott levegőjének
hőmérséklete csökken)
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Opcionális elem
02
❋ Ha opcióbeállítás közben megnyomja és nyomva tartja a K1 gombot, az érték visszaáll az előző beállításra.
❋ Ha a beállítást a gyári alapértelmezésre kívánja visszaállítani, akkor tartsa lenyomva a K4 gombot, mialatt a
készülék az opció beállítás módban van.
- Ha megnyomja és nyomva tartja a K4 gombot, a beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításra, de a
visszaállított beállítás nem lesz elmentve. Tartsa lenyomva a K2 gombot. Ha a szegmensek azt mutatják, hogy a
nyomkövetési mód van folyamatban, akkor a beállítás elmentésre kerül.
Kültéri egység kapcsoló és fő funkció beállítása
Opcionális elem
Pillanatnyi
korlátozási érték
Bemeneti
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4
egység
Önálló
Olajgyűjtési
intervallum
Fő
Letiltva
Fő
Letiltva
Letiltva
Magas kültéri
egység funkció
beállítása
Önálló
Fő
Fő
0
0
0
0
0
0
Az opció funkciója
0
0
100% (gyári alapértelmezett)
0
1
95 %
0
2
90 %
0
3
85 %
0
4
80 %
0
5
75 %
0
6
70 %
0
7
65 %
0
8
60 %
0
9
55 %
3
Megjegyzések
Ha korlátozás van beállítva, a
hűtési és fűtési teljesítmény
csökkenhet.
1
0
50 %
1
1
Nincs korlátozás
0
0
Gyári alapértelmezett
0
1
Az intervallum lerövidítése
1/2 értékre
0
0
Letiltva
0
1
Letiltva
0
0
Letiltva
0
1
Letiltva
0
0
Letiltva
0
1
Letiltva
0
2
Letiltva
0
3
Letiltva
0
0
Letiltva (gyári
alapértelmezett)
0
1
1. típusú magasságkülönbség
Ha a kültéri egység 40~80
1. szintje (a beltéri egység
m-rel magasabban van a
alacsonyabban van, mint a
beltéri egységnél
kültéri egység)
0
2
2. típusú magasságkülönbség
Ha a kültéri egység 80 m-nél
1. szintje (a beltéri egység
magasabban van a beltéri
alacsonyabban van, mint a
egységnél
kültéri egység)
0
3
2. típusú magasságkülönbség
Ha a beltéri egység több mint
(A beltéri egység
30 m-rel magasabban van a
alacsonyabban van, mint a
kültéri egységnél
kültéri egység)
4
5
6
7
8
Magyar-50
Ez a funkció ennél a modellnél
nem alkalmazható
Ez a funkció ennél a modellnél
nem alkalmazható
Ez a funkció ennél a modellnél
nem alkalmazható
Opcionális elem
Letiltva
Fő
Fő
Az üzemi
hőmérséklettartomány
kiterjesztése hűtés
esetén
Fő
Csatorna cím
Fő
0
1
1
1
1
0
0
Letiltva (gyári
alapértelmezett)
0
1
Hosszú csővezeték – 1. szint
Ha a legtávolabbi beltéri
egység kültéri egységtől
mért egyenértékű távolsága
100–170 m
0
2
Hosszú csővezeték – 2. szint
Ha a legtávolabbi beltéri
egység kültéri egységtől mért
egyenértékű távolsága több
mint 170 m
0
0
Letiltva (gyári
alapértelmezett)
9
0
0
1
Energiatakarékos üzemmód
0
2
Gyors hűtés
0
0
Letiltva
0
1
Letiltva
0
0
Letiltva
0
1
Engedélyezve
A
U
Automatikus beállítás (Gyári
alapértelmezett)
1
Keringetett víz
áramlásának
szabályozása
Fő
Önálló
1
1
3
5
Fő
1
6
Nagy sebességű
működés
(B típusú NYÁK)
Fő
1
7
Max. kapacitás
korlátozása
(B típusú NYÁK)
Fő
Gázszivárgás
leszivattyúzás
(B típusú PBA)
Fő
1
Manuális csatorna beállítás
0 ~ 15
0
0
Letiltva
0
1
Letiltva
0
0
Letiltva (gyári
alapértelmezett)
0
1
7-10 V
0
2
5-10 V
0
3
3-10 V
0
0
Használaton kívül helyezési
opció
0
0
Letiltva (gyári
alapértelmezett)
0
1
Engedélyezve
0
0
Engedélyezve
0
1
Letiltva
0
0
Letiltva
0
1
Engedélyezve
4
Kényszerített
csendes
üzemmód
(használaton
kívül helyezés)
1
Az energiatakarékos
üzemmód akkor aktiválódik,
ha a szoba hőmérséklete fűtés
vagy hűtés üzemmódban eléri
a kívánt hőmérsékletet.
Ez a funkció növeli a hűtés
sebességét.
Ez a funkció ennél a modellnél
nem alkalmazható
2
0 ~ 15
Letiltva
Megjegyzések
8
9
Cím a termék felső szintű
szabályozó szerinti
besorolásához (DMS, S-NET
3, stb.)
Ez a funkció ennél a modellnél
nem alkalmazható
Ha a variálható
áramlásszabályozó szelepet
alkalmazzák
Nagy sebességű működés
Maximális hűtőkapacitás
korlátozása
Szivárgó hűtőközeg lefejtése
Magyar-51
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Energiatakarékosság/
gyors hűtés beállítása
(B típusú PBA)
Fő
Az opció funkciója
02
Hosszú
csővezeték
funkció
beállítása
(a beállításra
nincs szükség, ha
a magas fejrész
be van állítva)
Bemeneti
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4
egység
Kültéri egység kapcsoló és fő funkció beállítása
Opcionális elem
Bemeneti
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4
egység
1. megjegyzés)
A
keringetett
folyadék
áramlásának
beállítása
(B típusú PBA)
Önálló
Letiltva
Fő
Vészhelyzeti
működés a beltéri
egység vezérlési
hibája esetén (B
típusú NYÁK)
Fő
2
2
2
0
Az opció funkciója
0
0
Víz
0
1
1. fagyásgátló oldat
0
2
2. fagyásgátló oldat
0
0
Letiltva
0
1
Letiltva
0
0
0
1
0
2
1
2
Letiltva (gyári
alapértelmezett)
Beltéri magas páratartalom
(működés maximum 12
óráig)
Beltéri alacsony páratartalom
(működés maximum 24
óráig)
Megjegyzések
A keringetett folyadék
áramlásának beállítása
Ez a funkció ennél a modellnél
nem alkalmazható
Ennek beállításával a
vészhelyzeti működés még
akkor is lehetséges, ha beltéri
vezérlési hiba lép fel.
1. megjegyzés) 1. fagyásgátló oldat: A fagyásgátló fagypontjának -8 °C alatt kell lennie. (A bejövő víz minimális
hőmérséklete: -5˚C)
2. fagyásgátló oldat: A fagyásgátló fagypontjának -15 °C alatt kell lennie. (A bejövő víz minimális
hőmérséklete: - 10˚C)
❋ A beltéri egység kommunikációs hibája miatti vészhelyzeti működés során vízszivárgás veszélye áll fenn. Legyen
óvatos a használat során.
