Samsung | AR12FSSYAWTX | Samsung AR12FSSYAWTX Felhasználói kézikönyv

Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 1
2012-11-13 12:11:49
Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai
Hűs nyári ajánlat
Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan
éjszakákon nincs is jobb menedék a hőség elől mint a hűs
otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet
a kimerítő, forró nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy
nyugodtan pihenjen. Idén nyáron győzze le a hőséget saját
klímával!
Költséghatékony rendszer
Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a
nyárban, de egyúttal hatékony fűtési megoldás is télen
köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek. Ez a
technológia akár 300%-kal hatékonyabb a villanyfűtésnél,
ezáltal tovább csökkentheti a működési költségeket.
Immár egyetlen légkondicionálóval kielégítheti minden
igényét télen-nyáron.
Tartalom
Biztonsági óvintézkedések...........................................................3
Használat előtt................................................................................. 10
A berendezés részei...................................................................... 11
A távvezérlő...................................................................................... 12
Alapfunkciók.................................................................................... 14
Légbefúvás irányának beállítása............................................. 16
A Turbó funkció használata....................................................... 16
üzemmód...................................................... 17
A Be-/kikapcsolási időzítő beállítása..................................... 18
A Smart Saver funkció használata.......................................... 19
A Csendes funkció használata.................................................. 20
Az Automatikus tisztítás funkció használata..................... 20
A légkondicionáló tisztítása...................................................... 21
A légkondicionáló berendezés karbantartása.................. 23
Hibaelhárítás.................................................................................... 24
Tetszetős külső
Az elegáns és harmonikus dizájn esztétikát biztosít, és
tökéletes kiegészítője bármilyen helyiségnek. Lágy
színeivel és lekerekített sarkaival, ez az új klímaberendezés
minőséget visz bárhová. Élvezze, amit klímája kínál
funkcionalitás vagy esztétika szempontjából!
funkció
A
üzemmód használata segít Önnek, hogy
a hőmérséklet a lehető legideálisabb legyen alváskor,
továbbá energiát is megtakaríthat.
Jelen termék megfelel az Európai Unió alacsony feszültségre (2006/95/EC) és elektromágneses kompatibilitásra
(2004/108/EC) vonatkozó direktíváinak.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és
elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A
szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat
különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan,
hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a
terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
2
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 2
2012-11-13 12:11:50
Biztonsági óvintézkedések
Pontosan kövesse az
utasításokat.
Szüntesse meg az
áramellátást.
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
MAGYAR
Az új légkondicionáló használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen e kézikönyv
tartalmát, hogy új készülékét biztonságosan és hatékonyan üzemeltethesse és
megismerhesse nagyszámú szolgáltatását és funkcióját.
Mivel az alábbi használati utasítások többféle típusra vonatkoznak, az Ön
légkondicionálójának jellemzői kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben
feltüntetettektől. Amennyiben kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
ügyfélszolgálattal, vagy a www.samsung.com oldalon is segítséghez, illetve
információkhoz juthat.
Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok
VIGYÁZAT
súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak.
A veszélyforrások vagy a nem biztonságos gyakorlatok
FIGYELEM
könnyű sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék
földelve legyen.
TELEPÍTÉS
VIGYÁZAT
A termék műszaki adatai között megadott értékeknek megfelelő vagy
annál jobb elektromos vezetéket használjon, és csak a termékkel használja
azt az elektromos vezetéket. Ezen kívül ne használjon hosszabbító kábelt
sem.

Az elektromos vezeték meghosszabbítása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon elektromos transzformátort. Ennek figyelmen kívül
hagyása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha a feszültség/frekvencia/névleges áramerősség követelményei nem
teljesülnek, az tüzet okozhat.
A készülék üzembe helyezését kizárólag szakképzett szerelő vagy szerviz
végezheti.

Ennek elmulasztása áramütéshez, tűz- és robbanásveszélyhez, a
berendezés meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
Szereljen fel egy kizárólag a termékhez használt kapcsolót és megszakítót.

Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A kültéri egységet szilárdan rögzítse úgy, hogy a kültéri egység elektromos
részei védve legyenek.

Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
3
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 3
2012-11-13 12:11:50
Biztonsági óvintézkedések
Ne telepítse a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelébe.
Ne telepítse a készüléket nedves, olajos, vagy poros helyre, közvetlen
napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyre. Ne telepítse a
készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás veszélye áll fenn.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Soha ne telepítse a kültéri egységet olyan helyre, például magas külső
falfelületre, ahonnan leeshet.

A lezuhanó kültéri egység sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
A készüléket megfelelően le kell földelni. Ne földelje a készüléket gázcsőhöz,
műanyag vízcsőhöz vagy telefonvezetékhez.

Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Ügyeljen rá, hogy földelt aljzatot használjon.
TELEPÍTÉS
FIGYELEM
A készüléket vízszintes helyzetben, olyan szilárd padlózatra helyezze el,
amely elbírja a készülék súlyát.

Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, zajt vagy a berendezés
meghibásodását okozhatja.
A leeresztőcsövet megfelelően szerelje fel, hogy az biztosítsa a víz
elvezetését.

Ennek elmulasztása a víz túlfolyásához vezethet, ami anyagi kárt okozhat.
A kültéri egység telepítésekor ügyeljen a leeresztőcső helyes
csatlakoztatására a víz megfelelő elvezetése érdekében.

A kültéri egységben a fűtési üzem során keletkező víz túlfolyhat, ami
anyagi kárt okozhat.
Különösen télen, egy jégdarab lezuhanása sérülést, halált vagy anyagi
kárt okozhat.
4
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 4
2012-11-13 12:11:50
TÁPELLÁTÁS
VIGYÁZAT
TÁPELLÁTÁS
MAGYAR
Ha a megszakító megsérült, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
Ne húzza vagy hajlítsa meg túlzottan az elektromos vezetéket. Ne
tekerje meg vagy kössön csomót az elektromos vezetékre. Ne akassza
az elektromos vezetéket semmilyen fémtárgya fölé, ne helyezzen nehéz
tárgyat az elektromos vezetékre, ne tegye az elektromos vezetéket tárgyak
közé és ne nyomja az elektromos vezetéket a készülék mögötti résbe.

