Samsung | AR18KSFHBWKN | Samsung AR18KSFHBWKNEU - AR4700 New Boracay - 5,0 kW Felhasználói kézikönyv

KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL ESETÉN:
ORSZÁG
TELEFONÁLJON
UK
EIRE
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 32
VAGY KERESSE FEL
HONLAPUNKAT
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
L
H
AR
••
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2016/4/18 19:02:00
••
Légkondicionáló berendezés
Használati útmutató
ARKSFH
•• Köszönjük, hogy Samsung légkondicionáló berendezést választott!
•• A berendezés használata előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a Felhasználói útmutatót, és a
későbbi felhasználás érdekében gondosan őrizze azt meg.
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 1
2016/4/18 19:02:00
Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók
4
Biztonsági tudnivalók
4
Gyors áttekintés
12
A beltéri egység áttekintése
12
kijelző
A távvezérlő áttekintése
13
Az elemek behelyezése
A távvezérlő használata
14
Működési módok
A hőmérséklet szabályozása
A ventilátor-fordulatszám szabályozása
A légáramlás irányának beállítása
Intelligens és hatékony funkciók
16
Hűtés
16
Cool mód
2-Step hűtési funkció
Páramentesítés
17
Dry mód
Fűtés
18
Heat mód
Gyors és intelligens funkciók
19
Auto mód
Fan mód
A Fast funkció
A Comfort funkció
Csipogó hang funkció
A Quiet funkció
Energiatakarékos funkciók
22
Energiatakarékos működés
22
A Single user funkció
Be- és kikapcsolási időzítő funkció
A good’sleep funkció
2 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 2
2016/4/18 19:02:00
Tisztítás és karbantartás
25
A légkondicionáló berendezés tisztítása
25
Hibaelhárítás
27
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az
újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd
vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített
referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem
megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse
el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.:
REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html weboldalra
Magyar 3
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 3
2016/4/18 19:02:00
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
A légkondicionáló üzembe helyezése előtt kérjük, hogy a különböző
jellemzők és funkciók megfelelő elsajátítása, illetve a készülék
biztonságos és hatékony üzemeltetése érdekében olvassa végig ezt a
kézikönyvet.
Mivel ez az útmutató több modell leírását is tartalmazza, előfordulhat,
hogy az Ön légkondicionálójának tényleges termékjellemzői
valamelyest eltérnek a kézikönyvben leírtaktól. Ha bármilyen kérdése
van, hívja a legközelebbi ügyfélszolgálati központot, vagy a szükséges
információk megtekintéséhez látogasson el a www.samsung.com
honlapra.
FIGYELEM!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek súlyos
személyi sérülést vagy halált okozhatnak.
VIGYÁZAT!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek könnyebb
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
Kövesse az utasításokat.
NE kísérelje meg!
z áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze a készülék
A
megfelelő földelését.
Válassza le a tápellátást.
NE szerelje szét!
ÜZEMBE HELYEZÉSI INFORMÁCIÓK
FIGYELEM!
A készülék áramellátási jellemzőinek megfelelő vagy annál
nagyobb kapacitású tápkábelt használjon.A tápkábelt kizárólag e
készülék csatlakoztatására használja. Ne használjon hosszabbító
kábelt!
• A tápkábel meghosszabbítása áramütést vagy tüzet okozhat!
4 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 4
2016/4/18 19:02:01
A készülék üzembe helyezését kizárólag szakember vagy
megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalat végezheti el.
• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, készülékhibát
vagy sérülést okozhat, és az üzembe helyezett termékre
vonatkozó garancia érvénytelenítését vonhatja maga után!
Biztonsági tudnivalók
• Ne használjon áramátalakítót! Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
• Az előírttól eltérő feszültség/frekvencia/névleges áramerősség
tüzet okozhat!
Leválasztó kapcsolót és különálló áramköri megszakítót is
szereljen fel a légkondicionáló készülék közelébe.A leválasztó
kapcsolót ne a légkondicionáló védőburkolatára szerelje fel!
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
A kültéri egységet biztonságosan rögzítse, és ügyeljen az
elektromos alkatrészek időjárással szembeni védelmére.
• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást vagy
készülékhibát okozhat!
Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyag
közelébe! Ne helyezze a készüléket nedves, olajos vagy poros,
illetve közvetlen napfénynek vagy víznek (vagy esőnek) kitett
helyre! Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás
léphet fel!
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
Soha ne helyezze a kültéri egységet olyan helyre – például magas
külső falra –, ahonnan az leeshet!
• A kültéri egység leesése sérülést, halált vagy anyagi kárt
okozhat.
Ügyeljen a készülék megfelelő földelésére. Sohase gázvezetéken,
műanyag vízcsöven vagy telefonvonalon keresztül földelje a
készüléket!
• Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat!
• Ügyeljen rá, hogy megfelelően földelt hálózati aljzatot
használjon.
Magyar 5
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 5
2016/4/18 19:02:01
Biztonsági tudnivalók
VIGYÁZAT!
Kérjük, borítsa be a légkondicionáló készüléket egy polietilén
zsákkal, miután telepítették, majd távolítsa el azt, amikor elkezdi
működtetni a készüléket.
A készüléket egyenletes és kemény borítású padlóra helyezze,
mely elbírja annak súlyát.
• Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, illetve zajt, vagy
készülékhibát okozhat!
A leeresztőcsövet megfelelően szerelje fel, hogy az biztosítsa a víz
elvezetését.
• Ennek elmulasztása a víz túlfolyásához vezethet, ami
anyagi kárt okozhat! A leeresztőcsövet ne csatlakoztassa
szennyvízcsatornához, mivel az később szagokat
eredményezhet.
A kültéri egység telepítésekor ügyeljen a leeresztőcső helyes
csatlakoztatására a víz megfelelő elvezetése érdekében.
• A kültéri egységben a fűtési üzem során keletkező víz túlfolyhat,
ami anyagi kárt okozhat.
Különösen télen, egy jégdarab lezuhanása sérülést, halált vagy
anyagi kárt okozhat!
TÁPELLÁTÁS
FIGYELEM!
Ha a megszakító megsérült, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
Ne húzza vagy hajlítsa meg túlzottan az elektromos vezetéket!
Ne tekerje meg és ne kössön csomót az elektromos vezetékre! Ne
akassza az elektromos vezetéket fémtárgyak fölé, ne helyezzen rá
nehéz tárgyakat, ne tegye különféle tárgyak közé és ne nyomja a
készülék mögötti résbe!
6 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 6
2016/4/18 19:02:01
• Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha a
készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, illetve viharos
időjárás vagy villámlás idején.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
Biztonsági tudnivalók
VIGYÁZAT!
HASZNÁLAT
FIGYELEM!
Ha a készülékben víztúlfolyás következik be, forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
Ha a készülék rendellenes zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát
ki, azonnal szüntesse meg az áramellátást és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
Gázszivárgás (például földgáz, propán-bután gáz stb. szivárgása)
esetén azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy hozzáérne az
elektromos vezetékekhez. Ne érjen hozzá a készülékhez és az
elektromos vezetékhez!
• Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez!
• A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
A légkondicionáló berendezés új helyen történő üzembe
helyezésével kapcsolatban forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
• Ennek elmulasztása hibás működést, vízszivárgást, áramütést
vagy tüzet okozhat.
• A termék vételára nem tartalmazza annak kiszállítását. A
berendezés új helyen történő üzembe helyezése további
szerelési és telepítési költségekkel jár.
Magyar 7
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 7
2016/4/18 19:02:01
Biztonsági tudnivalók
• A berendezés szokatlan helyen, például ipari környezetben
vagy sótartalmú levegőnek kitett tengerparton történő
telepítése esetén mindenképpen forduljon a legközelebbi
szervizközpontoz.
Ne érintse meg a megszakítót nedves kézzel!
• Ez áramütést okozhat!
Ne kapcsolja ki a használatban lévő légkondicionálót a
megszakítóval!
• A légkondicionálónak a megszakítóval történő kikapcsolása,
majd bekapcsolása szikrát okozhat, és áramütést vagy tüzet
eredményezhet!
A légkondicionáló berendezés kicsomagolását követően a
csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mivel azok
veszélyt jelenthetnek a számukra.
• Ha egy gyermek a fejére húz egy zacskót, az fulladást okozhat!
Ne érintse meg a kezeivel vagy az ujjaival a légterelő lapot a
fűtési üzem során!
• Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.
Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló
berendezés bemeneti/kimeneti nyílásába!
• Különösen figyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjaikkal
a készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést!
Ne mérjen ütést a légkondicionáló berendezésre, és ne húzza azt
túlzott erővel!
• Ez tüzet, személy sérülést okozhat, illetve a berendezés
meghibásodását eredményezheti.
Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe,
amely lehetővé teheti, hogy a gyermekek felmásszanak a
berendezésre!
• Ez a gyermekek súlyos sérüléséhez vezethet.
8 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 8
2016/4/18 19:02:01
Ha bármilyen idegen anyag, például víz folyt a termékbe,
szüntesse meg az áramellátást és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal.
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
Biztonsági tudnivalók
Ne használja a légkondicionáló berendezést hosszú időn keresztül
gyengén szellőztetett helyen vagy leromlott egészségi állapotú
személyek közelében!
• Az oxigénhiány miatt ez veszélyes lehet, ezért legalább
óránként nyisson ablakot.
Ne próbálja meg önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani a
készüléket!
• Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például rézdrótot,
acélhuzalt stb.)!
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a
berendezés meghibásodásához vezethet.
VIGYÁZAT!
Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri
egység alá!
• A beltéri egységből kicsöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt
okozhat.
Legalább évente ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete
nem törött-e.
• Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt
okozhat.
A maximális áram mérése az IEC biztonsági szabványnak
megfelelően történik, az energiafogyasztás hatásfokának
megállapításához tartozó árammérés pedig az ISO szabvány
szerint.
Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például
szennyest, meggyújtott gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyi
anyagokat, fémtárgyakat stb.)!
Magyar 9
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 9
2016/4/18 19:02:01
Biztonsági tudnivalók
• Ez áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy személyi sérülést
eredményezhet.
Ne használja a készüléket nedves kézzel!
• Ez áramütést okozhat!
Ne permetezzen párolgó anyagot, például rovarirtó szert a
készülék felületére!
• Amellett, hogy az emberre nézve ártalmas, áramütést, tüzet
vagy termékproblémákat eredményezhet.