Magyar-52
Fő működés beállítása és a megtekintés mód ellenőrzése a tact kapcsolóval
K1
K2
K3
K4
02
< B típus >
K1 (Lenyomások
száma)
FŐ működés
Kijelzés a szegmensen
Tartsa lenyomva 1
alkalommal
Automatikus próbaüzem
„K”„K”„ÜRES”„ÜRES”
1 alkalommal
Hűtőközeg betöltése Fűtés üzemmódban
“K” “1” “ÜRES” “ÜRES”
2 alkalommal
Próbaüzem Fűtés üzemmódban
“K” “2” “ÜRES” “ÜRES”
3 alkalommal
Kiszivattyúzás Fűtés üzemmódban (Kültéri egység
címe 1)
“K” “3” “ÜRES” “1”
4 alkalommal
Kiszivattyúzás Fűtés üzemmódban (Kültéri egység
címe 2)
“K” “3” “ÜRES” “2”
5 alkalommal
Kiszivattyúzás Fűtés üzemmódban (Kültéri egység
címe 3)
“K” “3” “ÜRES” “3”
6 alkalommal
Kiszivattyúzás Fűtés üzemmódban (Kültéri egység
címe 4)
“K” “3” “ÜRES” “4”
7 alkalommal
Vákuum létrehozása (Kültéri egység címe 1)
“K” “4” “ÜRES” “1”
8 alkalommal
Vákuum létrehozása (Kültéri egység címe 2)
“K” “4” “ÜRES” “2”
9 alkalommal
Vákuum létrehozása (Kültéri egység címe 3)
“K” “4” “ÜRES “ “3”
10 alkalommal
Vákuum létrehozása (Kültéri egység címe 4)
“K” “4” “ÜRES” “4”
11 alkalommal
Vákuum létrehozása (Minden kültéri egység)
“K” “4” “ÜRES” “A”
12 alkalommal
Fő működés vége
-
Magyar-53
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
< A típus >
Kültéri egység kapcsoló és fő funkció beállítása
K2 (Lenyomások száma)
FŐ működés
Kijelzés a szegmensen
1 alkalommal
Hűtőközeg betöltése Hűtés üzemmódban
K - 5 - ÜRES - ÜRES
2 alkalommal
Próbaüzem Hűtés üzemmódban
K - 6 - ÜRES - ÜRES
3 alkalommal
Az összes egység leszivattyúzása Hűtés
üzemmódban
K - 7 - ÜRES - ÜRES
4 alkalommal
HR: A csőcsatlakozó ellenőrzése
H/P: Automatikus próbaüzem
K - 8 - ÜRES - ÜRES
5 alkalommal
Hűtőközeg mennyiségének ellenőrzése
K-9-X-X
(Az utolsó két számjegy kijelzése a működéstől
függően eltérő lehet)
6 alkalommal
DC-köri egyenfeszültség kibocsátás
üzemmódja
K - A - ÜRES - ÜRES
7 alkalommal
Kényszerített olajgyűjtés
K - C - ÜRES - ÜRES
8 alkalommal
Az inverter kompresszor ellenőrzése (1)
K - D - ÜRES - ÜRES
9 alkalommal
Az inverter kompresszor ellenőrzése (2)
K - E - ÜRES - ÜRES
10 alkalommal
Vízvezeték-szelep/Szivattyú-ellenőrzés
K - F - ÜRES - ÜRES
11 alkalommal
Hűtőventilátor/Áramlásszabályozó szelep
ellenőrzése
K - G - ÜRES - ÜRES
Fő működés vége
-
HR : Automatikus cső párosítás,
H/P : Nincs használatban
“K””H”XX
(Az utolsó két számjegy kijelzése a
működéstől függően eltérő lehet)
Fő működés vége
-
A típusú
NYÁK
12
alkalommal B típusú
NYÁK
13
B típusú
alkalommal NYÁK
❋ A „DC-köri egyenfeszültség kibocsátás üzemmódja" közben az INV1 és INV2 feszültség felváltva jelenik meg.
❋ Még ha a kültéri egység tápellátása ki is van kapcsolva, veszélyes az inverter PCB-jéhez vagy a ventilátor PCB-jéhez
érni, mivel ezek az alkatrészek nagynyomású egyenfeszültséggel vannak töltve.
❋ Ha a K2 gombot 9-12 alkalommal nyomja le az inverter-ellenőrzés nélkül, akkor a hibakód megjeleníthető a
szegmensen, még akkor is, ha a kültéri egység működése normális.
❋ A PCB cseréjekor/javításakor kapcsolja le a tápellátást, és a csere/javítás előtt várja meg, amíg az egyenfeszültség
megszűnik (Ha több mint 15 percet vár, a feszültség magától megszűnik.)
❋ Ha hiba lép fel, akkor lehet, hogy a 'A DC-köri egyenfeszültség kibocsátás üzemmódja' üzemmód nem működik
megfelelően. Különösen az E464 és E364 hiba esetén a tápellátást biztosító elemben kárt tehet a tűz, ezért ne
használja a 'A DC-köri egyenfeszültség kibocsátás üzemmódja' üzemmódot.
❋ Ha az 1. generációs MCU van telepítve, akkor az Automatikus cső párosítás művelet nem használható.
Ha a 2. generációs MCU van telepítve, akkor a Cső csatlakozás ellenőrzés nem használható.
- 1. generációs MCU : MCU-S*NEE*N
- 2. generációs MCU : MCU-S*NEK2N,MCU-S4NEK3N,MCU-S1NEK1N
❋ Ha A típusú NYÁK van a modulként telepített kültéri egységek között, akkor az Automatikus cső párosítás művelet
nem használható.
K3 (Lenyomások
száma)
FŐ működés
Kijelzés a szegmensen
1 alkalommal
Inicializálási (visszaállítási) beállítás
A kezdeti állapottal azonos
Kültéri egység kapcsoló és fő funkció beállítása.
Magyar-54
K1
K2
K3
K4
02
K4 (Lenyomások
száma)
< B típus >
Kijelzés a szegmensen
FŐ működés
SEG 1
SEG2, 3, 4
1 alkalommal
Kültéri egység modell
1
AM120FXW✴ Ki, 1, 2
2 alkalommal
Célfrekvencia (1. kompresszor)
2
120 Hz 1, 2, 0
3 alkalommal
Célfrekvencia (2. kompresszor)
3
120 Hz 1, 2, 0
4 alkalommal
Magas nyomás (MPa)
4
1,52 MPa 1, 5, 2
5 alkalommal
Alacsony nyomás (MPa)
5
0,43 MPa 0, 4, 3
6 alkalommal
Kilépő hőmérséklet (1. kompresszor)
6
87 °C 0, 8, 7
7 alkalommal
Kilépő hőmérséklet (2. kompresszor)
7
87 °C 0, 8, 7
8 alkalommal
IPM hőmérséklet (1. kompresszor)
8
87 °C 0, 8, 7
9 alkalommal
IPM hőmérséklet (2. kompresszor)
9
87 °C 0, 8, 7
10 alkalommal
CT-érzékelő értéke (1. kompresszor)
A
2 A 0, 2, 0
11 alkalommal
CT-érzékelő értéke (2. kompresszor)
B
2 A 0, 2, 0
12 alkalommal
Szívási hőmérséklet
C
-42 °C -, 4, 2
13 alkalommal
COND KI hőmérséklet
D
-42 °C -, 4, 2
14 alkalommal
Folyadékcső hőmérséklete
E
-42 °C -, 4, 2
15 alkalommal
TOP hőmérséklet (1. kompresszor)
F
-42 °C -, 4, 2
16 alkalommal
TOP hőmérséklet (2. kompresszor)
G
-42 °C -, 4, 2
17 alkalommal
Vízhőmérséklet
H
-42 °C -, 4, 2
18 alkalommal
EVI bemeneti hőmérséklet
I
-42 °C -, 4, 2
19 alkalommal
EVI kimeneti hőmérséklet
J
-42 °C -, 4, 2
20 alkalommal
Fő EEV 1 lépés
K
2000 lépés 2, 0, 0
21 alkalommal
Fő EEV2 lépés
L
2000 lépés 2, 0, 0
22 alkalommal
EVI EEV lépés
M
300 lépés 3, 0, 0
Magyar-55
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
< A típus >
Kültéri egység kapcsoló és fő funkció beállítása
K4 (Lenyomások
száma)
FŐ működés
23 alkalommal
Kijelzés a szegmensen
SEG 1
SEG2, 3, 4
HR EEV lépés
N
2000 lépés 2, 0, 0
24 alkalommal
-
O
-
25 alkalommal
Az 1. kompresszor aktuális
frekvenciája
P
120 Hz 1,2,0
26 alkalommal
Az 2. kompresszor aktuális
frekvenciája
Q
120 Hz 1,2,0
27 alkalommal
2. szívási hőmérséklet
R
-42 °C -, 4, 2
28 alkalommal
Az elsődleges beltéri egység címe
S
Ha az elsődleges beltéri egység nincs beállítva BLANK, N, D
Ha az elsődleges beltéri egységként az 1. beltéri egység
van beállítva 0, 0, 1
29 alkalommal
A szabályozó doboz hőmérséklete
T
-42 °C -, 4, 2
K4 (Lenyomások
száma)
Nyomja meg és
tartsa lenyomva
a K4 gombot
a beállítás
beviteléhez
Megjelenített tartalom
1 alkalommal
Fő verzió
Kijelzés a szegmensen
1. oldal
2. oldal
Fő
Verzió (pl. 1412)
2 alkalommal
Hub verzió
HUB
Verzió (pl. 1412)
3 alkalommal
A vízelosztó verziója
HUB2
Verzió (pl. 1412)
4 alkalommal
Inverter 1. verzió
INV1
Verzió (pl. 1412)
5 alkalommal
Inverter 2. verzió
INV2
Verzió (pl. 1412)
6 alkalommal
EEP verzió
EEP
Verzió (pl. 1412)
SEG1
SEG2
SEG3, 4
7 alkalommal
Az eszközök automatikusan
hozzárendelt címzése
AUTO
Beltéri egység:
“A”
MCU: “C”
Beltéri egység:
“0”
MCU: “1”
Cím
(Pl. 07)
Az eszközök manuálisan hozzárendelt
címzése
SEG1
SEG2
SEG3, 4
8 alkalommal
MANU
Beltéri egység:
“A”
Beltéri egység:
“0”
Cím
❋ I/U: Beltéri egység
Magyar-56
Az MCU és a Cső Címek beállítása (csak HR esetén)
Beállíthatja az MCU címet, a használni kívánt MCU portokat, és az egyes beltéri egységekhez csatlakoztatott egyes
MCU portok címét.