Ezek figyelmen kívül hagyása tüzet vagy áramütést okozhat.
FIGYELEM
A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha a készüléket
hosszabb időn keresztül nem használja, illetve viharos időjárás, villámlás
idején.

Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
Ha a készülékben víztúlfolyás következik be, forduljon a legközelebbi
szervizhez.

Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a készülék furcsa zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát ki, azonnal
szüntesse meg az áramellátást és lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.

Ennek elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat.
Gázszivárgás (például földgáz, propán-bután gáz stb. szivárgása)
esetén azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy hozzáérne az elektromos
vezetékekhez. Ne érjen a készülékhez és az elektromos vezetékhez sem.

Ne használjon szellőztető ventilátort.

A szikra tüzet vagy robbanást okozhat.
A légkondicionáló berendezés új helyen történő üzembe helyezésével
kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizhez.

Ennek elmulasztása a berendezés hibás működését, vízszivárgást,
áramütést vagy tüzet okozhat.

A termék ára nem tartalmazza a szállítási költségeket. A berendezés új
helyen történő üzembe helyezése további szerelési és üzembe helyezési
költségekkel jár.

Különösen a berendezés speciális helyen, például ipari környezetben
vagy tengerparton, sótartalmú levegőnek kitett helyen történő
felszerelése esetén forduljon a legközelebbi szervizhez.
5
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 5
2012-11-13 12:11:50
Biztonsági óvintézkedések
Ne érintse meg a megszakítót nedves kézzel.

Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat.
Ne kapcsolja ki a légkondicionálót a megszakítóval, ha éppen működik.

A légkondicionálónak a megszakítóval való kikapcsolása, majd
bekapcsolása szikrát okozhat és áramütést vagy tüzet eredményezhet.
A légkondicionáló berendezés kicsomagolását követően a
csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol, mivel ezek veszélyt
jelenthetnek.

Ha egy gyermek egy zacskót a fejére húz, az fulladást okozhat.
Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a kimeneti nyílásba a
légkondicionáló berendezés működése közben.

Különösen ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjaikkal a
készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést.
Ne érjen kezével vagy ujjaival a légterelő laphoz fűtési üzem alatt.

Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.
Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló berendezés
bemeneti/kimeneti nyílásába.

Különösen ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjaikkal a
készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést.
Na mérjen ütést a légkondicionáló berendezésre, és ne húzza azt túlzott
erővel.

Ez tüzet, személy sérülést okozhat, illetve a berendezés meghibásodását
eredményezheti.
6
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 6
2012-11-13 12:11:50
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
HASZNÁLAT
MAGYAR
Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe, amely lehetővé
teheti, hogy gyermekek másszanak a berendezésre.

Ez a gyermekek súlyos sérüléséhez vezethet.
Ne használja a légkondicionáló berendezést hosszú időn keresztül gyengén
szellőztetett helyen vagy gyenge egészségi állapotú személyek közelében.

Ez az oxigénhiány miatt veszélyes lehet, ezért legalább óránként nyisson
ablakot.
Ha bármilyen idegen anyag, például víz folyt a termékbe, szüntesse meg az
áramellátást és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

Ennek elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne próbálja meg önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani a
készüléket.

Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például rézdrótot,
acélhuzalt stb.).

Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a berendezés
meghibásodásához vezethet.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri egység alá.

A beltéri egységből kicsöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
Legalább évente ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete nem
törött-e.

Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.
A maximális áram mérése az IEC biztonsági szabványnak megfelelően
történik, az energiafogyasztás hatásfokának megállapításához tartozó
árammérés az ISO szabvány szerinti.
7
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 7
2012-11-13 12:11:51
Biztonsági óvintézkedések
Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen a készülékre tárgyakat
(ruhákat, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyi anyagokat, fém
tárgyakat stb.).

Ez áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a berendezés hibás
működéséhez vezethet.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.

Ez áramütést okozhat.
Ne fújjon párolgó anyagot, például rovarirtószert a készülék felületére.

Azon túl, hogy az ilyen anyag káros az egészségre, áramütést, tüzet
okozhat, vagy a berendezés meghibásodásához vezethet.
Ne igya meg a légkondicionáló berendezésből távozó vizet.

Ez a víz emberi egészségre káros lehet.
Ne tegye ki a távvezérlőt erős ütésnek, és ne szerelje szét.
Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket.

Ez égési vagy egyéb személyi sérülésekhez vezethet.
Ne használja a légkondicionáló berendezést precíziós műszerek, élelmiszer,
állatok, növények vagy kozmetikai szerek tartósítására, vagy bármilyen
egyéb, nem rendeltetésszerű célra.

Ez anyagi kárt okozhat.
Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú időn keresztül a
légkondicionáló berendezésből kiáramló levegőnek.

Ez káros hatással lehet az emberekre, állatokra vagy növényekre.
A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel
nem rendelkező személyek (és gyermekek), kivéve, ha egy biztonságukért
felelős személytől megfelelő felügyeletet és a használatra vonatkozó
útmutatást kapnak. Biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, hogy ne
játsszanak a készülékkel.
8
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 8
2012-11-13 12:11:51
TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
TISZTÍTÁS
MAGYAR
A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül a felületre. A
készülék tisztításához ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt.

Ez a készülék elszíneződését, károsodását, illetve áramütést vagy tüzet
okozhat.
Tisztítás illetve karbantartás előtt szüntesse meg az áramellátást, és várjon,
amíg ventilátor megáll.

Ennek elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat.
FIGYELEM
A kültéri egységben található hőcserélő felületének tisztítását az éles
szélekre való tekintettel óvatosan végezze.