Ne igya meg a légkondicionáló berendezésből távozó vizet!
• Ez a víz káros lehet az emberi egészségre.
Ne tegye ki a távvezérlőt erős ütésnek, és ne szerelje azt szét!
Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket!
• Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ne használja a légkondicionáló berendezést precíziós műszerek,
élelmiszerek, állatok, növények vagy kozmetikai szerek
tartósítására, vagy bármilyen egyéb, nem rendeltetésszerű célra!
• Ez anyagi kárt okozhat.
Ne tegyen ki másokat, állatokat vagy növényeket hosszú időn
keresztül a légkondicionáló berendezésből kiáramló levegőnek!
• Ez káros hatással lehet az emberekre, az állatokra vagy a
növényekre.
A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal
vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (a gyermekeket
is ideértve), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyelete alatt állnak, vagy a használatra vonatkozó megfelelő
útmutatásban részesültek. Gondoskodni kell a gyermekek
megfelelő felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
10 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 10
2016/4/18 19:02:01
Biztonsági tudnivalók
Európai használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal
nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a
biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet,
és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges
veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel
végezhetik.
TISZTÍTÁS
FIGYELEM!
A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül az
érintett felületre! A készülék tisztításához ne használjon benzint,
hígítót vagy alkoholt!
• Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet
okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le az áramellátást, és
várja meg, hogy a ventilátor leálljon!
• Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!
VIGYÁZAT!
A kültéri egységben található hőcserélő felületének tisztítását az
éles szélekre való tekintettel óvatosan végezze el!
• Ezt szakembernek kell elvégezni, ezért kérjük, hogy lépjen
kapcsolatba egy szerelővel vagy a szervizközponttal.
Ne tisztítsa meg saját kezűleg a légkondicionáló berendezés
belsejét!
• A berendezés belsejének megtisztításával kapcsolatban
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
• A szűrő tisztítása tekintetében olvassa el „A légkondicionáló
tisztítása” című fejezetet.
• Ennek elmulasztása a berendezés károsodásához vezethet, és
áramütést vagy tüzet okozhat.
Magyar 11
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 11
2016/4/18 19:02:01
Gyors áttekintés
A beltéri egység áttekintése
A tényleges termék némileg eltérhet az alábbi képen ábrázolttól.
05
01
02
06
Gyors áttekintés
07
03
04
01 Levegőbemenet
05 Szobai hőmérsékletérzékelő
02 Levegőszűrő
06 kijelző
03 Légterelő lap (fel és le)
07 Bekapcsoló gomb/
távvezérlő-érzékelő
04 Légterelő lap (balra és jobbra)
kijelző
01 good'sleep kijelző
01
02 Időzítő kijelző
Automatikus tisztítás kijelző
02
03 Működés jelzés
04 Bekapcsoló gomb
03
05
05 Távvezérlő-érzékelő
04
12 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 12
2016/4/18 19:02:02
A távvezérlő áttekintése
01 A beállított hőmérséklet kijelzése
05
01
06
02
07
08
03
02 Időzítő kijelzése
03 Működési mód kijelzése
04 Opciók kijelzése
05 Alacsony töltöttségi szint kijelzése
06 Jeltovábbítási kijelzés
04
07 Ventilátor-fordulatszám kijelzése
08 Függőleges légterelés kijelzése
15
09 Beállítások kijelzése
16
10 Bekapcsoló gomb
Gyors áttekintés
10
09
11 Hőmérséklet gomb
11
17
12 Opciók gomb
13 Időzítő gomb
14 Iránybeállítás gomb/kiválasztás gomb
12
18
19
13
15 Függőleges légterelés gomb
16 Mód gomb
17 Ventilátor-fordulatszám gomb
20
14
18 Egyéni felhasználó gomb
19 Beállítások gomb
20 BEÁLLÍT gomb
MEGJEGYZÉS
Az elemek behelyezése
• A jelen kézikönyvben található leírásokat
elsősorban a távvezérlő gombjai alapján
állították össze.
• Bár a távvezérlő kijelzőjén a Virus Doctor
(
) / d'light Cool / Usage / Filter Reset
/ Display kijelzés is megjelenik, e modell
esetén ez a funkció nem érhető el.
két darab 1,5V-os AAA típusú elem
Magyar 13
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 13
2016/4/18 19:02:02
A távvezérlő használata
A kívánt mód kiválasztásának, majd a hőmérséklet, a ventilátor-fordulatszám és a légáramlásirány
beállításának köszönhetően a légkondicionáló berendezés használata rendkívül egyszerű.
Működési módok
Az aktuális üzemmódot az Auto, Cool, Dry, Fan és a Heat
opciók között léptetheti a
gomb megnyomásával.
A hőmérséklet szabályozása
A különböző módokban az alábbiak szerint szabályozhatja a
hőmérsékletet:
Gyors áttekintés
Mód
Hőmérsékletszabályozás
Auto/Cool/
Heat
A hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 16 ˚C és
30 ˚C között szabályozható.
Dry
A hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 18 ˚C és
30 ˚C között szabályozható.
Fan
A hőmérséklet szabályozása nem
lehetséges.