Csak 2. generációs MCU-hoz. (MCU-S✴NEK2N,MCU-S4NEK3N,MCU-S1NEK1N)
02
Az MCU cím és a használni kívánt MCU portok beállítása
MCU cím
kapcsoló
DIP kapcsoló
ON
1 2 3 4
1 2
ON
A B C D
E F
1 2 3 4
456
23
9 01
78
ON
23
78
9 01
S/W opció
DIP kapcsoló
A
B
C
D
E
F
456
1. Állítsa be egy értékre az MCU cím kapcsolót. Ha kettő vagy több MCU van telepítve, akkor minden egyes MCU
részére egyedi értéket állítson be. MCU címként 0 és 15 közötti értéket állíthat be.
2. Minden egyes MCU port esetén, amelyek csővezetékkel vannak egy beltéri egységhez csatlakoztatva, állítsa a DIP
kapcsolóikat BE állásba. A többi MCU port esetén állítsa a DIP kapcsolóikat KI állásba.
Egy MCU port címét (A és F között) a beltéri egység csővezetékének csatlakozásán találja.
3. Ha két MCU port egy beltéri egységhez Y-csatlakozással van csatlakoztatva, állítsa a megfelelő S/W opció DIP
kapcsolót az alábbi táblázatban megadott beállítási értékekre:
S/W opció DIP
kapcsoló sz.
BE
(Egyedi csatlakozás)
KI
(Megosztott csatlakozás)
1
Az A és B port egyenként
Az A és B port egyaránt
2
A C és D port egyenként
A C és D port egyaránt
3
Az E és F port egyenként
Az E és F port egyaránt
❋ Nem hozhat létre megosztott csatlakozást egyidejűleg a B és C, valamint a D és E portok között.
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
4. Minden egyes MCU port esetén, amelyek egy beltéri egységhez vannak csatlakoztatva, a címet a Cső Címek
Manuális Beállítása, vagy a Cső Címek Automatikus Beállítása szakaszokban leírtak alapján állítsa be. (Automatikus
cső párosítás)
VIGYÁZAT!
• Ha az alábbi modellek vannak csatlakoztatva, akkor állítsa be manuálisan a cső címeket, a Cső Címek
Manuális Beállítása szakasz alapján.
- ERV plus (AM✴✴✴✴NKDE✴), OAP légvezeték (AM✴✴✴✴NEPE✴), Hydro Egység (AM✴✴✴✴NBDE✴,
AM✴✴✴✴NBF✴✴), AHU készlet (MXD-K✴✴✴AN, MCM-D✴✴✴N)
• Ha 1. generációs MCU (MCU-S✴NEE✴N) van telepítve, akkor lásd a megfelelő telepítési kézikönyvet.
Magyar-57
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Az MCU címet és az MCU portokat az MCU NYÁK-ján állíthatja be.
Az MCU és a Cső Címek beállítása (csak HR esetén)
A Cső Címek Manuális Beállítása
Használhatja a vezetékes vagy a vezeték nélküli távirányítót, vagy az S-NET Pro 2-t, az egyes beltéri egységek cső
címeinek beállításához.
Beállítás a vezetékes vagy a vezeték nélküli távirányítóval (A távirányító működtetésével
kapcsolatos információkért lásd a távirányító felhasználói kézikönyvét.)
1. Kapcsolja be a beltéri egységet is és a távirányítót is.
2. A távirányítón lépjen az "Opció beállítási mód"-ba.
3. Minden egyes MCU port esetén, amelyek egy beltéri egységhez vannak csatlakoztatva, a címet az alábbi táblázat
alapján állítsa be.
(Beállíthatja minden egyes beltéri egység címét is.)
Opció
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
0: A beltéri egység
címe nem lesz
beállítva.
1: A beltéri egység
címe be lesz állítva.
0-9: A beltéri
egység címéhez
tartozó százas
számjegy
0-9: A beltéri
egység címéhez
tartozó tízes
számjegy
0-9: A beltéri
egység címéhez
tartozó egyes
számjegy
Érték
0
A: Cím beállítási
módja
Opció
SEG7
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
Érték
1
0
0: Az RMC címe
nem lesz beállítva.
1: Az RMC címe be
lesz állítva.
0
0-F: RMC csoport
csatorna
0-F: RMC csoport
cím
Opció
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
0-1: Az MCU
címéhez tartozó
tízes számjegy
0-9: Az MCU
címéhez tartozó
egyes számjegy
A-F: MCU port
címe
Érték
2
0
0: Az MCU
címe nem lesz
beállítva.
1: Az MCU címe
be lesz állítva.
Opció
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
Érték
3
0
0
0
0
0
Példák> Ha az a beltéri egység, amelynek a címét még nem állította be, az MCU 1 A portjához csatlakozik, akkor
állítsa be a 0A0000-100000-20101A-300000 értéket.
Ha az a beltéri egység, amelynek a címe 9, az MCU 2 B portjához csatlakozik, akkor állítsa be a 0A1009-10000020102B-300000 értéket.
Beállítása az S-NET Pro 2 használatával
fÁllítsa be a csőcímeket a Add-on > Change address opcióval az S-NET Pro 2-n. (További információkért lásd az
S-NET Pro 2 Súgóját.)
Magyar-58
A Cső Címek Automatikus Beállítása (Automatikus cső párosítás)
Minden egyes MCU port esetén, amelyek egy beltéri egységhez vannak csatlakoztatva, a címet a cső címek
automatikus beállítása művelettel állíthatja be.
Ha egy MCU port nem megfelelően van beállítva, vagy egy cső egy MCU és egy beltéri egység között nem megfelelően
van csatlakoztatva, akkor ez a beltéri egység meg lesz jelölve.
02
1. Győződjön meg arról, hogy a kültéri egység szervizszelepe nyitva van-e.
2. Győződjön meg arról, hogy a beltéri és kültéri egységek vezérlőkábelei megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
3. Kapcsolja be a beltéri és kültéri egységeket 6 órával az Automatikus cső párosítás művelet futtatása előtt, hogy
mindkét egység kellőképpen felmelegedjen.
4. A bekapcsolás előtt feszültségmérővel és fázistesztelővel ellenőrizze, hogy a feszültségek és a fázisok
megfelelőek-e.
- Ellenőrizze az R, S, T, és N csatlakozókat: győződjön meg arról, hogy 380-415V olvasható-e le az (R-S, S-T, T-R)
vonalak között, valamint 200-240V (R-N, S-N, T-N) olvasható-e le a fázisok között.
5. Miután elvégezte a bekapcsolást, állítsa be azokat az eszközöket (beltéri egység, MCU és egyebek), amelyek a
kültéri egységhez csatlakoznak, és állítsa be az opciókat.