Ujjai megvágásának elkerülése érdekében a tisztításkor használjon
gyapjúkesztyűt.
Ne tisztítsa saját kezűleg a légkondicionáló berendezés belsejét.

A berendezés tisztításával kapcsolatban forduljon a legközelebbi
szervizhez.

A belső szűrő tisztításához olvassa el „A légkondicionáló tisztítása” című
fejezetet.

Ennek elmulasztása a berendezés károsodásához vezethet, áramütést
vagy tüzet okozhat.
9
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 9
2012-11-13 12:11:51
Használat előtt
Üzemi tartományok
Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és légnedvességi értékeit
mutatja. A hatékony használat érdekében tanulmányozza a táblázatot.
Üzemmód
Beltéri hőmérséklet
Külső hőmérséklet
Beltéri páratartalom
Cooling (Hűtés)
16˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
Legfeljebb 80% relatív páratartalom
Heating (Fűtés)
27˚C vagy kevesebb
-15˚C~24˚C
-
Dry (Szárítás)
18˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
-
 Ha a légkondicionáló berendezés magas páratartalmú környezetben, hosszabb időn keresztül működik hűtési üzemmódban,
akkor harmat képződhet benne.
 Ha a külső hőmérséklet -5°C alá süllyed, a fűtőkapacitás a megadott értékhez képest akár 60% – 70%-kal lecsökkenhet
használat körülményeitől függően.
A klímaberendezés karbantartása
Belső védelem a készülékben
 A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.
Típus
Hideg levegő ellen
Jégtelenítési folyamat
Az akkumulátor védelme
Kompresszor védelme
MEGJEGYZÉS
Leírás
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú fűt.
Ha a hőszivattyú fűt, a jég leolvasztásakor a belső ventilátor kikapcsol.
A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Cool(Hűtés) módban
működik.
A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység
kompresszorának védelmében.
• H
a a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a deresedést a
kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.
A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat befejeződött.
10
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 10
2012-11-13 12:11:51
A berendezés részei
Modelltől függően előfordulhat, hogy az Ön légkondicionáló berendezése a fenti ábrán láthatótól eltérően néz ki.
A berendezés fő részei
MAGYAR
Szobahőmérséklet-érzékelő
Levegőszűrő
(a fedél alatt)
Levegőbemenet
Légterelő lap
(fel és le)
Lapfordító kar
Légterelő lap (balra és jobbra)
Kijelző
jelzés
Időzítő/Automatikus tisztítás jelzés
Működés jelzés
Be-/kikapcsoló
gomb
Távvezérlő-érzékelő
11
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 11
2012-11-13 12:11:54
A távvezérlő
• A
távvezérlőt a beltéri egység távvezérlő-érzékelője felé irányítsa.
• A távvezérlő egy gombjának megfelelő lenyomásakor a beltéri egységből egy hangjelzés hallható, és a távvezérlő kijelzőjén
megjelenik az adást jelző ikon( ).
A távvezérlő gombjai
Smart Saver
Kevesebb energiával hűtheti le
a helyiséget 24°C és 30°C közötti
hőmérsékletre.
Turbo (Turbó)
Automatikus ventilátorsebesség
használata a gyors lehűtés érdekében.
Quiet (Csendes)
Csökkenti a beltéri egység működési zaját.
A
üzemmód bekapcsolása.
On Timer (Bekapcsolási időzítő)
Az On Timer (Bekapcsolási időzítő) funkció
bekapcsolása.
Off Timer (Kikapcsolási időzítő)
Az Off Timer (Kikapcsolási időzítő)
funkció bekapcsolása.
Time Up (Idő növelése)/
Time Down (Idő csökkentése)
Be-/kikapcsolja a légkondicionáló berendezést.
Mode (Üzemmód)
Az 5 üzemmód egyikének kiválasztásához
(az utasításokat lásd a 14–15. oldalon).
Auto Clean (Automatikus tisztítás)
Automatikus tisztítás funkció – Kiszárítja a
beltéri egység belsejét a kellemetlen szagok
megszűntetése érdekében.
Air swing (Légáramlat)
A légterelő lap automatikus fel-le
mozgatásának be-/kikapcsolása.
Fan (Ventilátor)

Temp (Hőmérséklet) + -
A hőmérséklet 1˚C-os lépésekben történő
növelése/csökkentése.
Power (Be-/kikapcsoló gomb)