MEGJEGYZÉS
Az alábbi feltételek mellett használhatja a Cool, a Dry, és a
Heat módokat:
Mód
Cool
Dry
Heat
Beltéri
hőmérséklet
16 °C - 32 °C
18 °C - 32 °C
27 °C vagy
kevesebb
Külső
hőmérséklet
-10 °C - 46 °C
-10 °C - 46 °C
-15 °C - 24 °C
Beltéri
páratartalom
80%-os vagy
alacsonyabb
relatív
páratartalom
_
_
• Ha a légkondicionáló hosszú időn keresztül magas
páratartalmú környezetben működik a Cool módban, akkor
kondenzáció léphet fel.
• Ha a külső hőmérséklet -5°C-ra csökken, a fűtési
teljesítmény az előírt kapacitás 60-70%-ra eshet vissza.
14 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 14
2016/4/18 19:02:02
Modell: AJ
Cool
Dry
Heat
Beltéri hőmérséklet
16 °C - 32 °C
18 °C - 32 °C
27 °C vagy
kevesebb
Külső hőmérséklet
-5 °C - 46 °C
-5 °C - 46 °C
-15 °C - 24 °C
Beltéri páratartalom
80%-os vagy alacsonyabb
relatív páratartalom
_
_
Megjegyzés
AJ100 Külső hőmérséklet :
-10˚C - 46˚C .
AJ100 Külső
hőmérséklet : -10˚C - 46˚C .
• A normál hőmérsékleti érték a fűtéshez 7˚C. Ha a külső hőmérséklet 0˚C alá esik, akkor a
fűtési kapacitás csökkenhet a hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően.
• 32˚C(belső hőmérséklet) felett a berendezés nem hűt teljes kapacitáson.
A ventilátor-fordulatszám szabályozása
Gyors áttekintés
Mód
A különböző módokban az alábbi ventilátor-fordulatszámok
választhatók ki:
Mód
Auto/Dry
Cool/Heat
Fan
Elérhető ventilátor-fordulatszám
(Automatikus)
(Automatikus),
(Alacsony),
(Magas),
(Turbo)
(Alacsony),
(Turbo)
(Közepes),
(Közepes),
(Magas),
A légáramlás irányának beállítása
A függőleges légterelő lap mozgásának leállításával
gondoskodjon állandó irányú függőleges légáramlásról.
Működés közben ►
MEGJEGYZÉS
• A függőleges légterelő lap manuális beállítása esetén
előfordulhat, hogy a légkondicionáló kikapcsolásakor az
nem záródik le teljesen.
• Szabályozhatja a függőleges légáramlás irányát, ha
a good'sleep funkció aktív a Heat módban, de a Cool
módban ez nem lehetséges.
Magyar 15
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 15
2016/4/18 19:02:03
Intelligens és hatékony funkciók
Vízszintes légáramlás (manuális)
A vízszintes légterelő lapok irányának manuális
megváltoztatásával gondoskodjon állandó irányú vízszintes
légáramlásról.
VIGYÁZAT!
• A sérülések megelőzése érdekében a
függőleges légterelő lap mozgásának
leállását követően győződjön meg
róla, hogy megváltoztatta a vízszintes
légterelő lapok irányát.
Intelligens és hatékony funkciók
Hűtés
A Samsung légkondicionáló intelligens és nagy teljesítményű hűtési funkciói kellemesen hűvös
hőmérsékletet kölcsönöznek helyiségei számára.
Cool mód
A Cool mód használatával a forró nyári napokon is hűvösséget
teremthet.
►
► Válassza a Cool funkciót.
MEGJEGYZÉS
• Kényelmi okokból a kültéri és beltéri levegőhőmérséklet
közötti különbséget tartsa 5 °C-on belül a Cool módban.
• A Cool mód kiválasztását követően válassza ki az
alkalmazni kívánt funkciót, hőmérsékletet és ventilátor
sebességet.
–– A helyiség gyorsabb lehűlése érdekében alacsony
hőmérsékletet és magas ventilátor-fordulatszámot
állítson be.
–– A magas hőmérséklet és alacsony ventilátorfordulatszám beállításával energiatakarékos működés
érhető el.
–– Amint a beltéri hőmérséklet megközelíti a beállított
értéket, a kompresszor az energiatakarékosság
érdekében alacsony ventilátor-fordulatszámra vált át.
16 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 16
2016/4/18 19:02:04
2-Step hűtési funkció
Használja a 2-Step hűtési funkciót a megadott hőmérséklet
gyors elérésére. A ventilátor-fordulatszám és a
légáramlásirány beállítását a légkondicionáló berendezés
automatikusan végzi el. Ezt a funkciót csak akkor választhatja,
ha a Cool mód üzemel.
Cool módban
►
►

►
Válassza a 2-Step funkciót. ►
A Samsung légkondicionáló páramentesítő funkciója kellemesen száraz levegőt kölcsönöz
helyiségei számára.
Dry mód
Használja a Dry módot esős vagy nedves időjárás esetén.
►
► Válassza a Dry funkciót.
Intelligens és hatékony funkciók
Páramentesítés
MEGJEGYZÉS
• Minél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, annál nagyobb
a berendezés páramentesítő kapacitása. Magasnak tűnő
páratartalom esetén alacsony hőmérsékletet állítson be.