Vegye figyelembe, hogy mielőtt az MCU port címeket beállítaná, MCU port beállítási hibák (E216, 217, 218)
léphetnek fel. Az Automatikus cső cím beállítás műveletet az MCU port beállítási hibáktól függetlenül futtathatja.
6. Ha az OAP(Kültéri Levegő Precesszió) Légvezeték vagy Hydro egység van csatlakoztatva, akkor állítsa be
manuálisan a cső címeket, a [Cső Címek Manuális Beállítása] szakasz alapján.
7. Ellenőrizze a működési hőmérsékletet az Automatikus cső cím beállítás művelethez:
Ha ezt a műveletet az üzemi hőmérséklet-tartományon kívül futtatja, akkor az automatikusan beállított címek
helytelenek lehetne. Állítsa be manuálisan a cső címeket, a Cső Címek Manuális Beállítása szakasz alapján.
8. Az Automatikus cső párosítás művelet nem működik a bekapcsolástól és a visszaállítástól számított 3 percen belül,
kommunikációs ellenőrzés következtében.
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Vízhőmérséklet (°C)
Elemek ellenőrzése az Automatikus cső párosítás művelet futtatása előtt
45
Fő hűtési művelet
Fő fűtési művelet
35
10
10
32
Beltéri hőmérséklet (°C)
[Működési hőmérséklet az Automatikus cső párosítás művelethez]
Magyar-59
Az MCU és a Cső Címek beállítása (csak HR esetén)
❋ Az Automatikus cső párosítás művelet futtatása előtt mindenképpen zárja be az elülső szekrényt. Ha nyitott elülső
szekrénnyel futtatja ezt a műveletet, akkor a termék károsodhat, és a cső címek nem ismerhetőek fel megfelelően.
Az Automatikus cső párosítás művelet futtatásához végezze el az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg 12-szer a K2 gombot a kültéri egység fő PBA-ján, az Automatikus csőpárosítási művelet indításához.
(Kijelző :
.)
Vízhőmérséklet < 35 °C
30°C < Vízhőmérséklet
Fő fűtési művelet
Fő hűtési művelet
Minden lépés megjelenik a kültéri egység kijelzőjén. (A teljes működés általában körülbelül 25 - 55 percig tart,
a csatlakoztatott beltéri egységek számától függően. Mindazonáltal a működtetés akár 2 óráig is eltarthat, a
kompresszor védelme céljából.)
) → 2-8. lépés (Beállítás
) → 9. lépés (Ellenőrzés
) → 10. lépés
- 1. lépés (Indítás
)
(Jóváhagyás
2. Amikor az Automatikus cső párosítás művelet befejeződik, akkor a kültéri egység kijelzőjén az alábbi adatok
jelennek meg.
Eredmény
Kültéri egység
kijelzője
Beállítás
befejeződött
Befejezés
Leírás
Beltéri egység adatok
Beállítási hiba
E191
Beltéri egység
adatok
(kijelzés felváltva)
- SEG 1,2 = beltéri egység címe / SEG 3,4 = hiba státusza
00: Egy MCU port nincsen
letiltva, vagy egy cső nincsen
csatlakoztatva.
01: Csak hűtést végző beltéri
egység van csatlakoztatva az
MCU-hoz.
02: Két port megosztott beállítása
nem megfelelő.
Példa) Ha a 12. beltéri egységhez csatlakoztatott MCU port le van
tiltva, az E191 és az 1200 felváltva jelenik meg
- Ha két vagy több beltéri egységnek beállítási hibája van,
akkor a következő beltéri egység adatai jelennek meg minden
alkalommal, amikor megnyomja a K2 kapcsolót.
VIGYÁZAT!
• Ha a használni kívánt MCU portok beállítása nem megfelelő, akkor előfordulhat, hogy az Automatikus cső párosítás művelet
leáll a nagynyomású vagy az alacsony nyomású védelmi vezérlés miatt, illetve az MCU porttal rendelkező beltéri egység adatai
helytelenek lehetnek. Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt MCU portok beállítása megfelelő-e.
• A beltéri hőmérséklettől és a vízhőmérséklettől függően előfordulhat, hogy az Automatikus csőpárosítási művelet a védelmi
vezérlés miatt leáll.
• Ha az Automatikus cső párosítás művelet futása során hiba lép fel, ellenőrizze a hibakódot és tegye meg a szükséges lépéseket.
• Ha a fenti okok miatt nem tudja befejezni az Automatikus cső párosítás műveletet, akkor állítsa be manuálisan a cső címeket, a
Cső Címek Manuális Beállítása szakasz alapján.
Magyar-60
Vízcsőtelepítés
Célszerű zártláncú hűtőtornyot használni. Nyílt hűtőtorony használata esetén használjon közvetítő hőcserélőt, és
győződjön meg arról, hogy a hőforrásként működő biztosított vízrendszer zártláncú.
02
Vízcsőtelepítés
<A vízcső átmérője>
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Vízcső
Illesztőperem
2 irányú mágnesszelep
Golyós szelep
<A cső csatlakoztatása a tesztüzem előtt>
T
Vízcsőcsatlakoztató
tömlő
Rugalmas kötés
(elnyeli a rezgést)
Áramláskapcsoló
(kötelező
csatlakozás)
Védőcső
T
Cső tisztításhoz
<Csőcsatlakozó rész>
Rezgéscsillapító párna
Szigetelő
Hőcserélő
80 mm vagy több
Szigetelőszalag
Vízcső
Vízcső BE
Szűrő (külön kell
megvásárolni)
Támaszték a cső terhelésének
elkerülése érdekében
50 vagy több
❋ A fenti képről legalább az áramláskapcsolónak (kötelezően) és a 2 irányú mágnesszelepnek (opcionálisan) meg kell
felelnie a vállalatunk által ajánlott előírásoknak, és vízszintesen kell őket telepíteni.
VIGYÁZAT!
Ha a vízcsőrendszer megfagy, az kárt okozhat a lemezes hőcserélőkben, ezért a helyzetnek
megfelelő elővigyázatossági lépéseket meg kell tenni.
• Csapolja le a vizet a vízcsőből, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket
• Működtesse folyamatosan a vízszivattyút a vízcsőn belüli víz keringetése érdekében
• Telepítsen önszabályozó hőkábeleket a vízcsövekre
❋ Tervezett beállítások
Típus
Keringetett
víz
Vízhőforrás
Vízhurok
Geotermikus
hőforrás 1.
Földhurok
megjegyzés)
A beengedett víz hőmérséklete
Működés
Hűtés
Fűtés
Hűtés
Fűtés
Fő használati tartomány
A használati tartomány
határai 3. megjegyzés)
20 ~ 35 °C
10 ~ 45 °C
15 ~ 35 °C
10 ~ 45 °C
5 ~ 25 °C
-5 ~ 45 °C (-10 ~ 45 °C) 2.
Megjegyzések
Lásd a
Hűtővízkezelésről
szóló részt a
oldalon 72
megjegyzés)
Megjegyzés 1): Fagyásgátlót kell használni, ha a fűtésre beengedett víz hőmérséklete 10°C alatt van, vagy geotermikus hőforrást
használnak. A fagyásgátló koncentrációját tartsa a beengedett víz hőmérsékletének megfelelő szinten.
Megjegyzés 2): A fagyásgátló koncentrációjának szintjét szigorúan kell szabályozni. Használat előtt lépjen kapcsolatba a Samsunggal.
Megjegyzés 3): Ha a beengedett víz hőmérséklete a megengedett határon kívül van, használat előtt lépjen kapcsolatba a Samsunggal.
Magyar-61
Vízcsőtelepítés
1. A kültéri egység azon csatlakozó részének átmérőjéért, amelyhez a vízcső csatlakozik, tekintse meg az alábbi
táblázatot. Ha különböző teljesítményű kültéri egységeket telepít, a biztonságos áramlás érdekében telepítsen
áramlásszabályozó szelepet minden kültéri egységre. A foglalatot az alábbi meghúzási nyomatékon belül kell
csatlakoztatni. Ha a meghúzási nyomaték meghaladja az alábbi értéket, az a termék leállásához vezethet.