A távvezérlő kijelzője
Négy különböző ventilátor-fordulatszám
– Automatikus/Alacsony/Közepes/Magas
– közül választhatja ki a légkondicionáló
berendezésen átáramló levegő mennyiségét.
Set (Beállítás)
Az időzítő/
bekapcsolása.
Cancel (Törlés)
Az időzítő/
kikapcsolása.
üzemmód
üzemmód
Az időzítő/
üzemmód
idejének beállítása.
Ez egy üres gomb. A gombnak
semmilyen funkciója nincs.
FIGYELEM
• Ügyeljen arra, hogy ne érje víz a távvezérlőt.
12
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 12
2012-11-13 12:11:55
A távvezérlő kijelzője
Működési mód jelzés
MAGYAR
Turbó jelzés
Csendes jelzés
Smart Saver jelzés
Alacsony elemtöltöttség jelzés
Átvitel jelzés
Légáramlás jelzés
Ventilátorsebesség jelzés
Auto (Turbó)
Alacsony
Közepes
Magas
Bekapcsolási időzítő jelzés
Kikapcsolási időzítő jelzés
jelzés
Ha az elem cseréje szükséges
Amikor az elem kimerült, a távvezérlő kijelzőjén a ( ) jelzés jelenik meg. Ha az ikon megjelenik, cserélje ki az elemeket. A
távvezérlőhöz két 1,5 V-os AAA típusú elem szükséges.
A távvezérlő tárolása
Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket.
Az elemek behelyezése
1. Nyomja be a reteszt a
távvezérlő hátlapján a nyíl
irányába, majd emelje fel a
fedelet.
MEGJEGYZÉS
2. Helyezzen be két AAA típusú elemet. 3. Eredeti helyzetbe visszahelyezve
zárja be a fedelet.
Ügyeljena„+”és„-”jelzések
egyezésére. Győződjön meg arról,
hogy az elemek a megfelelő irányban
vannak behelyezve.
A fedél megfelelő záródásakor egy
kattanást fog hallani.
• H
aalégkondicionálóberendezésselazonoshelyiségbenelektronikusgyújtóvalellátottfluoreszcensfényforrások,
példáulinverteresfluoreszcenslámpákvannakelhelyezve,előfordulhat,hogyajelvételenemmegfelelő.
• Haatávvezérlőhatásáramáselektronikaiberendezésekisműködésbelépnek,forduljonalegközelebbiszervizhez.
A termékhez tartozó akkumulátorok
megfelelő ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a
terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó
mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
13
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 13
2012-11-13 12:11:58
Alapfunkciók
A berendezés alapfunkciói a Mode (Üzemmód) gomb megnyomásával választhatók ki.
Auto (Automatikus)
Auto (Automatikus) üzemmódban a légkondicionáló berendezés a szobahőmérséklet-érzékelő által észlelet hőmérséklettől
függően automatikusan állítja be a hőmérsékletet és a ventilátor-fordulatszámot.
• Több beltéri egységet tartalmazó rendszer esetén Auto (Automatikus) üzemmódban a rendszer az indításkor mért
szobahőmérséklet alapján választja ki a hőmérséklet-beállítást, valamint a megfelelő – COOL (Hűtés) vagy HEAT (Fűtés)
üzemmódot.
Cool (Hűtés)
Cool (Hűtés) üzemmódban a légkondicionáló hűti a helyiséget. A hőmérséklet és ventilátor-fordulatszám beállításával
teremthet hűvösebb érzetet a meleg időszakban.
• Ha a pillanatnyi külső hőmérséklet sokkal magasabb, mint a beállított beltéri hőmérséklet, akkor valamennyi időbe telhet,
mire a beltéri hőmérséklet eléri a kívánt értéket.
• A Quiet (Csendes) üzemmód (
, ) Cool (Hűtés) üzemmódban lecsökkenti a beltéri egység működési zaját.
Dry (Szárítás)
Dry (Szárítás) üzemmódban a légkondicionáló berendezés nedvességet von el a beltéri levegőből, így légszárítóként
működik.
A Dry (Szárítás) üzemmód frissítő hatású levegőt hoz létre párás időben.
A Dry (Szárítás) funkció maximális szárítási kapacitásának elérése érdekében előfordulhat, hogy a légkondicionáló a
távvezérlőn beállítottnál alacsonyabb, illetve magasabb hőmérsékletnek megfelelően működik.
Fan (Ventilátor)
A Fan (Ventilátor) üzemmód a helyiség szellőztetéséhez használható. Ha egy helyiségben elhasználódott a levegő, a Fan
(Ventilátor) üzemmóddal felfrissítheti fel azt.
Heat (Fűtés)
A légkondicionáló a hűtés mellett fűtésre is alkalmas. Ez a többcélú készülék alkalmas a helyiség felmelegítésére a téli
hidegben.
• A légkondicionáló bemelegedése közben lehet, hogy hideg befúvás elkerülése érdekében a ventilátor 3 – 5 percen
keresztül nem működik.
• A Quiet (Csendes) üzemmód (
, ) Heat (Fűtés) üzemmódban lecsökkenti a beltéri egység működési zaját.
• Mivel a légkondicionáló a helyiség fűtéséhez a külső levegőből vonja el a hőt, nagyon alacsony külső hőmérséklet esetén a
fűtőkapacitás lecsökkenhet.
Amennyiben úgy találja, hogy a légkondicionáló által biztosított fűtőteljesítmény nem elegendő, használjon kiegészítő
fűtőberendezést is.
14
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 14
2012-11-13 12:11:58
Nyomja meg a
gombot a légkondicionáló berendezés bekapcsolásához.
Válassza ki a kívánt üzemmódot a
gombbal.
A
MAGYAR
• A
z üzemmód Mode (Üzemmód) gomb minden egyes megnyomásakor az Auto (Automatikus), Cool (Hűtés), Dry (Szárítás),
Fan (Ventilátor), valamint Heat (Fűtés) sorrendben változik.
gombbal állítsa be a kívánt ventilátor-fordulatszámot.
Auto (Automatikus)
(Auto)
Cool (Hűtés)
(Auto),
Dry (Szárítás)
(Auto)
Fan (Ventilátor)
(Alacsony),
Heat (Fűtés)
(Auto),
A
(Alacsony),
(Közepes),
(Közepes),
(Alacsony),
(Magas)
(Magas)
(Közepes),
(Magas)
gombbal állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.
Auto (Automatikus)
A kívánt hőmérséklet 16°C és 30°C között, 1°C-os lépésekben állítható be.
Cool (Hűtés)
A kívánt hőmérséklet 16°C és 30°C között, 1°C-os lépésekben állítható be.
Dry (Szárítás)
A kívánt hőmérséklet 18°C és 30°C között, 1°C-os lépésekben állítható be.
Fan (Ventilátor)
Heat (Fűtés)
MEGJEGYZÉS
A hőmérséklet nem állítható.
A kívánt hőmérséklet 16°C és 30°C között, 1°C-os lépésekben állítható be.
• A levegőáram kézzel állítható be (az utasításokat lásd a 16. oldalon.)
15
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 15
2012-11-13 12:12:00
Légbefúvás irányának beállítása
A légbefúvás minden igénynek megfelelően állítható.
Függőleges légbefúvás
A légterelő zsaluk fel és le mozognak.
Nyomja meg az Air swing (Légáramlás)
gombot a távirányítón.