• Nem használhatja a Dry módot fűtésre. A Dry mód úgy
van kialakítva, hogy hűtési hatása legyen.
Magyar 17
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 17
2016/4/18 19:02:04
Fűtés
A Samsung légkondicionáló fűtési funkciói kellemes melegséget varázsolnak lakásába.
Heat mód
A Heat mód használatával fenntarthatja a meleget.
►
► Válassza a Heat funkciót.
MEGJEGYZÉS
• A légkondicionáló bemelegedése során a hideg
légáramlatok megelőzése érdekében körülbelül 3-5 percig
még nem kapcsol be a ventilátor.
• Ha a légkondicionáló berendezés alacsony hatásfokkal fűt,
kiegészítő fűtőberendezés használatát is vegye igénybe.
Intelligens és hatékony funkciók
• Ha a külső hőmérséklet alacsony, és a páratartalom
magas a Fűtés módban, akkor dér képződhet a kültéri
hőcserélőn. Ez csökkentheti a fűtés hatékonyságát is. Ha
ez bekövetkezik, akkor a légkondicionáló 5-12 percen át
futtatja a leolvasztási funkciót, hogy a deret eltávolítsa a
kültéri hőcserélőről.
• Amikor a leolvasztási funkció fut, nem jön levegő a beltéri
egységből, hogy ne jöhessen ki hideg levegő. Amikor a
leolvasztási funkció befejeződött, egy kis idő elteltével
meleg levegő jön ki.
• A leolvasztási funkció ciklusa rövidebb is lehet, a kültéri
egységen levő dér mennyiségétől függően.
• A leolvasztási funkció ciklusa rövidebb is lehet, az esőből
és hóból származó páratartalomtól függően.
• Amikor a leolvasztási funkció fut, akkor nem választhat
más funkciókat a távvezérlővel. Ezeket a leolvasztási
funkció befejezését követően tudja kiválasztani.
18 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 18
2016/4/18 19:02:04
Gyors és intelligens funkciók
A Samsung légkondicionáló berendezés számos extra funkciót nyújt a felhasználók számára.
Auto mód
Használja az Auto módot, ha azt szeretné, hogy a
légkondicionáló automatikusan vezérelje a működést. A
légkondicionáló ekkor a lehető legkellemesebb légkört
biztosítja.
►
► Válassza a Auto funkciót.
MEGJEGYZÉS
Fan mód
Használja a Fan módot, ha a légkondicionálót egyszerű
ventilátorként kívánja üzemeltetni. A légkondicionáló
természetes hatású fuvallattal tölti meg a helyiséget.
►
► Válassza a Fan funkciót.
Intelligens és hatékony funkciók
• Ha a beltéri hőmérséklet a beállított értékhez képest
túlságosan magasnak vagy alacsonynak tűnik, a
légkondicionáló a helyiség hűtése vagy felmelegítése
érdekében automatikusan hideg, illetve meleg levegővel
látja el az adott szobát.
MEGJEGYZÉS
• Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót, akkor
szárítsa ki azáltal, hogy a légkondicionálót a Fan módban
használja 3-4 órán keresztül.
• A kültéri egység úgy van kialakítva, hogy nem üzemel Fan
módban, ezáltal a hideg levegő nem juthat be az egységen
keresztül. Ez a normál működés részének tekintendő.
Magyar 19
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 19
2016/4/18 19:02:04
A Fast funkció
Használja a Fast funkciót a szoba gyors lehűtésére vagy
felmelegítésére. A légkondicionáló berendezés e funkcióban
nyújtja a legmagasabb hűtési és fűtési teljesítményt. Ezt a
funkciót a Cool és a Heat módokban is választhatja.
Cool vagy Heat módban ►
►

►
Válassza a Fast funkciót. ►
MEGJEGYZÉS
• Ha a Fast funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés, a
Comfort, a Single user, a Quiet, vagy a good'sleep funkciók
egyike üzemel, akkor ezek a funkciók kikapcsolnak.
• A légáramirány beállítása továbbra is elérhető marad.
Intelligens és hatékony funkciók
• A beállított hőmérséklet és a ventilátor-fordulatszám
módosítása azonban nem lehetséges.
• Ha a Fast funkciót választja a Heat módban, akkor
lehet, hogy nem lesz mód a ventilátor sebességének
gyorsítására, nehogy a hideg levegő befújhasson.
A Comfort funkció
Használja a Comfort funkciót, ha úgy érzi, hogy a jelenlegi
hűtési vagy fűtési hatás túl erős. Ekkor enyhébbé válik a
légkondicionáló általi hűtés, illetve fűtés. Ezt a funkciót a Cool
és a Heat módokban is választhatja.
Cool vagy Heat módban ►
►

►
Válassza a Comfort funkciót. ►
MEGJEGYZÉS
• A beállított hőmérséklet és a légáramlásirány módosítása
továbbra is elérhető marad.
• A ventilátor-fordulatszám beállítása azonban nem
lehetséges.
• Ha a Comfort funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés,
a Fast, a Single user, a Quiet, vagy a good'sleep funkciók
egyike üzemel, akkor ezek a funkciók kikapcsolnak.
• Ha úgy érzi, hogy a Comfort funkció hűtési vagy fűtési
hatása túl gyenge, akkor kapcsolja ki a Comfort funkciót.