AM080/100/120/200FXWA✴✴
AM300KXWA✴✴
PT 1-1/4 (Belső menet)
PT 2 (Belső menet)
A vízcső külső átmérője (mm)
Meghúzási nyomaték (N•m)
10 ~ 20
25
21 ~ 30
50
31 ~ 50
100
51 ~ 80
220
81 ~ 115
600
2. A vízcsőrendszerhez használjon hitelesített alkatrészeket, és a kültéri egységhez csatlakoztatott vízcsőrendszer
víznyomása legyen 1,96 MPa alatt.
3. A kültéri egységek vízcsöveit szelepekkel és egyéb, az előző oldalon szereplő ábrán látható alkatrészekkel kell
felszerelni. A szűrőt és az áramláskapcsolót a kültéri egység bemeneti csövétől 1–2 méteren belülre kell beszerelni.
(A szűrőt a bemeneti oldalra kell beszerelni)
- A szűrő beszerelésének elmulasztása esetén a homok, a por és a rozsdatörmelékek a termék leállását okozhatják.
- Győződjön meg arról, hogy olyan áramláskapcsolót telepített, amely működik minimális kimeneten. Ha nincs
elérve az optimális kimeneti szint, a kültéri egységen belüli hőcserélő tönkremehet.
4. A vízbefolyó cső a hőcserélő alsó részén, a vízkifolyó cső pedig a hőcserélő felső részén helyezkedik el.
5. A kültéri egységeket beltérben, szobahőmérsékleten kell telepíteni, a kültéri egység vízbefolyóját és vízkifolyóját
pedig a hőcserélővel kell szigetelni az ábra szerint.
6. A nedvességgátló, hidegmegőrző, szigetelő munkát alaposan kell elvégezni annak érdekében, hogy megelőzzük
a kondenzáció kialakulását a termék felszínén és a beltéri/kültéri egységek lefolyócsövén. Ha a szükséges munkát
nem végzi el alaposan, akkor a hőveszteség miatt energiát pazarol, és a hideg időben ingatlana károsulhat, ha a
vízcső megfagy és szétreped.
7. Ha a terméket hosszú időre vagy éjszakára leállítja, és a kültéri egység körüli hőmérséklet 0°C alatt van, a
vízcsőrendszer megfagyhat. Ha a vízcsőrendszer megfagy, az kárt okozhat a lemezes hőcserélőkben, ezért a
helyzetnek megfelelő elővigyázatossági lépéseket meg kell tenni.
- A vízcsőben maradó víz lecsapolása
- Alkalmazzon folyamatos vízkeringető szivattyút a kültéri egység működése során, 1~5 perccel az üzembe
helyezés előtt, és 1~5 perccel a működés leállítása után
- Telepítsen önszabályozó hőkábeleket a vízcsövekre
8. Ha a befolyó víz hőmérséklete 10°C-nál alacsonyabb, a hőmérsékletnek megfelelő fagyásgátlót kell használni.
Állítsa be a kültéri egység opciókapcsolóját (A típusú PBA: K21/K22, B típusú NYÁK : Kulcs opció) a használati
hőmérsékletnek megfelelően.
- Ha a befolyó víz legalacsonyabb hőmérséklete -5°C alatt van, a fagyásgátló fagypontjának -8°C alatt kell lennie
- Ha a befolyó víz legalacsonyabb hőmérséklete -10°C alatt van, a fagyásgátló fagypontjának -15°C alatt kell lennie
9. Telepítsen automatikus légtelenítő szelepeket azokon a pontokon, ahol előfordulhat, hogy a levegő a csőben
marad (pl. függőleges vízcsöveknél). Ha a cső nincs légtelenítve, az a teljesítmény csökkenéséhez vagy a termék és
a csövek korróziójához vezethet.
10. Tartsa a befolyó víz hőmérsékletét a „fő használati skálán” belül. Amennyiben ezt nem teszi meg, előfordulhat, hogy
a termék nem működik folyamatosan.
11. A víz minőségétől és a lemezes hőcserélő minőségétől függően előfordulhat, hogy a lemezes hőcserélő vízköves
lesz, ezért rendszeres vegyszeres tisztításra van szükség. A vízcsövek telepítésénél telepítsen egy vízhőforráskikapcsoló szelepet, valamint a kikapcsoló szelep és a kültéri egység közé telepített csőre egy golyós szelepekkel
felszerelt öblítőcsövet (a vegyszeres tisztításhoz).
Magyar-62
Golyós szelep
(tisztítónyílásként működik)
Tisztítóeszköz
Vízkifolyó cső
Geotermikus
vagy
zártláncú
hűtőtorony
Szűrő a kültéri
egységhez
Vízbefolyó cső
Öblítőcső
(Telepítse tisztításhoz)
1. A tesztüzem előtt csatlakoztassa a befolyóhoz és a kifolyóhoz telepített tisztítócsöveket a képen látható módon. Ezt
követően tegye meg a szükséges lépéseket (pl. vakkarimák stb.) annak megelőzése érdekében, hogy a keringetett
víz a kültéri egység lemezes hőcserélőjébe kerüljön, használja a keringető szivattyút a vízcsöveken belüli idegen
anyagok eltávolításához, valamint tisztítsa a szűrőt. Ha az idegen anyagok összegyűlnek a kültéri egység lemezes
hőcserélőjében, az tönkreteheti a hőcserélőt, vagy egyéb problémát okozhat.
2. Jogorvoslati eszközként telepítsen digitális érzékelőt és áramlásmérőt a vízcsőre ellenőrzés céljából.
VIGYÁZAT!
• Nyissa ki a kültéri egységhez csatlakozó vízcső szelepét, miután befejeződött az öblítés (a vízcsőben
található idegen anyagok eltakarítása).
• A kültéri egység hőközeg oldalán található tápszelep megnyitása előtt ellenőrizze, hogy a vízcső
légtelenítve van, és a keringetési mennyiség biztonságos-e.
• A víz keringetésének a kültéri egység működése során történő leállása a lemezes hőcserélő leállásához
vezethet. Ellenőrizze a keringetés áramlását az áramláskapcsolóval vagy egyéb eszközökkel.
Magyar-63
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Kültéri egység
Szűrő a
szivattyúhoz
Golyós szelep
(tisztítónyílásként működik)
02
Lemezes
hőcserélő
Automatikus légtelenítő szelep
Külső érintkező csatlakozása
Áramláskapcsoló csatlakozása (kötelező csatlakozás)
fAz áramláskapcsoló használata esetén az áramláskapcsoló jelzést kap a hőforrásként funkcionáló víz
keringetéséről, és a kültéri egység működtetése előtt észreveszi, ha probléma van a víz keringetésével.
fHa az áramláskapcsoló nem kap semmilyen jelzést, akkor „a hőforrásként funkcionáló víz keringetésének
problémáját” azonosítja, és a kültéri egység működése a beltéri egység védelme érdekében leáll.
Vízelosztó PBA
PUMP OUT 2WAY V/V FLOW S/W
Flow control
A polaritástól függetlenül csatlakoztassa az áramláskapcsoló vezetékét a FLOWSW IN csatlakozóvéghez
Az áramláskapcsoló bekapcsol,
ha a mennyiség megemelkedik
VIGYÁZAT!
• A szivattyú, a 2 irányú mágnesszelep és az áramláskapcsoló együttesen vagy külön-külön is használható.
• A 2 irányú mágnesszelep és az áramláskapcsoló telepítéséért lásd: Vízcső diagram a 61. oldalon.
Leszivattyúzási kapcsolat
fHa a fő szivattyút közös vízcsőhöz telepítették, akkor áram nélküli érintkezési jelzés lesz biztosítva. (Lásd: „A
kiegészítő szabályozó (pl. 2 irányú mágnesszelep, szivattyú stb.) telepítésének példája” a 66. oldalon.)
Vízelosztó PBA
PUMP OUT 2WAY V/V FLOW S/W
Flow control
Vezérlő
Szivattyú
Áramforrás
Magyar-64
Az opcionális funkciók magyarázata
2 irányú mágnesszelep
Áramforrás
Külső szabályozó
Vízelosztó
PBA
PUMP OUT 2WAY V/V FLOW S/W
2 irányú mágnesszelep
Flow control
(Belső tápkábel)
❋ A polaritástól függetlenül csatlakoztassa a 2 irányú mágnesszelep kábelét a 2 irányú szelep csatlakozóvégéhez.