A légáramlás jelzés bekapcsol, és a légterelő zsaluk fel és le mozognak folyamatosan
a levegő áramoltatásához.

A légáramlat egyetlen irányban tartáshoz nyomja meg az Air swing (Légáramlás)
gombot újra a távirányítón.
Vízszintes légbefúvás
Győződjön meg róla, hogy a légterelő zsalukból kiálló egységek nem töröttek.
Mozgassa a légterelő egységet balra vagy jobbra a légáramlat adott helyre történő
irányításához.
FIGYELEM
• V
igyázzonakezére,miközbenbeállítjaavízszinteslégbefúvásirányát.
Személyi sérülés kockázata áll fenn, ha nem megfelelően kezeli a
készüléket.
Lapfordító kar
A Turbó funkció használata
A Turbó funkció a helyiség gyors és hatékony lehűtésében segít.
Cool (Hűtés) üzemmódban nyomja meg a távvezérlő Turbo (Turbó) gombját.

A távvezérlő kijelzőjén megjelenik a Turbó üzemmód jelzője, és a légkondicionáló
berendezés 30 percen keresztül Turbó üzemmódban működik.
Nyomja meg ismét a Turbo (Turbó) gombot.
Törlés
MEGJEGYZÉS
• A
TurbófunkciócsakCool(Hűtés)üzemmódbanérhetőel.
• AMode(Üzemmód)gombbekapcsoltTurbófunkciómelletttörténő
megnyomása kikapcsolja a Turbó funkciót.
• BekapcsoltTurbófunkcióalattahőmérséklet/ventilátor-fordulatszámnem
állítható.
16
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 16
2012-11-13 12:12:02
üzemmód
A kényelmes alvás biztosítása érdekében a légkondicionáló Elalvás  Mély alvás  Ébredés üzemmódba vált a
üzemmódból.
Ha a légkondicionáló berendezés bekapcsolt állapotban, hűtés/fűtés
gombot a távvezérlőn.
Megjelenik a
jelzője, és az Off timer (Kikapcsolási időzítő) villogni kezd a
távvezérlő kijelzőjén.
2. A Time Up (Idő növelése) vagy Time Down (Idő csökkentése) gombbal állíthatja be
az időt.
 Az idő 30 perc és 3 óra között félórás lépésekben, majd 3 órától 12 óráig egyórás
lépésekben állítható.


A működési órák száma a minimális 30 perctől maximum 12 óráig állítható.

Az alapértelmezett beállítás 8 óra.
MAGYAR
1. Nyomja meg a
3. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a Set (Beállítás) gombot.

Az Off timer(Kikapcsolási időzítő) jelzőjének villogása megszűnik, és 3 másodpercen
keresztül a hátralévő idő látható a kijelzőn.
Ezután a légkondicionáló good’sleep üzemmódban működik tovább.

Ha a
vagy Time Up(Idő növelése) vagy Time Down (Idő csökkentése)
gomb megnyomása után 10 másodpercen belül nem nyomja meg a Set (Beállítás)
gombot, akkor a légkondicionáló az előző állapotba tér vissza. Ellenőrizze az Off
timer(Kikapcsolási időzítő) jelzőjét, valamint a beltéri egységen lévő
jelzőfényt.
Törlés
Nyomja meg ismét a Cancel (Törlés) gombot.
A kívánt hőmérséklet 1˚C-os lépésekben, 16˚C és 30˚C között állítható.
A ventilátor-fordulatszám beállítása automatikusan, a
üzemmódnak megfelelően történik.
Ha azonban a
üzemmódot fűtés mód alatt választja ki, a
ventilátor-fordulatszám állítható.
A levegőáram irányának beállítása automatikusan, a
üzemmódnak megfelelően történik.
Ha azonban a
üzemmódot fűtés mód alatt választja ki, a
levegőáram iránya beállítható.
A hőmérséklet és ventilátor-fordulatszám változásai
üzemmódban
• E lalvás:Ahőmérsékletlecsökkentésévelmegkönnyítiazelalvást.
• Mélyalvás:Segítatestellazításában,éskismértékbenmegemeliahőmérsékletet.
üzemmódból:Lehetővétesziakényelmes,közteshőmérsékletentörténőébredést,ésfelfrissültérzést
• Ébredésa
biztosít.
MEGJEGYZÉS
• Á
llítsaakikapcsolásiidőtartamot
módban több mint 5 órára. Ha a
mód túl rövid vagy
túl hosszú, akkor nem megfelelően fog aludni(az alapértelmezett érték 8 óra).
• Haa
módot 4 óránál kevesebbre állítja, akkor a működés leáll a megadott időben.
Ha a
módot 5 óránál többre állítja be, akkor a leállítás előtt az utolsó órában az Ébredés szint fog
működni.
• Ajavasolthőmérsékletiértékekahűtéshez25˚C~27˚C,mígafűtéshez21˚C~23˚C.
17
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 17
2012-11-13 12:12:04
A Be-/kikapcsolási időzítő beállítása
Beállíthatja a légkondicionáló berendezés kívánt időpontban történő be- vagy kikapcsolását.
A bekapcsolási időzítő beállítása a légkondicionáló berendezés kikapcsolt állapotában / A
kikapcsolási időzítő beállítása a légkondicionáló berendezés bekapcsolt állapotában
A Bekapcsolási
időzítő beállítása
1. Nyomja meg az On Timer (Bekapcsolási időzítő)/Off Timer (Kikapcsolási időzítő)
gombot.

Az Bekapcsolási/Kikapcsolási időzítő jelzője villog a távvezérlő kijelzőjén.
2. A Time Up (Idő növelése) vagy Time Down (Idő csökkentése) gombbal állíthatja be
az időt.

Az idő 30 perc és 3 óra között félórás lépésekben, majd 3 órától 24 óráig egyórás
lépésekben állítható.