20 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 20
2016/4/18 19:02:05
Csipogó hang funkció
A Csipogó hang funkcióval kapcsolhatja be, illetve ki a
távvezérlőn található gombok megnyomásakor hallható
csipogást.
►

►
Válassza a Beep
funkciót.
►
A Quiet funkció
Cool vagy Heat módban ►
►

►
Válassza a Quiet funkciót. ►
MEGJEGYZÉS
• A beállított hőmérséklet és a légáramlásirány módosítása
továbbra is elérhető marad.
Intelligens és hatékony funkciók
Használja a Quiet funkciót a működési zaj csökkentésére. Ezt a
funkciót a Cool és a Heat módokban is választhatja.
• A ventilátor-fordulatszám beállítása azonban nem
lehetséges.
• Ha a Quiet funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés, a
Fast, a Comfort, a Single user, vagy a good'sleep funkciók
egyike üzemel, akkor ezek a funkciók kikapcsolnak.
Magyar 21
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 21
2016/4/18 19:02:05
Energiatakarékos funkciók
Energiatakarékos működés
Több rendszer használata esetén ez a funkció nem támogatott.
A Single user funkció
Használja a Single user funkciót az áramfogyasztás
csökkentésére, a hűtés vagy fűtés megtartása mellett. Ezt a
funkciót a Cool és a Heat módokban választhatja.
Cool vagy Heat módban ►
MEGJEGYZÉS
• Ha elindul a Single user funkció, akkor a távvezérlőn pár
másodpercig a
minta jelenik meg, és a függőleges
légmozgás automatikusan elindul.
• Ha a Single user funkciót választja, mialatt a 2-Step hűtés,
a Fast, a Comfort, a Quiet, a vagy a good'sleep funkciók
egyike üzemel, akkor ezek a funkciók kikapcsolnak.
• Miután kiválasztotta a Single user funkciót, módosíthatja a
megadott hőmérsékletet (24°C - 30°C a Cool módban, 16°C
- 30°C a Heat módban), a ventilátor sebességét, valamint a
függőleges légáramlás irányát.
Energiatakarékos funkciók
• Ha a Single user funkció van bekapcsolva a Cool módban,
és a megadott hőmérséklet alacsonyabb, mint 24°C, akkor
a megadott hőmérséklet automatikusan 24°C-ra emelkedik.
De ha a megadott hőmérséklet 25°C és 30°C között van,
akkor ez változatlan marad.
• Még ha ki is kapcsolja a Single user funkciót, a függőleges
légmozgás folytatódik, amíg ki nem kapcsolja azt a
Függőleges légmozgás (
) gombbal.
• A Single user funkciót az Options (Opciók) (
megnyomásával is elindíthatja.
Cool vagy Heat módban ►
►
) gomb

►
Válassza a Single user funkciót. ►
22 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 22
2016/4/18 19:02:06
Be- és kikapcsolási időzítő funkció
A Be- és kikapcsolási időzítő funkció használatával a
légkondicionáló berendezés az előzőleg beállított időtartamot
követően kapcsolható be, illetve ki.
(Válassza a Be vagy a Ki opciókat Be, Ki
►
és
opciók közül.)

(Állítsa be a be- és a
►
kikapcsolás időpontját.)
• Nyomja meg a
(Időzítő) gombot az aktuális funkció
módosításához a On, Off és a
(good’sleep) lehetőségek
között.
(A good’sleep) csak a Cool és a Heatmódokban
jelenik meg.
A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő kombinálása
(példa) Bekapcsolási időzítő: 3 óra,
Kikapcsolási időzítő: 5 óra
Kikapcsolt
A légkondicionáló a Be- és kikapcsolási
légkondicionáló időzítő elindításának pillanatától számított
3 óra elteltével kapcsol be, majd 2
esetén
óráig bekapcsolva marad, végül pedig
automatikusan kikapcsol.
Energiatakarékos funkciók
MEGJEGYZÉS
• 0,5 és 24 óra közötti időtartamot állíthat be. A Be- és
kikapcsolási időzítő funkció leállításához 0.0 értékre állítsa
be az időközt.
• A Be- és kikapcsolási időzítő funkció elindítását követően
az Időzítő ( ) kijelzés látható a beltéri egység kijelzőjén.
• A Bekapcsolási időzítő funkció elindítását követően a
felhasználási mód és a beállított hőmérséklet módosítása
továbbra is elérhető marad. A beállított hőmérséklet
Ventilátor módban történő módosítása azonban nem
lehetséges.
• A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő funkcióhoz nem
adhat meg azonos értéket.
(példa) Bekapcsolási időzítő: 3 óra,
Kikapcsolási időzítő: 1 óra
Bekapcsolt
A légkondicionáló a Be- és kikapcsolási
légkondicionáló időzítő elindításának pillanatától számított
1 óra elteltével kapcsol ki, majd a
esetén
kikapcsolástól számított 2 óra elteltével
kapcsol be.
Magyar 23
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 23
2016/4/18 19:02:06
A good’sleep funkció
Használja a good'sleep funkciót az éjszakai jó alváshoz, és
energia megtakarításához. Ezt a funkciót a Cool és a Heat
módokban is választhatja.
Cool vagy Heat
módban

►
(Válasszon a
Be, Ki és ►
lehetőségek közül
.)