(Használjon azonban külső tápkábelt, ha a mágnesszelep terhelése maximum 250 V, az áram pedig 0,2 A lehet.)
Áramlásszabályozás
fA kültéri egység opciókapcsolójának beállítása után csatlakoztathat egy állítható áramlásszabályozó szelepet,
amelyet 0~10 V-os bemeneti jel szabályoz.
fHa az állítható áramlásszabályozó szelep árama 220–240 V-os váltakozó áram, akkor használhatja a kültéri egység
belső tápkábelét.
fHa a DC 24 V-os áramlásszabályozó szelepet alkalmazza, használja az MVR-TK024-es transzformátorkészletet
(opcionális).
fHasználjon azonban külső tápkábelt, ha a mágnesszelep terhelése maximum 250 V, az áram pedig 0,2 A lehet.)
fAz állítható áramlásszabályozó szelep kimeneti tartománya a kültéri egység opciókapcsolójának beállításától (Lásd:
A kulcs működés és beállítása és a nézet üzemmód ellenőrzése az érintőkapcsolóval” az 50. oldalon) függően eltérő
lehet.
Vízelosztó
PBA
PUMP OUT 2WAY V/V FLOW S/W
(Használja
a belső
tápkábelt)
Flow control
Állítható
áramlásszabályozó
szelep
Áramforrás
(Külső tápkábel)
❋ Ha a szelep terhelése 0,2 A felett van, használjon külső tápkábelt.
Magyar-65
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
(Külső tápkábel)
02
fHa több kültéri egységet telepít egy közös vízcsőhöz, akkor a 2 irányú szelep elzárja a hűtővizet azon kültéri
egységek elől, amelyek éppen nem működnek, így növelve a rendszer általános hatékonyságát. A 2 irányú
mágnesszelep automatikusan működésbe lép a beltéri és kültéri egység működési állapotától függően. (Kimeneti
érintkező jelzés)
fA 2 irányú mágnesszelephez választhat belső vagy külső tápkábeli kapcsolatot is.
Az opcionális funkciók magyarázata
Az opcionális funkciók huzalozási módja
Telepítési példa a 220–240 V váltakozó áramra, közvetlen művelet 2 irányú mágnesszeleppel
2 irányú mágnesszelep
AC 220-240 V
AC 220-240 V
Relé
2 irányú
mágnesszelep KI
Relé
Vezérlő
SZIVATTYÚ KI
Áramláskapcsoló
SZIVATTYÚ F/B BE
SZIVATTYÚ/2 irányú mágnesszabályozó szelep (PBA) Biztosíték a
huzalozáshoz
Kültéri egység
A kültéri egység belső része
A kültéri egység külső része
fA 2 irányú mágnesszelep olyan típusú szelep, amely 220–240 V-os, 50/60 HZ-es váltakozó árammal működik, és
támogatja a 0,2 A-es vagy annál alacsonyabb termékeket.
- A 0,2 A-nél nagyobb 2 irányú mágnesszelephez csatlakoztasson külső tápkábelt.
- A 2 irányú mágnesszelephez használt külső tápkábelként 600 V-os tűzálló, dupla rétegű kábelt kell alkalmazni.
fA termék nem működik, ha nincs áramláskapcsoló telepítve.
A kiegészítő szabályozók (pl. 2 irányú mágnesszelep, szivattyú stb.) telepítésének példája
Biztosíték
AC 220-240 V
AC 220-240 V
2 irányú
mágnesszelep
Relé
Vezérlő
Relé
A 2 irányú
mágnesszelep
és szivattyú
szabályozója
2 irányú
mágnesszelep KI
SZIVATTYÚ KI
SZIVATTYÚ
SZIVATTYÚ
F/B BE
SZIVATTYÚ/2 irányú mágnesszabályozó
szelep (PBA)
Kültéri egység
Áramláskapcsoló
Biztosíték a
huzalozáshoz
A kültéri egység belső része
AC 220240 V
A 2 irányú mágnesszelep és szivattyú szabályozója
A kültéri egység külső része
fHa a 2 irányú mágnesszelep művelettípusa eltérő, használjon kiegészítő szabályozót.
- Használjon külső szabályozót a szivattyúhoz is.
- A kültéri egység biztosítja a 2 irányú mágnesszelep és a szivattyú működéséhez szükséges érintkezési jelzést.
Ezért ne használja közvetlenül a légkondicionálóból származó érintkezési jelzést.
fA termék nem működik, ha nincs áramláskapcsoló telepítve.
Magyar-66
A kültéri egység külső érintkezési szabályozójának folyamatábrája
A beltéri egység távirányítója BE
02
2 irányú mágnesszelep BE
Áramláskapcsoló BE
A rendszer leállása
Szám
Igen
A rendszer működése
fAz áramláskapcsoló érzékelőláncot 3 percen belül több mint 30 mp-ig kell érzékelni a szivattyú első működési
jelkimenete után. (A kültéri egység nem lép működésbe, amíg a jel nem érzékelhető.)
fA kültéri egység még működés közben is leáll, ha az áramláskapcsoló „Off”-ra vált.
fHa a kültéri egység leáll, akkor a hűtővíz-szivattyú is leáll.
fMég ha nem is használja a DVM kültéri egység külső kapcsolószabályozóját, használhat más külső
kapcsolószabályozási módszereket, pl. a DDC-t, a PLC-t vagy a BMS-t, és alkalmazhatja a fenti folyamatábrát. A téli
időszakban alkalmazzon szabályozót a vízkeringetés megfagyása ellen is.
fHa a szivattyút/2 irányú mágnesszelepet kiegészítő szabályozóval szabályozza, győződjön meg arról, hogy olyan
szabályozási módszert alkalmaz, amellyel a szivattyú/2 irányú mágnesszelep a kültéri egység leállása után még 3
percig működik.
Magyar-67
A TERMÉK TELEPÍTÉSE
Szivattyú BE
A telepítés befejezését követő ellenőrzés
1. A tápellátás bekapcsolása előtt egy DC 500 V-os szigetelési ellenállásmérővel mérje meg a tápcsatlakozót (3 fázis:
R, S, T, N/ 1 fázis: L, N) csatlakozópontját és a kültéri egység földelése közötti szigetelés ellenálló képességét.
- A mért értéknek nagyobbnak kell lennie 30 MΩ-nál.
2. A tápellátás bekapcsolása előtt egy feszültségmérő és egy fázisellenőrző segítségével ellenőrizze a feszültséget és
a fázist.
- R, S, T, N csatlakozó: a kapcsoló bekapcsolása előtt ellenőrizze a 380-415 V feszültséget az (R-S, S-T, T-R) vezetékek
között és a 220-240 V feszültséget az (R-N, S-N, T-N) fázisok között.
VIGYÁZAT!
• Soha ne végezzen mérést a vezérlőcsatlakozáson, mert a vezérlőáramkör károsodhat.
• Áramköri ellenőrző berendezéssel ellenőrizze, hogy van-e rövidzárlat a vezérlőcsatlakozáson.
230V 230V 230V
400V
400V
400V
N
T
S
R
< ELB >
3. Ellenőrizze, hogy az R-410A beltéri egységek csatlakoztatva vannak-e.
4. Ha az N fázis nem kapcsolódik megfelelően az R, S és T fázishoz, aktiválódik a túlfeszültség elleni szabályozás, és
megszünteti a PCB tápellátását. Ha a PCB nincs bekapcsolva, ellenőrizze az N fázis tápkábelének csatlakoztatását.
5. A telepítés befejezését követően ellenőrizze az alábbiakat.
Kültéri egység
Telepítési munka
Beltéri egység
Hűtőközeg csövekkel kapcsolatos munka
•
•
•
•
Ellenőrizte a kültéri egység külső felületét és belsejét?
Fennáll a lehetősége a rövidzárlatnak a kültéri egység hője miatt?
Jól szellőző helyen van, ahol van hely a szervizeléshez?