A működési órák száma a minimális 30 perctől maximum 24 óráig állítható.
3. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a Set (Beállítás) gombot.

Az On timer(Bekapcsolási időzítő) jelzőjének villogása megszűnik, és 3 másodpercen
keresztül a hátralévő idő látható a kijelzőn.

Ha az idő kiválasztása után 10 másodpercen belül nem nyomja meg a Set (Beállítás)
gombot, akkor a légkondicionáló az előző állapotba tér vissza. Ellenőrizze az
Bekapcsolási vagy Kikapcsolási időzítő jelzőjét, valamint a beltéri egységen lévő
jelzőfényt.
A Kikapcsolási
időzítő beállítása
Törlés
Nyomja meg a Cancel (Törlés) gombot.
A Bekapcsolási időzítő üzemmód további beállításai
AzAuto(Automatikus)/Cool(Hűtés)/Dry(Szárítás)/Fan(Ventilátor)/Heat
(Fűtés)üzemmódokközülválaszthat.
AhőmérsékletAuto(Automatikus)/Cool(Hűtés)/Dry(Szárítás)/Heat(Fűtés)
üzemmódban állítható.
MEGJEGYZÉS
• A
Bekapcsolási/Kikapcsolásiidőzítőésa
Kikapcsolási időzítő
funkciók között mindig a legutóbb beállított időzítő lesz érvényben.
• Azidőzítőbeállításátkövetőenabeállítottidő3másodpercremegjelenik,majd
eltűnik.
18
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 18
2012-11-13 12:12:06
A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő kombinált használata
Ha a légkondicionáló berendezés ki van kapcsolva
A Bekapcsolási időzítő beállított időtartama hosszabb, mint a
Kikapcsolási időzítőhöz beállított idő
Pl.:Bekapcsolásiidőzítő:3óra,Kikapcsolásiidőzítő:1óra
- A légkondicionáló berendezés az időzítő beállításától
számított 1 óra múlva működésbe hozza a Kikapcsolási
időzítőt.
A légkondicionáló berendezés 2 óra múlva bekapcsol.
A Bekapcsolási időzítő beállított időtartama rövidebb, mint a
Kikapcsolási időzítőhöz beállított idő
Pl.:Bekapcsolásiidőzítő:3óra,Kikapcsolásiidőzítő:5óra
- A légkondicionáló berendezés az időzítő beállításától
számított 3 óra múlva működésbe hozza a Bekapcsolási
időzítőt.
A légkondicionáló berendezés 2 órán keresztül bekapcsolva
marad, majd automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
MAGYAR
Ha a légkondicionáló berendezés be van kapcsolva
• A
BekapcsolásiésKikapcsolásiidőzítőbeállításanemlehetazonos.
• BeállítottidőzítőkombinációmellettnyomjamegatávvezérlőCancel (Törlés) gombját.
Mind a Bekapcsolási, mind a Kikapcsolási időzítő törlődik, és a jelzők eltűnnek a kijelzőről.
A Smart Saver funkció használata
Ez a funkció úgy állítja be a hőmérsékleti tartomány határait, hogy a légkondicionáló berendezés Cool (Hűtés) üzemmódjában
segíti az energiatakarékos használatot.
A légkondicionáló berendezés Cool (Hűtés) üzemmódjában nyomja meg a
távvezérlő Smart Saver gombját.

A távvezérlő kijelzőjét automatikusan megjelenik a Smart Saver, valamint a
Légáramlás jelzője.
A légterelő lapok fel-le kezdenek mozogni.

Ha a beállított hőmérséklet 24°C-nál alacsonyabb, akkor a beállítás automatikusan
24°C-ra emelkedik.
Törlés
MEGJEGYZÉS
Nyomja meg ismét a Smart Saver gombot.
• A
SmartSavercsakCool(Hűtés)üzemmódbanérhetőel.
• ASmartSaverbekapcsoltállapotábanahőmérsékletitartomány24°Cés30°C
közé korlátozódik.
• Haakívánthőmérséklet24°C-nálalacsonyabb,aSmart Saver gomb ismételt
megnyomásával kapcsolja ki az Intelligens energiatakarékos funkciót.
• Ahőmérséklet/ventilátor-fordulatszámisbeállítható(azutasításokatlásda15.
oldalon).
• Alevegőáramkézzelállíthatóbe(azutasításokatlásda16.oldalon).
• AMode(Üzemmód)gombbekapcsoltSmartSaverfunkciómelletttörténő
megnyomása kikapcsolja a Smart Saver funkciót.
19
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 19
2012-11-13 12:12:07
A Csendes funkció használata
Lecsökkentheti a beltéri egység működési zaját.
A légkondicionáló berendezés Cool (Hűtés)/Heat (Fűtés) üzemmódjában nyomja meg a
távvezérlő Quiet (Csendes) gombját.

A távvezérlő kijelzőjén automatikusan megjelenik a Csendes üzemmód jelzője.

A beltéri egység működése csendesebb lesz.
Törlés
MEGJEGYZÉS
Nyomja meg ismét a Quiet (Csendes) gombot.
• T öbbbeltériegységettartalmazórendszereseténezafunkciócsakakkor
működik,haaQuiet(Csendes)funkcióazösszesbeltériegységenbevan
állítva.
Az Automatikus tisztítás funkció használata
Az Automatikus tisztítás funkció kiszárítja a beltéri egységben lévő nedvességet, ezáltal megakadályozza a penészképződést.
A beltéri egység elpárologtatja az egység belsejében lévő nedvességet. Ennek a funkciónak a használatával tisztább,
egészségesebb levegő érhető el.
Nyomja meg az Auto Clean gombot.
Ha a légkondicionáló berendezés ki van kapcsolva:

A beltéri egység kijelzőjén megjelenik az Automatikus tisztítás funkció jelzője, majd
elindul az Automatikus tisztítás funkció.
Ha a légkondicionáló berendezés be van kapcsolva:

A beltéri egység kijelzőjén megjelenik az Automatikus tisztítás funkció jelzője, majd a
légkondicionáló leállását követően elindul az Automatikus tisztítás funkció.
 Az Automatikus tisztítás időtartama az előzőleg beállított üzemmódtól függően
változhat.
A
utomatikus(hűtés),Hűtés,Szárításüzemmód:körülbelül30perc.
Automatikus(fűtés),Fűtés,Ventilátorüzemmód:körülbelül15perc.
Törlés
MEGJEGYZÉS
Nyomja meg ismét a Auto Clean gombot.
• A
légkondicionálóberendezésbekapcsolásakoralégkondicionálóleáll,majd
elindul az Automatikus tisztítás funkció.
20
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 20
2012-11-13 12:12:09
A légkondicionáló tisztítása
MAGYAR
•A légkondicionáló tisztítását minden esetben a
kikapcsolt állapotában, kihúzott a
FIGYELEM készüléknek
hálózati kábel mellett kell végezni.
A beltéri egység tisztítása

A készülék felületét szükség esetén enyhén megnedvesített vagy
száraz ruhával törölje át.
MEGJEGYZÉS
• A
beltéri egység hőcserélőjének tisztítása a készülék
szétszerelését igényli, ezért forduljon a szervizhez.
•Ne tisztítsa a kijelzőt lúgos tisztítószerrel.
FIGYELEM •Ne használjon kénsavat, sósavat, szerves oldószereket
(például hígítót, petróleumot, acetont stb.) a készülék
felületének tisztításához, és ne ragasszon rá öntapadó
címkéket. Ezek károsíthatják a légkondicionáló felületét.
A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása
Ha a hőcserélőben por gyűlik fel, az ronthatja a hűtés hatékonyságát.
Ezért rendszeresen tisztítsa meg a hőcserélőt.
Permetezzen be vizet a por eltávolítása érdekében.
MEGJEGYZÉS
• H
a a kültéri egység hőcserélőjének tisztítása nehézségbe
ütközik, forduljon a szervizhez.
•Ügyeljen a kültéri egység
FIGYELEM hőcserélőjének éles széleire.
Hőcserélő
(Az illusztráción szereplő kép
modelltől függően némileg
eltérő lehet a berendezés valódi
kinézetétől)
A fedél kinyitása
Erősen fogja meg az előlapi fedél felső részét, majd lefelé húzva
nyissa ki a fedelet.
Ezután enyhén húzza felfelé a fedelet.
21
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 21
2012-11-13 12:12:10
A légkondicionáló tisztítása
A levegőszűrő eltávolítása
Fogjamegafület,ésemeljefel.Ezutánhúzzamagafelé,majd
csúsztassa le a levegőszűrőt.
Levegőszűrő
A levegőszűrő tisztítása
A mosható, szivacsbetétes szűrő összegyűjti a nagyobb részecskéket a levegőből. A szűrő porszívóval vagy kézi mosással
tisztítható.
Nyissa ki a fedelet, majd vegye ki a levegőszűrőt.
Helyezze vissza a légszűrőt a helyére, majd
zárja be az előlapi fedelet.
MEGJEGYZÉS
Tisztítsa meg a levegőszűrőt porszívó vagy puha ecset
segítségével.
Ha a por túl sűrű, öblítse le folyó vízzel.
Szárítsa ki a levegőszűrőt egy jól szellőző helyen.
• A
levegőszűrőtisztításátkéthetentevégezze,vagyamikoraszűrőtisztításárafigyelmeztetőlámpavilágítanikezd.
A tisztítási időköz a használattól vagy a környezeti feltételektől függően változhat. Poros környezetben hetente
tisztítsa meg a szűrőt.
• HaalégkondicionálóberendezéstaPower (Be-/kikapcsoló) gombbal kapcsolja ki, a szűrő tisztítására
figyelmeztető lámpa kialszik.
• Haalevegőszűrőkiszárításazárt(vagynedves)környezetbentörténik,kellemetlenszagokkeletkezhetnek.Haez
ismételten előfordul, tisztítsa meg újból a szűrőt, majd jól szellőző helyen szárítsa ki.
22
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 22
2012-11-13 12:12:12
A légkondicionáló berendezés karbantartása
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb teljesítmény érdekében.
2.Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy,
hogy ismét 3-4 órán keresztül működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez
segít eltávolítani a rossz szagokat, melyek a nyirkosság során kialakulhattak.
MAGYAR
1.Alaposan szárítsa ki a légkondicionálót úgy, hogy Ventilátor üzemmódban
működteti 3–4 órán át, majd szüntesse meg az áramellátást. A belső
alkatrészek károsodását okozhatja, ha nedvesség marad az alkatrészek között.
Rendszeres ellenőrzések
A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.
Típus
Leírás
Tisztítsa meg a levegőszűrőt (1)
Beltéri
egység
Kéthetente
Háromhavonta
Négyhavonta
Évente

Tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő tálcát (2)

Alaposan tisztítsa meg a hőcserélőt (2)

Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető csövet (2)

Cserélje ki az elemeket a távvezérlőben (1)
Tisztítsa meg az egység külső hőcserélőjét (2)
Kültéri
egység


Tisztítsa meg az egység belső hőcserélőjét (2)

Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel
(2)

Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység
szorosan van rögzítve (2)

A ventilátor tisztítása (2)

Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően
vannak-e rögzítve (2)

Tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő tálcát (2)