(Állítsa be az üzemidőt.) ►
• Nyomja meg a
(Időzítő) gombot az aktuális funkció
módosításához a On, Off és a
(good’sleep) lehetőségek
között.
MEGJEGYZÉS
• A beállított hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben, 16 ˚C és 30 ˚C
között szabályozható.
• A javasolt és optimális megadott hőmérsékletek a
good’sleep funkcióban az alábbiak:
Energiatakarékos funkciók
Mód
Javasolt beállított
hőmérséklet
Optimális beállított
hőmérséklet
Cool
25 °C - 27 °C
26 °C
Heat
21 °C - 23 °C
22 °C
• Amikor elindítja a good’sleep funkciót, akkor megjelenik
az
(good’sleep) a beltéri egység kijelzőjén.
• 0,5 és 12 óra közötti üzemidőt állíthat be. Állítsa
a működési időt 0.0 értékre a good’sleep funkció
kikapcsolásához.
• A good’sleep funkció alapértelmezett üzemideje a Cool
módban 8 óra. 5 óránál hosszabb üzemidő beállítása
esetén az Ébresztés funkció 1 órával a beállított idő
előtt veszi kezdetét. Az üzemidő lejártát követően a
légkondicionáló automatikusan leáll.
• Ha a Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő, valamint a
good'sleep funkcióhoz kapcsolódó időtartamok egymást
átfedik, a légkondicionáló csak a legutoljára elindított
funkcióval működteti az időzítőt.
24 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 24
2016/4/18 19:02:06
Tisztítás és karbantartás
A légkondicionáló berendezés tisztítása
Az Automatikus tisztítás funkció használata
Tisztítási időtartam
(percekben)
Beltéri
egység
kijelzője
Indoor
unit display
Auto (Cool),
Cool, Dry
30
Auto (Heat),
Heat, Fan
15
MEGJEGYZÉS
• Ha beállítja az Auto tisztítás időzítőt, akkor a távvezérlő kijelzőjén a Clean villog, majd
eltűnik. Az Időzítő ( ) kijelzés is megjelenik a beltéri egység kijelzőjén.
• A légkondicionáló kikapcsolása esetén az Automatikus tisztítás a kiválasztását követően
azonnal kezdetét veszi. Bekapcsolt berendezés esetén az Automatikus tisztítás a
légkondicionáló leállását követően indul el.
• Az Automatikus tisztítás során a beltéri egység ventilátora tovább működik, a légterelő
lapátok pedig nyitva maradnak a környezeti levegő kibocsátása érdekében.
A beltéri egység külső felületeinek és a kültéri egység hőcserélőjének
tisztítása
A tisztítás előtt ne feledje kikapcsolni és a
tápellátásról leválasztani a berendezést.
Tisztítás és karbantartás
Puha kefe
Langyos vízzel
átitatott ruha
A portól vízpermettel tisztítsa meg a
berendezést.
VIGYÁZAT!
• Ne tisztítsa a kijelzőt lúgos tisztítószerrel!
Magyar 25
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 25
2016/4/18 19:02:07
• Ne használjon kénsavat, sósavat vagy szerves oldószereket
(például hígítót, kerozint vagy acetont) a készülék felületeinek
tisztításához! Ne ragasszon rá öntapadó címkéket, mivel ezek
károsíthatják a légkondicionáló felületét!
• A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása és vizsgálata során
szükség esetén a helyi szervizközponthoz forduljon segítségért.
• Ügyeljen rá, hogy a hőcserélő tisztítása során a felületek éles
szélei ne okozzanak sérüléseket!
A szűrő tisztítása
Porszívó
Puha kefe
30 perc
Enyhe tisztítószer
Tisztítás és karbantartás
VIGYÁZAT!
• Ne súrolja a levegőszűrőt kefével vagy egyéb tisztító eszközzel!
Ez károsíthatja a szűrőt.
• Ne tegye ki közvetlen napfénynek a levegőszűrűt a szárítás során!
MEGJEGYZÉS
• 2 hetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A tisztítási időköz a használattól vagy a környezeti
feltételektől függően eltérhet.
• Ha a levegőszűrő szárítása nedves környezetben történik, kellemetlen szagok keletkezhetnek.
Tisztítsa meg újból a szűrőt, majd jól szellőző helyen szárítsa azt meg.
26 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 26
2016/4/18 19:02:07
Hibaelhárítás
A légkondicionáló berendezés rendellenes működése esetén lásd az
alábbi táblázatot. Ezzel időt és szükségtelen kiadásokat takaríthat meg.
Probléma
Megoldás
A hőmérsékletbeállítás nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy üzemel-e a Fan vagy a
Fast mód. Ezekben a módokban a kívánt
hőmérséklet automatikus beállítású, a
hőmérséklet nem módosítható.
Nem jön hideg
vagy meleg
levegő a
légkondicionálóból.
• Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet
magasabb-e a Cool módban vagy
alacsonyabb-e a Heat módban, mint
a pillanatnyi hőmérséklet. A beállított
hőmérséklet módosításához nyomja meg a
távvezérlő Hőmérséklet gombját.
• Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem
tömődött-e el a portól. Ha a levegőszűrőben
nagy mennyiségű por halmozódott fel,
lecsökkenhet a hűtő- és fűtőteljesítmény.