Biztonságosan rögzítette a kültéri egységet, hogy ellenálljon a külső
erőnek?
• Ellenőrizte a beltéri egység külső felületét és belsejét?
• Van elég hely a szervizeléshez?
• Ellenőrizte, hogy a beltéri egység középpontját jól rögzítette-e és
vízszintesen szerelte fel?
• Megfelelő csöveket választott?
• Nyitva vannak a folyadék- és gázszelepek?
• A csatlakoztatott beltéri egységek összes száma a megengedett
tartományon belül van?
• A hűtőközegcsövek hossza és magassága közötti eltérés a megengedett
tartományon belül van?
• Megfelelően vannak felszerelve az elágazások?
• Megfelelően csatlakoztatták a folyadék- és gázcsöveket?
• Megfelelő szigetelést választott a csövekhez, és megfelelően szigetelte
azokat?
• Megfelelően szigetelve van a cső vagy az összekötő elem?
• Megfelelően kimérte a kiegészítő hűtőközeg mennyiségét? (Fel kell
jegyezni a kiegészítő hűtőközegtöltés mennyiségét a szervizelési
adatlapra, amely a kültéri egység belső részén található.)
Magyar-68
Elektromos vezetékezési munkálatok
• Szorosan rögzítette a tápkábelt és a vezérlőkábelt a kapcsolótáblához, az
előírt meghúzási nyomatékkal?
• Ellenőrizte a táp- és vezérlőkábelek közötti átkötést?
• Elvégezte a 3. sz. földelési munkát a kültéri egységen?
• Biztosan 2-eres (és nem többeres) kábelt használ vezérlőkábelként?
• A vezeték hosszúsága az előírt tartományon belül van?
• Megfelelő a vezeték elvezetése?
Cím beállítása
Opció
• Megfelelően be van állítva a beltéri és a kültéri egységek címe?
• Megfelelően be van állítva a beltéri és a kültéri egységek címe? (Több
távirányító használata esetén)
• Ha elképzelhető, hogy a kültéri egység rezeg, ellenőrizze, hogy
megfelelően van-e felszerelve a rezgéscsökkentő keret.
Magyar-69
EGYEBEK
• Ellenőrizte a beltéri és kültéri egység vízelvezető csöveinek összekötését?
• Elvégezte az elvezetési tesztet?
• Megfelelően van felszerelve a vízelvezető cső?
03
A vízelvezető csövekkel kapcsolatos
munka
Karbantartás
A lemezes hőcserélő karbantartásának előírásai
❋ Szólítsa fel a felhasználót arra, hogy megőrizze ezt a telepítési útmutatót.
1. Ha a termék hosszabb ideig nem volt használatban, ellenőrizze az alábbiakat:
- Ellenőrizze, hogy a víz minősége megfelel-e a szabványoknak.
- Tisztítsa ki a szűrőt.
- Ellenőrizze, hogy elegendő mennyiségű-e a víz áramlása
- Ellenőrizze, hogy van-e bármi probléma a víznyomással, a víz mennyiségével és a víz hőmérsékletével a
befolyóban és a kifolyóban.
- Ha geotermikus hőforrást használ, ellenőrizze a fagyásgátló koncentrációjának szintjét az üzembe helyezés előtt,
és a fagypontját tartsa -8°C alatt (Lásd: „A geotermikus hőcserélőben keringetett víz (fagyásgátló) használatának
előírásai (kötelező ellenőrző lista)” a 74. oldalon).
2. A lemezes hőcserélő szétszerelése tisztítás vagy alkatrészcsere miatt nem lehetséges. Ezért az alábbi módszerek
szerint kell tisztítani.
- Ellenőrizze, hogy van-e a vegyszeres tisztításhoz használható tisztítónyílás a befolyó vízcsövön. A
vízkőtelenítéshez használjon (5%-osra) higított citromsavat, oxálsavat, ecetsavat vagy foszforsavat. Ne használjon
azonban sósavat, kénsavat vagy salétromsavat tartalmazó tisztító oldatot, mert azok rendkívül maró hatásúak.
- Ellenőrizze, hogy van-e szelep a lemezes hőcserélő befolyó/kifolyó csövén.
- A tisztításhoz csatlakoztasson egy zárt csövet a lemezes hőcserélő befolyó/kifolyó csövéhez, és 50~60°C-on töltse
be a tisztítószert, majd keringtesse a tisztítószert 2~5 órán keresztül. A tisztítási idő a tisztítószer hőmérsékletétől
és a vízkő mennyiségétől függően eltérő lehet. A vízkő eltávolításának mértékét a víztisztító színéből állapíthatja
meg.
- Tisztítás után távolítsa el a lemezes hőcserélőben lévő tisztítószert, és töltse fel a lemezes hőcserélőt 1~2%
nátriumhidroxidot vagy nátriumbikarbonátot tartalmazó vízzel. A semlegesítéshez keringtesse a keveréket
15~20 percig.
- A csövek semlegesítése után öblítse át a lemezes hőcserélőt desztillált vízzel.
- Ha helyi kiskereskedőknél vásárolt tisztítószert használ, győződjön meg róla, hogy az nem korrodálja a
rozsdamentes acélt vagy rezet.
- A tisztítási módszerről (és a tisztítószer megfelelő használatáról) szóló részletes tájékoztatásért forduljon a
tisztítószer gyártójához.
3. Tisztítás után ellenőrizze, hogy a rendes működés lehetséges-e.
Magyar-70
A rendes működés ellenőrzésének ajánlott száma
Ellenőrző lista
Ellenőrzési szabvány
Heti egyszer
Korrózió, vízkő- vagy
iszapképződés fordulhat
elő
Havi egyszer
Korrózió, vízkő- vagy
iszapképződés fordulhat
elő
Évente egyszer (a téli
időszak előtt)
-
Havi egyszer
Korrózió, vízkő- vagy
iszapképződés fordulhat
elő
Naponta
Működési zavar a
hűtőtoronyban vagy
fokozott vízkoncentráció
Megfelelően állította-e be az elektromos
vezetőképességet?
Kényszerített
lecsapolás
Megfelelően működik-e az elektromos
vezetőképesség érzékelője?
Megfelelően működik-e az automatikus szelep?
Szennyezett-e a hűtővíz vagy tartalmaz-e lebegő
szemcséket?
A hűtővíz és a
víz minőségének
ellenőrzése
Van-e rozsdanyom a vízben?
Van-e algásodás?
Megfelelő-e a fagyásgátló koncentrációja?
Van-e vízkő vagy iszap a vízben?
A hűtőtorony
belső/külső része
Van-e bármi jele a korróziónak a fémrészeken?
Van-e bármilyen vízinövény?
Megfelelően állította-e be a pótvízellátás értékét?
Vízhőforráskészülék
Nem túl sok vagy nem túl kevés-e a pótvíz?
A tartályon belüli víz szintje megfelel-e a
működéshez?
Magyar-71
EGYEBEK
A nem megfelelő
működés jelei
03
Az ellenőrzések
száma
Hűtővízkezelés
1. A légkondicionálóhoz való hűtővíz minőségére és a vízminőség-ellenőrzések számára vonatkozó szabvány
❋ Győződjön meg arról, hogy megfelel-e a vízminőség-kezelés előírásainak.
fAz idegen anyagokat nagy arányban tartalmazó hűtővíz a cső korróziójához vagy vízkőképződéshez vezethet,
ami hatással van a termék teljesítményére és élettartamára. (Használja az alábbi táblázat szerinti megfelelő
vízhőforrást) Ha a rendszervíz nem a helyi vízszolgáltatótól származik, akkor győződjön meg a víz minőségéről.
❋ A zártláncú vízhőforrással kapcsolatos vízminőség-kezelés céljából a víz hűtését az alábbi táblázat szerint
kell elvégezni. Ha a víz minőségének kezelése nem az alábbi táblázatnak megfelelően történik, akkor az a
légkondicionáló teljesítményének csökkenéséhez vezethet, és a termék súlyos meghibásodását okozhatja.
Zártláncú rendszer
Besorolás
Szabványérték
Referencia
VIGYÁZAT!