 : Ez a jel azt jelzi, hogy a beltéri/kültéri egység ellenőrzését a légkondicionáló berendezés megfelelő
működőképességének megőrzése érdekében rendszeres időközönként, a leírásnak megfelelően el kell végezni.
(1) H
a a telepítés helye nagyon poros, akkor a leírásban szereplő
műveletet gyakrabban kell elvégezni.
FIGYELEM
(2) A műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze.
Részletesebb tudnivalókat az útmutató telepítésre vonatkozó
részében talál.
23
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 23
2012-11-13 12:12:13
Hibaelhárítás
A légkondicionáló berendezés rendellenes működése esetén lásd az alábbi
táblázatot. Ezzel időt és szükségtelen kiadásokat takaríthat meg.
HIBA
MEGOLDÁS
A légkondicionáló
berendezés
egyáltalán nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e kapcsolva, majd kapcsolja be
ismét a légkondicionáló berendezést.
• Dugja be a hálózati csatlakozódugót vagy kapcsolja be az áramellátást
a megszakítónál, majd kapcsolja be ismét a légkondicionálót.
• Ellenőrizze, hogy a Kikapcsolási időzítő nem aktív-e. A Power
(Be-/kikapcsoló) gomb megnyomásával kapcsolja be ismét a
légkondicionálót.
A hőmérsékletbeállítás nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy nem a Fan (Ventilátor)/Turbo (Turbó) üzemmód
van-e kiválasztva. Ezekben az üzemmódokban a kívánt hőmérséklet
automatikus beállítású, a hőmérséklet nem állítható.
Nem jön hideg/
meleg levegő a
légkondicionálóból.
• Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet nem magasabb-e (
Hűtés üzemmódban)/alacsonyabb-e (Fűtés üzemmódban), mint a
jelenlegi hőmérséklet. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a
távvezérlőn a Temp(Hőmérséklet) + vagy - gombot.
• Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem tömődött-e el valamilyen
szennyeződéstől. Ha a levegőszűrőben nagy mennyiségű por van,
akkor lecsökkenhet a hűtő- (fűtő-) teljesítmény. Gyakrabban tisztítsa a
szűrőt.
• Ellenőrizze, hogy valamilyen tárgy nem takarja-e el a kültéri egységet,
illetve a kültéri egység nincs-e a működést akadályozó tárgy közelében
elhelyezve. Távolítsa el az egységet eltakaró vagy működését
akadályozó tárgyat.
• Ha napsütésben kívánja a légkondicionálót működtetni, függönnyel
vagy hasonló tárggyal takarja le a kültéri egységet.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem jégtelenítő üzemmódban
működik-e. Ha télen jegesedés lép fel vagy a külső hőmérséklet túl
alacsony, a légkondicionáló automatikusan jégtelenítő üzemmódban
működik. Jégtelenítő üzemmódban a beltéri egység ventilátora leáll,
és berendezésből nem távozik hideg levegő.
• A nyitott ajtók vagy ablakok rossz hűtési (fűtési) teljesítményt
eredményezhetnek.
Csukja be az ajtókat, illetve ablakokat.
• Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem közvetlenül a hűtés (fűtés)
üzemmód leállását követően lett-e bekapcsolva. Ilyen esetben a kültéri
egység kompresszorának védelme érdekében csupán egy ventilátor
működik.
• Ellenőrizze, hogy a cső nem túl hosszú-e. Ha a cső hossza meghaladja
a megengedett értéket, az a hűtési (fűtési) teljesítmény csökkenéséhez
vezethet.
24
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 24
2012-11-13 12:12:13
MEGOLDÁS
• Ellenőrizze, hogy nem a Auto/Dry(Szárítás)/
üzemmód van-e kiválasztva. Ezekben az üzemmódokban a kívánt
hőmérséklet automatikus beállítású, a hőmérséklet nem állítható.
A ventilátorfordulatszám
beállítása nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy nem a Auto/Dry(Szárítás)/Turbo (Turbó)/
üzemmód van-e kiválasztva. Ezekben az
üzemmódokban a ventilátor-fordulatszám beállítása automatikusan
történik, a ventilátor fordulatszáma nem állítható.
A távvezérlő nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy az elemek nincsenek-e kimerülve.
• Győződjön meg arról, hogy semmi sem takarja el a távvezérlőérzékelőt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e erős fényforrás a légkondicionáló
berendezés közelében. A fluoreszcens lámpák vagy neon
fényreklámok által sugárzott erős fény akadályozhatja az
elektromágneses hullámok vételét.
• Figyeljen arra, hogy az idő beállítását követően nyomja meg a
távvezérlő Set (Beállítás) gombját.
Az időzítő funkció
beállítása nem
működik.
A jelzőfény
folyamatosan
villog.
• Nyomja meg a Power(Be-/kikapcsoló) gombot, vagy húzza ki a
hálózati csatlakozódugót/kapcsolja ki a kiegészítő tápkapcsolót.
Ha a jelzőfény továbbra is villog, forduljon a szervizhez.
Működés közben
kellemetlen szagok
töltik meg a
helyiséget.
• Ellenőrizze, hogy a berendezés nem füstös helyen működik-e.
Szellőztesse át a helyiséget, vagy 1-2 órán keresztül Fan (Ventilátor)
üzemmódban működtesse a légkondicionálót. (A légkondicionáló
berendezés nem tartalmaz szagot kibocsátó alkatrészeket.)
Hibajelzés jelent
meg.
• Ha a beltéri egység valamelyik jelzőfénye villog, forduljon a
szervizhez.
Zaj hallható.
• A légkondicionáló berendezés használati állapotától függően
előfordulhat, hogy a hűtőközeg mozgásának változásakor zaj
hallható. Ez nem hiba.
• Ez nem tűz, hanem télen fűtés üzemmódban, a kültéri egység
hőcserélőjéből, a berendezés fagymentesítési funkciója során
kiáramló gőz.
• Előfordulhat, hogy a hőmérséklet-különbség miatt víz keletkezik. Ez
nem hiba.
A kültéri egységből
füst áramlik.
A kültéri egység
csőcsatlakozójából
víz csöpög.
MAGYAR
HIBA
A levegőárambeállítás nem
működik.
25
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_HU.indd 25
2012-11-13 12:12:13
Download PDF