Gyakrabban tisztítsa a szűrőt.
Tisztítás és karbantartás
A
légkondicionáló
berendezés
egyáltalán nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e
kapcsolva, majd kapcsolja be ismét a
légkondicionáló berendezést.
• Kapcsolja be a megszakítót, csatlakoztassa
a tápkábelt, majd kapcsolja be ismét a
légkondicionálót.
• Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta a
leválasztó kapcsolót.
• Ellenőrizze, hogy a Kikapcsolási időzítő
aktív-e. A Power gomb megnyomásával
kapcsolja be újra a légkondicionálót.
Magyar 27
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 27
2016/4/18 19:02:07
Probléma
Megoldás
• Győződjön meg róla, hogy semmi sem takarja
el a kültéri egységet, illetve, hogy nem a
működését akadályozó tárgy közelében
helyezte azt el. Távolítsa el az egységet
eltakaró vagy a működését akadályozó
tárgyat.
Nem jön hideg
vagy meleg
levegő a
légkondicionálóból.
Tisztítás és karbantartás
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem
jégtelenítő módban működik-e. Ha télen
jegesedés lép fel vagy a külső hőmérséklet
túl alacsony, a légkondicionáló automatikusan
jégtelenítő módban működik. Jégtelenítő
módban a beltéri egység ventilátora leáll, és
a berendezésből nem távozik meleg levegő.
• Ellenőrizze, hogy nem hagyta-e nyitva az
ajtókat vagy az ablakokat. A nyitott ajtók
vagy ablakok gyenge hűtési, illetve fűtési
teljesítményt eredményezhetnek. Csukja be
az ajtókat, illetve az ablakokat.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionálót nem
közvetlenül a hűtés vagy fűtés mód leállását
követően kapcsolta-e be. Ilyen esetben a
kültéri egység kompresszorának védelme
érdekében csupán a ventilátor működik.
• Ellenőrizze, hogy a cső nem túl hosszú-e.
Ha a cső hossza meghaladja a legnagyobb
megengedett értéket, gyengülhet a hűtési,
illetve fűtési teljesítmény.
28 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 28
2016/4/18 19:02:07
Probléma
Megoldás
• Ellenőrizze, hogy a good'sleep funkció
üzemel-e. A funkció bekapcsolása esetén
nem lehet beállítani a légáramlás irányát. (De
szabályozhatja a légáramlás irányát, ha ez a
funkció Heat módban üzemel.)
A ventilátorfordulatszám
beállítása nem
működik.
• Ha a Auto, a Dry, vagy a Fast mód üzemel,
vagy a good'sleep funkció üzemel a
Cool módban, akkor a légkondicionáló
automatikusan vezérli a ventilátor
sebességét, azaz Ön nem módosíthatja azt.
A távvezérlő
nem működik.
• Cserélje ki a távvezérlő elemeit újakra.
• Győződjön meg róla, hogy semmi sem
takarja el a távvezérlő-érzékelőt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e erős fényforrás
a légkondicionáló berendezés közelében.
A fénycsövek vagy neon fényreklámok
által sugárzott erős fény akadályozhatja az
elektromágneses hullámok vételét.
Az időzítő
funkció
beállítása nem
működik.
• Ügyeljen rá, hogy az idő beállítását
követően nyomja meg a távvezérlő BEÁLLÍT
gombját.
A jelzőfény
folyamatosan
villog.
• Nyomja meg a Bekapcsoló gombot
a légkondicionáló kikapcsolásához,
vagy válassza le a tápcsatlakozót. Ha a
jelzőfény továbbra is villog, forduljon a
szervizközponthoz.
Tisztítás és karbantartás
A levegőárambeállítás nem
működik.
Magyar 29
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 29
2016/4/18 19:02:07
Probléma
Megoldás
Tisztítás és karbantartás
Működés közben
kellemetlen
szagok
töltik meg a
helyiséget.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem
füstös helyen működik-e. Szellőztesse
ki a helyiséget, vagy 3-4 órán keresztül
Ventilátor módban üzemeltesse a
légkondicionálót. (A légkondicionáló
berendezés nem tartalmaz erőteljes
szagokat kibocsátó alkatrészeket.)
• Ellenőrizze, hogy megtisztították-e a
lefolyókat. Rendszeres időközönként
végezze el a tisztításukat.
Hibajelzés jelent
meg.
• Ha a beltéri egység valamelyik
jelzőfénye villog, forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz. Ne feledje megadni a
hibakódot a szervizközpontnak.
Zaj hallható.
• A légkondicionáló berendezés használati
állapotától függően előfordulhat, hogy a
hűtőközeg mozgásának változásakor zaj
hallható. Ez a szokásos működés része.
A kültéri
egységből füst
áramlik.
• Ez nem tűz, hanem télen Fűtés módban a
kültéri egység hőcserélőjéből a berendezés
fagymentesítése során kiáramló gőz.
A kültéri egység
csőcsatlakozásaiból
víz csöpög.
• A környezeti hőmérséklet jelentős mértékű
változása során páralecsapódás alakulhat ki.
Ez a szokásos működés része.
30 Magyar
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_HU_A5.indd 30
2016/4/18 19:02:07
Download PDF

advertising