Elem
Hatások
Vízhőforrás
Pótvíz
pH[25°C]
7,0~8,0
7,0~8,0
Korrózió Mérleg
❍
❍
Elektromos vezetőképesség
[25°C](mS/m)
30 vagy
kevesebb
30 vagy
kevesebb
❍
❍
Kloridion (mg Cl-/L)
50 vagy
kevesebb
50 vagy
kevesebb
❍
Szulfátion (mg S042-/L)
50 vagy
kevesebb
50 vagy
kevesebb
❍
M alkáli szint [pH 4,8](mg
CaCo3/L)
50 vagy
kevesebb
50 vagy
kevesebb
❍
Teljes vízkeménység (mg
CaCo3/L)
70 vagy
kevesebb
70 vagy
kevesebb
❍
A kalcium keménysége (mg
CaCo3/L)
50 vagy
kevesebb
50 vagy
kevesebb
❍
Ionizált szilícium-dioxid
(mg SiO2/L)
30 vagy
kevesebb
30 vagy
kevesebb
❍
Vas (mg Fe/L)
1,0 vagy
kevesebb
0,3 vagy
kevesebb
❍
Réz (mg Cu/L)
1,0 vagy
kevesebb
1,0 vagy
kevesebb
❍
Szulfátion (mg S2-/L)
Nem
észlelendő
Nem
észlelendő
❍
Ammónium ion (mg
NH4+/L)
0,3 vagy
kevesebb
0,1 vagy
kevesebb
❍
Maradványklór (mg Cl/L)
0,25 vagy
kevesebb
0,3 vagy
kevesebb
❍
Szabad szén-dioxid (mg
CO2/L)
0,4 vagy
kevesebb
0,4 vagy
kevesebb
❍
Stabilitási index
-
-
❍
A vízminőségellenőrzések
ajánlott száma
Havonta kétszer
Havi egyszer
❍
Havi egyszer
❍
• A kör (O) a korrózió vagy a vízkő szempontjából releváns tényezőt jelöli.
• Ha a víz hőmérséklete 40°C felett van, a védőréteg nélküli acél a víznek való kitettség esetén korrodálódhat.
A korróziógátló anyag használata vagy a gáztalanítás hasznos lépés lehet a korrózió megelőzésére.
• A zártláncú vízrendszerben zártláncú hűtőtoronnyal használt hűtővízhez és pótvízhez elegendők a fenti
táblázatban szereplő előírások.
• A pótvíz csapvíz, ipari víz vagy talajvíz lehet. A tisztított víz, a semlegesített víz és a lágyított víz nem
alkalmazható.
• A fenti táblázatban szereplő 15 elem a korrózió és/vagy a vízkő szempontjából jellemző tényező.
Magyar-72
2. A víz működési tartománya
fHa a hűtővíz áramlása a működési tartományon kívülre esik, állítsa le a kültéri egységet, és szüntesse meg az okot,
mielőtt újraindítaná a terméket (Működési tartomány: a hűtővíz áramlása 60~120%-os a szabványhoz képest)
Szabványos feltételek
Rész
A hűtővíz áramlása (L/min)
AM100FXWA✴✴
AM120FXWA✴✴
AM200FXWA✴✴
AM300KXWA✴✴
80
96
114
190
285
EGYEBEK
Fűtés
AM080FXWA✴✴
03
Hűtés
Működési tartomány
Rész
A hűtővíz áramlása (L/min)
Hűtés
Fűtés
AM080FXWA✴✴
AM100FXWA✴✴
AM120FXWA✴✴
AM200FXWA✴✴
AM300KXWA✴✴
48~96
58~115
68~137
114~228
170~342
90
70
AM080FXWA✴✴
AM100FXWA✴✴
AM120FXWA✴✴
60
50
A hűtővíz nyomásesése (kPa)
A hűtővíz nyomásesése (kPa)
80
40
30
20
10
0
0
50.0
100.0
150.0
A hűtővíz áramlása (L/min)
A hűtővíz nyomásesése (kPa)
AM300KXWA✴✴
60
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
AM200FXWA✴✴
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
A hűtővíz áramlása (L/min)
80
70
80
400
A hűtővíz áramlása (L/min)
Magyar-73
250
Hűtővízkezelés
3. Geotermikus hőcserélőben keringetett víz (fagyásgátló) használati szabványa (kötelező ellenőrző lista)
Geotermikus hőforrás használata esetén alkalmazzon fagyásgátlót a fagypont szabályozásához. Ha nem használ
fagyásgátlót, a csövek megfagyhatnak és szétrepedhetnek. Tájékoztatjuk, hogy a gyártó nem vállal felelősséget az így
keletkezett károkért.
1) A keringetett vizet (fagyásgátló) és az adalékokat (korróziógátló, baktériumgátló, habzásgátló) csak
azután használja, hogy az üzleti féllel vagy az ellenőrrel konzultált azok környezeti hatásáról, toxicitásáról,
korrozivitásáról, emberre való veszélyeiről és szabályozási tervéről.
2) A vállalkozónak rendkívül körültekintően kell eljárnia a kezelési, csomagolási és szállítási előírások, valamint a
fagyásgátlóval kapcsolatos eljárások tekintetében.
3) Ne használjon az emberre vagy a felszerelésekre káros fagyásgátlót. A fagyásgátlót az előírásoknak és a
rendszer által elvárt koncentrációs szintnek megfelelően kell betölteni a csőbe. (Ne töltse be közvetlenül a
hígítatlan oldatot, ha hígítatlan oldat került a telepére, lépjen kapcsolatba üzleti felével vagy az ellenőrrel)
4) A fagyásgátló betöltése előtt távolítsa el a rendszerben maradt levegőt, és nyomás alkalmazásával ellenőrizze,
hogy van-e szivárgás.
5) A felhasználónak rendszeresen ellenőriznie és kezelnie kell ezt, hogy megőrizze a fagyásgátló
koncentrációjának eredetileg tervezett szintjét.
Ha a koncentrációs szint szivárgás miatt vagy az idő előrehaladtával csökken, a cső megfagyhat és
megrepedhet.
6) A fagyásgátló használatának feltétele geotermikus hőcserélő használata esetén (kötelező)
- Lobbanáspont: A fagyásgátló lobbanáspontjának 90°C felett kell lennie.
- Biokémiai oxigénigény: 10°C-on 1 g fagyásgátlóban az oxigén mennyiségének 0,1~0,2 g között kell lennie, és
ezt az értéket 5 napig fenn kell tartani.
- Fagypont: A fagyásgátló koncentrációjának szintjét a fagypont felett kell tartani.
- Toxicitás: 1 kg fagyásgátlónál az LD50 kevesebb mint 5 g arányban lehet jelen.
- Tárolási stabilitás: Hűtés vagy fűtés esetén nem elválasztható, és zavarossága nem emelkedhet.
- Korróziónak való ellenállás: Korrózióállónak kell lennie a geotermikus hőszivattyúkhoz és csövekhez használt
valamennyi fémes anyaggal szemben.
- Vízkő: A lemezes hőcserélőn egy év alatt felhalmozódott vízkő nem okozhat 15%-os teljesítménycsökkenést.
4. A fagyásgátló állapotára vonatkozó szabványadatok (15°C-os fagyásgátló-hőmérséklet alapján)
Sóoldat típusa
Koncentráció [% Wt.]
Fagypont
Sűrűség [kg/m3]
10
-3,2
1014,87
20
-7,8
1031,39
30
-14,1
1047,07
40
-22,3
1061,65
10
-3,3
1009,75
20
-7,1
1020,91
30
-12,7
1030,51
40
-21,1
1038,65
Etilén-glikol
Propilén-glikol
Magyar-74
Függelék
Modell specifikáció (Súly és méretek)
Típus
Nettó méretek (Szé × Ma
× Mé)
AM080FXWANR
160,0 kg
770*1000*545 mm
AM100FXWANR
160,0 kg
770*1000*545 mm
AM120FXWANR
160,0 kg
770*1000*545 mm
AM200FXWANR
240,0 kg
1100*1000*545 mm
AM300KXWANR
282,0 kg
1100*1000*545 mm
Magyar-75
EGYEBEK
Nettó tömeg
03
Kültéri egység
Modell
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom
Download PDF

advertising